ข้อมูลการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์อื่นๆ
ลำดับ ชื่อผู้แจ้ง สถานที่ รายละเอียด วันที่แจ้ง สถานะ ดำเนินการ การแก้ไข
1แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13หม้อน้ำชักโครกห้องน้ำนิสิตชายชั้น2.ชำรุดคะ03 ธ.ค. 2564 10:36 น.รอดำเนินการ
2น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดหลุดห้อง41103 ธ.ค. 2564 10:03 น.รอดำเนินการ
3แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ อาคาร 20แผ่นฝ้าชำรุดตรงหลอดไฟยาวหน้ากระจกห้องน้ำหญิง03 ธ.ค. 2564 09:05 น.รอดำเนินการ
4แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ฝ้าเพดานมีน้ำหยด ห้อง 22-20603 ธ.ค. 2564 09:00 น.รอดำเนินการ
5น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝาตะแกรงปิดท่อน้ำเสียทางเข้าโรงจอดรถชำรุด02 ธ.ค. 2564 14:13 น.รับเรื่อง
02 ธ.ค. 64 14:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
6น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 หลังห้อง 340ตัดแต่งต้นดอกปีบ เนื่องจากบดบังจานสัญญาณดาวเทียม 02 ธ.ค. 2564 13:54 น.รับเรื่อง
02 ธ.ค. 64 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
7นายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล19-136ติดสายยู 1 ชุด + กลอนประตู 1 จุด เนื่องจากขณะนี้ใช้เก็บทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง02 ธ.ค. 2564 11:45 น.รับเรื่อง
02 ธ.ค. 64 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
8แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-205 อ211)ที่กดชักโครกชำรุด ค่ะ 2)หลอดไฟห้องน้ำหญิงเสีย 1หลอด(ตะเกียบ) ห้อง21-214 ค่ะ 02 ธ.ค. 2564 10:59 น.รับเรื่อง
02 ธ.ค. 64 14:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
9แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13ฉายฉีดชำระห้องน้ำนิสิตชายชั้น2.ชำรุดมีน้ำหยดคะ02 ธ.ค. 2564 10:42 น.รับเรื่อง
02 ธ.ค. 64 10:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
10แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_206หน้าต่างห้องเรียนชำรุดเปิดไม่ออกคะ01 ธ.ค. 2564 09:20 น.รับเรื่อง
01 ธ.ค. 64 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
11แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13หัวฉีดชำระห้องน้ำนิสิตชายชำรุด1ห้องชั้น2คะ30 พ.ย. 2564 15:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
12แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_204ม่านกัดแดดติดหน้าต่างห้องเรียนชำรุดคะ30 พ.ย. 2564 15:39 น.รับเรื่อง
01 ธ.ค. 64 11:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
13น.ส.ปาริช่าติ บัวโรย3-318-สายฉีดชำระน้ำไหลเบา -แผ่นรองนั่งชักโครกหลุด30 พ.ย. 2564 09:08 น.รับเรื่อง
01 ธ.ค. 64 11:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
14น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-215ประตูชำรุด29 พ.ย. 2564 09:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
15น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ลูกบิดประตูห้อง4-312ชํารุด26 พ.ย. 2564 11:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร ลูกบิดประตูใหม่ 1 ชุด
16แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ผ้าม่านชำรุดห้อง 20-418 หน้าต่างชำรุด ห้อง 20-212 ฝั่ง ศ.ว25 พ.ย. 2564 09:12 น.รับเรื่อง
25 พ.ย. 64 12:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
17น.ส.จิตรา ธรรมรักษา1-311ขาโต๊ะประชุมชำรุด24 พ.ย. 2564 14:27 น.รับเรื่อง
24 พ.ย. 64 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
18นางสุพัตรา ผาลลาพัง1-304ส่วนของโต๊ะที่ใช้วางคีย์บอร์ด และเมาส์ เลื่อนยาก23 พ.ย. 2564 14:25 น.รับเรื่อง
24 พ.ย. 64 10:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
19แม่บ้านฝ่าย อาคารฯห้องน้ำหญิง 21-315ฐานชักโครกมีน้ำซึมค่ะ 23 พ.ย. 2564 11:07 น.รับเรื่อง
23 พ.ย. 64 13:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
20น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18โต๊ะชำรุดห้อง12023 พ.ย. 2564 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 14:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
21แม่บ้านอาคาร 77-108โถงไทสกลขอบของประตูบานสวิงนอ็ตหลุดทำให้ปิดประตูไม่สะดวก 23 พ.ย. 2564 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
22น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-316ลูกบิดประตูชำรุด22 พ.ย. 2564 13:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 13:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
23แม่บ้านอาคาร 77-310/1เก้าอี้ล้อเลื่อนขาหักชำรุด 22 พ.ย. 2564 11:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
24นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 3 ทางออก บ.หนองหอยที่คล้องโซ่ชำรุด19 พ.ย. 2564 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
25แม่บ้านอาคาร 77-422สรีรพืชกระเบื้องยางชำรุดประมาณ10-12แผ่น19 พ.ย. 2564 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 64 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท-สมพร หระเบื้องยางสีครีม 20 แผ่น
26น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-218ประตูเข้าห้องหลวม มองเห็นข้างนอกทั้งซ้ายและขวา ดูไม่แข็งแรง17 พ.ย. 2564 13:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
27น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17แจ้งกำจัดผึ้งหน้าอาคาร 1717 พ.ย. 2564 13:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 09:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
28แม่บ้านฝ่าย อาคารฯประตู 6รางเหล็กประตู - 6 ชำรุด16 พ.ย. 2564 13:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 64 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
29แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ตัวล็อกหน้าต่างบานกระทุ้งหักชำรุดห้องภาควิชาอุตสาหกรรมบริหาร16 พ.ย. 2564 13:22 น.รับเรื่อง
16 พ.ย. 64 15:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
30แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หน้าต่างชำรุด ห้อง 20-213 ชั้น 3 ฝั่ง ส.ว16 พ.ย. 2564 10:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
31แม่บ้านอาคาร 7หลังห้องปฏิบัติการโยธาฯขอความอนุเคราะห์กำจัดรังแตน15 พ.ย. 2564 15:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 08:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
32แม่บ้านอาคาร 7ประตูทางออกชั้น1โซนลิฟท์กุญแจประตูบานสวิงเปิด-ปิดไม่สะดวกฝืดมาก15 พ.ย. 2564 15:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กุญแจบานสวิงสองทาง 1 ชุด ปราโมท/สมพร
33แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ประตูชำรุด ห้อง 22-20111 พ.ย. 2564 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
34น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-236ทาสีฝ้าเพดานห้องที่เป็นเนื่่องจากน้ำรั่ว 10 พ.ย. 2564 16:18 น.รับเรื่อง
11 พ.ย. 64 08:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
35น.ส.เจนจิรา ทองแกมอาคารฟาร์มพืชลูกบิดประตูห้องน้ำชายและหญิงชำรุดไม่สามารถใช้ประตูได้10 พ.ย. 2564 14:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
36แม่บ้านฝ่าย อาคารฯห้องน้ำหญิง 21-206สะดืออ่างชำรุด ชั้น2 อ21 ค่ะ 10 พ.ย. 2564 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 14:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
37น.ส.รดา กันแสนห้องแลป อาคารเรียนรวมลูกบิดประตูพัง 08 พ.ย. 2564 16:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
38แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-305 ห้องน้ำชาย ชั้น3 อ21 ค่ะห้องน้ำชาย สะดืออ่างชำรุดค่ะ 08 พ.ย. 2564 14:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 14:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
39น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกห้องทีวีชั้น2ชำรุดเปิอ-ปิดยาก05 พ.ย. 2564 10:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
40แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ประตูหน้าต่างชำรุด ห้อง 20-21004 พ.ย. 2564 08:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
41นางอรุณศรี นิภานันท์ห้องประชุม20-407แผ่นหลังโต๊ะประชุมหลุด03 พ.ย. 2564 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 64 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
42แม่บ้านฝ่าย อาคารฯห้องน้ำหญิง 21-306 ชั้น3 ค่ะ 1) สะดืออ่างชำรุด 2) น้ำรั่วซึมใต้อ่างจุดเดิมน้ำยังหยดอยู่ ค่ะ 03 พ.ย. 2564 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 14:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
43นายสมชาย เบ้าทอง17-204ประตูบานเลื่อนกระจกในห้องน้ำฝืด03 พ.ย. 2564 08:36 น.รับเรื่อง
03 พ.ย. 64 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
44แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_203แผ่นคาเน่ชั่นห้องพักอาจารย์ชำรุดคะ02 พ.ย. 2564 14:00 น.รับเรื่อง
02 พ.ย. 64 16:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
45แม่บ้านอาคาร 7ชั้น3โซนกลางเก้าอี้ชำรุด 02 พ.ย. 2564 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 14:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชำรุดซ่อมไม่ได้ ปราโมท/สมพร
46แม่บ้านฝ่าย อาคารฯโรงซ่อมงานยานพาหนะก๊อก ชำรุดห้องน้ำชาย (โถฉี่ )01 พ.ย. 2564 15:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ย. 64 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เทปพันเกลียว 1 ม้วน ก๊อกนำ้ 1/2 นิ้ว 1 ตัว
47น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-307มือจับตู้เสื้อผ้าชำรุด01 พ.ย. 2564 13:48 น.รับเรื่อง
02 พ.ย. 64 08:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
48นายสมชาย เบ้าทอง17-204ประตูบานเลื่อนกระจกหลังห้องฝืด เปิด-ปิดยาก01 พ.ย. 2564 10:07 น.รับเรื่อง
01 พ.ย. 64 12:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
49น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4บานพลับประตูห้องอาบนํ้าชํารุดห้อง4-320/129 ต.ค. 2564 10:42 น.รับเรื่อง
29 ต.ค. 64 14:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
50น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-409รื้อถอนเตียงนอน และตู้เสื้อผ้าที่ชำรุด27 ต.ค. 2564 14:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 64 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
51น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-409ประตูเลื่อนในนห้องน้ำชำรุดเลื่อนไม่ได้27 ต.ค. 2564 14:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 64 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ล้อประตูเลื่อนห้องนำ้ 4 ล้อ ปราโมท/สมพร
52น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-409น้ำรั่วบนเพดานห้องนั่งเล่น27 ต.ค. 2564 14:27 น.รับเรื่อง
27 ต.ค. 64 14:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
53น.ส.จิตรลดา ฦๅชาห้อง 20 - 408 อาคาร 20 ห้องผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ติดตั้งกระดานไวท์บอร์ด และตู้เก็บกุญแจค่ะ 27 ต.ค. 2564 11:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 64 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
54แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20คิ้วประตูชำรุด ห้อง 20-21327 ต.ค. 2564 10:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 64 14:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
55แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ขอบประตูด้านบนชำรุดห้อง 21-10826 ต.ค. 2564 15:00 น.รับเรื่อง
27 ต.ค. 64 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
56นายวรากร คำชมภูห้องสมุดเจาะพุกยึดป้ายในห้องน้ำหญิง26 ต.ค. 2564 14:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 64 14:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
57น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน7-421-ติดตั้งข้อต่อสายเดรนน้ำร้อน (มีอะไหล่ข้อต่อ 2 ชุด) - ซ่อมแซมกระเบื้องยาง หลุด1 แผ่น25 ต.ค. 2564 10:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 พ.ย. 64 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
58นายนิรันดร์ ทรงนิรันดร์3-235แจ้งซ่อมแซมกระเบื้องยางหน้าห้องน้ำ 21 ต.ค. 2564 11:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 64 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กระเบื้องยางเขียว 6 แผ่น
59นางวราภรณ์ กระต่ายทองในลิทฟ์อาคาร1เปลี่ยนพื้นที่ยื่นเว้นระยะห่างเก่าชำรุด 21 ต.ค. 2564 10:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 64 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย
60แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2พื้นกระเบื้องห้องน้ำมีน้ำซึมออกมา ห้องน้ำหญิง 2-10620 ต.ค. 2564 14:58 น.รับเรื่อง
20 ต.ค. 64 16:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
61น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-307เตียงชำรุด(ไม้อัดหัก)18 ต.ค. 2564 15:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ต.ค. 64 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
62น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-319ล้อมุ้งลวดหน้าต่างชำรุด 1 บาน18 ต.ค. 2564 15:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ต.ค. 64 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ล้อมุ่งลวด 2 ชุด ปราโมท/สมพร
63น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-325ฝ้าเพดานเป็นราและชำรุดเป็นรู18 ต.ค. 2564 15:02 น.รับเรื่อง
19 ต.ค. 64 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
64น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-244กระเบื้องในห้องน้ำชำรุดหลุด 1 แผ่น18 ต.ค. 2564 10:17 น.รับเรื่อง
18 ต.ค. 64 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
65น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ยาแนวกระเบื้องห้องนํ้าชั้น3ห้อง4-308/1.4-303/1.4-320/1.4-314/115 ต.ค. 2564 16:00 น.รับเรื่อง
18 ต.ค. 64 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
66น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4 ยาแนวกระเบื้องห้องนํ้าห้อง4-208/1.4-202/1.4-220/1.4-214/115 ต.ค. 2564 15:57 น.รับเรื่อง
18 ต.ค. 64 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
67น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ยาแนวกระเบื้องห้องนํ้าชั้น1ห้อง4-108/1/4-102/1/4-121/1/4-115/115 ต.ค. 2564 15:53 น.รับเรื่อง
18 ต.ค. 64 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
68แม่บ้านอาคาร 77-409ซ่อมเก้าอี้ชำรุดรวม2ตัว15 ต.ค. 2564 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 64 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
69แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21น้ำรั่วลงมาตรงหลอดไฟหน้าห้องอาจารย์ ห้อง 21-417 ชั้น 414 ต.ค. 2564 10:10 น.รับเรื่อง
14 ต.ค. 64 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
70แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/2หลังคารั่วห้อง แปรรูป 8/214 ต.ค. 2564 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
71แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20สีหลุดลอกทางเดินชั้น 3 ฝั่งสาธา14 ต.ค. 2564 10:06 น.รับเรื่อง
14 ต.ค. 64 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
72แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20เก้าอี้ชำรุดชั้น 3 ฝั่งสาธา14 ต.ค. 2564 10:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ต.ค. 64 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
73แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20พื้นห้องแลปชำรุด ห้อง 20-30414 ต.ค. 2564 10:03 น.รับเรื่อง
14 ต.ค. 64 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
74แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ฝ้าเพดานชำรุดห้อง 20-101 14 ต.ค. 2564 09:59 น.รับเรื่อง
14 ต.ค. 64 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
75อาจารย์มยูรกาญจน์ เดชกุญชร3-238/1เจาะรูติดขาตั้งราวม่าน 11 ต.ค. 2564 20:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 64 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
76แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21น้ำรั่วตรงประตูหนีไฟโซนฝั่ง อ 7 ชั้น 411 ต.ค. 2564 14:35 น.รับเรื่อง
11 ต.ค. 64 15:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
77น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาห้องพักอาจารย์ 21-425เนื่องจากมีฝนตกตกทำให้มีน้ำรั่วซึมในฝ้าเพดานห้องพัก 11 ต.ค. 2564 09:52 น.รับเรื่อง
11 ต.ค. 64 11:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
78แม่บ้านฝ่าย อาคารฯหน้าลานพระพิรุณป้ายบอกทางชำรุดทางเข้าถนนหมายเลข 1 ฝั่งอ่างสกลนคร11 ต.ค. 2564 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 64 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
79แม่บ้านอาคาร 7ประตูทางออกระเบียงชั้น3โซนDขอความอนุเคราะห์กำจัดรังแตนออกจากพื้นที่08 ต.ค. 2564 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ต.ค. 64 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
80น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาฟาร์มสัตว์คณะทอ. (เครื่องให้อาหารไก่ไข่)ลูกปืนเครื่องให้อาหารไก่แตก ทางฟาร์มสัตว์ซื้ออุปกรร์สำหรับเปลี่ยนไว้เรียบร้อยแล้ว ต้องการช่างที่มีความรู้ไปเปลี่ยนลูกปืนให้ขอบคุณค่ะ 06 ต.ค. 2564 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ต.ค. 64 16:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
81น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-330ฝ้าเพดานกลางห้องนอนชำรุด (ช่างมาปิดแล้วแต่ปูนที่ปิดหลุดลงมาตามภาพคะ) 04 ต.ค. 2564 16:31 น.รับเรื่อง
05 ต.ค. 64 14:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
82แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ฝ้าทะลุห้อง ข้างห้องวิทยุ ชั้น 3 04 ต.ค. 2564 14:38 น.รับเรื่อง
04 ต.ค. 64 14:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
83น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ออฟฟิตเก่าหน่วยที่พักอาศัยชั้นวางของหลุดออกมาจากข้างฝา 04 ต.ค. 2564 14:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/สมโภช
84น.ส.อัมพร ศรีคราม17-415ลูกปิดประตูห้องนอนเสีย มันไม่สามารถบิดลูกบิดเพื่อเปิดประตูห้องได้ คล้ายๆ ว่ามันค้าง04 ต.ค. 2564 04:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
85น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-213เตียงชำรุด 01 ต.ค. 2564 13:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 13:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/สมโภช
86น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-213สีฝ้าเพดานชำรุด 01 ต.ค. 2564 13:46 น.รับเรื่อง
04 ต.ค. 64 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
87น.ส.กนกพร ศรีโคตรอาคาร 14 ห้อง2BNumber1 ประตูในห้อง2BNumber1 เปิดไม่ได้ (ห้องที่ผช.วีรเทพ ทำงาน)01 ต.ค. 2564 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 13:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
88นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ประตูโรงจอดรถจักรยานยนต์ชำรุด 1จุด 01 ต.ค. 2564 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 64 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
89น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-203แจ้งตัดต้นไผ่ที่โน้มเข้าไปในห้อง30 ก.ย. 2564 15:38 น.ยกเลิกรายการ
04 ต.ค. 64 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แจ้งงานภูมิสถาปัตย์ งานสวน ให้แล้วนะครับ
90แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-306 อาคาร21ชั้น3แจ้งซ่อมใต้อ่างล้างมือมีน้ำรั่วตรงกระเบื้องเวลาเปิดน้ำแล้วมีน้ำรั่วออกมาค่ะ 30 ก.ย. 2564 15:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 14:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
91แม่บ้านอาคาร 77-106/1ประตูชำรุดนอ็ตหลุด29 ก.ย. 2564 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ต.ค. 64 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
92น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ประตู้ ห้อง 110 อาคารวิจัยและพัฒนา เปิด เปิดยาก28 ก.ย. 2564 11:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 64 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/อำพล
93น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องน้ำหญิง โรงอาหารอาคาร 10กลอนประตูห้องน้ำหญิง ที่โรงอาหารอาคาร 10 ชำรุดค่ะ 27 ก.ย. 2564 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 64 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
94แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ประตูทางเข้าชั้น 1 ฝั่ง ส.ว ชำรุด ประตูทางเข้า ชั้น 4 ฝั่ง ส.ว ชำรุด ห้อง 20-422- 20-413 27 ก.ย. 2564 09:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 64 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
95แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชั้น2แจ้งกำจัดปลวกบริเวณหน้าห้องระพีและห้องรับรองชั้น223 ก.ย. 2564 10:54 น.รับเรื่อง
23 ก.ย. 64 11:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
96แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชั้น2แจ้งกำจัดปลวกบริเวณหน้าห้องระพีและห้องรับรองชั้น223 ก.ย. 2564 10:54 น.ยกเลิกรายการ
23 ก.ย. 64 11:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
97แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชั้น2แจ้งกำจัดปลวกบริเวณหน้าห้องระพีและห้องรับรองชั้น223 ก.ย. 2564 10:54 น.ยกเลิกรายการ
23 ก.ย. 64 11:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
98น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-141หนูตายบนฝ้าเพดาน(ช่างไฟมาเอาซากหนูออกไปแล้วคะ)22 ก.ย. 2564 15:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ย. 64 11:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
99แม่บ้านอาคาร 77-211/4ลิ้นชักโต๊ะทำงานชำรุด21 ก.ย. 2564 15:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ย. 64 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
100น.ส.สุภัคนรี สัตตะโส17-206กระเบื้องหน้าตู้เสื้อผ้าดันขึ้นจากพื้นประมาณ 8 แผ่นค่ะ *แจ้งรอบที่ 2 ค่ะ รอบแรกไม่ได้รับการดำเนินการ20 ก.ย. 2564 15:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 14:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
101แม่บ้านอาคาร 8อ.8/2ประต๔ประตูประตูห้องเรียนบานสวิงเปิดแล้วเสียงดังมากๆเลยค่ะแจ้งช่อมด้วยค่ะ20 ก.ย. 2564 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ต.ค. 64 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
102นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่) ด่วนมากครับ ตอนนี้ไก่ลงเลี้ยงแล้วใบพัดลมเบียดกับขอบโครงพัดลม มีเสียงดัง 20 ก.ย. 2564 13:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 64 08:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/เจริญ
103แม่บ้านฝ่าย อาคารฯหน้าโรงซ่อมล้อประตูรั่วชำรุด20 ก.ย. 2564 09:12 น.รับเรื่อง
20 ก.ย. 64 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
104น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้า ห้อง205ลูกบิดประตูห้องน้ำเสีย (ประตูล๊อคเอง)18 ก.ย. 2564 22:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 64 14:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
105น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องรีดผ้ามีหนูตายบนฝ้าเพดาน ส่งกลิ่นเหม็น17 ก.ย. 2564 09:24 น.รับเรื่อง
17 ก.ย. 64 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
106นายชาติสยาม ผลวิลัยอาคาร 8/2 หลังคาอาคารรั่ว ซึ่งจะมีปัญหากับฝ้าอาคาร16 ก.ย. 2564 10:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 13:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
107นายชาติสยาม ผลวิลัยอาคาร 8/2 ปลวกเข้าทำลายครุภัณฑ์ประจำอาคาร ที่เป็นไม้ ทำให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย จึงขอให้เข้าแก้ไขและป้องกัน 16 ก.ย. 2564 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 13:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
108น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง7-421 อาคาร7 ชั้น4ติดบานพับใส่ประตูตู้เหล็ก(มีบานพับให้แล้ว)15 ก.ย. 2564 16:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ต.ค. 64 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/ปราโมท
109น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง7-421 อาคาร7 ชั้น4ประตูห้องปิดไม่ได้ปิดไม่สนิท15 ก.ย. 2564 16:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ต.ค. 64 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/ปราโมท
110แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-305 21-306 21-206 อาคาร21 1) 21-306 ท่อน้ำใต้อ่างรั่วซึม 2) 21-305 กดชักโครกแล้วมีน้ำรั่วซึมออกมาตรงฐานชักโครก 3) 21-305 สะดืออ่างล้างมือชำรุดกดไม่ขึ้น 4) 21-206 มีน้ำซึมตรงพื้น ค่ะ 14 ก.ย. 2564 15:49 น.รับเรื่อง
14 ก.ย. 64 16:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
111น.ส.รจนา ทาระขจัดอาคาร 17 สวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.ประตูทางหนีไฟด้านหลังชำรุด ผุพัง รบกวนซ่อมแซมให้ด่วนเพราะเสี่ยงต่อการเข้ามาของสัตว์มีพิษ อาจจะเป็นอันตรายกับเด็กได้14 ก.ย. 2564 14:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/อำพล
112แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ประตูหลังชั้น3,บานสวิงชำรุด14 ก.ย. 2564 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 64 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล
113แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3หน้าห้องระพีชั้น3รั่ว14 ก.ย. 2564 10:16 น.รับเรื่อง
14 ก.ย. 64 10:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
114น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดล็อกไม่ได้ห้อง41713 ก.ย. 2564 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 12:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/อำพล
115น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18กรประตูห้องอาบน้ำชำรุดล็อกไม่ได้ห้อง41313 ก.ย. 2564 14:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 12:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/อำพล
116แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ชั้น 4 มีน้ำรั่วจุดเดิมห้อง 21-425 21-410 21 417 21-409 รั่วตามขอบหน้าต่าง ห้องน้ำชั้น 4 โซนตึก อ. 8 ห้อง 21-405-21-40613 ก.ย. 2564 09:32 น.รับเรื่อง
13 ก.ย. 64 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
117แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13หน้าห้อง 13 -202 มีน้ำรั่ว 2 จุด13 ก.ย. 2564 09:27 น.รับเรื่อง
13 ก.ย. 64 10:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
118แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 16น้ำรั่วจุดเดิมตรงเสาหน้าห้องน้ำ13 ก.ย. 2564 09:26 น.รับเรื่อง
13 ก.ย. 64 10:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
119แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ห้องเรียนมีน้ำรั่วหนักมาก มีห้อง 9-301-9-302-9-303 ห้องศึกษากลุ่มหน้าห้องครัว ชั้น 1จดหมายเหตุ13 ก.ย. 2564 09:24 น.รับเรื่อง
13 ก.ย. 64 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
120แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2มีน้ำรั่วหน้าห้องน้ำฝั่งอ .2 ห้อง 2-201 ตรงต้นเสา13 ก.ย. 2564 09:21 น.รับเรื่อง
13 ก.ย. 64 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
121น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16น้ำรั่วจากหลังคา13 ก.ย. 2564 08:41 น.รับเรื่อง
13 ก.ย. 64 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
122แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3 กระเบื้อง ห้องเรียนชำรุด(กระเบื้อง)9-30111 ก.ย. 2564 15:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 11:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, 40 แผ่น สีครีม ปราโมท/สมพร/เจริญ
123น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18บานประตูห้อง101ชำรุดเปิด-ปิดยาก10 ก.ย. 2564 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 11:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/อำพล
124แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 16รั่วจุดเดิมตรงเสาหน้าห้องน้ำ09 ก.ย. 2564 13:36 น.รับเรื่อง
09 ก.ย. 64 13:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
125แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ อาคาร 2น้ำรั่วหน้าห้องน้ำฝั่ง อ. 20 ชั้น 2 ห้อง 2-201 ตรงต้นเสา09 ก.ย. 2564 10:07 น.รับเรื่อง
09 ก.ย. 64 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
126แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-201มีน้ำซึมออกมาตรงต้นเสาในห้องเรียน09 ก.ย. 2564 09:29 น.รับเรื่อง
09 ก.ย. 64 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
127แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20มีน้ำรั่วลงมาจากฝ้าเพดานห้องน้ำหญิงฝั่งสาธา ห้อง 20 -205 07 ก.ย. 2564 09:58 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 64 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
128น.ส.สลิลดา มิระสิงห์หอพักหญิงนนทรีประตูม้วนทางเข้าหอพัก เปิด-ปิด มีเสียงดังมาก 07 ก.ย. 2564 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 11:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
129น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงซ่อมจักรยาน *งานทรัพย์สินจะขนย้ายจักรยานไปซ่อม*จักรยานที่ใช้บริการนักท่องเที่ยวที่สวนบัวชำรุดหลายคันค่ะ 06 ก.ย. 2564 15:39 น.ยกเลิกรายการ
13 ก.ย. 64 10:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
130น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-325เพดานในห้องครัวเป็นรา 2 ที่ และเพดานกลางห้องเป็นลา 1 ที่06 ก.ย. 2564 15:37 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 64 11:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
131นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องเตรียมอาหารชั้น3/1-305กระเบื้องล่อน1แผ่น 03 ก.ย. 2564 08:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/อำพล
132แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-301 อาคาร21เก้าอี้ชำรุดค่ะ 02 ก.ย. 2564 15:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 14:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/อำพล
133น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านค้าคุณบุ๋ม ศูนย์อาหาร 1ฝ้าร้านค้าชำรุดค่ะ เป็นร้านใหม๋ผ่านที่ประชุม กก.บริหารทรัพย์สิน 02 ก.ย. 2564 14:30 น.รับเรื่อง
02 ก.ย. 64 16:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
134แม่บ้านอาคาร 8อ8/2แจ้งช่อมกะเบื้องหลังคา02 ก.ย. 2564 14:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
135แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21กุญแจชำรุด ห้อง 21-204-21-20601 ก.ย. 2564 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 64 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร เปลี่ยนชุดกุญแจ 2 ชุด
136น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-234น้ำรั่วมาจากด้านบนฝ้าทำให้ฝ้าเป็นรา31 ส.ค. 2564 13:20 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 64 11:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
137แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20สีหลุดลอกพื้นชั้น 1 ฝั่งสาธา31 ส.ค. 2564 10:55 น.รับเรื่อง
31 ส.ค. 64 13:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
138นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติเปลี่ยนธงชาติ30 ส.ค. 2564 08:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ธงชาติไทย 2*3 เมตร 1 ผืน
139แม่บ้านอาคาร 77-403/3กำจัดปลวกบริเวณขอบกระจกในห้องน้ำ27 ส.ค. 2564 15:25 น.รับเรื่อง
27 ส.ค. 64 15:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
140นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 กำจัดปลวก27 ส.ค. 2564 10:14 น.รับเรื่อง
27 ส.ค. 64 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
141แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ม่านชำรุดห้อง 421 ฝั่ง ศ.ว ชั้น 427 ส.ค. 2564 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 13:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
142นายrutchanon pongtongอุทยานเกษตร 50 พรรษาท่อน้ำซิ้งล้างจานตัน น้ำซึมออกด้านล่างเวลาใช้งาน26 ส.ค. 2564 11:34 น.รับเรื่อง
26 ส.ค. 64 12:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
143น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-301เตียงนอน(ห้องนอนเล็กชำรุด)25 ส.ค. 2564 16:29 น.รับเรื่อง
26 ส.ค. 64 12:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
144น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3รื้อถอนตู้เก็บผ้าที่ชำรุด 25 ส.ค. 2564 11:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 64 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
145แม่บ้านอาคาร 77-411หลังคารั่วเวลาฝนตก24 ส.ค. 2564 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
146น.ส.สิรินาฏ เนติศรีอาคารขุดพักอาศัย 2 (อาคาร17) ห้อง 2121.แจ้งซ่อมสะดืออ่างล้างหน้าค่ะ 2.แจ้งซ่อมก็อกน้ำใช้ในห้องครัว 24 ส.ค. 2564 07:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, 17-212 ปูนยาแนว 1 ถุง สะดืออ่าง Hang 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
147แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ผนังอาคารสีหลุดลอกห้อง 21-40923 ส.ค. 2564 13:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 13:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/เจริญ
148นายภัทร ชุมสาย ณ อยุธยา3-307 อาคาร 3 ว.เฉลิมพระเกียรติฐานเตียงชำรุด23 ส.ค. 2564 09:49 น.รับเรื่อง
23 ส.ค. 64 14:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
149แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่เครื่องขัดเวลาใช้มีเสียงดัง23 ส.ค. 2564 09:17 น.กำลังดำเนินการ
30 ส.ค. 64 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แกนมอเตอร์เสีย
150นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 ชั้น 4 ห้อง 401ผนังมีรอยร้าวและมีปูนร่วง ขยายวงกว้างขึ้น /มีน้ำซึมไหลลงตามผนังจากฝ้าเพดานลงพื้นห้องเวลาที่ฝนตก /มีน้ำไหลซึมออกตามขอบกระจกเวลาฝนตก20 ส.ค. 2564 11:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 64 09:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, นำ้ยากันซึม 1 กระป๋อง ปราโมท/สมพร/เจริญ
151น.ส.ธัญญลักษ์ มังทะฟาร์มพืช (ห้องเรียน)ประตูห้องเรียน ชำรุด 18 ส.ค. 2564 15:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/อำพล
152แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ประตูม้วนปิดไม่ได้ ชั้น 2 18 ส.ค. 2564 11:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 64 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/อำพล/คำจร
153แม่บ้านอาคาร 77-317/8กระเบื้องยางแตกชำรุดประมาณ6-8แผ่น18 ส.ค. 2564 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
154แม่บ้านอาคาร 77-317/4กระเบื้องยางแตกชำรุดประมาณ4-6แผ่น18 ส.ค. 2564 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
155น.ส.อัมพร ศรีคราม17-415เตียงนอนพัง โดยส่วนที่เป็นแผ่นไม้กระดานปูเตียงนอนแตกหัก ยุบตัวลงไปทั้งแถบ18 ส.ค. 2564 04:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 64 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
156น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดล๊อกไม่ได้ห้อง30317 ส.ค. 2564 11:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/อำพล
157นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ที่เสียบฝักบัวชำรุด โซน3-322และ โซน4-31517 ส.ค. 2564 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 64 13:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่เสียบสายฉีดชำระ 2 อัน
158แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21น้ำรั่วห้อง 21-425 ชั้น 416 ส.ค. 2564 15:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจรฺิญ
159แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ฝ้าเพดานพัง (หลุดลงมา )16 ส.ค. 2564 14:36 น.รับเรื่อง
16 ส.ค. 64 14:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
160น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำไหลซึมออกจากพื้นหน้าห้องน้ำเวลาฝนตกห้อง22016 ส.ค. 2564 14:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
161น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10ประตูทางเข้าห้องน้ำที่โรงอาหารชำรุด 16 ส.ค. 2564 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 64 16:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/อำพล
162น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้า ห้อง220มีน้ำซึมบนพื้นห้องจะเป็นเฉพาะเวลาฝนตก14 ส.ค. 2564 21:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
163น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-330แจ้งปิดรูหนูในห้องครัว 2 รู13 ส.ค. 2564 16:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 64 16:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/อำพล
164แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15ฝ้าเพดานพัง สีหลุดลอก หลังคารั่ว ประตูห้องน้ำพัง ไม้วงกบประตูพัง (ห้องน้ำ ) 10 บาน13 ส.ค. 2564 11:04 น.รับเรื่อง
13 ส.ค. 64 12:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
165แม่บ้านฝ่าย อาคารฯหอวิทยาเขต ฯน้ำรั่วทุกครั้งที่ฝนตก13 ส.ค. 2564 11:00 น.รับเรื่อง
13 ส.ค. 64 12:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
166แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ชั้น 4 น้ำรั่วจุดเดิม ห้อง 21-40813 ส.ค. 2564 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
167แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14รั่วที่เดิมห้องโถง ด้านหน้าเข้าเวที อยู่ผนังฝั่งซ้ายมือ13 ส.ค. 2564 10:57 น.รับเรื่อง
13 ส.ค. 64 12:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
168แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13หน้าห้อง 13- 202 รั่ว 2 จุด13 ส.ค. 2564 10:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ส.ค. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/อำพล
169แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ห้อง 9-301-9-302-9-303 (ห้องเรียนรั่วหนักมาก )และห้องศึกษากลุ่ม หน้าห้องครัวชั้น 113 ส.ค. 2564 10:51 น.รับเรื่อง
13 ส.ค. 64 12:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
170แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2น้ำรั่วหน้าห้องน้ำ ฝั่ง อ. 20ชั้น 213 ส.ค. 2564 10:48 น.รับเรื่อง
13 ส.ค. 64 12:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
171แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 6น้ำรั่วทางเดินหน้าห้อง 201-202-20313 ส.ค. 2564 10:46 น.รับเรื่อง
13 ส.ค. 64 12:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
172แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19น้ำรั่วลงสนาม 3 จุด ตรงอัฒจันทร์13 ส.ค. 2564 10:44 น.รับเรื่อง
13 ส.ค. 64 12:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
173นางวราภรณ์ กระต่ายทองอ.1หน้ามุกบริเวณบันไดทางขึ้นฝั่งโต๊ะรปภน้ำรั่วฃึมลงมาพื้นทางเดิน 13 ส.ค. 2564 10:12 น.รับเรื่อง
13 ส.ค. 64 12:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
174อาจารย์นภาพร พ่วงพรพิทักษ์3-218แจ้งซ่อม กระเบื้องยาง 10 ส.ค. 2564 14:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ส.ค. 64 09:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/อำพล
175น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูห้องอาบน้ำปิดไม่ได้ห้อง30410 ส.ค. 2564 10:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 64 16:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/อำพล
176แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3กระเบี้องผนังห้องเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดชำรุดมีรอยร้าว10 ส.ค. 2564 10:19 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 64 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
177แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ฟ่าเพดานห้องเรียน9-302,9-303รั่วชำรุด ฟ่าห้องเรียน9-306ชำรุด10 ส.ค. 2564 10:15 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 64 10:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
178แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3กระเบื้องห้องเรียน9-302ถึง9-307ผุ.กร่อนชำรุดหลายจุด10 ส.ค. 2564 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 64 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กระเบื้องยาง 30 แผ่น ปราโมท/สมพร/เจริญ
179แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12กลอนประตูห้องน้ำหลุด 1 อัน ห้องน้ำชายมุสลิม ห้องน้ำหญิงกดน้ำไม่ลง10 ส.ค. 2564 08:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ส.ค. 64 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กลอน 1 อัน สมโภช/อำพล
180น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4วงกบประตูห้อง4-304.ชํารุด10 ส.ค. 2564 08:17 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 64 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
181น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-303ขอบยางประตูชำรุด09 ส.ค. 2564 15:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/อำพล
182แม่บ้านอาคาร 7ชั้น2ขอความชว่ยเหลือกำจัดรังแตนออกจากประตู09 ส.ค. 2564 15:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 64 14:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
183แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่แผ่นฝ้าเพดานหลุด 1 แผ่น ห้องครัว09 ส.ค. 2564 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
184น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ประตูห้อง4-406เปิดไม่ได้09 ส.ค. 2564 08:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
185น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หน้าต่างบานเกล็ดผุกร่อนห้อง4-109และห้อง4-20906 ส.ค. 2564 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ส.ค. 64 10:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
186น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ประตูห้องครัวปิดเปิดยากห้อง4-20306 ส.ค. 2564 11:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ส.ค. 64 10:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
187น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ประตูห้องครัวปิดเปิดยากห้อง4-20306 ส.ค. 2564 11:23 น.ยกเลิกรายการ
06 ส.ค. 64 14:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซำ้
188แม่บ้านอาคาร 7ห้องคอมมอ่นฯลูกบิดชำรุด06 ส.ค. 2564 11:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ส.ค. 64 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
189แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ประตูปิดไม่ได้ลูกบิดชำรุด ชั้น 5 ( 2 ด้าน )06 ส.ค. 2564 10:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ส.ค. 64 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
190น.ส.จิตรลดา ฦๅชาอาคาร 20 ชั้น 5 อาคารสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพประตูชำรุด เนื่องจากเป็นสนิม ทำให้ปิดไม่ได้ และลูกบิดประตูชำรุด โดยขอให้ซ่อมแซมภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 06 ส.ค. 2564 10:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ส.ค. 64 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
191แม่บ้านอาคาร 77-422สรีระพืชกระเบื้องยางชำรุด06 ส.ค. 2564 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ส.ค. 64 10:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
192แม่บ้านอาคาร 77-412และ7-417/3ปิดรูรั่วบนฝ้าเพดาน 06 ส.ค. 2564 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
193แม่บ้านอาคาร 77-322ฝ้าเพดานชำรุด 06 ส.ค. 2564 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล
194แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13บานประตูไม้ห้องครัวชำรุดคะ..บานหน้าต่างห้องครัวชำรุดเหมือนกันคะ05 ส.ค. 2564 09:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
195แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 7น้ำรั่วลงมาจากฝ้าเพดานชั้น 4 ท่วมห้องแล้ป ห้อง 7- 32205 ส.ค. 2564 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 64 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
196นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5โถส้วมแตกห้อง214/1 1หัว 04 ส.ค. 2564 09:45 น.กำลังดำเนินการ
04 ส.ค. 64 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ ซักโครก 2801-สีขาว 1 ชุด
197น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรูดห้อง41403 ส.ค. 2564 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
198น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-327ราวผ้าม่านห้องน้ำชำรุด หลุดออกจากผนัง03 ส.ค. 2564 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ส.ค. 64 10:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
199แม่บ้านอาคาร 77-210(โคกศรีฯ)กระเบื้องยางแตกชำรุด4-6แผ่น02 ส.ค. 2564 13:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 64 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
200อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา19-117 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬารบกวนช่วยปิดช่องระบายอากาศเนื่องจากมีการใช้เครื่องปรับอากาศ และเป็นทางเข้าของฝุ่นเยอะมากค่ะ ในนั้นมีอุปกรณ์หลายอย่าง 30 ก.ค. 2564 11:03 น.รับเรื่อง
30 ก.ค. 64 12:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
201อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา19-117 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬาฝ้ามีรอยรั่วซึมและขึ้นรา 30 ก.ค. 2564 11:02 น.รับเรื่อง
30 ก.ค. 64 12:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
202อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา19-117 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬารบกวนช่วยปิดช่องระบายอากาศเนื่องจากมีการใช้เครื่องปรับอากาศ และเป็นทางเข้าของฝุ่นเยอะมากค่ะ ในนั้นมีอุปกรณ์หลายอย่าง30 ก.ค. 2564 10:42 น.ยกเลิกรายการ
02 ส.ค. 64 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
203แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21น้ำรั่วจุดเดิม ห้อง 21- 407- 21-408 -21 -409 ชั้น 430 ก.ค. 2564 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 64 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
204แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21น้ำรั่วจุดเดิม ห้อง 21-407 21- 408 21-409 ชั้น 4 30 ก.ค. 2564 09:45 น.ยกเลิกรายการ
30 ก.ค. 64 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซำ้
205แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12กลอนประตูห้องน้ำชายชำรุด 1 อัน (ห้องน้ำมุสลิม )30 ก.ค. 2564 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/อำพล
206น.ส.ชญานุช สุตะโคตร17-106 ห้องพักบุคลากรมีน้ำรั่วไหลออกมาจากใต้อ้างล้างมือในห้องน้ำค่ะ30 ก.ค. 2564 08:44 น.รับเรื่อง
30 ก.ค. 64 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
207น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้า ห้อง209บานประตูห้องอาบน้ำชำรุดปิดไม่ได้29 ก.ค. 2564 18:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
208แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ปิดฝ้าเพดานหน้าห้อง 205 ชั้น 229 ก.ค. 2564 09:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
209นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5มือจับประตู้ห้องอาบน้ำชำรุด.ห้อง108/1. 28 ก.ค. 2564 13:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร มือจับประตูห้อง 1 ชุด
210นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5มือจับกรอนประตูห้องอาบน้ำขึ้นสนิทแตกบาดมือนิสิต 28 ก.ค. 2564 12:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
211นางเสริม คาอำกวยอาคาร.528 ก.ค. 2564 12:04 น.ยกเลิกรายการ
29 ก.ค. 64 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
212นางเสริม คาอำกวยอาคาร.528 ก.ค. 2564 12:04 น.ยกเลิกรายการ
29 ก.ค. 64 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
213นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5มือจับกรอนประตูห้องอาบน้ำขึ้นสนิทแตกบาดมือนิสิต 28 ก.ค. 2564 12:04 น.ยกเลิกรายการ
29 ก.ค. 64 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
214นางเสริม คาอำกวยอาคาร.528 ก.ค. 2564 12:04 น.ยกเลิกรายการ
29 ก.ค. 64 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
215นางเสริม คาอำกวยอาคาร.528 ก.ค. 2564 12:04 น.ยกเลิกรายการ
29 ก.ค. 64 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
216แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ชั้น 2 ฝั่งห้องอาจารย์ และห้องเรียน รูรั่ว 5 จุด23 ก.ค. 2564 13:35 น.รับเรื่อง
23 ก.ค. 64 15:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
217แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14หอประชุมวิโรจน์รูรั่ว 16 จุด รอบข้างที่มีม่าน หน้ามุก 5 จุดหลังเวที 6 จุด รอบอาคาร 3 จุดห้องฟิตเนส 3 จุดห้องเทคัวโด 3 จุด23 ก.ค. 2564 13:32 น.รับเรื่อง
23 ก.ค. 64 15:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
218นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องโครงการMBAชั้น4 /1-402ฝ้าเพดานเป็นรูทำให้มีหนูวิ่งผ่านเข้าออกได้ทำให้วัสดุเสียหายและมีกลิ่นเหม็น 23 ก.ค. 2564 08:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
219นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องโครงการMBAชั้น4 /1-402ฝ้าเพดานเป็นรูทำให้มีหนูวิ่งผ่านเข้าออกได้ทำให้วัสดุเสียหายและมีกลิ่นเหม็น 23 ก.ค. 2564 08:43 น.ยกเลิกรายการ
23 ก.ค. 64 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้ครับ
220แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 16กระจกหน้าต่างแตกชำรุด 2 บาน ห้อง 16/106 หน้าต่างรอบระเบียงอาคารชั้น 3 หลุด 1 บาน22 ก.ค. 2564 13:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล
221แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ซ่อมฝ้าเพดานทางเดินชั้น 2 ฝั่งทางห้องทะเบียน22 ก.ค. 2564 09:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 11:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
222แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ประตูเปิดไม่ได้ห้อง 22-202/1 ชั้น 222 ก.ค. 2564 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท กุญแจบานสวิง 2 ทาง 1 ชุด
223แม่บ้านอาคาร 77-412และ7-417/3หลังคารั่วเวลาฝนตก 22 ก.ค. 2564 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
224แม่บ้านอาคาร 7ชั้น4หน้าห้อง7-421(สรีรสัตว์)เก็บตู้ที่เหลือจากการใช้งานเพื่อไปเก็บไว้ในที่เหมาะสม 22 ก.ค. 2564 09:15 น.รับเรื่อง
22 ก.ค. 64 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
225แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_202ฝ้าเพดาลหน้าห้องเรียนรั่ว2จุดคะ22 ก.ค. 2564 08:59 น.รับเรื่อง
22 ก.ค. 64 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
226น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-210ล้อมุ้งลวดชำรุด21 ก.ค. 2564 16:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
227น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-141ประตูกระจกในนห้องนอนชำรุด (เลื่อนไม่ได้)21 ก.ค. 2564 16:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
228น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-245มุ้งลวดประตูใหญ่ชำรุด(ห้องนอน)21 ก.ค. 2564 16:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 64 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
229น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-201ไม้อัดรองเตียงหักชำรุด21 ก.ค. 2564 16:41 น.รับเรื่อง
22 ก.ค. 64 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
230นายนายวรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์17-105ประตูห้องทุกบานพัง ปิดแล้วเสียงดัง20 ก.ค. 2564 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 14:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
231แม่บ้านอาคาร 77-204/3กำจัดปลวกบริเวณขอบกระจกในห้องน้ำ14 ก.ค. 2564 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
232นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 19 สนามกีฬา 2 ห้อง 19-125หน้าต่างกระจกบานเลื่อนชำรุด ล๊อคไม่ได้13 ก.ค. 2564 16:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร สายยูหูช้าง 2 ชุด สายยู1นิ้ว 3 ชุด ลูกบิคประตูห้อง 1 ชุด
233แม่บ้านอาคาร 77-214(ห้องพรรณาฯ)ช่วยกำจัดรังแตนข้างหน้าต่างห้อง13 ก.ค. 2564 14:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
234น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มือหมุนบานเกร็ดชำรุดห้อง11813 ก.ค. 2564 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร มือหมุนบานเกร็ด 1 ชุด
235แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ตู้เก็บกญแจชำรุด13 ก.ค. 2564 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
236น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-301บานประตูห้องชำรุด13 ก.ค. 2564 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
237นายปณิธาน คราประยูรอ.บริหาร ห้อง 1301ซ่อมเพดาน 12 ก.ค. 2564 15:17 น.รับเรื่อง
13 ก.ค. 64 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
238แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ประตูหนีไฟลูกบิดเสียเปิดไม่ได้ ชั้น 312 ก.ค. 2564 10:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 64 16:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
239น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-301กลอนหน้าต่างชำรุด 08 ก.ค. 2564 14:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 64 16:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ยกล๊อคหน้าต่างขาว 1ชุด ปราโมท/สมพร/เจริญ
240แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13ตัวหนังสือในโมเดล์ชำรุด3ตัว.มีตัว.ย.สละอาสองตัวคะ08 ก.ค. 2564 13:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, บัญชา
241แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ประตูบานสวิงห้องทำงานและห้องฟิสเน็ตล๊อกไม่ได้08 ก.ค. 2564 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
242น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำขังอยู่บนหลังคาห้องทีวีชั้น2เนื่องจากหลังคายุบลงเป็นหลุมเวลาฝนตกจะมีน้ำขัง07 ก.ค. 2564 14:23 น.รับเรื่อง
08 ก.ค. 64 08:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
243น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดล๊อกไม่ได้ห้อง30306 ก.ค. 2564 10:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
244น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-346กลอดนประตูห้องน้ำชำรุด06 ก.ค. 2564 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
245แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ฝ้าเพดานชำรุดชั้น 4 ประตูหนีไฟปิดไม่ได้ฝั่ง อ. 7 05 ก.ค. 2564 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
246แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21เก้าอี้ชำรุดห้องประชุม เก้าอี้ห้องเรียนชำรุด 05 ก.ค. 2564 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
247น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องน้ำล๊อกไม่ได้ห้อง40805 ก.ค. 2564 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กลอนประตู 6 นิ้ว 1 ชุด ปราโมท/สมพร
248น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มือหมุนบานเกร็ดชำรุดห้อง31505 ก.ค. 2564 08:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
249น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดล๊อกไม่ได้ห้อง40405 ก.ค. 2564 08:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 10:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กลอนประตู 6 นิ้ว 1 ชุด ปราโมท/สมพร
250น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดห้อง20802 ก.ค. 2564 12:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
251อาจารย์บุศราวรรณ ไชยะ17-216ราวแขวนเสื้อผ้าของตู้เสื้อผ้าชำรุด 02 ก.ค. 2564 06:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
252นางเสริม คาอำกวยประตูห้องเก็บของห้องน้ำ 5-102/1ประตูห้องเก็บของห้องน้ำอาคาร 5 01 ก.ค. 2564 14:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
253แม่บ้านฝ่าย อาคารฯประตู 6รางล้อเหล็กลากประตูชำรุด01 ก.ค. 2564 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล/เจริญ
254แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21เก้าอี้ชำรุดชั้น 3 30 มิ.ย. 2564 15:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
255แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ลูกบิดประตูชำรุดห้อง 21-411 ชั้น 430 มิ.ย. 2564 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ค. 64 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
256น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรูดห้อง41130 มิ.ย. 2564 08:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 10:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กลอนประตู 6 นิ้ว 1 ชุด ปราโมท/สมพร
257แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_208ฝ้าห้องเรียนชำรุดคะ29 มิ.ย. 2564 08:36 น.รับเรื่อง
29 มิ.ย. 64 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
258แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_201กลอนหน้าต่างปิดล็อคไม่ได้คะ29 มิ.ย. 2564 08:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
259แม่บ้านอาคาร 77-413/1เชือกดึงผ้าม่านชำรุด28 มิ.ย. 2564 15:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร เชือกผ้าม่าน 25 เมตร
260น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18กระจกตู้ถังดับเพลิงฝั่งบันไดหนีไฟโซนทิศใต้แตก25 มิ.ย. 2564 10:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
261แม่บ้านอาคาร 7ทางเข้าอาคารชั้น1หน้าลิตท์ประตูบานสวิงชำรุด25 มิ.ย. 2564 10:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
262น.ส.จารุณี ฤทธิดีห้องสมุดเปลี่ยนกุญแจลิ้นชักโต๊ะ 24 มิ.ย. 2564 13:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ค. 64 11:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ กุญแจโต๊ะทำงาน 1 ชุด
263แม่บ้านอาคาร 8อ.8/2ประตรูใหญ่บานสวิงช์ด้านทิศตะวันตกชำรุด23 มิ.ย. 2564 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
264น.ส.กัลยาณี บุญยะปูชิตห้องคลัง ชั้น 2 อ.1ที่เปิดจับลิ้นชั้กโต๊ะทำงานชำชุดเป็นจำนวน 2 ชั้น /ตู้เหล็กเก็บเอกสารที่จับเปิดตู้ชำรุดเป็นจำวน 1 ข้าง /จุญแจหักลิ้นชักหักในที่เสียบเปิดตู้ชิ้นชั้น 1 ชั้น22 มิ.ย. 2564 13:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล กลอน 4 นิ้ว 1 ตัว สายยู 1 ตัว มือจับตู้ 3 อัน
265น.ส.กนกพร ศรีโคตรขอบยางประตูห้องประชุม ในห้องผอ.กองบริการกลางหลุด งานอาคารสถานที่ฯ22 มิ.ย. 2564 11:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 10:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
266แม่บ้านอาคาร 77-216เปลี่ยนล้อรถเข็น(อุุปกรณ์คือล้อใด้จัดเตรียมใว้แล้ว)22 มิ.ย. 2564 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มิ.ย. 64 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมโภช
267น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4แจ้งกำจัดผึ้งที่อาคาร 4(หอพักชายอินทนิล) 21 มิ.ย. 2564 16:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
268นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5บานประตูชำรุดห้อง102/1 21 มิ.ย. 2564 14:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 14:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
269นายสมชาย เบ้าทอง17-204ต้องการเปลี่ยนลูกบิดประตูหน้าห้อง เนื่องจากเปิดปิดยาก 21 มิ.ย. 2564 11:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ค. 64 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
270น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ กุญแจ ห้องเล็กด้านหลังห้องนิทรรศการบัวฯ ชำรุด ไม่สามารถล๊อคประตูได้21 มิ.ย. 2564 10:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กุญแจล็อคบานสวิงทางเดียว 1 ชุด
271น.ส.กรกนก หาญมนตรี20-406ซ่อมประตูหย่อน และดีดแรง ลมที่ดันกระแทกกระจกกำลังร้าวและอาจแตกได้เร็วๆนี้ ซึ้งจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานในห้อได้รับบาดเจ็บได้ รบกวนช่วยเข้ามาตรวจสอบด้วยค่ะ18 มิ.ย. 2564 16:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
272น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-107 (ห้องสารบรรณ)ติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน(มีบอร์ดแล้วรอการติดตั้ง)18 มิ.ย. 2564 09:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
273น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. อาคาร 17คิ้วไม้ตรงผนังด้านล่างชำรุด อาจเกิดอันตรายต่อเด็ก รบกวนดำเนินการให้ด่วน 17 มิ.ย. 2564 16:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
274น.ส.วนารัตน์ นาติโนห้องแลปจุลชีววิทยา ฟาร์มพืชประตูห้องหลุด 17 มิ.ย. 2564 14:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
275นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุงห้องเรียน 13 ชั้น4ลูกบิดเสีย 17 มิ.ย. 2564 14:12 น.รับเรื่อง
22 มิ.ย. 64 12:48 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล,
276นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง7-219 ห้องคอมมอนลูกบิดเสีย ไม่สามารถเปิดปิดได้17 มิ.ย. 2564 14:08 น.รับเรื่อง
22 มิ.ย. 64 12:49 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล,
277น.ส.ฐิติรัตน์ ยะอนันต์อาคาร 3 ห้องพักบุคลากร อาคาร 3 ชั้น 3 มีปัญหาน้ำรั่วจากดาดฟ้า ลงที่ห้อง น้ำไหลลงมาตลอดเวลามีฝนตก บางที น้ำรั่วใส่ปลั๊กไฟหน้าห้องน้ำทำให้ ไฟติดๆดับดับ 17 มิ.ย. 2564 10:33 น.รับเรื่อง
17 มิ.ย. 64 10:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
278แม่บ้านอาคาร 8อ-8/2ประตูบานชวิงทางเข้าด้าน.อ.8/1.ชำรุดเปิด.ปิดยากแจ้งช่อมค่ะ17 มิ.ย. 2564 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
279น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17แจ้งตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณโรงจอดรถอาคาร 17 17 มิ.ย. 2564 09:26 น.ยกเลิกรายการ
18 มิ.ย. 64 10:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แจ้งงานภูมิสถาปัตย์ดำเนินการ
280น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-327ฝ้าเพดานมีน้ำรั่วซึ่มมาจากด้วนบน 17 มิ.ย. 2564 09:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
281นางวราภรณ์ กระต่ายทองอ.1ห้อง1-315ห้องผช.การเงินประตูชำรุด17 มิ.ย. 2564 08:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
282น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-407ลูกบิดประตูชำรุด16 มิ.ย. 2564 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มิ.ย. 64 15:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกบิด 1 ชุด คำจร
283แม่บ้านอาคาร 77-311,ชานบันไดโซนDหน้าต่างบานเลื่อนตกรอ่งเปิด-ปิดไม่ใด้15 มิ.ย. 2564 15:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
284แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ธงชาตฺิ ขาดชำรุด15 มิ.ย. 2564 08:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 64 13:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รปภ.เปลี่ยน 1 ผืน
285น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องออกกำลังกายกระจกหน้าต่างแตกทะลุเนื่องจากเศษหินกระเด็นใส่ 14 มิ.ย. 2564 16:35 น.กำลังดำเนินการ
25 มิ.ย. 64 11:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ทำเรื่องจัดซื้อจ้าง/สืบราคา
286แม่บ้านอาคาร 77-320/1ธุระการคณะศว.โต๊ะทำงานชำรุด14 มิ.ย. 2564 15:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล
287น.ส.นิภาพร เมษา7-321ซิลิโคนหมดอายุ 14 มิ.ย. 2564 14:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 64 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/อำพล/คำจร
288น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 หน้าห้อง 331/1ฝ้าเพดานหน้าห้อง 3-331/1 รั่วชำรุด 13 มิ.ย. 2564 11:16 น.รับเรื่อง
14 มิ.ย. 64 12:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
289น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 หน้าห้อง 3-313แจ้งตัดแต่งต้นไม้(เนื่องจากบุคลากรกลัวงูเข้ามาในตัวตึก) 13 มิ.ย. 2564 11:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, งานภูมิสถาปัตย์ ดำเนินการแล้ว
290น.ส.ชวพร โพธิ์เมืองห้อง 20-406 อาคาร 20 ชั้น4 คณะสศ.ประตูชำรุด เวลาเปิดปิด ประตูจะสวิงรุนแรงมากๆ ทำให้เมื่อมีคนเปิดปิดประตูห้อง หน้าต่างมีอาการสั่น แรงมากๆ จนจะหลุดลงมาใส่หัวคนที่นั่งทำงานแล้วค่ะ เคยมีคนแจ้งซ่อมไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อ 07 มิ.ย. 2564 10:05 น. ในระบบขึ้นรับเรื่อง แต่ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ 10 มิ.ย. 2564 15:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
291น.ส.จิตรลดา ฦๅชา20-406ซ่อมประตูหย่อน และดีดแรง อาจทำให้ประตูกระแทกและแตกได้ .... รบกวนซ่อมเพื่อให้มันชะลอการดีดตัวให้ช้าลงจ้า ล่าสุดคือ กระจก จะแตกแล้วจ้า คนใช้ประตูเยอะมาก เพราะว่าเป็นห้องสำนักงานคณะฯ ค่ะ 10 มิ.ย. 2564 15:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
292น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกหลังห้องเปิดไม่ได้ห้อง31610 มิ.ย. 2564 12:45 น.รับเรื่อง
11 มิ.ย. 64 08:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
293แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 3 ห้อง2-307ประตูห้องน้ำผุ-พัง10 มิ.ย. 2564 08:33 น.รับเรื่อง
10 มิ.ย. 64 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
294น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17ซ่อมฝาปิดร่องระบายน้ำ(แตกชำรุด)ฝั่งจอดรถทางหอหญิงตาลฟ้า 09 มิ.ย. 2564 15:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
295แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21มีน้ำหยดลงมาจากฝ้าด้านบนตรงทางเข้ามีกลิ่นเหม็นมากห้องน้ำชาย ชั้น 109 มิ.ย. 2564 14:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มิ.ย. 64 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
296น.ส.นิภาพร เมษา7-321บานเกล็ดห้องเก็บสารเคมีชำรุด09 มิ.ย. 2564 14:32 น.รับเรื่อง
09 มิ.ย. 64 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
297น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝ่าห้องคัรวรั่วห้อง4-40609 มิ.ย. 2564 11:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
298แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20น้ำรั่วเข้าห้อง 20-425 ชั้น 4 ฝั่ง ส.ว09 มิ.ย. 2564 11:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มิ.ย. 64 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมโภช
299แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ห้องน้ำชายชั้น 1 ประตูทางเช้ามีน้ำหยดลงจากเพดาน09 มิ.ย. 2564 10:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ค. 64 11:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
300น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลังคาห้องคอมห้องทีวีรั่วเวลาฝนตก09 มิ.ย. 2564 10:40 น.รับเรื่อง
09 มิ.ย. 64 10:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
301น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกเปิดไม่ได้ทั้ง2บานค่ะห้อง11808 มิ.ย. 2564 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
302น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกหลังห้องเปิดไม่ได้ทั้ง2บานค่ะ08 มิ.ย. 2564 15:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, 18-118 ปราโมท/สมพร/เจริญ
303น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18โต๊ะชำรุดห้อง12008 มิ.ย. 2564 14:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 10:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
304แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ฝ้าเพดานทางเดินชั้น3มีรอยรั่วหลายจุดในห้องเรียน9-302=9-303รั่ว07 มิ.ย. 2564 15:08 น.รับเรื่อง
07 มิ.ย. 64 15:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
305แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3กระเบื้องห้องน้ำชายด้านหน้าพองตัว07 มิ.ย. 2564 15:01 น.ยกเลิกรายการ
09 ก.ย. 64 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
306แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3กระเบื้องห้องน้ำหญิงชั้น3ด้านหลังแตก07 มิ.ย. 2564 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
307น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18โต๊ะชำรุดห้อง402ห้อง403ห้อง41507 มิ.ย. 2564 13:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 10:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
308น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18โต๊ะชำรุดห้อง31507 มิ.ย. 2564 13:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
309น.ส.จิตรลดา ฦๅชา20-406ซ่อมประตูหย่อน และดีดแรง อาจทำให้ประตูกระแทกและแตกได้ .... รบกวนซ่อมเพื่อให้มันชะลอการดีดตัวให้ช้าลงจ้า 07 มิ.ย. 2564 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
310น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มเครื่อง RO ที่โรงผลิตน้ำดื่มใช้งานไม่ได้ค่ะ มีน้ำพุ่งออกจากไส้กรอง RO โรงผลิตน้ำได้อุปกรณ์มาแล้ว รบกวนแจ้งช่างมาดูให้หน่อยนะคะ 07 มิ.ย. 2564 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 64 16:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
311น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-132ลูกบิดประตูชำรุด07 มิ.ย. 2564 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกบิด 1 ชุด สมโภช
312นางบุญวาสนา ฉิมศรีอ.3-226พื้นเตียงชำรุด04 มิ.ย. 2564 15:40 น.รับเรื่อง
07 มิ.ย. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
313น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ตัูเสื้อผ้าราวแขนผ้าชํารุดห้อง4-20804 มิ.ย. 2564 14:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
314น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ไม้ลองพื้นเตียงหักห้อง4-109วันที่.4..มิ.ย.256404 มิ.ย. 2564 14:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
315น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4บานพับตู้เสื้อผ้าชํารุดห้อง4-222วันที่4มิ.ย.256404 มิ.ย. 2564 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
316น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-121ลูกบิดประตูชำรุด28 พ.ค. 2564 16:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
317น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-113ลูกบิดประตูชำรุด27 พ.ค. 2564 11:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
318แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12ถังน้ำดื่มชำรุด ตรงรอยต่อ ก๊อกน้ำดื่มชำรุด 2 อัน ก๊อกห้องน้ำชายชำรุด 1 (โซนกลาง )27 พ.ค. 2564 08:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 64 14:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
319นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคารวิจัย อุทยานหนองหารน้อยเปลี่ยนธงชาติผืนใหญ่ ขาด25 พ.ค. 2564 08:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 64 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
320น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกห้อง109เปิดยาก21 พ.ค. 2564 16:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
321น.ส.นิภาพร เมษา7-421ติดบอร์ดกับฝาผนัง21 พ.ค. 2564 16:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
322แม่บ้านอาคาร 7ชั้น1ข้างลิฟท์เก็บเก้าอี้และอุปกรณ์ที่ชำรุดออกจากอาคาร 21 พ.ค. 2564 15:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, งานภูมิสถาปัตย์ ดำเนิการเรียบร้อยแล้ว
323แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ลูกบิดประตูหนีไฟเสียเปิดไม่ได้ฝั่งอาคาร 7 ชั้น 320 พ.ค. 2564 13:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ค. 64 11:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
324น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่กันแมลงประตูห้องชำรุดห้อง215ห้อง301ห้อง31419 พ.ค. 2564 13:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
325น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่กันแมลงประตูห้องชำรุดห้อง111ห้อง114ห้อง117ห้อง11819 พ.ค. 2564 13:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
326น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่กันแมลงประตูห้องชำรุดห้อง103ห้อง104ห้อง107ห้อง10919 พ.ค. 2564 13:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
327น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องชำรุดห้อง401ห้อง406ห้อง407ห้อง409ห้อง411ห้อง42019 พ.ค. 2564 13:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
328น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องชำรุดห้อง305ห้อง307ห้อง31819 พ.ค. 2564 13:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
329น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องน้ำชำรุดห้อง202ห้อง204ห้อง208ห้อง214ห้อง21719 พ.ค. 2564 13:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
330น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องน้ำชำรุดห้อง113ห้อง118ห้อง11919 พ.ค. 2564 13:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
331น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ราวแขวนผ้าในห้องอาบน้ำชำรุดห้อง103ห้อง20919 พ.ค. 2564 13:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
332แม่บ้านอาคาร 77-209วาริชภูมิช่อมพื้นกระเบื้องยาง แตกชำรุดประมาณ4แผ่น19 พ.ค. 2564 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/อำพล
333นายนายวรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์17-105ประตูห้องครัวและประตูข้างนอกห้องครัวล๊อคไมีได้ 19 พ.ค. 2564 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 14:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
334น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตัดแม่กุญแจห้อง41818 พ.ค. 2564 13:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
335น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18โต๊ะชำรุดห้อง32018 พ.ค. 2564 13:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
336น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18กระเบื้องยางชำรุดห้อง117ห้อง21418 พ.ค. 2564 13:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
337น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18กระเบื้องพื้นห้องน้ำแตกห้อง307ห้อง31018 พ.ค. 2564 13:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
338น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18บานเกร็ดแตกห้อง105ห้อง106ห้อง110ห้อง215ห้อง206ห้อง416ห้อง417ห้อง41817 พ.ค. 2564 13:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
339น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18เตียงชำรุดห้อง408ห้อง412ห้อง414ห้อง416ห้อง417ห้อง418ห้อง42017 พ.ค. 2564 13:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
340น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18เตียงชำรุดห้อง304ห้อง305ห้อง312ห้อง317ห้อง31917 พ.ค. 2564 13:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
341น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18เตียงชำรุดห้อง112ห้อง202ห้อง210ห้อง214ห้อง215ห้อง17 พ.ค. 2564 13:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
342น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มุ้งลวดขาดห้อง119ห้อง302ห้อง30817 พ.ค. 2564 13:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
343น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกเปิดยากห้อง406ห้อง407ห้อง408ห้อง409ห้อง41417 พ.ค. 2564 13:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 64 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
344น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกเปิดยากห้อง306ห้อง314ห้อง316ห้อง31917 พ.ค. 2564 13:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 พ.ค. 64 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
345น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกเปิดยากห้อง201ห้อง207ห้อง21317 พ.ค. 2564 13:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 พ.ค. 64 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ห้อง 220 ปราโมท/สมพร
346น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกเปิดยากห้อง108ห้อง113ห้อง114ห้อง11817 พ.ค. 2564 13:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 64 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
347น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18กรล๊อกตู้เสื้ดผ้าชำรุดห้อง307ห้อง30417 พ.ค. 2564 13:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
348น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18บานพับตู้เสื้อผ้าชำรุดห้อง102ห้อง107ห้อง208ห้อง209ห้อง210ห้อง215ห้อง302ห้อง41717 พ.ค. 2564 13:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
349น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์ อาคาร4ประตูห้องครัวชํารุดห้อง4-106วันที่17.พ.ค.256417 พ.ค. 2564 09:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
350น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ประตูห้องชํารุด1บานห้อง4-12117 พ.ค. 2564 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
351น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ไมัอัดพื้นเตียงชํารุด1แผ่นห้อง4-10917 พ.ค. 2564 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
352นายบรรทม โคตรวงค์อินทนิลอาคาร4ลูกบิดประตูห้อง4-214ชำรุด 14 พ.ค. 2564 16:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
353น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานเกษตร 50 พรรษาฯประตูม้วน โรงสูบอ่างกาฬสินธุ์ เปิด-ปิด ไม่ได้14 พ.ค. 2564 11:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ค. 64 15:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
354น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18บานเกร็ดแตกห้อง105ห้อง106ห้อง110ห้อง206ห้อง215ห้อง303ห้อง417ห้อง41813 พ.ค. 2564 11:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 14:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
355น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มือหมุนบานเกร็ดชำรุดห้อง402ห้อง403ห้อง404ห้อง406ห้อง407ห้อง408ห้อง409ห้อง410ห้อง411ห้อง412ห้อง413ห้อง415ห้อง416ห้อง41713 พ.ค. 2564 11:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 14:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
356น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มือหมุนบานเกร็ดชำรุดห้อง301ห้อง302ห้อง303ห้อง304ห้อง305ห้อง308ห้อง310ห้อง312ห้อง314ห้อง315ห้อง317ห้อง318ห้อง31913 พ.ค. 2564 11:08 น.ยกเลิกรายการ
13 พ.ค. 64 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้
357น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มือหมุนบานเกร็ดชำรุดห้อง301ห้อง302ห้อง303ห้อง304ห้อง305ห้อง308ห้อง310ห้อง312ห้อง314ห้อง315ห้อง317ห้อง318ห้อง31913 พ.ค. 2564 11:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
358น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มือหมุนบานเกร็ดชำรุดห้อง201ห้อง206ห้อง210ห้อง211ห้อง212ห้อง214ห้อง215ห้อง13 พ.ค. 2564 10:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 14:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
359น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มือหมุนบานเกร็ดชำรุดห้อง102ห้อง103ห้อง105ห้อง107ห้อง112ห้อง119ห้อง12013 พ.ค. 2564 10:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 14:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
360นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร 3 ชั้น 1ฝั่งโรงแรมฝ้าขึ้นรา13 พ.ค. 2564 07:52 น.รับเรื่อง
13 พ.ค. 64 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
361น.ส.จิตรา ธรรมรักษา1-311/4ลูกบิดประตูชำรุด12 พ.ค. 2564 10:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
362นางนิลเนตร ชาเบาะ9-206ประตูเปิดมีเสียงดัง 11 พ.ค. 2564 15:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
363นายจีระศักดิ์ ฆ้องเดชฟาร์มสัตว์ขอความอนุเคราะห์ช่างซ่อมประตูทางเข้าฟาร์มสัตว์ เนื่องจากลมพัดทำให้รอยเชื่อมเดิมฉีก ส่งผลให้ประตูหลุดออกมา 11 พ.ค. 2564 15:09 น.รับเรื่อง
12 พ.ค. 64 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
364น.ส.วิชชุดา ใจเสรี1-402 อาคารบริหาร 1 ห้องโครงการ MBAมีรอยรั่วบนฝ้าเพดานห้อง 11 พ.ค. 2564 14:21 น.รับเรื่อง
12 พ.ค. 64 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
365น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ฝ้าห้องฉุกเฉินรั่ว 3 จุด06 พ.ค. 2564 15:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/อำพล/เจรฺิญ
366น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16 16-102ลูกบิดประตูเสีย06 พ.ค. 2564 15:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/อำพล/เจรฺิญ
367นางวราภรณ์ กระต่ายทองชั้น1ห้อง1-104(ไปรษณี)กระเบื้องล่อนแตกชำรุด06 พ.ค. 2564 15:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/เจริญ
368แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 3ทุกห้องโต๊ะ-เก้าอี้ ชำรุด06 พ.ค. 2564 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
369แม่บ้านอาคาร 13 อาคาร13_205_209กระเบื้องปูพื้นห้องเรียนและห้องพักอาจารย์ชำรุดค่ะ06 พ.ค. 2564 10:29 น.รับเรื่อง
06 พ.ค. 64 12:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
370แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่เครื่่องขัดพื้นมีเสียงดัง06 พ.ค. 2564 09:02 น.รับเรื่อง
06 พ.ค. 64 12:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
371อาจารย์สุนทรี โอรัตนสถาพร3-343/1แจ้งตัดกุญแจฝาครอบหน้าห้อง-ลืมกุญแจ (แจ้งสำนักงาน ช่างมาตัดให้ช่วงเช้าเรียบร้อยแล้วค่ะ-แจ้งย้อนหลัง)05 พ.ค. 2564 20:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 พ.ค. 64 08:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
372แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9กระเบื้องยางห้องเรียนชำรุดกับเวทีห้องเรียนห้อง 9-30105 พ.ค. 2564 15:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 11:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
373แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9กระเบื้องห้องน้ำหญิงแตกชำรุด ชั้น 3 ด้านหลังอาคาร05 พ.ค. 2564 15:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
374นางวราภรณ์ กระต่ายทองหน้าห้องเตรียมอาหารชั้น2อ.1กระเบื้องยางล่อนแตกชำรุดประมาณ12แผ่น05 พ.ค. 2564 15:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/เจริญ
375น.ส.นิศารัตน์ ทิพวัจนา17-413,อาคาร17ประตูกระจกบานเลื่อนห้องน้ำติด ไม่สามารถเลื่อนได้05 พ.ค. 2564 13:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ล้อประตูกระจกเลื่อน ปราโมท/สมพร
376นายสมชาย เบ้าทอง17-204ประตูห้องน้ำล็อกไม่ได้ 05 พ.ค. 2564 13:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
377น.ส.นิศารัตน์ ทิพวัจนา17-413,อาคาร17ประตูบานเลื่อนกระจกฝั่งซ้ายติดไม่สามารถเลื่อนได้05 พ.ค. 2564 11:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 64 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
378น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ชั้น 2บานประตูน้ำ ชั้น 2 ชำรุด(หน้าห้อง 3-216)05 พ.ค. 2564 10:59 น.รับเรื่อง
05 พ.ค. 64 12:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
379นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องพระพิรุณชั้น2มีน้ำรั่วฃึมออกมาตรงบริเวณต้นเสาหน้าห้องติดกับฝั่งหน้าต่างทำให้พื้นล่อนเสียหาย05 พ.ค. 2564 10:14 น.รับเรื่อง
05 พ.ค. 64 12:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
380นายณัฐพงษ์ คำเลิศอ.17-215เตียงชำรุด(หากซ่อมไม่ได้รบกวนแยกชิ้นส่วนเพื่อรอแทงจำหน่าย)30 เม.ย. 2564 15:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
381นายณัฐพงษ์ คำเลิศอ.17-106เตียงชำรุด 30 เม.ย. 2564 15:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
382น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ลูกบิดประตูห้องปิดเปิดไม่ได้ห้อง118วันที่.30เม.ย.256430 เม.ย. 2564 12:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 08:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกบิดประตูทั่วไป 1 ชุด
383น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ประตูห้องน้ำ คนพิการ ฝั่ง รปภ. ชำรุด29 เม.ย. 2564 14:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
384นายณัฐพงษ์ คำเลิศอ.17-204ใต้อ่างล้างจานชำรุด 28 เม.ย. 2564 13:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มิ.ย. 64 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/เจริญ
385น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-204ตู้เสื้อผ้าชำรุด 28 เม.ย. 2564 10:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 เม.ย. 64 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
386น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-204แจ้งปิดรูตรงผนัง (รูที่เคยติดช่องแอร์)28 เม.ย. 2564 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 เม.ย. 64 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
387น.ส.สิรินาฏ เนติศรีอาคาร 17 ห้อง 2121. แจ้งซ่อมและตรวจเช็คซิ้งน้ำล้างจาน ในห้องครัว มีน้ำ ซึมออกมา ตอนนี้พื้นห้องครัวค่อนข้างแฉะค่ะ ต้องคอยไล่น้ำออก 2.แจ้งซ่อมประตูห้องครัวฝั่งทางออกระเบียงล็อคไม่ได้ค่ะ ตรงขอบประตูมีช่อง ทำให้ผึ้งสามารถเข้ามาทำรังได้ รบกวนตรวจเช็คให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ27 เม.ย. 2564 17:35 น.รับเรื่อง
28 เม.ย. 64 12:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
388อาจารย์มยูรกาญจน์ เดชกุญชร3-328/1เจาะติดราวม่านจำนวน 2 ช่อง หน้าต่างค่ะ 27 เม.ย. 2564 17:20 น.รับเรื่อง
28 เม.ย. 64 12:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
389น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีห้องซักผ้า อ สถานพยาบาล อ.16มีกิ่งไม้ทับหลังคา ทำให้หลังคารั่ว น้ำใหลซึม เข้ามาภายในบริเวณห้องซักผ้า27 เม.ย. 2564 14:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
390แม่บ้านอาคาร 66-104เวทีชํารุด27 เม.ย. 2564 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
391แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ตู้เก็บกญแจชำรุดชั้น 1 ฝั่ง ส.ว ห้อง 20- 10727 เม.ย. 2564 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 08:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
392แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 7ประตูม้วนกดเปิดได้แต่กดปิดไม่ได้ชั้น 1 ฝั่งซ็อฟโยธา26 เม.ย. 2564 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพสาล/สมชาย
393น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง3-310เบาะที่นอนเตียงขนาดใหญ่ มีสภาพเก่ามากอายุการใช้งานน่าจะมากกว่า 10 ปี เบาะยุบตัว ไม่รองรับสรีระร่างกายเวลานอน ทนนอนเบาะเก่าๆ มานานกว่า 7 ปี แจ้งขอเปลี่ยนไปหลายรอบ ก็ไม่ได้รับการเปลี่ยน ไม่ทราบว่าวิทยาเขตฯ มีเบาะเปลี่ยนใหม่ให้มั้ยคะ 23 เม.ย. 2564 15:18 น.ยกเลิกรายการ
26 เม.ย. 64 08:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ติดต่องานอาคารชุดพักอาศัยรับทราบแล้วครับ ขอบคุณครับ
394แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 3 ห้อง2-310ประตูห้องน้ำพัง23 เม.ย. 2564 10:41 น.รับเรื่อง
23 เม.ย. 64 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
395แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20เก้าอี้ห้องเรียนชำรุด ห้อง 20-301 ชั้น 321 เม.ย. 2564 08:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 08:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
396แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ล๊อกเกอร์คณะบดีเปิดไม่ได้20 เม.ย. 2564 14:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 08:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
397นายธวัชชัย สัพโสข้างห้อง 7-112 (โรงผสมคอนกรีต)กระเบื้องหลังคาแตก 1 แผ่น 20 เม.ย. 2564 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มิ.ย. 64 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
398นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 ชั้น 4 ห้อง 401, 402ห้อง 401 จุดที่ 1 น้ำซึมจากฝ้าเพดานไหลลงพื่น เวลาฝนตก จุดที่ 2 น้ำซึมจากหน้าต่างด้านข้างอาคาร ห้อง 402 น้ำซึมจากหน้าต่างด้านข้างอาคาร19 เม.ย. 2564 13:51 น.รับเรื่อง
19 เม.ย. 64 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
399น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ปั้มน้ำสูบน้ำเข้า อาคารวิจัยและพัฒนา มีน้ำรั่วซึมตลอดเวลา 19 เม.ย. 2564 10:52 น.รับเรื่อง
03 พ.ค. 64 15:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รอจัดซื้อ/จ้าง คุรุภัณฑ์
400น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-234มุ้งลวดชำรุด 1 บาน , เพดานห้องครัวชำรุด, ประตูตู้เสื้อผ้าชำรุดและปิดรูที่ผึ้งบินเข้าห้องพัก08 เม.ย. 2564 14:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 64 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/อำพล
401น.ส.สิรินาฏ เนติศรี17-212ซ่อมก็อกน้ำของซิ้งล้างจาน ห้องครัวค่ะ07 เม.ย. 2564 16:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 64 13:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
402น.ส.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ17-307ขอความอนุเคราะห์ ติดตั้งกอลประตูหน้าห้อง ห้อง 307 อาคาร 17 โปรดพิจารณาด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 089449441406 เม.ย. 2564 13:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 08:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล กลอน 4 นิ้ว 1 อัน
403นายrutchanon pongtongอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติแผ่นกระเบื้องยางชำรุด ห้อง 102 อาคารวิจัย สวนบัว (ซ่อมแซมเร่งด่วนค่ะ) 02 เม.ย. 2564 16:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 15:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล กระเบื้องยาง 10 แผ่น
404แม่บ้านอาคาร 77-309/1เก้าอี้ล้อเลื่อนชำรุด02 เม.ย. 2564 15:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 เม.ย. 64 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/เจริญ
405นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคารนิศการ กระเบื้องยาง ภายในห้องประชุมชั้น 1 หลุดล่อน ตั้งแต่น้ำท่วม กับประตูห้องน้ำพุ ทั้ง 2 จุด01 เม.ย. 2564 16:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กระเบื้องสีฟ้า 30 แผ่น กาวขาวติดกระเบื้อง 1 กระป๋อง ปราโมท/สมพร/เจริญ
406นายชวนชม ยุติธรรมอาคารนิศการ กระเบื้องยาง ภายในห้องประชุมชั้น 1 หลุดล่อน ตั้งแต่น้ำท่วม กับประตูห้องน้ำพุ ทั้ง 2 จุด01 เม.ย. 2564 16:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กระเบื้องสีฟ้า 30 แผ่น กาวขาวติดกระเบื้อง 1 กระป๋อง ปราโมท/สมพร/เจริญ
407น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-237/1ประตูตู้เสื้อเสื้อผ้าชำรุดและมุ้งลวดหน้าต่างชำรุด01 เม.ย. 2564 15:45 น.รับเรื่อง
01 เม.ย. 64 15:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
408แม่บ้านอาคาร 77-420ขอความอนุเคราะห์ช่างมาเปลี่ยนลูกบิดประตู (อุปกรณ์เช่นลูกบิดใด้จัดเตรียมใว้แล้ว)01 เม.ย. 2564 15:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 เม.ย. 64 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/เจริญ
409น.ส.ธัญญลักษ์ มังทะฟาร์มพืช ประตูห้องเรียนลูกยางติดขอบประตูชำรุด 31 มี.ค. 2564 15:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
410นายวรากร คำชมภูห้องสมุดเก้าอี้ขาชำรุด31 มี.ค. 2564 14:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
411แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_202กระจกบนบานสวิงร้าวโดนหินลูกกรวดคนงานตัดหญ้า.ชั้น2ค่ะ29 มี.ค. 2564 14:17 น.รับเรื่อง
29 มี.ค. 64 16:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
412น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ลูกลอยถังนํ้าไต้ดินชํารุดฝั่งอาคารชุด29 มี.ค. 2564 13:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 เม.ย. 64 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกลอยคันโยก 2 นิ้ว 1 ชุด พิทิกษ์
413แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ฝาท่อระบายน้ำแตกชำรุดฝั่งทิศตะวันออก26 มี.ค. 2564 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
414น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-131ไม้อัดรองปลั๊กไฟชำรุด(ผุพัง) 26 มี.ค. 2564 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/สมโภช
415แม่บ้านอาคาร 77-310/1ซ่อมเก้าอี้ล้อเลื่อนขาชำรุด25 มี.ค. 2564 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 เม.ย. 64 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/เจริญ
416แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยธงชาติผืนใหญ่ขาด 1 ผืน25 มี.ค. 2564 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มี.ค. 64 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ธงชาติไทย2*3 เมตร 1 ผืน
417แม่บ้านอาคาร 77-217/2กระเบื้องยางแตกชำรุด25 มี.ค. 2564 08:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 พ.ค. 64 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กระเบื้องสีครีม 1 กล่อง
418นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติธงชาติชำรุดขอเปลี่ยนใหม่24 มี.ค. 2564 16:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มี.ค. 64 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เปลี่ยนธง 1 ผืน
419น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-131แผ่นไม้รองปลั๊กไฟภายในห้องชำรุดเนื่องจากปลวกกิน24 มี.ค. 2564 14:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/สมโภช
420แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ฝาท่อระบายน้ำแตกข้างตึก 1 ฝา24 มี.ค. 2564 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 09:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/สมพร/ปราโมท
421น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ฝ้ารั่ว ห้องฉุกเฉิน 3 จุด23 มี.ค. 2564 18:03 น.รับเรื่อง
24 มี.ค. 64 12:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
422น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-114ลูกบิดประตูชำรุด23 มี.ค. 2564 15:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
423น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-135เก้าอี้ชำรุด23 มี.ค. 2564 15:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 64 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
424น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-116เก้าอี้โต๊ะเครื่องแป้งชำรุด23 มี.ค. 2564 15:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
425น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-115เก้าอี้โต๊ะเครื่องแป้งชำรุด23 มี.ค. 2564 15:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
426น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์ อาคาร4กรประตูห้องอาบนํ้าชํารุด1ห้องห้อง4-214/123 มี.ค. 2564 13:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร กลอน 3 นิ้ว 1 ตัว
427แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13แผ่นฝ้าห้องน้ำอาจารย์ชาย&หญิงชำรุดและห้องน้ำนิสิพชาย.ชั้น2ค่ะ22 มี.ค. 2564 14:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 64 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
428แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9มีน้ำรั่วรอยเดิมห้อง ศึกษากลุ่ม22 มี.ค. 2564 10:05 น.รับเรื่อง
22 มี.ค. 64 12:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
429แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21มีน้ำรั่ว22 มี.ค. 2564 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 เม.ย. 64 13:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนงอ 90 1 1/2 นิ้ว 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
430แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13ลูกบิดประตูห้องไฟชำรุดเปิดออกไม่ได้ชั้น 122 มี.ค. 2564 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 08:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
431อาจารย์ศุภาวรรณ ประพันธ์3-340ทาสีผนังห้องที่ขึ้นรา เนื่องจากอ่างล้างหน้ารั่วเกิดความชื้นที่ผนัง (เปลี่ยนจากแจ้งรายการทำความสะอาดเป็นรายการซ่อมครุภัณฑ์ค่ะ)20 มี.ค. 2564 13:40 น.รับเรื่อง
22 มี.ค. 64 12:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
432อาจารย์ศุภาวรรณ ประพันธ์3-340ทาสีผนังห้องที่ขึ้นรา เนื่องจากอ่างล้างหน้ารั่วเกิดความชื้นที่ผนัง20 มี.ค. 2564 13:34 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
433น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-115แจ้งปิดช่องไฟภายในห้องที่ชำรุด 19 มี.ค. 2564 15:22 น.รับเรื่อง
22 มี.ค. 64 12:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
434น.ส.กรรณิการ์ มณฑาอาคาร 17 ห้องสวัสดิการเด็กเล็กแก้ไขข้อมูล ทำความสะอาดห้องสวัสดิการเด็กเล็กในวันที่ 20 มี.ค. เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป19 มี.ค. 2564 14:19 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
435แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ตู้ล็อกเกอร์เปิดไม่ได้ชั้น 3 18 มี.ค. 2564 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 08:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
436นายบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้อ.ง 226พื็้นเตียงหัก18 มี.ค. 2564 09:59 น.รับเรื่อง
18 มี.ค. 64 12:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
437นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้อ.ง 226พื็้นเตียงหัก18 มี.ค. 2564 09:59 น.รับเรื่อง
18 มี.ค. 64 12:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
438นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5พัดลมชำรุดห้อง10718 มี.ค. 2564 08:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มี.ค. 64 16:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, -สมชาย
439อาจารย์ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ17-404ลูกบิดประตูเข้าห้อง เหมือนจะหลุด 18 มี.ค. 2564 07:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มี.ค. 64 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
440แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หน้าต่างชำรุดห้อง 21-202 ชั้น 217 มี.ค. 2564 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล/สมโภช
441น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องน้ำชายที่โรงอาหาร อ.10ฝาถังพักน้ำชักโครกห้องน้ำชาย อาคาร 10 แตกค่ะ 16 มี.ค. 2564 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
442แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21เปลี่ยนลูกบิดประตูห้อง 21-409 อาจารย์ซื้อลูกบิดมาให้16 มี.ค. 2564 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
443นายนิรันดร์ ทรงนิรันดร์3-235พบกลิ่นเหม็นบนฝ้าในห้องน้ำห้องนอก15 มี.ค. 2564 14:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 64 14:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ หนูตายบนฝ้าเพดานแก้ไขเรียบร้อยครับ
444แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13กระเบื้องฝาผนังห้องน้ำอาจารย์ชำรุดห้องชาย&หญิงค่ะ15 มี.ค. 2564 13:08 น.รับเรื่อง
15 มี.ค. 64 14:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
445แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13หัวฉีดห้องน้ำอาจารย์หญิงชำรุด.น้ำไหลไม่หยุดค่ะ15 มี.ค. 2564 13:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 64 14:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
446แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13หัวฉีดห้องน้ำอาจารย์หญิงชำรุด.น้ำไหลไม่หยุดค่ะ15 มี.ค. 2564 13:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 64 14:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
447น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ห้องธุรการศว. 7-320ขอความอนุเคราะห์ซ่อมสายแฟกซ์คณะศว. 042-725039 เนื่องจากไม่สามารถใช้งานได้นานแล้ว รบกวนด้วยคะ15 มี.ค. 2564 09:53 น.กำลังดำเนินการ
18 มี.ค. 64 14:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กำลังดำเนินการครับช่วงนี้อยู่ในช่วงตัดถ่่ายเบอร์เป็นระบบVOIPของบริษัท TOT ขอประทานอภัยในความไม่สะดวกครับโทร.1100
448น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-104 (ห้องไปรษณีย์)กระเบื้องยางพื้นห้องหลุด15 มี.ค. 2564 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/เจริญ
449แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 3 ห้อง2-310ประตูห้องน้ำมันผุ15 มี.ค. 2564 09:12 น.รับเรื่อง
15 มี.ค. 64 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
450น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.17 หอพักบุคลากร2ประตูบานสวิงหน้าบันไดโถงกลางชั้น1เวลาเปิด ปิดมีเสียงดัง12 มี.ค. 2564 16:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/เจริญ
451น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ตัวล๊อกเครื่องขัดพื้นชํารุดวันที่.12.มี.ค.256412 มี.ค. 2564 14:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
452แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/2ประตูม้วนไฟฟ้าชำรุด11 มี.ค. 2564 09:39 น.รับเรื่อง
11 มี.ค. 64 09:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุุดมอเตอร์ขับเคลื่อนประตูม้วนชำรุด 2 ชุด ผู้ตรวจสอบ ไพศาล/สมชาย
453แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20แผ่นฝ้าซีลายหลุดลงมา10 มี.ค. 2564 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล
454น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9ชั้น2แจ้งเปลี่ยนป้ายใหม่09 มี.ค. 2564 10:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
455นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2แจ้งเปลี่ยนป้ายใหม่09 มี.ค. 2564 10:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
456นายกมล ฟองอ่อนอาคารอ่าน24ชั่วโมงยางรองกระจกเสื่อมสภาพและหลุดออก เวลาเปิดปิดประตูทำให้กระจกกระแทกกับบานประตูอาจจะทำให้กระจกแตกและเป็นอันตรายในอนาคต 09 มี.ค. 2564 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมพร
457แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ลูกบิดชำรุดห้อง 114 ชั้น 1 ฝั่ง ส.ว ด่วน09 มี.ค. 2564 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
458แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ลูกบิดประตูชำรุด ดาดฟ้า ชั้น 5 ฝั่ง ส.ศ ด่วน09 มี.ค. 2564 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล 11/3/64
459แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13ฉายฉีดห้องน้ำนิสิตหญิงชำรุดค่ะ.ชั้น2ค่ะ08 มี.ค. 2564 13:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
460น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-327ขาโต๊ะกินข้าวชำรุด เก้าอี้โต๊ะทำงานชำรุด ขาเตียงชำรุด และปิดรูฝนังที่เคยติดตั้งแอร์08 มี.ค. 2564 11:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล
461น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องซักผ้ากระเบื้องหลุด 2 แผ่น08 มี.ค. 2564 11:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 64 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กระเบื้องยาง 4 แผ่น ปราโมท/สมพร
462น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องออกกำลังกายกระจะมีรอยร้าว 1 จุด08 มี.ค. 2564 11:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล
463แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-309ซ่อมฝ้าเพดานที่หย่อนและผุให้กลับเข้าที่ 05 มี.ค. 2564 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
464แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ฝ้าชำรุดห้องน้ำหญิงชั้น 1 ฝั่ง ส.ว05 มี.ค. 2564 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 64 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
465แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หน้าต่างห้องเรียนชำรุดห้อง 21-308 ชั้น 304 มี.ค. 2564 16:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 64 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช-คำจร
466นายยุทธพล บุญกอบโรงเก็บงานซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า)หลังคาโรงซ่อมชำรุดเสื่อมสภาพ เข้าหน้าฝนนำ้รั่วลงมา 04 มี.ค. 2564 09:14 น.รับเรื่อง
04 มี.ค. 64 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
467แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20จั่วรั่วทางเดินชั้น 4 ฝั่งสาธา03 มี.ค. 2564 13:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
468นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3พื้นกระเบื้องห้องน้ำหญิงแตกชั้น3ด้านหลัง03 มี.ค. 2564 11:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
469น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3พื้นกระเบื้องห้องน้ำหญิงแตกชั้น3ด้านหลัง03 มี.ค. 2564 11:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
470แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1น้ำรั่วหน้ามุขข้างโต๊ะ ร ป ภ03 มี.ค. 2564 10:11 น.รับเรื่อง
03 มี.ค. 64 11:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
471นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคาร 20น้ำรั่วหน้าห้องศาลจำลอง03 มี.ค. 2564 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
472นายชวนชม ยุติธรรมอาคาร 20น้ำรั่วหน้าห้องศาลจำลอง03 มี.ค. 2564 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
473แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9 ยางขอบประตูห้องสมุด 24 ชั่วโมงหลุด03 มี.ค. 2564 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 พ.ค. 64 08:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
474นายชวนชม ยุติธรรมอาคาร 21น้ำซึมเข้าห้อง 21-40803 มี.ค. 2564 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
475นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคาร 21น้ำซึมเข้าห้อง 21-40803 มี.ค. 2564 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
476น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ,9ชั้น1ห้องสมุด24ยางของประตูห้องสมุด24หลุด02 มี.ค. 2564 16:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 พ.ค. 64 08:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
477นายเนตรนภา บุระวงค์อ,9ชั้น1ห้องสมุด24ยางของประตูห้องสมุด24หลุด02 มี.ค. 2564 16:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 พ.ค. 64 08:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
478น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีอ สถานพยาบาล อ.16 ห้อง อุบัติเหตุฉุกเฉินฝ้าเพดานทะลุ 01 มี.ค. 2564 12:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 11:58 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/อำพล
479น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-242/1ลูกบิดประตูห้องนอนชำรุด 01 มี.ค. 2564 11:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 16:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/สมโภช
480น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-241ประตูห้องนอนลูกบิดประตูชำรุด01 มี.ค. 2564 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
481แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น1ห้อง2-102ประตูมันเปิดยาก26 ก.พ. 2564 08:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล 11-03-64
482แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 3 ห้อง2-307ประตูห้องน้ำผุ26 ก.พ. 2564 08:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 64 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
483น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4กระเบื้องห้องอาบนํ้าชํารุด5แผ่นห้อง4-220/125 ก.พ. 2564 10:47 น.รับเรื่อง
25 ก.พ. 64 10:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
484แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ฝ้าเพดานทางเดินชำรุด 1 แผ่น25 ก.พ. 2564 08:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แผ่นยิ่ปซั่ม 1 แผ่น ปราโมท/สมพร/เจริญ
485แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่ขอบประตูพังห้องครัว24 ก.พ. 2564 10:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
486นายธวัชชัย สัพโส7-112/4อยากให้เครื่องร่อน 24 ก.พ. 2564 10:06 น.รับเรื่อง
24 ก.พ. 64 10:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
487แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยธงชาติผืนใหญ่ (ขาด)24 ก.พ. 2564 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ธงชาติไทย 2*3 1 ผืน
488น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-243กลอนห้องน้ำชำรุด23 ก.พ. 2564 11:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
489น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-243ประตูระเบียงนอกห้องใหญ่เวลาปิดแล้วเสียงดังและคิ้วขอบทางเข้าห้องน้ำชำรุด23 ก.พ. 2564 11:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
490น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-243แจ้งปิดรูหนูที่ห้องครัว ,ทาสีภายในห้องครัว และมุ้งลวดหน้าต่างห้องเล็ก(บานใหญ่)ชำรุด23 ก.พ. 2564 11:35 น.รับเรื่อง
23 ก.พ. 64 12:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
491แม่บ้านอาคาร 77-288เปลี่ยนลูกบิดประตู เปลี่ยนลูกบิดประตู(อุปกรณ์คือตัวลูกบิดใด้จัดเตรียมไว้แล้ว) 22 ก.พ. 2564 09:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจรฺิญ
492น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16เครื่องกรองน้ำโออาร์ไม่ไหล อาคารสถานพยาบาล19 ก.พ. 2564 11:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 64 08:59 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ เปลี่ยนกรองใหม่
493นายธราธิป สีนาทองห้องควบคุมเครือข่ายอาคาร 14 ชั้น 1เปลี่ยนเบ้ารับกุญแจใหม่ เนื่องจากกุญแจหาย19 ก.พ. 2564 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:34 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล กุญแจบานสวิง 1 ชุด
494น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ฝ้ามีรอยรั่วที่ห้องฉุกเฉินและหน้าตึก19 ก.พ. 2564 08:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 11:58 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
495น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ที่ล๊อกกรประตูห้องอาบนํ้าชํารุุดห้อง4-115/1จํานวน1อัน18 ก.พ. 2564 16:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 เม.ย. 64 08:53 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, กลอนประตู 4 นิ้ว 1 ชุด ปราโมท/เจริญ
496น.ส.รดา กันแสนห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา อาคารเรียนรวม (อาคาร2)ประตูเปิดปิดลำบาก18 ก.พ. 2564 15:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 08:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
497นายชวนชม ยุติธรรมอาคาร 21ลูกบิดประตู 21-304 เสีย 18 ก.พ. 2564 09:49 น.รับเรื่อง
29 เม.ย. 64 13:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
498นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคาร 21ลูกบิดประตู 21-304 เสีย 18 ก.พ. 2564 09:49 น.รับเรื่อง
29 เม.ย. 64 13:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
499นางเรืองใจ คำพันธ์ห้องสมุด (ห้องจดหมายเหตุ อาคาร 9)ปลวกเจาะตู้โชว์ห้องนิทรรศการจดหมายเหตุ18 ก.พ. 2564 09:49 น.รับเรื่อง
18 ก.พ. 64 11:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
500น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 7-423ติดตั้งตัวพาทีชั่นกั้นห้องทำงาน16 ก.พ. 2564 15:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมฑร/สมโภช
501น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 7-423 (ห้องเรียน)กระเบื้องแตกและหลุดออกจากตัวพื้น16 ก.พ. 2564 15:35 น.รับเรื่อง
17 ก.พ. 64 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
502น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์v.3-115ประตูเปิดฝ้าเพดานชำรุด 16 ก.พ. 2564 11:27 น.รับเรื่อง
16 ก.พ. 64 12:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
503น.ส.จิตรลดา ฦๅชาร่องถนน ทางเลี้ยวสี่แยก ทางไป อาคาร 17+หอตาลฟ้า อยากให้ซ่อม ถนนทางเลี้ยงมา อาคาร 17 เนื่องจาก ขอบปูน และขอบยางมะตอย ไม่เชื่อมต่อกัน ทำให้เป็นร่องถนนขนาดใหญ่ ... ก่อนหน้านี้ ทางแม่บ้าน ช่วยเอาดินไปถม แต่ว่าพอเวลาเปลี่ยนไป ฝนตก มันก็เปิดหลุมอีกเช่นเดิม จึงอยากให้ฝ่ายอาคาร ไปซ่อมเชื่อมทางให้ จ้า 16 ก.พ. 2564 11:22 น.รับเรื่อง
25 ก.พ. 64 10:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
504น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ปิดช่องผนังตรงระเบียงหน้าห้อง205เนื่องจากช่างเจาะดูระบบท่อน้ำทิ้งอ่งล้าวหน้าแตก16 ก.พ. 2564 10:57 น.กำลังดำเนินการ
18 ส.ค. 64 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื้อวัสดุ ปูนซีเมนต์ 1 ถุง
505น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ปิดช่องผนังห้องชาร์ปหน้าห้อง311และหน้าห้อ411เนื่องจากช่างเจาะดูระบบท่อน้ำประปาแแตกค่ะ16 ก.พ. 2564 10:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 64 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
506นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องพระพิรุณชั้น2ถ่านนาฬิกาหมดเวลามันไม่ตรง 15 ก.พ. 2564 13:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.พ. 64 08:42 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนถ่าน 2A 1ก้อน -อารีย์
507นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู1ธงชาติขาดชำรุด 15 ก.พ. 2564 08:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
508น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-131ปลวกกินไม้อัดภายในห้อง จำนวน 2 จุด 11 ก.พ. 2564 16:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
509น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-132ลิ้นชักตู้เสื้อผ้าชำรุดเนื่องจากปลวกกิน 2 จุด11 ก.พ. 2564 16:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
510น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-138ไม้อัดภายในห้องโรงแรมชำรุด ตามภาพ 11 ก.พ. 2564 16:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 13:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
511แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20แผ่นฝ้าเพดานชำรุด ห้อง 102ชำรุด 4 แผ่น ห้อง 203 ชำรุด 1 แผ่น ห้อง 201 ชำรุด 1 แผ่น ฝั่ง ส ศ11 ก.พ. 2564 13:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
512น.ส.กนกพร ศรีโคตรหอพักบุคลากร อาคาร 17 ห้อง 102ประตูห้องน้ำเปิดเข้าไปไม่ได้11 ก.พ. 2564 13:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 64 15:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/สมพร
513นายธวัชชัย สัพโส7-112/4อยากให้ยึดเครื่องร่อนดินและทราย ไว้กับพื้น 11 ก.พ. 2564 11:29 น.รับเรื่อง
11 ก.พ. 64 11:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
514แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20กลอนประตูชำรุด บานหน้าต่างชำรุดห้อง 201-202-101-102-103-10411 ก.พ. 2564 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
515น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17 ห้องซักผ้าชั้น 2แจ้งติดตั้งตัวล๊อกประตูห้องซักผ้า (เวลาเปิดประตูค้างไว้ลมพัดแรงอาจทำให้กระจกแตกได้)10 ก.พ. 2564 15:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 14:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
516น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มนนทรีอีสานกระเบื้องหลังคาโรงผลิตน้ำดื่มแตกค่ะ 10 ก.พ. 2564 15:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/อำพล
517นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3เวลาฝนตกมีรอยรั่วหลายจุุดชั้น3บริเุวณทางเดินรอบนอกและในห้องเรียน10 ก.พ. 2564 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 10:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
518น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3เวลาฝนตกมีรอยรั่วหลายจุุดชั้น3บริเุวณทางเดินรอบนอกและในห้องเรียน10 ก.พ. 2564 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 10:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
519น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3กระเบื้องห้องน้ำหญิงด้านหลังแตก10 ก.พ. 2564 14:17 น.รับเรื่อง
10 ก.พ. 64 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
520นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3กระเบื้องห้องน้ำหญิงด้านหลังแตก10 ก.พ. 2564 14:17 น.รับเรื่อง
10 ก.พ. 64 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
521แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ฝ้าทะลุมีน้ำหยดห้องฟิตเนตสและและชั้น 2 และห้องโถงใหญ่อีกหลายจุดห้องน้ำหญิงใหญ่มีน้ำหยด10 ก.พ. 2564 08:35 น.รับเรื่อง
10 ก.พ. 64 08:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
522น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16หลังคารั่ว09 ก.พ. 2564 12:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
523น.ส.สุภัคนรี สัตตะโส17-206กระเบื้องหน้าตู้เสื้อผ้าดันขึ้นจากพื้นประมาณหกแผ่นค่ะ09 ก.พ. 2564 09:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมพร
524แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หลังคารั่วห้อง 21-40809 ก.พ. 2564 09:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
525แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 16หลังคารั่ว 09 ก.พ. 2564 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
526น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถส้วมแตก1อันโถนั่งยองห้อง4-314/1วันที่9ก.พ.256409 ก.พ. 2564 08:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ปูยาแนว 3 ถุง โถซักโครก 2 ชิ้น 1 ชุด
527น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-320มีน้ำหยดและรั่วจากเพดานห้อง08 ก.พ. 2564 15:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 64 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล
528น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-320เตียงชำรุดและยางขอบกระจกหน้าต่างชำรุด 2 เส้น08 ก.พ. 2564 15:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
529นายชวนชม ยุติธรรมอาคาร20 ฝั่งสาธาฯเปลี่ยนลูกบิดประตู ห้อง 101 102 103 104 และห้อง 201 202 20308 ก.พ. 2564 13:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 64 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกบิดใหม่ จำนวน 7 ชุด สมพร/คำจร/สมโภช
530นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคาร20 ฝั่งสาธาฯเปลี่ยนลูกบิดประตู ห้อง 101 102 103 104 และห้อง 201 202 20308 ก.พ. 2564 13:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 64 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกบิดใหม่ จำนวน 7 ชุด สมพร/คำจร/สมโภช
531น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ประตูทางขึ้นหน้าออฟฟิตหน่วยที่พักอาสัยประตูชำรุด 05 ก.พ. 2564 10:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
532น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูห้อง204ชำรุดเนื่องจากประตูปิดไม่ได้เลยค่ะ02 ก.พ. 2564 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
533แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 6ประตูบานสวิงเปิดไม่ได้ 1 บานทางเข้าด้านหน้าอาคาร02 ก.พ. 2564 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 64 16:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/สมพร
534น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4กรประตูห้องอาบนํ้าชํารุด1อันห้อง4-214/101 ก.พ. 2564 16:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 10:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
535น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 7-423ติดตั้งยึดพาทีชั่นกั้นห้องภายในห้องทำงานและห้องแลบ01 ก.พ. 2564 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมพร
536น.ส.กนกพร ศรีโคตรหอพักบุคลากร อาคาร 17 ห้อง 102ลูกบิดประตูหน้าห้องเสีย01 ก.พ. 2564 13:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 10:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
537แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10เสาเหล็กลายกั้นบริเวณหน้าตู้ ATM หักชำรุด01 ก.พ. 2564 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
538แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ป้ายไวนิลผู้มาติดต่อราชการขาดหน้ามุก01 ก.พ. 2564 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
539แม่บ้านฝ่าย อาคารฯป้อมยามประตู 6บานประตูชำรุด 01 ก.พ. 2564 09:14 น.รับเรื่อง
01 ก.พ. 64 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
540อาจารย์ศุภาวรรณ ประพันธ์3-340ซ่อมประตูหน้าห้องที่หลุดร่อ่น 29 ม.ค. 2564 22:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล
541น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 7423ติดตั้งยึดพาทีชั่นกั้นห้อง 29 ม.ค. 2564 14:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:05 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมพร
542แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_206_211บานหน้าต่างห้องเรียน..ห้องครัวชำรุดปิดยากค่ะ28 ม.ค. 2564 14:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 64 16:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/สมพร
543น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-210มุ้งลวดหน้าต่างชำรุด28 ม.ค. 2564 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล
544น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-245มุ้งลวดประตูห้องนอนชำรุด และล้อมุ้งลวดหน้าต่างชำรุด28 ม.ค. 2564 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช มุ้งลวด 4 เมตร
545น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-208มุ้งลวดหน้าต่างชำรุด28 ม.ค. 2564 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำจร/อำพล
546น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-303กอนประตูหน้าต่าง น๊อตหลุด28 ม.ค. 2564 10:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
547น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-302ยางกระจกหน้ากระจกหลุด28 ม.ค. 2564 10:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
548แม่บ้านฝ่าย อาคารฯประตู1หลักลายชำรุด 2 อันวงเวียนหลังป้อมประตู 128 ม.ค. 2564 09:05 น.รับเรื่อง
28 ม.ค. 64 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
549แม่บ้านอาคาร 77-317/5กระเบื้องยางแตกชำรุด28 ม.ค. 2564 08:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 64 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กระเบื้องยาง 10 แผ่น ปราโมท/สมพร
550นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3กระเบื้องห้องน้ำหญิงแตกจำนวน4แผ่น ด้านหลัง27 ม.ค. 2564 14:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 10:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
551น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3กระเบื้องห้องน้ำหญิงแตกจำนวน4แผ่น ด้านหลัง27 ม.ค. 2564 14:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 10:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
552น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องสันทนาการพื้นโซฟาชำรุด เสื่อมสะภาพ 4 ตัว 26 ม.ค. 2564 15:37 น.รับเรื่อง
26 ม.ค. 64 15:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
553น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูห้อง204เปิด-ปิดยาก26 ม.ค. 2564 11:10 น.รับเรื่อง
26 ม.ค. 64 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
554แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หน้าต่างล๊อกไม่ได้ห้อง 20-302 ฝั่ง สาธา26 ม.ค. 2564 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
555นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5วงกบประห้องน้ำมันผุและเป็นรุมทีพืนทุกโซนทั้งชั้น3.และชั้น.2.และชั้น1.อยากไห้มาดูและแก้ใขไห้ด้วยขอขอบคูณค่ะ25 ม.ค. 2564 19:54 น.รับเรื่อง
26 ม.ค. 64 11:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
556นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5ห้อง108/1 วงกบประตูห้องชำรุด25 ม.ค. 2564 19:27 น.รับเรื่อง
26 ม.ค. 64 11:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
557น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อินทนิลที่ล๊อกกรประตูห้องอาบนํ้าชํารุด1อันห้อง4-108/125 ม.ค. 2564 15:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 64 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
558นายrutchanon pongtongอาคารอำนวยการอุทยานเกษตร 50 พรรษากระเบื้องพื้นห้องทำงาน ชำรุด 25 ม.ค. 2564 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 64 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปูนกาว 2 ถุง ปูนยาแนว 1 ถุง ปูนเสือ 1 ถุง ปราโมท/สมพร/คำจร/สมโภช
559นางวิวัฒน์ คำเครือฝ่ายอาคารสถานที่เก้าอี้ชำรุด 1 ตัว25 ม.ค. 2564 08:54 น.รับเรื่อง
25 ม.ค. 64 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
560นางรัตนา เหมสุรินธร์ฝ่ายอาคารสถานที่เก้าอี้ชำรุด 1 ตัว25 ม.ค. 2564 08:54 น.รับเรื่อง
25 ม.ค. 64 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
561น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ 1.หน้าจั๋วศาลาทรางไทย และหลังคา ชำรุด 3 หลัง 2.ฝ้าเพดานและหลังคาศาลา (ติดบ่อจระเข้) ชำรุด22 ม.ค. 2564 16:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มี.ค. 64 15:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/ปราโมท/สมพร
562แม่บ้านอาคาร 77-227พื้นกระเบื้องยางแตกชำรุดประมาณ12-16แผ่น22 ม.ค. 2564 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 64 10:14 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
563แม่บ้านอาคาร 8-อ-8/2ประตุบานสวิงห้องเรียนเปิดแล้วเสียงดังและบานใหญ่สวิงเข้าออกห้องโถง 22 ม.ค. 2564 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 11:07 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนโช๊คอัฟประตูบานสวิง 1 ชุด กลอนบานสวิงประตู 1 ชุด ปราโมท/สมพร
564น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ติดตั้งป้ายวัคซีนภายในอาคารที่เสาบริเวณโถงด้านล่างหน้าห้องวางแผนครอบครัว22 ม.ค. 2564 13:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 11:06 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
565น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์อุทยานบัวจักรยานที่ให้บริการนักท่องเที่ยวที่อุทยานบัวชำรุดหลายคันค่ะ 22 ม.ค. 2564 11:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 64 11:23 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, แจ้งเข้าระบบงานซ่อมยานพาหนะครับ
566นายธวัชชัย สัพโส7-112 (ห้องบัณฑิตศึกษา)เปลี่ยนลูกบิดประตูห้องบัณฑิตศึกษา22 ม.ค. 2564 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 11:02 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร เปลี่ยนลูกบิคประตู 1 ชุด
567น.ส.วนารัตน์ นาติโนห้องแลปจุลชีววิทยา ฟาร์มพืชเครื่อง hot plate ไม่ทำความร้อน 21 ม.ค. 2564 13:37 น.รับเรื่อง
21 ม.ค. 64 15:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
568น.ส.วนารัตน์ นาติโนห้องแลปจุลชีววิทยา ฟาร์มพืช21 ม.ค. 2564 13:35 น.ยกเลิกรายการ
21 ม.ค. 64 15:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
569น.ส.วนารัตน์ นาติโนห้องแลปจุลชีววิทยา ฟาร์มพืช21 ม.ค. 2564 13:34 น.ยกเลิกรายการ
21 ม.ค. 64 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
570น.ส.วนารัตน์ นาติโนห้องแลปจุลชีววิทยา ฟาร์มพืช21 ม.ค. 2564 13:34 น.ยกเลิกรายการ
21 ม.ค. 64 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
571น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 7423กระเบื่องพองขึ้นมาและเริ่มทยอยแตกเป็นจำนวนมากและไม่สามารถเดินทำงานในห้องไม่สะดวกขอความอนุเคราะห์ให้มาดูให้ด่วนด้วยนะคะ 21 ม.ค. 2564 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 64 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
572แม่บ้านอาคาร 77-319,7-323กระเบื้องยางแตกชำรุดประมาณ10แผ่น21 ม.ค. 2564 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
573น.ส.จิตรลดา ฦๅชา20-403แจ้งซ่อมประตูหย่อน เปิดปิดมีเสียง ขูด 19 ม.ค. 2564 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
574นางผ่องพรรณ มีพรหมโถง หน้าห้อง 20.406ซ่อมเก้าอี้หน้า 20-406น๊อตหลุด19 ม.ค. 2564 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
575น.ส.พัชรินทร์ นันทพันธ์17-401ประตูกระจกหลังห้องเลื่อนไม่ได้ 1บาน 18 ม.ค. 2564 15:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 64 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนล้อประตูเลื่อนกระจก 2 ชุด ปราโมท/คำจร
576น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หออินทนิลประตู ทางออกห้องครัวชํารุด1บานห้อง4-20318 ม.ค. 2564 12:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, บานประตูไม้ 80*200 1 บาน กลอนประตู 4 นิ้ว 1 อัน มือจับประตู 1 อัน ปราโมท/สมพร
577น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หออินทนิลมือจับประตูห้องอาบนํ้าชํารุด3อันห้อง4-108/118 ม.ค. 2564 12:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มือจับบานประตู 3 ชุด ปราโมท/สมพร
578น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หออินทนิลวงกบประตูห้องอาบนํ้าชํารุด1ห้องห้อง4-220/118 ม.ค. 2564 11:54 น.รับเรื่อง
18 ม.ค. 64 12:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
579นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21ลูกบิดประตูห้องน้ำหญิงชั้น 4 ห้อง 21-415/1 เปิดไม่ได้18 ม.ค. 2564 09:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
580นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21ลูกบิดประตูห้องน้ำหญิงชั้น 4 ห้อง 21-415/1 เปิดไม่ได้18 ม.ค. 2564 09:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
581น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-245ฝักบัวแตกชำรุดและอ่างล้างจานห้องครัวรั่ว15 ม.ค. 2564 14:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 12:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
582นางเสริม คาอำกวยอ.5 นนทรีลูกเบิดประตูห้องชำรุดห้อง..104 15 ม.ค. 2564 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร เปลี่ยนลูกบิคประตูใหม่ 1 ชุด
583นางเสริม คาอำกวยอ.5 นนทรีวงกบหเ้องอ่าบน้ำำชำรุุด..108\115 ม.ค. 2564 09:15 น.รับเรื่อง
15 ม.ค. 64 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
584นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5กลอนประตูห้องอาบน้ำชำรุด 214/115 ม.ค. 2564 07:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กลอนประตู 4 นิ้ว 1 ชุด
585น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-103กระเบื้องชำรุด14 ม.ค. 2564 16:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปูนกาว 2 ถุง ปราโมท/สมพร/คำจร/สมโภช
586น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3โต๊ะ+เก้าอี้ห้องเรียนชำรุด9-302+9-301+9-301/114 ม.ค. 2564 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
587นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3โต๊ะ+เก้าอี้ห้องเรียนชำรุด9-302+9-301+9-301/114 ม.ค. 2564 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
588นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3กระเบื้องห้องน้ำหญิงด้านหลังแตกจำนวน5แผ่น+อ่างล้างมือตัน14 ม.ค. 2564 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
589น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3กระเบื้องห้องน้ำหญิงด้านหลังแตกจำนวน5แผ่น+อ่างล้างมือตัน14 ม.ค. 2564 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
590นายศรายุทธ วงค์กวานกลม17-103พื้นกระเบื้องดีด(กระเบื้องระเบิด) เนื่องจากอากาศเย็นทำให้มีการขยายหรือหดตัว เป็นรอยตลอดทั้งแนวกระเบื้องตั้งแต่ประตูถึงหลังห้อง 14 ม.ค. 2564 12:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร/สมโภช
591นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20เก้าอี้ชำรุดห้อง 20-30214 ม.ค. 2564 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
592นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20เก้าอี้ชำรุดห้อง 20-30214 ม.ค. 2564 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
593นายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุลอาคาร 19ห่วงบาสเกตบอลเบี้ยวผิดรูป เนื่องจากแป้บล้ม สามารถถอดออกไปดัดได้ 13 ม.ค. 2564 10:09 น.รับเรื่อง
13 ม.ค. 64 12:19 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
594น.ส.เจนจิรา ทองแกม7-423 ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชกระเบื้องพอง และแตกหลุดเป็นชิ้นๆ13 ม.ค. 2564 10:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 64 09:00 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร ปูน 1 ถุง กระเบื้อง 8*8 กล่อง กาวยาแนว 1 ถุง
595น.ส.เจนจิรา ทองแกม7-423 ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขาหลอดไฟตู้เขี่ยเชื้อชำรุด13 ม.ค. 2564 09:59 น.รับเรื่อง
13 ม.ค. 64 12:18 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
596นางวราภรณ์ กระต่ายทองหน้าห้องเตรียมอาหารชั้น2อ.1กระเบื้องยางแตกหลุดล่อน12 ม.ค. 2564 10:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/เจริญ
597นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 7กระจกห้องน้ำแตกชำรุดมีห้อง 103/2 -104/2 203/2 ชั้น 1และชั้น 211 ม.ค. 2564 14:14 น.รับเรื่อง
12 ม.ค. 64 08:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอน
598นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 7กระจกห้องน้ำแตกชำรุดมีห้อง 103/2 -104/2 203/2 ชั้น 1และชั้น 211 ม.ค. 2564 14:14 น.รับเรื่อง
12 ม.ค. 64 08:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอน
599นางวิวัฒน์ คำเครือฝ่ายอาคารสถานที่เครื่องขัดชำรุด11 ม.ค. 2564 14:12 น.รับเรื่อง
12 ม.ค. 64 14:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกปืนแตกมีเสียงดัง
600นางรัตนา เหมสุรินธร์ฝ่ายอาคารสถานที่เครื่องขัดชำรุด11 ม.ค. 2564 14:12 น.รับเรื่อง
12 ม.ค. 64 14:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกปืนแตกมีเสียงดัง
601น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ตู้เย็นห้องแม่บ้านใต้บันไดเสีย11 ม.ค. 2564 13:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:02 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ตู้เย็นละลายน้ำแข็ง -สราวุฒิ/พัน
602นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5ห้อง 104ลูกเบินประตู้ชำรุดค่ะปิดไม่ใด้ค่ะ11 ม.ค. 2564 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 64 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
603น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3ประตูดาดฟ้าชำรุด 11 ม.ค. 2564 11:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 64 13:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร/อำพล
604น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.311 ม.ค. 2564 11:14 น.ยกเลิกรายการ
11 ม.ค. 64 11:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
605อาจารย์สายฝน จันผกา17-406ก๊อกน้ำห้องครัวรั่ว มีน้ำหยดตลอดเวลา และมีเสียงดังมาก ขณะน้ำหยด 11 ม.ค. 2564 10:55 น.รับเรื่อง
11 ม.ค. 64 11:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
606แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 3 ทุกห้องเก้าอี้ชำรุด08 ม.ค. 2564 10:12 น.รับเรื่อง
08 ม.ค. 64 12:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
607น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ อุปกรณ์สนามเด็กเล่นชำรุด ได้แก่ ที่รองนั่งม้าหมุน ที่รองนั่งม้ากระดก และที่ออกกำลังกาย 08 ม.ค. 2564 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มี.ค. 64 15:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/ปราโมท/สมพร
608นางเนตรนภา อัฐวงศ์ห้องธุรการคณะศว. 7-320/1ประตูตู้หลุดค่ะ เคยซ่อมหลายครั้งแล้ว แต่สักพักเป็นอีก รบกวนด้วยค่ะ07 ม.ค. 2564 16:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 64 13:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร/อำพล
609แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 2ห้อง 2-207เก้าอี้ชำรุด07 ม.ค. 2564 11:12 น.รับเรื่อง
07 ม.ค. 64 12:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
610นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 7ลูกกุญแจเปิดแล้วดึงไม่ออกประตูบานสวิงด้านทิศตะวันออก07 ม.ค. 2564 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
611นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 7ลูกกุญแจเปิดแล้วดึงไม่ออกประตูบานสวิงด้านทิศตะวันออก07 ม.ค. 2564 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
612แม่บ้านอาคาร 77-229กระเบื้องยางแตกชำรุด06 ม.ค. 2564 15:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กระเบื้องยาง 25 แผ่น ปราโมท/สมพร
613แม่บ้านอาคาร 13อาาร13_208_205_207บานหน้าต่างห้องเรียนปิดยากค่ะ06 ม.ค. 2564 10:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
614น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์หน้าโรงอาหารอาคาร 10ฟุตบาทหน้าโรงอาหารชำรุดเสียหาย 05 ม.ค. 2564 15:35 น.รับเรื่อง
05 ม.ค. 64 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
615นางวราภรณ์ กระต่ายทองอ.1ห้องน้ำชายชั้น1ลูกบิดชำรุดดู05 ม.ค. 2564 13:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร
616น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติท่าน้ำำ?จุดให้อาหารปลา? ชำรุด 05 ม.ค. 2564 11:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
617นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2ที่คลอบประตูม้วนชำรุด หน้าห้องระพี05 ม.ค. 2564 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร/อำพล
618น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9ชั้น2ที่คลอบประตูม้วนชำรุด หน้าห้องระพี05 ม.ค. 2564 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร/อำพล
619นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น205 ม.ค. 2564 09:51 น.ยกเลิกรายการ
05 ม.ค. 64 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
620น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9ชั้น205 ม.ค. 2564 09:51 น.ยกเลิกรายการ
05 ม.ค. 64 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
621นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 9กล่องไม้บังประตูม้วนพังชำรุด 05 ม.ค. 2564 09:49 น.ยกเลิกรายการ
05 ม.ค. 64 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
622นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 9กล่องไม้บังประตูม้วนพังชำรุด 05 ม.ค. 2564 09:49 น.ยกเลิกรายการ
05 ม.ค. 64 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
623น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดห้อง119ห้อง211ห้อง316ห้อง41304 ม.ค. 2564 14:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กลอนประตู 4 นิ้ว 5 อัน ปราโมท/สมพร
624นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 8/1เก้าอี้ชำรุดทุกห้อง 04 ม.ค. 2564 14:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร ซ่อมแซมเก้าอี้ 20 ตัว
625นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 8/1เก้าอี้ชำรุดทุกห้อง 04 ม.ค. 2564 14:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร ซ่อมแซมเก้าอี้ 20 ตัว
626แม่บ้านอาคาร 77-321,7-322,7-323ขอความอนุเคราะห์ติดป้ายชื่อหน้าหอ้งแล็ป(ป้ายชื่อมีพร้อมแล้ว)04 ม.ค. 2564 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
627น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรูดห้อง31630 ธ.ค. 2563 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
628น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดห้อง40530 ธ.ค. 2563 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
629นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20ม่านชำรุด ห้อง 20-30130 ธ.ค. 2563 09:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
630นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20ม่านชำรุด ห้อง 20-30130 ธ.ค. 2563 09:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
631แม่บ้านอาคาร 77-311/1เชือกดึงผ้าม่านชำรุด28 ธ.ค. 2563 15:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เชือกผ้าม่าน 20 เมตร ปราโมท/สมพร
632แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_210กุญแจบานสวิงชำรุด.เปิดไม่ได้25 ธ.ค. 2563 13:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กุญแจบานสวิงทางเดียว 1 ชุด ปราโมท/สมพร/อำพล
633นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 6ลูกกุญแจประตูด้านหลังหัก เปิด-ปิด ไม่ได้24 ธ.ค. 2563 12:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 64 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร/อำพล
634นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 6ลูกกุญแจประตูด้านหลังหัก เปิด-ปิด ไม่ได้24 ธ.ค. 2563 12:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 64 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร/อำพล
635อาจารย์สาธินี ศิริวัฒน์20-409/1ฝ้าเพดานพัง23 ธ.ค. 2563 15:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 64 15:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/สมโภช เปลี่ยนฝ้าแผ่นใหม่
636น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3กุญแจประตูห้อง9304ชำรุดเปิดไมได22 ธ.ค. 2563 14:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 64 13:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร/อำพล
637นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3กุญแจประตูห้อง9304ชำรุดเปิดไมได22 ธ.ค. 2563 14:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 64 13:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร/อำพล
638น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ห้องน้ำหญิง ด้านหลังจุดประชาสัมพันธ์ 1.ชักโครกกดไม่ลง 2.หัวฉีดชำระหัก22 ธ.ค. 2563 12:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายฉีดชำระ 1ชุด สต๊อปวาล์ว 2 ท าง 1ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
639แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13หน้าต่างห้องเรียน208.ชำรุดปิดอยาก22 ธ.ค. 2563 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 11:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร
640นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ลูกบิด ห้อง 3-133 เสีย (ห้องพักโรงแรม)22 ธ.ค. 2563 07:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร
641น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4-217ลูกบิดประตูชำรุด21 ธ.ค. 2563 10:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกบิดประตู 1 ชุด พิทักษ์
642นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2แจ้งทำที่ล็อคประตูห้องเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำหญิงชั้น2ด้านหน้าห้องระพี 18 ธ.ค. 2563 10:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายยู 1 ชุด สมโภช/คำจร
643น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9ชั้น2แจ้งทำที่ล็อคประตูห้องเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำหญิงชั้น2ด้านหน้าห้องระพี 18 ธ.ค. 2563 10:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายยู 1 ชุด สมโภช/คำจร
644น.ส.พัชราพร ทองผาสวัสดิการเด็กเล็กมก.ฉกส.อาคาร17รบกวนซ่อมประตูหนีไฟ ด่วนนะคะ เพราะอาจมีสัตว์มีพิษเข้ามาในสวัสดิการเด็กเล็ก ได้ เช่นงู ตะขาบ รบกวนซ่อมแซมให้ด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะ 18 ธ.ค. 2563 07:51 น.รับเรื่อง
18 ธ.ค. 63 08:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
645น.ส.พัชราพร ทองผาสวัสดิการเด็กเล็กมก.ฉกส.อาคาร17รบกวนซ่อมฝ้าเพดานทะลุ ด่วน 18 ธ.ค. 2563 07:48 น.รับเรื่อง
18 ธ.ค. 63 08:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
646นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ห้องครัวเปลี่ยนเตาแก๊สห้องครัว อาคาร318 ธ.ค. 2563 07:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
647น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16 ห้อง 16-110 กลอนหน้าต่างบานเลื่อนหน้าห้องยาปิดยาก ไม่สนิท17 ธ.ค. 2563 18:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
648นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 ชั้น 4 ห้อง 408/4 (ห้องผศ.ดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง)กลอนหน้าต่างกระจกล๊อคเปิดไม่ได้17 ธ.ค. 2563 14:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
649นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 1เปลี่ยนธงซาติ (ขาด)17 ธ.ค. 2563 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ธงชาติไทย 2*3 เมตร 1 ผืน พิทักษ์
650นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 1เปลี่ยนธงซาติ (ขาด)17 ธ.ค. 2563 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ธงชาติไทย 2*3 เมตร 1 ผืน พิทักษ์
651น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องน้ำชำรุดห้อง41316 ธ.ค. 2563 11:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กลอนประตู 4 นิ้ว 1 ชุด ปราโมท/สมพร
652นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สะดืออ่างล้างหน้าชำรุดห้อง208/1 2อัน 16 ธ.ค. 2563 08:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 14:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซิลิโคลน 1 หลอด ท่อนำ้ทิ้ง 2 ชุด พิทักษ์
653แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13กล่องใส่ทิชชุ้ห้องน้ำนิสิตชายชำรุดค่ะ.ชั้น2ค่ะ14 ธ.ค. 2563 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 09:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ กล่องทิชชู่ 1 ชุด
654น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-141ประตูฝืด14 ธ.ค. 2563 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 64 16:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/สมพร
655น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-201ลูกบิดประตูหน้าล๊อคไม่ได้14 ธ.ค. 2563 09:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกบิคประตูทั่วไป 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
656น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-303ประตูเปิดยาก14 ธ.ค. 2563 09:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 64 16:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/สมพร
657นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ลูกบิด ห้องพักโรงแรม 3-109 เสีย14 ธ.ค. 2563 07:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกบิคประตูทั่วไป 1 ชุด พิทักษ์
658น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดหลุดใช้งานไม่ได้ห้อง11909 ธ.ค. 2563 08:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กลอนประตู 4 นิ้ว 1 ชุด
659น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดหลุดใช้งานไม่ได้ห้อง11909 ธ.ค. 2563 08:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กลอนประตู 4 นิ้ว 1 ชุด
660แม่บ้านอาคาร 77-215,7-229กระเบื้องยางชำรุด08 ธ.ค. 2563 16:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
661น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์4-203ประตูห้องครัว ชำรุด 08 ธ.ค. 2563 15:51 น.รับเรื่อง
09 ธ.ค. 63 12:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
662น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18กระเบื้องพื้นทางเดินหน้าห้อง309ชำรุด08 ธ.ค. 2563 09:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
663นายrutchanon pongtongจุดจอดรถราง,ประตู 1,ถนน 1 ตรงข้ามสวนเสลา ,หน้าอาคาร 9ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บป้ายบอกทางประชุมวิชาการครั้งที่ 8 08 ธ.ค. 2563 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
664น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดล๊อกแล้วเปิดไม่ได้ห้อง30908 ธ.ค. 2563 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 63 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ กลอนเเสตนเลส 1 ชุด
665นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3กระเบื้องห้องน้ำหญิงด้าน+ห้องน้ำชายด้านหน้าชำรุด07 ธ.ค. 2563 15:55 น.รับเรื่อง
07 ธ.ค. 63 16:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
666น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3กระเบื้องห้องน้ำหญิงด้าน+ห้องน้ำชายด้านหน้าชำรุด07 ธ.ค. 2563 15:55 น.รับเรื่อง
07 ธ.ค. 63 16:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
667นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3เก้าอี้ห้องเรียน9-301/1ชำรุด07 ธ.ค. 2563 15:52 น.รับเรื่อง
07 ธ.ค. 63 16:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
668น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3เก้าอี้ห้องเรียน9-301/1ชำรุด07 ธ.ค. 2563 15:52 น.รับเรื่อง
07 ธ.ค. 63 16:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
669น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดหลุดล๊อกไม่ได้ห้อง21107 ธ.ค. 2563 14:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กลอนประตู 4 นิ้ว 1 ชุด
670นางวิวัฒน์ คำเครืออุทยานหนองหารน้อยขอเปลี่ยนธงซาติ (ขาด)07 ธ.ค. 2563 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ธงชาติไทย 2*3 เมตร 1 เมตร
671นางรัตนา เหมสุรินธร์อุทยานหนองหารน้อยขอเปลี่ยนธงซาติ (ขาด)07 ธ.ค. 2563 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ธงชาติไทย 2*3 เมตร 1 เมตร
672น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกห้องทีวีชั้น2ชำหลุดกระจกหลุดออกจากขอบ04 ธ.ค. 2563 10:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 11:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร
673แม่บ้านอาคาร 77-220ธุระการคณะวว.หน้าต่างบานเลื่อนปิดลอ็กไม่ใด้03 ธ.ค. 2563 08:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 63 14:01 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
674นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21ล๊อกเกอร์ชำรุดห้อง 412 หน้าห้องประชุม02 ธ.ค. 2563 10:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 13:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
675นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21ล๊อกเกอร์ชำรุดห้อง 412 หน้าห้องประชุม02 ธ.ค. 2563 10:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 13:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
676น.ส.พัชราพร ทองผาสวัสดิการเด็กเล็กมก.ฉกส. อาคาร 17ประตูตู้เสื้อผ้าเด็กชำรุด (ด่วน)01 ธ.ค. 2563 17:02 น.รับเรื่อง
02 ธ.ค. 63 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
677นางวิวัฒน์ คำเครือฟาร์มพืชหลังคาโรงเรือนปลูกพืชทดลองชำรุดแปลงนิสิต01 ธ.ค. 2563 11:00 น.รับเรื่อง
02 ธ.ค. 63 11:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
678นางรัตนา เหมสุรินธร์ฟาร์มพืชหลังคาโรงเรือนปลูกพืชทดลองชำรุดแปลงนิสิต01 ธ.ค. 2563 11:00 น.รับเรื่อง
02 ธ.ค. 63 11:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
679นางวิวัฒน์ คำเครือฟาร์มพืชหลังคาโรงเรือนปลูกพืชทดลองชำรุดแปลงนิสิต01 ธ.ค. 2563 11:00 น.รับเรื่อง
02 ธ.ค. 63 11:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
680นางรัตนา เหมสุรินธร์ฟาร์มพืชหลังคาโรงเรือนปลูกพืชทดลองชำรุดแปลงนิสิต01 ธ.ค. 2563 11:00 น.รับเรื่อง
02 ธ.ค. 63 11:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
681น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-241/1มุ้งลวดประตูใหญ่ชำรุด01 ธ.ค. 2563 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
682น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-306ลูกกลิ้งมุ้งลวดชำรุด/กลอนประตูหน้าต่างล็อกไม่ได้01 ธ.ค. 2563 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล
683นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง7-220หน้าต่างล็อคไม่ได้01 ธ.ค. 2563 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 63 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
684นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 14กลอนประตูบานสวิงชำรุดและมือจับประตูไม้ด้านหลังล็อกไม่ได้01 ธ.ค. 2563 08:47 น.รับเรื่อง
02 ธ.ค. 63 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
685นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 14กลอนประตูบานสวิงชำรุดและมือจับประตูไม้ด้านหลังล็อกไม่ได้01 ธ.ค. 2563 08:47 น.รับเรื่อง
02 ธ.ค. 63 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
686นางปิยมาศ ผองแก้ว21-422ราวแขวนผ้าม่านร่วงลงมา 30 พ.ย. 2563 12:10 น.รับเรื่อง
30 พ.ย. 63 16:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
687อาจารย์สายฝน จันผกา17-406ก๊อกน้ำอ่างล้างจารย์ห้องครัว ปิดไม่สนิท มีน้ำหยดตลอดเวลา30 พ.ย. 2563 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 12:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างจานเคาเตอร์ 1 ชุด
688อาจารย์สายฝน จันผกา17-406ลูกบิดประตูหอพักพัง เปิดออกจากข้างในไม่ได้ และข้างนอกไม่ได้ จึงแก้ปัญหาด้วยการถอดลูกบิดประตูออก เพื่อให้ผู้อาศัยออกมาได้30 พ.ย. 2563 10:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 63 14:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกบิดประตูทั่วไป 1 ชุด
689นางวราภรณ์ กระต่ายทองอ.1ห้องอินทนิลน้ำชั้น2โชคอัพชำรุดเวลาปิดเปิดมันกะแทกเสียงดัง24 พ.ย. 2563 16:04 น.รับเรื่อง
25 พ.ย. 63 12:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
690นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องโครงการmbaชั้น4ฝ้าเพดานเป็นรูต้องการปิดช่องเพื่อไม่ให้หนูเอาไปทำรังวิ่งเข้าออกได้24 พ.ย. 2563 09:50 น.รับเรื่อง
24 พ.ย. 63 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
691น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-301ปิดรูผนัง ที่ติดแอร์ 1 จุด 23 พ.ย. 2563 11:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 64 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
692น.ส.กัณฐิกา กล่อมสุวรรณ17-208ลูกบิดห้อง 17-208 ผ่านการใช้งานมานานมีปัญหาคือช่องเสียบกุญแจหลุดลงไปข้างในเกรงว่าจะมีปัญหาในการล็อคและปัญหาด้านความปลอดภัย และขอความกรุณาติดกลอนประตูให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 18 พ.ย. 2563 10:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนกลอนประตู 6 นิ้ว 1ชุด ปราโมท/สมพร
693อาจารย์ศิริญญา โปร่งจิตร์3-216เก้าอี้กินข้าวเอียงเพราะล็อกเลื่อนต่ำลงหนึ่งข้าง ตามตำแหน่งที่วงไว้ในรูป 17 พ.ย. 2563 12:20 น.รับเรื่อง
17 พ.ย. 63 14:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
694น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3รถเข็นผ้า ล้อชำรุด17 พ.ย. 2563 09:32 น.รับเรื่อง
17 พ.ย. 63 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
695นางวราภรณ์ กระต่ายทองหน้าห้องเตรียมอาหารชั้น2อ.1กระเบื้องยางล่อนแตกชำรุด16 พ.ย. 2563 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/เจริญ
696น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกห้องทีวีชั้น2ชำรุดเปิด- ปิดยาก16 พ.ย. 2563 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร
697น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-139ลูกบิดชำรุด16 พ.ย. 2563 09:18 น.รับเรื่อง
16 พ.ย. 63 09:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
698น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-308พัดลมระบายอากาศชำรุด16 พ.ย. 2563 09:12 น.รับเรื่อง
16 พ.ย. 63 09:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
699น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-303พัดลมละบายอากาศห้องครัวชำรุด16 พ.ย. 2563 09:08 น.รับเรื่อง
16 พ.ย. 63 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
700นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนครอาคาร 7/2 ห้อง 21-201นำภาพถ่ายร่วมรับปริญญาบัตร ติดบนผนังห้อง 21-201 (ประมาณ 20 รูป) 13 พ.ย. 2563 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
701น.ส.ประภาพร สมภักดี3-3291. บอร์ดรองเตียงอ่อนมากๆ ทำให้รับน้ำหนักที่นอนไม่ได้ เวลานอนเกิดอาการปวดหลัง จึงอยากให้เปลี่ยนบอร์ดใหม่ที่มีขนาดหนามากๆ และเรียบเสมอกัน ส่วนที่นอนอยากให้เอาออกไปเพราะจะใช้ที่นอนของตัวเองค่ะ 2. ท่อน้ำในห้องน้ำรั่วค่ะ ตอนนี้ต้องให้กะละมังมารองน้ำตลอดเวลา12 พ.ย. 2563 15:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ส.ค. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/สมพร
702น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดหลุดใช้งานไม่ได้ค่ะ11 พ.ย. 2563 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กลอนประตู 4 นิ้ว 1ชุด
703นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 ชั้น 4 ห้อง 409/1 ฝ้าเพดานชำรุด บริเวณประตูทางเข้าห้อง 11 พ.ย. 2563 10:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
704น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 ถนนทางออกถนนข้างอาคาร 3 ฝั่งขาออก ชำรุดเป้นหลุมลึก (ตามภาพ) 10 พ.ย. 2563 16:32 น.รับเรื่อง
11 พ.ย. 63 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
705นายปณิธาน คราประยูรห้อง 1-311/4 ห้อง 1-311ลูกบิดประตูห้องเสีย และลิ้นชักโต๊ะทำงานเสีย10 พ.ย. 2563 15:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร เปลี่ยนลูกบิดประตู 1ชุด กุญแจล๊อคโต๊ะทำงาน 1 ชุด
706น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-114เก้าอี้โต๊ะเครื่องแป้งชำรุด 1 ตัว10 พ.ย. 2563 09:50 น.รับเรื่อง
10 พ.ย. 63 10:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
707แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13กล่องใส่ทิชชู้ห้องน้ำนิสิตชายชำรุดค่ะ..ชั้น210 พ.ย. 2563 09:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
708แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_212กลอนประตูบานสวิงเปิดอยากค่ะ10 พ.ย. 2563 09:26 น.รับเรื่อง
10 พ.ย. 63 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
709นางวิวัฒน์ คำเครืออุทยานหนองหารน้อยประตูชำรุด10 พ.ย. 2563 08:35 น.รับเรื่อง
10 พ.ย. 63 08:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
710นางรัตนา เหมสุรินธร์อุทยานหนองหารน้อยประตูชำรุด10 พ.ย. 2563 08:35 น.รับเรื่อง
10 พ.ย. 63 08:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
711น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139ลุกบิดประตูชำรุด09 พ.ย. 2563 16:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร
712น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องออกกำลังกายยางขอบกระจกหลุด 2 เส้น09 พ.ย. 2563 12:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
713น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-319ฝ้าเพดานทางเข้าเป็นรา09 พ.ย. 2563 12:02 น.รับเรื่อง
10 พ.ย. 63 08:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
714น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-319มุ้งลวดชำรุด 1 บาน09 พ.ย. 2563 11:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล
715น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-319ลูกบิดประตูระเบียงนอกชำรุด09 พ.ย. 2563 11:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
716นายวีรชาติ อักษรศักดิ์เก้าอี้ประห้องเรียน 7-114/1 7-114/2 7-114/3 และ 7-114/4-1เก้าเสื่อมสภาพหลายตัว บ้างตัวแตกหักชำรุด06 พ.ย. 2563 13:57 น.รับเรื่อง
09 พ.ย. 63 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
717นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุงห้องพรรณานิคม ห้องสว่างแดนดิน อาคาร 7เก้าอี้ชำรุด 06 พ.ย. 2563 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
718นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุงอาคาร 7 ชั้น 4 ฝ้ารั่ว ตลอดแนวชั้น4 06 พ.ย. 2563 09:55 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
719อาจารย์เปรมฤดี จิตรเกื้อกูลอาคาร 17 ห้อง 302 ลูกบิดประตูหน้าห้องชำรุด ไม่สามารถไขกุญแจได้05 พ.ย. 2563 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 64 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
720น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-332/1มุ้งลวดในนห้องนอนชำรุด05 พ.ย. 2563 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล
721แม่บ้านอาคาร 77-217/7หน้าต่างบานเลื่อนล็อกไม่ใด้03 พ.ย. 2563 16:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
722น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-215 ห้องครอบครัว อาคารชุดพัก 2ลูกบิดประตูชำรุด และ ขอความอนุเคราะห์ ติดกลอนประตูให้ด้วยค่ะ จักเป็นพระคุณยิ่ง03 พ.ย. 2563 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร
723น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-215 ห้องครอบครัว อาคารชุดพัก 2ลูกบิดประตูชำรุด และ ขอความอนุเคราะห์ ติดกลอนประตูให้ด้วยค่ะ จักเป็นพระคุณยิ่ง03 พ.ย. 2563 14:06 น.ยกเลิกรายการ
03 พ.ย. 63 16:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
724น.ส.พัชราพร ทองผาสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.ผนังห้อวเป็นฝ้าราสีร่อน รบกวนซ่อมแซมด่วน 03 พ.ย. 2563 11:23 น.รับเรื่อง
03 พ.ย. 63 11:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
725น.ส.ธัญญลักษ์ มังทะล็อกเกอร์ ชั้น 4 อาคาร 21 ของ ผศ.ดร.จินตนา ต๊ะย่วน ประตูล็อกเกอร์ชำรุด รบกวนซ่อมแซมให้หน่อยนะคะ 03 พ.ย. 2563 10:58 น.รับเรื่อง
03 พ.ย. 63 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
726น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์ห อินทนิลวันที่3พ.ย.63.มือจับประตูห้องอาบนํ้าชํารุด3อันห้อง4-108/103 พ.ย. 2563 09:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
727น.ส.พัชราพร ทองผาสวัสดิการเด็กเล็กมก.ฉกส.อาคารชุดพักอาศัย2ประตูทางหนีไฟด้านหลังชำรุด 03 พ.ย. 2563 08:48 น.รับเรื่อง
03 พ.ย. 63 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
728น.ส.พัชราพร ทองผาสวัสดิการเด็กเล็กมก.ฉกส.อาคารชุดพักอาศัย2ประตูตู้เก็บที่นอน หลุด 03 พ.ย. 2563 08:44 น.รับเรื่อง
03 พ.ย. 63 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
729นายณรงค์ธร ดวงชัย20-403โต๊ะทำงาน ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ 02 พ.ย. 2563 13:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ย. 63 13:17 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED 18w 4 หลอด + LED36w 4 หลอด -อารีย์
730น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-215 ห้องครอบครัว อาคารชุดพัก 2ลูกบิดประตูชำรุด และ ขอความอนุเคราะห์ ติดกลอนประตูให้ด้วยค่ะ จักเป็นพระคุณยิ่ง30 ต.ค. 2563 13:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร
731นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 8/1ประตูม้วนสวิทย์เสีย30 ต.ค. 2563 09:05 น.รับเรื่อง
30 ต.ค. 63 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
732นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 8/1ประตูม้วนสวิทย์เสีย30 ต.ค. 2563 09:05 น.รับเรื่อง
30 ต.ค. 63 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
733นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องน้ำชายชั้น1อาคารบริหารลูกบิดประตูชำรุด29 ต.ค. 2563 16:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร
734นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 15หลังคารั่ว (ฝ้าเพดานมีน้ำหยดลงมา)ห้องเก็บของ29 ต.ค. 2563 14:16 น.รับเรื่อง
29 ต.ค. 63 14:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
735นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 15หลังคารั่ว (ฝ้าเพดานมีน้ำหยดลงมา)ห้องเก็บของ29 ต.ค. 2563 14:16 น.รับเรื่อง
29 ต.ค. 63 14:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
736นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20เก้าอี้ชำรุดห้อง 20-302 ฝั่งสาธา29 ต.ค. 2563 08:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
737นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20เก้าอี้ชำรุดห้อง 20-302 ฝั่งสาธา29 ต.ค. 2563 08:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
738นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20กลอนประตูห้องน้ำหญิงชำรุดฝั่งสาธา29 ต.ค. 2563 08:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร/สมโภช
739นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20กลอนประตูห้องน้ำหญิงชำรุดฝั่งสาธา29 ต.ค. 2563 08:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร/สมโภช
740นางวราภรณ์ กระต่ายทองอ.1ห้องพระพิรุณชั้น2ประตูเปิด/ปิดชำรุดและเสียงดัง27 ต.ค. 2563 14:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร
741นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้อง407/ห้อง401ชั้น4อ.1ห้อง407ลูกบิดหักเปลี่ยนใหม่/ห้อง401โช๊คอัพหักปิดเปิดยาก27 ต.ค. 2563 14:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร
742นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้อง407/ห้อง401ชั้น4อ.1ห้อง407ลูกบิดหักเปลี่ยนใหม่/ห้อง401โช๊คอัพหักปิดเปิดยาก27 ต.ค. 2563 14:08 น.ยกเลิกรายการ
27 ต.ค. 63 14:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
743นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20ผนังทางเดินสีลอก27 ต.ค. 2563 08:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
744นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20ผนังทางเดินสีลอก27 ต.ค. 2563 08:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
745นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20กลอนหน้าต่างชำรุดห้อง 20-30127 ต.ค. 2563 08:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร
746นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20กลอนหน้าต่างชำรุดห้อง 20-30127 ต.ค. 2563 08:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร
747นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20ต่อฉากกั้นห้อง (พาทิชั่น)ห้อง 20-20127 ต.ค. 2563 08:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 64 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
748นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20ต่อฉากกั้นห้อง (พาทิชั่น)ห้อง 20-20127 ต.ค. 2563 08:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 64 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
749น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-132ราวแขวนผ้าชำรุด26 ต.ค. 2563 18:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร
750น.ส.ธัญญลักษ์ มังทะฟาร์มสัตว์ (ปั๊มน้ำฟาร์มไก่ไข่ )ปั๊มน้ำฟาร์มไก่ไข่ไหม้ 1 ตัว และเสีย 1 ตัวไม่สามารถใช้งานได้ (เป็นเวลา 1 สัปดาห์) ซ่อมด่วน26 ต.ค. 2563 13:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ย. 63 08:25 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนปั้มน้ำของโรงไก่ไข่ซื้อมา 1 ตัว
751แม่บ้านอาคาร 13อาาร13_208_211_207เก้าอี้แล็คเชอร์ในห้องเรียนชำรุดคะ26 ต.ค. 2563 13:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
752แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13กล่องใส่กระดาษทิชชุ้ในห้องน้ำนิสิตชายชำรุดคะ..ชั้น226 ต.ค. 2563 13:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
753น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-215 ห้องครอบครัว อาคารชุดพัก 2ลูกบิดประตู และติดตั้งกลอนประตูห้อง 26 ต.ค. 2563 11:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร
754น.ส.จันทร์สุดา เดชแสงจันทร์3-228ลูกบิดประตูห้องเปิดปิดไม่ได้26 ต.ค. 2563 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกบิดใหม่ 1 ชุด ปราโมท/คำจร/อำพล
755นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21กระจกโต๊ะห้องโถงชั้น 1 แตกช่องลมประตูชำรุดห้อง 21-30426 ต.ค. 2563 08:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 64 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
756นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21กระจกโต๊ะห้องโถงชั้น 1 แตกช่องลมประตูชำรุดห้อง 21-30426 ต.ค. 2563 08:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 64 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
757แม่บ้านอาคาร 66-104เก้าอี้ห้องเรียนชํารุด22 ต.ค. 2563 10:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร/อำพล
758น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-127ลูกบิดประตูชำรุด22 ต.ค. 2563 09:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/
759นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 12ประตูห้องน้ำชำรุด 2 บาน ห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงมุสลิม กลอนประตูชำรุด 1 ห้องน้ำชาย22 ต.ค. 2563 09:32 น.รับเรื่อง
22 ต.ค. 63 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
760นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 12ประตูห้องน้ำชำรุด 2 บาน ห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงมุสลิม กลอนประตูชำรุด 1 ห้องน้ำชาย22 ต.ค. 2563 09:32 น.รับเรื่อง
22 ต.ค. 63 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
761นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20ประตูห้องน้ำชำรุด 2 บานห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชายกลอนประตู ห้องน้ำชำรุด 1 ห้องน้ำชาย22 ต.ค. 2563 09:24 น.ยกเลิกรายการ
22 ต.ค. 63 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการผิด
762นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20ประตูห้องน้ำชำรุด 2 บานห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชายกลอนประตู ห้องน้ำชำรุด 1 ห้องน้ำชาย22 ต.ค. 2563 09:24 น.ยกเลิกรายการ
22 ต.ค. 63 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการผิด
763นางวราภรณ์ กระต่ายทองหน้าห้องเตรียมอาหารชั้น2อ.1กระเบื้องยางล่อน22 ต.ค. 2563 09:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/เจริญ
764นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องน้ำชายชั้น1อาคารบริหารฝ้าหลุดชำรุด22 ต.ค. 2563 09:20 น.รับเรื่อง
22 ต.ค. 63 11:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
765นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องอินทนิลน้ำชั้น2ผ้าหลุดทั้งแผงชำรุด 22 ต.ค. 2563 09:17 น.รับเรื่อง
22 ต.ค. 63 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
766นางรัตนา เหมสุรินธร์ฝ่ายอาคารสถานที่ฝ้าเพดานหลุด 21 ต.ค. 2563 09:12 น.รับเรื่อง
21 ต.ค. 63 10:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
767นางวิวัฒน์ คำเครือฝ่ายอาคารสถานที่ฝ้าเพดานหลุด 21 ต.ค. 2563 09:12 น.รับเรื่อง
21 ต.ค. 63 10:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
768น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3โต๊ะห้องเรียนชำรุดห้อง9_30220 ต.ค. 2563 15:54 น.รับเรื่อง
21 ต.ค. 63 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
769นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3โต๊ะห้องเรียนชำรุดห้อง9_30220 ต.ค. 2563 15:54 น.รับเรื่อง
21 ต.ค. 63 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
770น.ส.วิชชุดา ใจเสรีห้องเรียน 1-407 อาคารบริหาร 1เปลี่ยนลูกบิดประตูทางเข้า 20 ต.ค. 2563 10:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
771นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20ตัวล็อกหน้าต่างชำรุดห้อง 20-10320 ต.ค. 2563 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
772นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20ตัวล็อกหน้าต่างชำรุดห้อง 20-10320 ต.ค. 2563 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
773นางวิวัฒน์ คำเครือประตู 3เหล็กประตูหลุดออกจากเสาปูน19 ต.ค. 2563 08:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
774นางรัตนา เหมสุรินธร์ประตู 3เหล็กประตูหลุดออกจากเสาปูน19 ต.ค. 2563 08:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
775นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 12ประตูห้องน้ำชำรุด 2 บาน19 ต.ค. 2563 08:35 น.รับเรื่อง
21 ต.ค. 63 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
776นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 12ประตูห้องน้ำชำรุด 2 บาน19 ต.ค. 2563 08:35 น.รับเรื่อง
21 ต.ค. 63 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
777น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ จำนวน 1 เครื่อง16 ต.ค. 2563 15:40 น.รับเรื่อง
18 ต.ค. 63 11:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
778น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หออินทนิลที่ล๊อกกรประตูห้องส้วมชํารุดห้อง4-115/1ชํารุด1อัน16 ต.ค. 2563 10:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร/สมโภช
779น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.18-304 ประตูห้องน้ำล็อคไม่ได้15 ต.ค. 2563 16:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร/สมโภช
780นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21กลอนประตูชำรุดห้อง21-40315 ต.ค. 2563 15:32 น.รับเรื่อง
18 ต.ค. 63 11:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
781นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21กลอนประตูชำรุดห้อง21-40315 ต.ค. 2563 15:32 น.รับเรื่อง
18 ต.ค. 63 11:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
782นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุงอาคาร 6 ชั้น 1 ห้องพักอาจารย์คณะวว สาขาเคมี เก้าอี้นั่งทำงานชำรุด14 ต.ค. 2563 14:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร/อำพล
783นางรัตนา เหมสุรินธร์ประตู 3เหล็กที่ยึดกับเสาปูนหลุดขาด 2 ตัว14 ต.ค. 2563 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
784นางวิวัฒน์ คำเครือประตู 3เหล็กที่ยึดกับเสาปูนหลุดขาด 2 ตัว14 ต.ค. 2563 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
785น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-111ประเลื่อนหลังห้องชำรุด เลื่อนไม่ได้12 ต.ค. 2563 15:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/
786แม่บ้านอาคาร 7ระเบียงด้านนอกซั้น3โซนกลางฝ้าเพดานชำรุด 09 ต.ค. 2563 13:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
787แม่บ้านอาคาร 7ทางเดินหน้าหอ้ง7-416มีน้ำหยดลงมาจากเพดานเวลาฝนตกคาดว่าเกิดจากหลังคารั่ว09 ต.ค. 2563 13:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
788แม่บ้านอาคาร 77-215กระเบื้องยางชำรุด09 ต.ค. 2563 13:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
789น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-241ลิ้นชักตู้เสื้อผ้าชำรุด คิ้วทางเข้าห้องครัวชำรุด09 ต.ค. 2563 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร
790นางวราภรณ์ กระต่ายทองอ.1ห้องอินทนิลน้ำชั้น2แผงผ้าม่านชำรุดหลุดจากฝ้าเพดาน08 ต.ค. 2563 12:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร
791น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-242/1ซ่อมหน้าต่างห้องนอนและห้องนั่งเล่นให้ล็อคได้(ตอนนี้ชำรุด)08 ต.ค. 2563 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร
792นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 1เชือกธงซาติขาด08 ต.ค. 2563 08:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
793นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 1เชือกธงซาติขาด08 ต.ค. 2563 08:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
794นายรังสรรค์ ไชยเชษฐ์17-305กระเบื้องทางเดินหน้าห้องแตกและหลุดล่อน จำนวน 2 แผ่น ได้แจ้งให้แม่บ้านดำเนินการแล้ว ขณะนี้กระเบื้องยังไม่ได้รับการแก้ไข กระเบื้องที่แตกยังไม่ได้รับการเก็บกวาดและซ่อมแซม07 ต.ค. 2563 16:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 12:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กรุณาแจ้งช่องรายการซ่อมครุภัณฑ์ครับ
795นายรังสรรค์ ไชยเชษฐ์ึ7-420/1ฝ้าเพดาลมีน้ำหยด ทำให้ฝ้าทะลุ เมื่อฝนตกจะมีน้ำหยดเข้าในห้อง กลัวทำให้เครื่องมือ แลป เกิดความเสียหาย07 ต.ค. 2563 16:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กรุณาแจ้งช่องรายการซ่อมครุภัณฑ์ครับ ปราโมท/สมพร
796นายธวัชชัย สัพโส7-112อยากเปลี่ยนกุญแจ เพราะไม่สามารถล็อคได้สนิท 07 ต.ค. 2563 14:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
797นายชวนชม ยุติธรรมอ.14ห้องน้ำชำรุดตามรายการแนบ 07 ต.ค. 2563 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 10:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 2 ชำรุด ลูกสูบฟลัสวาล์วโถชักโครก 2 ชุด Hang ลูกสูบฟลัสวาล์วโถชักโครก 3 ชุด Cottน ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น ชุดอุปกรณ์หม้อนำ้โถชักโครก 1 ชุด
798นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อ.14ห้องน้ำชำรุดตามรายการแนบ 07 ต.ค. 2563 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 10:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 2 ชำรุด ลูกสูบฟลัสวาล์วโถชักโครก 2 ชุด Hang ลูกสูบฟลัสวาล์วโถชักโครก 3 ชุด Cottน ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น ชุดอุปกรณ์หม้อนำ้โถชักโครก 1 ชุด
799นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21ชักโครกชำรุด ห้องน้ำชาย 21-31407 ต.ค. 2563 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
800นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21ชักโครกชำรุด ห้องน้ำชาย 21-31407 ต.ค. 2563 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
801น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดล๊อกไม่ได้ห้อง40406 ต.ค. 2563 14:01 น.รับเรื่อง
07 ต.ค. 63 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
802นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21ประตูห้องประชุมชำรุดห้อง 21-31306 ต.ค. 2563 13:19 น.รับเรื่อง
07 ต.ค. 63 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
803นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21ประตูห้องประชุมชำรุดห้อง 21-31306 ต.ค. 2563 13:19 น.รับเรื่อง
07 ต.ค. 63 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
804น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3หน้าต่างห้องแม่บ้านล๊อคไม่ได้06 ต.ค. 2563 13:06 น.รับเรื่อง
07 ต.ค. 63 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
805นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3หน้าต่างห้องแม่บ้านล๊อคไม่ได้06 ต.ค. 2563 13:06 น.รับเรื่อง
07 ต.ค. 63 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
806นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 13ประตุบานสวิงช่องกลางชั้น 1 กุญเปิดยาก06 ต.ค. 2563 08:41 น.รับเรื่อง
06 ต.ค. 63 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
807นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 13ประตุบานสวิงช่องกลางชั้น 1 กุญเปิดยาก06 ต.ค. 2563 08:41 น.รับเรื่อง
06 ต.ค. 63 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
808นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20ประตูห้องน้ำชำรุดหลุดออก (ห้องน้ำชายชั้น 1)06 ต.ค. 2563 08:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
809นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20ประตูห้องน้ำชำรุดหลุดออก (ห้องน้ำชายชั้น 1)06 ต.ค. 2563 08:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
810นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20เก้าอี้ชำรุด ห้อง 20-30206 ต.ค. 2563 08:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
811นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20เก้าอี้ชำรุด ห้อง 20-30206 ต.ค. 2563 08:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
812น.ส.หัทญา ยุตรินทร์9-206เครื่องแฟกซ์เบอร์ 042725044 ใช้งานไม่ได้ค่ะ05 ต.ค. 2563 15:42 น.รับเรื่อง
06 ต.ค. 63 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
813แม่บ้านอาคาร 77-421หลังคารั่วเวลาฝนตกจะใด้ยินเสียงน้ำหยดบนเพดาน05 ต.ค. 2563 14:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
814อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา19-126ฝ้ามีรอยตัดเป็นช่องสี่เหลี่ยม รบกวนมาปิดให้ด้วยค่ะ หมายเหตุ มีฝ้าที่ถูกตัดวางอยู่ค่ะ05 ต.ค. 2563 11:50 น.รับเรื่อง
05 ต.ค. 63 12:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
815น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน7-421ตัดขาชั้นอลูมิเนียม05 ต.ค. 2563 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
816นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20ฝาท่อน้ำทิ้งแตกชำรุด ฝั่ง ศ.ว05 ต.ค. 2563 09:38 น.รับเรื่อง
05 ต.ค. 63 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
817นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20ฝาท่อน้ำทิ้งแตกชำรุด ฝั่ง ศ.ว05 ต.ค. 2563 09:38 น.รับเรื่อง
05 ต.ค. 63 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
818น.ส.อัมพร ศรีครามอาคารบุคคลกร 17-415 ประตูห้องน้ำชำรุด แจ้งซ่อมผ่านคุณติ้งและเเม่บ้าน ช่างมาถอดแระตูห้องน้ำไป บอกเอาไปซ่อม ตอนนี้ผ่านไปเดือนกว่าๆ แล้ว ยังไม่มีการนำประตูกลับมาติดตั้งคืน กรุณานำประตูห้องน้ำที่ซ่อมแล้วมาติดให้คืนด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 03 ต.ค. 2563 01:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 12:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
819แม่บ้านอาคาร 7หอ้งเรียน7-412ลุกบิดประตูเปิดไม่สะดวก02 ต.ค. 2563 10:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 09:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แก้ไขและซ่อมแซมเรียบร้อย ปราโมท/คำจร/อำพล
820อาจารย์กันทิมา มีแหยม17-301ที่เคยแจ้งซ่อมประตูครัวไป แล้วช่างมาทาสีให้ใหม่เมื่อวันที่ 15 กันยายนค่ะ แต่สีมันเหมือนไม่แห้ง ส่งกลิ่นเหม็นตลอดเวลา รบกวนเข้ามาดูให้หน่อยนะคะ02 ต.ค. 2563 09:33 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, กรุณาแจ้งช่องรายการซ่อมครุภัณฑ์ครับ
821น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-301ยางติดขอบมุ้งลวดหลุด01 ต.ค. 2563 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร
822น.ส.เจนจิรา ทองแกม7-423 ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเครื่องนึ่งเปิดสวิตส์ไฟไฟติดแต่ไฟแผงหน้าจอควบคุมเครื่องไฟไม่ออกจึงไม่สามารถเปิดใช้เครื่องได้01 ต.ค. 2563 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 63 16:28 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ดำเนินการซ่อมแล้ว -สราวุฒิ /พัน
823นายณัฐพงษ์ คำเลิศอ.3-235พื้นห้องชำรุด,ประตูห้องน้ำชำรุด30 ก.ย. 2563 14:17 น.รับเรื่อง
01 ต.ค. 63 08:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
824นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 22หน้าต่างเปิดไม่ได้ห้อง 22-202/130 ก.ย. 2563 08:51 น.รับเรื่อง
30 ก.ย. 63 10:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
825นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 22หน้าต่างเปิดไม่ได้ห้อง 22-202/130 ก.ย. 2563 08:51 น.รับเรื่อง
30 ก.ย. 63 10:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
826นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20เก้าอี้ชำรุด 16 ตัวห้อง 20-212-20-313-20-31529 ก.ย. 2563 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
827นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20เก้าอี้ชำรุด 16 ตัวห้อง 20-212-20-313-20-31529 ก.ย. 2563 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
828นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20เก้าอี้ชำรุด และประกอบคาเนชั้นกั้นห้อง ชั้น 2 ห้อง 201 29 ก.ย. 2563 08:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
829นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20เก้าอี้ชำรุด และประกอบคาเนชั้นกั้นห้อง ชั้น 2 ห้อง 201 29 ก.ย. 2563 08:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
830น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-121ลูกบิดประตูชำรุด28 ก.ย. 2563 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร
831น.ส.วิชชุดา ใจเสรีทางขึ้นดาดฟ้า ณ อาคารบริหาร ชั้น 4ฝ้าเพดานดาดฟ้ารั่ว ทำให้น้ำหยดลงมาที่บันไดชั้น 4 26 ก.ย. 2563 10:26 น.รับเรื่อง
28 ก.ย. 63 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
832น.ส.วิชชุดา ใจเสรีข้างห้องเรียน 1-401 ณ อาคารบริหาร ชั้น 4ฝ้าเพดานรั่ว น้ำซึมตรงขอบหน้าต่างข้างห้องเรียน 1-401 ณ อาคารบริหาร ชั้น 4 26 ก.ย. 2563 10:18 น.รับเรื่อง
28 ก.ย. 63 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
833น.ส.วิชชุดา ใจเสรีห้องอาหารสุวรรณีสีทอง อาคารบริหาร ชั้น 4ฝ้าเพดานรั่ว น้ำซึมลงมาที่ผนังห้องและพื้นห้อง 26 ก.ย. 2563 10:14 น.รับเรื่อง
28 ก.ย. 63 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
834น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-215 ห้องครอบครัว อาคารชุดพัก 2ติดกลอนประตูห้องพัก (ครั้งที่3)25 ก.ย. 2563 16:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
835แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_204_207_211เก้าอี้แล็คเชอร์ในห้องเรียนชำรุดค่ะ.ได้เชื่อมเป็นบางตัวค่ะ25 ก.ย. 2563 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
836น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติประตูห้องน้ำชาย ด้านหลังห้องนิทรรศการ ชำรุด ประตูปิดไม่ได้ 2 ห้อง สาเหตุมาจาก บานประตูเสื่อมสภาพ25 ก.ย. 2563 10:09 น.รับเรื่อง
25 ก.ย. 63 11:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
837น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-301ลูกบิดประตูห้องนอนเล็กเปิดไม่ได้25 ก.ย. 2563 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ต.ค. 63 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
838น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18เวลาฝนตกจะมีน้ำไหลลงมาตรงคานเพดานหน้าห้อง402และหน้าห้อง42024 ก.ย. 2563 15:00 น.รับเรื่อง
24 ก.ย. 63 15:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
839น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลังคาหน้าห้องคอมรั่วเวลาฝนตก24 ก.ย. 2563 14:56 น.รับเรื่อง
24 ก.ย. 63 15:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
840นางผ่องพรรณ มีพรหมห้อง20-409/1ฝ้าเพดานหย่อนเคยแจ้งซ่อมก่อนหน้านี้เป็นอีกเหมือนเดิมที่เดิม 23 ก.ย. 2563 14:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 64 15:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/สมโภช เปลี่นยแผ่นใหม่
841แม่บ้านอาคาร 8ห้องเบเกอรี่อาคาร8/2กระเบื้องห้องเบเกอรี่แตกหัก 23 ก.ย. 2563 14:15 น.รับเรื่อง
23 ก.ย. 63 14:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
842น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติเบาะรองนั่งม้ากระดก สนามเด็กเล่น ชำรุด 3 อัน23 ก.ย. 2563 09:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 10:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
843นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21วงกบประตูชั้น 3 ชำรุด22 ก.ย. 2563 14:49 น.รับเรื่อง
23 ก.ย. 63 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
844นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21วงกบประตูชั้น 3 ชำรุด22 ก.ย. 2563 14:49 น.รับเรื่อง
23 ก.ย. 63 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
845น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-337เตียงชำรุด22 ก.ย. 2563 11:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
846นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21ฝ้าเพดานสีหลุดลอกลงมาชั้น 422 ก.ย. 2563 11:00 น.รับเรื่อง
22 ก.ย. 63 11:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
847นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21ฝ้าเพดานสีหลุดลอกลงมาชั้น 422 ก.ย. 2563 11:00 น.รับเรื่อง
22 ก.ย. 63 11:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
848นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21มีรอยแตกร้าวน้ำรั่วซึมผ่านเข้าห้องพักอาจารย์ ห้อง 21-41022 ก.ย. 2563 10:02 น.รับเรื่อง
22 ก.ย. 63 10:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
849นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21มีรอยแตกร้าวน้ำรั่วซึมผ่านเข้าห้องพักอาจารย์ ห้อง 21-41022 ก.ย. 2563 10:02 น.รับเรื่อง
22 ก.ย. 63 10:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
850น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 หน้าห้องไฟ ฝั่งออฟฟิตแจ้งเอาหนูตายออกฝ้าเพดานห้อง22 ก.ย. 2563 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/ปราโมท
851น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-332/1ฝ้าเพดานเคลื่อนหลายจุด21 ก.ย. 2563 17:30 น.รับเรื่อง
22 ก.ย. 63 10:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
852น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-332/1กระเบื้องหลุด 2 จุด และคิ้วบัวสีดำหลุด 1 แผ่น21 ก.ย. 2563 17:25 น.รับเรื่อง
22 ก.ย. 63 10:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
853น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-332/1ราวผ้าม่านห้องน้ำและราวแขวนผ้าชำรุด21 ก.ย. 2563 17:20 น.รับเรื่อง
22 ก.ย. 63 10:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
854น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-325ลูกบิดประตูชำรุด(ซ่อมแล้ว)21 ก.ย. 2563 17:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ย. 63 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
855น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ฝ้าเพดานด้านหลังตึกพังเสียหาย21 ก.ย. 2563 14:06 น.รับเรื่อง
22 ก.ย. 63 10:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
856น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3โรงจอดรถด้านฝั่งโรงแรม โรงแรกฝั่งห้องอาหาร หลังคารั่ว และเป็นรอยสนิม 21 ก.ย. 2563 13:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
857น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อินทนิลที่ล๊อกกรประตูห้องอาบน้าห้อง4-115/118 ก.ย. 2563 16:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
858น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-337เตียงชำรุด18 ก.ย. 2563 15:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
859นายวรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย20-313โต๊ะขาหัก 18 ก.ย. 2563 12:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร ไม่มีอะไหล่ซ่อมไม่ได้ สั้่งซื้อทดแทนใหม่
860แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_202ฝ้าเพดาลหน้าห้องเรียนชำรุด..ฝนตกลงมีน้ำรั่วคะ18 ก.ย. 2563 10:08 น.รับเรื่อง
18 ก.ย. 63 11:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
861น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-319ติดตั้งสายยูประตูหน้าห้อง18 ก.ย. 2563 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายยู 2 นิ้วพับ 1 ชุด ปราโมท/คำจร
862น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ1.ที่นั่ง ม้ากระดก บริเวณสนามเด็กเล่น ชำรุด 3 อัน17 ก.ย. 2563 15:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 10:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
863แม่บ้านอาคาร 1ห้องอินทนิลน้ำชั้น2ผ้าม่านชำรุดหลุดทั้งแผง 17 ก.ย. 2563 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร
864แม่บ้านอาคาร 1ห้องอินทนิลน้ำชั้น217 ก.ย. 2563 13:51 น.ยกเลิกรายการ
17 ก.ย. 63 14:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
865แม่บ้านอาคาร 1ห้องอินทนิลน้ำชั้น217 ก.ย. 2563 13:51 น.ยกเลิกรายการ
17 ก.ย. 63 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
866แม่บ้านอาคาร 1ห้องอินทนิลน้ำชั้น217 ก.ย. 2563 13:50 น.ยกเลิกรายการ
17 ก.ย. 63 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
867แม่บ้านอาคาร 1ห้องอินทนิลน้ำชั้น217 ก.ย. 2563 13:50 น.ยกเลิกรายการ
17 ก.ย. 63 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
868แม่บ้านอาคาร 1ห้องอินทนิลน้ำชั้น217 ก.ย. 2563 13:50 น.ยกเลิกรายการ
17 ก.ย. 63 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
869นายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุลอาคาร 19ฝ้าเพดานทะลุ ขณะเคลื่อนย้ายแป้นบาสเกตบอลเข้าสนาม 17 ก.ย. 2563 11:24 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, กรุณาแจ้งช่องรายการซ่อมครุภัณฑ์ครับ
870น.ส.ปาริช่าติ บัวโรย3-318ฝ้าเพดานห้องครัวมีน้ำรั่วซึม15 ก.ย. 2563 16:35 น.รับเรื่อง
16 ก.ย. 63 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
871น.ส.ปาริช่าติ บัวโรย3-318เก้าอี้โต๊ะเครื่องแป้งชำรุด15 ก.ย. 2563 16:35 น.รับเรื่อง
16 ก.ย. 63 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
872น.ส.ปาริช่าติ บัวโรย3-318แผ่นรองเตียงหัก 15 ก.ย. 2563 16:34 น.รับเรื่อง
16 ก.ย. 63 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
873น.ส.ปาริช่าติ บัวโรย3-318ที่นั่งชักโครกตัวยึดหัก15 ก.ย. 2563 16:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ย. 63 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดล็อคฝาซักโครก 1 ชุด
874น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-131ขาโต๊ะกลมชำรุด15 ก.ย. 2563 09:44 น.รับเรื่อง
15 ก.ย. 63 12:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
875น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องเก็บกุญแจหลังเคาเตอร์ลูกบิดประตูชำรุด15 ก.ย. 2563 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร
876นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ถังเก็บน้ำโถซักโคลกน้ำไม่ไหลเข้าถัง ห้อง320/1 15 ก.ย. 2563 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 63 11:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
877นางรัตนา เหมสุรินธร์อุทยานหนองหารน้อยลูกบิดประตูห้องน้ำชายตึกเขียวชำรุดห้อง 10814 ก.ย. 2563 13:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกบิดประตูห้อง 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
878นางวิวัฒน์ คำเครืออุทยานหนองหารน้อยลูกบิดประตูห้องน้ำชายตึกเขียวชำรุดห้อง 10814 ก.ย. 2563 13:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกบิดประตูห้อง 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
879น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ3-324ที่นั่งชักโครกตัวยึดหัก 14 ก.ย. 2563 10:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.ย. 63 08:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฝารองนั่งโถชักโครก 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
880นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ซิงค์อ่างล้างหน้าชำรุด ห้อง202/1 14 ก.ย. 2563 09:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
881นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5บานหน้าต่างชำรุดห้อง 108 14 ก.ย. 2563 08:58 น.รับเรื่อง
14 ก.ย. 63 09:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
882นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5บานหน้าต่างชำรุดห้อง123 14 ก.ย. 2563 08:51 น.รับเรื่อง
14 ก.ย. 63 09:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
883นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร514 ก.ย. 2563 08:50 น.ยกเลิกรายการ
14 ก.ย. 63 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
884นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5บานหน้าต่างชำรุด ห้อง123 14 ก.ย. 2563 08:49 น.ยกเลิกรายการ
14 ก.ย. 63 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้ครับ
885น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-104ลุกบิดประตูห้องชำรุด11 ก.ย. 2563 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ย. 63 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท ซ่อมลูกบิดประตู
886นางปิยมาศ ผองแก้วฟาร์มสุกรขุน ฟาร์มสัตว์ คณะ ทอ.ขอช่างเข้าย้ายพัดลมฟาร์มตัวเก่าออก พร้อมดำเนินการติดตั้งพัดลมฟาร์มตัวใหม่ทดแทน ในฟาร์มสุกรขุน (พัดลมจะมาส่งภายในสัปดาห์หน้า 14-18 ก.ย. 6311 ก.ย. 2563 11:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.ย. 63 08:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/ประดิษฐ์/นัฐวุฒิ ประกอบพัดลมระบายอากาศชุดใหม่
887แม่บ้านอาคาร 1ชั้น4รอบทางเดินหน้าห้อง405กะเบื้องล่อน11 ก.ย. 2563 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร/สมพร
888นายชวนชม ยุติธรรมอาคาร 21ลอ๊คเกอร์อาจาร์ชั้น4 อ.21 โซนฝั่ง อ.7 11 ก.ย. 2563 09:44 น.รับเรื่อง
11 ก.ย. 63 13:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
889นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคาร 21ลอ๊คเกอร์อาจาร์ชั้น4 อ.21 โซนฝั่ง อ.7 11 ก.ย. 2563 09:44 น.รับเรื่อง
11 ก.ย. 63 13:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
890น.ส.อารยา แสงพรหม17-418ฝ้าเพดานตรงส่วนระเบียงแตกหลุดล่อน 10 ก.ย. 2563 14:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
891น.ส.อารยา แสงพรหม17-418ฝาชักโครกเหลือง ถ้าสามารถเปลี่ยนได้ ขอเปลี่ยนนะคะ(ถ้ามีให้เปลี่ยน) 10 ก.ย. 2563 13:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ย. 63 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด
892น.ส.อารยา แสงพรหม17-418ซ่อมแซมประตูตู้เสื้อผ้า และเอาที่ล็อคตรงลิ้นชักออก เนื่องจากกุญแจเปิดไม่มี ทำให้เลื่อนปิดลิ้นชักไม่สนิทเพราะติดกลอนล็อค 10 ก.ย. 2563 13:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
893น.ส.อารยา แสงพรหม17-418แจ้งซ่อมแซม มีการชำรุด สภาพดังรูปที่แนบ 10 ก.ย. 2563 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
894น.ส.อารยา แสงพรหม17-418ขอเปลี่ยนฟูกที่นอนใหม่ สภาพเก่า มีรอยขาดบริเวิณด้านข้าง มีรอยเปื้อนเป็นคราบ และมีราขึ้นด้านล่าง 10 ก.ย. 2563 13:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แจ้งไปยังงานอาคารชุดพักอาศัยดำเนินการ
895น.ส.อารยา แสงพรหม17-418แผ่นรองเตียงหัก และขอเปลี่ยนเตียงใหม่(ถ้ามี)เพราะมีร่องรอยการพองของไม้อัด น่าจะเกิดจากการโดนน้ำเป็นระยะเวลานาน 10 ก.ย. 2563 13:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
896น.ส.อารยา แสงพรหม17-418กลอนล็อคประตูห้องน้ำพัง และทาสีประตูห้องน้ำใหม่ เนื่องจากระยะการใช้งานที่นานทำให้สีซีดจาง 10 ก.ย. 2563 13:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
897น.ส.อารยา แสงพรหม17-418ขอติดตั้งสายคล้องตัวยู 10 ก.ย. 2563 13:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
898น.ส.อารยา แสงพรหม17-418ปูนบริเวณรอบปลั๊กไฟหลุดล่อน 10 ก.ย. 2563 13:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
899นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5อ่างล้างหน้าชำรุดมีน้ำซึม ห้อง308/1 ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าชำรุด ห้อง202/1และห้อง214/1 สายฉีดชำระชำรุด ห้อง 214/1 ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าชำรุด ห้อง108/1 10 ก.ย. 2563 12:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ย. 63 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 2 ชุด ซิลิโคลนใส 1 หลอด
900น.ส.อารยา แสงพรหม17-418เหล็กระเบียงกั้นมีสภาพที่เก่าและสั่นคลอน ไม่ยึดแน่นหนา สุ่มเสี่ยงต่อการหักและพลัดตกจากที่สูงได้ ถอดระแนงไม้ด้านบนออกเนื่องจากชำรุดหลุดร่อนแล้ว ทาสีระเบียงเหล็กไม่ เพราะสภาพเดิมคือสีมีการหลุดร่อน 10 ก.ย. 2563 12:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
901น.ส.อารยา แสงพรหม17-418ทาสีผนังห้องตรงระเบียงใหม่ เป็นรอยสกปรกเหมือนคราบน้ำมัน เกิดก่อนการย้ายเข้าอยู่ 10 ก.ย. 2563 11:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
902นางรัตนา เหมสุรินธร์ประตู 6รางล้อเลื่อนประตูชำรุดทำให้ เปิด-ปืด ยาก10 ก.ย. 2563 11:14 น.รับเรื่อง
10 ก.ย. 63 12:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
903นางวิวัฒน์ คำเครือประตู 6รางล้อเลื่อนประตูชำรุดทำให้ เปิด-ปืด ยาก10 ก.ย. 2563 11:14 น.รับเรื่อง
10 ก.ย. 63 12:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
904นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21มีน้ำรั่วจากเพดานชั้น 2 ห้อง 21-20610 ก.ย. 2563 11:11 น.รับเรื่อง
10 ก.ย. 63 12:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
905นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21มีน้ำรั่วจากเพดานชั้น 2 ห้อง 21-20610 ก.ย. 2563 11:11 น.รับเรื่อง
10 ก.ย. 63 12:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
906น.ส.อารยา แสงพรหม17-418ทาสีและซ่อมประตูทางออกไประเบียงใหม่เพราะประตูแห้งและลอก เนื่องจากโดนแดดและฝนเป็นระยะเวลายาวนาน 10 ก.ย. 2563 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
907น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อ.4-214/1กระเบื้องห้องน้ำชำรุด09 ก.ย. 2563 16:39 น.รับเรื่อง
10 ก.ย. 63 12:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
908น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-337ฝ้าเพดานห้องชำรุด(เป็นรู)09 ก.ย. 2563 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 10:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
909นางวิเรขา คำจันทร์17-309ประตูห้องน้ำของหอพักอาจารย์ ไม่สามารถเลื่อนได้ 1 บาน (จากปกติต้องเลื่อนได้ 2 บาน)09 ก.ย. 2563 14:41 น.รับเรื่อง
10 ก.ย. 63 12:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
910น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดล๊อกไม่ได้ห้อง40609 ก.ย. 2563 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ย. 63 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ กลอนแสตนเลส 1 ตัว
911น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องซักผ้ากระเบื้องยางภายในห้องชำรุด09 ก.ย. 2563 11:19 น.รับเรื่อง
09 ก.ย. 63 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
912น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องซักผ้ามีหนูตายภายในห้องซักผ้าส่งกลิ่นเหม็นขอช่างมาเอาซากหนูออกด้วยคะ09 ก.ย. 2563 11:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
913นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3หน้าต่างห้องแม่บ้านชำรุดล็อคไม่ได้08 ก.ย. 2563 15:44 น.รับเรื่อง
09 ก.ย. 63 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
914น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3หน้าต่างห้องแม่บ้านชำรุดล็อคไม่ได้08 ก.ย. 2563 15:44 น.รับเรื่อง
09 ก.ย. 63 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
915น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-218ลูกบิดประตูและประตูชำรุด 08 ก.ย. 2563 15:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
916น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-215 ห้องครอบครัว อาคารชุดพัก 2ติดกลอนประตูหน้าห้อง 1 ตัว08 ก.ย. 2563 14:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
917นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 8/1ประตูม้วนด้านหลังอาคารเอาขึ้นไม่ได้08 ก.ย. 2563 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ย. 63 09:12 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ดำเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้ว -ไพศาล/สมชาย
918นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 8/1ประตูม้วนด้านหลังอาคารเอาขึ้นไม่ได้08 ก.ย. 2563 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ย. 63 09:12 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ดำเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้ว -ไพศาล/สมชาย
919นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 2ประตูห้องน้ำพังห้อง 2-31008 ก.ย. 2563 10:04 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 63 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
920นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 2ประตูห้องน้ำพังห้อง 2-31008 ก.ย. 2563 10:04 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 63 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
921แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 3 ห้อง2-310ประตูห้องน้ำชำรุด07 ก.ย. 2563 15:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
922นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อ.9 ห้องศึกษากลุ่ม ในห้องสมุดพื้นพุพังมากขึ้นเรื่อยๆ 04 ก.ย. 2563 16:10 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 63 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
923นายชวนชม ยุติธรรมอ.9 ห้องศึกษากลุ่ม ในห้องสมุดพื้นพุพังมากขึ้นเรื่อยๆ 04 ก.ย. 2563 16:10 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 63 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
924น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ที่ให้อาหารปลา อุทยานหนองหารแผ่นไม้บริเวณที่ให้อาหารปลาหักค่ะ กลัวเป็นอันตรายกับนักท่องเที่ยว 03 ก.ย. 2563 16:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 10:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
925นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 14ประตูพังห้อง14-10703 ก.ย. 2563 15:22 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 63 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
926นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 14ประตูพังห้อง14-10703 ก.ย. 2563 15:22 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 63 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
927แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 1ประตูม้วนทางขึ้นฝั่งห้องเรียน 2-110 ชำรุด,เสียงดัง02 ก.ย. 2563 09:38 น.รับเรื่อง
02 ก.ย. 63 10:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
928น.ส.ฐิติรัตน์ ยะอนันต์อาคาร 14 ชั้น 2 เป็นห้องทำงานอาจารย์ใหม่ อาคาร 14 ชั้น 2 โต๊ะด้านในติดหน้าต่าง ฝั่งประตูทางเข้าค่ะ พบว่า 1. ตู้ชั้นวางด้านหลัง ชำรุด เเผ่นชั้นวาง ผุ หัก ไม่มีน๊อตของชั้นวาง 2. ตู้ที่ใช้วางเครื่องปริ้น ไม่มีกุญเเจล๊อคไม่ทราบว่าเป็นจากการขนย้ายหรืออะไร อยากให้ จนท. ช่วยเอากุญเเจของตู้ลิ้นชักที่วางเครื่องปริ้น มาให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 01 ก.ย. 2563 16:49 น.รับเรื่อง
02 ก.ย. 63 10:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
929น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ลูกบิดประตูห้องชำรุดเปิด ปิดยากห้อง30901 ก.ย. 2563 16:23 น.รับเรื่อง
02 ก.ย. 63 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
930น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-218ลุกบิดประตูห้องชำรุด01 ก.ย. 2563 10:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
931นางรัตนา เหมสุรินธร์ประตู 1เนินสะดุดชำรุด (หลุด)01 ก.ย. 2563 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/ปราโมท/สมพร
932นางวิวัฒน์ คำเครือประตู 1เนินสะดุดชำรุด (หลุด)01 ก.ย. 2563 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/ปราโมท/สมพร
933อาจารย์กันทิมา มีแหยม17-301ขอเปลี่ยนฝาและที่นั่งชักโครกเพราะอันเก่าเหลืองมากๆ 31 ส.ค. 2563 20:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ย. 63 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด
934อาจารย์กันทิมา มีแหยม17-301ฝ้าเพดานตรงระเบียงหลุดแตก *** ขอโทษทีค่ะ post เมื่อกี๊เลขอาคารตกหล่น *** 31 ส.ค. 2563 20:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ย. 63 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร ซ่อมฝ้า และอุดรอยรั่วผนัง
935อาจารย์กันทิมา มีแหยม17-301สะดือตรงอ่างล้างหน้าในห้องน้ำไม่มี 31 ส.ค. 2563 20:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
936อาจารย์กันทิมา มีแหยม7-301ฝ้าเพดานตรงระเบียงหลุดแตก 31 ส.ค. 2563 20:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
937อาจารย์กันทิมา มีแหยม7-301รบกวนช่วยมาถอดสายเคเบิ้ลที่ผู้เช่าห้องคนเก่าติดไว้หน่อยค่ะ เค้าตัดส่วนจานดาวเทียมออกแล้ว แต่ไม่ได้ถอดสายออกไปด้วย 31 ส.ค. 2563 20:31 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
938น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาอาคาร21 ชั้น 3 โถงบรรไดทางเดินเปิดล็อกเกอร์อาจารย์ประมง เบกไธสงไม่ได้เนื่องจากทำกุญแจหาย 31 ส.ค. 2563 16:54 น.รับเรื่อง
01 ก.ย. 63 11:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
939น.ส.พัชรินทร์ นันทพันธ์17-401ประตูบานกระจกหลังห้องเลื่อนไม่ได้1ข้าง ฝืดๆเลื่อนยากจนถึงขั้นเลื่อนไม่ได้ค่ะ31 ส.ค. 2563 15:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 64 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร
940อาจารย์กันทิมา มีแหยม17-301ประตูครัวเก่าและพังมากๆ ตรงปลายประตูไม้ลอกออกมาหมดแล้วค่ะ 31 ส.ค. 2563 14:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 12:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
941นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 406โทรศัพย์สำนักงาน เบอร์ 042 725023 และเบอร์ภายในทั้งหมด31 ส.ค. 2563 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ย. 63 08:14 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ปกติแล้ว เกิดจากการเปลี่ยนการ์ดวงจรใหม่ของ TOT
942น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-215 ห้องครอบครัว อาคารชุดพัก 2เตียงนอนชำรุด ไม้อัดผุ ปลวกกิน หักพัง ใช้งานไม่ได้ 31 ส.ค. 2563 09:02 น.รับเรื่อง
31 ส.ค. 63 11:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
943น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-215 ห้องครอบครัว อาคารชุดพัก 2ติดกลอนประตูด้านในเพื่อความปลอดภัยค่ะ31 ส.ค. 2563 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
944นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 14ฝ้าเพดานแตกชำรุดห้องทูบีนัมเบอร์วัน 31 ส.ค. 2563 08:57 น.รับเรื่อง
31 ส.ค. 63 11:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
945นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 14ฝ้าเพดานแตกชำรุดห้องทูบีนัมเบอร์วัน 31 ส.ค. 2563 08:57 น.รับเรื่อง
31 ส.ค. 63 11:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
946นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร 3 ห้องน้ำหญิง ฝั่งโรงแรมฝ้าเพดาน ขึ้นรา29 ส.ค. 2563 17:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
947แม่บ้านอาคาร 1รอบทางเดินหน้าห้อง1-405ชั้น4กระเบื้องล่อนหลุด28 ส.ค. 2563 15:56 น.รับเรื่อง
28 ส.ค. 63 16:16 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
948น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17แจ้งให้กำจัดต้นโพธิ์หลังอาคาร 17 28 ส.ค. 2563 13:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 12:08 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
949แม่บ้านอาคาร 8อ_8/2ประตุปานสวิงซ์ด้านทิศตะวันตกชำรุดล๊อกไม่ใด้แจ้งด่วนกลัวของหาย28 ส.ค. 2563 10:52 น.รับเรื่อง
28 ส.ค. 63 13:02 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
950แม่บ้านอาคาร 66-104เก้าอี้ชํารุด28 ส.ค. 2563 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 09:20 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร/อำพล
951นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 12ฝาครอบถังน้ำทิ้งหน้าอาคารชำรุด 3 อัน28 ส.ค. 2563 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 10:09 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
952นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 12ฝาครอบถังน้ำทิ้งหน้าอาคารชำรุด 3 อัน28 ส.ค. 2563 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 10:09 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
953นายเนตรนภา บุระวงค์อ9ชั้น2เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นรั่ว 27 ส.ค. 2563 13:57 น.ยกเลิกรายการ
27 ส.ค. 63 15:43 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ซ้ำ
954น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ9ชั้น2เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นรั่ว 27 ส.ค. 2563 13:57 น.ยกเลิกรายการ
27 ส.ค. 63 15:43 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ซ้ำ
955น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ9ชั้น2เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นรั่ว 27 ส.ค. 2563 13:57 น.รับเรื่อง
27 ส.ค. 63 15:43 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
956นายเนตรนภา บุระวงค์อ9ชั้น2เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นรั่ว 27 ส.ค. 2563 13:57 น.รับเรื่อง
27 ส.ค. 63 15:43 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
957แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12กลอนประตูห้องน้ำชำรุด ห้องน้ำชาย27 ส.ค. 2563 08:47 น.รับเรื่อง
27 ส.ค. 63 13:00 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
958แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ลูกบิดเสียล็อคไม่ได้ห้อง 21-40427 ส.ค. 2563 08:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:57 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/
959นางลินดา ชมภูจันทร์อ 20 ห้อง113ประตูห้อง 20_113 ชำรุด26 ส.ค. 2563 16:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:37 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
960น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุุดห้อง107และห้อง40626 ส.ค. 2563 13:57 น.รับเรื่อง
26 ส.ค. 63 16:11 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
961นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 12กลอนประตุห้องน้ำชำรุด 1 ห้องน้ำชาย ฝาท่อพักน้ำชำรุด 2 26 ส.ค. 2563 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:42 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
962นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 12กลอนประตุห้องน้ำชำรุด 1 ห้องน้ำชาย ฝาท่อพักน้ำชำรุด 2 26 ส.ค. 2563 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:42 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
963น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดล๊อกไม่ได้ห้อง10925 ส.ค. 2563 13:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 09:27 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
964น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-208ประตูหน้าห้องและประตูห้องน้ำชำรุด 25 ส.ค. 2563 11:03 น.รับเรื่อง
25 ส.ค. 63 11:49 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
965แม่บ้านอาคาร 1อ.1ชั้น4น้ำฝนตกมาน้ำรั่วฃึมบริเวณที่เดิม24 ส.ค. 2563 15:27 น.รับเรื่อง
24 ส.ค. 63 16:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
966น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-311ม้านั่งชำรุด 24 ส.ค. 2563 14:42 น.รับเรื่อง
24 ส.ค. 63 16:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
967น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-123บานหน้าต่างชำรุด 24 ส.ค. 2563 14:41 น.รับเรื่อง
24 ส.ค. 63 16:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
968แม่บ้านอาคาร 77-422ห้องสรีระพืชลูกบิดประตูชำรุด(ประตูกลาง)24 ส.ค. 2563 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร/อำพล
969แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_213แผ่นป้ายห้อง.อวิโรจชำรุดร่วงลงมาค่ะ24 ส.ค. 2563 11:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
970แม่บ้านอาคาร 7หน้าห้องเรียนชั้น3เก้าอี้ชำรุด24 ส.ค. 2563 10:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
971แม่บ้านอาคาร 7หอ้งน้ำนิสิต หญิง-ชายโซนลิฟต์ชั้น1-4มีน้ำซึมออกมาจากฝาผนังหอ้งน้ำเวลามีฝนตก24 ส.ค. 2563 10:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
972แม่บ้านอาคาร 77-217/7กระเบื้องยางแตกชำรุด6-8แผ่น24 ส.ค. 2563 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
973นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 1เปลี่ยนยางล้อเครื่องขัดพื้น24 ส.ค. 2563 09:51 น.รับเรื่อง
24 ส.ค. 63 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
974นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 1เปลี่ยนยางล้อเครื่องขัดพื้น24 ส.ค. 2563 09:51 น.รับเรื่อง
24 ส.ค. 63 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
975แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 2ห้อง 2-207,2-203โต๊ะ-เก้าอี้ ชำรุด24 ส.ค. 2563 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
976นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21มีน้ำรั่วซึมเข้าทางขอบหน้าต่างห้อง 21-303 มีน้ำรั่วซึมเข้าทางขอบหน้าต่างกระจกตรงบริเวณใต้บรรไดชั่น 324 ส.ค. 2563 08:33 น.รับเรื่อง
24 ส.ค. 63 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
977นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21มีน้ำรั่วซึมเข้าทางขอบหน้าต่างห้อง 21-303 มีน้ำรั่วซึมเข้าทางขอบหน้าต่างกระจกตรงบริเวณใต้บรรไดชั่น 324 ส.ค. 2563 08:33 น.รับเรื่อง
24 ส.ค. 63 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
978นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 14เวลาฝนตกมีน้ำไหลลงมาจากฝ้าเพดานตรงทางเข้าห้องประชุมวิโรจน์24 ส.ค. 2563 08:25 น.รับเรื่อง
24 ส.ค. 63 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
979นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 14เวลาฝนตกมีน้ำไหลลงมาจากฝ้าเพดานตรงทางเข้าห้องประชุมวิโรจน์24 ส.ค. 2563 08:25 น.รับเรื่อง
24 ส.ค. 63 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
980น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดห้อง10724 ส.ค. 2563 07:59 น.รับเรื่อง
24 ส.ค. 63 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
981นายสมชาย เบ้าทองห้อง 17-106 อาคาร 17ลูกบิดประตูชำรุด (ปลดล็อคไม่ได้) 21 ส.ค. 2563 17:49 น.รับเรื่อง
24 ส.ค. 63 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
982น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-415ประตุห้องน้ำชำรุด21 ส.ค. 2563 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 12:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
983น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านเจ้บุ๋มอาหารตามสั่ง ตรงข้ามอาคาร 3หลังคาร้านเจ้บุ๋มตามสั่งค่ะ (ข้างร้านอ๊อด) 21 ส.ค. 2563 13:56 น.รับเรื่อง
21 ส.ค. 63 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
984น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3ห้องสำเนา9-304รั่ว21 ส.ค. 2563 12:19 น.รับเรื่อง
21 ส.ค. 63 12:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
985นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3ห้องสำเนา9-304รั่ว21 ส.ค. 2563 12:19 น.รับเรื่อง
21 ส.ค. 63 12:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
986แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13ท่อน้ำทิ้งดาดฟ้าชั้น2ชำรุด21 ส.ค. 2563 11:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ย. 63 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
987น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอาคารวิจัยและพัฒนาฯ ประตูหน้าต่างห้อง 110 อาคารวิจัยและพัฒนา ล็อคไม่ได้21 ส.ค. 2563 11:18 น.รับเรื่อง
21 ส.ค. 63 12:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
988น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4-115/1กอนล๊อกกรประตูห้องอาบนํ้าชํารุดห้อง4-115/1 21 ส.ค. 2563 10:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
989น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4-209วงกบ?บานเกล็ด?ชำรุด?ห้อง4-20921 ส.ค. 2563 10:52 น.รับเรื่อง
21 ส.ค. 63 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
990น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16กลอนประตูห้อง16-106 เสีย21 ส.ค. 2563 09:21 น.รับเรื่อง
21 ส.ค. 63 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
991น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-133แจ้งกำจัดปลวกในห้อง 3-13320 ส.ค. 2563 10:00 น.รับเรื่อง
20 ส.ค. 63 14:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
992นางวิวัฒน์ คำเครืออาคารอุทยานหนองหารน้อยเหล็กกั้นสะพาน 2 ชำรุด20 ส.ค. 2563 08:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 11:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
993นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคารอุทยานหนองหารน้อยเหล็กกั้นสะพาน 2 ชำรุด20 ส.ค. 2563 08:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 11:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
994นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 14ประตูห้องแอร์ชำรุด 19 ส.ค. 2563 08:43 น.รับเรื่อง
19 ส.ค. 63 10:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
995นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 14ประตูห้องแอร์ชำรุด 19 ส.ค. 2563 08:43 น.รับเรื่อง
19 ส.ค. 63 10:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
996แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 2ห้อง 2-207,2-203โต๊ะ,เก้าอี้ชำรุด18 ส.ค. 2563 13:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
997แม่บ้านอาคาร 7หน้ามุกใกล้โต๊ะ รปภมีน้ำรั่วลงมาจากฝ้าเพดาน18 ส.ค. 2563 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
998น.ส.ธัญญลักษ์ มังทะ21-208โทรศัพท์ สำนักงานใช้การไม่ได้ค่ะ 18 ส.ค. 2563 09:54 น.กำลังดำเนินการ
19 ส.ค. 63 13:49 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ตรวจสอบแล้วเป็นที่สัญญาณจาก TOT แจ้งซ่อมแล้ว
999น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.18-405ประตูห้องน้ำชำรุด17 ส.ค. 2563 16:19 น.รับเรื่อง
18 ส.ค. 63 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1000นายนายจิรวัฒน์ อรรถเศรษฐอาคาร 8/1ตู้กดน้ำเสีย ไม่เย็น (ถ้าซ่อมไม่ได้ขอเครื่องอื่นมาทดแทน)17 ส.ค. 2563 10:55 น.กำลังดำเนินการ
19 ส.ค. 63 13:40 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ซ๊อตลงกราวด์ ไม่สามารถซ่อมได้ (ขออนุมัติซื้อ) -สราวุฒิ/พัน
1001นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21ประตูห้องทำงานอาจารย์ชำรุด ห้อง 21 -31717 ส.ค. 2563 08:57 น.รับเรื่อง
17 ส.ค. 63 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1002นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21ประตูห้องทำงานอาจารย์ชำรุด ห้อง 21 -31717 ส.ค. 2563 08:57 น.รับเรื่อง
17 ส.ค. 63 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1003นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21ฝ้ารั่วมีน้ำหยดลงมาห้อง 21-41617 ส.ค. 2563 08:55 น.รับเรื่อง
17 ส.ค. 63 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1004นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21ฝ้ารั่วมีน้ำหยดลงมาห้อง 21-41617 ส.ค. 2563 08:55 น.รับเรื่อง
17 ส.ค. 63 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1005นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 22มีน้ำรั่วห้อง 22-305- 30617 ส.ค. 2563 08:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 11:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมโภช
1006นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 22มีน้ำรั่วห้อง 22-305- 30617 ส.ค. 2563 08:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 11:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมโภช
1007แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 2ห้อง 2-207,2-205 ชั้น3ทุกห้องนอ-304โต๊ะ-เก้าอี้ชำรุด05 ส.ค. 2563 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1008น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-134แจ้งทาสีโต๊ะตั้งโทรทัศน์ 04 ส.ค. 2563 15:15 น.รับเรื่อง
04 ส.ค. 63 16:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1009แม่บ้านอาคาร 8อ_8/2กลอนบานประตูสวิงช์ด้านทิศตะวันตกมันชำรุดปิดไม่ได้04 ส.ค. 2563 09:58 น.รับเรื่อง
04 ส.ค. 63 12:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1010แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_208ฝ้าเพดาลห้องเรียนชำรุดค่ะ04 ส.ค. 2563 08:46 น.รับเรื่อง
04 ส.ค. 63 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1011น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-313เก้าอี้สีฟ้าห้องสันทนาการ ชำรุด 1 ตัว03 ส.ค. 2563 11:35 น.รับเรื่อง
03 ส.ค. 63 12:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1012น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-208ประตูห้องครัวชำรุดเปิดไม่ได้03 ส.ค. 2563 11:22 น.รับเรื่อง
03 ส.ค. 63 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1013แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_209กุญแจบานสวิงชำรุดเปิดแล้วติดดึงออกไม่ได้ ช่างเข้าซ่อมให้แล้วค่ะ03 ส.ค. 2563 09:18 น.รับเรื่อง
03 ส.ค. 63 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1014แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_202_203น้ำรั่วหน้าห้องเรียน202ค่ะ .ฝ้าเพดาลหน้าห้อง203ชำรุดค่ะ03 ส.ค. 2563 09:13 น.รับเรื่อง
03 ส.ค. 63 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1015น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-233แจ้งกำจัดผึ้ง ภายในห้อง02 ส.ค. 2563 10:23 น.รับเรื่อง
03 ส.ค. 63 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1016น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-233เพดานชำรุดมีรูหนูและขาหนีบมุ้งลวดชำรุด02 ส.ค. 2563 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 11:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1017แม่บ้านอาคาร 77-222กระเบื้องยางแตกชำรุดประมาณ10-15แผ่น31 ก.ค. 2563 09:21 น.รับเรื่อง
02 ก.พ. 64 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1018น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-127ตู้เสื้อผ้าชำรุด(รอยปลวก)29 ก.ค. 2563 15:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 64 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1019น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-132ตู้เสื้อผ้าชำรุด (รอยปลวก)29 ก.ค. 2563 15:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 64 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1020น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-141ฝ้าเพดานห้องน้ำชำรุด29 ก.ค. 2563 15:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1021แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13สายน้ำดีอ่างมือห้องน้ำอาอาจารย์หญิงชำรุดน้ำไหลไม่หยุุดค่ะ29 ก.ค. 2563 08:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 15:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
1022นายชวนชม ยุติธรรมอ.7-413ลูกบิดประตูหลังห้องเรียน7-413เสียค่ะล็อกไม่ได้ 28 ก.ค. 2563 11:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1023นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อ.7-413ลูกบิดประตูหลังห้องเรียน7-413เสียค่ะล็อกไม่ได้ 28 ก.ค. 2563 11:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1024นายชวนชม ยุติธรรมอ.22 น้ำรั่วจากหลังคาลงโถงชั้น 1 หลาจุดอ.22 น้ำรั่วจากหลังคาลงโถงชั้น 1 หลาจุด 28 ก.ค. 2563 11:17 น.รับเรื่อง
29 ก.ค. 63 08:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1025นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อ.22 น้ำรั่วจากหลังคาลงโถงชั้น 1 หลาจุดอ.22 น้ำรั่วจากหลังคาลงโถงชั้น 1 หลาจุด 28 ก.ค. 2563 11:17 น.รับเรื่อง
29 ก.ค. 63 08:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1026น.ส.จิตรลดา ฦๅชา18-414ลูกบิดประตูหน้าห้องชำรุด24 ก.ค. 2563 16:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1027แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 2ห้อง 2-207 ชั้น 3ห้อง 2-304โต๊ะ-เก้าอี้ชำรุด24 ก.ค. 2563 10:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1028นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20เก้าอี้ห้องเรียนชำรุด 20 ตัว ห้อง 20-212 20-313 20- 303 24 ก.ค. 2563 08:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1029นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20เก้าอี้ห้องเรียนชำรุด 20 ตัว ห้อง 20-212 20-313 20- 303 24 ก.ค. 2563 08:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1030แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น1ห้อง2-102ประตูห้องชำรุด23 ก.ค. 2563 08:50 น.รับเรื่อง
23 ก.ค. 63 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1031น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3ห้องไฟชั้นสามรั่ว22 ก.ค. 2563 15:10 น.รับเรื่อง
22 ก.ค. 63 15:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1032นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3ห้องไฟชั้นสามรั่ว22 ก.ค. 2563 15:10 น.รับเรื่อง
22 ก.ค. 63 15:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1033นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3ห้องเรียน9-302..9-302ฟ่าเพดารั่ว22 ก.ค. 2563 15:08 น.รับเรื่อง
22 ก.ค. 63 15:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1034น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3ห้องเรียน9-302..9-302ฟ่าเพดารั่ว22 ก.ค. 2563 15:08 น.รับเรื่อง
22 ก.ค. 63 15:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1035แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียนอาคาร7เก้าอี้แตกชำรุดรวม90ตัว 22 ก.ค. 2563 14:26 น.รับเรื่อง
22 ก.ค. 63 15:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1036นายเนตรนภา บุระวงค์อ9ชั้น2แจ้งซ่อมคิ้วเสาหน้าห้องระพี22 ก.ค. 2563 13:59 น.รับเรื่อง
22 ก.ค. 63 15:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1037น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ9ชั้น2แจ้งซ่อมคิ้วเสาหน้าห้องระพี22 ก.ค. 2563 13:59 น.รับเรื่อง
22 ก.ค. 63 15:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1038นายเนตรนภา บุระวงค์อ9ชั้น2แจ้งเปลี่ยนแม่กุญแจห้องเก็บของใต้บันได22 ก.ค. 2563 13:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายยูหูช้าง 1 ชุด
1039น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ9ชั้น2แจ้งเปลี่ยนแม่กุญแจห้องเก็บของใต้บันได22 ก.ค. 2563 13:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายยูหูช้าง 1 ชุด
1040นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 7เครื่องขัดล้อยางหลุด 2 ล้อ22 ก.ค. 2563 13:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1041นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 7เครื่องขัดล้อยางหลุด 2 ล้อ22 ก.ค. 2563 13:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1042แม่บ้านอาคาร 77-226ลูกบิดประตูเปิดไม่สะดวก22 ก.ค. 2563 10:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1043แม่บ้านอาคาร 77-303/2ลูกบิดประตูชำรุด22 ก.ค. 2563 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกบิด 1 ชุด ปราโมท/สมพร
1044นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 12ฟ้าทะลุ 2 จุด ห้องรับรองกับห้องพักอาจารย์22 ก.ค. 2563 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1045นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 12ฟ้าทะลุ 2 จุด ห้องรับรองกับห้องพักอาจารย์22 ก.ค. 2563 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1046น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-224ทาสีภายในห้อง21 ก.ค. 2563 15:38 น.รับเรื่อง
21 ก.ค. 63 16:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1047แม่บ้านอาคาร 7หอ้งเรียน7-413ลูกบิดประตูชำรุด21 ก.ค. 2563 15:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกบิด 1ชุด ปราโมท/สมพร
1048น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16โทรศัพท์สำนักงานเสีย โทรเข้าและโทรออกไม่ได้21 ก.ค. 2563 12:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ส.ค. 63 09:00 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ดำเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้ว -สราวุฒิ/พัน
1049แม่บ้านอาคาร 1รอบทางเดินหน้าห้อง1-405ชั้น4กระเบื้องแตกล่อน20 ก.ค. 2563 16:13 น.รับเรื่อง
21 ก.ค. 63 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1050น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-204แจ้งทาสีภายในห้องพัก 20 ก.ค. 2563 15:50 น.รับเรื่อง
21 ก.ค. 63 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1051น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-209โต๊ะเครื่องแป้งชำรุด 20 ก.ค. 2563 15:49 น.รับเรื่อง
21 ก.ค. 63 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1052น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-242/1แจ้งกำจัดรังผึ้งหลังห้อง20 ก.ค. 2563 15:25 น.รับเรื่อง
21 ก.ค. 63 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1053น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-208ตู้ใต้ซิ้งล้างจานชำรุด 20 ก.ค. 2563 15:02 น.รับเรื่อง
20 ก.ค. 63 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1054นายนภัสสร ศรีประทุมภรณ์1-102หน้าต่างด้านหลัง ไม่สามารถล็อคได้20 ก.ค. 2563 14:51 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, กรุณาแจ้งซ่อมช่องครุภัณฑ์ครับ ส่งต่อหน่วยซ่อมบำรุงให้แล้วครับญ
1055น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ชั้น 2ประตูเปิดดูมิเตอร์น้ำ ข้างห้อง3-227และ228 ชำรุด20 ก.ค. 2563 11:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 63 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
1056แม่บ้านอาคาร 1อาคาร1ชั้น1ติดต่อแม่บ้านชั้น2ขอบยางขาดขำรุด 20 ก.ค. 2563 11:14 น.รับเรื่อง
20 ก.ค. 63 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1057แม่บ้านอาคาร 1อาคาร1ชั้น1ติดต่อแม่บ้านชั้น220 ก.ค. 2563 11:14 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ค. 63 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1058แม่บ้านอาคาร 6อาคา6 ทางขึ้นบรรไดฝั่งไปทางอาคาร7ฝ้าเพดานชำรุด 20 ก.ค. 2563 10:30 น.รับเรื่อง
20 ก.ค. 63 11:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1059แม่บ้านอาคาร 6อาคา6 ทางขึ้นบรรไดฝั่งไปทางอาคาร7ฝ้าเพดานชำรุด 20 ก.ค. 2563 10:30 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ค. 63 11:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1060นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20ซ่อมเก้าอี้ 13 ตัว20 ก.ค. 2563 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1061นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20ซ่อมเก้าอี้ 13 ตัว20 ก.ค. 2563 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1062นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20เวลาฝนตกจะมีน้ำไหลเข้าห้องเรียน (ห้อง 20- 31020 ก.ค. 2563 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1063นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20เวลาฝนตกจะมีน้ำไหลเข้าห้องเรียน (ห้อง 20- 31020 ก.ค. 2563 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1064นางวิวัฒน์ คำเครืออุทยานหนองหารน้อยเหล็กกั้นประตูสะพานชำรุด20 ก.ค. 2563 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 11:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1065นางรัตนา เหมสุรินธร์อุทยานหนองหารน้อยเหล็กกั้นประตูสะพานชำรุด20 ก.ค. 2563 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 11:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1066น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18เตียงชำรุดห้อง20320 ก.ค. 2563 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 63 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1067น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4-108/1มือจับประตูห้องอาบนํ้าชํารุด2อัน17 ก.ค. 2563 15:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1068น.ส.รจนา ทาระขจัดอาคาร 17 สวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.ประตูไม้ทางหนีไฟด้านหลังห้องสวัสดิการเด็กเล็กชำรุด เสี่ยงต่อการที่มีสัตว์มีพิษเข้ามาได้ และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็ก รบกวนซ่อมแซมให้ด่วน17 ก.ค. 2563 12:47 น.รับเรื่อง
17 ก.ค. 63 12:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1069น.ส.รจนา ทาระขจัดอาคาร 17 สวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.ราวผ้าม่านชำรุด17 ก.ค. 2563 12:45 น.รับเรื่อง
17 ก.ค. 63 12:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1070น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18เวลาฝนตกหลังคาหน้าห้องคอมและในห้องคอมรั่ว16 ก.ค. 2563 13:27 น.รับเรื่อง
16 ก.ค. 63 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1071นางวิวัฒน์ คำเครืออุทยานหนองหารน้อยประตูห้องน้ำปิดไม่ได้16 ก.ค. 2563 10:26 น.รับเรื่อง
16 ก.ค. 63 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1072นางรัตนา เหมสุรินธร์อุทยานหนองหารน้อยประตูห้องน้ำปิดไม่ได้16 ก.ค. 2563 10:26 น.รับเรื่อง
16 ก.ค. 63 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1073นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร19ล้างดาดฟ้าน้ำซึมลงมาห้อง วี ไอ พี(ห้อง 19- 30116 ก.ค. 2563 10:06 น.รับเรื่อง
16 ก.ค. 63 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1074นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร19ล้างดาดฟ้าน้ำซึมลงมาห้อง วี ไอ พี(ห้อง 19- 30116 ก.ค. 2563 10:06 น.รับเรื่อง
16 ก.ค. 63 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1075แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13พัดลมดูดอากาศห้องน้ำนิสิตชายชำรุด.ชั้น2ค่ะ16 ก.ค. 2563 09:19 น.กำลังดำเนินการ
03 ส.ค. 63 08:30 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ตรวจสอบแล้วพัดลมดูดอากาศ 8 นิ้ว แบบติดกระจก ชำรุด มอเตอร์ใหม้ (ไม่มีวัสดุ) ขอซื้อ -ไพศาล-สมชาย
1076น.ส.ชูวงศ์ กลิ่นเลขา3-230 (อาคารชุดพักอาศัย1)ลูกบิดประตูหน้าห้องเสีย ใช้กุญแจไขปลดล็อคไม่ได้ 15 ก.ค. 2563 18:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 63 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกบิด 1 ชุด ปราโมท/สมพร
1077แม่บ้านอาคาร 7หอ้งเรียน7-413/1ลูกบิดประตูปิดไม่สะดวก15 ก.ค. 2563 15:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมโภช
1078น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-408/4 ห้องรองคณบดีฝ่ายสื่อสาร คณะสาธารณสุขศาสตร์โต๊ทำงานชำรุด น๊อตหลุด เสียงดังกึกๆ กักๆ ทั้งนี้ โปรดดำเนินการภายในวันที่ 17 ก.ค.63 จักเป็นพระคุณยิ่ง ขอขอบคุณค่ะ15 ก.ค. 2563 13:34 น.รับเรื่อง
15 ก.ค. 63 13:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1079แม่บ้านอาคาร 88/2ฝ้าเพดานผุ 15 ก.ค. 2563 10:38 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, ส่งต่อหน่วยซ่อมบำรุงผู้รับผิดชอบให้แล้วครับ ครั้งต่อไปกรุณแจ้งซ่อมรายการซ่อมครุภัณฑ์นะครับญ
1080นายธวัชชัย สัพโส7-112อยากให้ยึดฐานเครื่องร่อน ไม่ให้เครื่องร่อนเคลื่อนที่ 14 ก.ค. 2563 12:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1081นายธวัชชัย สัพโส7-112อยากให้ยึดฐานเครื่องร่อน ไม่ให้เครื่องร่อนเคลื่อนที่ 14 ก.ค. 2563 12:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1082นายธวัชชัย สัพโส7-112อยากให้ยึดฐานเครื่องร่อน ไม่ให้เครื่องร่อนเคลื่อนที่ 14 ก.ค. 2563 12:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1083นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนครอาคาร 21ติดที่คล้องกุญแจ (ติดหูช้าง) เพื่อล็อคห้องให้หนาแน่น ได้แก่ ห้อง 21-209, 21-210, 21-215, 21-10114 ก.ค. 2563 11:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 63 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1084แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_208ฝ้าเพดาลห้องเรียนชำรุดค่ะ14 ก.ค. 2563 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1085แม่บ้านอาคาร 1ชั้น2หน้าห้องคลังอ.1กระจกชำรุด(กระจกบอรด์) 13 ก.ค. 2563 14:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร
1086แม่บ้านอาคาร 1ชั้น2หน้าห้องคลังอ.1กระจกชำรุด(กระจกบอรด์) 13 ก.ค. 2563 14:21 น.รับเรื่อง
13 ก.ค. 63 15:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1087น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ1-401ติดตั้งตัวสวิงประตู ห้อง1-401 13 ก.ค. 2563 14:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร ยึดน็อตใหม่
1088แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13ฉายฉีดน้ำชักโครกห้องน้ำนิสิตหญิงชำุด.ชั้น1ค่ะ13 ก.ค. 2563 13:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 14:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1089น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องน้ำชำรุดล๊อกไม่ได้ห้อง41513 ก.ค. 2563 13:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 63 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1090น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3ประตูด้านหลังชั้น3ปิดเสียงดัง13 ก.ค. 2563 11:04 น.รับเรื่อง
13 ก.ค. 63 11:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1091นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3ประตูด้านหลังชั้น3ปิดเสียงดัง13 ก.ค. 2563 11:04 น.รับเรื่อง
13 ก.ค. 63 11:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1092น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ราวแขวนผ้าในห้องอาบน้ำชำรุดห้อง30213 ก.ค. 2563 11:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ ราวแขวนผ้า 1ชุด
1093น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ขอบเตียงชำรุดห้อง20313 ก.ค. 2563 11:00 น.รับเรื่อง
13 ก.ค. 63 11:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1094น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18บานเกร็ดแตก1แผ่นห้อง11013 ก.ค. 2563 10:55 น.รับเรื่อง
13 ก.ค. 63 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1095น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องน้ำชำรุดล๊อกไม่ได้ห้อง20613 ก.ค. 2563 10:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 63 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1096น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดล๊อกไม่ได้ห้อง21613 ก.ค. 2563 10:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 63 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1097น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดล๊อกไม่ได้ห้อง10613 ก.ค. 2563 10:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 63 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1098น.ส.เจนจิรา ทองแกม7-423 ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาคาร7ชั้น4กระเบื้องห้องเรียนและก้องแลบพองขึ้นและแตกหลุดออกไปหลายจุด 10 ก.ค. 2563 15:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร/สมพร
1099น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์18-126นิสิตติดอยู่ในห้องน้ำ เปิดประตูห้องน้ำไม่ได้ 10 ก.ค. 2563 10:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1100นางวิวัฒน์ คำเครือโรงผลิตน้ำดื่มปิดฝ้าหลังเครื่องปรับอากาศ09 ก.ค. 2563 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 12:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/ปราโมท/สมพร/สมโภช
1101นางรัตนา เหมสุรินธร์โรงผลิตน้ำดื่มปิดฝ้าหลังเครื่องปรับอากาศ09 ก.ค. 2563 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 12:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/ปราโมท/สมพร/สมโภช
1102แม่บ้านอาคาร 1ห้อง1-302ชั้น3ขาโต๊ะประชุมชำรุด09 ก.ค. 2563 14:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร
1103น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18กรประตูห้องอาบน้ำชำรุดเปิด-ปิดไม่ได้มันขื้นสนิม(ด่วน)09 ก.ค. 2563 11:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 10:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, 18-408 เปลี่ยนลูกบิดประตูห้องนำ้ 1ชุด ปราโมท/สมพร
1104แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_208เก้าอี้แล็คเชอร์ในห้องเรียนชำรุดค่ะ08 ก.ค. 2563 16:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 63 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1105แม่บ้านอาคาร 8อาคาร8/2ประตูกระจกห้องเรียน มีเสียงดังเวลาที่เปิดและปิด08 ก.ค. 2563 15:13 น.รับเรื่อง
08 ก.ค. 63 15:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1106นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21มีน้ำรั่วจากเพดานไหลเป็นทางไปยังห้องอุปกรณ์สำนักงานห้อง 21- 410 น้ำซึมเข้าขอบหน้าต่างห้อง 21- 42508 ก.ค. 2563 13:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซิลิโคน 2 หลอด ปราโมท/สมพร
1107นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21มีน้ำรั่วจากเพดานไหลเป็นทางไปยังห้องอุปกรณ์สำนักงานห้อง 21- 410 น้ำซึมเข้าขอบหน้าต่างห้อง 21- 42508 ก.ค. 2563 13:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซิลิโคน 2 หลอด ปราโมท/สมพร
1108น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 4-224ห้อง224มุ้งลวดชำรุด1บาน 08 ก.ค. 2563 11:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมพร/ปราโมท
1109น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 4-214มุ้งลวดห้อง4-214ชำรุด2บาน 08 ก.ค. 2563 11:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1110น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 4-209ห้อง209วงกบหน้าต่างก็ชำรุด 08 ก.ค. 2563 11:24 น.รับเรื่อง
08 ก.ค. 63 11:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1111น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 4-216วงกบห้อง216ชำรุด 08 ก.ค. 2563 11:22 น.รับเรื่อง
08 ก.ค. 63 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1112น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-217ลูกบิดประตูชำรุด 08 ก.ค. 2563 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 63 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1113นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 19ห้องโถงชั้น 1ด้านหน้าอาคาร (ถามแม่บ้าน )08 ก.ค. 2563 09:01 น.รับเรื่อง
08 ก.ค. 63 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1114นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 19ห้องโถงชั้น 1ด้านหน้าอาคาร (ถามแม่บ้าน )08 ก.ค. 2563 09:01 น.รับเรื่อง
08 ก.ค. 63 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1115นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 19สนามหลังคารั่ว08 ก.ค. 2563 08:57 น.รับเรื่อง
08 ก.ค. 63 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1116นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 19สนามหลังคารั่ว08 ก.ค. 2563 08:57 น.รับเรื่อง
08 ก.ค. 63 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1117นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20 ลูกบิดประตูห้อง 4 - 405 ชำรุด 08 ก.ค. 2563 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ
1118นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20 ลูกบิดประตูห้อง 4 - 405 ชำรุด 08 ก.ค. 2563 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ
1119นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20ลูกบิดประตูห้อง 4 - 405 (ชำรุด )08 ก.ค. 2563 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ ลูกบิดประตูทั่วไป 1 ชุด
1120นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20ลูกบิดประตูห้อง 4 - 405 (ชำรุด )08 ก.ค. 2563 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ ลูกบิดประตูทั่วไป 1 ชุด
1121แม่บ้านอาคาร 77-412,7-413เก้าอี้ชำรุด03 ก.ค. 2563 15:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1122แม่บ้านอาคาร 77-411หลังคารั่วเวลาฝนตก03 ก.ค. 2563 15:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 64 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/ปราโมท
1123นายชวนชม ยุติธรรมอาคาร 14ผ้าม่านหลุด 03 ก.ค. 2563 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 11:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1124นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคาร 14ผ้าม่านหลุด 03 ก.ค. 2563 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 11:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1125น.ส.รัตนพร ชาประสออาคร18กระเบื้องปิดช่องลมห้องรีดผ้าชั้น4ชำรุดหลุด03 ก.ค. 2563 11:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1126นายธวัชชัย สัพโสห้องปฏิบัติการแอสฟัลต์ (ข้างตึก 6 )ประตูปิดพัง โดนปลวกกิน 03 ก.ค. 2563 10:13 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1127นายธวัชชัย สัพโสห้องปฏิบัติการแอสฟัลต์ (ข้างตึก 6 )ประตูปิดพัง โดนปลวกกิน 03 ก.ค. 2563 10:12 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1128นายธวัชชัย สัพโสห้องปฏิบัติการแอสฟัลต์ (ข้างตึก 6 )ฝ้าเพดานหลุดออก 03 ก.ค. 2563 10:11 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1129นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคาร 21น้ำรั่วอ. 21 ห้อง 410 425 03 ก.ค. 2563 10:03 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1130นายชวนชม ยุติธรรมอาคาร 21น้ำรั่วอ. 21 ห้อง 410 425 03 ก.ค. 2563 10:03 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1131นายชวนชม ยุติธรรมอาคาร 1น้ำรั่วอาคาร 1 ชั้น 4 หน้าห้อง 401 บันได จุดเดิมครับ 03 ก.ค. 2563 09:50 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1132นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคาร 1น้ำรั่วอาคาร 1 ชั้น 4 หน้าห้อง 401 บันได จุดเดิมครับ 03 ก.ค. 2563 09:50 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1133น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มหลังคาโรงผลิตน้ำดื่มแตกค่ะ เนื่องจากกิ่งไม้ตกใส่หลังคา 03 ก.ค. 2563 09:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 11:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/ปราโมท/สมพร
1134นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคาร 19น้ำรั่ว อัศจรรฒ์ชั้นสองชึมลงชั้น1 03 ก.ค. 2563 09:35 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1135นายชวนชม ยุติธรรมอาคาร 19น้ำรั่ว อัศจรรฒ์ชั้นสองชึมลงชั้น1 03 ก.ค. 2563 09:35 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1136นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคาร 20น้ำรั่วหน้าศาลาจำลอง 03 ก.ค. 2563 09:33 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1137นายชวนชม ยุติธรรมอาคาร 20น้ำรั่วหน้าศาลาจำลอง 03 ก.ค. 2563 09:33 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1138นายชวนชม ยุติธรรมอาคาร 9 ห้องรับรองกลุ่ม มีน้ำรั่ว 3 จุด 03 ก.ค. 2563 09:31 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1139นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคาร 9 ห้องรับรองกลุ่ม มีน้ำรั่ว 3 จุด 03 ก.ค. 2563 09:31 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1140นายเนตรนภา บุระวงค์ห้องระพีมีน้ำรั่วหน้าห้องระพีชั้น3ข้างเวทีห้องระพี03 ก.ค. 2563 09:31 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1141น.ส.พูลสิน ไชยมะโยห้องระพีมีน้ำรั่วหน้าห้องระพีชั้น3ข้างเวทีห้องระพี03 ก.ค. 2563 09:31 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1142นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคาร 9 มีน้ำรั่ว ห้อง ในห้องระพีข้างเวที 1 ประตูหน้าห้อง และห้องรับรอง 03 ก.ค. 2563 09:30 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1143นายชวนชม ยุติธรรมอาคาร 9 มีน้ำรั่ว ห้อง ในห้องระพีข้างเวที 1 ประตูหน้าห้อง และห้องรับรอง 03 ก.ค. 2563 09:30 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1144นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคาร 22มีน้ำรั่ว ห้อง 301/302/305/306 03 ก.ค. 2563 09:26 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1145นายชวนชม ยุติธรรมอาคาร 22มีน้ำรั่ว ห้อง 301/302/305/306 03 ก.ค. 2563 09:26 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1146แม่บ้านอาคาร 77-210 (โคกศรีสุพรรณ)ลูกบิดประตูชำรุดเปิดไม่สะดวก02 ก.ค. 2563 15:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1147น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์3-334/1ฝ้าห้องครัวชำรุด น้ำซึมลงมาในฝ้า จนฝ้าทะลุแล้ว ช่างเคยมาดูแล้วแต่ยังไม่ได้ซ่อม และน้ำรั่วลงมาทางระเบียงหลังห้อง02 ก.ค. 2563 14:18 น.รับเรื่อง
02 ก.ค. 63 15:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1148นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 3ห้องน้ำรวมชาย-หญิง ฝั่งโรงแรม ยาแนวพื้นห้องน้ำ 02 ก.ค. 2563 13:29 น.รับเรื่อง
02 ก.ค. 63 14:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1149อาจารย์กันทิมา มีแหยม3-307กลอนประตูห้องน้ำล็อคไม่ได้ ลูกบิดระเบียงพัง กดล็อคไม่ได้ ด่วน****02 ก.ค. 2563 11:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
1150นางSureerat Sriphrommuneeห้องธุรการ ศว.1.เปลี่ยนลิ้นชักวางคีย์บอร์ด 2.ทำกุญแจสำหรับล็อกตู้ลิ้นชักเก็บอุปกรณ์01 ก.ค. 2563 10:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร เปลี่ยนกุญแจล๊อคโต๊ะคอม 1 ชุด
1151นางรัตนา เหมสุรินธร์ตรงแยกอาคาร 1เนินสะดุดบริเวณสวนนงนุชหลุดออก 1 อัน30 มิ.ย. 2563 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1152นางวิวัฒน์ คำเครือตรงแยกอาคาร 1เนินสะดุดบริเวณสวนนงนุชหลุดออก 1 อัน30 มิ.ย. 2563 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1153แม่บ้านอาคาร 8อ_8/2สยชฝ้าเพดาลหล่นตกลงมาแล้วก็ห้องแปรรูปฝ้าก็มีลอยรั้วน้ำหยดลงมา แรงมาก 29 มิ.ย. 2563 14:32 น.รับเรื่อง
29 มิ.ย. 63 15:12 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1154นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 3 ห้อง 128หัวเตียงสีลอก 25 มิ.ย. 2563 16:41 น.รับเรื่อง
26 มิ.ย. 63 12:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1155นางวิวัฒน์ คำเครือโรงผลิดน้ำดื่มประตูห้องสำนักงาน (ชำรุด)25 มิ.ย. 2563 14:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 12:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1156นางรัตนา เหมสุรินธร์โรงผลิดน้ำดื่มประตูห้องสำนักงาน (ชำรุด)25 มิ.ย. 2563 14:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 12:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1157แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_208ฝ้าเพดาลห้องเรียนชำรุดค่ะ25 มิ.ย. 2563 12:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1158แม่บ้านอาคาร 66-203ปลวกขึ้นตู้เก็บของ 25 มิ.ย. 2563 10:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 13:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1159น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10โต๊ะไม้สำหรับนั่งรับประทานอาหารชำรุด 25 มิ.ย. 2563 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1160นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 3 ทางฝั่งห้อง 3-335? มีตัวอะไรวิ่งไปวิ่งมาบนฝ้า ได้ยินเสียงมา 2 วันแล้วค่ะ ไม่รู้ว่าหนูหรือแมว แต่ถ้าเป็นหนูคงตัวใหญ่มาก เสียงเหมือนกันลากสายไฟไปมาด้วย รบกวนช่วยตรวจสอบด้วยนะคะ25 มิ.ย. 2563 09:44 น.รับเรื่อง
25 มิ.ย. 63 12:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1161นายณัฐพงษ์ คำเลิศหอพักอินทนิล ห้อง 424กำจัดรังผึ้ง 23 มิ.ย. 2563 15:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 10:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1162นายณัฐพงษ์ คำเลิศหอพักอินทนิล ประตูห้องชาป ชำรุด 23 มิ.ย. 2563 15:55 น.รับเรื่อง
23 มิ.ย. 63 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1163น.ส.รัตนพร ชาประสออาคร18ฝ้าห้องน้ำชำรุด3ห้องมีห้อง110ห้อง217ห้อง31523 มิ.ย. 2563 15:33 น.รับเรื่อง
03 ส.ค. 63 10:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, 18-215 สมพร/คำจร
1164น.ส.รัตนพร ชาประสออาคร18ประตูกระจกหลังห้องเปิดไม่ได้ห้ง18-31523 มิ.ย. 2563 15:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1165น.ส.รัตนพร ชาประสออาคร18ประตูกระจกหลังห้องล๊อกไม่ได้ห้อง18-11523 มิ.ย. 2563 15:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1166น.ส.รัตนพร ชาประสออาคร18มุ้งลวดขาดห้อง18-30923 มิ.ย. 2563 15:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร มุ้งลวด 2 เมตร
1167นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 3 ห้อง 109รื้อพื้นตู้เสื้อผ้าเนื่องจากมีหนูตาย23 มิ.ย. 2563 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 64 13:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1168แม่บ้านอาคาร 77-404/1ปิดฝ้าเพดานให้เข้าที่เนื่องจากหลุดออกจากจุดเดิม22 มิ.ย. 2563 15:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1169นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 15 ขอเปลี่ยนลูกบิดประตูห้องน้ำ22 มิ.ย. 2563 14:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 14:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ/คิมหันต์ ลูกบิดประตูทั่วไป 1 ชุด
1170นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 15 ขอเปลี่ยนลูกบิดประตูห้องน้ำ22 มิ.ย. 2563 14:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 14:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ/คิมหันต์ ลูกบิดประตูทั่วไป 1 ชุด
1171น.ส.หัทญา ยุตรินทร์ห้อง 9-206 หน่วยแนะแนวและรับเข้าโทรศัพท์เบอร์ 042-725052 ใช้งานไม่ได้ค่ะ โทรเข้าแล้วเหมือนสายไม่ว่างค่ะ22 มิ.ย. 2563 14:40 น.รับเรื่อง
22 มิ.ย. 63 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1172น.ส.รัตนพร ชาประสออาคร18ป้ายเวลาเปิด-ปิดหอชำรุด22 มิ.ย. 2563 10:27 น.รับเรื่อง
22 มิ.ย. 63 12:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1173น.ส.รัตนพร ชาประสออาคร18ไม้ระแนงระเบียงหลังห้อง117หัก2แผ่น22 มิ.ย. 2563 10:24 น.รับเรื่อง
22 มิ.ย. 63 12:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1174น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ1-402ตัวยึดประตูห้องหลุด ตัวสวิงประตูห้องเสีย แจ้งซ่อมไปแล้ว ไม่มีช่างมาดู (รบกวนส่งช่างมาช่วยซ่อมก่อนได้ไหมค่ะ ) 20 มิ.ย. 2563 15:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1175นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 3 ห้อง 304 ห้อง 305ฝ้าเป็นรา 20 มิ.ย. 2563 14:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1176นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 3 ห้อง 302 ห้อง 305 ห้อง 303คิ้วบัวหลุด20 มิ.ย. 2563 14:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1177นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 3 ห้อง 345 และ ห้อง 346ประตูหน้าห้องชำรุด 2 บาน 20 มิ.ย. 2563 14:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1178นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 3 หน้าห้อง 331/1น้ำรั่วบนฝ้าเพดาน 19 มิ.ย. 2563 14:40 น.รับเรื่อง
19 มิ.ย. 63 16:27 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1179นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 3 หน้าห้อง 338/1น้ำรั่ว หน้าห้อง 338/1 หยดใส่ไฟฉุกเฉิน 19 มิ.ย. 2563 14:39 น.รับเรื่อง
19 มิ.ย. 63 16:27 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1180นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 3 ทางเดินหน้าห้อง 333ฝ้าชำรุด 19 มิ.ย. 2563 14:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:20 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1181นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 17 โช้คบานสวิงประตูทางขึ้นตึกชำรุด 19 มิ.ย. 2563 14:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:38 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร โช๊คบานสวิง 1 ชุด
1182แม่บ้านอาคาร 77-311/1เชือกดึงผ้าม่านเพื่อเปิด-ปิดชำรุด19 มิ.ย. 2563 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:02 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1183นายณัฐพงษ์ คำเลิศหอพักอินทนิล ห้อง 222 บานเกร็ดแตก 1 แผ่น18 มิ.ย. 2563 11:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1184นายณัฐพงษ์ คำเลิศหออินทนิล ห้อง 203มุ้งลวดขาด 1 ช่อง18 มิ.ย. 2563 11:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1185น.ส.รจนา ทาระขจัดอาคาร 17 สวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.ประตูไม้หนีไฟด้านหลังชำรุดมาก รบกวนซ่อมแซมด่วนเพราะอาจมีงู หรือสัตว์มีพิษอื่น ๆ สามารถเข้ามาได้18 มิ.ย. 2563 10:34 น.รับเรื่อง
18 มิ.ย. 63 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1186น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก? มก.ฉกส.? อาคาร? 1718 มิ.ย. 2563 10:14 น.ยกเลิกรายการ
18 มิ.ย. 63 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1187น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก? มก.ฉกส.? อาคาร? 1718 มิ.ย. 2563 10:14 น.ยกเลิกรายการ
18 มิ.ย. 63 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1188น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10หลังคาโรงอาหารกลาง อ.10 รั่วบริเวณหน้าร้านอาหารมะห์ค่ะ ตอนนี้แม่บ้านใช้ถังน้ำมารองน้ำไว้ 18 มิ.ย. 2563 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 10:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1189นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20หน้าต่างล๊อคไม่ได้ห้อง 20- 21218 มิ.ย. 2563 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1190นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20หน้าต่างล๊อคไม่ได้ห้อง 20- 21218 มิ.ย. 2563 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1191นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20 ติดตั้งตู้เก็บกุญแจ 2 ตู้17 มิ.ย. 2563 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1192นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20 ติดตั้งตู้เก็บกุญแจ 2 ตู้17 มิ.ย. 2563 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1193น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ3-324หลังคาห้องครัวรั่ว น้ำฝนไหลทะลุฝ้า 16 มิ.ย. 2563 13:36 น.รับเรื่อง
16 มิ.ย. 63 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1194น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์3-316น้ำรั่วลงบริเวณพัดลมดูดอากาศ16 มิ.ย. 2563 13:31 น.รับเรื่อง
16 มิ.ย. 63 13:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1195น.ส.พิมลรัตน์ ไชยธงยศ้อาคาร 9 บริเวณหน้าห้องสมุดซ่อมแซมปรับปรุงตู้รับหนังสือให้มีสภาพสวยงามและใช้งานได้ดียิ่งขึ้น16 มิ.ย. 2563 09:48 น.รับเรื่อง
16 มิ.ย. 63 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1196นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 409/7 ห้องคณบดีลูกประตูบิดเสีย 15 มิ.ย. 2563 17:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ศมโภช/คำจร ลูกบิด 1 ชุด
1197น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน7-421ติดบานพับกุญแจตู้ (มีอุปกรณ์บานพับกุญแจ)15 มิ.ย. 2563 14:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 64 10:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1198น.ส.จิราวรรณ์ เมืองนาคห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา (7-323)ซ่อมแซมบานพับล้อกเกอร์เก็บของหน้าห้องปฏิบัติการ15 มิ.ย. 2563 10:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 64 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1199นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 3 ห้อง 132ไม้บริเวณปลั้กไฟผุ 15 มิ.ย. 2563 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1200นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 3 ห้อง 127 และ 131ตู้เสื้อผ้าผุ 15 มิ.ย. 2563 10:43 น.รับเรื่อง
15 มิ.ย. 63 13:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1201นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21ลูกบิดประตู (ห้อง 21-206 ) ชำรุด15 มิ.ย. 2563 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร ลูกบิด 1 ชุด
1202นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21ลูกบิดประตู (ห้อง 21-206 ) ชำรุด15 มิ.ย. 2563 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร ลูกบิด 1 ชุด
1203อาจารย์สุวคนธ์ สมไพรพิทักษ์ห้องพัก 3-237 อาคารหอพักบุคลากรเก่า อาคาร 3ให้เข้าตรวจสอบผนังห้องพักเนื่องจากมีรอยแตกร้าว 13 มิ.ย. 2563 14:37 น.รับเรื่อง
15 มิ.ย. 63 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1204น.ส.วิชชุดา ใจเสรี1-402 อาคารบริหาร 1 ห้องโครงการ MBAรบกวนให้ช่างมาดูประตูหน้าห้องทำงาน 1-402 ให้หน่อยนะคะ บานประตูไม่สวิง ทำให้เวลาเปิดปิดประตูกระแทกเสียงดังค่ะ แจ้งไปตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.2563 แล้วค่ะ รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ12 มิ.ย. 2563 16:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร โช๊คบานประตูไม้ 1 ชุด
1205น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ลูกบิดประตูเสีย ห้อง16-10412 มิ.ย. 2563 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร ลูกบิคประตู 1 ชุด
1206นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 408/4ลูกบิดประตูเสีย12 มิ.ย. 2563 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร ลูกบิค 1 ชุด
1207น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ1-402ประตูตัวสวิงเสีย ปิดเปิดเสียงดัง11 มิ.ย. 2563 12:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร
1208นายณัฐพงษ์ คำเลิศหอพักนนทรี ห้อง 123บานเกล็ดหน้าต่างชำรุดทั้งแผง 3 บาท11 มิ.ย. 2563 10:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 63 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, จัดซื้อจ้างเหมา ตามขึันตอนอยู่ครับ บานเกร้ด 1 แผ่น สมโภข/คำจร
1209นายณัฐพงษ์ คำเลิศหอพักนนทรี ห้อง 110ลูกบิดประตูชำรุด11 มิ.ย. 2563 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 63 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1210แม่บ้านอาคาร 1ห้องเตรียมอาหารชั้น3กระเบื้องยางล่อนแตกชำรุด11 มิ.ย. 2563 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 63 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร กระเบื้องยาง 5 แผ่น
1211นายณัฐพงษ์ คำเลิศหอพักอินทนิลกระเบื้องห้องครัวแตก 09 มิ.ย. 2563 15:56 น.รับเรื่อง
09 มิ.ย. 63 15:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1212น.ส.อัมพร ศรีคราม17-415ประตูกระจกด้านหลังห้องเลื่อนเปิดปิดไม่ได้ (อาคารพักอาศัยบุคลากรที่ 2 อ.17 ห้อง 415)09 มิ.ย. 2563 14:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 12:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1213นายเนตรนภา บุระวงค์อาคาร9ฝาผนังแตกร้าวด้านทิศใต้ชั้น308 มิ.ย. 2563 13:48 น.รับเรื่อง
08 มิ.ย. 63 16:01 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1214อาจารย์ชุลีพร ชำนาญต้า17-203ราวระเบียงหลังห้องผุพัง08 มิ.ย. 2563 13:25 น.รับเรื่อง
08 มิ.ย. 63 16:01 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1215นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 14กระเบื้องแตกชั้น 1 หน้าห้องแรมโรงแรมประมาณ 10 แผ่น08 มิ.ย. 2563 11:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 64 13:34 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1216นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 14กระเบื้องแตกชั้น 1 หน้าห้องแรมโรงแรมประมาณ 10 แผ่น08 มิ.ย. 2563 11:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 64 13:34 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1217น.ส.รัตนพร ชาประสออาคร18กระเบื้องพื้นห้องน้ำชำรุดหลุดร่อน4แผ่นห้อง30708 มิ.ย. 2563 08:57 น.รับเรื่อง
08 มิ.ย. 63 09:03 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1218นายนภัสสร ศรีประทุมภรณ์อาคาร1 ห้องการเงินขนโต๊ะออกเนื่องจากไม่ได้ใช้งานแล้ว05 มิ.ย. 2563 13:31 น.รับเรื่อง
05 มิ.ย. 63 14:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1219แม่บ้านอาคาร 66-201หลังคารั่ว ฝ้าชำรุด05 มิ.ย. 2563 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
1220นายนภัสสร ศรีประทุมภรณ์อาคาร1 ห้องการเงินติดตั้งแผงกั้นห้อง(ปาติชั่น)05 มิ.ย. 2563 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 63 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1221แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ห้อง 2-207โต๊ะ-เก้าอี้ ชำรุด05 มิ.ย. 2563 07:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1222แม่บ้านอาคาร 77-408ลูกบิดประตูชำรุด04 มิ.ย. 2563 14:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มิ.ย. 63 10:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซ่อมลูกบิด สมโภช/คำจร
1223น.ส.ยุวดี แซ่ตั้ง7-211/1กรุณาช่วยดปลี่ยนลูกบิดประตูห้อง 7-211/1 ด้วยค่ะ แจ้งแม่บ้านไปแล้วแต่ผ่านมาหลายเดือนยังไม่มาแก้ไข ลูกบิดเสียเปิดประตูยากมาก เสียบและดึงออกยากมาก 04 มิ.ย. 2563 10:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มิ.ย. 63 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกบิดประตู 1ชุด สมโภช
1224แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_203บานหน้าต่างปิดล็อคไม่ได้ค่ะ04 มิ.ย. 2563 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 63 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1225แม่บ้านอาคาร 77-114และห้อง7-212โต๊ะทำงานชำรุดรวม3ตัว02 มิ.ย. 2563 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1226นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1ย้ายลิ้นชักการทำงาน02 มิ.ย. 2563 13:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มิ.ย. 63 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/สมโภช
1227แม่บ้านอาคาร 77-103/2,7-104/2,7-203/2เปลี่ยนกระจกเงารวมทั้งหมด4บานรายละเอียดดังนี้ 7-103/2= 2บาน ,7-104/2=1บาน ,7-203/2=1บาน เปลี่ยนกระจกเงารวมทั้งหมด4บาน 01 มิ.ย. 2563 09:46 น.ยกเลิกรายการ
11 ม.ค. 64 14:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1228แม่บ้านอาคาร 66-104ขอบเวทีชํารุด01 มิ.ย. 2563 09:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1229นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 17 ห้อง 303ประตูเลื่อนด้านหลังห้อง เลื่อนยาก01 มิ.ย. 2563 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 63 09:24 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1230นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 17 ห้อง 208ประตูเลื่อนห้องอาบน้ำเลื่อนไม่ได้01 มิ.ย. 2563 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 63 09:25 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ล้อเลื่อนบานห้องนำ้ 2 ตัว สมโภช/คำจร
1231แม่บ้านอาคาร 77-203/2เปลี่ยนกระจกเงาชำรุดลอกดำ29 พ.ค. 2563 16:24 น.ยกเลิกรายการ
11 ม.ค. 64 14:13 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1232นายเนตรนภา บุระวงค์ห้องระพี.อ.9เพดานรั่วข้างเวที29 พ.ค. 2563 16:19 น.รับเรื่อง
01 มิ.ย. 63 09:38 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1233นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3ผนังห้องเก็บอุปกรณ์แตกร้าวห้องน้ำหญิงด้านหน้า29 พ.ค. 2563 12:34 น.รับเรื่อง
29 พ.ค. 63 12:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1234น.ส.จิตรลดา ฦๅชา20-408/4 อาคาร 20 ห้องรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรลูกบิดประตูชำรุด29 พ.ค. 2563 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 63 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1235น.ส.รัตนพร ชาประสออาคร18ที่กันแมลงชำรุดชั้น4มีห้อง403-412-415-41829 พ.ค. 2563 08:14 น.รับเรื่อง
29 พ.ค. 63 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1236น.ส.รัตนพร ชาประสออาคร18ที่กันแมลงชำรุดชั้น3มีห้อง301-31429 พ.ค. 2563 08:11 น.รับเรื่อง
29 พ.ค. 63 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1237น.ส.รัตนพร ชาประสออาคร18ที่กันแมลงชำรุดชั้น2มีห้อง211-215-21929 พ.ค. 2563 08:09 น.รับเรื่อง
29 พ.ค. 63 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1238น.ส.รัตนพร ชาประสออาคร18ที่กันแมลงชำรุดชั้น2มีห้อง211-215-21929 พ.ค. 2563 08:09 น.รับเรื่อง
29 พ.ค. 63 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1239น.ส.รัตนพร ชาประสออาคร18ที่กันแมลงชำรุดหักชั้น1มีห้อง104-107-109-111-114-115-117-118-12029 พ.ค. 2563 08:07 น.รับเรื่อง
29 พ.ค. 63 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1240นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 14พื้นกระเบี้อง ชำรุด ห้องวิทยุ28 พ.ค. 2563 14:10 น.รับเรื่อง
28 พ.ค. 63 16:03 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1241นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 14พื้นกระเบี้อง ชำรุด ห้องวิทยุ28 พ.ค. 2563 14:10 น.รับเรื่อง
28 พ.ค. 63 16:03 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1242น.ส.บุษกร ครจำนงค์ผ้าชั้น3 อาคาร17ดักหนูบริเวณฝ้าอาคาร 17 (สามารถประสานงานกับคุณติ้งได้เนื่องจากอาจารย์แจ้งคุณติ้งไว้แล้ว)28 พ.ค. 2563 12:01 น.รับเรื่อง
28 พ.ค. 63 16:03 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1243แม่บ้านอาคาร 1ห้อง1-402โครงการmbaโช้คคัพประตูชำรุด28 พ.ค. 2563 09:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:38 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1244น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์17-303กระเบื้องหน้าห้องแตก 26 พ.ค. 2563 16:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 12:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1245นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 3 ห้อง 333ตัวดูดควันในห้องครัวไฟซ๊อต26 พ.ค. 2563 14:17 น.กำลังดำเนินการ
08 มิ.ย. 63 09:02 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ดำเนินการตัดพัดลมดูดอากาศออกจากระบบแสงสวางในห้องออกแล้ว พัดลมดูดอากาศเสีย (สั่งซื้อ)
1246น.ส.วิมลนันทน์ กันเกตุ3-225มุ้งลวดหน้าต่างห้องพักชำรุด26 พ.ค. 2563 13:58 น.รับเรื่อง
27 พ.ค. 63 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1247น.ส.รจนา ทาระขจัดอาคาร 17 สวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.ประตู(ไม้)ทางหนีไฟด้านหลังข้างๆผุพัง ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมด่วนค่ะ25 พ.ค. 2563 15:10 น.รับเรื่อง
25 พ.ค. 63 15:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1248น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18ประตูห้องอาบน้ำเปิด-ยากห้อง101และห้อง110และห้อง11125 พ.ค. 2563 11:03 น.รับเรื่อง
25 พ.ค. 63 12:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1249น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18ประตูกระจกหลังห้องเปิด-ปิดยากห้อง107และห้อง113และห้อง40725 พ.ค. 2563 11:00 น.รับเรื่อง
25 พ.ค. 63 12:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1250น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18ประตูกระจกหลังห้องล๊อกไม่ได้ห้อง11525 พ.ค. 2563 10:57 น.รับเรื่อง
25 พ.ค. 63 12:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1251น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18ตรวจเช็กหางปลาขัดมุ้งลวดพร้อมเปลี่ยนให้ด้วยค่ะเนื่องจากตัวเก่าชำรุดหักเกือบทุกห้องค่ะ25 พ.ค. 2563 10:53 น.รับเรื่อง
25 พ.ค. 63 12:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1252น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18มือหมุนบานเกร็ดชำรุดชั้น4ห้อง401(1ตัว)ห้อง403(1ตัว)ห้อง413(1ตัว)ห้อง419(1ตัว)25 พ.ค. 2563 10:44 น.รับเรื่อง
25 พ.ค. 63 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1253น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18มือหมุนบานเกร็ดชำรุดชั้น3ห้อง301(1ตัว)ห้อง302(1ตัว)ห้อง303(1ตัว)ห้อง306(1ตัว)ห้อง311(1ตัว)ห้อง313(1ตัว)ห้อง314(1ตัว)ห้อง319(2ตัว)25 พ.ค. 2563 10:40 น.รับเรื่อง
25 พ.ค. 63 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1254น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์3-329ทาสีผนังและฝ้า เนื่องจากมีรา 25 พ.ค. 2563 10:38 น.รับเรื่อง
25 พ.ค. 63 10:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1255น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18มือหมุนบานเกร็ดชำรุดชั้น2ห้อง201(3ตัว)ห้อง202(1ตัว)ห้อง204(1ตัว)ห้อง206(1ตัว)ห้อง210(1ตัว)ห้อง214(1ตัว)ห้อง219(1ตัว)25 พ.ค. 2563 10:34 น.รับเรื่อง
25 พ.ค. 63 10:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1256น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18มือหมุนบานเกร็ดชำรุดชั้น1ห้อง102(2ตัว)ห้อง105(1ตัว)25 พ.ค. 2563 10:28 น.รับเรื่อง
25 พ.ค. 63 10:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1257น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์3-329ลูกบิดชำรุด25 พ.ค. 2563 10:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 63 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
1258น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์3-329พื้นเตียงหักต้องเปลี่ยนใหม่ บุคลากรใหม่จะเข้าสิ้นเดือน พ.ค.63 25 พ.ค. 2563 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ค. 63 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไม้อัด 1 แผ่น คำจร/สมโภช
1259นายเจษฎา เตชมหาศรานนท์17-214ไม่สามารถต่อดูทีวี ภายในห้องได้23 พ.ค. 2563 14:43 น.รับเรื่อง
25 พ.ค. 63 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1260แม่บ้านอาคาร 77-104/2และ7-103/2เปลียนกระจกเงาเนื่องจากหลุดลอก22 พ.ค. 2563 11:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 08:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1261น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีอ สถานพยาบาล อ.16ติดตั้งผ้าม่าน ห้องซักผ้า บริเวณหน้าต่างและประตูห้อง มีผ้าม่านแต่ไม่มี ราง นะคะ22 พ.ค. 2563 09:11 น.รับเรื่อง
22 พ.ค. 63 10:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1262นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 17ระเบียงหน้าอาคาร 17 มีนํ้าชึมลงมา21 พ.ค. 2563 16:38 น.รับเรื่อง
22 พ.ค. 63 08:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1263นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 17 บริเวณทางเดินหน้าห้อง 205ฝ้าชำรุด 21 พ.ค. 2563 16:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 12:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1264น.ส.สุภัคนรี สัตตะโส17-206สายอากาศทีวีชำรุดทำให้ไม่สามารถดูช่องรายการทางทีวีได้เลยค่ะ21 พ.ค. 2563 11:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1265นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 3 ห้อง119และห้อง231คิ้วบัวสีดำหลุดบริเวณหน้าห้อง20 พ.ค. 2563 13:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 63 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1266นายณฐาภพ จิลธานีอ.10 โรงอาหารกลางเครื่องขัดพื้นสวิตซ์เสีย20 พ.ค. 2563 12:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 พ.ค. 63 16:05 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, สายไฟบาดซ๊อตโครง และปลั๊กเสียบชำรุด ดำเนินการแก้ไขแล้ว -ประดิษฐ์/ณัฐวุฒิ
1267นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ขอบบัวชั้น2-3 ฝั่งทิศ ตะวันตก ชำรุด20 พ.ค. 2563 07:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 63 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1268น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์3-316เก้าอี้โต๊ะเครื่องแป้งชำรุด19 พ.ค. 2563 15:47 น.รับเรื่อง
19 พ.ค. 63 15:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1269แม่บ้านอาคาร 7ห้องสว่างฯซ่อมเก้าอี้ชำรุด(เชื่อม) 19 พ.ค. 2563 15:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1270น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18บานเกร็ดแตก3ห้องๆ105-106-10719 พ.ค. 2563 10:30 น.รับเรื่อง
19 พ.ค. 63 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1271น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18โต๊ะชำรุดห้อง32019 พ.ค. 2563 10:23 น.รับเรื่อง
19 พ.ค. 63 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1272น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18ตู้ชำรุดห้อง103-ห้อง107-ห้อง21519 พ.ค. 2563 10:21 น.รับเรื่อง
19 พ.ค. 63 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1273น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18มุ้งลวดขาด3ห้องๆ102-309-40819 พ.ค. 2563 10:16 น.รับเรื่อง
19 พ.ค. 63 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1274น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18กระเบื้องพื้นห้องน้ำชำรุด2ห้อง106และห้อง30719 พ.ค. 2563 10:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 64 11:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1275น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18เตียงชำรุดชั้น3ห้อง305-ห้อง309-ห้อง311-ห้อง313-ห้อง31219 พ.ค. 2563 09:49 น.รับเรื่อง
19 พ.ค. 63 10:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1276น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18เตียงชำรุดชั้น2ห้อง204-ห้อง211-ห้อง214-ห้อง215-ห้อง216-ห้อง218-หอ้ง21919 พ.ค. 2563 09:46 น.รับเรื่อง
19 พ.ค. 63 10:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1277น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18ลูกบิดประตูห้องน้ำล๊อกไม่ได้ชั้น4ห้อง403-ห้อง404-ห้อง408-ห้อง409-ห้อง411-ห้อง412-ห้อง41619 พ.ค. 2563 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
1278น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18ลูกบิดประตูห้องน้ำล๊อกไม่ได้ชั้น3ห้อง303-ห้อง304-ห้อง305-ห้อง308-ห้อง31619 พ.ค. 2563 09:07 น.รับเรื่อง
19 พ.ค. 63 10:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1279น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18ลูกบิดประตูห้องน้ำล๊อกไม่ได้ชั้น2ห้อง202-ห้อง206-ห้อง209-ห้อง21019 พ.ค. 2563 09:04 น.รับเรื่อง
19 พ.ค. 63 10:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1280น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18ลูกบิดประตูห้องน้ำล๊อกไม่ได้ชั้น1ห้อง102-ห้อง105-ห้อง106-ห้อง107-109-ห้อง110-ห้อง113-ห้อง117-ห้อง118-ห้อง119-ห้อง12019 พ.ค. 2563 09:00 น.รับเรื่อง
19 พ.ค. 63 10:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1281น.ส.วิชชุดา ใจเสรี1-402 อาคารบริหาร 1 ห้องโครงการ MBAประตูหน้าห้องไม่สวิง ทำให้เวลาเปิด-ปิดประตูกระแทกเสียงดัง 18 พ.ค. 2563 16:28 น.รับเรื่อง
22 มิ.ย. 63 15:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1282นายณัฐพงษ์ คำเลิศหอพักอินทนิลตรวจสอบเครื่องขัดพื้น เนื่องจากกระแสไฟฟ้ารั่ว15 พ.ค. 2563 16:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 64 10:29 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1283นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 17 ห้อง 208แผ่นไม้อัดใต้ซิงค์ล้างจานในห้องครัวชำรุด15 พ.ค. 2563 15:35 น.รับเรื่อง
18 พ.ค. 63 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1284นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 3 ห้องสันทนาการและห้องฟิตเนสขอบยางริมกระจกหลุด ยัดไม่เข้า15 พ.ค. 2563 14:21 น.รับเรื่อง
15 พ.ค. 63 14:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1285นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 3 (ห้องน้ำชาย ชั้น 1 ฝั่งออฟฟิศ)ฝาชักโครกชำรุด (ที่เกาะหัก)14 พ.ค. 2563 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 63 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฝาชักโครก 1 ฝา พิทักษ์/คิมหันต์
1286น.ส.วรรณภา ภักดี17-205หลอดไฟขาด เปิดไม่ติด บริเวณตรงประตูข้างเข้า หลอดไฟ 1 ดวง และห้องน้ำ หลอดไฟ 2 ดวง 13 พ.ค. 2563 15:57 น.ยกเลิกรายการ
13 พ.ค. 63 16:20 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, แจ้งแล้วที่รายการซ่อมไฟฟ้า
1287แม่บ้านอาคาร 77-420กระเบื้องยางชำรุด10-15แผ่น 13 พ.ค. 2563 15:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 63 08:55 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, กระเบื้องยาง 15 แผ่น ปราโมท/สมพร
1288แม่บ้านอาคาร 1ห้องโครงการMBA ชั้น4โชคอัพบานประตูขอเปลี่ยนใหม่ชำรุด13 พ.ค. 2563 14:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 11:39 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1289น.ส.เจนจิรา ทองแกม7-423 ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชพื้นกระเบื้องแตกร้าวหลุดออกมา13 พ.ค. 2563 13:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 64 09:02 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
1290น.ส.เจนจิรา ทองแกม7-423 ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่ครอบรีโมท(ที่วางรีโมทแอร์)เครื่องปรับอากาศหลุดออกจากข้างฝา13 พ.ค. 2563 13:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 63 13:12 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, สราวุฒิ/พัน
1291แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13ฝ้าเพดาลห้องน้ำอาจารย์ชาย&หญิงชำรุดค่ะ12 พ.ค. 2563 10:16 น.รับเรื่อง
12 พ.ค. 63 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1292แม่บ้านอาคาร 77=317/7และ7=317/8.7=323กระเบื้องยางชำรุดแตกค่ะ11 พ.ค. 2563 14:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 63 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1293อาจารย์มยูรกาญจน์ เดชกุญชร21-324เนื่องจากบานประตูห้องทำงานมีช่องว่างระหว่างประตูค่อนข้างมาก จึงเป็นเหตุให้ประตูเปิดออกเองหลายครั้ง ดังนั้นจึงจะรบกวนให้เจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการติดตั้ง 1. กลอนประตู 2. เทปโฟมปิดช่องว่างระหว่างประตู **ทั้งนี้ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ ได้แก่ กลอนประตู และเทปโฟมปิดช่องว่างประตู ไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ** 05 พ.ค. 2563 14:05 น.รับเรื่อง
05 พ.ค. 63 16:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1294แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่เก้าอี้ ชำรุด05 พ.ค. 2563 09:29 น.รับเรื่อง
05 พ.ค. 63 12:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1295น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง3-310ฝ้าเพดานเป็นรู ฝนตกทำให้น้ำรั่วเพดานลงมาหยดเปียกพื้นห้อง รบกวนมาแก้ไขให้ด่วนค่ะ 04 พ.ค. 2563 14:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 10:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1296แม่บ้านอาคาร 7หน้าห้องitโต๊ะสำนักงานชำรุด01 พ.ค. 2563 13:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมโภช
1297น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านคุณพรนภา กวนทลา ข้างร้านป้าอ๊อดร้านค้าเรื่องซ่อมประตูม้วนของร้าน ตามที่แจ้งไปครั้งก่อน ร้านค้าบอกว่างานอาคารไม่มีอะไหล่ ต้องรอจัดซื้อ (สามารถแจ้งอะไหล่เพื่อให้งานทรัพย์สินจัดซื้อให้ได้) 29 เม.ย. 2563 14:08 น.รับเรื่อง
29 เม.ย. 63 15:42 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1298นายชวนชม ยุติธรรมอ.7 ฝั่งลิฟต์ ชั้น 1ซ่อมรถเข็นล้อลาก 28 เม.ย. 2563 11:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 64 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท//สมพร
1299นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อ.7 ฝั่งลิฟต์ ชั้น 1ซ่อมรถเข็นล้อลาก 28 เม.ย. 2563 11:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 64 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท//สมพร
1300นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อ.7 ฝั่งลิฟต์ ชั้น 1ซ่อมรถเข็นล้อลาก 28 เม.ย. 2563 11:07 น.ยกเลิกรายการ
28 เม.ย. 63 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซำ้ครับ
1301นายชวนชม ยุติธรรมอ.7 ฝั่งลิฟต์ ชั้น 1ซ่อมรถเข็นล้อลาก 28 เม.ย. 2563 11:07 น.ยกเลิกรายการ
28 เม.ย. 63 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซำ้ครับ
1302นายชวนชม ยุติธรรมอ.7 อ.2 ซ่อมเก้าอี้ ชำรุด 28 เม.ย. 2563 10:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 64 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1303นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อ.7 อ.2 ซ่อมเก้าอี้ ชำรุด 28 เม.ย. 2563 10:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 64 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1304อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา19-125ช่วยหาวัสดุปิดช่องใต้ประตูเนื่องจากมีช่องใหญ่ทำให้สัตว์แปลกปลอมสามารถเข้าไปได้(เช้านี้เจอน้องแมงป่อง อนาคตอาจเจอน้องงู) รลกวนด้วยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ 27 เม.ย. 2563 17:15 น.รับเรื่อง
28 เม.ย. 63 08:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1305อาจารย์อรนภา ทัศนัยนาย้ายมูลี่จาก อาคาร14 ชั้นสองมาห้อง 19-125ย้ายมูลี่ สองชุดจากอาคาร 14 ชั้นสอง ห้องอาจารย์พละเล็ก มา 19-125 พร้อมติดตั้ง27 เม.ย. 2563 12:21 น.รับเรื่อง
27 เม.ย. 63 12:51 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1306นายวรสิทธิ์ วงศ์อดิศัยห้องวาริชภูมิทดสอบ26 เม.ย. 2563 18:39 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ค. 63 08:56 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1307น.ส.วรวรรญษ์ ประกิ่งอาคาร1 ชั้น 2 ห้องคลังลูกบิดประตูชำรุด(ล็อกไม่ได้)23 เม.ย. 2563 17:09 น.ยกเลิกรายการ
24 เม.ย. 63 12:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1308นายไอยลดา แก้วดีอาคาร1 ชั้น 2 ห้องคลังลูกบิดประตูชำรุด(ล็อกไม่ได้)23 เม.ย. 2563 17:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 พ.ค. 63 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกบิดประตู 1ชุด ปราโมท/สมพร
1309น.ส.วรวรรญษ์ ประกิ่งอาคาร1 ชั้น 2 ห้องคลังลูกบิดประตูชำรุด(ล็อกไม่ได้)23 เม.ย. 2563 17:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 พ.ค. 63 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกบิดประตู 1ชุด ปราโมท/สมพร
1310นายไอยลดา แก้วดีอาคาร1 ชั้น 2 ห้องคลังลูกบิดประตูชำรุด(ล็อกไม่ได้)23 เม.ย. 2563 17:09 น.ยกเลิกรายการ
24 เม.ย. 63 12:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1311น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์17-305ปูนข้างปลั๊กไปแตกออกจากผนังห้อง21 เม.ย. 2563 14:42 น.รับเรื่อง
21 เม.ย. 63 16:10 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1312นายณัฐพงษ์ คำเลิศ3-127ลูกบิดประตูชำรุด21 เม.ย. 2563 12:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 63 10:07 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกบิดประตูทั่วไป 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1313น.ส.กรรณิการ์ มณฑา1-109 เบอร์โทรศัพท์ 042-725017 ไม่มีสัญญาณ 21 เม.ย. 2563 12:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 63 16:03 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, แจ้งเข้าระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ของ TOT เรียบร้อย รอช่างเข้าตรวจสอบ *เบอร์ที่สุ่มสำรวจแล้วใช้ไม่ได้ 042-725017, 042-725013, 042-715191 (21/4/2563) ** 23/4/2563 เจ้าหน้าที่TOT โทรมาคอนเฟิร์มว่ามีสัญญาณแล้ว ตรวจเช็คแล้วที่ออฟฟิศงานบุคคลใช้ได้แล้ว
1314นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 409/1ตู้เก็บเอกสารชำรุด (หลังโต๊ะทำงานผศ.ดร.วรินทร์มา์ เกษทองมา)17 เม.ย. 2563 13:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1315นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2ประตูเข้า ห้องน้ำตัวกันกระแทกพัง ห้องน้ำหญิงด้านหลัง 17 เม.ย. 2563 09:55 น.รับเรื่อง
17 เม.ย. 63 11:08 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1316น.ส.กนกพร ศรีโคตรงานอาคารสถานที่ฯกุญแจตู้เอกสารชำรุดของงานธุรการกองบริการกลาง13 เม.ย. 2563 15:04 น.รับเรื่อง
14 เม.ย. 63 10:29 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1317อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา19-126รบกวนปิดฝ้าที่เจาะเปิดไว้ 1 ช่อง13 เม.ย. 2563 11:15 น.รับเรื่อง
13 เม.ย. 63 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1318น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-219ผนังห้องครัวเป็นรา09 เม.ย. 2563 16:36 น.รับเรื่อง
10 เม.ย. 63 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1319นางวนิดา พิลาชัย1-109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ ชั้น 1 อาคารบริหารปิดรูที่ฝ้าเพดานห้อง09 เม.ย. 2563 15:47 น.รับเรื่อง
09 เม.ย. 63 16:05 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1320แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-309ซ่อมฝ้าเพดานที่เปื่อยชำรุดจากน้ำแอร์ (ช่างใด้ซ่อมแอร์เรียบร้อยแล้ว) 09 เม.ย. 2563 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 09:05 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1321แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียนชั้น3-4เก้าอี้หักชำรุด(เชื่อม) 09 เม.ย. 2563 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 09:03 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1322นายชวนชม ยุติธรรมอ20 ฝั่ง ส.ศ. ชั้น4ตู้เก็บเอกสารชำรุด ห้อง 409/108 เม.ย. 2563 14:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:33 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1323นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อ20 ฝั่ง ส.ศ. ชั้น4ตู้เก็บเอกสารชำรุด ห้อง 409/108 เม.ย. 2563 14:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:33 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1324น.ส.กนกพร ศรีโคตรหอพักบุคลากร อาคาร 17 ห้อง 102เตียงนอนขนาด 6 ฟุต ชำรุด 07 เม.ย. 2563 09:09 น.รับเรื่อง
07 เม.ย. 63 11:42 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1325นายrutchanon pongtongเรือนเพาะชำ 2 ฟาร์มพืชซ่อมหลังคาเรือนเพาะเชำ 2 รบกวนเร่งด่วนค่ะ 02 เม.ย. 2563 11:51 น.รับเรื่อง
02 เม.ย. 63 12:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1326แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13อ่างล้างมือห้องน้ำนิสิตหญิงชำรุด(รั่ว)02 เม.ย. 2563 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 63 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
1327แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_210กุญแจบานชำรุดเปิดไม่ได้่ะ02 เม.ย. 2563 10:13 น.รับเรื่อง
02 เม.ย. 63 12:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1328น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16เก้าอี้ชำรุด 2 ตัว31 มี.ค. 2563 15:32 น.รับเรื่อง
31 มี.ค. 63 16:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1329นางนิลเนตร ชาเบาะ9-206เปิดลิ้นชักไม่ได้27 มี.ค. 2563 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:18 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1330อาจารย์อาทิตย์ แสงงาม8/1-102ที่ล๊อกหน้าต่างชำรุด 26 มี.ค. 2563 16:50 น.รับเรื่อง
27 มี.ค. 63 12:55 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1331น.ส.รจนา ทาระขจัดอาคาร 17 สวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.ลิ้นชักโต๊ะไม่สามารถดึงออกมาได้ค่ะ25 มี.ค. 2563 09:30 น.รับเรื่อง
25 มี.ค. 63 11:34 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1332น.ส.อัมพร ศรีคราม17-415ประตูบานเลื่อนด้านหลังห้อง ไม่สามารถเลื่อนเพื่อเปิดและปิดได้ 24 มี.ค. 2563 23:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 12:07 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1333นายณฐาภพ จิลธานีอ.2, อ.3 ,อ.7,อ.8/1,อ.17ถังดับเพลิงหมดสภาพใช้งาน แรงดันหมด จำนวน 10ถัง19 มี.ค. 2563 09:44 น.กำลังดำเนินการ
19 มี.ค. 63 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตรวจสอบแล้วมีถังดับเพลิง แดง 11 ถัง ถังเขียว 1 ถัง ที่หมดสภาพการใช้งาน
1334แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_208ฝ้าเพดาลห้องเรียนชำรุดค่ะ18 มี.ค. 2563 09:27 น.รับเรื่อง
18 มี.ค. 63 10:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1335น.ส.พัชรินทร์ นันทพันธ์อาคาร 17 ห้อง 401ประตูหลังห้องบานกระจก เลื่อนไม่ได้ 1 บาน คล้ายๆกับตกร่อง เลื่อนยาก 17 มี.ค. 2563 11:28 น.รับเรื่อง
17 มี.ค. 63 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1336นางรัตนา เหมสุรินธร์ห้องพักสนามบินหลังคาชำรุด (ห้อง 16 )16 มี.ค. 2563 10:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 63 13:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
1337นางวิวัฒน์ คำเครือห้องพักสนามบินหลังคาชำรุด (ห้อง 16 )16 มี.ค. 2563 10:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 63 13:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
1338แม่บ้านอาคาร 1อ1ชั้น1ห้องการเงินก่อนบานเลื่อนเปิดไม้ได้กรอนบานเลื่อนเปิดไม้ได้ทีกช่องเลย14 มี.ค. 2563 13:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 63 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1339น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-325เก้าอี้ลองนั่งโต๊ะเครื่องแป้งชำรุด ขามุ้งลวดชำรุด13 มี.ค. 2563 16:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1340น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-325กอนประตูชำรุด ฝ้าในห้องครัวเป็นรา ตู้เสื้อผ้าชำรุด 13 มี.ค. 2563 16:43 น.รับเรื่อง
16 มี.ค. 63 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1341แม่บ้านอาคาร 1อ1ชั้น1ห้องประวัตลูกบิดชำรุดลูกบิดประตูชำรุด13 มี.ค. 2563 11:36 น.รับเรื่อง
13 มี.ค. 63 12:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1342น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-408/4 ห้องรองคณบดีฝ่ายสื่อสาร 17-407 ห้องประชุมใหญ่ลูกบิดประชุมชำรุด 17-408/4 ประตูเสียงดังเวลาเปิด-ปิด 17-40713 มี.ค. 2563 10:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 63 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1343แม่บ้านอาคาร 7ชั้น3หน้าห้องเรียนเก้าอี้ชำรุด(เชื่อม) 13 มี.ค. 2563 10:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร รอดำเนินการ
1344แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13โถฉี่ห้องน้ำอาจารย์ชายรั่วค่ะ13 มี.ค. 2563 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มี.ค. 63 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1345นายเนตรนภา บุระวงค์ห้องสมุด24ชั่วโมงขอบยางประตูชำรุด ชั้น212 มี.ค. 2563 14:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
1346นางนิลเนตร ชาเบาะ9-206เปิดลิ้นชักโต๊ะทำงานไม่ได้12 มี.ค. 2563 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1347แม่บ้านอาคาร 7ข้างห้องพรรณาฯแจ้งเก็บบอร์ดออกจากพื้นที่เพื่อความเรียบร้อย 12 มี.ค. 2563 09:07 น.รับเรื่อง
12 มี.ค. 63 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1348น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-314ประตูห้องเปิดไม่ได้(ช่างมาดุแล้วคะ)11 มี.ค. 2563 16:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มี.ค. 63 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1349น.ส.รัตนพร ชาประสออาคร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดหลุดห้อง21310 มี.ค. 2563 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 มี.ค. 63 09:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกบิดประตูห้องนำ้ 1 ชุด สมโภช/คำจร
1350น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ1.พื้นศาลา?แปดเหลี่ยมกลางน้ำชำรุด 2.?เสาศาลา?ชำรุด? 10 มี.ค. 2563 13:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 มี.ค. 63 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
1351นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3ประตูห้องน้ำหญิงด้านหน้าชำรุดปิดเสียงดังมากๆ10 มี.ค. 2563 12:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 มี.ค. 63 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, โช้คบานประตูไม้ 1 ชุด สมโภช/คำจร
1352น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18ลุูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดห้อง213และห้อง21910 มี.ค. 2563 11:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 มี.ค. 63 09:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกบิดประตูห้องนำ้ 1 ชุด สมโภช/คำจร
1353แม่บ้านอาคาร 1ห้องพระพิรุณชั้น2ผ้าม่านชำรุด10 มี.ค. 2563 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 63 13:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมโภช
1354แม่บ้านอาคาร 1ห้อง1-113ชั้น1อ.1ลูกบิดชำรุด 09 มี.ค. 2563 14:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 63 13:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1355อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา19-124 125 126 127รบกวนช่วยปิดช่องหน้าต่างให้สวยงาม บริเวณห้อง 19-124, 19-125,19-126,19-127 เนื่องจากห้องใช้ระบบเครื่องปรับอากาศค่ะ 09 มี.ค. 2563 10:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 64 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1356นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 16เปลี่ยนลูกบิดประตุห้อง 16-10809 มี.ค. 2563 10:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 63 13:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1357นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 16เปลี่ยนลูกบิดประตุห้อง 16-10809 มี.ค. 2563 10:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 63 13:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1358น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ห้อง108ลูกบิดประตูห้องนำ้ชายใช้งานไม่ได้09 มี.ค. 2563 07:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 63 13:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ลูกบิคประตูห้องนำ้ 1 ชุด
1359น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์office โรงผลิตน้ำดื่มนนทรีอีสานฝ้าออฟฟิตโรงน้ำพังเสียหายเนื่องจากฝนตกค่ะ รบกวนซ่อมให้ด้วยนะคะ พนักงานโรงน้ำแจ้งว่า หลังคอมีรอยรั่ว ติดต่อได้ที่ เบอร์ 0610213999 06 มี.ค. 2563 13:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 เม.ย. 63 14:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร/สมพร
1360น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 17-305โต๊ะวางทีวีชำรุด05 มี.ค. 2563 16:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 63 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/ปราโมท
1361น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์17-305เตียงชำรุด และตู้เสื้อผ้าชำรุด05 มี.ค. 2563 09:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 64 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1362แม่บ้านอาคาร 7ห้องธุระการคณะ ศว.ชั้น3ล้อรถเข็นชำรุด 03 มี.ค. 2563 16:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1363น.ส.เจนจิรา ทองแกมบริเวณป้ายชื่อฟาร์มพืชป้ายชื่อฟาร์มพืช ชำรุด 02 มี.ค. 2563 13:04 น.รับเรื่อง
02 มี.ค. 63 13:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1364น.ส.เจนจิรา ทองแกมฟาร์มพืชกุญแจโต๊ะทำงาน ชำรุด 02 มี.ค. 2563 13:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 63 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1365นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 15 ขอเปลี่ยนลูกบิดประตู 2 อัน02 มี.ค. 2563 10:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 มี.ค. 63 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1366นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 15 ขอเปลี่ยนลูกบิดประตู 2 อัน02 มี.ค. 2563 10:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 มี.ค. 63 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1367น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติอุปกรณ์สนามเด็กเล่น ชำรุด 4 จุด28 ก.พ. 2563 14:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 มี.ค. 63 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1368น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารกลาง 2รบกวนตรวจสอบพัดลมที่โรงอาหาร 2 ให้หน่อยนะคะ มีบางตัวที่ใช้งานไม่ได้และ เชือกที่ดึงเปิดสวิซท์ไม่มี 28 ก.พ. 2563 10:21 น.รับเรื่อง
28 ก.พ. 63 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1369น.ส.ขนิษฐา กิจปัญจทรัพย์3-229ซ่อมวงกบประตู เหมือนมันจะหลุดออกมาค่ะ27 ก.พ. 2563 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1370นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อ20 ฝั่ง ส.วติดสายยูใส่ประตูชั้น1ข้างลิฟท์ และประตูห้องเรียนชั้น3ลูกบิดล๊อกไม่ได้26 ก.พ. 2563 16:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มี.ค. 63 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายยู 1นิ้ว 1 ชุด ปราโมท/สมพร
1371นายชวนชม ยุติธรรมอ20 ฝั่ง ส.วติดสายยูใส่ประตูชั้น1ข้างลิฟท์ และประตูห้องเรียนชั้น3ลูกบิดล๊อกไม่ได้26 ก.พ. 2563 16:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มี.ค. 63 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายยู 1นิ้ว 1 ชุด ปราโมท/สมพร
1372น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-216ลูกบิดประตูชำรุด26 ก.พ. 2563 15:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มี.ค. 63 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1373แม่บ้านอาคาร 7ชั้น3ล้อรถเข็นชำรุด 26 ก.พ. 2563 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 63 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1374นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 12กลอนประตุห้องน้ำหญิงชำรุด ที่กดชักโครก 125 ก.พ. 2563 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 มี.ค. 63 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1375นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 12กลอนประตุห้องน้ำหญิงชำรุด ที่กดชักโครก 125 ก.พ. 2563 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 มี.ค. 63 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1376นางวิวัฒน์ คำเครืออาคารพักห้องที่ 1ซ่อมประตูหน้าต่างหลังคาพื้นห้อง25 ก.พ. 2563 09:20 น.รับเรื่อง
25 ก.พ. 63 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1377นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคารพักห้องที่ 1ซ่อมประตูหน้าต่างหลังคาพื้นห้อง25 ก.พ. 2563 09:20 น.รับเรื่อง
25 ก.พ. 63 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1378น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-341มุ้งลวดชำรุด (ช่างซ่อมเรียบร้อยแล้ว)24 ก.พ. 2563 14:57 น.รับเรื่อง
24 ก.พ. 63 15:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1379แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ห้อง 2-207,2-303,2-304,2-301เก้าอี้ชำรุด24 ก.พ. 2563 14:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1380น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18ฝาตะแกรงปิดท่อน้ำเสียทางเข้าโรงจอดรถชำรุดหลุด24 ก.พ. 2563 14:36 น.รับเรื่อง
24 ก.พ. 63 15:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1381แม่บ้านอาคาร 77-223กระเบื้องยางแตกชำรุดประมาณ 10แผ่น24 ก.พ. 2563 10:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 63 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กระเบื้องยาง สีเขียว 10 แผ่น ปราโมท/สมพร
1382แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13โถฉี่ห้องน้ำอาจารย์ชำรุด(รั่ว)24 ก.พ. 2563 09:14 น.รับเรื่อง
24 ก.พ. 63 10:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1383นายชวนชม ยุติธรรมอ20 ฝั่ง ส.วประตูทางเขาชั้น1ชำรุด21 ก.พ. 2563 14:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1384นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อ20 ฝั่ง ส.วประตูทางเขาชั้น1ชำรุด21 ก.พ. 2563 14:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1385อาจารย์อรนภา ทัศนัยนาอาคาร 19 จำนวน 3 ห้องรบกวนช่วยติดสายยูเพื่อลอคกุญแจที่ห้อง 19-124 (ห้องพักอาจารย์) ,19-125 (ห้องพักอาจารย์)และ 19-104 (ห้องเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา) ด้วยค่ะ ประสานกับแม่บ้านได้เลย20 ก.พ. 2563 12:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 63 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนสายยู 3 ชุด ปราโมท/สมพร
1386นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติเปลี่ยนผืนธงชาติ20 ก.พ. 2563 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 63 16:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ธงชาติไทย 2*3 เมตร 1 ผืน
1387น.ส.ทิพย์ทอง นาคะอินทร์อาคารบริหาร ชั้น 3 ห้อง 1-304 เครื่องปริ้นเตอร์ยี่ห้อง บราเทอร์เสีย ใช้งานไม่ได้ 19 ก.พ. 2563 09:32 น.ยกเลิกรายการ
19 ก.พ. 63 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แจ้งเข้าระบบคอมพิวเตอร์ครับ
1388อาจารย์สายฝน จันผกา17-406ปลายท่อรองอ่างล้างหน้าในห้องน้ำหักและรั่ว18 ก.พ. 2563 12:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มี.ค. 63 10:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้างจาน 1 ชุด ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด
1389แม่บ้านอาคาร 7หอ้งเรียน7-411ลูกบิดประตูชำรุด18 ก.พ. 2563 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มี.ค. 63 09:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1390แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 3ห้อง 2-302น็อตประตูห้องเรียนหลุด17 ก.พ. 2563 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1391แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ห้อง 2-207,2-303,2-304,2-301เก้าอี้และประตูชำรุด17 ก.พ. 2563 08:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 63 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1392นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้งวงกบประตู?ห้อง?อาบ?นํ้า?ชำรุด?1?ห้อง?ห้อง?420?/114 ก.พ. 2563 00:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มี.ค. 63 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1393นายยุทธพล บุญกอบห้อง 17-405 ห้องอาจารย์วัชระ ซ่อมฝ้าตรงห้องครัว โทร.088-560470713 ก.พ. 2563 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 63 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1394น.ส.ไขทอง ดาตาวงค์อาคารอุทยานเกษตร 50 พรรษากระเบื้องปูพื้นชำรุด ยาวประมาณ 2 เมตร 13 ก.พ. 2563 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 63 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1395น.ส.รัชฎาภรณ์ แดนประโคมอาคารอุทยานเกษตร 50 พรรษากระเบื้องปูพื้นชำรุด ยาวประมาณ 2 เมตร 13 ก.พ. 2563 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 63 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1396น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-313แจ้งทาสีในห้องเป็นรา มุ้งลวดหน้าต่างขาด และโต๊ะนั่งเครื่องแป้งชำรุด13 ก.พ. 2563 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มี.ค. 63 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1397อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา19-113รบกวนช่วยไขน็อตเพื่อแยกโต๊ะทำงานและโต๊ะคอมออกจากกันเนื่องจากจะขนย้าย(ช่วยเก็บน็อตที่ไขออกแล้วใส่ไว้ที่โต๊ะ) จำนวน 6 โต๊ะ 13 ก.พ. 2563 02:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 63 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1398น.ส.รัชฎาภรณ์ แดนประโคมห้อง 1-307 อาคาร 1ลูกบิดเสียล๊อคไม่ได้ และประตูห้องปิดแล้วเสียงดังอย่างรุนแรง12 ก.พ. 2563 16:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 63 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนโซ๊คอัพประตูไม้ 1ชุด ปราโมท/สมพร
1399น.ส.ไขทอง ดาตาวงค์ห้อง 1-307 อาคาร 1ลูกบิดเสียล๊อคไม่ได้ และประตูห้องปิดแล้วเสียงดังอย่างรุนแรง12 ก.พ. 2563 16:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 63 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนโซ๊คอัพประตูไม้ 1ชุด ปราโมท/สมพร
1400นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2แจ้งซ่อมเก้าอี้สำนักงานของเจ้าหน้าที่ห้อง207 ขอด้วนนะคะ12 ก.พ. 2563 16:08 น.ยกเลิกรายการ
13 ก.พ. 63 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้ ครับ
1401นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2แจ้งซ่อมเก้าอี้สำนักงานของเจ้าหน้าที่ห้อง207 ขอด้วนนะคะ12 ก.พ. 2563 16:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1402แม่บ้านอาคาร 77-228กระเบื้องยางแตกชำรุด 12 ก.พ. 2563 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1403น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติอิฐบล๊อคหน้าร้านสินค้าเกษตรอินทรีย์ ชำรุด เนื่องจาก รถบัสชน 12 ก.พ. 2563 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มี.ค. 63 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1404น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติประตูห้องน้ำหญิง ฝั่งห้องนิทรรศการ ชำรุด 3 ห้อง11 ก.พ. 2563 14:05 น.รับเรื่อง
11 ก.พ. 63 14:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1405แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13เก้าอี้แล็คเชอร์ในห้องเรียนชำรุดห้อง207_20811 ก.พ. 2563 11:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มี.ค. 63 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1406น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18ตัวล๊อกตู้กุญแจชำรุดหลุด11 ก.พ. 2563 11:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/วสันต์
1407น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18ประตูกระจกหลังห้องเปิดไม่ได้ห้อง11811 ก.พ. 2563 11:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/วสันต์
1408แม่บ้านอาคาร 77-203/2กระจกเงาในหอ้งน้ำชำรุดลอกดำ11 ก.พ. 2563 10:34 น.ยกเลิกรายการ
11 ม.ค. 64 14:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1409นางรัตนา เหมสุรินธร์อุทยานหนองหารน้อยธงซาติชำรุด 1 ผืน11 ก.พ. 2563 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.พ. 63 11:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ธงชาติไทย 2-3 เมตร 1 ผืน
1410นางวิวัฒน์ คำเครืออุทยานหนองหารน้อยธงซาติชำรุด 1 ผืน11 ก.พ. 2563 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.พ. 63 11:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ธงชาติไทย 2-3 เมตร 1 ผืน
1411น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-345ประตูทางเข้าชำรุด เปิด-ปิด ยาก06 ก.พ. 2563 15:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/วสันต์
1412น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-117ไม้อัด ประตูห้องชำรุด 06 ก.พ. 2563 15:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/วสันต์
1413แม่บ้านอาคาร 77-410/1ลูบิดประตูชำรุด06 ก.พ. 2563 15:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 63 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1414น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-107ลูกบิดประตูห้องชำรุด05 ก.พ. 2563 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1415แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13เก้าอี้ม้านั่งหินอ่อนด้านหน้าชำรุดแตกหักจำนวน6ชุดค่ะ05 ก.พ. 2563 13:20 น.รับเรื่อง
05 ก.พ. 63 15:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ได้ตรวจสอบแล้วซ่อมแซมไม่ได้สมควรซื้อใหม่
1416แม่บ้านอาคาร 66-104เก้าอี้ชํารุด05 ก.พ. 2563 11:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1417แม่บ้านอาคาร 77=316กระเบื้องยางชำรุด 05 ก.พ. 2563 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1418แม่บ้านอาคาร 77-323อาคาร7ตู้ล็อกเกอร์หน้าห้องชำรุดปิดเปิดไม่ใด้05 ก.พ. 2563 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 63 13:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1419แม่บ้านอาคาร 77-323กระเบื้องยางชำรุดแตก 05 ก.พ. 2563 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 63 13:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กระเบื้องยาง 1 กล่อง
1420นางรัตนา เหมสุรินธร์อุทยานหนองหารน้อยประตูห้องน้ำชายปิดไม่ได้ 2 ห้อง ประตูห้องน้ำหญิง 2 ห้อง05 ก.พ. 2563 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 มี.ค. 63 09:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1421นางวิวัฒน์ คำเครืออุทยานหนองหารน้อยประตูห้องน้ำชายปิดไม่ได้ 2 ห้อง ประตูห้องน้ำหญิง 2 ห้อง05 ก.พ. 2563 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 มี.ค. 63 09:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1422น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ห้องธุรการคณะศว. 7-319ขอความอนุเคราะห์ทำความสะอาดช่องปล่อยน้ำในเครื่องทำความร้อนและเย็น (ถังน้ำร้อนและเย็น) ที่ห้องธุการคณะศว.04 ก.พ. 2563 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 เม.ย. 63 16:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แม่บ้านทำความสะอาด
1423แม่บ้านอาคาร 77-411ลูกบิดประตูชำรุด04 ก.พ. 2563 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1424น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ห้องธุรการคณะศว. 7-319ขอให้มาเจาะผนังเพื่อติดรูปบัณฑิตที่คณะ ประมาณ 2-3 จุดคะ03 ก.พ. 2563 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1425แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_213กระเบื้องปูพื้นชำรุดช่างเข้าซ่อมแล้วแต่ไม่ดีขึ้น03 ก.พ. 2563 10:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1426นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 12บานเกร็ดเปิด-ปิดไม่ได้ 2 บาน ห้อง 107 ลูกกุญแจชำรุดเปิดไม่ได้ ห้อง 209 31 ม.ค. 2563 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.พ. 63 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
1427นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 12บานเกร็ดเปิด-ปิดไม่ได้ 2 บาน ห้อง 107 ลูกกุญแจชำรุดเปิดไม่ได้ ห้อง 209 31 ม.ค. 2563 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.พ. 63 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
1428นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 2ประตูกระจกฝั่งทิศตะวันออกเปิดไม่ได้31 ม.ค. 2563 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.พ. 63 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/สมพร/คำจร
1429นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 2ประตูกระจกฝั่งทิศตะวันออกเปิดไม่ได้31 ม.ค. 2563 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.พ. 63 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/สมพร/คำจร
1430อาจารย์บุศราวรรณ ไชยะอาคาร 21 ชั้น 4ข้อพับล็อคเกอร์ชำรุด (ตู้ล็อคเกอร์ชื่อของ อ.บุศราวรรณ ไชยะ) ชั้น 4 อาคาร 21 30 ม.ค. 2563 20:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1431อาจารย์บุศราวรรณ ไชยะ21-307ติดตั้งสายยูห้อง 21-307 ให้ด้วยค่ะ มีสายยูพร้อมแล้วรอการติดตั้ง 30 ม.ค. 2563 20:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 63 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร สายยู 1 ชุด
1432แม่บ้านอาคาร 1ห้องพระพิรุณชั้น2ชำรุดน๊อตหลุด 30 ม.ค. 2563 09:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1433น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-331กลอนประตูห้องน้ำชำรุด เพดานห้องครัวเป็นรา และฝ้าระเบียงชำรุด29 ม.ค. 2563 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มี.ค. 63 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1434อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา3-337ที่จับเปิดตู้เสื้อผ้าชำรุด 3 อัน 28 ม.ค. 2563 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.พ. 63 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/สมพร/คำจร
1435นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์ห้องนำ้ชาย_หญิง ชั้น1 ฝั่ง ส.ศห้องนำ้ชาย_หญิง หลอดไฟขาด6หลอด อ2027 ม.ค. 2563 11:09 น.รับเรื่อง
27 ม.ค. 63 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1436นายชวนชม ยุติธรรมห้องนำ้ชาย_หญิง ชั้น1 ฝั่ง ส.ศห้องนำ้ชาย_หญิง หลอดไฟขาด6หลอด อ2027 ม.ค. 2563 11:09 น.รับเรื่อง
27 ม.ค. 63 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1437แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_207_208/1เก้าอี้แล็คเช็อร์ในห้องเรียนชำรุดค่ะ27 ม.ค. 2563 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 63 13:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภชน์
1438น.ส.รัตนพร ชาประสออาคร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดหลุดห้อง11627 ม.ค. 2563 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกบิดห้องนำ้ 1 ชุด ปราโมท/สมพร
1439แม่บ้านอาคาร 7ข้างห้อง7-309เก้าอี้ชำรุด 24 ม.ค. 2563 16:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1440แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-311เก้าอี้ชำรุด 24 ม.ค. 2563 16:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1441แม่บ้านอาคาร 7หน้าห้อง7-315เก้าอี้ชำรุด 24 ม.ค. 2563 16:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1442อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา3-337ฝ้าห้องครัวทะลุเป็นรู 24 ม.ค. 2563 16:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.พ. 63 13:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/สมพร/คำจร
1443น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์อาคาร 3ทาสีเสาอาคารฝั่งทางเข้าห้องฟิตเนต ติดที่ตั้งถังน้ำดื่มเนื่องจากสีเก่าลอก (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว24 ม.ค. 2563 15:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มี.ค. 63 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1444นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อ20 ฝั่ง ส.ศประตูกลางกลับด้านกุญแจ ชั้น1-2-324 ม.ค. 2563 14:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 63 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1445นายชวนชม ยุติธรรมอ20 ฝั่ง ส.ศประตูกลางกลับด้านกุญแจ ชั้น1-2-324 ม.ค. 2563 14:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 63 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1446แม่บ้านอาคาร 1ชั้น1 อาคารบริหารเก้าอี้ชำรุด. 1 ตัว24 ม.ค. 2563 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1447นายชวนชม ยุติธรรมอาคาร 14หัวฉีดชำระห้องน้ำชำรุด 12 หัว โซน อ.10 6 ตัว ห้องน้ำกลาง 3 ห้องน้ำฝั่ง รปภ 324 ม.ค. 2563 08:44 น.รับเรื่อง
24 ม.ค. 63 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1448นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคาร 14หัวฉีดชำระห้องน้ำชำรุด 12 หัว โซน อ.10 6 ตัว ห้องน้ำกลาง 3 ห้องน้ำฝั่ง รปภ 324 ม.ค. 2563 08:44 น.รับเรื่อง
24 ม.ค. 63 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1449น.ส.สุภัคนรี สัตตะโส17-206ขอความกรุณาซ่อมกลอนล็อคประตู(ที่เป็นสายคล้อง)ด้านในห้อง หรือจะเปลี่ยนเป็นกลอนประตูธรรมดาก็ได้ค่ะ ถ้าเป็นไปได้ สามารถติดตัวคล้องสายยูสำหรับล็อคประตูด้านนอกได้หรือไม่ หากมีค่าใช้จ่ายเรื่องอุปกรณ์ยินดีจ่ายค่ะ (ก่อนเข้าซ่อมโทรแจ้งที่เบอร์ติดต่อได้เลยค่ะ)24 ม.ค. 2563 08:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1450น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-337เตียงชำรุด23 ม.ค. 2563 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1451นางรัตนา เหมสุรินธร์ฝ่ายอาคารสถานที่ประต ประตูด้านหลังอาคารน็อตหลุด 23 ม.ค. 2563 11:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 63 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1452นางวิวัฒน์ คำเครือฝ่ายอาคารสถานที่ประต ประตูด้านหลังอาคารน็อตหลุด 23 ม.ค. 2563 11:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 63 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1453นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร หนองหารน้อย็เหล็ดันประตูทางเข้าอุทยานหนองหารน้อยหัก23 ม.ค. 2563 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 11:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1454นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร หนองหารน้อย็เหล็ดันประตูทางเข้าอุทยานหนองหารน้อยหัก23 ม.ค. 2563 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 11:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1455นายชวนชม ยุติธรรมอ20 ฝั่ง ส.ศโต๊ะห้องประชุมชั้น4 ห้อง 20-407 ชำรุด23 ม.ค. 2563 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1456นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อ20 ฝั่ง ส.ศโต๊ะห้องประชุมชั้น4 ห้อง 20-407 ชำรุด23 ม.ค. 2563 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1457นายชวนชม ยุติธรรมอ20 ฝั่ง ส.วประตูทางเขาลิฟท์ชััน1 ฝั่ง ส.ว ชำรุด23 ม.ค. 2563 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 63 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1458นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อ20 ฝั่ง ส.วประตูทางเขาลิฟท์ชััน1 ฝั่ง ส.ว ชำรุด23 ม.ค. 2563 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 63 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1459นางวิวัฒน์ คำเครือฝ่ายอาคารสถานที่เปลี่ยนลูกบิดประตูห้องน้ำหญิง22 ม.ค. 2563 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 63 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1460นางรัตนา เหมสุรินธร์ฝ่ายอาคารสถานที่เปลี่ยนลูกบิดประตูห้องน้ำหญิง22 ม.ค. 2563 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 63 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1461นางวิวัฒน์ คำเครืออาคารบริหารธงซาติหน้ามุกขาด22 ม.ค. 2563 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 63 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/วสันต์ ธงชาติไทย 2*3 เมตร 1 ผืน ธงชาติไทย 80*120 เซนติเมตร 4 ผืน
1462นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคารบริหารธงซาติหน้ามุกขาด22 ม.ค. 2563 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 63 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/วสันต์ ธงชาติไทย 2*3 เมตร 1 ผืน ธงชาติไทย 80*120 เซนติเมตร 4 ผืน
1463นางวิวัฒน์ คำเครืออุทยานหนองหารน้อยเปลี่ยนลูกบิดประตูกับตัวล็อคชำรุดห้องน้ำ21 ม.ค. 2563 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 64 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1464นางรัตนา เหมสุรินธร์อุทยานหนองหารน้อยเปลี่ยนลูกบิดประตูกับตัวล็อคชำรุดห้องน้ำ21 ม.ค. 2563 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 64 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1465แม่บ้านอาคาร 7ระเบียงชั้น2โซนกลางกอ๊กน้ำเครื่องทำน้ำเย็นรั่ว20 ม.ค. 2563 15:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 63 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้ร้อน 1 ตัว
1466แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ห้อง 2-205,2-206,2-207,2-301เก้าอี้ชำรุด20 ม.ค. 2563 10:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.พ. 63 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/ปราโมท
1467แม่บ้านอาคาร 7หน้าห้องสว่างแดนดินบอร์ดติดประกาศนอ็ตหลุด20 ม.ค. 2563 10:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1468น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์16 ม.ค. 2563 21:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 63 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1469น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 เคาเตอร์โรงแรมลูกบิดประตูทางเข้าตรงเคาเตอร์ชำรุด16 ม.ค. 2563 16:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1470น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 เคาเตอร์โรงแรมลูกบิดประตูหลังห้องเก็บกุญแจหลังเคาเตอร์โรงแรมชำรุด16 ม.ค. 2563 16:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1471น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอาคารวิจัยและพัฒนาฯ กระเบื่องหลังคา ชำรุด 2 แผ่น16 ม.ค. 2563 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 64 11:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1472น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 หลังเคาเตอร์โรงแรมผนังหลังเคาเตอร์ชำรุด 16 ม.ค. 2563 10:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.พ. 63 13:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1473นายชวนชม ยุติธรรม[อ20 เก้าอี้แล็กเซอร์ชำรุดชั้น1-2-3เก้าอี้แล็กเซอร์ชำรุด ชั้น 1-2-315 ม.ค. 2563 12:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช /ปราโมท/สมพร
1474นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์[อ20 เก้าอี้แล็กเซอร์ชำรุดชั้น1-2-3เก้าอี้แล็กเซอร์ชำรุด ชั้น 1-2-315 ม.ค. 2563 12:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช /ปราโมท/สมพร
1475น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ1 เหล็กแผงกั้น ถนน ชำรุด 2. เหล็ก สนามเด็กเล่น ชำรุด 3 จุด 10 ม.ค. 2563 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1476น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติรางหลอดไฟห้องน้ำชายหลังห้องนิทรรศการ? ชำรุด07 ม.ค. 2563 12:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ค. 63 13:15 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED 36w 4 หลอด และซ่อมรางที่หลุดเรียบร้อย -อารีย์/พัน
1477อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา3-337รบกวนข่วยอุดรูที่เคยใข้ต่อท่อแอร์และช่องบริเวณที่เคยต่อเบรกเกอร์แอร์ ก่อนเข้าพักอาศัยเนื่องจากไม่ได้ใช้แอร์ ขอบคุณมากค่ะ 07 ม.ค. 2563 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ม.ค. 63 08:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1478อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา3-337รบกวนช่วยทาสีภายในห้องก่อนเข้าพักอาศัยค่ะ 07 ม.ค. 2563 10:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ม.ค. 63 08:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1479น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์3-337โต๊ะเครื่องแป้งชำรุด ตรงชั้นวางด้านล่าง07 ม.ค. 2563 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ม.ค. 63 08:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1480น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์3-337ฝ้าห้องครัวชำรุด07 ม.ค. 2563 09:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ม.ค. 63 08:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1481อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา3-337ฝ้าห้องครัวทะลุ รบกวนซ่อมก่อนเข้าค่ะ 06 ม.ค. 2563 20:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ม.ค. 63 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1482อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา3-337ลิ้นชักโต๊ะเครื่องแป้งชำรุด 06 ม.ค. 2563 20:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ม.ค. 63 08:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1483อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา3-337ซ่อมฝ้าห้องน้ำทั้งสองห้องก่อนเข้าอยู่อาศัย (ติดต่อแม่บ้านได้เลย) 06 ม.ค. 2563 20:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ม.ค. 63 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1484อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา3-337ซ่อมฝ้าห้องน้ำทั้งสองห้องก่อนเข้าอยู่อาศัย (ติดต่อแม่บ้านได้เลย) 06 ม.ค. 2563 20:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ม.ค. 63 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1485นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 409/1ฝ้าเพดานหลุดจากช่องปกติ ช่วงประตูทางเข้าห้อง06 ม.ค. 2563 13:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 12:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1486น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-109ประตูกระจกหลังห้องชำรุด06 ม.ค. 2563 10:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1487นางเพชรประกาย กุลตังวัฒนา7-317/3ลิ้นชักโต๊ะทำงานล๊อกไม่ได้ 06 ม.ค. 2563 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1488แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13ประตูบานสวิงเวลาปิด_เปิดมีเสียงดังค่ะ06 ม.ค. 2563 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 63 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนน๊อตจับด้านหลัง ปราโมท/สมพร
1489แม่บ้านอาคาร 66-104เก้าอี้ชํารุด06 ม.ค. 2563 09:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1490น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 ทางเดินข้างออฟฟิตหน่วยที่พักอาศัยแจ้งทาสี(ฝ้าชำรุดเป็นรา)03 ม.ค. 2563 14:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ม.ค. 63 08:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1491แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_213กระเบื้องปูพื้นห้องสัมธิทิฐชำรุดค่ะ03 ม.ค. 2563 14:21 น.รับเรื่อง
06 ม.ค. 63 12:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1492แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น2-3 ห้อง 2-205,2-206,2-301เก้าอี้ชำรุด03 ม.ค. 2563 10:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.พ. 63 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1493นายจุลจิรา มีพรหมอาคารสถานพยาบาลประตูปิดหน้าอาคารชำรุดเสียหาย 03 ม.ค. 2563 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มี.ค. 63 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1494นางรัตนา เหมสุรินธร์อุทยานหนองหารน้อยเสาเหล็กลายขาวแดงขาดหลุดจากที่ยึดพื้นถนนข้างป้ายสูงและเหล็กกันบิรเวณประตูสะพานขาดหักเหล็กอุปกรณ์ออกกำลังกายชำรุด 1ชุด03 ม.ค. 2563 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1495นางวิวัฒน์ คำเครืออุทยานหนองหารน้อยเสาเหล็กลายขาวแดงขาดหลุดจากที่ยึดพื้นถนนข้างป้ายสูงและเหล็กกันบิรเวณประตูสะพานขาดหักเหล็กอุปกรณ์ออกกำลังกายชำรุด 1ชุด03 ม.ค. 2563 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1496แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13กุญแจห้องเก็บของอาจารย์วิโรจเปิดไม่ได้ค่ะ03 ม.ค. 2563 08:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 63 16:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กุญแจตู้อลูมิเนียม 2 ทาง 1 ชุด (สีบอน) พิทักษ์
1497น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติประตูห้องน้ำชาย ด้านหลังห้องนิทรรศการ ประตชำรุด จำนวน 2 ห้อง02 ม.ค. 2563 16:08 น.รับเรื่อง
03 ม.ค. 63 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1498น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์3-238ทาสีฝ้าหน้าหอ้งน้ำ เนื่องจากมีราขึ้น02 ม.ค. 2563 14:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 10:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1499นางวิวัฒน์ คำเครือถนนหมายเลข 1ไฟถนนหมายเลข 1 ถึงประตู 1ขาด 02 ม.ค. 2563 09:51 น.รับเรื่อง
02 ม.ค. 63 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1500นางรัตนา เหมสุรินธร์ถนนหมายเลข 1ไฟถนนหมายเลข 1 ถึงประตู 1ขาด 02 ม.ค. 2563 09:51 น.รับเรื่อง
02 ม.ค. 63 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1501นางรัตนา เหมสุรินธร์ประตู 1เนินสะุดุดหลุดออก 1 แผ่น ข้างทางเข้า24 ธ.ค. 2562 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 มี.ค. 63 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1502นางวิวัฒน์ คำเครือประตู 1เนินสะุดุดหลุดออก 1 แผ่น ข้างทางเข้า24 ธ.ค. 2562 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 มี.ค. 63 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1503นางวิวัฒน์ คำเครือฝ่ายอาคารสถานที่ประตูเปิด-ปิดยากห้องครัวและห้อง ผอ23 ธ.ค. 2562 13:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท
1504นางรัตนา เหมสุรินธร์ฝ่ายอาคารสถานที่ประตูเปิด-ปิดยากห้องครัวและห้อง ผอ23 ธ.ค. 2562 13:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท
1505แจ้งผ่านระบบ QR-CODEอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)/ชั้น 2/ห้อง TOILET-2/4 ห้องน้ำชาย ชั้น 2 ฝั่งหน้าห้องระพีสาคริก 21 ธ.ค. 2562 00:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท
1506แม่บ้านอาคาร 88/2กระเบี้องห้องโถงแตกร้าวเยอะมาก 20 ธ.ค. 2562 15:43 น.รับเรื่อง
23 ธ.ค. 62 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1507น.ส.วนารัตน์ นาติโนโรงเรือนโรคพืช ฟาร์มพืชยางฝาหม้อนึ่งความดันรั่ว20 ธ.ค. 2562 11:47 น.รับเรื่อง
23 ธ.ค. 62 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1508น.ส.วนารัตน์ นาติโนโรงเรือนโรคพืช ฟาร์มพืชยางฝาหม้อนึ่งความดันรั่ว20 ธ.ค. 2562 11:46 น.รับเรื่อง
23 ธ.ค. 62 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1509นางวนิดา พิลาชัยหน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ อาคารบริหาร ชั้น 1 ห้อง 1-109ประตูมีเสียงดัง ขอความอนุเคราะห์หยอดน้ำมันหล่อลื่นบานพับประตูให้ด้วยค่ะ เคยแจ้งไปสองสัปดาห์แล้วค่ะ19 ธ.ค. 2562 17:13 น.รับเรื่อง
23 ธ.ค. 62 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1510น.ส.รัตนพร ชาประสออาคร18ราวแขวนผ้าในห้องอาบน้ำชำรุดหลุดห้อง11119 ธ.ค. 2562 14:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 63 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1511แม่บ้านอาคาร 77-103/2,7-104/2ประตูในหอ้งน้ำใส่กลอนไม่ใด้หลายบานเนื่องจากบานประตูหย่อน19 ธ.ค. 2562 11:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 63 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร
1512แม่บ้านอาคาร 77-303/3 ,7-302/3บานประตูภายในห้องน้าใส่กลอนไม่ใด้หลายบานเนื่องจากบานประตูหย่อน19 ธ.ค. 2562 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 63 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร
1513น.ส.ศิรินนา คำทะเนตร17-412 จุกกันน้ำไหล sink plug ในอ่างล้างจาน และในอ่างล้างหน้าในห้องน้ำเสีย19 ธ.ค. 2562 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ส.ค. 64 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1514น.ส.ศิรินนา คำทะเนตร17-412ประตูห้องนำ้ห้องครัวปิดยาก19 ธ.ค. 2562 09:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 63 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1515นายวรากร คำชมภูห้องสมุด1.ล้อรถเข็นชำรุด#โดยการเชื่อมล้อรถเข็นใหม่ 19 ธ.ค. 2562 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 63 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1516นายวรากร คำชมภูห้องสมุด1.ตัวล็อตบานสวิงชำรุด#เปลี่ยนใหม่19 ธ.ค. 2562 09:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 62 10:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ กลอนประตูบานสวิง 1 ตัว
1517น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-208/1กอนประตูชำรุด และมือจับประตูห้องอาบน้ำชำรุด17 ธ.ค. 2562 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 มี.ค. 63 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1518นางวิวัฒน์ คำเครือประตู 1เนินสะดุตน๊อตหลุดฝังขาเข้า17 ธ.ค. 2562 10:08 น.รับเรื่อง
18 ธ.ค. 62 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1519นางรัตนา เหมสุรินธร์ประตู 1เนินสะดุตน๊อตหลุดฝังขาเข้า17 ธ.ค. 2562 10:08 น.รับเรื่อง
18 ธ.ค. 62 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1520แม่บ้านอาคาร 77-103/2,7-104/2,7-203/2กระจกเงามีรอยดำ17 ธ.ค. 2562 08:43 น.ยกเลิกรายการ
11 ม.ค. 64 14:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1521น.ส.สุรีรัตน์ ป้องคำสิงห์อาคาร 9ล้อรถเขนชำรุด 13 ธ.ค. 2562 13:34 น.รับเรื่อง
13 ธ.ค. 62 15:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1522แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_206กลอนหน้าต่างห้องเรียนปิดล็อคไม่ได้ค่ะ13 ธ.ค. 2562 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 63 09:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนยกล็อค 1 ชุด สมพร
1523น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ฝ้าเพดานห้อง16-101 มีรูรั่วซึมจากท่อแอร์และเป็นเชื้อรา จำนวน 3 จุด12 ธ.ค. 2562 17:02 น.รับเรื่อง
13 ธ.ค. 62 15:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1524น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติฝ้าเพดาน ชั้น 2 ด้านหน้าห้อง 201 และ ห้องโถงชั้น 2 ชำรุด11 ธ.ค. 2562 13:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 64 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1525น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-242/1โต๊ะเครื่องแป้งชำรุด (ตอนนี้เก็บไว้อยู่ห้องออกกำลังกาย)11 ธ.ค. 2562 11:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/อำพล
1526น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-112โต๊ะวางของชำรุด กาวติดไม้หลุด11 ธ.ค. 2562 11:09 น.รับเรื่อง
11 ธ.ค. 62 16:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1527น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-234ไฟทางเดินหน้าห้อง 3-234 ชำรุด (หลอดสั้น)11 ธ.ค. 2562 11:06 น.รับเรื่อง
11 ธ.ค. 62 16:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1528น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-238ฝ้าเป็นหน้าห้องน้ำเป็นรา11 ธ.ค. 2562 11:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 10:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1529น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-238สลักมุ้งลวดชำรุด 1 คู่ (มุ้งลวดหน้าต่าง)11 ธ.ค. 2562 10:59 น.รับเรื่อง
11 ธ.ค. 62 16:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1530น.ส.เจนจิรา ทองแกม7-423 ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชกระเบื้องพองขึ้นและกระเบื้องแตกร้าวหมด11 ธ.ค. 2562 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร/สมพร
1531น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 17-206สายยูประตูห้องชำรุด(ถ้าไม่มีให้ติดกลอนประตูแทนคะ)11 ธ.ค. 2562 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร สายยู 1 ชุด สายยูพับ 2 นิ้ว 1 ชุด
1532นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 14ลูกบิดประตูห้องน้ำชาย-หญิง ของอาจารย์หลุดชั้น 211 ธ.ค. 2562 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 63 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกบิด 1 ชุด ปราโมท/สมพร
1533นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 14ลูกบิดประตูห้องน้ำชาย-หญิง ของอาจารย์หลุดชั้น 211 ธ.ค. 2562 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 63 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกบิด 1 ชุด ปราโมท/สมพร
1534นายชาติสยาม ผลวิลัยโถงอาคาร 8/2พื้นกระเบื้องบริเวณโถงอาคาร 8/2 เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง(อากาศเย็น ณ วันที่ 9 ธ.ค. 62) ทำให้เกิดการยกตัวของแผ่นกระเบื้อง และแตกร้าวเป็นบริเวณกว้าง ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์เข้าตรวจสอบหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเพิ่มอีก และซ่อมบำรุงพื้นที่ที่เกิดการชำรุดแล้ว 09 ธ.ค. 2562 12:34 น.รับเรื่อง
09 ธ.ค. 62 12:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1535นางเพชรประกาย กุลตังวัฒนา7-317/3ลิ้นชักโต๊ะทำงานล๊อกไม่ได้09 ธ.ค. 2562 08:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1536น.ส.นรินทร์ทิพย์ วงศรีลา17-303กระเบื้องโป่งพองขึ้นและแตกเป็นแนวยาว? บริเวณหน้าห้อง 06 ธ.ค. 2562 16:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 12:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/ปราโมท/สมพร
1537น.ส.นรินทร์ทิพย์ วงศรีลา17-303กระเบื้องโป่งพองขึ้นและแตกเป็นแนวยาว? บริเวณหน้าห้อง 06 ธ.ค. 2562 16:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 12:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/ปราโมท/สมพร
1538นายชวนชม ยุติธรรมห้อง 20-101 ลูกบิดห้องเรียน 20-101 ชำรุด อ.20 ชั้น1 ฝั่ง ส.ศ06 ธ.ค. 2562 10:37 น.รับเรื่อง
06 ธ.ค. 62 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1539นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์ห้อง 20-101 ลูกบิดห้องเรียน 20-101 ชำรุด อ.20 ชั้น1 ฝั่ง ส.ศ06 ธ.ค. 2562 10:37 น.รับเรื่อง
06 ธ.ค. 62 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1540แม่บ้านอาคาร 2อ.2ประตูกระจกทางขึ้น ฝั่งถังขยะใหญ่ เปิดกุญแจไม่ได้05 ธ.ค. 2562 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 63 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร
1541น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-341ตัวล็อคมุ้งลวดชำรุด 2 ตัว และตู้เสื้อผ้าชำรุด04 ธ.ค. 2562 14:00 น.รับเรื่อง
06 ธ.ค. 62 11:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1542น.ส.ณัฐวดี ความหมั่น3-340ลูกบิดประตูชำรุด04 ธ.ค. 2562 13:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกบิดประตู 1 ชุด ปราโมท/สมพร
1543อาจารย์ศุภาวรรณ ประพันธ์3-340ลูกบิดประตูชำรุด04 ธ.ค. 2562 13:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกบิดประตู 1 ชุด ปราโมท/สมพร
1544น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านอาหารตามสั่งคุณบุ๋ม (ข้างร้านป้าอ๊อด)ประตูม้วนชำรุด รบกวนใช้ช่างซ่อมให้หน่อยค่ะ อาการคือ รูดประตูม้วนขึ้นแล้วล็อคไม่อยู่ ทำให้ประตูไหลลงมา (กลัวนิสิตจะได้รับอันตราย) เบอร์โทรคุณบุ๋ม 0618396322 (ขอความอนุเคราะห์ซ่อมก่อนเปิดเทอมนะคะ) 04 ธ.ค. 2562 11:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 64 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1545นางวิวัฒน์ คำเครือฝ่ายอาคารสถานที่ลูกบิดประตุล็อคไม่ได้ ห้องน้ำหญิง04 ธ.ค. 2562 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1546นางรัตนา เหมสุรินธร์ฝ่ายอาคารสถานที่ลูกบิดประตุล็อคไม่ได้ ห้องน้ำหญิง04 ธ.ค. 2562 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1547น.ส.นรินทร์ทิพย์ วงศรีลาหอพักบุคลากรหลังใหม่ ห้อง 17-303ประตูห้องน้ำ ไม่มีตัวเลื่อนด้านล่างทำให้ประตูโยกไป-มา ไม่สามารถล็อคได้ 03 ธ.ค. 2562 15:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 มี.ค. 63 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1548น.ส.นรินทร์ทิพย์ วงศรีลาหอพักบุคลากรหลังใหม่ ห้อง 17-303ประตูห้องน้ำ ไม่มีตัวเลื่อนด้านล่างทำให้ประตูโยกไป-มา ไม่สามารถล็อคได้ 03 ธ.ค. 2562 15:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 มี.ค. 63 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1549นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้ง?ช่อม?ประตูโรงจักรยาน?บานพับ?ชำรุด?29 พ.ย. 2562 17:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1550น.ส.กัลยาณี บุญยะปูชิตห้องคลัง ชั้น 2 อ.1ลิ้นชักโต๊ะทำงานที่ดึงหัก,ลิ้นชักโต๊ะทำงานหลุด กุญแจล็อคหาย (ชำรุดหลายโต๊ะ)29 พ.ย. 2562 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มิ.ย. 63 14:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนกุญแจโต๊ะทำงาน 1 ชุด กุยแจตู้เก็บเอกสาร 2 ชุด ปราโมท/สมพร
1551แม่บ้านอาคาร 7ชั้น2หน้าหอ้งสว่างแดนดินบอร์ดติดฝาผนังชำรุดนอ็ตหลุด29 พ.ย. 2562 08:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1552แม่บ้านอาคาร 7ระเบียงชั้น2โซนบันใดกลางเครื่องทำน้ำเย็นกอ๊กน้ำรั่ว29 พ.ย. 2562 08:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 62 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้เย็น 1 ตัว
1553แม่บ้านอาคาร 1ห้อง1-302เวลาเปิด-ปิดประตูมีเสียงดังรบกวนเวลาประชุม27 พ.ย. 2562 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1554แม่บ้านอาคาร 1อาคาร1หลังคาหลังคาน้ำรั่วฃึม 27 พ.ย. 2562 13:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 64 11:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1555แม่บ้านอาคาร 1อาคาร1หลังคา27 พ.ย. 2562 13:48 น.ยกเลิกรายการ
27 พ.ย. 62 16:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1556แม่บ้านอาคาร 1อาคาร1หลังคา27 พ.ย. 2562 13:48 น.ยกเลิกรายการ
27 พ.ย. 62 16:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1557แม่บ้านอาคาร 77-228กระเบื้องยางแตกชำรุดประมาณ10-15แผ่น27 พ.ย. 2562 13:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1558น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์ด้านหน้าอาคาร 3แจ้งกำจัดค้างคาวที่ต้นตาลฟ้าหน้าอาคาร 327 พ.ย. 2562 09:49 น.รับเรื่อง
27 พ.ย. 62 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1559น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 17-206หัวเตียงชำรุด26 พ.ย. 2562 10:51 น.รับเรื่อง
26 พ.ย. 62 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1560น.ส.กฤติยา พรหมสาขา ณ สกลนคร7-420 ห้องธุรการ ทอ.ชั้น 4โทรศัพท์คณะเบอร์ 042 ไม่สามารถใช้งานได้นานแล้ว เคยแจ้งช่างไปแล้ว 2 ครั้ง แต่ยังไม่ได้ดำเนินการค่ะ เนื่องจากช่างอุปกรณ์ไม่พร้อม21 พ.ย. 2562 14:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.พ. 63 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ย้ายมาอาคาร 21-208 ปล่อยสัญญาณใช้งานได้ปรกติ TOT สราวุฒิ/พัน
1561น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 17-102ประตูห้องครัวปิดยาก21 พ.ย. 2562 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มี.ค. 63 16:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1562แม่บ้านอาคาร 1ห้องพระพิรุณชั้น2ติดตั้งนาฬิกาตรงผนัง2เรือน20 พ.ย. 2562 15:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1563นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3ประตูหลังชั้น3ปิดเสียงดัง-ประตูห้องน้ำหญิงด้านหน้าปิดเสียงดัง20 พ.ย. 2562 12:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1564นางเตือนใจ น้อยพา17-414ลูกบิดประตูห้องเสีย19 พ.ย. 2562 13:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มี.ค. 63 16:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1565น.ส.ชวพร โพธิ์เมืองอาคาร 20 ชั้น 4 ฝั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ติดตั้งซิงค์ล้างจาน มีอุปกรณ์แล้ว19 พ.ย. 2562 12:53 น.รับเรื่อง
19 พ.ย. 62 15:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1566แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15 ฝ้าเพดานหลุดลงมาด้านหน้าอาคาร19 พ.ย. 2562 09:20 น.รับเรื่อง
19 พ.ย. 62 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1567แม่บ้านฝ่าย อาคารฯโรงผลิดน้ำดื่มฝ้าเพดานชำรุดหลุดลงมา19 พ.ย. 2562 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 เม.ย. 63 14:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/ปราโมท/คำจร
1568น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18ประตูห้องน้ำชำรุดเปิด-ปิดยากห้อง31719 พ.ย. 2562 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/สมโภช
1569น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 17-106ตู้ห้องครัวชำรุด18 พ.ย. 2562 15:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 62 09:05 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1570น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 17-102กลอนประตูตู้เป็นสนิม 7 ตัว 18 พ.ย. 2562 15:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 62 09:20 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1571น.ส.จุฑามาศ จีรังกูลอาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง224ประตูห้องน้ำล็อคไม่ได้ 18 พ.ย. 2562 09:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 พ.ย. 62 15:08 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1572น.ส.ณัฐวดี ความหมั่น7-414ฝ้าบริเวณโดยรอบแอร์ชำรุดกลัวฝ้าหลุด 14 พ.ย. 2562 13:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 11:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1573อาจารย์ศุภาวรรณ ประพันธ์7-414ฝ้าบริเวณโดยรอบแอร์ชำรุดกลัวฝ้าหลุด 14 พ.ย. 2562 13:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 11:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1574นางเนตรนภา อัฐวงศ์7-320/1(ธุรการคณะศว.ปลูกบิดประตูบางครั้งค้าง บางครั้งบิดยาก เปิดประตูไม่ได้ค่ะ(ตะกี้แจ้งผิดหมวด ขออภัยค่ะ)14 พ.ย. 2562 09:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 62 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/สมโภช
1575น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 4-422เตียงชำรุด13 พ.ย. 2562 14:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 62 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1576น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-401,403ฝ้าเพดานชำรุด13 พ.ย. 2562 14:27 น.รับเรื่อง
15 มิ.ย. 63 13:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1577น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 4-405 และ 421ฝ้าเพดานชำรุด13 พ.ย. 2562 14:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 พ.ค. 63 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/สมโภช
1578น.ส.นรินทร์ทิพย์ วงศรีลาหอพักบุคลากรหลังใหม่ ห้อง 17-3031.ท่อหลังห้องตัน 2.ประตูห้องน้ำเสีย 3.หลอดไฟฟ้าครัวขาด 1 หลอด12 พ.ย. 2562 13:34 น.รับเรื่อง
13 พ.ย. 62 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1579น.ส.นรินทร์ทิพย์ วงศรีลาหอพักบุคลากรหลังใหม่ ห้อง 17-3031.ท่อหลังห้องตัน 2.ประตูห้องน้ำเสีย 3.หลอดไฟฟ้าครัวขาด 1 หลอด12 พ.ย. 2562 13:34 น.รับเรื่อง
13 พ.ย. 62 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1580นายธวัชชัย สัพโส7-112/3อยากให้ติดบานพับเพิ่มอีกอัน เนื่องจากอันเก่าใกล้ชำรุด 12 พ.ย. 2562 13:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 62 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1581แม่บ้านอาคาร 66-102เปี่ลยนกุญแจประตูห้องเรียน (ของมีแล้ว) 12 พ.ย. 2562 08:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 62 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1582น.ส.ไขทอง ดาตาวงค์โรงซ่อมบำรุงแจ้งซ่อมเปลี่ยนฝากระดานบอร์ด จำนวน 14 อัน เตรียมใช้งานประชุมวิชาการ วันที่ 30 พย.62 ขนมาส่งที่โรงซ่อมแล้วค่ะ 11 พ.ย. 2562 14:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 16:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1583น.ส.รัชฎาภรณ์ แดนประโคมโรงซ่อมบำรุงแจ้งซ่อมเปลี่ยนฝากระดานบอร์ด จำนวน 14 อัน เตรียมใช้งานประชุมวิชาการ วันที่ 30 พย.62 ขนมาส่งที่โรงซ่อมแล้วค่ะ 11 พ.ย. 2562 14:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 16:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1584น.ส.เสาวคนธ์ ต่วนเทศ21-401 ถึง 21-409ขอให้ติดตั้งกุญแจลอคตู้ จำนวน 30 ชุด โดยทางห้องปกิบัติการได้จัดซื้อกุญแจเอง ขอให้ช่างมาทำหารติดตั้งให้ค่ะ11 พ.ย. 2562 11:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1585น.ส.เสาวคนธ์ ต่วนเทศ7-323ขอเเรงงานในการขนย้ายเครื่องมือจำนวน 4 คน จากอาคาร 7 ห้อง323 ไปยังอาคาร 21-40111 พ.ย. 2562 11:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 พ.ย. 62 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แจ้งเข้างานภูมิสถาปัตย์นะครับ รับทราบ จะเข้าดำเนินการพรุ่งนี้นะครับ
1586แม่บ้านอาคาร 66-104เก้าอี้ชผําชุด08 พ.ย. 2562 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 62 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1587แม่บ้านอาคาร 66-201เปี่ลยนกุญแจตู้ 6 ชุด08 พ.ย. 2562 09:44 น.รับเรื่อง
08 พ.ย. 62 13:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1588น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 17-303เตียงชำรุด(รบกวนขอช่างมาดูให้ด่วนด้วยคะ)08 พ.ย. 2562 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 พ.ย. 62 15:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1589น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 17-303ตู้เสื้อผ้าและเตียงชำรุด07 พ.ย. 2562 10:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 62 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1590น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 18 ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 2ประตูเลื่อนห้องคอมพิวเตอร์แตกชำรุด (เบื้องต้นโทรประสานหัวหน้าช่างแล้วคะ) 06 พ.ย. 2562 14:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ย. 62 13:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1591น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 18 ห้องโทรทัศน์ ชั้น 2กระจกห้องโทรทัศน์ อาคาร 18 ชั้น 2 แตกชำรุด06 พ.ย. 2562 14:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ย. 62 13:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1592แม่บ้านฝ่าย อาคารฯประตู 6ลางประตู 6 ชำรุดหลุดออกจากฐาน06 พ.ย. 2562 10:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ม.ค. 63 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1593น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18ที่กันแมลงชำรุดห้อง30205 พ.ย. 2562 10:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ย. 62 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ที่กันแมลงประตู 1 ม้วน พิทักษ์
1594นายธวัชชัย สัพโส7-112ยึดบอร์ด?ติดผนัง 04 พ.ย. 2562 13:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ย. 62 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1595แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น2 ห้อง 2-207เก้าอี้ชำรุด04 พ.ย. 2562 10:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 62 09:26 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1596นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2เก้าอี้สำนักงานชำรุด4ตัว ห้อง20501 พ.ย. 2562 12:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 10:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1597แม่บ้านอาคาร 2ชั้น.3 อ.2 ห้อง 2-301, 2-302เก้าชำรุุด31 ต.ค. 2562 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ย. 62 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1598แม่บ้านอาคาร 1ห้องเตรียมอาหาร2ชั้น2อ.1ลูกบิดประตูเสียชำรุดกุญแจหายขอเปลี่ยนลูกบิดใหม่31 ต.ค. 2562 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล
1599นายเตชทัช คลายโศกก์7-301/3ฝ้าเพดานด้านบนในห้องน้ำอาจารย์ชายจะหลุดลงมา มาขยับให้เข้าที่ให้ด้วยครับ30 ต.ค. 2562 18:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 พ.ย. 62 15:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1600น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-117ลูกบิดประตูชำรุด29 ต.ค. 2562 14:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ย. 62 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1601น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติกุญแจลูกบิด ห้อง 106 (ห้องใต้บันได) อาคารวิจัยและพัฒนา หักคาลูกบิด29 ต.ค. 2562 10:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ย. 62 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกบิดประตูทั่วไป 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1602แม่บ้านอาคาร 77-411โต๊ะเขียนแบบชำรุด 25 ต.ค. 2562 14:41 น.รับเรื่อง
25 ต.ค. 62 15:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1603แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียนชั้น3-4เก้าอี้แตกชำรุดรวม75ตัว 25 ต.ค. 2562 14:33 น.รับเรื่อง
25 ต.ค. 62 15:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1604น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-346คิ้วประตูเข้าห้องชำรุด 24 ต.ค. 2562 15:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ย. 62 13:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
1605น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-346ประตูเลื่อนห้องนอนเล้ก เปิด-ปิด ยาก24 ต.ค. 2562 13:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ย. 62 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
1606น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-346กลอนประตูห้องโถงชำรุดล๊อกไม่ได้24 ต.ค. 2562 13:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ย. 62 13:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
1607แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13สายฉีดห้องน้ำนิสิตชายชำรุด(ชั้น2ค่ะ)ยาแนวชักโครกห้องน้ำรับรองชำรุดค่ะ22 ต.ค. 2562 13:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 62 10:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1608น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา3-312ประตูห้องน้ำปิดไม่สนิท ปิดประตูลำบาก21 ต.ค. 2562 11:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1609นางเนตรนภา อัฐวงศ์ธุรการคณะศว.โต๊ะในห้องประชุมย่อยของคณะพังค่ะ 18 ต.ค. 2562 12:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 62 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท-สมพร
1610น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-141หนูกัดคิ้วไม้กันแมลง(ประตูทางเข้า) ชำรุด18 ต.ค. 2562 10:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 62 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิ้วกันแมลง 1 อัน พิทักษ์
1611น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-115/1มือจับประตูห้องอาบน้ำชำรุด 1 อัน17 ต.ค. 2562 13:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 62 09:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท-สมพร
1612น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-120/1มือจับประตุห้องอาบน้ำชำรุด 1 อัน17 ต.ค. 2562 13:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 62 09:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท-สมพร
1613แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12บานเกร็ดชำรุด 4 แผ่น โถงชั้น 116 ต.ค. 2562 10:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 62 10:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กระจกบานเกร็ด(ฝ้า) 4 แผ่น พิทักษ์
1614น.ส.จิตรลดา ฦๅชา20-210ประตูบานเลื่อนกระจกในห้องน้ำ ไม่สามารถเลื่อนได้ (ไม่แน่ใจว่าตกร่องหรือว่าอะไร) ขอให้ดำเนินการแก้ไขด่วนค่ะ15 ต.ค. 2562 16:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 62 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ได้เข้าไปตรวจสอบแล้วไม่มีห้องที่เสียครับ ปราโมท-สมพร
1615นายชวนชม ยุติธรรม[อ20 เก้าอี้แล็กเซอร์ชำรุดชั้น1-2-3เก้าอี้ชำรุด15 ต.ค. 2562 14:49 น.รับเรื่อง
15 ต.ค. 62 15:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1616นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์[อ20 เก้าอี้แล็กเซอร์ชำรุดชั้น1-2-3เก้าอี้ชำรุด15 ต.ค. 2562 14:49 น.รับเรื่อง
15 ต.ค. 62 15:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1617น.ส.นิจตยา ใยวังหน้า1-310 ชั้น 3 อาคารบริหารทาสีประตูห้อง 1-310 11 ต.ค. 2562 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 62 10:14 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท-สมพร
1618น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18ประตูกระจกห้องทีวีชั้น2ชำรุดขอบหลุด09 ต.ค. 2562 10:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ย. 62 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1619น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 17-106เตียงชำรุดและตู้ในห้องครัวชำรุด(ปลวกกิน)09 ต.ค. 2562 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 พ.ย. 62 15:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1620น.ส.วรวรรญษ์ ประกิ่งอาคาร 1 ชั้น 2 ห้องคลังลูกบิดประตูเสีย08 ต.ค. 2562 20:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 62 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท-สมพร
1621นายไอยลดา แก้วดีอาคาร 1 ชั้น 2 ห้องคลังลูกบิดประตูเสีย08 ต.ค. 2562 20:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 62 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท-สมพร
1622แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 7ลูกกุญแจหัก ประตูกระจกฝั่งทางเข้าอาคาร 708 ต.ค. 2562 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ต.ค. 62 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กุญแจบานสวิงสองทาง 1 ชุด ปราโมท/สมพร
1623แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_207_206_211เก้าอี้แล็คเช็อร์ในห้องเรียนชำรุดค่ะ(เชื่อม)08 ต.ค. 2562 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ต.ค. 62 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1624น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-319ระเบียงห้อง 3-319 มีผึ้งมาทำรัง(แจ้งกำจัดผึ้ง)08 ต.ค. 2562 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 62 09:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1625แม่บ้านอาคาร 6อ6ประตูทางเข้าอาคารชํารุดเปิดไม่ได้07 ต.ค. 2562 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ต.ค. 62 09:30 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1626แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่คูลเลอร์น้ำร้อนไฟไม่เข้า(ไม่ร้อน)04 ต.ค. 2562 15:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ย. 62 09:06 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1627น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-405ลูกบิดประตูชำรุด04 ต.ค. 2562 14:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 62 09:24 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกบิดประตูทั่วไป 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1628แม่บ้านฝ่าย อาคารฯเรือนเพาะชำขอเปลี่ยนกุญแจ (เปิด-ปิดยาก)04 ต.ค. 2562 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ต.ค. 62 13:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กุญแจโซเล็ก 1 ชุด พิทักษ์
1629น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 17-106แจ้งกำจัดปลวก(ตามภาพ) 03 ต.ค. 2562 15:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ต.ค. 62 14:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1630อาจารย์ศุภาวรรณ ประพันธ์7-420แจ้งซ่อมโทรศัพท์ภายในคณะ (042-725036)เนื่องจากสายเชื่อมที่ต่อเข้ากับโทรศัพท์หนูกัดสายขาด03 ต.ค. 2562 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.พ. 63 14:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ย้ายมาอาคาร 21-208 ปล่อยสัญญาณใช้งานได้ปรกติ TOT สราวุฒิ/พัน
1631น.ส.ณัฐวดี ความหมั่น7-420แจ้งซ่อมโทรศัพท์ภายในคณะ (042-725036)เนื่องจากสายเชื่อมที่ต่อเข้ากับโทรศัพท์หนูกัดสายขาด03 ต.ค. 2562 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.พ. 63 14:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ย้ายมาอาคาร 21-208 ปล่อยสัญญาณใช้งานได้ปรกติ TOT สราวุฒิ/พัน
1632นายพิทักษ์ พะตะเพ็งห้องสมุด 24 ชม. อาคาร 9ขอเปลี่ยนบานประตูห้องน้ำหญิง พร้อมอุปกรณ์ (บานประตูชำรุด)03 ต.ค. 2562 11:18 น.รับเรื่อง
03 ต.ค. 62 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1633น.ส.นิจตยา ใยวังหน้า1-310 ชั้น 3 อาคารบริหารติดป้าย02 ต.ค. 2562 15:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ต.ค. 62 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1634น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดห้อง206และห้อง31602 ต.ค. 2562 15:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ต.ค. 62 14:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1635น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดห้อง206และห้อง31602 ต.ค. 2562 15:26 น.ยกเลิกรายการ
02 ต.ค. 62 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซำ้ครับ
1636นางวรารักษ์ การุณอาคารบริหาร ห้อง 1-309ขอให้มาเจาะผนักติดบอร์และซ่อมเก้าอี้02 ต.ค. 2562 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ต.ค. 62 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1637แม่บ้านอาคาร 1ห้องผอ.กอง11-310ชั้น3ติดม่านต้องใช้บันไดเนื่องจากแกะม่านฃักขอด่รบกวนขอด่วนนะค่ะขอบคุณมาก02 ต.ค. 2562 10:04 น.รับเรื่อง
02 ต.ค. 62 10:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1638อาจารย์วัชรวิทย์ มีหนองใหญ่ฟาร์ม?สัตว์?ซ่อมประตูม้วนโรงเก็บอาหารไก่ไข่ด้วยคับ02 ต.ค. 2562 06:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 64 13:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1639นายเนตรนภา บุระวงค์ห้องสมุด24ชั่วโมงประตูห้องน้ำหญิงหลุด01 ต.ค. 2562 10:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ต.ค. 62 14:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1640แม่บ้านฝ่าย อาคารฯประตู 6เหล็กลองล้อเลื่อนประตู 6 หลุดหักออก01 ต.ค. 2562 10:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ต.ค. 62 14:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เหล็กฉาก 2 นิ้ว 1 เส้น สมโภช/คำจร
1641น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 17-318ชั้นวางใต้อ่างล้างจานชำรุดเนื่องจากปลวกกิน(ตามภาพที่แนบ) 30 ก.ย. 2562 14:24 น.รับเรื่อง
01 ต.ค. 62 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1642แม่บ้านอาคาร 1ห้อง1-310ชั้น3วอเปเปอร์ขาดชำรุด 30 ก.ย. 2562 13:59 น.รับเรื่อง
01 ต.ค. 62 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1643แม่บ้านอาคาร 6ประตูทางเข้า อ6ชํารุดเปิดไม่ได้30 ก.ย. 2562 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ต.ค. 62 09:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1644น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 18-318ประตูห้องน้ำชำรุด27 ก.ย. 2562 16:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ต.ค. 62 16:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1645น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 17-318แจ้งกำจัดปวกภายในห้อง26 ก.ย. 2562 16:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 64 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1646นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2แจ้งซ่อมโซฟาห้องระพีหัก2ตัว โต๊ะกระจกห้องระพีขาหลุด1ตัว เก้าอี้ไม้ตาลฟ้าหัก2ตัว เก้าอี้สำนักนักงานห้อง205 ชำรุด2ตัว เก้าอี้สำนักงานห้อง203 ชำรุด2ตัว26 ก.ย. 2562 11:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1647นายฤกษ์ชัย แย้มวงษ์ห้องฟิตเนต อาคาร 14เชื่อมเหล็กเนื่องมันหัก25 ก.ย. 2562 11:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ต.ค. 62 14:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1648น.ส.ณัฐวดี ความหมั่น7-420โทรศัทพ์เบอร์คณะ 042-725036 สายเชื่อมขาด25 ก.ย. 2562 09:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.พ. 63 14:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ย้ายมาอาคาร 21-208 ปล่อยสัญญาณใช้งานได้ปรกติ TOT สราวุฒิ/พัน ตามหนังสือที่แจ้งครับ
1649อาจารย์ศุภาวรรณ ประพันธ์7-420โทรศัทพ์เบอร์คณะ 042-725036 สายเชื่อมขาด25 ก.ย. 2562 09:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.พ. 63 14:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ย้ายมาอาคาร 21-208 ปล่อยสัญญาณใช้งานได้ปรกติ TOT สราวุฒิ/พัน ตามหนังสือที่แจ้งครับ
1650นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?เตียงชำรุดลอยเชื้อมแตกหักห้อง4-42224 ก.ย. 2562 16:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ม.ค. 63 08:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1651แม่บ้านอาคาร 77-217/3ชั้นวางในตู้เก็บเอกสารชำรุด23 ก.ย. 2562 15:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 62 10:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท-สมพร
1652น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 18-302ลุกบิดประตูชำรุด เปิดห้องไม่ได้ 23 ก.ย. 2562 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ย. 62 14:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ คิมหันต์ 23/9/62
1653น.ส.รจนา ทาระขจัดอาคาร 17 สวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.กลอนประตูห้องเด็กชำรุด20 ก.ย. 2562 13:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ต.ค. 62 07:47 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ คิมหันต์
1654น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง3-310(แจ้งซ่อมครั้งที่ 2) ฝ้ามีรอยน้ำซึมจะทะลุลงมาถึงห้องแล้วค่ะ เกิดเป็นเชื้อราฟุ้งกระจายทั่วห้อง 20 ก.ย. 2562 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 10:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1655แม่บ้านอาคาร 6อ6ชั้น1ประตูหน้าอาคารชํารุดเปิดไม่ได้20 ก.ย. 2562 08:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ต.ค. 62 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1656แม่บ้านอาคาร 77-317/3และ7-323และ7-316กระเบื้องยางชำรุดแตก19 ก.ย. 2562 16:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1657นายเนตรนภา บุระวงค์ประตูดาดฟ้า.อ.9ประตูดาดฟ้าไม่มีแม่กุญแจล๊อค19 ก.ย. 2562 12:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 16:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1658น.ส.วนารัตน์ นาติโนโรงเรือนโรคพืช ฟาร์มพืชประกอบฝาหม้อนึ่งใส่เครื่อง 19 ก.ย. 2562 11:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ต.ค. 62 16:35 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, -ไพศาล/สมชาย
1659นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2แจ้งซ่อมคิ้วเสาลานหน้าห้องระพี19 ก.ย. 2562 09:33 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 62 12:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1660แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 6ประตูบานสิวงกุญแจเปิด-ปิดไม่ได้19 ก.ย. 2562 08:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 62 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1661แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 7ฝาปิดตู้ไฟฟ้าโรงจอดรถหลังอาคาร 719 ก.ย. 2562 08:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ย. 62 09:05 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, -ประดิษฐ์/ณัฐวุฒิ
1662น.ส.นิจตยา ใยวังหน้า1-310 ชั้น 3 อาคารบริหารล้อเก้าอี้ชำรุด18 ก.ย. 2562 15:55 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 62 12:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1663น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดหลุดห้อง20618 ก.ย. 2562 14:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 62 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1664น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18มือหมุนบานเกร็ดชำรุดห้อง41318 ก.ย. 2562 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 62 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร มือหมุนบานเกร็ด 1 ชุด
1665แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13หัวฉีดน้ำห้องน้ำรับรองชำรุดน้ำไหลไม่หยุดค่ะ18 ก.ย. 2562 10:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ย. 62 16:27 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สายฉีดชำระ 1 ชุด พิทักษ์ คิมหันต์ 18/9/62
1666แม่บ้านฝ่าย อาคารฯประตู 1ป้ายลดความเร็วชำรุด18 ก.ย. 2562 10:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ต.ค. 62 14:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร
1667แม่บ้านอาคาร 2อาคาร 2 ห้อง 2-204,2-202,2-207 และ2-304เก้าอี้ชำรุด17 ก.ย. 2562 14:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ต.ค. 62 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1668อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา19-104ขาโต๊ะเหล็กโยกค่ะ รบกวนช่วยเชื่อมให้ใหม่ค่ะ สามารถติดต่อแม่บ้านที่ อาคาร 19 ได้เลย 17 ก.ย. 2562 11:35 น.รับเรื่อง
17 ก.ย. 62 12:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1669น.ส.เจนจิรา ทองแกม7-423 ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชประตูบานเลื่อนกระจกเปิดปิดไม่ได้17 ก.ย. 2562 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ต.ค. 62 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1670น.ส.รัชฎาภรณ์ แดนประโคมรื้อถอนโรงเรือนเพาะชำ1รื้อถอนโครงหลังคาโรงเรือนเพาะชำ ๑ และติดตั้งใหม่ 16 ก.ย. 2562 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 11:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำตร/สมโภช/ปราโมท/สมพร
1671น.ส.ไขทอง ดาตาวงค์รื้อถอนโรงเรือนเพาะชำ1รื้อถอนโครงหลังคาโรงเรือนเพาะชำ ๑ และติดตั้งใหม่ 16 ก.ย. 2562 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 11:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำตร/สมโภช/ปราโมท/สมพร
1672แม่บ้านอาคาร 1ห้องพระพิรุณชั้น2น๊อตหลุดประตูชำรุด13 ก.ย. 2562 14:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 62 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1673น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18ลูกบิดประตูห้องน้ำชำรุดห้อง41312 ก.ย. 2562 13:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ย. 62 12:52 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกบิดประตูห้องน้ำ 1 ชุด พิทักษ์ คิมหันต์ 18/9/62
1674น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง3-310ฝ้ามีรอยน้ำซึม น้ำขังอยู่บนฝ้า เกรงว่าน้ำจะรั่วลงมาค่ะ11 ก.ย. 2562 13:17 น.รับเรื่อง
11 ก.ย. 62 16:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1675แม่บ้านอาคาร 66-106เปี่ลยนกุญแจตุ้4ชุด11 ก.ย. 2562 13:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ต.ค. 62 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กุญแจสองทาง 1ชุด ปราโมท/สมพร
1676น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติกุญแจลูกบิดประตู ชำรุด 2 จุด11 ก.ย. 2562 11:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ย. 62 16:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกบิดประตูทั่วไป 1 ชุด กุญแจบานสวิง2ทาง(สีบอร์น 1 ชุด ปราโมท สมพร 12/9/62
1677แม่บ้านอาคาร 7หน้าลิฟต์ชั้น2ซอ่มแซมโต๊ะทำงานที่ชำรุดกรณีซ่อมไม่ใด้ให้เก็บออกจากพื้นที่เพื่อไปเก็บในที่เหมาะสม 10 ก.ย. 2562 13:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1678น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-320มือหมุนบานเกร็ดชำรุด10 ก.ย. 2562 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ย. 62 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มือหมุนบานเกร็ด 2 ชุด พิทักษ์ 12/9/62
1679น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 17-317ตู้เสื้อผ้าชำรุด และมีปลวกบริเวณมุมห้องครัว10 ก.ย. 2562 11:30 น.รับเรื่อง
10 ก.ย. 62 14:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1680น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-205,207,210,216มุ้งลวดชำรุด10 ก.ย. 2562 11:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ย. 62 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1681น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-105,113มุ้งลวดชำรุด10 ก.ย. 2562 11:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ย. 62 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1682น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-303ฝ้าเพดานชำรุด10 ก.ย. 2562 11:25 น.รับเรื่อง
10 ก.ย. 62 14:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1683น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 ทางเดินหน้าห้อง 3-327ฝ้าเพดานทางเดิน หน้าห้อง 327 ชำรุด 10 ก.ย. 2562 11:02 น.รับเรื่อง
10 ก.ย. 62 14:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1684แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ประตูม้วนชำรุด เปิด-ปิดไม่ได้ ชั้น 110 ก.ย. 2562 08:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ย. 62 09:04 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, -ไพศาล/สมชาย
1685นายณรงค์ธร ดวงชัย17-106แผ่นรองเตียงหัก 09 ก.ย. 2562 17:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ต.ค. 62 14:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร
1686นายณรงค์ธร ดวงชัย17-317ต้องการเปลี่ยนที่นอน จาก 5 ฟุต เป็น 6 ฟุต 09 ก.ย. 2562 17:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ต.ค. 62 14:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แจ้งทางอาคารชุดพักอาศัยเลยครับ คำจร
1687แม่บ้านอาคาร 66-106เปี่ลยนกุญแจตุ้3ชุด โต๊ะ1ชุด09 ก.ย. 2562 11:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ต.ค. 62 09:27 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กุญแจโต๊ะทำงาน 1ชุด กุญแจตู้เก็บเอกสาร 3 ชุด
1688อาจารย์ศิรประภา โคตรมุงคุณอาคาร 17 ห้อง 104แผ่นรองเตียงหัก 09 ก.ย. 2562 01:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ย. 62 11:47 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร
1689แม่บ้านอาคาร 66-201 6-203ฝ้าเพดานรั่ว06 ก.ย. 2562 14:28 น.รับเรื่อง
09 ก.ย. 62 11:39 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1690แม่บ้านฝ่าย อาคารฯประตู 6รางเหล็กจุดประตู 6 ชำรุด06 ก.ย. 2562 11:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ย. 62 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร เชื่อมเหล็กใหม่และยึดเหล็กเข้ากับพื้น
1691น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์หอหญิงนนทรีห้อง 216 กระจกบานเกร็ดชำรุด 5 แผ่น ห้อง 108/1 ประตูห้องเก็บของชำรุด06 ก.ย. 2562 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ย. 62 15:17 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, กระจกบานเกร็ด(ฝ้า) 4 แผ่น พิทักษ์ คิมหันต์ 6/9/62
1692นายชัยรัตน์ คำหาอุทยานเกษตร 50 พรรษาฯเพดา มีน้ำรั่วซึม05 ก.ย. 2562 14:32 น.รับเรื่อง
05 ก.ย. 62 16:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1693น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-319มีน้ำรั่วลงมาจากฝ้าเพดานหลายจุด และแจ้งปิดรูหนูในห้องครัวติดกับพัดลมดูดอากาศ05 ก.ย. 2562 13:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ต.ค. 62 15:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/สมโภช
1694แม่บ้านอาคาร 77-417/8หลังคารั่ว 05 ก.ย. 2562 13:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ย. 62 12:51 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1695น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-319ฝ้าเพดานชำรุดเป็นรา 05 ก.ย. 2562 10:39 น.รับเรื่อง
05 ก.ย. 62 11:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1696น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอาคารวิจัยและพัฒนาฯ ประตูหน้าต่างบานเลื่อนชำรุด05 ก.ย. 2562 10:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ต.ค. 62 14:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1697แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ประตูหลังชั้น 3 เปิด- ปิดมีเสียงดัง05 ก.ย. 2562 09:04 น.รับเรื่อง
05 ก.ย. 62 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1698นายชัยรัตน์ คำหาอุทยานเกษตร 50 พรรษาพื้นปูน อาคารสาธิตเทคโนโลยีการให้น้ำพืช ชำรุด 04 ก.ย. 2562 15:12 น.รับเรื่อง
04 ก.ย. 62 16:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1699น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ1. ฝ้าเพดาน ห้อง 110 มีน้ำรั่วซึมเวลาฝนตก 2. ฝ้าเพดาน ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มีน้ำ รั่วซึม04 ก.ย. 2562 15:09 น.รับเรื่อง
04 ก.ย. 62 16:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1700น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-401ฝ้าเพดานชำรุด พังทั้งแถบ 04 ก.ย. 2562 14:36 น.รับเรื่อง
04 ก.ย. 62 16:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1701แม่บ้านอาคาร 66-106เปี่ลยนกุญเเจโต๊ะ 4 ชุด กุญเเจตู้ 1 ชุด04 ก.ย. 2562 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ย. 62 16:30 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, กุญแจโต๊ะทำงาน 2 ชุด กูญแจตู้เอกสาร 2 ชุด ปราโมท 5/9/62
1702แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ฝ้าเพดานมีน้ำไหลซึมห้อง 201 ชั้น 204 ก.ย. 2562 08:15 น.รับเรื่อง
04 ก.ย. 62 13:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1703น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-207กลอนประตู มือจับประตูห้องครัวชำรุด และกระจกบานเกร็ดแตกชำรุด03 ก.ย. 2562 15:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ย. 62 15:51 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, กระจกบานเกร็ด 3 แผ่น มือจับประตู 1 ตัว พิทักษ์ คิมหันต์ 4/9/62
1704น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-310มุ้งลวดชำรุด 2 แผ่น03 ก.ย. 2562 15:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ต.ค. 62 08:05 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1705น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-215มุ้งลวดชำรุด 5 แผ่น03 ก.ย. 2562 15:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ต.ค. 62 08:06 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1706น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-105มุ้งลวดชำรุด 2 แผ่น03 ก.ย. 2562 15:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ต.ค. 62 08:07 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1707น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-104มุ้งลวดชำรุด 3 แผ่น03 ก.ย. 2562 15:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ต.ค. 62 08:09 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1708น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-117วงกบหน้าต่าง ชำรุด ปลวกกิน03 ก.ย. 2562 15:14 น.กำลังดำเนินการ
06 ก.ย. 62 15:58 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ได้ทำการตรวจเช็คแล้วเห็นควร ซื้อวงกบหน้าต่างใหม่ครับ
1709น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-207ประตูทางเข้า-ออก และประตูห้องครัวเปิดปิดยาก03 ก.ย. 2562 15:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 62 16:10 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, พิทักษ์ คิมหันต์ 3/9/62
1710น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18ขอบเตียงชำรุดหลุดห้อง21603 ก.ย. 2562 14:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ย. 62 15:53 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ คิมหันต์ 4/9/62
1711แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ประตูดาดฟ้าพัง03 ก.ย. 2562 14:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ย. 62 15:52 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ คิมหันต์ 4/9/62
1712แม่บ้านอาคาร 7ชั้น3 อ.7ซ่อมรถเข็นเนื่องจากมีเสียงดังผิดปกติ03 ก.ย. 2562 13:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 10:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1713แม่บ้านอาคาร 8อ8/2.ห้องโถงฝ้าเพดานรั่ว 03 ก.ย. 2562 12:41 น.รับเรื่อง
03 ก.ย. 62 12:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1714อาจารย์วัชรวิทย์ มีหนองใหญ่ฟาร์ม?สัตว์?เครื่องชั่งน้ำหนักดิจจิตอล?เสีย? เปิดดูเหมือนมีไฟช็อต? ช่วยลงมาเช็คให้ด้วย03 ก.ย. 2562 11:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 62 13:14 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, -ไพศาล/สมชาย
1715แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียนชั้น3 อ.7เก้าอี้ชำรุด(เชื่อม) 03 ก.ย. 2562 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1716แม่บ้านอาคาร 77-413ลูกบิดประตูชำรุด 03 ก.ย. 2562 09:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ต.ค. 62 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1717แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคารหนองหารน้อยสะพานไม้ที่เดินชมอุทยานบัวชำรุดหลายจุด03 ก.ย. 2562 08:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 62 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ผู้รับเหมา
1718อาจารย์วัชรวิทย์ มีหนองใหญ่ฟาร์ม?สัตว์?เครื่องผสมอาหารและเครื่องบดอาหารใช้งานไม่ได้? 02 ก.ย. 2562 11:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ย. 62 13:17 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ณัฐวุฒิ/อารีย์
1719น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-121ประตูชำรุดปิดไม่ได้02 ก.ย. 2562 10:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 62 11:52 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ คิมหันต์ 3/9/62
1720น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-308/1 กลอนประตูห้องอาบน้ำชำรุด 2 ห้อง02 ก.ย. 2562 10:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 62 11:54 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ คิมหันต์ 3/9/62
1721อาจารย์ศิรินนา คำทะเนตร17-412 อาคารชุด 2ประตูห้องปิดเปิดยากมาก01 ก.ย. 2562 09:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ย. 62 11:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร
1722แม่บ้านอาคาร 2อ.2 หลังคาหลังคาแผ่นใสมันแตก30 ส.ค. 2562 09:53 น.รับเรื่อง
16 ก.ย. 62 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1723น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-244/1เตียงชำรุดเสียงดัง และแจ้งทาสีภายในห้อง29 ส.ค. 2562 14:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/อำพล
1724น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-205,310บานเกร็ดชำรุด28 ส.ค. 2562 16:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 62 11:56 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, กระจกบานเกร็ด 7 แผ่น พิทักษ์ คิมหันต์ 3/9/62
1725น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-117,215บานเกร็ดชำรุด28 ส.ค. 2562 16:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 62 11:59 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ คิมหันต์
1726อาจารย์สาธินี ศิริวัฒน์อาคาร 20 ห้อง 409/1ประตูห้องมี 2 ทาง และพังทั้ง 2 ทาง : ทางเข้าที่ 1ไม่สามารถเปิดประตูออกจากห้องได้ และ ทางเข้าที่ 2 ลูกบิดหลุด28 ส.ค. 2562 11:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ย. 62 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
1727แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ห้อง 2-202 และ 2-207เก้าอี้ชำรุด28 ส.ค. 2562 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 62 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท-สมพร
1728แม่บ้านอาคาร 66-203ฝ้าเพดานชำรุด27 ส.ค. 2562 13:58 น.รับเรื่อง
27 ส.ค. 62 15:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1729แม่บ้านอาคาร 66-201น้ำรั้วตรงฟ้าเพดาน27 ส.ค. 2562 13:50 น.รับเรื่อง
27 ส.ค. 62 15:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1730แม่บ้านอาคาร 66-203ฉากกั้นห้องหลุด27 ส.ค. 2562 13:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 62 16:14 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช คำจร 2/9/62
1731น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนาอาคาร 22ฝ้าบริเวณหน้าห้อง 22-205 แอ่น27 ส.ค. 2562 13:46 น.รับเรื่อง
27 ส.ค. 62 15:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1732แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12ฝ้าทะลุ 2 แผ่น ห้องรับรอง27 ส.ค. 2562 08:30 น.รับเรื่อง
27 ส.ค. 62 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1733นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3ด้านข้างผนังจากบันใดชั้น 2 ทางขึ้นบันใดชั้น 3 ฝั่งโรงแรม มีน้ำรั้วซึมลงมาด้านใน26 ส.ค. 2562 21:26 น.รับเรื่อง
27 ส.ค. 62 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1734น.ส.เจนจิรา ทองแกม7-423 ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชประตูบานเลื่อนกระจกไม่สามารถเปิด-ปิดได้ และเวลาเปิด-ปิด มีเสียงดังมากเหมือนประตูจะหลุด 26 ส.ค. 2562 16:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 64 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1735นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3ฝ้าเพดานห้องเรียน9-301.9-302.9-303.9-304 รั่ว26 ส.ค. 2562 13:37 น.รับเรื่อง
26 ส.ค. 62 15:28 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1736น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-310ประตูหน้าห้อง เปิด-ปิด ยาก และประตูห้องครัวปิดไม่ได้26 ส.ค. 2562 13:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ส.ค. 62 11:53 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ คิมหันต์ 28/8/62
1737น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-208/1มือจับประตูห้องอาบน้ำชำรุด26 ส.ค. 2562 13:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 62 15:52 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, มือจับประตู 1 ตัว พิทักษ์ คิมหันต์ 26/8/62
1738แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13โถฉี่ห้องน้ำนิสิตชายเวลากดไม่มีน้ำไหลออกมา..ชักโครกห้องน้ำนิสิตหญิงอุดตัน(ชั้น2ค่ะ)26 ส.ค. 2562 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 62 15:55 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ คิมหันต์ 27/8/62
1739น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18มีน้ำไหลซึมเข้าห้องเวลาฝนตกเนื่องจากฝาผนังมีรอยแตกร้าวห้อง320และห้อง40526 ส.ค. 2562 09:31 น.รับเรื่อง
26 ส.ค. 62 15:28 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,