ข้อมูลการแจ้งซ่อมระบบน้ำประปาและสุขาภิบาล
ลำดับ ชื่อผู้แจ้ง สถานที่ รายละเอียด วันที่แจ้ง สถานะ ดำเนินการ การแก้ไข
1แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2กระเบื้องห้องเรียนชำรุดประมาน14แผ่น 19 เม.ย. 2567 15:07 น.รอดำเนินการ
2แม่บ้านอาคาร 77-204/2หอ้งที่1น้ำรั่วจากแกนสแตนเลส19 เม.ย. 2567 14:30 น.รอดำเนินการ
3น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-115แอร์ชำรุด10 เม.ย. 2567 14:54 น.รับเรื่อง
10 เม.ย. 67 15:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
4น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17 ดาดฟ้าท่อน้ำรั่วช่างมาซ่อมเบื้องต้นแต่ยังไม่หาย09 เม.ย. 2567 14:13 น.รับเรื่อง
09 เม.ย. 67 16:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
5แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ2-215 ห้องน้ำหญิงท่อน้ำทิ้งชั้น3รั่วซึมลงมาชั้น209 เม.ย. 2567 10:14 น.รับเรื่อง
09 เม.ย. 67 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
6น.ส.วงค์เดือน บุระวงศ์22-205วาล์วน้ำหลุดค่ะ 09 เม.ย. 2567 09:47 น.รับเรื่อง
09 เม.ย. 67 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
7น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา17-3151. น้ำก๊อกอ่างล้างหน้าเบามาก 2. ท่อทำทิ้งรั่ว 07 เม.ย. 2567 05:37 น.รับเรื่อง
09 เม.ย. 67 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
8แม่บ้านอาคาร 77-302/11)ฝารองนั่งชักโครกแตกชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ 2)สายฉีดชำระน้ำรั่วซึม05 เม.ย. 2567 15:32 น.รับเรื่อง
09 เม.ย. 67 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
9แม่บ้านอาคาร 77-204/2หอ้งที่1น้ำรั่วจากแกนสแตนเลส01 เม.ย. 2567 09:12 น.รับเรื่อง
02 เม.ย. 67 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
10แม่บ้านอาคาร 1อ1ชั้น1ห้องน้ำชายถังพักน้ำมีน้ำหยดตลอดมาซ่อมแล้วแต่หยดอีก29 มี.ค. 2567 13:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 11:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
11อาจารย์ภควรรณพร พิศุทธิสุวรรณห้อง3-224เปลี่ยนสุขภัณฑ์ชักโครกและยาแนวใหม่ เนื่องจากชำรุดแตก มีน้ำรั่วซึมออกมาและมีกลิ่น29 มี.ค. 2567 08:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
12น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-316ซ่อมท่อน้ำทิ้งห้องครัว28 มี.ค. 2567 14:04 น.รับเรื่อง
02 เม.ย. 67 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
13น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-216ซ่อมท่อระบายน้ำ และยาแนวระเบียงห้อง28 มี.ค. 2567 14:03 น.รับเรื่อง
02 เม.ย. 67 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
14แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ22-112ชักโครกกดน้ำไม่ลง 2ห้อง 28 มี.ค. 2567 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
15อาจารย์รุ่งนภา บุญภวาอาคาร 3 ห้อง 3-217ท่อน้ำในก้องน้ำขาด เนื่องจากสนิม และอีกท่อที่อยู่ติดกันก็มีน้ำซึมออกมาค่ะ 27 มี.ค. 2567 10:42 น.รับเรื่อง
02 เม.ย. 67 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
16น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีห้องซักผ้า อาคาร 16ติดตั้งเครื่องซักผ้า26 มี.ค. 2567 14:48 น.รับเรื่อง
02 เม.ย. 67 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
17น.ส.วงค์เดือน บุระวงศ์22-201มีน้ำหยดลงมาจากท่อ 25 มี.ค. 2567 15:55 น.รับเรื่อง
02 เม.ย. 67 11:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
18แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชี้น2ก็อกน้ำใต้อ่างล้างมือห้องน้ำชายด้านหน้าหยด(ปิดไม่สนิท)25 มี.ค. 2567 14:24 น.รับเรื่อง
02 เม.ย. 67 11:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
19แม่บ้านอาคาร 9ห้องสมุด24สายชำระห้องน้ำชายหัก25 มี.ค. 2567 14:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 11:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
20น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต็อปวาลว์ฝักบัวชํารุดห้อง4-102/122 มี.ค. 2567 13:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 11:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
21แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-106น้ำไม่ขึ้นชักโครกห้องที่ 222 มี.ค. 2567 09:36 น.รับเรื่อง
22 มี.ค. 67 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
22นายrutchanon pongtongอาคารวิจัยและพัฒนา อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติปั้มน้ำ?อัตโนมัติ?ทำงานตลอดเวลา 21 มี.ค. 2567 14:50 น.รับเรื่อง
22 มี.ค. 67 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
23นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สตอ๊ปวาล์วชำรุดน้ำไหลไม่หยุดห้อง208/121 มี.ค. 2567 07:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 11:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
24นายพงษ์พัฒน์ ภะวะ17-409หลอดไฟกระพริบ20 มี.ค. 2567 16:28 น.รับเรื่อง
21 มี.ค. 67 11:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
25แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2ก๊อกน้ำห้องเบเกอรี่หักแจ้งเปลี่ยนค่ะ 20 มี.ค. 2567 14:37 น.ยกเลิกรายการ
20 มี.ค. 67 15:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
26แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2ก๊อกน้ำห้องเบเกอรี่หักแจ้งเปลี่ยนค่ะ 20 มี.ค. 2567 14:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 มี.ค. 67 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ก็อกล้างจาน(ผนัง) 1 ชุด
27น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ที่กดชักโครกกดไม่ลงห้อง4-102/119 มี.ค. 2567 10:53 น.ยกเลิกรายการ
19 มี.ค. 67 10:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รารยการซำ้ครับ
28น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ที่กดชักโครกกดไม่ลงห้อง4-102/119 มี.ค. 2567 10:53 น.รับเรื่อง
19 มี.ค. 67 10:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
29แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2ก๊อกน้ำตัน อ่างล้างมือรั่วห้อง 2-10119 มี.ค. 2567 10:31 น.รับเรื่อง
19 มี.ค. 67 10:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
30น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ชุดท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าชํารุดห้อง4-121/119 มี.ค. 2567 10:12 น.รับเรื่อง
19 มี.ค. 67 10:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
31แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ.20ชั้น4 ฝั่งสาธารณสุขหัวฉีดชำรุด ห้องน้ำชายห้องที่ 315 มี.ค. 2567 13:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 มี.ค. 67 11:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
32น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติบ่อเก็บของเสียห้องน้ำฝั่งนิทรรศการเต็ม ฝาปิดท่อน้ำไม่มี 15 มี.ค. 2567 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 11:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
33นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้องครัวน้ำหยดที่ใต้สะดืออ่างล้างจานห้องครัว15 มี.ค. 2567 08:52 น.รับเรื่อง
15 มี.ค. 67 11:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
34แม่บ้านอาคาร 66-201อ่างตัน 2อ่าง 14 มี.ค. 2567 13:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มี.ค. 67 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
35นายจีระศักดิ์ ฆ้องเดชฟาร์มพืช ปั๊มน้ำฝั่งนิสิตขอความอนุเคราะห์ทีมช่างผู้เชี่ยวชาญไปติดตั้งปั๊มส่งน้ำบริเวณแปลงนิสิตครับ14 มี.ค. 2567 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 67 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ /คิมหันต์
36แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยฝาปิดชักโครกแตกชำรุด 2 อัน ห้องน้ำหญิง13 มี.ค. 2567 13:50 น.รับเรื่อง
13 มี.ค. 67 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
37น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-328ตรวจสอบมิเตอร์น้ำประปา ตัวเลขไม่ขยับหลายเดือน13 มี.ค. 2567 11:42 น.รับเรื่อง
13 มี.ค. 67 12:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
38แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ชักโครกเวลากดแล้วมีน้ำรั่วชึมด้านล่างฐานชักโครกห้อง 19- 131ด้านหลังอาคาร13 มี.ค. 2567 10:39 น.รับเรื่อง
13 มี.ค. 67 12:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
39แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น2หม้อน้ำชักโครกน้ำรั่วฃึม12 มี.ค. 2567 15:07 น.รับเรื่อง
13 มี.ค. 67 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
40แม่บ้านอาคาร 1หน้าห้องเตรียมอาหารชั้น2อ่างล้างจานน้ำรั่วฃึม12 มี.ค. 2567 15:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 67 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ปูนยาแนว ขาว 1 ถุง
41แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ.2 ชั้น3 ห้อง 2-307 ห้องน้ำชายโถปัสสาวะรั่วซึม,มีน้ำไหลออกมาจากฝาผนัง กดน้ำไม่ไหล12 มี.ค. 2567 08:56 น.รับเรื่อง
12 มี.ค. 67 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
42แม่บ้านอาคาร 77-401/2ชักโครกกดน้ำไม่ใหล12 มี.ค. 2567 08:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มี.ค. 67 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คัมหันต์ ลูกศุบฟลัชวาล์วโถซักโครก 1 ชุด
43แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร20-210 20-309สะดืออ่างล้างมือตันห้องน้ำผู้ชายหัวฉีดชำระหักห้องน้ำผู้หญิง11 มี.ค. 2567 14:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 มี.ค. 67 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
44นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีสต๊อปวาวส์ชำรุดห้องอาบน้ำ โซน5_121/1(โซน3) 08 มี.ค. 2567 15:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 67 15:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
45นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีสต๊อปวาวส์ชำรุด 08 มี.ค. 2567 15:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 67 15:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
46นายธนารัตน์ มั่งสูงเนิน8/1ห้องน้ำส้วมหญิง อุดตัน07 มี.ค. 2567 14:07 น.รับเรื่อง
08 มี.ค. 67 14:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
47แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2ที่กดชักโครกหลุดห้องน้ำหญิง 2-115 ชั้น 107 มี.ค. 2567 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 67 13:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดกดหม้อนำ้ซักโครก 1 ชุด ฝาบน
48แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ.2 ห้องน้ำหญิง 2-215ก๊อกน้ำอ่างล้างมือหัก06 มี.ค. 2567 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 มี.ค. 67 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำเ้ดี 1 เส้น ก๊ิอกล้างหน้า 1 ตัว
49นางบุญวาสนา ฉิมศรีอ.3 ห้อง14104 มี.ค. 2567 12:05 น.ยกเลิกรายการ
04 มี.ค. 67 12:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
50นางบุญวาสนา ฉิมศรีอ.3 ห้อง141น้ำหยดในสายดี 04 มี.ค. 2567 12:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 67 09:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
51นางบุญวาสนา ฉิมศรีอ.3 ห้อง14104 มี.ค. 2567 12:05 น.ยกเลิกรายการ
04 มี.ค. 67 12:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
52นางบุญวาสนา ฉิมศรีอ.3 ห้อง14104 มี.ค. 2567 12:04 น.ยกเลิกรายการ
04 มี.ค. 67 12:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
53นายrutchanon pongtongอุทยานเกษตร 50 พรรษาตรวจเช็คอุปกรณ์และซ่อมแซมปรับปรุงจุดสาธิตระบบกระจายน้ำ 01 มี.ค. 2567 09:52 น.รับเรื่อง
01 มี.ค. 67 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
54น.ส.วงค์เดือน บุระวงศ์22-207 22-208ฐานซักโครกชำรุด ซักโครกน้ำไม่ไหล อ่างรั่ว อ่างตัน 01 มี.ค. 2567 08:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 67 15:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
55น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าห้อง102รมีน้ำไหลซึม29 ก.พ. 2567 11:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 67 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
56แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำหญิงชั้น4 อ.1 ห้องน้ำชายสายฉีดน้ำชำรุด -ก๊อกน้ำอ่างล้างมือชาย-หญิงน้ำไม่ใหล โถปัสสาวะมีน้ำซึม27 ก.พ. 2567 13:47 น.รับเรื่อง
27 ก.พ. 67 14:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
57นางบุญวาสนา ฉิมศรีอ.3-139น้ำหยดใต้อ่างล้างหน้า27 ก.พ. 2567 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 67 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
58นายจีระศักดิ์ ฆ้องเดชฟาร์มพืชปั๊มน้ำฟาร์มพืชใช้ไม่ได้ น่าจะเป็นที่ระบบไฟในตัวปี๊ม รบกวนพี่ๆทีมช่างเข้าซ่อมให้ด้วยนะครับ27 ก.พ. 2567 08:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มี.ค. 67 10:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
59แม่บ้านอาคาร 66-204/1หัวฉีดชำระแตกหัก23 ก.พ. 2567 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มี.ค. 67 11:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนสายฉีดชำระ 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
60น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18เปลี่ยนฝักบัวห้อง312ให้ด้วยค่ะของมีแล้วเนื่องจากตัวเก่ามันแตก22 ก.พ. 2567 16:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 67 14:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
61แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำหญิงชั้น2และห้องน้ำชายหม้อน้ำชักโครกน้ำรั่วฃึม22 ก.พ. 2567 15:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 67 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ น็อตยึดหม้อนำ้โถซักโครก 1 ชุด ลุูกยางหม้อนำ้โถซักโครก 1 เส้น กะรัต
62นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรี21 ก.พ. 2567 16:19 น.ยกเลิกรายการ
27 ก.พ. 67 12:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
63นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรี21 ก.พ. 2567 16:19 น.ยกเลิกรายการ
27 ก.พ. 67 12:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
64นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรี21 ก.พ. 2567 16:19 น.ยกเลิกรายการ
27 ก.พ. 67 12:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
65นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรี21 ก.พ. 2567 16:19 น.ยกเลิกรายการ
27 ก.พ. 67 12:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไมมีรายการซ่อม
66นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรี21 ก.พ. 2567 16:19 น.ยกเลิกรายการ
27 ก.พ. 67 12:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
67น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาวล์ฝักบัวชํารุดห้อง4-102/121 ก.พ. 2567 14:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มี.ค. 67 11:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
68นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรี21 ก.พ. 2567 09:56 น.ยกเลิกรายการ
27 ก.พ. 67 12:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
69นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรี21 ก.พ. 2567 09:43 น.ยกเลิกรายการ
27 ก.พ. 67 12:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
70นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรี21 ก.พ. 2567 09:43 น.ยกเลิกรายการ
27 ก.พ. 67 12:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
71นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรี21 ก.พ. 2567 09:43 น.ยกเลิกรายการ
27 ก.พ. 67 12:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
72นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หอนนทรี21 ก.พ. 2567 09:12 น.ยกเลิกรายการ
27 ก.พ. 67 12:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
73นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หอนนทรี21 ก.พ. 2567 09:11 น.ยกเลิกรายการ
27 ก.พ. 67 12:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
74นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หอนนทรี21 ก.พ. 2567 09:10 น.ยกเลิกรายการ
27 ก.พ. 67 12:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
75นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หอนนทรี21 ก.พ. 2567 09:10 น.ยกเลิกรายการ
27 ก.พ. 67 12:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
76นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หอนนทรี21 ก.พ. 2567 09:10 น.ยกเลิกรายการ
27 ก.พ. 67 12:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
77นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หอนนทรี21 ก.พ. 2567 09:10 น.ยกเลิกรายการ
27 ก.พ. 67 12:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
78นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หอนนทรี21 ก.พ. 2567 09:10 น.ยกเลิกรายการ
27 ก.พ. 67 12:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
79นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หอนนทรี21 ก.พ. 2567 09:10 น.ยกเลิกรายการ
27 ก.พ. 67 12:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
80แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ก๊อกน้ำอ่างล้างมือห้องน้ำหญิงด้านหลังชำรุด20 ก.พ. 2567 13:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 67 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
81น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะแตกห้อง4-202/120 ก.พ. 2567 13:00 น.รับเรื่อง
27 ก.พ. 67 12:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
82แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ห้องน้ำชายด้านหน้าโถฉี่น้ำไหลไม่หยุด20 ก.พ. 2567 08:29 น.รับเรื่อง
27 ก.พ. 67 12:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
83นายจีระศักดิ์ ฆ้องเดชฟาร์มพืชปั๊มน้ำไม่ทำงาน ปั๊มจ่ายน้ำบริเวณฟาร์มพืชฝั่งนิสิต20 ก.พ. 2567 06:46 น.รับเรื่อง
27 ก.พ. 67 12:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
84แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชี้น2สายชำระรั่ว ห้องน้ำหญิงด้านลิฟฟ1 ห้องกับห้องน้ำดี่ยว1 โถปัสวะชายด้านลิฟฟตัน1 รวม3รายการ19 ก.พ. 2567 14:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 มี.ค. 67 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 2 ชุด สารไบโอนิค 1 กระป๋อง
85น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4มีน้ำซึมจากชั้น3ลงมาชั้น2หน้าห้อง4-21019 ก.พ. 2567 13:07 น.รับเรื่อง
27 ก.พ. 67 12:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
86แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2สายฉีดชำระชำรุด (รั่ว ) ห้องน้ำชาย ห้อง 2-105 ชั้น 119 ก.พ. 2567 11:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มี.ค. 67 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
87น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติโถปัสสาวะ ห้องน้ำชาย ฝั่ง รปภ. ชำรุด 2 โถ (1. โถปัสสาวะอุดตัน 2. โถปัสาวะ แตก)18 ก.พ. 2567 10:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มี.ค. 67 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น ชุดท่อนำ้ทิ้งอ่างล้างหน้า 1 ชุด
88น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-311ฝาชักโครกชำรุด16 ก.พ. 2567 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มี.ค. 67 11:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
89แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำหญิงชั้น2ก๊อกอ่างล้างมือชำรุด2ตัว15 ก.พ. 2567 10:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 67 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 3 เส้น ก๊อิกอ่างล้างหน้า 3 ตัว
90แม่บ้านอาคาร 77-201/2ชักโครก ฟลัชวาล์วชำรุด 14 ก.พ. 2567 15:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 มี.ค. 67 11:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
91แม่บ้านอาคาร 77-201/2มีน้ำรั่วลงมาจากฝ้าเพดาน มีกลิ่นเหม็น คาดว่าท่อน้ำเสียจะแตกชำรุด 14 ก.พ. 2567 15:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 มี.ค. 67 11:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ งอ45 1 1/2 นิ้ว 2 ตัว งอ 90 1 1/2 นิ้ว 1 ตัว ลดกลม 2x 1 1/2 นิ้ว 1 ตัว ปูนยาแนวท่อ 2 ถุง
92แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น2หม้อน้ำชักโตรกระบบน้ำมีปัญหา14 ก.พ. 2567 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 67 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น เทปพันเกลียว 1 ม้วน
93แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำหญิงชั้นหัวฉีดสายชำระแตกน้ำรั่วฃึม14 ก.พ. 2567 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มี.ค. 67 11:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
94แม่บ้านอาคาร 9อ,9ชั้น1กอ๊กน้ำห้องครัวชั้นหนึ่งชำหลุด14 ก.พ. 2567 08:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มี.ค. 67 11:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
95น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-338น้ำภายในห้องไหลเบา13 ก.พ. 2567 10:41 น.รับเรื่อง
13 ก.พ. 67 12:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
96แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ.2 ชั้น 1 ห้อง 2-114 ห้องน้ำชายที่กดโถปัสสาวะชำรุด09 ก.พ. 2567 13:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 67 10:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดกดโถปัสสาวะ 1 ชุด
97น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาวล์ฝักบัวชํารุดห้อง4-115/1(มีของไห้ซ่อม)09 ก.พ. 2567 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 67 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
98น.ส.ขนิษฐา กิจปัญจทรัพย์3-229กดชักโครกไม่ลง และสายฉีดชำระน้ำไม่ไหล08 ก.พ. 2567 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 67 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
99นายธนารัตน์ มั่งสูงเนินอาคารโรงเชื่อมส้วมมีกลิ่นเหม็นมากๆ ไปแจ้งที่ฝ่ายว่าจะมาดูรึยัง07 ก.พ. 2567 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 มี.ค. 67 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
100นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีท่อซิ้งล้างจานแตกน้ำพุ่ง ขอแจ้งด่วนนะค่ะ เอายางดำมัดชลอใว้ค่ะ07 ก.พ. 2567 10:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 67 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
101น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ท่อใต้อ่างล้างหน้าเวลาเปิดน้ำจะมีน้ำไหลออกมาจากข้อต่อห้อง10206 ก.พ. 2567 16:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 67 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
102น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝักบัวห้อง312แตก06 ก.พ. 2567 10:35 น.รับเรื่อง
06 ก.พ. 67 10:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
103น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10ก๊อกน้ำบริเวรอ่างล้างมือโรงอาหารอาคาร 10 ชำรุดค่ะ ขอความอนุเคราะห์แจ้งอุปกรณ์ที่จะให้จัดซื้อเพื่อทำการซ่อมต่อไปค่ะ 06 ก.พ. 2567 10:27 น.รับเรื่อง
06 ก.พ. 67 10:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
104น.ส.วงค์เดือน บุระวงศ์22-207 22-208แจ้งซ่อมที่พักน้ำเสียและ ฐานซักโครกซำรุดค่ะ 05 ก.พ. 2567 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 67 15:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
105น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18เจาะผนังติดที่เสียบฝักบัวห้อง404ให้ด้วยค่ะ02 ก.พ. 2567 14:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 67 14:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
106แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13ยาแนวฐานชักโครกชำรุดห้องน้ำหญิง ชั้น1ค่ะ01 ก.พ. 2567 09:43 น.รับเรื่อง
01 ก.พ. 67 12:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
107น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17ท่อน้ำบนดาดฟ้ารั่ว31 ม.ค. 2567 14:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มี.ค. 67 11:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
108นางรัญยา ไชมะโย7-404/3อ่างล้างมือน้ำไม่ใหล30 ม.ค. 2567 15:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 67 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น
109นางรัญยา ไชมะโย7-403/2อ่างล้างมือน้ำไม่ใหล30 ม.ค. 2567 15:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 67 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น
110นางรัญยา ไชมะโย7-403/1หอ้งที่3น้ำซึมใต้ฐานชักโครก30 ม.ค. 2567 15:17 น.ยกเลิกรายการ
01 ก.พ. 67 12:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
111นางรัญยา ไชมะโย7-404/1หอ้งที่2น้ำซึมใต้ฐานชักโครก30 ม.ค. 2567 15:15 น.รับเรื่อง
01 ก.พ. 67 12:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
112นางรัญยา ไชมะโย7-404/1หอ้งที่1สายฉีดชำรุด30 ม.ค. 2567 15:13 น.ยกเลิกรายการ
01 ก.พ. 67 12:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
113น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-333ตรวจสอบมิเตอร์ไม่ทำงาน 1-2 เดือน30 ม.ค. 2567 14:51 น.รับเรื่อง
01 ก.พ. 67 12:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
114แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชาย/หญิงชั้น1ห้องน้ำชายหม้อชักโครกน้ำรั่วฃึม/ห้องน้ำหญิงที่กดชักมีปัญหา/30 ม.ค. 2567 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 67 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่กดหม้อนำ้โถซักโครก 1 ตัว S-251 \น็อดยึดหม้อนำ้ 1 ชุด ลูกยางก้นโถซักโครก 1 เส้น ก๊อกอ่างล้างหน้า 2 ตัว สายนำ้ดี 2 เส้น
115แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ฐานชักโครกชำรุดห้องน้ำหญิง ห้อง 21-415 ชั้น 430 ม.ค. 2567 13:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 67 15:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
116แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำหญิงชั้น1สายฉีดน้ำชำรุด30 ม.ค. 2567 13:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 67 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
117แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำหญิงชั้น1สายฉีดน้ำชำรุด30 ม.ค. 2567 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 67 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
118นางรัญยา ไชมะโย7-404/2หอ้งที่3,4เปลี่ยนฝารองนั่งชักโครก29 ม.ค. 2567 15:33 น.รับเรื่อง
30 ม.ค. 67 12:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
119นางรัญยา ไชมะโย7-403/3อ่างล้างมือน้ำไม่ใหล29 ม.ค. 2567 15:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 67 13:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว
120นางรัญยา ไชมะโย7-404/3โถที่2,4โถปัสสาวะกดน้ำไม่ใหล29 ม.ค. 2567 15:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 67 13:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกสูบ TOTO 2 ชุด
121นางรัญยา ไชมะโย7-404/2ทั้ง3โถโถปัสสาวะมีน้ำใหลรินตลอดเวลา29 ม.ค. 2567 13:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 67 16:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกยาง s-306 2 เส้น ลูกสูบ ToTo 2 ชุด
122นางรัญยา ไชมะโย7-403/1หอ้งที่2,4เปลี่ยนฝารองนั่งชักโครก29 ม.ค. 2567 13:48 น.รับเรื่อง
30 ม.ค. 67 12:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
123นางรัญยา ไชมะโย7-404/1หอ้งที่4-5เปลี่ยนฝารองนั่งชักโครกเนื่องจากแตกลายงา29 ม.ค. 2567 13:39 น.รับเรื่อง
30 ม.ค. 67 12:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
124น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ติดที่เสียบฝักบัวให้ด้วยค่ะอุปกรณ์มีแล้วห้อง40429 ม.ค. 2567 10:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 67 14:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
125แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2มีน้ำรั่วซึมตรงพื้นห้องห้องน้ำห้อง 2-10629 ม.ค. 2567 09:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 67 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
126แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3โถฉี่ห้องน้ำชายด้านหลังมีกลิ่นเหม็น27 ม.ค. 2567 08:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มี.ค. 67 11:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
127แม่บ้านอาคาร 66-102/2ท่อปั้มนํ้าชํารุดมีนํ้ไหลออกมาตลอดเวลา26 ม.ค. 2567 14:15 น.รับเรื่อง
26 ม.ค. 67 14:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
128น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สายฉีดชำระแตกห้อง113/ห้อง207/ห้อง30726 ม.ค. 2567 13:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 67 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
129น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สต๊อปวาล์วฝักบัวชำรุดน้ำไหลตลอดห้อง41326 ม.ค. 2567 11:30 น.รับเรื่อง
26 ม.ค. 67 14:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
130น.ส.เครือวัลย์ จันดาอ.22 ชั้น?3? 22-307 -?22-308?แจ้งซ่อมหัวสายฉีดชำรุด ห้องน้ำ?หญิง?กับ?ห้องน้ำชาย?ค่ะ? ชั้น?3?อ?22? 26 ม.ค. 2567 10:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 67 16:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 2 ชุด
131น.ส.เครือวัลย์ จันดา22-307-22-308? ชั้น?3?อ.2226 ม.ค. 2567 10:34 น.ยกเลิกรายการ
26 ม.ค. 67 10:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
132น.ส.เครือวัลย์ จันดา22-307-22-308? ชั้น?3?อ.2226 ม.ค. 2567 10:33 น.ยกเลิกรายการ
26 ม.ค. 67 10:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
133น.ส.เครือวัลย์ จันดา22-307-22-308? ชั้น?3?อ.2226 ม.ค. 2567 10:33 น.ยกเลิกรายการ
26 ม.ค. 67 10:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
134น.ส.เครือวัลย์ จันดา22-307-22-308? ชั้น?3?อ.2226 ม.ค. 2567 10:33 น.ยกเลิกรายการ
26 ม.ค. 67 10:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
135น.ส.เครือวัลย์ จันดา22-307-22-308? ชั้น?3?อ.2226 ม.ค. 2567 10:33 น.ยกเลิกรายการ
26 ม.ค. 67 10:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
136น.ส.เครือวัลย์ จันดา22-307-22-308? ชั้น?3?อ.2226 ม.ค. 2567 10:33 น.ยกเลิกรายการ
26 ม.ค. 67 10:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
137น.ส.เครือวัลย์ จันดา22-307-22-308? ชั้น?3?อ.2226 ม.ค. 2567 10:33 น.ยกเลิกรายการ
26 ม.ค. 67 10:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
138น.ส.เครือวัลย์ จันดา22-307-22-308? ชั้น?3?อ.2226 ม.ค. 2567 10:33 น.ยกเลิกรายการ
26 ม.ค. 67 10:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
139น.ส.เครือวัลย์ จันดา22-307-22-308? ชั้น?3?อ.2226 ม.ค. 2567 10:33 น.ยกเลิกรายการ
26 ม.ค. 67 10:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
140แม่บ้านอาคาร 13ห้องน้ำ ชาย/หญิง ชั้น 1 อาคาร 13เวลาใช้ห้องน้ำ เยอะแล้วน้ำชักโครกชั้น 1 กดไม่ลงเป็นทุกห้อง และมีน้ำเอ่อขึ้นมาจากท่อน้ำทิ้ง26 ม.ค. 2567 10:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 67 13:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สามทาง 6 นิ้ว 1 ตัว งอ 45 6 นิ้ว 2 ตัว ท่อพีวีซี 6 นิ้ว 8.5 1 เส้น
141น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อน้ำทิ้งโถปัสวะรั่วห้อง4-102/1.208/1.202/1.220/1รวม10หัว24 ม.ค. 2567 15:35 น.รับเรื่อง
25 ม.ค. 67 10:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
142น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกน้ำอ่างหน้าชํารุดห้อง4-408/1.402/1.420/1.414/1รวม9อัน24 ม.ค. 2567 15:27 น.รับเรื่อง
25 ม.ค. 67 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
143น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าชํารุดห้อง4-308/1.302/1.320/1.314/1.รวม6อัน24 ม.ค. 2567 15:24 น.รับเรื่อง
25 ม.ค. 67 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
144น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกน้ำอ่างล้างชํารุดห้อง4-208/1.220/1.214/124 ม.ค. 2567 15:15 น.รับเรื่อง
25 ม.ค. 67 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
145น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าไม่ไหลห้อง4-115/124 ม.ค. 2567 14:38 น.รับเรื่อง
25 ม.ค. 67 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
146น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อน้ำทิ้งรั่วห้อง4-308/1.302/1.320/1.314/1.มีอุปกรณ์ไห้24 ม.ค. 2567 08:37 น.รับเรื่อง
25 ม.ค. 67 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
147น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อน้ำทิ้งโถปัสวะรั่วห้อง4-208/1.202/1.220/124 ม.ค. 2567 08:33 น.รับเรื่อง
25 ม.ค. 67 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
148น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อใต้อ่างล้างจานรั่วห้อง4-106.กับห้อง4-121.มีอุปกรณ์พร้อม24 ม.ค. 2567 08:29 น.รับเรื่อง
25 ม.ค. 67 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
149น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ห้องน้ำ ฝั่งนิทรรศการ มีน้ำหยดตลอดเวลา และ ท่อน้ำอ่างล้างมือรั่ว มีน้ำไหลตลอดเวลา 18 ม.ค. 2567 13:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มี.ค. 67 11:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
150น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติท่อน้ำขนาด 2 นิ้ว สูบน้ำเข้า อาคารวิจัยและพัฒนา แตก มีน้ำไหลซึมตลอดเวลา18 ม.ค. 2567 12:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มี.ค. 67 11:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
151น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-308วาวล์อ่างล้างหน้าหักชำรุด17 ม.ค. 2567 15:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
152น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-226ตรวจสอบมิเตอร์น้ำประปา เลขมิเตอร์ทำงานไม่ปกติ(ไม่เพิ่ม)17 ม.ค. 2567 10:43 น.รับเรื่อง
17 ม.ค. 67 12:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
153น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติหัวสปริงเกลอร์ รดน้ำสนามหญ้า ชำรุด หลายจุด 16 ม.ค. 2567 11:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มี.ค. 67 11:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
154แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1หัวฉีดชำระชำรุดห้องน้ำหญิงชั้น 315 ม.ค. 2567 13:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 11:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด สต๊อปวาล์ว 2 ทาง 1 ตัว
155แม่บ้านอาคาร 77-102/2น้ำรั่วจากแกนสแตนเลสหลังชักโครก(รั่วค่อนข้างแรง)12 ม.ค. 2567 13:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
156น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4แจ้งด่วนค่ะอ่างล้างจานตันห้อง4-110.109.108.107.106.10510 ม.ค. 2567 15:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
157น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-329อ่างล้างจานอุดตัน 10 ม.ค. 2567 14:22 น.รับเรื่อง
11 ม.ค. 67 08:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
158แม่บ้านอาคาร 77-201/2ชักโครกฟลัชวาล์วชำรุด10 ม.ค. 2567 14:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
159แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ2ฝาชักโครกชำรุด 306 311 อ้างล้างมือก๊อกน้ำมันเสีย306 หัวฉีดชำรุด30710 ม.ค. 2567 13:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
160แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ2ฝาชักโครกชำรุด 306 311 อ้างล้างมือก๊อกน้ำมันเสีย306 หัวฉีดชำรุด30710 ม.ค. 2567 13:51 น.ยกเลิกรายการ
11 ม.ค. 67 08:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
161นายจีระศักดิ์ ฆ้องเดชฟาร์มพืช ปั๊มน้ำฝั่งนิสิตปั๊มน้ำฝั่งนิสิตในฟาร์มพืชพังครับ อยากรบกวนพี่ๆทีมช่างเข้าซ่อมครับ09 ม.ค. 2567 16:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 67 11:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
162น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-313ฝาชักโครกชำรุด อ่างล้างหน้าน้ำไหลเบา ก๊อกอ่างล้างจานชำรุด08 ม.ค. 2567 16:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 67 16:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
163น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4อ่างล้างจานตันห้อง4-11008 ม.ค. 2567 14:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
164น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าหมุนรอบห้อง4-102/105 ม.ค. 2567 15:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 67 16:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
165น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4อ่างล้างจานหลังห้อง4-110.ตัน05 ม.ค. 2567 12:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
166นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง246สต๊อบวาล์วมีน้ำหยด05 ม.ค. 2567 11:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 67 16:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
167นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้องน้ำชายหน้าห้องปทุมมาน้ำไหลไม่หยุด 05 ม.ค. 2567 11:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
168นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง3=110สายสต๊อบวาล์วมีน้ำไหลไม่หยุด05 ม.ค. 2567 11:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
169น.ส.กรกนก หาญมนตรี18-308ท่ออ่างล้างหน้าอุดตัน04 ม.ค. 2567 15:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 67 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
170น.ส.กรกนก หาญมนตรี2-202ท่ออ่างล้างหน้าอุดตัน04 ม.ค. 2567 15:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 67 16:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
171แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ22=112อ่างล้างมือตัน 04 ม.ค. 2567 13:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
172แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ22=112ชักโครกตัน 04 ม.ค. 2567 13:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
173น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4มีน้ำซึมออกมาตรงประตูน้ำทางเข้าห้องน้ำชั้น4โชน4-402/1ใหลลงมาถึงชั้น104 ม.ค. 2567 10:47 น.รับเรื่อง
04 ม.ค. 67 13:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
174แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ห้องน้ำหญิงด้านหน้าหม้อน้ำรัว04 ม.ค. 2567 10:28 น.รับเรื่อง
04 ม.ค. 67 13:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
175แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ห้องน้ำอาจารย์ส้วมตัน04 ม.ค. 2567 10:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
176แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร20มีน้ำซึมจากระเบียงชั้น 3 ลงมาโถงชั้น 104 ม.ค. 2567 09:58 น.รับเรื่อง
04 ม.ค. 67 13:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
177น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะกดไม่ลงห้อง4-121/104 ม.ค. 2567 09:49 น.รับเรื่อง
04 ม.ค. 67 13:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
178นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง202ชุดท่อน้ำทิ้งชำรุด04 ม.ค. 2567 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 67 16:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้างจาน 1 ชุด
179น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ถังน้ำกลางหอล้นฝั่งอาคารชุด04 ม.ค. 2567 08:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
180น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาวล์ฝักบัวเครื่องทําน้ำอุ่นชํารุดห้อง4-102/103 ม.ค. 2567 15:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
181แม่บ้านอาคาร 77-201/2หัวฉีดชำระหัก2ชุดและชักโครกกดไม่ลง1โถ03 ม.ค. 2567 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 14:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 2 ชุด
182น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติโถปัสสาวะ ห้องน้ำชาย ฝั่ง รภป.ชำรุดมีน้ำไหลอยู่ตลอดเวลา02 ม.ค. 2567 15:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มี.ค. 67 11:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
183น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติก๊อกน้ำอ่างล้างมือห้องน้ำ ฝั่งห้องนิทรรศการ บริเวณสะดืออ่าง มีหยดตลอดเวลา02 ม.ค. 2567 15:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มี.ค. 67 11:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
184น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติปั้มสูบน้ำภายในอาคารวิจัยและพัฒนา ปั้มทำงานแต่น้ำไม่ไหล ปั้มทำงานตลอดเวลา02 ม.ค. 2567 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 67 10:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ต่อตรง 1 นิ้ว 1 ตัว งอ090 1 นิ้ว 1 ตัว ฟุ๊ตวาล์ทองเหลือง 1 นิ้ว 1 ตัว
185แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ก๊อกน้ำอ่างล้างมือชำรุดห้องน้ำชาย ชั้น 3 28 ธ.ค. 2566 10:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ม.ค. 67 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกนำอ่างล้างหน้า 1 ตัว
186น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18วาล์วเปิดปิดน้ำห้อง408มีน้ำไหลซึมตลอด27 ธ.ค. 2566 14:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 67 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
187น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-210สะดืออ่างล้างจานรั่ว27 ธ.ค. 2566 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ม.ค. 67 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
188น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18เปลี่ยนท่อใต้อ่างล้างหน้าห้อง415ให้ด้วยค่ะอุปกรณ์มีแล้วค่ะเนื่องจากตัวเก่ามันแตก26 ธ.ค. 2566 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ม.ค. 67 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
189น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาวล์ฝักบัาเครื่องทําน้ำอุ่นชํารุดห้อง4-102/1.วันที่แจ้ง.25.ธ.ค.256625 ธ.ค. 2566 12:52 น.รับเรื่อง
11 ม.ค. 67 15:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
190นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้อง210สะดืออ่างห้องครัวชำรุด25 ธ.ค. 2566 11:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ม.ค. 67 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
191แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ห้องน้ำอาจารย์ส้วมตัน25 ธ.ค. 2566 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
192นายวีระชัย ธนมัยมาศห้อง 3-332รบกวนฝ่ายอาคารช่วยมาปิดรูที่ฝ้าเพดานในครัวด้วยครับ เพราะหนูบนฝ้าเพดานลงมากินอาหารในครัว 25 ธ.ค. 2566 07:23 น.รับเรื่อง
25 ธ.ค. 66 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
193น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18 หอตาลฟ้าห้อง305ก๊อกน้ำมีเสียงดัง23 ธ.ค. 2566 21:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ม.ค. 67 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
194แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-306-307ไม่ขึ้นพักน้ำ ห้องน้ำผู้หญิง 306 ชักโครกชำรุด ห้องน้ำผู้ชาย 30722 ธ.ค. 2566 15:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
195นางวิวัฒน์ คำเครือ12-114 ห้องน้ำผู้หญิง อาคาร 1222 ธ.ค. 2566 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ม.ค. 67 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกนำ้อ่างล้างหน้า 1ตัว
196นางรัตนา เหมสุรินธร์12-114 ห้องน้ำผู้หญิง อาคาร 1222 ธ.ค. 2566 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ม.ค. 67 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกนำ้อ่างล้างหน้า 1ตัว
197แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-414. 20-415ห้องนำ้หญิงชั้น4ฝั่ง ศว.อ่างล้างมือชำรุดและห้องนำ้ชายอ่างล้างมือชำรุด22 ธ.ค. 2566 11:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
198แม่บ้านอาคาร 66-104/2ท่อนํ้าทิ้งอ่างล้างรั่ว21 ธ.ค. 2566 10:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 67 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้งอ่างล้างหน้า 1 ชุด
199แม่บ้านอาคาร 66-204/2ลูกลอยหม้อน้ำหัก21 ธ.ค. 2566 08:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 67 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดกระเดื่องหม้อนำ้ซักโครก 1 ชุด
200น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์หน้า อ.17ข้างอ.5ท่อส่งน้ำน้ำรั่วซึ่ม บริเวณหน้าอ.17 และข้างอ.5 20 ธ.ค. 2566 15:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 14:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
201น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อระบายน้ำเสียตรงทางขึ้นหอใหลออกมาตรงทางเดินทางขึ้นหอพักค่ะ19 ธ.ค. 2566 14:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 14:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ นำ้ยาขจัดสิงอุดตัน 2 ขวด เกล็ดโซดา 7 ถุง
202นางณีระพัฒน์ ถานทองดีโรงผลิตน้ำดื่มท่อน้ำประปาแตก 19 ธ.ค. 2566 09:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 66 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ประตูนำ้ พีวีชี 1 นิ้ว 1 ตัว งอ 90 1 นิ้ว 2 ตัว สามทาง 1 นิ้ว 1 ตัว งอ 90 2 นิ้ว ลดกลม 2*1 1 ตัว คอบอุด 1 นิ้ว 1 ตัว
203น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อระบายน้ำห้องครัวตันห้อง.4-105.106.107.108.19 ธ.ค. 2566 08:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
204นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง331น้ำไหลหยดในสายชำระ18 ธ.ค. 2566 11:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 66 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
205นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้องน้ำไหลหยดในสายชำระ18 ธ.ค. 2566 11:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 66 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
206แม่บ้านอาคาร 66-204/1ก๊อกน้ำอ่างล้างมือชำรุด18 ธ.ค. 2566 10:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 66 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก็อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว
207แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-106สายฉีดชำระเสีย ห้อง 10615 ธ.ค. 2566 15:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 66 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
208แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ2-311 -306 -307ฝาชักโครกชำรุด 311-306 สายฉีดชำรุด 30715 ธ.ค. 2566 15:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 11:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
209น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ1.โถปัสสาวะห้องน้ำชายอุดตัน (ฝั่งทางร้านค้า) 2.ตรวจเช็คโถเก็บน้ำชักโครกน้ำ เนื่องจากหญิงไหลตลอด(ทุกห้อง)15 ธ.ค. 2566 14:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 14:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
210แม่บ้านอาคาร 13ห้องน้ำ ชาย/หญิง ชั้น 1 อาคาร 13น้ำล้นออกมาจากท่อน้ำทิ้ง ท่วมทั้งสองห้อง ทำให้ใช้ห้องน้ำไม่ได้ค่ะ15 ธ.ค. 2566 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 มี.ค. 67 12:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
211แม่บ้านอาคาร 77-103/1โถชักโครกกดไม่ได้ ไม่มีน้ำไหล14 ธ.ค. 2566 14:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 66 13:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
212แม่บ้านอาคาร 77-104/1โถปัสสาวะกดน้ำไม่ลงทำให้มีกลิ่น 14 ธ.ค. 2566 14:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 66 13:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
213แม่บ้านอาคาร 77-104/114 ธ.ค. 2566 14:16 น.ยกเลิกรายการ
19 ธ.ค. 66 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
214แม่บ้านอาคาร 77-104/114 ธ.ค. 2566 14:16 น.ยกเลิกรายการ
19 ธ.ค. 66 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
215แม่บ้านอาคาร 77-104/114 ธ.ค. 2566 14:16 น.ยกเลิกรายการ
19 ธ.ค. 66 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
216แม่บ้านอาคาร 1หน้าห้องเตรียมอาหารชั้น2อ.1ก๊อกน้ำรั่วน้ำหยด14 ธ.ค. 2566 11:34 น.ยกเลิกรายการ
14 ธ.ค. 66 13:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
217แม่บ้านอาคาร 1หน้าห้องเตรียมอาหารชั้น2อ.1ก๊อกน้ำรั่วน้ำหยด14 ธ.ค. 2566 11:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 66 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้อ่างล้างจาน (เคาน์เตอร์) 1 ชุด
218แม่บ้านอาคาร 1หน้าห้องเตรียมอาหารชั้น2อ.1ก๊อกน้ำรั่วน้ำหยด14 ธ.ค. 2566 11:34 น.ยกเลิกรายการ
14 ธ.ค. 66 13:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
219แม่บ้านอาคาร 77-203/2ห้องที่2น้ำรั่วจากแกนสแตนเลส14 ธ.ค. 2566 11:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 14:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
220น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-210อ่างล้างจานรั่ว13 ธ.ค. 2566 16:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ม.ค. 67 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
221นายอุกฤษ แก้วก่าคลองน้ำริมถนนเส้นตลาดนัดในมอ ฝั่งสนามเปตองที่เปิดปิดวาล์วน้ำ จุดคลองน้ำริมถนนเส้นตลาดนัดในมอ ฝั่งสนามเปตอง 13 ธ.ค. 2566 09:48 น.รับเรื่อง
13 ธ.ค. 66 12:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
222แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น2หม้อน้ำชักโครกกดน้ำไม่ลง13 ธ.ค. 2566 09:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 66 13:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
223แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น2หม้อน้ำชักโครกกดน้ำไม่ลง13 ธ.ค. 2566 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 66 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
224แม่บ้านอาคาร 77-202/2หัวฉีดชำระชำรุดทั้ง2สาย06 ธ.ค. 2566 15:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 66 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
225แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12ท่อประปาแตกข้างอาคาร06 ธ.ค. 2566 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 66 09:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
226แม่บ้านอาคาร 1อ.1ห้องน้ำหญิงชั้น1หัวฉีดแตกชำรุด04 ธ.ค. 2566 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 66 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายฉีดชำระ 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
227นายวุฒิชัย วงศ์ณะรัตน์22-202ท่อประปาแตกจากชั้นสาม น้ำรั่วลงมาในห้องเรียน 04 ธ.ค. 2566 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 66 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
228แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1โถฉี่กดไม่ลงห้องน้ำชาย30 พ.ย. 2566 09:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 66 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
229น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่เสียบฝักบัวแตกห้อง40428 พ.ย. 2566 10:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 67 14:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
230แม่บ้านอาคาร 77-202/2ชักโครกชำรุดกดน้ำไม่ลง27 พ.ย. 2566 14:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 66 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ /คิมหันต์
231แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ2-307หัวฉีดชำระ1อัน23 พ.ย. 2566 13:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 11:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
232แม่บ้านอาคาร 1หน้าห้องเตรียมอาหารชั้น2อ.1/ห้องน้ำชายชั้น2อ่างล้างจานน้ำรั่วฃึม/หม้อน้ำชักโครกชำรุด23 พ.ย. 2566 11:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 14:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน(เคาน์เตอร์) 1 ชุด
233แม่บ้านอาคาร 13อาคาร1#ข้อต่อก๊อกน้ำในห้องน้ำอาจารย์ชำรุด มีน้ำไหลซึ่มออกมาตลอดค่ะ21 พ.ย. 2566 13:16 น.รับเรื่อง
21 พ.ย. 66 14:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
234นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง103สายชำระน้ำหยด20 พ.ย. 2566 12:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 66 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
235น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีอาคารสถานพยาบาล อ.16 ห้องจ่ายกลางเปลี่ยนใส้กรองเครื่องกรองน้ำ20 พ.ย. 2566 08:43 น.รับเรื่อง
21 พ.ย. 66 14:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
236แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร20-311มีน้ำหยดจากชั้น 4 ลงมาชั้น 3 ห้องน้ำพิการ20 พ.ย. 2566 08:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 66 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
237น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติห้องน้ำคนพิการฝั่ง รปภ.ชำรุด น้ำชักโครกไหลตลอดเวลา17 พ.ย. 2566 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 66 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ โถซักโครกแบบ 2 ชิ้น 1 ชุด
238น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-219อ่างล้างจานรั่ว16 พ.ย. 2566 10:43 น.รับเรื่อง
17 พ.ย. 66 11:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
239แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2อ่างล้างมือรั่วซึม ห้อง 2-114 กับห้อง 2-106 ชั้น 110 พ.ย. 2566 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 67 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
240แม่บ้านอาคาร 77-101/2มีน้ำซึมจากฐานชักโครกตลอดเวลา09 พ.ย. 2566 09:58 น.รับเรื่อง
09 พ.ย. 66 10:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
241แม่บ้านอาคาร 77-104/2กอ๊กน้ำอ่างล้างมือชำรุด09 พ.ย. 2566 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 66 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
242แม่บ้านอาคาร 77-104/2โถปัสสาวะตัน09 พ.ย. 2566 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 66 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
243อาจารย์ศิรประภา โคตรมุงคุณอาคาร 17 ห้อง 17-1041. เปลี่ยนก๊อกน้ำซิงค์อ่างล้างจาน 2. น้ำซึมรอบโถชักโครก 08 พ.ย. 2566 14:30 น.รับเรื่อง
09 พ.ย. 66 10:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
244แม่บ้านอาคาร 77-202/2ชักโครกกดน้ำใหลไม่สะดวก08 พ.ย. 2566 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 66 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
245น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ถังน้ำกลางหอล้นฝั่งอาคารชุด08 พ.ย. 2566 08:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 14:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
246น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ก๊อกน้ำตรงซิ้งค์อ่างน้ำรั่วเวลาเปิดน้ำมีน้ำไหลออกมาตลอด07 พ.ย. 2566 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ย. 66 15:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน (ผนัง) 1 ชุด
247แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2ที่กดชักโครกน้ำไม่เข้าถังพักน้ำ ห้อง 2-115 ชั้น 207 พ.ย. 2566 14:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ย. 66 15:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
248แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2ที่จับประตูหน้าต่างห้องโถงหักล๊อกไม่ได้แจ้งด่วนค่ะ06 พ.ย. 2566 16:19 น.รับเรื่อง
07 พ.ย. 66 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
249แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2ห้องน้ำนิสิตหญิงชักโครกน้ำไหลไม่หยุด06 พ.ย. 2566 14:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ย. 66 15:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
250แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-110ชั้น1ฝั่งศ.วห้องนำ้หญิงชั้น1ฝั่งศว.นำ้รัวจากสายฉีดชำระ06 พ.ย. 2566 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ย. 66 10:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
251แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ห้องน้ำชายส้วมตันฝั่งด้านหน้าห้องระพีชั้น303 พ.ย. 2566 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ย. 66 10:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
252แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2ส้วมเต็มกดไม่ลงห้อง 1-105 ห้องน้ำหญิงที่กดชักโครกกดแล้วน้ำไม่ขึ้นห้อง 1-10601 พ.ย. 2566 10:06 น.รับเรื่อง
02 พ.ย. 66 08:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
253แม่บ้านอาคาร 66-101มีนํ้าไหลออกมวจากพื้นห้อง31 ต.ค. 2566 15:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ย. 66 10:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
254นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง210สะดืออ่างล้างจานชำรุด31 ต.ค. 2566 14:18 น.ยกเลิกรายการ
31 ต.ค. 66 15:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
255นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง210สะดืออ่างล้างจานชำรุด31 ต.ค. 2566 14:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ม.ค. 67 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
256น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4 อ่างน้ำท่อตัน31 ต.ค. 2566 11:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ย. 66 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
257น.ส.เจนจิรา ทองแกมโรงเรือนโรคพืช โรงเรือนEvap (โรงเรือน อ.ประภาษ) ฟาร์มพืชตรงอุตุฯน้ำไม่ไหลตรงท่อข้างในโรงเรือนอีแวป31 ต.ค. 2566 11:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ย. 66 10:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
258นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีหอนนทรีห้อง220/1ระบบน้ำไหลช้ามาก30 ต.ค. 2566 08:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ย. 66 10:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
259แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ห้องน้ำชายตันกดไม่ลงด้านหน้า1ห้องด้านหลัง1ห้องห้องน้ำอาจารย์26 ต.ค. 2566 15:07 น.ยกเลิกรายการ
27 ต.ค. 66 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
260แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ห้องน้ำชายตันกดไม่ลงด้านหน้า1ห้องด้านหลัง1ห้องห้องน้ำอาจารย์26 ต.ค. 2566 15:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ย. 66 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
261แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ห้องน้ำชายตันกดไม่ลงด้านหน้า1ห้องด้านหลัง1ห้องห้องน้ำอาจารย์26 ต.ค. 2566 15:07 น.ยกเลิกรายการ
27 ต.ค. 66 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
262แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ห้องน้ำชายตันกดไม่ลงด้านหน้า1ห้องด้านหลัง1ห้องห้องน้ำอาจารย์26 ต.ค. 2566 15:07 น.ยกเลิกรายการ
27 ต.ค. 66 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
263น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์17-305หัวฉีดสายชำระชำรุด(ซื้อของมาแล้วคะ)26 ต.ค. 2566 14:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ย. 66 10:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
264น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ชักโครกห้องน้ำคนพิการ ฝั่ง รปภ.ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้26 ต.ค. 2566 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 66 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
265แม่บ้านอาคาร 77-401/2ชักโครกน้ำใหลตลอดเวลา25 ต.ค. 2566 13:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ย. 66 10:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกสูบฟลัชวาล์วโถซักโครก Cotto 1 ชุด
266แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-110ชั้น1ฝั่งศ.วห้องนำ้หญิงชั้น1ฝ้่ง..ศว.หัวฉีดสายชำระชำรุด25 ต.ค. 2566 10:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ย. 66 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ สายฉีดชำระ 1 ชุด
267น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4อ่างล้างอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการตันเทน้ำลงในอ่างน้ำไม่ไหลออก24 ต.ค. 2566 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ย. 66 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
268แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2ชักโครกน้ำไม่เขาถังพักน้ำห้อง 2-106 ชั้น 124 ต.ค. 2566 11:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ย. 66 10:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดกดซักโครก ฝาบน 1 ชุด
269แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชี้น2หม้อน้ำห้องน้ำหญิงด้านหน้าห้องระพีรั่ว1 น้ำรั่วจากฐานชักโครก1 รวม2รายการ23 ต.ค. 2566 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ย. 66 10:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
270แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ชักโครกห้องน้ำชายตันด้านหน้า1ห้อง ด้านหลัง1ห้องห้องน้ำอาจาย์20 ต.ค. 2566 14:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ย. 66 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
271แม่บ้านอาคาร 77-302/1ชักโครกชำรุดใช้งานไม่ได้ 19 ต.ค. 2566 09:20 น.รับเรื่อง
19 ต.ค. 66 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
272แม่บ้านอาคาร 1ชั้น1ห้องน้ำชายและห้องน้ำชายชั้น4ชั้น2ที่กดโถปัสวะน้ำหยด/ชั้น4โถปัสวะน้ำรั่วชึม/ชักโครกมีน้ำรั่วฃึม18 ต.ค. 2566 14:51 น.รับเรื่อง
18 ต.ค. 66 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
273แม่บ้านอาคาร 66-104/2เปี่ลยนหัวฉีด1ชุด18 ต.ค. 2566 13:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ต.ค. 66 11:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
274แม่บ้านอาคาร 66-104/2ชักโครกชํารุดเวลากดชักโครกจะมีนํ้าไหลออกมาจากถังพักนํ้า 18 ต.ค. 2566 13:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ต.ค. 66 11:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
275แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-214ห้องน้ำชายหัวฉีดชำระหัก18 ต.ค. 2566 08:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ต.ค. 66 11:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
276แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-210 ห้องน้ำชายมีน้ำหยุดจากท่อน้ำทิ้งห้องน้ำชั้น 3 หยุดลงมา18 ต.ค. 2566 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 67 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
277น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-318อ่างล้างหน้ารั่ว ก๊อกน้ำไหลเบา น้าเข้าเครื่องทำน้ำอุ่นไหลเบา17 ต.ค. 2566 15:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ต.ค. 66 11:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
278น.ส.เจนจิรา ทองแกมโรงเรือนโรคพืช ที่มีหลังคาทึบ ฟาร์มพืชตรงอุตุฯ (โรงเรือน อ.ประภาษ)ท่่อน้ำแตก น้ำไหลออกมาจากท่อไม่หยุด11 ต.ค. 2566 13:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ต.ค. 66 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
279แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2ฝารองนั่งชักโครกหลุด ห้อง 114 ชั้น 111 ต.ค. 2566 11:00 น.รับเรื่อง
11 ต.ค. 66 13:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
280นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5วาล์วอ่างล้างจานชำรุดห้อง5-30310 ต.ค. 2566 10:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ต.ค. 66 15:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
281นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5กอ๊กอ่างล้างจานน้ำไหลไม่หยุดห้อง5-22310 ต.ค. 2566 10:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ต.ค. 66 15:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
282นางธรรนอง หนูดาโรงอาหารอาคาร10สะดืออ่างชำรุดกับสายน้ำทิ้งชำรุดห้องน้ำหญิง09 ต.ค. 2566 11:34 น.รับเรื่อง
10 ต.ค. 66 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
283นางธรรนอง หนูดาโรงอาหารอาคาร10สะดืออ่างชำรุดกับสายน้ำทิ้งชำรุดห้องน้ำหญิง09 ต.ค. 2566 11:34 น.รับเรื่อง
10 ต.ค. 66 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
284แม่บ้านอาคาร 13ห้องน้ำหญิงชั้น 2 อาคาร 13ลูกลอยชักโครกหักชำรุด09 ต.ค. 2566 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ต.ค. 66 15:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่กดหม้อนำ้โถชักโครก 1 ตัว
285แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ.2 ชั้น1 ห้อง อ.2-114ก๊อกน้ำอ่างล้างมือหัก,โถปัสสาวะมีน้ำซึมลงพื้น09 ต.ค. 2566 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ต.ค. 66 15:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่ง 1 ชุด ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด
286นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีห้อง304น้ำไหลตลอด สาเหตุท่อระบายเก่าฉีกขาด 08 ต.ค. 2566 13:36 น.รับเรื่อง
09 ต.ค. 66 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
287อาจารย์นภาพร พ่วงพรพิทักษ์*** 3-218 ***ขออนุญาต เรียนแจ้งค่ะ ห้อง 3-218 1) มีน้ำไหล เป็นสาย ลงมาจาก หลอดไฟ หน้าห้องน้ำค่ะ ถ้าช่าง สะดวก เมื่อไร ฝากช่วยแก้ไข ให้ทีค่ะ ขอบคุณค่ะ 06 ต.ค. 2566 20:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ต.ค. 66 15:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
288อาจารย์ชุลีพร ชำนาญต้า17-203ก๊อกน้ำที่อ่างล้างหน้าไหลเบามาก06 ต.ค. 2566 12:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ต.ค. 66 15:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
289นางกาญจนา มังทะโรงอาหารอาคาร 10ที่กดชักโครก ชำรุดห้องน้ำชาย05 ต.ค. 2566 09:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ต.ค. 66 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดกดซักโครกฝาบน 1 ชุด
290แม่บ้านอาคาร 9อ,9ชั้น1ก๊อกน้ำอ่างลา้งมือหอ้งน้ำชายน้ำหยดตลอดด้านหลังชั้น104 ต.ค. 2566 15:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ต.ค. 66 15:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว
291แม่บ้านอาคาร 13ห้องน้ำชายชั้น2 อาคาร13ลูกลอยชักโครกชำรุดค่ะ04 ต.ค. 2566 12:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ต.ค. 66 15:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดอุปกรณ์หม้อนำ้โถวักโครก 1 ชุด
292แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชี้น2ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าน้ำไม่ไหล ห้องน้ำหญิงด้านหน้าห้องระพี(ย้อนหลังช่างทำให้แล้วจ้าาาาา)04 ต.ค. 2566 09:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ต.ค. 66 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
293แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22อ่างล้างมือตันห้อง 22-113 สายฉีดชำรุดห้องน้ำอาจารย์ ห้อง 22-10604 ต.ค. 2566 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ต.ค. 66 15:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
294น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ท่อระบายน้ำระเบียงหลังห้องอุดตันห้อง30703 ต.ค. 2566 14:12 น.รับเรื่อง
03 ต.ค. 66 14:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
295แม่บ้านอาคาร 77-203/3น้ำรั่วใต้อา่งล้างมือ02 ต.ค. 2566 15:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ต.ค. 66 15:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
296น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติปั้มน้ำสูบน้ำ ไม่ขึ้น 02 ต.ค. 2566 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ต.ค. 66 15:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ท่อ 2 นิ้ว 2 เส้น ต่อตรง 2 นิ้ว 2 ตัว เกลียวนอก 2 นิ้ว 2 ตัว งอ90 2 นิ้ว 1 ตัว ฟุ๊ตวาล์ว 2 นิ้ว 1 ตัว
297น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อระบายน้ำทิ้งห้องครัวตันห้อง4-12202 ต.ค. 2566 11:16 น.รับเรื่อง
02 ต.ค. 66 12:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
298แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชี้น2ห้องน้ำหญิงน้ำไหลเบามากผิดปกติฝั่งห้องระพี01 ต.ค. 2566 11:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ต.ค. 66 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดหม้อนำ้โถซักโครก 1 ชุด ก๊อกนำ้อ่างล้างหน้า 1 ตัว
299น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4มีน้ำพุดออกมาตรงท่อน้ำเสียทางขึ้นหอชั้น1ตรงประตูเล็ก29 ก.ย. 2566 11:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 14:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
300น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18 หอตาลฟ้าห้อง104ที่กดชักโครกชำรุด28 ก.ย. 2566 18:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ย. 66 15:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่กดฝาบน 1 ชุด
301น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18 หอตาลฟ้าห้อง104ที่กดชักโครกชำรุด28 ก.ย. 2566 18:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ย. 66 15:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
302แม่บ้านอาคาร 77-403/1หอ้งที่5หัวฉีดชำระน้ำรั่ว28 ก.ย. 2566 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ต.ค. 66 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
303แม่บ้านอาคาร 77-404/1หอ้งที่2ฐานชักโครกแตกทำให้เวลากดมีสิ่งปฏิกูลใหลซึมออกมา28 ก.ย. 2566 08:45 น.รับเรื่อง
28 ก.ย. 66 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
304น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกน้ำตรงซักผ้าในห้องน้ำชํารุด1อันห้อง4-320/127 ก.ย. 2566 15:56 น.รับเรื่อง
28 ก.ย. 66 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
305น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกน้ำตรงซักผ้าในห้องน้ำชํารุด2อันห้อง4-308/127 ก.ย. 2566 15:52 น.รับเรื่อง
28 ก.ย. 66 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
306น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าชํารุดห้อง4-102/127 ก.ย. 2566 14:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 67 16:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
307น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีห้องซักผ้าติดตั้งเครื่องซักผ้า 27 ก.ย. 2566 13:05 น.รับเรื่อง
28 ก.ย. 66 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
308น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-209สายฉีดชำระชำรุด น้ำรั่วซึ่ม27 ก.ย. 2566 11:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 67 16:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
309แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3หม้อน้ำชักโครกห้องน้ำชาย(ห้องที่1ด้านหลัง)รั่วตรงหัวน็อต26 ก.ย. 2566 15:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 66 14:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ น็อตยึดหม้อนำ้ชักโครก 1 ชุด
310แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ห้องน้ำอาจารย์กดไม่ลง26 ก.ย. 2566 15:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 66 14:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
311น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาวล์ฝักบัวเครื่องทําน้ำอุ่นชํารุดห้อง4-102/126 ก.ย. 2566 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
312น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกน้ำตรงซักผ้าในห้องน้ำชํารุด1ตัวและก๊อกอ่างล้างหน้า2ตัวห้อง4-414/126 ก.ย. 2566 11:28 น.รับเรื่อง
27 ก.ย. 66 12:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
313น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าชํารุด3ตัวและหัวฉีดชําระแตก1อันห้อง4-420/126 ก.ย. 2566 11:25 น.รับเรื่อง
27 ก.ย. 66 12:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
314น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกน้ำตรงซักผ้าในห้องน้ำชํารุด3ตัวและก๊อกอ่างล้างหน้า3ตัวห้อง4-404/1และหัวฉีดชําระแตก1อัน26 ก.ย. 2566 11:22 น.รับเรื่อง
27 ก.ย. 66 12:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
315น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกน้ำตรงซักผ้าในห้องน้ำช๋ารุด2ตัว.ก๊อกอ่างล้างหน้า3ตัวห้อง4-408/126 ก.ย. 2566 11:18 น.รับเรื่อง
27 ก.ย. 66 12:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
316แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่โถฉี่กดน้ำไม่ลง ห้องน้ำชาย26 ก.ย. 2566 10:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ต.ค. 66 15:11 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
317แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แจ้งช่อมที่จับบานประตูหน้าต่างห้องโถงหัก25 ก.ย. 2566 14:55 น.รับเรื่อง
26 ก.ย. 66 10:21 น.
นายอรรถ เรือนก้อน,
318น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ3-332/1แจ้งเปิดหัวก็อกน้ำในห้องน้ำ เนื่องจากเป็นสนิมเปิดปิดไม่ได้25 ก.ย. 2566 11:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ต.ค. 66 15:34 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
319น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ3-332/1พื้นหน้าห้องน้ำชำรุด 25 ก.ย. 2566 11:30 น.รับเรื่อง
26 ก.ย. 66 10:20 น.
นายอรรถ เรือนก้อน,
320แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-202ท่อน้ำมันซึมออกมาตรงข้อต่อ บริเวณหน้าห้อง 202 บริเวณระเบียงหน้า 25 ก.ย. 2566 08:36 น.รับเรื่อง
26 ก.ย. 66 10:20 น.
นายอรรถ เรือนก้อน,
321นางธรรนอง หนูดาโิรงอาการอาคาร10ห้องน้ำหญิงก๊อกน้ำชำรุด 1 ก๊อก25 ก.ย. 2566 08:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ต.ค. 66 15:07 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว
322น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-307ก๊อกน้ำฝักบัวอาบน้ำน้ำไหลเบา22 ก.ย. 2566 15:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 66 10:28 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
323น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18เปลี่ยนฝารองนั่งชักโครกให้ด้วยค่ะห้อง420(ของมีแล้วค่ะ)22 ก.ย. 2566 13:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ย. 66 10:45 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
324แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชี้น2ที่กดชักโครกหักห้องน้ำหญิงด้านลิฟฟ21 ก.ย. 2566 13:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 66 16:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่กดวักโครก กดหน้า 1 ชุด
325น.ส.กรรณิการ์ มณฑา3-311ซ่อมฝ้าระเบียง-ห้องครัว ห้อง3-311 (ช่างเข้าไปซ่อมแล้วคับ - ลงในระบบให้ย้อนหลังคับ ขอบคุณค๊าบบ)20 ก.ย. 2566 11:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 66 11:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
326แม่บ้านอาคาร 1อ.1ห้องน้ำหญิงชั้น2และชายชั้น2ชักโครกอุดตัน/น้ำไหลไม่หยุด19 ก.ย. 2566 10:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ต.ค. 66 15:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
327นางกาญจนา มังทะลานอาหารอ่างล้างมือชำรุดห้องน้ำชาย18 ก.ย. 2566 15:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 66 15:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
328แม่บ้านอาคาร 66-204/1โถงฉี่กดแล้วน้ำไหลไม่หยุด18 ก.ย. 2566 13:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 66 16:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกสูบฟลัววาล์ว TOTO 1 ชุด
329แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-110ฝ่ง ศว.ห้องนำ้หญิงชั้น1ฝั่ง ศว.อ่างล้างมืออุดตัน18 ก.ย. 2566 11:05 น.รับเรื่อง
18 ก.ย. 66 11:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
330แม่บ้านอาคาร 77-203/1เปลี่ยนฝารองนั่งชักโครกเนื่องจากแตกลายงา 18 ก.ย. 2566 10:19 น.รับเรื่อง
18 ก.ย. 66 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
331แม่บ้านอาคาร 77-204/1สายฉีดชำระชำรุด 18 ก.ย. 2566 10:12 น.รับเรื่อง
18 ก.ย. 66 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
332แม่บ้านอาคาร 77-204/1เปลี่ยนฝารองนั่งชักโครกแตกลายงา 18 ก.ย. 2566 10:09 น.รับเรื่อง
18 ก.ย. 66 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
333น.ส.เครือวัลย์ จันดา22-307แจ้งซ่อมชักโครกชำรุดกับหัวฉีดชำรุดค่ะ อ 22 ชั้น 3 ค่ะ 15 ก.ย. 2566 14:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 66 16:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 2 ชุด
334นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีก๊อกน้ำพร้อมสดืออ่างล้างหน้า5ชุด ห้อง 314/1 320/1 302/1 308/1 320/1 15 ก.ย. 2566 13:10 น.รับเรื่อง
15 ก.ย. 66 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
335นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีห้อง208/1ก๊อกน้ำพร้อมสดืออ่างล้างหน้า 1ชุด15 ก.ย. 2566 13:06 น.รับเรื่อง
15 ก.ย. 66 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
336น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ท่อระบายน้ำบนมุกหน้าอาคารอุดตันเวลาฝนตกจะมีน้ำท่วมขังค่ะ14 ก.ย. 2566 15:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ย. 66 15:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
337แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-205อ่างล้างมือมีน้ำไหลออกมาข้างล่างอ่างล้างมืออ่างที่ 2 อ่างล้างมืออุดตันอ่างที่ 313 ก.ย. 2566 08:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 66 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
338แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-205อ่างล้างมือมีน้ำไหลออกมาข้างล่างอ่างล้างมืออ่างที่ 2 อ่างล้างมืออุดตันอ่างที่ 313 ก.ย. 2566 08:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 66 11:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
339นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ชักโครกชำรุดห้อง114/112 ก.ย. 2566 16:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 66 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
340นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5กอ๊กอ่างล้างจานชำรุดห้อง5-30212 ก.ย. 2566 16:01 น.รับเรื่อง
12 ก.ย. 66 16:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
341น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ท่อระบายน้ำระเบียงหลังห้องตันห้อง30712 ก.ย. 2566 15:24 น.รับเรื่อง
12 ก.ย. 66 16:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
342แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2ห้องน้ำนิสิตหญิงที่พักสายชำระหักแจ้งเปลี่ยนค่ะ12 ก.ย. 2566 11:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 66 14:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
343น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-307อ่างล้างหน้าชำรุด น้ำรั่วซึ่ม11 ก.ย. 2566 15:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ต.ค. 66 15:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
344น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.18 ฝาครอบท่อน้ำชำรุด 11 ก.ย. 2566 14:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 13:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
345แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ที่กดโถฉี่ชำรุด ห้องน้ำชายชั้น 108 ก.ย. 2566 13:27 น.รับเรื่อง
11 ก.ย. 66 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
346แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่ท่อประปาแตกข้างโรงจอดรถ07 ก.ย. 2566 15:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ย. 66 13:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ คอบอุด 1/2 นิ้ว 1 ตัว
347แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ชักโครกห้องน้ำอาจารย์ตันกดไม่ลงด้านหลัง07 ก.ย. 2566 15:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ย. 66 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันตื
348แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ห้องน้ำอาจารย์ส้วมตัน07 ก.ย. 2566 15:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ย. 66 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
349แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยเครื่องปั้มน้ำเสียน้ำไม่เข้าถัง07 ก.ย. 2566 09:18 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 66 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
350น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-314ชักโครกน้ำไหลไม่หยุด05 ก.ย. 2566 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 66 09:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
351น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าชำรุดและท่อระบายน้ำตันห้อง41505 ก.ย. 2566 10:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ม.ค. 67 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
352แม่บ้านอาคาร 9ห้องสมุด24สายฉีดชำระห้องน้ำหญิงแตก04 ก.ย. 2566 15:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
353นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีฝักบัว+สายฝักบัว1ชุด ห้อง220/104 ก.ย. 2566 14:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
354น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สามทางสต๊อปวาวล์หัวฉีดชํารุดห้อง4-208/1(มีของไห้เปลี่ยนค่ะ)04 ก.ย. 2566 11:31 น.รับเรื่อง
05 ก.ย. 66 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
355แม่บ้านอาคาร 6ห้องนํ่าคนพิการชักโครชํารุดเวลากดชักโครกจะมีนํ้าไหลออกนอกชักโครก04 ก.ย. 2566 11:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ย. 66 13:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดกระเดือ่งหม้อนำ้ 1 ชุด
356น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ประตูปิดวาวล์ปั้มน้ำใหญ่ชํารุดชั้น2โซน4-202/1และขอต่อวาวล์น้ำใหญ่ชั้น4รั่วลงมาประตูน้ำชั้น1โซน4-102/104 ก.ย. 2566 08:58 น.รับเรื่อง
05 ก.ย. 66 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
357นายจำนงค์ วงค์คำพระห้องน้ำชายฝั่งศูนย์ รปภ. อาคาร 14โถปัสสาวะชาย-ชำรุด04 ก.ย. 2566 08:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
358น.ส.รจนา ทาระขจัดอาคาร 17 สวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.โถชักโครกเด็กมีน้ำซึมตลอดเวลา และเครื่องกรองน้ำมีน้ำซึม01 ก.ย. 2566 10:01 น.รับเรื่อง
01 ก.ย. 66 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
359แม่บ้านอาคาร 7อาคาร7โซนตึก8น้ำไม่ใหลทั้งโซนชั้น1-431 ส.ค. 2566 15:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เกลียวนอก 2 1/2 นิ้ว 1 ตัว งอเกลียวใน 2-1/2 นิ้ว 1 ตัว งอ90 2 1/2 นิ้ว 1 ตัว นิปเปิ้ลเหล็ก 2 1/2 นิ้ว 1 ตัว เทปพันเกลียว 2 ม้วน
360แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น2ระบบน้ำในหม้อน้ำแตก31 ส.ค. 2566 13:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 66 15:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ อุปกรณืหม้อนำ้โถชักโครก 1 ชุด
361น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติฝาปิดถังเก็บน้ำชักโครกห้องน้ำหญิงฝั่งแตก ร ป ภ . แตก 31 ส.ค. 2566 11:25 น.รับเรื่อง
31 ส.ค. 66 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
362นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง346ฐานชักโคกปูนยาแนวร่อน31 ส.ค. 2566 11:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 66 16:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
363นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคารเรียนรวมประตูบานสวิงกลอนหลุดปิดล๊อคไม่ได้(ฝั่งทางทิศใต้)31 ส.ค. 2566 10:40 น.รับเรื่อง
31 ส.ค. 66 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
364นางรัตนา เหมสุรินธร์12-105 ห้องน้ำชาย อาคาร1231 ส.ค. 2566 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
365นางวิวัฒน์ คำเครือ12-105 ห้องน้ำชาย อาคาร1231 ส.ค. 2566 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
366นางวิวัฒน์ คำเครือ12-105 ห้องน้ำชาย อาคาร1231 ส.ค. 2566 09:46 น.ยกเลิกรายการ
31 ส.ค. 66 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
367นางรัตนา เหมสุรินธร์12-105 ห้องน้ำชาย อาคาร1231 ส.ค. 2566 09:46 น.ยกเลิกรายการ
31 ส.ค. 66 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
368แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14หัวฉีด+สายฉีด 12 ชุด ฝารองนั่งชักโครก 5 ตัว เทปพันเกลียว 5 ม้วน30 ส.ค. 2566 15:49 น.รับเรื่อง
31 ส.ค. 66 08:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
369แม่บ้านอาคาร 9อ,9ชั้น1กอ๊กน้ำไหลตลอดห้องน้ำชายด้านหลัง30 ส.ค. 2566 14:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 10:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
370น.ส.เจนจิรา ทองแกมโรงเรือนโรคพืช ฟาร์มพืชตรงอุตุฯท่อน้ำแตก30 ส.ค. 2566 10:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ต่อตรง 2 นิ้ว 1 ตัว
371นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร 3 ห้อง 3-206ปูนติดรอบฐานโถซักโครก หลุด30 ส.ค. 2566 07:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 66 16:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
372แม่บ้านอาคาร 77-103/1หัวฉีดน้ำหยด29 ส.ค. 2566 10:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 13:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
373แม่บ้านอาคาร 77-101/1ชักโครกกดน้ำไม่ใหล29 ส.ค. 2566 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกสูบโถซักโครก TOTO 1 ชุด
374แม่บ้านอาคาร 77-104/3โถปัสสาวะน้ำใหลรินตลอด29 ส.ค. 2566 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกสูบโถปัสสาวะ ToTo 1 ชุด
375แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-307น้ำไม่ขึ้นชักโครก ห้องที่ 329 ส.ค. 2566 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
376แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-215 ห้องน้ำหญิงหัวฉีดชำระหัก29 ส.ค. 2566 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 10:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
377น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18วาลว์น้ำบนดาดฟ้ามีน้ำไหลซึมตลอดโซนด้านหน้า28 ส.ค. 2566 14:21 น.รับเรื่อง
28 ส.ค. 66 16:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
378น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำรั่วซึมลงมาจากฝ้าเพดานห้องน้ำห้อง30428 ส.ค. 2566 13:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ งอ 90 3/4 นิ้ว 2 ตัว
379นายrutchanon pongtongโรงสูบใหญ่อ่างกาฬสินธุ์ อุทยานเกษตร 50 พรรษาปั้มน้ำโรงสูมใหญ่เสีย25 ส.ค. 2566 13:48 น.รับเรื่อง
25 ส.ค. 66 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อยู่ในขั้นตอนสืบราคา
380แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ชักโครกกดไม่ลงห้องน้ำหญิง25 ส.ค. 2566 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 10:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
381แม่บ้านอาคาร 13ห้องน้ำชายชั้น 2 อาคาร 13ท่อน้ำใต้อ่างล้างมือแตก 24 ส.ค. 2566 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 10:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
382แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1โถฉี่รั่วห้องน้ำชายมีน้ำไหลลงพื้นตลอด23 ส.ค. 2566 15:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ งอเกลี่ยวใน 2 นิ้ว 1 ตัว ที่แขวนโถ 1 ชุด ข้อต่อก้นโถปัสสาวะ 1 ชุด เกลียวนอก 2 นิ้ว เทปพันเกลียว 2 ม้วน
383นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีท่อส่งน้ำเข้าห้องซักผ้าแตก น้ำไหลไม่หยุด ขอมาซ่อมด่วน23 ส.ค. 2566 10:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 10:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เกลียวใน 1 นิ้ว 1 ตัว ต่อตรง 1 นิ้ว 1 ตัว
384นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีท่อส่งน้ำเข้าห้องซักผ้าแตก น้ำไหลไม่หยุด ขอมาซ่อมด่วน23 ส.ค. 2566 10:15 น.รับเรื่อง
25 ส.ค. 66 14:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
385แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ชักโครกรั่วเวลากดจะมีน้ำออกมาตรงหัวน๊อตห้องน้ำชายด้านหลังห้องแรก22 ส.ค. 2566 16:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
386แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ชักโครกรั่วเวลากดจะมีน้ำออกมาตรงหัวน๊อตห้องน้ำชายด้านหลังห้องแรก22 ส.ค. 2566 16:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 10:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
387น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝ้าเพดานห้องน้ำห้อง304มีน้ำไหลซึมลงมา22 ส.ค. 2566 14:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 10:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
388แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-111ชั่น1ฝั่ง. ศวห้องนำ้ชายชั้น1ฝั่ง. ศว.โถฉี่นำ้ไหลไม่หยุด21 ส.ค. 2566 08:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 66 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดฟลัชวาล์วคอตโต้ C-474 =1 ชุด
389น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18 หอตาลฟ้าห้อง304ห้องน้ำมีน้ำหยดลงมาจากเพดาน19 ส.ค. 2566 22:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 10:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
390แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชี้น2โถปัสวะอุดตันห้องน้ำชายด้ายหลัง17 ส.ค. 2566 16:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 66 14:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
391แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชี้น2ห้องน้ำเดี่ยวรั่ว1 ห้องน้ำหญิงด้ายหลังสายชำระแตกห้องที่3ชั้น2อ917 ส.ค. 2566 16:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 66 14:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
392แม่บ้านอาคาร 9ห้องสมุด24อ่างล้างมือห้องน้ำหญิงรั่ว1อุดต้น1และชักโคกเต็ม3ราการ ห้องนำชายอ่างล้างมือร้ว117 ส.ค. 2566 15:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 66 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซิลิโคลนใส 1 หลอด สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว ลูกยาง S -306 1 เส้น
393น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง30817 ส.ค. 2566 11:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
394นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง109สายชำระชำรุด17 ส.ค. 2566 11:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 66 14:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
395น.ส.ดวงกมล แสนสวาทอาคารปฏิบัติการพื้นฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 7-1(2) หนองหารปั้มสูบน้ำเข้าตึกเรียนไม่ทำงาน17 ส.ค. 2566 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
396น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง40217 ส.ค. 2566 09:44 น.รับเรื่อง
17 ส.ค. 66 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
397นางกาญจนา มังทะโรงอาหารอาคาร 10 ก๊อกน้ำยาวอ่างล่างมือห้องโถงโรงอาหารชำรุด17 ส.ค. 2566 09:18 น.รับเรื่อง
17 ส.ค. 66 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
398แม่บ้านอาคาร 77-301/2โถปัสสาวะน้ำไหลรินตลอดเวลา17 ส.ค. 2566 08:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ต.ค. 66 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกยาง s-306 1 เส้น
399แม่บ้านอาคาร 77-404/3ห้อง2,4ชักโครกกดน้ำไม่ใหล15 ส.ค. 2566 15:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 13:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
400แม่บ้านอาคาร 77-203/2ห้อง2และ3หัวฉีดชำระชำรุด15 ส.ค. 2566 14:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
401นางกาญจนา มังทะโรงอาหารอาคาร 10ชักโครกอุตตันและที่รองนั่งชักโครกชำรุดห้องน้ำหญิง15 ส.ค. 2566 13:25 น.รับเรื่อง
16 ส.ค. 66 10:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
402แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-111ชั้น1ฝั่ง. ศวห้องนำ้ชายชั้น1หัวฉีดชำรุด15 ส.ค. 2566 11:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
403น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติปั้มน้ำ อัตโนมัติทำงานตลอดเวลา เนื่องจาก ก๊กน้ำชำรุดมีน้ำไหลตลอดเวลส11 ส.ค. 2566 16:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ส.ค. 66 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
404แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ชักโครกชำรุดห้องน้ำหญิงห้อง 21-206 ชั้น 2 ห้องน้ำชายอ่างน้ำน้ำไม่ไหล11 ส.ค. 2566 15:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 66 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
405แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15ก๊อกน้ำชำรุดห้องน้ำข้างบนอาคาร11 ส.ค. 2566 15:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 66 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
406นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5กอ๊กอ่างล้างจานชำรุดปิดเปิดไม่ได้ห้อง5-30310 ส.ค. 2566 17:28 น.รับเรื่อง
11 ส.ค. 66 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
407นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ท่อใต้ชิงค์ล้างจานแตกห้อง5-30410 ส.ค. 2566 17:24 น.รับเรื่อง
11 ส.ค. 66 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
408อาจารย์เบญจวรรณ ศุภภัทรพร3-333/1ก็อกน้ำตรงอ่างล้างจานมีน้ำหยดตรงบริเวณท่อ และน้ำไหลอ่อน 10 ส.ค. 2566 15:44 น.รับเรื่อง
11 ส.ค. 66 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
409น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หัวฉีดชำระชำรุดที่กดนน้ำห้กห้อง30710 ส.ค. 2566 12:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 11:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
410แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15อ่างล้างมือรั่วห้องน้ำข้างบนอาคาร 10 ส.ค. 2566 11:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 11:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกนำ้อ่างล้างหน้า 1 ชุด ท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด
411แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ20ชั้น1ฝั่ง ศว.ห้องนำ้ชายชั้น1ฝั่ง ศว.โถฉี่นำ้รั่ว10 ส.ค. 2566 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
412แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร20ห้องนำ้หญิงชั้น1 ห้องนำ้หญิงชั้น1ฝั่ง ศว.20-110หัวฉีดชำรุด10 ส.ค. 2566 10:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 13:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
413แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3หัวฉีดห้องน้ำชายแตกด้านหน้า09 ส.ค. 2566 14:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
414แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15วาวล์ปิด-เปิดน้ำชำรุด09 ส.ค. 2566 14:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 66 15:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ประตูนำ้ 3/4 1 ตัว คอบอุด 1/2 นิ้ว 1 ตัว
415นายrutchanon pongtongห้องน้ำชาย อ.บริหาร ชั้น 3 ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า หัก ครับ หักออกเลย09 ส.ค. 2566 10:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 66 15:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น
416น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-302ยาแนวฐานชักโครกหลุด (ห้องน้ำในห้องนอน)09 ส.ค. 2566 10:03 น.รับเรื่อง
09 ส.ค. 66 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
417นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีห้อง303ก๊อกน้ำห้องครัวชำรุด หอนนทรี08 ส.ค. 2566 15:37 น.รับเรื่อง
09 ส.ค. 66 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
418แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ2-310ฝ้าเพดานชำรุดทะลุลงมาห้องน้ำชาย-310 08 ส.ค. 2566 10:46 น.รับเรื่อง
18 ก.ย. 66 11:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
419น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์17-213ฝาชักโครกชำรุด 07 ส.ค. 2566 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 66 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
420น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาด3หลอด.สั้น1.ยาว2หลอดห้อง4-402/107 ส.ค. 2566 15:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 11:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
421น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาด2หลอดห้อง4-314/1.และทางเดินข้างห้อง4-305(สั้น)07 ส.ค. 2566 14:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
422แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3หัวฉีดห้องน้ำชายด้านหน้าแตกห้องที่207 ส.ค. 2566 12:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 13:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
423น.ส.จารุณี ฤทธิดี17-416*ให้แม่บ้านพาเข้าห้องได้เลยค่ะ สะดวก หลัง9โมงเป็นต้นไป* มีอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนให้แล้วค่ะ 1. ปิดยาแนวรอบโถชักโครก (มีผงยาแนว) 2. เปลี่ยนท่อระบายน้ำใต้อ่างล้างมือ (มีท่อ) 3. เปลี่ยนสายน้ำดีเครื่องทำน้ำอุ่น (มีสายน้ำดี) 4. ประตูบานเลื่อนกระจกล็อกไม่ได้ 5. ขันน็อตฝาท่อระบายน้ำในห้องน้ำ(ข้างชักโครก) 6. ขันน็อตฝาท่อระบายน้ำตรงระเบียง06 ส.ค. 2566 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 66 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
424น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าหมุนรอบห้อง4-102/104 ส.ค. 2566 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 67 16:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
425น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าหมุนรอบห้อง4-102/104 ส.ค. 2566 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 67 16:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
426แม่บ้านอาคาร 66-104/2เปี่ลยนหัวฉีน1สุด04 ส.ค. 2566 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 12:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
427น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-233พื้นห้องน้ำชำรุด03 ส.ค. 2566 11:27 น.รับเรื่อง
03 ส.ค. 66 14:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
428น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-302ชักโครกน้ำไหลไม่หยุด03 ส.ค. 2566 11:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
429แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-105 ห้องน้ำชายหม้อน้ำชักโครกไม่เก็บน้ำ03 ส.ค. 2566 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดอุปกรณ์หม้อซักโครก 1 ชุด นำ้เข้า
430แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1อ่างล้างมือตันน้ำไหลไม่หยุดห้องน้ำชาย03 ส.ค. 2566 09:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 13:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฟลัชวาวล์โถปัสสาวะ แบบกด 1 ชุด
431น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มท่อประปาที่โรงน้ำแตกค่ะ ผลิตน้ำไม่ได้ 27 ก.ค. 2566 15:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 13:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
432น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-215ตรวจสอบมิเตอร์น้ำประปา เลขไม่ขึ้น 2 เดือน27 ก.ค. 2566 11:26 น.รับเรื่อง
03 ส.ค. 66 14:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
433น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดชําระแตกห้อง4-414/127 ก.ค. 2566 11:20 น.รับเรื่อง
03 ส.ค. 66 14:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
434น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18 หอตาลฟ้าห้อง415ท่อระบายยอ่างล้างหน้าตัน26 ก.ค. 2566 19:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
435น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18 หอตาลฟ้าห้อง415่ท่อระบายอ่างล้างหน้าตัน26 ก.ค. 2566 19:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
436แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15อ่างล้างมือรั่วห้องน้ำด้านบนอาคาร26 ก.ค. 2566 08:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 11:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
437แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-306น้ำรั่วไหลออกมา 20-306ตรงหัวฉีด 21 ก.ค. 2566 16:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 13:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีด 1 ชุด
438นายณธกร ทัศนัส7-228ก๊อกน้ำที่อ่างล้างมือน้ำไม่ไหล 21 ก.ค. 2566 13:31 น.รับเรื่อง
21 ก.ค. 66 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
439แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น1โถปัสวะแตกน้ำรั่วฃึมเ/เช็คระบบน้ำให้ด้วยน้ำไหลช้าทำให้ส่งกลิ่นเหม็น 21 ก.ค. 2566 11:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 66 14:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
440น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-133วาวล์น้ำเครื่องทำน้ำอุ่นชำรุด21 ก.ค. 2566 10:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ส.ค. 66 11:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
441น.ส.บวรรัตน์ ศรีมานอาคาร 3 ห้อง 243มีน้ำไหลลงมาจากห้องชั้นบน ฝ้าเพดานชื้นเป็นรอยทะลุ 20 ก.ค. 2566 19:12 น.รับเรื่อง
21 ก.ค. 66 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
442น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-133วาวล์ฝักบัวชำรุด 20 ก.ค. 2566 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
443น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาลว์ฝักบัวปิดไม่อยู่ห้องเครื่องทําน้ำอุ่นห้อง4-102/1(มีอะใหล่ไห้ค่ะ)(แจ้งด่วนนะค่ะ)20 ก.ค. 2566 13:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
444น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ทีอน้ำข้างเสาทางเข้าโรงจอดรถแตก20 ก.ค. 2566 13:25 น.รับเรื่อง
20 ก.ค. 66 15:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
445น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ชุดท่อน้ำทิ้งโถปัสวะห้อง4-102.และห้อง4-115/1จํานวน.3อัน20 ก.ค. 2566 09:24 น.รับเรื่อง
20 ก.ค. 66 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
446น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ชุดฟลัซวาล์วโถปัสวะรั่วห้อง4-121/1จํานวน2อัน20 ก.ค. 2566 09:22 น.รับเรื่อง
20 ก.ค. 66 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
447นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง110_107ที่เสียบสายชำระหักแตก19 ก.ค. 2566 10:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
448น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-202ฝ้าเพดานห้องน้ำเป็นรา 18 ก.ค. 2566 15:44 น.รับเรื่อง
19 ก.ค. 66 13:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
449แม่บ้านอาคาร 66-103ก๊อกนํ้าอ่างล้างมีอห้องเรียนชํารุด2ตัว18 ก.ค. 2566 13:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 66 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน (เคาน์เตอร์) 2 ชุด
450น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-213ฝาชักโครกหลุด18 ก.ค. 2566 13:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 66 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
451นางรัตนา เหมสุรินธร์12-105 ห้องน้ำชาย อาคาร12โถฉี่ผู้ชาย มันตัน 17 ก.ค. 2566 13:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/อำพล
452นางวิวัฒน์ คำเครือ12-105 ห้องน้ำชาย อาคาร12โถฉี่ผู้ชาย มันตัน 17 ก.ค. 2566 13:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/อำพล
453แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1อ่างล้างจานห้องครัวชั้น 3 ท่อแตกอ่างล้างมือห้องน้ำชายชั้น 3 รั่ว ชักโครกชั้น 3 ห้องน้ำชายชักโครกกดไม่ลง 17 ก.ค. 2566 08:51 น.รับเรื่อง
17 ก.ค. 66 16:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
454นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีสต๊อปวาส์วชำรุด ห้อง5_30316 ก.ค. 2566 11:37 น.รับเรื่อง
17 ก.ค. 66 15:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
455แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19สายฉีดชำระชำรุด ข้อต่ออ่างล้างหน้ารั่ว ห้อง 19-128/314 ก.ค. 2566 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 14:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/อำพล ชุดท่อนำ้ทิ้งอ่างล้างหน้า 1 ชุด
456นางธรรนอง หนูดาโิรงอาการอาคาร10ห้องน้ำหญิงอ่างล้างมือน้ำไหลไม่หยุด14 ก.ค. 2566 08:05 น.รับเรื่อง
14 ก.ค. 66 11:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
457น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหาร 2ท่อน้ำบริเวรที่ล้างจาน โรงอาหาร 2 อุดตันค่ะ13 ก.ค. 2566 16:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 15:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/อำพล
458แม่บ้านอาคาร 77-303/2หอ้งที่3น้ำรั่วจากแกนด้านหลังชักโครก13 ก.ค. 2566 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
459นางกาญจนา มังทะลานอาหารหัวฉีดชำรุดห้องน้ำหญิง13 ก.ค. 2566 11:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 67 16:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
460แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1สายฉีดชำระแตก ห้องน้ำชาย13 ก.ค. 2566 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 14:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/อำพล
461แม่บ้านอาคาร 66-104ก๊อกนํ้าอ่างล้างมือชํารุดเวลาเปิดนํ้าจะมีนํ่าไหลออกมาจากหัวก๊อก12 ก.ค. 2566 15:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์/อำพล ก๊อกอ่างล้างจานเคาน์เตอร์ 1 ชุด
462น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-213กอ๊กนํ้าอา่งล้างจาน 12 ก.ค. 2566 14:33 น.รับเรื่อง
13 ก.ค. 66 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
463น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-213ฐานรองนั่งชักโครกชำรุด 12 ก.ค. 2566 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 66 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
464แม่บ้านอาคาร 66-202ก็อกน้ำอ่างอุปกรณ์ชำรุด12 ก.ค. 2566 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 11:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก็อกอ่างล้างจาน (เคาน์เตอร์ ) 1 ชุด
465แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ2-307307ฝาชักโครกชำรุด โถฉี่ชำรุดห้องน้ำชาย 306ฝาชักโครกชำรุด หัวฉีด 3 สายชำรุด 12 ก.ค. 2566 12:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 66 14:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 3 ชุด ฝารองนั่งโถซักโครก 2 ชุด
466แม่บ้านอาคาร 77-202/3หอ้งกลางชักโครกกดน้ำไม่ลง12 ก.ค. 2566 10:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
467แม่บ้านอาคาร 77-404/1หอ้งที่3สายฉีดชำระน้ำรั่ว12 ก.ค. 2566 10:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 13:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
468แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ.2 ชั้น 1 ห้อง 2-106 ห้องน้ำหญิงท่อระบายน้ำเสียมีน้ำหยดลงมา12 ก.ค. 2566 10:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 66 14:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
469นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ชิงค์ล้างจานรั่วห้อง30111 ก.ค. 2566 16:17 น.รับเรื่อง
11 ก.ค. 66 16:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
470นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีท่อน้ำประปาแตกห้องชักผ้า11 ก.ค. 2566 15:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 14:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/อำพล
471แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ท่อระบายน้ำตันห้องน้ำฝั่งไปรษณีย์11 ก.ค. 2566 15:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 14:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/อำพล
472น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง11111 ก.ค. 2566 14:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 11:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/อำพล ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด
473น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าชำรุดน้ำไหลซึมตลอดและมีเสียงดังห้อง40511 ก.ค. 2566 14:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
474น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านคุณศรีพรรณ หน้าหอนนทรีท่อน้ำที่ร้านคุณศรีพรรณ ผู้เช่าพื้นที่มหาวิทยาลัย แตกค่ะ ตอนนี้ร้านใช้น้ำไม่ได้ 11 ก.ค. 2566 11:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 66 16:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
475นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3302 กับ346ปูนยาแนวร่อนกล่อนในฐานชักโคก ในห้องนอนคือห้องข้างในค่ะ11 ก.ค. 2566 08:31 น.รับเรื่อง
11 ก.ค. 66 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
476แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-306สายฉีดน้ำซึ่มออกมา ห้องน้ำหญิง ห้องที่410 ก.ค. 2566 16:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 13:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
477น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ท่อน้ำทิ้งข้างทางเข้าโรงจอดรถแตกทำให้มีเศษอาหารไหลออกมา10 ก.ค. 2566 08:19 น.รับเรื่อง
10 ก.ค. 66 08:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
478นายภัทร ชุมสาย ณ อยุธยาห้อง 3-303 อาคาร 3เปลี่ยนชักโครกเนื่องจากฐานหลุด น้ำซึม09 ก.ค. 2566 16:18 น.รับเรื่อง
10 ก.ค. 66 08:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
479น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-336/1เปลี่ยนชักโครกเนื่องจากแตกชำรุด07 ก.ค. 2566 14:31 น.รับเรื่อง
10 ก.ค. 66 08:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
480น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะรุดห้อง4-408/107 ก.ค. 2566 13:47 น.รับเรื่อง
10 ก.ค. 66 08:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
481น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะรุดห้อง4-408/107 ก.ค. 2566 13:46 น.รับเรื่อง
10 ก.ค. 66 08:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
482แม่บ้านอาคาร 77-304/3หอ้งที่1น้ำรั่วจากเแกนสแตนเลสหลังชักโครก07 ก.ค. 2566 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
483แม่บ้านอาคาร 77-304/3หอ้งที่5หัวฉีดชำระชำรุด07 ก.ค. 2566 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 13:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
484แม่บ้านอาคาร 77-304/3หอ้งที่4หัวฉีดชำระชำรุด07 ก.ค. 2566 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
485นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ท่อน้ำทิ้งอุดตันในห้องครัวห้อง5-12006 ก.ค. 2566 19:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/อำพล
486น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาอาคาร 21 ห้องน้ำหญิงชั้น 3ฝ้าพัง มีน้ำรั่วลงมา 06 ก.ค. 2566 11:35 น.รับเรื่อง
10 ก.ค. 66 08:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
487แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-111 ชั้น1ฝั่งศว.ห้องนำ้ชายโถฉี่นำ้รั่วชั้น1ฝั่ง. ศว.อ2006 ก.ค. 2566 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 66 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
488น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะรุดห้อง4-414/105 ก.ค. 2566 15:54 น.รับเรื่อง
05 ก.ค. 66 16:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
489แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 6ห้องน้ำชายโถฉี่มีน้ำหยดตลอด ชั้น 2 น้ำไม่ไหล05 ก.ค. 2566 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
490แม่บ้านฝ่าย อาคารฯโรงซ่อมงานยานพาหนะก๊อกน้ำด้านหลังโรงซ่อมชำรุด05 ก.ค. 2566 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อก1/2 นิ้ว 1 ตัว
491แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ก๊อกน้ำอ่างล้างมือห้องน้ำชายด้านหน้าหลุด05 ก.ค. 2566 09:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น
492แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3หัวฉีดน้ำ.ห้องน้ำชายแตกด้านหน้า1หัวด้านหลัง1หัวรวมเป็น2หัว05 ก.ค. 2566 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 2 ชุด
493แม่บ้านอาคาร 77-404/3หอ้งที่2,4ชักโครกน้ำใหลรินตลอดเวลา04 ก.ค. 2566 14:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 13:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
494แม่บ้านอาคาร 77-402/1เปลี่ยนฟัลซวาส์ว2ชุด04 ก.ค. 2566 14:32 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 15:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
495แม่บ้านอาคาร 77-302/1หอ้งกลางเปลี่ยนฟัลซวาส์ว2ชุด04 ก.ค. 2566 10:20 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
496แม่บ้านอาคาร 77-303/1หอ้งที่3เปลี่ยนฟัลซวาส์ว1ชุด04 ก.ค. 2566 10:18 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
497แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2โถฉี่ห้องน้ำชายรั่วซึม ห้อง 2-307 ชั้น 304 ก.ค. 2566 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 66 14:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซิลีโคลนใส 1 หลอด ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 2 ชุด
498น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง309และห่อง41503 ก.ค. 2566 15:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
499น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานเกษตร50พรรษาฯระบบน้ำไม่ทำงาน ห้องน้ำใช้งานไม่ได้ 03 ก.ค. 2566 14:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
500น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3.ห้องน้ำหญิงหน้าห้องออกกำลังกายฝักบัวอาบน้ำชำรุด 2 อัน มีอุปกรณ์พร้อมเปลี่ยน03 ก.ค. 2566 10:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
501น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-318เปลี่ยนก๊อกน้ำห้องครัว (ช่างซ่อมแล้ว)03 ก.ค. 2566 10:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
502แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12ชักโครกกดไม่ได้ห้อง 12-105 ห้องน้ำชาย03 ก.ค. 2566 10:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/อำพล ฝารองนั่งโถวักโครก 1 ชุด ยางรองก้นโถ กระรัต 1 ชุด ชุดอุปกรณ์หม้อนำ้ซักโครก 1 ชุด ชุดกดซักโครก (ฝาบน) 1 ชุด
503แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ22-207 อ 22 ชั้น 2ฐานชักโครกชำรุดค่ะ02 ก.ค. 2566 15:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
504น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18 หอตาลฟ้าห้อง415ท่อระบายน้ำอ่างล้างหน้าตัน01 ก.ค. 2566 17:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
505แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยขอต่อก๊อกน้ำเพิ่มข้างอาคารพิพิธพันธ์ 30 มิ.ย. 2566 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
506แม่บ้านอาคาร 77-303/1หอ้งที่4เวลากดใช้งานชักโครกจะมีน้ำใหลซึมออกจากแกนสแตนเลสหลังชักโครก29 มิ.ย. 2566 13:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
507แม่บ้านอาคาร 77-103/1ห้องที่1-2-3กลอนประตูห้องน้ำ ปิดไม่ได้ ลักษณะ คล้าย มันหย่อน เลยปิดไม่ตรงช่อง 29 มิ.ย. 2566 10:07 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
508น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะรั่วห้อง4-108/129 มิ.ย. 2566 09:24 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
509น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อใต้อ่างล้างจานรั่วห้อง4-10629 มิ.ย. 2566 09:22 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
510แม่บ้านอาคาร 6 6-204/2กดชักโครกน้ำไหลไม่หยุด28 มิ.ย. 2566 16:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ อุปกรณ์นำ้เข้าโถซักโครก 1 ชุด Cotto
511น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18 หอตาลฟ้าห้อง418สายชำระน้ำไม่ค่อยไหล28 มิ.ย. 2566 16:13 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
512แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร20-310-415สะดืออ่างมืออุดตันกับมีน้ำรั่ว28 มิ.ย. 2566 15:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 66 15:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
513น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4อยากให้ช่างมาถอดระบบน้ำเครื่องกรองน้ำออกให้ด้วยค่ะเพราะจะย้ายที่เก็บเครื่องกรองน้ำ28 มิ.ย. 2566 15:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
514น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง30828 มิ.ย. 2566 10:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 66 15:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
515น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝักบัวแตกห้อง4-102/127 มิ.ย. 2566 15:40 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
516น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝักบัวแตกห้อง4-102/127 มิ.ย. 2566 15:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/อำพล
517น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาวล์ฝักบัวปิดไม่ได้ห้อง4-414/127 มิ.ย. 2566 14:43 น.รับเรื่อง
27 มิ.ย. 66 15:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
518นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ท่อน้ำอ่างล้างจานรั่วห้อง5-30127 มิ.ย. 2566 13:55 น.รับเรื่อง
27 มิ.ย. 66 15:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
519น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องล้างจานโรงอาหาร อ.10ก๊อกน้ำบริเวณอ่างล้างจานโรงอาหาร อ.10 ไหลไม่หยุดค่ะ 26 มิ.ย. 2566 16:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 66 15:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้ 1/2 นิ้ว 1 ตัว
520น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง11126 มิ.ย. 2566 14:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 66 15:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
521นายบรรทม โคตรวงค์อินทนิลอาคาร4แจ้งช่อมโถส้วมนํ้้าไหลไม่หยุดห้อง214/125 มิ.ย. 2566 07:37 น.รับเรื่อง
26 มิ.ย. 66 11:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
522นายภัทร ชุมสาย ณ อยุธยาห้อง 3-303 อาคาร 3ชักโครกไม่แข็งแรง เหมือนจะหลุดออกมาจากฐานและมีน้ำซึม24 มิ.ย. 2566 12:41 น.รับเรื่อง
26 มิ.ย. 66 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
523น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17 ดาดฟ้ามีน้ำรั่วซึ่มบนดาดฟ้าอาคาร 17 23 มิ.ย. 2566 14:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 67 13:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
524นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้องน้ำชายโถฉี่น้ำไหลไม่หยุดหน้าห้องปทุมมา23 มิ.ย. 2566 14:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 12:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
525แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ห้องน้ำหญิงใหญ่หัวฉีดชำรุด 4 อุดตัน 3 หัว ประตูหลังเวทีชำรุด23 มิ.ย. 2566 08:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 66 14:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
526แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ห้องน้ำหลังเวทีหัวฉีดชำรุด 1 หัว ห้องน้ำชายใหญ่หัวฉีดชำรุด 4 หัว ที่รองนั่งชำรุด 3 อัน 23 มิ.ย. 2566 08:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 66 14:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
527น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ-ประตูห้องน้ำหญิง ฝั่งนิทรรศการชำรุด 1 ห้อง -ที่กดชักโครกห้องน้ำหญิงฝั่งนิทรรศการชำรุด 2 ห้อง 22 มิ.ย. 2566 15:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
528น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ท่อน้ำ เข้าห้องน้ำอาคารวิจัยและพัฒนา แตก ส่งผลให้ ระบบปั้มน้ำอัตโนมัติไม่ตัด22 มิ.ย. 2566 14:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/อำพล
529น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านกาแฟตรงข้ามหอพักหญิงนนทรีทอประปาที่ร้านแตกค่ะ 22 มิ.ย. 2566 11:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
530น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-206สะดืออ่างชำรุด21 มิ.ย. 2566 15:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
531น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-309สายฝักบัวชำรุด21 มิ.ย. 2566 15:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
532น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-301ฝักบัวชำรุด21 มิ.ย. 2566 15:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
533แม่บ้านอาคาร 77-102/2ก๊อกน้ำอ่างล้างมือเปิดน้ำไหลน้อยมาก21 มิ.ย. 2566 11:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์/อำพล ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น
534แม่บ้านอาคาร 77-101/2ก๊อกน้ำอ่างล้างมือเปิด น้ำไม่ไหล21 มิ.ย. 2566 11:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์/อำพล ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น
535น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18 หอตาลฟ้าห้อง311ชักโครกกดไม่ลง20 มิ.ย. 2566 23:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
536น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาวล์ฝักบัวปิดเปิดไม่ได้ห้อง4-302/120 มิ.ย. 2566 16:18 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
537น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝักบัวน้ำไหลไม่หยุดห้อง30320 มิ.ย. 2566 13:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
538น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝักบัวและก๊อกอ่างล้างหน้าน้ำไหลไม่ค่อยแรงห้อง30820 มิ.ย. 2566 13:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
539น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝักบัวและก๊อกอ่างล้างหน้าน้ำไหลไม่ค่อยแรงห้องห้อง20 มิ.ย. 2566 13:11 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
540แม่บ้านอาคาร 77-303/1หอ้งที่4เวลากดใช้งานจะมีน้ำรั่วซึมออกจากแกนสแตนเลสด้านหลัง ชักโครก 20 มิ.ย. 2566 11:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
541แม่บ้านอาคาร 77-303/1หอ้งที่420 มิ.ย. 2566 11:49 น.ยกเลิกรายการ
23 มิ.ย. 66 12:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
542แม่บ้านอาคาร 77-303/1หอ้งที่420 มิ.ย. 2566 11:49 น.ยกเลิกรายการ
23 มิ.ย. 66 12:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
543แม่บ้านอาคาร 77-303/1หอ้งที่4เวลากดใช้งานจะมีน้ำรั่วซึมออกจากแกนสแตนเลสด้านหลัง ชักโครก 20 มิ.ย. 2566 11:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
544แม่บ้านอาคาร 77-303/2หอ้งที่3ฝารองนั่งชักโครกแตก ทั้งชุด และฝาปิด 20 มิ.ย. 2566 11:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด
545แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10ก๊อกน้ำอ่างล้างจานหักน้ำไหลไม่หยุด19 มิ.ย. 2566 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้ 1/2 นิ้ว 1 ตัว
546นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีซิ้งล้างห้อง205 น้ำหยดตลอด กาวยาแนวหลุด19 มิ.ย. 2566 10:49 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
547อาจารย์นงค์ลักษณ์ เหลาพรมหอพักบุคลากร อาคาร 3 ห้อง 3-339/1 ชักโครกชำรุด 19 มิ.ย. 2566 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 66 16:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ โถชักโครกแบบ 2 ชิ้น 1 ชุด
548น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง 305 ฝักบัวชำรุดน้ำไม่ไหล19 มิ.ย. 2566 07:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
549น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่เสียบสายฉีดชำระแตกห้อง101และห้อง20718 มิ.ย. 2566 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
550น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกอ่างล้างหน้าชำรุดน้ำไหลไม่หยุดห้อง30718 มิ.ย. 2566 13:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
551นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีห้อง308 ก๊อกน้ำชำรุด น้ำไหลไม่หยุด16 มิ.ย. 2566 11:42 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
552น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านอาหารตามสั่ง ตรงข้ามหน้าหอนนทรีท่อน้ำของร้านแตกชำรุดค่ะ ร้านค้าจะเข้ามาเตรียมร้านขายช่วงก่อนเปิดเทอมค่ะ (0818352943) 15 มิ.ย. 2566 14:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เกลียวใน 1/2 นิ้ว 1 ตัว งอ 90 1/2 นิ้ว 1 ตัว
553นางกาญจนา มังทะโรงอาหารอาคาร 10ก๊อกน้ำหางแดงน้ำไหลไม้หยุดห้องล้างจานแม่บ้าน15 มิ.ย. 2566 10:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
554นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?ท่อระบายนํ้าโรงจักรยานอุดดตันทำไห้นํ้าท่วม 15 มิ.ย. 2566 05:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 16:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
555น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกน้ำอ่างล้างจานปิดเปิดไม่ได้ห้อง4-31014 มิ.ย. 2566 13:36 น.รับเรื่อง
14 มิ.ย. 66 13:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
556น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดชําระแตก2หัวห้อง4-102/114 มิ.ย. 2566 13:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 15:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/อำพล
557แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร20-310สะดืออ่างล้างมืออุดตันห้องน้ำชายชั้น3 ฝั่งศว.14 มิ.ย. 2566 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 16:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
558นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สตอ๊ปวาล์วอ่างล้างจานชำรุดห้อง5-119 13 มิ.ย. 2566 19:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 16:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
559นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หอนนทรีห้อง5_120ก๊อกน้ำห้องครัวหยดตลอด13 มิ.ย. 2566 16:04 น.รับเรื่อง
14 มิ.ย. 66 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
560แม่บ้านอาคาร 77-101/3น้ำรั่วมาจากเพดานห้องน้ำคาดว่าเป็นน้ำจากท่อน้ำทิ้ง 13 มิ.ย. 2566 14:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 66 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
561นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีห้อง121/1ชักโครกน้ำไหลไมหยุด และกรประตูไม่มีล๊อคเลย13 มิ.ย. 2566 10:34 น.รับเรื่อง
13 มิ.ย. 66 15:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
562แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ อาคาร 2ชั้น3ห้อง307ึชั้น3ห้อง307ฝาชักโครกชำรุด13 มิ.ย. 2566 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 66 14:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
563แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ22-308 ชั้น3 อ.22สายน้ำ?ดีมีน้ำหยด?ตลอดเวลา?ค่ะ? 13 มิ.ย. 2566 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 16:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
564แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22สายน้ำดีชักโครกมีน้ำหยดตลอด ห้องน้ำชาย ชั้น 313 มิ.ย. 2566 10:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 16:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
565นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรี214/1สต๊อบวาวส์สายชำระน้ำหยด12 มิ.ย. 2566 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 16:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
566นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีท่อส่งน้ำส้วมนั่งยองกาวหลุดหมด ห้อง314/1ห้องน้ำรวม12 มิ.ย. 2566 13:48 น.รับเรื่อง
12 มิ.ย. 66 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
567นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีพลัสวาวส์ชำรุดน้ำไหลตลอดเลย ห้อง202/1ห้องน้ำรวม12 มิ.ย. 2566 13:43 น.รับเรื่อง
12 มิ.ย. 66 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
568น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝักบัวน้ำไหลไม่แรงห้อง4-420/111 มิ.ย. 2566 15:01 น.รับเรื่อง
12 มิ.ย. 66 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
569น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกน้ำห้องครัวไหลไม่แรงห้อง4-42311 มิ.ย. 2566 14:59 น.รับเรื่อง
12 มิ.ย. 66 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
570น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกน้ำห้องครัวไม่ไหลห้อง4-40611 มิ.ย. 2566 14:57 น.รับเรื่อง
12 มิ.ย. 66 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
571น.ส.จุฑามาศ กองผาพา3-308 อาคาร 3น้ำซึมออกจากผนังด้านข้างตรงก๊อกน้ำในห้องครัว 09 มิ.ย. 2566 14:15 น.รับเรื่อง
12 มิ.ย. 66 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
572นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีสต๊อปวาวส์ปิดไม่ใด้ ต้งมัดสายฝักบัว09 มิ.ย. 2566 10:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 66 15:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
573นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีสต๊อปวาวส์ปิดไม่ใด้ ต้งมัดสายฝักบัว09 มิ.ย. 2566 10:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 66 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
574นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีหัวฉีด สายชำระน้ำหยดตลอด09 มิ.ย. 2566 10:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 66 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
575นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 21 ติดถนนฝั่งอาคาร8ฝาท่อชำรุด09 มิ.ย. 2566 08:38 น.รับเรื่อง
09 มิ.ย. 66 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
576นายจำนงค์ วงค์คำพระขาฝาท่อชำรุด09 มิ.ย. 2566 08:32 น.รับเรื่อง
09 มิ.ย. 66 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
577น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ 18 หอตาลฟ้า ห้อง110ฝักบัวน้ำไม่ค่อยไหล09 มิ.ย. 2566 07:53 น.รับเรื่อง
09 มิ.ย. 66 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
578แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10ที่กดน้ำในห้องอาจารย์แตก08 มิ.ย. 2566 11:40 น.รับเรื่อง
09 มิ.ย. 66 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
579นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หอนนทรีฝักบัวแตกชำรุด เปลียนใหม่08 มิ.ย. 2566 08:48 น.รับเรื่อง
09 มิ.ย. 66 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
580น.ส.จารุณี ฤทธิดีอาคาร 17ปั๊มน้ำไม่ทำงาน น้ำไหลเบามากค่ะ ใช้เวลาในการรอน้ำเพื่อทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันนาน07 มิ.ย. 2566 21:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 มี.ค. 67 12:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
581แม่บ้านอาคาร 1อ.1ห้องน้ำหญิงชั้น1หัวฉีดมีน้ำรั่วซึม07 มิ.ย. 2566 16:22 น.รับเรื่อง
09 มิ.ย. 66 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
582นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานฟาร์มพืชบริเวณชุมนุมพืชศาสตร์ประปาแตก07 มิ.ย. 2566 13:46 น.รับเรื่อง
09 มิ.ย. 66 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
583นายจำนงค์ วงค์คำพระห้องน้ำชายอาคาร9ชั้น1ฝั่งห้องสมุด24กระจกบานช่องลมชำรุดปิดไม่ได้07 มิ.ย. 2566 08:45 น.รับเรื่อง
07 มิ.ย. 66 12:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
584นายจำนงค์ วงค์คำพระห้องน้ำอาคาร 14 หน้าศูนย์ รปภ.ชักโครกที่กดน้ำหลุด07 มิ.ย. 2566 08:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มิ.ย. 66 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
585แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-110-20-111ชั้น1ฝั่ง. ศว.ห้อวนำ้หญิงชั้น1ฝั่ง. ศว.อ่างล้างมือชำรุดและห้องนำ้ชายโถฉี่นำ้ไหลไม่หยุด06 มิ.ย. 2566 16:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มิ.ย. 66 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
586แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่ข้องอก๊อกแตก 06 มิ.ย. 2566 15:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มิ.ย. 66 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
587น.ส.ยุวดี แซ่ตั้งหอพัก อาคาร 3-232ชักโครกมีน้ำไหลจากถังเก็บมาที่โถงตลอดเวลา03 มิ.ย. 2566 10:02 น.รับเรื่อง
06 มิ.ย. 66 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
588นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5มีน้ำหยดไต้อ่างล้างหน้า2หลุมห้อง5-115/101 มิ.ย. 2566 16:42 น.รับเรื่อง
02 มิ.ย. 66 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
589นางกาญจนา มังทะโรงอาหารอาคาร 10อ่างล้างมือห้องน้ำหญิงรั้ว01 มิ.ย. 2566 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มิ.ย. 66 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้างหน้า Hang 2 ชุด ท่อนำ้ทิ้งPVC 2 ชุด
590น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4อ่างล้างหน้าตันและรั่วห้อง4-420/131 พ.ค. 2566 09:13 น.รับเรื่อง
31 พ.ค. 66 12:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
591นางกาญจนา มังทะโรงอาหารอาคาร 10สายชำระชำรุดน้ำไหลไม่หยุด 30 พ.ค. 2566 11:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 66 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
592แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น2หญิงชั้น2ที่แขวนสายชำระแตกหลุด/หมัอน้ำน้ำไหลไม่หยุด29 พ.ค. 2566 13:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 16:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
593นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ดำ)เปลี่ยนถังน้ำไก่กินเล้าไก่ดำ เนื่องจากของเดิมชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ (รบกวนเข้ามาดำเนินการเปลี่ยนให้ด่วนครับ)29 พ.ค. 2566 11:36 น.รับเรื่อง
30 พ.ค. 66 08:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
594แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยชักโครกชำรุดห้องน้ำหญิงข้างร้านค้า29 พ.ค. 2566 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
595น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มท่อประปาที่โรงน้ำแตกค่ะ ตอนนี้ผลิตน้ำดื่มไม่ได้ค่ะ 26 พ.ค. 2566 16:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 66 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ งอ90 3/4 นิ้ว 1 ตัว
596แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-110..ห้องนำ้หญิงห่้องนำ้หญิงฝั่ง. ศว. ชั้น1. สะดืออ่างล้างหน้าชำรุด. 20-11026 พ.ค. 2566 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มิ.ย. 66 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
597แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ถังพักน้ำชักโครกรั่ว ห้องน้ำหญิงด้านหน้าห้องระพี ที่เสียบสายฉีดชำระหัก 1 ห้อง โถปัสสาวะตันห้องน้ำชายด้านหลัง26 พ.ค. 2566 08:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 16:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
598แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9อ่างล้างมือรั่ว ห้องน้ำหญิง สายฉีดชำระรั่ว ห้อง น้ำชาย ส้วมตัน ห้องน้ำหญิง (สาเหตุเกิดจากปลวกทำรังด้านล่าง )26 พ.ค. 2566 08:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
599แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ก๊อกน้ำชำรุดน้ำไหลไม่หยุด ห้องน้ำชายและหญิง (ด่วน)25 พ.ค. 2566 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 66 14:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
600น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18.หอตาลฟ้า ห้อง309และห้อง405ฝักบัวน้ำไหลไม่หยุด24 พ.ค. 2566 16:37 น.รับเรื่อง
25 พ.ค. 66 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
601แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21อ่างล้างมือชำรุด ห้อง 21-206 ชั้น 223 พ.ค. 2566 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์/อำพล
602น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-113อ่างล้างหน้าอุดตัน 23 พ.ค. 2566 10:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
603แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2โถส้วมห้องน้ำชายมีน้ำหยดลงพื้น ห้อง 2-114 ชั้น 122 พ.ค. 2566 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 10:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
604นายจำนงค์ วงค์คำพระใกล้โรงจอดรถอาคาร20ฝั่งคณะศว.พื้นที่คอนกรีตยุบ22 พ.ค. 2566 09:58 น.รับเรื่อง
22 พ.ค. 66 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
605น.ส.สิริญญา สุนทรนันท์ห้องน้ำหญิง ห้องสมุด 24 ชั่วโมง มีนิสิตแจ้งมายังเพจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตฯสกลนคร ว่าห้องน้ำหญิงชั้น1 ของห้อง24 ชำรุดใช้ไม่ไ้ด้ตั้งแต่เทอมต้นปี65 แล้วค่ะ ฝากเจ้าหน้าที่ติดต่อฝ่ายซ่อมให้หน่อยได้มั้ยคะ22 พ.ค. 2566 09:58 น.รับเรื่อง
22 พ.ค. 66 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
606แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2หัวฉีดหักชำรุดมีน้ำหยด โถส้วมมีน้ำหยดลงพื้นห้อง 2-105-ห้อง 2-11522 พ.ค. 2566 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ส.ค. 66 14:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
607แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2ที่รองนั่งชักโครกชำรุด ห้อง 2-307 ห้องน้ำชาย22 พ.ค. 2566 09:43 น.รับเรื่อง
06 มี.ค. 67 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
608แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยชุดลูกลอยถังพักน้ำชักโครกชำรุด ห้องน้ำหญิงทางอาคารนิทรรศการบัว22 พ.ค. 2566 09:25 น.รับเรื่อง
22 พ.ค. 66 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
609นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แจ้งขอปูนยาแนวห้องน้ำชั้น321 พ.ค. 2566 16:15 น.รับเรื่อง
22 พ.ค. 66 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
610น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านเจ้บุ๋มอาหารตามสั่ง ศูนย์อาหาร 1ท่อประปาหลุดตรงข้อต่อ ร้านค้าไม่สามารถใช้น้ำได้ 19 พ.ค. 2566 14:35 น.รับเรื่อง
22 พ.ค. 66 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
611นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง113อ่างล้างหน้าตัน 18 พ.ค. 2566 16:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 66 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
612แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2ประตูบานสวิงด้านอาคาร 8/1 ชำรุดปิดไม่ได้แจ้งด่วนค่ะ16 พ.ค. 2566 08:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
613แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ22-208อ่างล้างมือตัน15 พ.ค. 2566 16:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 16:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
614แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1อ่างล้างจานชำรุดมีน้ำรั่ว ชั้น 315 พ.ค. 2566 12:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 16:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
615แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21อ่างล้างมือชำรุดห้อง 21-213-21-20615 พ.ค. 2566 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์/อำพล
616นายจำนงค์ วงค์คำพระฟาร์มพืชบริเวณจุดชุมนุมพืชศาสตร์ท่อน้ำประปาแตก15 พ.ค. 2566 08:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 66 16:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
617แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชาายชั้น1น้ำรั่วซึมอ่างมือ12 พ.ค. 2566 16:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว
618แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ก๊อกน้ำอ่างล้างมือชำรุดห้องน้ำชายด้านหน้า12 พ.ค. 2566 16:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 66 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
619แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ท่อประปาแตกด้านหลังอาคาร12 พ.ค. 2566 08:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 66 16:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ข้องอ 90 PVC 1/2 นิ้ว 1 ตัว
620แม่บ้านอาคาร 77-403/2ก๊อก เปิดปิด น้ำอ่างล้างมือชำรุด10 พ.ค. 2566 10:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 66 14:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
621แม่บ้านอาคาร 77-404/1ห้อง3สายฉีดชำระชำรุด10 พ.ค. 2566 10:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 66 14:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
622แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 6อ่างล้างมืออุดตันห้อง 6-10310 พ.ค. 2566 10:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 66 16:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
623แม่บ้านอาคาร 77-304/3หอ้ง4หัวฉีดชำระชำรุด 10 พ.ค. 2566 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
624แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19อ่างล้างหน้าอุดตัน ห้อง 19-128/310 พ.ค. 2566 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 66 16:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
625แม่บ้านอาคาร 77-303/2หอ้งที่3ฝาปิดชักโครกชำรุด 10 พ.ค. 2566 10:18 น.รับเรื่อง
10 พ.ค. 66 11:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
626แม่บ้านอาคาร 66-104เปลี่ยนก๊อกนํ้าอ่างล้างมือ09 พ.ค. 2566 13:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 66 16:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างจาน 1 ชุด
627แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยที่กดชักโครกชำรุด ห้องน้ำหญิงทางร้านค้า09 พ.ค. 2566 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 66 12:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
628นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 201น้ำไหลเบาบางครั้งไม่ไหล /มีปัญหาแรงดันน้ำในห้องปฏิบัติการ 20 - 201 08 พ.ค. 2566 16:24 น.รับเรื่อง
09 พ.ค. 66 08:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
629แม่บ้านอาคาร 1อ.1ห้องน้ำหญิงชั้น2ที่แหขวนหัวฉีดสายชำระ08 พ.ค. 2566 16:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 16:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
630แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น1โถปัสวะมีน้ำรั่วซึม08 พ.ค. 2566 16:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
631น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝารองนั่งชักโครกชำรุดแตกห้อง419และห้อง42008 พ.ค. 2566 09:38 น.รับเรื่อง
08 พ.ค. 66 11:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
632แม่บ้านอาคาร 66-103อ่างล้างมือห้องเรียนอุดตัน03 พ.ค. 2566 11:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 66 16:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
633แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-105 ฝั่งสาธา ห้องน้ำหญิงสายฉีดชำระเสีย ห้องที่102 พ.ค. 2566 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 66 15:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
634แม่บ้านอาคาร 1อ.1ห้องน้ำหญิงชั้น1หัวฉีดสายชำระแตกชำรุด01 พ.ค. 2566 14:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 66 15:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
635แม่บ้านอาคาร 77-202/3ชักโครกกดน้ำไม่ลง ล้นออกมานอกโถชักโครก28 เม.ย. 2566 15:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
636แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ.20-309อ่างล้างมือรั่วห้องน้ำหญิงชั้น3ฝั่งศว.28 เม.ย. 2566 14:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มิ.ย. 66 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด สะดืออ่าง Hang 1 ชุด
637นางบุญวาสนา ฉิมศรีอ.3โถปัสสาวะชำรุด น้ำไหลไม่หยุด ห้องน้ำชายหน้าห้องออกกำลังกาย28 เม.ย. 2566 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 66 15:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกสุบฟลัซวาล์วกะรัต 1 ชุด
638แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ที่วางสายหัวฉีดล้งก้นหักห้องน้ำหญิงด้านหน้า28 เม.ย. 2566 08:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 16:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
639แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ก๊อกน้ำอ่างล้างมือชำรุดอ่างรั่วห้องน้ำชายด้านหน้า28 เม.ย. 2566 08:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 66 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
640นายชาติสยาม ผลวิลัยอาคาร8/227 เม.ย. 2566 16:03 น.ยกเลิกรายการ
27 เม.ย. 66 16:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไม่มีรายการซ่อม
641นายชาติสยาม ผลวิลัยอาคาร8/2 โถงอาคารอ่างล้างอุปกรณ์ มีน้ำรั่วเวลาใช้งาน เพิ่มจากการเข้าซ่อมเมื่อ 26 เม.ย.66 จำนวน 1 จุด27 เม.ย. 2566 16:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 66 16:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
642แม่บ้านอาคาร 6204/2หัวฉีดชํารุด1ชุด27 เม.ย. 2566 13:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 66 14:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
643แม่บ้านอาคาร 6ข้างห้อง102ถังเก็บนํ้าเครื่องทำนํ้ากลั่นลูกลอยชํารุด27 เม.ย. 2566 11:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 66 14:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
644น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-326ก๊อกน้ำห้องครัวชำรุด26 เม.ย. 2566 16:23 น.รับเรื่อง
27 เม.ย. 66 13:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
645น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-326วาล์วน้ำชำรุด26 เม.ย. 2566 16:22 น.รับเรื่อง
27 เม.ย. 66 13:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
646แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 6ที่ปิดวาวล์น้ำแตกห้อง 6-204/226 เม.ย. 2566 15:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 66 14:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
647นายจำนงค์ วงค์คำพระถนนแยกหน้าหอพักชายท่อน้ำประปารั่ว26 เม.ย. 2566 10:00 น.รับเรื่อง
09 พ.ค. 66 15:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
648น.ส.อรพรรณ อินทรักษา22-205 (ห้อง sem)ท่อน้ำเสียรั่วลงในห้องที่ต้องไม่มีความชื้น เนื่องจากเป็นห้องเครื่องมือ24 เม.ย. 2566 16:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 66 16:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
649นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 2ชั้น 3แผ่นไม้อัดบังแสงที่อ่างล้างมือห้องน้ำชาย24 เม.ย. 2566 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 66 16:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท-อำพล
650นางพรีศรี พรมชารี5ปูนยาแนวห้องน้ำ 5_208/122 เม.ย. 2566 16:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 66 16:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ปูนยาแนวขาว 2 ถุง ปูนยาแนว ฟ้า 2 ถุง
651แม่บ้านอาคาร 77-303/1หอ้งที่4 น้ำหยดจากแกนสแตนเลสด้านหลังชักโครก 21 เม.ย. 2566 16:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
652นายชาติสยาม ผลวิลัยอาคาร 8/2 บริเวณโถงอาคารอ่างล้างอุปกรณ์ ชำรุดเนื่องจากอายุการใช้งานมาก น้ำรั่วเวลาใช้งาน ทำให้พื้นลื่นเวลาใช้เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน21 เม.ย. 2566 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 66 16:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สดืออ่างภาชนะ 3 ชุด
653นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติประปาแตกลานหน้าป้อม รปภ.20 เม.ย. 2566 08:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 66 15:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ท่อPVC 1/2 13.5 1 เส้น ต่อตรง 1/2 นิ้ว 1 ตัว
654แม่บ้านอาคาร 77-202/3ก๊อกน้ำอ่างล้างมือน้ำไม่ไหล19 เม.ย. 2566 08:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 66 14:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
655น.ส.กนกพร ศรีโคตร17-102ท่อจากอ่างล้างจาน มีน้ำหยดทำให้น้ำไหลออกมาเต็มพื้นห้อง19 เม.ย. 2566 06:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 66 16:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
656น.ส.จารุณี ฤทธิดีสวนในห้องสมุดกำจัดบุ้งขน สวนในห้องสมุดค่ะ เยอะมากและตอนนี้เริ่มไต่เข้ามาภายในอาคาร 10 เม.ย. 2566 15:45 น.รับเรื่อง
11 เม.ย. 66 12:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
657นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สต๊อปวาล์วอ่างล้างจานชำรุดห้อง11905 เม.ย. 2566 16:10 น.รับเรื่อง
07 เม.ย. 66 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
658นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ก๊อกน้าอ่างล้างจานห้อง120น้ำไหลไม่หยุด05 เม.ย. 2566 16:02 น.รับเรื่อง
07 เม.ย. 66 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
659น.ส.กมลชนก แดนประโคมหอพักบุคลากร ห้อง 17-318ถังพักน้ำของโถชัดโครก น้ำไหลเข้าถังพักช้ามาก ทั้งวันได้ 1 ถัง ไม่สะดวกกับการใช้งาน 05 เม.ย. 2566 13:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 66 16:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
660นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้อง 206สะดืออ่างล้าวจานห้องครัวชำรุด05 เม.ย. 2566 11:54 น.รับเรื่อง
05 เม.ย. 66 12:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
661น.ส.พรศรี แสงพรหมชารีอ.5-108/1108/1 ยาแนวกระเบื้องห้องน้ำ04 เม.ย. 2566 16:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 66 15:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ปูนยาแนว ขาว 2 ถุง ปูนยาแนว ฟ้า 2 ถุง
662แม่บ้านอาคาร 1อ.1ห้องน้ำชายชั้น2สายน้ำดีรั่วซึม04 เม.ย. 2566 10:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 66 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
663น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-111เปลี่ยนวาวล์น้ำเครื่องทำน้ำอุ่น(มีวาวล์แล้ว)04 เม.ย. 2566 10:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 66 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
664แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยหัวฉีดชำระห้องน้ำหญิงทางร้านค้าชำรุด 03 เม.ย. 2566 15:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 66 12:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
665แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14หัวฉีดชำระที่กดหักชำรุด 6 อันห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชาย03 เม.ย. 2566 13:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 66 14:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
666แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ22-205 อ22มีน้ำหยดลงมาจากท่อสีดำ03 เม.ย. 2566 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 66 16:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
667แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ห้องน้ำอาจารย์ตันกดไม่ลงชั้น3ด้านหลัง02 เม.ย. 2566 12:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 66 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
668นายปฐมวงศ์ เถายะบุตร22-205ท่อประปารั่วซึม30 มี.ค. 2566 15:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 66 16:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
669น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาวล์สองทางกับหัวฉีดชําระชํารุดห้อง4-314/1.วันที่.30.มี.ค.256630 มี.ค. 2566 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 66 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
670แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 16สะดืออ่างล้างจานชำรุด30 มี.ค. 2566 09:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 66 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายท่อนำ้ทิ้ง 2 เส้น
671แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2ก๊อกน้ำห้องน้ำหญิงชำรุด ห้อง 2-106 (หลุด )29 มี.ค. 2566 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกนำ้ล้างหน้า 1 ตัว
672น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5กำจัดผึ้งบริเวณชั้น 424 มี.ค. 2566 15:22 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
673แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10อ่างล้างหน้ารั่ว ห้องน้ำคนพิการ24 มี.ค. 2566 14:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 16:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
674นางธรรนอง หนูดาโถงโรงอาหารอาคาร 10ห้องน้ำคนพิการ อ่างล้างหน้ารั่ว 1อ่าง 24 มี.ค. 2566 14:48 น.รับเรื่อง
24 มี.ค. 66 15:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
675น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าหักห้อง4-208/124 มี.ค. 2566 10:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 66 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้อ่างล้างหน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น
676แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่อ่างล้างมือตัน ห้องน้ำชาย24 มี.ค. 2566 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 66 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
677แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3โถฉีห้องน้ำชายด้านหน้าแตก1โถ ด้านหลังแตก1โถ24 มี.ค. 2566 08:19 น.รับเรื่อง
24 มี.ค. 66 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
678แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ก๊อกน้ำอ่างล้างมือชำรุด มีน้ำรั่วห้องน้ำชาย. ด้านหน้า24 มี.ค. 2566 08:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มี.ค. 66 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
679แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ชักโครกห้องน้ำชายด้านหลังน้ำไม่ไหล1ห้อง24 มี.ค. 2566 08:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 66 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
680แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยสะดืออ่างล้างมือห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชายชำรุด 22 มี.ค. 2566 15:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 66 15:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
681แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22สายฉีดชำระชำรุด ห้องน้ำหญิง ห้อง 22-11222 มี.ค. 2566 15:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 16:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
682น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝักบัวเครื่องทําน้ำอุ่นแตกห้อง4-121/1.วันที่21.มี.ค.256621 มี.ค. 2566 10:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 66 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝักบัว 1 ชุด
683นางกาญจนา มังทะลานอาหารหน้าหอหญิงชักโครกห้องน้ำชายน้ำไหลไม่หยุด21 มี.ค. 2566 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 15:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ยางรองก้นหหม้อนำ้ซักโครกกระรัต 1 เส้น
684นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ที่กดชักโครกชำรุดห้อง302/120 มี.ค. 2566 16:25 น.รับเรื่อง
20 มี.ค. 66 16:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
685นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ฝาชักโครกแตกห้อง314/120 มี.ค. 2566 16:20 น.รับเรื่อง
20 มี.ค. 66 16:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
686นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง215เปลี่ยนฝาชักโครก 20 มี.ค. 2566 15:22 น.รับเรื่อง
20 มี.ค. 66 16:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
687น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องน้ำหน้าห้องออกกำลังกายโถปัสสาวะ น้ำไหลไม่หยุด20 มี.ค. 2566 15:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 66 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
688นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง235ฝักบัวชำรุดน้ำไหลไม่หยุด20 มี.ค. 2566 14:53 น.รับเรื่อง
22 มี.ค. 66 11:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
689แม่บ้านอาคาร 77-404/1ฐานชักโครกแตกทำให้น้ำใหลซึมออกมาเมื่อกดใช้งาน20 มี.ค. 2566 11:14 น.รับเรื่อง
20 มี.ค. 66 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
690แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ชักโครกตันกดไม่ลง ห้องหญิง20 มี.ค. 2566 08:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 66 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
691แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12หัวฉีดชำระชำรุด 1 อันที่กดชักโครก 1 ห้อง 12-11316 มี.ค. 2566 15:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 66 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
692นายพงษ์พัฒน์ ภะวะ17-402น้ำประปาไหลไหลค่อยมากกับเตียงหัก16 มี.ค. 2566 15:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 66 16:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
693น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านเจ้บุ๋มอาหารตามสั่ง ศูนย์อาหาร 1น่้ำประปาที่ร้านอาหารตามสั่งเจ้บุ๋ม ไหลเบามากค่ะ เจ้บุ๋มบอกว่าเป็นร้านแกร้านเดียว 16 มี.ค. 2566 10:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มี.ค. 66 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
694แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19หัวสายฉีดชำระหัก ห้อง 19-128/116 มี.ค. 2566 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มี.ค. 66 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
695แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร20-309อ่างล้างมือตรงที่สะดือตันห้องน้ำหญิงฝั่งศว.15 มี.ค. 2566 14:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 66 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
696นางกาญจนา มังทะโรงอาหารอาคาร 10ก๋อกน้ำอ่างล้างมือน้ำไหลไม่หยุด15 มี.ค. 2566 13:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 16:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกล้างหน้า 1 ชุด
697แม่บ้านอาคาร 13อ 13สายน้ำทิ้งอ่างล้างจานชำรุดค่ะ ชั้น214 มี.ค. 2566 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายท่อนำ้ทิ้ง (ท่อย่น) 1 เส้น
698นายจำนงค์ วงค์คำพระหลังอาคาร 16 ฝาท่อระบายน้ำ มีรอยแตก14 มี.ค. 2566 08:37 น.รับเรื่อง
14 มี.ค. 66 11:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
699น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อ.3ท่ออ่างล้างหน้าตันห้องอ.3.11313 มี.ค. 2566 16:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 66 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ งอ 90 2 นิ้ว 1 ตัว บาง
700นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ที่กดชักโครกชำรุดห้อง321/113 มี.ค. 2566 16:22 น.รับเรื่อง
14 มี.ค. 66 12:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
701น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดชําระแตกห้อง4-102/1วันที่10.มี.ค.256610 มี.ค. 2566 14:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 15:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/อำพล
702น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สะดืออ่างล้างหน้าชํารุดห้อง4-115/1และ4-102/110 มี.ค. 2566 14:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
703นายจำนงค์ วงค์คำพระฟาร์มพืชท่อประปาแตก10 มี.ค. 2566 08:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 66 16:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
704นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร 3 หลังห้อง 141 ท่อประปาแตก 10 มี.ค. 2566 07:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ท่อPVC 3/4 นิ้ว 8.5 1 เส้น ต่อตรง 3/4 นิ้ว 2 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
705น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422ขอความอนุเคราะห์ปิดซิ้งน้ำเพื่อวางเครื่องมือ09 มี.ค. 2566 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
706น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422ก๊อกน้ำและซิ้งรั่ว 09 มี.ค. 2566 09:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
707แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ชักโครกห้องน้ำชายรวม (ใหญ่ )ช่องที่ 3 น้ำไหลไม่หยุด09 มี.ค. 2566 08:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
708นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ที่กดชักโครกชำรุดห้อง308/108 มี.ค. 2566 17:37 น.รับเรื่อง
09 มี.ค. 66 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
709แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12สายฉีดชำระชำรุดห้องน้ำหญิง ห้อง 12-208 ห้องที่ 308 มี.ค. 2566 10:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
710นางกาญจนา มังทะลานอาหารก๊อกน้ำแตกน้ำไหลไม่หยุด 08 มี.ค. 2566 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
711นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง111เครื่องทำน้ำอุ่นไม่ร้อน07 มี.ค. 2566 11:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 66 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ระบบประปานำ้ไม่ไหลเข้าเครื่องทำนำ้อุ่น พิทักษ์/คิมหันต์
712น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าชํารุดห้อง4-115/103 มี.ค. 2566 15:12 น.รับเรื่อง
07 มี.ค. 66 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
713นายชวนชม ยุติธรรมเชื่อมท่อประปา วาร์วน้ำ จาก หอตาลฟ้า ไปบ่อพักขยะ เชื่อมท่อประปา วาร์วน้ำ จาก หอตาลฟ้า ไปบ่อพักขยะ เดินท่อไว้รอเรีบร้อยแล้ว02 มี.ค. 2566 15:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 66 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
714นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์เชื่อมท่อประปา วาร์วน้ำ จาก หอตาลฟ้า ไปบ่อพักขยะ เชื่อมท่อประปา วาร์วน้ำ จาก หอตาลฟ้า ไปบ่อพักขยะ เดินท่อไว้รอเรีบร้อยแล้ว02 มี.ค. 2566 15:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 66 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
715น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าชํารุดห้อง4-102/101 มี.ค. 2566 15:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
716แม่บ้านอาคาร 77-203/3ห้อง6หัวฉีดชำรุด28 ก.พ. 2566 16:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 12:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
717นายชัยวัฒน์ ศิระวัฒนานนท์อาคาร 17 ห้อง 17-218ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าไหลเบา27 ก.พ. 2566 20:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
718น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาวล์หัวฉีดชําระหักห้อง4-314/127 ก.พ. 2566 13:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 66 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
719น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สายฉีดชําระชํารุดห้อง4-315/127 ก.พ. 2566 13:38 น.รับเรื่อง
27 ก.พ. 66 14:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
720แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-114,2-105โถปัสสาวะรั่วซึม27 ก.พ. 2566 10:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
721แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-105 ฝั่งสาธา ห้องน้ำหญิงสายฉีดเสียน้ำไม่ไหล ห้องที่127 ก.พ. 2566 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 12:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
722แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22สายฉีดชำรุด ห้อง 22-112 อ่างล้างมือตันห้อง 22-112-22-11327 ก.พ. 2566 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 12:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
723แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ที่เสียบสายฉีดชำระชำรุด ห้องน้ำหญิง27 ก.พ. 2566 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 12:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
724น.ส.พัชรา วงค์ทอง อาคาร 3 ห้อง 3-223 ก็อกน้ำอ่างล้างหน้าไหลเบา เปิดน้ำใช้ไหลน้อยมากๆ มีน้ำไหลนิดเดียว 24 ก.พ. 2566 11:17 น.รับเรื่อง
24 ก.พ. 66 11:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
725นายเทียนชัย ปานโพธิ์จาน22-202ท่อน้ำทิ้งรั่ว24 ก.พ. 2566 09:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
726แม่บ้านอาคาร 77-102/1หัวฉีดชำระน้ำรั่ว23 ก.พ. 2566 15:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 15:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
727แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1น้ำพุ หน้าอาคาร (เสีย)23 ก.พ. 2566 11:28 น.รับเรื่อง
23 ก.พ. 66 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
728น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก อาคาร17อ่างล้างมืออุดตัน ไม่สามารถระบายน้ำเสียทิ้งได้22 ก.พ. 2566 13:16 น.รับเรื่อง
23 ก.พ. 66 08:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
729นายทศพล จตุระบุล17-308 ห้องน้ำเปิดก๊อกสุดแล้ว แต่น้ำในห้องน้ำไหลเบามาก 22 ก.พ. 2566 07:53 น.รับเรื่อง
22 ก.พ. 66 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
730แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่ก๊อกน้ำอ่างล้างจานรั่วซึม ห้องครัว21 ก.พ. 2566 15:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 16:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
731แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-106,2-115ก๊อกน้ำอ่างล้างมือแตก,21 ก.พ. 2566 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 14:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
732นางกาญจนา มังทะโรงอาหารอาคาร 10สายชำระชำรุดห้องน้ำชายอ่างล้างห้องน้ำคนพิการรั่ว 21 ก.พ. 2566 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 16:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
733นางกาญจนา มังทะโรงอาหารอาคาร 1021 ก.พ. 2566 08:59 น.ยกเลิกรายการ
21 ก.พ. 66 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
734นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ฝั่งโรงแรมมีท่อน้ำปะปาแตกตรงจุดต้นตาลฟ้า ข้ามถนนไป รดน้ำต้นไม้สวนหน้าโรงแรม21 ก.พ. 2566 07:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
735นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หัวฉีดชำระขำรุดห้อง115/120 ก.พ. 2566 16:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สต๊อปวาล์ว 1 ตัว คิมหันต์
736นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ชักโครกน้ำไม่ไหลห้อง420/120 ก.พ. 2566 16:36 น.รับเรื่อง
21 ก.พ. 66 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
737น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝักบัวห้องเครื่องทําน้ำอุ่นแตกห้อง4-220/120 ก.พ. 2566 11:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 16:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝักบัว 1 ชุด
738น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สะดืออ่างล้างหน้าชํารุดห้อง4-102/120 ก.พ. 2566 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 12:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
739นางกาญจนา มังทะโรงอาหารอาคาร 10ชักโครกอุดตันห้องน้ำหญิง20 ก.พ. 2566 10:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 12:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
740แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ชักโครกน๊อตหลุดน้ำไหลไม่หยุด ห้องน้ำชายรวม ห้องเบอร์ 3 กับเบอร์ 1820 ก.พ. 2566 09:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 15:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
741นายrutchanon pongtongอาคารอำนวยการอุทยานเกษตร 50 พรรษาปั๊มน้ำประปาดูดน้ำไม่ขึ้น20 ก.พ. 2566 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 66 15:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
742น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18 หอพักตาลฟ้า ห้อง115ท่อระบายน้ำอ่างล้างหน้าตัน18 ก.พ. 2566 17:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
743น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สะดืออ่างล้างหน้าชํารุดห้อง4-115/117 ก.พ. 2566 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
744แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชาย/หญิงชั้น4ชายชักโครกอุดตัน/หญิงหัวฉีดแตกชำรุด17 ก.พ. 2566 09:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 14:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/อำพล สายฉีดชำระ 2 ชุด
745น.ส.จารุณี ฤทธิดีห้องสมุด อาคาร9(มีของพร้อมให้เปลี่ยนค่ะ) เปลี่ยนสายท่อน้ำใต้อ่างล้างมือ ในห้องน้ำหญิง 17 ก.พ. 2566 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
746แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21สายฉีดชำระชำรุดห้องน้ำหญิง ห้อง 21-109 ชั้น 117 ก.พ. 2566 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
747แม่บ้านอาคาร 9อ,9ชั้น1อ้างล้างมือสายสดื่อชำรุดห้องน้ำหญิ่งด้านหน้าชั้นหนึ่ง16 ก.พ. 2566 14:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 10:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
748แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาครร20-209มีน้ำหยดลงมาแต่ฝาดานชั้น3ลงมาชั้น216 ก.พ. 2566 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มิ.ย. 66 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
749น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะรุดห้อง4-214/116 ก.พ. 2566 11:12 น.รับเรื่อง
16 ก.พ. 66 11:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
750น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะรุดห้อง4-214/116 ก.พ. 2566 11:11 น.รับเรื่อง
16 ก.พ. 66 11:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
751แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยก๊อกน้ำห้องน้ำคนพิการชำรุด ฝั่งลานออกกำลังกาย16 ก.พ. 2566 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น
752แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2ห้องน้ำนิสิตหญิงใต้อ่างล้างมือน้ำในสายยางไหลไม่หยุดค่ะ14 ก.พ. 2566 14:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายนำ้ดี 1 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์
753แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19สายฉีดชำระแตก ห้อง 19-128/114 ก.พ. 2566 10:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
754น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ที่เฉียบหัวฉีดชําระชํารุดห้อง4-108/114 ก.พ. 2566 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 12:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
755นางกาญจนา มังทะโรงอาหารอาคาร 10ก๊อกน้ำอ่างล้างมือชำรุด14 ก.พ. 2566 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 16:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
756นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 12สายฉีดน้ำ ห้องน้ำชายรั่วน้ำไหลตลอด ฝั่งมุสลิมเดิม13 ก.พ. 2566 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 66 15:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
757นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 12สายฉีดน้ำ ห้องน้ำชายรั่วน้ำไหลตลอด ฝั่งมุสลิมเดิม13 ก.พ. 2566 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 66 15:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
758นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 12ซักโครกห้องน้ำโซนกลาง กับห้องน้ำฝั่งมุสลิมเดิม ตันน้ำลงช้า13 ก.พ. 2566 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 66 16:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
759นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 12ซักโครกห้องน้ำโซนกลาง กับห้องน้ำฝั่งมุสลิมเดิม ตันน้ำลงช้า13 ก.พ. 2566 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 66 16:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
760แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12สายฉีดชำรุดห้องน้ำชาย 2 อัน ที่กดชักโครกชำรุด 1 อัน โชนกลาง10 ก.พ. 2566 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 66 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
761นายrutchanon pongtongอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ห้องน้ำน้ำไม่ไหลฝั่งอาคารร้านเกษตรอินทรีย์ค่ะ 10 ก.พ. 2566 14:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
762แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22วาล์วน้ำหมุนเปิดไม่ได้น้ำไม่ไหลห้อง 22-30510 ก.พ. 2566 11:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
763น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดชําระชํารุดห้อง4-220/110 ก.พ. 2566 10:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 16:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
764น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อ.4-115/1ชักโครกไหลไม่หยุด09 ก.พ. 2566 16:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 12:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
765แม่บ้านอาคาร 1อ.1ห้องน้ำหญิงชั้น2/ชั้น4ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าอุดตันน้ำไม่ค่อยไหลไม่สะดวก09 ก.พ. 2566 14:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 09:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์/อำพล ก๊อกล้างหน้า 2 ตัว สายนำ้ดี 2 ตัว
766น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-212น้ำรั่วใต้อ่างล้างหน้า(ท่อน้ำดี) 08 ก.พ. 2566 16:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
767แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19หัวฉีดชำระหัก ห้องน้ำคนพิการ08 ก.พ. 2566 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 16:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
768แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ส้วมตันห้องน้ำหญิงชั้น 1 ฝั่งซ้าย08 ก.พ. 2566 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 12:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
769นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สต๊อปวาล์วห้องอาบน้ำห้อง420/1ชำรุด07 ก.พ. 2566 16:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สต๊อปวาล์ว 1 ตัว คิมหันต์
770แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ก๊อกอ่างล้างมือห้องน้ำชายด้านหน้าชำรุด07 ก.พ. 2566 13:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
771แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-106 ฝั่งสาธา ห้องน้ำชายไม่มีน้ำตรงชักโครก ห้องที่ 207 ก.พ. 2566 10:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
772น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มชั้น2น้ำไม่ไหล07 ก.พ. 2566 09:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 12:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
773แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ22-202อาคาร22มีน้ำรั่วลงมาจากท่อสีดำ06 ก.พ. 2566 16:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
774น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422ก๊อกน้ำชำรุด และซิ้งน้ำรั่ว06 ก.พ. 2566 14:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
775น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่กดชักโครกชำรุดห้อง30106 ก.พ. 2566 13:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 66 15:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
776แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ22-202ชั้น2มีน้ำรั่วลงมาจากท่อสีดำค่ะ06 ก.พ. 2566 08:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
777แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22สายฉีดชำระชำรุดห้องน้ำชาย ชั้น 303 ก.พ. 2566 10:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
778แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2ท่อน้ำทิ้งแตกจุดเดิมห้อง 2-106 ชั้น 103 ก.พ. 2566 09:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 66 15:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
779น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์ อ.18 ห้อง408ท่อระบายน้ำห้องอาบน้ำตัน03 ก.พ. 2566 00:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 12:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
780น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ 1.ประตูห้องน้ำ ฝั่งห้องนิทรรศการ ชำรุด 2.ชักโครงน้ำน้ำหญิง ฝั่งห้องนิทรรศการชำรุด 1 ห้อง02 ก.พ. 2566 17:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 67 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร
781นายrutchanon pongtongอาคารอำนวยการอุทยานเกษตร 50 พรรษาอ่างล้างมือน้ำรั่ว 02 ก.พ. 2566 15:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
782น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-345ก๊อกน้ำรั่วซึ่ม31 ม.ค. 2566 16:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
783น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝักบัวห้องอาบน้ำๆไหลไม่หยุดห้อง40531 ม.ค. 2566 10:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 16:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
784แม่บ้านอาคาร 77-202/3ชักโครกตัน31 ม.ค. 2566 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
785แม่บ้านอาคาร 9อ,9ชั้น1ห้องสมุดอา้งล้างมือสายสดือชำรุด30 ม.ค. 2566 12:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
786น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำในห้องอาบน้ำๆไหลไม่หยุดห้อง40530 ม.ค. 2566 10:18 น.รับเรื่อง
30 ม.ค. 66 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
787นายrutchanon pongtongโรงสูบน้ำอ่างกาฬสินธุ์ปั๊มน้ำโรงสูบอ่างกาฬสินธุ์ดูดน้ำไม่ขึ้น คาดว่าหัวกะโหลกอาจอุดตัน27 ม.ค. 2566 14:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
788น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18 หอพักตาลฟ้าเครื่องซักผ้าเครื่องที่2 น้ำไม่ไหลเข้าเครื่อง26 ม.ค. 2566 16:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 66 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, นำ้ไหลปกติ เป็นที่เครื่องชักผ้าโปรแกรม Error ให้ทางผู้ดูแลเข้าตรวจสอบ ไพศาล/สมชาย
789แม่บ้านอาคาร 77-202/2หัวฉีดชำระชำรุด26 ม.ค. 2566 15:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
790แม่บ้านอาคาร 1อ.1ห้องน้ำหญิงชั้น2ชักโครกแตกร่าว/ฝารองนั่งแตกชำรุด2ชุด26 ม.ค. 2566 10:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 15:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/อำพล
791แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3โถฉี่ห้องน้ำชายแตก,ด้านหน้า1โถ,ด้านหลัง1โถรวม2โถ26 ม.ค. 2566 10:23 น.รับเรื่อง
26 ม.ค. 66 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
792แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ก๊อกน้ำอ่างล้างมือห้องน้ำชายชำรุด ด้านหน้า26 ม.ค. 2566 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี ก็อกนำ้ 1/2 นิ้ว
793นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 12 สนามกีฬาตู้เย็นก๊อกน้ำชำรุด26 ม.ค. 2566 09:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 16:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้เย็น 4 ตัว ลูกลอย 4 หุน 1 ชุด
794แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-307 ชาฉีดชำระเสีย25 ม.ค. 2566 16:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 66 15:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
795แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-105 ฝั่งสาธา ห้องน้ำหญิงมีน้ำซึมออกมา ห้องที่425 ม.ค. 2566 15:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
796น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะหลุดห้อง4_214/1วันที่23.ม.ค.256624 ม.ค. 2566 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้งอ่างล้างหน้า 1 ชุด
797น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะรั่วห้อง.108/1กับซักโครกไหลไม่หยุดห้อง4_121/124 ม.ค. 2566 09:54 น.รับเรื่อง
24 ม.ค. 66 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
798น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะหลุดห้อง4_214/124 ม.ค. 2566 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
799นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สตอ๊ปวาลชำรุดห้อง420/123 ม.ค. 2566 16:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว Hang 1 ตัว
800นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สตอ๊ปวาล์วชำรุดห้อง302/123 ม.ค. 2566 16:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว แฮง 1 ตัว
801น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะน้ำไหลไม่หยุดห้อง4_121/120 ม.ค. 2566 14:18 น.รับเรื่อง
24 ม.ค. 66 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
802แม่บ้านอาคาร 1อ.1ห้องน้ำหญิงชั้น2ฝาครอบชักโครกแตกร่าวชำรุด2ตัว20 ม.ค. 2566 10:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 66 15:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 2 ชุด
803แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1โถฉี่ตัน สายฉีดชำระชำรุด อ่างล้างมือตัน ห้องน้ำชาย20 ม.ค. 2566 08:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
804น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ 18 หอพักตาลฟ้าเครื่องซักผ้าเครื่องที่2น้ำไม่ไหล19 ม.ค. 2566 16:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
805แม่บ้านอาคาร 1อ.1ห้องน้ำหญิงชั้น2ชักโครกอุุดตัน19 ม.ค. 2566 15:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 16:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
806แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น3หม้อชักโครกชำรุด2ตัว19 ม.ค. 2566 15:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดอุปกรณ์หม้อนำ้โถวักโครก 2 ชุด
807นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง346ห้องน้ำในห้องนอนปูนยาแนวชักโครกล่อนออกรบกวนด้วยค่ะ19 ม.ค. 2566 11:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 66 16:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
808นายยุทธพล บุญกอบอ่างสกลนคร ระบบน้ำรถหญ้าบริเวณอ่างสกลนคร17 ม.ค. 2566 13:57 น.รับเรื่อง
17 ม.ค. 66 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
809นายยุทธพล บุญกอบอาคาร 21 ห้องปั๊มนำ้ ชั้น 1นำ้ไม่ไหล เนื่องจากปั๊มชำรุดต้องทำการบายพาสนำ้ขึ้นถังสูงและใส่ลูกลอยกันนำ้ล้น17 ม.ค. 2566 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 มี.ค. 67 12:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
810แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ก๊อกน้ำอ่างล้างจานน้ำไม่ไหล ห้อง 21- 41317 ม.ค. 2566 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
811แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ20ชั้น1ก๊อกนำ้หักหลังอ20ชั้น1ฝั้ง ศว.17 ม.ค. 2566 09:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
812แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจานชำรุด 16 ม.ค. 2566 14:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายท่อนำ้ทิ้ง (ท่อย่น) 1 เส้น
813แม่บ้านอาคาร 77-303/2หอ้งที่3น้ำรั่วจากแกนสแตนเลสและหัวฉีดชำรุด16 ม.ค. 2566 11:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
814แม่บ้านอาคาร 77-203/2เปลี่ยนฝารองนั่งชักโครก16 ม.ค. 2566 11:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด
815น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะรั่วห้อง4_108/113 ม.ค. 2566 14:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
816น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะหลุดห้อง4_214/1วันที่.13.ม.ค.256613 ม.ค. 2566 14:07 น.รับเรื่อง
13 ม.ค. 66 14:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
817น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ท่อระบายน้ำในห้องอาบน้ำตันห้อง20113 ม.ค. 2566 13:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ งอ90 4 นิ้ว บาง 1 ตัว
818แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยกีอกน้ำชำรุด ทางนิทรรศการ 3 หัว กับร้านโอท๊อป 1 หัว13 ม.ค. 2566 10:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
819นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ที่เสียบฝักบัวและที่เสียบสายชำระชำรุดจำนวน30อัน4ชั้น12 ม.ค. 2566 16:42 น.รับเรื่อง
13 ม.ค. 66 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
820นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5อ่างล้างหน้าตันห้อง420/1จำนวน4อ่าง12 ม.ค. 2566 16:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
821แม่บ้านอาคาร 77-303/3ห้อง6หัวฉีดชำระชำรุด12 ม.ค. 2566 10:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
822นายไกรศักดิ์ ไกรษรวงค์อาคาร 22 ชั้น 2 ห้องน้ำชายที่ฉีดล้าง มันฉีดน้ำไม่ออกเหมือนมันตัน 12 ม.ค. 2566 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
823แม่บ้านอาคาร 77-303/3ห้อ4น้ำรั่วจากแกนสแตนเลส12 ม.ค. 2566 10:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
824แม่บ้านอาคาร 77-303/2ห้อง1หัวฉีดชำระชำรุด12 ม.ค. 2566 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
825แม่บ้านอาคาร 77-301/3หัวฉีดชำระชำรุด12 ม.ค. 2566 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
826น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ห้องน้ำหญิงใช้งานไม่ได้เนื่องจากรอการซ่อมเพราะเอาหัวชักโครกออกขอความกรุณามาซ่อมด้วยนะคะเนื่องจากผู้ป่วยเข้าห้องน้ำลำบาก12 ม.ค. 2566 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 พ.ย. 66 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
827แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2ห้องนำ้หญิง311ห้องนำ้หญิงชั้น3ก้อง311หัวฉีดชำรุด2หัว11 ม.ค. 2566 13:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 2 ชุด
828แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 306ชั้น3อ่างล้างมือชำุุรุดและอุดตัน11 ม.ค. 2566 13:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
829แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ301ชั้น3ห้องนำ้ชายชั้น3อ2ที่กดโถฉี่ชำรุด11 ม.ค. 2566 13:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุกกดฟลัชวาล์วโถปัสสาวะ 1 ชุด ชุดท่อนำ้ทิ้งPVC 1 ชุด
830น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4มีน้ำซึมออกมาตรงกําแพงทางเดินใต้ห้องถังดับเพลิงชั้น1หน้าห้อง4_10410 ม.ค. 2566 14:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
831น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝักบัวห้อง409น้ำไหลเบามากค่ะ10 ม.ค. 2566 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
832แม่บ้านฝ่าย อาคารฯโรงซ่อมงานยานพาหนะเปลี่ยนวาล์วน้ำขนาด 3 นิ้วและ 2 นิ้ว เสีย รถบรรทุกน้ำ -80-969810 ม.ค. 2566 09:30 น.รับเรื่อง
10 ม.ค. 66 15:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
833แม่บ้านอาคาร 77-404/2กอ๊กน้ำอ่างล้างมือชำรุด09 ม.ค. 2566 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 66 11:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกล้างหน้า 1ตัว
834แม่บ้านอาคาร 77-401/3สายฉีดชำระชำรุด09 ม.ค. 2566 14:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 66 11:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
835แม่บ้านอาคาร 77-403/1หอ้ง4สายฉีดชำระชำรุด09 ม.ค. 2566 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 66 11:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
836แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยอ่างล้างมือตันห้องน้ำชายและหญิงฝั่งร้านค้าทั้งสองฝั่งสะดืออ่างรั่วซึม09 ม.ค. 2566 11:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซิลีโคลนใส 1 หลอด สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด
837น.ส.อมรรัตน์ อุปพงศ์โรงกรองน้ำ F2 ฟาร์มพืชชำรุด เปิดน้ำไม่ไหล 09 ม.ค. 2566 10:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
838แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9สายน้ำดีรั่วห้องน้ำหญิง ห้องสมุด 24 ชั่วโมง09 ม.ค. 2566 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
839แม่บ้านอาคาร 9อ,9ชั้น1หอ้งน้ำหญิ่งอ่างล้างมือสายสดือชำหลุดหอ้งสหมุดด้านหน้าด่วนด้วยค่ะ09 ม.ค. 2566 10:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
840แม่บ้านอาคาร 9อ,9ชั้น1หอ้งน้ำหญิ่งอ่างล้างมือสายสดือชำหลุดหอ้งสหมุดด้านหน้าด่วนด้วยค่ะ09 ม.ค. 2566 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น
841แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21อ่างล้างมือห้องน้ำหญิงชั้น 4 ฝั่งอาคาร 8 น้ำไหลไม่หยุดห้อง 21-40609 ม.ค. 2566 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้อ่างล้างหน้า 1 ตัว
842แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ท่อประปาแตก09 ม.ค. 2566 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เทปพันเกลียว 1 ม้วน เกลียวนอก 1 1/2 นิ้ว 1 ตัว
843แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9อ่างล้างมือน้ำไหลไม่หยุด ห้องสมุดด้านหน้า09 ม.ค. 2566 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
844น.ส.จารุณี ฤทธิดีห้องสมุดใหญ่สายยางก๊อกน้ำตรงอ่างล้างมือในห้องน้ำหญิงชำรุดมาก มีน้าพุ่งออกจากสายยาง (ประมาณ 10นาที : 1ถัง20ลิตร)08 ม.ค. 2566 11:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
845น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าไฟทางเดินหน้าห้อง 115 306 307 418 419เสีย (หลอดสั้น5หลอด)06 ม.ค. 2566 19:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 66 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 5 หลอด ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
846น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-223ท่อใต้อ่างล้างจานชำรุด รั่วซึ่ม 06 ม.ค. 2566 13:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 66 11:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดสะดืออ่างล้างจาน 1 ชุด
847แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2ฝาส้วมชำรุดห้อง 2-114 -2-115 ชั้น 106 ม.ค. 2566 11:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งซักโครก 1 ชุด
848แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22อ่างล้างมือตันห้อง 22-10606 ม.ค. 2566 11:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
849แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หัวฉีดชำระห้องน้ำหญิงชั้น 4 น้ำไหลไม่หยุด06 ม.ค. 2566 11:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
850แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หัวฉีดชำระเสียห้องน้ำคนพิการ ชั้น 1 หัวฉีดชำระเสียห้องน้ำหญิง ชั้น 1 06 ม.ค. 2566 11:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายชำระ 2 ชุด
851แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15ส้วมตัน (กดไม่ลง )06 ม.ค. 2566 11:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
852น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-108น้ำจากหัวฉีดชำระไหลเบา06 ม.ค. 2566 09:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
853น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-303สายฝักบัวชำรุด05 ม.ค. 2566 16:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฝักบัว 1 ชุด
854น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าชำรุดห้อง40105 ม.ค. 2566 15:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว
855น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-335/1ก๊อกน้ำชำรุด 05 ม.ค. 2566 10:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 10:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหนต์ ก๊อกล้างจาน (ผนัง) 1 ชุด
856แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-205 ชั้น 2 ฝั่งสาธา ห้องน้ำหญิง04 ม.ค. 2566 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
857แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-205 ชั้น 2 ฝั่งสาธา ห้องน้ำหญิง04 ม.ค. 2566 09:06 น.ยกเลิกรายการ
05 ม.ค. 66 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
858แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-205 ชั้น 2 ฝั่งสาธา ห้องน้ำหญิง04 ม.ค. 2566 09:06 น.ยกเลิกรายการ
05 ม.ค. 66 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
859แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-205 ชั้น 2 ฝั่งสาธา ห้องน้ำหญิง04 ม.ค. 2566 09:06 น.ยกเลิกรายการ
05 ม.ค. 66 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
860นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ฝั่งโรงแรม ถนนหลังห้อง 3-141ถนนทางออกโรงแรมข้างอาคารฝั่งหอชาย ตรงจุดท่อน้ำทิ้ง มีน้ำรั้วซึมออกมาบนถนน 03 ม.ค. 2566 19:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
861น.ส.กรรณิการ์ มณฑาอาคาร3 ห้อง 311ก๊อกน้ำรั่วคับ 28 ธ.ค. 2565 15:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 10:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
862แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาครร20-209อ่างล้างมืออุดตันชั้น2ห้องน้ำหญิง26 ธ.ค. 2565 15:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด
863น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝักบัวห้องอาบน้ำห้อง409น้ำไม่ค่อยไกล26 ธ.ค. 2565 15:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
864นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5กอ๊กอ่างล้างหน้าชำรุดน้ำไหลไม่หยุดแจ้งด่วนคะ26 ธ.ค. 2565 11:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 10:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว
865แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร20-310สายชำระชำรุดชั้น3ห้องชาย26 ธ.ค. 2565 10:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
866แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยอ่างล้างมือตันห้องน้ำหญิงทางฝั่งร้านค้า โถปัสสาวะมีน้ำไหลตลอด ฝั่งอาคาร สีม่วง26 ธ.ค. 2565 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้งอ่างล้างหน้า 2 ชุด ลูกสูบฟลัชวาลืว 1 ชุด
867แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-206 ฝั่งสาธา ห้องน้ำชายสายฉีดชำระมันมีน้ำซึมออกมาทำให้น้ำไหลเต็มห้องน้ำเลย ห้องน้ำที่3ค่ะ 23 ธ.ค. 2565 16:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
868แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-111 ชั้น1ฝั่งศว.ห้องนำัชายชั้น1ฝั่ง ศว.สายฉีดชำรุด. 20-11122 ธ.ค. 2565 15:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำรุด 1 ชุด
869แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำหญิงชั้น2ก๊อกหัวฉีดแตก22 ธ.ค. 2565 13:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
870แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2หัวฉีดมีน้ำหยดตลอดไม่หยุด ห้อง 2-106 ห้องน้ำหญิง ทางฝั่งขยะ22 ธ.ค. 2565 09:58 น.ยกเลิกรายการ
22 ธ.ค. 65 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
871แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2หัวฉีดมีน้ำหยดตลอดไม่หยุด ห้อง 2-106 ห้องน้ำหญิงทางฝั่งขยะ22 ธ.ค. 2565 09:56 น.รับเรื่อง
18 ก.ย. 66 11:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
872น.ส.กรรณิการ์ มณฑาอาคาร3 ห้อง 311ก๊อกน้ำในห้องน้ำมีน้ำซึมออกมาคับ ตัวกาวที่เชื่อมน่าจะหมดสภาพคับ 21 ธ.ค. 2565 20:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 10:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
873แม่บ้านอาคาร 77-303/3หอ้งที่3หัวฉืดและแกนสแตนเลสน้ำรั่วซึม 21 ธ.ค. 2565 10:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
874แม่บ้านอาคาร 77-103/1ห้องที่6หัวฉีดชำระชำรุด21 ธ.ค. 2565 10:52 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
875แม่บ้านอาคาร 77-101/2หัวฉีดชำรุด21 ธ.ค. 2565 10:49 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
876น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17 ดาดฟ้าท่อน้ำแตก 2 จุด20 ธ.ค. 2565 10:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/อำพล
877แม่บ้านอาคาร 77-303/1หอ้งที่2,4หัวฉีดชำระชำรุด 19 ธ.ค. 2565 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 66 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
878แม่บ้านอาคาร 77-304/2กอ๊กน้ำอ่างล้างมือปิดไม่สนิทน้ำหยดตลอด16 ธ.ค. 2565 15:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 66 11:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกล้างหน้า 1ตัว
879แม่บ้านฝ่าย อาคารฯห้องสมุด24ห้องนำหญิงส้วมเต็ม16 ธ.ค. 2565 10:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 10:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
880แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หัวฉีดชำรุดห้องน้ำชาย ชั้น 2 15 ธ.ค. 2565 14:31 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
881น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกอ่างล้างหน้าชำรุดเวลาเปิดน้ำจะมีเสียงดังห้อง31715 ธ.ค. 2565 13:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกนำ้อ่างล้างหน้า 1 ตัว
882น.ส.สลิลดา มิระสิงห์หอพักหญิงนนทรี ห้อง 115วาล์วน้ำ ที่ต่อกับฝักบัวเสีย ปิดน้ำไม่ได้15 ธ.ค. 2565 10:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
883น.ส.น.ส. อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง420น้ำประปาไหลค่อย14 ธ.ค. 2565 20:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
884นายrutchanon pongtongห้องน้ำอุทยานเกษตร 50 พรรษาสายฉีดชำระ น้ำไหลไม่หยุด 14 ธ.ค. 2565 11:22 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
885นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ น้ำประปาในฟาร์มไม่ใหล ตั้งแต่ วันที่ 9 ธันวาคม 2565 (รบกวนตรวจสอบสาเหตุและแก้ไขให้ด้วยครับ)14 ธ.ค. 2565 10:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ค. 66 10:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
886น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-305สายชำระใช้งานไม่ได้มีน้ำรั่วซึมจากวาว์ลและมีน้ำรั่วซึ่มจากโถเก็บน้ำชักโครก(มีวัสดุที่ต้องซ่อมแล้ว)13 ธ.ค. 2565 15:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 10:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
887น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-105เปลี่ยนฝาชักโครก มีของแล้ว13 ธ.ค. 2565 13:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
888แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานเกษตรท่อประปาแตกบริเวณด้านหลังโรงบรรจุผัก13 ธ.ค. 2565 10:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
889แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-209หม้อน้ำรั่วซึม12 ธ.ค. 2565 11:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ยางรองก้นโถชักโครก ห้มอนำ้ 1 เส้น กะรัต
890แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-106หัวฉีดมีน้ำซึมออกมาตลอด12 ธ.ค. 2565 11:21 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
891แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2. 2-306-2-307. 2-3112-306หัวฉีดชำรุด2-307อ่างล้างมือชำรุด2-311หัวฉีดชำรุด09 ธ.ค. 2565 12:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 2 เส้น ก๊อกอ่างล้างหน้า 2 ตัว
892แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-106น้ำไหลนิดเดียว09 ธ.ค. 2565 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด สต็อปวาล์วเขียว 1ตัว
893แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-110ชั้น1ฝั่งศ.วห้องนำ้หญิงชั้น1หัวฉีดชำรุด 08 ธ.ค. 2565 12:45 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 10:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
894แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร20-310น้ำรั่วออกจากสายชำระห้องนำ้ชายชั้น3 ฝั่ง ศว.08 ธ.ค. 2565 12:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายฉีดดชำระ 1ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
895นายณธกร ทัศนัส17-303สายฉีดชำระ น้ำไหลออกค่อนข้างเบา08 ธ.ค. 2565 11:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
896น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อ.4ท่อน้ำทิ้งโถปัสวะรั่วห้อง4-108/107 ธ.ค. 2565 15:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้งอ่างล้างหน้า 1 ชุด
897แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12น้ำรั่วลงท่อพักหน้าอาคาร โซนมุสลิมเก่า07 ธ.ค. 2565 15:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
898แม่บ้านอาคาร 66-102ท่อนํ้าทิ้งอ่างล้างมือรั่ว07 ธ.ค. 2565 09:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ งอเกลียวใน 1/2 นิ้ว 1 ตัว ประตูนำ้ PVC 1/2 นิ้ว 1 ตัว
899อาจารย์ศิริญญา โปร่งจิตร์3-216เพดานห้องครัวทะลุ น่าจะเป็นเพราะท่อน้ำรั่ว 06 ธ.ค. 2565 16:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
900แม่บ้านฝ่าย อาคารฯห้องสมุด24อ่างล้างมือรั่วห้องน้ำหญิง06 ธ.ค. 2565 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
901แม่บ้านอาคาร 77-302/1หัวฉีกชำระน้ำรั่ว06 ธ.ค. 2565 12:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
902นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แจ้งด่วนคะลูกลอยเครื่องป้ำน้ำหลุดทั้ง2เครื่องและวาว์ลปืดเปิดน้ำก๋ชำรุดทั้ง2ฝั้่ง06 ธ.ค. 2565 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
903น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อ.4ชักโครกไหลไม่หยุด ห้องน้ำ4-108/106 ธ.ค. 2565 11:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกสูบฟลัชวาล์ทโถวักโครก 1 ชุด กะรัต
904นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ฐานชักโครกกร่อน ห้อง 5-40206 ธ.ค. 2565 08:38 น.รับเรื่อง
06 ธ.ค. 65 13:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
905นายบุยถิํง ชื่นชมหน้้าอาคาร 3 ติดถนนหมาย 9 หน้าโรงที้งขยะมีน้ำใหลออกมาจากคลองท้วมถนนทางออกอาคาร 3 ติดกับโรงทิ้งขยะ06 ธ.ค. 2565 07:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/สมโภชน์ จีโบร์ว 8*8 2 ชุด PVC+PVC
906แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19สายชำระรั่วซึม ห้อง 19-128/102 ธ.ค. 2565 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
907แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2สายฉีดชำระรั่วซึม ห้อง 2-10601 ธ.ค. 2565 14:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด 2-115 สต๊อปวาล์ว เขียว 1 ตัว
908แม่บ้านอาคาร 13ห้องน้ำชายอาคาร 13 ชั้น 2ที่กดน้ำโถปัสสาวะชายเสีย เวลากดมีน้ำพุ่งกระจายออกมา01 ธ.ค. 2565 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
909น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16อ่างล้างมือห้องวางแผนครอบครัวอ่างล้างมือจุกติดด้านล่างระบายน้ำไม่ได้01 ธ.ค. 2565 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 66 11:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
910น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ชักโครกด้านล่างห้องน้ำหญิงใช้ไม่ได้เลยค่ะ01 ธ.ค. 2565 09:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 66 16:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝาปิด Co 4 นิ้ว 1 ฝา
911แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ22-207 อ 22 ชั้น 2มีน้ำซึ่มออกมาจากฐานชักโครก01 ธ.ค. 2565 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
912แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ที่กดชักโครกห้องที่ 3 หักชำรุด ห้องน้ำชายรวมฝั่งไฟฟ้า30 พ.ย. 2565 14:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 66 12:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่กดชักโครก 1 ชุด กดหน้า
913แม่บ้านอาคาร 77-203/2ห้อง1และ4เลี่ยนฝารองนั่งชักโครกแตกลาย30 พ.ย. 2565 11:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 66 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่ง 2 ชุด
914แม่บ้านอาคาร 77-305/2กอ๊กน้ำชำรุด30 พ.ย. 2565 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 66 11:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างจาน เคาน์เตอร์ 1ชุด
915น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-311ท่อตัน มีความรู้สึกกดไม่ค่อยลง อยากให้ช่างเข้ามาตรวจสอบ (สะดวกวันที่ 7-9 ธ.ค.65)29 พ.ย. 2565 15:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
916น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-415มีกลิ่นเหม็นตรงท่อระบายน้ำ ตรงระเบียงห้องพัก(ได้กลิ่นตลอดเกือบ 10 เดือนที่ย้ายมาห้องนี้)29 พ.ย. 2565 15:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
917น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-105ที่รองนั่งชักโครกหักชำรุด29 พ.ย. 2565 14:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
918น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าน้ำไม่ไหลห้อง31429 พ.ย. 2565 11:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
919นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจห้องน้ำหญิงอาคาร 8/1แอร์เสียและแจ้งซ่อมมาจะ 3 เดือนแล้ว ภาตปลาย 2565 มีการเรียนการสอนทุกวัน29 พ.ย. 2565 09:50 น.รับเรื่อง
30 พ.ย. 65 12:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
920แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ฝาชักโครกชำรุด สายฉีดชำระน้ำไหลนิดเดียว และมีน้ำหยดตลอด ห้อง 22-307 ห้องน้ำหญิง29 พ.ย. 2565 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
921แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หัวฉีดชำรุด ห้องน้ำหญิง ห้อง 21-214 ชั้น 229 พ.ย. 2565 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
922แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1โถฉี่อุดตัน ห้องน้ำชาย ที่กดชักโครกหัก29 พ.ย. 2565 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่กดซักโครก Cotto 1 ชุด
923แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2 ห้องน้ำชาย 2-210,2-214ก๊อกน้ำอ่างล้างมือหัก,หัวฉีดชำระหัก29 พ.ย. 2565 08:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด
924แม่บ้านอาคาร 77-302/1ฝารองนั่งชำรุด 29 พ.ย. 2565 07:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งซักโครก 1 ชุด
925น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง10425 พ.ย. 2565 13:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
926น.ส.นิภาพร เมษา7-321 อาคาร 7อ่างล้างอุปกรณ์ตัน25 พ.ย. 2565 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
927น.ส.นิภาพร เมษา7-321 อาคาร 7อ่างล้างอุปกรณ์ตัน25 พ.ย. 2565 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
928น.ส.นิภาพร เมษา7-321 อาคาร 7อ่างล้างอุปกรร์ตัน25 พ.ย. 2565 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
929น.ส.นิภาพร เมษา7-321 อาคาร 7อ่างล้างอุปกรร์ตัน25 พ.ย. 2565 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
930นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจห้องน้ำหญิงอาคาร 8/1น้ำท่วม แจ้งซ่อมมา 3 เดือนแล้ว เริ่มวันจันทร์ที่ 28 พย มีการเรียนการสอนทุกวัน25 พ.ย. 2565 08:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/สมโภช ท่อPVC 2 นิ้ว 2 เส้น งอ90 2 นิ้ว 2 ตัว
931นายศุทธิณัฏฐ์ สุนทรกลัมพ์3-305 อาคาร3 สายชำระใช้งานไม่ได้มีน้ำรั่วซึมจากปลายสาย23 พ.ย. 2565 23:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายชำระ 1 ชุด
932น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มข้องอ 6 หุนเกลียวในชำรุดแตกหัก 22 พ.ย. 2565 15:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
933น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-128กระเบื้องแตกร้าว(ต้องการยาแนวปิด)22 พ.ย. 2565 12:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 10:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
934นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติปั้มน้ำไม่ทำงาน22 พ.ย. 2565 08:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
935น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-106น้ำเสียดันขึ้นมาบนระเบียงห้อง21 พ.ย. 2565 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
936แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21สายฉีดชำรุด ห้องน้ำชาย ชั้น 421 พ.ย. 2565 08:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 10:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
937แม่บ้านฝ่าย อาคารฯห้องสมุด24ส้วมเต็มห้องน้ำหญิง18 พ.ย. 2565 12:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
938น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝาปิดซักโครกชํารุดห้อง4-108/117 พ.ย. 2565 11:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
939น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4อ่างล้างจานอุดตันและใต้อ่างล้างจานอุดตันห้อง.4.105.106.107.108.(ด่วนๆ)17 พ.ย. 2565 11:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/สมพร
940นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจห้องน้ำหญิงอาคาร 8/1ท่อระบายน้ำระบายไม่ได้ แจ้งซ่อมมาจะเข้าเดือนที่ 3 นิสิตหญิงต้องเข้าห้องน้ำลุยน้ำท่วมมานานแล้วค่ะ16 พ.ย. 2565 16:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/สมโภชน์
941นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5กอ๊กน้ำอ่างล้างหน้าชำรุดจำนวน3อ่างห้อง402/115 พ.ย. 2565 16:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 10:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด สายนำ้ดี 3 เส้น ก๊อกอ่างล้างหน้า 3 ตัว
942น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ 1. หัวฉีดชำระ ห้องน้ำหญิงฝรั่ง รปภ.แตก 2. ห้องน้ำชายฝรั่ง ห้องนิทรรศการ อุดตัน ไม่สามารถใช้งานได้ 1 ห้อง14 พ.ย. 2565 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
943นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ก็อกน้ำตรงที่ชักผ้าชำรุดน้ำไหลไม่หยุดห้อง302/114 พ.ย. 2565 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้ 1/2 นิ้ว 1 ตัว
944นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ก็อกอ่างล้างหน้าชำรุดทั้งชุดห้อง202/114 พ.ย. 2565 09:36 น.รับเรื่อง
14 พ.ย. 65 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
945แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยห้องน้ำหญิงหัวฉีดแตกฝั่งร้านค้า ชักโครกห้องน้ำชายตันกดไม่ลง ฝั่งสนามออกกำลังกาย14 พ.ย. 2565 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
946แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-206 ฝั่งสาธา ห้องน้ำชายอ่างล้างมือน้ำมันไม่ไหล 20-206 ฝั่งสาธา ห้องน้ำชาย ห้องที่ 414 พ.ย. 2565 07:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 65 15:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
947แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-206 ฝั่งสาธา ห้องน้ำชายฝาบนชักโครกตรงกดน้ำมันแตก 20-206 ฝั่งสาธา ห้องน้ำชาย ห้องที่ 314 พ.ย. 2565 07:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 65 15:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
948แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-105 ฝั่งสาธา ห้องน้ำหญิงฐานชักโครกมีนํ้าไหนออกมา 20-105 ฝั่งสาธา ห้องน้ำหญิง ห้องที่ 414 พ.ย. 2565 07:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
949น.ส.บวรรัตน์ ศรีมานอาคาร 3 ห้อง 2431) ที่ฝ้าเพดานมีน้ำซึมจากห้องชั้นบนค่ะ 2) ท่อระบายน้ำที่อ่างล้างจาน ถ้าเทน้ำแรงน้ำจะพุ่งออกจากท่อ แต่ถ้าเทเบาจะมีน้ำไหลซึมออกจากท่อค่ะ 11 พ.ย. 2565 19:37 น.รับเรื่อง
14 พ.ย. 65 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
950น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาฟาร์มพืช คณะทอ. แปลงนิสิตน้ำรั๋วไหลไม่หยุด 11 พ.ย. 2565 15:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 66 12:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
951แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-106 ฝั่งสาธา ห้องน้ำชายห้องน้ำ20-106 น้ำที่ชักโครกที่พักน้ำไม่ไหล11 พ.ย. 2565 14:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 65 15:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
952แม่บ้านอาคาร 1หน้าห้องเตรียมอาหารชั้น2ยาแนวอ่างล้างจานล่อนน้ำรั่วซึม10 พ.ย. 2565 13:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 14:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
953แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชาายชั้น4อ.1โถปัสวะอุดตัน/ฐานชักโครกน้ำรั่วซึม10 พ.ย. 2565 13:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 66 15:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักา์/คิมหันต์
954นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5**แจ้งด่วน** น้ำชักโครกไหลไม่หยุด ห้อง 308/110 พ.ย. 2565 11:10 น.รับเรื่อง
11 พ.ย. 65 13:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
955แม่บ้านอาคาร 77-302/1หัวฉีดชำระชำรุด10 พ.ย. 2565 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 10:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
956แม่บ้านอาคาร 77-403/2ห้องที่1หัวฉีดชำระน้ำหยด09 พ.ย. 2565 15:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 10:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
957นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สตอ๊ปวาว์วห้องอาบน้ำชำรุดห้อง202/107 พ.ย. 2565 16:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
958แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-214 ห้องน้ำชายก๊อกน้ำอ่างล้างมื้อหัก หัวฉีดชำระหัก 07 พ.ย. 2565 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
959นายจำนงค์ วงค์คำพระลานจอดรถอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติท่อน้ำชำรุด04 พ.ย. 2565 08:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 65 15:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/สมโภช
960แม่บ้านอาคาร 77-303/1หอ้งที่3เวลากดชักโครกมีน้ำรั่วออกจากแกนสแตนเลสหลังชักโครก03 พ.ย. 2565 13:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 65 15:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
961แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-105 ฝั่งสาธา ห้องน้ำหญิงอ่างล้างมือรั่ว ห้องน้ำหญิง ชั้น1 20-105 03 พ.ย. 2565 11:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
962น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อระบายนํ้าหลังห้อง4-123.รั่ว.วันที่.3.พ.ย.256503 พ.ย. 2565 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
963น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาฟาร์มพืช คณะทอ.โรงE3 ปั้มP4 ชำรุดใช้งานไม่ได้02 พ.ย. 2565 13:52 น.รับเรื่อง
02 พ.ย. 65 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
964แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาครร20-209รูระบายน้ำเสียอุดตัน ห้องน้ำหญิงชั้น2ฝั่งศ.ว02 พ.ย. 2565 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
965แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-110ชั้น1ฝั่งศ.วห้องนำ้หญิงชั้น1ฝั่งศ.วชักโครกอุดตันและหัวฉีดสายชำระชำรุด อ2002 พ.ย. 2565 10:25 น.รับเรื่อง
02 พ.ย. 65 11:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
966น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-113วาล์วน้ำใต้ชักโครกชำรุด31 ต.ค. 2565 16:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
967น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-212ก๊อกน้ำหลวม 31 ต.ค. 2565 16:25 น.รับเรื่อง
01 พ.ย. 65 12:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
968แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ก๊อกน้ำชำรุดข้างตึกชั้น 1 ชักโครกห้องน้ำชายชั้น 3 กดไม่ลง31 ต.ค. 2565 11:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อก 3/4 นิ้ว 1 ตัว
969น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18หอพักตาลฟ้าฝักบัวปิดไม่ได้มีน้ำไหลตลอด26 ต.ค. 2565 16:27 น.รับเรื่อง
27 ต.ค. 65 16:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
970แม่บ้านฝ่าย อาคารฯบ้านพักเรือนห้องแถวก๊อกน้ำชำรุดด้านหลัง26 ต.ค. 2565 13:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ย. 66 10:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
971แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-114โถปัสสาวะรั่วซึม 26 ต.ค. 2565 09:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 67 15:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
972แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ชักโครกห้องน้ำหญิงชั้น 1 อุดตัน ห้อง 20-110 รูระบายน้ำ ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 อุดตัน ห้อง 20-20926 ต.ค. 2565 08:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
973นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5กอ๊กน้ำอ่างล้างหน้าชำรุด1อันห้อง402/126 ต.ค. 2565 08:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
974นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ชักโครกน้ำไม่ไหลห้อง402/1-2ห้อง26 ต.ค. 2565 07:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 10:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
975นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แจ้งลูกลอยป้ำน้ำหลุดฝั่งอ.326 ต.ค. 2565 07:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
976แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1สายฉีดชำระชำรุด ห้องน้ำชาย25 ต.ค. 2565 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 16:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
977อาจารย์กุลธิดา ยะสะกะห้อง 17-409 ชุดพักอาศัยบุคลากร 2ท่อน้ำรั่วบริเวณก๊อกน้ำของอ่างล้างจานค่ะ 25 ต.ค. 2565 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
978น.ส.นิภาพร เมษาห้อง 7-321 อาคาร 7อ่างล้างอุปกรณ์อุดตัน25 ต.ค. 2565 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
979น.ส.นิภาพร เมษาห้อง 7-321 อาคาร 7อ่างล้างอุปกรณ์อุดตัน25 ต.ค. 2565 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
980แม่บ้านอาคาร 1อ.1ห้องน้ำหญิงชั้น2ชักโครกอุดตัน25 ต.ค. 2565 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
981แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น4โถปัสวะอุดตัน25 ต.ค. 2565 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 66 15:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
982น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฟักบัวห้อง403น้ำไหลซึมตลอด21 ต.ค. 2565 16:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
983นายrutchanon pongtongอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ1.หัวฉีดชำระห้องน้ำคนพิการชำรุด 2.อ่างล้างมือหน้าห้องน้ำฝั่งนิทรรศการอุดตัน 3.ชักโครกห้องน้ำชายกดน้ำลงข้า21 ต.ค. 2565 15:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
984นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง346ฐานชักโคกโยกปูนก่ลอน20 ต.ค. 2565 15:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 10:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
985น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-104เปลี่ยนก๊อกน้ำเพื่่อติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น20 ต.ค. 2565 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
986น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10ก๊อกน้ำข้างโรงอาหาร อ.10 ใกล้ตู้ ATM ธ.ไทยพาณิชย์ น้ำไหลไม่หยุดค่ะ20 ต.ค. 2565 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 65 10:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้ 1/2 นิ้ว 1 ตัว
987น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องน้ำชาย โรงอาหาร อ.10น้ำไหลไม่หยุดค่ะ ใช้งานไม่ได้ 20 ต.ค. 2565 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ งอเกลียวใน 3/4 1 ตัว
988แม่บ้านอาคาร 77-403/1ห้องที่5หัวฉีดชำระชำรุด19 ต.ค. 2565 16:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
989แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 7โถปัสสาวะน้ำไหลไม่หยุด ห้อง 7-104/219 ต.ค. 2565 16:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 65 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
990น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง10219 ต.ค. 2565 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
991แม่บ้านอาคาร 88/2อ่างล้างอุปกรณ์ห้องโถงสายน้ำที้งชำรุดหลายเดือนแล้วค่ะ19 ต.ค. 2565 11:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 66 16:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
992นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สตอ๊ปวาล์วห้องอาบน้ำชำรุด1อันห้อง314/119 ต.ค. 2565 07:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 65 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
993นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สตอ๊ปวาล์วห้องอาบน้ำชำรุดห้อง302/1-1อัน19 ต.ค. 2565 07:53 น.รับเรื่อง
19 ต.ค. 65 14:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
994น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-339/1ก๊อกน้ำต่อฝักบัวอาบน้ำไหลเบา18 ต.ค. 2565 16:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 65 10:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
995น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-339/1ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าน้ำไหลเบา18 ต.ค. 2565 16:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 65 10:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว
996แม่บ้านอาคาร 77-302/1น้ำรั่วจากแกนสแตนเลส18 ต.ค. 2565 10:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
997แม่บ้านอาคาร 77-302/1ฝารองนั่งชักโครกชำรุด 18 ต.ค. 2565 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
998น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อนํ้าทิ้งใต้อ่างล้างหน้ารั่วห้อง4-115/1.วันที่18.ต.ค.256518 ต.ค. 2565 09:08 น.รับเรื่อง
18 ต.ค. 65 10:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
999นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สตอ๊ปวาล์วหอ้งอาบน้ำชำรูดห้อง108/1-1อัน17 ต.ค. 2565 19:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 65 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
1000นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5กกอ๊กน้ำอ่างล้างจานหักขาดใช้งานไม่ได้ห้อง30217 ต.ค. 2565 19:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 65 10:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ข้อต่อ ผ/ม 2 ตัว ก๊อกล้างจาน ผนัง 1 ชุด
1001นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สตอ๊ปวาล์วหอ้งอาบน้ำห้อง308/1ชำรุด1อ้น17 ต.ค. 2565 19:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 65 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
1002แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19น้ำท่วมพื้นห้องน้ำ ไม่ทราบสาเหตุ ห้อง 19-11817 ต.ค. 2565 14:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1003แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9โถฉี่แตกทั้งด้านหน้าและด้านหลัง17 ต.ค. 2565 13:58 น.รับเรื่อง
17 ต.ค. 65 16:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1004น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ห้องน้ำหญิง อาคารวิจัยและพัฒนา ชำรุด17 ต.ค. 2565 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว
1005น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ โถปัสสาวะ ห้องน้ำชาย ฝั่ง รปภ. ชำรุด17 ต.ค. 2565 10:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด
1006แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ท่อน้ำประปารั่วห้อง 19-118 มีน้ำไหลตลอด 17 ต.ค. 2565 08:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1007แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-214 ,2-210 ห้องน้ำชายอ่างล่างมือก๊อกน้ำหัก,หัวฉีดชำระหัก12 ต.ค. 2565 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1008นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แจ้งด่วน!! สต็อปวาล์วห้อง 420/1 ชำรุด 12 ต.ค. 2565 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว (เขียว) 1 ชุด
1009น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝักบัวห้องอาบน้ำห้องที่ปรึกษาหอพักน้ำไม่ไหล10 ต.ค. 2565 12:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 14:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1010แม่บ้านอาคาร 77-203/2เปลี่ยนฝารองนั่งชักโครกเนื่องจากแตกลายงารวม5ชุด10 ต.ค. 2565 11:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 2 ชุด
1011น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องน้ำศูนย์อาหารคุณสมบัติ ร้านถ่ายเอกสาร แจ้งว่า ห้องน้ำทางศูนย์อาหาร ชำรุด ใช้งานไม่ได้ เดือนกว่าแล้วค่ะ 10 ต.ค. 2565 11:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ชุดอุปกรณ์หม้นำ้ชักโครก 3 ชุด ยางรองก้นโถซักโครก 3 เส้น ฝารองนั่งซักโครก 1 ชุด ชุดท่อนำ้ทิ้งPVC 1 ชุด ที่กดนำ้โถปัสสาวะ 1 ตัว สามทาง PVC 2 นิ้ว บาง 1 ตัว ซีลีโคลนใส 1 หลอด
1012แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำหญิงชั้น2ชักโครกอุดตัน06 ต.ค. 2565 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1013แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1โถปัสสาวะอุดตัน ชักโครกกดไม่ลง ห้องน้ำชาย ชั้น 305 ต.ค. 2565 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 66 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1014น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16อ่างล้างมือรั่วที่ห้องทันตกรรม05 ต.ค. 2565 11:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 14:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1015น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17ล้างถังเก็บน้ำภายในอาคาร 1704 ต.ค. 2565 15:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1016น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3ล้างถังเก็บน้ำประปาภายในอาคาร 304 ต.ค. 2565 15:23 น.รับเรื่อง
05 ต.ค. 65 08:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1017น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อนํ้าทิ้งใต้อ่างล้างหน้าซึมห้อง4-115/1.วันที่.4.ต.ค.6504 ต.ค. 2565 14:36 น.รับเรื่อง
05 ต.ค. 65 08:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1018แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3โถฉี่ห้องน้ำชายด้านหน้าแตก1โถด้านหลังแตก1โถรวมเป็น2โถ04 ต.ค. 2565 14:02 น.รับเรื่อง
05 ต.ค. 65 08:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1019แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3โถฉี่ห้องน้ำชายด้านหน้าแตก1โถด้านหลังแตก1โถรวมเป็น2โถ04 ต.ค. 2565 14:01 น.ยกเลิกรายการ
05 ต.ค. 65 08:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1020แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3โถฉี่ห้องน้ำชายด้านหน้าแตก1โถด้านหลังแตก1โถรวมเป็น2โถ04 ต.ค. 2565 13:58 น.ยกเลิกรายการ
05 ต.ค. 65 08:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1021น.ส.ภิญญารัตน์ กงประโคนห้อง 306 อาคาร 17ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าในห้องน้ำมีน้ำไหลเบามาก03 ต.ค. 2565 20:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1022น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ 1.ประตูห้องน้ำหญิง ฝั่งนิทรรศการ ปิดไม่ได้ 2.โถฉี่ห้องน้ำชาย อ.วัจและพัฒนาฯ มีน้ำรั่วซิ้มตลอดเวลา 3.ฝาชักโครกห้องน้ำคนพิการ ฝั่ง ห้องนิทรรศการ ชำรุด03 ต.ค. 2565 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝาซักโครก 1 ชุด
1023น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-214เปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า(ซื้อก๊อกน้ำมาแล้ว)03 ต.ค. 2565 11:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น
1024แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-105,2-106ฝาปิดชักโครกหัก,หม้อน้ำชักโครกไม่เก็บน้ำ03 ต.ค. 2565 08:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้งอ่างล้างหน้า 1 ชุด สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด สายนำ้ดี 1 ชุด ซิลิโคลน 1 หลอด
1025แม่บ้านอาคาร 66-204/2ชักโครกชำรุด30 ก.ย. 2565 14:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1026น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์หน้าร้านกาแฟ ตรงข้ามหอพักหญิงนนทรีท่าหน้าร้านกาแฟ ตรงข้ามหอพักหญิงนนทรี ตะแกรงปิดชำรุด นิสิตขับรถตกท่อค่ะ 30 ก.ย. 2565 14:16 น.รับเรื่อง
04 ต.ค. 65 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1027แม่บ้านอาคาร 77-403/3หอ้งที่1เวลากดใช้งานชักโครกน้ำจะใหลไม่หยุดเป็นเวลานานมากๆจึงจะกลับมาเป็นปกติ30 ก.ย. 2565 14:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 14:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1028แม่บ้านอาคาร 77-104/1หอ้งที่4หัวฉีดชำระหักชำรุดใช้งานไม่ใด้30 ก.ย. 2565 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 14:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1029น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาวล์ฝักบัวปิดไม่อยู่ห้อง4-402/129 ก.ย. 2565 15:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1030น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาวล์ฝักบัวปิดไม่อยู่ห้อง4-402/129 ก.ย. 2565 15:11 น.ยกเลิกรายการ
29 ก.ย. 65 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1031น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาวล์ฝักบัวปิดไม่อยู่ห้อง4-402/129 ก.ย. 2565 15:09 น.ยกเลิกรายการ
29 ก.ย. 65 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1032แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ท่อระบายน้ำตันห้องน้ำหญิง28 ก.ย. 2565 13:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/สมโภช
1033น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องน้ำชายลานอาหารอ่างล้างมือห้องน้ำชาย ลานอาหาร น้ำไหลไม่หยุดค่ะ 28 ก.ย. 2565 11:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1034น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา17-315เปลี่ยนก๊อกน้ำ ระเบียงห้องพัก (ก๊อกน้ำซื้อมาแล้ว)28 ก.ย. 2565 11:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 16:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1035แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20มีน้ำรั่วใต้อ่างล้างมือ ห้อง 20-10528 ก.ย. 2565 10:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด สะดืออ่าง Hang 1 ชุด
1036แม่บ้านอาคาร 88/2ปลวกขึ้นห้องผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 28 ก.ย. 2565 09:37 น.รับเรื่อง
28 ก.ย. 65 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1037แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19หัวฉีดสายฉีดแตก ห้อง 19-128/128 ก.ย. 2565 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 14:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1038แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2หัวฉีดชำระชำรุด กับท่อน้ำรั่วซึม ห้อง 2-105 ห้องน้ำชาย28 ก.ย. 2565 09:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1039แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13ก๊อกน้ำอ่างล้างมือห้องน้ำนิสิตหญิงน้ำไม่ไหลค่ะ โถฉี่ห้องน้ำนิสิตชายเวลากดน้ำไม่มีน้ำไหลออกมาค่ะ ชั้น2ค่ะ28 ก.ย. 2565 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฟลัชวาล์วแบบกด 1 ชุด Hang
1040แม่บ้านอาคาร 77-203/2น้ำรั่วใต้อ่างล้างมือ(ตัวที่3)27 ก.ย. 2565 15:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1041แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-214 ห้องน้ำชาย27 ก.ย. 2565 14:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้อ่างล้างมือหัก 1 อัน
1042แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2อ่างล้างมือ ห้อง 2-307 ชำรุด หัวฉีดชำระชำรุด ห้อง 2-311 กับห้อง 2-306 27 ก.ย. 2565 11:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1043น.ส.นิภาพร เมษาอ่างล้างอุปกรณ์ห้อง 7-321 อาคาร 7อ่างล้างอุปกรณ์ใกล้กับถังขยะ ท่อน้ำทิ้งตัน เวลาล้างของน้ำไหลลงยากค่ะ27 ก.ย. 2565 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1044น.ส.นิภาพร เมษาอ่างล้างอุปกรณ์ห้อง 7-321 อาคาร 7อ่างล้างอุปกรณ์ใกล้กับถังขยะ ท่อน้ำทิ้งตัน เวลาล้างของน้ำไหลลงยากค่ะ27 ก.ย. 2565 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1045แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ถังพักน้ำห้องน้ำข้าง ร.ป .ภ ชำรุด 2 ห้อง26 ก.ย. 2565 15:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกฟลัชวาล์ว CF-51 1 ชุด ที่กดหม้อนำ้โถชักโครก 1 ชุด COTTO S-251
1046แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ห้องน้ำชายโถฉี่ ชำรุด ห้อง 31-25-3-1-12 ห้องน้ำชายห้องใหญ่26 ก.ย. 2565 15:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด ลูกสุบฟลัชวาล์ว CF-51 3 ชุด
1047แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ชักโครกห้องน้ำหญิงชำรุด (ถังพักน้ำชักโครก 4 ห้อง )26 ก.ย. 2565 15:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฝารองนั่งโถซักโครก 2 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1048แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ 2 ห้อง 307ห้อง306ห้องนำ้ชาย307อ่างล้างมือชำรุด 2อัน 306ห้องนำ้หญิงอ่างล้างมืออุดตัน24 ก.ย. 2565 11:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1049แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2ห้อง 311ห้องนำ้หญิงชั้น3หัวฉีดชำรุด 5สาย 2-31124 ก.ย. 2565 11:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1050แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15ข้อต่อท่อประปาหลุดข้างอาคารน้ำไหลไม่หยุด23 ก.ย. 2565 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ย. 65 14:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พืทักษ์
1051น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ส้วมตันห้อง4-314/122 ก.ย. 2565 15:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1052แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22สายฉีดชำระชำรุดกับอ่างล้างมือ ห้อง 22-208-22-20721 ก.ย. 2565 13:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซิลีโคลน 1 หลอด สายฉีดชำระ 2 ชุด
1053แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13 ชั้น1ค่ะชักโครกอุดตันค่ะ21 ก.ย. 2565 10:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1054นายrutchanon pongtongอาคารอำนวยการอุทยานเกษตร 50 พรรษาโถปัสสาวะห้องน้ำชายน้ำไหลตลอดเวลา 21 ก.ย. 2565 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฟลัซวาล์วแบบกด 2 ชุด
1055แม่บ้านอาคาร 77-404/2กอ๊กน้ำอ่างลา้งมือนอ็ตหลุดมีลักษณะหมุน360องศา21 ก.ย. 2565 08:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1056น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่ม1) ปั๊มน้ำเครื่อง RO รั่ว 2) กล่องควบคุมปั๊มหอยโข่ง ไม่ทำงาน 20 ก.ย. 2565 15:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 13:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1057น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์อาคารโรงผลิตน้ำดื่มวาล์วน้ำเครื่องกรองน้ำ รั่ว 10 ตัว (ตามรูป) 20 ก.ย. 2565 15:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 13:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1058แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-105ก๊อกน้ำอ่างล้างมือหัก20 ก.ย. 2565 13:48 น.รับเรื่อง
18 ก.ย. 66 11:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1059นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แจ้งด่วนคะมีน้ำดันขื้นมาจากท่อน้ำเสียไหลเข้าห้อง10320 ก.ย. 2565 07:43 น.รับเรื่อง
20 ก.ย. 65 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1060น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์อาคาร 20 ฝั่งศว.สิ่งปฎิกูลจากห้องน้ำไหลลงพื้นที่ชั้น 1 ทำให้มีกลิ่นเหม็น และก่อให้เกิดเชื้อโรค พร้อมเสียทัศนียภาพ 19 ก.ย. 2565 16:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ท่อPVC 6 นิ้ว 8.5 1 เส้น
1061นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 6รางประตูเหล็กชำรุด19 ก.ย. 2565 11:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 14:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1062นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ปลั้มน้ำขึ้นถังเก็บน้ำดาดฟ้าฝั่งหอชาย ไม่ทำงาน19 ก.ย. 2565 06:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกลอยไฟฟ้า ไพศาล/สมชาย
1063น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา7-315ขอให้เปลี่ยนก๊อกนำที่ระเบียง (ก๊อกน้ำซื้อมาเองแล้ว) 18 ก.ย. 2565 22:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 16:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1064แม่บ้านอาคาร 9อ,9ชั้น1ที่กดซักโครกห้องน้ำหญิ่งหักหอ้งสมุด16 ก.ย. 2565 13:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่กดหม้อนำ้โถชักโครก 1 ชุด S-251
1065นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หัวฉีดชำระชำรุดห้อง220/1-208/1ชักโครกกดน้ำไม่ลงห้อง208/116 ก.ย. 2565 12:00 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 65 08:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1066นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5กอ๊กอ่างล้างจานคอเตอร์และสายน้ำดีชำรุดห้อง22016 ก.ย. 2565 11:52 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 65 08:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1067น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่เสียบสายฉีดชำระแตกห้อง31916 ก.ย. 2565 10:29 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 65 08:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1068น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18เปลี่ยนที่กดชักโครกห้อง113ให้ด้วยค่ะอุปกรณ์มีแล้วค่ะ16 ก.ย. 2565 08:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
1069น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18เปลี่ยนก๊อกน้ำและสายน้ำดีอ่างล้างหน้าให้ด้วยค่ะห้อง403(อุปกรณ์มีแล้วค่ะ)16 ก.ย. 2565 08:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1070นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้องน่้าชายหน้าห้องฟิตเน็ตน้ำหยดในสายน้ำดี15 ก.ย. 2565 15:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1071นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้องน่้าชายหน้าห้องฟิตเน็ตน้ำหยดในสายน้ำดี15 ก.ย. 2565 15:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1072น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าตรงซักผ้าชํารุดห้อง4-320/115 ก.ย. 2565 15:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 66 15:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้ 1/2 นิ้ว 1 ตัว
1073น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-214น้ำรั่วใต้อ่างล้างหน้า15 ก.ย. 2565 15:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1074แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-214,2-210 ห้องน้ำชายก๊อกน้ำอ่างล้างมือหัก ห้อง2-214 หัวฉีดชำระหัก ห้อง 2-21015 ก.ย. 2565 14:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1075น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน17-314น้ำประปาในห้องครัวไม่ไหล14 ก.ย. 2565 13:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1076น.ส.ประภาพรรณ์ แสงดาว17-314น้ำประปาในห้องครัวไม่ไหล14 ก.ย. 2565 13:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1077น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดี3-242/1 อาคาร 3ท่อน้ำในห้องน้ำห้องพักแตก ตอนนี้ได้ปิดวาวหน้าห้องไว้14 ก.ย. 2565 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1078แม่บ้านอาคาร 66-202อ่างตัน13 ก.ย. 2565 10:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1079นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้ อง113วาวล์ประตูน้ำเปิดไม่ได้13 ก.ย. 2565 10:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1080แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ชักโครกห้องน้ำชายน้ำไหลไม่หยุด ด้านหลังห้องเทคัวนโด้13 ก.ย. 2565 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1081น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422ขอความอนุเคราะห์ถอดซิ้งน้ำพร้อมปิด เพื่อวางเครื่องมือ12 ก.ย. 2565 15:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1082นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่)ท่อน้ำบริเวณด้านข้างเล้าไก่ไข่แตกชำรุด มีน้ำไหลออกปริมาณมาก12 ก.ย. 2565 14:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ค. 66 10:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1083น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าชำรุดน้ำไหลซึมตลอดและมีเสียงดังห้อง40312 ก.ย. 2565 12:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1084แม่บ้านอาคาร 66-102อ่างล้างมือรั่ว12 ก.ย. 2565 11:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 16:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1085นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 20 ฝั่งคณะศว.ที่จอดรถจักรยานยนต์แตกชำรุด12 ก.ย. 2565 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รอการปรับปรุง
1086แม่บ้านอาคาร 13ห้องน้ำชายชั้น 1 อาคาร 13ที่กดโถปัสสาวะเสียค่ะ เวลากดมีน้ำรั่วออกมา09 ก.ย. 2565 13:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดกดฟลัสวาวล์โถปัสสาวะ Hang 1 ชุด
1087น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำกับสายน้ำดีอ่างล้างหน้าชำรุดน้ำไหลซึมตลอดห้อง41309 ก.ย. 2565 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1088นายrutchanon pongtongแปลงองุ่น หลังอาคารชุด อ่างหนองคายน้ำประปาไม่ไหล 09 ก.ย. 2565 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1089นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้องน้ำชายฝั่งออฟฟิตมีน้ำหยดใต้ถังชักโคก08 ก.ย. 2565 14:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1090แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ท่อประปามีน้ำรั่วข้างอาคาร ฝั่ง อาคาร 1908 ก.ย. 2565 11:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ต่อตรง 3/4 นิ้ว 2 ตัว งอ 90 3/4 นิ้ว 1 ตัว
1091น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-113น้ำหยดตรงสายน้ำดีใต้ชักโคก08 ก.ย. 2565 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1092น.ส.จิราวรรณ์ เมืองนาค7-323ก้อกน้ำพัง 07 ก.ย. 2565 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจานเคาน์เตอร์ 1 ตัว
1093น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกอ่างล้างหน้าน้ำไม่ไหลห้อง31707 ก.ย. 2565 11:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1094แม่บ้านอาคาร 77-204/2หอ้งที่5มีน้ำซึมออกมาจากพื้นบริเวณฐานชักโครก07 ก.ย. 2565 11:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1095แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ทีแทปรั่วห้องน้ำหญิง ชั้น 1 ฝั่ง ศ.ว07 ก.ย. 2565 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 15:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1096แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22หัวฉีดชำระหัก ห้องน้ำชาย ห้อง 22-208 07 ก.ย. 2565 09:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 16:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1097นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 105 =117น้ำหยดในสายน้ำดีใต้ชักโคก07 ก.ย. 2565 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1098น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-130วาล์ว เปิด-ปิด น้ำชำรุด 06 ก.ย. 2565 16:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1099น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดชําระชํารุด1หัวห้อง4-414/106 ก.ย. 2565 15:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1100น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาวล์ฝักบัวปิดไม่อยู่ห้อง4-121/106 ก.ย. 2565 13:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1101แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22สายฉีดชำระชำรุดมีน้ำหยดตลอดเวลาห้องน้ำชาย 22-308 ชั้น 306 ก.ย. 2565 10:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1102แม่บ้านอาคาร 88/2ท่อน้ำประปาหน้าตึก 8/2แตกน้ำมันไหลไม่หยุดค่ะ 06 ก.ย. 2565 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ งอ90 PVC 3/4 นิ้ว 4 ตัว
1103น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่กดชักโครกชำรุดห้อง10205 ก.ย. 2565 15:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1104แม่บ้านอาคาร 9อ,9ชั้น1ชักโครกหอ้งน้ำชายด้านหน้าถานหลุดจากพื้น05 ก.ย. 2565 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1105แม่บ้านอาคาร 77-304/1ห้องที่4น้ำรั่วจากแกนสแตน 05 ก.ย. 2565 09:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1106นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง246 ด.ร กนิษฐาขออนุญาติรบกวนด่วนค่ะนค่ะน้ำท่วมกลางห้องโถง05 ก.ย. 2565 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1107แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20น้ำไม่ขึ้นถังชักโครก ห้อง 20-30705 ก.ย. 2565 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1108นายจำนงค์ วงค์คำพระทางเข้าด้านหน้าอาคาร 6ประตูบานสวิงล๊อคไม่ได้ 1 ช่อง05 ก.ย. 2565 08:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กุญแจบานสวิง 2 ทาง 1 ชุด
1109แจ้งผ่านระบบ QR-CODEอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)/ชั้น 1/ห้อง TOILET-1/4 ห้องน้ำชาย ภายในห้องสมุดฐานชักโครกแตกนั่งแล้วกระดก 05 ก.ย. 2565 00:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1110น.ส.มัลธิกา สวาทวงค์ห้องน้ำหญิงชั้น 2 อาคาร 21น้ำรั่วซึม ท่วมเต็มห้องน้ำ 02 ก.ย. 2565 08:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1111น.ส.น.ส. อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18สายฉีดชำระเสีย(ห้อง120)01 ก.ย. 2565 18:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1112แม่บ้านฝ่าย อาคารฯแยกหอพักชายท่อประปาแตก01 ก.ย. 2565 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1113น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านคุณศรีพรรณ หน้าหอนนทรีประปาร้านค้ารั่ว น่าจะเกิดจากการตัดหญ้าแล้วไปโดนท่อค่ะ ร้านค้าใช้น้ำใช้ไฟไม่ได้ในตอนนี้ 31 ส.ค. 2565 15:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1114น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ศูนย์อาหารทางร้านสมบัติก็อปปี้ห้องน้ำหญิงมีปัญหา ใช้งานไม่ได้ รบกวนเข้าเไปซ่อมให้หน่อยนะคะ ร้านค้าและนิสิตร้องเรียนมาค่ะ31 ส.ค. 2565 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1115น.ส.รจนา ทาระขจัดอาคาร 17 สวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.ชักโครกเด็กชำรุด 1 ตัว 31 ส.ค. 2565 14:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1116น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ห้องน้ำหญิงชั้นล่างใช้ไม่ได้เลยสักห้องค่ะแจ้งซ่อมแล้วเมื่อเดือนที่แล้วแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข31 ส.ค. 2565 13:40 น.ยกเลิกรายการ
28 ก.ย. 66 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว อุปกรณ์หม้อโถวักโครก 2 ชุด
1117แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 16สายฉีดชำระชำรุด โถปัสสาวะอุดตัน31 ส.ค. 2565 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 15:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1118น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้า ห้อง120 หัวฉีดสายชำระชำรุด มีน้ำไหลซึมตลอด30 ส.ค. 2565 20:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1119แม่บ้านอาคาร 77-323(ห้องแล็ป)กอ๊กน้ำชำรุดปิดไม่ใด้ 30 ส.ค. 2565 16:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1120น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝาปิดซักโครกชํารุดห้อง4-115/130 ส.ค. 2565 13:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1121น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่กดน้ำสายฉีดชำระหักห้อง31730 ส.ค. 2565 10:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 66 12:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1122น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกอ่างล้างหน้าน้ำไม่ไหลห้อง31730 ส.ค. 2565 10:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1123น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกอ่างล้างหน้าน้ำไม่ไหลห้อง31730 ส.ค. 2565 10:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 66 12:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1124แม่บ้านอาคาร 1หน้าห้องเตรียมอาหารชั้น2อ.1อ่างล้างจาน/ล้างมือน้ำรั่ว30 ส.ค. 2565 10:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1125แม่บ้านอาคาร 1อ.1ห้องน้ำหญิงชั้น2หัวฉีดสายชำระแตกน้ำรั่งซึม30 ส.ค. 2565 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 16:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1126แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20โถชักโครกแตกยังไม่มาเปลี่ยนห้องน้ำชาย30 ส.ค. 2565 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 11:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซักโครก 2ช ิ้น 1ชุด
1127แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20อ่างล้างมืออุดตัน ชั้น 2 ฝั่ง ส.ศ30 ส.ค. 2565 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1128น.ส.กรรณิการ์ มณฑาอาคาร3 ห้อง 311สะดืออ่างในห้องน้ำ น้ำซึมบนกระเบื้องในห้องน้ำ น้ำไหลค่อยม๊ากกก ทำให้เครื่องทำน้ำอุ่นพี่จะพังแล้วค๊าบบบ30 ส.ค. 2565 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1129น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หัวฉีดชำระแตกน้ำไหลซึมตลอดห้อง12030 ส.ค. 2565 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1130นายrutchanon pongtongแปลงองุ่น อ่างหนองคายน้ำประปาไม่ไหล30 ส.ค. 2565 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1131แม่บ้านอาคาร 13 ห้องน้ำ ชาย ชั้น 2 อ.13 ที่กดชักโครกหักชำรุดค่ะ29 ส.ค. 2565 09:58 น.รับเรื่อง
29 ส.ค. 65 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1132แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำหญิง ชั้น 1 ฝ้าเพดานชำรุด ฝั่ง ศ.ว29 ส.ค. 2565 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 65 15:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1133นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5มีน้ำดันขึ้นมาในห้องครัวห้อง10329 ส.ค. 2565 07:31 น.รับเรื่อง
29 ส.ค. 65 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1134น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้า ห้อง102ที่กดชักโครกชำรุด28 ส.ค. 2565 08:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1135แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22สายฉีดชำรุด25 ส.ค. 2565 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 16:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1136แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21มีน้ำซึมออกจากขอบพื้นห้องน้ำ ห้อง 2-206 ชั้น 225 ส.ค. 2565 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1137น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง30224 ส.ค. 2565 15:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 65 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1138แม่บ้านฝ่าย อาคารฯลานอาหารหน้าหอชายโถฉี่อุตตัน 1 อัน ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิงอุตตัน 1 ห้อง 24 ส.ค. 2565 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด ยางรองก้นโถซักโครก 3 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น ชุดอุปกรณ์หม้อนำ้โถชักโครก 3 ชุด
1139แม่บ้านอาคาร 77-202/3มีน้ำซึมออกจากฐานชักโครกเวลากดใช้งาน23 ส.ค. 2565 16:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1140น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.18-305อ่างล้างหน้าตัน23 ส.ค. 2565 14:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 65 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษื/คิมหันต์
1141น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง30523 ส.ค. 2565 10:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 65 10:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1142น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝาปิดท่อนํ้าทิ้งใต้อ่างล้างจานห้อง4-10723 ส.ค. 2565 08:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1143แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชาายชั้น4อ.1ก๊อกน้ำอ่างล้างมือแตกหัก22 ส.ค. 2565 14:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1144น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาวล์ฝักบัวเปิดปิดไม่ได้ห้อง4-402/122 ส.ค. 2565 14:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1145แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ก๊อกน้ำอ่างล้างมือชำรุดห้องน้ำชายด้านหลัง22 ส.ค. 2565 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1146น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะอุดตันห้อง4-314/122 ส.ค. 2565 14:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซิลิโคลนใส 1 หลอด ชุดท่อนำ้ทิ้งโถปัสสาวะ 2 ชุด เทปพันเกลียว 1 ม้วน
1147น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะอุดตันห้อง4-302/122 ส.ค. 2565 14:05 น.รับเรื่อง
22 ส.ค. 65 16:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1148แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ท่อระบายน้ำอุดตัน ชั้น 1 22 ส.ค. 2565 09:49 น.รับเรื่อง
22 ส.ค. 65 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1149นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สต๊อปวาล์วผักบัวปิดน้ำไม่อยู่หอ้ง208/1-2อัน 22 ส.ค. 2565 07:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1150นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5วาล์วน้ำอ่างล้างจานชำรุดห้อง303-1อัน22 ส.ค. 2565 07:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 16:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1151น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาวล์ฝักบัวปิดไม่อยู่ห้อง4-402/119 ส.ค. 2565 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1152น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝาปิดซักโครกหักห้อง4-108/119 ส.ค. 2565 11:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1153นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง244/1ชักโครกแตก 19 ส.ค. 2565 11:09 น.รับเรื่อง
19 ส.ค. 65 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1154แจ้งผ่านระบบ QR-CODEอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)/ชั้น 1/ห้อง TOILET-1/1 ห้องน้ำชาย ด้านหลังฝั่งติดลิฟทดสอบ 19 ส.ค. 2565 00:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 16:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1155แม่บ้านอาคาร 88/2ห้องน้ำอาจารย์หญิงสายก๊อกน้ำชำรุดน้ำไหลไม่หยุด18 ส.ค. 2565 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 16:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1156นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง244/1เปลี่ยนฝาชักโคกและฝักบัว18 ส.ค. 2565 11:02 น.รับเรื่อง
18 ส.ค. 65 15:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1157แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10โถฉี่มีน้ำหยดตรงข้อต่อห้องน้ำชาย18 ส.ค. 2565 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1158แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-115หัวฉีดชำระหัก 18 ส.ค. 2565 09:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1159แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้องน้ำ 2-214,2-215,2-209,2-210มีน้ำหยดลงมาจากท่อน้ำทิ้งห้องนำชั้น3 ตาง ฝ่าเพดานห้องน้ำชั้น2 ทุกห้อง18 ส.ค. 2565 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1160แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21อ่างชักล้างห้องน้ำชายตันห้อง 21-11117 ส.ค. 2565 13:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 10:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1161น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง31117 ส.ค. 2565 13:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 65 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
1162น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้กดน้ำชั้น3น้ำไม่ไหล16 ส.ค. 2565 14:55 น.รับเรื่อง
17 ส.ค. 65 12:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1163น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง10416 ส.ค. 2565 14:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 65 10:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
1164แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชั้น2อ่างล้างมือรั่วและน้ำไหลน้อยห้องน้ำชายด้านหลัง ขอเกาะสายชำระหักห้องน้ำหญิงฝั่งห้องระพีหัก16 ส.ค. 2565 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1165แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หัวฉีดชำรุด ห้องน้ำหญิง ฝั่ง ศ.ว ชั้น 1 ห้อง 20-11016 ส.ค. 2565 10:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 15:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1166น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422ขอความอนุเคราะห์ปิดซิ้งน้ำเพื่อวางเครื่องมือ16 ส.ค. 2565 10:28 น.รับเรื่อง
16 ส.ค. 65 12:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1167น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สายฉีดชำระแตกห้อง10416 ส.ค. 2565 08:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 65 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1168น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ท่อใต้อ่างล้างจานมีน้ำรั่วซึมห้อง31915 ส.ค. 2565 08:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1169นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 129ที่เสียบสายชำระหัก15 ส.ค. 2565 07:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 65 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ที่เสียบสายชำระ 1 ตัว คิมหันต์
1170แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-214 ห้องน้ำชายก๊อกน้ำหัก 12 ส.ค. 2565 10:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1171นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แจ้งด่วน !! สต็อปวาวห้องอาบน้ำชำรุด2ห้อง โซน 208/111 ส.ค. 2565 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1172นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ท่อน้ำรั่วอ่างล้างจาน ห้อง 220และ22211 ส.ค. 2565 09:36 น.รับเรื่อง
15 ส.ค. 65 08:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1173นายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล3-240ปิดไม่สนิท มีน้ำหยดตลอดเวลา 11 ส.ค. 2565 07:46 น.รับเรื่อง
15 ส.ค. 65 08:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1174แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น4อ.1ก๊อกน้ำอ่างล้างมือแตกหัก09 ส.ค. 2565 13:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1175นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง317วาลว์สายชำระหัก ก๊อกน้ำ อ่างล้างจานหัก09 ส.ค. 2565 11:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 66 12:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1176นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง325ใต้อ่างล้างจานมีน้ำซึมออกมาเพดานผุ09 ส.ค. 2565 11:45 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1177นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง332/1หัวฉีดน้ำไหลน้อย09 ส.ค. 2565 11:34 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1178นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง336/1เปลี่ยนฝาชักโคก09 ส.ค. 2565 11:23 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1179นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง342สายฝักบัวมีน้ำซึมออกมา09 ส.ค. 2565 10:05 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1180นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง233เปลี่ยนฝาชักโคก09 ส.ค. 2565 10:00 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1181นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง214ฝาชักโคกชำรุด09 ส.ค. 2565 09:52 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1182แม่บ้านอาคาร 77-303/3ห้องที่6หัวฉีดชำระชำรุด 09 ส.ค. 2565 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1183แม่บ้านอาคาร 77-303/1หอ้งที่4หัวฉีดชำระชำรุด 09 ส.ค. 2565 09:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 66 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1184นายทศพล จตุระบุล17-308ตรวจเช็คระบบท่อน้ำ เนื่องจากน้ำไหลไม่แรง เปลี่ยนก๊อกน้ำแล้วก็ยังไหลไม่แรงเหมือนเดิม08 ส.ค. 2565 18:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 16:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1185น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ห้องน้ำหญิงชั้นล่างใช้ไม่ได้ทุกห้องจำนวน3ห้อง08 ส.ค. 2565 13:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 พ.ย. 66 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1186น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อระบายนํ้าในห้องครัวตันห้อง4-105.106.107.108ตันทั้ง4ห้องวันที่.7.ส.ค.256507 ส.ค. 2565 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1187นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร 3 ห้อง 3-209วาล์วน้ำในห้องน้ำหักชำรุด07 ส.ค. 2565 07:04 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1188นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้อง 233เปลี่ยนหัวฉีดใหม่06 ส.ค. 2565 09:37 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1189นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 320ก๊อกน้ำปิดยาก06 ส.ค. 2565 09:29 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1190น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มชั้น3น้ำไม่ไหล05 ส.ค. 2565 13:43 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1191อาจารย์เปมิกา หิรัญกิตติวงศ์อาคาร 3 ห้อง 339มีน้ำหยดจากก๊อกน้ำที่อ่างล้างจานในห้องครัวตลอดเวลา และมีก๊อกน้ำอันใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะ 04 ส.ค. 2565 21:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
1192นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 228อ่างล้างจานก๊อกน้ำปิดยากน้ำไหลไม่หยุด04 ส.ค. 2565 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกอ่างล้างจาน 1 ตัว คิมหันต์
1193อาจารย์กุลธิดา ยะสะกะห้อง 17-409 ชุดพักอาศัยบุคลากร 2ท่อน้ำใต้ซิ้งในห้องน้ำรั่ว04 ส.ค. 2565 07:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว
1194แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-105ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างมือมีน้ำรั่วซึม 03 ส.ค. 2565 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สิลิโคลน 1 หลอด
1195น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ที่เฉียบหัวฉีดชําระชํารุดห้อง4-115/102 ส.ค. 2565 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1196แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-114ท่อน้ำเสียอ่างล้างมือมีน้ำหยด ก๊อกน้ำเกลียวหลูดเปิดไม่ได้02 ส.ค. 2565 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น
1197อาจารย์เปมิกา หิรัญกิตติวงศ์อาคาร 3 ห้อง 339 ก๊อกน้ำที่อ่างล้างจานน้ำหยดตลอดเวลา 02 ส.ค. 2565 13:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
1198แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2อ่างล้างมือชำรุด ห้อง 2-307 ชั้น 202 ส.ค. 2565 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกนำ้อ่างล้างหน้า 1 ตัว
1199นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง233หัวฉีดชำระัน้ำไหลซึม ฝักบัวน้ำไหลน้อยมาก01 ส.ค. 2565 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฝักบัว 1 ชุด สายฉีดชำระ 1 ชุด คิมหันต์
1200นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 หอ้ง220อ่างล้างหน้าตัน ท่อสะดืออ่างชำรุดล้างจาน)01 ส.ค. 2565 11:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สะดืออ่างล้างจาน 1 ชุด ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สิลิโคลน 1 หลอด คิมหันต์
1201นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้อง214ชักโครกหรุด01 ส.ค. 2565 11:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 65 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
1202นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 128ก๊อกน้ำอ่างล้างจานปิดเปิดยากน้ำไหลน้อย01 ส.ค. 2565 11:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1203แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2หัวฉีดชำรุด 3 อัน ชั้น 201 ส.ค. 2565 09:11 น.รับเรื่อง
18 ก.ย. 66 11:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1204อาจารย์ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ17-404ก็อกนำ้ในห้องครัวมีนำ้หยดตลอดไม่สามารถปิดสนิทได้ และก็อกนำ้เอียง 01 ส.ค. 2565 06:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1205น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อระบายนํ้าใต้อ่างล้างจานรั่วห้อง4-10830 ก.ค. 2565 13:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1206แม่บ้านอาคาร 77-302/1หัวฉีดน้ำหยด27 ก.ค. 2565 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1207แม่บ้านอาคาร 77-104/1หอ้งที่4หัวฉีดน้ำหยด27 ก.ค. 2565 09:23 น.รับเรื่อง
27 ก.ค. 65 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1208น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาวล์ฝักบัวเครื่องทํานํ้าอุ่นหักห้อง4-320/127 ก.ค. 2565 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 65 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
1209น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ที่เฉียบหัวฉีดชําระรูดห้อง4-108/1.....หัวฉีดชําระแตกห้อง4-220/126 ก.ค. 2565 15:29 น.รับเรื่อง
27 ก.ค. 65 10:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1210น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หัวฉีดชำระหักห้อง30226 ก.ค. 2565 14:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 65 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1211แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-105ห้องน้ำชายหม้อน้ำไม่เก็บน้ำ26 ก.ค. 2565 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1212น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ปั้มสูบน้ำเข้าห้องน้ำ ฝั่ง รปภ. สูบน้ำไม่ขึ้น 26 ก.ค. 2565 09:30 น.รับเรื่อง
27 ก.ค. 65 10:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1213นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สตอ๊ปวาว์วหอ้งอาบน้ำชำรุดปิดไม่ได้ห้อง208/1-302/126 ก.ค. 2565 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1214แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21อ่างล้างมือตัน ห้อง 21-111 ชั้น 1 ห้องน้ำชาย25 ก.ค. 2565 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1215แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยน้ำไม่ไหล ฝั่ง ร.ป.ภ25 ก.ค. 2565 10:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 65 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1216นายชุตินนท์ พุทธิวาณิชย์อาคาร 17 ห้อง 317 มก. ฉกส.ชักโครกกดแล้วน้ำไม่ระบายหรือระบายช้ามากครับ24 ก.ค. 2565 21:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
1217น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อระบายนํ้าในห้องอาบนํ้าและตรงบริเวณซักผ้าตันทุกห้อง.ห้อง4-115/123 ก.ค. 2565 19:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1218แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ก๊อกน้ำชำรุด ด้านหน้าและด้านหลัง ชั้น 122 ก.ค. 2565 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้อ่างล้างหน้า 1 ตัว
1219แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20อ่างล้างมืออุตตันห้องน้ำหญิง ชั้น 1 ห้อง 20-105 ฝั่ง ส.ศ22 ก.ค. 2565 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 65 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1220แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3โถฉี่ ห้องน้ำชาย ด้านหลัง น้ำไม่ค่อยไหล ก๊อกอ่างล้างมือชำรุด21 ก.ค. 2565 13:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 65 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1221น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16มีน้ำรั่วจากสาบฝักบัวที่ห้องน้ำชายชั้นที่221 ก.ค. 2565 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1222น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-205ก๊อกน้ำในห้องครัวไหลช้า 20 ก.ค. 2565 15:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 65 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1223นายrutchanon pongtongอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติปั๊มน้ำห้องน้ำฝั่งร้านเกษตรอินทรีย์ไม่ทำงาน19 ก.ค. 2565 14:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 65 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1224แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ชักโครกมีน้ำซึมตลอดและมีน้ำดันขึ้นมา ห้อง 20-306 ห้องน้ำหญิง19 ก.ค. 2565 11:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1225น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อระบายนํ้าในห้องนํ้าตันห้อง4-408/119 ก.ค. 2565 11:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1226น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่เสียบสายฉีดชำระหักห้อง10219 ก.ค. 2565 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1227น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกอ่าวล้างหน้าชำรุดห้อง10219 ก.ค. 2565 10:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1228น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง30819 ก.ค. 2565 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1229น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-205ส้วมอุดตันและส่งกลิ่นเหม็น18 ก.ค. 2565 16:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักา์/คิมหันต์
1230แม่บ้านอาคาร 9อ,9ชั้น1ห้องน้ำเจ้าหน้าทีก๊อกชำหลุดมีน้ำหยดด้วยล้าหลัง และด้านในห้องสมุดอ้างมือมีน้ำไหลไม่หยุด18 ก.ค. 2565 13:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว
1231น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มก็อกน้ำที่โรงผลิตน้ำเปิดไม่ได้ ข้องอแตกค่ะ 18 ก.ค. 2565 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1232แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำอุตตัน ห้อง 20-306 ห้องน้ำหญิง11 ก.ค. 2565 13:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1233แม่บ้านอาคาร 88/2ห้องน้ำอาจารย์หญิงอ่่่่่างล้างมือน้ำไหลไม่หยุด 11 ก.ค. 2565 13:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1234แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1หัวฉีดชำรุด ห้องน้ำหญิงชั้น 311 ก.ค. 2565 09:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1235นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจานชำรุดห้อง222-22011 ก.ค. 2565 07:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1236น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีห้องจ่ายกลาง อ.16ล้างถังเก็บน้ำ จากเครื่องกรองน้ำ07 ก.ค. 2565 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 65 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1237น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อระบายนํ้าในห้องนํ้าตันห้อง4-102/107 ก.ค. 2565 11:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1238น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะรั่วห้อง115/106 ก.ค. 2565 14:01 น.รับเรื่อง
19 ก.ค. 65 12:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1239แม่บ้านอาคาร 77-302/1ชักโครกกดน้ำไม่ใหลทั้ง2โถ 05 ก.ค. 2565 15:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:50 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1240แม่บ้านอาคาร 77-203/2ห้องที่4เวลากดใช้งานจะมีน้ำรั่วจากแกนสแตนเลส05 ก.ค. 2565 13:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:49 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1241น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อระบายนํ้าทางเดินห้องนํ้าอุดตันห้อง4-115/105 ก.ค. 2565 13:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:51 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1242น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สายฉีดชําระหัก2อันห้อง4-414/105 ก.ค. 2565 13:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:27 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1243น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์ อาคาร4ท่อนํัาทิ้งและก้นโถปัสวะรั่ว3ชุดห้อง4-314/105 ก.ค. 2565 13:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:24 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1244นายวัชระ เทพารส17-405อ่างล้างหน้าในห้องน้ำ น้ำไหลไม่ลง ใต้อ่างล้างหน้าท่อน้ำหลุดออกจากกัน 05 ก.ค. 2565 11:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:48 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด
1245นายวัชระ เทพารส17-405ก๊อกน้ำตรงอ่างล้างจานชำรุด05 ก.ค. 2565 11:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:49 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน เคาน์เตอร์ 1 ชุด
1246แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำอุตตัน ชั้น 3 ห้อง 20-306 ฝั่ง สาธา05 ก.ค. 2565 10:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:50 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1247นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ฝาปิดกันท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจานชำรุดห้อง 323 05 ก.ค. 2565 08:36 น.รับเรื่อง
05 ก.ค. 65 10:33 น.
นายอรรถ เรือนก้อน,
1248นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5วงกลบประตูห้องน้ำหลุดชำรุด ห้อง 102/1 05 ก.ค. 2565 08:35 น.รับเรื่อง
05 ก.ค. 65 10:35 น.
นายอรรถ เรือนก้อน,
1249นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจานชำรุดห้อง 306 05 ก.ค. 2565 08:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:47 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1250แม่บ้านอาคาร 77-302/3น้ำรั่วจากแกนสแตนเลส 04 ก.ค. 2565 14:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:48 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1251นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 14 ข้างห้องทูบีท่อต่อนํ้าเข้าถังตู้เย็นหลุด04 ก.ค. 2565 11:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 08:58 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1252นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5อ่างล้างจานตันและท่อก้นอ่างรั่วห้อง32304 ก.ค. 2565 09:12 น.รับเรื่อง
05 ก.ค. 65 10:37 น.
นายอรรถ เรือนก้อน,
1253นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ลูกลอยป้ำน้ำหุลดฝั่งอ.304 ก.ค. 2565 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:48 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เปลี่ยนลูกลอย
1254น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง414น้ำในอ่างล้างหน้าไหลช้า03 ก.ค. 2565 19:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:52 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1255น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้าห้อว317อ่างล้างหน้าตัน02 ก.ค. 2565 17:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:52 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1256แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ที่กดชักโครกหักห้องน้ำหญิงด้านหน้า30 มิ.ย. 2565 11:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1257แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หัวฉีดชำรุด 2 หัว ห้องน้ำหญิง ห้อง 20-205 ชั้น 2 ฝั่ง ส.ศ30 มิ.ย. 2565 10:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1258แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ก๊อกน้ำชำรุด ชั้น 1 ฝั่ง ศ.ว (น้ำไหลไม่หยุด )29 มิ.ย. 2565 14:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 มิ.ย. 65 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1259น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-304ก๊อกน้ำห้องครัวชำรุด เปิด-ปิดไม่สนิด น้ำยังไหลไม่หยุด29 มิ.ย. 2565 14:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน (ผนัง) 1 ชุด
1260น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-205หลอดไฟชำรุด 1 หลอดตะเกียบ29 มิ.ย. 2565 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 65 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1261แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 6ท่อประปาแตก ฝั่ง 8/229 มิ.ย. 2565 13:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 มิ.ย. 65 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1262แม่บ้านอาคาร 77-301/2น้ำรั่วจากเเกนสแตนเลสหลังชักโครก29 มิ.ย. 2565 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1263นายศิวชาติ นาถาดทองบ้านพักฝ่ายอาคารหลังที่ 1 ท่อระบายน้ำห้องน้ำอุดตัน29 มิ.ย. 2565 07:36 น.รับเรื่อง
29 มิ.ย. 65 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1264น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าห้อง308 อ่างล้างหน้าตัน28 มิ.ย. 2565 18:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1265น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4อ่างล้างจานอุดตันห้อง4-21028 มิ.ย. 2565 16:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1266น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดชําระชํารุดห้อง4-102/128 มิ.ย. 2565 16:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1267น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-310ชัดโครกชำรุด28 มิ.ย. 2565 16:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่กดซักโครก 1 ชุด กดหน้า
1268น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกอ่างล้างหน้าชำรุดน้ำไหลซึมตลอดห้อง301และห้อง30328 มิ.ย. 2565 12:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1269แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำคนพิการ ชั้น 3 ฝั่ง ศ.ว ชักโครกกดไม่ลง ห้อง 20-309-20-311 28 มิ.ย. 2565 11:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 15:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1270แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ก๊อกน้ำไหลไม่หยุด (ชำรุด ) ตรงระเบียงชั้น 1 ฝั่ง ศ.ว28 มิ.ย. 2565 11:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1271น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่เสียบสายฉีดชำระหักห้อง11628 มิ.ย. 2565 09:46 น.รับเรื่อง
01 ก.ค. 65 15:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1272แม่บ้านอาคาร 2ห้อง2-306,2-307อ่างล้างมืออุดตัน,ก๊อกน้ำชำรุด28 มิ.ย. 2565 09:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1273นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจานชำรุดห้อง306-22227 มิ.ย. 2565 12:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1274นายจำนงค์ วงค์คำพระห้องนํ้ารวมใหญ่อาคาร 14ซักโครกนํ้าไหลไม่หยุด27 มิ.ย. 2565 11:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1275น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-204เปลี่ยนฝารองชักโครก27 มิ.ย. 2565 10:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด
1276แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ อาคาร 22ส้วมตัน อ่างล้างมือรั่ว ห้อง 22-20827 มิ.ย. 2565 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1277แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20มีน้ำรั่วซึมออกมาจากฐานชักโครก ห้อง 20-105 ห้องน้ำหญิง27 มิ.ย. 2565 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1278น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้าตู้กดน้ำชั้น2 ก๊อกน้ำร้อนเสีย (น้ำไม่ร้อน)25 มิ.ย. 2565 19:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1279น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าห้อง116ที่พักสายชำระชำรุด25 มิ.ย. 2565 19:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 15:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1280น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกใหลไม่หยุดห้อง4-115/124 มิ.ย. 2565 15:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกสูบฟลัสวาวล์กะรัต 1 ชุด
1281น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกใหลไม่หยุดห้อง4-115/124 มิ.ย. 2565 15:08 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 65 08:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1282น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกรั่วห้อง4-302/1โถปัสวะตันห้อง4-324/1.24 มิ.ย. 2565 15:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1283น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกนํ้าไม่ใหลห้อง4-414/1.หัวฉีดชําระรุดห้อง4-414/124 มิ.ย. 2565 14:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1284น.ส.ระพีพรรณ มาเห็ม22-304 ท่อน้ำทิ้ง ที่ต่อจากอ่างล้างจาน อุดตัน ทำให้น้ำไหลไปตามระเบียง24 มิ.ย. 2565 14:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1285นายจีระศักดิ์ ฆ้องเดชฟาร์มพืช ห้องเมล็ดพันธุ์สายต่อก๊อกน้ำเข้าเครื่องทำน้ำกลั่นหัก รบกวนทีมช่างเข้าซ่อมแซม24 มิ.ย. 2565 11:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1286แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20มีน้ำหยดลงมาจากชั้น 3 ลงมาตรงที่นั่งชักโครกห้องน้ำหญิง ห้อง 20-20624 มิ.ย. 2565 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มิ.ย. 66 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1287แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำชายชั้น 2 มีน้ำรั่วซึม ตรงพื้นห้องน้ำ ห้อง 20-20624 มิ.ย. 2565 10:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1288แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20มีน้ำซึมใต้ฐานชักโครก ห้อง 20-307 ชั้น 3 ฝั่งสาธา24 มิ.ย. 2565 10:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1289นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สต็อปวาล์วอ่างล้างจานชำรุด ห้อง 10724 มิ.ย. 2565 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1290แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ชักโครกยังไม่ได้ติดตั้ง ห้อง 19-11023 มิ.ย. 2565 13:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1291น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าตูู้กดน้ำชั้น2 ก๊อกน้ำร้อนชำรุด22 มิ.ย. 2565 22:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1292น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ตลาดนัด โรงอาหารอาคาร 10ท่อประปาชำรุด น้ำไหลไม่หยุดค่ะ ตอนนี้ให้แม่บ้านปิดวาวน้ำไว้ก่อน 22 มิ.ย. 2565 16:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ต่อตรง 3/4 นิ้ว 1 ตัว สามทางลด 3/4 นิ้ว x 1/2 นิ้ว 1 ตัว
1293แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19สายฉีดชำระรั่วซึม ห้อง 19-10822 มิ.ย. 2565 15:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1294แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ชักโครกกดไม่ลง ห้อง 20-311 (ห้องน้ำคนพิการ )22 มิ.ย. 2565 15:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1295แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ถังเก็บน้ำชักโครกน้ำไม่ไหลห้องน้ำหญิง ห้อง 20-205 ฝั่ง ส.ศ22 มิ.ย. 2565 13:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1296น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำร้อนตู้น้ำดื่มชั้น4หัก22 มิ.ย. 2565 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1297แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคารชุดพักอาศัย 3ท่อประปาแตกข้างอาคาร 21 มิ.ย. 2565 13:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ต่อตรง 3/4 นิ้ว 2 ตัว
1298แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น1ห้อง2-114ท่ออ่างล้างมือห้องน้ำชายมีน้ำรั่วซึม 21 มิ.ย. 2565 13:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1299น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปล์ฝักบัวปิดไม่อยู่ห้อง4-314/121 มิ.ย. 2565 11:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
1300น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สะดืออ่างล้างหน้าหักห้อง4-115/121 มิ.ย. 2565 11:49 น.รับเรื่อง
21 มิ.ย. 65 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1301น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สะดืออ่างล้างหน้าหักห้อง4-115/121 มิ.ย. 2565 11:48 น.รับเรื่อง
21 มิ.ย. 65 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1302น.ส.เจนจิรา ทองแกมโรงเรือน Evapฝั่งด้านหลังฟาร์มพืชฝั่งอุตุน้ำไหลเข้ารังผึ้งไม่เต็มแผงรังผึ้งทำให้โรงเรือนร้อนมาก21 มิ.ย. 2565 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1303น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18น้ำห้อง417ไหลค่อย21 มิ.ย. 2565 08:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1304นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5วาวล์น้ำอ่างล้างจานชำรุดห้อง31621 มิ.ย. 2565 07:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1305แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายและหญิงชั้น2 ก๊อกน้ำหัวฉีด่ซึม/ ก๊อกน้ำหัวฉีดซึม/ชักโครกอุดตัน/หม่อเน้ำเชือกขาด 20 มิ.ย. 2565 16:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1306แม่บ้านอาคาร 77-301/2กอ๊กน้ำอ่างล้างมือน้ำไม่ใหล20 มิ.ย. 2565 16:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว
1307น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อใต้อ่างล้างจานชํารูดห้อง4-12220 มิ.ย. 2565 13:30 น.รับเรื่อง
20 มิ.ย. 65 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1308น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดชําระหักห้อง4-220/1จํานวน2อัน20 มิ.ย. 2565 13:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 2 ชุด
1309น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าหมุนรอบห้อง4-115/120 มิ.ย. 2565 13:24 น.รับเรื่อง
20 มิ.ย. 65 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1310แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-114ห้องน้ำชายอ่างล้างมือกับโถปัสสาวะมีน้ำรั่วซึม20 มิ.ย. 2565 10:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1311นายrutchanon pongtongอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติห้องน้ำชายฝั่งห้องนิทรรศการ โถปัสสาวะน้ำไหลไม่หยุด และสายฉีดชำรุด20 มิ.ย. 2565 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกสูบฟลัสวาล์วโถวักโครก 1 ชุด
1312แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ถังเก็บน้ำชักโครกแตกห้องน้ำชายห้อง 20-206 ฝั่ง ส.ศ20 มิ.ย. 2565 09:03 น.รับเรื่อง
20 มิ.ย. 65 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1313น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อนํ้าทิ้งใต้อ่างล้างหน้าหักห้อง4-115/1กับซักโครกไหลไม่หยุดห้อง4-115/120 มิ.ย. 2565 08:33 น.รับเรื่อง
20 มิ.ย. 65 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1314น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าห้อง319 ก๊อกน้ำอ่างหน้าชำรุด19 มิ.ย. 2565 07:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว
1315น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้าที่พักสายชำระหัก17 มิ.ย. 2565 19:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1316น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-141มีน้ำดันมาจากพื้นห้อง(ห้องนอน) 17 มิ.ย. 2565 14:38 น.รับเรื่อง
17 มิ.ย. 65 15:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1317น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139มีน้ำดันขึ้นมาจาดพื้นห้อง17 มิ.ย. 2565 14:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1318น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18น้ำไม่ไหลตรงอ่างล้างหน้าห้อง41715 มิ.ย. 2565 18:54 น.รับเรื่อง
16 มิ.ย. 65 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1319น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้าห้อง420 ฝักบัวน้ำไม่ค่อยไหล15 มิ.ย. 2565 07:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มิ.ย. 65 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1320น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะตันห้อง4-420/1.สายฉีดชําระชํารุดห้อง4-420/1..สต๊อปวาปล์สายฉีดชําระชํารุดห้อง4-408/...วันที่ 14.มิ.ย.256514 มิ.ย. 2565 15:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มิ.ย. 65 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1321น.ส.ปานชีวัน ปอนพังงาฟาร์มพืชท่อน้ำปะปาในห้องน้ำโรงปุ๋ยฟาร์มพืชแตกมีน้ำพุ่งกระจาย14 มิ.ย. 2565 15:11 น.รับเรื่อง
15 มิ.ย. 65 11:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1322น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ห้องน้ำหญิงชั้นล่างกดไม่ลงเลยทั้ง3ห้อง14 มิ.ย. 2565 14:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1323แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยน้ำไม่ไหล ห้องน้ำฝั่ง ร.ป.ภ14 มิ.ย. 2565 14:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มิ.ย. 65 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1324น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-337สายฉีดชำระชำรุด 2 อัน14 มิ.ย. 2565 10:37 น.รับเรื่อง
15 มิ.ย. 65 11:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1325นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5น้ำอ่างล้างหน้าไม่ไหล ห้อง 418 ชักโครกน้ำไม่ไหล ห้อง 214/114 มิ.ย. 2565 08:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มิ.ย. 65 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1326น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ข้อต่อซักโครกแตกห้อง4-302/1..สต๊อกวาปล์ฝักบัวแตกห้อง4-302/113 มิ.ย. 2565 15:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มิ.ย. 65 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซิลิโคลนใส 1 หลอด สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
1327น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ที่เฉียบหัวฉีดหักห้อง4-208/113 มิ.ย. 2565 15:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มิ.ย. 65 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1328น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139มีน้ำขังในห้อง13 มิ.ย. 2565 15:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1329น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-104สายฉีดชำระชำรุด13 มิ.ย. 2565 15:19 น.รับเรื่อง
15 มิ.ย. 65 11:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1330น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดชําระชํารุดห้อง4-420/113 มิ.ย. 2565 14:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ HANG 1 ชุด
1331นายศุทธิณัฏฐ์ สุนทรกลัมพ์3-305 อาคาร3ท่อน้ำใต้ซิงค์ในห้องครัวมีน้ำรั่วซึมออกมา13 มิ.ย. 2565 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด สะดืออ่างล้างจาน 1 ชุด
1332น.ส.จุฑามาศ กองผาพา3-308 อาคาร 3ก๊อกน้ำอ้างล้างจานเสีย 13 มิ.ย. 2565 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน ผนัง 1 ชุด
1333น.ส.กรกนก หาญมนตรีหอตาลฟ้า (อ.18)ตู้กดน้ำชั้น 1 เครื่องไม่ทำงาน น้ำไม่ร้อน , ไม่เย็น13 มิ.ย. 2565 11:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1334น.ส.กรกนก หาญมนตรีอาคาร 18 หอตาลฟ้า (18-104)สายฉีดชำระเสียน้ำไหลไม่หยุด เปลี่ยนลูกยางแล้วแต่ยังไม่หาย13 มิ.ย. 2565 11:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ Hang 1 ชุด
1335แม่บ้านอาคาร 7ตรวจสอบปั๊มน้ำน้ำไม่ใหลอาคาร7โซนลิฟท์13 มิ.ย. 2565 09:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 มี.ค. 67 12:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1336แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10เปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างจาน ห้อง 10-11013 มิ.ย. 2565 09:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างจาน ผนัง 1 ชุด
1337แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-214 ห้องน้ำชายโถปัสสาวะรั่วซึม 10 มิ.ย. 2565 10:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้งโถปัสสาวะHANG 2 ชุด
1338น.ส.ทิติยา ยางธิสารอาคาร 20 ชั้น 1ท่อระบายน้ำทิ้งมีน้ำซึมส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้ง ทั้งอาคาร ฝั่งโรงจอดรถ ข้างสนามกีฬา09 มิ.ย. 2565 11:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มิ.ย. 65 13:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ อุดเกลียว 1 นิ้ว 1 ตัว สต๊อปวาล์ว 2 ทาง 1 ตัว ชุดโถซักโครก 2 ชิ้น 1 ชุด
1339น.ส.บวรรัตน์ ศรีมานอาคาร 3 ห้อง 243ช่วยตรวจสอบที่เพดานห้องมีน้ำไหลลงมาค่ะ08 มิ.ย. 2565 10:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1340น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถส้วมแตกห้อง4-414/106 มิ.ย. 2565 16:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดโถซักโครก 2 ชิ้น 1 ชุด
1341นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร7 ฝั่งลิฟท์ปั๊มนํ้าทำงานแต่ไม่ขึ้น06 มิ.ย. 2565 13:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1342แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ตรงท่อมีน้ำรั่วซึมข้างตึกชั้น 1 ฝั่งอาคาร 802 มิ.ย. 2565 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1343แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ท่อประปาแตก และท่อส้วมแตกมีกลิ่นเหม็นมาก ห้องน้ำหญิง ฝั่ง ศ.ว ชั้น 101 มิ.ย. 2565 15:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1344น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สายน้ำดีอ่างล้างหน้าแตกห้อง31501 มิ.ย. 2565 13:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 65 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1345น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-213เปลี่ยนฝารองชักโครก01 มิ.ย. 2565 11:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 65 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด
1346น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มรบกวนดูน้ำรั่วที่โรงผลิตน้ำดื่มค่ะ 01 มิ.ย. 2565 11:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1347แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยห้องน้ำฝั่ง ร.ป.ภ น้ำไม่ไหล31 พ.ค. 2565 09:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 พ.ค. 65 12:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
1348แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22อ่างล้างมือตัน ห้อง 22-20731 พ.ค. 2565 09:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด สะดืออ่างล้างหน้า Hang ยาว 1 ชุด
1349นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แจ้งขอเบิกกาวยาแนวกระเบื้องห้องน้ำทั้งอาคารจำนวน26ถุงสีฟ้า20ถุงสีขาว6ถุงอยากได้กอ่นเปิดเทอมนะคะ31 พ.ค. 2565 09:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปูนยาแนว 4 ถุง พิทักษ์/คิมหันต์
1350แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หัวฉีดชำรุดห้อง 21-206ห้องน้ำหญิง ชั้น 230 พ.ค. 2565 11:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1351แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9สายฉีดชำระชำรุดห้องน้ำหญิง ด้านลิฟฟ์ ชั้น 2ก๊อกน้ำใต้อ่างล้างมือ หยด ห้องน้ำหญิงด้านห้องระพีที่เสียบสายชำระชำรุด30 พ.ค. 2565 10:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีด HANG 1 ชุด
1352แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22อ่างล้างมือตัน สายฉีดชำรุด ชั้น 330 พ.ค. 2565 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1353นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง201ที่กดชักโคกชำรุด30 พ.ค. 2565 09:56 น.ยกเลิกรายการ
30 พ.ค. 65 14:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1354นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง201ที่กดชักโคกชำรุด30 พ.ค. 2565 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่กดซักโครกกดหน้า 1 ชุด COTTO
1355น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-141น้ำซึ่มขึ้นมาจากพื้นห้องโรงแรม(ช่างเคยมาซ่อมแล้วแต่ก็เป็นอีก)27 พ.ค. 2565 14:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1356น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องเก็บที่นอนสำรองน้ำผุดขึ้นมาจากท่อน้ำทิ้งข้างห้องเก็บที่นอน27 พ.ค. 2565 13:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1357น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139น้ำซึ่มขึ้นมาจากพื้นห้องโรงแรม 27 พ.ค. 2565 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1358แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2โถปัสสาวะ ชำรุด ชั้น 3 27 พ.ค. 2565 11:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง โถปัสสาวะ Hang 1 ชุด
1359แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22สายฉีดชำรุด อ่างล้างมือตันห้องน้ำคนพิการ ชั้น 126 พ.ค. 2565 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 พ.ค. 65 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1360แม่บ้านฝ่าย อาคารฯห้องสมุด 24 ชั่วโมงชักโครกกดไม่ลง 25 พ.ค. 2565 11:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 65 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1361นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร 3 ชั้น 2ฝั่งโรงแรม ระเบียงหน้าห้อง3-201ท่อน้ำอุดตัน 25 พ.ค. 2565 11:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1362นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร 3 ชั้น 2ฝั่งโรงแรมท่อระบายน้ำอุดตัน 25 พ.ค. 2565 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1363น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-203ก๊อกน้ำหัก24 พ.ค. 2565 14:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 พ.ค. 65 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1364น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-310ห่วงยางใต้โถส้วมชำรุด24 พ.ค. 2565 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 65 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ยางรองหม้อนำ้โถซักโครก 1 เส้น
1365นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ข้างบันไดชั้นฝั่งโรงแรมมีน้ำไหลออกมา24 พ.ค. 2565 09:15 น.รับเรื่อง
24 พ.ค. 65 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1366น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-210เปลี่ยนหลอดไฟ 2 หลอด ซื้อหลอดมาให้แล้ว แต่ปีนเองไม่ได้ค่ะ ... และมี 1 จุด ที่ขั้วหลอดมีปัญหา อยากให้มาซ้อมให้ด้วยค่ะ เหมือนมันช็อต จี๊ดๆ แต่เปลี่ยนหลอดแล้วก็ไม่ติดค่ะ23 พ.ค. 2565 11:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย/สมชาย
1367น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าชำรุดน้ำไหลซึมตลอดห้อง31519 พ.ค. 2565 13:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 65 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1368แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1หัวฉีดชำระชำรุดห้องน้ำชายชั้น 318 พ.ค. 2565 13:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 65 08:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1369น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-310ก๊อกน้ำอ่างล้างจานในครัวชำรุด(ปิดยาก)18 พ.ค. 2565 13:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 10:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน ผนัง 1 ชุด
1370แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13ฝาปิดท่อน้ำเสียข้างอาคารชำรุด 4ฝาค่ะ18 พ.ค. 2565 09:18 น.รับเรื่อง
23 มิ.ย. 65 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1371แม่บ้านอาคาร 7ชั้น1โซนลิฟท์ปั๊มน้ำมีเสียงดังผิดปกติ17 พ.ค. 2565 14:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ค. 65 16:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
1372น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-330ก๊อกน้ำในครัวชำรุด(ปิด เปิด ยากมาก)12 พ.ค. 2565 16:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน ผนัง 1 ชุด
1373น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-320อ่างล้างหน้าชำรุด(มีน้ำไหลใต้อ่างล้างหน้า)12 พ.ค. 2565 16:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด
1374น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-241สะดืออ่างล้างจานชำรุด12 พ.ค. 2565 15:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด สะดืออ่างล้างจาน 1 ชุด
1375น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-234หัวฉีดน้ำชำรุด 12 พ.ค. 2565 15:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1376น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-234สะดืออ่างล้างจานชำรุด12 พ.ค. 2565 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 11:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด สะดืออ่างล้างจาน 1 ชุด
1377นายจำนงค์ วงค์คำพระ ป้อมประตู 6ท่อนํ้าทิ้งอุดตัน12 พ.ค. 2565 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1378แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21โถปัสสาวะมีน้ำไหลลงพื้น ห้อง 21-405 ชั้น 412 พ.ค. 2565 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 พ.ค. 65 15:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1379น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝารองนั่งชักโครกแตกห้อง31912 พ.ค. 2565 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 11:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่ง 1 ชุด
1380น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฐานชักโครกชำรุดห้อง11812 พ.ค. 2565 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1381แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ห้องน้ำชาย หัวฉีดชำรุด ชั้น 311 พ.ค. 2565 11:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 11:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1382น.ส.นันทิยา พรมทอง3-343 อาคารพักบุคคลากรเปลี่ยนฝักบัว+เปลี่ยนสายฉีดชำระ 11 พ.ค. 2565 11:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 11:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาวล์ 1 ตัว
1383นายณัฐพงษ์ คำเลิศอ.3-209สะดืออ่างล้างหน้าชำรุด11 พ.ค. 2565 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด ชุดท่ินำ้ทิ้ง 1 ชุด
1384แม่บ้านอาคาร 77-204/3หอ้งที่1หัวฉีดแตก09 พ.ค. 2565 15:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1385แม่บ้านอาคาร 77-304/1ห้องที่4หัวฉีดชำระชำรุด06 พ.ค. 2565 11:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 11:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1386แม่บ้านอาคาร 77-304/1ห้องที่1น้ำรั่วจากแกนสแตนเลสเวลากดใช้งาน06 พ.ค. 2565 11:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซิลีโคลนใส 1 หลอด
1387น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3น้ำดันขึ้นมาจากท่อน้ำทิ้ง ห้อง 106,107,108,130,141 05 พ.ค. 2565 11:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1388น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติชักโครกห้องน้ำชาย ชำรุด05 พ.ค. 2565 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 พ.ค. 65 16:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1389แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ห้องน้ำชายด้านห้องระพี ชั้น 2 น้ำไหลไม่หยุด03 พ.ค. 2565 11:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกสูบฟลัชวาล์วโถปัสสาวะ COTTO 1 ชุด
1390แม่บ้านฝ่าย อาคารฯลานอาหารหน้าหอชายห้องน้ำหญิงอ่างล้างมือชำรุด 1 อัน02 พ.ค. 2565 15:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้างหน้า Hang 1 ชุด ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด
1391นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุงห้อง 7-418 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 7)มีน้ำรั่วเข้ามาฝั่งหน้าต่าง 29 เม.ย. 2565 16:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1392แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ฝาชักโครกห้องน้ำหญิงหลุด ห้อง 8/1-11029 เม.ย. 2565 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 13:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด
1393อาจารย์พิชญ์จิรา อุ่นใจ17-410(ด่วน) เนื่องจากเคยเเจ้งไปเเล้ว แต่ยังไม่ที จนท เข้ามาดูให้ ขอเเจ้งอีกรอบนะคะ น้ำไหลไม่หยุดเลย เเละบางช่วงจะมีเสียงดังรบกวนจากก็อกด้วยค่ะ28 เม.ย. 2565 13:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจานเคาน์เตอร์ 1 ชุด
1394น.ส.นริฏา ฟักแก้วอาคาร3 ห้อง 327ท่อน้ำทิ้งของอ่างล้างจาน บริเวณห้องครัว รั่วซึม ทำให้น้ำไหลลงพื้น27 เม.ย. 2565 16:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1395นายณัฐพงษ์ คำเลิศห้องสันทนาการ ชั้น 1 อาคาร 3 (หน้าห้องฟิตเนต)น้ำท่วมบริเวณระเบียงห้อง 27 เม.ย. 2565 09:42 น.รับเรื่อง
27 เม.ย. 65 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1396แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19สายฉีดชำระแตก ห้อง 19-128/1 26 เม.ย. 2565 15:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1397นายณัฐพงษ์ คำเลิศหอพักหญิง นนทรี (อาคาร 5)น้ำล้นเครื่องปั้มน้ำ ฝั่งอาคาร 1726 เม.ย. 2565 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 65 12:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1398น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ท่อประปา สนามชำรุด ไม่สามามารถใช้ได้22 เม.ย. 2565 16:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1399น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4อ่างล้างจานหลังห้องตันห้อง4-12222 เม.ย. 2565 13:06 น.รับเรื่อง
25 เม.ย. 65 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1400อาจารย์พิชญ์จิรา อุ่นใจ17-410อยากให้มาเเก้ไขก๊อกน้ำให้ทีค่ะ เนื่องจากน้ำหยดตลอดเวลา เเละค่อนข้าวหยดถี่มาก (เสียดายน้ำมากๆค่ะ) 21 เม.ย. 2565 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน เคาน์เตอร์ 1 ชุด
1401แม่บ้านอาคาร 77-304/1ห้องที่4หัวฉีดชำระชำรุด19 เม.ย. 2565 11:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 14:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1402นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร2ห้องนํ้าชายชั้น1ห้อง2-114อ่างล้างหน้านํ้ารั่วไหลตลอด18 เม.ย. 2565 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1403น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ท่อประปา สนามหญ้า ชำรุด 2 จุด12 เม.ย. 2565 17:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ค. 66 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1404แม่บ้านอาคาร 77-304/1ห้องที่4-5หัวฉีดชำรุด08 เม.ย. 2565 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1405แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชาายชั้น4อ.1โถปัสวะเวลากดน้ำน้ำไหลไม่หยุด08 เม.ย. 2565 14:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1406แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21โถฉี่ห้องน้ำชาย ชำรุดห้อง 21-205 ชั้น 208 เม.ย. 2565 11:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1407แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21อ่างล้างมือห้องน้ำหญิงอุตตัน ห้อง 21-214 ชั้น 2 08 เม.ย. 2565 11:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1408นายศรายุทธ วงค์กวานกลม17-103O ring ก็อกน้ำเสื่อมสภาพ เนื่องจากการใช้งาน ทำให้มีการรั่วเวลาเปิดใช้งาน 05 เม.ย. 2565 13:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1409แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19หัวฉีดชำระหัก ห้อง 19-128/304 เม.ย. 2565 15:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1410น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-415แจ้งเปิดท่อระบายน้ำตรงระเบียงห้อง 17-415 04 เม.ย. 2565 12:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1411น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง17-415- อ่างล้างหน้าในห้องน้ำ มีน้ำรั่วออกมา 04 เม.ย. 2565 10:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1412แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยห้องน้ำฝั่ง ร ป ภ น้ำไม่ไหล01 เม.ย. 2565 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์/พิทักษ์
1413น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ท่อน้ำทิ้งเครื่องซักผ้าน้ำไหลย้อนกลับ01 เม.ย. 2565 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1414แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หัวฉีดชำระชำรุด ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 ฝั่ง ศ.ว ห้อง 20-209 31 มี.ค. 2565 14:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1415น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อนํ้าทิิ้งโถปัสวะรั่วห้อง4-121/131 มี.ค. 2565 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1416แม่บ้านอาคาร 66-102ท่อนํ้าอ่างล้างมีอรั่ว31 มี.ค. 2565 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1417นายrutchanon pongtongอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติปั๊มน้ำโซนห้องน้ำฝั่ง รปภ. ไม่ทำงาน ทำให้น้ำไม่ไหลค่ะ28 มี.ค. 2565 13:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 เม.ย. 65 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
1418แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฟาร์มพืชท่อประปา ขนาด 6 หุน ที่ชุมนุมพืชศาสตร์ฟาร์มพืช ชำรุด วาล์วน้ำ ปิด-เปิดระบบชลประทานชำรุด แปลงนิสิต ฟาร์มพืช28 มี.ค. 2565 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1419แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22น้ำรั่วใต้อ่าง ห้อง 22-20725 มี.ค. 2565 11:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
1420น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อนํ้าทิ้งโถปัสวะรั่วห้อง4-121/124 มี.ค. 2565 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1421น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์ิอาคาร4ท่อนํ้าทิ้งโถปัสวะรั่วห้อง4-102/124 มี.ค. 2565 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1422น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-305เปลี่ยนก๊อกน้ำที่ไหลเข้าเครื่องทำน้ำอุ่น24 มี.ค. 2565 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
1423น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-305ที่เปิด-ปิด ก๊อกน้ำอ่างล้างจานชำรุด23 มี.ค. 2565 16:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
1424น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝารองนั่งแตกห้อง4-214/123 มี.ค. 2565 11:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด
1425น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถนั่งยองแตกห้อง4-314/1โถฉี่รั่ว3หัว23 มี.ค. 2565 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1426น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อนํ้าโถรั่วห้อง4-302/1และฝารองนั่งแตก1อัน23 มี.ค. 2565 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด
1427น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝารองนั่งแตกห้อง4-202/123 มี.ค. 2565 11:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด
1428น.ส.นิภาพร เมษาห้อง 7-321 อาคาร 7ก๊อกน้ำหัก23 มี.ค. 2565 11:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1429น.ส.นิภาพร เมษาห้อง 7-321 อาคาร 7ก๊อกน้ำหัก23 มี.ค. 2565 11:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1430น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดชําระแตกห้อง108/123 มี.ค. 2565 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1431น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าหมุนรอบห้อง4-108/122 มี.ค. 2565 11:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1432แม่บ้านอาคาร 77-202/3หัวฉีดชำระแตก22 มี.ค. 2565 10:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1433น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ชักโครกน้ำไม่ไหลและที่กดน้ำชำรุดห้อง31321 มี.ค. 2565 14:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1434นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5อ่างล้างจานตันห้อง324-30221 มี.ค. 2565 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1435อาจารย์ศิริญญา โปร่งจิตร์3-216*** ด่วน *** เพดานครัวทะลุเพราะมีน้ำซึมมานาน 18 มี.ค. 2565 10:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/ปราโมท
1436นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5**แจ้งด่วน** สต๊อปวาล์วห้องอาบน้ำชำรุด ห้อง214/1 ตอนนี้ปิดไม่ได้18 มี.ค. 2565 08:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
1437นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ที่เสียบสายชำระชำรุด ห้อง308/1 18 มี.ค. 2565 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1438แม่บ้านอาคาร 77-104/1หอ้งที่5น้ำรั่วจากแกนสแตนเลส(เวลากดใช้งาน)18 มี.ค. 2565 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1439นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หัวฉีดชำระชำรุด ห้อง308/1 18 มี.ค. 2565 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1440แม่บ้านอาคาร 77-104/2หอ้งที่4หัวฉีดชำระตันฉีดน้ำไม่ออก18 มี.ค. 2565 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1441แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ก๊อกน้ำเครื่องทำน้ำเย็น หักชำรุด 1 อัน18 มี.ค. 2565 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้ร้อน 1 ตัว
1442นายทศพล จตุระบุล17-308ฝาอ่างหน้าหน้าในห้องน้ำเปิดไม่ขึ้น + เปลี่ยนหัวกรองก๊อกน้ำ 16 มี.ค. 2565 22:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 12:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1443อาจารย์ศิริญญา โปร่งจิตร์3-216ก้อกน้ำตรงระเบียงชำรุด มีน้ำหยดตลอดเวลา16 มี.ค. 2565 16:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกหางแดง 1/2 นิ้ว 1 ตัว
1444อาจารย์ศิริญญา โปร่งจิตร์3-216เพดานครัวทะลุ เพราะน้ำซึม 15 มี.ค. 2565 21:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1445นายจำนงค์ วงค์คำพระเนินอาคารถิ่นมั่นท่อนํ้าประปาแตก14 มี.ค. 2565 16:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ท่อPVC 3/4 นิ้ว 1 เส้น ต่อตรง 3/4 นิ้ว 1 ตัว
1446น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18วาล์วเปิด-ปิดน้ำบนดาดฟ้าแตกน้ำไหลซึมตลอด14 มี.ค. 2565 14:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ข้อต่อเกลียวมิเตอร์นำ้ทองเหลือง 3/4 นิ้ว 1 ตัว
1447แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15น้ำไม่ไหล14 มี.ค. 2565 14:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มี.ค. 65 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ท่อนำ้ประปาแตก
1448น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์ิอาคาร4ถานซักโครกแตกห้อง4-102/114 มี.ค. 2565 12:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1449น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-112สต๊อปวาล์วถังกดน้ำชักโครกชำรุด 14 มี.ค. 2565 11:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว งอ 90 PVC 3/4 นิ้ว 2 ตัว เกลียวใน 3/4 2 ตัว ประตูนำ้ PVC 3/4 นิ้ว 1 ตัว
1450น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17ท่อน้ำหลังอาคาร17แตกชำรุด 14 มี.ค. 2565 11:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 12:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1451นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (คอกหมู)ท่อน้ำเล้าสุกรขุนแตก มีน้ำไหลออกมา14 มี.ค. 2565 10:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, นำ้รั่วมาจากผนัง พิทักษ์/คิมหันต์
1452น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. อาคาร17มีน้ำไหลออกมาจากที่พักน้ำของโถชักโครก และมีน้ำไหลตรงสายชำระ ห้องน้ำผู้ใหญ่11 มี.ค. 2565 11:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 เม.ย. 65 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดอุปกรณ์หม้อนำ้โถซักโครก 1 ชุด CoTTo สายนำ้ดี 1 เส้น น๊อตยึดหม้อนำ้โถซักโครก 1 ชุด
1453น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มชั้น1น้ำไม่ไหลเครื่องที่110 มี.ค. 2565 15:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1454นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง317ฝาชักโครกชำรุด09 มี.ค. 2565 14:21 น.ยกเลิกรายการ
10 มี.ค. 65 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1455นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง317ฝาชักโครกชำรุด09 มี.ค. 2565 14:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1456แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21น้ำรั่วตรงจุดเดิม ห้องน้ำชาย 21-111 ชั้น 109 มี.ค. 2565 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1457แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10ห้องน้ำชายโถฉี่น้ำไหลไม่หยุด (ห้องกินข้าวอาจารย์ ) ห้องน้ำหญิงสายฉีดชำรุด 1 อัน 09 มี.ค. 2565 11:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์วเขียว 1 ตัว
1458นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 209สะดืออ่างชำรุด09 มี.ค. 2565 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1459นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 210ข้อต่อใต้อ่างล้างจาน 08 มี.ค. 2565 15:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซิลิโคลนใส 1 หลอด ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด
1460นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 21008 มี.ค. 2565 15:17 น.ยกเลิกรายการ
08 มี.ค. 65 16:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1461นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 21008 มี.ค. 2565 15:17 น.ยกเลิกรายการ
08 มี.ค. 65 16:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1462นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 21008 มี.ค. 2565 15:17 น.ยกเลิกรายการ
08 มี.ค. 65 16:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1463นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 21008 มี.ค. 2565 15:17 น.ยกเลิกรายการ
08 มี.ค. 65 16:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1464นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 21008 มี.ค. 2565 15:17 น.ยกเลิกรายการ
08 มี.ค. 65 16:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1465นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 21008 มี.ค. 2565 15:17 น.ยกเลิกรายการ
08 มี.ค. 65 16:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1466นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 21008 มี.ค. 2565 15:17 น.ยกเลิกรายการ
08 มี.ค. 65 16:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1467นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 21008 มี.ค. 2565 15:17 น.ยกเลิกรายการ
08 มี.ค. 65 16:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1468นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 21008 มี.ค. 2565 15:17 น.ยกเลิกรายการ
08 มี.ค. 65 16:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1469นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 21008 มี.ค. 2565 15:17 น.ยกเลิกรายการ
08 มี.ค. 65 16:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1470นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ท่ออ่างล้างจานห้อง324ชำรุด 08 มี.ค. 2565 08:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1471นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ท่ออ่างล้างจานห้อง324 08 มี.ค. 2565 08:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1472นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สายฉีดชำระชำรุด1อันห้อง420/1โชนกักตัวคะ06 มี.ค. 2565 16:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดซำระ 1 ชุด
1473น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดชําระชํารุดห้อง4-420/1ซักโครกตันห้อง4-420/104 มี.ค. 2565 15:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1474น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-415เปลี่ยนฝาชักโครก04 มี.ค. 2565 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด
1475แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่ชักโครกกดไม่ลงห้องน้ำหญิง03 มี.ค. 2565 14:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 65 16:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แม่บ้านกดลงแล้ว
1476นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ท่ออ่างล้างจานตันห้อง324-1อัน02 มี.ค. 2565 16:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 พ.ค. 65 15:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1477นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5น้ำไหลออกด้านหลังโถส้วมนั่งยองห้อง102/1-1อัน02 มี.ค. 2565 16:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1478นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5น้ำไหลออกด้านหลังโถส้วมนั่งยองห้อง102/1-1อัน02 มี.ค. 2565 16:11 น.ยกเลิกรายการ
02 มี.ค. 65 16:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1479นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5กอ๊กอ่างลา้งหน้าชำรุดห้อง202/1-3อัน02 มี.ค. 2565 16:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1480แม่บ้านอาคาร 77-304/1ห้องที่2หัวฉีดชำระน้ำหยด02 มี.ค. 2565 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1481แม่บ้านอาคาร 77-201/2หัวฉีดชำระหักขำรุด02 มี.ค. 2565 14:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1482น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-130น้ำเสียดันขึ้นมาจากท่อน้ำทิ้งตรงระเบียงข้างห้อง (ช่างมาซ่อมแล้วแต่ก็ยังไม่หาย) ้เคยแจ้งไป 2 รอบในระบบบอกดำเนินการเรียบร้อย แต่น้ำเสียยังดันขึ้นมาเหมือนเดิมคะ02 มี.ค. 2565 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1483นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5น้ำรั่วใต้อ่างล้างจานห้อง30201 มี.ค. 2565 18:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1484แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20สะดืออ่างล้างมือชำรุด ชั้น 2 ฝั่ง ศ.ว ห้องคนพิการ ห้อง 20- 21101 มี.ค. 2565 10:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1485แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3โถฉี่ห้องน้ำชายด้านหลังแตกร้าวกดแล้วมีน้ำหยด01 มี.ค. 2565 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1486นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สต๊อปวาว์ลผักบัวห้องอาบน้ำชำรูดห้อง208/1-1อัน28 ก.พ. 2565 16:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
1487น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17ท่อประปาดาดฟ้าแตกชำรด28 ก.พ. 2565 16:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1488นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5อา่งล้างหน้าชำรุดห้อง202/1-2อ่าง โถสว้มนั่งยองชำรุดมีน้ำไหลออกด้านหลังห้อง202/1-2อัน28 ก.พ. 2565 16:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซิลิโคลนใส 1 หลอด ปูนยาแนว 2 ถุง
1489น.ส.จารุณี ฤทธิดีห้องสมุด อาคาร9 (ห้องน้ำหญิง)1. อ่างล้างมือห้องน้ำหญิง ระบายน้ำช้า (จุด A1) 2. ชักโครกห้องน้ำหญิง ระบายน้ำช้า (ห้อง จนท)28 ก.พ. 2565 14:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1490น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4มีนํ้าใหลออกมาตรงท่อต่อผนังโถปัสวะห้อง4-108/128 ก.พ. 2565 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1491นายกฤตพงศ์ วัชระนุกุล3-2121. ท่อน้ำประปาชำรุดที่่ใต้อ่างล้างหน้าในห้องน้ำ 2. ก๊อกเปิดน้ำเปิดไม่ได้ ที่ห่องน้ำและห้องครัว27 ก.พ. 2565 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน ผนัง 1 ชุด สายนำ้ ดี 1 เส้น สตีอปวาล์ว 2 ตัว
1492นายธวัชชัย สัพโส7-112/3ท่อแตก? (เปลี่ยน?ท่อใหม่)? 26 ก.พ. 2565 10:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1493แม่บ้านอาคาร 1อ.1ห้องน้ำหญิง/ชายชั้น1ก๊อกน้ำอ่างล้างมือชำรุด(ขอเปลี่ยนใหม่)25 ก.พ. 2565 15:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างหน้า 2 ตัว สายนำ้ดี 2 เส้น
1494แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ที่เสียบสายฉีดหัก 25 ก.พ. 2565 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1495น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกอ่างล้างหน้าชํารุดห้อง4-320/1.โถปัสวะอุดตันห้อง4-302/124 ก.พ. 2565 11:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1496น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาล์วหัวฉีดชําระชํารุดห้อง4-408/124 ก.พ. 2565 11:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1497น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดชําระชํารุดห้อง4-202/124 ก.พ. 2565 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1498น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะอุดตันห้อง4-102/124 ก.พ. 2565 09:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1499น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-243ท่อน้ำทิ้งหลุด23 ก.พ. 2565 14:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ งอ 90 2 นิ้ว บาง 1 ตัว ต่อตรง 2 นิ้ว 2 ตัว สามทาง 2 นิ้ว บาง
1500น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อนํ้าแตกใต้อ่างล้างหน้าห้อง4-121/123 ก.พ. 2565 14:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1501น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำไหลซึมออกจากท่อในห้องชาร์ปข้างห้อง41423 ก.พ. 2565 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 13:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1502แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น2ก๊อกน้ำแตกชำรุดสายน้ำดีชำรุด22 ก.พ. 2565 14:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกล้างหน้า 1ชุด
1503นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้อง2121. ที่เสียบสายชำระหัก2. ยาแนวอ่างล้างหน้าและห้องน้ำ3.กระเบื้องแตก 1แผ่น22 ก.พ. 2565 13:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างจาน ผนัง 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น สต๊อปวาล์ว 2 ตัว
1504แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น2หัวฉีดก๊อกน้ำฃึม/ชักโครกน้ำไหลไม่หยุด/21 ก.พ. 2565 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 13:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดอุปกรณ์หม้อนำ้โถซักโครก 1 ชุด
1505น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18เครื่องกรองน้ำมีน้ำไหลออกมาตรงก๊อกด้านหลังเครื่อง 21 ก.พ. 2565 08:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 13:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
1506น.ส.ประภาพร สมภักดีอาคาร 3 ห้อง 329ขอเปลี่ยนฝาชักโครกด้วยค่ะ เนื่องจากว่ามันเก่ามากๆเลยค่ะ20 ก.พ. 2565 20:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด
1507น.ส.ประภาพร สมภักดีอาคาร 3 ห้อง 329หัวฉีดข้างชักโครกน้ำไหลเบามากๆๆๆ20 ก.พ. 2565 20:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1508น.ส.ประภาพร สมภักดีอาคาร 3 ห้อง 329มีน้ำหยดตรงก๊อกน้ำอ่างล้างจานในครัว20 ก.พ. 2565 20:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน (ผนัง) 1 ชุด
1509น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. อาคาร17ที่รองนั่งของชักโครกชำรุด และมีน้ำหยดอยู่ตลอด บริเวณสายฉีดชำระล้าง 17 ก.พ. 2565 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1510น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องน้ำหญิง บริเวณห้องรับประทานอาหารบุคลาการ อ.10สายฉีดน้ำที่ห้องน้ำหญิง บริเวณห้องรับประทานอาหารบุคลาการ อ.10 ชำรุดค่ะ 15 ก.พ. 2565 11:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 14:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 เส้น
1511แม่บ้านอาคาร 77-104/2กอ๊กน้าอ่างล้างมือน้ำไม่ใหล11 ก.พ. 2565 11:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 13:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว
1512แม่บ้านอาคาร 77-104/2ห้องที่2และห้องที่4หัวฉีดชำระน้ำหยด11 ก.พ. 2565 11:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 13:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1513นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สต๊อปวาล์วห้องอาบน้ำชำรุดห้อง 208/111 ก.พ. 2565 08:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝักบัว 1 ชุด สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
1514น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-331เปลี่ยนฝาชักโครก10 ก.พ. 2565 14:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองรองนั่งโถซักโครก 1 ชุด
1515น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-331อ่างล้างจานชำรุดมีน้ำซึ่มใต้อ่าง10 ก.พ. 2565 14:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้างจาน 1 ชุด ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด
1516น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-321สะดืออ่างล้างจานรั่วน้ำไหลไม่หยุด10 ก.พ. 2565 14:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างจาน (ผนัง) 1 ชุด
1517น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-321ก๊อกน้ำในห้องครัวชำรุดน้ำไหลไม่หยุด 10 ก.พ. 2565 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด
1518น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-317อ่างล้างหน้าและก๊อกระเบียงนอกน้ำไหลเบา และฝักบัวอาบน้ำชำรุด10 ก.พ. 2565 11:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างล้างหน้า 1 ชุด ฝักบัว 1 ชุด
1519น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-317ก๊อกน้ำอ่างล้างจานชำรุด ปิดไม่สนิดมีน้ำไหลออกมา10 ก.พ. 2565 11:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน (ผนัง)1ชุด
1520น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-213เปลี่ยนสายฉีดชำระและก๊อกน้ำใหม่เนื่องจากชำรุด10 ก.พ. 2565 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน (ผนัง) 1 ชุด
1521น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-213อ่าลล้างหน้าอุดตันมีน้ำซึ่มใต้อ่าง10 ก.พ. 2565 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด
1522น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-209หัวฉีดชำระชำรุด น้ำไหลเบา10 ก.พ. 2565 11:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 10:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว เขียว 1 ตัว สายฉีดชำระ 1 ชุอ
1523นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคารบริหารชักโครกห้องนํ้าชายชั้น2 นํ้าไหลไม่หยุด10 ก.พ. 2565 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1524แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ก๊อกน้ำชำรุด ห้องน้ำหญิง ชั้น 109 ก.พ. 2565 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1525แม่บ้านอาคาร 66-102ข้อต่อเครื่องต้มสมุสไพร09 ก.พ. 2565 10:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1526นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ หลังร้านค้าท่อนํ้าประปา สปริงเกอร์รดหญ้าแตก-หัก09 ก.พ. 2565 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 เม.ย. 65 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ต่อตรง 3/4 นิ้ว 2 ตัว พิทักษ์
1527นายศรายุทธ วงค์กวานกลม17-103หัวที่ฉีดชำระหัก 08 ก.พ. 2565 23:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 65 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1528น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติท่อส่งน้ำสนามหญ้าแตก08 ก.พ. 2565 17:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1529น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-111น้ำซึ่มออกจากถังน้ำชักโครก08 ก.พ. 2565 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 65 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ยางรองก้นหม้อนำ้โถซักโครก 1 เส้น
1530แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชาย/หญิงชั้น2ก๊อกน้ำอ่างล้างมือชำรุด3ตัว(แจ้งเปลี่ยนใหม่)03 ก.พ. 2565 16:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 65 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างหน้า 3 ตัว สายนำ้ดี 3 เส้น
1531น.ส.วรรณภา ภักดี17-205มีน้ำหยดตรงช่วงข้อต่อสายฉีดชำระ(ที่ช่างเปลี่ยนให้เมื่อวาน) ค่ะ 03 ก.พ. 2565 08:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 65 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1532น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกน๊้าหลังตึกหักนํ้าไหลไม่หยุด03 ก.พ. 2565 08:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 65 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1533น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ฝั่งหอชายอินทนิลน้ำรั่วลงมาบริเวณช่องมิเตอร์น้ำประปา 02 ก.พ. 2565 15:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1534น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝักบัวชํารุดห้อง4-314/102 ก.พ. 2565 13:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 65 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝักบัว 1 ชุด
1535น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17 ท่อถังน้ำใต้ดินหลังอ.17 ชำรุด02 ก.พ. 2565 13:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกลอย 1 นิ้ว 1 ตัว
1536แม่บ้านอาคาร 6104/2เปลี่ยนก็อกนํ้าอ่างล้างมือ1ชุดเปลี่ลยนหัวฉีด1ชุด02 ก.พ. 2565 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 65 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว สต๊อปวาล์ว 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น สายฉีดชำระ 1 ชุด
1537น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139น้ำซึ่มออกจากโถส้วม02 ก.พ. 2565 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1538น.ส.วรรณภา ภักดี17-205ก๊อกน้ำบริเวณซิงค์ล้างจาน และสายฉีดชำระ รั่วซึม ยังไม่ได้รับการดำเนินการใดๆ แต่ในสถานะแจ้งว่าดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รบกวนตรวจสอบและแก้ไขให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 02 ก.พ. 2565 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1539แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3หัวฉีดห้องน้ำหญิงชำรุด ด้านหน้า01 ก.พ. 2565 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1540น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ต่อเติมฝักบัวอาบน้ำในห้องน้ำผู้พิการชั้นล่างจำนวน1จุด31 ม.ค. 2565 14:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 11:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1541นางเตือนใจ น้อยพา17-414ก๊อกน้ำไม่ค่อยแน่น 31 ม.ค. 2565 14:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจานเคาน์เตอร์ 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น
1542น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำเครื่องซักผ้าน้ำไหลซึมตลอด31 ม.ค. 2565 14:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ งอเกลียวใน 1/2 นิ้ว 1 ตัว
1543นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5อ่างล้างจานตันห้อง30131 ม.ค. 2565 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 65 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1544แม่บ้านอาคาร 77-105/3ชั้น1ห้องหลังลิฟท์ท่าประปารั่งซึม 31 ม.ค. 2565 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ อุดเกลียว 1/2 นิ้ว 1 ตัว
1545แม่บ้านอาคาร 9ห้องสมุด24ฝาปิดท่อน้ำเสียแตกเพิ่มอีกทางบันได ข้างตึกห้องสมุด28 ม.ค. 2565 14:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ค. 65 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1546นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 17มีน้ำล้นบริเวณถังน้ำใต้ดิน28 ม.ค. 2565 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เกลียวนอก 1 นิ้ว 2 ตัว งอ90 1 นิ้ว 2 ตัว ลดกลม 1 นิ้ว x 1/2 นิ้ว 2 ตัว ลูกลอย 1 นิ้ว 2 ชุด
1547แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำหญิงชั้น1(ท่อน้ำทิ้งข้างตึกติดห้องบุคคล)ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนห้องทำงานเช็คอีกรอบว่ากลิ่นมาจากไหนขอบคุณจ้า28 ม.ค. 2565 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สารกำจัดไบโอนิค 1 กระปุก
1548แม่บ้านอาคาร 1อ.1ห้องน้ำหญิงชั้น2หัวฉีดก๊อกน้ำแตก(สายชำระ)28 ม.ค. 2565 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1549แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น2โถปัสวะน้ำไหลช้า/ออกไม่แรงรึเบาๆ2ตัวแรกทางเข้าห้องน้ำ28 ม.ค. 2565 10:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1550น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-234สะดืออ่างล้างจานชำรุด27 ม.ค. 2565 15:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1551น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ชั้น 3ปูนยาแนวห้องน้ำหลุด ห้อง 3-308,317 และ 34127 ม.ค. 2565 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ปูนยาแนว 2 ถุง
1552น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ชั้น 2ปูนยาแนวห้องน้ำหลุด ห้อง 3-209,220,221,234 และ 24127 ม.ค. 2565 15:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ปูนยาแนว 4 ถุง
1553นางวนิดา พิลาชัย1-109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ ชั้น 1 อาคารบริหารมีกลิ่นน้ำเสียบริเวณบ่อเกรอะหลังห้องน้ำหญิง อาคารบริหารค่ะ27 ม.ค. 2565 11:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1554แม่บ้านอาคาร 77-202/3กอ๊กน้ำอ่างล้างมือน้ำไม่ใหล26 ม.ค. 2565 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 65 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว
1555นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ ปั๊มน้ำรดแปลงหญ้าสูบน้ำไม่ขึ้น เบื้องต้นช่างไฟมาตรวจให้แล้วปั๊มทำงานปกติ 26 ม.ค. 2565 14:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/อำพล
1556นายจำนงค์ วงค์คำพระแปลงปลูกผัก ทอ.ประปาแตกฟาร์มพืช26 ม.ค. 2565 09:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ม.ค. 65 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1557นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติเบเกอร์ไฟสปรอตไลท์โรงสูบนํ้าใหญ่ยกขึ้นแล้วไฟตัด26 ม.ค. 2565 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 65 10:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประคิษฐ์/ฉัตรชัย
1558น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-234หัวฉีดชำระชำรุด25 ม.ค. 2565 16:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 65 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1559น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-337ที่เสียบหัวฉีดชำระแตกและที่เสียบผ้าม่านหัก25 ม.ค. 2565 16:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 65 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1560น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-342ฝักบัวชำรุด กระเบื้องห้องน้ำชำรุด25 ม.ค. 2565 16:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 65 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝักบัว 1 ชุด
1561น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-415ซิงค์ใต้อ่างล้างจานชำรุดผุพัง25 ม.ค. 2565 16:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 65 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
1562น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้า ห้อง416ชักโครกน้ำไม่ไหล25 ม.ค. 2565 16:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 65 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1563น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ชักโครกกดไม่ได้ ห้องน้ำผู้พิการ25 ม.ค. 2565 15:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1564น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์้อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างจานหลังห้องปิดไม่สนิทห้อง4-11725 ม.ค. 2565 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 65 08:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก็อกล้างจาน 1 ชุด
1565น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าตรงที่ซักผ้าชํารุด1อันห้อง4-214/125 ม.ค. 2565 14:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 65 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1566น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกกดไม่ลงห้อง4-208/125 ม.ค. 2565 13:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1567น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องน้ำหญิงหน้าห้องออกกำลังกายสะดืออ่างล้างหน้าชำรุด25 ม.ค. 2565 13:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 65 10:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด
1568น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดชําระชํารุดห้อง4-214/125 ม.ค. 2565 13:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 65 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1569น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4นํ้ารั่วจากเพดานขั้น4ลงมาชั้น3ตรงห้องครัวห้อง4-31225 ม.ค. 2565 13:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1570แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ส้วมตันห้องน้ำชาย 20-415 ฝั่ง ศ.ว25 ม.ค. 2565 09:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 65 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1571แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20สายฉีดชำระชำรุด ห้องน้ำหญิงฝั่ง ส.ศ ห้อง 20-20524 ม.ค. 2565 15:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 65 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุุด
1572แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22สายฉีดชำระชำรุดและอ่างล้างมืออุตตัน ห้องน้ำนิสิตหญิง24 ม.ค. 2565 15:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 65 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1573แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22สายฉีดชำระชำรุดมีน้ำรั่วซึมห้อง 22-20724 ม.ค. 2565 15:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 65 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1574แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-315 อ21 ชั้น3 ท่อน้ำตัน ใช้ซิงค์ล้างจานไม่ได้ค่ะ 24 ม.ค. 2565 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1575น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้า ห้อง120 และห้อง416ที่กดชักโครกชำรุด22 ม.ค. 2565 18:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ม.ค. 65 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่กดซักโครกฝาบน 1 ชุด
1576แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9โถปัสสาวะอุตตัน ห้องน้ำชาย ด้านหลังอาคาร ชั้น 2 ก๊อกน้ำใต้อ่างล้างมือห้องน้ำหญิงมีน้ำหยด ชั้น 221 ม.ค. 2565 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ นำ้ยาขจัดสิ่งอุดตัน 1 ขวด
1577น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์อาคาร 20 ฝั่งศว.ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งซิงค์ล้างจาน บริเวณห้องน้ำเพื่อใช้ล้างภาชนะ จำนวน 3 จุด (ทั้งนี้คณะมีซิงค์ให้แล้วค่ะ) 20 ม.ค. 2565 12:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1578แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ชักโครกอุตตัน ชั้น 3 ห้องน้ำหญิง ห้อง 309 ฝั่ง ศ.ว20 ม.ค. 2565 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 65 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1579น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้องแลบโรคพืช อาคารฟาร์มพืช (อาคารสีชมพู)ท่อระบายน้ำอ่างล้างอุปกรณ์ชำรุด19 ม.ค. 2565 11:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ม.ค. 65 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายน้ำดี 1 เส้น
1580น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-336/1สายฝักบัวชำรุด18 ม.ค. 2565 11:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 65 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว ฝักบัว 1 ชุด
1581น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-337ที่วางฝักบัวแตกชำรุด18 ม.ค. 2565 11:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 65 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1582น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-336/1ชักโครกชำรุด18 ม.ค. 2565 11:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1583น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-336/1ใต้อ่างล้างจานชำรุด ก๊อกน้ำชำรุดน้ำไหลไม่หยุด18 ม.ค. 2565 11:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 65 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน ผนัง 1 ชุด
1584นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ดำ)เปลี่ยนถังน้ำไก่กินเล้าไก่ดำและเปลี่ยนวาล์วลูกลอย (ทางฟาร์มเตรียมของใหม่ไว้ให้เปลี่ยนแล้ว)17 ม.ค. 2565 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ม.ค. 65 08:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1585น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะกดไม่ลงห้อง4-208/114 ม.ค. 2565 15:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1586น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าตรงที่ซักผ้าชํารุด1อันห้อง4-214/114 ม.ค. 2565 15:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1587แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ท่อประปาแตกข้างห้องน้ำชาย14 ม.ค. 2565 14:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1588นายrutchanon pongtongโรงสูบใหญ่อ่างกาฬสินธุ์ อุทยานเกษตร 50 พรรษาท่อแอร์วาลปั๊มน้ำอ่างกาฬสิน ขาด สนิมกิน 14 ม.ค. 2565 09:50 น.ยกเลิกรายการ
14 ม.ค. 65 12:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1589นายrutchanon pongtongปั๊มอ่างกาฬสินธุ์ ฟาร์ม 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณท่อแอร์วาลปั๊มน้ำอ่างกาฬสิน ขาด สนิมกิน14 ม.ค. 2565 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 16:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หาช่างผู้เหมาตรวจสอบ
1590แม่บ้านอาคาร 77-402/3หัวฉีดชำระแตกชำรุด13 ม.ค. 2565 13:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1591แม่บ้านอาคาร 77-403/1ห้องที่5หัวฉีดชำระหักชำรุด13 ม.ค. 2565 13:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1592น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าตรงที่ซักผ้าในห้องนํ้าชํารุด1อันห้อง4-214/113 ม.ค. 2565 10:59 น.ยกเลิกรายการ
13 ม.ค. 65 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซำ้
1593น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าตรงที่ซักผ้าในห้องนํ้าชํารุด1อันห้อง4-220/113 ม.ค. 2565 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1594น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา17-315ฝาซักโครกแตก12 ม.ค. 2565 15:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝาซักโครก 1ชุด
1595แม่บ้านฝ่าย อาคารฯงานยานพาหนะ โรงซ่อมท่อประปาชำรุด มีน้ำรั่วซึม12 ม.ค. 2565 12:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ คอบอุด 3/4 นิ้ว 1 ตัว
1596น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝักบัวห้อง414น้ำไหลค่อย11 ม.ค. 2565 14:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 65 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1597แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานฟาร์มพืชท่อประปามีน้ำรั่วซึม บริเวณแปลงยุทธสตร์11 ม.ค. 2565 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ต่อตรง 2 นิ้ว 1 ตัว ท่อ 2 นิ้ว 1 เส้น
1598น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่เสียบสายฉีดชำระแตกห้อง41907 ม.ค. 2565 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1599แม่บ้านอาคาร 77-302/3ก๊อกน้ำอ่างล้างมือน้ำหยด06 ม.ค. 2565 15:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว
1600แม่บ้านอาคาร 77-303/3ห้องที่5น้ำรั่วจากแกนสแตนเลส 06 ม.ค. 2565 14:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1601แม่บ้านอาคาร 77-303/3หอ้งที่5ชักโครกน้ำใหลไม่หยุด05 ม.ค. 2565 15:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 65 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1602แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ท่อน้ำรั่วมีน้ำหยดลงมาจากชั้น 3 ห้อง น้ำหญิง 20-20505 ม.ค. 2565 10:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 65 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1603นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้องน้ำชายหน้าห้องปทุมมาสดืออ่างชำรุด04 ม.ค. 2565 10:52 น.ยกเลิกรายการ
04 ม.ค. 65 16:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1604นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้องน้ำชายหน้าห้องปทุมมาสดืออ่างชำรุด04 ม.ค. 2565 10:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 65 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้างหน้า Hang 1 ชุด
1605น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าและหัวฉีดชำระห้อง419น้ำไหลค่อย04 ม.ค. 2565 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น
1606น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝักบัวน้ำไหลไม่หยุดห้อง42004 ม.ค. 2565 09:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 65 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1607น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ โถปัสสาวะ ห้องน้ำชาย ฝั่ง รปภ. มีน้ำรั่วซึมตลอดเวลา 04 ม.ค. 2565 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 65 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1608นายจำนงค์ วงค์คำพระแปลงคณะทอ.อุทยานฟาร์มพืชท่อนํ้าประปารั่ว29 ธ.ค. 2564 11:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 65 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1609นางธรรนอง หนูดาโรงอาหาร อ.10 น้านมารียะห์ก็อกน้ำชำรุด น้ำไหลไม่หยุด29 ธ.ค. 2564 10:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 65 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน (ผนัง) 1 ชุด
1610น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10 ร้านมารียะห์ก๊อกน้ำ (ยาว)ชำรุด น้ำไหลไม่หยุด29 ธ.ค. 2564 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 65 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1611น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกอุดตันห้อง4-102/128 ธ.ค. 2564 16:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 65 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1612น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-227ฝักบัวชำรุด 28 ธ.ค. 2564 10:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 65 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝักบัว 1 ชุด
1613แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำหญิงชำรุด สต๊อมวาว์ล ชำรุดห้อง 20-414 28 ธ.ค. 2564 09:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 65 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
1614แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20อ่างล้างมืออุตตัน ชั้น 2 ฝั่ง ศ.ว ห้อง 20-209 28 ธ.ค. 2564 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 65 15:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1615นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ต๊อปวาว สายน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง สะดืออ่าง ชำรุด ห้อง308/128 ธ.ค. 2564 08:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น สะดืออ่าง Hang 1 ชุด
1616นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สตอ๊ปวาว์วห้องอาบน้ำชำรุดห้อง102/1 อา่งล้างจานตันห้อง11027 ธ.ค. 2564 11:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 65 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว
1617แม่บ้านอาคาร 7หลังอาคาร7ท่อน้ำประปารั่วซึม(โปรดติดต่อแม่บ้านเพื่อชี้จุดที่ถูกต้อง) 24 ธ.ค. 2564 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ คอบอุด 3/4 นิ้ว 1 ตัว
1618แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หัวฉีดชำระชำรุดห้องน้ำชาย ห้อง 21-41424 ธ.ค. 2564 13:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 65 15:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1619แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ห้องน้ำชายโถฉี่กดน้ำไม่ลง ชั้น 324 ธ.ค. 2564 13:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 65 15:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1620แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ชักโครกอุตตัน ห้องน้ำหญิง อ่างล้างมือรั่ว ห้องน้ำหญิง ห้องสมุด 24 ชั่วโมง24 ธ.ค. 2564 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 65 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1621นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 324 ธ.ค. 2564 08:19 น.ยกเลิกรายการ
24 ธ.ค. 64 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1622นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 324 ธ.ค. 2564 08:19 น.ยกเลิกรายการ
24 ธ.ค. 64 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1623นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 324 ธ.ค. 2564 08:18 น.ยกเลิกรายการ
24 ธ.ค. 64 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไม่ทราบว่าซ่อมอะไรครับ
1624น.ส.สุพรรณิการ์ สุภพล17-101เปลี่ยนสายน้ำดีอ่างล้างหน้า22 ธ.ค. 2564 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 65 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายนำ้ดี 1 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์
1625แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น2โถปัสวะน้ำไหลไม่หยุด22 ธ.ค. 2564 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 64 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกยางฟลัชวาล์กระรัต 1 เส้น
1626แม่บ้านอาคาร 77-304/2ห้องที่3สายฉีดชำระน้ำรั่วตรงเม็ดมะยม 21 ธ.ค. 2564 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 64 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1627แม่บ้านอาคาร 77-304/2ห้องที่4เวลากดชักโครกจะมีน้ำซึมออกจากแกนสแตนเลส 21 ธ.ค. 2564 14:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 64 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซิลิโคลนใส 1 หลอด
1628แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21มีน้ำรั่วลงมาจากห้องน้ำชั้น 2 ลงมาห้องน้ำชั้น 1 และมีกลิ่นเหม็น ซ่อมด่วนห้อง 21-111 21 ธ.ค. 2564 13:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1629นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สต็อปวาวสายชำระชำรุดห้อง108/1 21 ธ.ค. 2564 11:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1630น.ส.เสริมศิริ วศิษฏ์นิฏิวัฒน์ห้องสมุด อาคาร9อ่างล้างมือ หมายเลข A1 ท่อตัน21 ธ.ค. 2564 11:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 64 11:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1631นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3สต๊อบวาล์วชำรุด หม้อน้ำชักโคกชำรุดห้อง 227 21 ธ.ค. 2564 11:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 64 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ยางรองก้นโถ หม้อนำ้ 1 เส้น สตีอปวาล์ว 2 ตัว
1632น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422ก๊อกน้ำหยด21 ธ.ค. 2564 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1633น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ชักโครกห้องน้ำ คนพิการ ฝั่ง รปภ. กดน้ำไม่ได้ 21 ธ.ค. 2564 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 64 14:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1634น.ส.สุพรรณิการ์ สุภพล17-101หัวก๊อกของสายขำระรั่ว21 ธ.ค. 2564 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 64 11:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น
1635แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ชักโครกห้องน้ำหญิงกดไม่ลง20 ธ.ค. 2564 14:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1636แม่บ้านอาคาร 66-201อ่างล้างมือรั่ว17 ธ.ค. 2564 13:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1637น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝักบัวน้ำไหลซึมตลอดห้อง42016 ธ.ค. 2564 15:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 65 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว ฝักบัว 1 ชุด
1638นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3อ่างล้างหน้าตันห้อง 22616 ธ.ค. 2564 14:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดสะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด
1639นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้องนำ้ชายหน้าห้องปทุมมาสายน้ำดีอ่างล้างหน้าชำรุด16 ธ.ค. 2564 14:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
1640แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ฐานชักโครกมีน้ำซึมออกมาห้อง 21-213 ชั้น 2 ห้องน้ำชาย16 ธ.ค. 2564 11:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 65 08:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1641แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19พื้นห้องน้ำมีน้ำรั่วซึม ชั้น 1 ฝั่งอาคาร 16 ห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชาย16 ธ.ค. 2564 10:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1642น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกกดนํ้าไม่ลงห้อง4-102/116 ธ.ค. 2564 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 12:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1643น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์ิอทคาร4โถปัสวะรั่วห้อง4-108/116 ธ.ค. 2564 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด
1644น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-233/1อ่างล้างจานน้ำไหลเบา กระเบื้องห้องน้ำชำรุด(มีน้ำไหลออกจากขอบกระเบื้อง)15 ธ.ค. 2564 16:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 64 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน (ผนัง) 1 ชุด
1645น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-227สะดืออ่างชำรุด15 ธ.ค. 2564 14:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซิลิโคลนใส 1 หลอด ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด สะดืออ่างล้างจาน 1 ชุด
1646แม่บ้านอาคาร 8อ-8/2ก๊อกน้ำอ่างล้างจานห้องเบเกอรี่ชำรุด 15 ธ.ค. 2564 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 12:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน ผนัง 1 ชุด
1647แม่บ้านอาคาร 8อ-8/215 ธ.ค. 2564 14:29 น.ยกเลิกรายการ
15 ธ.ค. 64 15:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1648อาจารย์นภาพร พ่วงพรพิทักษ์3-218ช่วยเปลี่ยน ก๊อกน้ำ อ่างล้างหน้า ในห้องน้ำ (เนื่องจาก น้ำไหลหยด และบางครั้ง หมุนปิดก๊อกน้ำ ไม่ได้) 15 ธ.ค. 2564 11:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น
1649แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น2สะต๊อปวาลว์ชำรุด2ตัว15 ธ.ค. 2564 11:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 12:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 2 เส้น สต๊อปวาล 2 ทาง 2 ตัว
1650แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำหญิงอุตตันห้อง 20-30615 ธ.ค. 2564 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 64 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1651น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-223อ่างล้างจานชำรุดมีน้ำหยด ก๊อกน้ำชำรุดปิดไม่สนิด14 ธ.ค. 2564 15:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 14:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ก๊อกล้างจาน ผนัง 1 ชุด ข้อต่อ ผ/ม 1 ตัว
1652น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-227เปลี่ยนฝาชักโครก14 ธ.ค. 2564 15:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 16:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1653น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-227อ่างล้างจานในห้องครัวชำรุดทั้งชุด14 ธ.ค. 2564 14:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 16:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1654แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น2ชักโครกอุดตัน14 ธ.ค. 2564 14:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 16:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1655แม่บ้านอาคาร 77-104/2มีน้ำซึมขึ้นจากพื้นโดยไม่ทราบสาเหตุ 14 ธ.ค. 2564 14:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 64 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1656แม่บ้านอาคาร 77-304/2ห้องที่4น้ำรั่วจากแกนสแตนเลส 14 ธ.ค. 2564 14:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1657นายประเสริฐษา ญาคำ7-112ปั๊ม มีน้ำไหลซึม14 ธ.ค. 2564 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1658แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9หม้อน้ำรั่ว ฝาชักโครกชำรุด ห้อง หญิงด้านหน้าห้องระพี ชั้น 214 ธ.ค. 2564 09:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 16:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1659แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 16สายฉีดชำระชำรุดห้องน้ำชาย น้ำไหลไม่หยุด13 ธ.ค. 2564 10:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ธ.ค. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1660น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ หัวฉีดชำระห้องน้ำชาย ฝั่งห้องนิทรรศการ ชำรุด13 ธ.ค. 2564 10:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 15:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ สายฉีดชำระ 1 เส้น
1661น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกอ่างล้างหน้าน้ำไม่ไหลห้อง41013 ธ.ค. 2564 10:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ธ.ค. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว
1662แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ก๊อกน้ำเครื่องทำน้ำเย็นชำรุดข้างห้องฟิตเน็ต13 ธ.ค. 2564 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ธ.ค. 64 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้ร้อน 1 ตัว
1663น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกนํ้าใหลไม่หยุดห้อง4-302/109 ธ.ค. 2564 14:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 16:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1664น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะนํ้าใหลไม่หยุดห้อง4-302/109 ธ.ค. 2564 14:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 16:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1665น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-111น้ำซึ่มจากฐานโถสวม09 ธ.ค. 2564 13:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 65 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1666น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าชํารุด1อันห้อง4-308/109 ธ.ค. 2564 13:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 16:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น
1667น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา22-206น้ำรั่วจากท่อน้ำทิ้งชั้น3 ลงมาชั้น 2 09 ธ.ค. 2564 11:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 65 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1668น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำไหลซึมออกจากผนังหน้าห้อง20509 ธ.ค. 2564 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1669น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มชั้น2ก๊อกน้ำร้อนน้ำไหลซึมตลอด09 ธ.ค. 2564 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ธ.ค. 64 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1670แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ชักโครกกดไม่ลงห้องน้ำหญิง08 ธ.ค. 2564 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ธ.ค. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1671นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5-โถ่ส้วมนั่งยองแตกใช้งานไม่ได้ ห้อง214/1 และ 302/1 -สต็อปวาวสายฉีดชำระชำรุดห้อง308/1 1อัน08 ธ.ค. 2564 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 16:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1672น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ วาล์ว เปิด ปิดน้้ำระบบน้ำรดหญ้าสนาม ชำรุด 07 ธ.ค. 2564 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 16:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1673น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ปั้มสูบน้ำ เข้าอาคารวิจัยและพัฒนา สูบน้ำไม่ขึ้น07 ธ.ค. 2564 14:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 15:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1674แม่บ้านอาคาร 77-303/3ห้องที่3หัวฉีดชำระน้ำรั่ว07 ธ.ค. 2564 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1675แม่บ้านอาคาร 77-301/3หัวฉีดชำระน้ำรั่ว 07 ธ.ค. 2564 11:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1676แม่บ้านอาคาร 77-304/2ห้องที่4น้ำรั่วจากแกนสแตนเลสและหัวฉีดรั่ว 07 ธ.ค. 2564 11:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ธ.ค. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1677น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้า ห้อง212หัวฉีดสายชำระชำรุด04 ธ.ค. 2564 18:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 14:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1678แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15สายฉีดชำระพร้อมหัวฉีด ที่พักน้ำหาย 1 อัน ห้องน้ำหญิง หัวฉีด 2 หัว สายฝักบัว 1 ห้องน้ำชาย03 ธ.ค. 2564 15:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1679น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อนํ้าแตกชั้น4วันที่.3.ธ.ค.256403 ธ.ค. 2564 14:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 64 14:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1680น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ท่อใต้อ่างล้างจานแตกห้อง31203 ธ.ค. 2564 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 14:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด
1681น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สต๊อบวาล์วฝักบัวชำรุดห้อง31203 ธ.ค. 2564 14:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 65 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว ฝักบัว 1 ชุด
1682น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำไหลซึมออกจากผนังหน้าห้อง20503 ธ.ค. 2564 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1683น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สายฉีดชำระน้ำไม่ไหลห่อง41102 ธ.ค. 2564 13:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1684นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้องน้ำหน้าคาราโอเกะ 1ฝา 02 ธ.ค. 2564 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถชักโครก 1 ชุด
1685นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 302 ธ.ค. 2564 10:57 น.ยกเลิกรายการ
02 ธ.ค. 64 14:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1686นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สายฉีดชำระชำรุด1อัน ก๊อกน้ำชำรุด1อัน อ่างล้างหน้าตัน1อัน ห้อง308/102 ธ.ค. 2564 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1687แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ชักโครกกดไม่ลงห้องน้ำหญิง01 ธ.ค. 2564 10:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1688แม่บ้านอาคาร 77-103/2กอ๊กน้ำอา่งลา้งมือชำรุดเปิดน้ำไม่ใหล30 พ.ย. 2564 16:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
1689น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะรั่วห้อง4-115/1วันที่.30.พ.ย.256430 พ.ย. 2564 15:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ช ุด
1690น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก็อกนํ้าอ่างล้างหน้าชํารุดห้อง4-121/1วันที่.30.พ.ย.256430 พ.ย. 2564 15:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1691แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12ส้วมตันห้องน้ำชาย (ทุกห้อง)30 พ.ย. 2564 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1692นายrutchanon pongtongแปลง D1 เชื่อมท่อเหล็ก ท่อเหล็กหัก เชื่อมท่อเหล็ก 29 พ.ย. 2564 15:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1693น.ส.วชิราภรณ์ ทะคะทิน17-4171.ขอให้เปลี่ยนฝาชักโครก โดยเจ้าหของห้องได้ซื้ออะไหล่มาเอง วางไว้หน้าห้องน้ำ 2.ขอเกาะสายฉีดชำระหัก (ให้แม่บ้านเปิดเข้าห้องเลยค่ะ)29 พ.ย. 2564 12:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1694น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าชำรุดห้อง32029 พ.ย. 2564 11:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างหน้า 1ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น
1695น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สต๊อบวาล์วฝักบัวชำรุดห้อง42029 พ.ย. 2564 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 65 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1696น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝักบัวน้ำไหลค่อยห้อง219ห้อง313ห้อง41629 พ.ย. 2564 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1697น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดชําระแตกห้อง4-115/1จํานวน1อัน.วันที่26.พ.ย.256426 พ.ย. 2564 15:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ หัวฉีด 1 ชุด
1698น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าชํารุด2อันห้อง4-108/126 พ.ย. 2564 15:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น
1699น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ที่กดซักโครกหัก.นํ้าใหลไม่หยุดห้อง4-220/126 พ.ย. 2564 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 14:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่กดซักโครกฝาบน 1 ตัว
1700แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำชาย วาว์ท่อต่อชำรุดห้อง 20-415 ฝั่ง ศ.ว26 พ.ย. 2564 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1701แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ อาคาร 8/1ส้วมตันห้องน้ำชาย25 พ.ย. 2564 09:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1702นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ ปั๊มน้ำสำหรับรดแปลงหญ้าสูบน้ำไม่ขึ้น (ให้ช่างไฟมาตรวจเช็คแล้วปั๊มทำงานปกติ)24 พ.ย. 2564 11:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1703น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. อาคาร 17ชักโครกมีน้ำหยด ฝารองนั่งชักโครกชำรุด1ตัว(ชักโครกผู้ใหญ่)22 พ.ย. 2564 15:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1704น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกกดไม่ลงหัอง4-220/122 พ.ย. 2564 13:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1705แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10ก๊อกน้ำหักชำรุดห้อง ล้างจาน22 พ.ย. 2564 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ย. 64 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกนำ้ 1/2 นิ้ว 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
1706แม่บ้านอาคาร 22-106 อ.2ห้องน้ำหญิงพื้นกระเบื้องในห้องน้ำเวลาเหยียบจะมีน้ำซึมขึ้นมา19 พ.ย. 2564 13:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1707แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14อ่างล้างมือชำรุด 1 ที่ห้อยหัวฉีด 1 ห้องน้ำหลังเวที ห้องน้ำหญิงหัวฉีดหัก 1 19 พ.ย. 2564 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 64 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด สะดืออ่าง Hang 1 ชุด สายฉีดชำระ 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1708แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ชักโครกอุตตัน ห้อง 20- 309 ห้องน้ำหญิง ฝั่ง ศ. ว19 พ.ย. 2564 11:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ย. 64 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/
1709น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139หัวฉีดชำระชำรุด18 พ.ย. 2564 16:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1710นายrutchanon pongtongโรงสูบใหญ่อ่างกาฬสินธุ์ อุทยานเกษตร 50 พรรษาท่อลมรั่ว ส่งผลให้น้ำไหลนองทั่วบริเวณโรงสูบใหญ่18 พ.ย. 2564 11:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1711นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ซักโครกชำรุดน้ำไหลไม่หยุดหอ้ง108/118 พ.ย. 2564 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1712น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์ิอาคาร4ซักโครกกดไม่ลงห้อง4-115/117 พ.ย. 2564 14:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ย. 64 15:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/
1713น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-218ก๊อกน้ำห้องครัวชำรุด 17 พ.ย. 2564 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 64 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกอ่างล้างจาน ผนัง 1 ชุด พิทักษ์
1714แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำชายอุตตัน ห้อง 20-106 20-30715 พ.ย. 2564 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1715แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยฝั่ง ร.ป ภ น้ำไม่ไหล 15 พ.ย. 2564 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 10:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1716แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20สายฉีดชำรุด ห้อง 20-21115 พ.ย. 2564 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1717น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3ปั้มน้ำทำงานเสียงดังมาก11 พ.ย. 2564 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 15:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1718น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดี3-242/1 อ.3 ที่พักอาศัยชักโครกอุดตัน /ท่ออ่างล้างจานรั่วซึม11 พ.ย. 2564 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1719นายrutchanon pongtongอุทยานเกษตร 50 พรรษาระบบออโต้แทงค์ประปาเสีย10 พ.ย. 2564 15:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 พ.ย. 64 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
1720อาจารย์ศิริญญา โปร่งจิตร์3-216ในห้องน้ำ อ่างล้างหน้าอุดตันและสายชำระแตก10 พ.ย. 2564 14:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 13:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1721น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ สายฉีดชำระห้องน้ำหญิง ฝั่งนิทรรศการ ชำรุด10 พ.ย. 2564 14:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 10:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1722นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (คอกหมู)ซ่อมบ่อแพดที่รั่ว ทางฟาร์มซื้อปูนมาให้แล้ว08 พ.ย. 2564 16:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1723นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (คอกหมู)สูบน้ำออกจากบ่อไบโอแก๊ซคอกหมู 08 พ.ย. 2564 16:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1724น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกกดไม่ลงห้อง4-115/108 พ.ย. 2564 16:18 น.