ข้อมูลการแจ้งซ่อมระบบน้ำประปาและสุขาภิบาล
ลำดับ ชื่อผู้แจ้ง สถานที่ รายละเอียด วันที่แจ้ง สถานะ ดำเนินการ การแก้ไข
1แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1โถปัสสาวะอุดตัน ชักโครกกดไม่ลง ห้องน้ำชาย ชั้น 305 ต.ค. 2565 14:54 น.รับเรื่อง
05 ต.ค. 65 15:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
2น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16อ่างล้างมือรั่วที่ห้องทันตกรรม05 ต.ค. 2565 11:44 น.รับเรื่อง
05 ต.ค. 65 14:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
3น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17ล้างถังเก็บน้ำภายในอาคาร 1704 ต.ค. 2565 15:24 น.รับเรื่อง
05 ต.ค. 65 08:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
4น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3ล้างถังเก็บน้ำประปาภายในอาคาร 304 ต.ค. 2565 15:23 น.รับเรื่อง
05 ต.ค. 65 08:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
5น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อนํ้าทิ้งใต้อ่างล้างหน้าซึมห้อง4-115/1.วันที่.4.ต.ค.6504 ต.ค. 2565 14:36 น.รับเรื่อง
05 ต.ค. 65 08:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
6แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3โถฉี่ห้องน้ำชายด้านหน้าแตก1โถด้านหลังแตก1โถรวมเป็น2โถ04 ต.ค. 2565 14:02 น.รับเรื่อง
05 ต.ค. 65 08:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
7แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3โถฉี่ห้องน้ำชายด้านหน้าแตก1โถด้านหลังแตก1โถรวมเป็น2โถ04 ต.ค. 2565 14:01 น.ยกเลิกรายการ
05 ต.ค. 65 08:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
8แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3โถฉี่ห้องน้ำชายด้านหน้าแตก1โถด้านหลังแตก1โถรวมเป็น2โถ04 ต.ค. 2565 13:58 น.ยกเลิกรายการ
05 ต.ค. 65 08:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
9น.ส.ภิญญารัตน์ กงประโคนห้อง 306 อาคาร 17ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าในห้องน้ำมีน้ำไหลเบามาก03 ต.ค. 2565 20:29 น.รับเรื่อง
04 ต.ค. 65 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
10น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ 1.ประตูห้องน้ำหญิง ฝั่งนิทรรศการ ปิดไม่ได้ 2.โถฉี่ห้องน้ำชาย อ.วัจและพัฒนาฯ มีน้ำรั่วซิ้มตลอดเวลา 3.ฝาชักโครกห้องน้ำคนพิการ ฝั่ง ห้องนิทรรศการ ชำรุด03 ต.ค. 2565 11:42 น.รับเรื่อง
04 ต.ค. 65 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
11น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-214เปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า(ซื้อก๊อกน้ำมาแล้ว)03 ต.ค. 2565 11:10 น.รับเรื่อง
04 ต.ค. 65 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
12แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-105,2-106ฝาปิดชักโครกหัก,หม้อน้ำชักโครกไม่เก็บน้ำ03 ต.ค. 2565 08:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
13แม่บ้านอาคาร 66-204/2ชักโครกชำรุด30 ก.ย. 2565 14:23 น.รับเรื่อง
04 ต.ค. 65 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
14น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์หน้าร้านกาแฟ ตรงข้ามหอพักหญิงนนทรีท่าหน้าร้านกาแฟ ตรงข้ามหอพักหญิงนนทรี ตะแกรงปิดชำรุด นิสิตขับรถตกท่อค่ะ 30 ก.ย. 2565 14:16 น.รับเรื่อง
04 ต.ค. 65 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
15แม่บ้านอาคาร 77-403/3หอ้งที่1เวลากดใช้งานชักโครกน้ำจะใหลไม่หยุดเป็นเวลานานมากๆจึงจะกลับมาเป็นปกติ30 ก.ย. 2565 14:11 น.รับเรื่อง
04 ต.ค. 65 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
16แม่บ้านอาคาร 77-104/1หอ้งที่4หัวฉีดชำระหักชำรุดใช้งานไม่ใด้30 ก.ย. 2565 14:05 น.รับเรื่อง
04 ต.ค. 65 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
17น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาวล์ฝักบัวปิดไม่อยู่ห้อง4-402/129 ก.ย. 2565 15:14 น.รับเรื่อง
29 ก.ย. 65 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
18น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาวล์ฝักบัวปิดไม่อยู่ห้อง4-402/129 ก.ย. 2565 15:11 น.ยกเลิกรายการ
29 ก.ย. 65 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
19น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาวล์ฝักบัวปิดไม่อยู่ห้อง4-402/129 ก.ย. 2565 15:09 น.ยกเลิกรายการ
29 ก.ย. 65 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
20แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ท่อระบายน้ำตันห้องน้ำหญิง28 ก.ย. 2565 13:41 น.รับเรื่อง
28 ก.ย. 65 16:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
21น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องน้ำชายลานอาหารอ่างล้างมือห้องน้ำชาย ลานอาหาร น้ำไหลไม่หยุดค่ะ 28 ก.ย. 2565 11:55 น.รับเรื่อง
28 ก.ย. 65 12:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
22น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา17-315เปลี่ยนก๊อกน้ำ ระเบียงห้องพัก (ก๊อกน้ำซื้อมาแล้ว)28 ก.ย. 2565 11:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 16:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
23แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20มีน้ำรั่วใต้อ่างล้างมือ ห้อง 20-10528 ก.ย. 2565 10:51 น.รับเรื่อง
28 ก.ย. 65 12:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
24แม่บ้านอาคาร 88/2ปลวกขึ้นห้องผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 28 ก.ย. 2565 09:37 น.รับเรื่อง
28 ก.ย. 65 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
25แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19หัวฉีดสายฉีดแตก ห้อง 19-128/128 ก.ย. 2565 09:34 น.รับเรื่อง
28 ก.ย. 65 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
26แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2หัวฉีดชำระชำรุด กับท่อน้ำรั่วซึม ห้อง 2-105 ห้องน้ำชาย28 ก.ย. 2565 09:15 น.รับเรื่อง
28 ก.ย. 65 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
27แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13ก๊อกน้ำอ่างล้างมือห้องน้ำนิสิตหญิงน้ำไม่ไหลค่ะ โถฉี่ห้องน้ำนิสิตชายเวลากดน้ำไม่มีน้ำไหลออกมาค่ะ ชั้น2ค่ะ28 ก.ย. 2565 09:04 น.รับเรื่อง
28 ก.ย. 65 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
28แม่บ้านอาคาร 77-203/2น้ำรั่วใต้อ่างล้างมือ(ตัวที่3)27 ก.ย. 2565 15:04 น.รับเรื่อง
27 ก.ย. 65 15:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
29แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-214 ห้องน้ำชาย27 ก.ย. 2565 14:39 น.รับเรื่อง
27 ก.ย. 65 15:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
30แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2อ่างล้างมือ ห้อง 2-307 ชำรุด หัวฉีดชำระชำรุด ห้อง 2-311 กับห้อง 2-306 27 ก.ย. 2565 11:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
31น.ส.นิภาพร เมษาอ่างล้างอุปกรณ์ห้อง 7-321 อาคาร 7อ่างล้างอุปกรณ์ใกล้กับถังขยะ ท่อน้ำทิ้งตัน เวลาล้างของน้ำไหลลงยากค่ะ27 ก.ย. 2565 09:25 น.รับเรื่อง
27 ก.ย. 65 12:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
32แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ถังพักน้ำห้องน้ำข้าง ร.ป .ภ ชำรุด 2 ห้อง26 ก.ย. 2565 15:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
33แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ห้องน้ำชายโถฉี่ ชำรุด ห้อง 31-25-3-1-12 ห้องน้ำชายห้องใหญ่26 ก.ย. 2565 15:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
34แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ชักโครกห้องน้ำหญิงชำรุด (ถังพักน้ำชักโครก 4 ห้อง )26 ก.ย. 2565 15:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
35แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ 2 ห้อง 307ห้อง306ห้องนำ้ชาย307อ่างล้างมือชำรุด 2อัน 306ห้องนำ้หญิงอ่างล้างมืออุดตัน24 ก.ย. 2565 11:47 น.รับเรื่อง
27 ก.ย. 65 12:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
36แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2ห้อง 311ห้องนำ้หญิงชั้น3หัวฉีดชำรุด 5สาย 2-31124 ก.ย. 2565 11:43 น.รับเรื่อง
27 ก.ย. 65 12:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
37แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15ข้อต่อท่อประปาหลุดข้างอาคารน้ำไหลไม่หยุด23 ก.ย. 2565 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ย. 65 14:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พืทักษ์
38น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ส้วมตันห้อง4-314/122 ก.ย. 2565 15:33 น.รับเรื่อง
22 ก.ย. 65 15:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
39แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22สายฉีดชำระชำรุดกับอ่างล้างมือ ห้อง 22-208-22-20721 ก.ย. 2565 13:43 น.รับเรื่อง
22 ก.ย. 65 15:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
40แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13 ชั้น1ค่ะชักโครกอุดตันค่ะ21 ก.ย. 2565 10:33 น.รับเรื่อง
21 ก.ย. 65 11:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
41นายrutchanon pongtongอาคารอำนวยการอุทยานเกษตร 50 พรรษาโถปัสสาวะห้องน้ำชายน้ำไหลตลอดเวลา 21 ก.ย. 2565 09:04 น.รับเรื่อง
21 ก.ย. 65 11:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
42แม่บ้านอาคาร 77-404/2กอ๊กน้ำอ่างลา้งมือนอ็ตหลุดมีลักษณะหมุน360องศา21 ก.ย. 2565 08:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
43น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่ม1) ปั๊มน้ำเครื่อง RO รั่ว 2) กล่องควบคุมปั๊มหอยโข่ง ไม่ทำงาน 20 ก.ย. 2565 15:13 น.รับเรื่อง
21 ก.ย. 65 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
44น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์อาคารโรงผลิตน้ำดื่มวาล์วน้ำเครื่องกรองน้ำ รั่ว 10 ตัว (ตามรูป) 20 ก.ย. 2565 15:11 น.รับเรื่อง
21 ก.ย. 65 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
45แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-105ก๊อกน้ำอ่างล้างมือหัก20 ก.ย. 2565 13:48 น.รับเรื่อง
20 ก.ย. 65 14:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
46นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แจ้งด่วนคะมีน้ำดันขื้นมาจากท่อน้ำเสียไหลเข้าห้อง10320 ก.ย. 2565 07:43 น.รับเรื่อง
20 ก.ย. 65 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
47น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์อาคาร 20 ฝั่งศว.สิ่งปฎิกูลจากห้องน้ำไหลลงพื้นที่ชั้น 1 ทำให้มีกลิ่นเหม็น และก่อให้เกิดเชื้อโรค พร้อมเสียทัศนียภาพ 19 ก.ย. 2565 16:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ท่อPVC 6 นิ้ว 8.5 1 เส้น
48นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 6รางประตูเหล็กชำรุด19 ก.ย. 2565 11:39 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 65 11:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
49นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ปลั้มน้ำขึ้นถังเก็บน้ำดาดฟ้าฝั่งหอชาย ไม่ทำงาน19 ก.ย. 2565 06:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกลอยไฟฟ้า ไพศาล/สมชาย
50น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา7-315ขอให้เปลี่ยนก๊อกนำที่ระเบียง (ก๊อกน้ำซื้อมาเองแล้ว) 18 ก.ย. 2565 22:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 16:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
51แม่บ้านอาคาร 9อ,9ชั้น1ที่กดซักโครกห้องน้ำหญิ่งหักหอ้งสมุด16 ก.ย. 2565 13:45 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 65 08:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
52นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หัวฉีดชำระชำรุดห้อง220/1-208/1ชักโครกกดน้ำไม่ลงห้อง208/116 ก.ย. 2565 12:00 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 65 08:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
53นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5กอ๊กอ่างล้างจานคอเตอร์และสายน้ำดีชำรุดห้อง22016 ก.ย. 2565 11:52 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 65 08:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
54น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่เสียบสายฉีดชำระแตกห้อง31916 ก.ย. 2565 10:29 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 65 08:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
55น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18เปลี่ยนที่กดชักโครกห้อง113ให้ด้วยค่ะอุปกรณ์มีแล้วค่ะ16 ก.ย. 2565 08:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
56น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18เปลี่ยนก๊อกน้ำและสายน้ำดีอ่างล้างหน้าให้ด้วยค่ะห้อง403(อุปกรณ์มีแล้วค่ะ)16 ก.ย. 2565 08:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
57นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้องน่้าชายหน้าห้องฟิตเน็ตน้ำหยดในสายน้ำดี15 ก.ย. 2565 15:13 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 65 08:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
58นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้องน่้าชายหน้าห้องฟิตเน็ตน้ำหยดในสายน้ำดี15 ก.ย. 2565 15:12 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 65 08:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
59น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าตรงซักผ้าชํารุดห้อง4-320/115 ก.ย. 2565 15:07 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 65 08:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
60น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-214น้ำรั่วใต้อ่างล้างหน้า15 ก.ย. 2565 15:02 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 65 08:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
61แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-214,2-210 ห้องน้ำชายก๊อกน้ำอ่างล้างมือหัก ห้อง2-214 หัวฉีดชำระหัก ห้อง 2-21015 ก.ย. 2565 14:21 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 65 08:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
62น.ส.ประภาพรรณ์ แสงดาว17-314น้ำประปาในห้องครัวไม่ไหล14 ก.ย. 2565 13:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
63น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดี3-242/1 อาคาร 3ท่อน้ำในห้องน้ำห้องพักแตก ตอนนี้ได้ปิดวาวหน้าห้องไว้14 ก.ย. 2565 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
64แม่บ้านอาคาร 66-202อ่างตัน13 ก.ย. 2565 10:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
65นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้ อง113วาวล์ประตูน้ำเปิดไม่ได้13 ก.ย. 2565 10:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
66แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ชักโครกห้องน้ำชายน้ำไหลไม่หยุด ด้านหลังห้องเทคัวนโด้13 ก.ย. 2565 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
67น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422ขอความอนุเคราะห์ถอดซิ้งน้ำพร้อมปิด เพื่อวางเครื่องมือ12 ก.ย. 2565 15:48 น.รับเรื่อง
15 ก.ย. 65 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
68นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่)ท่อน้ำบริเวณด้านข้างเล้าไก่ไข่แตกชำรุด มีน้ำไหลออกปริมาณมาก12 ก.ย. 2565 14:52 น.รับเรื่อง
15 ก.ย. 65 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
69น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าชำรุดน้ำไหลซึมตลอดและมีเสียงดังห้อง40312 ก.ย. 2565 12:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
70แม่บ้านอาคาร 66-102อ่างล้างมือรั่ว12 ก.ย. 2565 11:22 น.รับเรื่อง
12 ก.ย. 65 13:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
71นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 20 ฝั่งคณะศว.ที่จอดรถจักรยานยนต์แตกชำรุด12 ก.ย. 2565 10:12 น.รับเรื่อง
12 ก.ย. 65 11:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
72แม่บ้านอาคาร 13ห้องน้ำชายชั้น 1 อาคาร 13ที่กดโถปัสสาวะเสียค่ะ เวลากดมีน้ำรั่วออกมา09 ก.ย. 2565 13:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดกดฟลัสวาวล์โถปัสสาวะ Hang 1 ชุด
73น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำกับสายน้ำดีอ่างล้างหน้าชำรุดน้ำไหลซึมตลอดห้อง41309 ก.ย. 2565 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
74นายrutchanon pongtongแปลงองุ่น หลังอาคารชุด อ่างหนองคายน้ำประปาไม่ไหล 09 ก.ย. 2565 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
75นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้องน้ำชายฝั่งออฟฟิตมีน้ำหยดใต้ถังชักโคก08 ก.ย. 2565 14:15 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 65 14:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
76แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ท่อประปามีน้ำรั่วข้างอาคาร ฝั่ง อาคาร 1908 ก.ย. 2565 11:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ต่อตรง 3/4 นิ้ว 2 ตัว งอ 90 3/4 นิ้ว 1 ตัว
77น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-113น้ำหยดตรงสายน้ำดีใต้ชักโคก08 ก.ย. 2565 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
78น.ส.จิราวรรณ์ เมืองนาค7-323ก้อกน้ำพัง 07 ก.ย. 2565 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจานเคาน์เตอร์ 1 ตัว
79น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกอ่างล้างหน้าน้ำไม่ไหลห้อง31707 ก.ย. 2565 11:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
80แม่บ้านอาคาร 77-204/2หอ้งที่5มีน้ำซึมออกมาจากพื้นบริเวณฐานชักโครก07 ก.ย. 2565 11:03 น.รับเรื่อง
07 ก.ย. 65 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
81แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ทีแทปรั่วห้องน้ำหญิง ชั้น 1 ฝั่ง ศ.ว07 ก.ย. 2565 10:05 น.รับเรื่อง
07 ก.ย. 65 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
82แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22หัวฉีดชำระหัก ห้องน้ำชาย ห้อง 22-208 07 ก.ย. 2565 09:24 น.รับเรื่อง
07 ก.ย. 65 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
83นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 105 =117น้ำหยดในสายน้ำดีใต้ชักโคก07 ก.ย. 2565 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
84น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-130วาล์ว เปิด-ปิด น้ำชำรุด 06 ก.ย. 2565 16:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
85น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดชําระชํารุด1หัวห้อง4-414/106 ก.ย. 2565 15:54 น.รับเรื่อง
06 ก.ย. 65 16:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
86น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาวล์ฝักบัวปิดไม่อยู่ห้อง4-121/106 ก.ย. 2565 13:49 น.รับเรื่อง
06 ก.ย. 65 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
87แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22สายฉีดชำระชำรุดมีน้ำหยดตลอดเวลาห้องน้ำชาย 22-308 ชั้น 306 ก.ย. 2565 10:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
88แม่บ้านอาคาร 88/2ท่อน้ำประปาหน้าตึก 8/2แตกน้ำมันไหลไม่หยุดค่ะ 06 ก.ย. 2565 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ งอ90 PVC 3/4 นิ้ว 4 ตัว
89น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่กดชักโครกชำรุดห้อง10205 ก.ย. 2565 15:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
90แม่บ้านอาคาร 9อ,9ชั้น1ชักโครกหอ้งน้ำชายด้านหน้าถานหลุดจากพื้น05 ก.ย. 2565 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
91แม่บ้านอาคาร 77-304/1ห้องที่4น้ำรั่วจากแกนสแตน 05 ก.ย. 2565 09:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
92นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง246 ด.ร กนิษฐาขออนุญาติรบกวนด่วนค่ะนค่ะน้ำท่วมกลางห้องโถง05 ก.ย. 2565 09:30 น.รับเรื่อง
05 ก.ย. 65 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
93แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20น้ำไม่ขึ้นถังชักโครก ห้อง 20-30705 ก.ย. 2565 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
94นายจำนงค์ วงค์คำพระทางเข้าด้านหน้าอาคาร 6ประตูบานสวิงล๊อคไม่ได้ 1 ช่อง05 ก.ย. 2565 08:55 น.รับเรื่อง
05 ก.ย. 65 11:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
95แจ้งผ่านระบบ QR-CODEอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)/ชั้น 1/ห้อง TOILET-1/4 ห้องน้ำชาย ภายในห้องสมุดฐานชักโครกแตกนั่งแล้วกระดก 05 ก.ย. 2565 00:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
96น.ส.มัลธิกา สวาทวงค์ห้องน้ำหญิงชั้น 2 อาคาร 21น้ำรั่วซึม ท่วมเต็มห้องน้ำ 02 ก.ย. 2565 08:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
97น.ส.น.ส. อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18สายฉีดชำระเสีย(ห้อง120)01 ก.ย. 2565 18:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
98แม่บ้านฝ่าย อาคารฯแยกหอพักชายท่อประปาแตก01 ก.ย. 2565 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
99น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านคุณศรีพรรณ หน้าหอนนทรีประปาร้านค้ารั่ว น่าจะเกิดจากการตัดหญ้าแล้วไปโดนท่อค่ะ ร้านค้าใช้น้ำใช้ไฟไม่ได้ในตอนนี้ 31 ส.ค. 2565 15:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
100น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ศูนย์อาหารทางร้านสมบัติก็อปปี้ห้องน้ำหญิงมีปัญหา ใช้งานไม่ได้ รบกวนเข้าเไปซ่อมให้หน่อยนะคะ ร้านค้าและนิสิตร้องเรียนมาค่ะ31 ส.ค. 2565 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
101น.ส.รจนา ทาระขจัดอาคาร 17 สวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.ชักโครกเด็กชำรุด 1 ตัว 31 ส.ค. 2565 14:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
102น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ห้องน้ำหญิงชั้นล่างใช้ไม่ได้เลยสักห้องค่ะแจ้งซ่อมแล้วเมื่อเดือนที่แล้วแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข31 ส.ค. 2565 13:40 น.รับเรื่อง
01 ก.ย. 65 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
103แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 16สายฉีดชำระชำรุด โถปัสสาวะอุดตัน31 ส.ค. 2565 10:52 น.รับเรื่อง
31 ส.ค. 65 11:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
104น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้า ห้อง120 หัวฉีดสายชำระชำรุด มีน้ำไหลซึมตลอด30 ส.ค. 2565 20:16 น.รับเรื่อง
31 ส.ค. 65 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
105แม่บ้านอาคาร 77-323(ห้องแล็ป)กอ๊กน้ำชำรุดปิดไม่ใด้ 30 ส.ค. 2565 16:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
106น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝาปิดซักโครกชํารุดห้อง4-115/130 ส.ค. 2565 13:23 น.รับเรื่อง
30 ส.ค. 65 16:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
107น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่กดน้ำสายฉีดชำระหักห้อง31730 ส.ค. 2565 10:39 น.รับเรื่อง
30 ส.ค. 65 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
108น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกอ่างล้างหน้าน้ำไม่ไหลห้อง31730 ส.ค. 2565 10:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
109น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกอ่างล้างหน้าน้ำไม่ไหลห้อง31730 ส.ค. 2565 10:36 น.รับเรื่อง
30 ส.ค. 65 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
110แม่บ้านอาคาร 1หน้าห้องเตรียมอาหารชั้น2อ.1อ่างล้างจาน/ล้างมือน้ำรั่ว30 ส.ค. 2565 10:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
111แม่บ้านอาคาร 1อ.1ห้องน้ำหญิงชั้น2หัวฉีดสายชำระแตกน้ำรั่งซึม30 ส.ค. 2565 10:22 น.รับเรื่อง
30 ส.ค. 65 11:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
112แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20โถชักโครกแตกยังไม่มาเปลี่ยนห้องน้ำชาย30 ส.ค. 2565 09:54 น.รับเรื่อง
23 ก.ย. 65 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
113แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20อ่างล้างมืออุดตัน ชั้น 2 ฝั่ง ส.ศ30 ส.ค. 2565 09:52 น.รับเรื่อง
30 ส.ค. 65 11:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
114น.ส.กรรณิการ์ มณฑาอาคาร3 ห้อง 311สะดืออ่างในห้องน้ำ น้ำซึมบนกระเบื้องในห้องน้ำ น้ำไหลค่อยม๊ากกก ทำให้เครื่องทำน้ำอุ่นพี่จะพังแล้วค๊าบบบ30 ส.ค. 2565 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
115น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หัวฉีดชำระแตกน้ำไหลซึมตลอดห้อง12030 ส.ค. 2565 09:11 น.รับเรื่อง
30 ส.ค. 65 11:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
116นายrutchanon pongtongแปลงองุ่น อ่างหนองคายน้ำประปาไม่ไหล30 ส.ค. 2565 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
117แม่บ้านอาคาร 13 ห้องน้ำ ชาย ชั้น 2 อ.13 ที่กดชักโครกหักชำรุดค่ะ29 ส.ค. 2565 09:58 น.รับเรื่อง
29 ส.ค. 65 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
118แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำหญิง ชั้น 1 ฝ้าเพดานชำรุด ฝั่ง ศ.ว29 ส.ค. 2565 08:50 น.รับเรื่อง
29 ส.ค. 65 11:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
119นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5มีน้ำดันขึ้นมาในห้องครัวห้อง10329 ส.ค. 2565 07:31 น.รับเรื่อง
29 ส.ค. 65 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
120น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้า ห้อง102ที่กดชักโครกชำรุด28 ส.ค. 2565 08:01 น.รับเรื่อง
29 ส.ค. 65 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
121แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22สายฉีดชำรุด25 ส.ค. 2565 09:55 น.รับเรื่อง
25 ส.ค. 65 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
122แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21มีน้ำซึมออกจากขอบพื้นห้องน้ำ ห้อง 2-206 ชั้น 225 ส.ค. 2565 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
123น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง30224 ส.ค. 2565 15:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 65 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
124แม่บ้านฝ่าย อาคารฯลานอาหารหน้าหอชายโถฉี่อุตตัน 1 อัน ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิงอุตตัน 1 ห้อง 24 ส.ค. 2565 10:08 น.รับเรื่อง
24 ส.ค. 65 12:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
125แม่บ้านอาคาร 77-202/3มีน้ำซึมออกจากฐานชักโครกเวลากดใช้งาน23 ส.ค. 2565 16:00 น.รับเรื่อง
23 ส.ค. 65 16:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
126น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.18-305อ่างล้างหน้าตัน23 ส.ค. 2565 14:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 65 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษื/คิมหันต์
127น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง30523 ส.ค. 2565 10:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 65 10:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
128น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝาปิดท่อนํ้าทิ้งใต้อ่างล้างจานห้อง4-10723 ส.ค. 2565 08:31 น.รับเรื่อง
23 ส.ค. 65 08:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
129แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชาายชั้น4อ.1ก๊อกน้ำอ่างล้างมือแตกหัก22 ส.ค. 2565 14:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
130น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาวล์ฝักบัวเปิดปิดไม่ได้ห้อง4-402/122 ส.ค. 2565 14:36 น.รับเรื่อง
22 ส.ค. 65 16:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
131แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ก๊อกน้ำอ่างล้างมือชำรุดห้องน้ำชายด้านหลัง22 ส.ค. 2565 14:25 น.รับเรื่อง
22 ส.ค. 65 16:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
132น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะอุดตันห้อง4-314/122 ส.ค. 2565 14:17 น.รับเรื่อง
22 ส.ค. 65 16:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
133น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะอุดตันห้อง4-302/122 ส.ค. 2565 14:05 น.รับเรื่อง
22 ส.ค. 65 16:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
134แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ท่อระบายน้ำอุดตัน ชั้น 1 22 ส.ค. 2565 09:49 น.รับเรื่อง
22 ส.ค. 65 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
135นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สต๊อปวาล์วผักบัวปิดน้ำไม่อยู่หอ้ง208/1-2อัน 22 ส.ค. 2565 07:44 น.รับเรื่อง
22 ส.ค. 65 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
136นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5วาล์วน้ำอ่างล้างจานชำรุดห้อง303-1อัน22 ส.ค. 2565 07:36 น.รับเรื่อง
22 ส.ค. 65 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
137น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาวล์ฝักบัวปิดไม่อยู่ห้อง4-402/119 ส.ค. 2565 14:13 น.รับเรื่อง
19 ส.ค. 65 16:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
138น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝาปิดซักโครกหักห้อง4-108/119 ส.ค. 2565 11:36 น.รับเรื่อง
19 ส.ค. 65 16:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
139นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง244/1ชักโครกแตก 19 ส.ค. 2565 11:09 น.รับเรื่อง
19 ส.ค. 65 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
140แจ้งผ่านระบบ QR-CODEอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)/ชั้น 1/ห้อง TOILET-1/1 ห้องน้ำชาย ด้านหลังฝั่งติดลิฟทดสอบ 19 ส.ค. 2565 00:00 น.รับเรื่อง
22 ส.ค. 65 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
141แม่บ้านอาคาร 88/2ห้องน้ำอาจารย์หญิงสายก๊อกน้ำชำรุดน้ำไหลไม่หยุด18 ส.ค. 2565 14:14 น.รับเรื่อง
18 ส.ค. 65 15:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
142นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง244/1เปลี่ยนฝาชักโคกและฝักบัว18 ส.ค. 2565 11:02 น.รับเรื่อง
18 ส.ค. 65 15:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
143แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10โถฉี่มีน้ำหยดตรงข้อต่อห้องน้ำชาย18 ส.ค. 2565 10:17 น.รับเรื่อง
18 ส.ค. 65 15:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
144แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-115หัวฉีดชำระหัก 18 ส.ค. 2565 09:24 น.รับเรื่อง
18 ส.ค. 65 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
145แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้องน้ำ 2-214,2-215,2-209,2-210มีน้ำหยดลงมาจากท่อน้ำทิ้งห้องนำชั้น3 ตาง ฝ่าเพดานห้องน้ำชั้น2 ทุกห้อง18 ส.ค. 2565 08:58 น.รับเรื่อง
18 ส.ค. 65 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
146แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21อ่างชักล้างห้องน้ำชายตันห้อง 21-11117 ส.ค. 2565 13:40 น.รับเรื่อง
17 ส.ค. 65 15:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
147น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง31117 ส.ค. 2565 13:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 65 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
148น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้กดน้ำชั้น3น้ำไม่ไหล16 ส.ค. 2565 14:55 น.รับเรื่อง
17 ส.ค. 65 12:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
149น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง10416 ส.ค. 2565 14:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 65 10:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
150แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชั้น2อ่างล้างมือรั่วและน้ำไหลน้อยห้องน้ำชายด้านหลัง ขอเกาะสายชำระหักห้องน้ำหญิงฝั่งห้องระพีหัก16 ส.ค. 2565 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
151แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หัวฉีดชำรุด ห้องน้ำหญิง ฝั่ง ศ.ว ชั้น 1 ห้อง 20-11016 ส.ค. 2565 10:33 น.รับเรื่อง
16 ส.ค. 65 12:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
152น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422ขอความอนุเคราะห์ปิดซิ้งน้ำเพื่อวางเครื่องมือ16 ส.ค. 2565 10:28 น.รับเรื่อง
16 ส.ค. 65 12:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
153น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สายฉีดชำระแตกห้อง10416 ส.ค. 2565 08:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 65 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
154น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ท่อใต้อ่างล้างจานมีน้ำรั่วซึมห้อง31915 ส.ค. 2565 08:26 น.รับเรื่อง
15 ส.ค. 65 08:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
155นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 129ที่เสียบสายชำระหัก15 ส.ค. 2565 07:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 65 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ที่เสียบสายชำระ 1 ตัว คิมหันต์
156แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-214 ห้องน้ำชายก๊อกน้ำหัก 12 ส.ค. 2565 10:39 น.รับเรื่อง
15 ส.ค. 65 08:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
157นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แจ้งด่วน !! สต็อปวาวห้องอาบน้ำชำรุด2ห้อง โซน 208/111 ส.ค. 2565 09:43 น.รับเรื่อง
15 ส.ค. 65 08:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
158นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ท่อน้ำรั่วอ่างล้างจาน ห้อง 220และ22211 ส.ค. 2565 09:36 น.รับเรื่อง
15 ส.ค. 65 08:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
159นายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล3-240ปิดไม่สนิท มีน้ำหยดตลอดเวลา 11 ส.ค. 2565 07:46 น.รับเรื่อง
15 ส.ค. 65 08:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
160แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น4อ.1ก๊อกน้ำอ่างล้างมือแตกหัก09 ส.ค. 2565 13:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
161นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง317วาลว์สายชำระหัก ก๊อกน้ำ อ่างล้างจานหัก09 ส.ค. 2565 11:55 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
162นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง325ใต้อ่างล้างจานมีน้ำซึมออกมาเพดานผุ09 ส.ค. 2565 11:45 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
163นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง332/1หัวฉีดน้ำไหลน้อย09 ส.ค. 2565 11:34 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
164นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง336/1เปลี่ยนฝาชักโคก09 ส.ค. 2565 11:23 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
165นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง342สายฝักบัวมีน้ำซึมออกมา09 ส.ค. 2565 10:05 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
166นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง233เปลี่ยนฝาชักโคก09 ส.ค. 2565 10:00 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
167นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง214ฝาชักโคกชำรุด09 ส.ค. 2565 09:52 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
168แม่บ้านอาคาร 77-303/3ห้องที่6หัวฉีดชำระชำรุด 09 ส.ค. 2565 09:46 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
169แม่บ้านอาคาร 77-303/1หอ้งที่4หัวฉีดชำระชำรุด 09 ส.ค. 2565 09:44 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
170นายทศพล จตุระบุล17-308ตรวจเช็คระบบท่อน้ำ เนื่องจากน้ำไหลไม่แรง เปลี่ยนก๊อกน้ำแล้วก็ยังไหลไม่แรงเหมือนเดิม08 ส.ค. 2565 18:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 16:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
171น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ห้องน้ำหญิงชั้นล่างใช้ไม่ได้ทุกห้องจำนวน3ห้อง08 ส.ค. 2565 13:57 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
172น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อระบายนํ้าในห้องครัวตันห้อง4-105.106.107.108ตันทั้ง4ห้องวันที่.7.ส.ค.256507 ส.ค. 2565 10:58 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
173นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร 3 ห้อง 3-209วาล์วน้ำในห้องน้ำหักชำรุด07 ส.ค. 2565 07:04 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
174นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้อง 233เปลี่ยนหัวฉีดใหม่06 ส.ค. 2565 09:37 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
175นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 320ก๊อกน้ำปิดยาก06 ส.ค. 2565 09:29 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
176น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มชั้น3น้ำไม่ไหล05 ส.ค. 2565 13:43 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
177อาจารย์เปมิกา หิรัญกิตติวงศ์อาคาร 3 ห้อง 339มีน้ำหยดจากก๊อกน้ำที่อ่างล้างจานในห้องครัวตลอดเวลา และมีก๊อกน้ำอันใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะ 04 ส.ค. 2565 21:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
178นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 228อ่างล้างจานก๊อกน้ำปิดยากน้ำไหลไม่หยุด04 ส.ค. 2565 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกอ่างล้างจาน 1 ตัว คิมหันต์
179อาจารย์กุลธิดา ยะสะกะห้อง 17-409 ชุดพักอาศัยบุคลากร 2ท่อน้ำใต้ซิ้งในห้องน้ำรั่ว04 ส.ค. 2565 07:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว
180แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-105ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างมือมีน้ำรั่วซึม 03 ส.ค. 2565 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สิลิโคลน 1 หลอด
181น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ที่เฉียบหัวฉีดชําระชํารุดห้อง4-115/102 ส.ค. 2565 14:54 น.รับเรื่อง
02 ส.ค. 65 15:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
182แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-114ท่อน้ำเสียอ่างล้างมือมีน้ำหยด ก๊อกน้ำเกลียวหลูดเปิดไม่ได้02 ส.ค. 2565 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
183อาจารย์เปมิกา หิรัญกิตติวงศ์อาคาร 3 ห้อง 339 ก๊อกน้ำที่อ่างล้างจานน้ำหยดตลอดเวลา 02 ส.ค. 2565 13:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
184แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2อ่างล้างมือชำรุด ห้อง 2-307 ชั้น 202 ส.ค. 2565 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
185นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง233หัวฉีดชำระัน้ำไหลซึม ฝักบัวน้ำไหลน้อยมาก01 ส.ค. 2565 11:30 น.รับเรื่อง
01 ส.ค. 65 14:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
186นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 หอ้ง220อ่างล้างหน้าตัน ท่อสะดืออ่างชำรุดล้างจาน)01 ส.ค. 2565 11:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สะดืออ่างล้างจาน 1 ชุด ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สิลิโคลน 1 หลอด คิมหันต์
187นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้อง214ชักโครกหรุด01 ส.ค. 2565 11:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 65 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
188นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 128ก๊อกน้ำอ่างล้างจานปิดเปิดยากน้ำไหลน้อย01 ส.ค. 2565 11:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
189แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2หัวฉีดชำรุด 3 อัน ชั้น 201 ส.ค. 2565 09:11 น.รับเรื่อง
01 ส.ค. 65 14:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
190อาจารย์ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ17-404ก็อกนำ้ในห้องครัวมีนำ้หยดตลอดไม่สามารถปิดสนิทได้ และก็อกนำ้เอียง 01 ส.ค. 2565 06:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
191น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อระบายนํ้าใต้อ่างล้างจานรั่วห้อง4-10830 ก.ค. 2565 13:52 น.รับเรื่อง
01 ส.ค. 65 08:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
192แม่บ้านอาคาร 77-302/1หัวฉีดน้ำหยด27 ก.ค. 2565 09:25 น.รับเรื่อง
27 ก.ค. 65 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
193แม่บ้านอาคาร 77-104/1หอ้งที่4หัวฉีดน้ำหยด27 ก.ค. 2565 09:23 น.รับเรื่อง
27 ก.ค. 65 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
194น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาวล์ฝักบัวเครื่องทํานํ้าอุ่นหักห้อง4-320/127 ก.ค. 2565 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 65 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
195น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ที่เฉียบหัวฉีดชําระรูดห้อง4-108/1.....หัวฉีดชําระแตกห้อง4-220/126 ก.ค. 2565 15:29 น.รับเรื่อง
27 ก.ค. 65 10:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
196น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หัวฉีดชำระหักห้อง30226 ก.ค. 2565 14:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 65 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
197แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-105ห้องน้ำชายหม้อน้ำไม่เก็บน้ำ26 ก.ค. 2565 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
198น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ปั้มสูบน้ำเข้าห้องน้ำ ฝั่ง รปภ. สูบน้ำไม่ขึ้น 26 ก.ค. 2565 09:30 น.รับเรื่อง
27 ก.ค. 65 10:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
199นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สตอ๊ปวาว์วหอ้งอาบน้ำชำรุดปิดไม่ได้ห้อง208/1-302/126 ก.ค. 2565 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
200แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21อ่างล้างมือตัน ห้อง 21-111 ชั้น 1 ห้องน้ำชาย25 ก.ค. 2565 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
201แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยน้ำไม่ไหล ฝั่ง ร.ป.ภ25 ก.ค. 2565 10:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 65 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
202นายชุตินนท์ พุทธิวาณิชย์อาคาร 17 ห้อง 317 มก. ฉกส.ชักโครกกดแล้วน้ำไม่ระบายหรือระบายช้ามากครับ24 ก.ค. 2565 21:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
203น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อระบายนํ้าในห้องอาบนํ้าและตรงบริเวณซักผ้าตันทุกห้อง.ห้อง4-115/123 ก.ค. 2565 19:27 น.รับเรื่อง
25 ก.ค. 65 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
204แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ก๊อกน้ำชำรุด ด้านหน้าและด้านหลัง ชั้น 122 ก.ค. 2565 10:19 น.รับเรื่อง
22 ก.ค. 65 10:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
205แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20อ่างล้างมืออุตตันห้องน้ำหญิง ชั้น 1 ห้อง 20-105 ฝั่ง ส.ศ22 ก.ค. 2565 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 65 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
206แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3โถฉี่ ห้องน้ำชาย ด้านหลัง น้ำไม่ค่อยไหล ก๊อกอ่างล้างมือชำรุด21 ก.ค. 2565 13:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 65 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
207น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16มีน้ำรั่วจากสาบฝักบัวที่ห้องน้ำชายชั้นที่221 ก.ค. 2565 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
208น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-205ก๊อกน้ำในห้องครัวไหลช้า 20 ก.ค. 2565 15:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 65 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
209นายrutchanon pongtongอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติปั๊มน้ำห้องน้ำฝั่งร้านเกษตรอินทรีย์ไม่ทำงาน19 ก.ค. 2565 14:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 65 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
210แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ชักโครกมีน้ำซึมตลอดและมีน้ำดันขึ้นมา ห้อง 20-306 ห้องน้ำหญิง19 ก.ค. 2565 11:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
211น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อระบายนํ้าในห้องนํ้าตันห้อง4-408/119 ก.ค. 2565 11:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
212น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่เสียบสายฉีดชำระหักห้อง10219 ก.ค. 2565 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
213น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกอ่าวล้างหน้าชำรุดห้อง10219 ก.ค. 2565 10:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
214น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง30819 ก.ค. 2565 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
215น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-205ส้วมอุดตันและส่งกลิ่นเหม็น18 ก.ค. 2565 16:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักา์/คิมหันต์
216แม่บ้านอาคาร 9อ,9ชั้น1ห้องน้ำเจ้าหน้าทีก๊อกชำหลุดมีน้ำหยดด้วยล้าหลัง และด้านในห้องสมุดอ้างมือมีน้ำไหลไม่หยุด18 ก.ค. 2565 13:42 น.รับเรื่อง
19 ก.ค. 65 12:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
217น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มก็อกน้ำที่โรงผลิตน้ำเปิดไม่ได้ ข้องอแตกค่ะ 18 ก.ค. 2565 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
218แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำอุตตัน ห้อง 20-306 ห้องน้ำหญิง11 ก.ค. 2565 13:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
219แม่บ้านอาคาร 88/2ห้องน้ำอาจารย์หญิงอ่่่่่างล้างมือน้ำไหลไม่หยุด 11 ก.ค. 2565 13:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
220แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1หัวฉีดชำรุด ห้องน้ำหญิงชั้น 311 ก.ค. 2565 09:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
221นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจานชำรุดห้อง222-22011 ก.ค. 2565 07:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
222น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีห้องจ่ายกลาง อ.16ล้างถังเก็บน้ำ จากเครื่องกรองน้ำ07 ก.ค. 2565 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 65 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
223น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อระบายนํ้าในห้องนํ้าตันห้อง4-102/107 ก.ค. 2565 11:33 น.รับเรื่อง
19 ก.ค. 65 12:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
224น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะรั่วห้อง115/106 ก.ค. 2565 14:01 น.รับเรื่อง
19 ก.ค. 65 12:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
225แม่บ้านอาคาร 77-302/1ชักโครกกดน้ำไม่ใหลทั้ง2โถ 05 ก.ค. 2565 15:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:50 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
226แม่บ้านอาคาร 77-203/2ห้องที่4เวลากดใช้งานจะมีน้ำรั่วจากแกนสแตนเลส05 ก.ค. 2565 13:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:49 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
227น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อระบายนํ้าทางเดินห้องนํ้าอุดตันห้อง4-115/105 ก.ค. 2565 13:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:51 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
228น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สายฉีดชําระหัก2อันห้อง4-414/105 ก.ค. 2565 13:26 น.รับเรื่อง
06 ก.ค. 65 10:36 น.
นายอรรถ เรือนก้อน,
229น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์ อาคาร4ท่อนํัาทิ้งและก้นโถปัสวะรั่ว3ชุดห้อง4-314/105 ก.ค. 2565 13:24 น.รับเรื่อง
06 ก.ค. 65 10:36 น.
นายอรรถ เรือนก้อน,
230นายวัชระ เทพารส17-405อ่างล้างหน้าในห้องน้ำ น้ำไหลไม่ลง ใต้อ่างล้างหน้าท่อน้ำหลุดออกจากกัน 05 ก.ค. 2565 11:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:48 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด
231นายวัชระ เทพารส17-405ก๊อกน้ำตรงอ่างล้างจานชำรุด05 ก.ค. 2565 11:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:49 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน เคาน์เตอร์ 1 ชุด
232แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำอุตตัน ชั้น 3 ห้อง 20-306 ฝั่ง สาธา05 ก.ค. 2565 10:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:50 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
233นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ฝาปิดกันท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจานชำรุดห้อง 323 05 ก.ค. 2565 08:36 น.รับเรื่อง
05 ก.ค. 65 10:33 น.
นายอรรถ เรือนก้อน,
234นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5วงกลบประตูห้องน้ำหลุดชำรุด ห้อง 102/1 05 ก.ค. 2565 08:35 น.รับเรื่อง
05 ก.ค. 65 10:35 น.
นายอรรถ เรือนก้อน,
235นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจานชำรุดห้อง 306 05 ก.ค. 2565 08:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:47 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
236แม่บ้านอาคาร 77-302/3น้ำรั่วจากแกนสแตนเลส 04 ก.ค. 2565 14:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:48 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
237นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 14 ข้างห้องทูบีท่อต่อนํ้าเข้าถังตู้เย็นหลุด04 ก.ค. 2565 11:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 08:58 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
238นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5อ่างล้างจานตันและท่อก้นอ่างรั่วห้อง32304 ก.ค. 2565 09:12 น.รับเรื่อง
05 ก.ค. 65 10:37 น.
นายอรรถ เรือนก้อน,
239นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ลูกลอยป้ำน้ำหุลดฝั่งอ.304 ก.ค. 2565 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:48 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เปลี่ยนลูกลอย
240น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง414น้ำในอ่างล้างหน้าไหลช้า03 ก.ค. 2565 19:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:52 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
241น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้าห้อว317อ่างล้างหน้าตัน02 ก.ค. 2565 17:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:52 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
242แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ที่กดชักโครกหักห้องน้ำหญิงด้านหน้า30 มิ.ย. 2565 11:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
243แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หัวฉีดชำรุด 2 หัว ห้องน้ำหญิง ห้อง 20-205 ชั้น 2 ฝั่ง ส.ศ30 มิ.ย. 2565 10:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
244แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ก๊อกน้ำชำรุด ชั้น 1 ฝั่ง ศ.ว (น้ำไหลไม่หยุด )29 มิ.ย. 2565 14:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 มิ.ย. 65 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
245น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-304ก๊อกน้ำห้องครัวชำรุด เปิด-ปิดไม่สนิด น้ำยังไหลไม่หยุด29 มิ.ย. 2565 14:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน (ผนัง) 1 ชุด
246น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-205หลอดไฟชำรุด 1 หลอดตะเกียบ29 มิ.ย. 2565 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 65 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
247แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 6ท่อประปาแตก ฝั่ง 8/229 มิ.ย. 2565 13:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 มิ.ย. 65 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
248แม่บ้านอาคาร 77-301/2น้ำรั่วจากเเกนสแตนเลสหลังชักโครก29 มิ.ย. 2565 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
249นายศิวชาติ นาถาดทองบ้านพักฝ่ายอาคารหลังที่ 1 ท่อระบายน้ำห้องน้ำอุดตัน29 มิ.ย. 2565 07:36 น.รับเรื่อง
29 มิ.ย. 65 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
250น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าห้อง308 อ่างล้างหน้าตัน28 มิ.ย. 2565 18:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
251น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4อ่างล้างจานอุดตันห้อง4-21028 มิ.ย. 2565 16:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
252น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดชําระชํารุดห้อง4-102/128 มิ.ย. 2565 16:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
253น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-310ชัดโครกชำรุด28 มิ.ย. 2565 16:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่กดซักโครก 1 ชุด กดหน้า
254น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกอ่างล้างหน้าชำรุดน้ำไหลซึมตลอดห้อง301และห้อง30328 มิ.ย. 2565 12:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
255แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำคนพิการ ชั้น 3 ฝั่ง ศ.ว ชักโครกกดไม่ลง ห้อง 20-309-20-311 28 มิ.ย. 2565 11:58 น.รับเรื่อง
28 มิ.ย. 65 13:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
256แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ก๊อกน้ำไหลไม่หยุด (ชำรุด ) ตรงระเบียงชั้น 1 ฝั่ง ศ.ว28 มิ.ย. 2565 11:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
257น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่เสียบสายฉีดชำระหักห้อง11628 มิ.ย. 2565 09:46 น.รับเรื่อง
01 ก.ค. 65 15:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
258แม่บ้านอาคาร 2ห้อง2-306,2-307อ่างล้างมืออุดตัน,ก๊อกน้ำชำรุด28 มิ.ย. 2565 09:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
259นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจานชำรุดห้อง306-22227 มิ.ย. 2565 12:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
260นายจำนงค์ วงค์คำพระห้องนํ้ารวมใหญ่อาคาร 14ซักโครกนํ้าไหลไม่หยุด27 มิ.ย. 2565 11:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
261น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-204เปลี่ยนฝารองชักโครก27 มิ.ย. 2565 10:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด
262แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ อาคาร 22ส้วมตัน อ่างล้างมือรั่ว ห้อง 22-20827 มิ.ย. 2565 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
263แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20มีน้ำรั่วซึมออกมาจากฐานชักโครก ห้อง 20-105 ห้องน้ำหญิง27 มิ.ย. 2565 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
264น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้าตู้กดน้ำชั้น2 ก๊อกน้ำร้อนเสีย (น้ำไม่ร้อน)25 มิ.ย. 2565 19:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
265น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าห้อง116ที่พักสายชำระชำรุด25 มิ.ย. 2565 19:42 น.รับเรื่อง
27 มิ.ย. 65 08:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
266น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกใหลไม่หยุดห้อง4-115/124 มิ.ย. 2565 15:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกสูบฟลัสวาวล์กะรัต 1 ชุด
267น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกใหลไม่หยุดห้อง4-115/124 มิ.ย. 2565 15:08 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 65 08:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
268น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกรั่วห้อง4-302/1โถปัสวะตันห้อง4-324/1.24 มิ.ย. 2565 15:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
269น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกนํ้าไม่ใหลห้อง4-414/1.หัวฉีดชําระรุดห้อง4-414/124 มิ.ย. 2565 14:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
270น.ส.ระพีพรรณ มาเห็ม22-304 ท่อน้ำทิ้ง ที่ต่อจากอ่างล้างจาน อุดตัน ทำให้น้ำไหลไปตามระเบียง24 มิ.ย. 2565 14:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
271นายจีระศักดิ์ ฆ้องเดชฟาร์มพืช ห้องเมล็ดพันธุ์สายต่อก๊อกน้ำเข้าเครื่องทำน้ำกลั่นหัก รบกวนทีมช่างเข้าซ่อมแซม24 มิ.ย. 2565 11:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
272แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20มีน้ำหยดลงมาจากชั้น 3 ลงมาตรงที่นั่งชักโครกห้องน้ำหญิง ห้อง 20-20624 มิ.ย. 2565 10:52 น.รับเรื่อง
23 ก.ย. 65 15:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
273แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำชายชั้น 2 มีน้ำรั่วซึม ตรงพื้นห้องน้ำ ห้อง 20-20624 มิ.ย. 2565 10:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
274แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20มีน้ำซึมใต้ฐานชักโครก ห้อง 20-307 ชั้น 3 ฝั่งสาธา24 มิ.ย. 2565 10:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
275นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สต็อปวาล์วอ่างล้างจานชำรุด ห้อง 10724 มิ.ย. 2565 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
276แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ชักโครกยังไม่ได้ติดตั้ง ห้อง 19-11023 มิ.ย. 2565 13:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
277น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าตูู้กดน้ำชั้น2 ก๊อกน้ำร้อนชำรุด22 มิ.ย. 2565 22:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
278น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ตลาดนัด โรงอาหารอาคาร 10ท่อประปาชำรุด น้ำไหลไม่หยุดค่ะ ตอนนี้ให้แม่บ้านปิดวาวน้ำไว้ก่อน 22 มิ.ย. 2565 16:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ต่อตรง 3/4 นิ้ว 1 ตัว สามทางลด 3/4 นิ้ว x 1/2 นิ้ว 1 ตัว
279แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19สายฉีดชำระรั่วซึม ห้อง 19-10822 มิ.ย. 2565 15:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
280แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ชักโครกกดไม่ลง ห้อง 20-311 (ห้องน้ำคนพิการ )22 มิ.ย. 2565 15:05 น.รับเรื่อง
23 มิ.ย. 65 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
281แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ถังเก็บน้ำชักโครกน้ำไม่ไหลห้องน้ำหญิง ห้อง 20-205 ฝั่ง ส.ศ22 มิ.ย. 2565 13:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
282น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำร้อนตู้น้ำดื่มชั้น4หัก22 มิ.ย. 2565 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
283แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคารชุดพักอาศัย 3ท่อประปาแตกข้างอาคาร 21 มิ.ย. 2565 13:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ต่อตรง 3/4 นิ้ว 2 ตัว
284แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น1ห้อง2-114ท่ออ่างล้างมือห้องน้ำชายมีน้ำรั่วซึม 21 มิ.ย. 2565 13:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
285น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปล์ฝักบัวปิดไม่อยู่ห้อง4-314/121 มิ.ย. 2565 11:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
286น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สะดืออ่างล้างหน้าหักห้อง4-115/121 มิ.ย. 2565 11:49 น.รับเรื่อง
21 มิ.ย. 65 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
287น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สะดืออ่างล้างหน้าหักห้อง4-115/121 มิ.ย. 2565 11:48 น.รับเรื่อง
21 มิ.ย. 65 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
288น.ส.เจนจิรา ทองแกมโรงเรือน Evapฝั่งด้านหลังฟาร์มพืชฝั่งอุตุน้ำไหลเข้ารังผึ้งไม่เต็มแผงรังผึ้งทำให้โรงเรือนร้อนมาก21 มิ.ย. 2565 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
289น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18น้ำห้อง417ไหลค่อย21 มิ.ย. 2565 08:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
290นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5วาวล์น้ำอ่างล้างจานชำรุดห้อง31621 มิ.ย. 2565 07:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
291แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายและหญิงชั้น2 ก๊อกน้ำหัวฉีด่ซึม/ ก๊อกน้ำหัวฉีดซึม/ชักโครกอุดตัน/หม่อเน้ำเชือกขาด 20 มิ.ย. 2565 16:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
292แม่บ้านอาคาร 77-301/2กอ๊กน้ำอ่างล้างมือน้ำไม่ใหล20 มิ.ย. 2565 16:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว
293น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อใต้อ่างล้างจานชํารูดห้อง4-12220 มิ.ย. 2565 13:30 น.รับเรื่อง
20 มิ.ย. 65 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
294น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดชําระหักห้อง4-220/1จํานวน2อัน20 มิ.ย. 2565 13:27 น.รับเรื่อง
20 มิ.ย. 65 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
295น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าหมุนรอบห้อง4-115/120 มิ.ย. 2565 13:24 น.รับเรื่อง
20 มิ.ย. 65 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
296แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-114ห้องน้ำชายอ่างล้างมือกับโถปัสสาวะมีน้ำรั่วซึม20 มิ.ย. 2565 10:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
297นายrutchanon pongtongอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติห้องน้ำชายฝั่งห้องนิทรรศการ โถปัสสาวะน้ำไหลไม่หยุด และสายฉีดชำรุด20 มิ.ย. 2565 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกสูบฟลัสวาล์วโถวักโครก 1 ชุด
298แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ถังเก็บน้ำชักโครกแตกห้องน้ำชายห้อง 20-206 ฝั่ง ส.ศ20 มิ.ย. 2565 09:03 น.รับเรื่อง
20 มิ.ย. 65 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
299น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อนํ้าทิ้งใต้อ่างล้างหน้าหักห้อง4-115/1กับซักโครกไหลไม่หยุดห้อง4-115/120 มิ.ย. 2565 08:33 น.รับเรื่อง
20 มิ.ย. 65 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
300น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าห้อง319 ก๊อกน้ำอ่างหน้าชำรุด19 มิ.ย. 2565 07:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว
301น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้าที่พักสายชำระหัก17 มิ.ย. 2565 19:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
302น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-141มีน้ำดันมาจากพื้นห้อง(ห้องนอน) 17 มิ.ย. 2565 14:38 น.รับเรื่อง
17 มิ.ย. 65 15:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
303น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139มีน้ำดันขึ้นมาจาดพื้นห้อง17 มิ.ย. 2565 14:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
304น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18น้ำไม่ไหลตรงอ่างล้างหน้าห้อง41715 มิ.ย. 2565 18:54 น.รับเรื่อง
16 มิ.ย. 65 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
305น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้าห้อง420 ฝักบัวน้ำไม่ค่อยไหล15 มิ.ย. 2565 07:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มิ.ย. 65 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
306น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะตันห้อง4-420/1.สายฉีดชําระชํารุดห้อง4-420/1..สต๊อปวาปล์สายฉีดชําระชํารุดห้อง4-408/...วันที่ 14.มิ.ย.256514 มิ.ย. 2565 15:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มิ.ย. 65 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
307น.ส.ปานชีวัน ปอนพังงาฟาร์มพืชท่อน้ำปะปาในห้องน้ำโรงปุ๋ยฟาร์มพืชแตกมีน้ำพุ่งกระจาย14 มิ.ย. 2565 15:11 น.รับเรื่อง
15 มิ.ย. 65 11:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
308น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ห้องน้ำหญิงชั้นล่างกดไม่ลงเลยทั้ง3ห้อง14 มิ.ย. 2565 14:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
309แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยน้ำไม่ไหล ห้องน้ำฝั่ง ร.ป.ภ14 มิ.ย. 2565 14:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มิ.ย. 65 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
310น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-337สายฉีดชำระชำรุด 2 อัน14 มิ.ย. 2565 10:37 น.รับเรื่อง
15 มิ.ย. 65 11:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
311นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5น้ำอ่างล้างหน้าไม่ไหล ห้อง 418 ชักโครกน้ำไม่ไหล ห้อง 214/114 มิ.ย. 2565 08:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มิ.ย. 65 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
312น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ข้อต่อซักโครกแตกห้อง4-302/1..สต๊อกวาปล์ฝักบัวแตกห้อง4-302/113 มิ.ย. 2565 15:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มิ.ย. 65 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซิลิโคลนใส 1 หลอด สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
313น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ที่เฉียบหัวฉีดหักห้อง4-208/113 มิ.ย. 2565 15:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มิ.ย. 65 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
314น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139มีน้ำขังในห้อง13 มิ.ย. 2565 15:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
315น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-104สายฉีดชำระชำรุด13 มิ.ย. 2565 15:19 น.รับเรื่อง
15 มิ.ย. 65 11:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
316น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดชําระชํารุดห้อง4-420/113 มิ.ย. 2565 14:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ HANG 1 ชุด
317นายศุทธิณัฏฐ์ สุนทรกลัมพ์3-305 อาคาร3ท่อน้ำใต้ซิงค์ในห้องครัวมีน้ำรั่วซึมออกมา13 มิ.ย. 2565 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด สะดืออ่างล้างจาน 1 ชุด
318น.ส.จุฑามาศ กองผาพา3-308 อาคาร 3ก๊อกน้ำอ้างล้างจานเสีย 13 มิ.ย. 2565 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน ผนัง 1 ชุด
319น.ส.กรกนก หาญมนตรีหอตาลฟ้า (อ.18)ตู้กดน้ำชั้น 1 เครื่องไม่ทำงาน น้ำไม่ร้อน , ไม่เย็น13 มิ.ย. 2565 11:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
320น.ส.กรกนก หาญมนตรีอาคาร 18 หอตาลฟ้า (18-104)สายฉีดชำระเสียน้ำไหลไม่หยุด เปลี่ยนลูกยางแล้วแต่ยังไม่หาย13 มิ.ย. 2565 11:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ Hang 1 ชุด
321แม่บ้านอาคาร 7ตรวจสอบปั๊มน้ำน้ำไม่ใหลอาคาร7โซนลิฟท์13 มิ.ย. 2565 09:17 น.รับเรื่อง
13 มิ.ย. 65 11:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
322แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10เปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างจาน ห้อง 10-11013 มิ.ย. 2565 09:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างจาน ผนัง 1 ชุด
323แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-214 ห้องน้ำชายโถปัสสาวะรั่วซึม 10 มิ.ย. 2565 10:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้งโถปัสสาวะHANG 2 ชุด
324น.ส.ทิติยา ยางธิสารอาคาร 20 ชั้น 1ท่อระบายน้ำทิ้งมีน้ำซึมส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้ง ทั้งอาคาร ฝั่งโรงจอดรถ ข้างสนามกีฬา09 มิ.ย. 2565 11:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มิ.ย. 65 13:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ อุดเกลียว 1 นิ้ว 1 ตัว สต๊อปวาล์ว 2 ทาง 1 ตัว ชุดโถซักโครก 2 ชิ้น 1 ชุด
325น.ส.บวรรัตน์ ศรีมานอาคาร 3 ห้อง 243ช่วยตรวจสอบที่เพดานห้องมีน้ำไหลลงมาค่ะ08 มิ.ย. 2565 10:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
326น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถส้วมแตกห้อง4-414/106 มิ.ย. 2565 16:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดโถซักโครก 2 ชิ้น 1 ชุด
327นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร7 ฝั่งลิฟท์ปั๊มนํ้าทำงานแต่ไม่ขึ้น06 มิ.ย. 2565 13:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
328แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ตรงท่อมีน้ำรั่วซึมข้างตึกชั้น 1 ฝั่งอาคาร 802 มิ.ย. 2565 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
329แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ท่อประปาแตก และท่อส้วมแตกมีกลิ่นเหม็นมาก ห้องน้ำหญิง ฝั่ง ศ.ว ชั้น 101 มิ.ย. 2565 15:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
330น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สายน้ำดีอ่างล้างหน้าแตกห้อง31501 มิ.ย. 2565 13:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 65 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
331น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-213เปลี่ยนฝารองชักโครก01 มิ.ย. 2565 11:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 65 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด
332น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มรบกวนดูน้ำรั่วที่โรงผลิตน้ำดื่มค่ะ 01 มิ.ย. 2565 11:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
333แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยห้องน้ำฝั่ง ร.ป.ภ น้ำไม่ไหล31 พ.ค. 2565 09:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 พ.ค. 65 12:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
334แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22อ่างล้างมือตัน ห้อง 22-20731 พ.ค. 2565 09:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด สะดืออ่างล้างหน้า Hang ยาว 1 ชุด
335นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แจ้งขอเบิกกาวยาแนวกระเบื้องห้องน้ำทั้งอาคารจำนวน26ถุงสีฟ้า20ถุงสีขาว6ถุงอยากได้กอ่นเปิดเทอมนะคะ31 พ.ค. 2565 09:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปูนยาแนว 4 ถุง พิทักษ์/คิมหันต์
336แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หัวฉีดชำรุดห้อง 21-206ห้องน้ำหญิง ชั้น 230 พ.ค. 2565 11:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
337แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9สายฉีดชำระชำรุดห้องน้ำหญิง ด้านลิฟฟ์ ชั้น 2ก๊อกน้ำใต้อ่างล้างมือ หยด ห้องน้ำหญิงด้านห้องระพีที่เสียบสายชำระชำรุด30 พ.ค. 2565 10:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีด HANG 1 ชุด
338แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22อ่างล้างมือตัน สายฉีดชำรุด ชั้น 330 พ.ค. 2565 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
339นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง201ที่กดชักโคกชำรุด30 พ.ค. 2565 09:56 น.ยกเลิกรายการ
30 พ.ค. 65 14:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
340นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง201ที่กดชักโคกชำรุด30 พ.ค. 2565 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่กดซักโครกกดหน้า 1 ชุด COTTO
341น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-141น้ำซึ่มขึ้นมาจากพื้นห้องโรงแรม(ช่างเคยมาซ่อมแล้วแต่ก็เป็นอีก)27 พ.ค. 2565 14:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
342น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องเก็บที่นอนสำรองน้ำผุดขึ้นมาจากท่อน้ำทิ้งข้างห้องเก็บที่นอน27 พ.ค. 2565 13:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
343น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139น้ำซึ่มขึ้นมาจากพื้นห้องโรงแรม 27 พ.ค. 2565 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
344แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2โถปัสสาวะ ชำรุด ชั้น 3 27 พ.ค. 2565 11:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง โถปัสสาวะ Hang 1 ชุด
345แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22สายฉีดชำรุด อ่างล้างมือตันห้องน้ำคนพิการ ชั้น 126 พ.ค. 2565 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 พ.ค. 65 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
346แม่บ้านฝ่าย อาคารฯห้องสมุด 24 ชั่วโมงชักโครกกดไม่ลง 25 พ.ค. 2565 11:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 65 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
347นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร 3 ชั้น 2ฝั่งโรงแรม ระเบียงหน้าห้อง3-201ท่อน้ำอุดตัน 25 พ.ค. 2565 11:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
348นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร 3 ชั้น 2ฝั่งโรงแรมท่อระบายน้ำอุดตัน 25 พ.ค. 2565 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
349น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-203ก๊อกน้ำหัก24 พ.ค. 2565 14:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 พ.ค. 65 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
350น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-310ห่วงยางใต้โถส้วมชำรุด24 พ.ค. 2565 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 65 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ยางรองหม้อนำ้โถซักโครก 1 เส้น
351นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ข้างบันไดชั้นฝั่งโรงแรมมีน้ำไหลออกมา24 พ.ค. 2565 09:15 น.รับเรื่อง
24 พ.ค. 65 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
352น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-210เปลี่ยนหลอดไฟ 2 หลอด ซื้อหลอดมาให้แล้ว แต่ปีนเองไม่ได้ค่ะ ... และมี 1 จุด ที่ขั้วหลอดมีปัญหา อยากให้มาซ้อมให้ด้วยค่ะ เหมือนมันช็อต จี๊ดๆ แต่เปลี่ยนหลอดแล้วก็ไม่ติดค่ะ23 พ.ค. 2565 11:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย/สมชาย
353น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าชำรุดน้ำไหลซึมตลอดห้อง31519 พ.ค. 2565 13:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 65 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
354แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1หัวฉีดชำระชำรุดห้องน้ำชายชั้น 318 พ.ค. 2565 13:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 65 08:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
355น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-310ก๊อกน้ำอ่างล้างจานในครัวชำรุด(ปิดยาก)18 พ.ค. 2565 13:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 10:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน ผนัง 1 ชุด
356แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13ฝาปิดท่อน้ำเสียข้างอาคารชำรุด 4ฝาค่ะ18 พ.ค. 2565 09:18 น.รับเรื่อง
23 มิ.ย. 65 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
357แม่บ้านอาคาร 7ชั้น1โซนลิฟท์ปั๊มน้ำมีเสียงดังผิดปกติ17 พ.ค. 2565 14:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ค. 65 16:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
358น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-330ก๊อกน้ำในครัวชำรุด(ปิด เปิด ยากมาก)12 พ.ค. 2565 16:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน ผนัง 1 ชุด
359น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-320อ่างล้างหน้าชำรุด(มีน้ำไหลใต้อ่างล้างหน้า)12 พ.ค. 2565 16:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด
360น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-241สะดืออ่างล้างจานชำรุด12 พ.ค. 2565 15:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด สะดืออ่างล้างจาน 1 ชุด
361น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-234หัวฉีดน้ำชำรุด 12 พ.ค. 2565 15:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
362น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-234สะดืออ่างล้างจานชำรุด12 พ.ค. 2565 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 11:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด สะดืออ่างล้างจาน 1 ชุด
363นายจำนงค์ วงค์คำพระ ป้อมประตู 6ท่อนํ้าทิ้งอุดตัน12 พ.ค. 2565 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
364แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21โถปัสสาวะมีน้ำไหลลงพื้น ห้อง 21-405 ชั้น 412 พ.ค. 2565 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 พ.ค. 65 15:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
365น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝารองนั่งชักโครกแตกห้อง31912 พ.ค. 2565 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 11:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่ง 1 ชุด
366น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฐานชักโครกชำรุดห้อง11812 พ.ค. 2565 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
367แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ห้องน้ำชาย หัวฉีดชำรุด ชั้น 311 พ.ค. 2565 11:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 11:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
368น.ส.นันทิยา พรมทอง3-343 อาคารพักบุคคลากรเปลี่ยนฝักบัว+เปลี่ยนสายฉีดชำระ 11 พ.ค. 2565 11:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 11:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาวล์ 1 ตัว
369นายณัฐพงษ์ คำเลิศอ.3-209สะดืออ่างล้างหน้าชำรุด11 พ.ค. 2565 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด ชุดท่ินำ้ทิ้ง 1 ชุด
370แม่บ้านอาคาร 77-204/3หอ้งที่1หัวฉีดแตก09 พ.ค. 2565 15:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
371แม่บ้านอาคาร 77-304/1ห้องที่4หัวฉีดชำระชำรุด06 พ.ค. 2565 11:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 11:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
372แม่บ้านอาคาร 77-304/1ห้องที่1น้ำรั่วจากแกนสแตนเลสเวลากดใช้งาน06 พ.ค. 2565 11:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซิลีโคลนใส 1 หลอด
373น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3น้ำดันขึ้นมาจากท่อน้ำทิ้ง ห้อง 106,107,108,130,141 05 พ.ค. 2565 11:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
374น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติชักโครกห้องน้ำชาย ชำรุด05 พ.ค. 2565 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 พ.ค. 65 16:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
375แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ห้องน้ำชายด้านห้องระพี ชั้น 2 น้ำไหลไม่หยุด03 พ.ค. 2565 11:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกสูบฟลัชวาล์วโถปัสสาวะ COTTO 1 ชุด
376แม่บ้านฝ่าย อาคารฯลานอาหารหน้าหอชายห้องน้ำหญิงอ่างล้างมือชำรุด 1 อัน02 พ.ค. 2565 15:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้างหน้า Hang 1 ชุด ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด
377นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุงห้อง 7-418 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 7)มีน้ำรั่วเข้ามาฝั่งหน้าต่าง 29 เม.ย. 2565 16:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
378แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ฝาชักโครกห้องน้ำหญิงหลุด ห้อง 8/1-11029 เม.ย. 2565 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 13:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด
379อาจารย์พิชญ์จิรา อุ่นใจ17-410(ด่วน) เนื่องจากเคยเเจ้งไปเเล้ว แต่ยังไม่ที จนท เข้ามาดูให้ ขอเเจ้งอีกรอบนะคะ น้ำไหลไม่หยุดเลย เเละบางช่วงจะมีเสียงดังรบกวนจากก็อกด้วยค่ะ28 เม.ย. 2565 13:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจานเคาน์เตอร์ 1 ชุด
380น.ส.นริฏา ฟักแก้วอาคาร3 ห้อง 327ท่อน้ำทิ้งของอ่างล้างจาน บริเวณห้องครัว รั่วซึม ทำให้น้ำไหลลงพื้น27 เม.ย. 2565 16:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
381นายณัฐพงษ์ คำเลิศห้องสันทนาการ ชั้น 1 อาคาร 3 (หน้าห้องฟิตเนต)น้ำท่วมบริเวณระเบียงห้อง 27 เม.ย. 2565 09:42 น.รับเรื่อง
27 เม.ย. 65 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
382แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19สายฉีดชำระแตก ห้อง 19-128/1 26 เม.ย. 2565 15:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
383นายณัฐพงษ์ คำเลิศหอพักหญิง นนทรี (อาคาร 5)น้ำล้นเครื่องปั้มน้ำ ฝั่งอาคาร 1726 เม.ย. 2565 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 65 12:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
384น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ท่อประปา สนามชำรุด ไม่สามามารถใช้ได้22 เม.ย. 2565 16:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
385น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4อ่างล้างจานหลังห้องตันห้อง4-12222 เม.ย. 2565 13:06 น.รับเรื่อง
25 เม.ย. 65 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
386อาจารย์พิชญ์จิรา อุ่นใจ17-410อยากให้มาเเก้ไขก๊อกน้ำให้ทีค่ะ เนื่องจากน้ำหยดตลอดเวลา เเละค่อนข้าวหยดถี่มาก (เสียดายน้ำมากๆค่ะ) 21 เม.ย. 2565 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน เคาน์เตอร์ 1 ชุด
387แม่บ้านอาคาร 77-304/1ห้องที่4หัวฉีดชำระชำรุด19 เม.ย. 2565 11:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 14:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
388นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร2ห้องนํ้าชายชั้น1ห้อง2-114อ่างล้างหน้านํ้ารั่วไหลตลอด18 เม.ย. 2565 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
389น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ท่อประปา สนามหญ้า ชำรุด 2 จุด12 เม.ย. 2565 17:09 น.รับเรื่อง
18 เม.ย. 65 10:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
390แม่บ้านอาคาร 77-304/1ห้องที่4-5หัวฉีดชำรุด08 เม.ย. 2565 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
391แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชาายชั้น4อ.1โถปัสวะเวลากดน้ำน้ำไหลไม่หยุด08 เม.ย. 2565 14:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
392แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21โถฉี่ห้องน้ำชาย ชำรุดห้อง 21-205 ชั้น 208 เม.ย. 2565 11:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
393แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21อ่างล้างมือห้องน้ำหญิงอุตตัน ห้อง 21-214 ชั้น 2 08 เม.ย. 2565 11:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
394นายศรายุทธ วงค์กวานกลม17-103O ring ก็อกน้ำเสื่อมสภาพ เนื่องจากการใช้งาน ทำให้มีการรั่วเวลาเปิดใช้งาน 05 เม.ย. 2565 13:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
395แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19หัวฉีดชำระหัก ห้อง 19-128/304 เม.ย. 2565 15:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
396น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-415แจ้งเปิดท่อระบายน้ำตรงระเบียงห้อง 17-415 04 เม.ย. 2565 12:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
397น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง17-415- อ่างล้างหน้าในห้องน้ำ มีน้ำรั่วออกมา 04 เม.ย. 2565 10:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
398แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยห้องน้ำฝั่ง ร ป ภ น้ำไม่ไหล01 เม.ย. 2565 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์/พิทักษ์
399น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ท่อน้ำทิ้งเครื่องซักผ้าน้ำไหลย้อนกลับ01 เม.ย. 2565 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
400แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หัวฉีดชำระชำรุด ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 ฝั่ง ศ.ว ห้อง 20-209 31 มี.ค. 2565 14:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
401น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อนํ้าทิิ้งโถปัสวะรั่วห้อง4-121/131 มี.ค. 2565 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
402แม่บ้านอาคาร 66-102ท่อนํ้าอ่างล้างมีอรั่ว31 มี.ค. 2565 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
403นายrutchanon pongtongอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติปั๊มน้ำโซนห้องน้ำฝั่ง รปภ. ไม่ทำงาน ทำให้น้ำไม่ไหลค่ะ28 มี.ค. 2565 13:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 เม.ย. 65 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
404แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฟาร์มพืชท่อประปา ขนาด 6 หุน ที่ชุมนุมพืชศาสตร์ฟาร์มพืช ชำรุด วาล์วน้ำ ปิด-เปิดระบบชลประทานชำรุด แปลงนิสิต ฟาร์มพืช28 มี.ค. 2565 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
405แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22น้ำรั่วใต้อ่าง ห้อง 22-20725 มี.ค. 2565 11:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
406น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อนํ้าทิ้งโถปัสวะรั่วห้อง4-121/124 มี.ค. 2565 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
407น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์ิอาคาร4ท่อนํ้าทิ้งโถปัสวะรั่วห้อง4-102/124 มี.ค. 2565 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
408น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-305เปลี่ยนก๊อกน้ำที่ไหลเข้าเครื่องทำน้ำอุ่น24 มี.ค. 2565 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
409น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-305ที่เปิด-ปิด ก๊อกน้ำอ่างล้างจานชำรุด23 มี.ค. 2565 16:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
410น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝารองนั่งแตกห้อง4-214/123 มี.ค. 2565 11:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด
411น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถนั่งยองแตกห้อง4-314/1โถฉี่รั่ว3หัว23 มี.ค. 2565 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
412น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อนํ้าโถรั่วห้อง4-302/1และฝารองนั่งแตก1อัน23 มี.ค. 2565 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด
413น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝารองนั่งแตกห้อง4-202/123 มี.ค. 2565 11:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด
414น.ส.นิภาพร เมษาห้อง 7-321 อาคาร 7ก๊อกน้ำหัก23 มี.ค. 2565 11:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
415น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดชําระแตกห้อง108/123 มี.ค. 2565 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
416น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าหมุนรอบห้อง4-108/122 มี.ค. 2565 11:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
417แม่บ้านอาคาร 77-202/3หัวฉีดชำระแตก22 มี.ค. 2565 10:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
418น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ชักโครกน้ำไม่ไหลและที่กดน้ำชำรุดห้อง31321 มี.ค. 2565 14:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
419นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5อ่างล้างจานตันห้อง324-30221 มี.ค. 2565 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
420อาจารย์ศิริญญา โปร่งจิตร์3-216*** ด่วน *** เพดานครัวทะลุเพราะมีน้ำซึมมานาน 18 มี.ค. 2565 10:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/ปราโมท
421นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5**แจ้งด่วน** สต๊อปวาล์วห้องอาบน้ำชำรุด ห้อง214/1 ตอนนี้ปิดไม่ได้18 มี.ค. 2565 08:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
422นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ที่เสียบสายชำระชำรุด ห้อง308/1 18 มี.ค. 2565 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
423แม่บ้านอาคาร 77-104/1หอ้งที่5น้ำรั่วจากแกนสแตนเลส(เวลากดใช้งาน)18 มี.ค. 2565 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
424นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หัวฉีดชำระชำรุด ห้อง308/1 18 มี.ค. 2565 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
425แม่บ้านอาคาร 77-104/2หอ้งที่4หัวฉีดชำระตันฉีดน้ำไม่ออก18 มี.ค. 2565 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
426แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ก๊อกน้ำเครื่องทำน้ำเย็น หักชำรุด 1 อัน18 มี.ค. 2565 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้ร้อน 1 ตัว
427นายทศพล จตุระบุล17-308ฝาอ่างหน้าหน้าในห้องน้ำเปิดไม่ขึ้น + เปลี่ยนหัวกรองก๊อกน้ำ 16 มี.ค. 2565 22:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 12:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
428อาจารย์ศิริญญา โปร่งจิตร์3-216ก้อกน้ำตรงระเบียงชำรุด มีน้ำหยดตลอดเวลา16 มี.ค. 2565 16:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกหางแดง 1/2 นิ้ว 1 ตัว
429อาจารย์ศิริญญา โปร่งจิตร์3-216เพดานครัวทะลุ เพราะน้ำซึม 15 มี.ค. 2565 21:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
430นายจำนงค์ วงค์คำพระเนินอาคารถิ่นมั่นท่อนํ้าประปาแตก14 มี.ค. 2565 16:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ท่อPVC 3/4 นิ้ว 1 เส้น ต่อตรง 3/4 นิ้ว 1 ตัว
431น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18วาล์วเปิด-ปิดน้ำบนดาดฟ้าแตกน้ำไหลซึมตลอด14 มี.ค. 2565 14:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ข้อต่อเกลียวมิเตอร์นำ้ทองเหลือง 3/4 นิ้ว 1 ตัว
432แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15น้ำไม่ไหล14 มี.ค. 2565 14:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มี.ค. 65 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ท่อนำ้ประปาแตก
433น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์ิอาคาร4ถานซักโครกแตกห้อง4-102/114 มี.ค. 2565 12:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
434น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-112สต๊อปวาล์วถังกดน้ำชักโครกชำรุด 14 มี.ค. 2565 11:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว งอ 90 PVC 3/4 นิ้ว 2 ตัว เกลียวใน 3/4 2 ตัว ประตูนำ้ PVC 3/4 นิ้ว 1 ตัว
435น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17ท่อน้ำหลังอาคาร17แตกชำรุด 14 มี.ค. 2565 11:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 12:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
436นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (คอกหมู)ท่อน้ำเล้าสุกรขุนแตก มีน้ำไหลออกมา14 มี.ค. 2565 10:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, นำ้รั่วมาจากผนัง พิทักษ์/คิมหันต์
437น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. อาคาร17มีน้ำไหลออกมาจากที่พักน้ำของโถชักโครก และมีน้ำไหลตรงสายชำระ ห้องน้ำผู้ใหญ่11 มี.ค. 2565 11:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 เม.ย. 65 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดอุปกรณ์หม้อนำ้โถซักโครก 1 ชุด CoTTo สายนำ้ดี 1 เส้น น๊อตยึดหม้อนำ้โถซักโครก 1 ชุด
438น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มชั้น1น้ำไม่ไหลเครื่องที่110 มี.ค. 2565 15:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
439นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง317ฝาชักโครกชำรุด09 มี.ค. 2565 14:21 น.ยกเลิกรายการ
10 มี.ค. 65 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
440นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง317ฝาชักโครกชำรุด09 มี.ค. 2565 14:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
441แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21น้ำรั่วตรงจุดเดิม ห้องน้ำชาย 21-111 ชั้น 109 มี.ค. 2565 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
442แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10ห้องน้ำชายโถฉี่น้ำไหลไม่หยุด (ห้องกินข้าวอาจารย์ ) ห้องน้ำหญิงสายฉีดชำรุด 1 อัน 09 มี.ค. 2565 11:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์วเขียว 1 ตัว
443นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 209สะดืออ่างชำรุด09 มี.ค. 2565 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
444นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 210ข้อต่อใต้อ่างล้างจาน 08 มี.ค. 2565 15:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซิลิโคลนใส 1 หลอด ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด
445นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 21008 มี.ค. 2565 15:17 น.ยกเลิกรายการ
08 มี.ค. 65 16:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
446นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 21008 มี.ค. 2565 15:17 น.ยกเลิกรายการ
08 มี.ค. 65 16:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
447นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 21008 มี.ค. 2565 15:17 น.ยกเลิกรายการ
08 มี.ค. 65 16:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
448นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 21008 มี.ค. 2565 15:17 น.ยกเลิกรายการ
08 มี.ค. 65 16:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
449นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 21008 มี.ค. 2565 15:17 น.ยกเลิกรายการ
08 มี.ค. 65 16:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
450นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 21008 มี.ค. 2565 15:17 น.ยกเลิกรายการ
08 มี.ค. 65 16:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
451นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 21008 มี.ค. 2565 15:17 น.ยกเลิกรายการ
08 มี.ค. 65 16:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
452นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 21008 มี.ค. 2565 15:17 น.ยกเลิกรายการ
08 มี.ค. 65 16:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
453นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 21008 มี.ค. 2565 15:17 น.ยกเลิกรายการ
08 มี.ค. 65 16:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
454นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 21008 มี.ค. 2565 15:17 น.ยกเลิกรายการ
08 มี.ค. 65 16:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
455นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ท่ออ่างล้างจานห้อง324ชำรุด 08 มี.ค. 2565 08:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
456นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ท่ออ่างล้างจานห้อง324 08 มี.ค. 2565 08:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
457นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สายฉีดชำระชำรุด1อันห้อง420/1โชนกักตัวคะ06 มี.ค. 2565 16:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดซำระ 1 ชุด
458น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดชําระชํารุดห้อง4-420/1ซักโครกตันห้อง4-420/104 มี.ค. 2565 15:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
459น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-415เปลี่ยนฝาชักโครก04 มี.ค. 2565 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด
460แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่ชักโครกกดไม่ลงห้องน้ำหญิง03 มี.ค. 2565 14:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 65 16:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แม่บ้านกดลงแล้ว
461นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ท่ออ่างล้างจานตันห้อง324-1อัน02 มี.ค. 2565 16:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 พ.ค. 65 15:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
462นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5น้ำไหลออกด้านหลังโถส้วมนั่งยองห้อง102/1-1อัน02 มี.ค. 2565 16:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
463นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5น้ำไหลออกด้านหลังโถส้วมนั่งยองห้อง102/1-1อัน02 มี.ค. 2565 16:11 น.ยกเลิกรายการ
02 มี.ค. 65 16:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
464นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5กอ๊กอ่างลา้งหน้าชำรุดห้อง202/1-3อัน02 มี.ค. 2565 16:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
465แม่บ้านอาคาร 77-304/1ห้องที่2หัวฉีดชำระน้ำหยด02 มี.ค. 2565 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
466แม่บ้านอาคาร 77-201/2หัวฉีดชำระหักขำรุด02 มี.ค. 2565 14:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
467น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-130น้ำเสียดันขึ้นมาจากท่อน้ำทิ้งตรงระเบียงข้างห้อง (ช่างมาซ่อมแล้วแต่ก็ยังไม่หาย) ้เคยแจ้งไป 2 รอบในระบบบอกดำเนินการเรียบร้อย แต่น้ำเสียยังดันขึ้นมาเหมือนเดิมคะ02 มี.ค. 2565 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
468นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5น้ำรั่วใต้อ่างล้างจานห้อง30201 มี.ค. 2565 18:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
469แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20สะดืออ่างล้างมือชำรุด ชั้น 2 ฝั่ง ศ.ว ห้องคนพิการ ห้อง 20- 21101 มี.ค. 2565 10:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
470แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3โถฉี่ห้องน้ำชายด้านหลังแตกร้าวกดแล้วมีน้ำหยด01 มี.ค. 2565 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
471นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สต๊อปวาว์ลผักบัวห้องอาบน้ำชำรูดห้อง208/1-1อัน28 ก.พ. 2565 16:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
472น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17ท่อประปาดาดฟ้าแตกชำรด28 ก.พ. 2565 16:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
473นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5อา่งล้างหน้าชำรุดห้อง202/1-2อ่าง โถสว้มนั่งยองชำรุดมีน้ำไหลออกด้านหลังห้อง202/1-2อัน28 ก.พ. 2565 16:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซิลิโคลนใส 1 หลอด ปูนยาแนว 2 ถุง
474น.ส.จารุณี ฤทธิดีห้องสมุด อาคาร9 (ห้องน้ำหญิง)1. อ่างล้างมือห้องน้ำหญิง ระบายน้ำช้า (จุด A1) 2. ชักโครกห้องน้ำหญิง ระบายน้ำช้า (ห้อง จนท)28 ก.พ. 2565 14:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
475น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4มีนํ้าใหลออกมาตรงท่อต่อผนังโถปัสวะห้อง4-108/128 ก.พ. 2565 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
476นายกฤตพงศ์ วัชระนุกุล3-2121. ท่อน้ำประปาชำรุดที่่ใต้อ่างล้างหน้าในห้องน้ำ 2. ก๊อกเปิดน้ำเปิดไม่ได้ ที่ห่องน้ำและห้องครัว27 ก.พ. 2565 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน ผนัง 1 ชุด สายนำ้ ดี 1 เส้น สตีอปวาล์ว 2 ตัว
477นายธวัชชัย สัพโส7-112/3ท่อแตก? (เปลี่ยน?ท่อใหม่)? 26 ก.พ. 2565 10:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
478แม่บ้านอาคาร 1อ.1ห้องน้ำหญิง/ชายชั้น1ก๊อกน้ำอ่างล้างมือชำรุด(ขอเปลี่ยนใหม่)25 ก.พ. 2565 15:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างหน้า 2 ตัว สายนำ้ดี 2 เส้น
479แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ที่เสียบสายฉีดหัก 25 ก.พ. 2565 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
480น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกอ่างล้างหน้าชํารุดห้อง4-320/1.โถปัสวะอุดตันห้อง4-302/124 ก.พ. 2565 11:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
481น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาล์วหัวฉีดชําระชํารุดห้อง4-408/124 ก.พ. 2565 11:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
482น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดชําระชํารุดห้อง4-202/124 ก.พ. 2565 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
483น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะอุดตันห้อง4-102/124 ก.พ. 2565 09:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
484น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-243ท่อน้ำทิ้งหลุด23 ก.พ. 2565 14:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ งอ 90 2 นิ้ว บาง 1 ตัว ต่อตรง 2 นิ้ว 2 ตัว สามทาง 2 นิ้ว บาง
485น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อนํ้าแตกใต้อ่างล้างหน้าห้อง4-121/123 ก.พ. 2565 14:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
486น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำไหลซึมออกจากท่อในห้องชาร์ปข้างห้อง41423 ก.พ. 2565 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 13:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
487แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น2ก๊อกน้ำแตกชำรุดสายน้ำดีชำรุด22 ก.พ. 2565 14:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกล้างหน้า 1ชุด
488นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้อง2121. ที่เสียบสายชำระหัก2. ยาแนวอ่างล้างหน้าและห้องน้ำ3.กระเบื้องแตก 1แผ่น22 ก.พ. 2565 13:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างจาน ผนัง 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น สต๊อปวาล์ว 2 ตัว
489แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น2หัวฉีดก๊อกน้ำฃึม/ชักโครกน้ำไหลไม่หยุด/21 ก.พ. 2565 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 13:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดอุปกรณ์หม้อนำ้โถซักโครก 1 ชุด
490น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18เครื่องกรองน้ำมีน้ำไหลออกมาตรงก๊อกด้านหลังเครื่อง 21 ก.พ. 2565 08:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 13:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
491น.ส.ประภาพร สมภักดีอาคาร 3 ห้อง 329ขอเปลี่ยนฝาชักโครกด้วยค่ะ เนื่องจากว่ามันเก่ามากๆเลยค่ะ20 ก.พ. 2565 20:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด
492น.ส.ประภาพร สมภักดีอาคาร 3 ห้อง 329หัวฉีดข้างชักโครกน้ำไหลเบามากๆๆๆ20 ก.พ. 2565 20:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
493น.ส.ประภาพร สมภักดีอาคาร 3 ห้อง 329มีน้ำหยดตรงก๊อกน้ำอ่างล้างจานในครัว20 ก.พ. 2565 20:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน (ผนัง) 1 ชุด
494น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. อาคาร17ที่รองนั่งของชักโครกชำรุด และมีน้ำหยดอยู่ตลอด บริเวณสายฉีดชำระล้าง 17 ก.พ. 2565 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
495น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องน้ำหญิง บริเวณห้องรับประทานอาหารบุคลาการ อ.10สายฉีดน้ำที่ห้องน้ำหญิง บริเวณห้องรับประทานอาหารบุคลาการ อ.10 ชำรุดค่ะ 15 ก.พ. 2565 11:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 14:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 เส้น
496แม่บ้านอาคาร 77-104/2กอ๊กน้าอ่างล้างมือน้ำไม่ใหล11 ก.พ. 2565 11:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 13:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว
497แม่บ้านอาคาร 77-104/2ห้องที่2และห้องที่4หัวฉีดชำระน้ำหยด11 ก.พ. 2565 11:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 13:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
498นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สต๊อปวาล์วห้องอาบน้ำชำรุดห้อง 208/111 ก.พ. 2565 08:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝักบัว 1 ชุด สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
499น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-331เปลี่ยนฝาชักโครก10 ก.พ. 2565 14:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองรองนั่งโถซักโครก 1 ชุด
500น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-331อ่างล้างจานชำรุดมีน้ำซึ่มใต้อ่าง10 ก.พ. 2565 14:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้างจาน 1 ชุด ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด
501น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-321สะดืออ่างล้างจานรั่วน้ำไหลไม่หยุด10 ก.พ. 2565 14:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างจาน (ผนัง) 1 ชุด
502น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-321ก๊อกน้ำในห้องครัวชำรุดน้ำไหลไม่หยุด 10 ก.พ. 2565 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด
503น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-317อ่างล้างหน้าและก๊อกระเบียงนอกน้ำไหลเบา และฝักบัวอาบน้ำชำรุด10 ก.พ. 2565 11:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างล้างหน้า 1 ชุด ฝักบัว 1 ชุด
504น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-317ก๊อกน้ำอ่างล้างจานชำรุด ปิดไม่สนิดมีน้ำไหลออกมา10 ก.พ. 2565 11:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน (ผนัง)1ชุด
505น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-213เปลี่ยนสายฉีดชำระและก๊อกน้ำใหม่เนื่องจากชำรุด10 ก.พ. 2565 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน (ผนัง) 1 ชุด
506น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-213อ่าลล้างหน้าอุดตันมีน้ำซึ่มใต้อ่าง10 ก.พ. 2565 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด
507น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-209หัวฉีดชำระชำรุด น้ำไหลเบา10 ก.พ. 2565 11:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 10:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว เขียว 1 ตัว สายฉีดชำระ 1 ชุอ
508นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคารบริหารชักโครกห้องนํ้าชายชั้น2 นํ้าไหลไม่หยุด10 ก.พ. 2565 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
509แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ก๊อกน้ำชำรุด ห้องน้ำหญิง ชั้น 109 ก.พ. 2565 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
510แม่บ้านอาคาร 66-102ข้อต่อเครื่องต้มสมุสไพร09 ก.พ. 2565 10:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
511นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ หลังร้านค้าท่อนํ้าประปา สปริงเกอร์รดหญ้าแตก-หัก09 ก.พ. 2565 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 เม.ย. 65 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ต่อตรง 3/4 นิ้ว 2 ตัว พิทักษ์
512นายศรายุทธ วงค์กวานกลม17-103หัวที่ฉีดชำระหัก 08 ก.พ. 2565 23:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 65 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
513น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติท่อส่งน้ำสนามหญ้าแตก08 ก.พ. 2565 17:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
514น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-111น้ำซึ่มออกจากถังน้ำชักโครก08 ก.พ. 2565 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 65 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ยางรองก้นหม้อนำ้โถซักโครก 1 เส้น
515แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชาย/หญิงชั้น2ก๊อกน้ำอ่างล้างมือชำรุด3ตัว(แจ้งเปลี่ยนใหม่)03 ก.พ. 2565 16:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 65 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างหน้า 3 ตัว สายนำ้ดี 3 เส้น
516น.ส.วรรณภา ภักดี17-205มีน้ำหยดตรงช่วงข้อต่อสายฉีดชำระ(ที่ช่างเปลี่ยนให้เมื่อวาน) ค่ะ 03 ก.พ. 2565 08:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 65 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
517น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกน๊้าหลังตึกหักนํ้าไหลไม่หยุด03 ก.พ. 2565 08:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 65 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
518น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ฝั่งหอชายอินทนิลน้ำรั่วลงมาบริเวณช่องมิเตอร์น้ำประปา 02 ก.พ. 2565 15:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
519น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝักบัวชํารุดห้อง4-314/102 ก.พ. 2565 13:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 65 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝักบัว 1 ชุด
520น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17 ท่อถังน้ำใต้ดินหลังอ.17 ชำรุด02 ก.พ. 2565 13:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกลอย 1 นิ้ว 1 ตัว
521แม่บ้านอาคาร 6104/2เปลี่ยนก็อกนํ้าอ่างล้างมือ1ชุดเปลี่ลยนหัวฉีด1ชุด02 ก.พ. 2565 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 65 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว สต๊อปวาล์ว 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น สายฉีดชำระ 1 ชุด
522น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139น้ำซึ่มออกจากโถส้วม02 ก.พ. 2565 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
523น.ส.วรรณภา ภักดี17-205ก๊อกน้ำบริเวณซิงค์ล้างจาน และสายฉีดชำระ รั่วซึม ยังไม่ได้รับการดำเนินการใดๆ แต่ในสถานะแจ้งว่าดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รบกวนตรวจสอบและแก้ไขให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 02 ก.พ. 2565 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
524แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3หัวฉีดห้องน้ำหญิงชำรุด ด้านหน้า01 ก.พ. 2565 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
525น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ต่อเติมฝักบัวอาบน้ำในห้องน้ำผู้พิการชั้นล่างจำนวน1จุด31 ม.ค. 2565 14:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 11:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
526นางเตือนใจ น้อยพา17-414ก๊อกน้ำไม่ค่อยแน่น 31 ม.ค. 2565 14:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจานเคาน์เตอร์ 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น
527น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำเครื่องซักผ้าน้ำไหลซึมตลอด31 ม.ค. 2565 14:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ งอเกลียวใน 1/2 นิ้ว 1 ตัว
528นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5อ่างล้างจานตันห้อง30131 ม.ค. 2565 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 65 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
529แม่บ้านอาคาร 77-105/3ชั้น1ห้องหลังลิฟท์ท่าประปารั่งซึม 31 ม.ค. 2565 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ อุดเกลียว 1/2 นิ้ว 1 ตัว
530แม่บ้านอาคาร 9ห้องสมุด24ฝาปิดท่อน้ำเสียแตกเพิ่มอีกทางบันได ข้างตึกห้องสมุด28 ม.ค. 2565 14:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ค. 65 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
531นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 17มีน้ำล้นบริเวณถังน้ำใต้ดิน28 ม.ค. 2565 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เกลียวนอก 1 นิ้ว 2 ตัว งอ90 1 นิ้ว 2 ตัว ลดกลม 1 นิ้ว x 1/2 นิ้ว 2 ตัว ลูกลอย 1 นิ้ว 2 ชุด
532แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำหญิงชั้น1(ท่อน้ำทิ้งข้างตึกติดห้องบุคคล)ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนห้องทำงานเช็คอีกรอบว่ากลิ่นมาจากไหนขอบคุณจ้า28 ม.ค. 2565 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สารกำจัดไบโอนิค 1 กระปุก
533แม่บ้านอาคาร 1อ.1ห้องน้ำหญิงชั้น2หัวฉีดก๊อกน้ำแตก(สายชำระ)28 ม.ค. 2565 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
534แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น2โถปัสวะน้ำไหลช้า/ออกไม่แรงรึเบาๆ2ตัวแรกทางเข้าห้องน้ำ28 ม.ค. 2565 10:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
535น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-234สะดืออ่างล้างจานชำรุด27 ม.ค. 2565 15:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
536น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ชั้น 3ปูนยาแนวห้องน้ำหลุด ห้อง 3-308,317 และ 34127 ม.ค. 2565 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ปูนยาแนว 2 ถุง
537น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ชั้น 2ปูนยาแนวห้องน้ำหลุด ห้อง 3-209,220,221,234 และ 24127 ม.ค. 2565 15:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ปูนยาแนว 4 ถุง
538นางวนิดา พิลาชัย1-109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ ชั้น 1 อาคารบริหารมีกลิ่นน้ำเสียบริเวณบ่อเกรอะหลังห้องน้ำหญิง อาคารบริหารค่ะ27 ม.ค. 2565 11:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
539แม่บ้านอาคาร 77-202/3กอ๊กน้ำอ่างล้างมือน้ำไม่ใหล26 ม.ค. 2565 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 65 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว
540นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ ปั๊มน้ำรดแปลงหญ้าสูบน้ำไม่ขึ้น เบื้องต้นช่างไฟมาตรวจให้แล้วปั๊มทำงานปกติ 26 ม.ค. 2565 14:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/อำพล
541นายจำนงค์ วงค์คำพระแปลงปลูกผัก ทอ.ประปาแตกฟาร์มพืช26 ม.ค. 2565 09:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ม.ค. 65 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
542นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติเบเกอร์ไฟสปรอตไลท์โรงสูบนํ้าใหญ่ยกขึ้นแล้วไฟตัด26 ม.ค. 2565 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 65 10:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประคิษฐ์/ฉัตรชัย
543น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-234หัวฉีดชำระชำรุด25 ม.ค. 2565 16:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 65 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
544น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-337ที่เสียบหัวฉีดชำระแตกและที่เสียบผ้าม่านหัก25 ม.ค. 2565 16:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 65 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
545น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-342ฝักบัวชำรุด กระเบื้องห้องน้ำชำรุด25 ม.ค. 2565 16:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 65 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝักบัว 1 ชุด
546น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-415ซิงค์ใต้อ่างล้างจานชำรุดผุพัง25 ม.ค. 2565 16:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 65 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
547น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้า ห้อง416ชักโครกน้ำไม่ไหล25 ม.ค. 2565 16:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 65 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
548น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ชักโครกกดไม่ได้ ห้องน้ำผู้พิการ25 ม.ค. 2565 15:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
549น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์้อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างจานหลังห้องปิดไม่สนิทห้อง4-11725 ม.ค. 2565 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 65 08:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก็อกล้างจาน 1 ชุด
550น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าตรงที่ซักผ้าชํารุด1อันห้อง4-214/125 ม.ค. 2565 14:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 65 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
551น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกกดไม่ลงห้อง4-208/125 ม.ค. 2565 13:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
552น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องน้ำหญิงหน้าห้องออกกำลังกายสะดืออ่างล้างหน้าชำรุด25 ม.ค. 2565 13:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 65 10:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด
553น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดชําระชํารุดห้อง4-214/125 ม.ค. 2565 13:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 65 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
554น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4นํ้ารั่วจากเพดานขั้น4ลงมาชั้น3ตรงห้องครัวห้อง4-31225 ม.ค. 2565 13:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
555แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ส้วมตันห้องน้ำชาย 20-415 ฝั่ง ศ.ว25 ม.ค. 2565 09:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 65 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
556แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20สายฉีดชำระชำรุด ห้องน้ำหญิงฝั่ง ส.ศ ห้อง 20-20524 ม.ค. 2565 15:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 65 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุุด
557แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22สายฉีดชำระชำรุดและอ่างล้างมืออุตตัน ห้องน้ำนิสิตหญิง24 ม.ค. 2565 15:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 65 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
558แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22สายฉีดชำระชำรุดมีน้ำรั่วซึมห้อง 22-20724 ม.ค. 2565 15:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 65 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
559แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-315 อ21 ชั้น3 ท่อน้ำตัน ใช้ซิงค์ล้างจานไม่ได้ค่ะ 24 ม.ค. 2565 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
560น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้า ห้อง120 และห้อง416ที่กดชักโครกชำรุด22 ม.ค. 2565 18:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ม.ค. 65 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่กดซักโครกฝาบน 1 ชุด
561แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9โถปัสสาวะอุตตัน ห้องน้ำชาย ด้านหลังอาคาร ชั้น 2 ก๊อกน้ำใต้อ่างล้างมือห้องน้ำหญิงมีน้ำหยด ชั้น 221 ม.ค. 2565 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ นำ้ยาขจัดสิ่งอุดตัน 1 ขวด
562น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์อาคาร 20 ฝั่งศว.ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งซิงค์ล้างจาน บริเวณห้องน้ำเพื่อใช้ล้างภาชนะ จำนวน 3 จุด (ทั้งนี้คณะมีซิงค์ให้แล้วค่ะ) 20 ม.ค. 2565 12:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
563แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ชักโครกอุตตัน ชั้น 3 ห้องน้ำหญิง ห้อง 309 ฝั่ง ศ.ว20 ม.ค. 2565 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 65 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
564น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้องแลบโรคพืช อาคารฟาร์มพืช (อาคารสีชมพู)ท่อระบายน้ำอ่างล้างอุปกรณ์ชำรุด19 ม.ค. 2565 11:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ม.ค. 65 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายน้ำดี 1 เส้น
565น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-336/1สายฝักบัวชำรุด18 ม.ค. 2565 11:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 65 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว ฝักบัว 1 ชุด
566น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-337ที่วางฝักบัวแตกชำรุด18 ม.ค. 2565 11:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 65 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
567น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-336/1ชักโครกชำรุด18 ม.ค. 2565 11:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
568น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-336/1ใต้อ่างล้างจานชำรุด ก๊อกน้ำชำรุดน้ำไหลไม่หยุด18 ม.ค. 2565 11:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 65 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน ผนัง 1 ชุด
569นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ดำ)เปลี่ยนถังน้ำไก่กินเล้าไก่ดำและเปลี่ยนวาล์วลูกลอย (ทางฟาร์มเตรียมของใหม่ไว้ให้เปลี่ยนแล้ว)17 ม.ค. 2565 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ม.ค. 65 08:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
570น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะกดไม่ลงห้อง4-208/114 ม.ค. 2565 15:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
571น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าตรงที่ซักผ้าชํารุด1อันห้อง4-214/114 ม.ค. 2565 15:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
572แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ท่อประปาแตกข้างห้องน้ำชาย14 ม.ค. 2565 14:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
573นายrutchanon pongtongโรงสูบใหญ่อ่างกาฬสินธุ์ อุทยานเกษตร 50 พรรษาท่อแอร์วาลปั๊มน้ำอ่างกาฬสิน ขาด สนิมกิน 14 ม.ค. 2565 09:50 น.ยกเลิกรายการ
14 ม.ค. 65 12:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
574นายrutchanon pongtongปั๊มอ่างกาฬสินธุ์ ฟาร์ม 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณท่อแอร์วาลปั๊มน้ำอ่างกาฬสิน ขาด สนิมกิน14 ม.ค. 2565 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 16:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หาช่างผู้เหมาตรวจสอบ
575แม่บ้านอาคาร 77-402/3หัวฉีดชำระแตกชำรุด13 ม.ค. 2565 13:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
576แม่บ้านอาคาร 77-403/1ห้องที่5หัวฉีดชำระหักชำรุด13 ม.ค. 2565 13:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
577น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าตรงที่ซักผ้าในห้องนํ้าชํารุด1อันห้อง4-214/113 ม.ค. 2565 10:59 น.ยกเลิกรายการ
13 ม.ค. 65 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซำ้
578น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าตรงที่ซักผ้าในห้องนํ้าชํารุด1อันห้อง4-220/113 ม.ค. 2565 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
579น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา17-315ฝาซักโครกแตก12 ม.ค. 2565 15:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝาซักโครก 1ชุด
580แม่บ้านฝ่าย อาคารฯงานยานพาหนะ โรงซ่อมท่อประปาชำรุด มีน้ำรั่วซึม12 ม.ค. 2565 12:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ คอบอุด 3/4 นิ้ว 1 ตัว
581น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝักบัวห้อง414น้ำไหลค่อย11 ม.ค. 2565 14:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 65 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
582แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานฟาร์มพืชท่อประปามีน้ำรั่วซึม บริเวณแปลงยุทธสตร์11 ม.ค. 2565 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ต่อตรง 2 นิ้ว 1 ตัว ท่อ 2 นิ้ว 1 เส้น
583น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่เสียบสายฉีดชำระแตกห้อง41907 ม.ค. 2565 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
584แม่บ้านอาคาร 77-302/3ก๊อกน้ำอ่างล้างมือน้ำหยด06 ม.ค. 2565 15:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว
585แม่บ้านอาคาร 77-303/3ห้องที่5น้ำรั่วจากแกนสแตนเลส 06 ม.ค. 2565 14:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
586แม่บ้านอาคาร 77-303/3หอ้งที่5ชักโครกน้ำใหลไม่หยุด05 ม.ค. 2565 15:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 65 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
587แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ท่อน้ำรั่วมีน้ำหยดลงมาจากชั้น 3 ห้อง น้ำหญิง 20-20505 ม.ค. 2565 10:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 65 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
588นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้องน้ำชายหน้าห้องปทุมมาสดืออ่างชำรุด04 ม.ค. 2565 10:52 น.ยกเลิกรายการ
04 ม.ค. 65 16:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
589นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้องน้ำชายหน้าห้องปทุมมาสดืออ่างชำรุด04 ม.ค. 2565 10:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 65 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้างหน้า Hang 1 ชุด
590น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าและหัวฉีดชำระห้อง419น้ำไหลค่อย04 ม.ค. 2565 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น
591น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝักบัวน้ำไหลไม่หยุดห้อง42004 ม.ค. 2565 09:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 65 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
592น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ โถปัสสาวะ ห้องน้ำชาย ฝั่ง รปภ. มีน้ำรั่วซึมตลอดเวลา 04 ม.ค. 2565 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 65 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
593นายจำนงค์ วงค์คำพระแปลงคณะทอ.อุทยานฟาร์มพืชท่อนํ้าประปารั่ว29 ธ.ค. 2564 11:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 65 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
594นางธรรนอง หนูดาโรงอาหาร อ.10 น้านมารียะห์ก็อกน้ำชำรุด น้ำไหลไม่หยุด29 ธ.ค. 2564 10:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 65 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน (ผนัง) 1 ชุด
595น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10 ร้านมารียะห์ก๊อกน้ำ (ยาว)ชำรุด น้ำไหลไม่หยุด29 ธ.ค. 2564 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 65 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
596น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกอุดตันห้อง4-102/128 ธ.ค. 2564 16:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 65 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
597น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-227ฝักบัวชำรุด 28 ธ.ค. 2564 10:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 65 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝักบัว 1 ชุด
598แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำหญิงชำรุด สต๊อมวาว์ล ชำรุดห้อง 20-414 28 ธ.ค. 2564 09:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 65 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
599แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20อ่างล้างมืออุตตัน ชั้น 2 ฝั่ง ศ.ว ห้อง 20-209 28 ธ.ค. 2564 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 65 15:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
600นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ต๊อปวาว สายน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง สะดืออ่าง ชำรุด ห้อง308/128 ธ.ค. 2564 08:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น สะดืออ่าง Hang 1 ชุด
601นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สตอ๊ปวาว์วห้องอาบน้ำชำรุดห้อง102/1 อา่งล้างจานตันห้อง11027 ธ.ค. 2564 11:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 65 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว
602แม่บ้านอาคาร 7หลังอาคาร7ท่อน้ำประปารั่วซึม(โปรดติดต่อแม่บ้านเพื่อชี้จุดที่ถูกต้อง) 24 ธ.ค. 2564 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ คอบอุด 3/4 นิ้ว 1 ตัว
603แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หัวฉีดชำระชำรุดห้องน้ำชาย ห้อง 21-41424 ธ.ค. 2564 13:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 65 15:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
604แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ห้องน้ำชายโถฉี่กดน้ำไม่ลง ชั้น 324 ธ.ค. 2564 13:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 65 15:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
605แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ชักโครกอุตตัน ห้องน้ำหญิง อ่างล้างมือรั่ว ห้องน้ำหญิง ห้องสมุด 24 ชั่วโมง24 ธ.ค. 2564 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 65 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
606นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 324 ธ.ค. 2564 08:19 น.ยกเลิกรายการ
24 ธ.ค. 64 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
607นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 324 ธ.ค. 2564 08:19 น.ยกเลิกรายการ
24 ธ.ค. 64 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
608นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 324 ธ.ค. 2564 08:18 น.ยกเลิกรายการ
24 ธ.ค. 64 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไม่ทราบว่าซ่อมอะไรครับ
609น.ส.สุพรรณิการ์ สุภพล17-101เปลี่ยนสายน้ำดีอ่างล้างหน้า22 ธ.ค. 2564 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 65 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายนำ้ดี 1 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์
610แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น2โถปัสวะน้ำไหลไม่หยุด22 ธ.ค. 2564 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 64 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกยางฟลัชวาล์กระรัต 1 เส้น
611แม่บ้านอาคาร 77-304/2ห้องที่3สายฉีดชำระน้ำรั่วตรงเม็ดมะยม 21 ธ.ค. 2564 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 64 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
612แม่บ้านอาคาร 77-304/2ห้องที่4เวลากดชักโครกจะมีน้ำซึมออกจากแกนสแตนเลส 21 ธ.ค. 2564 14:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 64 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซิลิโคลนใส 1 หลอด
613แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21มีน้ำรั่วลงมาจากห้องน้ำชั้น 2 ลงมาห้องน้ำชั้น 1 และมีกลิ่นเหม็น ซ่อมด่วนห้อง 21-111 21 ธ.ค. 2564 13:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
614นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สต็อปวาวสายชำระชำรุดห้อง108/1 21 ธ.ค. 2564 11:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
615น.ส.เสริมศิริ วศิษฏ์นิฏิวัฒน์ห้องสมุด อาคาร9อ่างล้างมือ หมายเลข A1 ท่อตัน21 ธ.ค. 2564 11:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 64 11:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
616นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3สต๊อบวาล์วชำรุด หม้อน้ำชักโคกชำรุดห้อง 227 21 ธ.ค. 2564 11:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 64 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ยางรองก้นโถ หม้อนำ้ 1 เส้น สตีอปวาล์ว 2 ตัว
617น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422ก๊อกน้ำหยด21 ธ.ค. 2564 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
618น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ชักโครกห้องน้ำ คนพิการ ฝั่ง รปภ. กดน้ำไม่ได้ 21 ธ.ค. 2564 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 64 14:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
619น.ส.สุพรรณิการ์ สุภพล17-101หัวก๊อกของสายขำระรั่ว21 ธ.ค. 2564 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 64 11:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น
620แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ชักโครกห้องน้ำหญิงกดไม่ลง20 ธ.ค. 2564 14:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
621แม่บ้านอาคาร 66-201อ่างล้างมือรั่ว17 ธ.ค. 2564 13:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
622น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝักบัวน้ำไหลซึมตลอดห้อง42016 ธ.ค. 2564 15:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 65 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว ฝักบัว 1 ชุด
623นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3อ่างล้างหน้าตันห้อง 22616 ธ.ค. 2564 14:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดสะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด
624นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้องนำ้ชายหน้าห้องปทุมมาสายน้ำดีอ่างล้างหน้าชำรุด16 ธ.ค. 2564 14:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
625แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ฐานชักโครกมีน้ำซึมออกมาห้อง 21-213 ชั้น 2 ห้องน้ำชาย16 ธ.ค. 2564 11:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 65 08:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
626แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19พื้นห้องน้ำมีน้ำรั่วซึม ชั้น 1 ฝั่งอาคาร 16 ห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชาย16 ธ.ค. 2564 10:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
627น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกกดนํ้าไม่ลงห้อง4-102/116 ธ.ค. 2564 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 12:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
628น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์ิอทคาร4โถปัสวะรั่วห้อง4-108/116 ธ.ค. 2564 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด
629น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-233/1อ่างล้างจานน้ำไหลเบา กระเบื้องห้องน้ำชำรุด(มีน้ำไหลออกจากขอบกระเบื้อง)15 ธ.ค. 2564 16:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 64 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน (ผนัง) 1 ชุด
630น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-227สะดืออ่างชำรุด15 ธ.ค. 2564 14:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซิลิโคลนใส 1 หลอด ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด สะดืออ่างล้างจาน 1 ชุด
631แม่บ้านอาคาร 8อ-8/2ก๊อกน้ำอ่างล้างจานห้องเบเกอรี่ชำรุด 15 ธ.ค. 2564 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 12:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน ผนัง 1 ชุด
632แม่บ้านอาคาร 8อ-8/215 ธ.ค. 2564 14:29 น.ยกเลิกรายการ
15 ธ.ค. 64 15:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
633อาจารย์นภาพร พ่วงพรพิทักษ์3-218ช่วยเปลี่ยน ก๊อกน้ำ อ่างล้างหน้า ในห้องน้ำ (เนื่องจาก น้ำไหลหยด และบางครั้ง หมุนปิดก๊อกน้ำ ไม่ได้) 15 ธ.ค. 2564 11:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น
634แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น2สะต๊อปวาลว์ชำรุด2ตัว15 ธ.ค. 2564 11:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 12:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 2 เส้น สต๊อปวาล 2 ทาง 2 ตัว
635แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำหญิงอุตตันห้อง 20-30615 ธ.ค. 2564 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 64 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
636น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-223อ่างล้างจานชำรุดมีน้ำหยด ก๊อกน้ำชำรุดปิดไม่สนิด14 ธ.ค. 2564 15:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 14:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ก๊อกล้างจาน ผนัง 1 ชุด ข้อต่อ ผ/ม 1 ตัว
637น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-227เปลี่ยนฝาชักโครก14 ธ.ค. 2564 15:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 16:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
638น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-227อ่างล้างจานในห้องครัวชำรุดทั้งชุด14 ธ.ค. 2564 14:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 16:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
639แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น2ชักโครกอุดตัน14 ธ.ค. 2564 14:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 16:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
640แม่บ้านอาคาร 77-104/2มีน้ำซึมขึ้นจากพื้นโดยไม่ทราบสาเหตุ 14 ธ.ค. 2564 14:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 64 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
641แม่บ้านอาคาร 77-304/2ห้องที่4น้ำรั่วจากแกนสแตนเลส 14 ธ.ค. 2564 14:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
642นายประเสริฐษา ญาคำ7-112ปั๊ม มีน้ำไหลซึม14 ธ.ค. 2564 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
643แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9หม้อน้ำรั่ว ฝาชักโครกชำรุด ห้อง หญิงด้านหน้าห้องระพี ชั้น 214 ธ.ค. 2564 09:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 16:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
644แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 16สายฉีดชำระชำรุดห้องน้ำชาย น้ำไหลไม่หยุด13 ธ.ค. 2564 10:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ธ.ค. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
645น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ หัวฉีดชำระห้องน้ำชาย ฝั่งห้องนิทรรศการ ชำรุด13 ธ.ค. 2564 10:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 15:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ สายฉีดชำระ 1 เส้น
646น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกอ่างล้างหน้าน้ำไม่ไหลห้อง41013 ธ.ค. 2564 10:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ธ.ค. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว
647แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ก๊อกน้ำเครื่องทำน้ำเย็นชำรุดข้างห้องฟิตเน็ต13 ธ.ค. 2564 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ธ.ค. 64 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้ร้อน 1 ตัว
648น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกนํ้าใหลไม่หยุดห้อง4-302/109 ธ.ค. 2564 14:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 16:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
649น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะนํ้าใหลไม่หยุดห้อง4-302/109 ธ.ค. 2564 14:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 16:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
650น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-111น้ำซึ่มจากฐานโถสวม09 ธ.ค. 2564 13:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 65 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
651น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าชํารุด1อันห้อง4-308/109 ธ.ค. 2564 13:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 16:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น
652น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา22-206น้ำรั่วจากท่อน้ำทิ้งชั้น3 ลงมาชั้น 2 09 ธ.ค. 2564 11:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 65 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
653น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำไหลซึมออกจากผนังหน้าห้อง20509 ธ.ค. 2564 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
654น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มชั้น2ก๊อกน้ำร้อนน้ำไหลซึมตลอด09 ธ.ค. 2564 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ธ.ค. 64 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
655แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ชักโครกกดไม่ลงห้องน้ำหญิง08 ธ.ค. 2564 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ธ.ค. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
656นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5-โถ่ส้วมนั่งยองแตกใช้งานไม่ได้ ห้อง214/1 และ 302/1 -สต็อปวาวสายฉีดชำระชำรุดห้อง308/1 1อัน08 ธ.ค. 2564 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 16:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
657น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ วาล์ว เปิด ปิดน้้ำระบบน้ำรดหญ้าสนาม ชำรุด 07 ธ.ค. 2564 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 16:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
658น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ปั้มสูบน้ำ เข้าอาคารวิจัยและพัฒนา สูบน้ำไม่ขึ้น07 ธ.ค. 2564 14:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 15:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
659แม่บ้านอาคาร 77-303/3ห้องที่3หัวฉีดชำระน้ำรั่ว07 ธ.ค. 2564 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
660แม่บ้านอาคาร 77-301/3หัวฉีดชำระน้ำรั่ว 07 ธ.ค. 2564 11:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
661แม่บ้านอาคาร 77-304/2ห้องที่4น้ำรั่วจากแกนสแตนเลสและหัวฉีดรั่ว 07 ธ.ค. 2564 11:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ธ.ค. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
662น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้า ห้อง212หัวฉีดสายชำระชำรุด04 ธ.ค. 2564 18:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 14:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
663แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15สายฉีดชำระพร้อมหัวฉีด ที่พักน้ำหาย 1 อัน ห้องน้ำหญิง หัวฉีด 2 หัว สายฝักบัว 1 ห้องน้ำชาย03 ธ.ค. 2564 15:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
664น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อนํ้าแตกชั้น4วันที่.3.ธ.ค.256403 ธ.ค. 2564 14:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 64 14:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
665น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ท่อใต้อ่างล้างจานแตกห้อง31203 ธ.ค. 2564 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 14:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด
666น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สต๊อบวาล์วฝักบัวชำรุดห้อง31203 ธ.ค. 2564 14:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 65 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว ฝักบัว 1 ชุด
667น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำไหลซึมออกจากผนังหน้าห้อง20503 ธ.ค. 2564 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
668น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สายฉีดชำระน้ำไม่ไหลห่อง41102 ธ.ค. 2564 13:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
669นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้องน้ำหน้าคาราโอเกะ 1ฝา 02 ธ.ค. 2564 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถชักโครก 1 ชุด
670นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 302 ธ.ค. 2564 10:57 น.ยกเลิกรายการ
02 ธ.ค. 64 14:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
671นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สายฉีดชำระชำรุด1อัน ก๊อกน้ำชำรุด1อัน อ่างล้างหน้าตัน1อัน ห้อง308/102 ธ.ค. 2564 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
672แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ชักโครกกดไม่ลงห้องน้ำหญิง01 ธ.ค. 2564 10:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
673แม่บ้านอาคาร 77-103/2กอ๊กน้ำอา่งลา้งมือชำรุดเปิดน้ำไม่ใหล30 พ.ย. 2564 16:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
674น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะรั่วห้อง4-115/1วันที่.30.พ.ย.256430 พ.ย. 2564 15:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ช ุด
675น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก็อกนํ้าอ่างล้างหน้าชํารุดห้อง4-121/1วันที่.30.พ.ย.256430 พ.ย. 2564 15:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
676แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12ส้วมตันห้องน้ำชาย (ทุกห้อง)30 พ.ย. 2564 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
677นายrutchanon pongtongแปลง D1 เชื่อมท่อเหล็ก ท่อเหล็กหัก เชื่อมท่อเหล็ก 29 พ.ย. 2564 15:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
678น.ส.วชิราภรณ์ ทะคะทิน17-4171.ขอให้เปลี่ยนฝาชักโครก โดยเจ้าหของห้องได้ซื้ออะไหล่มาเอง วางไว้หน้าห้องน้ำ 2.ขอเกาะสายฉีดชำระหัก (ให้แม่บ้านเปิดเข้าห้องเลยค่ะ)29 พ.ย. 2564 12:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
679น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าชำรุดห้อง32029 พ.ย. 2564 11:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างหน้า 1ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น
680น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สต๊อบวาล์วฝักบัวชำรุดห้อง42029 พ.ย. 2564 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 65 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
681น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝักบัวน้ำไหลค่อยห้อง219ห้อง313ห้อง41629 พ.ย. 2564 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
682น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดชําระแตกห้อง4-115/1จํานวน1อัน.วันที่26.พ.ย.256426 พ.ย. 2564 15:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ หัวฉีด 1 ชุด
683น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าชํารุด2อันห้อง4-108/126 พ.ย. 2564 15:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น
684น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ที่กดซักโครกหัก.นํ้าใหลไม่หยุดห้อง4-220/126 พ.ย. 2564 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 14:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่กดซักโครกฝาบน 1 ตัว
685แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำชาย วาว์ท่อต่อชำรุดห้อง 20-415 ฝั่ง ศ.ว26 พ.ย. 2564 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
686แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ อาคาร 8/1ส้วมตันห้องน้ำชาย25 พ.ย. 2564 09:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
687นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ ปั๊มน้ำสำหรับรดแปลงหญ้าสูบน้ำไม่ขึ้น (ให้ช่างไฟมาตรวจเช็คแล้วปั๊มทำงานปกติ)24 พ.ย. 2564 11:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
688น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. อาคาร 17ชักโครกมีน้ำหยด ฝารองนั่งชักโครกชำรุด1ตัว(ชักโครกผู้ใหญ่)22 พ.ย. 2564 15:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
689น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกกดไม่ลงหัอง4-220/122 พ.ย. 2564 13:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
690แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10ก๊อกน้ำหักชำรุดห้อง ล้างจาน22 พ.ย. 2564 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ย. 64 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกนำ้ 1/2 นิ้ว 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
691แม่บ้านอาคาร 22-106 อ.2ห้องน้ำหญิงพื้นกระเบื้องในห้องน้ำเวลาเหยียบจะมีน้ำซึมขึ้นมา19 พ.ย. 2564 13:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
692แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14อ่างล้างมือชำรุด 1 ที่ห้อยหัวฉีด 1 ห้องน้ำหลังเวที ห้องน้ำหญิงหัวฉีดหัก 1 19 พ.ย. 2564 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 64 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด สะดืออ่าง Hang 1 ชุด สายฉีดชำระ 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
693แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ชักโครกอุตตัน ห้อง 20- 309 ห้องน้ำหญิง ฝั่ง ศ. ว19 พ.ย. 2564 11:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ย. 64 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/
694น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139หัวฉีดชำระชำรุด18 พ.ย. 2564 16:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
695นายrutchanon pongtongโรงสูบใหญ่อ่างกาฬสินธุ์ อุทยานเกษตร 50 พรรษาท่อลมรั่ว ส่งผลให้น้ำไหลนองทั่วบริเวณโรงสูบใหญ่18 พ.ย. 2564 11:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
696นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ซักโครกชำรุดน้ำไหลไม่หยุดหอ้ง108/118 พ.ย. 2564 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
697น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์ิอาคาร4ซักโครกกดไม่ลงห้อง4-115/117 พ.ย. 2564 14:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ย. 64 15:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/
698น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-218ก๊อกน้ำห้องครัวชำรุด 17 พ.ย. 2564 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 64 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกอ่างล้างจาน ผนัง 1 ชุด พิทักษ์
699แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำชายอุตตัน ห้อง 20-106 20-30715 พ.ย. 2564 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
700แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยฝั่ง ร.ป ภ น้ำไม่ไหล 15 พ.ย. 2564 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 10:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
701แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20สายฉีดชำรุด ห้อง 20-21115 พ.ย. 2564 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
702น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3ปั้มน้ำทำงานเสียงดังมาก11 พ.ย. 2564 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 15:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
703น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดี3-242/1 อ.3 ที่พักอาศัยชักโครกอุดตัน /ท่ออ่างล้างจานรั่วซึม11 พ.ย. 2564 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
704นายrutchanon pongtongอุทยานเกษตร 50 พรรษาระบบออโต้แทงค์ประปาเสีย10 พ.ย. 2564 15:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 พ.ย. 64 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
705อาจารย์ศิริญญา โปร่งจิตร์3-216ในห้องน้ำ อ่างล้างหน้าอุดตันและสายชำระแตก10 พ.ย. 2564 14:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 13:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
706น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ สายฉีดชำระห้องน้ำหญิง ฝั่งนิทรรศการ ชำรุด10 พ.ย. 2564 14:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 10:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
707นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (คอกหมู)ซ่อมบ่อแพดที่รั่ว ทางฟาร์มซื้อปูนมาให้แล้ว08 พ.ย. 2564 16:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
708นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (คอกหมู)สูบน้ำออกจากบ่อไบโอแก๊ซคอกหมู 08 พ.ย. 2564 16:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
709น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกกดไม่ลงห้อง4-115/108 พ.ย. 2564 16:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
710นายบัญชา ไชยสมคุณ3-244/1โถส้วมชักโครกแตกร้าวตรงฐาน มีน้ำซึม ช่วยเปลี่ยนใหม่ด่วนครับ จะซ่อมหรือไม่ซ่อมอย่างไร โปรดติดต่อกลับด้วยครับ,,ไม่ใช่ปิดงานไปเฉยๆ 08 พ.ย. 2564 11:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื้อวัสดุเปลี่ยนใหม่ครับ พิทักษ์/คิมหันต์
711นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 3 ทางออกบ้านหนองหอยประตูชำรุด08 พ.ย. 2564 11:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
712น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-240อ่างล้างจานชำรุด08 พ.ย. 2564 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 13:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้งอ่างล้างหน้า 1 ชุด
713นายประเสริฐษา ญาคำ7-112ก๊อกน้ำเสีย08 พ.ย. 2564 09:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 64 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
714น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องรีดผ้าโรงแรมก๊อกน้ำและอ่างล้างจานชำรุด 03 พ.ย. 2564 15:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
715น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-241/1ก๊อกอ่างล้างจานชำรุด03 พ.ย. 2564 15:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ธ.ค. 64 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน ผนัง 1 ชุด
716แม่บ้านอาคาร 77-304/1ห้องที่1และ4ชักโครกน้ำใหลไม่หยุด02 พ.ย. 2564 14:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ย. 64 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกยางs-306 = 1 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์
717น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าชํารุดห้อง4-102/129 ต.ค. 2564 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ย. 64 15:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายนำ้ดี 2 เส้น ก๊อกอ่างล้างหน้า 2 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
718น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ประตูนํ้าถังใต้ดินแตกฝักอาคารชุด28 ต.ค. 2564 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 พ.ย. 64 14:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ต่อตรง PVC 2 นิ้ว 1 ตัว
719แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14โถปัสสาวะห้องน้ำชายอุตตัน ห้องฟิตเน็ต 1 ตัว27 ต.ค. 2564 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 64 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ นำ้ยาขจัดสิ่งอุดตัน 1 ขวด
720น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ที่เฉียบหัวฉีดชําระชํารุด1อันห้อง4-214/126 ต.ค. 2564 11:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 64 09:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
721อาจารย์ชุลีพร ชำนาญต้า17-2031. ก๊อกน้ำอ่างล้างจานชำรุด มีน้ำหยดตลอดเวลา 2. น้ำรั่วใต้อ่างล้างจาน รบกวนซ่อมด่วนค่ะ 25 ต.ค. 2564 07:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 พ.ย. 64 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
722นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (คอกวัวเนื้อ+เล้าไก่ดำ)เดินท่อน้ำและติดตั้งบอลวาล์ว ที่ให้น้ำวัว+ซ่อมท่อน้ำที่แตกเล้าไก่ดำ (บอลวาล์วฟาร์มซื้อมาแล้ว)21 ต.ค. 2564 14:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 64 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
723น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มน้ำรั่วค่ะ 21 ต.ค. 2564 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 11:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
724อาจารย์ศิริญญา โปร่งจิตร์3-216น้ำหยดตรงเพดานห้องครัว 20 ต.ค. 2564 11:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
725แม่บ้านอาคาร 77-204/3ก๊อกน้ำอ่างล้างมื้อชำรุด20 ต.ค. 2564 08:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 64 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
726น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4นํ้าล้นถังนํ้าไต้ดินฝั่งอาคารชุด19 ต.ค. 2564 15:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 พ.ย. 64 14:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
727น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4นํ้ารั่วแต่ชั้น3ลงมาชั้น2ห้อง4-314/119 ต.ค. 2564 15:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 64 14:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
728น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ท่อน้ำ สูบน้ำเข้าอาคารวิจัยและพัฒนา ชำรุด (ปั้มน้ำ 3 แยก )19 ต.ค. 2564 12:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 64 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ต่อครง 2 นิ้ว 1 ตัว งอ 90 2 นิ้ว 1 ตัว
729น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มหัวก็อกน้ำ ที่ผลิตน้ำดื่มชำรุดค่ะ 19 ต.ค. 2564 11:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
730น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ปั้มน้ำฝั่งหอนนทรีปั้มน้ำทำงานผิดปกติ19 ต.ค. 2564 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ต.ค. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
731น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-325มีน้ำรั่วใต้อ่างล้างจาน 18 ต.ค. 2564 15:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
732น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-241/1ที่เสียบ(ที่พัก)ฝักบัวชำรุดแตกหัก18 ต.ค. 2564 15:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
733นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่)เปลี่ยนบอลวาล์วถังน้ำเล้าไก่ไข่และย้ายมิเตอร์น้ำ18 ต.ค. 2564 13:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ต.ค. 64 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เทปพันเกลียว 1 ม้วน คอบอุด 3/4 นิ้ว 1 ตัว ต่อตรง 3/4 2 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
734แม่บ้านอาคาร 8อ_8/2ห้องโถงอ่างอุปกรท่อน้ำเสียชำรุด18 ต.ค. 2564 13:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
735น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5ท่อน้ำแตกบริเวณสวนหย่อมกลางอาคาร 18 ต.ค. 2564 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ต.ค. 64 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
736น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำไหลซึมออกจากผนังหน้าห้อง20515 ต.ค. 2564 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น
737แม่บ้านอาคาร 77-203/3มีน้ำหยดจากท่อน้ำด้านบนเพดาน 15 ต.ค. 2564 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 64 14:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
738น.ส.ภิญญารัตน์ กงประโคนอ.17 ห้อง 306หัวชำระในห้องน้ำใช้งานไม่ได้14 ต.ค. 2564 15:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
739น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าชํารุด2อันห้อง4-108/114 ต.ค. 2564 15:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้ 2 อัน
740นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5อา่งล้างหน้าตันและน้ำหยดใต้อ่าง2อ่างห้อง308/1 และห้อง320/113 ต.ค. 2564 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
741นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ซักโครกชำรุดกดน้ำไม่ลงห้อง208/1 อา่งล้างตันและน้ำหยดใต้อ่าง2อัน ซักโครกกดไม่ลงห้อง208/1 อ่างล้างหน้าตัน2อ่างและน้ำหยดใต้อ่างห้อง202/1 อ่างล้างหน้าตัน2อ่างหอ้ง320/1 13 ต.ค. 2564 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
742อาจารย์มยูรกาญจน์ เดชกุญชร3-238/1ตำแหน่งหมุนเปิดปิดแตกทำให้ตำแหน่งเปิดปิดมีความคมจึงต้องการเปลี่ยก๊อกอ่างล้างจาน ยึดท่อ PVC ให้ติดกับผนัง และต่อก๊อกน้ำ11 ต.ค. 2564 21:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
743น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหนเาตันห้อง20511 ต.ค. 2564 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
744แม่บ้านอาคาร 77-301/2โถปัสสวะไม่ใด้ใช้งานมาหลายเดือนแล้วเนื่องจากถ้าเปิดใช้จะมีน้ำเสียซึมลงมาบริเวณห้องน้ำชั้น2ที่อยู่ตรงกัน (ช่างใด้มาตรวจสอบแล้วตั้งแต่ครั้งนั้น)ขอให้ช่างดำเนินการเพื่อให้เปิดใช้งานใด้เป็นปกติด้วย 11 ต.ค. 2564 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
745น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดชําระชํารุดห้อง4-115/1อ่างล้างหน้าตันห้อง4-12211 ต.ค. 2564 09:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
746แม่บ้านอาคาร 77-203/2ห้องที่4ชักโครกมีน้ำหยดจากแกนสแตนเลสเวลากดใช้งาน 08 ต.ค. 2564 15:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
747น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะนํ้าไหลไม่หยุดห้อง4-121/107 ต.ค. 2564 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 65 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
748แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20โถฉี่ชำรุดห้องน้ำชาย ชั้น 1 ฝั่ง ส.ว07 ต.ค. 2564 09:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
749น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฐานชักโครกชำรุดปูนรุดร่อนห้อง10806 ต.ค. 2564 12:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 09:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
750น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำเครื่องชักผ้าเครื่องที่6ชำรุดน้ำไหลออกจากข้อต่อ06 ต.ค. 2564 12:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
751แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20สะดืออ่างล้างหน้าชำรุด 2 อ่าง ห้องน้ำหญิง 20- 41406 ต.ค. 2564 08:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 09:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
752นายบัญชา ไชยสมคุณ3-244/1โถส้วมแตกร้าว และรั่วซึม หมดเสื่อมสภาพแล้วรบกวนเปลี่ยนโถใหม่ด่วนครับ 05 ต.ค. 2564 16:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
753แม่บ้านอาคาร 8อ-8/2ห้องน้ำนิสิตหญิงสายชำระชำรุดหนึ่งห้องแจ้งเปลี่ยนคะ05 ต.ค. 2564 15:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
754น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก อ.17ฝารองนั่งชักโครกชำรุด และมีน้ำหยดตรงสายชำระ05 ต.ค. 2564 10:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
755น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่กดชักโครกชำรุดห้อง20804 ต.ค. 2564 14:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ต.ค. 64 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ที่กดซักโครกฝาบน 1 ชุด
756น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มชั้น2มีน้ำไหลซึมตลอด01 ต.ค. 2564 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ต.ค. 64 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
757น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาโรงไก่ไข่ ฟาร์มสัตว์คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรลูกปืนเครื่องให้อาหารไก่แตก 01 ต.ค. 2564 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ต.ค. 64 16:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
758นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แแจ้งซ่อมลูกลอยเครื่องปั๊มน้ำฝั่งอ.3เวลาเครื่องทำงานจะมีเสียงดังมาก01 ต.ค. 2564 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ต.ค. 64 14:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
759แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำหญิงสายฉีดชำรุด ชั้น 4 ห้อง 20-41401 ต.ค. 2564 09:04 น.ยกเลิกรายการ
04 ต.ค. 64 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซำ้ครับ
760แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำหญิงสายฉีดชำรุด ชั้น 4 ห้อง 20-41401 ต.ค. 2564 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ต.ค. 64 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
761แม่บ้านอาคาร 77-301/3หัวฉีดชำระน้ำรั่วซึม29 ก.ย. 2564 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ต.ค. 64 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
762อาจารย์พิชญ์จิรา อุ่นใจ17-410ท่อรั่ว มีน้ำไหลออกมา เเละก๊อกน้ำล้างจานมีน้ำหยดตลอดเวลา 28 ก.ย. 2564 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
763น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สต๊อปวาล์วฝักบัวห้อง212ชำรุดหลุด28 ก.ย. 2564 10:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ต.ค. 64 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
764แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12ส้วมกดน้ำไม่ลง 2 ห้อง ห้องน้ำอารย์หญิง และห้องน้ำชายชั้น 2 ส้วมตัน 1 ส้วมชำรุด 1มีน้ำซึมไหลออกเวลากดชักโครง ห้องชาย -ห้องน้ำหญิง28 ก.ย. 2564 08:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ต.ค. 64 10:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ที่กดซักโครก ฝาบน 1 ชุด พิทักษ์
765นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สายชำระชำรุดห้อง308/1 2 ห้อง ที่เสียบผักบัวชำรุดห้อง302/1 สต๊อปวาล์วห้องอาบน้ำชำรูดห้อง302/1 สว้มนั่งยองน้ำไหลออกข้างห้อง302/127 ก.ย. 2564 14:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
766น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าชํารุดห้อง4-121/123 ก.ย. 2564 15:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
767น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างจานนํ้าไหลไม่หยุดห้อง4-117(ผนัง)23 ก.ย. 2564 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
768น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างจานนํ้าไหลไม่หยุดห้อง4-117(ผนัง)23 ก.ย. 2564 15:07 น.ยกเลิกรายการ
27 ก.ย. 64 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
769น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4นํ้ารั่วจากห้องอาบนํ้าชั้น3ลงมาห้องอาบนํ้าชั้น2ห้อง4-320/121 ก.ย. 2564 12:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 64 14:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
770น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4นํ้ารั่วจากห้องอาบนํ้าชั้น3ลงมาห้องอาบนํ้าชั้น221 ก.ย. 2564 12:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ย. 64 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปูนซีเมนต์ขาว 1 ถุง 1 ถุง พิทักษ์/คิมหันต์
771น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำไหลซึมออกจากท่อในห้องชาร์ปหน้าห้อง11317 ก.ย. 2564 10:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
772น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18วาล์วเปิด-ปิดน้ำบนดาดฟ้าน้ำไหลซึมตลอด17 ก.ย. 2564 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
773แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1อ่างล้างมือตันห้องน้ำหญิง15 ก.ย. 2564 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ย. 64 09:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
774แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หัวฉีดชำระชำรุดห้องน้ำชายชั้น 4 ห้อง 21-41414 ก.ย. 2564 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ย. 64 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
775แม่บ้านอาคาร 9อ,9ชั้น1 อ้างล้างหน้าห้องเจ้าหน้าที่ชั้นหนึ่งมีน้ำไหลไม่หยุด ด้านหลัง14 ก.ย. 2564 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
776แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3หัวฉีดห้องน้ำหญิงชำรุด,ด้านหน้า1,ด้านหลัง1 อ่างล้างมือตันห้องน้ำหญิงด้านหลัง14 ก.ย. 2564 10:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ย. 64 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
777น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10ขอความอนุเคราะห์ ขุดทางระบายน้ำบริเวณหน้าหน้าโรงอาหารกลาง อาคาร 10 เนื่องจากเวลาที่ฝนตกหนักทำให้น้ำขังเป็นเวลานาน ประกอบกับบริเวณดังกล่าวเป็นตลาดนัดในตอนเย็นทำให้ไม่สะดวกในการเข้าออก ของนิสิต และการตั้งร้านของผู้ประกอบการ 14 ก.ย. 2564 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ย. 64 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล/เจริญ
778น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หัวฉีดชำระชำรุดแตกห้อง41313 ก.ย. 2564 14:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ย. 64 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
779น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำไหลซึมออกจากผนังหน้าห้อง20513 ก.ย. 2564 13:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ย. 64 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
780น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.18-414ระบบน้ำประปาภายในห้องใช้ไม่ได้(น้ำไม่ไหล 2 วันแล้ว)13 ก.ย. 2564 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ย. 64 13:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
781นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่)ซ่อมปั๊มน้ำที่เสีย พร้อมย้ายไปคอกวัวเนื้อที่สร้างใหม่13 ก.ย. 2564 08:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 12:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
782น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา17-315ฝาชักโครกชำรุด(หมดอายุการใช้งาน) 13 ก.ย. 2564 00:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
783น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้าห้อง414น้ำไม่ค่อยไหลตรงก๊อกอ่างล้างหน้าและหัวฉีดสายชำระ12 ก.ย. 2564 07:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ย. 64 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
784น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422ซิ้งน้ำตัน09 ก.ย. 2564 11:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ย. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ/คิมหันต์
785แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21น้ำออกตรงข้อต่อชั้น 4 08 ก.ย. 2564 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ย. 64 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
786แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ท่อน้ำรั่วห้อง 20 -201 08 ก.ย. 2564 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
787น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-217ใต้สะดืออ่างล้างหน้าชำรุด06 ก.ย. 2564 15:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 14:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
788น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-325สะดื้ออ่างล้างจานมีน้ำรั่ว06 ก.ย. 2564 15:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
789น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ที่กดชักโครกห้องน้ำชาย อาคารวิจัยและพัฒนา กดน้ำไม่ลง06 ก.ย. 2564 15:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ย. 64 13:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
790น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-215 อาคารชุดพักอาศัยขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนและซ่อมแซม ดังรายการ 1. หัวฉีดน้ำชักโครกหัก 2. ฝานั่งชักโครกหัก ตัวล๊อคหัก 06 ก.ย. 2564 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
791น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10รบกวนช่างมาดูสะดืออ่างให้แม่บ้าน อ.10 หน่อยนะคะ 06 ก.ย. 2564 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
792นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์(เล้าหมู)บ่อน้ำระบบคูลลิ่งแพดรั่ว เก็บน้ำไม่อยู่ และลูกลอยเปิดปิดน้ำขึ้นถังขนาด1นิ้ว ชำรุด 03 ก.ย. 2564 13:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รอซื้อวัสดุ/จัดซื้อจ้าง
793น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา17-315ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้ารั่ว (ห้องน้ำ)03 ก.ย. 2564 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด
794แม่บ้านฝ่าย อาคารฯชั้น1อ.211.ท่อน้ำแตกจุดเดิม 2.เก็บเศษวัสดุ 3.ปิดรูท่อ 02 ก.ย. 2564 14:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ปูนยาแนว 1 ถุง
795แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ท่อใต้อ่างล้างมือรั่ว ห้อง 21- 30602 ก.ย. 2564 10:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ย. 64 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซิลิโคลนใส 1 หลอด พิทักษ์/คิมหันต์
796น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าน้ำไหลช้าห้อง10202 ก.ย. 2564 08:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 14:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว เขียว 1 ตัว
797แม่บ้านอาคาร 8อ.8/2ห้องน้ำอาจารย์ชายสายชักโครกชำรุด01 ก.ย. 2564 15:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว เขียว 1 ตัว
798น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-215 ห้องครอบครัว อาคารชุดพัก 2ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนและซ่อมแซม ดังรายการ 1. หัวฉีดน้ำชักโครกหัก 2. ฝานั่งชักโครกหัก ขอความอนุเคราะห์เข้าซ่อมแซมภายในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น.ขอบคุณค่ะ01 ก.ย. 2564 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
799น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-130น้ำดันขึ้นมาจากท่อน้ำทิ้งระเบียงข้างห้อง (ช่างมาซ่อมแล้วแต่ก็ยังไม่หาย) 30 ส.ค. 2564 17:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 64 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
800น.ส.เจนจิรา ทองแกมโรงเรือนโรคพืชอาจารย์ประภาษ ฟาร์มพืชท่อน้ำแตก 27 ส.ค. 2564 16:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ต่อตรง 3/4 นิ้ว 1 ตัว
801แม่บ้านอาคาร 77-104/1มีน้ำซึมออกมาจากพื้นห้องน้ำโดยไม่ทราบสาเหตุ27 ส.ค. 2564 15:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
802แม่บ้านอาคาร 77-101/2ห้องที่1หัวฉีดชำระน้ำหยด27 ส.ค. 2564 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
803แม่บ้านอาคาร 77-104/3ห้องที่2หัวฉีดชำระน้ำหยด27 ส.ค. 2564 14:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
804แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19หัวฉีดสายชำระหัก ห้อง 19- 117/1 27 ส.ค. 2564 10:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
805แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ฝาชักโครกชำรุดห้อง 20/105 ฝั่ง สาธา ชั้น 127 ส.ค. 2564 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ น๊อตล๊อกฝาชักโครก 1 ชุด
806แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20อ่างล้างมือชำรุด ห้องน้ำหญิง ห้อง 414 ฝั่ง ศ.ว ท่อระบายน้ำเสียชำรุด27 ส.ค. 2564 09:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
807น.ส.ประภาพรรณ์ แสงดาว3-237/1ก๊อกน้ำใต้อ่างล้างหน้าในห้องน้ำขาด ทำให้น้ำไหลไม่หยุด แต่ได้แจ้งพ่อบ้านอาคารปิดวาวน้ำไว้แล้ว ขอช่อมด่วนด้วยนะคะ27 ส.ค. 2564 08:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 16:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว เขียว 1 ตัว
808อาจารย์นภาพร พ่วงพรพิทักษ์3-218ห้องน้ำ** 1) ฐานชักโครก* มีน้ำซึมออกมา และเคลื่อนได้ ช่วยซ่อมแซมให้ที ขอบคุณค่ะ 2) ฝักบัว** มีน้ำหยด และไหลออกมา (ขณะปิดก๊อกน้ำ ฝักบัว แล้ว) 26 ส.ค. 2564 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกสูบฟลัสวาล์วกะรัต 2 ชุด
809น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4นํ้ารั่วตรงฝ่าเพดานห้องนํ้าแรงมากห้อง4-220/126 ส.ค. 2564 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 08:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
810น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำเครื่องซักผ้าเครื่องที่ติดตั้งใหม่น้ำไหลซึมตลอด26 ส.ค. 2564 08:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
811น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-330ข้อต่อท่ออ่างล้างจานชำรุด มีน้ำไหล25 ส.ค. 2564 16:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 16:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/อ่างล้างหน้า 1ชุด ชุดท่ออ่างล้างหน้า 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
812นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ห้อง308/1 น้ำหยดใต้อ่างล้างหน้า ห้อง302/1 สต็อปวาล์ว ฝักบัวชำรุด25 ส.ค. 2564 11:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 16:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
813แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21มีน้ำหยดตรงท่อใต้อ่างล้างมือชั้น 3 ห้อง 21-30625 ส.ค. 2564 11:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 64 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
814นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5***แจ้งด่วน*** ห้องน้ำ 202/1 -ห้อง1และห้อง2 หัวชักโครกกดไม่ลง -ห้อง3และห้อง4 หัวข้อต่อชักโครกแตก(เวลากด น้ำออกมาในข้อต่อ) ***รบกวนมาซ่อมด่วนด้วยนะคะนิสิตไม่มีห้องน้ำใช้เพราะใช้ได้ห้องเดียว ขอบคุณค่ะ25 ส.ค. 2564 11:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
815แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22สะดืออ่างรั่วห้อง 207-208 25 ส.ค. 2564 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
816แม่บ้านอาคาร 77-202/3กอ๊กน้ำอ่างล้างมือชำรุด24 ส.ค. 2564 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
817น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4-324ก๊อกน้ำหักชำรุด 23 ส.ค. 2564 14:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
818อาจารย์อมลิน ต้องกระโทก3-303ชักโครกภายในห้องน้ำ เกิดหารชำรุด และมีรอยแตกที่ฐาน 23 ส.ค. 2564 10:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
819นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สตอ๊ปวาว์วห้องอาบน้ำชำรุด ห้อง408/1ดว่นนะคะตอนนี้ปิดน้ำทั้งโชนเลยคะ 23 ส.ค. 2564 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 64 15:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ข้อต่ ผ/ม 1 ตัว สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
820นายจำนงค์ วงค์คำพระด้านหลังบ้านพักบุคลากรหลังที่3 ฝ่ายอาคารท่อนํ้าประปาแตก23 ส.ค. 2564 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 64 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ งอเกลียวใน 3/4 นิ้ว 1 ตัว
821นายจีระศักดิ์ ฆ้องเดชฟาร์มสัตว์เปลี่ยนปั๊มน้ำโรงไก่ไข่ เนื่องจากปั๊มเก่าพัง จึงได้ซื้อปั๊มใหม่มา และขอช่างไปติดตั้งตัวใหม่ให้ครับ20 ส.ค. 2564 14:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 16:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
822น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หัวฉีดชำระชำรุดแตกห้อง11720 ส.ค. 2564 10:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 64 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
823แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ชักโครกน้ำไหลไม่หยุด ห้องน้ำชาย20 ส.ค. 2564 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 64 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดอุปกรณ์หม้อนำ้ซักโครก COTTO 1 ชุด
824น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-108น้ำรั่วมาจากห้องด้านบน ทำให้ฝ้าผนังเป็นลา 20 ส.ค. 2564 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
825แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำฝาชักโครกชำรุด หัวฉีดมีน้ำรั่วซึม ห้อง 20-105-20-106-20-307 ชั้น 1 และชั้น 320 ส.ค. 2564 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 64 15:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
826น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ที่กดชักโครกห้องน้ำหญิง อาคารวิจัยและพัฒนา ชำรุด19 ส.ค. 2564 13:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 64 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
827นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้องน้ำชายหน้าห้องปทุมมาสายน้ำดีชำรุด19 ส.ค. 2564 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
828นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้องน้ำชายหน้าห้องปทุมมาสายน้ำดีชำรุด19 ส.ค. 2564 10:42 น.ยกเลิกรายการ
19 ส.ค. 64 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
829แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยห้องน้ำฝั่ง ร.ป.ภ น้ำไม่ไหล19 ส.ค. 2564 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 64 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/คิมหันต์
830แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15หัวฉีดชำระชำรุด 6 อัน ที่รองนั่งชักโครกพร้อมฝาปิดชำรุด 1 อัน18 ส.ค. 2564 11:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
831นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5น้ำหยดใต้อ่างล้างหน้า (ท่อระบายน้ำทิ้ง) โซน4-31417 ส.ค. 2564 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื่อวัสดุ ซิลีโคน 1 หลอด พิทักษ์/คิมหันต์
832น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝักบัวชํารุด2อันห้อง4-108/116 ส.ค. 2564 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 64 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝักบัว 1 ชุด
833แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ท่อแตกมีน้ำรั่วซึมหน้าอาคาร16 ส.ค. 2564 14:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 64 13:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ โฟม PU 1 หลอด
834นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สายฉีดชำระชำรุดแตกทั้งชุดห้อง121/116 ส.ค. 2564 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 64 13:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
835น.ส.พรศรี แสงพรหมชารีอ.5ข้อต่อชักชักโครกชำรุดน้ำไหลออกข้างหลังชักโครก ห้อง 202/114 ส.ค. 2564 19:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื้อวัสดุ พิทักษ์/คิมหันต์
836น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-330ฝักบัวชำรุดปิดไม่อยู่และสะดืออ่างล้างจานหลุด13 ส.ค. 2564 16:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 64 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้างจาน 1 ชุด ฝารองนั่งโถ 1 ชุด ฝักบัว 1 ชุด สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
837น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ3-324สายฉีดชำระชำรุด น้ำรั่วออกตลอดเวลา13 ส.ค. 2564 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 64 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น สต๊อปวาวล์ 1 ตัว
838แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22สะดืออ่างรั่วห้อง 22-20711 ส.ค. 2564 14:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ส.ค. 64 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้งอ่างล้างหน้า 1 ชุด
839แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ท่อปั๊มน้ำรั่ว11 ส.ค. 2564 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 64 13:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ งอ 90 พีวีซี 2 นิ้ว 1 ตัว ประตูนำ้ทองเหลือง 2 นิ้ว 1 ตัว
840แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ชักโครกกดไม่ลง หัวฉีดสายชำระหัก ห้อง 19-128/110 ส.ค. 2564 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ส.ค. 64 10:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
841น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อนํ้าทิ้งโถปัสวะรั่วห้อง4-314/110 ส.ค. 2564 08:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
842น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-303ก๊อกน้ำอ่างล้างจานชำรุดหมุนได้รอบ09 ส.ค. 2564 15:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ส.ค. 64 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
843น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17ท่อดาดฟ้าอ.17 รั่ว 09 ส.ค. 2564 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื้อวัสดุ รัดแยก PE 110*2 นิ้ว 2 ชุด
844แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่โถฉี่รั่วซึมห้องน้ำชาย ตัวที่ 2 09 ส.ค. 2564 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 64 13:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
845แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22น้ำไม่ไหล06 ส.ค. 2564 14:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 64 14:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปั๊มถังสูง โอเวอร์โหลด แก้ไขเรียบร้อย
846น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาล์วฝักบัวปิดไม่อยู่ห้อง4-202/106 ส.ค. 2564 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สต๊อปวาล์ว 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
847น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อนํ้าทิ้งโถปัสวะรั่วห้อง4-102/106 ส.ค. 2564 10:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ ซีลีโคลนใส 1 หลอด
848แม่บ้านอาคาร 77-322อ่างล้างอุปกรณ์ห้องเรียนแลปตัน 06 ส.ค. 2564 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
849แม่บ้านอาคาร 77-202/3กอ๊กน้ำอ่างล้างมือชำรุด06 ส.ค. 2564 09:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
850น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-244อ่างล้างจานน้ำปิดยากและอ่างล้างหน้าน้ำไหลเบามาก05 ส.ค. 2564 10:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
851น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ท่อระบายน้ำระเบียงหลังห้องตันห้อง40204 ส.ค. 2564 13:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
852น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-234ท่อระบายน้ำอ่างล้างจานชำรุด03 ส.ค. 2564 12:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งชื้อวัสดุ ซิลีนโคลนใส 1 หลอด ชุดท่อนำ้ทิ้งPVC 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
853น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139สต๊อปวาล์วชำรุด03 ส.ค. 2564 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ส.ค. 64 13:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สต๊อปวาล์ว 2 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
854น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง40402 ส.ค. 2564 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
855แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12ก๊อกน้ำดื่ม ชำรุด 2 อัน30 ก.ค. 2564 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
856แม่บ้านอาคาร 77-203/3ห้องที่5ชักโครกตันกดไม่ลง29 ก.ค. 2564 16:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 64 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
857น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-129สต๊อปวาล์วชำรุด29 ก.ค. 2564 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 64 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
858น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องสันทนาการน้ำเสียดันขึ้นมาจากระเบียงตรงท่อน้ำทิ้ง 29 ก.ค. 2564 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 64 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
859แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10อ่างล้างมือุดตัน หญิง- ชาย สายฉีดชำระชำรุดห้องน้ำหญิง29 ก.ค. 2564 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 64 13:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
860อาจารย์ชุลีพร ชำนาญต้า17-203มีน้ำรั่วใต้อ่างล้างจาน และก๊อกน้ำที่อ่างล้างจานมีน้ำหยดตลอดเวลา27 ก.ค. 2564 16:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ ก๊อกล้างจาน เคาน์เตอร์ 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น ซีลีโคลนใส 1 หลอด
861นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หัวฉีดชำระชำรุดและผักบัวแตกห้อง102/1 โถซักโครกชำรุดกดน้ำไม่ไหลห้อง121/1 โถซักโครกชำรุดกดน้ำไม่ไหลห้อง202/127 ก.ค. 2564 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื้อวัสดุ พิทักษ์/คิมหันต์
862น.ส.กรรณิการ์ มณฑาอาคาร3 ห้อง 311หลังคาอาคาร 3 รั่ว ซึมลงพื้นที่ห้อง 3-311 มุมระเบียงด้านนอกห้อง 1จุด พื้นที่ในห้อง 3 จุด และในห้องครัว 2 จุด มุมห้องครัว และพัดลมดูดอากาศ27 ก.ค. 2564 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
863นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สะดืออ่างชำรุด2อ่าง ห้อง202/127 ก.ค. 2564 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื้อวัสดุ พิทักษ์/คิมหันต์
864น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง40423 ก.ค. 2564 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
865น.ส.วรรณภา ภักดี17-205ก๊อกน้ำรั่วซึมบริเวณซิงค์ล้างจาน สายฉีดชำระรั่วซึม22 ก.ค. 2564 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ ก๊อกล้างจาน เคาน์เตอร์ 1 ชุด สายนำ้ดี 1 ชุด สายฉีดชำระ 1 ชุด
866นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5จแจ้งช้อมด่านชักโครกน้ำไหลไม่หยุดห้อง102/1อ.คาร522 ก.ค. 2564 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 64 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื้อวัสดุ พิทักษ์/คิมหันต์
867แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12ก๊อกน้ำดื่มหักชำรุด 2 อัน หัวฉีดน้ำไหลซึม ห้องน้ำชายมุสลิม22 ก.ค. 2564 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 64 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้ร้อน 2 ตัว
868แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12สายชำระชำรุดห้องน้ำชายลานอาหารหน้าหอหญิง22 ก.ค. 2564 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื้อวัสดุ สายฉีดชำระ 3 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
869น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-129หัวฉีดชำระชำรุด มีน้ำรั่วซึ่มตลอดเวลา21 ก.ค. 2564 16:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 64 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
870นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องน้ำชายชั้น1อาคารบริหารที่แขวเก็บสายชำระหลุดชำรุด21 ก.ค. 2564 16:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 64 13:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
871น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-301ก๊อกน้ำต่อสายฝักบัวชำรุด(น้ำรั่วซึ่ม) 21 ก.ค. 2564 13:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 64 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
872น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หัวฉีดชำระแตกห้อง41321 ก.ค. 2564 11:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ สายฉีด ชำระ 1 ชุด
873น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าหมุดรอบห้อง4-108/121 ก.ค. 2564 08:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ค. 64 14:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกอ่างล้างหน้า 2 ตัว สายนำ้ดี 2 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์
874นายทศพล จตุระบุล17-308เปลี่ยนก๊อกน้ำหรือซ่อมหัวกรอง 20 ก.ค. 2564 19:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 12:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว
875แม่บ้านอาคาร 77-305/2กอ๊กน้ำอ่างล้างชามชำรุดปิดไม่ใด้20 ก.ค. 2564 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สั่งซื้อวัสดุ ก๊อกอ่างล้างจานเค้าน์เตอร์ 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น
876น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ 1. ที่กดชักโครกห้องน้ำหญิง อาคารอำนวยการกดน้ำไม่ลง 2. ที่ฉีดชำระห้องน้ำชาย ฝั่ง รปภ. ชำรุด20 ก.ค. 2564 14:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
877นายนายวรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์17-105ส้วมเต็มทุกอาทิตย์ จริงๆเป็นทั้ง 1 ทุกห้อง 20 ก.ค. 2564 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 12:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
878น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝารองนั่งซักโครกชํารุด1อัน....สต๊อปวาล์วปิดไม่อยู่ห้อง4-302/120 ก.ค. 2564 08:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สืบราคาจัดซื้อ/จ้าง
879น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องน้ำหยิงหน้าห้องออกกำลังกายอ.3 ห้องน้ำหญิงหน้าห้องออกกำลังกายหัวฉีดชำระชุรุดน้ำไหลไม่หยุด19 ก.ค. 2564 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
880แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21อ่างล้างมือชำรุดห้อง 21-213 ชั้น 219 ก.ค. 2564 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
881น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา17-315ท่ออ่างล้างหน้า ห้องน้ำรั่ว18 ก.ค. 2564 21:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งวื้อวัสดุ ซิลิโคลน 1 หลอด
882น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อนํ้าทิ้งโถปัสวะรั่วห้อง4-314/116 ก.ค. 2564 15:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด
883น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-320ท่อใต้อ่างล้างจานชำรุด 16 ก.ค. 2564 15:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื้อวัสดุ พิทักษ์/คิมหันต์
884น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาล์วฝักบัวปิดไม่ อยู่ห้อง4-314/116 ก.ค. 2564 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
885นายเตชทัช คลายโศกก์ห้องน้ำนิสิตที่อยู่ด้านข้างอาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม-ชักโครกรั่ว (น้ำไหลตลอดเวลา) ในห้องน้ำนิิสิตหญิง -ท่อประปาแตกรั่ว (น้ำซึมออกตลอดเวลา) ด้านหลังห้องน้ำนิสิตชาย16 ก.ค. 2564 14:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
886น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาล์รปิดไม่อยู่ห้อง4-220/116 ก.ค. 2564 13:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
887น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊สอกนํ้าอ่างล้างหน้าหมุนรอบห้อง4-220/116 ก.ค. 2564 13:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สืบราคาจัดซื้อ/จ้าง
888น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-320ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าไหลช้า16 ก.ค. 2564 13:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 64 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื้อวัสดุ พิทักษ์/คิมหันต์
889น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อระบายนํ้าอ่างล้างหน้าชํารุดห้อง4-320/116 ก.ค. 2564 13:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด
890น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกชํารุดห้อง4-302/116 ก.ค. 2564 13:41 น.ยกเลิกรายการ
16 ก.ค. 64 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้
891น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกชํารุดห้อง4-302/116 ก.ค. 2564 13:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
892น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกชํารุดห้อง4-302/116 ก.ค. 2564 13:41 น.ยกเลิกรายการ
16 ก.ค. 64 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้
893น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกชํารุดห้อง4-302/116 ก.ค. 2564 13:41 น.ยกเลิกรายการ
16 ก.ค. 64 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้
894น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝักบัวไหลไม่หยุดห้อง4-314/116 ก.ค. 2564 13:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
895น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3ระบบน้ำภายในตึกไม่ไหล(ช่างมาตรวจสอบแล้วคะ)16 ก.ค. 2564 10:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
896น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านกาแฟ ที่สวนบัวทางร้านแจ้งมาว่าน้ำไม่ไหล 3 วันแล้วค่ะ รบกวนเข้าไปดูให้หน่อยนะคะ ติดต่อพนักงานร้าน 0935261416 ข้าวฟ่าง 15 ก.ค. 2564 11:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/สมพร ต่อตรง3/4 นิ้ว 4 ตัว ต่อตรง 1/2 นิ้ว 2 ตัว ท่อ PVC 3/4 นิ้ว 2 เส้น ท่อ PVC 1/2 นิ้ว 1 เส้น
897แม่บ้านอาคาร 77-203/3ห้องที่5ชักโครกตัน15 ก.ค. 2564 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 64 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
898น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อนํ้าทิ้งอ่างล้างหน้าแตกห้อง4-102/114 ก.ค. 2564 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สะดืออ่างล้างหน้า Hang 1 ชุด
899น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หัวฉีดชำระชำรุดแตกห้อง40514 ก.ค. 2564 13:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
900แม่บ้านอาคาร 77-201/3โถปัสสาวะกดน้ำใหลไม่สะดวกจนชำระล้างไม่หมดจดทำให้มีกลิ่น14 ก.ค. 2564 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
901น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติท่อประปา ข้ามถนนบริเวณ จุดตรวจ รปภ.ทางเข้าอุทยานแตก 14 ก.ค. 2564 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 64 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/สมพร/เจริญ/อำพล
902น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139ชักโครกน้ำไหลไม่หยุด13 ก.ค. 2564 16:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ค. 64 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
903น.ส.ชญานุช สุตะโคตร17-116ท่อน้ำตรงอ่างล้างมือในห้องน้ำ รั่ว เบื้องต้นได้ปิดวาวน้ำแล้ว รบกวนช่วยมาซ่อมให้หน่อยค่ะ13 ก.ค. 2564 14:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 64 13:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
904น.ส.สุพรรณิการ์ สุภพล17-101ก๊อกน้ำอ่างล้างจานชำรุดหลุดออกมา13 ก.ค. 2564 13:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
905แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21อ่างล้างมือน้ำไม่ไหลชั้น 2 ห้อง 21-21413 ก.ค. 2564 11:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
906น.ส.เจนจิรา ทองแกม โรงเรือนโรคพืช ฟาร์มพืชน้ำไม่ไหลลงถังกรองน้ำเหมือนมีอะไรอุดท่อเหมือนท่อตัน 13 ก.ค. 2564 11:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ค. 64 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
907นางพรธิดา เสนไสย17-304ท่อใต้อ่างล้างจานรั่วซึม 12 ก.ค. 2564 17:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ค. 64 14:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายนำ้ดี 1 เส้น ซิลีโคลนใส 1 หลอด พิทักษ์/คิมหันต์
908นางพรธิดา เสนไสย17-304ฐานชักโครกชำรุด ทำให้มีน้ำซึมต้องการให้ยาปูนใหม่ค่ะ 12 ก.ค. 2564 17:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 64 13:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
909น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-129หัวฉีดชำระชำรุด12 ก.ค. 2564 10:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
910แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19หัวฉีดสายชำระแตก ห้อง 19-128/212 ก.ค. 2564 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันค์
911นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้งอ่างล้างจานอุดตันทอละบายนํ้ารั้วห้อง4-10809 ก.ค. 2564 17:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันค์
912น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อใต้อ่างล้างหน้าชํารุด1อันห้อง4-102/1วันที่8.ก.ค.256408 ก.ค. 2564 15:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ค. 64 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด
913น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สต๊อบวาล์วฝักบัวชำรุุดหลุดห้อง101น้ำไหลตลอด08 ก.ค. 2564 14:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันค์
914แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่ฝาชักโครกน็อตหลุด ห้องน้ำหญิง08 ก.ค. 2564 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
915แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14หัวฉีดห้องน้ำชายห้องใหญ่ 1 หัว ห้องที่ 20 ห้องน้ำหญิงอ่างล้างมือชำรุด 1 ห้องน้ำหญิงหลังเวทีหัวฉีดชำรุด 1 หัว08 ก.ค. 2564 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ค. 64 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
916นายสมชาย เบ้าทอง17-204น้ำจากก๊อกไหลไม่แรง และมีน้ำรั่วจากท่อใต้อ่างล้างหน้าในห้องน้ำ08 ก.ค. 2564 08:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สะดืออ่างแฮงค์ 1 ชุด
917แม่บ้านอาคาร 8อ8/2ห้องน้ำอาจารย์หญิงชักโครกน้ำไหลไม่หยุด08 ก.ค. 2564 08:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
918น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกอ่างล้างหน้าชำรุดห้อง41007 ก.ค. 2564 16:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ค. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
919แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 3 ห้อง2-310,2-311ประตูห้องน้ำผุ 2-310 พื้นกระเบื้องห้องน้ำแตก2-31107 ก.ค. 2564 11:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
920น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มชั้น1และชั้น3น้ำไม่ไหล07 ก.ค. 2564 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันค์
921แม่บ้านอาคาร 77-202/3กอ๊กน้ำอ่างล้างมือชำรุด05 ก.ค. 2564 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ค. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
922น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์หน้า อ.17ท่อส่งน้ำประปาหน้าอาคาร 17 ชำรุด รั่วซึ่ม05 ก.ค. 2564 14:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 15:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, จีโบร์ว6นิ้ว 2 ชุด/จีโบร์ว4นิ้ว 2 ชุด/ท่อ6นิ้ว 1 เส้น/ท่อ4นิ้ว 1 เส้น
923น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มชั้น4น้ำไม่ไหล05 ก.ค. 2564 11:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันค์
924น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4-110อ่างล้างจานอุดตัน05 ก.ค. 2564 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ท่อพีวีซี 4นิ้ว8.5 1 เส้น/ งอ90 ํ 4นิ้ว(บาง) 1 ตัว
925แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21อ่างล้างมือท่อน้ำรั่วห้อง 21-315 05 ก.ค. 2564 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันค์
926นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้งช่อมอ่างล้างจานอุดตันห้อง4-11002 ก.ค. 2564 16:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ค. 64 14:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, งอ 90 4 นิ้ว 1 ตัว ท่อ PVC 4 นิ้ว 8.5 1 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์
927น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกตู้น้ำดื่มหักชั้น302 ก.ค. 2564 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
928นายยุทธพล บุญกอบอาคาร 7 ชั้น 4 ห้องนำ้อาจารย์ชายฝั่งอาคาร 8ชักโครกมีนำ้ไหลตลอดเวลา01 ก.ค. 2564 11:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกสูบซักโครก คอตโต้ 1 ชุด
929น.ส.เจนจิรา ทองแกมฟาร์มพืชท่อน้ำประปาแตก01 ก.ค. 2564 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
930นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 6รางเหล็กประตูชำรุด01 ก.ค. 2564 08:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 12:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
931แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9โถฉี่ยังไม่ซ่อมห้องสมุด 30 มิ.ย. 2564 09:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ค. 64 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดโถปัสสาวะ 1 ชุด C-313 พิทักษ์/คิทมหันต์
932น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มชั้น2น้ำไหลซึมตลอด30 มิ.ย. 2564 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายยางRO 2 เมตร พิทักษ์/คิมหันต์
933แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น1ห้อง2-106มีน้ำหยดลงมาจากท่อตรงฟ่าเพดาน29 มิ.ย. 2564 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
934แม่บ้านอาคาร 77-305/2ก๊อกน้ำอ่างล้างชามชำรุดปิดใด้ไม่สนิท28 มิ.ย. 2564 15:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกล้างจาน(เคาน์เตอร์) 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์
935แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น1ห้อง2-210ปูนยาแนวตรงชักโครกหลุดร่อน 28 มิ.ย. 2564 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มิ.ย. 64 15:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
936แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น1ห้อง2-114มีน้ำซึมตรงท่อใต้อ่างล้างมือ28 มิ.ย. 2564 09:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
937น.ส.สุพรรณิการ์ สุภพล17-101ชักโครกกดแล้วน้ำไม่ลง27 มิ.ย. 2564 12:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มิ.ย. 64 15:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
938อาจารย์อภิรดี วังคะฮาตอาคาร3เคยแจ้งซ่อมเมื่อ 25พค64 ทางสำนักงานแจ้งว่ามีช่าง แต่ตอนนั้นไม่สะดวกมาดูค่ะ หลังจากนั้นยังไม่ได้รับการติดต่อมาอีกเลย เบื้องต้นซื้อที่ละลายท่อมาใส่แล้ว ยังไม่ดีขึ้น จึงขอแจ้งมาอีกครั้งค่ะ 27 มิ.ย. 2564 10:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มิ.ย. 64 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สะดือล้างหน้า แฮงค์ 1 ชุด
939แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10น้ำรั่วออกจากฝาผนังอ่างล้างมือ23 มิ.ย. 2564 14:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 64 15:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
940นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องน้ำชายและหญิงชั้น3ชาย/1.น้ำในชักโครกไหนไม่หยุด2.น้ำฃึมใต้ถังพักน้ำ /หญิง1.ที่เสียบรึเก็บสายชำระหักแตก23 มิ.ย. 2564 13:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 12:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
941แม่บ้านอาคาร 8อ-8/2ห้องน้ำนิสิตหญิงที่รองนั่งชักโครกชำรุดสองห้องค่ะ23 มิ.ย. 2564 10:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่ง 2 ชุด
942นายยุทธพล บุญกอบอาคาร 10ก๊อกนำ้อ่างล้างมือในห้องโถง 2 อัน23 มิ.ย. 2564 10:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 12:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
943แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ฝาส่งท่อระบายน้ำชำรุด ด้านหน้าอาคาร 23 มิ.ย. 2564 08:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 12:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
944อาจารย์ชุลีพร ชำนาญต้า17-203น้ำรั่วใต้อ่างล่างจาน22 มิ.ย. 2564 14:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกล้างจาน เคาน์เตอร์ 1 ตัว พิทักษ์
945แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ชักโครกน้ำไหลไม่หยุด ห้องน้ำชาย22 มิ.ย. 2564 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รอจัดซื้อจ้าง
946น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องน้ำหญิงหน้าห้องออกกำลังกายชักโครกห้องน้ำหอหญิง หน้าห้องออกกำลังการ ชำรุด น้ำไหลไม่หยุด21 มิ.ย. 2564 16:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
947น.ส.จารุณี ฤทธิดี17-416กำจัดปลวกตรงบัว ฝาผนังห้อง (อาจต้องได้งัดบัว) 21 มิ.ย. 2564 10:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
948อาจารย์ภควรรณพร พิศุทธิสุวรรณห้อง3-224 อาคารที่พักบุคลากร1ยาแนวตรงโถสุขภัณฑ์ในห้องน้ำและตรงอ่างล้างจานในห้องครัวหลุดเกือบหมด ทำให้เกิดการรั่วซึม21 มิ.ย. 2564 00:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 64 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ปูนยาแนว 2 ถุง
949น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16สายที่ฉีดชำระในห้องน้ำชายน้ำไหลไม่หยุด20 มิ.ย. 2564 17:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 มิ.ย. 64 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
950น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4 ห้องน้ำฝั่งห้อง 403วาล์ว เปิด-ปิด ฝักบัวห้องน้ำฝั่งห้อง 403 ชำรุด 18 มิ.ย. 2564 16:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
951น.ส.สุพรรณิการ์ สุภพล17-101ท่อน้ำทิ้งชำรุด18 มิ.ย. 2564 15:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 มิ.ย. 64 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด ยาแนวขาว 1 ถุง
952น.ส.สุพรรณิการ์ สุภพล17-101น้ำสายชำระและก๊อกอ่างล้างหน้าน้ำไหล่ไม่แรง18 มิ.ย. 2564 14:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
953น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. อาคาร 17ก๊อกน้ำอ่างล้างมือเด็กชำรุด 18 มิ.ย. 2564 13:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 มิ.ย. 64 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนก๊อก 1 ตัว สายนำ้ดี 1 ตัว คิมหันต์
954น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. อาคาร 17ที่รองนั่งโถชักโคกเด็กชำรุด 3 ตัว 17 มิ.ย. 2564 16:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มิ.ย. 65 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, จัดซื้อวัสดุสุขภัณฑ์ตามขั้นตอน คิมหันต์ ฝารองนั่ง โถซักโครก J00000 สีขาว WHITE American Standard Junior Seat & Cover
955แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21อ่างล้างจานห้องอาหารชั้น 4 ท่อน้ำทิ้งไม่ไหลมีกลิ่นเหม็น17 มิ.ย. 2564 15:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 15:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
956น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะรั่วซึมห้อง4-108/117 มิ.ย. 2564 14:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันค์
957แม่บ้านอาคาร 77-303/2หอ้งที่1เวลากดชักโครกมีน้ำใหลรั่วออกจากปุ่มกด17 มิ.ย. 2564 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 10:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
958น.ส.วนารัตน์ นาติโนห้องแลปจุลชีววิทยา ฟาร์มพืชท่อน้ำรั่วน้ำซึมออกมาจากซิ้ง ท่อระบายน้ำตัน รบกวนมาซ่อมวันนี้นะคะ ด่วนๆๆๆค่ะ16 มิ.ย. 2564 14:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 64 15:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
959น.ส.วนารัตน์ นาติโนห้องแลปจุลชีววิทยา ฟาร์มพืชท่อน้ำแตก น้ำรั่วทั่วห้องเลยค่ะ รบกวนมาซ่อมด่วนๆๆนะคะ ขอบคุณมากค่ะ16 มิ.ย. 2564 14:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 64 15:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
960แม่บ้านอาคาร 77-303/2หอ้งที่1น้ำซึมออกจากฐานชักโครกเวลากดใช้งาน14 มิ.ย. 2564 15:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปูนขาว 1 ถัง คิมหันต์
961น.ส.ชวพร โพธิ์เมืองห้องน้ำหญิงชั้น 4 อาคาร 20 คณะสาธารณสุขศาสตร์อ่างล้างหน้าชำรุด ท่อระบายน้ำชำรุด10 มิ.ย. 2564 15:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด ปูนขาว 1 ถัง คิมหันต์
962น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง41310 มิ.ย. 2564 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 14:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์/พิทักษ์
963น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หัวฉีดชำระแตกห้อง40210 มิ.ย. 2564 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายฉีดชำระ 1 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์
964น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16-109สายยางอ่างล้างมือรั่วน้ำซึมตลอด10 มิ.ย. 2564 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รอซื้อจ้างวัสดุ
965แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1อ่างล้างมือรั่วห้องน้ำชาย08 มิ.ย. 2564 13:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1ชุด ปูนขาว 1ถัง คิมหันต์
966น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มชั้น2น้ำไหลซึมตลอด08 มิ.ย. 2564 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 08:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
967แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9อ่างล้างมือห้องน้ำเดี่ยว รั่ว ฝาชักโครกชำรุด ห้องน้ำชายฝั่งห้องระพี ชั้น 207 มิ.ย. 2564 15:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กาวยาแนว 1 ถุง ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด คิมหันต์
968น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง413ห้อง41807 มิ.ย. 2564 14:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 14:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
969น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฐานชักโครกชำรุดห้อง41607 มิ.ย. 2564 13:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ค. 64 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
970น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฐานชักโครกชำรุดห้อง30307 มิ.ย. 2564 13:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ค. 64 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
971น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-327อ่างล้างจานชำรุด07 มิ.ย. 2564 10:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 64 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
972นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5ท่อน้ำไนสวนแต่กแจ้งช้อมด่วน04 มิ.ย. 2564 15:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ ข้อต่อPE 2 1/2 นิ้ว 2 ตัว
973น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-130ท่อระบายน้ำระเบียงนอกอุดตัน มีน้ำเสียดันขึ้นมาจากท่อ04 มิ.ย. 2564 14:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ส.ค. 64 13:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์//สมโภช
974น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-3381.สะดืออ่างล้างจานห้องครัวชำรุด 2.สะดืออ่างล้างหนน้าชำรุด 3.ท่อระบายน้ำใต้อ่างล้างจานชำรุด 4.ท่อระบายน้ำใต้อ่างล้างจานชำรุด 5.หัวและสายฉีดชำระชำรุด04 มิ.ย. 2564 14:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 08:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สะดืออ่างล้างจาน 1 ชุด สะดือล่างล้างจาน 1 ชุด ชุดท่อนำ้ทิ้ง 2 ชุด ยาแนวขาว 1 ถุง คิมหันต์
975น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าหลังห้องชํารุดห้อง4-20804 มิ.ย. 2564 11:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 08:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน ผนัง 1 ชุด
976แม่บ้านอาคาร 8-อ-8/2ห้องพักอาจารย์เปิดไม่ได้ลูกบิดเสียเปิดไม่ออกแจ้งด่วนค่ะ04 มิ.ย. 2564 08:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
977แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2อ่างล้างมือน้ำไม่ไหลห้อง 2-11702 มิ.ย. 2564 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 64 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
978น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ท่อน้ำแตกบริเวณหลังห้องซักล้าง01 มิ.ย. 2564 14:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ค. 64 12:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ต่อตรง3/4นิ้ว 2 ตัว/งอ90 ํ3/4นิ้ว 1ตัว
979น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าชํารุดห้อง4-414/1วันที่.1.มิ.ย.256401 มิ.ย. 2564 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกอ่างล้างหน้า 3 ตัว สายนำ้ดี 3 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์
980น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4มีนํ้าซึมออกมาตรงกําแพงข้างบรรไดชั้น401 มิ.ย. 2564 10:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 08:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
981น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกกดไม่ลงห้อง4-420/101 มิ.ย. 2564 10:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 64 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกสูบฟลัสวาล์ 1ชุด
982น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าหมุนรอบห้อง4-408/1จํานวน1อัน01 มิ.ย. 2564 10:05 น.ยกเลิกรายการ
07 มิ.ย. 64 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้
983น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าหมุนรอบห้อง4-408/1จํานวน1อัน01 มิ.ย. 2564 10:05 น.ยกเลิกรายการ
01 มิ.ย. 64 14:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้
984น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าหมุนรอบห้อง4-408/1จํานวน1อัน01 มิ.ย. 2564 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 08:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
985น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าห้อง4-106ใหลไม่แรง(ห้องครัว)31 พ.ค. 2564 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 08:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
986แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ท่อน้ำตัน อ่างล้างมือนำ้ไม่ไหลอ่างกลางไหล แต่ค่อย31 พ.ค. 2564 13:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 64 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชั้น 3 ห้องนำ้หญิง ฝั่งอาคาร 7 พิทักษ์/คิมหันต์
987นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5หัวชักโคกน้ำไหลไม่หยุดแจ้งช้อมด่านห้อง102/131 พ.ค. 2564 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 64 14:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
988น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สายต่อน้ำเข้าตู้น้ำดื่มชั้น2แตก31 พ.ค. 2564 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 64 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
989แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างมือแตก ชั้น 4 ฝั่ง ส.ศ28 พ.ค. 2564 08:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 08:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หิมหันต์
990แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21อ่างน้ำชำรุดห้อง 21- 205ห้องน้ำชาย27 พ.ค. 2564 11:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 64 14:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
991นายชัยวัฒน์ ศิระวัฒนานนท์อาคาร 17-218ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้ารั่ว เนื่องจากอุปกรณ์ชำรุดและเป็นสนิม25 พ.ค. 2564 20:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด ยาแนว 1 ถุง คิมหันต์
992อาจารย์อภิรดี วังคะฮาตอาคาร3ท่ออ่างล้างหน้าตัน25 พ.ค. 2564 01:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มิ.ย. 64 15:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ 3-314
993น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าห้องครัวชํารุดห้อง4-417และ4-418และ4-42024 พ.ค. 2564 14:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 พ.ค. 64 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล่างจาน ผนัง 3 ชุด
994นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้งช้อมก๊อกนํ้าชำรุดห้อง4-424และห้อง4-412ก๊อกนํ้าไหลไม่แลง21 พ.ค. 2564 16:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 64 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/อำพล ก๊อกล้างจาน (ผนัง)
995นายณัฐพงษ์ คำเลิศอ.17ระบบน้ำภายในอาคารไหลเบา ชั้น 4 ห้อง 17-403 น้ำขุ่น และไหลเบา21 พ.ค. 2564 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มีท่อแตกด้านบนอาคาร รอจัดซื้อจ้าง
996แม่บ้านอาคาร 66-102ท่อนํ้าอ่างแตก21 พ.ค. 2564 13:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 พ.ค. 64 14:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
997น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าห้องครัวชํารุดห้อง4-108วันที่.20.พ.ค.256420 พ.ค. 2564 15:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 64 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/อำพล ก๊อกอ่างล้างจานผนัง 1 ชุด
998แม่บ้านอาคาร 66-102ท่อนํ้าอ่างล้างมือแตกซ่อมด่วน20 พ.ค. 2564 12:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 64 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ประตูนำ้ พีวีซี 1/2 นิ้ว 1 ตัว เกลียวนอก 1/2 1 ตัว
999น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฟักบัวห้องอาบน้ำชำรุดห้อง11619 พ.ค. 2564 13:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 64 14:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
1000น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อระบายนํ้าไต้อ่างล้างจานรั่วและท่อระบายนํ้าห้องคัรวตันห้อง4-108วันที่.19.พ.ค.256419 พ.ค. 2564 13:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 08:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1001น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่กดชักโครกชำรุดห้อง21919 พ.ค. 2564 13:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 14:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ที่กดซักโครก 1 ตัว กดกลาง 1 ตัว คิมหันต์/พิทักษ์
1002น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฐานชักโครกชำรุดห้อง20319 พ.ค. 2564 13:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 14:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปูนขาว ยาแนว 1 ถุง คิมหันต์
1003น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ท่อใต้อ่างล้างหน้ารั่วซึมห้อง303ห้อง31219 พ.ค. 2564 13:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ทิ้งอ่างล้างหน้า แบบโค้ง 2 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1004น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หัวฉีดชำระแตกห้อง30219 พ.ค. 2564 13:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 64 14:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, /คิมหันต์ สายฉีด 1 ชุด
1005น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่เสียบสายฉีดชำระหักห้อง120ห้อง210ห้อง41919 พ.ค. 2564 13:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 14:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ที่เสียบสายฉีด 3 ตัว คิมหันต์/พิทักษ์
1006น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกอ่างล้างหน้าชำรุดห้อง301ห้อง304ห้อง307ห้อง403ห้อง41019 พ.ค. 2564 13:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 14:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์/พิทักษ์
1007น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกอ่างล้างหน้าชำรุดห้อง103ห้อง207ห้อง214ห้อง21919 พ.ค. 2564 12:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
1008น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16 ยังคงมีน้ำซึมจากจุดเดิมคือหลังถังรองน้หลังจากปล่อยน้ำแล้วแก้ไขจุกหมุนไม่ อาการดังกล่าวไม่ดีขึ้นน้ำยังซึมไหลออกเพิ่มมากขึ้น รีบมาหน่อยนะคะพี่น้ำยังไหลเรื่อยๆ19 พ.ค. 2564 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ค. 64 12:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1009แม่บ้านอาคาร 77-203/3กอ๊กน้ำ น้ำไม่ใหล18 พ.ค. 2564 15:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 พ.ค. 64 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1010น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4มีนํ้าซึมออกมาตรงผนัง ทางเดินชั้น2ตรงห้ องครัวห้อง4-22318 พ.ค. 2564 13:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 64 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1011น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติอ่างล้างจานห้อง 103 อารารวิจัยและพัฒนา อุดตัน 18 พ.ค. 2564 13:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 64 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1012น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติโถฉี่ห้องน้ำชาย อาคารวิจัยและพัฒนา ชำรุด 18 พ.ค. 2564 13:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 64 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ดิมหันต์
1013น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาล์วฝักบัวปิดไม่อยู่ห้อง4-220/1วันที่18.พ.ค.256418 พ.ค. 2564 13:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 64 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1014น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16มีนำ้ซึมจากท่อน้ำประปาบริเวณหลังห้องซักล้าง18 พ.ค. 2564 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 64 08:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1015แม่บ้านอาคาร 77-104/3กอ๊กน้ำอ่างล้างมือตัวที่1น้ำใหลไม่สะดวก กอ๊กน้ำอ่างลา้งมีอตัวที่2ปิดไม่อยู่น้ำใหลตลอด18 พ.ค. 2564 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 64 08:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว
1016แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21อ่างล้างมือน้ำไม่ไหลชั้น 3 ห้อง 21-315/118 พ.ค. 2564 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 12:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1017แม่บ้านอาคาร 66-202อ่างตัน17 พ.ค. 2564 15:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 64 08:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1018แม่บ้านอาคาร 66-102/2ปั้มนํ้าชํารุดนํ้าไม่ไหล17 พ.ค. 2564 15:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ค. 64 16:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
1019นายศรายุทธ วงค์กวานกลม17-103ชักโครงกดไม่ลง หรือลงก็ค่อยข้างช้า และมีการกระเด็นของน้ำในชักโครกในกรณีที่ห้องอื่นมีการกดชักโครก มักเป็นในช่วงที่ฝนตก โดยเฉพาะหน้าฝน อาจเนื่องจากมีน้ำซึมเข้าระบบบ่อเกลอะ ททำให้บ่เต็มและชั้น 1 จะกดชักโครงลงช้า หรือไม่ลง เป็นมาตลอดทั้งปี ควรแก้ไข14 พ.ค. 2564 13:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มิ.ย. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1020น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ที่กดชักโครกหลังห้องน้ำผู้พิการมาซ่อมได้ 1 วัน ไม่สามรถใช้งานได้มีน้ำไหลตลอด14 พ.ค. 2564 12:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 64 08:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1021แม่บ้านอาคาร 66-102/2ปั้มนํ้าชํารุดนํ้าไม่ไหล14 พ.ค. 2564 11:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ค. 64 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1022นางวราภรณ์ กระต่ายทองอ.1ห้องน้ำหญิงชั้น2น้ำรั่วฃึมถังพักน้ำชักโครกแรงมากรบกวนช่างมาดูให้ด่วนนะค่ะ14 พ.ค. 2564 10:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 64 08:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1023น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-221อ่างล้างจาน น้ำไหลเบา13 พ.ค. 2564 10:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 พ.ค. 64 16:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1024แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12อ่างล้างมือตัน ห้องน้ำหญิงโซนกลางและห้องน้ำชายมุสลิม13 พ.ค. 2564 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 พ.ค. 64 16:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1025น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีอ สถานพยาบาล อ.16 ห้องซักฟอกต่อน้ำประปา เข้าเครื่องซักผ้า12 พ.ค. 2564 11:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 พ.ค. 64 16:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เกลียวนอก 3/4 นิ้ว 2 ตัว สามทาง 3/4 นิ้ว 1 ตัว งอ90 3/4 นิ้ว 1 ตัว ก้ามปู 3/4 นิ้ว 2 ตัว สามทาง 2 นิ้ว * 1 1/2 นิ้ว 1ตัว งอ 90 1 1/2 นิ้ว 1 ตัว
1026แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ท่อประปาหักห้องสมุด 24 ชั่วโมง12 พ.ค. 2564 10:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ค. 64 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1027น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ที่กดชักโครกห้องน้ำผู้พิการเสีย11 พ.ค. 2564 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ค. 64 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1028น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16มีน้ำรั่วจากฝ้าห้องน้ำผู้พิการที่มาจากห้องน้ำชั้นบน11 พ.ค. 2564 10:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ค. 64 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1029แม่บ้านอาคาร 77-103/3หอ้งที่1ฐานชักโครกเคลื่อนขยับไป-มา11 พ.ค. 2564 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 พ.ค. 64 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1030นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องน้ำชาายชั้น4อ.1หัวฉีดน้ำชักโครกแตกชำรุด111 พ.ค. 2564 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ค. 64 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1031น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าชํารุดห้อง4-223วันที่7พ.ค.256407 พ.ค. 2564 15:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 64 08:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างจาน ผนัง 1 ชุด
1032แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ที่พักน้ำชักโครกน้ำไหลไม่หยุด ชั้น 1 07 พ.ค. 2564 11:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ค. 64 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1033นางเสริม คาอำกวยอาคาร 5สต็อวาสผักบัวชำรุดห้อง121\1..ห้อง316.ก็อนน้ำห้องครัวชำรุด06 พ.ค. 2564 14:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ค. 64 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เทปเกลียว 1 ม้วน สต๊อปวาล์ว Hang 1 ตัว
1034แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ท่อน้ำตันห้อง 21-31506 พ.ค. 2564 08:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1035นายสมชาย เบ้าทอง17-204น้ำหยดตรงท่อใต้อ่างล้างจาน + ชั้นเก็บของใต้อ่างล้างจานเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ 05 พ.ค. 2564 13:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มิ.ย. 64 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1036นายสมชาย เบ้าทอง17-204ก๊อกน้ำอ่างล้างจานปิดไม่สนิท น้ำหยดตลอด 05 พ.ค. 2564 13:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1037น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-409อ่างล้างหน้าอุดตัน05 พ.ค. 2564 11:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1038นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5ก็อนอ่างล้างจานชำรุอห้องครัว..ห้อง31205 พ.ค. 2564 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจานเคาเตอร์ 1 ชุด
1039น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าชํารุดห้อง4-11605 พ.ค. 2564 08:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน เคาเตอร์ 1 ชุด
1040นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 14หน้าต่างห้องภาควิชาอุสาหกรรมบริการ(ศว.)ชำรุด(ตัวล๊อคบานหน้าต่าง2บาน)05 พ.ค. 2564 08:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1041นางเสริม คาอำกวยอาคาร 5ก็อกน้ำ(ห้องครัว)ชำรุจ ห้อง 31903 พ.ค. 2564 13:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน เคาเตอร์ 1 ชุด
1042น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าห้องครัวชํารุดห้อง4-123.วันที่.30.เม.ย.256430 เม.ย. 2564 16:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 16:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ประตุนำ้ทองเหลือง 3/4 นิ้ว 1 ตัว เทปพันเกลียว 1 ม้วน
1043แม่บ้านอาคาร 8อ_8/2ห้องน้ำอาคาร8/2 น้ำไหลไม่แรงทุกห้อง30 เม.ย. 2564 14:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 14:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
1044นางวราภรณ์ กระต่ายทองอ.1ห้องน้ำหญิงชั้น2ก๊อกหัวฉีดแตกน้ำรั่วฃึม 30 เม.ย. 2564 13:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 16:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1045นางวราภรณ์ กระต่ายทองอาคาร1ห้องน้ำหญิงชั้น1/ห้องนัำชายชั้น1ก๊อกหัวฉีดแตกหักชำรุด/โถปัสวะแตกร้าวนัำรั่วฃึม30 เม.ย. 2564 13:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 16:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายชำระ 1 เส้น
1046น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ชักโครกห้องน้ำชาย ฝั่ง รปภ. และ นิทรรศการ กดแล้วน้ำไม่ไหล 29 เม.ย. 2564 16:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 เม.ย. 64 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกสูบฟลัสวาล์วโถซักโครก COTTO 1 ชุด
1047น.ส.กรรณิการ์ มณฑาห้อง 3-311ฝนตกหลังคารั่วลงมาฝ้า ทำให้น้ำหยดลงมาพื้นที่ห้อง29 เม.ย. 2564 15:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1048แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น1ห้อง2-115ข้อต่ออ่างล้างมือหลุด29 เม.ย. 2564 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 เม.ย. 64 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น
1049นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5-ก็อกน้ำซิล้างจาน ห้อง 307 ชำรุจ 29 เม.ย. 2564 13:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 เม.ย. 64 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างจาน (ผนัง) 1ชุด
1050น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำไหลซึมออกจากห้องชาร์ปจากชั้น4ลงมาถึงชั้น1หน้าห้อง11728 เม.ย. 2564 11:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 64 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1051น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-204 ซิ่งล้างจานชำรุด 28 เม.ย. 2564 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 เม.ย. 64 14:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1052อาจารย์มยูรกาญจน์ เดชกุญชร3-238/1ด้านหลังห้องไม่มีท่อระบายน้ำทิ้งคะ เนื่องจากต้องการต่อท่อน้ำทิ้งของเครื่องซักผ้าค่ะ 27 เม.ย. 2564 17:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1053น.ส.อารยา แสงพรหม17-418สายฉีดน้ำชำรุด 27 เม.ย. 2564 14:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 เม.ย. 64 16:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เปลี่ยนหัวฉีด 1 อัน
1054แม่บ้านอาคาร 66-104 เปี่ลยนก๊อกนํ้าอ่างล้างมือห้องนํ้าหญิง27 เม.ย. 2564 09:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 64 16:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น
1055แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20สายฉีดชำรุด ห้องน้ำชาย ชั้น 4 27 เม.ย. 2564 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 64 16:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
1056น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถส้วมนํ้าซึมมากที่พื้นห้อง4-108/1วันที่27.เม.ย.256427 เม.ย. 2564 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1057นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนครอาคาร 21 ฝาท่อระบายน้ำแตก ถนนข้างอาคาร 21 26 เม.ย. 2564 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มิ.ย. 64 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1058แม่บ้านอาคาร 66-104/1 6-104/2โถปัสสาวะนํ้าไหลไม่หยุด ชักโครกห้องนํ้าหญิงชํารุด26 เม.ย. 2564 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 64 16:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ลูกสูบฟลัชวาล์วโถซักโครก 1 ตัว ลูกฯ๊อคหม้อนำ้โถชักโครก 1 ชุด
1059นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ปั๊มน้ำฝั่งอาคาร3 ตัวที่ติดฝาพนังเครื่องทำงานแต่น้ำไม่ดูดขึ้น26 เม.ย. 2564 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 64 13:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1060น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาล์วก๊อกนํ้าห้องครัวชํารุด2ห้องห้อง4-219และ4-218วันที่23.เม.ย.256423 เม.ย. 2564 11:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 64 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ก๊อกอ่างล้างจาน (ผนัง) 2 ชุด
1061น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องครัวโรงงแรมก๊อกน้ำชำรุด23 เม.ย. 2564 11:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 64 13:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ก๊อกอ่างล้างจาน (ผนัง) 1 ชุด
1062แม่บ้านอาคาร 77-202/1ชักโครกกดน้ำใหลไม่สะดวก23 เม.ย. 2564 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 64 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1063แม่บ้านอาคาร 77-101/3น้ำรั่วจากแกนสแตนเลส23 เม.ย. 2564 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 64 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1064นางวราภรณ์ กระต่ายทองรอบนอกอาคารหลังห้องบุคคลอ.1ท่อปะปาแตก22 เม.ย. 2564 13:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ต่อตรง 3/4 นิ้ว 1 ตัว
1065แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9โถฉี่มีน้ำหยดด้านหน้าห้องสมุด21 เม.ย. 2564 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องจัดซ้ื้อวัสดุ
1066นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ก๊อกอ่างล้างจานห้อง105ชำรุด น้ำไหลไม่หยุด20 เม.ย. 2564 12:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ก็อกอ่างล้างจาน ผนัง 1 ชุด
1067แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หัวฉีดชำรุด น้ำไม่ขึ้นชักโครก ห้องน้ำหญิง 20-105 ห้องน้ำชาย 20-106 20 เม.ย. 2564 09:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1068น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-238น้ำหยดใต้อ่างล้างหน้าห้องน้ำ19 เม.ย. 2564 16:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1069น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-238ก๊อกน้ำห้องครัวชำรุด19 เม.ย. 2564 16:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1070นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 6เสาหลักกันโค้งหัก 1 ต้น19 เม.ย. 2564 08:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1071อาจารย์สุนทรี โอรัตนสถาพร3-343/1ก๊อกน้ำ 3 ทางต่อชักโครกหลุดจากท่อ (ช่างมาซ่อมเรียบร้อยแล้วค่ะ โทรแจ้งซ่อมค่ะ)16 เม.ย. 2564 14:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 64 16:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1072น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-304ข้อต่ออ่างล้างหน้ารั่ว16 เม.ย. 2564 13:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ สะดืออ่างล้างหน้า Hang 1 ตัว
1073นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5ท่อเครืองปัมน้ำรั้วเป็นท่อใหญกรุณามาช้อมให้หน่อยค่ะด่วนค่ะ16 เม.ย. 2564 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 เม.ย. 64 16:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1074น.ส.สลิลดา มิระสิงห์หอพักหญิงนนทรีเคลียร์รังผึ้งหน้าหอ บริเวณทางขึ้นหอ 15 เม.ย. 2564 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 12:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1075น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10รบกวนช่วยซ่อมสะดืออ่างที่ล้างช้อน ให้แม่บ้านอาคาร 10 หน่อยนะคะ 09 เม.ย. 2564 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1076แม่บ้านอาคาร 77-202/1ชักโครกกดน้ำใหลไม่สะดวก(ทั้ง3โถ)09 เม.ย. 2564 09:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 64 15:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1077แม่บ้านอาคาร 8อ8/2มือจับประตูหน้าต่างห้องโถงหัก_1_บานแจ้งมาทำให้วันนื้เพราะว่าต้องหยุดยาวแจังในระบบไปครั้งหนึ่งแล้ว09 เม.ย. 2564 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 เม.ย. 64 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มือจับบานกระทุ่ง 2 ชุด ปราโมท/เจริญ
1078น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง3-310น้ำจากฝักบัวไหลช้า เครื่องทำน้ำอุ่นแทบไม่ทำงานค่ะ08 เม.ย. 2564 14:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 64 15:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1079น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-130และ133หัวและสายฉีดชำระชำรุด08 เม.ย. 2564 13:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 เม.ย. 64 14:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 2 ชุด
1080นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องน้ำชายชั้น3น้ำยร่ัวใต้ฐานชักโครก08 เม.ย. 2564 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ปูนยาแนว 1 ถุง
1081แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยห้องน้ำหญิงหลังป้อม ร ป ภ น้ำไหลไม่แรง08 เม.ย. 2564 08:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 64 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1082แม่บ้านฝ่าย อาคารฯลานพระพิรุณท่อประปาแตกข้างบันไดด้านหลัง08 เม.ย. 2564 08:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 64 16:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1083แม่บ้านอาคาร 77-104/3โถปัสสาวะน้ำใหลรินตลอดเวลา07 เม.ย. 2564 13:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 เม.ย. 64 14:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกสูบโถวักโครก COTTO 1 ชุด
1084แม่บ้านอาคาร 77-104/3ห้องที่3,4ชักโครกน้ำใหลรินตลอดเวลา07 เม.ย. 2564 13:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 เม.ย. 64 14:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1085น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำไหลซึมออกจากห้องชาร์ปหน้าห้อง117และหน้าห้อง31707 เม.ย. 2564 11:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 64 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1086อาจารย์สุนทรี โอรัตนสถาพร3-343/1อ่างล้างจาน 1.ก๊อกน้ำหลวม 2. ท่อน้ำรั่ว 3. สายงวงช้างระบายน้ำเปื่อย 04 เม.ย. 2564 12:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 เม.ย. 64 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายท่อนำิทิ้ง (ท่อย่น) 1 เส้น เทปพันเกลียว 1 เส้น ประตูนำ้ทองเหลือง 3/4 นิ้ว 1 ตัว ก๊อกอ่างล้างจาน ผนัง 1 ชุด สต๊อปวาล์ว เขียว 1 ตัว พิทักษ์
1087น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-130มีน้ำรั่วในห้องน้ำ02 เม.ย. 2564 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 64 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1088น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-234อ่างล้างหน้าชำรุด ซิงค์ล้างจานน้ำไหลช้า และหัวฉีดชำระน้ำไหลเบา01 เม.ย. 2564 15:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1089น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-237/1ยาแนวห้องน้ำชำรุด01 เม.ย. 2564 15:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1090น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-237/1ท่อระบายน้ำใต้ซิงค์ล้างจานชำรุด และก๊อกน้ำอ่างล้างจานชำรุด01 เม.ย. 2564 15:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ก๊อกอ่างล้างจาน ผนัง 1 ชุด
1091แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หัวฉีดชำรุดห้อง 21-206 ชั้น 201 เม.ย. 2564 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 64 15:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1092นายจำนงค์ วงค์คำพระลานพระพิรุณมีนํ้ารั่วไหลบริเวณทางเข้าตู้เบรคเกอร์ไฟ01 เม.ย. 2564 09:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 เม.ย. 64 14:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ท่อPVC 3/4 นิ้ว 1 เส้น ต่อตรง 3/4 นิ้ว 1 แผ่น
1093นายนิรันดร์ ทรงนิรันดร์3-235แผ่นพื้นบริเวณหน้าห้องน้ำชำรุด 31 มี.ค. 2564 16:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 14:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1094น.ส.ธัญญลักษ์ มังทะฟาร์มพืชวาล์วปิด เปิดน้ำชำรุด แปลงข้าวโพด 31 มี.ค. 2564 15:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ประตูนำ้ PVC 1 1/2 นิ้ว 2 ตัว เกลียวนอก PVC 1 1/2 นิ้ว 3 ตัว สามทาง PVC 1 1/2 นิ้ว 1 ตัว เทปพันเกลียว 1 ม้วน
1095แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ห้องน้ำหญิงที่เกาะสายฉีดชำรุด 1 ห้อง น้ำรั่ว 1 ห้อง ห้องน้ำหญิงชักโครกตัน (ห้องสมุด 24 ชั่วโมง ) 31 มี.ค. 2564 15:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 64 15:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1096แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19อ่างล้างหน้าอุดตันห้อง 19-128/331 มี.ค. 2564 15:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1097แม่บ้านอาคาร 66-102/2ท่อปั้มนํ้าชํารุดนํ้าไหลไม่หยุด31 มี.ค. 2564 12:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประตูทองเหลือง พิทักษ์/คิมหันต์
1098อาจารย์บุศราวรรณ ไชยะอาคาร 17 ห้อง 216เปลี่ยนก๊อกอ่างล้างจาน (มีก๊อกใหม่แล้วค่ะ)31 มี.ค. 2564 11:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1099แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ท่อน้ำทิ้งไต้อ่างล้างมือแตก31 มี.ค. 2564 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1100น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะนํ้าไหลไม่หยุดห้อง4-121/1วันที่.30.มี.ค.256430 มี.ค. 2564 09:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 64 16:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1101แม่บ้านอาคาร 77-203/3ห้องที่6หัวฉีดชำระชำรุดน้ำรั่ว29 มี.ค. 2564 14:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1102น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-107มีน้ำไหลซึ่มออกมาจากห้องน้ำ29 มี.ค. 2564 11:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 64 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1103นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร19โรงยิมใหญ่ฝาท่อระบายนํ้า29 มี.ค. 2564 08:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 12:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1104น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ลูกลอยถังนํ้าไต้ดินช๋ารุดฝั่งอาคารชุดวันที่.26.มี.ค.256426 มี.ค. 2564 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 เม.ย. 64 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1105นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องน้ำชายชั้น3อาคารบริหารโถปัสวะอุดตัน25 มี.ค. 2564 16:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ นำ้ยาขจัดสิ่งอุดตัน 1 ขวด เกร็ดโซดาไฟ 1 ถุง
1106แม่บ้านอาคาร 77-104/3ห้องที่1หัวฉีดชำระน้ำรั่ว24 มี.ค. 2564 16:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 64 15:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1107น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.ท่อน้ำตรงระเบียงด้านหลังสวัสดิการแตก กรุณาช่วยดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพราะไม่มีที่เปิด ปิด ค่ะ 24 มี.ค. 2564 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มี.ค. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ต่อตรง 1/2 นิ้ว 1 ตัว
1108น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาล์วชํารุดห้อง4-302/124 มี.ค. 2564 07:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
1109น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดนํ้าไหลไม่หยุด1หัวห้อง4-302/1ที่เฉียบฝักบัวชํารุดห้อง4_302/124 มี.ค. 2564 07:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1110น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-112ระบบน้ำในห้องไหลเบา23 มี.ค. 2564 15:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มี.ค. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1111อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา19-126ห้อง 19-126 ฝนตกแล้วน้ำรั่วจากอัฒจรรย์เข้าห้องเรียนเต้นรำ23 มี.ค. 2564 15:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1112น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะซึม1หัวห้อง4-214/123 มี.ค. 2564 13:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1113น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะซึมห้อง4-402/1อ่างล้างหน้าตันห้อง4-402/1วันที่23.มี.ค.256423 มี.ค. 2564 13:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1114น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์ อาคาร4ซักโครกกดไม่ลงห้อง4-11223 มี.ค. 2564 13:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มี.ค. 64 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกสูบฟลัชวาล์วกะรัต 1ชุด
1115นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5สต๊อวาปส.สายผัวชำรุดเปิดปิดไม่ได้.ห้อง302/1และห้อง121/122 มี.ค. 2564 14:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สต๊อปวาล์ว 1 ตัว พิทักษ์
1116น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-107น้ำรั่วจากถังเก็บน้ำหลังชักโครก 19 มี.ค. 2564 15:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มี.ค. 64 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1117น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ที่กดชักโครกห้องน้ำชำรุด (ด้านหลังห้องนิทรรศการฯ ห้องคนชรา) 19 มี.ค. 2564 14:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มี.ค. 64 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1118น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ที่เสียบหัวฉีดชำระชำรุด 2 จุด (ห้องน้ำหญิงหลังร้านเกษตร อินทรีย์ และ ห้องน้ำหญิง ด้านหลังห้องนิทรรศการฯ 19 มี.ค. 2564 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มี.ค. 64 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1119น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-108ตัวพักหัวฉีดชำระชำรุด 19 มี.ค. 2564 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มี.ค. 64 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1120แม่บ้านอาคาร 77-201/2มีน้ำซึมออกมาจากฝ้าเพดานห้องน้ำและมีกลิ่นเหม็นคาดว่าท่อน้ำเสียจะแตกชำรุด 18 มี.ค. 2564 14:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1121นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ชักโครกห้อง115ไหลไม่หยุด18 มี.ค. 2564 08:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มี.ค. 64 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ลูกสูบฟลัชวาล์วโถชักโครก 1 ชุด
1122อาจารย์ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ17-404ขอเปลี่ยนฝากซักโครกใหม่ เนื่องจากขนาดเล็กเกินขนาดไปสำหรับซักโครก 18 มี.ค. 2564 00:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มี.ค. 64 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1123น.ส.จารุณี ฤทธิดี17-416(อนุญาตให้แม่บ้านพาเข้าห้องได้เลยค่ะ) ท่อประปาขาด ตรงระเบียงหลังห้อง 17 มี.ค. 2564 18:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มี.ค. 64 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ต่อตรง PVC 1/2 นิ้ว 1 ตัว
1124แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ก๊อกน้ำอ่างล้างมือด้านหลังห้องน้ำชายหักชั้น 117 มี.ค. 2564 15:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มี.ค. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ก๊อกอ่างล้างหน้า 1ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น
1125น.ส.ชวพร โพธิ์เมืองห้องน้ำชั้น 4 อาคาร 20น้ำไหลค่อย ชักโครกกดไม่ลงค่ะ เป็นห้องน้ำสำหรับอาจารย์และบุคลากร รวมถึงแขกที่มายังคณะสาธารณสุขศาสตร์ แต่ห้องน้ำมักกดไม่ลง ทำให้ชักโครกสกปรก รบกวนหาทางแก้ไขให้ด้วยค่ะ16 มี.ค. 2564 10:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 64 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1126นายณัฐพงษ์ คำเลิศอ.3-243หัวฉ๊ดชำระชำรุด 15 มี.ค. 2564 15:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 64 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1127แม่บ้านอาคาร 8อ_8/2ที่จับบานประตูหน้าต่างห้องโถงหักหนึ่งบาน15 มี.ค. 2564 09:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 เม.ย. 64 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/เจริญ
1128แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 3 ห้อง2-311หม้อน้ำชักโครกไม่เก็บน้ำ15 มี.ค. 2564 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 64 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1129แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20อ่างล้างมือกดไม่ขึ้นห้อง 20-10612 มี.ค. 2564 13:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 11:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1130น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาราร4ซักโครกกดไม่ลงห้อง4-112วันที่.12.มี.ค.256412 มี.ค. 2564 13:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 11:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ชุดอุปกรณ์หม้อนำ้โถชักโครก 1ชุด
1131นางพรธิดา เสนไสย17-304ที่เก็บสายชำระชำรุด ต้องการเปลี่ยน 12 มี.ค. 2564 08:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1132นางพรธิดา เสนไสย17-304เปลี่ยนที่รองนั่งชักโครงเนื่องจากขนาดเล็กกว่า และซ่อมฐานชักโครกเนื่องจากมันขยับ 12 มี.ค. 2564 08:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่ง 1 ชุด
1133น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ที่เฉียบฝักบัวชํารุด1อันห้อง4-208/1วันที่11.มี.ค.256411 มี.ค. 2564 15:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 64 14:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1134แม่บ้านอาคาร 77-303/1กอ๊กน้ำอ่างล้างมือน้ำไม่ใหล11 มี.ค. 2564 15:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 11:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว
1135แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20อ่างล้างมืออุดตัน หัวฉีดรั่ว ฐานชักโครกมีน้ำซึมห้องน้ำชาย 20-106 ห้องน้ำหญิง 20-306ชั้น 1และชั้น 3 ฝั่ง สาธา11 มี.ค. 2564 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 11:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1136แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ลูกบิดประตูชำรุดห้อง 20-204 20-205 20-202 ฝั่ง ส.ศ11 มี.ค. 2564 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
1137น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-243สต๊อป วาล์ว ชำรุด 2 จุด10 มี.ค. 2564 16:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว เขียว 1 ตัว
1138นางผ่องพรรณ มีพรหมห้องพักคณบดีพัสกร องอาจ อ. 17 ห้อง 17.403เปลี่ยนฝาชักโครกในห้องน้ำ ห้อง 17.40310 มี.ค. 2564 15:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 64 14:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถชักโครก 1 ชุด
1139แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21สะดืออ่างกดไม่ขึ้น ห้อง 21-415ชั้น 4 โซน อ. 710 มี.ค. 2564 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 64 14:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1140แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ฐานชักโครกรั่วซึมห้อง 22-30809 มี.ค. 2564 14:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 64 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1141น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านป้าระเบียบ โรงอาหาร อ.10น้ำประปาไหลไม่หยุดค่ะ 09 มี.ค. 2564 11:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างจาน(ผนัง) 1 ชุด
1142น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกไหลไม่หยุดห้อง4-121/1วันที่.9.มี.ค256409 มี.ค. 2564 11:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1143นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้องน้ำชาย ฝั่งโรงแรมชักโครกชำรุด08 มี.ค. 2564 15:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่กดหม้อนำ้โถซักโครก 1 ชุด S-251 ฉนะะน
1144นายบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้องน้ำชาย ฝั่งโรงแรมชักโครกชำรุด08 มี.ค. 2564 15:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่กดหม้อนำ้โถซักโครก 1 ชุด S-251 ฉนะะน
1145น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาล์วเสียห้อง4-220/1วันที่8.มี.ค.256408 มี.ค. 2564 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดหม้้อนำ้โถชักโครก 1ชุด สต๊อปวาล์วเขียว 1 ตัว
1146น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถส้วมรุด1โถห้อง4-108/108 มี.ค. 2564 14:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1147น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-327ก๊อกน้ำภายในห้องไหลช้ามาก(ทุกก๊อก)08 มี.ค. 2564 11:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์วเขียว 1 ตัว
1148น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-327กระเบื้องหน้องน้ำชำรุดหลุด 4 แผ่น 08 มี.ค. 2564 11:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1149น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-320ถังเก็บน้ำซักโครกรั่ว08 มี.ค. 2564 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1150น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-243ถังพักน้ำตรงชักโครก มีน้ำรั่วซึ่มลงมา08 มี.ค. 2564 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ น๊อตยึดหม้อนำ้โถชักโครก 1 ชุด ยางรองก้นหม้อนำ้โถวักโครก 1 เส้น
1151น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-117ท่อระบายน้ำหลังห้องชำรุด 08 มี.ค. 2564 11:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 64 14:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1152แม่บ้านอาคาร 77-104/3หอ้งที่1หัวฉีดชำระน้ำรั่ว05 มี.ค. 2564 11:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1153น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสสาวะตัน1โถห้อง4-102/1วันที่.5.มี.ค.256405 มี.ค. 2564 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1154แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20สะดืออ่างล้างมือชำรุดห้องน้ำชายชั้น 1 ฝั่ง ศ.ว05 มี.ค. 2564 09:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1ชุด สะดืออ่างล่างหน้า HANG 1 ชุด
1155น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำตู้น้ำดื่มหักรบกวนเปลี่ยนให้หน่อยค่ะ(อุปกรณ์มีแล้ว)ชั้น105 มี.ค. 2564 08:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1156น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดชําระแตก1หัวห้อง4-220/1วันที่4.มี.ค.256404 มี.ค. 2564 11:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1157แม่บ้านอาคาร 8อ_8/2ฟ่าเพดาลห้องเบเกอรี่ชำรุด 03 มี.ค. 2564 11:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 64 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร แผ่นยิปวั่ม 120*240 1 แผ่น
1158แม่บ้านอาคาร 8อ_8/203 มี.ค. 2564 11:51 น.ยกเลิกรายการ
03 มี.ค. 64 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1159นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องน้ำหญิงชั้น3ก๊อกหัวฉีดชำรุดแตก03 มี.ค. 2564 11:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1160แม่บ้านอาคาร 77104/2ปุมกดน้ำโถปัสสาวะค้างทำให้น้ำรั่วลงพื้นตลอดเวลา02 มี.ค. 2564 14:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1161แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น1ห้อง2-115ใต้หม้อเก็บน้ำชักโครกมีน้ำซึม02 มี.ค. 2564 10:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 12:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ น๊อตยึดหม้อนำ้โถซักโครก 1 ชุด
1162แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ชักโครกกดน้ำไม่ลงห้องน้ำหญิง01 มี.ค. 2564 13:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 13:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1163น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-117แนวกั้นภายในห้องน้ำชำรุด01 มี.ค. 2564 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 11:34 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1164นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3สายฉีดห้องน้ำหญิงด้านหลังชำรุด27 ก.พ. 2564 12:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1165น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3สายฉีดห้องน้ำหญิงด้านหลังชำรุด27 ก.พ. 2564 12:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1166แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ที่พักน้ำน้ำไหลไม่หยุดห้องน้ำหญิงชั้น 1ฝั่ง ส.ศ ห้อง 20 /10525 ก.พ. 2564 14:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดอุปกรณ์/หม้อนำ้ชักโครก 1 ชุด
1167น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4อ่างล้างจานห้องครัวตันห้อง4-20325 ก.พ. 2564 11:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1168แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ท่อน้ำทิ้งรั่ว25 ก.พ. 2564 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 64 14:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1169แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22โถชักโครกชำรุด กับสายชำระชำรุด25 ก.พ. 2564 08:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 64 14:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1170แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21มีน้ำหยดตรงท่อสีดำห้อง 21-20624 ก.พ. 2564 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1171น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าน้ำไหลไม่หยุดห้อง42024 ก.พ. 2564 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1172น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-243ยาแนวห้องน้ำหลุด23 ก.พ. 2564 11:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ปูนยาแนว 2 ถุง
1173น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-243ท่อระบายน้ำในห้องน้ำอุดตันและสะดืออ่างชำรุด23 ก.พ. 2564 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1174น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สายฝักบัวชํารุด1สายห้อง4-102/123 ก.พ. 2564 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 64 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ศมโภช
1175แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20สะดืออ่างรั่วห้องแล็ปห้อง 20-20123 ก.พ. 2564 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1176นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ท่อน้ำปะปาหลุดข้อต่อไปหาก๊อกน้ำ ตรงโรงจอดรถหน้าโรงแรมฝั่งทิ้ศตะวันตก23 ก.พ. 2564 08:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1177น.ส.จารุณี ฤทธิดี17-412ช่วยเปลี่ยนฝารองนั่งชักโครก (มีอะไหล่เองในห้อง และให้แม่บ้านใช้กุญแจสำรองไขเข้าห้องได้เลยค่ะ)22 ก.พ. 2564 18:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1178แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21สายหัวฉีดชำรุดหัวฉีดมีน้ำหยดห้องน้ำชั้น 1 ห้อง 21-11022 ก.พ. 2564 13:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 13:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1179นายจีระศักดิ์ ฆ้องเดชฟาร์มสัตว์ปั๊มดูดน้ำจากอ่างกาฬสินธ์ หัวกะโหลกไม่กักน้ำ ซึ่งเพิ่งซื้อมาเปลี่ยนใหม่ แต่ก็เจอปัญหาเดิม อยากรบกวนช่างผู้เชี่ยวชาญไปเชคระบบและซ่อมแซมให้ด้วยครับ เนื่องจากเป็นระบบน้ำที่ต้องใช้รดหญ้าอาหารสัตว์ ขอบคุณมากครับ22 ก.พ. 2564 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 64 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/สมโภช งอ90 3 นิ้ว 1 ตัว ต่อตรง 3 นิ้ว 1 ตัว เกลียวนอก 3 นิ้ว 1 นิ้ว เทปพันเกลียว 1 ม้วน
1180นางเสริม คาอำกวยอ.5 นนทรีสต๊อปสวาสชำรุดห้องอาบน้ำห้อง.320/119 ก.พ. 2564 11:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 11:34 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว Hang 1 ตัว
1181น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ 1.หัวฉีดชำระห้องน้ำชาย หลังห้องนิทรรศการฯ ชำรุด 2.ท่อส่งน้ำ บริเวณถังพักน้ำ หลังห้องน้ำด้านหลังห้องนิทรรศการ 3.ที่กดชักโครกห้องน้ำชาย ด้านหลังห้องนิทรรศการหัก18 ก.พ. 2564 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 64 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/สมโภช สามทาง 1นิ้ว * 1/2 นิ้ว 1 ตัว ที่กดซักโครก 1 ชุด สายฉีดชำระ 1 ชุด เกลียวนอก1/2 นิ้ว 1 ตัว ประตูนำ้PVC 1/2 นิ้ว 1 ตัว
1182นายrutchanon pongtongอาคารร้านค้าเกษตรอินทรีย์ ที่อุทยานบัวท่อน้ำประปาแตก 18 ก.พ. 2564 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 64 11:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1183แม่บ้านอาคาร 77-304/3ห้องที่5เวลากดน้ำชักโครกจะมีน้ำรั่วออกมาจากแกนสแตนเลสด้านหลังชักโครก18 ก.พ. 2564 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 64 11:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1184แม่บ้านอาคาร 77-304/3ห้องที่่1หัวฉีดชำระน้ำหยด18 ก.พ. 2564 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 64 11:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1185น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9ชั้น2โถตัน ห้องน้ำด้านหลังฝั่งเจ้าหน้าที่ 18 ก.พ. 2564 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 64 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1186นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2โถตัน ห้องน้ำด้านหลังฝั่งเจ้าหน้าที่ 18 ก.พ. 2564 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 64 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1187น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9ชั้น2โถตัน ห้องน้ำด้านหลังฝั่งเจ้าหน้าที่ 18 ก.พ. 2564 08:47 น.ยกเลิกรายการ
18 ก.พ. 64 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1188นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2โถตัน ห้องน้ำด้านหลังฝั่งเจ้าหน้าที่ 18 ก.พ. 2564 08:47 น.ยกเลิกรายการ
18 ก.พ. 64 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1189นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น218 ก.พ. 2564 08:47 น.ยกเลิกรายการ
18 ก.พ. 64 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1190น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9ชั้น218 ก.พ. 2564 08:47 น.ยกเลิกรายการ
18 ก.พ. 64 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1191น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9ชั้น218 ก.พ. 2564 08:46 น.ยกเลิกรายการ
18 ก.พ. 64 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1192นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น218 ก.พ. 2564 08:46 น.ยกเลิกรายการ
18 ก.พ. 64 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1193นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น218 ก.พ. 2564 08:46 น.ยกเลิกรายการ
18 ก.พ. 64 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1194น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9ชั้น218 ก.พ. 2564 08:46 น.ยกเลิกรายการ
18 ก.พ. 64 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1195น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะนํ้าไหลไม่หยุด1อันห้อง4-115/1วันที่18.ก.พ.256418 ก.พ. 2564 08:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 64 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ลูกสูบโถปัสสาวะTOTO 1 ชุด
1196นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5สต๊อปวาสผักบัวชำรุดเปิด.ปิดไม่ได้ห้อง 115/1และก๊อนน้ำอ้างล้างหน้ำชำรุดเปิดปิดไม่ได้ห้อง204/116 ก.พ. 2564 15:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1197น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำไหลซึมออกจากท่อในห้องชาร์ปหน้าห้อง41816 ก.พ. 2564 14:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 64 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ งอ 90 1 นิ้ว 2 ตัว งอ90 3/4 นิ้ว 1 นิ้ว ต่อตรง 1 นิ้ว 1 นิ้ว ลดกลม 1 x 3/4 นิ้ว 1 ตัว เกลียวนอก 3/4 นิ้ว 1 ตัว
1198น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาล์วฝักบัวปิดนํ้าไม่หยู่ห้อง4-102/1จํานวน1อันวันที่16.ก.พ.246416 ก.พ. 2564 13:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 64 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/สมโภช
1199น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาล์วฝักบัวปิดนํ้าไม่หยู่ห้อง4-102/1จํานวน1อันวันที่16.ก.พ.246416 ก.พ. 2564 13:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 64 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/สมโภช สต๊อปวาล์ว Hang 1 ตัว
1200น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17*210ท่ออ่างล้างหน้าตัน อยากให้ช่วยมาถอดท่อด้านล่าง เพื่อเอาเศษออก ค่ะ ... ไม่กล้าทำเอง กลัวพัง16 ก.พ. 2564 11:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้งPVC 1 ชุด
1201น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มชั้น3น้ำไม่ไหล16 ก.พ. 2564 10:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1202แม่บ้านอาคาร 77-402/3ชักโครกใช้งานไม่ใด้ทั้ง2โถเนื่องจากกดน้ำไม่ใหล16 ก.พ. 2564 09:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 64 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1203น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4วันที่.15ก.พ.2564.ที่เฉียบหัวฉีดชําระชํารุด1อันห้อง4-121/115 ก.พ. 2564 12:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/สมโภช
1204แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20สะดืออ่างล้างมือชำรุดห้องน้ำชายชั้น 1 ฝั่ง ส.ว15 ก.พ. 2564 09:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 13:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1205นายจำนงค์ วงค์คำพระห้องนํ้าใหญ่อุทยานหนองหารน้อยเฉลิมพระเกียรติท่อประปาแตกนํ้าไม่ไหล15 ก.พ. 2564 08:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 64 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/สมโภช ประตูนำ้ PVC 1/2 นิ้ว 1 ตัว สามทางลด1นิ้ว*1/2 นิ้ว 1 ตัว
1206นายบรรทม โคตรวงค์หอพักชายอินทนิล? อาคาร? 4ห้อง? 4-121?และ? 4-120? ท่อระบายน้ำอุดตัน? น้ำเหม็นมาก 12 ก.พ. 2564 21:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 64 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1207นายบรรทม โคตรวงค์หอพักชายอินทนิล? อาคาร? 412 ก.พ. 2564 21:36 น.ยกเลิกรายการ
15 ก.พ. 64 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1208นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 2บานเกล็ดแตก 9 อัน11 ก.พ. 2564 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื้อวัสดุ ขาบานเกร็ด ขนาด 1.00 เมตร 3 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1209อาจารย์ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ17-404นอ๊ตทึ่ต่อกับซักโครกกับฝาซักโครกที่เป็นโครเมียมหัก 11 ก.พ. 2564 09:14 น.กำลังดำเนินการ
21 ก.ค. 64 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สืบราคาจัดซื้อ/จ้าง
1210น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มชั้น3น้ำไม่ไหล11 ก.พ. 2564 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1211นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ปลั้มน้ำฝั่งหอชายทำงานผิดปกติ (มีเสียงดัง) ปลั้มน้ำทำงานพร้อมกัน 2 ตัว10 ก.พ. 2564 23:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 64 08:42 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนแม็กเนติดคส์และโอเวอร์โหลดรีเลย์ 1 ชุด -ไพศาล/สมชาย
1212น.ส.ระพีพรรณ มาเห็มอ.22 ชั้น3 ห้องน้ำหญิงสายฉีดชำระ ชำรุด 1 ห้อง10 ก.พ. 2564 11:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 64 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1213น.ส.จารุณี ฤทธิดี17-412เปลี่ยนก๊อกน้ำตรงระเบียงหลังห้อง (ติดต่อแม่บ้านให้ใช้กุญแจสำรองเลยค่ะ)10 ก.พ. 2564 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1214แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ห้องน้ำชายที่รองนั่งชำรุด 2 หัวห้องน้ำหญิงใหญ่อ่างล้างมือชำรุด 1 หัว10 ก.พ. 2564 08:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด
1215แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14อ่างล้างมือน้ำไม่ไหล 1 อัน ที่กดชักโครกชำรุด 1 อัน ห้องน้ำหญิงข้าง ร.ป.ภ10 ก.พ. 2564 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ที่กดโถซักโครก กดข้าง 1 ชุด
1216แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14อ่างล้างมือชำรุด 1 อันหัวฉีดชำรุด 1 หัวห้องน้ำชายช้างห้อง ร. ป.ภ10 ก.พ. 2564 08:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1217แม่บ้านอาคาร 66-201ท่อน้ำทิ้งอ่างรั่ว09 ก.พ. 2564 13:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด
1218แม่บ้านอาคาร 66-201ตู้ฮูดน้ำรั่ว09 ก.พ. 2564 13:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด
1219น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มชั้น3น้ำไม่ไหล09 ก.พ. 2564 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1220น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่เสียบสายฉีดชำระหักห้อง32009 ก.พ. 2564 13:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1221น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาล์วฝักบัวปิดไม่อยู่1อันห้อง4-102/1วันที่9ก.พ.256409 ก.พ. 2564 10:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 64 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/สมโภช สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
1222น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาล์วฝักบัวปิดไม่อยู่1อันห้อง4-102/1วันที่9ก.พ.256409 ก.พ. 2564 10:06 น.ยกเลิกรายการ
09 ก.พ. 64 10:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1223แม่บ้านอาคาร 8อ_8/2ชักโครกห้องน้ำนิสิตฝารองนั่งขำรุด 09 ก.พ. 2564 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1224แม่บ้านอาคาร 8อ_8/209 ก.พ. 2564 09:33 น.ยกเลิกรายการ
09 ก.พ. 64 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1225แม่บ้านอาคาร 8อ_8/209 ก.พ. 2564 09:32 น.ยกเลิกรายการ
09 ก.พ. 64 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1226แม่บ้านอาคาร 77-304/3ห้องที่5เวลากดชักโครกน้ำจะรั่วออกจากแกนสแตนเลส09 ก.พ. 2564 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1227น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-346อ.3-346 น้ำหยดใต้อ่างล้างจานห้องครัว08 ก.พ. 2564 15:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1228น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-131น้ำหยดใต้อ่างล้างจาน08 ก.พ. 2564 15:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1229น.ส.จารุณี ฤทธิดี17-416ขอให้ช่วยเปลี่ยนสายชำระ (มีชุดอุปกรณ์สายชำระเองค่ะ)08 ก.พ. 2564 14:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 09:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1230แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 3 ห้อง2-311ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ08 ก.พ. 2564 13:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น
1231น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17ระบบน้ำในอาคาร17 ไหลเบามาก 08 ก.พ. 2564 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 09:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1232นางเสริม คาอำกวยอ.5 นนทรีท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจานชำรุดห้อง10408 ก.พ. 2564 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1233น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกไหลไม่หยุด1อันหอ้ง4-320/105 ก.พ. 2564 14:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1234แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่มีน้ำรั่วซึมไต้โถงฉี่ ห้องน้ำชายทั้ง 2 อัน05 ก.พ. 2564 10:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.พ. 64 16:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1235น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4มีนํ้าซึมออกมาตรงผนังทางเดินข้างห้อง4-11804 ก.พ. 2564 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 64 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1236น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกกดนํ้าไม่ลง1อันและนํ้าใหลไม่หยุด1อันห้อง4-220/104 ก.พ. 2564 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 12:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1237น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4นํ้ารั่วผนังทางเดินข้างห้อง4-119.และ4-12003 ก.พ. 2564 15:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 64 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1238แม่บ้านอาคาร 8อ_8/2กระเบื้องห้องเบเกอรี่ชำรุด 03 ก.พ. 2564 09:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 64 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1239น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 7-423ก๊อกน้ำตรงอ่างน้ำหลุด03 ก.พ. 2564 09:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1240แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ท่อน้ำทิ้งแตก ด้านหลังห้องแล็ป และท่ออ่างล้างอุปกรณ์แตกห้องแล็ป คณะสาธารณสุขศาสตร์02 ก.พ. 2564 14:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.พ. 64 16:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สามทาง 2นิ้ว 1 ตัว ข้อต่อตรง 2 นิ้ว 2 ตัว ต่อตรง 1 1/2 นิ้ว 1 ตัว กาว500กรัม 1 กระป๋อง พิทักษ์/คิมหันต์
1241แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ฐานชักโครกมีน้ำซึมห้องน้ำหญิงชั้น 1 ฝั่ง สาธา ห้อง 20-10502 ก.พ. 2564 14:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1242น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อก นํ้าอ่างล้างหน้าหมุนรอบห้อง4-108/101 ก.พ. 2564 15:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 64 14:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1243แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หัวฉีดชำระชำรุดห้อง 20-105ชั้น 101 ก.พ. 2564 11:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 64 14:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1244แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20น้ำไม่ขึ้นที่พักน้ำห้องน้ำชาย ห้อง 20-120และ ห้อง 20-106 01 ก.พ. 2564 11:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 64 14:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1245แม่บ้านอาคาร 1อาคาร1 ชั้น2 ก๊อกน้ำอ่างล้างจานเสีย ค่ะรบกวนด่วนนะคะ01 ก.พ. 2564 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 64 14:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก็อกล้างจานผนัง 1 ชุด
1246น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หอ อินทนิลสต๊อปวาล์วฝักบัวชํารุด1อันห้อง4-208/1ห้องที่หนึ่ง28 ม.ค. 2564 14:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 64 14:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว HANG 1 ชุด
1247แม่บ้านอาคาร 8อ__8/2ก๊อกน้ำห้องเบเกอรี่ชำรุดเปิดไม่ได้28 ม.ค. 2564 12:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1248น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-301อ่างล้างหน้าชำรุด มีน้ำหยด28 ม.ค. 2564 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 64 14:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้งอ่างล้างหน้า 1 ชุด
1249น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-303อ่างล้างหน้ารั่ว มีน้ำหยดใต้อ่าง28 ม.ค. 2564 10:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 64 14:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซิลีโคลนใส 1 หลอด ชุดท่อนำ้ทิ้งอ่างล้างหน้า 1 ชุด
1250แม่บ้านอาคาร 77-204/3ก๊อกน้ำอ่างมือปิดไม่สนิทมีน้ำหยดตลอด27 ม.ค. 2564 15:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 64 14:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์
1251แม่บ้านอาคาร 77-228สะดืออ่างล้างชำรุด27 ม.ค. 2564 15:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 64 14:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด ชุดท่อนำ้ทิ้งอ่างล้างหน้า 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น
1252แม่บ้านอาคาร 77-101/3น้ำรั่วจากแกนสแตนเลส27 ม.ค. 2564 15:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1253แม่บ้านอาคาร 77-104/2มีน้ำรั่วออกมาจากปุ่มกดน้ำของโถปัสสาวะ27 ม.ค. 2564 15:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1254น.ส.นิภาพร เมษา7-321ท่อน้ำทิ้งรั่ว27 ม.ค. 2564 13:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เทปพันเกลียว 1 ม้วน
1255แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21อ่างล้างมือรั่ว ห้อง 21-40227 ม.ค. 2564 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 64 14:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1256นายศรายุทธ วงค์กวานกลม17-103ชักโครงกดไม่ลง หรือลงก็ค่อยข้างช้า และมีการกระเด็นของน้ำในชักโครกในกรณีที่ห้องอื่นมีการกดชักโครก26 ม.ค. 2564 16:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1257น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17 ชั้น 3-4น้ำส่งเข้าเครื่องซักผ้าไหลไม่แรง26 ม.ค. 2564 16:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1258น.ส.สุพรรณิการ์ สุภพล17-101ชักโครกกดไม่ลง น้ำค่อยๆๆลง26 ม.ค. 2564 16:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1259น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17 ดาดฟ้าท่อประปา บนดาดฟ้า อ.17 รั่วซึ่ม 26 ม.ค. 2564 15:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 64 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1260แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หัวฉีดชำระชำรุดมีน้ำซึมตรงหัวฉีดชั้น 1 ฝั่งศ.ว26 ม.ค. 2564 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 64 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1261แม่บ้านอาคาร 66-201ก็อกน้ำชำรุด26 ม.ค. 2564 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกเคาร์เตอร์ 2 ชุด
1262แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20อ่างล้างมือท่อระบายแตกห้องน้ำหญิงชั้น 2 ฝั่ง ศ.ว26 ม.ค. 2564 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 64 14:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1263แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ท่อระบายน้ำเสียห้องน้ำชายอุตตันชั้น 2 ฝั่ง ศ.ว26 ม.ค. 2564 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 64 14:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1264แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20สะดืออ่างรั่วห้องน้ำชายและหญิงชั้น 126 ม.ค. 2564 09:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 64 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซิลิโคลนใส 1 หลอด สะดืออ่างล้างหน้า HANG 2 ชุด
1265นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5ห้อง108/1สต๊อบว๊าสผักบัวชำรุดเปิดปิดไม่ได้และ202/1ชักโครกดไม่ได้น้ำไม่ลง.1หัวและชักโครน้ำไหลไม่หยุดมี2หัวและห้อง 120/1ชักโครน้ำไหลไม่หยุด..สด๊ดอ่างล้างหน้าชำรุดทั้งชุด25 ม.ค. 2564 19:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 64 14:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สต๊อปวาล์ว Hang 1 ตัว
1266น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อินทนิลฝักบัวชํารุด1อันห้อง4-108/1ห้องที่225 ม.ค. 2564 14:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1267นายrutchanon pongtongโรงสูบอ่างอุดรโรงสูบอ่างอุดร เปิดแล้วสักพักตัดไป น่าจะฟิวส์ขาด25 ม.ค. 2564 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 08:30 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1268แม่บ้านอาคาร 77-303/3ห้องที่6น้ำรั่วจากแกนสแตนเลส22 ม.ค. 2564 15:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:33 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เทปพันเกลียว 1 ม้วน
1269แม่บ้านอาคาร 77-301/3น้ำรั่วจากแกนสแตนเลส22 ม.ค. 2564 15:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:31 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1270แม่บ้านอาคาร 77-103/3ห้องที่1หัวฉีดชำระชำรุด22 ม.ค. 2564 15:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:28 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1271แม่บ้านอาคาร 77-103/2หัวฉีดชำระชำรุด22 ม.ค. 2564 15:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:29 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1272แม่บ้านอาคาร 66-103ก็อกนํ้าอ่างล้างมือชํารุด2ตัว22 ม.ค. 2564 10:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 08:44 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1273แม่บ้านอาคาร 8อ-8/2ห้องน้ำอาจารย์หญิงหัวฉีดสายชำระน้ำไหลไม่หยุด22 ม.ค. 2564 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 08:42 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด สต๊อปวาล์ว 1 ชุด
1274นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20อ่างล้างมือชำรุดห้องน้ำชายชั้น 1 ฝั่ง ส.ว22 ม.ค. 2564 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:24 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1275นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20อ่างล้างมือชำรุดห้องน้ำชายชั้น 1 ฝั่ง ส.ว22 ม.ค. 2564 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:24 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1276แม่บ้านอาคาร 77-402/3ชักโครกดน้ำไม่ใหล21 ม.ค. 2564 15:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1277แม่บ้านอาคาร 77-301/2หัวฉีดชำระน้ำรั่ว21 ม.ค. 2564 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1278น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องสันทนาการฝ้าเพดานห้องมีน้ำรั่วและหยดลงมา20 ม.ค. 2564 17:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1279น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-345ก๊อกน้ำห้องครัวชำรุด20 ม.ค. 2564 17:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน (ผนัง) 1 ชุด
1280น.ส.วิภาดา ผลเจริญอาคาร 3-327 กดน้ำแล้วลงช้า เหมือนมีอะไรอุดตัน อยากให้มีที่ปั๊บส้วมลองมาปั๊บค่ะ 20 ม.ค. 2564 16:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1281นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้งช่อมโถนั้งยองชำรุดแตก1โถห้อง4-314/1 20 ม.ค. 2564 16:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1282นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้งโถนั้งยองแตกชำรุด1โถ 20 ม.ค. 2564 16:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 12:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1283นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2แจ้งซ่อมห้องน้ำชายหญิงด้านหน้า ที่กดสายชักโครกขาด สายชำระรั่ว ที่ใส่สายชำระแตก น้ำรั่งใต้ฐานส้วม ด่วนคะ20 ม.ค. 2564 10:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1284น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9ชั้น2แจ้งซ่อมห้องน้ำชายหญิงด้านหน้า ที่กดสายชักโครกขาด สายชำระรั่ว ที่ใส่สายชำระแตก น้ำรั่งใต้ฐานส้วม ด่วนคะ20 ม.ค. 2564 10:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1285นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 22สายฉีดชำรุด อ่างล้างมือตัน ฐานชักโครกชำรุด 20 ม.ค. 2564 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 64 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1286นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 22สายฉีดชำรุด อ่างล้างมือตัน ฐานชักโครกชำรุด 20 ม.ค. 2564 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 64 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1287นายณัฐพงษ์ คำเลิศ3-306เปลี่ยนโถชักโครกใหม่ เนื่องจากชำรุด19 ม.ค. 2564 14:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 12:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1288แม่บ้านอาคาร 6อาคาร6บริเวณข้างตึกท่อน้ำแตกข้างอาคาร 19 ม.ค. 2564 13:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1289อาจารย์siriluk Phankhoksoongอาคาร 17-2111. ท่อน้ำทิ้งใต้อ่างล้างมือในห้องน้ำชำรุด เกลียวข้อต่อมีตะกรัน ท่อหลุด น้ำรั่วซึม 2. นำประปาไหลช้า 3. ไฟส่องสว่างในห้องครัวชำรุด เปลี่ยนหลอดก็ไม่ติด18 ม.ค. 2564 16:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 13:54 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ได้ดำเนินการซ่อมในส่วนของระบบไฟฟ้าส่องสว่างเรียบร้อย -ไพศาล พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด ซิลอโคลน 1 หลอด สายนำ้ดี 1 สาย ก๊อกอ่างล้างจาน 1 ตัว
1290น.ส.พัชรินทร์ นันทพันธ์17-401ก็อกน้ำอ่างล้างจานปิดไม่สนิด น้ำไหล หยดตลอดทั้งวัน และสายชำระหัวฉีดพัง ที่แขวนสายชำระก็พัง18 ม.ค. 2564 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 12:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างจาน เคาน์เตอร์ 1 ชุด สายฉีดชำระ 1 ชุด
1291น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หออินทนิลก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าชํารุด1ตัวห้อง4-108/1วันที่18ม.ค.256418 ม.ค. 2564 14:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 12:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้อ่างล้างหน้า 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น
1292นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5ห้อง324.ก็อนน้ำอ่างล้างจานชำรุดเปิด.ปิดไม่ใด้ค่ะ.....ห้อง..320/1 สต๊อบาวสชำรุดเปิด..ปิดไม่ใด้และ.ผักบัวแตก....และหมอน้ำโถชักโคกชำรุดเก็ษน้ำไม่อยู่18 ม.ค. 2564 14:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ ชุดอุปกรณ์ชักโครก 1 ชุด อ่างล้างจานผนัง 1 ชุด
1293น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ 1.ชักโครกห้องน้ำหญิง ฝั่ง รปภ. หัก 2 ห้อง 2. หัวฉีดชำระ ห้องน้ำหญิง ฝั่ง รปภ.หัก 3. น้ำชักโครกห้องน้ำหญิง น้ำไม่หยุดไหล18 ม.ค. 2564 12:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ชุดกดวักโครก 2 ชุด
1294น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หอ อินทนิล.ซักโครกกดนํ้าไม่ลงห้อง4-220/118 ม.ค. 2564 12:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 12:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1295นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21อ่างล้างมือรั่วห้อง 21-20118 ม.ค. 2564 11:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 11:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1296นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21อ่างล้างมือรั่วห้อง 21-20118 ม.ค. 2564 11:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 11:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1297น.ส.ระพีพรรณ มาเห็มห้องปฏิบัติการเคมี 22-306น้ำรั่วจากอ่างล้าง ลงไปรบกวนการเรียนการสอนห้อง 22-20618 ม.ค. 2564 11:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 65 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1298นายปฐมวงศ์ เถายะบุตร22-206ท่อน้ำรั่ว มีน้ำหยดลงพื้น เป็นอุปสรรคในการเรียนการสอน 18 ม.ค. 2564 10:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1299น.ส.กนกพร ศรีโคตรหอพักบุคลากร อาคาร 17 ห้อง 102ชักโครกกดไม่ลง มีเสียงน้ำบุ๋มๆๆ18 ม.ค. 2564 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 13:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1300น.ส.ชื่นจิต จันทจรูญพงษ์3-335ท่อน้ำและวาล์วเปิดน้ำที่ต่อกับสายฉีดชำระซึ่งเป็นท่อเหล็กชำรุด ต้องเปลี่ยนท่อและวาล์วใหม่18 ม.ค. 2564 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว สายฉีด 1ชุด
1301นายศรายุทธ วงค์กวานกลม17-103ที่ยึดฝาชักโครกชำรุด กร่อน เนื้อจากหมดอายุการใช้งาน ทำให้ฝาชักโครกหลุดออกจากตัวชักโครก 17 ม.ค. 2564 01:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 13:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ น็อตยึดฝาชักโครก 1 ชุด
1302นายศรายุทธ วงค์กวานกลม17-103ที่ยึดฝาชักโครกชำรุด กร่อน เนื้อจากหมดอายุการใช้งาน ทำให้ฝาชักโครกหลุดออกจากตัวชักโครก 17 ม.ค. 2564 00:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1303นายศรายุทธ วงค์กวานกลม17-103ชักโครก กดไม่ค่อยลง และมีน้ำพุดๆเป็นระยะๆ ตลอดทั้งวัน ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนจะยิ่งกดลงช้ามาก และน้ำจะพุดบ่อยมาก 16 ม.ค. 2564 22:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 13:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1304แม่บ้านอาคาร 8อ-8/2ห้องน้ำนิสิตหญิงก๊อกน้ำปิดไม่สนิทสามตัว15 ม.ค. 2564 15:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 09:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกอ่างล้างหน้า 3 ตัว
1305น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องพักรับรองชั้น2-3ยาแนวห้องน้ำ จำนวน14 ห้องห้อง 3-201,203,205,207,208,210,245,301,302,303,304,305,308,34515 ม.ค. 2564 15:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1306น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-345น้ำหยดใต้อ่างล้างจาน(ห้องครัว)15 ม.ค. 2564 15:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 12:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สะดือล้างล้างจาน 1 ชุด
1307แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น1ห้อง2-105โถปัสสาวะรั่วซึม15 ม.ค. 2564 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 12:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1308นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ท่อน้ำปะปาชำรุดในกลางหอน้ำไหลไม่หยุด15 ม.ค. 2564 07:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1309แม่บ้านอาคาร 8อ-8/2ห้องน้ำนิสิตหญิงชำรุดทั้งสองห้องห้องหนึ่งน้ำไม่ไหลห้องหนึ่งน้ำไหลไมหยุดมาดูให้ด้วยมันจำเป็นจริงๆค่ะสายชำระกดฉีดแล้วน้ำไม่ไหล14 ม.ค. 2564 15:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 หน้า สายนำ้ดี 2 เส้น
1310น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3น้ำหยดจากสายทอส่งห้องน้ำชทยด้านหน้า โถฉี่ห้องน้ำชายด้าหลังตัน14 ม.ค. 2564 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 08:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1311นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3น้ำหยดจากสายทอส่งห้องน้ำชทยด้านหน้า โถฉี่ห้องน้ำชายด้าหลังตัน14 ม.ค. 2564 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 08:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1312น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ,9ชั้น1อ้างล้างมือน้ำไหลไม่หยุดห้องน้ำหญิ่งด้านหลั้ง14 ม.ค. 2564 14:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกอ่างล้างมือ 1 ตัว
1313นายเนตรนภา บุระวงค์อ,9ชั้น1อ้างล้างมือน้ำไหลไม่หยุดห้องน้ำหญิ่งด้านหลั้ง14 ม.ค. 2564 14:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกอ่างล้างมือ 1 ตัว
1314นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20หัวฉีดชำรุดห้องน้ำหญิงชั้น 1 ฝั่ง สาธา14 ม.ค. 2564 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1315นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20หัวฉีดชำรุดห้องน้ำหญิงชั้น 1 ฝั่ง สาธา14 ม.ค. 2564 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1316น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มชั้น2และชั้น3น้ำไม่ไหล12 ม.ค. 2564 14:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1317นายrutchanon pongtongแปลง b1 อุทยานเกษตร 50 พรรษาท่อเมนส่งน้ำแตก 12 ม.ค. 2564 13:33 น.รับเรื่อง
03 พ.ค. 64 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1318นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20สะดืออ่างล้างหน้าชำรุดห้องน้ำชายชั้น 112 ม.ค. 2564 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1319นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20สะดืออ่างล้างหน้าชำรุดห้องน้ำชายชั้น 112 ม.ค. 2564 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1320น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-132ลูกบิดประตูชำรุด11 ม.ค. 2564 13:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกบิคประตูทั่วไป 1ชุด พิทักษ์
1321นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5ข้อต่อใต้ช้งชำรุอ.ห้อง32411 ม.ค. 2564 13:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1322น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ที่ฉีดชำระห้องน้ำหญิง อาคารวิจัยและพัฒนา มีน้ำไหลซึมตลอดเวลา11 ม.ค. 2564 11:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 2 ชุด
1323แม่บ้านอาคาร 77-202/2ห้องกลางน้ำซึมออกจากฐานชักโครกเวลากดน้ำ11 ม.ค. 2564 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1324นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5ชิ้งอ่างล้างจานชำรุด.ห้อง324..11 ม.ค. 2564 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1325น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-105สายและฝักบัวชำรุด08 ม.ค. 2564 16:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 64 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ฝักบัว 1 ชุด
1326แม่บ้านอาคาร 8อ-8/2ห้องน้ำนิสิตหญิงชักโครกกดแล้วน้ำไม่ไหล08 ม.ค. 2564 15:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 64 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1327นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5สดืดอ่างล้างมีอชำรุดห้อง..314/108 ม.ค. 2564 13:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1328นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5ห้อง308/1.สต็อบว่าสผักบัวชำรุดมีน้ำไหลตลอด08 ม.ค. 2564 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1329นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5ห้อง308/1.สต็อบว่าสผักบัวชำรุดมีน้ำไหลตลอด08 ม.ค. 2564 13:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
1330นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5ห้อง214/1..โถส้วมแตกชำรุด08 ม.ค. 2564 11:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 เม.ย. 64 08:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปูนยาแนว 3 ถุง โถซักโครก 2 ชิ้น 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1331นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5ห้อง214/1..ก็อกน้ำอ่างล้างมีอชำรุดกับสายน้ำดีชำรุด08 ม.ค. 2564 11:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว
1332แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 3 ห้อง2-307,2-311ฝาปิดชักโครกชำรุด,หัวฉีดชำระหัก08 ม.ค. 2564 10:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด ฝารองนั่ง 1 ชุด
1333น.ส.สุพรรณิการ์ สุภพล17-101อ่างล้างหน้าน้ำลั่วใต้อ่าง08 ม.ค. 2564 08:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน เคาเตอร์ 1 ชุด
1334น.ส.สุพรรณิการ์ สุภพล17-101ก๊อกน้ำอ่างล้างจานโยกไปมา08 ม.ค. 2564 08:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1335น.ส.ระพีพรรณ มาเห็มอ.22 ชั้น3 ห้องน้ำหญิงก็อกน้ำ อ่างล้างมือในห้องน้ำนิสิตหญิง ไม่มีน้ำไหลออกมา และมี 1 อ่างอุดตัน07 ม.ค. 2564 11:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
1336แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น1ห้อง2-115อ่างล้างมือรั่วซึมมีน้ำหยดลงพื้น07 ม.ค. 2564 10:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซิลิโคลนใส 1 หลอด ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด
1337แม่บ้านอาคาร 77-203/3หอ้งที่1น้ำรั่วบริเวณหัวฉีดชำระ07 ม.ค. 2564 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 14:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1338แม่บ้านอาคาร 77-403/2หอ้งที่3น้ำรั่วจากเเกนสแตนเลสหลังชักโครก06 ม.ค. 2564 15:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 14:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1339แม่บ้านอาคาร 77-402/3ชักโครกกดน้ำไม่ลงมีคล้ายฟองอากาศดันขึ้นมา06 ม.ค. 2564 15:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1340น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มชั้น1ตัวที่1น้ำไม่เย็น06 ม.ค. 2564 10:28 น.รับเรื่อง
11 ม.ค. 64 13:34 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงาน -สราวุฒิ
1341นายจีระศักดิ์ ฆ้องเดชโรงไก่ไข่ฟาร์มสัตว์ขอความอนุเคราะห์ช่างประปามาช่วยเปลี่ยนชุดลูกลอยแท้งค์สูง (ถังสูงสำหรับกักเก็บน้ำเพื่อเลี้ยงไก่ไข่) ทั้งนี้ทางฟาร์มได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไว้เรียบร้อย จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์06 ม.ค. 2564 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1342น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก? มก.ฉกส.? อาคาร? 17ท่อน้ำชำรุดมีน้ำหยดตลอดเวลา? ขอความอนุเคราะห์?ซ่อมแซมปรับปรุงด่วน? เพราะอาจเกิดอันตรายกับเด็กๆ? ในสวัสดิการเด็กเล็ก? มก.ฉกส.ได้ 06 ม.ค. 2564 08:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1343นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5ข้อต่อช้กโคกชำรุดห้องน้ำ.ญ. 214/1.อ 5หอนนทรี05 ม.ค. 2564 15:59 น.ยกเลิกรายการ
05 ม.ค. 64 16:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1344นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5ข้อต่อช้กโคกชำรุดห้องน้ำ.ญ. 214/1.อ 5หอนนทรี05 ม.ค. 2564 15:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 14:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1345นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5สต๊อบว๊าบชำรุดผักบัวห้องน้ำหญิง...108/1..หอนนทรี.อ.505 ม.ค. 2564 15:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 14:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
1346นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5สต๊อบว๊าบชำรุดผักบัวห้องน้ำหญิง...108/1..หอนนทรี.อ.505 ม.ค. 2564 15:37 น.ยกเลิกรายการ
05 ม.ค. 64 15:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1347น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-135น้ำซึ่มออกมาจากใต้ฐานส้วม05 ม.ค. 2564 14:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1348นางวราภรณ์ กระต่ายทองอ.1ห้องน้ำชายชั้น1ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ2ก๊อกน้ำห้องฃักล้าง1น้ำหยด05 ม.ค. 2564 13:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 14:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ก๊อกอ่างล้างมือ 2 ตัว สายนำ้ดี 2 เส้น
1349แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น2 อ.1สายลูกลอยขาด 1ห้องและน้ำหยดใต้ถังพักน้ำ1ห้อง05 ม.ค. 2564 11:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 14:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1350น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-108หัวฉีดชำระชำรุด04 ม.ค. 2564 11:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 64 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1351นางพรธิดา เสนไสย17-304ท่อน้ำใต้อ่างล้างหน้าชำรุด และอุดตัน 04 ม.ค. 2564 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สะดืออ่าง 1ชุด ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว ซิลิโคลนใส 1ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1352นางพรธิดา เสนไสย17-304เปลี่ยนฝากรองนั่งโถชักโครกเนื่องจากคนละขนาด เปลี่ยนให้เป็นขนาดเดียวกันเนื่องจาก ใช้งานไม่สะดวก ทั้งนี้ใช้งานมานานแล้ว 04 ม.ค. 2564 08:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 12:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1353น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-306ยาแนวชักโครกหลุด30 ธ.ค. 2563 13:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 64 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, โถซักโครก 2 ชิ้น 1 ชุด
1354แม่บ้านอาคาร 77-101/3น้ำหยดจากแกนสแตนเลสหลังชักโครก28 ธ.ค. 2563 10:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 14:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1355น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9ชั้น2แจ้งซ่อมสายกดชักโครกขาด1หัว ที่เกาะสายชำระหัก1อัสายชำระรั่ว1 น้ำรั่วฐานส้วม1 และที่เกาะหลวมหลายห้อง ด้านหน้าห้องระพี28 ธ.ค. 2563 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1356นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2แจ้งซ่อมสายกดชักโครกขาด1หัว ที่เกาะสายชำระหัก1อัสายชำระรั่ว1 น้ำรั่วฐานส้วม1 และที่เกาะหลวมหลายห้อง ด้านหน้าห้องระพี28 ธ.ค. 2563 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1357น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หัวฉีดชำระชำรุดแตกห้อง41925 ธ.ค. 2563 08:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายฉีดชำระ 1ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1358แม่บ้านอาคาร 77-203/3หอ้งที่1หัวฉีดชำระแตกชำรุด24 ธ.ค. 2563 15:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 14:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1359น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หออินทนิลวันที่24.ธ.ค.63หัวฉีดชําระแตก1อันห้อง4-121/124 ธ.ค. 2563 13:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1360นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 1น้ำผุอุปกรณ์เสียใช้งานไม่ได้23 ธ.ค. 2563 14:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1361นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 1น้ำผุอุปกรณ์เสียใช้งานไม่ได้23 ธ.ค. 2563 14:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1362นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 15ชักโครกน้ำไหลไม่หยุดกับอ่างล้างมือห้องน้ำหญิง23 ธ.ค. 2563 14:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1363นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 15ชักโครกน้ำไหลไม่หยุดกับอ่างล้างมือห้องน้ำหญิง23 ธ.ค. 2563 14:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1364นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21สายฉีดชำระห้องน้ำหญิงโชนอาคาร 8 ชั้น 1 และชั้น 4 ห้อง 21-10923 ธ.ค. 2563 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1365นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21สายฉีดชำระห้องน้ำหญิงโชนอาคาร 8 ชั้น 1 และชั้น 4 ห้อง 21-10923 ธ.ค. 2563 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1366นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 15ท่อประปาแตก23 ธ.ค. 2563 10:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1367นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 15ท่อประปาแตก23 ธ.ค. 2563 10:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1368นายศิวชาติ นาถาดทองบ้านพักฝ่ายอาคารหลังที่1ท่อน้ำทิ้งห้องน้ำ ตัน 22 ธ.ค. 2563 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1369นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 15น้ำไม่ไหลเข้าชักโครก(ที่พักน้ำ)22 ธ.ค. 2563 10:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1370นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 15น้ำไม่ไหลเข้าชักโครก(ที่พักน้ำ)22 ธ.ค. 2563 10:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1371แม่บ้านอาคาร 8อ_8/2ห้องน้ำนิสิตหญิงกดแล้วน้ำชักโครกไม่ไหลเลยเพราะต้องใช้ห้องน้ำบ่อยเพราะเด็กมาเยี่ยมตึกตัองใช้ห้องน้ำมีสองห้องชำรุดหนึ่งเหลือห้องเดียว22 ธ.ค. 2563 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 64 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1372นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ฝาเปิดถังน้ำทิ้ง ข้างห้องครัวอาคาร 3 ฝั่งทิ้งตะวันออก แตก (ชำรุด) 1อัน 22 ธ.ค. 2563 07:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 16:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1373น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3หัวฉีดห้องน้ำชายด้านหน้าชำรุดหนึ่งหัว ด้านหลังหนึ่งหัว21 ธ.ค. 2563 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1374นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3หัวฉีดห้องน้ำชายด้านหน้าชำรุดหนึ่งหัว ด้านหลังหนึ่งหัว21 ธ.ค. 2563 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1375แม่บ้านอาคาร 77-103/3 หอ้งที่1สายฉีดชำระน้ำรั่ว21 ธ.ค. 2563 14:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/
1376น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5ท่อน้ำกลางสวนแตกชำรุด21 ธ.ค. 2563 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนยูเนี่ยน PE 75*75 1ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1377น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5 ชั้น 3วาล์วน้ำปะปาท่อใหญ้ ชั้น 3 (ชำรุด น้ำรั่วไหลลงมาชั้น1)21 ธ.ค. 2563 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1378น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139หัวฉีดชำระชำรุด (ซ่อมเรียบร้อยแล้วคะ)21 ธ.ค. 2563 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายฉีดชำระ 1 ชุด พิทักษ์
1379น.ส.ประภาพรรณ์ แสงดาวอาคาร 3 หอพักบุคลากร ห้อง 3-241น้ำไม่ไหล 17 ธ.ค. 2563 20:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 12:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, 3-234 พิทักษ์/คิมหันต์
1380นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 10ที่กดชักโครกชำรุดห้องน้ำชายและหญิง17 ธ.ค. 2563 08:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1381นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 10ที่กดชักโครกชำรุดห้องน้ำชายและหญิง17 ธ.ค. 2563 08:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1382น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-141สายฉีดชำระชำรุด16 ธ.ค. 2563 15:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1383นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20ท่อใต้อ่างล้างมือรั่วห้องน้ำหญิงชั้น 1ฝั่งสาธา16 ธ.ค. 2563 13:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด พิทักษ์/
1384นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20ท่อใต้อ่างล้างมือรั่วห้องน้ำหญิงชั้น 1ฝั่งสาธา16 ธ.ค. 2563 13:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด พิทักษ์/
1385นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20สายฉีดชำระชำรุด ห้องน้ำหญิงชั้น 316 ธ.ค. 2563 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายฉีด 1 ชุด พิทักษ์
1386นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20สายฉีดชำระชำรุด ห้องน้ำหญิงชั้น 316 ธ.ค. 2563 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายฉีด 1 ชุด พิทักษ์
1387นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 22หัวฉีดชำรุด ห้อง 22-11316 ธ.ค. 2563 10:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายฉีด 1 ชุด พิทักษ์
1388นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 22หัวฉีดชำรุด ห้อง 22-11316 ธ.ค. 2563 10:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายฉีด 1 ชุด พิทักษ์
1389นายธวัชชัย สัพโสข้างห้อง 7-112 (โรงผสมคอนกรีต)ท่อประปาแตก 14 ธ.ค. 2563 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ต่อตรง PVC 3/4 นิ้ว 2 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
1390นางวิวัฒน์ คำเครือหน้าศูนย์ ร .ป.ภท่อประปาแตกข้างลานพระพิรุณ14 ธ.ค. 2563 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, งอเกลียวใน 1/2 นิ้ว 1 ตัว เกลียวนอก 1/2 นิ้ว 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
1391นางรัตนา เหมสุรินธร์หน้าศูนย์ ร .ป.ภท่อประปาแตกข้างลานพระพิรุณ14 ธ.ค. 2563 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, งอเกลียวใน 1/2 นิ้ว 1 ตัว เกลียวนอก 1/2 นิ้ว 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
1392น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-346ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าห้องใหญ่น้ำไหลช้า14 ธ.ค. 2563 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สต๊อปวาล์ว 1ตัว สายนำ้ดี 1 สาย ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
1393นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ปลั้มน้ำฝั่งหอชายชำรุด (เสีย)14 ธ.ค. 2563 07:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.พ. 64 16:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ท่อพีวีซี 8.5 2 1/2 นิ้ว 1 เส้น เกลียวนอก 2 1/2 นิ้ว 4 ตัว ฟุ๊ตวาล์วทองเหลือง 2 1/2 นิ้ว 2 ชุด เทปพันเกลียว 2 ม้วน พิทักษ์
1394น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3กระเบื้องห้องน้ำหญิงแตกด้านหลัง 12 ธ.ค. 2563 11:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1395นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3กระเบื้องห้องน้ำหญิงแตกด้านหลัง 12 ธ.ค. 2563 11:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1396น.ส.พัชราพร ทองผาสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.อาคาร17 ท่ออ่างล้างมือรั่ว ห้องครัวและหน้าห้องน้ำ09 ธ.ค. 2563 15:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจานเคาเตอร์ 1 ชุด
1397น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-241/1วาล์วสายชำระมีน้ำหยด09 ธ.ค. 2563 11:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายฉีดชำระ 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1398น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-241/1ก๊อกน้ำหยด(ห้องน้ำ)09 ธ.ค. 2563 11:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกนำ้ 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
1399น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หออินทนิลโถปัสวะนํ้าไหลไม่หยุดห้อง4-115/109 ธ.ค. 2563 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1400น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หิอินทนิลโถปัสวะไหลไม่หยุดห้อง4-302/109 ธ.ค. 2563 08:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 12:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1401น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หออินทนิลวันที่9ธ.ค.63ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าชํารุดห้อง4-108/109 ธ.ค. 2563 08:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว
1402น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ห้วฉีดชำระชำรุดกดน้ำไม่ได้ห้อง30908 ธ.ค. 2563 08:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 63 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1403แม่บ้านอาคาร 66-201อ่างล้างมืออุดตัน07 ธ.ค. 2563 10:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1404แม่บ้านอาคาร 6อ.6ท่อนํ้าข้างห้องสิ่งแวดล้อมมีนํ้าไหลออกมาตลอดเวลา07 ธ.ค. 2563 10:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ งอ90 2 นิ้ว 4ตัว งอ90 1 นิ้ว 1 ตัว งอ90 1/2 นิ้ว 3 ตัว สามทางลด2*1 1 ตัว สามทางลด 1*1/2 1 ตัว ต่อตรง 1 นิ้ว 1 ตัว ต่อตรง 1/2 นิ้ว 3 ตัว ประตูPVC 1 นิ้ว 1 ตัว กาว250กรัม 1 กระป๋อง ท่อพีวีชี 2 นิ้ว 8.5 1 เส้น ท่อ 1 นิ้ว 8.5 1 เส้น ท่อ 1/2 นิ้ว 8.5 1 เส้น สามทาง 1 นิ้ว 1 ตัว
1405แม่บ้านอาคาร 6อ.6ก๊อกนํ้าหน้าอาคารนํ้าไหลไม่หยุด07 ธ.ค. 2563 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 63 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลดกลม 1นิ้ว x 3/4 นิ้ว 1 ตัว งอเกลียวใน 3/4 นิ้ว 1 นิ้ว ก๊อก 3/4 นิ้ว 1 นิ้ว
1406น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ท่อน้ำประปาในห้องชาร์ปแตกชั้น407 ธ.ค. 2563 08:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 63 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ งอ 90 1 นิ้ว 2 ตัว ต่อตรง 1 นิ้ว 1 ตัว
1407นางวราภรณ์ กระต่ายทองอ.1ห้องน้ำชายชั้น2ที่กดน้ำโถปัสวะน้ำรั่วฃึม04 ธ.ค. 2563 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 14:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1408นายเนตรนภา บุระวงค์ห้องสมุด24ส้วมเต็ม ห้องน้ำหญิง(แจ้งซ้ำ) 04 ธ.ค. 2563 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1409น.ส.พูลสิน ไชยมะโยห้องสมุด24ส้วมเต็ม ห้องน้ำหญิง(แจ้งซ้ำ) 04 ธ.ค. 2563 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1410นายณรงค์ธร ดวงชัย17-317ซิงค์ล้างจานห้องครัว และอ่างล้างหน้าในห้องน้ำ มีน้ำรั่วไหล คล้ายอุปกรณ์ชำรุด04 ธ.ค. 2563 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1411นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20สะดืออ่างล้างมือรั่วห้องน้ำหญิงชั้น 1 ฝั่ง ส.ศ04 ธ.ค. 2563 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ 1 ชุด พิทักษ์
1412นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20สะดืออ่างล้างมือรั่วห้องน้ำหญิงชั้น 1 ฝั่ง ส.ศ04 ธ.ค. 2563 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ 1 ชุด พิทักษ์
1413นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 7น้ำรั่วตรงแกนสแตนเลสห้อง 7-304/304 ธ.ค. 2563 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1414นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 7น้ำรั่วตรงแกนสแตนเลสห้อง 7-304/304 ธ.ค. 2563 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1415นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 7หัวแีดชำระชำรุดห้อง 7-303/304 ธ.ค. 2563 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1416นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 7หัวแีดชำระชำรุดห้อง 7-303/304 ธ.ค. 2563 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1417น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3เครื่องปั้มน้ำชำรุด สูบไม่ขึ้นทั้ง 2 ฝั่ง ฝั่งหอชายและฝั่งหอหญิง03 ธ.ค. 2563 09:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ธ.ค. 63 13:16 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ไพศาล
1418น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หออินทนิลท่อระบายนํ้าไต้อ่างล้างจานชํารุดห้อง4-20303 ธ.ค. 2563 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 63 13:54 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1419น.ส.ขนิษฐา กิจปัญจทรัพย์3-229ซิงค์อ่างล้างจานรั่ว03 ธ.ค. 2563 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 14:44 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, 3-301 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว พิทักษ์
1420นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 22สายฉีดชำรุด อ่างล้างมือตัน ห้อง 22- 106-11203 ธ.ค. 2563 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:41 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สายฉีด 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1421นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 22สายฉีดชำรุด อ่างล้างมือตัน ห้อง 22- 106-11203 ธ.ค. 2563 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:41 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สายฉีด 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1422นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 22น้ำไหลไม่แรงห้อง 22-106-11303 ธ.ค. 2563 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 63 13:50 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1423นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 22น้ำไหลไม่แรงห้อง 22-106-11303 ธ.ค. 2563 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 63 13:50 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1424แม่บ้านอาคาร 77-203/3ห้องที่5ชักโครกตันกดน้ำไม่ลง02 ธ.ค. 2563 15:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:42 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1425แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 3 ห้อง2-307,2-310ก๊อกน้ำอ่างล้างมือแตก ขอเปลี่ยนก๊อกใหม่02 ธ.ค. 2563 11:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 ชุด ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ชุด
1426น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ออฟฟิตเก่าหน่วยที่พักอาศัยแจ้งติดตั้งเครื่องซักผ้าเล็ก 1 เครื่อง (ย้ายท่อน้ำทิ้งจากเครื่องซักผ้าใหญ่มาใส่เครื่องซักผ้าเล็ก)02 ธ.ค. 2563 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1427น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3ปั้มน้ำ อ.3 ไม่ทำงาน(โทรประสานช่างแล้วคะ)02 ธ.ค. 2563 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ธ.ค. 63 13:15 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
1428นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร 3 -ข้างห้องครัวฝาปิดบ่อพักน้ำเสียแตกชำรุด02 ธ.ค. 2563 07:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝาปิดท่อปูน 1 ฝา
1429น.ส.พัชราพร ทองผาสวัสดิการเด็กเล็กมก.ฉกส.อาคาร17ท่อน้ำอ่างล้างมือรั่ว ห้องครัว และห้องน้ำ 2 จุด (ด่วน)01 ธ.ค. 2563 16:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
1430นางรัตนา เหมสุรินธร์ฟาร์มพืชปั้มน้ำชำรุดเปิดไม่ได้ แปลงผลไม้ F 201 ธ.ค. 2563 11:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ธ.ค. 63 13:15 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
1431นางวิวัฒน์ คำเครือฟาร์มพืชปั้มน้ำชำรุดเปิดไม่ได้ แปลงผลไม้ F 201 ธ.ค. 2563 11:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ธ.ค. 63 13:15 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
1432นางรัตนา เหมสุรินธร์ฟาร์มพืชวาล์วปิด-เปิดน้ำชำรุดแปลงปลูกข้าวโพด01 ธ.ค. 2563 11:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 16:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1433นางวิวัฒน์ คำเครือฟาร์มพืชวาล์วปิด-เปิดน้ำชำรุดแปลงปลูกข้าวโพด01 ธ.ค. 2563 11:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 16:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1434น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-241/1ยาแนวห้องน้ำ01 ธ.ค. 2563 09:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1435นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 14อ่างล้างมือชำรุด1 หัวฉีดชำรุด 1 ห้องน้ำหญิงใหญ่01 ธ.ค. 2563 08:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 64 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1436นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 14อ่างล้างมือชำรุด1 หัวฉีดชำรุด 1 ห้องน้ำหญิงใหญ่01 ธ.ค. 2563 08:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 64 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1437นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 14อ่างล้างมือชำรุด 2 ชักโครกชำรุด 1 ห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง01 ธ.ค. 2563 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 64 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1438นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 14อ่างล้างมือชำรุด 2 ชักโครกชำรุด 1 ห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง01 ธ.ค. 2563 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 64 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1439น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำไหลซึมออกจากห้องชาร์ปหน้าห้อง21130 พ.ย. 2563 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1440น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-307ที่วางสายฉีดชำระชำรุด29 พ.ย. 2563 11:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 12:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1441น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หออินทนิลมีนํ้าไหลออกมาตรงพื้นทางออกหอสงสัยท่อประปาแตกคะ28 พ.ย. 2563 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 64 14:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ท่อPVC 8 นิ้ว 13.5 1 เส้น จีโบว์ 8 นิ้วPVC +PVC มอก 2 ชุด
1442นายrutchanon pongtongอ่างอุดรปั้มน้ำขัดข้อง ติดๆดับๆ27 พ.ย. 2563 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ธ.ค. 63 13:15 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ไพศาล
1443น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-301สายฉีดชำระชำรุด25 พ.ย. 2563 15:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 63 14:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1444แม่บ้านอาคาร 77-304/3น้ำรั่วจากแกนสแตนเลส25 พ.ย. 2563 13:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1445นางรัตนา เหมสุรินธร์บ้านพักห้องแถ๋วก๊อกน้ำประปาชำรุดน้ำไหลไม่หยุด25 พ.ย. 2563 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 12:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1446นางวิวัฒน์ คำเครือบ้านพักห้องแถ๋วก๊อกน้ำประปาชำรุดน้ำไหลไม่หยุด25 พ.ย. 2563 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 12:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1447นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 14ก๊อกน้ำตู้เย็นชำรุด 2 ตัว25 พ.ย. 2563 08:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ย. 63 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ก๊อกน้ำร้อน 2 ตัว
1448นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 14ก๊อกน้ำตู้เย็นชำรุด 2 ตัว25 พ.ย. 2563 08:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ย. 63 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ก๊อกน้ำร้อน 2 ตัว
1449น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หออินทนิลท่อระบายนํ้าอ่างล้างจานชํารุดห้อง4-20324 พ.ย. 2563 11:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 63 13:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1450น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-332/1ก๊อกน้ำอ่างล้างจานชำรุด24 พ.ย. 2563 10:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกล้างจาน เคาร์เตอร์ 1 ชุด งอเกลียวใน1/2 นิ้ว 1 ตัว เกลียวนอก 1/2 นิ้ว 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น สะดือ่างล้างหน้า Hang 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1451น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-241น้ำหยดไต้อ่างห้องครัว24 พ.ย. 2563 10:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1452น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-208สะดืออ่างล้างหน้าชำรุด24 พ.ย. 2563 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สะดืออ่างล้างหน้า 1 ตัว ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1453น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-210อ่างล้างหน้าตัน24 พ.ย. 2563 10:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 14:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด พิทักษ์
1454นายเจษฎา เตชมหาศรานนท์17-214ก๊อกน้ำในครัวหยดตลอดเวลา 23 พ.ย. 2563 22:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1455แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น3 ห้อง 2-307หม้อเก็บน้ำชำรุด23 พ.ย. 2563 14:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 63 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1456แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น3 ห้อง 2-310,2-311หัวฉีดชำระหักและอ่างล้างมือมีน้ำซึม23 พ.ย. 2563 14:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 63 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หัวฉีด 2 หัว คิมหันต์
1457แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น1ห้อง2-114โถปัสสาวะชำรุด23 พ.ย. 2563 14:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 63 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด พิทักษ์
1458น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-301ที่วางสายชีดชำระชำรุด และฝักบัวชำรุด23 พ.ย. 2563 11:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 63 08:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ที่วางสายฉีด 1 ตัว พิทักษ์
1459นางรัตนา เหมสุรินธร์อุทยานหนองหารน้อยท่อประปาชำรุด จุดตรวจโควิด23 พ.ย. 2563 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ต่อตรง PVC 1/2 นิ้ว 2 ตัว
1460นางวิวัฒน์ คำเครืออุทยานหนองหารน้อยท่อประปาชำรุด จุดตรวจโควิด23 พ.ย. 2563 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ต่อตรง PVC 1/2 นิ้ว 2 ตัว
1461น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-208สะดืออ่างล้างหน้า ชำรุด18 พ.ย. 2563 08:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สต๊อปวาล์ว 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์
1462น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-210ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าน้ำไหลช้า18 พ.ย. 2563 08:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 14:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว สานนำ้ดี 1 เส้น พิทักษ์
1463น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มชั้น2น้ำไม่ไหล16 พ.ย. 2563 15:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 63 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1464แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น1ห้อง2-114หัวฉีดชำระหัก16 พ.ย. 2563 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 63 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1465นางวราภรณ์ กระต่ายทองอ.1ชั้น2หน้าห้องเตรียมอาหารอ่างล้างจานอุดตันน้ำไหลระบายช้า16 พ.ย. 2563 10:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 63 13:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1466นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20อ่างล้างมืออุตตันท่อน้ำเสียแตกห้องน้ำหญิงชั้น 2ท่อน้ำระบายน้ำเสียอุตตันห้องน้ำชายชั้น 216 พ.ย. 2563 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 63 13:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1467นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20อ่างล้างมืออุตตันท่อน้ำเสียแตกห้องน้ำหญิงชั้น 2ท่อน้ำระบายน้ำเสียอุตตันห้องน้ำชายชั้น 216 พ.ย. 2563 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 63 13:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1468นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20สะดื่ออ่างล้างมือชำรุดห้อง น้ำหญิงชั้น 116 พ.ย. 2563 09:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1469นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20สะดื่ออ่างล้างมือชำรุดห้อง น้ำหญิงชั้น 116 พ.ย. 2563 09:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1470นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20อ่างล้างมืออุตตันห้องน้ำหญิงชั้น 1ฝั่ง ส .ว16 พ.ย. 2563 09:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 63 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้าง Hang 1 ชุด
1471นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20อ่างล้างมืออุตตันห้องน้ำหญิงชั้น 1ฝั่ง ส .ว16 พ.ย. 2563 09:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 63 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้าง Hang 1 ชุด
1472น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-307ที่เสียบสายชำระ ชำรุด16 พ.ย. 2563 09:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 12:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1473น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-306ก๊อกน้ำอ่างล้างจานชำรุด16 พ.ย. 2563 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 11:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1474น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3ปั๊มน้ำอาคารชั้น 3 เสีย16 พ.ย. 2563 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1475น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หออินทนิลก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าหมุนรอบ1อันห้อง4-115/112 พ.ย. 2563 14:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1476นางปิยมาศ ผองแก้วโรงเรือนสุกร ฟาร์มสัตว์ซ่อมแซมหัวก๊อก ท่อน้ำประปา โรงเรือนสุกร11 พ.ย. 2563 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1477นางปิยมาศ ผองแก้วโรงเรือนสุกร ฟาร์มสัตว์ซ่อมแซมหัวพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและปั๊มจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อโรงฆ่าเชื้อฟาร์มสุกร11 พ.ย. 2563 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 11:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1478แม่บ้านอาคาร 66-202อ่างล้างมือตัน10 พ.ย. 2563 13:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 63 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1479น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หัวฉีดชำระชำรุดแตกห้อง41110 พ.ย. 2563 11:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สานยฉีด 1 ชุด
1480นายเนตรนภา บุระวงค์ห้องสมุด24ส้วมเต็มห้องน้ำหญิง09 พ.ย. 2563 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1481น.ส.พูลสิน ไชยมะโยห้องสมุด24ส้วมเต็มห้องน้ำหญิง09 พ.ย. 2563 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1482แม่บ้านอาคาร 77-302/2หัวฉีดชำระชำรุด09 พ.ย. 2563 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1483น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-319เปลี่ยนฝาและฐานรองนังชักโครก06 พ.ย. 2563 11:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 63 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถชักโครก 1 ชุด
1484นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 8/1ก๊อกน้ำหักชำรุดข้างช็อป06 พ.ย. 2563 11:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 63 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1485นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 8/1ก๊อกน้ำหักชำรุดข้างช็อป06 พ.ย. 2563 11:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 63 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1486นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20หัวฉีดชำรุดแตกห้องน้ำหญิงชั้น 3 ฝั่ง ส ศ06 พ.ย. 2563 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1487นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20หัวฉีดชำรุดแตกห้องน้ำหญิงชั้น 3 ฝั่ง ส ศ06 พ.ย. 2563 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1488น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝักบัวและก๊อกน้ำๆไหลค่อยห้อง41504 พ.ย. 2563 08:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อก 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์
1489น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฟักบัวและก๊อกน้ำๆไหลค่อยค่ะห้อง41403 พ.ย. 2563 14:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่าง 1 ตัว
1490น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องน้ำชำรุดล๊อกไม่ได้ห้อง211มันขึ้นสนิม03 พ.ย. 2563 14:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กลอนประตู 4 นิ้ว 1 ชุด
1491น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.18-205น้ำรั่วที่หน้าห้อง(คาดว่าท่อแตกชำรุด)03 พ.ย. 2563 14:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1492น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าเวลาเปิดแล้วมีเสียงดังห้อง41103 พ.ย. 2563 13:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้อ่างล้างหน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น
1493น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฟักบัวและหัวฉีดชำระห้อง416น้ำไหลช้ามากค่ะ03 พ.ย. 2563 13:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีด 1 ชุด
1494นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21ส้วมเต็มห้องน้ำชั้น 1 ห้องน้ำหญิง03 พ.ย. 2563 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1495นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21ส้วมเต็มห้องน้ำชั้น 1 ห้องน้ำหญิง03 พ.ย. 2563 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1496น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำไหลซึมออกจากผนังหน้าห้อง20503 พ.ย. 2563 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1497น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 น้ำซึ่มมาจากห้ ง 239อ.3 น้ำซึ่มมาจากห้อง 23930 ต.ค. 2563 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 63 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1498แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น3 ห้อง 2-311,2-307อ่างล้างมือและหัวฉีดชำระชำรุด30 ต.ค. 2563 08:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 63 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1499นางวราภรณ์ กระต่ายทองหน้าห้องเตรียมอาหารชั้น2อ.1อ่างล้างมือ/จานอุดตัน29 ต.ค. 2563 16:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 63 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1500นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องน้ำหญิงชั้น2อ.1ลุกลอยเสีย29 ต.ค. 2563 16:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 63 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1501นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20น้ำซึมใต้ฐานลงมาห้องน้ำหญิงชั้น 3(ฝั่งสาธา)29 ต.ค. 2563 08:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1502นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20น้ำซึมใต้ฐานลงมาห้องน้ำหญิงชั้น 3(ฝั่งสาธา)29 ต.ค. 2563 08:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1503น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องน้ำชาย หน้าห้องปทุมมาใต้อ่างล้างมือมีน้ำรั่วซึ่ม28 ต.ค. 2563 16:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1504น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องครัวก๊อกน้ำ อ่างล้างจานชำรุด28 ต.ค. 2563 16:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างจาน(ผนัง)1ชุด
1505แม่บ้านอาคาร 77-303/1ห้องที่2สายฉีดชำระชำรุด28 ต.ค. 2563 14:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1506น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติท่อน้ำอ่างล้างมืออุดตัน ห้อง 103 อาคารวิจัยและพัฒนา 28 ต.ค. 2563 11:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1507นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู3ประตู3ชำรุด28 ต.ค. 2563 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 64 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1508แม่บ้านอาคาร 77-104/3ห้องที่1สายฉีดชำระชำรุดน้ำรั่ว28 ต.ค. 2563 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1509นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สายฉีดชำระชำรุดห้อง 11227 ต.ค. 2563 15:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีด 1 ชุด
1510นายเนตรนภา บุระวงค์อ9ชั้น2สายชำระน้ำหยด ห้องน้ำเดี่ยว (พึ่งแล้งเปลี่ยน) 27 ต.ค. 2563 11:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1511น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ9ชั้น2สายชำระน้ำหยด ห้องน้ำเดี่ยว (พึ่งแล้งเปลี่ยน) 27 ต.ค. 2563 11:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1512น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ9ชั้น2โถปัสวะน้ำไม่ลงห้องน้ำชายด้านหลัง (บ่อยมาก) 27 ต.ค. 2563 11:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1513นายเนตรนภา บุระวงค์อ9ชั้น2โถปัสวะน้ำไม่ลงห้องน้ำชายด้านหลัง (บ่อยมาก) 27 ต.ค. 2563 11:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1514น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-306ท่อระบายน้ำในห้องครัวน้ำอืดขึ้นมา26 ต.ค. 2563 18:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 12:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1515น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-130ขั่วสายฉีดชำระชำรุด26 ต.ค. 2563 18:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1516น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-106ฐานส้วมชำรุด มีน้ำซึ่มออกมา26 ต.ค. 2563 18:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1517น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หออินทนิลหัวฉีดชําระแตก1อันฝักบัวแตก1อันห้อง4-108/126 ต.ค. 2563 10:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีด 1 ชุด ฝักบัว 1 ชุด
1518นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21ที่วางสายฉีดชำรุดห้อง 21- 30626 ต.ค. 2563 08:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1519นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21ที่วางสายฉีดชำรุดห้อง 21- 30626 ต.ค. 2563 08:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1520นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20มีน้ำซึมไต้ฐานชักโครกห้องน้ำหญิงชั้น 3 22 ต.ค. 2563 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1521นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20มีน้ำซึมไต้ฐานชักโครกห้องน้ำหญิงชั้น 3 22 ต.ค. 2563 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1522นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20อ่างล้างมืออุตตันฝั่ง ศ.ว ห้องน้ำหญิง ชั้น 122 ต.ค. 2563 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1523นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20อ่างล้างมืออุตตันฝั่ง ศ.ว ห้องน้ำหญิง ชั้น 122 ต.ค. 2563 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1524นางเนตรนภา อัฐวงศ์3-243ตัวยาแนวฐานชักโครกในห้องน้ำทั้ง 2 ห้องหลุดร่อน ทำให้มีน้ำซึมเวลาใช้งาน รบกวนเข้าแก้ไขให้ด้วยค่ะ21 ต.ค. 2563 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 63 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1525น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-306ก๊อกอ่างล้างจานชำรุด20 ต.ค. 2563 15:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 63 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกล้างจาน (ผนัง) 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1526นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 8/1อ่างล้างมือรั่วห้องน้ำชาย20 ต.ค. 2563 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 63 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์/พิทักษ์
1527นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 8/1อ่างล้างมือรั่วห้องน้ำชาย20 ต.ค. 2563 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 63 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์/พิทักษ์
1528นายเนตรนภา บุระวงค์ห้องสมุด24น้ำล้นถัง19 ต.ค. 2563 12:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1529น.ส.พูลสิน ไชยมะโยห้องสมุด24น้ำล้นถัง19 ต.ค. 2563 12:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1530น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อินทนิลที่เฉียบหัวฉีดชําระชํารุด1อันห้อง4-402/119 ต.ค. 2563 11:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่เฉียบหัวฉีด 1 ตัว
1531น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อินทนิลที่เฉียบหัวฉีดชําระชํารุด1อันห้อง4-402/119 ต.ค. 2563 11:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่เสียบหัวฉีด 1 ตัว
1532น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติลูกลอยบ่อพักน้ำหลังอาคารวิจัยและพัฒนา ไม่ทำงาน ส่งผลให้น้ำล้น16 ต.ค. 2563 12:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1533นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 14ห้องน้ำชายชักโครกน้ำไหลไม่หยุด(ห้องน้ำใหญ่)16 ต.ค. 2563 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 63 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1534นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 14ห้องน้ำชายชักโครกน้ำไหลไม่หยุด(ห้องน้ำใหญ่)16 ต.ค. 2563 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 63 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1535น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.18ปั้มน้ำชำรุด15 ต.ค. 2563 13:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ต.ค. 63 08:15 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1536น.ส.ชื่นจิต จันทจรูญพงษ์3-335ท่อน้ำดี / ก็อกน้ำที่อ่างล้างหน้าในห้องน้ำมีน้ำรั่ว14 ต.ค. 2563 21:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 63 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น สต๊อปวาล์ว 1ตัว
1537แม่บ้านอาคาร 77-304/1ห้องที่4น้ำรั่จากแกนสแตนเลส14 ต.ค. 2563 11:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1538นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 14ท่อประปาที่ต่อเข้าตู้เย็นแตกน้ำไหลตลอด14 ต.ค. 2563 08:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ต่อตรงPVC 1/2 นิ้ว 1 ตัว
1539นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 14ท่อประปาที่ต่อเข้าตู้เย็นแตกน้ำไหลตลอด14 ต.ค. 2563 08:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ต่อตรงPVC 1/2 นิ้ว 1 ตัว
1540น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อินทนิลที่เฉียบฝักบัวชํารุด1อันที่เฉียบสายชําระ1อันห้อง4-220/109 ต.ค. 2563 13:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่เสียบฝักบัว 1 ตัว ที่เสียบสายฉีด 1 ตัว
1541น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อินทนิลที่เฉียบฝักบัวชํารุด2อันห้อง4-202/109 ต.ค. 2563 13:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่เฉียบฝักบัว 2 ตัว
1542น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-241ก๊อกน้ำในห้องน้ำชำรุด09 ต.ค. 2563 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 10:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1543น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-242/1สายส่งน้ำเข้าชักโครกชำรุดเป็นสนิม08 ต.ค. 2563 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1544นายรังสรรค์ ไชยเชษฐ์17-305ที่เสียบสายชำระแตกหักและที่เสียบฝักบัว ไม่แน่น07 ต.ค. 2563 16:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1545นายrutchanon pongtongโรงสูบอ่างกาฬสินธุ์ อุทยานเกษตร 50 พรรษาเช็คสภาพปั๊มใหญ่ และปั๊มน้ำประปาอ่างกาฬสินธุ์ หัวกะโหลก กั้นน้ำไม่อยู่07 ต.ค. 2563 09:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 11:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตรวจสอบแล้วให้กรมชลเข้าตรวจสอบ
1546น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หออินทนิลที่เฉียบฝักบัวช๊ารุด2อันห้อง4-108/107 ต.ค. 2563 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 10:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝักบัว 1 ชุด
1547น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หออินทนิลที่เฉียบฝักบัวช๊ารุด2อันห้อง4-108/107 ต.ค. 2563 09:52 น.ยกเลิกรายการ
07 ต.ค. 63 12:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้
1548น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หออินทนิลที่เฉียบฝักบัวช๊ารุด2อันห้อง4-108/107 ต.ค. 2563 09:52 น.ยกเลิกรายการ
07 ต.ค. 63 12:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้
1549นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แจ้งด่วน รอบสอง สต๊อปวาล์วห้องอาบน้ำ ห้อง208/1 น้ำไหลไม่หยุด2อาทิตย์แล้ว 07 ต.ค. 2563 08:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว ฝักบัว 1 ตัว
1550น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อินทนิลหัวฝักบัวชํารุดห้อง4-208/1จํานวน1ตัว07 ต.ค. 2563 07:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1551นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5สวยผักบัวชำรุด07 ต.ค. 2563 05:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝักบัว
1552น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-308/1น้้ำในโถชักโครกชำรุดน้ำไหลไม่หยุด06 ต.ค. 2563 16:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1553น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-302/1สต๊อปวาล์วชำรุด06 ต.ค. 2563 16:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
1554นางเสริม คาอำกวยอ.5-208/1สต๊อปวาล์วชำรุด06 ต.ค. 2563 15:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
1555น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หออินทนิลที่เฉียบหัวฉีดชําระห้อง4-115/1ชํารุด1ตัว06 ต.ค. 2563 15:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 10:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1556น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-242/1ก๊อกน้ำอ่างล้างจานชำรุด น้ำไหลช้า ยาแนวห้องน้ำหลุด06 ต.ค. 2563 13:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1557นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20อ่างล้างมืออุตตันห้อง น้ำหญิง06 ต.ค. 2563 08:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ต.ค. 63 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1558นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20อ่างล้างมืออุตตันห้อง น้ำหญิง06 ต.ค. 2563 08:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ต.ค. 63 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1559แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 2ห้อง 2-209หัวฉีดชำระหัก05 ต.ค. 2563 15:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 10:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1560แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น1ห้อง2-115ก๊อกน้ำอ่างล้างมือชำรุด05 ต.ค. 2563 14:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ต.ค. 63 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว พิทักษ์
1561น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หัวฉีดชำระชำรุดน้ำไหลไม่หยุดห้อง41005 ต.ค. 2563 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1562น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-412 สายฉีดชำระชำรุดน้ำไหลไม่หยุด05 ต.ค. 2563 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1563น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 4 ชั้น 2น้ำรั่วลงมาจากชั้น 3 ไหลลงมาบนฝ้าเพดาน หน้าห้องน้พชั้น 2 02 ต.ค. 2563 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1564นายบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 309----- ----------------- _--- -__ ----- ----ขอบอ่างชำรุด 02 ต.ค. 2563 10:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 63 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1565นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 309----- ----------------- _--- -__ ----- ----ขอบอ่างชำรุด 02 ต.ค. 2563 10:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 63 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1566น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-233เจาะรูที่กั้นให้น้ำฝั่่งชักโครกไหลไปทางฝั่งฝักบัวได้01 ต.ค. 2563 17:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 63 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1567น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หัวฉีดชำระแตกห้อง10201 ต.ค. 2563 11:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 10:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1568น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-301ฝักบัวอาบน้ำชำรุด ที่เสียบหัวฉีดชำระชำรุด 2 อัน น้ำในห้องน้ำด้านในไหลเบา01 ต.ค. 2563 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ต.ค. 63 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1569น.ส.นิภาพร เมษา7-321ก๊อกน้ำในอ่างล้างมือหลุด30 ก.ย. 2563 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ต.ค. 63 10:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1570นายเนตรนภา บุระวงค์อ9ชั้น2สายต่อเข้ากับชักโครกรั่ว ห้องน้ำหญิงด้านหลัง 30 ก.ย. 2563 14:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ต.ค. 63 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1571น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ9ชั้น2สายต่อเข้ากับชักโครกรั่ว ห้องน้ำหญิงด้านหลัง 30 ก.ย. 2563 14:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ต.ค. 63 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1572นายบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 V vvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvv S v V vv ฮ ฏ หอ้ กระเบือ.งห้อ.งครัวแตกชำรุด30 ก.ย. 2563 11:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1573นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 V vvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvv S v V vv ฮ ฏ หอ้ กระเบือ.งห้อ.งครัวแตกชำรุด30 ก.ย. 2563 11:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1574นางบุญวาสนา ฉิมศรีssssV SSvvvvvvvvv 00 30 ก.ย. 2563 10:51 น.ยกเลิกรายการ
30 ก.ย. 63 12:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1575นายบุญวาสนา ฉิมศรีssssV SSvvvvvvvvv 00 30 ก.ย. 2563 10:51 น.ยกเลิกรายการ
30 ก.ย. 63 12:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1576น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติท่อน้ำชุดกรอง ด้านหลังอาคารวิจัยและพัฒนาแตก30 ก.ย. 2563 09:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1577น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-109สายส่งน้ำเข้าอ่างล้างมือชำรุด30 ก.ย. 2563 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ต.ค. 63 08:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1578นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 10อ่างล้างมืออุตตันห้องน้ำชายและหญิงชักโครกชำรุดห้องน้ำชาย30 ก.ย. 2563 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ต.ค. 63 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1579นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 10อ่างล้างมืออุตตันห้องน้ำชายและหญิงชักโครกชำรุดห้องน้ำชาย30 ก.ย. 2563 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ต.ค. 63 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1580น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-302/1ฝักบัวชำรุด 2 อัน29 ก.ย. 2563 15:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ฝักบัว 2 ชุด
1581น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-314/1สายฉีดชำระชำรุด29 ก.ย. 2563 15:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ต.ค. 63 08:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1582น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-108น้ำในชักโครกเวลากดลงช้า ช่างมาดู1รอบแล้วแต่ยังไม่หายคะ29 ก.ย. 2563 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดโถซักโครก 2 ชิ้น 1 ชุด
1583นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20หัวฉีดชำรุด ส้วมตัน ชั้น 1และชั้น 329 ก.ย. 2563 09:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ต.ค. 63 08:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1584นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20หัวฉีดชำรุด ส้วมตัน ชั้น 1และชั้น 329 ก.ย. 2563 09:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ต.ค. 63 08:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1585นายเนตรนภา บุระวงค์อ9ชั้น2สายชำระห้องน้ำหญิงด้านหลังรั่ว28 ก.ย. 2563 14:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ต.ค. 63 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 2 เส้น
1586น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ9ชั้น2สายชำระห้องน้ำหญิงด้านหลังรั่ว28 ก.ย. 2563 14:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ต.ค. 63 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 2 เส้น
1587น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ9ชั้น2สายชำระห้องน้ำหญิง ห้องบุคลากรด้านหลังรั่ว28 ก.ย. 2563 14:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ต.ค. 63 08:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1588นายเนตรนภา บุระวงค์อ9ชั้น2สายชำระห้องน้ำหญิง ห้องบุคลากรด้านหลังรั่ว28 ก.ย. 2563 14:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ต.ค. 63 08:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1589นางรัตนา เหมสุรินธร์อุทยานหนองหารน้อยอ่างล้างมือชำรุด ท่อน้ำทิ้งอุตตันห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงโอท็อป28 ก.ย. 2563 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ต.ค. 63 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1590นางวิวัฒน์ คำเครืออุทยานหนองหารน้อยอ่างล้างมือชำรุด ท่อน้ำทิ้งอุตตันห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงโอท็อป28 ก.ย. 2563 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ต.ค. 63 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1591น.ส.วชิราภรณ์ ทะคะทิน17-417น้ำฝักบัวไหลอ่อน27 ก.ย. 2563 17:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ต.ค. 63 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1592น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติที่กดชักโครก ห้องน้ำชายด้านหลังห้องนิทรรศการ ชำรุด25 ก.ย. 2563 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 63 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่กดหม้อนำ้ซักโครก 1 ตัว กดข้าง
1593นายนิรันดร์ ทรงนิรันดร์3-235เปลี่ยนสายฉีด,พื้นห้องชำรุด,ประตูห้องน้ำชำรุด 24 ก.ย. 2563 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 10:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1594น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติอ่างล้างจาน ห้อง 103 อาคารวิจัยและพัฒนา ชำรุด เนื่องจาก หนูกัดสายท่อน้ำทิ้ง24 ก.ย. 2563 14:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 63 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายท่อนำ้ทิ้ง 1 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์
1595นางเนตรนภา อัฐวงศ์3-243ยาแนว(หรือเรียกอะไรไม่ทราบ) ของโถชักโครกหลุดร่อนออก ทำให้น้ำซึม โดยเฉพาะ ห้องน้ำของห้องด้านใน แต่รบกวนแก้ไขให้ทั้ง 2 ห้องค่ะ เนื่องจากอีกห้องก็เริ่มหลุดร่อนแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ24 ก.ย. 2563 13:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 63 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1596แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น1ห้อง2-209หัวฉีดชำระหัก24 ก.ย. 2563 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 10:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1597น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-104ฝาชักโครกชำรุด(หลุด)24 ก.ย. 2563 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 63 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หูล็อคฝารองนั่ง 2 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1598น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-108ชักโครกกดไม่ลง24 ก.ย. 2563 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 63 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1599แม่บ้านอาคาร 77-204/2โถปัสสาวะตัน23 ก.ย. 2563 10:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 63 11:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1600แม่บ้านอาคาร 8อ_8/2อ่างล้างอุปกรณ์ห้องโถงชำรุดสองที่เวลาเปิดน้ำจะไหลออกมาตลอด23 ก.ย. 2563 08:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ย. 63 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายท่อนำ้ทิ้ง 2 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์
1601แม่บ้านอาคาร 77-303/2หอ้งที่1น้ำรั่วจากแกนสเเตนเลส22 ก.ย. 2563 15:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ย. 63 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1602น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-332/1ตัวเปิด-ปิดน้ำฝักบัวชำรุดมีน้ำหยด น๊อตฝาชักโครกหลุด และก๊อกน้ำอ่างล้างจานชำรุด21 ก.ย. 2563 17:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ย. 63 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สต๊อปวาล์ว 1 ตัว พิทักษ์
1603น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-332/1ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ สะดืออ่าง และท่อน้ำทิ้งอ่างล้างมือชำรุด21 ก.ย. 2563 17:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ย. 63 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด ก๊อกนำ้อ่างล้างหน้า 1 ตัว พิทักษ์
1604นายบัญชา ไชยสมคุณ3-244/1โถส้วมแตก รั่วซึม ขอให้เปลี่ยนโถส้วมชักโครกด่วนครับ 21 ก.ย. 2563 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 16:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1605นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 12ท่อประปาแตก21 ก.ย. 2563 11:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ย. 63 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ต่อตรง PVC 3/4 นิ้ว 2 ตัว พิทักษ์
1606นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 12ท่อประปาแตก21 ก.ย. 2563 11:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ย. 63 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ต่อตรง PVC 3/4 นิ้ว 2 ตัว พิทักษ์
1607นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 8/1อ่างล้างมือชำรุดห้องน้ำหญิง21 ก.ย. 2563 11:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ย. 63 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1608นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 8/1อ่างล้างมือชำรุดห้องน้ำหญิง21 ก.ย. 2563 11:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ย. 63 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1609แม่บ้านอาคาร 77-302/1น้ำรั่วจากแกนสแตนเลสหลังชักโครก21 ก.ย. 2563 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.ย. 63 08:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1610แม่บ้านอาคาร 77-402/2สายฉีดชำระชำรุด18 ก.ย. 2563 15:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.ย. 63 08:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1611น.ส.สุภัคนรี สัตตะโส17-206ท่อน้ำที่อยู่ใต้ซิ้งค์ในห้องครัวมีน้ำซึมหยดลงพื้นตู้ด้านล่างขณะเปิดน้ำใช้ค่ะ18 ก.ย. 2563 13:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 12:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1612น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5ปั้มน้ำฝั่งอาคาร3 ชำรุด18 ก.ย. 2563 13:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ย. 63 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ขาอิเลคโตรขึ้นสนิมแก้ไขเสร็จเรียบร้อยทำงานปรกติ ไพศาล/ประดิษฐ์/ณัฐวุฒิ
1613นายบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้องน้ำชาย หน้าห้องลีลาวดีว๊าวข้อต่อชักโคกชำรุดมันมืน้ำหยด18 ก.ย. 2563 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.ย. 63 08:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1614นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้องน้ำชาย หน้าห้องลีลาวดีว๊าวข้อต่อชักโคกชำรุดมันมืน้ำหยด18 ก.ย. 2563 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.ย. 63 08:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1615นายวุฒิชัย วงศ์ณะรัตน์22-201เสายึดท่อประปาหลุดจากเพดานทำให้ท่อย้อยลงมาเหมือนจะหลุด 18 ก.ย. 2563 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ต.ค. 63 08:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1616น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ1. ก๊อกน้ำ้ห้องน้ำชาย /ห้องน้ำหญิง (อาคารวิจัย) ปิดไม่สนิท มีน้ำไหลซึมตลอดเวลา 2. ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ห้องหน้าชาย และห้องน้ำหญิง (ด้านหลังร้างค้าเกษตรอินทรีย์) มีน้ำไหลตลอดเวลา 3.ประตูห้องน้ำหญิง ชำรุด (หลังห้องนิทรรศการบัวฯ)17 ก.ย. 2563 15:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ย. 63 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด ก๊อกอ่างล้างหน้า 2 ตัว สต๊อปวาล์ล 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
1617น.ส.พูลสิน ไชยมะโยห้องสมุด24อ่างล้างมือห้องน้ำหญิงอุดตันหัวฉีดน้ำรั่ว ห้องน้ำชายหัวฉีดน้ำรัว17 ก.ย. 2563 14:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 10:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1618นายเนตรนภา บุระวงค์ห้องสมุด24อ่างล้างมือห้องน้ำหญิงอุดตันหัวฉีดน้ำรั่ว ห้องน้ำชายหัวฉีดน้ำรัว17 ก.ย. 2563 14:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 10:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1619แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น1ห้อง2-105หัวฉีดชำระหัก17 ก.ย. 2563 14:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ย. 63 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1620นายศิวชาติ นาถาดทองบ้านพักฝ่ายอาคารหลังที่1ท่อระบายน้ำจากห้องน้ำอุดตัน17 ก.ย. 2563 13:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 14:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1621น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17แจ้งปิดท่อน้ำเสียหลังอาคาร17 (หลังห้องห้อง 17-103) 17 ก.ย. 2563 12:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1622น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-204สะดืออ่างล้างจานชำรุด 17 ก.ย. 2563 12:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 63 11:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1623นายบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 อ.3-ห้องน้ำ.ญ.สายฉืดชำระชำรุดหน้าห้องปะทุมมา17 ก.ย. 2563 11:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 10:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหัวฉีด 1 หัว พิทักษ์/คิมหันต์
1624นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 อ.3-ห้องน้ำ.ญ.สายฉืดชำระชำรุดหน้าห้องปะทุมมา17 ก.ย. 2563 11:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 10:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหัวฉีด 1 หัว พิทักษ์/คิมหันต์
1625นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร.3อ.3-309.ไต้อ่างล้างจานน้ำหยดท่อน้ำทิ้ง17 ก.ย. 2563 11:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.ย. 63 08:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1626นายบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร.3อ.3-309.ไต้อ่างล้างจานน้ำหยดท่อน้ำทิ้ง17 ก.ย. 2563 11:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.ย. 63 08:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1627นายบุญวาสนา ฉิมศรีอ.3-205วาล์ววว วาล์วชักโครกชำรุด 17 ก.ย. 2563 10:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 10:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สต๊อปวาล์ว 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
1628นางบุญวาสนา ฉิมศรีอ.3-205วาล์ววว วาล์วชักโครกชำรุด 17 ก.ย. 2563 10:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 10:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สต๊อปวาล์ว 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
1629นางวิวัฒน์ คำเครืออุทยานหนองหารน้อยท่อประปาแตกห้องน้ำตึกสีม่วง17 ก.ย. 2563 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1630นางรัตนา เหมสุรินธร์อุทยานหนองหารน้อยท่อประปาแตกห้องน้ำตึกสีม่วง17 ก.ย. 2563 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1631แม่บ้านอาคาร 77-302/1น้ำรั่วจากแกนสแตนเลส15 ก.ย. 2563 15:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.ย. 63 08:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1632นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 6มีน้ำรั่วใต้อ่างล้างมือเวลาเปิดวาล์ห้อง 6-10215 ก.ย. 2563 11:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ย. 63 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เกลียวนอก PVC 1/2นิ้ว 1 ตัว ประตูนำ้ PVC 1/2 นิ้ว 1 ตัว
1633นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 6มีน้ำรั่วใต้อ่างล้างมือเวลาเปิดวาล์ห้อง 6-10215 ก.ย. 2563 11:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ย. 63 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เกลียวนอก PVC 1/2นิ้ว 1 ตัว ประตูนำ้ PVC 1/2 นิ้ว 1 ตัว
1634นายrutchanon pongtongโรงสูบ A1 อุทยานเกษตร 50 พรรษาหัวกะโหลกดูดชุดทำน้ำประปาชำรุด ดูดน้ำไม่ขึ้น15 ก.ย. 2563 10:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1635น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139 และ 141ไม่รู้น้ำมาจากไหนท่วมห้อง อยากให้ช่างมาตรวจสอบ15 ก.ย. 2563 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 10:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ตรวจสอบแล้วไม่พบนำ้ที่รั่วออกมา
1636นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 12ส้วมกดน้ำไม่ลงห้องน้ำอาจารย์ชั้น 1หัวฉีดชำรุด ห้องน้ำชายชั้น 1 อ่างล้างมือตัน15 ก.ย. 2563 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ย. 63 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1637นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 12ส้วมกดน้ำไม่ลงห้องน้ำอาจารย์ชั้น 1หัวฉีดชำรุด ห้องน้ำชายชั้น 1 อ่างล้างมือตัน15 ก.ย. 2563 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ย. 63 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1638แม่บ้านอาคาร 77-101/2หัวฉีดชำระชำรุด14 ก.ย. 2563 16:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ย. 63 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1639นางวิวัฒน์ คำเครืออุทยานหนองหารน้อยที่วางหัวฉีดชำระห้องน้ำชายชำรุดข้างป้อมยามและหัวฉีดชำระชำรุด14 ก.ย. 2563 13:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 11:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ที่วางหัวฉีด 1 ตัว หัวฉีดชำระ 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1640นางรัตนา เหมสุรินธร์อุทยานหนองหารน้อยที่วางหัวฉีดชำระห้องน้ำชายชำรุดข้างป้อมยามและหัวฉีดชำระชำรุด14 ก.ย. 2563 13:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 11:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ที่วางหัวฉีด 1 ตัว หัวฉีดชำระ 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1641นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21อ่างล้างทำความสะอาดท่อตันชั้น 3โชนฝั่งอาคาร 714 ก.ย. 2563 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ย. 63 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1642นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21อ่างล้างทำความสะอาดท่อตันชั้น 3โชนฝั่งอาคาร 714 ก.ย. 2563 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ย. 63 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1643นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 14ใต้อ่างล้างมือชำรุด 3 อ่างหัวฉีดชำรุดห้องน้ำหญิงใหญ่ 1 หัว14 ก.ย. 2563 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ย. 63 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้างหน้า 3 ชุด ชุดท่อนำ้ทิ้ง 2 ชุด
1644นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 14ใต้อ่างล้างมือชำรุด 3 อ่างหัวฉีดชำรุดห้องน้ำหญิงใหญ่ 1 หัว14 ก.ย. 2563 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ย. 63 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้างหน้า 3 ชุด ชุดท่อนำ้ทิ้ง 2 ชุด
1645นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?โถปัสสาวะ?ท่อระบายนํ้ารั้วชึม2ตัวห้อง4-314/1 12 ก.ย. 2563 16:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ย. 63 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซิลีโคลน 1 หลอด
1646นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้งเครื่องกลองนํ้าชำรุดชั้น3มุมห้อง322นํ้าไหลไม่หยุดนํ้าไม่ร้อน 12 ก.ย. 2563 16:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ย. 63 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1647นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?ท่ออ่างล้างหน้าชำรุดห้อง4-314/1จำนวน1ตัว 12 ก.ย. 2563 15:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ย. 63 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด
1648นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้งฝักบัวชำรุด1ตัวห้อง4-308/1 12 ก.ย. 2563 15:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ย. 63 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาวล์ เขียว 1 ตัว ฝักบัว 1 ชุด
1649น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16น้ำไหลจากก้นอ่างล้างมือห้อง16-10411 ก.ย. 2563 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 10:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1650น.ส.สิริญญา สุนทรนันท์233/1 อาคาร 3 มีน้ำซึมออกมาค่ะ ที่เห็นสีเหลืองๆคือดินน้ำมันเอาแปะไว้ แต่ก็ไม่เป็นผล เลยรบกวนทางช่างมาแก้ไขให้หน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ 11 ก.ย. 2563 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.ย. 63 08:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1651แม่บ้านอาคาร 1ชั้น2ห้องเตรียมอาหาน2บ่อดักไขมันมีปัญหาน้ำล้นตามรุปภาพ 10 ก.ย. 2563 14:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 63 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1652น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3ถังเก็บน้ำใต้ดินชำรุด น้ำล้นไม่หยุด10 ก.ย. 2563 13:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1653แม่บ้านอาคาร 66-103อ่างล้างมืออุดตัน10 ก.ย. 2563 13:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 10:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1654แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น1ห้อง2-115หัวฉีดชำระชำรุด10 ก.ย. 2563 08:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ย. 63 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1655นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้งก๊อกนํ้าอ่างล้างจานห้องครัวชำรุดห้อง4-109 10 ก.ย. 2563 06:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ย. 63 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลดกลม3/4นิ้ว x 1/2 นิ้ว 1 ตัว งอ 90 3/4 นิ้ว 1 ตัว ประตูนำ้ PVC 3/4 นิ้ว 1 ตัว ก๊อกอ่างล้างจาน 1 ชุด เกลียวนอก 1/2 นิ้ว 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น
1656นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้งก๊อกนํ้าอ่างล้างจานห้องครัวชำรุดห้อง4-109 10 ก.ย. 2563 06:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ย. 63 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1657น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ3-337ฝักบัวอาบน้ำและที่เสียบแตกชำรุด ฝาปิดท่อระบายน้ำทิ้งชำรุด และก๊อกน้ำในห้องครัวชำรุด09 ก.ย. 2563 15:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ย. 63 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด ก๊อกอ่างล้างจาน (ผนัง) 1 ชุด ฝักบัว 1 ชุด สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด
1658น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-337สะดืออ่างและบีอ่างชำรุด ทั้งชุด09 ก.ย. 2563 15:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ย. 63 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด
1659นางวิเรขา คำจันทร์17-309ที่ยึด (ไม่แน่ใจว่าเป็นน๊อตไหม) ฝารองนั่งชักโครกหลุดข้างนึง ตอนนี้มีเพียงข้างเดียวที่ยึด09 ก.ย. 2563 14:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.ย. 63 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1660น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-324ข้อต่อท่อน้ำทิ้งชำรุด08 ก.ย. 2563 15:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ย. 63 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1661น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำและฝักบัวจะมีเสียงดังเวลาเปิดใช้น้ำห้อง42008 ก.ย. 2563 13:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ย. 63 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1662น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-138ฝักบัวชำรุด03 ก.ย. 2563 13:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ย. 63 09:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝักบัว 1ชุด
1663นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 12ชักโครกกดไม่ลงห้องน้ำชาย 1อัน02 ก.ย. 2563 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ย. 63 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1664นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 12ชักโครกกดไม่ลงห้องน้ำชาย 1อัน02 ก.ย. 2563 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ย. 63 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1665น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องน้ำหญิงหน้าห้องออกกำลังกายดีและสะดืออ่างล้างมือชำรุด02 ก.ย. 2563 10:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ย. 63 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด
1666น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-307รบกวนส่งช่างมาตรวจเช็คห้องด้วยคะ01 ก.ย. 2563 14:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ย. 63 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด สต๊อปวาล์ว 1 ชุด
1667น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4-108/1โถปัสาวะ ชำรุด 2 จุด01 ก.ย. 2563 10:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ย. 63 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซิลิโคลนใส 1 หลอด
1668น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-233สะดืออ่างชำรุด01 ก.ย. 2563 10:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 63 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล่างหน้า 1 ชุด
1669อาจารย์กันทิมา มีแหยม17-301ก๊อกน้ำตรงซิงค์ล้างจานโยกเยกเหมือนจะหัก และน้ำไหลค่อยมากๆๆๆ *** ขอโทษทีค่ะ post เมื่อกี๊เลขอาคารตกหล่น ***31 ส.ค. 2563 20:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 63 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1670อาจารย์กันทิมา มีแหยม7-301ก๊อกน้ำตรงซิงค์ล้างจานโยกเยกเหมือนจะหัก และน้ำไหลค่อยมากๆๆๆ 31 ส.ค. 2563 20:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 63 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1671น.ส.พัชรินทร์ นันทพันธ์3-312สายชำระรั่วซึืม น้ำหยดอยู่ตลอดเวลาทั้งวัน31 ส.ค. 2563 15:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ย. 63 10:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1672อาจารย์กันทิมา มีแหยม17-3011. ก็อกน้ำตรงซิงค์ล้างจานโยกเยกเหมือนจะหัก และน้ำไหลค่อย 2. น้ำในห้องน้ำไหลค่อยมาก อยากให้มาเช็คด่วนๆๆๆๆค่ะ!!!31 ส.ค. 2563 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 63 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1673นายณัฐพงษ์ คำเลิศ3-336/1สายฉีดชำระชำรุด ซื้อสายมาแล้ว (โทรแจ้งซ่อมด่วนแล้ว)31 ส.ค. 2563 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 63 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1674นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 (ด้านหลังห้องปฏิบัติการ1) ต้องการให้ติดตั้งระบบรางระบายของเสียจากห้องปฏิบัติการโดยให้มีระบบการบำบัดก่อนปล่อยทิ้ง 2) ต้องการให้ติดตั้งถุงดับเพลิง (ถังเขียว) สำหรับห้องปฏิบัติการ และติดตั้งจุดดูดซับสารเคมี (กระบะทราย/ขี้เลื่อย) ในห้องปฏิบัติการ31 ส.ค. 2563 10:13 น.ยกเลิกรายการ
04 มี.ค. 64 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ทำหน้ังสือเข้ามาเลยครับเพราะต้องได้ตั้งเรื่องซื้อวัสดุครับ
1675นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 304ติดตั้งเครื่องซักผ้า (เคยแจ้งติดตั้งเดือน พ.ย. 62 ได้มีการเข้ามาติดตั้งระบบไฟฟ้าแล้วยังเหลือระบบน้ำประปา)31 ส.ค. 2563 10:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ทำหน้ังสือเข้ามาเลยครับเพราะต้องได้ตั้งเรื่องซื้อวัสดุครับ งอ 90 2 ตัว ท่อพีวีซี 2 นิ้ว 1 เส้น พิทักษ์/
1676นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 10ท่อก๊อกน้ำหักข้างอาคารฝั่งลานเกษตรรวมใจ31 ส.ค. 2563 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ย. 63 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สามทางลด 3/4 นิิ้ว x 1/2 นิ้ว 1 ตัว ต่อตรง 3/4 นิ้ว 1 ตัว
1677นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 10ท่อก๊อกน้ำหักข้างอาคารฝั่งลานเกษตรรวมใจ31 ส.ค. 2563 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ย. 63 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สามทางลด 3/4 นิิ้ว x 1/2 นิ้ว 1 ตัว ต่อตรง 3/4 นิ้ว 1 ตัว
1678น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-215 ห้องครอบครัว อาคารชุดพัก 21. ประตูบานเลื่อนกระจกชำรุด ฝืด เลื่อนไม่ได้ น้ำไหล ห้องน้ำ 2. ประตูไม้ เปิด-ปิดลำบาก ฝืด 3. ก๊อกน้ำอ่างล้างถ้วย ชำรุดมาก โยกเยก เหมือนอาการจะหัก น้ำทิ้งใต้ท่ออ่าง น้ำซึม31 ส.ค. 2563 09:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1679แม่บ้านอาคาร 77-203/2หอ้งที่4ที่เสืยบสายฉีดชำระนอ็ตหลุด28 ส.ค. 2563 16:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 63 14:00 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1680น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง20628 ส.ค. 2563 13:53 น.ดำเนินการเรียบร้