ข้อมูลการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์อื่นๆ
ลำดับ ชื่อผู้แจ้ง สถานที่ รายละเอียด วันที่แจ้ง สถานะ ดำเนินการ การแก้ไข
1แม่บ้านอาคาร 1ห้องพระพิรุณชั้น2หน้าต่างบานปิด-เปิดไม่ได้05 ต.ค. 2565 12:00 น.รับเรื่อง
05 ต.ค. 65 14:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
2แม่บ้านอาคาร 1ห้องพระพิรุณชั้น2หน้าต่างบานเลื่อนกระจกปิด-เปิดไม่ได้05 ต.ค. 2565 11:55 น.รับเรื่อง
05 ต.ค. 65 14:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
3แม่บ้านอาคาร 1อ.1ชั้นใต้บันไดฝั่งห้องน้ำหญิงบานเกล็ดตกแตก1ช่อง05 ต.ค. 2565 11:50 น.รับเรื่อง
05 ต.ค. 65 14:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
4น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกหลังห้องเปิดไม่ได้ห้อง21605 ต.ค. 2565 11:42 น.รับเรื่อง
05 ต.ค. 65 14:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
5แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ลูกบิดประตูล็อกไม่ได้ ห้อง 19-12105 ต.ค. 2565 09:24 น.รับเรื่อง
05 ต.ค. 65 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
6แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9รถเข็นชำรุด04 ต.ค. 2565 14:59 น.รับเรื่อง
05 ต.ค. 65 08:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
7น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ห้องพักอาจารย์สาขาการจัดการ 20-314พื้นร่อน ทำให้ไม่สวยงาม อาจเกิดอุบัติเหตุได้ 04 ต.ค. 2565 14:23 น.รับเรื่อง
05 ต.ค. 65 08:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
8แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/2ฝ้าเพดานตกลงมา03 ต.ค. 2565 10:09 น.รับเรื่อง
04 ต.ค. 65 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
9แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-207,ชั้น3ห้อง 2-304โต๊ะเก้าอี้ชำรุด 03 ต.ค. 2565 08:25 น.รับเรื่อง
04 ต.ค. 65 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
10นายชาติสยาม ผลวิลัยอาคาร8/2ฝ้าเพดานร่วง ชึ่งเป็นอันตรายแก่นิสิตและบุคลากร ที่มีการเรียนการสอนภายในอาคารปฏิบัติการ 02 ต.ค. 2565 14:29 น.รับเรื่อง
04 ต.ค. 65 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
11แม่บ้านอาคาร 7ชั้น3ประตูทางออกระเบียงโซนกลางซ่อมลูกบิดประตูปิดลอ็กไม่ใด้30 ก.ย. 2565 14:31 น.รับเรื่อง
04 ต.ค. 65 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
12น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มือหมุนบานเกร็ดชำรุดห้อง40329 ก.ย. 2565 09:54 น.รับเรื่อง
29 ก.ย. 65 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
13น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงซ่อมจักรยานแจ้งซ่อมจักรยานที่ใช้บริการลูกค้าที่อุทยานบัว จำนวน 12 คัน28 ก.ย. 2565 11:51 น.รับเรื่อง
28 ก.ย. 65 12:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
14น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-335/1ฝ้าเพดานหน้าห้อง 3-335/1 ชำรุด 28 ก.ย. 2565 11:21 น.รับเรื่อง
28 ก.ย. 65 12:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
15น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ฝ้าเพดานฝั่งออฟฟิต โซนหอชายอินทนิลชำรุด 28 ก.ย. 2565 11:19 น.รับเรื่อง
28 ก.ย. 65 12:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
16แม่บ้านอาคาร 1อ.1ชั้น4เฝ้าเพดาน/ทางขึ้นบันไดดาดฟ้าน้ำรั่วเวลาฝนตกหนัก28 ก.ย. 2565 10:37 น.รับเรื่อง
28 ก.ย. 65 12:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
17แม่บ้านอาคาร 1ชั้น4ห้อง1-401ปิดฝ้าเพดานเนื่องจากเจาะฝ้าซ่อมแอร์เสีย28 ก.ย. 2565 10:36 น.รับเรื่อง
28 ก.ย. 65 12:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
18นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ประตูห้องครัวเปิดปิดยาก27 ก.ย. 2565 14:42 น.รับเรื่อง
27 ก.ย. 65 15:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
19แม่บ้านอาคาร 77-409/1หูเกาะราผ้าม่านชำรุด 26 ก.ย. 2565 15:45 น.ยกเลิกรายการ
27 ก.ย. 65 12:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการชำ้
20แม่บ้านอาคาร 77-409/1หูเกาะราผ้าม่านชำรุด 26 ก.ย. 2565 15:45 น.รับเรื่อง
27 ก.ย. 65 12:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
21น.ส.นริฏา ฟักแก้วอาคาร3-327น้ำรั่วทั้งหมด 2 จุด 1. จุดสายไฟข้างห้องน้ำ 2.ห้องครัว 26 ก.ย. 2565 15:15 น.รับเรื่อง
27 ก.ย. 65 12:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
22นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20หลังคารั่วบริเวณทางดินหน้าห้อง 20 - 408 และหลังคาโดมรั่วบริเวณทางเดินระหว่างห้อง 20 - 401 กับ 20 - 403 26 ก.ย. 2565 11:30 น.รับเรื่อง
27 ก.ย. 65 12:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
23แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ห้อง 21-303 มีน้ำรั่วซึม 26 ก.ย. 2565 10:13 น.รับเรื่อง
27 ก.ย. 65 12:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
24แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้อง 20-425 ยังรั่วเหมือนเดิม ชั้น 426 ก.ย. 2565 10:11 น.รับเรื่อง
27 ก.ย. 65 12:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
25แม่บ้านอาคาร 7ทางออกระเบียงชั้น4โซนกลางบานประตูชำรุดผุพังเนื่องจากโดนฝนสาด 26 ก.ย. 2565 08:02 น.รับเรื่อง
27 ก.ย. 65 13:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
26แม่บ้านอาคาร 7ทางเดินชั้น4โซนกลางหลังคารั่วทำให้น้ำซึมลงมาใกล้กับรางไฟ 26 ก.ย. 2565 07:58 น.รับเรื่อง
27 ก.ย. 65 13:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
27น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-218ประตูห้องชำรุด23 ก.ย. 2565 15:02 น.รับเรื่อง
27 ก.ย. 65 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
28แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 16ลูกบิดประตูห้องน้ำชำรุดห้อง 20523 ก.ย. 2565 10:56 น.รับเรื่อง
27 ก.ย. 65 15:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
29แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ประตูม้วนด้านหน้าเปิด-ปิดไม่ได้ชั้น 223 ก.ย. 2565 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ย. 65 15:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
30แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 16ประตุห้องไฟล็อกเปิดไม่ได้23 ก.ย. 2565 08:49 น.รับเรื่อง
27 ก.ย. 65 15:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
31อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา19-124-125รบกวนช่วยส่งช่างมาติดป้ายสาขาวิชาที่หน้าห้องพักอาจารย์ให้หน่อยค่ะ 22 ก.ย. 2565 14:46 น.รับเรื่อง
27 ก.ย. 65 15:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
32อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา19-124ลิ้นชักโต๊ะทำงานอาจารย์เกรียงไกร (ส่วนไม้ที่ปิดหน้าลิ้นชักโต๊ะทำงานพัง) 22 ก.ย. 2565 14:37 น.รับเรื่อง
27 ก.ย. 65 15:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
33แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ301ชั้น3 อ2เก้าอี้ห้องเรียนชำรุด 301ชั้น3 อ222 ก.ย. 2565 13:20 น.รับเรื่อง
27 ก.ย. 65 15:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
34แม่บ้านอาคาร 1อาคาร1ชั้น1/2/3/4/รถเข็นล้อแตก/พื้นชำรุด(เวลา ใช้งานมีเสียงดังมาก)22 ก.ย. 2565 10:01 น.รับเรื่อง
27 ก.ย. 65 15:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
35น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาโรงเก็บอุปกรณ์ ฟาร์มพืช คณะ ทอ.ประตูชำรุด ปิด-เปิด ไม่ได้ 22 ก.ย. 2565 09:32 น.รับเรื่อง
27 ก.ย. 65 15:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
36น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ฝั่งโรงแรมฝาปิดท่อระบายน้ำรอบตึกชำรุด 21 ก.ย. 2565 16:58 น.รับเรื่อง
27 ก.ย. 65 15:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
37นายrutchanon pongtongอาคารอำนวยการอุทยานเกษตร 50 พรรษามือจับประตูหลุด 21 ก.ย. 2565 09:03 น.รับเรื่อง
21 ก.ย. 65 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
38แม่บ้านอาคาร 77-422หอ้งสรีระพืชบานประตูเปิด-ปิดไม่สะดวก 21 ก.ย. 2565 08:39 น.รับเรื่อง
21 ก.ย. 65 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
39แม่บ้านอาคาร 77-403/3กำจัดปลวกบริเวณขอบกระจกที่ทำด้วยไม้จนขอบกระจกพังเสียหาย20 ก.ย. 2565 15:03 น.รับเรื่อง
21 ก.ย. 65 13:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
40แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21น้ำรั่วจุดเดิม ห้อง 21-407 (ห้องแล็บ ) กับห้อง 21-408 ชั้น 4 รั่วจุดใหม่ (ห้องแล็บ )20 ก.ย. 2565 10:54 น.รับเรื่อง
20 ก.ย. 65 14:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
41อาจารย์กุลธิดา ยะสะกะ17-409น้ำรั่วจากด้านบนเพดานค่ะ แจ้งซ่อมไปช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 (ปีที่แล้ว) ช่างยังไม่มาซ่อมค่ะ20 ก.ย. 2565 10:15 น.รับเรื่อง
20 ก.ย. 65 14:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
42น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้อง417เปิด-ปิดยาก20 ก.ย. 2565 09:45 น.รับเรื่อง
20 ก.ย. 65 14:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
43แม่บ้านอาคาร 88/2ห้องเบเกอรี่แผ่นกระเบื้องชำรุดแจ้งช่อมค่ะ 20 ก.ย. 2565 09:37 น.รับเรื่อง
20 ก.ย. 65 14:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
44แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
45แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
46แม่บ้านอาคาร 88/2ห้องเบเกอรี่แผ่นกระเบื้องชำรุดแจ้งช่อมค่ะ 20 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
47แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
48แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
49แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
50แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
51แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
52แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
53แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
54แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
55แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
56แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
57แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
58แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
59แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
60แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
61แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:36 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
62แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:36 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
63แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:36 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
64แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:36 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
65แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:36 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
66แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:36 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
67แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:36 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
68แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:36 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
69แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:36 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
70แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1รถเข็นของ อันใหญ่มีเสียงดัง อันเล็กพื้นพัง19 ก.ย. 2565 13:35 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 65 14:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
71แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-315 อ.21มีน้ำรั่วซึม ใต้อ่างล้างมือ (รั่วจุดเดิม) ห้องน้ำหญิง ชั้น3 ค่ะ 19 ก.ย. 2565 12:42 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 65 14:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
72นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ประตูห้องครัวชำรุดปิดไม่ได้เนื่องจากปลวกกิน ห้อง 10719 ก.ย. 2565 08:38 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 65 08:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
73นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5เพดานห้อง412ชำรุด 16 ก.ย. 2565 11:42 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 65 08:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
74น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ติดกรประตูห้องอาบน้ำให้ด้วยค่ะอุปกรณ์มีแล้วห้อง214และห้อง31916 ก.ย. 2565 08:21 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 65 08:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
75น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-214ตู้เสื้อผ้าชำรุด15 ก.ย. 2565 15:04 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 65 08:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
76นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 โถปัสสวะห้องน้ำชายตัวที่ 3 หลังอ๊อฟฟิตงานที่พักอาศัย ชำรุด 1 อัน14 ก.ย. 2565 21:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
77แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-315 อาคาร21ใต้อ่างล้างมือมีน้ำรั่วซึม ห้องน้ำหญิง21-315 ชั้น3 อ.21 ค่ะ 14 ก.ย. 2565 14:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
78น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดหลุดห้อง31913 ก.ย. 2565 14:28 น.รับเรื่อง
15 ก.ย. 65 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
79แม่บ้านอาคาร 66-203ฉากกั้นห้องชำรุด13 ก.ย. 2565 10:02 น.รับเรื่อง
15 ก.ย. 65 09:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
80น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-421ปานเกล็ดหมุนไม่ได้12 ก.ย. 2565 15:41 น.รับเรื่อง
15 ก.ย. 65 09:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
81น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็ก อ.17แจ้งเปลี่ยนกลอนประตูเนื่องจากชำรุด 1ตัว12 ก.ย. 2565 14:28 น.รับเรื่อง
15 ก.ย. 65 09:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
82น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4พื้นกระเบื้องพองและแตกร้าวจำนวนมาก12 ก.ย. 2565 14:03 น.รับเรื่อง
15 ก.ย. 65 09:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
83น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18กรประตูห้องอาบน้ำชำรูดห้อง113ล๊อกไม่ได้12 ก.ย. 2565 13:40 น.รับเรื่อง
15 ก.ย. 65 09:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
84แม่บ้านอาคาร 66-103เกัาอี้ห้องเรียนชํารุด12 ก.ย. 2565 11:29 น.รับเรื่อง
12 ก.ย. 65 13:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
85แม่บ้านอาคาร 6ประตูทางเข้าหน้า อาคาร6ประตูหน้าอาคารชํารุดล็อคไม่ได้12 ก.ย. 2565 11:27 น.รับเรื่อง
12 ก.ย. 65 13:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
86นายจำนงค์ วงค์คำพระหน้าหอพักชายเนินสดุดชำรุด 1 แผ่น12 ก.ย. 2565 09:48 น.รับเรื่อง
12 ก.ย. 65 11:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
87แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 6ประตูบานสวิงล็อกไม่ได้ ทางเข้าด้านหน้าอาคาร09 ก.ย. 2565 08:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
88แม่บ้านอาคาร 13ห้อง 208 ชั้น 2 อาคาร13ฝ้าเพดานชำรุดค่ะ08 ก.ย. 2565 16:03 น.รับเรื่อง
09 ก.ย. 65 11:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
89แม่บ้านอาคาร 13ห้องน้ำชายชั้น 2 อาคาร13ที่กดชักโครกหักค่ะ08 ก.ย. 2565 15:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่กดซักโครก 1 ชุด กดหน้า
90น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ 1.พื้นสะพาน และราวสะพาน ทางขึ้นศาลา ติดกับ อาคารวิจัยและพัฒนาชำรุด 08 ก.ย. 2565 14:44 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 65 14:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
91แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ. 2 อ.7 อ.9 อ.1ตรวจสอบถังน้ำบนอาคาร และ มอเตอร์ปั้มน้ำ08 ก.ย. 2565 11:39 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 65 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
92น.ส.อุทุมพร บุตรแก้ว7-229พื้นยางห้องทำงาน แตกและลอก แตกทั้งหมด 11 จุด ทำให้ฝุ่นคลุ้งห้องทำงาน 08 ก.ย. 2565 10:29 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 65 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
93นายประเสริฐษา ญาคำ7-112ซีลยางประตูกระจก ฝั่งด้านซ้ายห้องกระชำรุด 08 ก.ย. 2565 08:49 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 65 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
94แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12ถังน้ำดื่มรั่ว 07 ก.ย. 2565 10:59 น.รับเรื่อง
07 ก.ย. 65 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
95อาจารย์อธิกา วงค์กวานกลมฝ้าเพดานอาคารห้องปฏิบัติการแอสฟัลส์ร่วงลงมาทั้งแผงเกิดจากเหตุพายุลมแรงที่เกิดขึ้นมาประมาณ 1-2 ปี แล้ว ได้มีเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการแจ้งซ่อมแล้วแต่ยังไม่มีความก้าวหน้าของการซ่อม อยากทราบสาเหตุของความล่าช้า สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ค่ะ07 ก.ย. 2565 10:26 น.รับเรื่อง
07 ก.ย. 65 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
96อาจารย์อธิกา วงค์กวานกลมอาคารปฏิบัติการแอสฟัลส์ท่อประกอบฮูดดูดอากาศชำรุดเสียหาย เนื่องจากมีกิ่งไม้ที่พุในบริเวณหลังอาคารหล่นลงมาทับท่อดังกล่าว 07 ก.ย. 2565 10:22 น.รับเรื่อง
07 ก.ย. 65 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
97นายนายจิรวัฒน์ อรรถเศรษฐ8/1-103ช่วยทำการปิดฝ้าเพดาน และรูต่างๆตามฝ้าเพดาน เนื่องจากมีงูและหนูเข้าห้อง (ลงมาจากฝ้า)06 ก.ย. 2565 15:19 น.รับเรื่อง
06 ก.ย. 65 16:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
98นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3หน้าห้องคาราโอเกะฟ้าเพดานเป็นรา 05 ก.ย. 2565 09:40 น.รับเรื่อง
05 ก.ย. 65 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
99นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3หน้าห้องคาราโอเกะ05 ก.ย. 2565 09:40 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
100นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3หน้าห้องคาราโอเกะ05 ก.ย. 2565 09:40 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
101นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3หน้าห้องคาราโอเกะ05 ก.ย. 2565 09:40 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
102นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3หน้าห้องคาราโอเกะ05 ก.ย. 2565 09:40 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
103นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3หน้าห้องคาราโอเกะ05 ก.ย. 2565 09:39 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
104นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3หน้าห้องคาราโอเกะ05 ก.ย. 2565 09:39 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
105นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3หน้าห้องคาราโอเกะ05 ก.ย. 2565 09:39 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
106นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 400ขอให้โยกย้ายปรับมุมผนังกัั้นห้อง (พาดิชั่น) ห้อง 20 - 40005 ก.ย. 2565 09:37 น.รับเรื่อง
05 ก.ย. 65 11:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
107น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าห้อง209 ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุด04 ก.ย. 2565 06:51 น.รับเรื่อง
05 ก.ย. 65 11:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
108นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 105ที่กันแมลงในประตูชำรุด 02 ก.ย. 2565 10:02 น.รับเรื่อง
05 ก.ย. 65 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
109นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 10:02 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
110นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 10:02 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
111นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 10:02 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
112นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 10:02 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
113นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 10:02 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
114นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 10:01 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
115นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 10:01 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
116นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 10:01 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
117นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 10:01 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
118นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 10:01 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
119นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 10:01 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
120นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 10:01 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
121นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 10:01 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
122นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 10:01 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
123นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 10:01 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
124นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 10:01 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
125นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 10:01 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
126นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ที่กันแมลงในประตูชำรุด 02 ก.ย. 2565 09:39 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
127นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 302 ก.ย. 2565 09:39 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
128นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 302 ก.ย. 2565 09:39 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
129นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 302 ก.ย. 2565 09:39 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
130นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 302 ก.ย. 2565 09:39 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
131นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 302 ก.ย. 2565 09:39 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
132นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 302 ก.ย. 2565 09:39 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
133นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 302 ก.ย. 2565 09:39 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
134นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 302 ก.ย. 2565 09:39 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
135นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 302 ก.ย. 2565 09:39 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
136นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 105ที่กันแมลงในประตูด้านข้างชำรุด 02 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
137นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 09:36 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
138นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 09:36 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
139นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 09:36 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
140นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 09:36 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
141นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 09:36 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
142นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 09:36 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
143แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ฝ้าเพดานชำรุด ชั้น 3 ห้องน้ำอาจารย์ (หลุด)01 ก.ย. 2565 13:37 น.รับเรื่อง
01 ก.ย. 65 14:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
144น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านคุณศรีพรรณ หน้าหอนนทรีบริเวณที่ดูดควัน มีน้ำรั่วซึมค่ะ 31 ส.ค. 2565 15:57 น.รับเรื่อง
01 ก.ย. 65 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
145นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 201พื้นกระดานเตียงหักขนาด 6 ฟุต31 ส.ค. 2565 14:01 น.รับเรื่อง
01 ก.ย. 65 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
146น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4บานประตูไม่สามารถปิดให้สนิทได้เวลาจะปิดประตูห้องบานประตูจะไม่สามารถปิดได้31 ส.ค. 2565 10:20 น.รับเรื่อง
31 ส.ค. 65 11:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
147แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ฝ้าเพดานรั่ว ห้อง 19-11730 ส.ค. 2565 09:50 น.รับเรื่อง
30 ส.ค. 65 11:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
148แม่บ้านอาคาร 13ห้อง 203 ชั้น 2 อาคาร 13โมเดล ชำรุดค่ะ29 ส.ค. 2565 11:42 น.รับเรื่อง
29 ส.ค. 65 13:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
149แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ประตูกระจกห้องรับรองล๊อกไม่ได้ ห้อง 19--101/129 ส.ค. 2565 11:16 น.รับเรื่อง
29 ส.ค. 65 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
150นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5โถส้วมแตกใช้งานไม่ได้ห้อง415/1-402/129 ส.ค. 2565 07:29 น.รับเรื่อง
29 ส.ค. 65 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
151นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ประตูห้องครัวชำรุดเปิดปิดไม่ได้ห้อง10729 ส.ค. 2565 07:26 น.รับเรื่อง
29 ส.ค. 65 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
152น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง17-415ฝ้าเพดานบริเวณระเบียงห้อง มีสภาพผุพัง มีเศษสิ่งสกปรกตกลงมาทุกวันในปริมาณมาก ทำให้ไม่สามารถตากเสื้อผ้าได้ เพราะเศษฝุ่นสกปรกมากๆ รบกวนแก้ไขปัญหาให้ด้วยค่ะ เกรงว่าปล่อยไว้นานๆ ฝ้าจะหล่นลงมาทับ / เป็นอันตรายค่ะ 26 ส.ค. 2565 12:47 น.รับเรื่อง
26 ส.ค. 65 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
153แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19สายฉีดเครื่องขัดแตก 25 ส.ค. 2565 09:57 น.รับเรื่อง
25 ส.ค. 65 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
154แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ฝ้าเพดานชำรุด ห้อง 9-301/124 ส.ค. 2565 16:07 น.รับเรื่อง
25 ส.ค. 65 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
155นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ประตูห้องคร้วเปิดปิดยาก24 ส.ค. 2565 13:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
156นายrutchanon pongtongอาคารวิจัยและพัฒนาอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติชักโครกห้องน้ำชายกดไม่ลงค่ะ24 ส.ค. 2565 11:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
157แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21มีน้ำรั่วลงมาจากฝ้าเพดาหน้าห้อง 21- 412 ชั้น 4 (ห้องประชุม)24 ส.ค. 2565 08:54 น.รับเรื่อง
24 ส.ค. 65 12:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
158น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-412น้ำรั่วจากหลังคา ทำให้ฝ้าชำรุด 23 ส.ค. 2565 14:24 น.รับเรื่อง
23 ส.ค. 65 14:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
159น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นห้องนิทรรศการบัวบรรพ์พรรณรายซ่อมผนังห้องเนื่องจากหนูกัด 23 ส.ค. 2565 13:04 น.รับเรื่อง
23 ส.ค. 65 14:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
160แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2ลูกบิดประตูชำรุด ห้อง 2-303 ชั้น 323 ส.ค. 2565 10:21 น.รับเรื่อง
23 ส.ค. 65 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
161นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5โถส้วมนั่งยองแตกใช้งานไม่ได้ห้อง415/123 ส.ค. 2565 08:52 น.รับเรื่อง
23 ส.ค. 65 11:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
162นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5เพดานรั่วห้อง 41223 ส.ค. 2565 08:49 น.รับเรื่อง
23 ส.ค. 65 11:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
163แม่บ้านอาคาร 77-309/1ลูกบิดประตูชำรุด23 ส.ค. 2565 08:46 น.รับเรื่อง
23 ส.ค. 65 08:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
164แม่บ้านอาคาร 1อ.1ห้องน้ำหญิงชั้น1กลอนประตูหัองน้ำหญิงชำรุดแตกหลุดออก2ห้อง22 ส.ค. 2565 14:34 น.รับเรื่อง
22 ส.ค. 65 16:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
165แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ฝ้าเพดานรั่ว ห้อง9-304,9-302 22 ส.ค. 2565 14:14 น.รับเรื่อง
22 ส.ค. 65 16:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
166แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ฝ้าเพดานรั่ว ห้อง9-304,9-302 22 ส.ค. 2565 14:12 น.ยกเลิกรายการ
22 ส.ค. 65 16:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
167แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ประตูหนีไฟเปิดไม่ได้ ชั้น 3 ฝั่ง อาคาร 822 ส.ค. 2565 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 13:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
168น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ฝ้าเพดานเป็นรู เนื่องจากดึงสายไฟออกจากฝ้าเพดานแล้วฝ้าเป็นรูรบกวนให้มาปิดรูฝ้าเพดานให้ด้วยคะ22 ส.ค. 2565 09:21 น.รับเรื่อง
22 ส.ค. 65 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
169แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2ฝ้าเพดานทะลุ ห้อง 2-30419 ส.ค. 2565 16:10 น.รับเรื่อง
19 ส.ค. 65 16:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
170นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง318ฟ้าเพดานทะลุ 19 ส.ค. 2565 11:51 น.รับเรื่อง
19 ส.ค. 65 16:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
171แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยเครื่องฉีดไฟไม่เข้า เครื่องอยู่อาคารหลังสีม่วง 19 ส.ค. 2565 11:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 15:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซ่อมไม่ได้เนื่องจากมอเตอร์ซ๊อคทำให้เบรคเกอรืทริป จ้างเหมา
172แจ้งผ่านระบบ QR-CODEอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)/ชั้น 1/ห้อง TOILET-1/4 ห้องน้ำชาย ภายในห้องสมุดส้วมมันขยับได้ครับยาแนวยึดไม่อยู่ครับมันแตก 19 ส.ค. 2565 00:00 น.รับเรื่อง
19 ส.ค. 65 16:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
173แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21กรงเหล็กชำรุด ชั้น 418 ส.ค. 2565 10:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
174นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง140ไม้อัดหน้าอ่างชำรุด18 ส.ค. 2565 09:47 น.รับเรื่อง
18 ส.ค. 65 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
175นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ฟ้าห้องครัวขึ้นรา18 ส.ค. 2565 09:30 น.รับเรื่อง
18 ส.ค. 65 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
176แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-204เก้าอี้หัก18 ส.ค. 2565 08:51 น.รับเรื่อง
18 ส.ค. 65 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
177น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูห้องอาบน้ำชำรูดเปิด-ปิดยากห้อง11116 ส.ค. 2565 15:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
178แม่บ้านอาคาร 77-216ล้อรถเข็นชำรุด16 ส.ค. 2565 15:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
179แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชั้น2โต๊ะกระจกและเก้าอี้ชำรุดหลาย16 ส.ค. 2565 13:54 น.รับเรื่อง
17 ส.ค. 65 12:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
180นายชุตินนท์ พุทธิวาณิชย์อาคาร 17 ห้อง 317 มก. ฉกส.ไม้ที่อุดช่องว่างระหว่างกำแพงและประตูพัง ทำให้มีตุ๊กแกเข้ามาในห้องครัว 15 ส.ค. 2565 16:17 น.รับเรื่อง
16 ส.ค. 65 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
181น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ประตูห้องปิดไม่ได้15 ส.ค. 2565 15:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 15:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร ลูกบิดประตู 1 ชุด
182แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-306 อาคาร21ฐานชักโครกมีน้ำรั่วซึม (2ห้อง ) ห้องน้ำหญิง 21-306 ค่ะ 15 ส.ค. 2565 14:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 65 10:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์ ปูนขาว
183แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่เครื่องขัดมีเสียงดัง 1 เครื่องกับ เครื่องฉีดแรงดันต่ำ 1 เครื่อง 15 ส.ค. 2565 11:47 น.รับเรื่อง
24 ส.ค. 65 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มอเตอร์เครื่องฉีด ซ้อค ส่งซ่อม
184น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูห้องน้ำชำรุดห้อง31915 ส.ค. 2565 08:36 น.รับเรื่อง
15 ส.ค. 65 08:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
185นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้องครัวประตูเปิดปิดยาก15 ส.ค. 2565 08:01 น.รับเรื่อง
15 ส.ค. 65 08:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
186นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แจ้งด่วน!! ประตูห้องครัวชำรุด ห้อง 107 ปลวกกินปิดไม่ได้ 11 ส.ค. 2565 09:39 น.รับเรื่อง
15 ส.ค. 65 08:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
187นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แจ้งด่วน!! ลูกบิดชำรุดห้อง 30311 ส.ค. 2565 09:31 น.รับเรื่อง
15 ส.ค. 65 08:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
188แม่บ้านอาคาร 66-103เก้าอี้ชํารุด10 ส.ค. 2565 10:22 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
189นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้องครัวประตูห้องครัวเปิดปิดยาก10 ส.ค. 2565 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
190นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง325ตู้เสื้อผ้าไม้รองหลุด2อัน09 ส.ค. 2565 11:48 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
191นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง335ฝ้าเพดานในห้องน้ำเปิด2, ช่อง09 ส.ค. 2565 11:26 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
192นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3342/1กระเบื้องยางหลุด 1 แผ่น09 ส.ค. 2565 10:20 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
193นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 342กระเบื่องในห้องน้ำแตก09 ส.ค. 2565 10:08 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
194นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง220ขามุ้งลวด2 อัน09 ส.ค. 2565 10:02 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
195นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง214หน้าต่างครัวชำรุด บานพับชำรุด ไม้อัดเตียงหัก09 ส.ค. 2565 09:55 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
196แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-413กระเบื้องยางชำรุด4-6เเผ่น08 ส.ค. 2565 08:56 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
197นางพรธิดา เสนไสย17-304ประตูบวม ปิดยาก07 ส.ค. 2565 07:40 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
198แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-207โต๊ะ-เก้าอี้ ชำรุด 05 ส.ค. 2565 10:26 น.รับเรื่อง
05 ส.ค. 65 12:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
199น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรูดห้อง21405 ส.ค. 2565 08:20 น.รับเรื่อง
05 ส.ค. 65 12:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
200แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หลังคารั่วมีน้ำรั่วลงมาโต๊ะทำงานอาจารย์ ห้อง 21- 41704 ส.ค. 2565 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 15:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
201แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10ก๊อกน้ำเสีย อ่างล้างมือตันห้องน้ำหญิง ที่กดชักโครกหักห้องน้ำชาย04 ส.ค. 2565 10:01 น.รับเรื่อง
04 ส.ค. 65 12:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
202น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์อาคาร 20 ฝั่งศว.ขอความอนุเคราะห์เคลื่อนย้ายพัดลม จำนวน 3 ตัว มาติดตั้งบริเวณด้านนอก ห้องคาเฟ่ 03 ส.ค. 2565 12:39 น.รับเรื่อง
03 ส.ค. 65 15:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
203น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16มีผึ้งในฝ้าห้องฉุกเฉินและใกล้ๆกับท่อแอร์03 ส.ค. 2565 12:11 น.รับเรื่อง
03 ส.ค. 65 15:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
204แม่บ้านอาคาร 77-202/3น้ำรั่วจากแกนสแตนเลส03 ส.ค. 2565 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
205นายจำนงค์ วงค์คำพระทางเข้า อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติแผงกั้นเหล็ก ล้อชำรุด 03 ส.ค. 2565 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
206แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-205ผ้าม่านหลุด02 ส.ค. 2565 13:28 น.รับเรื่อง
02 ส.ค. 65 15:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
207แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2เก้าอี้ชำรุด ห้อง 2-304 02 ส.ค. 2565 11:00 น.รับเรื่อง
02 ส.ค. 65 10:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
208แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ลูกบิดประตูชำรุดห้องพัสดุเปิดไม่ได้02 ส.ค. 2565 10:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกบิดประตูทั่วไป 1 ชุด
209น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ตัดชั้นออก 1 ชั้นด้านบน เนื่องจากจะย้ายชั้นวางออกมาไว้อีกห้องแต่ชั้นติดประตูไม่สามารถเอาออกมาได้จึงขอความอนุเคราะห์ให้มาตัดชั้นออก 1 ชั้น จำนวนชั้นทั้งหมด 8 ชั้น 01 ส.ค. 2565 13:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
210แม่บ้านฝ่าย อาคารฯห้องสมุด 24 ชั่วโมงประตูพังหลุดห้องน้ำชาย 01 ส.ค. 2565 13:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
211นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3บานพับประตูฝั่งสำนักงานชำรุด 1 อัน01 ส.ค. 2565 11:44 น.รับเรื่อง
01 ส.ค. 65 14:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
212นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 335ฝ้าห้องน้ำหาย 1 แผ่น01 ส.ค. 2565 11:26 น.รับเรื่อง
01 ส.ค. 65 14:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
213นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห่อง220ขามุ่งลวดไม่มี 2 อัน01 ส.ค. 2565 11:23 น.รับเรื่อง
01 ส.ค. 65 14:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
214นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 214หน้าต่างห้องครัวชำรุด บานพับหลุด ไม้เตียงหัก01 ส.ค. 2565 11:16 น.รับเรื่อง
01 ส.ค. 65 14:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
215นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 330ฝ้าหลุด 2 แผ่น01 ส.ค. 2565 11:08 น.รับเรื่อง
01 ส.ค. 65 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
216นายนิรันดร์ ทรงนิรันดร์3-235กระเบื้องยางหน้าห้องน้ำชำรุด 30 ก.ค. 2565 20:05 น.รับเรื่อง
01 ส.ค. 65 08:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
217น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดล๊อกไม่ได้ห้อง10527 ก.ค. 2565 13:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
218น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18เตียงชำรุดห้อง41727 ก.ค. 2565 13:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร
219แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13ประตูบานสวิงห้องพักอาจราย์ ชำรุด27 ก.ค. 2565 10:12 น.รับเรื่อง
27 ก.ค. 65 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
220น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าห้อง319บานพับประตูห้องอาบน้ำชำรุด26 ก.ค. 2565 22:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 65 14:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร บานพับประตู 4 นิ้ว 2 อัน
221แม่บ้านอาคาร 13อาคาร 13แจ้งขอเปลี่ยนธง AEC หน้ามุขค่ะ26 ก.ค. 2565 15:04 น.รับเรื่อง
27 ก.ค. 65 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
222แม่บ้านอาคาร 13อาคาร 13 ชั้น 2ประตูบานสวิงห้องพักอาจารย์ชำรุดค่ะ26 ก.ค. 2565 14:19 น.รับเรื่อง
27 ก.ค. 65 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
223นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5เพดานชั้น4 โชน4 ชำรุด 26 ก.ค. 2565 12:28 น.รับเรื่อง
27 ก.ค. 65 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
224นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ลูกบิดประตูห้อง303ชำรุด26 ก.ค. 2565 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 65 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
225นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ลูกบิดประตูห้อง303ชำรุด26 ก.ค. 2565 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 65 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
226น.ส.ทิติยา ยางธิสาร20-213 ห้องธุรการ คณะศว.ติดตั้งกล่องทิสชู่ ในห้องน้ำ ชั้น 2 อาคาร 20 ซ่อมตู้เก็บของ ในห้องทำงานธุรการ26 ก.ค. 2565 09:03 น.รับเรื่อง
27 ก.ค. 65 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
227แม่บ้านอาคาร 1ห้องพระพิรุณชั้น2บานเลื่อนกระจกหน้าต่างเปิด/ปิดยากบางช่องเปิดไม่ได้เลย25 ก.ค. 2565 11:07 น.รับเรื่อง
25 ก.ค. 65 12:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
228น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำล๊อกไม่ได้20925 ก.ค. 2565 10:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
229นายดำรง สุทองอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ หลังคาร้าน outlet รั่ว 23 ก.ค. 2565 08:15 น.รับเรื่อง
25 ก.ค. 65 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
230นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู1เนินสดุดขาเข้าชำรุด22 ก.ค. 2565 11:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 14:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
231นางสุพัตรา ผาลลาพัง1-304ประกอบเก้าอี้ทำงาน 1 ตัวค่ะ22 ก.ค. 2565 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 14:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
232น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ประตูเปิดปิดไม่ได้และขอเปลี่ยนลูกบิดประตูด้วย ขอด่วนนะคะ21 ก.ค. 2565 09:48 น.รับเรื่อง
21 ก.ค. 65 11:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
233แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_208ฝ้าเพดานห้องเรียนชำรุดค่ะ20 ก.ค. 2565 13:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ย. 65 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
234แม่บ้านอาคาร 77-311เก้าอี้ในห้องเรียนชำรุด 20 ก.ค. 2565 10:09 น.รับเรื่อง
20 ก.ค. 65 12:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
235น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้าห้อง303ลูกบิดประตูห้องน้ำชำรุด19 ก.ค. 2565 19:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 65 15:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร ลุกบิดประตู 1 ชุด กลอน 4 นิ้ว 2 ตัว
236แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-306 อาคาร21 ฐานชักโครกมีน้ำรั่วซึม ห้องน้ำหญิง21-306ค่ะ 19 ก.ค. 2565 13:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 65 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
237น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18โต๊ะชำรุดห้อง10219 ก.ค. 2565 10:27 น.รับเรื่อง
19 ก.ค. 65 12:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
238อาจารย์ลัดดาพร กุลแก้ว20-314 อาคาร 20พื้นห้องกระเทาะและแตก หลายจุด ก่อให้เกิดการสะดุดล้มเวลาเดิน และอาจเป็นอันตรายค่ะ19 ก.ค. 2565 08:48 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
239แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13ฝ้าเพดานหน้าห้อง 13-203-13-205 ชำรุด18 ก.ค. 2565 10:49 น.รับเรื่อง
19 ก.ค. 65 12:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
240แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ฝ้าเพดานชำรุด ชั้น 1 ฝั่งทางทิศตะวันออก ห้องประชุมวิโรจน์18 ก.ค. 2565 09:26 น.รับเรื่อง
19 ก.ค. 65 12:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
241น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ลูกบิดประตูเสียเวลาเปิดปิดประตูจะล๊อกเองตลอดเป็นหลายรอบแล้วจึงขอเปลี่ยนลูกบิดประตูคะ12 ก.ค. 2565 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 14:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกบิดประตูใหม่ 1 ชุด ปราโมท/สมพร
242น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ปิดรูตรงรางหลอดไฟเพดาน11 ก.ค. 2565 15:48 น.รับเรื่อง
19 ก.ค. 65 12:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
243น.ส.ประภาพร สมภักดีห้องพักอาจารย์ อาคาร 14 ชั้น 2 (ห้องข้างๆ ห้องอาจารย์จีน)ช่วยมาติดม่านให้ได้มั้ยคะ พอดีเห็นมีม่านสีขาวเก่าๆกองอยู่ในชั้นวางของ ที่ชั้น 2 อาคาร 14 เห็นว่าไม่ได้ใช้มานานแล้ว เลยอยากถามว่าเอามาติดในห้องนี้แทนได้มั้ยคะ เพราะว่าแสงมันสาดเข้าห้องช่วงบ่ายทำให้แสบตาค่ะ และถ้าติดม่านจะทำให้ห้องเย็นขึ้นค่ะ 11 ก.ค. 2565 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เชือกผ้าม่าน 40 เมตร ปราโมท/สมพร
244น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มือหมุนบานเกร็ดห้องไมโครเวฟชั้น3ชำรุด11 ก.ค. 2565 14:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 65 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร มือหมุนบานเกร็ด 1 อัน
245แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_204หลังคาฝ้าเพดานห้องเรียนรั่วค่ะ11 ก.ค. 2565 11:56 น.รับเรื่อง
19 ก.ค. 65 12:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
246แม่บ้านอาคาร 13อ.13 หน้าห้องเรียน 202 ฝ้า เพดานชำรุด11 ก.ค. 2565 09:08 น.รับเรื่อง
19 ก.ค. 65 12:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
247น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้าห้อง303ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุด08 ก.ค. 2565 22:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 65 14:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร ลูกบิดประตู 1 ชุด กลอนห้องนำ้ 4 นิ้ว 2 ตัว
248น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ห้องน้ำ อาคาร 20 ฝั่งศว.ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งกล่องใส่ทิชชู่ จำนวน 4 กล่อง 4 ชั้น ตึก20 08 ก.ค. 2565 15:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 65 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
249แม่บ้านอาคาร 7ทางเข้าอาคาร7ชั้น1ประตูม้วนชำรุดเปิดไม่ใด้ 06 ก.ค. 2565 16:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 14:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
250แม่บ้านอาคาร 7ทางเข้าอาคาร7ชั้น106 ก.ค. 2565 16:36 น.ยกเลิกรายการ
19 ก.ค. 65 12:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
251แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20เก้าอี้ห้องเรียนชำรุด 15 ตัว (ที่พักแขนหลุด) 06 ก.ค. 2565 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 14:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
252แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1เก้าอี้ชำรุด (ที่พักแขน ) 20 ตัว06 ก.ค. 2565 13:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
253น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ลูกบิดประตูห้อง403กับ103ปิดเปิดไม่ได้06 ก.ค. 2565 13:20 น.รับเรื่อง
06 ก.ค. 65 13:30 น.
นายอรรถ เรือนก้อน,
254น.ส.กนกพร ศรีโคตรงานอาคารสถานที่ฯ ห้อง ผอ.ประตูห้อง ผอ.กองบริการกลาง ปิดไม่ได้05 ก.ค. 2565 14:23 น.รับเรื่อง
06 ก.ค. 65 10:37 น.
นายอรรถ เรือนก้อน,
255นายวัชระ เทพารสอ. 17 ห้อง 17-405ในห้องนอน หัวเตียงหลุดออกและแผ่นไม้รองฟูกหัก 05 ก.ค. 2565 12:11 น.รับเรื่อง
06 ก.ค. 65 10:37 น.
นายอรรถ เรือนก้อน,
256น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้อง206เปิดปิดยาก05 ก.ค. 2565 11:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 13:59 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
257น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3กำจัดมูลค้างคาวบริเวณใต้ต้นตาลฟ้าหน้าอาคาร 3(ฝั่งหอพักชายอินทนิล)05 ก.ค. 2565 09:54 น.รับเรื่อง
05 ก.ค. 65 10:34 น.
นายอรรถ เรือนก้อน,
258แม่บ้านอาคาร 66-104เก้าอี้ชํารุด05 ก.ค. 2565 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:00 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
259นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ฝ่าเพดานห้องครัวชำรุด ห้อง 424 05 ก.ค. 2565 08:41 น.รับเรื่อง
05 ก.ค. 65 10:47 น.
นายอรรถ เรือนก้อน,
260แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-103ประตูห้องแล๊บชำรุด 04 ก.ค. 2565 13:47 น.รับเรื่อง
05 ก.ค. 65 10:31 น.
นายอรรถ เรือนก้อน,
261นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5วงกบประตูห้องน้ำหลุดหอ้ง102/104 ก.ค. 2565 09:43 น.รับเรื่อง
05 ก.ค. 65 10:47 น.
นายอรรถ เรือนก้อน,
262แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่เครื่องขัดเสีย 01 ก.ค. 2565 13:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 65 12:15 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ,
263แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชั้น2แจ้งซ่อมรถเข็นชำรุดล้อหลุด01 ก.ค. 2565 10:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:43 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
264แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชั้น201 ก.ค. 2565 10:46 น.ยกเลิกรายการ
01 ก.ค. 65 15:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
265แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชั้น2แจ้งซ่อมรถเข็นชำรุด 01 ก.ค. 2565 10:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:42 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
266แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชั้น201 ก.ค. 2565 10:45 น.ยกเลิกรายการ
01 ก.ค. 65 15:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
267แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชั้น201 ก.ค. 2565 10:45 น.ยกเลิกรายการ
01 ก.ค. 65 15:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
268แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชั้น201 ก.ค. 2565 10:45 น.ยกเลิกรายการ
01 ก.ค. 65 15:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
269แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชั้น201 ก.ค. 2565 10:45 น.ยกเลิกรายการ
01 ก.ค. 65 15:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
270น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ราวตากผ้าชํารุด29 มิ.ย. 2565 15:52 น.รับเรื่อง
30 มิ.ย. 65 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
271นายจำนงค์ วงค์คำพระทางขึ้นข้างร้านถ่ายเอกสาร อาคาร2ประตูม้วนชำรุด29 มิ.ย. 2565 10:17 น.รับเรื่อง
29 มิ.ย. 65 11:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดมอเตอร์เสีย 1 ชุด ชุดคอนโทรล 1 ชุด ไพศาล/สมชาย
272น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ลูกบิดประตูห้อง4-403กับห้อง4-103ปิดเปิดไม่ไ้ด้29 มิ.ย. 2565 08:10 น.รับเรื่อง
29 มิ.ย. 65 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
273น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้า ห้อง308ประตูห้องน้ำล๊อคไม่ได้28 มิ.ย. 2565 18:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
274นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู1เนินสะดุดชำรุด 1 แผ่น28 มิ.ย. 2565 15:29 น.รับเรื่อง
28 มิ.ย. 65 15:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
275น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 กำจัดมูลค้างคาวบริเวณใต้ต้นตาลฟ้าหน้าอาคาร 328 มิ.ย. 2565 10:10 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
276นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ราวตากผ้าชำรุดหน้าห้อง 402/1 28 มิ.ย. 2565 09:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
277แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น3 ทุกห้องเก้าอี้ชำรุดทุกห้อง 28 มิ.ย. 2565 09:38 น.รับเรื่อง
28 มิ.ย. 65 13:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
278น.ส.รดา กันแสนห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา อาคารเรียนรวม (อาคาร2)ประตูห้องพักเปิดปิดลำบาก 28 มิ.ย. 2565 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
279น.ส.รดา กันแสนห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา อาคารเรียนรวม (อาคาร2)ประตูด้านหน้าห้องแลป เปิดปิดลำบาก และปิดไม่สนิท 28 มิ.ย. 2565 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
280น.ส.รดา กันแสนห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา อาคารเรียนรวม (อาคาร2)ลูกบิดประตูด้านหลังห้องแลปชำรุด 28 มิ.ย. 2565 09:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
281นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 14รถเข็นขนของชำรุด(ล้อหลุด) 2 คัน27 มิ.ย. 2565 11:50 น.รับเรื่อง
27 มิ.ย. 65 13:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
282น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-204รื้อเตียงที่ชำรุด27 มิ.ย. 2565 10:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
283น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้า ห้อง205ตู้เสื้อผ้าชำรุด25 มิ.ย. 2565 19:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
284น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้า ห้อง1031.บานพับตู้เสื้อผ้าชำรุด 2.ประตูห้องชำรุด25 มิ.ย. 2565 19:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
285น.ส.พัชรา วงค์ทอง อาคาร3 ห้อง 223กระเบื้องหน้าห้องน้ำหลุด 24 มิ.ย. 2565 19:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
286น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18เตียงชำรุดห้อง41624 มิ.ย. 2565 14:04 น.รับเรื่อง
27 มิ.ย. 65 08:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
287น.ส.เจนจิรา ทองแกมอาคารฟาร์มพืชประตูบานเลื่อนกระจกหลุดและกระจกร้าว 24 มิ.ย. 2565 11:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
288แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_208ฝ้าเพดานให้ห้องเรียนชำรุดค่ะ23 มิ.ย. 2565 14:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ย. 65 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
289แม่บ้านอาคาร 1อ1.ชั้น1/ห้อง1-106/1-107ลูกชำรุดเปิดไม่ออกเลย22 มิ.ย. 2565 16:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร ลูกบิดประตู 1 ชุด
290แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 16ขอบยางกระจกชำรุด ห้อง 16 -301-16-302-16-30422 มิ.ย. 2565 12:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 65 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
291น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องน้ำชำรุดล๊อกไม่ได้ห้อง41122 มิ.ย. 2565 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 13:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
292แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ประตูชำรุด ชั้น 1 ฝั่ง ศ.ว22 มิ.ย. 2565 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 65 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กลอนประตู 4 นิ้ว 1 ตัว สมโภช/คำจร
293แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-311เก้าอี้แตกชำรุด 21 มิ.ย. 2565 14:26 น.รับเรื่อง
21 มิ.ย. 65 15:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
294น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-106ลูกบิดห้องชำรุด21 มิ.ย. 2565 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
295น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4เจาะรูระบายนํ้าตรงบริเวณราวตากผ้าชั้น121 มิ.ย. 2565 13:48 น.ยกเลิกรายการ
21 มิ.ย. 65 15:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
296น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4เจาะรูระบายนํ้าตรงบริเวณราวตากผ้าชั้น121 มิ.ย. 2565 13:47 น.รับเรื่อง
21 มิ.ย. 65 15:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
297นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู1 ขาออกเนินสดุดชำรุด21 มิ.ย. 2565 13:17 น.รับเรื่อง
21 มิ.ย. 65 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
298น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ติดตั้งเครื่องปล่อยสบู่อัตโนมัติที่ห้องฉุกเฉิน2จุด21 มิ.ย. 2565 12:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
299น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ลูกบิดประตูห้อง4-103ปิดเปิดไม่ได้21 มิ.ย. 2565 11:46 น.รับเรื่อง
21 มิ.ย. 65 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
300แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-315 อ21อ่างล้างมือตัน สะดืออ่างชำรุด ห้องน้ำหญิง 21-315 ชั้น3 อ21ค่ะ 21 มิ.ย. 2565 09:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มิ.ย. 65 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
301น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำล๊อกไม่ได้ห้อง21021 มิ.ย. 2565 08:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
302น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำล๊อกไม่ได้ห้อง12021 มิ.ย. 2565 08:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
303น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำล๊อกไม่ได้ห้อง10821 มิ.ย. 2565 08:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
304แม่บ้านอาคาร 1อ.1ทุกชั้น4คันรถเข็นล้อแตกและชำรุด20 มิ.ย. 2565 16:26 น.รับเรื่อง
21 มิ.ย. 65 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
305แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-103บานประตูห้องแล็บชำรุด20 มิ.ย. 2565 10:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 14:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
306น.ส.วรรณภา ภักดี17-205เพดานมีร้อยราว ตอนที่แตกมีเสียงดัง รบกวนช่วยประเมินและซ่อม ก่อนเข้าซ่อมช่วยโทรแจ้งล่วงหน้าด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 20 มิ.ย. 2565 10:02 น.รับเรื่อง
20 มิ.ย. 65 10:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
307แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-315 อ21อ่างล้างมือตัน ห้องน้ำหญิง21-315 ชั้น3 อ.21ค่ะ20 มิ.ย. 2565 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
308นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ห้อง 305 ลูกบิดชำรุด20 มิ.ย. 2565 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
309น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้าห้อง408 ลูกบิดประตูห้องน้ำล๊อคไม่ได้18 มิ.ย. 2565 16:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
310น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าห้อง406 ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุด17 มิ.ย. 2565 19:41 น.รับเรื่อง
20 มิ.ย. 65 10:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
311น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้าห้อง219ประตูห้องส้วมและประตูห้องอาบน้ำล็อคไม่ได้17 มิ.ย. 2565 19:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
312นายชาติสยาม ผลวิลัยโรงเก็บอุปกรณ์ อาคาร 8/2 หลังคา รางน้ำฝน โรงเก็บอุปกรณ์ชำรุดน้ำรั่ว ประตู วงกบประตูชำรุด17 มิ.ย. 2565 13:12 น.รับเรื่อง
17 มิ.ย. 65 14:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
313น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดล๊อกไม่ได้ห้อง10516 มิ.ย. 2565 14:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
314น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง315 ประตูห้องน้ำล๊อคไม่ใด้2ห้อง15 มิ.ย. 2565 18:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
315น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้เสื้อผ้าชำรุดห้อง10615 มิ.ย. 2565 15:13 น.รับเรื่อง
15 มิ.ย. 65 15:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
316น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-107 (ห้องสารบรรณ)ลูกบิดประตูชำรุด15 มิ.ย. 2565 07:53 น.รับเรื่อง
15 มิ.ย. 65 11:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
317แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13ฝ้าเพดานรั่วหน้าห้อง 13-20214 มิ.ย. 2565 14:17 น.รับเรื่อง
15 มิ.ย. 65 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
318แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่หลังคารั่ว ห้องครัว14 มิ.ย. 2565 14:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
319น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 หน้าห้อง 337น้ำขังหน้าห้องพักเพราะรูระบายน้ำอยู่สูง พื้นเป็นร่องขอให้ทำรูระบายน้ำต่ำลง14 มิ.ย. 2565 12:02 น.รับเรื่อง
15 มิ.ย. 65 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
320น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-337ประตูชำรุด ตอนปิด เสียงดัง14 มิ.ย. 2565 12:00 น.รับเรื่อง
15 มิ.ย. 65 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
321น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-337ขอบยางมุ้งลวดหน้าต่างชำรุดและมุ้งลวดประตูห้องนอนใหญ่ขาด14 มิ.ย. 2565 11:59 น.รับเรื่อง
15 มิ.ย. 65 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
322นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 400น้ำฝนซึมเข้าผนึกและขังอยู่ที่ตู้เก็บของ ปริมาณน้ำขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกและทิศลมที่สาดฝนเข้าผนัง 14 มิ.ย. 2565 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
323น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-337ฝ้าห้องครัวชำรุด มีน้ำรั่วซึ่ม14 มิ.ย. 2565 10:41 น.รับเรื่อง
15 มิ.ย. 65 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
324นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5โซฟายาว3ที่นั่งชำรุด 2 ตัว14 มิ.ย. 2565 08:31 น.รับเรื่อง
15 มิ.ย. 65 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
325น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องสิทธิประโยชน์หน้าต่างเปิด ปิดไม่ได้ค่ะ13 มิ.ย. 2565 17:28 น.รับเรื่อง
15 มิ.ย. 65 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
326แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21มีน้ำรั่วลงมาห้อง 21-111 ห้องน้ำชาย13 มิ.ย. 2565 14:10 น.รับเรื่อง
13 มิ.ย. 65 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
327แม่บ้านอาคาร 7หน้าห้องพรรณานิคมแก้ไขนอ็ตที่จับเก้าอี้ใหม่เนื่องจากนอ็ตตัวเดิมยาวเกินไปจนทะลุเบาะนั่ง 13 มิ.ย. 2565 10:48 น.รับเรื่อง
13 มิ.ย. 65 11:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
328แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10กลอนประตูห้องน้ำชายไม่มี 1 ห้อง 13 มิ.ย. 2565 09:15 น.รับเรื่อง
13 มิ.ย. 65 11:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
329นายวรากร คำชมภูห้องสมุด1.ถอดเปลี่ยนประกอบผ้าม่านแบบปรับแสงและแบบรางดึง 10 มิ.ย. 2565 11:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
330นายวรากร คำชมภูห้องสมุด10 มิ.ย. 2565 11:42 น.ยกเลิกรายการ
13 มิ.ย. 65 11:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
331น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5แจ้งติดป้ายไวนิลหอพักหญิงนนทรี08 มิ.ย. 2565 10:00 น.ยกเลิกรายการ
08 มิ.ย. 65 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เข้ามาเขียนขอติดตั้งป้ายที่ฝ่ายอาคารนะครับ
332น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ประตูลูกบิดล๊อกไม่ได้เวลาล๊อกแล้วไม่สามารถปลดล๊อกได้08 มิ.ย. 2565 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
333นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อาคารบริหารซ่อมโต๊ะ เนื่องจากมันหลุด07 มิ.ย. 2565 12:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
334นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อาคารบริหารย้ายชั้นแป้นพิมพ์ค่ะ07 มิ.ย. 2565 12:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
335นายณัฐพงษ์ คำเลิศห้องรับรอง ชั้น 1 หอพักนนทรี (ห้องหลังโต๊ะรปภ ทางเข้าหอพัก)ติดตั้งป้ายไวนิล07 มิ.ย. 2565 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
336นายจำนงค์ วงค์คำพระศูนย์รปภ.อาคาร 14พัดลมเพดานมีเสียงดัง07 มิ.ย. 2565 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มิ.ย. 65 13:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
337แม่บ้านอาคาร 77-420พื้นกระเบื้องยางชำรุด 06 มิ.ย. 2565 15:06 น.รับเรื่อง
06 มิ.ย. 65 15:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
338นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-1 ฝั่งอาคาร 8ประตูบานสวิงชำรุด06 มิ.ย. 2565 13:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กุญแจบานสวิง 2 ทาง 1 ชุด
339แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่ฝ้าเพดานพังหลังคารั่ว หน้าห้องน้ำชาย06 มิ.ย. 2565 10:46 น.รับเรื่อง
06 มิ.ย. 65 12:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
340แม่บ้านอาคาร 2ห้อง2-310 อ.2 ชั้น3ประตูห้องน้ำพัง2ห้อง06 มิ.ย. 2565 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
341น.ส.บวรรัตน์ ศรีมานอาคาร 3 ห้อง 243มีน้ำไหลลงมาตามเสาจากเพดานห้อง05 มิ.ย. 2565 22:18 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
342น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านเอ้าเลท ที่สวนบัวหลังคารั่วซึมค่ะ 04 มิ.ย. 2565 12:14 น.รับเรื่อง
06 มิ.ย. 65 12:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
343แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-315 อ.21ห้องน้ำหญิงฐานชักโครกรั่วซึม (ห้องกลาง) 02 มิ.ย. 2565 12:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
344แม่บ้านอาคาร 7ข้างห้องน้ำชั้น2โซนตึก8เก็บอุกรณ์ที่ไม่ใด้ใช้งานออกจากพื้นที่เพื่อไปเก็บในที่เหมาะสม 02 มิ.ย. 2565 10:44 น.รับเรื่อง
02 มิ.ย. 65 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
345แม่บ้านอาคาร 77-222เปลี่ยนพื้นกระเบื้องยางที่แตกชำรุด02 มิ.ย. 2565 08:43 น.รับเรื่อง
02 มิ.ย. 65 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
346น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก มาก.ฉกส. อ.17ห้องมีน้ำซึมลงมา ทำให้มีน้ำขัง และมีปลวก เข้ามากัดตู้เก็บของ และเก็บที่นอนเด็ก ๆ รบกวนขอด่วน01 มิ.ย. 2565 16:21 น.รับเรื่อง
02 มิ.ย. 65 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
347แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ตรงขอบและพื้นมีน้ำรั่วซึมห้อง 21-206 ห้องน้ำหญิง01 มิ.ย. 2565 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 65 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
348น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4กระเบื้องพื้นห้องเรียนแตก01 มิ.ย. 2565 09:06 น.รับเรื่อง
01 มิ.ย. 65 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
349แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15ฝ้าเพดานรอบนอกอาคารพังทะลุลงมา31 พ.ค. 2565 10:06 น.รับเรื่อง
31 พ.ค. 65 15:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
350แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 16ฝ้าเพดานพังรอบนอกอาคาร ชั้น 2 ด้านหลังอาคาร 31 พ.ค. 2565 10:02 น.รับเรื่อง
31 พ.ค. 65 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
351นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง201กระดานพื้นเตียงหักขนาด 6 ฟุต31 พ.ค. 2565 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
352นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3หน้าห้องน้ำชายป้ายหลุด31 พ.ค. 2565 08:32 น.รับเรื่อง
31 พ.ค. 65 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
353อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา19-117ฝ้ารั่วในห้องเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา30 พ.ค. 2565 15:23 น.รับเรื่อง
31 พ.ค. 65 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
354แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20พื้นห้องแตกชำรุดห้อง 20-418/412 ห้อง ศ.ว (ห้องอาจารย์ )30 พ.ค. 2565 11:09 น.รับเรื่อง
30 พ.ค. 65 14:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
355นายจีระศักดิ์ ฆ้องเดช7-422ขอรบกวนทีมช่างมาถอดและติดตั้งบานกระจก เพื่อนำไปติดพัดลมดูดอากาศ30 พ.ค. 2565 11:08 น.รับเรื่อง
30 พ.ค. 65 14:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
356แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ประตูดาดฟ้าชำรุด27 พ.ค. 2565 15:30 น.รับเรื่อง
30 พ.ค. 65 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
357แม่บ้านอาคาร 7ข้างลิฟท์ชั้น1เก็บเก้าอี้และอุปกรณ์ที่ชำรุดออกจากพื้นที่เพื่อไปเก็บในที่ที่เหมาะสม 27 พ.ค. 2565 15:29 น.รับเรื่อง
30 พ.ค. 65 14:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
358แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2ประตูห้องน้ำชำรุด ชั้น 327 พ.ค. 2565 11:27 น.รับเรื่อง
27 พ.ค. 65 12:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
359น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-112,109ประตูชำรุดปิดไม่สนิด และเสียงดังมาก26 พ.ค. 2565 16:31 น.รับเรื่อง
27 พ.ค. 65 08:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
360นายวรากร คำชมภูห้องสมุด1.ถอดย้ายผ้าม่านแบบรางเลื่อน 20 อัน 2.ย้ายออกจากอันเก่าไปเปลี่ยนใช้อีกฝั่งประมาณ 3-6 อัน 26 พ.ค. 2565 13:31 น.รับเรื่อง
26 พ.ค. 65 15:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
361นายวรากร คำชมภูห้องสมุด26 พ.ค. 2565 13:30 น.ยกเลิกรายการ
26 พ.ค. 65 15:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
362แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_213ฝ้าเพดานหน้าห้อง สัมมาทิธิชำรุดค่ะ26 พ.ค. 2565 09:10 น.รับเรื่อง
26 พ.ค. 65 15:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
363แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13บานประตูไม้อัดห้องครัวชำรุดค่ะ26 พ.ค. 2565 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 65 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
364แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ฝ้าเพดานรั่วซึม ห้อง 19- 11725 พ.ค. 2565 10:33 น.รับเรื่อง
25 พ.ค. 65 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
365น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-233เปลี่ยน ลูกบิดชำรุด ไม่สามารถเปิดได้24 พ.ค. 2565 11:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
366แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ฝ้าทะลุลงมาชั้น 324 พ.ค. 2565 11:03 น.รับเรื่อง
24 พ.ค. 65 13:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
367นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 7โคมไฟหลุดห้องนํ้าชายชั้น 1 ฝั่งลิฟท์24 พ.ค. 2565 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 11:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ
368นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 310ขอบยางตู้เย็นชำรุด24 พ.ค. 2565 09:10 น.รับเรื่อง
24 พ.ค. 65 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
369น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีอ สถานพยาบาล อ.16 ห้องตรวจหลังคาห้องซักผ้ารั่ว ค่ะ 24 พ.ค. 2565 09:09 น.รับเรื่อง
24 พ.ค. 65 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
370แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20,มีน้ำเข้าห้อง 20-422 ห้องอาจารย์24 พ.ค. 2565 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร ชิลิโคลน ใส 2 หลอด
371นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู1 ขาเข้าเนินสดุดชำรุด 1 อัน23 พ.ค. 2565 15:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 65 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
372น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. อ.17มุ้งลวดหน้าต่างห้องชำรุด 23 พ.ค. 2565 14:29 น.รับเรื่อง
23 พ.ค. 65 16:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
373น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. อ.17ประตูเลื่อนด้านข้างทางระเบียงตัวล็อคชำรุด ล็อคไม่ได้23 พ.ค. 2565 14:25 น.รับเรื่อง
23 พ.ค. 65 16:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
374แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12ฝ้าเพดานทะลุหน้าห้อง มุสลิมเก่า23 พ.ค. 2565 14:24 น.รับเรื่อง
23 พ.ค. 65 16:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
375แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่เครื่องขัดไฟไม่เข้า23 พ.ค. 2565 14:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
376แม่บ้านอาคาร 66-202/สายยูชํารุด23 พ.ค. 2565 13:02 น.รับเรื่อง
23 พ.ค. 65 16:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
377แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร21 ชั้น3 1) ฐานชักโครกมีน้ำรั่วซึม ห้องน้ำหญิง 21-315 2) ใต้ที่กดชักโครกมีน้ำรั่วซึมหยดลงมา ห้องน้ำชาย21-305 ค่ะ 20 พ.ค. 2565 14:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 พ.ค. 65 15:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ยางรองก้นโถซักโครก 1 เส้น
378นายวุฒิชัย วงศ์ณะรัตน์22ลิฟท์ค้างหนึ่งตัว 20 พ.ค. 2565 11:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 พ.ค. 65 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
379แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่เครื่องฉีดสวิทยซ๊อต 19 พ.ค. 2565 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
380แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10ขาโต๊ะชำรุดห้องกินข้าวอาจารย์19 พ.ค. 2565 10:14 น.รับเรื่อง
23 พ.ค. 65 13:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
381น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ขอบบอร์ดนิทรรศการบัว ในอาคารวิจัยและพัฒนาชำรุด 18 พ.ค. 2565 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
382น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-310มุ้งลวดหน้าต่างชำรุดหลุด18 พ.ค. 2565 13:19 น.รับเรื่อง
18 พ.ค. 65 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
383แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ที่คล้องสายยูชำรุดห้อง 21-215 ชั้น 218 พ.ค. 2565 10:27 น.รับเรื่อง
18 พ.ค. 65 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
384แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13ก๊อกน้ำอ่างล้างมือห้องน้ำอาจารย์ชายชำรุดค่ะ18 พ.ค. 2565 09:12 น.รับเรื่อง
18 พ.ค. 65 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
385น.ส.นิรมล วงษ์ประชุมห้อง 1-104พื้นกระเบื้องชำรุด 18 พ.ค. 2565 08:17 น.รับเรื่อง
18 พ.ค. 65 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
386นายยุทธพล บุญกอบโรงซ่อมไฟฟ้า อาคารสถานที่ หลังคาชำรุดเนื่องจากพายุ17 พ.ค. 2565 15:40 น.รับเรื่อง
17 พ.ค. 65 15:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
387น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-215แจ้งกำจัดปลวก และซ่อมขอบบัวที่ชำรุด 17 พ.ค. 2565 11:06 น.รับเรื่อง
17 พ.ค. 65 15:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
388แม่บ้านอาคาร 7ประตูทางออกโซนD ประตูบานสวิงลอ็คกุญแจไม่ใด้ ประตูบานสวิงลอ็คไม่ใด้17 พ.ค. 2565 10:02 น.รับเรื่อง
17 พ.ค. 65 10:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
389น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ พายุฝนฟ้าคะนอง ส่งผลให้ฟ้าผ่า ต้นไม้หักทับถนน บริเวณแปลงปาล์มน้ำมัน 17 พ.ค. 2565 09:59 น.รับเรื่อง
17 พ.ค. 65 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
390แม่บ้านอาคาร 2อาคารเรียนรวมห้อง2-201ห้องเรียนมีน้ำซึมออกมาจากฝาผนังห้อง 14 พ.ค. 2565 10:24 น.รับเรื่อง
17 พ.ค. 65 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
391น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-332/1ประตูห้องนอนปิดไม่ได้ ล็อคไม่ได้ มีช่องห่าง12 พ.ค. 2565 16:18 น.รับเรื่อง
17 พ.ค. 65 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
392น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-330ฝ้าในห้องน้ำแตกหล่นลงมา 2แผ่น12 พ.ค. 2565 16:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
393น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-234ฝ้าเป็นรา ตรงหน้าห้องน้ำ เตียงนอน และในห้องครัว12 พ.ค. 2565 15:44 น.รับเรื่อง
17 พ.ค. 65 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
394แม่บ้านอาคาร 13 อาคาร13หลังคาฝ้าเพดานรั่ว ทางเดินหน้าห้องเรียน202ค่ะ12 พ.ค. 2565 13:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 65 14:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
395แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ฝ้าเพดานชำรุดรอบนอกทางเดินชั้น3,ในห้องเรียน9-30312 พ.ค. 2565 12:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ย. 65 13:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
396แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22มีน้ำหยดลงมาจากฝ้าเพดานห้อง 22-302/1 ชั้น 312 พ.ค. 2565 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ย. 65 13:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
397แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9มีรอยรั่วนกคาบใบไม้มาอยากให้ช่างมาปิดให้ด้วย12 พ.ค. 2565 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ย. 65 13:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
398แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13น้ำรั่วจุดเดิมหน้าห้องเรียน ห้อง 13-20212 พ.ค. 2565 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 65 14:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
399แม่บ้านอาคาร 77-320โต๊ะสำนักงานชำรุด 11 พ.ค. 2565 13:27 น.รับเรื่อง
11 พ.ค. 65 14:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
400แม่บ้านอาคาร 77-320ตู้เก็บเอกสารชำรุดเปิด-ปิดไม่สะดวก 11 พ.ค. 2565 13:25 น.รับเรื่อง
11 พ.ค. 65 14:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
401แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20พื้นแตกชำรุดห้อง 20-42110 พ.ค. 2565 14:56 น.รับเรื่อง
11 พ.ค. 65 08:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
402แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20พื้นแตกชำรุดห้อง 20-41810 พ.ค. 2565 14:52 น.รับเรื่อง
11 พ.ค. 65 08:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
403แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20พื้นชำรุดห้อง 20-30410 พ.ค. 2565 09:27 น.รับเรื่อง
11 พ.ค. 65 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
404แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_206กลอนหน้าต่างบานกระจกชำรุด ปิดล็อกไม่ได้ค่ะ10 พ.ค. 2565 08:22 น.รับเรื่อง
10 พ.ค. 65 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
405แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13สายฉีดน้ำชำระห้องน้ำอาจารย์หญิงชำรุดค่ะ10 พ.ค. 2565 08:19 น.รับเรื่อง
10 พ.ค. 65 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
406นางSureerat Sriphrommunee20-213 ธุรการ ศว.ตู้เก็บเอกสารล็อกไม่ได้09 พ.ค. 2565 13:40 น.รับเรื่อง
09 พ.ค. 65 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
407แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21เหล็กหลุดเพิ่ม 2 อัน 09 พ.ค. 2565 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ค. 65 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/คำจร
408แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13 _213กระเบื้องยางปูพื้นห้องสัมมาทิฐิชำรุดค่ะ06 พ.ค. 2565 14:35 น.รับเรื่อง
09 พ.ค. 65 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
409แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21เหล็กหลุด 1 เส้น ชั้น 306 พ.ค. 2565 14:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ค. 65 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมพร
410น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18กำจัดรังต่อให้ด้วยค่ะอยู่ระเบียงหลังห้อง41006 พ.ค. 2565 11:30 น.รับเรื่อง
06 พ.ค. 65 12:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
411น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูม้วนบนดาดฟ้าเปิดไม่ได้เนื่องจากนกทำรังใส่06 พ.ค. 2565 11:28 น.รับเรื่อง
06 พ.ค. 65 12:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
412แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่ตู้เย็นเสีย (ไม่ทำความเย็น )06 พ.ค. 2565 10:26 น.รับเรื่อง
06 พ.ค. 65 12:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้ง้เรื่องสืบราคา
413แม่บ้านอาคาร 77-418หลังคารั่วเวลาฝนตก06 พ.ค. 2565 10:02 น.รับเรื่อง
06 พ.ค. 65 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
414น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4พื้นกระเบื้องชำรุดและแตกเป็นเศษเล็กๆ06 พ.ค. 2565 09:53 น.รับเรื่อง
06 พ.ค. 65 10:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
415น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-130ขอบบัวชำรุด หลุด 03 พ.ค. 2565 14:22 น.รับเรื่อง
05 พ.ค. 65 11:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
416แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19หลังคารั่ว ห้อง 19-12602 พ.ค. 2565 10:10 น.รับเรื่อง
03 พ.ค. 65 12:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
417น.ส.กนกพร ศรีโคตรงานอาคารสถานที่ฯกุญแจตู้เอกสาร เปิดไม่ได้02 พ.ค. 2565 09:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/ปราโมท
418แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ห้องน้ำหญิงเปิดไม่ได้ห้อง 22-10629 เม.ย. 2565 11:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 13:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
419นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 400ติดตั้งผนังกั้นห้อง ณ ห้อง 20 - 400 28 เม.ย. 2565 16:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
420น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-208 ห้องธุรการคณะ ทอ .ตู้สำนักงานชำรุด 28 เม.ย. 2565 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
421น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-411น้ำรั่วเข้าทางขอบหน้าต่างไหลลงมาที่พิ้น 27 เม.ย. 2565 15:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
422น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาห้องน้ำชาย และห้องน้ำหญิง ชั้น4 ฝั่งห้องปฏิบัติการขั้นสูง ฝ้าเพดานรั่วมีน้ำไหลลงมา27 เม.ย. 2565 15:49 น.รับเรื่อง
03 พ.ค. 65 12:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
423น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-407 ที่ตั้งเครื่อง Biosafety cabinets ฝ้าชำรุดทำให้น้ำไหลลงมาโดนเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 27 เม.ย. 2565 15:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
424แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20มีน้ำรั่วตรงจุดเดิม27 เม.ย. 2565 15:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
425น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-425ฝ้าเพดานมีน้ำรั่วออกมาจำนวนมาก น้ำนองเต็มห้อง27 เม.ย. 2565 15:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
426แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2น้ำรั่วจุดเดิมชั้น 2 ชั้น 3 27 เม.ย. 2565 15:39 น.รับเรื่อง
03 พ.ค. 65 12:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
427แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ห้องอาจารย์ชั้น 4 ห้อง 21-420-21-421 -21-418-21-417 มีน้ำรั่ว 27 เม.ย. 2565 15:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
428น.ส.จิตรลดา ฦๅชา20-407 คณะสาธารณสุขศาสตร์ลูกบิดประตูห้องประชุมชำรุด สั่นคลอน โปรดดำเนินการให้ด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะ26 เม.ย. 2565 13:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
429น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-313ผนังห้องร้าว 25 เม.ย. 2565 16:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ค. 65 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
430น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-425น้ำรั่วซึมเข้ามาในกระจกทำให้น้ำนองเต็มพื้นห้องพัก 25 เม.ย. 2565 16:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ค. 65 13:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/อำพล
431น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-417 (ห้องพักอาจารย์อัมพร ศรีคราม)ฝ้าเพดานรั่ว มีน้ำไหลออกมาจากฝ้าเพดานระหว่างแอร์ ทำให้น้ำไหลนองที่พื้น 25 เม.ย. 2565 16:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ค. 65 13:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/อำพล
432แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20บานประตูกระจกบันไดกลางชั้น 1 แตก25 เม.ย. 2565 15:24 น.รับเรื่อง
25 เม.ย. 65 15:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
433นายนายจิรวัฒน์ อรรถเศรษฐอาคาร8/1ฝ้าบริเวณด้านหน้าอาคารเกิดการแตกหัก และน้ำรั่ว 25 เม.ย. 2565 12:14 น.รับเรื่อง
25 เม.ย. 65 15:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
434แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13กุญแจประตูบานสวิง ชั้น2ชำรุดค่ะ20 เม.ย. 2565 08:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 65 10:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์ กุญแจบานสวิง 1 ชุด
435น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องรีดผ้าบานเลื่อนชำรุด19 เม.ย. 2565 16:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 65 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
436แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ประตูดาดฟ้าพัง ชั้น 5 ฝั่งสาธา19 เม.ย. 2565 14:15 น.รับเรื่อง
19 เม.ย. 65 14:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
437แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ขอบประตูปูนมันแตก ห้อง 20-11419 เม.ย. 2565 12:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 65 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/สมโภช
438นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง114หนูตายข้างตู้เสื้ผ้าส่งกลิ่นเหม็นรบกวนขอช่างมาด่วนด้วยค่ะ 18 เม.ย. 2565 11:19 น.รับเรื่อง
18 เม.ย. 65 14:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
439นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:19 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 14:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
440นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:19 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 14:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
441นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:19 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
442นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:19 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
443นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:19 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
444นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:19 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 14:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
445นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 14:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
446นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 14:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
447นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 14:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
448นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 14:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
449นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 14:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
450นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 14:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
451นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
452นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
453นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
454นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
455นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
456นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
457นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
458นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
459นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
460นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
461นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
462นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
463นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
464นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
465นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
466นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
467นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:17 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
468นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:17 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
469นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:17 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
470นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:17 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
471นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:17 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
472นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:17 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
473นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:17 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
474นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:17 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
475นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:17 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
476นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:12 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
477นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:12 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
478นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:12 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
479นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:11 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
480แม่บ้านอาคาร 77-208โต๊ะทำงานชำรุด08 เม.ย. 2565 15:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
481นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง309ติดยางกันแมลงหน้าประตูทางเข้า07 เม.ย. 2565 08:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ย. 65 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
482แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_208ฝ้าเพดาลห้องเรียนชำรุดค่ะ04 เม.ย. 2565 15:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ย. 65 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
483น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดเปิดไม่ได้ห้อง20504 เม.ย. 2565 11:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
484แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20พื้นแตกผนังห้องแตกร้าว ห้อง 20-304 ห้องแล๊ปพยาบาล04 เม.ย. 2565 10:09 น.รับเรื่อง
04 เม.ย. 65 13:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
485อาจารย์กุลธิดา ยะสะกะห้อง 17-409 ชุดพักอาศัยบุคลากร 21. น้ำรั่วบริเวณห้องทำงาน ตามรูปภาพที่แนบมานี้ค่ะ 2. ประตูเลื่อนหลังห้อง เลื่อนเปิด-ปิด ยากค่ะ หมายเหตุ ทั้ง 2 กรณีเคยแจ้งซ่อมไปแล้วก่อนหน้า แต่ยังไม่มีการดำเนินการค่ะ 02 เม.ย. 2565 15:01 น.รับเรื่อง
04 เม.ย. 65 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
486แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20พื้นปูนแตกร้าว ห้อง อาจารย์ ห้อง 20-421 20-418 ฝั่ง ศ.ว01 เม.ย. 2565 09:09 น.รับเรื่อง
01 เม.ย. 65 13:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
487น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์Ku.csc. Outlet ที่สวนบัวประตูเอ้าเลทชำรุดค่ะ ล็อคยาก เปิดยาก 31 มี.ค. 2565 15:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
488น.ส.อัมพร ศรีคราม21-417ประตูพัง เปิดปิดยาก เเทบเปิดปิดไม่ได้30 มี.ค. 2565 13:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
489แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ปูนแตกร้าว ห้อง 20-114 -20 -313 20- 314 20- 315 ชั้น 1-3 ฝั่ง ส.ว30 มี.ค. 2565 10:17 น.รับเรื่อง
30 มี.ค. 65 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
490นางผ่องพรรณ มีพรหมงานอาคารสถานที่ กองบริการกลางล้อเก้าอี้ชำรุด30 มี.ค. 2565 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/คำจร
491น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มแอร์ที่โรงน้ำไม่เย็นค่ะ30 มี.ค. 2565 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
492น.ส.ทิพวรรณ ฝางแก้วอาคารชุดบุคลากร 3 มก.ฉกส ห้อง 3-244ซิงค์ล้างจานในห้องครัวน้ำไม่ไหลออกมาค่ะ 29 มี.ค. 2565 16:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 13:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
493แม่บ้านอาคาร 77-320ตู้เก็บของชำรุด25 มี.ค. 2565 15:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 เม.ย. 65 16:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
494น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-415ถอดบานประตูซิงค์ใต้อ่างล้างจาน 25 มี.ค. 2565 13:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ย. 65 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
495น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ราวตากผ้าชํารุดข้างห้อง4-10524 มี.ค. 2565 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ย. 65 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
496น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-305ติดตั้งกลอนประตูด้านนอกประตูห้องน้ำ23 มี.ค. 2565 15:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 15:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
497น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-415รื้อเตียงนนอนและตู้เสื้อผ้า23 มี.ค. 2565 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร/สมพร
498แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20บานกระจกหน้าต่างหลุด 1 แผ่น ชั้น 2 ฝั่ง ส.ศ23 มี.ค. 2565 09:10 น.รับเรื่อง
23 มี.ค. 65 10:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
499แม่บ้านอาคาร 66-103เก้าอี้ชํารุด22 มี.ค. 2565 15:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
500แม่บ้านอาคาร 66-202 6_201มือจับบานกระทุ้งหัก4ตัว22 มี.ค. 2565 15:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มือจับบานกระทุ่ง 5 ชุด ปราโมท/สมพร
501แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 16ฝ้าเพดานพังด้านหลังรอบนอกอาคาร ชั้น 321 มี.ค. 2565 14:08 น.รับเรื่อง
21 มี.ค. 65 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
502แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ประตุม้วน ชำรุด เปิดไม่ได้18 มี.ค. 2565 09:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
503แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ประตูห้องด้านหลังประตูติด เลื่อนไม่ได้ ห้อง 14-105 ห้องเทควันโด18 มี.ค. 2565 08:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
504แม่บ้านอาคาร 7ชั้น2เก้าอี้ชำรุดปรับสูงขึ้นและเลื่อนต่ำลงไม่ใด้ 18 มี.ค. 2565 08:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
505แม่บ้านอาคาร 77-316เก้าอี้ชำรุดน็อตหลุด 17 มี.ค. 2565 14:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
506นายrutchanon pongtongอาคารอำนวยการอุทยานเกษตร 50 พรรษาแผ่นกระเบื้องพื้นอาคารแตก ชำรุด 17 มี.ค. 2565 09:15 น.รับเรื่อง
17 มี.ค. 65 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
507แม่บ้านอาคาร 1ลิทฟ์อ.1เปลี่ยนแทบกาวเว้นระยะห่างตามรุปเนื่องจากชำรุด 16 มี.ค. 2565 14:14 น.รับเรื่อง
16 มี.ค. 65 15:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
508น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาฟาร์มพืช คณะทอ.ซ่อมประตูรั้ว เนื่องจากมีการชำรดปิด-เปิดประตุไม่ได้ 16 มี.ค. 2565 08:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มี.ค. 65 15:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
509น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-104 (ห้องไปรษณีย์)กลอนหน้าต่าง(บานเลื่อน) จำนวน 2 บาน14 มี.ค. 2565 15:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มี.ค. 65 15:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
510น.ส.กนกพร ศรีโคตรงานอาคารสถานที่ฯติดตั้งลิ้นซักใส่แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์14 มี.ค. 2565 10:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
511แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13บานหน้าต่างห้องครัวชำรุด เวลาเปิดติดค่ะ11 มี.ค. 2565 09:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มี.ค. 65 15:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร ล้อเลื่อนบานหน้าต่าง 2 ชุด
512นายสมชาย เบ้าทอง17-204ฝารองนั่งชักโครกชำรุด 11 มี.ค. 2565 09:35 น.รับเรื่อง
11 มี.ค. 65 12:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
513น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ กลอนล๊อกประตูห้องน้ำหญิง ฝั่ง รปภ.ชำรุด 1 ห้อง10 มี.ค. 2565 13:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มี.ค. 65 15:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กลอนประตู ห้องนำ้ 1 ชุด
514แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20แผ่นฝ้าเพดานชำรุดห้อง 20-206 (ห้องน้ำชาย )10 มี.ค. 2565 09:52 น.รับเรื่อง
10 มี.ค. 65 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
515แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำชายฝ้าเพดานมีน้ำรั่วหยดลงมาห้อง 20-206 10 มี.ค. 2565 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
516นายวรากร คำชมภูห้องสมุดซ่อมล้อรถเข็นจำนวนสองคันโดยการเชื่อมล้อรถเข็น อุปกรณ์มีดังนี้ 1.ตู้เชื่อม 2.ใช้ประแจปากตายเบอร์ 21-22 โดยการขันล้อออก 08 มี.ค. 2565 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มี.ค. 65 15:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร
517แม่บ้านอาคาร 7ชั้น2ข้างห้องน้ำโซนDเก็บอุปกรณ์เช่นแผ่นไม้อัด(สภาพยังใช้งานใด้)ออกจากพื้นที่เพื่อไปเก็บในที่ที่เหมาะสมในการเก็บครั้งนี้ใด้รับอณุญาตจากอาจารย์จาริตา หินเธาว์คณะศว.เรียบร้อยแล้ว 03 มี.ค. 2565 15:08 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
518แม่บ้านอาคาร 7ชั้น1หลังลิฟท์เก็บอุปกรณ์ที่ชำรุดและไม่ใด้ใช้งานออกจากพื้นเพื่อไปเก็บในที่ที่เหมาะสม 03 มี.ค. 2565 14:26 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
519แม่บ้านอาคาร 8อ.8/2แจ้งช่อมกะเบี้องห้องเบเกอรี่ชำรุด 02 มี.ค. 2565 09:21 น.รับเรื่อง
02 มี.ค. 65 12:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
520น.ส.จิตรา ธรรมรักษาห้องน้ำหญิงชั้น 3 อาคารบริหารประตูห้องน้ำหญิงชั้น 3 ชำรุด01 มี.ค. 2565 11:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มี.ค. 65 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
521น.ส.เจนจิรา ทองแกมโรงเรือนโรคพืช ที่มีหลังคาทึบ ฟาร์มพืชตรงอุตุฯหลังคาแตกเป็นหลังคากระเบื้อง 01 มี.ค. 2565 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
522นายโกศล จันทรเสนาอาคาร 17แจ้งซ่อมด่วน-เปลี่ยนลูกบิดห้อง 17-31628 ก.พ. 2565 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกบิดประตูทั่วไป 1 ชุด
523น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา ศาลา บริเวณริมบ่อจระเข้ หมายเหตุ : มีกระเบื้อง เหลือจากอาคารประมง25 ก.พ. 2565 16:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 15:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
524แม่บ้านอาคาร 1อ.1ห้องน้ำหญิงชั้น1กลอนประตูชำรุด25 ก.พ. 2565 15:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 15:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
525แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ฝ้าเพดานห้องน้ำชั้น 1มีน้ำหยดลงมาจากห้องน้ำชั้น 225 ก.พ. 2565 15:02 น.รับเรื่อง
25 ก.พ. 65 15:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
526น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ประตูบานเลื่อนกระจกเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วมีเสียงดังมากและดังตลอด24 ก.พ. 2565 14:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มี.ค. 65 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
527แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น3 ห้อง2-310ประตูห้องน้ำชายพัง24 ก.พ. 2565 14:30 น.รับเรื่อง
24 ก.พ. 65 15:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
528แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่เครื่องดูดฝุ่น เสีย (ชำรุด )23 ก.พ. 2565 10:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.พ. 65 15:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
529แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12ลูกบิดประตูชำรุด 23 ก.พ. 2565 10:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท//สมพร ลูกบิดประตู 1 ชุด 12-209
530น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องน้ำชำรุุดล๊อกไม่ได้ห้อง11023 ก.พ. 2565 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 14:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร ลูกบิดประตู 1 ชุด
531น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3ล้อรถเข็นผ้าชำรุด23 ก.พ. 2565 09:55 น.รับเรื่อง
23 ก.พ. 65 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
532แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่ฝ้าเพดานพังห้องน้ำชาย22 ก.พ. 2565 10:27 น.รับเรื่อง
22 ก.พ. 65 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
533น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดล๊อกไม่ได้ห้อง11422 ก.พ. 2565 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
534น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้อง114เปิดยาก22 ก.พ. 2565 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
535แม่บ้านอาคาร 1รอบทางเดินชั้น4เวลาฝนตกมีน้ำรั่วฃึมลงตามรางไฟเกือบทุกอัน21 ก.พ. 2565 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 15:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
536น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ลูกปิดประตูห้องอาบน้ำและห้องน้ำเสีย2ชุด(ห้อง110)21 ก.พ. 2565 06:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 14:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
537น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องชำรุดเปิดไม่ได้ห้อง20115 ก.พ. 2565 11:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 14:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร ลูกบิดประตู 1 ชุด
538แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1หลังคารั่วหน้าห้องเฟื้องฟ้า14 ก.พ. 2565 11:06 น.รับเรื่อง
14 ก.พ. 65 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
539น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-342ยางขอบกระจกหลุด 1 อัน10 ก.พ. 2565 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 65 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
540น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-342 กระเบื้องแตก 3 แผ่น 10 ก.พ. 2565 14:23 น.รับเรื่อง
11 ก.พ. 65 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
541น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-342ขอล๊อคมุ้งลวดชำรุด 1 อัน10 ก.พ. 2565 14:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 65 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
542น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-321มือจับตู้เสื้อผ้าหัก 10 ก.พ. 2565 14:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มี.ค. 65 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มือจับตู้ 1 ชุด ปราโมท/สมพร
543น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-341/1กระเบื้องยางหน้าห้องน้ำชำรุด 2 แผ่น10 ก.พ. 2565 11:46 น.รับเรื่อง
10 ก.พ. 65 13:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
544แม่บ้านอาคาร 8อ-8/2กระเบื้องห้องเบเกอรี่ชำรุด 09 ก.พ. 2565 16:12 น.รับเรื่อง
10 ก.พ. 65 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
545แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1กลอนประตูชำรุดห้องน้ำหญิง ชั้น 109 ก.พ. 2565 14:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
546น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-204ประตูบานเลื่อนกระจกในห้องน้ำฝืด09 ก.พ. 2565 14:09 น.รับเรื่อง
10 ก.พ. 65 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
547แม่บ้านอาคาร 66-201 =6-202=6-104สายยูชํารุด09 ก.พ. 2565 10:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 65 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
548น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-335/1ติดตั้งสายยูประตูเข้าห้อง07 ก.พ. 2565 16:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 65 10:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร สายยู 1 ชุด
549น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-107ประตูเลื่อนหลังห้องชำรุด07 ก.พ. 2565 13:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 65 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
550แม่บ้านอาคาร 6ทางเดินชั้น2กันชึ่ม07 ก.พ. 2565 13:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 65 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, นำ้ยากันซึมหลังคา 18 ลิตร 1 ถัง ปราโมท/สมพร/คำจร
551แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-313 อ21ลูกบิดประตูชำรุด. ห้องประชุมชั้น3 อ21ค่ะ 03 ก.พ. 2565 14:16 น.รับเรื่อง
03 ก.พ. 65 15:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
552น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-415ใต้อ่างล้างจานชำรุด 02 ก.พ. 2565 15:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 65 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
553แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่ประตูบานเลื่อนเปิดไม่ได้ห้องประชุม02 ก.พ. 2565 14:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
554นางพรธิดา เสนไสย17-304ลูกบิดประตูห้องเสีย ล็อคไม่ได้02 ก.พ. 2565 07:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 65 14:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกบิด 1 ชุด สมโภช/คำจร
555นายจำนงค์ วงค์คำพระฝ่ายอาคารสถานที่เปลี่ยนธงชาติ ชำรุด01 ก.พ. 2565 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 65 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ธงชาติไทย 80/120 1 ผืน
556นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติเปลี่ยนธงชาติ ชำรุด01 ก.พ. 2565 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 65 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ธงชาติไทย 2*3 เมตร 1 ผืน
557นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคารบริหารเปลี่ยนธงชาติ ชำรุด01 ก.พ. 2565 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 65 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ธงชาติ 2*3 เมตร 1 ผืน
558แม่บ้านอาคาร 77217/6กระเบื้องยางแตกชำรุด31 ม.ค. 2565 16:07 น.รับเรื่อง
01 ก.พ. 65 08:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
559แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ฝาปิดท่อน้ำเสียแตกชำรุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง28 ม.ค. 2565 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ค. 65 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
560น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-234ขามุ้งลวดหัก 2 จุด27 ม.ค. 2565 15:26 น.รับเรื่อง
27 ม.ค. 65 16:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
561น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-234ทาสีห้องนอน ห้องน้ำ และห้องครัวเนื่องจากเป็นรา27 ม.ค. 2565 15:25 น.รับเรื่อง
27 ม.ค. 65 16:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
562แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15หูช้างประตูด้านหลังชำรุด27 ม.ค. 2565 10:25 น.รับเรื่อง
27 ม.ค. 65 16:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
563นายพงสธร บารจง1-106ลางเลื่อน วาง คีย์ บอรื ชำรุด26 ม.ค. 2565 12:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.พ. 65 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กุญแจโต๊ะทำงาน 1 ชุด
564แม่บ้านอาคาร 77-323กระเบื้องยางแตกชำรุด26 ม.ค. 2565 10:44 น.รับเรื่อง
26 ม.ค. 65 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
565แม่บ้านอาคาร 77-320กระเบื้องยางแตกชำรุด26 ม.ค. 2565 10:42 น.รับเรื่อง
26 ม.ค. 65 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
566น.ส.เยาวเรศ โนนทิง9-204ปิดฝ้าเพดานที่ห้อง9-204 เนื่องจากมีหนูเจาะฝ้าลงมาทำลายกระดาษที่ห้องทำงาน26 ม.ค. 2565 09:29 น.รับเรื่อง
26 ม.ค. 65 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
567น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-342ยางขอบกระจกหลุด 1 เส้น ตัวล๊อคมุ้งลวด ชำรุด 1 อัน25 ม.ค. 2565 16:30 น.รับเรื่อง
26 ม.ค. 65 10:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
568น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-415ประตูทางเข้าลอ๊กไม่ได้ ประตเลื่อนหอ้งอาบน้ำเลื่อนไม่ได้ ประหอ้งชักโครกลอ๊กไม่ได้25 ม.ค. 2565 16:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร ล้อประตูเลื่อน 4 ล้อ
569น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-415ทาสีประตู สีฝาผนัง ทั้งห้อง25 ม.ค. 2565 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
570นางทิตยา สุภาวงค์1-316เปลี่ยนกุญแจล็อคลิ้นชักโต๊ะทำงาน เนื่องจากอันเก่าชำรุด25 ม.ค. 2565 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กุญแจโต๊ะทำงาน 1 ชุด
571แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20กระจกหลุดห้อง 20-42324 ม.ค. 2565 15:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.พ. 65 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สิริโคลน 1 หลอด ปราโมท/สมพร
572แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ฝาถังบำบัดน้ำเสียแตกชำรุด 2 ฝา ทำให้มีกลิ่นเหม้น ฝั่ง ศ.ว24 ม.ค. 2565 15:35 น.รับเรื่อง
24 ม.ค. 65 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
573แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-315 ห้องน้ำหญิง ชั้น3 อ21ฐานชักโครกรั่วซึมค่ะ 24 ม.ค. 2565 15:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
574น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-342แจ้งปิดช่องไฟ 24 ม.ค. 2565 14:55 น.รับเรื่อง
24 ม.ค. 65 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
575น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4กระเบื้องพื้นห้องพองขึ้นมาและแตกร้าวไม่สามารถเหยียบและเดินได้24 ม.ค. 2565 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
576น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์อาคาร 20 ฝั่งศว.ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งบานพับปิดประตูอัตโนมัติ ห้องน้ำชาย หญิง ตึก 20 4 ชั้น จำนวน 8 จุด 21 ม.ค. 2565 17:07 น.รับเรื่อง
24 ม.ค. 65 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
577น.ส.พัชรา วงค์ทอง อาคาร3 ห้อง 223กระเบื้องพื้น บริเวณหน้าห้องน้ำหลุด 20 ม.ค. 2565 20:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
578แม่บ้านอาคาร 66-103 6-104 6-203 6-204กระเบี่องยางชำรุด20 ม.ค. 2565 15:40 น.รับเรื่อง
21 ม.ค. 65 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
579แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่หัวฉีดเครื่่องฉีดน้ำชำรุด19 ม.ค. 2565 14:10 น.ยกเลิกรายการ
09 ก.พ. 65 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
580แม่บ้านอาคาร 77-320/1หน้าต่างบานกระทุ้งชำรุด19 ม.ค. 2565 10:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 65 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร วิกโก้หน้าต่าง 1 คู่
581นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้ง?ลูกบิด?ชำรุด?ห้อง?4-424?และ?4-422?และ?4-403?เปิด?ไม่ได้?18 ม.ค. 2565 15:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ม.ค. 65 09:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
582น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-337เตียงชำรุด ขารองเตียงใหญ่หลุด 3 ขา18 ม.ค. 2565 11:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 65 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
583น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-336/1ฝาตู้เสื้อผ้าชำรุด บานพับหลุด ชั้นตู้ชำรุด และตัวล๊อคหน้าต่างชำรุด18 ม.ค. 2565 11:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ม.ค. 65 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
584น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ห้องสันทนาการชัั้น4ฝ่าทะลุ17 ม.ค. 2565 14:22 น.รับเรื่อง
17 ม.ค. 65 14:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
585น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาราร4ลูกบิดประตูห้อง4-422เปิดไม่ได่17 ม.ค. 2565 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 65 15:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
586แม่บ้านอาคาร 77-320/1รางผ้าม่านชำรุด17 ม.ค. 2565 13:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร เชือกผ้าม่าน 20 เมตร ล้อผ้าม่าน 60 ตัว
587อาจารย์กุลธิดา ยะสะกะห้อง 17-409 ชุดพักอาศัยบุคลากร 2ประตูระเบียงห้องมีปัญหา เลื่อนยาก และที่ล็อคประตูบานเลื่อนพังค่ะ16 ม.ค. 2565 18:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 65 10:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
588แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-213 21-214 อ21 สะดืออ่างล้างมือชำรุด ห้องน้ำชายหญิง อ21 ชั้น2 ค่ะ 14 ม.ค. 2565 11:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
589แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-213 21-214 อ21 สะดืออ่างล้างมือชำรุด ห้องน้ำชายหญิง อ21 ชั้น2 ค่ะ 14 ม.ค. 2565 11:31 น.ยกเลิกรายการ
14 ม.ค. 65 12:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
590น.ส.แพรวพรรณ แสนสีแก้วฟาร์มพืชป้ายฟาร์มพืชชำรุด 14 ม.ค. 2565 10:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 15:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
591แม่บ้านอาคาร 77-404/3กำจัดปลวกบริเวณขอบกระจกห้องน้ำ13 ม.ค. 2565 14:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
592แม่บ้านอาคาร 77-317/3,7-317/8,7-319กระเบื้องยางแตกชำรุด13 ม.ค. 2565 13:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กระเบื้องยาง 50 แผ่น ปราโมท/สมพร
593นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 14ชักโครกห้องนํ้าหญิงลูกลอยชำรุด ด้านทิศตะวันออก13 ม.ค. 2565 09:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 65 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดลูกลอยหม้อนำ้ซักโครก 1 ชุด
594นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ลูกบิดประตูชำรุดห้อง20213 ม.ค. 2565 08:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 65 15:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
595นายณธกร ทัศนัส7-228พื้นห้องแล็ปชำรุด เกิดฝุ่นกระจายทั่วห้อง เป็นผลเสียต่อสุขภาพนิสิตและผู้สอน 12 ม.ค. 2565 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กระเบื้องยาง 15 แผ่น ปราโมท/สมพร
596นางกิตติมา งามวิไลกร20-420ตู้เปิดไม่ได้ กุญแจมีปัญหาค่ะ11 ม.ค. 2565 12:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กุญแจโต๊ะทำงาน 1 ชุด
597น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้องสะรีระสัตว์7-421ตัดถังพลาสติกสีดำ11 ม.ค. 2565 10:16 น.รับเรื่อง
11 ม.ค. 65 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
598น.ส.รดา กันแสนห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา อาคารเรียนรวม (อาคาร2)ประตูเปิดลำบาก และปิดไม่สนิท 10 ม.ค. 2565 09:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 65 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
599น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกหลังห้องชำรุดเปิดไม่ได้ห้อง11105 ม.ค. 2565 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ม.ค. 65 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
600นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้อง226กระดานพื้นเตียงหักขนาด 6 ฟุต04 ม.ค. 2565 10:57 น.รับเรื่อง
04 ม.ค. 65 16:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
601น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-227ปิดช่องว่างใต้ประตูห้อง และประตูข้างห้อง และซ่อมประตูข้างห้องที่ชำรุด04 ม.ค. 2565 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 65 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
602น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-227ถอนตะปู ปิดรูตะปู และทาสีห้องนอนใหม่04 ม.ค. 2565 10:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 65 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
603น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดหลุดห้อง31829 ธ.ค. 2564 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ม.ค. 65 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร แก้ไขและซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อย
604แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ประตูด้านหลังชั้น3ชำรุด28 ธ.ค. 2564 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ม.ค. 65 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
605แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ชักโครกอุตตันห้องน้ำคนพิการ ชั้น 3 ฝั่ง ศ.วห้อง 20-31128 ธ.ค. 2564 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
606น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-227ลูกบิดประตูระเบียงข้างห้องชำรุด24 ธ.ค. 2564 16:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ม.ค. 65 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
607น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-227ปิดรอยร้าวผนังห้อง24 ธ.ค. 2564 16:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 65 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
608แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ประตูเปิดไม่ได้ ห้อง 22-11024 ธ.ค. 2564 13:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 65 15:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
609น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10รถเข็นจากที่โรงอาหารกลาง อาคาร 10 ชำรุดค่ะ 23 ธ.ค. 2564 14:59 น.รับเรื่อง
24 ธ.ค. 64 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
610น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10ขอบประตูที่โรงอาหารกลางอาคาร 10 ชำรุดค่ะ ทำให้ปิดประตูยาก 23 ธ.ค. 2564 14:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 65 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
611น.ส.แพรวพรรณ แสนสีแก้วฟาร์มพืชประตูเหล็กดัด หน้าออฟฟิศในฟาร์มพืชชำรุด 22 ธ.ค. 2564 10:12 น.รับเรื่อง
23 ธ.ค. 64 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
612แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ประตูม้วนเหล็กชั้น 1 เปิด-ปิดไม่ได้ทางทิศเหนือ20 ธ.ค. 2564 09:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 65 15:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
613แม่บ้านอาคาร 66-202 -6-202 เก้าอี้ชํารุด17 ธ.ค. 2564 13:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 65 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
614นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 226 พื้นเตียงหักชำรุดขนาด 6 ฟุต16 ธ.ค. 2564 14:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 65 15:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
615แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 16ฝ้าเพดานทะลุ ด้านหลังชั้น 2 16 ธ.ค. 2564 10:56 น.รับเรื่อง
16 ธ.ค. 64 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
616แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13ฉายฉีดชำระห้องน้ำอาจารย์หญิงอุดตันคะ16 ธ.ค. 2564 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
617แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13กระเบื้องฝาผหนังห้องน้ำอาจารย์ชำรุดคะ16 ธ.ค. 2564 09:50 น.รับเรื่อง
16 ธ.ค. 64 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
618น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-233/1เตียงนอนชำรุด15 ธ.ค. 2564 16:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 65 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
619น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-227มือจับประตูตู้เสื้อชำรุด15 ธ.ค. 2564 14:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 65 15:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มือจับตู้ 1 ชุด ปราโมท/สมพร
620น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-227ขอบบัวข้างฝาชำรุด และทาสีภายในห้องเนื่องจากเป็นรา14 ธ.ค. 2564 15:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 65 15:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
621น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-277เปลี่ยนกระจกห้องน้ำ14 ธ.ค. 2564 14:54 น.รับเรื่อง
14 ธ.ค. 64 15:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
622น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-277ตู้เสื้อผ้าชำรุดมีรูหนู14 ธ.ค. 2564 14:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 14:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
623น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ฝาปิดถังแซ็กหลังห้องทันตกรรมแตกค่ะ14 ธ.ค. 2564 14:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝาปิดบ่อบำบัดนำ้เสีย 1 ชุด
624นายภักดี คบกลาง3-231ลูกบิดประตูห้องเสีย ไม่สามารถเปิด-ปิดห้องได้14 ธ.ค. 2564 09:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 14:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร ลูกบิดประตู 1 ชุด
625แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2ฝาท่อน้ำทิ้งแตกชำรุด 1 ฝา13 ธ.ค. 2564 14:36 น.รับเรื่อง
14 ธ.ค. 64 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
626แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 7ประตูม้วนเปิดไม่ได้ทางเข้าอาคารด้าน ร.ป.ภ13 ธ.ค. 2564 09:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 14:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
627แม่บ้านอาคาร 22-310 อ.2 ชั้น3 ห้องน้ำชายประตูห้องน้ำชายพัง ช่างถอดออกแล้วไม่มาติดให้13 ธ.ค. 2564 08:01 น.รับเรื่อง
13 ธ.ค. 64 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
628นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 ชั้น 4 ห้อง 406โทรศัพท์คณะเบอร์ 042725013 เสีย / เบอร์แฟกซ์ 042725155 เสียไม่สามารถใช้งานได้09 ธ.ค. 2564 14:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
629นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 ชั้น 4 ห้อง 406โทรศัพท์ เบอร์ 042-725043 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อกดโทรเข้ามือถือจะขึ้นเบอร์ 042725042 /เมือโทรกลับจะไปติดที่หน่วยประชาสัมพันธ์ /ถ้าโทรเข้าเบอร์ 042725043 จะมีเสียงเรียกเข้าที่ผู้โทร แต่เครื่องโทรศัพท์ไม่มีเสียงอะไรดัง 09 ธ.ค. 2564 13:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
630แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่เครื่องขีดเสีย09 ธ.ค. 2564 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
631แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ท่อน้ำรั่วชั้น 308 ธ.ค. 2564 09:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ธ.ค. 64 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เกลียวนอก 1 1/2 นิ้ว 2 ตัว
632น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ประตู้หน้าต่าง ห้อง 109 อาคารวิจัยและพัฒนา ไม่สามารถเปิดได้07 ธ.ค. 2564 14:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ธ.ค. 64 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
633นายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล19-123ติดสายยู 2 ฝั่ง เนื่องจากมีทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก07 ธ.ค. 2564 11:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ธ.ค. 64 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายยูหูช้าง 2 ชุด ปราโมท/สมพร
634แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13สายหม้อน้ำชักโครกชำรุดห้องน้ำนิสิตชาย.ชั้น2คะ07 ธ.ค. 2564 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 14:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
635น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องชำรุดเปิดไม่ได้ห้อง31203 ธ.ค. 2564 14:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 14:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
636น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้อง120ชำรุดเปิดยาก03 ธ.ค. 2564 13:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 14:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
637แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13หม้อน้ำชักโครกห้องน้ำนิสิตชายชั้น2.ชำรุดคะ03 ธ.ค. 2564 10:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น
638น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดหลุดห้อง41103 ธ.ค. 2564 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 14:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
639แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ อาคาร 20แผ่นฝ้าชำรุดตรงหลอดไฟยาวหน้ากระจกห้องน้ำหญิง03 ธ.ค. 2564 09:05 น.รับเรื่อง
03 ธ.ค. 64 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
640แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ฝ้าเพดานมีน้ำหยด ห้อง 22-20603 ธ.ค. 2564 09:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 65 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
641น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝาตะแกรงปิดท่อน้ำเสียทางเข้าโรงจอดรถชำรุด02 ธ.ค. 2564 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 14:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
642น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 หลังห้อง 340ตัดแต่งต้นดอกปีบ เนื่องจากบดบังจานสัญญาณดาวเทียม 02 ธ.ค. 2564 13:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
643นายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล19-136ติดสายยู 1 ชุด + กลอนประตู 1 จุด เนื่องจากขณะนี้ใช้เก็บทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง02 ธ.ค. 2564 11:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 14:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร สายยูหูช้าง 3 ชุด กลอนประตู 6 นิ้ว 1 ชุด
644แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-205 อ211)ที่กดชักโครกชำรุด ค่ะ 2)หลอดไฟห้องน้ำหญิงเสีย 1หลอด(ตะเกียบ) ห้อง21-214 ค่ะ 02 ธ.ค. 2564 10:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
645แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13ฉายฉีดชำระห้องน้ำนิสิตชายชั้น2.ชำรุดมีน้ำหยดคะ02 ธ.ค. 2564 10:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
646แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_206หน้าต่างห้องเรียนชำรุดเปิดไม่ออกคะ01 ธ.ค. 2564 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 14:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
647แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13หัวฉีดชำระห้องน้ำนิสิตชายชำรุด1ห้องชั้น2คะ30 พ.ย. 2564 15:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
648แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_204ม่านกัดแดดติดหน้าต่างห้องเรียนชำรุดคะ30 พ.ย. 2564 15:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
649น.ส.ปาริช่าติ บัวโรย3-318-สายฉีดชำระน้ำไหลเบา -แผ่นรองนั่งชักโครกหลุด30 พ.ย. 2564 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ธ.ค. 64 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองซักโครก 1 ชุด
650น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-215ประตูชำรุด29 พ.ย. 2564 09:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
651น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ลูกบิดประตูห้อง4-312ชํารุด26 พ.ย. 2564 11:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร ลูกบิดประตูใหม่ 1 ชุด
652แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ผ้าม่านชำรุดห้อง 20-418 หน้าต่างชำรุด ห้อง 20-212 ฝั่ง ศ.ว25 พ.ย. 2564 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
653น.ส.จิตรา ธรรมรักษา1-311ขาโต๊ะประชุมชำรุด24 พ.ย. 2564 14:27 น.รับเรื่อง
24 พ.ย. 64 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
654นางสุพัตรา ผาลลาพัง1-304ส่วนของโต๊ะที่ใช้วางคีย์บอร์ด และเมาส์ เลื่อนยาก23 พ.ย. 2564 14:25 น.รับเรื่อง
24 พ.ย. 64 10:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
655แม่บ้านฝ่าย อาคารฯห้องน้ำหญิง 21-315ฐานชักโครกมีน้ำซึมค่ะ 23 พ.ย. 2564 11:07 น.รับเรื่อง
23 พ.ย. 64 13:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
656น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18โต๊ะชำรุดห้อง12023 พ.ย. 2564 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 14:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
657แม่บ้านอาคาร 77-108โถงไทสกลขอบของประตูบานสวิงนอ็ตหลุดทำให้ปิดประตูไม่สะดวก 23 พ.ย. 2564 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
658น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-316ลูกบิดประตูชำรุด22 พ.ย. 2564 13:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 13:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
659แม่บ้านอาคาร 77-310/1เก้าอี้ล้อเลื่อนขาหักชำรุด 22 พ.ย. 2564 11:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
660นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 3 ทางออก บ.หนองหอยที่คล้องโซ่ชำรุด19 พ.ย. 2564 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
661แม่บ้านอาคาร 77-422สรีรพืชกระเบื้องยางชำรุดประมาณ10-12แผ่น19 พ.ย. 2564 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 64 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท-สมพร หระเบื้องยางสีครีม 20 แผ่น
662น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-218ประตูเข้าห้องหลวม มองเห็นข้างนอกทั้งซ้ายและขวา ดูไม่แข็งแรง17 พ.ย. 2564 13:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
663น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17แจ้งกำจัดผึ้งหน้าอาคาร 1717 พ.ย. 2564 13:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 09:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
664น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนกระเบื่องปูพื้น จำนวน 10 แผ่น16 พ.ย. 2564 14:13 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
665แม่บ้านฝ่าย อาคารฯประตู 6รางเหล็กประตู - 6 ชำรุด16 พ.ย. 2564 13:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 64 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
666แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ตัวล็อกหน้าต่างบานกระทุ้งหักชำรุดห้องภาควิชาอุตสาหกรรมบริหาร16 พ.ย. 2564 13:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 65 10:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
667แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หน้าต่างชำรุด ห้อง 20-213 ชั้น 3 ฝั่ง ส.ว16 พ.ย. 2564 10:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
668แม่บ้านอาคาร 7หลังห้องปฏิบัติการโยธาฯขอความอนุเคราะห์กำจัดรังแตน15 พ.ย. 2564 15:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 08:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
669แม่บ้านอาคาร 7ประตูทางออกชั้น1โซนลิฟท์กุญแจประตูบานสวิงเปิด-ปิดไม่สะดวกฝืดมาก15 พ.ย. 2564 15:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กุญแจบานสวิงสองทาง 1 ชุด ปราโมท/สมพร
670แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ประตูชำรุด ห้อง 22-20111 พ.ย. 2564 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
671น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-236ทาสีฝ้าเพดานห้องที่เป็นเนื่่องจากน้ำรั่ว 10 พ.ย. 2564 16:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 65 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
672น.ส.เจนจิรา ทองแกมอาคารฟาร์มพืชลูกบิดประตูห้องน้ำชายและหญิงชำรุดไม่สามารถใช้ประตูได้10 พ.ย. 2564 14:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
673แม่บ้านฝ่าย อาคารฯห้องน้ำหญิง 21-206สะดืออ่างชำรุด ชั้น2 อ21 ค่ะ 10 พ.ย. 2564 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 14:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
674น.ส.รดา กันแสนห้องแลป อาคารเรียนรวมลูกบิดประตูพัง 08 พ.ย. 2564 16:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
675แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-305 ห้องน้ำชาย ชั้น3 อ21 ค่ะห้องน้ำชาย สะดืออ่างชำรุดค่ะ 08 พ.ย. 2564 14:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 14:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
676น.ส.จิตรลดา ฦๅชาห้องพัก 17-215 อาคารชุดพักอาศัยขอความอนุเคราะห์กำจัดปลวกค่ะ รายละเอียดตามภาพนะคะ 08 พ.ย. 2564 09:42 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
677น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกห้องทีวีชั้น2ชำรุดเปิอ-ปิดยาก05 พ.ย. 2564 10:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
678แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ประตูหน้าต่างชำรุด ห้อง 20-21004 พ.ย. 2564 08:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
679นางอรุณศรี นิภานันท์ห้องประชุม20-407แผ่นหลังโต๊ะประชุมหลุด03 พ.ย. 2564 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 64 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
680แม่บ้านฝ่าย อาคารฯห้องน้ำหญิง 21-306 ชั้น3 ค่ะ 1) สะดืออ่างชำรุด 2) น้ำรั่วซึมใต้อ่างจุดเดิมน้ำยังหยดอยู่ ค่ะ 03 พ.ย. 2564 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 14:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
681นายสมชาย เบ้าทอง17-204ประตูบานเลื่อนกระจกในห้องน้ำฝืด03 พ.ย. 2564 08:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
682แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_203แผ่นคาเน่ชั่นห้องพักอาจารย์ชำรุดคะ02 พ.ย. 2564 14:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
683แม่บ้านอาคาร 7ชั้น3โซนกลางเก้าอี้ชำรุด 02 พ.ย. 2564 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 14:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชำรุดซ่อมไม่ได้ ปราโมท/สมพร
684แม่บ้านฝ่าย อาคารฯโรงซ่อมงานยานพาหนะก๊อก ชำรุดห้องน้ำชาย (โถฉี่ )01 พ.ย. 2564 15:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ย. 64 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เทปพันเกลียว 1 ม้วน ก๊อกนำ้ 1/2 นิ้ว 1 ตัว
685น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-307มือจับตู้เสื้อผ้าชำรุด01 พ.ย. 2564 13:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
686นายสมชาย เบ้าทอง17-204ประตูบานเลื่อนกระจกหลังห้องฝืด เปิด-ปิดยาก01 พ.ย. 2564 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
687น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4บานพลับประตูห้องอาบนํ้าชํารุดห้อง4-320/129 ต.ค. 2564 10:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
688นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ8/1-108ฝ้าทีบาร์แตกทะลุจากด้านบนมาในห้องพักอาจารย์28 ต.ค. 2564 10:17 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
689น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-409รื้อถอนเตียงนอน และตู้เสื้อผ้าที่ชำรุด27 ต.ค. 2564 14:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 64 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
690น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-409ประตูเลื่อนในนห้องน้ำชำรุดเลื่อนไม่ได้27 ต.ค. 2564 14:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 64 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ล้อประตูเลื่อนห้องนำ้ 4 ล้อ ปราโมท/สมพร
691น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-409น้ำรั่วบนเพดานห้องนั่งเล่น27 ต.ค. 2564 14:27 น.รับเรื่อง
27 ต.ค. 64 14:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
692น.ส.จิตรลดา ฦๅชาห้อง 20 - 408 อาคาร 20 ห้องผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ติดตั้งกระดานไวท์บอร์ด และตู้เก็บกุญแจค่ะ 27 ต.ค. 2564 11:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 64 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
693แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20คิ้วประตูชำรุด ห้อง 20-21327 ต.ค. 2564 10:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 64 14:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
694แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ขอบประตูด้านบนชำรุดห้อง 21-10826 ต.ค. 2564 15:00 น.รับเรื่อง
27 ต.ค. 64 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
695นายวรากร คำชมภูห้องสมุดเจาะพุกยึดป้ายในห้องน้ำหญิง26 ต.ค. 2564 14:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 64 14:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
696น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน7-421-ติดตั้งข้อต่อสายเดรนน้ำร้อน (มีอะไหล่ข้อต่อ 2 ชุด) - ซ่อมแซมกระเบื้องยาง หลุด1 แผ่น25 ต.ค. 2564 10:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 พ.ย. 64 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
697นายนิรันดร์ ทรงนิรันดร์3-235แจ้งซ่อมแซมกระเบื้องยางหน้าห้องน้ำ 21 ต.ค. 2564 11:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 64 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กระเบื้องยางเขียว 6 แผ่น
698นางวราภรณ์ กระต่ายทองในลิทฟ์อาคาร1เปลี่ยนพื้นที่ยื่นเว้นระยะห่างเก่าชำรุด 21 ต.ค. 2564 10:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 64 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย
699แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2พื้นกระเบื้องห้องน้ำมีน้ำซึมออกมา ห้องน้ำหญิง 2-10620 ต.ค. 2564 14:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
700น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-307เตียงชำรุด(ไม้อัดหัก)18 ต.ค. 2564 15:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ต.ค. 64 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
701น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-319ล้อมุ้งลวดหน้าต่างชำรุด 1 บาน18 ต.ค. 2564 15:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ต.ค. 64 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ล้อมุ่งลวด 2 ชุด ปราโมท/สมพร
702น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-325ฝ้าเพดานเป็นราและชำรุดเป็นรู18 ต.ค. 2564 15:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 65 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
703น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-244กระเบื้องในห้องน้ำชำรุดหลุด 1 แผ่น18 ต.ค. 2564 10:17 น.รับเรื่อง
18 ต.ค. 64 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
704น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ยาแนวกระเบื้องห้องนํ้าชั้น3ห้อง4-308/1.4-303/1.4-320/1.4-314/115 ต.ค. 2564 16:00 น.รับเรื่อง
18 ต.ค. 64 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
705น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4 ยาแนวกระเบื้องห้องนํ้าห้อง4-208/1.4-202/1.4-220/1.4-214/115 ต.ค. 2564 15:57 น.รับเรื่อง
18 ต.ค. 64 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
706น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ยาแนวกระเบื้องห้องนํ้าชั้น1ห้อง4-108/1/4-102/1/4-121/1/4-115/115 ต.ค. 2564 15:53 น.รับเรื่อง
18 ต.ค. 64 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
707แม่บ้านอาคาร 77-409ซ่อมเก้าอี้ชำรุดรวม2ตัว15 ต.ค. 2564 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 64 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
708แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21น้ำรั่วลงมาตรงหลอดไฟหน้าห้องอาจารย์ ห้อง 21-417 ชั้น 414 ต.ค. 2564 10:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
709แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/2หลังคารั่วห้อง แปรรูป 8/214 ต.ค. 2564 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
710แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20สีหลุดลอกทางเดินชั้น 3 ฝั่งสาธา14 ต.ค. 2564 10:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 65 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
711แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20เก้าอี้ชำรุดชั้น 3 ฝั่งสาธา14 ต.ค. 2564 10:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ต.ค. 64 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
712แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20พื้นห้องแลปชำรุด ห้อง 20-30414 ต.ค. 2564 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
713แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ฝ้าเพดานชำรุดห้อง 20-101 14 ต.ค. 2564 09:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
714อาจารย์มยูรกาญจน์ เดชกุญชร3-238/1เจาะรูติดขาตั้งราวม่าน 11 ต.ค. 2564 20:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 64 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
715แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21น้ำรั่วตรงประตูหนีไฟโซนฝั่ง อ 7 ชั้น 411 ต.ค. 2564 14:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 65 15:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
716น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์ุง่ภโถปัสวะรั่วห้อง4-314/111 ต.ค. 2564 13:24 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
717น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาห้องพักอาจารย์ 21-425เนื่องจากมีฝนตกตกทำให้มีน้ำรั่วซึมในฝ้าเพดานห้องพัก 11 ต.ค. 2564 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/ปราโมท
718แม่บ้านฝ่าย อาคารฯหน้าลานพระพิรุณป้ายบอกทางชำรุดทางเข้าถนนหมายเลข 1 ฝั่งอ่างสกลนคร11 ต.ค. 2564 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 64 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
719แม่บ้านอาคาร 7ประตูทางออกระเบียงชั้น3โซนDขอความอนุเคราะห์กำจัดรังแตนออกจากพื้นที่08 ต.ค. 2564 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ต.ค. 64 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
720น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาฟาร์มสัตว์คณะทอ. (เครื่องให้อาหารไก่ไข่)ลูกปืนเครื่องให้อาหารไก่แตก ทางฟาร์มสัตว์ซื้ออุปกรร์สำหรับเปลี่ยนไว้เรียบร้อยแล้ว ต้องการช่างที่มีความรู้ไปเปลี่ยนลูกปืนให้ขอบคุณค่ะ 06 ต.ค. 2564 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ต.ค. 64 16:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
721น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-330ฝ้าเพดานกลางห้องนอนชำรุด (ช่างมาปิดแล้วแต่ปูนที่ปิดหลุดลงมาตามภาพคะ) 04 ต.ค. 2564 16:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
722แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ฝ้าทะลุห้อง ข้างห้องวิทยุ ชั้น 3 04 ต.ค. 2564 14:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
723น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ออฟฟิตเก่าหน่วยที่พักอาศัยชั้นวางของหลุดออกมาจากข้างฝา 04 ต.ค. 2564 14:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/สมโภช
724น.ส.อัมพร ศรีคราม17-415ลูกปิดประตูห้องนอนเสีย มันไม่สามารถบิดลูกบิดเพื่อเปิดประตูห้องได้ คล้ายๆ ว่ามันค้าง04 ต.ค. 2564 04:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
725น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-213เตียงชำรุด 01 ต.ค. 2564 13:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 13:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/สมโภช
726น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-213สีฝ้าเพดานชำรุด 01 ต.ค. 2564 13:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
727น.ส.กนกพร ศรีโคตรอาคาร 14 ห้อง2BNumber1 ประตูในห้อง2BNumber1 เปิดไม่ได้ (ห้องที่ผช.วีรเทพ ทำงาน)01 ต.ค. 2564 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 13:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
728นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ประตูโรงจอดรถจักรยานยนต์ชำรุด 1จุด 01 ต.ค. 2564 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 64 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
729น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-203แจ้งตัดต้นไผ่ที่โน้มเข้าไปในห้อง30 ก.ย. 2564 15:38 น.ยกเลิกรายการ
04 ต.ค. 64 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แจ้งงานภูมิสถาปัตย์ งานสวน ให้แล้วนะครับ
730แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-306 อาคาร21ชั้น3แจ้งซ่อมใต้อ่างล้างมือมีน้ำรั่วตรงกระเบื้องเวลาเปิดน้ำแล้วมีน้ำรั่วออกมาค่ะ 30 ก.ย. 2564 15:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 14:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
731แม่บ้านอาคาร 77-106/1ประตูชำรุดนอ็ตหลุด29 ก.ย. 2564 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ต.ค. 64 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
732น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ประตู้ ห้อง 110 อาคารวิจัยและพัฒนา เปิด เปิดยาก28 ก.ย. 2564 11:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 64 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/อำพล
733น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องน้ำหญิง โรงอาหารอาคาร 10กลอนประตูห้องน้ำหญิง ที่โรงอาหารอาคาร 10 ชำรุดค่ะ 27 ก.ย. 2564 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 64 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
734แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ประตูทางเข้าชั้น 1 ฝั่ง ส.ว ชำรุด ประตูทางเข้า ชั้น 4 ฝั่ง ส.ว ชำรุด ห้อง 20-422- 20-413 27 ก.ย. 2564 09:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 64 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
735แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชั้น2แจ้งกำจัดปลวกบริเวณหน้าห้องระพีและห้องรับรองชั้น223 ก.ย. 2564 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
736แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชั้น2แจ้งกำจัดปลวกบริเวณหน้าห้องระพีและห้องรับรองชั้น223 ก.ย. 2564 10:54 น.ยกเลิกรายการ
23 ก.ย. 64 11:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
737แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชั้น2แจ้งกำจัดปลวกบริเวณหน้าห้องระพีและห้องรับรองชั้น223 ก.ย. 2564 10:54 น.ยกเลิกรายการ
23 ก.ย. 64 11:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
738น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-141หนูตายบนฝ้าเพดาน(ช่างไฟมาเอาซากหนูออกไปแล้วคะ)22 ก.ย. 2564 15:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ย. 64 11:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
739แม่บ้านอาคาร 77-211/4ลิ้นชักโต๊ะทำงานชำรุด21 ก.ย. 2564 15:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ย. 64 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
740น.ส.สุภัคนรี สัตตะโส17-206กระเบื้องหน้าตู้เสื้อผ้าดันขึ้นจากพื้นประมาณ 8 แผ่นค่ะ *แจ้งรอบที่ 2 ค่ะ รอบแรกไม่ได้รับการดำเนินการ20 ก.ย. 2564 15:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 14:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
741แม่บ้านอาคาร 8อ.8/2ประต๔ประตูประตูห้องเรียนบานสวิงเปิดแล้วเสียงดังมากๆเลยค่ะแจ้งช่อมด้วยค่ะ20 ก.ย. 2564 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ต.ค. 64 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
742นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่) ด่วนมากครับ ตอนนี้ไก่ลงเลี้ยงแล้วใบพัดลมเบียดกับขอบโครงพัดลม มีเสียงดัง 20 ก.ย. 2564 13:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 64 08:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/เจริญ
743แม่บ้านฝ่าย อาคารฯหน้าโรงซ่อมล้อประตูรั่วชำรุด20 ก.ย. 2564 09:12 น.รับเรื่อง
20 ก.ย. 64 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
744น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้า ห้อง205ลูกบิดประตูห้องน้ำเสีย (ประตูล๊อคเอง)18 ก.ย. 2564 22:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 64 14:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
745น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องรีดผ้ามีหนูตายบนฝ้าเพดาน ส่งกลิ่นเหม็น17 ก.ย. 2564 09:24 น.รับเรื่อง
17 ก.ย. 64 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
746นายชาติสยาม ผลวิลัยอาคาร 8/2 หลังคาอาคารรั่ว ซึ่งจะมีปัญหากับฝ้าอาคาร16 ก.ย. 2564 10:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 13:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
747นายชาติสยาม ผลวิลัยอาคาร 8/2 ปลวกเข้าทำลายครุภัณฑ์ประจำอาคาร ที่เป็นไม้ ทำให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย จึงขอให้เข้าแก้ไขและป้องกัน 16 ก.ย. 2564 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 13:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
748น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง7-421 อาคาร7 ชั้น4ติดบานพับใส่ประตูตู้เหล็ก(มีบานพับให้แล้ว)15 ก.ย. 2564 16:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ต.ค. 64 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/ปราโมท
749น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง7-421 อาคาร7 ชั้น4ประตูห้องปิดไม่ได้ปิดไม่สนิท15 ก.ย. 2564 16:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ต.ค. 64 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/ปราโมท
750แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-305 21-306 21-206 อาคาร21 1) 21-306 ท่อน้ำใต้อ่างรั่วซึม 2) 21-305 กดชักโครกแล้วมีน้ำรั่วซึมออกมาตรงฐานชักโครก 3) 21-305 สะดืออ่างล้างมือชำรุดกดไม่ขึ้น 4) 21-206 มีน้ำซึมตรงพื้น ค่ะ 14 ก.ย. 2564 15:49 น.รับเรื่อง
14 ก.ย. 64 16:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
751น.ส.รจนา ทาระขจัดอาคาร 17 สวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.ประตูทางหนีไฟด้านหลังชำรุด ผุพัง รบกวนซ่อมแซมให้ด่วนเพราะเสี่ยงต่อการเข้ามาของสัตว์มีพิษ อาจจะเป็นอันตรายกับเด็กได้14 ก.ย. 2564 14:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/อำพล
752แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ประตูหลังชั้น3,บานสวิงชำรุด14 ก.ย. 2564 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 64 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล
753แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3หน้าห้องระพีชั้น3รั่ว14 ก.ย. 2564 10:16 น.รับเรื่อง
14 ก.ย. 64 10:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
754น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดล็อกไม่ได้ห้อง41713 ก.ย. 2564 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 12:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/อำพล
755น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18กรประตูห้องอาบน้ำชำรุดล็อกไม่ได้ห้อง41313 ก.ย. 2564 14:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 12:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/อำพล
756แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ชั้น 4 มีน้ำรั่วจุดเดิมห้อง 21-425 21-410 21 417 21-409 รั่วตามขอบหน้าต่าง ห้องน้ำชั้น 4 โซนตึก อ. 8 ห้อง 21-405-21-40613 ก.ย. 2564 09:32 น.รับเรื่อง
13 ก.ย. 64 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
757แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13หน้าห้อง 13 -202 มีน้ำรั่ว 2 จุด13 ก.ย. 2564 09:27 น.รับเรื่อง
13 ก.ย. 64 10:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
758แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 16น้ำรั่วจุดเดิมตรงเสาหน้าห้องน้ำ13 ก.ย. 2564 09:26 น.รับเรื่อง
13 ก.ย. 64 10:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
759แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ห้องเรียนมีน้ำรั่วหนักมาก มีห้อง 9-301-9-302-9-303 ห้องศึกษากลุ่มหน้าห้องครัว ชั้น 1จดหมายเหตุ13 ก.ย. 2564 09:24 น.รับเรื่อง
13 ก.ย. 64 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
760แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2มีน้ำรั่วหน้าห้องน้ำฝั่งอ .2 ห้อง 2-201 ตรงต้นเสา13 ก.ย. 2564 09:21 น.รับเรื่อง
13 ก.ย. 64 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
761น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16น้ำรั่วจากหลังคา13 ก.ย. 2564 08:41 น.รับเรื่อง
13 ก.ย. 64 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
762แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3 กระเบื้อง ห้องเรียนชำรุด(กระเบื้อง)9-30111 ก.ย. 2564 15:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 11:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, 40 แผ่น สีครีม ปราโมท/สมพร/เจริญ
763น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18บานประตูห้อง101ชำรุดเปิด-ปิดยาก10 ก.ย. 2564 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 11:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/อำพล
764แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 16รั่วจุดเดิมตรงเสาหน้าห้องน้ำ09 ก.ย. 2564 13:36 น.รับเรื่อง
09 ก.ย. 64 13:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
765แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ อาคาร 2น้ำรั่วหน้าห้องน้ำฝั่ง อ. 20 ชั้น 2 ห้อง 2-201 ตรงต้นเสา09 ก.ย. 2564 10:07 น.รับเรื่อง
09 ก.ย. 64 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
766แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-201มีน้ำซึมออกมาตรงต้นเสาในห้องเรียน09 ก.ย. 2564 09:29 น.รับเรื่อง
09 ก.ย. 64 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
767แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20มีน้ำรั่วลงมาจากฝ้าเพดานห้องน้ำหญิงฝั่งสาธา ห้อง 20 -205 07 ก.ย. 2564 09:58 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 64 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
768น.ส.สลิลดา มิระสิงห์หอพักหญิงนนทรีประตูม้วนทางเข้าหอพัก เปิด-ปิด มีเสียงดังมาก 07 ก.ย. 2564 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 11:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
769น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงซ่อมจักรยาน *งานทรัพย์สินจะขนย้ายจักรยานไปซ่อม*จักรยานที่ใช้บริการนักท่องเที่ยวที่สวนบัวชำรุดหลายคันค่ะ 06 ก.ย. 2564 15:39 น.ยกเลิกรายการ
13 ก.ย. 64 10:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
770น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-325เพดานในห้องครัวเป็นรา 2 ที่ และเพดานกลางห้องเป็นลา 1 ที่06 ก.ย. 2564 15:37 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 64 11:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
771นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องเตรียมอาหารชั้น3/1-305กระเบื้องล่อน1แผ่น 03 ก.ย. 2564 08:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/อำพล
772แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-301 อาคาร21เก้าอี้ชำรุดค่ะ 02 ก.ย. 2564 15:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 14:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/อำพล
773น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านค้าคุณบุ๋ม ศูนย์อาหาร 1ฝ้าร้านค้าชำรุดค่ะ เป็นร้านใหม๋ผ่านที่ประชุม กก.บริหารทรัพย์สิน 02 ก.ย. 2564 14:30 น.รับเรื่อง
02 ก.ย. 64 16:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
774แม่บ้านอาคาร 8อ8/2แจ้งช่อมกะเบื้องหลังคา02 ก.ย. 2564 14:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
775แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21กุญแจชำรุด ห้อง 21-204-21-20601 ก.ย. 2564 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 64 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร เปลี่ยนชุดกุญแจ 2 ชุด
776น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-234น้ำรั่วมาจากด้านบนฝ้าทำให้ฝ้าเป็นรา31 ส.ค. 2564 13:20 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 64 11:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
777แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20สีหลุดลอกพื้นชั้น 1 ฝั่งสาธา31 ส.ค. 2564 10:55 น.รับเรื่อง
31 ส.ค. 64 13:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
778นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติเปลี่ยนธงชาติ30 ส.ค. 2564 08:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ธงชาติไทย 2*3 เมตร 1 ผืน
779แม่บ้านอาคาร 77-403/3กำจัดปลวกบริเวณขอบกระจกในห้องน้ำ27 ส.ค. 2564 15:25 น.รับเรื่อง
27 ส.ค. 64 15:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
780นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 กำจัดปลวก27 ส.ค. 2564 10:14 น.รับเรื่อง
27 ส.ค. 64 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
781แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ม่านชำรุดห้อง 421 ฝั่ง ศ.ว ชั้น 427 ส.ค. 2564 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 13:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
782นายrutchanon pongtongอุทยานเกษตร 50 พรรษาท่อน้ำซิ้งล้างจานตัน น้ำซึมออกด้านล่างเวลาใช้งาน26 ส.ค. 2564 11:34 น.รับเรื่อง
26 ส.ค. 64 12:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
783น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-301เตียงนอน(ห้องนอนเล็กชำรุด)25 ส.ค. 2564 16:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 65 10:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
784น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3รื้อถอนตู้เก็บผ้าที่ชำรุด 25 ส.ค. 2564 11:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 64 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
785แม่บ้านอาคาร 77-411หลังคารั่วเวลาฝนตก24 ส.ค. 2564 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
786น.ส.สิรินาฏ เนติศรีอาคารขุดพักอาศัย 2 (อาคาร17) ห้อง 2121.แจ้งซ่อมสะดืออ่างล้างหน้าค่ะ 2.แจ้งซ่อมก็อกน้ำใช้ในห้องครัว 24 ส.ค. 2564 07:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, 17-212 ปูนยาแนว 1 ถุง สะดืออ่าง Hang 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
787แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ผนังอาคารสีหลุดลอกห้อง 21-40923 ส.ค. 2564 13:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 13:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/เจริญ
788นายภัทร ชุมสาย ณ อยุธยา3-307 อาคาร 3 ว.เฉลิมพระเกียรติฐานเตียงชำรุด23 ส.ค. 2564 09:49 น.รับเรื่อง
23 ส.ค. 64 14:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
789แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่เครื่องขัดเวลาใช้มีเสียงดัง23 ส.ค. 2564 09:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แกนมอเตอร์เสีย
790นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 ชั้น 4 ห้อง 401ผนังมีรอยร้าวและมีปูนร่วง ขยายวงกว้างขึ้น /มีน้ำซึมไหลลงตามผนังจากฝ้าเพดานลงพื้นห้องเวลาที่ฝนตก /มีน้ำไหลซึมออกตามขอบกระจกเวลาฝนตก20 ส.ค. 2564 11:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 64 09:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, นำ้ยากันซึม 1 กระป๋อง ปราโมท/สมพร/เจริญ
791น.ส.ธัญญลักษ์ มังทะฟาร์มพืช (ห้องเรียน)ประตูห้องเรียน ชำรุด 18 ส.ค. 2564 15:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/อำพล
792แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ประตูม้วนปิดไม่ได้ ชั้น 2 18 ส.ค. 2564 11:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 64 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/อำพล/คำจร
793แม่บ้านอาคาร 77-317/8กระเบื้องยางแตกชำรุดประมาณ6-8แผ่น18 ส.ค. 2564 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
794แม่บ้านอาคาร 77-317/4กระเบื้องยางแตกชำรุดประมาณ4-6แผ่น18 ส.ค. 2564 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
795น.ส.อัมพร ศรีคราม17-415เตียงนอนพัง โดยส่วนที่เป็นแผ่นไม้กระดานปูเตียงนอนแตกหัก ยุบตัวลงไปทั้งแถบ18 ส.ค. 2564 04:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 64 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
796น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดล๊อกไม่ได้ห้อง30317 ส.ค. 2564 11:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/อำพล
797นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ที่เสียบฝักบัวชำรุด โซน3-322และ โซน4-31517 ส.ค. 2564 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 64 13:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่เสียบสายฉีดชำระ 2 อัน
798แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21น้ำรั่วห้อง 21-425 ชั้น 416 ส.ค. 2564 15:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจรฺิญ
799แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ฝ้าเพดานพัง (หลุดลงมา )16 ส.ค. 2564 14:36 น.รับเรื่อง
16 ส.ค. 64 14:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
800น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำไหลซึมออกจากพื้นหน้าห้องน้ำเวลาฝนตกห้อง22016 ส.ค. 2564 14:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
801น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10ประตูทางเข้าห้องน้ำที่โรงอาหารชำรุด 16 ส.ค. 2564 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 64 16:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/อำพล
802น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้า ห้อง220มีน้ำซึมบนพื้นห้องจะเป็นเฉพาะเวลาฝนตก14 ส.ค. 2564 21:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
803น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-330แจ้งปิดรูหนูในห้องครัว 2 รู13 ส.ค. 2564 16:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 64 16:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/อำพล
804แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15ฝ้าเพดานพัง สีหลุดลอก หลังคารั่ว ประตูห้องน้ำพัง ไม้วงกบประตูพัง (ห้องน้ำ ) 10 บาน13 ส.ค. 2564 11:04 น.รับเรื่อง
13 ส.ค. 64 12:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
805แม่บ้านฝ่าย อาคารฯหอวิทยาเขต ฯน้ำรั่วทุกครั้งที่ฝนตก13 ส.ค. 2564 11:00 น.รับเรื่อง
13 ส.ค. 64 12:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
806แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ชั้น 4 น้ำรั่วจุดเดิม ห้อง 21-40813 ส.ค. 2564 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
807แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14รั่วที่เดิมห้องโถง ด้านหน้าเข้าเวที อยู่ผนังฝั่งซ้ายมือ13 ส.ค. 2564 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
808แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13หน้าห้อง 13- 202 รั่ว 2 จุด13 ส.ค. 2564 10:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ส.ค. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/อำพล
809แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ห้อง 9-301-9-302-9-303 (ห้องเรียนรั่วหนักมาก )และห้องศึกษากลุ่ม หน้าห้องครัวชั้น 113 ส.ค. 2564 10:51 น.รับเรื่อง
13 ส.ค. 64 12:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
810แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2น้ำรั่วหน้าห้องน้ำ ฝั่ง อ. 20ชั้น 213 ส.ค. 2564 10:48 น.รับเรื่อง
13 ส.ค. 64 12:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
811แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 6น้ำรั่วทางเดินหน้าห้อง 201-202-20313 ส.ค. 2564 10:46 น.รับเรื่อง
13 ส.ค. 64 12:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
812แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19น้ำรั่วลงสนาม 3 จุด ตรงอัฒจันทร์13 ส.ค. 2564 10:44 น.รับเรื่อง
13 ส.ค. 64 12:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
813นางวราภรณ์ กระต่ายทองอ.1หน้ามุกบริเวณบันไดทางขึ้นฝั่งโต๊ะรปภน้ำรั่วฃึมลงมาพื้นทางเดิน 13 ส.ค. 2564 10:12 น.รับเรื่อง
13 ส.ค. 64 12:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
814อาจารย์นภาพร พ่วงพรพิทักษ์3-218แจ้งซ่อม กระเบื้องยาง 10 ส.ค. 2564 14:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ส.ค. 64 09:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/อำพล
815น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูห้องอาบน้ำปิดไม่ได้ห้อง30410 ส.ค. 2564 10:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 64 16:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/อำพล
816แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3กระเบี้องผนังห้องเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดชำรุดมีรอยร้าว10 ส.ค. 2564 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
817แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ฟ่าเพดานห้องเรียน9-302,9-303รั่วชำรุด ฟ่าห้องเรียน9-306ชำรุด10 ส.ค. 2564 10:15 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 64 10:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
818แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3กระเบื้องห้องเรียน9-302ถึง9-307ผุ.กร่อนชำรุดหลายจุด10 ส.ค. 2564 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 64 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กระเบื้องยาง 30 แผ่น ปราโมท/สมพร/เจริญ
819แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12กลอนประตูห้องน้ำหลุด 1 อัน ห้องน้ำชายมุสลิม ห้องน้ำหญิงกดน้ำไม่ลง10 ส.ค. 2564 08:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ส.ค. 64 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กลอน 1 อัน สมโภช/อำพล
820น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4วงกบประตูห้อง4-304.ชํารุด10 ส.ค. 2564 08:17 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 64 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
821น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-303ขอบยางประตูชำรุด09 ส.ค. 2564 15:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/อำพล
822แม่บ้านอาคาร 7ชั้น2ขอความชว่ยเหลือกำจัดรังแตนออกจากประตู09 ส.ค. 2564 15:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 64 14:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
823แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่แผ่นฝ้าเพดานหลุด 1 แผ่น ห้องครัว09 ส.ค. 2564 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
824น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ประตูห้อง4-406เปิดไม่ได้09 ส.ค. 2564 08:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
825น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หน้าต่างบานเกล็ดผุกร่อนห้อง4-109และห้อง4-20906 ส.ค. 2564 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ส.ค. 64 10:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
826น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ประตูห้องครัวปิดเปิดยากห้อง4-20306 ส.ค. 2564 11:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ส.ค. 64 10:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
827น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ประตูห้องครัวปิดเปิดยากห้อง4-20306 ส.ค. 2564 11:23 น.ยกเลิกรายการ
06 ส.ค. 64 14:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซำ้
828แม่บ้านอาคาร 7ห้องคอมมอ่นฯลูกบิดชำรุด06 ส.ค. 2564 11:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ส.ค. 64 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
829แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ประตูปิดไม่ได้ลูกบิดชำรุด ชั้น 5 ( 2 ด้าน )06 ส.ค. 2564 10:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ส.ค. 64 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
830น.ส.จิตรลดา ฦๅชาอาคาร 20 ชั้น 5 อาคารสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพประตูชำรุด เนื่องจากเป็นสนิม ทำให้ปิดไม่ได้ และลูกบิดประตูชำรุด โดยขอให้ซ่อมแซมภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 06 ส.ค. 2564 10:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ส.ค. 64 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
831แม่บ้านอาคาร 77-422สรีระพืชกระเบื้องยางชำรุด06 ส.ค. 2564 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ส.ค. 64 10:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
832แม่บ้านอาคาร 77-412และ7-417/3ปิดรูรั่วบนฝ้าเพดาน 06 ส.ค. 2564 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
833แม่บ้านอาคาร 77-322ฝ้าเพดานชำรุด 06 ส.ค. 2564 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล
834แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13บานประตูไม้ห้องครัวชำรุดคะ..บานหน้าต่างห้องครัวชำรุดเหมือนกันคะ05 ส.ค. 2564 09:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
835แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 7น้ำรั่วลงมาจากฝ้าเพดานชั้น 4 ท่วมห้องแล้ป ห้อง 7- 32205 ส.ค. 2564 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 64 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
836นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5โถส้วมแตกห้อง214/1 1หัว 04 ส.ค. 2564 09:45 น.ยกเลิกรายการ
19 เม.ย. 65 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ ซักโครก 2801-สีขาว 1 ชุด
837น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรูดห้อง41403 ส.ค. 2564 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
838แม่บ้านอาคาร 77-217/1แอร์ไม่เย็น03 ส.ค. 2564 10:01 น.กำลังดำเนินการ
06 พ.ค. 65 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคา ชุดคอนโทรลเสีย พัน/สราวุฒิ
839น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-327ราวผ้าม่านห้องน้ำชำรุด หลุดออกจากผนัง03 ส.ค. 2564 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ส.ค. 64 10:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
840แม่บ้านอาคาร 77-210(โคกศรีฯ)กระเบื้องยางแตกชำรุด4-6แผ่น02 ส.ค. 2564 13:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 64 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
841อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา19-117 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬารบกวนช่วยปิดช่องระบายอากาศเนื่องจากมีการใช้เครื่องปรับอากาศ และเป็นทางเข้าของฝุ่นเยอะมากค่ะ ในนั้นมีอุปกรณ์หลายอย่าง 30 ก.ค. 2564 11:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
842อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา19-117 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬาฝ้ามีรอยรั่วซึมและขึ้นรา 30 ก.ค. 2564 11:02 น.รับเรื่อง
30 ก.ค. 64 12:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
843อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา19-117 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬารบกวนช่วยปิดช่องระบายอากาศเนื่องจากมีการใช้เครื่องปรับอากาศ และเป็นทางเข้าของฝุ่นเยอะมากค่ะ ในนั้นมีอุปกรณ์หลายอย่าง30 ก.ค. 2564 10:42 น.ยกเลิกรายการ
02 ส.ค. 64 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
844แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21น้ำรั่วจุดเดิม ห้อง 21- 407- 21-408 -21 -409 ชั้น 430 ก.ค. 2564 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 64 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
845แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21น้ำรั่วจุดเดิม ห้อง 21-407 21- 408 21-409 ชั้น 4 30 ก.ค. 2564 09:45 น.ยกเลิกรายการ
30 ก.ค. 64 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซำ้
846แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12กลอนประตูห้องน้ำชายชำรุด 1 อัน (ห้องน้ำมุสลิม )30 ก.ค. 2564 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/อำพล
847น.ส.ชญานุช สุตะโคตร17-106 ห้องพักบุคลากรมีน้ำรั่วไหลออกมาจากใต้อ้างล้างมือในห้องน้ำค่ะ30 ก.ค. 2564 08:44 น.รับเรื่อง
30 ก.ค. 64 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
848น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้า ห้อง209บานประตูห้องอาบน้ำชำรุดปิดไม่ได้29 ก.ค. 2564 18:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
849แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ปิดฝ้าเพดานหน้าห้อง 205 ชั้น 229 ก.ค. 2564 09:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
850นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5มือจับประตู้ห้องอาบน้ำชำรุด.ห้อง108/1. 28 ก.ค. 2564 13:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร มือจับประตูห้อง 1 ชุด
851นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5มือจับกรอนประตูห้องอาบน้ำขึ้นสนิทแตกบาดมือนิสิต 28 ก.ค. 2564 12:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
852นางเสริม คาอำกวยอาคาร.528 ก.ค. 2564 12:04 น.ยกเลิกรายการ
29 ก.ค. 64 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
853นางเสริม คาอำกวยอาคาร.528 ก.ค. 2564 12:04 น.ยกเลิกรายการ
29 ก.ค. 64 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
854นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5มือจับกรอนประตูห้องอาบน้ำขึ้นสนิทแตกบาดมือนิสิต 28 ก.ค. 2564 12:04 น.ยกเลิกรายการ
29 ก.ค. 64 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
855นางเสริม คาอำกวยอาคาร.528 ก.ค. 2564 12:04 น.ยกเลิกรายการ
29 ก.ค. 64 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
856นางเสริม คาอำกวยอาคาร.528 ก.ค. 2564 12:04 น.ยกเลิกรายการ
29 ก.ค. 64 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
857แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ชั้น 2 ฝั่งห้องอาจารย์ และห้องเรียน รูรั่ว 5 จุด23 ก.ค. 2564 13:35 น.รับเรื่อง
23 ก.ค. 64 15:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
858แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14หอประชุมวิโรจน์รูรั่ว 16 จุด รอบข้างที่มีม่าน หน้ามุก 5 จุดหลังเวที 6 จุด รอบอาคาร 3 จุดห้องฟิตเนส 3 จุดห้องเทคัวโด 3 จุด23 ก.ค. 2564 13:32 น.รับเรื่อง
23 ก.ค. 64 15:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
859นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องโครงการMBAชั้น4 /1-402ฝ้าเพดานเป็นรูทำให้มีหนูวิ่งผ่านเข้าออกได้ทำให้วัสดุเสียหายและมีกลิ่นเหม็น 23 ก.ค. 2564 08:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
860นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องโครงการMBAชั้น4 /1-402ฝ้าเพดานเป็นรูทำให้มีหนูวิ่งผ่านเข้าออกได้ทำให้วัสดุเสียหายและมีกลิ่นเหม็น 23 ก.ค. 2564 08:43 น.ยกเลิกรายการ
23 ก.ค. 64 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้ครับ
861แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 16กระจกหน้าต่างแตกชำรุด 2 บาน ห้อง 16/106 หน้าต่างรอบระเบียงอาคารชั้น 3 หลุด 1 บาน22 ก.ค. 2564 13:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล
862แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ซ่อมฝ้าเพดานทางเดินชั้น 2 ฝั่งทางห้องทะเบียน22 ก.ค. 2564 09:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 11:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
863แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ประตูเปิดไม่ได้ห้อง 22-202/1 ชั้น 222 ก.ค. 2564 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท กุญแจบานสวิง 2 ทาง 1 ชุด
864แม่บ้านอาคาร 77-412และ7-417/3หลังคารั่วเวลาฝนตก 22 ก.ค. 2564 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
865แม่บ้านอาคาร 7ชั้น4หน้าห้อง7-421(สรีรสัตว์)เก็บตู้ที่เหลือจากการใช้งานเพื่อไปเก็บไว้ในที่เหมาะสม 22 ก.ค. 2564 09:15 น.รับเรื่อง
22 ก.ค. 64 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
866แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_202ฝ้าเพดาลหน้าห้องเรียนรั่ว2จุดคะ22 ก.ค. 2564 08:59 น.รับเรื่อง
22 ก.ค. 64 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
867น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-210ล้อมุ้งลวดชำรุด21 ก.ค. 2564 16:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
868น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-141ประตูกระจกในนห้องนอนชำรุด (เลื่อนไม่ได้)21 ก.ค. 2564 16:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
869น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-245มุ้งลวดประตูใหญ่ชำรุด(ห้องนอน)21 ก.ค. 2564 16:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 64 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
870น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-201ไม้อัดรองเตียงหักชำรุด21 ก.ค. 2564 16:41 น.รับเรื่อง
22 ก.ค. 64 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
871นายนายวรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์17-105ประตูห้องทุกบานพัง ปิดแล้วเสียงดัง20 ก.ค. 2564 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 14:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
872แม่บ้านอาคาร 77-204/3กำจัดปลวกบริเวณขอบกระจกในห้องน้ำ14 ก.ค. 2564 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
873นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 19 สนามกีฬา 2 ห้อง 19-125หน้าต่างกระจกบานเลื่อนชำรุด ล๊อคไม่ได้13 ก.ค. 2564 16:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร สายยูหูช้าง 2 ชุด สายยู1นิ้ว 3 ชุด ลูกบิคประตูห้อง 1 ชุด
874แม่บ้านอาคาร 77-214(ห้องพรรณาฯ)ช่วยกำจัดรังแตนข้างหน้าต่างห้อง13 ก.ค. 2564 14:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
875น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มือหมุนบานเกร็ดชำรุดห้อง11813 ก.ค. 2564 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร มือหมุนบานเกร็ด 1 ชุด
876แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ตู้เก็บกญแจชำรุด13 ก.ค. 2564 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
877น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-301บานประตูห้องชำรุด13 ก.ค. 2564 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
878นายปณิธาน คราประยูรอ.บริหาร ห้อง 1301ซ่อมเพดาน 12 ก.ค. 2564 15:17 น.รับเรื่อง
13 ก.ค. 64 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
879แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ประตูหนีไฟลูกบิดเสียเปิดไม่ได้ ชั้น 312 ก.ค. 2564 10:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 64 16:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
880น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-301กลอนหน้าต่างชำรุด 08 ก.ค. 2564 14:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 64 16:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ยกล๊อคหน้าต่างขาว 1ชุด ปราโมท/สมพร/เจริญ
881แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13ตัวหนังสือในโมเดล์ชำรุด3ตัว.มีตัว.ย.สละอาสองตัวคะ08 ก.ค. 2564 13:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, บัญชา
882แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ประตูบานสวิงห้องทำงานและห้องฟิสเน็ตล๊อกไม่ได้08 ก.ค. 2564 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
883น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำขังอยู่บนหลังคาห้องทีวีชั้น2เนื่องจากหลังคายุบลงเป็นหลุมเวลาฝนตกจะมีน้ำขัง07 ก.ค. 2564 14:23 น.รับเรื่อง
08 ก.ค. 64 08:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
884น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดล๊อกไม่ได้ห้อง30306 ก.ค. 2564 10:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
885น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-346กลอดนประตูห้องน้ำชำรุด06 ก.ค. 2564 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
886แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ฝ้าเพดานชำรุดชั้น 4 ประตูหนีไฟปิดไม่ได้ฝั่ง อ. 7 05 ก.ค. 2564 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
887แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21เก้าอี้ชำรุดห้องประชุม เก้าอี้ห้องเรียนชำรุด 05 ก.ค. 2564 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
888น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องน้ำล๊อกไม่ได้ห้อง40805 ก.ค. 2564 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กลอนประตู 6 นิ้ว 1 ชุด ปราโมท/สมพร
889น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มือหมุนบานเกร็ดชำรุดห้อง31505 ก.ค. 2564 08:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
890น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดล๊อกไม่ได้ห้อง40405 ก.ค. 2564 08:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 10:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กลอนประตู 6 นิ้ว 1 ชุด ปราโมท/สมพร
891น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดห้อง20802 ก.ค. 2564 12:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
892อาจารย์บุศราวรรณ ไชยะ17-216ราวแขวนเสื้อผ้าของตู้เสื้อผ้าชำรุด 02 ก.ค. 2564 06:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
893นางเสริม คาอำกวยประตูห้องเก็บของห้องน้ำ 5-102/1ประตูห้องเก็บของห้องน้ำอาคาร 5 01 ก.ค. 2564 14:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
894แม่บ้านฝ่าย อาคารฯประตู 6รางล้อเหล็กลากประตูชำรุด01 ก.ค. 2564 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล/เจริญ
895แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21เก้าอี้ชำรุดชั้น 3 30 มิ.ย. 2564 15:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
896แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ลูกบิดประตูชำรุดห้อง 21-411 ชั้น 430 มิ.ย. 2564 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ค. 64 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
897น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรูดห้อง41130 มิ.ย. 2564 08:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 10:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กลอนประตู 6 นิ้ว 1 ชุด ปราโมท/สมพร
898แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_208ฝ้าห้องเรียนชำรุดคะ29 มิ.ย. 2564 08:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
899แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_201กลอนหน้าต่างปิดล็อคไม่ได้คะ29 มิ.ย. 2564 08:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
900แม่บ้านอาคาร 77-413/1เชือกดึงผ้าม่านชำรุด28 มิ.ย. 2564 15:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร เชือกผ้าม่าน 25 เมตร
901น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18กระจกตู้ถังดับเพลิงฝั่งบันไดหนีไฟโซนทิศใต้แตก25 มิ.ย. 2564 10:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
902แม่บ้านอาคาร 7ทางเข้าอาคารชั้น1หน้าลิตท์ประตูบานสวิงชำรุด25 มิ.ย. 2564 10:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
903น.ส.จารุณี ฤทธิดีห้องสมุดเปลี่ยนกุญแจลิ้นชักโต๊ะ 24 มิ.ย. 2564 13:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ค. 64 11:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ กุญแจโต๊ะทำงาน 1 ชุด
904แม่บ้านอาคาร 8อ.8/2ประตรูใหญ่บานสวิงช์ด้านทิศตะวันตกชำรุด23 มิ.ย. 2564 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
905น.ส.กัลยาณี บุญยะปูชิตห้องคลัง ชั้น 2 อ.1ที่เปิดจับลิ้นชั้กโต๊ะทำงานชำชุดเป็นจำนวน 2 ชั้น /ตู้เหล็กเก็บเอกสารที่จับเปิดตู้ชำรุดเป็นจำวน 1 ข้าง /จุญแจหักลิ้นชักหักในที่เสียบเปิดตู้ชิ้นชั้น 1 ชั้น22 มิ.ย. 2564 13:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล กลอน 4 นิ้ว 1 ตัว สายยู 1 ตัว มือจับตู้ 3 อัน
906น.ส.กนกพร ศรีโคตรขอบยางประตูห้องประชุม ในห้องผอ.กองบริการกลางหลุด งานอาคารสถานที่ฯ22 มิ.ย. 2564 11:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 10:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
907แม่บ้านอาคาร 77-216เปลี่ยนล้อรถเข็น(อุุปกรณ์คือล้อใด้จัดเตรียมใว้แล้ว)22 มิ.ย. 2564 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มิ.ย. 64 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมโภช
908น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4แจ้งกำจัดผึ้งที่อาคาร 4(หอพักชายอินทนิล) 21 มิ.ย. 2564 16:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
909นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5บานประตูชำรุดห้อง102/1 21 มิ.ย. 2564 14:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 14:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
910นายสมชาย เบ้าทอง17-204ต้องการเปลี่ยนลูกบิดประตูหน้าห้อง เนื่องจากเปิดปิดยาก 21 มิ.ย. 2564 11:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ค. 64 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
911น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ กุญแจ ห้องเล็กด้านหลังห้องนิทรรศการบัวฯ ชำรุด ไม่สามารถล๊อคประตูได้21 มิ.ย. 2564 10:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กุญแจล็อคบานสวิงทางเดียว 1 ชุด
912น.ส.กรกนก หาญมนตรี20-406ซ่อมประตูหย่อน และดีดแรง ลมที่ดันกระแทกกระจกกำลังร้าวและอาจแตกได้เร็วๆนี้ ซึ้งจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานในห้อได้รับบาดเจ็บได้ รบกวนช่วยเข้ามาตรวจสอบด้วยค่ะ18 มิ.ย. 2564 16:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
913น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-107 (ห้องสารบรรณ)ติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน(มีบอร์ดแล้วรอการติดตั้ง)18 มิ.ย. 2564 09:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
914น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. อาคาร 17คิ้วไม้ตรงผนังด้านล่างชำรุด อาจเกิดอันตรายต่อเด็ก รบกวนดำเนินการให้ด่วน 17 มิ.ย. 2564 16:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
915น.ส.วนารัตน์ นาติโนห้องแลปจุลชีววิทยา ฟาร์มพืชประตูห้องหลุด 17 มิ.ย. 2564 14:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
916นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุงห้องเรียน 13 ชั้น4ลูกบิดเสีย 17 มิ.ย. 2564 14:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
917นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง7-219 ห้องคอมมอนลูกบิดเสีย ไม่สามารถเปิดปิดได้17 มิ.ย. 2564 14:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 15:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
918น.ส.ฐิติรัตน์ ยะอนันต์อาคาร 3 ห้องพักบุคลากร อาคาร 3 ชั้น 3 มีปัญหาน้ำรั่วจากดาดฟ้า ลงที่ห้อง น้ำไหลลงมาตลอดเวลามีฝนตก บางที น้ำรั่วใส่ปลั๊กไฟหน้าห้องน้ำทำให้ ไฟติดๆดับดับ 17 มิ.ย. 2564 10:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
919แม่บ้านอาคาร 8อ-8/2ประตูบานชวิงทางเข้าด้าน.อ.8/1.ชำรุดเปิด.ปิดยากแจ้งช่อมค่ะ17 มิ.ย. 2564 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
920น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17แจ้งตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณโรงจอดรถอาคาร 17 17 มิ.ย. 2564 09:26 น.ยกเลิกรายการ
18 มิ.ย. 64 10:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แจ้งงานภูมิสถาปัตย์ดำเนินการ
921น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-327ฝ้าเพดานมีน้ำรั่วซึ่มมาจากด้วนบน 17 มิ.ย. 2564 09:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
922นางวราภรณ์ กระต่ายทองอ.1ห้อง1-315ห้องผช.การเงินประตูชำรุด17 มิ.ย. 2564 08:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
923น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-407ลูกบิดประตูชำรุด16 มิ.ย. 2564 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มิ.ย. 64 15:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกบิด 1 ชุด คำจร
924แม่บ้านอาคาร 77-311,ชานบันไดโซนDหน้าต่างบานเลื่อนตกรอ่งเปิด-ปิดไม่ใด้15 มิ.ย. 2564 15:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
925แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ธงชาตฺิ ขาดชำรุด15 มิ.ย. 2564 08:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 64 13:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รปภ.เปลี่ยน 1 ผืน
926น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องออกกำลังกายกระจกหน้าต่างแตกทะลุเนื่องจากเศษหินกระเด็นใส่ 14 มิ.ย. 2564 16:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 15:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ทำเรื่องจัดซื้อจ้าง/สืบราคา
927แม่บ้านอาคาร 77-320/1ธุระการคณะศว.โต๊ะทำงานชำรุด14 มิ.ย. 2564 15:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล
928น.ส.นิภาพร เมษา7-321ซิลิโคนหมดอายุ 14 มิ.ย. 2564 14:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 64 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/อำพล/คำจร
929น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 หน้าห้อง 331/1ฝ้าเพดานหน้าห้อง 3-331/1 รั่วชำรุด 13 มิ.ย. 2564 11:16 น.รับเรื่อง
14 มิ.ย. 64 12:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
930น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 หน้าห้อง 3-313แจ้งตัดแต่งต้นไม้(เนื่องจากบุคลากรกลัวงูเข้ามาในตัวตึก) 13 มิ.ย. 2564 11:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, งานภูมิสถาปัตย์ ดำเนินการแล้ว
931น.ส.ชวพร โพธิ์เมืองห้อง 20-406 อาคาร 20 ชั้น4 คณะสศ.ประตูชำรุด เวลาเปิดปิด ประตูจะสวิงรุนแรงมากๆ ทำให้เมื่อมีคนเปิดปิดประตูห้อง หน้าต่างมีอาการสั่น แรงมากๆ จนจะหลุดลงมาใส่หัวคนที่นั่งทำงานแล้วค่ะ เคยมีคนแจ้งซ่อมไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อ 07 มิ.ย. 2564 10:05 น. ในระบบขึ้นรับเรื่อง แต่ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ 10 มิ.ย. 2564 15:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
932น.ส.จิตรลดา ฦๅชา20-406ซ่อมประตูหย่อน และดีดแรง อาจทำให้ประตูกระแทกและแตกได้ .... รบกวนซ่อมเพื่อให้มันชะลอการดีดตัวให้ช้าลงจ้า ล่าสุดคือ กระจก จะแตกแล้วจ้า คนใช้ประตูเยอะมาก เพราะว่าเป็นห้องสำนักงานคณะฯ ค่ะ 10 มิ.ย. 2564 15:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
933น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกหลังห้องเปิดไม่ได้ห้อง31610 มิ.ย. 2564 12:45 น.รับเรื่อง
11 มิ.ย. 64 08:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
934แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 3 ห้อง2-307ประตูห้องน้ำผุ-พัง10 มิ.ย. 2564 08:33 น.รับเรื่อง
10 มิ.ย. 64 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
935น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17ซ่อมฝาปิดร่องระบายน้ำ(แตกชำรุด)ฝั่งจอดรถทางหอหญิงตาลฟ้า 09 มิ.ย. 2564 15:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
936แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21มีน้ำหยดลงมาจากฝ้าด้านบนตรงทางเข้ามีกลิ่นเหม็นมากห้องน้ำชาย ชั้น 109 มิ.ย. 2564 14:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มิ.ย. 64 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
937น.ส.นิภาพร เมษา7-321บานเกล็ดห้องเก็บสารเคมีชำรุด09 มิ.ย. 2564 14:32 น.รับเรื่อง
09 มิ.ย. 64 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
938น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝ่าห้องคัรวรั่วห้อง4-40609 มิ.ย. 2564 11:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
939แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20น้ำรั่วเข้าห้อง 20-425 ชั้น 4 ฝั่ง ส.ว09 มิ.ย. 2564 11:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มิ.ย. 64 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมโภช
940แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ห้องน้ำชายชั้น 1 ประตูทางเช้ามีน้ำหยดลงจากเพดาน09 มิ.ย. 2564 10:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ค. 64 11:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
941น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลังคาห้องคอมห้องทีวีรั่วเวลาฝนตก09 มิ.ย. 2564 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
942น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกเปิดไม่ได้ทั้ง2บานค่ะห้อง11808 มิ.ย. 2564 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
943น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกหลังห้องเปิดไม่ได้ทั้ง2บานค่ะ08 มิ.ย. 2564 15:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, 18-118 ปราโมท/สมพร/เจริญ
944น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18โต๊ะชำรุดห้อง12008 มิ.ย. 2564 14:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 10:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
945แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ฝ้าเพดานทางเดินชั้น3มีรอยรั่วหลายจุดในห้องเรียน9-302=9-303รั่ว07 มิ.ย. 2564 15:08 น.รับเรื่อง
07 มิ.ย. 64 15:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
946แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3กระเบื้องห้องน้ำชายด้านหน้าพองตัว07 มิ.ย. 2564 15:01 น.ยกเลิกรายการ
09 ก.ย. 64 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
947แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3กระเบื้องห้องน้ำหญิงชั้น3ด้านหลังแตก07 มิ.ย. 2564 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
948น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18โต๊ะชำรุดห้อง402ห้อง403ห้อง41507 มิ.ย. 2564 13:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 10:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
949น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18โต๊ะชำรุดห้อง31507 มิ.ย. 2564 13:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
950น.ส.จิตรลดา ฦๅชา20-406ซ่อมประตูหย่อน และดีดแรง อาจทำให้ประตูกระแทกและแตกได้ .... รบกวนซ่อมเพื่อให้มันชะลอการดีดตัวให้ช้าลงจ้า 07 มิ.ย. 2564 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
951น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มเครื่อง RO ที่โรงผลิตน้ำดื่มใช้งานไม่ได้ค่ะ มีน้ำพุ่งออกจากไส้กรอง RO โรงผลิตน้ำได้อุปกรณ์มาแล้ว รบกวนแจ้งช่างมาดูให้หน่อยนะคะ 07 มิ.ย. 2564 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 64 16:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
952น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-132ลูกบิดประตูชำรุด07 มิ.ย. 2564 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกบิด 1 ชุด สมโภช
953นางบุญวาสนา ฉิมศรีอ.3-226พื้นเตียงชำรุด04 มิ.ย. 2564 15:40 น.รับเรื่อง
07 มิ.ย. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
954น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ตัูเสื้อผ้าราวแขนผ้าชํารุดห้อง4-20804 มิ.ย. 2564 14:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
955น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ไม้ลองพื้นเตียงหักห้อง4-109วันที่.4..มิ.ย.256404 มิ.ย. 2564 14:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
956น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4บานพับตู้เสื้อผ้าชํารุดห้อง4-222วันที่4มิ.ย.256404 มิ.ย. 2564 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
957น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-121ลูกบิดประตูชำรุด28 พ.ค. 2564 16:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
958น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-113ลูกบิดประตูชำรุด27 พ.ค. 2564 11:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
959แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12ถังน้ำดื่มชำรุด ตรงรอยต่อ ก๊อกน้ำดื่มชำรุด 2 อัน ก๊อกห้องน้ำชายชำรุด 1 (โซนกลาง )27 พ.ค. 2564 08:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 64 14:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
960นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคารวิจัย อุทยานหนองหารน้อยเปลี่ยนธงชาติผืนใหญ่ ขาด25 พ.ค. 2564 08:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 64 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
961น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกห้อง109เปิดยาก21 พ.ค. 2564 16:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
962น.ส.นิภาพร เมษา7-421ติดบอร์ดกับฝาผนัง21 พ.ค. 2564 16:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
963แม่บ้านอาคาร 7ชั้น1ข้างลิฟท์เก็บเก้าอี้และอุปกรณ์ที่ชำรุดออกจากอาคาร 21 พ.ค. 2564 15:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, งานภูมิสถาปัตย์ ดำเนิการเรียบร้อยแล้ว
964แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ลูกบิดประตูหนีไฟเสียเปิดไม่ได้ฝั่งอาคาร 7 ชั้น 320 พ.ค. 2564 13:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ค. 64 11:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
965น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่กันแมลงประตูห้องชำรุดห้อง215ห้อง301ห้อง31419 พ.ค. 2564 13:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
966น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่กันแมลงประตูห้องชำรุดห้อง111ห้อง114ห้อง117ห้อง11819 พ.ค. 2564 13:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
967น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่กันแมลงประตูห้องชำรุดห้อง103ห้อง104ห้อง107ห้อง10919 พ.ค. 2564 13:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
968น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องชำรุดห้อง401ห้อง406ห้อง407ห้อง409ห้อง411ห้อง42019 พ.ค. 2564 13:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
969น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องชำรุดห้อง305ห้อง307ห้อง31819 พ.ค. 2564 13:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
970น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องน้ำชำรุดห้อง202ห้อง204ห้อง208ห้อง214ห้อง21719 พ.ค. 2564 13:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
971น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องน้ำชำรุดห้อง113ห้อง118ห้อง11919 พ.ค. 2564 13:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
972น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ราวแขวนผ้าในห้องอาบน้ำชำรุดห้อง103ห้อง20919 พ.ค. 2564 13:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
973แม่บ้านอาคาร 77-209วาริชภูมิช่อมพื้นกระเบื้องยาง แตกชำรุดประมาณ4แผ่น19 พ.ค. 2564 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/อำพล
974นายนายวรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์17-105ประตูห้องครัวและประตูข้างนอกห้องครัวล๊อคไมีได้ 19 พ.ค. 2564 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 14:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
975น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตัดแม่กุญแจห้อง41818 พ.ค. 2564 13:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
976น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18โต๊ะชำรุดห้อง32018 พ.ค. 2564 13:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
977น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18กระเบื้องยางชำรุดห้อง117ห้อง21418 พ.ค. 2564 13:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
978น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18กระเบื้องพื้นห้องน้ำแตกห้อง307ห้อง31018 พ.ค. 2564 13:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
979น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18บานเกร็ดแตกห้อง105ห้อง106ห้อง110ห้อง215ห้อง206ห้อง416ห้อง417ห้อง41817 พ.ค. 2564 13:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
980น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18เตียงชำรุดห้อง408ห้อง412ห้อง414ห้อง416ห้อง417ห้อง418ห้อง42017 พ.ค. 2564 13:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
981น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18เตียงชำรุดห้อง304ห้อง305ห้อง312ห้อง317ห้อง31917 พ.ค. 2564 13:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
982น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18เตียงชำรุดห้อง112ห้อง202ห้อง210ห้อง214ห้อง215ห้อง17 พ.ค. 2564 13:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
983น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มุ้งลวดขาดห้อง119ห้อง302ห้อง30817 พ.ค. 2564 13:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
984น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกเปิดยากห้อง406ห้อง407ห้อง408ห้อง409ห้อง41417 พ.ค. 2564 13:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 64 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
985น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกเปิดยากห้อง306ห้อง314ห้อง316ห้อง31917 พ.ค. 2564 13:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 พ.ค. 64 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
986น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกเปิดยากห้อง201ห้อง207ห้อง21317 พ.ค. 2564 13:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 พ.ค. 64 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ห้อง 220 ปราโมท/สมพร
987น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกเปิดยากห้อง108ห้อง113ห้อง114ห้อง11817 พ.ค. 2564 13:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 64 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
988น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18กรล๊อกตู้เสื้ดผ้าชำรุดห้อง307ห้อง30417 พ.ค. 2564 13:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
989น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18บานพับตู้เสื้อผ้าชำรุดห้อง102ห้อง107ห้อง208ห้อง209ห้อง210ห้อง215ห้อง302ห้อง41717 พ.ค. 2564 13:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
990น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์ อาคาร4ประตูห้องครัวชํารุดห้อง4-106วันที่17.พ.ค.256417 พ.ค. 2564 09:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
991น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ประตูห้องชํารุด1บานห้อง4-12117 พ.ค. 2564 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
992น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ไมัอัดพื้นเตียงชํารุด1แผ่นห้อง4-10917 พ.ค. 2564 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
993นายบรรทม โคตรวงค์อินทนิลอาคาร4ลูกบิดประตูห้อง4-214ชำรุด 14 พ.ค. 2564 16:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
994น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานเกษตร 50 พรรษาฯประตูม้วน โรงสูบอ่างกาฬสินธุ์ เปิด-ปิด ไม่ได้14 พ.ค. 2564 11:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ค. 64 15:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
995น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18บานเกร็ดแตกห้อง105ห้อง106ห้อง110ห้อง206ห้อง215ห้อง303ห้อง417ห้อง41813 พ.ค. 2564 11:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 14:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
996น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มือหมุนบานเกร็ดชำรุดห้อง402ห้อง403ห้อง404ห้อง406ห้อง407ห้อง408ห้อง409ห้อง410ห้อง411ห้อง412ห้อง413ห้อง415ห้อง416ห้อง41713 พ.ค. 2564 11:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 14:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
997น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มือหมุนบานเกร็ดชำรุดห้อง301ห้อง302ห้อง303ห้อง304ห้อง305ห้อง308ห้อง310ห้อง312ห้อง314ห้อง315ห้อง317ห้อง318ห้อง31913 พ.ค. 2564 11:08 น.ยกเลิกรายการ
13 พ.ค. 64 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้
998น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มือหมุนบานเกร็ดชำรุดห้อง301ห้อง302ห้อง303ห้อง304ห้อง305ห้อง308ห้อง310ห้อง312ห้อง314ห้อง315ห้อง317ห้อง318ห้อง31913 พ.ค. 2564 11:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
999น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มือหมุนบานเกร็ดชำรุดห้อง201ห้อง206ห้อง210ห้อง211ห้อง212ห้อง214ห้อง215ห้อง13 พ.ค. 2564 10:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 14:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
1000น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มือหมุนบานเกร็ดชำรุดห้อง102ห้อง103ห้อง105ห้อง107ห้อง112ห้อง119ห้อง12013 พ.ค. 2564 10:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 14:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
1001นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร 3 ชั้น 1ฝั่งโรงแรมฝ้าขึ้นรา13 พ.ค. 2564 07:52 น.รับเรื่อง
13 พ.ค. 64 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1002น.ส.จิตรา ธรรมรักษา1-311/4ลูกบิดประตูชำรุด12 พ.ค. 2564 10:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1003นางนิลเนตร ชาเบาะ9-206ประตูเปิดมีเสียงดัง 11 พ.ค. 2564 15:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1004นายจีระศักดิ์ ฆ้องเดชฟาร์มสัตว์ขอความอนุเคราะห์ช่างซ่อมประตูทางเข้าฟาร์มสัตว์ เนื่องจากลมพัดทำให้รอยเชื่อมเดิมฉีก ส่งผลให้ประตูหลุดออกมา 11 พ.ค. 2564 15:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1005น.ส.วิชชุดา ใจเสรี1-402 อาคารบริหาร 1 ห้องโครงการ MBAมีรอยรั่วบนฝ้าเพดานห้อง 11 พ.ค. 2564 14:21 น.รับเรื่อง
12 พ.ค. 64 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1006น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ฝ้าห้องฉุกเฉินรั่ว 3 จุด06 พ.ค. 2564 15:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/อำพล/เจรฺิญ
1007น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16 16-102ลูกบิดประตูเสีย06 พ.ค. 2564 15:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/อำพล/เจรฺิญ
1008นางวราภรณ์ กระต่ายทองชั้น1ห้อง1-104(ไปรษณี)กระเบื้องล่อนแตกชำรุด06 พ.ค. 2564 15:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/เจริญ
1009แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 3ทุกห้องโต๊ะ-เก้าอี้ ชำรุด06 พ.ค. 2564 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1010แม่บ้านอาคาร 13 อาคาร13_205_209กระเบื้องปูพื้นห้องเรียนและห้องพักอาจารย์ชำรุดค่ะ06 พ.ค. 2564 10:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ย. 65 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1011แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่เครื่่องขัดพื้นมีเสียงดัง06 พ.ค. 2564 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1012อาจารย์สุนทรี โอรัตนสถาพร3-343/1แจ้งตัดกุญแจฝาครอบหน้าห้อง-ลืมกุญแจ (แจ้งสำนักงาน ช่างมาตัดให้ช่วงเช้าเรียบร้อยแล้วค่ะ-แจ้งย้อนหลัง)05 พ.ค. 2564 20:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 พ.ค. 64 08:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1013แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9กระเบื้องยางห้องเรียนชำรุดกับเวทีห้องเรียนห้อง 9-30105 พ.ค. 2564 15:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 11:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
1014แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9กระเบื้องห้องน้ำหญิงแตกชำรุด ชั้น 3 ด้านหลังอาคาร05 พ.ค. 2564 15:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1015นางวราภรณ์ กระต่ายทองหน้าห้องเตรียมอาหารชั้น2อ.1กระเบื้องยางล่อนแตกชำรุดประมาณ12แผ่น05 พ.ค. 2564 15:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/เจริญ
1016น.ส.นิศารัตน์ ทิพวัจนา17-413,อาคาร17ประตูกระจกบานเลื่อนห้องน้ำติด ไม่สามารถเลื่อนได้05 พ.ค. 2564 13:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ล้อประตูกระจกเลื่อน ปราโมท/สมพร
1017นายสมชาย เบ้าทอง17-204ประตูห้องน้ำล็อกไม่ได้ 05 พ.ค. 2564 13:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1018น.ส.นิศารัตน์ ทิพวัจนา17-413,อาคาร17ประตูบานเลื่อนกระจกฝั่งซ้ายติดไม่สามารถเลื่อนได้05 พ.ค. 2564 11:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 64 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1019น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ชั้น 2บานประตูน้ำ ชั้น 2 ชำรุด(หน้าห้อง 3-216)05 พ.ค. 2564 10:59 น.รับเรื่อง
05 พ.ค. 64 12:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1020นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องพระพิรุณชั้น2มีน้ำรั่วฃึมออกมาตรงบริเวณต้นเสาหน้าห้องติดกับฝั่งหน้าต่างทำให้พื้นล่อนเสียหาย05 พ.ค. 2564 10:14 น.รับเรื่อง
05 พ.ค. 64 12:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1021นายณัฐพงษ์ คำเลิศอ.17-215เตียงชำรุด(หากซ่อมไม่ได้รบกวนแยกชิ้นส่วนเพื่อรอแทงจำหน่าย)30 เม.ย. 2564 15:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1022นายณัฐพงษ์ คำเลิศอ.17-106เตียงชำรุด 30 เม.ย. 2564 15:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1023น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ลูกบิดประตูห้องปิดเปิดไม่ได้ห้อง118วันที่.30เม.ย.256430 เม.ย. 2564 12:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 08:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกบิดประตูทั่วไป 1 ชุด
1024น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ประตูห้องน้ำ คนพิการ ฝั่ง รปภ. ชำรุด29 เม.ย. 2564 14:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
1025นายณัฐพงษ์ คำเลิศอ.17-204ใต้อ่างล้างจานชำรุด 28 เม.ย. 2564 13:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มิ.ย. 64 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/เจริญ
1026น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-204ตู้เสื้อผ้าชำรุด 28 เม.ย. 2564 10:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 เม.ย. 64 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
1027น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-204แจ้งปิดรูตรงผนัง (รูที่เคยติดช่องแอร์)28 เม.ย. 2564 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 เม.ย. 64 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
1028น.ส.สิรินาฏ เนติศรีอาคาร 17 ห้อง 2121. แจ้งซ่อมและตรวจเช็คซิ้งน้ำล้างจาน ในห้องครัว มีน้ำ ซึมออกมา ตอนนี้พื้นห้องครัวค่อนข้างแฉะค่ะ ต้องคอยไล่น้ำออก 2.แจ้งซ่อมประตูห้องครัวฝั่งทางออกระเบียงล็อคไม่ได้ค่ะ ตรงขอบประตูมีช่อง ทำให้ผึ้งสามารถเข้ามาทำรังได้ รบกวนตรวจเช็คให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ27 เม.ย. 2564 17:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1029อาจารย์มยูรกาญจน์ เดชกุญชร3-328/1เจาะติดราวม่านจำนวน 2 ช่อง หน้าต่างค่ะ 27 เม.ย. 2564 17:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 15:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1030น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีห้องซักผ้า อ สถานพยาบาล อ.16มีกิ่งไม้ทับหลังคา ทำให้หลังคารั่ว น้ำใหลซึม เข้ามาภายในบริเวณห้องซักผ้า27 เม.ย. 2564 14:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
1031แม่บ้านอาคาร 66-104เวทีชํารุด27 เม.ย. 2564 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
1032แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ตู้เก็บกญแจชำรุดชั้น 1 ฝั่ง ส.ว ห้อง 20- 10727 เม.ย. 2564 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 08:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1033แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 7ประตูม้วนกดเปิดได้แต่กดปิดไม่ได้ชั้น 1 ฝั่งซ็อฟโยธา26 เม.ย. 2564 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพสาล/สมชาย
1034น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง3-310เบาะที่นอนเตียงขนาดใหญ่ มีสภาพเก่ามากอายุการใช้งานน่าจะมากกว่า 10 ปี เบาะยุบตัว ไม่รองรับสรีระร่างกายเวลานอน ทนนอนเบาะเก่าๆ มานานกว่า 7 ปี แจ้งขอเปลี่ยนไปหลายรอบ ก็ไม่ได้รับการเปลี่ยน ไม่ทราบว่าวิทยาเขตฯ มีเบาะเปลี่ยนใหม่ให้มั้ยคะ 23 เม.ย. 2564 15:18 น.ยกเลิกรายการ
26 เม.ย. 64 08:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ติดต่องานอาคารชุดพักอาศัยรับทราบแล้วครับ ขอบคุณครับ
1035แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 3 ห้อง2-310ประตูห้องน้ำพัง23 เม.ย. 2564 10:41 น.รับเรื่อง
23 เม.ย. 64 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1036แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20เก้าอี้ห้องเรียนชำรุด ห้อง 20-301 ชั้น 321 เม.ย. 2564 08:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 08:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1037แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ล๊อกเกอร์คณะบดีเปิดไม่ได้20 เม.ย. 2564 14:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 08:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1038นายธวัชชัย สัพโสข้างห้อง 7-112 (โรงผสมคอนกรีต)กระเบื้องหลังคาแตก 1 แผ่น 20 เม.ย. 2564 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มิ.ย. 64 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1039นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 ชั้น 4 ห้อง 401, 402ห้อง 401 จุดที่ 1 น้ำซึมจากฝ้าเพดานไหลลงพื่น เวลาฝนตก จุดที่ 2 น้ำซึมจากหน้าต่างด้านข้างอาคาร ห้อง 402 น้ำซึมจากหน้าต่างด้านข้างอาคาร19 เม.ย. 2564 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 11:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1040น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ปั้มน้ำสูบน้ำเข้า อาคารวิจัยและพัฒนา มีน้ำรั่วซึมตลอดเวลา 19 เม.ย. 2564 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รอจัดซื้อ/จ้าง คุรุภัณฑ์
1041น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-234มุ้งลวดชำรุด 1 บาน , เพดานห้องครัวชำรุด, ประตูตู้เสื้อผ้าชำรุดและปิดรูที่ผึ้งบินเข้าห้องพัก08 เม.ย. 2564 14:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 64 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/อำพล
1042น.ส.สิรินาฏ เนติศรี17-212ซ่อมก็อกน้ำของซิ้งล้างจาน ห้องครัวค่ะ07 เม.ย. 2564 16:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 64 13:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1043น.ส.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ17-307ขอความอนุเคราะห์ ติดตั้งกอลประตูหน้าห้อง ห้อง 307 อาคาร 17 โปรดพิจารณาด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 089449441406 เม.ย. 2564 13:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 08:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล กลอน 4 นิ้ว 1 อัน
1044นายrutchanon pongtongอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติแผ่นกระเบื้องยางชำรุด ห้อง 102 อาคารวิจัย สวนบัว (ซ่อมแซมเร่งด่วนค่ะ) 02 เม.ย. 2564 16:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 15:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล กระเบื้องยาง 10 แผ่น
1045แม่บ้านอาคาร 77-309/1เก้าอี้ล้อเลื่อนชำรุด02 เม.ย. 2564 15:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 เม.ย. 64 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/เจริญ
1046นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคารนิศการ กระเบื้องยาง ภายในห้องประชุมชั้น 1 หลุดล่อน ตั้งแต่น้ำท่วม กับประตูห้องน้ำพุ ทั้ง 2 จุด01 เม.ย. 2564 16:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กระเบื้องสีฟ้า 30 แผ่น กาวขาวติดกระเบื้อง 1 กระป๋อง ปราโมท/สมพร/เจริญ
1047นายชวนชม ยุติธรรมอาคารนิศการ กระเบื้องยาง ภายในห้องประชุมชั้น 1 หลุดล่อน ตั้งแต่น้ำท่วม กับประตูห้องน้ำพุ ทั้ง 2 จุด01 เม.ย. 2564 16:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กระเบื้องสีฟ้า 30 แผ่น กาวขาวติดกระเบื้อง 1 กระป๋อง ปราโมท/สมพร/เจริญ
1048น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-237/1ประตูตู้เสื้อเสื้อผ้าชำรุดและมุ้งลวดหน้าต่างชำรุด01 เม.ย. 2564 15:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1049แม่บ้านอาคาร 77-420ขอความอนุเคราะห์ช่างมาเปลี่ยนลูกบิดประตู (อุปกรณ์เช่นลูกบิดใด้จัดเตรียมใว้แล้ว)01 เม.ย. 2564 15:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 เม.ย. 64 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/เจริญ
1050น.ส.ธัญญลักษ์ มังทะฟาร์มพืช ประตูห้องเรียนลูกยางติดขอบประตูชำรุด 31 มี.ค. 2564 15:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
1051นายวรากร คำชมภูห้องสมุดเก้าอี้ขาชำรุด31 มี.ค. 2564 14:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
1052แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_202กระจกบนบานสวิงร้าวโดนหินลูกกรวดคนงานตัดหญ้า.ชั้น2ค่ะ29 มี.ค. 2564 14:17 น.รับเรื่อง
29 มี.ค. 64 16:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1053น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ลูกลอยถังนํ้าไต้ดินชํารุดฝั่งอาคารชุด29 มี.ค. 2564 13:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 เม.ย. 64 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกลอยคันโยก 2 นิ้ว 1 ชุด พิทิกษ์
1054แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ฝาท่อระบายน้ำแตกชำรุดฝั่งทิศตะวันออก26 มี.ค. 2564 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1055น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-131ไม้อัดรองปลั๊กไฟชำรุด(ผุพัง) 26 มี.ค. 2564 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/สมโภช
1056แม่บ้านอาคาร 77-310/1ซ่อมเก้าอี้ล้อเลื่อนขาชำรุด25 มี.ค. 2564 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 เม.ย. 64 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/เจริญ
1057แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยธงชาติผืนใหญ่ขาด 1 ผืน25 มี.ค. 2564 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มี.ค. 64 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ธงชาติไทย2*3 เมตร 1 ผืน
1058แม่บ้านอาคาร 77-217/2กระเบื้องยางแตกชำรุด25 มี.ค. 2564 08:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 พ.ค. 64 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กระเบื้องสีครีม 1 กล่อง
1059นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติธงชาติชำรุดขอเปลี่ยนใหม่24 มี.ค. 2564 16:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มี.ค. 64 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เปลี่ยนธง 1 ผืน
1060น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-131แผ่นไม้รองปลั๊กไฟภายในห้องชำรุดเนื่องจากปลวกกิน24 มี.ค. 2564 14:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/สมโภช
1061แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ฝาท่อระบายน้ำแตกข้างตึก 1 ฝา24 มี.ค. 2564 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 09:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/สมพร/ปราโมท
1062น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ฝ้ารั่ว ห้องฉุกเฉิน 3 จุด23 มี.ค. 2564 18:03 น.รับเรื่อง
24 มี.ค. 64 12:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1063น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-114ลูกบิดประตูชำรุด23 มี.ค. 2564 15:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
1064น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-135เก้าอี้ชำรุด23 มี.ค. 2564 15:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 64 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
1065น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-116เก้าอี้โต๊ะเครื่องแป้งชำรุด23 มี.ค. 2564 15:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
1066น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-115เก้าอี้โต๊ะเครื่องแป้งชำรุด23 มี.ค. 2564 15:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
1067น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์ อาคาร4กรประตูห้องอาบนํ้าชํารุด1ห้องห้อง4-214/123 มี.ค. 2564 13:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร กลอน 3 นิ้ว 1 ตัว
1068แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13แผ่นฝ้าห้องน้ำอาจารย์ชาย&หญิงชำรุดและห้องน้ำนิสิพชาย.ชั้น2ค่ะ22 มี.ค. 2564 14:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 64 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1069แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9มีน้ำรั่วรอยเดิมห้อง ศึกษากลุ่ม22 มี.ค. 2564 10:05 น.รับเรื่อง
22 มี.ค. 64 12:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1070แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21มีน้ำรั่ว22 มี.ค. 2564 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 เม.ย. 64 13:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนงอ 90 1 1/2 นิ้ว 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
1071แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13ลูกบิดประตูห้องไฟชำรุดเปิดออกไม่ได้ชั้น 122 มี.ค. 2564 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 08:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1072อาจารย์ศุภาวรรณ ประพันธ์3-340ทาสีผนังห้องที่ขึ้นรา เนื่องจากอ่างล้างหน้ารั่วเกิดความชื้นที่ผนัง (เปลี่ยนจากแจ้งรายการทำความสะอาดเป็นรายการซ่อมครุภัณฑ์ค่ะ)20 มี.ค. 2564 13:40 น.รับเรื่อง
22 มี.ค. 64 12:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1073อาจารย์ศุภาวรรณ ประพันธ์3-340ทาสีผนังห้องที่ขึ้นรา เนื่องจากอ่างล้างหน้ารั่วเกิดความชื้นที่ผนัง20 มี.ค. 2564 13:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1074น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-115แจ้งปิดช่องไฟภายในห้องที่ชำรุด 19 มี.ค. 2564 15:22 น.รับเรื่อง
22 มี.ค. 64 12:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1075น.ส.กรรณิการ์ มณฑาอาคาร 17 ห้องสวัสดิการเด็กเล็กแก้ไขข้อมูล ทำความสะอาดห้องสวัสดิการเด็กเล็กในวันที่ 20 มี.ค. เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป19 มี.ค. 2564 14:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1076แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ตู้ล็อกเกอร์เปิดไม่ได้ชั้น 3 18 มี.ค. 2564 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 08:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1077นายบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้อ.ง 226พื็้นเตียงหัก18 มี.ค. 2564 09:59 น.รับเรื่อง
18 มี.ค. 64 12:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1078นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้อ.ง 226พื็้นเตียงหัก18 มี.ค. 2564 09:59 น.รับเรื่อง
18 มี.ค. 64 12:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1079นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5พัดลมชำรุดห้อง10718 มี.ค. 2564 08:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มี.ค. 64 16:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, -สมชาย
1080อาจารย์ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ17-404ลูกบิดประตูเข้าห้อง เหมือนจะหลุด 18 มี.ค. 2564 07:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มี.ค. 64 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1081แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หน้าต่างชำรุดห้อง 21-202 ชั้น 217 มี.ค. 2564 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล/สมโภช
1082น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องน้ำชายที่โรงอาหาร อ.10ฝาถังพักน้ำชักโครกห้องน้ำชาย อาคาร 10 แตกค่ะ 16 มี.ค. 2564 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1083แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21เปลี่ยนลูกบิดประตูห้อง 21-409 อาจารย์ซื้อลูกบิดมาให้16 มี.ค. 2564 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
1084นายนิรันดร์ ทรงนิรันดร์3-235พบกลิ่นเหม็นบนฝ้าในห้องน้ำห้องนอก15 มี.ค. 2564 14:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 64 14:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ หนูตายบนฝ้าเพดานแก้ไขเรียบร้อยครับ
1085แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13กระเบื้องฝาผนังห้องน้ำอาจารย์ชำรุดห้องชาย&หญิงค่ะ15 มี.ค. 2564 13:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1086แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13หัวฉีดห้องน้ำอาจารย์หญิงชำรุด.น้ำไหลไม่หยุดค่ะ15 มี.ค. 2564 13:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 64 14:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1087แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13หัวฉีดห้องน้ำอาจารย์หญิงชำรุด.น้ำไหลไม่หยุดค่ะ15 มี.ค. 2564 13:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 64 14:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1088น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ห้องธุรการศว. 7-320ขอความอนุเคราะห์ซ่อมสายแฟกซ์คณะศว. 042-725039 เนื่องจากไม่สามารถใช้งานได้นานแล้ว รบกวนด้วยคะ15 มี.ค. 2564 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 15:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กำลังดำเนินการครับช่วงนี้อยู่ในช่วงตัดถ่่ายเบอร์เป็นระบบVOIPของบริษัท TOT ขอประทานอภัยในความไม่สะดวกครับโทร.1100
1089น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-104 (ห้องไปรษณีย์)กระเบื้องยางพื้นห้องหลุด15 มี.ค. 2564 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/เจริญ
1090แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 3 ห้อง2-310ประตูห้องน้ำมันผุ15 มี.ค. 2564 09:12 น.รับเรื่อง
15 มี.ค. 64 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1091น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.17 หอพักบุคลากร2ประตูบานสวิงหน้าบันไดโถงกลางชั้น1เวลาเปิด ปิดมีเสียงดัง12 มี.ค. 2564 16:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/เจริญ
1092น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ตัวล๊อกเครื่องขัดพื้นชํารุดวันที่.12.มี.ค.256412 มี.ค. 2564 14:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1093แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/2ประตูม้วนไฟฟ้าชำรุด11 มี.ค. 2564 09:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 65 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุุดมอเตอร์ขับเคลื่อนประตูม้วนชำรุด 2 ชุด ผู้ตรวจสอบ ไพศาล/สมชาย
1094แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20แผ่นฝ้าซีลายหลุดลงมา10 มี.ค. 2564 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล
1095น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9ชั้น2แจ้งเปลี่ยนป้ายใหม่09 มี.ค. 2564 10:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1096นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2แจ้งเปลี่ยนป้ายใหม่09 มี.ค. 2564 10:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1097นายกมล ฟองอ่อนอาคารอ่าน24ชั่วโมงยางรองกระจกเสื่อมสภาพและหลุดออก เวลาเปิดปิดประตูทำให้กระจกกระแทกกับบานประตูอาจจะทำให้กระจกแตกและเป็นอันตรายในอนาคต 09 มี.ค. 2564 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมพร
1098แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ลูกบิดชำรุดห้อง 114 ชั้น 1 ฝั่ง ส.ว ด่วน09 มี.ค. 2564 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
1099แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ลูกบิดประตูชำรุด ดาดฟ้า ชั้น 5 ฝั่ง ส.ศ ด่วน09 มี.ค. 2564 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล 11/3/64
1100แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13ฉายฉีดห้องน้ำนิสิตหญิงชำรุดค่ะ.ชั้น2ค่ะ08 มี.ค. 2564 13:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1101น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-327ขาโต๊ะกินข้าวชำรุด เก้าอี้โต๊ะทำงานชำรุด ขาเตียงชำรุด และปิดรูฝนังที่เคยติดตั้งแอร์08 มี.ค. 2564 11:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล
1102น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องซักผ้ากระเบื้องหลุด 2 แผ่น08 มี.ค. 2564 11:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 64 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กระเบื้องยาง 4 แผ่น ปราโมท/สมพร
1103น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องออกกำลังกายกระจะมีรอยร้าว 1 จุด08 มี.ค. 2564 11:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล
1104แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-309ซ่อมฝ้าเพดานที่หย่อนและผุให้กลับเข้าที่ 05 มี.ค. 2564 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1105แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ฝ้าชำรุดห้องน้ำหญิงชั้น 1 ฝั่ง ส.ว05 มี.ค. 2564 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 64 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1106แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หน้าต่างห้องเรียนชำรุดห้อง 21-308 ชั้น 304 มี.ค. 2564 16:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 64 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช-คำจร
1107นายยุทธพล บุญกอบโรงเก็บงานซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า)หลังคาโรงซ่อมชำรุดเสื่อมสภาพ เข้าหน้าฝนนำ้รั่วลงมา 04 มี.ค. 2564 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 15:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1108แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20จั่วรั่วทางเดินชั้น 4 ฝั่งสาธา03 มี.ค. 2564 13:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1109น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3พื้นกระเบื้องห้องน้ำหญิงแตกชั้น3ด้านหลัง03 มี.ค. 2564 11:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1110นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3พื้นกระเบื้องห้องน้ำหญิงแตกชั้น3ด้านหลัง03 มี.ค. 2564 11:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1111แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1น้ำรั่วหน้ามุขข้างโต๊ะ ร ป ภ03 มี.ค. 2564 10:11 น.รับเรื่อง
03 มี.ค. 64 11:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1112นายชวนชม ยุติธรรมอาคาร 20น้ำรั่วหน้าห้องศาลจำลอง03 มี.ค. 2564 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
1113นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคาร 20น้ำรั่วหน้าห้องศาลจำลอง03 มี.ค. 2564 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
1114แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9 ยางขอบประตูห้องสมุด 24 ชั่วโมงหลุด03 มี.ค. 2564 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 พ.ค. 64 08:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1115นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคาร 21น้ำซึมเข้าห้อง 21-40803 มี.ค. 2564 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1116นายชวนชม ยุติธรรมอาคาร 21น้ำซึมเข้าห้อง 21-40803 มี.ค. 2564 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1117น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ,9ชั้น1ห้องสมุด24ยางของประตูห้องสมุด24หลุด02 มี.ค. 2564 16:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 พ.ค. 64 08:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1118นายเนตรนภา บุระวงค์อ,9ชั้น1ห้องสมุด24ยางของประตูห้องสมุด24หลุด02 มี.ค. 2564 16:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 พ.ค. 64 08:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1119น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีอ สถานพยาบาล อ.16 ห้อง อุบัติเหตุฉุกเฉินฝ้าเพดานทะลุ 01 มี.ค. 2564 12:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 11:58 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/อำพล
1120น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-242/1ลูกบิดประตูห้องนอนชำรุด 01 มี.ค. 2564 11:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 16:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/สมโภช
1121น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-241ประตูห้องนอนลูกบิดประตูชำรุด01 มี.ค. 2564 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
1122แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น1ห้อง2-102ประตูมันเปิดยาก26 ก.พ. 2564 08:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล 11-03-64
1123แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 3 ห้อง2-307ประตูห้องน้ำผุ26 ก.พ. 2564 08:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 64 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1124น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4กระเบื้องห้องอาบนํ้าชํารุด5แผ่นห้อง4-220/125 ก.พ. 2564 10:47 น.รับเรื่อง
25 ก.พ. 64 10:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1125แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ฝ้าเพดานทางเดินชำรุด 1 แผ่น25 ก.พ. 2564 08:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แผ่นยิ่ปซั่ม 1 แผ่น ปราโมท/สมพร/เจริญ
1126แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่ขอบประตูพังห้องครัว24 ก.พ. 2564 10:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1127นายธวัชชัย สัพโส7-112/4อยากให้เครื่องร่อน 24 ก.พ. 2564 10:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1128แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยธงชาติผืนใหญ่ (ขาด)24 ก.พ. 2564 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ธงชาติไทย 2*3 1 ผืน
1129น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-243กลอนห้องน้ำชำรุด23 ก.พ. 2564 11:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1130น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-243ประตูระเบียงนอกห้องใหญ่เวลาปิดแล้วเสียงดังและคิ้วขอบทางเข้าห้องน้ำชำรุด23 ก.พ. 2564 11:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1131น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-243แจ้งปิดรูหนูที่ห้องครัว ,ทาสีภายในห้องครัว และมุ้งลวดหน้าต่างห้องเล็ก(บานใหญ่)ชำรุด23 ก.พ. 2564 11:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1132แม่บ้านอาคาร 77-288เปลี่ยนลูกบิดประตู เปลี่ยนลูกบิดประตู(อุปกรณ์คือตัวลูกบิดใด้จัดเตรียมไว้แล้ว) 22 ก.พ. 2564 09:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจรฺิญ
1133น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16เครื่องกรองน้ำโออาร์ไม่ไหล อาคารสถานพยาบาล19 ก.พ. 2564 11:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 64 08:59 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ เปลี่ยนกรองใหม่
1134นายธราธิป สีนาทองห้องควบคุมเครือข่ายอาคาร 14 ชั้น 1เปลี่ยนเบ้ารับกุญแจใหม่ เนื่องจากกุญแจหาย19 ก.พ. 2564 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:34 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล กุญแจบานสวิง 1 ชุด
1135น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ฝ้ามีรอยรั่วที่ห้องฉุกเฉินและหน้าตึก19 ก.พ. 2564 08:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 11:58 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1136น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ที่ล๊อกกรประตูห้องอาบนํ้าชํารุุดห้อง4-115/1จํานวน1อัน18 ก.พ. 2564 16:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 เม.ย. 64 08:53 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, กลอนประตู 4 นิ้ว 1 ชุด ปราโมท/เจริญ
1137น.ส.รดา กันแสนห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา อาคารเรียนรวม (อาคาร2)ประตูเปิดปิดลำบาก18 ก.พ. 2564 15:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 08:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1138นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคาร 21ลูกบิดประตู 21-304 เสีย 18 ก.พ. 2564 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1139นายชวนชม ยุติธรรมอาคาร 21ลูกบิดประตู 21-304 เสีย 18 ก.พ. 2564 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1140นางเรืองใจ คำพันธ์ห้องสมุด (ห้องจดหมายเหตุ อาคาร 9)ปลวกเจาะตู้โชว์ห้องนิทรรศการจดหมายเหตุ18 ก.พ. 2564 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1141น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 7-423ติดตั้งตัวพาทีชั่นกั้นห้องทำงาน16 ก.พ. 2564 15:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมฑร/สมโภช
1142น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 7-423 (ห้องเรียน)กระเบื้องแตกและหลุดออกจากตัวพื้น16 ก.พ. 2564 15:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1143น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์v.3-115ประตูเปิดฝ้าเพดานชำรุด 16 ก.พ. 2564 11:27 น.รับเรื่อง
16 ก.พ. 64 12:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1144น.ส.จิตรลดา ฦๅชาร่องถนน ทางเลี้ยวสี่แยก ทางไป อาคาร 17+หอตาลฟ้า อยากให้ซ่อม ถนนทางเลี้ยงมา อาคาร 17 เนื่องจาก ขอบปูน และขอบยางมะตอย ไม่เชื่อมต่อกัน ทำให้เป็นร่องถนนขนาดใหญ่ ... ก่อนหน้านี้ ทางแม่บ้าน ช่วยเอาดินไปถม แต่ว่าพอเวลาเปลี่ยนไป ฝนตก มันก็เปิดหลุมอีกเช่นเดิม จึงอยากให้ฝ่ายอาคาร ไปซ่อมเชื่อมทางให้ จ้า 16 ก.พ. 2564 11:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1145น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ปิดช่องผนังตรงระเบียงหน้าห้อง205เนื่องจากช่างเจาะดูระบบท่อน้ำทิ้งอ่งล้าวหน้าแตก16 ก.พ. 2564 10:57 น.กำลังดำเนินการ
18 ส.ค. 64 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื้อวัสดุ ปูนซีเมนต์ 1 ถุง
1146น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ปิดช่องผนังห้องชาร์ปหน้าห้อง311และหน้าห้อ411เนื่องจากช่างเจาะดูระบบท่อน้ำประปาแแตกค่ะ16 ก.พ. 2564 10:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 64 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1147นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องพระพิรุณชั้น2ถ่านนาฬิกาหมดเวลามันไม่ตรง 15 ก.พ. 2564 13:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.พ. 64 08:42 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนถ่าน 2A 1ก้อน -อารีย์
1148นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู1ธงชาติขาดชำรุด 15 ก.พ. 2564 08:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
1149น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-131ปลวกกินไม้อัดภายในห้อง จำนวน 2 จุด 11 ก.พ. 2564 16:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1150น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-132ลิ้นชักตู้เสื้อผ้าชำรุดเนื่องจากปลวกกิน 2 จุด11 ก.พ. 2564 16:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1151น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-138ไม้อัดภายในห้องโรงแรมชำรุด ตามภาพ 11 ก.พ. 2564 16:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 13:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1152แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20แผ่นฝ้าเพดานชำรุด ห้อง 102ชำรุด 4 แผ่น ห้อง 203 ชำรุด 1 แผ่น ห้อง 201 ชำรุด 1 แผ่น ฝั่ง ส ศ11 ก.พ. 2564 13:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
1153น.ส.กนกพร ศรีโคตรหอพักบุคลากร อาคาร 17 ห้อง 102ประตูห้องน้ำเปิดเข้าไปไม่ได้11 ก.พ. 2564 13:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 64 15:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/สมพร
1154นายธวัชชัย สัพโส7-112/4อยากให้ยึดเครื่องร่อนดินและทราย ไว้กับพื้น 11 ก.พ. 2564 11:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 14:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1155แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20กลอนประตูชำรุด บานหน้าต่างชำรุดห้อง 201-202-101-102-103-10411 ก.พ. 2564 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
1156น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17 ห้องซักผ้าชั้น 2แจ้งติดตั้งตัวล๊อกประตูห้องซักผ้า (เวลาเปิดประตูค้างไว้ลมพัดแรงอาจทำให้กระจกแตกได้)10 ก.พ. 2564 15:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 14:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1157น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มนนทรีอีสานกระเบื้องหลังคาโรงผลิตน้ำดื่มแตกค่ะ 10 ก.พ. 2564 15:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/อำพล
1158น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3เวลาฝนตกมีรอยรั่วหลายจุุดชั้น3บริเุวณทางเดินรอบนอกและในห้องเรียน10 ก.พ. 2564 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 10:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
1159นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3เวลาฝนตกมีรอยรั่วหลายจุุดชั้น3บริเุวณทางเดินรอบนอกและในห้องเรียน10 ก.พ. 2564 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 10:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
1160นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3กระเบื้องห้องน้ำหญิงด้านหลังแตก10 ก.พ. 2564 14:17 น.รับเรื่อง
10 ก.พ. 64 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1161น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3กระเบื้องห้องน้ำหญิงด้านหลังแตก10 ก.พ. 2564 14:17 น.รับเรื่อง
10 ก.พ. 64 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1162แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ฝ้าทะลุมีน้ำหยดห้องฟิตเนตสและและชั้น 2 และห้องโถงใหญ่อีกหลายจุดห้องน้ำหญิงใหญ่มีน้ำหยด10 ก.พ. 2564 08:35 น.รับเรื่อง
10 ก.พ. 64 08:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1163น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16หลังคารั่ว09 ก.พ. 2564 12:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
1164น.ส.สุภัคนรี สัตตะโส17-206กระเบื้องหน้าตู้เสื้อผ้าดันขึ้นจากพื้นประมาณหกแผ่นค่ะ09 ก.พ. 2564 09:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมพร
1165แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หลังคารั่วห้อง 21-40809 ก.พ. 2564 09:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
1166แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 16หลังคารั่ว 09 ก.พ. 2564 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
1167น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถส้วมแตก1อันโถนั่งยองห้อง4-314/1วันที่9ก.พ.256409 ก.พ. 2564 08:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ปูยาแนว 3 ถุง โถซักโครก 2 ชิ้น 1 ชุด
1168น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-320มีน้ำหยดและรั่วจากเพดานห้อง08 ก.พ. 2564 15:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 64 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล
1169น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-320เตียงชำรุดและยางขอบกระจกหน้าต่างชำรุด 2 เส้น08 ก.พ. 2564 15:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
1170นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคาร20 ฝั่งสาธาฯเปลี่ยนลูกบิดประตู ห้อง 101 102 103 104 และห้อง 201 202 20308 ก.พ. 2564 13:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 64 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกบิดใหม่ จำนวน 7 ชุด สมพร/คำจร/สมโภช
1171นายชวนชม ยุติธรรมอาคาร20 ฝั่งสาธาฯเปลี่ยนลูกบิดประตู ห้อง 101 102 103 104 และห้อง 201 202 20308 ก.พ. 2564 13:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 64 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกบิดใหม่ จำนวน 7 ชุด สมพร/คำจร/สมโภช
1172น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ประตูทางขึ้นหน้าออฟฟิตหน่วยที่พักอาสัยประตูชำรุด 05 ก.พ. 2564 10:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1173น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูห้อง204ชำรุดเนื่องจากประตูปิดไม่ได้เลยค่ะ02 ก.พ. 2564 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1174แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 6ประตูบานสวิงเปิดไม่ได้ 1 บานทางเข้าด้านหน้าอาคาร02 ก.พ. 2564 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 64 16:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/สมพร
1175น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4กรประตูห้องอาบนํ้าชํารุด1อันห้อง4-214/101 ก.พ. 2564 16:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 10:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
1176น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 7-423ติดตั้งยึดพาทีชั่นกั้นห้องภายในห้องทำงานและห้องแลบ01 ก.พ. 2564 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมพร
1177น.ส.กนกพร ศรีโคตรหอพักบุคลากร อาคาร 17 ห้อง 102ลูกบิดประตูหน้าห้องเสีย01 ก.พ. 2564 13:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 10:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1178แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10เสาเหล็กลายกั้นบริเวณหน้าตู้ ATM หักชำรุด01 ก.พ. 2564 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
1179แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ป้ายไวนิลผู้มาติดต่อราชการขาดหน้ามุก01 ก.พ. 2564 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1180แม่บ้านฝ่าย อาคารฯป้อมยามประตู 6บานประตูชำรุด 01 ก.พ. 2564 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 15:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1181อาจารย์ศุภาวรรณ ประพันธ์3-340ซ่อมประตูหน้าห้องที่หลุดร่อ่น 29 ม.ค. 2564 22:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล
1182น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 7423ติดตั้งยึดพาทีชั่นกั้นห้อง 29 ม.ค. 2564 14:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:05 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมพร
1183แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_206_211บานหน้าต่างห้องเรียน..ห้องครัวชำรุดปิดยากค่ะ28 ม.ค. 2564 14:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 64 16:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/สมพร
1184น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-210มุ้งลวดหน้าต่างชำรุด28 ม.ค. 2564 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล
1185น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-245มุ้งลวดประตูห้องนอนชำรุด และล้อมุ้งลวดหน้าต่างชำรุด28 ม.ค. 2564 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช มุ้งลวด 4 เมตร
1186น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-208มุ้งลวดหน้าต่างชำรุด28 ม.ค. 2564 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำจร/อำพล
1187น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-303กอนประตูหน้าต่าง น๊อตหลุด28 ม.ค. 2564 10:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
1188น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-302ยางกระจกหน้ากระจกหลุด28 ม.ค. 2564 10:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
1189แม่บ้านฝ่าย อาคารฯประตู1หลักลายชำรุด 2 อันวงเวียนหลังป้อมประตู 128 ม.ค. 2564 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 14:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1190แม่บ้านอาคาร 77-317/5กระเบื้องยางแตกชำรุด28 ม.ค. 2564 08:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 64 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กระเบื้องยาง 10 แผ่น ปราโมท/สมพร
1191นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3กระเบื้องห้องน้ำหญิงแตกจำนวน4แผ่น ด้านหลัง27 ม.ค. 2564 14:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 10:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1192น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3กระเบื้องห้องน้ำหญิงแตกจำนวน4แผ่น ด้านหลัง27 ม.ค. 2564 14:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 10:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1193น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องสันทนาการพื้นโซฟาชำรุด เสื่อมสะภาพ 4 ตัว 26 ม.ค. 2564 15:37 น.รับเรื่อง
26 ม.ค. 64 15:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1194น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูห้อง204เปิด-ปิดยาก26 ม.ค. 2564 11:10 น.รับเรื่อง
26 ม.ค. 64 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1195แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หน้าต่างล๊อกไม่ได้ห้อง 20-302 ฝั่ง สาธา26 ม.ค. 2564 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1196นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5วงกบประห้องน้ำมันผุและเป็นรุมทีพืนทุกโซนทั้งชั้น3.และชั้น.2.และชั้น1.อยากไห้มาดูและแก้ใขไห้ด้วยขอขอบคูณค่ะ25 ม.ค. 2564 19:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 14:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1197นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5ห้อง108/1 วงกบประตูห้องชำรุด25 ม.ค. 2564 19:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 14:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1198น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อินทนิลที่ล๊อกกรประตูห้องอาบนํ้าชํารุด1อันห้อง4-108/125 ม.ค. 2564 15:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 64 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1199นายrutchanon pongtongอาคารอำนวยการอุทยานเกษตร 50 พรรษากระเบื้องพื้นห้องทำงาน ชำรุด 25 ม.ค. 2564 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 64 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปูนกาว 2 ถุง ปูนยาแนว 1 ถุง ปูนเสือ 1 ถุง ปราโมท/สมพร/คำจร/สมโภช
1200นางรัตนา เหมสุรินธร์ฝ่ายอาคารสถานที่เก้าอี้ชำรุด 1 ตัว25 ม.ค. 2564 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1201นางวิวัฒน์ คำเครือฝ่ายอาคารสถานที่เก้าอี้ชำรุด 1 ตัว25 ม.ค. 2564 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1202น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ 1.หน้าจั๋วศาลาทรางไทย และหลังคา ชำรุด 3 หลัง 2.ฝ้าเพดานและหลังคาศาลา (ติดบ่อจระเข้) ชำรุด22 ม.ค. 2564 16:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มี.ค. 64 15:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/ปราโมท/สมพร
1203แม่บ้านอาคาร 77-227พื้นกระเบื้องยางแตกชำรุดประมาณ12-16แผ่น22 ม.ค. 2564 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 64 10:14 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1204แม่บ้านอาคาร 8-อ-8/2ประตุบานสวิงห้องเรียนเปิดแล้วเสียงดังและบานใหญ่สวิงเข้าออกห้องโถง 22 ม.ค. 2564 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 11:07 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนโช๊คอัฟประตูบานสวิง 1 ชุด กลอนบานสวิงประตู 1 ชุด ปราโมท/สมพร
1205น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ติดตั้งป้ายวัคซีนภายในอาคารที่เสาบริเวณโถงด้านล่างหน้าห้องวางแผนครอบครัว22 ม.ค. 2564 13:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 11:06 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1206น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์อุทยานบัวจักรยานที่ให้บริการนักท่องเที่ยวที่อุทยานบัวชำรุดหลายคันค่ะ 22 ม.ค. 2564 11:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 64 11:23 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, แจ้งเข้าระบบงานซ่อมยานพาหนะครับ
1207นายธวัชชัย สัพโส7-112 (ห้องบัณฑิตศึกษา)เปลี่ยนลูกบิดประตูห้องบัณฑิตศึกษา22 ม.ค. 2564 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 11:02 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร เปลี่ยนลูกบิคประตู 1 ชุด
1208น.ส.วนารัตน์ นาติโนห้องแลปจุลชีววิทยา ฟาร์มพืชเครื่อง hot plate ไม่ทำความร้อน 21 ม.ค. 2564 13:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ให้บริษัทที่ติดตั้งมาตรวจสอบนะครับ
1209น.ส.วนารัตน์ นาติโนห้องแลปจุลชีววิทยา ฟาร์มพืช21 ม.ค. 2564 13:35 น.ยกเลิกรายการ
21 ม.ค. 64 15:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1210น.ส.วนารัตน์ นาติโนห้องแลปจุลชีววิทยา ฟาร์มพืช21 ม.ค. 2564 13:34 น.ยกเลิกรายการ
21 ม.ค. 64 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1211น.ส.วนารัตน์ นาติโนห้องแลปจุลชีววิทยา ฟาร์มพืช21 ม.ค. 2564 13:34 น.ยกเลิกรายการ
21 ม.ค. 64 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1212น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 7423กระเบื่องพองขึ้นมาและเริ่มทยอยแตกเป็นจำนวนมากและไม่สามารถเดินทำงานในห้องไม่สะดวกขอความอนุเคราะห์ให้มาดูให้ด่วนด้วยนะคะ 21 ม.ค. 2564 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 64 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
1213แม่บ้านอาคาร 77-319,7-323กระเบื้องยางแตกชำรุดประมาณ10แผ่น21 ม.ค. 2564 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1214น.ส.จิตรลดา ฦๅชา20-403แจ้งซ่อมประตูหย่อน เปิดปิดมีเสียง ขูด 19 ม.ค. 2564 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1215นางผ่องพรรณ มีพรหมโถง หน้าห้อง 20.406ซ่อมเก้าอี้หน้า 20-406น๊อตหลุด19 ม.ค. 2564 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1216น.ส.พัชรินทร์ นันทพันธ์17-401ประตูกระจกหลังห้องเลื่อนไม่ได้ 1บาน 18 ม.ค. 2564 15:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 64 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนล้อประตูเลื่อนกระจก 2 ชุด ปราโมท/คำจร
1217น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หออินทนิลประตู ทางออกห้องครัวชํารุด1บานห้อง4-20318 ม.ค. 2564 12:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, บานประตูไม้ 80*200 1 บาน กลอนประตู 4 นิ้ว 1 อัน มือจับประตู 1 อัน ปราโมท/สมพร
1218น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หออินทนิลมือจับประตูห้องอาบนํ้าชํารุด3อันห้อง4-108/118 ม.ค. 2564 12:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มือจับบานประตู 3 ชุด ปราโมท/สมพร
1219น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หออินทนิลวงกบประตูห้องอาบนํ้าชํารุด1ห้องห้อง4-220/118 ม.ค. 2564 11:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1220นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21ลูกบิดประตูห้องน้ำหญิงชั้น 4 ห้อง 21-415/1 เปิดไม่ได้18 ม.ค. 2564 09:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1221นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21ลูกบิดประตูห้องน้ำหญิงชั้น 4 ห้อง 21-415/1 เปิดไม่ได้18 ม.ค. 2564 09:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1222น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-245ฝักบัวแตกชำรุดและอ่างล้างจานห้องครัวรั่ว15 ม.ค. 2564 14:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 12:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
1223นางเสริม คาอำกวยอ.5 นนทรีลูกเบิดประตูห้องชำรุดห้อง..104 15 ม.ค. 2564 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร เปลี่ยนลูกบิคประตูใหม่ 1 ชุด
1224นางเสริม คาอำกวยอ.5 นนทรีวงกบหเ้องอ่าบน้ำำชำรุุด..108\115 ม.ค. 2564 09:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 14:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1225นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5กลอนประตูห้องอาบน้ำชำรุด 214/115 ม.ค. 2564 07:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กลอนประตู 4 นิ้ว 1 ชุด
1226น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-103กระเบื้องชำรุด14 ม.ค. 2564 16:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปูนกาว 2 ถุง ปราโมท/สมพร/คำจร/สมโภช
1227น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3โต๊ะ+เก้าอี้ห้องเรียนชำรุด9-302+9-301+9-301/114 ม.ค. 2564 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1228นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3โต๊ะ+เก้าอี้ห้องเรียนชำรุด9-302+9-301+9-301/114 ม.ค. 2564 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1229น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3กระเบื้องห้องน้ำหญิงด้านหลังแตกจำนวน5แผ่น+อ่างล้างมือตัน14 ม.ค. 2564 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1230นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3กระเบื้องห้องน้ำหญิงด้านหลังแตกจำนวน5แผ่น+อ่างล้างมือตัน14 ม.ค. 2564 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1231นายศรายุทธ วงค์กวานกลม17-103พื้นกระเบื้องดีด(กระเบื้องระเบิด) เนื่องจากอากาศเย็นทำให้มีการขยายหรือหดตัว เป็นรอยตลอดทั้งแนวกระเบื้องตั้งแต่ประตูถึงหลังห้อง 14 ม.ค. 2564 12:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร/สมโภช
1232นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20เก้าอี้ชำรุดห้อง 20-30214 ม.ค. 2564 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1233นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20เก้าอี้ชำรุดห้อง 20-30214 ม.ค. 2564 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1234นายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุลอาคาร 19ห่วงบาสเกตบอลเบี้ยวผิดรูป เนื่องจากแป้บล้ม สามารถถอดออกไปดัดได้ 13 ม.ค. 2564 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:55 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1235น.ส.เจนจิรา ทองแกม7-423 ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชกระเบื้องพอง และแตกหลุดเป็นชิ้นๆ13 ม.ค. 2564 10:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 64 09:00 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร ปูน 1 ถุง กระเบื้อง 8*8 กล่อง กาวยาแนว 1 ถุง
1236น.ส.เจนจิรา ทองแกม7-423 ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขาหลอดไฟตู้เขี่ยเชื้อชำรุด13 ม.ค. 2564 09:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 11:31 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1237นางวราภรณ์ กระต่ายทองหน้าห้องเตรียมอาหารชั้น2อ.1กระเบื้องยางแตกหลุดล่อน12 ม.ค. 2564 10:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/เจริญ
1238นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 7กระจกห้องน้ำแตกชำรุดมีห้อง 103/2 -104/2 203/2 ชั้น 1และชั้น 211 ม.ค. 2564 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอน
1239นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 7กระจกห้องน้ำแตกชำรุดมีห้อง 103/2 -104/2 203/2 ชั้น 1และชั้น 211 ม.ค. 2564 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอน
1240นางรัตนา เหมสุรินธร์ฝ่ายอาคารสถานที่เครื่องขัดชำรุด11 ม.ค. 2564 14:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกปืนแตกมีเสียงดัง
1241นางวิวัฒน์ คำเครือฝ่ายอาคารสถานที่เครื่องขัดชำรุด11 ม.ค. 2564 14:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกปืนแตกมีเสียงดัง
1242น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ตู้เย็นห้องแม่บ้านใต้บันไดเสีย11 ม.ค. 2564 13:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:02 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ตู้เย็นละลายน้ำแข็ง -สราวุฒิ/พัน
1243นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5ห้อง 104ลูกเบินประตู้ชำรุดค่ะปิดไม่ใด้ค่ะ11 ม.ค. 2564 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 64 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1244น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3ประตูดาดฟ้าชำรุด 11 ม.ค. 2564 11:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 64 13:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร/อำพล
1245น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.311 ม.ค. 2564 11:14 น.ยกเลิกรายการ
11 ม.ค. 64 11:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1246อาจารย์สายฝน จันผกา17-406ก๊อกน้ำห้องครัวรั่ว มีน้ำหยดตลอดเวลา และมีเสียงดังมาก ขณะน้ำหยด 11 ม.ค. 2564 10:55 น.รับเรื่อง
11 ม.ค. 64 11:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1247แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 3 ทุกห้องเก้าอี้ชำรุด08 ม.ค. 2564 10:12 น.รับเรื่อง
08 ม.ค. 64 12:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1248น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ อุปกรณ์สนามเด็กเล่นชำรุด ได้แก่ ที่รองนั่งม้าหมุน ที่รองนั่งม้ากระดก และที่ออกกำลังกาย 08 ม.ค. 2564 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มี.ค. 64 15:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/ปราโมท/สมพร
1249นางเนตรนภา อัฐวงศ์ห้องธุรการคณะศว. 7-320/1ประตูตู้หลุดค่ะ เคยซ่อมหลายครั้งแล้ว แต่สักพักเป็นอีก รบกวนด้วยค่ะ07 ม.ค. 2564 16:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 64 13:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร/อำพล
1250แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 2ห้อง 2-207เก้าอี้ชำรุด07 ม.ค. 2564 11:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 14:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1251นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 7ลูกกุญแจเปิดแล้วดึงไม่ออกประตูบานสวิงด้านทิศตะวันออก07 ม.ค. 2564 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1252นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 7ลูกกุญแจเปิดแล้วดึงไม่ออกประตูบานสวิงด้านทิศตะวันออก07 ม.ค. 2564 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1253แม่บ้านอาคาร 77-229กระเบื้องยางแตกชำรุด06 ม.ค. 2564 15:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กระเบื้องยาง 25 แผ่น ปราโมท/สมพร
1254แม่บ้านอาคาร 13อาาร13_208_205_207บานหน้าต่างห้องเรียนปิดยากค่ะ06 ม.ค. 2564 10:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1255น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์หน้าโรงอาหารอาคาร 10ฟุตบาทหน้าโรงอาหารชำรุดเสียหาย 05 ม.ค. 2564 15:35 น.รับเรื่อง
05 ม.ค. 64 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1256นางวราภรณ์ กระต่ายทองอ.1ห้องน้ำชายชั้น1ลูกบิดชำรุดดู05 ม.ค. 2564 13:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร
1257น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติท่าน้ำำ?จุดให้อาหารปลา? ชำรุด 05 ม.ค. 2564 11:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1258น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9ชั้น2ที่คลอบประตูม้วนชำรุด หน้าห้องระพี05 ม.ค. 2564 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร/อำพล
1259นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2ที่คลอบประตูม้วนชำรุด หน้าห้องระพี05 ม.ค. 2564 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร/อำพล
1260น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9ชั้น205 ม.ค. 2564 09:51 น.ยกเลิกรายการ
05 ม.ค. 64 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1261นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น205 ม.ค. 2564 09:51 น.ยกเลิกรายการ
05 ม.ค. 64 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1262นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 9กล่องไม้บังประตูม้วนพังชำรุด 05 ม.ค. 2564 09:49 น.ยกเลิกรายการ
05 ม.ค. 64 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1263นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 9กล่องไม้บังประตูม้วนพังชำรุด 05 ม.ค. 2564 09:49 น.ยกเลิกรายการ
05 ม.ค. 64 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1264น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดห้อง119ห้อง211ห้อง316ห้อง41304 ม.ค. 2564 14:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กลอนประตู 4 นิ้ว 5 อัน ปราโมท/สมพร
1265นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 8/1เก้าอี้ชำรุดทุกห้อง 04 ม.ค. 2564 14:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร ซ่อมแซมเก้าอี้ 20 ตัว
1266นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 8/1เก้าอี้ชำรุดทุกห้อง 04 ม.ค. 2564 14:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร ซ่อมแซมเก้าอี้ 20 ตัว
1267แม่บ้านอาคาร 77-321,7-322,7-323ขอความอนุเคราะห์ติดป้ายชื่อหน้าหอ้งแล็ป(ป้ายชื่อมีพร้อมแล้ว)04 ม.ค. 2564 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1268น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรูดห้อง31630 ธ.ค. 2563 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1269น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดห้อง40530 ธ.ค. 2563 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1270นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20ม่านชำรุด ห้อง 20-30130 ธ.ค. 2563 09:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1271นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20ม่านชำรุด ห้อง 20-30130 ธ.ค. 2563 09:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1272แม่บ้านอาคาร 77-311/1เชือกดึงผ้าม่านชำรุด28 ธ.ค. 2563 15:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เชือกผ้าม่าน 20 เมตร ปราโมท/สมพร
1273แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_210กุญแจบานสวิงชำรุด.เปิดไม่ได้25 ธ.ค. 2563 13:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กุญแจบานสวิงทางเดียว 1 ชุด ปราโมท/สมพร/อำพล
1274นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 6ลูกกุญแจประตูด้านหลังหัก เปิด-ปิด ไม่ได้24 ธ.ค. 2563 12:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 64 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร/อำพล
1275นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 6ลูกกุญแจประตูด้านหลังหัก เปิด-ปิด ไม่ได้24 ธ.ค. 2563 12:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 64 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร/อำพล
1276อาจารย์สาธินี ศิริวัฒน์20-409/1ฝ้าเพดานพัง23 ธ.ค. 2563 15:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 64 15:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/สมโภช เปลี่ยนฝ้าแผ่นใหม่
1277น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3กุญแจประตูห้อง9304ชำรุดเปิดไมได22 ธ.ค. 2563 14:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 64 13:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร/อำพล
1278นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3กุญแจประตูห้อง9304ชำรุดเปิดไมได22 ธ.ค. 2563 14:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 64 13:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร/อำพล
1279น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ห้องน้ำหญิง ด้านหลังจุดประชาสัมพันธ์ 1.ชักโครกกดไม่ลง 2.หัวฉีดชำระหัก22 ธ.ค. 2563 12:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายฉีดชำระ 1ชุด สต๊อปวาล์ว 2 ท าง 1ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
1280แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13หน้าต่างห้องเรียน208.ชำรุดปิดอยาก22 ธ.ค. 2563 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 11:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร
1281นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ลูกบิด ห้อง 3-133 เสีย (ห้องพักโรงแรม)22 ธ.ค. 2563 07:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร
1282น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4-217ลูกบิดประตูชำรุด21 ธ.ค. 2563 10:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกบิดประตู 1 ชุด พิทักษ์
1283นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2แจ้งทำที่ล็อคประตูห้องเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำหญิงชั้น2ด้านหน้าห้องระพี 18 ธ.ค. 2563 10:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายยู 1 ชุด สมโภช/คำจร
1284น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9ชั้น2แจ้งทำที่ล็อคประตูห้องเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำหญิงชั้น2ด้านหน้าห้องระพี 18 ธ.ค. 2563 10:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายยู 1 ชุด สมโภช/คำจร
1285น.ส.พัชราพร ทองผาสวัสดิการเด็กเล็กมก.ฉกส.อาคาร17รบกวนซ่อมประตูหนีไฟ ด่วนนะคะ เพราะอาจมีสัตว์มีพิษเข้ามาในสวัสดิการเด็กเล็ก ได้ เช่นงู ตะขาบ รบกวนซ่อมแซมให้ด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะ 18 ธ.ค. 2563 07:51 น.รับเรื่อง
18 ธ.ค. 63 08:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1286น.ส.พัชราพร ทองผาสวัสดิการเด็กเล็กมก.ฉกส.อาคาร17รบกวนซ่อมฝ้าเพดานทะลุ ด่วน 18 ธ.ค. 2563 07:48 น.รับเรื่อง
18 ธ.ค. 63 08:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1287นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ห้องครัวเปลี่ยนเตาแก๊สห้องครัว อาคาร318 ธ.ค. 2563 07:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1288น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16 ห้อง 16-110 กลอนหน้าต่างบานเลื่อนหน้าห้องยาปิดยาก ไม่สนิท17 ธ.ค. 2563 18:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1289นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 ชั้น 4 ห้อง 408/4 (ห้องผศ.ดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง)กลอนหน้าต่างกระจกล๊อคเปิดไม่ได้17 ธ.ค. 2563 14:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1290นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 1เปลี่ยนธงซาติ (ขาด)17 ธ.ค. 2563 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ธงชาติไทย 2*3 เมตร 1 ผืน พิทักษ์
1291นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 1เปลี่ยนธงซาติ (ขาด)17 ธ.ค. 2563 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ธงชาติไทย 2*3 เมตร 1 ผืน พิทักษ์
1292น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องน้ำชำรุดห้อง41316 ธ.ค. 2563 11:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กลอนประตู 4 นิ้ว 1 ชุด ปราโมท/สมพร
1293นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สะดืออ่างล้างหน้าชำรุดห้อง208/1 2อัน 16 ธ.ค. 2563 08:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 14:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซิลิโคลน 1 หลอด ท่อนำ้ทิ้ง 2 ชุด พิทักษ์
1294แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13กล่องใส่ทิชชุ้ห้องน้ำนิสิตชายชำรุดค่ะ.ชั้น2ค่ะ14 ธ.ค. 2563 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 09:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ กล่องทิชชู่ 1 ชุด
1295น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-141ประตูฝืด14 ธ.ค. 2563 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 64 16:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/สมพร
1296น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-201ลูกบิดประตูหน้าล๊อคไม่ได้14 ธ.ค. 2563 09:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกบิคประตูทั่วไป 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1297น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-303ประตูเปิดยาก14 ธ.ค. 2563 09:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 64 16:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/สมพร
1298นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ลูกบิด ห้องพักโรงแรม 3-109 เสีย14 ธ.ค. 2563 07:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกบิคประตูทั่วไป 1 ชุด พิทักษ์
1299น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดหลุดใช้งานไม่ได้ห้อง11909 ธ.ค. 2563 08:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กลอนประตู 4 นิ้ว 1 ชุด
1300น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดหลุดใช้งานไม่ได้ห้อง11909 ธ.ค. 2563 08:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กลอนประตู 4 นิ้ว 1 ชุด
1301แม่บ้านอาคาร 77-215,7-229กระเบื้องยางชำรุด08 ธ.ค. 2563 16:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1302น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์4-203ประตูห้องครัว ชำรุด 08 ธ.ค. 2563 15:51 น.รับเรื่อง
09 ธ.ค. 63 12:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1303น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18กระเบื้องพื้นทางเดินหน้าห้อง309ชำรุด08 ธ.ค. 2563 09:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1304นายrutchanon pongtongจุดจอดรถราง,ประตู 1,ถนน 1 ตรงข้ามสวนเสลา ,หน้าอาคาร 9ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บป้ายบอกทางประชุมวิชาการครั้งที่ 8 08 ธ.ค. 2563 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1305น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดล๊อกแล้วเปิดไม่ได้ห้อง30908 ธ.ค. 2563 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 63 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ กลอนเเสตนเลส 1 ชุด
1306นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3กระเบื้องห้องน้ำหญิงด้าน+ห้องน้ำชายด้านหน้าชำรุด07 ธ.ค. 2563 15:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1307น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3กระเบื้องห้องน้ำหญิงด้าน+ห้องน้ำชายด้านหน้าชำรุด07 ธ.ค. 2563 15:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1308นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3เก้าอี้ห้องเรียน9-301/1ชำรุด07 ธ.ค. 2563 15:52 น.รับเรื่อง
07 ธ.ค. 63 16:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1309น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3เก้าอี้ห้องเรียน9-301/1ชำรุด07 ธ.ค. 2563 15:52 น.รับเรื่อง
07 ธ.ค. 63 16:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1310น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดหลุดล๊อกไม่ได้ห้อง21107 ธ.ค. 2563 14:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กลอนประตู 4 นิ้ว 1 ชุด
1311นางวิวัฒน์ คำเครืออุทยานหนองหารน้อยขอเปลี่ยนธงซาติ (ขาด)07 ธ.ค. 2563 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ธงชาติไทย 2*3 เมตร 1 เมตร
1312นางรัตนา เหมสุรินธร์อุทยานหนองหารน้อยขอเปลี่ยนธงซาติ (ขาด)07 ธ.ค. 2563 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ธงชาติไทย 2*3 เมตร 1 เมตร
1313น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกห้องทีวีชั้น2ชำหลุดกระจกหลุดออกจากขอบ04 ธ.ค. 2563 10:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 11:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร
1314แม่บ้านอาคาร 77-220ธุระการคณะวว.หน้าต่างบานเลื่อนปิดลอ็กไม่ใด้03 ธ.ค. 2563 08:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 63 14:01 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1315นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21ล๊อกเกอร์ชำรุดห้อง 412 หน้าห้องประชุม02 ธ.ค. 2563 10:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 13:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1316นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21ล๊อกเกอร์ชำรุดห้อง 412 หน้าห้องประชุม02 ธ.ค. 2563 10:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 13:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1317น.ส.พัชราพร ทองผาสวัสดิการเด็กเล็กมก.ฉกส. อาคาร 17ประตูตู้เสื้อผ้าเด็กชำรุด (ด่วน)01 ธ.ค. 2563 17:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 16:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1318นางวิวัฒน์ คำเครือฟาร์มพืชหลังคาโรงเรือนปลูกพืชทดลองชำรุดแปลงนิสิต01 ธ.ค. 2563 11:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
1319นางรัตนา เหมสุรินธร์ฟาร์มพืชหลังคาโรงเรือนปลูกพืชทดลองชำรุดแปลงนิสิต01 ธ.ค. 2563 11:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
1320นางวิวัฒน์ คำเครือฟาร์มพืชหลังคาโรงเรือนปลูกพืชทดลองชำรุดแปลงนิสิต01 ธ.ค. 2563 11:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1321นางรัตนา เหมสุรินธร์ฟาร์มพืชหลังคาโรงเรือนปลูกพืชทดลองชำรุดแปลงนิสิต01 ธ.ค. 2563 11:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1322น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-241/1มุ้งลวดประตูใหญ่ชำรุด01 ธ.ค. 2563 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1323น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-306ลูกกลิ้งมุ้งลวดชำรุด/กลอนประตูหน้าต่างล็อกไม่ได้01 ธ.ค. 2563 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล
1324นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง7-220หน้าต่างล็อคไม่ได้01 ธ.ค. 2563 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 63 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1325นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 14กลอนประตูบานสวิงชำรุดและมือจับประตูไม้ด้านหลังล็อกไม่ได้01 ธ.ค. 2563 08:47 น.รับเรื่อง
02 ธ.ค. 63 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1326นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 14กลอนประตูบานสวิงชำรุดและมือจับประตูไม้ด้านหลังล็อกไม่ได้01 ธ.ค. 2563 08:47 น.รับเรื่อง
02 ธ.ค. 63 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1327นางปิยมาศ ผองแก้ว21-422ราวแขวนผ้าม่านร่วงลงมา 30 พ.ย. 2563 12:10 น.รับเรื่อง
30 พ.ย. 63 16:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1328อาจารย์สายฝน จันผกา17-406ก๊อกน้ำอ่างล้างจารย์ห้องครัว ปิดไม่สนิท มีน้ำหยดตลอดเวลา30 พ.ย. 2563 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 12:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างจานเคาเตอร์ 1 ชุด
1329อาจารย์สายฝน จันผกา17-406ลูกบิดประตูหอพักพัง เปิดออกจากข้างในไม่ได้ และข้างนอกไม่ได้ จึงแก้ปัญหาด้วยการถอดลูกบิดประตูออก เพื่อให้ผู้อาศัยออกมาได้30 พ.ย. 2563 10:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 63 14:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกบิดประตูทั่วไป 1 ชุด
1330นางวราภรณ์ กระต่ายทองอ.1ห้องอินทนิลน้ำชั้น2โชคอัพชำรุดเวลาปิดเปิดมันกะแทกเสียงดัง24 พ.ย. 2563 16:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1331นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องโครงการmbaชั้น4ฝ้าเพดานเป็นรูต้องการปิดช่องเพื่อไม่ให้หนูเอาไปทำรังวิ่งเข้าออกได้24 พ.ย. 2563 09:50 น.รับเรื่อง
24 พ.ย. 63 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1332น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-301ปิดรูผนัง ที่ติดแอร์ 1 จุด 23 พ.ย. 2563 11:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 64 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1333น.ส.กัณฐิกา กล่อมสุวรรณ17-208ลูกบิดห้อง 17-208 ผ่านการใช้งานมานานมีปัญหาคือช่องเสียบกุญแจหลุดลงไปข้างในเกรงว่าจะมีปัญหาในการล็อคและปัญหาด้านความปลอดภัย และขอความกรุณาติดกลอนประตูให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 18 พ.ย. 2563 10:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนกลอนประตู 6 นิ้ว 1ชุด ปราโมท/สมพร
1334อาจารย์ศิริญญา โปร่งจิตร์3-216เก้าอี้กินข้าวเอียงเพราะล็อกเลื่อนต่ำลงหนึ่งข้าง ตามตำแหน่งที่วงไว้ในรูป 17 พ.ย. 2563 12:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 15:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1335น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3รถเข็นผ้า ล้อชำรุด17 พ.ย. 2563 09:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 15:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1336นางวราภรณ์ กระต่ายทองหน้าห้องเตรียมอาหารชั้น2อ.1กระเบื้องยางล่อนแตกชำรุด16 พ.ย. 2563 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/เจริญ
1337น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกห้องทีวีชั้น2ชำรุดเปิด- ปิดยาก16 พ.ย. 2563 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร
1338น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-139ลูกบิดชำรุด16 พ.ย. 2563 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 15:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1339น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-308พัดลมระบายอากาศชำรุด16 พ.ย. 2563 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 15:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1340น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-303พัดลมละบายอากาศห้องครัวชำรุด16 พ.ย. 2563 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 15:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1341นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนครอาคาร 7/2 ห้อง 21-201นำภาพถ่ายร่วมรับปริญญาบัตร ติดบนผนังห้อง 21-201 (ประมาณ 20 รูป) 13 พ.ย. 2563 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1342น.ส.ประภาพร สมภักดี3-3291. บอร์ดรองเตียงอ่อนมากๆ ทำให้รับน้ำหนักที่นอนไม่ได้ เวลานอนเกิดอาการปวดหลัง จึงอยากให้เปลี่ยนบอร์ดใหม่ที่มีขนาดหนามากๆ และเรียบเสมอกัน ส่วนที่นอนอยากให้เอาออกไปเพราะจะใช้ที่นอนของตัวเองค่ะ 2. ท่อน้ำในห้องน้ำรั่วค่ะ ตอนนี้ต้องให้กะละมังมารองน้ำตลอดเวลา12 พ.ย. 2563 15:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ส.ค. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/สมพร
1343น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดหลุดใช้งานไม่ได้ค่ะ11 พ.ย. 2563 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กลอนประตู 4 นิ้ว 1ชุด
1344นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 ชั้น 4 ห้อง 409/1 ฝ้าเพดานชำรุด บริเวณประตูทางเข้าห้อง 11 พ.ย. 2563 10:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1345น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 ถนนทางออกถนนข้างอาคาร 3 ฝั่งขาออก ชำรุดเป้นหลุมลึก (ตามภาพ) 10 พ.ย. 2563 16:32 น.รับเรื่อง
11 พ.ย. 63 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1346น.ส.พลอยไพลิน เพ็ญเพียรห้อง 1-311/4 ห้อง 1-311ลูกบิดประตูห้องเสีย และลิ้นชักโต๊ะทำงานเสีย10 พ.ย. 2563 15:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร เปลี่ยนลูกบิดประตู 1ชุด กุญแจล๊อคโต๊ะทำงาน 1 ชุด
1347น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-114เก้าอี้โต๊ะเครื่องแป้งชำรุด 1 ตัว10 พ.ย. 2563 09:50 น.รับเรื่อง
10 พ.ย. 63 10:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1348แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13กล่องใส่ทิชชู้ห้องน้ำนิสิตชายชำรุดค่ะ..ชั้น210 พ.ย. 2563 09:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1349แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_212กลอนประตูบานสวิงเปิดอยากค่ะ10 พ.ย. 2563 09:26 น.รับเรื่อง
10 พ.ย. 63 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1350นางวิวัฒน์ คำเครืออุทยานหนองหารน้อยประตูชำรุด10 พ.ย. 2563 08:35 น.รับเรื่อง
10 พ.ย. 63 08:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1351นางรัตนา เหมสุรินธร์อุทยานหนองหารน้อยประตูชำรุด10 พ.ย. 2563 08:35 น.รับเรื่อง
10 พ.ย. 63 08:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1352น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139ลุกบิดประตูชำรุด09 พ.ย. 2563 16:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร
1353น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องออกกำลังกายยางขอบกระจกหลุด 2 เส้น09 พ.ย. 2563 12:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
1354น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-319ฝ้าเพดานทางเข้าเป็นรา09 พ.ย. 2563 12:02 น.รับเรื่อง
10 พ.ย. 63 08:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1355น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-319มุ้งลวดชำรุด 1 บาน09 พ.ย. 2563 11:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล
1356น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-319ลูกบิดประตูระเบียงนอกชำรุด09 พ.ย. 2563 11:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1357นายวีรชาติ อักษรศักดิ์เก้าอี้ประห้องเรียน 7-114/1 7-114/2 7-114/3 และ 7-114/4-1เก้าเสื่อมสภาพหลายตัว บ้างตัวแตกหักชำรุด06 พ.ย. 2563 13:57 น.รับเรื่อง
09 พ.ย. 63 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1358นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุงห้องพรรณานิคม ห้องสว่างแดนดิน อาคาร 7เก้าอี้ชำรุด 06 พ.ย. 2563 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1359นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุงอาคาร 7 ชั้น 4 ฝ้ารั่ว ตลอดแนวชั้น4 06 พ.ย. 2563 09:55 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
1360อาจารย์เปรมฤดี จิตรเกื้อกูลอาคาร 17 ห้อง 302 ลูกบิดประตูหน้าห้องชำรุด ไม่สามารถไขกุญแจได้05 พ.ย. 2563 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 64 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1361น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-332/1มุ้งลวดในนห้องนอนชำรุด05 พ.ย. 2563 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล
1362แม่บ้านอาคาร 77-217/7หน้าต่างบานเลื่อนล็อกไม่ใด้03 พ.ย. 2563 16:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1363น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-215 ห้องครอบครัว อาคารชุดพัก 2ลูกบิดประตูชำรุด และ ขอความอนุเคราะห์ ติดกลอนประตูให้ด้วยค่ะ จักเป็นพระคุณยิ่ง03 พ.ย. 2563 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร
1364น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-215 ห้องครอบครัว อาคารชุดพัก 2ลูกบิดประตูชำรุด และ ขอความอนุเคราะห์ ติดกลอนประตูให้ด้วยค่ะ จักเป็นพระคุณยิ่ง03 พ.ย. 2563 14:06 น.ยกเลิกรายการ
03 พ.ย. 63 16:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1365น.ส.พัชราพร ทองผาสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.ผนังห้อวเป็นฝ้าราสีร่อน รบกวนซ่อมแซมด่วน 03 พ.ย. 2563 11:23 น.รับเรื่อง
03 พ.ย. 63 11:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1366น.ส.ธัญญลักษ์ มังทะล็อกเกอร์ ชั้น 4 อาคาร 21 ของ ผศ.ดร.จินตนา ต๊ะย่วน ประตูล็อกเกอร์ชำรุด รบกวนซ่อมแซมให้หน่อยนะคะ 03 พ.ย. 2563 10:58 น.รับเรื่อง
03 พ.ย. 63 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1367น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์ห อินทนิลวันที่3พ.ย.63.มือจับประตูห้องอาบนํ้าชํารุด3อันห้อง4-108/103 พ.ย. 2563 09:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1368น.ส.พัชราพร ทองผาสวัสดิการเด็กเล็กมก.ฉกส.อาคารชุดพักอาศัย2ประตูทางหนีไฟด้านหลังชำรุด 03 พ.ย. 2563 08:48 น.รับเรื่อง
03 พ.ย. 63 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1369น.ส.พัชราพร ทองผาสวัสดิการเด็กเล็กมก.ฉกส.อาคารชุดพักอาศัย2ประตูตู้เก็บที่นอน หลุด 03 พ.ย. 2563 08:44 น.รับเรื่อง
03 พ.ย. 63 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1370นายณรงค์ธร ดวงชัย20-403โต๊ะทำงาน ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ 02 พ.ย. 2563 13:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ย. 63 13:17 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED 18w 4 หลอด + LED36w 4 หลอด -อารีย์
1371น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-215 ห้องครอบครัว อาคารชุดพัก 2ลูกบิดประตูชำรุด และ ขอความอนุเคราะห์ ติดกลอนประตูให้ด้วยค่ะ จักเป็นพระคุณยิ่ง30 ต.ค. 2563 13:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร
1372นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 8/1ประตูม้วนสวิทย์เสีย30 ต.ค. 2563 09:05 น.รับเรื่อง
30 ต.ค. 63 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1373นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 8/1ประตูม้วนสวิทย์เสีย30 ต.ค. 2563 09:05 น.รับเรื่อง
30 ต.ค. 63 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1374นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องน้ำชายชั้น1อาคารบริหารลูกบิดประตูชำรุด29 ต.ค. 2563 16:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร
1375นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 15หลังคารั่ว (ฝ้าเพดานมีน้ำหยดลงมา)ห้องเก็บของ29 ต.ค. 2563 14:16 น.รับเรื่อง
29 ต.ค. 63 14:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1376นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 15หลังคารั่ว (ฝ้าเพดานมีน้ำหยดลงมา)ห้องเก็บของ29 ต.ค. 2563 14:16 น.รับเรื่อง
29 ต.ค. 63 14:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1377นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20เก้าอี้ชำรุดห้อง 20-302 ฝั่งสาธา29 ต.ค. 2563 08:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1378นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20เก้าอี้ชำรุดห้อง 20-302 ฝั่งสาธา29 ต.ค. 2563 08:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1379นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20กลอนประตูห้องน้ำหญิงชำรุดฝั่งสาธา29 ต.ค. 2563 08:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร/สมโภช
1380นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20กลอนประตูห้องน้ำหญิงชำรุดฝั่งสาธา29 ต.ค. 2563 08:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร/สมโภช
1381นางวราภรณ์ กระต่ายทองอ.1ห้องพระพิรุณชั้น2ประตูเปิด/ปิดชำรุดและเสียงดัง27 ต.ค. 2563 14:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร
1382นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้อง407/ห้อง401ชั้น4อ.1ห้อง407ลูกบิดหักเปลี่ยนใหม่/ห้อง401โช๊คอัพหักปิดเปิดยาก27 ต.ค. 2563 14:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร
1383นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้อง407/ห้อง401ชั้น4อ.1ห้อง407ลูกบิดหักเปลี่ยนใหม่/ห้อง401โช๊คอัพหักปิดเปิดยาก27 ต.ค. 2563 14:08 น.ยกเลิกรายการ
27 ต.ค. 63 14:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1384นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20ผนังทางเดินสีลอก27 ต.ค. 2563 08:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1385นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20ผนังทางเดินสีลอก27 ต.ค. 2563 08:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1386นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20กลอนหน้าต่างชำรุดห้อง 20-30127 ต.ค. 2563 08:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร
1387นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20กลอนหน้าต่างชำรุดห้อง 20-30127 ต.ค. 2563 08:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร
1388นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20ต่อฉากกั้นห้อง (พาทิชั่น)ห้อง 20-20127 ต.ค. 2563 08:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 64 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1389นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20ต่อฉากกั้นห้อง (พาทิชั่น)ห้อง 20-20127 ต.ค. 2563 08:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 64 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1390น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-132ราวแขวนผ้าชำรุด26 ต.ค. 2563 18:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร
1391น.ส.ธัญญลักษ์ มังทะฟาร์มสัตว์ (ปั๊มน้ำฟาร์มไก่ไข่ )ปั๊มน้ำฟาร์มไก่ไข่ไหม้ 1 ตัว และเสีย 1 ตัวไม่สามารถใช้งานได้ (เป็นเวลา 1 สัปดาห์) ซ่อมด่วน26 ต.ค. 2563 13:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ย. 63 08:25 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนปั้มน้ำของโรงไก่ไข่ซื้อมา 1 ตัว
1392แม่บ้านอาคาร 13อาาร13_208_211_207เก้าอี้แล็คเชอร์ในห้องเรียนชำรุดคะ26 ต.ค. 2563 13:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1393แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13กล่องใส่กระดาษทิชชุ้ในห้องน้ำนิสิตชายชำรุดคะ..ชั้น226 ต.ค. 2563 13:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1394น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-215 ห้องครอบครัว อาคารชุดพัก 2ลูกบิดประตู และติดตั้งกลอนประตูห้อง 26 ต.ค. 2563 11:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร
1395น.ส.จันทร์สุดา เดชแสงจันทร์3-228ลูกบิดประตูห้องเปิดปิดไม่ได้26 ต.ค. 2563 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกบิดใหม่ 1 ชุด ปราโมท/คำจร/อำพล
1396นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21กระจกโต๊ะห้องโถงชั้น 1 แตกช่องลมประตูชำรุดห้อง 21-30426 ต.ค. 2563 08:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 64 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1397นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21กระจกโต๊ะห้องโถงชั้น 1 แตกช่องลมประตูชำรุดห้อง 21-30426 ต.ค. 2563 08:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 64 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1398แม่บ้านอาคาร 66-104เก้าอี้ห้องเรียนชํารุด22 ต.ค. 2563 10:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร/อำพล
1399น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-127ลูกบิดประตูชำรุด22 ต.ค. 2563 09:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/
1400นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 12ประตูห้องน้ำชำรุด 2 บาน ห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงมุสลิม กลอนประตูชำรุด 1 ห้องน้ำชาย22 ต.ค. 2563 09:32 น.รับเรื่อง
22 ต.ค. 63 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1401นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 12ประตูห้องน้ำชำรุด 2 บาน ห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงมุสลิม กลอนประตูชำรุด 1 ห้องน้ำชาย22 ต.ค. 2563 09:32 น.รับเรื่อง
22 ต.ค. 63 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1402นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20ประตูห้องน้ำชำรุด 2 บานห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชายกลอนประตู ห้องน้ำชำรุด 1 ห้องน้ำชาย22 ต.ค. 2563 09:24 น.ยกเลิกรายการ
22 ต.ค. 63 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการผิด
1403นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20ประตูห้องน้ำชำรุด 2 บานห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชายกลอนประตู ห้องน้ำชำรุด 1 ห้องน้ำชาย22 ต.ค. 2563 09:24 น.ยกเลิกรายการ
22 ต.ค. 63 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการผิด
1404นางวราภรณ์ กระต่ายทองหน้าห้องเตรียมอาหารชั้น2อ.1กระเบื้องยางล่อน22 ต.ค. 2563 09:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/เจริญ
1405นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องน้ำชายชั้น1อาคารบริหารฝ้าหลุดชำรุด22 ต.ค. 2563 09:20 น.รับเรื่อง
22 ต.ค. 63 11:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1406นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องอินทนิลน้ำชั้น2ผ้าหลุดทั้งแผงชำรุด 22 ต.ค. 2563 09:17 น.รับเรื่อง
22 ต.ค. 63 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1407นางรัตนา เหมสุรินธร์ฝ่ายอาคารสถานที่ฝ้าเพดานหลุด 21 ต.ค. 2563 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1408นางวิวัฒน์ คำเครือฝ่ายอาคารสถานที่ฝ้าเพดานหลุด 21 ต.ค. 2563 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1409น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3โต๊ะห้องเรียนชำรุดห้อง9_30220 ต.ค. 2563 15:54 น.รับเรื่อง
21 ต.ค. 63 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1410นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3โต๊ะห้องเรียนชำรุดห้อง9_30220 ต.ค. 2563 15:54 น.รับเรื่อง
21 ต.ค. 63 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1411น.ส.วิชชุดา ใจเสรีห้องเรียน 1-407 อาคารบริหาร 1เปลี่ยนลูกบิดประตูทางเข้า 20 ต.ค. 2563 10:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1412นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20ตัวล็อกหน้าต่างชำรุดห้อง 20-10320 ต.ค. 2563 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
1413นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20ตัวล็อกหน้าต่างชำรุดห้อง 20-10320 ต.ค. 2563 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
1414นางวิวัฒน์ คำเครือประตู 3เหล็กประตูหลุดออกจากเสาปูน19 ต.ค. 2563 08:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1415นางรัตนา เหมสุรินธร์ประตู 3เหล็กประตูหลุดออกจากเสาปูน19 ต.ค. 2563 08:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1416นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 12ประตูห้องน้ำชำรุด 2 บาน19 ต.ค. 2563 08:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 16:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1417นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 12ประตูห้องน้ำชำรุด 2 บาน19 ต.ค. 2563 08:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 16:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1418น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ จำนวน 1 เครื่อง16 ต.ค. 2563 15:40 น.รับเรื่อง
18 ต.ค. 63 11:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1419น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หออินทนิลที่ล๊อกกรประตูห้องส้วมชํารุดห้อง4-115/1ชํารุด1อัน16 ต.ค. 2563 10:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร/สมโภช
1420น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.18-304 ประตูห้องน้ำล็อคไม่ได้15 ต.ค. 2563 16:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร/สมโภช
1421นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21กลอนประตูชำรุดห้อง21-40315 ต.ค. 2563 15:32 น.รับเรื่อง
18 ต.ค. 63 11:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1422นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21กลอนประตูชำรุดห้อง21-40315 ต.ค. 2563 15:32 น.รับเรื่อง
18 ต.ค. 63 11:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1423นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุงอาคาร 6 ชั้น 1 ห้องพักอาจารย์คณะวว สาขาเคมี เก้าอี้นั่งทำงานชำรุด14 ต.ค. 2563 14:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร/อำพล
1424นางวิวัฒน์ คำเครือประตู 3เหล็กที่ยึดกับเสาปูนหลุดขาด 2 ตัว14 ต.ค. 2563 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1425นางรัตนา เหมสุรินธร์ประตู 3เหล็กที่ยึดกับเสาปูนหลุดขาด 2 ตัว14 ต.ค. 2563 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1426น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-111ประเลื่อนหลังห้องชำรุด เลื่อนไม่ได้12 ต.ค. 2563 15:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/
1427แม่บ้านอาคาร 7ระเบียงด้านนอกซั้น3โซนกลางฝ้าเพดานชำรุด 09 ต.ค. 2563 13:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1428แม่บ้านอาคาร 7ทางเดินหน้าหอ้ง7-416มีน้ำหยดลงมาจากเพดานเวลาฝนตกคาดว่าเกิดจากหลังคารั่ว09 ต.ค. 2563 13:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1429แม่บ้านอาคาร 77-215กระเบื้องยางชำรุด09 ต.ค. 2563 13:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1430น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-241ลิ้นชักตู้เสื้อผ้าชำรุด คิ้วทางเข้าห้องครัวชำรุด09 ต.ค. 2563 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร
1431นางวราภรณ์ กระต่ายทองอ.1ห้องอินทนิลน้ำชั้น2แผงผ้าม่านชำรุดหลุดจากฝ้าเพดาน08 ต.ค. 2563 12:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร
1432น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-242/1ซ่อมหน้าต่างห้องนอนและห้องนั่งเล่นให้ล็อคได้(ตอนนี้ชำรุด)08 ต.ค. 2563 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร
1433นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 1เชือกธงซาติขาด08 ต.ค. 2563 08:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1434นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 1เชือกธงซาติขาด08 ต.ค. 2563 08:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1435นายรังสรรค์ ไชยเชษฐ์17-305กระเบื้องทางเดินหน้าห้องแตกและหลุดล่อน จำนวน 2 แผ่น ได้แจ้งให้แม่บ้านดำเนินการแล้ว ขณะนี้กระเบื้องยังไม่ได้รับการแก้ไข กระเบื้องที่แตกยังไม่ได้รับการเก็บกวาดและซ่อมแซม07 ต.ค. 2563 16:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 12:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กรุณาแจ้งช่องรายการซ่อมครุภัณฑ์ครับ
1436นายรังสรรค์ ไชยเชษฐ์ึ7-420/1ฝ้าเพดาลมีน้ำหยด ทำให้ฝ้าทะลุ เมื่อฝนตกจะมีน้ำหยดเข้าในห้อง กลัวทำให้เครื่องมือ แลป เกิดความเสียหาย07 ต.ค. 2563 16:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กรุณาแจ้งช่องรายการซ่อมครุภัณฑ์ครับ ปราโมท/สมพร
1437นายธวัชชัย สัพโส7-112อยากเปลี่ยนกุญแจ เพราะไม่สามารถล็อคได้สนิท 07 ต.ค. 2563 14:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1438นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อ.14ห้องน้ำชำรุดตามรายการแนบ 07 ต.ค. 2563 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 10:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 2 ชำรุด ลูกสูบฟลัสวาล์วโถชักโครก 2 ชุด Hang ลูกสูบฟลัสวาล์วโถชักโครก 3 ชุด Cottน ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น ชุดอุปกรณ์หม้อนำ้โถชักโครก 1 ชุด
1439นายชวนชม ยุติธรรมอ.14ห้องน้ำชำรุดตามรายการแนบ 07 ต.ค. 2563 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 10:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 2 ชำรุด ลูกสูบฟลัสวาล์วโถชักโครก 2 ชุด Hang ลูกสูบฟลัสวาล์วโถชักโครก 3 ชุด Cottน ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น ชุดอุปกรณ์หม้อนำ้โถชักโครก 1 ชุด
1440นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21ชักโครกชำรุด ห้องน้ำชาย 21-31407 ต.ค. 2563 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1441นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21ชักโครกชำรุด ห้องน้ำชาย 21-31407 ต.ค. 2563 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1442น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดล๊อกไม่ได้ห้อง40406 ต.ค. 2563 14:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 14:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1443นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21ประตูห้องประชุมชำรุดห้อง 21-31306 ต.ค. 2563 13:19 น.รับเรื่อง
07 ต.ค. 63 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1444นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21ประตูห้องประชุมชำรุดห้อง 21-31306 ต.ค. 2563 13:19 น.รับเรื่อง
07 ต.ค. 63 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1445น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3หน้าต่างห้องแม่บ้านล๊อคไม่ได้06 ต.ค. 2563 13:06 น.รับเรื่อง
07 ต.ค. 63 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1446นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3หน้าต่างห้องแม่บ้านล๊อคไม่ได้06 ต.ค. 2563 13:06 น.รับเรื่อง
07 ต.ค. 63 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1447นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 13ประตุบานสวิงช่องกลางชั้น 1 กุญเปิดยาก06 ต.ค. 2563 08:41 น.รับเรื่อง
06 ต.ค. 63 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1448นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 13ประตุบานสวิงช่องกลางชั้น 1 กุญเปิดยาก06 ต.ค. 2563 08:41 น.รับเรื่อง
06 ต.ค. 63 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1449นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20ประตูห้องน้ำชำรุดหลุดออก (ห้องน้ำชายชั้น 1)06 ต.ค. 2563 08:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1450นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20ประตูห้องน้ำชำรุดหลุดออก (ห้องน้ำชายชั้น 1)06 ต.ค. 2563 08:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1451นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20เก้าอี้ชำรุด ห้อง 20-30206 ต.ค. 2563 08:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1452นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20เก้าอี้ชำรุด ห้อง 20-30206 ต.ค. 2563 08:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1453น.ส.หัทญา ยุตรินทร์9-206เครื่องแฟกซ์เบอร์ 042725044 ใช้งานไม่ได้ค่ะ05 ต.ค. 2563 15:42 น.รับเรื่อง
06 ต.ค. 63 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1454แม่บ้านอาคาร 77-421หลังคารั่วเวลาฝนตกจะใด้ยินเสียงน้ำหยดบนเพดาน05 ต.ค. 2563 14:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1455อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา19-126ฝ้ามีรอยตัดเป็นช่องสี่เหลี่ยม รบกวนมาปิดให้ด้วยค่ะ หมายเหตุ มีฝ้าที่ถูกตัดวางอยู่ค่ะ05 ต.ค. 2563 11:50 น.รับเรื่อง
05 ต.ค. 63 12:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1456น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน7-421ตัดขาชั้นอลูมิเนียม05 ต.ค. 2563 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1457นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20ฝาท่อน้ำทิ้งแตกชำรุด ฝั่ง ศ.ว05 ต.ค. 2563 09:38 น.รับเรื่อง
05 ต.ค. 63 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1458นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20ฝาท่อน้ำทิ้งแตกชำรุด ฝั่ง ศ.ว05 ต.ค. 2563 09:38 น.รับเรื่อง
05 ต.ค. 63 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1459น.ส.อัมพร ศรีครามอาคารบุคคลกร 17-415 ประตูห้องน้ำชำรุด แจ้งซ่อมผ่านคุณติ้งและเเม่บ้าน ช่างมาถอดแระตูห้องน้ำไป บอกเอาไปซ่อม ตอนนี้ผ่านไปเดือนกว่าๆ แล้ว ยังไม่มีการนำประตูกลับมาติดตั้งคืน กรุณานำประตูห้องน้ำที่ซ่อมแล้วมาติดให้คืนด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 03 ต.ค. 2563 01:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 12:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1460แม่บ้านอาคาร 7หอ้งเรียน7-412ลุกบิดประตูเปิดไม่สะดวก02 ต.ค. 2563 10:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 09:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แก้ไขและซ่อมแซมเรียบร้อย ปราโมท/คำจร/อำพล
1461อาจารย์กันทิมา มีแหยม17-301ที่เคยแจ้งซ่อมประตูครัวไป แล้วช่างมาทาสีให้ใหม่เมื่อวันที่ 15 กันยายนค่ะ แต่สีมันเหมือนไม่แห้ง ส่งกลิ่นเหม็นตลอดเวลา รบกวนเข้ามาดูให้หน่อยนะคะ02 ต.ค. 2563 09:33 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, กรุณาแจ้งช่องรายการซ่อมครุภัณฑ์ครับ
1462น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-301ยางติดขอบมุ้งลวดหลุด01 ต.ค. 2563 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร
1463น.ส.เจนจิรา ทองแกม7-423 ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเครื่องนึ่งเปิดสวิตส์ไฟไฟติดแต่ไฟแผงหน้าจอควบคุมเครื่องไฟไม่ออกจึงไม่สามารถเปิดใช้เครื่องได้01 ต.ค. 2563 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 63 16:28 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ดำเนินการซ่อมแล้ว -สราวุฒิ /พัน
1464นายณัฐพงษ์ คำเลิศอ.3-235พื้นห้องชำรุด,ประตูห้องน้ำชำรุด30 ก.ย. 2563 14:17 น.รับเรื่อง
01 ต.ค. 63 08:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1465นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 22หน้าต่างเปิดไม่ได้ห้อง 22-202/130 ก.ย. 2563 08:51 น.รับเรื่อง
30 ก.ย. 63 10:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1466นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 22หน้าต่างเปิดไม่ได้ห้อง 22-202/130 ก.ย. 2563 08:51 น.รับเรื่อง
30 ก.ย. 63 10:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1467นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20เก้าอี้ชำรุด 16 ตัวห้อง 20-212-20-313-20-31529 ก.ย. 2563 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1468นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20เก้าอี้ชำรุด 16 ตัวห้อง 20-212-20-313-20-31529 ก.ย. 2563 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1469นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20เก้าอี้ชำรุด และประกอบคาเนชั้นกั้นห้อง ชั้น 2 ห้อง 201 29 ก.ย. 2563 08:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1470นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20เก้าอี้ชำรุด และประกอบคาเนชั้นกั้นห้อง ชั้น 2 ห้อง 201 29 ก.ย. 2563 08:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1471น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-121ลูกบิดประตูชำรุด28 ก.ย. 2563 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร
1472น.ส.วิชชุดา ใจเสรีทางขึ้นดาดฟ้า ณ อาคารบริหาร ชั้น 4ฝ้าเพดานดาดฟ้ารั่ว ทำให้น้ำหยดลงมาที่บันไดชั้น 4 26 ก.ย. 2563 10:26 น.รับเรื่อง
28 ก.ย. 63 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1473น.ส.วิชชุดา ใจเสรีข้างห้องเรียน 1-401 ณ อาคารบริหาร ชั้น 4ฝ้าเพดานรั่ว น้ำซึมตรงขอบหน้าต่างข้างห้องเรียน 1-401 ณ อาคารบริหาร ชั้น 4 26 ก.ย. 2563 10:18 น.รับเรื่อง
28 ก.ย. 63 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1474น.ส.วิชชุดา ใจเสรีห้องอาหารสุวรรณีสีทอง อาคารบริหาร ชั้น 4ฝ้าเพดานรั่ว น้ำซึมลงมาที่ผนังห้องและพื้นห้อง 26 ก.ย. 2563 10:14 น.รับเรื่อง
28 ก.ย. 63 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1475น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-215 ห้องครอบครัว อาคารชุดพัก 2ติดกลอนประตูห้องพัก (ครั้งที่3)25 ก.ย. 2563 16:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1476แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_204_207_211เก้าอี้แล็คเชอร์ในห้องเรียนชำรุดค่ะ.ได้เชื่อมเป็นบางตัวค่ะ25 ก.ย. 2563 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1477น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติประตูห้องน้ำชาย ด้านหลังห้องนิทรรศการ ชำรุด ประตูปิดไม่ได้ 2 ห้อง สาเหตุมาจาก บานประตูเสื่อมสภาพ25 ก.ย. 2563 10:09 น.รับเรื่อง
25 ก.ย. 63 11:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1478น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-301ลูกบิดประตูห้องนอนเล็กเปิดไม่ได้25 ก.ย. 2563 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ต.ค. 63 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1479น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18เวลาฝนตกจะมีน้ำไหลลงมาตรงคานเพดานหน้าห้อง402และหน้าห้อง42024 ก.ย. 2563 15:00 น.รับเรื่อง
24 ก.ย. 63 15:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1480น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลังคาหน้าห้องคอมรั่วเวลาฝนตก24 ก.ย. 2563 14:56 น.รับเรื่อง
24 ก.ย. 63 15:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1481นางผ่องพรรณ มีพรหมห้อง20-409/1ฝ้าเพดานหย่อนเคยแจ้งซ่อมก่อนหน้านี้เป็นอีกเหมือนเดิมที่เดิม 23 ก.ย. 2563 14:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 64 15:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/สมโภช เปลี่นยแผ่นใหม่
1482แม่บ้านอาคาร 8ห้องเบเกอรี่อาคาร8/2กระเบื้องห้องเบเกอรี่แตกหัก 23 ก.ย. 2563 14:15 น.รับเรื่อง
23 ก.ย. 63 14:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1483น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติเบาะรองนั่งม้ากระดก สนามเด็กเล่น ชำรุด 3 อัน23 ก.ย. 2563 09:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 10:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1484นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21วงกบประตูชั้น 3 ชำรุด22 ก.ย. 2563 14:49 น.รับเรื่อง
23 ก.ย. 63 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1485นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21วงกบประตูชั้น 3 ชำรุด22 ก.ย. 2563 14:49 น.รับเรื่อง
23 ก.ย. 63 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1486น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-337เตียงชำรุด22 ก.ย. 2563 11:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1487นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21ฝ้าเพดานสีหลุดลอกลงมาชั้น 422 ก.ย. 2563 11:00 น.รับเรื่อง
22 ก.ย. 63 11:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1488นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21ฝ้าเพดานสีหลุดลอกลงมาชั้น 422 ก.ย. 2563 11:00 น.รับเรื่อง
22 ก.ย. 63 11:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1489นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21มีรอยแตกร้าวน้ำรั่วซึมผ่านเข้าห้องพักอาจารย์ ห้อง 21-41022 ก.ย. 2563 10:02 น.รับเรื่อง
22 ก.ย. 63 10:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1490นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21มีรอยแตกร้าวน้ำรั่วซึมผ่านเข้าห้องพักอาจารย์ ห้อง 21-41022 ก.ย. 2563 10:02 น.รับเรื่อง
22 ก.ย. 63 10:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1491น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 หน้าห้องไฟ ฝั่งออฟฟิตแจ้งเอาหนูตายออกฝ้าเพดานห้อง22 ก.ย. 2563 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/ปราโมท
1492น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-332/1ฝ้าเพดานเคลื่อนหลายจุด21 ก.ย. 2563 17:30 น.รับเรื่อง
22 ก.ย. 63 10:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1493น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-332/1กระเบื้องหลุด 2 จุด และคิ้วบัวสีดำหลุด 1 แผ่น21 ก.ย. 2563 17:25 น.รับเรื่อง
22 ก.ย. 63 10:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1494น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-332/1ราวผ้าม่านห้องน้ำและราวแขวนผ้าชำรุด21 ก.ย. 2563 17:20 น.รับเรื่อง
22 ก.ย. 63 10:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1495น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-325ลูกบิดประตูชำรุด(ซ่อมแล้ว)21 ก.ย. 2563 17:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ย. 63 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1496น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ฝ้าเพดานด้านหลังตึกพังเสียหาย21 ก.ย. 2563 14:06 น.รับเรื่อง
22 ก.ย. 63 10:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1497น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3โรงจอดรถด้านฝั่งโรงแรม โรงแรกฝั่งห้องอาหาร หลังคารั่ว และเป็นรอยสนิม 21 ก.ย. 2563 13:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1498น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อินทนิลที่ล๊อกกรประตูห้องอาบน้าห้อง4-115/118 ก.ย. 2563 16:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1499น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-337เตียงชำรุด18 ก.ย. 2563 15:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1500นายวรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย20-313โต๊ะขาหัก 18 ก.ย. 2563 12:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร ไม่มีอะไหล่ซ่อมไม่ได้ สั้่งซื้อทดแทนใหม่
1501แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_202ฝ้าเพดาลหน้าห้องเรียนชำรุด..ฝนตกลงมีน้ำรั่วคะ18 ก.ย. 2563 10:08 น.รับเรื่อง
18 ก.ย. 63 11:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1502น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-319ติดตั้งสายยูประตูหน้าห้อง18 ก.ย. 2563 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายยู 2 นิ้วพับ 1 ชุด ปราโมท/คำจร
1503น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ1.ที่นั่ง ม้ากระดก บริเวณสนามเด็กเล่น ชำรุด 3 อัน17 ก.ย. 2563 15:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 10:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1504แม่บ้านอาคาร 1ห้องอินทนิลน้ำชั้น2ผ้าม่านชำรุดหลุดทั้งแผง 17 ก.ย. 2563 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร
1505แม่บ้านอาคาร 1ห้องอินทนิลน้ำชั้น217 ก.ย. 2563 13:51 น.ยกเลิกรายการ
17 ก.ย. 63 14:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1506แม่บ้านอาคาร 1ห้องอินทนิลน้ำชั้น217 ก.ย. 2563 13:51 น.ยกเลิกรายการ
17 ก.ย. 63 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1507แม่บ้านอาคาร 1ห้องอินทนิลน้ำชั้น217 ก.ย. 2563 13:50 น.ยกเลิกรายการ
17 ก.ย. 63 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1508แม่บ้านอาคาร 1ห้องอินทนิลน้ำชั้น217 ก.ย. 2563 13:50 น.ยกเลิกรายการ
17 ก.ย. 63 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1509แม่บ้านอาคาร 1ห้องอินทนิลน้ำชั้น217 ก.ย. 2563 13:50 น.ยกเลิกรายการ
17 ก.ย. 63 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1510นายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุลอาคาร 19ฝ้าเพดานทะลุ ขณะเคลื่อนย้ายแป้นบาสเกตบอลเข้าสนาม 17 ก.ย. 2563 11:24 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, กรุณาแจ้งช่องรายการซ่อมครุภัณฑ์ครับ
1511น.ส.ปาริช่าติ บัวโรย3-318ฝ้าเพดานห้องครัวมีน้ำรั่วซึม15 ก.ย. 2563 16:35 น.รับเรื่อง
16 ก.ย. 63 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1512น.ส.ปาริช่าติ บัวโรย3-318เก้าอี้โต๊ะเครื่องแป้งชำรุด15 ก.ย. 2563 16:35 น.รับเรื่อง
16 ก.ย. 63 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1513น.ส.ปาริช่าติ บัวโรย3-318แผ่นรองเตียงหัก 15 ก.ย. 2563 16:34 น.รับเรื่อง
16 ก.ย. 63 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1514น.ส.ปาริช่าติ บัวโรย3-318ที่นั่งชักโครกตัวยึดหัก15 ก.ย. 2563 16:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ย. 63 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดล็อคฝาซักโครก 1 ชุด
1515น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-131ขาโต๊ะกลมชำรุด15 ก.ย. 2563 09:44 น.รับเรื่อง
15 ก.ย. 63 12:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1516น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องเก็บกุญแจหลังเคาเตอร์ลูกบิดประตูชำรุด15 ก.ย. 2563 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร
1517นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ถังเก็บน้ำโถซักโคลกน้ำไม่ไหลเข้าถัง ห้อง320/1 15 ก.ย. 2563 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 63 11:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1518นางรัตนา เหมสุรินธร์อุทยานหนองหารน้อยลูกบิดประตูห้องน้ำชายตึกเขียวชำรุดห้อง 10814 ก.ย. 2563 13:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกบิดประตูห้อง 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1519นางวิวัฒน์ คำเครืออุทยานหนองหารน้อยลูกบิดประตูห้องน้ำชายตึกเขียวชำรุดห้อง 10814 ก.ย. 2563 13:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกบิดประตูห้อง 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1520น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ3-324ที่นั่งชักโครกตัวยึดหัก 14 ก.ย. 2563 10:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.ย. 63 08:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฝารองนั่งโถชักโครก 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1521นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ซิงค์อ่างล้างหน้าชำรุด ห้อง202/1 14 ก.ย. 2563 09:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1522นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5บานหน้าต่างชำรุดห้อง 108 14 ก.ย. 2563 08:58 น.รับเรื่อง
14 ก.ย. 63 09:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1523นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5บานหน้าต่างชำรุดห้อง123 14 ก.ย. 2563 08:51 น.รับเรื่อง
14 ก.ย. 63 09:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1524นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร514 ก.ย. 2563 08:50 น.ยกเลิกรายการ
14 ก.ย. 63 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1525นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5บานหน้าต่างชำรุด ห้อง123 14 ก.ย. 2563 08:49 น.ยกเลิกรายการ
14 ก.ย. 63 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้ครับ
1526นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้ง?ช่อม?กระเบื้องห้องอาบนํ้าชำรุด5แผ่นห้อง4-314/1 12 ก.ย. 2563 15:58 น.รับเรื่อง
14 ก.ย. 63 08:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1527น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-104ลุกบิดประตูห้องชำรุด11 ก.ย. 2563 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ย. 63 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท ซ่อมลูกบิดประตู
1528นางปิยมาศ ผองแก้วฟาร์มสุกรขุน ฟาร์มสัตว์ คณะ ทอ.ขอช่างเข้าย้ายพัดลมฟาร์มตัวเก่าออก พร้อมดำเนินการติดตั้งพัดลมฟาร์มตัวใหม่ทดแทน ในฟาร์มสุกรขุน (พัดลมจะมาส่งภายในสัปดาห์หน้า 14-18 ก.ย. 6311 ก.ย. 2563 11:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.ย. 63 08:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/ประดิษฐ์/นัฐวุฒิ ประกอบพัดลมระบายอากาศชุดใหม่
1529แม่บ้านอาคาร 1ชั้น4รอบทางเดินหน้าห้อง405กะเบื้องล่อน11 ก.ย. 2563 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร/สมพร
1530นายชวนชม ยุติธรรมอาคาร 21ลอ๊คเกอร์อาจาร์ชั้น4 อ.21 โซนฝั่ง อ.7 11 ก.ย. 2563 09:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 15:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1531นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคาร 21ลอ๊คเกอร์อาจาร์ชั้น4 อ.21 โซนฝั่ง อ.7 11 ก.ย. 2563 09:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 15:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1532น.ส.อารยา แสงพรหม17-418ฝ้าเพดานตรงส่วนระเบียงแตกหลุดล่อน 10 ก.ย. 2563 14:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1533น.ส.อารยา แสงพรหม17-418ฝาชักโครกเหลือง ถ้าสามารถเปลี่ยนได้ ขอเปลี่ยนนะคะ(ถ้ามีให้เปลี่ยน) 10 ก.ย. 2563 13:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ย. 63 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด
1534น.ส.อารยา แสงพรหม17-418ซ่อมแซมประตูตู้เสื้อผ้า และเอาที่ล็อคตรงลิ้นชักออก เนื่องจากกุญแจเปิดไม่มี ทำให้เลื่อนปิดลิ้นชักไม่สนิทเพราะติดกลอนล็อค 10 ก.ย. 2563 13:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1535น.ส.อารยา แสงพรหม17-418แจ้งซ่อมแซม มีการชำรุด สภาพดังรูปที่แนบ 10 ก.ย. 2563 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1536น.ส.อารยา แสงพรหม17-418ขอเปลี่ยนฟูกที่นอนใหม่ สภาพเก่า มีรอยขาดบริเวิณด้านข้าง มีรอยเปื้อนเป็นคราบ และมีราขึ้นด้านล่าง 10 ก.ย. 2563 13:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แจ้งไปยังงานอาคารชุดพักอาศัยดำเนินการ
1537น.ส.อารยา แสงพรหม17-418แผ่นรองเตียงหัก และขอเปลี่ยนเตียงใหม่(ถ้ามี)เพราะมีร่องรอยการพองของไม้อัด น่าจะเกิดจากการโดนน้ำเป็นระยะเวลานาน 10 ก.ย. 2563 13:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1538น.ส.อารยา แสงพรหม17-418กลอนล็อคประตูห้องน้ำพัง และทาสีประตูห้องน้ำใหม่ เนื่องจากระยะการใช้งานที่นานทำให้สีซีดจาง 10 ก.ย. 2563 13:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1539น.ส.อารยา แสงพรหม17-418ขอติดตั้งสายคล้องตัวยู 10 ก.ย. 2563 13:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1540น.ส.อารยา แสงพรหม17-418ปูนบริเวณรอบปลั๊กไฟหลุดล่อน 10 ก.ย. 2563 13:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1541นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5อ่างล้างหน้าชำรุดมีน้ำซึม ห้อง308/1 ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าชำรุด ห้อง202/1และห้อง214/1 สายฉีดชำระชำรุด ห้อง 214/1 ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าชำรุด ห้อง108/1 10 ก.ย. 2563 12:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ย. 63 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 2 ชุด ซิลิโคลนใส 1 หลอด
1542น.ส.อารยา แสงพรหม17-418เหล็กระเบียงกั้นมีสภาพที่เก่าและสั่นคลอน ไม่ยึดแน่นหนา สุ่มเสี่ยงต่อการหักและพลัดตกจากที่สูงได้ ถอดระแนงไม้ด้านบนออกเนื่องจากชำรุดหลุดร่อนแล้ว ทาสีระเบียงเหล็กไม่ เพราะสภาพเดิมคือสีมีการหลุดร่อน 10 ก.ย. 2563 12:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1543น.ส.อารยา แสงพรหม17-418ทาสีผนังห้องตรงระเบียงใหม่ เป็นรอยสกปรกเหมือนคราบน้ำมัน เกิดก่อนการย้ายเข้าอยู่ 10 ก.ย. 2563 11:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1544นางรัตนา เหมสุรินธร์ประตู 6รางล้อเลื่อนประตูชำรุดทำให้ เปิด-ปืด ยาก10 ก.ย. 2563 11:14 น.รับเรื่อง
10 ก.ย. 63 12:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1545นางวิวัฒน์ คำเครือประตู 6รางล้อเลื่อนประตูชำรุดทำให้ เปิด-ปืด ยาก10 ก.ย. 2563 11:14 น.รับเรื่อง
10 ก.ย. 63 12:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1546นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21มีน้ำรั่วจากเพดานชั้น 2 ห้อง 21-20610 ก.ย. 2563 11:11 น.รับเรื่อง
10 ก.ย. 63 12:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1547นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21มีน้ำรั่วจากเพดานชั้น 2 ห้อง 21-20610 ก.ย. 2563 11:11 น.รับเรื่อง
10 ก.ย. 63 12:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1548น.ส.อารยา แสงพรหม17-418ทาสีและซ่อมประตูทางออกไประเบียงใหม่เพราะประตูแห้งและลอก เนื่องจากโดนแดดและฝนเป็นระยะเวลายาวนาน 10 ก.ย. 2563 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1549น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อ.4-214/1กระเบื้องห้องน้ำชำรุด09 ก.ย. 2563 16:39 น.รับเรื่อง
10 ก.ย. 63 12:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1550น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-337ฝ้าเพดานห้องชำรุด(เป็นรู)09 ก.ย. 2563 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 10:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1551นางวิเรขา คำจันทร์17-309ประตูห้องน้ำของหอพักอาจารย์ ไม่สามารถเลื่อนได้ 1 บาน (จากปกติต้องเลื่อนได้ 2 บาน)09 ก.ย. 2563 14:41 น.รับเรื่อง
10 ก.ย. 63 12:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1552น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดล๊อกไม่ได้ห้อง40609 ก.ย. 2563 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ย. 63 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ กลอนแสตนเลส 1 ตัว
1553น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องซักผ้ากระเบื้องยางภายในห้องชำรุด09 ก.ย. 2563 11:19 น.รับเรื่อง
09 ก.ย. 63 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1554น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องซักผ้ามีหนูตายภายในห้องซักผ้าส่งกลิ่นเหม็นขอช่างมาเอาซากหนูออกด้วยคะ09 ก.ย. 2563 11:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1555น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3หน้าต่างห้องแม่บ้านชำรุดล็อคไม่ได้08 ก.ย. 2563 15:44 น.รับเรื่อง
09 ก.ย. 63 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1556นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3หน้าต่างห้องแม่บ้านชำรุดล็อคไม่ได้08 ก.ย. 2563 15:44 น.รับเรื่อง
09 ก.ย. 63 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1557น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-218ลูกบิดประตูและประตูชำรุด 08 ก.ย. 2563 15:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1558น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-215 ห้องครอบครัว อาคารชุดพัก 2ติดกลอนประตูหน้าห้อง 1 ตัว08 ก.ย. 2563 14:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1559นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 8/1ประตูม้วนด้านหลังอาคารเอาขึ้นไม่ได้08 ก.ย. 2563 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ย. 63 09:12 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ดำเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้ว -ไพศาล/สมชาย
1560นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 8/1ประตูม้วนด้านหลังอาคารเอาขึ้นไม่ได้08 ก.ย. 2563 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ย. 63 09:12 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ดำเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้ว -ไพศาล/สมชาย
1561นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 2ประตูห้องน้ำพังห้อง 2-31008 ก.ย. 2563 10:04 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 63 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1562นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 2ประตูห้องน้ำพังห้อง 2-31008 ก.ย. 2563 10:04 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 63 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1563แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 3 ห้อง2-310ประตูห้องน้ำชำรุด07 ก.ย. 2563 15:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1564นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อ.9 ห้องศึกษากลุ่ม ในห้องสมุดพื้นพุพังมากขึ้นเรื่อยๆ 04 ก.ย. 2563 16:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ค. 65 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1565นายชวนชม ยุติธรรมอ.9 ห้องศึกษากลุ่ม ในห้องสมุดพื้นพุพังมากขึ้นเรื่อยๆ 04 ก.ย. 2563 16:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ค. 65 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1566น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ที่ให้อาหารปลา อุทยานหนองหารแผ่นไม้บริเวณที่ให้อาหารปลาหักค่ะ กลัวเป็นอันตรายกับนักท่องเที่ยว 03 ก.ย. 2563 16:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 10:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1567นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 14ประตูพังห้อง14-10703 ก.ย. 2563 15:22 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 63 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1568นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 14ประตูพังห้อง14-10703 ก.ย. 2563 15:22 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 63 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1569แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 1ประตูม้วนทางขึ้นฝั่งห้องเรียน 2-110 ชำรุด,เสียงดัง02 ก.ย. 2563 09:38 น.รับเรื่อง
02 ก.ย. 63 10:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1570น.ส.ฐิติรัตน์ ยะอนันต์อาคาร 14 ชั้น 2 เป็นห้องทำงานอาจารย์ใหม่ อาคาร 14 ชั้น 2 โต๊ะด้านในติดหน้าต่าง ฝั่งประตูทางเข้าค่ะ พบว่า 1. ตู้ชั้นวางด้านหลัง ชำรุด เเผ่นชั้นวาง ผุ หัก ไม่มีน๊อตของชั้นวาง 2. ตู้ที่ใช้วางเครื่องปริ้น ไม่มีกุญเเจล๊อคไม่ทราบว่าเป็นจากการขนย้ายหรืออะไร อยากให้ จนท. ช่วยเอากุญเเจของตู้ลิ้นชักที่วางเครื่องปริ้น มาให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 01 ก.ย. 2563 16:49 น.รับเรื่อง
02 ก.ย. 63 10:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1571น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ลูกบิดประตูห้องชำรุดเปิด ปิดยากห้อง30901 ก.ย. 2563 16:23 น.รับเรื่อง
02 ก.ย. 63 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1572น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-218ลุกบิดประตูห้องชำรุด01 ก.ย. 2563 10:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1573นางรัตนา เหมสุรินธร์ประตู 1เนินสะดุดชำรุด (หลุด)01 ก.ย. 2563 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/ปราโมท/สมพร
1574นางวิวัฒน์ คำเครือประตู 1เนินสะดุดชำรุด (หลุด)01 ก.ย. 2563 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/ปราโมท/สมพร
1575อาจารย์กันทิมา มีแหยม17-301ขอเปลี่ยนฝาและที่นั่งชักโครกเพราะอันเก่าเหลืองมากๆ 31 ส.ค. 2563 20:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ย. 63 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด
1576อาจารย์กันทิมา มีแหยม17-301ฝ้าเพดานตรงระเบียงหลุดแตก *** ขอโทษทีค่ะ post เมื่อกี๊เลขอาคารตกหล่น *** 31 ส.ค. 2563 20:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ย. 63 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร ซ่อมฝ้า และอุดรอยรั่วผนัง
1577อาจารย์กันทิมา มีแหยม17-301สะดือตรงอ่างล้างหน้าในห้องน้ำไม่มี 31 ส.ค. 2563 20:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1578อาจารย์กันทิมา มีแหยม7-301ฝ้าเพดานตรงระเบียงหลุดแตก 31 ส.ค. 2563 20:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1579อาจารย์กันทิมา มีแหยม7-301รบกวนช่วยมาถอดสายเคเบิ้ลที่ผู้เช่าห้องคนเก่าติดไว้หน่อยค่ะ เค้าตัดส่วนจานดาวเทียมออกแล้ว แต่ไม่ได้ถอดสายออกไปด้วย 31 ส.ค. 2563 20:31 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
1580น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาอาคาร21 ชั้น 3 โถงบรรไดทางเดินเปิดล็อกเกอร์อาจารย์ประมง เบกไธสงไม่ได้เนื่องจากทำกุญแจหาย 31 ส.ค. 2563 16:54 น.รับเรื่อง
01 ก.ย. 63 11:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1581น.ส.พัชรินทร์ นันทพันธ์17-401ประตูบานกระจกหลังห้องเลื่อนไม่ได้1ข้าง ฝืดๆเลื่อนยากจนถึงขั้นเลื่อนไม่ได้ค่ะ31 ส.ค. 2563 15:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 64 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร
1582อาจารย์กันทิมา มีแหยม17-301ประตูครัวเก่าและพังมากๆ ตรงปลายประตูไม้ลอกออกมาหมดแล้วค่ะ 31 ส.ค. 2563 14:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 12:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1583นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 406โทรศัพย์สำนักงาน เบอร์ 042 725023 และเบอร์ภายในทั้งหมด31 ส.ค. 2563 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ย. 63 08:14 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ปกติแล้ว เกิดจากการเปลี่ยนการ์ดวงจรใหม่ของ TOT
1584น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-215 ห้องครอบครัว อาคารชุดพัก 2เตียงนอนชำรุด ไม้อัดผุ ปลวกกิน หักพัง ใช้งานไม่ได้ 31 ส.ค. 2563 09:02 น.รับเรื่อง
31 ส.ค. 63 11:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1585น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-215 ห้องครอบครัว อาคารชุดพัก 2ติดกลอนประตูด้านในเพื่อความปลอดภัยค่ะ31 ส.ค. 2563 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1586นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 14ฝ้าเพดานแตกชำรุดห้องทูบีนัมเบอร์วัน 31 ส.ค. 2563 08:57 น.รับเรื่อง
31 ส.ค. 63 11:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1587นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 14ฝ้าเพดานแตกชำรุดห้องทูบีนัมเบอร์วัน 31 ส.ค. 2563 08:57 น.รับเรื่อง
31 ส.ค. 63 11:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1588นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร 3 ห้องน้ำหญิง ฝั่งโรงแรมฝ้าเพดาน ขึ้นรา29 ส.ค. 2563 17:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1589แม่บ้านอาคาร 1รอบทางเดินหน้าห้อง1-405ชั้น4กระเบื้องล่อนหลุด28 ส.ค. 2563 15:56 น.รับเรื่อง
28 ส.ค. 63 16:16 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1590น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17แจ้งให้กำจัดต้นโพธิ์หลังอาคาร 17 28 ส.ค. 2563 13:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 12:08 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1591แม่บ้านอาคาร 8อ_8/2ประตุปานสวิงซ์ด้านทิศตะวันตกชำรุดล๊อกไม่ใด้แจ้งด่วนกลัวของหาย28 ส.ค. 2563 10:52 น.รับเรื่อง
28 ส.ค. 63 13:02 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1592แม่บ้านอาคาร 66-104เก้าอี้ชํารุด28 ส.ค. 2563 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 09:20 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร/อำพล
1593นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 12ฝาครอบถังน้ำทิ้งหน้าอาคารชำรุด 3 อัน28 ส.ค. 2563 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 10:09 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1594นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 12ฝาครอบถังน้ำทิ้งหน้าอาคารชำรุด 3 อัน28 ส.ค. 2563 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 10:09 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1595นายเนตรนภา บุระวงค์อ9ชั้น2เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นรั่ว 27 ส.ค. 2563 13:57 น.ยกเลิกรายการ
27 ส.ค. 63 15:43 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ซ้ำ
1596น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ9ชั้น2เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นรั่ว 27 ส.ค. 2563 13:57 น.ยกเลิกรายการ
27 ส.ค. 63 15:43 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ซ้ำ
1597น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ9ชั้น2เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นรั่ว 27 ส.ค. 2563 13:57 น.รับเรื่อง
27 ส.ค. 63 15:43 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1598นายเนตรนภา บุระวงค์อ9ชั้น2เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นรั่ว 27 ส.ค. 2563 13:57 น.รับเรื่อง
27 ส.ค. 63 15:43 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1599แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12กลอนประตูห้องน้ำชำรุด ห้องน้ำชาย27 ส.ค. 2563 08:47 น.รับเรื่อง
27 ส.ค. 63 13:00 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1600แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ลูกบิดเสียล็อคไม่ได้ห้อง 21-40427 ส.ค. 2563 08:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:57 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/
1601นางลินดา ชมภูจันทร์อ 20 ห้อง113ประตูห้อง 20_113 ชำรุด26 ส.ค. 2563 16:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:37 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1602น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุุดห้อง107และห้อง40626 ส.ค. 2563 13:57 น.รับเรื่อง
26 ส.ค. 63 16:11 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1603นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 12กลอนประตุห้องน้ำชำรุด 1 ห้องน้ำชาย ฝาท่อพักน้ำชำรุด 2 26 ส.ค. 2563 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:42 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1604นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 12กลอนประตุห้องน้ำชำรุด 1 ห้องน้ำชาย ฝาท่อพักน้ำชำรุด 2 26 ส.ค. 2563 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:42 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1605น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดล๊อกไม่ได้ห้อง10925 ส.ค. 2563 13:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 09:27 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1606น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-208ประตูหน้าห้องและประตูห้องน้ำชำรุด 25 ส.ค. 2563 11:03 น.รับเรื่อง
25 ส.ค. 63 11:49 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1607แม่บ้านอาคาร 1อ.1ชั้น4น้ำฝนตกมาน้ำรั่วฃึมบริเวณที่เดิม24 ส.ค. 2563 15:27 น.รับเรื่อง
24 ส.ค. 63 16:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1608น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-311ม้านั่งชำรุด 24 ส.ค. 2563 14:42 น.รับเรื่อง
24 ส.ค. 63 16:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1609น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-123บานหน้าต่างชำรุด 24 ส.ค. 2563 14:41 น.รับเรื่อง
24 ส.ค. 63 16:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1610แม่บ้านอาคาร 77-422ห้องสรีระพืชลูกบิดประตูชำรุด(ประตูกลาง)24 ส.ค. 2563 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร/อำพล
1611แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_213แผ่นป้ายห้อง.อวิโรจชำรุดร่วงลงมาค่ะ24 ส.ค. 2563 11:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1612แม่บ้านอาคาร 7หน้าห้องเรียนชั้น3เก้าอี้ชำรุด24 ส.ค. 2563 10:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1613แม่บ้านอาคาร 7หอ้งน้ำนิสิต หญิง-ชายโซนลิฟต์ชั้น1-4มีน้ำซึมออกมาจากฝาผนังหอ้งน้ำเวลามีฝนตก24 ส.ค. 2563 10:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1614แม่บ้านอาคาร 77-217/7กระเบื้องยางแตกชำรุด6-8แผ่น24 ส.ค. 2563 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1615นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 1เปลี่ยนยางล้อเครื่องขัดพื้น24 ส.ค. 2563 09:51 น.รับเรื่อง
24 ส.ค. 63 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1616นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 1เปลี่ยนยางล้อเครื่องขัดพื้น24 ส.ค. 2563 09:51 น.รับเรื่อง
24 ส.ค. 63 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1617แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 2ห้อง 2-207,2-203โต๊ะ-เก้าอี้ ชำรุด24 ส.ค. 2563 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1618นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21มีน้ำรั่วซึมเข้าทางขอบหน้าต่างห้อง 21-303 มีน้ำรั่วซึมเข้าทางขอบหน้าต่างกระจกตรงบริเวณใต้บรรไดชั่น 324 ส.ค. 2563 08:33 น.รับเรื่อง
24 ส.ค. 63 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1619นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21มีน้ำรั่วซึมเข้าทางขอบหน้าต่างห้อง 21-303 มีน้ำรั่วซึมเข้าทางขอบหน้าต่างกระจกตรงบริเวณใต้บรรไดชั่น 324 ส.ค. 2563 08:33 น.รับเรื่อง
24 ส.ค. 63 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1620นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 14เวลาฝนตกมีน้ำไหลลงมาจากฝ้าเพดานตรงทางเข้าห้องประชุมวิโรจน์24 ส.ค. 2563 08:25 น.รับเรื่อง
24 ส.ค. 63 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1621นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 14เวลาฝนตกมีน้ำไหลลงมาจากฝ้าเพดานตรงทางเข้าห้องประชุมวิโรจน์24 ส.ค. 2563 08:25 น.รับเรื่อง
24 ส.ค. 63 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1622น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดห้อง10724 ส.ค. 2563 07:59 น.รับเรื่อง
24 ส.ค. 63 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1623นายสมชาย เบ้าทองห้อง 17-106 อาคาร 17ลูกบิดประตูชำรุด (ปลดล็อคไม่ได้) 21 ส.ค. 2563 17:49 น.รับเรื่อง
24 ส.ค. 63 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1624น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-415ประตุห้องน้ำชำรุด21 ส.ค. 2563 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 12:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1625น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านเจ้บุ๋มอาหารตามสั่ง ตรงข้ามอาคาร 3หลังคาร้านเจ้บุ๋มตามสั่งค่ะ (ข้างร้านอ๊อด) 21 ส.ค. 2563 13:56 น.รับเรื่อง
21 ส.ค. 63 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1626น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3ห้องสำเนา9-304รั่ว21 ส.ค. 2563 12:19 น.รับเรื่อง
21 ส.ค. 63 12:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1627นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3ห้องสำเนา9-304รั่ว21 ส.ค. 2563 12:19 น.รับเรื่อง
21 ส.ค. 63 12:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1628แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13ท่อน้ำทิ้งดาดฟ้าชั้น2ชำรุด21 ส.ค. 2563 11:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ย. 63 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1629น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอาคารวิจัยและพัฒนาฯ ประตูหน้าต่างห้อง 110 อาคารวิจัยและพัฒนา ล็อคไม่ได้21 ส.ค. 2563 11:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 15:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1630น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4-115/1กอนล๊อกกรประตูห้องอาบนํ้าชํารุดห้อง4-115/1 21 ส.ค. 2563 10:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1631น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4-209วงกบ?บานเกล็ด?ชำรุด?ห้อง4-20921 ส.ค. 2563 10:52 น.รับเรื่อง
21 ส.ค. 63 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1632น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16กลอนประตูห้อง16-106 เสีย21 ส.ค. 2563 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 16:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1633น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-133แจ้งกำจัดปลวกในห้อง 3-13320 ส.ค. 2563 10:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 15:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1634นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคารอุทยานหนองหารน้อยเหล็กกั้นสะพาน 2 ชำรุด20 ส.ค. 2563 08:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 11:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1635นางวิวัฒน์ คำเครืออาคารอุทยานหนองหารน้อยเหล็กกั้นสะพาน 2 ชำรุด20 ส.ค. 2563 08:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 11:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1636นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 14ประตูห้องแอร์ชำรุด 19 ส.ค. 2563 08:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 15:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1637นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 14ประตูห้องแอร์ชำรุด 19 ส.ค. 2563 08:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 15:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1638แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 2ห้อง 2-207,2-203โต๊ะ,เก้าอี้ชำรุด18 ส.ค. 2563 13:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1639แม่บ้านอาคาร 7หน้ามุกใกล้โต๊ะ รปภมีน้ำรั่วลงมาจากฝ้าเพดาน18 ส.ค. 2563 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1640น.ส.ธัญญลักษ์ มังทะ21-208โทรศัพท์ สำนักงานใช้การไม่ได้ค่ะ 18 ส.ค. 2563 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 15:35 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ตรวจสอบแล้วเป็นที่สัญญาณจาก TOT แจ้งซ่อมแล้ว
1641น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.18-405ประตูห้องน้ำชำรุด17 ส.ค. 2563 16:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 16:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1642นายนายจิรวัฒน์ อรรถเศรษฐอาคาร 8/1ตู้กดน้ำเสีย ไม่เย็น (ถ้าซ่อมไม่ได้ขอเครื่องอื่นมาทดแทน)17 ส.ค. 2563 10:55 น.ยกเลิกรายการ
19 เม.ย. 65 16:03 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ซ๊อตลงกราวด์ ไม่สามารถซ่อมได้ (ขออนุมัติซื้อ) -สราวุฒิ/พัน
1643นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21ประตูห้องทำงานอาจารย์ชำรุด ห้อง 21 -31717 ส.ค. 2563 08:57 น.รับเรื่อง
17 ส.ค. 63 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1644นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21ประตูห้องทำงานอาจารย์ชำรุด ห้อง 21 -31717 ส.ค. 2563 08:57 น.รับเรื่อง
17 ส.ค. 63 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1645นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21ฝ้ารั่วมีน้ำหยดลงมาห้อง 21-41617 ส.ค. 2563 08:55 น.รับเรื่อง
17 ส.ค. 63 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1646นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21ฝ้ารั่วมีน้ำหยดลงมาห้อง 21-41617 ส.ค. 2563 08:55 น.รับเรื่อง
17 ส.ค. 63 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1647นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 22มีน้ำรั่วห้อง 22-305- 30617 ส.ค. 2563 08:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 11:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมโภช
1648นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 22มีน้ำรั่วห้อง 22-305- 30617 ส.ค. 2563 08:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 11:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมโภช
1649แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 2ห้อง 2-207,2-205 ชั้น3ทุกห้องนอ-304โต๊ะ-เก้าอี้ชำรุด05 ส.ค. 2563 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1650น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-134แจ้งทาสีโต๊ะตั้งโทรทัศน์ 04 ส.ค. 2563 15:15 น.รับเรื่อง
04 ส.ค. 63 16:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1651แม่บ้านอาคาร 8อ_8/2กลอนบานประตูสวิงช์ด้านทิศตะวันตกมันชำรุดปิดไม่ได้04 ส.ค. 2563 09:58 น.รับเรื่อง
04 ส.ค. 63 12:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1652แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_208ฝ้าเพดาลห้องเรียนชำรุดค่ะ04 ส.ค. 2563 08:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1653น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-313เก้าอี้สีฟ้าห้องสันทนาการ ชำรุด 1 ตัว03 ส.ค. 2563 11:35 น.รับเรื่อง
03 ส.ค. 63 12:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1654น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-208ประตูห้องครัวชำรุดเปิดไม่ได้03 ส.ค. 2563 11:22 น.รับเรื่อง
03 ส.ค. 63 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1655แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_209กุญแจบานสวิงชำรุดเปิดแล้วติดดึงออกไม่ได้ ช่างเข้าซ่อมให้แล้วค่ะ03 ส.ค. 2563 09:18 น.รับเรื่อง
03 ส.ค. 63 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1656แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_202_203น้ำรั่วหน้าห้องเรียน202ค่ะ .ฝ้าเพดาลหน้าห้อง203ชำรุดค่ะ03 ส.ค. 2563 09:13 น.รับเรื่อง
03 ส.ค. 63 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1657น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-233แจ้งกำจัดผึ้ง ภายในห้อง02 ส.ค. 2563 10:23 น.รับเรื่อง
03 ส.ค. 63 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1658น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-233เพดานชำรุดมีรูหนูและขาหนีบมุ้งลวดชำรุด02 ส.ค. 2563 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 11:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1659แม่บ้านอาคาร 77-222กระเบื้องยางแตกชำรุดประมาณ10-15แผ่น31 ก.ค. 2563 09:21 น.รับเรื่อง
02 ก.พ. 64 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1660น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-127ตู้เสื้อผ้าชำรุด(รอยปลวก)29 ก.ค. 2563 15:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 64 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1661น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-132ตู้เสื้อผ้าชำรุด (รอยปลวก)29 ก.ค. 2563 15:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 64 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1662น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-141ฝ้าเพดานห้องน้ำชำรุด29 ก.ค. 2563 15:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1663แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13สายน้ำดีอ่างมือห้องน้ำอาอาจารย์หญิงชำรุดน้ำไหลไม่หยุุดค่ะ29 ก.ค. 2563 08:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 15:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1664นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อ.7-413ลูกบิดประตูหลังห้องเรียน7-413เสียค่ะล็อกไม่ได้ 28 ก.ค. 2563 11:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1665นายชวนชม ยุติธรรมอ.7-413ลูกบิดประตูหลังห้องเรียน7-413เสียค่ะล็อกไม่ได้ 28 ก.ค. 2563 11:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1666นายชวนชม ยุติธรรมอ.22 น้ำรั่วจากหลังคาลงโถงชั้น 1 หลาจุดอ.22 น้ำรั่วจากหลังคาลงโถงชั้น 1 หลาจุด 28 ก.ค. 2563 11:17 น.รับเรื่อง
29 ก.ค. 63 08:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1667นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อ.22 น้ำรั่วจากหลังคาลงโถงชั้น 1 หลาจุดอ.22 น้ำรั่วจากหลังคาลงโถงชั้น 1 หลาจุด 28 ก.ค. 2563 11:17 น.รับเรื่อง
29 ก.ค. 63 08:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1668น.ส.จิตรลดา ฦๅชา18-414ลูกบิดประตูหน้าห้องชำรุด24 ก.ค. 2563 16:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1669แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 2ห้อง 2-207 ชั้น 3ห้อง 2-304โต๊ะ-เก้าอี้ชำรุด24 ก.ค. 2563 10:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1670นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20เก้าอี้ห้องเรียนชำรุด 20 ตัว ห้อง 20-212 20-313 20- 303 24 ก.ค. 2563 08:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1671นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20เก้าอี้ห้องเรียนชำรุด 20 ตัว ห้อง 20-212 20-313 20- 303 24 ก.ค. 2563 08:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1672แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น1ห้อง2-102ประตูห้องชำรุด23 ก.ค. 2563 08:50 น.รับเรื่อง
23 ก.ค. 63 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1673น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3ห้องไฟชั้นสามรั่ว22 ก.ค. 2563 15:10 น.รับเรื่อง
22 ก.ค. 63 15:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1674นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3ห้องไฟชั้นสามรั่ว22 ก.ค. 2563 15:10 น.รับเรื่อง
22 ก.ค. 63 15:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1675นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3ห้องเรียน9-302..9-302ฟ่าเพดารั่ว22 ก.ค. 2563 15:08 น.รับเรื่อง
22 ก.ค. 63 15:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1676น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3ห้องเรียน9-302..9-302ฟ่าเพดารั่ว22 ก.ค. 2563 15:08 น.รับเรื่อง
22 ก.ค. 63 15:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1677แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียนอาคาร7เก้าอี้แตกชำรุดรวม90ตัว 22 ก.ค. 2563 14:26 น.รับเรื่อง
22 ก.ค. 63 15:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1678น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ9ชั้น2แจ้งซ่อมคิ้วเสาหน้าห้องระพี22 ก.ค. 2563 13:59 น.รับเรื่อง
22 ก.ค. 63 15:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1679นายเนตรนภา บุระวงค์อ9ชั้น2แจ้งซ่อมคิ้วเสาหน้าห้องระพี22 ก.ค. 2563 13:59 น.รับเรื่อง
22 ก.ค. 63 15:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1680น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ9ชั้น2แจ้งเปลี่ยนแม่กุญแจห้องเก็บของใต้บันได22 ก.ค. 2563 13:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายยูหูช้าง 1 ชุด
1681นายเนตรนภา บุระวงค์อ9ชั้น2แจ้งเปลี่ยนแม่กุญแจห้องเก็บของใต้บันได22 ก.ค. 2563 13:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายยูหูช้าง 1 ชุด
1682นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 7เครื่องขัดล้อยางหลุด 2 ล้อ22 ก.ค. 2563 13:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1683นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 7เครื่องขัดล้อยางหลุด 2 ล้อ22 ก.ค. 2563 13:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1684แม่บ้านอาคาร 77-226ลูกบิดประตูเปิดไม่สะดวก22 ก.ค. 2563 10:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1685แม่บ้านอาคาร 77-303/2ลูกบิดประตูชำรุด22 ก.ค. 2563 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกบิด 1 ชุด ปราโมท/สมพร
1686นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 12ฟ้าทะลุ 2 จุด ห้องรับรองกับห้องพักอาจารย์22 ก.ค. 2563 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1687นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 12ฟ้าทะลุ 2 จุด ห้องรับรองกับห้องพักอาจารย์22 ก.ค. 2563 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1688น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-224ทาสีภายในห้อง21 ก.ค. 2563 15:38 น.รับเรื่อง
21 ก.ค. 63 16:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1689แม่บ้านอาคาร 7หอ้งเรียน7-413ลูกบิดประตูชำรุด21 ก.ค. 2563 15:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกบิด 1ชุด ปราโมท/สมพร
1690น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16โทรศัพท์สำนักงานเสีย โทรเข้าและโทรออกไม่ได้21 ก.ค. 2563 12:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ส.ค. 63 09:00 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ดำเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้ว -สราวุฒิ/พัน
1691แม่บ้านอาคาร 1รอบทางเดินหน้าห้อง1-405ชั้น4กระเบื้องแตกล่อน20 ก.ค. 2563 16:13 น.รับเรื่อง
21 ก.ค. 63 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1692น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-204แจ้งทาสีภายในห้องพัก 20 ก.ค. 2563 15:50 น.รับเรื่อง
21 ก.ค. 63 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1693น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-209โต๊ะเครื่องแป้งชำรุด 20 ก.ค. 2563 15:49 น.รับเรื่อง
21 ก.ค. 63 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1694น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-242/1แจ้งกำจัดรังผึ้งหลังห้อง20 ก.ค. 2563 15:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 เม.ย. 65 14:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1695น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-208ตู้ใต้ซิ้งล้างจานชำรุด 20 ก.ค. 2563 15:02 น.รับเรื่อง
20 ก.ค. 63 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1696นายนภัสสร ศรีประทุมภรณ์1-102หน้าต่างด้านหลัง ไม่สามารถล็อคได้20 ก.ค. 2563 14:51 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, กรุณาแจ้งซ่อมช่องครุภัณฑ์ครับ ส่งต่อหน่วยซ่อมบำรุงให้แล้วครับญ
1697น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ชั้น 2ประตูเปิดดูมิเตอร์น้ำ ข้างห้อง3-227และ228 ชำรุด20 ก.ค. 2563 11:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 63 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
1698แม่บ้านอาคาร 1อาคาร1ชั้น1ติดต่อแม่บ้านชั้น2ขอบยางขาดขำรุด 20 ก.ค. 2563 11:14 น.รับเรื่อง
20 ก.ค. 63 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1699แม่บ้านอาคาร 1อาคาร1ชั้น1ติดต่อแม่บ้านชั้น220 ก.ค. 2563 11:14 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ค. 63 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1700แม่บ้านอาคาร 6อาคา6 ทางขึ้นบรรไดฝั่งไปทางอาคาร7ฝ้าเพดานชำรุด 20 ก.ค. 2563 10:30 น.รับเรื่อง
20 ก.ค. 63 11:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1701แม่บ้านอาคาร 6อาคา6 ทางขึ้นบรรไดฝั่งไปทางอาคาร7ฝ้าเพดานชำรุด 20 ก.ค. 2563 10:30 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ค. 63 11:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1702นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20ซ่อมเก้าอี้ 13 ตัว20 ก.ค. 2563 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1703นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20ซ่อมเก้าอี้ 13 ตัว20 ก.ค. 2563 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1704นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20เวลาฝนตกจะมีน้ำไหลเข้าห้องเรียน (ห้อง 20- 31020 ก.ค. 2563 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1705นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20เวลาฝนตกจะมีน้ำไหลเข้าห้องเรียน (ห้อง 20- 31020 ก.ค. 2563 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1706นางรัตนา เหมสุรินธร์อุทยานหนองหารน้อยเหล็กกั้นประตูสะพานชำรุด20 ก.ค. 2563 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 11:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1707นางวิวัฒน์ คำเครืออุทยานหนองหารน้อยเหล็กกั้นประตูสะพานชำรุด20 ก.ค. 2563 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 11:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1708น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18เตียงชำรุดห้อง20320 ก.ค. 2563 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 63 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1709น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4-108/1มือจับประตูห้องอาบนํ้าชํารุด2อัน17 ก.ค. 2563 15:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1710น.ส.รจนา ทาระขจัดอาคาร 17 สวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.ประตูไม้ทางหนีไฟด้านหลังห้องสวัสดิการเด็กเล็กชำรุด เสี่ยงต่อการที่มีสัตว์มีพิษเข้ามาได้ และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็ก รบกวนซ่อมแซมให้ด่วน17 ก.ค. 2563 12:47 น.รับเรื่อง
17 ก.ค. 63 12:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1711น.ส.รจนา ทาระขจัดอาคาร 17 สวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.ราวผ้าม่านชำรุด17 ก.ค. 2563 12:45 น.รับเรื่อง
17 ก.ค. 63 12:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1712น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18เวลาฝนตกหลังคาหน้าห้องคอมและในห้องคอมรั่ว16 ก.ค. 2563 13:27 น.รับเรื่อง
16 ก.ค. 63 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1713นางรัตนา เหมสุรินธร์อุทยานหนองหารน้อยประตูห้องน้ำปิดไม่ได้16 ก.ค. 2563 10:26 น.รับเรื่อง
16 ก.ค. 63 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1714นางวิวัฒน์ คำเครืออุทยานหนองหารน้อยประตูห้องน้ำปิดไม่ได้16 ก.ค. 2563 10:26 น.รับเรื่อง
16 ก.ค. 63 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1715นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร19ล้างดาดฟ้าน้ำซึมลงมาห้อง วี ไอ พี(ห้อง 19- 30116 ก.ค. 2563 10:06 น.รับเรื่อง
16 ก.ค. 63 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1716นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร19ล้างดาดฟ้าน้ำซึมลงมาห้อง วี ไอ พี(ห้อง 19- 30116 ก.ค. 2563 10:06 น.รับเรื่อง
16 ก.ค. 63 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1717แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13พัดลมดูดอากาศห้องน้ำนิสิตชายชำรุด.ชั้น2ค่ะ16 ก.ค. 2563 09:19 น.กำลังดำเนินการ
03 ส.ค. 63 08:30 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ตรวจสอบแล้วพัดลมดูดอากาศ 8 นิ้ว แบบติดกระจก ชำรุด มอเตอร์ใหม้ (ไม่มีวัสดุ) ขอซื้อ -ไพศาล-สมชาย
1718น.ส.ชูวงศ์ กลิ่นเลขา3-230 (อาคารชุดพักอาศัย1)ลูกบิดประตูหน้าห้องเสีย ใช้กุญแจไขปลดล็อคไม่ได้ 15 ก.ค. 2563 18:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 63 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกบิด 1 ชุด ปราโมท/สมพร
1719แม่บ้านอาคาร 7หอ้งเรียน7-413/1ลูกบิดประตูปิดไม่สะดวก15 ก.ค. 2563 15:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมโภช
1720น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-408/4 ห้องรองคณบดีฝ่ายสื่อสาร คณะสาธารณสุขศาสตร์โต๊ทำงานชำรุด น๊อตหลุด เสียงดังกึกๆ กักๆ ทั้งนี้ โปรดดำเนินการภายในวันที่ 17 ก.ค.63 จักเป็นพระคุณยิ่ง ขอขอบคุณค่ะ15 ก.ค. 2563 13:34 น.รับเรื่อง
15 ก.ค. 63 13:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1721แม่บ้านอาคาร 88/2ฝ้าเพดานผุ 15 ก.ค. 2563 10:38 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, ส่งต่อหน่วยซ่อมบำรุงผู้รับผิดชอบให้แล้วครับ ครั้งต่อไปกรุณแจ้งซ่อมรายการซ่อมครุภัณฑ์นะครับญ
1722นายธวัชชัย สัพโส7-112อยากให้ยึดฐานเครื่องร่อน ไม่ให้เครื่องร่อนเคลื่อนที่ 14 ก.ค. 2563 12:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1723นายธวัชชัย สัพโส7-112อยากให้ยึดฐานเครื่องร่อน ไม่ให้เครื่องร่อนเคลื่อนที่ 14 ก.ค. 2563 12:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1724นายธวัชชัย สัพโส7-112อยากให้ยึดฐานเครื่องร่อน ไม่ให้เครื่องร่อนเคลื่อนที่ 14 ก.ค. 2563 12:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1725นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนครอาคาร 21ติดที่คล้องกุญแจ (ติดหูช้าง) เพื่อล็อคห้องให้หนาแน่น ได้แก่ ห้อง 21-209, 21-210, 21-215, 21-10114 ก.ค. 2563 11:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 63 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1726แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_208ฝ้าเพดาลห้องเรียนชำรุดค่ะ14 ก.ค. 2563 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1727แม่บ้านอาคาร 1ชั้น2หน้าห้องคลังอ.1กระจกชำรุด(กระจกบอรด์) 13 ก.ค. 2563 14:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร
1728แม่บ้านอาคาร 1ชั้น2หน้าห้องคลังอ.1กระจกชำรุด(กระจกบอรด์) 13 ก.ค. 2563 14:21 น.รับเรื่อง
13 ก.ค. 63 15:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1729น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ1-401ติดตั้งตัวสวิงประตู ห้อง1-401 13 ก.ค. 2563 14:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร ยึดน็อตใหม่
1730แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13ฉายฉีดน้ำชักโครกห้องน้ำนิสิตหญิงชำุด.ชั้น1ค่ะ13 ก.ค. 2563 13:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 14:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1731น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องน้ำชำรุดล๊อกไม่ได้ห้อง41513 ก.ค. 2563 13:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 63 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1732นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3ประตูด้านหลังชั้น3ปิดเสียงดัง13 ก.ค. 2563 11:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 16:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1733น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3ประตูด้านหลังชั้น3ปิดเสียงดัง13 ก.ค. 2563 11:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 16:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1734น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ราวแขวนผ้าในห้องอาบน้ำชำรุดห้อง30213 ก.ค. 2563 11:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ ราวแขวนผ้า 1ชุด
1735น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ขอบเตียงชำรุดห้อง20313 ก.ค. 2563 11:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 16:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1736น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18บานเกร็ดแตก1แผ่นห้อง11013 ก.ค. 2563 10:55 น.รับเรื่อง
13 ก.ค. 63 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1737น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องน้ำชำรุดล๊อกไม่ได้ห้อง20613 ก.ค. 2563 10:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 63 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1738น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดล๊อกไม่ได้ห้อง21613 ก.ค. 2563 10:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 63 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1739น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดล๊อกไม่ได้ห้อง10613 ก.ค. 2563 10:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 63 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1740น.ส.เจนจิรา ทองแกม7-423 ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาคาร7ชั้น4กระเบื้องห้องเรียนและก้องแลบพองขึ้นและแตกหลุดออกไปหลายจุด 10 ก.ค. 2563 15:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร/สมพร
1741น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์18-126นิสิตติดอยู่ในห้องน้ำ เปิดประตูห้องน้ำไม่ได้ 10 ก.ค. 2563 10:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1742นางรัตนา เหมสุรินธร์โรงผลิตน้ำดื่มปิดฝ้าหลังเครื่องปรับอากาศ09 ก.ค. 2563 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 12:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/ปราโมท/สมพร/สมโภช
1743นางวิวัฒน์ คำเครือโรงผลิตน้ำดื่มปิดฝ้าหลังเครื่องปรับอากาศ09 ก.ค. 2563 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 12:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/ปราโมท/สมพร/สมโภช
1744แม่บ้านอาคาร 1ห้อง1-302ชั้น3ขาโต๊ะประชุมชำรุด09 ก.ค. 2563 14:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร
1745น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18กรประตูห้องอาบน้ำชำรุดเปิด-ปิดไม่ได้มันขื้นสนิม(ด่วน)09 ก.ค. 2563 11:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 10:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, 18-408 เปลี่ยนลูกบิดประตูห้องนำ้ 1ชุด ปราโมท/สมพร
1746แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_208เก้าอี้แล็คเชอร์ในห้องเรียนชำรุดค่ะ08 ก.ค. 2563 16:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 63 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1747แม่บ้านอาคาร 8อาคาร8/2ประตูกระจกห้องเรียน มีเสียงดังเวลาที่เปิดและปิด08 ก.ค. 2563 15:13 น.รับเรื่อง
08 ก.ค. 63 15:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1748นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21มีน้ำรั่วจากเพดานไหลเป็นทางไปยังห้องอุปกรณ์สำนักงานห้อง 21- 410 น้ำซึมเข้าขอบหน้าต่างห้อง 21- 42508 ก.ค. 2563 13:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซิลิโคน 2 หลอด ปราโมท/สมพร
1749นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21มีน้ำรั่วจากเพดานไหลเป็นทางไปยังห้องอุปกรณ์สำนักงานห้อง 21- 410 น้ำซึมเข้าขอบหน้าต่างห้อง 21- 42508 ก.ค. 2563 13:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซิลิโคน 2 หลอด ปราโมท/สมพร
1750น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 4-224ห้อง224มุ้งลวดชำรุด1บาน 08 ก.ค. 2563 11:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมพร/ปราโมท
1751น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 4-214มุ้งลวดห้อง4-214ชำรุด2บาน 08 ก.ค. 2563 11:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1752น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 4-209ห้อง209วงกบหน้าต่างก็ชำรุด 08 ก.ค. 2563 11:24 น.รับเรื่อง
08 ก.ค. 63 11:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1753น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 4-216วงกบห้อง216ชำรุด 08 ก.ค. 2563 11:22 น.รับเรื่อง
08 ก.ค. 63 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1754น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-217ลูกบิดประตูชำรุด 08 ก.ค. 2563 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 63 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1755นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 19ห้องโถงชั้น 1ด้านหน้าอาคาร (ถามแม่บ้าน )08 ก.ค. 2563 09:01 น.รับเรื่อง
08 ก.ค. 63 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1756นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 19ห้องโถงชั้น 1ด้านหน้าอาคาร (ถามแม่บ้าน )08 ก.ค. 2563 09:01 น.รับเรื่อง
08 ก.ค. 63 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1757นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 19สนามหลังคารั่ว08 ก.ค. 2563 08:57 น.รับเรื่อง
08 ก.ค. 63 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1758นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 19สนามหลังคารั่ว08 ก.ค. 2563 08:57 น.รับเรื่อง
08 ก.ค. 63 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1759นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20 ลูกบิดประตูห้อง 4 - 405 ชำรุด 08 ก.ค. 2563 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ
1760นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20 ลูกบิดประตูห้อง 4 - 405 ชำรุด 08 ก.ค. 2563 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ
1761นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20ลูกบิดประตูห้อง 4 - 405 (ชำรุด )08 ก.ค. 2563 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ ลูกบิดประตูทั่วไป 1 ชุด
1762นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20ลูกบิดประตูห้อง 4 - 405 (ชำรุด )08 ก.ค. 2563 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ ลูกบิดประตูทั่วไป 1 ชุด
1763แม่บ้านอาคาร 77-412,7-413เก้าอี้ชำรุด03 ก.ค. 2563 15:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1764แม่บ้านอาคาร 77-411หลังคารั่วเวลาฝนตก03 ก.ค. 2563 15:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 64 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/ปราโมท
1765นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคาร 14ผ้าม่านหลุด 03 ก.ค. 2563 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 11:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1766นายชวนชม ยุติธรรมอาคาร 14ผ้าม่านหลุด 03 ก.ค. 2563 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 11:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1767น.ส.รัตนพร ชาประสออาคร18กระเบื้องปิดช่องลมห้องรีดผ้าชั้น4ชำรุดหลุด03 ก.ค. 2563 11:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1768นายธวัชชัย สัพโสห้องปฏิบัติการแอสฟัลต์ (ข้างตึก 6 )ประตูปิดพัง โดนปลวกกิน 03 ก.ค. 2563 10:13 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1769นายธวัชชัย สัพโสห้องปฏิบัติการแอสฟัลต์ (ข้างตึก 6 )ประตูปิดพัง โดนปลวกกิน 03 ก.ค. 2563 10:12 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1770นายธวัชชัย สัพโสห้องปฏิบัติการแอสฟัลต์ (ข้างตึก 6 )ฝ้าเพดานหลุดออก 03 ก.ค. 2563 10:11 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1771นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคาร 21น้ำรั่วอ. 21 ห้อง 410 425 03 ก.ค. 2563 10:03 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1772นายชวนชม ยุติธรรมอาคาร 21น้ำรั่วอ. 21 ห้อง 410 425 03 ก.ค. 2563 10:03 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1773นายชวนชม ยุติธรรมอาคาร 1น้ำรั่วอาคาร 1 ชั้น 4 หน้าห้อง 401 บันได จุดเดิมครับ 03 ก.ค. 2563 09:50 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1774นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคาร 1น้ำรั่วอาคาร 1 ชั้น 4 หน้าห้อง 401 บันได จุดเดิมครับ 03 ก.ค. 2563 09:50 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1775น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มหลังคาโรงผลิตน้ำดื่มแตกค่ะ เนื่องจากกิ่งไม้ตกใส่หลังคา 03 ก.ค. 2563 09:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 11:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/ปราโมท/สมพร
1776นายชวนชม ยุติธรรมอาคาร 19น้ำรั่ว อัศจรรฒ์ชั้นสองชึมลงชั้น1 03 ก.ค. 2563 09:35 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1777นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคาร 19น้ำรั่ว อัศจรรฒ์ชั้นสองชึมลงชั้น1 03 ก.ค. 2563 09:35 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1778นายชวนชม ยุติธรรมอาคาร 20น้ำรั่วหน้าศาลาจำลอง 03 ก.ค. 2563 09:33 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1779นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคาร 20น้ำรั่วหน้าศาลาจำลอง 03 ก.ค. 2563 09:33 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1780นายชวนชม ยุติธรรมอาคาร 9 ห้องรับรองกลุ่ม มีน้ำรั่ว 3 จุด 03 ก.ค. 2563 09:31 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1781นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคาร 9 ห้องรับรองกลุ่ม มีน้ำรั่ว 3 จุด 03 ก.ค. 2563 09:31 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1782นายเนตรนภา บุระวงค์ห้องระพีมีน้ำรั่วหน้าห้องระพีชั้น3ข้างเวทีห้องระพี03 ก.ค. 2563 09:31 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1783น.ส.พูลสิน ไชยมะโยห้องระพีมีน้ำรั่วหน้าห้องระพีชั้น3ข้างเวทีห้องระพี03 ก.ค. 2563 09:31 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1784นายชวนชม ยุติธรรมอาคาร 9 มีน้ำรั่ว ห้อง ในห้องระพีข้างเวที 1 ประตูหน้าห้อง และห้องรับรอง 03 ก.ค. 2563 09:30 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1785นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคาร 9 มีน้ำรั่ว ห้อง ในห้องระพีข้างเวที 1 ประตูหน้าห้อง และห้องรับรอง 03 ก.ค. 2563 09:30 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1786นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคาร 22มีน้ำรั่ว ห้อง 301/302/305/306 03 ก.ค. 2563 09:26 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1787นายชวนชม ยุติธรรมอาคาร 22มีน้ำรั่ว ห้อง 301/302/305/306 03 ก.ค. 2563 09:26 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1788แม่บ้านอาคาร 77-210 (โคกศรีสุพรรณ)ลูกบิดประตูชำรุดเปิดไม่สะดวก02 ก.ค. 2563 15:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1789น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์3-334/1ฝ้าห้องครัวชำรุด น้ำซึมลงมาในฝ้า จนฝ้าทะลุแล้ว ช่างเคยมาดูแล้วแต่ยังไม่ได้ซ่อม และน้ำรั่วลงมาทางระเบียงหลังห้อง02 ก.ค. 2563 14:18 น.รับเรื่อง
02 ก.ค. 63 15:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1790นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 3ห้องน้ำรวมชาย-หญิง ฝั่งโรงแรม ยาแนวพื้นห้องน้ำ 02 ก.ค. 2563 13:29 น.รับเรื่อง
02 ก.ค. 63 14:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1791อาจารย์กันทิมา มีแหยม3-307กลอนประตูห้องน้ำล็อคไม่ได้ ลูกบิดระเบียงพัง กดล็อคไม่ได้ ด่วน****02 ก.ค. 2563 11:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
1792นางSureerat Sriphrommuneeห้องธุรการ ศว.1.เปลี่ยนลิ้นชักวางคีย์บอร์ด 2.ทำกุญแจสำหรับล็อกตู้ลิ้นชักเก็บอุปกรณ์01 ก.ค. 2563 10:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร เปลี่ยนกุญแจล๊อคโต๊ะคอม 1 ชุด
1793นางรัตนา เหมสุรินธร์ตรงแยกอาคาร 1เนินสะดุดบริเวณสวนนงนุชหลุดออก 1 อัน30 มิ.ย. 2563 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1794นางวิวัฒน์ คำเครือตรงแยกอาคาร 1เนินสะดุดบริเวณสวนนงนุชหลุดออก 1 อัน30 มิ.ย. 2563 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1795แม่บ้านอาคาร 8อ_8/2สยชฝ้าเพดาลหล่นตกลงมาแล้วก็ห้องแปรรูปฝ้าก็มีลอยรั้วน้ำหยดลงมา แรงมาก 29 มิ.ย. 2563 14:32 น.รับเรื่อง
29 มิ.ย. 63 15:12 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1796นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 3 ห้อง 128หัวเตียงสีลอก 25 มิ.ย. 2563 16:41 น.รับเรื่อง
26 มิ.ย. 63 12:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1797นางวิวัฒน์ คำเครือโรงผลิดน้ำดื่มประตูห้องสำนักงาน (ชำรุด)25 มิ.ย. 2563 14:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 12:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1798นางรัตนา เหมสุรินธร์โรงผลิดน้ำดื่มประตูห้องสำนักงาน (ชำรุด)25 มิ.ย. 2563 14:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 12:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1799แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_208ฝ้าเพดาลห้องเรียนชำรุดค่ะ