ข้อมูลการแจ้งซ่อมระบบน้ำประปาและสุขาภิบาล
ลำดับ ชื่อผู้แจ้ง สถานที่ รายละเอียด วันที่แจ้ง สถานะ ดำเนินการ การแก้ไข
1น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำไหลซึมออกจากผนังหน้าห้อง20503 ธ.ค. 2564 09:05 น.รอดำเนินการ
2น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สายฉีดชำระน้ำไม่ไหลห่อง41102 ธ.ค. 2564 13:28 น.รับเรื่อง
02 ธ.ค. 64 14:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
3นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้องน้ำหน้าคาราโอเกะ 1ฝา 02 ธ.ค. 2564 10:57 น.รับเรื่อง
02 ธ.ค. 64 14:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
4นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 302 ธ.ค. 2564 10:57 น.ยกเลิกรายการ
02 ธ.ค. 64 14:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
5นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สายฉีดชำระชำรุด1อัน ก๊อกน้ำชำรุด1อัน อ่างล้างหน้าตัน1อัน ห้อง308/102 ธ.ค. 2564 09:50 น.รับเรื่อง
02 ธ.ค. 64 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
6แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ชักโครกกดไม่ลงห้องน้ำหญิง01 ธ.ค. 2564 10:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
7แม่บ้านอาคาร 77-103/2กอ๊กน้ำอา่งลา้งมือชำรุดเปิดน้ำไม่ใหล30 พ.ย. 2564 16:28 น.รับเรื่อง
01 ธ.ค. 64 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
8น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะรั่วห้อง4-115/1วันที่.30.พ.ย.256430 พ.ย. 2564 15:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ช ุด
9น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก็อกนํ้าอ่างล้างหน้าชํารุดห้อง4-121/1วันที่.30.พ.ย.256430 พ.ย. 2564 15:38 น.รับเรื่อง
01 ธ.ค. 64 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
10แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12ส้วมตันห้องน้ำชาย (ทุกห้อง)30 พ.ย. 2564 14:13 น.รับเรื่อง
01 ธ.ค. 64 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
11นายrutchanon pongtongแปลง D1 เชื่อมท่อเหล็ก ท่อเหล็กหัก เชื่อมท่อเหล็ก 29 พ.ย. 2564 15:19 น.รับเรื่อง
01 ธ.ค. 64 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
12น.ส.วชิราภรณ์ ทะคะทิน17-4171.ขอให้เปลี่ยนฝาชักโครก โดยเจ้าหของห้องได้ซื้ออะไหล่มาเอง วางไว้หน้าห้องน้ำ 2.ขอเกาะสายฉีดชำระหัก (ให้แม่บ้านเปิดเข้าห้องเลยค่ะ)29 พ.ย. 2564 12:44 น.รับเรื่อง
29 พ.ย. 64 14:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
13น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าชำรุดห้อง32029 พ.ย. 2564 11:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างหน้า 1ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น
14น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สต๊อบวาล์วฝักบัวชำรุดห้อง42029 พ.ย. 2564 08:47 น.รับเรื่อง
29 พ.ย. 64 14:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
15น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝักบัวน้ำไหลค่อยห้อง219ห้อง313ห้อง41629 พ.ย. 2564 08:44 น.รับเรื่อง
29 พ.ย. 64 14:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
16น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดชําระแตกห้อง4-115/1จํานวน1อัน.วันที่26.พ.ย.256426 พ.ย. 2564 15:17 น.รับเรื่อง
29 พ.ย. 64 14:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
17น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าชํารุด2อันห้อง4-108/126 พ.ย. 2564 15:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น
18น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ที่กดซักโครกหัก.นํ้าใหลไม่หยุดห้อง4-220/126 พ.ย. 2564 11:42 น.รับเรื่อง
29 พ.ย. 64 14:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
19แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำชาย วาว์ท่อต่อชำรุดห้อง 20-415 ฝั่ง ศ.ว26 พ.ย. 2564 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
20แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ อาคาร 8/1ส้วมตันห้องน้ำชาย25 พ.ย. 2564 09:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
21นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ ปั๊มน้ำสำหรับรดแปลงหญ้าสูบน้ำไม่ขึ้น (ให้ช่างไฟมาตรวจเช็คแล้วปั๊มทำงานปกติ)24 พ.ย. 2564 11:26 น.รับเรื่อง
24 พ.ย. 64 15:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
22น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. อาคาร 17ชักโครกมีน้ำหยด ฝารองนั่งชักโครกชำรุด1ตัว(ชักโครกผู้ใหญ่)22 พ.ย. 2564 15:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
23น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกกดไม่ลงหัอง4-220/122 พ.ย. 2564 13:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
24แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10ก๊อกน้ำหักชำรุดห้อง ล้างจาน22 พ.ย. 2564 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ย. 64 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกนำ้ 1/2 นิ้ว 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
25แม่บ้านอาคาร 22-106 อ.2ห้องน้ำหญิงพื้นกระเบื้องในห้องน้ำเวลาเหยียบจะมีน้ำซึมขึ้นมา19 พ.ย. 2564 13:26 น.รับเรื่อง
19 พ.ย. 64 14:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
26แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14อ่างล้างมือชำรุด 1 ที่ห้อยหัวฉีด 1 ห้องน้ำหลังเวที ห้องน้ำหญิงหัวฉีดหัก 1 19 พ.ย. 2564 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 64 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด สะดืออ่าง Hang 1 ชุด สายฉีดชำระ 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
27แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ชักโครกอุตตัน ห้อง 20- 309 ห้องน้ำหญิง ฝั่ง ศ. ว19 พ.ย. 2564 11:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ย. 64 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/
28น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139หัวฉีดชำระชำรุด18 พ.ย. 2564 16:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
29นายrutchanon pongtongโรงสูบใหญ่อ่างกาฬสินธุ์ อุทยานเกษตร 50 พรรษาท่อลมรั่ว ส่งผลให้น้ำไหลนองทั่วบริเวณโรงสูบใหญ่18 พ.ย. 2564 11:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
30นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ซักโครกชำรุดน้ำไหลไม่หยุดหอ้ง108/118 พ.ย. 2564 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
31น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์ิอาคาร4ซักโครกกดไม่ลงห้อง4-115/117 พ.ย. 2564 14:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ย. 64 15:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/
32น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-218ก๊อกน้ำห้องครัวชำรุด 17 พ.ย. 2564 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 64 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกอ่างล้างจาน ผนัง 1 ชุด พิทักษ์
33แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำชายอุตตัน ห้อง 20-106 20-30715 พ.ย. 2564 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
34แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยฝั่ง ร.ป ภ น้ำไม่ไหล 15 พ.ย. 2564 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 10:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
35แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20สายฉีดชำรุด ห้อง 20-21115 พ.ย. 2564 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
36น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3ปั้มน้ำทำงานเสียงดังมาก11 พ.ย. 2564 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 15:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
37น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดี3-242/1 อ.3 ที่พักอาศัยชักโครกอุดตัน /ท่ออ่างล้างจานรั่วซึม11 พ.ย. 2564 09:18 น.รับเรื่อง
11 พ.ย. 64 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
38นายrutchanon pongtongอุทยานเกษตร 50 พรรษาระบบออโต้แทงค์ประปาเสีย10 พ.ย. 2564 15:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 พ.ย. 64 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
39อาจารย์ศิริญญา โปร่งจิตร์3-216ในห้องน้ำ อ่างล้างหน้าอุดตันและสายชำระแตก10 พ.ย. 2564 14:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 13:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
40น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ สายฉีดชำระห้องน้ำหญิง ฝั่งนิทรรศการ ชำรุด10 พ.ย. 2564 14:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 10:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
41นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (คอกหมู)ซ่อมบ่อแพดที่รั่ว ทางฟาร์มซื้อปูนมาให้แล้ว08 พ.ย. 2564 16:44 น.รับเรื่อง
09 พ.ย. 64 08:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
42นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (คอกหมู)สูบน้ำออกจากบ่อไบโอแก๊ซคอกหมู 08 พ.ย. 2564 16:20 น.รับเรื่อง
09 พ.ย. 64 08:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
43น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกกดไม่ลงห้อง4-115/108 พ.ย. 2564 16:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
44นายบัญชา ไชยสมคุณ3-244/1โถส้วมชักโครกแตกร้าวตรงฐาน มีน้ำซึม ช่วยเปลี่ยนใหม่ด่วนครับ จะซ่อมหรือไม่ซ่อมอย่างไร โปรดติดต่อกลับด้วยครับ,,ไม่ใช่ปิดงานไปเฉยๆ 08 พ.ย. 2564 11:51 น.รับเรื่อง
08 พ.ย. 64 14:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
45นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 3 ทางออกบ้านหนองหอยประตูชำรุด08 พ.ย. 2564 11:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
46น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-240อ่างล้างจานชำรุด08 พ.ย. 2564 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 13:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้งอ่างล้างหน้า 1 ชุด
47นายประเสริฐษา ญาคำ7-112ก๊อกน้ำเสีย08 พ.ย. 2564 09:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 64 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
48น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องรีดผ้าโรงแรมก๊อกน้ำและอ่างล้างจานชำรุด 03 พ.ย. 2564 15:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
49น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-241/1ก๊อกอ่างล้างจานชำรุด03 พ.ย. 2564 15:48 น.รับเรื่อง
03 พ.ย. 64 16:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
50แม่บ้านอาคาร 77-304/1ห้องที่1และ4ชักโครกน้ำใหลไม่หยุด02 พ.ย. 2564 14:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ย. 64 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกยางs-306 = 1 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์
51น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าชํารุดห้อง4-102/129 ต.ค. 2564 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ย. 64 15:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายนำ้ดี 2 เส้น ก๊อกอ่างล้างหน้า 2 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
52น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ประตูนํ้าถังใต้ดินแตกฝักอาคารชุด28 ต.ค. 2564 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 พ.ย. 64 14:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ต่อตรง PVC 2 นิ้ว 1 ตัว
53แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14โถปัสสาวะห้องน้ำชายอุตตัน ห้องฟิตเน็ต 1 ตัว27 ต.ค. 2564 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 64 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ นำ้ยาขจัดสิ่งอุดตัน 1 ขวด
54น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ที่เฉียบหัวฉีดชําระชํารุด1อันห้อง4-214/126 ต.ค. 2564 11:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 64 09:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
55อาจารย์ชุลีพร ชำนาญต้า17-2031. ก๊อกน้ำอ่างล้างจานชำรุด มีน้ำหยดตลอดเวลา 2. น้ำรั่วใต้อ่างล้างจาน รบกวนซ่อมด่วนค่ะ 25 ต.ค. 2564 07:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 พ.ย. 64 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
56นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (คอกวัวเนื้อ+เล้าไก่ดำ)เดินท่อน้ำและติดตั้งบอลวาล์ว ที่ให้น้ำวัว+ซ่อมท่อน้ำที่แตกเล้าไก่ดำ (บอลวาล์วฟาร์มซื้อมาแล้ว)21 ต.ค. 2564 14:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 64 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
57น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มน้ำรั่วค่ะ 21 ต.ค. 2564 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 11:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
58อาจารย์ศิริญญา โปร่งจิตร์3-216น้ำหยดตรงเพดานห้องครัว 20 ต.ค. 2564 11:22 น.รับเรื่อง
20 ต.ค. 64 16:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
59แม่บ้านอาคาร 77-204/3ก๊อกน้ำอ่างล้างมื้อชำรุด20 ต.ค. 2564 08:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 64 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
60น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4นํ้าล้นถังนํ้าไต้ดินฝั่งอาคารชุด19 ต.ค. 2564 15:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 พ.ย. 64 14:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
61น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4นํ้ารั่วแต่ชั้น3ลงมาชั้น2ห้อง4-314/119 ต.ค. 2564 15:13 น.รับเรื่อง
20 ต.ค. 64 10:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
62น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ท่อน้ำ สูบน้ำเข้าอาคารวิจัยและพัฒนา ชำรุด (ปั้มน้ำ 3 แยก )19 ต.ค. 2564 12:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 64 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ต่อครง 2 นิ้ว 1 ตัว งอ 90 2 นิ้ว 1 ตัว
63น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มหัวก็อกน้ำ ที่ผลิตน้ำดื่มชำรุดค่ะ 19 ต.ค. 2564 11:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
64น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ปั้มน้ำฝั่งหอนนทรีปั้มน้ำทำงานผิดปกติ19 ต.ค. 2564 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ต.ค. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
65น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-325มีน้ำรั่วใต้อ่างล้างจาน 18 ต.ค. 2564 15:03 น.รับเรื่อง
19 ต.ค. 64 10:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
66น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-241/1ที่เสียบ(ที่พัก)ฝักบัวชำรุดแตกหัก18 ต.ค. 2564 15:01 น.รับเรื่อง
19 ต.ค. 64 10:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
67นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่)เปลี่ยนบอลวาล์วถังน้ำเล้าไก่ไข่และย้ายมิเตอร์น้ำ18 ต.ค. 2564 13:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ต.ค. 64 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เทปพันเกลียว 1 ม้วน คอบอุด 3/4 นิ้ว 1 ตัว ต่อตรง 3/4 2 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
68แม่บ้านอาคาร 8อ_8/2ห้องโถงอ่างอุปกรท่อน้ำเสียชำรุด18 ต.ค. 2564 13:50 น.รับเรื่อง
19 ต.ค. 64 10:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
69น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5ท่อน้ำแตกบริเวณสวนหย่อมกลางอาคาร 18 ต.ค. 2564 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ต.ค. 64 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
70น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำไหลซึมออกจากผนังหน้าห้อง20515 ต.ค. 2564 09:40 น.รับเรื่อง
15 ต.ค. 64 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
71แม่บ้านอาคาร 77-203/3มีน้ำหยดจากท่อน้ำด้านบนเพดาน 15 ต.ค. 2564 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 64 14:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
72น.ส.ภิญญารัตน์ กงประโคนอ.17 ห้อง 306หัวชำระในห้องน้ำใช้งานไม่ได้14 ต.ค. 2564 15:40 น.รับเรื่อง
15 ต.ค. 64 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
73น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าชํารุด2อันห้อง4-108/114 ต.ค. 2564 15:28 น.รับเรื่อง
15 ต.ค. 64 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
74นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5อา่งล้างหน้าตันและน้ำหยดใต้อ่าง2อ่างห้อง308/1 และห้อง320/113 ต.ค. 2564 09:10 น.รับเรื่อง
14 ต.ค. 64 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
75นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ซักโครกชำรุดกดน้ำไม่ลงห้อง208/1 อา่งล้างตันและน้ำหยดใต้อ่าง2อัน ซักโครกกดไม่ลงห้อง208/1 อ่างล้างหน้าตัน2อ่างและน้ำหยดใต้อ่างห้อง202/1 อ่างล้างหน้าตัน2อ่างหอ้ง320/1 13 ต.ค. 2564 09:03 น.รับเรื่อง
14 ต.ค. 64 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
76อาจารย์มยูรกาญจน์ เดชกุญชร3-238/1ตำแหน่งหมุนเปิดปิดแตกทำให้ตำแหน่งเปิดปิดมีความคมจึงต้องการเปลี่ยก๊อกอ่างล้างจาน ยึดท่อ PVC ให้ติดกับผนัง และต่อก๊อกน้ำ11 ต.ค. 2564 21:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
77น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหนเาตันห้อง20511 ต.ค. 2564 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
78แม่บ้านอาคาร 77-301/2โถปัสสวะไม่ใด้ใช้งานมาหลายเดือนแล้วเนื่องจากถ้าเปิดใช้จะมีน้ำเสียซึมลงมาบริเวณห้องน้ำชั้น2ที่อยู่ตรงกัน (ช่างใด้มาตรวจสอบแล้วตั้งแต่ครั้งนั้น)ขอให้ช่างดำเนินการเพื่อให้เปิดใช้งานใด้เป็นปกติด้วย 11 ต.ค. 2564 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
79น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดชําระชํารุดห้อง4-115/1อ่างล้างหน้าตันห้อง4-12211 ต.ค. 2564 09:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
80แม่บ้านอาคาร 77-203/2ห้องที่4ชักโครกมีน้ำหยดจากแกนสแตนเลสเวลากดใช้งาน 08 ต.ค. 2564 15:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
81น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะนํ้าไหลไม่หยุดห้อง4-121/107 ต.ค. 2564 10:49 น.รับเรื่อง
07 ต.ค. 64 14:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
82แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20โถฉี่ชำรุดห้องน้ำชาย ชั้น 1 ฝั่ง ส.ว07 ต.ค. 2564 09:00 น.รับเรื่อง
07 ต.ค. 64 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
83น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฐานชักโครกชำรุดปูนรุดร่อนห้อง10806 ต.ค. 2564 12:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 09:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
84น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำเครื่องชักผ้าเครื่องที่6ชำรุดน้ำไหลออกจากข้อต่อ06 ต.ค. 2564 12:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
85แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20สะดืออ่างล้างหน้าชำรุด 2 อ่าง ห้องน้ำหญิง 20- 41406 ต.ค. 2564 08:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 09:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
86นายบัญชา ไชยสมคุณ3-244/1โถส้วมแตกร้าว และรั่วซึม หมดเสื่อมสภาพแล้วรบกวนเปลี่ยนโถใหม่ด่วนครับ 05 ต.ค. 2564 16:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
87แม่บ้านอาคาร 8อ-8/2ห้องน้ำนิสิตหญิงสายชำระชำรุดหนึ่งห้องแจ้งเปลี่ยนคะ05 ต.ค. 2564 15:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
88น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก อ.17ฝารองนั่งชักโครกชำรุด และมีน้ำหยดตรงสายชำระ05 ต.ค. 2564 10:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
89น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่กดชักโครกชำรุดห้อง20804 ต.ค. 2564 14:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ต.ค. 64 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ที่กดซักโครกฝาบน 1 ชุด
90น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มชั้น2มีน้ำไหลซึมตลอด01 ต.ค. 2564 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ต.ค. 64 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
91น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาโรงไก่ไข่ ฟาร์มสัตว์คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรลูกปืนเครื่องให้อาหารไก่แตก 01 ต.ค. 2564 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ต.ค. 64 16:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
92นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แแจ้งซ่อมลูกลอยเครื่องปั๊มน้ำฝั่งอ.3เวลาเครื่องทำงานจะมีเสียงดังมาก01 ต.ค. 2564 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ต.ค. 64 14:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
93แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำหญิงสายฉีดชำรุด ชั้น 4 ห้อง 20-41401 ต.ค. 2564 09:04 น.ยกเลิกรายการ
04 ต.ค. 64 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซำ้ครับ
94แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำหญิงสายฉีดชำรุด ชั้น 4 ห้อง 20-41401 ต.ค. 2564 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ต.ค. 64 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
95แม่บ้านอาคาร 77-301/3หัวฉีดชำระน้ำรั่วซึม29 ก.ย. 2564 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ต.ค. 64 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
96อาจารย์พิชญ์จิรา อุ่นใจ17-410ท่อรั่ว มีน้ำไหลออกมา เเละก๊อกน้ำล้างจานมีน้ำหยดตลอดเวลา 28 ก.ย. 2564 10:44 น.รับเรื่อง
29 ก.ย. 64 08:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
97น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สต๊อปวาล์วฝักบัวห้อง212ชำรุดหลุด28 ก.ย. 2564 10:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ต.ค. 64 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
98แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12ส้วมกดน้ำไม่ลง 2 ห้อง ห้องน้ำอารย์หญิง และห้องน้ำชายชั้น 2 ส้วมตัน 1 ส้วมชำรุด 1มีน้ำซึมไหลออกเวลากดชักโครง ห้องชาย -ห้องน้ำหญิง28 ก.ย. 2564 08:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ต.ค. 64 10:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ที่กดซักโครก ฝาบน 1 ชุด พิทักษ์
99นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สายชำระชำรุดห้อง308/1 2 ห้อง ที่เสียบผักบัวชำรุดห้อง302/1 สต๊อปวาล์วห้องอาบน้ำชำรูดห้อง302/1 สว้มนั่งยองน้ำไหลออกข้างห้อง302/127 ก.ย. 2564 14:00 น.รับเรื่อง
27 ก.ย. 64 16:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
100น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าชํารุดห้อง4-121/123 ก.ย. 2564 15:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
101น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างจานนํ้าไหลไม่หยุดห้อง4-117(ผนัง)23 ก.ย. 2564 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
102น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างจานนํ้าไหลไม่หยุดห้อง4-117(ผนัง)23 ก.ย. 2564 15:07 น.ยกเลิกรายการ
27 ก.ย. 64 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
103น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4นํ้ารั่วจากห้องอาบนํ้าชั้น3ลงมาห้องอาบนํ้าชั้น2ห้อง4-320/121 ก.ย. 2564 12:42 น.รับเรื่อง
22 ก.ย. 64 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
104น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4นํ้ารั่วจากห้องอาบนํ้าชั้น3ลงมาห้องอาบนํ้าชั้น221 ก.ย. 2564 12:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ย. 64 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปูนซีเมนต์ขาว 1 ถุง 1 ถุง พิทักษ์/คิมหันต์
105น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำไหลซึมออกจากท่อในห้องชาร์ปหน้าห้อง11317 ก.ย. 2564 10:04 น.รับเรื่อง
17 ก.ย. 64 12:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
106น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18วาล์วเปิด-ปิดน้ำบนดาดฟ้าน้ำไหลซึมตลอด17 ก.ย. 2564 10:01 น.รับเรื่อง
17 ก.ย. 64 12:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
107แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1อ่างล้างมือตันห้องน้ำหญิง15 ก.ย. 2564 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ย. 64 09:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
108แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หัวฉีดชำระชำรุดห้องน้ำชายชั้น 4 ห้อง 21-41414 ก.ย. 2564 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ย. 64 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
109แม่บ้านอาคาร 9อ,9ชั้น1 อ้างล้างหน้าห้องเจ้าหน้าที่ชั้นหนึ่งมีน้ำไหลไม่หยุด ด้านหลัง14 ก.ย. 2564 14:14 น.รับเรื่อง
14 ก.ย. 64 15:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
110แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3หัวฉีดห้องน้ำหญิงชำรุด,ด้านหน้า1,ด้านหลัง1 อ่างล้างมือตันห้องน้ำหญิงด้านหลัง14 ก.ย. 2564 10:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ย. 64 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
111น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10ขอความอนุเคราะห์ ขุดทางระบายน้ำบริเวณหน้าหน้าโรงอาหารกลาง อาคาร 10 เนื่องจากเวลาที่ฝนตกหนักทำให้น้ำขังเป็นเวลานาน ประกอบกับบริเวณดังกล่าวเป็นตลาดนัดในตอนเย็นทำให้ไม่สะดวกในการเข้าออก ของนิสิต และการตั้งร้านของผู้ประกอบการ 14 ก.ย. 2564 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ย. 64 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล/เจริญ
112น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หัวฉีดชำระชำรุดแตกห้อง41313 ก.ย. 2564 14:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ย. 64 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
113น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำไหลซึมออกจากผนังหน้าห้อง20513 ก.ย. 2564 13:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ย. 64 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
114น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.18-414ระบบน้ำประปาภายในห้องใช้ไม่ได้(น้ำไม่ไหล 2 วันแล้ว)13 ก.ย. 2564 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ย. 64 13:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
115นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่)ซ่อมปั๊มน้ำที่เสีย พร้อมย้ายไปคอกวัวเนื้อที่สร้างใหม่13 ก.ย. 2564 08:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 12:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
116น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา17-315ฝาชักโครกชำรุด(หมดอายุการใช้งาน) 13 ก.ย. 2564 00:58 น.รับเรื่อง
13 ก.ย. 64 08:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
117น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้าห้อง414น้ำไม่ค่อยไหลตรงก๊อกอ่างล้างหน้าและหัวฉีดสายชำระ12 ก.ย. 2564 07:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ย. 64 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
118น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422ซิ้งน้ำตัน09 ก.ย. 2564 11:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ย. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ/คิมหันต์
119แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21น้ำออกตรงข้อต่อชั้น 4 08 ก.ย. 2564 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ย. 64 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
120แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ท่อน้ำรั่วห้อง 20 -201 08 ก.ย. 2564 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
121น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-217ใต้สะดืออ่างล้างหน้าชำรุด06 ก.ย. 2564 15:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 14:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
122น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-325สะดื้ออ่างล้างจานมีน้ำรั่ว06 ก.ย. 2564 15:38 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 64 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
123น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ที่กดชักโครกห้องน้ำชาย อาคารวิจัยและพัฒนา กดน้ำไม่ลง06 ก.ย. 2564 15:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ย. 64 13:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
124น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-215 อาคารชุดพักอาศัยขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนและซ่อมแซม ดังรายการ 1. หัวฉีดน้ำชักโครกหัก 2. ฝานั่งชักโครกหัก ตัวล๊อคหัก 06 ก.ย. 2564 14:25 น.รับเรื่อง
06 ก.ย. 64 14:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
125น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10รบกวนช่างมาดูสะดืออ่างให้แม่บ้าน อ.10 หน่อยนะคะ 06 ก.ย. 2564 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
126นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์(เล้าหมู)บ่อน้ำระบบคูลลิ่งแพดรั่ว เก็บน้ำไม่อยู่ และลูกลอยเปิดปิดน้ำขึ้นถังขนาด1นิ้ว ชำรุด 03 ก.ย. 2564 13:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รอซื้อวัสดุ/จัดซื้อจ้าง
127น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา17-315ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้ารั่ว (ห้องน้ำ)03 ก.ย. 2564 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด
128แม่บ้านฝ่าย อาคารฯชั้น1อ.211.ท่อน้ำแตกจุดเดิม 2.เก็บเศษวัสดุ 3.ปิดรูท่อ 02 ก.ย. 2564 14:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ปูนยาแนว 1 ถุง
129แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ท่อใต้อ่างล้างมือรั่ว ห้อง 21- 30602 ก.ย. 2564 10:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ย. 64 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซิลิโคลนใส 1 หลอด พิทักษ์/คิมหันต์
130น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าน้ำไหลช้าห้อง10202 ก.ย. 2564 08:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 14:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว เขียว 1 ตัว
131แม่บ้านอาคาร 8อ.8/2ห้องน้ำอาจารย์ชายสายชักโครกชำรุด01 ก.ย. 2564 15:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว เขียว 1 ตัว
132น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-215 ห้องครอบครัว อาคารชุดพัก 2ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนและซ่อมแซม ดังรายการ 1. หัวฉีดน้ำชักโครกหัก 2. ฝานั่งชักโครกหัก ขอความอนุเคราะห์เข้าซ่อมแซมภายในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น.ขอบคุณค่ะ01 ก.ย. 2564 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
133น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-130น้ำดันขึ้นมาจากท่อน้ำทิ้งระเบียงข้างห้อง (ช่างมาซ่อมแล้วแต่ก็ยังไม่หาย) 30 ส.ค. 2564 17:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 64 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
134น.ส.เจนจิรา ทองแกมโรงเรือนโรคพืชอาจารย์ประภาษ ฟาร์มพืชท่อน้ำแตก 27 ส.ค. 2564 16:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ต่อตรง 3/4 นิ้ว 1 ตัว
135แม่บ้านอาคาร 77-104/1มีน้ำซึมออกมาจากพื้นห้องน้ำโดยไม่ทราบสาเหตุ27 ส.ค. 2564 15:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
136แม่บ้านอาคาร 77-101/2ห้องที่1หัวฉีดชำระน้ำหยด27 ส.ค. 2564 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
137แม่บ้านอาคาร 77-104/3ห้องที่2หัวฉีดชำระน้ำหยด27 ส.ค. 2564 14:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
138แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19หัวฉีดสายชำระหัก ห้อง 19- 117/1 27 ส.ค. 2564 10:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
139แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ฝาชักโครกชำรุดห้อง 20/105 ฝั่ง สาธา ชั้น 127 ส.ค. 2564 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ น๊อตล๊อกฝาชักโครก 1 ชุด
140แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20อ่างล้างมือชำรุด ห้องน้ำหญิง ห้อง 414 ฝั่ง ศ.ว ท่อระบายน้ำเสียชำรุด27 ส.ค. 2564 09:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
141น.ส.ประภาพรรณ์ แสงดาว3-237/1ก๊อกน้ำใต้อ่างล้างหน้าในห้องน้ำขาด ทำให้น้ำไหลไม่หยุด แต่ได้แจ้งพ่อบ้านอาคารปิดวาวน้ำไว้แล้ว ขอช่อมด่วนด้วยนะคะ27 ส.ค. 2564 08:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 16:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว เขียว 1 ตัว
142อาจารย์นภาพร พ่วงพรพิทักษ์3-218ห้องน้ำ** 1) ฐานชักโครก* มีน้ำซึมออกมา และเคลื่อนได้ ช่วยซ่อมแซมให้ที ขอบคุณค่ะ 2) ฝักบัว** มีน้ำหยด และไหลออกมา (ขณะปิดก๊อกน้ำ ฝักบัว แล้ว) 26 ส.ค. 2564 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกสูบฟลัสวาล์วกะรัต 2 ชุด
143น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4นํ้ารั่วตรงฝ่าเพดานห้องนํ้าแรงมากห้อง4-220/126 ส.ค. 2564 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 08:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
144น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำเครื่องซักผ้าเครื่องที่ติดตั้งใหม่น้ำไหลซึมตลอด26 ส.ค. 2564 08:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
145น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-330ข้อต่อท่ออ่างล้างจานชำรุด มีน้ำไหล25 ส.ค. 2564 16:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 16:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/อ่างล้างหน้า 1ชุด ชุดท่ออ่างล้างหน้า 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
146นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ห้อง308/1 น้ำหยดใต้อ่างล้างหน้า ห้อง302/1 สต็อปวาล์ว ฝักบัวชำรุด25 ส.ค. 2564 11:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 16:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
147แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21มีน้ำหยดตรงท่อใต้อ่างล้างมือชั้น 3 ห้อง 21-30625 ส.ค. 2564 11:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 64 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
148นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5***แจ้งด่วน*** ห้องน้ำ 202/1 -ห้อง1และห้อง2 หัวชักโครกกดไม่ลง -ห้อง3และห้อง4 หัวข้อต่อชักโครกแตก(เวลากด น้ำออกมาในข้อต่อ) ***รบกวนมาซ่อมด่วนด้วยนะคะนิสิตไม่มีห้องน้ำใช้เพราะใช้ได้ห้องเดียว ขอบคุณค่ะ25 ส.ค. 2564 11:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
149แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22สะดืออ่างรั่วห้อง 207-208 25 ส.ค. 2564 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
150แม่บ้านอาคาร 77-202/3กอ๊กน้ำอ่างล้างมือชำรุด24 ส.ค. 2564 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
151น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4-324ก๊อกน้ำหักชำรุด 23 ส.ค. 2564 14:26 น.รับเรื่อง
23 ส.ค. 64 14:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
152อาจารย์อมลิน ต้องกระโทก3-303ชักโครกภายในห้องน้ำ เกิดหารชำรุด และมีรอยแตกที่ฐาน 23 ส.ค. 2564 10:56 น.รับเรื่อง
23 ส.ค. 64 14:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
153นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สตอ๊ปวาว์วห้องอาบน้ำชำรุด ห้อง408/1ดว่นนะคะตอนนี้ปิดน้ำทั้งโชนเลยคะ 23 ส.ค. 2564 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 64 15:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ข้อต่ ผ/ม 1 ตัว สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
154นายจำนงค์ วงค์คำพระด้านหลังบ้านพักบุคลากรหลังที่3 ฝ่ายอาคารท่อนํ้าประปาแตก23 ส.ค. 2564 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 64 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ งอเกลียวใน 3/4 นิ้ว 1 ตัว
155นายจีระศักดิ์ ฆ้องเดชฟาร์มสัตว์เปลี่ยนปั๊มน้ำโรงไก่ไข่ เนื่องจากปั๊มเก่าพัง จึงได้ซื้อปั๊มใหม่มา และขอช่างไปติดตั้งตัวใหม่ให้ครับ20 ส.ค. 2564 14:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 16:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
156น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หัวฉีดชำระชำรุดแตกห้อง11720 ส.ค. 2564 10:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 64 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
157แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ชักโครกน้ำไหลไม่หยุด ห้องน้ำชาย20 ส.ค. 2564 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 64 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดอุปกรณ์หม้อนำ้ซักโครก COTTO 1 ชุด
158น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-108น้ำรั่วมาจากห้องด้านบน ทำให้ฝ้าผนังเป็นลา 20 ส.ค. 2564 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
159แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำฝาชักโครกชำรุด หัวฉีดมีน้ำรั่วซึม ห้อง 20-105-20-106-20-307 ชั้น 1 และชั้น 320 ส.ค. 2564 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 64 15:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
160น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ที่กดชักโครกห้องน้ำหญิง อาคารวิจัยและพัฒนา ชำรุด19 ส.ค. 2564 13:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 64 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
161นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้องน้ำชายหน้าห้องปทุมมาสายน้ำดีชำรุด19 ส.ค. 2564 10:44 น.รับเรื่อง
19 ส.ค. 64 10:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
162นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้องน้ำชายหน้าห้องปทุมมาสายน้ำดีชำรุด19 ส.ค. 2564 10:42 น.ยกเลิกรายการ
19 ส.ค. 64 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
163แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยห้องน้ำฝั่ง ร.ป.ภ น้ำไม่ไหล19 ส.ค. 2564 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 64 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/คิมหันต์
164แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15หัวฉีดชำระชำรุด 6 อัน ที่รองนั่งชักโครกพร้อมฝาปิดชำรุด 1 อัน18 ส.ค. 2564 11:05 น.รับเรื่อง
18 ส.ค. 64 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
165นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5น้ำหยดใต้อ่างล้างหน้า (ท่อระบายน้ำทิ้ง) โซน4-31417 ส.ค. 2564 09:21 น.กำลังดำเนินการ
18 ส.ค. 64 13:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื่อวัสดุ ซิลีโคน 1 หลอด
166น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝักบัวชํารุด2อันห้อง4-108/116 ส.ค. 2564 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 64 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝักบัว 1 ชุด
167แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ท่อแตกมีน้ำรั่วซึมหน้าอาคาร16 ส.ค. 2564 14:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 64 13:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ โฟม PU 1 หลอด
168นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สายฉีดชำระชำรุดแตกทั้งชุดห้อง121/116 ส.ค. 2564 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 64 13:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
169น.ส.พรศรี แสงพรหมชารีอ.5ข้อต่อชักชักโครกชำรุดน้ำไหลออกข้างหลังชักโครก ห้อง 202/114 ส.ค. 2564 19:48 น.กำลังดำเนินการ
18 ส.ค. 64 13:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื้อวัสดุ
170น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-330ฝักบัวชำรุดปิดไม่อยู่และสะดืออ่างล้างจานหลุด13 ส.ค. 2564 16:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 64 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้างจาน 1 ชุด ฝารองนั่งโถ 1 ชุด ฝักบัว 1 ชุด สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
171น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ3-324สายฉีดชำระชำรุด น้ำรั่วออกตลอดเวลา13 ส.ค. 2564 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 64 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น สต๊อปวาวล์ 1 ตัว
172แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22สะดืออ่างรั่วห้อง 22-20711 ส.ค. 2564 14:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ส.ค. 64 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้งอ่างล้างหน้า 1 ชุด
173แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ท่อปั๊มน้ำรั่ว11 ส.ค. 2564 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 64 13:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ งอ 90 พีวีซี 2 นิ้ว 1 ตัว ประตูนำ้ทองเหลือง 2 นิ้ว 1 ตัว
174แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ชักโครกกดไม่ลง หัวฉีดสายชำระหัก ห้อง 19-128/110 ส.ค. 2564 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ส.ค. 64 10:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
175น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อนํ้าทิ้งโถปัสวะรั่วห้อง4-314/110 ส.ค. 2564 08:13 น.กำลังดำเนินการ
18 ส.ค. 64 13:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื้อวัสดุ
176น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-303ก๊อกน้ำอ่างล้างจานชำรุดหมุนได้รอบ09 ส.ค. 2564 15:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ส.ค. 64 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
177น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17ท่อดาดฟ้าอ.17 รั่ว 09 ส.ค. 2564 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื้อวัสดุ รัดแยก PE 110*2 นิ้ว 2 ชุด
178แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่โถฉี่รั่วซึมห้องน้ำชาย ตัวที่ 2 09 ส.ค. 2564 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 64 13:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
179แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22น้ำไม่ไหล06 ส.ค. 2564 14:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 64 14:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปั๊มถังสูง โอเวอร์โหลด แก้ไขเรียบร้อย
180น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาล์วฝักบัวปิดไม่อยู่ห้อง4-202/106 ส.ค. 2564 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สต๊อปวาล์ว 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
181น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อนํ้าทิ้งโถปัสวะรั่วห้อง4-102/106 ส.ค. 2564 10:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ ซีลีโคลนใส 1 หลอด
182แม่บ้านอาคาร 77-322อ่างล้างอุปกรณ์ห้องเรียนแลปตัน 06 ส.ค. 2564 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
183แม่บ้านอาคาร 77-202/3กอ๊กน้ำอ่างล้างมือชำรุด06 ส.ค. 2564 09:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
184น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-244อ่างล้างจานน้ำปิดยากและอ่างล้างหน้าน้ำไหลเบามาก05 ส.ค. 2564 10:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
185น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ท่อระบายน้ำระเบียงหลังห้องตันห้อง40204 ส.ค. 2564 13:49 น.รับเรื่อง
04 ส.ค. 64 16:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
186น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-234ท่อระบายน้ำอ่างล้างจานชำรุด03 ส.ค. 2564 12:15 น.กำลังดำเนินการ
04 ส.ค. 64 13:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งชื้อวัสดุ ซิลีนโคลนใส 1 หลอด ชุดท่อนำ้ทิ้งPVC 1 ชุด
187น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139สต๊อปวาล์วชำรุด03 ส.ค. 2564 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ส.ค. 64 13:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สต๊อปวาล์ว 2 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
188น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง40402 ส.ค. 2564 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
189แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12ก๊อกน้ำดื่ม ชำรุด 2 อัน30 ก.ค. 2564 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
190แม่บ้านอาคาร 77-203/3ห้องที่5ชักโครกตันกดไม่ลง29 ก.ค. 2564 16:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 64 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
191น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-129สต๊อปวาล์วชำรุด29 ก.ค. 2564 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 64 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
192น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องสันทนาการน้ำเสียดันขึ้นมาจากระเบียงตรงท่อน้ำทิ้ง 29 ก.ค. 2564 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 64 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
193แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10อ่างล้างมือุดตัน หญิง- ชาย สายฉีดชำระชำรุดห้องน้ำหญิง29 ก.ค. 2564 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 64 13:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
194อาจารย์ชุลีพร ชำนาญต้า17-203มีน้ำรั่วใต้อ่างล้างจาน และก๊อกน้ำที่อ่างล้างจานมีน้ำหยดตลอดเวลา27 ก.ค. 2564 16:16 น.กำลังดำเนินการ
04 ส.ค. 64 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ ก๊อกล้างจาน เคาน์เตอร์ 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น ซีลีโคลนใส 1 หลอด
195นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หัวฉีดชำระชำรุดและผักบัวแตกห้อง102/1 โถซักโครกชำรุดกดน้ำไม่ไหลห้อง121/1 โถซักโครกชำรุดกดน้ำไม่ไหลห้อง202/127 ก.ค. 2564 09:55 น.กำลังดำเนินการ
30 ก.ค. 64 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื้อวัสดุ พิทักษ์/คิมหันต์
196น.ส.กรรณิการ์ มณฑาอาคาร3 ห้อง 311หลังคาอาคาร 3 รั่ว ซึมลงพื้นที่ห้อง 3-311 มุมระเบียงด้านนอกห้อง 1จุด พื้นที่ในห้อง 3 จุด และในห้องครัว 2 จุด มุมห้องครัว และพัดลมดูดอากาศ27 ก.ค. 2564 09:19 น.รับเรื่อง
29 ก.ค. 64 10:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
197นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สะดืออ่างชำรุด2อ่าง ห้อง202/127 ก.ค. 2564 09:07 น.กำลังดำเนินการ
30 ก.ค. 64 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื้อวัสดุ พิทักษ์/คิมหันต์
198น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง40423 ก.ค. 2564 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
199น.ส.วรรณภา ภักดี17-205ก๊อกน้ำรั่วซึมบริเวณซิงค์ล้างจาน สายฉีดชำระรั่วซึม22 ก.ค. 2564 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ ก๊อกล้างจาน เคาน์เตอร์ 1 ชุด สายนำ้ดี 1 ชุด สายฉีดชำระ 1 ชุด
200นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5จแจ้งช้อมด่านชักโครกน้ำไหลไม่หยุดห้อง102/1อ.คาร522 ก.ค. 2564 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 64 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื้อวัสดุ พิทักษ์/คิมหันต์
201แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12ก๊อกน้ำดื่มหักชำรุด 2 อัน หัวฉีดน้ำไหลซึม ห้องน้ำชายมุสลิม22 ก.ค. 2564 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 64 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้ร้อน 2 ตัว
202แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12สายชำระชำรุดห้องน้ำชายลานอาหารหน้าหอหญิง22 ก.ค. 2564 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื้อวัสดุ สายฉีดชำระ 3 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
203น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-129หัวฉีดชำระชำรุด มีน้ำรั่วซึ่มตลอดเวลา21 ก.ค. 2564 16:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 64 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
204นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องน้ำชายชั้น1อาคารบริหารที่แขวเก็บสายชำระหลุดชำรุด21 ก.ค. 2564 16:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 64 13:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
205น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-301ก๊อกน้ำต่อสายฝักบัวชำรุด(น้ำรั่วซึ่ม) 21 ก.ค. 2564 13:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 64 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
206น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หัวฉีดชำระแตกห้อง41321 ก.ค. 2564 11:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ สายฉีด ชำระ 1 ชุด
207น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าหมุดรอบห้อง4-108/121 ก.ค. 2564 08:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ค. 64 14:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกอ่างล้างหน้า 2 ตัว สายนำ้ดี 2 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์
208นายทศพล จตุระบุล17-308เปลี่ยนก๊อกน้ำหรือซ่อมหัวกรอง 20 ก.ค. 2564 19:43 น.กำลังดำเนินการ
04 ส.ค. 64 13:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว
209แม่บ้านอาคาร 77-305/2กอ๊กน้ำอ่างล้างชามชำรุดปิดไม่ใด้20 ก.ค. 2564 14:25 น.กำลังดำเนินการ
30 ก.ค. 64 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สั่งซื้อวัสดุ ก๊อกอ่างล้างจานเค้าน์เตอร์ 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น
210น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ 1. ที่กดชักโครกห้องน้ำหญิง อาคารอำนวยการกดน้ำไม่ลง 2. ที่ฉีดชำระห้องน้ำชาย ฝั่ง รปภ. ชำรุด20 ก.ค. 2564 14:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
211นายนายวรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์17-105ส้วมเต็มทุกอาทิตย์ จริงๆเป็นทั้ง 1 ทุกห้อง 20 ก.ค. 2564 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 12:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
212น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝารองนั่งซักโครกชํารุด1อัน....สต๊อปวาล์วปิดไม่อยู่ห้อง4-302/120 ก.ค. 2564 08:39 น.กำลังดำเนินการ
21 ก.ค. 64 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สืบราคาจัดซื้อ/จ้าง
213น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องน้ำหยิงหน้าห้องออกกำลังกายอ.3 ห้องน้ำหญิงหน้าห้องออกกำลังกายหัวฉีดชำระชุรุดน้ำไหลไม่หยุด19 ก.ค. 2564 14:54 น.รับเรื่อง
19 ก.ค. 64 15:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
214แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21อ่างล้างมือชำรุดห้อง 21-213 ชั้น 219 ก.ค. 2564 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
215น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา17-315ท่ออ่างล้างหน้า ห้องน้ำรั่ว18 ก.ค. 2564 21:31 น.กำลังดำเนินการ
04 ส.ค. 64 13:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งวื้อวัสดุ ซิลิโคลน 1 หลอด
216น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อนํ้าทิ้งโถปัสวะรั่วห้อง4-314/116 ก.ค. 2564 15:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด
217น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-320ท่อใต้อ่างล้างจานชำรุด 16 ก.ค. 2564 15:26 น.กำลังดำเนินการ
30 ก.ค. 64 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื้อวัสดุ พิทักษ์/คิมหันต์
218น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาล์วฝักบัวปิดไม่ อยู่ห้อง4-314/116 ก.ค. 2564 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
219นายเตชทัช คลายโศกก์ห้องน้ำนิสิตที่อยู่ด้านข้างอาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม-ชักโครกรั่ว (น้ำไหลตลอดเวลา) ในห้องน้ำนิิสิตหญิง -ท่อประปาแตกรั่ว (น้ำซึมออกตลอดเวลา) ด้านหลังห้องน้ำนิสิตชาย16 ก.ค. 2564 14:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
220น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาล์รปิดไม่อยู่ห้อง4-220/116 ก.ค. 2564 13:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
221น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊สอกนํ้าอ่างล้างหน้าหมุนรอบห้อง4-220/116 ก.ค. 2564 13:49 น.กำลังดำเนินการ
21 ก.ค. 64 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สืบราคาจัดซื้อ/จ้าง
222น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-320ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าไหลช้า16 ก.ค. 2564 13:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 64 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื้อวัสดุ พิทักษ์/คิมหันต์
223น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อระบายนํ้าอ่างล้างหน้าชํารุดห้อง4-320/116 ก.ค. 2564 13:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด
224น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกชํารุดห้อง4-302/116 ก.ค. 2564 13:41 น.ยกเลิกรายการ
16 ก.ค. 64 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้
225น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกชํารุดห้อง4-302/116 ก.ค. 2564 13:41 น.ยกเลิกรายการ
16 ก.ค. 64 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้
226น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกชํารุดห้อง4-302/116 ก.ค. 2564 13:41 น.ยกเลิกรายการ
16 ก.ค. 64 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้
227น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกชํารุดห้อง4-302/116 ก.ค. 2564 13:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
228น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝักบัวไหลไม่หยุดห้อง4-314/116 ก.ค. 2564 13:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
229น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3ระบบน้ำภายในตึกไม่ไหล(ช่างมาตรวจสอบแล้วคะ)16 ก.ค. 2564 10:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
230น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านกาแฟ ที่สวนบัวทางร้านแจ้งมาว่าน้ำไม่ไหล 3 วันแล้วค่ะ รบกวนเข้าไปดูให้หน่อยนะคะ ติดต่อพนักงานร้าน 0935261416 ข้าวฟ่าง 15 ก.ค. 2564 11:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/สมพร ต่อตรง3/4 นิ้ว 4 ตัว ต่อตรง 1/2 นิ้ว 2 ตัว ท่อ PVC 3/4 นิ้ว 2 เส้น ท่อ PVC 1/2 นิ้ว 1 เส้น
231แม่บ้านอาคาร 77-203/3ห้องที่5ชักโครกตัน15 ก.ค. 2564 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 64 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
232น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อนํ้าทิ้งอ่างล้างหน้าแตกห้อง4-102/114 ก.ค. 2564 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สะดืออ่างล้างหน้า Hang 1 ชุด
233น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หัวฉีดชำระชำรุดแตกห้อง40514 ก.ค. 2564 13:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
234แม่บ้านอาคาร 77-201/3โถปัสสาวะกดน้ำใหลไม่สะดวกจนชำระล้างไม่หมดจดทำให้มีกลิ่น14 ก.ค. 2564 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
235น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติท่อประปา ข้ามถนนบริเวณ จุดตรวจ รปภ.ทางเข้าอุทยานแตก 14 ก.ค. 2564 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 64 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/สมพร/เจริญ/อำพล
236น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139ชักโครกน้ำไหลไม่หยุด13 ก.ค. 2564 16:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ค. 64 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
237น.ส.ชญานุช สุตะโคตร17-116ท่อน้ำตรงอ่างล้างมือในห้องน้ำ รั่ว เบื้องต้นได้ปิดวาวน้ำแล้ว รบกวนช่วยมาซ่อมให้หน่อยค่ะ13 ก.ค. 2564 14:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 64 13:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
238น.ส.สุพรรณิการ์ สุภพล17-101ก๊อกน้ำอ่างล้างจานชำรุดหลุดออกมา13 ก.ค. 2564 13:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
239แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21อ่างล้างมือน้ำไม่ไหลชั้น 2 ห้อง 21-21413 ก.ค. 2564 11:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
240น.ส.เจนจิรา ทองแกม โรงเรือนโรคพืช ฟาร์มพืชน้ำไม่ไหลลงถังกรองน้ำเหมือนมีอะไรอุดท่อเหมือนท่อตัน 13 ก.ค. 2564 11:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ค. 64 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
241นางพรธิดา เสนไสย17-304ท่อใต้อ่างล้างจานรั่วซึม 12 ก.ค. 2564 17:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ค. 64 14:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายนำ้ดี 1 เส้น ซิลีโคลนใส 1 หลอด พิทักษ์/คิมหันต์
242นางพรธิดา เสนไสย17-304ฐานชักโครกชำรุด ทำให้มีน้ำซึมต้องการให้ยาปูนใหม่ค่ะ 12 ก.ค. 2564 17:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 64 13:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
243น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-129หัวฉีดชำระชำรุด12 ก.ค. 2564 10:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
244แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19หัวฉีดสายชำระแตก ห้อง 19-128/212 ก.ค. 2564 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันค์
245นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้งอ่างล้างจานอุดตันทอละบายนํ้ารั้วห้อง4-10809 ก.ค. 2564 17:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันค์
246น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อใต้อ่างล้างหน้าชํารุด1อันห้อง4-102/1วันที่8.ก.ค.256408 ก.ค. 2564 15:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ค. 64 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด
247น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สต๊อบวาล์วฝักบัวชำรุุดหลุดห้อง101น้ำไหลตลอด08 ก.ค. 2564 14:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันค์
248แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่ฝาชักโครกน็อตหลุด ห้องน้ำหญิง08 ก.ค. 2564 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
249แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14หัวฉีดห้องน้ำชายห้องใหญ่ 1 หัว ห้องที่ 20 ห้องน้ำหญิงอ่างล้างมือชำรุด 1 ห้องน้ำหญิงหลังเวทีหัวฉีดชำรุด 1 หัว08 ก.ค. 2564 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ค. 64 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
250นายสมชาย เบ้าทอง17-204น้ำจากก๊อกไหลไม่แรง และมีน้ำรั่วจากท่อใต้อ่างล้างหน้าในห้องน้ำ08 ก.ค. 2564 08:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สะดืออ่างแฮงค์ 1 ชุด
251แม่บ้านอาคาร 8อ8/2ห้องน้ำอาจารย์หญิงชักโครกน้ำไหลไม่หยุด08 ก.ค. 2564 08:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
252น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกอ่างล้างหน้าชำรุดห้อง41007 ก.ค. 2564 16:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ค. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
253แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 3 ห้อง2-310,2-311ประตูห้องน้ำผุ 2-310 พื้นกระเบื้องห้องน้ำแตก2-31107 ก.ค. 2564 11:35 น.รับเรื่อง
23 ก.ค. 64 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
254น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มชั้น1และชั้น3น้ำไม่ไหล07 ก.ค. 2564 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันค์
255แม่บ้านอาคาร 77-202/3กอ๊กน้ำอ่างล้างมือชำรุด05 ก.ค. 2564 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ค. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
256น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์หน้า อ.17ท่อส่งน้ำประปาหน้าอาคาร 17 ชำรุด รั่วซึ่ม05 ก.ค. 2564 14:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 15:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, จีโบร์ว6นิ้ว 2 ชุด/จีโบร์ว4นิ้ว 2 ชุด/ท่อ6นิ้ว 1 เส้น/ท่อ4นิ้ว 1 เส้น
257น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มชั้น4น้ำไม่ไหล05 ก.ค. 2564 11:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันค์
258น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4-110อ่างล้างจานอุดตัน05 ก.ค. 2564 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ท่อพีวีซี 4นิ้ว8.5 1 เส้น/ งอ90 ํ 4นิ้ว(บาง) 1 ตัว
259แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21อ่างล้างมือท่อน้ำรั่วห้อง 21-315 05 ก.ค. 2564 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันค์
260นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้งช่อมอ่างล้างจานอุดตันห้อง4-11002 ก.ค. 2564 16:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ค. 64 14:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, งอ 90 4 นิ้ว 1 ตัว ท่อ PVC 4 นิ้ว 8.5 1 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์
261น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกตู้น้ำดื่มหักชั้น302 ก.ค. 2564 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
262นายยุทธพล บุญกอบอาคาร 7 ชั้น 4 ห้องนำ้อาจารย์ชายฝั่งอาคาร 8ชักโครกมีนำ้ไหลตลอดเวลา01 ก.ค. 2564 11:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกสูบซักโครก คอตโต้ 1 ชุด
263น.ส.เจนจิรา ทองแกมฟาร์มพืชท่อน้ำประปาแตก01 ก.ค. 2564 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
264นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 6รางเหล็กประตูชำรุด01 ก.ค. 2564 08:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 12:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
265แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9โถฉี่ยังไม่ซ่อมห้องสมุด 30 มิ.ย. 2564 09:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ค. 64 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดโถปัสสาวะ 1 ชุด C-313 พิทักษ์/คิทมหันต์
266น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มชั้น2น้ำไหลซึมตลอด30 มิ.ย. 2564 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายยางRO 2 เมตร พิทักษ์/คิมหันต์
267แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น1ห้อง2-106มีน้ำหยดลงมาจากท่อตรงฟ่าเพดาน29 มิ.ย. 2564 09:38 น.รับเรื่อง
29 มิ.ย. 64 12:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
268แม่บ้านอาคาร 77-305/2ก๊อกน้ำอ่างล้างชามชำรุดปิดใด้ไม่สนิท28 มิ.ย. 2564 15:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกล้างจาน(เคาน์เตอร์) 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์
269แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น1ห้อง2-210ปูนยาแนวตรงชักโครกหลุดร่อน 28 มิ.ย. 2564 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มิ.ย. 64 15:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
270แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น1ห้อง2-114มีน้ำซึมตรงท่อใต้อ่างล้างมือ28 มิ.ย. 2564 09:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
271น.ส.สุพรรณิการ์ สุภพล17-101ชักโครกกดแล้วน้ำไม่ลง27 มิ.ย. 2564 12:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มิ.ย. 64 15:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
272อาจารย์อภิรดี วังคะฮาตอาคาร3เคยแจ้งซ่อมเมื่อ 25พค64 ทางสำนักงานแจ้งว่ามีช่าง แต่ตอนนั้นไม่สะดวกมาดูค่ะ หลังจากนั้นยังไม่ได้รับการติดต่อมาอีกเลย เบื้องต้นซื้อที่ละลายท่อมาใส่แล้ว ยังไม่ดีขึ้น จึงขอแจ้งมาอีกครั้งค่ะ 27 มิ.ย. 2564 10:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มิ.ย. 64 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สะดือล้างหน้า แฮงค์ 1 ชุด
273แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10น้ำรั่วออกจากฝาผนังอ่างล้างมือ23 มิ.ย. 2564 14:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 64 15:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
274นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องน้ำชายและหญิงชั้น3ชาย/1.น้ำในชักโครกไหนไม่หยุด2.น้ำฃึมใต้ถังพักน้ำ /หญิง1.ที่เสียบรึเก็บสายชำระหักแตก23 มิ.ย. 2564 13:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 12:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
275แม่บ้านอาคาร 8อ-8/2ห้องน้ำนิสิตหญิงที่รองนั่งชักโครกชำรุดสองห้องค่ะ23 มิ.ย. 2564 10:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่ง 2 ชุด
276นายยุทธพล บุญกอบอาคาร 10ก๊อกนำ้อ่างล้างมือในห้องโถง 2 อัน23 มิ.ย. 2564 10:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 12:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
277แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ฝาส่งท่อระบายน้ำชำรุด ด้านหน้าอาคาร 23 มิ.ย. 2564 08:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 12:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
278อาจารย์ชุลีพร ชำนาญต้า17-203น้ำรั่วใต้อ่างล่างจาน22 มิ.ย. 2564 14:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกล้างจาน เคาน์เตอร์ 1 ตัว พิทักษ์
279แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ชักโครกน้ำไหลไม่หยุด ห้องน้ำชาย22 มิ.ย. 2564 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รอจัดซื้อจ้าง
280น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องน้ำหญิงหน้าห้องออกกำลังกายชักโครกห้องน้ำหอหญิง หน้าห้องออกกำลังการ ชำรุด น้ำไหลไม่หยุด21 มิ.ย. 2564 16:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
281น.ส.จารุณี ฤทธิดี17-416กำจัดปลวกตรงบัว ฝาผนังห้อง (อาจต้องได้งัดบัว) 21 มิ.ย. 2564 10:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
282อาจารย์ภควรรณพร พิศุทธิสุวรรณห้อง3-224 อาคารที่พักบุคลากร1ยาแนวตรงโถสุขภัณฑ์ในห้องน้ำและตรงอ่างล้างจานในห้องครัวหลุดเกือบหมด ทำให้เกิดการรั่วซึม21 มิ.ย. 2564 00:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 64 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ปูนยาแนว 2 ถุง
283น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16สายที่ฉีดชำระในห้องน้ำชายน้ำไหลไม่หยุด20 มิ.ย. 2564 17:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 มิ.ย. 64 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
284น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4 ห้องน้ำฝั่งห้อง 403วาล์ว เปิด-ปิด ฝักบัวห้องน้ำฝั่งห้อง 403 ชำรุด 18 มิ.ย. 2564 16:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
285น.ส.สุพรรณิการ์ สุภพล17-101ท่อน้ำทิ้งชำรุด18 มิ.ย. 2564 15:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 มิ.ย. 64 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด ยาแนวขาว 1 ถุง
286น.ส.สุพรรณิการ์ สุภพล17-101น้ำสายชำระและก๊อกอ่างล้างหน้าน้ำไหล่ไม่แรง18 มิ.ย. 2564 14:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
287น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. อาคาร 17ก๊อกน้ำอ่างล้างมือเด็กชำรุด 18 มิ.ย. 2564 13:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 มิ.ย. 64 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนก๊อก 1 ตัว สายนำ้ดี 1 ตัว คิมหันต์
288น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. อาคาร 17ที่รองนั่งโถชักโคกเด็กชำรุด 3 ตัว 17 มิ.ย. 2564 16:48 น.กำลังดำเนินการ
18 มิ.ย. 64 15:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, จัดซื้อวัสดุสุขภัณฑ์ตามขั้นตอน คิมหันต์
289แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21อ่างล้างจานห้องอาหารชั้น 4 ท่อน้ำทิ้งไม่ไหลมีกลิ่นเหม็น17 มิ.ย. 2564 15:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 15:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
290น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะรั่วซึมห้อง4-108/117 มิ.ย. 2564 14:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันค์
291แม่บ้านอาคาร 77-303/2หอ้งที่1เวลากดชักโครกมีน้ำใหลรั่วออกจากปุ่มกด17 มิ.ย. 2564 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 10:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
292น.ส.วนารัตน์ นาติโนห้องแลปจุลชีววิทยา ฟาร์มพืชท่อน้ำรั่วน้ำซึมออกมาจากซิ้ง ท่อระบายน้ำตัน รบกวนมาซ่อมวันนี้นะคะ ด่วนๆๆๆค่ะ16 มิ.ย. 2564 14:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 64 15:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
293น.ส.วนารัตน์ นาติโนห้องแลปจุลชีววิทยา ฟาร์มพืชท่อน้ำแตก น้ำรั่วทั่วห้องเลยค่ะ รบกวนมาซ่อมด่วนๆๆนะคะ ขอบคุณมากค่ะ16 มิ.ย. 2564 14:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 64 15:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
294แม่บ้านอาคาร 77-303/2หอ้งที่1น้ำซึมออกจากฐานชักโครกเวลากดใช้งาน14 มิ.ย. 2564 15:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปูนขาว 1 ถัง คิมหันต์
295น.ส.ชวพร โพธิ์เมืองห้องน้ำหญิงชั้น 4 อาคาร 20 คณะสาธารณสุขศาสตร์อ่างล้างหน้าชำรุด ท่อระบายน้ำชำรุด10 มิ.ย. 2564 15:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด ปูนขาว 1 ถัง คิมหันต์
296น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง41310 มิ.ย. 2564 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 14:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์/พิทักษ์
297น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หัวฉีดชำระแตกห้อง40210 มิ.ย. 2564 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายฉีดชำระ 1 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์
298น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16-109สายยางอ่างล้างมือรั่วน้ำซึมตลอด10 มิ.ย. 2564 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รอซื้อจ้างวัสดุ
299แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1อ่างล้างมือรั่วห้องน้ำชาย08 มิ.ย. 2564 13:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1ชุด ปูนขาว 1ถัง คิมหันต์
300น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มชั้น2น้ำไหลซึมตลอด08 มิ.ย. 2564 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 08:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
301แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9อ่างล้างมือห้องน้ำเดี่ยว รั่ว ฝาชักโครกชำรุด ห้องน้ำชายฝั่งห้องระพี ชั้น 207 มิ.ย. 2564 15:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กาวยาแนว 1 ถุง ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด คิมหันต์
302น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง413ห้อง41807 มิ.ย. 2564 14:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 14:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
303น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฐานชักโครกชำรุดห้อง41607 มิ.ย. 2564 13:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ค. 64 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
304น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฐานชักโครกชำรุดห้อง30307 มิ.ย. 2564 13:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ค. 64 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
305น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-327อ่างล้างจานชำรุด07 มิ.ย. 2564 10:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 64 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
306นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5ท่อน้ำไนสวนแต่กแจ้งช้อมด่วน04 มิ.ย. 2564 15:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ ข้อต่อPE 2 1/2 นิ้ว 2 ตัว
307น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-130ท่อระบายน้ำระเบียงนอกอุดตัน มีน้ำเสียดันขึ้นมาจากท่อ04 มิ.ย. 2564 14:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ส.ค. 64 13:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์//สมโภช
308น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-3381.สะดืออ่างล้างจานห้องครัวชำรุด 2.สะดืออ่างล้างหนน้าชำรุด 3.ท่อระบายน้ำใต้อ่างล้างจานชำรุด 4.ท่อระบายน้ำใต้อ่างล้างจานชำรุด 5.หัวและสายฉีดชำระชำรุด04 มิ.ย. 2564 14:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 08:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สะดืออ่างล้างจาน 1 ชุด สะดือล่างล้างจาน 1 ชุด ชุดท่อนำ้ทิ้ง 2 ชุด ยาแนวขาว 1 ถุง คิมหันต์
309น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าหลังห้องชํารุดห้อง4-20804 มิ.ย. 2564 11:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 08:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน ผนัง 1 ชุด
310แม่บ้านอาคาร 8-อ-8/2ห้องพักอาจารย์เปิดไม่ได้ลูกบิดเสียเปิดไม่ออกแจ้งด่วนค่ะ04 มิ.ย. 2564 08:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
311แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2อ่างล้างมือน้ำไม่ไหลห้อง 2-11702 มิ.ย. 2564 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 64 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
312น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ท่อน้ำแตกบริเวณหลังห้องซักล้าง01 มิ.ย. 2564 14:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ค. 64 12:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ต่อตรง3/4นิ้ว 2 ตัว/งอ90 ํ3/4นิ้ว 1ตัว
313น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าชํารุดห้อง4-414/1วันที่.1.มิ.ย.256401 มิ.ย. 2564 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกอ่างล้างหน้า 3 ตัว สายนำ้ดี 3 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์
314น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4มีนํ้าซึมออกมาตรงกําแพงข้างบรรไดชั้น401 มิ.ย. 2564 10:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 08:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
315น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกกดไม่ลงห้อง4-420/101 มิ.ย. 2564 10:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 64 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกสูบฟลัสวาล์ 1ชุด
316น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าหมุนรอบห้อง4-408/1จํานวน1อัน01 มิ.ย. 2564 10:05 น.ยกเลิกรายการ
07 มิ.ย. 64 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้
317น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าหมุนรอบห้อง4-408/1จํานวน1อัน01 มิ.ย. 2564 10:05 น.ยกเลิกรายการ
01 มิ.ย. 64 14:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้
318น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าหมุนรอบห้อง4-408/1จํานวน1อัน01 มิ.ย. 2564 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 08:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
319น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าห้อง4-106ใหลไม่แรง(ห้องครัว)31 พ.ค. 2564 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 08:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
320แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ท่อน้ำตัน อ่างล้างมือนำ้ไม่ไหลอ่างกลางไหล แต่ค่อย31 พ.ค. 2564 13:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 64 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชั้น 3 ห้องนำ้หญิง ฝั่งอาคาร 7 พิทักษ์/คิมหันต์
321นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5หัวชักโคกน้ำไหลไม่หยุดแจ้งช้อมด่านห้อง102/131 พ.ค. 2564 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 64 14:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
322น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สายต่อน้ำเข้าตู้น้ำดื่มชั้น2แตก31 พ.ค. 2564 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 64 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
323แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างมือแตก ชั้น 4 ฝั่ง ส.ศ28 พ.ค. 2564 08:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 08:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หิมหันต์
324แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21อ่างน้ำชำรุดห้อง 21- 205ห้องน้ำชาย27 พ.ค. 2564 11:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 64 14:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
325นายชัยวัฒน์ ศิระวัฒนานนท์อาคาร 17-218ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้ารั่ว เนื่องจากอุปกรณ์ชำรุดและเป็นสนิม25 พ.ค. 2564 20:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด ยาแนว 1 ถุง คิมหันต์
326อาจารย์อภิรดี วังคะฮาตอาคาร3ท่ออ่างล้างหน้าตัน25 พ.ค. 2564 01:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มิ.ย. 64 15:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ 3-314
327น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าห้องครัวชํารุดห้อง4-417และ4-418และ4-42024 พ.ค. 2564 14:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 พ.ค. 64 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล่างจาน ผนัง 3 ชุด
328นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้งช้อมก๊อกนํ้าชำรุดห้อง4-424และห้อง4-412ก๊อกนํ้าไหลไม่แลง21 พ.ค. 2564 16:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 64 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/อำพล ก๊อกล้างจาน (ผนัง)
329นายณัฐพงษ์ คำเลิศอ.17ระบบน้ำภายในอาคารไหลเบา ชั้น 4 ห้อง 17-403 น้ำขุ่น และไหลเบา21 พ.ค. 2564 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มีท่อแตกด้านบนอาคาร รอจัดซื้อจ้าง
330แม่บ้านอาคาร 66-102ท่อนํ้าอ่างแตก21 พ.ค. 2564 13:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 พ.ค. 64 14:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
331น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าห้องครัวชํารุดห้อง4-108วันที่.20.พ.ค.256420 พ.ค. 2564 15:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 64 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/อำพล ก๊อกอ่างล้างจานผนัง 1 ชุด
332แม่บ้านอาคาร 66-102ท่อนํ้าอ่างล้างมือแตกซ่อมด่วน20 พ.ค. 2564 12:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 64 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ประตูนำ้ พีวีซี 1/2 นิ้ว 1 ตัว เกลียวนอก 1/2 1 ตัว
333น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฟักบัวห้องอาบน้ำชำรุดห้อง11619 พ.ค. 2564 13:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 64 14:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
334น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อระบายนํ้าไต้อ่างล้างจานรั่วและท่อระบายนํ้าห้องคัรวตันห้อง4-108วันที่.19.พ.ค.256419 พ.ค. 2564 13:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 08:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
335น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่กดชักโครกชำรุดห้อง21919 พ.ค. 2564 13:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 14:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ที่กดซักโครก 1 ตัว กดกลาง 1 ตัว คิมหันต์/พิทักษ์
336น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฐานชักโครกชำรุดห้อง20319 พ.ค. 2564 13:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 14:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปูนขาว ยาแนว 1 ถุง คิมหันต์
337น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ท่อใต้อ่างล้างหน้ารั่วซึมห้อง303ห้อง31219 พ.ค. 2564 13:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ทิ้งอ่างล้างหน้า แบบโค้ง 2 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
338น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หัวฉีดชำระแตกห้อง30219 พ.ค. 2564 13:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 64 14:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, /คิมหันต์ สายฉีด 1 ชุด
339น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่เสียบสายฉีดชำระหักห้อง120ห้อง210ห้อง41919 พ.ค. 2564 13:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 14:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ที่เสียบสายฉีด 3 ตัว คิมหันต์/พิทักษ์
340น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกอ่างล้างหน้าชำรุดห้อง301ห้อง304ห้อง307ห้อง403ห้อง41019 พ.ค. 2564 13:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 14:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์/พิทักษ์
341น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกอ่างล้างหน้าชำรุดห้อง103ห้อง207ห้อง214ห้อง21919 พ.ค. 2564 12:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
342น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16 ยังคงมีน้ำซึมจากจุดเดิมคือหลังถังรองน้หลังจากปล่อยน้ำแล้วแก้ไขจุกหมุนไม่ อาการดังกล่าวไม่ดีขึ้นน้ำยังซึมไหลออกเพิ่มมากขึ้น รีบมาหน่อยนะคะพี่น้ำยังไหลเรื่อยๆ19 พ.ค. 2564 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ค. 64 12:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
343แม่บ้านอาคาร 77-203/3กอ๊กน้ำ น้ำไม่ใหล18 พ.ค. 2564 15:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 พ.ค. 64 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
344น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4มีนํ้าซึมออกมาตรงผนัง ทางเดินชั้น2ตรงห้ องครัวห้อง4-22318 พ.ค. 2564 13:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 64 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
345น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติอ่างล้างจานห้อง 103 อารารวิจัยและพัฒนา อุดตัน 18 พ.ค. 2564 13:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 64 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
346น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติโถฉี่ห้องน้ำชาย อาคารวิจัยและพัฒนา ชำรุด 18 พ.ค. 2564 13:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 64 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ดิมหันต์
347น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาล์วฝักบัวปิดไม่อยู่ห้อง4-220/1วันที่18.พ.ค.256418 พ.ค. 2564 13:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 64 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
348น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16มีนำ้ซึมจากท่อน้ำประปาบริเวณหลังห้องซักล้าง18 พ.ค. 2564 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 64 08:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
349แม่บ้านอาคาร 77-104/3กอ๊กน้ำอ่างล้างมือตัวที่1น้ำใหลไม่สะดวก กอ๊กน้ำอ่างลา้งมีอตัวที่2ปิดไม่อยู่น้ำใหลตลอด18 พ.ค. 2564 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 64 08:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว
350แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21อ่างล้างมือน้ำไม่ไหลชั้น 3 ห้อง 21-315/118 พ.ค. 2564 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 12:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
351แม่บ้านอาคาร 66-202อ่างตัน17 พ.ค. 2564 15:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 64 08:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
352แม่บ้านอาคาร 66-102/2ปั้มนํ้าชํารุดนํ้าไม่ไหล17 พ.ค. 2564 15:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ค. 64 16:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
353นายศรายุทธ วงค์กวานกลม17-103ชักโครงกดไม่ลง หรือลงก็ค่อยข้างช้า และมีการกระเด็นของน้ำในชักโครกในกรณีที่ห้องอื่นมีการกดชักโครก มักเป็นในช่วงที่ฝนตก โดยเฉพาะหน้าฝน อาจเนื่องจากมีน้ำซึมเข้าระบบบ่อเกลอะ ททำให้บ่เต็มและชั้น 1 จะกดชักโครงลงช้า หรือไม่ลง เป็นมาตลอดทั้งปี ควรแก้ไข14 พ.ค. 2564 13:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มิ.ย. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
354น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ที่กดชักโครกหลังห้องน้ำผู้พิการมาซ่อมได้ 1 วัน ไม่สามรถใช้งานได้มีน้ำไหลตลอด14 พ.ค. 2564 12:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 64 08:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
355แม่บ้านอาคาร 66-102/2ปั้มนํ้าชํารุดนํ้าไม่ไหล14 พ.ค. 2564 11:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ค. 64 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
356นางวราภรณ์ กระต่ายทองอ.1ห้องน้ำหญิงชั้น2น้ำรั่วฃึมถังพักน้ำชักโครกแรงมากรบกวนช่างมาดูให้ด่วนนะค่ะ14 พ.ค. 2564 10:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 64 08:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
357น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-221อ่างล้างจาน น้ำไหลเบา13 พ.ค. 2564 10:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 พ.ค. 64 16:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
358แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12อ่างล้างมือตัน ห้องน้ำหญิงโซนกลางและห้องน้ำชายมุสลิม13 พ.ค. 2564 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 พ.ค. 64 16:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
359น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีอ สถานพยาบาล อ.16 ห้องซักฟอกต่อน้ำประปา เข้าเครื่องซักผ้า12 พ.ค. 2564 11:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 พ.ค. 64 16:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เกลียวนอก 3/4 นิ้ว 2 ตัว สามทาง 3/4 นิ้ว 1 ตัว งอ90 3/4 นิ้ว 1 ตัว ก้ามปู 3/4 นิ้ว 2 ตัว สามทาง 2 นิ้ว * 1 1/2 นิ้ว 1ตัว งอ 90 1 1/2 นิ้ว 1 ตัว
360แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ท่อประปาหักห้องสมุด 24 ชั่วโมง12 พ.ค. 2564 10:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ค. 64 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
361น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ที่กดชักโครกห้องน้ำผู้พิการเสีย11 พ.ค. 2564 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ค. 64 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
362น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16มีน้ำรั่วจากฝ้าห้องน้ำผู้พิการที่มาจากห้องน้ำชั้นบน11 พ.ค. 2564 10:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ค. 64 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
363แม่บ้านอาคาร 77-103/3หอ้งที่1ฐานชักโครกเคลื่อนขยับไป-มา11 พ.ค. 2564 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 พ.ค. 64 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
364นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องน้ำชาายชั้น4อ.1หัวฉีดน้ำชักโครกแตกชำรุด111 พ.ค. 2564 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ค. 64 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
365น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าชํารุดห้อง4-223วันที่7พ.ค.256407 พ.ค. 2564 15:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 64 08:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างจาน ผนัง 1 ชุด
366แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ที่พักน้ำชักโครกน้ำไหลไม่หยุด ชั้น 1 07 พ.ค. 2564 11:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ค. 64 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
367นางเสริม คาอำกวยอาคาร 5สต็อวาสผักบัวชำรุดห้อง121\1..ห้อง316.ก็อนน้ำห้องครัวชำรุด06 พ.ค. 2564 14:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ค. 64 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เทปเกลียว 1 ม้วน สต๊อปวาล์ว Hang 1 ตัว
368แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ท่อน้ำตันห้อง 21-31506 พ.ค. 2564 08:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
369นายสมชาย เบ้าทอง17-204น้ำหยดตรงท่อใต้อ่างล้างจาน + ชั้นเก็บของใต้อ่างล้างจานเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ 05 พ.ค. 2564 13:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มิ.ย. 64 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
370นายสมชาย เบ้าทอง17-204ก๊อกน้ำอ่างล้างจานปิดไม่สนิท น้ำหยดตลอด 05 พ.ค. 2564 13:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
371น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-409อ่างล้างหน้าอุดตัน05 พ.ค. 2564 11:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
372นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5ก็อนอ่างล้างจานชำรุอห้องครัว..ห้อง31205 พ.ค. 2564 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจานเคาเตอร์ 1 ชุด
373น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าชํารุดห้อง4-11605 พ.ค. 2564 08:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน เคาเตอร์ 1 ชุด
374นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 14หน้าต่างห้องภาควิชาอุสาหกรรมบริการ(ศว.)ชำรุด(ตัวล๊อคบานหน้าต่าง2บาน)05 พ.ค. 2564 08:04 น.รับเรื่อง
23 ก.ค. 64 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
375นางเสริม คาอำกวยอาคาร 5ก็อกน้ำ(ห้องครัว)ชำรุจ ห้อง 31903 พ.ค. 2564 13:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน เคาเตอร์ 1 ชุด
376น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าห้องครัวชํารุดห้อง4-123.วันที่.30.เม.ย.256430 เม.ย. 2564 16:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 16:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ประตุนำ้ทองเหลือง 3/4 นิ้ว 1 ตัว เทปพันเกลียว 1 ม้วน
377แม่บ้านอาคาร 8อ_8/2ห้องน้ำอาคาร8/2 น้ำไหลไม่แรงทุกห้อง30 เม.ย. 2564 14:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 14:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
378นางวราภรณ์ กระต่ายทองอ.1ห้องน้ำหญิงชั้น2ก๊อกหัวฉีดแตกน้ำรั่วฃึม 30 เม.ย. 2564 13:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 16:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
379นางวราภรณ์ กระต่ายทองอาคาร1ห้องน้ำหญิงชั้น1/ห้องนัำชายชั้น1ก๊อกหัวฉีดแตกหักชำรุด/โถปัสวะแตกร้าวนัำรั่วฃึม30 เม.ย. 2564 13:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 16:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายชำระ 1 เส้น
380น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ชักโครกห้องน้ำชาย ฝั่ง รปภ. และ นิทรรศการ กดแล้วน้ำไม่ไหล 29 เม.ย. 2564 16:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 เม.ย. 64 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกสูบฟลัสวาล์วโถซักโครก COTTO 1 ชุด
381น.ส.กรรณิการ์ มณฑาห้อง 3-311ฝนตกหลังคารั่วลงมาฝ้า ทำให้น้ำหยดลงมาพื้นที่ห้อง29 เม.ย. 2564 15:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
382แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น1ห้อง2-115ข้อต่ออ่างล้างมือหลุด29 เม.ย. 2564 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 เม.ย. 64 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น
383นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5-ก็อกน้ำซิล้างจาน ห้อง 307 ชำรุจ 29 เม.ย. 2564 13:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 เม.ย. 64 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างจาน (ผนัง) 1ชุด
384น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำไหลซึมออกจากห้องชาร์ปจากชั้น4ลงมาถึงชั้น1หน้าห้อง11728 เม.ย. 2564 11:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 64 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
385น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-204 ซิ่งล้างจานชำรุด 28 เม.ย. 2564 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 เม.ย. 64 14:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
386อาจารย์มยูรกาญจน์ เดชกุญชร3-238/1ด้านหลังห้องไม่มีท่อระบายน้ำทิ้งคะ เนื่องจากต้องการต่อท่อน้ำทิ้งของเครื่องซักผ้าค่ะ 27 เม.ย. 2564 17:05 น.รับเรื่อง
28 เม.ย. 64 12:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
387น.ส.อารยา แสงพรหม17-418สายฉีดน้ำชำรุด 27 เม.ย. 2564 14:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 เม.ย. 64 16:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เปลี่ยนหัวฉีด 1 อัน
388แม่บ้านอาคาร 66-104 เปี่ลยนก๊อกนํ้าอ่างล้างมือห้องนํ้าหญิง27 เม.ย. 2564 09:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 64 16:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น
389แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20สายฉีดชำรุด ห้องน้ำชาย ชั้น 4 27 เม.ย. 2564 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 64 16:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
390น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถส้วมนํ้าซึมมากที่พื้นห้อง4-108/1วันที่27.เม.ย.256427 เม.ย. 2564 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
391นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนครอาคาร 21 ฝาท่อระบายน้ำแตก ถนนข้างอาคาร 21 26 เม.ย. 2564 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มิ.ย. 64 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
392แม่บ้านอาคาร 66-104/1 6-104/2โถปัสสาวะนํ้าไหลไม่หยุด ชักโครกห้องนํ้าหญิงชํารุด26 เม.ย. 2564 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 64 16:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ลูกสูบฟลัชวาล์วโถซักโครก 1 ตัว ลูกฯ๊อคหม้อนำ้โถชักโครก 1 ชุด
393นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ปั๊มน้ำฝั่งอาคาร3 ตัวที่ติดฝาพนังเครื่องทำงานแต่น้ำไม่ดูดขึ้น26 เม.ย. 2564 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 64 13:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
394น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาล์วก๊อกนํ้าห้องครัวชํารุด2ห้องห้อง4-219และ4-218วันที่23.เม.ย.256423 เม.ย. 2564 11:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 64 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ก๊อกอ่างล้างจาน (ผนัง) 2 ชุด
395น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องครัวโรงงแรมก๊อกน้ำชำรุด23 เม.ย. 2564 11:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 64 13:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ก๊อกอ่างล้างจาน (ผนัง) 1 ชุด
396แม่บ้านอาคาร 77-202/1ชักโครกกดน้ำใหลไม่สะดวก23 เม.ย. 2564 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 64 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
397แม่บ้านอาคาร 77-101/3น้ำรั่วจากแกนสแตนเลส23 เม.ย. 2564 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 64 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
398นางวราภรณ์ กระต่ายทองรอบนอกอาคารหลังห้องบุคคลอ.1ท่อปะปาแตก22 เม.ย. 2564 13:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ต่อตรง 3/4 นิ้ว 1 ตัว
399แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9โถฉี่มีน้ำหยดด้านหน้าห้องสมุด21 เม.ย. 2564 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องจัดซ้ื้อวัสดุ
400นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ก๊อกอ่างล้างจานห้อง105ชำรุด น้ำไหลไม่หยุด20 เม.ย. 2564 12:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ก็อกอ่างล้างจาน ผนัง 1 ชุด
401แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หัวฉีดชำรุด น้ำไม่ขึ้นชักโครก ห้องน้ำหญิง 20-105 ห้องน้ำชาย 20-106 20 เม.ย. 2564 09:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
402น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-238น้ำหยดใต้อ่างล้างหน้าห้องน้ำ19 เม.ย. 2564 16:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
403น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-238ก๊อกน้ำห้องครัวชำรุด19 เม.ย. 2564 16:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
404นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 6เสาหลักกันโค้งหัก 1 ต้น19 เม.ย. 2564 08:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
405อาจารย์สุนทรี โอรัตนสถาพร3-343/1ก๊อกน้ำ 3 ทางต่อชักโครกหลุดจากท่อ (ช่างมาซ่อมเรียบร้อยแล้วค่ะ โทรแจ้งซ่อมค่ะ)16 เม.ย. 2564 14:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 64 16:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
406น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-304ข้อต่ออ่างล้างหน้ารั่ว16 เม.ย. 2564 13:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ สะดืออ่างล้างหน้า Hang 1 ตัว
407นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5ท่อเครืองปัมน้ำรั้วเป็นท่อใหญกรุณามาช้อมให้หน่อยค่ะด่วนค่ะ16 เม.ย. 2564 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 เม.ย. 64 16:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
408น.ส.สลิลดา มิระสิงห์หอพักหญิงนนทรีเคลียร์รังผึ้งหน้าหอ บริเวณทางขึ้นหอ 15 เม.ย. 2564 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 12:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
409น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10รบกวนช่วยซ่อมสะดืออ่างที่ล้างช้อน ให้แม่บ้านอาคาร 10 หน่อยนะคะ 09 เม.ย. 2564 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
410แม่บ้านอาคาร 77-202/1ชักโครกกดน้ำใหลไม่สะดวก(ทั้ง3โถ)09 เม.ย. 2564 09:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 64 15:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
411แม่บ้านอาคาร 8อ8/2มือจับประตูหน้าต่างห้องโถงหัก_1_บานแจ้งมาทำให้วันนื้เพราะว่าต้องหยุดยาวแจังในระบบไปครั้งหนึ่งแล้ว09 เม.ย. 2564 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 เม.ย. 64 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มือจับบานกระทุ่ง 2 ชุด ปราโมท/เจริญ
412น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง3-310น้ำจากฝักบัวไหลช้า เครื่องทำน้ำอุ่นแทบไม่ทำงานค่ะ08 เม.ย. 2564 14:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 64 15:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
413น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-130และ133หัวและสายฉีดชำระชำรุด08 เม.ย. 2564 13:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 เม.ย. 64 14:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 2 ชุด
414นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องน้ำชายชั้น3น้ำยร่ัวใต้ฐานชักโครก08 เม.ย. 2564 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ปูนยาแนว 1 ถุง
415แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยห้องน้ำหญิงหลังป้อม ร ป ภ น้ำไหลไม่แรง08 เม.ย. 2564 08:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 64 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
416แม่บ้านฝ่าย อาคารฯลานพระพิรุณท่อประปาแตกข้างบันไดด้านหลัง08 เม.ย. 2564 08:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 64 16:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
417แม่บ้านอาคาร 77-104/3โถปัสสาวะน้ำใหลรินตลอดเวลา07 เม.ย. 2564 13:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 เม.ย. 64 14:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกสูบโถวักโครก COTTO 1 ชุด
418แม่บ้านอาคาร 77-104/3ห้องที่3,4ชักโครกน้ำใหลรินตลอดเวลา07 เม.ย. 2564 13:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 เม.ย. 64 14:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
419น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำไหลซึมออกจากห้องชาร์ปหน้าห้อง117และหน้าห้อง31707 เม.ย. 2564 11:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 64 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
420อาจารย์สุนทรี โอรัตนสถาพร3-343/1อ่างล้างจาน 1.ก๊อกน้ำหลวม 2. ท่อน้ำรั่ว 3. สายงวงช้างระบายน้ำเปื่อย 04 เม.ย. 2564 12:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 เม.ย. 64 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายท่อนำิทิ้ง (ท่อย่น) 1 เส้น เทปพันเกลียว 1 เส้น ประตูนำ้ทองเหลือง 3/4 นิ้ว 1 ตัว ก๊อกอ่างล้างจาน ผนัง 1 ชุด สต๊อปวาล์ว เขียว 1 ตัว พิทักษ์
421น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-130มีน้ำรั่วในห้องน้ำ02 เม.ย. 2564 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 64 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
422น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-234อ่างล้างหน้าชำรุด ซิงค์ล้างจานน้ำไหลช้า และหัวฉีดชำระน้ำไหลเบา01 เม.ย. 2564 15:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
423น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-237/1ยาแนวห้องน้ำชำรุด01 เม.ย. 2564 15:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
424น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-237/1ท่อระบายน้ำใต้ซิงค์ล้างจานชำรุด และก๊อกน้ำอ่างล้างจานชำรุด01 เม.ย. 2564 15:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ก๊อกอ่างล้างจาน ผนัง 1 ชุด
425แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หัวฉีดชำรุดห้อง 21-206 ชั้น 201 เม.ย. 2564 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 64 15:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
426นายจำนงค์ วงค์คำพระลานพระพิรุณมีนํ้ารั่วไหลบริเวณทางเข้าตู้เบรคเกอร์ไฟ01 เม.ย. 2564 09:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 เม.ย. 64 14:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ท่อPVC 3/4 นิ้ว 1 เส้น ต่อตรง 3/4 นิ้ว 1 แผ่น
427นายนิรันดร์ ทรงนิรันดร์3-235แผ่นพื้นบริเวณหน้าห้องน้ำชำรุด 31 มี.ค. 2564 16:42 น.รับเรื่อง
01 เม.ย. 64 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
428น.ส.ธัญญลักษ์ มังทะฟาร์มพืชวาล์วปิด เปิดน้ำชำรุด แปลงข้าวโพด 31 มี.ค. 2564 15:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ประตูนำ้ PVC 1 1/2 นิ้ว 2 ตัว เกลียวนอก PVC 1 1/2 นิ้ว 3 ตัว สามทาง PVC 1 1/2 นิ้ว 1 ตัว เทปพันเกลียว 1 ม้วน
429แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ห้องน้ำหญิงที่เกาะสายฉีดชำรุด 1 ห้อง น้ำรั่ว 1 ห้อง ห้องน้ำหญิงชักโครกตัน (ห้องสมุด 24 ชั่วโมง ) 31 มี.ค. 2564 15:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 64 15:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
430แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19อ่างล้างหน้าอุดตันห้อง 19-128/331 มี.ค. 2564 15:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
431แม่บ้านอาคาร 66-102/2ท่อปั้มนํ้าชํารุดนํ้าไหลไม่หยุด31 มี.ค. 2564 12:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประตูทองเหลือง พิทักษ์/คิมหันต์
432อาจารย์บุศราวรรณ ไชยะอาคาร 17 ห้อง 216เปลี่ยนก๊อกอ่างล้างจาน (มีก๊อกใหม่แล้วค่ะ)31 มี.ค. 2564 11:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
433แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ท่อน้ำทิ้งไต้อ่างล้างมือแตก31 มี.ค. 2564 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
434น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะนํ้าไหลไม่หยุดห้อง4-121/1วันที่.30.มี.ค.256430 มี.ค. 2564 09:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 64 16:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
435แม่บ้านอาคาร 77-203/3ห้องที่6หัวฉีดชำระชำรุดน้ำรั่ว29 มี.ค. 2564 14:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
436น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-107มีน้ำไหลซึ่มออกมาจากห้องน้ำ29 มี.ค. 2564 11:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 64 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
437นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร19โรงยิมใหญ่ฝาท่อระบายนํ้า29 มี.ค. 2564 08:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 12:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
438น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ลูกลอยถังนํ้าไต้ดินช๋ารุดฝั่งอาคารชุดวันที่.26.มี.ค.256426 มี.ค. 2564 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 เม.ย. 64 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
439นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องน้ำชายชั้น3อาคารบริหารโถปัสวะอุดตัน25 มี.ค. 2564 16:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ นำ้ยาขจัดสิ่งอุดตัน 1 ขวด เกร็ดโซดาไฟ 1 ถุง
440แม่บ้านอาคาร 77-104/3ห้องที่1หัวฉีดชำระน้ำรั่ว24 มี.ค. 2564 16:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 64 15:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
441น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.ท่อน้ำตรงระเบียงด้านหลังสวัสดิการแตก กรุณาช่วยดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพราะไม่มีที่เปิด ปิด ค่ะ 24 มี.ค. 2564 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มี.ค. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ต่อตรง 1/2 นิ้ว 1 ตัว
442น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาล์วชํารุดห้อง4-302/124 มี.ค. 2564 07:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
443น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดนํ้าไหลไม่หยุด1หัวห้อง4-302/1ที่เฉียบฝักบัวชํารุดห้อง4_302/124 มี.ค. 2564 07:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
444น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-112ระบบน้ำในห้องไหลเบา23 มี.ค. 2564 15:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มี.ค. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
445อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา19-126ห้อง 19-126 ฝนตกแล้วน้ำรั่วจากอัฒจรรย์เข้าห้องเรียนเต้นรำ23 มี.ค. 2564 15:05 น.รับเรื่อง
23 มี.ค. 64 15:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
446น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะซึม1หัวห้อง4-214/123 มี.ค. 2564 13:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
447น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะซึมห้อง4-402/1อ่างล้างหน้าตันห้อง4-402/1วันที่23.มี.ค.256423 มี.ค. 2564 13:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
448น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์ อาคาร4ซักโครกกดไม่ลงห้อง4-11223 มี.ค. 2564 13:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มี.ค. 64 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกสูบฟลัชวาล์วกะรัต 1ชุด
449นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5สต๊อวาปส.สายผัวชำรุดเปิดปิดไม่ได้.ห้อง302/1และห้อง121/122 มี.ค. 2564 14:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สต๊อปวาล์ว 1 ตัว พิทักษ์
450น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-107น้ำรั่วจากถังเก็บน้ำหลังชักโครก 19 มี.ค. 2564 15:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มี.ค. 64 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
451น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ที่กดชักโครกห้องน้ำชำรุด (ด้านหลังห้องนิทรรศการฯ ห้องคนชรา) 19 มี.ค. 2564 14:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มี.ค. 64 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
452น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ที่เสียบหัวฉีดชำระชำรุด 2 จุด (ห้องน้ำหญิงหลังร้านเกษตร อินทรีย์ และ ห้องน้ำหญิง ด้านหลังห้องนิทรรศการฯ 19 มี.ค. 2564 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มี.ค. 64 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
453น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-108ตัวพักหัวฉีดชำระชำรุด 19 มี.ค. 2564 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มี.ค. 64 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
454แม่บ้านอาคาร 77-201/2มีน้ำซึมออกมาจากฝ้าเพดานห้องน้ำและมีกลิ่นเหม็นคาดว่าท่อน้ำเสียจะแตกชำรุด 18 มี.ค. 2564 14:16 น.รับเรื่อง
18 มี.ค. 64 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
455นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ชักโครกห้อง115ไหลไม่หยุด18 มี.ค. 2564 08:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มี.ค. 64 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ลูกสูบฟลัชวาล์วโถชักโครก 1 ชุด
456อาจารย์ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ17-404ขอเปลี่ยนฝากซักโครกใหม่ เนื่องจากขนาดเล็กเกินขนาดไปสำหรับซักโครก 18 มี.ค. 2564 00:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มี.ค. 64 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
457น.ส.จารุณี ฤทธิดี17-416(อนุญาตให้แม่บ้านพาเข้าห้องได้เลยค่ะ) ท่อประปาขาด ตรงระเบียงหลังห้อง 17 มี.ค. 2564 18:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มี.ค. 64 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ต่อตรง PVC 1/2 นิ้ว 1 ตัว
458แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ก๊อกน้ำอ่างล้างมือด้านหลังห้องน้ำชายหักชั้น 117 มี.ค. 2564 15:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มี.ค. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ก๊อกอ่างล้างหน้า 1ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น
459น.ส.ชวพร โพธิ์เมืองห้องน้ำชั้น 4 อาคาร 20น้ำไหลค่อย ชักโครกกดไม่ลงค่ะ เป็นห้องน้ำสำหรับอาจารย์และบุคลากร รวมถึงแขกที่มายังคณะสาธารณสุขศาสตร์ แต่ห้องน้ำมักกดไม่ลง ทำให้ชักโครกสกปรก รบกวนหาทางแก้ไขให้ด้วยค่ะ16 มี.ค. 2564 10:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 64 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
460นายณัฐพงษ์ คำเลิศอ.3-243หัวฉ๊ดชำระชำรุด 15 มี.ค. 2564 15:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 64 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
461แม่บ้านอาคาร 8อ_8/2ที่จับบานประตูหน้าต่างห้องโถงหักหนึ่งบาน15 มี.ค. 2564 09:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 เม.ย. 64 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/เจริญ
462แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 3 ห้อง2-311หม้อน้ำชักโครกไม่เก็บน้ำ15 มี.ค. 2564 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 64 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
463แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20อ่างล้างมือกดไม่ขึ้นห้อง 20-10612 มี.ค. 2564 13:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 11:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
464น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาราร4ซักโครกกดไม่ลงห้อง4-112วันที่.12.มี.ค.256412 มี.ค. 2564 13:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 11:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ชุดอุปกรณ์หม้อนำ้โถชักโครก 1ชุด
465นางพรธิดา เสนไสย17-304ที่เก็บสายชำระชำรุด ต้องการเปลี่ยน 12 มี.ค. 2564 08:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
466นางพรธิดา เสนไสย17-304เปลี่ยนที่รองนั่งชักโครงเนื่องจากขนาดเล็กกว่า และซ่อมฐานชักโครกเนื่องจากมันขยับ 12 มี.ค. 2564 08:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่ง 1 ชุด
467น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ที่เฉียบฝักบัวชํารุด1อันห้อง4-208/1วันที่11.มี.ค.256411 มี.ค. 2564 15:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 64 14:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
468แม่บ้านอาคาร 77-303/1กอ๊กน้ำอ่างล้างมือน้ำไม่ใหล11 มี.ค. 2564 15:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 11:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว
469แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20อ่างล้างมืออุดตัน หัวฉีดรั่ว ฐานชักโครกมีน้ำซึมห้องน้ำชาย 20-106 ห้องน้ำหญิง 20-306ชั้น 1และชั้น 3 ฝั่ง สาธา11 มี.ค. 2564 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 11:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
470แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ลูกบิดประตูชำรุดห้อง 20-204 20-205 20-202 ฝั่ง ส.ศ11 มี.ค. 2564 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
471น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-243สต๊อป วาล์ว ชำรุด 2 จุด10 มี.ค. 2564 16:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว เขียว 1 ตัว
472นางผ่องพรรณ มีพรหมห้องพักคณบดีพัสกร องอาจ อ. 17 ห้อง 17.403เปลี่ยนฝาชักโครกในห้องน้ำ ห้อง 17.40310 มี.ค. 2564 15:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 64 14:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถชักโครก 1 ชุด
473แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21สะดืออ่างกดไม่ขึ้น ห้อง 21-415ชั้น 4 โซน อ. 710 มี.ค. 2564 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 64 14:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
474แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ฐานชักโครกรั่วซึมห้อง 22-30809 มี.ค. 2564 14:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 64 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
475น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านป้าระเบียบ โรงอาหาร อ.10น้ำประปาไหลไม่หยุดค่ะ 09 มี.ค. 2564 11:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างจาน(ผนัง) 1 ชุด
476น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกไหลไม่หยุดห้อง4-121/1วันที่.9.มี.ค256409 มี.ค. 2564 11:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
477นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้องน้ำชาย ฝั่งโรงแรมชักโครกชำรุด08 มี.ค. 2564 15:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่กดหม้อนำ้โถซักโครก 1 ชุด S-251 ฉนะะน
478นายบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้องน้ำชาย ฝั่งโรงแรมชักโครกชำรุด08 มี.ค. 2564 15:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่กดหม้อนำ้โถซักโครก 1 ชุด S-251 ฉนะะน
479น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาล์วเสียห้อง4-220/1วันที่8.มี.ค.256408 มี.ค. 2564 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดหม้้อนำ้โถชักโครก 1ชุด สต๊อปวาล์วเขียว 1 ตัว
480น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถส้วมรุด1โถห้อง4-108/108 มี.ค. 2564 14:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
481น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-327ก๊อกน้ำภายในห้องไหลช้ามาก(ทุกก๊อก)08 มี.ค. 2564 11:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์วเขียว 1 ตัว
482น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-327กระเบื้องหน้องน้ำชำรุดหลุด 4 แผ่น 08 มี.ค. 2564 11:44 น.รับเรื่อง
08 มี.ค. 64 12:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
483น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-320ถังเก็บน้ำซักโครกรั่ว08 มี.ค. 2564 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
484น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-243ถังพักน้ำตรงชักโครก มีน้ำรั่วซึ่มลงมา08 มี.ค. 2564 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ น๊อตยึดหม้อนำ้โถชักโครก 1 ชุด ยางรองก้นหม้อนำ้โถวักโครก 1 เส้น
485น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-117ท่อระบายน้ำหลังห้องชำรุด 08 มี.ค. 2564 11:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 64 14:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
486แม่บ้านอาคาร 77-104/3หอ้งที่1หัวฉีดชำระน้ำรั่ว05 มี.ค. 2564 11:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
487น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสสาวะตัน1โถห้อง4-102/1วันที่.5.มี.ค.256405 มี.ค. 2564 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
488แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20สะดืออ่างล้างมือชำรุดห้องน้ำชายชั้น 1 ฝั่ง ศ.ว05 มี.ค. 2564 09:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1ชุด สะดืออ่างล่างหน้า HANG 1 ชุด
489น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำตู้น้ำดื่มหักรบกวนเปลี่ยนให้หน่อยค่ะ(อุปกรณ์มีแล้ว)ชั้น105 มี.ค. 2564 08:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
490น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดชําระแตก1หัวห้อง4-220/1วันที่4.มี.ค.256404 มี.ค. 2564 11:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
491แม่บ้านอาคาร 8อ_8/2ฟ่าเพดาลห้องเบเกอรี่ชำรุด 03 มี.ค. 2564 11:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 64 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร แผ่นยิปวั่ม 120*240 1 แผ่น
492แม่บ้านอาคาร 8อ_8/203 มี.ค. 2564 11:51 น.ยกเลิกรายการ
03 มี.ค. 64 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
493นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องน้ำหญิงชั้น3ก๊อกหัวฉีดชำรุดแตก03 มี.ค. 2564 11:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
494แม่บ้านอาคาร 77104/2ปุมกดน้ำโถปัสสาวะค้างทำให้น้ำรั่วลงพื้นตลอดเวลา02 มี.ค. 2564 14:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
495แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น1ห้อง2-115ใต้หม้อเก็บน้ำชักโครกมีน้ำซึม02 มี.ค. 2564 10:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 12:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ น๊อตยึดหม้อนำ้โถซักโครก 1 ชุด
496แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ชักโครกกดน้ำไม่ลงห้องน้ำหญิง01 มี.ค. 2564 13:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 13:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
497น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-117แนวกั้นภายในห้องน้ำชำรุด01 มี.ค. 2564 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 11:34 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
498นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3สายฉีดห้องน้ำหญิงด้านหลังชำรุด27 ก.พ. 2564 12:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
499น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3สายฉีดห้องน้ำหญิงด้านหลังชำรุด27 ก.พ. 2564 12:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
500แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ที่พักน้ำน้ำไหลไม่หยุดห้องน้ำหญิงชั้น 1ฝั่ง ส.ศ ห้อง 20 /10525 ก.พ. 2564 14:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดอุปกรณ์/หม้อนำ้ชักโครก 1 ชุด
501น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4อ่างล้างจานห้องครัวตันห้อง4-20325 ก.พ. 2564 11:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
502แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ท่อน้ำทิ้งรั่ว25 ก.พ. 2564 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 64 14:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
503แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22โถชักโครกชำรุด กับสายชำระชำรุด25 ก.พ. 2564 08:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 64 14:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
504แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21มีน้ำหยดตรงท่อสีดำห้อง 21-20624 ก.พ. 2564 09:14 น.รับเรื่อง
24 ก.พ. 64 10:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
505น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าน้ำไหลไม่หยุดห้อง42024 ก.พ. 2564 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
506น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-243ยาแนวห้องน้ำหลุด23 ก.พ. 2564 11:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ปูนยาแนว 2 ถุง
507น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-243ท่อระบายน้ำในห้องน้ำอุดตันและสะดืออ่างชำรุด23 ก.พ. 2564 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
508น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สายฝักบัวชํารุด1สายห้อง4-102/123 ก.พ. 2564 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 64 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ศมโภช
509แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20สะดืออ่างรั่วห้องแล็ปห้อง 20-20123 ก.พ. 2564 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
510นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ท่อน้ำปะปาหลุดข้อต่อไปหาก๊อกน้ำ ตรงโรงจอดรถหน้าโรงแรมฝั่งทิ้ศตะวันตก23 ก.พ. 2564 08:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
511น.ส.จารุณี ฤทธิดี17-412ช่วยเปลี่ยนฝารองนั่งชักโครก (มีอะไหล่เองในห้อง และให้แม่บ้านใช้กุญแจสำรองไขเข้าห้องได้เลยค่ะ)22 ก.พ. 2564 18:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
512แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21สายหัวฉีดชำรุดหัวฉีดมีน้ำหยดห้องน้ำชั้น 1 ห้อง 21-11022 ก.พ. 2564 13:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 13:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
513นายจีระศักดิ์ ฆ้องเดชฟาร์มสัตว์ปั๊มดูดน้ำจากอ่างกาฬสินธ์ หัวกะโหลกไม่กักน้ำ ซึ่งเพิ่งซื้อมาเปลี่ยนใหม่ แต่ก็เจอปัญหาเดิม อยากรบกวนช่างผู้เชี่ยวชาญไปเชคระบบและซ่อมแซมให้ด้วยครับ เนื่องจากเป็นระบบน้ำที่ต้องใช้รดหญ้าอาหารสัตว์ ขอบคุณมากครับ22 ก.พ. 2564 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 64 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/สมโภช งอ90 3 นิ้ว 1 ตัว ต่อตรง 3 นิ้ว 1 ตัว เกลียวนอก 3 นิ้ว 1 นิ้ว เทปพันเกลียว 1 ม้วน
514นางเสริม คาอำกวยอ.5 นนทรีสต๊อปสวาสชำรุดห้องอาบน้ำห้อง.320/119 ก.พ. 2564 11:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 11:34 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว Hang 1 ตัว
515น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ 1.หัวฉีดชำระห้องน้ำชาย หลังห้องนิทรรศการฯ ชำรุด 2.ท่อส่งน้ำ บริเวณถังพักน้ำ หลังห้องน้ำด้านหลังห้องนิทรรศการ 3.ที่กดชักโครกห้องน้ำชาย ด้านหลังห้องนิทรรศการหัก18 ก.พ. 2564 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 64 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/สมโภช สามทาง 1นิ้ว * 1/2 นิ้ว 1 ตัว ที่กดซักโครก 1 ชุด สายฉีดชำระ 1 ชุด เกลียวนอก1/2 นิ้ว 1 ตัว ประตูนำ้PVC 1/2 นิ้ว 1 ตัว
516นายrutchanon pongtongอาคารร้านค้าเกษตรอินทรีย์ ที่อุทยานบัวท่อน้ำประปาแตก 18 ก.พ. 2564 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 64 11:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
517แม่บ้านอาคาร 77-304/3ห้องที่5เวลากดน้ำชักโครกจะมีน้ำรั่วออกมาจากแกนสแตนเลสด้านหลังชักโครก18 ก.พ. 2564 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 64 11:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
518แม่บ้านอาคาร 77-304/3ห้องที่่1หัวฉีดชำระน้ำหยด18 ก.พ. 2564 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 64 11:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
519น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9ชั้น2โถตัน ห้องน้ำด้านหลังฝั่งเจ้าหน้าที่ 18 ก.พ. 2564 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 64 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
520นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2โถตัน ห้องน้ำด้านหลังฝั่งเจ้าหน้าที่ 18 ก.พ. 2564 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 64 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
521นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2โถตัน ห้องน้ำด้านหลังฝั่งเจ้าหน้าที่ 18 ก.พ. 2564 08:47 น.ยกเลิกรายการ
18 ก.พ. 64 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
522น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9ชั้น2โถตัน ห้องน้ำด้านหลังฝั่งเจ้าหน้าที่ 18 ก.พ. 2564 08:47 น.ยกเลิกรายการ
18 ก.พ. 64 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
523น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9ชั้น218 ก.พ. 2564 08:47 น.ยกเลิกรายการ
18 ก.พ. 64 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
524นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น218 ก.พ. 2564 08:47 น.ยกเลิกรายการ
18 ก.พ. 64 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
525นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น218 ก.พ. 2564 08:46 น.ยกเลิกรายการ
18 ก.พ. 64 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
526น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9ชั้น218 ก.พ. 2564 08:46 น.ยกเลิกรายการ
18 ก.พ. 64 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
527นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น218 ก.พ. 2564 08:46 น.ยกเลิกรายการ
18 ก.พ. 64 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
528น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9ชั้น218 ก.พ. 2564 08:46 น.ยกเลิกรายการ
18 ก.พ. 64 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
529น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะนํ้าไหลไม่หยุด1อันห้อง4-115/1วันที่18.ก.พ.256418 ก.พ. 2564 08:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 64 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ลูกสูบโถปัสสาวะTOTO 1 ชุด
530นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5สต๊อปวาสผักบัวชำรุดเปิด.ปิดไม่ได้ห้อง 115/1และก๊อนน้ำอ้างล้างหน้ำชำรุดเปิดปิดไม่ได้ห้อง204/116 ก.พ. 2564 15:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
531น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำไหลซึมออกจากท่อในห้องชาร์ปหน้าห้อง41816 ก.พ. 2564 14:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 64 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ งอ 90 1 นิ้ว 2 ตัว งอ90 3/4 นิ้ว 1 นิ้ว ต่อตรง 1 นิ้ว 1 นิ้ว ลดกลม 1 x 3/4 นิ้ว 1 ตัว เกลียวนอก 3/4 นิ้ว 1 ตัว
532น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาล์วฝักบัวปิดนํ้าไม่หยู่ห้อง4-102/1จํานวน1อันวันที่16.ก.พ.246416 ก.พ. 2564 13:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 64 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/สมโภช
533น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาล์วฝักบัวปิดนํ้าไม่หยู่ห้อง4-102/1จํานวน1อันวันที่16.ก.พ.246416 ก.พ. 2564 13:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 64 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/สมโภช สต๊อปวาล์ว Hang 1 ตัว
534น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17*210ท่ออ่างล้างหน้าตัน อยากให้ช่วยมาถอดท่อด้านล่าง เพื่อเอาเศษออก ค่ะ ... ไม่กล้าทำเอง กลัวพัง16 ก.พ. 2564 11:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้งPVC 1 ชุด
535น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มชั้น3น้ำไม่ไหล16 ก.พ. 2564 10:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
536แม่บ้านอาคาร 77-402/3ชักโครกใช้งานไม่ใด้ทั้ง2โถเนื่องจากกดน้ำไม่ใหล16 ก.พ. 2564 09:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 64 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
537น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4วันที่.15ก.พ.2564.ที่เฉียบหัวฉีดชําระชํารุด1อันห้อง4-121/115 ก.พ. 2564 12:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/สมโภช
538แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20สะดืออ่างล้างมือชำรุดห้องน้ำชายชั้น 1 ฝั่ง ส.ว15 ก.พ. 2564 09:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 13:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
539นายจำนงค์ วงค์คำพระห้องนํ้าใหญ่อุทยานหนองหารน้อยเฉลิมพระเกียรติท่อประปาแตกนํ้าไม่ไหล15 ก.พ. 2564 08:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 64 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/สมโภช ประตูนำ้ PVC 1/2 นิ้ว 1 ตัว สามทางลด1นิ้ว*1/2 นิ้ว 1 ตัว
540นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 2บานเกล็ดแตก 9 อัน11 ก.พ. 2564 09:30 น.กำลังดำเนินการ
30 ก.ค. 64 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื้อวัสดุ ขาบานเกร็ด ขนาด 1.00 เมตร 3 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
541อาจารย์ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ17-404นอ๊ตทึ่ต่อกับซักโครกกับฝาซักโครกที่เป็นโครเมียมหัก 11 ก.พ. 2564 09:14 น.กำลังดำเนินการ
21 ก.ค. 64 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สืบราคาจัดซื้อ/จ้าง
542น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มชั้น3น้ำไม่ไหล11 ก.พ. 2564 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
543นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ปลั้มน้ำฝั่งหอชายทำงานผิดปกติ (มีเสียงดัง) ปลั้มน้ำทำงานพร้อมกัน 2 ตัว10 ก.พ. 2564 23:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 64 08:42 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนแม็กเนติดคส์และโอเวอร์โหลดรีเลย์ 1 ชุด -ไพศาล/สมชาย
544น.ส.ระพีพรรณ มาเห็มอ.22 ชั้น3 ห้องน้ำหญิงสายฉีดชำระ ชำรุด 1 ห้อง10 ก.พ. 2564 11:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 64 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
545น.ส.จารุณี ฤทธิดี17-412เปลี่ยนก๊อกน้ำตรงระเบียงหลังห้อง (ติดต่อแม่บ้านให้ใช้กุญแจสำรองเลยค่ะ)10 ก.พ. 2564 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
546แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ห้องน้ำชายที่รองนั่งชำรุด 2 หัวห้องน้ำหญิงใหญ่อ่างล้างมือชำรุด 1 หัว10 ก.พ. 2564 08:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด
547แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14อ่างล้างมือน้ำไม่ไหล 1 อัน ที่กดชักโครกชำรุด 1 อัน ห้องน้ำหญิงข้าง ร.ป.ภ10 ก.พ. 2564 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ที่กดโถซักโครก กดข้าง 1 ชุด
548แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14อ่างล้างมือชำรุด 1 อันหัวฉีดชำรุด 1 หัวห้องน้ำชายช้างห้อง ร. ป.ภ10 ก.พ. 2564 08:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
549แม่บ้านอาคาร 66-201ท่อน้ำทิ้งอ่างรั่ว09 ก.พ. 2564 13:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด
550แม่บ้านอาคาร 66-201ตู้ฮูดน้ำรั่ว09 ก.พ. 2564 13:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด
551น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มชั้น3น้ำไม่ไหล09 ก.พ. 2564 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
552น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่เสียบสายฉีดชำระหักห้อง32009 ก.พ. 2564 13:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
553น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาล์วฝักบัวปิดไม่อยู่1อันห้อง4-102/1วันที่9ก.พ.256409 ก.พ. 2564 10:06 น.ยกเลิกรายการ
09 ก.พ. 64 10:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
554น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาล์วฝักบัวปิดไม่อยู่1อันห้อง4-102/1วันที่9ก.พ.256409 ก.พ. 2564 10:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 64 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/สมโภช สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
555แม่บ้านอาคาร 8อ_8/2ชักโครกห้องน้ำนิสิตฝารองนั่งขำรุด 09 ก.พ. 2564 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
556แม่บ้านอาคาร 8อ_8/209 ก.พ. 2564 09:33 น.ยกเลิกรายการ
09 ก.พ. 64 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
557แม่บ้านอาคาร 8อ_8/209 ก.พ. 2564 09:32 น.ยกเลิกรายการ
09 ก.พ. 64 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
558แม่บ้านอาคาร 77-304/3ห้องที่5เวลากดชักโครกน้ำจะรั่วออกจากแกนสแตนเลส09 ก.พ. 2564 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
559น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-346อ.3-346 น้ำหยดใต้อ่างล้างจานห้องครัว08 ก.พ. 2564 15:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
560น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-131น้ำหยดใต้อ่างล้างจาน08 ก.พ. 2564 15:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
561น.ส.จารุณี ฤทธิดี17-416ขอให้ช่วยเปลี่ยนสายชำระ (มีชุดอุปกรณ์สายชำระเองค่ะ)08 ก.พ. 2564 14:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 09:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
562แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 3 ห้อง2-311ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ08 ก.พ. 2564 13:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น
563น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17ระบบน้ำในอาคาร17 ไหลเบามาก 08 ก.พ. 2564 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 09:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
564นางเสริม คาอำกวยอ.5 นนทรีท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจานชำรุดห้อง10408 ก.พ. 2564 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
565น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกไหลไม่หยุด1อันหอ้ง4-320/105 ก.พ. 2564 14:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
566แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่มีน้ำรั่วซึมไต้โถงฉี่ ห้องน้ำชายทั้ง 2 อัน05 ก.พ. 2564 10:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.พ. 64 16:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
567น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4มีนํ้าซึมออกมาตรงผนังทางเดินข้างห้อง4-11804 ก.พ. 2564 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 64 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
568น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกกดนํ้าไม่ลง1อันและนํ้าใหลไม่หยุด1อันห้อง4-220/104 ก.พ. 2564 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 12:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
569น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4นํ้ารั่วผนังทางเดินข้างห้อง4-119.และ4-12003 ก.พ. 2564 15:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 64 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
570แม่บ้านอาคาร 8อ_8/2กระเบื้องห้องเบเกอรี่ชำรุด 03 ก.พ. 2564 09:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 64 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
571น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 7-423ก๊อกน้ำตรงอ่างน้ำหลุด03 ก.พ. 2564 09:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
572แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ท่อน้ำทิ้งแตก ด้านหลังห้องแล็ป และท่ออ่างล้างอุปกรณ์แตกห้องแล็ป คณะสาธารณสุขศาสตร์02 ก.พ. 2564 14:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.พ. 64 16:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สามทาง 2นิ้ว 1 ตัว ข้อต่อตรง 2 นิ้ว 2 ตัว ต่อตรง 1 1/2 นิ้ว 1 ตัว กาว500กรัม 1 กระป๋อง พิทักษ์/คิมหันต์
573แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ฐานชักโครกมีน้ำซึมห้องน้ำหญิงชั้น 1 ฝั่ง สาธา ห้อง 20-10502 ก.พ. 2564 14:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
574น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อก นํ้าอ่างล้างหน้าหมุนรอบห้อง4-108/101 ก.พ. 2564 15:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 64 14:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
575แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หัวฉีดชำระชำรุดห้อง 20-105ชั้น 101 ก.พ. 2564 11:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 64 14:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
576แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20น้ำไม่ขึ้นที่พักน้ำห้องน้ำชาย ห้อง 20-120และ ห้อง 20-106 01 ก.พ. 2564 11:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 64 14:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
577แม่บ้านอาคาร 1อาคาร1 ชั้น2 ก๊อกน้ำอ่างล้างจานเสีย ค่ะรบกวนด่วนนะคะ01 ก.พ. 2564 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 64 14:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก็อกล้างจานผนัง 1 ชุด
578น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หอ อินทนิลสต๊อปวาล์วฝักบัวชํารุด1อันห้อง4-208/1ห้องที่หนึ่ง28 ม.ค. 2564 14:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 64 14:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว HANG 1 ชุด
579แม่บ้านอาคาร 8อ__8/2ก๊อกน้ำห้องเบเกอรี่ชำรุดเปิดไม่ได้28 ม.ค. 2564 12:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
580น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-301อ่างล้างหน้าชำรุด มีน้ำหยด28 ม.ค. 2564 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 64 14:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้งอ่างล้างหน้า 1 ชุด
581น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-303อ่างล้างหน้ารั่ว มีน้ำหยดใต้อ่าง28 ม.ค. 2564 10:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 64 14:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซิลีโคลนใส 1 หลอด ชุดท่อนำ้ทิ้งอ่างล้างหน้า 1 ชุด
582แม่บ้านอาคาร 77-204/3ก๊อกน้ำอ่างมือปิดไม่สนิทมีน้ำหยดตลอด27 ม.ค. 2564 15:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 64 14:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์
583แม่บ้านอาคาร 77-228สะดืออ่างล้างชำรุด27 ม.ค. 2564 15:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 64 14:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด ชุดท่อนำ้ทิ้งอ่างล้างหน้า 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น
584แม่บ้านอาคาร 77-101/3น้ำรั่วจากแกนสแตนเลส27 ม.ค. 2564 15:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
585แม่บ้านอาคาร 77-104/2มีน้ำรั่วออกมาจากปุ่มกดน้ำของโถปัสสาวะ27 ม.ค. 2564 15:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
586น.ส.นิภาพร เมษา7-321ท่อน้ำทิ้งรั่ว27 ม.ค. 2564 13:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เทปพันเกลียว 1 ม้วน
587แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21อ่างล้างมือรั่ว ห้อง 21-40227 ม.ค. 2564 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 64 14:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
588นายศรายุทธ วงค์กวานกลม17-103ชักโครงกดไม่ลง หรือลงก็ค่อยข้างช้า และมีการกระเด็นของน้ำในชักโครกในกรณีที่ห้องอื่นมีการกดชักโครก26 ม.ค. 2564 16:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
589น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17 ชั้น 3-4น้ำส่งเข้าเครื่องซักผ้าไหลไม่แรง26 ม.ค. 2564 16:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
590น.ส.สุพรรณิการ์ สุภพล17-101ชักโครกกดไม่ลง น้ำค่อยๆๆลง26 ม.ค. 2564 16:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
591น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17 ดาดฟ้าท่อประปา บนดาดฟ้า อ.17 รั่วซึ่ม 26 ม.ค. 2564 15:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 64 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
592แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หัวฉีดชำระชำรุดมีน้ำซึมตรงหัวฉีดชั้น 1 ฝั่งศ.ว26 ม.ค. 2564 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 64 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
593แม่บ้านอาคาร 66-201ก็อกน้ำชำรุด26 ม.ค. 2564 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกเคาร์เตอร์ 2 ชุด
594แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20อ่างล้างมือท่อระบายแตกห้องน้ำหญิงชั้น 2 ฝั่ง ศ.ว26 ม.ค. 2564 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 64 14:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
595แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ท่อระบายน้ำเสียห้องน้ำชายอุตตันชั้น 2 ฝั่ง ศ.ว26 ม.ค. 2564 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 64 14:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
596แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20สะดืออ่างรั่วห้องน้ำชายและหญิงชั้น 126 ม.ค. 2564 09:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 64 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซิลิโคลนใส 1 หลอด สะดืออ่างล้างหน้า HANG 2 ชุด
597นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5ห้อง108/1สต๊อบว๊าสผักบัวชำรุดเปิดปิดไม่ได้และ202/1ชักโครกดไม่ได้น้ำไม่ลง.1หัวและชักโครน้ำไหลไม่หยุดมี2หัวและห้อง 120/1ชักโครน้ำไหลไม่หยุด..สด๊ดอ่างล้างหน้าชำรุดทั้งชุด25 ม.ค. 2564 19:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 64 14:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สต๊อปวาล์ว Hang 1 ตัว
598น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อินทนิลฝักบัวชํารุด1อันห้อง4-108/1ห้องที่225 ม.ค. 2564 14:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
599นายrutchanon pongtongโรงสูบอ่างอุดรโรงสูบอ่างอุดร เปิดแล้วสักพักตัดไป น่าจะฟิวส์ขาด25 ม.ค. 2564 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 08:30 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
600แม่บ้านอาคาร 77-303/3ห้องที่6น้ำรั่วจากแกนสแตนเลส22 ม.ค. 2564 15:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:33 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เทปพันเกลียว 1 ม้วน
601แม่บ้านอาคาร 77-301/3น้ำรั่วจากแกนสแตนเลส22 ม.ค. 2564 15:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:31 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
602แม่บ้านอาคาร 77-103/3ห้องที่1หัวฉีดชำระชำรุด22 ม.ค. 2564 15:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:28 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
603แม่บ้านอาคาร 77-103/2หัวฉีดชำระชำรุด22 ม.ค. 2564 15:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:29 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
604แม่บ้านอาคาร 66-103ก็อกนํ้าอ่างล้างมือชํารุด2ตัว22 ม.ค. 2564 10:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 08:44 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
605แม่บ้านอาคาร 8อ-8/2ห้องน้ำอาจารย์หญิงหัวฉีดสายชำระน้ำไหลไม่หยุด22 ม.ค. 2564 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 08:42 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด สต๊อปวาล์ว 1 ชุด
606นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20อ่างล้างมือชำรุดห้องน้ำชายชั้น 1 ฝั่ง ส.ว22 ม.ค. 2564 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:24 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
607นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20อ่างล้างมือชำรุดห้องน้ำชายชั้น 1 ฝั่ง ส.ว22 ม.ค. 2564 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:24 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
608แม่บ้านอาคาร 77-402/3ชักโครกดน้ำไม่ใหล21 ม.ค. 2564 15:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
609แม่บ้านอาคาร 77-301/2หัวฉีดชำระน้ำรั่ว21 ม.ค. 2564 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
610น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องสันทนาการฝ้าเพดานห้องมีน้ำรั่วและหยดลงมา20 ม.ค. 2564 17:04 น.รับเรื่อง
21 ม.ค. 64 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
611น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-345ก๊อกน้ำห้องครัวชำรุด20 ม.ค. 2564 17:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน (ผนัง) 1 ชุด
612น.ส.วิภาดา ผลเจริญอาคาร 3-327 กดน้ำแล้วลงช้า เหมือนมีอะไรอุดตัน อยากให้มีที่ปั๊บส้วมลองมาปั๊บค่ะ 20 ม.ค. 2564 16:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
613นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้งช่อมโถนั้งยองชำรุดแตก1โถห้อง4-314/1 20 ม.ค. 2564 16:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
614นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้งโถนั้งยองแตกชำรุด1โถ 20 ม.ค. 2564 16:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 12:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
615น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9ชั้น2แจ้งซ่อมห้องน้ำชายหญิงด้านหน้า ที่กดสายชักโครกขาด สายชำระรั่ว ที่ใส่สายชำระแตก น้ำรั่งใต้ฐานส้วม ด่วนคะ20 ม.ค. 2564 10:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
616นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2แจ้งซ่อมห้องน้ำชายหญิงด้านหน้า ที่กดสายชักโครกขาด สายชำระรั่ว ที่ใส่สายชำระแตก น้ำรั่งใต้ฐานส้วม ด่วนคะ20 ม.ค. 2564 10:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
617นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 22สายฉีดชำรุด อ่างล้างมือตัน ฐานชักโครกชำรุด 20 ม.ค. 2564 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 64 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
618นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 22สายฉีดชำรุด อ่างล้างมือตัน ฐานชักโครกชำรุด 20 ม.ค. 2564 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 64 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
619นายณัฐพงษ์ คำเลิศ3-306เปลี่ยนโถชักโครกใหม่ เนื่องจากชำรุด19 ม.ค. 2564 14:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 12:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
620แม่บ้านอาคาร 6อาคาร6บริเวณข้างตึกท่อน้ำแตกข้างอาคาร 19 ม.ค. 2564 13:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
621อาจารย์siriluk Phankhoksoongอาคาร 17-2111. ท่อน้ำทิ้งใต้อ่างล้างมือในห้องน้ำชำรุด เกลียวข้อต่อมีตะกรัน ท่อหลุด น้ำรั่วซึม 2. นำประปาไหลช้า 3. ไฟส่องสว่างในห้องครัวชำรุด เปลี่ยนหลอดก็ไม่ติด18 ม.ค. 2564 16:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 13:54 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ได้ดำเนินการซ่อมในส่วนของระบบไฟฟ้าส่องสว่างเรียบร้อย -ไพศาล พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด ซิลอโคลน 1 หลอด สายนำ้ดี 1 สาย ก๊อกอ่างล้างจาน 1 ตัว
622น.ส.พัชรินทร์ นันทพันธ์17-401ก็อกน้ำอ่างล้างจานปิดไม่สนิด น้ำไหล หยดตลอดทั้งวัน และสายชำระหัวฉีดพัง ที่แขวนสายชำระก็พัง18 ม.ค. 2564 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 12:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างจาน เคาน์เตอร์ 1 ชุด สายฉีดชำระ 1 ชุด
623น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หออินทนิลก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าชํารุด1ตัวห้อง4-108/1วันที่18ม.ค.256418 ม.ค. 2564 14:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 12:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้อ่างล้างหน้า 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น
624นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5ห้อง324.ก็อนน้ำอ่างล้างจานชำรุดเปิด.ปิดไม่ใด้ค่ะ.....ห้อง..320/1 สต๊อบาวสชำรุดเปิด..ปิดไม่ใด้และ.ผักบัวแตก....และหมอน้ำโถชักโคกชำรุดเก็ษน้ำไม่อยู่18 ม.ค. 2564 14:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ ชุดอุปกรณ์ชักโครก 1 ชุด อ่างล้างจานผนัง 1 ชุด
625น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ 1.ชักโครกห้องน้ำหญิง ฝั่ง รปภ. หัก 2 ห้อง 2. หัวฉีดชำระ ห้องน้ำหญิง ฝั่ง รปภ.หัก 3. น้ำชักโครกห้องน้ำหญิง น้ำไม่หยุดไหล18 ม.ค. 2564 12:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ชุดกดวักโครก 2 ชุด
626น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หอ อินทนิล.ซักโครกกดนํ้าไม่ลงห้อง4-220/118 ม.ค. 2564 12:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 12:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
627นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21อ่างล้างมือรั่วห้อง 21-20118 ม.ค. 2564 11:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 11:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
628นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21อ่างล้างมือรั่วห้อง 21-20118 ม.ค. 2564 11:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 11:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
629น.ส.ระพีพรรณ มาเห็มห้องปฏิบัติการเคมี 22-306น้ำรั่วจากอ่างล้าง ลงไปรบกวนการเรียนการสอนห้อง 22-20618 ม.ค. 2564 11:06 น.รับเรื่อง
18 ม.ค. 64 11:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
630นายปฐมวงศ์ เถายะบุตร22-206ท่อน้ำรั่ว มีน้ำหยดลงพื้น เป็นอุปสรรคในการเรียนการสอน 18 ม.ค. 2564 10:56 น.รับเรื่อง
18 ม.ค. 64 11:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
631น.ส.กนกพร ศรีโคตรหอพักบุคลากร อาคาร 17 ห้อง 102ชักโครกกดไม่ลง มีเสียงน้ำบุ๋มๆๆ18 ม.ค. 2564 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 13:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
632น.ส.ชื่นจิต จันทจรูญพงษ์3-335ท่อน้ำและวาล์วเปิดน้ำที่ต่อกับสายฉีดชำระซึ่งเป็นท่อเหล็กชำรุด ต้องเปลี่ยนท่อและวาล์วใหม่18 ม.ค. 2564 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว สายฉีด 1ชุด
633นายศรายุทธ วงค์กวานกลม17-103ที่ยึดฝาชักโครกชำรุด กร่อน เนื้อจากหมดอายุการใช้งาน ทำให้ฝาชักโครกหลุดออกจากตัวชักโครก 17 ม.ค. 2564 01:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 13:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ น็อตยึดฝาชักโครก 1 ชุด
634นายศรายุทธ วงค์กวานกลม17-103ที่ยึดฝาชักโครกชำรุด กร่อน เนื้อจากหมดอายุการใช้งาน ทำให้ฝาชักโครกหลุดออกจากตัวชักโครก 17 ม.ค. 2564 00:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
635นายศรายุทธ วงค์กวานกลม17-103ชักโครก กดไม่ค่อยลง และมีน้ำพุดๆเป็นระยะๆ ตลอดทั้งวัน ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนจะยิ่งกดลงช้ามาก และน้ำจะพุดบ่อยมาก 16 ม.ค. 2564 22:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 13:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
636แม่บ้านอาคาร 8อ-8/2ห้องน้ำนิสิตหญิงก๊อกน้ำปิดไม่สนิทสามตัว15 ม.ค. 2564 15:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 09:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกอ่างล้างหน้า 3 ตัว
637น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องพักรับรองชั้น2-3ยาแนวห้องน้ำ จำนวน14 ห้องห้อง 3-201,203,205,207,208,210,245,301,302,303,304,305,308,34515 ม.ค. 2564 15:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
638น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-345น้ำหยดใต้อ่างล้างจาน(ห้องครัว)15 ม.ค. 2564 15:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 12:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สะดือล้างล้างจาน 1 ชุด
639แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น1ห้อง2-105โถปัสสาวะรั่วซึม15 ม.ค. 2564 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 12:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
640นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ท่อน้ำปะปาชำรุดในกลางหอน้ำไหลไม่หยุด15 ม.ค. 2564 07:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
641แม่บ้านอาคาร 8อ-8/2ห้องน้ำนิสิตหญิงชำรุดทั้งสองห้องห้องหนึ่งน้ำไม่ไหลห้องหนึ่งน้ำไหลไมหยุดมาดูให้ด้วยมันจำเป็นจริงๆค่ะสายชำระกดฉีดแล้วน้ำไม่ไหล14 ม.ค. 2564 15:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 หน้า สายนำ้ดี 2 เส้น
642น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3น้ำหยดจากสายทอส่งห้องน้ำชทยด้านหน้า โถฉี่ห้องน้ำชายด้าหลังตัน14 ม.ค. 2564 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 08:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
643นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3น้ำหยดจากสายทอส่งห้องน้ำชทยด้านหน้า โถฉี่ห้องน้ำชายด้าหลังตัน14 ม.ค. 2564 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 08:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
644น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ,9ชั้น1อ้างล้างมือน้ำไหลไม่หยุดห้องน้ำหญิ่งด้านหลั้ง14 ม.ค. 2564 14:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกอ่างล้างมือ 1 ตัว
645นายเนตรนภา บุระวงค์อ,9ชั้น1อ้างล้างมือน้ำไหลไม่หยุดห้องน้ำหญิ่งด้านหลั้ง14 ม.ค. 2564 14:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกอ่างล้างมือ 1 ตัว
646นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20หัวฉีดชำรุดห้องน้ำหญิงชั้น 1 ฝั่ง สาธา14 ม.ค. 2564 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
647นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20หัวฉีดชำรุดห้องน้ำหญิงชั้น 1 ฝั่ง สาธา14 ม.ค. 2564 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
648น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มชั้น2และชั้น3น้ำไม่ไหล12 ม.ค. 2564 14:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
649นายrutchanon pongtongแปลง b1 อุทยานเกษตร 50 พรรษาท่อเมนส่งน้ำแตก 12 ม.ค. 2564 13:33 น.รับเรื่อง
03 พ.ค. 64 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
650นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20สะดืออ่างล้างหน้าชำรุดห้องน้ำชายชั้น 112 ม.ค. 2564 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
651นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20สะดืออ่างล้างหน้าชำรุดห้องน้ำชายชั้น 112 ม.ค. 2564 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
652น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-132ลูกบิดประตูชำรุด11 ม.ค. 2564 13:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกบิคประตูทั่วไป 1ชุด พิทักษ์
653นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5ข้อต่อใต้ช้งชำรุอ.ห้อง32411 ม.ค. 2564 13:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
654น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ที่ฉีดชำระห้องน้ำหญิง อาคารวิจัยและพัฒนา มีน้ำไหลซึมตลอดเวลา11 ม.ค. 2564 11:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 2 ชุด
655แม่บ้านอาคาร 77-202/2ห้องกลางน้ำซึมออกจากฐานชักโครกเวลากดน้ำ11 ม.ค. 2564 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
656นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5ชิ้งอ่างล้างจานชำรุด.ห้อง324..11 ม.ค. 2564 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
657น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-105สายและฝักบัวชำรุด08 ม.ค. 2564 16:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 64 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ฝักบัว 1 ชุด
658แม่บ้านอาคาร 8อ-8/2ห้องน้ำนิสิตหญิงชักโครกกดแล้วน้ำไม่ไหล08 ม.ค. 2564 15:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 64 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
659นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5สดืดอ่างล้างมีอชำรุดห้อง..314/108 ม.ค. 2564 13:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
660นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5ห้อง308/1.สต็อบว่าสผักบัวชำรุดมีน้ำไหลตลอด08 ม.ค. 2564 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
661นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5ห้อง308/1.สต็อบว่าสผักบัวชำรุดมีน้ำไหลตลอด08 ม.ค. 2564 13:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
662นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5ห้อง214/1..โถส้วมแตกชำรุด08 ม.ค. 2564 11:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 เม.ย. 64 08:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปูนยาแนว 3 ถุง โถซักโครก 2 ชิ้น 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
663นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5ห้อง214/1..ก็อกน้ำอ่างล้างมีอชำรุดกับสายน้ำดีชำรุด08 ม.ค. 2564 11:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว
664แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 3 ห้อง2-307,2-311ฝาปิดชักโครกชำรุด,หัวฉีดชำระหัก08 ม.ค. 2564 10:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด ฝารองนั่ง 1 ชุด
665น.ส.สุพรรณิการ์ สุภพล17-101อ่างล้างหน้าน้ำลั่วใต้อ่าง08 ม.ค. 2564 08:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน เคาเตอร์ 1 ชุด
666น.ส.สุพรรณิการ์ สุภพล17-101ก๊อกน้ำอ่างล้างจานโยกไปมา08 ม.ค. 2564 08:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
667น.ส.ระพีพรรณ มาเห็มอ.22 ชั้น3 ห้องน้ำหญิงก็อกน้ำ อ่างล้างมือในห้องน้ำนิสิตหญิง ไม่มีน้ำไหลออกมา และมี 1 อ่างอุดตัน07 ม.ค. 2564 11:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
668แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น1ห้อง2-115อ่างล้างมือรั่วซึมมีน้ำหยดลงพื้น07 ม.ค. 2564 10:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซิลิโคลนใส 1 หลอด ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด
669แม่บ้านอาคาร 77-203/3หอ้งที่1น้ำรั่วบริเวณหัวฉีดชำระ07 ม.ค. 2564 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 14:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
670แม่บ้านอาคาร 77-403/2หอ้งที่3น้ำรั่วจากเเกนสแตนเลสหลังชักโครก06 ม.ค. 2564 15:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 14:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
671แม่บ้านอาคาร 77-402/3ชักโครกกดน้ำไม่ลงมีคล้ายฟองอากาศดันขึ้นมา06 ม.ค. 2564 15:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
672น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มชั้น1ตัวที่1น้ำไม่เย็น06 ม.ค. 2564 10:28 น.รับเรื่อง
11 ม.ค. 64 13:34 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงาน -สราวุฒิ
673นายจีระศักดิ์ ฆ้องเดชโรงไก่ไข่ฟาร์มสัตว์ขอความอนุเคราะห์ช่างประปามาช่วยเปลี่ยนชุดลูกลอยแท้งค์สูง (ถังสูงสำหรับกักเก็บน้ำเพื่อเลี้ยงไก่ไข่) ทั้งนี้ทางฟาร์มได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไว้เรียบร้อย จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์06 ม.ค. 2564 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
674น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก? มก.ฉกส.? อาคาร? 17ท่อน้ำชำรุดมีน้ำหยดตลอดเวลา? ขอความอนุเคราะห์?ซ่อมแซมปรับปรุงด่วน? เพราะอาจเกิดอันตรายกับเด็กๆ? ในสวัสดิการเด็กเล็ก? มก.ฉกส.ได้ 06 ม.ค. 2564 08:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
675นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5ข้อต่อช้กโคกชำรุดห้องน้ำ.ญ. 214/1.อ 5หอนนทรี05 ม.ค. 2564 15:59 น.ยกเลิกรายการ
05 ม.ค. 64 16:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
676นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5ข้อต่อช้กโคกชำรุดห้องน้ำ.ญ. 214/1.อ 5หอนนทรี05 ม.ค. 2564 15:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 14:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
677นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5สต๊อบว๊าบชำรุดผักบัวห้องน้ำหญิง...108/1..หอนนทรี.อ.505 ม.ค. 2564 15:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 14:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
678นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5สต๊อบว๊าบชำรุดผักบัวห้องน้ำหญิง...108/1..หอนนทรี.อ.505 ม.ค. 2564 15:37 น.ยกเลิกรายการ
05 ม.ค. 64 15:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
679น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-135น้ำซึ่มออกมาจากใต้ฐานส้วม05 ม.ค. 2564 14:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
680นางวราภรณ์ กระต่ายทองอ.1ห้องน้ำชายชั้น1ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ2ก๊อกน้ำห้องฃักล้าง1น้ำหยด05 ม.ค. 2564 13:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 14:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ก๊อกอ่างล้างมือ 2 ตัว สายนำ้ดี 2 เส้น
681แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น2 อ.1สายลูกลอยขาด 1ห้องและน้ำหยดใต้ถังพักน้ำ1ห้อง05 ม.ค. 2564 11:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 14:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
682น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-108หัวฉีดชำระชำรุด04 ม.ค. 2564 11:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 64 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
683นางพรธิดา เสนไสย17-304ท่อน้ำใต้อ่างล้างหน้าชำรุด และอุดตัน 04 ม.ค. 2564 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สะดืออ่าง 1ชุด ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว ซิลิโคลนใส 1ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
684นางพรธิดา เสนไสย17-304เปลี่ยนฝากรองนั่งโถชักโครกเนื่องจากคนละขนาด เปลี่ยนให้เป็นขนาดเดียวกันเนื่องจาก ใช้งานไม่สะดวก ทั้งนี้ใช้งานมานานแล้ว 04 ม.ค. 2564 08:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 12:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
685น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-306ยาแนวชักโครกหลุด30 ธ.ค. 2563 13:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 64 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, โถซักโครก 2 ชิ้น 1 ชุด
686แม่บ้านอาคาร 77-101/3น้ำหยดจากแกนสแตนเลสหลังชักโครก28 ธ.ค. 2563 10:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 14:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
687นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2แจ้งซ่อมสายกดชักโครกขาด1หัว ที่เกาะสายชำระหัก1อัสายชำระรั่ว1 น้ำรั่วฐานส้วม1 และที่เกาะหลวมหลายห้อง ด้านหน้าห้องระพี28 ธ.ค. 2563 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
688น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9ชั้น2แจ้งซ่อมสายกดชักโครกขาด1หัว ที่เกาะสายชำระหัก1อัสายชำระรั่ว1 น้ำรั่วฐานส้วม1 และที่เกาะหลวมหลายห้อง ด้านหน้าห้องระพี28 ธ.ค. 2563 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
689น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หัวฉีดชำระชำรุดแตกห้อง41925 ธ.ค. 2563 08:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายฉีดชำระ 1ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
690แม่บ้านอาคาร 77-203/3หอ้งที่1หัวฉีดชำระแตกชำรุด24 ธ.ค. 2563 15:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 14:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
691น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หออินทนิลวันที่24.ธ.ค.63หัวฉีดชําระแตก1อันห้อง4-121/124 ธ.ค. 2563 13:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
692นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 1น้ำผุอุปกรณ์เสียใช้งานไม่ได้23 ธ.ค. 2563 14:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
693นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 1น้ำผุอุปกรณ์เสียใช้งานไม่ได้23 ธ.ค. 2563 14:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
694นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 15ชักโครกน้ำไหลไม่หยุดกับอ่างล้างมือห้องน้ำหญิง23 ธ.ค. 2563 14:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
695นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 15ชักโครกน้ำไหลไม่หยุดกับอ่างล้างมือห้องน้ำหญิง23 ธ.ค. 2563 14:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
696นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21สายฉีดชำระห้องน้ำหญิงโชนอาคาร 8 ชั้น 1 และชั้น 4 ห้อง 21-10923 ธ.ค. 2563 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
697นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21สายฉีดชำระห้องน้ำหญิงโชนอาคาร 8 ชั้น 1 และชั้น 4 ห้อง 21-10923 ธ.ค. 2563 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
698นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 15ท่อประปาแตก23 ธ.ค. 2563 10:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
699นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 15ท่อประปาแตก23 ธ.ค. 2563 10:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
700นายศิวชาติ นาถาดทองบ้านพักฝ่ายอาคารหลังที่1ท่อน้ำทิ้งห้องน้ำ ตัน 22 ธ.ค. 2563 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
701นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 15น้ำไม่ไหลเข้าชักโครก(ที่พักน้ำ)22 ธ.ค. 2563 10:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
702นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 15น้ำไม่ไหลเข้าชักโครก(ที่พักน้ำ)22 ธ.ค. 2563 10:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
703แม่บ้านอาคาร 8อ_8/2ห้องน้ำนิสิตหญิงกดแล้วน้ำชักโครกไม่ไหลเลยเพราะต้องใช้ห้องน้ำบ่อยเพราะเด็กมาเยี่ยมตึกตัองใช้ห้องน้ำมีสองห้องชำรุดหนึ่งเหลือห้องเดียว22 ธ.ค. 2563 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 64 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
704นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ฝาเปิดถังน้ำทิ้ง ข้างห้องครัวอาคาร 3 ฝั่งทิ้งตะวันออก แตก (ชำรุด) 1อัน 22 ธ.ค. 2563 07:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 16:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
705น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3หัวฉีดห้องน้ำชายด้านหน้าชำรุดหนึ่งหัว ด้านหลังหนึ่งหัว21 ธ.ค. 2563 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
706นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3หัวฉีดห้องน้ำชายด้านหน้าชำรุดหนึ่งหัว ด้านหลังหนึ่งหัว21 ธ.ค. 2563 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
707แม่บ้านอาคาร 77-103/3 หอ้งที่1สายฉีดชำระน้ำรั่ว21 ธ.ค. 2563 14:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/
708น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5ท่อน้ำกลางสวนแตกชำรุด21 ธ.ค. 2563 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนยูเนี่ยน PE 75*75 1ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
709น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5 ชั้น 3วาล์วน้ำปะปาท่อใหญ้ ชั้น 3 (ชำรุด น้ำรั่วไหลลงมาชั้น1)21 ธ.ค. 2563 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
710น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139หัวฉีดชำระชำรุด (ซ่อมเรียบร้อยแล้วคะ)21 ธ.ค. 2563 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายฉีดชำระ 1 ชุด พิทักษ์
711น.ส.ประภาพรรณ์ แสงดาวอาคาร 3 หอพักบุคลากร ห้อง 3-241น้ำไม่ไหล 17 ธ.ค. 2563 20:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 12:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, 3-234 พิทักษ์/คิมหันต์
712นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 10ที่กดชักโครกชำรุดห้องน้ำชายและหญิง17 ธ.ค. 2563 08:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
713นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 10ที่กดชักโครกชำรุดห้องน้ำชายและหญิง17 ธ.ค. 2563 08:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
714น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-141สายฉีดชำระชำรุด16 ธ.ค. 2563 15:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
715นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20ท่อใต้อ่างล้างมือรั่วห้องน้ำหญิงชั้น 1ฝั่งสาธา16 ธ.ค. 2563 13:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด พิทักษ์/
716นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20ท่อใต้อ่างล้างมือรั่วห้องน้ำหญิงชั้น 1ฝั่งสาธา16 ธ.ค. 2563 13:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด พิทักษ์/
717นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20สายฉีดชำระชำรุด ห้องน้ำหญิงชั้น 316 ธ.ค. 2563 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายฉีด 1 ชุด พิทักษ์
718นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20สายฉีดชำระชำรุด ห้องน้ำหญิงชั้น 316 ธ.ค. 2563 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายฉีด 1 ชุด พิทักษ์
719นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 22หัวฉีดชำรุด ห้อง 22-11316 ธ.ค. 2563 10:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายฉีด 1 ชุด พิทักษ์
720นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 22หัวฉีดชำรุด ห้อง 22-11316 ธ.ค. 2563 10:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายฉีด 1 ชุด พิทักษ์
721นายธวัชชัย สัพโสข้างห้อง 7-112 (โรงผสมคอนกรีต)ท่อประปาแตก 14 ธ.ค. 2563 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ต่อตรง PVC 3/4 นิ้ว 2 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
722นางวิวัฒน์ คำเครือหน้าศูนย์ ร .ป.ภท่อประปาแตกข้างลานพระพิรุณ14 ธ.ค. 2563 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, งอเกลียวใน 1/2 นิ้ว 1 ตัว เกลียวนอก 1/2 นิ้ว 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
723นางรัตนา เหมสุรินธร์หน้าศูนย์ ร .ป.ภท่อประปาแตกข้างลานพระพิรุณ14 ธ.ค. 2563 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, งอเกลียวใน 1/2 นิ้ว 1 ตัว เกลียวนอก 1/2 นิ้ว 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
724น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-346ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าห้องใหญ่น้ำไหลช้า14 ธ.ค. 2563 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สต๊อปวาล์ว 1ตัว สายนำ้ดี 1 สาย ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
725นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ปลั้มน้ำฝั่งหอชายชำรุด (เสีย)14 ธ.ค. 2563 07:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.พ. 64 16:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ท่อพีวีซี 8.5 2 1/2 นิ้ว 1 เส้น เกลียวนอก 2 1/2 นิ้ว 4 ตัว ฟุ๊ตวาล์วทองเหลือง 2 1/2 นิ้ว 2 ชุด เทปพันเกลียว 2 ม้วน พิทักษ์
726นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3กระเบื้องห้องน้ำหญิงแตกด้านหลัง 12 ธ.ค. 2563 11:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
727น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3กระเบื้องห้องน้ำหญิงแตกด้านหลัง 12 ธ.ค. 2563 11:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
728น.ส.พัชราพร ทองผาสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.อาคาร17 ท่ออ่างล้างมือรั่ว ห้องครัวและหน้าห้องน้ำ09 ธ.ค. 2563 15:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจานเคาเตอร์ 1 ชุด
729น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-241/1วาล์วสายชำระมีน้ำหยด09 ธ.ค. 2563 11:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายฉีดชำระ 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
730น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-241/1ก๊อกน้ำหยด(ห้องน้ำ)09 ธ.ค. 2563 11:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกนำ้ 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
731น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หออินทนิลโถปัสวะนํ้าไหลไม่หยุดห้อง4-115/109 ธ.ค. 2563 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
732น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หิอินทนิลโถปัสวะไหลไม่หยุดห้อง4-302/109 ธ.ค. 2563 08:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 12:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
733น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หออินทนิลวันที่9ธ.ค.63ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าชํารุดห้อง4-108/109 ธ.ค. 2563 08:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว
734น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ห้วฉีดชำระชำรุดกดน้ำไม่ได้ห้อง30908 ธ.ค. 2563 08:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 63 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
735แม่บ้านอาคาร 66-201อ่างล้างมืออุดตัน07 ธ.ค. 2563 10:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
736แม่บ้านอาคาร 6อ.6ท่อนํ้าข้างห้องสิ่งแวดล้อมมีนํ้าไหลออกมาตลอดเวลา07 ธ.ค. 2563 10:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ งอ90 2 นิ้ว 4ตัว งอ90 1 นิ้ว 1 ตัว งอ90 1/2 นิ้ว 3 ตัว สามทางลด2*1 1 ตัว สามทางลด 1*1/2 1 ตัว ต่อตรง 1 นิ้ว 1 ตัว ต่อตรง 1/2 นิ้ว 3 ตัว ประตูPVC 1 นิ้ว 1 ตัว กาว250กรัม 1 กระป๋อง ท่อพีวีชี 2 นิ้ว 8.5 1 เส้น ท่อ 1 นิ้ว 8.5 1 เส้น ท่อ 1/2 นิ้ว 8.5 1 เส้น สามทาง 1 นิ้ว 1 ตัว
737แม่บ้านอาคาร 6อ.6ก๊อกนํ้าหน้าอาคารนํ้าไหลไม่หยุด07 ธ.ค. 2563 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 63 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลดกลม 1นิ้ว x 3/4 นิ้ว 1 ตัว งอเกลียวใน 3/4 นิ้ว 1 นิ้ว ก๊อก 3/4 นิ้ว 1 นิ้ว
738น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ท่อน้ำประปาในห้องชาร์ปแตกชั้น407 ธ.ค. 2563 08:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 63 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ งอ 90 1 นิ้ว 2 ตัว ต่อตรง 1 นิ้ว 1 ตัว
739นางวราภรณ์ กระต่ายทองอ.1ห้องน้ำชายชั้น2ที่กดน้ำโถปัสวะน้ำรั่วฃึม04 ธ.ค. 2563 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 14:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
740น.ส.พูลสิน ไชยมะโยห้องสมุด24ส้วมเต็ม ห้องน้ำหญิง(แจ้งซ้ำ) 04 ธ.ค. 2563 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
741นายเนตรนภา บุระวงค์ห้องสมุด24ส้วมเต็ม ห้องน้ำหญิง(แจ้งซ้ำ) 04 ธ.ค. 2563 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
742นายณรงค์ธร ดวงชัย17-317ซิงค์ล้างจานห้องครัว และอ่างล้างหน้าในห้องน้ำ มีน้ำรั่วไหล คล้ายอุปกรณ์ชำรุด04 ธ.ค. 2563 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
743นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20สะดืออ่างล้างมือรั่วห้องน้ำหญิงชั้น 1 ฝั่ง ส.ศ04 ธ.ค. 2563 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ 1 ชุด พิทักษ์
744นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20สะดืออ่างล้างมือรั่วห้องน้ำหญิงชั้น 1 ฝั่ง ส.ศ04 ธ.ค. 2563 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ 1 ชุด พิทักษ์
745นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 7น้ำรั่วตรงแกนสแตนเลสห้อง 7-304/304 ธ.ค. 2563 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
746นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 7น้ำรั่วตรงแกนสแตนเลสห้อง 7-304/304 ธ.ค. 2563 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
747นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 7หัวแีดชำระชำรุดห้อง 7-303/304 ธ.ค. 2563 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
748นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 7หัวแีดชำระชำรุดห้อง 7-303/304 ธ.ค. 2563 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
749น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3เครื่องปั้มน้ำชำรุด สูบไม่ขึ้นทั้ง 2 ฝั่ง ฝั่งหอชายและฝั่งหอหญิง03 ธ.ค. 2563 09:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ธ.ค. 63 13:16 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ไพศาล
750น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หออินทนิลท่อระบายนํ้าไต้อ่างล้างจานชํารุดห้อง4-20303 ธ.ค. 2563 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 63 13:54 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
751น.ส.ขนิษฐา กิจปัญจทรัพย์3-229ซิงค์อ่างล้างจานรั่ว03 ธ.ค. 2563 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 14:44 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, 3-301 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว พิทักษ์
752นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 22สายฉีดชำรุด อ่างล้างมือตัน ห้อง 22- 106-11203 ธ.ค. 2563 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:41 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สายฉีด 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
753นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 22สายฉีดชำรุด อ่างล้างมือตัน ห้อง 22- 106-11203 ธ.ค. 2563 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:41 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สายฉีด 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
754นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 22น้ำไหลไม่แรงห้อง 22-106-11303 ธ.ค. 2563 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 63 13:50 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
755นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 22น้ำไหลไม่แรงห้อง 22-106-11303 ธ.ค. 2563 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 63 13:50 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
756แม่บ้านอาคาร 77-203/3ห้องที่5ชักโครกตันกดน้ำไม่ลง02 ธ.ค. 2563 15:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:42 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
757แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 3 ห้อง2-307,2-310ก๊อกน้ำอ่างล้างมือแตก ขอเปลี่ยนก๊อกใหม่02 ธ.ค. 2563 11:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 ชุด ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ชุด
758น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ออฟฟิตเก่าหน่วยที่พักอาศัยแจ้งติดตั้งเครื่องซักผ้าเล็ก 1 เครื่อง (ย้ายท่อน้ำทิ้งจากเครื่องซักผ้าใหญ่มาใส่เครื่องซักผ้าเล็ก)02 ธ.ค. 2563 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
759น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3ปั้มน้ำ อ.3 ไม่ทำงาน(โทรประสานช่างแล้วคะ)02 ธ.ค. 2563 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ธ.ค. 63 13:15 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
760นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร 3 -ข้างห้องครัวฝาปิดบ่อพักน้ำเสียแตกชำรุด02 ธ.ค. 2563 07:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝาปิดท่อปูน 1 ฝา
761น.ส.พัชราพร ทองผาสวัสดิการเด็กเล็กมก.ฉกส.อาคาร17ท่อน้ำอ่างล้างมือรั่ว ห้องครัว และห้องน้ำ 2 จุด (ด่วน)01 ธ.ค. 2563 16:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
762นางรัตนา เหมสุรินธร์ฟาร์มพืชปั้มน้ำชำรุดเปิดไม่ได้ แปลงผลไม้ F 201 ธ.ค. 2563 11:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ธ.ค. 63 13:15 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
763นางวิวัฒน์ คำเครือฟาร์มพืชปั้มน้ำชำรุดเปิดไม่ได้ แปลงผลไม้ F 201 ธ.ค. 2563 11:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ธ.ค. 63 13:15 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
764นางวิวัฒน์ คำเครือฟาร์มพืชวาล์วปิด-เปิดน้ำชำรุดแปลงปลูกข้าวโพด01 ธ.ค. 2563 11:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 16:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
765นางรัตนา เหมสุรินธร์ฟาร์มพืชวาล์วปิด-เปิดน้ำชำรุดแปลงปลูกข้าวโพด01 ธ.ค. 2563 11:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 16:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
766น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-241/1ยาแนวห้องน้ำ01 ธ.ค. 2563 09:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
767นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 14อ่างล้างมือชำรุด1 หัวฉีดชำรุด 1 ห้องน้ำหญิงใหญ่01 ธ.ค. 2563 08:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 64 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
768นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 14อ่างล้างมือชำรุด1 หัวฉีดชำรุด 1 ห้องน้ำหญิงใหญ่01 ธ.ค. 2563 08:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 64 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
769นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 14อ่างล้างมือชำรุด 2 ชักโครกชำรุด 1 ห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง01 ธ.ค. 2563 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 64 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
770นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 14อ่างล้างมือชำรุด 2 ชักโครกชำรุด 1 ห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง01 ธ.ค. 2563 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 64 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
771น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำไหลซึมออกจากห้องชาร์ปหน้าห้อง21130 พ.ย. 2563 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
772น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-307ที่วางสายฉีดชำระชำรุด29 พ.ย. 2563 11:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 12:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
773น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หออินทนิลมีนํ้าไหลออกมาตรงพื้นทางออกหอสงสัยท่อประปาแตกคะ28 พ.ย. 2563 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 64 14:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ท่อPVC 8 นิ้ว 13.5 1 เส้น จีโบว์ 8 นิ้วPVC +PVC มอก 2 ชุด
774นายrutchanon pongtongอ่างอุดรปั้มน้ำขัดข้อง ติดๆดับๆ27 พ.ย. 2563 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ธ.ค. 63 13:15 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ไพศาล
775น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-301สายฉีดชำระชำรุด25 พ.ย. 2563 15:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 63 14:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
776แม่บ้านอาคาร 77-304/3น้ำรั่วจากแกนสแตนเลส25 พ.ย. 2563 13:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
777นางวิวัฒน์ คำเครือบ้านพักห้องแถ๋วก๊อกน้ำประปาชำรุดน้ำไหลไม่หยุด25 พ.ย. 2563 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 12:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
778นางรัตนา เหมสุรินธร์บ้านพักห้องแถ๋วก๊อกน้ำประปาชำรุดน้ำไหลไม่หยุด25 พ.ย. 2563 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 12:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
779นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 14ก๊อกน้ำตู้เย็นชำรุด 2 ตัว25 พ.ย. 2563 08:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ย. 63 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ก๊อกน้ำร้อน 2 ตัว
780นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 14ก๊อกน้ำตู้เย็นชำรุด 2 ตัว25 พ.ย. 2563 08:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ย. 63 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ก๊อกน้ำร้อน 2 ตัว
781น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หออินทนิลท่อระบายนํ้าอ่างล้างจานชํารุดห้อง4-20324 พ.ย. 2563 11:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 63 13:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
782น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-332/1ก๊อกน้ำอ่างล้างจานชำรุด24 พ.ย. 2563 10:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกล้างจาน เคาร์เตอร์ 1 ชุด งอเกลียวใน1/2 นิ้ว 1 ตัว เกลียวนอก 1/2 นิ้ว 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น สะดือ่างล้างหน้า Hang 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
783น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-241น้ำหยดไต้อ่างห้องครัว24 พ.ย. 2563 10:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
784น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-208สะดืออ่างล้างหน้าชำรุด24 พ.ย. 2563 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สะดืออ่างล้างหน้า 1 ตัว ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
785น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-210อ่างล้างหน้าตัน24 พ.ย. 2563 10:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 14:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด พิทักษ์
786นายเจษฎา เตชมหาศรานนท์17-214ก๊อกน้ำในครัวหยดตลอดเวลา 23 พ.ย. 2563 22:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
787แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น3 ห้อง 2-307หม้อเก็บน้ำชำรุด23 พ.ย. 2563 14:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 63 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
788แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น3 ห้อง 2-310,2-311หัวฉีดชำระหักและอ่างล้างมือมีน้ำซึม23 พ.ย. 2563 14:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 63 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หัวฉีด 2 หัว คิมหันต์
789แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น1ห้อง2-114โถปัสสาวะชำรุด23 พ.ย. 2563 14:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 63 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด พิทักษ์
790น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-301ที่วางสายชีดชำระชำรุด และฝักบัวชำรุด23 พ.ย. 2563 11:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 63 08:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ที่วางสายฉีด 1 ตัว พิทักษ์
791นางวิวัฒน์ คำเครืออุทยานหนองหารน้อยท่อประปาชำรุด จุดตรวจโควิด23 พ.ย. 2563 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ต่อตรง PVC 1/2 นิ้ว 2 ตัว
792นางรัตนา เหมสุรินธร์อุทยานหนองหารน้อยท่อประปาชำรุด จุดตรวจโควิด23 พ.ย. 2563 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ต่อตรง PVC 1/2 นิ้ว 2 ตัว
793น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-208สะดืออ่างล้างหน้า ชำรุด18 พ.ย. 2563 08:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สต๊อปวาล์ว 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์
794น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-210ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าน้ำไหลช้า18 พ.ย. 2563 08:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 14:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว สานนำ้ดี 1 เส้น พิทักษ์
795น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มชั้น2น้ำไม่ไหล16 พ.ย. 2563 15:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 63 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
796แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น1ห้อง2-114หัวฉีดชำระหัก16 พ.ย. 2563 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 63 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
797นางวราภรณ์ กระต่ายทองอ.1ชั้น2หน้าห้องเตรียมอาหารอ่างล้างจานอุดตันน้ำไหลระบายช้า16 พ.ย. 2563 10:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 63 13:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
798นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20อ่างล้างมืออุตตันท่อน้ำเสียแตกห้องน้ำหญิงชั้น 2ท่อน้ำระบายน้ำเสียอุตตันห้องน้ำชายชั้น 216 พ.ย. 2563 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 63 13:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
799นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20อ่างล้างมืออุตตันท่อน้ำเสียแตกห้องน้ำหญิงชั้น 2ท่อน้ำระบายน้ำเสียอุตตันห้องน้ำชายชั้น 216 พ.ย. 2563 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 63 13:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
800นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20สะดื่ออ่างล้างมือชำรุดห้อง น้ำหญิงชั้น 116 พ.ย. 2563 09:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
801นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20สะดื่ออ่างล้างมือชำรุดห้อง น้ำหญิงชั้น 116 พ.ย. 2563 09:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
802นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20อ่างล้างมืออุตตันห้องน้ำหญิงชั้น 1ฝั่ง ส .ว16 พ.ย. 2563 09:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 63 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้าง Hang 1 ชุด
803นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20อ่างล้างมืออุตตันห้องน้ำหญิงชั้น 1ฝั่ง ส .ว16 พ.ย. 2563 09:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 63 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้าง Hang 1 ชุด
804น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-307ที่เสียบสายชำระ ชำรุด16 พ.ย. 2563 09:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 12:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
805น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-306ก๊อกน้ำอ่างล้างจานชำรุด16 พ.ย. 2563 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 11:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
806น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3ปั๊มน้ำอาคารชั้น 3 เสีย16 พ.ย. 2563 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
807น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หออินทนิลก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าหมุนรอบ1อันห้อง4-115/112 พ.ย. 2563 14:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
808นางปิยมาศ ผองแก้วโรงเรือนสุกร ฟาร์มสัตว์ซ่อมแซมหัวก๊อก ท่อน้ำประปา โรงเรือนสุกร11 พ.ย. 2563 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
809นางปิยมาศ ผองแก้วโรงเรือนสุกร ฟาร์มสัตว์ซ่อมแซมหัวพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและปั๊มจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อโรงฆ่าเชื้อฟาร์มสุกร11 พ.ย. 2563 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 11:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
810แม่บ้านอาคาร 66-202อ่างล้างมือตัน10 พ.ย. 2563 13:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 63 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
811น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หัวฉีดชำระชำรุดแตกห้อง41110 พ.ย. 2563 11:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สานยฉีด 1 ชุด
812นายเนตรนภา บุระวงค์ห้องสมุด24ส้วมเต็มห้องน้ำหญิง09 พ.ย. 2563 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
813น.ส.พูลสิน ไชยมะโยห้องสมุด24ส้วมเต็มห้องน้ำหญิง09 พ.ย. 2563 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
814แม่บ้านอาคาร 77-302/2หัวฉีดชำระชำรุด09 พ.ย. 2563 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
815น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-319เปลี่ยนฝาและฐานรองนังชักโครก06 พ.ย. 2563 11:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 63 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถชักโครก 1 ชุด
816นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 8/1ก๊อกน้ำหักชำรุดข้างช็อป06 พ.ย. 2563 11:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 63 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
817นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 8/1ก๊อกน้ำหักชำรุดข้างช็อป06 พ.ย. 2563 11:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 63 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
818นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20หัวฉีดชำรุดแตกห้องน้ำหญิงชั้น 3 ฝั่ง ส ศ06 พ.ย. 2563 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
819นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20หัวฉีดชำรุดแตกห้องน้ำหญิงชั้น 3 ฝั่ง ส ศ06 พ.ย. 2563 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
820น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝักบัวและก๊อกน้ำๆไหลค่อยห้อง41504 พ.ย. 2563 08:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อก 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์
821น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฟักบัวและก๊อกน้ำๆไหลค่อยค่ะห้อง41403 พ.ย. 2563 14:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่าง 1 ตัว
822น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องน้ำชำรุดล๊อกไม่ได้ห้อง211มันขึ้นสนิม03 พ.ย. 2563 14:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กลอนประตู 4 นิ้ว 1 ชุด
823น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.18-205น้ำรั่วที่หน้าห้อง(คาดว่าท่อแตกชำรุด)03 พ.ย. 2563 14:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
824น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าเวลาเปิดแล้วมีเสียงดังห้อง41103 พ.ย. 2563 13:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้อ่างล้างหน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น
825น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฟักบัวและหัวฉีดชำระห้อง416น้ำไหลช้ามากค่ะ03 พ.ย. 2563 13:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีด 1 ชุด
826นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21ส้วมเต็มห้องน้ำชั้น 1 ห้องน้ำหญิง03 พ.ย. 2563 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
827นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21ส้วมเต็มห้องน้ำชั้น 1 ห้องน้ำหญิง03 พ.ย. 2563 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
828น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำไหลซึมออกจากผนังหน้าห้อง20503 พ.ย. 2563 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
829น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 น้ำซึ่มมาจากห้ ง 239อ.3 น้ำซึ่มมาจากห้อง 23930 ต.ค. 2563 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 63 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
830แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น3 ห้อง 2-311,2-307อ่างล้างมือและหัวฉีดชำระชำรุด30 ต.ค. 2563 08:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 63 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
831นางวราภรณ์ กระต่ายทองหน้าห้องเตรียมอาหารชั้น2อ.1อ่างล้างมือ/จานอุดตัน29 ต.ค. 2563 16:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 63 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
832นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องน้ำหญิงชั้น2อ.1ลุกลอยเสีย29 ต.ค. 2563 16:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 63 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
833นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20น้ำซึมใต้ฐานลงมาห้องน้ำหญิงชั้น 3(ฝั่งสาธา)29 ต.ค. 2563 08:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
834นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20น้ำซึมใต้ฐานลงมาห้องน้ำหญิงชั้น 3(ฝั่งสาธา)29 ต.ค. 2563 08:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
835น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องน้ำชาย หน้าห้องปทุมมาใต้อ่างล้างมือมีน้ำรั่วซึ่ม28 ต.ค. 2563 16:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
836น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องครัวก๊อกน้ำ อ่างล้างจานชำรุด28 ต.ค. 2563 16:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างจาน(ผนัง)1ชุด
837แม่บ้านอาคาร 77-303/1ห้องที่2สายฉีดชำระชำรุด28 ต.ค. 2563 14:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
838น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติท่อน้ำอ่างล้างมืออุดตัน ห้อง 103 อาคารวิจัยและพัฒนา 28 ต.ค. 2563 11:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
839นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู3ประตู3ชำรุด28 ต.ค. 2563 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 64 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
840แม่บ้านอาคาร 77-104/3ห้องที่1สายฉีดชำระชำรุดน้ำรั่ว28 ต.ค. 2563 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
841นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สายฉีดชำระชำรุดห้อง 11227 ต.ค. 2563 15:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีด 1 ชุด
842น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ9ชั้น2สายชำระน้ำหยด ห้องน้ำเดี่ยว (พึ่งแล้งเปลี่ยน) 27 ต.ค. 2563 11:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
843นายเนตรนภา บุระวงค์อ9ชั้น2สายชำระน้ำหยด ห้องน้ำเดี่ยว (พึ่งแล้งเปลี่ยน) 27 ต.ค. 2563 11:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
844นายเนตรนภา บุระวงค์อ9ชั้น2โถปัสวะน้ำไม่ลงห้องน้ำชายด้านหลัง (บ่อยมาก) 27 ต.ค. 2563 11:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
845น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ9ชั้น2โถปัสวะน้ำไม่ลงห้องน้ำชายด้านหลัง (บ่อยมาก) 27 ต.ค. 2563 11:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
846น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-306ท่อระบายน้ำในห้องครัวน้ำอืดขึ้นมา26 ต.ค. 2563 18:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 12:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
847น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-130ขั่วสายฉีดชำระชำรุด26 ต.ค. 2563 18:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
848น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-106ฐานส้วมชำรุด มีน้ำซึ่มออกมา26 ต.ค. 2563 18:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
849น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หออินทนิลหัวฉีดชําระแตก1อันฝักบัวแตก1อันห้อง4-108/126 ต.ค. 2563 10:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีด 1 ชุด ฝักบัว 1 ชุด
850นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21ที่วางสายฉีดชำรุดห้อง 21- 30626 ต.ค. 2563 08:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
851นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21ที่วางสายฉีดชำรุดห้อง 21- 30626 ต.ค. 2563 08:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
852นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20มีน้ำซึมไต้ฐานชักโครกห้องน้ำหญิงชั้น 3 22 ต.ค. 2563 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
853นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20มีน้ำซึมไต้ฐานชักโครกห้องน้ำหญิงชั้น 3 22 ต.ค. 2563 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
854นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20อ่างล้างมืออุตตันฝั่ง ศ.ว ห้องน้ำหญิง ชั้น 122 ต.ค. 2563 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
855นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20อ่างล้างมืออุตตันฝั่ง ศ.ว ห้องน้ำหญิง ชั้น 122 ต.ค. 2563 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
856นางเนตรนภา อัฐวงศ์3-243ตัวยาแนวฐานชักโครกในห้องน้ำทั้ง 2 ห้องหลุดร่อน ทำให้มีน้ำซึมเวลาใช้งาน รบกวนเข้าแก้ไขให้ด้วยค่ะ21 ต.ค. 2563 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 63 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
857น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-306ก๊อกอ่างล้างจานชำรุด20 ต.ค. 2563 15:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 63 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกล้างจาน (ผนัง) 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
858นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 8/1อ่างล้างมือรั่วห้องน้ำชาย20 ต.ค. 2563 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 63 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์/พิทักษ์
859นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 8/1อ่างล้างมือรั่วห้องน้ำชาย20 ต.ค. 2563 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 63 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์/พิทักษ์
860นายเนตรนภา บุระวงค์ห้องสมุด24น้ำล้นถัง19 ต.ค. 2563 12:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
861น.ส.พูลสิน ไชยมะโยห้องสมุด24น้ำล้นถัง19 ต.ค. 2563 12:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
862น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อินทนิลที่เฉียบหัวฉีดชําระชํารุด1อันห้อง4-402/119 ต.ค. 2563 11:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่เฉียบหัวฉีด 1 ตัว
863น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อินทนิลที่เฉียบหัวฉีดชําระชํารุด1อันห้อง4-402/119 ต.ค. 2563 11:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่เสียบหัวฉีด 1 ตัว
864น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติลูกลอยบ่อพักน้ำหลังอาคารวิจัยและพัฒนา ไม่ทำงาน ส่งผลให้น้ำล้น16 ต.ค. 2563 12:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
865นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 14ห้องน้ำชายชักโครกน้ำไหลไม่หยุด(ห้องน้ำใหญ่)16 ต.ค. 2563 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 63 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
866นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 14ห้องน้ำชายชักโครกน้ำไหลไม่หยุด(ห้องน้ำใหญ่)16 ต.ค. 2563 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 63 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
867น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.18ปั้มน้ำชำรุด15 ต.ค. 2563 13:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ต.ค. 63 08:15 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
868น.ส.ชื่นจิต จันทจรูญพงษ์3-335ท่อน้ำดี / ก็อกน้ำที่อ่างล้างหน้าในห้องน้ำมีน้ำรั่ว14 ต.ค. 2563 21:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 63 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น สต๊อปวาล์ว 1ตัว
869แม่บ้านอาคาร 77-304/1ห้องที่4น้ำรั่จากแกนสแตนเลส14 ต.ค. 2563 11:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
870นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 14ท่อประปาที่ต่อเข้าตู้เย็นแตกน้ำไหลตลอด14 ต.ค. 2563 08:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ต่อตรงPVC 1/2 นิ้ว 1 ตัว
871นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 14ท่อประปาที่ต่อเข้าตู้เย็นแตกน้ำไหลตลอด14 ต.ค. 2563 08:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ต่อตรงPVC 1/2 นิ้ว 1 ตัว
872น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อินทนิลที่เฉียบฝักบัวชํารุด1อันที่เฉียบสายชําระ1อันห้อง4-220/109 ต.ค. 2563 13:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่เสียบฝักบัว 1 ตัว ที่เสียบสายฉีด 1 ตัว
873น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อินทนิลที่เฉียบฝักบัวชํารุด2อันห้อง4-202/109 ต.ค. 2563 13:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่เฉียบฝักบัว 2 ตัว
874น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-241ก๊อกน้ำในห้องน้ำชำรุด09 ต.ค. 2563 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 10:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
875น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-242/1สายส่งน้ำเข้าชักโครกชำรุดเป็นสนิม08 ต.ค. 2563 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
876นายรังสรรค์ ไชยเชษฐ์17-305ที่เสียบสายชำระแตกหักและที่เสียบฝักบัว ไม่แน่น07 ต.ค. 2563 16:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
877นายrutchanon pongtongโรงสูบอ่างกาฬสินธุ์ อุทยานเกษตร 50 พรรษาเช็คสภาพปั๊มใหญ่ และปั๊มน้ำประปาอ่างกาฬสินธุ์ หัวกะโหลก กั้นน้ำไม่อยู่07 ต.ค. 2563 09:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 11:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตรวจสอบแล้วให้กรมชลเข้าตรวจสอบ
878น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หออินทนิลที่เฉียบฝักบัวช๊ารุด2อันห้อง4-108/107 ต.ค. 2563 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 10:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝักบัว 1 ชุด
879น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หออินทนิลที่เฉียบฝักบัวช๊ารุด2อันห้อง4-108/107 ต.ค. 2563 09:52 น.ยกเลิกรายการ
07 ต.ค. 63 12:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้
880น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หออินทนิลที่เฉียบฝักบัวช๊ารุด2อันห้อง4-108/107 ต.ค. 2563 09:52 น.ยกเลิกรายการ
07 ต.ค. 63 12:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้
881นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แจ้งด่วน รอบสอง สต๊อปวาล์วห้องอาบน้ำ ห้อง208/1 น้ำไหลไม่หยุด2อาทิตย์แล้ว 07 ต.ค. 2563 08:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว ฝักบัว 1 ตัว
882น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อินทนิลหัวฝักบัวชํารุดห้อง4-208/1จํานวน1ตัว07 ต.ค. 2563 07:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
883นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5สวยผักบัวชำรุด07 ต.ค. 2563 05:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝักบัว
884น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-308/1น้้ำในโถชักโครกชำรุดน้ำไหลไม่หยุด06 ต.ค. 2563 16:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
885น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-302/1สต๊อปวาล์วชำรุด06 ต.ค. 2563 16:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
886นางเสริม คาอำกวยอ.5-208/1สต๊อปวาล์วชำรุด06 ต.ค. 2563 15:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
887น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หออินทนิลที่เฉียบหัวฉีดชําระห้อง4-115/1ชํารุด1ตัว06 ต.ค. 2563 15:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 10:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
888น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-242/1ก๊อกน้ำอ่างล้างจานชำรุด น้ำไหลช้า ยาแนวห้องน้ำหลุด06 ต.ค. 2563 13:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
889นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20อ่างล้างมืออุตตันห้อง น้ำหญิง06 ต.ค. 2563 08:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ต.ค. 63 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
890นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20อ่างล้างมืออุตตันห้อง น้ำหญิง06 ต.ค. 2563 08:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ต.ค. 63 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
891แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 2ห้อง 2-209หัวฉีดชำระหัก05 ต.ค. 2563 15:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 10:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
892แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น1ห้อง2-115ก๊อกน้ำอ่างล้างมือชำรุด05 ต.ค. 2563 14:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ต.ค. 63 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว พิทักษ์
893น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หัวฉีดชำระชำรุดน้ำไหลไม่หยุดห้อง41005 ต.ค. 2563 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
894น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-412 สายฉีดชำระชำรุดน้ำไหลไม่หยุด05 ต.ค. 2563 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
895น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 4 ชั้น 2น้ำรั่วลงมาจากชั้น 3 ไหลลงมาบนฝ้าเพดาน หน้าห้องน้พชั้น 2 02 ต.ค. 2563 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
896นายบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 309----- ----------------- _--- -__ ----- ----ขอบอ่างชำรุด 02 ต.ค. 2563 10:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 63 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
897นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 309----- ----------------- _--- -__ ----- ----ขอบอ่างชำรุด 02 ต.ค. 2563 10:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 63 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
898น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-233เจาะรูที่กั้นให้น้ำฝั่่งชักโครกไหลไปทางฝั่งฝักบัวได้01 ต.ค. 2563 17:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 63 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
899น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หัวฉีดชำระแตกห้อง10201 ต.ค. 2563 11:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 10:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
900น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-301ฝักบัวอาบน้ำชำรุด ที่เสียบหัวฉีดชำระชำรุด 2 อัน น้ำในห้องน้ำด้านในไหลเบา01 ต.ค. 2563 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ต.ค. 63 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
901น.ส.นิภาพร เมษา7-321ก๊อกน้ำในอ่างล้างมือหลุด30 ก.ย. 2563 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ต.ค. 63 10:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
902น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ9ชั้น2สายต่อเข้ากับชักโครกรั่ว ห้องน้ำหญิงด้านหลัง 30 ก.ย. 2563 14:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ต.ค. 63 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
903นายเนตรนภา บุระวงค์อ9ชั้น2สายต่อเข้ากับชักโครกรั่ว ห้องน้ำหญิงด้านหลัง 30 ก.ย. 2563 14:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ต.ค. 63 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
904นายบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 V vvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvv S v V vv ฮ ฏ หอ้ กระเบือ.งห้อ.งครัวแตกชำรุด30 ก.ย. 2563 11:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
905นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 V vvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvv S v V vv ฮ ฏ หอ้ กระเบือ.งห้อ.งครัวแตกชำรุด30 ก.ย. 2563 11:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
906นางบุญวาสนา ฉิมศรีssssV SSvvvvvvvvv 00 30 ก.ย. 2563 10:51 น.ยกเลิกรายการ
30 ก.ย. 63 12:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
907นายบุญวาสนา ฉิมศรีssssV SSvvvvvvvvv 00 30 ก.ย. 2563 10:51 น.ยกเลิกรายการ
30 ก.ย. 63 12:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
908น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติท่อน้ำชุดกรอง ด้านหลังอาคารวิจัยและพัฒนาแตก30 ก.ย. 2563 09:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
909น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-109สายส่งน้ำเข้าอ่างล้างมือชำรุด30 ก.ย. 2563 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ต.ค. 63 08:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
910นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 10อ่างล้างมืออุตตันห้องน้ำชายและหญิงชักโครกชำรุดห้องน้ำชาย30 ก.ย. 2563 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ต.ค. 63 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
911นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 10อ่างล้างมืออุตตันห้องน้ำชายและหญิงชักโครกชำรุดห้องน้ำชาย30 ก.ย. 2563 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ต.ค. 63 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
912น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-302/1ฝักบัวชำรุด 2 อัน29 ก.ย. 2563 15:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ฝักบัว 2 ชุด
913น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-314/1สายฉีดชำระชำรุด29 ก.ย. 2563 15:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ต.ค. 63 08:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
914น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-108น้ำในชักโครกเวลากดลงช้า ช่างมาดู1รอบแล้วแต่ยังไม่หายคะ29 ก.ย. 2563 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดโถซักโครก 2 ชิ้น 1 ชุด
915นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20หัวฉีดชำรุด ส้วมตัน ชั้น 1และชั้น 329 ก.ย. 2563 09:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ต.ค. 63 08:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
916นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20หัวฉีดชำรุด ส้วมตัน ชั้น 1และชั้น 329 ก.ย. 2563 09:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ต.ค. 63 08:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
917นายเนตรนภา บุระวงค์อ9ชั้น2สายชำระห้องน้ำหญิงด้านหลังรั่ว28 ก.ย. 2563 14:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ต.ค. 63 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 2 เส้น
918น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ9ชั้น2สายชำระห้องน้ำหญิงด้านหลังรั่ว28 ก.ย. 2563 14:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ต.ค. 63 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 2 เส้น
919น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ9ชั้น2สายชำระห้องน้ำหญิง ห้องบุคลากรด้านหลังรั่ว28 ก.ย. 2563 14:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ต.ค. 63 08:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
920นายเนตรนภา บุระวงค์อ9ชั้น2สายชำระห้องน้ำหญิง ห้องบุคลากรด้านหลังรั่ว28 ก.ย. 2563 14:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ต.ค. 63 08:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
921นางวิวัฒน์ คำเครืออุทยานหนองหารน้อยอ่างล้างมือชำรุด ท่อน้ำทิ้งอุตตันห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงโอท็อป28 ก.ย. 2563 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ต.ค. 63 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
922นางรัตนา เหมสุรินธร์อุทยานหนองหารน้อยอ่างล้างมือชำรุด ท่อน้ำทิ้งอุตตันห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงโอท็อป28 ก.ย. 2563 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ต.ค. 63 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
923น.ส.วชิราภรณ์ ทะคะทิน17-417น้ำฝักบัวไหลอ่อน27 ก.ย. 2563 17:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ต.ค. 63 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
924น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติที่กดชักโครก ห้องน้ำชายด้านหลังห้องนิทรรศการ ชำรุด25 ก.ย. 2563 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 63 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่กดหม้อนำ้ซักโครก 1 ตัว กดข้าง
925นายนิรันดร์ ทรงนิรันดร์3-235เปลี่ยนสายฉีด,พื้นห้องชำรุด,ประตูห้องน้ำชำรุด 24 ก.ย. 2563 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 10:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
926น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติอ่างล้างจาน ห้อง 103 อาคารวิจัยและพัฒนา ชำรุด เนื่องจาก หนูกัดสายท่อน้ำทิ้ง24 ก.ย. 2563 14:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 63 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายท่อนำ้ทิ้ง 1 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์
927นางเนตรนภา อัฐวงศ์3-243ยาแนว(หรือเรียกอะไรไม่ทราบ) ของโถชักโครกหลุดร่อนออก ทำให้น้ำซึม โดยเฉพาะ ห้องน้ำของห้องด้านใน แต่รบกวนแก้ไขให้ทั้ง 2 ห้องค่ะ เนื่องจากอีกห้องก็เริ่มหลุดร่อนแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ24 ก.ย. 2563 13:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 63 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
928แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น1ห้อง2-209หัวฉีดชำระหัก24 ก.ย. 2563 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 10:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
929น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-104ฝาชักโครกชำรุด(หลุด)24 ก.ย. 2563 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 63 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หูล็อคฝารองนั่ง 2 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
930น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-108ชักโครกกดไม่ลง24 ก.ย. 2563 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 63 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
931แม่บ้านอาคาร 77-204/2โถปัสสาวะตัน23 ก.ย. 2563 10:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 63 11:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
932แม่บ้านอาคาร 8อ_8/2อ่างล้างอุปกรณ์ห้องโถงชำรุดสองที่เวลาเปิดน้ำจะไหลออกมาตลอด23 ก.ย. 2563 08:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ย. 63 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายท่อนำ้ทิ้ง 2 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์
933แม่บ้านอาคาร 77-303/2หอ้งที่1น้ำรั่วจากแกนสเเตนเลส22 ก.ย. 2563 15:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ย. 63 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
934น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-332/1ตัวเปิด-ปิดน้ำฝักบัวชำรุดมีน้ำหยด น๊อตฝาชักโครกหลุด และก๊อกน้ำอ่างล้างจานชำรุด21 ก.ย. 2563 17:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ย. 63 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สต๊อปวาล์ว 1 ตัว พิทักษ์
935น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-332/1ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ สะดืออ่าง และท่อน้ำทิ้งอ่างล้างมือชำรุด21 ก.ย. 2563 17:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ย. 63 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด ก๊อกนำ้อ่างล้างหน้า 1 ตัว พิทักษ์
936นายบัญชา ไชยสมคุณ3-244/1โถส้วมแตก รั่วซึม ขอให้เปลี่ยนโถส้วมชักโครกด่วนครับ 21 ก.ย. 2563 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 16:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
937นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 12ท่อประปาแตก21 ก.ย. 2563 11:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ย. 63 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ต่อตรง PVC 3/4 นิ้ว 2 ตัว พิทักษ์
938นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 12ท่อประปาแตก21 ก.ย. 2563 11:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ย. 63 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ต่อตรง PVC 3/4 นิ้ว 2 ตัว พิทักษ์
939นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 8/1อ่างล้างมือชำรุดห้องน้ำหญิง21 ก.ย. 2563 11:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ย. 63 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
940นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 8/1อ่างล้างมือชำรุดห้องน้ำหญิง21 ก.ย. 2563 11:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ย. 63 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
941แม่บ้านอาคาร 77-302/1น้ำรั่วจากแกนสแตนเลสหลังชักโครก21 ก.ย. 2563 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.ย. 63 08:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
942แม่บ้านอาคาร 77-402/2สายฉีดชำระชำรุด18 ก.ย. 2563 15:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.ย. 63 08:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
943น.ส.สุภัคนรี สัตตะโส17-206ท่อน้ำที่อยู่ใต้ซิ้งค์ในห้องครัวมีน้ำซึมหยดลงพื้นตู้ด้านล่างขณะเปิดน้ำใช้ค่ะ18 ก.ย. 2563 13:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 12:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
944น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5ปั้มน้ำฝั่งอาคาร3 ชำรุด18 ก.ย. 2563 13:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ย. 63 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ขาอิเลคโตรขึ้นสนิมแก้ไขเสร็จเรียบร้อยทำงานปรกติ ไพศาล/ประดิษฐ์/ณัฐวุฒิ
945นายบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้องน้ำชาย หน้าห้องลีลาวดีว๊าวข้อต่อชักโคกชำรุดมันมืน้ำหยด18 ก.ย. 2563 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.ย. 63 08:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
946นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้องน้ำชาย หน้าห้องลีลาวดีว๊าวข้อต่อชักโคกชำรุดมันมืน้ำหยด18 ก.ย. 2563 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.ย. 63 08:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
947นายวุฒิชัย วงศ์ณะรัตน์22-201เสายึดท่อประปาหลุดจากเพดานทำให้ท่อย้อยลงมาเหมือนจะหลุด 18 ก.ย. 2563 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ต.ค. 63 08:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
948น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ1. ก๊อกน้ำ้ห้องน้ำชาย /ห้องน้ำหญิง (อาคารวิจัย) ปิดไม่สนิท มีน้ำไหลซึมตลอดเวลา 2. ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ห้องหน้าชาย และห้องน้ำหญิง (ด้านหลังร้างค้าเกษตรอินทรีย์) มีน้ำไหลตลอดเวลา 3.ประตูห้องน้ำหญิง ชำรุด (หลังห้องนิทรรศการบัวฯ)17 ก.ย. 2563 15:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ย. 63 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด ก๊อกอ่างล้างหน้า 2 ตัว สต๊อปวาล์ล 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
949น.ส.พูลสิน ไชยมะโยห้องสมุด24อ่างล้างมือห้องน้ำหญิงอุดตันหัวฉีดน้ำรั่ว ห้องน้ำชายหัวฉีดน้ำรัว17 ก.ย. 2563 14:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 10:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
950นายเนตรนภา บุระวงค์ห้องสมุด24อ่างล้างมือห้องน้ำหญิงอุดตันหัวฉีดน้ำรั่ว ห้องน้ำชายหัวฉีดน้ำรัว17 ก.ย. 2563 14:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 10:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
951แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น1ห้อง2-105หัวฉีดชำระหัก17 ก.ย. 2563 14:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ย. 63 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
952นายศิวชาติ นาถาดทองบ้านพักฝ่ายอาคารหลังที่1ท่อระบายน้ำจากห้องน้ำอุดตัน17 ก.ย. 2563 13:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 14:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
953น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17แจ้งปิดท่อน้ำเสียหลังอาคาร17 (หลังห้องห้อง 17-103) 17 ก.ย. 2563 12:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
954น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-204สะดืออ่างล้างจานชำรุด 17 ก.ย. 2563 12:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 63 11:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
955นายบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 อ.3-ห้องน้ำ.ญ.สายฉืดชำระชำรุดหน้าห้องปะทุมมา17 ก.ย. 2563 11:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 10:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหัวฉีด 1 หัว พิทักษ์/คิมหันต์
956นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 อ.3-ห้องน้ำ.ญ.สายฉืดชำระชำรุดหน้าห้องปะทุมมา17 ก.ย. 2563 11:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 10:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหัวฉีด 1 หัว พิทักษ์/คิมหันต์
957นายบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร.3อ.3-309.ไต้อ่างล้างจานน้ำหยดท่อน้ำทิ้ง17 ก.ย. 2563 11:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.ย. 63 08:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
958นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร.3อ.3-309.ไต้อ่างล้างจานน้ำหยดท่อน้ำทิ้ง17 ก.ย. 2563 11:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.ย. 63 08:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
959นายบุญวาสนา ฉิมศรีอ.3-205วาล์ววว วาล์วชักโครกชำรุด 17 ก.ย. 2563 10:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 10:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สต๊อปวาล์ว 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
960นางบุญวาสนา ฉิมศรีอ.3-205วาล์ววว วาล์วชักโครกชำรุด 17 ก.ย. 2563 10:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 10:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สต๊อปวาล์ว 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
961นางรัตนา เหมสุรินธร์อุทยานหนองหารน้อยท่อประปาแตกห้องน้ำตึกสีม่วง17 ก.ย. 2563 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
962นางวิวัฒน์ คำเครืออุทยานหนองหารน้อยท่อประปาแตกห้องน้ำตึกสีม่วง17 ก.ย. 2563 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
963แม่บ้านอาคาร 77-302/1น้ำรั่วจากแกนสแตนเลส15 ก.ย. 2563 15:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.ย. 63 08:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
964นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 6มีน้ำรั่วใต้อ่างล้างมือเวลาเปิดวาล์ห้อง 6-10215 ก.ย. 2563 11:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ย. 63 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เกลียวนอก PVC 1/2นิ้ว 1 ตัว ประตูนำ้ PVC 1/2 นิ้ว 1 ตัว
965นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 6มีน้ำรั่วใต้อ่างล้างมือเวลาเปิดวาล์ห้อง 6-10215 ก.ย. 2563 11:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ย. 63 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เกลียวนอก PVC 1/2นิ้ว 1 ตัว ประตูนำ้ PVC 1/2 นิ้ว 1 ตัว
966นายrutchanon pongtongโรงสูบ A1 อุทยานเกษตร 50 พรรษาหัวกะโหลกดูดชุดทำน้ำประปาชำรุด ดูดน้ำไม่ขึ้น15 ก.ย. 2563 10:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
967น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139 และ 141ไม่รู้น้ำมาจากไหนท่วมห้อง อยากให้ช่างมาตรวจสอบ15 ก.ย. 2563 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 10:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ตรวจสอบแล้วไม่พบนำ้ที่รั่วออกมา
968นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 12ส้วมกดน้ำไม่ลงห้องน้ำอาจารย์ชั้น 1หัวฉีดชำรุด ห้องน้ำชายชั้น 1 อ่างล้างมือตัน15 ก.ย. 2563 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ย. 63 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
969นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 12ส้วมกดน้ำไม่ลงห้องน้ำอาจารย์ชั้น 1หัวฉีดชำรุด ห้องน้ำชายชั้น 1 อ่างล้างมือตัน15 ก.ย. 2563 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ย. 63 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
970แม่บ้านอาคาร 77-101/2หัวฉีดชำระชำรุด14 ก.ย. 2563 16:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ย. 63 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
971นางวิวัฒน์ คำเครืออุทยานหนองหารน้อยที่วางหัวฉีดชำระห้องน้ำชายชำรุดข้างป้อมยามและหัวฉีดชำระชำรุด14 ก.ย. 2563 13:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 11:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ที่วางหัวฉีด 1 ตัว หัวฉีดชำระ 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
972นางรัตนา เหมสุรินธร์อุทยานหนองหารน้อยที่วางหัวฉีดชำระห้องน้ำชายชำรุดข้างป้อมยามและหัวฉีดชำระชำรุด14 ก.ย. 2563 13:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 11:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ที่วางหัวฉีด 1 ตัว หัวฉีดชำระ 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
973นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21อ่างล้างทำความสะอาดท่อตันชั้น 3โชนฝั่งอาคาร 714 ก.ย. 2563 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ย. 63 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
974นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21อ่างล้างทำความสะอาดท่อตันชั้น 3โชนฝั่งอาคาร 714 ก.ย. 2563 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ย. 63 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
975นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 14ใต้อ่างล้างมือชำรุด 3 อ่างหัวฉีดชำรุดห้องน้ำหญิงใหญ่ 1 หัว14 ก.ย. 2563 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ย. 63 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้างหน้า 3 ชุด ชุดท่อนำ้ทิ้ง 2 ชุด
976นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 14ใต้อ่างล้างมือชำรุด 3 อ่างหัวฉีดชำรุดห้องน้ำหญิงใหญ่ 1 หัว14 ก.ย. 2563 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ย. 63 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้างหน้า 3 ชุด ชุดท่อนำ้ทิ้ง 2 ชุด
977น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16น้ำไหลจากก้นอ่างล้างมือห้อง16-10411 ก.ย. 2563 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 10:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
978น.ส.สิริญญา สุนทรนันท์233/1 อาคาร 3 มีน้ำซึมออกมาค่ะ ที่เห็นสีเหลืองๆคือดินน้ำมันเอาแปะไว้ แต่ก็ไม่เป็นผล เลยรบกวนทางช่างมาแก้ไขให้หน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ 11 ก.ย. 2563 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.ย. 63 08:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
979แม่บ้านอาคาร 1ชั้น2ห้องเตรียมอาหาน2บ่อดักไขมันมีปัญหาน้ำล้นตามรุปภาพ 10 ก.ย. 2563 14:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 63 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
980น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3ถังเก็บน้ำใต้ดินชำรุด น้ำล้นไม่หยุด10 ก.ย. 2563 13:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
981แม่บ้านอาคาร 66-103อ่างล้างมืออุดตัน10 ก.ย. 2563 13:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 10:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
982แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น1ห้อง2-115หัวฉีดชำระชำรุด10 ก.ย. 2563 08:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ย. 63 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
983น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ3-337ฝักบัวอาบน้ำและที่เสียบแตกชำรุด ฝาปิดท่อระบายน้ำทิ้งชำรุด และก๊อกน้ำในห้องครัวชำรุด09 ก.ย. 2563 15:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ย. 63 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด ก๊อกอ่างล้างจาน (ผนัง) 1 ชุด ฝักบัว 1 ชุด สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด
984น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-337สะดืออ่างและบีอ่างชำรุด ทั้งชุด09 ก.ย. 2563 15:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ย. 63 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด
985นางวิเรขา คำจันทร์17-309ที่ยึด (ไม่แน่ใจว่าเป็นน๊อตไหม) ฝารองนั่งชักโครกหลุดข้างนึง ตอนนี้มีเพียงข้างเดียวที่ยึด09 ก.ย. 2563 14:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.ย. 63 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
986น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-324ข้อต่อท่อน้ำทิ้งชำรุด08 ก.ย. 2563 15:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ย. 63 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
987น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำและฝักบัวจะมีเสียงดังเวลาเปิดใช้น้ำห้อง42008 ก.ย. 2563 13:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ย. 63 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
988น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-138ฝักบัวชำรุด03 ก.ย. 2563 13:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ย. 63 09:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝักบัว 1ชุด
989นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 12ชักโครกกดไม่ลงห้องน้ำชาย 1อัน02 ก.ย. 2563 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ย. 63 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
990นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 12ชักโครกกดไม่ลงห้องน้ำชาย 1อัน02 ก.ย. 2563 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ย. 63 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
991น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องน้ำหญิงหน้าห้องออกกำลังกายดีและสะดืออ่างล้างมือชำรุด02 ก.ย. 2563 10:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ย. 63 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด
992น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-307รบกวนส่งช่างมาตรวจเช็คห้องด้วยคะ01 ก.ย. 2563 14:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ย. 63 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด สต๊อปวาล์ว 1 ชุด
993น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4-108/1โถปัสาวะ ชำรุด 2 จุด01 ก.ย. 2563 10:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ย. 63 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซิลิโคลนใส 1 หลอด
994น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-233สะดืออ่างชำรุด01 ก.ย. 2563 10:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 63 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล่างหน้า 1 ชุด
995อาจารย์กันทิมา มีแหยม17-301ก๊อกน้ำตรงซิงค์ล้างจานโยกเยกเหมือนจะหัก และน้ำไหลค่อยมากๆๆๆ *** ขอโทษทีค่ะ post เมื่อกี๊เลขอาคารตกหล่น ***31 ส.ค. 2563 20:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 63 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
996อาจารย์กันทิมา มีแหยม7-301ก๊อกน้ำตรงซิงค์ล้างจานโยกเยกเหมือนจะหัก และน้ำไหลค่อยมากๆๆๆ 31 ส.ค. 2563 20:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 63 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
997น.ส.พัชรินทร์ นันทพันธ์3-312สายชำระรั่วซึืม น้ำหยดอยู่ตลอดเวลาทั้งวัน31 ส.ค. 2563 15:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ย. 63 10:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
998อาจารย์กันทิมา มีแหยม17-3011. ก็อกน้ำตรงซิงค์ล้างจานโยกเยกเหมือนจะหัก และน้ำไหลค่อย 2. น้ำในห้องน้ำไหลค่อยมาก อยากให้มาเช็คด่วนๆๆๆๆค่ะ!!!31 ส.ค. 2563 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 63 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
999นายณัฐพงษ์ คำเลิศ3-336/1สายฉีดชำระชำรุด ซื้อสายมาแล้ว (โทรแจ้งซ่อมด่วนแล้ว)31 ส.ค. 2563 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 63 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1000นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 (ด้านหลังห้องปฏิบัติการ1) ต้องการให้ติดตั้งระบบรางระบายของเสียจากห้องปฏิบัติการโดยให้มีระบบการบำบัดก่อนปล่อยทิ้ง 2) ต้องการให้ติดตั้งถุงดับเพลิง (ถังเขียว) สำหรับห้องปฏิบัติการ และติดตั้งจุดดูดซับสารเคมี (กระบะทราย/ขี้เลื่อย) ในห้องปฏิบัติการ31 ส.ค. 2563 10:13 น.ยกเลิกรายการ
04 มี.ค. 64 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ทำหน้ังสือเข้ามาเลยครับเพราะต้องได้ตั้งเรื่องซื้อวัสดุครับ
1001นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 304ติดตั้งเครื่องซักผ้า (เคยแจ้งติดตั้งเดือน พ.ย. 62 ได้มีการเข้ามาติดตั้งระบบไฟฟ้าแล้วยังเหลือระบบน้ำประปา)31 ส.ค. 2563 10:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ทำหน้ังสือเข้ามาเลยครับเพราะต้องได้ตั้งเรื่องซื้อวัสดุครับ งอ 90 2 ตัว ท่อพีวีซี 2 นิ้ว 1 เส้น พิทักษ์/
1002นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 10ท่อก๊อกน้ำหักข้างอาคารฝั่งลานเกษตรรวมใจ31 ส.ค. 2563 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ย. 63 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สามทางลด 3/4 นิิ้ว x 1/2 นิ้ว 1 ตัว ต่อตรง 3/4 นิ้ว 1 ตัว
1003นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 10ท่อก๊อกน้ำหักข้างอาคารฝั่งลานเกษตรรวมใจ31 ส.ค. 2563 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ย. 63 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สามทางลด 3/4 นิิ้ว x 1/2 นิ้ว 1 ตัว ต่อตรง 3/4 นิ้ว 1 ตัว
1004น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-215 ห้องครอบครัว อาคารชุดพัก 21. ประตูบานเลื่อนกระจกชำรุด ฝืด เลื่อนไม่ได้ น้ำไหล ห้องน้ำ 2. ประตูไม้ เปิด-ปิดลำบาก ฝืด 3. ก๊อกน้ำอ่างล้างถ้วย ชำรุดมาก โยกเยก เหมือนอาการจะหัก น้ำทิ้งใต้ท่ออ่าง น้ำซึม31 ส.ค. 2563 09:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1005แม่บ้านอาคาร 77-203/2หอ้งที่4ที่เสืยบสายฉีดชำระนอ็ตหลุด28 ส.ค. 2563 16:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 63 14:00 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1006น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง20628 ส.ค. 2563 13:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 63 13:58 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1007แม่บ้านอาคาร 8อ_8/2ห้องผลิตภันฑ์เนื้ออ่างล้างอุปกรณ์สายท่อน้ำเสียชำศ.รุด28 ส.ค. 2563 11:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 63 14:01 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1008นายrutchanon pongtongโรงสูบ A1 อุทยานเกษตร 50 พรรษาหัวกะโหลกดูดน้ำไม่ขึ้น28 ส.ค. 2563 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 08:54 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1009นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 10ชักโครกชำรุดห้องน้ำชาย 1 ห้องน้ำหญิง 128 ส.ค. 2563 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 63 13:59 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1010นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 10ชักโครกชำรุดห้องน้ำชาย 1 ห้องน้ำหญิง 128 ส.ค. 2563 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 63 13:59 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1011น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-106สะดืออ่างล้างหน้าชำรุด27 ส.ค. 2563 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 63 13:39 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้างจานเกลียวสั้น 1 ชุด
1012น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ9ชั้น2โถปัสวะอุดตันห้องน้ำชายด้านหลัง27 ส.ค. 2563 14:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 63 13:57 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1013นายเนตรนภา บุระวงค์อ9ชั้น2โถปัสวะอุดตันห้องน้ำชายด้านหลัง27 ส.ค. 2563 14:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 63 13:57 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1014นายเนตรนภา บุระวงค์อ9ชั้น2อ่างล้างมือรั่วห้องน้ำหญิงด้านหน้า27 ส.ค. 2563 14:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 63 13:58 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1015น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ9ชั้น2อ่างล้างมือรั่วห้องน้ำหญิงด้านหน้า27 ส.ค. 2563 14:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 63 13:58 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1016แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ที่กดชักโครกชำรุด ก๊อกล้างมือชำรุดห้องรับรอง27 ส.ค. 2563 08:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 63 13:57 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1017นางวิวัฒน์ คำเครือประตู 6ท่อน้ำทิ้งอุตตัน26 ส.ค. 2563 10:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 63 13:53 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1018นางรัตนา เหมสุรินธร์ประตู 6ท่อน้ำทิ้งอุตตัน26 ส.ค. 2563 10:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 63 13:53 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1019น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำอ่่่่่่างล้างหน้าชำรุดเวลาเปิดจะมีเสียงดังและน้ำไหลค่อยห้อง30626 ส.ค. 2563 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 63 14:03 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ กีอก1 ตัว
1020น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำล้างหน้าชำรุดเวลาเปิดจะมีเสียงดังและน้ำไหลไม่แรงห้อง406และห้อง40926 ส.ค. 2563 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 63 14:02 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ ก๊อก 2 ตัว สายนำ้ดี 1เส้น
1021นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 12หัวฉีดชำระชำรุด 2 อัน ห้องน้ำหญิง 1 ห้องน้ำชาย1ห้องน้ำอาจารย์กดไม่ลง26 ส.ค. 2563 09:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 63 14:04 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 3 ชุด ผักบัว 1 ชุด
1022นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 12หัวฉีดชำระชำรุด 2 อัน ห้องน้ำหญิง 1 ห้องน้ำชาย1ห้องน้ำอาจารย์กดไม่ลง26 ส.ค. 2563 09:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 63 14:04 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 3 ชุด ผักบัว 1 ชุด
1023น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.18ปั้มน้ำโซนหลังตึกชำรุดไม่ทำงาน25 ส.ค. 2563 11:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ต.ค. 63 08:15 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1024น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.18ปั้มน้ำโซนหลังตึกชำรุด น้ำไหลเบา25 ส.ค. 2563 11:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 08:44 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ต่อตรงใช้งานชั่วคราว -ไพศาล
1025น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-220/1น้ำไหลเข้าถังกดชักโครกน้ำไหลช้า25 ส.ค. 2563 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 63 14:09 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1026น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-208/1ที่กดน้ำโถชักโครกชำรุด 1 จุด25 ส.ค. 2563 10:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 63 14:20 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1027แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น3 ห้อง 2-311โถปัสสาวะมีน้ำซึมหยดลงพื้น(ห้องน้ำชาย)25 ส.ค. 2563 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 63 14:07 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้งPVC 1 ชุด
1028น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18น้ำโซนหลังไหลไม่ค่อยแรงค่ะตั้งแต่ชั้น2ถึงชั้น425 ส.ค. 2563 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 63 16:37 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1029น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4-115/1ข้อต่อก้นโถปัสวะซึมห้อง4-115/1 24 ส.ค. 2563 15:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 63 14:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ วิลิโคลน ใส 1 หลอด
1030น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4-108/1/4-102/1สต๊อกว๊าวฝักบัวปิดไม่อยู่ห้อง4-108/1/4-102/1 24 ส.ค. 2563 15:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 63 14:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 2 ตัว เทปพันเกลียว 1 ม้วน
1031น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4-121/1ข้อต่อโถปัสวะแตกห้อง4-121/124 ส.ค. 2563 15:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 63 14:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ ข้อต่อก้นโถปัสสาวะ 1 ตัว
1032น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-108/1ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าชำรุดห้อง108/124 ส.ค. 2563 15:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 63 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1033น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-314/1สต๊อบวาล์วห้องอาบน้ำชำรุด24 ส.ค. 2563 15:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 63 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1034น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-208/1ที่เสียบฝักบัวชำรุด24 ส.ค. 2563 14:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 63 14:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1035น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-203/1 ที่เสียบฝักบัวชำรุด24 ส.ค. 2563 14:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 63 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1036น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกอ่างล้างหน้าและฝักบัวน้ำไม่ค่อยไหลห้อง415และห้อง41624 ส.ค. 2563 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 63 14:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ ก๊อกนำ้อ่างล้างหน้า 2 ตัว สายนำ้ดี 2 เส้น
1037นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 1ห้องน้ำชายโถฉี่รั่วซึม24 ส.ค. 2563 08:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 63 14:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1038นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 1ห้องน้ำชายโถฉี่รั่วซึม24 ส.ค. 2563 08:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 63 14:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1039นายณรงค์ธร ดวงชัยอาคาร 17 ห้อง 317ท่อระบายน้ำห้องครัว ส่งกลิ่นเหม็นมาก23 ส.ค. 2563 07:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 63 14:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1040นายสมชาย เบ้าทองห้อง 17-106 อาคาร 171. ก๊อกน้ำอ่างล้างจานปิดไม่สนิท มีเสียงดัง 2. ท่อน้ำทิ้งหลังห้อง 17-106 มีกลิ่นเหม็น21 ส.ค. 2563 17:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 63 14:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างจาน 1 ชุด
1041น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4-102/1ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าหมุนรอบห้อง4-102/121 ส.ค. 2563 11:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 63 11:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1042น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4-121/1แจ้งโถปัสสาวะซึม2หัวห้อง4-121/121 ส.ค. 2563 11:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 63 11:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1043น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4-314ฝักบัว?ชำรุด?ห้อง?4-314ฝักบัว?ชำรุด?2ตัว?21 ส.ค. 2563 11:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 63 12:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ ฝักบัว 2 ชุด
1044น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4-110?ก๊อก?นํ้า?ห้อง?4-110ชำรุด?21 ส.ค. 2563 10:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 63 11:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ ก๊อกอ่างล้างจาน ผนัง 1 ชุด
1045แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น1โถปัสวะรั่วฃึม21 ส.ค. 2563 10:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 63 12:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1046แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำหญิงชั้น3ก๊อกมน้ำอ่างล้างมือน้ำไหลไม่หยุด21 ส.ค. 2563 09:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 63 12:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ ก๊อกอ่างล้างหน้า 2 ตัว
1047แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำหญิง/ชายชั้น2ก๊อกน้ำอ่างล้างมือชำรุด21 ส.ค. 2563 09:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 63 12:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว
1048แม่บ้านอาคาร 77-101/2สายฉีดชำระน้ำหยด20 ส.ค. 2563 15:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 63 11:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1049แม่บ้านอาคาร 77-101/1อา่งลา้งมือเปิดน้ำไม่ใหล20 ส.ค. 2563 15:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 63 11:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1050นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21มีน้ำซึมเข้าพื้นห้องน้ำหญิง ห้อง 21-20620 ส.ค. 2563 08:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 11:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1051นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21มีน้ำซึมเข้าพื้นห้องน้ำหญิง ห้อง 21-20620 ส.ค. 2563 08:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 11:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1052น.ส.อัมพร ศรีคราม17-415ชักโครกอุดตัน กดน้ำไม่ลง น้ำไหลค่อยๆ ทำให้ชะล้างสิ่งสกปรกไม่ได้ ใช้ห้องน้ำไม่ได้ ขอให้มาแก้ไขด่วนค่ะ ขอบคุณค่ะ 19 ส.ค. 2563 20:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 63 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1053นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 14ที่รองนั่งชักโครกห้องน้ำชาย 1 ห้องน้ำรับรอง 1ห้องน้ำหญิงใหญ่ ที่รองนั่งชำรุด 2 ห้องน้ำชาย 319 ส.ค. 2563 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.ย. 63 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฝารองนั่งโถวักโครก 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1054นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 14ที่รองนั่งชักโครกห้องน้ำชาย 1 ห้องน้ำรับรอง 1ห้องน้ำหญิงใหญ่ ที่รองนั่งชำรุด 2 ห้องน้ำชาย 319 ส.ค. 2563 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.ย. 63 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฝารองนั่งโถวักโครก 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1055นางวิวัฒน์ คำเครือหน้าศูนย์ ร. ป.ภ.ท่อประปาแตกลานพระพิรุณ(หน้าศูนย์ ร ป ภ.)19 ส.ค. 2563 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 63 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1056นางรัตนา เหมสุรินธร์หน้าศูนย์ ร. ป.ภ.ท่อประปาแตกลานพระพิรุณ(หน้าศูนย์ ร ป ภ.)19 ส.ค. 2563 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 63 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1057แม่บ้านอาคาร 77-201/3โถปัสสาวะเวลากดน้ำใหลน้อยทำให้ชำระล้างไม่หมดทำให้มีกลิ่นหลงเหลือ18 ส.ค. 2563 16:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 63 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1058น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.18-407ท่ออ่างล้างหน้ารั่ว17 ส.ค. 2563 16:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 63 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1059น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4 ห้องน้ำชายห้อง115/1และ121/1โถปัสวะซึม17 ส.ค. 2563 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 63 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1060น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17 หลังห้อง 102และ106ท่อหลังห้อง17-102 และ17-106 มีเศษทิศชู่และน้ำไหลออกมาแต่กอ่นไม่มีนํ้า 17 ส.ค. 2563 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 63 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1061นางรัตนา เหมสุรินธร์ฟาร์มสัตว์น้ำในฟาร์มสัตว์ไม่ไหลมา 4 วันแล้วคิดว่าท่อแตกช่วยให้ช่างไปซ่อมด่วนด้วย17 ส.ค. 2563 09:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 63 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1062นางวิวัฒน์ คำเครือฟาร์มสัตว์น้ำในฟาร์มสัตว์ไม่ไหลมา 4 วันแล้วคิดว่าท่อแตกช่วยให้ช่างไปซ่อมด่วนด้วย17 ส.ค. 2563 09:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 63 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1063แม่บ้านอาคาร 77-303/3 ห้องที่5สายฉีดชำระชำรุด17 ส.ค. 2563 09:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 63 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายฉีดชำระ 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1064แม่บ้านอาคาร 77-304/3ห้องที่3สายฉีดชำระชำรุด17 ส.ค. 2563 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 63 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1065แม่บ้านอาคาร 77-302/2 ห้องที่1หัวฉีดชำระชำรุด17 ส.ค. 2563 09:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 63 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายฉีดชำระ 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1066แม่บ้านอาคาร 77-303/1 ห้องที่5น้ำรั่วจากแกนสเเตนเลส17 ส.ค. 2563 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 63 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1067นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 22มีน้ำขังในห้องน้ำชาย 17 ส.ค. 2563 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 63 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1068นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 22มีน้ำขังในห้องน้ำชาย 17 ส.ค. 2563 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 63 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1069น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-306วาล์วสายฉีดชำระชำรุด15 ส.ค. 2563 11:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 63 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ข้อต่อ ผ/ม 1 ตัว สต๊อปวาวล์เขียว 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1070แม่บ้านฝ่าย อาคารฯโรงผลิดน้ำดื่มท่อประปาข้อต่อหลุด05 ส.ค. 2563 10:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 63 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ
1071น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มรบกวนซ่อมท่อน้ำที่โรงผลิตน้ำดื่มค่ะ 05 ส.ค. 2563 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 63 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ
1072น.ส.กนกพร ศรีโคตรหอพักบุคลากร อาคาร 17 ห้อง 102ซักโครกกดไม่ลง มีเสียงน้ำบุ๋มๆ ตลอดเวลา04 ส.ค. 2563 10:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 63 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1073น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-214/1หัวฉีดชำระชำรุด 2 จุด04 ส.ค. 2563 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 63 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายฉีดชำระ 2 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1074น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-208/1ก๊อกอ่างล้างหน้าชำรุด04 ส.ค. 2563 10:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 63 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1075น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-220/1ก๊อกอ่างล้างหน้าชำรุด04 ส.ค. 2563 10:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 63 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1076น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-202/1สต๊อปวาล์วห้องอาบน้ำชำรุด04 ส.ค. 2563 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 63 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สต๊อปวาล์ว 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1077น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-220/1สต๊อปวาล์วห้องอาบน้ำชำรุด04 ส.ค. 2563 10:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 63 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สต๊อปวาล์ว 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1078แม่บ้านอาคาร 77-303/2ห้องที่1น้ำรั่วชึมตรงแกนสแตนเลสเวลากดชักโครก04 ส.ค. 2563 10:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 63 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ
1079น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-320/1ที่เสียบสายฉีดชำระชำรุด03 ส.ค. 2563 11:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 63 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1080น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4-115/1นํ้าซึมออกใต้ท่อปัสวะห้อง4-115/1 03 ส.ค. 2563 11:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 63 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ
1081น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4-119ก๊อก?นํ้า?ห้อง?ครัว?ชำรุด?ห้อง?11903 ส.ค. 2563 11:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 08:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1082นายยุทธพล บุญกอบอาคาร 8/1 ห้องนำ้ชาย 8/1-109 สายฉีดชำรุด03 ส.ค. 2563 11:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 63 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายฉีดชำระ 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1083น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-233ฝักบัวชำรุดและที่พักฝักบัวชำรุด02 ส.ค. 2563 10:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 63 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ
1084แม่บ้านอาคาร 77-303/1ห้อง6ห้องสุดท้ายน้ำรั่วตรงแกนสแตนเลสมีน้ำชึมเวลากดชักโครก01 ส.ค. 2563 09:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 63 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ
1085แม่บ้านอาคาร 77-103/2หอ้งที่5สายฉีดชำระน้ำหยด31 ก.ค. 2563 11:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ
1086แม่บ้านอาคาร 77-101/1กอ๊กน้ำอ่างล้างมือน้ำไม่ใหล31 ก.ค. 2563 11:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว
1087แม่บ้านอาคาร 77-303/2หอ้งที่2น้ำซึมออกจากข้อต่อด้านหลังชักโครกเวลากดน้ำ31 ก.ค. 2563 11:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ
1088นางวิวัฒน์ คำเครือฟาร์มสัตว์มิเตอร์น้ำโรงเรือนสุกรข้อต่อหลุด31 ก.ค. 2563 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 63 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1089นางรัตนา เหมสุรินธร์ฟาร์มสัตว์มิเตอร์น้ำโรงเรือนสุกรข้อต่อหลุด31 ก.ค. 2563 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 63 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1090แม่บ้านอาคาร 77-401/3สายฉีดชำระชำรุด31 ก.ค. 2563 10:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1091แม่บ้านอาคาร 77-401/2สายฉีดชำระชำรุด31 ก.ค. 2563 10:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1092แม่บ้านอาคาร 77-404/1หอ้งที่1และหอ้งที่5สายฉีดชำระชำรุด31 ก.ค. 2563 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1093น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านตามสั่งพี่บุ๋ม (ข้างร้านป้าอ๊อด)น้ำประปาไหลช้ามาก31 ก.ค. 2563 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 63 09:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, งอ 90 1/1/2 นิ้ว 1 ตัว บ่อบาดาล 2 ท่อแตก พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1094น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านชงชากาแฟ โรงอาหารอาคาร 10น้ำประปาไม่ไหลค่ะ31 ก.ค. 2563 10:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ
1095น.ส.ณัฐพร ปู่ทับหนูอาคารชุดพักอาศัย (อ.3) ห้อง 3-325ข้อต่อสายฉีดชำระแตกร้าว ทำให้น้ำไหลรั่วตลอดเวลา30 ก.ค. 2563 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ สต๊อปวาล์วเขียว 1 ตัว สายฉีดชำระ 1 ชุด
1096นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์น้ำรั่ว ห้องน้ำฝั่งอาจารย์ ชั้น 2 อาคาร 13น้ำรั่ว ห้องน้ำฝั่งอาจารย์ ชั้น 2 อาคาร 13 28 ก.ค. 2563 08:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น กีอกอ่างล้างหน้า 1 ตัว สต๊อปวาล์ว เขียว 1ตัว เทปพันเกลียว 1 ม้วน
1097นายชวนชม ยุติธรรมน้ำรั่ว ห้องน้ำฝั่งอาจารย์ ชั้น 2 อาคาร 13น้ำรั่ว ห้องน้ำฝั่งอาจารย์ ชั้น 2 อาคาร 13 28 ก.ค. 2563 08:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น กีอกอ่างล้างหน้า 1 ตัว สต๊อปวาล์ว เขียว 1ตัว เทปพันเกลียว 1 ม้วน
1098แม่บ้านอาคาร 1อ1ชั้น1ห้องน้ำหญิงและชายที่กดน้ำชักโครกชำรุดที่กดน้ำในชักโครกชำรุดมันดีดก่อนน้ำยังไม้ลง26 ก.ค. 2563 19:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 16:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ ไบโอนิค 1 กระป๋อง
1099แม่บ้านอาคาร 1อ1ชั้น1ห้องน้ำหญิงและชายที่กดน้ำชำรุดทีกดน้ำชำรุด24 ก.ค. 2563 17:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 16:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1100น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์3-208วาวล์เครื่องทำน้ำอุ่นชำรุด24 ก.ค. 2563 15:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 63 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์/ประชาปิติ
1101นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21มีน้ำไหลลงจากหลอดไฟหน้าห้องน้ำ ชาย- หญิง ฝั่งอาคาร 824 ก.ค. 2563 10:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ค. 63 16:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แก้ไขโดยการปิดฝาท่อนำ้เสีย เดิมไม่ได้ปิดท่อไว้ พิทักษ์/ประชาปิติ
1102นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21มีน้ำไหลลงจากหลอดไฟหน้าห้องน้ำ ชาย- หญิง ฝั่งอาคาร 824 ก.ค. 2563 10:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ค. 63 16:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แก้ไขโดยการปิดฝาท่อนำ้เสีย เดิมไม่ได้ปิดท่อไว้ พิทักษ์/ประชาปิติ
1103นางเนตรนภา อัฐวงศ์3243 อาคาร 3อ่างล้างหน้าในห้องน้ำทางเข้าห้องอุดตัน ไม่ระบาย และอ่างล้างถ้วยในห้องครัวบ่อยครั้งที่อุดตันค่ะ23 ก.ค. 2563 22:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 63 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สะดืออ่าง 1 ชุด ซิลิโคลนใส 1 หลอด คิมหันต์/ประชาปิติ
1104แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น1ห้อง2-106ท่อระบายน้ำเสียอุดตัน23 ก.ค. 2563 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 16:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1105นายrutchanon pongtongแปลงองุ่น อ่างหนองคาย รร.อุทยานบ้านเชียงเครือท่อน้ำปะปาแตก22 ก.ค. 2563 10:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ค. 63 16:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1106น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-208/1กอนประตูห้องอาบน้ำชำรุด22 ก.ค. 2563 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 63 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1107น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-220/1สต๊อปวาล์วห้องอาบน้ำชำรุด22 ก.ค. 2563 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 14:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สต๊อปวาล์ว 1 ชุด พิทักา์/ประชาปิติ/คิมหันต์
1108น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-112ฝักบัวชำรุดและสต๊อปวาล์วห้องอาบน้ำชำรุด22 ก.ค. 2563 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 15:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สต๊อปวาล์ว 1 ตัว ฝักบัว 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1109นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 7โซนกลางน้ำไม่ไหลห้อง 7-303/222 ก.ค. 2563 09:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 16:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซ่อมลูกลอยและขาอิเลคโตด พิทักษ์
1110นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 7โซนกลางน้ำไม่ไหลห้อง 7-303/222 ก.ค. 2563 09:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 16:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซ่อมลูกลอยและขาอิเลคโตด พิทักษ์
1111นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 12ท่อน้ำซึมใต้อ่างล้างมือห้องน้ำหญิงมุสลิม22 ก.ค. 2563 08:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 63 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายนำ้ดี 1 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1112นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 12ท่อน้ำซึมใต้อ่างล้างมือห้องน้ำหญิงมุสลิม22 ก.ค. 2563 08:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 63 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายนำ้ดี 1 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1113แม่บ้านอาคาร 7อาคาร7โซนกลางน้ำประปาไม่ใหล22 ก.ค. 2563 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 16:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/
1114แม่บ้านอาคาร 77-303/2หอ้งที่6ชักโครกน้ำใหลไม่สะดวก21 ก.ค. 2563 15:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 15:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1115น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-224ท่อระบายน้ำตัน ก๊อกน้ำอ่างล้างจานชำรุด และก๊อกน้ำห้องครัวข้างอ่างล้างจานชำรุดน้ำหยด21 ก.ค. 2563 15:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 63 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกล้าง 1 ตัว กีอกหางแดง 1 ตัว คิมหันต์/ประชาปิติ
1116น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-224ฝักบัวชำรุด สายและหัวฉีดชำระชำรุด ฐานชักโครกร้าว21 ก.ค. 2563 15:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 63 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฝักบัว 1 ชุด สายฉีด 1 ชุด คิมหันต์/ประชาปิติ
1117น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-224แจ้งยาแนวกระเบื้องกระเบื้องภายในห้อง21 ก.ค. 2563 13:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1118น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สายฉีดชำระชำรุดห้อง206และห้อง40421 ก.ค. 2563 09:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 16:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1119นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 8/1 ฝารองนั่งชักโครกชำรุดห้อง 11021 ก.ค. 2563 08:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 16:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ
1120นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 8/1 ฝารองนั่งชักโครกชำรุดห้อง 11021 ก.ค. 2563 08:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 16:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ
1121แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำหญิงชั้น1ที่กดน้ำชักโครกชำรุด20 ก.ค. 2563 16:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 16:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ
1122น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-207สะดืออ่างล้างจานชำรุด 20 ก.ค. 2563 15:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 63 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สะดืออ่างล้างจาน 1 ชุด คิมหันต์/ประชาปิติ
1123น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-108/1หัวฉีดชำระแตกชำรุด 1 อัน20 ก.ค. 2563 11:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 15:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ/คิมหันต์ สายฉีด 1 ชุด
1124น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139,140ฝาชักโครกหลวม (ซ่อมเรียบร้อยแล้ว)20 ก.ค. 2563 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 16:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ
1125นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 1น้ำพุเปิดไม่ออก20 ก.ค. 2563 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 16:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ
1126นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 1น้ำพุเปิดไม่ออก20 ก.ค. 2563 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 16:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ
1127น.ส.รจนา ทาระขจัดอาคาร 17 สวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.อ่างล้างมือเด็กปล่อยน้ำทิ้งไม่ได้17 ก.ค. 2563 13:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 16:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1128นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3หัวฉีดน้ำห้องน้ำหญิงด้านหน้าชำรุดน้ำหยดตลอดเวลา17 ก.ค. 2563 10:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1129น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3หัวฉีดน้ำห้องน้ำหญิงด้านหน้าชำรุดน้ำหยดตลอดเวลา17 ก.ค. 2563 10:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1130น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ท่อระบายน้้ำข้างทางเข้าโรงจอดรถแตก16 ก.ค. 2563 11:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 11:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1131นางวิวัฒน์ คำเครืออุทยานหนองหารน้อยส้วมตัน16 ก.ค. 2563 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 63 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1132นางรัตนา เหมสุรินธร์อุทยานหนองหารน้อยส้วมตัน16 ก.ค. 2563 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 63 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1133แม่บ้านอาคาร 77-401/2หอ้งที่1น้ำรั่วจากแกนสแตนเลส16 ก.ค. 2563 08:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 15:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1134แม่บ้านอาคาร 77-401/2หอ้งที่1สายฉีดชำระชำรุด16 ก.ค. 2563 08:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 15:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1135น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4-115/1ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าชำรุดหมุนรอบ15 ก.ค. 2563 15:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 16:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว
1136แม่บ้านอาคาร 77-303/2อ่างกอ๊กน้ำเปิดน้ำไม่ใหล2ตัวและอ่างล้างมือตัน15 ก.ค. 2563 15:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 15:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกอ่่างล้าง 1 ตัว
1137แม่บ้านอาคาร 77-301/1โถปัสสาวะน้ำหยดตรงแกนสแตนเลส15 ก.ค. 2563 15:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 15:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ ซิลิโคลนใส 1 หลอด
1138แม่บ้านอาคาร 77303/1ห้องที่6น้ำหยดจากแกนสแตนเลส15 ก.ค. 2563 15:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 15:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1139แม่บ้านอาคาร 77-403/3หอ้งที่1น้ำหยดจากแกนสแตนเลส15 ก.ค. 2563 15:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 15:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ ซิลิโคลนใส 1 หลอด
1140แม่บ้านอาคาร 77-403/2ห้องที่2และ6น้ำหยดจากแกนสแตนเลสหลังชักโครก15 ก.ค. 2563 15:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 15:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1141แม่บ้านอาคาร 77-302/3ห้องที่3น้ำรั่วจากแกนสแตนเลสหลังชักโครก15 ก.ค. 2563 15:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 15:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1142น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-102/1และ 5-302/1สายฉีดชำระชำรุด15 ก.ค. 2563 10:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายฉีด 1 เส้น ห้อง 5-302/1 พิทักา์/ประชาปิติ/คิมหันต์
1143น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-314/1ฝักบัวชำรุด15 ก.ค. 2563 10:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 14:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฝักบัว 1 ชุด พิทักา์/ประชาปิติ/คิมหันต์
1144น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-102/1ที่เสียบสายชำระชำรุด15 ก.ค. 2563 10:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 14:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ที่เสียบสาย 1 ชุด พิทักษ์/ประชาปิติ/คิมหันต์
1145น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-324ฝาปิดก้นท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจานชำรุด15 ก.ค. 2563 10:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 63 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1146น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-308/1ฝาเก็บถังน้ำหลังโถส้วมชำรุด ชักโครกน้ำไม่ไหล ก๊อกอ่างล้างหน้าชำรุด15 ก.ค. 2563 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 14:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว พิทักา์/ประชาปิติ/คิมหันต์
1147น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16สายระบายน้ำทิ้งในห้องครัวรั่ว14 ก.ค. 2563 15:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 16:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ
1148น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ห้องน้ำหญิง16-109 กดไม่ลง14 ก.ค. 2563 15:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 11:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1149น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องล้างจาน โรงอาหาร อ.10ก๊อกน้ำร้อนสำหรับลวกจานชามบริเวณห้องล้างจานรั่วค่ะ 14 ก.ค. 2563 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ค. 63 08:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ/คิมหันต์ สตีอปวาล์ว 1 ตัว
1150นายณัฐพงษ์ คำเลิศอ.5-307ท่อต่อซิงค์ล้างจานชำรุด13 ก.ค. 2563 13:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 08:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1151น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-105ชักโครกชำรุด(หลวม)13 ก.ค. 2563 11:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ค. 63 08:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1152น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4-108 และ 4-106ก๊อกนํ้าอ่างล้างจานห้องครัวน้ำไม่ไหล13 ก.ค. 2563 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ เทปพันเกลียว 1 ม้วน ก๊อกล้างจาน เคาเตอร์ 1 ชุด ก๊อกล้างจาน ผนัง 1 ชุด
1153น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4-108/1สต๊อกวาวล์ฝักบัวหักห้อง4-108/1 13 ก.ค. 2563 10:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 14:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
1154น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4-105,4-106,4-107 และ4-108ล้างจานหลังห้องตัน13 ก.ค. 2563 10:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1155นางวิวัฒน์ คำเครือ อาคาร 20่ท่อประปาแตกหลังห้องแลปชั้น 2 ห้อง 20/ 20113 ก.ค. 2563 10:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1156นางรัตนา เหมสุรินธร์ อาคาร 20่ท่อประปาแตกหลังห้องแลปชั้น 2 ห้อง 20/ 20113 ก.ค. 2563 10:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1157นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 22สายฉีดชำระชำรุด ห้อง 22- 207 13 ก.ค. 2563 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 14:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1158นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 22สายฉีดชำระชำรุด ห้อง 22- 207 13 ก.ค. 2563 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 14:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1159น.ส.เจนจิรา ทองแกม7-423 ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาคาร7ชั้น4ก๊อกน้ำหลุดออกจากตัวซิ้งอ่างล้าง10 ก.ค. 2563 15:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 14:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ/คิมหันต์
1160น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์หออินทนิล 105,106,107,108เวลาท่อตันน้ำจะซึมออกมาหน้าห้อง 108 และห้อง 105/106/107/108 ท่อจะตันบ่อย บางช่วงจะมีกลิ่นเหม็น 10 ก.ค. 2563 11:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1161น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มท่อน้ำที่โรงผลิตน้ำดื่มแตก น้ำไหลไม่หยุดค่ะ 09 ก.ค. 2563 10:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ค. 63 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ
1162แม่บ้านอาคาร 77=402/2 น้ำรั่วตรงแกนสแตนเลสเวลากดชักโครก09 ก.ค. 2563 09:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1163แม่บ้านอาคาร 77=303/2ห้อง2และ6น้ำรั่วชึมออกมาเวลากดชักโครก09 ก.ค. 2563 09:37 น.ยกเลิกรายการ
09 ก.ค. 63 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1164แม่บ้านอาคาร 77=303/2ห้อง2และ6น้ำรั่วชึมออกมาเวลากดชักโครก09 ก.ค. 2563 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1165แม่บ้านอาคาร 77_303/1น้ำชึมอยู่หลังชักโครก09 ก.ค. 2563 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ ซิลิโคลนขาว 1 หลอด
1166น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4-108/1หัวฉีดชําระแตกชำรุด ห้อง4-108/1 08 ก.ค. 2563 16:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1167น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-307สายน้ำดี ห้อง307ชำรุด08 ก.ค. 2563 16:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ 3-302-3-307
1168น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-306ข้อต่อใต้อ่างล้างหน้าห้องชำรุด.ห้อง30608 ก.ค. 2563 16:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้งพีวีซี 1 ชุด สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด
1169นายเนตรนภา บุระวงค์อ9ชั้น2โถปัสวะน้ำไหลไม่หยุดด้านหน้านหน้าตัวท้ายสุด08 ก.ค. 2563 13:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1170น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ9ชั้น2โถปัสวะน้ำไหลไม่หยุดด้านหน้านหน้าตัวท้ายสุด08 ก.ค. 2563 13:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1171นายเนตรนภา บุระวงค์อ9ชั้น2สายชำระห้องน้ำหญิงด้านหน้ารั่ว08 ก.ค. 2563 13:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 10:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1172น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ9ชั้น2สายชำระห้องน้ำหญิงด้านหน้ารั่ว08 ก.ค. 2563 13:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 10:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1173น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 4-214/1สต๊อกวาลว์ห้องอาบนำ้ห้อง4-214/1ชำรุด 08 ก.ค. 2563 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1ตัว เทปพันเกลียว 1 ม้วน
1174น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 4-208/1สต๊อกวาลว์ห้องอาบน้ำห้อง4_208/1ชำรุด 08 ก.ค. 2563 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
1175น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 4-202/1โถชักโครกชำรุดนำ้ไหลไม่หยุด 08 ก.ค. 2563 11:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ/คิมหันต์ ลูกสูบฟลัชวาล์ว 1ชุด กะรัต
1176น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-111สายฉีดชำระชำรุด08 ก.ค. 2563 11:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1177น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-308/1ท่อน้ำทิ้งชำรุด08 ก.ค. 2563 11:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 08:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ สายนำ้ดี 1 เส้น
1178น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-208/1อ่างล้างหน้าอุดตัน08 ก.ค. 2563 11:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 08:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ เทปพันเกลียว 1 ม้วน
1179น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-305ฝาปิดกั้นอ่างล้างจานชำรุด08 ก.ค. 2563 11:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 08:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, 5-307-5-305 อุดเกลียวพีวีซี 3/4 นิ้ว 2 ตัว พิทักษ์/ประชาปิติ
1180น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-217ฝาปิดกั้นอ่างล้างจานชำรุด08 ก.ค. 2563 10:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 08:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ ซิลิโคลน ใส 1 หลอด
1181นายปฐมวงศ์ เถายะบุตร3-312ท่อน้ำที่ไหลเข้าชักโครกแตก (เบื้องต้นได้ทำการเอาผ้าอุดไว้)08 ก.ค. 2563 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ เทปพันเกลียว 1 ม้วน สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
1182น.ส.วชิราภรณ์ ทะคะทิน17-417ท่อน้ำใต้อ่างล้างจานรั่ว เคยแจ้งซ่อม 05 ก.ค. 2563 12:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 63 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1183แม่บ้านอาคาร 77-301/2โถปัสสาวะเวลากดมีน้ำซึมออกมาใต้โถ03 ก.ค. 2563 11:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1184แม่บ้านอาคาร 77-301/1โถปัสสาวะเวลากดมีน้ำล้นออกจากแกนสแตนเลส03 ก.ค. 2563 11:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ ซิลิโคลน ขาว 1 หลอด
1185น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 ห้องน้ำชายและหญิง หน้าห้องปทุุมมายาแนวกระเบื้อง ห้องน้ำชายและหญิง หน้าห้องประทุมมา ชำรุด 02 ก.ค. 2563 15:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 11:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1186น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 ห้องน้ำชาย/หญิง หน้าห้องลีลาวดียาแนวกระเบื้อง ห้องน้ำชายและหญิง หน้าห้องลีลาวดี ชำรุด02 ก.ค. 2563 15:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 11:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1187นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2น้ำรั่ว ภายในห้องรพี02 ก.ค. 2563 14:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1188น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอาคาร9น้ำรั่ว ภายในห้องรพี02 ก.ค. 2563 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1189นายเนตรนภา บุระวงค์อาคาร9น้ำรั่ว ภายในห้องรพี02 ก.ค. 2563 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1190น.ส.รัตนพร ชาประสออาคร18ชักโครกน้ำไม่ไหลห้อง10402 ก.ค. 2563 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ค. 63 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1191น.ส.รัตนพร ชาประสออาคร18ชักโครกน้ำไหลไม่หยุดห้อง10102 ก.ค. 2563 10:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ค. 63 09:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1192น.ส.รัตนพร ชาประสออาคร18อ่างล้างหน้าตันห้อง41401 ก.ค. 2563 14:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ค. 63 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1193น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ชักโครกห้องเทสารคัดหลั่งเสียกดไม่ลง30 มิ.ย. 2563 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ค. 63 13:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่กดหม้อนำ้โถชักโครก 1 ชุด
1194แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13สายฉีดน้องน้ำนิสิตชาย&หญิงชำรุดชั้น230 มิ.ย. 2563 08:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ค. 63 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 2 เส้น
1195แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น1น้ำหยดใต้อ่างพักน้ำน่าจะเป็นว๊าวรึก๊อกน้ำ29 มิ.ย. 2563 16:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ค. 63 13:28 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1196น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ห้องน้ำห้อง 16-101 (ห้องฉุกเฉิน) ชักโครกไม่สามารถกดได้29 มิ.ย. 2563 15:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ค. 63 09:21 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1197นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 3 ห้อง 127ท่อระบายน้ำตัน (ระเบียงนอก)29 มิ.ย. 2563 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ค. 63 09:18 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1198นายนิรันดร์ ทรงนิรันดร์3-235สายฉีดชำรุด 24 มิ.ย. 2563 13:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 มิ.ย. 63 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1199แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13ก๊อกน้ำอ่างล้างมือห้องน้ำอาจารย์ชำรุดเปิดไม่ได้.และหัวฉีดอุดตัน23 มิ.ย. 2563 13:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ค. 63 13:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกนำ้อ่างล้างหน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 2 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์
1200นายณัฐพงษ์ คำเลิศหอพักนนทรี ห้อง 220/1ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าชำรุด 1 อัน23 มิ.ย. 2563 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 มิ.ย. 63 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว
1201นายณัฐพงษ์ คำเลิศหอพักนนทรี ห้อง 315/1สต๊อปวาล์วชำรุด 1 อัน23 มิ.ย. 2563 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 มิ.ย. 63 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1202นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 3 ห้อง 219สายฉีดชำระชำรุด22 มิ.ย. 2563 11:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 มิ.ย. 63 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1203นายณัฐพงษ์ คำเลิศหอพักอินทนิล ห้อง 121/1โถปัสสาวะน้ำไหลไม่หยุด22 มิ.ย. 2563 10:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ค. 63 13:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดลูกสูบฟลัชวาล์ว Cotto 1 ชุด
1204น.ส.บุษกร ครจำนงค์17-311ชักโคและอ่างล้างหน้าในห้องน้ำเริ่มมีอาการตัน ชักโครกกดไม่ค่อยลง20 มิ.ย. 2563 11:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ค. 63 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1205นายณัฐพงษ์ คำเลิศหอพักอินทนิลตรวจเช็คการทำงานของปั้มน้ำ19 มิ.ย. 2563 15:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 63 08:40 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1206นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 17ท่อน้ำเสียติดกับเสาอาคารแตก ส่งกลิ่นเหม็น 19 มิ.ย. 2563 14:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 16:17 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ โชดาไฟ 2 ถุง ผงสลายไขมัน 1 ถุง ไบโอนิค 1 กระป๋อง ซิลิโคลนใส 1 หลอด
1207นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 3 ห้อง 307ก๊อกน้ำในห้องน้ำ มีน้ำไหลไม่หยุด19 มิ.ย. 2563 14:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 มิ.ย. 63 16:00 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1208แม่บ้านอาคาร 1ห้องMBAชั้น41-402ก๊อกน้ำอ่างล้างจานชำรุด17 มิ.ย. 2563 15:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 มิ.ย. 63 16:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกอ่างล้างจาน เคาเตอร์ 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
1209นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 3 ห้อง 307สะดืออ่างล้างหน้าชำรุด 17 มิ.ย. 2563 14:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 มิ.ย. 63 15:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1210น.ส.หัทญา ยุตรินทร์3-241/1สายฉีดชำระในห้องน้ำชำรุด ตัวก๊อกหลุดออกจากท่อ 17 มิ.ย. 2563 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 มิ.ย. 63 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สต๊อปวาวล์ 1 ตัว พิทักษ์
1211น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ด้านข้างโรงอาหารกลาง อ.10ฝาปิดท่อดักไขมันชำรุด ทำให้ส่งกลิ่นเหม็นค่ะ 16 มิ.ย. 2563 14:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1212นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 3 ห้อง 213อ่างล้างมือตัน16 มิ.ย. 2563 13:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ค. 63 13:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1213น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ชักโครกห้องน้ำชายชั้น1ที่กดเสีย16 มิ.ย. 2563 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 มิ.ย. 63 15:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ที่กดซักโครกฝาบน 1 ตัว พิทักษ์
1214แม่บ้านอาคาร 77-203/3สะดืออ่างลา้งมือชำรุด16 มิ.ย. 2563 10:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ค. 63 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1215นางวิวัฒน์ คำเครืออุทยานหนองหารน้อยห้องน้ำป้อมยามชักโครกกดไม่ลง(ห้องน้ำหญิง)16 มิ.ย. 2563 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 มิ.ย. 63 16:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1216นางรัตนา เหมสุรินธร์อุทยานหนองหารน้อยห้องน้ำป้อมยามชักโครกกดไม่ลง(ห้องน้ำหญิง)16 มิ.ย. 2563 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 มิ.ย. 63 16:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1217น.ส.พิมลรัตน์ ไชยธงยศอาคาร 9 ห้องน้ำหญิงด้านหลัง ชั้น 1สะดืออ่างล้างหน้าชำรุด 16 มิ.ย. 2563 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 มิ.ย. 63 15:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สะดืออ่างล้างหน้า แฮง 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1218นายณัฐพงษ์ คำเลิศหอพักนนทรี ห้อง 103ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าชำรุด16 มิ.ย. 2563 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 มิ.ย. 63 15:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกล้างจาน ผนัง 1 ชุด พิทักษ์
1219นายณัฐพงษ์ คำเลิศหอพักอินทนิลน้ำซึมบริเวณทางเดินหน้าห้อง 10616 มิ.ย. 2563 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1220น.ส.วชิราภรณ์ ทะคะทิน17-417ท่อน้ำทิ้งอ่างล่างหน้าห้องน้ำรั่ว(เพิ่งรั่วภายหลังแจ้งท่อห้องครัวรั่ว)15 มิ.ย. 2563 20:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ค. 63 13:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้งอ่างล้างหน้า 1 ชุด ซิลิโคลนใส 1 หลอด
1221อาจารย์อภิรดี วังคะฮาต3-314ก๊อกน้ำที่อ่างล้างจานหลุด 15 มิ.ย. 2563 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 63 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกอ่างล้างจาน ผนัง 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1222นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21ห้องน้ำหญิงสายฉีดชำรุด (ห้อง 21-306 ห้องน้ำชายชักโครกชำรุด ( 21-314 )15 มิ.ย. 2563 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 14:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1223นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21ห้องน้ำหญิงสายฉีดชำรุด (ห้อง 21-306 ห้องน้ำชายชักโครกชำรุด ( 21-314 )15 มิ.ย. 2563 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 14:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1224น.ส.วชิราภรณ์ ทะคะทิน17-417ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจานห้องครัวรั่ว13 มิ.ย. 2563 08:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 63 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1225แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น1ห้อง2-106ชักโครกกดไม่ลง12 มิ.ย. 2563 12:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 63 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1226อาจารย์กานดา ล้อแก้วมณี3-335/1ที่ล้างหน้าในห้องน้ำ มีน้ำรั่ว12 มิ.ย. 2563 07:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 63 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สะดืออ่างล้างหน้า Hang 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1227แม่บ้านอาคาร 77-421(สรีรสัตว์) บริเวณระเบียงหลังห้องท่อน้ำประปารั่ว 11 มิ.ย. 2563 12:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 มิ.ย. 63 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ถังนำ้ปั๊มนำ้รั่ว ซ่อมไม่ได้ควรเปลี่ยนเครื่องใหม่ครับ
1228นายณัฐพงษ์ คำเลิศหอพักนนทรี ด้านหลังหอตรงกับห้อง 122ท่อน้ำแตก (โทรแจ้งพี่อรรถแล้ว เนื่องจากซ่อมด่วน)11 มิ.ย. 2563 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 63 10:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, งอ 90 1/2 นิ้ว 1 ตัว งอเกลียวใน 1/2 นิ้ว 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
1229น.ส.รัตนพร ชาประสออาคร18สต๊อปวาล์วหัวฉีดชำระและฐานชักโครกชำรุดห้อง20311 มิ.ย. 2563 08:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 63 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สต๊อปวาล์ว 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์
1230นายณัฐพงษ์ คำเลิศหอพักอินทนิล ห้อง 106ท่อระบายน้ำห้องครัวตัน10 มิ.ย. 2563 15:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 63 10:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1231นางรัตนา เหมสุรินธร์อุทยานหนองหารน้อยห้องน้ำหญิงก๊อกน้ำไหลไม่หยุด 10 มิ.ย. 2563 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 63 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1232นางวิวัฒน์ คำเครืออุทยานหนองหารน้อยห้องน้ำหญิงก๊อกน้ำไหลไม่หยุด 10 มิ.ย. 2563 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 63 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1233นายrutchanon pongtongอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติอ่างล้างมือ ห้องน้ำด้านหลังอาคารนิทรรศการ ชำรุด จำนวน 3 อ่าง09 มิ.ย. 2563 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 63 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 3 ชุด งอเกลียวใน 1/2 นิ้ว 1 ตัว เทปพันเกลียว 1 ม้วน
1234นายrutchanon pongtongโรงองุ่น อ่างหนองคายน้ำปะปาไม่ไหล บริเวณโรงองุ่น อ่างหนองคาย09 มิ.ย. 2563 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 63 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ท่อนำ้ประปาแตกจากจุดเชื่อมของหอพักนิสิตหญิง ดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จ
1235แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 3 ห้อง2-307โถปัสสาวะรั่วซึม09 มิ.ย. 2563 10:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 63 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซิลิโคลนใส 1 หลอด
1236แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 1ห้อง 2-115ก๊อกน้ำอ่างล้างมือชำรุด09 มิ.ย. 2563 10:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 63 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล่างหน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น
1237น.ส.จารุณี ฤทธิดี17-416ท่ออ่างล้างมือในห้องน้ำตัน08 มิ.ย. 2563 13:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มิ.ย. 63 10:08 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1238น.ส.จารุณี ฤทธิดี17-416เช็คก็อกน้ำจุดฝักบัวอาบน้ำ น้ำไหลเบามาก08 มิ.ย. 2563 13:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มิ.ย. 63 10:09 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1239น.ส.รัตนพร ชาประสออาคร18ฝาปิดชักโครกชำารุดหลุดห้อง21708 มิ.ย. 2563 08:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มิ.ย. 63 10:07 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ฝาชักโครก 1 ฝา พิทักษ์/คิมหันต์
1240น.ส.รัตนพร ชาประสออาคร18ฐานชักโครกชำรุด2ห้องมีห้อง207และห้อง40908 มิ.ย. 2563 08:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มิ.ย. 63 10:09 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1241น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์หอพักชายอินทนิลอ่างล้างจานตัน 4-105,4-107,4-10805 มิ.ย. 2563 13:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 63 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1242แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 2-3111หัวฉีดชำระหัก 3หัว05 มิ.ย. 2563 07:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 63 15:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หัวฉีดชำระ 3 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1243น.ส.ชื่นจิต จันทจรูญพงษ์3-335ก๊อกน้ำห้องครัวชำรุด ซื้ออะไหล่มาแล้ว ขอให้ช่างช่วยเข้ามาเปลี่ยนให้ค่ะ ท่อระบายน้ำทิ้งอ่างล่างจานรั่วซึม ช่วยมาขันหรือเอาวัสดุมาอุดกันรั่วให้ด้วยค่ะ04 มิ.ย. 2563 19:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 63 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
1244น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์3-316ชักโครกมีน้ำไหลตลอด ซ่อมแล้วแต่ไม่หาย 04 มิ.ย. 2563 11:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 63 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1245นางรัตนา เหมสุรินธร์อุทยานหนองหารน้อยสายฉีดชำระแตกห้องน้ำหลังป้อมยาม04 มิ.ย. 2563 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 63 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายฉีดชำระ 1 ชุด คิมหันต์
1246นางวิวัฒน์ คำเครืออุทยานหนองหารน้อยสายฉีดชำระแตกห้องน้ำหลังป้อมยาม04 มิ.ย. 2563 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 63 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายฉีดชำระ 1 ชุด คิมหันต์
1247น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องน้ำหญิง โรงอาหารอาคาร 10ก๊อกน้ำบริเวณห้องน้ำหญิง ไหลไม่หยุดค่ะ 02 มิ.ย. 2563 15:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 63 09:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น คิมหันต์
1248น.ส.ชื่นจิต จันทจรูญพงษ์3-335ก็อกน้ำห้องครัวปิดไม่ได้ น้ำไหลไม่หยุด ต้องเปลี่ยนก็อกน้ำใหม่ค่ะ สะดวกให้เข้าซ่อมทุกวัน01 มิ.ย. 2563 18:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 63 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซิลิโคนใส่ 1 หลอด คิมหันต์
1249นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2แจ้งเปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างมือ101 มิ.ย. 2563 16:19 น.ยกเลิกรายการ
02 มิ.ย. 63 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้ครับ
1250นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2แจ้งเปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างมือ101 มิ.ย. 2563 16:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 63 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกนำ้อ่างล้างมือ 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น คิมหันต์
1251นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2ส้วมเต็มห้องน้ำหญิงด้านหลัง01 มิ.ย. 2563 16:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 63 15:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1252น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์17-413ก็อกน้ำไหลตลอดเวลา ซ่อมแล้วแต่ไม่หาย และมีเสียงดังออกจากก็อกน้ำตลอด01 มิ.ย. 2563 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 63 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนก๊อกนำ้ 1 อัน เปลี่ยนสายนำ้ดี 1 เส้น คิมหันต์
1253นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้งช่อมเครื่องกรองนํ้าชำรุดหน้าห้อง410มีนํ้าไหลออกมาจากตัวเครื่อง28 พ.ค. 2563 15:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ค. 63 13:26 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1254แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 3 ห้อง 2-307ข้อต่อโถปัสสาวะไม่แล้วเสร็จ28 พ.ค. 2563 15:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 63 09:19 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด คิมหันต์
1255แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 2ห้อง 2-209หัดฉีดชำระฮัก 3ตัว28 พ.ค. 2563 15:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 63 09:20 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สายฉีดชำระ 3 ชุด คิมหันต์
1256นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 17เครื่องปั๊มน้ำไม่ทำงาน28 พ.ค. 2563 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 พ.ค. 63 16:02 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เพรสเซอร์สวิตซ์ชำรุด ซ่อมแล้ว -ณัฐวุฒิ
1257น.ส.จิตรลดา ฦๅชาอาคารชุดพักอาศัย 2 ห้อง 17-418 น้ำไหลค่อย เครื่องปั้มน้ำไม่ทำงานค่ะ28 พ.ค. 2563 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 พ.ค. 63 16:01 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ณัฐวุฒิ
1258น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์17-303ติดตั้งฝักบัวห้องน้ำ 26 พ.ค. 2563 16:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 63 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
1259น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์17-303หน้าห้อง 303 กระเบื้องแตก 26 พ.ค. 2563 16:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 12:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1260นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 3 ห้อง 329ที่เสียบสายฝักบัวชำรุด26 พ.ค. 2563 16:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 63 09:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
1261นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 3 ห้อง 333ก๊อกน้ำในห้องครัวหมุนยาก26 พ.ค. 2563 14:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 63 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก็อกอ่างล่างจาน 1 ตัว คิมหันต์
1262แม่บ้านอาคาร 77-203/3หอ้งที่1เปลี่ยนฝารองนั่งชักโครก แตกลาย26 พ.ค. 2563 11:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 63 09:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถชักโครก 1 ชุด
1263แม่บ้านอาคาร 77-301/3ที่เสียบสายฉีดชำระชำรุด นอ็ตหลุด26 พ.ค. 2563 10:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 63 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
1264นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 6อ่างล้างมือห้องน้ำคนพิการแตกชำรุด ชั้น 1 26 พ.ค. 2563 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ค. 64 12:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1265นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 6อ่างล้างมือห้องน้ำคนพิการแตกชำรุด ชั้น 1 26 พ.ค. 2563 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ค. 64 12:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1266แม่บ้านอาคาร 1ห้องเตรียมอาหารชั้น3อ่างล้างจานน้ำรั่วชึม25 พ.ค. 2563 14:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 63 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ทิ้งสะดืออ่างล้างจาน 1 ชุด คิมหันต์
1267แม่บ้านอาคาร 6ห้องน้ำคนพิการชั้น1อ่างล้างมือชำรุด 25 พ.ค. 2563 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 มิ.ย. 63 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดอ่างล้างหน้า 1 ชุด ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สายนำ้ดี 1 ชุด ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ชุด ชุดแขวนอ่าง 1 ชุด ซิลิโคลนใส 1 หลอด พิทักษ์/คิมหันต์
1268น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18ฐานชักโครกชำรุดปูนหลุดร่อนห้อง11825 พ.ค. 2563 10:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 63 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปูนยาแนวตราตุ๊กแก 1 ถุง คิมหันต์
1269แม่บ้านอาคาร 77103/2ห้องที่5หัวฉีดชำระน้ำหยด22 พ.ค. 2563 16:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 63 09:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1270แม่บ้านอาคาร 77-204/1หอ้งที่5หัวฉีดชำระน้ำหยด22 พ.ค. 2563 16:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 63 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1271น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์อาคาร4204/1ก็อกอ่างล้างหน้าสายขาด,208/1 สะดืออ่างล้างหน้าชำรุด,224/1ก็อกน้ำอ่างล้างหน้าชำรุด 220/1 ก็อกน้ำชำรุด สะดืออ่างล้างหน้าชำรุด กระเบื้องห้องอาบน้ำแต 10แผ่น,402/1 ท่อสะดืออ่างล้างหน้าซึม,22 พ.ค. 2563 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ค. 63 13:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ 202/1-214/1-402/1 สายนำ้ดี 2 เส้น ก๊อกนำ้อ่างล้างหน้า 2 ตัว ซิลิโคลนใส 1 หลอด
1272น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์หอชายอินทนิล408/1 โถปัสวะซึม 3โถ,404/1 โถปัสวะ ซึม 1 โถ,402/1 โถปัสวะซึม 2โถ,214/1 โถปัสสวะ 1โถ,202/1 โถปัสสวะซึม 2 โถ, 208/1 โถปัสสวะซึม 3 โถ นำ้ไหลตลอด22 พ.ค. 2563 10:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ค. 63 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ซีลีโคลนใส 1 หลอด
1273แม่บ้านอาคาร 8อ_8/2อ่างล้างมืชำรุดน้ำไหลออกมาไม่หยุด22 พ.ค. 2563 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 63 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สะดืออ่าง 1 ตัว ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด คิมหันต์
1274น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีอ สถานพยาบาล อ.16ทำความสะอาดถังพักน้ำ ระบบน้ำกรอง 1 ถัง22 พ.ค. 2563 09:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 63 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1275นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 3 ห้อง 130สายส่งน้ำเข้าชักโครกมีน้ำหยด21 พ.ค. 2563 16:02 น.รับเรื่อง
22 พ.ค. 63 08:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1276แม่บ้านอาคาร 66-102วาล์วปิดเปิดนํ้าชํารุด ซ่อมด่วน21 พ.ค. 2563 12:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 63 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, วาล์ปิดเปิดนำ้ 1 ตัว เกลียวนอก 4 หุน 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
1277นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 3 ห้องน้ำหญิงฝั้งออฟฟิศและห้อง3-137สะดืออ่างล้างมือน้ำรั่ว20 พ.ค. 2563 13:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 63 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซิลิโคน 1 หลอด พิทักษ์/คิมหันต์
1278นายrutchanon pongtongอุทยานเกษตร 50 พรรษาลูกลอยบ่อเก็บน้ำดิบ ทำน้ำปะปาชำรุด20 พ.ค. 2563 11:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 64 08:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
1279น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์3-116ก็อกน้ำห้องน้ำซึม20 พ.ค. 2563 10:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 63 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1280น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์3-316ก็อกน้ำอ่างล้างมือ น้ำไหลช้ามาก/สายน้ำต่อเข้าชักโครกมีน้ำไหลตลอดเวลา19 พ.ค. 2563 15:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 63 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1281น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18ชักโครกน้ำไหลไม่หยุดห้อง10119 พ.ค. 2563 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 63 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
1282น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18ที่กดชักโครกชำรุดห้อง30319 พ.ค. 2563 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 63 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ที่กดซักโครก 1 ตัว คิมหันต์
1283น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18ก๊อกอ่างล้างหน้าชำรุดห้อง205-ห้อง406-ห้อง41119 พ.ค. 2563 09:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 63 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
1284น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18ที่วางสายฉีดชำระชำรุดหักห้อง203-212-213-215-31919 พ.ค. 2563 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 63 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ที่วางสายฉีด 5 ตัว คิมหันต์
1285นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 17ท่อน้ำทิ้งแตก บริเวณชั้น 1 18 พ.ค. 2563 15:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 63 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1286นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 17 ห้อง 208ท่อน้ำทิ้งหักชำรุด 18 พ.ค. 2563 15:09 น.รับเรื่อง
18 พ.ค. 63 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1287นายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล3-240ท่อน้ำทิ้งในห้องครัวและระเบียงด้านหลังห้องอุดตัน น้ำทิ้งไม่สามารถลงได้18 พ.ค. 2563 09:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 63 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แบคทีเลียขจัดคราบไขมัน คิมหันต์
1288น.ส.ภิญญารัตน์ กงประโคนอาคาร 17 ห้อง 306ท่อใต้อ่างล้างหน้าในห้องน้ำมีน้ำรั่ว และไหลซืม ซึ่งอาจจะเกิดจากข้อต่อท่อแตก18 พ.ค. 2563 08:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 63 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด คิมหันต์
1289นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 3 ห้อง 131 และ 136กระปุกใต้อ่างล้างมือรั่ว15 พ.ค. 2563 14:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 63 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด คิมหันต์
1290นายณัฐพงษ์ คำเลิศหอพักนนทรี ห้อง 414/1ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าชำรุด (หัก) 1 อัน14 พ.ค. 2563 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 63 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น คิมหันต์
1291นายณัฐพงษ์ คำเลิศหอพักนนทรี ห้อง 308/1สต๊อบวาล์วห้องอาบน้ำชำรุด 1 อัน14 พ.ค. 2563 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 63 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สต๊อปวาล์ว 1 ตัว คิมหันต์
1292นายณัฐพงษ์ คำเลิศหอพักนนทรี ห้อง303ก๊อกน้ำอ่างล้างจานชำรุด14 พ.ค. 2563 10:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 63 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ท่อนำ้ทิ้ง พิทักษ์
1293นายณัฐพงษ์ คำเลิศหอพักนนทรี ห้อง 210อ่างล้างจานอุดตัน 14 พ.ค. 2563 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 63 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1294นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?ทอระบายอ่างล้างหน้าชำรุด1ตัวห้อง108/114 พ.ค. 2563 06:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 63 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ทิ้ง พิทักษ์/คิมหันต์
1295น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16อ่างล้างมือด้านหน้าตึกน้ำไม่ระบายลงท่อ(ท่ออุดตัน)13 พ.ค. 2563 13:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 63 09:58 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1296น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์3-319ก็อกน้ำที่ระเบียงชำรุด12 พ.ค. 2563 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 63 10:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1297น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีอ สถานพยาบาล อ.16น้ำรั่วซึมจากเพดานห้องล้างเครื่องมือ12 พ.ค. 2563 14:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 63 08:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1298แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำหญิงชั้น4ก๊อกน้ำอ่างมือเวลากดน้ำไหลไม่หยุด/ชักโครกน้ำไหลไม่หยุด12 พ.ค. 2563 13:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 63 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
1299แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำหญิงชั้น4ก๊อกน้ำอ่างมือเวลากดน้ำไหลไม่หยุด12 พ.ค. 2563 13:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 63 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
1300น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์17-208สายใต้อ่างล้างจานหลุด ทำให้น้ำไม่ไหล12 พ.ค. 2563 10:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 63 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1301น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์อาคาร3 ห้อง 127ท่อระบายน้ำที่ระเบียงอุดตันมีน้ำดันขึ้นมา01 พ.ค. 2563 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 63 10:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1302แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำหญิงชั้น4อาคาร1เวลากดน้ำไหลชักโครกน้ำรั่วฃุมลงพื้น01 พ.ค. 2563 10:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 63 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกยางหม้อนำ้ซักโครก 1 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์
1303อาจารย์รุ่งนภา บุญภวาอาคารชุด (อาคาร 3) ห้อง 3-217เหมือนมีน้ำซึม ทำให้ฝ้าในห้องน้ำขึ้นรา 30 เม.ย. 2563 12:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 63 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สต๊อปวาล์ว 1 ตัว ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สะดืออ่างแฮงค์ 1ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์ นัดเข้า 4 มิ.ย.63
1304อาจารย์ชุลีพร ชำนาญต้า17-203ก๊อกน้ำที่ระเบียงหลังห้องรั่ว มีน้ำหยดตลอดเวลา30 เม.ย. 2563 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 63 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เทปพันสายเกลียว 1 ม้วน เกลียวนอก 1/2 นิ้ว 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
1305นายrutchanon pongtongโรงสูบน้ำอ่างอุดรธานี ซ่อมระบบน้ำ เนื่องจากปริมาณน้ำที่สูบน้อยกว่าปกติ ซึ่งอาจจะเกิดจากเครื่องสูบ จึงขอให้ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ29 เม.ย. 2563 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ค. 63 09:09 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ไพศาล/สมชาย
1306นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 3 ห้อง 341อ่างล้างมือรั่ว บริเวณท่อด้านล่าง23 เม.ย. 2563 14:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 63 10:08 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด สะดืออ่างล้างหน้า แฮงค์ 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1307น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ3-324เปลี่ยนก็อกน้ำซิงค์ล้างจานในห้องครัว23 เม.ย. 2563 12:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ค. 63 14:43 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกอ่างล้างจาน ผนัง 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1308น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์3-309ก๊อกน้ำหัก23 เม.ย. 2563 09:46 น.รับเรื่อง
23 ก.ค. 64 12:15 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1309นายทศพล จตุระบุล17-308น้ำในห้องครัวและโซนอาบน้ำไม่แรง 22 เม.ย. 2563 19:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 เม.ย. 63 10:58 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนก๊อกอ่างล้างจาน (เคาเตอร์) 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1310น.ส.เจนจิรา ทองแกมอาคารสำนักงานฟาร์มพืชท่อน้ำทิ้งห้องนำ้หญิงแตก22 เม.ย. 2563 13:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 เม.ย. 63 10:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1311น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์17-305ก็อกน้ำห้องครัวชำรุด 21 เม.ย. 2563 14:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ค. 63 14:41 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกอ่างล้างจาน เคาเตอร์ 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1312แม่บ้านอาคาร 77-201/1ฝารองนั่งชักโครกชำรุด21 เม.ย. 2563 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 เม.ย. 63 10:57 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1313นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 17ปั๊มน้ำไม่ทำงาน (โทรแจ้งพี่อรรถแล้ว)16 เม.ย. 2563 09:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 63 08:27 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ไพศาล/สมชาย
1314อาจารย์กานดา ล้อแก้วมณีโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ระบบปิด ฟาร์มสัตว์ประตูบานเลื่อนไม่สามารถใช้งานได้15 เม.ย. 2563 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 11:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1315แม่บ้านอาคาร 77=303/3ห้องที่1หัวฉีดน้ำ๋สายฉีดน้ำชำระชำรุดมีน้ำหยด14 เม.ย. 2563 13:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 เม.ย. 63 15:58 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สายฉีดชำระ 1 ชุด พิทักษ์
1316แม่บ้านอาคาร 77=301/2โถฉี่ห้องน้ำอาจารย์ชายชำรุดมีน้ำรั่วใต้โถฉี่และตัน14 เม.ย. 2563 13:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 เม.ย. 63 10:55 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1317นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 17น้ำไหลค่อย ไม่ได้ยินเสียงปั๊มน้ำทำงาน14 เม.ย. 2563 11:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 63 08:26 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1318นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้ง?ช่อม?ก๊อก?นํ้า?อ่าง?ห้อง?ครัวห้อง?208?และ?ห้อง?212ชำรุด?12 เม.ย. 2563 07:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 63 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกนำ้อ่างล้างจาน 1 ตัว ข้องอ 4 หุน 1 ตัว ท่อ 4 หุน 1 เส้น งอเกลียวใน 4 หุน 1 ตัว กาว 1 กระป๋อง พิทักษ์
1319แม่บ้านอาคาร 77-301/2โถปัสสาวะมีน้ำรั่วออกมานอกตัวโถ09 เม.ย. 2563 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 เม.ย. 63 10:56 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1320แม่บ้านอาคาร 77-203/3เปลี่ยนสะดืออ่างล้างมือเนื่องจากอันเดิมชำรุด09 เม.ย. 2563 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ค. 63 09:21 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สะดืออ่างล้างหน้า 1ชุด
1321แม่บ้านอาคาร 77-203/3น้ำรั่วจากแกนสแตนเลสหลังชักโครก09 เม.ย. 2563 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 เม.ย. 63 10:57 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1322นายrutchanon pongtongแปลง b1 อุทยานเกษตร 50 พรรษาท่อส่งน้ำแปลง B1 แตก ท่อจมน้ำ07 เม.ย. 2563 14:51 น.รับเรื่อง
07 เม.ย. 63 15:39 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1323น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติท่อน้ำทิ้งอ่างล้างมือ ห้อง 103 อาคารวิจัยและพัฒนา ชำรุด03 เม.ย. 2563 12:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 เม.ย. 63 16:39 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, -พิทักษ์
1324น.ส.เจนจิรา ทองแกมโรงเรือนอีแวพ(โรงเรือนโรคพืช) ฟาร์มพืชท่อน้ำประปาต่อก๊อกน้ำประปาหัก03 เม.ย. 2563 10:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ค. 64 08:56 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1325น.ส.เจนจิรา ทองแกมโรงกรองน้ำ F2 ฟาร์มพืช เปิดสวิทซ์ไฟแล้วดับ31 มี.ค. 2563 14:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 63 16:35 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1326แม่บ้านอาคาร 1ห้องเตรียมอาหาร2ชั้น2อ.1ท่อระบายน้ำรั่วแรงมากรบกวนฃ่อมให้ด่วนค่ะขอบคุณค่ะ 31 มี.ค. 2563 11:27 น.รับเรื่อง
31 มี.ค. 63 16:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1327นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจห้องน้ำหญิง อาคาร 8/1อ่างล้างมือท่อตัน30 มี.ค. 2563 22:29 น.รับเรื่อง
31 มี.ค. 63 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1328นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชะ้น1เปิดฝาบ่ดักไขมัน30 มี.ค. 2563 12:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 08:54 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1329แม่บ้านอาคาร 77-208อ่างล้างมือตัน30 มี.ค. 2563 11:27 น.รับเรื่อง
30 มี.ค. 63 11:30 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1330อาจารย์กานดา ล้อแก้วมณีโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ระบบปิด ฟาร์มสัตว์แจ้งขอความอนุเคราะห์ต่อท่อปะปาเข้าโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ระบบปิด ฟาร์มสัตว์ 30 มี.ค. 2563 09:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 63 10:00 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1331อาจารย์สุรัสวดี แสนสุขห้อง 3-301 อาคาร 3แจ้งอีกครั้ง โถส้วมแตก ทั้งนี้มีภาพแนบมาด้วย ขอให้เร่ง เพราะชั้นล่างจะมีผลจากน้ำรั่วซึมด้วย แต่ห้องน้ำนี้จำเป็นต้องใช้ 29 มี.ค. 2563 19:19 น.รับเรื่อง
08 เม.ย. 63 09:27 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, อยู่ระหว่างจัดซื้อ/จ้าง
1332แม่บ้านอาคาร 1ห้องเตรียมอาหาร2ชั้น2อ.1ท่อน้ำทิงรั่ว(ขอด่วนนะค่ะรั่วอย้างแรง)26 มี.ค. 2563 12:39 น.รับเรื่อง
27 มี.ค. 63 12:54 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1333แม่บ้านอาคาร 1ห้องเตรียมอาหาร2ชั้น2อ.1ท่อน้ำท้ิงอ่างล้างจานน้ำรั่วชึม 26 มี.ค. 2563 09:54 น.รับเรื่อง
26 มี.ค. 63 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1334น.ส.ไขทอง ดาตาวงค์อุทยานบัวท่อประปาแตก 1 จุด 25 มี.ค. 2563 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 เม.ย. 63 15:59 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1335น.ส.รัชฎาภรณ์ แดนประโคมอุทยานบัวท่อประปาแตก 1 จุด 25 มี.ค. 2563 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 เม.ย. 63 15:59 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1336น.ส.ไขทอง ดาตาวงค์อุทยานบัว25 มี.ค. 2563 09:01 น.ยกเลิกรายการ
25 มี.ค. 63 11:34 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, แจ้งซ้ำ
1337น.ส.รัชฎาภรณ์ แดนประโคมอุทยานบัว25 มี.ค. 2563 09:01 น.ยกเลิกรายการ
25 มี.ค. 63 11:34 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, แจ้งซ้ำ
1338น.ส.ไขทอง ดาตาวงค์อุทยานบัว25 มี.ค. 2563 09:01 น.ยกเลิกรายการ
25 มี.ค. 63 11:34 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, แจ้งซ้ำ
1339น.ส.รัชฎาภรณ์ แดนประโคมอุทยานบัว25 มี.ค. 2563 09:01 น.ยกเลิกรายการ
25 มี.ค. 63 11:34 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, แจ้งซ้ำ
1340อาจารย์สุรัสวดี แสนสุขห้อง 3-301 อาคาร 3โถส้วมแตกร้าว24 มี.ค. 2563 11:19 น.รับเรื่อง
25 มี.ค. 63 08:24 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1341อาจารย์ชุลีพร ชำนาญต้า17-203ชักโครกกดไม่ลง24 มี.ค. 2563 09:46 น.รับเรื่อง
24 มี.ค. 63 10:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1342อาจารย์ชุลีพร ชำนาญต้า21-203ชักโครกกดไม่ลง24 มี.ค. 2563 09:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 63 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1343น.ส.อัมพร ศรีคราม17-415ก๊อกน้ำที่ sink ในห้องครัวรั่วๆ ไม่สามามารถปิดได้สนิท มีน้ำหยดออกมาจากก๊อกตลอดเวลา เเละมีเสียงดังหวีด23 มี.ค. 2563 11:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 63 13:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างจาน เคาเตอร์ 1 ชุด
1344นายวีระชัย ธนมัยมาศ3-332ซื้อชุดหัวฝักบัวอาบน้ำพร้อมเสามาใหม่ ขอช่างช่วยติดตั้งด้วยครับ ขอบคุณครับ 22 มี.ค. 2563 10:00 น.รับเรื่อง
23 มี.ค. 63 12:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1345น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5 ชั้น 2ติดตั้งท่อน้ำเข้าเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น ดังภาพ 19 มี.ค. 2563 15:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 เม.ย. 63 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1346น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5 ชั้น 2เจาะรูผนังเพื่อใช้ต่อท่อน้ำทิ้ง เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น 19 มี.ค. 2563 15:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 เม.ย. 63 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1347นางรัตนา เหมสุรินธร์ป้อมยามประตุ 1ก๊อกน้ำเครื่องทำน้ำเย็นชำรุด 19 มี.ค. 2563 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 11:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1348นางวิวัฒน์ คำเครือป้อมยามประตุ 1ก๊อกน้ำเครื่องทำน้ำเย็นชำรุด 19 มี.ค. 2563 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 11:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1349แม่บ้านอาคาร 66-202 6-204/2อ่างล้างมือตัน18 มี.ค. 2563 14:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มี.ค. 63 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1350นางรัตนา เหมสุรินธร์อุทยานหนองหารน้อยสวนบัวตึกเขียวก๊อกน้ำไหลไม่หยุด (ห้องน้ำชาย )18 มี.ค. 2563 14:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มี.ค. 63 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์
1351นางวิวัฒน์ คำเครืออุทยานหนองหารน้อยสวนบัวตึกเขียวก๊อกน้ำไหลไม่หยุด (ห้องน้ำชาย )18 มี.ค. 2563 14:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มี.ค. 63 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์
1352นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 10อ่างล้างมือชำรุด (ห้องน้ำชาย) ด่วน18 มี.ค. 2563 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มี.ค. 63 13:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกนำ้อ่างล้างหน้า 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
1353นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 10อ่างล้างมือชำรุด (ห้องน้ำชาย) ด่วน18 มี.ค. 2563 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มี.ค. 63 13:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกนำ้อ่างล้างหน้า 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
1354นายชวนชม ยุติธรรมอ20 ฝั่ง ส.ศ ชั้น2ห้องนำ้หญิงชั้น2ชักโครกอุดตัน17 มี.ค. 2563 13:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มี.ค. 63 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1355นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อ20 ฝั่ง ส.ศ ชั้น2ห้องนำ้หญิงชั้น2ชักโครกอุดตัน17 มี.ค. 2563 13:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มี.ค. 63 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1356แม่บ้านอาคาร 7หลังอาคารใกล้กับร้านค้ามีน้ำซึมตลอดเวลาคาดว่าท่อจะแตก 17 มี.ค. 2563 10:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 เม.ย. 63 16:40 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ท่อ 0.75 นิ้ว 8.5 1 เส้น + ข้องอ90 0.75นิ้ว 4 ตัว+ลดกลม0.75 นิ้ว 1 ตัว -พิทักษ์
1357นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 8/1อ่างล้างหน้าอุตตัน ห้อง 10916 มี.ค. 2563 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 63 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1358นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 8/1อ่างล้างหน้าอุตตัน ห้อง 10916 มี.ค. 2563 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 63 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1359น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-325ก๊อกน้ำชำรุด13 มี.ค. 2563 16:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 63 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1360นายจอห์นสัน นามวงศ์ห้องน้ำลานอาหารพื้นบ้านโถปัสสาวะชายแตก 13 มี.ค. 2563 10:44 น.รับเรื่อง
19 มี.ค. 63 11:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รอจัดซื้อ/จ้าง ไม่มีของในสต๊อก
1361นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้ง?ช่อม?หัวฉีดชำระแตกชำรุด?1?ชุดห้อง108/1?13 มี.ค. 2563 07:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มี.ค. 63 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1362นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2สายน้ำดีอ่างล้างมือแตก ห้องน้ำหญิงด้านหน้าห้องระพี12 มี.ค. 2563 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มี.ค. 63 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น
1363น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 ห้องน้ำชาย หน้าห้องปทุมมาวาล์วน้ำใต้อ่างล้างมือ ห้องน้ำชาย หน้าห้องปทุมมา ชำรุด11 มี.ค. 2563 14:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มี.ค. 63 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ สายนำ้ดี 1 เส้น สตร็อปวาล์ว ผ/ม 1 ตัว
1364นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้งโถส้วมนั้งยอง?มีนํ้า?ใหลออก?ทีแนวยาแนวดานหลัง?โถและ?หัวฉีดชําระ?ชำรุด?1?หัว?แตก11 มี.ค. 2563 08:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มี.ค. 63 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1365อาจารย์วราภรณ์ พ่วงบุตร์3-239เปลี่ยนฝารองนั่งชักโครก (ฝาอันเก่าถลอก)10 มี.ค. 2563 17:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มี.ค. 63 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1366น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานเกษตร 50 พรรษาท่อน้ำ บริเวณอ่างกาฬสินธุ์ แตก10 มี.ค. 2563 14:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 เม.ย. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1367แม่บ้านอาคาร 1หน้าห้องเตรียมอาหาร1ชั้น2(อาคาร1)อ่างล่างจานนำ้รั่วฃึม10 มี.ค. 2563 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มี.ค. 63 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เทปพันเกลียว 1 ม้วน สะดืออ่างล้างจาน 1 ชุด
1368นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 14เครื่องทำน้ำเย็นลูกลอยเสีย10 มี.ค. 2563 09:37 น.รับเรื่อง
19 มี.ค. 63 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รอจัดซื้อ/จ้าง ไม่มีของสต๊อก
1369นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 14เครื่องทำน้ำเย็นลูกลอยเสีย10 มี.ค. 2563 09:37 น.รับเรื่อง
19 มี.ค. 63 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รอจัดซื้อ/จ้าง ไม่มีของสต๊อก
1370แม่บ้านอาคาร 77-204/3โถปัสสาวะตันกดน้ำไม่ลง09 มี.ค. 2563 14:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มี.ค. 63 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1371น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-308/1สต๊อปวาล์วห้องอาบน้ำชำรุด09 มี.ค. 2563 14:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มี.ค. 63 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1372น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-308/1ก๊อกอ่างล้างหน้าชำรุด 1 จุด09 มี.ค. 2563 14:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มี.ค. 63 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกนำ้อ่างล้างหน้า 1 เส้น
1373นางพรธิดา เสนไสย17-3041.ซ่อมราวระเบียงนอกห้องที่เป็นไม้(ติดกับระเบียงเหล็ก)ชำรุด 2.ท่อน้ำอ่างล้างหน้าในห้องน้ำตันและชำรุด 3.เปลี่ยนฝารองโถนั่งเป็นขนาดเท่ากับโถส้วม (ปัจจุบันอันเล็ก)09 มี.ค. 2563 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 63 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1374น.ส.ชญานุช สุตะโคตรห้อง 3-219 อาคารชุด เพดานมีน้ำหยดรั่วลงมาค่ะ กลัวว่าเพดานจะทะลุ 08 มี.ค. 2563 11:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มี.ค. 63 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซ่อมจุดรั่วที่ ห้อง 3-319 ( จุดที่เกิดปัญหา) เปลี่ยนสต๊อปวาล์ว 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น
1375อาจารย์วราภรณ์ พ่วงบุตร์3-2391. ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า น้ำหยดตลอดเวลา 2. สายฉีด น้ำไหลเบามาก 3. อ่างล้างจาน น้ำรั่วซึม07 มี.ค. 2563 22:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มี.ค. 63 10:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น ก็อกนำ้อ่างล้างหน้า 1 ตัว เทปพันเกลียว 1 ม้วน
1376อาจารย์วราภรณ์ พ่วงบุตร์3-239ก๊อกน้ำสายฉีดหัก น้ำไหลท่วมห้องน้ำ !!!07 มี.ค. 2563 22:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มี.ค. 63 10:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด สต๊อปวาล์ว ผ/ม 1 ตัว
1377น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์หน้าอาคาร 4ท่อน้ำสายหลักแตก06 มี.ค. 2563 10:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 มี.ค. 63 12:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1378นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้ง?ลูกยางโถปัสสาวะ?ชำรุด?1?ตัว?ห้อง?108/1?06 มี.ค. 2563 07:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มี.ค. 63 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ลูกยางกันโถปัสสาวะ 1 ชุด
1379น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 17-305อ่างล้างหน้าน้ำไหลไม่แรง05 มี.ค. 2563 16:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มี.ค. 63 13:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1380น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารกลาง 2น้ำประปาบริเวณโรงอาหาร 2 ไม่ไหลคะ ร้านค้าล้างจานชามไม่ได้ค่ะ05 มี.ค. 2563 15:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มี.ค. 63 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1381น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-302อ่างล้างจานอุดตัน04 มี.ค. 2563 10:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ค. 63 14:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1382แม่บ้านอาคาร 77-201/3โถปัสสาวะกดน้ำไม่ใหล03 มี.ค. 2563 11:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1383แม่บ้านอาคาร 77-104/3โถปัสสาวะน้ำใหลไม่หยุด03 มี.ค. 2563 11:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1384น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์อาคาร3 หน้าห้องปทุมมาถังชักโครกชำรุด (รั่ว)03 มี.ค. 2563 11:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1385นายชัยรัตน์ คำหาอุทยานเกษตร 50 พรรษาท่อส่งน้ำออกจากอ่างกาฬสินธุ์แตก 02 มี.ค. 2563 16:11 น.รับเรื่อง
03 มี.ค. 63 11:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1386น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติที่ฉีดชำระห้องน้ำหญิง ด้านหลังห้องนิทรรศการ ชำรุด 1 ห้อง02 มี.ค. 2563 14:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 63 16:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1387นางวิวัฒน์ คำเครือโรงซ่อมยานพาหนะ ก๊อกน้ำชำรุด 6 หนุ และวาสว์น้ำข้างโรงซ่อม02 มี.ค. 2563 13:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกนำ้ 6 หุน 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
1388นางรัตนา เหมสุรินธร์โรงซ่อมยานพาหนะ ก๊อกน้ำชำรุด 6 หนุ และวาสว์น้ำข้างโรงซ่อม02 มี.ค. 2563 13:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกนำ้ 6 หุน 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
1389น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอาคารวิจัยและพัฒนา อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติท่อน้ำทิ้ง อ่างล้างมือ ห้องครัว ชำรุด28 ก.พ. 2563 14:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 63 16:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายยางท่อนำ้ทิ้ง (ท่อย่น) 1 เส้น
1390นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร 3 ห้องน้ำชาย ฝั่งโรงแรมสายฉีดชำระ ชำรุด27 ก.พ. 2563 20:32 น.รับเรื่อง
28 ก.พ. 63 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1391นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร 3 ห้องน้ำชาย ฝั่งโรงแรมสายฉีดชำระ ชำรุด27 ก.พ. 2563 20:32 น.ยกเลิกรายการ
28 ก.พ. 63 13:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1392นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร 3 ห้องน้ำชาย ฝั่งโรงแรมสายฉีดชำระ ชำรุด27 ก.พ. 2563 20:32 น.ยกเลิกรายการ
28 ก.พ. 63 13:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1393แม่บ้านอาคาร 77-103/2หัวฉีดชำระชำรุด27 ก.พ. 2563 11:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 63 15:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1394แม่บ้านอาคาร 77-102/2และ7-102/1และ7-104/1ที่รองนั่งชักโครกหลุดเคลื่อนออกจากที่เดิม27 ก.พ. 2563 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 63 14:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฝารองนั่งโถชักโครก 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1395แม่บ้านอาคาร 77-104/1โถปัสสาวะตันและปุ่มกดน้ำชำรุด27 ก.พ. 2563 11:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 63 14:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1396นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?บ่อบำบัตนํ้าเสียอุตตันข้างห้อง4-11626 ก.พ. 2563 16:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 63 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1397น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-214/1,220/1และ320/1สะดืออ่างชำรุด26 ก.พ. 2563 15:52 น.รับเรื่อง
26 ก.พ. 63 16:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1398น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-308/1สต็อปวาล์ว อ่างล้างหน้าชำรุด26 ก.พ. 2563 15:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 63 15:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เทปพันเกลียว 1 ม้วน สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
1399น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-112ท่อระบายน้ำ และชักโครกอุดตัน26 ก.พ. 2563 15:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 63 15:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1400น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-102/1ที่เสียบสายฉีดชำระชำรุด26 ก.พ. 2563 15:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 63 15:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1401น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-102/1ท่อระบายน้ำในห้องอาบน้ำตัน26 ก.พ. 2563 15:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 63 15:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1402น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-130ส้วมอุดตัน 26 ก.พ. 2563 15:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 63 16:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1403อาจารย์นภาพร พ่วงพรพิทักษ์3-218ช่วยเปลี่ยน สายชำระ ในหัองน้ำ26 ก.พ. 2563 14:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 08:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายชำระ 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1404อาจารย์นภาพร พ่วงพรพิทักษ์3-218เปลี่ยน สะดือ อ่างล้างจาน ห้องครัว26 ก.พ. 2563 13:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 63 16:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้างจาน 1 ชุด ท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด
1405นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 10โถพักน้ำน้ำไม่ไหลเข้า ห้องน้ำชาย25 ก.พ. 2563 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.พ. 63 11:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1406นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 10โถพักน้ำน้ำไม่ไหลเข้า ห้องน้ำชาย25 ก.พ. 2563 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.พ. 63 11:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1407นายชวนชม ยุติธรรมอาคาร 8/1ท่อดักไขมันตัน เปิดฝาท่อไม่ได้25 ก.พ. 2563 10:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 63 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เกร็ดโซดาไฟ 1 ถุง พิทักษ์/คิมหันต์
1408นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคาร 8/1ท่อดักไขมันตัน เปิดฝาท่อไม่ได้25 ก.พ. 2563 10:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 63 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เกร็ดโซดาไฟ 1 ถุง พิทักษ์/คิมหันต์
1409นางวิวัฒน์ คำเครืออุทยานหนองหารน้อยปั้มน้ำห้องน้ำชายและหญิงไม่ทำงาน25 ก.พ. 2563 09:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 63 16:38 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
1410นางรัตนา เหมสุรินธร์อุทยานหนองหารน้อยปั้มน้ำห้องน้ำชายและหญิงไม่ทำงาน25 ก.พ. 2563 09:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 63 16:38 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
1411อาจารย์นภาพร พ่วงพรพิทักษ์3-2183) แจ้งเปลี่ยน สายชำระ 4) แจ้งเปลี่ยน ก๊อกน้ำ ในห้องน้ำ 24 ก.พ. 2563 19:32 น.ยกเลิกรายการ
25 ก.พ. 63 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1412อาจารย์นภาพร พ่วงพรพิทักษ์3-2183) แจ้งเปลี่ยน สายชำระ 4) แจ้งเปลี่ยน ก๊อกน้ำ ในห้องน้ำ 24 ก.พ. 2563 19:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.พ. 63 11:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้ 1/2 นิ้ว 1 ตัว เทปพันเกลียว 1 ม้วน
1413อาจารย์นภาพร พ่วงพรพิทักษ์3-21824 ก.พ. 2563 19:31 น.ยกเลิกรายการ
25 ก.พ. 63 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1414อาจารย์นภาพร พ่วงพรพิทักษ์3-21824 ก.พ. 2563 19:31 น.ยกเลิกรายการ
25 ก.พ. 63 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1415อาจารย์นภาพร พ่วงพรพิทักษ์3-2181) ท่อน้ำ อ่างล้างหน้า ชำรุด 2) น้ำไหล เบา .. ใช้ห้องอาบน้ำ, ห้องครัว และลานซักล้าง พร้อมกัน น้ำไหลค่อย 24 ก.พ. 2563 19:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.พ. 63 10:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้างหน้า Hang 1 ชุด
1416อาจารย์กานดา ล้อแก้วมณีโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ระบบปิด ฟาร์มสัตว์ช่วยมาเช็คและซ่อมแซมระบบน้ำโรงไก่ไข่ทุกระบบให้ใช้งานได้ตามปกติ24 ก.พ. 2563 11:58 น.ยกเลิกรายการ
24 ก.พ. 63 12:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1417อาจารย์กานดา ล้อแก้วมณีโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ระบบปิด ฟาร์มสัตว์ช่วยมาเช็คและซ่อมแซมระบบน้ำโรงไก่ไข่ทุกระบบให้ใช้งานได้ตามปกติ24 ก.พ. 2563 11:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 63 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1418แม่บ้านอาคาร 77=303/1น้ำรั่วตรงแกนสแตนเลส24 ก.พ. 2563 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.พ. 63 11:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เทปพันเกลียว 1 ม้วน
1419อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา3-337สายชำระในห้องน้ำ น้ำเบามากค่ะ คาดว่าน่ามีมีปัญหา 21 ก.พ. 2563 13:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.พ. 63 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1420น.ส.นุชรินทร์ ควรครูห้อง 3-330 อาคารชุดพักอาศัย 3ท่อระบายน้ำบริเวณพื้นห้องน้ำตัน21 ก.พ. 2563 11:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.พ. 63 11:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1421น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ1. ก๊อกน้ำ บริเวณลานจอดรถ หน้าห้องนิทรรศการ ชำรุด 2. ท่อน้ำทิ้ง อ่างล้างมือ ห้อง 103 อาคารวิจับและพัฒนา ชำรุด เนื่องจากหนูกัด20 ก.พ. 2563 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มี.ค. 63 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประตูนำ้ PVC 1 นิ้ว 1 ตัว ท่อสายยางนำ้ทิ้ง 1 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์
1422นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 10ท่อน้ำประปาแตกรอบอาคาร20 ก.พ. 2563 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 63 16:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ต่อตรง PVC 3/4 นิ้ว 2 ตัว
1423นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 10ท่อน้ำประปาแตกรอบอาคาร20 ก.พ. 2563 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 63 16:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ต่อตรง PVC 3/4 นิ้ว 2 ตัว
1424นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 10อ่างล้างมือห้องน้ำหญิงอุตตัน สายฉีดชำระน้ำไหลไม่หยุด ห้องน้ำอาจารย์20 ก.พ. 2563 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 63 15:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1425นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 10อ่างล้างมือห้องน้ำหญิงอุตตัน สายฉีดชำระน้ำไหลไม่หยุด ห้องน้ำอาจารย์20 ก.พ. 2563 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 63 15:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1426น.ส.กฤติยา พรหมสาขา ณ สกลนครฟาร์มสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ต่อระบบปะปาเข้าโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่19 ก.พ. 2563 16:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 63 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1427แม่บ้านอาคาร 77-304/1หอ้งที่4น้ำรั่จากแกนสเเตนเลสหลังชักโครก19 ก.พ. 2563 13:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.พ. 63 11:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เทปพันเกลียว 1 ม้วน
1428แม่บ้านอาคาร 77-303/3ที่เสียบสายฉีดชำระนอ็ตหลุด19 ก.พ. 2563 13:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.พ. 63 11:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1429แม่บ้านอาคาร 77-303/3อ่างล้างมือตัน19 ก.พ. 2563 13:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.พ. 63 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1430น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. อาคาร 17ห้องน้ำผู้ใหญ่ชักโครกกดไม่ลง19 ก.พ. 2563 13:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.พ. 63 11:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1431น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-345ท่อสายน้ำดีเข้าเครื่องทำน้ำอุ่นชำรุด19 ก.พ. 2563 08:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.พ. 63 13:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น
1432น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-313ดีอ่างล้างมือในนห้องน้ำรั่ว18 ก.พ. 2563 16:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.พ. 63 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1433แม่บ้านอาคาร 77-104/1หอ้งที่5สายฉีดชำระน้ำหยด18 ก.พ. 2563 15:04 น.รับเรื่อง
18 ก.พ. 63 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1434แม่บ้านอาคาร 77-103/3หอ้งที่2สายฉีดชำระน้ำหยด18 ก.พ. 2563 15:02 น.รับเรื่อง
18 ก.พ. 63 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1435แม่บ้านอาคาร 6ข้างอาคาร6เครื่องล่อความเย็นลูกรอยชํารุด18 ก.พ. 2563 14:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.พ. 63 13:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกลอยคันโยก 3/4 1 ตัว ลดกลม 3/4 นิ้ว x 1/2 นิ้ว 1 ตัว เกลียวใน 3/4 นิ้ว 1 ตัว เทปพันเกลียว 1 ม้วน
1436น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ1.ชักโครกห้องน้ำ ด้านหน้าร้านขายของฝาก น้ำไม่ไหล 1 ห้อง 2. อ่างล้างมือ ห้องน้ำหญิง ร้านขายของฝาก มีน้ำ รั่วซึมใต้อ่าง 3. ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ห้องน้ำ ฝั่งห้องนิทรรศการ ปิดไม่สนิท มีน้ำหยด ตลอดเวลา 18 ก.พ. 2563 10:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.พ. 63 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้างหน้า Hang 1 ชุด ก็อกนำ้อ่างล้างหน้า 2 ตัว เทปพันเกลียว 1 ม้วน
1437แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 3ห้อง 2-311ชักโครกอุดตัน17 ก.พ. 2563 14:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.พ. 63 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1438แม่บ้านอาคาร 77-204/3กอ๊กน้ำอ่างล้างมือน้ำใหลรินตลอดเวลา14 ก.พ. 2563 15:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.พ. 63 13:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกสูบโถปัสสาวะ Cotto 1 ชุด
1439นายชวนชม ยุติธรรมอ20 ฝั่ง ส.วห้องพิการชั้น2_3นำ้ซึมออกจากฐานชักโครก14 ก.พ. 2563 14:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 63 15:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1440นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อ20 ฝั่ง ส.วห้องพิการชั้น2_3นำ้ซึมออกจากฐานชักโครก14 ก.พ. 2563 14:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 63 15:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1441แม่บ้านอาคาร 77-202/3สายฉีดชำระน้ำใหลไม่หยุด14 ก.พ. 2563 14:56 น.รับเรื่อง
14 ก.พ. 63 16:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1442แม่บ้านอาคาร 77-404/2โถปัสสาวะน้ำใหลไม่หยุด14 ก.พ. 2563 14:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.พ. 63 13:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1443แม่บ้านอาคาร 77-403/2หอ้งที่2สายฉีดชำระน้ำรั่ว14 ก.พ. 2563 14:40 น.รับเรื่อง
14 ก.พ. 63 16:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1444แม่บ้านอาคาร 77-104/3โถปัสสาวะน้ำใหลไม่หยุด14 ก.พ. 2563 14:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.พ. 63 13:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกสูบฟลัสวาวล์โถปัสสาวะ Cotto 1 ชุด
1445แม่บ้านอาคาร 77-104/2หอ้งที่1สายฉีดชำระน้ำหยด14 ก.พ. 2563 14:27 น.รับเรื่อง
14 ก.พ. 63 16:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1446แม่บ้านอาคาร 77-103/2หอ้งที่6สายฉีดชำระน้ำหยด14 ก.พ. 2563 14:25 น.รับเรื่อง
14 ก.พ. 63 16:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1447นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 10เครื่องทำน้ำเย็น ชำรุด 3 ถัง13 ก.พ. 2563 11:41 น.รับเรื่อง
17 ก.พ. 63 08:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1448นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 10เครื่องทำน้ำเย็น ชำรุด 3 ถัง13 ก.พ. 2563 11:41 น.รับเรื่อง
17 ก.พ. 63 08:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1449นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21ท่อแป๊บเหล็กหักข้างบ่อพักน้ำใต้ดิน13 ก.พ. 2563 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.พ. 63 13:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลดเกลียวทองเหลือง 1 ตัว เกลียวในPVC 1/2 1 ตัว งอเกลียวใน PVC 1 ตัว เทปพันเกลียว 1 ม้วน ท่อ PVC 1/2 8.5 1 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์
1450นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21ท่อแป๊บเหล็กหักข้างบ่อพักน้ำใต้ดิน13 ก.พ. 2563 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.พ. 63 13:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลดเกลียวทองเหลือง 1 ตัว เกลียวในPVC 1/2 1 ตัว งอเกลียวใน PVC 1 ตัว เทปพันเกลียว 1 ม้วน ท่อ PVC 1/2 8.5 1 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์
1451น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-313สายฉีดชำระชำรุด ก๊อกน้ำในครัวปิดยาก13 ก.พ. 2563 09:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.พ. 63 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1452นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2แจ้งซ่อมชักโครกน้ำรั่วที่ฐาน2ห้อง ห้องน้ำหญิงด้านหน้าห้องนะพี12 ก.พ. 2563 16:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปูนยาแนว 1 ถุง พิทักษ์/คิมหันต์
1453น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-127มีน้ำดันขึ้นมาจากท่อระบายน้ำข้างระเบียง 11 ก.พ. 2563 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 08:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1454น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-313สายฉีดชำระ ชำรุด 11 ก.พ. 2563 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนสต๊อปวาล์ว 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
1455นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 8/1โถปัสสาวะอุตตัน ห้อง 10911 ก.พ. 2563 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1456นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 8/1โถปัสสาวะอุตตัน ห้อง 10911 ก.พ. 2563 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1457แม่บ้านอาคาร 77-306/1อ่างล้างมือตัน11 ก.พ. 2563 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
1458น.ส.เจนจิรา ทองแกมแปลงนิสิต ฟาร์มพืชปั๊มน้ำส่งชำรุด ดูดน้ำไม่ขึ้น11 ก.พ. 2563 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.พ. 63 14:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ท่อพีวีซี 2 นิ้ว 1 เส้น เกลียวนอก 20 นิ้ว 1 ตัว หัวกระโหลก 2 นิ้ว 1 อัน เทปพันเกลียว 2 ม้วน
1459นายชวนชม ยุติธรรมอ20 ฝั่ง ส.วชั้น1ห้องนำ้ขั้น1 หญิงหัวฉีดชำรุดและอ่างล้างหน้าน้ำรั่ว 11 ก.พ. 2563 07:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ปูนขาว 1 ถุง
1460นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อ20 ฝั่ง ส.วชั้น1ห้องนำ้ขั้น1 หญิงหัวฉีดชำรุดและอ่างล้างหน้าน้ำรั่ว 11 ก.พ. 2563 07:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ปูนขาว 1 ถุง
1461แม่บ้านอาคาร 77-404/2ห้องที่3ชักโครกตัน06 ก.พ. 2563 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1462น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-214/1โถชักโครกชำรุด(อุดตัน)05 ก.พ. 2563 15:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 10:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
1463แม่บ้านอาคาร 77-201/1หัวฉีดชำระน้ำหยด05 ก.พ. 2563 12:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายฉีด 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1464แม่บ้านอาคาร 77-202/3หัวฉีดชำระน้ำรั่ว05 ก.พ. 2563 12:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1465แม่บ้านอาคาร 77-404/1ห้องที่5น้ำรั่วจากแกนสแตนเลสหลังชักโครก05 ก.พ. 2563 12:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1466น.ส.วิภาดา ผลเจริญ3-329ท่อระบายน้ำในห้องน้ำตัน มีน้ำเสียดันขึ้นมา04 ก.พ. 2563 08:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.พ. 63 11:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1467แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำหญิงชั้น4ลูกลอยหักชำรุด03 ก.พ. 2563 16:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1468นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2โถปัสวะห้องน้ำชายด้านหลังตันตัวที่ๅ03 ก.พ. 2563 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1469นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2โถปัสวะห้องน้ำชายด้านหลังตันตัวที่ๅ03 ก.พ. 2563 09:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1470นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2ประตูห้องน้ำหญิงเสียงดังทั้ง2ด้าน03 ก.พ. 2563 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 63 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1471แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น2/ชั้น4ชักโครกน้ำไหลไม่หยุด31 ม.ค. 2563 15:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1472แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 3ห้อง 2-311ชักโครกอุดตัน31 ม.ค. 2563 10:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1473น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าห้อง102น้ำไหลไม่แรง30 ม.ค. 2563 10:14 น.รับเรื่อง
30 ม.ค. 63 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1474แม่บ้านอาคาร 2อ.2-106,2-115ชักโครกกดน้ำไม่ลง ประตูห้องน้ำชำรุด30 ม.ค. 2563 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1475น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าห้อง101น้ำไหลค่อย30 ม.ค. 2563 10:07 น.รับเรื่อง
30 ม.ค. 63 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1476นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?สายผักบัวชำรุด?1?สายห้อง108/129 ม.ค. 2563 16:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 63 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1477นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2แจ้งซ่อมก๊อกน้ำอ่างล้างมือชำรุด ห้องน้ำชายด้านหน้าห้องพระพี1หัว29 ม.ค. 2563 12:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 63 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้อ่างล้างหน้า 1 ตัว
1478นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2แจ้งซ่อมประตูห้องน้ำเปิด/ปิดเสียง ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง29 ม.ค. 2563 12:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 63 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1479นางรัตนา เหมสุรินธร์ป้อมยามประตู 6ท่อประปาแตกหลังป้อมยาม29 ม.ค. 2563 09:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ม.ค. 63 13:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1480นางวิวัฒน์ คำเครือป้อมยามประตู 6ท่อประปาแตกหลังป้อมยาม29 ม.ค. 2563 09:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ม.ค. 63 13:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1481นางรัตนา เหมสุรินธร์อุทยานหนองหารน้อยสายฉีดชักโครกห้องน้ำชายร้านขายของฝาก28 ม.ค. 2563 13:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 63 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1482นางวิวัฒน์ คำเครืออุทยานหนองหารน้อยสายฉีดชักโครกห้องน้ำชายร้านขายของฝาก28 ม.ค. 2563 13:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 63 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1483แม่บ้านอาคาร 77-201/3โถปัสสาวะกดแล้วน้ำไม่ใหล28 ม.ค. 2563 11:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ม.ค. 63 14:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1484นางผ่องพรรณ มีพรหม3-2021. เปลี่ยนชักโครกในห้องน้ำ ทั้งสองห้อง (แตกร้าวเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน) เคยแจ้งซ่อมมาแล้ว ยังไม่ได้รับการเปลี่ยนใหม่27 ม.ค. 2563 15:44 น.รับเรื่อง
27 ม.ค. 63 15:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1485นายชวนชม ยุติธรรมอ20 ฝั่ง ส.วท่อนำ้ตรงระเบียงชั้น1 รั่ว27 ม.ค. 2563 11:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ม.ค. 63 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1486นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อ20 ฝั่ง ส.วท่อนำ้ตรงระเบียงชั้น1 รั่ว27 ม.ค. 2563 11:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ม.ค. 63 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1487นายชวนชม ยุติธรรมห้องนำ้ชายชั้น4 ฝั่ง ส.ศชักโครกอุดตัน27 ม.ค. 2563 11:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ม.ค. 63 14:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1488นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์ห้องนำ้ชายชั้น4 ฝั่ง ส.ศชักโครกอุดตัน27 ม.ค. 2563 11:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ม.ค. 63 14:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1489นายชวนชม ยุติธรรมห้องนำ้ชายชั้น4 ฝั่ง ส.ศชักโครกอุดตัน27 ม.ค. 2563 11:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ม.ค. 63 14:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1490นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์ห้องนำ้ชายชั้น4 ฝั่ง ส.ศชักโครกอุดตัน27 ม.ค. 2563 11:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ม.ค. 63 14:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1491นายฤกษ์ชัย แย้มวงษ์ห้องฟิตเนต อาคาร 14ท่อน้ำประปาบริเวณห้องน้ำอาจารย์ชั้น 2 รั่วทำให้น้ำหยดลงมาโดนฝ้าทำให้ฝ้าทะลุ 27 ม.ค. 2563 09:04 น.รับเรื่อง
27 ม.ค. 63 13:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1492นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อ20 ฝั่ง ส.ศห้องนำ้หญิงสายฉีดชำรุด ชั้น324 ม.ค. 2563 14:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ม.ค. 63 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1493นายชวนชม ยุติธรรมอ20 ฝั่ง ส.ศห้องนำ้หญิงสายฉีดชำรุด ชั้น324 ม.ค. 2563 14:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ม.ค. 63 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1494นายชวนชม ยุติธรรมอ20 ฝั่ง ส.ศห้องนำ้หญิง ชั้น1 นำ้ซึมในฐานชักโครก24 ม.ค. 2563 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ม.ค. 63 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1495นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อ20 ฝั่ง ส.ศห้องนำ้หญิง ชั้น1 นำ้ซึมในฐานชักโครก24 ม.ค. 2563 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ม.ค. 63 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1496น.ส.รัตนพร ชาประสออาคร18ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าชำรุดห้อง31524 ม.ค. 2563 13:38 น.รับเรื่อง
24 ม.ค. 63 13:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1497นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3ห้องน้ำอาจารย์ด้านหลังตัน24 ม.ค. 2563 12:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 63 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1498นายณัฐพงษ์ คำเลิศหอพักหญิงนนทรี ห้อง 110, 109, 112ท่อระบายน้ำเสียอุดตัน (109,110) ชักโครกตัน (112)24 ม.ค. 2563 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.พ. 63 13:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1499นางรัตนา เหมสุรินธร์ลานอาหารที่พักน้ำชำรุด 2 อัน ห้องน้ำหญิงโถปัสสาวะห้องน้ำชายอุตตัน เปลี่ยนที่เสียบสายชำระ 3 อัน24 ม.ค. 2563 10:15 น.รับเรื่อง
24 ม.ค. 63 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1500นางวิวัฒน์ คำเครือลานอาหารที่พักน้ำชำรุด 2 อัน ห้องน้ำหญิงโถปัสสาวะห้องน้ำชายอุตตัน เปลี่ยนที่เสียบสายชำระ 3 อัน24 ม.ค. 2563 10:15 น.รับเรื่อง
24 ม.ค. 63 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1501นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 10เปลี่ยนหัวชักโครกห้องน้ำชาย 1 หัว24 ม.ค. 2563 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ม.ค. 63 13:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1502นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 10เปลี่ยนหัวชักโครกห้องน้ำชาย 1 หัว24 ม.ค. 2563 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ม.ค. 63 13:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1503นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 10เปลี่ยนที่เสียบสายชำระ ห้องน้ำหญิง 1ห้องชาย 2 เปลี่ยนก๊อกน้ำห้องอาจาย์ 324 ม.ค. 2563 09:56 น.รับเรื่อง
24 ม.ค. 63 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1504นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 10เปลี่ยนที่เสียบสายชำระ ห้องน้ำหญิง 1ห้องชาย 2 เปลี่ยนก๊อกน้ำห้องอาจาย์ 324 ม.ค. 2563 09:56 น.รับเรื่อง
24 ม.ค. 63 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1505นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 10เปลี่ยนก๊อกน้ำห้องน้ำหญิง 3 ห้องน้ำชาย 2สายฉีดชำระห้องน้ำหญิง 324 ม.ค. 2563 09:52 น.รับเรื่อง
24 ม.ค. 63 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1506นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 10เปลี่ยนก๊อกน้ำห้องน้ำหญิง 3 ห้องน้ำชาย 2สายฉีดชำระห้องน้ำหญิง 324 ม.ค. 2563 09:52 น.รับเรื่อง
24 ม.ค. 63 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1507นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 10ลูกลอยชำรุด ห้องน้ำชาย24 ม.ค. 2563 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ม.ค. 63 13:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1508นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 10ลูกลอยชำรุด ห้องน้ำชาย24 ม.ค. 2563 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ม.ค. 63 13:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1509นางรัตนา เหมสุรินธร์ฝ่ายอาคารสถานที่ก๊อกน้ำ น้ำไหลไม่หยุดหน้าห้องหน้ำหญิง23 ม.ค. 2563 11:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.พ. 63 14:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1510นางวิวัฒน์ คำเครือฝ่ายอาคารสถานที่ก๊อกน้ำ น้ำไหลไม่หยุดหน้าห้องหน้ำหญิง23 ม.ค. 2563 11:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.พ. 63 14:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1511น.ส.รัตนพร ชาประสออาคร18ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าชำรุดห้อง102และห้อง31523 ม.ค. 2563 10:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 63 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1512น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องน้ำศูนย์อาหาร (ฝั่งร้านป้าอ๊อด)น้ำไหลไม่หยุด ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ค่ะ 23 ม.ค. 2563 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 63 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ชุดอุปกรณ์หม้อนำ้ชักโครก COtto 1 ชุด
1513นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 10น้ำในอาคารไหลค้อย22 ม.ค. 2563 15:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 63 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/วสันต์ สามทาง 2 นิ้ว *3/4 1 ตัว งอ 90 2นิ้ว 1 ตัว กาว 500 กรัม 1 กระป๋อง
1514นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 10น้ำในอาคารไหลค้อย22 ม.ค. 2563 15:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 63 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/วสันต์ สามทาง 2 นิ้ว *3/4 1 ตัว งอ 90 2นิ้ว 1 ตัว กาว 500 กรัม 1 กระป๋อง
1515นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 10ก๊อกน้ำอ่างล้างมือชำรุด 2 ก๊อก22 ม.ค. 2563 15:17 น.รับเรื่อง
22 ม.ค. 63 15:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1516นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 10ก๊อกน้ำอ่างล้างมือชำรุด 2 ก๊อก22 ม.ค. 2563 15:17 น.รับเรื่อง
22 ม.ค. 63 15:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1517น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5 ปั้มน้ำฝั่งอาคาร3 ชำรุด ไม่ทำงาน22 ม.ค. 2563 10:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 63 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1518นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์ห้องนำ้ชายชั้น4 ฝั่ง ส.ศห้องนำ้ชาย ชั้น4 อุดตัน22 ม.ค. 2563 10:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 63 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1519นายชวนชม ยุติธรรมห้องนำ้ชายชั้น4 ฝั่ง ส.ศห้องนำ้ชาย ชั้น4 อุดตัน22 ม.ค. 2563 10:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 63 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1520น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-110ก๊อกน้ำไหลช้า22 ม.ค. 2563 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 63 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1521นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 14สายฉีดชำระชำรุดห้องน้ำชาย22 ม.ค. 2563 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 63 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/วสันต์
1522นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 14สายฉีดชำระชำรุดห้องน้ำชาย22 ม.ค. 2563 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 63 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/วสันต์
1523น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีอ สถานพยาบาล อ.16ท่อน้ำรั่วซึม 22 ม.ค. 2563 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 63 08:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1524น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-127มีน้ำดันขึ้นมาจากท่อระบายน้ำข้างระเบียง 21 ม.ค. 2563 16:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 63 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/วสันต์
1525แม่บ้านอาคาร 8อาคาร8/2ท่อน้ำเสียอุดตันรอบตึก แล้วมีเศษอาหารและน้ำพุ่งออกจากท่อ21 ม.ค. 2563 14:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 63 14:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1526นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 14สายฉีดน้ำชักโครก น้ำไหลไม่หยุดห้องน้ำชาย21 ม.ค. 2563 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 63 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/วสันต์
1527นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 14สายฉีดน้ำชักโครก น้ำไหลไม่หยุดห้องน้ำชาย21 ม.ค. 2563 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 63 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/วสันต์
1528แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ห้อง 2-209,2-215หัวฉีดชำระหัก 2หัว, หม้อเก็บน้ำชำรุดไม่เก็บน้ำ20 ม.ค. 2563 10:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.พ. 63 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 2 ชุด
1529แม่บ้านอาคาร 77-201/3โถปัสสาวะมีน้ำรั่วจากท่อสแตนเลสด้านบน20 ม.ค. 2563 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 63 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1530แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำหญิง ชั้น 1 อ.1ชักโครกอุดตันกดไม่ลง20 ม.ค. 2563 10:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ม.ค. 63 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ปูนกาวยาแนว 1 ถุง
1531แม่บ้านอาคาร 77-321น้ำรั่วตรงท่อน้ำใต้อ่างล้างมือ19 ม.ค. 2563 08:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 63 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/วสันต์
1532น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอาคารวิจัยและพัฒนาฯ ที่ฉีดชำระ ห้องน้ำหญิง ชำรุด 1 ห้อง16 ม.ค. 2563 10:36 น.รับเรื่อง
16 ม.ค. 63 12:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1533นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?สตอปวาลร์ฝักบัว?ชำรุด?1?ห้อง?4-108?/1และ?ห้อง?4-402?/1ชำรุด?1?และห้อง?4-314?/1ชำรุด?1?4-320/1ชำรุด?1?ตัว16 ม.ค. 2563 07:39 น.รับเรื่อง
16 ม.ค. 63 12:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1534น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-110อ่างล้างจานในห้องครัว มีน้ำดันขึ้นมา ส่งกลิ่นเหม็น15 ม.ค. 2563 15:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.พ. 63 13:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1535น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5ท่อประปาห้องน้ำชั้น 1 ชำรุด (ฝั่งอาคารชุด)15 ม.ค. 2563 15:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 63 10:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ข้อต่อเกลียวนอก 1/2 นิ้ว 1 ตัว ข้อต่อเกลียวใน 1/2 นิ้ว 1 ตัว
1536แม่บ้านอาคาร 8อ8/2ห้องน้ำอาจารย์สดูอ่างล้างมือชำรุดหลุดออก15 ม.ค. 2563 10:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 63 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้างหน้า Hang 1 ชุด
1537นางรัตนา เหมสุรินธร์ลานพระพิรุณปั้มน้ำชำรุด14 ม.ค. 2563 15:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 63 16:38 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1538นางวิวัฒน์ คำเครือลานพระพิรุณปั้มน้ำชำรุด14 ม.ค. 2563 15:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 63 16:38 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1539นางรัตนา เหมสุรินธร์โรงอาหาร 2ท่อประปาแตกบริเวณที่ล้างจาน14 ม.ค. 2563 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 63 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/วสันต์
1540นางวิวัฒน์ คำเครือโรงอาหาร 2ท่อประปาแตกบริเวณที่ล้างจาน14 ม.ค. 2563 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 63 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/วสันต์
1541น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-138ที่เสียบสายชำระชำรุด13 ม.ค. 2563 16:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 63 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, วสันต์/คิมหันต์
1542น.ส.รัตนพร ชาประสออาคร18ชั้น3-4โซนหลังนิสิตบอกว่าน้ำไหลไม่แรง10 ม.ค. 2563 11:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 63 10:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1543น.ส.เสาวคนธ์ ต่วนเทศ21-202 เนื่องจากแรงดันน้ำประปาไม่พอ ทำให้ที่ล้างตาใช้งานไม่ได้ทั้งหมด 3 ตัว ซึ่งได้เคยแจ้งไปแล้วครั้งหนึ่ง แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขจึงอยากขอให้ช่วยติดตามแก้ไขให้ด้วยค่ะ10 ม.ค. 2563 10:12 น.รับเรื่อง
10 ม.ค. 63 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1544แม่บ้านอาคาร 77-404/1ห้องที่6น้ำรั่วจากแกนสแตนเลสหลังชักโครก09 ม.ค. 2563 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 63 10:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/วสันต์
1545น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-128อ่างล้างมืออุดตัน 09 ม.ค. 2563 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 63 16:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1546นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ถังน้ำเสียทิศใต้ฝั่งหอชาย น้ำเสียไม่ระบายทิ้ง07 ม.ค. 2563 19:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.พ. 63 11:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1547อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา3-337ห้องน้ำไม่มีชุดฝักบัว(สำรวจก่อนเข้าพักอาศัย)07 ม.ค. 2563 17:46 น.รับเรื่อง
09 ม.ค. 63 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1548แม่บ้านอาคาร 8อาคาร8/2 ท่อน้ำเสียรอบตึกอุดตัน ทำให้ข้อเสียล้นออกมา07 ม.ค. 2563 13:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 63 14:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1549น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์3-337ดีอ่างห้องน้ำรั่ว ห้องน้ำทางเข้า07 ม.ค. 2563 10:19 น.รับเรื่อง
07 ม.ค. 63 12:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1550นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 8/1 อ่างล้างหน้าอุตตัน ห้องน้ำหญิง07 ม.ค. 2563 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 63 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1551นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 8/1 อ่างล้างหน้าอุตตัน ห้องน้ำหญิง07 ม.ค. 2563 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 63 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1552นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3ก๊อกน้ำห้องน้ำชาย..ปิดได้ไม่สนิท(มีน้ำชึมออกมา)07 ม.ค. 2563 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 63 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกนำ้ 1/2 1 ตัว พิทักษ์
1553แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 3ห้อง 2-311,2-310,2-307ฝาชักโครกชำรุดและอ่างล้างมืออุดตัน06 ม.ค. 2563 16:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 63 10:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, วสันต์/คิมหันต์ ฝารองนั่งซักโครก 1ชุด
1554แม่บ้านอาคาร 66-103 -6-104เปี่ลยนก๊อกนํ้า2ตัว06 ม.ค. 2563 09:20 น.รับเรื่อง
06 ม.ค. 63 12:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1555แม่บ้านอาคาร 77-321อาคาร7ท่อในอ่างล้างมือรั่วนำ้ชึม03 ม.ค. 2563 09:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 63 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/วสันต์
1556น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา17-106มีน้ำซึมบริเวณหน้าห้องน้ำ และท่อน้ำทิ้งรั่วบริเวณอ่างล้างจาน 03 ม.ค. 2563 07:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มี.ค. 63 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1557น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติห้องน้ำ ทางเข้า อุทยาน กดชักโครกไม่ลง 02 ม.ค. 2563 16:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 63 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1558น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติที่กดชักโครกห้องน้ำำ?อาคารนิทรรศการบัวชำรุด 02 ม.ค. 2563 13:38 น.รับเรื่อง
02 ม.ค. 63 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1559น.ส.จารุณี ฤทธิดี17-4161. รูระบายอ่างล้างหน้าในห้องน้ำตัน 2. รูระบายอ่างล้างจานรั่ว (อนุญาตให้แม่บ้านเปิดห้องให้ได้เลยค่ะ)25 ธ.ค. 2562 18:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 63 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1560น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-128อ่างล้างหน้าอุดตันชำรุด(ช่างมาซ่อมแล้ว)25 ธ.ค. 2562 09:47 น.รับเรื่อง
25 ธ.ค. 62 11:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1561นายนิรันดร์ ทรงนิรันดร์3-235เปลี่ยนก๊อกน้ำ และท่อน้ำทิ้งตัน 25 ธ.ค. 2562 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 63 09:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกนำ้อ่างล้างจาน ผนัง 1 ชุด พิทักษ์
1562น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 17ท่อประปาบนดาดฟ้าซึ่ม 24 ธ.ค. 2562 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 63 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แก้ไขเบื้องต้นแล้ว พิทักษ์/คิมหันต์
1563น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 บันไดทางขึ้นออฟฟิตหน่วยที่พักอาศัยฝ้าบันไดทางขึ้นออฟฟิตหน่วยที่พักอาศัยมีน้ำรั่วทำให้ฝ้าเป็นรา24 ธ.ค. 2562 14:32 น.รับเรื่อง
24 ธ.ค. 62 14:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1564นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 14ห้องน้ำหญิงอุดตันห้องชายอุดตันข้างห้อง รป ภ ที่รองนั่งชำรุด 24 ธ.ค. 2562 09:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 63 10:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1565นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 14ห้องน้ำหญิงอุดตันห้องชายอุดตันข้างห้อง รป ภ ที่รองนั่งชำรุด 24 ธ.ค. 2562 09:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 63 10:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1566นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2แจ้งซ่อมสายชำระแตกรั่ว ห้องน้ำชายด้านหลัง พร้อมที่เกาะสาย23 ธ.ค. 2562 13:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 11:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1567แม่บ้านอาคาร 8อ.8/2ห้องน้ำนิสิตหญิงที่กดชักโครกชำรุด23 ธ.ค. 2562 09:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 12:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1568แจ้งผ่านระบบ QR-CODEอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)/ชั้น 2/ห้อง TOILET-2/4 ห้องน้ำชาย ชั้น 2 ฝั่งหน้าห้องระพีสาคริก 21 ธ.ค. 2562 00:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 11:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1569แจ้งผ่านระบบ QR-CODEอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)/ชั้น 2/ห้อง TOILET-2/4 ห้องน้ำชาย ชั้น 2 ฝั่งหน้าห้องระพีสาคริก 21 ธ.ค. 2562 00:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 12:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1570แม่บ้านอาคาร 77-203/3 ห้องที่4สายฉีดชำระน้ำรั่วบริเวณเม็ดมะยม19 ธ.ค. 2562 10:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 62 10:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1571นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2ห้องน้ำหญิงตัวกดชักโครกเสีย (น้ำไม่ลง )ด้านห้องพระพี19 ธ.ค. 2562 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 62 10:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1572น.ส.ศิรินนา คำทะเนตร17-412ที่ปิดกั้นน้ำในซิ่งล้างหน้าและห้องครัวใช้ไม่ได้19 ธ.ค. 2562 09:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มี.ค. 63 10:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1573น.ส.รัตนพร ชาประสออาคร18ก๊อกอ่างล้างหน้าชำรุดน้ำไหลไม่หยุดห้อง41818 ธ.ค. 2562 13:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 62 10:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกอ่างล่างหน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์
1574น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีอาคารสถานพยาบาล อ.16ชักโครกห้องน้ำหญิงและห้องห้อผู้พิการอุดตัน 18 ธ.ค. 2562 09:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 11:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1575น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติปั้มน้ำ สูบเข้าห้องน้ำ ด้านหลังร้านค้า ไม่ทำงาน18 ธ.ค. 2562 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 63 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1576น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-320/1สะดืออ่างชำรุด17 ธ.ค. 2562 14:09 น.รับเรื่อง
18 ธ.ค. 62 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1577น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-308/1สต๊อปวาล์วอ่างล้างหน้าชำรุด 1 อัน17 ธ.ค. 2562 14:09 น.รับเรื่อง
18 ธ.ค. 62 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1578น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-108/1สายฉีดชำระชำรุด และสะดืออ่างชำรุด17 ธ.ค. 2562 14:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 62 10:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1579น.ส.รัตนพร ชาประสออาคร18ฟักบัวน้ำไม่ค่อยไหลห้อง30317 ธ.ค. 2562 11:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 62 11:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1580แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำหญิง ชั้น2 อ.1ชักโครกอุดตันกดไม่ลง17 ธ.ค. 2562 08:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 62 10:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1581นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคารนิทรรศการ(หนองหารน้อย)ที่กดชักโครกหักห้องน้ำหญิง16 ธ.ค. 2562 10:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 63 09:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1582นางวิวัฒน์ คำเครืออาคารนิทรรศการ(หนองหารน้อย)ที่กดชักโครกหักห้องน้ำหญิง16 ธ.ค. 2562 10:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 63 09:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1583อาจารย์กานดา ล้อแก้วมณี3-335/1น้ำก๊อกที่บริเวณอ่างล้างหน้าในห้องน้ำไหลช้า และรั่วลงพื้นห้องน้ำ15 ธ.ค. 2562 13:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 62 11:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด เทปพันเกลียว 1 ม้วน
1584นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 14หัวฉีดชำรุด 5 หัวโถปัสสาวะน้ำไหลไม่หยุด 5หัว ที่รองนั่งชำรุด 1 ห้องน้ำใหญ่ 13 ธ.ค. 2562 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 11:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1585นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 14หัวฉีดชำรุด 5 หัวโถปัสสาวะน้ำไหลไม่หยุด 5หัว ที่รองนั่งชำรุด 1 ห้องน้ำใหญ่ 13 ธ.ค. 2562 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 11:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1586แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำหญิง ชั้น 1 อ.1ถังพักน้ำชักโครกไม่เก็บน้ำ น้ำมันไหลตลอด13 ธ.ค. 2562 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 62 11:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1587น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16มีนำ้รั่วจากเพดานห้องน้ำผู้พิการชั้น1 อ.1612 ธ.ค. 2562 17:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ม.ค. 63 14:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ปูนกาวยาแนว 3 ถุง
1588แม่บ้านอาคาร 1ห้องการเงิน102 ชั้น1 อ.1กลอนหน้าต่างปิด-เปิดไม่ได้12 ธ.ค. 2562 09:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กุญแจล็อคบานเลื่อนหน้าต่าง 1ชุด ปราโมท/สมพร
1589แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำหญิงชั้น1 อ.1ห้องน้ำเต็ม12 ธ.ค. 2562 09:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 62 11:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1590นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 12หัวฉีดน้ำไม่ไหล และอ่างล้างมือก้ไม่ไหลห้องน้ำชาย ชั้น 212 ธ.ค. 2562 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 62 11:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1591นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 12หัวฉีดน้ำไม่ไหล และอ่างล้างมือก้ไม่ไหลห้องน้ำชาย ชั้น 212 ธ.ค. 2562 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 62 11:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1592แม่บ้านอาคาร 77-402/3ชักโครกกดน้ำไม่ใหล11 ธ.ค. 2562 13:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 64 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/สมโภช ลูกสูบฟลัสวาวล์โถชักโครก 1ชุดcotto
1593น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-238ก๊อกอ่างล้างจานปิดยาก(ปิดไม่สนิด) และฝักบัวชำรุด11 ธ.ค. 2562 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 62 11:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างจาน 1 ชุด ฝักบัว 1 ชุด
1594น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา17-315ก๊อกน้ำอ่างล้างจานน้ำหยด 10 ธ.ค. 2562 22:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 62 11:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก็อกอ่างล้างจานเคาเตอร์ 1 ชุด
1595น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านครัวครูแจ๋ว (ตรงข้ามหอนนทรี)น้ำประปาไหลช้ามากค่ะ รบกวนดูให้หน่อยนะคะ09 ธ.ค. 2562 14:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1596น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 18-402อ่างล้างหน้าอุดตัน09 ธ.ค. 2562 13:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 62 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1597น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-341ฝักบัวชำรุด และก๊อกน้ำในนห้องครัวปิดยาก04 ธ.ค. 2562 14:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 62 11:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างจาน 1 ตัว ฝักบัว 1 ชุดเทปพันเกลียว 1 ม้วน
1598น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-133หัวฉีดชำระชำรุด04 ธ.ค. 2562 13:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 62 11:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1599น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 17-313ท่อน้ำรั่ว04 ธ.ค. 2562 13:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 62 11:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ สายนำ้ดี 1 เส้น
1600น.ส.นรินทร์ทิพย์ วงศรีลาหอพักบุคลากรหลังใหม่ ห้อง 17-303ท่อน้ำหลังห้องตัน 03 ธ.ค. 2562 15:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มี.ค. 63 10:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1601น.ส.นรินทร์ทิพย์ วงศรีลาหอพักบุคลากรหลังใหม่ ห้อง 17-303ท่อน้ำหลังห้องตัน 03 ธ.ค. 2562 15:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มี.ค. 63 10:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1602แม่บ้านอาคาร 1ห้องสุวรรณีชั้น4น้ำในอ่งล้างจานรั่วฃึม(รบกวนขอด่วนนะค่ะตะใข้งานวันศุกรนี้ค่ะขอบคุณค่ะ03 ธ.ค. 2562 11:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 62 11:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ยูเนียน 2 นิ้ว 1 ตัว สายท่อนำ้ทิ้งอ่างล้างจาน 1 เส้น
1603นางวนิดา พิลาชัยหน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ อาคารบริหาร ชั้น 1 ห้อง 1-109ปิดรูที่ฝ้าเพดานห้อง (ช่องทางเข้า ออกของหนู)02 ธ.ค. 2562 10:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 11:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1604นางวนิดา พิลาชัยหน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ อาคารบริหาร ชั้น 1 ห้อง 1-109ประตูเปิด ปิด มีเสียงดัง เอี๊ยด อ๊าด และมีความหนืดมาก อยากให้คลายความหนืดให้เบาลงสักนิดค่ะ02 ธ.ค. 2562 10:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มิ.ย. 63 14:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนโช๊คอัพประตูไม้ 1 ชุด ปราโมท/สมพร
1605แม่บ้านอาคาร 7ด้านหลังตึกใกล้กับร้านค้ามีน้ำซึมจากท่อประปา 29 พ.ย. 2562 14:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 11:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1606น.ส.เจนจิรา ทองแกม ฟาร์มพืช คณะ ทอ.วาล์วน้ำระบบชลประทานชำรุด28 พ.ย. 2562 13:30 น.รับเรื่อง
29 ก.ค. 64 10:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1607น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-141ก๊อกน้ำห้องครัวชำรุด28 พ.ย. 2562 11:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 62 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1608แม่บ้านอาคาร 77-206/1ท่อระบายน้ำทิ้งตัน27 พ.ย. 2562 09:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 62 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1609แม่บ้านอาคาร 77-301/2โถปัสสาวะตัน27 พ.ย. 2562 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 62 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1610แม่บ้านอาคาร 77-301/2ชักโครกกดน้ำใหลไม่สะดวก27 พ.ย. 2562 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 62 11:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1611แม่บ้านอาคาร 77-302/1อ่างล้างมือเคลื่่อนขยับไปมาเนื่่องจากปูนกล่อน27 พ.ย. 2562 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 62 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1612แม่บ้านอาคาร 77-301/1ชักโครกกดน้ำใหลไม่สะดวก27 พ.ย. 2562 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 62 11:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1613นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 12ฝาชักโครกแตกหักห้องน้ำชายมุสลิม27 พ.ย. 2562 09:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 62 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝาบิดหม้อนำ้โถชักโครก C-7 1 อัน
1614นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 12ฝาชักโครกแตกหักห้องน้ำชายมุสลิม27 พ.ย. 2562 09:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 62 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝาบิดหม้อนำ้โถชักโครก C-7 1 อัน
1615น.ส.จารุณี ฤทธิดีห้องสมุด - ห้องน้ำหญิงหัวฝักบัวฉีดชำระพัง ขอเปลี่ยนใหม่ 1 ตัวค่ะ26 พ.ย. 2562 14:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 62 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1616น.ส.เจนจิรา ทองแกมโรงกรองน้ำ F2น้ำไหลออกข้างนอกโรงกรองน้ำ25 พ.ย. 2562 13:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 พ.ย. 62 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ครวจเซ็คแล้วเป้นนำ้จากสายยางนำ้ทิ้ง
1617น.ส.กมลชนก แดนประโคม20-103, 20-201อ่างล้างเครื่องแก้วน้ำไม่ไหล ทุกอ่างค่ะ ในห้อง 20-103 และห้อง 20-201 น้ำไหลช้าและบางหัวน้ำไม่ไหล ขอบคุณค่ะ25 พ.ย. 2562 11:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 พ.ย. 62 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1618นางวิวัฒน์ คำเครืออาคารอุทยานหนองหารน้อยอ่างล้างหน้าตัน25 พ.ย. 2562 09:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 พ.ย. 62 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1619นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคารอุทยานหนองหารน้อยอ่างล้างหน้าตัน25 พ.ย. 2562 09:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 พ.ย. 62 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1620นางรัตนา เหมสุรินธร์อุทยานหนองหารน้อยวาวล์น้ำหักอาคารนิทรรศการ (ด่วน)25 พ.ย. 2562 09:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 พ.ย. 62 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1621นางวิวัฒน์ คำเครืออุทยานหนองหารน้อยวาวล์น้ำหักอาคารนิทรรศการ (ด่วน)25 พ.ย. 2562 09:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 พ.ย. 62 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1622นายชวนชม ยุติธรรมอ20 ฝั่ง ส.ว ชั้น2ห้องนำ้พิการมีนำ้ซึมออกมาจากท่อ25 พ.ย. 2562 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 62 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1623นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อ20 ฝั่ง ส.ว ชั้น2ห้องนำ้พิการมีนำ้ซึมออกมาจากท่อ25 พ.ย. 2562 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 62 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1624น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติก๊อกน้ำห้องน้ำด้านหลังอาคารนิทรรศการ?ฯ?ชำรุด? 25 พ.ย. 2562 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 62 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ประตูนำ้ PVC 1 ตัว
1625นายเนตรนภา บุระวงค์ห้องสมุด24ชั่วโมงบานประตูห้องน้ำหญิงหายไป22 พ.ย. 2562 13:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 พ.ย. 62 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ถอนไปเป็นตัวอย่าง พิทักษ์/คิมหันต์
1626นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2ชักโครกตันกดไม่ลงห้องน้ำหญิงด้านหลัง-อ่างล้างมือห้องน้ำหญิงด้านหน้ารั่ว22 พ.ย. 2562 13:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 62 11:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1627แม่บ้านอาคาร 1ห้องอาหารสุวรรณี1+406ขั้น4ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจานรั่วฃึม21 พ.ย. 2562 14:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 62 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ตรวจสอบแล้วไม่มีนำ้รั่วซึมครับ
1628แม่บ้านอาคาร 77-401/1สายฉีดชำระน้ำรั่ว21 พ.ย. 2562 13:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 62 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีด 1 ชุด
1629น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 17-105ฝักบัวชำรุด มีน้ำรั่ว21 พ.ย. 2562 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 62 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1630น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 4ปั้มน้ำชำรุด(ฝั่งทิศตะวันตก)21 พ.ย. 2562 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ย. 62 08:52 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนฝาครอบ3ช่อง 1 ตัว+ปลั๊กกราวด์ 1 -ไพศาล/สมชาย
1631น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-220/1ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าตัน21 พ.ย. 2562 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 62 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1632นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้ง?โถส้วม?หนัง?ยองห้อง?302?/1ชำรุด?1?19 พ.ย. 2562 18:06 น.รับเรื่อง
20 พ.ย. 62 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1633นางเตือนใจ น้อยพา17-414ก๊อกน้ำในห้องครัวเหมือนปิดแล้วแต่มีน้ำหยดออกมาตลอดเวลา19 พ.ย. 2562 13:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 62 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้อ่างล้างจาน 1 ชุด
1634น.ส.เจนจิรา ทองแกมฟาร์มพืช คณะ ทอ.โรงปั๊มน้ำระบบชลประทาน ชำรุด19 พ.ย. 2562 11:46 น.รับเรื่อง
29 ก.ค. 64 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1635น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-220/1สายฉีดชำระชำรุด18 พ.ย. 2562 15:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 พ.ย. 62 14:51 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สายฉีดชำระ 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1636น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-320/1สะดืออ่างชำรุด18 พ.ย. 2562 15:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 พ.ย. 62 14:49 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1637นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้งซัก?โครก?นั่ง?ยอง?นํ้า?ไหล?ไม่?หยุด?ห้อง?314?/117 พ.ย. 2562 07:53 น.รับเรื่อง
18 พ.ย. 62 08:29 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1638อาจารย์สุวคนธ์ สมไพรพิทักษ์ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ อาคาร 14หัวก๊อกน้ำที่ใช้เรียนทำอาหารหลุด และข้อต่อท่อน้ำหลุด16 พ.ย. 2562 21:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 พ.ย. 62 14:46 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกนำ้เคาเตอร์ 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1639น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.3 ห้อง3-219สะดืออ่างล้างจาน(ซิ้งค์ล้างจานห้องครัว)15 พ.ย. 2562 13:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 62 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สะดืออ่างล้างจาน 1 ชุด ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1640นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร 3 ห้องน้ำชาย หน้าห้องลีลาวดีที่เสียบสายฉีดชำระชำรุด15 พ.ย. 2562 07:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 62 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ที่เสียบสายฉีดชำระ 1 อัน พิทักษ์
1641น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ห้องน้ำหญิงชั้นล่างใช้งานไม่ได้กดชักโครกไม่ลงจำนวน 2 ห้อง14 พ.ย. 2562 11:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 พ.ย. 62 14:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1642นางเนตรนภา อัฐวงศ์7-320/1 (ห้องธุรการคณะศว.)ลูกบิดประตูบางครั้งค้าง บางครั้งบิดยาก เปิดประตูไม่ได้ค่ะ14 พ.ย. 2562 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 62 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกบิคประตูห้อง 1 ชุด ปราโมท/สมพร/สมโภช
1643แม่บ้านอาคาร 77-101/3โถปัสสาวะน้ำใหลไม่หยุด13 พ.ย. 2562 13:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 62 10:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ลูกสูบฟลัซวาล์วโถปัสสวะ Cotto 1 ชุด
1644นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้งลูกยางกันโถปัสสาวะชำรุด?ห้อง?120/1?และสตอปวาลร์ฝักบัว?ชำรุด?ห้อง?4-302?/112 พ.ย. 2562 17:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 พ.ย. 62 10:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกยางดันโถปัสสาวะ 1 ชุด พิทักษ์
1645แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10ห้องน้ำชายอ่างล้างหน้าก๊อกน้ำไหลไม่หยุด(ห้องกินข้าวอาจารย์)12 พ.ย. 2562 10:48 น.รับเรื่อง
12 พ.ย. 62 12:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1646แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1โถปัสสาวะอุดตันห้อง 10912 พ.ย. 2562 10:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 พ.ย. 62 10:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1647แม่บ้านอาคาร 66_103เปี่ลยนก๊อกนํ้าชํารุดนํ้าไหลไม่หยุด12 พ.ย. 2562 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 พ.ย. 62 14:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1648น.ส.รัชฎาภรณ์ แดนประโคมอาคาร 14ซ่อม/ต่อวาวล์ประปามุมอาคาร 14 ติดต่อ นายสมบัติ โทร.098610836911 พ.ย. 2562 14:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 พ.ย. 62 10:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกนำ้ 3/4 นิ้ว 1 ตัว พิทักษ์
1649น.ส.ไขทอง ดาตาวงค์อาคาร 14ซ่อม/ต่อวาวล์ประปามุมอาคาร 14 ติดต่อ นายสมบัติ โทร.098610836911 พ.ย. 2562 14:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 พ.ย. 62 10:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกนำ้ 3/4 นิ้ว 1 ตัว พิทักษ์
1650น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-115/1ชักโครกชำรุดกดน้ำไม่ไหล 11 พ.ย. 2562 13:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 พ.ย. 62 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1651แม่บ้านอาคาร 77-201/2ชักโครกชำรุดกดน้ำไม่สะอาด11 พ.ย. 2562 10:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 พ.ย. 62 10:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1652น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ1. ที่กดชักโครก ห้องน้ำ อาคารวิจัยและพัฒนา ชำรุด 2. ท่อน้ำประปา อาคารวิจัยและพัฒนา แตก ปั้มน้ำอัติโนมัติ ทำงานตลอดเวลา08 พ.ย. 2562 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 พ.ย. 62 10:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1653น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-224ก๊อกน้ำอ่างล้างจานชำรุดมีน้ำรั่ว07 พ.ย. 2562 15:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 พ.ย. 62 14:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1654น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-224ยาแนวชักโครกชำรุด07 พ.ย. 2562 15:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 พ.ย. 62 14:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1655แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ห้องน้ำหญิงฝาชักโครกชำรุด 3 อุตตัน 1ห้องน้ำชายหัวฉีดชำรุด 1 ฝาชักโครก ชำรุด 107 พ.ย. 2562 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 พ.ย. 62 10:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1656น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-115ใต้อ่างล้างหน้าชำรุด(ซ่อมแล้ว)06 พ.ย. 2562 14:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ย. 62 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1657แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/ 1อ่างล้างหน้าอุดตัน06 พ.ย. 2562 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ย. 62 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1658นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?ท่อนํ้า?ทิ้งอ่างล้างหน้าห้อง202?/1ชำรุด1ท่อและก๊อก?นํ้าอ่างล้างหน้า?ชำรุด1ตัวห้อง?414/106 พ.ย. 2562 00:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 พ.ย. 62 13:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,