ข้อมูลการแจ้งซ่อมระบบน้ำประปาและสุขาภิบาล
ลำดับ ชื่อผู้แจ้ง สถานที่ รายละเอียด วันที่แจ้ง สถานะ ดำเนินการ การแก้ไข
1น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-345ก๊อกน้ำรั่วซึ่ม31 ม.ค. 2566 16:28 น.รอดำเนินการ
2น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝักบัวห้องอาบน้ำๆไหลไม่หยุดห้อง40531 ม.ค. 2566 10:24 น.รับเรื่อง
31 ม.ค. 66 13:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
3แม่บ้านอาคาร 77-202/3ชักโครกตัน31 ม.ค. 2566 09:57 น.รับเรื่อง
31 ม.ค. 66 13:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
4แม่บ้านอาคาร 9อ,9ชั้น1ห้องสมุดอา้งล้างมือสายสดือชำรุด30 ม.ค. 2566 12:01 น.รับเรื่อง
31 ม.ค. 66 13:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
5น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำในห้องอาบน้ำๆไหลไม่หยุดห้อง40530 ม.ค. 2566 10:18 น.รับเรื่อง
30 ม.ค. 66 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
6นายrutchanon pongtongโรงสูบน้ำอ่างกาฬสินธุ์ปั๊มน้ำโรงสูบอ่างกาฬสินธุ์ดูดน้ำไม่ขึ้น คาดว่าหัวกะโหลกอาจอุดตัน27 ม.ค. 2566 14:00 น.รับเรื่อง
30 ม.ค. 66 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
7น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18 หอพักตาลฟ้าเครื่องซักผ้าเครื่องที่2 น้ำไม่ไหลเข้าเครื่อง26 ม.ค. 2566 16:25 น.รับเรื่อง
27 ม.ค. 66 12:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
8แม่บ้านอาคาร 77-202/2หัวฉีดชำระชำรุด26 ม.ค. 2566 15:32 น.รับเรื่อง
26 ม.ค. 66 16:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
9แม่บ้านอาคาร 1อ.1ห้องน้ำหญิงชั้น2ชักโครกแตกร่าว/ฝารองนั่งแตกชำรุด2ชุด26 ม.ค. 2566 10:45 น.รับเรื่อง
26 ม.ค. 66 12:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
10แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3โถฉี่ห้องน้ำชายแตก,ด้านหน้า1โถ,ด้านหลัง1โถรวม2โถ26 ม.ค. 2566 10:23 น.รับเรื่อง
26 ม.ค. 66 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
11แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ก๊อกน้ำอ่างล้างมือห้องน้ำชายชำรุด ด้านหน้า26 ม.ค. 2566 10:19 น.รับเรื่อง
26 ม.ค. 66 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
12นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 12 สนามกีฬาตู้เย็นก๊อกน้ำชำรุด26 ม.ค. 2566 09:23 น.รับเรื่อง
26 ม.ค. 66 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
13แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-307 ชาฉีดชำระเสีย25 ม.ค. 2566 16:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 66 15:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
14แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-105 ฝั่งสาธา ห้องน้ำหญิงมีน้ำซึมออกมา ห้องที่425 ม.ค. 2566 15:45 น.รับเรื่อง
26 ม.ค. 66 10:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
15น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะหลุดห้อง4_214/1วันที่23.ม.ค.256624 ม.ค. 2566 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้งอ่างล้างหน้า 1 ชุด
16น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะรั่วห้อง.108/1กับซักโครกไหลไม่หยุดห้อง4_121/124 ม.ค. 2566 09:54 น.รับเรื่อง
24 ม.ค. 66 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
17น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะหลุดห้อง4_214/124 ม.ค. 2566 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
18นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สตอ๊ปวาลชำรุดห้อง420/123 ม.ค. 2566 16:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว Hang 1 ตัว
19นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สตอ๊ปวาล์วชำรุดห้อง302/123 ม.ค. 2566 16:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว แฮง 1 ตัว
20น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะน้ำไหลไม่หยุดห้อง4_121/120 ม.ค. 2566 14:18 น.รับเรื่อง
24 ม.ค. 66 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
21แม่บ้านอาคาร 1อ.1ห้องน้ำหญิงชั้น2ฝาครอบชักโครกแตกร่าวชำรุด2ตัว20 ม.ค. 2566 10:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 66 15:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 2 ชุด
22แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1โถฉี่ตัน สายฉีดชำระชำรุด อ่างล้างมือตัน ห้องน้ำชาย20 ม.ค. 2566 08:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
23น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ 18 หอพักตาลฟ้าเครื่องซักผ้าเครื่องที่2น้ำไม่ไหล19 ม.ค. 2566 16:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
24แม่บ้านอาคาร 1อ.1ห้องน้ำหญิงชั้น2ชักโครกอุุดตัน19 ม.ค. 2566 15:11 น.รับเรื่อง
20 ม.ค. 66 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
25แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น3หม้อชักโครกชำรุด2ตัว19 ม.ค. 2566 15:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดอุปกรณ์หม้อนำ้โถวักโครก 2 ชุด
26นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง346ห้องน้ำในห้องนอนปูนยาแนวชักโครกล่อนออกรบกวนด้วยค่ะ19 ม.ค. 2566 11:50 น.รับเรื่อง
19 ม.ค. 66 13:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
27นายยุทธพล บุญกอบอ่างสกลนคร ระบบน้ำรถหญ้าบริเวณอ่างสกลนคร17 ม.ค. 2566 13:57 น.รับเรื่อง
17 ม.ค. 66 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
28นายยุทธพล บุญกอบอาคาร 21 ห้องปั๊มนำ้ ชั้น 1นำ้ไม่ไหล เนื่องจากปั๊มชำรุดต้องทำการบายพาสนำ้ขึ้นถังสูงและใส่ลูกลอยกันนำ้ล้น17 ม.ค. 2566 13:51 น.รับเรื่อง
17 ม.ค. 66 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
29แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ก๊อกน้ำอ่างล้างจานน้ำไม่ไหล ห้อง 21- 41317 ม.ค. 2566 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
30แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ20ชั้น1ก๊อกนำ้หักหลังอ20ชั้น1ฝั้ง ศว.17 ม.ค. 2566 09:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
31แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจานชำรุด 16 ม.ค. 2566 14:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายท่อนำ้ทิ้ง (ท่อย่น) 1 เส้น
32แม่บ้านอาคาร 77-303/2หอ้งที่3น้ำรั่วจากแกนสแตนเลสและหัวฉีดชำรุด16 ม.ค. 2566 11:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
33แม่บ้านอาคาร 77-203/2เปลี่ยนฝารองนั่งชักโครก16 ม.ค. 2566 11:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด
34น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะรั่วห้อง4_108/113 ม.ค. 2566 14:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
35น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะหลุดห้อง4_214/1วันที่.13.ม.ค.256613 ม.ค. 2566 14:07 น.รับเรื่อง
13 ม.ค. 66 14:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
36น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ท่อระบายน้ำในห้องอาบน้ำตันห้อง20113 ม.ค. 2566 13:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ งอ90 4 นิ้ว บาง 1 ตัว
37แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยกีอกน้ำชำรุด ทางนิทรรศการ 3 หัว กับร้านโอท๊อป 1 หัว13 ม.ค. 2566 10:16 น.รับเรื่อง
13 ม.ค. 66 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
38นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ที่เสียบฝักบัวและที่เสียบสายชำระชำรุดจำนวน30อัน4ชั้น12 ม.ค. 2566 16:42 น.รับเรื่อง
13 ม.ค. 66 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
39นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5อ่างล้างหน้าตันห้อง420/1จำนวน4อ่าง12 ม.ค. 2566 16:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
40แม่บ้านอาคาร 77-303/3ห้อง6หัวฉีดชำระชำรุด12 ม.ค. 2566 10:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
41นายไกรศักดิ์ ไกรษรวงค์อาคาร 22 ชั้น 2 ห้องน้ำชายที่ฉีดล้าง มันฉีดน้ำไม่ออกเหมือนมันตัน 12 ม.ค. 2566 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
42แม่บ้านอาคาร 77-303/3ห้อ4น้ำรั่วจากแกนสแตนเลส12 ม.ค. 2566 10:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
43แม่บ้านอาคาร 77-303/2ห้อง1หัวฉีดชำระชำรุด12 ม.ค. 2566 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
44แม่บ้านอาคาร 77-301/3หัวฉีดชำระชำรุด12 ม.ค. 2566 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
45น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ห้องน้ำหญิงใช้งานไม่ได้เนื่องจากรอการซ่อมเพราะเอาหัวชักโครกออกขอความกรุณามาซ่อมด้วยนะคะเนื่องจากผู้ป่วยเข้าห้องน้ำลำบาก12 ม.ค. 2566 09:04 น.รับเรื่อง
12 ม.ค. 66 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
46แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2ห้องนำ้หญิง311ห้องนำ้หญิงชั้น3ก้อง311หัวฉีดชำรุด2หัว11 ม.ค. 2566 13:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 2 ชุด
47แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 306ชั้น3อ่างล้างมือชำุุรุดและอุดตัน11 ม.ค. 2566 13:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
48แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ301ชั้น3ห้องนำ้ชายชั้น3อ2ที่กดโถฉี่ชำรุด11 ม.ค. 2566 13:24 น.รับเรื่อง
20 ม.ค. 66 11:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุกกดฟลัชวาล์วโถปัสสาวะ 1 ชุด ชุดท่อนำ้ทิ้งPVC 1 ชุด
49น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4มีน้ำซึมออกมาตรงกําแพงทางเดินใต้ห้องถังดับเพลิงชั้น1หน้าห้อง4_10410 ม.ค. 2566 14:07 น.รับเรื่อง
10 ม.ค. 66 15:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
50น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝักบัวห้อง409น้ำไหลเบามากค่ะ10 ม.ค. 2566 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
51แม่บ้านฝ่าย อาคารฯโรงซ่อมงานยานพาหนะเปลี่ยนวาล์วน้ำขนาด 3 นิ้วและ 2 นิ้ว เสีย รถบรรทุกน้ำ -80-969810 ม.ค. 2566 09:30 น.รับเรื่อง
10 ม.ค. 66 15:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
52แม่บ้านอาคาร 77-404/2กอ๊กน้ำอ่างล้างมือชำรุด09 ม.ค. 2566 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 66 11:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกล้างหน้า 1ตัว
53แม่บ้านอาคาร 77-401/3สายฉีดชำระชำรุด09 ม.ค. 2566 14:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 66 11:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
54แม่บ้านอาคาร 77-403/1หอ้ง4สายฉีดชำระชำรุด09 ม.ค. 2566 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 66 11:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
55แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยอ่างล้างมือตันห้องน้ำชายและหญิงฝั่งร้านค้าทั้งสองฝั่งสะดืออ่างรั่วซึม09 ม.ค. 2566 11:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซิลีโคลนใส 1 หลอด สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด
56น.ส.อมรรัตน์ อุปพงศ์โรงกรองน้ำ F2 ฟาร์มพืชชำรุด เปิดน้ำไม่ไหล 09 ม.ค. 2566 10:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
57แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9สายน้ำดีรั่วห้องน้ำหญิง ห้องสมุด 24 ชั่วโมง09 ม.ค. 2566 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
58แม่บ้านอาคาร 9อ,9ชั้น1หอ้งน้ำหญิ่งอ่างล้างมือสายสดือชำหลุดหอ้งสหมุดด้านหน้าด่วนด้วยค่ะ09 ม.ค. 2566 10:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
59แม่บ้านอาคาร 9อ,9ชั้น1หอ้งน้ำหญิ่งอ่างล้างมือสายสดือชำหลุดหอ้งสหมุดด้านหน้าด่วนด้วยค่ะ09 ม.ค. 2566 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น
60แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21อ่างล้างมือห้องน้ำหญิงชั้น 4 ฝั่งอาคาร 8 น้ำไหลไม่หยุดห้อง 21-40609 ม.ค. 2566 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้อ่างล้างหน้า 1 ตัว
61แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ท่อประปาแตก09 ม.ค. 2566 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เทปพันเกลียว 1 ม้วน เกลียวนอก 1 1/2 นิ้ว 1 ตัว
62แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9อ่างล้างมือน้ำไหลไม่หยุด ห้องสมุดด้านหน้า09 ม.ค. 2566 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
63น.ส.จารุณี ฤทธิดีห้องสมุดใหญ่สายยางก๊อกน้ำตรงอ่างล้างมือในห้องน้ำหญิงชำรุดมาก มีน้าพุ่งออกจากสายยาง (ประมาณ 10นาที : 1ถัง20ลิตร)08 ม.ค. 2566 11:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
64น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าไฟทางเดินหน้าห้อง 115 306 307 418 419เสีย (หลอดสั้น5หลอด)06 ม.ค. 2566 19:50 น.รับเรื่อง
09 ม.ค. 66 13:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
65น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-223ท่อใต้อ่างล้างจานชำรุด รั่วซึ่ม 06 ม.ค. 2566 13:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 66 11:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดสะดืออ่างล้างจาน 1 ชุด
66แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2ฝาส้วมชำรุดห้อง 2-114 -2-115 ชั้น 106 ม.ค. 2566 11:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งซักโครก 1 ชุด
67แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22อ่างล้างมือตันห้อง 22-10606 ม.ค. 2566 11:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
68แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หัวฉีดชำระห้องน้ำหญิงชั้น 4 น้ำไหลไม่หยุด06 ม.ค. 2566 11:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
69แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หัวฉีดชำระเสียห้องน้ำคนพิการ ชั้น 1 หัวฉีดชำระเสียห้องน้ำหญิง ชั้น 1 06 ม.ค. 2566 11:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายชำระ 2 ชุด
70แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15ส้วมตัน (กดไม่ลง )06 ม.ค. 2566 11:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
71น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-108น้ำจากหัวฉีดชำระไหลเบา06 ม.ค. 2566 09:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
72น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-303สายฝักบัวชำรุด05 ม.ค. 2566 16:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฝักบัว 1 ชุด
73น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าชำรุดห้อง40105 ม.ค. 2566 15:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว
74น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-335/1ก๊อกน้ำชำรุด 05 ม.ค. 2566 10:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 10:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหนต์ ก๊อกล้างจาน (ผนัง) 1 ชุด
75แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-205 ชั้น 2 ฝั่งสาธา ห้องน้ำหญิง04 ม.ค. 2566 09:07 น.รับเรื่อง
05 ม.ค. 66 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
76แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-205 ชั้น 2 ฝั่งสาธา ห้องน้ำหญิง04 ม.ค. 2566 09:06 น.ยกเลิกรายการ
05 ม.ค. 66 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
77แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-205 ชั้น 2 ฝั่งสาธา ห้องน้ำหญิง04 ม.ค. 2566 09:06 น.ยกเลิกรายการ
05 ม.ค. 66 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
78แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-205 ชั้น 2 ฝั่งสาธา ห้องน้ำหญิง04 ม.ค. 2566 09:06 น.ยกเลิกรายการ
05 ม.ค. 66 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
79นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ฝั่งโรงแรม ถนนหลังห้อง 3-141ถนนทางออกโรงแรมข้างอาคารฝั่งหอชาย ตรงจุดท่อน้ำทิ้ง มีน้ำรั้วซึมออกมาบนถนน 03 ม.ค. 2566 19:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
80น.ส.กรรณิการ์ มณฑาอาคาร3 ห้อง 311ก๊อกน้ำรั่วคับ 28 ธ.ค. 2565 15:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 10:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
81แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาครร20-209อ่างล้างมืออุดตันชั้น2ห้องน้ำหญิง26 ธ.ค. 2565 15:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด
82น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝักบัวห้องอาบน้ำห้อง409น้ำไม่ค่อยไกล26 ธ.ค. 2565 15:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
83นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5กอ๊กอ่างล้างหน้าชำรุดน้ำไหลไม่หยุดแจ้งด่วนคะ26 ธ.ค. 2565 11:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 10:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว
84แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร20-310สายชำระชำรุดชั้น3ห้องชาย26 ธ.ค. 2565 10:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
85แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยอ่างล้างมือตันห้องน้ำหญิงทางฝั่งร้านค้า โถปัสสาวะมีน้ำไหลตลอด ฝั่งอาคาร สีม่วง26 ธ.ค. 2565 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้งอ่างล้างหน้า 2 ชุด ลูกสูบฟลัชวาลืว 1 ชุด
86แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-206 ฝั่งสาธา ห้องน้ำชายสายฉีดชำระมันมีน้ำซึมออกมาทำให้น้ำไหลเต็มห้องน้ำเลย ห้องน้ำที่3ค่ะ 23 ธ.ค. 2565 16:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
87แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-111 ชั้น1ฝั่งศว.ห้องนำัชายชั้น1ฝั่ง ศว.สายฉีดชำรุด. 20-11122 ธ.ค. 2565 15:13 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 16:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
88แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำหญิงชั้น2ก๊อกหัวฉีดแตก22 ธ.ค. 2565 13:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
89แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2หัวฉีดมีน้ำหยดตลอดไม่หยุด ห้อง 2-106 ห้องน้ำหญิง ทางฝั่งขยะ22 ธ.ค. 2565 09:58 น.ยกเลิกรายการ
22 ธ.ค. 65 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
90แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2หัวฉีดมีน้ำหยดตลอดไม่หยุด ห้อง 2-106 ห้องน้ำหญิงทางฝั่งขยะ22 ธ.ค. 2565 09:56 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
91น.ส.กรรณิการ์ มณฑาอาคาร3 ห้อง 311ก๊อกน้ำในห้องน้ำมีน้ำซึมออกมาคับ ตัวกาวที่เชื่อมน่าจะหมดสภาพคับ 21 ธ.ค. 2565 20:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 10:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
92แม่บ้านอาคาร 77-303/3หอ้งที่3หัวฉืดและแกนสแตนเลสน้ำรั่วซึม 21 ธ.ค. 2565 10:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
93แม่บ้านอาคาร 77-103/1ห้องที่6หัวฉีดชำระชำรุด21 ธ.ค. 2565 10:52 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
94แม่บ้านอาคาร 77-101/2หัวฉีดชำรุด21 ธ.ค. 2565 10:49 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
95น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17 ดาดฟ้าท่อน้ำแตก 2 จุด20 ธ.ค. 2565 10:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/อำพล
96แม่บ้านอาคาร 77-303/1หอ้งที่2,4หัวฉีดชำระชำรุด 19 ธ.ค. 2565 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 66 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
97แม่บ้านอาคาร 77-304/2กอ๊กน้ำอ่างล้างมือปิดไม่สนิทน้ำหยดตลอด16 ธ.ค. 2565 15:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 66 11:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกล้างหน้า 1ตัว
98แม่บ้านฝ่าย อาคารฯห้องสมุด24ห้องนำหญิงส้วมเต็ม16 ธ.ค. 2565 10:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 10:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
99แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หัวฉีดชำรุดห้องน้ำชาย ชั้น 2 15 ธ.ค. 2565 14:31 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
100น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกอ่างล้างหน้าชำรุดเวลาเปิดน้ำจะมีเสียงดังห้อง31715 ธ.ค. 2565 13:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกนำ้อ่างล้างหน้า 1 ตัว
101น.ส.สลิลดา มิระสิงห์หอพักหญิงนนทรี ห้อง 115วาล์วน้ำ ที่ต่อกับฝักบัวเสีย ปิดน้ำไม่ได้15 ธ.ค. 2565 10:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
102น.ส.น.ส. อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง420น้ำประปาไหลค่อย14 ธ.ค. 2565 20:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
103นายrutchanon pongtongห้องน้ำอุทยานเกษตร 50 พรรษาสายฉีดชำระ น้ำไหลไม่หยุด 14 ธ.ค. 2565 11:22 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
104นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ น้ำประปาในฟาร์มไม่ใหล ตั้งแต่ วันที่ 9 ธันวาคม 2565 (รบกวนตรวจสอบสาเหตุและแก้ไขให้ด้วยครับ)14 ธ.ค. 2565 10:47 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
105น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-305สายชำระใช้งานไม่ได้มีน้ำรั่วซึมจากวาว์ลและมีน้ำรั่วซึ่มจากโถเก็บน้ำชักโครก(มีวัสดุที่ต้องซ่อมแล้ว)13 ธ.ค. 2565 15:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 10:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
106น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-105เปลี่ยนฝาชักโครก มีของแล้ว13 ธ.ค. 2565 13:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
107แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานเกษตรท่อประปาแตกบริเวณด้านหลังโรงบรรจุผัก13 ธ.ค. 2565 10:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
108แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-209หม้อน้ำรั่วซึม12 ธ.ค. 2565 11:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ยางรองก้นโถชักโครก ห้มอนำ้ 1 เส้น กะรัต
109แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-106หัวฉีดมีน้ำซึมออกมาตลอด12 ธ.ค. 2565 11:21 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
110แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2. 2-306-2-307. 2-3112-306หัวฉีดชำรุด2-307อ่างล้างมือชำรุด2-311หัวฉีดชำรุด09 ธ.ค. 2565 12:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 2 เส้น ก๊อกอ่างล้างหน้า 2 ตัว
111แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-106น้ำไหลนิดเดียว09 ธ.ค. 2565 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด สต็อปวาล์วเขียว 1ตัว
112แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-110ชั้น1ฝั่งศ.วห้องนำ้หญิงชั้น1หัวฉีดชำรุด 08 ธ.ค. 2565 12:45 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 10:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
113แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร20-310น้ำรั่วออกจากสายชำระห้องนำ้ชายชั้น3 ฝั่ง ศว.08 ธ.ค. 2565 12:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายฉีดดชำระ 1ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
114นายณธกร ทัศนัส17-303สายฉีดชำระ น้ำไหลออกค่อนข้างเบา08 ธ.ค. 2565 11:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
115น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อ.4ท่อน้ำทิ้งโถปัสวะรั่วห้อง4-108/107 ธ.ค. 2565 15:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้งอ่างล้างหน้า 1 ชุด
116แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12น้ำรั่วลงท่อพักหน้าอาคาร โซนมุสลิมเก่า07 ธ.ค. 2565 15:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
117แม่บ้านอาคาร 66-102ท่อนํ้าทิ้งอ่างล้างมือรั่ว07 ธ.ค. 2565 09:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ งอเกลียวใน 1/2 นิ้ว 1 ตัว ประตูนำ้ PVC 1/2 นิ้ว 1 ตัว
118อาจารย์ศิริญญา โปร่งจิตร์3-216เพดานห้องครัวทะลุ น่าจะเป็นเพราะท่อน้ำรั่ว 06 ธ.ค. 2565 16:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
119แม่บ้านฝ่าย อาคารฯห้องสมุด24อ่างล้างมือรั่วห้องน้ำหญิง06 ธ.ค. 2565 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
120แม่บ้านอาคาร 77-302/1หัวฉีกชำระน้ำรั่ว06 ธ.ค. 2565 12:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
121นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แจ้งด่วนคะลูกลอยเครื่องป้ำน้ำหลุดทั้ง2เครื่องและวาว์ลปืดเปิดน้ำก๋ชำรุดทั้ง2ฝั้่ง06 ธ.ค. 2565 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
122น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อ.4ชักโครกไหลไม่หยุด ห้องน้ำ4-108/106 ธ.ค. 2565 11:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกสูบฟลัชวาล์ทโถวักโครก 1 ชุด กะรัต
123นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ฐานชักโครกกร่อน ห้อง 5-40206 ธ.ค. 2565 08:38 น.รับเรื่อง
06 ธ.ค. 65 13:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
124นายบุยถิํง ชื่นชมหน้้าอาคาร 3 ติดถนนหมาย 9 หน้าโรงที้งขยะมีน้ำใหลออกมาจากคลองท้วมถนนทางออกอาคาร 3 ติดกับโรงทิ้งขยะ06 ธ.ค. 2565 07:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/สมโภชน์ จีโบร์ว 8*8 2 ชุด PVC+PVC
125แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19สายชำระรั่วซึม ห้อง 19-128/102 ธ.ค. 2565 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
126แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2สายฉีดชำระรั่วซึม ห้อง 2-10601 ธ.ค. 2565 14:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด 2-115 สต๊อปวาล์ว เขียว 1 ตัว
127แม่บ้านอาคาร 13ห้องน้ำชายอาคาร 13 ชั้น 2ที่กดน้ำโถปัสสาวะชายเสีย เวลากดมีน้ำพุ่งกระจายออกมา01 ธ.ค. 2565 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
128น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16อ่างล้างมือห้องวางแผนครอบครัวอ่างล้างมือจุกติดด้านล่างระบายน้ำไม่ได้01 ธ.ค. 2565 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 66 11:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
129น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ชักโครกด้านล่างห้องน้ำหญิงใช้ไม่ได้เลยค่ะ01 ธ.ค. 2565 09:09 น.รับเรื่อง
01 ธ.ค. 65 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
130แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ22-207 อ 22 ชั้น 2มีน้ำซึ่มออกมาจากฐานชักโครก01 ธ.ค. 2565 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
131แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ที่กดชักโครกห้องที่ 3 หักชำรุด ห้องน้ำชายรวมฝั่งไฟฟ้า30 พ.ย. 2565 14:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 66 12:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่กดชักโครก 1 ชุด กดหน้า
132แม่บ้านอาคาร 77-203/2ห้อง1และ4เลี่ยนฝารองนั่งชักโครกแตกลาย30 พ.ย. 2565 11:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 66 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่ง 2 ชุด
133แม่บ้านอาคาร 77-305/2กอ๊กน้ำชำรุด30 พ.ย. 2565 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 66 11:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างจาน เคาน์เตอร์ 1ชุด
134น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-311ท่อตัน มีความรู้สึกกดไม่ค่อยลง อยากให้ช่างเข้ามาตรวจสอบ (สะดวกวันที่ 7-9 ธ.ค.65)29 พ.ย. 2565 15:49 น.รับเรื่อง
30 พ.ย. 65 12:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
135น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-415มีกลิ่นเหม็นตรงท่อระบายน้ำ ตรงระเบียงห้องพัก(ได้กลิ่นตลอดเกือบ 10 เดือนที่ย้ายมาห้องนี้)29 พ.ย. 2565 15:40 น.รับเรื่อง
30 พ.ย. 65 12:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
136น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-105ที่รองนั่งชักโครกหักชำรุด29 พ.ย. 2565 14:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
137น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าน้ำไม่ไหลห้อง31429 พ.ย. 2565 11:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
138นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจห้องน้ำหญิงอาคาร 8/1แอร์เสียและแจ้งซ่อมมาจะ 3 เดือนแล้ว ภาตปลาย 2565 มีการเรียนการสอนทุกวัน29 พ.ย. 2565 09:50 น.รับเรื่อง
30 พ.ย. 65 12:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
139แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ฝาชักโครกชำรุด สายฉีดชำระน้ำไหลนิดเดียว และมีน้ำหยดตลอด ห้อง 22-307 ห้องน้ำหญิง29 พ.ย. 2565 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
140แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หัวฉีดชำรุด ห้องน้ำหญิง ห้อง 21-214 ชั้น 229 พ.ย. 2565 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
141แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1โถฉี่อุดตัน ห้องน้ำชาย ที่กดชักโครกหัก29 พ.ย. 2565 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่กดซักโครก Cotto 1 ชุด
142แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2 ห้องน้ำชาย 2-210,2-214ก๊อกน้ำอ่างล้างมือหัก,หัวฉีดชำระหัก29 พ.ย. 2565 08:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด
143แม่บ้านอาคาร 77-302/1ฝารองนั่งชำรุด 29 พ.ย. 2565 07:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งซักโครก 1 ชุด
144น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง10425 พ.ย. 2565 13:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
145น.ส.นิภาพร เมษา7-321 อาคาร 7อ่างล้างอุปกรณ์ตัน25 พ.ย. 2565 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
146น.ส.นิภาพร เมษา7-321 อาคาร 7อ่างล้างอุปกรณ์ตัน25 พ.ย. 2565 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
147น.ส.นิภาพร เมษา7-321 อาคาร 7อ่างล้างอุปกรร์ตัน25 พ.ย. 2565 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
148น.ส.นิภาพร เมษา7-321 อาคาร 7อ่างล้างอุปกรร์ตัน25 พ.ย. 2565 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
149นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจห้องน้ำหญิงอาคาร 8/1น้ำท่วม แจ้งซ่อมมา 3 เดือนแล้ว เริ่มวันจันทร์ที่ 28 พย มีการเรียนการสอนทุกวัน25 พ.ย. 2565 08:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/สมโภช ท่อPVC 2 นิ้ว 2 เส้น งอ90 2 นิ้ว 2 ตัว
150นายศุทธิณัฏฐ์ สุนทรกลัมพ์3-305 อาคาร3 สายชำระใช้งานไม่ได้มีน้ำรั่วซึมจากปลายสาย23 พ.ย. 2565 23:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายชำระ 1 ชุด
151น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มข้องอ 6 หุนเกลียวในชำรุดแตกหัก 22 พ.ย. 2565 15:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
152น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-128กระเบื้องแตกร้าว(ต้องการยาแนวปิด)22 พ.ย. 2565 12:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 10:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
153นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติปั้มน้ำไม่ทำงาน22 พ.ย. 2565 08:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
154น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-106น้ำเสียดันขึ้นมาบนระเบียงห้อง21 พ.ย. 2565 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
155แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21สายฉีดชำรุด ห้องน้ำชาย ชั้น 421 พ.ย. 2565 08:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 10:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
156แม่บ้านฝ่าย อาคารฯห้องสมุด24ส้วมเต็มห้องน้ำหญิง18 พ.ย. 2565 12:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
157น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝาปิดซักโครกชํารุดห้อง4-108/117 พ.ย. 2565 11:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
158น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4อ่างล้างจานอุดตันและใต้อ่างล้างจานอุดตันห้อง.4.105.106.107.108.(ด่วนๆ)17 พ.ย. 2565 11:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/สมพร
159นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจห้องน้ำหญิงอาคาร 8/1ท่อระบายน้ำระบายไม่ได้ แจ้งซ่อมมาจะเข้าเดือนที่ 3 นิสิตหญิงต้องเข้าห้องน้ำลุยน้ำท่วมมานานแล้วค่ะ16 พ.ย. 2565 16:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/สมโภชน์
160นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5กอ๊กน้ำอ่างล้างหน้าชำรุดจำนวน3อ่างห้อง402/115 พ.ย. 2565 16:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 10:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด สายนำ้ดี 3 เส้น ก๊อกอ่างล้างหน้า 3 ตัว
161น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ 1. หัวฉีดชำระ ห้องน้ำหญิงฝรั่ง รปภ.แตก 2. ห้องน้ำชายฝรั่ง ห้องนิทรรศการ อุดตัน ไม่สามารถใช้งานได้ 1 ห้อง14 พ.ย. 2565 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
162นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ก็อกน้ำตรงที่ชักผ้าชำรุดน้ำไหลไม่หยุดห้อง302/114 พ.ย. 2565 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้ 1/2 นิ้ว 1 ตัว
163นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ก็อกอ่างล้างหน้าชำรุดทั้งชุดห้อง202/114 พ.ย. 2565 09:36 น.รับเรื่อง
14 พ.ย. 65 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
164แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยห้องน้ำหญิงหัวฉีดแตกฝั่งร้านค้า ชักโครกห้องน้ำชายตันกดไม่ลง ฝั่งสนามออกกำลังกาย14 พ.ย. 2565 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
165แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-206 ฝั่งสาธา ห้องน้ำชายอ่างล้างมือน้ำมันไม่ไหล 20-206 ฝั่งสาธา ห้องน้ำชาย ห้องที่ 414 พ.ย. 2565 07:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 65 15:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
166แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-206 ฝั่งสาธา ห้องน้ำชายฝาบนชักโครกตรงกดน้ำมันแตก 20-206 ฝั่งสาธา ห้องน้ำชาย ห้องที่ 314 พ.ย. 2565 07:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 65 15:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
167แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-105 ฝั่งสาธา ห้องน้ำหญิงฐานชักโครกมีนํ้าไหนออกมา 20-105 ฝั่งสาธา ห้องน้ำหญิง ห้องที่ 414 พ.ย. 2565 07:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
168น.ส.บวรรัตน์ ศรีมานอาคาร 3 ห้อง 2431) ที่ฝ้าเพดานมีน้ำซึมจากห้องชั้นบนค่ะ 2) ท่อระบายน้ำที่อ่างล้างจาน ถ้าเทน้ำแรงน้ำจะพุ่งออกจากท่อ แต่ถ้าเทเบาจะมีน้ำไหลซึมออกจากท่อค่ะ 11 พ.ย. 2565 19:37 น.รับเรื่อง
14 พ.ย. 65 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
169น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาฟาร์มพืช คณะทอ. แปลงนิสิตน้ำรั๋วไหลไม่หยุด 11 พ.ย. 2565 15:43 น.รับเรื่อง
14 พ.ย. 65 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
170แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-106 ฝั่งสาธา ห้องน้ำชายห้องน้ำ20-106 น้ำที่ชักโครกที่พักน้ำไม่ไหล11 พ.ย. 2565 14:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 65 15:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
171แม่บ้านอาคาร 1หน้าห้องเตรียมอาหารชั้น2ยาแนวอ่างล้างจานล่อนน้ำรั่วซึม10 พ.ย. 2565 13:59 น.รับเรื่อง
11 พ.ย. 65 13:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
172แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชาายชั้น4อ.1โถปัสวะอุดตัน/ฐานชักโครกน้ำรั่วซึม10 พ.ย. 2565 13:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 66 15:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักา์/คิมหันต์
173นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5**แจ้งด่วน** น้ำชักโครกไหลไม่หยุด ห้อง 308/110 พ.ย. 2565 11:10 น.รับเรื่อง
11 พ.ย. 65 13:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
174แม่บ้านอาคาร 77-302/1หัวฉีดชำระชำรุด10 พ.ย. 2565 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 10:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
175แม่บ้านอาคาร 77-403/2ห้องที่1หัวฉีดชำระน้ำหยด09 พ.ย. 2565 15:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 10:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
176นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สตอ๊ปวาว์วห้องอาบน้ำชำรุดห้อง202/107 พ.ย. 2565 16:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
177แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-214 ห้องน้ำชายก๊อกน้ำอ่างล้างมื้อหัก หัวฉีดชำระหัก 07 พ.ย. 2565 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
178นายจำนงค์ วงค์คำพระลานจอดรถอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติท่อน้ำชำรุด04 พ.ย. 2565 08:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 65 15:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/สมโภช
179แม่บ้านอาคาร 77-303/1หอ้งที่3เวลากดชักโครกมีน้ำรั่วออกจากแกนสแตนเลสหลังชักโครก03 พ.ย. 2565 13:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 65 15:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
180แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-105 ฝั่งสาธา ห้องน้ำหญิงอ่างล้างมือรั่ว ห้องน้ำหญิง ชั้น1 20-105 03 พ.ย. 2565 11:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
181น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อระบายนํ้าหลังห้อง4-123.รั่ว.วันที่.3.พ.ย.256503 พ.ย. 2565 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
182น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาฟาร์มพืช คณะทอ.โรงE3 ปั้มP4 ชำรุดใช้งานไม่ได้02 พ.ย. 2565 13:52 น.รับเรื่อง
02 พ.ย. 65 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
183แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาครร20-209รูระบายน้ำเสียอุดตัน ห้องน้ำหญิงชั้น2ฝั่งศ.ว02 พ.ย. 2565 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
184แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-110ชั้น1ฝั่งศ.วห้องนำ้หญิงชั้น1ฝั่งศ.วชักโครกอุดตันและหัวฉีดสายชำระชำรุด อ2002 พ.ย. 2565 10:25 น.รับเรื่อง
02 พ.ย. 65 11:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
185น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-113วาล์วน้ำใต้ชักโครกชำรุด31 ต.ค. 2565 16:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
186น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-212ก๊อกน้ำหลวม 31 ต.ค. 2565 16:25 น.รับเรื่อง
01 พ.ย. 65 12:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
187แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ก๊อกน้ำชำรุดข้างตึกชั้น 1 ชักโครกห้องน้ำชายชั้น 3 กดไม่ลง31 ต.ค. 2565 11:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อก 3/4 นิ้ว 1 ตัว
188น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18หอพักตาลฟ้าฝักบัวปิดไม่ได้มีน้ำไหลตลอด26 ต.ค. 2565 16:27 น.รับเรื่อง
27 ต.ค. 65 16:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
189แม่บ้านฝ่าย อาคารฯบ้านพักเรือนห้องแถวก๊อกน้ำชำรุดด้านหลัง26 ต.ค. 2565 13:30 น.รับเรื่อง
27 ต.ค. 65 16:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
190แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-114โถปัสสาวะรั่วซึม 26 ต.ค. 2565 09:32 น.รับเรื่อง
27 ต.ค. 65 16:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
191แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ชักโครกห้องน้ำหญิงชั้น 1 อุดตัน ห้อง 20-110 รูระบายน้ำ ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 อุดตัน ห้อง 20-20926 ต.ค. 2565 08:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
192นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5กอ๊กน้ำอ่างล้างหน้าชำรุด1อันห้อง402/126 ต.ค. 2565 08:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
193นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ชักโครกน้ำไม่ไหลห้อง402/1-2ห้อง26 ต.ค. 2565 07:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 10:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
194นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แจ้งลูกลอยป้ำน้ำหลุดฝั่งอ.326 ต.ค. 2565 07:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
195แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1สายฉีดชำระชำรุด ห้องน้ำชาย25 ต.ค. 2565 10:09 น.รับเรื่อง
25 ต.ค. 65 12:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
196อาจารย์กุลธิดา ยะสะกะห้อง 17-409 ชุดพักอาศัยบุคลากร 2ท่อน้ำรั่วบริเวณก๊อกน้ำของอ่างล้างจานค่ะ 25 ต.ค. 2565 09:55 น.รับเรื่อง
25 ต.ค. 65 12:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
197น.ส.นิภาพร เมษาห้อง 7-321 อาคาร 7อ่างล้างอุปกรณ์อุดตัน25 ต.ค. 2565 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
198น.ส.นิภาพร เมษาห้อง 7-321 อาคาร 7อ่างล้างอุปกรณ์อุดตัน25 ต.ค. 2565 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
199แม่บ้านอาคาร 1อ.1ห้องน้ำหญิงชั้น2ชักโครกอุดตัน25 ต.ค. 2565 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
200แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น4โถปัสวะอุดตัน25 ต.ค. 2565 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 66 15:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
201น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฟักบัวห้อง403น้ำไหลซึมตลอด21 ต.ค. 2565 16:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
202นายrutchanon pongtongอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ1.หัวฉีดชำระห้องน้ำคนพิการชำรุด 2.อ่างล้างมือหน้าห้องน้ำฝั่งนิทรรศการอุดตัน 3.ชักโครกห้องน้ำชายกดน้ำลงข้า21 ต.ค. 2565 15:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
203นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง346ฐานชักโคกโยกปูนก่ลอน20 ต.ค. 2565 15:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 10:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
204น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-104เปลี่ยนก๊อกน้ำเพื่่อติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น20 ต.ค. 2565 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
205น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10ก๊อกน้ำข้างโรงอาหาร อ.10 ใกล้ตู้ ATM ธ.ไทยพาณิชย์ น้ำไหลไม่หยุดค่ะ20 ต.ค. 2565 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 65 10:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้ 1/2 นิ้ว 1 ตัว
206น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องน้ำชาย โรงอาหาร อ.10น้ำไหลไม่หยุดค่ะ ใช้งานไม่ได้ 20 ต.ค. 2565 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ งอเกลียวใน 3/4 1 ตัว
207แม่บ้านอาคาร 77-403/1ห้องที่5หัวฉีดชำระชำรุด19 ต.ค. 2565 16:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
208แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 7โถปัสสาวะน้ำไหลไม่หยุด ห้อง 7-104/219 ต.ค. 2565 16:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 65 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
209น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง10219 ต.ค. 2565 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
210แม่บ้านอาคาร 88/2อ่างล้างอุปกรณ์ห้องโถงสายน้ำที้งชำรุดหลายเดือนแล้วค่ะ19 ต.ค. 2565 11:21 น.รับเรื่อง
19 ต.ค. 65 14:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
211นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สตอ๊ปวาล์วห้องอาบน้ำชำรุด1อันห้อง314/119 ต.ค. 2565 07:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 65 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
212นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สตอ๊ปวาล์วห้องอาบน้ำชำรุดห้อง302/1-1อัน19 ต.ค. 2565 07:53 น.รับเรื่อง
19 ต.ค. 65 14:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
213น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-339/1ก๊อกน้ำต่อฝักบัวอาบน้ำไหลเบา18 ต.ค. 2565 16:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 65 10:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
214น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-339/1ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าน้ำไหลเบา18 ต.ค. 2565 16:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 65 10:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว
215แม่บ้านอาคาร 77-302/1น้ำรั่วจากแกนสแตนเลส18 ต.ค. 2565 10:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
216แม่บ้านอาคาร 77-302/1ฝารองนั่งชักโครกชำรุด 18 ต.ค. 2565 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
217น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อนํ้าทิ้งใต้อ่างล้างหน้ารั่วห้อง4-115/1.วันที่18.ต.ค.256518 ต.ค. 2565 09:08 น.รับเรื่อง
18 ต.ค. 65 10:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
218นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สตอ๊ปวาล์วหอ้งอาบน้ำชำรูดห้อง108/1-1อัน17 ต.ค. 2565 19:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 65 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
219นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5กกอ๊กน้ำอ่างล้างจานหักขาดใช้งานไม่ได้ห้อง30217 ต.ค. 2565 19:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 65 10:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ข้อต่อ ผ/ม 2 ตัว ก๊อกล้างจาน ผนัง 1 ชุด
220นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สตอ๊ปวาล์วหอ้งอาบน้ำห้อง308/1ชำรุด1อ้น17 ต.ค. 2565 19:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 65 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
221แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19น้ำท่วมพื้นห้องน้ำ ไม่ทราบสาเหตุ ห้อง 19-11817 ต.ค. 2565 14:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
222แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9โถฉี่แตกทั้งด้านหน้าและด้านหลัง17 ต.ค. 2565 13:58 น.รับเรื่อง
17 ต.ค. 65 16:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
223น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ห้องน้ำหญิง อาคารวิจัยและพัฒนา ชำรุด17 ต.ค. 2565 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว
224น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ โถปัสสาวะ ห้องน้ำชาย ฝั่ง รปภ. ชำรุด17 ต.ค. 2565 10:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด
225แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ท่อน้ำประปารั่วห้อง 19-118 มีน้ำไหลตลอด 17 ต.ค. 2565 08:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
226แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-214 ,2-210 ห้องน้ำชายอ่างล่างมือก๊อกน้ำหัก,หัวฉีดชำระหัก12 ต.ค. 2565 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
227นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แจ้งด่วน!! สต็อปวาล์วห้อง 420/1 ชำรุด 12 ต.ค. 2565 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว (เขียว) 1 ชุด
228น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝักบัวห้องอาบน้ำห้องที่ปรึกษาหอพักน้ำไม่ไหล10 ต.ค. 2565 12:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 14:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
229แม่บ้านอาคาร 77-203/2เปลี่ยนฝารองนั่งชักโครกเนื่องจากแตกลายงารวม5ชุด10 ต.ค. 2565 11:44 น.รับเรื่อง
10 ต.ค. 65 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
230น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องน้ำศูนย์อาหารคุณสมบัติ ร้านถ่ายเอกสาร แจ้งว่า ห้องน้ำทางศูนย์อาหาร ชำรุด ใช้งานไม่ได้ เดือนกว่าแล้วค่ะ 10 ต.ค. 2565 11:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ชุดอุปกรณ์หม้นำ้ชักโครก 3 ชุด ยางรองก้นโถซักโครก 3 เส้น ฝารองนั่งซักโครก 1 ชุด ชุดท่อนำ้ทิ้งPVC 1 ชุด ที่กดนำ้โถปัสสาวะ 1 ตัว สามทาง PVC 2 นิ้ว บาง 1 ตัว ซีลีโคลนใส 1 หลอด
231แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำหญิงชั้น2ชักโครกอุดตัน06 ต.ค. 2565 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
232แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1โถปัสสาวะอุดตัน ชักโครกกดไม่ลง ห้องน้ำชาย ชั้น 305 ต.ค. 2565 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 66 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
233น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16อ่างล้างมือรั่วที่ห้องทันตกรรม05 ต.ค. 2565 11:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 14:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
234น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17ล้างถังเก็บน้ำภายในอาคาร 1704 ต.ค. 2565 15:24 น.รับเรื่อง
05 ต.ค. 65 08:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
235น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3ล้างถังเก็บน้ำประปาภายในอาคาร 304 ต.ค. 2565 15:23 น.รับเรื่อง
05 ต.ค. 65 08:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
236น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อนํ้าทิ้งใต้อ่างล้างหน้าซึมห้อง4-115/1.วันที่.4.ต.ค.6504 ต.ค. 2565 14:36 น.รับเรื่อง
05 ต.ค. 65 08:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
237แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3โถฉี่ห้องน้ำชายด้านหน้าแตก1โถด้านหลังแตก1โถรวมเป็น2โถ04 ต.ค. 2565 14:02 น.รับเรื่อง
05 ต.ค. 65 08:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
238แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3โถฉี่ห้องน้ำชายด้านหน้าแตก1โถด้านหลังแตก1โถรวมเป็น2โถ04 ต.ค. 2565 14:01 น.ยกเลิกรายการ
05 ต.ค. 65 08:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
239แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3โถฉี่ห้องน้ำชายด้านหน้าแตก1โถด้านหลังแตก1โถรวมเป็น2โถ04 ต.ค. 2565 13:58 น.ยกเลิกรายการ
05 ต.ค. 65 08:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
240น.ส.ภิญญารัตน์ กงประโคนห้อง 306 อาคาร 17ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าในห้องน้ำมีน้ำไหลเบามาก03 ต.ค. 2565 20:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
241น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ 1.ประตูห้องน้ำหญิง ฝั่งนิทรรศการ ปิดไม่ได้ 2.โถฉี่ห้องน้ำชาย อ.วัจและพัฒนาฯ มีน้ำรั่วซิ้มตลอดเวลา 3.ฝาชักโครกห้องน้ำคนพิการ ฝั่ง ห้องนิทรรศการ ชำรุด03 ต.ค. 2565 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝาซักโครก 1 ชุด
242น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-214เปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า(ซื้อก๊อกน้ำมาแล้ว)03 ต.ค. 2565 11:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น
243แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-105,2-106ฝาปิดชักโครกหัก,หม้อน้ำชักโครกไม่เก็บน้ำ03 ต.ค. 2565 08:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้งอ่างล้างหน้า 1 ชุด สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด สายนำ้ดี 1 ชุด ซิลิโคลน 1 หลอด
244แม่บ้านอาคาร 66-204/2ชักโครกชำรุด30 ก.ย. 2565 14:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
245น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์หน้าร้านกาแฟ ตรงข้ามหอพักหญิงนนทรีท่าหน้าร้านกาแฟ ตรงข้ามหอพักหญิงนนทรี ตะแกรงปิดชำรุด นิสิตขับรถตกท่อค่ะ 30 ก.ย. 2565 14:16 น.รับเรื่อง
04 ต.ค. 65 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
246แม่บ้านอาคาร 77-403/3หอ้งที่1เวลากดใช้งานชักโครกน้ำจะใหลไม่หยุดเป็นเวลานานมากๆจึงจะกลับมาเป็นปกติ30 ก.ย. 2565 14:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 14:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
247แม่บ้านอาคาร 77-104/1หอ้งที่4หัวฉีดชำระหักชำรุดใช้งานไม่ใด้30 ก.ย. 2565 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 14:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
248น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาวล์ฝักบัวปิดไม่อยู่ห้อง4-402/129 ก.ย. 2565 15:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
249น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาวล์ฝักบัวปิดไม่อยู่ห้อง4-402/129 ก.ย. 2565 15:11 น.ยกเลิกรายการ
29 ก.ย. 65 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
250น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาวล์ฝักบัวปิดไม่อยู่ห้อง4-402/129 ก.ย. 2565 15:09 น.ยกเลิกรายการ
29 ก.ย. 65 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
251แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ท่อระบายน้ำตันห้องน้ำหญิง28 ก.ย. 2565 13:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/สมโภช
252น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องน้ำชายลานอาหารอ่างล้างมือห้องน้ำชาย ลานอาหาร น้ำไหลไม่หยุดค่ะ 28 ก.ย. 2565 11:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
253น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา17-315เปลี่ยนก๊อกน้ำ ระเบียงห้องพัก (ก๊อกน้ำซื้อมาแล้ว)28 ก.ย. 2565 11:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 16:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
254แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20มีน้ำรั่วใต้อ่างล้างมือ ห้อง 20-10528 ก.ย. 2565 10:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด สะดืออ่าง Hang 1 ชุด
255แม่บ้านอาคาร 88/2ปลวกขึ้นห้องผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 28 ก.ย. 2565 09:37 น.รับเรื่อง
28 ก.ย. 65 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
256แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19หัวฉีดสายฉีดแตก ห้อง 19-128/128 ก.ย. 2565 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 14:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
257แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2หัวฉีดชำระชำรุด กับท่อน้ำรั่วซึม ห้อง 2-105 ห้องน้ำชาย28 ก.ย. 2565 09:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
258แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13ก๊อกน้ำอ่างล้างมือห้องน้ำนิสิตหญิงน้ำไม่ไหลค่ะ โถฉี่ห้องน้ำนิสิตชายเวลากดน้ำไม่มีน้ำไหลออกมาค่ะ ชั้น2ค่ะ28 ก.ย. 2565 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฟลัชวาล์วแบบกด 1 ชุด Hang
259แม่บ้านอาคาร 77-203/2น้ำรั่วใต้อ่างล้างมือ(ตัวที่3)27 ก.ย. 2565 15:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
260แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-214 ห้องน้ำชาย27 ก.ย. 2565 14:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้อ่างล้างมือหัก 1 อัน
261แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2อ่างล้างมือ ห้อง 2-307 ชำรุด หัวฉีดชำระชำรุด ห้อง 2-311 กับห้อง 2-306 27 ก.ย. 2565 11:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
262น.ส.นิภาพร เมษาอ่างล้างอุปกรณ์ห้อง 7-321 อาคาร 7อ่างล้างอุปกรณ์ใกล้กับถังขยะ ท่อน้ำทิ้งตัน เวลาล้างของน้ำไหลลงยากค่ะ27 ก.ย. 2565 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
263น.ส.นิภาพร เมษาอ่างล้างอุปกรณ์ห้อง 7-321 อาคาร 7อ่างล้างอุปกรณ์ใกล้กับถังขยะ ท่อน้ำทิ้งตัน เวลาล้างของน้ำไหลลงยากค่ะ27 ก.ย. 2565 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 65 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
264แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ถังพักน้ำห้องน้ำข้าง ร.ป .ภ ชำรุด 2 ห้อง26 ก.ย. 2565 15:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกฟลัชวาล์ว CF-51 1 ชุด ที่กดหม้อนำ้โถชักโครก 1 ชุด COTTO S-251
265แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ห้องน้ำชายโถฉี่ ชำรุด ห้อง 31-25-3-1-12 ห้องน้ำชายห้องใหญ่26 ก.ย. 2565 15:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด ลูกสุบฟลัชวาล์ว CF-51 3 ชุด
266แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ชักโครกห้องน้ำหญิงชำรุด (ถังพักน้ำชักโครก 4 ห้อง )26 ก.ย. 2565 15:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฝารองนั่งโถซักโครก 2 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
267แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ 2 ห้อง 307ห้อง306ห้องนำ้ชาย307อ่างล้างมือชำรุด 2อัน 306ห้องนำ้หญิงอ่างล้างมืออุดตัน24 ก.ย. 2565 11:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
268แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2ห้อง 311ห้องนำ้หญิงชั้น3หัวฉีดชำรุด 5สาย 2-31124 ก.ย. 2565 11:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
269แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15ข้อต่อท่อประปาหลุดข้างอาคารน้ำไหลไม่หยุด23 ก.ย. 2565 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ย. 65 14:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พืทักษ์
270น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ส้วมตันห้อง4-314/122 ก.ย. 2565 15:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
271แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22สายฉีดชำระชำรุดกับอ่างล้างมือ ห้อง 22-208-22-20721 ก.ย. 2565 13:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซิลีโคลน 1 หลอด สายฉีดชำระ 2 ชุด
272แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13 ชั้น1ค่ะชักโครกอุดตันค่ะ21 ก.ย. 2565 10:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
273นายrutchanon pongtongอาคารอำนวยการอุทยานเกษตร 50 พรรษาโถปัสสาวะห้องน้ำชายน้ำไหลตลอดเวลา 21 ก.ย. 2565 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฟลัซวาล์วแบบกด 2 ชุด
274แม่บ้านอาคาร 77-404/2กอ๊กน้ำอ่างลา้งมือนอ็ตหลุดมีลักษณะหมุน360องศา21 ก.ย. 2565 08:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
275น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่ม1) ปั๊มน้ำเครื่อง RO รั่ว 2) กล่องควบคุมปั๊มหอยโข่ง ไม่ทำงาน 20 ก.ย. 2565 15:13 น.รับเรื่อง
21 ก.ย. 65 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
276น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์อาคารโรงผลิตน้ำดื่มวาล์วน้ำเครื่องกรองน้ำ รั่ว 10 ตัว (ตามรูป) 20 ก.ย. 2565 15:11 น.รับเรื่อง
21 ก.ย. 65 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
277แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-105ก๊อกน้ำอ่างล้างมือหัก20 ก.ย. 2565 13:48 น.รับเรื่อง
20 ก.ย. 65 14:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
278นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แจ้งด่วนคะมีน้ำดันขื้นมาจากท่อน้ำเสียไหลเข้าห้อง10320 ก.ย. 2565 07:43 น.รับเรื่อง
20 ก.ย. 65 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
279น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์อาคาร 20 ฝั่งศว.สิ่งปฎิกูลจากห้องน้ำไหลลงพื้นที่ชั้น 1 ทำให้มีกลิ่นเหม็น และก่อให้เกิดเชื้อโรค พร้อมเสียทัศนียภาพ 19 ก.ย. 2565 16:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ท่อPVC 6 นิ้ว 8.5 1 เส้น
280นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 6รางประตูเหล็กชำรุด19 ก.ย. 2565 11:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 14:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
281นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ปลั้มน้ำขึ้นถังเก็บน้ำดาดฟ้าฝั่งหอชาย ไม่ทำงาน19 ก.ย. 2565 06:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกลอยไฟฟ้า ไพศาล/สมชาย
282น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา7-315ขอให้เปลี่ยนก๊อกนำที่ระเบียง (ก๊อกน้ำซื้อมาเองแล้ว) 18 ก.ย. 2565 22:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 16:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
283แม่บ้านอาคาร 9อ,9ชั้น1ที่กดซักโครกห้องน้ำหญิ่งหักหอ้งสมุด16 ก.ย. 2565 13:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่กดหม้อนำ้โถชักโครก 1 ชุด S-251
284นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หัวฉีดชำระชำรุดห้อง220/1-208/1ชักโครกกดน้ำไม่ลงห้อง208/116 ก.ย. 2565 12:00 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 65 08:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
285นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5กอ๊กอ่างล้างจานคอเตอร์และสายน้ำดีชำรุดห้อง22016 ก.ย. 2565 11:52 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 65 08:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
286น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่เสียบสายฉีดชำระแตกห้อง31916 ก.ย. 2565 10:29 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 65 08:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
287น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18เปลี่ยนที่กดชักโครกห้อง113ให้ด้วยค่ะอุปกรณ์มีแล้วค่ะ16 ก.ย. 2565 08:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
288น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18เปลี่ยนก๊อกน้ำและสายน้ำดีอ่างล้างหน้าให้ด้วยค่ะห้อง403(อุปกรณ์มีแล้วค่ะ)16 ก.ย. 2565 08:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
289นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้องน่้าชายหน้าห้องฟิตเน็ตน้ำหยดในสายน้ำดี15 ก.ย. 2565 15:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
290นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้องน่้าชายหน้าห้องฟิตเน็ตน้ำหยดในสายน้ำดี15 ก.ย. 2565 15:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
291น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าตรงซักผ้าชํารุดห้อง4-320/115 ก.ย. 2565 15:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 66 15:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้ 1/2 นิ้ว 1 ตัว
292น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-214น้ำรั่วใต้อ่างล้างหน้า15 ก.ย. 2565 15:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
293แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-214,2-210 ห้องน้ำชายก๊อกน้ำอ่างล้างมือหัก ห้อง2-214 หัวฉีดชำระหัก ห้อง 2-21015 ก.ย. 2565 14:21 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 65 08:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
294น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน17-314น้ำประปาในห้องครัวไม่ไหล14 ก.ย. 2565 13:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
295น.ส.ประภาพรรณ์ แสงดาว17-314น้ำประปาในห้องครัวไม่ไหล14 ก.ย. 2565 13:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
296น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดี3-242/1 อาคาร 3ท่อน้ำในห้องน้ำห้องพักแตก ตอนนี้ได้ปิดวาวหน้าห้องไว้14 ก.ย. 2565 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
297แม่บ้านอาคาร 66-202อ่างตัน13 ก.ย. 2565 10:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
298นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้ อง113วาวล์ประตูน้ำเปิดไม่ได้13 ก.ย. 2565 10:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
299แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ชักโครกห้องน้ำชายน้ำไหลไม่หยุด ด้านหลังห้องเทคัวนโด้13 ก.ย. 2565 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
300น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422ขอความอนุเคราะห์ถอดซิ้งน้ำพร้อมปิด เพื่อวางเครื่องมือ12 ก.ย. 2565 15:48 น.รับเรื่อง
15 ก.ย. 65 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
301นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่)ท่อน้ำบริเวณด้านข้างเล้าไก่ไข่แตกชำรุด มีน้ำไหลออกปริมาณมาก12 ก.ย. 2565 14:52 น.รับเรื่อง
15 ก.ย. 65 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
302น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าชำรุดน้ำไหลซึมตลอดและมีเสียงดังห้อง40312 ก.ย. 2565 12:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
303แม่บ้านอาคาร 66-102อ่างล้างมือรั่ว12 ก.ย. 2565 11:22 น.รับเรื่อง
12 ก.ย. 65 13:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
304นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 20 ฝั่งคณะศว.ที่จอดรถจักรยานยนต์แตกชำรุด12 ก.ย. 2565 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รอการปรับปรุง
305แม่บ้านอาคาร 13ห้องน้ำชายชั้น 1 อาคาร 13ที่กดโถปัสสาวะเสียค่ะ เวลากดมีน้ำรั่วออกมา09 ก.ย. 2565 13:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดกดฟลัสวาวล์โถปัสสาวะ Hang 1 ชุด
306น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำกับสายน้ำดีอ่างล้างหน้าชำรุดน้ำไหลซึมตลอดห้อง41309 ก.ย. 2565 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
307นายrutchanon pongtongแปลงองุ่น หลังอาคารชุด อ่างหนองคายน้ำประปาไม่ไหล 09 ก.ย. 2565 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
308นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้องน้ำชายฝั่งออฟฟิตมีน้ำหยดใต้ถังชักโคก08 ก.ย. 2565 14:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
309แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ท่อประปามีน้ำรั่วข้างอาคาร ฝั่ง อาคาร 1908 ก.ย. 2565 11:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ต่อตรง 3/4 นิ้ว 2 ตัว งอ 90 3/4 นิ้ว 1 ตัว
310น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-113น้ำหยดตรงสายน้ำดีใต้ชักโคก08 ก.ย. 2565 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
311น.ส.จิราวรรณ์ เมืองนาค7-323ก้อกน้ำพัง 07 ก.ย. 2565 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจานเคาน์เตอร์ 1 ตัว
312น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกอ่างล้างหน้าน้ำไม่ไหลห้อง31707 ก.ย. 2565 11:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
313แม่บ้านอาคาร 77-204/2หอ้งที่5มีน้ำซึมออกมาจากพื้นบริเวณฐานชักโครก07 ก.ย. 2565 11:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
314แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ทีแทปรั่วห้องน้ำหญิง ชั้น 1 ฝั่ง ศ.ว07 ก.ย. 2565 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 15:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
315แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22หัวฉีดชำระหัก ห้องน้ำชาย ห้อง 22-208 07 ก.ย. 2565 09:24 น.รับเรื่อง
07 ก.ย. 65 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
316นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 105 =117น้ำหยดในสายน้ำดีใต้ชักโคก07 ก.ย. 2565 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
317น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-130วาล์ว เปิด-ปิด น้ำชำรุด 06 ก.ย. 2565 16:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
318น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดชําระชํารุด1หัวห้อง4-414/106 ก.ย. 2565 15:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
319น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาวล์ฝักบัวปิดไม่อยู่ห้อง4-121/106 ก.ย. 2565 13:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
320แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22สายฉีดชำระชำรุดมีน้ำหยดตลอดเวลาห้องน้ำชาย 22-308 ชั้น 306 ก.ย. 2565 10:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
321แม่บ้านอาคาร 88/2ท่อน้ำประปาหน้าตึก 8/2แตกน้ำมันไหลไม่หยุดค่ะ 06 ก.ย. 2565 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ งอ90 PVC 3/4 นิ้ว 4 ตัว
322น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่กดชักโครกชำรุดห้อง10205 ก.ย. 2565 15:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
323แม่บ้านอาคาร 9อ,9ชั้น1ชักโครกหอ้งน้ำชายด้านหน้าถานหลุดจากพื้น05 ก.ย. 2565 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
324แม่บ้านอาคาร 77-304/1ห้องที่4น้ำรั่วจากแกนสแตน 05 ก.ย. 2565 09:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
325นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง246 ด.ร กนิษฐาขออนุญาติรบกวนด่วนค่ะนค่ะน้ำท่วมกลางห้องโถง05 ก.ย. 2565 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
326แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20น้ำไม่ขึ้นถังชักโครก ห้อง 20-30705 ก.ย. 2565 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
327นายจำนงค์ วงค์คำพระทางเข้าด้านหน้าอาคาร 6ประตูบานสวิงล๊อคไม่ได้ 1 ช่อง05 ก.ย. 2565 08:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กุญแจบานสวิง 2 ทาง 1 ชุด
328แจ้งผ่านระบบ QR-CODEอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)/ชั้น 1/ห้อง TOILET-1/4 ห้องน้ำชาย ภายในห้องสมุดฐานชักโครกแตกนั่งแล้วกระดก 05 ก.ย. 2565 00:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
329น.ส.มัลธิกา สวาทวงค์ห้องน้ำหญิงชั้น 2 อาคาร 21น้ำรั่วซึม ท่วมเต็มห้องน้ำ 02 ก.ย. 2565 08:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
330น.ส.น.ส. อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18สายฉีดชำระเสีย(ห้อง120)01 ก.ย. 2565 18:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
331แม่บ้านฝ่าย อาคารฯแยกหอพักชายท่อประปาแตก01 ก.ย. 2565 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
332น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านคุณศรีพรรณ หน้าหอนนทรีประปาร้านค้ารั่ว น่าจะเกิดจากการตัดหญ้าแล้วไปโดนท่อค่ะ ร้านค้าใช้น้ำใช้ไฟไม่ได้ในตอนนี้ 31 ส.ค. 2565 15:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
333น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ศูนย์อาหารทางร้านสมบัติก็อปปี้ห้องน้ำหญิงมีปัญหา ใช้งานไม่ได้ รบกวนเข้าเไปซ่อมให้หน่อยนะคะ ร้านค้าและนิสิตร้องเรียนมาค่ะ31 ส.ค. 2565 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
334น.ส.รจนา ทาระขจัดอาคาร 17 สวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.ชักโครกเด็กชำรุด 1 ตัว 31 ส.ค. 2565 14:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
335น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ห้องน้ำหญิงชั้นล่างใช้ไม่ได้เลยสักห้องค่ะแจ้งซ่อมแล้วเมื่อเดือนที่แล้วแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข31 ส.ค. 2565 13:40 น.รับเรื่อง
01 ก.ย. 65 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
336แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 16สายฉีดชำระชำรุด โถปัสสาวะอุดตัน31 ส.ค. 2565 10:52 น.รับเรื่อง
31 ส.ค. 65 11:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
337น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้า ห้อง120 หัวฉีดสายชำระชำรุด มีน้ำไหลซึมตลอด30 ส.ค. 2565 20:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
338แม่บ้านอาคาร 77-323(ห้องแล็ป)กอ๊กน้ำชำรุดปิดไม่ใด้ 30 ส.ค. 2565 16:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
339น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝาปิดซักโครกชํารุดห้อง4-115/130 ส.ค. 2565 13:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
340น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่กดน้ำสายฉีดชำระหักห้อง31730 ส.ค. 2565 10:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 66 12:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
341น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกอ่างล้างหน้าน้ำไม่ไหลห้อง31730 ส.ค. 2565 10:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
342น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกอ่างล้างหน้าน้ำไม่ไหลห้อง31730 ส.ค. 2565 10:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 66 12:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
343แม่บ้านอาคาร 1หน้าห้องเตรียมอาหารชั้น2อ.1อ่างล้างจาน/ล้างมือน้ำรั่ว30 ส.ค. 2565 10:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
344แม่บ้านอาคาร 1อ.1ห้องน้ำหญิงชั้น2หัวฉีดสายชำระแตกน้ำรั่งซึม30 ส.ค. 2565 10:22 น.รับเรื่อง
30 ส.ค. 65 11:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
345แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20โถชักโครกแตกยังไม่มาเปลี่ยนห้องน้ำชาย30 ส.ค. 2565 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 11:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซักโครก 2ช ิ้น 1ชุด
346แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20อ่างล้างมืออุดตัน ชั้น 2 ฝั่ง ส.ศ30 ส.ค. 2565 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
347น.ส.กรรณิการ์ มณฑาอาคาร3 ห้อง 311สะดืออ่างในห้องน้ำ น้ำซึมบนกระเบื้องในห้องน้ำ น้ำไหลค่อยม๊ากกก ทำให้เครื่องทำน้ำอุ่นพี่จะพังแล้วค๊าบบบ30 ส.ค. 2565 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
348น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หัวฉีดชำระแตกน้ำไหลซึมตลอดห้อง12030 ส.ค. 2565 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
349นายrutchanon pongtongแปลงองุ่น อ่างหนองคายน้ำประปาไม่ไหล30 ส.ค. 2565 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
350แม่บ้านอาคาร 13 ห้องน้ำ ชาย ชั้น 2 อ.13 ที่กดชักโครกหักชำรุดค่ะ29 ส.ค. 2565 09:58 น.รับเรื่อง
29 ส.ค. 65 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
351แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำหญิง ชั้น 1 ฝ้าเพดานชำรุด ฝั่ง ศ.ว29 ส.ค. 2565 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 65 15:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
352นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5มีน้ำดันขึ้นมาในห้องครัวห้อง10329 ส.ค. 2565 07:31 น.รับเรื่อง
29 ส.ค. 65 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
353น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้า ห้อง102ที่กดชักโครกชำรุด28 ส.ค. 2565 08:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
354แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22สายฉีดชำรุด25 ส.ค. 2565 09:55 น.รับเรื่อง
25 ส.ค. 65 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
355แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21มีน้ำซึมออกจากขอบพื้นห้องน้ำ ห้อง 2-206 ชั้น 225 ส.ค. 2565 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
356น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง30224 ส.ค. 2565 15:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 65 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
357แม่บ้านฝ่าย อาคารฯลานอาหารหน้าหอชายโถฉี่อุตตัน 1 อัน ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิงอุตตัน 1 ห้อง 24 ส.ค. 2565 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด ยางรองก้นโถซักโครก 3 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น ชุดอุปกรณ์หม้อนำ้โถชักโครก 3 ชุด
358แม่บ้านอาคาร 77-202/3มีน้ำซึมออกจากฐานชักโครกเวลากดใช้งาน23 ส.ค. 2565 16:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
359น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.18-305อ่างล้างหน้าตัน23 ส.ค. 2565 14:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 65 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษื/คิมหันต์
360น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง30523 ส.ค. 2565 10:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 65 10:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
361น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝาปิดท่อนํ้าทิ้งใต้อ่างล้างจานห้อง4-10723 ส.ค. 2565 08:31 น.รับเรื่อง
23 ส.ค. 65 08:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
362แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชาายชั้น4อ.1ก๊อกน้ำอ่างล้างมือแตกหัก22 ส.ค. 2565 14:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
363น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาวล์ฝักบัวเปิดปิดไม่ได้ห้อง4-402/122 ส.ค. 2565 14:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
364แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ก๊อกน้ำอ่างล้างมือชำรุดห้องน้ำชายด้านหลัง22 ส.ค. 2565 14:25 น.รับเรื่อง
22 ส.ค. 65 16:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
365น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะอุดตันห้อง4-314/122 ส.ค. 2565 14:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซิลิโคลนใส 1 หลอด ชุดท่อนำ้ทิ้งโถปัสสาวะ 2 ชุด เทปพันเกลียว 1 ม้วน
366น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะอุดตันห้อง4-302/122 ส.ค. 2565 14:05 น.รับเรื่อง
22 ส.ค. 65 16:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
367แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ท่อระบายน้ำอุดตัน ชั้น 1 22 ส.ค. 2565 09:49 น.รับเรื่อง
22 ส.ค. 65 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
368นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สต๊อปวาล์วผักบัวปิดน้ำไม่อยู่หอ้ง208/1-2อัน 22 ส.ค. 2565 07:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
369นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5วาล์วน้ำอ่างล้างจานชำรุดห้อง303-1อัน22 ส.ค. 2565 07:36 น.รับเรื่อง
22 ส.ค. 65 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
370น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาวล์ฝักบัวปิดไม่อยู่ห้อง4-402/119 ส.ค. 2565 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
371น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝาปิดซักโครกหักห้อง4-108/119 ส.ค. 2565 11:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
372นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง244/1ชักโครกแตก 19 ส.ค. 2565 11:09 น.รับเรื่อง
19 ส.ค. 65 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
373แจ้งผ่านระบบ QR-CODEอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)/ชั้น 1/ห้อง TOILET-1/1 ห้องน้ำชาย ด้านหลังฝั่งติดลิฟทดสอบ 19 ส.ค. 2565 00:00 น.รับเรื่อง
22 ส.ค. 65 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
374แม่บ้านอาคาร 88/2ห้องน้ำอาจารย์หญิงสายก๊อกน้ำชำรุดน้ำไหลไม่หยุด18 ส.ค. 2565 14:14 น.รับเรื่อง
18 ส.ค. 65 15:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
375นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง244/1เปลี่ยนฝาชักโคกและฝักบัว18 ส.ค. 2565 11:02 น.รับเรื่อง
18 ส.ค. 65 15:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
376แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10โถฉี่มีน้ำหยดตรงข้อต่อห้องน้ำชาย18 ส.ค. 2565 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
377แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-115หัวฉีดชำระหัก 18 ส.ค. 2565 09:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
378แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้องน้ำ 2-214,2-215,2-209,2-210มีน้ำหยดลงมาจากท่อน้ำทิ้งห้องนำชั้น3 ตาง ฝ่าเพดานห้องน้ำชั้น2 ทุกห้อง18 ส.ค. 2565 08:58 น.รับเรื่อง
18 ส.ค. 65 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
379แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21อ่างชักล้างห้องน้ำชายตันห้อง 21-11117 ส.ค. 2565 13:40 น.รับเรื่อง
17 ส.ค. 65 15:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
380น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง31117 ส.ค. 2565 13:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 65 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
381น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้กดน้ำชั้น3น้ำไม่ไหล16 ส.ค. 2565 14:55 น.รับเรื่อง
17 ส.ค. 65 12:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
382น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง10416 ส.ค. 2565 14:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 65 10:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
383แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชั้น2อ่างล้างมือรั่วและน้ำไหลน้อยห้องน้ำชายด้านหลัง ขอเกาะสายชำระหักห้องน้ำหญิงฝั่งห้องระพีหัก16 ส.ค. 2565 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
384แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หัวฉีดชำรุด ห้องน้ำหญิง ฝั่ง ศ.ว ชั้น 1 ห้อง 20-11016 ส.ค. 2565 10:33 น.รับเรื่อง
16 ส.ค. 65 12:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
385น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422ขอความอนุเคราะห์ปิดซิ้งน้ำเพื่อวางเครื่องมือ16 ส.ค. 2565 10:28 น.รับเรื่อง
16 ส.ค. 65 12:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
386น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สายฉีดชำระแตกห้อง10416 ส.ค. 2565 08:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 65 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
387น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ท่อใต้อ่างล้างจานมีน้ำรั่วซึมห้อง31915 ส.ค. 2565 08:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
388นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 129ที่เสียบสายชำระหัก15 ส.ค. 2565 07:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 65 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ที่เสียบสายชำระ 1 ตัว คิมหันต์
389แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-214 ห้องน้ำชายก๊อกน้ำหัก 12 ส.ค. 2565 10:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
390นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แจ้งด่วน !! สต็อปวาวห้องอาบน้ำชำรุด2ห้อง โซน 208/111 ส.ค. 2565 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
391นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ท่อน้ำรั่วอ่างล้างจาน ห้อง 220และ22211 ส.ค. 2565 09:36 น.รับเรื่อง
15 ส.ค. 65 08:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
392นายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล3-240ปิดไม่สนิท มีน้ำหยดตลอดเวลา 11 ส.ค. 2565 07:46 น.รับเรื่อง
15 ส.ค. 65 08:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
393แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น4อ.1ก๊อกน้ำอ่างล้างมือแตกหัก09 ส.ค. 2565 13:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
394นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง317วาลว์สายชำระหัก ก๊อกน้ำ อ่างล้างจานหัก09 ส.ค. 2565 11:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 66 12:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
395นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง325ใต้อ่างล้างจานมีน้ำซึมออกมาเพดานผุ09 ส.ค. 2565 11:45 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
396นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง332/1หัวฉีดน้ำไหลน้อย09 ส.ค. 2565 11:34 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
397นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง336/1เปลี่ยนฝาชักโคก09 ส.ค. 2565 11:23 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
398นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง342สายฝักบัวมีน้ำซึมออกมา09 ส.ค. 2565 10:05 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
399นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง233เปลี่ยนฝาชักโคก09 ส.ค. 2565 10:00 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
400นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง214ฝาชักโคกชำรุด09 ส.ค. 2565 09:52 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
401แม่บ้านอาคาร 77-303/3ห้องที่6หัวฉีดชำระชำรุด 09 ส.ค. 2565 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
402แม่บ้านอาคาร 77-303/1หอ้งที่4หัวฉีดชำระชำรุด 09 ส.ค. 2565 09:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 66 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
403นายทศพล จตุระบุล17-308ตรวจเช็คระบบท่อน้ำ เนื่องจากน้ำไหลไม่แรง เปลี่ยนก๊อกน้ำแล้วก็ยังไหลไม่แรงเหมือนเดิม08 ส.ค. 2565 18:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 16:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
404น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ห้องน้ำหญิงชั้นล่างใช้ไม่ได้ทุกห้องจำนวน3ห้อง08 ส.ค. 2565 13:57 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
405น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อระบายนํ้าในห้องครัวตันห้อง4-105.106.107.108ตันทั้ง4ห้องวันที่.7.ส.ค.256507 ส.ค. 2565 10:58 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
406นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร 3 ห้อง 3-209วาล์วน้ำในห้องน้ำหักชำรุด07 ส.ค. 2565 07:04 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
407นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้อง 233เปลี่ยนหัวฉีดใหม่06 ส.ค. 2565 09:37 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
408นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 320ก๊อกน้ำปิดยาก06 ส.ค. 2565 09:29 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
409น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มชั้น3น้ำไม่ไหล05 ส.ค. 2565 13:43 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
410อาจารย์เปมิกา หิรัญกิตติวงศ์อาคาร 3 ห้อง 339มีน้ำหยดจากก๊อกน้ำที่อ่างล้างจานในห้องครัวตลอดเวลา และมีก๊อกน้ำอันใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะ 04 ส.ค. 2565 21:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
411นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 228อ่างล้างจานก๊อกน้ำปิดยากน้ำไหลไม่หยุด04 ส.ค. 2565 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกอ่างล้างจาน 1 ตัว คิมหันต์
412อาจารย์กุลธิดา ยะสะกะห้อง 17-409 ชุดพักอาศัยบุคลากร 2ท่อน้ำใต้ซิ้งในห้องน้ำรั่ว04 ส.ค. 2565 07:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว
413แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-105ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างมือมีน้ำรั่วซึม 03 ส.ค. 2565 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สิลิโคลน 1 หลอด
414น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ที่เฉียบหัวฉีดชําระชํารุดห้อง4-115/102 ส.ค. 2565 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 14:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
415แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-114ท่อน้ำเสียอ่างล้างมือมีน้ำหยด ก๊อกน้ำเกลียวหลูดเปิดไม่ได้02 ส.ค. 2565 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น
416อาจารย์เปมิกา หิรัญกิตติวงศ์อาคาร 3 ห้อง 339 ก๊อกน้ำที่อ่างล้างจานน้ำหยดตลอดเวลา 02 ส.ค. 2565 13:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
417แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2อ่างล้างมือชำรุด ห้อง 2-307 ชั้น 202 ส.ค. 2565 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกนำ้อ่างล้างหน้า 1 ตัว
418นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง233หัวฉีดชำระัน้ำไหลซึม ฝักบัวน้ำไหลน้อยมาก01 ส.ค. 2565 11:30 น.รับเรื่อง
01 ส.ค. 65 14:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
419นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 หอ้ง220อ่างล้างหน้าตัน ท่อสะดืออ่างชำรุดล้างจาน)01 ส.ค. 2565 11:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สะดืออ่างล้างจาน 1 ชุด ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สิลิโคลน 1 หลอด คิมหันต์
420นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้อง214ชักโครกหรุด01 ส.ค. 2565 11:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 65 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
421นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 128ก๊อกน้ำอ่างล้างจานปิดเปิดยากน้ำไหลน้อย01 ส.ค. 2565 11:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
422แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2หัวฉีดชำรุด 3 อัน ชั้น 201 ส.ค. 2565 09:11 น.รับเรื่อง
01 ส.ค. 65 14:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
423อาจารย์ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ17-404ก็อกนำ้ในห้องครัวมีนำ้หยดตลอดไม่สามารถปิดสนิทได้ และก็อกนำ้เอียง 01 ส.ค. 2565 06:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
424น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อระบายนํ้าใต้อ่างล้างจานรั่วห้อง4-10830 ก.ค. 2565 13:52 น.รับเรื่อง
01 ส.ค. 65 08:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
425แม่บ้านอาคาร 77-302/1หัวฉีดน้ำหยด27 ก.ค. 2565 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
426แม่บ้านอาคาร 77-104/1หอ้งที่4หัวฉีดน้ำหยด27 ก.ค. 2565 09:23 น.รับเรื่อง
27 ก.ค. 65 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
427น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาวล์ฝักบัวเครื่องทํานํ้าอุ่นหักห้อง4-320/127 ก.ค. 2565 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 65 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
428น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ที่เฉียบหัวฉีดชําระรูดห้อง4-108/1.....หัวฉีดชําระแตกห้อง4-220/126 ก.ค. 2565 15:29 น.รับเรื่อง
27 ก.ค. 65 10:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
429น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หัวฉีดชำระหักห้อง30226 ก.ค. 2565 14:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 65 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
430แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-105ห้องน้ำชายหม้อน้ำไม่เก็บน้ำ26 ก.ค. 2565 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
431น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ปั้มสูบน้ำเข้าห้องน้ำ ฝั่ง รปภ. สูบน้ำไม่ขึ้น 26 ก.ค. 2565 09:30 น.รับเรื่อง
27 ก.ค. 65 10:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
432นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สตอ๊ปวาว์วหอ้งอาบน้ำชำรุดปิดไม่ได้ห้อง208/1-302/126 ก.ค. 2565 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
433แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21อ่างล้างมือตัน ห้อง 21-111 ชั้น 1 ห้องน้ำชาย25 ก.ค. 2565 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
434แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยน้ำไม่ไหล ฝั่ง ร.ป.ภ25 ก.ค. 2565 10:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 65 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
435นายชุตินนท์ พุทธิวาณิชย์อาคาร 17 ห้อง 317 มก. ฉกส.ชักโครกกดแล้วน้ำไม่ระบายหรือระบายช้ามากครับ24 ก.ค. 2565 21:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
436น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อระบายนํ้าในห้องอาบนํ้าและตรงบริเวณซักผ้าตันทุกห้อง.ห้อง4-115/123 ก.ค. 2565 19:27 น.รับเรื่อง
25 ก.ค. 65 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
437แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ก๊อกน้ำชำรุด ด้านหน้าและด้านหลัง ชั้น 122 ก.ค. 2565 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้อ่างล้างหน้า 1 ตัว
438แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20อ่างล้างมืออุตตันห้องน้ำหญิง ชั้น 1 ห้อง 20-105 ฝั่ง ส.ศ22 ก.ค. 2565 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 65 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
439แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3โถฉี่ ห้องน้ำชาย ด้านหลัง น้ำไม่ค่อยไหล ก๊อกอ่างล้างมือชำรุด21 ก.ค. 2565 13:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 65 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
440น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16มีน้ำรั่วจากสาบฝักบัวที่ห้องน้ำชายชั้นที่221 ก.ค. 2565 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
441น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-205ก๊อกน้ำในห้องครัวไหลช้า 20 ก.ค. 2565 15:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 65 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
442นายrutchanon pongtongอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติปั๊มน้ำห้องน้ำฝั่งร้านเกษตรอินทรีย์ไม่ทำงาน19 ก.ค. 2565 14:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 65 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
443แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ชักโครกมีน้ำซึมตลอดและมีน้ำดันขึ้นมา ห้อง 20-306 ห้องน้ำหญิง19 ก.ค. 2565 11:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
444น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อระบายนํ้าในห้องนํ้าตันห้อง4-408/119 ก.ค. 2565 11:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
445น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่เสียบสายฉีดชำระหักห้อง10219 ก.ค. 2565 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
446น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกอ่าวล้างหน้าชำรุดห้อง10219 ก.ค. 2565 10:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
447น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง30819 ก.ค. 2565 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
448น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-205ส้วมอุดตันและส่งกลิ่นเหม็น18 ก.ค. 2565 16:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักา์/คิมหันต์
449แม่บ้านอาคาร 9อ,9ชั้น1ห้องน้ำเจ้าหน้าทีก๊อกชำหลุดมีน้ำหยดด้วยล้าหลัง และด้านในห้องสมุดอ้างมือมีน้ำไหลไม่หยุด18 ก.ค. 2565 13:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว
450น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มก็อกน้ำที่โรงผลิตน้ำเปิดไม่ได้ ข้องอแตกค่ะ 18 ก.ค. 2565 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
451แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำอุตตัน ห้อง 20-306 ห้องน้ำหญิง11 ก.ค. 2565 13:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
452แม่บ้านอาคาร 88/2ห้องน้ำอาจารย์หญิงอ่่่่่างล้างมือน้ำไหลไม่หยุด 11 ก.ค. 2565 13:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
453แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1หัวฉีดชำรุด ห้องน้ำหญิงชั้น 311 ก.ค. 2565 09:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
454นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจานชำรุดห้อง222-22011 ก.ค. 2565 07:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
455น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีห้องจ่ายกลาง อ.16ล้างถังเก็บน้ำ จากเครื่องกรองน้ำ07 ก.ค. 2565 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 65 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
456น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อระบายนํ้าในห้องนํ้าตันห้อง4-102/107 ก.ค. 2565 11:33 น.รับเรื่อง
19 ก.ค. 65 12:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
457น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะรั่วห้อง115/106 ก.ค. 2565 14:01 น.รับเรื่อง
19 ก.ค. 65 12:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
458แม่บ้านอาคาร 77-302/1ชักโครกกดน้ำไม่ใหลทั้ง2โถ 05 ก.ค. 2565 15:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:50 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
459แม่บ้านอาคาร 77-203/2ห้องที่4เวลากดใช้งานจะมีน้ำรั่วจากแกนสแตนเลส05 ก.ค. 2565 13:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:49 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
460น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อระบายนํ้าทางเดินห้องนํ้าอุดตันห้อง4-115/105 ก.ค. 2565 13:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:51 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
461น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สายฉีดชําระหัก2อันห้อง4-414/105 ก.ค. 2565 13:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:27 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
462น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์ อาคาร4ท่อนํัาทิ้งและก้นโถปัสวะรั่ว3ชุดห้อง4-314/105 ก.ค. 2565 13:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:24 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
463นายวัชระ เทพารส17-405อ่างล้างหน้าในห้องน้ำ น้ำไหลไม่ลง ใต้อ่างล้างหน้าท่อน้ำหลุดออกจากกัน 05 ก.ค. 2565 11:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:48 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด
464นายวัชระ เทพารส17-405ก๊อกน้ำตรงอ่างล้างจานชำรุด05 ก.ค. 2565 11:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:49 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน เคาน์เตอร์ 1 ชุด
465แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำอุตตัน ชั้น 3 ห้อง 20-306 ฝั่ง สาธา05 ก.ค. 2565 10:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:50 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
466นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ฝาปิดกันท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจานชำรุดห้อง 323 05 ก.ค. 2565 08:36 น.รับเรื่อง
05 ก.ค. 65 10:33 น.
นายอรรถ เรือนก้อน,
467นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5วงกลบประตูห้องน้ำหลุดชำรุด ห้อง 102/1 05 ก.ค. 2565 08:35 น.รับเรื่อง
05 ก.ค. 65 10:35 น.
นายอรรถ เรือนก้อน,
468นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจานชำรุดห้อง 306 05 ก.ค. 2565 08:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:47 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
469แม่บ้านอาคาร 77-302/3น้ำรั่วจากแกนสแตนเลส 04 ก.ค. 2565 14:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:48 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
470นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 14 ข้างห้องทูบีท่อต่อนํ้าเข้าถังตู้เย็นหลุด04 ก.ค. 2565 11:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 08:58 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
471นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5อ่างล้างจานตันและท่อก้นอ่างรั่วห้อง32304 ก.ค. 2565 09:12 น.รับเรื่อง
05 ก.ค. 65 10:37 น.
นายอรรถ เรือนก้อน,
472นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ลูกลอยป้ำน้ำหุลดฝั่งอ.304 ก.ค. 2565 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:48 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เปลี่ยนลูกลอย
473น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง414น้ำในอ่างล้างหน้าไหลช้า03 ก.ค. 2565 19:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:52 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
474น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้าห้อว317อ่างล้างหน้าตัน02 ก.ค. 2565 17:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:52 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
475แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ที่กดชักโครกหักห้องน้ำหญิงด้านหน้า30 มิ.ย. 2565 11:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
476แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หัวฉีดชำรุด 2 หัว ห้องน้ำหญิง ห้อง 20-205 ชั้น 2 ฝั่ง ส.ศ30 มิ.ย. 2565 10:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
477แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ก๊อกน้ำชำรุด ชั้น 1 ฝั่ง ศ.ว (น้ำไหลไม่หยุด )29 มิ.ย. 2565 14:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 มิ.ย. 65 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
478น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-304ก๊อกน้ำห้องครัวชำรุด เปิด-ปิดไม่สนิด น้ำยังไหลไม่หยุด29 มิ.ย. 2565 14:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน (ผนัง) 1 ชุด
479น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-205หลอดไฟชำรุด 1 หลอดตะเกียบ29 มิ.ย. 2565 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 65 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
480แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 6ท่อประปาแตก ฝั่ง 8/229 มิ.ย. 2565 13:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 มิ.ย. 65 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
481แม่บ้านอาคาร 77-301/2น้ำรั่วจากเเกนสแตนเลสหลังชักโครก29 มิ.ย. 2565 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
482นายศิวชาติ นาถาดทองบ้านพักฝ่ายอาคารหลังที่ 1 ท่อระบายน้ำห้องน้ำอุดตัน29 มิ.ย. 2565 07:36 น.รับเรื่อง
29 มิ.ย. 65 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
483น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าห้อง308 อ่างล้างหน้าตัน28 มิ.ย. 2565 18:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
484น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4อ่างล้างจานอุดตันห้อง4-21028 มิ.ย. 2565 16:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
485น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดชําระชํารุดห้อง4-102/128 มิ.ย. 2565 16:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
486น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-310ชัดโครกชำรุด28 มิ.ย. 2565 16:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่กดซักโครก 1 ชุด กดหน้า
487น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกอ่างล้างหน้าชำรุดน้ำไหลซึมตลอดห้อง301และห้อง30328 มิ.ย. 2565 12:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
488แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำคนพิการ ชั้น 3 ฝั่ง ศ.ว ชักโครกกดไม่ลง ห้อง 20-309-20-311 28 มิ.ย. 2565 11:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 15:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
489แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ก๊อกน้ำไหลไม่หยุด (ชำรุด ) ตรงระเบียงชั้น 1 ฝั่ง ศ.ว28 มิ.ย. 2565 11:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
490น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่เสียบสายฉีดชำระหักห้อง11628 มิ.ย. 2565 09:46 น.รับเรื่อง
01 ก.ค. 65 15:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
491แม่บ้านอาคาร 2ห้อง2-306,2-307อ่างล้างมืออุดตัน,ก๊อกน้ำชำรุด28 มิ.ย. 2565 09:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
492นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจานชำรุดห้อง306-22227 มิ.ย. 2565 12:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
493นายจำนงค์ วงค์คำพระห้องนํ้ารวมใหญ่อาคาร 14ซักโครกนํ้าไหลไม่หยุด27 มิ.ย. 2565 11:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
494น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-204เปลี่ยนฝารองชักโครก27 มิ.ย. 2565 10:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด
495แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ อาคาร 22ส้วมตัน อ่างล้างมือรั่ว ห้อง 22-20827 มิ.ย. 2565 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
496แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20มีน้ำรั่วซึมออกมาจากฐานชักโครก ห้อง 20-105 ห้องน้ำหญิง27 มิ.ย. 2565 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
497น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้าตู้กดน้ำชั้น2 ก๊อกน้ำร้อนเสีย (น้ำไม่ร้อน)25 มิ.ย. 2565 19:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
498น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าห้อง116ที่พักสายชำระชำรุด25 มิ.ย. 2565 19:42 น.รับเรื่อง
27 มิ.ย. 65 08:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
499น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกใหลไม่หยุดห้อง4-115/124 มิ.ย. 2565 15:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกสูบฟลัสวาวล์กะรัต 1 ชุด
500น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกใหลไม่หยุดห้อง4-115/124 มิ.ย. 2565 15:08 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 65 08:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
501น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกรั่วห้อง4-302/1โถปัสวะตันห้อง4-324/1.24 มิ.ย. 2565 15:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
502น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกนํ้าไม่ใหลห้อง4-414/1.หัวฉีดชําระรุดห้อง4-414/124 มิ.ย. 2565 14:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
503น.ส.ระพีพรรณ มาเห็ม22-304 ท่อน้ำทิ้ง ที่ต่อจากอ่างล้างจาน อุดตัน ทำให้น้ำไหลไปตามระเบียง24 มิ.ย. 2565 14:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
504นายจีระศักดิ์ ฆ้องเดชฟาร์มพืช ห้องเมล็ดพันธุ์สายต่อก๊อกน้ำเข้าเครื่องทำน้ำกลั่นหัก รบกวนทีมช่างเข้าซ่อมแซม24 มิ.ย. 2565 11:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
505แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20มีน้ำหยดลงมาจากชั้น 3 ลงมาตรงที่นั่งชักโครกห้องน้ำหญิง ห้อง 20-20624 มิ.ย. 2565 10:52 น.รับเรื่อง
23 ก.ย. 65 15:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
506แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำชายชั้น 2 มีน้ำรั่วซึม ตรงพื้นห้องน้ำ ห้อง 20-20624 มิ.ย. 2565 10:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
507แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20มีน้ำซึมใต้ฐานชักโครก ห้อง 20-307 ชั้น 3 ฝั่งสาธา24 มิ.ย. 2565 10:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
508นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สต็อปวาล์วอ่างล้างจานชำรุด ห้อง 10724 มิ.ย. 2565 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
509แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ชักโครกยังไม่ได้ติดตั้ง ห้อง 19-11023 มิ.ย. 2565 13:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
510น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าตูู้กดน้ำชั้น2 ก๊อกน้ำร้อนชำรุด22 มิ.ย. 2565 22:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
511น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ตลาดนัด โรงอาหารอาคาร 10ท่อประปาชำรุด น้ำไหลไม่หยุดค่ะ ตอนนี้ให้แม่บ้านปิดวาวน้ำไว้ก่อน 22 มิ.ย. 2565 16:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ต่อตรง 3/4 นิ้ว 1 ตัว สามทางลด 3/4 นิ้ว x 1/2 นิ้ว 1 ตัว
512แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19สายฉีดชำระรั่วซึม ห้อง 19-10822 มิ.ย. 2565 15:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
513แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ชักโครกกดไม่ลง ห้อง 20-311 (ห้องน้ำคนพิการ )22 มิ.ย. 2565 15:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
514แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ถังเก็บน้ำชักโครกน้ำไม่ไหลห้องน้ำหญิง ห้อง 20-205 ฝั่ง ส.ศ22 มิ.ย. 2565 13:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
515น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำร้อนตู้น้ำดื่มชั้น4หัก22 มิ.ย. 2565 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
516แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคารชุดพักอาศัย 3ท่อประปาแตกข้างอาคาร 21 มิ.ย. 2565 13:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ต่อตรง 3/4 นิ้ว 2 ตัว
517แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น1ห้อง2-114ท่ออ่างล้างมือห้องน้ำชายมีน้ำรั่วซึม 21 มิ.ย. 2565 13:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
518น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปล์ฝักบัวปิดไม่อยู่ห้อง4-314/121 มิ.ย. 2565 11:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
519น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สะดืออ่างล้างหน้าหักห้อง4-115/121 มิ.ย. 2565 11:49 น.รับเรื่อง
21 มิ.ย. 65 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
520น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สะดืออ่างล้างหน้าหักห้อง4-115/121 มิ.ย. 2565 11:48 น.รับเรื่อง
21 มิ.ย. 65 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
521น.ส.เจนจิรา ทองแกมโรงเรือน Evapฝั่งด้านหลังฟาร์มพืชฝั่งอุตุน้ำไหลเข้ารังผึ้งไม่เต็มแผงรังผึ้งทำให้โรงเรือนร้อนมาก21 มิ.ย. 2565 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
522น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18น้ำห้อง417ไหลค่อย21 มิ.ย. 2565 08:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
523นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5วาวล์น้ำอ่างล้างจานชำรุดห้อง31621 มิ.ย. 2565 07:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
524แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายและหญิงชั้น2 ก๊อกน้ำหัวฉีด่ซึม/ ก๊อกน้ำหัวฉีดซึม/ชักโครกอุดตัน/หม่อเน้ำเชือกขาด 20 มิ.ย. 2565 16:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
525แม่บ้านอาคาร 77-301/2กอ๊กน้ำอ่างล้างมือน้ำไม่ใหล20 มิ.ย. 2565 16:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว
526น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อใต้อ่างล้างจานชํารูดห้อง4-12220 มิ.ย. 2565 13:30 น.รับเรื่อง
20 มิ.ย. 65 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
527น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดชําระหักห้อง4-220/1จํานวน2อัน20 มิ.ย. 2565 13:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 2 ชุด
528น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าหมุนรอบห้อง4-115/120 มิ.ย. 2565 13:24 น.รับเรื่อง
20 มิ.ย. 65 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
529แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-114ห้องน้ำชายอ่างล้างมือกับโถปัสสาวะมีน้ำรั่วซึม20 มิ.ย. 2565 10:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
530นายrutchanon pongtongอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติห้องน้ำชายฝั่งห้องนิทรรศการ โถปัสสาวะน้ำไหลไม่หยุด และสายฉีดชำรุด20 มิ.ย. 2565 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกสูบฟลัสวาล์วโถวักโครก 1 ชุด
531แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ถังเก็บน้ำชักโครกแตกห้องน้ำชายห้อง 20-206 ฝั่ง ส.ศ20 มิ.ย. 2565 09:03 น.รับเรื่อง
20 มิ.ย. 65 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
532น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อนํ้าทิ้งใต้อ่างล้างหน้าหักห้อง4-115/1กับซักโครกไหลไม่หยุดห้อง4-115/120 มิ.ย. 2565 08:33 น.รับเรื่อง
20 มิ.ย. 65 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
533น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าห้อง319 ก๊อกน้ำอ่างหน้าชำรุด19 มิ.ย. 2565 07:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว
534น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้าที่พักสายชำระหัก17 มิ.ย. 2565 19:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
535น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-141มีน้ำดันมาจากพื้นห้อง(ห้องนอน) 17 มิ.ย. 2565 14:38 น.รับเรื่อง
17 มิ.ย. 65 15:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
536น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139มีน้ำดันขึ้นมาจาดพื้นห้อง17 มิ.ย. 2565 14:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
537น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18น้ำไม่ไหลตรงอ่างล้างหน้าห้อง41715 มิ.ย. 2565 18:54 น.รับเรื่อง
16 มิ.ย. 65 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
538น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้าห้อง420 ฝักบัวน้ำไม่ค่อยไหล15 มิ.ย. 2565 07:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มิ.ย. 65 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
539น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะตันห้อง4-420/1.สายฉีดชําระชํารุดห้อง4-420/1..สต๊อปวาปล์สายฉีดชําระชํารุดห้อง4-408/...วันที่ 14.มิ.ย.256514 มิ.ย. 2565 15:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มิ.ย. 65 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
540น.ส.ปานชีวัน ปอนพังงาฟาร์มพืชท่อน้ำปะปาในห้องน้ำโรงปุ๋ยฟาร์มพืชแตกมีน้ำพุ่งกระจาย14 มิ.ย. 2565 15:11 น.รับเรื่อง
15 มิ.ย. 65 11:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
541น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ห้องน้ำหญิงชั้นล่างกดไม่ลงเลยทั้ง3ห้อง14 มิ.ย. 2565 14:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
542แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยน้ำไม่ไหล ห้องน้ำฝั่ง ร.ป.ภ14 มิ.ย. 2565 14:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มิ.ย. 65 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
543น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-337สายฉีดชำระชำรุด 2 อัน14 มิ.ย. 2565 10:37 น.รับเรื่อง
15 มิ.ย. 65 11:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
544นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5น้ำอ่างล้างหน้าไม่ไหล ห้อง 418 ชักโครกน้ำไม่ไหล ห้อง 214/114 มิ.ย. 2565 08:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มิ.ย. 65 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
545น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ข้อต่อซักโครกแตกห้อง4-302/1..สต๊อกวาปล์ฝักบัวแตกห้อง4-302/113 มิ.ย. 2565 15:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มิ.ย. 65 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซิลิโคลนใส 1 หลอด สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
546น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ที่เฉียบหัวฉีดหักห้อง4-208/113 มิ.ย. 2565 15:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มิ.ย. 65 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
547น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139มีน้ำขังในห้อง13 มิ.ย. 2565 15:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
548น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-104สายฉีดชำระชำรุด13 มิ.ย. 2565 15:19 น.รับเรื่อง
15 มิ.ย. 65 11:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
549น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดชําระชํารุดห้อง4-420/113 มิ.ย. 2565 14:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ HANG 1 ชุด
550นายศุทธิณัฏฐ์ สุนทรกลัมพ์3-305 อาคาร3ท่อน้ำใต้ซิงค์ในห้องครัวมีน้ำรั่วซึมออกมา13 มิ.ย. 2565 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด สะดืออ่างล้างจาน 1 ชุด
551น.ส.จุฑามาศ กองผาพา3-308 อาคาร 3ก๊อกน้ำอ้างล้างจานเสีย 13 มิ.ย. 2565 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน ผนัง 1 ชุด
552น.ส.กรกนก หาญมนตรีหอตาลฟ้า (อ.18)ตู้กดน้ำชั้น 1 เครื่องไม่ทำงาน น้ำไม่ร้อน , ไม่เย็น13 มิ.ย. 2565 11:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
553น.ส.กรกนก หาญมนตรีอาคาร 18 หอตาลฟ้า (18-104)สายฉีดชำระเสียน้ำไหลไม่หยุด เปลี่ยนลูกยางแล้วแต่ยังไม่หาย13 มิ.ย. 2565 11:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ Hang 1 ชุด
554แม่บ้านอาคาร 7ตรวจสอบปั๊มน้ำน้ำไม่ใหลอาคาร7โซนลิฟท์13 มิ.ย. 2565 09:17 น.รับเรื่อง
13 มิ.ย. 65 11:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
555แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10เปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างจาน ห้อง 10-11013 มิ.ย. 2565 09:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างจาน ผนัง 1 ชุด
556แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-214 ห้องน้ำชายโถปัสสาวะรั่วซึม 10 มิ.ย. 2565 10:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้งโถปัสสาวะHANG 2 ชุด
557น.ส.ทิติยา ยางธิสารอาคาร 20 ชั้น 1ท่อระบายน้ำทิ้งมีน้ำซึมส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้ง ทั้งอาคาร ฝั่งโรงจอดรถ ข้างสนามกีฬา09 มิ.ย. 2565 11:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มิ.ย. 65 13:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ อุดเกลียว 1 นิ้ว 1 ตัว สต๊อปวาล์ว 2 ทาง 1 ตัว ชุดโถซักโครก 2 ชิ้น 1 ชุด
558น.ส.บวรรัตน์ ศรีมานอาคาร 3 ห้อง 243ช่วยตรวจสอบที่เพดานห้องมีน้ำไหลลงมาค่ะ08 มิ.ย. 2565 10:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
559น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถส้วมแตกห้อง4-414/106 มิ.ย. 2565 16:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดโถซักโครก 2 ชิ้น 1 ชุด
560นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร7 ฝั่งลิฟท์ปั๊มนํ้าทำงานแต่ไม่ขึ้น06 มิ.ย. 2565 13:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
561แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ตรงท่อมีน้ำรั่วซึมข้างตึกชั้น 1 ฝั่งอาคาร 802 มิ.ย. 2565 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
562แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ท่อประปาแตก และท่อส้วมแตกมีกลิ่นเหม็นมาก ห้องน้ำหญิง ฝั่ง ศ.ว ชั้น 101 มิ.ย. 2565 15:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
563น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สายน้ำดีอ่างล้างหน้าแตกห้อง31501 มิ.ย. 2565 13:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 65 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
564น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-213เปลี่ยนฝารองชักโครก01 มิ.ย. 2565 11:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 65 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด
565น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มรบกวนดูน้ำรั่วที่โรงผลิตน้ำดื่มค่ะ 01 มิ.ย. 2565 11:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
566แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยห้องน้ำฝั่ง ร.ป.ภ น้ำไม่ไหล31 พ.ค. 2565 09:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 พ.ค. 65 12:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
567แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22อ่างล้างมือตัน ห้อง 22-20731 พ.ค. 2565 09:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด สะดืออ่างล้างหน้า Hang ยาว 1 ชุด
568นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แจ้งขอเบิกกาวยาแนวกระเบื้องห้องน้ำทั้งอาคารจำนวน26ถุงสีฟ้า20ถุงสีขาว6ถุงอยากได้กอ่นเปิดเทอมนะคะ31 พ.ค. 2565 09:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปูนยาแนว 4 ถุง พิทักษ์/คิมหันต์
569แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หัวฉีดชำรุดห้อง 21-206ห้องน้ำหญิง ชั้น 230 พ.ค. 2565 11:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
570แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9สายฉีดชำระชำรุดห้องน้ำหญิง ด้านลิฟฟ์ ชั้น 2ก๊อกน้ำใต้อ่างล้างมือ หยด ห้องน้ำหญิงด้านห้องระพีที่เสียบสายชำระชำรุด30 พ.ค. 2565 10:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีด HANG 1 ชุด
571แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22อ่างล้างมือตัน สายฉีดชำรุด ชั้น 330 พ.ค. 2565 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
572นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง201ที่กดชักโคกชำรุด30 พ.ค. 2565 09:56 น.ยกเลิกรายการ
30 พ.ค. 65 14:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
573นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง201ที่กดชักโคกชำรุด30 พ.ค. 2565 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่กดซักโครกกดหน้า 1 ชุด COTTO
574น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-141น้ำซึ่มขึ้นมาจากพื้นห้องโรงแรม(ช่างเคยมาซ่อมแล้วแต่ก็เป็นอีก)27 พ.ค. 2565 14:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
575น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องเก็บที่นอนสำรองน้ำผุดขึ้นมาจากท่อน้ำทิ้งข้างห้องเก็บที่นอน27 พ.ค. 2565 13:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
576น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139น้ำซึ่มขึ้นมาจากพื้นห้องโรงแรม 27 พ.ค. 2565 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
577แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2โถปัสสาวะ ชำรุด ชั้น 3 27 พ.ค. 2565 11:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง โถปัสสาวะ Hang 1 ชุด
578แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22สายฉีดชำรุด อ่างล้างมือตันห้องน้ำคนพิการ ชั้น 126 พ.ค. 2565 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 พ.ค. 65 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
579แม่บ้านฝ่าย อาคารฯห้องสมุด 24 ชั่วโมงชักโครกกดไม่ลง 25 พ.ค. 2565 11:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 65 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
580นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร 3 ชั้น 2ฝั่งโรงแรม ระเบียงหน้าห้อง3-201ท่อน้ำอุดตัน 25 พ.ค. 2565 11:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
581นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร 3 ชั้น 2ฝั่งโรงแรมท่อระบายน้ำอุดตัน 25 พ.ค. 2565 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
582น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-203ก๊อกน้ำหัก24 พ.ค. 2565 14:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 พ.ค. 65 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
583น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-310ห่วงยางใต้โถส้วมชำรุด24 พ.ค. 2565 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 65 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ยางรองหม้อนำ้โถซักโครก 1 เส้น
584นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ข้างบันไดชั้นฝั่งโรงแรมมีน้ำไหลออกมา24 พ.ค. 2565 09:15 น.รับเรื่อง
24 พ.ค. 65 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
585น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-210เปลี่ยนหลอดไฟ 2 หลอด ซื้อหลอดมาให้แล้ว แต่ปีนเองไม่ได้ค่ะ ... และมี 1 จุด ที่ขั้วหลอดมีปัญหา อยากให้มาซ้อมให้ด้วยค่ะ เหมือนมันช็อต จี๊ดๆ แต่เปลี่ยนหลอดแล้วก็ไม่ติดค่ะ23 พ.ค. 2565 11:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย/สมชาย
586น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าชำรุดน้ำไหลซึมตลอดห้อง31519 พ.ค. 2565 13:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 65 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
587แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1หัวฉีดชำระชำรุดห้องน้ำชายชั้น 318 พ.ค. 2565 13:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 65 08:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
588น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-310ก๊อกน้ำอ่างล้างจานในครัวชำรุด(ปิดยาก)18 พ.ค. 2565 13:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 10:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน ผนัง 1 ชุด
589แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13ฝาปิดท่อน้ำเสียข้างอาคารชำรุด 4ฝาค่ะ18 พ.ค. 2565 09:18 น.รับเรื่อง
23 มิ.ย. 65 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
590แม่บ้านอาคาร 7ชั้น1โซนลิฟท์ปั๊มน้ำมีเสียงดังผิดปกติ17 พ.ค. 2565 14:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ค. 65 16:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
591น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-330ก๊อกน้ำในครัวชำรุด(ปิด เปิด ยากมาก)12 พ.ค. 2565 16:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน ผนัง 1 ชุด
592น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-320อ่างล้างหน้าชำรุด(มีน้ำไหลใต้อ่างล้างหน้า)12 พ.ค. 2565 16:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด
593น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-241สะดืออ่างล้างจานชำรุด12 พ.ค. 2565 15:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด สะดืออ่างล้างจาน 1 ชุด
594น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-234หัวฉีดน้ำชำรุด 12 พ.ค. 2565 15:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
595น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-234สะดืออ่างล้างจานชำรุด12 พ.ค. 2565 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 11:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด สะดืออ่างล้างจาน 1 ชุด
596นายจำนงค์ วงค์คำพระ ป้อมประตู 6ท่อนํ้าทิ้งอุดตัน12 พ.ค. 2565 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
597แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21โถปัสสาวะมีน้ำไหลลงพื้น ห้อง 21-405 ชั้น 412 พ.ค. 2565 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 พ.ค. 65 15:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
598น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝารองนั่งชักโครกแตกห้อง31912 พ.ค. 2565 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 11:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่ง 1 ชุด
599น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฐานชักโครกชำรุดห้อง11812 พ.ค. 2565 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
600แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ห้องน้ำชาย หัวฉีดชำรุด ชั้น 311 พ.ค. 2565 11:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 11:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
601น.ส.นันทิยา พรมทอง3-343 อาคารพักบุคคลากรเปลี่ยนฝักบัว+เปลี่ยนสายฉีดชำระ 11 พ.ค. 2565 11:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 11:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาวล์ 1 ตัว
602นายณัฐพงษ์ คำเลิศอ.3-209สะดืออ่างล้างหน้าชำรุด11 พ.ค. 2565 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด ชุดท่ินำ้ทิ้ง 1 ชุด
603แม่บ้านอาคาร 77-204/3หอ้งที่1หัวฉีดแตก09 พ.ค. 2565 15:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
604แม่บ้านอาคาร 77-304/1ห้องที่4หัวฉีดชำระชำรุด06 พ.ค. 2565 11:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 11:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
605แม่บ้านอาคาร 77-304/1ห้องที่1น้ำรั่วจากแกนสแตนเลสเวลากดใช้งาน06 พ.ค. 2565 11:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซิลีโคลนใส 1 หลอด
606น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3น้ำดันขึ้นมาจากท่อน้ำทิ้ง ห้อง 106,107,108,130,141 05 พ.ค. 2565 11:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
607น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติชักโครกห้องน้ำชาย ชำรุด05 พ.ค. 2565 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 พ.ค. 65 16:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
608แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ห้องน้ำชายด้านห้องระพี ชั้น 2 น้ำไหลไม่หยุด03 พ.ค. 2565 11:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกสูบฟลัชวาล์วโถปัสสาวะ COTTO 1 ชุด
609แม่บ้านฝ่าย อาคารฯลานอาหารหน้าหอชายห้องน้ำหญิงอ่างล้างมือชำรุด 1 อัน02 พ.ค. 2565 15:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้างหน้า Hang 1 ชุด ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด
610นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุงห้อง 7-418 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 7)มีน้ำรั่วเข้ามาฝั่งหน้าต่าง 29 เม.ย. 2565 16:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
611แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ฝาชักโครกห้องน้ำหญิงหลุด ห้อง 8/1-11029 เม.ย. 2565 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 13:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด
612อาจารย์พิชญ์จิรา อุ่นใจ17-410(ด่วน) เนื่องจากเคยเเจ้งไปเเล้ว แต่ยังไม่ที จนท เข้ามาดูให้ ขอเเจ้งอีกรอบนะคะ น้ำไหลไม่หยุดเลย เเละบางช่วงจะมีเสียงดังรบกวนจากก็อกด้วยค่ะ28 เม.ย. 2565 13:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจานเคาน์เตอร์ 1 ชุด
613น.ส.นริฏา ฟักแก้วอาคาร3 ห้อง 327ท่อน้ำทิ้งของอ่างล้างจาน บริเวณห้องครัว รั่วซึม ทำให้น้ำไหลลงพื้น27 เม.ย. 2565 16:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
614นายณัฐพงษ์ คำเลิศห้องสันทนาการ ชั้น 1 อาคาร 3 (หน้าห้องฟิตเนต)น้ำท่วมบริเวณระเบียงห้อง 27 เม.ย. 2565 09:42 น.รับเรื่อง
27 เม.ย. 65 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
615แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19สายฉีดชำระแตก ห้อง 19-128/1 26 เม.ย. 2565 15:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
616นายณัฐพงษ์ คำเลิศหอพักหญิง นนทรี (อาคาร 5)น้ำล้นเครื่องปั้มน้ำ ฝั่งอาคาร 1726 เม.ย. 2565 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 65 12:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
617น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ท่อประปา สนามชำรุด ไม่สามามารถใช้ได้22 เม.ย. 2565 16:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
618น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4อ่างล้างจานหลังห้องตันห้อง4-12222 เม.ย. 2565 13:06 น.รับเรื่อง
25 เม.ย. 65 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
619อาจารย์พิชญ์จิรา อุ่นใจ17-410อยากให้มาเเก้ไขก๊อกน้ำให้ทีค่ะ เนื่องจากน้ำหยดตลอดเวลา เเละค่อนข้าวหยดถี่มาก (เสียดายน้ำมากๆค่ะ) 21 เม.ย. 2565 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน เคาน์เตอร์ 1 ชุด
620แม่บ้านอาคาร 77-304/1ห้องที่4หัวฉีดชำระชำรุด19 เม.ย. 2565 11:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 14:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
621นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร2ห้องนํ้าชายชั้น1ห้อง2-114อ่างล้างหน้านํ้ารั่วไหลตลอด18 เม.ย. 2565 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
622น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ท่อประปา สนามหญ้า ชำรุด 2 จุด12 เม.ย. 2565 17:09 น.รับเรื่อง
18 เม.ย. 65 10:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
623แม่บ้านอาคาร 77-304/1ห้องที่4-5หัวฉีดชำรุด08 เม.ย. 2565 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
624แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชาายชั้น4อ.1โถปัสวะเวลากดน้ำน้ำไหลไม่หยุด08 เม.ย. 2565 14:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
625แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21โถฉี่ห้องน้ำชาย ชำรุดห้อง 21-205 ชั้น 208 เม.ย. 2565 11:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
626แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21อ่างล้างมือห้องน้ำหญิงอุตตัน ห้อง 21-214 ชั้น 2 08 เม.ย. 2565 11:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
627นายศรายุทธ วงค์กวานกลม17-103O ring ก็อกน้ำเสื่อมสภาพ เนื่องจากการใช้งาน ทำให้มีการรั่วเวลาเปิดใช้งาน 05 เม.ย. 2565 13:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
628แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19หัวฉีดชำระหัก ห้อง 19-128/304 เม.ย. 2565 15:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
629น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-415แจ้งเปิดท่อระบายน้ำตรงระเบียงห้อง 17-415 04 เม.ย. 2565 12:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
630น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง17-415- อ่างล้างหน้าในห้องน้ำ มีน้ำรั่วออกมา 04 เม.ย. 2565 10:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
631แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยห้องน้ำฝั่ง ร ป ภ น้ำไม่ไหล01 เม.ย. 2565 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์/พิทักษ์
632น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ท่อน้ำทิ้งเครื่องซักผ้าน้ำไหลย้อนกลับ01 เม.ย. 2565 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
633แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หัวฉีดชำระชำรุด ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 ฝั่ง ศ.ว ห้อง 20-209 31 มี.ค. 2565 14:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
634น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อนํ้าทิิ้งโถปัสวะรั่วห้อง4-121/131 มี.ค. 2565 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
635แม่บ้านอาคาร 66-102ท่อนํ้าอ่างล้างมีอรั่ว31 มี.ค. 2565 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
636นายrutchanon pongtongอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติปั๊มน้ำโซนห้องน้ำฝั่ง รปภ. ไม่ทำงาน ทำให้น้ำไม่ไหลค่ะ28 มี.ค. 2565 13:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 เม.ย. 65 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
637แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฟาร์มพืชท่อประปา ขนาด 6 หุน ที่ชุมนุมพืชศาสตร์ฟาร์มพืช ชำรุด วาล์วน้ำ ปิด-เปิดระบบชลประทานชำรุด แปลงนิสิต ฟาร์มพืช28 มี.ค. 2565 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
638แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22น้ำรั่วใต้อ่าง ห้อง 22-20725 มี.ค. 2565 11:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
639น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อนํ้าทิ้งโถปัสวะรั่วห้อง4-121/124 มี.ค. 2565 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
640น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์ิอาคาร4ท่อนํ้าทิ้งโถปัสวะรั่วห้อง4-102/124 มี.ค. 2565 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
641น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-305เปลี่ยนก๊อกน้ำที่ไหลเข้าเครื่องทำน้ำอุ่น24 มี.ค. 2565 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
642น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-305ที่เปิด-ปิด ก๊อกน้ำอ่างล้างจานชำรุด23 มี.ค. 2565 16:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
643น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝารองนั่งแตกห้อง4-214/123 มี.ค. 2565 11:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด
644น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถนั่งยองแตกห้อง4-314/1โถฉี่รั่ว3หัว23 มี.ค. 2565 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
645น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อนํ้าโถรั่วห้อง4-302/1และฝารองนั่งแตก1อัน23 มี.ค. 2565 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด
646น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝารองนั่งแตกห้อง4-202/123 มี.ค. 2565 11:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด
647น.ส.นิภาพร เมษาห้อง 7-321 อาคาร 7ก๊อกน้ำหัก23 มี.ค. 2565 11:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
648น.ส.นิภาพร เมษาห้อง 7-321 อาคาร 7ก๊อกน้ำหัก23 มี.ค. 2565 11:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
649น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดชําระแตกห้อง108/123 มี.ค. 2565 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
650น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าหมุนรอบห้อง4-108/122 มี.ค. 2565 11:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
651แม่บ้านอาคาร 77-202/3หัวฉีดชำระแตก22 มี.ค. 2565 10:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
652น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ชักโครกน้ำไม่ไหลและที่กดน้ำชำรุดห้อง31321 มี.ค. 2565 14:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
653นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5อ่างล้างจานตันห้อง324-30221 มี.ค. 2565 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
654อาจารย์ศิริญญา โปร่งจิตร์3-216*** ด่วน *** เพดานครัวทะลุเพราะมีน้ำซึมมานาน 18 มี.ค. 2565 10:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/ปราโมท
655นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5**แจ้งด่วน** สต๊อปวาล์วห้องอาบน้ำชำรุด ห้อง214/1 ตอนนี้ปิดไม่ได้18 มี.ค. 2565 08:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
656นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ที่เสียบสายชำระชำรุด ห้อง308/1 18 มี.ค. 2565 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
657แม่บ้านอาคาร 77-104/1หอ้งที่5น้ำรั่วจากแกนสแตนเลส(เวลากดใช้งาน)18 มี.ค. 2565 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
658นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หัวฉีดชำระชำรุด ห้อง308/1 18 มี.ค. 2565 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
659แม่บ้านอาคาร 77-104/2หอ้งที่4หัวฉีดชำระตันฉีดน้ำไม่ออก18 มี.ค. 2565 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
660แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ก๊อกน้ำเครื่องทำน้ำเย็น หักชำรุด 1 อัน18 มี.ค. 2565 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้ร้อน 1 ตัว
661นายทศพล จตุระบุล17-308ฝาอ่างหน้าหน้าในห้องน้ำเปิดไม่ขึ้น + เปลี่ยนหัวกรองก๊อกน้ำ 16 มี.ค. 2565 22:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 12:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
662อาจารย์ศิริญญา โปร่งจิตร์3-216ก้อกน้ำตรงระเบียงชำรุด มีน้ำหยดตลอดเวลา16 มี.ค. 2565 16:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกหางแดง 1/2 นิ้ว 1 ตัว
663อาจารย์ศิริญญา โปร่งจิตร์3-216เพดานครัวทะลุ เพราะน้ำซึม 15 มี.ค. 2565 21:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
664นายจำนงค์ วงค์คำพระเนินอาคารถิ่นมั่นท่อนํ้าประปาแตก14 มี.ค. 2565 16:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ท่อPVC 3/4 นิ้ว 1 เส้น ต่อตรง 3/4 นิ้ว 1 ตัว
665น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18วาล์วเปิด-ปิดน้ำบนดาดฟ้าแตกน้ำไหลซึมตลอด14 มี.ค. 2565 14:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ข้อต่อเกลียวมิเตอร์นำ้ทองเหลือง 3/4 นิ้ว 1 ตัว
666แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15น้ำไม่ไหล14 มี.ค. 2565 14:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มี.ค. 65 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ท่อนำ้ประปาแตก
667น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์ิอาคาร4ถานซักโครกแตกห้อง4-102/114 มี.ค. 2565 12:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
668น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-112สต๊อปวาล์วถังกดน้ำชักโครกชำรุด 14 มี.ค. 2565 11:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว งอ 90 PVC 3/4 นิ้ว 2 ตัว เกลียวใน 3/4 2 ตัว ประตูนำ้ PVC 3/4 นิ้ว 1 ตัว
669น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17ท่อน้ำหลังอาคาร17แตกชำรุด 14 มี.ค. 2565 11:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 12:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
670นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (คอกหมู)ท่อน้ำเล้าสุกรขุนแตก มีน้ำไหลออกมา14 มี.ค. 2565 10:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, นำ้รั่วมาจากผนัง พิทักษ์/คิมหันต์
671น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. อาคาร17มีน้ำไหลออกมาจากที่พักน้ำของโถชักโครก และมีน้ำไหลตรงสายชำระ ห้องน้ำผู้ใหญ่11 มี.ค. 2565 11:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 เม.ย. 65 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดอุปกรณ์หม้อนำ้โถซักโครก 1 ชุด CoTTo สายนำ้ดี 1 เส้น น๊อตยึดหม้อนำ้โถซักโครก 1 ชุด
672น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มชั้น1น้ำไม่ไหลเครื่องที่110 มี.ค. 2565 15:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
673นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง317ฝาชักโครกชำรุด09 มี.ค. 2565 14:21 น.ยกเลิกรายการ
10 มี.ค. 65 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
674นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง317ฝาชักโครกชำรุด09 มี.ค. 2565 14:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
675แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21น้ำรั่วตรงจุดเดิม ห้องน้ำชาย 21-111 ชั้น 109 มี.ค. 2565 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
676แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10ห้องน้ำชายโถฉี่น้ำไหลไม่หยุด (ห้องกินข้าวอาจารย์ ) ห้องน้ำหญิงสายฉีดชำรุด 1 อัน 09 มี.ค. 2565 11:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์วเขียว 1 ตัว
677นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 209สะดืออ่างชำรุด09 มี.ค. 2565 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
678นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 210ข้อต่อใต้อ่างล้างจาน 08 มี.ค. 2565 15:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซิลิโคลนใส 1 หลอด ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด
679นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 21008 มี.ค. 2565 15:17 น.ยกเลิกรายการ
08 มี.ค. 65 16:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
680นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 21008 มี.ค. 2565 15:17 น.ยกเลิกรายการ
08 มี.ค. 65 16:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
681นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 21008 มี.ค. 2565 15:17 น.ยกเลิกรายการ
08 มี.ค. 65 16:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
682นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 21008 มี.ค. 2565 15:17 น.ยกเลิกรายการ
08 มี.ค. 65 16:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
683นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 21008 มี.ค. 2565 15:17 น.ยกเลิกรายการ
08 มี.ค. 65 16:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
684นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 21008 มี.ค. 2565 15:17 น.ยกเลิกรายการ
08 มี.ค. 65 16:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
685นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 21008 มี.ค. 2565 15:17 น.ยกเลิกรายการ
08 มี.ค. 65 16:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
686นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 21008 มี.ค. 2565 15:17 น.ยกเลิกรายการ
08 มี.ค. 65 16:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
687นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 21008 มี.ค. 2565 15:17 น.ยกเลิกรายการ
08 มี.ค. 65 16:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
688นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 21008 มี.ค. 2565 15:17 น.ยกเลิกรายการ
08 มี.ค. 65 16:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
689นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ท่ออ่างล้างจานห้อง324ชำรุด 08 มี.ค. 2565 08:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
690นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ท่ออ่างล้างจานห้อง324 08 มี.ค. 2565 08:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
691นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สายฉีดชำระชำรุด1อันห้อง420/1โชนกักตัวคะ06 มี.ค. 2565 16:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดซำระ 1 ชุด
692น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดชําระชํารุดห้อง4-420/1ซักโครกตันห้อง4-420/104 มี.ค. 2565 15:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
693น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-415เปลี่ยนฝาชักโครก04 มี.ค. 2565 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด
694แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่ชักโครกกดไม่ลงห้องน้ำหญิง03 มี.ค. 2565 14:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 65 16:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แม่บ้านกดลงแล้ว
695นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ท่ออ่างล้างจานตันห้อง324-1อัน02 มี.ค. 2565 16:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 พ.ค. 65 15:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
696นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5น้ำไหลออกด้านหลังโถส้วมนั่งยองห้อง102/1-1อัน02 มี.ค. 2565 16:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
697นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5น้ำไหลออกด้านหลังโถส้วมนั่งยองห้อง102/1-1อัน02 มี.ค. 2565 16:11 น.ยกเลิกรายการ
02 มี.ค. 65 16:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
698นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5กอ๊กอ่างลา้งหน้าชำรุดห้อง202/1-3อัน02 มี.ค. 2565 16:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
699แม่บ้านอาคาร 77-304/1ห้องที่2หัวฉีดชำระน้ำหยด02 มี.ค. 2565 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
700แม่บ้านอาคาร 77-201/2หัวฉีดชำระหักขำรุด02 มี.ค. 2565 14:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
701น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-130น้ำเสียดันขึ้นมาจากท่อน้ำทิ้งตรงระเบียงข้างห้อง (ช่างมาซ่อมแล้วแต่ก็ยังไม่หาย) ้เคยแจ้งไป 2 รอบในระบบบอกดำเนินการเรียบร้อย แต่น้ำเสียยังดันขึ้นมาเหมือนเดิมคะ02 มี.ค. 2565 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
702นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5น้ำรั่วใต้อ่างล้างจานห้อง30201 มี.ค. 2565 18:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
703แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20สะดืออ่างล้างมือชำรุด ชั้น 2 ฝั่ง ศ.ว ห้องคนพิการ ห้อง 20- 21101 มี.ค. 2565 10:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
704แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3โถฉี่ห้องน้ำชายด้านหลังแตกร้าวกดแล้วมีน้ำหยด01 มี.ค. 2565 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
705นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สต๊อปวาว์ลผักบัวห้องอาบน้ำชำรูดห้อง208/1-1อัน28 ก.พ. 2565 16:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
706น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17ท่อประปาดาดฟ้าแตกชำรด28 ก.พ. 2565 16:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
707นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5อา่งล้างหน้าชำรุดห้อง202/1-2อ่าง โถสว้มนั่งยองชำรุดมีน้ำไหลออกด้านหลังห้อง202/1-2อัน28 ก.พ. 2565 16:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซิลิโคลนใส 1 หลอด ปูนยาแนว 2 ถุง
708น.ส.จารุณี ฤทธิดีห้องสมุด อาคาร9 (ห้องน้ำหญิง)1. อ่างล้างมือห้องน้ำหญิง ระบายน้ำช้า (จุด A1) 2. ชักโครกห้องน้ำหญิง ระบายน้ำช้า (ห้อง จนท)28 ก.พ. 2565 14:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
709น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4มีนํ้าใหลออกมาตรงท่อต่อผนังโถปัสวะห้อง4-108/128 ก.พ. 2565 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
710นายกฤตพงศ์ วัชระนุกุล3-2121. ท่อน้ำประปาชำรุดที่่ใต้อ่างล้างหน้าในห้องน้ำ 2. ก๊อกเปิดน้ำเปิดไม่ได้ ที่ห่องน้ำและห้องครัว27 ก.พ. 2565 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน ผนัง 1 ชุด สายนำ้ ดี 1 เส้น สตีอปวาล์ว 2 ตัว
711นายธวัชชัย สัพโส7-112/3ท่อแตก? (เปลี่ยน?ท่อใหม่)? 26 ก.พ. 2565 10:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
712แม่บ้านอาคาร 1อ.1ห้องน้ำหญิง/ชายชั้น1ก๊อกน้ำอ่างล้างมือชำรุด(ขอเปลี่ยนใหม่)25 ก.พ. 2565 15:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างหน้า 2 ตัว สายนำ้ดี 2 เส้น
713แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ที่เสียบสายฉีดหัก 25 ก.พ. 2565 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
714น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกอ่างล้างหน้าชํารุดห้อง4-320/1.โถปัสวะอุดตันห้อง4-302/124 ก.พ. 2565 11:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
715น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาล์วหัวฉีดชําระชํารุดห้อง4-408/124 ก.พ. 2565 11:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
716น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดชําระชํารุดห้อง4-202/124 ก.พ. 2565 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
717น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะอุดตันห้อง4-102/124 ก.พ. 2565 09:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
718น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-243ท่อน้ำทิ้งหลุด23 ก.พ. 2565 14:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ งอ 90 2 นิ้ว บาง 1 ตัว ต่อตรง 2 นิ้ว 2 ตัว สามทาง 2 นิ้ว บาง
719น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อนํ้าแตกใต้อ่างล้างหน้าห้อง4-121/123 ก.พ. 2565 14:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
720น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำไหลซึมออกจากท่อในห้องชาร์ปข้างห้อง41423 ก.พ. 2565 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 13:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
721แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น2ก๊อกน้ำแตกชำรุดสายน้ำดีชำรุด22 ก.พ. 2565 14:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกล้างหน้า 1ชุด
722นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้อง2121. ที่เสียบสายชำระหัก2. ยาแนวอ่างล้างหน้าและห้องน้ำ3.กระเบื้องแตก 1แผ่น22 ก.พ. 2565 13:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างจาน ผนัง 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น สต๊อปวาล์ว 2 ตัว
723แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น2หัวฉีดก๊อกน้ำฃึม/ชักโครกน้ำไหลไม่หยุด/21 ก.พ. 2565 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 13:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดอุปกรณ์หม้อนำ้โถซักโครก 1 ชุด
724น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18เครื่องกรองน้ำมีน้ำไหลออกมาตรงก๊อกด้านหลังเครื่อง 21 ก.พ. 2565 08:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 13:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
725น.ส.ประภาพร สมภักดีอาคาร 3 ห้อง 329ขอเปลี่ยนฝาชักโครกด้วยค่ะ เนื่องจากว่ามันเก่ามากๆเลยค่ะ20 ก.พ. 2565 20:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด
726น.ส.ประภาพร สมภักดีอาคาร 3 ห้อง 329หัวฉีดข้างชักโครกน้ำไหลเบามากๆๆๆ20 ก.พ. 2565 20:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
727น.ส.ประภาพร สมภักดีอาคาร 3 ห้อง 329มีน้ำหยดตรงก๊อกน้ำอ่างล้างจานในครัว20 ก.พ. 2565 20:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน (ผนัง) 1 ชุด
728น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. อาคาร17ที่รองนั่งของชักโครกชำรุด และมีน้ำหยดอยู่ตลอด บริเวณสายฉีดชำระล้าง 17 ก.พ. 2565 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
729น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องน้ำหญิง บริเวณห้องรับประทานอาหารบุคลาการ อ.10สายฉีดน้ำที่ห้องน้ำหญิง บริเวณห้องรับประทานอาหารบุคลาการ อ.10 ชำรุดค่ะ 15 ก.พ. 2565 11:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 14:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 เส้น
730แม่บ้านอาคาร 77-104/2กอ๊กน้าอ่างล้างมือน้ำไม่ใหล11 ก.พ. 2565 11:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 13:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว
731แม่บ้านอาคาร 77-104/2ห้องที่2และห้องที่4หัวฉีดชำระน้ำหยด11 ก.พ. 2565 11:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 13:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
732นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สต๊อปวาล์วห้องอาบน้ำชำรุดห้อง 208/111 ก.พ. 2565 08:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝักบัว 1 ชุด สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
733น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-331เปลี่ยนฝาชักโครก10 ก.พ. 2565 14:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองรองนั่งโถซักโครก 1 ชุด
734น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-331อ่างล้างจานชำรุดมีน้ำซึ่มใต้อ่าง10 ก.พ. 2565 14:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้างจาน 1 ชุด ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด
735น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-321สะดืออ่างล้างจานรั่วน้ำไหลไม่หยุด10 ก.พ. 2565 14:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างจาน (ผนัง) 1 ชุด
736น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-321ก๊อกน้ำในห้องครัวชำรุดน้ำไหลไม่หยุด 10 ก.พ. 2565 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด
737น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-317อ่างล้างหน้าและก๊อกระเบียงนอกน้ำไหลเบา และฝักบัวอาบน้ำชำรุด10 ก.พ. 2565 11:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างล้างหน้า 1 ชุด ฝักบัว 1 ชุด
738น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-317ก๊อกน้ำอ่างล้างจานชำรุด ปิดไม่สนิดมีน้ำไหลออกมา10 ก.พ. 2565 11:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน (ผนัง)1ชุด
739น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-213เปลี่ยนสายฉีดชำระและก๊อกน้ำใหม่เนื่องจากชำรุด10 ก.พ. 2565 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน (ผนัง) 1 ชุด
740น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-213อ่าลล้างหน้าอุดตันมีน้ำซึ่มใต้อ่าง10 ก.พ. 2565 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด
741น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-209หัวฉีดชำระชำรุด น้ำไหลเบา10 ก.พ. 2565 11:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 10:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว เขียว 1 ตัว สายฉีดชำระ 1 ชุอ
742นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคารบริหารชักโครกห้องนํ้าชายชั้น2 นํ้าไหลไม่หยุด10 ก.พ. 2565 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
743แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ก๊อกน้ำชำรุด ห้องน้ำหญิง ชั้น 109 ก.พ. 2565 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
744แม่บ้านอาคาร 66-102ข้อต่อเครื่องต้มสมุสไพร09 ก.พ. 2565 10:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
745นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ หลังร้านค้าท่อนํ้าประปา สปริงเกอร์รดหญ้าแตก-หัก09 ก.พ. 2565 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 เม.ย. 65 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ต่อตรง 3/4 นิ้ว 2 ตัว พิทักษ์
746นายศรายุทธ วงค์กวานกลม17-103หัวที่ฉีดชำระหัก 08 ก.พ. 2565 23:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 65 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
747น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติท่อส่งน้ำสนามหญ้าแตก08 ก.พ. 2565 17:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
748น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-111น้ำซึ่มออกจากถังน้ำชักโครก08 ก.พ. 2565 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 65 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ยางรองก้นหม้อนำ้โถซักโครก 1 เส้น
749แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชาย/หญิงชั้น2ก๊อกน้ำอ่างล้างมือชำรุด3ตัว(แจ้งเปลี่ยนใหม่)03 ก.พ. 2565 16:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 65 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างหน้า 3 ตัว สายนำ้ดี 3 เส้น
750น.ส.วรรณภา ภักดี17-205มีน้ำหยดตรงช่วงข้อต่อสายฉีดชำระ(ที่ช่างเปลี่ยนให้เมื่อวาน) ค่ะ 03 ก.พ. 2565 08:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 65 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
751น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกน๊้าหลังตึกหักนํ้าไหลไม่หยุด03 ก.พ. 2565 08:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 65 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
752น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ฝั่งหอชายอินทนิลน้ำรั่วลงมาบริเวณช่องมิเตอร์น้ำประปา 02 ก.พ. 2565 15:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
753น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝักบัวชํารุดห้อง4-314/102 ก.พ. 2565 13:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 65 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝักบัว 1 ชุด
754น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17 ท่อถังน้ำใต้ดินหลังอ.17 ชำรุด02 ก.พ. 2565 13:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกลอย 1 นิ้ว 1 ตัว
755แม่บ้านอาคาร 6104/2เปลี่ยนก็อกนํ้าอ่างล้างมือ1ชุดเปลี่ลยนหัวฉีด1ชุด02 ก.พ. 2565 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 65 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว สต๊อปวาล์ว 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น สายฉีดชำระ 1 ชุด
756น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139น้ำซึ่มออกจากโถส้วม02 ก.พ. 2565 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
757น.ส.วรรณภา ภักดี17-205ก๊อกน้ำบริเวณซิงค์ล้างจาน และสายฉีดชำระ รั่วซึม ยังไม่ได้รับการดำเนินการใดๆ แต่ในสถานะแจ้งว่าดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รบกวนตรวจสอบและแก้ไขให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 02 ก.พ. 2565 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
758แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3หัวฉีดห้องน้ำหญิงชำรุด ด้านหน้า01 ก.พ. 2565 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
759น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ต่อเติมฝักบัวอาบน้ำในห้องน้ำผู้พิการชั้นล่างจำนวน1จุด31 ม.ค. 2565 14:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 11:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
760นางเตือนใจ น้อยพา17-414ก๊อกน้ำไม่ค่อยแน่น 31 ม.ค. 2565 14:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจานเคาน์เตอร์ 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น
761น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำเครื่องซักผ้าน้ำไหลซึมตลอด31 ม.ค. 2565 14:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ งอเกลียวใน 1/2 นิ้ว 1 ตัว
762นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5อ่างล้างจานตันห้อง30131 ม.ค. 2565 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 65 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
763แม่บ้านอาคาร 77-105/3ชั้น1ห้องหลังลิฟท์ท่าประปารั่งซึม 31 ม.ค. 2565 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ อุดเกลียว 1/2 นิ้ว 1 ตัว
764แม่บ้านอาคาร 9ห้องสมุด24ฝาปิดท่อน้ำเสียแตกเพิ่มอีกทางบันได ข้างตึกห้องสมุด28 ม.ค. 2565 14:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ค. 65 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
765นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 17มีน้ำล้นบริเวณถังน้ำใต้ดิน28 ม.ค. 2565 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เกลียวนอก 1 นิ้ว 2 ตัว งอ90 1 นิ้ว 2 ตัว ลดกลม 1 นิ้ว x 1/2 นิ้ว 2 ตัว ลูกลอย 1 นิ้ว 2 ชุด
766แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำหญิงชั้น1(ท่อน้ำทิ้งข้างตึกติดห้องบุคคล)ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนห้องทำงานเช็คอีกรอบว่ากลิ่นมาจากไหนขอบคุณจ้า28 ม.ค. 2565 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สารกำจัดไบโอนิค 1 กระปุก
767แม่บ้านอาคาร 1อ.1ห้องน้ำหญิงชั้น2หัวฉีดก๊อกน้ำแตก(สายชำระ)28 ม.ค. 2565 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
768แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น2โถปัสวะน้ำไหลช้า/ออกไม่แรงรึเบาๆ2ตัวแรกทางเข้าห้องน้ำ28 ม.ค. 2565 10:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
769น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-234สะดืออ่างล้างจานชำรุด27 ม.ค. 2565 15:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
770น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ชั้น 3ปูนยาแนวห้องน้ำหลุด ห้อง 3-308,317 และ 34127 ม.ค. 2565 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ปูนยาแนว 2 ถุง
771น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ชั้น 2ปูนยาแนวห้องน้ำหลุด ห้อง 3-209,220,221,234 และ 24127 ม.ค. 2565 15:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 65 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ปูนยาแนว 4 ถุง
772นางวนิดา พิลาชัย1-109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ ชั้น 1 อาคารบริหารมีกลิ่นน้ำเสียบริเวณบ่อเกรอะหลังห้องน้ำหญิง อาคารบริหารค่ะ27 ม.ค. 2565 11:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
773แม่บ้านอาคาร 77-202/3กอ๊กน้ำอ่างล้างมือน้ำไม่ใหล26 ม.ค. 2565 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 65 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว
774นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ ปั๊มน้ำรดแปลงหญ้าสูบน้ำไม่ขึ้น เบื้องต้นช่างไฟมาตรวจให้แล้วปั๊มทำงานปกติ 26 ม.ค. 2565 14:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/อำพล
775นายจำนงค์ วงค์คำพระแปลงปลูกผัก ทอ.ประปาแตกฟาร์มพืช26 ม.ค. 2565 09:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ม.ค. 65 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
776นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติเบเกอร์ไฟสปรอตไลท์โรงสูบนํ้าใหญ่ยกขึ้นแล้วไฟตัด26 ม.ค. 2565 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 65 10:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประคิษฐ์/ฉัตรชัย
777น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-234หัวฉีดชำระชำรุด25 ม.ค. 2565 16:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 65 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
778น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-337ที่เสียบหัวฉีดชำระแตกและที่เสียบผ้าม่านหัก25 ม.ค. 2565 16:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 65 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
779น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-342ฝักบัวชำรุด กระเบื้องห้องน้ำชำรุด25 ม.ค. 2565 16:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 65 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝักบัว 1 ชุด
780น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-415ซิงค์ใต้อ่างล้างจานชำรุดผุพัง25 ม.ค. 2565 16:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 65 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
781น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้า ห้อง416ชักโครกน้ำไม่ไหล25 ม.ค. 2565 16:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 65 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
782น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ชักโครกกดไม่ได้ ห้องน้ำผู้พิการ25 ม.ค. 2565 15:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
783น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์้อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างจานหลังห้องปิดไม่สนิทห้อง4-11725 ม.ค. 2565 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 65 08:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก็อกล้างจาน 1 ชุด
784น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าตรงที่ซักผ้าชํารุด1อันห้อง4-214/125 ม.ค. 2565 14:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 65 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
785น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกกดไม่ลงห้อง4-208/125 ม.ค. 2565 13:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
786น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องน้ำหญิงหน้าห้องออกกำลังกายสะดืออ่างล้างหน้าชำรุด25 ม.ค. 2565 13:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 65 10:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด
787น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดชําระชํารุดห้อง4-214/125 ม.ค. 2565 13:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 65 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
788น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4นํ้ารั่วจากเพดานขั้น4ลงมาชั้น3ตรงห้องครัวห้อง4-31225 ม.ค. 2565 13:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
789แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ส้วมตันห้องน้ำชาย 20-415 ฝั่ง ศ.ว25 ม.ค. 2565 09:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 65 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
790แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20สายฉีดชำระชำรุด ห้องน้ำหญิงฝั่ง ส.ศ ห้อง 20-20524 ม.ค. 2565 15:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 65 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุุด
791แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22สายฉีดชำระชำรุดและอ่างล้างมืออุตตัน ห้องน้ำนิสิตหญิง24 ม.ค. 2565 15:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 65 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
792แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22สายฉีดชำระชำรุดมีน้ำรั่วซึมห้อง 22-20724 ม.ค. 2565 15:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 65 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
793แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-315 อ21 ชั้น3 ท่อน้ำตัน ใช้ซิงค์ล้างจานไม่ได้ค่ะ 24 ม.ค. 2565 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
794น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้า ห้อง120 และห้อง416ที่กดชักโครกชำรุด22 ม.ค. 2565 18:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ม.ค. 65 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่กดซักโครกฝาบน 1 ชุด
795แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9โถปัสสาวะอุตตัน ห้องน้ำชาย ด้านหลังอาคาร ชั้น 2 ก๊อกน้ำใต้อ่างล้างมือห้องน้ำหญิงมีน้ำหยด ชั้น 221 ม.ค. 2565 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ นำ้ยาขจัดสิ่งอุดตัน 1 ขวด
796น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์อาคาร 20 ฝั่งศว.ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งซิงค์ล้างจาน บริเวณห้องน้ำเพื่อใช้ล้างภาชนะ จำนวน 3 จุด (ทั้งนี้คณะมีซิงค์ให้แล้วค่ะ) 20 ม.ค. 2565 12:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
797แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ชักโครกอุตตัน ชั้น 3 ห้องน้ำหญิง ห้อง 309 ฝั่ง ศ.ว20 ม.ค. 2565 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 65 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
798น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้องแลบโรคพืช อาคารฟาร์มพืช (อาคารสีชมพู)ท่อระบายน้ำอ่างล้างอุปกรณ์ชำรุด19 ม.ค. 2565 11:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ม.ค. 65 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายน้ำดี 1 เส้น
799น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-336/1สายฝักบัวชำรุด18 ม.ค. 2565 11:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 65 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว ฝักบัว 1 ชุด
800น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-337ที่วางฝักบัวแตกชำรุด18 ม.ค. 2565 11:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 65 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
801น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-336/1ชักโครกชำรุด18 ม.ค. 2565 11:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
802น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-336/1ใต้อ่างล้างจานชำรุด ก๊อกน้ำชำรุดน้ำไหลไม่หยุด18 ม.ค. 2565 11:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 65 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน ผนัง 1 ชุด
803นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ดำ)เปลี่ยนถังน้ำไก่กินเล้าไก่ดำและเปลี่ยนวาล์วลูกลอย (ทางฟาร์มเตรียมของใหม่ไว้ให้เปลี่ยนแล้ว)17 ม.ค. 2565 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ม.ค. 65 08:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
804น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะกดไม่ลงห้อง4-208/114 ม.ค. 2565 15:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
805น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าตรงที่ซักผ้าชํารุด1อันห้อง4-214/114 ม.ค. 2565 15:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
806แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ท่อประปาแตกข้างห้องน้ำชาย14 ม.ค. 2565 14:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
807นายrutchanon pongtongโรงสูบใหญ่อ่างกาฬสินธุ์ อุทยานเกษตร 50 พรรษาท่อแอร์วาลปั๊มน้ำอ่างกาฬสิน ขาด สนิมกิน 14 ม.ค. 2565 09:50 น.ยกเลิกรายการ
14 ม.ค. 65 12:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
808นายrutchanon pongtongปั๊มอ่างกาฬสินธุ์ ฟาร์ม 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณท่อแอร์วาลปั๊มน้ำอ่างกาฬสิน ขาด สนิมกิน14 ม.ค. 2565 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 16:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หาช่างผู้เหมาตรวจสอบ
809แม่บ้านอาคาร 77-402/3หัวฉีดชำระแตกชำรุด13 ม.ค. 2565 13:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
810แม่บ้านอาคาร 77-403/1ห้องที่5หัวฉีดชำระหักชำรุด13 ม.ค. 2565 13:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
811น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าตรงที่ซักผ้าในห้องนํ้าชํารุด1อันห้อง4-214/113 ม.ค. 2565 10:59 น.ยกเลิกรายการ
13 ม.ค. 65 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซำ้
812น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าตรงที่ซักผ้าในห้องนํ้าชํารุด1อันห้อง4-220/113 ม.ค. 2565 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
813น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา17-315ฝาซักโครกแตก12 ม.ค. 2565 15:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝาซักโครก 1ชุด
814แม่บ้านฝ่าย อาคารฯงานยานพาหนะ โรงซ่อมท่อประปาชำรุด มีน้ำรั่วซึม12 ม.ค. 2565 12:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ คอบอุด 3/4 นิ้ว 1 ตัว
815น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝักบัวห้อง414น้ำไหลค่อย11 ม.ค. 2565 14:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 65 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
816แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานฟาร์มพืชท่อประปามีน้ำรั่วซึม บริเวณแปลงยุทธสตร์11 ม.ค. 2565 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ต่อตรง 2 นิ้ว 1 ตัว ท่อ 2 นิ้ว 1 เส้น
817น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่เสียบสายฉีดชำระแตกห้อง41907 ม.ค. 2565 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
818แม่บ้านอาคาร 77-302/3ก๊อกน้ำอ่างล้างมือน้ำหยด06 ม.ค. 2565 15:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว
819แม่บ้านอาคาร 77-303/3ห้องที่5น้ำรั่วจากแกนสแตนเลส 06 ม.ค. 2565 14:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
820แม่บ้านอาคาร 77-303/3หอ้งที่5ชักโครกน้ำใหลไม่หยุด05 ม.ค. 2565 15:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 65 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
821แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ท่อน้ำรั่วมีน้ำหยดลงมาจากชั้น 3 ห้อง น้ำหญิง 20-20505 ม.ค. 2565 10:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 65 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
822นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้องน้ำชายหน้าห้องปทุมมาสดืออ่างชำรุด04 ม.ค. 2565 10:52 น.ยกเลิกรายการ
04 ม.ค. 65 16:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
823นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้องน้ำชายหน้าห้องปทุมมาสดืออ่างชำรุด04 ม.ค. 2565 10:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 65 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้างหน้า Hang 1 ชุด
824น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าและหัวฉีดชำระห้อง419น้ำไหลค่อย04 ม.ค. 2565 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น
825น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝักบัวน้ำไหลไม่หยุดห้อง42004 ม.ค. 2565 09:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 65 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
826น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ โถปัสสาวะ ห้องน้ำชาย ฝั่ง รปภ. มีน้ำรั่วซึมตลอดเวลา 04 ม.ค. 2565 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 65 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
827นายจำนงค์ วงค์คำพระแปลงคณะทอ.อุทยานฟาร์มพืชท่อนํ้าประปารั่ว29 ธ.ค. 2564 11:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 65 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
828นางธรรนอง หนูดาโรงอาหาร อ.10 น้านมารียะห์ก็อกน้ำชำรุด น้ำไหลไม่หยุด29 ธ.ค. 2564 10:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 65 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน (ผนัง) 1 ชุด
829น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10 ร้านมารียะห์ก๊อกน้ำ (ยาว)ชำรุด น้ำไหลไม่หยุด29 ธ.ค. 2564 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 65 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
830น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกอุดตันห้อง4-102/128 ธ.ค. 2564 16:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 65 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
831น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-227ฝักบัวชำรุด 28 ธ.ค. 2564 10:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 65 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝักบัว 1 ชุด
832แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำหญิงชำรุด สต๊อมวาว์ล ชำรุดห้อง 20-414 28 ธ.ค. 2564 09:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 65 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
833แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20อ่างล้างมืออุตตัน ชั้น 2 ฝั่ง ศ.ว ห้อง 20-209 28 ธ.ค. 2564 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 65 15:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
834นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ต๊อปวาว สายน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง สะดืออ่าง ชำรุด ห้อง308/128 ธ.ค. 2564 08:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น สะดืออ่าง Hang 1 ชุด
835นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สตอ๊ปวาว์วห้องอาบน้ำชำรุดห้อง102/1 อา่งล้างจานตันห้อง11027 ธ.ค. 2564 11:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 65 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว
836แม่บ้านอาคาร 7หลังอาคาร7ท่อน้ำประปารั่วซึม(โปรดติดต่อแม่บ้านเพื่อชี้จุดที่ถูกต้อง) 24 ธ.ค. 2564 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ คอบอุด 3/4 นิ้ว 1 ตัว
837แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หัวฉีดชำระชำรุดห้องน้ำชาย ห้อง 21-41424 ธ.ค. 2564 13:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 65 15:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
838แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ห้องน้ำชายโถฉี่กดน้ำไม่ลง ชั้น 324 ธ.ค. 2564 13:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 65 15:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
839แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ชักโครกอุตตัน ห้องน้ำหญิง อ่างล้างมือรั่ว ห้องน้ำหญิง ห้องสมุด 24 ชั่วโมง24 ธ.ค. 2564 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 65 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
840นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 324 ธ.ค. 2564 08:19 น.ยกเลิกรายการ
24 ธ.ค. 64 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
841นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 324 ธ.ค. 2564 08:19 น.ยกเลิกรายการ
24 ธ.ค. 64 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
842นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 324 ธ.ค. 2564 08:18 น.ยกเลิกรายการ
24 ธ.ค. 64 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไม่ทราบว่าซ่อมอะไรครับ
843น.ส.สุพรรณิการ์ สุภพล17-101เปลี่ยนสายน้ำดีอ่างล้างหน้า22 ธ.ค. 2564 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 65 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายนำ้ดี 1 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์
844แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น2โถปัสวะน้ำไหลไม่หยุด22 ธ.ค. 2564 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 64 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกยางฟลัชวาล์กระรัต 1 เส้น
845แม่บ้านอาคาร 77-304/2ห้องที่3สายฉีดชำระน้ำรั่วตรงเม็ดมะยม 21 ธ.ค. 2564 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 64 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
846แม่บ้านอาคาร 77-304/2ห้องที่4เวลากดชักโครกจะมีน้ำซึมออกจากแกนสแตนเลส 21 ธ.ค. 2564 14:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 64 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซิลิโคลนใส 1 หลอด
847แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21มีน้ำรั่วลงมาจากห้องน้ำชั้น 2 ลงมาห้องน้ำชั้น 1 และมีกลิ่นเหม็น ซ่อมด่วนห้อง 21-111 21 ธ.ค. 2564 13:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
848นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สต็อปวาวสายชำระชำรุดห้อง108/1 21 ธ.ค. 2564 11:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
849น.ส.เสริมศิริ วศิษฏ์นิฏิวัฒน์ห้องสมุด อาคาร9อ่างล้างมือ หมายเลข A1 ท่อตัน21 ธ.ค. 2564 11:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 64 11:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
850นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3สต๊อบวาล์วชำรุด หม้อน้ำชักโคกชำรุดห้อง 227 21 ธ.ค. 2564 11:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 64 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ยางรองก้นโถ หม้อนำ้ 1 เส้น สตีอปวาล์ว 2 ตัว
851น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422ก๊อกน้ำหยด21 ธ.ค. 2564 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
852น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ชักโครกห้องน้ำ คนพิการ ฝั่ง รปภ. กดน้ำไม่ได้ 21 ธ.ค. 2564 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 64 14:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
853น.ส.สุพรรณิการ์ สุภพล17-101หัวก๊อกของสายขำระรั่ว21 ธ.ค. 2564 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 64 11:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น
854แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ชักโครกห้องน้ำหญิงกดไม่ลง20 ธ.ค. 2564 14:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
855แม่บ้านอาคาร 66-201อ่างล้างมือรั่ว17 ธ.ค. 2564 13:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
856น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝักบัวน้ำไหลซึมตลอดห้อง42016 ธ.ค. 2564 15:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 65 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว ฝักบัว 1 ชุด
857นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3อ่างล้างหน้าตันห้อง 22616 ธ.ค. 2564 14:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดสะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด
858นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้องนำ้ชายหน้าห้องปทุมมาสายน้ำดีอ่างล้างหน้าชำรุด16 ธ.ค. 2564 14:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
859แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ฐานชักโครกมีน้ำซึมออกมาห้อง 21-213 ชั้น 2 ห้องน้ำชาย16 ธ.ค. 2564 11:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 65 08:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
860แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19พื้นห้องน้ำมีน้ำรั่วซึม ชั้น 1 ฝั่งอาคาร 16 ห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชาย16 ธ.ค. 2564 10:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
861น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกกดนํ้าไม่ลงห้อง4-102/116 ธ.ค. 2564 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 12:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
862น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์ิอทคาร4โถปัสวะรั่วห้อง4-108/116 ธ.ค. 2564 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด
863น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-233/1อ่างล้างจานน้ำไหลเบา กระเบื้องห้องน้ำชำรุด(มีน้ำไหลออกจากขอบกระเบื้อง)15 ธ.ค. 2564 16:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 64 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน (ผนัง) 1 ชุด
864น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-227สะดืออ่างชำรุด15 ธ.ค. 2564 14:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซิลิโคลนใส 1 หลอด ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด สะดืออ่างล้างจาน 1 ชุด
865แม่บ้านอาคาร 8อ-8/2ก๊อกน้ำอ่างล้างจานห้องเบเกอรี่ชำรุด 15 ธ.ค. 2564 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 12:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน ผนัง 1 ชุด
866แม่บ้านอาคาร 8อ-8/215 ธ.ค. 2564 14:29 น.ยกเลิกรายการ
15 ธ.ค. 64 15:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
867อาจารย์นภาพร พ่วงพรพิทักษ์3-218ช่วยเปลี่ยน ก๊อกน้ำ อ่างล้างหน้า ในห้องน้ำ (เนื่องจาก น้ำไหลหยด และบางครั้ง หมุนปิดก๊อกน้ำ ไม่ได้) 15 ธ.ค. 2564 11:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น
868แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น2สะต๊อปวาลว์ชำรุด2ตัว15 ธ.ค. 2564 11:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 12:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 2 เส้น สต๊อปวาล 2 ทาง 2 ตัว
869แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำหญิงอุตตันห้อง 20-30615 ธ.ค. 2564 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 64 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
870น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-223อ่างล้างจานชำรุดมีน้ำหยด ก๊อกน้ำชำรุดปิดไม่สนิด14 ธ.ค. 2564 15:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 14:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ก๊อกล้างจาน ผนัง 1 ชุด ข้อต่อ ผ/ม 1 ตัว
871น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-227เปลี่ยนฝาชักโครก14 ธ.ค. 2564 15:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 16:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
872น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-227อ่างล้างจานในห้องครัวชำรุดทั้งชุด14 ธ.ค. 2564 14:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 16:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
873แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น2ชักโครกอุดตัน14 ธ.ค. 2564 14:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 16:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
874แม่บ้านอาคาร 77-104/2มีน้ำซึมขึ้นจากพื้นโดยไม่ทราบสาเหตุ 14 ธ.ค. 2564 14:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 64 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
875แม่บ้านอาคาร 77-304/2ห้องที่4น้ำรั่วจากแกนสแตนเลส 14 ธ.ค. 2564 14:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
876นายประเสริฐษา ญาคำ7-112ปั๊ม มีน้ำไหลซึม14 ธ.ค. 2564 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
877แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9หม้อน้ำรั่ว ฝาชักโครกชำรุด ห้อง หญิงด้านหน้าห้องระพี ชั้น 214 ธ.ค. 2564 09:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 16:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
878แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 16สายฉีดชำระชำรุดห้องน้ำชาย น้ำไหลไม่หยุด13 ธ.ค. 2564 10:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ธ.ค. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
879น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ หัวฉีดชำระห้องน้ำชาย ฝั่งห้องนิทรรศการ ชำรุด13 ธ.ค. 2564 10:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 15:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ สายฉีดชำระ 1 เส้น
880น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกอ่างล้างหน้าน้ำไม่ไหลห้อง41013 ธ.ค. 2564 10:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ธ.ค. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว
881แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ก๊อกน้ำเครื่องทำน้ำเย็นชำรุดข้างห้องฟิตเน็ต13 ธ.ค. 2564 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ธ.ค. 64 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้ร้อน 1 ตัว
882น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกนํ้าใหลไม่หยุดห้อง4-302/109 ธ.ค. 2564 14:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 16:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
883น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะนํ้าใหลไม่หยุดห้อง4-302/109 ธ.ค. 2564 14:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 16:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
884น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-111น้ำซึ่มจากฐานโถสวม09 ธ.ค. 2564 13:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 65 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
885น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าชํารุด1อันห้อง4-308/109 ธ.ค. 2564 13:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 16:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น
886น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา22-206น้ำรั่วจากท่อน้ำทิ้งชั้น3 ลงมาชั้น 2 09 ธ.ค. 2564 11:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 65 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
887น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำไหลซึมออกจากผนังหน้าห้อง20509 ธ.ค. 2564 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
888น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มชั้น2ก๊อกน้ำร้อนน้ำไหลซึมตลอด09 ธ.ค. 2564 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ธ.ค. 64 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
889แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ชักโครกกดไม่ลงห้องน้ำหญิง08 ธ.ค. 2564 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ธ.ค. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
890นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5-โถ่ส้วมนั่งยองแตกใช้งานไม่ได้ ห้อง214/1 และ 302/1 -สต็อปวาวสายฉีดชำระชำรุดห้อง308/1 1อัน08 ธ.ค. 2564 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 16:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
891น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ วาล์ว เปิด ปิดน้้ำระบบน้ำรดหญ้าสนาม ชำรุด 07 ธ.ค. 2564 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 16:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
892น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ปั้มสูบน้ำ เข้าอาคารวิจัยและพัฒนา สูบน้ำไม่ขึ้น07 ธ.ค. 2564 14:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 15:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
893แม่บ้านอาคาร 77-303/3ห้องที่3หัวฉีดชำระน้ำรั่ว07 ธ.ค. 2564 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
894แม่บ้านอาคาร 77-301/3หัวฉีดชำระน้ำรั่ว 07 ธ.ค. 2564 11:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
895แม่บ้านอาคาร 77-304/2ห้องที่4น้ำรั่วจากแกนสแตนเลสและหัวฉีดรั่ว 07 ธ.ค. 2564 11:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ธ.ค. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
896น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้า ห้อง212หัวฉีดสายชำระชำรุด04 ธ.ค. 2564 18:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 14:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
897แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15สายฉีดชำระพร้อมหัวฉีด ที่พักน้ำหาย 1 อัน ห้องน้ำหญิง หัวฉีด 2 หัว สายฝักบัว 1 ห้องน้ำชาย03 ธ.ค. 2564 15:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
898น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อนํ้าแตกชั้น4วันที่.3.ธ.ค.256403 ธ.ค. 2564 14:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 64 14:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
899น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ท่อใต้อ่างล้างจานแตกห้อง31203 ธ.ค. 2564 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 14:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด
900น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สต๊อบวาล์วฝักบัวชำรุดห้อง31203 ธ.ค. 2564 14:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 65 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว ฝักบัว 1 ชุด
901น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำไหลซึมออกจากผนังหน้าห้อง20503 ธ.ค. 2564 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
902น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สายฉีดชำระน้ำไม่ไหลห่อง41102 ธ.ค. 2564 13:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
903นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้องน้ำหน้าคาราโอเกะ 1ฝา 02 ธ.ค. 2564 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถชักโครก 1 ชุด
904นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 302 ธ.ค. 2564 10:57 น.ยกเลิกรายการ
02 ธ.ค. 64 14:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
905นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สายฉีดชำระชำรุด1อัน ก๊อกน้ำชำรุด1อัน อ่างล้างหน้าตัน1อัน ห้อง308/102 ธ.ค. 2564 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
906แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ชักโครกกดไม่ลงห้องน้ำหญิง01 ธ.ค. 2564 10:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
907แม่บ้านอาคาร 77-103/2กอ๊กน้ำอา่งลา้งมือชำรุดเปิดน้ำไม่ใหล30 พ.ย. 2564 16:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
908น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะรั่วห้อง4-115/1วันที่.30.พ.ย.256430 พ.ย. 2564 15:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ช ุด
909น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก็อกนํ้าอ่างล้างหน้าชํารุดห้อง4-121/1วันที่.30.พ.ย.256430 พ.ย. 2564 15:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
910แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12ส้วมตันห้องน้ำชาย (ทุกห้อง)30 พ.ย. 2564 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
911นายrutchanon pongtongแปลง D1 เชื่อมท่อเหล็ก ท่อเหล็กหัก เชื่อมท่อเหล็ก 29 พ.ย. 2564 15:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
912น.ส.วชิราภรณ์ ทะคะทิน17-4171.ขอให้เปลี่ยนฝาชักโครก โดยเจ้าหของห้องได้ซื้ออะไหล่มาเอง วางไว้หน้าห้องน้ำ 2.ขอเกาะสายฉีดชำระหัก (ให้แม่บ้านเปิดเข้าห้องเลยค่ะ)29 พ.ย. 2564 12:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
913น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าชำรุดห้อง32029 พ.ย. 2564 11:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างหน้า 1ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น
914น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สต๊อบวาล์วฝักบัวชำรุดห้อง42029 พ.ย. 2564 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 65 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
915น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝักบัวน้ำไหลค่อยห้อง219ห้อง313ห้อง41629 พ.ย. 2564 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
916น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดชําระแตกห้อง4-115/1จํานวน1อัน.วันที่26.พ.ย.256426 พ.ย. 2564 15:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ หัวฉีด 1 ชุด
917น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าชํารุด2อันห้อง4-108/126 พ.ย. 2564 15:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น
918น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ที่กดซักโครกหัก.นํ้าใหลไม่หยุดห้อง4-220/126 พ.ย. 2564 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 14:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่กดซักโครกฝาบน 1 ตัว
919แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำชาย วาว์ท่อต่อชำรุดห้อง 20-415 ฝั่ง ศ.ว26 พ.ย. 2564 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
920แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ อาคาร 8/1ส้วมตันห้องน้ำชาย25 พ.ย. 2564 09:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
921นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ ปั๊มน้ำสำหรับรดแปลงหญ้าสูบน้ำไม่ขึ้น (ให้ช่างไฟมาตรวจเช็คแล้วปั๊มทำงานปกติ)24 พ.ย. 2564 11:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
922น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. อาคาร 17ชักโครกมีน้ำหยด ฝารองนั่งชักโครกชำรุด1ตัว(ชักโครกผู้ใหญ่)22 พ.ย. 2564 15:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
923น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกกดไม่ลงหัอง4-220/122 พ.ย. 2564 13:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
924แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10ก๊อกน้ำหักชำรุดห้อง ล้างจาน22 พ.ย. 2564 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ย. 64 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกนำ้ 1/2 นิ้ว 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
925แม่บ้านอาคาร 22-106 อ.2ห้องน้ำหญิงพื้นกระเบื้องในห้องน้ำเวลาเหยียบจะมีน้ำซึมขึ้นมา19 พ.ย. 2564 13:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
926แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14อ่างล้างมือชำรุด 1 ที่ห้อยหัวฉีด 1 ห้องน้ำหลังเวที ห้องน้ำหญิงหัวฉีดหัก 1 19 พ.ย. 2564 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 64 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด สะดืออ่าง Hang 1 ชุด สายฉีดชำระ 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
927แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ชักโครกอุตตัน ห้อง 20- 309 ห้องน้ำหญิง ฝั่ง ศ. ว19 พ.ย. 2564 11:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ย. 64 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/
928น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139หัวฉีดชำระชำรุด18 พ.ย. 2564 16:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
929นายrutchanon pongtongโรงสูบใหญ่อ่างกาฬสินธุ์ อุทยานเกษตร 50 พรรษาท่อลมรั่ว ส่งผลให้น้ำไหลนองทั่วบริเวณโรงสูบใหญ่18 พ.ย. 2564 11:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
930นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ซักโครกชำรุดน้ำไหลไม่หยุดหอ้ง108/118 พ.ย. 2564 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
931น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์ิอาคาร4ซักโครกกดไม่ลงห้อง4-115/117 พ.ย. 2564 14:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ย. 64 15:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/
932น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-218ก๊อกน้ำห้องครัวชำรุด 17 พ.ย. 2564 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 64 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกอ่างล้างจาน ผนัง 1 ชุด พิทักษ์
933แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำชายอุตตัน ห้อง 20-106 20-30715 พ.ย. 2564 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
934แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยฝั่ง ร.ป ภ น้ำไม่ไหล 15 พ.ย. 2564 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 10:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
935แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20สายฉีดชำรุด ห้อง 20-21115 พ.ย. 2564 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
936น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3ปั้มน้ำทำงานเสียงดังมาก11 พ.ย. 2564 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 15:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
937น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดี3-242/1 อ.3 ที่พักอาศัยชักโครกอุดตัน /ท่ออ่างล้างจานรั่วซึม11 พ.ย. 2564 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
938นายrutchanon pongtongอุทยานเกษตร 50 พรรษาระบบออโต้แทงค์ประปาเสีย10 พ.ย. 2564 15:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 พ.ย. 64 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
939อาจารย์ศิริญญา โปร่งจิตร์3-216ในห้องน้ำ อ่างล้างหน้าอุดตันและสายชำระแตก10 พ.ย. 2564 14:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 13:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
940น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ สายฉีดชำระห้องน้ำหญิง ฝั่งนิทรรศการ ชำรุด10 พ.ย. 2564 14:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 10:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
941นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (คอกหมู)ซ่อมบ่อแพดที่รั่ว ทางฟาร์มซื้อปูนมาให้แล้ว08 พ.ย. 2564 16:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
942นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (คอกหมู)สูบน้ำออกจากบ่อไบโอแก๊ซคอกหมู 08 พ.ย. 2564 16:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
943น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกกดไม่ลงห้อง4-115/108 พ.ย. 2564 16:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
944นายบัญชา ไชยสมคุณ3-244/1โถส้วมชักโครกแตกร้าวตรงฐาน มีน้ำซึม ช่วยเปลี่ยนใหม่ด่วนครับ จะซ่อมหรือไม่ซ่อมอย่างไร โปรดติดต่อกลับด้วยครับ,,ไม่ใช่ปิดงานไปเฉยๆ 08 พ.ย. 2564 11:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื้อวัสดุเปลี่ยนใหม่ครับ พิทักษ์/คิมหันต์
945นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 3 ทางออกบ้านหนองหอยประตูชำรุด08 พ.ย. 2564 11:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
946น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-240อ่างล้างจานชำรุด08 พ.ย. 2564 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 13:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้งอ่างล้างหน้า 1 ชุด
947นายประเสริฐษา ญาคำ7-112ก๊อกน้ำเสีย08 พ.ย. 2564 09:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 64 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
948น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องรีดผ้าโรงแรมก๊อกน้ำและอ่างล้างจานชำรุด 03 พ.ย. 2564 15:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
949น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-241/1ก๊อกอ่างล้างจานชำรุด03 พ.ย. 2564 15:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ธ.ค. 64 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน ผนัง 1 ชุด
950แม่บ้านอาคาร 77-304/1ห้องที่1และ4ชักโครกน้ำใหลไม่หยุด02 พ.ย. 2564 14:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ย. 64 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกยางs-306 = 1 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์
951น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าชํารุดห้อง4-102/129 ต.ค. 2564 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ย. 64 15:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายนำ้ดี 2 เส้น ก๊อกอ่างล้างหน้า 2 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
952น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ประตูนํ้าถังใต้ดินแตกฝักอาคารชุด28 ต.ค. 2564 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 พ.ย. 64 14:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ต่อตรง PVC 2 นิ้ว 1 ตัว
953แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14โถปัสสาวะห้องน้ำชายอุตตัน ห้องฟิตเน็ต 1 ตัว27 ต.ค. 2564 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 64 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ นำ้ยาขจัดสิ่งอุดตัน 1 ขวด
954น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ที่เฉียบหัวฉีดชําระชํารุด1อันห้อง4-214/126 ต.ค. 2564 11:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 64 09:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
955อาจารย์ชุลีพร ชำนาญต้า17-2031. ก๊อกน้ำอ่างล้างจานชำรุด มีน้ำหยดตลอดเวลา 2. น้ำรั่วใต้อ่างล้างจาน รบกวนซ่อมด่วนค่ะ 25 ต.ค. 2564 07:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 พ.ย. 64 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
956นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (คอกวัวเนื้อ+เล้าไก่ดำ)เดินท่อน้ำและติดตั้งบอลวาล์ว ที่ให้น้ำวัว+ซ่อมท่อน้ำที่แตกเล้าไก่ดำ (บอลวาล์วฟาร์มซื้อมาแล้ว)21 ต.ค. 2564 14:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 64 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
957น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มน้ำรั่วค่ะ 21 ต.ค. 2564 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 11:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
958อาจารย์ศิริญญา โปร่งจิตร์3-216น้ำหยดตรงเพดานห้องครัว 20 ต.ค. 2564 11:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
959แม่บ้านอาคาร 77-204/3ก๊อกน้ำอ่างล้างมื้อชำรุด20 ต.ค. 2564 08:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 64 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
960น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4นํ้าล้นถังนํ้าไต้ดินฝั่งอาคารชุด19 ต.ค. 2564 15:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 พ.ย. 64 14:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
961น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4นํ้ารั่วแต่ชั้น3ลงมาชั้น2ห้อง4-314/119 ต.ค. 2564 15:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 64 14:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
962น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ท่อน้ำ สูบน้ำเข้าอาคารวิจัยและพัฒนา ชำรุด (ปั้มน้ำ 3 แยก )19 ต.ค. 2564 12:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 64 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ต่อครง 2 นิ้ว 1 ตัว งอ 90 2 นิ้ว 1 ตัว
963น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มหัวก็อกน้ำ ที่ผลิตน้ำดื่มชำรุดค่ะ 19 ต.ค. 2564 11:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
964น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ปั้มน้ำฝั่งหอนนทรีปั้มน้ำทำงานผิดปกติ19 ต.ค. 2564 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ต.ค. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
965น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-325มีน้ำรั่วใต้อ่างล้างจาน 18 ต.ค. 2564 15:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
966น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-241/1ที่เสียบ(ที่พัก)ฝักบัวชำรุดแตกหัก18 ต.ค. 2564 15:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
967นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่)เปลี่ยนบอลวาล์วถังน้ำเล้าไก่ไข่และย้ายมิเตอร์น้ำ18 ต.ค. 2564 13:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ต.ค. 64 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เทปพันเกลียว 1 ม้วน คอบอุด 3/4 นิ้ว 1 ตัว ต่อตรง 3/4 2 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
968แม่บ้านอาคาร 8อ_8/2ห้องโถงอ่างอุปกรท่อน้ำเสียชำรุด18 ต.ค. 2564 13:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
969น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5ท่อน้ำแตกบริเวณสวนหย่อมกลางอาคาร 18 ต.ค. 2564 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ต.ค. 64 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
970น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำไหลซึมออกจากผนังหน้าห้อง20515 ต.ค. 2564 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น
971แม่บ้านอาคาร 77-203/3มีน้ำหยดจากท่อน้ำด้านบนเพดาน 15 ต.ค. 2564 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 64 14:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
972น.ส.ภิญญารัตน์ กงประโคนอ.17 ห้อง 306หัวชำระในห้องน้ำใช้งานไม่ได้14 ต.ค. 2564 15:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
973น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าชํารุด2อันห้อง4-108/114 ต.ค. 2564 15:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้ 2 อัน
974นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5อา่งล้างหน้าตันและน้ำหยดใต้อ่าง2อ่างห้อง308/1 และห้อง320/113 ต.ค. 2564 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
975นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ซักโครกชำรุดกดน้ำไม่ลงห้อง208/1 อา่งล้างตันและน้ำหยดใต้อ่าง2อัน ซักโครกกดไม่ลงห้อง208/1 อ่างล้างหน้าตัน2อ่างและน้ำหยดใต้อ่างห้อง202/1 อ่างล้างหน้าตัน2อ่างหอ้ง320/1 13 ต.ค. 2564 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
976อาจารย์มยูรกาญจน์ เดชกุญชร3-238/1ตำแหน่งหมุนเปิดปิดแตกทำให้ตำแหน่งเปิดปิดมีความคมจึงต้องการเปลี่ยก๊อกอ่างล้างจาน ยึดท่อ PVC ให้ติดกับผนัง และต่อก๊อกน้ำ11 ต.ค. 2564 21:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
977น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหนเาตันห้อง20511 ต.ค. 2564 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
978แม่บ้านอาคาร 77-301/2โถปัสสวะไม่ใด้ใช้งานมาหลายเดือนแล้วเนื่องจากถ้าเปิดใช้จะมีน้ำเสียซึมลงมาบริเวณห้องน้ำชั้น2ที่อยู่ตรงกัน (ช่างใด้มาตรวจสอบแล้วตั้งแต่ครั้งนั้น)ขอให้ช่างดำเนินการเพื่อให้เปิดใช้งานใด้เป็นปกติด้วย 11 ต.ค. 2564 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
979น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดชําระชํารุดห้อง4-115/1อ่างล้างหน้าตันห้อง4-12211 ต.ค. 2564 09:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
980แม่บ้านอาคาร 77-203/2ห้องที่4ชักโครกมีน้ำหยดจากแกนสแตนเลสเวลากดใช้งาน 08 ต.ค. 2564 15:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
981น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะนํ้าไหลไม่หยุดห้อง4-121/107 ต.ค. 2564 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 65 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
982แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20โถฉี่ชำรุดห้องน้ำชาย ชั้น 1 ฝั่ง ส.ว07 ต.ค. 2564 09:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
983น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฐานชักโครกชำรุดปูนรุดร่อนห้อง10806 ต.ค. 2564 12:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 09:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
984น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำเครื่องชักผ้าเครื่องที่6ชำรุดน้ำไหลออกจากข้อต่อ06 ต.ค. 2564 12:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
985แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20สะดืออ่างล้างหน้าชำรุด 2 อ่าง ห้องน้ำหญิง 20- 41406 ต.ค. 2564 08:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 09:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
986นายบัญชา ไชยสมคุณ3-244/1โถส้วมแตกร้าว และรั่วซึม หมดเสื่อมสภาพแล้วรบกวนเปลี่ยนโถใหม่ด่วนครับ 05 ต.ค. 2564 16:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
987แม่บ้านอาคาร 8อ-8/2ห้องน้ำนิสิตหญิงสายชำระชำรุดหนึ่งห้องแจ้งเปลี่ยนคะ05 ต.ค. 2564 15:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
988น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก อ.17ฝารองนั่งชักโครกชำรุด และมีน้ำหยดตรงสายชำระ05 ต.ค. 2564 10:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
989น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่กดชักโครกชำรุดห้อง20804 ต.ค. 2564 14:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ต.ค. 64 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ที่กดซักโครกฝาบน 1 ชุด
990น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มชั้น2มีน้ำไหลซึมตลอด01 ต.ค. 2564 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ต.ค. 64 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
991น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาโรงไก่ไข่ ฟาร์มสัตว์คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรลูกปืนเครื่องให้อาหารไก่แตก 01 ต.ค. 2564 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ต.ค. 64 16:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
992นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แแจ้งซ่อมลูกลอยเครื่องปั๊มน้ำฝั่งอ.3เวลาเครื่องทำงานจะมีเสียงดังมาก01 ต.ค. 2564 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ต.ค. 64 14:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
993แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำหญิงสายฉีดชำรุด ชั้น 4 ห้อง 20-41401 ต.ค. 2564 09:04 น.ยกเลิกรายการ
04 ต.ค. 64 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซำ้ครับ
994แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำหญิงสายฉีดชำรุด ชั้น 4 ห้อง 20-41401 ต.ค. 2564 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ต.ค. 64 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
995แม่บ้านอาคาร 77-301/3หัวฉีดชำระน้ำรั่วซึม29 ก.ย. 2564 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ต.ค. 64 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
996อาจารย์พิชญ์จิรา อุ่นใจ17-410ท่อรั่ว มีน้ำไหลออกมา เเละก๊อกน้ำล้างจานมีน้ำหยดตลอดเวลา 28 ก.ย. 2564 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
997น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สต๊อปวาล์วฝักบัวห้อง212ชำรุดหลุด28 ก.ย. 2564 10:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ต.ค. 64 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
998แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12ส้วมกดน้ำไม่ลง 2 ห้อง ห้องน้ำอารย์หญิง และห้องน้ำชายชั้น 2 ส้วมตัน 1 ส้วมชำรุด 1มีน้ำซึมไหลออกเวลากดชักโครง ห้องชาย -ห้องน้ำหญิง28 ก.ย. 2564 08:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ต.ค. 64 10:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ที่กดซักโครก ฝาบน 1 ชุด พิทักษ์
999นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สายชำระชำรุดห้อง308/1 2 ห้อง ที่เสียบผักบัวชำรุดห้อง302/1 สต๊อปวาล์วห้องอาบน้ำชำรูดห้อง302/1 สว้มนั่งยองน้ำไหลออกข้างห้อง302/127 ก.ย. 2564 14:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1000น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าชํารุดห้อง4-121/123 ก.ย. 2564 15:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1001น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างจานนํ้าไหลไม่หยุดห้อง4-117(ผนัง)23 ก.ย. 2564 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1002น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างจานนํ้าไหลไม่หยุดห้อง4-117(ผนัง)23 ก.ย. 2564 15:07 น.ยกเลิกรายการ
27 ก.ย. 64 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1003น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4นํ้ารั่วจากห้องอาบนํ้าชั้น3ลงมาห้องอาบนํ้าชั้น2ห้อง4-320/121 ก.ย. 2564 12:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 64 14:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1004น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4นํ้ารั่วจากห้องอาบนํ้าชั้น3ลงมาห้องอาบนํ้าชั้น221 ก.ย. 2564 12:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ย. 64 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปูนซีเมนต์ขาว 1 ถุง 1 ถุง พิทักษ์/คิมหันต์
1005น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำไหลซึมออกจากท่อในห้องชาร์ปหน้าห้อง11317 ก.ย. 2564 10:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1006น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18วาล์วเปิด-ปิดน้ำบนดาดฟ้าน้ำไหลซึมตลอด17 ก.ย. 2564 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1007แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1อ่างล้างมือตันห้องน้ำหญิง15 ก.ย. 2564 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ย. 64 09:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1008แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หัวฉีดชำระชำรุดห้องน้ำชายชั้น 4 ห้อง 21-41414 ก.ย. 2564 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ย. 64 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1009แม่บ้านอาคาร 9อ,9ชั้น1 อ้างล้างหน้าห้องเจ้าหน้าที่ชั้นหนึ่งมีน้ำไหลไม่หยุด ด้านหลัง14 ก.ย. 2564 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1010แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3หัวฉีดห้องน้ำหญิงชำรุด,ด้านหน้า1,ด้านหลัง1 อ่างล้างมือตันห้องน้ำหญิงด้านหลัง14 ก.ย. 2564 10:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ย. 64 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1011น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10ขอความอนุเคราะห์ ขุดทางระบายน้ำบริเวณหน้าหน้าโรงอาหารกลาง อาคาร 10 เนื่องจากเวลาที่ฝนตกหนักทำให้น้ำขังเป็นเวลานาน ประกอบกับบริเวณดังกล่าวเป็นตลาดนัดในตอนเย็นทำให้ไม่สะดวกในการเข้าออก ของนิสิต และการตั้งร้านของผู้ประกอบการ 14 ก.ย. 2564 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ย. 64 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล/เจริญ
1012น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หัวฉีดชำระชำรุดแตกห้อง41313 ก.ย. 2564 14:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ย. 64 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1013น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำไหลซึมออกจากผนังหน้าห้อง20513 ก.ย. 2564 13:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ย. 64 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1014น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.18-414ระบบน้ำประปาภายในห้องใช้ไม่ได้(น้ำไม่ไหล 2 วันแล้ว)13 ก.ย. 2564 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ย. 64 13:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1015นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่)ซ่อมปั๊มน้ำที่เสีย พร้อมย้ายไปคอกวัวเนื้อที่สร้างใหม่13 ก.ย. 2564 08:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 12:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1016น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา17-315ฝาชักโครกชำรุด(หมดอายุการใช้งาน) 13 ก.ย. 2564 00:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1017น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้าห้อง414น้ำไม่ค่อยไหลตรงก๊อกอ่างล้างหน้าและหัวฉีดสายชำระ12 ก.ย. 2564 07:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ย. 64 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1018น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422ซิ้งน้ำตัน09 ก.ย. 2564 11:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ย. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ/คิมหันต์
1019แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21น้ำออกตรงข้อต่อชั้น 4 08 ก.ย. 2564 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ย. 64 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1020แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ท่อน้ำรั่วห้อง 20 -201 08 ก.ย. 2564 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1021น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-217ใต้สะดืออ่างล้างหน้าชำรุด06 ก.ย. 2564 15:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 14:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1022น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-325สะดื้ออ่างล้างจานมีน้ำรั่ว06 ก.ย. 2564 15:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1023น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ที่กดชักโครกห้องน้ำชาย อาคารวิจัยและพัฒนา กดน้ำไม่ลง06 ก.ย. 2564 15:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ย. 64 13:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1024น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-215 อาคารชุดพักอาศัยขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนและซ่อมแซม ดังรายการ 1. หัวฉีดน้ำชักโครกหัก 2. ฝานั่งชักโครกหัก ตัวล๊อคหัก 06 ก.ย. 2564 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1025น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10รบกวนช่างมาดูสะดืออ่างให้แม่บ้าน อ.10 หน่อยนะคะ 06 ก.ย. 2564 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1026นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์(เล้าหมู)บ่อน้ำระบบคูลลิ่งแพดรั่ว เก็บน้ำไม่อยู่ และลูกลอยเปิดปิดน้ำขึ้นถังขนาด1นิ้ว ชำรุด 03 ก.ย. 2564 13:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รอซื้อวัสดุ/จัดซื้อจ้าง
1027น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา17-315ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้ารั่ว (ห้องน้ำ)03 ก.ย. 2564 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด
1028แม่บ้านฝ่าย อาคารฯชั้น1อ.211.ท่อน้ำแตกจุดเดิม 2.เก็บเศษวัสดุ 3.ปิดรูท่อ 02 ก.ย. 2564 14:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ปูนยาแนว 1 ถุง
1029แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ท่อใต้อ่างล้างมือรั่ว ห้อง 21- 30602 ก.ย. 2564 10:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ย. 64 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซิลิโคลนใส 1 หลอด พิทักษ์/คิมหันต์
1030น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าน้ำไหลช้าห้อง10202 ก.ย. 2564 08:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 14:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว เขียว 1 ตัว
1031แม่บ้านอาคาร 8อ.8/2ห้องน้ำอาจารย์ชายสายชักโครกชำรุด01 ก.ย. 2564 15:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว เขียว 1 ตัว
1032น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-215 ห้องครอบครัว อาคารชุดพัก 2ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนและซ่อมแซม ดังรายการ 1. หัวฉีดน้ำชักโครกหัก 2. ฝานั่งชักโครกหัก ขอความอนุเคราะห์เข้าซ่อมแซมภายในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น.ขอบคุณค่ะ01 ก.ย. 2564 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1033น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-130น้ำดันขึ้นมาจากท่อน้ำทิ้งระเบียงข้างห้อง (ช่างมาซ่อมแล้วแต่ก็ยังไม่หาย) 30 ส.ค. 2564 17:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 64 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1034น.ส.เจนจิรา ทองแกมโรงเรือนโรคพืชอาจารย์ประภาษ ฟาร์มพืชท่อน้ำแตก 27 ส.ค. 2564 16:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ต่อตรง 3/4 นิ้ว 1 ตัว
1035แม่บ้านอาคาร 77-104/1มีน้ำซึมออกมาจากพื้นห้องน้ำโดยไม่ทราบสาเหตุ27 ส.ค. 2564 15:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1036แม่บ้านอาคาร 77-101/2ห้องที่1หัวฉีดชำระน้ำหยด27 ส.ค. 2564 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1037แม่บ้านอาคาร 77-104/3ห้องที่2หัวฉีดชำระน้ำหยด27 ส.ค. 2564 14:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1038แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19หัวฉีดสายชำระหัก ห้อง 19- 117/1 27 ส.ค. 2564 10:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1039แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ฝาชักโครกชำรุดห้อง 20/105 ฝั่ง สาธา ชั้น 127 ส.ค. 2564 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ น๊อตล๊อกฝาชักโครก 1 ชุด
1040แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20อ่างล้างมือชำรุด ห้องน้ำหญิง ห้อง 414 ฝั่ง ศ.ว ท่อระบายน้ำเสียชำรุด27 ส.ค. 2564 09:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1041น.ส.ประภาพรรณ์ แสงดาว3-237/1ก๊อกน้ำใต้อ่างล้างหน้าในห้องน้ำขาด ทำให้น้ำไหลไม่หยุด แต่ได้แจ้งพ่อบ้านอาคารปิดวาวน้ำไว้แล้ว ขอช่อมด่วนด้วยนะคะ27 ส.ค. 2564 08:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 16:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว เขียว 1 ตัว
1042น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน3-237/1ก๊อกน้ำใต้อ่างล้างหน้าในห้องน้ำขาด ทำให้น้ำไหลไม่หยุด แต่ได้แจ้งพ่อบ้านอาคารปิดวาวน้ำไว้แล้ว ขอช่อมด่วนด้วยนะคะ27 ส.ค. 2564 08:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 16:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว เขียว 1 ตัว
1043อาจารย์นภาพร พ่วงพรพิทักษ์3-218ห้องน้ำ** 1) ฐานชักโครก* มีน้ำซึมออกมา และเคลื่อนได้ ช่วยซ่อมแซมให้ที ขอบคุณค่ะ 2) ฝักบัว** มีน้ำหยด และไหลออกมา (ขณะปิดก๊อกน้ำ ฝักบัว แล้ว) 26 ส.ค. 2564 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกสูบฟลัสวาล์วกะรัต 2 ชุด
1044น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4นํ้ารั่วตรงฝ่าเพดานห้องนํ้าแรงมากห้อง4-220/126 ส.ค. 2564 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 08:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
1045น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำเครื่องซักผ้าเครื่องที่ติดตั้งใหม่น้ำไหลซึมตลอด26 ส.ค. 2564 08:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1046น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-330ข้อต่อท่ออ่างล้างจานชำรุด มีน้ำไหล25 ส.ค. 2564 16:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 16:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/อ่างล้างหน้า 1ชุด ชุดท่ออ่างล้างหน้า 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1047นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ห้อง308/1 น้ำหยดใต้อ่างล้างหน้า ห้อง302/1 สต็อปวาล์ว ฝักบัวชำรุด25 ส.ค. 2564 11:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 16:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
1048แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21มีน้ำหยดตรงท่อใต้อ่างล้างมือชั้น 3 ห้อง 21-30625 ส.ค. 2564 11:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 64 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1049นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5***แจ้งด่วน*** ห้องน้ำ 202/1 -ห้อง1และห้อง2 หัวชักโครกกดไม่ลง -ห้อง3และห้อง4 หัวข้อต่อชักโครกแตก(เวลากด น้ำออกมาในข้อต่อ) ***รบกวนมาซ่อมด่วนด้วยนะคะนิสิตไม่มีห้องน้ำใช้เพราะใช้ได้ห้องเดียว ขอบคุณค่ะ25 ส.ค. 2564 11:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1050แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22สะดืออ่างรั่วห้อง 207-208 25 ส.ค. 2564 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1051แม่บ้านอาคาร 77-202/3กอ๊กน้ำอ่างล้างมือชำรุด24 ส.ค. 2564 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1052น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4-324ก๊อกน้ำหักชำรุด 23 ส.ค. 2564 14:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1053อาจารย์อมลิน ต้องกระโทก3-303ชักโครกภายในห้องน้ำ เกิดหารชำรุด และมีรอยแตกที่ฐาน 23 ส.ค. 2564 10:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1054นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สตอ๊ปวาว์วห้องอาบน้ำชำรุด ห้อง408/1ดว่นนะคะตอนนี้ปิดน้ำทั้งโชนเลยคะ 23 ส.ค. 2564 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 64 15:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ข้อต่ ผ/ม 1 ตัว สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
1055นายจำนงค์ วงค์คำพระด้านหลังบ้านพักบุคลากรหลังที่3 ฝ่ายอาคารท่อนํ้าประปาแตก23 ส.ค. 2564 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 64 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ งอเกลียวใน 3/4 นิ้ว 1 ตัว
1056นายจีระศักดิ์ ฆ้องเดชฟาร์มสัตว์เปลี่ยนปั๊มน้ำโรงไก่ไข่ เนื่องจากปั๊มเก่าพัง จึงได้ซื้อปั๊มใหม่มา และขอช่างไปติดตั้งตัวใหม่ให้ครับ20 ส.ค. 2564 14:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 16:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1057น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หัวฉีดชำระชำรุดแตกห้อง11720 ส.ค. 2564 10:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 64 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1058แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ชักโครกน้ำไหลไม่หยุด ห้องน้ำชาย20 ส.ค. 2564 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 64 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดอุปกรณ์หม้อนำ้ซักโครก COTTO 1 ชุด
1059น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-108น้ำรั่วมาจากห้องด้านบน ทำให้ฝ้าผนังเป็นลา 20 ส.ค. 2564 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1060แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำฝาชักโครกชำรุด หัวฉีดมีน้ำรั่วซึม ห้อง 20-105-20-106-20-307 ชั้น 1 และชั้น 320 ส.ค. 2564 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 64 15:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1061น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ที่กดชักโครกห้องน้ำหญิง อาคารวิจัยและพัฒนา ชำรุด19 ส.ค. 2564 13:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 64 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1062นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้องน้ำชายหน้าห้องปทุมมาสายน้ำดีชำรุด19 ส.ค. 2564 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1063นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้องน้ำชายหน้าห้องปทุมมาสายน้ำดีชำรุด19 ส.ค. 2564 10:42 น.ยกเลิกรายการ
19 ส.ค. 64 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1064แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยห้องน้ำฝั่ง ร.ป.ภ น้ำไม่ไหล19 ส.ค. 2564 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 64 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/คิมหันต์
1065แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15หัวฉีดชำระชำรุด 6 อัน ที่รองนั่งชักโครกพร้อมฝาปิดชำรุด 1 อัน18 ส.ค. 2564 11:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1066นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5น้ำหยดใต้อ่างล้างหน้า (ท่อระบายน้ำทิ้ง) โซน4-31417 ส.ค. 2564 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื่อวัสดุ ซิลีโคน 1 หลอด พิทักษ์/คิมหันต์
1067น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝักบัวชํารุด2อันห้อง4-108/116 ส.ค. 2564 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 64 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝักบัว 1 ชุด
1068แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ท่อแตกมีน้ำรั่วซึมหน้าอาคาร16 ส.ค. 2564 14:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 64 13:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ โฟม PU 1 หลอด
1069นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สายฉีดชำระชำรุดแตกทั้งชุดห้อง121/116 ส.ค. 2564 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 64 13:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1070น.ส.พรศรี แสงพรหมชารีอ.5ข้อต่อชักชักโครกชำรุดน้ำไหลออกข้างหลังชักโครก ห้อง 202/114 ส.ค. 2564 19:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื้อวัสดุ พิทักษ์/คิมหันต์
1071น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-330ฝักบัวชำรุดปิดไม่อยู่และสะดืออ่างล้างจานหลุด13 ส.ค. 2564 16:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 64 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้างจาน 1 ชุด ฝารองนั่งโถ 1 ชุด ฝักบัว 1 ชุด สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
1072น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ3-324สายฉีดชำระชำรุด น้ำรั่วออกตลอดเวลา13 ส.ค. 2564 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 64 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น สต๊อปวาวล์ 1 ตัว
1073แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22สะดืออ่างรั่วห้อง 22-20711 ส.ค. 2564 14:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ส.ค. 64 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้งอ่างล้างหน้า 1 ชุด
1074แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ท่อปั๊มน้ำรั่ว11 ส.ค. 2564 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 64 13:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ งอ 90 พีวีซี 2 นิ้ว 1 ตัว ประตูนำ้ทองเหลือง 2 นิ้ว 1 ตัว
1075แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ชักโครกกดไม่ลง หัวฉีดสายชำระหัก ห้อง 19-128/110 ส.ค. 2564 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ส.ค. 64 10:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1076น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อนํ้าทิ้งโถปัสวะรั่วห้อง4-314/110 ส.ค. 2564 08:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1077น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-303ก๊อกน้ำอ่างล้างจานชำรุดหมุนได้รอบ09 ส.ค. 2564 15:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ส.ค. 64 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1078น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17ท่อดาดฟ้าอ.17 รั่ว 09 ส.ค. 2564 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื้อวัสดุ รัดแยก PE 110*2 นิ้ว 2 ชุด
1079แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่โถฉี่รั่วซึมห้องน้ำชาย ตัวที่ 2 09 ส.ค. 2564 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 64 13:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1080แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22น้ำไม่ไหล06 ส.ค. 2564 14:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 64 14:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปั๊มถังสูง โอเวอร์โหลด แก้ไขเรียบร้อย
1081น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาล์วฝักบัวปิดไม่อยู่ห้อง4-202/106 ส.ค. 2564 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สต๊อปวาล์ว 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
1082น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อนํ้าทิ้งโถปัสวะรั่วห้อง4-102/106 ส.ค. 2564 10:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ ซีลีโคลนใส 1 หลอด
1083แม่บ้านอาคาร 77-322อ่างล้างอุปกรณ์ห้องเรียนแลปตัน 06 ส.ค. 2564 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1084แม่บ้านอาคาร 77-202/3กอ๊กน้ำอ่างล้างมือชำรุด06 ส.ค. 2564 09:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1085น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-244อ่างล้างจานน้ำปิดยากและอ่างล้างหน้าน้ำไหลเบามาก05 ส.ค. 2564 10:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1086น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ท่อระบายน้ำระเบียงหลังห้องตันห้อง40204 ส.ค. 2564 13:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1087น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-234ท่อระบายน้ำอ่างล้างจานชำรุด03 ส.ค. 2564 12:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งชื้อวัสดุ ซิลีนโคลนใส 1 หลอด ชุดท่อนำ้ทิ้งPVC 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1088น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139สต๊อปวาล์วชำรุด03 ส.ค. 2564 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ส.ค. 64 13:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สต๊อปวาล์ว 2 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
1089น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง40402 ส.ค. 2564 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1090แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12ก๊อกน้ำดื่ม ชำรุด 2 อัน30 ก.ค. 2564 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1091แม่บ้านอาคาร 77-203/3ห้องที่5ชักโครกตันกดไม่ลง29 ก.ค. 2564 16:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 64 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1092น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-129สต๊อปวาล์วชำรุด29 ก.ค. 2564 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 64 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1093น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องสันทนาการน้ำเสียดันขึ้นมาจากระเบียงตรงท่อน้ำทิ้ง 29 ก.ค. 2564 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 64 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1094แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10อ่างล้างมือุดตัน หญิง- ชาย สายฉีดชำระชำรุดห้องน้ำหญิง29 ก.ค. 2564 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 64 13:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1095อาจารย์ชุลีพร ชำนาญต้า17-203มีน้ำรั่วใต้อ่างล้างจาน และก๊อกน้ำที่อ่างล้างจานมีน้ำหยดตลอดเวลา27 ก.ค. 2564 16:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ ก๊อกล้างจาน เคาน์เตอร์ 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น ซีลีโคลนใส 1 หลอด
1096นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หัวฉีดชำระชำรุดและผักบัวแตกห้อง102/1 โถซักโครกชำรุดกดน้ำไม่ไหลห้อง121/1 โถซักโครกชำรุดกดน้ำไม่ไหลห้อง202/127 ก.ค. 2564 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื้อวัสดุ พิทักษ์/คิมหันต์
1097น.ส.กรรณิการ์ มณฑาอาคาร3 ห้อง 311หลังคาอาคาร 3 รั่ว ซึมลงพื้นที่ห้อง 3-311 มุมระเบียงด้านนอกห้อง 1จุด พื้นที่ในห้อง 3 จุด และในห้องครัว 2 จุด มุมห้องครัว และพัดลมดูดอากาศ27 ก.ค. 2564 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1098นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สะดืออ่างชำรุด2อ่าง ห้อง202/127 ก.ค. 2564 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื้อวัสดุ พิทักษ์/คิมหันต์
1099น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง40423 ก.ค. 2564 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1100น.ส.วรรณภา ภักดี17-205ก๊อกน้ำรั่วซึมบริเวณซิงค์ล้างจาน สายฉีดชำระรั่วซึม22 ก.ค. 2564 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ ก๊อกล้างจาน เคาน์เตอร์ 1 ชุด สายนำ้ดี 1 ชุด สายฉีดชำระ 1 ชุด
1101นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5จแจ้งช้อมด่านชักโครกน้ำไหลไม่หยุดห้อง102/1อ.คาร522 ก.ค. 2564 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 64 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื้อวัสดุ พิทักษ์/คิมหันต์
1102แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12ก๊อกน้ำดื่มหักชำรุด 2 อัน หัวฉีดน้ำไหลซึม ห้องน้ำชายมุสลิม22 ก.ค. 2564 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 64 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้ร้อน 2 ตัว
1103แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12สายชำระชำรุดห้องน้ำชายลานอาหารหน้าหอหญิง22 ก.ค. 2564 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื้อวัสดุ สายฉีดชำระ 3 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1104น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-129หัวฉีดชำระชำรุด มีน้ำรั่วซึ่มตลอดเวลา21 ก.ค. 2564 16:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 64 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1105นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องน้ำชายชั้น1อาคารบริหารที่แขวเก็บสายชำระหลุดชำรุด21 ก.ค. 2564 16:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 64 13:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1106น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-301ก๊อกน้ำต่อสายฝักบัวชำรุด(น้ำรั่วซึ่ม) 21 ก.ค. 2564 13:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 64 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1107น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หัวฉีดชำระแตกห้อง41321 ก.ค. 2564 11:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ สายฉีด ชำระ 1 ชุด
1108น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าหมุดรอบห้อง4-108/121 ก.ค. 2564 08:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ค. 64 14:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกอ่างล้างหน้า 2 ตัว สายนำ้ดี 2 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์
1109นายทศพล จตุระบุล17-308เปลี่ยนก๊อกน้ำหรือซ่อมหัวกรอง 20 ก.ค. 2564 19:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 12:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว
1110แม่บ้านอาคาร 77-305/2กอ๊กน้ำอ่างล้างชามชำรุดปิดไม่ใด้20 ก.ค. 2564 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สั่งซื้อวัสดุ ก๊อกอ่างล้างจานเค้าน์เตอร์ 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น
1111น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ 1. ที่กดชักโครกห้องน้ำหญิง อาคารอำนวยการกดน้ำไม่ลง 2. ที่ฉีดชำระห้องน้ำชาย ฝั่ง รปภ. ชำรุด20 ก.ค. 2564 14:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1112นายนายวรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์17-105ส้วมเต็มทุกอาทิตย์ จริงๆเป็นทั้ง 1 ทุกห้อง 20 ก.ค. 2564 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 12:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1113น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝารองนั่งซักโครกชํารุด1อัน....สต๊อปวาล์วปิดไม่อยู่ห้อง4-302/120 ก.ค. 2564 08:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สืบราคาจัดซื้อ/จ้าง
1114น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องน้ำหยิงหน้าห้องออกกำลังกายอ.3 ห้องน้ำหญิงหน้าห้องออกกำลังกายหัวฉีดชำระชุรุดน้ำไหลไม่หยุด19 ก.ค. 2564 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1115แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21อ่างล้างมือชำรุดห้อง 21-213 ชั้น 219 ก.ค. 2564 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1116น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา17-315ท่ออ่างล้างหน้า ห้องน้ำรั่ว18 ก.ค. 2564 21:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งวื้อวัสดุ ซิลิโคลน 1 หลอด
1117น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อนํ้าทิ้งโถปัสวะรั่วห้อง4-314/116 ก.ค. 2564 15:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด
1118น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-320ท่อใต้อ่างล้างจานชำรุด 16 ก.ค. 2564 15:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื้อวัสดุ พิทักษ์/คิมหันต์
1119น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาล์วฝักบัวปิดไม่ อยู่ห้อง4-314/116 ก.ค. 2564 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
1120นายเตชทัช คลายโศกก์ห้องน้ำนิสิตที่อยู่ด้านข้างอาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม-ชักโครกรั่ว (น้ำไหลตลอดเวลา) ในห้องน้ำนิิสิตหญิง -ท่อประปาแตกรั่ว (น้ำซึมออกตลอดเวลา) ด้านหลังห้องน้ำนิสิตชาย16 ก.ค. 2564 14:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1121น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาล์รปิดไม่อยู่ห้อง4-220/116 ก.ค. 2564 13:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
1122น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊สอกนํ้าอ่างล้างหน้าหมุนรอบห้อง4-220/116 ก.ค. 2564 13:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สืบราคาจัดซื้อ/จ้าง
1123น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-320ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าไหลช้า16 ก.ค. 2564 13:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 64 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื้อวัสดุ พิทักษ์/คิมหันต์
1124น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อระบายนํ้าอ่างล้างหน้าชํารุดห้อง4-320/116 ก.ค. 2564 13:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด
1125น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกชํารุดห้อง4-302/116 ก.ค. 2564 13:41 น.ยกเลิกรายการ
16 ก.ค. 64 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้
1126น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกชํารุดห้อง4-302/116 ก.ค. 2564 13:41 น.ยกเลิกรายการ
16 ก.ค. 64 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้
1127น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกชํารุดห้อง4-302/116 ก.ค. 2564 13:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1128น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกชํารุดห้อง4-302/116 ก.ค. 2564 13:41 น.ยกเลิกรายการ
16 ก.ค. 64 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้
1129น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝักบัวไหลไม่หยุดห้อง4-314/116 ก.ค. 2564 13:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1130น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3ระบบน้ำภายในตึกไม่ไหล(ช่างมาตรวจสอบแล้วคะ)16 ก.ค. 2564 10:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1131น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านกาแฟ ที่สวนบัวทางร้านแจ้งมาว่าน้ำไม่ไหล 3 วันแล้วค่ะ รบกวนเข้าไปดูให้หน่อยนะคะ ติดต่อพนักงานร้าน 0935261416 ข้าวฟ่าง 15 ก.ค. 2564 11:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/สมพร ต่อตรง3/4 นิ้ว 4 ตัว ต่อตรง 1/2 นิ้ว 2 ตัว ท่อ PVC 3/4 นิ้ว 2 เส้น ท่อ PVC 1/2 นิ้ว 1 เส้น
1132แม่บ้านอาคาร 77-203/3ห้องที่5ชักโครกตัน15 ก.ค. 2564 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 64 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1133น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อนํ้าทิ้งอ่างล้างหน้าแตกห้อง4-102/114 ก.ค. 2564 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สะดืออ่างล้างหน้า Hang 1 ชุด
1134น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หัวฉีดชำระชำรุดแตกห้อง40514 ก.ค. 2564 13:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1135แม่บ้านอาคาร 77-201/3โถปัสสาวะกดน้ำใหลไม่สะดวกจนชำระล้างไม่หมดจดทำให้มีกลิ่น14 ก.ค. 2564 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1136น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติท่อประปา ข้ามถนนบริเวณ จุดตรวจ รปภ.ทางเข้าอุทยานแตก 14 ก.ค. 2564 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 64 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/สมพร/เจริญ/อำพล
1137น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139ชักโครกน้ำไหลไม่หยุด13 ก.ค. 2564 16:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ค. 64 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1138น.ส.ชญานุช สุตะโคตร17-116ท่อน้ำตรงอ่างล้างมือในห้องน้ำ รั่ว เบื้องต้นได้ปิดวาวน้ำแล้ว รบกวนช่วยมาซ่อมให้หน่อยค่ะ13 ก.ค. 2564 14:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 64 13:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1139น.ส.สุพรรณิการ์ สุภพล17-101ก๊อกน้ำอ่างล้างจานชำรุดหลุดออกมา13 ก.ค. 2564 13:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1140แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21อ่างล้างมือน้ำไม่ไหลชั้น 2 ห้อง 21-21413 ก.ค. 2564 11:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1141น.ส.เจนจิรา ทองแกม โรงเรือนโรคพืช ฟาร์มพืชน้ำไม่ไหลลงถังกรองน้ำเหมือนมีอะไรอุดท่อเหมือนท่อตัน 13 ก.ค. 2564 11:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ค. 64 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1142นางพรธิดา เสนไสย17-304ท่อใต้อ่างล้างจานรั่วซึม 12 ก.ค. 2564 17:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ค. 64 14:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายนำ้ดี 1 เส้น ซิลีโคลนใส 1 หลอด พิทักษ์/คิมหันต์
1143นางพรธิดา เสนไสย17-304ฐานชักโครกชำรุด ทำให้มีน้ำซึมต้องการให้ยาปูนใหม่ค่ะ 12 ก.ค. 2564 17:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 64 13:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1144น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-129หัวฉีดชำระชำรุด12 ก.ค. 2564 10:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1145แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19หัวฉีดสายชำระแตก ห้อง 19-128/212 ก.ค. 2564 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันค์
1146นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้งอ่างล้างจานอุดตันทอละบายนํ้ารั้วห้อง4-10809 ก.ค. 2564 17:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันค์
1147น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อใต้อ่างล้างหน้าชํารุด1อันห้อง4-102/1วันที่8.ก.ค.256408 ก.ค. 2564 15:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ค. 64 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด
1148น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สต๊อบวาล์วฝักบัวชำรุุดหลุดห้อง101น้ำไหลตลอด08 ก.ค. 2564 14:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันค์
1149แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่ฝาชักโครกน็อตหลุด ห้องน้ำหญิง08 ก.ค. 2564 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1150แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14หัวฉีดห้องน้ำชายห้องใหญ่ 1 หัว ห้องที่ 20 ห้องน้ำหญิงอ่างล้างมือชำรุด 1 ห้องน้ำหญิงหลังเวทีหัวฉีดชำรุด 1 หัว08 ก.ค. 2564 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ค. 64 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1151นายสมชาย เบ้าทอง17-204น้ำจากก๊อกไหลไม่แรง และมีน้ำรั่วจากท่อใต้อ่างล้างหน้าในห้องน้ำ08 ก.ค. 2564 08:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สะดืออ่างแฮงค์ 1 ชุด
1152แม่บ้านอาคาร 8อ8/2ห้องน้ำอาจารย์หญิงชักโครกน้ำไหลไม่หยุด08 ก.ค. 2564 08:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1153น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกอ่างล้างหน้าชำรุดห้อง41007 ก.ค. 2564 16:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ค. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1154แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 3 ห้อง2-310,2-311ประตูห้องน้ำผุ 2-310 พื้นกระเบื้องห้องน้ำแตก2-31107 ก.ค. 2564 11:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1155น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มชั้น1และชั้น3น้ำไม่ไหล07 ก.ค. 2564 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันค์
1156แม่บ้านอาคาร 77-202/3กอ๊กน้ำอ่างล้างมือชำรุด05 ก.ค. 2564 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ค. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1157น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์หน้า อ.17ท่อส่งน้ำประปาหน้าอาคาร 17 ชำรุด รั่วซึ่ม05 ก.ค. 2564 14:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 15:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, จีโบร์ว6นิ้ว 2 ชุด/จีโบร์ว4นิ้ว 2 ชุด/ท่อ6นิ้ว 1 เส้น/ท่อ4นิ้ว 1 เส้น
1158น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มชั้น4น้ำไม่ไหล05 ก.ค. 2564 11:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันค์
1159น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4-110อ่างล้างจานอุดตัน05 ก.ค. 2564 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ท่อพีวีซี 4นิ้ว8.5 1 เส้น/ งอ90 ํ 4นิ้ว(บาง) 1 ตัว
1160แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21อ่างล้างมือท่อน้ำรั่วห้อง 21-315 05 ก.ค. 2564 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันค์
1161นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้งช่อมอ่างล้างจานอุดตันห้อง4-11002 ก.ค. 2564 16:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ค. 64 14:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, งอ 90 4 นิ้ว 1 ตัว ท่อ PVC 4 นิ้ว 8.5 1 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์
1162น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกตู้น้ำดื่มหักชั้น302 ก.ค. 2564 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1163นายยุทธพล บุญกอบอาคาร 7 ชั้น 4 ห้องนำ้อาจารย์ชายฝั่งอาคาร 8ชักโครกมีนำ้ไหลตลอดเวลา01 ก.ค. 2564 11:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกสูบซักโครก คอตโต้ 1 ชุด
1164น.ส.เจนจิรา ทองแกมฟาร์มพืชท่อน้ำประปาแตก01 ก.ค. 2564 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1165นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 6รางเหล็กประตูชำรุด01 ก.ค. 2564 08:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 12:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1166แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9โถฉี่ยังไม่ซ่อมห้องสมุด 30 มิ.ย. 2564 09:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ค. 64 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดโถปัสสาวะ 1 ชุด C-313 พิทักษ์/คิทมหันต์
1167น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มชั้น2น้ำไหลซึมตลอด30 มิ.ย. 2564 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายยางRO 2 เมตร พิทักษ์/คิมหันต์
1168แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น1ห้อง2-106มีน้ำหยดลงมาจากท่อตรงฟ่าเพดาน29 มิ.ย. 2564 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1169แม่บ้านอาคาร 77-305/2ก๊อกน้ำอ่างล้างชามชำรุดปิดใด้ไม่สนิท28 มิ.ย. 2564 15:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกล้างจาน(เคาน์เตอร์) 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์
1170แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น1ห้อง2-210ปูนยาแนวตรงชักโครกหลุดร่อน 28 มิ.ย. 2564 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มิ.ย. 64 15:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1171แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น1ห้อง2-114มีน้ำซึมตรงท่อใต้อ่างล้างมือ28 มิ.ย. 2564 09:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1172น.ส.สุพรรณิการ์ สุภพล17-101ชักโครกกดแล้วน้ำไม่ลง27 มิ.ย. 2564 12:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มิ.ย. 64 15:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1173อาจารย์อภิรดี วังคะฮาตอาคาร3เคยแจ้งซ่อมเมื่อ 25พค64 ทางสำนักงานแจ้งว่ามีช่าง แต่ตอนนั้นไม่สะดวกมาดูค่ะ หลังจากนั้นยังไม่ได้รับการติดต่อมาอีกเลย เบื้องต้นซื้อที่ละลายท่อมาใส่แล้ว ยังไม่ดีขึ้น จึงขอแจ้งมาอีกครั้งค่ะ 27 มิ.ย. 2564 10:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มิ.ย. 64 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สะดือล้างหน้า แฮงค์ 1 ชุด
1174แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10น้ำรั่วออกจากฝาผนังอ่างล้างมือ23 มิ.ย. 2564 14:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 64 15:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1175นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องน้ำชายและหญิงชั้น3ชาย/1.น้ำในชักโครกไหนไม่หยุด2.น้ำฃึมใต้ถังพักน้ำ /หญิง1.ที่เสียบรึเก็บสายชำระหักแตก23 มิ.ย. 2564 13:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 12:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1176แม่บ้านอาคาร 8อ-8/2ห้องน้ำนิสิตหญิงที่รองนั่งชักโครกชำรุดสองห้องค่ะ23 มิ.ย. 2564 10:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่ง 2 ชุด
1177นายยุทธพล บุญกอบอาคาร 10ก๊อกนำ้อ่างล้างมือในห้องโถง 2 อัน23 มิ.ย. 2564 10:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 12:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1178แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ฝาส่งท่อระบายน้ำชำรุด ด้านหน้าอาคาร 23 มิ.ย. 2564 08:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 12:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1179อาจารย์ชุลีพร ชำนาญต้า17-203น้ำรั่วใต้อ่างล่างจาน22 มิ.ย. 2564 14:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกล้างจาน เคาน์เตอร์ 1 ตัว พิทักษ์
1180แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ชักโครกน้ำไหลไม่หยุด ห้องน้ำชาย22 มิ.ย. 2564 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รอจัดซื้อจ้าง
1181น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องน้ำหญิงหน้าห้องออกกำลังกายชักโครกห้องน้ำหอหญิง หน้าห้องออกกำลังการ ชำรุด น้ำไหลไม่หยุด21 มิ.ย. 2564 16:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1182น.ส.จารุณี ฤทธิดี17-416กำจัดปลวกตรงบัว ฝาผนังห้อง (อาจต้องได้งัดบัว) 21 มิ.ย. 2564 10:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1183อาจารย์ภควรรณพร พิศุทธิสุวรรณห้อง3-224 อาคารที่พักบุคลากร1ยาแนวตรงโถสุขภัณฑ์ในห้องน้ำและตรงอ่างล้างจานในห้องครัวหลุดเกือบหมด ทำให้เกิดการรั่วซึม21 มิ.ย. 2564 00:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 64 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ปูนยาแนว 2 ถุง
1184น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16สายที่ฉีดชำระในห้องน้ำชายน้ำไหลไม่หยุด20 มิ.ย. 2564 17:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 มิ.ย. 64 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1185น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4 ห้องน้ำฝั่งห้อง 403วาล์ว เปิด-ปิด ฝักบัวห้องน้ำฝั่งห้อง 403 ชำรุด 18 มิ.ย. 2564 16:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
1186น.ส.สุพรรณิการ์ สุภพล17-101ท่อน้ำทิ้งชำรุด18 มิ.ย. 2564 15:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 มิ.ย. 64 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด ยาแนวขาว 1 ถุง
1187น.ส.สุพรรณิการ์ สุภพล17-101น้ำสายชำระและก๊อกอ่างล้างหน้าน้ำไหล่ไม่แรง18 มิ.ย. 2564 14:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
1188น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. อาคาร 17ก๊อกน้ำอ่างล้างมือเด็กชำรุด 18 มิ.ย. 2564 13:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 มิ.ย. 64 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนก๊อก 1 ตัว สายนำ้ดี 1 ตัว คิมหันต์
1189น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. อาคาร 17ที่รองนั่งโถชักโคกเด็กชำรุด 3 ตัว 17 มิ.ย. 2564 16:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มิ.ย. 65 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, จัดซื้อวัสดุสุขภัณฑ์ตามขั้นตอน คิมหันต์ ฝารองนั่ง โถซักโครก J00000 สีขาว WHITE American Standard Junior Seat & Cover
1190แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21อ่างล้างจานห้องอาหารชั้น 4 ท่อน้ำทิ้งไม่ไหลมีกลิ่นเหม็น17 มิ.ย. 2564 15:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 15:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
1191น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะรั่วซึมห้อง4-108/117 มิ.ย. 2564 14:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันค์
1192แม่บ้านอาคาร 77-303/2หอ้งที่1เวลากดชักโครกมีน้ำใหลรั่วออกจากปุ่มกด17 มิ.ย. 2564 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 10:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
1193น.ส.วนารัตน์ นาติโนห้องแลปจุลชีววิทยา ฟาร์มพืชท่อน้ำรั่วน้ำซึมออกมาจากซิ้ง ท่อระบายน้ำตัน รบกวนมาซ่อมวันนี้นะคะ ด่วนๆๆๆค่ะ16 มิ.ย. 2564 14:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 64 15:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
1194น.ส.วนารัตน์ นาติโนห้องแลปจุลชีววิทยา ฟาร์มพืชท่อน้ำแตก น้ำรั่วทั่วห้องเลยค่ะ รบกวนมาซ่อมด่วนๆๆนะคะ ขอบคุณมากค่ะ16 มิ.ย. 2564 14:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 64 15:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
1195แม่บ้านอาคาร 77-303/2หอ้งที่1น้ำซึมออกจากฐานชักโครกเวลากดใช้งาน14 มิ.ย. 2564 15:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปูนขาว 1 ถัง คิมหันต์
1196น.ส.ชวพร โพธิ์เมืองห้องน้ำหญิงชั้น 4 อาคาร 20 คณะสาธารณสุขศาสตร์อ่างล้างหน้าชำรุด ท่อระบายน้ำชำรุด10 มิ.ย. 2564 15:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด ปูนขาว 1 ถัง คิมหันต์
1197น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง41310 มิ.ย. 2564 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 14:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์/พิทักษ์
1198น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หัวฉีดชำระแตกห้อง40210 มิ.ย. 2564 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายฉีดชำระ 1 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์
1199น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16-109สายยางอ่างล้างมือรั่วน้ำซึมตลอด10 มิ.ย. 2564 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รอซื้อจ้างวัสดุ
1200แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1อ่างล้างมือรั่วห้องน้ำชาย08 มิ.ย. 2564 13:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1ชุด ปูนขาว 1ถัง คิมหันต์
1201น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มชั้น2น้ำไหลซึมตลอด08 มิ.ย. 2564 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 08:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1202แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9อ่างล้างมือห้องน้ำเดี่ยว รั่ว ฝาชักโครกชำรุด ห้องน้ำชายฝั่งห้องระพี ชั้น 207 มิ.ย. 2564 15:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กาวยาแนว 1 ถุง ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด คิมหันต์
1203น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18อ่างล้างหน้าตันห้อง413ห้อง41807 มิ.ย. 2564 14:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 14:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1204น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฐานชักโครกชำรุดห้อง41607 มิ.ย. 2564 13:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ค. 64 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1205น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฐานชักโครกชำรุดห้อง30307 มิ.ย. 2564 13:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ค. 64 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1206น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-327อ่างล้างจานชำรุด07 มิ.ย. 2564 10:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 64 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1207นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5ท่อน้ำไนสวนแต่กแจ้งช้อมด่วน04 มิ.ย. 2564 15:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ ข้อต่อPE 2 1/2 นิ้ว 2 ตัว
1208น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-130ท่อระบายน้ำระเบียงนอกอุดตัน มีน้ำเสียดันขึ้นมาจากท่อ04 มิ.ย. 2564 14:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ส.ค. 64 13:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์//สมโภช
1209น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-3381.สะดืออ่างล้างจานห้องครัวชำรุด 2.สะดืออ่างล้างหนน้าชำรุด 3.ท่อระบายน้ำใต้อ่างล้างจานชำรุด 4.ท่อระบายน้ำใต้อ่างล้างจานชำรุด 5.หัวและสายฉีดชำระชำรุด04 มิ.ย. 2564 14:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 08:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สะดืออ่างล้างจาน 1 ชุด สะดือล่างล้างจาน 1 ชุด ชุดท่อนำ้ทิ้ง 2 ชุด ยาแนวขาว 1 ถุง คิมหันต์
1210น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าหลังห้องชํารุดห้อง4-20804 มิ.ย. 2564 11:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 08:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน ผนัง 1 ชุด
1211แม่บ้านอาคาร 8-อ-8/2ห้องพักอาจารย์เปิดไม่ได้ลูกบิดเสียเปิดไม่ออกแจ้งด่วนค่ะ04 มิ.ย. 2564 08:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
1212แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2อ่างล้างมือน้ำไม่ไหลห้อง 2-11702 มิ.ย. 2564 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 64 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1213น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ท่อน้ำแตกบริเวณหลังห้องซักล้าง01 มิ.ย. 2564 14:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ค. 64 12:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ต่อตรง3/4นิ้ว 2 ตัว/งอ90 ํ3/4นิ้ว 1ตัว
1214น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าชํารุดห้อง4-414/1วันที่.1.มิ.ย.256401 มิ.ย. 2564 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกอ่างล้างหน้า 3 ตัว สายนำ้ดี 3 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์
1215น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4มีนํ้าซึมออกมาตรงกําแพงข้างบรรไดชั้น401 มิ.ย. 2564 10:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 08:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1216น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกกดไม่ลงห้อง4-420/101 มิ.ย. 2564 10:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 64 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกสูบฟลัสวาล์ 1ชุด
1217น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าหมุนรอบห้อง4-408/1จํานวน1อัน01 มิ.ย. 2564 10:05 น.ยกเลิกรายการ
07 มิ.ย. 64 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้
1218น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าหมุนรอบห้อง4-408/1จํานวน1อัน01 มิ.ย. 2564 10:05 น.ยกเลิกรายการ
01 มิ.ย. 64 14:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้
1219น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าหมุนรอบห้อง4-408/1จํานวน1อัน01 มิ.ย. 2564 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 08:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1220น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าห้อง4-106ใหลไม่แรง(ห้องครัว)31 พ.ค. 2564 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 08:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1221แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ท่อน้ำตัน อ่างล้างมือนำ้ไม่ไหลอ่างกลางไหล แต่ค่อย31 พ.ค. 2564 13:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 64 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชั้น 3 ห้องนำ้หญิง ฝั่งอาคาร 7 พิทักษ์/คิมหันต์
1222นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5หัวชักโคกน้ำไหลไม่หยุดแจ้งช้อมด่านห้อง102/131 พ.ค. 2564 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 64 14:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1223น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สายต่อน้ำเข้าตู้น้ำดื่มชั้น2แตก31 พ.ค. 2564 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 64 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1224แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างมือแตก ชั้น 4 ฝั่ง ส.ศ28 พ.ค. 2564 08:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 08:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หิมหันต์
1225แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21อ่างน้ำชำรุดห้อง 21- 205ห้องน้ำชาย27 พ.ค. 2564 11:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 64 14:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1226นายชัยวัฒน์ ศิระวัฒนานนท์อาคาร 17-218ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้ารั่ว เนื่องจากอุปกรณ์ชำรุดและเป็นสนิม25 พ.ค. 2564 20:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด ยาแนว 1 ถุง คิมหันต์
1227อาจารย์อภิรดี วังคะฮาตอาคาร3ท่ออ่างล้างหน้าตัน25 พ.ค. 2564 01:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มิ.ย. 64 15:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ 3-314
1228น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าห้องครัวชํารุดห้อง4-417และ4-418และ4-42024 พ.ค. 2564 14:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 พ.ค. 64 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล่างจาน ผนัง 3 ชุด
1229นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้งช้อมก๊อกนํ้าชำรุดห้อง4-424และห้อง4-412ก๊อกนํ้าไหลไม่แลง21 พ.ค. 2564 16:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 64 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/อำพล ก๊อกล้างจาน (ผนัง)
1230นายณัฐพงษ์ คำเลิศอ.17ระบบน้ำภายในอาคารไหลเบา ชั้น 4 ห้อง 17-403 น้ำขุ่น และไหลเบา21 พ.ค. 2564 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มีท่อแตกด้านบนอาคาร รอจัดซื้อจ้าง
1231แม่บ้านอาคาร 66-102ท่อนํ้าอ่างแตก21 พ.ค. 2564 13:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 พ.ค. 64 14:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1232น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าห้องครัวชํารุดห้อง4-108วันที่.20.พ.ค.256420 พ.ค. 2564 15:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 64 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/อำพล ก๊อกอ่างล้างจานผนัง 1 ชุด
1233แม่บ้านอาคาร 66-102ท่อนํ้าอ่างล้างมือแตกซ่อมด่วน20 พ.ค. 2564 12:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 64 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ประตูนำ้ พีวีซี 1/2 นิ้ว 1 ตัว เกลียวนอก 1/2 1 ตัว
1234น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฟักบัวห้องอาบน้ำชำรุดห้อง11619 พ.ค. 2564 13:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 64 14:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
1235น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ท่อระบายนํ้าไต้อ่างล้างจานรั่วและท่อระบายนํ้าห้องคัรวตันห้อง4-108วันที่.19.พ.ค.256419 พ.ค. 2564 13:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 08:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1236น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่กดชักโครกชำรุดห้อง21919 พ.ค. 2564 13:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 14:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ที่กดซักโครก 1 ตัว กดกลาง 1 ตัว คิมหันต์/พิทักษ์
1237น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฐานชักโครกชำรุดห้อง20319 พ.ค. 2564 13:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 14:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปูนขาว ยาแนว 1 ถุง คิมหันต์
1238น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ท่อใต้อ่างล้างหน้ารั่วซึมห้อง303ห้อง31219 พ.ค. 2564 13:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ทิ้งอ่างล้างหน้า แบบโค้ง 2 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1239น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หัวฉีดชำระแตกห้อง30219 พ.ค. 2564 13:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 64 14:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, /คิมหันต์ สายฉีด 1 ชุด
1240น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่เสียบสายฉีดชำระหักห้อง120ห้อง210ห้อง41919 พ.ค. 2564 13:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 14:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ที่เสียบสายฉีด 3 ตัว คิมหันต์/พิทักษ์
1241น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกอ่างล้างหน้าชำรุดห้อง301ห้อง304ห้อง307ห้อง403ห้อง41019 พ.ค. 2564 13:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 14:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์/พิทักษ์
1242น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกอ่างล้างหน้าชำรุดห้อง103ห้อง207ห้อง214ห้อง21919 พ.ค. 2564 12:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
1243น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16 ยังคงมีน้ำซึมจากจุดเดิมคือหลังถังรองน้หลังจากปล่อยน้ำแล้วแก้ไขจุกหมุนไม่ อาการดังกล่าวไม่ดีขึ้นน้ำยังซึมไหลออกเพิ่มมากขึ้น รีบมาหน่อยนะคะพี่น้ำยังไหลเรื่อยๆ19 พ.ค. 2564 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ค. 64 12:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1244แม่บ้านอาคาร 77-203/3กอ๊กน้ำ น้ำไม่ใหล18 พ.ค. 2564 15:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 พ.ค. 64 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1245น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4มีนํ้าซึมออกมาตรงผนัง ทางเดินชั้น2ตรงห้ องครัวห้อง4-22318 พ.ค. 2564 13:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 64 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1246น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติอ่างล้างจานห้อง 103 อารารวิจัยและพัฒนา อุดตัน 18 พ.ค. 2564 13:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 64 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1247น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติโถฉี่ห้องน้ำชาย อาคารวิจัยและพัฒนา ชำรุด 18 พ.ค. 2564 13:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 64 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ดิมหันต์
1248น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาล์วฝักบัวปิดไม่อยู่ห้อง4-220/1วันที่18.พ.ค.256418 พ.ค. 2564 13:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 64 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1249น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16มีนำ้ซึมจากท่อน้ำประปาบริเวณหลังห้องซักล้าง18 พ.ค. 2564 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 64 08:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1250แม่บ้านอาคาร 77-104/3กอ๊กน้ำอ่างล้างมือตัวที่1น้ำใหลไม่สะดวก กอ๊กน้ำอ่างลา้งมีอตัวที่2ปิดไม่อยู่น้ำใหลตลอด18 พ.ค. 2564 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 64 08:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว
1251แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21อ่างล้างมือน้ำไม่ไหลชั้น 3 ห้อง 21-315/118 พ.ค. 2564 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 12:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1252แม่บ้านอาคาร 66-202อ่างตัน17 พ.ค. 2564 15:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 64 08:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1253แม่บ้านอาคาร 66-102/2ปั้มนํ้าชํารุดนํ้าไม่ไหล17 พ.ค. 2564 15:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ค. 64 16:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
1254นายศรายุทธ วงค์กวานกลม17-103ชักโครงกดไม่ลง หรือลงก็ค่อยข้างช้า และมีการกระเด็นของน้ำในชักโครกในกรณีที่ห้องอื่นมีการกดชักโครก มักเป็นในช่วงที่ฝนตก โดยเฉพาะหน้าฝน อาจเนื่องจากมีน้ำซึมเข้าระบบบ่อเกลอะ ททำให้บ่เต็มและชั้น 1 จะกดชักโครงลงช้า หรือไม่ลง เป็นมาตลอดทั้งปี ควรแก้ไข14 พ.ค. 2564 13:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มิ.ย. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1255น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ที่กดชักโครกหลังห้องน้ำผู้พิการมาซ่อมได้ 1 วัน ไม่สามรถใช้งานได้มีน้ำไหลตลอด14 พ.ค. 2564 12:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 64 08:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1256แม่บ้านอาคาร 66-102/2ปั้มนํ้าชํารุดนํ้าไม่ไหล14 พ.ค. 2564 11:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ค. 64 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1257นางวราภรณ์ กระต่ายทองอ.1ห้องน้ำหญิงชั้น2น้ำรั่วฃึมถังพักน้ำชักโครกแรงมากรบกวนช่างมาดูให้ด่วนนะค่ะ14 พ.ค. 2564 10:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 64 08:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1258น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-221อ่างล้างจาน น้ำไหลเบา13 พ.ค. 2564 10:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 พ.ค. 64 16:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1259แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12อ่างล้างมือตัน ห้องน้ำหญิงโซนกลางและห้องน้ำชายมุสลิม13 พ.ค. 2564 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 พ.ค. 64 16:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1260น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีอ สถานพยาบาล อ.16 ห้องซักฟอกต่อน้ำประปา เข้าเครื่องซักผ้า12 พ.ค. 2564 11:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 พ.ค. 64 16:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เกลียวนอก 3/4 นิ้ว 2 ตัว สามทาง 3/4 นิ้ว 1 ตัว งอ90 3/4 นิ้ว 1 ตัว ก้ามปู 3/4 นิ้ว 2 ตัว สามทาง 2 นิ้ว * 1 1/2 นิ้ว 1ตัว งอ 90 1 1/2 นิ้ว 1 ตัว
1261แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ท่อประปาหักห้องสมุด 24 ชั่วโมง12 พ.ค. 2564 10:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ค. 64 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1262น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ที่กดชักโครกห้องน้ำผู้พิการเสีย11 พ.ค. 2564 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ค. 64 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1263น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16มีน้ำรั่วจากฝ้าห้องน้ำผู้พิการที่มาจากห้องน้ำชั้นบน11 พ.ค. 2564 10:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ค. 64 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1264แม่บ้านอาคาร 77-103/3หอ้งที่1ฐานชักโครกเคลื่อนขยับไป-มา11 พ.ค. 2564 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 พ.ค. 64 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1265นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องน้ำชาายชั้น4อ.1หัวฉีดน้ำชักโครกแตกชำรุด111 พ.ค. 2564 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ค. 64 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1266น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าชํารุดห้อง4-223วันที่7พ.ค.256407 พ.ค. 2564 15:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 64 08:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างจาน ผนัง 1 ชุด
1267แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ที่พักน้ำชักโครกน้ำไหลไม่หยุด ชั้น 1 07 พ.ค. 2564 11:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ค. 64 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1268นางเสริม คาอำกวยอาคาร 5สต็อวาสผักบัวชำรุดห้อง121\1..ห้อง316.ก็อนน้ำห้องครัวชำรุด06 พ.ค. 2564 14:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ค. 64 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เทปเกลียว 1 ม้วน สต๊อปวาล์ว Hang 1 ตัว
1269แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ท่อน้ำตันห้อง 21-31506 พ.ค. 2564 08:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1270นายสมชาย เบ้าทอง17-204น้ำหยดตรงท่อใต้อ่างล้างจาน + ชั้นเก็บของใต้อ่างล้างจานเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ 05 พ.ค. 2564 13:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มิ.ย. 64 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1271นายสมชาย เบ้าทอง17-204ก๊อกน้ำอ่างล้างจานปิดไม่สนิท น้ำหยดตลอด 05 พ.ค. 2564 13:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1272น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-409อ่างล้างหน้าอุดตัน05 พ.ค. 2564 11:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1273นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5ก็อนอ่างล้างจานชำรุอห้องครัว..ห้อง31205 พ.ค. 2564 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจานเคาเตอร์ 1 ชุด
1274น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าชํารุดห้อง4-11605 พ.ค. 2564 08:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน เคาเตอร์ 1 ชุด
1275นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 14หน้าต่างห้องภาควิชาอุสาหกรรมบริการ(ศว.)ชำรุด(ตัวล๊อคบานหน้าต่าง2บาน)05 พ.ค. 2564 08:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1276นางเสริม คาอำกวยอาคาร 5ก็อกน้ำ(ห้องครัว)ชำรุจ ห้อง 31903 พ.ค. 2564 13:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน เคาเตอร์ 1 ชุด
1277น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อกนํ้าห้องครัวชํารุดห้อง4-123.วันที่.30.เม.ย.256430 เม.ย. 2564 16:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 16:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ประตุนำ้ทองเหลือง 3/4 นิ้ว 1 ตัว เทปพันเกลียว 1 ม้วน
1278แม่บ้านอาคาร 8อ_8/2ห้องน้ำอาคาร8/2 น้ำไหลไม่แรงทุกห้อง30 เม.ย. 2564 14:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 14:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
1279นางวราภรณ์ กระต่ายทองอ.1ห้องน้ำหญิงชั้น2ก๊อกหัวฉีดแตกน้ำรั่วฃึม 30 เม.ย. 2564 13:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 16:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1280นางวราภรณ์ กระต่ายทองอาคาร1ห้องน้ำหญิงชั้น1/ห้องนัำชายชั้น1ก๊อกหัวฉีดแตกหักชำรุด/โถปัสวะแตกร้าวนัำรั่วฃึม30 เม.ย. 2564 13:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 16:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายชำระ 1 เส้น
1281น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ชักโครกห้องน้ำชาย ฝั่ง รปภ. และ นิทรรศการ กดแล้วน้ำไม่ไหล 29 เม.ย. 2564 16:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 เม.ย. 64 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกสูบฟลัสวาล์วโถซักโครก COTTO 1 ชุด
1282น.ส.กรรณิการ์ มณฑาห้อง 3-311ฝนตกหลังคารั่วลงมาฝ้า ทำให้น้ำหยดลงมาพื้นที่ห้อง29 เม.ย. 2564 15:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1283แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น1ห้อง2-115ข้อต่ออ่างล้างมือหลุด29 เม.ย. 2564 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 เม.ย. 64 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น
1284นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5-ก็อกน้ำซิล้างจาน ห้อง 307 ชำรุจ 29 เม.ย. 2564 13:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 เม.ย. 64 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างจาน (ผนัง) 1ชุด
1285น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำไหลซึมออกจากห้องชาร์ปจากชั้น4ลงมาถึงชั้น1หน้าห้อง11728 เม.ย. 2564 11:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 64 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1286น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-204 ซิ่งล้างจานชำรุด 28 เม.ย. 2564 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 เม.ย. 64 14:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1287อาจารย์มยูรกาญจน์ เดชกุญชร3-238/1ด้านหลังห้องไม่มีท่อระบายน้ำทิ้งคะ เนื่องจากต้องการต่อท่อน้ำทิ้งของเครื่องซักผ้าค่ะ 27 เม.ย. 2564 17:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1288น.ส.อารยา แสงพรหม17-418สายฉีดน้ำชำรุด 27 เม.ย. 2564 14:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 เม.ย. 64 16:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เปลี่ยนหัวฉีด 1 อัน
1289แม่บ้านอาคาร 66-104 เปี่ลยนก๊อกนํ้าอ่างล้างมือห้องนํ้าหญิง27 เม.ย. 2564 09:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 64 16:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น
1290แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20สายฉีดชำรุด ห้องน้ำชาย ชั้น 4 27 เม.ย. 2564 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 64 16:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
1291น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถส้วมนํ้าซึมมากที่พื้นห้อง4-108/1วันที่27.เม.ย.256427 เม.ย. 2564 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1292นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนครอาคาร 21 ฝาท่อระบายน้ำแตก ถนนข้างอาคาร 21 26 เม.ย. 2564 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มิ.ย. 64 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1293แม่บ้านอาคาร 66-104/1 6-104/2โถปัสสาวะนํ้าไหลไม่หยุด ชักโครกห้องนํ้าหญิงชํารุด26 เม.ย. 2564 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 64 16:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ลูกสูบฟลัชวาล์วโถซักโครก 1 ตัว ลูกฯ๊อคหม้อนำ้โถชักโครก 1 ชุด
1294นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ปั๊มน้ำฝั่งอาคาร3 ตัวที่ติดฝาพนังเครื่องทำงานแต่น้ำไม่ดูดขึ้น26 เม.ย. 2564 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 64 13:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1295น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาล์วก๊อกนํ้าห้องครัวชํารุด2ห้องห้อง4-219และ4-218วันที่23.เม.ย.256423 เม.ย. 2564 11:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 64 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ก๊อกอ่างล้างจาน (ผนัง) 2 ชุด
1296น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องครัวโรงงแรมก๊อกน้ำชำรุด23 เม.ย. 2564 11:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 64 13:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ก๊อกอ่างล้างจาน (ผนัง) 1 ชุด
1297แม่บ้านอาคาร 77-202/1ชักโครกกดน้ำใหลไม่สะดวก23 เม.ย. 2564 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 64 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1298แม่บ้านอาคาร 77-101/3น้ำรั่วจากแกนสแตนเลส23 เม.ย. 2564 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 64 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1299นางวราภรณ์ กระต่ายทองรอบนอกอาคารหลังห้องบุคคลอ.1ท่อปะปาแตก22 เม.ย. 2564 13:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ต่อตรง 3/4 นิ้ว 1 ตัว
1300แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9โถฉี่มีน้ำหยดด้านหน้าห้องสมุด21 เม.ย. 2564 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องจัดซ้ื้อวัสดุ
1301นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ก๊อกอ่างล้างจานห้อง105ชำรุด น้ำไหลไม่หยุด20 เม.ย. 2564 12:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ก็อกอ่างล้างจาน ผนัง 1 ชุด
1302แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หัวฉีดชำรุด น้ำไม่ขึ้นชักโครก ห้องน้ำหญิง 20-105 ห้องน้ำชาย 20-106 20 เม.ย. 2564 09:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1303น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-238น้ำหยดใต้อ่างล้างหน้าห้องน้ำ19 เม.ย. 2564 16:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1304น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-238ก๊อกน้ำห้องครัวชำรุด19 เม.ย. 2564 16:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1305นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 6เสาหลักกันโค้งหัก 1 ต้น19 เม.ย. 2564 08:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1306อาจารย์สุนทรี โอรัตนสถาพร3-343/1ก๊อกน้ำ 3 ทางต่อชักโครกหลุดจากท่อ (ช่างมาซ่อมเรียบร้อยแล้วค่ะ โทรแจ้งซ่อมค่ะ)16 เม.ย. 2564 14:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 64 16:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1307น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-304ข้อต่ออ่างล้างหน้ารั่ว16 เม.ย. 2564 13:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ สะดืออ่างล้างหน้า Hang 1 ตัว
1308นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5ท่อเครืองปัมน้ำรั้วเป็นท่อใหญกรุณามาช้อมให้หน่อยค่ะด่วนค่ะ16 เม.ย. 2564 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 เม.ย. 64 16:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1309น.ส.สลิลดา มิระสิงห์หอพักหญิงนนทรีเคลียร์รังผึ้งหน้าหอ บริเวณทางขึ้นหอ 15 เม.ย. 2564 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 12:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1310น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10รบกวนช่วยซ่อมสะดืออ่างที่ล้างช้อน ให้แม่บ้านอาคาร 10 หน่อยนะคะ 09 เม.ย. 2564 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1311แม่บ้านอาคาร 77-202/1ชักโครกกดน้ำใหลไม่สะดวก(ทั้ง3โถ)09 เม.ย. 2564 09:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 64 15:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1312แม่บ้านอาคาร 8อ8/2มือจับประตูหน้าต่างห้องโถงหัก_1_บานแจ้งมาทำให้วันนื้เพราะว่าต้องหยุดยาวแจังในระบบไปครั้งหนึ่งแล้ว09 เม.ย. 2564 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 เม.ย. 64 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มือจับบานกระทุ่ง 2 ชุด ปราโมท/เจริญ
1313น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง3-310น้ำจากฝักบัวไหลช้า เครื่องทำน้ำอุ่นแทบไม่ทำงานค่ะ08 เม.ย. 2564 14:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 64 15:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1314น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-130และ133หัวและสายฉีดชำระชำรุด08 เม.ย. 2564 13:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 เม.ย. 64 14:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 2 ชุด
1315นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องน้ำชายชั้น3น้ำยร่ัวใต้ฐานชักโครก08 เม.ย. 2564 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ปูนยาแนว 1 ถุง
1316แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยห้องน้ำหญิงหลังป้อม ร ป ภ น้ำไหลไม่แรง08 เม.ย. 2564 08:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 64 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1317แม่บ้านฝ่าย อาคารฯลานพระพิรุณท่อประปาแตกข้างบันไดด้านหลัง08 เม.ย. 2564 08:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 64 16:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1318แม่บ้านอาคาร 77-104/3โถปัสสาวะน้ำใหลรินตลอดเวลา07 เม.ย. 2564 13:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 เม.ย. 64 14:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกสูบโถวักโครก COTTO 1 ชุด
1319แม่บ้านอาคาร 77-104/3ห้องที่3,4ชักโครกน้ำใหลรินตลอดเวลา07 เม.ย. 2564 13:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 เม.ย. 64 14:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1320น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำไหลซึมออกจากห้องชาร์ปหน้าห้อง117และหน้าห้อง31707 เม.ย. 2564 11:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 64 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1321อาจารย์สุนทรี โอรัตนสถาพร3-343/1อ่างล้างจาน 1.ก๊อกน้ำหลวม 2. ท่อน้ำรั่ว 3. สายงวงช้างระบายน้ำเปื่อย 04 เม.ย. 2564 12:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 เม.ย. 64 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายท่อนำิทิ้ง (ท่อย่น) 1 เส้น เทปพันเกลียว 1 เส้น ประตูนำ้ทองเหลือง 3/4 นิ้ว 1 ตัว ก๊อกอ่างล้างจาน ผนัง 1 ชุด สต๊อปวาล์ว เขียว 1 ตัว พิทักษ์
1322น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-130มีน้ำรั่วในห้องน้ำ02 เม.ย. 2564 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 64 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1323น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-234อ่างล้างหน้าชำรุด ซิงค์ล้างจานน้ำไหลช้า และหัวฉีดชำระน้ำไหลเบา01 เม.ย. 2564 15:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1324น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-237/1ยาแนวห้องน้ำชำรุด01 เม.ย. 2564 15:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1325น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-237/1ท่อระบายน้ำใต้ซิงค์ล้างจานชำรุด และก๊อกน้ำอ่างล้างจานชำรุด01 เม.ย. 2564 15:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ก๊อกอ่างล้างจาน ผนัง 1 ชุด
1326แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หัวฉีดชำรุดห้อง 21-206 ชั้น 201 เม.ย. 2564 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 64 15:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1327นายจำนงค์ วงค์คำพระลานพระพิรุณมีนํ้ารั่วไหลบริเวณทางเข้าตู้เบรคเกอร์ไฟ01 เม.ย. 2564 09:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 เม.ย. 64 14:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ท่อPVC 3/4 นิ้ว 1 เส้น ต่อตรง 3/4 นิ้ว 1 แผ่น
1328นายนิรันดร์ ทรงนิรันดร์3-235แผ่นพื้นบริเวณหน้าห้องน้ำชำรุด 31 มี.ค. 2564 16:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 14:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1329น.ส.ธัญญลักษ์ มังทะฟาร์มพืชวาล์วปิด เปิดน้ำชำรุด แปลงข้าวโพด 31 มี.ค. 2564 15:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ประตูนำ้ PVC 1 1/2 นิ้ว 2 ตัว เกลียวนอก PVC 1 1/2 นิ้ว 3 ตัว สามทาง PVC 1 1/2 นิ้ว 1 ตัว เทปพันเกลียว 1 ม้วน
1330แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ห้องน้ำหญิงที่เกาะสายฉีดชำรุด 1 ห้อง น้ำรั่ว 1 ห้อง ห้องน้ำหญิงชักโครกตัน (ห้องสมุด 24 ชั่วโมง ) 31 มี.ค. 2564 15:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 64 15:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1331แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19อ่างล้างหน้าอุดตันห้อง 19-128/331 มี.ค. 2564 15:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1332แม่บ้านอาคาร 66-102/2ท่อปั้มนํ้าชํารุดนํ้าไหลไม่หยุด31 มี.ค. 2564 12:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประตูทองเหลือง พิทักษ์/คิมหันต์
1333อาจารย์บุศราวรรณ ไชยะอาคาร 17 ห้อง 216เปลี่ยนก๊อกอ่างล้างจาน (มีก๊อกใหม่แล้วค่ะ)31 มี.ค. 2564 11:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1334แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ท่อน้ำทิ้งไต้อ่างล้างมือแตก31 มี.ค. 2564 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1335น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะนํ้าไหลไม่หยุดห้อง4-121/1วันที่.30.มี.ค.256430 มี.ค. 2564 09:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 64 16:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1336แม่บ้านอาคาร 77-203/3ห้องที่6หัวฉีดชำระชำรุดน้ำรั่ว29 มี.ค. 2564 14:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1337น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-107มีน้ำไหลซึ่มออกมาจากห้องน้ำ29 มี.ค. 2564 11:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 64 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1338นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร19โรงยิมใหญ่ฝาท่อระบายนํ้า29 มี.ค. 2564 08:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 12:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1339น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ลูกลอยถังนํ้าไต้ดินช๋ารุดฝั่งอาคารชุดวันที่.26.มี.ค.256426 มี.ค. 2564 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 เม.ย. 64 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1340นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องน้ำชายชั้น3อาคารบริหารโถปัสวะอุดตัน25 มี.ค. 2564 16:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ นำ้ยาขจัดสิ่งอุดตัน 1 ขวด เกร็ดโซดาไฟ 1 ถุง
1341แม่บ้านอาคาร 77-104/3ห้องที่1หัวฉีดชำระน้ำรั่ว24 มี.ค. 2564 16:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 64 15:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1342น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.ท่อน้ำตรงระเบียงด้านหลังสวัสดิการแตก กรุณาช่วยดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพราะไม่มีที่เปิด ปิด ค่ะ 24 มี.ค. 2564 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มี.ค. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ต่อตรง 1/2 นิ้ว 1 ตัว
1343น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาล์วชํารุดห้อง4-302/124 มี.ค. 2564 07:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
1344น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดนํ้าไหลไม่หยุด1หัวห้อง4-302/1ที่เฉียบฝักบัวชํารุดห้อง4_302/124 มี.ค. 2564 07:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1345น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-112ระบบน้ำในห้องไหลเบา23 มี.ค. 2564 15:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มี.ค. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1346อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา19-126ห้อง 19-126 ฝนตกแล้วน้ำรั่วจากอัฒจรรย์เข้าห้องเรียนเต้นรำ23 มี.ค. 2564 15:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1347น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะซึม1หัวห้อง4-214/123 มี.ค. 2564 13:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1348น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะซึมห้อง4-402/1อ่างล้างหน้าตันห้อง4-402/1วันที่23.มี.ค.256423 มี.ค. 2564 13:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1349น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์ อาคาร4ซักโครกกดไม่ลงห้อง4-11223 มี.ค. 2564 13:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มี.ค. 64 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกสูบฟลัชวาล์วกะรัต 1ชุด
1350นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5สต๊อวาปส.สายผัวชำรุดเปิดปิดไม่ได้.ห้อง302/1และห้อง121/122 มี.ค. 2564 14:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 12:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สต๊อปวาล์ว 1 ตัว พิทักษ์
1351น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-107น้ำรั่วจากถังเก็บน้ำหลังชักโครก 19 มี.ค. 2564 15:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มี.ค. 64 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1352น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ที่กดชักโครกห้องน้ำชำรุด (ด้านหลังห้องนิทรรศการฯ ห้องคนชรา) 19 มี.ค. 2564 14:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มี.ค. 64 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1353น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ที่เสียบหัวฉีดชำระชำรุด 2 จุด (ห้องน้ำหญิงหลังร้านเกษตร อินทรีย์ และ ห้องน้ำหญิง ด้านหลังห้องนิทรรศการฯ 19 มี.ค. 2564 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มี.ค. 64 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1354น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-108ตัวพักหัวฉีดชำระชำรุด 19 มี.ค. 2564 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มี.ค. 64 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1355แม่บ้านอาคาร 77-201/2มีน้ำซึมออกมาจากฝ้าเพดานห้องน้ำและมีกลิ่นเหม็นคาดว่าท่อน้ำเสียจะแตกชำรุด 18 มี.ค. 2564 14:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1356นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ชักโครกห้อง115ไหลไม่หยุด18 มี.ค. 2564 08:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มี.ค. 64 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ลูกสูบฟลัชวาล์วโถชักโครก 1 ชุด
1357อาจารย์ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ17-404ขอเปลี่ยนฝากซักโครกใหม่ เนื่องจากขนาดเล็กเกินขนาดไปสำหรับซักโครก 18 มี.ค. 2564 00:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มี.ค. 64 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1358น.ส.จารุณี ฤทธิดี17-416(อนุญาตให้แม่บ้านพาเข้าห้องได้เลยค่ะ) ท่อประปาขาด ตรงระเบียงหลังห้อง 17 มี.ค. 2564 18:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มี.ค. 64 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ต่อตรง PVC 1/2 นิ้ว 1 ตัว
1359แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ก๊อกน้ำอ่างล้างมือด้านหลังห้องน้ำชายหักชั้น 117 มี.ค. 2564 15:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มี.ค. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ก๊อกอ่างล้างหน้า 1ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น
1360น.ส.ชวพร โพธิ์เมืองห้องน้ำชั้น 4 อาคาร 20น้ำไหลค่อย ชักโครกกดไม่ลงค่ะ เป็นห้องน้ำสำหรับอาจารย์และบุคลากร รวมถึงแขกที่มายังคณะสาธารณสุขศาสตร์ แต่ห้องน้ำมักกดไม่ลง ทำให้ชักโครกสกปรก รบกวนหาทางแก้ไขให้ด้วยค่ะ16 มี.ค. 2564 10:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 64 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1361นายณัฐพงษ์ คำเลิศอ.3-243หัวฉ๊ดชำระชำรุด 15 มี.ค. 2564 15:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 64 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1362แม่บ้านอาคาร 8อ_8/2ที่จับบานประตูหน้าต่างห้องโถงหักหนึ่งบาน15 มี.ค. 2564 09:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 เม.ย. 64 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/เจริญ
1363แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 3 ห้อง2-311หม้อน้ำชักโครกไม่เก็บน้ำ15 มี.ค. 2564 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 64 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1364แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20อ่างล้างมือกดไม่ขึ้นห้อง 20-10612 มี.ค. 2564 13:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 11:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1365น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาราร4ซักโครกกดไม่ลงห้อง4-112วันที่.12.มี.ค.256412 มี.ค. 2564 13:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 11:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ชุดอุปกรณ์หม้อนำ้โถชักโครก 1ชุด
1366นางพรธิดา เสนไสย17-304ที่เก็บสายชำระชำรุด ต้องการเปลี่ยน 12 มี.ค. 2564 08:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1367นางพรธิดา เสนไสย17-304เปลี่ยนที่รองนั่งชักโครงเนื่องจากขนาดเล็กกว่า และซ่อมฐานชักโครกเนื่องจากมันขยับ 12 มี.ค. 2564 08:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่ง 1 ชุด
1368น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ที่เฉียบฝักบัวชํารุด1อันห้อง4-208/1วันที่11.มี.ค.256411 มี.ค. 2564 15:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 64 14:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1369แม่บ้านอาคาร 77-303/1กอ๊กน้ำอ่างล้างมือน้ำไม่ใหล11 มี.ค. 2564 15:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 11:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว
1370แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20อ่างล้างมืออุดตัน หัวฉีดรั่ว ฐานชักโครกมีน้ำซึมห้องน้ำชาย 20-106 ห้องน้ำหญิง 20-306ชั้น 1และชั้น 3 ฝั่ง สาธา11 มี.ค. 2564 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 11:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1371แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ลูกบิดประตูชำรุดห้อง 20-204 20-205 20-202 ฝั่ง ส.ศ11 มี.ค. 2564 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
1372น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-243สต๊อป วาล์ว ชำรุด 2 จุด10 มี.ค. 2564 16:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว เขียว 1 ตัว
1373นางผ่องพรรณ มีพรหมห้องพักคณบดีพัสกร องอาจ อ. 17 ห้อง 17.403เปลี่ยนฝาชักโครกในห้องน้ำ ห้อง 17.40310 มี.ค. 2564 15:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 64 14:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถชักโครก 1 ชุด
1374แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21สะดืออ่างกดไม่ขึ้น ห้อง 21-415ชั้น 4 โซน อ. 710 มี.ค. 2564 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 64 14:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1375แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ฐานชักโครกรั่วซึมห้อง 22-30809 มี.ค. 2564 14:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 64 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1376น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านป้าระเบียบ โรงอาหาร อ.10น้ำประปาไหลไม่หยุดค่ะ 09 มี.ค. 2564 11:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างจาน(ผนัง) 1 ชุด
1377น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกไหลไม่หยุดห้อง4-121/1วันที่.9.มี.ค256409 มี.ค. 2564 11:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1378นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้องน้ำชาย ฝั่งโรงแรมชักโครกชำรุด08 มี.ค. 2564 15:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่กดหม้อนำ้โถซักโครก 1 ชุด S-251 ฉนะะน
1379นายบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้องน้ำชาย ฝั่งโรงแรมชักโครกชำรุด08 มี.ค. 2564 15:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่กดหม้อนำ้โถซักโครก 1 ชุด S-251 ฉนะะน
1380น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาล์วเสียห้อง4-220/1วันที่8.มี.ค.256408 มี.ค. 2564 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดหม้้อนำ้โถชักโครก 1ชุด สต๊อปวาล์วเขียว 1 ตัว
1381น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถส้วมรุด1โถห้อง4-108/108 มี.ค. 2564 14:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1382น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-327ก๊อกน้ำภายในห้องไหลช้ามาก(ทุกก๊อก)08 มี.ค. 2564 11:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์วเขียว 1 ตัว
1383น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-327กระเบื้องหน้องน้ำชำรุดหลุด 4 แผ่น 08 มี.ค. 2564 11:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1384น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-320ถังเก็บน้ำซักโครกรั่ว08 มี.ค. 2564 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1385น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-243ถังพักน้ำตรงชักโครก มีน้ำรั่วซึ่มลงมา08 มี.ค. 2564 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ น๊อตยึดหม้อนำ้โถชักโครก 1 ชุด ยางรองก้นหม้อนำ้โถวักโครก 1 เส้น
1386น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-117ท่อระบายน้ำหลังห้องชำรุด 08 มี.ค. 2564 11:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 64 14:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1387แม่บ้านอาคาร 77-104/3หอ้งที่1หัวฉีดชำระน้ำรั่ว05 มี.ค. 2564 11:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1388น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสสาวะตัน1โถห้อง4-102/1วันที่.5.มี.ค.256405 มี.ค. 2564 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1389แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20สะดืออ่างล้างมือชำรุดห้องน้ำชายชั้น 1 ฝั่ง ศ.ว05 มี.ค. 2564 09:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1ชุด สะดืออ่างล่างหน้า HANG 1 ชุด
1390น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำตู้น้ำดื่มหักรบกวนเปลี่ยนให้หน่อยค่ะ(อุปกรณ์มีแล้ว)ชั้น105 มี.ค. 2564 08:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1391น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หัวฉีดชําระแตก1หัวห้อง4-220/1วันที่4.มี.ค.256404 มี.ค. 2564 11:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1392แม่บ้านอาคาร 8อ_8/2ฟ่าเพดาลห้องเบเกอรี่ชำรุด 03 มี.ค. 2564 11:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 64 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร แผ่นยิปวั่ม 120*240 1 แผ่น
1393แม่บ้านอาคาร 8อ_8/203 มี.ค. 2564 11:51 น.ยกเลิกรายการ
03 มี.ค. 64 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1394นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องน้ำหญิงชั้น3ก๊อกหัวฉีดชำรุดแตก03 มี.ค. 2564 11:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1395แม่บ้านอาคาร 77104/2ปุมกดน้ำโถปัสสาวะค้างทำให้น้ำรั่วลงพื้นตลอดเวลา02 มี.ค. 2564 14:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1396แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น1ห้อง2-115ใต้หม้อเก็บน้ำชักโครกมีน้ำซึม02 มี.ค. 2564 10:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 12:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ น๊อตยึดหม้อนำ้โถซักโครก 1 ชุด
1397แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ชักโครกกดน้ำไม่ลงห้องน้ำหญิง01 มี.ค. 2564 13:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 13:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1398น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-117แนวกั้นภายในห้องน้ำชำรุด01 มี.ค. 2564 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 11:34 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1399นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3สายฉีดห้องน้ำหญิงด้านหลังชำรุด27 ก.พ. 2564 12:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1400น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3สายฉีดห้องน้ำหญิงด้านหลังชำรุด27 ก.พ. 2564 12:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1401แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ที่พักน้ำน้ำไหลไม่หยุดห้องน้ำหญิงชั้น 1ฝั่ง ส.ศ ห้อง 20 /10525 ก.พ. 2564 14:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดอุปกรณ์/หม้อนำ้ชักโครก 1 ชุด
1402น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4อ่างล้างจานห้องครัวตันห้อง4-20325 ก.พ. 2564 11:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1403แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ท่อน้ำทิ้งรั่ว25 ก.พ. 2564 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 64 14:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1404แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22โถชักโครกชำรุด กับสายชำระชำรุด25 ก.พ. 2564 08:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 64 14:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1405แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21มีน้ำหยดตรงท่อสีดำห้อง 21-20624 ก.พ. 2564 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1406น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าน้ำไหลไม่หยุดห้อง42024 ก.พ. 2564 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1407น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-243ยาแนวห้องน้ำหลุด23 ก.พ. 2564 11:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ปูนยาแนว 2 ถุง
1408น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-243ท่อระบายน้ำในห้องน้ำอุดตันและสะดืออ่างชำรุด23 ก.พ. 2564 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1409น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สายฝักบัวชํารุด1สายห้อง4-102/123 ก.พ. 2564 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 64 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ศมโภช
1410แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20สะดืออ่างรั่วห้องแล็ปห้อง 20-20123 ก.พ. 2564 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1411นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ท่อน้ำปะปาหลุดข้อต่อไปหาก๊อกน้ำ ตรงโรงจอดรถหน้าโรงแรมฝั่งทิ้ศตะวันตก23 ก.พ. 2564 08:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1412น.ส.จารุณี ฤทธิดี17-412ช่วยเปลี่ยนฝารองนั่งชักโครก (มีอะไหล่เองในห้อง และให้แม่บ้านใช้กุญแจสำรองไขเข้าห้องได้เลยค่ะ)22 ก.พ. 2564 18:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1413แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21สายหัวฉีดชำรุดหัวฉีดมีน้ำหยดห้องน้ำชั้น 1 ห้อง 21-11022 ก.พ. 2564 13:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 13:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1414นายจีระศักดิ์ ฆ้องเดชฟาร์มสัตว์ปั๊มดูดน้ำจากอ่างกาฬสินธ์ หัวกะโหลกไม่กักน้ำ ซึ่งเพิ่งซื้อมาเปลี่ยนใหม่ แต่ก็เจอปัญหาเดิม อยากรบกวนช่างผู้เชี่ยวชาญไปเชคระบบและซ่อมแซมให้ด้วยครับ เนื่องจากเป็นระบบน้ำที่ต้องใช้รดหญ้าอาหารสัตว์ ขอบคุณมากครับ22 ก.พ. 2564 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 64 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/สมโภช งอ90 3 นิ้ว 1 ตัว ต่อตรง 3 นิ้ว 1 ตัว เกลียวนอก 3 นิ้ว 1 นิ้ว เทปพันเกลียว 1 ม้วน
1415นางเสริม คาอำกวยอ.5 นนทรีสต๊อปสวาสชำรุดห้องอาบน้ำห้อง.320/119 ก.พ. 2564 11:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 11:34 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว Hang 1 ตัว
1416น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ 1.หัวฉีดชำระห้องน้ำชาย หลังห้องนิทรรศการฯ ชำรุด 2.ท่อส่งน้ำ บริเวณถังพักน้ำ หลังห้องน้ำด้านหลังห้องนิทรรศการ 3.ที่กดชักโครกห้องน้ำชาย ด้านหลังห้องนิทรรศการหัก18 ก.พ. 2564 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 64 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/สมโภช สามทาง 1นิ้ว * 1/2 นิ้ว 1 ตัว ที่กดซักโครก 1 ชุด สายฉีดชำระ 1 ชุด เกลียวนอก1/2 นิ้ว 1 ตัว ประตูนำ้PVC 1/2 นิ้ว 1 ตัว
1417นายrutchanon pongtongอาคารร้านค้าเกษตรอินทรีย์ ที่อุทยานบัวท่อน้ำประปาแตก 18 ก.พ. 2564 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 64 11:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1418แม่บ้านอาคาร 77-304/3ห้องที่5เวลากดน้ำชักโครกจะมีน้ำรั่วออกมาจากแกนสแตนเลสด้านหลังชักโครก18 ก.พ. 2564 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 64 11:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1419แม่บ้านอาคาร 77-304/3ห้องที่่1หัวฉีดชำระน้ำหยด18 ก.พ. 2564 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 64 11:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1420นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2โถตัน ห้องน้ำด้านหลังฝั่งเจ้าหน้าที่ 18 ก.พ. 2564 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 64 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1421น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9ชั้น2โถตัน ห้องน้ำด้านหลังฝั่งเจ้าหน้าที่ 18 ก.พ. 2564 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 64 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1422นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2โถตัน ห้องน้ำด้านหลังฝั่งเจ้าหน้าที่ 18 ก.พ. 2564 08:47 น.ยกเลิกรายการ
18 ก.พ. 64 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1423น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9ชั้น2โถตัน ห้องน้ำด้านหลังฝั่งเจ้าหน้าที่ 18 ก.พ. 2564 08:47 น.ยกเลิกรายการ
18 ก.พ. 64 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1424นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น218 ก.พ. 2564 08:47 น.ยกเลิกรายการ
18 ก.พ. 64 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1425น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9ชั้น218 ก.พ. 2564 08:47 น.ยกเลิกรายการ
18 ก.พ. 64 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1426นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น218 ก.พ. 2564 08:46 น.ยกเลิกรายการ
18 ก.พ. 64 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1427น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9ชั้น218 ก.พ. 2564 08:46 น.ยกเลิกรายการ
18 ก.พ. 64 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1428นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น218 ก.พ. 2564 08:46 น.ยกเลิกรายการ
18 ก.พ. 64 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1429น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9ชั้น218 ก.พ. 2564 08:46 น.ยกเลิกรายการ
18 ก.พ. 64 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1430น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะนํ้าไหลไม่หยุด1อันห้อง4-115/1วันที่18.ก.พ.256418 ก.พ. 2564 08:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 64 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ลูกสูบโถปัสสาวะTOTO 1 ชุด
1431นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5สต๊อปวาสผักบัวชำรุดเปิด.ปิดไม่ได้ห้อง 115/1และก๊อนน้ำอ้างล้างหน้ำชำรุดเปิดปิดไม่ได้ห้อง204/116 ก.พ. 2564 15:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1432น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำไหลซึมออกจากท่อในห้องชาร์ปหน้าห้อง41816 ก.พ. 2564 14:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 64 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ งอ 90 1 นิ้ว 2 ตัว งอ90 3/4 นิ้ว 1 นิ้ว ต่อตรง 1 นิ้ว 1 นิ้ว ลดกลม 1 x 3/4 นิ้ว 1 ตัว เกลียวนอก 3/4 นิ้ว 1 ตัว
1433น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาล์วฝักบัวปิดนํ้าไม่หยู่ห้อง4-102/1จํานวน1อันวันที่16.ก.พ.246416 ก.พ. 2564 13:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 64 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/สมโภช
1434น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาล์วฝักบัวปิดนํ้าไม่หยู่ห้อง4-102/1จํานวน1อันวันที่16.ก.พ.246416 ก.พ. 2564 13:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 64 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/สมโภช สต๊อปวาล์ว Hang 1 ตัว
1435น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17*210ท่ออ่างล้างหน้าตัน อยากให้ช่วยมาถอดท่อด้านล่าง เพื่อเอาเศษออก ค่ะ ... ไม่กล้าทำเอง กลัวพัง16 ก.พ. 2564 11:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้งPVC 1 ชุด
1436น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มชั้น3น้ำไม่ไหล16 ก.พ. 2564 10:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1437แม่บ้านอาคาร 77-402/3ชักโครกใช้งานไม่ใด้ทั้ง2โถเนื่องจากกดน้ำไม่ใหล16 ก.พ. 2564 09:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 64 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1438น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4วันที่.15ก.พ.2564.ที่เฉียบหัวฉีดชําระชํารุด1อันห้อง4-121/115 ก.พ. 2564 12:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/สมโภช
1439แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20สะดืออ่างล้างมือชำรุดห้องน้ำชายชั้น 1 ฝั่ง ส.ว15 ก.พ. 2564 09:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 13:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1440นายจำนงค์ วงค์คำพระห้องนํ้าใหญ่อุทยานหนองหารน้อยเฉลิมพระเกียรติท่อประปาแตกนํ้าไม่ไหล15 ก.พ. 2564 08:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 64 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/สมโภช ประตูนำ้ PVC 1/2 นิ้ว 1 ตัว สามทางลด1นิ้ว*1/2 นิ้ว 1 ตัว
1441นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 2บานเกล็ดแตก 9 อัน11 ก.พ. 2564 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื้อวัสดุ ขาบานเกร็ด ขนาด 1.00 เมตร 3 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1442อาจารย์ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ17-404นอ๊ตทึ่ต่อกับซักโครกกับฝาซักโครกที่เป็นโครเมียมหัก 11 ก.พ. 2564 09:14 น.กำลังดำเนินการ
21 ก.ค. 64 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สืบราคาจัดซื้อ/จ้าง
1443น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มชั้น3น้ำไม่ไหล11 ก.พ. 2564 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1444นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ปลั้มน้ำฝั่งหอชายทำงานผิดปกติ (มีเสียงดัง) ปลั้มน้ำทำงานพร้อมกัน 2 ตัว10 ก.พ. 2564 23:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 64 08:42 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนแม็กเนติดคส์และโอเวอร์โหลดรีเลย์ 1 ชุด -ไพศาล/สมชาย
1445น.ส.ระพีพรรณ มาเห็มอ.22 ชั้น3 ห้องน้ำหญิงสายฉีดชำระ ชำรุด 1 ห้อง10 ก.พ. 2564 11:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 64 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1446น.ส.จารุณี ฤทธิดี17-412เปลี่ยนก๊อกน้ำตรงระเบียงหลังห้อง (ติดต่อแม่บ้านให้ใช้กุญแจสำรองเลยค่ะ)10 ก.พ. 2564 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1447แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ห้องน้ำชายที่รองนั่งชำรุด 2 หัวห้องน้ำหญิงใหญ่อ่างล้างมือชำรุด 1 หัว10 ก.พ. 2564 08:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด
1448แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14อ่างล้างมือน้ำไม่ไหล 1 อัน ที่กดชักโครกชำรุด 1 อัน ห้องน้ำหญิงข้าง ร.ป.ภ10 ก.พ. 2564 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ที่กดโถซักโครก กดข้าง 1 ชุด
1449แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14อ่างล้างมือชำรุด 1 อันหัวฉีดชำรุด 1 หัวห้องน้ำชายช้างห้อง ร. ป.ภ10 ก.พ. 2564 08:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1450แม่บ้านอาคาร 66-201ท่อน้ำทิ้งอ่างรั่ว09 ก.พ. 2564 13:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด
1451แม่บ้านอาคาร 66-201ตู้ฮูดน้ำรั่ว09 ก.พ. 2564 13:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด
1452น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มชั้น3น้ำไม่ไหล09 ก.พ. 2564 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1453น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่เสียบสายฉีดชำระหักห้อง32009 ก.พ. 2564 13:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1454น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาล์วฝักบัวปิดไม่อยู่1อันห้อง4-102/1วันที่9ก.พ.256409 ก.พ. 2564 10:06 น.ยกเลิกรายการ
09 ก.พ. 64 10:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1455น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สต๊อปวาล์วฝักบัวปิดไม่อยู่1อันห้อง4-102/1วันที่9ก.พ.256409 ก.พ. 2564 10:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 64 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/สมโภช สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
1456แม่บ้านอาคาร 8อ_8/2ชักโครกห้องน้ำนิสิตฝารองนั่งขำรุด 09 ก.พ. 2564 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1457แม่บ้านอาคาร 8อ_8/209 ก.พ. 2564 09:33 น.ยกเลิกรายการ
09 ก.พ. 64 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1458แม่บ้านอาคาร 8อ_8/209 ก.พ. 2564 09:32 น.ยกเลิกรายการ
09 ก.พ. 64 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1459แม่บ้านอาคาร 77-304/3ห้องที่5เวลากดชักโครกน้ำจะรั่วออกจากแกนสแตนเลส09 ก.พ. 2564 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1460น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-346อ.3-346 น้ำหยดใต้อ่างล้างจานห้องครัว08 ก.พ. 2564 15:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1461น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-131น้ำหยดใต้อ่างล้างจาน08 ก.พ. 2564 15:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1462น.ส.จารุณี ฤทธิดี17-416ขอให้ช่วยเปลี่ยนสายชำระ (มีชุดอุปกรณ์สายชำระเองค่ะ)08 ก.พ. 2564 14:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 09:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1463แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 3 ห้อง2-311ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ08 ก.พ. 2564 13:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น
1464น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17ระบบน้ำในอาคาร17 ไหลเบามาก 08 ก.พ. 2564 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 09:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1465นางเสริม คาอำกวยอ.5 นนทรีท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจานชำรุดห้อง10408 ก.พ. 2564 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1466น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกไหลไม่หยุด1อันหอ้ง4-320/105 ก.พ. 2564 14:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1467แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่มีน้ำรั่วซึมไต้โถงฉี่ ห้องน้ำชายทั้ง 2 อัน05 ก.พ. 2564 10:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.พ. 64 16:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1468น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4มีนํ้าซึมออกมาตรงผนังทางเดินข้างห้อง4-11804 ก.พ. 2564 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 64 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1469น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ซักโครกกดนํ้าไม่ลง1อันและนํ้าใหลไม่หยุด1อันห้อง4-220/104 ก.พ. 2564 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 12:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1470น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4นํ้ารั่วผนังทางเดินข้างห้อง4-119.และ4-12003 ก.พ. 2564 15:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 64 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1471แม่บ้านอาคาร 8อ_8/2กระเบื้องห้องเบเกอรี่ชำรุด 03 ก.พ. 2564 09:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 64 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1472น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 7-423ก๊อกน้ำตรงอ่างน้ำหลุด03 ก.พ. 2564 09:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1473แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ท่อน้ำทิ้งแตก ด้านหลังห้องแล็ป และท่ออ่างล้างอุปกรณ์แตกห้องแล็ป คณะสาธารณสุขศาสตร์02 ก.พ. 2564 14:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.พ. 64 16:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สามทาง 2นิ้ว 1 ตัว ข้อต่อตรง 2 นิ้ว 2 ตัว ต่อตรง 1 1/2 นิ้ว 1 ตัว กาว500กรัม 1 กระป๋อง พิทักษ์/คิมหันต์
1474แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ฐานชักโครกมีน้ำซึมห้องน้ำหญิงชั้น 1 ฝั่ง สาธา ห้อง 20-10502 ก.พ. 2564 14:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 64 10:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1475น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ก๊อก นํ้าอ่างล้างหน้าหมุนรอบห้อง4-108/101 ก.พ. 2564 15:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 64 14:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1476แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หัวฉีดชำระชำรุดห้อง 20-105ชั้น 101 ก.พ. 2564 11:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 64 14:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1477แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20น้ำไม่ขึ้นที่พักน้ำห้องน้ำชาย ห้อง 20-120และ ห้อง 20-106 01 ก.พ. 2564 11:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 64 14:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1478แม่บ้านอาคาร 1อาคาร1 ชั้น2 ก๊อกน้ำอ่างล้างจานเสีย ค่ะรบกวนด่วนนะคะ01 ก.พ. 2564 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 64 14:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก็อกล้างจานผนัง 1 ชุด
1479น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หอ อินทนิลสต๊อปวาล์วฝักบัวชํารุด1อันห้อง4-208/1ห้องที่หนึ่ง28 ม.ค. 2564 14:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 64 14:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว HANG 1 ชุด
1480แม่บ้านอาคาร 8อ__8/2ก๊อกน้ำห้องเบเกอรี่ชำรุดเปิดไม่ได้28 ม.ค. 2564 12:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1481น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-301อ่างล้างหน้าชำรุด มีน้ำหยด28 ม.ค. 2564 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 64 14:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้งอ่างล้างหน้า 1 ชุด
1482น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-303อ่างล้างหน้ารั่ว มีน้ำหยดใต้อ่าง28 ม.ค. 2564 10:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 64 14:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซิลีโคลนใส 1 หลอด ชุดท่อนำ้ทิ้งอ่างล้างหน้า 1 ชุด
1483แม่บ้านอาคาร 77-204/3ก๊อกน้ำอ่างมือปิดไม่สนิทมีน้ำหยดตลอด27 ม.ค. 2564 15:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 64 14:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว สายนำ้ดี 1 เส้น พิทักษ์/คิมหันต์
1484แม่บ้านอาคาร 77-228สะดืออ่างล้างชำรุด27 ม.ค. 2564 15:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 64 14:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด ชุดท่อนำ้ทิ้งอ่างล้างหน้า 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น
1485แม่บ้านอาคาร 77-101/3น้ำรั่วจากแกนสแตนเลส27 ม.ค. 2564 15:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1486แม่บ้านอาคาร 77-104/2มีน้ำรั่วออกมาจากปุ่มกดน้ำของโถปัสสาวะ27 ม.ค. 2564 15:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1487น.ส.นิภาพร เมษา7-321ท่อน้ำทิ้งรั่ว27 ม.ค. 2564 13:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เทปพันเกลียว 1 ม้วน
1488น.ส.นิภาพร เมษา7-321ท่อน้ำทิ้งรั่ว27 ม.ค. 2564 13:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เทปพันเกลียว 1 ม้วน
1489แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21อ่างล้างมือรั่ว ห้อง 21-40227 ม.ค. 2564 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 64 14:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1490นายศรายุทธ วงค์กวานกลม17-103ชักโครงกดไม่ลง หรือลงก็ค่อยข้างช้า และมีการกระเด็นของน้ำในชักโครกในกรณีที่ห้องอื่นมีการกดชักโครก26 ม.ค. 2564 16:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1491น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17 ชั้น 3-4น้ำส่งเข้าเครื่องซักผ้าไหลไม่แรง26 ม.ค. 2564 16:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1492น.ส.สุพรรณิการ์ สุภพล17-101ชักโครกกดไม่ลง น้ำค่อยๆๆลง26 ม.ค. 2564 16:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1493น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17 ดาดฟ้าท่อประปา บนดาดฟ้า อ.17 รั่วซึ่ม 26 ม.ค. 2564 15:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 64 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1494แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หัวฉีดชำระชำรุดมีน้ำซึมตรงหัวฉีดชั้น 1 ฝั่งศ.ว26 ม.ค. 2564 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 64 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1495แม่บ้านอาคาร 66-201ก็อกน้ำชำรุด26 ม.ค. 2564 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกเคาร์เตอร์ 2 ชุด
1496แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20อ่างล้างมือท่อระบายแตกห้องน้ำหญิงชั้น 2 ฝั่ง ศ.ว26 ม.ค. 2564 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 64 14:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1497แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ท่อระบายน้ำเสียห้องน้ำชายอุตตันชั้น 2 ฝั่ง ศ.ว26 ม.ค. 2564 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 64 14:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1498แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20สะดืออ่างรั่วห้องน้ำชายและหญิงชั้น 126 ม.ค. 2564 09:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 64 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซิลิโคลนใส 1 หลอด สะดืออ่างล้างหน้า HANG 2 ชุด
1499นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5ห้อง108/1สต๊อบว๊าสผักบัวชำรุดเปิดปิดไม่ได้และ202/1ชักโครกดไม่ได้น้ำไม่ลง.1หัวและชักโครน้ำไหลไม่หยุดมี2หัวและห้อง 120/1ชักโครน้ำไหลไม่หยุด..สด๊ดอ่างล้างหน้าชำรุดทั้งชุด25 ม.ค. 2564 19:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 64 14:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สต๊อปวาล์ว Hang 1 ตัว
1500น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อินทนิลฝักบัวชํารุด1อันห้อง4-108/1ห้องที่225 ม.ค. 2564 14:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1501นายrutchanon pongtongโรงสูบอ่างอุดรโรงสูบอ่างอุดร เปิดแล้วสักพักตัดไป น่าจะฟิวส์ขาด25 ม.ค. 2564 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 08:30 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1502แม่บ้านอาคาร 77-303/3ห้องที่6น้ำรั่วจากแกนสแตนเลส22 ม.ค. 2564 15:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:33 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เทปพันเกลียว 1 ม้วน
1503แม่บ้านอาคาร 77-301/3น้ำรั่วจากแกนสแตนเลส22 ม.ค. 2564 15:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:31 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1504แม่บ้านอาคาร 77-103/3ห้องที่1หัวฉีดชำระชำรุด22 ม.ค. 2564 15:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:28 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1505แม่บ้านอาคาร 77-103/2หัวฉีดชำระชำรุด22 ม.ค. 2564 15:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:29 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1506แม่บ้านอาคาร 66-103ก็อกนํ้าอ่างล้างมือชํารุด2ตัว22 ม.ค. 2564 10:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 08:44 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1507แม่บ้านอาคาร 8อ-8/2ห้องน้ำอาจารย์หญิงหัวฉีดสายชำระน้ำไหลไม่หยุด22 ม.ค. 2564 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 08:42 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด สต๊อปวาล์ว 1 ชุด
1508นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20อ่างล้างมือชำรุดห้องน้ำชายชั้น 1 ฝั่ง ส.ว22 ม.ค. 2564 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:24 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1509นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20อ่างล้างมือชำรุดห้องน้ำชายชั้น 1 ฝั่ง ส.ว22 ม.ค. 2564 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:24 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1510แม่บ้านอาคาร 77-402/3ชักโครกดน้ำไม่ใหล21 ม.ค. 2564 15:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1511แม่บ้านอาคาร 77-301/2หัวฉีดชำระน้ำรั่ว21 ม.ค. 2564 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1512น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องสันทนาการฝ้าเพดานห้องมีน้ำรั่วและหยดลงมา20 ม.ค. 2564 17:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 14:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1513น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-345ก๊อกน้ำห้องครัวชำรุด20 ม.ค. 2564 17:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน (ผนัง) 1 ชุด
1514น.ส.วิภาดา ผลเจริญอาคาร 3-327 กดน้ำแล้วลงช้า เหมือนมีอะไรอุดตัน อยากให้มีที่ปั๊บส้วมลองมาปั๊บค่ะ 20 ม.ค. 2564 16:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1515นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้งช่อมโถนั้งยองชำรุดแตก1โถห้อง4-314/1 20 ม.ค. 2564 16:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1516นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้งโถนั้งยองแตกชำรุด1โถ 20 ม.ค. 2564 16:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 12:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1517น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9ชั้น2แจ้งซ่อมห้องน้ำชายหญิงด้านหน้า ที่กดสายชักโครกขาด สายชำระรั่ว ที่ใส่สายชำระแตก น้ำรั่งใต้ฐานส้วม ด่วนคะ20 ม.ค. 2564 10:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1518นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2แจ้งซ่อมห้องน้ำชายหญิงด้านหน้า ที่กดสายชักโครกขาด สายชำระรั่ว ที่ใส่สายชำระแตก น้ำรั่งใต้ฐานส้วม ด่วนคะ20 ม.ค. 2564 10:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1519นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 22สายฉีดชำรุด อ่างล้างมือตัน ฐานชักโครกชำรุด 20 ม.ค. 2564 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 64 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1520นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 22สายฉีดชำรุด อ่างล้างมือตัน ฐานชักโครกชำรุด 20 ม.ค. 2564 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 64 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1521นายณัฐพงษ์ คำเลิศ3-306เปลี่ยนโถชักโครกใหม่ เนื่องจากชำรุด19 ม.ค. 2564 14:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 12:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1522แม่บ้านอาคาร 6อาคาร6บริเวณข้างตึกท่อน้ำแตกข้างอาคาร 19 ม.ค. 2564 13:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1523อาจารย์siriluk Phankhoksoongอาคาร 17-2111. ท่อน้ำทิ้งใต้อ่างล้างมือในห้องน้ำชำรุด เกลียวข้อต่อมีตะกรัน ท่อหลุด น้ำรั่วซึม 2. นำประปาไหลช้า 3. ไฟส่องสว่างในห้องครัวชำรุด เปลี่ยนหลอดก็ไม่ติด18 ม.ค. 2564 16:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 13:54 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ได้ดำเนินการซ่อมในส่วนของระบบไฟฟ้าส่องสว่างเรียบร้อย -ไพศาล พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด ซิลอโคลน 1 หลอด สายนำ้ดี 1 สาย ก๊อกอ่างล้างจาน 1 ตัว
1524น.ส.พัชรินทร์ นันทพันธ์17-401ก็อกน้ำอ่างล้างจานปิดไม่สนิด น้ำไหล หยดตลอดทั้งวัน และสายชำระหัวฉีดพัง ที่แขวนสายชำระก็พัง18 ม.ค. 2564 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 12:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างจาน เคาน์เตอร์ 1 ชุด สายฉีดชำระ 1 ชุด
1525น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หออินทนิลก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าชํารุด1ตัวห้อง4-108/1วันที่18ม.ค.256418 ม.ค. 2564 14:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 12:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้อ่างล้างหน้า 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น
1526นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5ห้อง324.ก็อนน้ำอ่างล้างจานชำรุดเปิด.ปิดไม่ใด้ค่ะ.....ห้อง..320/1 สต๊อบาวสชำรุดเปิด..ปิดไม่ใด้และ.ผักบัวแตก....และหมอน้ำโถชักโคกชำรุดเก็ษน้ำไม่อยู่18 ม.ค. 2564 14:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ ชุดอุปกรณ์ชักโครก 1 ชุด อ่างล้างจานผนัง 1 ชุด
1527น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ 1.ชักโครกห้องน้ำหญิง ฝั่ง รปภ. หัก 2 ห้อง 2. หัวฉีดชำระ ห้องน้ำหญิง ฝั่ง รปภ.หัก 3. น้ำชักโครกห้องน้ำหญิง น้ำไม่หยุดไหล18 ม.ค. 2564 12:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ชุดกดวักโครก 2 ชุด
1528น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หอ อินทนิล.ซักโครกกดนํ้าไม่ลงห้อง4-220/118 ม.ค. 2564 12:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 12:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1529นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21อ่างล้างมือรั่วห้อง 21-20118 ม.ค. 2564 11:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 11:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1530นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21อ่างล้างมือรั่วห้อง 21-20118 ม.ค. 2564 11:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 11:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1531น.ส.ระพีพรรณ มาเห็มห้องปฏิบัติการเคมี 22-306น้ำรั่วจากอ่างล้าง ลงไปรบกวนการเรียนการสอนห้อง 22-20618 ม.ค. 2564 11:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 65 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1532นายปฐมวงศ์ เถายะบุตร22-206ท่อน้ำรั่ว มีน้ำหยดลงพื้น เป็นอุปสรรคในการเรียนการสอน 18 ม.ค. 2564 10:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1533น.ส.กนกพร ศรีโคตรหอพักบุคลากร อาคาร 17 ห้อง 102ชักโครกกดไม่ลง มีเสียงน้ำบุ๋มๆๆ18 ม.ค. 2564 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 13:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1534น.ส.ชื่นจิต จันทจรูญพงษ์3-335ท่อน้ำและวาล์วเปิดน้ำที่ต่อกับสายฉีดชำระซึ่งเป็นท่อเหล็กชำรุด ต้องเปลี่ยนท่อและวาล์วใหม่18 ม.ค. 2564 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว สายฉีด 1ชุด
1535นายศรายุทธ วงค์กวานกลม17-103ที่ยึดฝาชักโครกชำรุด กร่อน เนื้อจากหมดอายุการใช้งาน ทำให้ฝาชักโครกหลุดออกจากตัวชักโครก 17 ม.ค. 2564 01:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 13:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ น็อตยึดฝาชักโครก 1 ชุด
1536นายศรายุทธ วงค์กวานกลม17-103ที่ยึดฝาชักโครกชำรุด กร่อน เนื้อจากหมดอายุการใช้งาน ทำให้ฝาชักโครกหลุดออกจากตัวชักโครก 17 ม.ค. 2564 00:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1537นายศรายุทธ วงค์กวานกลม17-103ชักโครก กดไม่ค่อยลง และมีน้ำพุดๆเป็นระยะๆ ตลอดทั้งวัน ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนจะยิ่งกดลงช้ามาก และน้ำจะพุดบ่อยมาก 16 ม.ค. 2564 22:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 13:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1538แม่บ้านอาคาร 8อ-8/2ห้องน้ำนิสิตหญิงก๊อกน้ำปิดไม่สนิทสามตัว15 ม.ค. 2564 15:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 09:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกอ่างล้างหน้า 3 ตัว
1539น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องพักรับรองชั้น2-3ยาแนวห้องน้ำ จำนวน14 ห้องห้อง 3-201,203,205,207,208,210,245,301,302,303,304,305,308,34515 ม.ค. 2564 15:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1540น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-345น้ำหยดใต้อ่างล้างจาน(ห้องครัว)15 ม.ค. 2564 15:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 12:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สะดือล้างล้างจาน 1 ชุด
1541แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น1ห้อง2-105โถปัสสาวะรั่วซึม15 ม.ค. 2564 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 12:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1542นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ท่อน้ำปะปาชำรุดในกลางหอน้ำไหลไม่หยุด15 ม.ค. 2564 07:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1543แม่บ้านอาคาร 8อ-8/2ห้องน้ำนิสิตหญิงชำรุดทั้งสองห้องห้องหนึ่งน้ำไม่ไหลห้องหนึ่งน้ำไหลไมหยุดมาดูให้ด้วยมันจำเป็นจริงๆค่ะสายชำระกดฉีดแล้วน้ำไม่ไหล14 ม.ค. 2564 15:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 หน้า สายนำ้ดี 2 เส้น
1544น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3น้ำหยดจากสายทอส่งห้องน้ำชทยด้านหน้า โถฉี่ห้องน้ำชายด้าหลังตัน14 ม.ค. 2564 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 08:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1545นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3น้ำหยดจากสายทอส่งห้องน้ำชทยด้านหน้า โถฉี่ห้องน้ำชายด้าหลังตัน14 ม.ค. 2564 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 08:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1546น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ,9ชั้น1อ้างล้างมือน้ำไหลไม่หยุดห้องน้ำหญิ่งด้านหลั้ง14 ม.ค. 2564 14:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกอ่างล้างมือ 1 ตัว
1547นายเนตรนภา บุระวงค์อ,9ชั้น1อ้างล้างมือน้ำไหลไม่หยุดห้องน้ำหญิ่งด้านหลั้ง14 ม.ค. 2564 14:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกอ่างล้างมือ 1 ตัว
1548นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20หัวฉีดชำรุดห้องน้ำหญิงชั้น 1 ฝั่ง สาธา14 ม.ค. 2564 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1549นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20หัวฉีดชำรุดห้องน้ำหญิงชั้น 1 ฝั่ง สาธา14 ม.ค. 2564 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1550น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มชั้น2และชั้น3น้ำไม่ไหล12 ม.ค. 2564 14:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1551นายrutchanon pongtongแปลง b1 อุทยานเกษตร 50 พรรษาท่อเมนส่งน้ำแตก 12 ม.ค. 2564 13:33 น.รับเรื่อง
03 พ.ค. 64 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1552นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20สะดืออ่างล้างหน้าชำรุดห้องน้ำชายชั้น 112 ม.ค. 2564 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1553นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20สะดืออ่างล้างหน้าชำรุดห้องน้ำชายชั้น 112 ม.ค. 2564 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1554น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-132ลูกบิดประตูชำรุด11 ม.ค. 2564 13:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกบิคประตูทั่วไป 1ชุด พิทักษ์
1555นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5ข้อต่อใต้ช้งชำรุอ.ห้อง32411 ม.ค. 2564 13:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1556น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ที่ฉีดชำระห้องน้ำหญิง อาคารวิจัยและพัฒนา มีน้ำไหลซึมตลอดเวลา11 ม.ค. 2564 11:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 2 ชุด
1557แม่บ้านอาคาร 77-202/2ห้องกลางน้ำซึมออกจากฐานชักโครกเวลากดน้ำ11 ม.ค. 2564 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1558นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5ชิ้งอ่างล้างจานชำรุด.ห้อง324..11 ม.ค. 2564 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1559น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-105สายและฝักบัวชำรุด08 ม.ค. 2564 16:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 64 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ฝักบัว 1 ชุด
1560แม่บ้านอาคาร 8อ-8/2ห้องน้ำนิสิตหญิงชักโครกกดแล้วน้ำไม่ไหล08 ม.ค. 2564 15:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 64 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1561นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5สดืดอ่างล้างมีอชำรุดห้อง..314/108 ม.ค. 2564 13:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1562นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5ห้อง308/1.สต็อบว่าสผักบัวชำรุดมีน้ำไหลตลอด08 ม.ค. 2564 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1563นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5ห้อง308/1.สต็อบว่าสผักบัวชำรุดมีน้ำไหลตลอด08 ม.ค. 2564 13:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
1564นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5ห้อง214/1..โถส้วมแตกชำรุด08 ม.ค. 2564 11:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 เม.ย. 64 08:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปูนยาแนว 3 ถุง โถซักโครก 2 ชิ้น 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1565นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5ห้อง214/1..ก็อกน้ำอ่างล้างมีอชำรุดกับสายน้ำดีชำรุด08 ม.ค. 2564 11:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว
1566แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 3 ห้อง2-307,2-311ฝาปิดชักโครกชำรุด,หัวฉีดชำระหัก08 ม.ค. 2564 10:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด ฝารองนั่ง 1 ชุด
1567น.ส.สุพรรณิการ์ สุภพล17-101อ่างล้างหน้าน้ำลั่วใต้อ่าง08 ม.ค. 2564 08:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจาน เคาเตอร์ 1 ชุด
1568น.ส.สุพรรณิการ์ สุภพล17-101ก๊อกน้ำอ่างล้างจานโยกไปมา08 ม.ค. 2564 08:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1569น.ส.ระพีพรรณ มาเห็มอ.22 ชั้น3 ห้องน้ำหญิงก็อกน้ำ อ่างล้างมือในห้องน้ำนิสิตหญิง ไม่มีน้ำไหลออกมา และมี 1 อ่างอุดตัน07 ม.ค. 2564 11:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
1570แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น1ห้อง2-115อ่างล้างมือรั่วซึมมีน้ำหยดลงพื้น07 ม.ค. 2564 10:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ซิลิโคลนใส 1 หลอด ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด
1571แม่บ้านอาคาร 77-203/3หอ้งที่1น้ำรั่วบริเวณหัวฉีดชำระ07 ม.ค. 2564 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 14:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1572แม่บ้านอาคาร 77-403/2หอ้งที่3น้ำรั่วจากเเกนสแตนเลสหลังชักโครก06 ม.ค. 2564 15:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 14:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1573แม่บ้านอาคาร 77-402/3ชักโครกกดน้ำไม่ลงมีคล้ายฟองอากาศดันขึ้นมา06 ม.ค. 2564 15:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1574น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มชั้น1ตัวที่1น้ำไม่เย็น06 ม.ค. 2564 10:28 น.รับเรื่อง
11 ม.ค. 64 13:34 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงาน -สราวุฒิ
1575นายจีระศักดิ์ ฆ้องเดชโรงไก่ไข่ฟาร์มสัตว์ขอความอนุเคราะห์ช่างประปามาช่วยเปลี่ยนชุดลูกลอยแท้งค์สูง (ถังสูงสำหรับกักเก็บน้ำเพื่อเลี้ยงไก่ไข่) ทั้งนี้ทางฟาร์มได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไว้เรียบร้อย จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์06 ม.ค. 2564 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1576น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก? มก.ฉกส.? อาคาร? 17ท่อน้ำชำรุดมีน้ำหยดตลอดเวลา? ขอความอนุเคราะห์?ซ่อมแซมปรับปรุงด่วน? เพราะอาจเกิดอันตรายกับเด็กๆ? ในสวัสดิการเด็กเล็ก? มก.ฉกส.ได้ 06 ม.ค. 2564 08:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1577นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5ข้อต่อช้กโคกชำรุดห้องน้ำ.ญ. 214/1.อ 5หอนนทรี05 ม.ค. 2564 15:59 น.ยกเลิกรายการ
05 ม.ค. 64 16:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1578นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5ข้อต่อช้กโคกชำรุดห้องน้ำ.ญ. 214/1.อ 5หอนนทรี05 ม.ค. 2564 15:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 14:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1579นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5สต๊อบว๊าบชำรุดผักบัวห้องน้ำหญิง...108/1..หอนนทรี.อ.505 ม.ค. 2564 15:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 14:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
1580นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5สต๊อบว๊าบชำรุดผักบัวห้องน้ำหญิง...108/1..หอนนทรี.อ.505 ม.ค. 2564 15:37 น.ยกเลิกรายการ
05 ม.ค. 64 15:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1581น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-135น้ำซึ่มออกมาจากใต้ฐานส้วม05 ม.ค. 2564 14:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1582นางวราภรณ์ กระต่ายทองอ.1ห้องน้ำชายชั้น1ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ2ก๊อกน้ำห้องฃักล้าง1น้ำหยด05 ม.ค. 2564 13:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 14:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ก๊อกอ่างล้างมือ 2 ตัว สายนำ้ดี 2 เส้น
1583แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น2 อ.1สายลูกลอยขาด 1ห้องและน้ำหยดใต้ถังพักน้ำ1ห้อง05 ม.ค. 2564 11:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 14:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1584น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-108หัวฉีดชำระชำรุด04 ม.ค. 2564 11:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 64 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1585นางพรธิดา เสนไสย17-304ท่อน้ำใต้อ่างล้างหน้าชำรุด และอุดตัน 04 ม.ค. 2564 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สะดืออ่าง 1ชุด ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว ซิลิโคลนใส 1ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1586นางพรธิดา เสนไสย17-304เปลี่ยนฝากรองนั่งโถชักโครกเนื่องจากคนละขนาด เปลี่ยนให้เป็นขนาดเดียวกันเนื่องจาก ใช้งานไม่สะดวก ทั้งนี้ใช้งานมานานแล้ว 04 ม.ค. 2564 08:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 12:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1587น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-306ยาแนวชักโครกหลุด30 ธ.ค. 2563 13:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 64 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, โถซักโครก 2 ชิ้น 1 ชุด
1588แม่บ้านอาคาร 77-101/3น้ำหยดจากแกนสแตนเลสหลังชักโครก28 ธ.ค. 2563 10:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 14:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1589นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2แจ้งซ่อมสายกดชักโครกขาด1หัว ที่เกาะสายชำระหัก1อัสายชำระรั่ว1 น้ำรั่วฐานส้วม1 และที่เกาะหลวมหลายห้อง ด้านหน้าห้องระพี28 ธ.ค. 2563 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1590น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9ชั้น2แจ้งซ่อมสายกดชักโครกขาด1หัว ที่เกาะสายชำระหัก1อัสายชำระรั่ว1 น้ำรั่วฐานส้วม1 และที่เกาะหลวมหลายห้อง ด้านหน้าห้องระพี28 ธ.ค. 2563 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1591น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หัวฉีดชำระชำรุดแตกห้อง41925 ธ.ค. 2563 08:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายฉีดชำระ 1ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1592แม่บ้านอาคาร 77-203/3หอ้งที่1หัวฉีดชำระแตกชำรุด24 ธ.ค. 2563 15:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 14:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1593น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หออินทนิลวันที่24.ธ.ค.63หัวฉีดชําระแตก1อันห้อง4-121/124 ธ.ค. 2563 13:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1594นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 1น้ำผุอุปกรณ์เสียใช้งานไม่ได้23 ธ.ค. 2563 14:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1595นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 1น้ำผุอุปกรณ์เสียใช้งานไม่ได้23 ธ.ค. 2563 14:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1596นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 15ชักโครกน้ำไหลไม่หยุดกับอ่างล้างมือห้องน้ำหญิง23 ธ.ค. 2563 14:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1597นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 15ชักโครกน้ำไหลไม่หยุดกับอ่างล้างมือห้องน้ำหญิง23 ธ.ค. 2563 14:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1598นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21สายฉีดชำระห้องน้ำหญิงโชนอาคาร 8 ชั้น 1 และชั้น 4 ห้อง 21-10923 ธ.ค. 2563 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1599นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21สายฉีดชำระห้องน้ำหญิงโชนอาคาร 8 ชั้น 1 และชั้น 4 ห้อง 21-10923 ธ.ค. 2563 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1600นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 15ท่อประปาแตก23 ธ.ค. 2563 10:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1601นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 15ท่อประปาแตก23 ธ.ค. 2563 10:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1602นายศิวชาติ นาถาดทองบ้านพักฝ่ายอาคารหลังที่1ท่อน้ำทิ้งห้องน้ำ ตัน 22 ธ.ค. 2563 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1603นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 15น้ำไม่ไหลเข้าชักโครก(ที่พักน้ำ)22 ธ.ค. 2563 10:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1604นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 15น้ำไม่ไหลเข้าชักโครก(ที่พักน้ำ)22 ธ.ค. 2563 10:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1605แม่บ้านอาคาร 8อ_8/2ห้องน้ำนิสิตหญิงกดแล้วน้ำชักโครกไม่ไหลเลยเพราะต้องใช้ห้องน้ำบ่อยเพราะเด็กมาเยี่ยมตึกตัองใช้ห้องน้ำมีสองห้องชำรุดหนึ่งเหลือห้องเดียว22 ธ.ค. 2563 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 64 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1606นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ฝาเปิดถังน้ำทิ้ง ข้างห้องครัวอาคาร 3 ฝั่งทิ้งตะวันออก แตก (ชำรุด) 1อัน 22 ธ.ค. 2563 07:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 16:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1607น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3หัวฉีดห้องน้ำชายด้านหน้าชำรุดหนึ่งหัว ด้านหลังหนึ่งหัว21 ธ.ค. 2563 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1608นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3หัวฉีดห้องน้ำชายด้านหน้าชำรุดหนึ่งหัว ด้านหลังหนึ่งหัว21 ธ.ค. 2563 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1609แม่บ้านอาคาร 77-103/3 หอ้งที่1สายฉีดชำระน้ำรั่ว21 ธ.ค. 2563 14:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/
1610น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5ท่อน้ำกลางสวนแตกชำรุด21 ธ.ค. 2563 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนยูเนี่ยน PE 75*75 1ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1611น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5 ชั้น 3วาล์วน้ำปะปาท่อใหญ้ ชั้น 3 (ชำรุด น้ำรั่วไหลลงมาชั้น1)21 ธ.ค. 2563 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1612น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139หัวฉีดชำระชำรุด (ซ่อมเรียบร้อยแล้วคะ)21 ธ.ค. 2563 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายฉีดชำระ 1 ชุด พิทักษ์
1613น.ส.ประภาพรรณ์ แสงดาวอาคาร 3 หอพักบุคลากร ห้อง 3-241น้ำไม่ไหล 17 ธ.ค. 2563 20:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 12:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, 3-234 พิทักษ์/คิมหันต์
1614น.ส.อัญชัน ไตรธิเลนอาคาร 3 หอพักบุคลากร ห้อง 3-241น้ำไม่ไหล 17 ธ.ค. 2563 20:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 12:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, 3-234 พิทักษ์/คิมหันต์
1615นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 10ที่กดชักโครกชำรุดห้องน้ำชายและหญิง17 ธ.ค. 2563 08:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1616นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 10ที่กดชักโครกชำรุดห้องน้ำชายและหญิง17 ธ.ค. 2563 08:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1617น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-141สายฉีดชำระชำรุด16 ธ.ค. 2563 15:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1618นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20ท่อใต้อ่างล้างมือรั่วห้องน้ำหญิงชั้น 1ฝั่งสาธา16 ธ.ค. 2563 13:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด พิทักษ์/
1619นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20ท่อใต้อ่างล้างมือรั่วห้องน้ำหญิงชั้น 1ฝั่งสาธา16 ธ.ค. 2563 13:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด พิทักษ์/
1620นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20สายฉีดชำระชำรุด ห้องน้ำหญิงชั้น 316 ธ.ค. 2563 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายฉีด 1 ชุด พิทักษ์
1621นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20สายฉีดชำระชำรุด ห้องน้ำหญิงชั้น 316 ธ.ค. 2563 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายฉีด 1 ชุด พิทักษ์
1622นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 22หัวฉีดชำรุด ห้อง 22-11316 ธ.ค. 2563 10:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายฉีด 1 ชุด พิทักษ์
1623นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 22หัวฉีดชำรุด ห้อง 22-11316 ธ.ค. 2563 10:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายฉีด 1 ชุด พิทักษ์
1624นายธวัชชัย สัพโสข้างห้อง 7-112 (โรงผสมคอนกรีต)ท่อประปาแตก 14 ธ.ค. 2563 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ต่อตรง PVC 3/4 นิ้ว 2 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
1625นางวิวัฒน์ คำเครือหน้าศูนย์ ร .ป.ภท่อประปาแตกข้างลานพระพิรุณ14 ธ.ค. 2563 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, งอเกลียวใน 1/2 นิ้ว 1 ตัว เกลียวนอก 1/2 นิ้ว 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
1626นางรัตนา เหมสุรินธร์หน้าศูนย์ ร .ป.ภท่อประปาแตกข้างลานพระพิรุณ14 ธ.ค. 2563 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, งอเกลียวใน 1/2 นิ้ว 1 ตัว เกลียวนอก 1/2 นิ้ว 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
1627น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-346ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าห้องใหญ่น้ำไหลช้า14 ธ.ค. 2563 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สต๊อปวาล์ว 1ตัว สายนำ้ดี 1 สาย ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
1628นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ปลั้มน้ำฝั่งหอชายชำรุด (เสีย)14 ธ.ค. 2563 07:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.พ. 64 16:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ท่อพีวีซี 8.5 2 1/2 นิ้ว 1 เส้น เกลียวนอก 2 1/2 นิ้ว 4 ตัว ฟุ๊ตวาล์วทองเหลือง 2 1/2 นิ้ว 2 ชุด เทปพันเกลียว 2 ม้วน พิทักษ์
1629นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3กระเบื้องห้องน้ำหญิงแตกด้านหลัง 12 ธ.ค. 2563 11:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1630น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3กระเบื้องห้องน้ำหญิงแตกด้านหลัง 12 ธ.ค. 2563 11:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1631น.ส.พัชราพร ทองผาสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.อาคาร17 ท่ออ่างล้างมือรั่ว ห้องครัวและหน้าห้องน้ำ09 ธ.ค. 2563 15:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างจานเคาเตอร์ 1 ชุด
1632น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-241/1วาล์วสายชำระมีน้ำหยด09 ธ.ค. 2563 11:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายฉีดชำระ 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1633น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-241/1ก๊อกน้ำหยด(ห้องน้ำ)09 ธ.ค. 2563 11:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ก๊อกนำ้ 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
1634น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หออินทนิลโถปัสวะนํ้าไหลไม่หยุดห้อง4-115/109 ธ.ค. 2563 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1635น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หิอินทนิลโถปัสวะไหลไม่หยุดห้อง4-302/109 ธ.ค. 2563 08:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 12:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1636น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หออินทนิลวันที่9ธ.ค.63ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้าชํารุดห้อง4-108/109 ธ.ค. 2563 08:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว
1637น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ห้วฉีดชำระชำรุดกดน้ำไม่ได้ห้อง30908 ธ.ค. 2563 08:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 63 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1638แม่บ้านอาคาร 66-201อ่างล้างมืออุดตัน07 ธ.ค. 2563 10:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1639แม่บ้านอาคาร 6อ.6ท่อนํ้าข้างห้องสิ่งแวดล้อมมีนํ้าไหลออกมาตลอดเวลา07 ธ.ค. 2563 10:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ งอ90 2 นิ้ว 4ตัว งอ90 1 นิ้ว 1 ตัว งอ90 1/2 นิ้ว 3 ตัว สามทางลด2*1 1 ตัว สามทางลด 1*1/2 1 ตัว ต่อตรง 1 นิ้ว 1 ตัว ต่อตรง 1/2 นิ้ว 3 ตัว ประตูPVC 1 นิ้ว 1 ตัว กาว250กรัม 1 กระป๋อง ท่อพีวีชี 2 นิ้ว 8.5 1 เส้น ท่อ 1 นิ้ว 8.5 1 เส้น ท่อ 1/2 นิ้ว 8.5 1 เส้น สามทาง 1 นิ้ว 1 ตัว
1640แม่บ้านอาคาร 6อ.6ก๊อกนํ้าหน้าอาคารนํ้าไหลไม่หยุด07 ธ.ค. 2563 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 63 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลดกลม 1นิ้ว x 3/4 นิ้ว 1 ตัว งอเกลียวใน 3/4 นิ้ว 1 นิ้ว ก๊อก 3/4 นิ้ว 1 นิ้ว
1641น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ท่อน้ำประปาในห้องชาร์ปแตกชั้น407 ธ.ค. 2563 08:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 63 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ งอ 90 1 นิ้ว 2 ตัว ต่อตรง 1 นิ้ว 1 ตัว
1642นางวราภรณ์ กระต่ายทองอ.1ห้องน้ำชายชั้น2ที่กดน้ำโถปัสวะน้ำรั่วฃึม04 ธ.ค. 2563 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 14:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1643น.ส.พูลสิน ไชยมะโยห้องสมุด24ส้วมเต็ม ห้องน้ำหญิง(แจ้งซ้ำ) 04 ธ.ค. 2563 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1644นายเนตรนภา บุระวงค์ห้องสมุด24ส้วมเต็ม ห้องน้ำหญิง(แจ้งซ้ำ) 04 ธ.ค. 2563 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1645นายณรงค์ธร ดวงชัย17-317ซิงค์ล้างจานห้องครัว และอ่างล้างหน้าในห้องน้ำ มีน้ำรั่วไหล คล้ายอุปกรณ์ชำรุด04 ธ.ค. 2563 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1646นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20สะดืออ่างล้างมือรั่วห้องน้ำหญิงชั้น 1 ฝั่ง ส.ศ04 ธ.ค. 2563 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ 1 ชุด พิทักษ์
1647นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20สะดืออ่างล้างมือรั่วห้องน้ำหญิงชั้น 1 ฝั่ง ส.ศ04 ธ.ค. 2563 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ 1 ชุด พิทักษ์
1648นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 7น้ำรั่วตรงแกนสแตนเลสห้อง 7-304/304 ธ.ค. 2563 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1649นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 7น้ำรั่วตรงแกนสแตนเลสห้อง 7-304/304 ธ.ค. 2563 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1650นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 7หัวแีดชำระชำรุดห้อง 7-303/304 ธ.ค. 2563 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1651นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 7หัวแีดชำระชำรุดห้อง 7-303/304 ธ.ค. 2563 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1652น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3เครื่องปั้มน้ำชำรุด สูบไม่ขึ้นทั้ง 2 ฝั่ง ฝั่งหอชายและฝั่งหอหญิง03 ธ.ค. 2563 09:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ธ.ค. 63 13:16 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ไพศาล
1653น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หออินทนิลท่อระบายนํ้าไต้อ่างล้างจานชํารุดห้อง4-20303 ธ.ค. 2563 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 63 13:54 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1654น.ส.ขนิษฐา กิจปัญจทรัพย์3-229ซิงค์อ่างล้างจานรั่ว03 ธ.ค. 2563 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 14:44 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, 3-301 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว พิทักษ์
1655นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 22สายฉีดชำรุด อ่างล้างมือตัน ห้อง 22- 106-11203 ธ.ค. 2563 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:41 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สายฉีด 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1656นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 22สายฉีดชำรุด อ่างล้างมือตัน ห้อง 22- 106-11203 ธ.ค. 2563 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:41 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สายฉีด 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1657นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 22น้ำไหลไม่แรงห้อง 22-106-11303 ธ.ค. 2563 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 63 13:50 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1658นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 22น้ำไหลไม่แรงห้อง 22-106-11303 ธ.ค. 2563 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 63 13:50 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1659แม่บ้านอาคาร 77-203/3ห้องที่5ชักโครกตันกดน้ำไม่ลง02 ธ.ค. 2563 15:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:42 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1660แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 3 ห้อง2-307,2-310ก๊อกน้ำอ่างล้างมือแตก ขอเปลี่ยนก๊อกใหม่02 ธ.ค. 2563 11:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 ชุด ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ชุด
1661น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ออฟฟิตเก่าหน่วยที่พักอาศัยแจ้งติดตั้งเครื่องซักผ้าเล็ก 1 เครื่อง (ย้ายท่อน้ำทิ้งจากเครื่องซักผ้าใหญ่มาใส่เครื่องซักผ้าเล็ก)02 ธ.ค. 2563 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1662น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3ปั้มน้ำ อ.3 ไม่ทำงาน(โทรประสานช่างแล้วคะ)02 ธ.ค. 2563 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ธ.ค. 63 13:15 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
1663นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร 3 -ข้างห้องครัวฝาปิดบ่อพักน้ำเสียแตกชำรุด02 ธ.ค. 2563 07:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝาปิดท่อปูน 1 ฝา
1664น.ส.พัชราพร ทองผาสวัสดิการเด็กเล็กมก.ฉกส.อาคาร17ท่อน้ำอ่างล้างมือรั่ว ห้องครัว และห้องน้ำ 2 จุด (ด่วน)01 ธ.ค. 2563 16:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
1665นางรัตนา เหมสุรินธร์ฟาร์มพืชปั้มน้ำชำรุดเปิดไม่ได้ แปลงผลไม้ F 201 ธ.ค. 2563 11:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ธ.ค. 63 13:15 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
1666นางวิวัฒน์ คำเครือฟาร์มพืชปั้มน้ำชำรุดเปิดไม่ได้ แปลงผลไม้ F 201 ธ.ค. 2563 11:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ธ.ค. 63 13:15 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
1667นางวิวัฒน์ คำเครือฟาร์มพืชวาล์วปิด-เปิดน้ำชำรุดแปลงปลูกข้าวโพด01 ธ.ค. 2563 11:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 16:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1668นางรัตนา เหมสุรินธร์ฟาร์มพืชวาล์วปิด-เปิดน้ำชำรุดแปลงปลูกข้าวโพด01 ธ.ค. 2563 11:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 16:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1669น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-241/1ยาแนวห้องน้ำ01 ธ.ค. 2563 09:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1670นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 14อ่างล้างมือชำรุด1 หัวฉีดชำรุด 1 ห้องน้ำหญิงใหญ่01 ธ.ค. 2563 08:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 64 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1671นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 14อ่างล้างมือชำรุด1 หัวฉีดชำรุด 1 ห้องน้ำหญิงใหญ่01 ธ.ค. 2563 08:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 64 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1672นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 14อ่างล้างมือชำรุด 2 ชักโครกชำรุด 1 ห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง01 ธ.ค. 2563 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 64 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1673นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 14อ่างล้างมือชำรุด 2 ชักโครกชำรุด 1 ห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง01 ธ.ค. 2563 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 64 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1674น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำไหลซึมออกจากห้องชาร์ปหน้าห้อง21130 พ.ย. 2563 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1675น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-307ที่วางสายฉีดชำระชำรุด29 พ.ย. 2563 11:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 12:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1676น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หออินทนิลมีนํ้าไหลออกมาตรงพื้นทางออกหอสงสัยท่อประปาแตกคะ28 พ.ย. 2563 10:49 น.