ข้อมูลการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์อื่นๆ
ลำดับ ชื่อผู้แจ้ง สถานที่ รายละเอียด วันที่แจ้ง สถานะ ดำเนินการ การแก้ไข
1น.ส.ประดับพร สอนสมนึกอาคาร 17 ห้อง 17-301ขอเปลี่ยนหลอดไฟห้องนอน 4 หลอด เพราะหลอดไฟเสีย 25 ก.ย. 2566 15:39 น.รอดำเนินการ
2แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-205ฝ้าเพดานไม่มีแจ้งมาใส่แผ่นด้วยจ้าหายไปแล้ว 25 ก.ย. 2566 08:38 น.รอดำเนินการ
3แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-205แจ้งสีถลอกออกหมดแล้วขออนุญาตทาสีหน่อยค่ะ 23 ก.ย. 2566 07:34 น.รอดำเนินการ
4น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง7-421 อาคาร7 ชั้น4 ห้อง ห้องสรีรสัตว์ (ห้องเรียน)ลิ้นชักโต๊ะเรียนแลบปฏิบัติการหลุดออกมา21 ก.ย. 2566 15:41 น.รับเรื่อง
21 ก.ย. 66 15:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
5น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-237/1ประตูหน้าห้องชำรุดปิดไม่ได้ กับประตูห้องน้ำชำรุด 21 ก.ย. 2566 10:42 น.รับเรื่อง
21 ก.ย. 66 16:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
6นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง109ยางขอบกระจกชำรุด 21 ก.ย. 2566 07:59 น.รับเรื่อง
21 ก.ย. 66 08:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
7นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง10921 ก.ย. 2566 07:59 น.ยกเลิกรายการ
21 ก.ย. 66 08:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
8นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง10921 ก.ย. 2566 07:59 น.ยกเลิกรายการ
21 ก.ย. 66 08:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
9นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง10921 ก.ย. 2566 07:59 น.ยกเลิกรายการ
21 ก.ย. 66 08:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
10นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง10921 ก.ย. 2566 07:59 น.ยกเลิกรายการ
21 ก.ย. 66 08:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
11นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง10921 ก.ย. 2566 07:59 น.ยกเลิกรายการ
21 ก.ย. 66 08:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
12นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง10921 ก.ย. 2566 07:59 น.ยกเลิกรายการ
21 ก.ย. 66 08:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
13แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ประตูเปิด-ปิด ยากห้องพักอาจารย์20 ก.ย. 2566 10:15 น.รับเรื่อง
20 ก.ย. 66 12:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
14อาจารย์พัณณ์ไพลิน เหมะธุลินอาคาร14 ชั้น2 ห้องอาจารย์ภาษาจีนหลังคารั่วค่ะ 19 ก.ย. 2566 15:01 น.รับเรื่อง
20 ก.ย. 66 11:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
15แม่บ้านอาคาร 13อ 13สายน้ำดีอ่างล้างมือห้องน้ำอาจารย์ชำรุด มีน้ำหยดชึ่มตลอดค่ะ19 ก.ย. 2566 10:09 น.รับเรื่อง
20 ก.ย. 66 11:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
16นายทรงวุฒิ แพนบุตร9-202 มห้องระพีสาคริกขั้นบันได ทางเดิน ยุบอ่อนตัว อันตรายเวลาผู้มาใช้บริการเดินขึ้นลงครับ 18 ก.ย. 2566 14:54 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 66 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
17แม่บ้านอาคาร 66-204/1ลูกบิดประตูชำรุด18 ก.ย. 2566 13:24 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 66 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
18แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2ห้องน้ำนิสิตหญิงลูกบิดเสียเปิดไม้ได้แจ้งด่วนค่ะ18 ก.ย. 2566 08:52 น.รับเรื่อง
18 ก.ย. 66 11:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
19น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4น้ำท้วมโรงจักยานเนื่องจากท่อระบายน้ำตันไม่สามารถระบายได้ค่ะ15 ก.ย. 2566 13:20 น.รับเรื่อง
15 ก.ย. 66 15:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
20น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝ้าเพดานห้องน้ำชำรูดห้อง30415 ก.ย. 2566 10:58 น.รับเรื่อง
15 ก.ย. 66 15:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
21แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ฝ้าเพดานทะลุชั้น 2 ห้องอาจารย์จีน14 ก.ย. 2566 16:09 น.รับเรื่อง
15 ก.ย. 66 15:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
22นายจำนงค์ วงค์คำพระทางเข้าสนง.ติดโรงน้ำดื่มนนทรีประตูเหล็กชำรุด12 ก.ย. 2566 14:00 น.รับเรื่อง
12 ก.ย. 66 16:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
23แม่บ้านอาคาร 13อ 13โถฉี่รั่วส่งกลิ่นเหม็นห้องน้ำอาจารย์ชายชั้น2ค่ะ12 ก.ย. 2566 11:18 น.รับเรื่อง
12 ก.ย. 66 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
24แม่บ้านอาคาร 13อ 13ข้อต่อกับฉายน้ำดีอ่างล้างมือห้องน้ำอาจารย์ชำรุดค่ะ12 ก.ย. 2566 09:15 น.รับเรื่อง
12 ก.ย. 66 11:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
25นางเนตรนภา บาคำ20-213ลิ้นชักโต๊ะทำงานเวลาเลื่อนมีเสียงดังมากค่ะ ลองเอาของออกเพราะคิดว่าหนัก แต่ก็ไม่เป็นผลค่ะ รบกวนด้วยค่ะ12 ก.ย. 2566 08:29 น.รับเรื่อง
12 ก.ย. 66 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
26แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-202ฝ้าเพดานกลางฟ้าจะตกลงมา 11 ก.ย. 2566 17:23 น.รับเรื่อง
12 ก.ย. 66 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
27น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-404กระจกประตูหลังห้องชำรุดร้าว11 ก.ย. 2566 16:35 น.รับเรื่อง
12 ก.ย. 66 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
28น.ส.ศศินา น้อยเกิดมีอาคาร 20 ชั้น 4 คณะ สศเจาะผนังหน้าลิฟท์เพื่อติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์11 ก.ย. 2566 10:27 น.รับเรื่อง
11 ก.ย. 66 15:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
29นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง3-318ลูกบิดประตูชำรุด08 ก.ย. 2566 13:40 น.รับเรื่อง
11 ก.ย. 66 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
30แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ที่ล๊อกหน้าต่างหักชำรุด08 ก.ย. 2566 09:53 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 66 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
31แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22มีน้ำหยดลงตรงจุดเดิมทางเดินชั้น 307 ก.ย. 2566 08:46 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 66 11:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
32น.ส.จารุณี ฤทธิดี17-416ประตูบานเลื่อนกระจก ตรงระเบียงห้อง ล็อคไม่ได้ ให้แม่บ้านพาเข้าเลยนะคะ สะดวก้วลาหลัง 9 โมงเป็นต้นไป05 ก.ย. 2566 14:43 น.รับเรื่อง
06 ก.ย. 66 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
33น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ประตูปิดวาวล์น้ำใหญ่ทางเข้าห้องน้ำโซน4-121/1ชํารุด04 ก.ย. 2566 11:35 น.รับเรื่อง
05 ก.ย. 66 11:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
34แม่บ้านอาคาร 6ห้องนํ้าคนพิการประตูล็อคแล้วเปิดไม่ได้04 ก.ย. 2566 10:44 น.รับเรื่อง
05 ก.ย. 66 11:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
35แม่บ้านอาคาร 13อ 13ถนนหน้าอาคารชำรุดเป็นหลุมค่ะ01 ก.ย. 2566 09:47 น.รับเรื่อง
01 ก.ย. 66 13:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
36แม่บ้านอาคาร 13อ 13อ่างล้างมือห้องน้ำอาจารย์ก๊อกน้ำชำรุด เปิดไม่มีน้ำไหลออกมา โถฉี่ชำรุดกดไม่ได้ค่ะ01 ก.ย. 2566 09:42 น.รับเรื่อง
01 ก.ย. 66 13:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
37น.ส.นันทิยา พรมทอง20-418ลูกบิดประตูเสีย ไม่สามารถเปิดเข้าและเปิดออกได้ (รบกวนติดต่อแม่บ้านประจำชั้น4 เบอร์ 0801275799) 31 ส.ค. 2566 15:39 น.รับเรื่อง
01 ก.ย. 66 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
38น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติอุปกรณ์สนามเด็กเล่นชำรุด ที่นั่งม้าหมุน1ตัว ที่นั่งม้ากะดก2ตัว ที่ยืนออกกำลังกาย1ตัว เหล็กเชื่อมเครื้องออกกำลังกายชำรุด1ตัว31 ส.ค. 2566 11:23 น.รับเรื่อง
31 ส.ค. 66 15:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
39นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง201พื้นกระดานเตียงหัก31 ส.ค. 2566 11:20 น.รับเรื่อง
31 ส.ค. 66 15:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
40นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง201พื้นกระดานเตียงหัก31 ส.ค. 2566 11:20 น.รับเรื่อง
31 ส.ค. 66 15:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
41แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ20ฝั่ง. ศว.ห้องพัก. อาจารย์ชั้น4ฝั่ง. ศว.ห้อง20-421และ20-424ฟื้นแตกชำรุด31 ส.ค. 2566 10:25 น.รับเรื่อง
31 ส.ค. 66 15:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
42แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร20ชั่น1-2โถงชั้น1พัดลมชำรุด1ตัวโถงชั้น2พัดลมชำรุด1ตัว อ20ฝั่ง ศว.30 ส.ค. 2566 16:18 น.รับเรื่อง
31 ส.ค. 66 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
43แม่บ้านอาคาร 9อ,9ชั้น1กรประตูหอ้งน้ำชายห้องที่3ปิดแล้วเปิดไม่ได้ ประตูห้องน้ำหญิ่งบานสวิ่งเสีย30 ส.ค. 2566 14:50 น.รับเรื่อง
31 ส.ค. 66 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
44แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-314 อ.211)สายฉีดชำระรั่วซึม 2)โถปัสสาวะเวลากดมีน้ำรั่วซึม ห้องน้ำชายชั้น3อ.21 ค่ะ30 ส.ค. 2566 14:41 น.รับเรื่อง
31 ส.ค. 66 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
45แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15หลังคารั่วมีน้ำหยดลงมาด้านในอาคาร30 ส.ค. 2566 09:34 น.รับเรื่อง
30 ส.ค. 66 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
46แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9เก้าอี้สำนักงานชำรุด 5 ตัว เก้าอี้เลคเชอรชำรุด 6 ตัว โต๊ะกระจกรับรองขาชำรุด 3 ตัว (ซ่อมด่วน)29 ส.ค. 2566 10:39 น.รับเรื่อง
29 ส.ค. 66 12:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
47น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำไหลซึมออกมาจากฝาผนังหลังตู้เสื้อผ้าเวลาฝนตกห้อง21029 ส.ค. 2566 08:38 น.รับเรื่อง
29 ส.ค. 66 12:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
48แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15ประตูล็อกไม่ได้ (ประตูพัง )28 ส.ค. 2566 15:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 66 16:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/อำพล
49แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15ประตูล็อกไม่ได้ (ประตูพัง)28 ส.ค. 2566 14:57 น.รับเรื่อง
28 ส.ค. 66 16:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
50น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีห้องฉุกเฉิน 16-101ถังออกซิเจนใช้งานไม่ได้เนื่องจากเกร์ถังออกซเจนรั่ว หมุนไม่ออก ต้องการเปลี่ยนเกร์ถังออกซิเจน28 ส.ค. 2566 13:21 น.รับเรื่อง
28 ส.ค. 66 16:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
51น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีห้องฉุกเฉิน 16-101ถังออกซิเจนใช้งานไม่ได้เนื่องจากเกร์ถังออกซเจนรั่ว หมุนไม่ออก28 ส.ค. 2566 13:20 น.รับเรื่อง
28 ส.ค. 66 16:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
52แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19โต๊ะปิงป่องชำรุดห้อง 19-11728 ส.ค. 2566 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 66 16:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/อำพล
53น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-311น้ำรั่วจากฝ้าเพดานห้อง ช่างมาซ่อมแล้วแต่ไม่หาย25 ส.ค. 2566 14:36 น.รับเรื่อง
25 ส.ค. 66 15:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
54แม่บ้านอาคาร 66-103เวทีชํารุด25 ส.ค. 2566 13:47 น.รับเรื่อง
25 ส.ค. 66 15:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
55นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง109ขอบยางชำรุด 25 ส.ค. 2566 10:09 น.รับเรื่อง
25 ส.ค. 66 15:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
56น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18 หอตาลฟ้าห้อง210ประตูห้องล็อคเอง โดยที่ไม่ได้กดล๊อค24 ส.ค. 2566 17:02 น.รับเรื่อง
25 ส.ค. 66 15:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
57น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติอ่างล้างมือห้องน้ำคนพิการฝั่ง รปภ. น้ำรั่วซึมจากแนวยาแนว 24 ส.ค. 2566 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 13:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซิลิโคลนใส 1 หลอด ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
58แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ลูกบิดประตูชำรุดห้อง 21-311 -21-319 ห้องอาจราย์23 ส.ค. 2566 15:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 66 16:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/อำพล
59แม่บ้านอาคาร 13ห้องน้ำหญิงชั้น1 อาคาร 13กลอนประตูห้องน้ำชำรุด23 ส.ค. 2566 11:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 66 16:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
60น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติประตูห้องน้ำหญิง ฝั่งห้องนิทรรศการ ชำรุด23 ส.ค. 2566 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 66 16:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/อำพล
61น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ห้องสนง.เลขาศว.ลิ้นชักใส่คำร้องนิสิตขึ้นสนิม ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมให้กลับมาใช้ได้ปลอดภัยและสวยงามคะ 22 ส.ค. 2566 16:20 น.รับเรื่อง
25 ส.ค. 66 15:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
62น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-311ลูกปิดประตูเสีย22 ส.ค. 2566 09:08 น.รับเรื่อง
22 ส.ค. 66 11:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
63แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22แผ่นปูนปิดท่อระบายน้ำชำรุดด้านหน้าอาคาร 21 ส.ค. 2566 14:51 น.รับเรื่อง
22 ส.ค. 66 08:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
64นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 2ประตูบานสวิงชำรุดชั้น 1 ด้านหลังฝั่งอาคาร 921 ส.ค. 2566 13:20 น.รับเรื่อง
22 ส.ค. 66 08:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
65แม่บ้านอาคาร 66-103เก้าอี้ห้องเรียนชํารุด21 ส.ค. 2566 11:55 น.รับเรื่อง
22 ส.ค. 66 08:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
66แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-207,2-206,2-202โต๊ะ,เก้าอี้หัก21 ส.ค. 2566 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 66 16:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
67น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-307ใต้อ่างล้างจานชำรุดผุพัง (ปลวกกิน)18 ส.ค. 2566 17:08 น.รับเรื่อง
21 ส.ค. 66 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
68นายจำนงค์ วงค์คำพระประตูชั้น1ฝั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ลูกกุจแจหักเปิด-ปิดประตูบานสวิงไม่ได้ 18 ส.ค. 2566 08:47 น.รับเรื่อง
18 ส.ค. 66 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
69นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 401ตู้เอกสารเปิดไม่ได้ (ตู้ไม่ของเดิมย้ายมาจากอาคาร 2)17 ส.ค. 2566 08:44 น.รับเรื่อง
17 ส.ค. 66 11:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
70นายวัชระ เทพารส17-405ลูกบิดประตูเปิดยาก (ขอเปลี่ยนลูกบิดประตู เนื่องจากประตูเปิดยากมาก) 11 ส.ค. 2566 17:46 น.รับเรื่อง
16 ส.ค. 66 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
71น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห่องอาบน้ำชำรุดหลุดล๊อกไม่ได้ห้อง20311 ส.ค. 2566 13:24 น.รับเรื่อง
11 ส.ค. 66 14:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
72น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำไหลซึมออกมาจากผนังหลังตู้เสื้อผ้าเวลาฝนตกห้อง21010 ส.ค. 2566 11:44 น.รับเรื่อง
11 ส.ค. 66 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
73แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-412ลูกบิดประตูชำรุดล็อคไม่ได้ 10 ส.ค. 2566 09:37 น.รับเรื่อง
11 ส.ค. 66 10:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
74น.ส.นิภาพร เมษา7-321รบกวนตัดขาโต๊ะเหล็กเพื่อทำให้โต๊ะเตี้ยลง โดยอยากได้ความสูงของโต๊ะอยู่ที่ 80 เซนติเมตร 09 ส.ค. 2566 15:24 น.รับเรื่อง
09 ส.ค. 66 15:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
75น.ส.นิภาพร เมษา7-321รบกวนตัดขาโต๊ะเหล็กเพื่อทำให้โต๊ะเตี้ยลง โดยอยากได้ความสูงของโต๊ะอยู่ที่ 80 เซนติเมตร 09 ส.ค. 2566 15:24 น.รับเรื่อง
09 ส.ค. 66 15:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
76น.ส.ณัฐิกา ธนูทอง22-304เนื่องจากเพดาลเป็นรูทำให้หนูลงมาทำให้ข้าวของในห้องเสียหายค่ะ รบกวนช่วยซ่อมปิดรูบนเพดานให้ด้วยค่ะ 09 ส.ค. 2566 10:46 น.รับเรื่อง
09 ส.ค. 66 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
77แม่บ้านอาคาร 13อ 13ผ้าม่านห้องพักอาจารย์ชำรุดค่ะ09 ส.ค. 2566 09:29 น.รับเรื่อง
09 ส.ค. 66 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
78นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีห้อง202/1กรประตูชำรุด หอนนทรี08 ส.ค. 2566 15:40 น.รับเรื่อง
09 ส.ค. 66 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
79แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ อาคาร 2ชั้น3302-301ฝ้าเพดาน ชำรุดมีน้ำหยดลงมา 08 ส.ค. 2566 10:49 น.รับเรื่อง
08 ส.ค. 66 11:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
80แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ2-301-302-303-304เก้าอี้ชำรุด301-302-303-304 08 ส.ค. 2566 10:39 น.รับเรื่อง
08 ส.ค. 66 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
81น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-404มีน้ำรั่วซึ่มบนฝ้าเพดานห้อง 07 ส.ค. 2566 15:10 น.รับเรื่อง
08 ส.ค. 66 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
82แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-304โต๊ะขามันชำรุดอยู่หน้าห้อง 304 ชั้น 3 ฝั่งศาลา 07 ส.ค. 2566 13:20 น.รับเรื่อง
08 ส.ค. 66 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
83นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 407 ห้องประชุม 407โต๋ะประชุม 20 - 407 ชำรุด แผ่นด้านหน้าโต๊ะหลุดหล่น ทำให้ระบบไฟฟ้าใช้งานไม่ได้ด้วย07 ส.ค. 2566 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 66 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
84น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ1.ฝ้าห้องนิทรรศการบัวบานพันนารายณ์ชำรุดส่งผลให้มีน้ำรั่วเวลาฝนตก 2.ผนังห้องนิทรรศการบัวบานพรรณรายหนูเจาะเป็นรู 06 ส.ค. 2566 16:08 น.รับเรื่อง
07 ส.ค. 66 08:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
85แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่หลังคารั่วห้องครัว03 ส.ค. 2566 14:27 น.รับเรื่อง
07 ส.ค. 66 08:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
86น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์โถงอาคาร 20 ชั้น 2หลังคารั่ว ฝนหยดใส่จอมอนิเตอร์ อาจเสียหาย บางพื้นที่ฝนสาดใส่ครุภัณฑ์เสียหายคะ 03 ส.ค. 2566 14:00 น.รับเรื่อง
07 ส.ค. 66 08:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
87น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10น้ำรั่วใกล้ร้านออมมาร์ท โรงอาหารอาคาร 10 03 ส.ค. 2566 13:43 น.รับเรื่อง
07 ส.ค. 66 08:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
88น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10 ใกล้ตู้เต่าบินน้ำรั่วใกล้ตู้เต่าบิน ทึ่หน้าโรงอาหารอาคาร 10 03 ส.ค. 2566 13:43 น.รับเรื่อง
07 ส.ค. 66 08:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
89น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มือหมุนบานเกร็ดชำรุดปิดไม่ได้ห้อง40403 ส.ค. 2566 12:25 น.รับเรื่อง
07 ส.ค. 66 08:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
90น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝ้าเพดานห้องทีวีชั้น2หลุดลงมาเนื่องจากฝนตก03 ส.ค. 2566 12:16 น.รับเรื่อง
07 ส.ค. 66 08:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
91น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกห้องทีวีชั้น2ชำรุดตกออกจากร่อง03 ส.ค. 2566 12:07 น.รับเรื่อง
07 ส.ค. 66 08:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
92นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 ชั้น 4หลังคารั่ว บริเวณทางเดิน หน้าห้อง 403 /และน้ำซึมผ่านฝ้าหยดบริเวณทางเดินหน้าห้อง 40803 ส.ค. 2566 10:28 น.รับเรื่อง
07 ส.ค. 66 08:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
93นายทรงวุฒิ แพนบุตร9-202 ห้องระพีสาคริกน้ำรั่วจากหลังคาเข้าห้อง ด้านหน้าเวที 03 ส.ค. 2566 09:32 น.รับเรื่อง
07 ส.ค. 66 08:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
94แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-207โต๊ะ-เก้าอี้หัก26 ก.ค. 2566 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 66 16:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
95แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่แผ่นแปลงชำรุด26 ก.ค. 2566 08:31 น.รับเรื่อง
26 ก.ค. 66 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
96น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ทีวีไม่สามารถเปิดได้ค่ะ เสียบปลั๊กแล้วแต่ไม่มีสัญญาณไฟขึ้นค่ะ25 ก.ค. 2566 14:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 66 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
97น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกห้องทีวีชั้น2ชำรุดตกออกจากร่อง25 ก.ค. 2566 11:47 น.รับเรื่อง
26 ก.ค. 66 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
98น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-213ฝ้าเพดานหลังห้องชำรุด24 ก.ค. 2566 09:06 น.รับเรื่อง
25 ก.ค. 66 08:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
99แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-306ประตูชำรุดห้องน้ำ30621 ก.ค. 2566 16:16 น.รับเรื่อง
25 ก.ค. 66 08:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
100แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ 20 ชั้น1ฝั้ง สศมีน้ำหยดลงมา หน้าห้อง 103 บริเวณทางเดิน21 ก.ค. 2566 16:11 น.รับเรื่อง
25 ก.ค. 66 08:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
101แม่บ้านอาคาร 77-422สรีรพืชปิดรอยรั่วบนหลังคา เวลาฝนตกทำให้ฝ้าทะลุ21 ก.ค. 2566 14:22 น.รับเรื่อง
21 ก.ค. 66 14:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
102แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-411ปิดหลังคารั่วเวลาฝนตกทำให้ฝ้าเพดานทะลุ21 ก.ค. 2566 14:17 น.รับเรื่อง
21 ก.ค. 66 14:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
103แม่บ้านอาคาร 77-303/3และ7-304/3ทาสีผนังห้องน้ำ 21 ก.ค. 2566 14:12 น.รับเรื่อง
21 ก.ค. 66 14:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
104น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝ้าเพดานห้องทีวีชั้น2ชำรุดเนื่องจากเวลาฝนตกจะมีน้ำรั่วซึมลงมา21 ก.ค. 2566 11:34 น.รับเรื่อง
21 ก.ค. 66 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
105นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 7 ชั้น 3ห้องน้ำหญิงชำรุด 7-303/321 ก.ค. 2566 09:01 น.รับเรื่อง
21 ก.ค. 66 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
106น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16หลังคาตึกรั่ว กลางตึก20 ก.ค. 2566 08:26 น.รับเรื่อง
20 ก.ค. 66 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
107น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18เวลาฝนตกจะมีน้ำไหลออกมาจากผนังหลังตู้เสื้อผ้าห้อง21019 ก.ค. 2566 15:11 น.รับเรื่อง
19 ก.ค. 66 16:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
108น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18เวลาฝนตกจะมีน้ำไหลออกมาจากผนังหลังตู้เสื้อผ้าห้อง21019 ก.ค. 2566 15:10 น.ยกเลิกรายการ
19 ก.ค. 66 16:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
109นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง,243ราขี้นบนฝ้าเพดานหน้าห้องน้ำค่ะ19 ก.ค. 2566 10:44 น.รับเรื่อง
19 ก.ค. 66 13:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
110น.ส.นิศารัตน์ ทิพวัจนาอาคาร 9 ชั้น 1 ด้านหลังประตูไม่สามารถล็อกจากด้านนอกได้18 ก.ค. 2566 13:33 น.รับเรื่อง
18 ก.ค. 66 13:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
111นางกมลชนก เเสนเมือง13-203เเอร์ทำงานผิดปกติ ค่ะ18 ก.ค. 2566 13:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 66 15:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
112น.ส.เสริมศิริ วศิษฏ์นิฏิวัฒน์ห้องสมุด อาคาร9 กระจกห้องสมุด แตกเป็นรู จำนวน 2จุด18 ก.ค. 2566 11:06 น.รับเรื่อง
18 ก.ค. 66 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
113น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มือหมุนบานเกร็ดชำรุดปิดไม่ได้ห้อง41717 ก.ค. 2566 09:50 น.รับเรื่อง
17 ก.ค. 66 16:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
114แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ประตูหนีไฟเปิดไม่ได้ ชั้น 4 ฝั่งอาคาร 717 ก.ค. 2566 08:54 น.รับเรื่อง
17 ก.ค. 66 16:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
115น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-233ฝ้าห้องครัวชำรุด14 ก.ค. 2566 16:44 น.รับเรื่อง
17 ก.ค. 66 16:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
116น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกห้องทีวีชั้น2ชำรุดตกร่อง14 ก.ค. 2566 15:50 น.รับเรื่อง
17 ก.ค. 66 16:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
117น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูห้องอาบน้ำชำรุดปิดไม่สนิทห้อง414และล๊อกกรยาก14 ก.ค. 2566 15:45 น.รับเรื่อง
17 ก.ค. 66 16:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
118แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร21 แจ้งปิดรังนกตรงหลอดไฟ หน้าห้องประชุม หน้าห้องเรียน ชั้น2 และ3 อ.21 ค่ะ 13 ก.ค. 2566 16:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 14:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
119น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหาร 2พัดลมที่โรงอาหาร 2 ชำรุด 3 ตัวค่ะ13 ก.ค. 2566 16:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
120แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่หลังคารั่ว ฝ้าเพดานหลุด13 ก.ค. 2566 13:02 น.รับเรื่อง
14 ก.ค. 66 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
121น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝ้าเพดานห้องคอมชำรุดเนื่องจากหลังคาห้องคอมรั่วเวลาฝนตก13 ก.ค. 2566 09:34 น.รับเรื่อง
14 ก.ค. 66 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
122แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ2-301-302เก้ากี้ชำระ 301-302-303-304 12 ก.ค. 2566 11:58 น.รับเรื่อง
13 ก.ค. 66 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
123แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ราวผ้าม่านหน้าต่างห้องพักอาจารย์ ห้อง 4-418 ชำรุด11 ก.ค. 2566 09:50 น.รับเรื่อง
11 ก.ค. 66 13:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
124นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แจ้งช่อมประตูหลังห้อง107ปิดไม่ได้11 ก.ค. 2566 07:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/เจริญ
125นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ฝักบัวห้องอาบน้ำห้อง5-320/1ชำรุด2อัน11 ก.ค. 2566 07:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 16:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
126แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร20-313เก้าอี้ห้องเรียนชำรุดชั้น3ฝั่งศว.10 ก.ค. 2566 12:54 น.รับเรื่อง
10 ก.ค. 66 15:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
127น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18 หอตาลฟ้าห้อง204ราวแขวนผ้าในห้องน้ำชำรุด07 ก.ค. 2566 21:32 น.รับเรื่อง
10 ก.ค. 66 08:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
128น.ส.รจนา ทาระขจัดอ.17 สวัสดิการเด็กเล็ก มุ้งรวดหน้าต่างชำรุด จำนวน 6 ช่อง07 ก.ค. 2566 12:32 น.รับเรื่อง
10 ก.ค. 66 08:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
129น.ส.รจนา ทาระขจัดอ.17 สวัสดิการเด็กเล็กห้องเด็กอ่อนได้รับความเสียหายจากน้ำที่รั่วซึมลงมาจากด้านบน และผนังห้องเสียหาย มีปลวกมาทำรังทำให้ได้รับความเสียหายในส่วนที่เป็นไม้07 ก.ค. 2566 12:29 น.รับเรื่อง
10 ก.ค. 66 08:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
130น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-110เปลี่ยนลูกบิดประตู(ช่างน้อยมาเปลี่ยนแล้วคะ)07 ก.ค. 2566 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 16:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
131นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แจ้งช่อมประตูหลังห้อง5-107ปิดไม่ได้07 ก.ค. 2566 07:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
132แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-306 อ.21 ชักโครกกดน้ำไม่ลง มีน้ำไหลไม่หยุด ห้องน้ำหญิง21-306 ชั้น3 ค่ะ 06 ก.ค. 2566 12:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์/อำพล ชุดอุปกรณ์หม้อนำ้โถซักโครก 1 ชุด
133น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาอาคาร 21 ชั้น4 หน้าห้อง ประชุม 21-412 ฝ้าเป็นรู ตอนฝนตกจะมีน้ำรั่วออกมา 06 ก.ค. 2566 11:41 น.รับเรื่อง
10 ก.ค. 66 08:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
134น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ลูกบิดประตูห้อง4-424ปิดแล้วเปิดไม่ได้06 ก.ค. 2566 09:34 น.รับเรื่อง
10 ก.ค. 66 08:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
135น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีอาคารสถานพยาบาล อ.16ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บ ถังออกซิเจน เก่า จำนวน 2 ถัง ไว้ที่ ฝ่ายอาคาร05 ก.ค. 2566 14:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 16:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
136นางธรรนอง หนูดาโรงอาหารอาคาร10ประตูทางเข้าห้องอาจารย์ชำรุด05 ก.ค. 2566 10:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/สมพร/ปราโมท
137แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-305 21-306 อาคาร21ชักโครกกดน้ำไม่ลง ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง 2ห้อง ชั้น3 อ.21 ค่ะ 05 ก.ค. 2566 07:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
138นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ประตูมันล็อคไม่อยู่ไม่รู้จะประตูหรือลูกบิตห้อง5-22304 ก.ค. 2566 10:36 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
139แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13สายฉีดชำระห้องน้ำอาจาย์ชำรุดน้ำไหลไม่หยุดค่ะ04 ก.ค. 2566 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
140แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2น้ำรั่วตรงฝ้าเพดานห้อง 2-301 ห้องเรียนชั้น 304 ก.ค. 2566 09:20 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
141แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่หลังคารั่ว ห้องครัวทางด้านหลัง04 ก.ค. 2566 08:56 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
142น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกหลังห้องเปิดไม่ได้ห้อง10703 ก.ค. 2566 15:40 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
143น.ส.อรจิรา วงศ์อาษาอาคาร 19 ห้อง 19-126เนื่องจากเวลาฝนตกหนักแล้วน้ำท่วมเข้าห้องเรียน 03 ก.ค. 2566 14:11 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
144แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-306 อาคาร21ชักโครกกดน้ำไม่ลง ห้องน้ำหญิงชั้น3 ค่ะ 03 ก.ค. 2566 13:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
145น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาลิฟท์ อาคาร 21 ฝั่งขวามือใช้งานไม่ได้ จอขึ้นเป็นเลข 003 ก.ค. 2566 11:59 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กำลังดำเนินการแก้ไข
146นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง110กับห้องซักรีดเปลี่ยนลูกบิดประตู03 ก.ค. 2566 10:38 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
147น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10หลังคาโรงอาหารรั่วค่ะ มีน้ำซึมเจิ่งนอง03 ก.ค. 2566 10:34 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
148น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มหลังคาโรงน้ำรั่วค่ะ03 ก.ค. 2566 10:33 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
149แม่บ้านฝ่าย อาคารฯโถงชั้น2. และชั้น4ฝั่ง. ศว.โถงชั้น2หลังคารั่วและจั่วชั้น4รั่วฝั่งศว. อ2003 ก.ค. 2566 10:18 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
150แม่บ้านอาคาร 1ลิทฟ์อ.1แจ้งแทบยื่นเว้นระยะห่างในลิทฟ์ชีกขาดชำรุด 03 ก.ค. 2566 08:26 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
151น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดล๊อกไม่ได้ห้อง41430 มิ.ย. 2566 13:57 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
152แม่บ้านอาคาร 77-227กระเบื้องยางแตกชำรุดประมาณ10แผ่น30 มิ.ย. 2566 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
153น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกห้องทีวีชั้น2ชำรุดเปิดไม่ได้ขอบประตูตกออกจากราง29 มิ.ย. 2566 13:57 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
154น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4บานเก็ดแตกห้อง4-111และห้อง4-11229 มิ.ย. 2566 13:27 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
155น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4บานเก็ดบรรไดแตก1แผ่นข้างห้อง4-30629 มิ.ย. 2566 09:21 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
156น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4บานเก็ดห้อง4-310แตก3แผ่น29 มิ.ย. 2566 09:19 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
157นายธวัชชัย สัพโสหลังห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา (ตึก7)อยากให้หันกล้องออกไปข้างนอก(เวลามีลมพัดแล้วกล้อง มักหันเข้ามาในห้องแล๊บโยธา) 28 มิ.ย. 2566 15:17 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
158แม่บ้านอาคาร 66-103เก้าอี่ชํารุด28 มิ.ย. 2566 14:31 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
159นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 14 หน้าศูนย์รปภ.(ห้องน้ำชาย)อ่างล้างมืออุดตัน28 มิ.ย. 2566 13:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ท่อนำ้ทิ้งอ่างล้างหน้า 1 ชุด สะดืออ่างล้างหน้า แฮง 1 ชุด
160แม่บ้านอาคาร 13อ 13ฝ้าเพดานห้องเรียน202ชำรุดค่ะ28 มิ.ย. 2566 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 14:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
161น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4เครื่องขัดพื้นหล้อไม่หมุนข้างหนึ่ง27 มิ.ย. 2566 15:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 66 15:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
162นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
163นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
164นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
165นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
166นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
167นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
168นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
169นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
170นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
171นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
172นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
173นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
174นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
175นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
176นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
177นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
178นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
179นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
180นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
181นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
182นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
183นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
184นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
185นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
186นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
187นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.รับเรื่อง
27 มิ.ย. 66 15:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
188นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
189นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
190นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
191นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
192นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
193นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู1 ขาเข้าเนินสะดุดชำรุด27 มิ.ย. 2566 11:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
194แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยโต๊ะและเก้าอี้ชำรุด อาคารวิจัยและพัฒนา27 มิ.ย. 2566 10:47 น.รับเรื่อง
27 มิ.ย. 66 12:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
195แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-305ห้องน้ำ ฝ้าเพดาน มีน้ำหยดลงมา 27 มิ.ย. 2566 10:09 น.รับเรื่อง
27 มิ.ย. 66 12:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
196แม่บ้านอาคาร 6ห้องนํ้าคนพิการประตูห้องนํ้าคนพิการล็อคไม่ได้27 มิ.ย. 2566 09:42 น.รับเรื่อง
27 มิ.ย. 66 12:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
197น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18กรประตูห้องอาบน้ำชำรูดห้อง41426 มิ.ย. 2566 13:48 น.รับเรื่อง
27 มิ.ย. 66 12:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
198นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้อง318ฟ้าเพดานในห้องครัวทะลุ ปิดรูแอร์26 มิ.ย. 2566 12:07 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
199น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกเปิดไม่ได้ห้อง10726 มิ.ย. 2566 08:53 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
200แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20 ฝั่งสาธาตรงบันไดหน้าลิฟท์ชั้น 2ลงมาชั้น 1 เหล็กหักหลุดลงมา 23 มิ.ย. 2566 14:21 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
201น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18 หอตาลฟ้าห้อง205ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุด22 มิ.ย. 2566 17:24 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
202น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติพื้นสะพานให้อาหารปลาชำรุด 22 มิ.ย. 2566 16:17 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
203น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ลูกปิดประตูห้องน้ำหญิง อาคารวิจัยและพัฒนาชำรุด 1 ห้อง22 มิ.ย. 2566 14:54 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
204แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2กระเบื้องห้องเรียนชำรุดแตกประมาณ 15 แผ่นแจ้งหลายครั้งแล้วใกล้จะเปิดเรียนนิสิตต้องเข้าเรียนทุกวันค่ะ22 มิ.ย. 2566 08:15 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
205แม่บ้านอาคาร 1ดาดฟ้าห้องเก็บของเปลี่ยนลูกบิดประตูเสีย21 มิ.ย. 2566 15:12 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
206แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2ประตูบานสวิงด้านอาคาร 8/1ปิดไม่ได้แจ้งด่วนค่ะ21 มิ.ย. 2566 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
207แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2ประตูบานสวิงด้าน 8/1 เสียปิดไม่ได้แจ้งด่วนค่ะ21 มิ.ย. 2566 10:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
208แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-202รางฝ้าหลุดลงมาตรงขอบไฟ21 มิ.ย. 2566 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 66 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
209น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำล๊อกไม่ได้ห้อง30820 มิ.ย. 2566 13:15 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
210น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18กลอนประตูห้องน้ำห้อง104ล๊อคไม่ใด้20 มิ.ย. 2566 07:12 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
211น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18กลอนประตูห้องน้ำห้อง104ลณอคไม่ใด้20 มิ.ย. 2566 07:11 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
212นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ฝักบัวชำรุดห้อง5-315/1-1อัน 19 มิ.ย. 2566 20:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 16:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
213แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-301ประตูหน้าต่างชำรุด 30119 มิ.ย. 2566 15:36 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
214แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-418ลูกบิดประตูชำรุดห้องพักอาจารย์ชั้น4ฝั่งศว.19 มิ.ย. 2566 10:40 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
215แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22มีน้ำหยดลงมาจากฝ้าเพดานทางเดินชั้น 319 มิ.ย. 2566 09:06 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
216นายจำนงค์ วงค์คำพระข้างห้องเทควันโดก๊อกน้ำตู้เย็นเกลียวหลุด19 มิ.ย. 2566 08:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
217น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดล๊อกไม่ได้ห้อง10218 มิ.ย. 2566 14:15 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
218น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกหลังห้องเปิด-ปิดยากห้อง20718 มิ.ย. 2566 13:54 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
219น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18 หอตาลฟ้าห้อง310ประตูห้องน้ำอละห้องอาบน้ำล็อคไม่ได้16 มิ.ย. 2566 19:24 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
220นางธรรนอง หนูดาโถงโรงอาหารอาคาร 10ประตูชำรุดทางเข้าห้องอาจารย์ 16 มิ.ย. 2566 14:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
221นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีห้อง121ไม้เซนต์ที่กันบานเกร็ดหลุดออก เสี่ยงที่บานเกร็ดหลนมาใส่นิสิต ช่วงประตูเข้าห้องพอดี 16 มิ.ย. 2566 10:40 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
222น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาลิฟท์ อาคาร 21 ฝั่งขวามือใช้งานไม่ได้ กดชั้นไม่ได้ขึ้นเป็นเลข 0 16 มิ.ย. 2566 10:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 14:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แก้โปรแกรมใหม่ อุปกรณ์บ้างตัวเริ่มเสื่อมสภาพ ยุทธพล
223แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/2ประตูบานสวิง ชำรุด15 มิ.ย. 2566 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
224นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีประตูห้องครัว107ปิดไม่ใด้ อ้าประมาณ40%ไม่สามารถลงกรใด้เลย15 มิ.ย. 2566 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
225แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ประตูบานสวิงชำรุด ห้อง ชี เอ็น ชี15 มิ.ย. 2566 14:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
226นายปณิธาน คราประยูร1-301ซ่อมกุญแจตู้เหล็ก 2 ตัว 15 มิ.ย. 2566 10:20 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
227น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-329ประตูระเบียงชำรุด เสียงดังเวลาเปิดปิด14 มิ.ย. 2566 16:23 น.รับเรื่อง
15 มิ.ย. 66 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
228นายจักรนรินทร์ คงเจริญ7-114/3ติดตั้ง TV กับผนังห้อง 14 มิ.ย. 2566 14:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 16:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
229น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง111ลูกบิดประตูห้องน้ำเสีย =อ่างล้างหน้าตัน13 มิ.ย. 2566 20:56 น.รับเรื่อง
14 มิ.ย. 66 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
230นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5พัดลมโคจรชำรุดห้อง5-113 13 มิ.ย. 2566 19:16 น.รับเรื่อง
14 มิ.ย. 66 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
231แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร2 ชั้น3ห้องไฟ ชั้น3 ประตูชำระ ปลวกกินหมดแล้วค่ะ13 มิ.ย. 2566 10:42 น.รับเรื่อง
13 มิ.ย. 66 15:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
232แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ประตูบานสวิงชำรุด ห้อง M B A13 มิ.ย. 2566 08:38 น.รับเรื่อง
13 มิ.ย. 66 15:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
233น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง304ลูกบิดประตูก้องน้ำเสีย ห้อง315กลอนประตูห้องน้ำลอ๊คไม่ใด้13 มิ.ย. 2566 07:03 น.รับเรื่อง
13 มิ.ย. 66 15:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
234แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-315 อ.21 ที่วางสายฉีดชำรุด ห้องน้ำหญิง ชั้น3 อ.21ค่ะ 12 มิ.ย. 2566 14:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 16:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
235น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10ทีวีที่โรงอาหารใช้งานไม่ได้จำนวน 1 เครื่องค่ะ 12 มิ.ย. 2566 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย สายดึงสวิทช์ 1 ชุด
236นายสุทธิเดช ปรีชารัมย์อาคาร 22ลิฟท์กดชั้นสองเอง12 มิ.ย. 2566 12:17 น.กำลังดำเนินการ
12 มิ.ย. 66 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แจ้งช่างลิฟท์เข้าดำเนินการแก้ไขแล้วครับ
237แม่บ้านอาคาร 9อ,9ชั้น1ฝ้าหน้าหอ้งศึกษากลุ่มที่4ชำหลุดด่วนน้ำฝนค่ะ12 มิ.ย. 2566 09:53 น.รับเรื่อง
12 มิ.ย. 66 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
238น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สายยูตู้เสื้อผ้าชำรุดห้อง10812 มิ.ย. 2566 09:24 น.รับเรื่อง
12 มิ.ย. 66 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
239น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกหลังห้องเปิดไม่ได้ห้อง10712 มิ.ย. 2566 09:21 น.รับเรื่อง
12 มิ.ย. 66 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
240นายจำนงค์ วงค์คำพระห้อง1-402 ชั้น4 อาคารบริหารประตูชำรุด12 มิ.ย. 2566 09:04 น.รับเรื่อง
12 มิ.ย. 66 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
241นายจำนงค์ วงค์คำพระหน้ามุกอาคาร 13ฝ้าชำรุด12 มิ.ย. 2566 08:59 น.รับเรื่อง
12 มิ.ย. 66 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
242นายจำนงค์ วงค์คำพระชั้น2 อาคาร13เพดานฝ้าชำรุด12 มิ.ย. 2566 08:58 น.รับเรื่อง
12 มิ.ย. 66 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
243แม่บ้านอาคาร 77-317/2และ7-317/6กระเบื้องยางชำรุดรวม 6-8 แผ่น12 มิ.ย. 2566 08:26 น.รับเรื่อง
12 มิ.ย. 66 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
244แม่บ้านอาคาร 77-317/2โต๊ะ ทำงานห้องอาจารย์ ชำรุด น็อตจับคลายออกต้องใช้ฉากยึด 12 มิ.ย. 2566 08:23 น.รับเรื่อง
12 มิ.ย. 66 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
245น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง204ราวตากผ้าในห้องอาบน้ำหลุด ห้อง202บานประตูตู้เสื้อผ้าชำรุด ห้อง409ฝ้าเพดานห้องน้ำชำรุด12 มิ.ย. 2566 07:04 น.รับเรื่อง
12 มิ.ย. 66 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
246น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง407ก๊อกน้ำในอ่างล้างหน้าน้ำไหลไม่หยุด ห้อง116สายดึงเปิดปิดพัดลมขาด ห้อง115ประตูกระจกหลังห้องเปิดปิดไม่ใด้ ห้อง101ที่เสียบสายฉีดชำระหัก12 มิ.ย. 2566 07:03 น.รับเรื่อง
12 มิ.ย. 66 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
247น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ลูกปิดประตูเห้องน้ำเสีย ห้อง112=105=314=315=41611 มิ.ย. 2566 21:31 น.รับเรื่อง
12 มิ.ย. 66 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
248น.ส.วิชชุดา ใจเสรีอาคารบริหาร ชั้น 4 ห้อง 1-402 โครงการ MBAโช้คประตูบานสวิงหลุดค่ะ 09 มิ.ย. 2566 15:51 น.รับเรื่อง
12 มิ.ย. 66 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
249น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ 18 หอตาลฟ้า ห้อง107ประตูกระจกหลังห้องเปิดไม่ได้09 มิ.ย. 2566 07:59 น.รับเรื่อง
09 มิ.ย. 66 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
250นางสุมิตรา โพธิโคตร5_102/1หอนนทรีวงกบประตูห้องน้ำปลวกกินหมด08 มิ.ย. 2566 09:38 น.รับเรื่อง
09 มิ.ย. 66 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
251แม่บ้านอาคาร 1401mbaฝ้าเพดาดทาสีปิดรอยเก่าที่แกะแอร์ออก07 มิ.ย. 2566 16:26 น.รับเรื่อง
09 มิ.ย. 66 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
252นายจักรนรินทร์ คงเจริญ7-114/4ซ่อมโตีะประชุม 07 มิ.ย. 2566 14:54 น.รับเรื่อง
09 มิ.ย. 66 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
253นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ลูกบิดประตูห้องชำรุดห้อง5-30306 มิ.ย. 2566 16:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
254น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกหลังห้องแตกร้าวห้อง41806 มิ.ย. 2566 09:58 น.รับเรื่อง
07 มิ.ย. 66 12:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
255นายปณิธาน คราประยูร1-301ราขึ้นฝ้าเพดาน น้ำรั่ว 06 มิ.ย. 2566 09:14 น.รับเรื่อง
06 มิ.ย. 66 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
256แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ลูกบิดประตูชำรุดห้อง 19-142 ชั้น 106 มิ.ย. 2566 09:03 น.รับเรื่อง
06 มิ.ย. 66 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
257นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5กอนประตูห้องอาบน้ำชำรุด1ห้องห้อง5-121/101 มิ.ย. 2566 16:38 น.รับเรื่อง
02 มิ.ย. 66 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
258น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-404ประตูห้องน้ำชำรุดเลื่อนไม่ค่อยไป31 พ.ค. 2566 10:04 น.รับเรื่อง
31 พ.ค. 66 12:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
259แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19เครื่องขัดเสีย31 พ.ค. 2566 09:46 น.รับเรื่อง
31 พ.ค. 66 12:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
260น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ประตูทางเข้าห้อง16-101 ห้องฉุกเฉินเปิดไม่ได้ เปิดลำบากมากค่ะ31 พ.ค. 2566 09:13 น.รับเรื่อง
31 พ.ค. 66 12:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
261นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง337ประตูทางเข้าเปิดปิดยาก30 พ.ค. 2566 14:08 น.รับเรื่อง
31 พ.ค. 66 12:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
262แม่บ้านอาคาร 1ห้องพระพิรุณชั้น2อินทนิลน้ำหน้าต่างบานเลื่อนเปิด-ปิดยาก29 พ.ค. 2566 13:28 น.รับเรื่อง
30 พ.ค. 66 08:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
263แม่บ้านอาคาร 1ห้องพระพิรุณชั้น2พื้นห้องแตกล่อนด้านหลังฝั่งประตูทางเข้า29 พ.ค. 2566 13:21 น.รับเรื่อง
30 พ.ค. 66 08:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
264น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติลูกบิดห้องน้ำหญิงอาคารวิจัยและพัฒนาชำรุด26 พ.ค. 2566 15:16 น.รับเรื่อง
30 พ.ค. 66 08:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
265นายปณิธาน คราประยูร1-301 อาคารบริหารหลอดไฟไม่ติด 4 หลอด 26 พ.ค. 2566 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 66 14:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สามชาย
266แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ซ่อมเก้าอี้สำนักงานชำรุด 5 ตัวห้อง 9-203 (ห้องรับรอง)26 พ.ค. 2566 08:55 น.รับเรื่อง
26 พ.ค. 66 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
267แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยลูกบิดประตูห้องน้ำชำรุด25 พ.ค. 2566 14:19 น.รับเรื่อง
25 พ.ค. 66 16:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
268แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่สวิท ปิด-เปิดเครื่องขัดชำรุด 4 อัน25 พ.ค. 2566 10:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 16:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
269นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 400, 20 - 401น้ำซึมผนัง และฝ้าเพดาน ห้อง 20 - 400 และ 20 - 401 25 พ.ค. 2566 09:46 น.รับเรื่อง
25 พ.ค. 66 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
270นายทรงวุฒิ แพนบุตรประตูดาดฟ้า อาคาร9ประตูดาดฟ้า อาคาร9 หลุด ไม่สามารถ ล็อคกุญแจประตูได้ 24 พ.ค. 2566 15:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 66 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร เกิดจากพายุพัดบานประตูขึ้ดาดฟ้า
271นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 ประตูเวลาเปิดมีเสียงดัง24 พ.ค. 2566 10:56 น.รับเรื่อง
24 พ.ค. 66 13:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
272นายพงสธร บารจง1-104ติดตั้งพาทติชั่น ห้อง 1-10424 พ.ค. 2566 09:24 น.รับเรื่อง
24 พ.ค. 66 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
273น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดี16-102ประตูปิดไม่ได้ 2 บาน 24 พ.ค. 2566 08:59 น.รับเรื่อง
24 พ.ค. 66 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
274แม่บ้านอาคาร 13อ 13_208ฝ้าเพดานห้องเรียนชำรุดค่ะ23 พ.ค. 2566 10:41 น.รับเรื่อง
23 พ.ค. 66 13:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
275แม่บ้านอาคาร 13อ 13ให้คนงานมาเก็บเก้าอี้ที่ชำรุดด้วยค่ะ23 พ.ค. 2566 10:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 14:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
276น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-116ทาสีฝ้าเพดานห้องพัก 23 พ.ค. 2566 10:37 น.รับเรื่อง
23 พ.ค. 66 13:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
277น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-115ปิดช่องไฟที่ชำรุด 23 พ.ค. 2566 10:36 น.รับเรื่อง
23 พ.ค. 66 13:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
278นายจำนงค์ วงค์คำพระข้างอาคาร2 ด้านทิศใต้ฝาบ่อแตกชำรุด22 พ.ค. 2566 09:54 น.รับเรื่อง
22 พ.ค. 66 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
279แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2ประตูเปิดไม่ได้ ห้อง 2-10122 พ.ค. 2566 09:27 น.รับเรื่อง
22 พ.ค. 66 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
280แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยบานประตูชำรุดห้องน้ำหญิง22 พ.ค. 2566 09:26 น.รับเรื่อง
22 พ.ค. 66 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
281น.ส.จารุณี ฤทธิดีห้องสมุดเปลี่ยนกุญแจลิ้นชักโต๊ะทำงาน22 พ.ค. 2566 08:49 น.รับเรื่อง
22 พ.ค. 66 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
282น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติป้ายบอกทางชำรุด 19 พ.ค. 2566 09:47 น.รับเรื่อง
22 พ.ค. 66 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
283น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ลูกบิดประตูห้องชํารุดห้อง4-103.106.107.วันที่.19.พ.ค.256619 พ.ค. 2566 09:40 น.รับเรื่อง
22 พ.ค. 66 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
284นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง115ช่องไฟชำรุด 18 พ.ค. 2566 16:06 น.รับเรื่อง
22 พ.ค. 66 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
285นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง116ทาสีฝ้าเพดานเป็นรอยน้ำทาน 18 พ.ค. 2566 16:05 น.รับเรื่อง
22 พ.ค. 66 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
286แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยหนูเจาะรูห้องนิทรรศการ18 พ.ค. 2566 09:04 น.รับเรื่อง
18 พ.ค. 66 11:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
287น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-302ตู้บ่มเพาะเชื้อแบบเย็น (ขอให้ทำการซ่อมโดยด่วน)16 พ.ค. 2566 14:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 66 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อาการ คอมเพรสเชอร์ทำงานแต่ไฟตัดตลอดต้องแจ้งทางบริษัทที่ผลิตเข้าตรวจสอบเพราะเป็นเครื่องประกอบมาเฉพาะเครื่องของแต่ละรุ่นใช้ในการเพาะเชื้อจะได้ซ่อมถูกอาการ สราวุฒิ/พัน
288แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ตู้เก็บของชำรุดห้อง 21-210 ชั้น 215 พ.ค. 2566 10:45 น.รับเรื่อง
15 พ.ค. 66 13:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
289แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ฝัาเพดานทางเดินรอบนอกรั่วหลายจุด12 พ.ค. 2566 16:04 น.รับเรื่อง
12 พ.ค. 66 16:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
290แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ประตูดาดฟ้าพัง12 พ.ค. 2566 16:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
291แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ประตูดาดฟ้าพัง12 พ.ค. 2566 15:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
292นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 เจาะรูผนัง11 พ.ค. 2566 10:58 น.รับเรื่อง
12 พ.ค. 66 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
293แม่บ้านอาคาร 7ห้องสว่างฯเก้าอี้ชำรุด ต้องเชื่อม 4 ตัว 11 พ.ค. 2566 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
294แม่บ้านอาคาร 7ห้องสว่างฯ11 พ.ค. 2566 09:06 น.ยกเลิกรายการ
11 พ.ค. 66 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
295แม่บ้านอาคาร 7ห้องสว่างฯ11 พ.ค. 2566 09:06 น.ยกเลิกรายการ
11 พ.ค. 66 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
296แม่บ้านอาคาร 7ห้องสว่างฯโต๊ะชำรุด4ตัว 11 พ.ค. 2566 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
297นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง246ประตูเปิดปิดยาก11 พ.ค. 2566 08:24 น.รับเรื่อง
11 พ.ค. 66 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
298นายธนพร ขจรผล17-314ไม้แผ่นรองพื้นเตียงหัก ไม่สามารถวางฟูกได้10 พ.ค. 2566 11:57 น.รับเรื่อง
10 พ.ค. 66 15:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
299แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-309 เปลี่ยนเก้าอี้ที่ชำรุดออกจากห้องและขอเก้าอี้ตัวใหม่ มาเปลี่ยนเพื่อให้ใช้ในห้องเรียนได้ตามปกติ จำนวน 10 ตัว 10 พ.ค. 2566 10:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 13:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
300แม่บ้านฝ่าย อาคารฯประตูชั้น2ฝั่ง. ศว.ประตูทางขึ้นบรรไดชั้น2ฝั่ง. ศว. ชำรุด. อ2010 พ.ค. 2566 09:08 น.รับเรื่อง
10 พ.ค. 66 11:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
301แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/2กระเบื้องแตกชำรุด 20 แผ่น ห้องเรียน10 พ.ค. 2566 09:03 น.รับเรื่อง
10 พ.ค. 66 11:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
302แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ประตูทางขึ้นชั้น 2 ชำรุด ฝั่ง ศ.ว10 พ.ค. 2566 09:00 น.รับเรื่อง
10 พ.ค. 66 11:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
303แม่บ้านอาคาร 77-214ห้องประชุมพรรณานิคมเปลี่ยนกระเบื้องยาง เนื่องจากแตกชำรุด 10 พ.ค. 2566 08:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 13:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
304อาจารย์กุลธิดา ยะสะกะ17-409มุ้งลวดตรงระเบียงหลุดค่ะ09 พ.ค. 2566 22:01 น.รับเรื่อง
10 พ.ค. 66 11:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
305นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 500ประตูดาดฟ้า ชั้น 5 พัง 08 พ.ค. 2566 16:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
306นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 ชั้น 4 บริเวนทางเดินส่วนกลาง (หน้าห้อง 403)หลังคารั่ว มีน้ำหยดเวลาฝนตก 08 พ.ค. 2566 16:18 น.รับเรื่อง
09 พ.ค. 66 08:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
307นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 400 คณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ล็อกประตูอลูมิเนียมเคลื่อน ทำให้ล็อกประตูไม่ได้08 พ.ค. 2566 16:14 น.รับเรื่อง
09 พ.ค. 66 08:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
308นางอรุณศรี นิภานันท์20 - 403 คณะสาธารณสุขศาสตร์ซ่อมแซมประตู 2 บาน 1) บานไม้มีเสียงดังเวลาเปิด - ปิด 2) บานอลูมิเนียม มีเสียงดังเข็ดฟัน (บานประตูตก1 ข้าง)08 พ.ค. 2566 16:12 น.รับเรื่อง
09 พ.ค. 66 08:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
309นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 408เจาะผนังแขวนนาฬิกา08 พ.ค. 2566 16:08 น.รับเรื่อง
09 พ.ค. 66 08:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
310แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน อาคาร 7เก้าอี้ในห้องเรียน ชำรุดรวม 130 ตัว 08 พ.ค. 2566 15:49 น.รับเรื่อง
09 พ.ค. 66 08:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
311แม่บ้านอาคาร 7หอ้งเรียนอาคาร7เก้าอี้ในห้องเรียนชำรุด 08 พ.ค. 2566 15:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
312นายปณิธาน คราประยูร1-301 อาคารบริหารฝ้าเพดานในห้อง ราขึ้น และฝนตกน้ำรั่ว 08 พ.ค. 2566 13:45 น.รับเรื่อง
09 พ.ค. 66 08:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
313น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกหลังห้อง418แตกร้าว08 พ.ค. 2566 09:35 น.รับเรื่อง
08 พ.ค. 66 11:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
314นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติขาตั้งแผงกั้นชำรุด08 พ.ค. 2566 09:11 น.รับเรื่อง
08 พ.ค. 66 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
315นายจำนงค์ วงค์คำพระเครื่องทำน้ำเย็นหลังห้องทูบีสายตรงที่ต่อเข้าเครื่องกรองน้ำเย็นแตก08 พ.ค. 2566 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 66 16:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
316นายจำนงค์ วงค์คำพระหลังอาคารเรียนรวมแผงกั้นที่จอดรถชำรุด08 พ.ค. 2566 08:53 น.รับเรื่อง
08 พ.ค. 66 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
317นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติธงชาติชำรุด08 พ.ค. 2566 08:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ธงชาติไทย 2*3 เมตร 1ผืน
318แม่บ้านอาคาร 13อ 13บานประตูไม้อัดห้องครัวชำรุดค่ะ03 พ.ค. 2566 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 14:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
319แม่บ้านอาคาร 13อ 13_203ลูกกุญแจเปิดไม่ได้ค่ะ03 พ.ค. 2566 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
320นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ลูกบิดประตูห้องชำรุดห้อง5-10302 พ.ค. 2566 16:39 น.รับเรื่อง
03 พ.ค. 66 16:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
321นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ตู้เสื้อผ้าชำรุด4หลังห้อง5-108-103(ปลวกกิน,)02 พ.ค. 2566 16:36 น.รับเรื่อง
03 พ.ค. 66 16:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
322นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ลูกบิดประตูชำรุดห้อง5-30302 พ.ค. 2566 16:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
323แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ประตูทางขึ้นดาดฟ้าชำรุด02 พ.ค. 2566 15:15 น.รับเรื่อง
02 พ.ค. 66 16:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
324น.ส.จิตรา ธรรมรักษาฟาร์มสัตว์ อาคารสีขาวหน้าต่างห้องเก็บวัตถุดิบอาหารโค และหลอดไฟชำรุด02 พ.ค. 2566 11:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ค. 66 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
325แม่บ้านอาคาร 1ห้องพระพิรุณชั้น2พื้นล่อนแตกชำรุด01 พ.ค. 2566 14:38 น.รับเรื่อง
02 พ.ค. 66 12:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
326น.ส.ขวัญกมล ทวายตาคำ21-402 (ห้องด้านใน)ตู้ดูดควันพิษ โบลเวอร์ของเครื่ิ่องที่อยู่นอกระเบียงไม่หมุน ทำให้การเปิดเครื่องเพื่อดูดควันพิษไม่สามารถทำได้ 28 เม.ย. 2566 14:19 น.รับเรื่อง
02 พ.ค. 66 12:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
327น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-326ฝ้าห้องครัวชำรุดทะลุ26 เม.ย. 2566 16:20 น.รับเรื่อง
27 เม.ย. 66 13:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
328น.ส.สุภัคนรี สัตตะโส17-206ประตูห้องพังเปิดปิดลำบากค่ะ คาดว่าถ้าไม่รีบซ่อมจะพังหนักกว่าเดิมค่ะ25 เม.ย. 2566 14:41 น.รับเรื่อง
25 เม.ย. 66 16:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
329น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาประตูหน้าห้อง 21-208 ประตูติดล็อกยาก25 เม.ย. 2566 08:27 น.รับเรื่อง
25 เม.ย. 66 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
330แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12บอร์ดที่อยู๋หน้าอาคาร หลุด24 เม.ย. 2566 14:41 น.รับเรื่อง
25 เม.ย. 66 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
331แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ.20ประตูดาดฟ้าชำรุด ฝั่งศว.24 เม.ย. 2566 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
332แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-202,2-203,2-206โต๊ะ,เก้าอี้หัก24 เม.ย. 2566 11:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 66 16:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
333แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หลังคารั่วฝั่งสาธา24 เม.ย. 2566 09:57 น.รับเรื่อง
24 เม.ย. 66 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
334แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22มีน้ำหยดลงมาจากฝ้าเพดานทางเดินชั้น 324 เม.ย. 2566 09:39 น.รับเรื่อง
24 เม.ย. 66 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
335แม่บ้านอาคาร 77-403/3แจ้งกำจัดปลวกบริเวณขอบกระจกในห้องน้ำ21 เม.ย. 2566 16:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 13:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
336แม่บ้านอาคาร 77-203/3กำจัดปลวกบริเวณขอบกระจกในห้องน้ำ21 เม.ย. 2566 16:13 น.รับเรื่อง
21 เม.ย. 66 16:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มีรอบการฉีดปลวกประจำปีอยู่ครับ
337นายชาติสยาม ผลวิลัยอาคาร 8/2 บริเวณโถงอาคารโต๊ะทำงานอาจารย์ ประจำอาคารชำรุดเนื่องจากการใช้งาน ขอความอนุเคราะห์เข้าตรวจสอบ แก้ไขเพื่อใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด21 เม.ย. 2566 10:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 12:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
338นายชาติสยาม ผลวิลัยด้านหน้าอาคาร 8/2ขอความอนุเคราะห์ ตัดแต่งต้นไม้ที่ยืนต้นตาย ด้านหน้าอาคาร 8/2 เพื่อป้องกันอันตรายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ที่อาจเกิดกับ นิสิตและบุคลากร ที่สัญจรผ่าน เนื่องจากเข้าสู่ช่วงที่อาจเกิดภายุฤดูร้อน21 เม.ย. 2566 10:20 น.รับเรื่อง
21 เม.ย. 66 14:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
339แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยประตูเลื่อน เปิด-ปิดยาก อาคารวิจัย18 เม.ย. 2566 10:11 น.รับเรื่อง
18 เม.ย. 66 13:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
340น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีห้องซักผ้า อ. สถานพยาบาลเครื่องซักผ้าฝาหน้า ปิดแล้วเปิดไม่ได้11 เม.ย. 2566 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 เม.ย. 66 13:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
341แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ประตูห้องเก็บอุปกรณ์กีฬาชำรุด ห้อง 19-12310 เม.ย. 2566 11:19 น.รับเรื่อง
10 เม.ย. 66 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
342นายกีรติ มณีสายอาคาร 3 (อาคารชุดพักบุคลากร)เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ประจำอาคาร ไม่รับเหรียญ 2 เครื่อง09 เม.ย. 2566 14:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 เม.ย. 66 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
343แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ชั้น 3 ห้อง 302 ฝั่ง สศ ประตูหน้าต่างปิดไม่ได้ค่ะ 05 เม.ย. 2566 10:52 น.รับเรื่อง
05 เม.ย. 66 12:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
344แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ประตูด้านฟ้าพัง ฝั่งสศ ชั้น 5 05 เม.ย. 2566 10:48 น.รับเรื่อง
05 เม.ย. 66 12:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
345นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 111ไม้ขอบหัวเตียงหลุด 04 เม.ย. 2566 11:25 น.รับเรื่อง
04 เม.ย. 66 13:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
346แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยสะพานชำรุด (หัก )04 เม.ย. 2566 10:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
347แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19กลอนประตูห้องเก็บอุปกรณ์กีฬาปิดไม่ได้ ห้อง 19-12303 เม.ย. 2566 15:50 น.รับเรื่อง
04 เม.ย. 66 13:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
348น.ส.อรจิรา วงศ์อาษาอาคาร 19 ห้อง 19-123เเจ้งซ่อม 1. ลูกบิดประตูห้องเก็บอุปกรณ์อาคาร 19 ห้อง 19-123 ตัวล็อคใช้งานไม่ได้ 2. ที่คล้องกุญเเจหลุด คล้องกุญเเจไม่ได้03 เม.ย. 2566 14:29 น.รับเรื่อง
03 เม.ย. 66 15:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
349นางวนิดา พิลาชัย1-109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการพื้นกระเบื้องยางภายในห้องชำรุด03 เม.ย. 2566 11:52 น.รับเรื่อง
03 เม.ย. 66 12:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
350แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14น้ำรั่วที่จุดเดิม03 เม.ย. 2566 09:30 น.รับเรื่อง
03 เม.ย. 66 12:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
351แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13ฝ้าเพดานทะลุลงมา (พัง) ชั้น 2 03 เม.ย. 2566 09:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 14:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
352น.ส.พิมลรัตน์ ไชยธงยศประตูห้องน้ำหญิง ด้านหลัง อาคาร 9 ชั้น 1ประตูห้องน้ำหญิง ด้านหลัง อาคาร 9 ชั้น 1 ปิดแล้วเสียงดัง03 เม.ย. 2566 09:14 น.รับเรื่อง
03 เม.ย. 66 12:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
353นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์12-116กระจกชำรุด30 มี.ค. 2566 10:15 น.รับเรื่อง
30 มี.ค. 66 15:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
354นายชวนชม ยุติธรรม12-116กระจกชำรุด30 มี.ค. 2566 10:15 น.รับเรื่อง
30 มี.ค. 66 15:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
355น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-331ประตูระเบียงชำรุดปิดไม่ได้29 มี.ค. 2566 16:44 น.รับเรื่อง
30 มี.ค. 66 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
356แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2ซ่อมเก้าอี้ ชั้น 3 ห้อง 301-302-303-304 29 มี.ค. 2566 11:20 น.รับเรื่อง
29 มี.ค. 66 16:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
357แม่บ้านอาคาร 77-214พรรณานิคมกระเบื้องยางแตกชำรุด 29 มี.ค. 2566 08:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
358แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-315กระเบื้องยางแตกชำรุด 29 มี.ค. 2566 08:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
359แม่บ้านอาคาร 1ห้องพระพิรุณชั้น2/อินทนิลน้ำบานเลื่อนหน้าต่างปิด-เปิดยาก4ช่อง/บาน27 มี.ค. 2566 10:41 น.รับเรื่อง
27 มี.ค. 66 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
360แม่บ้านอาคาร 1ห้องพระพิรุณชั้น2พื้นชำรุด27 มี.ค. 2566 10:38 น.รับเรื่อง
27 มี.ค. 66 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
361แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ประตูดาดฟ้าลูกบิดสายยูชำรุด24 มี.ค. 2566 10:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
362แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ประตูดาดฟ้าพัง24 มี.ค. 2566 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
363น.ส.ฉัตรปวีณ์ หอมอ่อน17-212ติดกลอนประตูเพิ่มระหว่างห้องนอนกับห้องครัว(ซื้ออุปกรณ์มาแล้วเรียบร้อย) 23 มี.ค. 2566 16:15 น.รับเรื่อง
24 มี.ค. 66 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
364นายกีรติ มณีสาย3-317เปลี่ยนบานพับสายยูประตูห้อง 3-317 แทนที่ชำรุด23 มี.ค. 2566 08:55 น.รับเรื่อง
23 มี.ค. 66 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
365นายปัญญา ไพจันทร์1-109 อาคารบริหารเชือกผ้าม่านขาด23 มี.ค. 2566 08:45 น.รับเรื่อง
23 มี.ค. 66 09:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
366แม่บ้านอาคาร 1อ.1ชั้น2ห้องพระพิรุณแจ้งเปลี่ยนถ่านนาฬิกา22 มี.ค. 2566 13:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มี.ค. 66 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
367แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ลูกบิดประตูชำรุด เปิด-ปิด ไม่ได้ ห้อง 19-12321 มี.ค. 2566 16:14 น.รับเรื่อง
21 มี.ค. 66 16:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
368นางกาญจนา มังทะโรงอาหารอาคาร 10สะดืออ้างล้างจานห้องล้างจานแม่บ้านชำรุด 21 มี.ค. 2566 14:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มี.ค. 66 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้างหน้า (สั้น) 1ชุด
369นางกาญจนา มังทะโรงอาหารอาคาร 1021 มี.ค. 2566 14:28 น.ยกเลิกรายการ
21 มี.ค. 66 16:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
370นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง215ทำฟ้าเพดานกับทาสีข้างฝา 20 มี.ค. 2566 15:27 น.รับเรื่อง
20 มี.ค. 66 16:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
371นางสุพัตรา ผาลลาพัง1-304ที่พักแขนเก้าอี้ไม่แน่น20 มี.ค. 2566 08:41 น.รับเรื่อง
20 มี.ค. 66 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
372น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง20-402ผนังห้องสีลอกล่อน มีเชื้อราหลายจุดค่ะ17 มี.ค. 2566 14:45 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
373แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ทาสีขาวเสาปูนจำนวน 4 เสา ที่ด้านหน้าอาคาร (ใช้สำหรับผู้ตาข่ายในงานกีฬาประเพณีจตุรมิตร )16 มี.ค. 2566 15:10 น.รับเรื่อง
16 มี.ค. 66 15:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
374แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-204โต๊ะในห้องเรียนหัก16 มี.ค. 2566 13:21 น.รับเรื่อง
16 มี.ค. 66 15:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
375แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/2ผนังห้องเบเกอรี่แตกชำรุดกับฝ้าเพดานชำรุด (หลุด )16 มี.ค. 2566 09:38 น.รับเรื่อง
16 มี.ค. 66 10:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
376แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2ฝ่าเพดาลห้องเบเกอรี่ชำรุดไม่ผ่านการตรวจสอบ อย.แจ้งช่อมด่วนค่ะ ประมาณ 7-8-แผ่นค่ะ16 มี.ค. 2566 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/ปราโมท
377นางวนิดา พิลาชัย1-109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการรางผ้าม่านชำรุด ไม่สามารถรูดปิดได้15 มี.ค. 2566 09:27 น.รับเรื่อง
15 มี.ค. 66 12:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
378นางวนิดา พิลาชัย1-109 ห้องหน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการประตูตู้ไม้ชำรุด ปิดไม่สนิท15 มี.ค. 2566 09:26 น.รับเรื่อง
15 มี.ค. 66 12:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
379แจ้งผ่านระบบ QR-CODEอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)/ชั้น 3/ห้อง TOILET-3/4 ห้องน้ำชาย ชั้น 3 ฝั่งหน้าห้องระพีสาคริก 15 มี.ค. 2566 00:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/ปราโมท
380แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-306 อ.21ชักโครกชำรุด ห้องน้ำหญิง21-306 ค่ะ 14 มี.ค. 2566 10:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 16:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดโถชักโครก 2 ชิ้น 1ชุด
381นายสมชาย เบ้าทองห้อง 17-204 อาคาร 17ประตูห้องน้ำเลื่อนเปิด-ปิด ไม่ได้14 มี.ค. 2566 09:37 น.รับเรื่อง
14 มี.ค. 66 12:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
382แม่บ้านอาคาร 13อ 13บานประตูไม้อัดห้องครัวชำรุดค่ะ14 มี.ค. 2566 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 14:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
383แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร21หลอดไฟทางเดินหน้าห้องเรียนเสีย3หลอด (หลอดตะเกียบ) ชั้น3 อ.21ค่ะ 14 มี.ค. 2566 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มี.ค. 66 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 3 หลอด ไพศาล/สมชาย
384น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร.3ลูกบิด.ประตูเสียห้อง.3.11513 มี.ค. 2566 16:56 น.รับเรื่อง
14 มี.ค. 66 12:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
385แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยของเล่นเด็กชำรุด (น็อตหลุด )13 มี.ค. 2566 09:11 น.รับเรื่อง
13 มี.ค. 66 11:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
386แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชี้น2แจ้งปลี่ยนกระเบื้องปูพื้นห้อง203/1(ห้องเทคโน)4ถึง5จุด11 มี.ค. 2566 08:57 น.รับเรื่อง
13 มี.ค. 66 11:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
387แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยประตูบานสวิงทางเข้าชำรุด อาคารนิทรรศการแสดงพันธุ์บัว (หลังสีม่วง)09 มี.ค. 2566 08:59 น.รับเรื่อง
09 มี.ค. 66 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
388นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5กลอนประตูห้องน้ำชำรุดห้อง121/108 มี.ค. 2566 17:34 น.รับเรื่อง
09 มี.ค. 66 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
389น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติกุญแจลอกประตู้ด้านหน้าห้องนิทรรศการบัวบรรพ์พรรณราย (บานสวิง) ชำรุด 08 มี.ค. 2566 15:27 น.รับเรื่อง
09 มี.ค. 66 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
390แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยสะพานหักชำรุด08 มี.ค. 2566 10:54 น.รับเรื่อง
09 มี.ค. 66 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
391แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ.ชั้น2 ห้อง2-202,2-206โต๊,เก้าอี้ ในห้องเรียนหัก แจ้งซ่อมด่วนค่ะ จะสอบแล้ว08 มี.ค. 2566 10:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 66 16:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
392น.ส.ประดับพร สอนสมนึกอาคาร 17 (ห้อง 17-301)หลอดไฟในห้องขาด จำนวน 4 หลอด08 มี.ค. 2566 10:17 น.รับเรื่อง
09 มี.ค. 66 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
393นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง113อ่างล้างหน้าตัน07 มี.ค. 2566 11:49 น.รับเรื่อง
07 มี.ค. 66 12:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
394แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยบานประตูห้องน้ำชำรุด ห้องน้ำหญิง ตึกสีม่วง07 มี.ค. 2566 10:29 น.รับเรื่อง
07 มี.ค. 66 12:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
395นายจำนงค์ วงค์คำพระถนนวปรอ.366 ขาออก ก่อนถึงธนาคารกรุงไทยป้ายบอกถนนเอียง07 มี.ค. 2566 08:34 น.รับเรื่อง
07 มี.ค. 66 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
396แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-304ขาโต๊ะหัก ห้อง 304 ชั้น3 01 มี.ค. 2566 15:10 น.รับเรื่อง
07 มี.ค. 66 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
397แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ขาโต๊ะชำรุด ห้อง 20-30401 มี.ค. 2566 09:24 น.รับเรื่อง
01 มี.ค. 66 10:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
398นายชัยวัฒน์ ศิระวัฒนานนท์อาคาร 17 ห้อง 17-218ตู้เก็บของห้องครัวชำรุด สาเหตุจากปลวกตั้งแต่เข้ามาพักได้สามปีแล้ว 27 ก.พ. 2566 20:28 น.รับเรื่อง
28 ก.พ. 66 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
399น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอ่างกาฬสินธุ์อุทยานเกษตร 50 พรรษาปั๊มสูบน้ำออกจากโรงสูบใหญ่ชำรุดจำนวน 2 ตัว27 ก.พ. 2566 14:37 น.รับเรื่อง
27 ก.พ. 66 14:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
400แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ห้องน้ำคนพิการเปิดไม่ได้ ห้อง 22-111 ชั้น 123 ก.พ. 2566 09:24 น.รับเรื่อง
23 ก.พ. 66 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
401แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-304พื้นแตกร้าวบริเวณหน้าห้อง 304 ชั้น 3 ฝั่งสาธา23 ก.พ. 2566 09:21 น.รับเรื่อง
23 ก.พ. 66 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
402นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 1ธงชาติชำรุด22 ก.พ. 2566 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ธงชาติ 2*3 1 ผืน พิทักษ์/คิมหันต์
403น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก อาคาร17มีน้ำรั่ว ทำให้ผนัง และพื้นห้องเสียหาย และมีปลวกทำให้อุปกรณ์ที่เป็นไม้ได้รับความเสียหาย 22 ก.พ. 2566 13:22 น.รับเรื่อง
23 ก.พ. 66 08:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
404แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19แป้นบาสเกตบอลล้มชำรุด (พัง )21 ก.พ. 2566 13:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
405นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติเหล็กแผงกั้นขาตั้งหัก21 ก.พ. 2566 13:11 น.รับเรื่อง
21 ก.พ. 66 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
406น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติพื้นสะพาน ชำรุด 21 ก.พ. 2566 10:38 น.รับเรื่อง
21 ก.พ. 66 10:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
407น.ส.จิตรลดา ฦๅชา20-408เจาะฝาห้องติดตั้งนาฬิกาติดผนัง 20 ก.พ. 2566 11:39 น.รับเรื่อง
20 ก.พ. 66 12:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
408แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-206โต๊ะ,เก้าอี้หัก20 ก.พ. 2566 09:31 น.รับเรื่อง
20 ก.พ. 66 12:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
409น.ส.เกศรินทร์ บริบูรณ์7-220 (ห้องธุรการ คณะวว.)ช่องกระจกที่บานประตูหลุดออก 17 ก.พ. 2566 11:00 น.รับเรื่อง
17 ก.พ. 66 12:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
410แม่บ้านอาคาร 1ห้องยางนาชั้น2ลูกบิดชำรุดเปลี่ยน1ชุด17 ก.พ. 2566 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกบิดใหม่ 1 ชุด สมโภช
411อาจารย์อธิกา วงค์กวานกลม17-410ประตูบานสไลด์ที่ห้องครัวต่อไประเบียบไม่สามารถล็อคได้? หมุนที่ล็อคแล้วติดเดือยล็อคไม่ออกมาล็อค16 ก.พ. 2566 21:59 น.รับเรื่อง
17 ก.พ. 66 12:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
412แม่บ้านอาคาร 9อ,9ชั้น1ประตูทางเข้าหอ้งน้ำหญิ่งชำรุดด้านหลังชั้นหนึ่ง16 ก.พ. 2566 14:31 น.รับเรื่อง
16 ก.พ. 66 16:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
413อาจารย์อธิกา วงค์กวานกลม17-410ลูกบิดประตูพัง? ไม่สามารถล็อคห้องได้ 16 ก.พ. 2566 14:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
414แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ประตูชั้น 3 ฝั่ง ส.ว เปิดไม่ได้16 ก.พ. 2566 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.พ. 66 16:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
415แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19โต๊ะเรียนปิงปองชำรุด ห้อง 19-12216 ก.พ. 2566 09:42 น.รับเรื่อง
16 ก.พ. 66 11:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
416แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ห้องเรียน9-301/1ฝ้าเพดานกำลังจะหล่นลงมา15 ก.พ. 2566 12:52 น.รับเรื่อง
16 ก.พ. 66 11:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
417แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ลูกบิดประตูชำรุดห้อง 19-127 ห้องยูโด]15 ก.พ. 2566 08:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
418น.ส.พิมลรัตน์ ไชยธงยศห้องสมุดอ่าน 24 ชม. อาคาร 9เปลี่ยนต้นไม้14 ก.พ. 2566 14:06 น.รับเรื่อง
07 มี.ค. 66 14:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
419น.ส.พิมลรัตน์ ไชยธงยศประตุห้องน้ำหญิง ด้านหลัง ชั้น 1 อาคาร 9ประตูไม่หน่วง14 ก.พ. 2566 14:05 น.รับเรื่อง
15 ก.พ. 66 12:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
420นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู3 ป่าเต็งรัง ประตูเหล็กชำรุด14 ก.พ. 2566 11:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
421แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2ฝ้าเพดานทะลุลงมาห้องน้ำชาย ห้อง 2-310 ชั้น 314 ก.พ. 2566 10:36 น.รับเรื่อง
14 ก.พ. 66 12:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
422นายrutchanon pongtongอาคารอำนวยการอุทยานเกษตร 50 พรรษาซ่อมกระเบื้องปูพื้นและมือจับประตูหลุด 13 ก.พ. 2566 14:58 น.รับเรื่อง
14 ก.พ. 66 12:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
423นายวรากร คำชมภูห้องสมุด1.พื้นปุนหินอ่อนแตกร้าวชำรุด 13 ก.พ. 2566 11:50 น.รับเรื่อง
13 ก.พ. 66 12:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
424แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชี้น2แจ้งดึงประตูม้วนโถงหน้าห้องระพีขึ้นและปิดไฟทีปุ่มคอนโทรล13 ก.พ. 2566 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 66 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย ประม้วน 2 ชุด
425นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 12สายยางขอบกระจกห้องน้ำ ฝั่งมุสลิมเดิมหลุด13 ก.พ. 2566 08:56 น.รับเรื่อง
13 ก.พ. 66 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
426นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 12สายยางขอบกระจกห้องน้ำ ฝั่งมุสลิมเดิมหลุด13 ก.พ. 2566 08:56 น.รับเรื่อง
13 ก.พ. 66 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
427นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร บริหารธงชาติขาด10 ก.พ. 2566 08:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ธงชาติ 2*3 1 ผืน พิทักษ์/คิมหันต์
428แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-202โต๊ะ-เก้าอี้หัก09 ก.พ. 2566 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 มี.ค. 66 14:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
429น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-212ประตูห้องครัวตัวล๊อคประตูอยู่ผิดฝั่ง 08 ก.พ. 2566 16:12 น.รับเรื่อง
09 ก.พ. 66 11:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
430น.ส.ฉัตรปวีณ์ หอมอ่อนอ.17-21208 ก.พ. 2566 16:08 น.ยกเลิกรายการ
24 มี.ค. 66 10:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
431น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ประตูปิดวาวล์น้ำชํารุดทางเข้าห้องน้ำห้อง4-121/108 ก.พ. 2566 14:52 น.รับเรื่อง
08 ก.พ. 66 15:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
432นายวงศกร บุญสิทธิ์อาคาร 1 ห้อง 109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์เชือกผ้าม่านขาด08 ก.พ. 2566 14:43 น.รับเรื่อง
08 ก.พ. 66 15:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
433นายพรศักดิ์ ขวากุพันธ์7-114/4ประตูห้อง(ด้านใน) เปิด-ปิด ยาก07 ก.พ. 2566 09:59 น.รับเรื่อง
07 ก.พ. 66 12:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
434น.ส.ฐาปนี เฮงสนั่นกูล9-306 แอร์มีน้าไหล ออกจากเครื่อง06 ก.พ. 2566 15:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 66 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
435น.ส.สุภัคนรี สัตตะโส17-206ประตูเข้าออกห้องพักพัง เปิดและปิดยากมากค่ะ06 ก.พ. 2566 14:38 น.รับเรื่อง
06 ก.พ. 66 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
436แม่บ้านอาคาร 7ชั้น3โซนกลางซ่อมล้อรถเข็น(อุปกรณ์เช่นล้อรถเตรียมไว้แล้ว) 06 ก.พ. 2566 14:38 น.รับเรื่อง
06 ก.พ. 66 15:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
437น.ส.ประภาพร สมภักดีห้องพักอาจารย์ภาษาอังกฤษ อาคาร 14 ชั้น 2 (ห้องข้างๆ ห้องอาจารน์จีน)รบกวนช่วยซ่อมกระเบื้องในห้องพักอาจารย์ให้หน่อยค่ะ กระเบื้องแตกค่ะ01 ก.พ. 2566 15:13 น.รับเรื่อง
01 ก.พ. 66 16:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
438น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-212ล้อประตูห้องอาบน้ำชำรุด31 ม.ค. 2566 11:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร ล้อประตูห้องนำ้กระจก 4 ล้อ
439นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5เก้าอี้ห้อง 311 ชำรุด 30 ม.ค. 2566 18:11 น.รับเรื่อง
31 ม.ค. 66 13:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
440นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ฝั่งโรงแรมวาล์วเปิด-ปิด หัวฉีดชำระห้องน้ำชายหน้าห้องลีลาวดีชำรุด30 ม.ค. 2566 07:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 13:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
441แม่บ้านอาคาร 77-208ประตูกระจกตู้เก็บเอกสารน็อตหลุด 26 ม.ค. 2566 15:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
442แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชี้น2แจ้งเปลี่ยนลูกปิดประตูห้องครัวชั้น226 ม.ค. 2566 13:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
443แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-304ผืนผุพัง หน้าห้อง304 ชั้น325 ม.ค. 2566 15:58 น.รับเรื่อง
26 ม.ค. 66 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
444แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20 ชั้น 3 ชั้น 1 ฝั่งสาธาแจ้งทาสีพื้นกำแพงมีรอยที่ไม่สวยงามจึงแจ้ง25 ม.ค. 2566 15:55 น.รับเรื่อง
26 ม.ค. 66 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
445น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน7-421ตัดชั้นวางอะลูมิเนียมในห้อง7-421 25 ม.ค. 2566 10:38 น.ยกเลิกรายการ
11 ส.ค. 66 11:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ให้ทำเป็นบันทึกมาครับ
446น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน7-421บานประตู ตู้ดูดควันพิษชำรุด ปิดไม่ได้ รบกวนหาวัสดุอื่นๆมาปิด หรือแก้ไขด้วยวิธีอื่นใหม้ด้วยค่ะ25 ม.ค. 2566 10:33 น.รับเรื่อง
25 ม.ค. 66 11:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
447น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน7-421ตัดชั้นวางที่เป็นอะลูมิเนียม25 ม.ค. 2566 10:29 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
448แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-301 อ.21เก้าอี้ห้องเรียนชำรุดค่ะ 24 ม.ค. 2566 14:06 น.รับเรื่อง
25 ม.ค. 66 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
449น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 หลังห้อง 3-345ตัดแต่งกิ่งไม้หลังห้อง23 ม.ค. 2566 11:57 น.รับเรื่อง
24 ม.ค. 66 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
450แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยลูกบิดประตูห้องน้ำหญิงอาคารวิจัย ชำรุด23 ม.ค. 2566 11:18 น.รับเรื่อง
24 ม.ค. 66 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
451แม่บ้านอาคาร 1อาคาร1ชั้น2ประกอบล้อรถเข็นซ่อมแซมไม่ให้มีเสียงดัง 23 ม.ค. 2566 11:00 น.รับเรื่อง
24 ม.ค. 66 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
452แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-306 21-315. อ.21 สายฉีดชำรุด ห้องน้ำหญิง2ห้องค่ะ 20 ม.ค. 2566 12:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์ สายฉีดชำระ 2 ชุด
453น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ 18 หอพักตาลฟ้าบันไดอนกประสงค์ชำรุด19 ม.ค. 2566 16:24 น.รับเรื่อง
20 ม.ค. 66 12:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
454น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4พื้นกระเบื้องแตกออกจากกันและร้าวต่อๆกัน19 ม.ค. 2566 15:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
455แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 7ลูกบิดประตูพัง ห้อง 7-420/119 ม.ค. 2566 13:34 น.รับเรื่อง
19 ม.ค. 66 14:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
456นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ฝ้าตรงหลักศิลาน้ำหยดบนฝ้าเพดานเป็นรา19 ม.ค. 2566 11:56 น.รับเรื่อง
19 ม.ค. 66 13:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
457น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-212ปิดรอยร่องประตู 19 ม.ค. 2566 11:12 น.รับเรื่อง
19 ม.ค. 66 13:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
458น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-212เตียงนอนชำรุด (หัวเตียงกับตัวเตียงหลุดออกจากกัน)19 ม.ค. 2566 11:11 น.รับเรื่อง
19 ม.ค. 66 13:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
459น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดห้อง41217 ม.ค. 2566 11:53 น.รับเรื่อง
17 ม.ค. 66 12:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
460แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-311เก้าอี้ในห้องเรียนชำรุดรวม4ตัว(เชื่อม) 16 ม.ค. 2566 11:11 น.รับเรื่อง
16 ม.ค. 66 13:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
461นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แจ้งขอช่างมาเปลี่ยนลูกบิดประตูห้อง323-220-408ทางหอพักมีอุปกรแล้วขอแต่ช่างมาเปลียนคะ12 ม.ค. 2566 16:48 น.รับเรื่อง
13 ม.ค. 66 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
462น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง20-408/6โต๊ะทำงานคณบดีชำรุด12 ม.ค. 2566 16:27 น.รับเรื่อง
13 ม.ค. 66 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
463แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2ห้องน้ำอาจารย์หญิงสายก๊อกน้ำชำรุดน้ำไหลตลอดค่ะ12 ม.ค. 2566 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
464แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15ฝ้าเพดานรอบนอกอาคารพัง (ทะลุ )12 ม.ค. 2566 13:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
465แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21มีน้ำหยดจากท่อลงตรงทางเดินหน้าห้องอาจารย์ ชั้น 4 ห้อง 21-41012 ม.ค. 2566 09:36 น.รับเรื่อง
12 ม.ค. 66 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
466น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16หลังคารั่ว1จุด มีน้ำไหลตกลงมาโถงกลางตลอดฝนตก12 ม.ค. 2566 09:02 น.รับเรื่อง
12 ม.ค. 66 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
467นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ฝ้าตรงหลักศิลา11 ม.ค. 2566 16:34 น.ยกเลิกรายการ
12 ม.ค. 66 11:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
468นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ฝ้าตรงหลักศิลา11 ม.ค. 2566 16:34 น.ยกเลิกรายการ
12 ม.ค. 66 11:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
469นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ฝ้าตรงหลักศิลา11 ม.ค. 2566 16:34 น.ยกเลิกรายการ
12 ม.ค. 66 11:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
470นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ฝ้าตรงหลักศิลา11 ม.ค. 2566 16:34 น.ยกเลิกรายการ
12 ม.ค. 66 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
471นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ฝ้าตรงหลักศิลา11 ม.ค. 2566 16:34 น.ยกเลิกรายการ
12 ม.ค. 66 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
472นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ฝ้าตรงหลักศิลา11 ม.ค. 2566 16:34 น.ยกเลิกรายการ
12 ม.ค. 66 11:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
473นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ฝ้าตรงหลักศิลา11 ม.ค. 2566 16:34 น.ยกเลิกรายการ
12 ม.ค. 66 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
474นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ฝ้าตรงหลักศิลา11 ม.ค. 2566 16:34 น.ยกเลิกรายการ
12 ม.ค. 66 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
475นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ฝ้าตรงหลักศิลา11 ม.ค. 2566 16:34 น.ยกเลิกรายการ
12 ม.ค. 66 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
476นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ฝ้าตรงหลักศิลา11 ม.ค. 2566 16:34 น.ยกเลิกรายการ
12 ม.ค. 66 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
477นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ฝ้าตรงหลักศิลาฝ้าเป็นรา 11 ม.ค. 2566 16:34 น.รับเรื่อง
12 ม.ค. 66 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
478นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ฝ้าตรงหลักศิลา11 ม.ค. 2566 16:34 น.ยกเลิกรายการ
12 ม.ค. 66 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
479นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ฝ้าตรงหลักศิลา11 ม.ค. 2566 16:34 น.ยกเลิกรายการ
12 ม.ค. 66 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
480แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ302ชั้น3 อ2เก้าอี้ชำรุด11 ม.ค. 2566 13:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 11:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
481แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-306 อ.21 อ่างล้างมือน้ำไม่ไหล ห้องน้ำหญิง 10 ม.ค. 2566 10:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
482แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ฝาปิดท่อน้ำเสียแตก09 ม.ค. 2566 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 10:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์/อำพล
483น.ส.จารุณี ฤทธิดีห้องสมุดอุดรูตรงพื้นในห้องสมุด (มาแจ้งเข้าระบบช้านะคะ // 6มค66 มี จนท. เข้ามาอุดรูให้เรียบร้อยแล้ว)08 ม.ค. 2566 11:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ม.ค. 66 13:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
484แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-315 ห้องน้ำหญิง อ.21อ่างล้างมือน้ำไม่ไหล ทั้ง3อ่างเลยค่ะ 07 ม.ค. 2566 15:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างหน้า 2 ตัว
485แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-306 ห้องน้ำหญิง อาคาร21 ชักโครกชำรุดค่ะ 07 ม.ค. 2566 11:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 16:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
486นายภักดี คบกลาง3-231กลอนประตูห้องนอนไม่สามารถบิดเปิดได้06 ม.ค. 2566 14:56 น.รับเรื่อง
09 ม.ค. 66 13:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
487แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-311,7-413เก้าอี้ชำรุด(เชื่อม)06 ม.ค. 2566 14:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท-สมพร
488นายจำนงค์ วงค์คำพระบ้านพักบุคลากรหลังที่ 4 ฝ่ายอาคารลูกบิดประตูชำรุด06 ม.ค. 2566 11:55 น.รับเรื่อง
09 ม.ค. 66 13:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
489น.ส.ไอยลดา แก้วดีอาคาร1 ชั้น2 ห้องคลังซ่อมลิ้นชักโต๊ะทำงาน06 ม.ค. 2566 10:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท-สมพร
490น.ส.พัชรินทร์ นันทพันธ์17-401ไม้อัดรองเตียงหัก แจ้งซ่อมด่วนค่ะ 04 ม.ค. 2566 17:06 น.รับเรื่อง
05 ม.ค. 66 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
491แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2ห้องโถงอ่างล้างอุปกรการเรียนชำรุด 5 อ่างเปิดแล้วนัำมันรั้วไหลออกมาในฟื้นที่การเรียนค่ะ04 ม.ค. 2566 15:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 66 16:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
492อาจารย์อธิกา วงค์กวานกลม17-410บานประตูห้องครัวหนึ่งข้างหลุดออกจากรางเลื่อน แจ้งครั้งที่ 2 04 ม.ค. 2566 14:40 น.รับเรื่อง
05 ม.ค. 66 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
493แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยบานสวิงกุญแจชำรุดประตูล็อกไม่ได้ห้อง 1-101 อาคารวิจัยตึกเสาธงชาติ04 ม.ค. 2566 09:54 น.รับเรื่อง
05 ม.ค. 66 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
494แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14กระเบื้องห้องอาจารย์ชั้น 2 แตกชำรุด04 ม.ค. 2566 09:34 น.รับเรื่อง
05 ม.ค. 66 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
495แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-202โต๊ะ-เก้าอี้ชำรุด04 ม.ค. 2566 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 มี.ค. 66 14:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
496น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ กุญแจห้อง 101 อาคารวิจัยและพัฒนาฯ ชำรุด ไม่สามารถล็อกประตูได้03 ม.ค. 2566 16:37 น.รับเรื่อง
05 ม.ค. 66 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
497แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ฝ้าเพดานห้องน้ำชำรุด ห้อง 19-11728 ธ.ค. 2565 11:33 น.รับเรื่อง
05 ม.ค. 66 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
498แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยประตูห้องน้ำหญิงฝั่งอาคารสีม่วง หลุด28 ธ.ค. 2565 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 11:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
499น.ส.มัลธิกา สวาทวงค์ฟาร์มพืช คณะ ทอ.กุญแจประตูพัง ใช้งานไม่ได้ 26 ธ.ค. 2565 22:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
500น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-106(ห้องสารบรรณ 2)เปลี่ยนกลอนประตู กลอนประตูชำรุด(หลุด)26 ธ.ค. 2565 14:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
501แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่ฝ้าเพดานทะลุ ห้องครัว กับหน้าห้องน้ำชาย23 ธ.ค. 2565 08:59 น.รับเรื่อง
23 ธ.ค. 65 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
502แม่บ้านอาคาร 66-105หน้าต่างบานเลื่อนเปิดไม่ได้22 ธ.ค. 2565 13:51 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 16:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
503แม่บ้านอาคาร 66-103 =6-104กระเบี่องยาง6-103=20แผ่น6-10470แผ่น22 ธ.ค. 2565 13:38 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 16:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
504อาจารย์อธิกา วงค์กวานกลม17-410บานประตูสไลด์ไม่ได้? ล้อเลื่อน? 1 ข้างหลุดออกจากบานประตู? และประตูล็อคไม่ได้? 22 ธ.ค. 2565 10:04 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
505แม่บ้านอาคาร 7ห้องทำงานอาจารย์7-211/5เปลี่ยนกระเบื้องยางแตกชำรุด 21 ธ.ค. 2565 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
506แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น1/2ติดพัดลมระบายอากาศ14 ธ.ค. 2565 10:25 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
507แม่บ้านอาคาร 66-105มู่ลี่ชํารุด 13 ธ.ค. 2565 14:30 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 10:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
508แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ประตูห้องน้ำชายชั้น 3 เปิดไม่ได้ด้านหลังอาคาร13 ธ.ค. 2565 08:56 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
509แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร21 ชั้น3ประตูหนีไฟเปิดไม่ได้ลูกบิดชำรุดค่ะ 09 ธ.ค. 2565 11:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 11:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
510แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12บอดร์ชำรุด หน้าอาคาร07 ธ.ค. 2565 15:22 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
511นายชวนชม ยุติธรรมอ.12ป้ายชำรุด 07 ธ.ค. 2565 14:27 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
512นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อ.12ป้ายชำรุด 07 ธ.ค. 2565 14:27 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
513อาจารย์ศิริญญา โปร่งจิตร์3-216เพดานห้องครัวทะลุ ขึ้นรา น่าจะท่อน้ำรั่ว 06 ธ.ค. 2565 16:38 น.รับเรื่อง
07 ธ.ค. 65 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
514แม่บ้านฝ่าย อาคารฯห้องสมุด24ขอบยางก้นน้ำประตูกระจกหลุดหลายปาน06 ธ.ค. 2565 13:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร
515นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ลูกบิดประตูชำรุดห้อง 422และ22006 ธ.ค. 2565 08:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร
516น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาลิฟท์อาคาร 21 ลิฟท์ฝั่งขวา เสียใช้งานไม่ได้02 ธ.ค. 2565 14:23 น.รับเรื่อง
06 ธ.ค. 65 13:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
517น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3ตัดต้นตาลฟ้าที่ยืนต้นตาย หน้าอาคาร3 ฝั้งหอชายอินทนิล02 ธ.ค. 2565 09:51 น.รับเรื่อง
06 ธ.ค. 65 13:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
518น.ส.จิราวรรณ์ เมืองนาค7-323พัดลมดูดอากาศตู้เก็บสารไม่ทำงาน ไม่แน่ใจว่าเป็นกับระบบไฟฟ้าหรือไม่ค่ะ รบกวนตรวจสอบเบื้องต้น ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ30 พ.ย. 2565 11:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
519แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ลูกบิดประตูหนีไฟชำรุดเปิดไม่ได้ ชั้น 330 พ.ย. 2565 11:09 น.รับเรื่อง
30 พ.ย. 65 12:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
520น.ส.กรกนก หาญมนตรีหอตาลฟ้า (อ.18)ประตูกระจกทางขึ้นชั้นล่างหอตาลฟ้าแตก เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 พ.ย. 65 เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเอาเศษกระจกที่แตกออกไปแล้ว ทำให้ประตูทางขึ้นสามารถเข้าออกได้ตลอดเวลา ซึ้งนิสิตมีความกังวัลต่อความปลอดภัยในการอาศัย จึงขอความกรุณา เร่งดำเนินการซ่อมหรือจัดหาวัสดุอื่นในการปิดเพื่อป้องกันบุคลภายนอกเข้ามาในหอพัก //ขอบคุณค่ะ30 พ.ย. 2565 11:09 น.รับเรื่อง
30 พ.ย. 65 12:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
521น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-228เก้าอี้ชำรุด29 พ.ย. 2565 15:58 น.รับเรื่อง
30 พ.ย. 65 12:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
522แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยศาลาหนองหารน้อยหลุด29 พ.ย. 2565 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
523น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18กรประตูห้องอาบน้ำล๊อกยากห้อง11329 พ.ย. 2565 09:24 น.รับเรื่อง
29 พ.ย. 65 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
524แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2 ห้อง 2-202โต๊ะเก้าอี้หัก29 พ.ย. 2565 08:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 มี.ค. 66 14:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
525นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ลูกบิดชำรุดหอ้ง42229 พ.ย. 2565 08:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร
526น.ส.ทิติยา ยางธิสารห้อง 20-423ซ่อมแซม และติดตั้งผ้าม่าน28 พ.ย. 2565 16:19 น.รับเรื่อง
29 พ.ย. 65 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
527น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาฟาร์มพืช คณะทอ.โรงเรือนประตูชำรุดปิดเปิดไม่ได้ 28 พ.ย. 2565 14:49 น.รับเรื่อง
29 พ.ย. 65 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
528นายทศพล จตุระบุล17-308เปลี่ยนลูกบิดประตู เนื่องจากรูเสียบลูกกุญแจเสียบไม่ค่อยเข้า ถอดลูกกุญแจไม่ค่อยออก28 พ.ย. 2565 09:39 น.รับเรื่อง
29 พ.ย. 65 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
529น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ตู้ลิ้นชักเก็บเอกสารแบบตู้เหล็ก ล๊อกแต่ไม่สามารถเปิดได้24 พ.ย. 2565 11:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
530น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4กระเบื้องพื้นพองและแตกร้าวเป็นเศษๆ24 พ.ย. 2565 11:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 14:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
531แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2คอกขยะ ชำรุด ข้างเซเว่น อาคาร 7 อ.222 พ.ย. 2565 15:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
532น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-131,132ปิดรอยปลวกข้างตู้22 พ.ย. 2565 15:14 น.รับเรื่อง
23 พ.ย. 65 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
533น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-136ปิดรอยปลวกข้างตู้22 พ.ย. 2565 15:13 น.รับเรื่อง
23 พ.ย. 65 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
534น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-128ขอบบัวหลุด22 พ.ย. 2565 15:12 น.รับเรื่อง
23 พ.ย. 65 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
535น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-116ปิดช่องว่างระหว่างตู้เสื้อผ้า22 พ.ย. 2565 15:12 น.รับเรื่อง
23 พ.ย. 65 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
536น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-112ไม้อัดข้าตู้เสื้อผ้าผุ22 พ.ย. 2565 15:11 น.รับเรื่อง
23 พ.ย. 65 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
537น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-108ตู้เสื้อผ้ามีรอยปลวก(ปิดรอยปลวก)22 พ.ย. 2565 15:11 น.รับเรื่อง
23 พ.ย. 65 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
538น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์ิอ.3-140ไม้อัดใต้อ่างล้างหน้าผุ22 พ.ย. 2565 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 11:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
539น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-133ไม้อัดใต้อ่างล้างหน้าผุ22 พ.ย. 2565 14:24 น.รับเรื่อง
23 พ.ย. 65 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
540น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-112ไม้ขอบบัวข้างห้องน้ำหลุด22 พ.ย. 2565 14:24 น.รับเรื่อง
23 พ.ย. 65 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
541น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-107ฝ้าห้องน้ำเป็นรา22 พ.ย. 2565 14:23 น.รับเรื่อง
23 พ.ย. 65 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
542น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-104ไม้อัดใต้อ่างล้างหน้าผุ22 พ.ย. 2565 14:23 น.รับเรื่อง
23 พ.ย. 65 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
543น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-109กระเบื้องหน้าห้องน้ำพองตัว22 พ.ย. 2565 12:06 น.รับเรื่อง
23 พ.ย. 65 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
544น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-127ประตูระเบียงข้างห้องชำรุดผุ 22 พ.ย. 2565 12:01 น.รับเรื่อง
23 พ.ย. 65 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
545น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-132ระเบียงเหล็กหลังห้องผุ 22 พ.ย. 2565 11:59 น.รับเรื่อง
23 พ.ย. 65 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
546น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-105ขอบยางกันยุงประตู้ข้างชำรุด22 พ.ย. 2565 11:56 น.รับเรื่อง
23 พ.ย. 65 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
547น.ส.ดวงกมล แสนสวาทอาคารปฏิบัติการพื้นฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 7-1(2) หนองหารฝ้าห้องเรียนชำชุด แตกบริเวณรางไฟฟ้า และบริเวณขอบกำลังเลื่อนลง 21 พ.ย. 2565 10:46 น.รับเรื่อง
21 พ.ย. 65 12:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
548น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์ิอ.17-410เปลี่ยนพื้นเตียง(เปลี่ยนไม้อัด เคยแจ้งซ่อมแล้วแต่ช่างใช้ไม้เดิมทำให้ระดับเตียงไม่เสมอ) 18 พ.ย. 2565 11:04 น.รับเรื่อง
18 พ.ย. 65 13:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
549อาจารย์อธิกา วงค์กวานกลมอาคารปฏิบัติการแอสฟัลต์กิ่งไม้น่าจะหักจากต้นลงมาพาดทับปล่องฮูดเสียหาย 17 พ.ย. 2565 11:08 น.รับเรื่อง
17 พ.ย. 65 13:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
550นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ประตูเลื่อนกระจกหลังห้องฉันทนาการเลื่อนไม่ได้ชั้น2-3-415 พ.ย. 2565 16:21 น.รับเรื่อง
16 พ.ย. 65 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
551นายrutchanon pongtongอาคารอำนวยการอุทยานเกษตร 50 พรรษากระเบื้องปูพื้นชำรุด 15 พ.ย. 2565 11:21 น.รับเรื่อง
15 พ.ย. 65 13:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
552น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-410ล้อเลื่อนประตูห้องนํ้า410ชำรุดเลื่อนไมได้14 พ.ย. 2565 16:15 น.รับเรื่อง
15 พ.ย. 65 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
553น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-141ประตูเลื่อนหลังห้องชำรุด14 พ.ย. 2565 14:55 น.รับเรื่อง
15 พ.ย. 65 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
554แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่เครื่องชักพรมเสีย (ชำรุด )14 พ.ย. 2565 14:14 น.รับเรื่อง
14 พ.ย. 65 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
555นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง103ประตูด้านข้างไม้อัดลอกและประตูด้านหน้าปิดยาก 14 พ.ย. 2565 08:49 น.รับเรื่อง
14 พ.ย. 65 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
556นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง10314 พ.ย. 2565 08:49 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
557นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง10314 พ.ย. 2565 08:49 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
558นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง10314 พ.ย. 2565 08:49 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
559นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง10314 พ.ย. 2565 08:49 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
560นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง10314 พ.ย. 2565 08:49 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
561นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง10314 พ.ย. 2565 08:49 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
562นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง10314 พ.ย. 2565 08:49 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
563นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง10314 พ.ย. 2565 08:49 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
564นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง10314 พ.ย. 2565 08:49 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
565นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง10314 พ.ย. 2565 08:49 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
566นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง10314 พ.ย. 2565 08:49 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
567นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง10314 พ.ย. 2565 08:48 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
568นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง10314 พ.ย. 2565 08:48 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
569นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง10314 พ.ย. 2565 08:48 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
570นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง10314 พ.ย. 2565 08:48 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
571นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง10314 พ.ย. 2565 08:48 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
572นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง10314 พ.ย. 2565 08:48 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
573นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 314 พ.ย. 2565 08:46 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
574นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 314 พ.ย. 2565 08:46 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
575นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 314 พ.ย. 2565 08:46 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
576นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 314 พ.ย. 2565 08:46 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
577นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 314 พ.ย. 2565 08:46 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
578นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 314 พ.ย. 2565 08:46 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
579นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 314 พ.ย. 2565 08:46 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
580นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 314 พ.ย. 2565 08:46 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
581นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 314 พ.ย. 2565 08:46 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
582นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 314 พ.ย. 2565 08:46 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
583น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกทางขึ้นบันไดด้านล่างโรงจอดรถแตก11 พ.ย. 2565 15:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 12:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
584น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาฟาร์มพืช คณะทอ. โรงเก็บอุปกรณ์และโรงเรือน1. โรงเก็บอุปกรณ์ไฟขาดแจ้งเปลี่ยนหลอดใหม่ 2. โรงเรือนประตูชำรุดปิดเปิดไม่ได้ 11 พ.ย. 2565 15:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 65 15:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด ประดืษฐ์/ฉัตรชัย
585แม่บ้านอาคาร 77-411กระเบื้องยางแตกชำรุด4-6แผ่น09 พ.ย. 2565 15:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 10:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
586แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14กระจกโซฟาแตก09 พ.ย. 2565 10:11 น.รับเรื่อง
09 พ.ย. 65 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
587แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-113 อ20 ฝั่ง ศ.วห้องเรียน20-113ชั้น1 หน้าต่างมันล็อคไม่ได้08 พ.ย. 2565 15:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 10:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
588แม่บ้านอาคาร 9อ,9ชั้น1แจ้งซ่อมประตูลงสวนหน้าห้องไฟชั้น1 อ 9 07 พ.ย. 2565 10:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร
589แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-202โต๊ะ-เก้าอี้หัก07 พ.ย. 2565 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 มี.ค. 66 14:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
590นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 109ประตูบานเลื่อนชำรุด03 พ.ย. 2565 15:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
591น.ส.จิตรลดา ฦๅชาห้อง 20 - 406 คณะสาธารณสุขศาสตร์ติดตั้งกระดานไวท์บอร์ด03 พ.ย. 2565 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท-คำจร
592น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4แจ้งซ่อมยาแนวห้องนํ้าเป็นรูต้องการยาแนวสีขาว3ถุงสีฟ้าเข็ม3ถุงค่ะ03 พ.ย. 2565 09:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 65 15:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ปูนยาแนว 4 ถุง
593นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ถนนรอบอาคารชำรุดถนนทางเข้า ข้างอาคาร3ฝั้งทิศตะวันออกชำรุด 2 จุด และถนนทางออกจากโรงแรม ข้างอาคาร 3 ฝั่งทิศตะวันตก ชำรุด 2 จุด02 พ.ย. 2565 19:03 น.ยกเลิกรายการ
11 ส.ค. 66 10:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
594แม่บ้านอาคาร 7หน้าห้องเรียนชั้น3-4เก้าอี้ชำรุด(เชื่อม)02 พ.ย. 2565 15:59 น.รับเรื่อง
02 พ.ย. 65 16:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
595นายจำนงค์ วงค์คำพระห้องน้ำชายใหญ่ไหลไม่หยุด อาคาร 14สายฉีดฝักบัวน้ำไหลไม่หยุด02 พ.ย. 2565 08:21 น.รับเรื่อง
02 พ.ย. 65 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
596แม่บ้านอาคาร 77-409/1หูเกาะราวผ้าม่านชำรุด01 พ.ย. 2565 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
597น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-132ชั้นวางของข้างตู้เย็นชำรุด(ปลวกกิน)31 ต.ค. 2565 16:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
598น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-114ลิ้นชักตู้เสื้อผ้าชำรุด31 ต.ค. 2565 16:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 10:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
599น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-113ประตูด้านข้างเปิด-ปิดยาก31 ต.ค. 2565 16:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
600น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-131ประตูข้างห้องเปิดปิดยาก31 ต.ค. 2565 16:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
601น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-130ไม้อัดขอบบัวชำรุด31 ต.ค. 2565 16:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
602น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-127เก้าอี้โต๊ะเครื่องแป้งชำรุด และประตูด้านข้างห้องเปิด-ปิดยาก31 ต.ค. 2565 16:29 น.รับเรื่อง
01 พ.ย. 65 12:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
603น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-212ตู้ช่องเก็บของในครัวผุ 31 ต.ค. 2565 16:26 น.รับเรื่อง
01 พ.ย. 65 12:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
604น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-410ตู้เสื้อผ้า ชั้นวางของ และเตียงชำรุด ไม่อักผุบวมน้ำ31 ต.ค. 2565 16:22 น.รับเรื่อง
01 พ.ย. 65 12:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
605น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-410เปลี่ยนประตูห้องเนื่องจากชำรุด31 ต.ค. 2565 16:21 น.รับเรื่อง
01 พ.ย. 65 12:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
606น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง7-421 อาคาร7 ชั้น4ตัดชั้นวางอุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อให้วางเครื่องมือและอุปกรณ์ได้31 ต.ค. 2565 12:23 น.ยกเลิกรายการ
11 ส.ค. 66 10:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
607นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 103ประตูปิดยาก31 ต.ค. 2565 09:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 11:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
608นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 7 ฝั่งโยธาประตูม้วนชำรุด31 ต.ค. 2565 08:35 น.รับเรื่อง
31 ต.ค. 65 13:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
609แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-413กระเบื้องยางแตกชำรุด 31 ต.ค. 2565 08:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 11:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
610น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-140ไม้อัดหน้าอ่างล้างหน้าชำรุด28 ต.ค. 2565 16:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 11:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
611น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง17-415ประตูกระจกตรงห้องระเบียงชำรุด ไม่สามารถเปิด/ปิดได้ รบกวนมาซ่อมให้ด้วยค่ะ27 ต.ค. 2565 16:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
612น.ส.พิมลรัตน์ ไชยธงยศ้อาคาร 9 ลานจอดรถหน้าห้องสมุดตีเส้นช่องจอดรถยนต์และมอร์เตอร์ไซค์ ลานจอดรถหน้าห้องสมุด อาคาร 926 ต.ค. 2565 10:43 น.ยกเลิกรายการ
11 ส.ค. 66 10:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
613แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14กระจกหลุดออกจากกรอบ ห้องฟิตเนส25 ต.ค. 2565 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
614นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 14ลูกบิดประตูไม้ห้องรับรองชำรุด25 ต.ค. 2565 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 14:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกบิดประตูใหม่ 1 ชุด ปราโมท/สมพร
615น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-410ลิ้นชักตู้เสื้อผ้าชำรุด 21 ต.ค. 2565 15:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร
616น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-410เตียงนอนชำรุด 21 ต.ค. 2565 15:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร
617น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติแท่นปลูกบัวชำรุด 21 ต.ค. 2565 15:00 น.ยกเลิกรายการ
11 ส.ค. 66 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
618น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-323น๊อตเชื่อมประตู และลูกบิดพัง21 ต.ค. 2565 13:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 14:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
619น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์อาคาร 20 ชั้น 4 (ล็อกเกอร์เก่าจากอ.7 ย้ายมาใช้หน้าห้องพักอาจารย์อ.20)ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนชุดกุญแจล็อกเกอร์ส่งงานนิสิต และซ่อมแซมล็อกเกอร์ให้สวยงาม เพื่อพร้อมใช้งาน จำนวน 1 ตู้ ขอบคุณคะ 21 ต.ค. 2565 11:08 น.รับเรื่อง
21 ต.ค. 65 12:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
620นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติสะพานที่ให้อาหารปลาชำรุด21 ต.ค. 2565 08:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 14:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/อำพล
621แม่บ้านอาคาร 77-311เก้าอี้ชำรุด2ตัว(ขอให้มาแก้ไขให้ก่อนสอบเนื่องจากต้องใช้ห้องในการสอบปลายภาค) 20 ต.ค. 2565 16:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
622แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ประตูไม้ห้องชายล็อคไม่ได้20 ต.ค. 2565 14:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 14:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
623น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ห้องธุรการ ชั้น 3 อาคาร 7 คณะศว.ขอความอนุเคราะห์เก็บสายไฟ สายแลน สายโทรศัพท์ต่าง ๆ ในห้องธุการคณะศว.เดิม เพื่อเตรียมใช้งานห้อง20 ต.ค. 2565 14:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
624แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19สายฉีดชำระรั่วซึม ห้อง 19-128/319 ต.ค. 2565 10:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
625นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติพื้นเซร่าท่าน้ำที่ให้อาหารปลาชำรุดเป็นช่องโว่19 ต.ค. 2565 08:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 14:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/อำพล
626แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-315เก้าอี้แตกชำรุด 18 ต.ค. 2565 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 65 15:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
627น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูห้องที่ปรึกษาหอพักชำรุดเปิด-ปิดยาก18 ต.ค. 2565 09:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 65 15:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
628แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยฝ้าเพดานชำรุด ผนังข้างอาคารพัง อาคารสีม่วง18 ต.ค. 2565 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 11:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
629แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยฝ้าเพดานชำรุด ผนังข้างอาคารพัง18 ต.ค. 2565 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 11:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
630น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.18 ห้องที่ปรึกษาหอพักเปิดประตูห้องไม่ได้18 ต.ค. 2565 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 65 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
631แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2ฝ้าเพดานห้องน้ำทะลุลงมา ห้อง 2-310 ชั้น 317 ต.ค. 2565 14:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 11:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
632น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ 1.หน้าต่างห้องเก็บอุปกรณ์ ด้านหลังห้องนิทรรศการบัวฯ ชำรุด 2.ผนังห้อง นิทรรศการ ชำรุดหลายจุด (เป็นรูปขนาดใหญ่) สาเหตุจากหนูแทะ17 ต.ค. 2565 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
633แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยขอเปลี่ยนธงชาติผืนเก่าชำรุด 17 ต.ค. 2565 08:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
634น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประห้องไฟชั้น1ชำรุุดล๊อกไม่ได้11 ต.ค. 2565 09:48 น.รับเรื่อง
11 ต.ค. 65 10:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
635นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ลูกบิดห้อง 323 ชำรุด11 ต.ค. 2565 08:29 น.รับเรื่อง
11 ต.ค. 65 10:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
636น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ถนนฝั่งทางออกแจ้งซ่อมถนนฝั่งทางออก อ.3 ชำรุดเป็นหลุม 10 ต.ค. 2565 10:50 น.ยกเลิกรายการ
11 ส.ค. 66 11:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ทำเป็นบันทึกมาครับ
637แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ป้ายบริเวณทางเข้าลานจอดรถชำรุด10 ต.ค. 2565 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 65 15:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
638น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-107ประตูห้องครัว ชำรุด 1 วง (ประตูหลุดออกจากวงกบ)06 ต.ค. 2565 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, บานประตูไม้ 80 * 200 1 บาน ปราโมท/สมพร
639น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5ห้องนำ้โซน ห้อง102/1วงกบประตูห้องน้ำ ชำรุดผุ 3 วง วงกบประตูห้องส้วม ชำรุดหลุด 1 วง06 ต.ค. 2565 10:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 11:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
640แม่บ้านอาคาร 77-313/1ห้องทำงาน อ.สาขาitขอความอนุเคราะห์แกะป้ายที่ไม่ใด้ใช้งานแล้วออกจากหน้าห้องทำงานอาจารย์ 06 ต.ค. 2565 08:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/สมโภช
641แม่บ้านอาคาร 1ห้องพระพิรุณชั้น2หน้าต่างบานปิด-เปิดไม่ได้05 ต.ค. 2565 12:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 14:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/สมโภช
642แม่บ้านอาคาร 1ห้องพระพิรุณชั้น2หน้าต่างบานเลื่อนกระจกปิด-เปิดไม่ได้05 ต.ค. 2565 11:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 14:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมโภช/สมพร
643แม่บ้านอาคาร 1อ.1ชั้นใต้บันไดฝั่งห้องน้ำหญิงบานเกล็ดตกแตก1ช่อง05 ต.ค. 2565 11:50 น.รับเรื่อง
05 ต.ค. 65 14:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
644น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกหลังห้องเปิดไม่ได้ห้อง21605 ต.ค. 2565 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 14:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
645แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ลูกบิดประตูล็อกไม่ได้ ห้อง 19-12105 ต.ค. 2565 09:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 14:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
646แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9รถเข็นชำรุด04 ต.ค. 2565 14:59 น.รับเรื่อง
05 ต.ค. 65 08:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
647น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ห้องพักอาจารย์สาขาการจัดการ 20-314พื้นร่อน ทำให้ไม่สวยงาม อาจเกิดอุบัติเหตุได้ 04 ต.ค. 2565 14:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 11:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
648แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/2ฝ้าเพดานตกลงมา03 ต.ค. 2565 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/
649แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-207,ชั้น3ห้อง 2-304โต๊ะเก้าอี้ชำรุด 03 ต.ค. 2565 08:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 10:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
650นายชาติสยาม ผลวิลัยอาคาร8/2ฝ้าเพดานร่วง ชึ่งเป็นอันตรายแก่นิสิตและบุคลากร ที่มีการเรียนการสอนภายในอาคารปฏิบัติการ 02 ต.ค. 2565 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
651แม่บ้านอาคาร 7ชั้น3ประตูทางออกระเบียงโซนกลางซ่อมลูกบิดประตูปิดลอ็กไม่ใด้30 ก.ย. 2565 14:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 14:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/สมโภช
652น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มือหมุนบานเกร็ดชำรุดห้อง40329 ก.ย. 2565 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร มือหมุนบานเกร็ด 1 ชุด
653น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงซ่อมจักรยานแจ้งซ่อมจักรยานที่ใช้บริการลูกค้าที่อุทยานบัว จำนวน 12 คัน28 ก.ย. 2565 11:51 น.รับเรื่อง
28 ก.ย. 65 12:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
654น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-335/1ฝ้าเพดานหน้าห้อง 3-335/1 ชำรุด 28 ก.ย. 2565 11:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 15:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
655น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ฝ้าเพดานฝั่งออฟฟิต โซนหอชายอินทนิลชำรุด 28 ก.ย. 2565 11:19 น.ยกเลิกรายการ
11 ส.ค. 66 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ทำเป็นบันทึกข้อความครับ
656แม่บ้านอาคาร 1อ.1ชั้น4เฝ้าเพดาน/ทางขึ้นบันไดดาดฟ้าน้ำรั่วเวลาฝนตกหนัก28 ก.ย. 2565 10:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 13:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
657แม่บ้านอาคาร 1ชั้น4ห้อง1-401ปิดฝ้าเพดานเนื่องจากเจาะฝ้าซ่อมแอร์เสีย28 ก.ย. 2565 10:36 น.รับเรื่อง
28 ก.ย. 65 12:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
658นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ประตูห้องครัวเปิดปิดยาก27 ก.ย. 2565 14:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
659แม่บ้านอาคาร 77-409/1หูเกาะราผ้าม่านชำรุด 26 ก.ย. 2565 15:45 น.ยกเลิกรายการ
27 ก.ย. 65 12:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการชำ้
660แม่บ้านอาคาร 77-409/1หูเกาะราผ้าม่านชำรุด 26 ก.ย. 2565 15:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
661น.ส.นริฏา ฟักแก้วอาคาร3-327น้ำรั่วทั้งหมด 2 จุด 1. จุดสายไฟข้างห้องน้ำ 2.ห้องครัว 26 ก.ย. 2565 15:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 15:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
662นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20หลังคารั่วบริเวณทางดินหน้าห้อง 20 - 408 และหลังคาโดมรั่วบริเวณทางเดินระหว่างห้อง 20 - 401 กับ 20 - 403 26 ก.ย. 2565 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 15:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
663แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ห้อง 21-303 มีน้ำรั่วซึม 26 ก.ย. 2565 10:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 15:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
664แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้อง 20-425 ยังรั่วเหมือนเดิม ชั้น 426 ก.ย. 2565 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 15:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
665แม่บ้านอาคาร 7ทางออกระเบียงชั้น4โซนกลางบานประตูชำรุดผุพังเนื่องจากโดนฝนสาด 26 ก.ย. 2565 08:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/
666แม่บ้านอาคาร 7ทางเดินชั้น4โซนกลางหลังคารั่วทำให้น้ำซึมลงมาใกล้กับรางไฟ 26 ก.ย. 2565 07:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 15:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
667น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-218ประตูห้องชำรุด23 ก.ย. 2565 15:02 น.รับเรื่อง
27 ก.ย. 65 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
668แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 16ลูกบิดประตูห้องน้ำชำรุดห้อง 20523 ก.ย. 2565 10:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 15:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
669แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ประตูม้วนด้านหน้าเปิด-ปิดไม่ได้ชั้น 223 ก.ย. 2565 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ย. 65 15:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
670แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 16ประตุห้องไฟล็อกเปิดไม่ได้23 ก.ย. 2565 08:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 15:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกบิดประตูใหม่ 1 ชุด สมโภช/คำจร
671อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา19-124-125รบกวนช่วยส่งช่างมาติดป้ายสาขาวิชาที่หน้าห้องพักอาจารย์ให้หน่อยค่ะ 22 ก.ย. 2565 14:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 15:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
672อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา19-124ลิ้นชักโต๊ะทำงานอาจารย์เกรียงไกร (ส่วนไม้ที่ปิดหน้าลิ้นชักโต๊ะทำงานพัง) 22 ก.ย. 2565 14:37 น.รับเรื่อง
27 ก.ย. 65 15:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
673แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ301ชั้น3 อ2เก้าอี้ห้องเรียนชำรุด 301ชั้น3 อ222 ก.ย. 2565 13:20 น.รับเรื่อง
27 ก.ย. 65 15:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
674แม่บ้านอาคาร 1อาคาร1ชั้น1/2/3/4/รถเข็นล้อแตก/พื้นชำรุด(เวลา ใช้งานมีเสียงดังมาก)22 ก.ย. 2565 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 15:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
675น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาโรงเก็บอุปกรณ์ ฟาร์มพืช คณะ ทอ.ประตูชำรุด ปิด-เปิด ไม่ได้ 22 ก.ย. 2565 09:32 น.รับเรื่อง
27 ก.ย. 65 15:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
676น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ฝั่งโรงแรมฝาปิดท่อระบายน้ำรอบตึกชำรุด 21 ก.ย. 2565 16:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 15:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
677นายrutchanon pongtongอาคารอำนวยการอุทยานเกษตร 50 พรรษามือจับประตูหลุด 21 ก.ย. 2565 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
678แม่บ้านอาคาร 77-422หอ้งสรีระพืชบานประตูเปิด-ปิดไม่สะดวก 21 ก.ย. 2565 08:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/
679แม่บ้านอาคาร 77-403/3กำจัดปลวกบริเวณขอบกระจกที่ทำด้วยไม้จนขอบกระจกพังเสียหาย20 ก.ย. 2565 15:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 13:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
680แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21น้ำรั่วจุดเดิม ห้อง 21-407 (ห้องแล็บ ) กับห้อง 21-408 ชั้น 4 รั่วจุดใหม่ (ห้องแล็บ )20 ก.ย. 2565 10:54 น.รับเรื่อง
20 ก.ย. 65 14:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
681อาจารย์กุลธิดา ยะสะกะ17-409น้ำรั่วจากด้านบนเพดานค่ะ แจ้งซ่อมไปช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 (ปีที่แล้ว) ช่างยังไม่มาซ่อมค่ะ20 ก.ย. 2565 10:15 น.ยกเลิกรายการ
11 ส.ค. 66 15:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
682น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้อง417เปิด-ปิดยาก20 ก.ย. 2565 09:45 น.รับเรื่อง
20 ก.ย. 65 14:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
683แม่บ้านอาคาร 88/2ห้องเบเกอรี่แผ่นกระเบื้องชำรุดแจ้งช่อมค่ะ 20 ก.ย. 2565 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
684แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
685แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
686แม่บ้านอาคาร 88/2ห้องเบเกอรี่แผ่นกระเบื้องชำรุดแจ้งช่อมค่ะ 20 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
687แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
688แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
689แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
690แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
691แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
692แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
693แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
694แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
695แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
696แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
697แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
698แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
699แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
700แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
701แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:36 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
702แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:36 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
703แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:36 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
704แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:36 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
705แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:36 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
706แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:36 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
707แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:36 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
708แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:36 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
709แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:36 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
710แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1รถเข็นของ อันใหญ่มีเสียงดัง อันเล็กพื้นพัง19 ก.ย. 2565 13:35 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 65 14:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
711แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-315 อ.21มีน้ำรั่วซึม ใต้อ่างล้างมือ (รั่วจุดเดิม) ห้องน้ำหญิง ชั้น3 ค่ะ 19 ก.ย. 2565 12:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
712นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ประตูห้องครัวชำรุดปิดไม่ได้เนื่องจากปลวกกิน ห้อง 10719 ก.ย. 2565 08:38 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 65 08:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
713นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5เพดานห้อง412ชำรุด 16 ก.ย. 2565 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 14:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
714น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ติดกรประตูห้องอาบน้ำให้ด้วยค่ะอุปกรณ์มีแล้วห้อง214และห้อง31916 ก.ย. 2565 08:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
715น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-214ตู้เสื้อผ้าชำรุด15 ก.ย. 2565 15:04 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 65 08:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
716นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 โถปัสสวะห้องน้ำชายตัวที่ 3 หลังอ๊อฟฟิตงานที่พักอาศัย ชำรุด 1 อัน14 ก.ย. 2565 21:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
717แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-315 อาคาร21ใต้อ่างล้างมือมีน้ำรั่วซึม ห้องน้ำหญิง21-315 ชั้น3 อ.21 ค่ะ 14 ก.ย. 2565 14:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
718น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดหลุดห้อง31913 ก.ย. 2565 14:28 น.รับเรื่อง
15 ก.ย. 65 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
719แม่บ้านอาคาร 66-203ฉากกั้นห้องชำรุด13 ก.ย. 2565 10:02 น.รับเรื่อง
15 ก.ย. 65 09:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
720น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-421ปานเกล็ดหมุนไม่ได้12 ก.ย. 2565 15:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มือหมุนบานเกร็ด 1 ชุด ปราโมท/สมพร
721น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็ก อ.17แจ้งเปลี่ยนกลอนประตูเนื่องจากชำรุด 1ตัว12 ก.ย. 2565 14:28 น.รับเรื่อง
15 ก.ย. 65 09:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
722น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4พื้นกระเบื้องพองและแตกร้าวจำนวนมาก12 ก.ย. 2565 14:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 14:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
723น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18กรประตูห้องอาบน้ำชำรูดห้อง113ล๊อกไม่ได้12 ก.ย. 2565 13:40 น.รับเรื่อง
15 ก.ย. 65 09:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
724แม่บ้านอาคาร 66-103เกัาอี้ห้องเรียนชํารุด12 ก.ย. 2565 11:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 14:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
725แม่บ้านอาคาร 6ประตูทางเข้าหน้า อาคาร6ประตูหน้าอาคารชํารุดล็อคไม่ได้12 ก.ย. 2565 11:27 น.รับเรื่อง
12 ก.ย. 65 13:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
726นายจำนงค์ วงค์คำพระหน้าหอพักชายเนินสดุดชำรุด 1 แผ่น12 ก.ย. 2565 09:48 น.รับเรื่อง
12 ก.ย. 65 11:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
727แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 6ประตูบานสวิงล็อกไม่ได้ ทางเข้าด้านหน้าอาคาร09 ก.ย. 2565 08:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
728แม่บ้านอาคาร 13ห้อง 208 ชั้น 2 อาคาร13ฝ้าเพดานชำรุดค่ะ08 ก.ย. 2565 16:03 น.รับเรื่อง
09 ก.ย. 65 11:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
729แม่บ้านอาคาร 13ห้องน้ำชายชั้น 2 อาคาร13ที่กดชักโครกหักค่ะ08 ก.ย. 2565 15:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่กดซักโครก 1 ชุด กดหน้า
730น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ 1.พื้นสะพาน และราวสะพาน ทางขึ้นศาลา ติดกับ อาคารวิจัยและพัฒนาชำรุด 08 ก.ย. 2565 14:44 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 65 14:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
731แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ. 2 อ.7 อ.9 อ.1ตรวจสอบถังน้ำบนอาคาร และ มอเตอร์ปั้มน้ำ08 ก.ย. 2565 11:39 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 65 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
732น.ส.อุทุมพร บุตรแก้ว7-229พื้นยางห้องทำงาน แตกและลอก แตกทั้งหมด 11 จุด ทำให้ฝุ่นคลุ้งห้องทำงาน 08 ก.ย. 2565 10:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/
733นายประเสริฐษา ญาคำ7-112ซีลยางประตูกระจก ฝั่งด้านซ้ายห้องกระชำรุด 08 ก.ย. 2565 08:49 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 65 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
734แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12ถังน้ำดื่มรั่ว 07 ก.ย. 2565 10:59 น.รับเรื่อง
07 ก.ย. 65 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
735อาจารย์อธิกา วงค์กวานกลมฝ้าเพดานอาคารห้องปฏิบัติการแอสฟัลส์ร่วงลงมาทั้งแผงเกิดจากเหตุพายุลมแรงที่เกิดขึ้นมาประมาณ 1-2 ปี แล้ว ได้มีเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการแจ้งซ่อมแล้วแต่ยังไม่มีความก้าวหน้าของการซ่อม อยากทราบสาเหตุของความล่าช้า สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ค่ะ07 ก.ย. 2565 10:26 น.รับเรื่อง
07 ก.ย. 65 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
736อาจารย์อธิกา วงค์กวานกลมอาคารปฏิบัติการแอสฟัลส์ท่อประกอบฮูดดูดอากาศชำรุดเสียหาย เนื่องจากมีกิ่งไม้ที่พุในบริเวณหลังอาคารหล่นลงมาทับท่อดังกล่าว 07 ก.ย. 2565 10:22 น.รับเรื่อง
07 ก.ย. 65 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
737นายนายจิรวัฒน์ อรรถเศรษฐ8/1-103ช่วยทำการปิดฝ้าเพดาน และรูต่างๆตามฝ้าเพดาน เนื่องจากมีงูและหนูเข้าห้อง (ลงมาจากฝ้า)06 ก.ย. 2565 15:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 15:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
738นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3หน้าห้องคาราโอเกะฟ้าเพดานเป็นรา 05 ก.ย. 2565 09:40 น.รับเรื่อง
05 ก.ย. 65 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
739นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3หน้าห้องคาราโอเกะ05 ก.ย. 2565 09:40 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
740นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3หน้าห้องคาราโอเกะ05 ก.ย. 2565 09:40 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
741นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3หน้าห้องคาราโอเกะ05 ก.ย. 2565 09:40 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
742นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3หน้าห้องคาราโอเกะ05 ก.ย. 2565 09:40 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
743นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3หน้าห้องคาราโอเกะ05 ก.ย. 2565 09:39 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
744นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3หน้าห้องคาราโอเกะ05 ก.ย. 2565 09:39 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
745นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3หน้าห้องคาราโอเกะ05 ก.ย. 2565 09:39 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
746นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 400ขอให้โยกย้ายปรับมุมผนังกัั้นห้อง (พาดิชั่น) ห้อง 20 - 40005 ก.ย. 2565 09:37 น.รับเรื่อง
05 ก.ย. 65 11:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
747น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าห้อง209 ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุด04 ก.ย. 2565 06:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กลอนประตูห้องนำ้ 1 ชุด
748นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 105ที่กันแมลงในประตูชำรุด 02 ก.ย. 2565 10:02 น.รับเรื่อง
05 ก.ย. 65 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
749นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 10:02 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
750นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 10:02 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
751นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 10:02 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
752นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 10:02 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
753นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 10:02 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
754นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 10:01 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
755นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 10:01 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
756นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 10:01 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
757นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 10:01 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
758นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 10:01 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
759นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 10:01 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
760นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 10:01 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
761นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 10:01 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
762นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 10:01 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
763นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 10:01 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
764นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 10:01 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
765นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 10:01 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
766นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ที่กันแมลงในประตูชำรุด 02 ก.ย. 2565 09:39 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
767นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 302 ก.ย. 2565 09:39 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
768นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 302 ก.ย. 2565 09:39 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
769นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 302 ก.ย. 2565 09:39 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
770นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 302 ก.ย. 2565 09:39 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
771นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 302 ก.ย. 2565 09:39 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
772นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 302 ก.ย. 2565 09:39 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
773นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 302 ก.ย. 2565 09:39 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
774นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 302 ก.ย. 2565 09:39 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
775นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 302 ก.ย. 2565 09:39 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
776นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 105ที่กันแมลงในประตูด้านข้างชำรุด 02 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
777นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 09:36 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
778นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 09:36 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
779นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 09:36 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
780นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 09:36 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
781นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 09:36 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
782นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 09:36 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
783แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ฝ้าเพดานชำรุด ชั้น 3 ห้องน้ำอาจารย์ (หลุด)01 ก.ย. 2565 13:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 15:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
784น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านคุณศรีพรรณ หน้าหอนนทรีบริเวณที่ดูดควัน มีน้ำรั่วซึมค่ะ 31 ส.ค. 2565 15:57 น.รับเรื่อง
01 ก.ย. 65 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
785นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 201พื้นกระดานเตียงหักขนาด 6 ฟุต31 ส.ค. 2565 14:01 น.รับเรื่อง
01 ก.ย. 65 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
786น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4บานประตูไม่สามารถปิดให้สนิทได้เวลาจะปิดประตูห้องบานประตูจะไม่สามารถปิดได้31 ส.ค. 2565 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 14:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
787แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ฝ้าเพดานรั่ว ห้อง 19-11730 ส.ค. 2565 09:50 น.รับเรื่อง
30 ส.ค. 65 11:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
788แม่บ้านอาคาร 13ห้อง 203 ชั้น 2 อาคาร 13โมเดล ชำรุดค่ะ29 ส.ค. 2565 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
789แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ประตูกระจกห้องรับรองล๊อกไม่ได้ ห้อง 19--101/129 ส.ค. 2565 11:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 65 15:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
790นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5โถส้วมแตกใช้งานไม่ได้ห้อง415/1-402/129 ส.ค. 2565 07:29 น.รับเรื่อง
29 ส.ค. 65 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
791นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ประตูห้องครัวชำรุดเปิดปิดไม่ได้ห้อง10729 ส.ค. 2565 07:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 65 15:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
792น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง17-415ฝ้าเพดานบริเวณระเบียงห้อง มีสภาพผุพัง มีเศษสิ่งสกปรกตกลงมาทุกวันในปริมาณมาก ทำให้ไม่สามารถตากเสื้อผ้าได้ เพราะเศษฝุ่นสกปรกมากๆ รบกวนแก้ไขปัญหาให้ด้วยค่ะ เกรงว่าปล่อยไว้นานๆ ฝ้าจะหล่นลงมาทับ / เป็นอันตรายค่ะ 26 ส.ค. 2565 12:47 น.รับเรื่อง
26 ส.ค. 65 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
793แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19สายฉีดเครื่องขัดแตก 25 ส.ค. 2565 09:57 น.รับเรื่อง
25 ส.ค. 65 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
794แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ฝ้าเพดานชำรุด ห้อง 9-301/124 ส.ค. 2565 16:07 น.รับเรื่อง
25 ส.ค. 65 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
795นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ประตูห้องคร้วเปิดปิดยาก24 ส.ค. 2565 13:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
796นายrutchanon pongtongอาคารวิจัยและพัฒนาอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติชักโครกห้องน้ำชายกดไม่ลงค่ะ24 ส.ค. 2565 11:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
797แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21มีน้ำรั่วลงมาจากฝ้าเพดาหน้าห้อง 21- 412 ชั้น 4 (ห้องประชุม)24 ส.ค. 2565 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
798น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-412น้ำรั่วจากหลังคา ทำให้ฝ้าชำรุด 23 ส.ค. 2565 14:24 น.รับเรื่อง
23 ส.ค. 65 14:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
799น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นห้องนิทรรศการบัวบรรพ์พรรณรายซ่อมผนังห้องเนื่องจากหนูกัด 23 ส.ค. 2565 13:04 น.รับเรื่อง
23 ส.ค. 65 14:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
800แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2ลูกบิดประตูชำรุด ห้อง 2-303 ชั้น 323 ส.ค. 2565 10:21 น.รับเรื่อง
23 ส.ค. 65 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
801นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5โถส้วมนั่งยองแตกใช้งานไม่ได้ห้อง415/123 ส.ค. 2565 08:52 น.รับเรื่อง
23 ส.ค. 65 11:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
802นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5เพดานรั่วห้อง 41223 ส.ค. 2565 08:49 น.รับเรื่อง
23 ส.ค. 65 11:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
803แม่บ้านอาคาร 77-309/1ลูกบิดประตูชำรุด23 ส.ค. 2565 08:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
804แม่บ้านอาคาร 1อ.1ห้องน้ำหญิงชั้น1กลอนประตูหัองน้ำหญิงชำรุดแตกหลุดออก2ห้อง22 ส.ค. 2565 14:34 น.รับเรื่อง
22 ส.ค. 65 16:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
805แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ฝ้าเพดานรั่ว ห้อง9-304,9-302 22 ส.ค. 2565 14:14 น.รับเรื่อง
22 ส.ค. 65 16:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
806แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ฝ้าเพดานรั่ว ห้อง9-304,9-302 22 ส.ค. 2565 14:12 น.ยกเลิกรายการ
22 ส.ค. 65 16:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
807แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ประตูหนีไฟเปิดไม่ได้ ชั้น 3 ฝั่ง อาคาร 822 ส.ค. 2565 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 13:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
808น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ฝ้าเพดานเป็นรู เนื่องจากดึงสายไฟออกจากฝ้าเพดานแล้วฝ้าเป็นรูรบกวนให้มาปิดรูฝ้าเพดานให้ด้วยคะ22 ส.ค. 2565 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 14:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
809แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2ฝ้าเพดานทะลุ ห้อง 2-30419 ส.ค. 2565 16:10 น.รับเรื่อง
19 ส.ค. 65 16:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
810นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง318ฟ้าเพดานทะลุ 19 ส.ค. 2565 11:51 น.รับเรื่อง
19 ส.ค. 65 16:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
811แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยเครื่องฉีดไฟไม่เข้า เครื่องอยู่อาคารหลังสีม่วง 19 ส.ค. 2565 11:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 15:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซ่อมไม่ได้เนื่องจากมอเตอร์ซ๊อคทำให้เบรคเกอรืทริป จ้างเหมา
812แจ้งผ่านระบบ QR-CODEอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)/ชั้น 1/ห้อง TOILET-1/4 ห้องน้ำชาย ภายในห้องสมุดส้วมมันขยับได้ครับยาแนวยึดไม่อยู่ครับมันแตก 19 ส.ค. 2565 00:00 น.รับเรื่อง
19 ส.ค. 65 16:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
813แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21กรงเหล็กชำรุด ชั้น 418 ส.ค. 2565 10:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
814นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง140ไม้อัดหน้าอ่างชำรุด18 ส.ค. 2565 09:47 น.รับเรื่อง
18 ส.ค. 65 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
815นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ฟ้าห้องครัวขึ้นรา18 ส.ค. 2565 09:30 น.รับเรื่อง
18 ส.ค. 65 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
816แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-204เก้าอี้หัก18 ส.ค. 2565 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
817น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูห้องอาบน้ำชำรูดเปิด-ปิดยากห้อง11116 ส.ค. 2565 15:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
818แม่บ้านอาคาร 77-216ล้อรถเข็นชำรุด16 ส.ค. 2565 15:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
819แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชั้น2โต๊ะกระจกและเก้าอี้ชำรุดหลาย16 ส.ค. 2565 13:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท-สมพร
820นายชุตินนท์ พุทธิวาณิชย์อาคาร 17 ห้อง 317 มก. ฉกส.ไม้ที่อุดช่องว่างระหว่างกำแพงและประตูพัง ทำให้มีตุ๊กแกเข้ามาในห้องครัว 15 ส.ค. 2565 16:17 น.รับเรื่อง
16 ส.ค. 65 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
821น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ประตูห้องปิดไม่ได้15 ส.ค. 2565 15:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 15:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร ลูกบิดประตู 1 ชุด
822แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-306 อาคาร21ฐานชักโครกมีน้ำรั่วซึม (2ห้อง ) ห้องน้ำหญิง 21-306 ค่ะ 15 ส.ค. 2565 14:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 65 10:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์ ปูนขาว
823แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่เครื่องขัดมีเสียงดัง 1 เครื่องกับ เครื่องฉีดแรงดันต่ำ 1 เครื่อง 15 ส.ค. 2565 11:47 น.รับเรื่อง
24 ส.ค. 65 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มอเตอร์เครื่องฉีด ซ้อค ส่งซ่อม
824น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูห้องน้ำชำรุดห้อง31915 ส.ค. 2565 08:36 น.รับเรื่อง
15 ส.ค. 65 08:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
825นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้องครัวประตูเปิดปิดยาก15 ส.ค. 2565 08:01 น.รับเรื่อง
15 ส.ค. 65 08:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
826นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แจ้งด่วน!! ประตูห้องครัวชำรุด ห้อง 107 ปลวกกินปิดไม่ได้ 11 ส.ค. 2565 09:39 น.รับเรื่อง
15 ส.ค. 65 08:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
827นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แจ้งด่วน!! ลูกบิดชำรุดห้อง 30311 ส.ค. 2565 09:31 น.รับเรื่อง
15 ส.ค. 65 08:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
828แม่บ้านอาคาร 66-103เก้าอี้ชํารุด10 ส.ค. 2565 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 14:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
829นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้องครัวประตูห้องครัวเปิดปิดยาก10 ส.ค. 2565 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
830แม่บ้านอาคาร 1หน้ามุกอาคารบริหารเก็บกวาดเศษขยะตะไคร้นำ้ที่มันแห้งออก09 ส.ค. 2565 13:19 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
831นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง325ตู้เสื้อผ้าไม้รองหลุด2อัน09 ส.ค. 2565 11:48 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
832นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง335ฝ้าเพดานในห้องน้ำเปิด2, ช่อง09 ส.ค. 2565 11:26 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
833นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3342/1กระเบื้องยางหลุด 1 แผ่น09 ส.ค. 2565 10:20 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
834นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 342กระเบื่องในห้องน้ำแตก09 ส.ค. 2565 10:08 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
835นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง220ขามุ้งลวด2 อัน09 ส.ค. 2565 10:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
836นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง214หน้าต่างครัวชำรุด บานพับชำรุด ไม้อัดเตียงหัก09 ส.ค. 2565 09:55 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
837แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-413กระเบื้องยางชำรุด4-6เเผ่น08 ส.ค. 2565 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
838นางพรธิดา เสนไสย17-304ประตูบวม ปิดยาก07 ส.ค. 2565 07:40 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
839แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-207โต๊ะ-เก้าอี้ ชำรุด 05 ส.ค. 2565 10:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 มี.ค. 66 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
840น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรูดห้อง21405 ส.ค. 2565 08:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
841แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หลังคารั่วมีน้ำรั่วลงมาโต๊ะทำงานอาจารย์ ห้อง 21- 41704 ส.ค. 2565 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 15:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
842แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10ก๊อกน้ำเสีย อ่างล้างมือตันห้องน้ำหญิง ที่กดชักโครกหักห้องน้ำชาย04 ส.ค. 2565 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
843น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์อาคาร 20 ฝั่งศว.ขอความอนุเคราะห์เคลื่อนย้ายพัดลม จำนวน 3 ตัว มาติดตั้งบริเวณด้านนอก ห้องคาเฟ่ 03 ส.ค. 2565 12:39 น.รับเรื่อง
03 ส.ค. 65 15:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
844น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16มีผึ้งในฝ้าห้องฉุกเฉินและใกล้ๆกับท่อแอร์03 ส.ค. 2565 12:11 น.รับเรื่อง
03 ส.ค. 65 15:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
845แม่บ้านอาคาร 77-202/3น้ำรั่วจากแกนสแตนเลส03 ส.ค. 2565 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
846นายจำนงค์ วงค์คำพระทางเข้า อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติแผงกั้นเหล็ก ล้อชำรุด 03 ส.ค. 2565 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
847แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-205ผ้าม่านหลุด02 ส.ค. 2565 13:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
848แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2เก้าอี้ชำรุด ห้อง 2-304 02 ส.ค. 2565 11:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
849แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ลูกบิดประตูชำรุดห้องพัสดุเปิดไม่ได้02 ส.ค. 2565 10:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกบิดประตูทั่วไป 1 ชุด
850น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ตัดชั้นออก 1 ชั้นด้านบน เนื่องจากจะย้ายชั้นวางออกมาไว้อีกห้องแต่ชั้นติดประตูไม่สามารถเอาออกมาได้จึงขอความอนุเคราะห์ให้มาตัดชั้นออก 1 ชั้น จำนวนชั้นทั้งหมด 8 ชั้น 01 ส.ค. 2565 13:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
851แม่บ้านฝ่าย อาคารฯห้องสมุด 24 ชั่วโมงประตูพังหลุดห้องน้ำชาย 01 ส.ค. 2565 13:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
852นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3บานพับประตูฝั่งสำนักงานชำรุด 1 อัน01 ส.ค. 2565 11:44 น.รับเรื่อง
01 ส.ค. 65 14:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
853นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 335ฝ้าห้องน้ำหาย 1 แผ่น01 ส.ค. 2565 11:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/สมพร/
854นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห่อง220ขามุ่งลวดไม่มี 2 อัน01 ส.ค. 2565 11:23 น.รับเรื่อง
01 ส.ค. 65 14:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
855นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 214หน้าต่างห้องครัวชำรุด บานพับหลุด ไม้เตียงหัก01 ส.ค. 2565 11:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.พ. 66 16:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร วิกโก้หน้าต่าง 1 คุ๋ ยกล็อคหน้าต่าง 1 ชุด
856นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 330ฝ้าหลุด 2 แผ่น01 ส.ค. 2565 11:08 น.รับเรื่อง
01 ส.ค. 65 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
857นายนิรันดร์ ทรงนิรันดร์3-235กระเบื้องยางหน้าห้องน้ำชำรุด 30 ก.ค. 2565 20:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/สมโภช
858น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดล๊อกไม่ได้ห้อง10527 ก.ค. 2565 13:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
859น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18เตียงชำรุดห้อง41727 ก.ค. 2565 13:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร
860แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13ประตูบานสวิงห้องพักอาจราย์ ชำรุด27 ก.ค. 2565 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 15:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
861น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าห้อง319บานพับประตูห้องอาบน้ำชำรุด26 ก.ค. 2565 22:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 65 14:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร บานพับประตู 4 นิ้ว 2 อัน
862แม่บ้านอาคาร 13อาคาร 13แจ้งขอเปลี่ยนธง AEC หน้ามุขค่ะ26 ก.ค. 2565 15:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
863แม่บ้านอาคาร 13อาคาร 13 ชั้น 2ประตูบานสวิงห้องพักอาจารย์ชำรุดค่ะ26 ก.ค. 2565 14:19 น.รับเรื่อง
27 ก.ค. 65 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
864นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5เพดานชั้น4 โชน4 ชำรุด 26 ก.ค. 2565 12:28 น.รับเรื่อง
27 ก.ค. 65 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
865นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ลูกบิดประตูห้อง303ชำรุด26 ก.ค. 2565 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 65 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
866นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ลูกบิดประตูห้อง303ชำรุด26 ก.ค. 2565 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 65 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
867น.ส.ทิติยา ยางธิสาร20-213 ห้องธุรการ คณะศว.ติดตั้งกล่องทิสชู่ ในห้องน้ำ ชั้น 2 อาคาร 20 ซ่อมตู้เก็บของ ในห้องทำงานธุรการ26 ก.ค. 2565 09:03 น.รับเรื่อง
27 ก.ค. 65 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
868แม่บ้านอาคาร 1ห้องพระพิรุณชั้น2บานเลื่อนกระจกหน้าต่างเปิด/ปิดยากบางช่องเปิดไม่ได้เลย25 ก.ค. 2565 11:07 น.รับเรื่อง
25 ก.ค. 65 12:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
869น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำล๊อกไม่ได้20925 ก.ค. 2565 10:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
870นายดำรง สุทองอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ หลังคาร้าน outlet รั่ว 23 ก.ค. 2565 08:15 น.รับเรื่อง
25 ก.ค. 65 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
871นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู1เนินสดุดขาเข้าชำรุด22 ก.ค. 2565 11:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 14:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
872นางสุพัตรา ผาลลาพัง1-304ประกอบเก้าอี้ทำงาน 1 ตัวค่ะ22 ก.ค. 2565 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 14:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
873น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ประตูเปิดปิดไม่ได้และขอเปลี่ยนลูกบิดประตูด้วย ขอด่วนนะคะ21 ก.ค. 2565 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
874แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_208ฝ้าเพดานห้องเรียนชำรุดค่ะ20 ก.ค. 2565 13:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ย. 65 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
875แม่บ้านอาคาร 77-311เก้าอี้ในห้องเรียนชำรุด 20 ก.ค. 2565 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
876น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้าห้อง303ลูกบิดประตูห้องน้ำชำรุด19 ก.ค. 2565 19:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 65 15:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร ลุกบิดประตู 1 ชุด กลอน 4 นิ้ว 2 ตัว
877แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-306 อาคาร21 ฐานชักโครกมีน้ำรั่วซึม ห้องน้ำหญิง21-306ค่ะ 19 ก.ค. 2565 13:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 65 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
878น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18โต๊ะชำรุดห้อง10219 ก.ค. 2565 10:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
879อาจารย์ลัดดาพร กุลแก้ว20-314 อาคาร 20พื้นห้องกระเทาะและแตก หลายจุด ก่อให้เกิดการสะดุดล้มเวลาเดิน และอาจเป็นอันตรายค่ะ19 ก.ค. 2565 08:48 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
880แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13ฝ้าเพดานหน้าห้อง 13-203-13-205 ชำรุด18 ก.ค. 2565 10:49 น.รับเรื่อง
19 ก.ค. 65 12:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
881แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ฝ้าเพดานชำรุด ชั้น 1 ฝั่งทางทิศตะวันออก ห้องประชุมวิโรจน์18 ก.ค. 2565 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, /สมพร/สมโภช
882น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ลูกบิดประตูเสียเวลาเปิดปิดประตูจะล๊อกเองตลอดเป็นหลายรอบแล้วจึงขอเปลี่ยนลูกบิดประตูคะ12 ก.ค. 2565 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 14:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกบิดประตูใหม่ 1 ชุด ปราโมท/สมพร
883น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ปิดรูตรงรางหลอดไฟเพดาน11 ก.ค. 2565 15:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท-สมพร
884น.ส.ประภาพร สมภักดีห้องพักอาจารย์ อาคาร 14 ชั้น 2 (ห้องข้างๆ ห้องอาจารย์จีน)ช่วยมาติดม่านให้ได้มั้ยคะ พอดีเห็นมีม่านสีขาวเก่าๆกองอยู่ในชั้นวางของ ที่ชั้น 2 อาคาร 14 เห็นว่าไม่ได้ใช้มานานแล้ว เลยอยากถามว่าเอามาติดในห้องนี้แทนได้มั้ยคะ เพราะว่าแสงมันสาดเข้าห้องช่วงบ่ายทำให้แสบตาค่ะ และถ้าติดม่านจะทำให้ห้องเย็นขึ้นค่ะ 11 ก.ค. 2565 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เชือกผ้าม่าน 40 เมตร ปราโมท/สมพร
885น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มือหมุนบานเกร็ดห้องไมโครเวฟชั้น3ชำรุด11 ก.ค. 2565 14:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 65 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร มือหมุนบานเกร็ด 1 อัน
886แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_204หลังคาฝ้าเพดานห้องเรียนรั่วค่ะ11 ก.ค. 2565 11:56 น.รับเรื่อง
19 ก.ค. 65 12:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
887แม่บ้านอาคาร 13อ.13 หน้าห้องเรียน 202 ฝ้า เพดานชำรุด11 ก.ค. 2565 09:08 น.รับเรื่อง
19 ก.ค. 65 12:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
888น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้าห้อง303ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุด08 ก.ค. 2565 22:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 65 14:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร ลูกบิดประตู 1 ชุด กลอนห้องนำ้ 4 นิ้ว 2 ตัว
889น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ห้องน้ำ อาคาร 20 ฝั่งศว.ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งกล่องใส่ทิชชู่ จำนวน 4 กล่อง 4 ชั้น ตึก20 08 ก.ค. 2565 15:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 65 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
890แม่บ้านอาคาร 7ทางเข้าอาคาร7ชั้น1ประตูม้วนชำรุดเปิดไม่ใด้ 06 ก.ค. 2565 16:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 14:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
891แม่บ้านอาคาร 7ทางเข้าอาคาร7ชั้น106 ก.ค. 2565 16:36 น.ยกเลิกรายการ
19 ก.ค. 65 12:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
892แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20เก้าอี้ห้องเรียนชำรุด 15 ตัว (ที่พักแขนหลุด) 06 ก.ค. 2565 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 14:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
893แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1เก้าอี้ชำรุด (ที่พักแขน ) 20 ตัว06 ก.ค. 2565 13:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
894น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ลูกบิดประตูห้อง403กับ103ปิดเปิดไม่ได้06 ก.ค. 2565 13:20 น.รับเรื่อง
06 ก.ค. 65 13:30 น.
นายอรรถ เรือนก้อน,
895น.ส.กนกพร ศรีโคตรงานอาคารสถานที่ฯ ห้อง ผอ.ประตูห้อง ผอ.กองบริการกลาง ปิดไม่ได้05 ก.ค. 2565 14:23 น.รับเรื่อง
06 ก.ค. 65 10:37 น.
นายอรรถ เรือนก้อน,
896นายวัชระ เทพารสอ. 17 ห้อง 17-405ในห้องนอน หัวเตียงหลุดออกและแผ่นไม้รองฟูกหัก 05 ก.ค. 2565 12:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 65 15:40 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
897น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้อง206เปิดปิดยาก05 ก.ค. 2565 11:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 13:59 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
898น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3กำจัดมูลค้างคาวบริเวณใต้ต้นตาลฟ้าหน้าอาคาร 3(ฝั่งหอพักชายอินทนิล)05 ก.ค. 2565 09:54 น.รับเรื่อง
05 ก.ค. 65 10:34 น.
นายอรรถ เรือนก้อน,
899แม่บ้านอาคาร 66-104เก้าอี้ชํารุด05 ก.ค. 2565 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:00 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
900นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ฝ่าเพดานห้องครัวชำรุด ห้อง 424 05 ก.ค. 2565 08:41 น.รับเรื่อง
05 ก.ค. 65 10:47 น.
นายอรรถ เรือนก้อน,
901แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-103ประตูห้องแล๊บชำรุด 04 ก.ค. 2565 13:47 น.รับเรื่อง
05 ก.ค. 65 10:31 น.
นายอรรถ เรือนก้อน,
902นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5วงกบประตูห้องน้ำหลุดหอ้ง102/104 ก.ค. 2565 09:43 น.รับเรื่อง
05 ก.ค. 65 10:47 น.
นายอรรถ เรือนก้อน,
903แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่เครื่องขัดเสีย 01 ก.ค. 2565 13:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 65 12:15 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ,
904แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชั้น2แจ้งซ่อมรถเข็นชำรุดล้อหลุด01 ก.ค. 2565 10:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:43 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
905แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชั้น201 ก.ค. 2565 10:46 น.ยกเลิกรายการ
01 ก.ค. 65 15:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
906แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชั้น2แจ้งซ่อมรถเข็นชำรุด 01 ก.ค. 2565 10:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:42 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
907แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชั้น201 ก.ค. 2565 10:45 น.ยกเลิกรายการ
01 ก.ค. 65 15:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
908แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชั้น201 ก.ค. 2565 10:45 น.ยกเลิกรายการ
01 ก.ค. 65 15:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
909แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชั้น201 ก.ค. 2565 10:45 น.ยกเลิกรายการ
01 ก.ค. 65 15:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
910แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชั้น201 ก.ค. 2565 10:45 น.ยกเลิกรายการ
01 ก.ค. 65 15:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
911น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ราวตากผ้าชํารุด29 มิ.ย. 2565 15:52 น.รับเรื่อง
30 มิ.ย. 65 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
912นายจำนงค์ วงค์คำพระทางขึ้นข้างร้านถ่ายเอกสาร อาคาร2ประตูม้วนชำรุด29 มิ.ย. 2565 10:17 น.รับเรื่อง
29 มิ.ย. 65 11:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดมอเตอร์เสีย 1 ชุด ชุดคอนโทรล 1 ชุด ไพศาล/สมชาย
913น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ลูกบิดประตูห้อง4-403กับห้อง4-103ปิดเปิดไม่ไ้ด้29 มิ.ย. 2565 08:10 น.รับเรื่อง
29 มิ.ย. 65 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
914น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้า ห้อง308ประตูห้องน้ำล๊อคไม่ได้28 มิ.ย. 2565 18:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
915นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู1เนินสะดุดชำรุด 1 แผ่น28 มิ.ย. 2565 15:29 น.รับเรื่อง
28 มิ.ย. 65 15:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
916น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 กำจัดมูลค้างคาวบริเวณใต้ต้นตาลฟ้าหน้าอาคาร 328 มิ.ย. 2565 10:10 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
917นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ราวตากผ้าชำรุดหน้าห้อง 402/1 28 มิ.ย. 2565 09:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
918แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น3 ทุกห้องเก้าอี้ชำรุดทุกห้อง 28 มิ.ย. 2565 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
919น.ส.รดา กันแสนห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา อาคารเรียนรวม (อาคาร2)ประตูห้องพักเปิดปิดลำบาก 28 มิ.ย. 2565 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
920น.ส.รดา กันแสนห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา อาคารเรียนรวม (อาคาร2)ประตูด้านหน้าห้องแลป เปิดปิดลำบาก และปิดไม่สนิท 28 มิ.ย. 2565 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
921น.ส.รดา กันแสนห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา อาคารเรียนรวม (อาคาร2)ลูกบิดประตูด้านหลังห้องแลปชำรุด 28 มิ.ย. 2565 09:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
922นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 14รถเข็นขนของชำรุด(ล้อหลุด) 2 คัน27 มิ.ย. 2565 11:50 น.รับเรื่อง
27 มิ.ย. 65 13:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
923น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-204รื้อเตียงที่ชำรุด27 มิ.ย. 2565 10:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
924น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้า ห้อง205ตู้เสื้อผ้าชำรุด25 มิ.ย. 2565 19:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
925น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้า ห้อง1031.บานพับตู้เสื้อผ้าชำรุด 2.ประตูห้องชำรุด25 มิ.ย. 2565 19:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
926น.ส.พัชรา วงค์ทอง อาคาร3 ห้อง 223กระเบื้องหน้าห้องน้ำหลุด 24 มิ.ย. 2565 19:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
927น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18เตียงชำรุดห้อง41624 มิ.ย. 2565 14:04 น.รับเรื่อง
27 มิ.ย. 65 08:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
928น.ส.เจนจิรา ทองแกมอาคารฟาร์มพืชประตูบานเลื่อนกระจกหลุดและกระจกร้าว 24 มิ.ย. 2565 11:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
929แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_208ฝ้าเพดานให้ห้องเรียนชำรุดค่ะ23 มิ.ย. 2565 14:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ย. 65 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
930แม่บ้านอาคาร 1อ1.ชั้น1/ห้อง1-106/1-107ลูกชำรุดเปิดไม่ออกเลย22 มิ.ย. 2565 16:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร ลูกบิดประตู 1 ชุด
931แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 16ขอบยางกระจกชำรุด ห้อง 16 -301-16-302-16-30422 มิ.ย. 2565 12:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 65 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
932น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องน้ำชำรุดล๊อกไม่ได้ห้อง41122 มิ.ย. 2565 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 13:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
933แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ประตูชำรุด ชั้น 1 ฝั่ง ศ.ว22 มิ.ย. 2565 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 65 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กลอนประตู 4 นิ้ว 1 ตัว สมโภช/คำจร
934แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-311เก้าอี้แตกชำรุด 21 มิ.ย. 2565 14:26 น.รับเรื่อง
21 มิ.ย. 65 15:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
935น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-106ลูกบิดห้องชำรุด21 มิ.ย. 2565 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
936น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4เจาะรูระบายนํ้าตรงบริเวณราวตากผ้าชั้น121 มิ.ย. 2565 13:48 น.ยกเลิกรายการ
21 มิ.ย. 65 15:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
937น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4เจาะรูระบายนํ้าตรงบริเวณราวตากผ้าชั้น121 มิ.ย. 2565 13:47 น.รับเรื่อง
21 มิ.ย. 65 15:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
938นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู1 ขาออกเนินสดุดชำรุด21 มิ.ย. 2565 13:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 15:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
939น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ติดตั้งเครื่องปล่อยสบู่อัตโนมัติที่ห้องฉุกเฉิน2จุด21 มิ.ย. 2565 12:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
940น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ลูกบิดประตูห้อง4-103ปิดเปิดไม่ได้21 มิ.ย. 2565 11:46 น.รับเรื่อง
21 มิ.ย. 65 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
941แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-315 อ21อ่างล้างมือตัน สะดืออ่างชำรุด ห้องน้ำหญิง 21-315 ชั้น3 อ21ค่ะ 21 มิ.ย. 2565 09:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มิ.ย. 65 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
942น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำล๊อกไม่ได้ห้อง21021 มิ.ย. 2565 08:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
943น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำล๊อกไม่ได้ห้อง12021 มิ.ย. 2565 08:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
944น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำล๊อกไม่ได้ห้อง10821 มิ.ย. 2565 08:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
945แม่บ้านอาคาร 1อ.1ทุกชั้น4คันรถเข็นล้อแตกและชำรุด20 มิ.ย. 2565 16:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 13:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
946แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-103บานประตูห้องแล็บชำรุด20 มิ.ย. 2565 10:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 14:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
947น.ส.วรรณภา ภักดี17-205เพดานมีร้อยราว ตอนที่แตกมีเสียงดัง รบกวนช่วยประเมินและซ่อม ก่อนเข้าซ่อมช่วยโทรแจ้งล่วงหน้าด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 20 มิ.ย. 2565 10:02 น.รับเรื่อง
20 มิ.ย. 65 10:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
948แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-315 อ21อ่างล้างมือตัน ห้องน้ำหญิง21-315 ชั้น3 อ.21ค่ะ20 มิ.ย. 2565 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
949นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ห้อง 305 ลูกบิดชำรุด20 มิ.ย. 2565 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
950น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้าห้อง408 ลูกบิดประตูห้องน้ำล๊อคไม่ได้18 มิ.ย. 2565 16:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
951น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าห้อง406 ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุด17 มิ.ย. 2565 19:41 น.รับเรื่อง
20 มิ.ย. 65 10:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
952น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้าห้อง219ประตูห้องส้วมและประตูห้องอาบน้ำล็อคไม่ได้17 มิ.ย. 2565 19:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
953นายชาติสยาม ผลวิลัยโรงเก็บอุปกรณ์ อาคาร 8/2 หลังคา รางน้ำฝน โรงเก็บอุปกรณ์ชำรุดน้ำรั่ว ประตู วงกบประตูชำรุด17 มิ.ย. 2565 13:12 น.รับเรื่อง
17 มิ.ย. 65 14:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
954น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดล๊อกไม่ได้ห้อง10516 มิ.ย. 2565 14:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
955น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง315 ประตูห้องน้ำล๊อคไม่ใด้2ห้อง15 มิ.ย. 2565 18:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
956น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้เสื้อผ้าชำรุดห้อง10615 มิ.ย. 2565 15:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
957น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-107 (ห้องสารบรรณ)ลูกบิดประตูชำรุด15 มิ.ย. 2565 07:53 น.รับเรื่อง
15 มิ.ย. 65 11:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
958แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13ฝ้าเพดานรั่วหน้าห้อง 13-20214 มิ.ย. 2565 14:17 น.รับเรื่อง
15 มิ.ย. 65 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
959แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่หลังคารั่ว ห้องครัว14 มิ.ย. 2565 14:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
960น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 หน้าห้อง 337น้ำขังหน้าห้องพักเพราะรูระบายน้ำอยู่สูง พื้นเป็นร่องขอให้ทำรูระบายน้ำต่ำลง14 มิ.ย. 2565 12:02 น.รับเรื่อง
15 มิ.ย. 65 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
961น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-337ประตูชำรุด ตอนปิด เสียงดัง14 มิ.ย. 2565 12:00 น.รับเรื่อง
15 มิ.ย. 65 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
962น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-337ขอบยางมุ้งลวดหน้าต่างชำรุดและมุ้งลวดประตูห้องนอนใหญ่ขาด14 มิ.ย. 2565 11:59 น.รับเรื่อง
15 มิ.ย. 65 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
963นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 400น้ำฝนซึมเข้าผนึกและขังอยู่ที่ตู้เก็บของ ปริมาณน้ำขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกและทิศลมที่สาดฝนเข้าผนัง 14 มิ.ย. 2565 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
964น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-337ฝ้าห้องครัวชำรุด มีน้ำรั่วซึ่ม14 มิ.ย. 2565 10:41 น.รับเรื่อง
15 มิ.ย. 65 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
965นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5โซฟายาว3ที่นั่งชำรุด 2 ตัว14 มิ.ย. 2565 08:31 น.รับเรื่อง
15 มิ.ย. 65 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
966น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องสิทธิประโยชน์หน้าต่างเปิด ปิดไม่ได้ค่ะ13 มิ.ย. 2565 17:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร
967แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21มีน้ำรั่วลงมาห้อง 21-111 ห้องน้ำชาย13 มิ.ย. 2565 14:10 น.รับเรื่อง
13 มิ.ย. 65 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
968แม่บ้านอาคาร 7หน้าห้องพรรณานิคมแก้ไขนอ็ตที่จับเก้าอี้ใหม่เนื่องจากนอ็ตตัวเดิมยาวเกินไปจนทะลุเบาะนั่ง 13 มิ.ย. 2565 10:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
969แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10กลอนประตูห้องน้ำชายไม่มี 1 ห้อง 13 มิ.ย. 2565 09:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
970นายวรากร คำชมภูห้องสมุด1.ถอดเปลี่ยนประกอบผ้าม่านแบบปรับแสงและแบบรางดึง 10 มิ.ย. 2565 11:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
971นายวรากร คำชมภูห้องสมุด10 มิ.ย. 2565 11:42 น.ยกเลิกรายการ
13 มิ.ย. 65 11:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
972น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5แจ้งติดป้ายไวนิลหอพักหญิงนนทรี08 มิ.ย. 2565 10:00 น.ยกเลิกรายการ
08 มิ.ย. 65 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เข้ามาเขียนขอติดตั้งป้ายที่ฝ่ายอาคารนะครับ
973น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ประตูลูกบิดล๊อกไม่ได้เวลาล๊อกแล้วไม่สามารถปลดล๊อกได้08 มิ.ย. 2565 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
974นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อาคารบริหารซ่อมโต๊ะ เนื่องจากมันหลุด07 มิ.ย. 2565 12:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
975นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อาคารบริหารย้ายชั้นแป้นพิมพ์ค่ะ07 มิ.ย. 2565 12:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
976นายณัฐพงษ์ คำเลิศห้องรับรอง ชั้น 1 หอพักนนทรี (ห้องหลังโต๊ะรปภ ทางเข้าหอพัก)ติดตั้งป้ายไวนิล07 มิ.ย. 2565 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
977นายจำนงค์ วงค์คำพระศูนย์รปภ.อาคาร 14พัดลมเพดานมีเสียงดัง07 มิ.ย. 2565 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มิ.ย. 65 13:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
978แม่บ้านอาคาร 77-420พื้นกระเบื้องยางชำรุด 06 มิ.ย. 2565 15:06 น.รับเรื่อง
06 มิ.ย. 65 15:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
979นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-1 ฝั่งอาคาร 8ประตูบานสวิงชำรุด06 มิ.ย. 2565 13:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กุญแจบานสวิง 2 ทาง 1 ชุด
980แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่ฝ้าเพดานพังหลังคารั่ว หน้าห้องน้ำชาย06 มิ.ย. 2565 10:46 น.รับเรื่อง
17 ม.ค. 66 12:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
981แม่บ้านอาคาร 2ห้อง2-310 อ.2 ชั้น3ประตูห้องน้ำพัง2ห้อง06 มิ.ย. 2565 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
982น.ส.บวรรัตน์ ศรีมานอาคาร 3 ห้อง 243มีน้ำไหลลงมาตามเสาจากเพดานห้อง05 มิ.ย. 2565 22:18 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
983น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านเอ้าเลท ที่สวนบัวหลังคารั่วซึมค่ะ 04 มิ.ย. 2565 12:14 น.รับเรื่อง
06 มิ.ย. 65 12:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
984แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-315 อ.21ห้องน้ำหญิงฐานชักโครกรั่วซึม (ห้องกลาง) 02 มิ.ย. 2565 12:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
985แม่บ้านอาคาร 7ข้างห้องน้ำชั้น2โซนตึก8เก็บอุกรณ์ที่ไม่ใด้ใช้งานออกจากพื้นที่เพื่อไปเก็บในที่เหมาะสม 02 มิ.ย. 2565 10:44 น.รับเรื่อง
02 มิ.ย. 65 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
986แม่บ้านอาคาร 77-222เปลี่ยนพื้นกระเบื้องยางที่แตกชำรุด02 มิ.ย. 2565 08:43 น.รับเรื่อง
02 มิ.ย. 65 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
987น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก มาก.ฉกส. อ.17ห้องมีน้ำซึมลงมา ทำให้มีน้ำขัง และมีปลวก เข้ามากัดตู้เก็บของ และเก็บที่นอนเด็ก ๆ รบกวนขอด่วน01 มิ.ย. 2565 16:21 น.รับเรื่อง
02 มิ.ย. 65 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
988แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ตรงขอบและพื้นมีน้ำรั่วซึมห้อง 21-206 ห้องน้ำหญิง01 มิ.ย. 2565 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 65 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
989น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4กระเบื้องพื้นห้องเรียนแตก01 มิ.ย. 2565 09:06 น.รับเรื่อง
01 มิ.ย. 65 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
990แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15ฝ้าเพดานรอบนอกอาคารพังทะลุลงมา31 พ.ค. 2565 10:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
991แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 16ฝ้าเพดานพังรอบนอกอาคาร ชั้น 2 ด้านหลังอาคาร 31 พ.ค. 2565 10:02 น.รับเรื่อง
31 พ.ค. 65 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
992นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง201กระดานพื้นเตียงหักขนาด 6 ฟุต31 พ.ค. 2565 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
993นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3หน้าห้องน้ำชายป้ายหลุด31 พ.ค. 2565 08:32 น.รับเรื่อง
31 พ.ค. 65 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
994อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา19-117ฝ้ารั่วในห้องเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา30 พ.ค. 2565 15:23 น.รับเรื่อง
31 พ.ค. 65 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
995แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20พื้นห้องแตกชำรุดห้อง 20-418/412 ห้อง ศ.ว (ห้องอาจารย์ )30 พ.ค. 2565 11:09 น.รับเรื่อง
30 พ.ค. 65 14:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
996นายจีระศักดิ์ ฆ้องเดช7-422ขอรบกวนทีมช่างมาถอดและติดตั้งบานกระจก เพื่อนำไปติดพัดลมดูดอากาศ30 พ.ค. 2565 11:08 น.รับเรื่อง
30 พ.ค. 65 14:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
997แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ประตูดาดฟ้าชำรุด27 พ.ค. 2565 15:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
998แม่บ้านอาคาร 7ข้างลิฟท์ชั้น1เก็บเก้าอี้และอุปกรณ์ที่ชำรุดออกจากพื้นที่เพื่อไปเก็บในที่ที่เหมาะสม 27 พ.ค. 2565 15:29 น.รับเรื่อง
30 พ.ค. 65 14:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
999แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2ประตูห้องน้ำชำรุด ชั้น 327 พ.ค. 2565 11:27 น.รับเรื่อง
27 พ.ค. 65 12:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1000น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-112,109ประตูชำรุดปิดไม่สนิด และเสียงดังมาก26 พ.ค. 2565 16:31 น.รับเรื่อง
27 พ.ค. 65 08:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1001นายวรากร คำชมภูห้องสมุด1.ถอดย้ายผ้าม่านแบบรางเลื่อน 20 อัน 2.ย้ายออกจากอันเก่าไปเปลี่ยนใช้อีกฝั่งประมาณ 3-6 อัน 26 พ.ค. 2565 13:31 น.รับเรื่อง
26 พ.ค. 65 15:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1002นายวรากร คำชมภูห้องสมุด26 พ.ค. 2565 13:30 น.ยกเลิกรายการ
26 พ.ค. 65 15:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1003แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_213ฝ้าเพดานหน้าห้อง สัมมาทิธิชำรุดค่ะ26 พ.ค. 2565 09:10 น.รับเรื่อง
26 พ.ค. 65 15:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1004แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13บานประตูไม้อัดห้องครัวชำรุดค่ะ26 พ.ค. 2565 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 65 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1005แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ฝ้าเพดานรั่วซึม ห้อง 19- 11725 พ.ค. 2565 10:33 น.รับเรื่อง
25 พ.ค. 65 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1006น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-233เปลี่ยน ลูกบิดชำรุด ไม่สามารถเปิดได้24 พ.ค. 2565 11:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1007แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ฝ้าทะลุลงมาชั้น 324 พ.ค. 2565 11:03 น.รับเรื่อง
24 พ.ค. 65 13:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1008นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 7โคมไฟหลุดห้องนํ้าชายชั้น 1 ฝั่งลิฟท์24 พ.ค. 2565 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 11:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ
1009นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 310ขอบยางตู้เย็นชำรุด24 พ.ค. 2565 09:10 น.รับเรื่อง
24 พ.ค. 65 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1010น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีอ สถานพยาบาล อ.16 ห้องตรวจหลังคาห้องซักผ้ารั่ว ค่ะ 24 พ.ค. 2565 09:09 น.รับเรื่อง
24 พ.ค. 65 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1011แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20,มีน้ำเข้าห้อง 20-422 ห้องอาจารย์24 พ.ค. 2565 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร ชิลิโคลน ใส 2 หลอด
1012นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู1 ขาเข้าเนินสดุดชำรุด 1 อัน23 พ.ค. 2565 15:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 65 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
1013น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. อ.17มุ้งลวดหน้าต่างห้องชำรุด 23 พ.ค. 2565 14:29 น.รับเรื่อง
23 พ.ค. 65 16:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1014น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. อ.17ประตูเลื่อนด้านข้างทางระเบียงตัวล็อคชำรุด ล็อคไม่ได้23 พ.ค. 2565 14:25 น.รับเรื่อง
23 พ.ค. 65 16:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1015แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12ฝ้าเพดานทะลุหน้าห้อง มุสลิมเก่า23 พ.ค. 2565 14:24 น.รับเรื่อง
23 พ.ค. 65 16:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1016แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่เครื่องขัดไฟไม่เข้า23 พ.ค. 2565 14:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
1017แม่บ้านอาคาร 66-202/สายยูชํารุด23 พ.ค. 2565 13:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/
1018แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร21 ชั้น3 1) ฐานชักโครกมีน้ำรั่วซึม ห้องน้ำหญิง 21-315 2) ใต้ที่กดชักโครกมีน้ำรั่วซึมหยดลงมา ห้องน้ำชาย21-305 ค่ะ 20 พ.ค. 2565 14:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 พ.ค. 65 15:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ยางรองก้นโถซักโครก 1 เส้น
1019นายวุฒิชัย วงศ์ณะรัตน์22ลิฟท์ค้างหนึ่งตัว 20 พ.ค. 2565 11:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 พ.ค. 65 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1020แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่เครื่องฉีดสวิทยซ๊อต 19 พ.ค. 2565 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
1021แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10ขาโต๊ะชำรุดห้องกินข้าวอาจารย์19 พ.ค. 2565 10:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
1022น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ขอบบอร์ดนิทรรศการบัว ในอาคารวิจัยและพัฒนาชำรุด 18 พ.ค. 2565 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1023น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-310มุ้งลวดหน้าต่างชำรุดหลุด18 พ.ค. 2565 13:19 น.รับเรื่อง
18 พ.ค. 65 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1024แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ที่คล้องสายยูชำรุดห้อง 21-215 ชั้น 218 พ.ค. 2565 10:27 น.รับเรื่อง
18 พ.ค. 65 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1025แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13ก๊อกน้ำอ่างล้างมือห้องน้ำอาจารย์ชายชำรุดค่ะ18 พ.ค. 2565 09:12 น.รับเรื่อง
18 พ.ค. 65 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1026น.ส.นิรมล วงษ์ประชุมห้อง 1-104พื้นกระเบื้องชำรุด 18 พ.ค. 2565 08:17 น.รับเรื่อง
18 พ.ค. 65 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1027นายยุทธพล บุญกอบโรงซ่อมไฟฟ้า อาคารสถานที่ หลังคาชำรุดเนื่องจากพายุ17 พ.ค. 2565 15:40 น.รับเรื่อง
17 พ.ค. 65 15:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1028น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-215แจ้งกำจัดปลวก และซ่อมขอบบัวที่ชำรุด 17 พ.ค. 2565 11:06 น.รับเรื่อง
17 พ.ค. 65 15:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1029แม่บ้านอาคาร 7ประตูทางออกโซนD ประตูบานสวิงลอ็คกุญแจไม่ใด้ ประตูบานสวิงลอ็คไม่ใด้17 พ.ค. 2565 10:02 น.รับเรื่อง
17 พ.ค. 65 10:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1030น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ พายุฝนฟ้าคะนอง ส่งผลให้ฟ้าผ่า ต้นไม้หักทับถนน บริเวณแปลงปาล์มน้ำมัน 17 พ.ค. 2565 09:59 น.รับเรื่อง
17 พ.ค. 65 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1031แม่บ้านอาคาร 2อาคารเรียนรวมห้อง2-201ห้องเรียนมีน้ำซึมออกมาจากฝาผนังห้อง 14 พ.ค. 2565 10:24 น.รับเรื่อง
17 พ.ค. 65 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1032น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-332/1ประตูห้องนอนปิดไม่ได้ ล็อคไม่ได้ มีช่องห่าง12 พ.ค. 2565 16:18 น.รับเรื่อง
17 พ.ค. 65 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1033น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-330ฝ้าในห้องน้ำแตกหล่นลงมา 2แผ่น12 พ.ค. 2565 16:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1034น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-234ฝ้าเป็นรา ตรงหน้าห้องน้ำ เตียงนอน และในห้องครัว12 พ.ค. 2565 15:44 น.รับเรื่อง
17 พ.ค. 65 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1035แม่บ้านอาคาร 13 อาคาร13หลังคาฝ้าเพดานรั่ว ทางเดินหน้าห้องเรียน202ค่ะ12 พ.ค. 2565 13:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 65 14:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1036แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ฝ้าเพดานชำรุดรอบนอกทางเดินชั้น3,ในห้องเรียน9-30312 พ.ค. 2565 12:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ย. 65 13:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1037แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22มีน้ำหยดลงมาจากฝ้าเพดานห้อง 22-302/1 ชั้น 312 พ.ค. 2565 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ย. 65 13:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1038แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9มีรอยรั่วนกคาบใบไม้มาอยากให้ช่างมาปิดให้ด้วย12 พ.ค. 2565 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ย. 65 13:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1039แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13น้ำรั่วจุดเดิมหน้าห้องเรียน ห้อง 13-20212 พ.ค. 2565 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 65 14:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1040แม่บ้านอาคาร 77-320โต๊ะสำนักงานชำรุด 11 พ.ค. 2565 13:27 น.รับเรื่อง
11 พ.ค. 65 14:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1041แม่บ้านอาคาร 77-320ตู้เก็บเอกสารชำรุดเปิด-ปิดไม่สะดวก 11 พ.ค. 2565 13:25 น.รับเรื่อง
11 พ.ค. 65 14:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1042แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20พื้นแตกชำรุดห้อง 20-42110 พ.ค. 2565 14:56 น.รับเรื่อง
11 พ.ค. 65 08:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1043แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20พื้นแตกชำรุดห้อง 20-41810 พ.ค. 2565 14:52 น.รับเรื่อง
11 พ.ค. 65 08:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1044แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20พื้นชำรุดห้อง 20-30410 พ.ค. 2565 09:27 น.รับเรื่อง
11 พ.ค. 65 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1045แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_206กลอนหน้าต่างบานกระจกชำรุด ปิดล็อกไม่ได้ค่ะ10 พ.ค. 2565 08:22 น.รับเรื่อง
10 พ.ค. 65 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1046แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13สายฉีดน้ำชำระห้องน้ำอาจารย์หญิงชำรุดค่ะ10 พ.ค. 2565 08:19 น.รับเรื่อง
10 พ.ค. 65 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1047นางSureerat Sriphrommunee20-213 ธุรการ ศว.ตู้เก็บเอกสารล็อกไม่ได้09 พ.ค. 2565 13:40 น.รับเรื่อง
09 พ.ค. 65 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1048แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21เหล็กหลุดเพิ่ม 2 อัน 09 พ.ค. 2565 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ค. 65 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/คำจร
1049แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13 _213กระเบื้องยางปูพื้นห้องสัมมาทิฐิชำรุดค่ะ06 พ.ค. 2565 14:35 น.รับเรื่อง
09 พ.ค. 65 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1050แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21เหล็กหลุด 1 เส้น ชั้น 306 พ.ค. 2565 14:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ค. 65 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมพร
1051น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18กำจัดรังต่อให้ด้วยค่ะอยู่ระเบียงหลังห้อง41006 พ.ค. 2565 11:30 น.รับเรื่อง
06 พ.ค. 65 12:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1052น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูม้วนบนดาดฟ้าเปิดไม่ได้เนื่องจากนกทำรังใส่06 พ.ค. 2565 11:28 น.รับเรื่อง
06 พ.ค. 65 12:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1053แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่ตู้เย็นเสีย (ไม่ทำความเย็น )06 พ.ค. 2565 10:26 น.รับเรื่อง
06 พ.ค. 65 12:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้ง้เรื่องสืบราคา
1054แม่บ้านอาคาร 77-418หลังคารั่วเวลาฝนตก06 พ.ค. 2565 10:02 น.รับเรื่อง
06 พ.ค. 65 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1055น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4พื้นกระเบื้องชำรุดและแตกเป็นเศษเล็กๆ06 พ.ค. 2565 09:53 น.รับเรื่อง
06 พ.ค. 65 10:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1056น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-130ขอบบัวชำรุด หลุด 03 พ.ค. 2565 14:22 น.รับเรื่อง
05 พ.ค. 65 11:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1057แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19หลังคารั่ว ห้อง 19-12602 พ.ค. 2565 10:10 น.รับเรื่อง
03 พ.ค. 65 12:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1058น.ส.กนกพร ศรีโคตรงานอาคารสถานที่ฯกุญแจตู้เอกสาร เปิดไม่ได้02 พ.ค. 2565 09:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/ปราโมท
1059แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ห้องน้ำหญิงเปิดไม่ได้ห้อง 22-10629 เม.ย. 2565 11:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 13:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1060นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 400ติดตั้งผนังกั้นห้อง ณ ห้อง 20 - 400 28 เม.ย. 2565 16:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1061น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-208 ห้องธุรการคณะ ทอ .ตู้สำนักงานชำรุด 28 เม.ย. 2565 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1062น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-411น้ำรั่วเข้าทางขอบหน้าต่างไหลลงมาที่พิ้น 27 เม.ย. 2565 15:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1063น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาห้องน้ำชาย และห้องน้ำหญิง ชั้น4 ฝั่งห้องปฏิบัติการขั้นสูง ฝ้าเพดานรั่วมีน้ำไหลลงมา27 เม.ย. 2565 15:49 น.รับเรื่อง
03 พ.ค. 65 12:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1064น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-407 ที่ตั้งเครื่อง Biosafety cabinets ฝ้าชำรุดทำให้น้ำไหลลงมาโดนเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 27 เม.ย. 2565 15:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1065แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20มีน้ำรั่วตรงจุดเดิม27 เม.ย. 2565 15:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1066น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-425ฝ้าเพดานมีน้ำรั่วออกมาจำนวนมาก น้ำนองเต็มห้อง27 เม.ย. 2565 15:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1067แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2น้ำรั่วจุดเดิมชั้น 2 ชั้น 3 27 เม.ย. 2565 15:39 น.รับเรื่อง
03 พ.ค. 65 12:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1068แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ห้องอาจารย์ชั้น 4 ห้อง 21-420-21-421 -21-418-21-417 มีน้ำรั่ว 27 เม.ย. 2565 15:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1069น.ส.จิตรลดา ฦๅชา20-407 คณะสาธารณสุขศาสตร์ลูกบิดประตูห้องประชุมชำรุด สั่นคลอน โปรดดำเนินการให้ด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะ26 เม.ย. 2565 13:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1070น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-313ผนังห้องร้าว 25 เม.ย. 2565 16:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ค. 65 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1071น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-425น้ำรั่วซึมเข้ามาในกระจกทำให้น้ำนองเต็มพื้นห้องพัก 25 เม.ย. 2565 16:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ค. 65 13:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/อำพล
1072น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-417 (ห้องพักอาจารย์อัมพร ศรีคราม)ฝ้าเพดานรั่ว มีน้ำไหลออกมาจากฝ้าเพดานระหว่างแอร์ ทำให้น้ำไหลนองที่พื้น 25 เม.ย. 2565 16:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ค. 65 13:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/อำพล
1073แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20บานประตูกระจกบันไดกลางชั้น 1 แตก25 เม.ย. 2565 15:24 น.รับเรื่อง
25 เม.ย. 65 15:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1074นายนายจิรวัฒน์ อรรถเศรษฐอาคาร8/1ฝ้าบริเวณด้านหน้าอาคารเกิดการแตกหัก และน้ำรั่ว 25 เม.ย. 2565 12:14 น.รับเรื่อง
25 เม.ย. 65 15:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1075แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13กุญแจประตูบานสวิง ชั้น2ชำรุดค่ะ20 เม.ย. 2565 08:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 65 10:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์ กุญแจบานสวิง 1 ชุด
1076น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องรีดผ้าบานเลื่อนชำรุด19 เม.ย. 2565 16:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 65 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1077แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ประตูดาดฟ้าพัง ชั้น 5 ฝั่งสาธา19 เม.ย. 2565 14:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1078แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ขอบประตูปูนมันแตก ห้อง 20-11419 เม.ย. 2565 12:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 65 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/สมโภช
1079นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง114หนูตายข้างตู้เสื้ผ้าส่งกลิ่นเหม็นรบกวนขอช่างมาด่วนด้วยค่ะ 18 เม.ย. 2565 11:19 น.รับเรื่อง
18 เม.ย. 65 14:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1080นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:19 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 14:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1081นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:19 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 14:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1082นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:19 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1083นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:19 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1084นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:19 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1085นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:19 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 14:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1086นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 14:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1087นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 14:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1088นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 14:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1089นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 14:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1090นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 14:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1091นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 14:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1092นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1093นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1094นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1095นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1096นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1097นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1098นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1099นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1100นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1101นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1102นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1103นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1104นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1105นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1106นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1107นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1108นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:17 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1109นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:17 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1110นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:17 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1111นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:17 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1112นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:17 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1113นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:17 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1114นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:17 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1115นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:17 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1116นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:17 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1117นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:12 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1118นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:12 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1119นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:12 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1120นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:11 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1121แม่บ้านอาคาร 77-208โต๊ะทำงานชำรุด08 เม.ย. 2565 15:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1122นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง309ติดยางกันแมลงหน้าประตูทางเข้า07 เม.ย. 2565 08:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ย. 65 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1123แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_208ฝ้าเพดาลห้องเรียนชำรุดค่ะ04 เม.ย. 2565 15:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ย. 65 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1124น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดเปิดไม่ได้ห้อง20504 เม.ย. 2565 11:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1125แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20พื้นแตกผนังห้องแตกร้าว ห้อง 20-304 ห้องแล๊ปพยาบาล04 เม.ย. 2565 10:09 น.รับเรื่อง
04 เม.ย. 65 13:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1126อาจารย์กุลธิดา ยะสะกะห้อง 17-409 ชุดพักอาศัยบุคลากร 21. น้ำรั่วบริเวณห้องทำงาน ตามรูปภาพที่แนบมานี้ค่ะ 2. ประตูเลื่อนหลังห้อง เลื่อนเปิด-ปิด ยากค่ะ หมายเหตุ ทั้ง 2 กรณีเคยแจ้งซ่อมไปแล้วก่อนหน้า แต่ยังไม่มีการดำเนินการค่ะ 02 เม.ย. 2565 15:01 น.ยกเลิกรายการ
11 ส.ค. 66 15:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1127แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20พื้นปูนแตกร้าว ห้อง อาจารย์ ห้อง 20-421 20-418 ฝั่ง ศ.ว01 เม.ย. 2565 09:09 น.รับเรื่อง
01 เม.ย. 65 13:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1128น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์Ku.csc. Outlet ที่สวนบัวประตูเอ้าเลทชำรุดค่ะ ล็อคยาก เปิดยาก 31 มี.ค. 2565 15:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1129น.ส.อัมพร ศรีคราม21-417ประตูพัง เปิดปิดยาก เเทบเปิดปิดไม่ได้30 มี.ค. 2565 13:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1130แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ปูนแตกร้าว ห้อง 20-114 -20 -313 20- 314 20- 315 ชั้น 1-3 ฝั่ง ส.ว30 มี.ค. 2565 10:17 น.รับเรื่อง
30 มี.ค. 65 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1131นางผ่องพรรณ มีพรหมงานอาคารสถานที่ กองบริการกลางล้อเก้าอี้ชำรุด30 มี.ค. 2565 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/คำจร
1132น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มแอร์ที่โรงน้ำไม่เย็นค่ะ30 มี.ค. 2565 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1133น.ส.ทิพวรรณ ฝางแก้วอาคารชุดบุคลากร 3 มก.ฉกส ห้อง 3-244ซิงค์ล้างจานในห้องครัวน้ำไม่ไหลออกมาค่ะ 29 มี.ค. 2565 16:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 13:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1134แม่บ้านอาคาร 77-320ตู้เก็บของชำรุด25 มี.ค. 2565 15:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 เม.ย. 65 16:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1135น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-415ถอดบานประตูซิงค์ใต้อ่างล้างจาน 25 มี.ค. 2565 13:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ย. 65 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1136น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ราวตากผ้าชํารุดข้างห้อง4-10524 มี.ค. 2565 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ย. 65 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1137น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-305ติดตั้งกลอนประตูด้านนอกประตูห้องน้ำ23 มี.ค. 2565 15:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 15:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1138น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-415รื้อเตียงนนอนและตู้เสื้อผ้า23 มี.ค. 2565 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร/สมพร
1139แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20บานกระจกหน้าต่างหลุด 1 แผ่น ชั้น 2 ฝั่ง ส.ศ23 มี.ค. 2565 09:10 น.รับเรื่อง
23 มี.ค. 65 10:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1140แม่บ้านอาคาร 66-103เก้าอี้ชํารุด22 มี.ค. 2565 15:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1141แม่บ้านอาคาร 66-202 6_201มือจับบานกระทุ้งหัก4ตัว22 มี.ค. 2565 15:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มือจับบานกระทุ่ง 5 ชุด ปราโมท/สมพร
1142แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 16ฝ้าเพดานพังด้านหลังรอบนอกอาคาร ชั้น 321 มี.ค. 2565 14:08 น.รับเรื่อง
21 มี.ค. 65 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1143แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ประตุม้วน ชำรุด เปิดไม่ได้18 มี.ค. 2565 09:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1144แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ประตูห้องด้านหลังประตูติด เลื่อนไม่ได้ ห้อง 14-105 ห้องเทควันโด18 มี.ค. 2565 08:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1145แม่บ้านอาคาร 7ชั้น2เก้าอี้ชำรุดปรับสูงขึ้นและเลื่อนต่ำลงไม่ใด้ 18 มี.ค. 2565 08:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1146แม่บ้านอาคาร 77-316เก้าอี้ชำรุดน็อตหลุด 17 มี.ค. 2565 14:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1147นายrutchanon pongtongอาคารอำนวยการอุทยานเกษตร 50 พรรษาแผ่นกระเบื้องพื้นอาคารแตก ชำรุด 17 มี.ค. 2565 09:15 น.รับเรื่อง
17 มี.ค. 65 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1148แม่บ้านอาคาร 1ลิทฟ์อ.1เปลี่ยนแทบกาวเว้นระยะห่างตามรุปเนื่องจากชำรุด 16 มี.ค. 2565 14:14 น.รับเรื่อง
16 มี.ค. 65 15:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1149น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาฟาร์มพืช คณะทอ.ซ่อมประตูรั้ว เนื่องจากมีการชำรดปิด-เปิดประตุไม่ได้ 16 มี.ค. 2565 08:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มี.ค. 65 15:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1150น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-104 (ห้องไปรษณีย์)กลอนหน้าต่าง(บานเลื่อน) จำนวน 2 บาน14 มี.ค. 2565 15:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มี.ค. 65 15:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1151น.ส.กนกพร ศรีโคตรงานอาคารสถานที่ฯติดตั้งลิ้นซักใส่แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์14 มี.ค. 2565 10:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1152แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13บานหน้าต่างห้องครัวชำรุด เวลาเปิดติดค่ะ11 มี.ค. 2565 09:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มี.ค. 65 15:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร ล้อเลื่อนบานหน้าต่าง 2 ชุด
1153นายสมชาย เบ้าทอง17-204ฝารองนั่งชักโครกชำรุด 11 มี.ค. 2565 09:35 น.รับเรื่อง
11 มี.ค. 65 12:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1154น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ กลอนล๊อกประตูห้องน้ำหญิง ฝั่ง รปภ.ชำรุด 1 ห้อง10 มี.ค. 2565 13:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มี.ค. 65 15:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กลอนประตู ห้องนำ้ 1 ชุด
1155แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20แผ่นฝ้าเพดานชำรุดห้อง 20-206 (ห้องน้ำชาย )10 มี.ค. 2565 09:52 น.รับเรื่อง
10 มี.ค. 65 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1156แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำชายฝ้าเพดานมีน้ำรั่วหยดลงมาห้อง 20-206 10 มี.ค. 2565 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1157นายวรากร คำชมภูห้องสมุดซ่อมล้อรถเข็นจำนวนสองคันโดยการเชื่อมล้อรถเข็น อุปกรณ์มีดังนี้ 1.ตู้เชื่อม 2.ใช้ประแจปากตายเบอร์ 21-22 โดยการขันล้อออก 08 มี.ค. 2565 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มี.ค. 65 15:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร
1158แม่บ้านอาคาร 7ชั้น2ข้างห้องน้ำโซนDเก็บอุปกรณ์เช่นแผ่นไม้อัด(สภาพยังใช้งานใด้)ออกจากพื้นที่เพื่อไปเก็บในที่ที่เหมาะสมในการเก็บครั้งนี้ใด้รับอณุญาตจากอาจารย์จาริตา หินเธาว์คณะศว.เรียบร้อยแล้ว 03 มี.ค. 2565 15:08 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
1159แม่บ้านอาคาร 7ชั้น1หลังลิฟท์เก็บอุปกรณ์ที่ชำรุดและไม่ใด้ใช้งานออกจากพื้นเพื่อไปเก็บในที่ที่เหมาะสม 03 มี.ค. 2565 14:26 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
1160แม่บ้านอาคาร 8อ.8/2แจ้งช่อมกะเบี้องห้องเบเกอรี่ชำรุด 02 มี.ค. 2565 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1161น.ส.จิตรา ธรรมรักษาห้องน้ำหญิงชั้น 3 อาคารบริหารประตูห้องน้ำหญิงชั้น 3 ชำรุด01 มี.ค. 2565 11:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มี.ค. 65 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1162น.ส.เจนจิรา ทองแกมโรงเรือนโรคพืช ที่มีหลังคาทึบ ฟาร์มพืชตรงอุตุฯหลังคาแตกเป็นหลังคากระเบื้อง 01 มี.ค. 2565 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1163นายโกศล จันทรเสนาอาคาร 17แจ้งซ่อมด่วน-เปลี่ยนลูกบิดห้อง 17-31628 ก.พ. 2565 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกบิดประตูทั่วไป 1 ชุด
1164น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา ศาลา บริเวณริมบ่อจระเข้ หมายเหตุ : มีกระเบื้อง เหลือจากอาคารประมง25 ก.พ. 2565 16:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 15:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1165แม่บ้านอาคาร 1อ.1ห้องน้ำหญิงชั้น1กลอนประตูชำรุด25 ก.พ. 2565 15:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 15:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1166แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ฝ้าเพดานห้องน้ำชั้น 1มีน้ำหยดลงมาจากห้องน้ำชั้น 225 ก.พ. 2565 15:02 น.รับเรื่อง
25 ก.พ. 65 15:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1167น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ประตูบานเลื่อนกระจกเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วมีเสียงดังมากและดังตลอด24 ก.พ. 2565 14:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มี.ค. 65 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1168แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น3 ห้อง2-310ประตูห้องน้ำชายพัง24 ก.พ. 2565 14:30 น.รับเรื่อง
24 ก.พ. 65 15:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1169แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่เครื่องดูดฝุ่น เสีย (ชำรุด )23 ก.พ. 2565 10:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.พ. 65 15:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1170แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12ลูกบิดประตูชำรุด 23 ก.พ. 2565 10:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท//สมพร ลูกบิดประตู 1 ชุด 12-209
1171น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องน้ำชำรุุดล๊อกไม่ได้ห้อง11023 ก.พ. 2565 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 14:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร ลูกบิดประตู 1 ชุด
1172น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3ล้อรถเข็นผ้าชำรุด23 ก.พ. 2565 09:55 น.รับเรื่อง
23 ก.พ. 65 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1173แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่ฝ้าเพดานพังห้องน้ำชาย22 ก.พ. 2565 10:27 น.รับเรื่อง
22 ก.พ. 65 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1174น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดล๊อกไม่ได้ห้อง11422 ก.พ. 2565 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1175น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้อง114เปิดยาก22 ก.พ. 2565 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1176แม่บ้านอาคาร 1รอบทางเดินชั้น4เวลาฝนตกมีน้ำรั่วฃึมลงตามรางไฟเกือบทุกอัน21 ก.พ. 2565 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 15:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1177น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ลูกปิดประตูห้องอาบน้ำและห้องน้ำเสีย2ชุด(ห้อง110)21 ก.พ. 2565 06:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 14:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1178น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องชำรุดเปิดไม่ได้ห้อง20115 ก.พ. 2565 11:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 14:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร ลูกบิดประตู 1 ชุด
1179แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1หลังคารั่วหน้าห้องเฟื้องฟ้า14 ก.พ. 2565 11:06 น.รับเรื่อง
14 ก.พ. 65 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1180น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-342ยางขอบกระจกหลุด 1 อัน10 ก.พ. 2565 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 65 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1181น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-342 กระเบื้องแตก 3 แผ่น 10 ก.พ. 2565 14:23 น.รับเรื่อง
11 ก.พ. 65 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1182น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-342ขอล๊อคมุ้งลวดชำรุด 1 อัน10 ก.พ. 2565 14:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 65 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1183น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-321มือจับตู้เสื้อผ้าหัก 10 ก.พ. 2565 14:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มี.ค. 65 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มือจับตู้ 1 ชุด ปราโมท/สมพร
1184น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-341/1กระเบื้องยางหน้าห้องน้ำชำรุด 2 แผ่น10 ก.พ. 2565 11:46 น.รับเรื่อง
10 ก.พ. 65 13:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1185แม่บ้านอาคาร 8อ-8/2กระเบื้องห้องเบเกอรี่ชำรุด 09 ก.พ. 2565 16:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1186แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1กลอนประตูชำรุดห้องน้ำหญิง ชั้น 109 ก.พ. 2565 14:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1187น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-204ประตูบานเลื่อนกระจกในห้องน้ำฝืด09 ก.พ. 2565 14:09 น.รับเรื่อง
10 ก.พ. 65 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1188แม่บ้านอาคาร 66-201 =6-202=6-104สายยูชํารุด09 ก.พ. 2565 10:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 65 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
1189น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-335/1ติดตั้งสายยูประตูเข้าห้อง07 ก.พ. 2565 16:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 65 10:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร สายยู 1 ชุด
1190น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-107ประตูเลื่อนหลังห้องชำรุด07 ก.พ. 2565 13:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 65 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1191แม่บ้านอาคาร 6ทางเดินชั้น2กันชึ่ม07 ก.พ. 2565 13:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 65 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, นำ้ยากันซึมหลังคา 18 ลิตร 1 ถัง ปราโมท/สมพร/คำจร
1192แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-313 อ21ลูกบิดประตูชำรุด. ห้องประชุมชั้น3 อ21ค่ะ 03 ก.พ. 2565 14:16 น.รับเรื่อง
03 ก.พ. 65 15:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1193น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-415ใต้อ่างล้างจานชำรุด 02 ก.พ. 2565 15:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 65 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
1194แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่ประตูบานเลื่อนเปิดไม่ได้ห้องประชุม02 ก.พ. 2565 14:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1195นางพรธิดา เสนไสย17-304ลูกบิดประตูห้องเสีย ล็อคไม่ได้02 ก.พ. 2565 07:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 65 14:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกบิด 1 ชุด สมโภช/คำจร
1196นายจำนงค์ วงค์คำพระฝ่ายอาคารสถานที่เปลี่ยนธงชาติ ชำรุด01 ก.พ. 2565 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 65 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ธงชาติไทย 80/120 1 ผืน
1197นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติเปลี่ยนธงชาติ ชำรุด01 ก.พ. 2565 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 65 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ธงชาติไทย 2*3 เมตร 1 ผืน
1198นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคารบริหารเปลี่ยนธงชาติ ชำรุด01 ก.พ. 2565 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 65 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ธงชาติ 2*3 เมตร 1 ผืน
1199แม่บ้านอาคาร 77217/6กระเบื้องยางแตกชำรุด31 ม.ค. 2565 16:07 น.รับเรื่อง
01 ก.พ. 65 08:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1200แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ฝาปิดท่อน้ำเสียแตกชำรุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง28 ม.ค. 2565 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ค. 65 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1201น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-234ขามุ้งลวดหัก 2 จุด27 ม.ค. 2565 15:26 น.รับเรื่อง
27 ม.ค. 65 16:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1202น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-234ทาสีห้องนอน ห้องน้ำ และห้องครัวเนื่องจากเป็นรา27 ม.ค. 2565 15:25 น.รับเรื่อง
27 ม.ค. 65 16:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1203แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15หูช้างประตูด้านหลังชำรุด27 ม.ค. 2565 10:25 น.รับเรื่อง
27 ม.ค. 65 16:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1204นายพงสธร บารจง1-106ลางเลื่อน วาง คีย์ บอรื ชำรุด26 ม.ค. 2565 12:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.พ. 65 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กุญแจโต๊ะทำงาน 1 ชุด
1205แม่บ้านอาคาร 77-323กระเบื้องยางแตกชำรุด26 ม.ค. 2565 10:44 น.รับเรื่อง
26 ม.ค. 65 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1206แม่บ้านอาคาร 77-320กระเบื้องยางแตกชำรุด26 ม.ค. 2565 10:42 น.รับเรื่อง
26 ม.ค. 65 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1207น.ส.เยาวเรศ โนนทิง9-204ปิดฝ้าเพดานที่ห้อง9-204 เนื่องจากมีหนูเจาะฝ้าลงมาทำลายกระดาษที่ห้องทำงาน26 ม.ค. 2565 09:29 น.รับเรื่อง
26 ม.ค. 65 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1208น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-342ยางขอบกระจกหลุด 1 เส้น ตัวล๊อคมุ้งลวด ชำรุด 1 อัน25 ม.ค. 2565 16:30 น.รับเรื่อง
26 ม.ค. 65 10:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1209น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-415ประตูทางเข้าลอ๊กไม่ได้ ประตเลื่อนหอ้งอาบน้ำเลื่อนไม่ได้ ประหอ้งชักโครกลอ๊กไม่ได้25 ม.ค. 2565 16:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร ล้อประตูเลื่อน 4 ล้อ
1210น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-415ทาสีประตู สีฝาผนัง ทั้งห้อง25 ม.ค. 2565 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1211นางทิตยา สุภาวงค์1-316เปลี่ยนกุญแจล็อคลิ้นชักโต๊ะทำงาน เนื่องจากอันเก่าชำรุด25 ม.ค. 2565 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กุญแจโต๊ะทำงาน 1 ชุด
1212แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20กระจกหลุดห้อง 20-42324 ม.ค. 2565 15:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.พ. 65 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สิริโคลน 1 หลอด ปราโมท/สมพร
1213แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ฝาถังบำบัดน้ำเสียแตกชำรุด 2 ฝา ทำให้มีกลิ่นเหม้น ฝั่ง ศ.ว24 ม.ค. 2565 15:35 น.รับเรื่อง
24 ม.ค. 65 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1214แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-315 ห้องน้ำหญิง ชั้น3 อ21ฐานชักโครกรั่วซึมค่ะ 24 ม.ค. 2565 15:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1215น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-342แจ้งปิดช่องไฟ 24 ม.ค. 2565 14:55 น.รับเรื่อง
24 ม.ค. 65 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1216น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4กระเบื้องพื้นห้องพองขึ้นมาและแตกร้าวไม่สามารถเหยียบและเดินได้24 ม.ค. 2565 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1217น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์อาคาร 20 ฝั่งศว.ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งบานพับปิดประตูอัตโนมัติ ห้องน้ำชาย หญิง ตึก 20 4 ชั้น จำนวน 8 จุด 21 ม.ค. 2565 17:07 น.รับเรื่อง
24 ม.ค. 65 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1218น.ส.พัชรา วงค์ทอง อาคาร3 ห้อง 223กระเบื้องพื้น บริเวณหน้าห้องน้ำหลุด 20 ม.ค. 2565 20:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1219แม่บ้านอาคาร 66-103 6-104 6-203 6-204กระเบี่องยางชำรุด20 ม.ค. 2565 15:40 น.รับเรื่อง
21 ม.ค. 65 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1220แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่หัวฉีดเครื่่องฉีดน้ำชำรุด19 ม.ค. 2565 14:10 น.ยกเลิกรายการ
09 ก.พ. 65 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1221แม่บ้านอาคาร 77-320/1หน้าต่างบานกระทุ้งชำรุด19 ม.ค. 2565 10:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 65 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร วิกโก้หน้าต่าง 1 คู่
1222นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้ง?ลูกบิด?ชำรุด?ห้อง?4-424?และ?4-422?และ?4-403?เปิด?ไม่ได้?18 ม.ค. 2565 15:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ม.ค. 65 09:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1223น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-337เตียงชำรุด ขารองเตียงใหญ่หลุด 3 ขา18 ม.ค. 2565 11:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 65 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1224น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-336/1ฝาตู้เสื้อผ้าชำรุด บานพับหลุด ชั้นตู้ชำรุด และตัวล๊อคหน้าต่างชำรุด18 ม.ค. 2565 11:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ม.ค. 65 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1225น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ห้องสันทนาการชัั้น4ฝ่าทะลุ17 ม.ค. 2565 14:22 น.รับเรื่อง
17 ม.ค. 65 14:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1226น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาราร4ลูกบิดประตูห้อง4-422เปิดไม่ได่17 ม.ค. 2565 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 65 15:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1227แม่บ้านอาคาร 77-320/1รางผ้าม่านชำรุด17 ม.ค. 2565 13:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร เชือกผ้าม่าน 20 เมตร ล้อผ้าม่าน 60 ตัว
1228อาจารย์กุลธิดา ยะสะกะห้อง 17-409 ชุดพักอาศัยบุคลากร 2ประตูระเบียงห้องมีปัญหา เลื่อนยาก และที่ล็อคประตูบานเลื่อนพังค่ะ16 ม.ค. 2565 18:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 65 10:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1229แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-213 21-214 อ21 สะดืออ่างล้างมือชำรุด ห้องน้ำชายหญิง อ21 ชั้น2 ค่ะ 14 ม.ค. 2565 11:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1230แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-213 21-214 อ21 สะดืออ่างล้างมือชำรุด ห้องน้ำชายหญิง อ21 ชั้น2 ค่ะ 14 ม.ค. 2565 11:31 น.ยกเลิกรายการ
14 ม.ค. 65 12:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1231น.ส.แพรวพรรณ แสนสีแก้วฟาร์มพืชป้ายฟาร์มพืชชำรุด 14 ม.ค. 2565 10:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 15:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1232แม่บ้านอาคาร 77-404/3กำจัดปลวกบริเวณขอบกระจกห้องน้ำ13 ม.ค. 2565 14:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1233แม่บ้านอาคาร 77-317/3,7-317/8,7-319กระเบื้องยางแตกชำรุด13 ม.ค. 2565 13:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กระเบื้องยาง 50 แผ่น ปราโมท/สมพร
1234นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 14ชักโครกห้องนํ้าหญิงลูกลอยชำรุด ด้านทิศตะวันออก13 ม.ค. 2565 09:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 65 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดลูกลอยหม้อนำ้ซักโครก 1 ชุด
1235นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ลูกบิดประตูชำรุดห้อง20213 ม.ค. 2565 08:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 65 15:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1236นายณธกร ทัศนัส7-228พื้นห้องแล็ปชำรุด เกิดฝุ่นกระจายทั่วห้อง เป็นผลเสียต่อสุขภาพนิสิตและผู้สอน 12 ม.ค. 2565 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กระเบื้องยาง 15 แผ่น ปราโมท/สมพร
1237นางกิตติมา งามวิไลกร20-420ตู้เปิดไม่ได้ กุญแจมีปัญหาค่ะ11 ม.ค. 2565 12:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กุญแจโต๊ะทำงาน 1 ชุด
1238น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้องสะรีระสัตว์7-421ตัดถังพลาสติกสีดำ11 ม.ค. 2565 10:16 น.รับเรื่อง
11 ม.ค. 65 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1239น.ส.รดา กันแสนห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา อาคารเรียนรวม (อาคาร2)ประตูเปิดลำบาก และปิดไม่สนิท 10 ม.ค. 2565 09:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 65 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1240น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกหลังห้องชำรุดเปิดไม่ได้ห้อง11105 ม.ค. 2565 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ม.ค. 65 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1241นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้อง226กระดานพื้นเตียงหักขนาด 6 ฟุต04 ม.ค. 2565 10:57 น.รับเรื่อง
04 ม.ค. 65 16:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1242น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-227ปิดช่องว่างใต้ประตูห้อง และประตูข้างห้อง และซ่อมประตูข้างห้องที่ชำรุด04 ม.ค. 2565 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 65 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1243น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-227ถอนตะปู ปิดรูตะปู และทาสีห้องนอนใหม่04 ม.ค. 2565 10:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 65 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1244น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดหลุดห้อง31829 ธ.ค. 2564 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ม.ค. 65 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร แก้ไขและซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อย
1245แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ประตูด้านหลังชั้น3ชำรุด28 ธ.ค. 2564 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ม.ค. 65 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1246แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ชักโครกอุตตันห้องน้ำคนพิการ ชั้น 3 ฝั่ง ศ.วห้อง 20-31128 ธ.ค. 2564 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1247น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-227ลูกบิดประตูระเบียงข้างห้องชำรุด24 ธ.ค. 2564 16:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ม.ค. 65 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1248น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-227ปิดรอยร้าวผนังห้อง24 ธ.ค. 2564 16:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 65 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1249แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ประตูเปิดไม่ได้ ห้อง 22-11024 ธ.ค. 2564 13:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 65 15:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1250น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10รถเข็นจากที่โรงอาหารกลาง อาคาร 10 ชำรุดค่ะ 23 ธ.ค. 2564 14:59 น.รับเรื่อง
24 ธ.ค. 64 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1251น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10ขอบประตูที่โรงอาหารกลางอาคาร 10 ชำรุดค่ะ ทำให้ปิดประตูยาก 23 ธ.ค. 2564 14:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 65 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1252น.ส.แพรวพรรณ แสนสีแก้วฟาร์มพืชประตูเหล็กดัด หน้าออฟฟิศในฟาร์มพืชชำรุด 22 ธ.ค. 2564 10:12 น.รับเรื่อง
23 ธ.ค. 64 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1253แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ประตูม้วนเหล็กชั้น 1 เปิด-ปิดไม่ได้ทางทิศเหนือ20 ธ.ค. 2564 09:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 65 15:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1254แม่บ้านอาคาร 66-202 -6-202 เก้าอี้ชํารุด17 ธ.ค. 2564 13:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 65 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1255นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 226 พื้นเตียงหักชำรุดขนาด 6 ฟุต16 ธ.ค. 2564 14:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 65 15:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1256แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 16ฝ้าเพดานทะลุ ด้านหลังชั้น 2 16 ธ.ค. 2564 10:56 น.รับเรื่อง
16 ธ.ค. 64 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1257แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13ฉายฉีดชำระห้องน้ำอาจารย์หญิงอุดตันคะ16 ธ.ค. 2564 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1258แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13กระเบื้องฝาผหนังห้องน้ำอาจารย์ชำรุดคะ16 ธ.ค. 2564 09:50 น.รับเรื่อง
16 ธ.ค. 64 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1259น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-233/1เตียงนอนชำรุด15 ธ.ค. 2564 16:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 65 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1260น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-227มือจับประตูตู้เสื้อชำรุด15 ธ.ค. 2564 14:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 65 15:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มือจับตู้ 1 ชุด ปราโมท/สมพร
1261น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-227ขอบบัวข้างฝาชำรุด และทาสีภายในห้องเนื่องจากเป็นรา14 ธ.ค. 2564 15:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 65 15:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1262น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-277เปลี่ยนกระจกห้องน้ำ14 ธ.ค. 2564 14:54 น.รับเรื่อง
14 ธ.ค. 64 15:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1263น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-277ตู้เสื้อผ้าชำรุดมีรูหนู14 ธ.ค. 2564 14:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 14:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1264น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ฝาปิดถังแซ็กหลังห้องทันตกรรมแตกค่ะ14 ธ.ค. 2564 14:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝาปิดบ่อบำบัดนำ้เสีย 1 ชุด
1265นายภักดี คบกลาง3-231ลูกบิดประตูห้องเสีย ไม่สามารถเปิด-ปิดห้องได้14 ธ.ค. 2564 09:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 14:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร ลูกบิดประตู 1 ชุด
1266แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2ฝาท่อน้ำทิ้งแตกชำรุด 1 ฝา13 ธ.ค. 2564 14:36 น.รับเรื่อง
14 ธ.ค. 64 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1267แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 7ประตูม้วนเปิดไม่ได้ทางเข้าอาคารด้าน ร.ป.ภ13 ธ.ค. 2564 09:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 14:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1268แม่บ้านอาคาร 22-310 อ.2 ชั้น3 ห้องน้ำชายประตูห้องน้ำชายพัง ช่างถอดออกแล้วไม่มาติดให้13 ธ.ค. 2564 08:01 น.รับเรื่อง
13 ธ.ค. 64 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1269นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 ชั้น 4 ห้อง 406โทรศัพท์คณะเบอร์ 042725013 เสีย / เบอร์แฟกซ์ 042725155 เสียไม่สามารถใช้งานได้09 ธ.ค. 2564 14:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1270นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 ชั้น 4 ห้อง 406โทรศัพท์ เบอร์ 042-725043 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อกดโทรเข้ามือถือจะขึ้นเบอร์ 042725042 /เมือโทรกลับจะไปติดที่หน่วยประชาสัมพันธ์ /ถ้าโทรเข้าเบอร์ 042725043 จะมีเสียงเรียกเข้าที่ผู้โทร แต่เครื่องโทรศัพท์ไม่มีเสียงอะไรดัง 09 ธ.ค. 2564 13:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1271แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่เครื่องขีดเสีย09 ธ.ค. 2564 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1272แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ท่อน้ำรั่วชั้น 308 ธ.ค. 2564 09:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ธ.ค. 64 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เกลียวนอก 1 1/2 นิ้ว 2 ตัว
1273น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ประตู้หน้าต่าง ห้อง 109 อาคารวิจัยและพัฒนา ไม่สามารถเปิดได้07 ธ.ค. 2564 14:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ธ.ค. 64 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
1274นายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล19-123ติดสายยู 2 ฝั่ง เนื่องจากมีทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก07 ธ.ค. 2564 11:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ธ.ค. 64 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายยูหูช้าง 2 ชุด ปราโมท/สมพร
1275แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13สายหม้อน้ำชักโครกชำรุดห้องน้ำนิสิตชาย.ชั้น2คะ07 ธ.ค. 2564 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 14:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1276น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องชำรุดเปิดไม่ได้ห้อง31203 ธ.ค. 2564 14:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 14:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1277น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้อง120ชำรุดเปิดยาก03 ธ.ค. 2564 13:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 14:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1278แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13หม้อน้ำชักโครกห้องน้ำนิสิตชายชั้น2.ชำรุดคะ03 ธ.ค. 2564 10:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น
1279น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดหลุดห้อง41103 ธ.ค. 2564 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 14:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1280แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ อาคาร 20แผ่นฝ้าชำรุดตรงหลอดไฟยาวหน้ากระจกห้องน้ำหญิง03 ธ.ค. 2564 09:05 น.รับเรื่อง
03 ธ.ค. 64 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1281แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ฝ้าเพดานมีน้ำหยด ห้อง 22-20603 ธ.ค. 2564 09:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 65 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1282น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝาตะแกรงปิดท่อน้ำเสียทางเข้าโรงจอดรถชำรุด02 ธ.ค. 2564 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 14:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1283น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 หลังห้อง 340ตัดแต่งต้นดอกปีบ เนื่องจากบดบังจานสัญญาณดาวเทียม 02 ธ.ค. 2564 13:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1284นายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล19-136ติดสายยู 1 ชุด + กลอนประตู 1 จุด เนื่องจากขณะนี้ใช้เก็บทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง02 ธ.ค. 2564 11:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 14:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร สายยูหูช้าง 3 ชุด กลอนประตู 6 นิ้ว 1 ชุด
1285แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-205 อ211)ที่กดชักโครกชำรุด ค่ะ 2)หลอดไฟห้องน้ำหญิงเสีย 1หลอด(ตะเกียบ) ห้อง21-214 ค่ะ 02 ธ.ค. 2564 10:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1286แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13ฉายฉีดชำระห้องน้ำนิสิตชายชั้น2.ชำรุดมีน้ำหยดคะ02 ธ.ค. 2564 10:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1287แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_206หน้าต่างห้องเรียนชำรุดเปิดไม่ออกคะ01 ธ.ค. 2564 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 14:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1288แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13หัวฉีดชำระห้องน้ำนิสิตชายชำรุด1ห้องชั้น2คะ30 พ.ย. 2564 15:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1289แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_204ม่านกัดแดดติดหน้าต่างห้องเรียนชำรุดคะ30 พ.ย. 2564 15:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1290น.ส.ปาริช่าติ บัวโรย3-318-สายฉีดชำระน้ำไหลเบา -แผ่นรองนั่งชักโครกหลุด30 พ.ย. 2564 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ธ.ค. 64 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองซักโครก 1 ชุด
1291น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-215ประตูชำรุด29 พ.ย. 2564 09:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1292น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ลูกบิดประตูห้อง4-312ชํารุด26 พ.ย. 2564 11:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร ลูกบิดประตูใหม่ 1 ชุด
1293แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ผ้าม่านชำรุดห้อง 20-418 หน้าต่างชำรุด ห้อง 20-212 ฝั่ง ศ.ว25 พ.ย. 2564 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1294น.ส.จิตรา ธรรมรักษา1-311ขาโต๊ะประชุมชำรุด24 พ.ย. 2564 14:27 น.รับเรื่อง
24 พ.ย. 64 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1295นางสุพัตรา ผาลลาพัง1-304ส่วนของโต๊ะที่ใช้วางคีย์บอร์ด และเมาส์ เลื่อนยาก23 พ.ย. 2564 14:25 น.รับเรื่อง
24 พ.ย. 64 10:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1296แม่บ้านฝ่าย อาคารฯห้องน้ำหญิง 21-315ฐานชักโครกมีน้ำซึมค่ะ 23 พ.ย. 2564 11:07 น.รับเรื่อง
23 พ.ย. 64 13:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1297น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18โต๊ะชำรุดห้อง12023 พ.ย. 2564 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 14:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1298แม่บ้านอาคาร 77-108โถงไทสกลขอบของประตูบานสวิงนอ็ตหลุดทำให้ปิดประตูไม่สะดวก 23 พ.ย. 2564 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1299น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-316ลูกบิดประตูชำรุด22 พ.ย. 2564 13:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 13:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1300แม่บ้านอาคาร 77-310/1เก้าอี้ล้อเลื่อนขาหักชำรุด 22 พ.ย. 2564 11:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1301นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 3 ทางออก บ.หนองหอยที่คล้องโซ่ชำรุด19 พ.ย. 2564 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1302แม่บ้านอาคาร 77-422สรีรพืชกระเบื้องยางชำรุดประมาณ10-12แผ่น19 พ.ย. 2564 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 64 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท-สมพร หระเบื้องยางสีครีม 20 แผ่น
1303น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-218ประตูเข้าห้องหลวม มองเห็นข้างนอกทั้งซ้ายและขวา ดูไม่แข็งแรง17 พ.ย. 2564 13:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1304น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17แจ้งกำจัดผึ้งหน้าอาคาร 1717 พ.ย. 2564 13:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 09:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1305น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนกระเบื่องปูพื้น จำนวน 10 แผ่น16 พ.ย. 2564 14:13 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
1306แม่บ้านฝ่าย อาคารฯประตู 6รางเหล็กประตู - 6 ชำรุด16 พ.ย. 2564 13:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 64 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1307แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ตัวล็อกหน้าต่างบานกระทุ้งหักชำรุดห้องภาควิชาอุตสาหกรรมบริหาร16 พ.ย. 2564 13:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 65 10:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1308แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หน้าต่างชำรุด ห้อง 20-213 ชั้น 3 ฝั่ง ส.ว16 พ.ย. 2564 10:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1309แม่บ้านอาคาร 7หลังห้องปฏิบัติการโยธาฯขอความอนุเคราะห์กำจัดรังแตน15 พ.ย. 2564 15:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 08:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1310แม่บ้านอาคาร 7ประตูทางออกชั้น1โซนลิฟท์กุญแจประตูบานสวิงเปิด-ปิดไม่สะดวกฝืดมาก15 พ.ย. 2564 15:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กุญแจบานสวิงสองทาง 1 ชุด ปราโมท/สมพร
1311แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ประตูชำรุด ห้อง 22-20111 พ.ย. 2564 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1312น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-236ทาสีฝ้าเพดานห้องที่เป็นเนื่่องจากน้ำรั่ว 10 พ.ย. 2564 16:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 65 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1313น.ส.เจนจิรา ทองแกมอาคารฟาร์มพืชลูกบิดประตูห้องน้ำชายและหญิงชำรุดไม่สามารถใช้ประตูได้10 พ.ย. 2564 14:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1314แม่บ้านฝ่าย อาคารฯห้องน้ำหญิง 21-206สะดืออ่างชำรุด ชั้น2 อ21 ค่ะ 10 พ.ย. 2564 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 14:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1315น.ส.รดา กันแสนห้องแลป อาคารเรียนรวมลูกบิดประตูพัง 08 พ.ย. 2564 16:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1316แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-305 ห้องน้ำชาย ชั้น3 อ21 ค่ะห้องน้ำชาย สะดืออ่างชำรุดค่ะ 08 พ.ย. 2564 14:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 14:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1317น.ส.จิตรลดา ฦๅชาห้องพัก 17-215 อาคารชุดพักอาศัยขอความอนุเคราะห์กำจัดปลวกค่ะ รายละเอียดตามภาพนะคะ 08 พ.ย. 2564 09:42 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
1318น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกห้องทีวีชั้น2ชำรุดเปิอ-ปิดยาก05 พ.ย. 2564 10:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1319แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ประตูหน้าต่างชำรุด ห้อง 20-21004 พ.ย. 2564 08:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1320นางอรุณศรี นิภานันท์ห้องประชุม20-407แผ่นหลังโต๊ะประชุมหลุด03 พ.ย. 2564 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 64 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1321แม่บ้านฝ่าย อาคารฯห้องน้ำหญิง 21-306 ชั้น3 ค่ะ 1) สะดืออ่างชำรุด 2) น้ำรั่วซึมใต้อ่างจุดเดิมน้ำยังหยดอยู่ ค่ะ 03 พ.ย. 2564 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 14:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1322นายสมชาย เบ้าทอง17-204ประตูบานเลื่อนกระจกในห้องน้ำฝืด03 พ.ย. 2564 08:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1323แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_203แผ่นคาเน่ชั่นห้องพักอาจารย์ชำรุดคะ02 พ.ย. 2564 14:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1324แม่บ้านอาคาร 7ชั้น3โซนกลางเก้าอี้ชำรุด 02 พ.ย. 2564 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 14:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชำรุดซ่อมไม่ได้ ปราโมท/สมพร
1325แม่บ้านฝ่าย อาคารฯโรงซ่อมงานยานพาหนะก๊อก ชำรุดห้องน้ำชาย (โถฉี่ )01 พ.ย. 2564 15:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ย. 64 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เทปพันเกลียว 1 ม้วน ก๊อกนำ้ 1/2 นิ้ว 1 ตัว
1326น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-307มือจับตู้เสื้อผ้าชำรุด01 พ.ย. 2564 13:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1327นายสมชาย เบ้าทอง17-204ประตูบานเลื่อนกระจกหลังห้องฝืด เปิด-ปิดยาก01 พ.ย. 2564 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1328น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4บานพลับประตูห้องอาบนํ้าชํารุดห้อง4-320/129 ต.ค. 2564 10:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1329นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ8/1-108ฝ้าทีบาร์แตกทะลุจากด้านบนมาในห้องพักอาจารย์28 ต.ค. 2564 10:17 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
1330น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-409รื้อถอนเตียงนอน และตู้เสื้อผ้าที่ชำรุด27 ต.ค. 2564 14:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 64 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1331น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-409ประตูเลื่อนในนห้องน้ำชำรุดเลื่อนไม่ได้27 ต.ค. 2564 14:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 64 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ล้อประตูเลื่อนห้องนำ้ 4 ล้อ ปราโมท/สมพร
1332น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-409น้ำรั่วบนเพดานห้องนั่งเล่น27 ต.ค. 2564 14:27 น.ยกเลิกรายการ
11 ส.ค. 66 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1333น.ส.จิตรลดา ฦๅชาห้อง 20 - 408 อาคาร 20 ห้องผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ติดตั้งกระดานไวท์บอร์ด และตู้เก็บกุญแจค่ะ 27 ต.ค. 2564 11:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 64 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1334แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20คิ้วประตูชำรุด ห้อง 20-21327 ต.ค. 2564 10:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 64 14:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1335แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ขอบประตูด้านบนชำรุดห้อง 21-10826 ต.ค. 2564 15:00 น.รับเรื่อง
27 ต.ค. 64 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1336นายวรากร คำชมภูห้องสมุดเจาะพุกยึดป้ายในห้องน้ำหญิง26 ต.ค. 2564 14:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 64 14:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
1337น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน7-421-ติดตั้งข้อต่อสายเดรนน้ำร้อน (มีอะไหล่ข้อต่อ 2 ชุด) - ซ่อมแซมกระเบื้องยาง หลุด1 แผ่น25 ต.ค. 2564 10:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 พ.ย. 64 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1338นายนิรันดร์ ทรงนิรันดร์3-235แจ้งซ่อมแซมกระเบื้องยางหน้าห้องน้ำ 21 ต.ค. 2564 11:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 64 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กระเบื้องยางเขียว 6 แผ่น
1339นางวราภรณ์ กระต่ายทองในลิทฟ์อาคาร1เปลี่ยนพื้นที่ยื่นเว้นระยะห่างเก่าชำรุด 21 ต.ค. 2564 10:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 64 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย
1340แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2พื้นกระเบื้องห้องน้ำมีน้ำซึมออกมา ห้องน้ำหญิง 2-10620 ต.ค. 2564 14:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1341น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-307เตียงชำรุด(ไม้อัดหัก)18 ต.ค. 2564 15:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ต.ค. 64 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1342น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-319ล้อมุ้งลวดหน้าต่างชำรุด 1 บาน18 ต.ค. 2564 15:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ต.ค. 64 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ล้อมุ่งลวด 2 ชุด ปราโมท/สมพร
1343น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-325ฝ้าเพดานเป็นราและชำรุดเป็นรู18 ต.ค. 2564 15:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 65 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1344น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-244กระเบื้องในห้องน้ำชำรุดหลุด 1 แผ่น18 ต.ค. 2564 10:17 น.รับเรื่อง
18 ต.ค. 64 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1345น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ยาแนวกระเบื้องห้องนํ้าชั้น3ห้อง4-308/1.4-303/1.4-320/1.4-314/115 ต.ค. 2564 16:00 น.รับเรื่อง
18 ต.ค. 64 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1346น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4 ยาแนวกระเบื้องห้องนํ้าห้อง4-208/1.4-202/1.4-220/1.4-214/115 ต.ค. 2564 15:57 น.รับเรื่อง
18 ต.ค. 64 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1347น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ยาแนวกระเบื้องห้องนํ้าชั้น1ห้อง4-108/1/4-102/1/4-121/1/4-115/115 ต.ค. 2564 15:53 น.รับเรื่อง
18 ต.ค. 64 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1348แม่บ้านอาคาร 77-409ซ่อมเก้าอี้ชำรุดรวม2ตัว15 ต.ค. 2564 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 64 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1349แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21น้ำรั่วลงมาตรงหลอดไฟหน้าห้องอาจารย์ ห้อง 21-417 ชั้น 414 ต.ค. 2564 10:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1350แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/2หลังคารั่วห้อง แปรรูป 8/214 ต.ค. 2564 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1351แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20สีหลุดลอกทางเดินชั้น 3 ฝั่งสาธา14 ต.ค. 2564 10:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 65 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1352แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20เก้าอี้ชำรุดชั้น 3 ฝั่งสาธา14 ต.ค. 2564 10:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ต.ค. 64 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1353แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20พื้นห้องแลปชำรุด ห้อง 20-30414 ต.ค. 2564 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1354แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ฝ้าเพดานชำรุดห้อง 20-101 14 ต.ค. 2564 09:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1355อาจารย์มยูรกาญจน์ เดชกุญชร3-238/1เจาะรูติดขาตั้งราวม่าน 11 ต.ค. 2564 20:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 64 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1356แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21น้ำรั่วตรงประตูหนีไฟโซนฝั่ง อ 7 ชั้น 411 ต.ค. 2564 14:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 65 15:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1357น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์ุง่ภโถปัสวะรั่วห้อง4-314/111 ต.ค. 2564 13:24 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
1358น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาห้องพักอาจารย์ 21-425เนื่องจากมีฝนตกตกทำให้มีน้ำรั่วซึมในฝ้าเพดานห้องพัก 11 ต.ค. 2564 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/ปราโมท
1359แม่บ้านฝ่าย อาคารฯหน้าลานพระพิรุณป้ายบอกทางชำรุดทางเข้าถนนหมายเลข 1 ฝั่งอ่างสกลนคร11 ต.ค. 2564 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 64 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1360แม่บ้านอาคาร 7ประตูทางออกระเบียงชั้น3โซนDขอความอนุเคราะห์กำจัดรังแตนออกจากพื้นที่08 ต.ค. 2564 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ต.ค. 64 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1361น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาฟาร์มสัตว์คณะทอ. (เครื่องให้อาหารไก่ไข่)ลูกปืนเครื่องให้อาหารไก่แตก ทางฟาร์มสัตว์ซื้ออุปกรร์สำหรับเปลี่ยนไว้เรียบร้อยแล้ว ต้องการช่างที่มีความรู้ไปเปลี่ยนลูกปืนให้ขอบคุณค่ะ 06 ต.ค. 2564 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ต.ค. 64 16:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1362น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-330ฝ้าเพดานกลางห้องนอนชำรุด (ช่างมาปิดแล้วแต่ปูนที่ปิดหลุดลงมาตามภาพคะ) 04 ต.ค. 2564 16:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1363แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ฝ้าทะลุห้อง ข้างห้องวิทยุ ชั้น 3 04 ต.ค. 2564 14:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1364น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ออฟฟิตเก่าหน่วยที่พักอาศัยชั้นวางของหลุดออกมาจากข้างฝา 04 ต.ค. 2564 14:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/สมโภช
1365น.ส.อัมพร ศรีคราม17-415ลูกปิดประตูห้องนอนเสีย มันไม่สามารถบิดลูกบิดเพื่อเปิดประตูห้องได้ คล้ายๆ ว่ามันค้าง04 ต.ค. 2564 04:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1366น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-213เตียงชำรุด 01 ต.ค. 2564 13:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 13:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/สมโภช
1367น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-213สีฝ้าเพดานชำรุด 01 ต.ค. 2564 13:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1368น.ส.กนกพร ศรีโคตรอาคาร 14 ห้อง2BNumber1 ประตูในห้อง2BNumber1 เปิดไม่ได้ (ห้องที่ผช.วีรเทพ ทำงาน)01 ต.ค. 2564 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 13:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1369นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ประตูโรงจอดรถจักรยานยนต์ชำรุด 1จุด 01 ต.ค. 2564 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 64 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1370น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-203แจ้งตัดต้นไผ่ที่โน้มเข้าไปในห้อง30 ก.ย. 2564 15:38 น.ยกเลิกรายการ
04 ต.ค. 64 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แจ้งงานภูมิสถาปัตย์ งานสวน ให้แล้วนะครับ
1371แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-306 อาคาร21ชั้น3แจ้งซ่อมใต้อ่างล้างมือมีน้ำรั่วตรงกระเบื้องเวลาเปิดน้ำแล้วมีน้ำรั่วออกมาค่ะ 30 ก.ย. 2564 15:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 14:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1372แม่บ้านอาคาร 77-106/1ประตูชำรุดนอ็ตหลุด29 ก.ย. 2564 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ต.ค. 64 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1373น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ประตู้ ห้อง 110 อาคารวิจัยและพัฒนา เปิด เปิดยาก28 ก.ย. 2564 11:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 64 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/อำพล
1374น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องน้ำหญิง โรงอาหารอาคาร 10กลอนประตูห้องน้ำหญิง ที่โรงอาหารอาคาร 10 ชำรุดค่ะ 27 ก.ย. 2564 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 64 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1375แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ประตูทางเข้าชั้น 1 ฝั่ง ส.ว ชำรุด ประตูทางเข้า ชั้น 4 ฝั่ง ส.ว ชำรุด ห้อง 20-422- 20-413 27 ก.ย. 2564 09:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 64 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1376แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชั้น2แจ้งกำจัดปลวกบริเวณหน้าห้องระพีและห้องรับรองชั้น223 ก.ย. 2564 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1377แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชั้น2แจ้งกำจัดปลวกบริเวณหน้าห้องระพีและห้องรับรองชั้น223 ก.ย. 2564 10:54 น.ยกเลิกรายการ
23 ก.ย. 64 11:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1378แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชั้น2แจ้งกำจัดปลวกบริเวณหน้าห้องระพีและห้องรับรองชั้น223 ก.ย. 2564 10:54 น.ยกเลิกรายการ
23 ก.ย. 64 11:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1379น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-141หนูตายบนฝ้าเพดาน(ช่างไฟมาเอาซากหนูออกไปแล้วคะ)22 ก.ย. 2564 15:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ย. 64 11:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1380แม่บ้านอาคาร 77-211/4ลิ้นชักโต๊ะทำงานชำรุด21 ก.ย. 2564 15:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ย. 64 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
1381น.ส.สุภัคนรี สัตตะโส17-206กระเบื้องหน้าตู้เสื้อผ้าดันขึ้นจากพื้นประมาณ 8 แผ่นค่ะ *แจ้งรอบที่ 2 ค่ะ รอบแรกไม่ได้รับการดำเนินการ20 ก.ย. 2564 15:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 14:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1382แม่บ้านอาคาร 8อ.8/2ประต๔ประตูประตูห้องเรียนบานสวิงเปิดแล้วเสียงดังมากๆเลยค่ะแจ้งช่อมด้วยค่ะ20 ก.ย. 2564 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ต.ค. 64 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1383นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่) ด่วนมากครับ ตอนนี้ไก่ลงเลี้ยงแล้วใบพัดลมเบียดกับขอบโครงพัดลม มีเสียงดัง 20 ก.ย. 2564 13:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 64 08:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/เจริญ
1384แม่บ้านฝ่าย อาคารฯหน้าโรงซ่อมล้อประตูรั่วชำรุด20 ก.ย. 2564 09:12 น.รับเรื่อง
20 ก.ย. 64 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1385น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้า ห้อง205ลูกบิดประตูห้องน้ำเสีย (ประตูล๊อคเอง)18 ก.ย. 2564 22:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 64 14:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
1386น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องรีดผ้ามีหนูตายบนฝ้าเพดาน ส่งกลิ่นเหม็น17 ก.ย. 2564 09:24 น.รับเรื่อง
17 ก.ย. 64 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1387นายชาติสยาม ผลวิลัยอาคาร 8/2 หลังคาอาคารรั่ว ซึ่งจะมีปัญหากับฝ้าอาคาร16 ก.ย. 2564 10:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 13:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1388นายชาติสยาม ผลวิลัยอาคาร 8/2 ปลวกเข้าทำลายครุภัณฑ์ประจำอาคาร ที่เป็นไม้ ทำให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย จึงขอให้เข้าแก้ไขและป้องกัน 16 ก.ย. 2564 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 13:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
1389น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง7-421 อาคาร7 ชั้น4ติดบานพับใส่ประตูตู้เหล็ก(มีบานพับให้แล้ว)15 ก.ย. 2564 16:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ต.ค. 64 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/ปราโมท
1390น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง7-421 อาคาร7 ชั้น4ประตูห้องปิดไม่ได้ปิดไม่สนิท15 ก.ย. 2564 16:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ต.ค. 64 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/ปราโมท
1391แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-305 21-306 21-206 อาคาร21 1) 21-306 ท่อน้ำใต้อ่างรั่วซึม 2) 21-305 กดชักโครกแล้วมีน้ำรั่วซึมออกมาตรงฐานชักโครก 3) 21-305 สะดืออ่างล้างมือชำรุดกดไม่ขึ้น 4) 21-206 มีน้ำซึมตรงพื้น ค่ะ 14 ก.ย. 2564 15:49 น.รับเรื่อง
14 ก.ย. 64 16:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1392น.ส.รจนา ทาระขจัดอาคาร 17 สวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.ประตูทางหนีไฟด้านหลังชำรุด ผุพัง รบกวนซ่อมแซมให้ด่วนเพราะเสี่ยงต่อการเข้ามาของสัตว์มีพิษ อาจจะเป็นอันตรายกับเด็กได้14 ก.ย. 2564 14:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/อำพล
1393แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ประตูหลังชั้น3,บานสวิงชำรุด14 ก.ย. 2564 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 64 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล
1394แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3หน้าห้องระพีชั้น3รั่ว14 ก.ย. 2564 10:16 น.รับเรื่อง
14 ก.ย. 64 10:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1395น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดล็อกไม่ได้ห้อง41713 ก.ย. 2564 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 12:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/อำพล
1396น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18กรประตูห้องอาบน้ำชำรุดล็อกไม่ได้ห้อง41313 ก.ย. 2564 14:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 12:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/อำพล
1397แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ชั้น 4 มีน้ำรั่วจุดเดิมห้อง 21-425 21-410 21 417 21-409 รั่วตามขอบหน้าต่าง ห้องน้ำชั้น 4 โซนตึก อ. 8 ห้อง 21-405-21-40613 ก.ย. 2564 09:32 น.รับเรื่อง
13 ก.ย. 64 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1398แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13หน้าห้อง 13 -202 มีน้ำรั่ว 2 จุด13 ก.ย. 2564 09:27 น.รับเรื่อง
13 ก.ย. 64 10:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1399แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 16น้ำรั่วจุดเดิมตรงเสาหน้าห้องน้ำ13 ก.ย. 2564 09:26 น.รับเรื่อง
13 ก.ย. 64 10:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1400แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ห้องเรียนมีน้ำรั่วหนักมาก มีห้อง 9-301-9-302-9-303 ห้องศึกษากลุ่มหน้าห้องครัว ชั้น 1จดหมายเหตุ13 ก.ย. 2564 09:24 น.รับเรื่อง
13 ก.ย. 64 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1401แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2มีน้ำรั่วหน้าห้องน้ำฝั่งอ .2 ห้อง 2-201 ตรงต้นเสา13 ก.ย. 2564 09:21 น.รับเรื่อง
13 ก.ย. 64 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1402น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16น้ำรั่วจากหลังคา13 ก.ย. 2564 08:41 น.รับเรื่อง
13 ก.ย. 64 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1403แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3 กระเบื้อง ห้องเรียนชำรุด(กระเบื้อง)9-30111 ก.ย. 2564 15:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 11:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, 40 แผ่น สีครีม ปราโมท/สมพร/เจริญ
1404น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18บานประตูห้อง101ชำรุดเปิด-ปิดยาก10 ก.ย. 2564 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 11:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/อำพล
1405แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 16รั่วจุดเดิมตรงเสาหน้าห้องน้ำ09 ก.ย. 2564 13:36 น.รับเรื่อง
09 ก.ย. 64 13:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1406แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ อาคาร 2น้ำรั่วหน้าห้องน้ำฝั่ง อ. 20 ชั้น 2 ห้อง 2-201 ตรงต้นเสา09 ก.ย. 2564 10:07 น.รับเรื่อง
09 ก.ย. 64 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1407แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-201มีน้ำซึมออกมาตรงต้นเสาในห้องเรียน09 ก.ย. 2564 09:29 น.รับเรื่อง
09 ก.ย. 64 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1408แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20มีน้ำรั่วลงมาจากฝ้าเพดานห้องน้ำหญิงฝั่งสาธา ห้อง 20 -205 07 ก.ย. 2564 09:58 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 64 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1409น.ส.สลิลดา มิระสิงห์หอพักหญิงนนทรีประตูม้วนทางเข้าหอพัก เปิด-ปิด มีเสียงดังมาก 07 ก.ย. 2564 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 11:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
1410น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงซ่อมจักรยาน *งานทรัพย์สินจะขนย้ายจักรยานไปซ่อม*จักรยานที่ใช้บริการนักท่องเที่ยวที่สวนบัวชำรุดหลายคันค่ะ 06 ก.ย. 2564 15:39 น.ยกเลิกรายการ
13 ก.ย. 64 10:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1411น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-325เพดานในห้องครัวเป็นรา 2 ที่ และเพดานกลางห้องเป็นลา 1 ที่06 ก.ย. 2564 15:37 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 64 11:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1412นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องเตรียมอาหารชั้น3/1-305กระเบื้องล่อน1แผ่น 03 ก.ย. 2564 08:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/อำพล
1413แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-301 อาคาร21เก้าอี้ชำรุดค่ะ 02 ก.ย. 2564 15:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 14:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/อำพล
1414น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านค้าคุณบุ๋ม ศูนย์อาหาร 1ฝ้าร้านค้าชำรุดค่ะ เป็นร้านใหม๋ผ่านที่ประชุม กก.บริหารทรัพย์สิน 02 ก.ย. 2564 14:30 น.รับเรื่อง
02 ก.ย. 64 16:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1415แม่บ้านอาคาร 8อ8/2แจ้งช่อมกะเบื้องหลังคา02 ก.ย. 2564 14:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
1416แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21กุญแจชำรุด ห้อง 21-204-21-20601 ก.ย. 2564 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 64 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร เปลี่ยนชุดกุญแจ 2 ชุด
1417น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-234น้ำรั่วมาจากด้านบนฝ้าทำให้ฝ้าเป็นรา31 ส.ค. 2564 13:20 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 64 11:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1418แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20สีหลุดลอกพื้นชั้น 1 ฝั่งสาธา31 ส.ค. 2564 10:55 น.รับเรื่อง
31 ส.ค. 64 13:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1419นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติเปลี่ยนธงชาติ30 ส.ค. 2564 08:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ธงชาติไทย 2*3 เมตร 1 ผืน
1420แม่บ้านอาคาร 77-403/3กำจัดปลวกบริเวณขอบกระจกในห้องน้ำ27 ส.ค. 2564 15:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 13:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1421นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 กำจัดปลวก27 ส.ค. 2564 10:14 น.รับเรื่อง
27 ส.ค. 64 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1422แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ม่านชำรุดห้อง 421 ฝั่ง ศ.ว ชั้น 427 ส.ค. 2564 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 13:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
1423นายrutchanon pongtongอุทยานเกษตร 50 พรรษาท่อน้ำซิ้งล้างจานตัน น้ำซึมออกด้านล่างเวลาใช้งาน26 ส.ค. 2564 11:34 น.รับเรื่อง
26 ส.ค. 64 12:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1424น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-301เตียงนอน(ห้องนอนเล็กชำรุด)25 ส.ค. 2564 16:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 65 10:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1425น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3รื้อถอนตู้เก็บผ้าที่ชำรุด 25 ส.ค. 2564 11:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 64 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1426แม่บ้านอาคาร 77-411หลังคารั่วเวลาฝนตก24 ส.ค. 2564 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
1427น.ส.สิรินาฏ เนติศรีอาคารขุดพักอาศัย 2 (อาคาร17) ห้อง 2121.แจ้งซ่อมสะดืออ่างล้างหน้าค่ะ 2.แจ้งซ่อมก็อกน้ำใช้ในห้องครัว 24 ส.ค. 2564 07:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, 17-212 ปูนยาแนว 1 ถุง สะดืออ่าง Hang 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1428แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ผนังอาคารสีหลุดลอกห้อง 21-40923 ส.ค. 2564 13:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 13:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/เจริญ
1429นายภัทร ชุมสาย ณ อยุธยา3-307 อาคาร 3 ว.เฉลิมพระเกียรติฐานเตียงชำรุด23 ส.ค. 2564 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 65 15:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1430แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่เครื่องขัดเวลาใช้มีเสียงดัง23 ส.ค. 2564 09:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แกนมอเตอร์เสีย
1431นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 ชั้น 4 ห้อง 401ผนังมีรอยร้าวและมีปูนร่วง ขยายวงกว้างขึ้น /มีน้ำซึมไหลลงตามผนังจากฝ้าเพดานลงพื้นห้องเวลาที่ฝนตก /มีน้ำไหลซึมออกตามขอบกระจกเวลาฝนตก20 ส.ค. 2564 11:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 64 09:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, นำ้ยากันซึม 1 กระป๋อง ปราโมท/สมพร/เจริญ
1432น.ส.ธัญญลักษ์ มังทะฟาร์มพืช (ห้องเรียน)ประตูห้องเรียน ชำรุด 18 ส.ค. 2564 15:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/อำพล
1433แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ประตูม้วนปิดไม่ได้ ชั้น 2 18 ส.ค. 2564 11:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 64 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/อำพล/คำจร
1434แม่บ้านอาคาร 77-317/8กระเบื้องยางแตกชำรุดประมาณ6-8แผ่น18 ส.ค. 2564 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
1435แม่บ้านอาคาร 77-317/4กระเบื้องยางแตกชำรุดประมาณ4-6แผ่น18 ส.ค. 2564 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
1436น.ส.อัมพร ศรีคราม17-415เตียงนอนพัง โดยส่วนที่เป็นแผ่นไม้กระดานปูเตียงนอนแตกหัก ยุบตัวลงไปทั้งแถบ18 ส.ค. 2564 04:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 64 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1437น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดล๊อกไม่ได้ห้อง30317 ส.ค. 2564 11:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/อำพล
1438นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ที่เสียบฝักบัวชำรุด โซน3-322และ โซน4-31517 ส.ค. 2564 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 64 13:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่เสียบสายฉีดชำระ 2 อัน
1439แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21น้ำรั่วห้อง 21-425 ชั้น 416 ส.ค. 2564 15:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจรฺิญ
1440แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ฝ้าเพดานพัง (หลุดลงมา )16 ส.ค. 2564 14:36 น.รับเรื่อง
16 ส.ค. 64 14:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1441น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำไหลซึมออกจากพื้นหน้าห้องน้ำเวลาฝนตกห้อง22016 ส.ค. 2564 14:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
1442น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10ประตูทางเข้าห้องน้ำที่โรงอาหารชำรุด 16 ส.ค. 2564 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 64 16:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/อำพล
1443น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้า ห้อง220มีน้ำซึมบนพื้นห้องจะเป็นเฉพาะเวลาฝนตก14 ส.ค. 2564 21:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
1444น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-330แจ้งปิดรูหนูในห้องครัว 2 รู13 ส.ค. 2564 16:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 64 16:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/อำพล
1445แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15ฝ้าเพดานพัง สีหลุดลอก หลังคารั่ว ประตูห้องน้ำพัง ไม้วงกบประตูพัง (ห้องน้ำ ) 10 บาน13 ส.ค. 2564 11:04 น.รับเรื่อง
13 ส.ค. 64 12:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1446แม่บ้านฝ่าย อาคารฯหอวิทยาเขต ฯน้ำรั่วทุกครั้งที่ฝนตก13 ส.ค. 2564 11:00 น.รับเรื่อง
13 ส.ค. 64 12:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1447แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ชั้น 4 น้ำรั่วจุดเดิม ห้อง 21-40813 ส.ค. 2564 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
1448แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14รั่วที่เดิมห้องโถง ด้านหน้าเข้าเวที อยู่ผนังฝั่งซ้ายมือ13 ส.ค. 2564 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1449แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13หน้าห้อง 13- 202 รั่ว 2 จุด13 ส.ค. 2564 10:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ส.ค. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/อำพล
1450แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ห้อง 9-301-9-302-9-303 (ห้องเรียนรั่วหนักมาก )และห้องศึกษากลุ่ม หน้าห้องครัวชั้น 113 ส.ค. 2564 10:51 น.รับเรื่อง
13 ส.ค. 64 12:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1451แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2น้ำรั่วหน้าห้องน้ำ ฝั่ง อ. 20ชั้น 213 ส.ค. 2564 10:48 น.รับเรื่อง
13 ส.ค. 64 12:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1452แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 6น้ำรั่วทางเดินหน้าห้อง 201-202-20313 ส.ค. 2564 10:46 น.รับเรื่อง
13 ส.ค. 64 12:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1453แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19น้ำรั่วลงสนาม 3 จุด ตรงอัฒจันทร์13 ส.ค. 2564 10:44 น.รับเรื่อง
13 ส.ค. 64 12:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1454นางวราภรณ์ กระต่ายทองอ.1หน้ามุกบริเวณบันไดทางขึ้นฝั่งโต๊ะรปภน้ำรั่วฃึมลงมาพื้นทางเดิน 13 ส.ค. 2564 10:12 น.รับเรื่อง
13 ส.ค. 64 12:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1455อาจารย์นภาพร พ่วงพรพิทักษ์3-218แจ้งซ่อม กระเบื้องยาง 10 ส.ค. 2564 14:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ส.ค. 64 09:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/อำพล
1456น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูห้องอาบน้ำปิดไม่ได้ห้อง30410 ส.ค. 2564 10:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 64 16:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/อำพล
1457แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3กระเบี้องผนังห้องเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดชำรุดมีรอยร้าว10 ส.ค. 2564 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1458แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ฟ่าเพดานห้องเรียน9-302,9-303รั่วชำรุด ฟ่าห้องเรียน9-306ชำรุด10 ส.ค. 2564 10:15 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 64 10:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1459แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3กระเบื้องห้องเรียน9-302ถึง9-307ผุ.กร่อนชำรุดหลายจุด10 ส.ค. 2564 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 64 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กระเบื้องยาง 30 แผ่น ปราโมท/สมพร/เจริญ
1460แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12กลอนประตูห้องน้ำหลุด 1 อัน ห้องน้ำชายมุสลิม ห้องน้ำหญิงกดน้ำไม่ลง10 ส.ค. 2564 08:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ส.ค. 64 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กลอน 1 อัน สมโภช/อำพล
1461น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4วงกบประตูห้อง4-304.ชํารุด10 ส.ค. 2564 08:17 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 64 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1462น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-303ขอบยางประตูชำรุด09 ส.ค. 2564 15:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/อำพล
1463แม่บ้านอาคาร 7ชั้น2ขอความชว่ยเหลือกำจัดรังแตนออกจากประตู09 ส.ค. 2564 15:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 64 14:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1464แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่แผ่นฝ้าเพดานหลุด 1 แผ่น ห้องครัว09 ส.ค. 2564 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1465น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ประตูห้อง4-406เปิดไม่ได้09 ส.ค. 2564 08:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1466น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หน้าต่างบานเกล็ดผุกร่อนห้อง4-109และห้อง4-20906 ส.ค. 2564 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ส.ค. 64 10:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1467น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ประตูห้องครัวปิดเปิดยากห้อง4-20306 ส.ค. 2564 11:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ส.ค. 64 10:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1468น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ประตูห้องครัวปิดเปิดยากห้อง4-20306 ส.ค. 2564 11:23 น.ยกเลิกรายการ
06 ส.ค. 64 14:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซำ้
1469แม่บ้านอาคาร 7ห้องคอมมอ่นฯลูกบิดชำรุด06 ส.ค. 2564 11:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ส.ค. 64 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1470แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ประตูปิดไม่ได้ลูกบิดชำรุด ชั้น 5 ( 2 ด้าน )06 ส.ค. 2564 10:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ส.ค. 64 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1471น.ส.จิตรลดา ฦๅชาอาคาร 20 ชั้น 5 อาคารสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพประตูชำรุด เนื่องจากเป็นสนิม ทำให้ปิดไม่ได้ และลูกบิดประตูชำรุด โดยขอให้ซ่อมแซมภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 06 ส.ค. 2564 10:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ส.ค. 64 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1472แม่บ้านอาคาร 77-422สรีระพืชกระเบื้องยางชำรุด06 ส.ค. 2564 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ส.ค. 64 10:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1473แม่บ้านอาคาร 77-412และ7-417/3ปิดรูรั่วบนฝ้าเพดาน 06 ส.ค. 2564 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1474แม่บ้านอาคาร 77-322ฝ้าเพดานชำรุด 06 ส.ค. 2564 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล
1475แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13บานประตูไม้ห้องครัวชำรุดคะ..บานหน้าต่างห้องครัวชำรุดเหมือนกันคะ05 ส.ค. 2564 09:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
1476แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 7น้ำรั่วลงมาจากฝ้าเพดานชั้น 4 ท่วมห้องแล้ป ห้อง 7- 32205 ส.ค. 2564 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 64 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1477นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5โถส้วมแตกห้อง214/1 1หัว 04 ส.ค. 2564 09:45 น.ยกเลิกรายการ
19 เม.ย. 65 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ ซักโครก 2801-สีขาว 1 ชุด
1478น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรูดห้อง41403 ส.ค. 2564 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1479แม่บ้านอาคาร 77-217/1แอร์ไม่เย็น03 ส.ค. 2564 10:01 น.กำลังดำเนินการ
06 พ.ค. 65 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคา ชุดคอนโทรลเสีย พัน/สราวุฒิ
1480น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-327ราวผ้าม่านห้องน้ำชำรุด หลุดออกจากผนัง03 ส.ค. 2564 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ส.ค. 64 10:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1481แม่บ้านอาคาร 77-210(โคกศรีฯ)กระเบื้องยางแตกชำรุด4-6แผ่น02 ส.ค. 2564 13:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 64 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1482อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา19-117 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬารบกวนช่วยปิดช่องระบายอากาศเนื่องจากมีการใช้เครื่องปรับอากาศ และเป็นทางเข้าของฝุ่นเยอะมากค่ะ ในนั้นมีอุปกรณ์หลายอย่าง 30 ก.ค. 2564 11:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1483อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา19-117 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬาฝ้ามีรอยรั่วซึมและขึ้นรา 30 ก.ค. 2564 11:02 น.รับเรื่อง
30 ก.ค. 64 12:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1484อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา19-117 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬารบกวนช่วยปิดช่องระบายอากาศเนื่องจากมีการใช้เครื่องปรับอากาศ และเป็นทางเข้าของฝุ่นเยอะมากค่ะ ในนั้นมีอุปกรณ์หลายอย่าง30 ก.ค. 2564 10:42 น.ยกเลิกรายการ
02 ส.ค. 64 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1485แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21น้ำรั่วจุดเดิม ห้อง 21- 407- 21-408 -21 -409 ชั้น 430 ก.ค. 2564 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 64 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1486แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21น้ำรั่วจุดเดิม ห้อง 21-407 21- 408 21-409 ชั้น 4 30 ก.ค. 2564 09:45 น.ยกเลิกรายการ
30 ก.ค. 64 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซำ้
1487แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12กลอนประตูห้องน้ำชายชำรุด 1 อัน (ห้องน้ำมุสลิม )30 ก.ค. 2564 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/อำพล
1488น.ส.ชญานุช สุตะโคตร17-106 ห้องพักบุคลากรมีน้ำรั่วไหลออกมาจากใต้อ้างล้างมือในห้องน้ำค่ะ30 ก.ค. 2564 08:44 น.รับเรื่อง
30 ก.ค. 64 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1489น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้า ห้อง209บานประตูห้องอาบน้ำชำรุดปิดไม่ได้29 ก.ค. 2564 18:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1490แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ปิดฝ้าเพดานหน้าห้อง 205 ชั้น 229 ก.ค. 2564 09:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1491นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5มือจับประตู้ห้องอาบน้ำชำรุด.ห้อง108/1. 28 ก.ค. 2564 13:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร มือจับประตูห้อง 1 ชุด
1492นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5มือจับกรอนประตูห้องอาบน้ำขึ้นสนิทแตกบาดมือนิสิต 28 ก.ค. 2564 12:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1493นางเสริม คาอำกวยอาคาร.528 ก.ค. 2564 12:04 น.ยกเลิกรายการ
29 ก.ค. 64 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1494นางเสริม คาอำกวยอาคาร.528 ก.ค. 2564 12:04 น.ยกเลิกรายการ
29 ก.ค. 64 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1495นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5มือจับกรอนประตูห้องอาบน้ำขึ้นสนิทแตกบาดมือนิสิต 28 ก.ค. 2564 12:04 น.ยกเลิกรายการ
29 ก.ค. 64 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1496นางเสริม คาอำกวยอาคาร.528 ก.ค. 2564 12:04 น.ยกเลิกรายการ
29 ก.ค. 64 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1497นางเสริม คาอำกวยอาคาร.528 ก.ค. 2564 12:04 น.ยกเลิกรายการ
29 ก.ค. 64 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1498แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ชั้น 2 ฝั่งห้องอาจารย์ และห้องเรียน รูรั่ว 5 จุด23 ก.ค. 2564 13:35 น.รับเรื่อง
23 ก.ค. 64 15:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1499แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14หอประชุมวิโรจน์รูรั่ว 16 จุด รอบข้างที่มีม่าน หน้ามุก 5 จุดหลังเวที 6 จุด รอบอาคาร 3 จุดห้องฟิตเนส 3 จุดห้องเทคัวโด 3 จุด23 ก.ค. 2564 13:32 น.รับเรื่อง
23 ก.ค. 64 15:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1500นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องโครงการMBAชั้น4 /1-402ฝ้าเพดานเป็นรูทำให้มีหนูวิ่งผ่านเข้าออกได้ทำให้วัสดุเสียหายและมีกลิ่นเหม็น 23 ก.ค. 2564 08:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1501นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องโครงการMBAชั้น4 /1-402ฝ้าเพดานเป็นรูทำให้มีหนูวิ่งผ่านเข้าออกได้ทำให้วัสดุเสียหายและมีกลิ่นเหม็น 23 ก.ค. 2564 08:43 น.ยกเลิกรายการ
23 ก.ค. 64 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้ครับ
1502แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 16กระจกหน้าต่างแตกชำรุด 2 บาน ห้อง 16/106 หน้าต่างรอบระเบียงอาคารชั้น 3 หลุด 1 บาน22 ก.ค. 2564 13:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล
1503แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ซ่อมฝ้าเพดานทางเดินชั้น 2 ฝั่งทางห้องทะเบียน22 ก.ค. 2564 09:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 11:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
1504แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ประตูเปิดไม่ได้ห้อง 22-202/1 ชั้น 222 ก.ค. 2564 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท กุญแจบานสวิง 2 ทาง 1 ชุด
1505แม่บ้านอาคาร 77-412และ7-417/3หลังคารั่วเวลาฝนตก 22 ก.ค. 2564 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1506แม่บ้านอาคาร 7ชั้น4หน้าห้อง7-421(สรีรสัตว์)เก็บตู้ที่เหลือจากการใช้งานเพื่อไปเก็บไว้ในที่เหมาะสม 22 ก.ค. 2564 09:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 10:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1507แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_202ฝ้าเพดาลหน้าห้องเรียนรั่ว2จุดคะ22 ก.ค. 2564 08:59 น.รับเรื่อง
22 ก.ค. 64 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1508น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-210ล้อมุ้งลวดชำรุด21 ก.ค. 2564 16:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
1509น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-141ประตูกระจกในนห้องนอนชำรุด (เลื่อนไม่ได้)21 ก.ค. 2564 16:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1510น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-245มุ้งลวดประตูใหญ่ชำรุด(ห้องนอน)21 ก.ค. 2564 16:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 64 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1511น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-201ไม้อัดรองเตียงหักชำรุด21 ก.ค. 2564 16:41 น.รับเรื่อง
22 ก.ค. 64 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1512นายนายวรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์17-105ประตูห้องทุกบานพัง ปิดแล้วเสียงดัง20 ก.ค. 2564 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 14:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1513แม่บ้านอาคาร 77-204/3กำจัดปลวกบริเวณขอบกระจกในห้องน้ำ14 ก.ค. 2564 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1514นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 19 สนามกีฬา 2 ห้อง 19-125หน้าต่างกระจกบานเลื่อนชำรุด ล๊อคไม่ได้13 ก.ค. 2564 16:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร สายยูหูช้าง 2 ชุด สายยู1นิ้ว 3 ชุด ลูกบิคประตูห้อง 1 ชุด
1515แม่บ้านอาคาร 77-214(ห้องพรรณาฯ)ช่วยกำจัดรังแตนข้างหน้าต่างห้อง13 ก.ค. 2564 14:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1516น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มือหมุนบานเกร็ดชำรุดห้อง11813 ก.ค. 2564 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร มือหมุนบานเกร็ด 1 ชุด
1517แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ตู้เก็บกญแจชำรุด13 ก.ค. 2564 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1518น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-301บานประตูห้องชำรุด13 ก.ค. 2564 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
1519นายปณิธาน คราประยูรอ.บริหาร ห้อง 1301ซ่อมเพดาน 12 ก.ค. 2564 15:17 น.รับเรื่อง
13 ก.ค. 64 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1520แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ประตูหนีไฟลูกบิดเสียเปิดไม่ได้ ชั้น 312 ก.ค. 2564 10:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 64 16:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1521น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-301กลอนหน้าต่างชำรุด 08 ก.ค. 2564 14:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 64 16:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ยกล๊อคหน้าต่างขาว 1ชุด ปราโมท/สมพร/เจริญ
1522แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13ตัวหนังสือในโมเดล์ชำรุด3ตัว.มีตัว.ย.สละอาสองตัวคะ08 ก.ค. 2564 13:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, บัญชา
1523แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ประตูบานสวิงห้องทำงานและห้องฟิสเน็ตล๊อกไม่ได้08 ก.ค. 2564 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
1524น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำขังอยู่บนหลังคาห้องทีวีชั้น2เนื่องจากหลังคายุบลงเป็นหลุมเวลาฝนตกจะมีน้ำขัง07 ก.ค. 2564 14:23 น.รับเรื่อง
08 ก.ค. 64 08:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1525น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดล๊อกไม่ได้ห้อง30306 ก.ค. 2564 10:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1526น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-346กลอดนประตูห้องน้ำชำรุด06 ก.ค. 2564 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
1527แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ฝ้าเพดานชำรุดชั้น 4 ประตูหนีไฟปิดไม่ได้ฝั่ง อ. 7 05 ก.ค. 2564 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1528แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21เก้าอี้ชำรุดห้องประชุม เก้าอี้ห้องเรียนชำรุด 05 ก.ค. 2564 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1529น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องน้ำล๊อกไม่ได้ห้อง40805 ก.ค. 2564 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กลอนประตู 6 นิ้ว 1 ชุด ปราโมท/สมพร
1530น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มือหมุนบานเกร็ดชำรุดห้อง31505 ก.ค. 2564 08:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1531น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดล๊อกไม่ได้ห้อง40405 ก.ค. 2564 08:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 10:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กลอนประตู 6 นิ้ว 1 ชุด ปราโมท/สมพร
1532น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดห้อง20802 ก.ค. 2564 12:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1533อาจารย์บุศราวรรณ ไชยะ17-216ราวแขวนเสื้อผ้าของตู้เสื้อผ้าชำรุด 02 ก.ค. 2564 06:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1534นางเสริม คาอำกวยประตูห้องเก็บของห้องน้ำ 5-102/1ประตูห้องเก็บของห้องน้ำอาคาร 5 01 ก.ค. 2564 14:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1535แม่บ้านฝ่าย อาคารฯประตู 6รางล้อเหล็กลากประตูชำรุด01 ก.ค. 2564 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล/เจริญ
1536แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21เก้าอี้ชำรุดชั้น 3 30 มิ.ย. 2564 15:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1537แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ลูกบิดประตูชำรุดห้อง 21-411 ชั้น 430 มิ.ย. 2564 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ค. 64 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
1538น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรูดห้อง41130 มิ.ย. 2564 08:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 10:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กลอนประตู 6 นิ้ว 1 ชุด ปราโมท/สมพร
1539แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_208ฝ้าห้องเรียนชำรุดคะ29 มิ.ย. 2564 08:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1540แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_201กลอนหน้าต่างปิดล็อคไม่ได้คะ29 มิ.ย. 2564 08:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1541แม่บ้านอาคาร 77-413/1เชือกดึงผ้าม่านชำรุด28 มิ.ย. 2564 15:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร เชือกผ้าม่าน 25 เมตร
1542น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18กระจกตู้ถังดับเพลิงฝั่งบันไดหนีไฟโซนทิศใต้แตก25 มิ.ย. 2564 10:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
1543แม่บ้านอาคาร 7ทางเข้าอาคารชั้น1หน้าลิตท์ประตูบานสวิงชำรุด25 มิ.ย. 2564 10:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1544น.ส.จารุณี ฤทธิดีห้องสมุดเปลี่ยนกุญแจลิ้นชักโต๊ะ 24 มิ.ย. 2564 13:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ค. 64 11:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ กุญแจโต๊ะทำงาน 1 ชุด
1545แม่บ้านอาคาร 8อ.8/2ประตรูใหญ่บานสวิงช์ด้านทิศตะวันตกชำรุด23 มิ.ย. 2564 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
1546น.ส.กัลยาณี บุญยะปูชิตห้องคลัง ชั้น 2 อ.1ที่เปิดจับลิ้นชั้กโต๊ะทำงานชำชุดเป็นจำนวน 2 ชั้น /ตู้เหล็กเก็บเอกสารที่จับเปิดตู้ชำรุดเป็นจำวน 1 ข้าง /จุญแจหักลิ้นชักหักในที่เสียบเปิดตู้ชิ้นชั้น 1 ชั้น22 มิ.ย. 2564 13:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล กลอน 4 นิ้ว 1 ตัว สายยู 1 ตัว มือจับตู้ 3 อัน
1547น.ส.กนกพร ศรีโคตรขอบยางประตูห้องประชุม ในห้องผอ.กองบริการกลางหลุด งานอาคารสถานที่ฯ22 มิ.ย. 2564 11:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 10:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
1548แม่บ้านอาคาร 77-216เปลี่ยนล้อรถเข็น(อุุปกรณ์คือล้อใด้จัดเตรียมใว้แล้ว)22 มิ.ย. 2564 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มิ.ย. 64 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมโภช
1549น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4แจ้งกำจัดผึ้งที่อาคาร 4(หอพักชายอินทนิล) 21 มิ.ย. 2564 16:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1550นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5บานประตูชำรุดห้อง102/1 21 มิ.ย. 2564 14:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 14:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1551นายสมชาย เบ้าทอง17-204ต้องการเปลี่ยนลูกบิดประตูหน้าห้อง เนื่องจากเปิดปิดยาก 21 มิ.ย. 2564 11:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ค. 64 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1552น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ กุญแจ ห้องเล็กด้านหลังห้องนิทรรศการบัวฯ ชำรุด ไม่สามารถล๊อคประตูได้21 มิ.ย. 2564 10:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กุญแจล็อคบานสวิงทางเดียว 1 ชุด
1553น.ส.กรกนก หาญมนตรี20-406ซ่อมประตูหย่อน และดีดแรง ลมที่ดันกระแทกกระจกกำลังร้าวและอาจแตกได้เร็วๆนี้ ซึ้งจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานในห้อได้รับบาดเจ็บได้ รบกวนช่วยเข้ามาตรวจสอบด้วยค่ะ18 มิ.ย. 2564 16:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
1554น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-107 (ห้องสารบรรณ)ติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน(มีบอร์ดแล้วรอการติดตั้ง)18 มิ.ย. 2564 09:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1555น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. อาคาร 17คิ้วไม้ตรงผนังด้านล่างชำรุด อาจเกิดอันตรายต่อเด็ก รบกวนดำเนินการให้ด่วน 17 มิ.ย. 2564 16:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
1556น.ส.วนารัตน์ นาติโนห้องแลปจุลชีววิทยา ฟาร์มพืชประตูห้องหลุด 17 มิ.ย. 2564 14:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1557นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุงห้องเรียน 13 ชั้น4ลูกบิดเสีย 17 มิ.ย. 2564 14:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1558นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง7-219 ห้องคอมมอนลูกบิดเสีย ไม่สามารถเปิดปิดได้17 มิ.ย. 2564 14:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 15:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1559น.ส.ฐิติรัตน์ ยะอนันต์อาคาร 3 ห้องพักบุคลากร อาคาร 3 ชั้น 3 มีปัญหาน้ำรั่วจากดาดฟ้า ลงที่ห้อง น้ำไหลลงมาตลอดเวลามีฝนตก บางที น้ำรั่วใส่ปลั๊กไฟหน้าห้องน้ำทำให้ ไฟติดๆดับดับ 17 มิ.ย. 2564 10:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1560แม่บ้านอาคาร 8อ-8/2ประตูบานชวิงทางเข้าด้าน.อ.8/1.ชำรุดเปิด.ปิดยากแจ้งช่อมค่ะ17 มิ.ย. 2564 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1561น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17แจ้งตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณโรงจอดรถอาคาร 17 17 มิ.ย. 2564 09:26 น.ยกเลิกรายการ
18 มิ.ย. 64 10:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แจ้งงานภูมิสถาปัตย์ดำเนินการ
1562น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-327ฝ้าเพดานมีน้ำรั่วซึ่มมาจากด้วนบน 17 มิ.ย. 2564 09:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1563นางวราภรณ์ กระต่ายทองอ.1ห้อง1-315ห้องผช.การเงินประตูชำรุด17 มิ.ย. 2564 08:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1564น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-407ลูกบิดประตูชำรุด16 มิ.ย. 2564 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มิ.ย. 64 15:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกบิด 1 ชุด คำจร
1565แม่บ้านอาคาร 77-311,ชานบันไดโซนDหน้าต่างบานเลื่อนตกรอ่งเปิด-ปิดไม่ใด้15 มิ.ย. 2564 15:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1566แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ธงชาตฺิ ขาดชำรุด15 มิ.ย. 2564 08:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 64 13:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รปภ.เปลี่ยน 1 ผืน
1567น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องออกกำลังกายกระจกหน้าต่างแตกทะลุเนื่องจากเศษหินกระเด็นใส่ 14 มิ.ย. 2564 16:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 15:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ทำเรื่องจัดซื้อจ้าง/สืบราคา
1568แม่บ้านอาคาร 77-320/1ธุระการคณะศว.โต๊ะทำงานชำรุด14 มิ.ย. 2564 15:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล
1569น.ส.นิภาพร เมษา7-321ซิลิโคนหมดอายุ 14 มิ.ย. 2564 14:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 64 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/อำพล/คำจร
1570น.ส.นิภาพร เมษา7-321ซิลิโคนหมดอายุ 14 มิ.ย. 2564 14:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 64 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/อำพล/คำจร
1571น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 หน้าห้อง 331/1ฝ้าเพดานหน้าห้อง 3-331/1 รั่วชำรุด 13 มิ.ย. 2564 11:16 น.รับเรื่อง
14 มิ.ย. 64 12:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1572น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 หน้าห้อง 3-313แจ้งตัดแต่งต้นไม้(เนื่องจากบุคลากรกลัวงูเข้ามาในตัวตึก) 13 มิ.ย. 2564 11:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, งานภูมิสถาปัตย์ ดำเนินการแล้ว
1573น.ส.ชวพร โพธิ์เมืองห้อง 20-406 อาคาร 20 ชั้น4 คณะสศ.ประตูชำรุด เวลาเปิดปิด ประตูจะสวิงรุนแรงมากๆ ทำให้เมื่อมีคนเปิดปิดประตูห้อง หน้าต่างมีอาการสั่น แรงมากๆ จนจะหลุดลงมาใส่หัวคนที่นั่งทำงานแล้วค่ะ เคยมีคนแจ้งซ่อมไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อ 07 มิ.ย. 2564 10:05 น. ในระบบขึ้นรับเรื่อง แต่ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ 10 มิ.ย. 2564 15:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
1574น.ส.จิตรลดา ฦๅชา20-406ซ่อมประตูหย่อน และดีดแรง อาจทำให้ประตูกระแทกและแตกได้ .... รบกวนซ่อมเพื่อให้มันชะลอการดีดตัวให้ช้าลงจ้า ล่าสุดคือ กระจก จะแตกแล้วจ้า คนใช้ประตูเยอะมาก เพราะว่าเป็นห้องสำนักงานคณะฯ ค่ะ 10 มิ.ย. 2564 15:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
1575น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกหลังห้องเปิดไม่ได้ห้อง31610 มิ.ย. 2564 12:45 น.รับเรื่อง
11 มิ.ย. 64 08:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1576แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 3 ห้อง2-307ประตูห้องน้ำผุ-พัง10 มิ.ย. 2564 08:33 น.รับเรื่อง
10 มิ.ย. 64 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1577น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17ซ่อมฝาปิดร่องระบายน้ำ(แตกชำรุด)ฝั่งจอดรถทางหอหญิงตาลฟ้า 09 มิ.ย. 2564 15:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1578แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21มีน้ำหยดลงมาจากฝ้าด้านบนตรงทางเข้ามีกลิ่นเหม็นมากห้องน้ำชาย ชั้น 109 มิ.ย. 2564 14:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มิ.ย. 64 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1579น.ส.นิภาพร เมษา7-321บานเกล็ดห้องเก็บสารเคมีชำรุด09 มิ.ย. 2564 14:32 น.รับเรื่อง
09 มิ.ย. 64 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1580น.ส.นิภาพร เมษา7-321บานเกล็ดห้องเก็บสารเคมีชำรุด09 มิ.ย. 2564 14:32 น.รับเรื่อง
09 มิ.ย. 64 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1581น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝ่าห้องคัรวรั่วห้อง4-40609 มิ.ย. 2564 11:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1582แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20น้ำรั่วเข้าห้อง 20-425 ชั้น 4 ฝั่ง ส.ว09 มิ.ย. 2564 11:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มิ.ย. 64 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมโภช
1583แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ห้องน้ำชายชั้น 1 ประตูทางเช้ามีน้ำหยดลงจากเพดาน09 มิ.ย. 2564 10:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ค. 64 11:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
1584น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลังคาห้องคอมห้องทีวีรั่วเวลาฝนตก09 มิ.ย. 2564 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1585น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกเปิดไม่ได้ทั้ง2บานค่ะห้อง11808 มิ.ย. 2564 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
1586น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกหลังห้องเปิดไม่ได้ทั้ง2บานค่ะ08 มิ.ย. 2564 15:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, 18-118 ปราโมท/สมพร/เจริญ
1587น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18โต๊ะชำรุดห้อง12008 มิ.ย. 2564 14:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 10:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1588แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ฝ้าเพดานทางเดินชั้น3มีรอยรั่วหลายจุดในห้องเรียน9-302=9-303รั่ว07 มิ.ย. 2564 15:08 น.รับเรื่อง
07 มิ.ย. 64 15:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1589แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3กระเบื้องห้องน้ำชายด้านหน้าพองตัว07 มิ.ย. 2564 15:01 น.ยกเลิกรายการ
09 ก.ย. 64 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1590แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3กระเบื้องห้องน้ำหญิงชั้น3ด้านหลังแตก07 มิ.ย. 2564 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1591น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18โต๊ะชำรุดห้อง402ห้อง403ห้อง41507 มิ.ย. 2564 13:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 10:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1592น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18โต๊ะชำรุดห้อง31507 มิ.ย. 2564 13:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1593น.ส.จิตรลดา ฦๅชา20-406ซ่อมประตูหย่อน และดีดแรง อาจทำให้ประตูกระแทกและแตกได้ .... รบกวนซ่อมเพื่อให้มันชะลอการดีดตัวให้ช้าลงจ้า 07 มิ.ย. 2564 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
1594น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มเครื่อง RO ที่โรงผลิตน้ำดื่มใช้งานไม่ได้ค่ะ มีน้ำพุ่งออกจากไส้กรอง RO โรงผลิตน้ำได้อุปกรณ์มาแล้ว รบกวนแจ้งช่างมาดูให้หน่อยนะคะ 07 มิ.ย. 2564 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 64 16:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1595น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-132ลูกบิดประตูชำรุด07 มิ.ย. 2564 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกบิด 1 ชุด สมโภช
1596นางบุญวาสนา ฉิมศรีอ.3-226พื้นเตียงชำรุด04 มิ.ย. 2564 15:40 น.รับเรื่อง
07 มิ.ย. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1597น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ตัูเสื้อผ้าราวแขนผ้าชํารุดห้อง4-20804 มิ.ย. 2564 14:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1598น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ไม้ลองพื้นเตียงหักห้อง4-109วันที่.4..มิ.ย.256404 มิ.ย. 2564 14:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1599น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4บานพับตู้เสื้อผ้าชํารุดห้อง4-222วันที่4มิ.ย.256404 มิ.ย. 2564 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1600น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-121ลูกบิดประตูชำรุด28 พ.ค. 2564 16:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
1601น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-113ลูกบิดประตูชำรุด27 พ.ค. 2564 11:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
1602แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12ถังน้ำดื่มชำรุด ตรงรอยต่อ ก๊อกน้ำดื่มชำรุด 2 อัน ก๊อกห้องน้ำชายชำรุด 1 (โซนกลาง )27 พ.ค. 2564 08:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 64 14:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1603นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคารวิจัย อุทยานหนองหารน้อยเปลี่ยนธงชาติผืนใหญ่ ขาด25 พ.ค. 2564 08:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 64 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1604น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกห้อง109เปิดยาก21 พ.ค. 2564 16:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1605น.ส.นิภาพร เมษา7-421ติดบอร์ดกับฝาผนัง21 พ.ค. 2564 16:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1606น.ส.นิภาพร เมษา7-421ติดบอร์ดกับฝาผนัง21 พ.ค. 2564 16:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1607แม่บ้านอาคาร 7ชั้น1ข้างลิฟท์เก็บเก้าอี้และอุปกรณ์ที่ชำรุดออกจากอาคาร 21 พ.ค. 2564 15:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, งานภูมิสถาปัตย์ ดำเนิการเรียบร้อยแล้ว
1608แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ลูกบิดประตูหนีไฟเสียเปิดไม่ได้ฝั่งอาคาร 7 ชั้น 320 พ.ค. 2564 13:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ค. 64 11:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
1609น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่กันแมลงประตูห้องชำรุดห้อง215ห้อง301ห้อง31419 พ.ค. 2564 13:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1610น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่กันแมลงประตูห้องชำรุดห้อง111ห้อง114ห้อง117ห้อง11819 พ.ค. 2564 13:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1611น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่กันแมลงประตูห้องชำรุดห้อง103ห้อง104ห้อง107ห้อง10919 พ.ค. 2564 13:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
1612น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องชำรุดห้อง401ห้อง406ห้อง407ห้อง409ห้อง411ห้อง42019 พ.ค. 2564 13:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
1613น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องชำรุดห้อง305ห้อง307ห้อง31819 พ.ค. 2564 13:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
1614น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องน้ำชำรุดห้อง202ห้อง204ห้อง208ห้อง214ห้อง21719 พ.ค. 2564 13:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
1615น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องน้ำชำรุดห้อง113ห้อง118ห้อง11919 พ.ค. 2564 13:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
1616น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ราวแขวนผ้าในห้องอาบน้ำชำรุดห้อง103ห้อง20919 พ.ค. 2564 13:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
1617แม่บ้านอาคาร 77-209วาริชภูมิช่อมพื้นกระเบื้องยาง แตกชำรุดประมาณ4แผ่น19 พ.ค. 2564 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/อำพล
1618นายนายวรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์17-105ประตูห้องครัวและประตูข้างนอกห้องครัวล๊อคไมีได้ 19 พ.ค. 2564 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 14:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1619น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตัดแม่กุญแจห้อง41818 พ.ค. 2564 13:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
1620น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18โต๊ะชำรุดห้อง32018 พ.ค. 2564 13:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
1621น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18กระเบื้องยางชำรุดห้อง117ห้อง21418 พ.ค. 2564 13:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
1622น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18กระเบื้องพื้นห้องน้ำแตกห้อง307ห้อง31018 พ.ค. 2564 13:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
1623น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18บานเกร็ดแตกห้อง105ห้อง106ห้อง110ห้อง215ห้อง206ห้อง416ห้อง417ห้อง41817 พ.ค. 2564 13:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
1624น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18เตียงชำรุดห้อง408ห้อง412ห้อง414ห้อง416ห้อง417ห้อง418ห้อง42017 พ.ค. 2564 13:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1625น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18เตียงชำรุดห้อง304ห้อง305ห้อง312ห้อง317ห้อง31917 พ.ค. 2564 13:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1626น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18เตียงชำรุดห้อง112ห้อง202ห้อง210ห้อง214ห้อง215ห้อง17 พ.ค. 2564 13:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1627น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มุ้งลวดขาดห้อง119ห้อง302ห้อง30817 พ.ค. 2564 13:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
1628น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกเปิดยากห้อง406ห้อง407ห้อง408ห้อง409ห้อง41417 พ.ค. 2564 13:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 64 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1629น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกเปิดยากห้อง306ห้อง314ห้อง316ห้อง31917 พ.ค. 2564 13:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 พ.ค. 64 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1630น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกเปิดยากห้อง201ห้อง207ห้อง21317 พ.ค. 2564 13:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 พ.ค. 64 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ห้อง 220 ปราโมท/สมพร
1631น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกเปิดยากห้อง108ห้อง113ห้อง114ห้อง11817 พ.ค. 2564 13:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 64 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1632น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18กรล๊อกตู้เสื้ดผ้าชำรุดห้อง307ห้อง30417 พ.ค. 2564 13:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
1633น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18บานพับตู้เสื้อผ้าชำรุดห้อง102ห้อง107ห้อง208ห้อง209ห้อง210ห้อง215ห้อง302ห้อง41717 พ.ค. 2564 13:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
1634น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์ อาคาร4ประตูห้องครัวชํารุดห้อง4-106วันที่17.พ.ค.256417 พ.ค. 2564 09:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
1635น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ประตูห้องชํารุด1บานห้อง4-12117 พ.ค. 2564 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
1636น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ไมัอัดพื้นเตียงชํารุด1แผ่นห้อง4-10917 พ.ค. 2564 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
1637นายบรรทม โคตรวงค์อินทนิลอาคาร4ลูกบิดประตูห้อง4-214ชำรุด 14 พ.ค. 2564 16:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
1638น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานเกษตร 50 พรรษาฯประตูม้วน โรงสูบอ่างกาฬสินธุ์ เปิด-ปิด ไม่ได้14 พ.ค. 2564 11:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ค. 64 15:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
1639น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18บานเกร็ดแตกห้อง105ห้อง106ห้อง110ห้อง206ห้อง215ห้อง303ห้อง417ห้อง41813 พ.ค. 2564 11:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 14:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
1640น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มือหมุนบานเกร็ดชำรุดห้อง402ห้อง403ห้อง404ห้อง406ห้อง407ห้อง408ห้อง409ห้อง410ห้อง411ห้อง412ห้อง413ห้อง415ห้อง416ห้อง41713 พ.ค. 2564 11:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 14:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
1641น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มือหมุนบานเกร็ดชำรุดห้อง301ห้อง302ห้อง303ห้อง304ห้อง305ห้อง308ห้อง310ห้อง312ห้อง314ห้อง315ห้อง317ห้อง318ห้อง31913 พ.ค. 2564 11:08 น.ยกเลิกรายการ
13 พ.ค. 64 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้
1642น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มือหมุนบานเกร็ดชำรุดห้อง301ห้อง302ห้อง303ห้อง304ห้อง305ห้อง308ห้อง310ห้อง312ห้อง314ห้อง315ห้อง317ห้อง318ห้อง31913 พ.ค. 2564 11:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
1643น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มือหมุนบานเกร็ดชำรุดห้อง201ห้อง206ห้อง210ห้อง211ห้อง212ห้อง214ห้อง215ห้อง13 พ.ค. 2564 10:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 14:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
1644น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มือหมุนบานเกร็ดชำรุดห้อง102ห้อง103ห้อง105ห้อง107ห้อง112ห้อง119ห้อง12013 พ.ค. 2564 10:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 14:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
1645นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร 3 ชั้น 1ฝั่งโรงแรมฝ้าขึ้นรา13 พ.ค. 2564 07:52 น.รับเรื่อง
13 พ.ค. 64 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1646น.ส.จิตรา ธรรมรักษา1-311/4ลูกบิดประตูชำรุด12 พ.ค. 2564 10:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1647นางนิลเนตร ชาเบาะ9-206ประตูเปิดมีเสียงดัง 11 พ.ค. 2564 15:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1648นายจีระศักดิ์ ฆ้องเดชฟาร์มสัตว์ขอความอนุเคราะห์ช่างซ่อมประตูทางเข้าฟาร์มสัตว์ เนื่องจากลมพัดทำให้รอยเชื่อมเดิมฉีก ส่งผลให้ประตูหลุดออกมา 11 พ.ค. 2564 15:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1649น.ส.วิชชุดา ใจเสรี1-402 อาคารบริหาร 1 ห้องโครงการ MBAมีรอยรั่วบนฝ้าเพดานห้อง 11 พ.ค. 2564 14:21 น.รับเรื่อง
12 พ.ค. 64 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1650น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ฝ้าห้องฉุกเฉินรั่ว 3 จุด06 พ.ค. 2564 15:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/อำพล/เจรฺิญ
1651น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16 16-102ลูกบิดประตูเสีย06 พ.ค. 2564 15:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/อำพล/เจรฺิญ
1652นางวราภรณ์ กระต่ายทองชั้น1ห้อง1-104(ไปรษณี)กระเบื้องล่อนแตกชำรุด06 พ.ค. 2564 15:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/เจริญ
1653แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 3ทุกห้องโต๊ะ-เก้าอี้ ชำรุด06 พ.ค. 2564 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1654แม่บ้านอาคาร 13 อาคาร13_205_209กระเบื้องปูพื้นห้องเรียนและห้องพักอาจารย์ชำรุดค่ะ06 พ.ค. 2564 10:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ย. 65 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1655แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่เครื่่องขัดพื้นมีเสียงดัง06 พ.ค. 2564 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1656อาจารย์สุนทรี โอรัตนสถาพร3-343/1แจ้งตัดกุญแจฝาครอบหน้าห้อง-ลืมกุญแจ (แจ้งสำนักงาน ช่างมาตัดให้ช่วงเช้าเรียบร้อยแล้วค่ะ-แจ้งย้อนหลัง)05 พ.ค. 2564 20:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 พ.ค. 64 08:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1657แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9กระเบื้องยางห้องเรียนชำรุดกับเวทีห้องเรียนห้อง 9-30105 พ.ค. 2564 15:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 11:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
1658แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9กระเบื้องห้องน้ำหญิงแตกชำรุด ชั้น 3 ด้านหลังอาคาร05 พ.ค. 2564 15:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1659นางวราภรณ์ กระต่ายทองหน้าห้องเตรียมอาหารชั้น2อ.1กระเบื้องยางล่อนแตกชำรุดประมาณ12แผ่น05 พ.ค. 2564 15:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/เจริญ
1660น.ส.นิศารัตน์ ทิพวัจนา17-413,อาคาร17ประตูกระจกบานเลื่อนห้องน้ำติด ไม่สามารถเลื่อนได้05 พ.ค. 2564 13:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ล้อประตูกระจกเลื่อน ปราโมท/สมพร
1661นายสมชาย เบ้าทอง17-204ประตูห้องน้ำล็อกไม่ได้ 05 พ.ค. 2564 13:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1662น.ส.นิศารัตน์ ทิพวัจนา17-413,อาคาร17ประตูบานเลื่อนกระจกฝั่งซ้ายติดไม่สามารถเลื่อนได้05 พ.ค. 2564 11:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 64 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1663น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ชั้น 2บานประตูน้ำ ชั้น 2 ชำรุด(หน้าห้อง 3-216)05 พ.ค. 2564 10:59 น.รับเรื่อง
05 พ.ค. 64 12:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1664นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องพระพิรุณชั้น2มีน้ำรั่วฃึมออกมาตรงบริเวณต้นเสาหน้าห้องติดกับฝั่งหน้าต่างทำให้พื้นล่อนเสียหาย05 พ.ค. 2564 10:14 น.รับเรื่อง
05 พ.ค. 64 12:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1665นายณัฐพงษ์ คำเลิศอ.17-215เตียงชำรุด(หากซ่อมไม่ได้รบกวนแยกชิ้นส่วนเพื่อรอแทงจำหน่าย)30 เม.ย. 2564 15:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1666นายณัฐพงษ์ คำเลิศอ.17-106เตียงชำรุด 30 เม.ย. 2564 15:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1667น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ลูกบิดประตูห้องปิดเปิดไม่ได้ห้อง118วันที่.30เม.ย.256430 เม.ย. 2564 12:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 08:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกบิดประตูทั่วไป 1 ชุด
1668น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ประตูห้องน้ำ คนพิการ ฝั่ง รปภ. ชำรุด29 เม.ย. 2564 14:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
1669นายณัฐพงษ์ คำเลิศอ.17-204ใต้อ่างล้างจานชำรุด 28 เม.ย. 2564 13:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มิ.ย. 64 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/เจริญ
1670น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-204ตู้เสื้อผ้าชำรุด 28 เม.ย. 2564 10:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 เม.ย. 64 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
1671น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-204แจ้งปิดรูตรงผนัง (รูที่เคยติดช่องแอร์)28 เม.ย. 2564 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 เม.ย. 64 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
1672น.ส.สิรินาฏ เนติศรีอาคาร 17 ห้อง 2121. แจ้งซ่อมและตรวจเช็คซิ้งน้ำล้างจาน ในห้องครัว มีน้ำ ซึมออกมา ตอนนี้พื้นห้องครัวค่อนข้างแฉะค่ะ ต้องคอยไล่น้ำออก 2.แจ้งซ่อมประตูห้องครัวฝั่งทางออกระเบียงล็อคไม่ได้ค่ะ ตรงขอบประตูมีช่อง ทำให้ผึ้งสามารถเข้ามาทำรังได้ รบกวนตรวจเช็คให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ27 เม.ย. 2564 17:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1673อาจารย์มยูรกาญจน์ เดชกุญชร3-328/1เจาะติดราวม่านจำนวน 2 ช่อง หน้าต่างค่ะ 27 เม.ย. 2564 17:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 15:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1674น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีห้องซักผ้า อ สถานพยาบาล อ.16มีกิ่งไม้ทับหลังคา ทำให้หลังคารั่ว น้ำใหลซึม เข้ามาภายในบริเวณห้องซักผ้า27 เม.ย. 2564 14:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
1675แม่บ้านอาคาร 66-104เวทีชํารุด27 เม.ย. 2564 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
1676แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ตู้เก็บกญแจชำรุดชั้น 1 ฝั่ง ส.ว ห้อง 20- 10727 เม.ย. 2564 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 08:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1677แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 7ประตูม้วนกดเปิดได้แต่กดปิดไม่ได้ชั้น 1 ฝั่งซ็อฟโยธา26 เม.ย. 2564 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพสาล/สมชาย
1678น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง3-310เบาะที่นอนเตียงขนาดใหญ่ มีสภาพเก่ามากอายุการใช้งานน่าจะมากกว่า 10 ปี เบาะยุบตัว ไม่รองรับสรีระร่างกายเวลานอน ทนนอนเบาะเก่าๆ มานานกว่า 7 ปี แจ้งขอเปลี่ยนไปหลายรอบ ก็ไม่ได้รับการเปลี่ยน ไม่ทราบว่าวิทยาเขตฯ มีเบาะเปลี่ยนใหม่ให้มั้ยคะ 23 เม.ย. 2564 15:18 น.ยกเลิกรายการ
26 เม.ย. 64 08:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ติดต่องานอาคารชุดพักอาศัยรับทราบแล้วครับ ขอบคุณครับ
1679แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 3 ห้อง2-310ประตูห้องน้ำพัง23 เม.ย. 2564 10:41 น.รับเรื่อง
23 เม.ย. 64 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1680แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20เก้าอี้ห้องเรียนชำรุด ห้อง 20-301 ชั้น 321 เม.ย. 2564 08:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 08:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1681แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ล๊อกเกอร์คณะบดีเปิดไม่ได้20 เม.ย. 2564 14:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 08:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1682นายธวัชชัย สัพโสข้างห้อง 7-112 (โรงผสมคอนกรีต)กระเบื้องหลังคาแตก 1 แผ่น 20 เม.ย. 2564 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มิ.ย. 64 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1683นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 ชั้น 4 ห้อง 401, 402ห้อง 401 จุดที่ 1 น้ำซึมจากฝ้าเพดานไหลลงพื่น เวลาฝนตก จุดที่ 2 น้ำซึมจากหน้าต่างด้านข้างอาคาร ห้อง 402 น้ำซึมจากหน้าต่างด้านข้างอาคาร19 เม.ย. 2564 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 11:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1684น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ปั้มน้ำสูบน้ำเข้า อาคารวิจัยและพัฒนา มีน้ำรั่วซึมตลอดเวลา 19 เม.ย. 2564 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รอจัดซื้อ/จ้าง คุรุภัณฑ์
1685น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-234มุ้งลวดชำรุด 1 บาน , เพดานห้องครัวชำรุด, ประตูตู้เสื้อผ้าชำรุดและปิดรูที่ผึ้งบินเข้าห้องพัก08 เม.ย. 2564 14:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 64 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/อำพล
1686น.ส.สิรินาฏ เนติศรี17-212ซ่อมก็อกน้ำของซิ้งล้างจาน ห้องครัวค่ะ07 เม.ย. 2564 16:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 64 13:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1687น.ส.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ17-307ขอความอนุเคราะห์ ติดตั้งกอลประตูหน้าห้อง ห้อง 307 อาคาร 17 โปรดพิจารณาด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 089449441406 เม.ย. 2564 13:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 08:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล กลอน 4 นิ้ว 1 อัน
1688นายrutchanon pongtongอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติแผ่นกระเบื้องยางชำรุด ห้อง 102 อาคารวิจัย สวนบัว (ซ่อมแซมเร่งด่วนค่ะ) 02 เม.ย. 2564 16:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 15:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล กระเบื้องยาง 10 แผ่น
1689แม่บ้านอาคาร 77-309/1เก้าอี้ล้อเลื่อนชำรุด02 เม.ย. 2564 15:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 เม.ย. 64 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/เจริญ
1690นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคารนิศการ กระเบื้องยาง ภายในห้องประชุมชั้น 1 หลุดล่อน ตั้งแต่น้ำท่วม กับประตูห้องน้ำพุ ทั้ง 2 จุด01 เม.ย. 2564 16:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กระเบื้องสีฟ้า 30 แผ่น กาวขาวติดกระเบื้อง 1 กระป๋อง ปราโมท/สมพร/เจริญ
1691นายชวนชม ยุติธรรมอาคารนิศการ กระเบื้องยาง ภายในห้องประชุมชั้น 1 หลุดล่อน ตั้งแต่น้ำท่วม กับประตูห้องน้ำพุ ทั้ง 2 จุด01 เม.ย. 2564 16:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กระเบื้องสีฟ้า 30 แผ่น กาวขาวติดกระเบื้อง 1 กระป๋อง ปราโมท/สมพร/เจริญ
1692น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-237/1ประตูตู้เสื้อเสื้อผ้าชำรุดและมุ้งลวดหน้าต่างชำรุด01 เม.ย. 2564 15:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1693แม่บ้านอาคาร 77-420ขอความอนุเคราะห์ช่างมาเปลี่ยนลูกบิดประตู (อุปกรณ์เช่นลูกบิดใด้จัดเตรียมใว้แล้ว)01 เม.ย. 2564 15:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 เม.ย. 64 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/เจริญ
1694น.ส.ธัญญลักษ์ มังทะฟาร์มพืช ประตูห้องเรียนลูกยางติดขอบประตูชำรุด 31 มี.ค. 2564 15:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
1695นายวรากร คำชมภูห้องสมุดเก้าอี้ขาชำรุด31 มี.ค. 2564 14:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
1696แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_202กระจกบนบานสวิงร้าวโดนหินลูกกรวดคนงานตัดหญ้า.ชั้น2ค่ะ29 มี.ค. 2564 14:17 น.รับเรื่อง
29 มี.ค. 64 16:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1697น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ลูกลอยถังนํ้าไต้ดินชํารุดฝั่งอาคารชุด29 มี.ค. 2564 13:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 เม.ย. 64 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกลอยคันโยก 2 นิ้ว 1 ชุด พิทิกษ์
1698แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ฝาท่อระบายน้ำแตกชำรุดฝั่งทิศตะวันออก26 มี.ค. 2564 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1699น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-131ไม้อัดรองปลั๊กไฟชำรุด(ผุพัง) 26 มี.ค. 2564 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/สมโภช
1700แม่บ้านอาคาร 77-310/1ซ่อมเก้าอี้ล้อเลื่อนขาชำรุด25 มี.ค. 2564 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 เม.ย. 64 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/เจริญ
1701แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยธงชาติผืนใหญ่ขาด 1 ผืน25 มี.ค. 2564 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มี.ค. 64 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ธงชาติไทย2*3 เมตร 1 ผืน
1702แม่บ้านอาคาร 77-217/2กระเบื้องยางแตกชำรุด25 มี.ค. 2564 08:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 พ.ค. 64 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กระเบื้องสีครีม 1 กล่อง
1703นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติธงชาติชำรุดขอเปลี่ยนใหม่24 มี.ค. 2564 16:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มี.ค. 64 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เปลี่ยนธง 1 ผืน
1704น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-131แผ่นไม้รองปลั๊กไฟภายในห้องชำรุดเนื่องจากปลวกกิน24 มี.ค. 2564 14:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/สมโภช
1705แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ฝาท่อระบายน้ำแตกข้างตึก 1 ฝา24 มี.ค. 2564 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 09:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/สมพร/ปราโมท
1706น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ฝ้ารั่ว ห้องฉุกเฉิน 3 จุด23 มี.ค. 2564 18:03 น.รับเรื่อง
24 มี.ค. 64 12:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1707น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-114ลูกบิดประตูชำรุด23 มี.ค. 2564 15:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
1708น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-135เก้าอี้ชำรุด23 มี.ค. 2564 15:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 64 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
1709น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-116เก้าอี้โต๊ะเครื่องแป้งชำรุด23 มี.ค. 2564 15:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
1710น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-115เก้าอี้โต๊ะเครื่องแป้งชำรุด23 มี.ค. 2564 15:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
1711น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์ อาคาร4กรประตูห้องอาบนํ้าชํารุด1ห้องห้อง4-214/123 มี.ค. 2564 13:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร กลอน 3 นิ้ว 1 ตัว
1712แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13แผ่นฝ้าห้องน้ำอาจารย์ชาย&หญิงชำรุดและห้องน้ำนิสิพชาย.ชั้น2ค่ะ22 มี.ค. 2564 14:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 64 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1713แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9มีน้ำรั่วรอยเดิมห้อง ศึกษากลุ่ม22 มี.ค. 2564 10:05 น.รับเรื่อง
22 มี.ค. 64 12:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1714แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21มีน้ำรั่ว22 มี.ค. 2564 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 เม.ย. 64 13:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนงอ 90 1 1/2 นิ้ว 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
1715แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13ลูกบิดประตูห้องไฟชำรุดเปิดออกไม่ได้ชั้น 122 มี.ค. 2564 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 08:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1716อาจารย์ศุภาวรรณ ประพันธ์3-340ทาสีผนังห้องที่ขึ้นรา เนื่องจากอ่างล้างหน้ารั่วเกิดความชื้นที่ผนัง (เปลี่ยนจากแจ้งรายการทำความสะอาดเป็นรายการซ่อมครุภัณฑ์ค่ะ)20 มี.ค. 2564 13:40 น.รับเรื่อง
22 มี.ค. 64 12:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1717อาจารย์ศุภาวรรณ ประพันธ์3-340ทาสีผนังห้องที่ขึ้นรา เนื่องจากอ่างล้างหน้ารั่วเกิดความชื้นที่ผนัง20 มี.ค. 2564 13:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1718น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-115แจ้งปิดช่องไฟภายในห้องที่ชำรุด 19 มี.ค. 2564 15:22 น.รับเรื่อง
22 มี.ค. 64 12:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1719น.ส.กรรณิการ์ มณฑาอาคาร 17 ห้องสวัสดิการเด็กเล็กแก้ไขข้อมูล ทำความสะอาดห้องสวัสดิการเด็กเล็กในวันที่ 20 มี.ค. เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป19 มี.ค. 2564 14:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1720แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ตู้ล็อกเกอร์เปิดไม่ได้ชั้น 3 18 มี.ค. 2564 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 08:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1721นายบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้อ.ง 226พื็้นเตียงหัก18 มี.ค. 2564 09:59 น.รับเรื่อง
18 มี.ค. 64 12:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1722นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้อ.ง 226พื็้นเตียงหัก18 มี.ค. 2564 09:59 น.รับเรื่อง
18 มี.ค. 64 12:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1723นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5พัดลมชำรุดห้อง10718 มี.ค. 2564 08:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มี.ค. 64 16:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, -สมชาย
1724อาจารย์ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ17-404ลูกบิดประตูเข้าห้อง เหมือนจะหลุด 18 มี.ค. 2564 07:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มี.ค. 64 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1725แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หน้าต่างชำรุดห้อง 21-202 ชั้น 217 มี.ค. 2564 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล/สมโภช
1726น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องน้ำชายที่โรงอาหาร อ.10ฝาถังพักน้ำชักโครกห้องน้ำชาย อาคาร 10 แตกค่ะ 16 มี.ค. 2564 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1727แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21เปลี่ยนลูกบิดประตูห้อง 21-409 อาจารย์ซื้อลูกบิดมาให้16 มี.ค. 2564 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
1728นายนิรันดร์ ทรงนิรันดร์3-235พบกลิ่นเหม็นบนฝ้าในห้องน้ำห้องนอก15 มี.ค. 2564 14:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 64 14:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ หนูตายบนฝ้าเพดานแก้ไขเรียบร้อยครับ
1729แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13กระเบื้องฝาผนังห้องน้ำอาจารย์ชำรุดห้องชาย&หญิงค่ะ15 มี.ค. 2564 13:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1730แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13หัวฉีดห้องน้ำอาจารย์หญิงชำรุด.น้ำไหลไม่หยุดค่ะ15 มี.ค. 2564 13:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 64 14:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1731แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13หัวฉีดห้องน้ำอาจารย์หญิงชำรุด.น้ำไหลไม่หยุดค่ะ15 มี.ค. 2564 13:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 64 14:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1732น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ห้องธุรการศว. 7-320ขอความอนุเคราะห์ซ่อมสายแฟกซ์คณะศว. 042-725039 เนื่องจากไม่สามารถใช้งานได้นานแล้ว รบกวนด้วยคะ15 มี.ค. 2564 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 15:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กำลังดำเนินการครับช่วงนี้อยู่ในช่วงตัดถ่่ายเบอร์เป็นระบบVOIPของบริษัท TOT ขอประทานอภัยในความไม่สะดวกครับโทร.1100
1733น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-104 (ห้องไปรษณีย์)กระเบื้องยางพื้นห้องหลุด15 มี.ค. 2564 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/เจริญ
1734แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 3 ห้อง2-310ประตูห้องน้ำมันผุ15 มี.ค. 2564 09:12 น.รับเรื่อง
15 มี.ค. 64 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1735น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.17 หอพักบุคลากร2ประตูบานสวิงหน้าบันไดโถงกลางชั้น1เวลาเปิด ปิดมีเสียงดัง12 มี.ค. 2564 16:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/เจริญ
1736น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ตัวล๊อกเครื่องขัดพื้นชํารุดวันที่.12.มี.ค.256412 มี.ค. 2564 14:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1737แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/2ประตูม้วนไฟฟ้าชำรุด11 มี.ค. 2564 09:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 65 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุุดมอเตอร์ขับเคลื่อนประตูม้วนชำรุด 2 ชุด ผู้ตรวจสอบ ไพศาล/สมชาย
1738แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20แผ่นฝ้าซีลายหลุดลงมา10 มี.ค. 2564 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล
1739น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9ชั้น2แจ้งเปลี่ยนป้ายใหม่09 มี.ค. 2564 10:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1740นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2แจ้งเปลี่ยนป้ายใหม่09 มี.ค. 2564 10:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1741นายกมล ฟองอ่อนอาคารอ่าน24ชั่วโมงยางรองกระจกเสื่อมสภาพและหลุดออก เวลาเปิดปิดประตูทำให้กระจกกระแทกกับบานประตูอาจจะทำให้กระจกแตกและเป็นอันตรายในอนาคต 09 มี.ค. 2564 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมพร
1742แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ลูกบิดชำรุดห้อง 114 ชั้น 1 ฝั่ง ส.ว ด่วน09 มี.ค. 2564 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
1743แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ลูกบิดประตูชำรุด ดาดฟ้า ชั้น 5 ฝั่ง ส.ศ ด่วน09 มี.ค. 2564 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล 11/3/64
1744แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13ฉายฉีดห้องน้ำนิสิตหญิงชำรุดค่ะ.ชั้น2ค่ะ08 มี.ค. 2564 13:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1745น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-327ขาโต๊ะกินข้าวชำรุด เก้าอี้โต๊ะทำงานชำรุด ขาเตียงชำรุด และปิดรูฝนังที่เคยติดตั้งแอร์08 มี.ค. 2564 11:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล
1746น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องซักผ้ากระเบื้องหลุด 2 แผ่น08 มี.ค. 2564 11:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 64 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กระเบื้องยาง 4 แผ่น ปราโมท/สมพร
1747น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องออกกำลังกายกระจะมีรอยร้าว 1 จุด08 มี.ค. 2564 11:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล
1748แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-309ซ่อมฝ้าเพดานที่หย่อนและผุให้กลับเข้าที่ 05 มี.ค. 2564 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1749แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ฝ้าชำรุดห้องน้ำหญิงชั้น 1 ฝั่ง ส.ว05 มี.ค. 2564 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 64 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1750แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หน้าต่างห้องเรียนชำรุดห้อง 21-308 ชั้น 304 มี.ค. 2564 16:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 64 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช-คำจร
1751นายยุทธพล บุญกอบโรงเก็บงานซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า)หลังคาโรงซ่อมชำรุดเสื่อมสภาพ เข้าหน้าฝนนำ้รั่วลงมา 04 มี.ค. 2564 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 15:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1752แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20จั่วรั่วทางเดินชั้น 4 ฝั่งสาธา03 มี.ค. 2564 13:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1753นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3พื้นกระเบื้องห้องน้ำหญิงแตกชั้น3ด้านหลัง03 มี.ค. 2564 11:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1754น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3พื้นกระเบื้องห้องน้ำหญิงแตกชั้น3ด้านหลัง03 มี.ค. 2564 11:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1755แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1น้ำรั่วหน้ามุขข้างโต๊ะ ร ป ภ03 มี.ค. 2564 10:11 น.รับเรื่อง
03 มี.ค. 64 11:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1756นายชวนชม ยุติธรรมอาคาร 20น้ำรั่วหน้าห้องศาลจำลอง03 มี.ค. 2564 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
1757นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคาร 20น้ำรั่วหน้าห้องศาลจำลอง03 มี.ค. 2564 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
1758แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9 ยางขอบประตูห้องสมุด 24 ชั่วโมงหลุด03 มี.ค. 2564 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 พ.ค. 64 08:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1759นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคาร 21น้ำซึมเข้าห้อง 21-40803 มี.ค. 2564 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1760นายชวนชม ยุติธรรมอาคาร 21น้ำซึมเข้าห้อง 21-40803 มี.ค. 2564 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1761นายเนตรนภา บุระวงค์อ,9ชั้น1ห้องสมุด24ยางของประตูห้องสมุด24หลุด02 มี.ค. 2564 16:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 พ.ค. 64 08:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1762น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ,9ชั้น1ห้องสมุด24ยางของประตูห้องสมุด24หลุด02 มี.ค. 2564 16:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 พ.ค. 64 08:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1763น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีอ สถานพยาบาล อ.16 ห้อง อุบัติเหตุฉุกเฉินฝ้าเพดานทะลุ 01 มี.ค. 2564 12:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 11:58 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/อำพล
1764น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-242/1ลูกบิดประตูห้องนอนชำรุด 01 มี.ค. 2564 11:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 16:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/สมโภช
1765น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-241ประตูห้องนอนลูกบิดประตูชำรุด01 มี.ค. 2564 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
1766แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น1ห้อง2-102ประตูมันเปิดยาก26 ก.พ. 2564 08:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล 11-03-64
1767แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 3 ห้อง2-307ประตูห้องน้ำผุ26 ก.พ. 2564 08:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 64 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1768น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4กระเบื้องห้องอาบนํ้าชํารุด5แผ่นห้อง4-220/125 ก.พ. 2564 10:47 น.รับเรื่อง
25 ก.พ. 64 10:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1769แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ฝ้าเพดานทางเดินชำรุด 1 แผ่น25 ก.พ. 2564 08:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แผ่นยิ่ปซั่ม 1 แผ่น ปราโมท/สมพร/เจริญ
1770แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่ขอบประตูพังห้องครัว24 ก.พ. 2564 10:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1771นายธวัชชัย สัพโส7-112/4อยากให้เครื่องร่อน 24 ก.พ. 2564 10:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1772แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยธงชาติผืนใหญ่ (ขาด)24 ก.พ. 2564 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ธงชาติไทย 2*3 1 ผืน
1773น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-243กลอนห้องน้ำชำรุด23 ก.พ. 2564 11:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1774น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-243ประตูระเบียงนอกห้องใหญ่เวลาปิดแล้วเสียงดังและคิ้วขอบทางเข้าห้องน้ำชำรุด23 ก.พ. 2564 11:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1775น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-243แจ้งปิดรูหนูที่ห้องครัว ,ทาสีภายในห้องครัว และมุ้งลวดหน้าต่างห้องเล็ก(บานใหญ่)ชำรุด23 ก.พ. 2564 11:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1776แม่บ้านอาคาร 77-288เปลี่ยนลูกบิดประตู เปลี่ยนลูกบิดประตู(อุปกรณ์คือตัวลูกบิดใด้จัดเตรียมไว้แล้ว) 22 ก.พ. 2564 09:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจรฺิญ
1777น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16เครื่องกรองน้ำโออาร์ไม่ไหล อาคารสถานพยาบาล19 ก.พ. 2564 11:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 64 08:59 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ เปลี่ยนกรองใหม่
1778นายธราธิป สีนาทองห้องควบคุมเครือข่ายอาคาร 14 ชั้น 1เปลี่ยนเบ้ารับกุญแจใหม่ เนื่องจากกุญแจหาย19 ก.พ. 2564 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:34 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล กุญแจบานสวิง 1 ชุด
1779น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ฝ้ามีรอยรั่วที่ห้องฉุกเฉินและหน้าตึก19 ก.พ. 2564 08:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 11:58 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1780น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ที่ล๊อกกรประตูห้องอาบนํ้าชํารุุดห้อง4-115/1จํานวน1อัน18 ก.พ. 2564 16:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 เม.ย. 64 08:53 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, กลอนประตู 4 นิ้ว 1 ชุด ปราโมท/เจริญ
1781น.ส.รดา กันแสนห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา อาคารเรียนรวม (อาคาร2)ประตูเปิดปิดลำบาก18 ก.พ. 2564 15:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 08:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1782นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคาร 21ลูกบิดประตู 21-304 เสีย 18 ก.พ. 2564 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1783นายชวนชม ยุติธรรมอาคาร 21ลูกบิดประตู 21-304 เสีย 18 ก.พ. 2564 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1784นางเรืองใจ คำพันธ์ห้องสมุด (ห้องจดหมายเหตุ อาคาร 9)ปลวกเจาะตู้โชว์ห้องนิทรรศการจดหมายเหตุ18 ก.พ. 2564 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1785น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 7-423ติดตั้งตัวพาทีชั่นกั้นห้องทำงาน16 ก.พ. 2564 15:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมฑร/สมโภช
1786น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 7-423 (ห้องเรียน)กระเบื้องแตกและหลุดออกจากตัวพื้น16 ก.พ. 2564 15:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1787น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์v.3-115ประตูเปิดฝ้าเพดานชำรุด 16 ก.พ. 2564 11:27 น.รับเรื่อง
16 ก.พ. 64 12:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1788น.ส.จิตรลดา ฦๅชาร่องถนน ทางเลี้ยวสี่แยก ทางไป อาคาร 17+หอตาลฟ้า อยากให้ซ่อม ถนนทางเลี้ยงมา อาคาร 17 เนื่องจาก ขอบปูน และขอบยางมะตอย ไม่เชื่อมต่อกัน ทำให้เป็นร่องถนนขนาดใหญ่ ... ก่อนหน้านี้ ทางแม่บ้าน ช่วยเอาดินไปถม แต่ว่าพอเวลาเปลี่ยนไป ฝนตก มันก็เปิดหลุมอีกเช่นเดิม จึงอยากให้ฝ่ายอาคาร ไปซ่อมเชื่อมทางให้ จ้า 16 ก.พ. 2564 11:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1789น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ปิดช่องผนังตรงระเบียงหน้าห้อง205เนื่องจากช่างเจาะดูระบบท่อน้ำทิ้งอ่งล้าวหน้าแตก16 ก.พ. 2564 10:57 น.กำลังดำเนินการ
18 ส.ค. 64 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื้อวัสดุ ปูนซีเมนต์ 1 ถุง
1790น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ปิดช่องผนังห้องชาร์ปหน้าห้อง311และหน้าห้อ411เนื่องจากช่างเจาะดูระบบท่อน้ำประปาแแตกค่ะ16 ก.พ. 2564 10:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 64 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1791นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องพระพิรุณชั้น2ถ่านนาฬิกาหมดเวลามันไม่ตรง 15 ก.พ. 2564 13:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.พ. 64 08:42 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนถ่าน 2A 1ก้อน -อารีย์
1792นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู1ธงชาติขาดชำรุด 15 ก.พ. 2564 08:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
1793น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-131ปลวกกินไม้อัดภายในห้อง จำนวน 2 จุด 11 ก.พ. 2564 16:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1794น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-132ลิ้นชักตู้เสื้อผ้าชำรุดเนื่องจากปลวกกิน 2 จุด11 ก.พ. 2564 16:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1795น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-138ไม้อัดภายในห้องโรงแรมชำรุด ตามภาพ 11 ก.พ. 2564 16:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 13:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1796แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20แผ่นฝ้าเพดานชำรุด ห้อง 102ชำรุด 4 แผ่น ห้อง 203 ชำรุด 1 แผ่น ห้อง 201 ชำรุด 1 แผ่น ฝั่ง ส ศ11 ก.พ. 2564 13:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
1797น.ส.กนกพร ศรีโคตรหอพักบุคลากร อาคาร 17 ห้อง 102ประตูห้องน้ำเปิดเข้าไปไม่ได้11 ก.พ. 2564 13:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 64 15:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/สมพร
1798นายธวัชชัย สัพโส7-112/4อยากให้ยึดเครื่องร่อนดินและทราย ไว้กับพื้น 11 ก.พ. 2564 11:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 14:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1799แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20กลอนประตูชำรุด บานหน้าต่างชำรุดห้อง 201-202-101-102-103-10411 ก.พ. 2564 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
1800น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17 ห้องซักผ้าชั้น 2แจ้งติดตั้งตัวล๊อกประตูห้องซักผ้า (เวลาเปิดประตูค้างไว้ลมพัดแรงอาจทำให้กระจกแตกได้)10 ก.พ. 2564 15:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 14:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1801น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มนนทรีอีสานกระเบื้องหลังคาโรงผลิตน้ำดื่มแตกค่ะ 10 ก.พ. 2564 15:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/อำพล
1802น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3เวลาฝนตกมีรอยรั่วหลายจุุดชั้น3บริเุวณทางเดินรอบนอกและในห้องเรียน10 ก.พ. 2564 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 10:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
1803นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3เวลาฝนตกมีรอยรั่วหลายจุุดชั้น3บริเุวณทางเดินรอบนอกและในห้องเรียน10 ก.พ. 2564 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 10:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
1804นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3กระเบื้องห้องน้ำหญิงด้านหลังแตก10 ก.พ. 2564 14:17 น.รับเรื่อง
10 ก.พ. 64 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1805น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3กระเบื้องห้องน้ำหญิงด้านหลังแตก10 ก.พ. 2564 14:17 น.รับเรื่อง
10 ก.พ. 64 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1806แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ฝ้าทะลุมีน้ำหยดห้องฟิตเนตสและและชั้น 2 และห้องโถงใหญ่อีกหลายจุดห้องน้ำหญิงใหญ่มีน้ำหยด10 ก.พ. 2564 08:35 น.รับเรื่อง
10 ก.พ. 64 08:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1807น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16หลังคารั่ว09 ก.พ. 2564 12:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
1808น.ส.สุภัคนรี สัตตะโส17-206กระเบื้องหน้าตู้เสื้อผ้าดันขึ้นจากพื้นประมาณหกแผ่นค่ะ09 ก.พ. 2564 09:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมพร
1809แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หลังคารั่วห้อง 21-40809 ก.พ. 2564 09:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
1810แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 16หลังคารั่ว 09 ก.พ. 2564 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
1811น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถส้วมแตก1อันโถนั่งยองห้อง4-314/1วันที่9ก.พ.256409 ก.พ. 2564 08:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ปูยาแนว 3 ถุง โถซักโครก 2 ชิ้น 1 ชุด
1812น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-320มีน้ำหยดและรั่วจากเพดานห้อง08 ก.พ. 2564 15:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 64 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล
1813น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-320เตียงชำรุดและยางขอบกระจกหน้าต่างชำรุด 2 เส้น08 ก.พ. 2564 15:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
1814นายชวนชม ยุติธรรมอาคาร20 ฝั่งสาธาฯเปลี่ยนลูกบิดประตู ห้อง 101 102 103 104 และห้อง 201 202 20308 ก.พ. 2564 13:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 64 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกบิดใหม่ จำนวน 7 ชุด สมพร/คำจร/สมโภช
1815นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคาร20 ฝั่งสาธาฯเปลี่ยนลูกบิดประตู ห้อง 101 102 103 104 และห้อง 201 202 20308 ก.พ. 2564 13:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 64 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกบิดใหม่ จำนวน 7 ชุด สมพร/คำจร/สมโภช
1816น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ประตูทางขึ้นหน้าออฟฟิตหน่วยที่พักอาสัยประตูชำรุด 05 ก.พ. 2564 10:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1817น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูห้อง204ชำรุดเนื่องจากประตูปิดไม่ได้เลยค่ะ02 ก.พ. 2564 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1818แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 6ประตูบานสวิงเปิดไม่ได้ 1 บานทางเข้าด้านหน้าอาคาร02 ก.พ. 2564 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 64 16:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/สมพร
1819น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4กรประตูห้องอาบนํ้าชํารุด1อันห้อง4-214/101 ก.พ. 2564 16:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 10:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
1820น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 7-423ติดตั้งยึดพาทีชั่นกั้นห้องภายในห้องทำงานและห้องแลบ01 ก.พ. 2564 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมพร
1821น.ส.กนกพร ศรีโคตรหอพักบุคลากร อาคาร 17 ห้อง 102ลูกบิดประตูหน้าห้องเสีย01 ก.พ. 2564 13:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 10:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1822แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10เสาเหล็กลายกั้นบริเวณหน้าตู้ ATM หักชำรุด01 ก.พ. 2564 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
1823แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ป้ายไวนิลผู้มาติดต่อราชการขาดหน้ามุก01 ก.พ. 2564 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1824แม่บ้านฝ่าย อาคารฯป้อมยามประตู 6บานประตูชำรุด 01 ก.พ. 2564 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 15:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1825อาจารย์ศุภาวรรณ ประพันธ์3-340ซ่อมประตูหน้าห้องที่หลุดร่อ่น 29 ม.ค. 2564 22:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล
1826น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 7423ติดตั้งยึดพาทีชั่นกั้นห้อง 29 ม.ค. 2564 14:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:05 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมพร
1827แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_206_211บานหน้าต่างห้องเรียน..ห้องครัวชำรุดปิดยากค่ะ28 ม.ค. 2564 14:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 64 16:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/สมพร
1828น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-210มุ้งลวดหน้าต่างชำรุด28 ม.ค. 2564 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล
1829น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-245มุ้งลวดประตูห้องนอนชำรุด และล้อมุ้งลวดหน้าต่างชำรุด28 ม.ค. 2564 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช มุ้งลวด 4 เมตร
1830น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-208มุ้งลวดหน้าต่างชำรุด28 ม.ค. 2564 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำจร/อำพล
1831น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-303กอนประตูหน้าต่าง น๊อตหลุด28 ม.ค. 2564 10:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
1832น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-302ยางกระจกหน้ากระจกหลุด28 ม.ค. 2564 10:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
1833แม่บ้านฝ่าย อาคารฯประตู1หลักลายชำรุด 2 อันวงเวียนหลังป้อมประตู 128 ม.ค. 2564 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 14:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1834แม่บ้านอาคาร 77-317/5กระเบื้องยางแตกชำรุด28 ม.ค. 2564 08:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 64 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กระเบื้องยาง 10 แผ่น ปราโมท/สมพร
1835นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3กระเบื้องห้องน้ำหญิงแตกจำนวน4แผ่น ด้านหลัง27 ม.ค. 2564 14:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 10:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1836น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3กระเบื้องห้องน้ำหญิงแตกจำนวน4แผ่น ด้านหลัง27 ม.ค. 2564 14:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 10:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1837น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องสันทนาการพื้นโซฟาชำรุด เสื่อมสะภาพ 4 ตัว 26 ม.ค. 2564 15:37 น.รับเรื่อง
26 ม.ค. 64 15:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1838น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูห้อง204เปิด-ปิดยาก26 ม.ค. 2564 11:10 น.รับเรื่อง
26 ม.ค. 64 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1839แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หน้าต่างล๊อกไม่ได้ห้อง 20-302 ฝั่ง สาธา26 ม.ค. 2564 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1840นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5วงกบประห้อ