ข้อมูลการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์อื่นๆ
ลำดับ ชื่อผู้แจ้ง สถานที่ รายละเอียด วันที่แจ้ง สถานะ ดำเนินการ การแก้ไข
1น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ชั้น 3 ฝ้ารั่วอ.3 ชั้น 3 ฝ้ารั่วฝั่งโรงแรม ช่วงห้อง 304-309 19 ก.ค. 2567 10:36 น.รับเรื่อง
19 ก.ค. 67 12:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
2น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝ้าเพดานทะรุห้อง4403.405.418และหอ้งสันทนาการชั้น419 ก.ค. 2567 09:14 น.รับเรื่อง
19 ก.ค. 67 13:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
3น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้าน LION HEART หน้าโรงอาหาร อาคาร 10ฝ้าที่ร้านรั่วซึมค่ะ 18 ก.ค. 2567 17:20 น.รับเรื่อง
19 ก.ค. 67 13:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
4แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ.2 ห้อง 2-207ผ้าม่านหลุด18 ก.ค. 2567 10:09 น.รับเรื่อง
18 ก.ค. 67 13:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
5แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่เครื่องขัดขาค้ำหัก 1 เครื่อง17 ก.ค. 2567 15:49 น.รับเรื่อง
17 ก.ค. 67 16:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
6แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ฝ้าเพดานมีน้ำรั่วซึมเพดานทะลุ 2 จุด ชั้น 417 ก.ค. 2567 11:38 น.รับเรื่อง
17 ก.ค. 67 13:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
7น.ส.รจนา ทาระขจัดอาคาร 17 สวัสดิการเด็กเล็กเสาและฉากกั้นห้องชำรุด 16 ก.ค. 2567 13:15 น.รับเรื่อง
16 ก.ค. 67 16:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
8น.ส.รจนา ทาระขจัดอาคาร 17 สวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.ประตูไม้ห้องเด็กอ่อนชำรุด ประตูปิดไม่เข้า16 ก.ค. 2567 13:09 น.รับเรื่อง
16 ก.ค. 67 16:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
9แม่บ้านอาคาร 6ห้อง6-103เก้าอื้ชํารุด15 ก.ค. 2567 08:53 น.รับเรื่อง
15 ก.ค. 67 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
10น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18 หอตาลฟ้าขอบประตูกระจกหอพักชำรุด (ประตูลงไปโรงรถ) 13 ก.ค. 2567 05:54 น.รับเรื่อง
15 ก.ค. 67 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
11แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2มีน้ำหยดลงมาจากฝ้าเพดานห้อง 2-303 ทางขึ้นบันไดมีน้ำรั่วซึมและมีรากไม้ขึ้นทางฝั่งร้านค้า ชั้น 212 ก.ค. 2567 11:42 น.รับเรื่อง
15 ก.ค. 67 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
12แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ.2 ห้อง 2-201โต๊ะเก้าอี้หัก12 ก.ค. 2567 11:20 น.รับเรื่อง
12 ก.ค. 67 11:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
13นายธนารัตน์ มั่งสูงเนินโรงเชื่อมข้างอาคาร8/1ต้องการให้ฉาบปิดรูห้องสโตร์ ช่องลม12 ก.ค. 2567 08:55 น.รับเรื่อง
12 ก.ค. 67 11:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
14น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ใส่สายพานเครื่องเขย่า (มีสายพานให้แล้ว)11 ก.ค. 2567 14:21 น.รับเรื่อง
11 ก.ค. 67 14:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
15นางบุญวาสนา ฉิมศรีอ.3 ห้อง 346ฝ้าทะลุห้องครัว 11 ก.ค. 2567 11:50 น.รับเรื่อง
11 ก.ค. 67 14:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
16แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แจ้งกระเบื้องห้องผลิตภัณฑ์เนื้อสัตย์ชำรุดประมาน 14 แผ่นค่ะ 10 ก.ค. 2567 14:42 น.รับเรื่อง
11 ก.ค. 67 14:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
17แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แจ้ง10 ก.ค. 2567 14:42 น.ยกเลิกรายการ
11 ก.ค. 67 14:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
18แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แจ้ง10 ก.ค. 2567 14:42 น.ยกเลิกรายการ
11 ก.ค. 67 14:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
19แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แจ้ง10 ก.ค. 2567 14:42 น.ยกเลิกรายการ
11 ก.ค. 67 14:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
20แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แจ้ง10 ก.ค. 2567 14:42 น.ยกเลิกรายการ
11 ก.ค. 67 14:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
21แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แจ้ง10 ก.ค. 2567 14:39 น.ยกเลิกรายการ
11 ก.ค. 67 14:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
22แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แจ้ง10 ก.ค. 2567 14:39 น.ยกเลิกรายการ
11 ก.ค. 67 14:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
23แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แจ้ง10 ก.ค. 2567 14:39 น.ยกเลิกรายการ
11 ก.ค. 67 14:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
24แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แจ้ง10 ก.ค. 2567 14:39 น.ยกเลิกรายการ
11 ก.ค. 67 14:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
25แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แจ้ง10 ก.ค. 2567 14:39 น.ยกเลิกรายการ
11 ก.ค. 67 14:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
26แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แจ้ง10 ก.ค. 2567 14:39 น.ยกเลิกรายการ
11 ก.ค. 67 14:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
27แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แจ้ง10 ก.ค. 2567 14:39 น.ยกเลิกรายการ
11 ก.ค. 67 14:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
28แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แจ้ง10 ก.ค. 2567 14:39 น.ยกเลิกรายการ
11 ก.ค. 67 14:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
29แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แจ้ง10 ก.ค. 2567 14:39 น.ยกเลิกรายการ
11 ก.ค. 67 14:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
30แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แจ้ง10 ก.ค. 2567 14:38 น.ยกเลิกรายการ
11 ก.ค. 67 14:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
31แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แจ้ง10 ก.ค. 2567 14:38 น.ยกเลิกรายการ
11 ก.ค. 67 14:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
32แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แจ้ง10 ก.ค. 2567 14:38 น.ยกเลิกรายการ
11 ก.ค. 67 14:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
33แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แจ้ง10 ก.ค. 2567 14:38 น.ยกเลิกรายการ
11 ก.ค. 67 14:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
34แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แจ้ง10 ก.ค. 2567 14:38 น.ยกเลิกรายการ
11 ก.ค. 67 14:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
35แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แจ้ง10 ก.ค. 2567 14:38 น.ยกเลิกรายการ
11 ก.ค. 67 14:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
36แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แจ้ง10 ก.ค. 2567 14:38 น.ยกเลิกรายการ
11 ก.ค. 67 14:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
37แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แจ้งกระเบื้องฆ้องผลิตภัณฑ์เนื้อสัตย์ชำรุดประทาน 14 แผ่นค่ะ 10 ก.ค. 2567 14:38 น.ยกเลิกรายการ
11 ก.ค. 67 14:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
38แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แจ้ง10 ก.ค. 2567 14:38 น.ยกเลิกรายการ
11 ก.ค. 67 14:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
39แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แจ้ง10 ก.ค. 2567 14:38 น.ยกเลิกรายการ
11 ก.ค. 67 14:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
40แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แจ้ง10 ก.ค. 2567 14:38 น.ยกเลิกรายการ
11 ก.ค. 67 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
41แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แจ้งกระเบื้องฆ้องผลิตภัณฑ์เนื้อสัตย์ชำรุดประทาน 14 แผ่นค่ะ 10 ก.ค. 2567 14:38 น.ยกเลิกรายการ
11 ก.ค. 67 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
42แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แจ้ง10 ก.ค. 2567 14:38 น.ยกเลิกรายการ
11 ก.ค. 67 14:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
43แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แจ้งกระเบื้องฆ้องผลิตภัณฑ์เนื้อสัตย์ชำรุดประทาน 14 แผ่นค่ะ 10 ก.ค. 2567 14:38 น.ยกเลิกรายการ
11 ก.ค. 67 14:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
44น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ฝ้าชั้น 3 ข้างห้อง 326 และ 303ฝ้ามีน้ำรั่วจากหลังคาลงมาชั้น3 10 ก.ค. 2567 14:10 น.รับเรื่อง
10 ก.ค. 67 14:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
45นางบุญวาสนา ฉิมศรีอ.3ห้อง31510 ก.ค. 2567 13:18 น.ยกเลิกรายการ
10 ก.ค. 67 14:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
46นางบุญวาสนา ฉิมศรีอ.3ห้อง31510 ก.ค. 2567 13:18 น.ยกเลิกรายการ
10 ก.ค. 67 14:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
47นางบุญวาสนา ฉิมศรีอ.3ห้อง31510 ก.ค. 2567 13:11 น.ยกเลิกรายการ
10 ก.ค. 67 14:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
48นางบุญวาสนา ฉิมศรีอ.3ห้อง31510 ก.ค. 2567 13:08 น.ยกเลิกรายการ
10 ก.ค. 67 14:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
49นางบุญวาสนา ฉิมศรีอ.3ห้อง31510 ก.ค. 2567 13:03 น.ยกเลิกรายการ
10 ก.ค. 67 14:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
50นางบุญวาสนา ฉิมศรีอ.3ห้อง31510 ก.ค. 2567 13:02 น.ยกเลิกรายการ
10 ก.ค. 67 14:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
51นางบุญวาสนา ฉิมศรีอ.3ห้อง31510 ก.ค. 2567 13:02 น.ยกเลิกรายการ
10 ก.ค. 67 14:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
52นางบุญวาสนา ฉิมศรีอ.3ห้อง31510 ก.ค. 2567 13:02 น.ยกเลิกรายการ
10 ก.ค. 67 14:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
53นางบุญวาสนา ฉิมศรีอ.3ห้อง31510 ก.ค. 2567 12:59 น.ยกเลิกรายการ
10 ก.ค. 67 14:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
54นางบุญวาสนา ฉิมศรีอ.3ห้อง31510 ก.ค. 2567 12:59 น.ยกเลิกรายการ
10 ก.ค. 67 14:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
55นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร22ห้อง22-101เก้าอี้ชำรุด15ตัว 10 ก.ค. 2567 10:26 น.รับเรื่อง
10 ก.ค. 67 14:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
56นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร22ห้อง22-101เก้าอี้ชำรุด15ตัว 10 ก.ค. 2567 10:26 น.รับเรื่อง
10 ก.ค. 67 14:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
57แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่รางน้ำรั่วด้านหน้าอาคาร10 ก.ค. 2567 10:06 น.รับเรื่อง
10 ก.ค. 67 14:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
58แม่บ้านอาคาร 77-203/3ทาสีขอบกระจกหอ้งน้ำที่แกะรางไฟออกเนื่องจากปลวกแทะในครั้งก่อนตอนนี้ยังรอขั้นตอนทาสีเก็บเพื่อความเรียบร้อยก่อน09 ก.ค. 2567 08:22 น.รับเรื่อง
09 ก.ค. 67 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
59นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร22ถนนหน้าอาคาร22ค่ะ 08 ก.ค. 2567 09:26 น.รับเรื่อง
09 ก.ค. 67 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
60นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร22ถนนหน้าอาคาร22ค่ะ 08 ก.ค. 2567 09:26 น.รับเรื่อง
09 ก.ค. 67 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
61แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ.2 ห้อง 2-206โต๊ะเก้าอี้หัก05 ก.ค. 2567 13:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ค. 67 14:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพรสัณฑ์
62แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ประตูบานสวิงชำรุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง05 ก.ค. 2567 10:17 น.รับเรื่อง
05 ก.ค. 67 12:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
63แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9กระเบื้องชำรุด 2 แผ่น ห้อง 9-303 กระเบื้องชำรุดห้อง 9-306 เก้าอี้ห้องระพีชำรุดหลายตัวฝ้าเพดานหน้าห้องครัวหลุด04 ก.ค. 2567 10:40 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 67 13:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
64แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1 ตัวล๊อกบานหน้าต่างห้องพักอาจารย์หลุด 1 ตัว04 ก.ค. 2567 10:30 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 67 13:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
65แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1กลอนหน้าต่างชำรุด ห้อง 1-106 กลอนประตูกระจกห้อง 1-101 ชำรุด กระเบื้องห้อง 1-107 ชำรุด 04 ก.ค. 2567 10:20 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 67 13:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
66แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13เก้าอี้ห้องเรียนชำรุด 10 ตัว หลังคาและฝ้าเพดานชำรุดห้อง 13-20504 ก.ค. 2567 10:15 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 67 13:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
67แม่บ้านอาคาร 1ห้องคลังชั้น2ประคูชำรุด04 ก.ค. 2567 10:05 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 67 13:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
68แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22เก้าอี้ชำรุด 15 ตัว ชั้น 1 เก้าอี้ชำรุด 3 ตัว หน้าต่างชำรุด ห้อง 22-202/1 ประตูดาดฟ้าชำรุด ชั้น 2 เก้าอี้ชำรุด 4 ตัว ชั้น 304 ก.ค. 2567 09:58 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 67 13:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
69แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ฝ้าเพดานห้องพักอาจารย์รั่ว ห้อง 21-416 มีน้ำรั่วตรงรางหลอดไฟห้องพักอาจารย์ ห้อง 21-42104 ก.ค. 2567 09:36 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 67 13:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
70แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20กลอนประตูพัง ห้อง 20-101 พื้นผุพังโถชั้น 1 พื้นผุพังหน้าลิฟท์ ชั้น 1 และหน้าลิฟท์ชั้น 2 และพื้นทางเดินชั้น 204 ก.ค. 2567 09:19 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 67 13:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
71แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14กลอนประตูชำรุด 1 ห้องห้องน้ำชาย03 ก.ค. 2567 15:26 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 67 13:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
72แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/2กระเบื้องห้องเรียนชำรุดประมาณ 16 แผ่น บานประตูหน้าต่างห้องโถงชำรุด 4 บาน ประตูห้องผลิดภัณฑ์ชำรุด03 ก.ค. 2567 15:13 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 67 13:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
73แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ประตุห้องประปาชำรุด ประตูทางออกชำรุดประตูห้องเรียนชำรุด ห้อง 20-313 ชั้น 3 เก้าอี้ชำรุด 10 ตัวพื้นห้องอาจารย์พื้นปูนผุลูกบิดประตูห้องศาลจำลองชำรุด03 ก.ค. 2567 14:50 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 67 13:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
74แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ฝ้าเพดานหน้าห้องน้ำหญิงรั่วทะลุฝ้าเพดานหน้าห้องเฟื่องฟ้ารั่วเวลาฝนตกมีน้ำหยดลงมา03 ก.ค. 2567 14:34 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 67 13:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
75แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2โต๊ะเก้าอี้ห้อง 2-207-2-301-2-302-2-303-2304ชำรุด ชั้น 2-ขั้น 303 ก.ค. 2567 14:31 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 67 13:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
76นายธนารัตน์ มั่งสูงเนิน8/1หลังอาคารปฏิบัติงานนิสิต(ดรงทำโปรเจคนิสิต)ฝาล่วงลงทะลุงแผ่นอะลูซิง ตรงห้องที่ต่อเติมยังไม่เสร็จยังไม่ตรวจรับ ฝนตกใส่ฝา03 ก.ค. 2567 14:01 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 67 13:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
77แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคารปฎิบัติการหลังคาพังทะลุข้างอาคาร 8/103 ก.ค. 2567 13:45 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 67 13:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
78น.ส.ขวัญกมล ทวายตาคำ7-322 อาคาร 7ตู้เย็นไฟติด แต่อุณหภูมิในตู้ไม่เย็น03 ก.ค. 2567 13:32 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 67 13:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
79น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-201โต๊ะทำงานชำรุด (คุณเหมวดี ทาศรีภู)03 ก.ค. 2567 10:11 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 67 13:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
80แม่บ้านอาคาร 13ห้อง 13- 208 ชั้น 2 อาคาร 13แจ้งติดตั้งนาฬิกาแขวนผนังใหม่ 1 เรือน 01 ก.ค. 2567 14:10 น.รับเรื่อง
02 ก.ค. 67 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
81แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-311เก้าอี้แตกชำรุด2ตัว 01 ก.ค. 2567 08:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ค. 67 14:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
82แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ.2 ห้อง 2-207โต้ะเก้าอี้หัก 29 มิ.ย. 2567 08:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ค. 67 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพรสัณฑ์
83นางAomjit Wijitpanyaห้องพัสดุ 1-104ฝนตกน้ำรั่วทะลุเพดานลงมาเปียกพื้นห้องทำงาน28 มิ.ย. 2567 13:37 น.รับเรื่อง
01 ก.ค. 67 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
84น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝ้าเพดานรั่วชั้น4-405กับห้อง4-403.28 มิ.ย. 2567 13:24 น.รับเรื่อง
01 ก.ค. 67 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
85น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ศูนย์อาหาร 1 ร้านครัวคุณบุ๋มหลังคาที่ร้าน บริเวณนิสิตนั่งรับประทานอาหารรั่วค่ะ 28 มิ.ย. 2567 11:28 น.รับเรื่อง
01 ก.ค. 67 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
86แม่บ้านอาคาร 77-104/2ช่องลมบานประตูห้องน้ำชำรุด 28 มิ.ย. 2567 10:51 น.รับเรื่อง
01 ก.ค. 67 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
87แม่บ้านอาคาร 77-104/228 มิ.ย. 2567 10:51 น.ยกเลิกรายการ
01 ก.ค. 67 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
88แม่บ้านอาคาร 77-103/2,7-104/2,7-203/2เปลี่ยนกระจกเงารวมทั้งหมด4บานรายละเอียดดังนี้7-103/2=2บาน,7-104/2=1บาน,7-203/2=1บาน26 มิ.ย. 2567 15:37 น.รับเรื่อง
26 มิ.ย. 67 16:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
89แม่บ้านอาคาร 7หอ้งเรียน7-411ปิดหลังคารั่วและซ่อมฝ้าเพดานที่เปื่อยจากโดนน้ำฝน26 มิ.ย. 2567 15:31 น.รับเรื่อง
26 มิ.ย. 67 16:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
90แม่บ้านอาคาร 7ดาดฟ้าหน้ามุกอาคาร7เวลาฝนตกน้ำขังจะมีน้ำรั่วซึมลงมาถึงชั้น1ประตูทางเข้าตึกข้างโต๊ะรปภ26 มิ.ย. 2567 15:23 น.รับเรื่อง
26 มิ.ย. 67 16:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
91น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกหลังห้องปิดไม่ได้ห้อง31626 มิ.ย. 2567 14:59 น.รับเรื่อง
26 มิ.ย. 67 16:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
92นายชาติสยาม ผลวิลัยห้องควบคุมไฟฟ้า อาคาร 8/2กำจัดปลวกเคาน์เตอร์วางเครื่องมือ และซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเนื่องจากปลวก26 มิ.ย. 2567 13:27 น.รับเรื่อง
26 มิ.ย. 67 13:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
93แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร20ประตูห้องเรียนชำรุด20-313เก้าอี้ห้องเรียนชำรุดฝั่งสว26 มิ.ย. 2567 10:28 น.รับเรื่อง
26 มิ.ย. 67 10:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
94นางกาญจนา มังทะโรงอาหารอาคาร10หลังคารั้วเด็กลื่นล้มค่ะ26 มิ.ย. 2567 09:33 น.รับเรื่อง
26 มิ.ย. 67 10:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
95แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่ฝ้าเพดานหลุดลงมา 5 แผ่น ห้องครัว25 มิ.ย. 2567 15:02 น.รับเรื่อง
26 มิ.ย. 67 10:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
96แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14กลอนประตูห้องน้ำชายหลุดขัาง ร. ป. ภ.25 มิ.ย. 2567 09:28 น.รับเรื่อง
26 มิ.ย. 67 10:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
97น.ส.นิจตยา ใยวังหน้า1-305 ห้องเตรียมอาหาร 2 ชั้น 3 อาคารบริหารไมโครเวฟเสีย ห้องเตรียมอาหาร 2 ชั้น 3 อาคารบริหาร 25 มิ.ย. 2567 09:17 น.รับเรื่อง
26 มิ.ย. 67 10:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
98แม่บ้านอาคาร 7ชั้น 4 โซนกลางบานประตูทางออกนอกระเบียงชำรุดเนื่องจากโดนฝนสาด 24 มิ.ย. 2567 13:31 น.รับเรื่อง
26 มิ.ย. 67 10:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
99น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-240ประตูพับข้างห้องครัวชำรุด 24 มิ.ย. 2567 10:28 น.รับเรื่อง
24 มิ.ย. 67 12:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
100น.ส.วงค์เดือน บุระวงศ์22-101ป้ายห้องเรียนหายค่ะ 24 มิ.ย. 2567 09:47 น.รับเรื่อง
24 มิ.ย. 67 12:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
101น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกหลังห้องเปิดไม่ได้ห้อง10924 มิ.ย. 2567 09:42 น.รับเรื่อง
24 มิ.ย. 67 12:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
102นายจีระศักดิ์ ฆ้องเดชประตูฟาร์มพืชบริเวณทางเข้าแปลงนิสิตรอยเชื่อมประตูทางเข้าหลุด คาดว่าน่าจะได้เชื่อมใหม่ครับ รวบกวนทีมช่างเข้าซ่อมครับผม20 มิ.ย. 2567 10:07 น.รับเรื่อง
24 มิ.ย. 67 12:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
103นายจำนงค์ วงค์คำพระห้องศูนย์รปภ.อาคาร14ที่คลอบโคมไฟชำรุด19 มิ.ย. 2567 15:31 น.รับเรื่อง
24 มิ.ย. 67 12:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
104แม่บ้านอาคาร 7อาคาร7ชั้น1หอ้งแม่บ้านรถเข็นล้อหลุด19 มิ.ย. 2567 13:33 น.รับเรื่อง
24 มิ.ย. 67 12:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
105นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร3 ห้อง226มีน้ำหยดแล้วฝ้าเพดานทะลุเป็นเชื่อรา 19 มิ.ย. 2567 12:18 น.รับเรื่อง
19 มิ.ย. 67 12:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
106นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร3 ห้อง226มีน้ำหยดแล้วฝ้าเพดานทะลุเป็นเชื่อรา 19 มิ.ย. 2567 12:18 น.รับเรื่อง
19 มิ.ย. 67 12:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
107นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร3 ห้อง22619 มิ.ย. 2567 12:18 น.ยกเลิกรายการ
19 มิ.ย. 67 12:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
108นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร3 ห้อง226มีน้ำหยดแล้วฝ้าเพดานทะลุเป็นเชื่อรา 19 มิ.ย. 2567 12:18 น.ยกเลิกรายการ
19 มิ.ย. 67 12:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
109แม่บ้านอาคาร 13ห้อง 13-208 ชั้น 2 อาคาร 13แผ่นกระเบื้องยางชำรุด19 มิ.ย. 2567 10:19 น.รับเรื่อง
19 มิ.ย. 67 12:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
110แม่บ้านอาคาร 13ห้อง 13-213 ชั้น 2 อาคาร 13แผ่นกระเบื้องยางชำรุด19 มิ.ย. 2567 10:17 น.รับเรื่อง
19 มิ.ย. 67 12:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
111แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ห้องเรียน9_301กับ9_301/1ผูัจัดการห้องอยากให้ล็อคเปลี่ยนกุญแจประตูด้านหลัง19 มิ.ย. 2567 09:59 น.รับเรื่อง
19 มิ.ย. 67 12:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
112แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ห้องเรียน9_301กับ9_301/1ผูัจัดการห้องอยากให้ล็อคเปลี่ยนกุญแจประตูด้านหลัง19 มิ.ย. 2567 09:59 น.ยกเลิกรายการ
19 มิ.ย. 67 12:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
113แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ห้องเรียน9_301ผ้าม่านหลุดจากรางจ้า19 มิ.ย. 2567 09:53 น.ยกเลิกรายการ
19 มิ.ย. 67 12:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
114แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ห้องเรียน9_301ผ้าม่านหลุดจากรางจ้า19 มิ.ย. 2567 09:53 น.รับเรื่อง
19 มิ.ย. 67 12:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
115อาจารย์อธิกา วงค์กวานกลมโถงหน้าห้องระพีสาคริกไม้ผุห้อยลงมา 19 มิ.ย. 2567 08:03 น.รับเรื่อง
19 มิ.ย. 67 12:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
116แม่บ้านอาคาร 7อาคาร7 ตั้งแต่ชั้น 1 ถึงชั้น 4 บริเวณระเบียงนั่งพัก ขอบยางของหน้าต่างบานกระทุ้งหลุดออกจากกรอบเดิม 19 มิ.ย. 2567 08:01 น.รับเรื่อง
19 มิ.ย. 67 12:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
117น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18หอตาลฟ้า ห้อง412ประตูกระจกหลังห้องล็อคไม่ได้18 มิ.ย. 2567 21:49 น.รับเรื่อง
19 มิ.ย. 67 12:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
118น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18 หอตาลฟ้าห้อง209ประตูห้องน้ำชำรุด18 มิ.ย. 2567 21:46 น.รับเรื่อง
19 มิ.ย. 67 12:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
119น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18 หอตาลฟ้าห้อง 211 ห้อง 220 ห้อง 403 ห้อง 416ประตูกระจกหลังห้องเปิด ปิดไม่ได้18 มิ.ย. 2567 21:44 น.รับเรื่อง
19 มิ.ย. 67 12:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
120น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18 ห้อง 217 ห้อง104 ห้อง220 ห้อง412ประตูห้องน้ำเปิด ปิดยาก18 มิ.ย. 2567 21:15 น.รับเรื่อง
19 มิ.ย. 67 12:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
121น.ส.จิราวรรณ์ เมืองนาค7-323ตู้เย็นไม่เย็น หน้าจอแสดงอุณหภูมิ 22 องศา ค่ะ ปรับตัวเลขแล้วก็ไม่เย็น แต่ไฟตู้เย็นติดค่ะ 18 มิ.ย. 2567 11:35 น.รับเรื่อง
18 มิ.ย. 67 12:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
122แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ..2 ชั้น 2-3นาฬิกาเสียทุกห้อง18 มิ.ย. 2567 11:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 67 12:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย
123แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น2ญิงกลอนประตูปิดเปิดยากทุกห่้องมีชำรุด18 มิ.ย. 2567 10:25 น.รับเรื่อง
18 มิ.ย. 67 12:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
124นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่)ประตูอาคารห้องคัดไข่และเก็บไข่ล้มพังครับ รบกวนเข้ามาแก้ไขให้ด่วนครับ18 มิ.ย. 2567 09:20 น.รับเรื่อง
18 มิ.ย. 67 13:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
125น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-105แจ้งกำจัดหนูบนฝ้าเพดาน18 มิ.ย. 2567 09:18 น.รับเรื่อง
18 มิ.ย. 67 13:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
126น.ส.กนกพร ศรีโคตรงานอาคารสถานที่ฯกองบริการกลางจอทีวี พานาโซนิคมีไฟเขียวเข้า แต่จอไม่แสดงผล มีใช้ประชุมเวลา 14.00 น18 มิ.ย. 2567 09:08 น.รับเรื่อง
18 มิ.ย. 67 13:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
127แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แจ้งห้องน้ำอาจารย์ชายฝาชักโครกหักชำรุด17 มิ.ย. 2567 15:11 น.รับเรื่อง
18 มิ.ย. 67 13:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
128แม่บ้านอาคาร 77-317/7ลูกบิดประตูชำรุด17 มิ.ย. 2567 08:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 10:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
129แม่บ้านอาคาร 77-318ลูกบิดประตูชำรุด17 มิ.ย. 2567 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 10:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
130แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3แจ้งขอเปลี่ยนกุญแจห้องเรียน9-301กับ9-301/1(ด่วน)14 มิ.ย. 2567 15:56 น.รับเรื่อง
14 มิ.ย. 67 16:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
131นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนครโถ่งอาคาร 21ย้ายป้าย ย้ายบอร์ด 14 มิ.ย. 2567 13:13 น.รับเรื่อง
14 มิ.ย. 67 16:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
132น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกหลังห้องเปิด-ปิดยากห้อง30313 มิ.ย. 2567 11:59 น.รับเรื่อง
13 มิ.ย. 67 15:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
133แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2ห้องน้ำชายมีน้ำหยดลงมาตลอด ห้อง 2-105 ชั้น 113 มิ.ย. 2567 09:52 น.รับเรื่อง
13 มิ.ย. 67 10:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
134แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยสะพานพังชำรุด13 มิ.ย. 2567 09:23 น.รับเรื่อง
13 มิ.ย. 67 10:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
135น.ส.พรศรี แสงพรหมชารีหอนนทรี ห้อง406 409 412ฝ้าเพดานทะลุ13 มิ.ย. 2567 08:01 น.รับเรื่อง
13 มิ.ย. 67 08:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
136แม่บ้านอาคาร 1ห้องพระพิรุณชั้น2ที่จับประตูหักชำรุด/เก้าอี้ที่พักแขนชำรุด12 มิ.ย. 2567 13:56 น.รับเรื่อง
13 มิ.ย. 67 08:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
137น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4เครื่องเขย่าเปิดสวิตซ์แล้วไฟไม่ติดเครื่องไม่ทำงาน12 มิ.ย. 2567 12:43 น.รับเรื่อง
13 มิ.ย. 67 08:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
138น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกหลังห้องเปิด-ปิดยากห้อง11512 มิ.ย. 2567 09:24 น.รับเรื่อง
13 มิ.ย. 67 08:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
139แม่บ้านอาคาร 7หอ้งเรียน7-411เก้าอี้ล้อเลื่อนประจำห้องเรียนสำหรับอาจารย์ผู้สอน มีน๊อตโผล่ขึ้นมา เนื่องจากตัวน็อตยาวเกินไป ทำให้นั่งไม่สะดวก จึงขอให้เปลี่ยนน๊อตตัวที่สั้นกว่าเดิม ด้วยค่ะ 12 มิ.ย. 2567 09:12 น.รับเรื่อง
13 มิ.ย. 67 08:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
140แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-411กระเบื้องยางแตกชำรุด 12 มิ.ย. 2567 09:06 น.รับเรื่อง
13 มิ.ย. 67 08:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
141นายอดิศักดิ์ คำมุงคุณอาคาร 7 ห้อง7-225ประตูเปิดไม่ได้ครับ 11 มิ.ย. 2567 14:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มิ.ย. 67 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
142แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-409เก้าอี้แตกชำรุด 11 มิ.ย. 2567 13:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มิ.ย. 67 13:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
143แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-311ม่านมู่ลี่ชำรุด 11 มิ.ย. 2567 13:18 น.รับเรื่อง
11 มิ.ย. 67 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
144น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ติดตั้งราวแขวนผ้าในห้องอาบน้ำให้ด้วยค่ะเนื่องจากตัวเก่าชำรุดห้อง20410 มิ.ย. 2567 15:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 11:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
145น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาอาคาร 7-321มีความประสงค์ขอตัดขาโต๊ะเหล็ก จากความสูง 120 cm เป็น 80 cm10 มิ.ย. 2567 13:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มิ.ย. 67 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
146แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ลูกบิดประตูชำรุดห้อง 8/108 ห้องอาจราย์10 มิ.ย. 2567 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มิ.ย. 67 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
147แม่บ้านอาคาร 7บันไดทางเข้าอาคาร7หน้ามุกใกล้กับโต๊ะรปภเวลาฝนตกจะมีน้ำรั่วลงมาจากหลังคาหน้ามุกหยดลงมาตรงขอบประตูม้วนค่อนข้างมาก10 มิ.ย. 2567 08:49 น.รับเรื่อง
11 มิ.ย. 67 11:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
148น.ส.กรกนก หาญมนตรี18-216ประตูกระจกหลังห้องเปิด-ปิดยาก09 มิ.ย. 2567 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มิ.ย. 67 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
149น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกหลังห้อง411ปิดไม่สนิท08 มิ.ย. 2567 13:53 น.รับเรื่อง
11 มิ.ย. 67 11:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
150น.ส.กรกนก หาญมนตรี18-217ประตูบานเลื่อนหลังห้องเลื่อนปิดไม่ได้08 มิ.ย. 2567 10:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มิ.ย. 67 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
151นายณัฐพงษ์ คำเลิศหอพักตาลฟ้า ห้อง 204เปลี่ยนราวแขวนผ้าในห้องน้ำเนื่องจากชำรุด (มีของพร้อม)06 มิ.ย. 2567 14:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 11:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
152นายณัฐพงษ์ คำเลิศประตูหอพักนิสิตชำรุดหอพักนนทรี ห้อง 107 เปลี่ยนประตูใหม่ (มีของพร้อม) หอพักอินทนิล ห้อง 121, 404 ประตูหลังห้องปิดไม่ได้06 มิ.ย. 2567 14:14 น.รับเรื่อง
07 มิ.ย. 67 10:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
153แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20ฝั่งศาลาพื้นผุพังหน้าลิฟต์ชั้น 1 พื้นผุพังบริเวณโถงชั้น 1 พื้นผุพังหน้าลิฟต์ชั้น 2 พื้นผุพังบริเวณทางเดินชั้น 2 พื้นผุพัง ห้อง 203 06 มิ.ย. 2567 08:22 น.รับเรื่อง
07 มิ.ย. 67 10:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
154นางกาญจนา มังทะโรงอาหารอาคาร10หลังคารั้ว05 มิ.ย. 2567 14:04 น.รับเรื่อง
07 มิ.ย. 67 10:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
155แม่บ้านอาคาร 9ดาดฟ้าอาคาร9ประตูห้องควบคุมแอร์ห้องระพีชำรุด05 มิ.ย. 2567 13:48 น.รับเรื่อง
07 มิ.ย. 67 10:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
156แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ฝ้าทะลุห้องน้ำชายชั้น 1 ห้อง 19-10805 มิ.ย. 2567 09:38 น.รับเรื่อง
05 มิ.ย. 67 11:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
157นายจำนงค์ วงค์คำพระฝั่งด้านลิฟท์อาคาร 7ประตูบานสวิงปิดล๊อคไม่ได้05 มิ.ย. 2567 08:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ค. 67 14:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ กุญแจบานสวิง 2 ทาง ชา 1 ชุด
158แม่บ้านฝ่าย อาคารฯห้องน้ำหญิงชั้น3 อ.21ฝาที่รองนั่งชักโครกชำรุด 2ห้อง 21-315 21-306 05 มิ.ย. 2567 08:23 น.รับเรื่อง
05 มิ.ย. 67 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
159แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยตัวล็อกหน้าต่างชำรุดห้อง 1/109 (ล็อกไม่ได้ )04 มิ.ย. 2567 16:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ธงชาติไทย 2*3 เมตร 1 ผืน
160แม่บ้านอาคาร 13อ 13 _205หลังคารั่ว เพดานชำรุดหน้าห้องเรียน205ค่ะ04 มิ.ย. 2567 13:24 น.รับเรื่อง
04 มิ.ย. 67 15:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
161น.ส.วงค์เดือน บุระวงศ์22-202/2กุญแจเปิดไม่ได้ค่ะ 04 มิ.ย. 2567 09:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มิ.ย. 67 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กุญแจบานสวิง 1 ชุด สมโภช
162แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ลูกบิดประตูชำรุด ห้อง 19-10204 มิ.ย. 2567 09:34 น.รับเรื่อง
04 มิ.ย. 67 15:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
163แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20ฝั่งสาธาพื้นผุพังหน้าลิฟท์ พื้นผุพังห้อง 304 ฟื้นผุพังทางเดินชั้น 3 พื้นผุพังทางเดินชั้น 2 พื้นผุพังห้อง 20304 มิ.ย. 2567 07:56 น.รับเรื่อง
04 มิ.ย. 67 15:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
164แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-301แจ้งซ่อมเก้าอี้พังหน้าห้อง 301 ชำรุด 04 มิ.ย. 2567 07:50 น.รับเรื่อง
04 มิ.ย. 67 15:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
165น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10ขอความอนุเคราะห์จัดทำตัวอักษรไม้หันอากาศ ติดคำขวัญบริเวณโถงโรงอาหารอาคาร 10 ค่ะ 31 พ.ค. 2567 16:54 น.รับเรื่อง
04 มิ.ย. 67 15:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
166น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10 ใกล้ตู้เต่าบินร้าน KU CSC BOOK เดิม บริเวณร้านฝ้าเพดาน น้ำรั่วซึมค่ะ 31 พ.ค. 2567 16:45 น.รับเรื่อง
04 มิ.ย. 67 15:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
167แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-200แอร์เสียห้อง 200 ตัวที่1ตรงโต๊ะเจ้าหน้าที่ 29 พ.ค. 2567 12:06 น.รับเรื่อง
30 พ.ค. 67 12:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
168แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-202ลาฟ้าตกห้อง 202ประมาณ 2 จุด 29 พ.ค. 2567 12:04 น.รับเรื่อง
30 พ.ค. 67 12:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
169แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ.2 ชั้น 2 ห้อง 2-201,2-205โต๊ะเก้าอี้หัก29 พ.ค. 2567 10:22 น.รับเรื่อง
30 พ.ค. 67 12:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
170แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ.2 ชั้น 1 ห้อง 2-110ประตูห้องเรียนชำรุด29 พ.ค. 2567 10:20 น.รับเรื่อง
30 พ.ค. 67 12:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
171น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูห้อง103ชำรุดเปิด-ปิดยาก29 พ.ค. 2567 10:17 น.รับเรื่อง
30 พ.ค. 67 12:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
172น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โต๊ะพัง8ตัว28 พ.ค. 2567 12:18 น.รับเรื่อง
28 พ.ค. 67 15:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
173นางบุญวาสนา ฉิมศรีห้อง22628 พ.ค. 2567 12:05 น.รับเรื่อง
30 พ.ค. 67 12:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
174นางบุญวาสนา ฉิมศรีหน้าห้องน้ำหญิงโรงแรมฝ้าเป็นรา28 พ.ค. 2567 12:04 น.ยกเลิกรายการ
28 พ.ค. 67 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
175นางบุญวาสนา ฉิมศรีหน้าห้องน้ำหญิงโรงแรมฝ้าเป็นราฝ้าขึ้นรา 28 พ.ค. 2567 12:04 น.ยกเลิกรายการ
28 พ.ค. 67 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
176นางบุญวาสนา ฉิมศรีหน้าห้องน้ำหญิงโรงแรมฝ้าเป็นรา28 พ.ค. 2567 12:04 น.รับเรื่อง
28 พ.ค. 67 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
177นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู1ก๊อกน้ำกดน้ำเย็นชำรุด28 พ.ค. 2567 10:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 67 15:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
178น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18เตียงชำรูดชั้น4ห้อง402/406/407/408/410/411/412/417/419/42027 พ.ค. 2567 09:06 น.รับเรื่อง
27 พ.ค. 67 15:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
179น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18เตียงชำรูดชั้น3ห้อง303/306/308/309/310/311/312/313/314/315/316/317/319/32027 พ.ค. 2567 09:04 น.รับเรื่อง
27 พ.ค. 67 15:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
180นายจำนงค์ วงค์คำพระประตูฝั่งลิพท์ อาคาร 7กุจแจบานสวิงเปิด-ปิดไม่ได้27 พ.ค. 2567 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 67 16:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ กุญแจบานสวิง 2 ทาง (ชา) 1 ชุด
181น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18เตียงชำรุดชั้น2ห้อง201/202/204/205/211/214/616/22027 พ.ค. 2567 09:00 น.รับเรื่อง
27 พ.ค. 67 15:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
182น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18เตียงชำรูดห้อง111/112/11327 พ.ค. 2567 08:57 น.รับเรื่อง
27 พ.ค. 67 15:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
183น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-306แจ้งซ่อมพื้นกระเบื้องยาง(มีกระเบื้องค่ะ) 24 พ.ค. 2567 11:51 น.รับเรื่อง
27 พ.ค. 67 15:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
184น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน7-421ถอดซิงค์น้ำและปิดเพื่อวางเตาเผาตัวอย่าง23 พ.ค. 2567 16:33 น.รับเรื่อง
27 พ.ค. 67 15:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
185แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ฟ่าเพดานรอบนอกชั้น3รั่วหลายจุด23 พ.ค. 2567 15:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 10:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
186แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3พื้นกระเบื้องห้องคอม9-306ชำรุด23 พ.ค. 2567 15:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
187น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาอาคาร 21 ชั้น 2,3,4เก้าอี้ ประจำห้องเรียนชำรุด 45 ตัว 23 พ.ค. 2567 14:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ค. 67 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพรสัณฑ์
188น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-215ประตูห้องเรียนชำรุด23 พ.ค. 2567 13:53 น.รับเรื่อง
23 พ.ค. 67 15:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
189น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-416 อ.พรทิพย์ สรีมงคลประตูห้องพักชำรุด23 พ.ค. 2567 13:48 น.รับเรื่อง
23 พ.ค. 67 15:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
190น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกหลังห้องเปิด-ยากห้อง30321 พ.ค. 2567 14:05 น.รับเรื่อง
23 พ.ค. 67 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
191น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกหลังห้องเปิด-ยากชั้น2 ห้อง201/209/215/216/219/22021 พ.ค. 2567 14:02 น.รับเรื่อง
23 พ.ค. 67 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
192น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกหลังห้องเปิด-ยากชั้น1ห้อง110 ห้อง11521 พ.ค. 2567 13:56 น.รับเรื่อง
23 พ.ค. 67 10:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
193น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอาคารวิจัยและพัฒนา?ฯกุญแจประตูห้อง 201 ชำรุด20 พ.ค. 2567 13:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มิ.ย. 67 13:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กุญแจบานสวิง 1 ชุด สมโภช/คำจร
194น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้าน KU CSC BOOK CENTER เดิม (โรงอาหารอาคาร 10)ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมประตูที่ชำรุด เนื่องจากจะเข้าดำเนินการเปิดร้านจำหน่ายอาหารว่าและเครื่องดื่ม หากต้องการอุปกรณ์เพิ่มเติมโปรดแจ้งกลับมานยังหน่วยสิทธิประโยชน์ 17 พ.ค. 2567 14:14 น.รับเรื่อง
20 พ.ค. 67 12:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
195อาจารย์นภาพร พ่วงพรพิทักษ์3 - 2181) แจ้งเปลี่ยนแปลง กระเบื้องหลุด 3 แผ่น บริเวณประตูทางออก ลายซักล้าง 2) ช่วยแก้ไขมุ้งลวด ปิดไม่สนิท ทำให้แมลงเข้ามา ขอบคุณค่ะ 16 พ.ค. 2567 15:37 น.รับเรื่อง
16 พ.ค. 67 15:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
196แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ20ชัน1ฝั่ง. ศ.วประตูชั้นทางเข้า-ออกด้านหลังชั้น1ฝั่ง. ศ.ว. ชำรุด16 พ.ค. 2567 09:03 น.รับเรื่อง
16 พ.ค. 67 15:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
197นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 1ขาออกเนินสะดุดชำรุด15 พ.ค. 2567 16:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ค. 67 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
198นายจำนงค์ วงค์คำพระเสาธงฝ่ายอาคารสถานที่เชือกธงชาติชาดขาด15 พ.ค. 2567 16:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ค. 67 15:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ธงชาติไทย80*120 1ผืน เชือกแดง 15 เมตร
199แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1แผ่นฝ้าหลุดลงมา14 พ.ค. 2567 09:29 น.รับเรื่อง
15 พ.ค. 67 07:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
200แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่หลังคารั่วที่จุดเดิม14 พ.ค. 2567 09:26 น.รับเรื่อง
15 พ.ค. 67 08:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
201แม่บ้านอาคาร 7หอ้งเรียน7-311เก้าอี้ชำรุด(นอ็ตหลุด)14 พ.ค. 2567 09:19 น.รับเรื่อง
15 พ.ค. 67 08:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
202แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ.2 ชั้น 3 ห้อง 2-301นาฬิกามันเสีย เดินไม่ตรง13 พ.ค. 2567 14:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 67 15:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ฉัตรชัย
203แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ.2 ห้องเรียนทุกห้องชั้น 2และชั้น3บอร์ดติดฝาผนังสีลอก13 พ.ค. 2567 14:09 น.รับเรื่อง
15 พ.ค. 67 08:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
204แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ.20ชั้น1. ฝั่ง .ศ.วประตูทางเข้าออกด้านหลังชั้น1ฝั่ง. ศ.ว ชำรุด10 พ.ค. 2567 15:04 น.รับเรื่อง
13 พ.ค. 67 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
205น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตููกระจกหลังห้องเปิด-ปิดไม่ได้ห้อง22009 พ.ค. 2567 10:44 น.รับเรื่อง
09 พ.ค. 67 12:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
206น.ส.บุษกร ครจำนงค์17-311ประตูห้องด้านหลังเปิดปิดยากและไม่สามารถล็อคได้ ประตูผุชำรุด08 พ.ค. 2567 15:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มิ.ย. 67 13:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
207แม่บ้านอาคาร 13อ 13กระเบื้องฝาผนังห้องน้ำอาจารยชายชำรุดค่ะ08 พ.ค. 2567 15:18 น.รับเรื่อง
08 พ.ค. 67 15:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
208นายกีรติ มณีสายห้อง 22-202/1ขอบหน้าต่างอะลูมิเนียมถูกตู้ locker ล้มทับเนื่องจากลมแรง เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 67 ส่งผลให้ขอบหน้าต่างอะลูมิเนียมบิดเบี้ยวเสียรูป อยู่ในสภาพไม่มั่นคง และไม่สามารถเปิด-ปิดหน้าต่างได้ 08 พ.ค. 2567 08:10 น.รับเรื่อง
08 พ.ค. 67 15:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
209น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติฝ้าเพดาน?อาคารวิจัยและพัฒนาชำรุด? ชั้น1และชั้น2 07 พ.ค. 2567 15:20 น.รับเรื่อง
08 พ.ค. 67 15:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
210น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติประตูห้อง?106?อาคารวิจัยและพัฒนาชำรุด 07 พ.ค. 2567 15:18 น.รับเรื่อง
08 พ.ค. 67 15:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
211น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10ประตูที่โรงอาหารอาคาร 10 หลุดค่ะ เนื่องจากพายุ 07 พ.ค. 2567 09:31 น.รับเรื่อง
08 พ.ค. 67 15:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
212น.ส.จารุณี ฤทธิดี17-412ประตูที่ถูกซ่อมมาหลายครั้งแล้ว แต่เวลาผ่านไป ก็ยังเสื่อมสภาพลงเรื่อยๆ ปัญหาดังนี้ 1. ด้านบนและด้านล่างของประตู เหมือนถูกบีบอัดทำให้ตรงกลางมีช่องว่างขนาดตัวจิ้งจกอ้วนสามารถลอดผ่านได้ 2. ตรงกลางของประตูทั้งบาน ผุ กลวง หมดแล้ว เวลาเปิดปิดประตูแต่ละที ประตูสั่นทั้งบานเหมือนจะหลุดออกมาเป็นชิ้นๆ สรุปคือรู้สึกว่าไม่มีความปลอดภัยค่ะ ขอความกรุณาช่วยทำเรื่องจัดซื้อบานใหม่เพื่อเปลี่ยนของชำรุดด้วยนะคะ จะเป็นพระคุณยิ่ง 03 พ.ค. 2567 09:51 น.รับเรื่อง
03 พ.ค. 67 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
213น.ส.ไอยลดา แก้วดีอาคาร1 ชั้น2 ห้องคลังประตูล็อกไม่ได้ค่ะ03 พ.ค. 2567 08:41 น.รับเรื่อง
03 พ.ค. 67 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
214นางAomjit Wijitpanyaห้องพัสดุ 1-104แอร์ไม่เย็น มีน้ำแข็งเกาะทำให้แอร์ไม่เย็น02 พ.ค. 2567 10:17 น.รับเรื่อง
03 พ.ค. 67 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
215แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ.2 ชั้น 2 ห้อง 2-201โต๊ะ-เก้าอี้หัก02 พ.ค. 2567 10:02 น.รับเรื่อง
03 พ.ค. 67 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
216น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติกระเบื้องร้านค้าoutlet. ชำรุดหลายจุด 02 พ.ค. 2567 09:50 น.รับเรื่อง
03 พ.ค. 67 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
217น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-416 อ.พรทิพย์ สรีมงคลประตูล็อกไม่สนิท01 พ.ค. 2567 11:24 น.รับเรื่อง
03 พ.ค. 67 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
218น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-311 ห้องพักรวมอาจารย์ ประตูปิด-เปิดยาก 01 พ.ค. 2567 11:22 น.รับเรื่อง
01 พ.ค. 67 11:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
219น.ส.กชพรรณ ผาใต้อาคารบริหาร ชั้น 1 ห้อง 1-106 (ห้องสารบรรณ2)ขอความอนุเคราะห์ติดตัวยึดประตู 01 พ.ค. 2567 08:43 น.รับเรื่อง
01 พ.ค. 67 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
220น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติป้ายอุทยานบัว? ชำรุด 30 เม.ย. 2567 16:26 น.รับเรื่อง
01 พ.ค. 67 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
221น.ส.รจนา ทาระขจัดอาคาร 17 สวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.ประตูหนีไฟด้านหลังชำรุดด้านล่างมีความเสียหาย 29 เม.ย. 2567 16:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มิ.ย. 67 13:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
222น.ส.พีรียา ทักษานันท์3 ห้อง 235ประตูเข้าห้องล๊อคแต่ประตูไม่ล๊อค สามารถผลักประตูเพื่อเปิดเข้าห้องได้ (ในขณะที่ประตูล๊อคอยู่ค่ะ)27 เม.ย. 2567 20:22 น.รับเรื่อง
29 เม.ย. 67 13:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
223แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-301หน้าต่างล็อคไม่ได้ 301 เก้าอี้ชำรุด 20 ตัว ห้อง 30126 เม.ย. 2567 09:53 น.รับเรื่อง
26 เม.ย. 67 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
224นางรัตนา เหมสุรินธร์ประตู อ.12ล็อคประตูเหล็กเลื่อน ไม่ได้ 25 เม.ย. 2567 08:46 น.รับเรื่อง
25 เม.ย. 67 13:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
225นางวิวัฒน์ คำเครือประตู อ.12ล็อคประตูเหล็กเลื่อน ไม่ได้ 25 เม.ย. 2567 08:46 น.รับเรื่อง
25 เม.ย. 67 13:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
226นางรัตนา เหมสุรินธร์ประตู อ.12ประตูล็อคไม่ได้ 25 เม.ย. 2567 08:42 น.รับเรื่อง
25 เม.ย. 67 12:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
227นางวิวัฒน์ คำเครือประตู อ.12ประตูล็อคไม่ได้ 25 เม.ย. 2567 08:42 น.รับเรื่อง
25 เม.ย. 67 12:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
228แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3รถเข็นขยะชำรุด24 เม.ย. 2567 08:40 น.รับเรื่อง
24 เม.ย. 67 10:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
229แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3โต๊ะห้องเรียน9~302ชำรุด24 เม.ย. 2567 08:37 น.รับเรื่อง
24 เม.ย. 67 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
230อาจารย์นงค์ลักษณ์ เหลาพรม3-339/1 หอพักบุคลากรประตูห้องล็อคไม่ได้ ลูกบิดชำรุด22 เม.ย. 2567 17:56 น.รับเรื่อง
23 เม.ย. 67 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
231น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านขายของฝาก สวนบัว (ร้านสีม่วง)ขอความอนุเคราะห์ซ่อมหลังคา เนื่องจากหลังคารั่วค่ะ22 เม.ย. 2567 10:02 น.รับเรื่อง
22 เม.ย. 67 15:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
232น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกหลังห้องปิดไม่ไห้ห้อง22022 เม.ย. 2567 09:04 น.รับเรื่อง
22 เม.ย. 67 15:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
233แม่บ้านอาคาร 66-204ลูกบิดประตูชำรุด19 เม.ย. 2567 08:29 น.รับเรื่อง
19 เม.ย. 67 11:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
234นายศรายุทธ วงค์กว่นกลม17-103ผึ้งออกมาจากฝ้า หลังจากที่ช่างมาปิดรูทางเข้าออกของผึ้ง แล้วมากองตายบริเวรกระจกห้อง ส่งกบิ่นเหม็นทั่วห้อง แล้วคาดว่าข้างบนฝ้ายังมีผึ้งที่ตาย เพราะในห้องยังมีกลิ่นเหม็น ไม่หายหลังจากกวาดผึ้งในห้องออกหมดแล้ว และยังมีตัวผึ้งออกมาจากฝ้าบริเวณหลอดไฟดาวไลท์ ทุกวัน อย่างน้อย 5-10 ตัว เคยโดนต่อยไปแล้ว 1 ครั้ง รบกวนแก้ไขโดยเร่งด่วนที่สุด เพราะเป็นอันตรายต่อผู้พักอาศัย 18 เม.ย. 2567 00:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 14:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
235แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1หลังคาฟิวเจอร์บอร์ดตรงบรรไดหน้าห้องพัสดุและด้านหลังอาคารพังทะลุ17 เม.ย. 2567 15:09 น.รับเรื่อง
18 เม.ย. 67 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
236น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติป้ายยินดีต้อนรับ ทางเข้าอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ ชำรุด เนื่องจากลมพายุ17 เม.ย. 2567 14:44 น.รับเรื่อง
17 เม.ย. 67 15:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
237แม่บ้านอาคาร 77-203/3แจ้งทาสีเก็บความเรียบร้อยขอบกระจกในหอ้งน้ำ17 เม.ย. 2567 14:14 น.รับเรื่อง
17 เม.ย. 67 15:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
238น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-103ปิดรูผึ้ง ภายในห้อง 17-103 (ปิดช่องว่างที่ผึ้งออกมาตรงช่องไฟ)17 เม.ย. 2567 10:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 14:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
239นายศรายุทธ วงค์กวานกลม17-103มีผึ้งเข้ามาห้องพัก จำนวนมาก เกรงว่สจะมีอันตรายต่อผู้พักอาศัย 09 เม.ย. 2567 17:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มิ.ย. 67 13:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
240แม่บ้านอาคาร 77-203/3ขอบไม้หน้ากระจกหลุดร่วงลงมาเนื่องจากปลวกกัดแทะ03 เม.ย. 2567 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 12:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/สมพร
241นายศรายุทธ วงค์กวานกลม17-103, 17-212มีผึ้งเข้ามาในห้อง ทุกวัน โดนเฉพาะช่วงเช้า ทั้งชั้น 1 ห่อง 103 และ ชั้น 2 ห้อง 212 01 เม.ย. 2567 22:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 14:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
242แม่บ้านอาคาร 11-401 ชั้น4อาคารบริหารเจาะที่แขวนนาฬิกา29 มี.ค. 2567 13:49 น.รับเรื่อง
02 เม.ย. 67 11:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
243แม่บ้านอาคาร 1อ1ชั้น1ห้อง106ห้อง106กลอนหน้าต่างชำรุด29 มี.ค. 2567 13:46 น.รับเรื่อง
02 เม.ย. 67 11:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
244น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-316ซ่อมหลังคาที่รั่วและซ่อมฝ้าเพดานห้อง28 มี.ค. 2567 14:04 น.รับเรื่อง
02 เม.ย. 67 11:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
245แม่บ้านอาคาร 13อ 13กลอนประตูบานสวิงด้านหน้า ชั้น1 ชำรุดเปิดกลอนอยากค่ะ27 มี.ค. 2567 10:38 น.รับเรื่อง
02 เม.ย. 67 11:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
246นายวรากร คำชมภูห้องสมุด # ห้องศึกษากลุ่ม room ห้อง 21.ขาโต๊ะไม้และเหล็ก ห้องศึกษากลุ่มชำรุด 25 มี.ค. 2567 08:46 น.รับเรื่อง
02 เม.ย. 67 11:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
247นายrutchanon pongtongอาคารอำนวยการอุทยานเกษตร 50 พรรษาฝ้าเพดานห้องน้ำชายชำรุด น้ำรั่ว 21 มี.ค. 2567 14:53 น.รับเรื่อง
22 มี.ค. 67 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
248นางกาญจนา มังทะโรงอาหารอาคาร10โต๊ะทานข้าวห้องอาจารย์ชำรุด21 มี.ค. 2567 11:58 น.รับเรื่อง
22 มี.ค. 67 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
249แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่ฝ้าเพดานชำรุด 1 แผ่น21 มี.ค. 2567 09:06 น.รับเรื่อง
21 มี.ค. 67 11:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
250น.ส.รจนา ทาระขจัดอาคาร 17 สวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.น๊อตยึดเสาประตูเข้าห้องเด็กโตชำรุด หลุด ทำให้เปิดประตูเข้า ออกลำบาก และกลัวจะเป็นอันตรายกับเด็ก ๆ 20 มี.ค. 2567 16:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
251แม่บ้านอาคาร 77-420แล็ปเครื่องกลหลังคารั่วเวลาฝนตกทำให้น้ำฝนรั่วลงมาในหอ้ง20 มี.ค. 2567 14:59 น.รับเรื่อง
21 มี.ค. 67 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
252แม่บ้านอาคาร 7หอ้งน้ำชั้น2โซนกลางฝ้าเพดานมีราดำรวม2จุด20 มี.ค. 2567 14:41 น.รับเรื่อง
21 มี.ค. 67 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
253แม่บ้านอาคาร 7หอ้งน้ำชั้น1ทั้ง3โซนฝ้าเพดานมีราดำเนื่องจากความชื้นรวม10จุด20 มี.ค. 2567 14:31 น.รับเรื่อง
21 มี.ค. 67 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
254แม่บ้านอาคาร 77-413/1ฝ้าเพดานชำรุดมีรอยรั่วรวม3จุด20 มี.ค. 2567 14:27 น.รับเรื่อง
21 มี.ค. 67 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
255แม่บ้านอาคาร 77422(สรีระพืช)ฝ้าเพดานชำรุดมีรอยรั่วรวม2จุด20 มี.ค. 2567 14:24 น.รับเรื่อง
21 มี.ค. 67 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
256แม่บ้านอาคาร 77-421(สรีระสัตว์)ฝ้าเพดานมีรอยรั่วรวม3จุด20 มี.ค. 2567 14:21 น.รับเรื่อง
21 มี.ค. 67 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
257แม่บ้านอาคาร 1ชั้น4อาคาร1ฝ่าเพดานหน้าห้องน้ำหญิงขึ้นรา ฝ้าเพดานหน้าห้องเฟื่องฟ้าขึ้นรา ฝ้าเพดานภายในห้องเฟื่องฟ้าขึ้นรา20 มี.ค. 2567 14:20 น.รับเรื่อง
21 มี.ค. 67 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
258แม่บ้านอาคาร 7หอ้งน้ำชั้น4ทั้ง3โซนฝ้าเพดานมีราดำเนื่องจากความชื้นบางแผ่นเปื่อยเป็นรูรวมทั้งหมด16จุด20 มี.ค. 2567 14:16 น.รับเรื่อง
21 มี.ค. 67 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
259แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ฝ้าเพดานชำรุด ห้อง 21-306-21-305-21-314-21-31520 มี.ค. 2567 14:08 น.รับเรื่อง
21 มี.ค. 67 11:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
260แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ฝ้าเพดานชำรุดทางเดินชั้น 320 มี.ค. 2567 14:02 น.รับเรื่อง
21 มี.ค. 67 11:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
261แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ฝ้าเพดานชำรุดห้องน้ำชายชั้น 120 มี.ค. 2567 14:00 น.รับเรื่อง
21 มี.ค. 67 11:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
262แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ฝ้าเพดานชำรุดหน้าห้องน้ำหญิงชั้น 4 หน้าห้องเฟื่องฟ้าและในห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 420 มี.ค. 2567 13:57 น.รับเรื่อง
21 มี.ค. 67 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
263แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ฝ้าเพดานชำรุดห้องน้ำชาย 22-213- ห้องน้ำหญิง 22-214 ห้องน้ำหญิง 22-206 ห้องน้ำชาย 22-20520 มี.ค. 2567 13:52 น.รับเรื่อง
21 มี.ค. 67 11:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
264แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ฝ้าเพดานชำรุดห้อง 21-109-21-111 ชั้น 120 มี.ค. 2567 13:49 น.รับเรื่อง
21 มี.ค. 67 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
265แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12ฝ้าเพดานพังชำรุดห้องรับรอง20 มี.ค. 2567 13:47 น.รับเรื่อง
21 มี.ค. 67 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
266แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ฝ้าเพดานชำรุด ห้อง 19-144 ชั้น 120 มี.ค. 2567 13:46 น.รับเรื่อง
21 มี.ค. 67 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
267แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ฝ้าเพดานชำรุดหน้าห้องครัว20 มี.ค. 2567 13:44 น.รับเรื่อง
21 มี.ค. 67 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
268แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 50 พรรษาฝ้าเพดานชำรุดห้องน้ำชาย20 มี.ค. 2567 13:42 น.รับเรื่อง
21 มี.ค. 67 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
269แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 6ฝ้าเพดานชำรุด ห้อง 6-204/2 -6-201 ทางเดินรอบอาคาร20 มี.ค. 2567 13:40 น.รับเรื่อง
21 มี.ค. 67 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
270แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ อาคาร ถิ่นมั่นฝ้าเพดานพังชำรุดรอบนอกอาคาร20 มี.ค. 2567 13:38 น.รับเรื่อง
21 มี.ค. 67 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
271แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 16ฝ้าเพดานรอบนอกอาคาร20 มี.ค. 2567 13:35 น.รับเรื่อง
21 มี.ค. 67 11:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
272แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ประตูหลังเวที 1 บาน (ด่วน)20 มี.ค. 2567 13:30 น.รับเรื่อง
21 มี.ค. 67 11:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
273แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ฝ้าเพดานชำรุดห้องน้ำหญิงใหญ่ ห้องน้ำหลังเวที ห้องฟิตเนส ห้องทูบี หน้ามุก ชั้น 2 มีห้องเรียนและรอบอาคาร ห้องอาจารย์จีน20 มี.ค. 2567 13:27 น.รับเรื่อง
21 มี.ค. 67 11:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
274แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13ฝ้าเพดานชำรุดห้อง 13-202 -13-203-13-205-13-208-13-209-20 มี.ค. 2567 13:19 น.รับเรื่อง
21 มี.ค. 67 11:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
275แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ.20 ห้อง 20-301 ฝั่งสาธารสุขฯโต๊ะ,เก้าอี้ชำรุด20 มี.ค. 2567 13:12 น.รับเรื่อง
21 มี.ค. 67 11:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
276แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ 2 ห้อง 2-210 ฝ่าเพดานน้ำซึม20 มี.ค. 2567 13:08 น.รับเรื่อง
21 มี.ค. 67 11:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
277น.ส.เครือวัลย์ จันดาอ.22 ชั้น3ฝ้าเพดานชำรุดมีรอยเป็นเชื้อรา มีรูเป็นจุดค่ะ 20 มี.ค. 2567 13:08 น.รับเรื่อง
21 มี.ค. 67 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
278แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ฝ้าเพดานชำรุดห้องแม่บ้านชั้น 120 มี.ค. 2567 11:52 น.รับเรื่อง
21 มี.ค. 67 11:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
279น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรูดห้อง30320 มี.ค. 2567 10:52 น.รับเรื่อง
20 มี.ค. 67 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
280น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18กรประตูห้องอาบน้ำชำรูดเปิด-ปิดยากห้อง30219 มี.ค. 2567 13:22 น.รับเรื่อง
20 มี.ค. 67 10:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
281แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2ลูกบิดประตูชำรุด ห้อง 2-101 ชั้น 119 มี.ค. 2567 10:32 น.รับเรื่อง
19 มี.ค. 67 11:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
282แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-307 ชั้น3 อ.21 ลูกบิดชำรุดค่ะ 19 มี.ค. 2567 10:29 น.รับเรื่อง
19 มี.ค. 67 11:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
283น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ1. พื้นสะพานให้อาหารปลาชำรุดหลายจุด 2. พื้นสะพานชมบัวบริเวณป้ายหินทางเข้าอาคารวิจัยและพัฒนาชำรุด 19 มี.ค. 2567 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/สมพร/คำจร
284น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4-401แจ้งกำจัดผึ้งระเบียงห้อง 4-401 18 มี.ค. 2567 13:46 น.รับเรื่อง
19 มี.ค. 67 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
285น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติอุปกรณ์ออกกำลังกาย สนามเด็กเล่นชำรุดหลายจุด 14 มี.ค. 2567 15:15 น.รับเรื่อง
15 มี.ค. 67 11:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
286นายพงษ์พัฒน์ ภะวะ20-303ประตุฝั่งขวาเปิดดยากขอกูพื้นผิว 14 มี.ค. 2567 13:31 น.รับเรื่อง
14 มี.ค. 67 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
287นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร3 เปลี่ยนล้อรถเข็นโรงแรม14 มี.ค. 2567 10:08 น.รับเรื่อง
15 มี.ค. 67 11:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
288แม่บ้านอาคาร 1ห้องพระพิรุณชั้น2เก้าอี้ชำรุด3ตัว12 มี.ค. 2567 15:05 น.รับเรื่อง
13 มี.ค. 67 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
289แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ.2 ชั้น 2,3 ห้อง 2-204,2-207,2-301,2-302,2-303 2-304โต๊ะ-เก้าอี้หัก12 มี.ค. 2567 08:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 13:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/สมโภช
290นายชวนชม ยุติธรรมอุทยานบัวห้องน้ำฝั่งร้านค้าอุทยานบัว 1 อัน น้ำรั่วห้องน้ำหญิงอุทยานบัว ก๊อกน้ำชำรุด หัวฉีดหัก11 มี.ค. 2567 16:21 น.รับเรื่อง
12 มี.ค. 67 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
291นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อุทยานบัวห้องน้ำฝั่งร้านค้าอุทยานบัว 1 อัน น้ำรั่วห้องน้ำหญิงอุทยานบัว ก๊อกน้ำชำรุด หัวฉีดหัก11 มี.ค. 2567 16:21 น.รับเรื่อง
12 มี.ค. 67 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
292แม่บ้านอาคาร 13อ 13_204กุญแจบานสวิงเปิดไม่ได้ ช่างได้เข้าทำการเปลี่ยนกุญเรียบร้อยแล้วค่ะ11 มี.ค. 2567 10:08 น.รับเรื่อง
12 มี.ค. 67 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
293นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีประตูหลุด วงกบปลวกกินหมดแล้วค่ะ 08 มี.ค. 2567 15:17 น.รับเรื่อง
12 มี.ค. 67 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
294นายณีระพัฒน์ ถานทองดีอ.3-218แจ้งกำจัดหนูบนฝ้าเพดานห้อง08 มี.ค. 2567 14:44 น.รับเรื่อง
12 มี.ค. 67 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
295แม่บ้านอาคาร 77-404/3กรอบไม้หน้ากระจกหักร่วงลงมาเนื่องจากปลวกแทะ 07 มี.ค. 2567 12:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 12:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
296น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาตู้ล็อกเอกร์ อาจารย์ปิยมาศ ผองแก้ว อาคาร 21 ชั้น 4 ประตูตู้ล็อกเกอร์ชำรุดเสียหาย 06 มี.ค. 2567 14:02 น.รับเรื่อง
06 มี.ค. 67 15:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
297แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2ประตูม้วนชำรุด06 มี.ค. 2567 09:28 น.รับเรื่อง
06 มี.ค. 67 15:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
298นายภักดี คบกลาง3-231กุญแจลิ้นชักหาย ไม่สามารถเปิดลิ้นชักซึ่งมีเอกสารสำคัญได้ 05 มี.ค. 2567 15:11 น.รับเรื่อง
06 มี.ค. 67 15:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
299แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15ที่นั่งพระหักชำรุด05 มี.ค. 2567 14:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/สมโภช/อำพล
300น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูห้องอาบน้ำเปิด-ปิดยากห้อง30205 มี.ค. 2567 09:21 น.รับเรื่อง
06 มี.ค. 67 15:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
301นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์นำมาส่งที่โรงซ่อมแล้วเครื่องขัดพื้นไฟไม่เข้า 01 มี.ค. 2567 15:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 มี.ค. 67 11:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
302นายชวนชม ยุติธรรมนำมาส่งที่โรงซ่อมแล้วเครื่องขัดพื้นไฟไม่เข้า 01 มี.ค. 2567 15:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 มี.ค. 67 11:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
303แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_213ติดกรอบรูปใหม่ห้องอาจารย์วิโรจรูปไม่ตรงค่ะ01 มี.ค. 2567 09:37 น.รับเรื่อง
01 มี.ค. 67 11:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
304น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. อาคาร 17ประตูหนีไฟชำรุดด้านล่างและมีรู ซึ่งอาจจะมีสัตว์หรือแมลงเข้ามาได้ ขอซ่อมแซมด่วน 29 ก.พ. 2567 14:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
305น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18 หอตาลฟ้าห้อง302ลูกบิดประตูห้องน้ำชำรุด28 ก.พ. 2567 21:33 น.รับเรื่อง
29 ก.พ. 67 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
306แม่บ้านอาคาร 1ทางขึ้นบันไดชั้4อาคาร1หน้าห้องเฟื่องฟ้าขี้คร้านพิมพ์ฝ้าเพดานผุพัง 27 ก.พ. 2567 13:50 น.รับเรื่อง
27 ก.พ. 67 14:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
307น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-412ประตูชำรุดเปิด-ปิด ยาก(ช่างมาซ่อมแล้ว)27 ก.พ. 2567 13:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.พ. 67 14:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
308แม่บ้านอาคาร 9อ,9ชั้น1แจ้งด่วนไห้ด้วยค่ะประตูห้องน้ำชายด้านหลังมันล็อกเปิดไม่ได้ค่ะชั้นหนึ่งค่ะ27 ก.พ. 2567 11:44 น.รับเรื่อง
27 ก.พ. 67 12:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
309อาจารย์นภาพร พ่วงพรพิทักษ์3-2181) ประตูห้อง (ทางเข้า) ไม่สามารถ ปิดได้แนบสนิท ประตู โคลงเคลง คล้ายจะหลุด 2) ประตู ห้องครัว ด้านล่าง ติดกับพื้น เป็นช่อง ช่วยติดที่กันช่อง 3) หน้าต่าง ห้องครัว ปิดได้ ไม่สนิท ทำให้ มีแมลงและสัตว์บางชนิด เข้ามาได้ 4) พัดลมระบายอากาศ ในห้องครัว ไม่แนบสนิทกับผนัง คล้ายจะหลุดลงมา 26 ก.พ. 2567 22:04 น.รับเรื่อง
27 ก.พ. 67 12:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
310อาจารย์นภาพร พ่วงพรพิทักษ์3-218ช่วยแก้ไข มุ้งลวดประตู*** ปัญหา คือ ปิดได้ ไม่สนิท ทำให้ ยุงและแมลง เข้าหาในห้อง เป็นปริมาณมาก26 ก.พ. 2567 21:53 น.รับเรื่อง
27 ก.พ. 67 12:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
311แม่บ้านอาคาร 77-414ห้องแล็ปกระเบื้องยางแตกชำรุด23 ก.พ. 2567 15:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 67 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/ไพรสัณฑ์/อำพล
312แม่บ้านอาคาร 1ห้องประชุมพระพิรุณชั้น2อ.1เก้าอี้ชำรุด3ตัวและพื้นห้องแตกชำรุด22 ก.พ. 2567 15:07 น.รับเรื่อง
27 ก.พ. 67 12:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
313แม่บ้านอาคาร 77-212สว่างแดนดินโต๊ะชำรุดต้องใช้ฉากยึด22 ก.พ. 2567 13:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 67 14:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/ไพรสัณฑ์/สมโภช
314แม่บ้านอาคาร 77-212สว่างแดนดินเก้าอี้ชำรุดเชื่อม22 ก.พ. 2567 13:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 67 14:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/ไพรสัณฑ์/อำพล
315แม่บ้านอาคาร 77-323กระเบื้องยางแตกชำรุด22 ก.พ. 2567 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 67 13:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/ไพรสัณฑ์/อำพล
316แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ20. โถงชั้น1-2ฝั่ง. ศว.พัดลมโถงชั้น1-ชำรุด. 2ตัว. โถงชั้น2. 2ตัว19 ก.พ. 2567 15:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มี.ค. 67 13:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
317น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน7-421หน้าต่างประจกบานเลื่อน เลื่อนไม่ได้ 1 บาน19 ก.พ. 2567 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 67 14:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/ไพรสัณฑ์/สมโภช
318น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน7-421ฝาลิ้นชักโต๊ะเรียนพัง19 ก.พ. 2567 11:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 67 14:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/ไพรสัณฑ์/สมโภช
319นางบุญวาสนา ฉิมศรีอ.3-106ลูกบิดประตูชำรุด16 ก.พ. 2567 10:14 น.รับเรื่อง
16 ก.พ. 67 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
320แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-301เก้าอี้ชำรุด หน้าห้อง30113 ก.พ. 2567 13:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มี.ค. 67 11:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/*สมพร
321น.ส.อรจิรา วงศ์อาษา19-135แจ้งใส่ติดอุปกรณ์สายยูเพื่อล็อคแม่กุญเเจประตู 10 ก.พ. 2567 16:08 น.รับเรื่อง
12 ก.พ. 67 15:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
322น.ส.อรจิรา วงศ์อาษา19-126เปลี่ยนลูกบิดประตูห้องเต้นลีลาศ10 ก.พ. 2567 16:02 น.รับเรื่อง
12 ก.พ. 67 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
323น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติกุญแจประตูห้องเก็บของอาคารนิทรรศการ? บัวฯ?ชำรุด 10 ก.พ. 2567 08:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 67 14:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/ไพรสัณฑ์/อำพล
324น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติประตูห้องน้ำหญิงฝั่งนิทรรศการชำรุด 10 ก.พ. 2567 08:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 67 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/ไพรสัณฑ์/อำพล/สมโภช
325น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18บานประตูห้องอาบน้ำชำรูดห้อง11909 ก.พ. 2567 10:15 น.รับเรื่อง
09 ก.พ. 67 15:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
326นางทิตยา สุภาวงค์1-316ซ่อมแซนรถเข็นเอกสาร 08 ก.พ. 2567 15:49 น.รับเรื่อง
09 ก.พ. 67 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
327แม่บ้านอาคาร 13ร้องเรียน 13-202-13-211 ชั้น2 อาคาร 13แจ้งเช็คและเปลี่ยนถ่านนาฬิกาติดผนัง จำนวน 8 เรือน08 ก.พ. 2567 15:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 มี.ค. 67 15:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน/สราวุฒิ
328แม่บ้านอาคาร 13ชั้น 2 อาคาร 13แจ้งซ่อม โต๊ะ เก้าอี้เรียน 08 ก.พ. 2567 15:08 น.รับเรื่อง
09 ก.พ. 67 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
329แม่บ้านอาคาร 77-404/3แจ้งช่างมาเก็บและทาสีขอบกระจกห้องน้ำที่หลุดลงมาเนื่องจากปลวกแทะ07 ก.พ. 2567 15:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 67 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
330น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4รบกวนให้ช่างมาถอดล้อเลื่อนออกจากตัวชั้นวางขวดจำนวน 2 ตัว และย้ายชั้นวางขวดที่ถอดล้อเลื่อนออกแล้วไปไว้ที่ห้องเลี้ยงต้นไม้07 ก.พ. 2567 10:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มี.ค. 67 12:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/สมโภช
331แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-204โต๊ะ-เก้าอี้หัก07 ก.พ. 2567 09:50 น.รับเรื่อง
07 ก.พ. 67 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
332น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10เครื่องขัดพื้นที่ของโรงอาหารชำรุดค่ะ สายชำรุด 06 ก.พ. 2567 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 67 14:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ไพศาล/สมชาย สายปืนฉีดนำ้ขาดเปลี่ยนใหม่
333น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10เครื่องลวกช้อนที่โรงอาหาร อ.10 ชำรุด 2 เครื่องค่ะ ขอความอนุเคราะห์ช่างประเมินอุปกรณ์ที่จะให้จัดซื้อมาให้ช่างซ่อมค่ะ 06 ก.พ. 2567 10:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 67 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย/ประดิษฐ์
334น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ตลาดนัด หน้าโรงอาหารอาคาร 10ขอความอนุเคราะห์ช่วยจัดการงูเห่าที่ซอกปูน บริเวณตลาดนัดหน้า อ.10 ค่ะ จากที่พบ มีไม่ต่ำกว่า 2 ตัว กลัวจะเป็นอันตรายต่อพ่อค้าแม่ค้าและนิสิตค่ะ 05 ก.พ. 2567 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 12:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
335นายวรากร คำชมภูห้องสมุด1.เปลี่ยนกุญแจบานเลื่อนลูกกุญแจหักคา 05 ก.พ. 2567 08:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 67 10:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ กุญแจบานสวิง2 ทาง บอร์น 1 ชุด
336น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ01 ก.พ. 2567 09:53 น.ยกเลิกรายการ
01 ก.พ. 67 12:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
337น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ01 ก.พ. 2567 09:52 น.ยกเลิกรายการ
01 ก.พ. 67 12:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
338น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นแปลงรวบรวม?สายพันธ์บัวทาสีศาลาทรงไทย? พื้นที่บ่อรวบรวมพันธุ์บัว?01 ก.พ. 2567 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 67 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/ไพรสัณฑ์/อำพล/สมโภช
339น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอาคารวิจัยและพัฒนา?ฯประตูม้วนด้านหน้าอาคารวิจัยและพัฒนา ปิดไม่ได้01 ก.พ. 2567 09:44 น.รับเรื่อง
01 ก.พ. 67 12:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
340นางบุญวาสนา ฉิมศรี17-106ประตูเลื่อนชำรุด31 ม.ค. 2567 15:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 12:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
341น.ส.บุษกร ครจำนงค์17-311เตียงไม้ผุเนื่องจากถูกปลวกกิน ตัวหัวและปลายเตียงตะปูหลุดไม่สามารถเชื่อมกับกระดานรองเตียงได้30 ม.ค. 2567 18:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
342แม่บ้านอาคาร 1ห้องประชาสัมพันธ์ชั้น1/ห้อง106กระเบื้องยางล่อนชำรุด/กลอนประตูชำรุด30 ม.ค. 2567 14:17 น.รับเรื่อง
01 ก.พ. 67 12:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
343แม่บ้านอาคาร 1ฝ้าเพดานชั้น4อาคารบริหารฝ้าเพดานทะลุเนื่องจากน้ำรั่วซึม30 ม.ค. 2567 14:00 น.รับเรื่อง
01 ก.พ. 67 12:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
344แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำหญิงหลอดไฟห้องน้ำหญิงเสีย2หลอด30 ม.ค. 2567 13:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 67 13:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปรดิษฐ์/สมชาย/ไพศาล
345น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำล๊อกไม่ได้ห้อง10830 ม.ค. 2567 10:45 น.รับเรื่อง
30 ม.ค. 67 12:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
346น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4 ห้องเรียนพื้นกระเบื้องแตกร้าวหลุดออกมา29 ม.ค. 2567 13:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 12:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
347นายณีระพัฒน์ ถานทองดีโรงผลิตน้ำดื่มซาเล้งของโรงผลิตน้ำดื่มชำรุดค่ะ 29 ม.ค. 2567 12:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 67 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/ไพรสัณฑ์/อำพล
348น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ติดกรประตูห้องน้ำให้ด้วยค่ะอุปดรณ์มีแล้วค่ะห้อง31129 ม.ค. 2567 10:19 น.รับเรื่อง
30 ม.ค. 67 12:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
349น.ส.บุษกร ครจำนงค์17-311ฝารองนั่งชักโครกหลุดออกจากฐาน, ก๊อกน้ำในห้องครัวมีน้ำออกจากฐานเวลาเปิด, ประตูหลังห้องปิดไม่ได้ สามารถให้แม่บ้านเปิดห้องได้เลย29 ม.ค. 2567 09:56 น.รับเรื่อง
30 ม.ค. 67 12:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
350แม่บ้านฝ่าย อาคารฯvาคาร 12ประตูห้องน้ำพังชำรุดห้องน้ำหญิง26 ม.ค. 2567 14:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 67 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
351น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องน้ำชำรุดใช้ไม่ได้ห้อง31126 ม.ค. 2567 13:45 น.รับเรื่อง
26 ม.ค. 67 14:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
352แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-106น้ำไม่ขึ้นชักโครกหองที่224 ม.ค. 2567 14:31 น.รับเรื่อง
25 ม.ค. 67 10:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
353นางรัญยา ไชมะโยหอ้งเรียน7-411กระเบื้องยางชำรุดประมาณ4-6แผ่น24 ม.ค. 2567 14:18 น.รับเรื่อง
25 ม.ค. 67 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
354นางรัญยา ไชมะโยหอ้งเรียน7-315เก้าอี้เลคเชอร์ชำรุด(เชื่อม)24 ม.ค. 2567 14:16 น.รับเรื่อง
25 ม.ค. 67 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
355นางวนิดา พิลาชัย1-109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ อาคารบริหารมู่ลี่หน้าต่างไม่สามารถเปิดได้ และบางตัวสายขาด24 ม.ค. 2567 09:10 น.รับเรื่อง
25 ม.ค. 67 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
356น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4บานพลับประตูห้องน้ำชํารุดห้อง4-314/123 ม.ค. 2567 14:23 น.รับเรื่อง
23 ม.ค. 67 14:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
357แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แจ้งห้องน้ำนิสิตหญิงที่รองนั่งชักโครกหักนั่งไม่ได้22 ม.ค. 2567 12:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 67 16:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด วีก้า
358แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แจ้งห้องน้ำนิสิตหญิงที่รองนั่งชักโครกหักนั่งไม่ได้22 ม.ค. 2567 11:59 น.ยกเลิกรายการ
23 ม.ค. 67 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้
359น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติพื้นที่ให้อาหารปลา ด้านหลัง รปภ. ชำรุด กระเบื้องแตก 18 ม.ค. 2567 13:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 67 14:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/ไพรสัณฑ์/อำพล
360น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-313ทาสีภายในห้อง17 ม.ค. 2567 15:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 12:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
361น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-313ตู้เสื้อผ้าชำรุด17 ม.ค. 2567 15:58 น.รับเรื่อง
17 ม.ค. 67 15:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
362แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20โตีะห้องโถงพังชำรุด 1 ตัว17 ม.ค. 2567 14:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มี.ค. 67 11:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/สมพร
363น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกทางเข้าชั้น1ชำรุดล๊อกไม่ได้17 ม.ค. 2567 11:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 67 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร
364น.ส.กัณฐิกา กล่อมสุวรรณ17-208แจ้งซ่อมเตียงเนื่องจากไม้ที่รองไม้อัดซึ่งเป็นตัวรองรับที่นอนหักและทรุดดังภาพทำให้เมื่อวางที่นอนลงไปไม่ได้ระดับเท่ากัน เวลานอนปวดหลังมาก 16 ม.ค. 2567 12:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 12:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
365น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติประตู้ห้อง 106 อาคารวิจัยและพัฒนา ชำรุด เนื่องการการเสื่อมสภาพของไม้16 ม.ค. 2567 11:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 67 10:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร
366แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่ยางขอบประตูชำรุด15 ม.ค. 2567 13:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ม.ค. 67 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมพร
367นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีมือจับห้องอาบน้ำชำรุด4ห้อง15 ม.ค. 2567 09:14 น.รับเรื่อง
15 ม.ค. 67 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
368แม่บ้านอาคาร 77-227กระเบื้องยางชำรุด12 ม.ค. 2567 14:07 น.รับเรื่อง
12 ม.ค. 67 15:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
369แม่บ้านอาคาร 77-223กระเบื้องยางชำรุด12 ม.ค. 2567 13:39 น.รับเรื่อง
12 ม.ค. 67 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
370แม่บ้านอาคาร 77-214หอ้งประชุมพรรณานิคมกระเบื้องยางชำรุด4-6แผ่น12 ม.ค. 2567 13:38 น.รับเรื่อง
12 ม.ค. 67 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
371น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูห่องไฟชั้น3ปิดไม่ได้11 ม.ค. 2567 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 67 10:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร
372น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ขอบกระจกอ่างล้างหน้าชํารุดห้อง4-108/1และ4-202/111 ม.ค. 2567 14:00 น.รับเรื่อง
11 ม.ค. 67 14:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
373แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-311เก้าอี้ห้องเรียนชำรุด (ใช้ห้องในการสอบในวันที่ 13 ม.ค 67) 11 ม.ค. 2567 13:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 14:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
374แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-311เก้าอี้เลคเชอร์ชำรุด (ต้องใช้ห้องสอบในวันเสาร์ที่ 13 ม.ค 67) 11 ม.ค. 2567 13:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 14:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
375แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ2-301-302-303-304เก้าอี้ชำรุด ห้องเรียน 301-302-303-304 กลอนประตูชำรุด ห้อง31010 ม.ค. 2567 13:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 12:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร
376น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-313ประตูเลื่อนหลังห้องน้ำชำรุด08 ม.ค. 2567 16:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
377นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง3-115ฝ้าช่องไฟชำรุด 05 ม.ค. 2567 11:47 น.รับเรื่อง
05 ม.ค. 67 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
378แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ20. โถงชั้น1-2ฝั่ง. ศว.โถงชั้น1-2พัดลมขำรุดฝั่ง. ศว.05 ม.ค. 2567 10:04 น.รับเรื่อง
05 ม.ค. 67 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
379น.ส.นิจตยา ใยวังหน้าอาคารบริหาร ชั้น 1ซ่อมรถจักรยานยนต์ยี่ห้อเวฟสีแดง ทะเบียน กรจ สน ขส 221 (ล้อหลังแบน)05 ม.ค. 2567 09:08 น.ยกเลิกรายการ
08 ม.ค. 67 15:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
380น.ส.กรกนก หาญมนตรี18-308ประตูห้องอาบน้ำ ไม่มีที่ล็อค04 ม.ค. 2567 15:24 น.รับเรื่อง
05 ม.ค. 67 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
381นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง201ไม้กระดานพื้นเตียงหักขนาด6ฟุต04 ม.ค. 2567 09:23 น.รับเรื่อง
04 ม.ค. 67 13:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
382น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติสะพานให้อาหาร ปลา ชำรุด02 ม.ค. 2567 15:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 14:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร
383น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มือหมุนบานเกร็ดห้องทีวีชั้น1เสีย3ตัว26 ธ.ค. 2566 09:09 น.รับเรื่อง
27 ธ.ค. 66 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
384น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ถอดล้อเลื่อนชั้นวางขวดออกและย้ายชั้นออกไปอีกห้อง(ต้องถอดล้อเลื่อนออกก่อนถึงจะย้ายชั้นได้)25 ธ.ค. 2566 10:38 น.รับเรื่อง
27 ธ.ค. 66 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
385แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3พื้นกระเบื้องห้องน้ำชาย,หญิงแตก,หลด25 ธ.ค. 2566 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 14:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
386นายศุทธิณัฏฐ์ สุนทรกลัมพ์7-423 อาคาร7รางไฟหลุดจากชั้นไฟ 23 ธ.ค. 2566 14:32 น.รับเรื่อง
25 ธ.ค. 66 09:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
387แม่บ้านอาคาร 77-214ห้องประชุมพรรณานิคมกระเบื้องยางชำรุด 6-8 แผ่น21 ธ.ค. 2566 14:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มี.ค. 67 12:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/อำพล
388แม่บ้านอาคาร 77-323(ห้องแล็ป) กระเบื้องยางชำรุดประมาณ 8-10 แผ่น21 ธ.ค. 2566 14:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มี.ค. 67 12:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/สมโภช
389แม่บ้านอาคาร 6ประตูห้องนํ้าคนพิการประตูห้องนํ้าชํารุด21 ธ.ค. 2566 10:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 14:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
390นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 14 หน้าศูนย์รปภ.ฝ้าเพดานชำรุด20 ธ.ค. 2566 09:50 น.รับเรื่อง
20 ธ.ค. 66 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
391นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง201พื้นกระดานเตียงหักขนาด6ฟุต18 ธ.ค. 2566 10:46 น.รับเรื่อง
19 ธ.ค. 66 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
392น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ประตูห้อง4-403ปิดแล้วเปิดไม่ได้15 ธ.ค. 2566 16:11 น.ยกเลิกรายการ
19 ธ.ค. 66 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
393น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ประตูห้อง4-403ปิดแล้วเปิดไม่ได้15 ธ.ค. 2566 16:11 น.รับเรื่อง
19 ธ.ค. 66 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
394แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-102ประตูเปิดปิดเสียงดัง ห้อง 10215 ธ.ค. 2566 15:26 น.รับเรื่อง
19 ธ.ค. 66 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
395แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ2-204หลอดไฟขาด 2 หลอด ห้อง 20415 ธ.ค. 2566 15:18 น.รับเรื่อง
19 ธ.ค. 66 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
396แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ2-302-303-301-304เก้าอี้ชำรุด 301 302 303 30415 ธ.ค. 2566 15:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 14:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร
397น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติที่กดชักโครก ห้องน้ำชำรุด 15 ธ.ค. 2566 14:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 14:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
398แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่เครื่องฉีดไฟไม่เข้า 14 ธ.ค. 2566 14:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ม.ค. 67 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
399แม่บ้านอาคาร 77-414ห้องเรียนขอความอนุเคราะห์ช่างมาเปลี่ยนลูกบิดประตูเนื่องจากลูกบิดชำรุด(อุปกรณ์คือลูกบิดได้จัดเตรียมไว้แล้ว)14 ธ.ค. 2566 11:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มี.ค. 67 12:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
400แม่บ้านอาคาร 77-214ห้องประชุมพรรณานิคมกระเบื้องยางแตกชำรุด14 ธ.ค. 2566 11:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มี.ค. 67 12:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
401แม่บ้านอาคาร 66-104/1ห้องนํัาคนพิการประตูห้องนํ้าคนพิการชํารุดปิดไม่ได้12 ธ.ค. 2566 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 14:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
402น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์โถงอาคาร 20 ชั้น 2โทรศัพท์กดปุ่ม 0 และปุ่มอื่น ๆ ไม่ได้ ทำให้ติดต่อบางเขนไม่ได้คะ 12 ธ.ค. 2566 09:25 น.รับเรื่อง
13 ธ.ค. 66 12:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
403นายศุทธิณัฏฐ์ สุนทรกลัมพ์7-4232รายการ 1. รางไฟของตู้ปลอดเชื้อหัก(มีอะไหล่ที่ห้อง7-423ให้เปลี่ยน) 2. รางไฟของเครื่องเขย่าเปิดไม่ติด11 ธ.ค. 2566 09:44 น.รับเรื่อง
13 ธ.ค. 66 12:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
404น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ลูกบิดประตูห้อง4-403รุดปิดเปิดไม่ได้08 ธ.ค. 2566 13:45 น.รับเรื่อง
08 ธ.ค. 66 14:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
405น.ส.สุพรรณิการ์ สุภพล17-101ย้ายเตียงกับที่นอนออกจากห้องพักเนื่องจากชำรุด07 ธ.ค. 2566 12:49 น.รับเรื่อง
07 ธ.ค. 66 13:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แจ้งทางอาคารชุดพักอาศัยครับหรือสิทธิประโยชน์เป็นคนดูแลครับ
406แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2ที่จับหน้าต่างห้องโถงหักปิดไม่ได้07 ธ.ค. 2566 10:35 น.รับเรื่อง
07 ธ.ค. 66 13:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
407น.ส.สุพัตรา โพธิเศษ21-420ประตูลูกบิดเปิดปิดลำบาก 01 ธ.ค. 2566 12:59 น.รับเรื่อง
01 ธ.ค. 66 15:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
408แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2หลอดไฟยาวน้องน้ำอาจารย์ชายขาดใช้ไม่ได้เลยมืดมากค่ะ29 พ.ย. 2566 11:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ธ.ค. 66 11:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายไฟขั้วหลอดหลุด ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
409แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แจ้งที่รองนั่งชักโครกห้องน้ำหญิงหัก29 พ.ย. 2566 09:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 66 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
410น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรูดห้อง11529 พ.ย. 2566 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 12:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
411น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง7-421 อาคาร7 ชั้น4 ห้อง ห้องสรีรสัตว์ (ห้องเรียน)หน้าต่างเปิด-ปิด ไม่ได้28 พ.ย. 2566 15:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มี.ค. 67 12:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร
412แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-412มู่ลี่กันแสงชำรุด 28 พ.ย. 2566 08:11 น.รับเรื่อง
28 พ.ย. 66 10:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
413แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-313ม่านมู่ลี่กันแสงชำรุด 28 พ.ย. 2566 08:08 น.รับเรื่อง
28 พ.ย. 66 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
414แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-311 ม่านมู่ลี่กันแสงชำรุด 28 พ.ย. 2566 08:06 น.รับเรื่อง
28 พ.ย. 66 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
415แม่บ้านอาคาร 77-203/2เปลี่ยนกระจกเงาในหอ้งน้ำเนื่องจากมีลักษณะลอกดำ27 พ.ย. 2566 14:54 น.รับเรื่อง
28 พ.ย. 66 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
416แม่บ้านอาคาร 77-104/2เปลี่ยนกระจกเงาในหอ้งน้ำเนื่องจากมีลักษณะลอกดำ27 พ.ย. 2566 14:52 น.รับเรื่อง
28 พ.ย. 66 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
417แม่บ้านอาคาร 7หน้าห้องเรียน7-315เก้าอี้ชำรุด ต้้องเชื่อม(สามารถถอดชิ้นส่วนที่ชำรุดไปเชื่อมแล้วค่อยเอามาประกอบใส่ที่เดิมก็ได้)27 พ.ย. 2566 14:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มี.ค. 67 11:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
418น.ส.สุพรรณิการ์ สุภพล17-101ย้านเตียงกับที่นอนออกจากห้องเนื่องจากไม่สามารถใช้งานได้26 พ.ย. 2566 16:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 13:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมพร
419น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติประตูห้องน้ำฝั่งห้องนิทรรศการชำรุด 25 พ.ย. 2566 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 67 10:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร
420แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ2-303ประตูล็อคไม่ได้ประตูมันชำรุด ลูกบิดประตูด้วย23 พ.ย. 2566 13:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 14:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร
421แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ2-303ประตูล็อคไม่ได้ประตูมันชำรุด23 พ.ย. 2566 13:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร
422แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20พื้นสีหลุดลอกทุกชั้น (30 จุด)22 พ.ย. 2566 13:39 น.รับเรื่อง
22 พ.ย. 66 15:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
423นางบุญวาสนา ฉิมศรีห้อง201แจ้งซ่อมพื้นกระดานเตียงชำรุด เตียง6ฟุต21 พ.ย. 2566 14:25 น.รับเรื่อง
22 พ.ย. 66 15:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
424แม่บ้านอาคาร 6ห้องนํ้าคนพิการประตูล็อคไม่ได้21 พ.ย. 2566 11:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 14:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
425แม่บ้านอาคาร 66-104เก้าอี้ชํารุด21 พ.ย. 2566 11:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 14:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
426แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ฝ้าเพดานชำรุด ห้อง 108/120 พ.ย. 2566 13:16 น.รับเรื่อง
21 พ.ย. 66 14:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
427น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-343/1ประตูตู้เสื้อผ้าชำรุดหลุด16 พ.ย. 2566 13:00 น.รับเรื่อง
17 พ.ย. 66 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
428น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-341/1ประตูตู้เสื้อผ้าชำรุด16 พ.ย. 2566 12:19 น.รับเรื่อง
17 พ.ย. 66 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
429น.ส.สิรินาฏ เนติศรีอาคาร 8/2แจ้งซ่อมครุภัณฑ์เครื่องทำไอศกรีมสายไฟขาดค่ะ ขอบคุณค่ะ 16 พ.ย. 2566 11:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ธ.ค. 66 11:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
430แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-101ห้อง 101 ก่อนล็อคประตูเสียล็อคไม่ได้ 15 พ.ย. 2566 09:40 น.รับเรื่อง
17 พ.ย. 66 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
431แม่บ้านอาคาร 77-322ห้องแล็ปเปลี่ยนพื้นกระเบื้องยางที่แตกชำรุด 14 พ.ย. 2566 10:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มี.ค. 67 12:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/อำพล
432นายจำลอง โคนพันธ์ อาคาร 4ขอความอนุเคราะกำจัดรังผึ้ง บนเสาไฟหน้าหอชาย10 พ.ย. 2566 20:05 น.รับเรื่อง
13 พ.ย. 66 08:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
433แม่บ้านอาคาร 13ห้องพักอาจารย์ 13- 203 ชั้น 2 อาคาร13ฝ้าเพดานมีรอยรั่วค่ะเวลาฝนตกมีน้ำหยด10 พ.ย. 2566 12:09 น.รับเรื่อง
10 พ.ย. 66 12:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
434แม่บ้านอาคาร 13ห้อง 13- 208 /1 ชั้น 2 อาคาร13ประตูกระจกห้องเรียนมีแสงสว่างมากเกินไปค่ะอยากให้หาอะไรมาติดให้หน่อยค่ะ10 พ.ย. 2566 12:06 น.รับเรื่อง
10 พ.ย. 66 12:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
435แม่บ้านอาคาร 13ห้อง 13- 208 ชั้น 2 อาคาร13แจ้งซ่อมฝ้าเพดานห้อง ค่ะ10 พ.ย. 2566 12:03 น.รับเรื่อง
10 พ.ย. 66 12:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
436แม่บ้านอาคาร 13ชั้น 2 อาคาร13ซ่อมเก้าอี้ชำรุดค่ะ ประมาณ 10 ตัว10 พ.ย. 2566 11:58 น.รับเรื่อง
10 พ.ย. 66 12:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
437น.ส.กรกนก หาญมนตรีหอตาลฟ้า (อ.18)ฝาท่อทางเข้าใต้หอตาลฟ้า09 พ.ย. 2566 13:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 13:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
438นางธรรนอง หนูดา10หม้อจุ่มน้ำร้อนเสีย 2 ตัว07 พ.ย. 2566 13:57 น.รับเรื่อง
07 พ.ย. 66 15:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
439น.ส.ทิติยา ยางธิสารอาคาร 20 ชั้น 4 ห้องนิสิตศาสตร์ คณะศว.บอร์ดแอร์เสีย 1 เครื่อง ในห้องนิติศาสตร์ เครื่องแรกที่ติดประตู07 พ.ย. 2566 09:05 น.รับเรื่อง
07 พ.ย. 66 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
440น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ถอดล้อเลื่อนออกจากชั้นวางขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อออกและย้ายชั้นออกไปไว้อีกห้องนึง จำนวน 2 ชั้น06 พ.ย. 2566 14:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มี.ค. 67 12:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/สมโภช
441น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดล๊อกเองแล้วเปิดไม่ได้ห้อง20806 พ.ย. 2566 08:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ย. 66 10:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
442นายทรงวุฒิ แพนบุตรห้องเรียน 13-202ติดตั้งจอภาพห้องเรียน ตัวเดิมชำรุด เปลี่ยนเป็นจอภาพไฟฟ้า ตัวจอมีแล้ว รบกวนทีมช่างเข้าทำการเจาะยึดติดตั้งให้ครับ03 พ.ย. 2566 09:57 น.รับเรื่อง
06 พ.ย. 66 10:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
443แม่บ้านอาคาร 13อ 13กลอนประตูบานสวิงชำรุดปิดล็อคไม่ได้ค่ะ02 พ.ย. 2566 16:09 น.รับเรื่อง
03 พ.ย. 66 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
444นางพรธิดา เสนไสยอาคาร 17 ห้อง 304ราวระเบียงชำรุด อยากให้นำไม้มาเปลี่ยน 02 พ.ย. 2566 12:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 13:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร-สมพร
445นางวิเรขา คำจันทร์7-414รบกวนเปลี่ยนลูกบิดประตูให้ด้วยค่ะ (ลูกบิดซื้อเตรียมให้แล้ววางอยู่ในห้อง 7-414) จะเป็นฝั่งหน้าห้องเรียนนะคะ ที่มันบิดลูกบิดยากๆ สังเกตรูปดีๆ เพราะแจ้งซ่อมประตูที่มันปิดไม่สนิทไปรายการก่อนหน้า ซึ่งอยู่อีกฝั่งค่ะ กลัวแก้ไขผิดฝั่ง ตอนนี้ดึงเอาลูกกุญแจออกไป 2 ดอก อีก 1 ดอก ถ้าช่างใช้เสร็จแล้วก็วางไว้ที่เดิมเลยนะคะ ยังไงแล้วถ้ามาเปลี่ยนรบกวนโทรหาด้วยค่ะ วิเรขา 0866701998 อยากคุยกับช่างค่ะ 01 พ.ย. 2566 17:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มี.ค. 67 12:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/อำพล
446นางวิเรขา คำจันทร์7-414ลูกบิดห้องเรียน 13 ห้อง 7-414 (ด้านหลังห้องเรียน) มันสามารถเขย่าจนเปิดประตูได้ หรือแค่ใช้แผ่นเหล็กกดตรงที่มันเป็นตัวล็อคก็สามารถเปิดเข้าห้องได้ค่ะ อยากให้แก้ไขแบบว่าให้ประตูปิดสนิทขึ้น (ประตู 2 บานมันห่าง เลยงัดเข้าง่าย) นิสิตหรือคนอื่นๆ งัดเข้าห้องไม่ได้ ตอนนี้ใครก็เข้าห้องนี้ได้แบบง่ายๆ ค่ะ ถ้าช่างมาแก้แล้วติดปัญหา รบกวนติดต่อ 0866701998 วิเรขา ค่ะ 01 พ.ย. 2566 17:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มี.ค. 67 12:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
447น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18 หอตาลฟ้าห้อง409ประตูบานเลื่อนหลังห้องเปิดไม่ได้31 ต.ค. 2566 16:53 น.ยกเลิกรายการ
02 พ.ย. 66 08:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
448น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18 หอตาลฟ้าห้อง409ประตูบานเลื่อนหลังห้องเปิดไม่ได้31 ต.ค. 2566 16:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 10:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
449นางวิวัฒน์ คำเครือฝ่ายอาคารสถานที่ซ่อมเสาและรั่วลวดหนามหลังโรงจอดรถ30 ต.ค. 2566 12:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
450นางรัตนา เหมสุรินธร์ฝ่ายอาคารสถานที่ซ่อมเสาและรั่วลวดหนามหลังโรงจอดรถ30 ต.ค. 2566 12:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
451แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่แผ่นขัดชำรุด27 ต.ค. 2566 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
452แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-304โต๊ะชำรุดผุพังหน้าห้อง 304 1 ตัว27 ต.ค. 2566 07:43 น.รับเรื่อง
27 ต.ค. 66 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
453แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-204เก้าอี้หัก26 ต.ค. 2566 15:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 12:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/คำจร
454แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3โต๊ะห้องเรียน9-302พัง26 ต.ค. 2566 15:13 น.รับเรื่อง
27 ต.ค. 66 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
455แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชี้น2กระจกร้าวฝั่บันไดหนีไฟประมาณ3/4จุด26 ต.ค. 2566 15:07 น.รับเรื่อง
27 ต.ค. 66 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
456แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12ยางขอบกระจกในห้องน้ำหลุดฝั่งมุสลิม26 ต.ค. 2566 15:01 น.รับเรื่อง
27 ต.ค. 66 14:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
457แม่บ้านอาคาร 1อาคาร1ชั้น2/3/4รถเข็นล้อแตกพื้นรถเข็นชำรุด3คัน26 ต.ค. 2566 10:06 น.รับเรื่อง
27 ต.ค. 66 14:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
458แม่บ้านฝ่าย อาคารฯชั้น3 อาคาร21 เก้าอี้ห้องเรียนชำรุด 5 ตัว 21-301 (4ตัว) 21-303 (1ตัว) ค่ะ 24 ต.ค. 2566 14:53 น.รับเรื่อง
24 ต.ค. 66 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
459น.ส.รจนา ทาระขจัดอ.17 สวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.เพดานและผนังห้องครัว มีสีกร่อนและหลอกร่อน24 ต.ค. 2566 09:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
460น.ส.รจนา ทาระขจัดอ.17 สวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.แจ้งทาสีผนังห้องเด็กอ่อน 24 ต.ค. 2566 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
461แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ประตูหลังชั้น3ปิด,เปิดแรงกระแทกเสียงดัง20 ต.ค. 2566 14:53 น.รับเรื่อง
24 ต.ค. 66 10:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
462น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูหน้าห้อง119ชำรุดปิดไม่สนิท20 ต.ค. 2566 14:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ต.ค. 66 11:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
463แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3โต๊ะเรียนพังห้อง9-302จำนวน1ตัว,ห้อง9-307 เก้าอี้แล็คเช่อ1ตัวห้อง9-301/1พัง1ตัว20 ต.ค. 2566 14:48 น.รับเรื่อง
24 ต.ค. 66 10:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
464นายวรากร คำชมภูห้องสมุด1.เก้าอี้เบาะนวมชำรุดโครงสร้างเหล็กงอพับลงมา วิธีแก้เชื่อมเหล็กยึดโครงสร้างเพื่อความแข็งแรง20 ต.ค. 2566 08:13 น.รับเรื่อง
20 ต.ค. 66 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
465น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีอาคารสถานพยาบาล อ.16โทรศัพย์ สายรับสัญญาณขาด ใช้งานไม่ได้18 ต.ค. 2566 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ต.ค. 66 15:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
466นายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล3-240บานพับหน้าต่างห้องครัวเสีย 17 ต.ค. 2566 18:40 น.รับเรื่อง
18 ต.ค. 66 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
467นายเศรษฐกร กาเมืองกระเบื้องยางที่ห้อง 7-221 (ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า) ชำรุดประมาณ 15 แผ่น- 17 ต.ค. 2566 15:49 น.รับเรื่อง
18 ต.ค. 66 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
468น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกหลังห้องชำรุดปิดไม่สนิทห้อง11617 ต.ค. 2566 14:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ต.ค. 66 11:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
469แม่บ้านอาคาร 77-323(ห้องแล็ป)กระเบื้องยางชำรุดแตกหลายจุด17 ต.ค. 2566 13:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 67 13:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/ไพรสัณฑ์/อำพล
470แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-301 อาคาร21เก้าอี้ห้องเรียนชำรุด5ตัว ห้อง21-301ชั้น3ค่ะ 12 ต.ค. 2566 14:38 น.รับเรื่อง
12 ต.ค. 66 15:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
471นางณีระพัฒน์ ถานทองดีโรงผลิตน้ำดื่ม (สำนักงานขาย)ลูกบิดประตูห้องน้ำ สำนักงานขาย โรงผลิตน้ำดื่มชำรุดค่ะ 10 ต.ค. 2566 16:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ต.ค. 66 11:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
472นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีห้อง210ลูกบิดชำรุดค่ะ ขอแรงช่างมาติดลูกบิดให้ด้วยค่ะ เบิกลูกบิดมาแล้วค่ะ09 ต.ค. 2566 15:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ต.ค. 66 15:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
473แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ.2 ชั้น2 ห้อง 2-204,2-207โต๊ะเก้าอี้หัก09 ต.ค. 2566 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 66 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/ไพรสัณฑ์
474แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3โต๊ะห้องเรียน9-302พัง1ตัวเก้าอี้แล็คเช่อ,9-307,9301/1หักห้องละ1ตัว06 ต.ค. 2566 11:12 น.รับเรื่อง
06 ต.ค. 66 11:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
475แม่บ้านอาคาร 6ห้องนํ้าคนพิการชั้น1บานประตูชํารุด06 ต.ค. 2566 09:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 14:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
476แม่บ้านอาคาร 66-103เก้าอี้ชํารุด06 ต.ค. 2566 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 14:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
477นางอรุณศรี นิภานันท์ห้องยางนา ชั้น 2 อาคารบริหาร1) เปลี่ยนกุญแจตู้เอกสาร(ล่างทึบบนกระจก 2 ลิ้นชัก) จำนวน 7 ตู้ รวมเปลี่ยน 14 ดอก 2) ซ่อมชั้นวางเอกสาร 1 ชั้น (แผ่นชั้นล่างหัก รอยต่อระหว่างแผ่นแนวนอนกับแนวตั้งแยกกัน) 06 ต.ค. 2566 09:16 น.รับเรื่อง
06 ต.ค. 66 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
478แม่บ้านอาคาร 1อ.1ชั้น2ห้องยางนาตู้ชั้นวางเอกสารชำรุด05 ต.ค. 2566 14:09 น.รับเรื่อง
05 ต.ค. 66 14:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
479น.ส.กนกพร ศรีโคตรลูกบิดประตูหน้าห้องเสีย อาคารชุดพักอาศัย2 (ห้อง 102) อาคาร 1704 ต.ค. 2566 16:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 13:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมพร
480แม่บ้านอาคาร 9อ,9ชั้น1ฝ้าหน้าห้องครัวชั้น1กำลังหลนลงมา04 ต.ค. 2566 15:26 น.รับเรื่อง
05 ต.ค. 66 08:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
481น.ส.รจนา ทาระขจัดอาคาร 17 สวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.มีน้ำรั่วซึมลงมาบริเวณห้องเด็กอ่อน และเพดานห้องครัวก็มีน้ำรั่วลงมา04 ต.ค. 2566 15:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ต.ค. 66 11:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ งอ90 1/2 นิ้ว 4 ตัว
482น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422ลูกบิดประตูเปิดปิดไม่ได้04 ต.ค. 2566 09:58 น.รับเรื่อง
05 ต.ค. 66 08:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
483น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-418ฝ้ารั่ว04 ต.ค. 2566 09:11 น.รับเรื่อง
05 ต.ค. 66 08:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
484น.ส.น.ส. อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ลูกบิดประตูห้องน้ำเสีย ห้อง31103 ต.ค. 2566 19:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
485แม่บ้านอาคาร 1ห้องพระพิรุณชั้น2 บานเลื่อนหน้าต่างปิด/เปิดไม่ได้/ประตูทางเข้าห้องปิดไม่สนิท03 ต.ค. 2566 13:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ต.ค. 66 11:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
486น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง7-421 อาคาร7 ชั้น4 ห้อง ห้องสรีรสัตว์ (ห้องเรียน)ลูกบิดประตูล๊อกไม่สามารถเปิดได้03 ต.ค. 2566 11:03 น.รับเรื่อง
03 ต.ค. 66 14:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
487น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติสะพานให้อาหารปลา ชำรุดหลายจุด 03 ต.ค. 2566 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 14:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
488น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18 หอตาลฟ้าห้อง210ฝาผนังห้องมีรอยร้าวและมีน้ำรั่วซึมเข้ามาในห้องเวลาฝนตก28 ก.ย. 2566 17:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 14:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
489น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 หน้าห้อง 338/1-339/1ฝ้าเพดานห้องรั่วชำรุด อุ้มน้ำผุพัง 28 ก.ย. 2566 16:00 น.รับเรื่อง
02 ต.ค. 66 12:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
490แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22มีน้ำรั่วซึมตรงฝ้าเพดานมุมห้องชั้น 328 ก.ย. 2566 15:56 น.รับเรื่อง
28 ก.ย. 66 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
491แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21มีน้ำรั่วจากห้องน้ำชั้น 2 ลงมาตรงทางเข้าพอดี28 ก.ย. 2566 14:49 น.รับเรื่อง
28 ก.ย. 66 15:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
492แม่บ้านอาคาร 66-104เก้าอี้ชํารุด28 ก.ย. 2566 12:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 14:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
493แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-207โต๊ะ-เก้าอี้ ชำรุด28 ก.ย. 2566 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 66 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/ไพรสัณฑ์
494แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอารคาร 2 ชั้น1ประตูม้วนทางขึ้นชั้น2เปิดไม่ได้ค่ะ28 ก.ย. 2566 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 66 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
495แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15ฝ้าเพดานพังทะลุลงมา28 ก.ย. 2566 09:28 น.รับเรื่อง
28 ก.ย. 66 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
496น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร5หอนนทรีห้อง210ลูกบิดชำรุด27 ก.ย. 2566 16:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 14:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร
497น.ส.ประดับพร สอนสมนึกอาคาร 17 ห้อง 17-301ขอเปลี่ยนหลอดไฟห้องนอน 4 หลอด เพราะหลอดไฟเสีย 25 ก.ย. 2566 15:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 66 14:18 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
498แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-205ฝ้าเพดานไม่มีแจ้งมาใส่แผ่นด้วยจ้าหายไปแล้ว 25 ก.ย. 2566 08:38 น.รับเรื่อง
26 ก.ย. 66 10:22 น.
นายอรรถ เรือนก้อน,
499แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-205แจ้งสีถลอกออกหมดแล้วขออนุญาตทาสีหน่อยค่ะ 23 ก.ย. 2566 07:34 น.รับเรื่อง
26 ก.ย. 66 10:21 น.
นายอรรถ เรือนก้อน,
500น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง7-421 อาคาร7 ชั้น4 ห้อง ห้องสรีรสัตว์ (ห้องเรียน)ลิ้นชักโต๊ะเรียนแลบปฏิบัติการหลุดออกมา21 ก.ย. 2566 15:41 น.รับเรื่อง
21 ก.ย. 66 15:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
501น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-237/1ประตูหน้าห้องชำรุดปิดไม่ได้ กับประตูห้องน้ำชำรุด 21 ก.ย. 2566 10:42 น.รับเรื่อง
21 ก.ย. 66 16:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
502นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง109ยางขอบกระจกชำรุด 21 ก.ย. 2566 07:59 น.รับเรื่อง
21 ก.ย. 66 08:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
503นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง10921 ก.ย. 2566 07:59 น.ยกเลิกรายการ
21 ก.ย. 66 08:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
504นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง10921 ก.ย. 2566 07:59 น.ยกเลิกรายการ
21 ก.ย. 66 08:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
505นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง10921 ก.ย. 2566 07:59 น.ยกเลิกรายการ
21 ก.ย. 66 08:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
506นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง10921 ก.ย. 2566 07:59 น.ยกเลิกรายการ
21 ก.ย. 66 08:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
507นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง10921 ก.ย. 2566 07:59 น.ยกเลิกรายการ
21 ก.ย. 66 08:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
508นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง10921 ก.ย. 2566 07:59 น.ยกเลิกรายการ
21 ก.ย. 66 08:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
509แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ประตูเปิด-ปิด ยากห้องพักอาจารย์20 ก.ย. 2566 10:15 น.รับเรื่อง
20 ก.ย. 66 12:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
510อาจารย์พัณณ์ไพลิน เหมะธุลินอาคาร14 ชั้น2 ห้องอาจารย์ภาษาจีนหลังคารั่วค่ะ 19 ก.ย. 2566 15:01 น.รับเรื่อง
20 ก.ย. 66 11:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
511แม่บ้านอาคาร 13อ 13สายน้ำดีอ่างล้างมือห้องน้ำอาจารย์ชำรุด มีน้ำหยดชึ่มตลอดค่ะ19 ก.ย. 2566 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 66 11:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
512นายทรงวุฒิ แพนบุตร9-202 มห้องระพีสาคริกขั้นบันได ทางเดิน ยุบอ่อนตัว อันตรายเวลาผู้มาใช้บริการเดินขึ้นลงครับ 18 ก.ย. 2566 14:54 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 66 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
513แม่บ้านอาคาร 66-204/1ลูกบิดประตูชำรุด18 ก.ย. 2566 13:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 14:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
514แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2ห้องน้ำนิสิตหญิงลูกบิดเสียเปิดไม้ได้แจ้งด่วนค่ะ18 ก.ย. 2566 08:52 น.รับเรื่อง
18 ก.ย. 66 11:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
515น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4น้ำท้วมโรงจักยานเนื่องจากท่อระบายน้ำตันไม่สามารถระบายได้ค่ะ15 ก.ย. 2566 13:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ย. 66 10:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
516น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝ้าเพดานห้องน้ำชำรูดห้อง30415 ก.ย. 2566 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
517แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ฝ้าเพดานทะลุชั้น 2 ห้องอาจารย์จีน14 ก.ย. 2566 16:09 น.รับเรื่อง
15 ก.ย. 66 15:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
518นายจำนงค์ วงค์คำพระทางเข้าสนง.ติดโรงน้ำดื่มนนทรีประตูเหล็กชำรุด12 ก.ย. 2566 14:00 น.รับเรื่อง
12 ก.ย. 66 16:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
519แม่บ้านอาคาร 13อ 13โถฉี่รั่วส่งกลิ่นเหม็นห้องน้ำอาจารย์ชายชั้น2ค่ะ12 ก.ย. 2566 11:18 น.รับเรื่อง
12 ก.ย. 66 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
520แม่บ้านอาคาร 13อ 13ข้อต่อกับฉายน้ำดีอ่างล้างมือห้องน้ำอาจารย์ชำรุดค่ะ12 ก.ย. 2566 09:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 66 15:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
521นางเนตรนภา บาคำ20-213ลิ้นชักโต๊ะทำงานเวลาเลื่อนมีเสียงดังมากค่ะ ลองเอาของออกเพราะคิดว่าหนัก แต่ก็ไม่เป็นผลค่ะ รบกวนด้วยค่ะ12 ก.ย. 2566 08:29 น.รับเรื่อง
12 ก.ย. 66 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
522แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-202ฝ้าเพดานกลางฟ้าจะตกลงมา 11 ก.ย. 2566 17:23 น.รับเรื่อง
12 ก.ย. 66 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
523น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-404กระจกประตูหลังห้องชำรุดร้าว11 ก.ย. 2566 16:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
524น.ส.ศศินา น้อยเกิดมีอาคาร 20 ชั้น 4 คณะ สศเจาะผนังหน้าลิฟท์เพื่อติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์11 ก.ย. 2566 10:27 น.รับเรื่อง
11 ก.ย. 66 15:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
525นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง3-318ลูกบิดประตูชำรุด08 ก.ย. 2566 13:40 น.รับเรื่อง
11 ก.ย. 66 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
526แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ที่ล๊อกหน้าต่างหักชำรุด08 ก.ย. 2566 09:53 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 66 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
527แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22มีน้ำหยดลงตรงจุดเดิมทางเดินชั้น 307 ก.ย. 2566 08:46 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 66 11:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
528น.ส.จารุณี ฤทธิดี17-416ประตูบานเลื่อนกระจก ตรงระเบียงห้อง ล็อคไม่ได้ ให้แม่บ้านพาเข้าเลยนะคะ สะดวก้วลาหลัง 9 โมงเป็นต้นไป05 ก.ย. 2566 14:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 13:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
529น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ประตูปิดวาวล์น้ำใหญ่ทางเข้าห้องน้ำโซน4-121/1ชํารุด04 ก.ย. 2566 11:35 น.รับเรื่อง
05 ก.ย. 66 11:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
530แม่บ้านอาคาร 6ห้องนํ้าคนพิการประตูล็อคแล้วเปิดไม่ได้04 ก.ย. 2566 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 14:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
531แม่บ้านอาคาร 13อ 13ถนนหน้าอาคารชำรุดเป็นหลุมค่ะ01 ก.ย. 2566 09:47 น.รับเรื่อง
01 ก.ย. 66 13:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
532แม่บ้านอาคาร 13อ 13อ่างล้างมือห้องน้ำอาจารย์ก๊อกน้ำชำรุด เปิดไม่มีน้ำไหลออกมา โถฉี่ชำรุดกดไม่ได้ค่ะ01 ก.ย. 2566 09:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 66 14:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกล้างหน้า 1 ตัว
533น.ส.นันทิยา พรมทอง20-418ลูกบิดประตูเสีย ไม่สามารถเปิดเข้าและเปิดออกได้ (รบกวนติดต่อแม่บ้านประจำชั้น4 เบอร์ 0801275799) 31 ส.ค. 2566 15:39 น.รับเรื่อง
01 ก.ย. 66 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
534น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติอุปกรณ์สนามเด็กเล่นชำรุด ที่นั่งม้าหมุน1ตัว ที่นั่งม้ากะดก2ตัว ที่ยืนออกกำลังกาย1ตัว เหล็กเชื่อมเครื้องออกกำลังกายชำรุด1ตัว31 ส.ค. 2566 11:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 67 10:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร
535นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง201พื้นกระดานเตียงหัก31 ส.ค. 2566 11:20 น.รับเรื่อง
31 ส.ค. 66 15:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
536นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง201พื้นกระดานเตียงหัก31 ส.ค. 2566 11:20 น.รับเรื่อง
31 ส.ค. 66 15:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
537แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ20ฝั่ง. ศว.ห้องพัก. อาจารย์ชั้น4ฝั่ง. ศว.ห้อง20-421และ20-424ฟื้นแตกชำรุด31 ส.ค. 2566 10:25 น.รับเรื่อง
31 ส.ค. 66 15:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
538แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร20ชั่น1-2โถงชั้น1พัดลมชำรุด1ตัวโถงชั้น2พัดลมชำรุด1ตัว อ20ฝั่ง ศว.30 ส.ค. 2566 16:18 น.รับเรื่อง
31 ส.ค. 66 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
539แม่บ้านอาคาร 9อ,9ชั้น1กรประตูหอ้งน้ำชายห้องที่3ปิดแล้วเปิดไม่ได้ ประตูห้องน้ำหญิ่งบานสวิ่งเสีย30 ส.ค. 2566 14:50 น.รับเรื่อง
31 ส.ค. 66 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
540แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-314 อ.211)สายฉีดชำระรั่วซึม 2)โถปัสสาวะเวลากดมีน้ำรั่วซึม ห้องน้ำชายชั้น3อ.21 ค่ะ30 ส.ค. 2566 14:41 น.รับเรื่อง
31 ส.ค. 66 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
541แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15หลังคารั่วมีน้ำหยดลงมาด้านในอาคาร30 ส.ค. 2566 09:34 น.รับเรื่อง
30 ส.ค. 66 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
542แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9เก้าอี้สำนักงานชำรุด 5 ตัว เก้าอี้เลคเชอรชำรุด 6 ตัว โต๊ะกระจกรับรองขาชำรุด 3 ตัว (ซ่อมด่วน)29 ส.ค. 2566 10:39 น.รับเรื่อง
29 ส.ค. 66 12:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
543น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำไหลซึมออกมาจากฝาผนังหลังตู้เสื้อผ้าเวลาฝนตกห้อง21029 ส.ค. 2566 08:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
544แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15ประตูล็อกไม่ได้ (ประตูพัง )28 ส.ค. 2566 15:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 66 16:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/อำพล
545แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15ประตูล็อกไม่ได้ (ประตูพัง)28 ส.ค. 2566 14:57 น.รับเรื่อง
28 ส.ค. 66 16:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
546น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีห้องฉุกเฉิน 16-101ถังออกซิเจนใช้งานไม่ได้เนื่องจากเกร์ถังออกซเจนรั่ว หมุนไม่ออก ต้องการเปลี่ยนเกร์ถังออกซิเจน28 ส.ค. 2566 13:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 14:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
547น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีห้องฉุกเฉิน 16-101ถังออกซิเจนใช้งานไม่ได้เนื่องจากเกร์ถังออกซเจนรั่ว หมุนไม่ออก28 ส.ค. 2566 13:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 14:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/สมพร/คำจร
548แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19โต๊ะปิงป่องชำรุดห้อง 19-11728 ส.ค. 2566 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 66 16:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/อำพล
549น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-311น้ำรั่วจากฝ้าเพดานห้อง ช่างมาซ่อมแล้วแต่ไม่หาย25 ส.ค. 2566 14:36 น.รับเรื่อง
25 ส.ค. 66 15:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
550แม่บ้านอาคาร 66-103เวทีชํารุด25 ส.ค. 2566 13:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
551นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง109ขอบยางชำรุด 25 ส.ค. 2566 10:09 น.รับเรื่อง
25 ส.ค. 66 15:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
552น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18 หอตาลฟ้าห้อง210ประตูห้องล็อคเอง โดยที่ไม่ได้กดล๊อค24 ส.ค. 2566 17:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 10:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
553น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติอ่างล้างมือห้องน้ำคนพิการฝั่ง รปภ. น้ำรั่วซึมจากแนวยาแนว 24 ส.ค. 2566 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 13:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซิลิโคลนใส 1 หลอด ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
554แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ลูกบิดประตูชำรุดห้อง 21-311 -21-319 ห้องอาจราย์23 ส.ค. 2566 15:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 66 16:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/อำพล
555แม่บ้านอาคาร 13ห้องน้ำหญิงชั้น1 อาคาร 13กลอนประตูห้องน้ำชำรุด23 ส.ค. 2566 11:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 66 16:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
556น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติประตูห้องน้ำหญิง ฝั่งห้องนิทรรศการ ชำรุด23 ส.ค. 2566 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 66 16:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/อำพล
557น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ห้องสนง.เลขาศว.ลิ้นชักใส่คำร้องนิสิตขึ้นสนิม ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมให้กลับมาใช้ได้ปลอดภัยและสวยงามคะ 22 ส.ค. 2566 16:20 น.รับเรื่อง
25 ส.ค. 66 15:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
558น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-311ลูกปิดประตูเสีย22 ส.ค. 2566 09:08 น.รับเรื่อง
22 ส.ค. 66 11:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
559แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22แผ่นปูนปิดท่อระบายน้ำชำรุดด้านหน้าอาคาร 21 ส.ค. 2566 14:51 น.รับเรื่อง
22 ส.ค. 66 08:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
560นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 2ประตูบานสวิงชำรุดชั้น 1 ด้านหลังฝั่งอาคาร 921 ส.ค. 2566 13:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 14:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร
561แม่บ้านอาคาร 66-103เก้าอี้ห้องเรียนชํารุด21 ส.ค. 2566 11:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 14:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
562แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-207,2-206,2-202โต๊ะ,เก้าอี้หัก21 ส.ค. 2566 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 66 16:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
563น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-307ใต้อ่างล้างจานชำรุดผุพัง (ปลวกกิน)18 ส.ค. 2566 17:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 14:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ดำจร/สมโภช
564นายจำนงค์ วงค์คำพระประตูชั้น1ฝั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ลูกกุจแจหักเปิด-ปิดประตูบานสวิงไม่ได้ 18 ส.ค. 2566 08:47 น.รับเรื่อง
18 ส.ค. 66 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
565นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 401ตู้เอกสารเปิดไม่ได้ (ตู้ไม่ของเดิมย้ายมาจากอาคาร 2)17 ส.ค. 2566 08:44 น.รับเรื่อง
17 ส.ค. 66 11:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
566นายวัชระ เทพารส17-405ลูกบิดประตูเปิดยาก (ขอเปลี่ยนลูกบิดประตู เนื่องจากประตูเปิดยากมาก) 11 ส.ค. 2566 17:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมพร
567น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห่องอาบน้ำชำรุดหลุดล๊อกไม่ได้ห้อง20311 ส.ค. 2566 13:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 10:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
568น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำไหลซึมออกมาจากผนังหลังตู้เสื้อผ้าเวลาฝนตกห้อง21010 ส.ค. 2566 11:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 14:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
569แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-412ลูกบิดประตูชำรุดล็อคไม่ได้ 10 ส.ค. 2566 09:37 น.รับเรื่อง
11 ส.ค. 66 10:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
570น.ส.นิภาพร เมษา7-321รบกวนตัดขาโต๊ะเหล็กเพื่อทำให้โต๊ะเตี้ยลง โดยอยากได้ความสูงของโต๊ะอยู่ที่ 80 เซนติเมตร 09 ส.ค. 2566 15:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มิ.ย. 67 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
571น.ส.นิภาพร เมษา7-321รบกวนตัดขาโต๊ะเหล็กเพื่อทำให้โต๊ะเตี้ยลง โดยอยากได้ความสูงของโต๊ะอยู่ที่ 80 เซนติเมตร 09 ส.ค. 2566 15:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มิ.ย. 67 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
572น.ส.ณัฐิกา ธนูทอง22-304เนื่องจากเพดาลเป็นรูทำให้หนูลงมาทำให้ข้าวของในห้องเสียหายค่ะ รบกวนช่วยซ่อมปิดรูบนเพดานให้ด้วยค่ะ 09 ส.ค. 2566 10:46 น.รับเรื่อง
20 มี.ค. 67 10:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
573แม่บ้านอาคาร 13อ 13ผ้าม่านห้องพักอาจารย์ชำรุดค่ะ09 ส.ค. 2566 09:29 น.รับเรื่อง
09 ส.ค. 66 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
574นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีห้อง202/1กรประตูชำรุด หอนนทรี08 ส.ค. 2566 15:40 น.รับเรื่อง
09 ส.ค. 66 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
575แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ อาคาร 2ชั้น3302-301ฝ้าเพดาน ชำรุดมีน้ำหยดลงมา 08 ส.ค. 2566 10:49 น.รับเรื่อง
08 ส.ค. 66 11:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
576แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ2-301-302-303-304เก้าอี้ชำรุด301-302-303-304 08 ส.ค. 2566 10:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 66 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/ไพรสัณฑ์
577น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-404มีน้ำรั่วซึ่มบนฝ้าเพดานห้อง 07 ส.ค. 2566 15:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
578แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-304โต๊ะขามันชำรุดอยู่หน้าห้อง 304 ชั้น 3 ฝั่งศาลา 07 ส.ค. 2566 13:20 น.รับเรื่อง
08 ส.ค. 66 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
579นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 407 ห้องประชุม 407โต๋ะประชุม 20 - 407 ชำรุด แผ่นด้านหน้าโต๊ะหลุดหล่น ทำให้ระบบไฟฟ้าใช้งานไม่ได้ด้วย07 ส.ค. 2566 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 66 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
580น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ1.ฝ้าห้องนิทรรศการบัวบานพันนารายณ์ชำรุดส่งผลให้มีน้ำรั่วเวลาฝนตก 2.ผนังห้องนิทรรศการบัวบานพรรณรายหนูเจาะเป็นรู 06 ส.ค. 2566 16:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 67 10:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร
581แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่หลังคารั่วห้องครัว03 ส.ค. 2566 14:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 13:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/สมโภช/คำจร
582น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์โถงอาคาร 20 ชั้น 2หลังคารั่ว ฝนหยดใส่จอมอนิเตอร์ อาจเสียหาย บางพื้นที่ฝนสาดใส่ครุภัณฑ์เสียหายคะ 03 ส.ค. 2566 14:00 น.รับเรื่อง
07 ส.ค. 66 08:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
583น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10น้ำรั่วใกล้ร้านออมมาร์ท โรงอาหารอาคาร 10 03 ส.ค. 2566 13:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 14:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/สมพร/คำจร
584น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10 ใกล้ตู้เต่าบินน้ำรั่วใกล้ตู้เต่าบิน ทึ่หน้าโรงอาหารอาคาร 10 03 ส.ค. 2566 13:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 14:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
585น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มือหมุนบานเกร็ดชำรุดปิดไม่ได้ห้อง40403 ส.ค. 2566 12:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 11:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
586น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝ้าเพดานห้องทีวีชั้น2หลุดลงมาเนื่องจากฝนตก03 ส.ค. 2566 12:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 14:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
587น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกห้องทีวีชั้น2ชำรุดตกออกจากร่อง03 ส.ค. 2566 12:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
588นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 ชั้น 4หลังคารั่ว บริเวณทางเดิน หน้าห้อง 403 /และน้ำซึมผ่านฝ้าหยดบริเวณทางเดินหน้าห้อง 40803 ส.ค. 2566 10:28 น.รับเรื่อง
07 ส.ค. 66 08:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
589นายทรงวุฒิ แพนบุตร9-202 ห้องระพีสาคริกน้ำรั่วจากหลังคาเข้าห้อง ด้านหน้าเวที 03 ส.ค. 2566 09:32 น.รับเรื่อง
07 ส.ค. 66 08:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
590แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-207โต๊ะ-เก้าอี้หัก26 ก.ค. 2566 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 66 16:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
591แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่แผ่นแปลงชำรุด26 ก.ค. 2566 08:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 66 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
592น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ทีวีไม่สามารถเปิดได้ค่ะ เสียบปลั๊กแล้วแต่ไม่มีสัญญาณไฟขึ้นค่ะ25 ก.ค. 2566 14:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 66 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
593น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกห้องทีวีชั้น2ชำรุดตกออกจากร่อง25 ก.ค. 2566 11:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 11:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
594น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-213ฝ้าเพดานหลังห้องชำรุด24 ก.ค. 2566 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 12:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
595แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-306ประตูชำรุดห้องน้ำ30621 ก.ค. 2566 16:16 น.รับเรื่อง
25 ก.ค. 66 08:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
596แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ 20 ชั้น1ฝั้ง สศมีน้ำหยดลงมา หน้าห้อง 103 บริเวณทางเดิน21 ก.ค. 2566 16:11 น.รับเรื่อง
25 ก.ค. 66 08:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
597แม่บ้านอาคาร 77-422สรีรพืชปิดรอยรั่วบนหลังคา เวลาฝนตกทำให้ฝ้าทะลุ21 ก.ค. 2566 14:22 น.รับเรื่อง
21 ก.ค. 66 14:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
598แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-411ปิดหลังคารั่วเวลาฝนตกทำให้ฝ้าเพดานทะลุ21 ก.ค. 2566 14:17 น.รับเรื่อง
21 ก.ค. 66 14:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
599แม่บ้านอาคาร 77-303/3และ7-304/3ทาสีผนังห้องน้ำ 21 ก.ค. 2566 14:12 น.รับเรื่อง
21 ก.ค. 66 14:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
600น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝ้าเพดานห้องทีวีชั้น2ชำรุดเนื่องจากเวลาฝนตกจะมีน้ำรั่วซึมลงมา21 ก.ค. 2566 11:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 13:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
601นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 7 ชั้น 3ห้องน้ำหญิงชำรุด 7-303/321 ก.ค. 2566 09:01 น.รับเรื่อง
21 ก.ค. 66 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
602น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16หลังคาตึกรั่ว กลางตึก20 ก.ค. 2566 08:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 14:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
603น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18เวลาฝนตกจะมีน้ำไหลออกมาจากผนังหลังตู้เสื้อผ้าห้อง21019 ก.ค. 2566 15:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 14:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
604น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18เวลาฝนตกจะมีน้ำไหลออกมาจากผนังหลังตู้เสื้อผ้าห้อง21019 ก.ค. 2566 15:10 น.ยกเลิกรายการ
19 ก.ค. 66 16:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
605นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง,243ราขี้นบนฝ้าเพดานหน้าห้องน้ำค่ะ19 ก.ค. 2566 10:44 น.รับเรื่อง
19 ก.ค. 66 13:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
606น.ส.นิศารัตน์ ทิพวัจนาอาคาร 9 ชั้น 1 ด้านหลังประตูไม่สามารถล็อกจากด้านนอกได้18 ก.ค. 2566 13:33 น.รับเรื่อง
18 ก.ค. 66 13:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
607นางกมลชนก เเสนเมือง13-203เเอร์ทำงานผิดปกติ ค่ะ18 ก.ค. 2566 13:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 66 15:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
608น.ส.เสริมศิริ วศิษฏ์นิฏิวัฒน์ห้องสมุด อาคาร9 กระจกห้องสมุด แตกเป็นรู จำนวน 2จุด18 ก.ค. 2566 11:06 น.รับเรื่อง
18 ก.ค. 66 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
609น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มือหมุนบานเกร็ดชำรุดปิดไม่ได้ห้อง41717 ก.ค. 2566 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 11:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
610แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ประตูหนีไฟเปิดไม่ได้ ชั้น 4 ฝั่งอาคาร 717 ก.ค. 2566 08:54 น.รับเรื่อง
17 ก.ค. 66 16:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
611น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-233ฝ้าห้องครัวชำรุด14 ก.ค. 2566 16:44 น.รับเรื่อง
17 ก.ค. 66 16:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
612น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกห้องทีวีชั้น2ชำรุดตกร่อง14 ก.ค. 2566 15:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 11:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
613น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูห้องอาบน้ำชำรุดปิดไม่สนิทห้อง414และล๊อกกรยาก14 ก.ค. 2566 15:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
614แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร21 แจ้งปิดรังนกตรงหลอดไฟ หน้าห้องประชุม หน้าห้องเรียน ชั้น2 และ3 อ.21 ค่ะ 13 ก.ค. 2566 16:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 14:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
615น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหาร 2พัดลมที่โรงอาหาร 2 ชำรุด 3 ตัวค่ะ13 ก.ค. 2566 16:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
616แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่หลังคารั่ว ฝ้าเพดานหลุด13 ก.ค. 2566 13:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 13:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
617น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝ้าเพดานห้องคอมชำรุดเนื่องจากหลังคาห้องคอมรั่วเวลาฝนตก13 ก.ค. 2566 09:34 น.รับเรื่อง
14 ก.ค. 66 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
618แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ2-301-302เก้ากี้ชำระ 301-302-303-304 12 ก.ค. 2566 11:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 66 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/ไพรสัณฑ์
619แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ราวผ้าม่านหน้าต่างห้องพักอาจารย์ ห้อง 4-418 ชำรุด11 ก.ค. 2566 09:50 น.รับเรื่อง
11 ก.ค. 66 13:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
620นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แจ้งช่อมประตูหลังห้อง107ปิดไม่ได้11 ก.ค. 2566 07:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/เจริญ
621นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ฝักบัวห้องอาบน้ำห้อง5-320/1ชำรุด2อัน11 ก.ค. 2566 07:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 16:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
622แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร20-313เก้าอี้ห้องเรียนชำรุดชั้น3ฝั่งศว.10 ก.ค. 2566 12:54 น.รับเรื่อง
10 ก.ค. 66 15:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
623น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18 หอตาลฟ้าห้อง204ราวแขวนผ้าในห้องน้ำชำรุด07 ก.ค. 2566 21:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
624น.ส.รจนา ทาระขจัดอ.17 สวัสดิการเด็กเล็ก มุ้งรวดหน้าต่างชำรุด จำนวน 6 ช่อง07 ก.ค. 2566 12:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 14:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
625น.ส.รจนา ทาระขจัดอ.17 สวัสดิการเด็กเล็กห้องเด็กอ่อนได้รับความเสียหายจากน้ำที่รั่วซึมลงมาจากด้านบน และผนังห้องเสียหาย มีปลวกมาทำรังทำให้ได้รับความเสียหายในส่วนที่เป็นไม้07 ก.ค. 2566 12:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 12:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
626น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-110เปลี่ยนลูกบิดประตู(ช่างน้อยมาเปลี่ยนแล้วคะ)07 ก.ค. 2566 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 16:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
627นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แจ้งช่อมประตูหลังห้อง5-107ปิดไม่ได้07 ก.ค. 2566 07:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
628แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-306 อ.21 ชักโครกกดน้ำไม่ลง มีน้ำไหลไม่หยุด ห้องน้ำหญิง21-306 ชั้น3 ค่ะ 06 ก.ค. 2566 12:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์/อำพล ชุดอุปกรณ์หม้อนำ้โถซักโครก 1 ชุด
629น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาอาคาร 21 ชั้น4 หน้าห้อง ประชุม 21-412 ฝ้าเป็นรู ตอนฝนตกจะมีน้ำรั่วออกมา 06 ก.ค. 2566 11:41 น.รับเรื่อง
10 ก.ค. 66 08:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
630น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ลูกบิดประตูห้อง4-424ปิดแล้วเปิดไม่ได้06 ก.ค. 2566 09:34 น.รับเรื่อง
10 ก.ค. 66 08:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
631น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีอาคารสถานพยาบาล อ.16ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บ ถังออกซิเจน เก่า จำนวน 2 ถัง ไว้ที่ ฝ่ายอาคาร05 ก.ค. 2566 14:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 16:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
632นางธรรนอง หนูดาโรงอาหารอาคาร10ประตูทางเข้าห้องอาจารย์ชำรุด05 ก.ค. 2566 10:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/สมพร/ปราโมท
633แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-305 21-306 อาคาร21ชักโครกกดน้ำไม่ลง ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง 2ห้อง ชั้น3 อ.21 ค่ะ 05 ก.ค. 2566 07:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
634นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ประตูมันล็อคไม่อยู่ไม่รู้จะประตูหรือลูกบิตห้อง5-22304 ก.ค. 2566 10:36 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
635แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13สายฉีดชำระห้องน้ำอาจาย์ชำรุดน้ำไหลไม่หยุดค่ะ04 ก.ค. 2566 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
636แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2น้ำรั่วตรงฝ้าเพดานห้อง 2-301 ห้องเรียนชั้น 304 ก.ค. 2566 09:20 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
637แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่หลังคารั่ว ห้องครัวทางด้านหลัง04 ก.ค. 2566 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 13:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
638น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกหลังห้องเปิดไม่ได้ห้อง10703 ก.ค. 2566 15:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 10:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
639น.ส.อรจิรา วงศ์อาษาอาคาร 19 ห้อง 19-126เนื่องจากเวลาฝนตกหนักแล้วน้ำท่วมเข้าห้องเรียน 03 ก.ค. 2566 14:11 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
640แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-306 อาคาร21ชักโครกกดน้ำไม่ลง ห้องน้ำหญิงชั้น3 ค่ะ 03 ก.ค. 2566 13:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
641น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาลิฟท์ อาคาร 21 ฝั่งขวามือใช้งานไม่ได้ จอขึ้นเป็นเลข 003 ก.ค. 2566 11:59 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กำลังดำเนินการแก้ไข
642นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง110กับห้องซักรีดเปลี่ยนลูกบิดประตู03 ก.ค. 2566 10:38 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
643น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10หลังคาโรงอาหารรั่วค่ะ มีน้ำซึมเจิ่งนอง03 ก.ค. 2566 10:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 14:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
644น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มหลังคาโรงน้ำรั่วค่ะ03 ก.ค. 2566 10:33 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
645แม่บ้านฝ่าย อาคารฯโถงชั้น2. และชั้น4ฝั่ง. ศว.โถงชั้น2หลังคารั่วและจั่วชั้น4รั่วฝั่งศว. อ2003 ก.ค. 2566 10:18 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
646แม่บ้านอาคาร 1ลิทฟ์อ.1แจ้งแทบยื่นเว้นระยะห่างในลิทฟ์ชีกขาดชำรุด 03 ก.ค. 2566 08:26 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
647น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดล๊อกไม่ได้ห้อง41430 มิ.ย. 2566 13:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 11:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
648แม่บ้านอาคาร 77-227กระเบื้องยางแตกชำรุดประมาณ10แผ่น30 มิ.ย. 2566 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
649น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกห้องทีวีชั้น2ชำรุดเปิดไม่ได้ขอบประตูตกออกจากราง29 มิ.ย. 2566 13:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 11:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
650น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4บานเก็ดแตกห้อง4-111และห้อง4-11229 มิ.ย. 2566 13:27 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
651น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4บานเก็ดบรรไดแตก1แผ่นข้างห้อง4-30629 มิ.ย. 2566 09:21 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
652น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4บานเก็ดห้อง4-310แตก3แผ่น29 มิ.ย. 2566 09:19 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
653นายธวัชชัย สัพโสหลังห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา (ตึก7)อยากให้หันกล้องออกไปข้างนอก(เวลามีลมพัดแล้วกล้อง มักหันเข้ามาในห้องแล๊บโยธา) 28 มิ.ย. 2566 15:17 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
654แม่บ้านอาคาร 66-103เก้าอี่ชํารุด28 มิ.ย. 2566 14:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 14:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
655นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 14 หน้าศูนย์รปภ.(ห้องน้ำชาย)อ่างล้างมืออุดตัน28 มิ.ย. 2566 13:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ท่อนำ้ทิ้งอ่างล้างหน้า 1 ชุด สะดืออ่างล้างหน้า แฮง 1 ชุด
656แม่บ้านอาคาร 13อ 13ฝ้าเพดานห้องเรียน202ชำรุดค่ะ28 มิ.ย. 2566 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 14:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
657น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4เครื่องขัดพื้นหล้อไม่หมุนข้างหนึ่ง27 มิ.ย. 2566 15:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 66 15:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
658นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
659นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
660นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
661นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
662นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
663นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
664นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
665นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
666นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
667นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
668นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
669นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
670นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
671นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
672นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
673นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
674นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
675นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
676นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
677นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
678นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
679นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
680นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
681นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
682นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
683นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.รับเรื่อง
27 มิ.ย. 66 15:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
684นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
685นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
686นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
687นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
688นางรัญยา ไชมะโย7-221ปกระเบื้องยางแตกชำรุด27 มิ.ย. 2566 14:00 น.ยกเลิกรายการ
27 มิ.ย. 66 15:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
689นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู1 ขาเข้าเนินสะดุดชำรุด27 มิ.ย. 2566 11:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
690แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยโต๊ะและเก้าอี้ชำรุด อาคารวิจัยและพัฒนา27 มิ.ย. 2566 10:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 67 10:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร
691แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-305ห้องน้ำ ฝ้าเพดาน มีน้ำหยดลงมา 27 มิ.ย. 2566 10:09 น.รับเรื่อง
27 มิ.ย. 66 12:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
692แม่บ้านอาคาร 6ห้องนํ้าคนพิการประตูห้องนํ้าคนพิการล็อคไม่ได้27 มิ.ย. 2566 09:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 14:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
693น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18กรประตูห้องอาบน้ำชำรูดห้อง41426 มิ.ย. 2566 13:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 11:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
694นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้อง318ฟ้าเพดานในห้องครัวทะลุ ปิดรูแอร์26 มิ.ย. 2566 12:07 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
695น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกเปิดไม่ได้ห้อง10726 มิ.ย. 2566 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 10:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
696แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20 ฝั่งสาธาตรงบันไดหน้าลิฟท์ชั้น 2ลงมาชั้น 1 เหล็กหักหลุดลงมา 23 มิ.ย. 2566 14:21 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
697น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18 หอตาลฟ้าห้อง205ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุด22 มิ.ย. 2566 17:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 11:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
698น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติพื้นสะพานให้อาหารปลาชำรุด 22 มิ.ย. 2566 16:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 14:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
699น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ลูกปิดประตูห้องน้ำหญิง อาคารวิจัยและพัฒนาชำรุด 1 ห้อง22 มิ.ย. 2566 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 67 10:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร
700แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2กระเบื้องห้องเรียนชำรุดแตกประมาณ 15 แผ่นแจ้งหลายครั้งแล้วใกล้จะเปิดเรียนนิสิตต้องเข้าเรียนทุกวันค่ะ22 มิ.ย. 2566 08:15 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
701แม่บ้านอาคาร 1ดาดฟ้าห้องเก็บของเปลี่ยนลูกบิดประตูเสีย21 มิ.ย. 2566 15:12 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
702แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2ประตูบานสวิงด้านอาคาร 8/1ปิดไม่ได้แจ้งด่วนค่ะ21 มิ.ย. 2566 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
703แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2ประตูบานสวิงด้าน 8/1 เสียปิดไม่ได้แจ้งด่วนค่ะ21 มิ.ย. 2566 10:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
704แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-202รางฝ้าหลุดลงมาตรงขอบไฟ21 มิ.ย. 2566 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 66 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
705น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำล๊อกไม่ได้ห้อง30820 มิ.ย. 2566 13:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 11:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
706น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18กลอนประตูห้องน้ำห้อง104ล๊อคไม่ใด้20 มิ.ย. 2566 07:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 12:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
707น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18กลอนประตูห้องน้ำห้อง104ลณอคไม่ใด้20 มิ.ย. 2566 07:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 11:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
708นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ฝักบัวชำรุดห้อง5-315/1-1อัน 19 มิ.ย. 2566 20:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 16:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
709แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-301ประตูหน้าต่างชำรุด 30119 มิ.ย. 2566 15:36 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
710แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-418ลูกบิดประตูชำรุดห้องพักอาจารย์ชั้น4ฝั่งศว.19 มิ.ย. 2566 10:40 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
711แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22มีน้ำหยดลงมาจากฝ้าเพดานทางเดินชั้น 319 มิ.ย. 2566 09:06 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
712นายจำนงค์ วงค์คำพระข้างห้องเทควันโดก๊อกน้ำตู้เย็นเกลียวหลุด19 มิ.ย. 2566 08:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
713น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดล๊อกไม่ได้ห้อง10218 มิ.ย. 2566 14:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 11:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
714น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกหลังห้องเปิด-ปิดยากห้อง20718 มิ.ย. 2566 13:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 10:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
715น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18 หอตาลฟ้าห้อง310ประตูห้องน้ำอละห้องอาบน้ำล็อคไม่ได้16 มิ.ย. 2566 19:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 11:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
716นางธรรนอง หนูดาโถงโรงอาหารอาคาร 10ประตูชำรุดทางเข้าห้องอาจารย์ 16 มิ.ย. 2566 14:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
717นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีห้อง121ไม้เซนต์ที่กันบานเกร็ดหลุดออก เสี่ยงที่บานเกร็ดหลนมาใส่นิสิต ช่วงประตูเข้าห้องพอดี 16 มิ.ย. 2566 10:40 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
718น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาลิฟท์ อาคาร 21 ฝั่งขวามือใช้งานไม่ได้ กดชั้นไม่ได้ขึ้นเป็นเลข 0 16 มิ.ย. 2566 10:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 14:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แก้โปรแกรมใหม่ อุปกรณ์บ้างตัวเริ่มเสื่อมสภาพ ยุทธพล
719แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/2ประตูบานสวิง ชำรุด15 มิ.ย. 2566 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
720นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีประตูห้องครัว107ปิดไม่ใด้ อ้าประมาณ40%ไม่สามารถลงกรใด้เลย15 มิ.ย. 2566 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
721แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ประตูบานสวิงชำรุด ห้อง ชี เอ็น ชี15 มิ.ย. 2566 14:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
722นายปณิธาน คราประยูร1-301ซ่อมกุญแจตู้เหล็ก 2 ตัว 15 มิ.ย. 2566 10:20 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
723น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-329ประตูระเบียงชำรุด เสียงดังเวลาเปิดปิด14 มิ.ย. 2566 16:23 น.รับเรื่อง
15 มิ.ย. 66 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
724นายจักรนรินทร์ คงเจริญ7-114/3ติดตั้ง TV กับผนังห้อง 14 มิ.ย. 2566 14:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 16:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
725น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง111ลูกบิดประตูห้องน้ำเสีย =อ่างล้างหน้าตัน13 มิ.ย. 2566 20:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 11:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
726นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5พัดลมโคจรชำรุดห้อง5-113 13 มิ.ย. 2566 19:16 น.รับเรื่อง
14 มิ.ย. 66 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
727แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร2 ชั้น3ห้องไฟ ชั้น3 ประตูชำระ ปลวกกินหมดแล้วค่ะ13 มิ.ย. 2566 10:42 น.รับเรื่อง
13 มิ.ย. 66 15:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
728แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ประตูบานสวิงชำรุด ห้อง M B A13 มิ.ย. 2566 08:38 น.รับเรื่อง
13 มิ.ย. 66 15:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
729น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง304ลูกบิดประตูก้องน้ำเสีย ห้อง315กลอนประตูห้องน้ำลอ๊คไม่ใด้13 มิ.ย. 2566 07:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 11:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
730แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-315 อ.21 ที่วางสายฉีดชำรุด ห้องน้ำหญิง ชั้น3 อ.21ค่ะ 12 มิ.ย. 2566 14:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 16:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
731น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10ทีวีที่โรงอาหารใช้งานไม่ได้จำนวน 1 เครื่องค่ะ 12 มิ.ย. 2566 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย สายดึงสวิทช์ 1 ชุด
732นายสุทธิเดช ปรีชารัมย์อาคาร 22ลิฟท์กดชั้นสองเอง12 มิ.ย. 2566 12:17 น.กำลังดำเนินการ
12 มิ.ย. 66 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แจ้งช่างลิฟท์เข้าดำเนินการแก้ไขแล้วครับ
733แม่บ้านอาคาร 9อ,9ชั้น1ฝ้าหน้าหอ้งศึกษากลุ่มที่4ชำหลุดด่วนน้ำฝนค่ะ12 มิ.ย. 2566 09:53 น.รับเรื่อง
12 มิ.ย. 66 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
734น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สายยูตู้เสื้อผ้าชำรุดห้อง10812 มิ.ย. 2566 09:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 10:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
735น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกหลังห้องเปิดไม่ได้ห้อง10712 มิ.ย. 2566 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 10:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
736นายจำนงค์ วงค์คำพระห้อง1-402 ชั้น4 อาคารบริหารประตูชำรุด12 มิ.ย. 2566 09:04 น.รับเรื่อง
12 มิ.ย. 66 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
737นายจำนงค์ วงค์คำพระหน้ามุกอาคาร 13ฝ้าชำรุด12 มิ.ย. 2566 08:59 น.รับเรื่อง
12 มิ.ย. 66 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
738นายจำนงค์ วงค์คำพระชั้น2 อาคาร13เพดานฝ้าชำรุด12 มิ.ย. 2566 08:58 น.รับเรื่อง
12 มิ.ย. 66 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
739แม่บ้านอาคาร 77-317/2และ7-317/6กระเบื้องยางชำรุดรวม 6-8 แผ่น12 มิ.ย. 2566 08:26 น.รับเรื่อง
12 มิ.ย. 66 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
740แม่บ้านอาคาร 77-317/2โต๊ะ ทำงานห้องอาจารย์ ชำรุด น็อตจับคลายออกต้องใช้ฉากยึด 12 มิ.ย. 2566 08:23 น.รับเรื่อง
12 มิ.ย. 66 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
741น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง204ราวตากผ้าในห้องอาบน้ำหลุด ห้อง202บานประตูตู้เสื้อผ้าชำรุด ห้อง409ฝ้าเพดานห้องน้ำชำรุด12 มิ.ย. 2566 07:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 10:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
742น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง407ก๊อกน้ำในอ่างล้างหน้าน้ำไหลไม่หยุด ห้อง116สายดึงเปิดปิดพัดลมขาด ห้อง115ประตูกระจกหลังห้องเปิดปิดไม่ใด้ ห้อง101ที่เสียบสายฉีดชำระหัก12 มิ.ย. 2566 07:03 น.รับเรื่อง
12 มิ.ย. 66 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
743น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ลูกปิดประตูเห้องน้ำเสีย ห้อง112=105=314=315=41611 มิ.ย. 2566 21:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
744น.ส.วิชชุดา ใจเสรีอาคารบริหาร ชั้น 4 ห้อง 1-402 โครงการ MBAโช้คประตูบานสวิงหลุดค่ะ 09 มิ.ย. 2566 15:51 น.รับเรื่อง
12 มิ.ย. 66 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
745น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ 18 หอตาลฟ้า ห้อง107ประตูกระจกหลังห้องเปิดไม่ได้09 มิ.ย. 2566 07:59 น.รับเรื่อง
09 มิ.ย. 66 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
746นางสุมิตรา โพธิโคตร5_102/1หอนนทรีวงกบประตูห้องน้ำปลวกกินหมด08 มิ.ย. 2566 09:38 น.รับเรื่อง
09 มิ.ย. 66 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
747แม่บ้านอาคาร 1401mbaฝ้าเพดาดทาสีปิดรอยเก่าที่แกะแอร์ออก07 มิ.ย. 2566 16:26 น.รับเรื่อง
09 มิ.ย. 66 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
748นายจักรนรินทร์ คงเจริญ7-114/4ซ่อมโตีะประชุม 07 มิ.ย. 2566 14:54 น.รับเรื่อง
09 มิ.ย. 66 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
749นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ลูกบิดประตูห้องชำรุดห้อง5-30306 มิ.ย. 2566 16:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
750น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกหลังห้องแตกร้าวห้อง41806 มิ.ย. 2566 09:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 14:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
751นายปณิธาน คราประยูร1-301ราขึ้นฝ้าเพดาน น้ำรั่ว 06 มิ.ย. 2566 09:14 น.รับเรื่อง
06 มิ.ย. 66 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
752แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ลูกบิดประตูชำรุดห้อง 19-142 ชั้น 106 มิ.ย. 2566 09:03 น.รับเรื่อง
06 มิ.ย. 66 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
753นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5กอนประตูห้องอาบน้ำชำรุด1ห้องห้อง5-121/101 มิ.ย. 2566 16:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 14:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร
754น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-404ประตูห้องน้ำชำรุดเลื่อนไม่ค่อยไป31 พ.ค. 2566 10:04 น.รับเรื่อง
31 พ.ค. 66 12:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
755แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19เครื่องขัดเสีย31 พ.ค. 2566 09:46 น.รับเรื่อง
31 พ.ค. 66 12:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
756น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ประตูทางเข้าห้อง16-101 ห้องฉุกเฉินเปิดไม่ได้ เปิดลำบากมากค่ะ31 พ.ค. 2566 09:13 น.รับเรื่อง
31 พ.ค. 66 12:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
757นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง337ประตูทางเข้าเปิดปิดยาก30 พ.ค. 2566 14:08 น.รับเรื่อง
31 พ.ค. 66 12:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
758แม่บ้านอาคาร 1ห้องพระพิรุณชั้น2อินทนิลน้ำหน้าต่างบานเลื่อนเปิด-ปิดยาก29 พ.ค. 2566 13:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ต.ค. 66 11:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
759แม่บ้านอาคาร 1ห้องพระพิรุณชั้น2พื้นห้องแตกล่อนด้านหลังฝั่งประตูทางเข้า29 พ.ค. 2566 13:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ต.ค. 66 11:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
760น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติลูกบิดห้องน้ำหญิงอาคารวิจัยและพัฒนาชำรุด26 พ.ค. 2566 15:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 67 10:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร
761นายปณิธาน คราประยูร1-301 อาคารบริหารหลอดไฟไม่ติด 4 หลอด 26 พ.ค. 2566 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 66 14:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สามชาย
762แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ซ่อมเก้าอี้สำนักงานชำรุด 5 ตัวห้อง 9-203 (ห้องรับรอง)26 พ.ค. 2566 08:55 น.รับเรื่อง
26 พ.ค. 66 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
763แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยลูกบิดประตูห้องน้ำชำรุด25 พ.ค. 2566 14:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 67 10:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร
764แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่สวิท ปิด-เปิดเครื่องขัดชำรุด 4 อัน25 พ.ค. 2566 10:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 16:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
765นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 400, 20 - 401น้ำซึมผนัง และฝ้าเพดาน ห้อง 20 - 400 และ 20 - 401 25 พ.ค. 2566 09:46 น.รับเรื่อง
25 พ.ค. 66 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
766นายทรงวุฒิ แพนบุตรประตูดาดฟ้า อาคาร9ประตูดาดฟ้า อาคาร9 หลุด ไม่สามารถ ล็อคกุญแจประตูได้ 24 พ.ค. 2566 15:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 66 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร เกิดจากพายุพัดบานประตูขึ้ดาดฟ้า
767นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 ประตูเวลาเปิดมีเสียงดัง24 พ.ค. 2566 10:56 น.รับเรื่อง
24 พ.ค. 66 13:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
768นายพงสธร บารจง1-104ติดตั้งพาทติชั่น ห้อง 1-10424 พ.ค. 2566 09:24 น.รับเรื่อง
24 พ.ค. 66 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
769น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดี16-102ประตูปิดไม่ได้ 2 บาน 24 พ.ค. 2566 08:59 น.รับเรื่อง
24 พ.ค. 66 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
770แม่บ้านอาคาร 13อ 13_208ฝ้าเพดานห้องเรียนชำรุดค่ะ23 พ.ค. 2566 10:41 น.รับเรื่อง
23 พ.ค. 66 13:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
771แม่บ้านอาคาร 13อ 13ให้คนงานมาเก็บเก้าอี้ที่ชำรุดด้วยค่ะ23 พ.ค. 2566 10:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 14:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
772น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-116ทาสีฝ้าเพดานห้องพัก 23 พ.ค. 2566 10:37 น.รับเรื่อง
23 พ.ค. 66 13:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
773น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-115ปิดช่องไฟที่ชำรุด 23 พ.ค. 2566 10:36 น.รับเรื่อง
23 พ.ค. 66 13:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
774นายจำนงค์ วงค์คำพระข้างอาคาร2 ด้านทิศใต้ฝาบ่อแตกชำรุด22 พ.ค. 2566 09:54 น.รับเรื่อง
22 พ.ค. 66 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
775แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2ประตูเปิดไม่ได้ ห้อง 2-10122 พ.ค. 2566 09:27 น.รับเรื่อง
22 พ.ค. 66 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
776แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยบานประตูชำรุดห้องน้ำหญิง22 พ.ค. 2566 09:26 น.รับเรื่อง
22 พ.ค. 66 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
777น.ส.จารุณี ฤทธิดีห้องสมุดเปลี่ยนกุญแจลิ้นชักโต๊ะทำงาน22 พ.ค. 2566 08:49 น.รับเรื่อง
22 พ.ค. 66 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
778น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติป้ายบอกทางชำรุด 19 พ.ค. 2566 09:47 น.รับเรื่อง
22 พ.ค. 66 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
779น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ลูกบิดประตูห้องชํารุดห้อง4-103.106.107.วันที่.19.พ.ค.256619 พ.ค. 2566 09:40 น.รับเรื่อง
22 พ.ค. 66 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
780นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง115ช่องไฟชำรุด 18 พ.ค. 2566 16:06 น.รับเรื่อง
22 พ.ค. 66 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
781นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง116ทาสีฝ้าเพดานเป็นรอยน้ำทาน 18 พ.ค. 2566 16:05 น.รับเรื่อง
22 พ.ค. 66 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
782แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยหนูเจาะรูห้องนิทรรศการ18 พ.ค. 2566 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 67 10:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร
783น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-302ตู้บ่มเพาะเชื้อแบบเย็น (ขอให้ทำการซ่อมโดยด่วน)16 พ.ค. 2566 14:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 66 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อาการ คอมเพรสเชอร์ทำงานแต่ไฟตัดตลอดต้องแจ้งทางบริษัทที่ผลิตเข้าตรวจสอบเพราะเป็นเครื่องประกอบมาเฉพาะเครื่องของแต่ละรุ่นใช้ในการเพาะเชื้อจะได้ซ่อมถูกอาการ สราวุฒิ/พัน
784แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ตู้เก็บของชำรุดห้อง 21-210 ชั้น 215 พ.ค. 2566 10:45 น.รับเรื่อง
15 พ.ค. 66 13:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
785แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ฝัาเพดานทางเดินรอบนอกรั่วหลายจุด12 พ.ค. 2566 16:04 น.รับเรื่อง
12 พ.ค. 66 16:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
786แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ประตูดาดฟ้าพัง12 พ.ค. 2566 16:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
787แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ประตูดาดฟ้าพัง12 พ.ค. 2566 15:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
788นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 เจาะรูผนัง11 พ.ค. 2566 10:58 น.รับเรื่อง
12 พ.ค. 66 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
789แม่บ้านอาคาร 7ห้องสว่างฯเก้าอี้ชำรุด ต้องเชื่อม 4 ตัว 11 พ.ค. 2566 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
790แม่บ้านอาคาร 7ห้องสว่างฯ11 พ.ค. 2566 09:06 น.ยกเลิกรายการ
11 พ.ค. 66 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
791แม่บ้านอาคาร 7ห้องสว่างฯ11 พ.ค. 2566 09:06 น.ยกเลิกรายการ
11 พ.ค. 66 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
792แม่บ้านอาคาร 7ห้องสว่างฯโต๊ะชำรุด4ตัว 11 พ.ค. 2566 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
793นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง246ประตูเปิดปิดยาก11 พ.ค. 2566 08:24 น.รับเรื่อง
11 พ.ค. 66 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
794นายธนพร ขจรผล17-314ไม้แผ่นรองพื้นเตียงหัก ไม่สามารถวางฟูกได้10 พ.ค. 2566 11:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 12:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
795แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-309 เปลี่ยนเก้าอี้ที่ชำรุดออกจากห้องและขอเก้าอี้ตัวใหม่ มาเปลี่ยนเพื่อให้ใช้ในห้องเรียนได้ตามปกติ จำนวน 10 ตัว 10 พ.ค. 2566 10:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 13:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
796แม่บ้านฝ่าย อาคารฯประตูชั้น2ฝั่ง. ศว.ประตูทางขึ้นบรรไดชั้น2ฝั่ง. ศว. ชำรุด. อ2010 พ.ค. 2566 09:08 น.รับเรื่อง
10 พ.ค. 66 11:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
797แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/2กระเบื้องแตกชำรุด 20 แผ่น ห้องเรียน10 พ.ค. 2566 09:03 น.รับเรื่อง
10 พ.ค. 66 11:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
798แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ประตูทางขึ้นชั้น 2 ชำรุด ฝั่ง ศ.ว10 พ.ค. 2566 09:00 น.รับเรื่อง
10 พ.ค. 66 11:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
799แม่บ้านอาคาร 77-214ห้องประชุมพรรณานิคมเปลี่ยนกระเบื้องยาง เนื่องจากแตกชำรุด 10 พ.ค. 2566 08:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 13:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
800อาจารย์กุลธิดา ยะสะกะ17-409มุ้งลวดตรงระเบียงหลุดค่ะ09 พ.ค. 2566 22:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 14:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมพร
801นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 500ประตูดาดฟ้า ชั้น 5 พัง 08 พ.ค. 2566 16:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
802นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 ชั้น 4 บริเวนทางเดินส่วนกลาง (หน้าห้อง 403)หลังคารั่ว มีน้ำหยดเวลาฝนตก 08 พ.ค. 2566 16:18 น.รับเรื่อง
09 พ.ค. 66 08:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
803นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 400 คณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ล็อกประตูอลูมิเนียมเคลื่อน ทำให้ล็อกประตูไม่ได้08 พ.ค. 2566 16:14 น.รับเรื่อง
09 พ.ค. 66 08:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
804นางอรุณศรี นิภานันท์20 - 403 คณะสาธารณสุขศาสตร์ซ่อมแซมประตู 2 บาน 1) บานไม้มีเสียงดังเวลาเปิด - ปิด 2) บานอลูมิเนียม มีเสียงดังเข็ดฟัน (บานประตูตก1 ข้าง)08 พ.ค. 2566 16:12 น.รับเรื่อง
09 พ.ค. 66 08:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
805นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 408เจาะผนังแขวนนาฬิกา08 พ.ค. 2566 16:08 น.รับเรื่อง
09 พ.ค. 66 08:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
806แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน อาคาร 7เก้าอี้ในห้องเรียน ชำรุดรวม 130 ตัว 08 พ.ค. 2566 15:49 น.รับเรื่อง
09 พ.ค. 66 08:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
807แม่บ้านอาคาร 7หอ้งเรียนอาคาร7เก้าอี้ในห้องเรียนชำรุด 08 พ.ค. 2566 15:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
808นายปณิธาน คราประยูร1-301 อาคารบริหารฝ้าเพดานในห้อง ราขึ้น และฝนตกน้ำรั่ว 08 พ.ค. 2566 13:45 น.รับเรื่อง
09 พ.ค. 66 08:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
809น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกหลังห้อง418แตกร้าว08 พ.ค. 2566 09:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
810นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติขาตั้งแผงกั้นชำรุด08 พ.ค. 2566 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 67 10:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร
811นายจำนงค์ วงค์คำพระเครื่องทำน้ำเย็นหลังห้องทูบีสายตรงที่ต่อเข้าเครื่องกรองน้ำเย็นแตก08 พ.ค. 2566 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 66 16:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
812นายจำนงค์ วงค์คำพระหลังอาคารเรียนรวมแผงกั้นที่จอดรถชำรุด08 พ.ค. 2566 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 12:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/สมพร
813นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติธงชาติชำรุด08 พ.ค. 2566 08:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ธงชาติไทย 2*3 เมตร 1ผืน
814แม่บ้านอาคาร 13อ 13บานประตูไม้อัดห้องครัวชำรุดค่ะ03 พ.ค. 2566 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 14:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
815แม่บ้านอาคาร 13อ 13_203ลูกกุญแจเปิดไม่ได้ค่ะ03 พ.ค. 2566 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
816นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ลูกบิดประตูห้องชำรุดห้อง5-10302 พ.ค. 2566 16:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 14:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร
817นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ตู้เสื้อผ้าชำรุด4หลังห้อง5-108-103(ปลวกกิน,)02 พ.ค. 2566 16:36 น.รับเรื่อง
03 พ.ค. 66 16:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
818นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ลูกบิดประตูชำรุดห้อง5-30302 พ.ค. 2566 16:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
819แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ประตูทางขึ้นดาดฟ้าชำรุด02 พ.ค. 2566 15:15 น.รับเรื่อง
02 พ.ค. 66 16:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
820น.ส.จิตรา ธรรมรักษาฟาร์มสัตว์ อาคารสีขาวหน้าต่างห้องเก็บวัตถุดิบอาหารโค และหลอดไฟชำรุด02 พ.ค. 2566 11:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ค. 66 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
821แม่บ้านอาคาร 1ห้องพระพิรุณชั้น2พื้นล่อนแตกชำรุด01 พ.ค. 2566 14:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ต.ค. 66 11:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
822น.ส.ขวัญกมล ทวายตาคำ21-402 (ห้องด้านใน)ตู้ดูดควันพิษ โบลเวอร์ของเครื่ิ่องที่อยู่นอกระเบียงไม่หมุน ทำให้การเปิดเครื่องเพื่อดูดควันพิษไม่สามารถทำได้ 28 เม.ย. 2566 14:19 น.รับเรื่อง
02 พ.ค. 66 12:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
823น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-326ฝ้าห้องครัวชำรุดทะลุ26 เม.ย. 2566 16:20 น.รับเรื่อง
27 เม.ย. 66 13:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
824น.ส.สุภัคนรี สัตตะโส17-206ประตูห้องพังเปิดปิดลำบากค่ะ คาดว่าถ้าไม่รีบซ่อมจะพังหนักกว่าเดิมค่ะ25 เม.ย. 2566 14:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมพร
825น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาประตูหน้าห้อง 21-208 ประตูติดล็อกยาก25 เม.ย. 2566 08:27 น.รับเรื่อง
25 เม.ย. 66 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
826แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12บอร์ดที่อยู๋หน้าอาคาร หลุด24 เม.ย. 2566 14:41 น.รับเรื่อง
25 เม.ย. 66 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
827แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ.20ประตูดาดฟ้าชำรุด ฝั่งศว.24 เม.ย. 2566 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
828แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-202,2-203,2-206โต๊ะ,เก้าอี้หัก24 เม.ย. 2566 11:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 66 16:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
829แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หลังคารั่วฝั่งสาธา24 เม.ย. 2566 09:57 น.รับเรื่อง
24 เม.ย. 66 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
830แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22มีน้ำหยดลงมาจากฝ้าเพดานทางเดินชั้น 324 เม.ย. 2566 09:39 น.รับเรื่อง
24 เม.ย. 66 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
831แม่บ้านอาคาร 77-403/3แจ้งกำจัดปลวกบริเวณขอบกระจกในห้องน้ำ21 เม.ย. 2566 16:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 13:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
832แม่บ้านอาคาร 77-203/3กำจัดปลวกบริเวณขอบกระจกในห้องน้ำ21 เม.ย. 2566 16:13 น.รับเรื่อง
21 เม.ย. 66 16:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มีรอบการฉีดปลวกประจำปีอยู่ครับ
833นายชาติสยาม ผลวิลัยอาคาร 8/2 บริเวณโถงอาคารโต๊ะทำงานอาจารย์ ประจำอาคารชำรุดเนื่องจากการใช้งาน ขอความอนุเคราะห์เข้าตรวจสอบ แก้ไขเพื่อใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด21 เม.ย. 2566 10:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 12:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
834นายชาติสยาม ผลวิลัยด้านหน้าอาคาร 8/2ขอความอนุเคราะห์ ตัดแต่งต้นไม้ที่ยืนต้นตาย ด้านหน้าอาคาร 8/2 เพื่อป้องกันอันตรายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ที่อาจเกิดกับ นิสิตและบุคลากร ที่สัญจรผ่าน เนื่องจากเข้าสู่ช่วงที่อาจเกิดภายุฤดูร้อน21 เม.ย. 2566 10:20 น.รับเรื่อง
21 เม.ย. 66 14:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
835แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยประตูเลื่อน เปิด-ปิดยาก อาคารวิจัย18 เม.ย. 2566 10:11 น.รับเรื่อง
18 เม.ย. 66 13:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
836น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีห้องซักผ้า อ. สถานพยาบาลเครื่องซักผ้าฝาหน้า ปิดแล้วเปิดไม่ได้11 เม.ย. 2566 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 เม.ย. 66 13:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
837แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ประตูห้องเก็บอุปกรณ์กีฬาชำรุด ห้อง 19-12310 เม.ย. 2566 11:19 น.รับเรื่อง
10 เม.ย. 66 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
838นายกีรติ มณีสายอาคาร 3 (อาคารชุดพักบุคลากร)เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ประจำอาคาร ไม่รับเหรียญ 2 เครื่อง09 เม.ย. 2566 14:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 เม.ย. 66 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
839แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ชั้น 3 ห้อง 302 ฝั่ง สศ ประตูหน้าต่างปิดไม่ได้ค่ะ 05 เม.ย. 2566 10:52 น.รับเรื่อง
05 เม.ย. 66 12:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
840แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ประตูด้านฟ้าพัง ฝั่งสศ ชั้น 5 05 เม.ย. 2566 10:48 น.รับเรื่อง
05 เม.ย. 66 12:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
841นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 111ไม้ขอบหัวเตียงหลุด 04 เม.ย. 2566 11:25 น.รับเรื่อง
04 เม.ย. 66 13:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
842แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยสะพานชำรุด (หัก )04 เม.ย. 2566 10:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
843แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19กลอนประตูห้องเก็บอุปกรณ์กีฬาปิดไม่ได้ ห้อง 19-12303 เม.ย. 2566 15:50 น.รับเรื่อง
04 เม.ย. 66 13:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
844น.ส.อรจิรา วงศ์อาษาอาคาร 19 ห้อง 19-123เเจ้งซ่อม 1. ลูกบิดประตูห้องเก็บอุปกรณ์อาคาร 19 ห้อง 19-123 ตัวล็อคใช้งานไม่ได้ 2. ที่คล้องกุญเเจหลุด คล้องกุญเเจไม่ได้03 เม.ย. 2566 14:29 น.รับเรื่อง
03 เม.ย. 66 15:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
845นางวนิดา พิลาชัย1-109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการพื้นกระเบื้องยางภายในห้องชำรุด03 เม.ย. 2566 11:52 น.รับเรื่อง
03 เม.ย. 66 12:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
846แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14น้ำรั่วที่จุดเดิม03 เม.ย. 2566 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 12:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
847แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13ฝ้าเพดานทะลุลงมา (พัง) ชั้น 2 03 เม.ย. 2566 09:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 14:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
848น.ส.พิมลรัตน์ ไชยธงยศประตูห้องน้ำหญิง ด้านหลัง อาคาร 9 ชั้น 1ประตูห้องน้ำหญิง ด้านหลัง อาคาร 9 ชั้น 1 ปิดแล้วเสียงดัง03 เม.ย. 2566 09:14 น.รับเรื่อง
03 เม.ย. 66 12:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
849นายชวนชม ยุติธรรม12-116กระจกชำรุด30 มี.ค. 2566 10:15 น.รับเรื่อง
30 มี.ค. 66 15:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
850นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์12-116กระจกชำรุด30 มี.ค. 2566 10:15 น.รับเรื่อง
30 มี.ค. 66 15:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
851น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-331ประตูระเบียงชำรุดปิดไม่ได้29 มี.ค. 2566 16:44 น.รับเรื่อง
30 มี.ค. 66 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
852แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2ซ่อมเก้าอี้ ชั้น 3 ห้อง 301-302-303-304 29 มี.ค. 2566 11:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 66 10:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/ไพรสัณฑ์
853แม่บ้านอาคาร 77-214พรรณานิคมกระเบื้องยางแตกชำรุด 29 มี.ค. 2566 08:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
854แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-315กระเบื้องยางแตกชำรุด 29 มี.ค. 2566 08:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
855แม่บ้านอาคาร 1ห้องพระพิรุณชั้น2/อินทนิลน้ำบานเลื่อนหน้าต่างปิด-เปิดยาก4ช่อง/บาน27 มี.ค. 2566 10:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ต.ค. 66 11:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
856แม่บ้านอาคาร 1ห้องพระพิรุณชั้น2พื้นชำรุด27 มี.ค. 2566 10:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ต.ค. 66 11:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
857แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ประตูดาดฟ้าลูกบิดสายยูชำรุด24 มี.ค. 2566 10:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
858แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ประตูดาดฟ้าพัง24 มี.ค. 2566 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
859น.ส.ฉัตรปวีณ์ หอมอ่อน17-212ติดกลอนประตูเพิ่มระหว่างห้องนอนกับห้องครัว(ซื้ออุปกรณ์มาแล้วเรียบร้อย) 23 มี.ค. 2566 16:15 น.รับเรื่อง
24 มี.ค. 66 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
860นายกีรติ มณีสาย3-317เปลี่ยนบานพับสายยูประตูห้อง 3-317 แทนที่ชำรุด23 มี.ค. 2566 08:55 น.รับเรื่อง
23 มี.ค. 66 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
861นายปัญญา ไพจันทร์1-109 อาคารบริหารเชือกผ้าม่านขาด23 มี.ค. 2566 08:45 น.รับเรื่อง
23 มี.ค. 66 09:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
862แม่บ้านอาคาร 1อ.1ชั้น2ห้องพระพิรุณแจ้งเปลี่ยนถ่านนาฬิกา22 มี.ค. 2566 13:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มี.ค. 66 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
863แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ลูกบิดประตูชำรุด เปิด-ปิด ไม่ได้ ห้อง 19-12321 มี.ค. 2566 16:14 น.รับเรื่อง
21 มี.ค. 66 16:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
864นางกาญจนา มังทะโรงอาหารอาคาร 10สะดืออ้างล้างจานห้องล้างจานแม่บ้านชำรุด 21 มี.ค. 2566 14:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มี.ค. 66 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้างหน้า (สั้น) 1ชุด
865นางกาญจนา มังทะโรงอาหารอาคาร 1021 มี.ค. 2566 14:28 น.ยกเลิกรายการ
21 มี.ค. 66 16:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
866นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง215ทำฟ้าเพดานกับทาสีข้างฝา 20 มี.ค. 2566 15:27 น.รับเรื่อง
20 มี.ค. 66 16:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
867นางสุพัตรา ผาลลาพัง1-304ที่พักแขนเก้าอี้ไม่แน่น20 มี.ค. 2566 08:41 น.รับเรื่อง
20 มี.ค. 66 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
868น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง20-402ผนังห้องสีลอกล่อน มีเชื้อราหลายจุดค่ะ17 มี.ค. 2566 14:45 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
869แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ทาสีขาวเสาปูนจำนวน 4 เสา ที่ด้านหน้าอาคาร (ใช้สำหรับผู้ตาข่ายในงานกีฬาประเพณีจตุรมิตร )16 มี.ค. 2566 15:10 น.รับเรื่อง
16 มี.ค. 66 15:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
870แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-204โต๊ะในห้องเรียนหัก16 มี.ค. 2566 13:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 66 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/ไพรสัณฑ์
871แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/2ผนังห้องเบเกอรี่แตกชำรุดกับฝ้าเพดานชำรุด (หลุด )16 มี.ค. 2566 09:38 น.รับเรื่อง
16 มี.ค. 66 10:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
872แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2ฝ่าเพดาลห้องเบเกอรี่ชำรุดไม่ผ่านการตรวจสอบ อย.แจ้งช่อมด่วนค่ะ ประมาณ 7-8-แผ่นค่ะ16 มี.ค. 2566 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/ปราโมท
873นางวนิดา พิลาชัย1-109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการรางผ้าม่านชำรุด ไม่สามารถรูดปิดได้15 มี.ค. 2566 09:27 น.รับเรื่อง
15 มี.ค. 66 12:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
874นางวนิดา พิลาชัย1-109 ห้องหน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการประตูตู้ไม้ชำรุด ปิดไม่สนิท15 มี.ค. 2566 09:26 น.รับเรื่อง
15 มี.ค. 66 12:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
875แจ้งผ่านระบบ QR-CODEอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)/ชั้น 3/ห้อง TOILET-3/4 ห้องน้ำชาย ชั้น 3 ฝั่งหน้าห้องระพีสาคริก 15 มี.ค. 2566 00:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/ปราโมท
876แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-306 อ.21ชักโครกชำรุด ห้องน้ำหญิง21-306 ค่ะ 14 มี.ค. 2566 10:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 16:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดโถชักโครก 2 ชิ้น 1ชุด
877นายสมชาย เบ้าทองห้อง 17-204 อาคาร 17ประตูห้องน้ำเลื่อนเปิด-ปิด ไม่ได้14 มี.ค. 2566 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมพร
878แม่บ้านอาคาร 13อ 13บานประตูไม้อัดห้องครัวชำรุดค่ะ14 มี.ค. 2566 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 14:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
879แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร21หลอดไฟทางเดินหน้าห้องเรียนเสีย3หลอด (หลอดตะเกียบ) ชั้น3 อ.21ค่ะ 14 มี.ค. 2566 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มี.ค. 66 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 3 หลอด ไพศาล/สมชาย
880น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร.3ลูกบิด.ประตูเสียห้อง.3.11513 มี.ค. 2566 16:56 น.รับเรื่อง
14 มี.ค. 66 12:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
881แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยของเล่นเด็กชำรุด (น็อตหลุด )13 มี.ค. 2566 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 67 10:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร
882แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชี้น2แจ้งปลี่ยนกระเบื้องปูพื้นห้อง203/1(ห้องเทคโน)4ถึง5จุด11 มี.ค. 2566 08:57 น.รับเรื่อง
13 มี.ค. 66 11:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
883แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยประตูบานสวิงทางเข้าชำรุด อาคารนิทรรศการแสดงพันธุ์บัว (หลังสีม่วง)09 มี.ค. 2566 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 67 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร
884นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5กลอนประตูห้องน้ำชำรุดห้อง121/108 มี.ค. 2566 17:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 14:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร
885น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติกุญแจลอกประตู้ด้านหน้าห้องนิทรรศการบัวบรรพ์พรรณราย (บานสวิง) ชำรุด 08 มี.ค. 2566 15:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 67 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร
886แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยสะพานหักชำรุด08 มี.ค. 2566 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 14:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
887แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ.ชั้น2 ห้อง2-202,2-206โต๊,เก้าอี้ ในห้องเรียนหัก แจ้งซ่อมด่วนค่ะ จะสอบแล้ว08 มี.ค. 2566 10:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 66 16:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
888น.ส.ประดับพร สอนสมนึกอาคาร 17 (ห้อง 17-301)หลอดไฟในห้องขาด จำนวน 4 หลอด08 มี.ค. 2566 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 66 14:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
889นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง113อ่างล้างหน้าตัน07 มี.ค. 2566 11:49 น.รับเรื่อง
07 มี.ค. 66 12:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
890แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยบานประตูห้องน้ำชำรุด ห้องน้ำหญิง ตึกสีม่วง07 มี.ค. 2566 10:29 น.รับเรื่อง
07 มี.ค. 66 12:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
891นายจำนงค์ วงค์คำพระถนนวปรอ.366 ขาออก ก่อนถึงธนาคารกรุงไทยป้ายบอกถนนเอียง07 มี.ค. 2566 08:34 น.รับเรื่อง
07 มี.ค. 66 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
892แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-304ขาโต๊ะหัก ห้อง 304 ชั้น3 01 มี.ค. 2566 15:10 น.รับเรื่อง
07 มี.ค. 66 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
893แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ขาโต๊ะชำรุด ห้อง 20-30401 มี.ค. 2566 09:24 น.รับเรื่อง
01 มี.ค. 66 10:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
894นายชัยวัฒน์ ศิระวัฒนานนท์อาคาร 17 ห้อง 17-218ตู้เก็บของห้องครัวชำรุด สาเหตุจากปลวกตั้งแต่เข้ามาพักได้สามปีแล้ว 27 ก.พ. 2566 20:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 13:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมพร
895น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอ่างกาฬสินธุ์อุทยานเกษตร 50 พรรษาปั๊มสูบน้ำออกจากโรงสูบใหญ่ชำรุดจำนวน 2 ตัว27 ก.พ. 2566 14:37 น.รับเรื่อง
07 พ.ย. 66 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
896แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ห้องน้ำคนพิการเปิดไม่ได้ ห้อง 22-111 ชั้น 123 ก.พ. 2566 09:24 น.รับเรื่อง
20 มี.ค. 67 10:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
897แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-304พื้นแตกร้าวบริเวณหน้าห้อง 304 ชั้น 3 ฝั่งสาธา23 ก.พ. 2566 09:21 น.รับเรื่อง
23 ก.พ. 66 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
898นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 1ธงชาติชำรุด22 ก.พ. 2566 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ธงชาติ 2*3 1 ผืน พิทักษ์/คิมหันต์
899น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก อาคาร17มีน้ำรั่ว ทำให้ผนัง และพื้นห้องเสียหาย และมีปลวกทำให้อุปกรณ์ที่เป็นไม้ได้รับความเสียหาย 22 ก.พ. 2566 13:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 12:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
900แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19แป้นบาสเกตบอลล้มชำรุด (พัง )21 ก.พ. 2566 13:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
901นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติเหล็กแผงกั้นขาตั้งหัก21 ก.พ. 2566 13:11 น.รับเรื่อง
21 ก.พ. 66 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
902น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติพื้นสะพาน ชำรุด 21 ก.พ. 2566 10:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 14:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
903น.ส.จิตรลดา ฦๅชา20-408เจาะฝาห้องติดตั้งนาฬิกาติดผนัง 20 ก.พ. 2566 11:39 น.รับเรื่อง
20 ก.พ. 66 12:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
904แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-206โต๊ะ,เก้าอี้หัก20 ก.พ. 2566 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ค. 67 14:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
905น.ส.เกศรินทร์ บริบูรณ์7-220 (ห้องธุรการ คณะวว.)ช่องกระจกที่บานประตูหลุดออก 17 ก.พ. 2566 11:00 น.รับเรื่อง
17 ก.พ. 66 12:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
906แม่บ้านอาคาร 1ห้องยางนาชั้น2ลูกบิดชำรุดเปลี่ยน1ชุด17 ก.พ. 2566 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกบิดใหม่ 1 ชุด สมโภช
907อาจารย์อธิกา วงค์กวานกลม17-410ประตูบานสไลด์ที่ห้องครัวต่อไประเบียบไม่สามารถล็อคได้? หมุนที่ล็อคแล้วติดเดือยล็อคไม่ออกมาล็อค16 ก.พ. 2566 21:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 12:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
908แม่บ้านอาคาร 9อ,9ชั้น1ประตูทางเข้าหอ้งน้ำหญิ่งชำรุดด้านหลังชั้นหนึ่ง16 ก.พ. 2566 14:31 น.รับเรื่อง
16 ก.พ. 66 16:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
909อาจารย์อธิกา วงค์กวานกลม17-410ลูกบิดประตูพัง? ไม่สามารถล็อคห้องได้ 16 ก.พ. 2566 14:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
910แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ประตูชั้น 3 ฝั่ง ส.ว เปิดไม่ได้16 ก.พ. 2566 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.พ. 66 16:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
911แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19โต๊ะเรียนปิงปองชำรุด ห้อง 19-12216 ก.พ. 2566 09:42 น.รับเรื่อง
16 ก.พ. 66 11:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
912แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ห้องเรียน9-301/1ฝ้าเพดานกำลังจะหล่นลงมา15 ก.พ. 2566 12:52 น.รับเรื่อง
16 ก.พ. 66 11:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
913แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ลูกบิดประตูชำรุดห้อง 19-127 ห้องยูโด]15 ก.พ. 2566 08:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
914น.ส.พิมลรัตน์ ไชยธงยศห้องสมุดอ่าน 24 ชม. อาคาร 9เปลี่ยนต้นไม้14 ก.พ. 2566 14:06 น.รับเรื่อง
07 มี.ค. 66 14:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
915น.ส.พิมลรัตน์ ไชยธงยศประตุห้องน้ำหญิง ด้านหลัง ชั้น 1 อาคาร 9ประตูไม่หน่วง14 ก.พ. 2566 14:05 น.รับเรื่อง
15 ก.พ. 66 12:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
916นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู3 ป่าเต็งรัง ประตูเหล็กชำรุด14 ก.พ. 2566 11:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
917แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2ฝ้าเพดานทะลุลงมาห้องน้ำชาย ห้อง 2-310 ชั้น 314 ก.พ. 2566 10:36 น.รับเรื่อง
14 ก.พ. 66 12:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
918นายrutchanon pongtongอาคารอำนวยการอุทยานเกษตร 50 พรรษาซ่อมกระเบื้องปูพื้นและมือจับประตูหลุด 13 ก.พ. 2566 14:58 น.รับเรื่อง
14 ก.พ. 66 12:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
919นายวรากร คำชมภูห้องสมุด1.พื้นปุนหินอ่อนแตกร้าวชำรุด 13 ก.พ. 2566 11:50 น.รับเรื่อง
13 ก.พ. 66 12:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
920แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชี้น2แจ้งดึงประตูม้วนโถงหน้าห้องระพีขึ้นและปิดไฟทีปุ่มคอนโทรล13 ก.พ. 2566 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 66 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย ประม้วน 2 ชุด
921นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 12สายยางขอบกระจกห้องน้ำ ฝั่งมุสลิมเดิมหลุด13 ก.พ. 2566 08:56 น.รับเรื่อง
13 ก.พ. 66 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
922นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 12สายยางขอบกระจกห้องน้ำ ฝั่งมุสลิมเดิมหลุด13 ก.พ. 2566 08:56 น.รับเรื่อง
13 ก.พ. 66 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
923นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร บริหารธงชาติขาด10 ก.พ. 2566 08:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ธงชาติ 2*3 1 ผืน พิทักษ์/คิมหันต์
924แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-202โต๊ะ-เก้าอี้หัก09 ก.พ. 2566 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 มี.ค. 66 14:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
925น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-212ประตูห้องครัวตัวล๊อคประตูอยู่ผิดฝั่ง 08 ก.พ. 2566 16:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 13:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
926น.ส.ฉัตรปวีณ์ หอมอ่อนอ.17-21208 ก.พ. 2566 16:08 น.ยกเลิกรายการ
24 มี.ค. 66 10:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
927น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ประตูปิดวาวล์น้ำชํารุดทางเข้าห้องน้ำห้อง4-121/108 ก.พ. 2566 14:52 น.รับเรื่อง
08 ก.พ. 66 15:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
928นายวงศกร บุญสิทธิ์อาคาร 1 ห้อง 109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์เชือกผ้าม่านขาด08 ก.พ. 2566 14:43 น.รับเรื่อง
08 ก.พ. 66 15:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
929นายพรศักดิ์ ขวากุพันธ์7-114/4ประตูห้อง(ด้านใน) เปิด-ปิด ยาก07 ก.พ. 2566 09:59 น.รับเรื่อง
07 ก.พ. 66 12:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
930น.ส.ฐาปนี เฮงสนั่นกูล9-306 แอร์มีน้าไหล ออกจากเครื่อง06 ก.พ. 2566 15:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 66 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
931น.ส.สุภัคนรี สัตตะโส17-206ประตูเข้าออกห้องพักพัง เปิดและปิดยากมากค่ะ06 ก.พ. 2566 14:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 14:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมพร
932แม่บ้านอาคาร 7ชั้น3โซนกลางซ่อมล้อรถเข็น(อุปกรณ์เช่นล้อรถเตรียมไว้แล้ว) 06 ก.พ. 2566 14:38 น.รับเรื่อง
06 ก.พ. 66 15:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
933น.ส.ประภาพร สมภักดีห้องพักอาจารย์ภาษาอังกฤษ อาคาร 14 ชั้น 2 (ห้องข้างๆ ห้องอาจารน์จีน)รบกวนช่วยซ่อมกระเบื้องในห้องพักอาจารย์ให้หน่อยค่ะ กระเบื้องแตกค่ะ01 ก.พ. 2566 15:13 น.รับเรื่อง
01 ก.พ. 66 16:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
934น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-212ล้อประตูห้องอาบน้ำชำรุด31 ม.ค. 2566 11:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร ล้อประตูห้องนำ้กระจก 4 ล้อ
935นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5เก้าอี้ห้อง 311 ชำรุด 30 ม.ค. 2566 18:11 น.รับเรื่อง
31 ม.ค. 66 13:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
936นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ฝั่งโรงแรมวาล์วเปิด-ปิด หัวฉีดชำระห้องน้ำชายหน้าห้องลีลาวดีชำรุด30 ม.ค. 2566 07:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 13:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
937แม่บ้านอาคาร 77-208ประตูกระจกตู้เก็บเอกสารน็อตหลุด 26 ม.ค. 2566 15:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
938แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชี้น2แจ้งเปลี่ยนลูกปิดประตูห้องครัวชั้น226 ม.ค. 2566 13:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
939แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-304ผืนผุพัง หน้าห้อง304 ชั้น325 ม.ค. 2566 15:58 น.รับเรื่อง
26 ม.ค. 66 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
940แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20 ชั้น 3 ชั้น 1 ฝั่งสาธาแจ้งทาสีพื้นกำแพงมีรอยที่ไม่สวยงามจึงแจ้ง25 ม.ค. 2566 15:55 น.รับเรื่อง
26 ม.ค. 66 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
941น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน7-421ตัดชั้นวางอะลูมิเนียมในห้อง7-421 25 ม.ค. 2566 10:38 น.ยกเลิกรายการ
11 ส.ค. 66 11:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ให้ทำเป็นบันทึกมาครับ
942น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน7-421บานประตู ตู้ดูดควันพิษชำรุด ปิดไม่ได้ รบกวนหาวัสดุอื่นๆมาปิด หรือแก้ไขด้วยวิธีอื่นใหม้ด้วยค่ะ25 ม.ค. 2566 10:33 น.รับเรื่อง
25 ม.ค. 66 11:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
943น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน7-421ตัดชั้นวางที่เป็นอะลูมิเนียม25 ม.ค. 2566 10:29 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
944แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-301 อ.21เก้าอี้ห้องเรียนชำรุดค่ะ 24 ม.ค. 2566 14:06 น.รับเรื่อง
25 ม.ค. 66 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
945น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 หลังห้อง 3-345ตัดแต่งกิ่งไม้หลังห้อง23 ม.ค. 2566 11:57 น.รับเรื่อง
24 ม.ค. 66 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
946แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยลูกบิดประตูห้องน้ำหญิงอาคารวิจัย ชำรุด23 ม.ค. 2566 11:18 น.รับเรื่อง
24 ม.ค. 66 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
947แม่บ้านอาคาร 1อาคาร1ชั้น2ประกอบล้อรถเข็นซ่อมแซมไม่ให้มีเสียงดัง 23 ม.ค. 2566 11:00 น.รับเรื่อง
24 ม.ค. 66 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
948แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-306 21-315. อ.21 สายฉีดชำรุด ห้องน้ำหญิง2ห้องค่ะ 20 ม.ค. 2566 12:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์ สายฉีดชำระ 2 ชุด
949น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ 18 หอพักตาลฟ้าบันไดอนกประสงค์ชำรุด19 ม.ค. 2566 16:24 น.รับเรื่อง
20 ม.ค. 66 12:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
950น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4พื้นกระเบื้องแตกออกจากกันและร้าวต่อๆกัน19 ม.ค. 2566 15:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
951แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 7ลูกบิดประตูพัง ห้อง 7-420/119 ม.ค. 2566 13:34 น.รับเรื่อง
19 ม.ค. 66 14:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
952นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ฝ้าตรงหลักศิลาน้ำหยดบนฝ้าเพดานเป็นรา19 ม.ค. 2566 11:56 น.รับเรื่อง
19 ม.ค. 66 13:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
953น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-212ปิดรอยร่องประตู 19 ม.ค. 2566 11:12 น.รับเรื่อง
19 ม.ค. 66 13:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
954น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-212เตียงนอนชำรุด (หัวเตียงกับตัวเตียงหลุดออกจากกัน)19 ม.ค. 2566 11:11 น.รับเรื่อง
19 ม.ค. 66 13:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
955น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดห้อง41217 ม.ค. 2566 11:53 น.รับเรื่อง
17 ม.ค. 66 12:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
956แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-311เก้าอี้ในห้องเรียนชำรุดรวม4ตัว(เชื่อม) 16 ม.ค. 2566 11:11 น.รับเรื่อง
16 ม.ค. 66 13:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
957นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แจ้งขอช่างมาเปลี่ยนลูกบิดประตูห้อง323-220-408ทางหอพักมีอุปกรแล้วขอแต่ช่างมาเปลียนคะ12 ม.ค. 2566 16:48 น.รับเรื่อง
13 ม.ค. 66 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
958น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง20-408/6โต๊ะทำงานคณบดีชำรุด12 ม.ค. 2566 16:27 น.รับเรื่อง
13 ม.ค. 66 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
959แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2ห้องน้ำอาจารย์หญิงสายก๊อกน้ำชำรุดน้ำไหลตลอดค่ะ12 ม.ค. 2566 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
960แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15ฝ้าเพดานรอบนอกอาคารพัง (ทะลุ )12 ม.ค. 2566 13:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
961แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21มีน้ำหยดจากท่อลงตรงทางเดินหน้าห้องอาจารย์ ชั้น 4 ห้อง 21-41012 ม.ค. 2566 09:36 น.รับเรื่อง
12 ม.ค. 66 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
962น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16หลังคารั่ว1จุด มีน้ำไหลตกลงมาโถงกลางตลอดฝนตก12 ม.ค. 2566 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 14:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
963นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ฝ้าตรงหลักศิลา11 ม.ค. 2566 16:34 น.ยกเลิกรายการ
12 ม.ค. 66 11:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
964นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ฝ้าตรงหลักศิลา11 ม.ค. 2566 16:34 น.ยกเลิกรายการ
12 ม.ค. 66 11:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
965นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ฝ้าตรงหลักศิลา11 ม.ค. 2566 16:34 น.ยกเลิกรายการ
12 ม.ค. 66 11:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
966นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ฝ้าตรงหลักศิลา11 ม.ค. 2566 16:34 น.ยกเลิกรายการ
12 ม.ค. 66 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
967นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ฝ้าตรงหลักศิลา11 ม.ค. 2566 16:34 น.ยกเลิกรายการ
12 ม.ค. 66 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
968นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ฝ้าตรงหลักศิลา11 ม.ค. 2566 16:34 น.ยกเลิกรายการ
12 ม.ค. 66 11:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
969นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ฝ้าตรงหลักศิลา11 ม.ค. 2566 16:34 น.ยกเลิกรายการ
12 ม.ค. 66 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
970นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ฝ้าตรงหลักศิลา11 ม.ค. 2566 16:34 น.ยกเลิกรายการ
12 ม.ค. 66 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
971นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ฝ้าตรงหลักศิลา11 ม.ค. 2566 16:34 น.ยกเลิกรายการ
12 ม.ค. 66 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
972นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ฝ้าตรงหลักศิลา11 ม.ค. 2566 16:34 น.ยกเลิกรายการ
12 ม.ค. 66 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
973นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ฝ้าตรงหลักศิลาฝ้าเป็นรา 11 ม.ค. 2566 16:34 น.รับเรื่อง
12 ม.ค. 66 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
974นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ฝ้าตรงหลักศิลา11 ม.ค. 2566 16:34 น.ยกเลิกรายการ
12 ม.ค. 66 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
975นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ฝ้าตรงหลักศิลา11 ม.ค. 2566 16:34 น.ยกเลิกรายการ
12 ม.ค. 66 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
976แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ302ชั้น3 อ2เก้าอี้ชำรุด11 ม.ค. 2566 13:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 11:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
977แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-306 อ.21 อ่างล้างมือน้ำไม่ไหล ห้องน้ำหญิง 10 ม.ค. 2566 10:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
978แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ฝาปิดท่อน้ำเสียแตก09 ม.ค. 2566 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 10:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์/อำพล
979น.ส.จารุณี ฤทธิดีห้องสมุดอุดรูตรงพื้นในห้องสมุด (มาแจ้งเข้าระบบช้านะคะ // 6มค66 มี จนท. เข้ามาอุดรูให้เรียบร้อยแล้ว)08 ม.ค. 2566 11:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ม.ค. 66 13:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
980แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-315 ห้องน้ำหญิง อ.21อ่างล้างมือน้ำไม่ไหล ทั้ง3อ่างเลยค่ะ 07 ม.ค. 2566 15:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 15:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกล้างหน้า 2 ตัว
981แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-306 ห้องน้ำหญิง อาคาร21 ชักโครกชำรุดค่ะ 07 ม.ค. 2566 11:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 16:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
982นายภักดี คบกลาง3-231กลอนประตูห้องนอนไม่สามารถบิดเปิดได้06 ม.ค. 2566 14:56 น.รับเรื่อง
09 ม.ค. 66 13:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
983แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-311,7-413เก้าอี้ชำรุด(เชื่อม)06 ม.ค. 2566 14:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท-สมพร
984นายจำนงค์ วงค์คำพระบ้านพักบุคลากรหลังที่ 4 ฝ่ายอาคารลูกบิดประตูชำรุด06 ม.ค. 2566 11:55 น.รับเรื่อง
09 ม.ค. 66 13:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
985น.ส.ไอยลดา แก้วดีอาคาร1 ชั้น2 ห้องคลังซ่อมลิ้นชักโต๊ะทำงาน06 ม.ค. 2566 10:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท-สมพร
986น.ส.พัชรินทร์ นันทพันธ์17-401ไม้อัดรองเตียงหัก แจ้งซ่อมด่วนค่ะ 04 ม.ค. 2566 17:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 14:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมพร
987แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2ห้องโถงอ่างล้างอุปกรการเรียนชำรุด 5 อ่างเปิดแล้วนัำมันรั้วไหลออกมาในฟื้นที่การเรียนค่ะ04 ม.ค. 2566 15:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 66 16:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
988อาจารย์อธิกา วงค์กวานกลม17-410บานประตูห้องครัวหนึ่งข้างหลุดออกจากรางเลื่อน แจ้งครั้งที่ 2 04 ม.ค. 2566 14:40 น.รับเรื่อง
05 ม.ค. 66 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
989แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยบานสวิงกุญแจชำรุดประตูล็อกไม่ได้ห้อง 1-101 อาคารวิจัยตึกเสาธงชาติ04 ม.ค. 2566 09:54 น.รับเรื่อง
05 ม.ค. 66 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
990แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14กระเบื้องห้องอาจารย์ชั้น 2 แตกชำรุด04 ม.ค. 2566 09:34 น.รับเรื่อง
05 ม.ค. 66 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
991แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-202โต๊ะ-เก้าอี้ชำรุด04 ม.ค. 2566 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 มี.ค. 66 14:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
992น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ กุญแจห้อง 101 อาคารวิจัยและพัฒนาฯ ชำรุด ไม่สามารถล็อกประตูได้03 ม.ค. 2566 16:37 น.รับเรื่อง
05 ม.ค. 66 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
993แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ฝ้าเพดานห้องน้ำชำรุด ห้อง 19-11728 ธ.ค. 2565 11:33 น.รับเรื่อง
05 ม.ค. 66 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
994แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยประตูห้องน้ำหญิงฝั่งอาคารสีม่วง หลุด28 ธ.ค. 2565 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 11:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
995น.ส.มัลธิกา สวาทวงค์ฟาร์มพืช คณะ ทอ.กุญแจประตูพัง ใช้งานไม่ได้ 26 ธ.ค. 2565 22:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
996น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-106(ห้องสารบรรณ 2)เปลี่ยนกลอนประตู กลอนประตูชำรุด(หลุด)26 ธ.ค. 2565 14:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
997แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่ฝ้าเพดานทะลุ ห้องครัว กับหน้าห้องน้ำชาย23 ธ.ค. 2565 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/สมโภช/คำจร
998แม่บ้านอาคาร 66-105หน้าต่างบานเลื่อนเปิดไม่ได้22 ธ.ค. 2565 13:51 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 16:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
999แม่บ้านอาคาร 66-103 =6-104กระเบี่องยาง6-103=20แผ่น6-10470แผ่น22 ธ.ค. 2565 13:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 14:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1000อาจารย์อธิกา วงค์กวานกลม17-410บานประตูสไลด์ไม่ได้? ล้อเลื่อน? 1 ข้างหลุดออกจากบานประตู? และประตูล็อคไม่ได้? 22 ธ.ค. 2565 10:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 14:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมพร
1001แม่บ้านอาคาร 7ห้องทำงานอาจารย์7-211/5เปลี่ยนกระเบื้องยางแตกชำรุด 21 ธ.ค. 2565 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1002แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น1/2ติดพัดลมระบายอากาศ14 ธ.ค. 2565 10:25 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1003แม่บ้านอาคาร 66-105มู่ลี่ชํารุด 13 ธ.ค. 2565 14:30 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 10:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1004แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ประตูห้องน้ำชายชั้น 3 เปิดไม่ได้ด้านหลังอาคาร13 ธ.ค. 2565 08:56 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1005แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร21 ชั้น3ประตูหนีไฟเปิดไม่ได้ลูกบิดชำรุดค่ะ 09 ธ.ค. 2565 11:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 11:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1006แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12บอดร์ชำรุด หน้าอาคาร07 ธ.ค. 2565 15:22 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1007นายชวนชม ยุติธรรมอ.12ป้ายชำรุด 07 ธ.ค. 2565 14:27 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1008นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อ.12ป้ายชำรุด 07 ธ.ค. 2565 14:27 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1009อาจารย์ศิริญญา โปร่งจิตร์3-216เพดานห้องครัวทะลุ ขึ้นรา น่าจะท่อน้ำรั่ว 06 ธ.ค. 2565 16:38 น.รับเรื่อง
07 ธ.ค. 65 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1010แม่บ้านฝ่าย อาคารฯห้องสมุด24ขอบยางก้นน้ำประตูกระจกหลุดหลายปาน06 ธ.ค. 2565 13:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร
1011นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ลูกบิดประตูชำรุดห้อง 422และ22006 ธ.ค. 2565 08:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร
1012น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาลิฟท์อาคาร 21 ลิฟท์ฝั่งขวา เสียใช้งานไม่ได้02 ธ.ค. 2565 14:23 น.รับเรื่อง
06 ธ.ค. 65 13:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1013น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3ตัดต้นตาลฟ้าที่ยืนต้นตาย หน้าอาคาร3 ฝั้งหอชายอินทนิล02 ธ.ค. 2565 09:51 น.รับเรื่อง
06 ธ.ค. 65 13:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1014น.ส.จิราวรรณ์ เมืองนาค7-323พัดลมดูดอากาศตู้เก็บสารไม่ทำงาน ไม่แน่ใจว่าเป็นกับระบบไฟฟ้าหรือไม่ค่ะ รบกวนตรวจสอบเบื้องต้น ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ30 พ.ย. 2565 11:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1015แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ลูกบิดประตูหนีไฟชำรุดเปิดไม่ได้ ชั้น 330 พ.ย. 2565 11:09 น.รับเรื่อง
30 พ.ย. 65 12:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1016น.ส.กรกนก หาญมนตรีหอตาลฟ้า (อ.18)ประตูกระจกทางขึ้นชั้นล่างหอตาลฟ้าแตก เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 พ.ย. 65 เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเอาเศษกระจกที่แตกออกไปแล้ว ทำให้ประตูทางขึ้นสามารถเข้าออกได้ตลอดเวลา ซึ้งนิสิตมีความกังวัลต่อความปลอดภัยในการอาศัย จึงขอความกรุณา เร่งดำเนินการซ่อมหรือจัดหาวัสดุอื่นในการปิดเพื่อป้องกันบุคลภายนอกเข้ามาในหอพัก //ขอบคุณค่ะ30 พ.ย. 2565 11:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 11:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1017น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-228เก้าอี้ชำรุด29 พ.ย. 2565 15:58 น.รับเรื่อง
30 พ.ย. 65 12:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1018แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยศาลาหนองหารน้อยหลุด29 พ.ย. 2565 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
1019น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18กรประตูห้องอาบน้ำล๊อกยากห้อง11329 พ.ย. 2565 09:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 12:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1020แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2 ห้อง 2-202โต๊ะเก้าอี้หัก29 พ.ย. 2565 08:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 มี.ค. 66 14:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1021นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ลูกบิดชำรุดหอ้ง42229 พ.ย. 2565 08:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร
1022น.ส.ทิติยา ยางธิสารห้อง 20-423ซ่อมแซม และติดตั้งผ้าม่าน28 พ.ย. 2565 16:19 น.รับเรื่อง
29 พ.ย. 65 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1023น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาฟาร์มพืช คณะทอ.โรงเรือนประตูชำรุดปิดเปิดไม่ได้ 28 พ.ย. 2565 14:49 น.รับเรื่อง
29 พ.ย. 65 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1024นายทศพล จตุระบุล17-308เปลี่ยนลูกบิดประตู เนื่องจากรูเสียบลูกกุญแจเสียบไม่ค่อยเข้า ถอดลูกกุญแจไม่ค่อยออก28 พ.ย. 2565 09:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 13:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร-สมพร
1025น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ตู้ลิ้นชักเก็บเอกสารแบบตู้เหล็ก ล๊อกแต่ไม่สามารถเปิดได้24 พ.ย. 2565 11:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1026น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4กระเบื้องพื้นพองและแตกร้าวเป็นเศษๆ24 พ.ย. 2565 11:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 14:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1027แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2คอกขยะ ชำรุด ข้างเซเว่น อาคาร 7 อ.222 พ.ย. 2565 15:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1028น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-131,132ปิดรอยปลวกข้างตู้22 พ.ย. 2565 15:14 น.รับเรื่อง
23 พ.ย. 65 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1029น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-136ปิดรอยปลวกข้างตู้22 พ.ย. 2565 15:13 น.รับเรื่อง
23 พ.ย. 65 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1030น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-128ขอบบัวหลุด22 พ.ย. 2565 15:12 น.รับเรื่อง
23 พ.ย. 65 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1031น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-116ปิดช่องว่างระหว่างตู้เสื้อผ้า22 พ.ย. 2565 15:12 น.รับเรื่อง
23 พ.ย. 65 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1032น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-112ไม้อัดข้าตู้เสื้อผ้าผุ22 พ.ย. 2565 15:11 น.รับเรื่อง
23 พ.ย. 65 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1033น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-108ตู้เสื้อผ้ามีรอยปลวก(ปิดรอยปลวก)22 พ.ย. 2565 15:11 น.รับเรื่อง
23 พ.ย. 65 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1034น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์ิอ.3-140ไม้อัดใต้อ่างล้างหน้าผุ22 พ.ย. 2565 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 11:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1035น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-133ไม้อัดใต้อ่างล้างหน้าผุ22 พ.ย. 2565 14:24 น.รับเรื่อง
23 พ.ย. 65 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1036น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-112ไม้ขอบบัวข้างห้องน้ำหลุด22 พ.ย. 2565 14:24 น.รับเรื่อง
23 พ.ย. 65 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1037น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-107ฝ้าห้องน้ำเป็นรา22 พ.ย. 2565 14:23 น.รับเรื่อง
23 พ.ย. 65 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1038น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-104ไม้อัดใต้อ่างล้างหน้าผุ22 พ.ย. 2565 14:23 น.รับเรื่อง
23 พ.ย. 65 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1039น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-109กระเบื้องหน้าห้องน้ำพองตัว22 พ.ย. 2565 12:06 น.รับเรื่อง
23 พ.ย. 65 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1040น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-127ประตูระเบียงข้างห้องชำรุดผุ 22 พ.ย. 2565 12:01 น.รับเรื่อง
23 พ.ย. 65 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1041น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-132ระเบียงเหล็กหลังห้องผุ 22 พ.ย. 2565 11:59 น.รับเรื่อง
23 พ.ย. 65 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1042น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-105ขอบยางกันยุงประตู้ข้างชำรุด22 พ.ย. 2565 11:56 น.รับเรื่อง
23 พ.ย. 65 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1043น.ส.ดวงกมล แสนสวาทอาคารปฏิบัติการพื้นฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 7-1(2) หนองหารฝ้าห้องเรียนชำชุด แตกบริเวณรางไฟฟ้า และบริเวณขอบกำลังเลื่อนลง 21 พ.ย. 2565 10:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 67 14:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร แก้ไขเรียนเรียนแล้ว
1044น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์ิอ.17-410เปลี่ยนพื้นเตียง(เปลี่ยนไม้อัด เคยแจ้งซ่อมแล้วแต่ช่างใช้ไม้เดิมทำให้ระดับเตียงไม่เสมอ) 18 พ.ย. 2565 11:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 13:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/สมพร
1045อาจารย์อธิกา วงค์กวานกลมอาคารปฏิบัติการแอสฟัลต์กิ่งไม้น่าจะหักจากต้นลงมาพาดทับปล่องฮูดเสียหาย 17 พ.ย. 2565 11:08 น.รับเรื่อง
17 พ.ย. 65 13:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1046นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ประตูเลื่อนกระจกหลังห้องฉันทนาการเลื่อนไม่ได้ชั้น2-3-415 พ.ย. 2565 16:21 น.รับเรื่อง
16 พ.ย. 65 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1047นายrutchanon pongtongอาคารอำนวยการอุทยานเกษตร 50 พรรษากระเบื้องปูพื้นชำรุด 15 พ.ย. 2565 11:21 น.รับเรื่อง
15 พ.ย. 65 13:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1048น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-410ล้อเลื่อนประตูห้องนํ้า410ชำรุดเลื่อนไมได้14 พ.ย. 2565 16:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 13:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1049น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-141ประตูเลื่อนหลังห้องชำรุด14 พ.ย. 2565 14:55 น.รับเรื่อง
15 พ.ย. 65 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1050แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่เครื่องชักพรมเสีย (ชำรุด )14 พ.ย. 2565 14:14 น.รับเรื่อง
14 พ.ย. 65 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1051นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง103ประตูด้านข้างไม้อัดลอกและประตูด้านหน้าปิดยาก 14 พ.ย. 2565 08:49 น.รับเรื่อง
14 พ.ย. 65 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1052นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง10314 พ.ย. 2565 08:49 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1053นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง10314 พ.ย. 2565 08:49 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1054นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง10314 พ.ย. 2565 08:49 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1055นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง10314 พ.ย. 2565 08:49 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1056นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง10314 พ.ย. 2565 08:49 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1057นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง10314 พ.ย. 2565 08:49 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1058นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง10314 พ.ย. 2565 08:49 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1059นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง10314 พ.ย. 2565 08:49 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1060นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง10314 พ.ย. 2565 08:49 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1061นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง10314 พ.ย. 2565 08:49 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1062นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง10314 พ.ย. 2565 08:49 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1063นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง10314 พ.ย. 2565 08:48 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1064นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง10314 พ.ย. 2565 08:48 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1065นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง10314 พ.ย. 2565 08:48 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1066นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง10314 พ.ย. 2565 08:48 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1067นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง10314 พ.ย. 2565 08:48 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1068นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง10314 พ.ย. 2565 08:48 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1069นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 314 พ.ย. 2565 08:46 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1070นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 314 พ.ย. 2565 08:46 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1071นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 314 พ.ย. 2565 08:46 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1072นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 314 พ.ย. 2565 08:46 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1073นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 314 พ.ย. 2565 08:46 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1074นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 314 พ.ย. 2565 08:46 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1075นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 314 พ.ย. 2565 08:46 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1076นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 314 พ.ย. 2565 08:46 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1077นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 314 พ.ย. 2565 08:46 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1078นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 314 พ.ย. 2565 08:46 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ย. 65 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1079น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกทางขึ้นบันไดด้านล่างโรงจอดรถแตก11 พ.ย. 2565 15:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 12:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1080น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาฟาร์มพืช คณะทอ. โรงเก็บอุปกรณ์และโรงเรือน1. โรงเก็บอุปกรณ์ไฟขาดแจ้งเปลี่ยนหลอดใหม่ 2. โรงเรือนประตูชำรุดปิดเปิดไม่ได้ 11 พ.ย. 2565 15:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 65 15:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด ประดืษฐ์/ฉัตรชัย
1081แม่บ้านอาคาร 77-411กระเบื้องยางแตกชำรุด4-6แผ่น09 พ.ย. 2565 15:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 10:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1082แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14กระจกโซฟาแตก09 พ.ย. 2565 10:11 น.รับเรื่อง
09 พ.ย. 65 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1083แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-113 อ20 ฝั่ง ศ.วห้องเรียน20-113ชั้น1 หน้าต่างมันล็อคไม่ได้08 พ.ย. 2565 15:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 10:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1084แม่บ้านอาคาร 9อ,9ชั้น1แจ้งซ่อมประตูลงสวนหน้าห้องไฟชั้น1 อ 9 07 พ.ย. 2565 10:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร
1085แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-202โต๊ะ-เก้าอี้หัก07 พ.ย. 2565 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 มี.ค. 66 14:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1086นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 109ประตูบานเลื่อนชำรุด03 พ.ย. 2565 15:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
1087น.ส.จิตรลดา ฦๅชาห้อง 20 - 406 คณะสาธารณสุขศาสตร์ติดตั้งกระดานไวท์บอร์ด03 พ.ย. 2565 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท-คำจร
1088น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4แจ้งซ่อมยาแนวห้องนํ้าเป็นรูต้องการยาแนวสีขาว3ถุงสีฟ้าเข็ม3ถุงค่ะ03 พ.ย. 2565 09:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 65 15:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ปูนยาแนว 4 ถุง
1089นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ถนนรอบอาคารชำรุดถนนทางเข้า ข้างอาคาร3ฝั้งทิศตะวันออกชำรุด 2 จุด และถนนทางออกจากโรงแรม ข้างอาคาร 3 ฝั่งทิศตะวันตก ชำรุด 2 จุด02 พ.ย. 2565 19:03 น.ยกเลิกรายการ
11 ส.ค. 66 10:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1090แม่บ้านอาคาร 7หน้าห้องเรียนชั้น3-4เก้าอี้ชำรุด(เชื่อม)02 พ.ย. 2565 15:59 น.รับเรื่อง
02 พ.ย. 65 16:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1091นายจำนงค์ วงค์คำพระห้องน้ำชายใหญ่ไหลไม่หยุด อาคาร 14สายฉีดฝักบัวน้ำไหลไม่หยุด02 พ.ย. 2565 08:21 น.รับเรื่อง
02 พ.ย. 65 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1092แม่บ้านอาคาร 77-409/1หูเกาะราวผ้าม่านชำรุด01 พ.ย. 2565 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
1093น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-132ชั้นวางของข้างตู้เย็นชำรุด(ปลวกกิน)31 ต.ค. 2565 16:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
1094น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-114ลิ้นชักตู้เสื้อผ้าชำรุด31 ต.ค. 2565 16:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 10:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
1095น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-113ประตูด้านข้างเปิด-ปิดยาก31 ต.ค. 2565 16:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1096น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-131ประตูข้างห้องเปิดปิดยาก31 ต.ค. 2565 16:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1097น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-130ไม้อัดขอบบัวชำรุด31 ต.ค. 2565 16:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
1098น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-127เก้าอี้โต๊ะเครื่องแป้งชำรุด และประตูด้านข้างห้องเปิด-ปิดยาก31 ต.ค. 2565 16:29 น.รับเรื่อง
01 พ.ย. 65 12:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1099น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-212ตู้ช่องเก็บของในครัวผุ 31 ต.ค. 2565 16:26 น.รับเรื่อง
01 พ.ย. 65 12:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1100น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-410ตู้เสื้อผ้า ชั้นวางของ และเตียงชำรุด ไม่อักผุบวมน้ำ31 ต.ค. 2565 16:22 น.รับเรื่อง
01 พ.ย. 65 12:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1101น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-410เปลี่ยนประตูห้องเนื่องจากชำรุด31 ต.ค. 2565 16:21 น.รับเรื่อง
01 พ.ย. 65 12:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1102น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง7-421 อาคาร7 ชั้น4ตัดชั้นวางอุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อให้วางเครื่องมือและอุปกรณ์ได้31 ต.ค. 2565 12:23 น.ยกเลิกรายการ
11 ส.ค. 66 10:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1103นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 103ประตูปิดยาก31 ต.ค. 2565 09:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 11:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1104นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 7 ฝั่งโยธาประตูม้วนชำรุด31 ต.ค. 2565 08:35 น.รับเรื่อง
31 ต.ค. 65 13:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1105แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-413กระเบื้องยางแตกชำรุด 31 ต.ค. 2565 08:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 11:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1106น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-140ไม้อัดหน้าอ่างล้างหน้าชำรุด28 ต.ค. 2565 16:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 11:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1107น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง17-415ประตูกระจกตรงห้องระเบียงชำรุด ไม่สามารถเปิด/ปิดได้ รบกวนมาซ่อมให้ด้วยค่ะ27 ต.ค. 2565 16:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1108น.ส.พิมลรัตน์ ไชยธงยศ้อาคาร 9 ลานจอดรถหน้าห้องสมุดตีเส้นช่องจอดรถยนต์และมอร์เตอร์ไซค์ ลานจอดรถหน้าห้องสมุด อาคาร 926 ต.ค. 2565 10:43 น.ยกเลิกรายการ
11 ส.ค. 66 10:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1109แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14กระจกหลุดออกจากกรอบ ห้องฟิตเนส25 ต.ค. 2565 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1110นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 14ลูกบิดประตูไม้ห้องรับรองชำรุด25 ต.ค. 2565 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 14:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกบิดประตูใหม่ 1 ชุด ปราโมท/สมพร
1111น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-410ลิ้นชักตู้เสื้อผ้าชำรุด 21 ต.ค. 2565 15:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร
1112น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-410เตียงนอนชำรุด 21 ต.ค. 2565 15:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร
1113น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติแท่นปลูกบัวชำรุด 21 ต.ค. 2565 15:00 น.ยกเลิกรายการ
11 ส.ค. 66 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1114น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-323น๊อตเชื่อมประตู และลูกบิดพัง21 ต.ค. 2565 13:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 14:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1115น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์อาคาร 20 ชั้น 4 (ล็อกเกอร์เก่าจากอ.7 ย้ายมาใช้หน้าห้องพักอาจารย์อ.20)ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนชุดกุญแจล็อกเกอร์ส่งงานนิสิต และซ่อมแซมล็อกเกอร์ให้สวยงาม เพื่อพร้อมใช้งาน จำนวน 1 ตู้ ขอบคุณคะ 21 ต.ค. 2565 11:08 น.รับเรื่อง
21 ต.ค. 65 12:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1116นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติสะพานที่ให้อาหารปลาชำรุด21 ต.ค. 2565 08:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 14:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/อำพล
1117แม่บ้านอาคาร 77-311เก้าอี้ชำรุด2ตัว(ขอให้มาแก้ไขให้ก่อนสอบเนื่องจากต้องใช้ห้องในการสอบปลายภาค) 20 ต.ค. 2565 16:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1118แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ประตูไม้ห้องชายล็อคไม่ได้20 ต.ค. 2565 14:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 14:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1119น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ห้องธุรการ ชั้น 3 อาคาร 7 คณะศว.ขอความอนุเคราะห์เก็บสายไฟ สายแลน สายโทรศัพท์ต่าง ๆ ในห้องธุการคณะศว.เดิม เพื่อเตรียมใช้งานห้อง20 ต.ค. 2565 14:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1120แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19สายฉีดชำระรั่วซึม ห้อง 19-128/319 ต.ค. 2565 10:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1121นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติพื้นเซร่าท่าน้ำที่ให้อาหารปลาชำรุดเป็นช่องโว่19 ต.ค. 2565 08:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 14:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/อำพล
1122แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-315เก้าอี้แตกชำรุด 18 ต.ค. 2565 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 65 15:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1123น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูห้องที่ปรึกษาหอพักชำรุดเปิด-ปิดยาก18 ต.ค. 2565 09:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 65 15:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1124แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยฝ้าเพดานชำรุด ผนังข้างอาคารพัง อาคารสีม่วง18 ต.ค. 2565 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 11:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1125แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยฝ้าเพดานชำรุด ผนังข้างอาคารพัง18 ต.ค. 2565 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 11:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1126น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.18 ห้องที่ปรึกษาหอพักเปิดประตูห้องไม่ได้18 ต.ค. 2565 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 65 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1127แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2ฝ้าเพดานห้องน้ำทะลุลงมา ห้อง 2-310 ชั้น 317 ต.ค. 2565 14:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 11:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1128น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ 1.หน้าต่างห้องเก็บอุปกรณ์ ด้านหลังห้องนิทรรศการบัวฯ ชำรุด 2.ผนังห้อง นิทรรศการ ชำรุดหลายจุด (เป็นรูปขนาดใหญ่) สาเหตุจากหนูแทะ17 ต.ค. 2565 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1129แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยขอเปลี่ยนธงชาติผืนเก่าชำรุด 17 ต.ค. 2565 08:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1130น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประห้องไฟชั้น1ชำรุุดล๊อกไม่ได้11 ต.ค. 2565 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 12:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1131นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ลูกบิดห้อง 323 ชำรุด11 ต.ค. 2565 08:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 14:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร
1132น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ถนนฝั่งทางออกแจ้งซ่อมถนนฝั่งทางออก อ.3 ชำรุดเป็นหลุม 10 ต.ค. 2565 10:50 น.ยกเลิกรายการ
11 ส.ค. 66 11:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ทำเป็นบันทึกมาครับ
1133แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ป้ายบริเวณทางเข้าลานจอดรถชำรุด10 ต.ค. 2565 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 65 15:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1134น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-107ประตูห้องครัว ชำรุด 1 วง (ประตูหลุดออกจากวงกบ)06 ต.ค. 2565 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, บานประตูไม้ 80 * 200 1 บาน ปราโมท/สมพร
1135น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5ห้องนำ้โซน ห้อง102/1วงกบประตูห้องน้ำ ชำรุดผุ 3 วง วงกบประตูห้องส้วม ชำรุดหลุด 1 วง06 ต.ค. 2565 10:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 11:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1136แม่บ้านอาคาร 77-313/1ห้องทำงาน อ.สาขาitขอความอนุเคราะห์แกะป้ายที่ไม่ใด้ใช้งานแล้วออกจากหน้าห้องทำงานอาจารย์ 06 ต.ค. 2565 08:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/สมโภช
1137แม่บ้านอาคาร 1ห้องพระพิรุณชั้น2หน้าต่างบานปิด-เปิดไม่ได้05 ต.ค. 2565 12:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 14:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/สมโภช
1138แม่บ้านอาคาร 1ห้องพระพิรุณชั้น2หน้าต่างบานเลื่อนกระจกปิด-เปิดไม่ได้05 ต.ค. 2565 11:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 14:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมโภช/สมพร
1139แม่บ้านอาคาร 1อ.1ชั้นใต้บันไดฝั่งห้องน้ำหญิงบานเกล็ดตกแตก1ช่อง05 ต.ค. 2565 11:50 น.รับเรื่อง
05 ต.ค. 65 14:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1140น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกหลังห้องเปิดไม่ได้ห้อง21605 ต.ค. 2565 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 14:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1141แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ลูกบิดประตูล็อกไม่ได้ ห้อง 19-12105 ต.ค. 2565 09:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 14:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1142แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9รถเข็นชำรุด04 ต.ค. 2565 14:59 น.รับเรื่อง
05 ต.ค. 65 08:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1143น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ห้องพักอาจารย์สาขาการจัดการ 20-314พื้นร่อน ทำให้ไม่สวยงาม อาจเกิดอุบัติเหตุได้ 04 ต.ค. 2565 14:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 11:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1144แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/2ฝ้าเพดานตกลงมา03 ต.ค. 2565 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/
1145แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-207,ชั้น3ห้อง 2-304โต๊ะเก้าอี้ชำรุด 03 ต.ค. 2565 08:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 10:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
1146นายชาติสยาม ผลวิลัยอาคาร8/2ฝ้าเพดานร่วง ชึ่งเป็นอันตรายแก่นิสิตและบุคลากร ที่มีการเรียนการสอนภายในอาคารปฏิบัติการ 02 ต.ค. 2565 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
1147แม่บ้านอาคาร 7ชั้น3ประตูทางออกระเบียงโซนกลางซ่อมลูกบิดประตูปิดลอ็กไม่ใด้30 ก.ย. 2565 14:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 14:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/สมโภช
1148น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มือหมุนบานเกร็ดชำรุดห้อง40329 ก.ย. 2565 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร มือหมุนบานเกร็ด 1 ชุด
1149น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงซ่อมจักรยานแจ้งซ่อมจักรยานที่ใช้บริการลูกค้าที่อุทยานบัว จำนวน 12 คัน28 ก.ย. 2565 11:51 น.รับเรื่อง
28 ก.ย. 65 12:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1150น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-335/1ฝ้าเพดานหน้าห้อง 3-335/1 ชำรุด 28 ก.ย. 2565 11:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 15:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1151น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ฝ้าเพดานฝั่งออฟฟิต โซนหอชายอินทนิลชำรุด 28 ก.ย. 2565 11:19 น.ยกเลิกรายการ
11 ส.ค. 66 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ทำเป็นบันทึกข้อความครับ
1152แม่บ้านอาคาร 1อ.1ชั้น4เฝ้าเพดาน/ทางขึ้นบันไดดาดฟ้าน้ำรั่วเวลาฝนตกหนัก28 ก.ย. 2565 10:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 13:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1153แม่บ้านอาคาร 1ชั้น4ห้อง1-401ปิดฝ้าเพดานเนื่องจากเจาะฝ้าซ่อมแอร์เสีย28 ก.ย. 2565 10:36 น.รับเรื่อง
28 ก.ย. 65 12:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1154นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ประตูห้องครัวเปิดปิดยาก27 ก.ย. 2565 14:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1155แม่บ้านอาคาร 77-409/1หูเกาะราผ้าม่านชำรุด 26 ก.ย. 2565 15:45 น.ยกเลิกรายการ
27 ก.ย. 65 12:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการชำ้
1156แม่บ้านอาคาร 77-409/1หูเกาะราผ้าม่านชำรุด 26 ก.ย. 2565 15:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
1157น.ส.นริฏา ฟักแก้วอาคาร3-327น้ำรั่วทั้งหมด 2 จุด 1. จุดสายไฟข้างห้องน้ำ 2.ห้องครัว 26 ก.ย. 2565 15:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 15:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1158นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20หลังคารั่วบริเวณทางดินหน้าห้อง 20 - 408 และหลังคาโดมรั่วบริเวณทางเดินระหว่างห้อง 20 - 401 กับ 20 - 403 26 ก.ย. 2565 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 15:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1159แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ห้อง 21-303 มีน้ำรั่วซึม 26 ก.ย. 2565 10:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 15:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1160แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้อง 20-425 ยังรั่วเหมือนเดิม ชั้น 426 ก.ย. 2565 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 15:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1161แม่บ้านอาคาร 7ทางออกระเบียงชั้น4โซนกลางบานประตูชำรุดผุพังเนื่องจากโดนฝนสาด 26 ก.ย. 2565 08:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/
1162แม่บ้านอาคาร 7ทางเดินชั้น4โซนกลางหลังคารั่วทำให้น้ำซึมลงมาใกล้กับรางไฟ 26 ก.ย. 2565 07:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 15:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1163น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-218ประตูห้องชำรุด23 ก.ย. 2565 15:02 น.รับเรื่อง
27 ก.ย. 65 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1164แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 16ลูกบิดประตูห้องน้ำชำรุดห้อง 20523 ก.ย. 2565 10:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 15:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
1165แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ประตูม้วนด้านหน้าเปิด-ปิดไม่ได้ชั้น 223 ก.ย. 2565 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ย. 65 15:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1166แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 16ประตุห้องไฟล็อกเปิดไม่ได้23 ก.ย. 2565 08:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 15:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกบิดประตูใหม่ 1 ชุด สมโภช/คำจร
1167อาจารย์ปาณิสรา ทัศนัยนา19-124-125รบกวนช่วยส่งช่างมาติดป้ายสาขาวิชาที่หน้าห้องพักอาจารย์ให้หน่อยค่ะ 22 ก.ย. 2565 14:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 15:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
1168อาจารย์ปาณิสรา ทัศนัยนา19-124ลิ้นชักโต๊ะทำงานอาจารย์เกรียงไกร (ส่วนไม้ที่ปิดหน้าลิ้นชักโต๊ะทำงานพัง) 22 ก.ย. 2565 14:37 น.รับเรื่อง
27 ก.ย. 65 15:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1169แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ301ชั้น3 อ2เก้าอี้ห้องเรียนชำรุด 301ชั้น3 อ222 ก.ย. 2565 13:20 น.รับเรื่อง
27 ก.ย. 65 15:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1170แม่บ้านอาคาร 1อาคาร1ชั้น1/2/3/4/รถเข็นล้อแตก/พื้นชำรุด(เวลา ใช้งานมีเสียงดังมาก)22 ก.ย. 2565 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 15:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1171น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาโรงเก็บอุปกรณ์ ฟาร์มพืช คณะ ทอ.ประตูชำรุด ปิด-เปิด ไม่ได้ 22 ก.ย. 2565 09:32 น.รับเรื่อง
27 ก.ย. 65 15:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1172น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ฝั่งโรงแรมฝาปิดท่อระบายน้ำรอบตึกชำรุด 21 ก.ย. 2565 16:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 15:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1173นายrutchanon pongtongอาคารอำนวยการอุทยานเกษตร 50 พรรษามือจับประตูหลุด 21 ก.ย. 2565 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1174แม่บ้านอาคาร 77-422หอ้งสรีระพืชบานประตูเปิด-ปิดไม่สะดวก 21 ก.ย. 2565 08:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/
1175แม่บ้านอาคาร 77-403/3กำจัดปลวกบริเวณขอบกระจกที่ทำด้วยไม้จนขอบกระจกพังเสียหาย20 ก.ย. 2565 15:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 13:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1176แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21น้ำรั่วจุดเดิม ห้อง 21-407 (ห้องแล็บ ) กับห้อง 21-408 ชั้น 4 รั่วจุดใหม่ (ห้องแล็บ )20 ก.ย. 2565 10:54 น.รับเรื่อง
20 ก.ย. 65 14:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1177อาจารย์กุลธิดา ยะสะกะ17-409น้ำรั่วจากด้านบนเพดานค่ะ แจ้งซ่อมไปช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 (ปีที่แล้ว) ช่างยังไม่มาซ่อมค่ะ20 ก.ย. 2565 10:15 น.ยกเลิกรายการ
11 ส.ค. 66 15:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1178น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้อง417เปิด-ปิดยาก20 ก.ย. 2565 09:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1179แม่บ้านอาคาร 88/2ห้องเบเกอรี่แผ่นกระเบื้องชำรุดแจ้งช่อมค่ะ 20 ก.ย. 2565 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1180แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1181แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1182แม่บ้านอาคาร 88/2ห้องเบเกอรี่แผ่นกระเบื้องชำรุดแจ้งช่อมค่ะ 20 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1183แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1184แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1185แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1186แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1187แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1188แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1189แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1190แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1191แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1192แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1193แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1194แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1195แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1196แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1197แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:36 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1198แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:36 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1199แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:36 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1200แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:36 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1201แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:36 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1202แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:36 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1203แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:36 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1204แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:36 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1205แม่บ้านอาคาร 88/220 ก.ย. 2565 09:36 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ย. 65 14:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1206แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1รถเข็นของ อันใหญ่มีเสียงดัง อันเล็กพื้นพัง19 ก.ย. 2565 13:35 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 65 14:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1207แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-315 อ.21มีน้ำรั่วซึม ใต้อ่างล้างมือ (รั่วจุดเดิม) ห้องน้ำหญิง ชั้น3 ค่ะ 19 ก.ย. 2565 12:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1208นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ประตูห้องครัวชำรุดปิดไม่ได้เนื่องจากปลวกกิน ห้อง 10719 ก.ย. 2565 08:38 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 65 08:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1209นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5เพดานห้อง412ชำรุด 16 ก.ย. 2565 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 14:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1210น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ติดกรประตูห้องอาบน้ำให้ด้วยค่ะอุปกรณ์มีแล้วห้อง214และห้อง31916 ก.ย. 2565 08:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
1211น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-214ตู้เสื้อผ้าชำรุด15 ก.ย. 2565 15:04 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 65 08:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1212นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 โถปัสสวะห้องน้ำชายตัวที่ 3 หลังอ๊อฟฟิตงานที่พักอาศัย ชำรุด 1 อัน14 ก.ย. 2565 21:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1213แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-315 อาคาร21ใต้อ่างล้างมือมีน้ำรั่วซึม ห้องน้ำหญิง21-315 ชั้น3 อ.21 ค่ะ 14 ก.ย. 2565 14:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 14:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1214น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดหลุดห้อง31913 ก.ย. 2565 14:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 12:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1215แม่บ้านอาคาร 66-203ฉากกั้นห้องชำรุด13 ก.ย. 2565 10:02 น.รับเรื่อง
15 ก.ย. 65 09:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1216น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-421ปานเกล็ดหมุนไม่ได้12 ก.ย. 2565 15:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มือหมุนบานเกร็ด 1 ชุด ปราโมท/สมพร
1217น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็ก อ.17แจ้งเปลี่ยนกลอนประตูเนื่องจากชำรุด 1ตัว12 ก.ย. 2565 14:28 น.รับเรื่อง
15 ก.ย. 65 09:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1218น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4พื้นกระเบื้องพองและแตกร้าวจำนวนมาก12 ก.ย. 2565 14:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 14:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1219น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18กรประตูห้องอาบน้ำชำรูดห้อง113ล๊อกไม่ได้12 ก.ย. 2565 13:40 น.รับเรื่อง
15 ก.ย. 65 09:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1220แม่บ้านอาคาร 66-103เกัาอี้ห้องเรียนชํารุด12 ก.ย. 2565 11:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 14:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1221แม่บ้านอาคาร 6ประตูทางเข้าหน้า อาคาร6ประตูหน้าอาคารชํารุดล็อคไม่ได้12 ก.ย. 2565 11:27 น.รับเรื่อง
12 ก.ย. 65 13:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1222นายจำนงค์ วงค์คำพระหน้าหอพักชายเนินสดุดชำรุด 1 แผ่น12 ก.ย. 2565 09:48 น.รับเรื่อง
12 ก.ย. 65 11:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1223แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 6ประตูบานสวิงล็อกไม่ได้ ทางเข้าด้านหน้าอาคาร09 ก.ย. 2565 08:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1224แม่บ้านอาคาร 13ห้อง 208 ชั้น 2 อาคาร13ฝ้าเพดานชำรุดค่ะ08 ก.ย. 2565 16:03 น.รับเรื่อง
09 ก.ย. 65 11:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1225แม่บ้านอาคาร 13ห้องน้ำชายชั้น 2 อาคาร13ที่กดชักโครกหักค่ะ08 ก.ย. 2565 15:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่กดซักโครก 1 ชุด กดหน้า
1226น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ 1.พื้นสะพาน และราวสะพาน ทางขึ้นศาลา ติดกับ อาคารวิจัยและพัฒนาชำรุด 08 ก.ย. 2565 14:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 14:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1227แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ. 2 อ.7 อ.9 อ.1ตรวจสอบถังน้ำบนอาคาร และ มอเตอร์ปั้มน้ำ08 ก.ย. 2565 11:39 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 65 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1228น.ส.อุทุมพร บุตรแก้ว7-229พื้นยางห้องทำงาน แตกและลอก แตกทั้งหมด 11 จุด ทำให้ฝุ่นคลุ้งห้องทำงาน 08 ก.ย. 2565 10:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/
1229นายประเสริฐษา ญาคำ7-112ซีลยางประตูกระจก ฝั่งด้านซ้ายห้องกระชำรุด 08 ก.ย. 2565 08:49 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 65 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1230แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12ถังน้ำดื่มรั่ว 07 ก.ย. 2565 10:59 น.รับเรื่อง
07 ก.ย. 65 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1231อาจารย์อธิกา วงค์กวานกลมฝ้าเพดานอาคารห้องปฏิบัติการแอสฟัลส์ร่วงลงมาทั้งแผงเกิดจากเหตุพายุลมแรงที่เกิดขึ้นมาประมาณ 1-2 ปี แล้ว ได้มีเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการแจ้งซ่อมแล้วแต่ยังไม่มีความก้าวหน้าของการซ่อม อยากทราบสาเหตุของความล่าช้า สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ค่ะ07 ก.ย. 2565 10:26 น.รับเรื่อง
07 ก.ย. 65 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1232อาจารย์อธิกา วงค์กวานกลมอาคารปฏิบัติการแอสฟัลส์ท่อประกอบฮูดดูดอากาศชำรุดเสียหาย เนื่องจากมีกิ่งไม้ที่พุในบริเวณหลังอาคารหล่นลงมาทับท่อดังกล่าว 07 ก.ย. 2565 10:22 น.รับเรื่อง
07 ก.ย. 65 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1233นายนายจิรวัฒน์ อรรถเศรษฐ8/1-103ช่วยทำการปิดฝ้าเพดาน และรูต่างๆตามฝ้าเพดาน เนื่องจากมีงูและหนูเข้าห้อง (ลงมาจากฝ้า)06 ก.ย. 2565 15:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 15:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1234นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3หน้าห้องคาราโอเกะฟ้าเพดานเป็นรา 05 ก.ย. 2565 09:40 น.รับเรื่อง
05 ก.ย. 65 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1235นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3หน้าห้องคาราโอเกะ05 ก.ย. 2565 09:40 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1236นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3หน้าห้องคาราโอเกะ05 ก.ย. 2565 09:40 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1237นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3หน้าห้องคาราโอเกะ05 ก.ย. 2565 09:40 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1238นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3หน้าห้องคาราโอเกะ05 ก.ย. 2565 09:40 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1239นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3หน้าห้องคาราโอเกะ05 ก.ย. 2565 09:39 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1240นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3หน้าห้องคาราโอเกะ05 ก.ย. 2565 09:39 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1241นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3หน้าห้องคาราโอเกะ05 ก.ย. 2565 09:39 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1242นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 400ขอให้โยกย้ายปรับมุมผนังกัั้นห้อง (พาดิชั่น) ห้อง 20 - 40005 ก.ย. 2565 09:37 น.รับเรื่อง
05 ก.ย. 65 11:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1243น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าห้อง209 ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุด04 ก.ย. 2565 06:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กลอนประตูห้องนำ้ 1 ชุด
1244นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 105ที่กันแมลงในประตูชำรุด 02 ก.ย. 2565 10:02 น.รับเรื่อง
05 ก.ย. 65 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1245นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 10:02 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1246นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 10:02 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1247นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 10:02 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1248นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 10:02 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1249นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 10:02 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1250นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 10:01 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1251นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 10:01 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1252นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 10:01 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1253นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 10:01 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1254นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 10:01 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1255นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 10:01 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1256นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 10:01 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1257นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 10:01 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1258นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 10:01 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1259นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 10:01 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1260นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 10:01 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1261นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 10:01 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1262นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ที่กันแมลงในประตูชำรุด 02 ก.ย. 2565 09:39 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1263นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 302 ก.ย. 2565 09:39 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1264นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 302 ก.ย. 2565 09:39 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1265นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 302 ก.ย. 2565 09:39 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1266นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 302 ก.ย. 2565 09:39 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1267นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 302 ก.ย. 2565 09:39 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1268นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 302 ก.ย. 2565 09:39 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1269นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 302 ก.ย. 2565 09:39 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1270นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 302 ก.ย. 2565 09:39 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1271นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 302 ก.ย. 2565 09:39 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1272นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 105ที่กันแมลงในประตูด้านข้างชำรุด 02 ก.ย. 2565 09:37 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1273นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 09:36 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1274นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 09:36 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1275นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 09:36 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1276นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 09:36 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1277นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 09:36 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1278นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 10502 ก.ย. 2565 09:36 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ย. 65 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1279แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ฝ้าเพดานชำรุด ชั้น 3 ห้องน้ำอาจารย์ (หลุด)01 ก.ย. 2565 13:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 15:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1280น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านคุณศรีพรรณ หน้าหอนนทรีบริเวณที่ดูดควัน มีน้ำรั่วซึมค่ะ 31 ส.ค. 2565 15:57 น.รับเรื่อง
01 ก.ย. 65 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1281นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 201พื้นกระดานเตียงหักขนาด 6 ฟุต31 ส.ค. 2565 14:01 น.รับเรื่อง
01 ก.ย. 65 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1282น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4บานประตูไม่สามารถปิดให้สนิทได้เวลาจะปิดประตูห้องบานประตูจะไม่สามารถปิดได้31 ส.ค. 2565 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 14:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1283แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ฝ้าเพดานรั่ว ห้อง 19-11730 ส.ค. 2565 09:50 น.รับเรื่อง
30 ส.ค. 65 11:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1284แม่บ้านอาคาร 13ห้อง 203 ชั้น 2 อาคาร 13โมเดล ชำรุดค่ะ29 ส.ค. 2565 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1285แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ประตูกระจกห้องรับรองล๊อกไม่ได้ ห้อง 19--101/129 ส.ค. 2565 11:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 65 15:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1286นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5โถส้วมแตกใช้งานไม่ได้ห้อง415/1-402/129 ส.ค. 2565 07:29 น.รับเรื่อง
29 ส.ค. 65 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1287นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ประตูห้องครัวชำรุดเปิดปิดไม่ได้ห้อง10729 ส.ค. 2565 07:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 65 15:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1288น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง17-415ฝ้าเพดานบริเวณระเบียงห้อง มีสภาพผุพัง มีเศษสิ่งสกปรกตกลงมาทุกวันในปริมาณมาก ทำให้ไม่สามารถตากเสื้อผ้าได้ เพราะเศษฝุ่นสกปรกมากๆ รบกวนแก้ไขปัญหาให้ด้วยค่ะ เกรงว่าปล่อยไว้นานๆ ฝ้าจะหล่นลงมาทับ / เป็นอันตรายค่ะ 26 ส.ค. 2565 12:47 น.รับเรื่อง
26 ส.ค. 65 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1289แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19สายฉีดเครื่องขัดแตก 25 ส.ค. 2565 09:57 น.รับเรื่อง
25 ส.ค. 65 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1290แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ฝ้าเพดานชำรุด ห้อง 9-301/124 ส.ค. 2565 16:07 น.รับเรื่อง
25 ส.ค. 65 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1291นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ประตูห้องคร้วเปิดปิดยาก24 ส.ค. 2565 13:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
1292นายrutchanon pongtongอาคารวิจัยและพัฒนาอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติชักโครกห้องน้ำชายกดไม่ลงค่ะ24 ส.ค. 2565 11:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1293แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21มีน้ำรั่วลงมาจากฝ้าเพดาหน้าห้อง 21- 412 ชั้น 4 (ห้องประชุม)24 ส.ค. 2565 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1294น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-412น้ำรั่วจากหลังคา ทำให้ฝ้าชำรุด 23 ส.ค. 2565 14:24 น.รับเรื่อง
23 ส.ค. 65 14:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1295น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นห้องนิทรรศการบัวบรรพ์พรรณรายซ่อมผนังห้องเนื่องจากหนูกัด 23 ส.ค. 2565 13:04 น.รับเรื่อง
23 ส.ค. 65 14:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1296แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2ลูกบิดประตูชำรุด ห้อง 2-303 ชั้น 323 ส.ค. 2565 10:21 น.รับเรื่อง
23 ส.ค. 65 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1297นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5โถส้วมนั่งยองแตกใช้งานไม่ได้ห้อง415/123 ส.ค. 2565 08:52 น.รับเรื่อง
23 ส.ค. 65 11:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1298นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5เพดานรั่วห้อง 41223 ส.ค. 2565 08:49 น.รับเรื่อง
23 ส.ค. 65 11:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1299แม่บ้านอาคาร 77-309/1ลูกบิดประตูชำรุด23 ส.ค. 2565 08:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1300แม่บ้านอาคาร 1อ.1ห้องน้ำหญิงชั้น1กลอนประตูหัองน้ำหญิงชำรุดแตกหลุดออก2ห้อง22 ส.ค. 2565 14:34 น.รับเรื่อง
22 ส.ค. 65 16:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1301แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ฝ้าเพดานรั่ว ห้อง9-304,9-302 22 ส.ค. 2565 14:14 น.รับเรื่อง
22 ส.ค. 65 16:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1302แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ฝ้าเพดานรั่ว ห้อง9-304,9-302 22 ส.ค. 2565 14:12 น.ยกเลิกรายการ
22 ส.ค. 65 16:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1303แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ประตูหนีไฟเปิดไม่ได้ ชั้น 3 ฝั่ง อาคาร 822 ส.ค. 2565 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 13:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1304น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ฝ้าเพดานเป็นรู เนื่องจากดึงสายไฟออกจากฝ้าเพดานแล้วฝ้าเป็นรูรบกวนให้มาปิดรูฝ้าเพดานให้ด้วยคะ22 ส.ค. 2565 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 14:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1305แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2ฝ้าเพดานทะลุ ห้อง 2-30419 ส.ค. 2565 16:10 น.รับเรื่อง
19 ส.ค. 65 16:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1306นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง318ฟ้าเพดานทะลุ 19 ส.ค. 2565 11:51 น.รับเรื่อง
19 ส.ค. 65 16:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1307แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยเครื่องฉีดไฟไม่เข้า เครื่องอยู่อาคารหลังสีม่วง 19 ส.ค. 2565 11:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 15:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซ่อมไม่ได้เนื่องจากมอเตอร์ซ๊อคทำให้เบรคเกอรืทริป จ้างเหมา
1308แจ้งผ่านระบบ QR-CODEอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)/ชั้น 1/ห้อง TOILET-1/4 ห้องน้ำชาย ภายในห้องสมุดส้วมมันขยับได้ครับยาแนวยึดไม่อยู่ครับมันแตก 19 ส.ค. 2565 00:00 น.รับเรื่อง
19 ส.ค. 65 16:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1309แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21กรงเหล็กชำรุด ชั้น 418 ส.ค. 2565 10:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1310นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง140ไม้อัดหน้าอ่างชำรุด18 ส.ค. 2565 09:47 น.รับเรื่อง
18 ส.ค. 65 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1311นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ฟ้าห้องครัวขึ้นรา18 ส.ค. 2565 09:30 น.รับเรื่อง
18 ส.ค. 65 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1312แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-204เก้าอี้หัก18 ส.ค. 2565 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1313น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูห้องอาบน้ำชำรูดเปิด-ปิดยากห้อง11116 ส.ค. 2565 15:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1314แม่บ้านอาคาร 77-216ล้อรถเข็นชำรุด16 ส.ค. 2565 15:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1315แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชั้น2โต๊ะกระจกและเก้าอี้ชำรุดหลาย16 ส.ค. 2565 13:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท-สมพร
1316นายชุตินนท์ พุทธิวาณิชย์อาคาร 17 ห้อง 317 มก. ฉกส.ไม้ที่อุดช่องว่างระหว่างกำแพงและประตูพัง ทำให้มีตุ๊กแกเข้ามาในห้องครัว 15 ส.ค. 2565 16:17 น.รับเรื่อง
16 ส.ค. 65 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1317น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ประตูห้องปิดไม่ได้15 ส.ค. 2565 15:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 15:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร ลูกบิดประตู 1 ชุด
1318แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-306 อาคาร21ฐานชักโครกมีน้ำรั่วซึม (2ห้อง ) ห้องน้ำหญิง 21-306 ค่ะ 15 ส.ค. 2565 14:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 65 10:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์ ปูนขาว
1319แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่เครื่องขัดมีเสียงดัง 1 เครื่องกับ เครื่องฉีดแรงดันต่ำ 1 เครื่อง 15 ส.ค. 2565 11:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มอเตอร์เครื่องฉีด ซ้อค ส่งซ่อม
1320น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูห้องน้ำชำรุดห้อง31915 ส.ค. 2565 08:36 น.รับเรื่อง
15 ส.ค. 65 08:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1321นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้องครัวประตูเปิดปิดยาก15 ส.ค. 2565 08:01 น.รับเรื่อง
15 ส.ค. 65 08:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1322นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แจ้งด่วน!! ประตูห้องครัวชำรุด ห้อง 107 ปลวกกินปิดไม่ได้ 11 ส.ค. 2565 09:39 น.รับเรื่อง
15 ส.ค. 65 08:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1323นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แจ้งด่วน!! ลูกบิดชำรุดห้อง 30311 ส.ค. 2565 09:31 น.รับเรื่อง
15 ส.ค. 65 08:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1324แม่บ้านอาคาร 66-103เก้าอี้ชํารุด10 ส.ค. 2565 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 14:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1325นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้องครัวประตูห้องครัวเปิดปิดยาก10 ส.ค. 2565 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1326แม่บ้านอาคาร 1หน้ามุกอาคารบริหารเก็บกวาดเศษขยะตะไคร้นำ้ที่มันแห้งออก09 ส.ค. 2565 13:19 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
1327นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง325ตู้เสื้อผ้าไม้รองหลุด2อัน09 ส.ค. 2565 11:48 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1328นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง335ฝ้าเพดานในห้องน้ำเปิด2, ช่อง09 ส.ค. 2565 11:26 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1329นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3342/1กระเบื้องยางหลุด 1 แผ่น09 ส.ค. 2565 10:20 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1330นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 342กระเบื่องในห้องน้ำแตก09 ส.ค. 2565 10:08 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1331นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง220ขามุ้งลวด2 อัน09 ส.ค. 2565 10:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1332นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง214หน้าต่างครัวชำรุด บานพับชำรุด ไม้อัดเตียงหัก09 ส.ค. 2565 09:55 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1333แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-413กระเบื้องยางชำรุด4-6เเผ่น08 ส.ค. 2565 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1334นางพรธิดา เสนไสย17-304ประตูบวม ปิดยาก07 ส.ค. 2565 07:40 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 15:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1335แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-207โต๊ะ-เก้าอี้ ชำรุด 05 ส.ค. 2565 10:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 มี.ค. 66 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1336น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรูดห้อง21405 ส.ค. 2565 08:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1337แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หลังคารั่วมีน้ำรั่วลงมาโต๊ะทำงานอาจารย์ ห้อง 21- 41704 ส.ค. 2565 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 15:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1338แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10ก๊อกน้ำเสีย อ่างล้างมือตันห้องน้ำหญิง ที่กดชักโครกหักห้องน้ำชาย04 ส.ค. 2565 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1339น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์อาคาร 20 ฝั่งศว.ขอความอนุเคราะห์เคลื่อนย้ายพัดลม จำนวน 3 ตัว มาติดตั้งบริเวณด้านนอก ห้องคาเฟ่ 03 ส.ค. 2565 12:39 น.รับเรื่อง
03 ส.ค. 65 15:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1340น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16มีผึ้งในฝ้าห้องฉุกเฉินและใกล้ๆกับท่อแอร์03 ส.ค. 2565 12:11 น.รับเรื่อง
03 ส.ค. 65 15:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1341แม่บ้านอาคาร 77-202/3น้ำรั่วจากแกนสแตนเลส03 ส.ค. 2565 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1342นายจำนงค์ วงค์คำพระทางเข้า อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติแผงกั้นเหล็ก ล้อชำรุด 03 ส.ค. 2565 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1343แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-205ผ้าม่านหลุด02 ส.ค. 2565 13:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
1344แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2เก้าอี้ชำรุด ห้อง 2-304 02 ส.ค. 2565 11:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1345แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ลูกบิดประตูชำรุดห้องพัสดุเปิดไม่ได้02 ส.ค. 2565 10:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกบิดประตูทั่วไป 1 ชุด
1346น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ตัดชั้นออก 1 ชั้นด้านบน เนื่องจากจะย้ายชั้นวางออกมาไว้อีกห้องแต่ชั้นติดประตูไม่สามารถเอาออกมาได้จึงขอความอนุเคราะห์ให้มาตัดชั้นออก 1 ชั้น จำนวนชั้นทั้งหมด 8 ชั้น 01 ส.ค. 2565 13:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1347แม่บ้านฝ่าย อาคารฯห้องสมุด 24 ชั่วโมงประตูพังหลุดห้องน้ำชาย 01 ส.ค. 2565 13:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1348นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3บานพับประตูฝั่งสำนักงานชำรุด 1 อัน01 ส.ค. 2565 11:44 น.รับเรื่อง
01 ส.ค. 65 14:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1349นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 335ฝ้าห้องน้ำหาย 1 แผ่น01 ส.ค. 2565 11:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/สมพร/
1350นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห่อง220ขามุ่งลวดไม่มี 2 อัน01 ส.ค. 2565 11:23 น.รับเรื่อง
01 ส.ค. 65 14:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1351นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 214หน้าต่างห้องครัวชำรุด บานพับหลุด ไม้เตียงหัก01 ส.ค. 2565 11:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.พ. 66 16:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร วิกโก้หน้าต่าง 1 คุ๋ ยกล็อคหน้าต่าง 1 ชุด
1352นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 330ฝ้าหลุด 2 แผ่น01 ส.ค. 2565 11:08 น.รับเรื่อง
01 ส.ค. 65 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1353นายนิรันดร์ ทรงนิรันดร์3-235กระเบื้องยางหน้าห้องน้ำชำรุด 30 ก.ค. 2565 20:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/สมโภช
1354น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดล๊อกไม่ได้ห้อง10527 ก.ค. 2565 13:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1355น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18เตียงชำรุดห้อง41727 ก.ค. 2565 13:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร
1356แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13ประตูบานสวิงห้องพักอาจราย์ ชำรุด27 ก.ค. 2565 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 15:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
1357น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าห้อง319บานพับประตูห้องอาบน้ำชำรุด26 ก.ค. 2565 22:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 65 14:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร บานพับประตู 4 นิ้ว 2 อัน
1358แม่บ้านอาคาร 13อาคาร 13แจ้งขอเปลี่ยนธง AEC หน้ามุขค่ะ26 ก.ค. 2565 15:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1359แม่บ้านอาคาร 13อาคาร 13 ชั้น 2ประตูบานสวิงห้องพักอาจารย์ชำรุดค่ะ26 ก.ค. 2565 14:19 น.รับเรื่อง
27 ก.ค. 65 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1360นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5เพดานชั้น4 โชน4 ชำรุด 26 ก.ค. 2565 12:28 น.รับเรื่อง
27 ก.ค. 65 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1361นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ลูกบิดประตูห้อง303ชำรุด26 ก.ค. 2565 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 65 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1362นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ลูกบิดประตูห้อง303ชำรุด26 ก.ค. 2565 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 65 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1363น.ส.ทิติยา ยางธิสาร20-213 ห้องธุรการ คณะศว.ติดตั้งกล่องทิสชู่ ในห้องน้ำ ชั้น 2 อาคาร 20 ซ่อมตู้เก็บของ ในห้องทำงานธุรการ26 ก.ค. 2565 09:03 น.รับเรื่อง
27 ก.ค. 65 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1364แม่บ้านอาคาร 1ห้องพระพิรุณชั้น2บานเลื่อนกระจกหน้าต่างเปิด/ปิดยากบางช่องเปิดไม่ได้เลย25 ก.ค. 2565 11:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ต.ค. 66 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1365น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำล๊อกไม่ได้20925 ก.ค. 2565 10:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1366นายดำรง สุทองอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ หลังคาร้าน outlet รั่ว 23 ก.ค. 2565 08:15 น.รับเรื่อง
25 ก.ค. 65 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1367นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู1เนินสดุดขาเข้าชำรุด22 ก.ค. 2565 11:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 14:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1368นางสุพัตรา ผาลลาพัง1-304ประกอบเก้าอี้ทำงาน 1 ตัวค่ะ22 ก.ค. 2565 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 14:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1369น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ประตูเปิดปิดไม่ได้และขอเปลี่ยนลูกบิดประตูด้วย ขอด่วนนะคะ21 ก.ค. 2565 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1370แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_208ฝ้าเพดานห้องเรียนชำรุดค่ะ20 ก.ค. 2565 13:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ย. 65 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1371แม่บ้านอาคาร 77-311เก้าอี้ในห้องเรียนชำรุด 20 ก.ค. 2565 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1372น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้าห้อง303ลูกบิดประตูห้องน้ำชำรุด19 ก.ค. 2565 19:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 65 15:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร ลุกบิดประตู 1 ชุด กลอน 4 นิ้ว 2 ตัว
1373แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-306 อาคาร21 ฐานชักโครกมีน้ำรั่วซึม ห้องน้ำหญิง21-306ค่ะ 19 ก.ค. 2565 13:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 65 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
1374น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18โต๊ะชำรุดห้อง10219 ก.ค. 2565 10:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1375อาจารย์ลัดดาพร กุลแก้ว20-314 อาคาร 20พื้นห้องกระเทาะและแตก หลายจุด ก่อให้เกิดการสะดุดล้มเวลาเดิน และอาจเป็นอันตรายค่ะ19 ก.ค. 2565 08:48 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
1376แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13ฝ้าเพดานหน้าห้อง 13-203-13-205 ชำรุด18 ก.ค. 2565 10:49 น.รับเรื่อง
19 ก.ค. 65 12:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1377แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ฝ้าเพดานชำรุด ชั้น 1 ฝั่งทางทิศตะวันออก ห้องประชุมวิโรจน์18 ก.ค. 2565 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, /สมพร/สมโภช
1378น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ลูกบิดประตูเสียเวลาเปิดปิดประตูจะล๊อกเองตลอดเป็นหลายรอบแล้วจึงขอเปลี่ยนลูกบิดประตูคะ12 ก.ค. 2565 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 14:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกบิดประตูใหม่ 1 ชุด ปราโมท/สมพร
1379น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ปิดรูตรงรางหลอดไฟเพดาน11 ก.ค. 2565 15:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 14:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท-สมพร
1380น.ส.ประภาพร สมภักดีห้องพักอาจารย์ อาคาร 14 ชั้น 2 (ห้องข้างๆ ห้องอาจารย์จีน)ช่วยมาติดม่านให้ได้มั้ยคะ พอดีเห็นมีม่านสีขาวเก่าๆกองอยู่ในชั้นวางของ ที่ชั้น 2 อาคาร 14 เห็นว่าไม่ได้ใช้มานานแล้ว เลยอยากถามว่าเอามาติดในห้องนี้แทนได้มั้ยคะ เพราะว่าแสงมันสาดเข้าห้องช่วงบ่ายทำให้แสบตาค่ะ และถ้าติดม่านจะทำให้ห้องเย็นขึ้นค่ะ 11 ก.ค. 2565 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เชือกผ้าม่าน 40 เมตร ปราโมท/สมพร
1381น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มือหมุนบานเกร็ดห้องไมโครเวฟชั้น3ชำรุด11 ก.ค. 2565 14:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 65 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร มือหมุนบานเกร็ด 1 อัน
1382แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_204หลังคาฝ้าเพดานห้องเรียนรั่วค่ะ11 ก.ค. 2565 11:56 น.รับเรื่อง
19 ก.ค. 65 12:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1383แม่บ้านอาคาร 13อ.13 หน้าห้องเรียน 202 ฝ้า เพดานชำรุด11 ก.ค. 2565 09:08 น.รับเรื่อง
19 ก.ค. 65 12:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1384น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้าห้อง303ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุด08 ก.ค. 2565 22:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 65 14:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร ลูกบิดประตู 1 ชุด กลอนห้องนำ้ 4 นิ้ว 2 ตัว
1385น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ห้องน้ำ อาคาร 20 ฝั่งศว.ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งกล่องใส่ทิชชู่ จำนวน 4 กล่อง 4 ชั้น ตึก20 08 ก.ค. 2565 15:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 65 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1386แม่บ้านอาคาร 7ทางเข้าอาคาร7ชั้น1ประตูม้วนชำรุดเปิดไม่ใด้ 06 ก.ค. 2565 16:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 14:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1387แม่บ้านอาคาร 7ทางเข้าอาคาร7ชั้น106 ก.ค. 2565 16:36 น.ยกเลิกรายการ
19 ก.ค. 65 12:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1388แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20เก้าอี้ห้องเรียนชำรุด 15 ตัว (ที่พักแขนหลุด) 06 ก.ค. 2565 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 14:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1389แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1เก้าอี้ชำรุด (ที่พักแขน ) 20 ตัว06 ก.ค. 2565 13:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1390น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ลูกบิดประตูห้อง403กับ103ปิดเปิดไม่ได้06 ก.ค. 2565 13:20 น.รับเรื่อง
06 ก.ค. 65 13:30 น.
นายอรรถ เรือนก้อน,
1391น.ส.กนกพร ศรีโคตรงานอาคารสถานที่ฯ ห้อง ผอ.ประตูห้อง ผอ.กองบริการกลาง ปิดไม่ได้05 ก.ค. 2565 14:23 น.รับเรื่อง
06 ก.ค. 65 10:37 น.
นายอรรถ เรือนก้อน,
1392นายวัชระ เทพารสอ. 17 ห้อง 17-405ในห้องนอน หัวเตียงหลุดออกและแผ่นไม้รองฟูกหัก 05 ก.ค. 2565 12:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 65 15:40 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1393น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้อง206เปิดปิดยาก05 ก.ค. 2565 11:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 13:59 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1394น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3กำจัดมูลค้างคาวบริเวณใต้ต้นตาลฟ้าหน้าอาคาร 3(ฝั่งหอพักชายอินทนิล)05 ก.ค. 2565 09:54 น.รับเรื่อง
05 ก.ค. 65 10:34 น.
นายอรรถ เรือนก้อน,
1395แม่บ้านอาคาร 66-104เก้าอี้ชํารุด05 ก.ค. 2565 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:00 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1396นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ฝ่าเพดานห้องครัวชำรุด ห้อง 424 05 ก.ค. 2565 08:41 น.รับเรื่อง
05 ก.ค. 65 10:47 น.
นายอรรถ เรือนก้อน,
1397แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-103ประตูห้องแล๊บชำรุด 04 ก.ค. 2565 13:47 น.รับเรื่อง
05 ก.ค. 65 10:31 น.
นายอรรถ เรือนก้อน,
1398นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5วงกบประตูห้องน้ำหลุดหอ้ง102/104 ก.ค. 2565 09:43 น.รับเรื่อง
05 ก.ค. 65 10:47 น.
นายอรรถ เรือนก้อน,
1399แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่เครื่องขัดเสีย 01 ก.ค. 2565 13:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 65 12:15 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ,
1400แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชั้น2แจ้งซ่อมรถเข็นชำรุดล้อหลุด01 ก.ค. 2565 10:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:43 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1401แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชั้น201 ก.ค. 2565 10:46 น.ยกเลิกรายการ
01 ก.ค. 65 15:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1402แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชั้น2แจ้งซ่อมรถเข็นชำรุด 01 ก.ค. 2565 10:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:42 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1403แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชั้น201 ก.ค. 2565 10:45 น.ยกเลิกรายการ
01 ก.ค. 65 15:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1404แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชั้น201 ก.ค. 2565 10:45 น.ยกเลิกรายการ
01 ก.ค. 65 15:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1405แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชั้น201 ก.ค. 2565 10:45 น.ยกเลิกรายการ
01 ก.ค. 65 15:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1406แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชั้น201 ก.ค. 2565 10:45 น.ยกเลิกรายการ
01 ก.ค. 65 15:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1407น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ราวตากผ้าชํารุด29 มิ.ย. 2565 15:52 น.รับเรื่อง
30 มิ.ย. 65 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1408นายจำนงค์ วงค์คำพระทางขึ้นข้างร้านถ่ายเอกสาร อาคาร2ประตูม้วนชำรุด29 มิ.ย. 2565 10:17 น.รับเรื่อง
29 มิ.ย. 65 11:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดมอเตอร์เสีย 1 ชุด ชุดคอนโทรล 1 ชุด ไพศาล/สมชาย
1409น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ลูกบิดประตูห้อง4-403กับห้อง4-103ปิดเปิดไม่ไ้ด้29 มิ.ย. 2565 08:10 น.รับเรื่อง
29 มิ.ย. 65 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1410น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้า ห้อง308ประตูห้องน้ำล๊อคไม่ได้28 มิ.ย. 2565 18:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1411นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู1เนินสะดุดชำรุด 1 แผ่น28 มิ.ย. 2565 15:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 67 15:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1412น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 กำจัดมูลค้างคาวบริเวณใต้ต้นตาลฟ้าหน้าอาคาร 328 มิ.ย. 2565 10:10 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
1413นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ราวตากผ้าชำรุดหน้าห้อง 402/1 28 มิ.ย. 2565 09:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1414แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น3 ทุกห้องเก้าอี้ชำรุดทุกห้อง 28 มิ.ย. 2565 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1415น.ส.รดา กันแสนห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา อาคารเรียนรวม (อาคาร2)ประตูห้องพักเปิดปิดลำบาก 28 มิ.ย. 2565 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1416น.ส.รดา กันแสนห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา อาคารเรียนรวม (อาคาร2)ประตูด้านหน้าห้องแลป เปิดปิดลำบาก และปิดไม่สนิท 28 มิ.ย. 2565 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1417น.ส.รดา กันแสนห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา อาคารเรียนรวม (อาคาร2)ลูกบิดประตูด้านหลังห้องแลปชำรุด 28 มิ.ย. 2565 09:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1418นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 14รถเข็นขนของชำรุด(ล้อหลุด) 2 คัน27 มิ.ย. 2565 11:50 น.รับเรื่อง
27 มิ.ย. 65 13:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1419น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-204รื้อเตียงที่ชำรุด27 มิ.ย. 2565 10:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1420น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้า ห้อง205ตู้เสื้อผ้าชำรุด25 มิ.ย. 2565 19:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1421น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้า ห้อง1031.บานพับตู้เสื้อผ้าชำรุด 2.ประตูห้องชำรุด25 มิ.ย. 2565 19:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1422น.ส.พัชรา วงค์ทอง อาคาร3 ห้อง 223กระเบื้องหน้าห้องน้ำหลุด 24 มิ.ย. 2565 19:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1423น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18เตียงชำรุดห้อง41624 มิ.ย. 2565 14:04 น.รับเรื่อง
27 มิ.ย. 65 08:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1424น.ส.เจนจิรา ทองแกมอาคารฟาร์มพืชประตูบานเลื่อนกระจกหลุดและกระจกร้าว 24 มิ.ย. 2565 11:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1425แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_208ฝ้าเพดานให้ห้องเรียนชำรุดค่ะ23 มิ.ย. 2565 14:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ย. 65 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1426แม่บ้านอาคาร 1อ1.ชั้น1/ห้อง1-106/1-107ลูกชำรุดเปิดไม่ออกเลย22 มิ.ย. 2565 16:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร ลูกบิดประตู 1 ชุด
1427แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 16ขอบยางกระจกชำรุด ห้อง 16 -301-16-302-16-30422 มิ.ย. 2565 12:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 65 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1428น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องน้ำชำรุดล๊อกไม่ได้ห้อง41122 มิ.ย. 2565 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 13:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1429แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ประตูชำรุด ชั้น 1 ฝั่ง ศ.ว22 มิ.ย. 2565 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 65 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กลอนประตู 4 นิ้ว 1 ตัว สมโภช/คำจร
1430แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-311เก้าอี้แตกชำรุด 21 มิ.ย. 2565 14:26 น.รับเรื่อง
21 มิ.ย. 65 15:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1431น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-106ลูกบิดห้องชำรุด21 มิ.ย. 2565 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1432น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4เจาะรูระบายนํ้าตรงบริเวณราวตากผ้าชั้น121 มิ.ย. 2565 13:48 น.ยกเลิกรายการ
21 มิ.ย. 65 15:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1433น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4เจาะรูระบายนํ้าตรงบริเวณราวตากผ้าชั้น121 มิ.ย. 2565 13:47 น.รับเรื่อง
21 มิ.ย. 65 15:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1434นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู1 ขาออกเนินสดุดชำรุด21 มิ.ย. 2565 13:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 15:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1435น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ติดตั้งเครื่องปล่อยสบู่อัตโนมัติที่ห้องฉุกเฉิน2จุด21 มิ.ย. 2565 12:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1436น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ลูกบิดประตูห้อง4-103ปิดเปิดไม่ได้21 มิ.ย. 2565 11:46 น.รับเรื่อง
21 มิ.ย. 65 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1437แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-315 อ21อ่างล้างมือตัน สะดืออ่างชำรุด ห้องน้ำหญิง 21-315 ชั้น3 อ21ค่ะ 21 มิ.ย. 2565 09:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มิ.ย. 65 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1438น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำล๊อกไม่ได้ห้อง21021 มิ.ย. 2565 08:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1439น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำล๊อกไม่ได้ห้อง12021 มิ.ย. 2565 08:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1440น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำล๊อกไม่ได้ห้อง10821 มิ.ย. 2565 08:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1441แม่บ้านอาคาร 1อ.1ทุกชั้น4คันรถเข็นล้อแตกและชำรุด20 มิ.ย. 2565 16:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 13:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1442แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-103บานประตูห้องแล็บชำรุด20 มิ.ย. 2565 10:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 14:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1443น.ส.วรรณภา ภักดี17-205เพดานมีร้อยราว ตอนที่แตกมีเสียงดัง รบกวนช่วยประเมินและซ่อม ก่อนเข้าซ่อมช่วยโทรแจ้งล่วงหน้าด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 20 มิ.ย. 2565 10:02 น.รับเรื่อง
20 มิ.ย. 65 10:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1444แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-315 อ21อ่างล้างมือตัน ห้องน้ำหญิง21-315 ชั้น3 อ.21ค่ะ20 มิ.ย. 2565 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1445นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ห้อง 305 ลูกบิดชำรุด20 มิ.ย. 2565 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1446น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้าห้อง408 ลูกบิดประตูห้องน้ำล๊อคไม่ได้18 มิ.ย. 2565 16:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1447น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าห้อง406 ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุด17 มิ.ย. 2565 19:41 น.รับเรื่อง
20 มิ.ย. 65 10:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1448น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้าห้อง219ประตูห้องส้วมและประตูห้องอาบน้ำล็อคไม่ได้17 มิ.ย. 2565 19:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1449นายชาติสยาม ผลวิลัยโรงเก็บอุปกรณ์ อาคาร 8/2 หลังคา รางน้ำฝน โรงเก็บอุปกรณ์ชำรุดน้ำรั่ว ประตู วงกบประตูชำรุด17 มิ.ย. 2565 13:12 น.รับเรื่อง
17 มิ.ย. 65 14:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1450น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดล๊อกไม่ได้ห้อง10516 มิ.ย. 2565 14:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1451น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง315 ประตูห้องน้ำล๊อคไม่ใด้2ห้อง15 มิ.ย. 2565 18:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1452น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้เสื้อผ้าชำรุดห้อง10615 มิ.ย. 2565 15:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1453น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-107 (ห้องสารบรรณ)ลูกบิดประตูชำรุด15 มิ.ย. 2565 07:53 น.รับเรื่อง
15 มิ.ย. 65 11:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1454แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13ฝ้าเพดานรั่วหน้าห้อง 13-20214 มิ.ย. 2565 14:17 น.รับเรื่อง
15 มิ.ย. 65 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1455แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่หลังคารั่ว ห้องครัว14 มิ.ย. 2565 14:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1456น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 หน้าห้อง 337น้ำขังหน้าห้องพักเพราะรูระบายน้ำอยู่สูง พื้นเป็นร่องขอให้ทำรูระบายน้ำต่ำลง14 มิ.ย. 2565 12:02 น.รับเรื่อง
15 มิ.ย. 65 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1457น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-337ประตูชำรุด ตอนปิด เสียงดัง14 มิ.ย. 2565 12:00 น.รับเรื่อง
15 มิ.ย. 65 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1458น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-337ขอบยางมุ้งลวดหน้าต่างชำรุดและมุ้งลวดประตูห้องนอนใหญ่ขาด14 มิ.ย. 2565 11:59 น.รับเรื่อง
15 มิ.ย. 65 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1459นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 400น้ำฝนซึมเข้าผนึกและขังอยู่ที่ตู้เก็บของ ปริมาณน้ำขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกและทิศลมที่สาดฝนเข้าผนัง 14 มิ.ย. 2565 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1460น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-337ฝ้าห้องครัวชำรุด มีน้ำรั่วซึ่ม14 มิ.ย. 2565 10:41 น.รับเรื่อง
15 มิ.ย. 65 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1461นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5โซฟายาว3ที่นั่งชำรุด 2 ตัว14 มิ.ย. 2565 08:31 น.รับเรื่อง
15 มิ.ย. 65 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1462น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องสิทธิประโยชน์หน้าต่างเปิด ปิดไม่ได้ค่ะ13 มิ.ย. 2565 17:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร
1463แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21มีน้ำรั่วลงมาห้อง 21-111 ห้องน้ำชาย13 มิ.ย. 2565 14:10 น.รับเรื่อง
13 มิ.ย. 65 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1464แม่บ้านอาคาร 7หน้าห้องพรรณานิคมแก้ไขนอ็ตที่จับเก้าอี้ใหม่เนื่องจากนอ็ตตัวเดิมยาวเกินไปจนทะลุเบาะนั่ง 13 มิ.ย. 2565 10:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1465แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10กลอนประตูห้องน้ำชายไม่มี 1 ห้อง 13 มิ.ย. 2565 09:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 10:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
1466นายวรากร คำชมภูห้องสมุด1.ถอดเปลี่ยนประกอบผ้าม่านแบบปรับแสงและแบบรางดึง 10 มิ.ย. 2565 11:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1467นายวรากร คำชมภูห้องสมุด10 มิ.ย. 2565 11:42 น.ยกเลิกรายการ
13 มิ.ย. 65 11:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1468น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5แจ้งติดป้ายไวนิลหอพักหญิงนนทรี08 มิ.ย. 2565 10:00 น.ยกเลิกรายการ
08 มิ.ย. 65 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เข้ามาเขียนขอติดตั้งป้ายที่ฝ่ายอาคารนะครับ
1469น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ประตูลูกบิดล๊อกไม่ได้เวลาล๊อกแล้วไม่สามารถปลดล๊อกได้08 มิ.ย. 2565 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1470นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อาคารบริหารซ่อมโต๊ะ เนื่องจากมันหลุด07 มิ.ย. 2565 12:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1471นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อาคารบริหารย้ายชั้นแป้นพิมพ์ค่ะ07 มิ.ย. 2565 12:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1472นายณัฐพงษ์ คำเลิศห้องรับรอง ชั้น 1 หอพักนนทรี (ห้องหลังโต๊ะรปภ ทางเข้าหอพัก)ติดตั้งป้ายไวนิล07 มิ.ย. 2565 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1473นายจำนงค์ วงค์คำพระศูนย์รปภ.อาคาร 14พัดลมเพดานมีเสียงดัง07 มิ.ย. 2565 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มิ.ย. 65 13:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
1474แม่บ้านอาคาร 77-420พื้นกระเบื้องยางชำรุด 06 มิ.ย. 2565 15:06 น.รับเรื่อง
06 มิ.ย. 65 15:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1475นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-1 ฝั่งอาคาร 8ประตูบานสวิงชำรุด06 มิ.ย. 2565 13:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กุญแจบานสวิง 2 ทาง 1 ชุด
1476แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่ฝ้าเพดานพังหลังคารั่ว หน้าห้องน้ำชาย06 มิ.ย. 2565 10:46 น.รับเรื่อง
17 ม.ค. 66 12:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1477แม่บ้านอาคาร 2ห้อง2-310 อ.2 ชั้น3ประตูห้องน้ำพัง2ห้อง06 มิ.ย. 2565 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1478น.ส.บวรรัตน์ ศรีมานอาคาร 3 ห้อง 243มีน้ำไหลลงมาตามเสาจากเพดานห้อง05 มิ.ย. 2565 22:18 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
1479น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านเอ้าเลท ที่สวนบัวหลังคารั่วซึมค่ะ 04 มิ.ย. 2565 12:14 น.รับเรื่อง
06 มิ.ย. 65 12:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1480แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-315 อ.21ห้องน้ำหญิงฐานชักโครกรั่วซึม (ห้องกลาง) 02 มิ.ย. 2565 12:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1481แม่บ้านอาคาร 7ข้างห้องน้ำชั้น2โซนตึก8เก็บอุกรณ์ที่ไม่ใด้ใช้งานออกจากพื้นที่เพื่อไปเก็บในที่เหมาะสม 02 มิ.ย. 2565 10:44 น.รับเรื่อง
02 มิ.ย. 65 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1482แม่บ้านอาคาร 77-222เปลี่ยนพื้นกระเบื้องยางที่แตกชำรุด02 มิ.ย. 2565 08:43 น.รับเรื่อง
02 มิ.ย. 65 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1483น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก มาก.ฉกส. อ.17ห้องมีน้ำซึมลงมา ทำให้มีน้ำขัง และมีปลวก เข้ามากัดตู้เก็บของ และเก็บที่นอนเด็ก ๆ รบกวนขอด่วน01 มิ.ย. 2565 16:21 น.รับเรื่อง
02 มิ.ย. 65 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1484แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ตรงขอบและพื้นมีน้ำรั่วซึมห้อง 21-206 ห้องน้ำหญิง01 มิ.ย. 2565 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 65 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1485น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4กระเบื้องพื้นห้องเรียนแตก01 มิ.ย. 2565 09:06 น.รับเรื่อง
01 มิ.ย. 65 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1486แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15ฝ้าเพดานรอบนอกอาคารพังทะลุลงมา31 พ.ค. 2565 10:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1487แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 16ฝ้าเพดานพังรอบนอกอาคาร ชั้น 2 ด้านหลังอาคาร 31 พ.ค. 2565 10:02 น.รับเรื่อง
31 พ.ค. 65 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1488นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง201กระดานพื้นเตียงหักขนาด 6 ฟุต31 พ.ค. 2565 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1489นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3หน้าห้องน้ำชายป้ายหลุด31 พ.ค. 2565 08:32 น.รับเรื่อง
31 พ.ค. 65 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1490อาจารย์ปาณิสรา ทัศนัยนา19-117ฝ้ารั่วในห้องเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา30 พ.ค. 2565 15:23 น.รับเรื่อง
31 พ.ค. 65 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1491แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20พื้นห้องแตกชำรุดห้อง 20-418/412 ห้อง ศ.ว (ห้องอาจารย์ )30 พ.ค. 2565 11:09 น.รับเรื่อง
30 พ.ค. 65 14:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1492นายจีระศักดิ์ ฆ้องเดช7-422ขอรบกวนทีมช่างมาถอดและติดตั้งบานกระจก เพื่อนำไปติดพัดลมดูดอากาศ30 พ.ค. 2565 11:08 น.รับเรื่อง
30 พ.ค. 65 14:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1493แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ประตูดาดฟ้าชำรุด27 พ.ค. 2565 15:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1494แม่บ้านอาคาร 7ข้างลิฟท์ชั้น1เก็บเก้าอี้และอุปกรณ์ที่ชำรุดออกจากพื้นที่เพื่อไปเก็บในที่ที่เหมาะสม 27 พ.ค. 2565 15:29 น.รับเรื่อง
30 พ.ค. 65 14:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1495แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2ประตูห้องน้ำชำรุด ชั้น 327 พ.ค. 2565 11:27 น.รับเรื่อง
27 พ.ค. 65 12:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1496น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-112,109ประตูชำรุดปิดไม่สนิด และเสียงดังมาก26 พ.ค. 2565 16:31 น.รับเรื่อง
27 พ.ค. 65 08:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1497นายวรากร คำชมภูห้องสมุด1.ถอดย้ายผ้าม่านแบบรางเลื่อน 20 อัน 2.ย้ายออกจากอันเก่าไปเปลี่ยนใช้อีกฝั่งประมาณ 3-6 อัน 26 พ.ค. 2565 13:31 น.รับเรื่อง
26 พ.ค. 65 15:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1498นายวรากร คำชมภูห้องสมุด26 พ.ค. 2565 13:30 น.ยกเลิกรายการ
26 พ.ค. 65 15:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1499แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_213ฝ้าเพดานหน้าห้อง สัมมาทิธิชำรุดค่ะ26 พ.ค. 2565 09:10 น.รับเรื่อง
26 พ.ค. 65 15:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1500แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13บานประตูไม้อัดห้องครัวชำรุดค่ะ26 พ.ค. 2565 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 65 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1501แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ฝ้าเพดานรั่วซึม ห้อง 19- 11725 พ.ค. 2565 10:33 น.รับเรื่อง
25 พ.ค. 65 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1502น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-233เปลี่ยน ลูกบิดชำรุด ไม่สามารถเปิดได้24 พ.ค. 2565 11:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1503แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ฝ้าทะลุลงมาชั้น 324 พ.ค. 2565 11:03 น.รับเรื่อง
24 พ.ค. 65 13:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1504นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 7โคมไฟหลุดห้องนํ้าชายชั้น 1 ฝั่งลิฟท์24 พ.ค. 2565 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 11:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ
1505นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 310ขอบยางตู้เย็นชำรุด24 พ.ค. 2565 09:10 น.รับเรื่อง
24 พ.ค. 65 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1506น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีอ สถานพยาบาล อ.16 ห้องตรวจหลังคาห้องซักผ้ารั่ว ค่ะ 24 พ.ค. 2565 09:09 น.รับเรื่อง
24 พ.ค. 65 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1507แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20,มีน้ำเข้าห้อง 20-422 ห้องอาจารย์24 พ.ค. 2565 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร ชิลิโคลน ใส 2 หลอด
1508นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู1 ขาเข้าเนินสดุดชำรุด 1 อัน23 พ.ค. 2565 15:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 65 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
1509น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. อ.17มุ้งลวดหน้าต่างห้องชำรุด 23 พ.ค. 2565 14:29 น.รับเรื่อง
23 พ.ค. 65 16:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1510น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. อ.17ประตูเลื่อนด้านข้างทางระเบียงตัวล็อคชำรุด ล็อคไม่ได้23 พ.ค. 2565 14:25 น.รับเรื่อง
23 พ.ค. 65 16:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1511แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12ฝ้าเพดานทะลุหน้าห้อง มุสลิมเก่า23 พ.ค. 2565 14:24 น.รับเรื่อง
23 พ.ค. 65 16:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1512แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่เครื่องขัดไฟไม่เข้า23 พ.ค. 2565 14:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
1513แม่บ้านอาคาร 66-202/สายยูชํารุด23 พ.ค. 2565 13:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/
1514แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร21 ชั้น3 1) ฐานชักโครกมีน้ำรั่วซึม ห้องน้ำหญิง 21-315 2) ใต้ที่กดชักโครกมีน้ำรั่วซึมหยดลงมา ห้องน้ำชาย21-305 ค่ะ 20 พ.ค. 2565 14:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 พ.ค. 65 15:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ยางรองก้นโถซักโครก 1 เส้น
1515นายวุฒิชัย วงศ์ณะรัตน์22ลิฟท์ค้างหนึ่งตัว 20 พ.ค. 2565 11:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 พ.ค. 65 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1516แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่เครื่องฉีดสวิทยซ๊อต 19 พ.ค. 2565 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
1517แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10ขาโต๊ะชำรุดห้องกินข้าวอาจารย์19 พ.ค. 2565 10:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
1518น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ขอบบอร์ดนิทรรศการบัว ในอาคารวิจัยและพัฒนาชำรุด 18 พ.ค. 2565 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1519น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-310มุ้งลวดหน้าต่างชำรุดหลุด18 พ.ค. 2565 13:19 น.รับเรื่อง
18 พ.ค. 65 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1520แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ที่คล้องสายยูชำรุดห้อง 21-215 ชั้น 218 พ.ค. 2565 10:27 น.รับเรื่อง
18 พ.ค. 65 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1521แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13ก๊อกน้ำอ่างล้างมือห้องน้ำอาจารย์ชายชำรุดค่ะ18 พ.ค. 2565 09:12 น.รับเรื่อง
18 พ.ค. 65 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1522น.ส.นิรมล วงษ์ประชุมห้อง 1-104พื้นกระเบื้องชำรุด 18 พ.ค. 2565 08:17 น.รับเรื่อง
18 พ.ค. 65 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1523นายยุทธพล บุญกอบโรงซ่อมไฟฟ้า อาคารสถานที่ หลังคาชำรุดเนื่องจากพายุ17 พ.ค. 2565 15:40 น.รับเรื่อง
17 พ.ค. 65 15:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1524น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-215แจ้งกำจัดปลวก และซ่อมขอบบัวที่ชำรุด 17 พ.ค. 2565 11:06 น.รับเรื่อง
17 พ.ค. 65 15:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1525แม่บ้านอาคาร 7ประตูทางออกโซนD ประตูบานสวิงลอ็คกุญแจไม่ใด้ ประตูบานสวิงลอ็คไม่ใด้17 พ.ค. 2565 10:02 น.รับเรื่อง
17 พ.ค. 65 10:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1526น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ พายุฝนฟ้าคะนอง ส่งผลให้ฟ้าผ่า ต้นไม้หักทับถนน บริเวณแปลงปาล์มน้ำมัน 17 พ.ค. 2565 09:59 น.รับเรื่อง
17 พ.ค. 65 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1527แม่บ้านอาคาร 2อาคารเรียนรวมห้อง2-201ห้องเรียนมีน้ำซึมออกมาจากฝาผนังห้อง 14 พ.ค. 2565 10:24 น.รับเรื่อง
17 พ.ค. 65 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1528น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-332/1ประตูห้องนอนปิดไม่ได้ ล็อคไม่ได้ มีช่องห่าง12 พ.ค. 2565 16:18 น.รับเรื่อง
17 พ.ค. 65 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1529น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-330ฝ้าในห้องน้ำแตกหล่นลงมา 2แผ่น12 พ.ค. 2565 16:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1530น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-234ฝ้าเป็นรา ตรงหน้าห้องน้ำ เตียงนอน และในห้องครัว12 พ.ค. 2565 15:44 น.รับเรื่อง
17 พ.ค. 65 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1531แม่บ้านอาคาร 13 อาคาร13หลังคาฝ้าเพดานรั่ว ทางเดินหน้าห้องเรียน202ค่ะ12 พ.ค. 2565 13:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 65 14:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1532แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ฝ้าเพดานชำรุดรอบนอกทางเดินชั้น3,ในห้องเรียน9-30312 พ.ค. 2565 12:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ย. 65 13:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1533แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22มีน้ำหยดลงมาจากฝ้าเพดานห้อง 22-302/1 ชั้น 312 พ.ค. 2565 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ย. 65 13:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1534แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9มีรอยรั่วนกคาบใบไม้มาอยากให้ช่างมาปิดให้ด้วย12 พ.ค. 2565 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ย. 65 13:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1535แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13น้ำรั่วจุดเดิมหน้าห้องเรียน ห้อง 13-20212 พ.ค. 2565 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 65 14:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1536แม่บ้านอาคาร 77-320โต๊ะสำนักงานชำรุด 11 พ.ค. 2565 13:27 น.รับเรื่อง
11 พ.ค. 65 14:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1537แม่บ้านอาคาร 77-320ตู้เก็บเอกสารชำรุดเปิด-ปิดไม่สะดวก 11 พ.ค. 2565 13:25 น.รับเรื่อง
11 พ.ค. 65 14:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1538แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20พื้นแตกชำรุดห้อง 20-42110 พ.ค. 2565 14:56 น.รับเรื่อง
11 พ.ค. 65 08:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1539แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20พื้นแตกชำรุดห้อง 20-41810 พ.ค. 2565 14:52 น.รับเรื่อง
11 พ.ค. 65 08:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1540แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20พื้นชำรุดห้อง 20-30410 พ.ค. 2565 09:27 น.รับเรื่อง
11 พ.ค. 65 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1541แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_206กลอนหน้าต่างบานกระจกชำรุด ปิดล็อกไม่ได้ค่ะ10 พ.ค. 2565 08:22 น.รับเรื่อง
10 พ.ค. 65 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1542แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13สายฉีดน้ำชำระห้องน้ำอาจารย์หญิงชำรุดค่ะ10 พ.ค. 2565 08:19 น.รับเรื่อง
10 พ.ค. 65 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1543นางSureerat Sriphrommunee20-213 ธุรการ ศว.ตู้เก็บเอกสารล็อกไม่ได้09 พ.ค. 2565 13:40 น.รับเรื่อง
09 พ.ค. 65 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1544แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21เหล็กหลุดเพิ่ม 2 อัน 09 พ.ค. 2565 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ค. 65 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/คำจร
1545แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13 _213กระเบื้องยางปูพื้นห้องสัมมาทิฐิชำรุดค่ะ06 พ.ค. 2565 14:35 น.รับเรื่อง
09 พ.ค. 65 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1546แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21เหล็กหลุด 1 เส้น ชั้น 306 พ.ค. 2565 14:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ค. 65 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมพร
1547น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18กำจัดรังต่อให้ด้วยค่ะอยู่ระเบียงหลังห้อง41006 พ.ค. 2565 11:30 น.รับเรื่อง
06 พ.ค. 65 12:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1548น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูม้วนบนดาดฟ้าเปิดไม่ได้เนื่องจากนกทำรังใส่06 พ.ค. 2565 11:28 น.รับเรื่อง
06 พ.ค. 65 12:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1549แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่ตู้เย็นเสีย (ไม่ทำความเย็น )06 พ.ค. 2565 10:26 น.รับเรื่อง
06 พ.ค. 65 12:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้ง้เรื่องสืบราคา
1550แม่บ้านอาคาร 77-418หลังคารั่วเวลาฝนตก06 พ.ค. 2565 10:02 น.รับเรื่อง
06 พ.ค. 65 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1551น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4พื้นกระเบื้องชำรุดและแตกเป็นเศษเล็กๆ06 พ.ค. 2565 09:53 น.รับเรื่อง
06 พ.ค. 65 10:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1552น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-130ขอบบัวชำรุด หลุด 03 พ.ค. 2565 14:22 น.รับเรื่อง
05 พ.ค. 65 11:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1553แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19หลังคารั่ว ห้อง 19-12602 พ.ค. 2565 10:10 น.รับเรื่อง
03 พ.ค. 65 12:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1554น.ส.กนกพร ศรีโคตรงานอาคารสถานที่ฯกุญแจตู้เอกสาร เปิดไม่ได้02 พ.ค. 2565 09:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/ปราโมท
1555แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ห้องน้ำหญิงเปิดไม่ได้ห้อง 22-10629 เม.ย. 2565 11:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 13:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1556นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 400ติดตั้งผนังกั้นห้อง ณ ห้อง 20 - 400 28 เม.ย. 2565 16:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1557น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-208 ห้องธุรการคณะ ทอ .ตู้สำนักงานชำรุด 28 เม.ย. 2565 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1558น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-411น้ำรั่วเข้าทางขอบหน้าต่างไหลลงมาที่พิ้น 27 เม.ย. 2565 15:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1559น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาห้องน้ำชาย และห้องน้ำหญิง ชั้น4 ฝั่งห้องปฏิบัติการขั้นสูง ฝ้าเพดานรั่วมีน้ำไหลลงมา27 เม.ย. 2565 15:49 น.รับเรื่อง
03 พ.ค. 65 12:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1560น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-407 ที่ตั้งเครื่อง Biosafety cabinets ฝ้าชำรุดทำให้น้ำไหลลงมาโดนเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 27 เม.ย. 2565 15:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1561แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20มีน้ำรั่วตรงจุดเดิม27 เม.ย. 2565 15:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1562น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-425ฝ้าเพดานมีน้ำรั่วออกมาจำนวนมาก น้ำนองเต็มห้อง27 เม.ย. 2565 15:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1563แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2น้ำรั่วจุดเดิมชั้น 2 ชั้น 3 27 เม.ย. 2565 15:39 น.รับเรื่อง
03 พ.ค. 65 12:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1564แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ห้องอาจารย์ชั้น 4 ห้อง 21-420-21-421 -21-418-21-417 มีน้ำรั่ว 27 เม.ย. 2565 15:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1565น.ส.จิตรลดา ฦๅชา20-407 คณะสาธารณสุขศาสตร์ลูกบิดประตูห้องประชุมชำรุด สั่นคลอน โปรดดำเนินการให้ด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะ26 เม.ย. 2565 13:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1566น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-313ผนังห้องร้าว 25 เม.ย. 2565 16:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ค. 65 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1567น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-425น้ำรั่วซึมเข้ามาในกระจกทำให้น้ำนองเต็มพื้นห้องพัก 25 เม.ย. 2565 16:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ค. 65 13:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/อำพล
1568น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-417 (ห้องพักอาจารย์อัมพร ศรีคราม)ฝ้าเพดานรั่ว มีน้ำไหลออกมาจากฝ้าเพดานระหว่างแอร์ ทำให้น้ำไหลนองที่พื้น 25 เม.ย. 2565 16:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ค. 65 13:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/อำพล
1569แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20บานประตูกระจกบันไดกลางชั้น 1 แตก25 เม.ย. 2565 15:24 น.รับเรื่อง
25 เม.ย. 65 15:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1570นายนายจิรวัฒน์ อรรถเศรษฐอาคาร8/1ฝ้าบริเวณด้านหน้าอาคารเกิดการแตกหัก และน้ำรั่ว 25 เม.ย. 2565 12:14 น.รับเรื่อง
25 เม.ย. 65 15:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1571แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13กุญแจประตูบานสวิง ชั้น2ชำรุดค่ะ20 เม.ย. 2565 08:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 65 10:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์ กุญแจบานสวิง 1 ชุด
1572น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องรีดผ้าบานเลื่อนชำรุด19 เม.ย. 2565 16:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 65 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1573แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ประตูดาดฟ้าพัง ชั้น 5 ฝั่งสาธา19 เม.ย. 2565 14:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1574แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ขอบประตูปูนมันแตก ห้อง 20-11419 เม.ย. 2565 12:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 65 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/สมโภช
1575นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง114หนูตายข้างตู้เสื้ผ้าส่งกลิ่นเหม็นรบกวนขอช่างมาด่วนด้วยค่ะ 18 เม.ย. 2565 11:19 น.รับเรื่อง
18 เม.ย. 65 14:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1576นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:19 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 14:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1577นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:19 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 14:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1578นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:19 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1579นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:19 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1580นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:19 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1581นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:19 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 14:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1582นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 14:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1583นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 14:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1584นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 14:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1585นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 14:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1586นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 14:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1587นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 14:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1588นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1589นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1590นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1591นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1592นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1593นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1594นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1595นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1596นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1597นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1598นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1599นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1600นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1601นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1602นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1603นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:18 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1604นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:17 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1605นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:17 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1606นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:17 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1607นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:17 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1608นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:17 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1609นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:17 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1610นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:17 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1611นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:17 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1612นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:17 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1613นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:12 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1614นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:12 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1615นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:12 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1616นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง11418 เม.ย. 2565 11:11 น.ยกเลิกรายการ
18 เม.ย. 65 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1617แม่บ้านอาคาร 77-208โต๊ะทำงานชำรุด08 เม.ย. 2565 15:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1618นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง309ติดยางกันแมลงหน้าประตูทางเข้า07 เม.ย. 2565 08:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ย. 65 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1619แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_208ฝ้าเพดาลห้องเรียนชำรุดค่ะ04 เม.ย. 2565 15:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ย. 65 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1620น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดเปิดไม่ได้ห้อง20504 เม.ย. 2565 11:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1621แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20พื้นแตกผนังห้องแตกร้าว ห้อง 20-304 ห้องแล๊ปพยาบาล04 เม.ย. 2565 10:09 น.รับเรื่อง
04 เม.ย. 65 13:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1622อาจารย์กุลธิดา ยะสะกะห้อง 17-409 ชุดพักอาศัยบุคลากร 21. น้ำรั่วบริเวณห้องทำงาน ตามรูปภาพที่แนบมานี้ค่ะ 2. ประตูเลื่อนหลังห้อง เลื่อนเปิด-ปิด ยากค่ะ หมายเหตุ ทั้ง 2 กรณีเคยแจ้งซ่อมไปแล้วก่อนหน้า แต่ยังไม่มีการดำเนินการค่ะ 02 เม.ย. 2565 15:01 น.ยกเลิกรายการ
11 ส.ค. 66 15:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1623แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20พื้นปูนแตกร้าว ห้อง อาจารย์ ห้อง 20-421 20-418 ฝั่ง ศ.ว01 เม.ย. 2565 09:09 น.รับเรื่อง
01 เม.ย. 65 13:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1624น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์Ku.csc. Outlet ที่สวนบัวประตูเอ้าเลทชำรุดค่ะ ล็อคยาก เปิดยาก 31 มี.ค. 2565 15:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1625น.ส.อัมพร ศรีคราม21-417ประตูพัง เปิดปิดยาก เเทบเปิดปิดไม่ได้30 มี.ค. 2565 13:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1626แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ปูนแตกร้าว ห้อง 20-114 -20 -313 20- 314 20- 315 ชั้น 1-3 ฝั่ง ส.ว30 มี.ค. 2565 10:17 น.รับเรื่อง
30 มี.ค. 65 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1627นางผ่องพรรณ มีพรหมงานอาคารสถานที่ กองบริการกลางล้อเก้าอี้ชำรุด30 มี.ค. 2565 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/คำจร
1628น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มแอร์ที่โรงน้ำไม่เย็นค่ะ30 มี.ค. 2565 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1629น.ส.ทิพวรรณ ฝางแก้วอาคารชุดบุคลากร 3 มก.ฉกส ห้อง 3-244ซิงค์ล้างจานในห้องครัวน้ำไม่ไหลออกมาค่ะ 29 มี.ค. 2565 16:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 13:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1630แม่บ้านอาคาร 77-320ตู้เก็บของชำรุด25 มี.ค. 2565 15:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 เม.ย. 65 16:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1631น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-415ถอดบานประตูซิงค์ใต้อ่างล้างจาน 25 มี.ค. 2565 13:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ย. 65 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1632น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ราวตากผ้าชํารุดข้างห้อง4-10524 มี.ค. 2565 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ย. 65 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1633น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-305ติดตั้งกลอนประตูด้านนอกประตูห้องน้ำ23 มี.ค. 2565 15:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 15:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1634น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-415รื้อเตียงนนอนและตู้เสื้อผ้า23 มี.ค. 2565 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร/สมพร
1635แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20บานกระจกหน้าต่างหลุด 1 แผ่น ชั้น 2 ฝั่ง ส.ศ23 มี.ค. 2565 09:10 น.รับเรื่อง
23 มี.ค. 65 10:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1636แม่บ้านอาคาร 66-103เก้าอี้ชํารุด22 มี.ค. 2565 15:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1637แม่บ้านอาคาร 66-202 6_201มือจับบานกระทุ้งหัก4ตัว22 มี.ค. 2565 15:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มือจับบานกระทุ่ง 5 ชุด ปราโมท/สมพร
1638แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 16ฝ้าเพดานพังด้านหลังรอบนอกอาคาร ชั้น 321 มี.ค. 2565 14:08 น.รับเรื่อง
21 มี.ค. 65 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1639แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ประตุม้วน ชำรุด เปิดไม่ได้18 มี.ค. 2565 09:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1640แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ประตูห้องด้านหลังประตูติด เลื่อนไม่ได้ ห้อง 14-105 ห้องเทควันโด18 มี.ค. 2565 08:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1641แม่บ้านอาคาร 7ชั้น2เก้าอี้ชำรุดปรับสูงขึ้นและเลื่อนต่ำลงไม่ใด้ 18 มี.ค. 2565 08:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1642แม่บ้านอาคาร 77-316เก้าอี้ชำรุดน็อตหลุด 17 มี.ค. 2565 14:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1643นายrutchanon pongtongอาคารอำนวยการอุทยานเกษตร 50 พรรษาแผ่นกระเบื้องพื้นอาคารแตก ชำรุด 17 มี.ค. 2565 09:15 น.รับเรื่อง
17 มี.ค. 65 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1644แม่บ้านอาคาร 1ลิทฟ์อ.1เปลี่ยนแทบกาวเว้นระยะห่างตามรุปเนื่องจากชำรุด 16 มี.ค. 2565 14:14 น.รับเรื่อง
16 มี.ค. 65 15:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1645น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาฟาร์มพืช คณะทอ.ซ่อมประตูรั้ว เนื่องจากมีการชำรดปิด-เปิดประตุไม่ได้ 16 มี.ค. 2565 08:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มี.ค. 65 15:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1646น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-104 (ห้องไปรษณีย์)กลอนหน้าต่าง(บานเลื่อน) จำนวน 2 บาน14 มี.ค. 2565 15:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มี.ค. 65 15:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1647น.ส.กนกพร ศรีโคตรงานอาคารสถานที่ฯติดตั้งลิ้นซักใส่แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์14 มี.ค. 2565 10:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1648แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13บานหน้าต่างห้องครัวชำรุด เวลาเปิดติดค่ะ11 มี.ค. 2565 09:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มี.ค. 65 15:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร ล้อเลื่อนบานหน้าต่าง 2 ชุด
1649นายสมชาย เบ้าทอง17-204ฝารองนั่งชักโครกชำรุด 11 มี.ค. 2565 09:35 น.รับเรื่อง
11 มี.ค. 65 12:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1650น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ กลอนล๊อกประตูห้องน้ำหญิง ฝั่ง รปภ.ชำรุด 1 ห้อง10 มี.ค. 2565 13:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มี.ค. 65 15:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กลอนประตู ห้องนำ้ 1 ชุด
1651แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20แผ่นฝ้าเพดานชำรุดห้อง 20-206 (ห้องน้ำชาย )10 มี.ค. 2565 09:52 น.รับเรื่อง
10 มี.ค. 65 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1652แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องน้ำชายฝ้าเพดานมีน้ำรั่วหยดลงมาห้อง 20-206 10 มี.ค. 2565 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1653นายวรากร คำชมภูห้องสมุดซ่อมล้อรถเข็นจำนวนสองคันโดยการเชื่อมล้อรถเข็น อุปกรณ์มีดังนี้ 1.ตู้เชื่อม 2.ใช้ประแจปากตายเบอร์ 21-22 โดยการขันล้อออก 08 มี.ค. 2565 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มี.ค. 65 15:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร
1654แม่บ้านอาคาร 7ชั้น2ข้างห้องน้ำโซนDเก็บอุปกรณ์เช่นแผ่นไม้อัด(สภาพยังใช้งานใด้)ออกจากพื้นที่เพื่อไปเก็บในที่ที่เหมาะสมในการเก็บครั้งนี้ใด้รับอณุญาตจากอาจารย์จาริตา หินเธาว์คณะศว.เรียบร้อยแล้ว 03 มี.ค. 2565 15:08 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
1655แม่บ้านอาคาร 7ชั้น1หลังลิฟท์เก็บอุปกรณ์ที่ชำรุดและไม่ใด้ใช้งานออกจากพื้นเพื่อไปเก็บในที่ที่เหมาะสม 03 มี.ค. 2565 14:26 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
1656แม่บ้านอาคาร 8อ.8/2แจ้งช่อมกะเบี้องห้องเบเกอรี่ชำรุด 02 มี.ค. 2565 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1657น.ส.จิตรา ธรรมรักษาห้องน้ำหญิงชั้น 3 อาคารบริหารประตูห้องน้ำหญิงชั้น 3 ชำรุด01 มี.ค. 2565 11:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มี.ค. 65 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1658น.ส.เจนจิรา ทองแกมโรงเรือนโรคพืช ที่มีหลังคาทึบ ฟาร์มพืชตรงอุตุฯหลังคาแตกเป็นหลังคากระเบื้อง 01 มี.ค. 2565 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1659นายโกศล จันทรเสนาอาคาร 17แจ้งซ่อมด่วน-เปลี่ยนลูกบิดห้อง 17-31628 ก.พ. 2565 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกบิดประตูทั่วไป 1 ชุด
1660น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา ศาลา บริเวณริมบ่อจระเข้ หมายเหตุ : มีกระเบื้อง เหลือจากอาคารประมง25 ก.พ. 2565 16:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 15:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1661แม่บ้านอาคาร 1อ.1ห้องน้ำหญิงชั้น1กลอนประตูชำรุด25 ก.พ. 2565 15:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 15:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1662แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ฝ้าเพดานห้องน้ำชั้น 1มีน้ำหยดลงมาจากห้องน้ำชั้น 225 ก.พ. 2565 15:02 น.รับเรื่อง
25 ก.พ. 65 15:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1663น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ประตูบานเลื่อนกระจกเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วมีเสียงดังมากและดังตลอด24 ก.พ. 2565 14:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มี.ค. 65 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1664แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น3 ห้อง2-310ประตูห้องน้ำชายพัง24 ก.พ. 2565 14:30 น.รับเรื่อง
24 ก.พ. 65 15:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1665แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่เครื่องดูดฝุ่น เสีย (ชำรุด )23 ก.พ. 2565 10:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.พ. 65 15:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1666แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12ลูกบิดประตูชำรุด 23 ก.พ. 2565 10:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท//สมพร ลูกบิดประตู 1 ชุด 12-209
1667น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องน้ำชำรุุดล๊อกไม่ได้ห้อง11023 ก.พ. 2565 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 14:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร ลูกบิดประตู 1 ชุด
1668น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3ล้อรถเข็นผ้าชำรุด23 ก.พ. 2565 09:55 น.รับเรื่อง
23 ก.พ. 65 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1669แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่ฝ้าเพดานพังห้องน้ำชาย22 ก.พ. 2565 10:27 น.รับเรื่อง
22 ก.พ. 65 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1670น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดล๊อกไม่ได้ห้อง11422 ก.พ. 2565 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1671น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้อง114เปิดยาก22 ก.พ. 2565 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1672แม่บ้านอาคาร 1รอบทางเดินชั้น4เวลาฝนตกมีน้ำรั่วฃึมลงตามรางไฟเกือบทุกอัน21 ก.พ. 2565 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 15:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1673น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ลูกปิดประตูห้องอาบน้ำและห้องน้ำเสีย2ชุด(ห้อง110)21 ก.พ. 2565 06:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 14:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1674น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องชำรุดเปิดไม่ได้ห้อง20115 ก.พ. 2565 11:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 14:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร ลูกบิดประตู 1 ชุด
1675แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1หลังคารั่วหน้าห้องเฟื้องฟ้า14 ก.พ. 2565 11:06 น.รับเรื่อง
14 ก.พ. 65 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1676น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-342ยางขอบกระจกหลุด 1 อัน10 ก.พ. 2565 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 65 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1677น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-342 กระเบื้องแตก 3 แผ่น 10 ก.พ. 2565 14:23 น.รับเรื่อง
11 ก.พ. 65 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1678น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-342ขอล๊อคมุ้งลวดชำรุด 1 อัน10 ก.พ. 2565 14:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 65 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1679น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-321มือจับตู้เสื้อผ้าหัก 10 ก.พ. 2565 14:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มี.ค. 65 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มือจับตู้ 1 ชุด ปราโมท/สมพร
1680น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-341/1กระเบื้องยางหน้าห้องน้ำชำรุด 2 แผ่น10 ก.พ. 2565 11:46 น.รับเรื่อง
10 ก.พ. 65 13:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1681แม่บ้านอาคาร 8อ-8/2กระเบื้องห้องเบเกอรี่ชำรุด 09 ก.พ. 2565 16:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1682แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1กลอนประตูชำรุดห้องน้ำหญิง ชั้น 109 ก.พ. 2565 14:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1683น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-204ประตูบานเลื่อนกระจกในห้องน้ำฝืด09 ก.พ. 2565 14:09 น.รับเรื่อง
10 ก.พ. 65 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1684แม่บ้านอาคาร 66-201 =6-202=6-104สายยูชํารุด09 ก.พ. 2565 10:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 65 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
1685น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-335/1ติดตั้งสายยูประตูเข้าห้อง07 ก.พ. 2565 16:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 65 10:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร สายยู 1 ชุด
1686น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-107ประตูเลื่อนหลังห้องชำรุด07 ก.พ. 2565 13:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 65 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1687แม่บ้านอาคาร 6ทางเดินชั้น2กันชึ่ม07 ก.พ. 2565 13:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 65 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, นำ้ยากันซึมหลังคา 18 ลิตร 1 ถัง ปราโมท/สมพร/คำจร
1688แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-313 อ21ลูกบิดประตูชำรุด. ห้องประชุมชั้น3 อ21ค่ะ 03 ก.พ. 2565 14:16 น.รับเรื่อง
03 ก.พ. 65 15:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1689น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-415ใต้อ่างล้างจานชำรุด 02 ก.พ. 2565 15:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 65 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
1690แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่ประตูบานเลื่อนเปิดไม่ได้ห้องประชุม02 ก.พ. 2565 14:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1691นางพรธิดา เสนไสย17-304ลูกบิดประตูห้องเสีย ล็อคไม่ได้02 ก.พ. 2565 07:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 65 14:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกบิด 1 ชุด สมโภช/คำจร
1692นายจำนงค์ วงค์คำพระฝ่ายอาคารสถานที่เปลี่ยนธงชาติ ชำรุด01 ก.พ. 2565 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 65 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ธงชาติไทย 80/120 1 ผืน
1693นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติเปลี่ยนธงชาติ ชำรุด01 ก.พ. 2565 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 65 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ธงชาติไทย 2*3 เมตร 1 ผืน
1694นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคารบริหารเปลี่ยนธงชาติ ชำรุด01 ก.พ. 2565 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 65 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ธงชาติ 2*3 เมตร 1 ผืน
1695แม่บ้านอาคาร 77217/6กระเบื้องยางแตกชำรุด31 ม.ค. 2565 16:07 น.รับเรื่อง
01 ก.พ. 65 08:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1696แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ฝาปิดท่อน้ำเสียแตกชำรุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง28 ม.ค. 2565 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ค. 65 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1697น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-234ขามุ้งลวดหัก 2 จุด27 ม.ค. 2565 15:26 น.รับเรื่อง
27 ม.ค. 65 16:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1698น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-234ทาสีห้องนอน ห้องน้ำ และห้องครัวเนื่องจากเป็นรา27 ม.ค. 2565 15:25 น.รับเรื่อง
27 ม.ค. 65 16:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1699แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15หูช้างประตูด้านหลังชำรุด27 ม.ค. 2565 10:25 น.รับเรื่อง
27 ม.ค. 65 16:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1700นายพงสธร บารจง1-106ลางเลื่อน วาง คีย์ บอรื ชำรุด26 ม.ค. 2565 12:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.พ. 65 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กุญแจโต๊ะทำงาน 1 ชุด
1701แม่บ้านอาคาร 77-323กระเบื้องยางแตกชำรุด26 ม.ค. 2565 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 67 13:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/ไพรสัณฑ์/อำพล
1702แม่บ้านอาคาร 77-320กระเบื้องยางแตกชำรุด26 ม.ค. 2565 10:42 น.รับเรื่อง
26 ม.ค. 65 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1703น.ส.เยาวเรศ โนนทิง9-204ปิดฝ้าเพดานที่ห้อง9-204 เนื่องจากมีหนูเจาะฝ้าลงมาทำลายกระดาษที่ห้องทำงาน26 ม.ค. 2565 09:29 น.รับเรื่อง
26 ม.ค. 65 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1704น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-342ยางขอบกระจกหลุด 1 เส้น ตัวล๊อคมุ้งลวด ชำรุด 1 อัน25 ม.ค. 2565 16:30 น.รับเรื่อง
26 ม.ค. 65 10:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1705น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-415ประตูทางเข้าลอ๊กไม่ได้ ประตเลื่อนหอ้งอาบน้ำเลื่อนไม่ได้ ประหอ้งชักโครกลอ๊กไม่ได้25 ม.ค. 2565 16:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร ล้อประตูเลื่อน 4 ล้อ
1706น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-415ทาสีประตู สีฝาผนัง ทั้งห้อง25 ม.ค. 2565 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 10:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1707นางทิตยา สุภาวงค์1-316เปลี่ยนกุญแจล็อคลิ้นชักโต๊ะทำงาน เนื่องจากอันเก่าชำรุด25 ม.ค. 2565 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กุญแจโต๊ะทำงาน 1 ชุด
1708แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20กระจกหลุดห้อง 20-42324 ม.ค. 2565 15:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.พ. 65 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สิริโคลน 1 หลอด ปราโมท/สมพร
1709แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ฝาถังบำบัดน้ำเสียแตกชำรุด 2 ฝา ทำให้มีกลิ่นเหม้น ฝั่ง ศ.ว24 ม.ค. 2565 15:35 น.รับเรื่อง
24 ม.ค. 65 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1710แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-315 ห้องน้ำหญิง ชั้น3 อ21ฐานชักโครกรั่วซึมค่ะ 24 ม.ค. 2565 15:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1711น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-342แจ้งปิดช่องไฟ 24 ม.ค. 2565 14:55 น.รับเรื่อง
24 ม.ค. 65 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1712น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4กระเบื้องพื้นห้องพองขึ้นมาและแตกร้าวไม่สามารถเหยียบและเดินได้24 ม.ค. 2565 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1713น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์อาคาร 20 ฝั่งศว.ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งบานพับปิดประตูอัตโนมัติ ห้องน้ำชาย หญิง ตึก 20 4 ชั้น จำนวน 8 จุด 21 ม.ค. 2565 17:07 น.รับเรื่อง
24 ม.ค. 65 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1714น.ส.พัชรา วงค์ทอง อาคาร3 ห้อง 223กระเบื้องพื้น บริเวณหน้าห้องน้ำหลุด 20 ม.ค. 2565 20:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1715แม่บ้านอาคาร 66-103 6-104 6-203 6-204กระเบี่องยางชำรุด20 ม.ค. 2565 15:40 น.รับเรื่อง
21 ม.ค. 65 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1716แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่หัวฉีดเครื่่องฉีดน้ำชำรุด19 ม.ค. 2565 14:10 น.ยกเลิกรายการ
09 ก.พ. 65 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1717แม่บ้านอาคาร 77-320/1หน้าต่างบานกระทุ้งชำรุด19 ม.ค. 2565 10:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 65 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร วิกโก้หน้าต่าง 1 คู่
1718นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้ง?ลูกบิด?ชำรุด?ห้อง?4-424?และ?4-422?และ?4-403?เปิด?ไม่ได้?18 ม.ค. 2565 15:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ม.ค. 65 09:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1719น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-337เตียงชำรุด ขารองเตียงใหญ่หลุด 3 ขา18 ม.ค. 2565 11:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 65 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1720น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-336/1ฝาตู้เสื้อผ้าชำรุด บานพับหลุด ชั้นตู้ชำรุด และตัวล๊อคหน้าต่างชำรุด18 ม.ค. 2565 11:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ม.ค. 65 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1721น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ห้องสันทนาการชัั้น4ฝ่าทะลุ17 ม.ค. 2565 14:22 น.รับเรื่อง
17 ม.ค. 65 14:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1722น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาราร4ลูกบิดประตูห้อง4-422เปิดไม่ได่17 ม.ค. 2565 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 65 15:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1723แม่บ้านอาคาร 77-320/1รางผ้าม่านชำรุด17 ม.ค. 2565 13:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร เชือกผ้าม่าน 20 เมตร ล้อผ้าม่าน 60 ตัว
1724อาจารย์กุลธิดา ยะสะกะห้อง 17-409 ชุดพักอาศัยบุคลากร 2ประตูระเบียงห้องมีปัญหา เลื่อนยาก และที่ล็อคประตูบานเลื่อนพังค่ะ16 ม.ค. 2565 18:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 65 10:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1725แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-213 21-214 อ21 สะดืออ่างล้างมือชำรุด ห้องน้ำชายหญิง อ21 ชั้น2 ค่ะ 14 ม.ค. 2565 11:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1726แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-213 21-214 อ21 สะดืออ่างล้างมือชำรุด ห้องน้ำชายหญิง อ21 ชั้น2 ค่ะ 14 ม.ค. 2565 11:31 น.ยกเลิกรายการ
14 ม.ค. 65 12:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1727น.ส.แพรวพรรณ แสนสีแก้วฟาร์มพืชป้ายฟาร์มพืชชำรุด 14 ม.ค. 2565 10:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 15:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1728แม่บ้านอาคาร 77-404/3กำจัดปลวกบริเวณขอบกระจกห้องน้ำ13 ม.ค. 2565 14:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1729แม่บ้านอาคาร 77-317/3,7-317/8,7-319กระเบื้องยางแตกชำรุด13 ม.ค. 2565 13:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กระเบื้องยาง 50 แผ่น ปราโมท/สมพร
1730นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 14ชักโครกห้องนํ้าหญิงลูกลอยชำรุด ด้านทิศตะวันออก13 ม.ค. 2565 09:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 65 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดลูกลอยหม้อนำ้ซักโครก 1 ชุด
1731นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ลูกบิดประตูชำรุดห้อง20213 ม.ค. 2565 08:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 65 15:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1732นายณธกร ทัศนัส7-228พื้นห้องแล็ปชำรุด เกิดฝุ่นกระจายทั่วห้อง เป็นผลเสียต่อสุขภาพนิสิตและผู้สอน 12 ม.ค. 2565 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กระเบื้องยาง 15 แผ่น ปราโมท/สมพร
1733นางกิตติมา งามวิไลกร20-420ตู้เปิดไม่ได้ กุญแจมีปัญหาค่ะ11 ม.ค. 2565 12:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กุญแจโต๊ะทำงาน 1 ชุด
1734น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้องสะรีระสัตว์7-421ตัดถังพลาสติกสีดำ11 ม.ค. 2565 10:16 น.รับเรื่อง
11 ม.ค. 65 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1735น.ส.รดา กันแสนห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา อาคารเรียนรวม (อาคาร2)ประตูเปิดลำบาก และปิดไม่สนิท 10 ม.ค. 2565 09:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 65 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1736น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกหลังห้องชำรุดเปิดไม่ได้ห้อง11105 ม.ค. 2565 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ม.ค. 65 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1737นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้อง226กระดานพื้นเตียงหักขนาด 6 ฟุต04 ม.ค. 2565 10:57 น.รับเรื่อง
04 ม.ค. 65 16:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1738น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-227ปิดช่องว่างใต้ประตูห้อง และประตูข้างห้อง และซ่อมประตูข้างห้องที่ชำรุด04 ม.ค. 2565 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 65 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1739น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-227ถอนตะปู ปิดรูตะปู และทาสีห้องนอนใหม่04 ม.ค. 2565 10:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 65 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1740น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดหลุดห้อง31829 ธ.ค. 2564 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ม.ค. 65 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร แก้ไขและซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อย
1741แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ประตูด้านหลังชั้น3ชำรุด28 ธ.ค. 2564 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ม.ค. 65 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1742แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ชักโครกอุตตันห้องน้ำคนพิการ ชั้น 3 ฝั่ง ศ.วห้อง 20-31128 ธ.ค. 2564 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1743น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-227ลูกบิดประตูระเบียงข้างห้องชำรุด24 ธ.ค. 2564 16:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ม.ค. 65 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1744น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-227ปิดรอยร้าวผนังห้อง24 ธ.ค. 2564 16:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 65 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1745แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ประตูเปิดไม่ได้ ห้อง 22-11024 ธ.ค. 2564 13:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 65 15:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1746น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10รถเข็นจากที่โรงอาหารกลาง อาคาร 10 ชำรุดค่ะ 23 ธ.ค. 2564 14:59 น.รับเรื่อง
24 ธ.ค. 64 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1747น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10ขอบประตูที่โรงอาหารกลางอาคาร 10 ชำรุดค่ะ ทำให้ปิดประตูยาก 23 ธ.ค. 2564 14:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 65 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1748น.ส.แพรวพรรณ แสนสีแก้วฟาร์มพืชประตูเหล็กดัด หน้าออฟฟิศในฟาร์มพืชชำรุด 22 ธ.ค. 2564 10:12 น.รับเรื่อง
23 ธ.ค. 64 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1749แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ประตูม้วนเหล็กชั้น 1 เปิด-ปิดไม่ได้ทางทิศเหนือ20 ธ.ค. 2564 09:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 65 15:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1750แม่บ้านอาคาร 66-202 -6-202 เก้าอี้ชํารุด17 ธ.ค. 2564 13:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 65 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1751นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 226 พื้นเตียงหักชำรุดขนาด 6 ฟุต16 ธ.ค. 2564 14:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 65 15:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1752แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 16ฝ้าเพดานทะลุ ด้านหลังชั้น 2 16 ธ.ค. 2564 10:56 น.รับเรื่อง
16 ธ.ค. 64 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1753แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13ฉายฉีดชำระห้องน้ำอาจารย์หญิงอุดตันคะ16 ธ.ค. 2564 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1754แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13กระเบื้องฝาผหนังห้องน้ำอาจารย์ชำรุดคะ16 ธ.ค. 2564 09:50 น.รับเรื่อง
16 ธ.ค. 64 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1755น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-233/1เตียงนอนชำรุด15 ธ.ค. 2564 16:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 65 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1756น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-227มือจับประตูตู้เสื้อชำรุด15 ธ.ค. 2564 14:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 65 15:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มือจับตู้ 1 ชุด ปราโมท/สมพร
1757น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-227ขอบบัวข้างฝาชำรุด และทาสีภายในห้องเนื่องจากเป็นรา14 ธ.ค. 2564 15:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 65 15:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1758น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-277เปลี่ยนกระจกห้องน้ำ14 ธ.ค. 2564 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มิ.ย. 67 15:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1759น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-277ตู้เสื้อผ้าชำรุดมีรูหนู14 ธ.ค. 2564 14:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 14:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1760น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ฝาปิดถังแซ็กหลังห้องทันตกรรมแตกค่ะ14 ธ.ค. 2564 14:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝาปิดบ่อบำบัดนำ้เสีย 1 ชุด
1761นายภักดี คบกลาง3-231ลูกบิดประตูห้องเสีย ไม่สามารถเปิด-ปิดห้องได้14 ธ.ค. 2564 09:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 14:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร ลูกบิดประตู 1 ชุด
1762แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2ฝาท่อน้ำทิ้งแตกชำรุด 1 ฝา13 ธ.ค. 2564 14:36 น.รับเรื่อง
14 ธ.ค. 64 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1763แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 7ประตูม้วนเปิดไม่ได้ทางเข้าอาคารด้าน ร.ป.ภ13 ธ.ค. 2564 09:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 14:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1764แม่บ้านอาคาร 22-310 อ.2 ชั้น3 ห้องน้ำชายประตูห้องน้ำชายพัง ช่างถอดออกแล้วไม่มาติดให้13 ธ.ค. 2564 08:01 น.รับเรื่อง
13 ธ.ค. 64 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1765นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 ชั้น 4 ห้อง 406โทรศัพท์คณะเบอร์ 042725013 เสีย / เบอร์แฟกซ์ 042725155 เสียไม่สามารถใช้งานได้09 ธ.ค. 2564 14:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1766นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 ชั้น 4 ห้อง 406โทรศัพท์ เบอร์ 042-725043 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อกดโทรเข้ามือถือจะขึ้นเบอร์ 042725042 /เมือโทรกลับจะไปติดที่หน่วยประชาสัมพันธ์ /ถ้าโทรเข้าเบอร์ 042725043 จะมีเสียงเรียกเข้าที่ผู้โทร แต่เครื่องโทรศัพท์ไม่มีเสียงอะไรดัง 09 ธ.ค. 2564 13:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1767แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่เครื่องขีดเสีย09 ธ.ค. 2564 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1768แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ท่อน้ำรั่วชั้น 308 ธ.ค. 2564 09:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ธ.ค. 64 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เกลียวนอก 1 1/2 นิ้ว 2 ตัว
1769น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ประตู้หน้าต่าง ห้อง 109 อาคารวิจัยและพัฒนา ไม่สามารถเปิดได้07 ธ.ค. 2564 14:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ธ.ค. 64 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
1770นายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล19-123ติดสายยู 2 ฝั่ง เนื่องจากมีทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก07 ธ.ค. 2564 11:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ธ.ค. 64 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายยูหูช้าง 2 ชุด ปราโมท/สมพร
1771แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13สายหม้อน้ำชักโครกชำรุดห้องน้ำนิสิตชาย.ชั้น2คะ07 ธ.ค. 2564 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 14:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1772น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องชำรุดเปิดไม่ได้ห้อง31203 ธ.ค. 2564 14:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 14:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1773น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้อง120ชำรุดเปิดยาก03 ธ.ค. 2564 13:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 14:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1774แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13หม้อน้ำชักโครกห้องน้ำนิสิตชายชั้น2.ชำรุดคะ03 ธ.ค. 2564 10:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น
1775น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดหลุดห้อง41103 ธ.ค. 2564 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 14:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1776แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ อาคาร 20แผ่นฝ้าชำรุดตรงหลอดไฟยาวหน้ากระจกห้องน้ำหญิง03 ธ.ค. 2564 09:05 น.รับเรื่อง
03 ธ.ค. 64 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1777แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ฝ้าเพดานมีน้ำหยด ห้อง 22-20603 ธ.ค. 2564 09:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 65 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1778น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ฝาตะแกรงปิดท่อน้ำเสียทางเข้าโรงจอดรถชำรุด02 ธ.ค. 2564 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 14:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1779น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 หลังห้อง 340ตัดแต่งต้นดอกปีบ เนื่องจากบดบังจานสัญญาณดาวเทียม 02 ธ.ค. 2564 13:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1780นายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล19-136ติดสายยู 1 ชุด + กลอนประตู 1 จุด เนื่องจากขณะนี้ใช้เก็บทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง02 ธ.ค. 2564 11:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 14:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร สายยูหูช้าง 3 ชุด กลอนประตู 6 นิ้ว 1 ชุด
1781แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-205 อ211)ที่กดชักโครกชำรุด ค่ะ 2)หลอดไฟห้องน้ำหญิงเสีย 1หลอด(ตะเกียบ) ห้อง21-214 ค่ะ 02 ธ.ค. 2564 10:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1782แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13ฉายฉีดชำระห้องน้ำนิสิตชายชั้น2.ชำรุดมีน้ำหยดคะ02 ธ.ค. 2564 10:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1783แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_206หน้าต่างห้องเรียนชำรุดเปิดไม่ออกคะ01 ธ.ค. 2564 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 14:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1784แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13หัวฉีดชำระห้องน้ำนิสิตชายชำรุด1ห้องชั้น2คะ30 พ.ย. 2564 15:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1785แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_204ม่านกัดแดดติดหน้าต่างห้องเรียนชำรุดคะ30 พ.ย. 2564 15:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1786น.ส.ปาริช่าติ บัวโรย3-318-สายฉีดชำระน้ำไหลเบา -แผ่นรองนั่งชักโครกหลุด30 พ.ย. 2564 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ธ.ค. 64 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองซักโครก 1 ชุด
1787น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-215ประตูชำรุด29 พ.ย. 2564 09:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1788น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ลูกบิดประตูห้อง4-312ชํารุด26 พ.ย. 2564 11:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร ลูกบิดประตูใหม่ 1 ชุด
1789แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ผ้าม่านชำรุดห้อง 20-418 หน้าต่างชำรุด ห้อง 20-212 ฝั่ง ศ.ว25 พ.ย. 2564 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1790น.ส.จิตรา ธรรมรักษา1-311ขาโต๊ะประชุมชำรุด24 พ.ย. 2564 14:27 น.รับเรื่อง
24 พ.ย. 64 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1791นางสุพัตรา ผาลลาพัง1-304ส่วนของโต๊ะที่ใช้วางคีย์บอร์ด และเมาส์ เลื่อนยาก23 พ.ย. 2564 14:25 น.รับเรื่อง
24 พ.ย. 64 10:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1792แม่บ้านฝ่าย อาคารฯห้องน้ำหญิง 21-315ฐานชักโครกมีน้ำซึมค่ะ 23 พ.ย. 2564 11:07 น.รับเรื่อง
23 พ.ย. 64 13:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1793น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18โต๊ะชำรุดห้อง12023 พ.ย. 2564 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 14:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1794แม่บ้านอาคาร 77-108โถงไทสกลขอบของประตูบานสวิงนอ็ตหลุดทำให้ปิดประตูไม่สะดวก 23 พ.ย. 2564 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1795น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-316ลูกบิดประตูชำรุด22 พ.ย. 2564 13:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 13:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1796แม่บ้านอาคาร 77-310/1เก้าอี้ล้อเลื่อนขาหักชำรุด 22 พ.ย. 2564 11:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1797นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 3 ทางออก บ.หนองหอยที่คล้องโซ่ชำรุด19 พ.ย. 2564 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1798แม่บ้านอาคาร 77-422สรีรพืชกระเบื้องยางชำรุดประมาณ10-12แผ่น19 พ.ย. 2564 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 64 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท-สมพร หระเบื้องยางสีครีม 20 แผ่น
1799น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-218ประตูเข้าห้องหลวม มองเห็นข้างนอกทั้งซ้ายและขวา ดูไม่แข็งแรง17 พ.ย. 2564 13:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1800น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17แจ้งกำจัดผึ้งหน้าอาคาร 1717 พ.ย. 2564 13:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 09:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1801น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนกระเบื่องปูพื้น จำนวน 10 แผ่น16 พ.ย. 2564 14:13 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
1802แม่บ้านฝ่าย อาคารฯประตู 6รางเหล็กประตู - 6 ชำรุด16 พ.ย. 2564 13:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 64 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1803แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ตัวล็อกหน้าต่างบานกระทุ้งหักชำรุดห้องภาควิชาอุตสาหกรรมบริหาร16 พ.ย. 2564 13:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 65 10:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1804แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หน้าต่างชำรุด ห้อง 20-213 ชั้น 3 ฝั่ง ส.ว16 พ.ย. 2564 10:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1805แม่บ้านอาคาร 7หลังห้องปฏิบัติการโยธาฯขอความอนุเคราะห์กำจัดรังแตน15 พ.ย. 2564 15:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 08:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1806แม่บ้านอาคาร 7ประตูทางออกชั้น1โซนลิฟท์กุญแจประตูบานสวิงเปิด-ปิดไม่สะดวกฝืดมาก15 พ.ย. 2564 15:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กุญแจบานสวิงสองทาง 1 ชุด ปราโมท/สมพร
1807แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ประตูชำรุด ห้อง 22-20111 พ.ย. 2564 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1808น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-236ทาสีฝ้าเพดานห้องที่เป็นเนื่่องจากน้ำรั่ว 10 พ.ย. 2564 16:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 65 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1809น.ส.เจนจิรา ทองแกมอาคารฟาร์มพืชลูกบิดประตูห้องน้ำชายและหญิงชำรุดไม่สามารถใช้ประตูได้10 พ.ย. 2564 14:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1810แม่บ้านฝ่าย อาคารฯห้องน้ำหญิง 21-206สะดืออ่างชำรุด ชั้น2 อ21 ค่ะ 10 พ.ย. 2564 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 14:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1811น.ส.รดา กันแสนห้องแลป อาคารเรียนรวมลูกบิดประตูพัง 08 พ.ย. 2564 16:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1812แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-305 ห้องน้ำชาย ชั้น3 อ21 ค่ะห้องน้ำชาย สะดืออ่างชำรุดค่ะ 08 พ.ย. 2564 14:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 14:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1813น.ส.จิตรลดา ฦๅชาห้องพัก 17-215 อาคารชุดพักอาศัยขอความอนุเคราะห์กำจัดปลวกค่ะ รายละเอียดตามภาพนะคะ 08 พ.ย. 2564 09:42 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
1814น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกห้องทีวีชั้น2ชำรุดเปิอ-ปิดยาก05 พ.ย. 2564 10:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1815แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ประตูหน้าต่างชำรุด ห้อง 20-21004 พ.ย. 2564 08:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1816นางอรุณศรี นิภานันท์ห้องประชุม20-407แผ่นหลังโต๊ะประชุมหลุด03 พ.ย. 2564 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 64 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1817แม่บ้านฝ่าย อาคารฯห้องน้ำหญิง 21-306 ชั้น3 ค่ะ 1) สะดืออ่างชำรุด 2) น้ำรั่วซึมใต้อ่างจุดเดิมน้ำยังหยดอยู่ ค่ะ 03 พ.ย. 2564 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 14:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1818นายสมชาย เบ้าทอง17-204ประตูบานเลื่อนกระจกในห้องน้ำฝืด03 พ.ย. 2564 08:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1819แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_203แผ่นคาเน่ชั่นห้องพักอาจารย์ชำรุดคะ02 พ.ย. 2564 14:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1820แม่บ้านอาคาร 7ชั้น3โซนกลางเก้าอี้ชำรุด 02 พ.ย. 2564 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 14:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชำรุดซ่อมไม่ได้ ปราโมท/สมพร
1821แม่บ้านฝ่าย อาคารฯโรงซ่อมงานยานพาหนะก๊อก ชำรุดห้องน้ำชาย (โถฉี่ )01 พ.ย. 2564 15:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ย. 64 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เทปพันเกลียว 1 ม้วน ก๊อกนำ้ 1/2 นิ้ว 1 ตัว
1822น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-307มือจับตู้เสื้อผ้าชำรุด01 พ.ย. 2564 13:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1823นายสมชาย เบ้าทอง17-204ประตูบานเลื่อนกระจกหลังห้องฝืด เปิด-ปิดยาก01 พ.ย. 2564 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1824น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4บานพลับประตูห้องอาบนํ้าชํารุดห้อง4-320/129 ต.ค. 2564 10:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1825นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ8/1-108ฝ้าทีบาร์แตกทะลุจากด้านบนมาในห้องพักอาจารย์28 ต.ค. 2564 10:17 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
1826น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-409รื้อถอนเตียงนอน และตู้เสื้อผ้าที่ชำรุด27 ต.ค. 2564 14:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 64 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1827น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-409ประตูเลื่อนในนห้องน้ำชำรุดเลื่อนไม่ได้27 ต.ค. 2564 14:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 64 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ล้อประตูเลื่อนห้องนำ้ 4 ล้อ ปราโมท/สมพร
1828น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-409น้ำรั่วบนเพดานห้องนั่งเล่น27 ต.ค. 2564 14:27 น.ยกเลิกรายการ
11 ส.ค. 66 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1829น.ส.จิตรลดา ฦๅชาห้อง 20 - 408 อาคาร 20 ห้องผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ติดตั้งกระดานไวท์บอร์ด และตู้เก็บกุญแจค่ะ 27 ต.ค. 2564 11:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 64 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1830แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20คิ้วประตูชำรุด ห้อง 20-21327 ต.ค. 2564 10:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 64 14:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1831แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ขอบประตูด้านบนชำรุดห้อง 21-10826 ต.ค. 2564 15:00 น.รับเรื่อง
27 ต.ค. 64 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1832นายวรากร คำชมภูห้องสมุดเจาะพุกยึดป้ายในห้องน้ำหญิง26 ต.ค. 2564 14:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 64 14:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
1833น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน7-421-ติดตั้งข้อต่อสายเดรนน้ำร้อน (มีอะไหล่ข้อต่อ 2 ชุด) - ซ่อมแซมกระเบื้องยาง หลุด1 แผ่น25 ต.ค. 2564 10:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 พ.ย. 64 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1834นายนิรันดร์ ทรงนิรันดร์3-235แจ้งซ่อมแซมกระเบื้องยางหน้าห้องน้ำ 21 ต.ค. 2564 11:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 64 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กระเบื้องยางเขียว 6 แผ่น
1835นางวราภรณ์ กระต่ายทองในลิทฟ์อาคาร1เปลี่ยนพื้นที่ยื่นเว้นระยะห่างเก่าชำรุด 21 ต.ค. 2564 10:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 64 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย
1836แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2พื้นกระเบื้องห้องน้ำมีน้ำซึมออกมา ห้องน้ำหญิง 2-10620 ต.ค. 2564 14:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 10:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1837น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-307เตียงชำรุด(ไม้อัดหัก)18 ต.ค. 2564 15:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ต.ค. 64 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1838น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-319ล้อมุ้งลวดหน้าต่างชำรุด 1 บาน18 ต.ค. 2564 15:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ต.ค. 64 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ล้อมุ่งลวด 2 ชุด ปราโมท/สมพร
1839น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-325ฝ้าเพดานเป็นราและชำรุดเป็นรู18 ต.ค. 2564 15:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 65 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1840น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-244กระเบื้องในห้องน้ำชำรุดหลุด 1 แผ่น18 ต.ค. 2564 10:17 น.รับเรื่อง
18 ต.ค. 64 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1841น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ยาแนวกระเบื้องห้องนํ้าชั้น3ห้อง4-308/1.4-303/1.4-320/1.4-314/115 ต.ค. 2564 16:00 น.รับเรื่อง
18 ต.ค. 64 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1842น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4 ยาแนวกระเบื้องห้องนํ้าห้อง4-208/1.4-202/1.4-220/1.4-214/115 ต.ค. 2564 15:57 น.รับเรื่อง
18 ต.ค. 64 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1843น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ยาแนวกระเบื้องห้องนํ้าชั้น1ห้อง4-108/1/4-102/1/4-121/1/4-115/115 ต.ค. 2564 15:53 น.รับเรื่อง
18 ต.ค. 64 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1844แม่บ้านอาคาร 77-409ซ่อมเก้าอี้ชำรุดรวม2ตัว15 ต.ค. 2564 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 64 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1845แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21น้ำรั่วลงมาตรงหลอดไฟหน้าห้องอาจารย์ ห้อง 21-417 ชั้น 414 ต.ค. 2564 10:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1846แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/2หลังคารั่วห้อง แปรรูป 8/214 ต.ค. 2564 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1847แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20สีหลุดลอกทางเดินชั้น 3 ฝั่งสาธา14 ต.ค. 2564 10:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 65 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1848แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20เก้าอี้ชำรุดชั้น 3 ฝั่งสาธา14 ต.ค. 2564 10:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ต.ค. 64 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1849แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20พื้นห้องแลปชำรุด ห้อง 20-30414 ต.ค. 2564 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1850แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ฝ้าเพดานชำรุดห้อง 20-101 14 ต.ค. 2564 09:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 65 09:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1851อาจารย์มยูรกาญจน์ เดชกุญชร3-238/1เจาะรูติดขาตั้งราวม่าน 11 ต.ค. 2564 20:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 64 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1852แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21น้ำรั่วตรงประตูหนีไฟโซนฝั่ง อ 7 ชั้น 411 ต.ค. 2564 14:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 65 15:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1853น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์ุง่ภโถปัสวะรั่วห้อง4-314/111 ต.ค. 2564 13:24 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
1854น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาห้องพักอาจารย์ 21-425เนื่องจากมีฝนตกตกทำให้มีน้ำรั่วซึมในฝ้าเพดานห้องพัก 11 ต.ค. 2564 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 65 15:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/ปราโมท
1855แม่บ้านฝ่าย อาคารฯหน้าลานพระพิรุณป้ายบอกทางชำรุดทางเข้าถนนหมายเลข 1 ฝั่งอ่างสกลนคร11 ต.ค. 2564 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 64 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1856แม่บ้านอาคาร 7ประตูทางออกระเบียงชั้น3โซนDขอความอนุเคราะห์กำจัดรังแตนออกจากพื้นที่08 ต.ค. 2564 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ต.ค. 64 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1857น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาฟาร์มสัตว์คณะทอ. (เครื่องให้อาหารไก่ไข่)ลูกปืนเครื่องให้อาหารไก่แตก ทางฟาร์มสัตว์ซื้ออุปกรร์สำหรับเปลี่ยนไว้เรียบร้อยแล้ว ต้องการช่างที่มีความรู้ไปเปลี่ยนลูกปืนให้ขอบคุณค่ะ 06 ต.ค. 2564 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ต.ค. 64 16:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1858น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-330ฝ้าเพดานกลางห้องนอนชำรุด (ช่างมาปิดแล้วแต่ปูนที่ปิดหลุดลงมาตามภาพคะ) 04 ต.ค. 2564 16:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1859แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ฝ้าทะลุห้อง ข้างห้องวิทยุ ชั้น 3 04 ต.ค. 2564 14:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1860น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ออฟฟิตเก่าหน่วยที่พักอาศัยชั้นวางของหลุดออกมาจากข้างฝา 04 ต.ค. 2564 14:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/สมโภช
1861น.ส.อัมพร ศรีคราม17-415ลูกปิดประตูห้องนอนเสีย มันไม่สามารถบิดลูกบิดเพื่อเปิดประตูห้องได้ คล้ายๆ ว่ามันค้าง04 ต.ค. 2564 04:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1862น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-213เตียงชำรุด 01 ต.ค. 2564 13:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 13:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/สมโภช
1863น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-213สีฝ้าเพดานชำรุด 01 ต.ค. 2564 13:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 09:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1864น.ส.กนกพร ศรีโคตรอาคาร 14 ห้อง2BNumber1 ประตูในห้อง2BNumber1 เปิดไม่ได้ (