ข้อมูลการแจ้งซ่อมระบบน้ำประปาและสุขาภิบาล
ลำดับ ชื่อผู้แจ้ง สถานที่ รายละเอียด วันที่แจ้ง สถานะ ดำเนินการ การแก้ไข
1แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แจ้งช่อมที่จับบานประตูหน้าต่างห้องโถงหัก25 ก.ย. 2566 14:55 น.รอดำเนินการ
2น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ3-332/1แจ้งเปิดหัวก็อกน้ำในห้องน้ำ เนื่องจากเป็นสนิมเปิดปิดไม่ได้25 ก.ย. 2566 11:35 น.รอดำเนินการ
3น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ3-332/1พื้นหน้าห้องน้ำชำรุด 25 ก.ย. 2566 11:30 น.รอดำเนินการ
4แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-202ท่อน้ำมันซึมออกมาตรงข้อต่อ บริเวณหน้าห้อง 202 บริเวณระเบียงหน้า 25 ก.ย. 2566 08:36 น.รอดำเนินการ
5นางธรรนอง หนูดาโิรงอาการอาคาร10ห้องน้ำหญิงก๊อกน้ำชำรุด 1 ก๊อก25 ก.ย. 2566 08:35 น.รอดำเนินการ
6น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-307ก๊อกน้ำฝักบัวอาบน้ำน้ำไหลเบา22 ก.ย. 2566 15:01 น.รอดำเนินการ
7น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18เปลี่ยนฝารองนั่งชักโครกให้ด้วยค่ะห้อง420(ของมีแล้วค่ะ)22 ก.ย. 2566 13:59 น.รอดำเนินการ
8แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชี้น2ที่กดชักโครกหักห้องน้ำหญิงด้านลิฟฟ21 ก.ย. 2566 13:33 น.รับเรื่อง
21 ก.ย. 66 14:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
9น.ส.กรรณิการ์ มณฑา3-311ซ่อมฝ้าระเบียง-ห้องครัว ห้อง3-311 (ช่างเข้าไปซ่อมแล้วคับ - ลงในระบบให้ย้อนหลังคับ ขอบคุณค๊าบบ)20 ก.ย. 2566 11:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 66 11:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
10แม่บ้านอาคาร 1อ.1ห้องน้ำหญิงชั้น2และชายชั้น2ชักโครกอุดตัน/น้ำไหลไม่หยุด19 ก.ย. 2566 10:29 น.รับเรื่อง
20 ก.ย. 66 11:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
11นางกาญจนา มังทะลานอาหารอ่างล้างมือชำรุดห้องน้ำชาย18 ก.ย. 2566 15:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 66 15:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
12แม่บ้านอาคาร 66-204/1โถงฉี่กดแล้วน้ำไหลไม่หยุด18 ก.ย. 2566 13:29 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 66 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
13แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-110ฝ่ง ศว.ห้องนำ้หญิงชั้น1ฝั่ง ศว.อ่างล้างมืออุดตัน18 ก.ย. 2566 11:05 น.รับเรื่อง
18 ก.ย. 66 11:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
14แม่บ้านอาคาร 77-203/1เปลี่ยนฝารองนั่งชักโครกเนื่องจากแตกลายงา 18 ก.ย. 2566 10:19 น.รับเรื่อง
18 ก.ย. 66 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
15แม่บ้านอาคาร 77-204/1สายฉีดชำระชำรุด 18 ก.ย. 2566 10:12 น.รับเรื่อง
18 ก.ย. 66 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
16แม่บ้านอาคาร 77-204/1เปลี่ยนฝารองนั่งชักโครกแตกลายงา 18 ก.ย. 2566 10:09 น.รับเรื่อง
18 ก.ย. 66 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
17น.ส.เครือ?วัลย์? จันดา22-307แจ้งซ่อมชักโครกชำรุดกับหัวฉีดชำรุดค่ะ อ 22 ชั้น 3 ค่ะ 15 ก.ย. 2566 14:52 น.รับเรื่อง
15 ก.ย. 66 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
18นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีก๊อกน้ำพร้อมสดืออ่างล้างหน้า5ชุด ห้อง 314/1 320/1 302/1 308/1 320/1 15 ก.ย. 2566 13:10 น.รับเรื่อง
15 ก.ย. 66 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
19นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีห้อง208/1ก๊อกน้ำพร้อมสดืออ่างล้างหน้า 1ชุด15 ก.ย. 2566 13:06 น.รับเรื่อง
15 ก.ย. 66 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
20น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ท่อระบายน้ำบนมุกหน้าอาคารอุดตันเวลาฝนตกจะมีน้ำท่วมขังค่ะ14 ก.ย. 2566 15:48 น.รับเรื่อง
15 ก.ย. 66 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
21แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-205อ่างล้างมือมีน้ำไหลออกมาข้างล่างอ่างล้างมืออ่างที่ 2 อ่างล้างมืออุดตันอ่างที่ 313 ก.ย. 2566 08:29 น.รับเรื่อง
13 ก.ย. 66 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
22แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-205อ่างล้างมือมีน้ำไหลออกมาข้างล่างอ่างล้างมืออ่างที่ 2 อ่างล้างมืออุดตันอ่างที่ 313 ก.ย. 2566 08:29 น.รับเรื่อง
13 ก.ย. 66 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
23นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ชักโครกชำรุดห้อง114/112 ก.ย. 2566 16:05 น.รับเรื่อง
12 ก.ย. 66 16:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
24นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5กอ๊กอ่างล้างจานชำรุดห้อง5-30212 ก.ย. 2566 16:01 น.รับเรื่อง
12 ก.ย. 66 16:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
25น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ท่อระบายน้ำระเบียงหลังห้องตันห้อง30712 ก.ย. 2566 15:24 น.รับเรื่อง
12 ก.ย. 66 16:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
26แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2ห้องน้ำนิสิตหญิงที่พักสายชำระหักแจ้งเปลี่ยนค่ะ12 ก.ย. 2566 11:05 น.รับเรื่อง
12 ก.ย. 66 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
27น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-307อ่างล้างหน้าชำรุด น้ำรั่วซึ่ม11 ก.ย. 2566 15:36 น.รับเรื่อง
12 ก.ย. 66 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
28น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.18 ฝาครอบท่อน้ำชำรุด 11 ก.ย. 2566 14:30 น.รับเรื่อง
11 ก.ย. 66 15:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
29แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ที่กดโถฉี่ชำรุด ห้องน้ำชายชั้น 108 ก.ย. 2566 13:27 น.รับเรื่อง
11 ก.ย. 66 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
30แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่ท่อประปาแตกข้างโรงจอดรถ07 ก.ย. 2566 15:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ย. 66 13:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ คอบอุด 1/2 นิ้ว 1 ตัว
31แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ชักโครกห้องน้ำอาจารย์ตันกดไม่ลงด้านหลัง07 ก.ย. 2566 15:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ย. 66 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันตื
32แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ห้องน้ำอาจารย์ส้วมตัน07 ก.ย. 2566 15:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ย. 66 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
33แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยเครื่องปั้มน้ำเสียน้ำไม่เข้าถัง07 ก.ย. 2566 09:18 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 66 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
34น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-314ชักโครกน้ำไหลไม่หยุด05 ก.ย. 2566 10:54 น.รับเรื่อง
05 ก.ย. 66 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
35น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าชำรุดและท่อระบายน้ำตันห้อง41505 ก.ย. 2566 10:42 น.รับเรื่อง
05 ก.ย. 66 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
36แม่บ้านอาคาร 9ห้องสมุด24สายฉีดชำระห้องน้ำหญิงแตก04 ก.ย. 2566 15:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
37นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีฝักบัว+สายฝักบัว1ชุด ห้อง220/104 ก.ย. 2566 14:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
38น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สามทางสต๊อปวาวล์หัวฉีดชํารุดห้อง4-208/1(มีของไห้เปลี่ยนค่ะ)04 ก.ย. 2566 11:31 น.รับเรื่อง
05 ก.ย. 66 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
39แม่บ้านอาคาร 6ห้องนํ่าคนพิการชักโครชํารุดเวลากดชักโครกจะมีนํ้าไหลออกนอกชักโครก04 ก.ย. 2566 11:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ย. 66 13:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดกระเดือ่งหม้อนำ้ 1 ชุด
40น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ประตูปิดวาวล์ปั้มน้ำใหญ่ชํารุดชั้น2โซน4-202/1และขอต่อวาวล์น้ำใหญ่ชั้น4รั่วลงมาประตูน้ำชั้น1โซน4-102/104 ก.ย. 2566 08:58 น.รับเรื่อง
05 ก.ย. 66 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
41นายจำนงค์ วงค์คำพระห้องน้ำชายฝั่งศูนย์ รปภ. อาคาร 14โถปัสสาวะชาย-ชำรุด04 ก.ย. 2566 08:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
42น.ส.รจนา ทาระขจัดอาคาร 17 สวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.โถชักโครกเด็กมีน้ำซึมตลอดเวลา และเครื่องกรองน้ำมีน้ำซึม01 ก.ย. 2566 10:01 น.รับเรื่อง
01 ก.ย. 66 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
43แม่บ้านอาคาร 7อาคาร7โซนตึก8น้ำไม่ใหลทั้งโซนชั้น1-431 ส.ค. 2566 15:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เกลียวนอก 2 1/2 นิ้ว 1 ตัว งอเกลียวใน 2-1/2 นิ้ว 1 ตัว งอ90 2 1/2 นิ้ว 1 ตัว นิปเปิ้ลเหล็ก 2 1/2 นิ้ว 1 ตัว เทปพันเกลียว 2 ม้วน
44แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น2ระบบน้ำในหม้อน้ำแตก31 ส.ค. 2566 13:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 66 15:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ อุปกรณืหม้อนำ้โถชักโครก 1 ชุด
45น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติฝาปิดถังเก็บน้ำชักโครกห้องน้ำหญิงฝั่งแตก ร ป ภ . แตก 31 ส.ค. 2566 11:25 น.รับเรื่อง
31 ส.ค. 66 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
46นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง346ฐานชักโคกปูนยาแนวร่อน31 ส.ค. 2566 11:23 น.รับเรื่อง
31 ส.ค. 66 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
47นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคารเรียนรวมประตูบานสวิงกลอนหลุดปิดล๊อคไม่ได้(ฝั่งทางทิศใต้)31 ส.ค. 2566 10:40 น.รับเรื่อง
31 ส.ค. 66 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
48นางวิวัฒน์ คำเครือ12-105 ห้องน้ำชาย อาคาร1231 ส.ค. 2566 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
49นางรัตนา เหมสุรินธร์12-105 ห้องน้ำชาย อาคาร1231 ส.ค. 2566 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
50นางรัตนา เหมสุรินธร์12-105 ห้องน้ำชาย อาคาร1231 ส.ค. 2566 09:46 น.ยกเลิกรายการ
31 ส.ค. 66 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
51นางวิวัฒน์ คำเครือ12-105 ห้องน้ำชาย อาคาร1231 ส.ค. 2566 09:46 น.ยกเลิกรายการ
31 ส.ค. 66 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
52แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14หัวฉีด+สายฉีด 12 ชุด ฝารองนั่งชักโครก 5 ตัว เทปพันเกลียว 5 ม้วน30 ส.ค. 2566 15:49 น.รับเรื่อง
31 ส.ค. 66 08:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
53แม่บ้านอาคาร 9อ,9ชั้น1กอ๊กน้ำไหลตลอดห้องน้ำชายด้านหลัง30 ส.ค. 2566 14:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 10:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
54น.ส.เจนจิรา ทองแกมโรงเรือนโรคพืช ฟาร์มพืชตรงอุตุฯท่อน้ำแตก30 ส.ค. 2566 10:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ต่อตรง 2 นิ้ว 1 ตัว
55นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร 3 ห้อง 3-206ปูนติดรอบฐานโถซักโครก หลุด30 ส.ค. 2566 07:30 น.รับเรื่อง
30 ส.ค. 66 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
56แม่บ้านอาคาร 77-103/1หัวฉีดน้ำหยด29 ส.ค. 2566 10:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 13:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
57แม่บ้านอาคาร 77-101/1ชักโครกกดน้ำไม่ใหล29 ส.ค. 2566 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกสูบโถซักโครก TOTO 1 ชุด
58แม่บ้านอาคาร 77-104/3โถปัสสาวะน้ำใหลรินตลอด29 ส.ค. 2566 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกสูบโถปัสสาวะ ToTo 1 ชุด
59แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-307น้ำไม่ขึ้นชักโครก ห้องที่ 329 ส.ค. 2566 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
60แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-215 ห้องน้ำหญิงหัวฉีดชำระหัก29 ส.ค. 2566 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 10:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
61น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18วาลว์น้ำบนดาดฟ้ามีน้ำไหลซึมตลอดโซนด้านหน้า28 ส.ค. 2566 14:21 น.รับเรื่อง
28 ส.ค. 66 16:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
62น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำรั่วซึมลงมาจากฝ้าเพดานห้องน้ำห้อง30428 ส.ค. 2566 13:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ งอ 90 3/4 นิ้ว 2 ตัว
63นายrutchanon pongtongโรงสูบใหญ่อ่างกาฬสินธุ์ อุทยานเกษตร 50 พรรษาปั้มน้ำโรงสูมใหญ่เสีย25 ส.ค. 2566 13:48 น.รับเรื่อง
25 ส.ค. 66 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อยู่ในขั้นตอนสืบราคา
64แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ชักโครกกดไม่ลงห้องน้ำหญิง25 ส.ค. 2566 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 10:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
65แม่บ้านอาคาร 13ห้องน้ำชายชั้น 2 อาคาร 13ท่อน้ำใต้อ่างล้างมือแตก 24 ส.ค. 2566 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 10:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
66แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1โถฉี่รั่วห้องน้ำชายมีน้ำไหลลงพื้นตลอด23 ส.ค. 2566 15:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ งอเกลี่ยวใน 2 นิ้ว 1 ตัว ที่แขวนโถ 1 ชุด ข้อต่อก้นโถปัสสาวะ 1 ชุด เกลียวนอก 2 นิ้ว เทปพันเกลียว 2 ม้วน
67นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีท่อส่งน้ำเข้าห้องซักผ้าแตก น้ำไหลไม่หยุด ขอมาซ่อมด่วน23 ส.ค. 2566 10:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 10:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เกลียวใน 1 นิ้ว 1 ตัว ต่อตรง 1 นิ้ว 1 ตัว
68นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีท่อส่งน้ำเข้าห้องซักผ้าแตก น้ำไหลไม่หยุด ขอมาซ่อมด่วน23 ส.ค. 2566 10:15 น.รับเรื่อง
25 ส.ค. 66 14:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
69แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ชักโครกรั่วเวลากดจะมีน้ำออกมาตรงหัวน๊อตห้องน้ำชายด้านหลังห้องแรก22 ส.ค. 2566 16:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
70แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ชักโครกรั่วเวลากดจะมีน้ำออกมาตรงหัวน๊อตห้องน้ำชายด้านหลังห้องแรก22 ส.ค. 2566 16:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 10:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
71น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝ้าเพดานห้องน้ำห้อง304มีน้ำไหลซึมลงมา22 ส.ค. 2566 14:31 น.รับเรื่อง
25 ส.ค. 66 14:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
72แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-111ชั่น1ฝั่ง. ศวห้องนำ้ชายชั้น1ฝั่ง. ศว.โถฉี่นำ้ไหลไม่หยุด21 ส.ค. 2566 08:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 66 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดฟลัชวาล์วคอตโต้ C-474 =1 ชุด
73น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18 หอตาลฟ้าห้อง304ห้องน้ำมีน้ำหยดลงมาจากเพดาน19 ส.ค. 2566 22:17 น.รับเรื่อง
21 ส.ค. 66 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
74แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชี้น2โถปัสวะอุดตันห้องน้ำชายด้ายหลัง17 ส.ค. 2566 16:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 66 14:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
75แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชี้น2ห้องน้ำเดี่ยวรั่ว1 ห้องน้ำหญิงด้ายหลังสายชำระแตกห้องที่3ชั้น2อ917 ส.ค. 2566 16:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 66 14:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
76แม่บ้านอาคาร 9ห้องสมุด24อ่างล้างมือห้องน้ำหญิงรั่ว1อุดต้น1และชักโคกเต็ม3ราการ ห้องนำชายอ่างล้างมือร้ว117 ส.ค. 2566 15:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 66 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซิลิโคลนใส 1 หลอด สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว ลูกยาง S -306 1 เส้น
77น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง30817 ส.ค. 2566 11:11 น.รับเรื่อง
17 ส.ค. 66 11:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
78นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง109สายชำระชำรุด17 ส.ค. 2566 11:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 66 14:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
79น.ส.ดวงกมล แสนสวาทอาคารปฏิบัติการพื้นฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 7-1(2) หนองหารปั้มสูบน้ำเข้าตึกเรียนไม่ทำงาน17 ส.ค. 2566 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
80น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง40217 ส.ค. 2566 09:44 น.รับเรื่อง
17 ส.ค. 66 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
81นางกาญจนา มังทะโรงอาหารอาคาร 10 ก๊อกน้ำยาวอ่างล่างมือห้องโถงโรงอาหารชำรุด17 ส.ค. 2566 09:18 น.รับเรื่อง
17 ส.ค. 66 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
82แม่บ้านอาคาร 77-301/2โถปัสสาวะน้ำไหลรินตลอดเวลา17 ส.ค. 2566 08:46 น.รับเรื่อง
17 ส.ค. 66 11:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
83แม่บ้านอาคาร 77-404/3ห้อง2,4ชักโครกกดน้ำไม่ใหล15 ส.ค. 2566 15:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 13:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
84แม่บ้านอาคาร 77-203/2ห้อง2และ3หัวฉีดชำระชำรุด15 ส.ค. 2566 14:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
85นางกาญจนา มังทะโรงอาหารอาคาร 10ชักโครกอุตตันและที่รองนั่งชักโครกชำรุดห้องน้ำหญิง15 ส.ค. 2566 13:25 น.รับเรื่อง
16 ส.ค. 66 10:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
86แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-111ชั้น1ฝั่ง. ศวห้องนำ้ชายชั้น1หัวฉีดชำรุด15 ส.ค. 2566 11:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
87น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติปั้มน้ำ อัตโนมัติทำงานตลอดเวลา เนื่องจาก ก๊กน้ำชำรุดมีน้ำไหลตลอดเวลส11 ส.ค. 2566 16:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ส.ค. 66 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
88แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ชักโครกชำรุดห้องน้ำหญิงห้อง 21-206 ชั้น 2 ห้องน้ำชายอ่างน้ำน้ำไม่ไหล11 ส.ค. 2566 15:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 66 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
89แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15ก๊อกน้ำชำรุดห้องน้ำข้างบนอาคาร11 ส.ค. 2566 15:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 66 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
90นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5กอ๊กอ่างล้างจานชำรุดปิดเปิดไม่ได้ห้อง5-30310 ส.ค. 2566 17:28 น.รับเรื่อง
11 ส.ค. 66 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
91นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ท่อใต้ชิงค์ล้างจานแตกห้อง5-30410 ส.ค. 2566 17:24 น.รับเรื่อง
11 ส.ค. 66 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
92อาจารย์เบญจวรรณ ศุภภัทรพร3-333/1ก็อกน้ำตรงอ่างล้างจานมีน้ำหยดตรงบริเวณท่อ และน้ำไหลอ่อน 10 ส.ค. 2566 15:44 น.รับเรื่อง
11 ส.ค. 66 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
93น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หัวฉีดชำระชำรุดที่กดนน้ำห้กห้อง30710 ส.ค. 2566 12:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 11:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
94แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15อ่างล้างมือรั่วห้องน้ำข้างบนอาคาร 10 ส.ค. 2566 11:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 11:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกนำ้อ่างล้างหน้า 1 ชุด ท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด
95แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ20ชั้น1ฝั่ง ศว.ห้องนำ้ชายชั้น1ฝั่ง ศว.โถฉี่นำ้รั่ว10 ส.ค. 2566 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
96แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร20ห้องนำ้หญิงชั้น1 ห้องนำ้หญิงชั้น1ฝั่ง ศว.20-110หัวฉีดชำรุด10 ส.ค. 2566 10:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 13:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
97แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3หัวฉีดห้องน้ำชายแตกด้านหน้า09 ส.ค. 2566 14:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
98แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15วาวล์ปิด-เปิดน้ำชำรุด09 ส.ค. 2566 14:12 น.รับเรื่อง
09 ส.ค. 66 15:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
99นายrutchanon pongtongห้องน้ำชาย อ.บริหาร ชั้น 3 ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า หัก ครับ หักออกเลย09 ส.ค. 2566 10:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 66 15:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น
100น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-302ยาแนวฐานชักโครกหลุด (ห้องน้ำในห้องนอน)09 ส.ค. 2566 10:03 น.รับเรื่อง
09 ส.ค. 66 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
101นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีห้อง303ก๊อกน้ำห้องครัวชำรุด หอนนทรี08 ส.ค. 2566 15:37 น.รับเรื่อง
09 ส.ค. 66 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
102แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ2-310ฝ้าเพดานชำรุดทะลุลงมาห้องน้ำชาย-310 08 ส.ค. 2566 10:46 น.รับเรื่อง
18 ก.ย. 66 11:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
103น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์17-213ฝาชักโครกชำรุด 07 ส.ค. 2566 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 66 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
104น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาด3หลอด.สั้น1.ยาว2หลอดห้อง4-402/107 ส.ค. 2566 15:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 11:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
105น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาด2หลอดห้อง4-314/1.และทางเดินข้างห้อง4-305(สั้น)07 ส.ค. 2566 14:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
106แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3หัวฉีดห้องน้ำชายด้านหน้าแตกห้องที่207 ส.ค. 2566 12:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 13:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
107น.ส.จารุณี ฤทธิดี17-416*ให้แม่บ้านพาเข้าห้องได้เลยค่ะ สะดวก หลัง9โมงเป็นต้นไป* มีอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนให้แล้วค่ะ 1. ปิดยาแนวรอบโถชักโครก (มีผงยาแนว) 2. เปลี่ยนท่อระบายน้ำใต้อ่างล้างมือ (มีท่อ) 3. เปลี่ยนสายน้ำดีเครื่องทำน้ำอุ่น (มีสายน้ำดี) 4. ประตูบานเลื่อนกระจกล็อกไม่ได้ 5. ขันน็อตฝาท่อระบายน้ำในห้องน้ำ(ข้างชักโครก) 6. ขันน็อตฝาท่อระบายน้ำตรงระเบียง06 ส.ค. 2566 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 66 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
108น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าหมุนรอบห้อง4-102/104 ส.ค. 2566 14:59 น.รับเรื่อง
07 ส.ค. 66 08:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
109น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าหมุนรอบห้อง4-102/104 ส.ค. 2566 14:59 น.รับเรื่อง
07 ส.ค. 66 08:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
110แม่บ้านอาคาร 66-104/2เปี่ลยนหัวฉีน1สุด04 ส.ค. 2566 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 12:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
111น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-233พื้นห้องน้ำชำรุด03 ส.ค. 2566 11:27 น.รับเรื่อง
03 ส.ค. 66 14:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
112น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-302ชักโครกน้ำไหลไม่หยุด03 ส.ค. 2566 11:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
113แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-105 ห้องน้ำชายหม้อน้ำชักโครกไม่เก็บน้ำ03 ส.ค. 2566 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดอุปกรณ์หม้อซักโครก 1 ชุด นำ้เข้า
114แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1อ่างล้างมือตันน้ำไหลไม่หยุดห้องน้ำชาย03 ส.ค. 2566 09:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 13:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฟลัชวาวล์โถปัสสาวะ แบบกด 1 ชุด
115น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มท่อประปาที่โรงน้ำแตกค่ะ ผลิตน้ำไม่ได้ 27 ก.ค. 2566 15:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 13:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
116น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-215ตรวจสอบมิเตอร์น้ำประปา เลขไม่ขึ้น 2 เดือน27 ก.ค. 2566 11:26 น.รับเรื่อง
03 ส.ค. 66 14:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
117น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดชําระแตกห้อง4-414/127 ก.ค. 2566 11:20 น.รับเรื่อง
03 ส.ค. 66 14:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
118น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18 หอตาลฟ้าห้อง415ท่อระบายยอ่างล้างหน้าตัน26 ก.ค. 2566 19:49 น.รับเรื่อง
27 ก.ค. 66 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
119น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18 หอตาลฟ้าห้อง415่ท่อระบายอ่างล้างหน้าตัน26 ก.ค. 2566 19:38 น.รับเรื่อง
27 ก.ค. 66 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
120แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15อ่างล้างมือรั่วห้องน้ำด้านบนอาคาร26 ก.ค. 2566 08:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 11:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
121แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-306น้ำรั่วไหลออกมา 20-306ตรงหัวฉีด 21 ก.ค. 2566 16:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 13:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีด 1 ชุด
122นายณธกร ทัศนัส7-228ก๊อกน้ำที่อ่างล้างมือน้ำไม่ไหล 21 ก.ค. 2566 13:31 น.รับเรื่อง
21 ก.ค. 66 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
123แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น1โถปัสวะแตกน้ำรั่วฃึมเ/เช็คระบบน้ำให้ด้วยน้ำไหลช้าทำให้ส่งกลิ่นเหม็น 21 ก.ค. 2566 11:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 66 14:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
124น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-133วาวล์น้ำเครื่องทำน้ำอุ่นชำรุด21 ก.ค. 2566 10:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ส.ค. 66 11:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
125น.ส.บวรรัตน์ ศรีมานอาคาร 3 ห้อง 243มีน้ำไหลลงมาจากห้องชั้นบน ฝ้าเพดานชื้นเป็นรอยทะลุ 20 ก.ค. 2566 19:12 น.รับเรื่อง
21 ก.ค. 66 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
126น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-133วาวล์ฝักบัวชำรุด 20 ก.ค. 2566 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
127น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาลว์ฝักบัวปิดไม่อยู่ห้องเครื่องทําน้ำอุ่นห้อง4-102/1(มีอะใหล่ไห้ค่ะ)(แจ้งด่วนนะค่ะ)20 ก.ค. 2566 13:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
128น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ทีอน้ำข้างเสาทางเข้าโรงจอดรถแตก20 ก.ค. 2566 13:25 น.รับเรื่อง
20 ก.ค. 66 15:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
129น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ชุดท่อน้ำทิ้งโถปัสวะห้อง4-102.และห้อง4-115/1จํานวน.3อัน20 ก.ค. 2566 09:24 น.รับเรื่อง
20 ก.ค. 66 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
130น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ชุดฟลัซวาล์วโถปัสวะรั่วห้อง4-121/1จํานวน2อัน20 ก.ค. 2566 09:22 น.รับเรื่อง
20 ก.ค. 66 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
131นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง110_107ที่เสียบสายชำระหักแตก19 ก.ค. 2566 10:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
132น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-202ฝ้าเพดานห้องน้ำเป็นรา 18 ก.ค. 2566 15:44 น.รับเรื่อง
19 ก.ค. 66 13:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
133แม่บ้านอาคาร 66-103ก๊อกนํ้าอ่างล้างมีอห้องเรียนชํารุด2ตัว18 ก.ค. 2566 13:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 66 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน (เคาน์เตอร์) 2 ชุด
134น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-213ฝาชักโครกหลุด18 ก.ค. 2566 13:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 66 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
135นางรัตนา เหมสุรินธร์12-105 ห้องน้ำชาย อาคาร12โถฉี่ผู้ชาย มันตัน 17 ก.ค. 2566 13:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/อำพล
136นางวิวัฒน์ คำเครือ12-105 ห้องน้ำชาย อาคาร12โถฉี่ผู้ชาย มันตัน 17 ก.ค. 2566 13:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/อำพล
137แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1อ่างล้างจานห้องครัวชั้น 3 ท่อแตกอ่างล้างมือห้องน้ำชายชั้น 3 รั่ว ชักโครกชั้น 3 ห้องน้ำชายชักโครกกดไม่ลง 17 ก.ค. 2566 08:51 น.รับเรื่อง
17 ก.ค. 66 16:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
138นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีสต๊อปวาส์วชำรุด ห้อง5_30316 ก.ค. 2566 11:37 น.รับเรื่อง
17 ก.ค. 66 15:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
139แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19สายฉีดชำระชำรุด ข้อต่ออ่างล้างหน้ารั่ว ห้อง 19-128/314 ก.ค. 2566 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 14:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/อำพล ชุดท่อนำ้ทิ้งอ่างล้างหน้า 1 ชุด
140นางธรรนอง หนูดาโิรงอาการอาคาร10ห้องน้ำหญิงอ่างล้างมือน้ำไหลไม่หยุด14 ก.ค. 2566 08:05 น.รับเรื่อง
14 ก.ค. 66 11:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
141น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหาร 2ท่อน้ำบริเวรที่ล้างจาน โรงอาหาร 2 อุดตันค่ะ13 ก.ค. 2566 16:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 15:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/อำพล
142แม่บ้านอาคาร 77-303/2หอ้งที่3น้ำรั่วจากแกนด้านหลังชักโครก13 ก.ค. 2566 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
143นางกาญจนา มังทะลานอาหารหัวฉีดชำรุดห้องน้ำหญิง13 ก.ค. 2566 11:18 น.รับเรื่อง
14 ก.ค. 66 11:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
144แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1สายฉีดชำระแตก ห้องน้ำชาย13 ก.ค. 2566 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 14:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/อำพล
145แม่บ้านอาคาร 66-104ก๊อกนํ้าอ่างล้างมือชํารุดเวลาเปิดนํ้าจะมีนํ่าไหลออกมาจากหัวก๊อก12 ก.ค. 2566 15:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์/อำพล ก๊อกอ่างล้างจานเคาน์เตอร์ 1 ชุด
146น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-213กอ๊กนํ้าอา่งล้างจาน 12 ก.ค. 2566 14:33 น.รับเรื่อง
13 ก.ค. 66 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
147น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-213ฐานรองนั่งชักโครกชำรุด 12 ก.ค. 2566 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 66 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
148แม่บ้านอาคาร 66-202ก็อกน้ำอ่างอุปกรณ์ชำรุด12 ก.ค. 2566 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 11:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก็อกอ่างล้างจาน (เคาน์เตอร์ ) 1 ชุด
149แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ2-307307ฝาชักโครกชำรุด โถฉี่ชำรุดห้องน้ำชาย 306ฝาชักโครกชำรุด หัวฉีด 3 สายชำรุด 12 ก.ค. 2566 12:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 66 14:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 3 ชุด ฝารองนั่งโถซักโครก 2 ชุด
150แม่บ้านอาคาร 77-202/3หอ้งกลางชักโครกกดน้ำไม่ลง12 ก.ค. 2566 10:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
151แม่บ้านอาคาร 77-404/1หอ้งที่3สายฉีดชำระน้ำรั่ว12 ก.ค. 2566 10:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 13:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
152แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ.2 ชั้น 1 ห้อง 2-106 ห้องน้ำหญิงท่อระบายน้ำเสียมีน้ำหยดลงมา12 ก.ค. 2566 10:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 66 14:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
153นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ชิงค์ล้างจานรั่วห้อง30111 ก.ค. 2566 16:17 น.รับเรื่อง
11 ก.ค. 66 16:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
154นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีท่อน้ำประปาแตกห้องชักผ้า11 ก.ค. 2566 15:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 14:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/อำพล
155แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ท่อระบายน้ำตันห้องน้ำฝั่งไปรษณีย์11 ก.ค. 2566 15:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 14:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/อำพล
156น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง11111 ก.ค. 2566 14:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 11:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/อำพล ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด
157น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าชำรุดน้ำไหลซึมตลอดและมีเสียงดังห้อง40511 ก.ค. 2566 14:30 น.รับเรื่อง
11 ก.ค. 66 16:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
158น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านคุณศรีพรรณ หน้าหอนนทรีท่อน้ำที่ร้านคุณศรีพรรณ ผู้เช่าพื้นที่มหาวิทยาลัย แตกค่ะ ตอนนี้ร้านใช้น้ำไม่ได้ 11 ก.ค. 2566 11:54 น.รับเรื่อง
11 ก.ค. 66 13:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
159นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3302 กับ346ปูนยาแนวร่อนกล่อนในฐานชักโคก ในห้องนอนคือห้องข้างในค่ะ11 ก.ค. 2566 08:31 น.รับเรื่อง
11 ก.ค. 66 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
160แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-306สายฉีดน้ำซึ่มออกมา ห้องน้ำหญิง ห้องที่410 ก.ค. 2566 16:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 13:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
161น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ท่อน้ำทิ้งข้างทางเข้าโรงจอดรถแตกทำให้มีเศษอาหารไหลออกมา10 ก.ค. 2566 08:19 น.รับเรื่อง
10 ก.ค. 66 08:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
162นายภัทร ชุมสาย ณ อยุธยาห้อง 3-303 อาคาร 3เปลี่ยนชักโครกเนื่องจากฐานหลุด น้ำซึม09 ก.ค. 2566 16:18 น.รับเรื่อง
10 ก.ค. 66 08:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
163น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-336/1เปลี่ยนชักโครกเนื่องจากแตกชำรุด07 ก.ค. 2566 14:31 น.รับเรื่อง
10 ก.ค. 66 08:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
164น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะรุดห้อง4-408/107 ก.ค. 2566 13:47 น.รับเรื่อง
10 ก.ค. 66 08:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
165น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะรุดห้อง4-408/107 ก.ค. 2566 13:46 น.รับเรื่อง
10 ก.ค. 66 08:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
166แม่บ้านอาคาร 77-304/3หอ้งที่1น้ำรั่วจากเแกนสแตนเลสหลังชักโครก07 ก.ค. 2566 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
167แม่บ้านอาคาร 77-304/3หอ้งที่5หัวฉีดชำระชำรุด07 ก.ค. 2566 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 13:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
168แม่บ้านอาคาร 77-304/3หอ้งที่4หัวฉีดชำระชำรุด07 ก.ค. 2566 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
169นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ท่อน้ำทิ้งอุดตันในห้องครัวห้อง5-12006 ก.ค. 2566 19:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/อำพล
170น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาอาคาร 21 ห้องน้ำหญิงชั้น 3ฝ้าพัง มีน้ำรั่วลงมา 06 ก.ค. 2566 11:35 น.รับเรื่อง
10 ก.ค. 66 08:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
171แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-111 ชั้น1ฝั่งศว.ห้องนำ้ชายโถฉี่นำ้รั่วชั้น1ฝั่ง. ศว.อ2006 ก.ค. 2566 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 66 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
172น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะรุดห้อง4-414/105 ก.ค. 2566 15:54 น.รับเรื่อง
05 ก.ค. 66 16:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
173แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 6ห้องน้ำชายโถฉี่มีน้ำหยดตลอด ชั้น 2 น้ำไม่ไหล05 ก.ค. 2566 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
174แม่บ้านฝ่าย อาคารฯโรงซ่อมงานยานพาหนะก๊อกน้ำด้านหลังโรงซ่อมชำรุด05 ก.ค. 2566 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อก1/2 นิ้ว 1 ตัว
175แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ก๊อกน้ำอ่างล้างมือห้องน้ำชายด้านหน้าหลุด05 ก.ค. 2566 09:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น
176แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3หัวฉีดน้ำ.ห้องน้ำชายแตกด้านหน้า1หัวด้านหลัง1หัวรวมเป็น2หัว05 ก.ค. 2566 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 2 ชุด
177แม่บ้านอาคาร 77-404/3หอ้งที่2,4ชักโครกน้ำใหลรินตลอดเวลา04 ก.ค. 2566 14:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 13:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
178แม่บ้านอาคาร 77-402/1เปลี่ยนฟัลซวาส์ว2ชุด04 ก.ค. 2566 14:32 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 15:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
179แม่บ้านอาคาร 77-302/1หอ้งกลางเปลี่ยนฟัลซวาส์ว2ชุด04 ก.ค. 2566 10:20 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
180แม่บ้านอาคาร 77-303/1หอ้งที่3เปลี่ยนฟัลซวาส์ว1ชุด04 ก.ค. 2566 10:18 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
181แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2โถฉี่ห้องน้ำชายรั่วซึม ห้อง 2-307 ชั้น 304 ก.ค. 2566 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 66 14:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซิลีโคลนใส 1 หลอด ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 2 ชุด
182น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง309และห่อง41503 ก.ค. 2566 15:26 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
183น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานเกษตร50พรรษาฯระบบน้ำไม่ทำงาน ห้องน้ำใช้งานไม่ได้ 03 ก.ค. 2566 14:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
184น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3.ห้องน้ำหญิงหน้าห้องออกกำลังกายฝักบัวอาบน้ำชำรุด 2 อัน มีอุปกรณ์พร้อมเปลี่ยน03 ก.ค. 2566 10:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
185น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-318เปลี่ยนก๊อกน้ำห้องครัว (ช่างซ่อมแล้ว)03 ก.ค. 2566 10:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
186แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12ชักโครกกดไม่ได้ห้อง 12-105 ห้องน้ำชาย03 ก.ค. 2566 10:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/อำพล ฝารองนั่งโถวักโครก 1 ชุด ยางรองก้นโถ กระรัต 1 ชุด ชุดอุปกรณ์หม้อนำ้ซักโครก 1 ชุด ชุดกดซักโครก (ฝาบน) 1 ชุด
187แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ22-207 อ 22 ชั้น 2ฐานชักโครกชำรุดค่ะ02 ก.ค. 2566 15:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
188น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18 หอตาลฟ้าห้อง415ท่อระบายน้ำอ่างล้างหน้าตัน01 ก.ค. 2566 17:10 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
189แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยขอต่อก๊อกน้ำเพิ่มข้างอาคารพิพิธพันธ์ 30 มิ.ย. 2566 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
190แม่บ้านอาคาร 77-303/1หอ้งที่4เวลากดใช้งานชักโครกจะมีน้ำใหลซึมออกจากแกนสแตนเลสหลังชักโครก29 มิ.ย. 2566 13:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
191แม่บ้านอาคาร 77-103/1ห้องที่1-2-3กลอนประตูห้องน้ำ ปิดไม่ได้ ลักษณะ คล้าย มันหย่อน เลยปิดไม่ตรงช่อง 29 มิ.ย. 2566 10:07 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
192น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะรั่วห้อง4-108/129 มิ.ย. 2566 09:24 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
193น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อใต้อ่างล้างจานรั่วห้อง4-10629 มิ.ย. 2566 09:22 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
194แม่บ้านอาคาร 6 6-204/2กดชักโครกน้ำไหลไม่หยุด28 มิ.ย. 2566 16:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ อุปกรณ์นำ้เข้าโถซักโครก 1 ชุด Cotto
195น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18 หอตาลฟ้าห้อง418สายชำระน้ำไม่ค่อยไหล28 มิ.ย. 2566 16:13 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
196แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร20-310-415สะดืออ่างมืออุดตันกับมีน้ำรั่ว28 มิ.ย. 2566 15:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 66 15:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
197น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4อยากให้ช่างมาถอดระบบน้ำเครื่องกรองน้ำออกให้ด้วยค่ะเพราะจะย้ายที่เก็บเครื่องกรองน้ำ28 มิ.ย. 2566 15:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
198น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง30828 มิ.ย. 2566 10:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 66 15:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
199น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝักบัวแตกห้อง4-102/127 มิ.ย. 2566 15:40 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
200น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝักบัวแตกห้อง4-102/127 มิ.ย. 2566 15:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/อำพล
201น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาวล์ฝักบัวปิดไม่ได้ห้อง4-414/127 มิ.ย. 2566 14:43 น.รับเรื่อง
27 มิ.ย. 66 15:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
202นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ท่อน้ำอ่างล้างจานรั่วห้อง5-30127 มิ.ย. 2566 13:55 น.รับเรื่อง
27 มิ.ย. 66 15:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
203น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องล้างจานโรงอาหาร อ.10ก๊อกน้ำบริเวณอ่างล้างจานโรงอาหาร อ.10 ไหลไม่หยุดค่ะ 26 มิ.ย. 2566 16:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 66 15:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้ 1/2 นิ้ว 1 ตัว
204น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง11126 มิ.ย. 2566 14:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 66 15:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
205นายบรรทม โคตรวงค์อินทนิลอาคาร4แจ้งช่อมโถส้วมนํ้้าไหลไม่หยุดห้อง214/125 มิ.ย. 2566 07:37 น.รับเรื่อง
26 มิ.ย. 66 11:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
206นายภัทร ชุมสาย ณ อยุธยาห้อง 3-303 อาคาร 3ชักโครกไม่แข็งแรง เหมือนจะหลุดออกมาจากฐานและมีน้ำซึม24 มิ.ย. 2566 12:41 น.รับเรื่อง
26 มิ.ย. 66 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
207น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17 ดาดฟ้ามีน้ำรั่วซึ่มบนดาดฟ้าอาคาร 17 23 มิ.ย. 2566 14:38 น.รับเรื่อง
27 มิ.ย. 66 15:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
208นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้องน้ำชายโถฉี่น้ำไหลไม่หยุดหน้าห้องปทุมมา23 มิ.ย. 2566 14:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 12:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
209แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ห้องน้ำหญิงใหญ่หัวฉีดชำรุด 4 อุดตัน 3 หัว ประตูหลังเวทีชำรุด23 มิ.ย. 2566 08:48 น.รับเรื่อง
27 มิ.ย. 66 15:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
210แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ห้องน้ำหลังเวทีหัวฉีดชำรุด 1 หัว ห้องน้ำชายใหญ่หัวฉีดชำรุด 4 หัว ที่รองนั่งชำรุด 3 อัน 23 มิ.ย. 2566 08:46 น.รับเรื่อง
27 มิ.ย. 66 15:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
211น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ-ประตูห้องน้ำหญิง ฝั่งนิทรรศการชำรุด 1 ห้อง -ที่กดชักโครกห้องน้ำหญิงฝั่งนิทรรศการชำรุด 2 ห้อง 22 มิ.ย. 2566 15:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
212น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ท่อน้ำ เข้าห้องน้ำอาคารวิจัยและพัฒนา แตก ส่งผลให้ ระบบปั้มน้ำอัตโนมัติไม่ตัด22 มิ.ย. 2566 14:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/อำพล
213น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านกาแฟตรงข้ามหอพักหญิงนนทรีทอประปาที่ร้านแตกค่ะ 22 มิ.ย. 2566 11:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
214น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-206สะดืออ่างชำรุด21 มิ.ย. 2566 15:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
215น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-309สายฝักบัวชำรุด21 มิ.ย. 2566 15:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
216น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-301ฝักบัวชำรุด21 มิ.ย. 2566 15:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
217แม่บ้านอาคาร 77-102/2ก๊อกน้ำอ่างล้างมือเปิดน้ำไหลน้อยมาก21 มิ.ย. 2566 11:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์/อำพล ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น
218แม่บ้านอาคาร 77-101/2ก๊อกน้ำอ่างล้างมือเปิด น้ำไม่ไหล21 มิ.ย. 2566 11:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์/อำพล ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น
219น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18 หอตาลฟ้าห้อง311ชักโครกกดไม่ลง20 มิ.ย. 2566 23:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
220น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาวล์ฝักบัวปิดเปิดไม่ได้ห้อง4-302/120 มิ.ย. 2566 16:18 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
221น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝักบัวน้ำไหลไม่หยุดห้อง30320 มิ.ย. 2566 13:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
222น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝักบัวและก๊อกอ่างล้างหน้าน้ำไหลไม่ค่อยแรงห้อง30820 มิ.ย. 2566 13:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
223น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝักบัวและก๊อกอ่างล้างหน้าน้ำไหลไม่ค่อยแรงห้องห้อง20 มิ.ย. 2566 13:11 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
224แม่บ้านอาคาร 77-303/1หอ้งที่4เวลากดใช้งานจะมีน้ำรั่วซึมออกจากแกนสแตนเลสด้านหลัง ชักโครก 20 มิ.ย. 2566 11:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
225แม่บ้านอาคาร 77-303/1หอ้งที่420 มิ.ย. 2566 11:49 น.ยกเลิกรายการ
23 มิ.ย. 66 12:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
226แม่บ้านอาคาร 77-303/1หอ้งที่420 มิ.ย. 2566 11:49 น.ยกเลิกรายการ
23 มิ.ย. 66 12:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
227แม่บ้านอาคาร 77-303/1หอ้งที่4เวลากดใช้งานจะมีน้ำรั่วซึมออกจากแกนสแตนเลสด้านหลัง ชักโครก 20 มิ.ย. 2566 11:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
228แม่บ้านอาคาร 77-303/2หอ้งที่3ฝารองนั่งชักโครกแตก ทั้งชุด และฝาปิด 20 มิ.ย. 2566 11:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด
229แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10ก๊อกน้ำอ่างล้างจานหักน้ำไหลไม่หยุด19 มิ.ย. 2566 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้ 1/2 นิ้ว 1 ตัว
230นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีซิ้งล้างห้อง205 น้ำหยดตลอด กาวยาแนวหลุด19 มิ.ย. 2566 10:49 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
231อาจารย์นงค์ลักษณ์ เหลาพรมหอพักบุคลากร อาคาร 3 ห้อง 3-339/1 ชักโครกชำรุด 19 มิ.ย. 2566 09:54 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
232น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง 305 ฝักบัวชำรุดน้ำไม่ไหล19 มิ.ย. 2566 07:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
233น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่เสียบสายฉีดชำระแตกห้อง101และห้อง20718 มิ.ย. 2566 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
234น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกอ่างล้างหน้าชำรุดน้ำไหลไม่หยุดห้อง30718 มิ.ย. 2566 13:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
235นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีห้อง308 ก๊อกน้ำชำรุด น้ำไหลไม่หยุด16 มิ.ย. 2566 11:42 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
236น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านอาหารตามสั่ง ตรงข้ามหน้าหอนนทรีท่อน้ำของร้านแตกชำรุดค่ะ ร้านค้าจะเข้ามาเตรียมร้านขายช่วงก่อนเปิดเทอมค่ะ (0818352943) 15 มิ.ย. 2566 14:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เกลียวใน 1/2 นิ้ว 1 ตัว งอ 90 1/2 นิ้ว 1 ตัว
237นางกาญจนา มังทะโรงอาหารอาคาร 10ก๊อกน้ำหางแดงน้ำไหลไม้หยุดห้องล้างจานแม่บ้าน15 มิ.ย. 2566 10:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
238นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?ท่อระบายนํ้าโรงจักรยานอุดดตันทำไห้นํ้าท่วม 15 มิ.ย. 2566 05:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 16:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
239น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกน้ำอ่างล้างจานปิดเปิดไม่ได้ห้อง4-31014 มิ.ย. 2566 13:36 น.รับเรื่อง
14 มิ.ย. 66 13:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
240น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดชําระแตก2หัวห้อง4-102/114 มิ.ย. 2566 13:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 15:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/อำพล
241แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร20-310สะดืออ่างล้างมืออุดตันห้องน้ำชายชั้น3 ฝั่งศว.14 มิ.ย. 2566 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 16:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
242นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สตอ๊ปวาล์วอ่างล้างจานชำรุดห้อง5-119 13 มิ.ย. 2566 19:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 16:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
243นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หอนนทรีห้อง5_120ก๊อกน้ำห้องครัวหยดตลอด13 มิ.ย. 2566 16:04 น.รับเรื่อง
14 มิ.ย. 66 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
244แม่บ้านอาคาร 77-101/3น้ำรั่วมาจากเพดานห้องน้ำคาดว่าเป็นน้ำจากท่อน้ำทิ้ง 13 มิ.ย. 2566 14:42 น.รับเรื่อง
13 มิ.ย. 66 15:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
245นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีห้อง121/1ชักโครกน้ำไหลไมหยุด และกรประตูไม่มีล๊อคเลย13 มิ.ย. 2566 10:34 น.รับเรื่อง
13 มิ.ย. 66 15:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
246แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ อาคาร 2ชั้น3ห้อง307ึชั้น3ห้อง307ฝาชักโครกชำรุด13 มิ.ย. 2566 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 66 14:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
247แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ22-308 ชั้น3 อ.22สายน้ำ?ดีมีน้ำหยด?ตลอดเวลา?ค่ะ? 13 มิ.ย. 2566 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 16:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
248แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22สายน้ำดีชักโครกมีน้ำหยดตลอด ห้องน้ำชาย ชั้น 313 มิ.ย. 2566 10:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 16:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
249นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรี214/1สต๊อบวาวส์สายชำระน้ำหยด12 มิ.ย. 2566 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 16:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
250นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีท่อส่งน้ำส้วมนั่งยองกาวหลุดหมด ห้อง314/1ห้องน้ำรวม12 มิ.ย. 2566 13:48 น.รับเรื่อง
12 มิ.ย. 66 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
251นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีพลัสวาวส์ชำรุดน้ำไหลตลอดเลย ห้อง202/1ห้องน้ำรวม12 มิ.ย. 2566 13:43 น.รับเรื่อง
12 มิ.ย. 66 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
252น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝักบัวน้ำไหลไม่แรงห้อง4-420/111 มิ.ย. 2566 15:01 น.รับเรื่อง
12 มิ.ย. 66 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
253น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกน้ำห้องครัวไหลไม่แรงห้อง4-42311 มิ.ย. 2566 14:59 น.รับเรื่อง
12 มิ.ย. 66 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
254น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกน้ำห้องครัวไม่ไหลห้อง4-40611 มิ.ย. 2566 14:57 น.รับเรื่อง
12 มิ.ย. 66 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
255น.ส.จุฑามาศ กองผาพา3-308 อาคาร 3น้ำซึมออกจากผนังด้านข้างตรงก๊อกน้ำในห้องครัว 09 มิ.ย. 2566 14:15 น.รับเรื่อง
12 มิ.ย. 66 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
256นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีสต๊อปวาวส์ปิดไม่ใด้ ต้งมัดสายฝักบัว09 มิ.ย. 2566 10:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 66 15:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
257นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีสต๊อปวาวส์ปิดไม่ใด้ ต้งมัดสายฝักบัว09 มิ.ย. 2566 10:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 66 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
258นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีหัวฉีด สายชำระน้ำหยดตลอด09 มิ.ย. 2566 10:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 66 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
259นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 21 ติดถนนฝั่งอาคาร8ฝาท่อชำรุด09 มิ.ย. 2566 08:38 น.รับเรื่อง
09 มิ.ย. 66 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
260นายจำนงค์ วงค์คำพระขาฝาท่อชำรุด09 มิ.ย. 2566 08:32 น.รับเรื่อง
09 มิ.ย. 66 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
261น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ 18 หอตาลฟ้า ห้อง110ฝักบัวน้ำไม่ค่อยไหล09 มิ.ย. 2566 07:53 น.รับเรื่อง
09 มิ.ย. 66 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
262แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10ที่กดน้ำในห้องอาจารย์แตก08 มิ.ย. 2566 11:40 น.รับเรื่อง
09 มิ.ย. 66 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
263นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หอนนทรีฝักบัวแตกชำรุด เปลียนใหม่08 มิ.ย. 2566 08:48 น.รับเรื่อง
09 มิ.ย. 66 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
264น.ส.จารุณี ฤทธิดีอาคาร 17ปั๊มน้ำไม่ทำงาน น้ำไหลเบามากค่ะ ใช้เวลาในการรอน้ำเพื่อทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันนาน07 มิ.ย. 2566 21:37 น.รับเรื่อง
09 มิ.ย. 66 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
265แม่บ้านอาคาร 1อ.1ห้องน้ำหญิงชั้น1หัวฉีดมีน้ำรั่วซึม07 มิ.ย. 2566 16:22 น.รับเรื่อง
09 มิ.ย. 66 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
266นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานฟาร์มพืชบริเวณชุมนุมพืชศาสตร์ประปาแตก07 มิ.ย. 2566 13:46 น.รับเรื่อง
09 มิ.ย. 66 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
267นายจำนงค์ วงค์คำพระห้องน้ำชายอาคาร9ชั้น1ฝั่งห้องสมุด24กระจกบานช่องลมชำรุดปิดไม่ได้07 มิ.ย. 2566 08:45 น.รับเรื่อง
07 มิ.ย. 66 12:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
268นายจำนงค์ วงค์คำพระห้องน้ำอาคาร 14 หน้าศูนย์ รปภ.ชักโครกที่กดน้ำหลุด07 มิ.ย. 2566 08:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มิ.ย. 66 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
269แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-110-20-111ชั้น1ฝั่ง. ศว.ห้อวนำ้หญิงชั้น1ฝั่ง. ศว.อ่างล้างมือชำรุดและห้องนำ้ชายโถฉี่นำ้ไหลไม่หยุด06 มิ.ย. 2566 16:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มิ.ย. 66 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
270แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่ข้องอก๊อกแตก 06 มิ.ย. 2566 15:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มิ.ย. 66 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
271น.ส.ยุวดี แซ่ตั้งหอพัก อาคาร 3-232ชักโครกมีน้ำไหลจากถังเก็บมาที่โถงตลอดเวลา03 มิ.ย. 2566 10:02 น.รับเรื่อง
06 มิ.ย. 66 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
272นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5มีน้ำหยดไต้อ่างล้างหน้า2หลุมห้อง5-115/101 มิ.ย. 2566 16:42 น.รับเรื่อง
02 มิ.ย. 66 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
273นางกาญจนา มังทะโรงอาหารอาคาร 10อ่างล้างมือห้องน้ำหญิงรั้ว01 มิ.ย. 2566 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มิ.ย. 66 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้างหน้า Hang 2 ชุด ท่อนำ้ทิ้งPVC 2 ชุด
274น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4อ่างล้างหน้าตันและรั่วห้อง4-420/131 พ.ค. 2566 09:13 น.รับเรื่อง
31 พ.ค. 66 12:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
275นางกาญจนา มังทะโรงอาหารอาคาร 10สายชำระชำรุดน้ำไหลไม่หยุด 30 พ.ค. 2566 11:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 66 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
276แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น2หญิงชั้น2ที่แขวนสายชำระแตกหลุด/หมัอน้ำน้ำไหลไม่หยุด29 พ.ค. 2566 13:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 16:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
277นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ดำ)เปลี่ยนถังน้ำไก่กินเล้าไก่ดำ เนื่องจากของเดิมชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ (รบกวนเข้ามาดำเนินการเปลี่ยนให้ด่วนครับ)29 พ.ค. 2566 11:36 น.รับเรื่อง
30 พ.ค. 66 08:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
278แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยชักโครกชำรุดห้องน้ำหญิงข้างร้านค้า29 พ.ค. 2566 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
279น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มท่อประปาที่โรงน้ำแตกค่ะ ตอนนี้ผลิตน้ำดื่มไม่ได้ค่ะ 26 พ.ค. 2566 16:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 66 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ งอ90 3/4 นิ้ว 1 ตัว
280แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-110..ห้องนำ้หญิงห่้องนำ้หญิงฝั่ง. ศว. ชั้น1. สะดืออ่างล้างหน้าชำรุด. 20-11026 พ.ค. 2566 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มิ.ย. 66 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
281แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ถังพักน้ำชักโครกรั่ว ห้องน้ำหญิงด้านหน้าห้องระพี ที่เสียบสายฉีดชำระหัก 1 ห้อง โถปัสสาวะตันห้องน้ำชายด้านหลัง26 พ.ค. 2566 08:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 16:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
282แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9อ่างล้างมือรั่ว ห้องน้ำหญิง สายฉีดชำระรั่ว ห้อง น้ำชาย ส้วมตัน ห้องน้ำหญิง (สาเหตุเกิดจากปลวกทำรังด้านล่าง )26 พ.ค. 2566 08:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
283แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ก๊อกน้ำชำรุดน้ำไหลไม่หยุด ห้องน้ำชายและหญิง (ด่วน)25 พ.ค. 2566 08:51 น.รับเรื่อง
25 พ.ค. 66 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
284น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18.หอตาลฟ้า ห้อง309และห้อง405ฝักบัวน้ำไหลไม่หยุด24 พ.ค. 2566 16:37 น.รับเรื่อง
25 พ.ค. 66 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
285แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21อ่างล้างมือชำรุด ห้อง 21-206 ชั้น 223 พ.ค. 2566 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์/อำพล
286น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-113อ่างล้างหน้าอุดตัน 23 พ.ค. 2566 10:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
287แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2โถส้วมห้องน้ำชายมีน้ำหยดลงพื้น ห้อง 2-114 ชั้น 122 พ.ค. 2566 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 10:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
288นายจำนงค์ วงค์คำพระใกล้โรงจอดรถอาคาร20ฝั่งคณะศว.พื้นที่คอนกรีตยุบ22 พ.ค. 2566 09:58 น.รับเรื่อง
22 พ.ค. 66 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
289น.ส.สิริญญา สุนทรนันท์ห้องน้ำหญิง ห้องสมุด 24 ชั่วโมง มีนิสิตแจ้งมายังเพจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตฯสกลนคร ว่าห้องน้ำหญิงชั้น1 ของห้อง24 ชำรุดใช้ไม่ไ้ด้ตั้งแต่เทอมต้นปี65 แล้วค่ะ ฝากเจ้าหน้าที่ติดต่อฝ่ายซ่อมให้หน่อยได้มั้ยคะ22 พ.ค. 2566 09:58 น.รับเรื่อง
22 พ.ค. 66 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
290แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2หัวฉีดหักชำรุดมีน้ำหยด โถส้วมมีน้ำหยดลงพื้นห้อง 2-105-ห้อง 2-11522 พ.ค. 2566 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ส.ค. 66 14:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
291แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2ที่รองนั่งชักโครกชำรุด ห้อง 2-307 ห้องน้ำชาย22 พ.ค. 2566 09:43 น.รับเรื่อง
22 พ.ค. 66 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
292แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยชุดลูกลอยถังพักน้ำชักโครกชำรุด ห้องน้ำหญิงทางอาคารนิทรรศการบัว22 พ.ค. 2566 09:25 น.รับเรื่อง
22 พ.ค. 66 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
293นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แจ้งขอปูนยาแนวห้องน้ำชั้น321 พ.ค. 2566 16:15 น.รับเรื่อง
22 พ.ค. 66 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
294น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านเจ้บุ๋มอาหารตามสั่ง ศูนย์อาหาร 1ท่อประปาหลุดตรงข้อต่อ ร้านค้าไม่สามารถใช้น้ำได้ 19 พ.ค. 2566 14:35 น.รับเรื่อง
22 พ.ค. 66 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
295นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง113อ่างล้างหน้าตัน 18 พ.ค. 2566 16:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 66 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
296แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2ประตูบานสวิงด้านอาคาร 8/1 ชำรุดปิดไม่ได้แจ้งด่วนค่ะ16 พ.ค. 2566 08:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
297แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ22-208อ่างล้างมือตัน15 พ.ค. 2566 16:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 16:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
298แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1อ่างล้างจานชำรุดมีน้ำรั่ว ชั้น 315 พ.ค. 2566 12:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 16:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
299แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21อ่างล้างมือชำรุดห้อง 21-213-21-20615 พ.ค. 2566 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์/อำพล
300นายจำนงค์ วงค์คำพระฟาร์มพืชบริเวณจุดชุมนุมพืชศาสตร์ท่อน้ำประปาแตก15 พ.ค. 2566 08:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 66 16:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
301แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชาายชั้น1น้ำรั่วซึมอ่างมือ12 พ.ค. 2566 16:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว
302แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ก๊อกน้ำอ่างล้างมือชำรุดห้องน้ำชายด้านหน้า12 พ.ค. 2566 16:07 น.รับเรื่อง
15 พ.ค. 66 13:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
303แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ท่อประปาแตกด้านหลังอาคาร12 พ.ค. 2566 08:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 66 16:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ข้องอ 90 PVC 1/2 นิ้ว 1 ตัว
304แม่บ้านอาคาร 77-403/2ก๊อก เปิดปิด น้ำอ่างล้างมือชำรุด10 พ.ค. 2566 10:23 น.รับเรื่อง
10 พ.ค. 66 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
305แม่บ้านอาคาร 77-404/1ห้อง3สายฉีดชำระชำรุด10 พ.ค. 2566 10:21 น.รับเรื่อง
10 พ.ค. 66 11:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
306แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 6อ่างล้างมืออุดตันห้อง 6-10310 พ.ค. 2566 10:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 66 16:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
307แม่บ้านอาคาร 77-304/3หอ้ง4หัวฉีดชำระชำรุด 10 พ.ค. 2566 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
308แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19อ่างล้างหน้าอุดตัน ห้อง 19-128/310 พ.ค. 2566 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 66 16:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
309แม่บ้านอาคาร 77-303/2หอ้งที่3ฝาปิดชักโครกชำรุด 10 พ.ค. 2566 10:18 น.รับเรื่อง
10 พ.ค. 66 11:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
310แม่บ้านอาคาร 66-104เปลี่ยนก๊อกนํ้าอ่างล้างมือ09 พ.ค. 2566 13:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 66 16:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างจาน 1 ชุด
311แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยที่กดชักโครกชำรุด ห้องน้ำหญิงทางร้านค้า09 พ.ค. 2566 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 66 12:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
312นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 201น้ำไหลเบาบางครั้งไม่ไหล /มีปัญหาแรงดันน้ำในห้องปฏิบัติการ 20 - 201 08 พ.ค. 2566 16:24 น.รับเรื่อง
09 พ.ค. 66 08:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
313แม่บ้านอาคาร 1อ.1ห้องน้ำหญิงชั้น2ที่แหขวนหัวฉีดสายชำระ08 พ.ค. 2566 16:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 16:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
314แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น1โถปัสวะมีน้ำรั่วซึม08 พ.ค. 2566 16:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
315น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝารองนั่งชักโครกชำรุดแตกห้อง419และห้อง42008 พ.ค. 2566 09:38 น.รับเรื่อง
08 พ.ค. 66 11:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
316แม่บ้านอาคาร 66-103อ่างล้างมือห้องเรียนอุดตัน03 พ.ค. 2566 11:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 66 16:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
317แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-105 ฝั่งสาธา ห้องน้ำหญิงสายฉีดชำระเสีย ห้องที่102 พ.ค. 2566 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 66 15:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
318แม่บ้านอาคาร 1อ.1ห้องน้ำหญิงชั้น1หัวฉีดสายชำระแตกชำรุด01 พ.ค. 2566 14:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 66 15:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
319แม่บ้านอาคาร 77-202/3ชักโครกกดน้ำไม่ลง ล้นออกมานอกโถชักโครก28 เม.ย. 2566 15:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
320แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ.20-309อ่างล้างมือรั่วห้องน้ำหญิงชั้น3ฝั่งศว.28 เม.ย. 2566 14:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มิ.ย. 66 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด สะดืออ่าง Hang 1 ชุด
321นางบุญวาสนา ฉิมศรีอ.3โถปัสสาวะชำรุด น้ำไหลไม่หยุด ห้องน้ำชายหน้าห้องออกกำลังกาย28 เม.ย. 2566 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 66 15:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกสุบฟลัซวาล์วกะรัต 1 ชุด
322แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ที่วางสายหัวฉีดล้งก้นหักห้องน้ำหญิงด้านหน้า28 เม.ย. 2566 08:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 16:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
323แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ก๊อกน้ำอ่างล้างมือชำรุดอ่างรั่วห้องน้ำชายด้านหน้า28 เม.ย. 2566 08:34 น.รับเรื่อง
28 เม.ย. 66 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
324นายชาติสยาม ผลวิลัยอาคาร8/227 เม.ย. 2566 16:03 น.ยกเลิกรายการ
27 เม.ย. 66 16:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไม่มีรายการซ่อม
325นายชาติสยาม ผลวิลัยอาคาร8/2 โถงอาคารอ่างล้างอุปกรณ์ มีน้ำรั่วเวลาใช้งาน เพิ่มจากการเข้าซ่อมเมื่อ 26 เม.ย.66 จำนวน 1 จุด27 เม.ย. 2566 16:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 66 16:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
326แม่บ้านอาคาร 6204/2หัวฉีดชํารุด1ชุด27 เม.ย. 2566 13:16 น.รับเรื่อง
27 เม.ย. 66 16:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
327แม่บ้านอาคาร 6ข้างห้อง102ถังเก็บนํ้าเครื่องทำนํ้ากลั่นลูกลอยชํารุด27 เม.ย. 2566 11:48 น.รับเรื่อง
27 เม.ย. 66 13:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
328น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-326ก๊อกน้ำห้องครัวชำรุด26 เม.ย. 2566 16:23 น.รับเรื่อง
27 เม.ย. 66 13:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
329น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-326วาล์วน้ำชำรุด26 เม.ย. 2566 16:22 น.รับเรื่อง
27 เม.ย. 66 13:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
330แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 6ที่ปิดวาวล์น้ำแตกห้อง 6-204/226 เม.ย. 2566 15:55 น.รับเรื่อง
26 เม.ย. 66 16:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
331นายจำนงค์ วงค์คำพระถนนแยกหน้าหอพักชายท่อน้ำประปารั่ว26 เม.ย. 2566 10:00 น.รับเรื่อง
09 พ.ค. 66 15:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
332น.ส.อรพรรณ อินทรักษา22-205 (ห้อง sem)ท่อน้ำเสียรั่วลงในห้องที่ต้องไม่มีความชื้น เนื่องจากเป็นห้องเครื่องมือ24 เม.ย. 2566 16:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 66 16:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
333นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 2ชั้น 3แผ่นไม้อัดบังแสงที่อ่างล้างมือห้องน้ำชาย24 เม.ย. 2566 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 66 16:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท-อำพล
334นางพรีศรี พรมชารี5ปูนยาแนวห้องน้ำ 5_208/122 เม.ย. 2566 16:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 66 16:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ปูนยาแนวขาว 2 ถุง ปูนยาแนว ฟ้า 2 ถุง
335แม่บ้านอาคาร 77-303/1หอ้งที่4 น้ำหยดจากแกนสแตนเลสด้านหลังชักโครก 21 เม.ย. 2566 16:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
336นายชาติสยาม ผลวิลัยอาคาร 8/2 บริเวณโถงอาคารอ่างล้างอุปกรณ์ ชำรุดเนื่องจากอายุการใช้งานมาก น้ำรั่วเวลาใช้งาน ทำให้พื้นลื่นเวลาใช้เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน21 เม.ย. 2566 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 66 16:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สดืออ่างภาชนะ 3 ชุด
337นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติประปาแตกลานหน้าป้อม รปภ.20 เม.ย. 2566 08:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 66 15:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ท่อPVC 1/2 13.5 1 เส้น ต่อตรง 1/2 นิ้ว 1 ตัว
338แม่บ้านอาคาร 77-202/3ก๊อกน้ำอ่างล้างมือน้ำไม่ไหล19 เม.ย. 2566 08:36 น.รับเรื่อง
19 เม.ย. 66 13:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
339น.ส.กนกพร ศรีโคตร17-102ท่อจากอ่างล้างจาน มีน้ำหยดทำให้น้ำไหลออกมาเต็มพื้นห้อง19 เม.ย. 2566 06:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 66 16:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
340น.ส.จารุณี ฤทธิดีสวนในห้องสมุดกำจัดบุ้งขน สวนในห้องสมุดค่ะ เยอะมากและตอนนี้เริ่มไต่เข้ามาภายในอาคาร 10 เม.ย. 2566 15:45 น.รับเรื่อง
11 เม.ย. 66 12:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
341นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สต๊อปวาล์วอ่างล้างจานชำรุดห้อง11905 เม.ย. 2566 16:10 น.รับเรื่อง
07 เม.ย. 66 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
342นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ก๊อกน้าอ่างล้างจานห้อง120น้ำไหลไม่หยุด05 เม.ย. 2566 16:02 น.รับเรื่อง
07 เม.ย. 66 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
343น.ส.กมลชนก แดนประโคมหอพักบุคลากร ห้อง 17-318ถังพักน้ำของโถชัดโครก น้ำไหลเข้าถังพักช้ามาก ทั้งวันได้ 1 ถัง ไม่สะดวกกับการใช้งาน 05 เม.ย. 2566 13:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 66 16:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
344นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้อง 206สะดืออ่างล้าวจานห้องครัวชำรุด05 เม.ย. 2566 11:54 น.รับเรื่อง
05 เม.ย. 66 12:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
345น.ส.พรศรี แสงพรหมชารีอ.5-108/1108/1 ยาแนวกระเบื้องห้องน้ำ04 เม.ย. 2566 16:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 66 15:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ปูนยาแนว ขาว 2 ถุง ปูนยาแนว ฟ้า 2 ถุง
346แม่บ้านอาคาร 1อ.1ห้องน้ำชายชั้น2สายน้ำดีรั่วซึม04 เม.ย. 2566 10:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 66 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
347น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-111เปลี่ยนวาวล์น้ำเครื่องทำน้ำอุ่น(มีวาวล์แล้ว)04 เม.ย. 2566 10:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 66 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
348แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยหัวฉีดชำระห้องน้ำหญิงทางร้านค้าชำรุด 03 เม.ย. 2566 15:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 66 12:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
349แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14หัวฉีดชำระที่กดหักชำรุด 6 อันห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชาย03 เม.ย. 2566 13:57 น.รับเรื่อง
03 เม.ย. 66 15:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
350แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ22-205 อ22มีน้ำหยดลงมาจากท่อสีดำ03 เม.ย. 2566 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 66 16:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
351แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ห้องน้ำอาจารย์ตันกดไม่ลงชั้น3ด้านหลัง02 เม.ย. 2566 12:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 66 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
352นายปฐมวงศ์ เถายะบุตร22-205ท่อประปารั่วซึม30 มี.ค. 2566 15:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 66 16:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
353น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาวล์สองทางกับหัวฉีดชําระชํารุดห้อง4-314/1.วันที่.30.มี.ค.256630 มี.ค. 2566 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 66 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
354แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 16สะดืออ่างล้างจานชำรุด30 มี.ค. 2566 09:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 66 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายท่อนำ้ทิ้ง 2 เส้น
355แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2ก๊อกน้ำห้องน้ำหญิงชำรุด ห้อง 2-106 (หลุด )29 มี.ค. 2566 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกนำ้ล้างหน้า 1 ตัว
356น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5กำจัดผึ้งบริเวณชั้น 424 มี.ค. 2566 15:22 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
357แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10อ่างล้างหน้ารั่ว ห้องน้ำคนพิการ24 มี.ค. 2566 14:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 16:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
358นางธรรนอง หนูดาโถงโรงอาหารอาคาร 10ห้องน้ำคนพิการ อ่างล้างหน้ารั่ว 1อ่าง 24 มี.ค. 2566 14:48 น.รับเรื่อง
24 มี.ค. 66 15:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
359น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าหักห้อง4-208/124 มี.ค. 2566 10:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 66 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้อ่างล้างหน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น
360แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่อ่างล้างมือตัน ห้องน้ำชาย24 มี.ค. 2566 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 66 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
361แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3โถฉีห้องน้ำชายด้านหน้าแตก1โถ ด้านหลังแตก1โถ24 มี.ค. 2566 08:19 น.รับเรื่อง
24 มี.ค. 66 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
362แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ก๊อกน้ำอ่างล้างมือชำรุด มีน้ำรั่วห้องน้ำชาย. ด้านหน้า24 มี.ค. 2566 08:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มี.ค. 66 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
363แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ชักโครกห้องน้ำชายด้านหลังน้ำไม่ไหล1ห้อง24 มี.ค. 2566 08:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 66 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
364แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยสะดืออ่างล้างมือห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชายชำรุด 22 มี.ค. 2566 15:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 66 15:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
365แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22สายฉีดชำระชำรุด ห้องน้ำหญิง ห้อง 22-11222 มี.ค. 2566 15:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 16:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
366น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝักบัวเครื่องทําน้ำอุ่นแตกห้อง4-121/1.วันที่21.มี.ค.256621 มี.ค. 2566 10:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 66 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝักบัว 1 ชุด
367นางกาญจนา มังทะลานอาหารหน้าหอหญิงชักโครกห้องน้ำชายน้ำไหลไม่หยุด21 มี.ค. 2566 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 15:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ยางรองก้นหหม้อนำ้ซักโครกกระรัต 1 เส้น
368นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ที่กดชักโครกชำรุดห้อง302/120 มี.ค. 2566 16:25 น.รับเรื่อง
20 มี.ค. 66 16:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
369นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ฝาชักโครกแตกห้อง314/120 มี.ค. 2566 16:20 น.รับเรื่อง
20 มี.ค. 66 16:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
370นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง215เปลี่ยนฝาชักโครก 20 มี.ค. 2566 15:22 น.รับเรื่อง
20 มี.ค. 66 16:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
371น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องน้ำหน้าห้องออกกำลังกายโถปัสสาวะ น้ำไหลไม่หยุด20 มี.ค. 2566 15:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 66 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
372นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง235ฝักบัวชำรุดน้ำไหลไม่หยุด20 มี.ค. 2566 14:53 น.รับเรื่อง
22 มี.ค. 66 11:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
373แม่บ้านอาคาร 77-404/1ฐานชักโครกแตกทำให้น้ำใหลซึมออกมาเมื่อกดใช้งาน20 มี.ค. 2566 11:14 น.รับเรื่อง
20 มี.ค. 66 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
374แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ชักโครกตันกดไม่ลง ห้องหญิง20 มี.ค. 2566 08:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 66 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
375แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12หัวฉีดชำระชำรุด 1 อันที่กดชักโครก 1 ห้อง 12-11316 มี.ค. 2566 15:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 66 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
376นายพงษ์พัฒน์ ภะวะ17-402น้ำประปาไหลไหลค่อยมากกับเตียงหัก16 มี.ค. 2566 15:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 66 16:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
377น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านเจ้บุ๋มอาหารตามสั่ง ศูนย์อาหาร 1น่้ำประปาที่ร้านอาหารตามสั่งเจ้บุ๋ม ไหลเบามากค่ะ เจ้บุ๋มบอกว่าเป็นร้านแกร้านเดียว 16 มี.ค. 2566 10:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มี.ค. 66 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
378แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19หัวสายฉีดชำระหัก ห้อง 19-128/116 มี.ค. 2566 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มี.ค. 66 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
379แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร20-309อ่างล้างมือตรงที่สะดือตันห้องน้ำหญิงฝั่งศว.15 มี.ค. 2566 14:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 66 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
380นางกาญจนา มังทะโรงอาหารอาคาร 10ก๋อกน้ำอ่างล้างมือน้ำไหลไม่หยุด15 มี.ค. 2566 13:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 16:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกล้างหน้า 1 ชุด
381แม่บ้านอาคาร 13อ 13สายน้ำทิ้งอ่างล้างจานชำรุดค่ะ ชั้น214 มี.ค. 2566 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายท่อนำ้ทิ้ง (ท่อย่น) 1 เส้น
382นายจำนงค์ วงค์คำพระหลังอาคาร 16 ฝาท่อระบายน้ำ มีรอยแตก14 มี.ค. 2566 08:37 น.รับเรื่อง
14 มี.ค. 66 11:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
383น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อ.3ท่ออ่างล้างหน้าตันห้องอ.3.11313 มี.ค. 2566 16:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 66 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ งอ 90 2 นิ้ว 1 ตัว บาง
384นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ที่กดชักโครกชำรุดห้อง321/113 มี.ค. 2566 16:22 น.รับเรื่อง
14 มี.ค. 66 12:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
385น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดชําระแตกห้อง4-102/1วันที่10.มี.ค.256610 มี.ค. 2566 14:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 15:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/อำพล
386น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สะดืออ่างล้างหน้าชํารุดห้อง4-115/1และ4-102/110 มี.ค. 2566 14:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
387นายจำนงค์ วงค์คำพระฟาร์มพืชท่อประปาแตก10 มี.ค. 2566 08:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 66 16:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
388นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร 3 หลังห้อง 141 ท่อประปาแตก 10 มี.ค. 2566 07:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ท่อPVC 3/4 นิ้ว 8.5 1 เส้น ต่อตรง 3/4 นิ้ว 2 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
389น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422ขอความอนุเคราะห์ปิดซิ้งน้ำเพื่อวางเครื่องมือ09 มี.ค. 2566 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
390น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422ก๊อกน้ำและซิ้งรั่ว 09 มี.ค. 2566 09:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
391แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ชักโครกห้องน้ำชายรวม (ใหญ่ )ช่องที่ 3 น้ำไหลไม่หยุด09 มี.ค. 2566 08:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
392นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ที่กดชักโครกชำรุดห้อง308/108 มี.ค. 2566 17:37 น.รับเรื่อง
09 มี.ค. 66 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
393แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12สายฉีดชำระชำรุดห้องน้ำหญิง ห้อง 12-208 ห้องที่ 308 มี.ค. 2566 10:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
394นางกาญจนา มังทะลานอาหารก๊อกน้ำแตกน้ำไหลไม่หยุด 08 มี.ค. 2566 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
395นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง111เครื่องทำน้ำอุ่นไม่ร้อน07 มี.ค. 2566 11:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 66 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ระบบประปานำ้ไม่ไหลเข้าเครื่องทำนำ้อุ่น พิทักษ์/คิมหันต์
396น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าชํารุดห้อง4-115/103 มี.ค. 2566 15:12 น.รับเรื่อง
07 มี.ค. 66 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
397นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์เชื่อมท่อประปา วาร์วน้ำ จาก หอตาลฟ้า ไปบ่อพักขยะ เชื่อมท่อประปา วาร์วน้ำ จาก หอตาลฟ้า ไปบ่อพักขยะ เดินท่อไว้รอเรีบร้อยแล้ว02 มี.ค. 2566 15:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 66 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
398นายชวนชม ยุติธรรมเชื่อมท่อประปา วาร์วน้ำ จาก หอตาลฟ้า ไปบ่อพักขยะ เชื่อมท่อประปา วาร์วน้ำ จาก หอตาลฟ้า ไปบ่อพักขยะ เดินท่อไว้รอเรีบร้อยแล้ว02 มี.ค. 2566 15:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 66 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
399น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าชํารุดห้อง4-102/101 มี.ค. 2566 15:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
400แม่บ้านอาคาร 77-203/3ห้อง6หัวฉีดชำรุด28 ก.พ. 2566 16:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 12:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
401นายชัยวัฒน์ ศิระวัฒนานนท์อาคาร 17 ห้อง 17-218ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าไหลเบา27 ก.พ. 2566 20:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
402น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาวล์หัวฉีดชําระหักห้อง4-314/127 ก.พ. 2566 13:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 66 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
403น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สายฉีดชําระชํารุดห้อง4-315/127 ก.พ. 2566 13:38 น.รับเรื่อง
27 ก.พ. 66 14:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
404แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-114,2-105โถปัสสาวะรั่วซึม27 ก.พ. 2566 10:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
405แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-105 ฝั่งสาธา ห้องน้ำหญิงสายฉีดเสียน้ำไม่ไหล ห้องที่127 ก.พ. 2566 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 12:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
406แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22สายฉีดชำรุด ห้อง 22-112 อ่างล้างมือตันห้อง 22-112-22-11327 ก.พ. 2566 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 12:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
407แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ที่เสียบสายฉีดชำระชำรุด ห้องน้ำหญิง27 ก.พ. 2566 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 12:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
408น.ส.พัชรา วงค์ทอง อาคาร 3 ห้อง 3-223 ก็อกน้ำอ่างล้างหน้าไหลเบา เปิดน้ำใช้ไหลน้อยมากๆ มีน้ำไหลนิดเดียว 24 ก.พ. 2566 11:17 น.รับเรื่อง
24 ก.พ. 66 11:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
409นายเทียนชัย ปานโพธิ์จาน22-202ท่อน้ำทิ้งรั่ว24 ก.พ. 2566 09:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
410แม่บ้านอาคาร 77-102/1หัวฉีดชำระน้ำรั่ว23 ก.พ. 2566 15:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 15:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
411แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1น้ำพุ หน้าอาคาร (เสีย)23 ก.พ. 2566 11:28 น.รับเรื่อง
23 ก.พ. 66 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
412น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก อาคาร17อ่างล้างมืออุดตัน ไม่สามารถระบายน้ำเสียทิ้งได้22 ก.พ. 2566 13:16 น.รับเรื่อง
23 ก.พ. 66 08:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
413นายทศพล จตุระบุล17-308 ห้องน้ำเปิดก๊อกสุดแล้ว แต่น้ำในห้องน้ำไหลเบามาก 22 ก.พ. 2566 07:53 น.รับเรื่อง
22 ก.พ. 66 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
414แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่ก๊อกน้ำอ่างล้างจานรั่วซึม ห้องครัว21 ก.พ. 2566 15:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 16:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
415แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-106,2-115ก๊อกน้ำอ่างล้างมือแตก,21 ก.พ. 2566 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 14:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
416นางกาญจนา มังทะโรงอาหารอาคาร 10สายชำระชำรุดห้องน้ำชายอ่างล้างห้องน้ำคนพิการรั่ว 21 ก.พ. 2566 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 16:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
417นางกาญจนา มังทะโรงอาหารอาคาร 1021 ก.พ. 2566 08:59 น.ยกเลิกรายการ
21 ก.พ. 66 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
418นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ฝั่งโรงแรมมีท่อน้ำปะปาแตกตรงจุดต้นตาลฟ้า ข้ามถนนไป รดน้ำต้นไม้สวนหน้าโรงแรม21 ก.พ. 2566 07:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
419นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หัวฉีดชำระขำรุดห้อง115/120 ก.พ. 2566 16:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สต๊อปวาล์ว 1 ตัว คิมหันต์
420นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ชักโครกน้ำไม่ไหลห้อง420/120 ก.พ. 2566 16:36 น.รับเรื่อง
21 ก.พ. 66 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
421น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝักบัวห้องเครื่องทําน้ำอุ่นแตกห้อง4-220/120 ก.พ. 2566 11:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 16:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝักบัว 1 ชุด
422น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สะดืออ่างล้างหน้าชํารุดห้อง4-102/120 ก.พ. 2566 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 12:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
423นางกาญจนา มังทะโรงอาหารอาคาร 10ชักโครกอุดตันห้องน้ำหญิง20 ก.พ. 2566 10:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 12:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
424แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ชักโครกน๊อตหลุดน้ำไหลไม่หยุด ห้องน้ำชายรวม ห้องเบอร์ 3 กับเบอร์ 1820 ก.พ. 2566 09:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 15:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
425นายrutchanon pongtongอาคารอำนวยการอุทยานเกษตร 50 พรรษาปั๊มน้ำประปาดูดน้ำไม่ขึ้น20 ก.พ. 2566 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 66 15:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
426น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18 หอพักตาลฟ้า ห้อง115ท่อระบายน้ำอ่างล้างหน้าตัน18 ก.พ. 2566 17:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
427น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สะดืออ่างล้างหน้าชํารุดห้อง4-115/117 ก.พ. 2566 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
428แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชาย/หญิงชั้น4ชายชักโครกอุดตัน/หญิงหัวฉีดแตกชำรุด17 ก.พ. 2566 09:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 14:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/อำพล สายฉีดชำระ 2 ชุด
429น.ส.จารุณี ฤทธิดีห้องสมุด อาคาร9(มีของพร้อมให้เปลี่ยนค่ะ) เปลี่ยนสายท่อน้ำใต้อ่างล้างมือ ในห้องน้ำหญิง 17 ก.พ. 2566 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
430แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21สายฉีดชำระชำรุดห้องน้ำหญิง ห้อง 21-109 ชั้น 117 ก.พ. 2566 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
431แม่บ้านอาคาร 9อ,9ชั้น1อ้างล้างมือสายสดื่อชำรุดห้องน้ำหญิ่งด้านหน้าชั้นหนึ่ง16 ก.พ. 2566 14:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 10:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
432แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาครร20-209มีน้ำหยดลงมาแต่ฝาดานชั้น3ลงมาชั้น216 ก.พ. 2566 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มิ.ย. 66 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
433น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะรุดห้อง4-214/116 ก.พ. 2566 11:12 น.รับเรื่อง
16 ก.พ. 66 11:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
434น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะรุดห้อง4-214/116 ก.พ. 2566 11:11 น.รับเรื่อง
16 ก.พ. 66 11:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
435แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยก๊อกน้ำห้องน้ำคนพิการชำรุด ฝั่งลานออกกำลังกาย16 ก.พ. 2566 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น
436แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2ห้องน้ำนิสิตหญิงใต้อ่างล้างมือน้ำในสายยางไหลไม่หยุดค่ะ14 ก.พ. 2566 14:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายนำ้ดี 1 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์
437แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19สายฉีดชำระแตก ห้อง 19-128/114 ก.พ. 2566 10:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
438น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ที่เฉียบหัวฉีดชําระชํารุดห้อง4-108/114 ก.พ. 2566 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 12:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
439นางกาญจนา มังทะโรงอาหารอาคาร 10ก๊อกน้ำอ่างล้างมือชำรุด14 ก.พ. 2566 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 16:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
440นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 12สายฉีดน้ำ ห้องน้ำชายรั่วน้ำไหลตลอด ฝั่งมุสลิมเดิม13 ก.พ. 2566 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 66 15:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
441นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 12สายฉีดน้ำ ห้องน้ำชายรั่วน้ำไหลตลอด ฝั่งมุสลิมเดิม13 ก.พ. 2566 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 66 15:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
442นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 12ซักโครกห้องน้ำโซนกลาง กับห้องน้ำฝั่งมุสลิมเดิม ตันน้ำลงช้า13 ก.พ. 2566 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 66 16:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
443นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 12ซักโครกห้องน้ำโซนกลาง กับห้องน้ำฝั่งมุสลิมเดิม ตันน้ำลงช้า13 ก.พ. 2566 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 66 16:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
444แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12สายฉีดชำรุดห้องน้ำชาย 2 อัน ที่กดชักโครกชำรุด 1 อัน โชนกลาง10 ก.พ. 2566 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 66 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
445นายrutchanon pongtongอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ห้องน้ำน้ำไม่ไหลฝั่งอาคารร้านเกษตรอินทรีย์ค่ะ 10 ก.พ. 2566 14:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
446แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22วาล์วน้ำหมุนเปิดไม่ได้น้ำไม่ไหลห้อง 22-30510 ก.พ. 2566 11:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
447น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดชําระชํารุดห้อง4-220/110 ก.พ. 2566 10:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 16:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
448น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อ.4-115/1ชักโครกไหลไม่หยุด09 ก.พ. 2566 16:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 12:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
449แม่บ้านอาคาร 1อ.1ห้องน้ำหญิงชั้น2/ชั้น4ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าอุดตันน้ำไม่ค่อยไหลไม่สะดวก09 ก.พ. 2566 14:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 09:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์/อำพล ก๊อกล้างหน้า 2 ตัว สายนำ้ดี 2 ตัว
450น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-212น้ำรั่วใต้อ่างล้างหน้า(ท่อน้ำดี) 08 ก.พ. 2566 16:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
451แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19หัวฉีดชำระหัก ห้องน้ำคนพิการ08 ก.พ. 2566 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 16:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
452แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ส้วมตันห้องน้ำหญิงชั้น 1 ฝั่งซ้าย08 ก.พ. 2566 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 12:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
453นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สต๊อปวาล์วห้องอาบน้ำห้อง420/1ชำรุด07 ก.พ. 2566 16:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สต๊อปวาล์ว 1 ตัว คิมหันต์
454แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ก๊อกอ่างล้างมือห้องน้ำชายด้านหน้าชำรุด07 ก.พ. 2566 13:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
455แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-106 ฝั่งสาธา ห้องน้ำชายไม่มีน้ำตรงชักโครก ห้องที่ 207 ก.พ. 2566 10:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
456น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มชั้น2น้ำไม่ไหล07 ก.พ. 2566 09:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 12:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
457แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ22-202อาคาร22มีน้ำรั่วลงมาจากท่อสีดำ06 ก.พ. 2566 16:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
458น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422ก๊อกน้ำชำรุด และซิ้งน้ำรั่ว06 ก.พ. 2566 14:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
459น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่กดชักโครกชำรุดห้อง30106 ก.พ. 2566 13:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 66 15:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
460แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ22-202ชั้น2มีน้ำรั่วลงมาจากท่อสีดำค่ะ06 ก.พ. 2566 08:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
461แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22สายฉีดชำระชำรุดห้องน้ำชาย ชั้น 303 ก.พ. 2566 10:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
462แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2ท่อน้ำทิ้งแตกจุดเดิมห้อง 2-106 ชั้น 103 ก.พ. 2566 09:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 66 15:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
463น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์ อ.18 ห้อง408ท่อระบายน้ำห้องอาบน้ำตัน03 ก.พ. 2566 00:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 12:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
464น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ 1.ประตูห้องน้ำ ฝั่งห้องนิทรรศการ ชำรุด 2.ชักโครงน้ำน้ำหญิง ฝั่งห้องนิทรรศการชำรุด 1 ห้อง02 ก.พ. 2566 17:00 น.รับเรื่อง
06 ก.พ. 66 08:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
465นายrutchanon pongtongอาคารอำนวยการอุทยานเกษตร 50 พรรษาอ่างล้างมือน้ำรั่ว 02 ก.พ. 2566 15:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
466น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-345ก๊อกน้ำรั่วซึ่ม31 ม.ค. 2566 16:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
467น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝักบัวห้องอาบน้ำๆไหลไม่หยุดห้อง40531 ม.ค. 2566 10:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 16:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
468แม่บ้านอาคาร 77-202/3ชักโครกตัน31 ม.ค. 2566 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
469แม่บ้านอาคาร 9อ,9ชั้น1ห้องสมุดอา้งล้างมือสายสดือชำรุด30 ม.ค. 2566 12:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
470น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำในห้องอาบน้ำๆไหลไม่หยุดห้อง40530 ม.ค. 2566 10:18 น.รับเรื่อง
30 ม.ค. 66 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
471นายrutchanon pongtongโรงสูบน้ำอ่างกาฬสินธุ์ปั๊มน้ำโรงสูบอ่างกาฬสินธุ์ดูดน้ำไม่ขึ้น คาดว่าหัวกะโหลกอาจอุดตัน27 ม.ค. 2566 14:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
472น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18 หอพักตาลฟ้าเครื่องซักผ้าเครื่องที่2 น้ำไม่ไหลเข้าเครื่อง26 ม.ค. 2566 16:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 66 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, นำ้ไหลปกติ เป็นที่เครื่องชักผ้าโปรแกรม Error ให้ทางผู้ดูแลเข้าตรวจสอบ ไพศาล/สมชาย
473แม่บ้านอาคาร 77-202/2หัวฉีดชำระชำรุด26 ม.ค. 2566 15:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
474แม่บ้านอาคาร 1อ.1ห้องน้ำหญิงชั้น2ชักโครกแตกร่าว/ฝารองนั่งแตกชำรุด2ชุด26 ม.ค. 2566 10:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 15:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/อำพล
475แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3โถฉี่ห้องน้ำชายแตก,ด้านหน้า1โถ,ด้านหลัง1โถรวม2โถ26 ม.ค. 2566 10:23 น.รับเรื่อง
26 ม.ค. 66 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
476แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ก๊อกน้ำอ่างล้างมือห้องน้ำชายชำรุด ด้านหน้า26 ม.ค. 2566 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี ก็อกนำ้ 1/2 นิ้ว
477นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 12 สนามกีฬาตู้เย็นก๊อกน้ำชำรุด26 ม.ค. 2566 09:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 16:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้เย็น 4 ตัว ลูกลอย 4 หุน 1 ชุด
478แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-307 ชาฉีดชำระเสีย25 ม.ค. 2566 16:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 66 15:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
479แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-105 ฝั่งสาธา ห้องน้ำหญิงมีน้ำซึมออกมา ห้องที่425 ม.ค. 2566 15:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
480น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะหลุดห้อง4_214/1วันที่23.ม.ค.256624 ม.ค. 2566 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้งอ่างล้างหน้า 1 ชุด
481น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะรั่วห้อง.108/1กับซักโครกไหลไม่หยุดห้อง4_121/124 ม.ค. 2566 09:54 น.รับเรื่อง
24 ม.ค. 66 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
482น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะหลุดห้อง4_214/124 ม.ค. 2566 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
483นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สตอ๊ปวาลชำรุดห้อง420/123 ม.ค. 2566 16:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว Hang 1 ตัว
484นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สตอ๊ปวาล์วชำรุดห้อง302/123 ม.ค. 2566 16:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว แฮง 1 ตัว
485น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะน้ำไหลไม่หยุดห้อง4_121/120 ม.ค. 2566 14:18 น.รับเรื่อง
24 ม.ค. 66 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
486แม่บ้านอาคาร 1อ.1ห้องน้ำหญิงชั้น2ฝาครอบชักโครกแตกร่าวชำรุด2ตัว20 ม.ค. 2566 10:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 66 15:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 2 ชุด
487แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1โถฉี่ตัน สายฉีดชำระชำรุด อ่างล้างมือตัน ห้องน้ำชาย20 ม.ค. 2566 08:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
488น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ 18 หอพักตาลฟ้าเครื่องซักผ้าเครื่องที่2น้ำไม่ไหล19 ม.ค. 2566 16:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
489แม่บ้านอาคาร 1อ.1ห้องน้ำหญิงชั้น2ชักโครกอุุดตัน19 ม.ค. 2566 15:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 16:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
490แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น3หม้อชักโครกชำรุด2ตัว19 ม.ค. 2566 15:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดอุปกรณ์หม้อนำ้โถวักโครก 2 ชุด
491นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง346ห้องน้ำในห้องนอนปูนยาแนวชักโครกล่อนออกรบกวนด้วยค่ะ19 ม.ค. 2566 11:50 น.รับเรื่อง
19 ม.ค. 66 13:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
492นายยุทธพล บุญกอบอ่างสกลนคร ระบบน้ำรถหญ้าบริเวณอ่างสกลนคร17 ม.ค. 2566 13:57 น.รับเรื่อง
17 ม.ค. 66 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
493นายยุทธพล บุญกอบอาคาร 21 ห้องปั๊มนำ้ ชั้น 1นำ้ไม่ไหล เนื่องจากปั๊มชำรุดต้องทำการบายพาสนำ้ขึ้นถังสูงและใส่ลูกลอยกันนำ้ล้น17 ม.ค. 2566 13:51 น.รับเรื่อง
17 ม.ค. 66 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
494แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ก๊อกน้ำอ่างล้างจานน้ำไม่ไหล ห้อง 21- 41317 ม.ค. 2566 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
495แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ20ชั้น1ก๊อกนำ้หักหลังอ20ชั้น1ฝั้ง ศว.17 ม.ค. 2566 09:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
496แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจานชำรุด 16 ม.ค. 2566 14:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายท่อนำ้ทิ้ง (ท่อย่น) 1 เส้น
497แม่บ้านอาคาร 77-303/2หอ้งที่3น้ำรั่วจากแกนสแตนเลสและหัวฉีดชำรุด16 ม.ค. 2566 11:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
498แม่บ้านอาคาร 77-203/2เปลี่ยนฝารองนั่งชักโครก16 ม.ค. 2566 11:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด
499น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะรั่วห้อง4_108/113 ม.ค. 2566 14:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
500น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะหลุดห้อง4_214/1วันที่.13.ม.ค.256613 ม.ค. 2566 14:07 น.รับเรื่อง
13 ม.ค. 66 14:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
501น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ท่อระบายน้ำในห้องอาบน้ำตันห้อง20113 ม.ค. 2566 13:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ งอ90 4 นิ้ว บาง 1 ตัว
502แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยกีอกน้ำชำรุด ทางนิทรรศการ 3 หัว กับร้านโอท๊อป 1 หัว13 ม.ค. 2566 10:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
503นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ที่เสียบฝักบัวและที่เสียบสายชำระชำรุดจำนวน30อัน4ชั้น12 ม.ค. 2566 16:42 น.รับเรื่อง
13 ม.ค. 66 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
504นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5อ่างล้างหน้าตันห้อง420/1จำนวน4อ่าง12 ม.ค. 2566 16:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
505แม่บ้านอาคาร 77-303/3ห้อง6หัวฉีดชำระชำรุด12 ม.ค. 2566 10:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
506นายไกรศักดิ์ ไกรษรวงค์อาคาร 22 ชั้น 2 ห้องน้ำชายที่ฉีดล้าง มันฉีดน้ำไม่ออกเหมือนมันตัน 12 ม.ค. 2566 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
507แม่บ้านอาคาร 77-303/3ห้อ4น้ำรั่วจากแกนสแตนเลส12 ม.ค. 2566 10:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
508แม่บ้านอาคาร 77-303/2ห้อง1หัวฉีดชำระชำรุด12 ม.ค. 2566 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
509แม่บ้านอาคาร 77-301/3หัวฉีดชำระชำรุด12 ม.ค. 2566 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
510น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ห้องน้ำหญิงใช้งานไม่ได้เนื่องจากรอการซ่อมเพราะเอาหัวชักโครกออกขอความกรุณามาซ่อมด้วยนะคะเนื่องจากผู้ป่วยเข้าห้องน้ำลำบาก12 ม.ค. 2566 09:04 น.รับเรื่อง
12 ม.ค. 66 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
511แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2ห้องนำ้หญิง311ห้องนำ้หญิงชั้น3ก้อง311หัวฉีดชำรุด2หัว11 ม.ค. 2566 13:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 2 ชุด
512แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 306ชั้น3อ่างล้างมือชำุุรุดและอุดตัน11 ม.ค. 2566 13:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
513แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ301ชั้น3ห้องนำ้ชายชั้น3อ2ที่กดโถฉี่ชำรุด11 ม.ค. 2566 13:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุกกดฟลัชวาล์วโถปัสสาวะ 1 ชุด ชุดท่อนำ้ทิ้งPVC 1 ชุด
514น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4มีน้ำซึมออกมาตรงกําแพงทางเดินใต้ห้องถังดับเพลิงชั้น1หน้าห้อง4_10410 ม.ค. 2566 14:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
515น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝักบัวห้อง409น้ำไหลเบามากค่ะ10 ม.ค. 2566 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
516แม่บ้านฝ่าย อาคารฯโรงซ่อมงานยานพาหนะเปลี่ยนวาล์วน้ำขนาด 3 นิ้วและ 2 นิ้ว เสีย รถบรรทุกน้ำ -80-969810 ม.ค. 2566 09:30 น.รับเรื่อง
10 ม.ค. 66 15:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
517แม่บ้านอาคาร 77-404/2กอ๊กน้ำอ่างล้างมือชำรุด09 ม.ค. 2566 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 66 11:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกล้างหน้า 1ตัว
518แม่บ้านอาคาร 77-401/3สายฉีดชำระชำรุด09 ม.ค. 2566 14:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 66 11:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
519แม่บ้านอาคาร 77-403/1หอ้ง4สายฉีดชำระชำรุด09 ม.ค. 2566 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 66 11:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
520แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยอ่างล้างมือตันห้องน้ำชายและหญิงฝั่งร้านค้าทั้งสองฝั่งสะดืออ่างรั่วซึม09 ม.ค. 2566 11:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซิลีโคลนใส 1 หลอด สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด
521น.ส.อมรรัตน์ อุปพงศ์โรงกรองน้ำ F2 ฟาร์มพืชชำรุด เปิดน้ำไม่ไหล 09 ม.ค. 2566 10:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
522แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9สายน้ำดีรั่วห้องน้ำหญิง ห้องสมุด 24 ชั่วโมง09 ม.ค. 2566 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
523แม่บ้านอาคาร 9อ,9ชั้น1หอ้งน้ำหญิ่งอ่างล้างมือสายสดือชำหลุดหอ้งสหมุดด้านหน้าด่วนด้วยค่ะ09 ม.ค. 2566 10:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
524แม่บ้านอาคาร 9อ,9ชั้น1หอ้งน้ำหญิ่งอ่างล้างมือสายสดือชำหลุดหอ้งสหมุดด้านหน้าด่วนด้วยค่ะ09 ม.ค. 2566 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น
525แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21อ่างล้างมือห้องน้ำหญิงชั้น 4 ฝั่งอาคาร 8 น้ำไหลไม่หยุดห้อง 21-40609 ม.ค. 2566 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้อ่างล้างหน้า 1 ตัว
526แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ท่อประปาแตก09 ม.ค. 2566 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เทปพันเกลียว 1 ม้วน เกลียวนอก 1 1/2 นิ้ว 1 ตัว
527แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9อ่างล้างมือน้ำไหลไม่หยุด ห้องสมุดด้านหน้า09 ม.ค. 2566 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
528น.ส.จารุณี ฤทธิดีห้องสมุดใหญ่สายยางก๊อกน้ำตรงอ่างล้างมือในห้องน้ำหญิงชำรุดมาก มีน้าพุ่งออกจากสายยาง (ประมาณ 10นาที : 1ถัง20ลิตร)08 ม.ค. 2566 11:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
529น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าไฟทางเดินหน้าห้อง 115 306 307 418 419เสีย (หลอดสั้น5หลอด)06 ม.ค. 2566 19:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 66 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 5 หลอด ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
530น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-223ท่อใต้อ่างล้างจานชำรุด รั่วซึ่ม 06 ม.ค. 2566 13:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 66 11:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดสะดืออ่างล้างจาน 1 ชุด
531แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2ฝาส้วมชำรุดห้อง 2-114 -2-115 ชั้น 106 ม.ค. 2566 11:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งซักโครก 1 ชุด
532แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22อ่างล้างมือตันห้อง 22-10606 ม.ค. 2566 11:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
533แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หัวฉีดชำระห้องน้ำหญิงชั้น 4 น้ำไหลไม่หยุด06 ม.ค. 2566 11:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
534แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หัวฉีดชำระเสียห้องน้ำคนพิการ ชั้น 1 หัวฉีดชำระเสียห้องน้ำหญิง ชั้น 1 06 ม.ค. 2566 11:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายชำระ 2 ชุด
535แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15ส้วมตัน (กดไม่ลง )06 ม.ค. 2566 11:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
536น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-108น้ำจากหัวฉีดชำระไหลเบา06 ม.ค. 2566 09:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
537น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-303สายฝักบัวชำรุด05 ม.ค. 2566 16:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฝักบัว 1 ชุด
538น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าชำรุดห้อง40105 ม.ค. 2566 15:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว
539น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-335/1ก๊อกน้ำชำรุด 05 ม.ค. 2566 10:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 10:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหนต์ ก๊อกล้างจาน (ผนัง) 1 ชุด
540แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-205 ชั้น 2 ฝั่งสาธา ห้องน้ำหญิง04 ม.ค. 2566 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
541แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-205 ชั้น 2 ฝั่งสาธา ห้องน้ำหญิง04 ม.ค. 2566 09:06 น.ยกเลิกรายการ
05 ม.ค. 66 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
542แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-205 ชั้น 2 ฝั่งสาธา ห้องน้ำหญิง04 ม.ค. 2566 09:06 น.ยกเลิกรายการ
05 ม.ค. 66 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
543แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-205 ชั้น 2 ฝั่งสาธา ห้องน้ำหญิง04 ม.ค. 2566 09:06 น.ยกเลิกรายการ
05 ม.ค. 66 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
544นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ฝั่งโรงแรม ถนนหลังห้อง 3-141ถนนทางออกโรงแรมข้างอาคารฝั่งหอชาย ตรงจุดท่อน้ำทิ้ง มีน้ำรั้วซึมออกมาบนถนน 03 ม.ค. 2566 19:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
545น.ส.กรรณิการ์ มณฑาอาคาร3 ห้อง 311ก๊อกน้ำรั่วคับ 28 ธ.ค. 2565 15:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 10:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
546แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาครร20-209อ่างล้างมืออุดตันชั้น2ห้องน้ำหญิง26 ธ.ค. 2565 15:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด
547น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝักบัวห้องอาบน้ำห้อง409น้ำไม่ค่อยไกล26 ธ.ค. 2565 15:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
548นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5กอ๊กอ่างล้างหน้าชำรุดน้ำไหลไม่หยุดแจ้งด่วนคะ26 ธ.ค. 2565 11:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 10:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว
549แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร20-310สายชำระชำรุดชั้น3ห้องชาย26 ธ.ค. 2565 10:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
550แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยอ่างล้างมือตันห้องน้ำหญิงทางฝั่งร้านค้า โถปัสสาวะมีน้ำไหลตลอด ฝั่งอาคาร สีม่วง26 ธ.ค. 2565 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้งอ่างล้างหน้า 2 ชุด ลูกสูบฟลัชวาลืว 1 ชุด
551แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-206 ฝั่งสาธา ห้องน้ำชายสายฉีดชำระมันมีน้ำซึมออกมาทำให้น้ำไหลเต็มห้องน้ำเลย ห้องน้ำที่3ค่ะ 23 ธ.ค. 2565 16:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
552แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-111 ชั้น1ฝั่งศว.ห้องนำัชายชั้น1ฝั่ง ศว.สายฉีดชำรุด. 20-11122 ธ.ค. 2565 15:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำรุด 1 ชุด
553แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำหญิงชั้น2ก๊อกหัวฉีดแตก22 ธ.ค. 2565 13:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
554แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2หัวฉีดมีน้ำหยดตลอดไม่หยุด ห้อง 2-106 ห้องน้ำหญิง ทางฝั่งขยะ22 ธ.ค. 2565 09:58 น.ยกเลิกรายการ
22 ธ.ค. 65 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
555แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2หัวฉีดมีน้ำหยดตลอดไม่หยุด ห้อง 2-106 ห้องน้ำหญิงทางฝั่งขยะ22 ธ.ค. 2565 09:56 น.รับเรื่อง
18 ก.ย. 66 11:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
556น.ส.กรรณิการ์ มณฑาอาคาร3 ห้อง 311ก๊อกน้ำในห้องน้ำมีน้ำซึมออกมาคับ ตัวกาวที่เชื่อมน่าจะหมดสภาพคับ 21 ธ.ค. 2565 20:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 10:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
557แม่บ้านอาคาร 77-303/3หอ้งที่3หัวฉืดและแกนสแตนเลสน้ำรั่วซึม 21 ธ.ค. 2565 10:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
558แม่บ้านอาคาร 77-103/1ห้องที่6หัวฉีดชำระชำรุด21 ธ.ค. 2565 10:52 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
559แม่บ้านอาคาร 77-101/2หัวฉีดชำรุด21 ธ.ค. 2565 10:49 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
560น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17 ดาดฟ้าท่อน้ำแตก 2 จุด20 ธ.ค. 2565 10:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/อำพล
561แม่บ้านอาคาร 77-303/1หอ้งที่2,4หัวฉีดชำระชำรุด 19 ธ.ค. 2565 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 66 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
562แม่บ้านอาคาร 77-304/2กอ๊กน้ำอ่างล้างมือปิดไม่สนิทน้ำหยดตลอด16 ธ.ค. 2565 15:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 66 11:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกล้างหน้า 1ตัว
563แม่บ้านฝ่าย อาคารฯห้องสมุด24ห้องนำหญิงส้วมเต็ม16 ธ.ค. 2565 10:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 10:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
564แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หัวฉีดชำรุดห้องน้ำชาย ชั้น 2 15 ธ.ค. 2565 14:31 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
565น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกอ่างล้างหน้าชำรุดเวลาเปิดน้ำจะมีเสียงดังห้อง31715 ธ.ค. 2565 13:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกนำ้อ่างล้างหน้า 1 ตัว
566น.ส.สลิลดา มิระสิงห์หอพักหญิงนนทรี ห้อง 115วาล์วน้ำ ที่ต่อกับฝักบัวเสีย ปิดน้ำไม่ได้15 ธ.ค. 2565 10:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
567น.ส.น.ส. อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง420น้ำประปาไหลค่อย14 ธ.ค. 2565 20:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
568นายrutchanon pongtongห้องน้ำอุทยานเกษตร 50 พรรษาสายฉีดชำระ น้ำไหลไม่หยุด 14 ธ.ค. 2565 11:22 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
569นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ น้ำประปาในฟาร์มไม่ใหล ตั้งแต่ วันที่ 9 ธันวาคม 2565 (รบกวนตรวจสอบสาเหตุและแก้ไขให้ด้วยครับ)14 ธ.ค. 2565 10:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ค. 66 10:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
570น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-305สายชำระใช้งานไม่ได้มีน้ำรั่วซึมจากวาว์ลและมีน้ำรั่วซึ่มจากโถเก็บน้ำชักโครก(มีวัสดุที่ต้องซ่อมแล้ว)13 ธ.ค. 2565 15:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 10:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
571น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-105เปลี่ยนฝาชักโครก มีของแล้ว13 ธ.ค. 2565 13:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
572แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานเกษตรท่อประปาแตกบริเวณด้านหลังโรงบรรจุผัก13 ธ.ค. 2565 10:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
573แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-209หม้อน้ำรั่วซึม12 ธ.ค. 2565 11:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ยางรองก้นโถชักโครก ห้มอนำ้ 1 เส้น กะรัต
574แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-106หัวฉีดมีน้ำซึมออกมาตลอด12 ธ.ค. 2565 11:21 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
575แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2. 2-306-2-307. 2-3112-306หัวฉีดชำรุด2-307อ่างล้างมือชำรุด2-311หัวฉีดชำรุด09 ธ.ค. 2565 12:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 2 เส้น ก๊อกอ่างล้างหน้า 2 ตัว
576แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-106น้ำไหลนิดเดียว09 ธ.ค. 2565 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด สต็อปวาล์วเขียว 1ตัว
577แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-110ชั้น1ฝั่งศ.วห้องนำ้หญิงชั้น1หัวฉีดชำรุด 08 ธ.ค. 2565 12:45 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 10:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
578แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร20-310น้ำรั่วออกจากสายชำระห้องนำ้ชายชั้น3 ฝั่ง ศว.08 ธ.ค. 2565 12:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายฉีดดชำระ 1ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
579นายณธกร ทัศนัส17-303สายฉีดชำระ น้ำไหลออกค่อนข้างเบา08 ธ.ค. 2565 11:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
580น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อ.4ท่อน้ำทิ้งโถปัสวะรั่วห้อง4-108/107 ธ.ค. 2565 15:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้งอ่างล้างหน้า 1 ชุด
581แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12น้ำรั่วลงท่อพักหน้าอาคาร โซนมุสลิมเก่า07 ธ.ค. 2565 15:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
582แม่บ้านอาคาร 66-102ท่อนํ้าทิ้งอ่างล้างมือรั่ว07 ธ.ค. 2565 09:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ งอเกลียวใน 1/2 นิ้ว 1 ตัว ประตูนำ้ PVC 1/2 นิ้ว 1 ตัว
583อาจารย์ศิริญญา โปร่งจิตร์3-216เพดานห้องครัวทะลุ น่าจะเป็นเพราะท่อน้ำรั่ว 06 ธ.ค. 2565 16:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
584แม่บ้านฝ่าย อาคารฯห้องสมุด24อ่างล้างมือรั่วห้องน้ำหญิง06 ธ.ค. 2565 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
585แม่บ้านอาคาร 77-302/1หัวฉีกชำระน้ำรั่ว06 ธ.ค. 2565 12:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
586นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แจ้งด่วนคะลูกลอยเครื่องป้ำน้ำหลุดทั้ง2เครื่องและวาว์ลปืดเปิดน้ำก๋ชำรุดทั้ง2ฝั้่ง06 ธ.ค. 2565 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
587น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อ.4ชักโครกไหลไม่หยุด ห้องน้ำ4-108/106 ธ.ค. 2565 11:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกสูบฟลัชวาล์ทโถวักโครก 1 ชุด กะรัต
588นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ฐานชักโครกกร่อน ห้อง 5-40206 ธ.ค. 2565 08:38 น.รับเรื่อง
06 ธ.ค. 65 13:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
589นายบุยถิํง ชื่นชมหน้้าอาคาร 3 ติดถนนหมาย 9 หน้าโรงที้งขยะมีน้ำใหลออกมาจากคลองท้วมถนนทางออกอาคาร 3 ติดกับโรงทิ้งขยะ06 ธ.ค. 2565 07:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/สมโภชน์ จีโบร์ว 8*8 2 ชุด PVC+PVC
590แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19สายชำระรั่วซึม ห้อง 19-128/102 ธ.ค. 2565 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
591แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2สายฉีดชำระรั่วซึม ห้อง 2-10601 ธ.ค. 2565 14:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด 2-115 สต๊อปวาล์ว เขียว 1 ตัว
592แม่บ้านอาคาร 13ห้องน้ำชายอาคาร 13 ชั้น 2ที่กดน้ำโถปัสสาวะชายเสีย เวลากดมีน้ำพุ่งกระจายออกมา01 ธ.ค. 2565 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
593น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16อ่างล้างมือห้องวางแผนครอบครัวอ่างล้างมือจุกติดด้านล่างระบายน้ำไม่ได้01 ธ.ค. 2565 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 66 11:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
594น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ชักโครกด้านล่างห้องน้ำหญิงใช้ไม่ได้เลยค่ะ01 ธ.ค. 2565 09:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 66 16:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝาปิด Co 4 นิ้ว 1 ฝา
595แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ22-207 อ 22 ชั้น 2มีน้ำซึ่มออกมาจากฐานชักโครก01 ธ.ค. 2565 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
596แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ที่กดชักโครกห้องที่ 3 หักชำรุด ห้องน้ำชายรวมฝั่งไฟฟ้า30 พ.ย. 2565 14:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 66 12:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่กดชักโครก 1 ชุด กดหน้า
597แม่บ้านอาคาร 77-203/2ห้อง1และ4เลี่ยนฝารองนั่งชักโครกแตกลาย30 พ.ย. 2565 11:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 66 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่ง 2 ชุด
598แม่บ้านอาคาร 77-305/2กอ๊กน้ำชำรุด30 พ.ย. 2565 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 66 11:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างจาน เคาน์เตอร์ 1ชุด
599น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-311ท่อตัน มีความรู้สึกกดไม่ค่อยลง อยากให้ช่างเข้ามาตรวจสอบ (สะดวกวันที่ 7-9 ธ.ค.65)29 พ.ย. 2565 15:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
600น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-415มีกลิ่นเหม็นตรงท่อระบายน้ำ ตรงระเบียงห้องพัก(ได้กลิ่นตลอดเกือบ 10 เดือนที่ย้ายมาห้องนี้)29 พ.ย. 2565 15:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
601น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-105ที่รองนั่งชักโครกหักชำรุด29 พ.ย. 2565 14:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
602น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าน้ำไม่ไหลห้อง31429 พ.ย. 2565 11:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
603นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจห้องน้ำหญิงอาคาร 8/1แอร์เสียและแจ้งซ่อมมาจะ 3 เดือนแล้ว ภาตปลาย 2565 มีการเรียนการสอนทุกวัน29 พ.ย. 2565 09:50 น.รับเรื่อง
30 พ.ย. 65 12:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
604แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ฝาชักโครกชำรุด สายฉีดชำระน้ำไหลนิดเดียว และมีน้ำหยดตลอด ห้อง 22-307 ห้องน้ำหญิง29 พ.ย. 2565 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
605แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หัวฉีดชำรุด ห้องน้ำหญิง ห้อง 21-214 ชั้น 229 พ.ย. 2565 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
606แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1โถฉี่อุดตัน ห้องน้ำชาย ที่กดชักโครกหัก29 พ.ย. 2565 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่กดซักโครก Cotto 1 ชุด
607แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2 ห้องน้ำชาย 2-210,2-214ก๊อกน้ำอ่างล้างมือหัก,หัวฉีดชำระหัก29 พ.ย. 2565 08:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด
608แม่บ้านอาคาร 77-302/1ฝารองนั่งชำรุด 29 พ.ย. 2565 07:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งซักโครก 1 ชุด
609น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง10425 พ.ย. 2565 13:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
610น.ส.นิภาพร เมษา7-321 อาคาร 7อ่างล้างอุปกรณ์ตัน25 พ.ย. 2565 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
611น.ส.นิภาพร เมษา7-321 อาคาร 7อ่างล้างอุปกรณ์ตัน25 พ.ย. 2565 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
612น.ส.นิภาพร เมษา7-321 อาคาร 7อ่างล้างอุปกรร์ตัน25 พ.ย. 2565 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
613น.ส.นิภาพร เมษา7-321 อาคาร 7อ่างล้างอุปกรร์ตัน25 พ.ย. 2565 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
614นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจห้องน้ำหญิงอาคาร 8/1น้ำท่วม แจ้งซ่อมมา 3 เดือนแล้ว เริ่มวันจันทร์ที่ 28 พย มีการเรียนการสอนทุกวัน25 พ.ย. 2565 08:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/สมโภช ท่อPVC 2 นิ้ว 2 เส้น งอ90 2 นิ้ว 2 ตัว
615นายศุทธิณัฏฐ์ สุนทรกลัมพ์3-305 อาคาร3 สายชำระใช้งานไม่ได้มีน้ำรั่วซึมจากปลายสาย23 พ.ย. 2565 23:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายชำระ 1 ชุด
616น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มข้องอ 6 หุนเกลียวในชำรุดแตกหัก 22 พ.ย. 2565 15:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
617น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-128กระเบื้องแตกร้าว(ต้องการยาแนวปิด)22 พ.ย. 2565 12:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 10:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
618นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติปั้มน้ำไม่ทำงาน22 พ.ย. 2565 08:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
619น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-106น้ำเสียดันขึ้นมาบนระเบียงห้อง21 พ.ย. 2565 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
620แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21สายฉีดชำรุด ห้องน้ำชาย ชั้น 421 พ.ย. 2565 08:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 10:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
621แม่บ้านฝ่าย อาคารฯห้องสมุด24ส้วมเต็มห้องน้ำหญิง18 พ.ย. 2565 12:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
622น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝาปิดซักโครกชํารุดห้อง4-108/117 พ.ย. 2565 11:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
623น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4อ่างล้างจานอุดตันและใต้อ่างล้างจานอุดตันห้อง.4.105.106.107.108.(ด่วนๆ)17 พ.ย. 2565 11:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/สมพร
624นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจห้องน้ำหญิงอาคาร 8/1ท่อระบายน้ำระบายไม่ได้ แจ้งซ่อมมาจะเข้าเดือนที่ 3 นิสิตหญิงต้องเข้าห้องน้ำลุยน้ำท่วมมานานแล้วค่ะ16 พ.ย. 2565 16:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/สมโภชน์
625นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5กอ๊กน้ำอ่างล้างหน้าชำรุดจำนวน3อ่างห้อง402/115 พ.ย. 2565 16:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 10:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด สายนำ้ดี 3 เส้น ก๊อกอ่างล้างหน้า 3 ตัว
626น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ 1. หัวฉีดชำระ ห้องน้ำหญิงฝรั่ง รปภ.แตก 2. ห้องน้ำชายฝรั่ง ห้องนิทรรศการ อุดตัน ไม่สามารถใช้งานได้ 1 ห้อง14 พ.ย. 2565 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
627นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ก็อกน้ำตรงที่ชักผ้าชำรุดน้ำไหลไม่หยุดห้อง302/114 พ.ย. 2565 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้ 1/2 นิ้ว 1 ตัว
628นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ก็อกอ่างล้างหน้าชำรุดทั้งชุดห้อง202/114 พ.ย. 2565 09:36 น.รับเรื่อง
14 พ.ย. 65 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
629แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยห้องน้ำหญิงหัวฉีดแตกฝั่งร้านค้า ชักโครกห้องน้ำชายตันกดไม่ลง ฝั่งสนามออกกำลังกาย14 พ.ย. 2565 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
630แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-206 ฝั่งสาธา ห้องน้ำชายอ่างล้างมือน้ำมันไม่ไหล 20-206 ฝั่งสาธา ห้องน้ำชาย ห้องที่ 414 พ.ย. 2565 07:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 65 15:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
631แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-206 ฝั่งสาธา ห้องน้ำชายฝาบนชักโครกตรงกดน้ำมันแตก 20-206 ฝั่งสาธา ห้องน้ำชาย ห้องที่ 314 พ.ย. 2565 07:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 65 15:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
632แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-105 ฝั่งสาธา ห้องน้ำหญิงฐานชักโครกมีนํ้าไหนออกมา 20-105 ฝั่งสาธา ห้องน้ำหญิง ห้องที่ 414 พ.ย. 2565 07:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
633น.ส.บวรรัตน์ ศรีมานอาคาร 3 ห้อง 2431) ที่ฝ้าเพดานมีน้ำซึมจากห้องชั้นบนค่ะ 2) ท่อระบายน้ำที่อ่างล้างจาน ถ้าเทน้ำแรงน้ำจะพุ่งออกจากท่อ แต่ถ้าเทเบาจะมีน้ำไหลซึมออกจากท่อค่ะ 11 พ.ย. 2565 19:37 น.รับเรื่อง
14 พ.ย. 65 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
634น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาฟาร์มพืช คณะทอ. แปลงนิสิตน้ำรั๋วไหลไม่หยุด 11 พ.ย. 2565 15:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 66 12:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
635แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-106 ฝั่งสาธา ห้องน้ำชายห้องน้ำ20-106 น้ำที่ชักโครกที่พักน้ำไม่ไหล11 พ.ย. 2565 14:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 65 15:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
636แม่บ้านอาคาร 1หน้าห้องเตรียมอาหารชั้น2ยาแนวอ่างล้างจานล่อนน้ำรั่วซึม10 พ.ย. 2565 13:59 น.รับเรื่อง
11 พ.ย. 65 13:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
637แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชาายชั้น4อ.1โถปัสวะอุดตัน/ฐานชักโครกน้ำรั่วซึม10 พ.ย. 2565 13:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 66 15:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักา์/คิมหันต์
638นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5**แจ้งด่วน** น้ำชักโครกไหลไม่หยุด ห้อง 308/110 พ.ย. 2565 11:10 น.รับเรื่อง
11 พ.ย. 65 13:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
639แม่บ้านอาคาร 77-302/1หัวฉีดชำระชำรุด10 พ.ย. 2565 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 10:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
640แม่บ้านอาคาร 77-403/2ห้องที่1หัวฉีดชำระน้ำหยด09 พ.ย. 2565 15:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 10:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
641นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สตอ๊ปวาว์วห้องอาบน้ำชำรุดห้อง202/107 พ.ย. 2565 16:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
642แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-214 ห้องน้ำชายก๊อกน้ำอ่างล้างมื้อหัก หัวฉีดชำระหัก 07 พ.ย. 2565 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
643นายจำนงค์ วงค์คำพระลานจอดรถอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติท่อน้ำชำรุด04 พ.ย. 2565 08:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 65 15:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/สมโภช
644แม่บ้านอาคาร 77-303/1หอ้งที่3เวลากดชักโครกมีน้ำรั่วออกจากแกนสแตนเลสหลังชักโครก03 พ.ย. 2565 13:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 65 15:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
645แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-105 ฝั่งสาธา ห้องน้ำหญิงอ่างล้างมือรั่ว ห้องน้ำหญิง ชั้น1 20-105 03 พ.ย. 2565 11:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
646น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อระบายนํ้าหลังห้อง4-123.รั่ว.วันที่.3.พ.ย.256503 พ.ย. 2565 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
647น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาฟาร์มพืช คณะทอ.โรงE3 ปั้มP4 ชำรุดใช้งานไม่ได้02 พ.ย. 2565 13:52 น.รับเรื่อง
02 พ.ย. 65 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
648แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาครร20-209รูระบายน้ำเสียอุดตัน ห้องน้ำหญิงชั้น2ฝั่งศ.ว02 พ.ย. 2565 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
649แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-110ชั้น1ฝั่งศ.วห้องนำ้หญิงชั้น1ฝั่งศ.วชักโครกอุดตันและหัวฉีดสายชำระชำรุด อ2002 พ.ย. 2565 10:25 น.รับเรื่อง
02 พ.ย. 65 11:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
650น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-113วาล์วน้ำใต้ชักโครกชำรุด31 ต.ค. 2565 16:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
651น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-212ก๊อกน้ำหลวม 31 ต.ค. 2565 16:25 น.รับเรื่อง
01 พ.ย. 65 12:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
652แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ก๊อกน้ำชำรุดข้างตึกชั้น 1 ชักโครกห้องน้ำชายชั้น 3 กดไม่ลง31 ต.ค. 2565 11:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อก 3/4 นิ้ว 1 ตัว
653น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18หอพักตาลฟ้าฝักบัวปิดไม่ได้มีน้ำไหลตลอด26 ต.ค. 2565 16:27 น.รับเรื่อง
27 ต.ค. 65 16:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
654แม่บ้านฝ่าย อาคารฯบ้านพักเรือนห้องแถวก๊อกน้ำชำรุดด้านหลัง26 ต.ค. 2565 13:30 น.รับเรื่อง
27 ต.ค. 65 16:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
655แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-114โถปัสสาวะรั่วซึม 26 ต.ค. 2565 09:32 น.รับเรื่อง
18 ก.ย. 66 11:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
656แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ชักโครกห้องน้ำหญิงชั้น 1 อุดตัน ห้อง 20-110 รูระบายน้ำ ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 อุดตัน ห้อง 20-20926 ต.ค. 2565 08:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
657นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5กอ๊กน้ำอ่างล้างหน้าชำรุด1อันห้อง402/126 ต.ค. 2565 08:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
658นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ชักโครกน้ำไม่ไหลห้อง402/1-2ห้อง26 ต.ค. 2565 07:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 10:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
659นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แจ้งลูกลอยป้ำน้ำหลุดฝั่งอ.326 ต.ค. 2565 07:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
660แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1สายฉีดชำระชำรุด ห้องน้ำชาย25 ต.ค. 2565 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 16:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
661อาจารย์กุลธิดา ยะสะกะห้อง 17-409 ชุดพักอาศัยบุคลากร 2ท่อน้ำรั่วบริเวณก๊อกน้ำของอ่างล้างจานค่ะ 25 ต.ค. 2565 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
662น.ส.นิภาพร เมษาห้อง 7-321 อาคาร 7อ่างล้างอุปกรณ์อุดตัน25 ต.ค. 2565 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
663น.ส.นิภาพร เมษาห้อง 7-321 อาคาร 7อ่างล้างอุปกรณ์อุดตัน25 ต.ค. 2565 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
664แม่บ้านอาคาร 1อ.1ห้องน้ำหญิงชั้น2ชักโครกอุดตัน25 ต.ค. 2565 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
665แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น4โถปัสวะอุดตัน25 ต.ค. 2565 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 66 15:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
666น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฟักบัวห้อง403น้ำไหลซึมตลอด21 ต.ค. 2565 16:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
667นายrutchanon pongtongอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ1.หัวฉีดชำระห้องน้ำคนพิการชำรุด 2.อ่างล้างมือหน้าห้องน้ำฝั่งนิทรรศการอุดตัน 3.ชักโครกห้องน้ำชายกดน้ำลงข้า21 ต.ค. 2565 15:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
668นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง346ฐานชักโคกโยกปูนก่ลอน20 ต.ค. 2565 15:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 10:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
669น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-104เปลี่ยนก๊อกน้ำเพื่่อติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น20 ต.ค. 2565 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
670น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10ก๊อกน้ำข้างโรงอาหาร อ.10 ใกล้ตู้ ATM ธ.ไทยพาณิชย์ น้ำไหลไม่หยุดค่ะ20 ต.ค. 2565 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 65 10:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้ 1/2 นิ้ว 1 ตัว
671น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องน้ำชาย โรงอาหาร อ.10น้ำไหลไม่หยุดค่ะ ใช้งานไม่ได้ 20 ต.ค. 2565 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ งอเกลียวใน 3/4 1 ตัว
672แม่บ้านอาคาร 77-403/1ห้องที่5หัวฉีดชำระชำรุด19 ต.ค. 2565 16:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
673แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 7โถปัสสาวะน้ำไหลไม่หยุด ห้อง 7-104/219 ต.ค. 2565 16:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 65 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
674น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง10219 ต.ค. 2565 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
675แม่บ้านอาคาร 88/2อ่างล้างอุปกรณ์ห้องโถงสายน้ำที้งชำรุดหลายเดือนแล้วค่ะ19 ต.ค. 2565 11:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 66 16:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
676นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สตอ๊ปวาล์วห้องอาบน้ำชำรุด1อันห้อง314/119 ต.ค. 2565 07:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 65 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
677นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สตอ๊ปวาล์วห้องอาบน้ำชำรุดห้อง302/1-1อัน19 ต.ค. 2565 07:53 น.รับเรื่อง
19 ต.ค. 65 14:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
678น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-339/1ก๊อกน้ำต่อฝักบัวอาบน้ำไหลเบา18 ต.ค. 2565 16:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 65 10:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
679น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-339/1ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าน้ำไหลเบา18 ต.ค. 2565 16:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 65 10:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว
680แม่บ้านอาคาร 77-302/1น้ำรั่วจากแกนสแตนเลส18 ต.ค. 2565 10:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
681แม่บ้านอาคาร 77-302/1ฝารองนั่งชักโครกชำรุด 18 ต.ค. 2565 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
682น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อนํ้าทิ้งใต้อ่างล้างหน้ารั่วห้อง4-115/1.วันที่18.ต.ค.256518 ต.ค. 2565 09:08 น.รับเรื่อง
18 ต.ค. 65 10:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
683นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สตอ๊ปวาล์วหอ้งอาบน้ำชำรูดห้อง108/1-1อัน17 ต.ค. 2565 19:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 65 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
684นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5กกอ๊กน้ำอ่างล้างจานหักขาดใช้งานไม่ได้ห้อง30217 ต.ค. 2565 19:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 65 10:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ข้อต่อ ผ/ม 2 ตัว ก๊อกล้างจาน ผนัง 1 ชุด
685นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สตอ๊ปวาล์วหอ้งอาบน้ำห้อง308/1ชำรุด1อ้น17 ต.ค. 2565 19:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 65 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
686แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19น้ำท่วมพื้นห้องน้ำ ไม่ทราบสาเหตุ ห้อง 19-11817 ต.ค. 2565 14:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
687แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9โถฉี่แตกทั้งด้านหน้าและด้านหลัง17 ต.ค. 2565 13:58 น.รับเรื่อง
17 ต.ค. 65 16:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
688น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ห้องน้ำหญิง อาคารวิจัยและพัฒนา ชำรุด17 ต.ค. 2565 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว
689น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ โถปัสสาวะ ห้องน้ำชาย ฝั่ง รปภ. ชำรุด17 ต.ค. 2565 10:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด
690แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ท่อน้ำประปารั่วห้อง 19-118 มีน้ำไหลตลอด 17 ต.ค. 2565 08:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
691แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-214 ,2-210 ห้องน้ำชายอ่างล่างมือก๊อกน้ำหัก,หัวฉีดชำระหัก12 ต.ค. 2565 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
692นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แจ้งด่วน!! สต็อปวาล์วห้อง 420/1 ชำรุด 12 ต.ค. 2565 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว (เขียว) 1 ชุด
693น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝักบัวห้องอาบน้ำห้องที่ปรึกษาหอพักน้ำไม่ไหล10 ต.ค. 2565 12:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 14:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
694แม่บ้านอาคาร 77-203/2เปลี่ยนฝารองนั่งชักโครกเนื่องจากแตกลายงารวม5ชุด10 ต.ค. 2565 11:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 2 ชุด
695น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องน้ำศูนย์อาหารคุณสมบัติ ร้านถ่ายเอกสาร แจ้งว่า ห้องน้ำทางศูนย์อาหาร ชำรุด ใช้งานไม่ได้ เดือนกว่าแล้วค่ะ 10 ต.ค. 2565 11:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ชุดอุปกรณ์หม้นำ้ชักโครก 3 ชุด ยางรองก้นโถซักโครก 3 เส้น ฝารองนั่งซักโครก 1 ชุด ชุดท่อนำ้ทิ้งPVC 1 ชุด ที่กดนำ้โถปัสสาวะ 1 ตัว สามทาง PVC 2 นิ้ว บาง 1 ตัว ซีลีโคลนใส 1 หลอด
696แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำหญิงชั้น2ชักโครกอุดตัน06 ต.ค. 2565 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
697แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1โถปัสสาวะอุดตัน ชักโครกกดไม่ลง ห้องน้ำชาย ชั้น 305 ต.ค. 2565 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 66 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
698น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16อ่างล้างมือรั่วที่ห้องทันตกรรม05 ต.ค. 2565 11:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 14:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
699น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17ล้างถังเก็บน้ำภายในอาคาร 1704 ต.ค. 2565 15:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
700น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3ล้างถังเก็บน้ำประปาภายในอาคาร 304 ต.ค. 2565 15:23 น.รับเรื่อง
05 ต.ค. 65 08:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
701น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อนํ้าทิ้งใต้อ่างล้างหน้าซึมห้อง4-115/1.วันที่.4.ต.ค.6504 ต.ค. 2565 14:36 น.รับเรื่อง
05 ต.ค. 65 08:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
702แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3โถฉี่ห้องน้ำชายด้านหน้าแตก1โถด้านหลังแตก1โถรวมเป็น2โถ04 ต.ค. 2565 14:02 น.รับเรื่อง
05 ต.ค. 65 08:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
703แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3โถฉี่ห้องน้ำชายด้านหน้าแตก1โถด้านหลังแตก1โถรวมเป็น2โถ04 ต.ค. 2565 14:01 น.ยกเลิกรายการ
05 ต.ค. 65 08:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
704แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3โถฉี่ห้องน้ำชายด้านหน้าแตก1โถด้านหลังแตก1โถรวมเป็น2โถ04 ต.ค. 2565 13:58 น.ยกเลิกรายการ
05 ต.ค. 65 08:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
705น.ส.ภิญญารัตน์ กงประโคนห้อง 306 อาคาร 17ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าในห้องน้ำมีน้ำไหลเบามาก03 ต.ค. 2565 20:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
706น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ 1.ประตูห้องน้ำหญิง ฝั่งนิทรรศการ ปิดไม่ได้ 2.โถฉี่ห้องน้ำชาย อ.วัจและพัฒนาฯ มีน้ำรั่วซิ้มตลอดเวลา 3.ฝาชักโครกห้องน้ำคนพิการ ฝั่ง ห้องนิทรรศการ ชำรุด03 ต.ค. 2565 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝาซักโครก 1 ชุด
707น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-214เปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า(ซื้อก๊อกน้ำมาแล้ว)03 ต.ค. 2565 11:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น
708แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-105,2-106ฝาปิดชักโครกหัก,หม้อน้ำชักโครกไม่เก็บน้ำ03 ต.ค. 2565 08:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้งอ่างล้างหน้า 1 ชุด สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด สายนำ้ดี 1 ชุด ซิลิโคลน 1 หลอด
709แม่บ้านอาคาร 66-204/2ชักโครกชำรุด30 ก.ย. 2565 14:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
710น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์หน้าร้านกาแฟ ตรงข้ามหอพักหญิงนนทรีท่าหน้าร้านกาแฟ ตรงข้ามหอพักหญิงนนทรี ตะแกรงปิดชำรุด นิสิตขับรถตกท่อค่ะ 30 ก.ย. 2565 14:16 น.รับเรื่อง
04 ต.ค. 65 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
711แม่บ้านอาคาร 77-403/3หอ้งที่1เวลากดใช้งานชักโครกน้ำจะใหลไม่หยุดเป็นเวลานานมากๆจึงจะกลับมาเป็นปกติ30 ก.ย. 2565 14:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 14:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
712แม่บ้านอาคาร 77-104/1หอ้งที่4หัวฉีดชำระหักชำรุดใช้งานไม่ใด้30 ก.ย. 2565 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 14:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
713น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาวล์ฝักบัวปิดไม่อยู่ห้อง4-402/129 ก.ย. 2565 15:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
714น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาวล์ฝักบัวปิดไม่อยู่ห้อง4-402/129 ก.ย. 2565 15:11 น.ยกเลิกรายการ
29 ก.ย. 65 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
715น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาวล์ฝักบัวปิดไม่อยู่ห้อง4-402/129 ก.ย. 2565 15:09 น.ยกเลิกรายการ
29 ก.ย. 65 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
716แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ท่อระบายน้ำตันห้องน้ำหญิง28 ก.ย. 2565 13:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/สมโภช
717น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องน้ำชายลานอาหารอ่างล้างมือห้องน้ำชาย ลานอาหาร น้ำไหลไม่หยุดค่ะ 28 ก.ย. 2565 11:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
718น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา17-315เปลี่ยนก๊อกน้ำ ระเบียงห้องพัก (ก๊อกน้ำซื้อมาแล้ว)28 ก.ย. 2565 11:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 16:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
719แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20มีน้ำรั่วใต้อ่างล้างมือ ห้อง 20-10528 ก.ย. 2565 10:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด สะดืออ่าง Hang 1 ชุด
720แม่บ้านอาคาร 88/2ปลวกขึ้นห้องผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 28 ก.ย. 2565 09:37 น.รับเรื่อง
28 ก.ย. 65 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
721แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19หัวฉีดสายฉีดแตก ห้อง 19-128/128 ก.ย. 2565 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 14:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
722แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2หัวฉีดชำระชำรุด กับท่อน้ำรั่วซึม ห้อง 2-105 ห้องน้ำชาย28 ก.ย. 2565 09:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
723แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13ก๊อกน้ำอ่างล้างมือห้องน้ำนิสิตหญิงน้ำไม่ไหลค่ะ โถฉี่ห้องน้ำนิสิตชายเวลากดน้ำไม่มีน้ำไหลออกมาค่ะ ชั้น2ค่ะ28 ก.ย. 2565 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฟลัชวาล์วแบบกด 1 ชุด Hang
724แม่บ้านอาคาร 77-203/2น้ำรั่วใต้อ่างล้างมือ(ตัวที่3)27 ก.ย. 2565 15:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
725แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-214 ห้องน้ำชาย27 ก.ย. 2565 14:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้อ่างล้างมือหัก 1 อัน
726แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2อ่างล้างมือ ห้อง 2-307 ชำรุด หัวฉีดชำระชำรุด ห้อง 2-311 กับห้อง 2-306 27 ก.ย. 2565 11:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
727น.ส.นิภาพร เมษาอ่างล้างอุปกรณ์ห้อง 7-321 อาคาร 7อ่างล้างอุปกรณ์ใกล้กับถังขยะ ท่อน้ำทิ้งตัน เวลาล้างของน้ำไหลลงยากค่ะ27 ก.ย. 2565 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
728น.ส.นิภาพร เมษาอ่างล้างอุปกรณ์ห้อง 7-321 อาคาร 7อ่างล้างอุปกรณ์ใกล้กับถังขยะ ท่อน้ำทิ้งตัน เวลาล้างของน้ำไหลลงยากค่ะ27 ก.ย. 2565 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
729แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ถังพักน้ำห้องน้ำข้าง ร.ป .ภ ชำรุด 2 ห้อง26 ก.ย. 2565 15:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกฟลัชวาล์ว CF-51 1 ชุด ที่กดหม้อนำ้โถชักโครก 1 ชุด COTTO S-251
730แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ห้องน้ำชายโถฉี่ ชำรุด ห้อง 31-25-3-1-12 ห้องน้ำชายห้องใหญ่26 ก.ย. 2565 15:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด ลูกสุบฟลัชวาล์ว CF-51 3 ชุด
731แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ชักโครกห้องน้ำหญิงชำรุด (ถังพักน้ำชักโครก 4 ห้อง )26 ก.ย. 2565 15:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฝารองนั่งโถซักโครก 2 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
732แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ 2 ห้อง 307ห้อง306ห้องนำ้ชาย307อ่างล้างมือชำรุด 2อัน 306ห้องนำ้หญิงอ่างล้างมืออุดตัน24 ก.ย. 2565 11:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
733แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2ห้อง 311ห้องนำ้หญิงชั้น3หัวฉีดชำรุด 5สาย 2-31124 ก.ย. 2565 11:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
734แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15ข้อต่อท่อประปาหลุดข้างอาคารน้ำไหลไม่หยุด23 ก.ย. 2565 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ย. 65 14:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พืทักษ์
735น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ส้วมตันห้อง4-314/122 ก.ย. 2565 15:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
736แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22สายฉีดชำระชำรุดกับอ่างล้างมือ ห้อง 22-208-22-20721 ก.ย. 2565 13:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซิลีโคลน 1 หลอด สายฉีดชำระ 2 ชุด
737แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13 ชั้น1ค่ะชักโครกอุดตันค่ะ21 ก.ย. 2565 10:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
738นายrutchanon pongtongอาคารอำนวยการอุทยานเกษตร 50 พรรษาโถปัสสาวะห้องน้ำชายน้ำไหลตลอดเวลา 21 ก.ย. 2565 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฟลัซวาล์วแบบกด 2 ชุด
739แม่บ้านอาคาร 77-404/2กอ๊กน้ำอ่างลา้งมือนอ็ตหลุดมีลักษณะหมุน360องศา21 ก.ย. 2565 08:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
740น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่ม1) ปั๊มน้ำเครื่อง RO รั่ว 2) กล่องควบคุมปั๊มหอยโข่ง ไม่ทำงาน 20 ก.ย. 2565 15:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 13:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
741น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์อาคารโรงผลิตน้ำดื่มวาล์วน้ำเครื่องกรองน้ำ รั่ว 10 ตัว (ตามรูป) 20 ก.ย. 2565 15:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 13:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
742แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-105ก๊อกน้ำอ่างล้างมือหัก20 ก.ย. 2565 13:48 น.รับเรื่อง
18 ก.ย. 66 11:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
743นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แจ้งด่วนคะมีน้ำดันขื้นมาจากท่อน้ำเสียไหลเข้าห้อง10320 ก.ย. 2565 07:43 น.รับเรื่อง
20 ก.ย. 65 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
744น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์อาคาร 20 ฝั่งศว.สิ่งปฎิกูลจากห้องน้ำไหลลงพื้นที่ชั้น 1 ทำให้มีกลิ่นเหม็น และก่อให้เกิดเชื้อโรค พร้อมเสียทัศนียภาพ 19 ก.ย. 2565 16:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ท่อPVC 6 นิ้ว 8.5 1 เส้น
745นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 6รางประตูเหล็กชำรุด19 ก.ย. 2565 11:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 14:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
746นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ปลั้มน้ำขึ้นถังเก็บน้ำดาดฟ้าฝั่งหอชาย ไม่ทำงาน19 ก.ย. 2565 06:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกลอยไฟฟ้า ไพศาล/สมชาย
747น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา7-315ขอให้เปลี่ยนก๊อกนำที่ระเบียง (ก๊อกน้ำซื้อมาเองแล้ว) 18 ก.ย. 2565 22:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 16:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
748แม่บ้านอาคาร 9อ,9ชั้น1ที่กดซักโครกห้องน้ำหญิ่งหักหอ้งสมุด16 ก.ย. 2565 13:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่กดหม้อนำ้โถชักโครก 1 ชุด S-251
749นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หัวฉีดชำระชำรุดห้อง220/1-208/1ชักโครกกดน้ำไม่ลงห้อง208/116 ก.ย. 2565 12:00 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 65 08:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
750นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5กอ๊กอ่างล้างจานคอเตอร์และสายน้ำดีชำรุดห้อง22016 ก.ย. 2565 11:52 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 65 08:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
751น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่เสียบสายฉีดชำระแตกห้อง31916 ก.ย. 2565 10:29 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 65 08:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
752น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18เปลี่ยนที่กดชักโครกห้อง113ให้ด้วยค่ะอุปกรณ์มีแล้วค่ะ16 ก.ย. 2565 08:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
753น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18เปลี่ยนก๊อกน้ำและสายน้ำดีอ่างล้างหน้าให้ด้วยค่ะห้อง403(อุปกรณ์มีแล้วค่ะ)16 ก.ย. 2565 08:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
754นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้องน่้าชายหน้าห้องฟิตเน็ตน้ำหยดในสายน้ำดี15 ก.ย. 2565 15:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
755นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้องน่้าชายหน้าห้องฟิตเน็ตน้ำหยดในสายน้ำดี15 ก.ย. 2565 15:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
756น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าตรงซักผ้าชํารุดห้อง4-320/115 ก.ย. 2565 15:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 66 15:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้ 1/2 นิ้ว 1 ตัว
757น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-214น้ำรั่วใต้อ่างล้างหน้า15 ก.ย. 2565 15:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
758แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-214,2-210 ห้องน้ำชายก๊อกน้ำอ่างล้างมือหัก ห้อง2-214 หัวฉีดชำระหัก ห้อง 2-21015 ก.ย. 2565 14:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
759น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน17-314น้ำประปาในห้องครัวไม่ไหล14 ก.ย. 2565 13:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
760น.ส.ประภาพรรณ์ แสงดาว17-314น้ำประปาในห้องครัวไม่ไหล14 ก.ย. 2565 13:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
761น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดี3-242/1 อาคาร 3ท่อน้ำในห้องน้ำห้องพักแตก ตอนนี้ได้ปิดวาวหน้าห้องไว้14 ก.ย. 2565 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
762แม่บ้านอาคาร 66-202อ่างตัน13 ก.ย. 2565 10:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
763นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้ อง113วาวล์ประตูน้ำเปิดไม่ได้13 ก.ย. 2565 10:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
764แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ชักโครกห้องน้ำชายน้ำไหลไม่หยุด ด้านหลังห้องเทคัวนโด้13 ก.ย. 2565 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
765น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422ขอความอนุเคราะห์ถอดซิ้งน้ำพร้อมปิด เพื่อวางเครื่องมือ12 ก.ย. 2565 15:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
766นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่)ท่อน้ำบริเวณด้านข้างเล้าไก่ไข่แตกชำรุด มีน้ำไหลออกปริมาณมาก12 ก.ย. 2565 14:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ค. 66 10:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
767น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าชำรุดน้ำไหลซึมตลอดและมีเสียงดังห้อง40312 ก.ย. 2565 12:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
768แม่บ้านอาคาร 66-102อ่างล้างมือรั่ว12 ก.ย. 2565 11:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 16:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
769นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 20 ฝั่งคณะศว.ที่จอดรถจักรยานยนต์แตกชำรุด12 ก.ย. 2565 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รอการปรับปรุง
770แม่บ้านอาคาร 13ห้องน้ำชายชั้น 1 อาคาร 13ที่กดโถปัสสาวะเสียค่ะ เวลากดมีน้ำรั่วออกมา09 ก.ย. 2565 13:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดกดฟลัสวาวล์โถปัสสาวะ Hang 1 ชุด
771น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำกับสายน้ำดีอ่างล้างหน้าชำรุดน้ำไหลซึมตลอดห้อง41309 ก.ย. 2565 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
772นายrutchanon pongtongแปลงองุ่น หลังอาคารชุด อ่างหนองคายน้ำประปาไม่ไหล 09 ก.ย. 2565 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
773นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้องน้ำชายฝั่งออฟฟิตมีน้ำหยดใต้ถังชักโคก08 ก.ย. 2565 14:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
774แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ท่อประปามีน้ำรั่วข้างอาคาร ฝั่ง อาคาร 1908 ก.ย. 2565 11:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ต่อตรง 3/4 นิ้ว 2 ตัว งอ 90 3/4 นิ้ว 1 ตัว
775น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-113น้ำหยดตรงสายน้ำดีใต้ชักโคก08 ก.ย. 2565 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
776น.ส.จิราวรรณ์ เมืองนาค7-323ก้อกน้ำพัง 07 ก.ย. 2565 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจานเคาน์เตอร์ 1 ตัว
777น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกอ่างล้างหน้าน้ำไม่ไหลห้อง31707 ก.ย. 2565 11:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
778แม่บ้านอาคาร 77-204/2หอ้งที่5มีน้ำซึมออกมาจากพื้นบริเวณฐานชักโครก07 ก.ย. 2565 11:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
779แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ทีแทปรั่วห้องน้ำหญิง ชั้น 1 ฝั่ง ศ.ว07 ก.ย. 2565 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 15:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
780แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22หัวฉีดชำระหัก ห้องน้ำชาย ห้อง 22-208 07 ก.ย. 2565 09:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 16:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
781นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 105 =117น้ำหยดในสายน้ำดีใต้ชักโคก07 ก.ย. 2565 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
782น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-130วาล์ว เปิด-ปิด น้ำชำรุด 06 ก.ย. 2565 16:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
783น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดชําระชํารุด1หัวห้อง4-414/106 ก.ย. 2565 15:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
784น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาวล์ฝักบัวปิดไม่อยู่ห้อง4-121/106 ก.ย. 2565 13:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
785แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22สายฉีดชำระชำรุดมีน้ำหยดตลอดเวลาห้องน้ำชาย 22-308 ชั้น 306 ก.ย. 2565 10:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
786แม่บ้านอาคาร 88/2ท่อน้ำประปาหน้าตึก 8/2แตกน้ำมันไหลไม่หยุดค่ะ 06 ก.ย. 2565 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ งอ90 PVC 3/4 นิ้ว 4 ตัว
787น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่กดชักโครกชำรุดห้อง10205 ก.ย. 2565 15:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
788แม่บ้านอาคาร 9อ,9ชั้น1ชักโครกหอ้งน้ำชายด้านหน้าถานหลุดจากพื้น05 ก.ย. 2565 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
789แม่บ้านอาคาร 77-304/1ห้องที่4น้ำรั่วจากแกนสแตน 05 ก.ย. 2565 09:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
790นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง246 ด.ร กนิษฐาขออนุญาติรบกวนด่วนค่ะนค่ะน้ำท่วมกลางห้องโถง05 ก.ย. 2565 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
791แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20น้ำไม่ขึ้นถังชักโครก ห้อง 20-30705 ก.ย. 2565 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
792นายจำนงค์ วงค์คำพระทางเข้าด้านหน้าอาคาร 6ประตูบานสวิงล๊อคไม่ได้ 1 ช่อง05 ก.ย. 2565 08:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กุญแจบานสวิง 2 ทาง 1 ชุด
793แจ้งผ่านระบบ QR-CODEอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)/ชั้น 1/ห้อง TOILET-1/4 ห้องน้ำชาย ภายในห้องสมุดฐานชักโครกแตกนั่งแล้วกระดก 05 ก.ย. 2565 00:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
794น.ส.มัลธิกา สวาทวงค์ห้องน้ำหญิงชั้น 2 อาคาร 21น้ำรั่วซึม ท่วมเต็มห้องน้ำ 02 ก.ย. 2565 08:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
795น.ส.น.ส. อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18สายฉีดชำระเสีย(ห้อง120)01 ก.ย. 2565 18:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
796แม่บ้านฝ่าย อาคารฯแยกหอพักชายท่อประปาแตก01 ก.ย. 2565 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
797น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านคุณศรีพรรณ หน้าหอนนทรีประปาร้านค้ารั่ว น่าจะเกิดจากการตัดหญ้าแล้วไปโดนท่อค่ะ ร้านค้าใช้น้ำใช้ไฟไม่ได้ในตอนนี้ 31 ส.ค. 2565 15:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
798น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ศูนย์อาหารทางร้านสมบัติก็อปปี้ห้องน้ำหญิงมีปัญหา ใช้งานไม่ได้ รบกวนเข้าเไปซ่อมให้หน่อยนะคะ ร้านค้าและนิสิตร้องเรียนมาค่ะ31 ส.ค. 2565 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
799น.ส.รจนา ทาระขจัดอาคาร 17 สวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.ชักโครกเด็กชำรุด 1 ตัว 31 ส.ค. 2565 14:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
800น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ห้องน้ำหญิงชั้นล่างใช้ไม่ได้เลยสักห้องค่ะแจ้งซ่อมแล้วเมื่อเดือนที่แล้วแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข31 ส.ค. 2565 13:40 น.รับเรื่อง
01 ก.ย. 65 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
801แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 16สายฉีดชำระชำรุด โถปัสสาวะอุดตัน31 ส.ค. 2565 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 15:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
802น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้า ห้อง120 หัวฉีดสายชำระชำรุด มีน้ำไหลซึมตลอด30 ส.ค. 2565 20:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
803แม่บ้านอาคาร 77-323(ห้องแล็ป)กอ๊กน้ำชำรุดปิดไม่ใด้ 30 ส.ค. 2565 16:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
804น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝาปิดซักโครกชํารุดห้อง4-115/130 ส.ค. 2565 13:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
805น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่กดน้ำสายฉีดชำระหักห้อง31730 ส.ค. 2565 10:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 66 12:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
806น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกอ่างล้างหน้าน้ำไม่ไหลห้อง31730 ส.ค. 2565 10:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
807น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกอ่างล้างหน้าน้ำไม่ไหลห้อง31730 ส.ค. 2565 10:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 66 12:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
808แม่บ้านอาคาร 1หน้าห้องเตรียมอาหารชั้น2อ.1อ่างล้างจาน/ล้างมือน้ำรั่ว30 ส.ค. 2565 10:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
809แม่บ้านอาคาร 1อ.1ห้องน้ำหญิงชั้น2หัวฉีดสายชำระแตกน้ำรั่งซึม30 ส.ค. 2565 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 16:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
810แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20โถชักโครกแตกยังไม่มาเปลี่ยนห้องน้ำชาย30 ส.ค. 2565 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 11:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซักโครก 2ช ิ้น 1ชุด
811แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20อ่างล้างมืออุดตัน ชั้น 2 ฝั่ง ส.ศ30 ส.ค. 2565 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
812น.ส.กรรณิการ์ มณฑาอาคาร3 ห้อง 311สะดืออ่างในห้องน้ำ น้ำซึมบนกระเบื้องในห้องน้ำ น้ำไหลค่อยม๊ากกก ทำให้เครื่องทำน้ำอุ่นพี่จะพังแล้วค๊าบบบ30 ส.ค. 2565 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
813น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หัวฉีดชำระแตกน้ำไหลซึมตลอดห้อง12030 ส.ค. 2565 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
814นายrutchanon pongtongแปลงองุ่น อ่างหนองคายน้ำประปาไม่ไหล30 ส.ค. 2565 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
815แม่บ้านอาคาร 13 ห้องน้ำ ชาย ชั้น 2 อ.13 ที่กดชักโครกหักชำรุดค่ะ29 ส.ค. 2565 09:58 น.รับเรื่อง
29 ส.ค. 65 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
816แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำหญิง ชั้น 1 ฝ้าเพดานชำรุด ฝั่ง ศ.ว29 ส.ค. 2565 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 65 15:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
817นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5มีน้ำดันขึ้นมาในห้องครัวห้อง10329 ส.ค. 2565 07:31 น.รับเรื่อง
29 ส.ค. 65 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
818น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้า ห้อง102ที่กดชักโครกชำรุด28 ส.ค. 2565 08:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
819แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22สายฉีดชำรุด25 ส.ค. 2565 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 16:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
820แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21มีน้ำซึมออกจากขอบพื้นห้องน้ำ ห้อง 2-206 ชั้น 225 ส.ค. 2565 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
821น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง30224 ส.ค. 2565 15:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 65 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
822แม่บ้านฝ่าย อาคารฯลานอาหารหน้าหอชายโถฉี่อุตตัน 1 อัน ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิงอุตตัน 1 ห้อง 24 ส.ค. 2565 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด ยางรองก้นโถซักโครก 3 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น ชุดอุปกรณ์หม้อนำ้โถชักโครก 3 ชุด
823แม่บ้านอาคาร 77-202/3มีน้ำซึมออกจากฐานชักโครกเวลากดใช้งาน23 ส.ค. 2565 16:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
824น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.18-305อ่างล้างหน้าตัน23 ส.ค. 2565 14:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 65 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษื/คิมหันต์
825น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง30523 ส.ค. 2565 10:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 65 10:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
826น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝาปิดท่อนํ้าทิ้งใต้อ่างล้างจานห้อง4-10723 ส.ค. 2565 08:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
827แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชาายชั้น4อ.1ก๊อกน้ำอ่างล้างมือแตกหัก22 ส.ค. 2565 14:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
828น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาวล์ฝักบัวเปิดปิดไม่ได้ห้อง4-402/122 ส.ค. 2565 14:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
829แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ก๊อกน้ำอ่างล้างมือชำรุดห้องน้ำชายด้านหลัง22 ส.ค. 2565 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
830น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะอุดตันห้อง4-314/122 ส.ค. 2565 14:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซิลิโคลนใส 1 หลอด ชุดท่อนำ้ทิ้งโถปัสสาวะ 2 ชุด เทปพันเกลียว 1 ม้วน
831น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะอุดตันห้อง4-302/122 ส.ค. 2565 14:05 น.รับเรื่อง
22 ส.ค. 65 16:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
832แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ท่อระบายน้ำอุดตัน ชั้น 1 22 ส.ค. 2565 09:49 น.รับเรื่อง
22 ส.ค. 65 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
833นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สต๊อปวาล์วผักบัวปิดน้ำไม่อยู่หอ้ง208/1-2อัน 22 ส.ค. 2565 07:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
834นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5วาล์วน้ำอ่างล้างจานชำรุดห้อง303-1อัน22 ส.ค. 2565 07:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 16:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
835น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาวล์ฝักบัวปิดไม่อยู่ห้อง4-402/119 ส.ค. 2565 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
836น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝาปิดซักโครกหักห้อง4-108/119 ส.ค. 2565 11:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
837นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง244/1ชักโครกแตก 19 ส.ค. 2565 11:09 น.รับเรื่อง
19 ส.ค. 65 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
838แจ้งผ่านระบบ QR-CODEอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)/ชั้น 1/ห้อง TOILET-1/1 ห้องน้ำชาย ด้านหลังฝั่งติดลิฟทดสอบ 19 ส.ค. 2565 00:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 16:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
839แม่บ้านอาคาร 88/2ห้องน้ำอาจารย์หญิงสายก๊อกน้ำชำรุดน้ำไหลไม่หยุด18 ส.ค. 2565 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 16:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
840นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง244/1เปลี่ยนฝาชักโคกและฝักบัว18 ส.ค. 2565 11:02 น.รับเรื่อง
18 ส.ค. 65 15:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
841แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10โถฉี่มีน้ำหยดตรงข้อต่อห้องน้ำชาย18 ส.ค. 2565 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
842แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-115หัวฉีดชำระหัก 18 ส.ค. 2565 09:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
843แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้องน้ำ 2-214,2-215,2-209,2-210มีน้ำหยดลงมาจากท่อน้ำทิ้งห้องนำชั้น3 ตาง ฝ่าเพดานห้องน้ำชั้น2 ทุกห้อง18 ส.ค. 2565 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
844แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21อ่างชักล้างห้องน้ำชายตันห้อง 21-11117 ส.ค. 2565 13:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 10:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
845น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง31117 ส.ค. 2565 13:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 65 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
846น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้กดน้ำชั้น3น้ำไม่ไหล16 ส.ค. 2565 14:55 น.รับเรื่อง
17 ส.ค. 65 12:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
847น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง10416 ส.ค. 2565 14:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 65 10:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
848แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชั้น2อ่างล้างมือรั่วและน้ำไหลน้อยห้องน้ำชายด้านหลัง ขอเกาะสายชำระหักห้องน้ำหญิงฝั่งห้องระพีหัก16 ส.ค. 2565 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
849แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หัวฉีดชำรุด ห้องน้ำหญิง ฝั่ง ศ.ว ชั้น 1 ห้อง 20-11016 ส.ค. 2565 10:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 15:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
850น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422ขอความอนุเคราะห์ปิดซิ้งน้ำเพื่อวางเครื่องมือ16 ส.ค. 2565 10:28 น.รับเรื่อง
16 ส.ค. 65 12:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
851น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สายฉีดชำระแตกห้อง10416 ส.ค. 2565 08:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 65 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
852น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ท่อใต้อ่างล้างจานมีน้ำรั่วซึมห้อง31915 ส.ค. 2565 08:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
853นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 129ที่เสียบสายชำระหัก15 ส.ค. 2565 07:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 65 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ที่เสียบสายชำระ 1 ตัว คิมหันต์
854แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-214 ห้องน้ำชายก๊อกน้ำหัก 12 ส.ค. 2565 10:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
855นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แจ้งด่วน !! สต็อปวาวห้องอาบน้ำชำรุด2ห้อง โซน 208/111 ส.ค. 2565 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
856นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ท่อน้ำรั่วอ่างล้างจาน ห้อง 220และ22211 ส.ค. 2565 09:36 น.รับเรื่อง
15 ส.ค. 65 08:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
857นายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล3-240ปิดไม่สนิท มีน้ำหยดตลอดเวลา 11 ส.ค. 2565 07:46 น.รับเรื่อง
15 ส.ค. 65 08:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
858แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น4อ.1ก๊อกน้ำอ่างล้างมือแตกหัก09 ส.ค. 2565 13:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
859นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง317วาลว์สายชำระหัก ก๊อกน้ำ อ่างล้างจานหัก09 ส.ค. 2565 11:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 66 12:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
860นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง325ใต้อ่างล้างจานมีน้ำซึมออกมาเพดานผุ09 ส.ค. 2565 11:45 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
861นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง332/1หัวฉีดน้ำไหลน้อย09 ส.ค. 2565 11:34 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
862นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง336/1เปลี่ยนฝาชักโคก09 ส.ค. 2565 11:23 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
863นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง342สายฝักบัวมีน้ำซึมออกมา09 ส.ค. 2565 10:05 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
864นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง233เปลี่ยนฝาชักโคก09 ส.ค. 2565 10:00 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
865นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง214ฝาชักโคกชำรุด09 ส.ค. 2565 09:52 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
866แม่บ้านอาคาร 77-303/3ห้องที่6หัวฉีดชำระชำรุด 09 ส.ค. 2565 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
867แม่บ้านอาคาร 77-303/1หอ้งที่4หัวฉีดชำระชำรุด 09 ส.ค. 2565 09:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 66 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
868นายทศพล จตุระบุล17-308ตรวจเช็คระบบท่อน้ำ เนื่องจากน้ำไหลไม่แรง เปลี่ยนก๊อกน้ำแล้วก็ยังไหลไม่แรงเหมือนเดิม08 ส.ค. 2565 18:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 16:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
869น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ห้องน้ำหญิงชั้นล่างใช้ไม่ได้ทุกห้องจำนวน3ห้อง08 ส.ค. 2565 13:57 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
870น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อระบายนํ้าในห้องครัวตันห้อง4-105.106.107.108ตันทั้ง4ห้องวันที่.7.ส.ค.256507 ส.ค. 2565 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
871นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร 3 ห้อง 3-209วาล์วน้ำในห้องน้ำหักชำรุด07 ส.ค. 2565 07:04 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
872นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้อง 233เปลี่ยนหัวฉีดใหม่06 ส.ค. 2565 09:37 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
873นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 320ก๊อกน้ำปิดยาก06 ส.ค. 2565 09:29 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
874น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มชั้น3น้ำไม่ไหล05 ส.ค. 2565 13:43 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
875อาจารย์เปมิกา หิรัญกิตติวงศ์อาคาร 3 ห้อง 339มีน้ำหยดจากก๊อกน้ำที่อ่างล้างจานในห้องครัวตลอดเวลา และมีก๊อกน้ำอันใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะ 04 ส.ค. 2565 21:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
876นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 228อ่างล้างจานก๊อกน้ำปิดยากน้ำไหลไม่หยุด04 ส.ค. 2565 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกอ่างล้างจาน 1 ตัว คิมหันต์
877อาจารย์กุลธิดา ยะสะกะห้อง 17-409 ชุดพักอาศัยบุคลากร 2ท่อน้ำใต้ซิ้งในห้องน้ำรั่ว04 ส.ค. 2565 07:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว
878แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-105ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างมือมีน้ำรั่วซึม 03 ส.ค. 2565 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สิลิโคลน 1 หลอด
879น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ที่เฉียบหัวฉีดชําระชํารุดห้อง4-115/102 ส.ค. 2565 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
880แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-114ท่อน้ำเสียอ่างล้างมือมีน้ำหยด ก๊อกน้ำเกลียวหลูดเปิดไม่ได้02 ส.ค. 2565 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น
881อาจารย์เปมิกา หิรัญกิตติวงศ์อาคาร 3 ห้อง 339 ก๊อกน้ำที่อ่างล้างจานน้ำหยดตลอดเวลา 02 ส.ค. 2565 13:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
882แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2อ่างล้างมือชำรุด ห้อง 2-307 ชั้น 202 ส.ค. 2565 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกนำ้อ่างล้างหน้า 1 ตัว
883นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง233หัวฉีดชำระัน้ำไหลซึม ฝักบัวน้ำไหลน้อยมาก01 ส.ค. 2565 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฝักบัว 1 ชุด สายฉีดชำระ 1 ชุด คิมหันต์
884นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 หอ้ง220อ่างล้างหน้าตัน ท่อสะดืออ่างชำรุดล้างจาน)01 ส.ค. 2565 11:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สะดืออ่างล้างจาน 1 ชุด ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สิลิโคลน 1 หลอด คิมหันต์
885นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้อง214ชักโครกหรุด01 ส.ค. 2565 11:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 65 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
886นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 128ก๊อกน้ำอ่างล้างจานปิดเปิดยากน้ำไหลน้อย01 ส.ค. 2565 11:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
887แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2หัวฉีดชำรุด 3 อัน ชั้น 201 ส.ค. 2565 09:11 น.รับเรื่อง
18 ก.ย. 66 11:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
888อาจารย์ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ17-404ก็อกนำ้ในห้องครัวมีนำ้หยดตลอดไม่สามารถปิดสนิทได้ และก็อกนำ้เอียง 01 ส.ค. 2565 06:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
889น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อระบายนํ้าใต้อ่างล้างจานรั่วห้อง4-10830 ก.ค. 2565 13:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
890แม่บ้านอาคาร 77-302/1หัวฉีดน้ำหยด27 ก.ค. 2565 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
891แม่บ้านอาคาร 77-104/1หอ้งที่4หัวฉีดน้ำหยด27 ก.ค. 2565 09:23 น.รับเรื่อง
27 ก.ค. 65 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
892น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาวล์ฝักบัวเครื่องทํานํ้าอุ่นหักห้อง4-320/127 ก.ค. 2565 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 65 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
893น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ที่เฉียบหัวฉีดชําระรูดห้อง4-108/1.....หัวฉีดชําระแตกห้อง4-220/126 ก.ค. 2565 15:29 น.รับเรื่อง
27 ก.ค. 65 10:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
894น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หัวฉีดชำระหักห้อง30226 ก.ค. 2565 14:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 65 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
895แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-105ห้องน้ำชายหม้อน้ำไม่เก็บน้ำ26 ก.ค. 2565 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
896น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ปั้มสูบน้ำเข้าห้องน้ำ ฝั่ง รปภ. สูบน้ำไม่ขึ้น 26 ก.ค. 2565 09:30 น.รับเรื่อง
27 ก.ค. 65 10:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
897นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สตอ๊ปวาว์วหอ้งอาบน้ำชำรุดปิดไม่ได้ห้อง208/1-302/126 ก.ค. 2565 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
898แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21อ่างล้างมือตัน ห้อง 21-111 ชั้น 1 ห้องน้ำชาย25 ก.ค. 2565 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
899แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยน้ำไม่ไหล ฝั่ง ร.ป.ภ25 ก.ค. 2565 10:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 65 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
900นายชุตินนท์ พุทธิวาณิชย์อาคาร 17 ห้อง 317 มก. ฉกส.ชักโครกกดแล้วน้ำไม่ระบายหรือระบายช้ามากครับ24 ก.ค. 2565 21:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
901น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อระบายนํ้าในห้องอาบนํ้าและตรงบริเวณซักผ้าตันทุกห้อง.ห้อง4-115/123 ก.ค. 2565 19:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
902แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ก๊อกน้ำชำรุด ด้านหน้าและด้านหลัง ชั้น 122 ก.ค. 2565 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้อ่างล้างหน้า 1 ตัว
903แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20อ่างล้างมืออุตตันห้องน้ำหญิง ชั้น 1 ห้อง 20-105 ฝั่ง ส.ศ22 ก.ค. 2565 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 65 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
904แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3โถฉี่ ห้องน้ำชาย ด้านหลัง น้ำไม่ค่อยไหล ก๊อกอ่างล้างมือชำรุด21 ก.ค. 2565 13:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 65 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
905น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16มีน้ำรั่วจากสาบฝักบัวที่ห้องน้ำชายชั้นที่221 ก.ค. 2565 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
906น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-205ก๊อกน้ำในห้องครัวไหลช้า 20 ก.ค. 2565 15:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 65 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
907นายrutchanon pongtongอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติปั๊มน้ำห้องน้ำฝั่งร้านเกษตรอินทรีย์ไม่ทำงาน19 ก.ค. 2565 14:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 65 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
908แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ชักโครกมีน้ำซึมตลอดและมีน้ำดันขึ้นมา ห้อง 20-306 ห้องน้ำหญิง19 ก.ค. 2565 11:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
909น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อระบายนํ้าในห้องนํ้าตันห้อง4-408/119 ก.ค. 2565 11:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
910น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่เสียบสายฉีดชำระหักห้อง10219 ก.ค. 2565 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
911น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกอ่าวล้างหน้าชำรุดห้อง10219 ก.ค. 2565 10:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
912น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง30819 ก.ค. 2565 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
913น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-205ส้วมอุดตันและส่งกลิ่นเหม็น18 ก.ค. 2565 16:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักา์/คิมหันต์
914แม่บ้านอาคาร 9อ,9ชั้น1ห้องน้ำเจ้าหน้าทีก๊อกชำหลุดมีน้ำหยดด้วยล้าหลัง และด้านในห้องสมุดอ้างมือมีน้ำไหลไม่หยุด18 ก.ค. 2565 13:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว
915น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มก็อกน้ำที่โรงผลิตน้ำเปิดไม่ได้ ข้องอแตกค่ะ 18 ก.ค. 2565 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
916แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำอุตตัน ห้อง 20-306 ห้องน้ำหญิง11 ก.ค. 2565 13:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
917แม่บ้านอาคาร 88/2ห้องน้ำอาจารย์หญิงอ่่่่่างล้างมือน้ำไหลไม่หยุด 11 ก.ค. 2565 13:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
918แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1หัวฉีดชำรุด ห้องน้ำหญิงชั้น 311 ก.ค. 2565 09:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
919นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจานชำรุดห้อง222-22011 ก.ค. 2565 07:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
920น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีห้องจ่ายกลาง อ.16ล้างถังเก็บน้ำ จากเครื่องกรองน้ำ07 ก.ค. 2565 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 65 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
921น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อระบายนํ้าในห้องนํ้าตันห้อง4-102/107 ก.ค. 2565 11:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
922น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะรั่วห้อง115/106 ก.ค. 2565 14:01 น.รับเรื่อง
19 ก.ค. 65 12:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
923แม่บ้านอาคาร 77-302/1ชักโครกกดน้ำไม่ใหลทั้ง2โถ 05 ก.ค. 2565 15:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:50 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
924แม่บ้านอาคาร 77-203/2ห้องที่4เวลากดใช้งานจะมีน้ำรั่วจากแกนสแตนเลส05 ก.ค. 2565 13:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:49 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
925น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อระบายนํ้าทางเดินห้องนํ้าอุดตันห้อง4-115/105 ก.ค. 2565 13:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:51 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
926น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สายฉีดชําระหัก2อันห้อง4-414/105 ก.ค. 2565 13:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:27 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
927น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์ อาคาร4ท่อนํัาทิ้งและก้นโถปัสวะรั่ว3ชุดห้อง4-314/105 ก.ค. 2565 13:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:24 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
928นายวัชระ เทพารส17-405อ่างล้างหน้าในห้องน้ำ น้ำไหลไม่ลง ใต้อ่างล้างหน้าท่อน้ำหลุดออกจากกัน 05 ก.ค. 2565 11:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:48 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด
929นายวัชระ เทพารส17-405ก๊อกน้ำตรงอ่างล้างจานชำรุด05 ก.ค. 2565 11:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:49 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน เคาน์เตอร์ 1 ชุด
930แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำอุตตัน ชั้น 3 ห้อง 20-306 ฝั่ง สาธา05 ก.ค. 2565 10:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:50 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
931นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ฝาปิดกันท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจานชำรุดห้อง 323 05 ก.ค. 2565 08:36 น.รับเรื่อง
05 ก.ค. 65 10:33 น.
นายอรรถ เรือนก้อน,
932นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5วงกลบประตูห้องน้ำหลุดชำรุด ห้อง 102/1 05 ก.ค. 2565 08:35 น.รับเรื่อง
05 ก.ค. 65 10:35 น.
นายอรรถ เรือนก้อน,
933นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจานชำรุดห้อง 306 05 ก.ค. 2565 08:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:47 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
934แม่บ้านอาคาร 77-302/3น้ำรั่วจากแกนสแตนเลส 04 ก.ค. 2565 14:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:48 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
935นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 14 ข้างห้องทูบีท่อต่อนํ้าเข้าถังตู้เย็นหลุด04 ก.ค. 2565 11:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 08:58 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
936นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5อ่างล้างจานตันและท่อก้นอ่างรั่วห้อง32304 ก.ค. 2565 09:12 น.รับเรื่อง
05 ก.ค. 65 10:37 น.
นายอรรถ เรือนก้อน,
937นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ลูกลอยป้ำน้ำหุลดฝั่งอ.304 ก.ค. 2565 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:48 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เปลี่ยนลูกลอย
938น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง414น้ำในอ่างล้างหน้าไหลช้า03 ก.ค. 2565 19:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:52 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
939น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้าห้อว317อ่างล้างหน้าตัน02 ก.ค. 2565 17:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:52 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
940แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ที่กดชักโครกหักห้องน้ำหญิงด้านหน้า30 มิ.ย. 2565 11:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
941แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หัวฉีดชำรุด 2 หัว ห้องน้ำหญิง ห้อง 20-205 ชั้น 2 ฝั่ง ส.ศ30 มิ.ย. 2565 10:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
942แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ก๊อกน้ำชำรุด ชั้น 1 ฝั่ง ศ.ว (น้ำไหลไม่หยุด )29 มิ.ย. 2565 14:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 มิ.ย. 65 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
943น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-304ก๊อกน้ำห้องครัวชำรุด เปิด-ปิดไม่สนิด น้ำยังไหลไม่หยุด29 มิ.ย. 2565 14:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน (ผนัง) 1 ชุด
944น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-205หลอดไฟชำรุด 1 หลอดตะเกียบ29 มิ.ย. 2565 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 65 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
945แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 6ท่อประปาแตก ฝั่ง 8/229 มิ.ย. 2565 13:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 มิ.ย. 65 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
946แม่บ้านอาคาร 77-301/2น้ำรั่วจากเเกนสแตนเลสหลังชักโครก29 มิ.ย. 2565 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
947นายศิวชาติ นาถาดทองบ้านพักฝ่ายอาคารหลังที่ 1 ท่อระบายน้ำห้องน้ำอุดตัน29 มิ.ย. 2565 07:36 น.รับเรื่อง
29 มิ.ย. 65 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
948น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าห้อง308 อ่างล้างหน้าตัน28 มิ.ย. 2565 18:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
949น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4อ่างล้างจานอุดตันห้อง4-21028 มิ.ย. 2565 16:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
950น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดชําระชํารุดห้อง4-102/128 มิ.ย. 2565 16:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
951น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-310ชัดโครกชำรุด28 มิ.ย. 2565 16:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่กดซักโครก 1 ชุด กดหน้า
952น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกอ่างล้างหน้าชำรุดน้ำไหลซึมตลอดห้อง301และห้อง30328 มิ.ย. 2565 12:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
953แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำคนพิการ ชั้น 3 ฝั่ง ศ.ว ชักโครกกดไม่ลง ห้อง 20-309-20-311 28 มิ.ย. 2565 11:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 15:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
954แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ก๊อกน้ำไหลไม่หยุด (ชำรุด ) ตรงระเบียงชั้น 1 ฝั่ง ศ.ว28 มิ.ย. 2565 11:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
955น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่เสียบสายฉีดชำระหักห้อง11628 มิ.ย. 2565 09:46 น.รับเรื่อง
01 ก.ค. 65 15:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
956แม่บ้านอาคาร 2ห้อง2-306,2-307อ่างล้างมืออุดตัน,ก๊อกน้ำชำรุด28 มิ.ย. 2565 09:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
957นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจานชำรุดห้อง306-22227 มิ.ย. 2565 12:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
958นายจำนงค์ วงค์คำพระห้องนํ้ารวมใหญ่อาคาร 14ซักโครกนํ้าไหลไม่หยุด27 มิ.ย. 2565 11:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
959น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-204เปลี่ยนฝารองชักโครก27 มิ.ย. 2565 10:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด
960แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ อาคาร 22ส้วมตัน อ่างล้างมือรั่ว ห้อง 22-20827 มิ.ย. 2565 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
961แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20มีน้ำรั่วซึมออกมาจากฐานชักโครก ห้อง 20-105 ห้องน้ำหญิง27 มิ.ย. 2565 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
962น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้าตู้กดน้ำชั้น2 ก๊อกน้ำร้อนเสีย (น้ำไม่ร้อน)25 มิ.ย. 2565 19:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
963น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าห้อง116ที่พักสายชำระชำรุด25 มิ.ย. 2565 19:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 15:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
964น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกใหลไม่หยุดห้อง4-115/124 มิ.ย. 2565 15:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกสูบฟลัสวาวล์กะรัต 1 ชุด
965น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกใหลไม่หยุดห้อง4-115/124 มิ.ย. 2565 15:08 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 65 08:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
966น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกรั่วห้อง4-302/1โถปัสวะตันห้อง4-324/1.24 มิ.ย. 2565 15:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
967น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกนํ้าไม่ใหลห้อง4-414/1.หัวฉีดชําระรุดห้อง4-414/124 มิ.ย. 2565 14:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
968น.ส.ระพีพรรณ มาเห็ม22-304 ท่อน้ำทิ้ง ที่ต่อจากอ่างล้างจาน อุดตัน ทำให้น้ำไหลไปตามระเบียง24 มิ.ย. 2565 14:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
969นายจีระศักดิ์ ฆ้องเดชฟาร์มพืช ห้องเมล็ดพันธุ์สายต่อก๊อกน้ำเข้าเครื่องทำน้ำกลั่นหัก รบกวนทีมช่างเข้าซ่อมแซม24 มิ.ย. 2565 11:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
970แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20มีน้ำหยดลงมาจากชั้น 3 ลงมาตรงที่นั่งชักโครกห้องน้ำหญิง ห้อง 20-20624 มิ.ย. 2565 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มิ.ย. 66 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
971แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำชายชั้น 2 มีน้ำรั่วซึม ตรงพื้นห้องน้ำ ห้อง 20-20624 มิ.ย. 2565 10:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
972แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20มีน้ำซึมใต้ฐานชักโครก ห้อง 20-307 ชั้น 3 ฝั่งสาธา24 มิ.ย. 2565 10:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
973นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สต็อปวาล์วอ่างล้างจานชำรุด ห้อง 10724 มิ.ย. 2565 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
974แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ชักโครกยังไม่ได้ติดตั้ง ห้อง 19-11023 มิ.ย. 2565 13:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
975น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าตูู้กดน้ำชั้น2 ก๊อกน้ำร้อนชำรุด22 มิ.ย. 2565 22:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
976น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ตลาดนัด โรงอาหารอาคาร 10ท่อประปาชำรุด น้ำไหลไม่หยุดค่ะ ตอนนี้ให้แม่บ้านปิดวาวน้ำไว้ก่อน 22 มิ.ย. 2565 16:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ต่อตรง 3/4 นิ้ว 1 ตัว สามทางลด 3/4 นิ้ว x 1/2 นิ้ว 1 ตัว
977แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19สายฉีดชำระรั่วซึม ห้อง 19-10822 มิ.ย. 2565 15:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
978แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ชักโครกกดไม่ลง ห้อง 20-311 (ห้องน้ำคนพิการ )22 มิ.ย. 2565 15:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
979แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ถังเก็บน้ำชักโครกน้ำไม่ไหลห้องน้ำหญิง ห้อง 20-205 ฝั่ง ส.ศ22 มิ.ย. 2565 13:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
980น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำร้อนตู้น้ำดื่มชั้น4หัก22 มิ.ย. 2565 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
981แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคารชุดพักอาศัย 3ท่อประปาแตกข้างอาคาร 21 มิ.ย. 2565 13:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ต่อตรง 3/4 นิ้ว 2 ตัว
982แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น1ห้อง2-114ท่ออ่างล้างมือห้องน้ำชายมีน้ำรั่วซึม 21 มิ.ย. 2565 13:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
983น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปล์ฝักบัวปิดไม่อยู่ห้อง4-314/121 มิ.ย. 2565 11:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
984น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สะดืออ่างล้างหน้าหักห้อง4-115/121 มิ.ย. 2565 11:49 น.รับเรื่อง
21 มิ.ย. 65 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
985น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สะดืออ่างล้างหน้าหักห้อง4-115/121 มิ.ย. 2565 11:48 น.รับเรื่อง
21 มิ.ย. 65 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
986น.ส.เจนจิรา ทองแกมโรงเรือน Evapฝั่งด้านหลังฟาร์มพืชฝั่งอุตุน้ำไหลเข้ารังผึ้งไม่เต็มแผงรังผึ้งทำให้โรงเรือนร้อนมาก21 มิ.ย. 2565 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
987น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18น้ำห้อง417ไหลค่อย21 มิ.ย. 2565 08:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
988นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5วาวล์น้ำอ่างล้างจานชำรุดห้อง31621 มิ.ย. 2565 07:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
989แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายและหญิงชั้น2 ก๊อกน้ำหัวฉีด่ซึม/ ก๊อกน้ำหัวฉีดซึม/ชักโครกอุดตัน/หม่อเน้ำเชือกขาด 20 มิ.ย. 2565 16:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
990แม่บ้านอาคาร 77-301/2กอ๊กน้ำอ่างล้างมือน้ำไม่ใหล20 มิ.ย. 2565 16:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว
991น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อใต้อ่างล้างจานชํารูดห้อง4-12220 มิ.ย. 2565 13:30 น.รับเรื่อง
20 มิ.ย. 65 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
992น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดชําระหักห้อง4-220/1จํานวน2อัน20 มิ.ย. 2565 13:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 2 ชุด
993น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าหมุนรอบห้อง4-115/120 มิ.ย. 2565 13:24 น.รับเรื่อง
20 มิ.ย. 65 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
994แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-114ห้องน้ำชายอ่างล้างมือกับโถปัสสาวะมีน้ำรั่วซึม20 มิ.ย. 2565 10:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
995นายrutchanon pongtongอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติห้องน้ำชายฝั่งห้องนิทรรศการ โถปัสสาวะน้ำไหลไม่หยุด และสายฉีดชำรุด20 มิ.ย. 2565 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกสูบฟลัสวาล์วโถวักโครก 1 ชุด
996แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ถังเก็บน้ำชักโครกแตกห้องน้ำชายห้อง 20-206 ฝั่ง ส.ศ20 มิ.ย. 2565 09:03 น.รับเรื่อง
20 มิ.ย. 65 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
997น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อนํ้าทิ้งใต้อ่างล้างหน้าหักห้อง4-115/1กับซักโครกไหลไม่หยุดห้อง4-115/120 มิ.ย. 2565 08:33 น.รับเรื่อง
20 มิ.ย. 65 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
998น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าห้อง319 ก๊อกน้ำอ่างหน้าชำรุด19 มิ.ย. 2565 07:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว
999น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้าที่พักสายชำระหัก17 มิ.ย. 2565 19:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1000น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-141มีน้ำดันมาจากพื้นห้อง(ห้องนอน) 17 มิ.ย. 2565 14:38 น.รับเรื่อง
17 มิ.ย. 65 15:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1001น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139มีน้ำดันขึ้นมาจาดพื้นห้อง17 มิ.ย. 2565 14:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1002น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18น้ำไม่ไหลตรงอ่างล้างหน้าห้อง41715 มิ.ย. 2565 18:54 น.รับเรื่อง
16 มิ.ย. 65 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1003น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้าห้อง420 ฝักบัวน้ำไม่ค่อยไหล15 มิ.ย. 2565 07:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มิ.ย. 65 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1004น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะตันห้อง4-420/1.สายฉีดชําระชํารุดห้อง4-420/1..สต๊อปวาปล์สายฉีดชําระชํารุดห้อง4-408/...วันที่ 14.มิ.ย.256514 มิ.ย. 2565 15:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มิ.ย. 65 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1005น.ส.ปานชีวัน ปอนพังงาฟาร์มพืชท่อน้ำปะปาในห้องน้ำโรงปุ๋ยฟาร์มพืชแตกมีน้ำพุ่งกระจาย14 มิ.ย. 2565 15:11 น.รับเรื่อง
15 มิ.ย. 65 11:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1006น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ห้องน้ำหญิงชั้นล่างกดไม่ลงเลยทั้ง3ห้อง14 มิ.ย. 2565 14:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1007แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยน้ำไม่ไหล ห้องน้ำฝั่ง ร.ป.ภ14 มิ.ย. 2565 14:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มิ.ย. 65 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1008น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-337สายฉีดชำระชำรุด 2 อัน14 มิ.ย. 2565 10:37 น.รับเรื่อง
15 มิ.ย. 65 11:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1009นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5น้ำอ่างล้างหน้าไม่ไหล ห้อง 418 ชักโครกน้ำไม่ไหล ห้อง 214/114 มิ.ย. 2565 08:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มิ.ย. 65 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1010น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ข้อต่อซักโครกแตกห้อง4-302/1..สต๊อกวาปล์ฝักบัวแตกห้อง4-302/113 มิ.ย. 2565 15:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มิ.ย. 65 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซิลิโคลนใส 1 หลอด สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
1011น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ที่เฉียบหัวฉีดหักห้อง4-208/113 มิ.ย. 2565 15:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มิ.ย. 65 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1012น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139มีน้ำขังในห้อง13 มิ.ย. 2565 15:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1013น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-104สายฉีดชำระชำรุด13 มิ.ย. 2565 15:19 น.รับเรื่อง
15 มิ.ย. 65 11:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1014น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดชําระชํารุดห้อง4-420/113 มิ.ย. 2565 14:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ HANG 1 ชุด
1015นายศุทธิณัฏฐ์ สุนทรกลัมพ์3-305 อาคาร3ท่อน้ำใต้ซิงค์ในห้องครัวมีน้ำรั่วซึมออกมา13 มิ.ย. 2565 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด สะดืออ่างล้างจาน 1 ชุด
1016น.ส.จุฑามาศ กองผาพา3-308 อาคาร 3ก๊อกน้ำอ้างล้างจานเสีย 13 มิ.ย. 2565 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน ผนัง 1 ชุด
1017น.ส.กรกนก หาญมนตรีหอตาลฟ้า (อ.18)ตู้กดน้ำชั้น 1 เครื่องไม่ทำงาน น้ำไม่ร้อน , ไม่เย็น13 มิ.ย. 2565 11:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1018น.ส.กรกนก หาญมนตรีอาคาร 18 หอตาลฟ้า (18-104)สายฉีดชำระเสียน้ำไหลไม่หยุด เปลี่ยนลูกยางแล้วแต่ยังไม่หาย13 มิ.ย. 2565 11:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ Hang 1 ชุด
1019แม่บ้านอาคาร 7ตรวจสอบปั๊มน้ำน้ำไม่ใหลอาคาร7โซนลิฟท์13 มิ.ย. 2565 09:17 น.รับเรื่อง
13 มิ.ย. 65 11:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1020แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10เปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างจาน ห้อง 10-11013 มิ.ย. 2565 09:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างจาน ผนัง 1 ชุด
1021แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-214 ห้องน้ำชายโถปัสสาวะรั่วซึม 10 มิ.ย. 2565 10:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้งโถปัสสาวะHANG 2 ชุด
1022น.ส.ทิติยา ยางธิสารอาคาร 20 ชั้น 1ท่อระบายน้ำทิ้งมีน้ำซึมส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้ง ทั้งอาคาร ฝั่งโรงจอดรถ ข้างสนามกีฬา09 มิ.ย. 2565 11:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มิ.ย. 65 13:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ อุดเกลียว 1 นิ้ว 1 ตัว สต๊อปวาล์ว 2 ทาง 1 ตัว ชุดโถซักโครก 2 ชิ้น 1 ชุด
1023น.ส.บวรรัตน์ ศรีมานอาคาร 3 ห้อง 243ช่วยตรวจสอบที่เพดานห้องมีน้ำไหลลงมาค่ะ08 มิ.ย. 2565 10:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1024น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถส้วมแตกห้อง4-414/106 มิ.ย. 2565 16:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดโถซักโครก 2 ชิ้น 1 ชุด
1025นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร7 ฝั่งลิฟท์ปั๊มนํ้าทำงานแต่ไม่ขึ้น06 มิ.ย. 2565 13:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1026แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ตรงท่อมีน้ำรั่วซึมข้างตึกชั้น 1 ฝั่งอาคาร 802 มิ.ย. 2565 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1027แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ท่อประปาแตก และท่อส้วมแตกมีกลิ่นเหม็นมาก ห้องน้ำหญิง ฝั่ง ศ.ว ชั้น 101 มิ.ย. 2565 15:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1028น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สายน้ำดีอ่างล้างหน้าแตกห้อง31501 มิ.ย. 2565 13:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 65 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1029น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-213เปลี่ยนฝารองชักโครก01 มิ.ย. 2565 11:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 65 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด
1030น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มรบกวนดูน้ำรั่วที่โรงผลิตน้ำดื่มค่ะ 01 มิ.ย. 2565 11:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1031แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยห้องน้ำฝั่ง ร.ป.ภ น้ำไม่ไหล31 พ.ค. 2565 09:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 พ.ค. 65 12:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
1032แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22อ่างล้างมือตัน ห้อง 22-20731 พ.ค. 2565 09:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด สะดืออ่างล้างหน้า Hang ยาว 1 ชุด
1033นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แจ้งขอเบิกกาวยาแนวกระเบื้องห้องน้ำทั้งอาคารจำนวน26ถุงสีฟ้า20ถุงสีขาว6ถุงอยากได้กอ่นเปิดเทอมนะคะ31 พ.ค. 2565 09:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปูนยาแนว 4 ถุง พิทักษ์/คิมหันต์
1034แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หัวฉีดชำรุดห้อง 21-206ห้องน้ำหญิง ชั้น 230 พ.ค. 2565 11:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1035แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9สายฉีดชำระชำรุดห้องน้ำหญิง ด้านลิฟฟ์ ชั้น 2ก๊อกน้ำใต้อ่างล้างมือ หยด ห้องน้ำหญิงด้านห้องระพีที่เสียบสายชำระชำรุด30 พ.ค. 2565 10:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีด HANG 1 ชุด
1036แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22อ่างล้างมือตัน สายฉีดชำรุด ชั้น 330 พ.ค. 2565 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1037นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง201ที่กดชักโคกชำรุด30 พ.ค. 2565 09:56 น.ยกเลิกรายการ
30 พ.ค. 65 14:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1038นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง201ที่กดชักโคกชำรุด30 พ.ค. 2565 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่กดซักโครกกดหน้า 1 ชุด COTTO
1039น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-141น้ำซึ่มขึ้นมาจากพื้นห้องโรงแรม(ช่างเคยมาซ่อมแล้วแต่ก็เป็นอีก)27 พ.ค. 2565 14:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1040น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องเก็บที่นอนสำรองน้ำผุดขึ้นมาจากท่อน้ำทิ้งข้างห้องเก็บที่นอน27 พ.ค. 2565 13:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1041น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139น้ำซึ่มขึ้นมาจากพื้นห้องโรงแรม 27 พ.ค. 2565 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1042แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2โถปัสสาวะ ชำรุด ชั้น 3 27 พ.ค. 2565 11:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง โถปัสสาวะ Hang 1 ชุด
1043แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22สายฉีดชำรุด อ่างล้างมือตันห้องน้ำคนพิการ ชั้น 126 พ.ค. 2565 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 พ.ค. 65 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1044แม่บ้านฝ่าย อาคารฯห้องสมุด 24 ชั่วโมงชักโครกกดไม่ลง 25 พ.ค. 2565 11:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 65 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1045นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร 3 ชั้น 2ฝั่งโรงแรม ระเบียงหน้าห้อง3-201ท่อน้ำอุดตัน 25 พ.ค. 2565 11:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1046นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร 3 ชั้น 2ฝั่งโรงแรมท่อระบายน้ำอุดตัน 25 พ.ค. 2565 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1047น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-203ก๊อกน้ำหัก24 พ.ค. 2565 14:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 พ.ค. 65 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1048น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-310ห่วงยางใต้โถส้วมชำรุด24 พ.ค. 2565 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 65 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ยางรองหม้อนำ้โถซักโครก 1 เส้น
1049นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ข้างบันไดชั้นฝั่งโรงแรมมีน้ำไหลออกมา24 พ.ค. 2565 09:15 น.รับเรื่อง
24 พ.ค. 65 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1050น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-210เปลี่ยนหลอดไฟ 2 หลอด ซื้อหลอดมาให้แล้ว แต่ปีนเองไม่ได้ค่ะ ... และมี 1 จุด ที่ขั้วหลอดมีปัญหา อยากให้มาซ้อมให้ด้วยค่ะ เหมือนมันช็อต จี๊ดๆ แต่เปลี่ยนหลอดแล้วก็ไม่ติดค่ะ23 พ.ค. 2565 11:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย/สมชาย
1051น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าชำรุดน้ำไหลซึมตลอดห้อง31519 พ.ค. 2565 13:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 65 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1052แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1หัวฉีดชำระชำรุดห้องน้ำชายชั้น 318 พ.ค. 2565 13:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 65 08:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1053น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-310ก๊อกน้ำอ่างล้างจานในครัวชำรุด(ปิดยาก)18 พ.ค. 2565 13:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 10:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน ผนัง 1 ชุด
1054แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13ฝาปิดท่อน้ำเสียข้างอาคารชำรุด 4ฝาค่ะ18 พ.ค. 2565 09:18 น.รับเรื่อง
23 มิ.ย. 65 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1055แม่บ้านอาคาร 7ชั้น1โซนลิฟท์ปั๊มน้ำมีเสียงดังผิดปกติ17 พ.ค. 2565 14:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ค. 65 16:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
1056น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-330ก๊อกน้ำในครัวชำรุด(ปิด เปิด ยากมาก)12 พ.ค. 2565 16:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน ผนัง 1 ชุด
1057น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-320อ่างล้างหน้าชำรุด(มีน้ำไหลใต้อ่างล้างหน้า)12 พ.ค. 2565 16:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด
1058น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-241สะดืออ่างล้างจานชำรุด12 พ.ค. 2565 15:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด สะดืออ่างล้างจาน 1 ชุด
1059น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-234หัวฉีดน้ำชำรุด 12 พ.ค. 2565 15:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1060น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-234สะดืออ่างล้างจานชำรุด12 พ.ค. 2565 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 11:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด สะดืออ่างล้างจาน 1 ชุด
1061นายจำนงค์ วงค์คำพระ ป้อมประตู 6ท่อนํ้าทิ้งอุดตัน12 พ.ค. 2565 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1062แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21โถปัสสาวะมีน้ำไหลลงพื้น ห้อง 21-405 ชั้น 412 พ.ค. 2565 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 พ.ค. 65 15:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1063น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝารองนั่งชักโครกแตกห้อง31912 พ.ค. 2565 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 11:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่ง 1 ชุด
1064น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฐานชักโครกชำรุดห้อง11812 พ.ค. 2565 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1065แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ห้องน้ำชาย หัวฉีดชำรุด ชั้น 311 พ.ค. 2565 11:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 11:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1066น.ส.นันทิยา พรมทอง3-343 อาคารพักบุคคลากรเปลี่ยนฝักบัว+เปลี่ยนสายฉีดชำระ 11 พ.ค. 2565 11:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 11:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาวล์ 1 ตัว
1067นายณัฐพงษ์ คำเลิศอ.3-209สะดืออ่างล้างหน้าชำรุด11 พ.ค. 2565 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด ชุดท่ินำ้ทิ้ง 1 ชุด
1068แม่บ้านอาคาร 77-204/3หอ้งที่1หัวฉีดแตก09 พ.ค. 2565 15:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1069แม่บ้านอาคาร 77-304/1ห้องที่4หัวฉีดชำระชำรุด06 พ.ค. 2565 11:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 11:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1070แม่บ้านอาคาร 77-304/1ห้องที่1น้ำรั่วจากแกนสแตนเลสเวลากดใช้งาน06 พ.ค. 2565 11:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซิลีโคลนใส 1 หลอด
1071น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3น้ำดันขึ้นมาจากท่อน้ำทิ้ง ห้อง 106,107,108,130,141 05 พ.ค. 2565 11:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1072น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติชักโครกห้องน้ำชาย ชำรุด05 พ.ค. 2565 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 พ.ค. 65 16:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1073แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ห้องน้ำชายด้านห้องระพี ชั้น 2 น้ำไหลไม่หยุด03 พ.ค. 2565 11:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกสูบฟลัชวาล์วโถปัสสาวะ COTTO 1 ชุด
1074แม่บ้านฝ่าย อาคารฯลานอาหารหน้าหอชายห้องน้ำหญิงอ่างล้างมือชำรุด 1 อัน02 พ.ค. 2565 15:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้างหน้า Hang 1 ชุด ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด
1075นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุงห้อง 7-418 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 7)มีน้ำรั่วเข้ามาฝั่งหน้าต่าง 29 เม.ย. 2565 16:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1076แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ฝาชักโครกห้องน้ำหญิงหลุด ห้อง 8/1-11029 เม.ย. 2565 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 13:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด
1077อาจารย์พิชญ์จิรา อุ่นใจ17-410(ด่วน) เนื่องจากเคยเเจ้งไปเเล้ว แต่ยังไม่ที จนท เข้ามาดูให้ ขอเเจ้งอีกรอบนะคะ น้ำไหลไม่หยุดเลย เเละบางช่วงจะมีเสียงดังรบกวนจากก็อกด้วยค่ะ28 เม.ย. 2565 13:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจานเคาน์เตอร์ 1 ชุด
1078น.ส.นริฏา ฟักแก้วอาคาร3 ห้อง 327ท่อน้ำทิ้งของอ่างล้างจาน บริเวณห้องครัว รั่วซึม ทำให้น้ำไหลลงพื้น27 เม.ย. 2565 16:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1079นายณัฐพงษ์ คำเลิศห้องสันทนาการ ชั้น 1 อาคาร 3 (หน้าห้องฟิตเนต)น้ำท่วมบริเวณระเบียงห้อง 27 เม.ย. 2565 09:42 น.รับเรื่อง
27 เม.ย. 65 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1080แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19สายฉีดชำระแตก ห้อง 19-128/1 26 เม.ย. 2565 15:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1081นายณัฐพงษ์ คำเลิศหอพักหญิง นนทรี (อาคาร 5)น้ำล้นเครื่องปั้มน้ำ ฝั่งอาคาร 1726 เม.ย. 2565 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 65 12:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1082น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ท่อประปา สนามชำรุด ไม่สามามารถใช้ได้22 เม.ย. 2565 16:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1083น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4อ่างล้างจานหลังห้องตันห้อง4-12222 เม.ย. 2565 13:06 น.รับเรื่อง
25 เม.ย. 65 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1084อาจารย์พิชญ์จิรา อุ่นใจ17-410อยากให้มาเเก้ไขก๊อกน้ำให้ทีค่ะ เนื่องจากน้ำหยดตลอดเวลา เเละค่อนข้าวหยดถี่มาก (เสียดายน้ำมากๆค่ะ) 21 เม.ย. 2565 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน เคาน์เตอร์ 1 ชุด
1085แม่บ้านอาคาร 77-304/1ห้องที่4หัวฉีดชำระชำรุด19 เม.ย. 2565 11:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 14:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1086นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร2ห้องนํ้าชายชั้น1ห้อง2-114อ่างล้างหน้านํ้ารั่วไหลตลอด18 เม.ย. 2565 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1087น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ท่อประปา สนามหญ้า ชำรุด 2 จุด12 เม.ย. 2565 17:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ค. 66 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1088แม่บ้านอาคาร 77-304/1ห้องที่4-5หัวฉีดชำรุด08 เม.ย. 2565 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1089แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชาายชั้น4อ.1โถปัสวะเวลากดน้ำน้ำไหลไม่หยุด08 เม.ย. 2565 14:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1090แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21โถฉี่ห้องน้ำชาย ชำรุดห้อง 21-205 ชั้น 208 เม.ย. 2565 11:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1091แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21อ่างล้างมือห้องน้ำหญิงอุตตัน ห้อง 21-214 ชั้น 2 08 เม.ย. 2565 11:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1092นายศรายุทธ วงค์กวานกลม17-103O ring ก็อกน้ำเสื่อมสภาพ เนื่องจากการใช้งาน ทำให้มีการรั่วเวลาเปิดใช้งาน 05 เม.ย. 2565 13:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1093แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19หัวฉีดชำระหัก ห้อง 19-128/304 เม.ย. 2565 15:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1094น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-415แจ้งเปิดท่อระบายน้ำตรงระเบียงห้อง 17-415 04 เม.ย. 2565 12:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1095น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง17-415- อ่างล้างหน้าในห้องน้ำ มีน้ำรั่วออกมา 04 เม.ย. 2565 10:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1096แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยห้องน้ำฝั่ง ร ป ภ น้ำไม่ไหล01 เม.ย. 2565 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์/พิทักษ์
1097น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ท่อน้ำทิ้งเครื่องซักผ้าน้ำไหลย้อนกลับ01 เม.ย. 2565 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1098แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หัวฉีดชำระชำรุด ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 ฝั่ง ศ.ว ห้อง 20-209 31 มี.ค. 2565 14:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1099น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อนํ้าทิิ้งโถปัสวะรั่วห้อง4-121/131 มี.ค. 2565 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1100แม่บ้านอาคาร 66-102ท่อนํ้าอ่างล้างมีอรั่ว31 มี.ค. 2565 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1101นายrutchanon pongtongอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติปั๊มน้ำโซนห้องน้ำฝั่ง รปภ. ไม่ทำงาน ทำให้น้ำไม่ไหลค่ะ28 มี.ค. 2565 13:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 เม.ย. 65 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
1102แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฟาร์มพืชท่อประปา ขนาด 6 หุน ที่ชุมนุมพืชศาสตร์ฟาร์มพืช ชำรุด วาล์วน้ำ ปิด-เปิดระบบชลประทานชำรุด แปลงนิสิต ฟาร์มพืช28 มี.ค. 2565 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1103แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22น้ำรั่วใต้อ่าง ห้อง 22-20725 มี.ค. 2565 11:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
1104น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อนํ้าทิ้งโถปัสวะรั่วห้อง4-121/124 มี.ค. 2565 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1105น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์ิอาคาร4ท่อนํ้าทิ้งโถปัสวะรั่วห้อง4-102/124 มี.ค. 2565 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1106น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-305เปลี่ยนก๊อกน้ำที่ไหลเข้าเครื่องทำน้ำอุ่น24 มี.ค. 2565 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
1107น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-305ที่เปิด-ปิด ก๊อกน้ำอ่างล้างจานชำรุด23 มี.ค. 2565 16:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
1108น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝารองนั่งแตกห้อง4-214/123 มี.ค. 2565 11:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด
1109น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถนั่งยองแตกห้อง4-314/1โถฉี่รั่ว3หัว23 มี.ค. 2565 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1110น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อนํ้าโถรั่วห้อง4-302/1และฝารองนั่งแตก1อัน23 มี.ค. 2565 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด
1111น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝารองนั่งแตกห้อง4-202/123 มี.ค. 2565 11:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด
1112น.ส.นิภาพร เมษาห้อง 7-321 อาคาร 7ก๊อกน้ำหัก23 มี.ค. 2565 11:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1113น.ส.นิภาพร เมษาห้อง 7-321 อาคาร 7ก๊อกน้ำหัก23 มี.ค. 2565 11:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1114น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดชําระแตกห้อง108/123 มี.ค. 2565 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1115น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าหมุนรอบห้อง4-108/122 มี.ค. 2565 11:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1116แม่บ้านอาคาร 77-202/3หัวฉีดชำระแตก22 มี.ค. 2565 10:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1117น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ชักโครกน้ำไม่ไหลและที่กดน้ำชำรุดห้อง31321 มี.ค. 2565 14:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1118นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5อ่างล้างจานตันห้อง324-30221 มี.ค. 2565 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1119อาจารย์ศิริญญา โปร่งจิตร์3-216*** ด่วน *** เพดานครัวทะลุเพราะมีน้ำซึมมานาน 18 มี.ค. 2565 10:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/ปราโมท
1120นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5**แจ้งด่วน** สต๊อปวาล์วห้องอาบน้ำชำรุด ห้อง214/1 ตอนนี้ปิดไม่ได้18 มี.ค. 2565 08:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
1121นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ที่เสียบสายชำระชำรุด ห้อง308/1 18 มี.ค. 2565 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1122แม่บ้านอาคาร 77-104/1หอ้งที่5น้ำรั่วจากแกนสแตนเลส(เวลากดใช้งาน)18 มี.ค. 2565 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1123นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หัวฉีดชำระชำรุด ห้อง308/1 18 มี.ค. 2565 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1124แม่บ้านอาคาร 77-104/2หอ้งที่4หัวฉีดชำระตันฉีดน้ำไม่ออก18 มี.ค. 2565 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1125แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ก๊อกน้ำเครื่องทำน้ำเย็น หักชำรุด 1 อัน18 มี.ค. 2565 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้ร้อน 1 ตัว
1126นายทศพล จตุระบุล17-308ฝาอ่างหน้าหน้าในห้องน้ำเปิดไม่ขึ้น + เปลี่ยนหัวกรองก๊อกน้ำ 16 มี.ค. 2565 22:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 12:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1127อาจารย์ศิริญญา โปร่งจิตร์3-216ก้อกน้ำตรงระเบียงชำรุด มีน้ำหยดตลอดเวลา16 มี.ค. 2565 16:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกหางแดง 1/2 นิ้ว 1 ตัว
1128อาจารย์ศิริญญา โปร่งจิตร์3-216เพดานครัวทะลุ เพราะน้ำซึม 15 มี.ค. 2565 21:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1129นายจำนงค์ วงค์คำพระเนินอาคารถิ่นมั่นท่อนํ้าประปาแตก14 มี.ค. 2565 16:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ท่อPVC 3/4 นิ้ว 1 เส้น ต่อตรง 3/4 นิ้ว 1 ตัว
1130น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18วาล์วเปิด-ปิดน้ำบนดาดฟ้าแตกน้ำไหลซึมตลอด14 มี.ค. 2565 14:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ข้อต่อเกลียวมิเตอร์นำ้ทองเหลือง 3/4 นิ้ว 1 ตัว
1131แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15น้ำไม่ไหล14 มี.ค. 2565 14:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มี.ค. 65 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ท่อนำ้ประปาแตก
1132น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์ิอาคาร4ถานซักโครกแตกห้อง4-102/114 มี.ค. 2565 12:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1133น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-112สต๊อปวาล์วถังกดน้ำชักโครกชำรุด 14 มี.ค. 2565 11:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว งอ 90 PVC 3/4 นิ้ว 2 ตัว เกลียวใน 3/4 2 ตัว ประตูนำ้ PVC 3/4 นิ้ว 1 ตัว
1134น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17ท่อน้ำหลังอาคาร17แตกชำรุด 14 มี.ค. 2565 11:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 12:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1135นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (คอกหมู)ท่อน้ำเล้าสุกรขุนแตก มีน้ำไหลออกมา14 มี.ค. 2565 10:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, นำ้รั่วมาจากผนัง พิทักษ์/คิมหันต์
1136น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. อาคาร17มีน้ำไหลออกมาจากที่พักน้ำของโถชักโครก และมีน้ำไหลตรงสายชำระ ห้องน้ำผู้ใหญ่11 มี.ค. 2565 11:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 เม.ย. 65 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดอุปกรณ์หม้อนำ้โถซักโครก 1 ชุด CoTTo สายนำ้ดี 1 เส้น น๊อตยึดหม้อนำ้โถซักโครก 1 ชุด
1137น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มชั้น1น้ำไม่ไหลเครื่องที่110 มี.ค. 2565 15:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1138นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง317ฝาชักโครกชำรุด09 มี.ค. 2565 14:21 น.ยกเลิกรายการ
10 มี.ค. 65 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1139นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง317ฝาชักโครกชำรุด09 มี.ค. 2565 14:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1140แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21น้ำรั่วตรงจุดเดิม ห้องน้ำชาย 21-111 ชั้น 109 มี.ค. 2565 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1141แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10ห้องน้ำชายโถฉี่น้ำไหลไม่หยุด (ห้องกินข้าวอาจารย์ ) ห้องน้ำหญิงสายฉีดชำรุด 1 อัน 09 มี.ค. 2565 11:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์วเขียว 1 ตัว
1142นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 209สะดืออ่างชำรุด09 มี.ค. 2565 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1143นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 210ข้อต่อใต้อ่างล้างจาน 08 มี.ค. 2565 15:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซิลิโคลนใส 1 หลอด ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด
1144นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 21008 มี.ค. 2565 15:17 น.ยกเลิกรายการ
08 มี.ค. 65 16:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1145นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 21008 มี.ค. 2565 15:17 น.ยกเลิกรายการ
08 มี.ค. 65 16:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1146นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 21008 มี.ค. 2565 15:17 น.ยกเลิกรายการ
08 มี.ค. 65 16:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1147นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 21008 มี.ค. 2565 15:17 น.ยกเลิกรายการ
08 มี.ค. 65 16:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1148นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 21008 มี.ค. 2565 15:17 น.ยกเลิกรายการ
08 มี.ค. 65 16:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1149นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 21008 มี.ค. 2565 15:17 น.ยกเลิกรายการ
08 มี.ค. 65 16:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1150นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 21008 มี.ค. 2565 15:17 น.ยกเลิกรายการ
08 มี.ค. 65 16:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1151นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 21008 มี.ค. 2565 15:17 น.ยกเลิกรายการ
08 มี.ค. 65 16:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1152นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 21008 มี.ค. 2565 15:17 น.ยกเลิกรายการ
08 มี.ค. 65 16:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1153นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 21008 มี.ค. 2565 15:17 น.ยกเลิกรายการ
08 มี.ค. 65 16:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1154นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ท่ออ่างล้างจานห้อง324ชำรุด 08 มี.ค. 2565 08:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1155นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ท่ออ่างล้างจานห้อง324 08 มี.ค. 2565 08:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1156นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สายฉีดชำระชำรุด1อันห้อง420/1โชนกักตัวคะ06 มี.ค. 2565 16:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดซำระ 1 ชุด
1157น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดชําระชํารุดห้อง4-420/1ซักโครกตันห้อง4-420/104 มี.ค. 2565 15:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1158น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-415เปลี่ยนฝาชักโครก04 มี.ค. 2565 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด
1159แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่ชักโครกกดไม่ลงห้องน้ำหญิง03 มี.ค. 2565 14:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 65 16:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แม่บ้านกดลงแล้ว
1160นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ท่ออ่างล้างจานตันห้อง324-1อัน02 มี.ค. 2565 16:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 พ.ค. 65 15:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1161นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5น้ำไหลออกด้านหลังโถส้วมนั่งยองห้อง102/1-1อัน02 มี.ค. 2565 16:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1162นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5น้ำไหลออกด้านหลังโถส้วมนั่งยองห้อง102/1-1อัน02 มี.ค. 2565 16:11 น.ยกเลิกรายการ
02 มี.ค. 65 16:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1163นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5กอ๊กอ่างลา้งหน้าชำรุดห้อง202/1-3อัน02 มี.ค. 2565 16:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1164แม่บ้านอาคาร 77-304/1ห้องที่2หัวฉีดชำระน้ำหยด02 มี.ค. 2565 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1165แม่บ้านอาคาร 77-201/2หัวฉีดชำระหักขำรุด02 มี.ค. 2565 14:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1166น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-130น้ำเสียดันขึ้นมาจากท่อน้ำทิ้งตรงระเบียงข้างห้อง (ช่างมาซ่อมแล้วแต่ก็ยังไม่หาย) ้เคยแจ้งไป 2 รอบในระบบบอกดำเนินการเรียบร้อย แต่น้ำเสียยังดันขึ้นมาเหมือนเดิมคะ02 มี.ค. 2565 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1167นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5น้ำรั่วใต้อ่างล้างจานห้อง30201 มี.ค. 2565 18:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1168แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20สะดืออ่างล้างมือชำรุด ชั้น 2 ฝั่ง ศ.ว ห้องคนพิการ ห้อง 20- 21101 มี.ค. 2565 10:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1169แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3โถฉี่ห้องน้ำชายด้านหลังแตกร้าวกดแล้วมีน้ำหยด01 มี.ค. 2565 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1170นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สต๊อปวาว์ลผักบัวห้องอาบน้ำชำรูดห้อง208/1-1อัน28 ก.พ. 2565 16:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
1171น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17ท่อประปาดาดฟ้าแตกชำรด28 ก.พ. 2565 16:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1172นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5อา่งล้างหน้าชำรุดห้อง202/1-2อ่าง โถสว้มนั่งยองชำรุดมีน้ำไหลออกด้านหลังห้อง202/1-2อัน28 ก.พ. 2565 16:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซิลิโคลนใส 1 หลอด ปูนยาแนว 2 ถุง
1173น.ส.จารุณี ฤทธิดีห้องสมุด อาคาร9 (ห้องน้ำหญิง)1. อ่างล้างมือห้องน้ำหญิง ระบายน้ำช้า (จุด A1) 2. ชักโครกห้องน้ำหญิง ระบายน้ำช้า (ห้อง จนท)28 ก.พ. 2565 14:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1174น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4มีนํ้าใหลออกมาตรงท่อต่อผนังโถปัสวะห้อง4-108/128 ก.พ. 2565 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1175นายกฤตพงศ์ วัชระนุกุล3-2121. ท่อน้ำประปาชำรุดที่่ใต้อ่างล้างหน้าในห้องน้ำ 2. ก๊อกเปิดน้ำเปิดไม่ได้ ที่ห่องน้ำและห้องครัว27 ก.พ. 2565 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน ผนัง 1 ชุด สายนำ้ ดี 1 เส้น สตีอปวาล์ว 2 ตัว
1176นายธวัชชัย สัพโส7-112/3ท่อแตก? (เปลี่ยน?ท่อใหม่)? 26 ก.พ. 2565 10:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1177แม่บ้านอาคาร 1อ.1ห้องน้ำหญิง/ชายชั้น1ก๊อกน้ำอ่างล้างมือชำรุด(ขอเปลี่ยนใหม่)25 ก.พ. 2565 15:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างหน้า 2 ตัว สายนำ้ดี 2 เส้น
1178แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ที่เสียบสายฉีดหัก 25 ก.พ. 2565 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1179น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกอ่างล้างหน้าชํารุดห้อง4-320/1.โถปัสวะอุดตันห้อง4-302/124 ก.พ. 2565 11:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1180น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาล์วหัวฉีดชําระชํารุดห้อง4-408/124 ก.พ. 2565 11:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1181น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดชําระชํารุดห้อง4-202/124 ก.พ. 2565 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1182น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะอุดตันห้อง4-102/124 ก.พ. 2565 09:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1183น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-243ท่อน้ำทิ้งหลุด23 ก.พ. 2565 14:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ งอ 90 2 นิ้ว บาง 1 ตัว ต่อตรง 2 นิ้ว 2 ตัว สามทาง 2 นิ้ว บาง
1184น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อนํ้าแตกใต้อ่างล้างหน้าห้อง4-121/123 ก.พ. 2565 14:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1185น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำไหลซึมออกจากท่อในห้องชาร์ปข้างห้อง41423 ก.พ. 2565 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 13:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1186แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น2ก๊อกน้ำแตกชำรุดสายน้ำดีชำรุด22 ก.พ. 2565 14:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกล้างหน้า 1ชุด
1187นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้อง2121. ที่เสียบสายชำระหัก2. ยาแนวอ่างล้างหน้าและห้องน้ำ3.กระเบื้องแตก 1แผ่น22 ก.พ. 2565 13:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างจาน ผนัง 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น สต๊อปวาล์ว 2 ตัว
1188แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น2หัวฉีดก๊อกน้ำฃึม/ชักโครกน้ำไหลไม่หยุด/21 ก.พ. 2565 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 13:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดอุปกรณ์หม้อนำ้โถซักโครก 1 ชุด
1189น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18เครื่องกรองน้ำมีน้ำไหลออกมาตรงก๊อกด้านหลังเครื่อง 21 ก.พ. 2565 08:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 13:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
1190น.ส.ประภาพร สมภักดีอาคาร 3 ห้อง 329ขอเปลี่ยนฝาชักโครกด้วยค่ะ เนื่องจากว่ามันเก่ามากๆเลยค่ะ20 ก.พ. 2565 20:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด
1191น.ส.ประภาพร สมภักดีอาคาร 3 ห้อง 329หัวฉีดข้างชักโครกน้ำไหลเบามากๆๆๆ20 ก.พ. 2565 20:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1192น.ส.ประภาพร สมภักดีอาคาร 3 ห้อง 329มีน้ำหยดตรงก๊อกน้ำอ่างล้างจานในครัว20 ก.พ. 2565 20:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน (ผนัง) 1 ชุด
1193น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. อาคาร17ที่รองนั่งของชักโครกชำรุด และมีน้ำหยดอยู่ตลอด บริเวณสายฉีดชำระล้าง 17 ก.พ. 2565 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1194น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องน้ำหญิง บริเวณห้องรับประทานอาหารบุคลาการ อ.10สายฉีดน้ำที่ห้องน้ำหญิง บริเวณห้องรับประทานอาหารบุคลาการ อ.10 ชำรุดค่ะ 15 ก.พ. 2565 11:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 14:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 เส้น
1195แม่บ้านอาคาร 77-104/2กอ๊กน้าอ่างล้างมือน้ำไม่ใหล11 ก.พ. 2565 11:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 13:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว
1196แม่บ้านอาคาร 77-104/2ห้องที่2และห้องที่4หัวฉีดชำระน้ำหยด11 ก.พ. 2565 11:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 13:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1197นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สต๊อปวาล์วห้องอาบน้ำชำรุดห้อง 208/111 ก.พ. 2565 08:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝักบัว 1 ชุด สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
1198น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-331เปลี่ยนฝาชักโครก10 ก.พ. 2565 14:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองรองนั่งโถซักโครก 1 ชุด
1199น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-331อ่างล้างจานชำรุดมีน้ำซึ่มใต้อ่าง10 ก.พ. 2565 14:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้างจาน 1 ชุด ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด
1200น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-321สะดืออ่างล้างจานรั่วน้ำไหลไม่หยุด10 ก.พ. 2565 14:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างจาน (ผนัง) 1 ชุด
1201น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-321ก๊อกน้ำในห้องครัวชำรุดน้ำไหลไม่หยุด 10 ก.พ. 2565 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด
1202น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-317อ่างล้างหน้าและก๊อกระเบียงนอกน้ำไหลเบา และฝักบัวอาบน้ำชำรุด10 ก.พ. 2565 11:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างล้างหน้า 1 ชุด ฝักบัว 1 ชุด
1203น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-317ก๊อกน้ำอ่างล้างจานชำรุด ปิดไม่สนิดมีน้ำไหลออกมา10 ก.พ. 2565 11:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน (ผนัง)1ชุด
1204น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-213เปลี่ยนสายฉีดชำระและก๊อกน้ำใหม่เนื่องจากชำรุด10 ก.พ. 2565 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน (ผนัง) 1 ชุด
1205น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-213อ่าลล้างหน้าอุดตันมีน้ำซึ่มใต้อ่าง10 ก.พ. 2565 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด
1206น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-209หัวฉีดชำระชำรุด น้ำไหลเบา10 ก.พ. 2565 11:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 10:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว เขียว 1 ตัว สายฉีดชำระ 1 ชุอ
1207นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคารบริหารชักโครกห้องนํ้าชายชั้น2 นํ้าไหลไม่หยุด10 ก.พ. 2565 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1208แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ก๊อกน้ำชำรุด ห้องน้ำหญิง ชั้น 109 ก.พ. 2565 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1209แม่บ้านอาคาร 66-102ข้อต่อเครื่องต้มสมุสไพร09 ก.พ. 2565 10:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1210นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ หลังร้านค้าท่อนํ้าประปา สปริงเกอร์รดหญ้าแตก-หัก09 ก.พ. 2565 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 เม.ย. 65 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ต่อตรง 3/4 นิ้ว 2 ตัว พิทักษ์
1211นายศรายุทธ วงค์กวานกลม17-103หัวที่ฉีดชำระหัก 08 ก.พ. 2565 23:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 65 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1212น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติท่อส่งน้ำสนามหญ้าแตก08 ก.พ. 2565 17:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1213น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-111น้ำซึ่มออกจากถังน้ำชักโครก08 ก.พ. 2565 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 65 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ยางรองก้นหม้อนำ้โถซักโครก 1 เส้น
1214แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชาย/หญิงชั้น2ก๊อกน้ำอ่างล้างมือชำรุด3ตัว(แจ้งเปลี่ยนใหม่)03 ก.พ. 2565 16:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 65 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างหน้า 3 ตัว สายนำ้ดี 3 เส้น
1215น.ส.วรรณภา ภักดี17-205มีน้ำหยดตรงช่วงข้อต่อสายฉีดชำระ(ที่ช่างเปลี่ยนให้เมื่อวาน) ค่ะ 03 ก.พ. 2565 08:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 65 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1216น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกน๊้าหลังตึกหักนํ้าไหลไม่หยุด03 ก.พ. 2565 08:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 65 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1217น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ฝั่งหอชายอินทนิลน้ำรั่วลงมาบริเวณช่องมิเตอร์น้ำประปา 02 ก.พ. 2565 15:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1218น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝักบัวชํารุดห้อง4-314/102 ก.พ. 2565 13:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 65 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝักบัว 1 ชุด
1219น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17 ท่อถังน้ำใต้ดินหลังอ.17 ชำรุด02 ก.พ. 2565 13:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกลอย 1 นิ้ว 1 ตัว
1220แม่บ้านอาคาร 6104/2เปลี่ยนก็อกนํ้าอ่างล้างมือ1ชุดเปลี่ลยนหัวฉีด1ชุด02 ก.พ. 2565 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 65 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว สต๊อปวาล์ว 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น สายฉีดชำระ 1 ชุด
1221น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139น้ำซึ่มออกจากโถส้วม02 ก.พ. 2565 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1222น.ส.วรรณภา ภักดี17-205ก๊อกน้ำบริเวณซิงค์ล้างจาน และสายฉีดชำระ รั่วซึม ยังไม่ได้รับการดำเนินการใดๆ แต่ในสถานะแจ้งว่าดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รบกวนตรวจสอบและแก้ไขให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 02 ก.พ. 2565 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1223แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3หัวฉีดห้องน้ำหญิงชำรุด ด้านหน้า01 ก.พ. 2565 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1224น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ต่อเติมฝักบัวอาบน้ำในห้องน้ำผู้พิการชั้นล่างจำนวน1จุด31 ม.ค. 2565 14:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 11:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1225นางเตือนใจ น้อยพา17-414ก๊อกน้ำไม่ค่อยแน่น 31 ม.ค. 2565 14:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจานเคาน์เตอร์ 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น
1226น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำเครื่องซักผ้าน้ำไหลซึมตลอด31 ม.ค. 2565 14:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ งอเกลียวใน 1/2 นิ้ว 1 ตัว
1227นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5อ่างล้างจานตันห้อง30131 ม.ค. 2565 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 65 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1228แม่บ้านอาคาร 77-105/3ชั้น1ห้องหลังลิฟท์ท่าประปารั่งซึม 31 ม.ค. 2565 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ อุดเกลียว 1/2 นิ้ว 1 ตัว
1229แม่บ้านอาคาร 9ห้องสมุด24ฝาปิดท่อน้ำเสียแตกเพิ่มอีกทางบันได ข้างตึกห้องสมุด28 ม.ค. 2565 14:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ค. 65 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1230นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 17มีน้ำล้นบริเวณถังน้ำใต้ดิน28 ม.ค. 2565 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เกลียวนอก 1 นิ้ว 2 ตัว งอ90 1 นิ้ว 2 ตัว ลดกลม 1 นิ้ว x 1/2 นิ้ว 2 ตัว ลูกลอย 1 นิ้ว 2 ชุด
1231แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำหญิงชั้น1(ท่อน้ำทิ้งข้างตึกติดห้องบุคคล)ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนห้องทำงานเช็คอีกรอบว่ากลิ่นมาจากไหนขอบคุณจ้า28 ม.ค. 2565 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สารกำจัดไบโอนิค 1 กระปุก
1232แม่บ้านอาคาร 1อ.1ห้องน้ำหญิงชั้น2หัวฉีดก๊อกน้ำแตก(สายชำระ)28 ม.ค. 2565 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1233แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น2โถปัสวะน้ำไหลช้า/ออกไม่แรงรึเบาๆ2ตัวแรกทางเข้าห้องน้ำ28 ม.ค. 2565 10:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1234น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-234สะดืออ่างล้างจานชำรุด27 ม.ค. 2565 15:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1235น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ชั้น 3ปูนยาแนวห้องน้ำหลุด ห้อง 3-308,317 และ 34127 ม.ค. 2565 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ปูนยาแนว 2 ถุง
1236น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ชั้น 2ปูนยาแนวห้องน้ำหลุด ห้อง 3-209,220,221,234 และ 24127 ม.ค. 2565 15:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ปูนยาแนว 4 ถุง
1237นางวนิดา พิลาชัย1-109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ ชั้น 1 อาคารบริหารมีกลิ่นน้ำเสียบริเวณบ่อเกรอะหลังห้องน้ำหญิง อาคารบริหารค่ะ27 ม.ค. 2565 11:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1238แม่บ้านอาคาร 77-202/3กอ๊กน้ำอ่างล้างมือน้ำไม่ใหล26 ม.ค. 2565 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 65 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว
1239นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ ปั๊มน้ำรดแปลงหญ้าสูบน้ำไม่ขึ้น เบื้องต้นช่างไฟมาตรวจให้แล้วปั๊มทำงานปกติ 26 ม.ค. 2565 14:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/อำพล
1240นายจำนงค์ วงค์คำพระแปลงปลูกผัก ทอ.ประปาแตกฟาร์มพืช26 ม.ค. 2565 09:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ม.ค. 65 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1241นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติเบเกอร์ไฟสปรอตไลท์โรงสูบนํ้าใหญ่ยกขึ้นแล้วไฟตัด26 ม.ค. 2565 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 65 10:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประคิษฐ์/ฉัตรชัย
1242น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-234หัวฉีดชำระชำรุด25 ม.ค. 2565 16:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 65 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1243น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-337ที่เสียบหัวฉีดชำระแตกและที่เสียบผ้าม่านหัก25 ม.ค. 2565 16:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 65 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1244น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-342ฝักบัวชำรุด กระเบื้องห้องน้ำชำรุด25 ม.ค. 2565 16:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 65 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝักบัว 1 ชุด
1245น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-415ซิงค์ใต้อ่างล้างจานชำรุดผุพัง25 ม.ค. 2565 16:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 65 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
1246น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้า ห้อง416ชักโครกน้ำไม่ไหล25 ม.ค. 2565 16:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 65 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1247น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ชักโครกกดไม่ได้ ห้องน้ำผู้พิการ25 ม.ค. 2565 15:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1248น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์้อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างจานหลังห้องปิดไม่สนิทห้อง4-11725 ม.ค. 2565 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 65 08:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก็อกล้างจาน 1 ชุด
1249น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าตรงที่ซักผ้าชํารุด1อันห้อง4-214/125 ม.ค. 2565 14:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 65 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1250น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกกดไม่ลงห้อง4-208/125 ม.ค. 2565 13:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1251น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องน้ำหญิงหน้าห้องออกกำลังกายสะดืออ่างล้างหน้าชำรุด25 ม.ค. 2565 13:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 65 10:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด
1252น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดชําระชํารุดห้อง4-214/125 ม.ค. 2565 13:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 65 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1253น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4นํ้ารั่วจากเพดานขั้น4ลงมาชั้น3ตรงห้องครัวห้อง4-31225 ม.ค. 2565 13:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1254แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ส้วมตันห้องน้ำชาย 20-415 ฝั่ง ศ.ว25 ม.ค. 2565 09:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 65 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1255แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20สายฉีดชำระชำรุด ห้องน้ำหญิงฝั่ง ส.ศ ห้อง 20-20524 ม.ค. 2565 15:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 65 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุุด
1256แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22สายฉีดชำระชำรุดและอ่างล้างมืออุตตัน ห้องน้ำนิสิตหญิง24 ม.ค. 2565 15:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 65 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1257แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22สายฉีดชำระชำรุดมีน้ำรั่วซึมห้อง 22-20724 ม.ค. 2565 15:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 65 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1258แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-315 อ21 ชั้น3 ท่อน้ำตัน ใช้ซิงค์ล้างจานไม่ได้ค่ะ 24 ม.ค. 2565 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1259น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้า ห้อง120 และห้อง416ที่กดชักโครกชำรุด22 ม.ค. 2565 18:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ม.ค. 65 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่กดซักโครกฝาบน 1 ชุด
1260แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9โถปัสสาวะอุตตัน ห้องน้ำชาย ด้านหลังอาคาร ชั้น 2 ก๊อกน้ำใต้อ่างล้างมือห้องน้ำหญิงมีน้ำหยด ชั้น 221 ม.ค. 2565 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ นำ้ยาขจัดสิ่งอุดตัน 1 ขวด
1261น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์อาคาร 20 ฝั่งศว.ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งซิงค์ล้างจาน บริเวณห้องน้ำเพื่อใช้ล้างภาชนะ จำนวน 3 จุด (ทั้งนี้คณะมีซิงค์ให้แล้วค่ะ) 20 ม.ค. 2565 12:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1262แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ชักโครกอุตตัน ชั้น 3 ห้องน้ำหญิง ห้อง 309 ฝั่ง ศ.ว20 ม.ค. 2565 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 65 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1263น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้องแลบโรคพืช อาคารฟาร์มพืช (อาคารสีชมพู)ท่อระบายน้ำอ่างล้างอุปกรณ์ชำรุด19 ม.ค. 2565 11:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ม.ค. 65 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายน้ำดี 1 เส้น
1264น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-336/1สายฝักบัวชำรุด18 ม.ค. 2565 11:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 65 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว ฝักบัว 1 ชุด
1265น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-337ที่วางฝักบัวแตกชำรุด18 ม.ค. 2565 11:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 65 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1266น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-336/1ชักโครกชำรุด18 ม.ค. 2565 11:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1267น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-336/1ใต้อ่างล้างจานชำรุด ก๊อกน้ำชำรุดน้ำไหลไม่หยุด18 ม.ค. 2565 11:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 65 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน ผนัง 1 ชุด
1268นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ดำ)เปลี่ยนถังน้ำไก่กินเล้าไก่ดำและเปลี่ยนวาล์วลูกลอย (ทางฟาร์มเตรียมของใหม่ไว้ให้เปลี่ยนแล้ว)17 ม.ค. 2565 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ม.ค. 65 08:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1269น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะกดไม่ลงห้อง4-208/114 ม.ค. 2565 15:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1270น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าตรงที่ซักผ้าชํารุด1อันห้อง4-214/114 ม.ค. 2565 15:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1271แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ท่อประปาแตกข้างห้องน้ำชาย14 ม.ค. 2565 14:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1272นายrutchanon pongtongโรงสูบใหญ่อ่างกาฬสินธุ์ อุทยานเกษตร 50 พรรษาท่อแอร์วาลปั๊มน้ำอ่างกาฬสิน ขาด สนิมกิน 14 ม.ค. 2565 09:50 น.ยกเลิกรายการ
14 ม.ค. 65 12:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1273นายrutchanon pongtongปั๊มอ่างกาฬสินธุ์ ฟาร์ม 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณท่อแอร์วาลปั๊มน้ำอ่างกาฬสิน ขาด สนิมกิน14 ม.ค. 2565 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 16:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หาช่างผู้เหมาตรวจสอบ
1274แม่บ้านอาคาร 77-402/3หัวฉีดชำระแตกชำรุด13 ม.ค. 2565 13:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1275แม่บ้านอาคาร 77-403/1ห้องที่5หัวฉีดชำระหักชำรุด13 ม.ค. 2565 13:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1276น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าตรงที่ซักผ้าในห้องนํ้าชํารุด1อันห้อง4-214/113 ม.ค. 2565 10:59 น.ยกเลิกรายการ
13 ม.ค. 65 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซำ้
1277น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าตรงที่ซักผ้าในห้องนํ้าชํารุด1อันห้อง4-220/113 ม.ค. 2565 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1278น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา17-315ฝาซักโครกแตก12 ม.ค. 2565 15:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝาซักโครก 1ชุด
1279แม่บ้านฝ่าย อาคารฯงานยานพาหนะ โรงซ่อมท่อประปาชำรุด มีน้ำรั่วซึม12 ม.ค. 2565 12:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ คอบอุด 3/4 นิ้ว 1 ตัว
1280น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝักบัวห้อง414น้ำไหลค่อย11 ม.ค. 2565 14:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 65 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1281แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานฟาร์มพืชท่อประปามีน้ำรั่วซึม บริเวณแปลงยุทธสตร์11 ม.ค. 2565 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ต่อตรง 2 นิ้ว 1 ตัว ท่อ 2 นิ้ว 1 เส้น
1282น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่เสียบสายฉีดชำระแตกห้อง41907 ม.ค. 2565 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1283แม่บ้านอาคาร 77-302/3ก๊อกน้ำอ่างล้างมือน้ำหยด06 ม.ค. 2565 15:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว
1284แม่บ้านอาคาร 77-303/3ห้องที่5น้ำรั่วจากแกนสแตนเลส 06 ม.ค. 2565 14:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1285แม่บ้านอาคาร 77-303/3หอ้งที่5ชักโครกน้ำใหลไม่หยุด05 ม.ค. 2565 15:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 65 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1286แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ท่อน้ำรั่วมีน้ำหยดลงมาจากชั้น 3 ห้อง น้ำหญิง 20-20505 ม.ค. 2565 10:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 65 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1287นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้องน้ำชายหน้าห้องปทุมมาสดืออ่างชำรุด04 ม.ค. 2565 10:52 น.ยกเลิกรายการ
04 ม.ค. 65 16:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1288นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้องน้ำชายหน้าห้องปทุมมาสดืออ่างชำรุด04 ม.ค. 2565 10:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 65 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้างหน้า Hang 1 ชุด
1289น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าและหัวฉีดชำระห้อง419น้ำไหลค่อย04 ม.ค. 2565 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น
1290น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝักบัวน้ำไหลไม่หยุดห้อง42004 ม.ค. 2565 09:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 65 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1291น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ โถปัสสาวะ ห้องน้ำชาย ฝั่ง รปภ. มีน้ำรั่วซึมตลอดเวลา 04 ม.ค. 2565 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 65 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1292นายจำนงค์ วงค์คำพระแปลงคณะทอ.อุทยานฟาร์มพืชท่อนํ้าประปารั่ว29 ธ.ค. 2564 11:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 65 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1293นางธรรนอง หนูดาโรงอาหาร อ.10 น้านมารียะห์ก็อกน้ำชำรุด น้ำไหลไม่หยุด29 ธ.ค. 2564 10:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 65 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน (ผนัง) 1 ชุด
1294น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10 ร้านมารียะห์ก๊อกน้ำ (ยาว)ชำรุด น้ำไหลไม่หยุด29 ธ.ค. 2564 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 65 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1295น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกอุดตันห้อง4-102/128 ธ.ค. 2564 16:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 65 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1296น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-227ฝักบัวชำรุด 28 ธ.ค. 2564 10:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 65 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝักบัว 1 ชุด
1297แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำหญิงชำรุด สต๊อมวาว์ล ชำรุดห้อง 20-414 28 ธ.ค. 2564 09:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 65 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
1298แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20อ่างล้างมืออุตตัน ชั้น 2 ฝั่ง ศ.ว ห้อง 20-209 28 ธ.ค. 2564 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 65 15:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1299นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ต๊อปวาว สายน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง สะดืออ่าง ชำรุด ห้อง308/128 ธ.ค. 2564 08:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น สะดืออ่าง Hang 1 ชุด
1300นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สตอ๊ปวาว์วห้องอาบน้ำชำรุดห้อง102/1 อา่งล้างจานตันห้อง11027 ธ.ค. 2564 11:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 65 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว
1301แม่บ้านอาคาร 7หลังอาคาร7ท่อน้ำประปารั่วซึม(โปรดติดต่อแม่บ้านเพื่อชี้จุดที่ถูกต้อง) 24 ธ.ค. 2564 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ คอบอุด 3/4 นิ้ว 1 ตัว
1302แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หัวฉีดชำระชำรุดห้องน้ำชาย ห้อง 21-41424 ธ.ค. 2564 13:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 65 15:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1303แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ห้องน้ำชายโถฉี่กดน้ำไม่ลง ชั้น 324 ธ.ค. 2564 13:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 65 15:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1304แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ชักโครกอุตตัน ห้องน้ำหญิง อ่างล้างมือรั่ว ห้องน้ำหญิง ห้องสมุด 24 ชั่วโมง24 ธ.ค. 2564 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 65 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1305นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 324 ธ.ค. 2564 08:19 น.ยกเลิกรายการ
24 ธ.ค. 64 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1306นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 324 ธ.ค. 2564 08:19 น.ยกเลิกรายการ
24 ธ.ค. 64 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1307นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 324 ธ.ค. 2564 08:18 น.ยกเลิกรายการ
24 ธ.ค. 64 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไม่ทราบว่าซ่อมอะไรครับ
1308น.ส.สุพรรณิการ์ สุภพล17-101เปลี่ยนสายน้ำดีอ่างล้างหน้า22 ธ.ค. 2564 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 65 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายนำ้ดี 1 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์
1309แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น2โถปัสวะน้ำไหลไม่หยุด22 ธ.ค. 2564 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 64 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกยางฟลัชวาล์กระรัต 1 เส้น
1310แม่บ้านอาคาร 77-304/2ห้องที่3สายฉีดชำระน้ำรั่วตรงเม็ดมะยม 21 ธ.ค. 2564 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 64 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1311แม่บ้านอาคาร 77-304/2ห้องที่4เวลากดชักโครกจะมีน้ำซึมออกจากแกนสแตนเลส 21 ธ.ค. 2564 14:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 64 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซิลิโคลนใส 1 หลอด
1312แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21มีน้ำรั่วลงมาจากห้องน้ำชั้น 2 ลงมาห้องน้ำชั้น 1 และมีกลิ่นเหม็น ซ่อมด่วนห้อง 21-111 21 ธ.ค. 2564 13:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1313นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สต็อปวาวสายชำระชำรุดห้อง108/1 21 ธ.ค. 2564 11:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1314น.ส.เสริมศิริ วศิษฏ์นิฏิวัฒน์ห้องสมุด อาคาร9อ่างล้างมือ หมายเลข A1 ท่อตัน21 ธ.ค. 2564 11:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 64 11:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1315นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3สต๊อบวาล์วชำรุด หม้อน้ำชักโคกชำรุดห้อง 227 21 ธ.ค. 2564 11:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 64 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ยางรองก้นโถ หม้อนำ้ 1 เส้น สตีอปวาล์ว 2 ตัว
1316น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422ก๊อกน้ำหยด21 ธ.ค. 2564 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1317น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ชักโครกห้องน้ำ คนพิการ ฝั่ง รปภ. กดน้ำไม่ได้ 21 ธ.ค. 2564 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 64 14:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1318น.ส.สุพรรณิการ์ สุภพล17-101หัวก๊อกของสายขำระรั่ว21 ธ.ค. 2564 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 64 11:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น
1319แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ชักโครกห้องน้ำหญิงกดไม่ลง20 ธ.ค. 2564 14:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1320แม่บ้านอาคาร 66-201อ่างล้างมือรั่ว17 ธ.ค. 2564 13:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1321น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝักบัวน้ำไหลซึมตลอดห้อง42016 ธ.ค. 2564 15:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 65 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว ฝักบัว 1 ชุด
1322นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3อ่างล้างหน้าตันห้อง 22616 ธ.ค. 2564 14:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดสะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด
1323นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้องนำ้ชายหน้าห้องปทุมมาสายน้ำดีอ่างล้างหน้าชำรุด16 ธ.ค. 2564 14:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
1324แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ฐานชักโครกมีน้ำซึมออกมาห้อง 21-213 ชั้น 2 ห้องน้ำชาย16 ธ.ค. 2564 11:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 65 08:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1325แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19พื้นห้องน้ำมีน้ำรั่วซึม ชั้น 1 ฝั่งอาคาร 16 ห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชาย16 ธ.ค. 2564 10:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1326น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกกดนํ้าไม่ลงห้อง4-102/116 ธ.ค. 2564 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 12:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1327น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์ิอทคาร4โถปัสวะรั่วห้อง4-108/116 ธ.ค. 2564 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด
1328น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-233/1อ่างล้างจานน้ำไหลเบา กระเบื้องห้องน้ำชำรุด(มีน้ำไหลออกจากขอบกระเบื้อง)15 ธ.ค. 2564 16:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 64 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน (ผนัง) 1 ชุด
1329น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-227สะดืออ่างชำรุด15 ธ.ค. 2564 14:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซิลิโคลนใส 1 หลอด ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด สะดืออ่างล้างจาน 1 ชุด
1330แม่บ้านอาคาร 8อ-8/2ก๊อกน้ำอ่างล้างจานห้องเบเกอรี่ชำรุด 15 ธ.ค. 2564 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 12:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน ผนัง 1 ชุด
1331แม่บ้านอาคาร 8อ-8/215 ธ.ค. 2564 14:29 น.ยกเลิกรายการ
15 ธ.ค. 64 15:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1332อาจารย์นภาพร พ่วงพรพิทักษ์3-218ช่วยเปลี่ยน ก๊อกน้ำ อ่างล้างหน้า ในห้องน้ำ (เนื่องจาก น้ำไหลหยด และบางครั้ง หมุนปิดก๊อกน้ำ ไม่ได้) 15 ธ.ค. 2564 11:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น
1333แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น2สะต๊อปวาลว์ชำรุด2ตัว15 ธ.ค. 2564 11:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 12:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 2 เส้น สต๊อปวาล 2 ทาง 2 ตัว
1334แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำหญิงอุตตันห้อง 20-30615 ธ.ค. 2564 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 64 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1335น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-223อ่างล้างจานชำรุดมีน้ำหยด ก๊อกน้ำชำรุดปิดไม่สนิด14 ธ.ค. 2564 15:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 14:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ก๊อกล้างจาน ผนัง 1 ชุด ข้อต่อ ผ/ม 1 ตัว
1336น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-227เปลี่ยนฝาชักโครก14 ธ.ค. 2564 15:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 16:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1337น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-227อ่างล้างจานในห้องครัวชำรุดทั้งชุด14 ธ.ค. 2564 14:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 16:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1338แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น2ชักโครกอุดตัน14 ธ.ค. 2564 14:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 16:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1339แม่บ้านอาคาร 77-104/2มีน้ำซึมขึ้นจากพื้นโดยไม่ทราบสาเหตุ 14 ธ.ค. 2564 14:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 64 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1340แม่บ้านอาคาร 77-304/2ห้องที่4น้ำรั่วจากแกนสแตนเลส 14 ธ.ค. 2564 14:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1341นายประเสริฐษา ญาคำ7-112ปั๊ม มีน้ำไหลซึม14 ธ.ค. 2564 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1342แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9หม้อน้ำรั่ว ฝาชักโครกชำรุด ห้อง หญิงด้านหน้าห้องระพี ชั้น 214 ธ.ค. 2564 09:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 16:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1343แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 16สายฉีดชำระชำรุดห้องน้ำชาย น้ำไหลไม่หยุด13 ธ.ค. 2564 10:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ธ.ค. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1344น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ หัวฉีดชำระห้องน้ำชาย ฝั่งห้องนิทรรศการ ชำรุด13 ธ.ค. 2564 10:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 15:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ สายฉีดชำระ 1 เส้น
1345น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกอ่างล้างหน้าน้ำไม่ไหลห้อง41013 ธ.ค. 2564 10:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ธ.ค. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว
1346แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ก๊อกน้ำเครื่องทำน้ำเย็นชำรุดข้างห้องฟิตเน็ต13 ธ.ค. 2564 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ธ.ค. 64 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้ร้อน 1 ตัว
1347น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกนํ้าใหลไม่หยุดห้อง4-302/109 ธ.ค. 2564 14:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 16:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1348น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะนํ้าใหลไม่หยุดห้อง4-302/109 ธ.ค. 2564 14:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 16:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1349น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-111น้ำซึ่มจากฐานโถสวม09 ธ.ค. 2564 13:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 65 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1350น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าชํารุด1อันห้อง4-308/109 ธ.ค. 2564 13:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 16:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น
1351น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา22-206น้ำรั่วจากท่อน้ำทิ้งชั้น3 ลงมาชั้น 2 09 ธ.ค. 2564 11:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 65 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1352น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำไหลซึมออกจากผนังหน้าห้อง20509 ธ.ค. 2564 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1353น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มชั้น2ก๊อกน้ำร้อนน้ำไหลซึมตลอด09 ธ.ค. 2564 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ธ.ค. 64 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1354แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ชักโครกกดไม่ลงห้องน้ำหญิง08 ธ.ค. 2564 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ธ.ค. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1355นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5-โถ่ส้วมนั่งยองแตกใช้งานไม่ได้ ห้อง214/1 และ 302/1 -สต็อปวาวสายฉีดชำระชำรุดห้อง308/1 1อัน08 ธ.ค. 2564 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 16:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1356น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ วาล์ว เปิด ปิดน้้ำระบบน้ำรดหญ้าสนาม ชำรุด 07 ธ.ค. 2564 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 16:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1357น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ปั้มสูบน้ำ เข้าอาคารวิจัยและพัฒนา สูบน้ำไม่ขึ้น07 ธ.ค. 2564 14:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 15:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1358แม่บ้านอาคาร 77-303/3ห้องที่3หัวฉีดชำระน้ำรั่ว07 ธ.ค. 2564 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1359แม่บ้านอาคาร 77-301/3หัวฉีดชำระน้ำรั่ว 07 ธ.ค. 2564 11:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1360แม่บ้านอาคาร 77-304/2ห้องที่4น้ำรั่วจากแกนสแตนเลสและหัวฉีดรั่ว 07 ธ.ค. 2564 11:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ธ.ค. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1361น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้า ห้อง212หัวฉีดสายชำระชำรุด04 ธ.ค. 2564 18:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 14:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1362แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15สายฉีดชำระพร้อมหัวฉีด ที่พักน้ำหาย 1 อัน ห้องน้ำหญิง หัวฉีด 2 หัว สายฝักบัว 1 ห้องน้ำชาย03 ธ.ค. 2564 15:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1363น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อนํ้าแตกชั้น4วันที่.3.ธ.ค.256403 ธ.ค. 2564 14:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 64 14:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1364น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ท่อใต้อ่างล้างจานแตกห้อง31203 ธ.ค. 2564 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 14:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด
1365น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สต๊อบวาล์วฝักบัวชำรุดห้อง31203 ธ.ค. 2564 14:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 65 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว ฝักบัว 1 ชุด
1366น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำไหลซึมออกจากผนังหน้าห้อง20503 ธ.ค. 2564 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1367น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สายฉีดชำระน้ำไม่ไหลห่อง41102 ธ.ค. 2564 13:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1368นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้องน้ำหน้าคาราโอเกะ 1ฝา 02 ธ.ค. 2564 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถชักโครก 1 ชุด
1369นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 302 ธ.ค. 2564 10:57 น.ยกเลิกรายการ
02 ธ.ค. 64 14:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1370นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สายฉีดชำระชำรุด1อัน ก๊อกน้ำชำรุด1อัน อ่างล้างหน้าตัน1อัน ห้อง308/102 ธ.ค. 2564 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1371แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ชักโครกกดไม่ลงห้องน้ำหญิง01 ธ.ค. 2564 10:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1372แม่บ้านอาคาร 77-103/2กอ๊กน้ำอา่งลา้งมือชำรุดเปิดน้ำไม่ใหล30 พ.ย. 2564 16:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
1373น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะรั่วห้อง4-115/1วันที่.30.พ.ย.256430 พ.ย. 2564 15:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ช ุด
1374น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก็อกนํ้าอ่างล้างหน้าชํารุดห้อง4-121/1วันที่.30.พ.ย.256430 พ.ย. 2564 15:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1375แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12ส้วมตันห้องน้ำชาย (ทุกห้อง)30 พ.ย. 2564 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1376นายrutchanon pongtongแปลง D1 เชื่อมท่อเหล็ก ท่อเหล็กหัก เชื่อมท่อเหล็ก 29 พ.ย. 2564 15:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1377น.ส.วชิราภรณ์ ทะคะทิน17-4171.ขอให้เปลี่ยนฝาชักโครก โดยเจ้าหของห้องได้ซื้ออะไหล่มาเอง วางไว้หน้าห้องน้ำ 2.ขอเกาะสายฉีดชำระหัก (ให้แม่บ้านเปิดเข้าห้องเลยค่ะ)29 พ.ย. 2564 12:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1378น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าชำรุดห้อง32029 พ.ย. 2564 11:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างหน้า 1ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น
1379น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สต๊อบวาล์วฝักบัวชำรุดห้อง42029 พ.ย. 2564 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 65 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1380น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝักบัวน้ำไหลค่อยห้อง219ห้อง313ห้อง41629 พ.ย. 2564 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1381น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดชําระแตกห้อง4-115/1จํานวน1อัน.วันที่26.พ.ย.256426 พ.ย. 2564 15:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ หัวฉีด 1 ชุด
1382น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าชํารุด2อันห้อง4-108/126 พ.ย. 2564 15:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น
1383น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ที่กดซักโครกหัก.นํ้าใหลไม่หยุดห้อง4-220/126 พ.ย. 2564 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 14:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่กดซักโครกฝาบน 1 ตัว
1384แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำชาย วาว์ท่อต่อชำรุดห้อง 20-415 ฝั่ง ศ.ว26 พ.ย. 2564 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1385แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ อาคาร 8/1ส้วมตันห้องน้ำชาย25 พ.ย. 2564 09:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1386นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ ปั๊มน้ำสำหรับรดแปลงหญ้าสูบน้ำไม่ขึ้น (ให้ช่างไฟมาตรวจเช็คแล้วปั๊มทำงานปกติ)24 พ.ย. 2564 11:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1387น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. อาคาร 17ชักโครกมีน้ำหยด ฝารองนั่งชักโครกชำรุด1ตัว(ชักโครกผู้ใหญ่)22 พ.ย. 2564 15:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1388น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกกดไม่ลงหัอง4-220/122 พ.ย. 2564 13:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1389แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10ก๊อกน้ำหักชำรุดห้อง ล้างจาน22 พ.ย. 2564 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ย. 64 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกนำ้ 1/2 นิ้ว 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
1390แม่บ้านอาคาร 22-106 อ.2ห้องน้ำหญิงพื้นกระเบื้องในห้องน้ำเวลาเหยียบจะมีน้ำซึมขึ้นมา19 พ.ย. 2564 13:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1391แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14อ่างล้างมือชำรุด 1 ที่ห้อยหัวฉีด 1 ห้องน้ำหลังเวที ห้องน้ำหญิงหัวฉีดหัก 1 19 พ.ย. 2564 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 64 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด สะดืออ่าง Hang 1 ชุด สายฉีดชำระ 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1392แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ชักโครกอุตตัน ห้อง 20- 309 ห้องน้ำหญิง ฝั่ง ศ. ว19 พ.ย. 2564 11:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ย. 64 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/
1393น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139หัวฉีดชำระชำรุด18 พ.ย. 2564 16:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1394นายrutchanon pongtongโรงสูบใหญ่อ่างกาฬสินธุ์ อุทยานเกษตร 50 พรรษาท่อลมรั่ว ส่งผลให้น้ำไหลนองทั่วบริเวณโรงสูบใหญ่18 พ.ย. 2564 11:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1395นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ซักโครกชำรุดน้ำไหลไม่หยุดหอ้ง108/118 พ.ย. 2564 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1396น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์ิอาคาร4ซักโครกกดไม่ลงห้อง4-115/117 พ.ย. 2564 14:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ย. 64 15:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/
1397น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-218ก๊อกน้ำห้องครัวชำรุด 17 พ.ย. 2564 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 64 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกอ่างล้างจาน ผนัง 1 ชุด พิทักษ์
1398แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำชายอุตตัน ห้อง 20-106 20-30715 พ.ย. 2564 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1399แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยฝั่ง ร.ป ภ น้ำไม่ไหล 15 พ.ย. 2564 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 10:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1400แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20สายฉีดชำรุด ห้อง 20-21115 พ.ย. 2564 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1401น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3ปั้มน้ำทำงานเสียงดังมาก11 พ.ย. 2564 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 15:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1402น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดี3-242/1 อ.3 ที่พักอาศัยชักโครกอุดตัน /ท่ออ่างล้างจานรั่วซึม11 พ.ย. 2564 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1403นายrutchanon pongtongอุทยานเกษตร 50 พรรษาระบบออโต้แทงค์ประปาเสีย10 พ.ย. 2564 15:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 พ.ย. 64 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
1404อาจารย์ศิริญญา โปร่งจิตร์3-216ในห้องน้ำ อ่างล้างหน้าอุดตันและสายชำระแตก10 พ.ย. 2564 14:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 13:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1405น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ สายฉีดชำระห้องน้ำหญิง ฝั่งนิทรรศการ ชำรุด10 พ.ย. 2564 14:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 10:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1406นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (คอกหมู)ซ่อมบ่อแพดที่รั่ว ทางฟาร์มซื้อปูนมาให้แล้ว08 พ.ย. 2564 16:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1407นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (คอกหมู)สูบน้ำออกจากบ่อไบโอแก๊ซคอกหมู 08 พ.ย. 2564 16:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1408น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกกดไม่ลงห้อง4-115/108 พ.ย. 2564 16:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1409นายบัญชา ไชยสมคุณ3-244/1โถส้วมชักโครกแตกร้าวตรงฐาน มีน้ำซึม ช่วยเปลี่ยนใหม่ด่วนครับ จะซ่อมหรือไม่ซ่อมอย่างไร โปรดติดต่อกลับด้วยครับ,,ไม่ใช่ปิดงานไปเฉยๆ 08 พ.ย. 2564 11:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื้อวัสดุเปลี่ยนใหม่ครับ พิทักษ์/คิมหันต์
1410นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 3 ทางออกบ้านหนองหอยประตูชำรุด08 พ.ย. 2564 11:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1411น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-240อ่างล้างจานชำรุด08 พ.ย. 2564 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 13:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้งอ่างล้างหน้า 1 ชุด
1412นายประเสริฐษา ญาคำ7-112ก๊อกน้ำเสีย08 พ.ย. 2564 09:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 64 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1413น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องรีดผ้าโรงแรมก๊อกน้ำและอ่างล้างจานชำรุด 03 พ.ย. 2564 15:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1414น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-241/1ก๊อกอ่างล้างจานชำรุด03 พ.ย. 2564 15:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ธ.ค. 64 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน ผนัง 1 ชุด
1415แม่บ้านอาคาร 77-304/1ห้องที่1และ4ชักโครกน้ำใหลไม่หยุด02 พ.ย. 2564 14:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ย. 64 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกยางs-306 = 1 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์
1416น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าชํารุดห้อง4-102/129 ต.ค. 2564 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ย. 64 15:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายนำ้ดี 2 เส้น ก๊อกอ่างล้างหน้า 2 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
1417น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ประตูนํ้าถังใต้ดินแตกฝักอาคารชุด28 ต.ค. 2564 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 พ.ย. 64 14:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ต่อตรง PVC 2 นิ้ว 1 ตัว
1418แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14โถปัสสาวะห้องน้ำชายอุตตัน ห้องฟิตเน็ต 1 ตัว27 ต.ค. 2564 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 64 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ นำ้ยาขจัดสิ่งอุดตัน 1 ขวด
1419น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ที่เฉียบหัวฉีดชําระชํารุด1อันห้อง4-214/126 ต.ค. 2564 11:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 64 09:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1420อาจารย์ชุลีพร ชำนาญต้า17-2031. ก๊อกน้ำอ่างล้างจานชำรุด มีน้ำหยดตลอดเวลา 2. น้ำรั่วใต้อ่างล้างจาน รบกวนซ่อมด่วนค่ะ 25 ต.ค. 2564 07:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 พ.ย. 64 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1421นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (คอกวัวเนื้อ+เล้าไก่ดำ)เดินท่อน้ำและติดตั้งบอลวาล์ว ที่ให้น้ำวัว+ซ่อมท่อน้ำที่แตกเล้าไก่ดำ (บอลวาล์วฟาร์มซื้อมาแล้ว)21 ต.ค. 2564 14:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 64 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1422น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มน้ำรั่วค่ะ 21 ต.ค. 2564 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 11:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1423อาจารย์ศิริญญา โปร่งจิตร์3-216น้ำหยดตรงเพดานห้องครัว 20 ต.ค. 2564 11:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1424แม่บ้านอาคาร 77-204/3ก๊อกน้ำอ่างล้างมื้อชำรุด20 ต.ค. 2564 08:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 64 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1425น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4นํ้าล้นถังนํ้าไต้ดินฝั่งอาคารชุด19 ต.ค. 2564 15:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 พ.ย. 64 14:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1426น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4นํ้ารั่วแต่ชั้น3ลงมาชั้น2ห้อง4-314/119 ต.ค. 2564 15:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 64 14:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1427น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ท่อน้ำ สูบน้ำเข้าอาคารวิจัยและพัฒนา ชำรุด (ปั้มน้ำ 3 แยก )19 ต.ค. 2564 12:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 64 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ต่อครง 2 นิ้ว 1 ตัว งอ 90 2 นิ้ว 1 ตัว
1428น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มหัวก็อกน้ำ ที่ผลิตน้ำดื่มชำรุดค่ะ 19 ต.ค. 2564 11:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1429น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ปั้มน้ำฝั่งหอนนทรีปั้มน้ำทำงานผิดปกติ19 ต.ค. 2564 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ต.ค. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
1430น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-325มีน้ำรั่วใต้อ่างล้างจาน 18 ต.ค. 2564 15:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1431น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-241/1ที่เสียบ(ที่พัก)ฝักบัวชำรุดแตกหัก18 ต.ค. 2564 15:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1432นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่)เปลี่ยนบอลวาล์วถังน้ำเล้าไก่ไข่และย้ายมิเตอร์น้ำ18 ต.ค. 2564 13:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ต.ค. 64 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เทปพันเกลียว 1 ม้วน คอบอุด 3/4 นิ้ว 1 ตัว ต่อตรง 3/4 2 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
1433แม่บ้านอาคาร 8อ_8/2ห้องโถงอ่างอุปกรท่อน้ำเสียชำรุด18 ต.ค. 2564 13:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1434น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5ท่อน้ำแตกบริเวณสวนหย่อมกลางอาคาร 18 ต.ค. 2564 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ต.ค. 64 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1435น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำไหลซึมออกจากผนังหน้าห้อง20515 ต.ค. 2564 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น
1436แม่บ้านอาคาร 77-203/3มีน้ำหยดจากท่อน้ำด้านบนเพดาน 15 ต.ค. 2564 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 64 14:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
1437น.ส.ภิญญารัตน์ กงประโคนอ.17 ห้อง 306หัวชำระในห้องน้ำใช้งานไม่ได้14 ต.ค. 2564 15:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1438น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าชํารุด2อันห้อง4-108/114 ต.ค. 2564 15:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้ 2 อัน
1439นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5อา่งล้างหน้าตันและน้ำหยดใต้อ่าง2อ่างห้อง308/1 และห้อง320/113 ต.ค. 2564 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1440นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ซักโครกชำรุดกดน้ำไม่ลงห้อง208/1 อา่งล้างตันและน้ำหยดใต้อ่าง2อัน ซักโครกกดไม่ลงห้อง208/1 อ่างล้างหน้าตัน2อ่างและน้ำหยดใต้อ่างห้อง202/1 อ่างล้างหน้าตัน2อ่างหอ้ง320/1 13 ต.ค. 2564 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1441อาจารย์มยูรกาญจน์ เดชกุญชร3-238/1ตำแหน่งหมุนเปิดปิดแตกทำให้ตำแหน่งเปิดปิดมีความคมจึงต้องการเปลี่ยก๊อกอ่างล้างจาน ยึดท่อ PVC ให้ติดกับผนัง และต่อก๊อกน้ำ11 ต.ค. 2564 21:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1442น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหนเาตันห้อง20511 ต.ค. 2564 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1443แม่บ้านอาคาร 77-301/2โถปัสสวะไม่ใด้ใช้งานมาหลายเดือนแล้วเนื่องจากถ้าเปิดใช้จะมีน้ำเสียซึมลงมาบริเวณห้องน้ำชั้น2ที่อยู่ตรงกัน (ช่างใด้มาตรวจสอบแล้วตั้งแต่ครั้งนั้น)ขอให้ช่างดำเนินการเพื่อให้เปิดใช้งานใด้เป็นปกติด้วย 11 ต.ค. 2564 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1444น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดชําระชํารุดห้อง4-115/1อ่างล้างหน้าตันห้อง4-12211 ต.ค. 2564 09:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1445แม่บ้านอาคาร 77-203/2ห้องที่4ชักโครกมีน้ำหยดจากแกนสแตนเลสเวลากดใช้งาน 08 ต.ค. 2564 15:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1446น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะนํ้าไหลไม่หยุดห้อง4-121/107 ต.ค. 2564 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 65 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1447แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20โถฉี่ชำรุดห้องน้ำชาย ชั้น 1 ฝั่ง ส.ว07 ต.ค. 2564 09:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1448น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฐานชักโครกชำรุดปูนรุดร่อนห้อง10806 ต.ค. 2564 12:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 09:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1449น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำเครื่องชักผ้าเครื่องที่6ชำรุดน้ำไหลออกจากข้อต่อ06 ต.ค. 2564 12:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1450แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20สะดืออ่างล้างหน้าชำรุด 2 อ่าง ห้องน้ำหญิง 20- 41406 ต.ค. 2564 08:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 09:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1451นายบัญชา ไชยสมคุณ3-244/1โถส้วมแตกร้าว และรั่วซึม หมดเสื่อมสภาพแล้วรบกวนเปลี่ยนโถใหม่ด่วนครับ 05 ต.ค. 2564 16:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1452แม่บ้านอาคาร 8อ-8/2ห้องน้ำนิสิตหญิงสายชำระชำรุดหนึ่งห้องแจ้งเปลี่ยนคะ05 ต.ค. 2564 15:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1453น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก อ.17ฝารองนั่งชักโครกชำรุด และมีน้ำหยดตรงสายชำระ05 ต.ค. 2564 10:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1454น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่กดชักโครกชำรุดห้อง20804 ต.ค. 2564 14:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ต.ค. 64 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ที่กดซักโครกฝาบน 1 ชุด
1455น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มชั้น2มีน้ำไหลซึมตลอด01 ต.ค. 2564 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ต.ค. 64 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1456น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาโรงไก่ไข่ ฟาร์มสัตว์คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรลูกปืนเครื่องให้อาหารไก่แตก 01 ต.ค. 2564 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ต.ค. 64 16:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1457นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แแจ้งซ่อมลูกลอยเครื่องปั๊มน้ำฝั่งอ.3เวลาเครื่องทำงานจะมีเสียงดังมาก01 ต.ค. 2564 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ต.ค. 64 14:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
1458แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำหญิงสายฉีดชำรุด ชั้น 4 ห้อง 20-41401 ต.ค. 2564 09:04 น.ยกเลิกรายการ
04 ต.ค. 64 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซำ้ครับ
1459แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำหญิงสายฉีดชำรุด ชั้น 4 ห้อง 20-41401 ต.ค. 2564 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ต.ค. 64 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1460แม่บ้านอาคาร 77-301/3หัวฉีดชำระน้ำรั่วซึม29 ก.ย. 2564 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ต.ค. 64 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1461อาจารย์พิชญ์จิรา อุ่นใจ17-410ท่อรั่ว มีน้ำไหลออกมา เเละก๊อกน้ำล้างจานมีน้ำหยดตลอดเวลา 28 ก.ย. 2564 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1462น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สต๊อปวาล์วฝักบัวห้อง212ชำรุดหลุด28 ก.ย. 2564 10:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ต.ค. 64 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1463แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12ส้วมกดน้ำไม่ลง 2 ห้อง ห้องน้ำอารย์หญิง และห้องน้ำชายชั้น 2 ส้วมตัน 1 ส้วมชำรุด 1มีน้ำซึมไหลออกเวลากดชักโครง ห้องชาย -ห้องน้ำหญิง28 ก.ย. 2564 08:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ต.ค. 64 10:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ที่กดซักโครก ฝาบน 1 ชุด พิทักษ์
1464นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สายชำระชำรุดห้อง308/1 2 ห้อง ที่เสียบผักบัวชำรุดห้อง302/1 สต๊อปวาล์วห้องอาบน้ำชำรูดห้อง302/1 สว้มนั่งยองน้ำไหลออกข้างห้อง302/127 ก.ย. 2564 14:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1465น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าชํารุดห้อง4-121/123 ก.ย. 2564 15:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1466น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างจานนํ้าไหลไม่หยุดห้อง4-117(ผนัง)23 ก.ย. 2564 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1467น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างจานนํ้าไหลไม่หยุดห้อง4-117(ผนัง)23 ก.ย. 2564 15:07 น.ยกเลิกรายการ
27 ก.ย. 64 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1468น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4นํ้ารั่วจากห้องอาบนํ้าชั้น3ลงมาห้องอาบนํ้าชั้น2ห้อง4-320/121 ก.ย. 2564 12:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 64 14:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1469น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4นํ้ารั่วจากห้องอาบนํ้าชั้น3ลงมาห้องอาบนํ้าชั้น221 ก.ย. 2564 12:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ย. 64 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปูนซีเมนต์ขาว 1 ถุง 1 ถุง พิทักษ์/คิมหันต์
1470น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำไหลซึมออกจากท่อในห้องชาร์ปหน้าห้อง11317 ก.ย. 2564 10:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1471น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18วาล์วเปิด-ปิดน้ำบนดาดฟ้าน้ำไหลซึมตลอด17 ก.ย. 2564 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1472แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1อ่างล้างมือตันห้องน้ำหญิง15 ก.ย. 2564 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ย. 64 09:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1473แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หัวฉีดชำระชำรุดห้องน้ำชายชั้น 4 ห้อง 21-41414 ก.ย. 2564 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ย. 64 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1474แม่บ้านอาคาร 9อ,9ชั้น1 อ้างล้างหน้าห้องเจ้าหน้าที่ชั้นหนึ่งมีน้ำไหลไม่หยุด ด้านหลัง14 ก.ย. 2564 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1475แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3หัวฉีดห้องน้ำหญิงชำรุด,ด้านหน้า1,ด้านหลัง1 อ่างล้างมือตันห้องน้ำหญิงด้านหลัง14 ก.ย. 2564 10:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ย. 64 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1476น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10ขอความอนุเคราะห์ ขุดทางระบายน้ำบริเวณหน้าหน้าโรงอาหารกลาง อาคาร 10 เนื่องจากเวลาที่ฝนตกหนักทำให้น้ำขังเป็นเวลานาน ประกอบกับบริเวณดังกล่าวเป็นตลาดนัดในตอนเย็นทำให้ไม่สะดวกในการเข้าออก ของนิสิต และการตั้งร้านของผู้ประกอบการ 14 ก.ย. 2564 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ย. 64 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล/เจริญ
1477น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หัวฉีดชำระชำรุดแตกห้อง41313 ก.ย. 2564 14:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ย. 64 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1478น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำไหลซึมออกจากผนังหน้าห้อง20513 ก.ย. 2564 13:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ย. 64 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1479น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.18-414ระบบน้ำประปาภายในห้องใช้ไม่ได้(น้ำไม่ไหล 2 วันแล้ว)13 ก.ย. 2564 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ย. 64 13:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1480นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่)ซ่อมปั๊มน้ำที่เสีย พร้อมย้ายไปคอกวัวเนื้อที่สร้างใหม่13 ก.ย. 2564 08:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 12:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1481น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา17-315ฝาชักโครกชำรุด(หมดอายุการใช้งาน) 13 ก.ย. 2564 00:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1482น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้าห้อง414น้ำไม่ค่อยไหลตรงก๊อกอ่างล้างหน้าและหัวฉีดสายชำระ12 ก.ย. 2564 07:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ย. 64 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1483น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422ซิ้งน้ำตัน09 ก.ย. 2564 11:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ย. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ/คิมหันต์
1484แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21น้ำออกตรงข้อต่อชั้น 4 08 ก.ย. 2564 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ย. 64 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1485แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ท่อน้ำรั่วห้อง 20 -201 08 ก.ย. 2564 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1486น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-217ใต้สะดืออ่างล้างหน้าชำรุด06 ก.ย. 2564 15:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 14:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1487น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-325สะดื้ออ่างล้างจานมีน้ำรั่ว06 ก.ย. 2564 15:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1488น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ที่กดชักโครกห้องน้ำชาย อาคารวิจัยและพัฒนา กดน้ำไม่ลง06 ก.ย. 2564 15:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ย. 64 13:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1489น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-215 อาคารชุดพักอาศัยขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนและซ่อมแซม ดังรายการ 1. หัวฉีดน้ำชักโครกหัก 2. ฝานั่งชักโครกหัก ตัวล๊อคหัก 06 ก.ย. 2564 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1490น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10รบกวนช่างมาดูสะดืออ่างให้แม่บ้าน อ.10 หน่อยนะคะ 06 ก.ย. 2564 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1491นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์(เล้าหมู)บ่อน้ำระบบคูลลิ่งแพดรั่ว เก็บน้ำไม่อยู่ และลูกลอยเปิดปิดน้ำขึ้นถังขนาด1นิ้ว ชำรุด 03 ก.ย. 2564 13:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รอซื้อวัสดุ/จัดซื้อจ้าง
1492น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา17-315ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้ารั่ว (ห้องน้ำ)03 ก.ย. 2564 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด
1493แม่บ้านฝ่าย อาคารฯชั้น1อ.211.ท่อน้ำแตกจุดเดิม 2.เก็บเศษวัสดุ 3.ปิดรูท่อ 02 ก.ย. 2564 14:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ปูนยาแนว 1 ถุง
1494แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ท่อใต้อ่างล้างมือรั่ว ห้อง 21- 30602 ก.ย. 2564 10:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ย. 64 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซิลิโคลนใส 1 หลอด พิทักษ์/คิมหันต์
1495น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าน้ำไหลช้าห้อง10202 ก.ย. 2564 08:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 14:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว เขียว 1 ตัว
1496แม่บ้านอาคาร 8อ.8/2ห้องน้ำอาจารย์ชายสายชักโครกชำรุด01 ก.ย. 2564 15:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว เขียว 1 ตัว
1497น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-215 ห้องครอบครัว อาคารชุดพัก 2ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนและซ่อมแซม ดังรายการ 1. หัวฉีดน้ำชักโครกหัก 2. ฝานั่งชักโครกหัก ขอความอนุเคราะห์เข้าซ่อมแซมภายในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น.ขอบคุณค่ะ01 ก.ย. 2564 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1498น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-130น้ำดันขึ้นมาจากท่อน้ำทิ้งระเบียงข้างห้อง (ช่างมาซ่อมแล้วแต่ก็ยังไม่หาย) 30 ส.ค. 2564 17:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 64 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1499น.ส.เจนจิรา ทองแกมโรงเรือนโรคพืชอาจารย์ประภาษ ฟาร์มพืชท่อน้ำแตก 27 ส.ค. 2564 16:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ต่อตรง 3/4 นิ้ว 1 ตัว
1500แม่บ้านอาคาร 77-104/1มีน้ำซึมออกมาจากพื้นห้องน้ำโดยไม่ทราบสาเหตุ27 ส.ค. 2564 15:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1501แม่บ้านอาคาร 77-101/2ห้องที่1หัวฉีดชำระน้ำหยด27 ส.ค. 2564 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1502แม่บ้านอาคาร 77-104/3ห้องที่2หัวฉีดชำระน้ำหยด27 ส.ค. 2564 14:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1503แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19หัวฉีดสายชำระหัก ห้อง 19- 117/1 27 ส.ค. 2564 10:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1504แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ฝาชักโครกชำรุดห้อง 20/105 ฝั่ง สาธา ชั้น 127 ส.ค. 2564 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ น๊อตล๊อกฝาชักโครก 1 ชุด
1505แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20อ่างล้างมือชำรุด ห้องน้ำหญิง ห้อง 414 ฝั่ง ศ.ว ท่อระบายน้ำเสียชำรุด27 ส.ค. 2564 09:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1506น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน3-237/1ก๊อกน้ำใต้อ่างล้างหน้าในห้องน้ำขาด ทำให้น้ำไหลไม่หยุด แต่ได้แจ้งพ่อบ้านอาคารปิดวาวน้ำไว้แล้ว ขอช่อมด่วนด้วยนะคะ27 ส.ค. 2564 08:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 16:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว เขียว 1 ตัว
1507น.ส.ประภาพรรณ์ แสงดาว3-237/1ก๊อกน้ำใต้อ่างล้างหน้าในห้องน้ำขาด ทำให้น้ำไหลไม่หยุด แต่ได้แจ้งพ่อบ้านอาคารปิดวาวน้ำไว้แล้ว ขอช่อมด่วนด้วยนะคะ27 ส.ค. 2564 08:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 16:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว เขียว 1 ตัว
1508อาจารย์นภาพร พ่วงพรพิทักษ์3-218ห้องน้ำ** 1) ฐานชักโครก* มีน้ำซึมออกมา และเคลื่อนได้ ช่วยซ่อมแซมให้ที ขอบคุณค่ะ 2) ฝักบัว** มีน้ำหยด และไหลออกมา (ขณะปิดก๊อกน้ำ ฝักบัว แล้ว) 26 ส.ค. 2564 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกสูบฟลัสวาล์วกะรัต 2 ชุด
1509น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4นํ้ารั่วตรงฝ่าเพดานห้องนํ้าแรงมากห้อง4-220/126 ส.ค. 2564 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 08:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
1510น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำเครื่องซักผ้าเครื่องที่ติดตั้งใหม่น้ำไหลซึมตลอด26 ส.ค. 2564 08:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1511น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-330ข้อต่อท่ออ่างล้างจานชำรุด มีน้ำไหล25 ส.ค. 2564 16:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 16:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/อ่างล้างหน้า 1ชุด ชุดท่ออ่างล้างหน้า 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1512นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ห้อง308/1 น้ำหยดใต้อ่างล้างหน้า ห้อง302/1 สต็อปวาล์ว ฝักบัวชำรุด25 ส.ค. 2564 11:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 16:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
1513แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21มีน้ำหยดตรงท่อใต้อ่างล้างมือชั้น 3 ห้อง 21-30625 ส.ค. 2564 11:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 64 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1514นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5***แจ้งด่วน*** ห้องน้ำ 202/1 -ห้อง1และห้อง2 หัวชักโครกกดไม่ลง -ห้อง3และห้อง4 หัวข้อต่อชักโครกแตก(เวลากด น้ำออกมาในข้อต่อ) ***รบกวนมาซ่อมด่วนด้วยนะคะนิสิตไม่มีห้องน้ำใช้เพราะใช้ได้ห้องเดียว ขอบคุณค่ะ25 ส.ค. 2564 11:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1515แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22สะดืออ่างรั่วห้อง 207-208 25 ส.ค. 2564 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1516แม่บ้านอาคาร 77-202/3กอ๊กน้ำอ่างล้างมือชำรุด24 ส.ค. 2564 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1517น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4-324ก๊อกน้ำหักชำรุด 23 ส.ค. 2564 14:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1518อาจารย์อมลิน ต้องกระโทก3-303ชักโครกภายในห้องน้ำ เกิดหารชำรุด และมีรอยแตกที่ฐาน 23 ส.ค. 2564 10:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1519นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สตอ๊ปวาว์วห้องอาบน้ำชำรุด ห้อง408/1ดว่นนะคะตอนนี้ปิดน้ำทั้งโชนเลยคะ 23 ส.ค. 2564 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 64 15:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ข้อต่ ผ/ม 1 ตัว สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
1520นายจำนงค์ วงค์คำพระด้านหลังบ้านพักบุคลากรหลังที่3 ฝ่ายอาคารท่อนํ้าประปาแตก23 ส.ค. 2564 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 64 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ งอเกลียวใน 3/4 นิ้ว 1 ตัว
1521นายจีระศักดิ์ ฆ้องเดชฟาร์มสัตว์เปลี่ยนปั๊มน้ำโรงไก่ไข่ เนื่องจากปั๊มเก่าพัง จึงได้ซื้อปั๊มใหม่มา และขอช่างไปติดตั้งตัวใหม่ให้ครับ20 ส.ค. 2564 14:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 16:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1522น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หัวฉีดชำระชำรุดแตกห้อง11720 ส.ค. 2564 10:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 64 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1523แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ชักโครกน้ำไหลไม่หยุด ห้องน้ำชาย20 ส.ค. 2564 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 64 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดอุปกรณ์หม้อนำ้ซักโครก COTTO 1 ชุด
1524น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-108น้ำรั่วมาจากห้องด้านบน ทำให้ฝ้าผนังเป็นลา 20 ส.ค. 2564 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1525แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำฝาชักโครกชำรุด หัวฉีดมีน้ำรั่วซึม ห้อง 20-105-20-106-20-307 ชั้น 1 และชั้น 320 ส.ค. 2564 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 64 15:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1526น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ที่กดชักโครกห้องน้ำหญิง อาคารวิจัยและพัฒนา ชำรุด19 ส.ค. 2564 13:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 64 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1527นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้องน้ำชายหน้าห้องปทุมมาสายน้ำดีชำรุด19 ส.ค. 2564 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1528นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้องน้ำชายหน้าห้องปทุมมาสายน้ำดีชำรุด19 ส.ค. 2564 10:42 น.ยกเลิกรายการ
19 ส.ค. 64 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1529แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยห้องน้ำฝั่ง ร.ป.ภ น้ำไม่ไหล19 ส.ค. 2564 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 64 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/คิมหันต์
1530แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15หัวฉีดชำระชำรุด 6 อัน ที่รองนั่งชักโครกพร้อมฝาปิดชำรุด 1 อัน18 ส.ค. 2564 11:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1531นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5น้ำหยดใต้อ่างล้างหน้า (ท่อระบายน้ำทิ้ง) โซน4-31417 ส.ค. 2564 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื่อวัสดุ ซิลีโคน 1 หลอด พิทักษ์/คิมหันต์
1532น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝักบัวชํารุด2อันห้อง4-108/116 ส.ค. 2564 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 64 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝักบัว 1 ชุด
1533แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ท่อแตกมีน้ำรั่วซึมหน้าอาคาร16 ส.ค. 2564 14:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 64 13:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ โฟม PU 1 หลอด
1534นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สายฉีดชำระชำรุดแตกทั้งชุดห้อง121/116 ส.ค. 2564 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 64 13:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1535น.ส.พรศรี แสงพรหมชารีอ.5ข้อต่อชักชักโครกชำรุดน้ำไหลออกข้างหลังชักโครก ห้อง 202/114 ส.ค. 2564 19:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื้อวัสดุ พิทักษ์/คิมหันต์
1536น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-330ฝักบัวชำรุดปิดไม่อยู่และสะดืออ่างล้างจานหลุด13 ส.ค. 2564 16:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 64 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้างจาน 1 ชุด ฝารองนั่งโถ 1 ชุด ฝักบัว 1 ชุด สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
1537น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ3-324สายฉีดชำระชำรุด น้ำรั่วออกตลอดเวลา13 ส.ค. 2564 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 64 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น สต๊อปวาวล์ 1 ตัว
1538แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22สะดืออ่างรั่วห้อง 22-20711 ส.ค. 2564 14:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ส.ค. 64 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้งอ่างล้างหน้า 1 ชุด
1539แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ท่อปั๊มน้ำรั่ว11 ส.ค. 2564 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 64 13:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ งอ 90 พีวีซี 2 นิ้ว 1 ตัว ประตูนำ้ทองเหลือง 2 นิ้ว 1 ตัว
1540แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ชักโครกกดไม่ลง หัวฉีดสายชำระหัก ห้อง 19-128/110 ส.ค. 2564 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ส.ค. 64 10:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1541น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อนํ้าทิ้งโถปัสวะรั่วห้อง4-314/110 ส.ค. 2564 08:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1542น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-303ก๊อกน้ำอ่างล้างจานชำรุดหมุนได้รอบ09 ส.ค. 2564 15:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ส.ค. 64 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1543น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17ท่อดาดฟ้าอ.17 รั่ว 09 ส.ค. 2564 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื้อวัสดุ รัดแยก PE 110*2 นิ้ว 2 ชุด
1544แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่โถฉี่รั่วซึมห้องน้ำชาย ตัวที่ 2 09 ส.ค. 2564 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 64 13:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1545แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22น้ำไม่ไหล06 ส.ค. 2564 14:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 64 14:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปั๊มถังสูง โอเวอร์โหลด แก้ไขเรียบร้อย
1546น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาล์วฝักบัวปิดไม่อยู่ห้อง4-202/106 ส.ค. 2564 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สต๊อปวาล์ว 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
1547น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อนํ้าทิ้งโถปัสวะรั่วห้อง4-102/106 ส.ค. 2564 10:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ ซีลีโคลนใส 1 หลอด
1548แม่บ้านอาคาร 77-322อ่างล้างอุปกรณ์ห้องเรียนแลปตัน 06 ส.ค. 2564 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1549แม่บ้านอาคาร 77-202/3กอ๊กน้ำอ่างล้างมือชำรุด06 ส.ค. 2564 09:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1550น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-244อ่างล้างจานน้ำปิดยากและอ่างล้างหน้าน้ำไหลเบามาก05 ส.ค. 2564 10:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1551น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ท่อระบายน้ำระเบียงหลังห้องตันห้อง40204 ส.ค. 2564 13:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1552น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-234ท่อระบายน้ำอ่างล้างจานชำรุด03 ส.ค. 2564 12:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งชื้อวัสดุ ซิลีนโคลนใส 1 หลอด ชุดท่อนำ้ทิ้งPVC 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1553น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139สต๊อปวาล์วชำรุด03 ส.ค. 2564 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ส.ค. 64 13:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สต๊อปวาล์ว 2 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
1554น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง40402 ส.ค. 2564 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1555แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12ก๊อกน้ำดื่ม ชำรุด 2 อัน30 ก.ค. 2564 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1556แม่บ้านอาคาร 77-203/3ห้องที่5ชักโครกตันกดไม่ลง29 ก.ค. 2564 16:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 64 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1557น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-129สต๊อปวาล์วชำรุด29 ก.ค. 2564 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 64 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1558น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องสันทนาการน้ำเสียดันขึ้นมาจากระเบียงตรงท่อน้ำทิ้ง 29 ก.ค. 2564 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 64 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1559แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10อ่างล้างมือุดตัน หญิง- ชาย สายฉีดชำระชำรุดห้องน้ำหญิง29 ก.ค. 2564 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 64 13:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1560อาจารย์ชุลีพร ชำนาญต้า17-203มีน้ำรั่วใต้อ่างล้างจาน และก๊อกน้ำที่อ่างล้างจานมีน้ำหยดตลอดเวลา27 ก.ค. 2564 16:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ ก๊อกล้างจาน เคาน์เตอร์ 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น ซีลีโคลนใส 1 หลอด
1561นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หัวฉีดชำระชำรุดและผักบัวแตกห้อง102/1 โถซักโครกชำรุดกดน้ำไม่ไหลห้อง121/1 โถซักโครกชำรุดกดน้ำไม่ไหลห้อง202/127 ก.ค. 2564 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื้อวัสดุ พิทักษ์/คิมหันต์
1562น.ส.กรรณิการ์ มณฑาอาคาร3 ห้อง 311หลังคาอาคาร 3 รั่ว ซึมลงพื้นที่ห้อง 3-311 มุมระเบียงด้านนอกห้อง 1จุด พื้นที่ในห้อง 3 จุด และในห้องครัว 2 จุด มุมห้องครัว และพัดลมดูดอากาศ27 ก.ค. 2564 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1563นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สะดืออ่างชำรุด2อ่าง ห้อง202/127 ก.ค. 2564 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื้อวัสดุ พิทักษ์/คิมหันต์
1564น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง40423 ก.ค. 2564 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1565น.ส.วรรณภา ภักดี17-205ก๊อกน้ำรั่วซึมบริเวณซิงค์ล้างจาน สายฉีดชำระรั่วซึม22 ก.ค. 2564 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ ก๊อกล้างจาน เคาน์เตอร์ 1 ชุด สายนำ้ดี 1 ชุด สายฉีดชำระ 1 ชุด
1566นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5จแจ้งช้อมด่านชักโครกน้ำไหลไม่หยุดห้อง102/1อ.คาร522 ก.ค. 2564 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 64 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื้อวัสดุ พิทักษ์/คิมหันต์
1567แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12ก๊อกน้ำดื่มหักชำรุด 2 อัน หัวฉีดน้ำไหลซึม ห้องน้ำชายมุสลิม22 ก.ค. 2564 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 64 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้ร้อน 2 ตัว
1568แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12สายชำระชำรุดห้องน้ำชายลานอาหารหน้าหอหญิง22 ก.ค. 2564 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื้อวัสดุ สายฉีดชำระ 3 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1569น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-129หัวฉีดชำระชำรุด มีน้ำรั่วซึ่มตลอดเวลา21 ก.ค. 2564 16:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 64 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1570นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องน้ำชายชั้น1อาคารบริหารที่แขวเก็บสายชำระหลุดชำรุด21 ก.ค. 2564 16:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 64 13:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1571น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-301ก๊อกน้ำต่อสายฝักบัวชำรุด(น้ำรั่วซึ่ม) 21 ก.ค. 2564 13:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 64 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1572น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หัวฉีดชำระแตกห้อง41321 ก.ค. 2564 11:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ สายฉีด ชำระ 1 ชุด
1573น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าหมุดรอบห้อง4-108/121 ก.ค. 2564 08:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ค. 64 14:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกอ่างล้างหน้า 2 ตัว สายนำ้ดี 2 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์
1574นายทศพล จตุระบุล17-308เปลี่ยนก๊อกน้ำหรือซ่อมหัวกรอง 20 ก.ค. 2564 19:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 12:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว
1575แม่บ้านอาคาร 77-305/2กอ๊กน้ำอ่างล้างชามชำรุดปิดไม่ใด้20 ก.ค. 2564 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สั่งซื้อวัสดุ ก๊อกอ่างล้างจานเค้าน์เตอร์ 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น
1576น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ 1. ที่กดชักโครกห้องน้ำหญิง อาคารอำนวยการกดน้ำไม่ลง 2. ที่ฉีดชำระห้องน้ำชาย ฝั่ง รปภ. ชำรุด20 ก.ค. 2564 14:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1577นายนายวรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์17-105ส้วมเต็มทุกอาทิตย์ จริงๆเป็นทั้ง 1 ทุกห้อง 20 ก.ค. 2564 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 12:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1578น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝารองนั่งซักโครกชํารุด1อัน....สต๊อปวาล์วปิดไม่อยู่ห้อง4-302/120 ก.ค. 2564 08:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สืบราคาจัดซื้อ/จ้าง
1579น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องน้ำหยิงหน้าห้องออกกำลังกายอ.3 ห้องน้ำหญิงหน้าห้องออกกำลังกายหัวฉีดชำระชุรุดน้ำไหลไม่หยุด19 ก.ค. 2564 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1580แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21อ่างล้างมือชำรุดห้อง 21-213 ชั้น 219 ก.ค. 2564 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1581น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา17-315ท่ออ่างล้างหน้า ห้องน้ำรั่ว18 ก.ค. 2564 21:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งวื้อวัสดุ ซิลิโคลน 1 หลอด
1582น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อนํ้าทิ้งโถปัสวะรั่วห้อง4-314/116 ก.ค. 2564 15:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด
1583น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-320ท่อใต้อ่างล้างจานชำรุด 16 ก.ค. 2564 15:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื้อวัสดุ พิทักษ์/คิมหันต์
1584น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาล์วฝักบัวปิดไม่ อยู่ห้อง4-314/116 ก.ค. 2564 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
1585นายเตชทัช คลายโศกก์ห้องน้ำนิสิตที่อยู่ด้านข้างอาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม-ชักโครกรั่ว (น้ำไหลตลอดเวลา) ในห้องน้ำนิิสิตหญิง -ท่อประปาแตกรั่ว (น้ำซึมออกตลอดเวลา) ด้านหลังห้องน้ำนิสิตชาย16 ก.ค. 2564 14:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1586น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาล์รปิดไม่อยู่ห้อง4-220/116 ก.ค. 2564 13:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
1587น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊สอกนํ้าอ่างล้างหน้าหมุนรอบห้อง4-220/116 ก.ค. 2564 13:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สืบราคาจัดซื้อ/จ้าง
1588น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-320ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าไหลช้า16 ก.ค. 2564 13:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 64 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื้อวัสดุ พิทักษ์/คิมหันต์
1589น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อระบายนํ้าอ่างล้างหน้าชํารุดห้อง4-320/116 ก.ค. 2564 13:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด
1590น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกชํารุดห้อง4-302/116 ก.ค. 2564 13:41 น.ยกเลิกรายการ
16 ก.ค. 64 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้
1591น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกชํารุดห้อง4-302/116 ก.ค. 2564 13:41 น.ยกเลิกรายการ
16 ก.ค. 64 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้
1592น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกชํารุดห้อง4-302/116 ก.ค. 2564 13:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1593น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกชํารุดห้อง4-302/116 ก.ค. 2564 13:41 น.ยกเลิกรายการ
16 ก.ค. 64 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้
1594น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝักบัวไหลไม่หยุดห้อง4-314/116 ก.ค. 2564 13:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1595น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3ระบบน้ำภายในตึกไม่ไหล(ช่างมาตรวจสอบแล้วคะ)16 ก.ค. 2564 10:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1596น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านกาแฟ ที่สวนบัวทางร้านแจ้งมาว่าน้ำไม่ไหล 3 วันแล้วค่ะ รบกวนเข้าไปดูให้หน่อยนะคะ ติดต่อพนักงานร้าน 0935261416 ข้าวฟ่าง 15 ก.ค. 2564 11:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/สมพร ต่อตรง3/4 นิ้ว 4 ตัว ต่อตรง 1/2 นิ้ว 2 ตัว ท่อ PVC 3/4 นิ้ว 2 เส้น ท่อ PVC 1/2 นิ้ว 1 เส้น
1597แม่บ้านอาคาร 77-203/3ห้องที่5ชักโครกตัน15 ก.ค. 2564 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 64 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1598น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อนํ้าทิ้งอ่างล้างหน้าแตกห้อง4-102/114 ก.ค. 2564 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สะดืออ่างล้างหน้า Hang 1 ชุด
1599น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หัวฉีดชำระชำรุดแตกห้อง40514 ก.ค. 2564 13:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1600แม่บ้านอาคาร 77-201/3โถปัสสาวะกดน้ำใหลไม่สะดวกจนชำระล้างไม่หมดจดทำให้มีกลิ่น14 ก.ค. 2564 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1601น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติท่อประปา ข้ามถนนบริเวณ จุดตรวจ รปภ.ทางเข้าอุทยานแตก 14 ก.ค. 2564 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 64 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/สมพร/เจริญ/อำพล
1602น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139ชักโครกน้ำไหลไม่หยุด13 ก.ค. 2564 16:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ค. 64 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1603น.ส.ชญานุช สุตะโคตร17-116ท่อน้ำตรงอ่างล้างมือในห้องน้ำ รั่ว เบื้องต้นได้ปิดวาวน้ำแล้ว รบกวนช่วยมาซ่อมให้หน่อยค่ะ13 ก.ค. 2564 14:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 64 13:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1604น.ส.สุพรรณิการ์ สุภพล17-101ก๊อกน้ำอ่างล้างจานชำรุดหลุดออกมา13 ก.ค. 2564 13:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1605แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21อ่างล้างมือน้ำไม่ไหลชั้น 2 ห้อง 21-21413 ก.ค. 2564 11:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1606น.ส.เจนจิรา ทองแกม โรงเรือนโรคพืช ฟาร์มพืชน้ำไม่ไหลลงถังกรองน้ำเหมือนมีอะไรอุดท่อเหมือนท่อตัน 13 ก.ค. 2564 11:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ค. 64 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1607นางพรธิดา เสนไสย17-304ท่อใต้อ่างล้างจานรั่วซึม 12 ก.ค. 2564 17:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ค. 64 14:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายนำ้ดี 1 เส้น ซิลีโคลนใส 1 หลอด พิทักษ์/คิมหันต์
1608นางพรธิดา เสนไสย17-304ฐานชักโครกชำรุด ทำให้มีน้ำซึมต้องการให้ยาปูนใหม่ค่ะ 12 ก.ค. 2564 17:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 64 13:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1609น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-129หัวฉีดชำระชำรุด12 ก.ค. 2564 10:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1610แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19หัวฉีดสายชำระแตก ห้อง 19-128/212 ก.ค. 2564 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันค์
1611นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้งอ่างล้างจานอุดตันทอละบายนํ้ารั้วห้อง4-10809 ก.ค. 2564 17:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันค์
1612น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อใต้อ่างล้างหน้าชํารุด1อันห้อง4-102/1วันที่8.ก.ค.256408 ก.ค. 2564 15:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ค. 64 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด
1613น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สต๊อบวาล์วฝักบัวชำรุุดหลุดห้อง101น้ำไหลตลอด08 ก.ค. 2564 14:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันค์
1614แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่ฝาชักโครกน็อตหลุด ห้องน้ำหญิง08 ก.ค. 2564 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1615แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14หัวฉีดห้องน้ำชายห้องใหญ่ 1 หัว ห้องที่ 20 ห้องน้ำหญิงอ่างล้างมือชำรุด 1 ห้องน้ำหญิงหลังเวทีหัวฉีดชำรุด 1 หัว08 ก.ค. 2564 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ค. 64 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1616นายสมชาย เบ้าทอง17-204น้ำจากก๊อกไหลไม่แรง และมีน้ำรั่วจากท่อใต้อ่างล้างหน้าในห้องน้ำ08 ก.ค. 2564 08:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สะดืออ่างแฮงค์ 1 ชุด
1617แม่บ้านอาคาร 8อ8/2ห้องน้ำอาจารย์หญิงชักโครกน้ำไหลไม่หยุด08 ก.ค. 2564 08:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1618น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกอ่างล้างหน้าชำรุดห้อง41007 ก.ค. 2564 16:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ค. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1619แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 3 ห้อง2-310,2-311ประตูห้องน้ำผุ 2-310 พื้นกระเบื้องห้องน้ำแตก2-31107 ก.ค. 2564 11:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1620น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มชั้น1และชั้น3น้ำไม่ไหล07 ก.ค. 2564 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันค์
1621แม่บ้านอาคาร 77-202/3กอ๊กน้ำอ่างล้างมือชำรุด05 ก.ค. 2564 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ค. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1622น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์หน้า อ.17ท่อส่งน้ำประปาหน้าอาคาร 17 ชำรุด รั่วซึ่ม05 ก.ค. 2564 14:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 15:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, จีโบร์ว6นิ้ว 2 ชุด/จีโบร์ว4นิ้ว 2 ชุด/ท่อ6นิ้ว 1 เส้น/ท่อ4นิ้ว 1 เส้น
1623น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มชั้น4น้ำไม่ไหล05 ก.ค. 2564 11:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันค์
1624น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4-110อ่างล้างจานอุดตัน05 ก.ค. 2564 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ท่อพีวีซี 4นิ้ว8.5 1 เส้น/ งอ90 ํ 4นิ้ว(บาง) 1 ตัว
1625แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21อ่างล้างมือท่อน้ำรั่วห้อง 21-315 05 ก.ค. 2564 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันค์
1626นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้งช่อมอ่างล้างจานอุดตันห้อง4-11002 ก.ค. 2564 16:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ค. 64 14:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, งอ 90 4 นิ้ว 1 ตัว ท่อ PVC 4 นิ้ว 8.5 1 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์
1627น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกตู้น้ำดื่มหักชั้น302 ก.ค. 2564 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1628นายยุทธพล บุญกอบอาคาร 7 ชั้น 4 ห้องนำ้อาจารย์ชายฝั่งอาคาร 8ชักโครกมีนำ้ไหลตลอดเวลา01 ก.ค. 2564 11:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกสูบซักโครก คอตโต้ 1 ชุด
1629น.ส.เจนจิรา ทองแกมฟาร์มพืชท่อน้ำประปาแตก01 ก.ค. 2564 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1630นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 6รางเหล็กประตูชำรุด01 ก.ค. 2564 08:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 12:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1631แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9โถฉี่ยังไม่ซ่อมห้องสมุด 30 มิ.ย. 2564 09:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ค. 64 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดโถปัสสาวะ 1 ชุด C-313 พิทักษ์/คิทมหันต์
1632น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มชั้น2น้ำไหลซึมตลอด30 มิ.ย. 2564 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายยางRO 2 เมตร พิทักษ์/คิมหันต์
1633แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น1ห้อง2-106มีน้ำหยดลงมาจากท่อตรงฟ่าเพดาน29 มิ.ย. 2564 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1634แม่บ้านอาคาร 77-305/2ก๊อกน้ำอ่างล้างชามชำรุดปิดใด้ไม่สนิท28 มิ.ย. 2564 15:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกล้างจาน(เคาน์เตอร์) 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์
1635แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น1ห้อง2-210ปูนยาแนวตรงชักโครกหลุดร่อน 28 มิ.ย. 2564 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มิ.ย. 64 15:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1636แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น1ห้อง2-114มีน้ำซึมตรงท่อใต้อ่างล้างมือ28 มิ.ย. 2564 09:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1637น.ส.สุพรรณิการ์ สุภพล17-101ชักโครกกดแล้วน้ำไม่ลง27 มิ.ย. 2564 12:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มิ.ย. 64 15:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1638อาจารย์อภิรดี วังคะฮาตอาคาร3เคยแจ้งซ่อมเมื่อ 25พค64 ทางสำนักงานแจ้งว่ามีช่าง แต่ตอนนั้นไม่สะดวกมาดูค่ะ หลังจากนั้นยังไม่ได้รับการติดต่อมาอีกเลย เบื้องต้นซื้อที่ละลายท่อมาใส่แล้ว ยังไม่ดีขึ้น จึงขอแจ้งมาอีกครั้งค่ะ 27 มิ.ย. 2564 10:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มิ.ย. 64 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สะดือล้างหน้า แฮงค์ 1 ชุด
1639แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10น้ำรั่วออกจากฝาผนังอ่างล้างมือ23 มิ.ย. 2564 14:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 64 15:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1640นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องน้ำชายและหญิงชั้น3ชาย/1.น้ำในชักโครกไหนไม่หยุด2.น้ำฃึมใต้ถังพักน้ำ /หญิง1.ที่เสียบรึเก็บสายชำระหักแตก23 มิ.ย. 2564 13:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 12:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1641แม่บ้านอาคาร 8อ-8/2ห้องน้ำนิสิตหญิงที่รองนั่งชักโครกชำรุดสองห้องค่ะ23 มิ.ย. 2564 10:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่ง 2 ชุด
1642นายยุทธพล บุญกอบอาคาร 10ก๊อกนำ้อ่างล้างมือในห้องโถง 2 อัน23 มิ.ย. 2564 10:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 12:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1643แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ฝาส่งท่อระบายน้ำชำรุด ด้านหน้าอาคาร 23 มิ.ย. 2564 08:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 12:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1644อาจารย์ชุลีพร ชำนาญต้า17-203น้ำรั่วใต้อ่างล่างจาน22 มิ.ย. 2564 14:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกล้างจาน เคาน์เตอร์ 1 ตัว พิทักษ์
1645แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ชักโครกน้ำไหลไม่หยุด ห้องน้ำชาย22 มิ.ย. 2564 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รอจัดซื้อจ้าง
1646น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องน้ำหญิงหน้าห้องออกกำลังกายชักโครกห้องน้ำหอหญิง หน้าห้องออกกำลังการ ชำรุด น้ำไหลไม่หยุด21 มิ.ย. 2564 16:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1647น.ส.จารุณี ฤทธิดี17-416กำจัดปลวกตรงบัว ฝาผนังห้อง (อาจต้องได้งัดบัว) 21 มิ.ย. 2564 10:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1648อาจารย์ภควรรณพร พิศุทธิสุวรรณห้อง3-224 อาคารที่พักบุคลากร1ยาแนวตรงโถสุขภัณฑ์ในห้องน้ำและตรงอ่างล้างจานในห้องครัวหลุดเกือบหมด ทำให้เกิดการรั่วซึม21 มิ.ย. 2564 00:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 64 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ปูนยาแนว 2 ถุง
1649น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16สายที่ฉีดชำระในห้องน้ำชายน้ำไหลไม่หยุด20 มิ.ย. 2564 17:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 มิ.ย. 64 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1650น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4 ห้องน้ำฝั่งห้อง 403วาล์ว เปิด-ปิด ฝักบัวห้องน้ำฝั่งห้อง 403 ชำรุด 18 มิ.ย. 2564 16:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
1651น.ส.สุพรรณิการ์ สุภพล17-101ท่อน้ำทิ้งชำรุด18 มิ.ย. 2564 15:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 มิ.ย. 64 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด ยาแนวขาว 1 ถุง
1652น.ส.สุพรรณิการ์ สุภพล17-101น้ำสายชำระและก๊อกอ่างล้างหน้าน้ำไหล่ไม่แรง18 มิ.ย. 2564 14:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
1653น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. อาคาร 17ก๊อกน้ำอ่างล้างมือเด็กชำรุด 18 มิ.ย. 2564 13:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 มิ.ย. 64 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนก๊อก 1 ตัว สายนำ้ดี 1 ตัว คิมหันต์
1654น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. อาคาร 17ที่รองนั่งโถชักโคกเด็กชำรุด 3 ตัว 17 มิ.ย. 2564 16:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มิ.ย. 65 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, จัดซื้อวัสดุสุขภัณฑ์ตามขั้นตอน คิมหันต์ ฝารองนั่ง โถซักโครก J00000 สีขาว WHITE American Standard Junior Seat & Cover
1655แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21อ่างล้างจานห้องอาหารชั้น 4 ท่อน้ำทิ้งไม่ไหลมีกลิ่นเหม็น17 มิ.ย. 2564 15:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 15:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
1656น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะรั่วซึมห้อง4-108/117 มิ.ย. 2564 14:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันค์
1657แม่บ้านอาคาร 77-303/2หอ้งที่1เวลากดชักโครกมีน้ำใหลรั่วออกจากปุ่มกด17 มิ.ย. 2564 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 10:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
1658น.ส.วนารัตน์ นาติโนห้องแลปจุลชีววิทยา ฟาร์มพืชท่อน้ำรั่วน้ำซึมออกมาจากซิ้ง ท่อระบายน้ำตัน รบกวนมาซ่อมวันนี้นะคะ ด่วนๆๆๆค่ะ16 มิ.ย. 2564 14:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 64 15:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
1659น.ส.วนารัตน์ นาติโนห้องแลปจุลชีววิทยา ฟาร์มพืชท่อน้ำแตก น้ำรั่วทั่วห้องเลยค่ะ รบกวนมาซ่อมด่วนๆๆนะคะ ขอบคุณมากค่ะ16 มิ.ย. 2564 14:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 64 15:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
1660แม่บ้านอาคาร 77-303/2หอ้งที่1น้ำซึมออกจากฐานชักโครกเวลากดใช้งาน14 มิ.ย. 2564 15:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปูนขาว 1 ถัง คิมหันต์
1661น.ส.ชวพร โพธิ์เมืองห้องน้ำหญิงชั้น 4 อาคาร 20 คณะสาธารณสุขศาสตร์อ่างล้างหน้าชำรุด ท่อระบายน้ำชำรุด10 มิ.ย. 2564 15:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด ปูนขาว 1 ถัง คิมหันต์
1662น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง41310 มิ.ย. 2564 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 14:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์/พิทักษ์
1663น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หัวฉีดชำระแตกห้อง40210 มิ.ย. 2564 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายฉีดชำระ 1 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์
1664น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16-109สายยางอ่างล้างมือรั่วน้ำซึมตลอด10 มิ.ย. 2564 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รอซื้อจ้างวัสดุ
1665แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1อ่างล้างมือรั่วห้องน้ำชาย08 มิ.ย. 2564 13:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1ชุด ปูนขาว 1ถัง คิมหันต์
1666น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มชั้น2น้ำไหลซึมตลอด08 มิ.ย. 2564 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 08:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1667แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9อ่างล้างมือห้องน้ำเดี่ยว รั่ว ฝาชักโครกชำรุด ห้องน้ำชายฝั่งห้องระพี ชั้น 207 มิ.ย. 2564 15:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กาวยาแนว 1 ถุง ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด คิมหันต์
1668น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง413ห้อง41807 มิ.ย. 2564 14:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 14:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1669น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฐานชักโครกชำรุดห้อง41607 มิ.ย. 2564 13:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ค. 64 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1670น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฐานชักโครกชำรุดห้อง30307 มิ.ย. 2564 13:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ค. 64 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1671น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-327อ่างล้างจานชำรุด07 มิ.ย. 2564 10:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 64 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1672นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5ท่อน้ำไนสวนแต่กแจ้งช้อมด่วน04 มิ.ย. 2564 15:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ ข้อต่อPE 2 1/2 นิ้ว 2 ตัว
1673น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-130ท่อระบายน้ำระเบียงนอกอุดตัน มีน้ำเสียดันขึ้นมาจากท่อ04 มิ.ย. 2564 14:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ส.ค. 64 13:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์//สมโภช
1674น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-3381.สะดืออ่างล้างจานห้องครัวชำรุด 2.สะดืออ่างล้างหนน้าชำรุด 3.ท่อระบายน้ำใต้อ่างล้างจานชำรุด 4.ท่อระบายน้ำใต้อ่างล้างจานชำรุด 5.หัวและสายฉีดชำระชำรุด04 มิ.ย. 2564 14:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 08:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สะดืออ่างล้างจาน 1 ชุด สะดือล่างล้างจาน 1 ชุด ชุดท่อนำ้ทิ้ง 2 ชุด ยาแนวขาว 1 ถุง คิมหันต์
1675น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าหลังห้องชํารุดห้อง4-20804 มิ.ย. 2564 11:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 08:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน ผนัง 1 ชุด
1676แม่บ้านอาคาร 8-อ-8/2ห้องพักอาจารย์เปิดไม่ได้ลูกบิดเสียเปิดไม่ออกแจ้งด่วนค่ะ04 มิ.ย. 2564 08:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
1677แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2อ่างล้างมือน้ำไม่ไหลห้อง 2-11702 มิ.ย. 2564 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 64 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1678น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ท่อน้ำแตกบริเวณหลังห้องซักล้าง01 มิ.ย. 2564 14:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ค. 64 12:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ต่อตรง3/4นิ้ว 2 ตัว/งอ90 ํ3/4นิ้ว 1ตัว
1679น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าชํารุดห้อง4-414/1วันที่.1.มิ.ย.256401 มิ.ย. 2564 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกอ่างล้างหน้า 3 ตัว สายนำ้ดี 3 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์
1680น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4มีนํ้าซึมออกมาตรงกําแพงข้างบรรไดชั้น401 มิ.ย. 2564 10:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 08:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1681น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกกดไม่ลงห้อง4-420/101 มิ.ย. 2564 10:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 64 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกสูบฟลัสวาล์ 1ชุด
1682น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าหมุนรอบห้อง4-408/1จํานวน1อัน01 มิ.ย. 2564 10:05 น.ยกเลิกรายการ
07 มิ.ย. 64 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้
1683น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าหมุนรอบห้อง4-408/1จํานวน1อัน01 มิ.ย. 2564 10:05 น.ยกเลิกรายการ
01 มิ.ย. 64 14:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้
1684น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าหมุนรอบห้อง4-408/1จํานวน1อัน01 มิ.ย. 2564 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 08:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1685น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าห้อง4-106ใหลไม่แรง(ห้องครัว)31 พ.ค. 2564 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 08:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1686แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ท่อน้ำตัน อ่างล้างมือนำ้ไม่ไหลอ่างกลางไหล แต่ค่อย31 พ.ค. 2564 13:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 64 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชั้น 3 ห้องนำ้หญิง ฝั่งอาคาร 7 พิทักษ์/คิมหันต์
1687นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5หัวชักโคกน้ำไหลไม่หยุดแจ้งช้อมด่านห้อง102/131 พ.ค. 2564 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 64 14:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1688น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สายต่อน้ำเข้าตู้น้ำดื่มชั้น2แตก31 พ.ค. 2564 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 64 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1689แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างมือแตก ชั้น 4 ฝั่ง ส.ศ28 พ.ค. 2564 08:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 08:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หิมหันต์
1690แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21อ่างน้ำชำรุดห้อง 21- 205ห้องน้ำชาย27 พ.ค. 2564 11:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 64 14:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1691นายชัยวัฒน์ ศิระวัฒนานนท์อาคาร 17-218ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้ารั่ว เนื่องจากอุปกรณ์ชำรุดและเป็นสนิม25 พ.ค. 2564 20:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด ยาแนว 1 ถุง คิมหันต์
1692อาจารย์อภิรดี วังคะฮาตอาคาร3ท่ออ่างล้างหน้าตัน25 พ.ค. 2564 01:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มิ.ย. 64 15:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ 3-314
1693น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าห้องครัวชํารุดห้อง4-417และ4-418และ4-42024 พ.ค. 2564 14:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 พ.ค. 64 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล่างจาน ผนัง 3 ชุด
1694นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้งช้อมก๊อกนํ้าชำรุดห้อง4-424และห้อง4-412ก๊อกนํ้าไหลไม่แลง21 พ.ค. 2564 16:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 64 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/อำพล ก๊อกล้างจาน (ผนัง)
1695นายณัฐพงษ์ คำเลิศอ.17ระบบน้ำภายในอาคารไหลเบา ชั้น 4 ห้อง 17-403 น้ำขุ่น และไหลเบา21 พ.ค. 2564 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มีท่อแตกด้านบนอาคาร รอจัดซื้อจ้าง
1696แม่บ้านอาคาร 66-102ท่อนํ้าอ่างแตก21 พ.ค. 2564 13:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 พ.ค. 64 14:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1697น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าห้องครัวชํารุดห้อง4-108วันที่.20.พ.ค.256420 พ.ค. 2564 15:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 64 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/อำพล ก๊อกอ่างล้างจานผนัง 1 ชุด
1698แม่บ้านอาคาร 66-102ท่อนํ้าอ่างล้างมือแตกซ่อมด่วน20 พ.ค. 2564 12:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 64 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ประตูนำ้ พีวีซี 1/2 นิ้ว 1 ตัว เกลียวนอก 1/2 1 ตัว
1699น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฟักบัวห้องอาบน้ำชำรุดห้อง11619 พ.ค. 2564 13:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 64 14:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
1700น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อระบายนํ้าไต้อ่างล้างจานรั่วและท่อระบายนํ้าห้องคัรวตันห้อง4-108วันที่.19.พ.ค.256419 พ.ค. 2564 13:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 08:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1701น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่กดชักโครกชำรุดห้อง21919 พ.ค. 2564 13:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 14:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ที่กดซักโครก 1 ตัว กดกลาง 1 ตัว คิมหันต์/พิทักษ์
1702น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฐานชักโครกชำรุดห้อง20319 พ.ค. 2564 13:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 14:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปูนขาว ยาแนว 1 ถุง คิมหันต์
1703น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ท่อใต้อ่างล้างหน้ารั่วซึมห้อง303ห้อง31219 พ.ค. 2564 13:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ทิ้งอ่างล้างหน้า แบบโค้ง 2 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1704น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หัวฉีดชำระแตกห้อง30219 พ.ค. 2564 13:05 น.