ข้อมูลการแจ้งปัญหาอุปกรณ์โสตห้องเรียน
ลำดับ ชื่อผู้แจ้ง สถานที่ รายละเอียด วันที่แจ้ง สถานะ ดำเนินการ การแก้ไข
1น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ1-401ขอเปลี่ยนไมโครโฟนสาย เนื่องจากสายไฟขาด11 ก.พ. 2567 09:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.พ. 67 15:51 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, เปลี่ยนสายไมค์ใหม่เรียบร้อย
2น.ส.ธนิกา ขันอาสาห้อง 7-409ห้อง 7-409 ไมค์ติดๆดับๆ สายหลุดๆ แจคสายไมค์ที่ต่อเชื่อมกับไมค์หลวม เปลี่ยนไมค์หรือสายไมค์ให้ด้วยค่ะ08 ก.พ. 2567 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 67 08:49 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, เปลี่ยนสายไมค์ เปลี่ยนไมค์ใหม่ ใช้งานได้ปกติครับ
3นายวุฒิชัย วงศ์ณะรัตน์22-202เสียงลำโพงหน้าห้องไม่ดัง1ข้าง 11 ม.ค. 2567 08:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ม.ค. 67 10:38 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, หน่วยโสตฯ เข้าตรวจเช็คแล้ว พบว่า สายลำโพงด้านหลังตู้เครื่องเสียงหลวม ตรวจเช็คแล้วทำการแก้ไข เสียงออก ใช้งานได้ปกติแล้วครับ
4น.ส.แพรทอง เหลาภา7-311/1จอโปรเจคเตอร์สั่นสะเทือน เมื่อเปิดแอร์ น่าจะเพราะเอาจอโปรเจคเตอร์ไปห้อยแเพดาน ที่เชื่อโยงกับโครงสร้างของแอร์ ควรเอาโปรเจคเตอร์ย้ายลงมาวางบนโต๊ะ หรือควรแก้ไข แบบอื่นๆ09 ม.ค. 2567 10:54 น.รอดำเนินการนายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายทรงวุฒิ แพนบุตร, ประสานงานอาคาร เพื่อเข้าตรวจเช็คก่อนทำการย้ายจุดยึด LCD ใหม่ครับ
5นายพงษ์พัฒน์ ภะวะ20-200จอให้เรียน 20-200 ไม่เสถียร เปลี่ยนเครื่องยังเป็นเหมือนเดิม 08 ม.ค. 2567 10:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ม.ค. 67 09:25 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, จนท.ประจำคณะ ให้ช่างมาเปรียนสายสัญญาณ ที่ต่อเข้าLCD เส้นใหม่ พร้อมใช้งานครับครับ...
6น.ส.กรรณิการ์ ถนอมสิทธิ์22-301เครื่องกระตุกต่อไม่ติด ไม่มีสัญญาน ติดๆดับๆๆ สอนต่อเนื่องไม่ถึงห้านาที แล้วตัดไป 04 ม.ค. 2567 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 67 10:07 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, หน่วยโสตฯเข้าตรวจสอบแล้ว น่าจะมีปัญหาที่ตัวอุปกรณ์ กล่องรับสัญญาณ แต่เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่คณะติดตั้ง หน่วยโสตฯไม่มีอุปกรณ์ที่จะเปลี่ยนได้ แนะนำให้ทำบันทึกมายังกอง เพื่อที่จะได้เข้าตรวจสอบว่าเป็น กล่องรับสัญญาณแบบไหน และจะได้ส่งทำเรื่องให้ส่วนกลางหรือคณะ จัดหาซื้ออุปกรณ์มาเปลี่ยนต่อไปครับ
7นายพรศักดิ์ ขวากุพันธ์7-114/2จอโปรเจคเตอร์ ในห้องเรียน สีเพี้ยน ไม่คมชัด21 ธ.ค. 2566 10:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ธ.ค. 66 14:59 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, สาเหตุ : สาย VGA ชำรุด แก้ไข ใช้งานได้ปกติ
8นายรุ่งทวี ผดากาล7-411เนื่องจากห้องมีความยาวค่อนข้างมาก นิสิตที่นั่งด้านหลัง มองจอรับภาพไม่ชัด เพราะนั่งอยู่ไกลจากจอ หากเพิ่ม LCD อีกชุดด้านข้างได้จะดีมากเลยครับ 07 ธ.ค. 2566 15:47 น.รับเรื่อง
19 ธ.ค. 66 09:30 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, ขอบคุณครับ จะนำปัญหาเสนอต่อ ผอ.กอง เพื่อเสนอของบประมาณในการจัดการเพิ่มเติมสำหรับอุปกรณ์ห้องเรียนให้ผู้บริหารต่อไปครับ หน่วยโสตฯ ไม่มีอุปกรณ์ แล้วครับ
9อาจารย์ปณิธี การสมดี20-313หน้าจอ screen ติด ๆ ดับ ๆ สายเชื่อมต่อไม่แน่นค่ะ29 พ.ย. 2566 12:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ธ.ค. 66 13:30 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, เปรียนสายlสัณญาณใหม่สายHDMI ต่อตรงกับอุปกรณ์ ทีละเครื่อง ใช้งานได้ปกติ ครับ
10อาจารย์อธิกา วงค์กวานกลม7-311/1การแสดงภาพบน Projector สั่น คาดว่าเนื่องมาจากการแขวนเครืองฉายกับโครงสร้างที่ติดกับเครื่องปรับอากาศ เพราะเมื่อปิดแอร์ไม่เกิดการสั่ง29 พ.ย. 2566 07:14 น.รับเรื่อง
19 ธ.ค. 66 10:03 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, นำเสนอปัญหาให้ ผู้บังคับบัญชารับทราบแล้วครับ เผื่อจะได้หาแนวทางในการแก้ไข จะเอาเครื่องลงข่างล่าง หรือ ย้ายจุดข่างบน ซึ่งต้องใช้งบประมาณ ในส่วนนี้หน่วยโสตฯ ยังไม่สามารถดำเนินการได้ครับ แจ้งปัญหาไปแล้วครับ
11น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-105โทรทัศน์ชำรุดรับสัญาณไม่ได้20 พ.ย. 2566 09:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 พ.ย. 66 09:34 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, หน่วยโสตฯเข้าตรวจเช็คให้แล้วครับ ประสานแนะนำให้ติดต่อ งานคอม คุณอนุสรณ์ กันทำ งานคอม จะมีความถนัดในด้านนี้มากกว่า เพื่อทำการ ตรวจเช็ค ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ ต่อไป
12นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ๆโทรทัศน์หน้าห้องครัวภาพออกครึ่งจอ15 พ.ย. 2566 15:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 พ.ย. 66 10:29 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, หน่วยโสตฯ เข้าทำการตรวจเช็ค ทีวี ห้องอาหาร และทีวีในห้องโรงแรม อ.ชุด หลังจากเข้าตรสจสอบ พบว่า ทีวีออกข่างเดียว หลอดเสื่อมสภาพ และทีวีในห้องโรงแรม รับได้ 4 ช่อง ไม่ชัด เกิดจาก สัญญาณภาพที่ส่งมา ไม่ชัด หน่วยโสตฯ ไม่มี อะไหล่ ที่จะเปลี่ยน หรือซ่อมทีวีได้ จึงได้แจ้ง ผู้แจ้งซ่อม แม่บ้านอาคารชุดฯ แล้วครับ เผื่อให้รายงานต่อ ผู้จัดการอาคารชุด หาแนวทางต่อไปครับ
13นายอภิสิทธิ์ แว่นไธสงค์ห้องประชุมคณะ ศว. 20-312ไมค์ห้องประชุมมีปัญหา ไมค์หวีดหอนครับ08 พ.ย. 2566 11:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ย. 66 14:48 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, -เขาไปตรวจสอบแล้วครับ แนะนำวิธีแก้ปัญหา โดยการลดเสียงลดหมดก่อนแล้วค่อยเปิดเครื่อง จะไม่มีเสียงหอนตามมาครับ
14อาจารย์ปาณิสรา ทัศนัยนา19-125รบกวนถอดทีวีออกจากขาตั้งแบบเข็น และติดต่อขาเดิมในทีวีเพื่อเตรียมดำเนินการยกไปซ่อม ขอบคุณค่ะ 20 ก.ย. 2566 14:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 66 14:21 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, ดำเนินการ ถอดทีวีออกจากขาตั้งแบบเข็น และติดตั้งขาเดิมในทีวีเพื่อเตรียมดำเนินการยกไปซ่อม ให้เรียบร้อยแล้วครับ
15อาจารย์ปาณิสรา ทัศนัยนา19-125รบกวนถอดทีวีออกจากขาตั้งแบบเข็น และติดต่อขาเดิมในทีวีเพื่อเตรียมดำเนินการยกไปซ่อม20 ก.ย. 2566 13:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 66 14:20 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, ดำเนินการ ถอดทีวีออกจากขาตั้งแบบเข็น และติดตั้งขาเดิมในทีวีเพื่อเตรียมดำเนินการยกไปซ่อม ให้เรียบร้อยแล้วครับ
16อาจารย์ปาณิสรา ทัศนัยนา19-126ทีวีในห้องเรียน เปิดได้สักพักจะดับเอง จอดำและเปิดไม่ติด แต่มีไฟเข้าอยู่ รบกวนด้วยค่ะ ต้องใช้สอนตลอด12 ก.ย. 2566 10:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ย. 66 14:59 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, เข้าตรวจเช็คอาการเบื้องต้นแล้ว ทีวีเสียครับ หน่วยโสตฯได้แจ้งอาจารย์แล้ว และทางหน่วยโสตฯ ไม่มีอุปกรณ์ในการซ่อม/เปลี่ยน TV จอ LED ระบบนี้ครับ
17น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาห้องเรียน 21-303 ไมค์มีปัญหา ใช้งานไม่ได้ 22 ส.ค. 2566 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ส.ค. 66 09:53 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, ไมค์และสายใช้งานได้ปกติ ปัญหาเกิดจากหน้าสัมผัสปุ่มเพิ่มลดเสียงขอเครื่องขยายเสียงสกปรก ทำการฉีดสเปย์ทำความสะอาดหน้าสัมผัสเรียบร้อย
18น.ส.บวรรัตน์ ศรีมานอาคาร 9 ห้อง 210หลอดไฟดับ บางหลอดมีแสงกระพริบ 07 ส.ค. 2566 11:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ส.ค. 66 11:14 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, แจ้งงานอาคาร ให้แล้วนะครับ ระบบไฟฟ้า รบกวนแจ้งในรายการซ่อมแอร์-ไฟฟ้า นะครับ
19นางเพชรประกาย กุลตังวัฒนา2-207แผ่นฉากรองฉายเครื่องโปรเจกเตอร์ ตัวปลั๊กไฟไม่มีเต้ารับเสียบไฟเพื่อเลื่อนปรับระดับแผ่นฉาก ให้มันพอดีกับหน้าจอคอมพิวเตอร์และเครื่องปิ้งแผ่นใส04 ส.ค. 2566 15:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ส.ค. 66 12:29 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, เข้าทำการตรวจเช็คและแก้ไขเรียบร้อยครับ
20นางประครอง วรกา22-101สาย HDMI ในห้องมีปัญหา หมายเหตุ เชื่อมต่อ iPad กับสาย HDMI ในห้องอื่นใช้งานได้ปกติ แต่ไม่สามารถ เชื่อมต่อกับสาย HDIM ในห้อง 22-101 ได้26 ก.ค. 2566 13:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ส.ค. 66 11:07 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, ผู้รับเหมาที่ติดตั้งดำเนินการเปลี่ยนสาย hdmi fiber optic ให้ใหม่ ทดสอบกับไอแพดรุ่นแรกๆแล้ว สามารถใช้งานได้ ภาพออกปกติแล้วครับ
21น.ส.กรกนก หาญมนตรี2-202โปรเจคเตอร์มีปัญญา24 ก.ค. 2566 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.ค. 66 15:52 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, หน่วยโสตฯเข้าทำการ ตรวจเช็คตามที่แจ้งแล้ว อุปกรณ์ใช้งานได้ปกติ ครับ หากเกิดปัญหาระหว่างการเรียนการสอน สามารถโทรแจ้งมาได้ที่เบอร์ 042-725091 ได้เลยครับ
22นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 200สัญญาญอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร มีสัญญาณอ่อน ใช้งานติดขัดไม่ต่อเนื่อง21 ก.ค. 2566 10:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 66 13:28 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, แจ้งงานซ่อมเครือข่ายให้แล้วครับ
23น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์โถงอาคาร 20 ชั้น 2จอภาพเริ่มมีปัญหา กระพริบ และมีเส้น สามารถซ่อมแซมได้หรือไม่คะ ก่อนจะเสียมากกว่าเดิมคะ 18 ก.ค. 2566 13:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 08:32 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายทรงวุฒิ แพนบุตร, นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, หน่วยโสตฯ เข้าทำการตรวจเช็ค และประสานงานอาคารขออุปกรณ์สนับสนุน เข้าทำการแก้ไข ปัญหาภาพออกไม่ครบ และดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้งานได้ปกติแล้วครับ
24แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-207จอโปรเจ็คเตอร์ขาดหลุดลงมา15 ก.ค. 2566 08:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ค. 66 14:42 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายทรงวุฒิ แพนบุตร, นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ทำการเปลี่ยนฉากรับภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ตามปกติครับ
25นายทศพล จตุระบุล2-204ขั้ว Microphone มีปัญหา ติดๆ ดับๆ 06 ก.ค. 2566 17:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 08:20 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, เข้าทำการตรวจสอบ ทำการเปลี่ยนสายไมค์เส้นใหม่ สามารถใช้งานได้ตามปกติครับ
26น.ส.นิภาพร เมษาห้องทดสอบทางประสาทสัมผัส อาคาร 8/21.ต่อวีดีโอกับเครื่องฉายแล้วไม่มีเสียงออกมา 2.ไมค์ชำรุด06 ก.ค. 2566 11:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 09:20 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, เข้าทำการตรวจสอบ ทำการเปลี่ยนสายไมค์เส้นใหม่ และเพิ่มสายเสียง สามารถใช้งานได้ตามปกติครับ
27อาจารย์อาทิตย์ แสงงาม9-209เครื่องฉายเสีย ครับ 29 มิ.ย. 2566 17:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 14:05 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, ทำการย้าย LCD ลงมาไว้ข่างล่าง เนื่องจากต้องเดินสาย บนฝ้าเพดานใหม่ ห้องเรียนยังใช้งานทุกวัน ไม่สามารถเข้าทำการติดตั้งได้ เลยต้องย้าย LCD ลงมาไว้ข่างล่าง เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ก่อนครับ
28นายธารินทร์ รัตนบุญทา9-209สายโปรเจคเตอร์ชำรุด โปรเจคเตอร์แสดงผลติดสีแดง29 มิ.ย. 2566 14:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 14:06 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, ทำการย้าย LCD ลงมาไว้ข่างล่าง เนื่องจากต้องเดินสาย บนฝ้าเพดานใหม่ ห้องเรียนยังใช้งานทุกวัน ไม่สามารถเข้าทำการติดตั้งได้ เลยต้องย้าย LCD ลงมาไว้ข่างล่าง เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ก่อนครับ
29นางกมลชนก เเสนเมือง14-201 โปรเจคเตอร์ห้อง 14-201 เสียค่ะ28 มิ.ย. 2566 16:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ค. 66 11:07 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, เข้าตรวจเช็คตามที่แจ้งแล้วครับ LCD ใช้งานได้ปกติครับ เปลี่ยน visualizer ให้เป็นระบบ hdmi ใช้งานได้ปกติครับ
30แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2กระเบื้องห้องเรียนชำรุด09 พ.ค. 2566 13:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 พ.ค. 66 09:37 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, ประสาน งานอาคารให้รับทราบและดำเนินการต่อไปแล้วครับ
31น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-313สายเชื่อมต่อจอโปรเจคเตอร์เสีย23 มี.ค. 2566 09:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มี.ค. 66 09:11 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, ทำการทดสอบสายสัญญาณ ใช้งานได้ปกติ
32นางเพชรประกาย กุลตังวัฒนา2-202จอภาพมีการพักหน้าจอบ่อยๆ ขณะสอน ไม่แน่ใจว่า เป็นเพราะโปรแกรมตั้งเวลาพักหน้าจอ ที่ตั้งไว้น้อยไป (หากเป็นจริง ก็ทำการตั้งใหม่ไม่เป็น) หรือเพราะเสีย รบกวนช่วยตรวจสอบให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ22 ก.พ. 2566 11:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 66 12:51 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, หน่วยโสตฯ ได้เข้าดำเนินการแก้ไขและเซ็ตระบบการพักหน้าจอของโน๊ตบุ๊คเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ตามปกติครับ
33นางเพชรประกาย กุลตังวัฒนา20-302หน้าจอโปรเจ็กเตอร์ติด และ ดับ เป็นระยะ ขณะทำการสอน ไม่ทราบว่าปลั๊กหลวม หรือเป็นเพราะอะไร14 ก.พ. 2566 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.พ. 66 15:35 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, กล่องสลับสัญญาณเสีย **แก้ปัญหาโดยการต่อสาย HDMI โดยตรง สลับสัณญาณ ระหว่างคอมฯ และวิชวล พร้อมใช้งานครับผม
34แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ22-205 อ22แจ้งทำความสะอาดลำโพง13 ก.พ. 2566 15:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 66 10:57 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, เข้าตรวจเช็คตามที่แจ้งแล้วครับ ตัวระบบลำโพงไม่ได้รับความเสียหายอะไร แนะนำแม่บ้าน หาผ้าเช็ดทำความสะอาดได้เลยครับ
35อาจารย์อภิรดี วังคะฮาตอาคาร 2- ห้อง 207ภาพที่ปรากฎบนจอโปรเจคเตอร์มัว ไม่ชัด (สไลด์ในคอมชัดเจนดีค่ะ) เป็นอุปสรรคต่อการรับรู้ของนิสิตขณะทำการเรียนการสอน 02 ก.พ. 2566 16:19 น.รับเรื่อง
07 ก.พ. 66 14:35 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, จากการเข้าตรวจสอบเบื้องต้น เนื่องจาก LCD ห้อง อ.2-207 เป็นเครื่องสำรอง(เครื่องเก่า) รุ่น Epson EB - X18 ปี 2558...ซึ่งในปัจจุบันหน่วยโสตฯไม่มีเครื่องฉาย LCD Projector สำรอง(เครื่องใหม่) ที่จะสามารถนำมาทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุดตามที่แจ้งได้ ถ้าหน่วยโสตฯได้รับงบประมาณในการจัดซื้อ LCD Projector จะรีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน ครับ
36อาจารย์อภิรดี วังคะฮาต20-207จอโปรเจคเตอร์มัว มองไม่ชัดเจน ทำให้เป็นอุปสรรคในการรับรู้ขณะทำการเรียนการสอน 02 ก.พ. 2566 16:07 น.รอดำเนินการนายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, จากการเข้าตรวจสอบเบื้องต้น เนื่องจาก LCD ห้อง อ.2-207 เป็นเครื่องสำรอง(เครื่องเก่า) รุ่น Epson EB - X18 ปี 2558...ซึ่งในปัจจุบันหน่วยโสตฯไม่มีเครื่องฉาย LCD Projector สำรอง(เครื่องใหม่) ที่จะสามารถนำมาทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุดตามที่แจ้งได้ ถ้าหน่วยโสตฯได้รับงบประมาณในการจัดซื้อ LCD Projector จะรีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน ครับ
37อาจารย์บุศราวรรณ ไชยะ8/2Projector ไม่เชื่อมกับ computer และสีของ Projector ออกสีเหลือง26 ม.ค. 2566 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ม.ค. 66 09:36 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, -เบื้องต้นแก้ไข้เรียบร้อยแล้วครับ พร้อมใช้งานครับ...
38นายวีรชาติ อักษรศักดิ์7-114/1ติดตั้งเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ประจำห้องเรียน เพื่อใช้งานการเรียนการสอนภายในห้อง25 ม.ค. 2566 21:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ม.ค. 66 09:22 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายมาโนชณ์ คนกล้า, ติดตั้ง LCD Projector เรียบร้อย
39น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 20อเด็ปเตอร์ควบคุมเสียง เสีย ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 20 15 ธ.ค. 2565 10:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 66 15:46 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายมาโนชณ์ คนกล้า, หน่วยโสตฯ ได้ทำการเปลียน อะเเด็ปเตอร์ควบคุมเสียง ตัวใหม่เรียบร้อยแล้ว พร้อมใช้งานครับ
40น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 20อเด็ปเตอร์ควบคุมเสียง เสีย ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 20 07 ธ.ค. 2565 17:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 66 13:34 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, ได้ทำการเปลียนอะเด็ปเตอร์ ควบคุมเสียงไมล์ประชุม ใหม่เรียบร้อย แล้ว ใช้งานได้ปกติครับผม
41อาจารย์ภคพร พิริยาพิทักษ์ภรณ์อาคาร 13 - 208 สกลนครVisualizer ทำให้หน้าจอเป็นสีฟ้า เวลาจะใช้สอนอะไรไม่ได้เลย มันมองไม่เห็น เห็นเป็นสีฟ้า แก้ไขด่วนค่ะ++++06 ธ.ค. 2565 10:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ธ.ค. 65 14:31 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, เปลี่ยนเครื่อง Visualizer สำรอง และสายต่อใหม่แล้วครับ ภาพออกมาขาวชัดขึ้นแล้วครับ
42น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-303ไมค์ห้องเรียนมีปัญหา ติดๆ ดับๆ มีเสียงช๊อต02 ธ.ค. 2565 09:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ธ.ค. 65 14:16 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ทำการเปลี่ยนสายไมค์ ขนาดยาว 5 เมตร(เส้นใหม่) สามารถใช้งานได้ตามปกติ ครับ
43อาจารย์อภิรดี วังคะฮาต20-102ไมค์ติดขัด เหมือนสายหลวมค่ะ21 ต.ค. 2565 12:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ย. 65 10:53 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, -แก้ไข้ เรียบร้อยครับ สายหลวม เร่งเสียงให้ดังขึ้น พร้อมใช้งานครับ
44นายเตชทัช คลายโศกก์อาคาร 2 ห้อง 2-207ไมค์ไม่ดัง เพราะระบบปุ่มเปิด-ปิด เครื่องขยายเสียงเสีย และเสียงไมค์ที่ดังออกมาจะก้องฟังไม่รู้เรื่อง ซึ่งห้องนี้เป็นคลาสใหญ่จะมีปัญหาอย่างมาก 15 ก.ย. 2565 11:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ย. 65 10:11 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, เข้าทำการแก้ไข และทดสอบระบบเสียงจากไมค์แล้วครับ สามารถใช้งานได้ตามปกติ ครับ
45นางเพชรประกาย กุลตังวัฒนา2-206จอภาพที่ฉายจากโปรเจคเตอร์ ติดๆ ดับๆ ที่ติดคือ มีภาพสไลด์ขึ้นตามปกติ แต่สักพักจอภาพจะขึ้นสีฟ้า สลับกันไป เว้นระยะ เป็นช่วงๆ เกิดขึ้นบ่อยๆ ไม่สามารถทำการสอนได้ ผู้สอนลองขยับสายเสียบ และลองดึงออกเสียบใหม่ทั้งสองด้านหัวท้าย ก้อยังเป็นเหมือนเดิม02 ก.ย. 2565 14:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ย. 65 10:01 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, หน่วยโสตฯ ได้ทำการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยครับ...เบื้องต้นพบว่าสาย HDMI ที่ต่อออกมาจากบล็อคหลวม/ไม่แน่น พร้อมกับทำการเปลี่ยนสาย HDMI เส้นใหม่ แล้วทำการเชื่อมต่อสายสัญญาณและลองทดสอบ...อาการกระพริบ ติดๆ ดับๆ ตอนนี้ไม่มีอาการดังกล่าวแล้ว สามารถใช้งานได้ตามปกติ ครับ
46นายปฐมวงศ์ เถายะบุตร22-206สาย HDMI มีปัญหา29 ส.ค. 2565 14:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ส.ค. 65 15:52 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ทำการเปลี่ยนสาย HDMI เส้นใหม่
47อาจารย์รุ่งนภา บุญภวา21-301เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ๖(นห้องเรียน) กับจอ LCD ไม่ได้ค่ะ22 ส.ค. 2565 10:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 65 09:29 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, เนื่องจากสาย HDMI เมนเดิมชำรุด ดำเนินการเปลี่ยนสาย HDMI เรียบร้อยครับ
48นายชัชวาล เมธาพิสิทธิกุล7-411/11 LAN ไม่มีสัญญาณ 2 เมื่อนำ NB ส่วนตัวไปเชื่อมต่อกับ LCD แล้วสัญญาณหลุดๆ ติดๆ ทั้งนี้ได้ทดลองนำ NB ส่วนตัวไปทดลองกับห้องอื่น ก็ใช้ได้ตามปกติ18 ก.ค. 2565 15:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 65 16:23 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, เปลี่ยนสายสัญญาณ HDMI
49น.ส.ดวงกมล แสนสวาทอาคารปฏิบัติการพื้นฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 7-1(2) หนองหารเครื่องฉาย projector เปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า08 ก.ค. 2565 12:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ค. 65 14:39 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, หน่วยโสตเข้าทำการตรวจสอบ พบว่าเครื่องฉาย LCD Projector ชำรุด เนื่องจากไฟฟ้ากระชาก เครื่องเป็นครุภัณฑ์ประจำคณะ ทอ. และน่าจะอยู่ในประกัน ข้อเสนอแนะ แจ้งเครมกับบริษัทคู่สัญญา
50น.ส.นิภาพร เมษาห้อง 7-321 อาคาร 7ไมค์ไม่ดังค่ะ06 ก.ค. 2565 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ค. 65 14:58 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, ไมโครโฟน ชำรุด แก้ไขโดยการเปลี่ยนไมโครโฟน
51น.ส.นิภาพร เมษาห้อง 7-321 อาคาร 7ไมค์ไม่ดังค่ะ06 ก.ค. 2565 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ค. 65 14:58 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, ไมโครโฟน ชำรุด แก้ไขโดยการเปลี่ยนไมโครโฟน
52น.ส.ประภาพรรณ์ แสงดาว7-423จอภาพ LCD มองไม่ชัด สีออกเหลือง 29 มิ.ย. 2565 15:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 มิ.ย. 65 10:28 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, เจ้าหน้าที่โสตฯ ได้เข้าทำการตรวจสอบแล้ว อุปกรณ์ใช้งานได้ปกติ
53น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน7-423จอภาพ LCD มองไม่ชัด สีออกเหลือง 29 มิ.ย. 2565 15:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 มิ.ย. 65 10:28 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, เจ้าหน้าที่โสตฯ ได้เข้าทำการตรวจสอบแล้ว อุปกรณ์ใช้งานได้ปกติ
54น.ส.จารุณี ฤทธิดีห้องสมุดเครื่องกระจายเสียงในห้องสมุดมีปัญหา บางจุดไม่มีเสียงออก30 พ.ค. 2565 10:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 14:32 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ทำการซ่อมบำรุงเรียบร้อยครับ ลำโพงทุกจุดสามารถใช้งานได้ปกติ
55น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องปทุมมาโปรเจคเตอร์ชำรุด หน้าจอเหลือง12 พ.ค. 2565 10:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ค. 65 14:02 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, สาย VGA ต่อจากโน้ตบุ้คหลวม จัดหาสายใหม่ไปต่อให้ใหม่ครับ แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วครับ
56อาจารย์ปาณิสรา ทัศนัยนา19-137 และ 19.173เนื่องจากภาคต้นมีการจัดตารางสอนให้ใช้ทั้งสองห้องเป็นห้องเรียนบรรยายแต่ทั้งสองห้องมีแต่เก้าอี้เลคเชอร์ ไม่มีอินเตอร์เนต คอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย จอรับภาพ ไมค์และเครื่องขยายเสียง หากส่วนกลางจัดให้เป็นห้องเรียนบรรยาย รบกวนช่วยจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเรียนการสอนค่ะ รบกวนด้วยค่ะ 20 เม.ย. 2565 15:16 น.รับเรื่อง
03 พ.ค. 65 13:04 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล,
57นายสุทธิเดช ปรีชารัมย์2-201ต้องการขาตั้งไมโครโฟน (เห็นตัวเก่าชำรุด)08 ธ.ค. 2564 12:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 13:58 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ดำเนินการเปลี่ยนชุดขาตั้งไมค์ใหม่ ที่ ห้อง อ.2-201 ให้แล้วครับ
58น.ส.อัญชัน ไตรธิเลนอาคาร 8/2 จอภาพ LCD เหลือง และภาพไม่ชัดค่ะ02 ธ.ค. 2564 14:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 65 15:58 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, -ดำเนินการแก้ไข้ พร้อมใช้งานครับผม
59น.ส.ประภาพรรณ์ แสงดาวอาคาร 8/2 จอภาพ LCD เหลือง และภาพไม่ชัดค่ะ02 ธ.ค. 2564 14:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 65 15:58 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, -ดำเนินการแก้ไข้ พร้อมใช้งานครับผม
60น.ส.ขวัญกมล ทวายตาคำ7-322หน้าจอ LCD ไม่เต็มจอ29 พ.ย. 2564 14:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 65 15:33 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, เปลี่ยน LCD Projector
61น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422LCD ไม่ชัด21 ก.ค. 2564 11:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 65 15:33 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, เปลี่ยน LCD Projector
62นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ8/1-104ไม่สามารถทำให้ภาพจาก laptop ขึ้น โปรเจคเตอร์ได้07 ก.ค. 2564 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ค. 64 16:05 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, สาเหตุที่ทำให้ภาพจากจาก laptop ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องฉาย LCD ได้ (สาเหตุอาจจะมาจากเครื่องแปลงสัญญาณภาพ ตอนนี้กำลังหาสาเหตุอยู่ครับ)
63แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21เครื่องสำรองไฟเสีย ห้อง 21-308 ชั้น 301 มิ.ย. 2564 14:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มิ.ย. 64 08:59 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, ปลั๊กเครื่องสำรองไฟถูกถอด แก้ไขเรียบร้อยครับ
64นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนครอาคาร 21 ห้อง 21-209 เปิด เครื่องฉาย LCD ไม่ได้ เนื่องจากไฟไม่เข้าเครื่องฉาย26 เม.ย. 2564 10:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 64 09:47 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ทำการติดตั้ง LCD สำรอง (เครื่องเก่า X18 )ระหว่างรอส่งซ่อม
65นายปฐมวงศ์ เถายะบุตร22-205สาย HDMI มีปัญหา ทำให้สัญญาณภาพไม่ถูกส่งไปยังโปรเจคเตอร์ 03 มี.ค. 2564 13:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 09:54 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, แก้ไขอาการดังกล่าวเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ตามปกติ
66น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422LCD ภาพไม่ชัด22 ก.พ. 2564 11:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 65 15:35 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, เปลี่ยน LCD Projector
67นายชัชวาล เมธาพิสิทธิกุล7-311/1เครื่องเสียงมีสัญญาณกวน ช่วงอากาศแห้ง สัญญาณกวนเล้กน้อย วันที่ฝนตก สัญญาณกวนแรง(เสียงดัง)มากจนใช้ไม่ได้(เมื่ออังคารที่ 9 ก.พ.)11 ก.พ. 2564 11:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มี.ค. 64 09:43 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยครับ โดยการปรับระดับเสียงให้เหมาะสม
68นายปฐมวงศ์ เถายะบุตร22-206ภาพจากสาย HDMI ติด ๆ ดับ ๆ 10 ก.พ. 2564 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 64 14:20 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ทำการเปลี่ยนสาย HDMI เส้นใหม่
69อาจารย์สาธินี ศิริวัฒน์2-204ไมโครโฟน และ จอโปรเจคเตอร์ติดๆดับๆ 23 ธ.ค. 2563 15:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ธ.ค. 63 09:31 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล,
70อาจารย์เบญจวรรณ ศุภภัทรพร7-410หน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่สามารถฉายขึ้นเครื่องฉายได้18 ธ.ค. 2563 11:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 63 10:31 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล,
71นายวุฒิชัย วงศ์ณะรัตน์22-202,22-20122-202 ลำโพงคอตกช่วยขันน็อตและปรับเงยหน้าขึ้น,22-201ลำโพงด้านหน้าไม่ออก1ตัว 18 ธ.ค. 2563 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 64 14:19 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล,
72นายวุฒิชัย วงศ์ณะรัตน์22-202,22-20118 ธ.ค. 2563 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:14 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล,
73นายวุฒิชัย วงศ์ณะรัตน์22-202,22-20118 ธ.ค. 2563 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:14 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล,
74นายวุฒิชัย วงศ์ณะรัตน์22-202,22-20118 ธ.ค. 2563 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:14 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล,
75อาจารย์วราภรณ์ พ่วงบุตร์13-205เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ฉายภาพขึ้นจอแล้วเป็นสีเหลือง ไม่สามารถอ่านได้07 ธ.ค. 2563 16:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ธ.ค. 63 08:41 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, เนื่องจาก LCD ประจำห้องเรียนเก่ามาก ได้ทำการนำ LCD ตัวใหม่ไปเปลี่ยนให้แล้วครับ
76น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องปทุมมารบกวนตรวจเช็คระบบเครื่องเสียงภายในห้องปทุมมา(ไมค์ไม่มีเสียง)25 พ.ย. 2563 15:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ย. 63 10:05 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายทรงวุฒิ แพนบุตร, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, เข้าทำการตรวจเช็คแล้ว เกิดจาก แอมป์เก่าชำรุด ได้ทำการเปลี่ยนแอมป์ตัวเก่าที่ถอดมาจากห้องเรียน ไปเปลี่ยนให้ชั่วคราวเพื่อให้ใช้งานได้ และรอคุรุภัณฑ์ตัวใหม่ได้รับการอนุมัติก่อนนำไปเปลี่ยนเพื่อใช้งานต่อไป และได้เปลี่ยนคอมพิวเตอร์ในห้องเป็น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คแทนตัวเก่าที่ เริ่มใช้งานไม่ได้แล้ว
77นายปฐมวงศ์ เถายะบุตร22-206สาย HDMI 10 เมตร เสีย สัญญาณภาพไม่ออกครับ05 พ.ย. 2563 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 64 14:19 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล,
78นายวีรชาติ อักษรศักดิ์7-114/1เครื่องฉาย LCD หลอดเสื่อมสภาพ28 ต.ค. 2563 16:01 น.รับเรื่อง
08 ม.ค. 64 14:13 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, เนื่องจากในปัจจุบันหน่วยโสตฯไม่มีเครื่องฉาย LCD Projector สำรอง ที่จะสามารถนำมาทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุดตามที่แจ้งได้ ถ้าหน่วยโสตฯได้รับงบประมาณในการจัดซื้อ LCD Projector จะรีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน ครับ
79อาจารย์อาทิตย์ แสงงาม9-306โปรเจคเตอร์ดับขณะสอน 25 ก.ย. 2563 13:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ต.ค. 63 09:25 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, เข้าตรวจสอบ และเปลี่ยนเครื่องเก่าที่ยังพอใช้ได้ ทดแทนระหว่างรอ LCD เครื่องใหม่ ให้ใช้งานได้ไปก่อนครับ
80นายธนินท์ ตีรสวัสดิชัยห้องประขุม อาคาร 20-312โปรเจคเตอร์เสีย คาดว่าหลอดฉายขาด 25 ก.ย. 2563 10:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ต.ค. 63 10:28 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายมาโนชณ์ คนกล้า, หน่วยโสตฯ ได้เข้าทำการตรวจสอบเบื้องต้น แล้วพบว่าเกิดจาก โปรเจ็ตเตอร์ ชำรุด แต่เนื่องจาก โปรเจ็กเตอร์เครื่องดังกล่าว จัดซื่อโดยคณะ หน่วยโสตฯ ไม่มีข้อมูล การรับประกัน เบื้องต้นขอให้ทางคณะดำเนินการประสาน บริษัทที่ทำการจัดซื่อเพื่อตรวจสอบระยะการประกัน
81น.ส.กุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์2-303ไมค์โครโฟนห้องนี้ไม่แน่ใจว่าอะไรหลวมรึเปล่าค่ะ เข้าสอนเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว พยายามแก้ไขแล้วแต่ไมค์ไม่ติดเลยค่ะ ขอความกรุณาเข้าเช็คให้ด้วยนะคะ ไม่แน่ใจว่าอะไรหลวมรึเสื่อมสภาพค่ะ ขอบคุณค่ะ17 ส.ค. 2563 12:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 63 10:05 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ได้ดำเนินการเปลี่ยนสายไมค์ชุดใหม่ สามารถใช้ได้ตามปกติครับ
82นายพรศักดิ์ ขวากุพันธ์7-114/2Projector มีอาการดับเอง อยากให้มีการตรวจสอบ หรือสำรองใช้ ครับ20 ก.ค. 2563 09:46 น.กำลังดำเนินการ
02 พ.ย. 63 13:34 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, เนื่องจากในปัจจุบันหน่วยโสตฯไม่มีเครื่องฉาย LCD Projector สำรอง ที่จะสามารถนำมาทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุดตามที่แจ้งได้ ถ้าหน่วยโสตฯได้รับงบประมาณในการจัดซื้อ LCD Projector จะรีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน ครับ
83น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก? มก.ฉกส.? อาคาร? 1718 มิ.ย. 2563 10:05 น.รอดำเนินการ
84น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก? มก.ฉกส.? อาคาร? 1718 มิ.ย. 2563 10:05 น.รอดำเนินการ
85นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย1-302จอทีวีเสีย เปลี่ยนinputไม่ได้ 08 มิ.ย. 2563 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ต.ค. 63 09:36 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี,
86นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ8/1-104ภาพจาก Projector คุณภาพต่ำมาก เพราะ Projector นี้ใช้งานมานานมากและใช้งานตั้งแต่วันจันทร์ถึงอาทิตย์ 21 มี.ค. 2563 11:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 63 14:35 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, -ได้ทำการเปลี่ยนเครือง โปรเจ็ตเตอร์ ตัวใหม่ เรียบร้อยแล้วครับผม
87นายวุฒิชัย วงศ์ณะรัตน์22-206visualizer ภาพไม่ออก 24 ก.พ. 2563 08:50 น.รอดำเนินการ
88อาจารย์ปาณิสรา ทัศนัยนา14-201projector ไฟฉายเป็นสีเหลือง ปรับไม่เป็นค่ะ25 ธ.ค. 2562 22:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ม.ค. 63 09:32 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, เข้าตรวจสอบแล้วครับ ใช้งานได้ปกติ หากยังมีอาการอีก สามารถติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับ 0818713236 เดี้ยวเข้าแก้ไขให้ใน ชม.เรียนนั้นเลยครับ
89น.ส.สุภัคนรี สัตตะโส2-203Visualizer ห้อง 2-203 ชำรุดตั้งแต่เปิดเทอม ติดประกาศไว้หน้าห้องว่าจะรีบซ่อมให้เร็วที่สุด จนวันนี้ 25 ธันวาคม 2562 ยังไม่ได้รับการแก้ไขค่ะ เนื่องจากสอนวิชาคณิตศาสตร์จึงจำเป็นต้องใช้ Visualizer อย่างมากค่ะ 25 ธ.ค. 2562 14:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 เม.ย. 63 12:56 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ทางหน่วยโสตฯ ได้นำเครื่อง Visualizer มาติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วครับ
90นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ8/1-104ภาพจาก Projector ไม่ชัด09 ธ.ค. 2562 11:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 63 14:36 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ
91น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ1-401คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด ไม่สามารถใช้จอโปรเจ็คเตอร์ได้16 พ.ย. 2562 15:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ธ.ค. 62 11:08 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี,
92น.ส.เจนจิรา ทองแกม7-423 ห้องเรียนจอโปรเจคเตอร์เวลาเปิดใช้แล้วจอสั่น 11 ต.ค. 2562 11:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ธ.ค. 62 11:08 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี,
93นางเพชรประกาย กุลตังวัฒนา7-212เปิดยูทูปจากตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ จอมีภาพ แต่เสียงแตกมากๆ ฟังไม่ได้ ปรับเสียงอย่างไรก็ไม่ได้ผล ทำให้นิสิตไม่สามารถเรียนได้02 ต.ค. 2562 11:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ธ.ค. 62 11:08 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี,
94นางเพชรประกาย กุลตังวัฒนา2-203เปิดยูทูปได้แต่เสียงเบามากๆ ทำให้ไม่สามารถมีการเรียนการสอนได้ เพิ่มเสียงให้ดังยังไงก็ไม่ดังขึ้น ทั้งในตัวคอมและเครื่องเสียง ลำโพงด้านข้างประตูทางเข้ามีเสียงดังเบาๆ แต่ลำโพงอีกข้างไม่มีเสียงออกเลย02 ต.ค. 2562 11:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ต.ค. 62 10:36 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, เข้าตรวจสอบแล้ว ต้องทำการเซ็ตสัญญาณเสียงใหม่ ใช้งานได้ปกติ ครับ
95อาจารย์พิมพ์อมร นิยมค้า7-309เปิดคอมฯไม่ได้ค่ะ ขึ้นว่าให้โหลดเป็นวันก็ไม่เข้าไปหน้า desktop สักที28 ส.ค. 2562 13:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ย. 62 09:33 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, เข้าตรวจสอบแล้ว อุปกรณ์ใช้งานได้เป็นปกติ
96น.ส.ฐาปนี เฮงสนั่นกูล7-311/1เครื่องคอมพิวเตอร์ปิดเอง และโปรเจคเตอร์ไม่ทำงานคะ16 ส.ค. 2562 11:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ส.ค. 62 14:09 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, เข้าตรวจสอบแล้ว อุปกรณ์ใช้งานได้เป็นปกติ
97น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 ห้องปทุมมาไมค์ในห้องชำรุด 1 ตัว08 ส.ค. 2562 11:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ส.ค. 62 13:06 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, เข้าตรวจสอบแล้ว พบไมค์ลอยชำรุด 1 ตัว ได้ทำการแจ้งทางหน่วยโสตฯแล้ว รอดำเนินการต่อไป จัดหาชุดไมค์ลอยใหม่ รอดำเนินการต่อไป
98น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา22-205ระบบเครื่องเสียงมีปัญหา 1-C3100-FA09-58210180005/004-61 05 ส.ค. 2562 13:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ต.ค. 63 09:36 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, อุปกรณ์ระบบภาพชำรุด แต่อยู่ในระยะประกัน แจ้งผู้ดูแลประสานซ่อมกับผู้รับเหมา
99อาจารย์เบญจวรรณ ศุภภัทรพรห้อง 9-303ห้อง 7-303 เครื่องฉาย ฉายภาพขึ้นหน้าจอเพียง 2 ใน 3 ของหน้าจอ ส่งผลให้ภาะมีขนาดเล็ก นิสิตหลังห้องไม่สามารถอ่านเนื้อหาที่ฉายอยู่ได้ อยากให้ปรับเครื่องฉายให้ฉายเต็มหน้าจอค่ะ 05 ส.ค. 2562 13:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ส.ค. 62 08:30 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, ได้ทำการขยายภาพ ที่ตัว LCD และ VISUALIZER เรียบร้อยแล้ว ทำให้การนำเสนอภาพ ใหญ่ขึ้นเต็มจอรับภาพ
100นายสุทธิเดช ปรีชารัมย์22-301มีความต้องการเครื่อง Visualizer และ wiless lan reciever สำหรับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะในห้องเรียน31 ก.ค. 2562 17:03 น.รอดำเนินการ
101อาจารย์ปณิธี การสมดี7-212ไม่สามารถเปิดเสียงจากคอมพิวเตอร์ได้ค่ะ19 ก.ค. 2562 19:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.ค. 62 13:51 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, Update ระบบปฎิบัติการ ของคอมพิวเตอร์
102น.ส.เจนจิรา ทองแกม7-423 ห้องเรียนไมค์เปิดแล้วไม่มีเสียง24 พ.ค. 2562 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 62 16:00 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ทำการติดตั้งชุดเครื่องขยายเสียงและลำโพง แทนชุดเดิม
103น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติเครื่องฉายห้อง?109? อาคารวิจัยและพัฒนา? ไม่สามารถใช้งานได้08 พ.ค. 2562 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มิ.ย. 62 08:48 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, เครื่องฉาย LCD ห้อง 109 อาคารวิจัยและพัฒนา อุทยานหนองหาร หน่วยโสตฯ ได้เข้าทำการตรวจสอบแล้ว เกิดจากเครื่องฉาย LCD มีการเสื่อม ชำรุด(เสีย)....หน่วยโสตฯ ได้ทำการจัดเตรียมเครื่องฉาย LCD เครื่องสำรอง ให้ใช้การไปก่อน....
104น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติเครื่อง ฉายห้อง 109 อาคารวิจัยและพัฒนา อุทยานหนองหาร ไม่ทำงาน24 เม.ย. 2562 12:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มิ.ย. 62 08:48 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, เครื่องฉาย LCD ห้อง 109 อาคารวิจัยและพัฒนา อุทยานหนองหาร หน่วยโสตฯ ได้เข้าทำการตรวจสอบแล้ว เกิดจากเครื่องฉาย LCD มีการเสื่อม ชำรุด(เสีย)....หน่วยโสตฯ ได้ทำการจัดเตรียมเครื่องฉาย LCD เครื่องสำรอง ให้ใช้การไปก่อน....
105อาจารย์พัณณ์ไพลิน เหมะธุลิน14-201โปรเจคเตอร์ พื้นหลังเป็นสีฟ้า ทำให้อ่านตัวหนังสือไม่ชัดเจนค่ะ18 เม.ย. 2562 13:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 พ.ค. 62 08:33 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร,
106แม่บ้านอาคาร 8อาคาร8/2เครื่องฉายLCDชำรุด25 ก.พ. 2562 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มี.ค. 62 09:40 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, -ทำการแก้ไขเครื่องprojeter ตัวใหม่พร้อมใช้งานเรียบร้อยครับ
107น.ส.จิตรลดา ฦๅชา2-301โปรเจคเตอร์ มืดมาก นิสิตไม่สามารถมองเห็นได้ มีผลต่อสุขภาพสายตานิสิต20 ก.พ. 2562 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 62 12:06 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ได้เข้าดำเนินการเปลี่ยน เครื่องฉาย LCD เรียบร้อยแล้ว
108อาจารย์ลัดดาพร กุลแก้ว2-304Projector ฉายภาพไม่ชัดเจน ค่อนข้างมืดค่ะ 30 ม.ค. 2562 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 62 12:06 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ได้เข้าดำเนินการเปลี่ยน เครื่องฉาย LCD เรียบร้อยแล้ว
109นายไกรศักดิ์ ไกรษรวงค์22-201 205 206ลงโปรแกรม ระบบโปรแกรมมีปัญหา28 ม.ค. 2562 12:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 62 09:56 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ฝ่ายคอมได้รับทราบ ฝ่ายคอมได้เข้าเช็คเป็นที่เรียบร้อย ครับ
110นายสุทธิเดช ปรีชารัมย์7-412ต่อ notebook ส่วนตัวใช้สอน การแสดงผล projector ไม่พอดี ตกขอบ แสดงผลไม่ครบ23 ม.ค. 2562 20:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 62 09:57 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ทำการปรับขนาด ระยะการฉายเครื่อง LCD ให้พอดีกับฉากรับภาพ เป็นที่เรียบร้อย ครับ
111นายสุทธิเดช ปรีชารัมย์6-201, 6-202ห้องเรียนดังกล่าว ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน อยากให้นำคอมพิวเตอร์มาประจำห้องดังกล่าว เพื่อใช้สอนนิสิต23 ม.ค. 2562 20:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 62 09:54 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ได้ทำการเพิ่มชุดคอมพิวเตอร์ และ เครื่อง visualizer สำหรับการเรียนการสอน อ.6-201,202 เป็นที่เรียบร้อย ครับ
112นายสุทธิเดช ปรีชารัมย์6-201, 6-202ห้องเรียนดังกล่าว ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน อยากให้นำคอมพิวเตอร์มาประจำห้องดังกล่าว เพื่อใช้สอนนิสิต23 ม.ค. 2562 20:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 62 09:54 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ได้ทำการเพิ่มชุดคอมพิวเตอร์ และ เครื่อง visualizer สำหรับการเรียนการสอน อ.6-201,202 เป็นที่เรียบร้อย ครับ
113นายสุทธิเดช ปรีชารัมย์6-20214 ม.ค. 2562 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 62 13:46 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล,
114นายสุทธิเดช ปรีชารัมย์6-202เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ หลอดไฟมีอาการเหลือง แสดงภาพไม่ชัดเจน เป็นปัญหาในการสอน 14 ม.ค. 2562 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 62 13:45 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ หลอดไฟมีอาการเหลือง แสดงภาพไม่ชัดเจน เนื่องจากขั้วต่อสายสัญญาณหลวม ทำการถอดต่อใหม่ ภาพและสีกลับมาเป็นปกติ
115น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ต้องการชุดไมโครโฟนสำหรับจัดประชุม จำนวน 15 ชุด และเตรียมโปรเจคเตอร์ เพื่อใช้ในวันตรวจประเมินขึ้นทะเบียนสถานพยาบาล ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 (โปรดจัดชุดไมโครโฟนในวันที่14ธันวาคม2561)29 พ.ย. 2561 19:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 62 13:44 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล,
116อาจารย์เบญจวรรณ ศุภภัทรพร13-2081. คอมฯไม่มีภาษาไทย 2. หน้าจอคอมเปิดใช้งานไม่ได้ มันขึ้นหน้าจอที่เครื่องฉายอย่างเดียว07 พ.ย. 2561 16:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 พ.ย. 61 12:54 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, เข้าแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ และจะเปลี่ยนชุดคอมพิวเตอร์ วิชวล ในห้องนั้น ในเทอมต่อไปครับ
117น.ส.อรุณธดี ตรุงอำไพ13-203ตรวจสอบการลงโปรแกรมเนโร โหลดมาใช้งานแล้ว ไรท์ไฟล์ Audio CD แล้วไม่มีเสียง04 พ.ย. 2561 18:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 พ.ย. 61 12:25 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, โอมประสานกับอาจารย์แล้วครับ
118อาจารย์ปาณิสรา ทัศนัยนาห้องฟิตเนส อาคาร 14รบกวนช่วยติดตั้งทีวีแบบแขวน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในห้องฟิตเนส30 ต.ค. 2561 13:10 น.กำลังดำเนินการ
14 พ.ย. 61 12:54 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล,
119น.ส.ณัฐวดี ความหมั่น21-301เรื่องสายต่ออุปกรณ์ในห้องเรียนแก้ปัญหากันยังไงคะ เพิ่งเจอกับตัวเอง อยู่ๆ เปลี่ยนเป็น HDMI ไม่มีหัวต่อ ไม่รู้ว่าเปลี่ยน วันนี้จะสอนยังไง24 ต.ค. 2561 10:42 น.กำลังดำเนินการ
26 ต.ค. 61 10:06 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี,
120อาจารย์ศุภาวรรณ ประพันธ์21-301เรื่องสายต่ออุปกรณ์ในห้องเรียนแก้ปัญหากันยังไงคะ เพิ่งเจอกับตัวเอง อยู่ๆ เปลี่ยนเป็น HDMI ไม่มีหัวต่อ ไม่รู้ว่าเปลี่ยน วันนี้จะสอนยังไง24 ต.ค. 2561 10:42 น.กำลังดำเนินการ
26 ต.ค. 61 10:06 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี,
121น.ส.จิตรลดา ฦๅชา2-207เครื่องฉาย สีเพี้ยน ทำให้ผู้สอนและผู้เรียนสุขภาพตาเสีย โปรดแก้ไขด่วน เนื่องจากมีการใช้ห้องเรียนทุกวัน 22 ส.ค. 2561 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 61 11:21 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, เครื่องฉาย สีเพี้ยน เนื่องจากเครื่อง Visualizer เสื่อมสภาพ แก้ไขโดยทำการเปลี่ยนเครื่อง Visualizer ใหม่
122อาจารย์เบญจวรรณ ศุภภัทรพร20-312เครื่องคอมในห้องสอนมีปัญหา 1. ช่องใส่ CD ใช้ไม่ได้ ใส่ CD เข้าไปก็เด้งออกตลอด และช่องใสมันยื่นออกมาตลอดกดกลับเข้าไม่ได้ 2. คอมฯมีอาการค้างอยู่บ่อยครั้ง ทั้งๆที่เปิดแค่ POWERPOINT เท่านั้น20 ส.ค. 2561 11:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ต.ค. 61 09:06 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, -คอมฯ ใหม่ ใส่ CD ไม่ได้ ((ใช้ USB )) -แก้ไขเรียบร้อยแล้วว
123นายพรศักดิ์ ขวากุพันธ์7-114ขอเปลี่ยน Projector ห้องเรียนปฏิบัติการจำนวน 2 ห้องครับ เนื่องจากอันเดิมเสียมาตั้งแต่ต้นปี 256015 ส.ค. 2561 09:05 น.รอดำเนินการ
124นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.2-110ไม่มีสัญญาณภาพ07 ส.ค. 2561 15:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ส.ค. 61 15:39 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ไม่มีสัญญาณภาพ เนื่องจากต่อสายสัญญาณผิด ทำการเชื่อมต่อสายสัญญาณใหม่
125อาจารย์ปาณิสรา ทัศนัยนาห้องฟิตเนสรบกวนช่วยต่อเครื่องเสียง ทีวีและเครื่องเล่นดีวีดีสำหรับสอนเต้นรำ 01 ส.ค. 2561 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 61 11:22 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ดำเนินการเรียบร้อยครับ
126แม่บ้านอาคาร 8อ.8/2ประตูห้องเก็บอุปกรณ์ชำรุดหลุดออกจากบานล็อคไม่ได้03 ก.ค. 2561 10:00 น.รอดำเนินการ
127แม่บ้านอาคาร 8อ.8/2ประตูห้องเก็บของบานประตูชำรุดล็อคไม่ได้เลยกลัวของหายด่วนและด่วนที่สุด27 มิ.ย. 2561 15:32 น.รอดำเนินการ
128นายรุจน์ พรหมสาขา ณ สกลนครห้องสมุดไมค์ประกาศของห้องสมุดมีอาการช็อตและเสียงไม่ออก09 พ.ค. 2561 09:05 น.รอดำเนินการ
129นายชัชวาล เมธาพิสิทธิกุล7-315เครื่องฉาย LCD ฉายไม่ตรงจอภาพโดยภาพตกออกด้านขวาและเอียง(หมุน)ด้วย16 เม.ย. 2561 02:17 น.รอดำเนินการ
130น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422 (ห้องสรีรพืช)เครื่องสาย LCD เปิดไม่ติด (เครื่องเตือนอุณหภูมิสูงและปิดตัวเองภายใน 30 วินาที)09 เม.ย. 2561 09:07 น.รอดำเนินการ
131นางกิตติมา งามวิไลกรอาคาร 14ต้องการยืมไมโครโฟนและลำโพงเพื่อใช้ในการประกาศชี้แจงการสอบโครงการ YFS 2018 ในวันที่ 1 เม.ย. 2561 (12-17 น.)28 มี.ค. 2561 00:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 เม.ย. 61 09:21 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร,
132นายสุทธิเดช ปรีชารัมย์2-203เครื่อง projector ฉายออกมาไม่พอดีจอ อยากให้ปรับให้ฉายแล้วพอดีจอ ไม่ตกจอ26 มี.ค. 2561 16:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 61 10:32 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ได้ทำการปรับภาพเป็นที่เรียบร้อย ครับ
133นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.13-211เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ใช้งานไม่ได้ (เปิดไม่ติด)07 มี.ค. 2561 09:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 61 09:34 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ใช้งานไม่ได้ (เปิดไม่ติด)...เนื่องจากเครื่องฉายโปรเจคเตอร์เสื่อมสภาพ ทำการแก้ไขโดยเปลี่ยนเครื่องฉายโปรเจคเตอร์เครื่องใหม่ ครับ
134นายกีรติ มณีสาย2-304คอมพิวเตอร์หน้าชั้นเรียน มีปัญหา 2 อย่างครับ (1) เปิดใช้งาน internet ไม่ได้ ทั้งที่มีสัญญาณเข้า อาจเกี่ยวกับเวลาของเครื่องไม่ตรง (2) ไม่สามารถเล่นไฟล์เสียงใน computer ออกลำโพงได้ (3) เมื่อนำสายเสียงต่อเข้าโน็ตบุค มีสัญญาณรบกวน ไม่สามารถใช้งานได้ หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการก่อนวันพฤหัสบดีเนื่องจากเป็นห้องที่ใช้สอนประจำทุกวันอังคารและพฤหัสบดีครับ ขอบคุณครับ07 มี.ค. 2561 01:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 61 09:33 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, ทำการแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านคอมพิวเตอร์เรียบร้อย
135น.ส.วิชชุดา ใจเสรีห้องเรียน 1-401 อาคารบริหาร 1 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ใช้งานไม่ได้ เปิดไม่ติด04 มี.ค. 2561 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 61 14:53 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ห้องเสีย คือ 1-405 นะครับ...(1-401 ห้องเฟื้องฟ้า) จัดการเปรียนเรียบ เครื่่องโปรเจ็ตเตอร์ เรียบร้อยแล้ว พร้อมใช้งานครับ...
136นายมาโนชณ์ คนกล้าอ.บริหาร ห้องเรีนยน/ห้องเฟื้องฟ้าส่งภาพจากnootbook ไม่ขึ้นจอ 08 ก.พ. 2561 14:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 61 14:40 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, แก้ไข้เรียบร้อยครับ ต่อสายสัญญาณผิด...
137นายมาโนชณ์ คนกล้า1-401 อ.บริหาร-ต้องการใช้เครื่อง วิชวนร์ ในการสอน02 ก.พ. 2561 14:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 61 14:39 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, - ทำการติดตั้ง วิชวนร์ เรียบร้อยแล้ว ( ย้ายเครื่องวิชวน (Lac) จากห้องสว่าง มาใช้ )
138นายมาโนชณ์ คนกล้า4-102 อ.บริหารโปรเจ็ตเตอร์ เปิดไม่ติด มีเสียงดังออกมา จากตัวเครื่อง 02 ก.พ. 2561 14:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 61 14:35 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, -เครื่อง โปรเจ็ตเตอร์ขึ้น หลอดภาพหมดอายุ -ทำการ ติดตั้งโปรเจ็ตเตอร์ ตั้งพื้น ตัวใหม่ให้ ใช้งานเรียบร้อยย... (ย้ายจาก ห้อง 1-303)
139แม่บ้านอาคาร 22_205จอภาพแอวชีดีเป็นภาพ2มิติดูให้ด้วยค่ะ19 ม.ค. 2561 10:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 61 11:08 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, แก้ไขเรียบร้อยครับ
140นายกีรติ มณีสาย2-205ภาพฉายจากโปรเจคเตอร์ไม่ชัด มีเงาซ้อนทำให้นิสิตมองไม่ชัดและปวดตาเมื่อดูนานๆ ครับ16 ม.ค. 2561 21:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 61 11:07 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, แก้ไขเรียบร้อยครับ
141นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.14-201ไม่มีสัญญาณภาพ16 ม.ค. 2561 10:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ม.ค. 61 10:31 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ไม่มีสัญญาณภาพ...สาเหตุเกิดจาก การต่อสายสัญญาณผิด...ทำการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วครับ
142อาจารย์ปณิธี การสมดี1-401โปรเจคเตอร์ หลอดไฟไม่สว่างค่ะ12 ม.ค. 2561 13:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ม.ค. 61 10:36 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, ดำเนินการ เพิ่มความคมชัดเรียบร้อย ครับผม... (ปิดไฟด้านหน้า จะช้วยให้ภาพที่ฉาย หน้าจอ คมชัดมากขึ้นครับ..)
143นายเตชทัช คลายโศกก์2-304เครื่องเสียงดังไม่ชัด เปลี่ยนเครื่องเสียงใหม่ เพราะวิชาที่สอนมีจำนวนนิสิตมาก พูดแล้วเครื่องเสียงดังไม่ชัด ทำให้สอนไม่ค่อยรู้เรื่อง09 ม.ค. 2561 15:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 61 11:06 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี,
144แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13จอโปรเจ็คเตอร์เปิดแล้วมันเป็นเส้น28 พ.ย. 2560 15:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ธ.ค. 60 13:09 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, โปรเจ็คเตอร์เปิดแล้วมันเป็นเส้น...เกิดจากมีการถอดสายสัญญาณออกแล้วทำเชื่อมต่อสายสัญญาณผิด...แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วครับ
145แม่บ้านอาคาร 13อ13_211จอโปรเจ๊กเตอร์เวลาเปิดมันสั่นเปนเคลื่อนค่ะ28 พ.ย. 2560 13:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ธ.ค. 60 13:09 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, โปรเจ็คเตอร์เปิดแล้วมันเป็นเส้น...เกิดจากมีการถอดสายสัญญาณออกแล้วทำเชื่อมต่อสายสัญญาณผิด...แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วครับ
146น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 ห้องลั่นทมต่อสายสาย ระบบคาราโอเกะกับจอภาพใหม่(ได้จอภาพมาใหม่ค่ะ)14 พ.ย. 2560 14:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ธ.ค. 60 14:55 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ดำเนินการเรียบร้อยครับ
147นายกีรติ มณีสาย2-303โปรเจคเตอร์ไม่โฟกัส ภาพบนฉากสั่นมาก และ ฉายภาพลงไม่ตรงฉากรับภาพ09 พ.ย. 2560 10:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 พ.ย. 60 13:00 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยครับ สาเหตุภาพสั่นเกิดจากแอร์ในห้องเรียนสะเทือนขึ้นบนฝ้าเพดาน
148นายมาโนชณ์ คนกล้าอาคาร 6 (( 6-203 6-204 )) คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้... (ห้อง 6-204 6-203)06 พ.ย. 2560 14:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 พ.ย. 60 14:50 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ติดตั้งคอมฯ ตั้งโต๊ะ แทนเครื่องเดิมเรียบร้อย พร้อมใช้งานครับ...
149นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.16-203คอมพิวเตอร์ห้องเรียนไม่ทำงาน06 พ.ย. 2560 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 พ.ย. 60 10:15 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ได้ทำการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์(สำรอง)ห้องเรียน ตัวใหม่แล้ว
150น.ส.ณัฐพร ปู่ทับหนูห้องอินทนิลน้ำ ชั้น 2 อาคารบริหารขอความอนุเคราะห์ติดตั้งระบบเครื่องเสียงและไมโครโฟนเพื่อใช้ในการประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ มก. สัญจร ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 - 17.00 น.02 พ.ย. 2560 14:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 พ.ย. 60 10:24 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, -แจ้งให้มาติดต่อเรื่อง ในการขอใช้บริการเรียบร้อยแล้ว
151นายรุจน์ พรหมสาขา ณ สกลนครห้องสมุดมีโปรเจคเตอร์ต้องการติดตั้งขึ้นเพดานในห้องฉายหนัง พร้อมสายสัญญาณภาพ 3-4 เมตร31 ต.ค. 2560 13:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 พ.ย. 60 10:31 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, หน่วยโสตฯ ได้เข้าทำการติดตั้ง LCD แต่การตั้งติด LCD บนฝ่าเพดานไม่สามารถติดตั้งได้ จึงได้ทำการติดตั้งบนพื้นโดยวางบนชั้นวาง ให้เรียบร้อยแล้วครับ
152นายณธกร ทัศนัส7-315โปรเจ็คเตอร์แสดงภาพเป็นสีเหลือง31 ต.ค. 2560 12:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 พ.ย. 60 10:26 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, สาเหตุ เกิดจากสายสัญญาณ VGA ชำรุด การแก้ไข โดยการเปลี่ยนสายสัญญ VGA
153นายธวัชชัย สัพโส7-112/5โปรเจ็คเตอร์ ไฟไม่ขึ้น (เปิดไม่ได้ )25 ต.ค. 2560 15:31 น.กำลังดำเนินการ
06 พ.ย. 60 10:27 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล,
154อาจารย์ปณิธี การสมดี1-405คอมพิวเตอร์เปิดเครื่องไม่ได้ ติดๆ ดับๆ ค่ะ25 ต.ค. 2560 13:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 พ.ย. 60 10:26 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, ดำเนินการเรียบร้อยครับ... พร้อมใช้งาน
155อาจารย์ปณิธี การสมดี16-203อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้ คอมพ์ไม่มีเสียงค่ะ25 ต.ค. 2560 13:20 น.กำลังดำเนินการ
06 พ.ย. 60 10:32 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, อินเตอร์เน็ตได้ทำการแจ้งฝ่ายคอมให้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ส่วนระบบเสียงได้ทำการเปลี่ยนลำโพงเคลื่อนที่เพื่อเป็นการทดแทนครับ
156นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.13-204ไม่มีสัญญาณเสียง24 ต.ค. 2560 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ต.ค. 60 09:01 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ไม่มีสัญญาณเสียง...ได้เข้าทำการตรวจเช็ค สาเหตุเกิดจากการต่อเชื่อมช่องสัญญาณผิดและสายสัญญาณเชื่อมสภาพ...
157นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.2-301คอมพิวเตอร์เปิดไฟล์จาก แฟลไดร์และฮาร์ทดิสก์ ไม่ได้12 ต.ค. 2560 10:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ต.ค. 60 10:26 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, คอมพิวเตอร์เปิดไฟล์จาก แฟตไดร์และฮาร์ทดิสก์ ไม่ได้...ปัญหาเกิดจากคอมพิวเตอร์ห้องเรียนติดไวรัสซ่อนไฟล์...แก้ไขโดยนำคอมพิวเตอร์สำรองไปเปลี่ยน และนำคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัสซ่อนไฟล์ให้ฝ่ายคอมแก้ไขต่อไป
158นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.16-203ไม่มีสัญญาณเสียง12 ต.ค. 2560 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ต.ค. 60 10:27 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ไม่มีสัญญาณเสียง...ได้ทำการตรวจเช็คแล้วปัญหาเกิดจากช่องเสียบแจ็คสัญญาณเครื่องเสียงเคลื่อนที่ SANHA SH-360N เสื่อมและชำรุด ...ได้ทำการแก้ไขโดยนำชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ TOA600 ให้ใช้สำรองไปก่อน...(ส่วนเสียงเคลื่อนที่ SANHA SH-360N นำไปซ่อมบำรุง)
159นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.2-302ไม่มีสัญญาณภาพ09 ต.ค. 2560 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ต.ค. 60 09:17 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ไม่มีสัญญาณภาพ...สาเหตุเกิดจาก การสลับช่องสัญญาณผิด...
160นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.2-201ไม่มีสัญญาณเสียง09 ต.ค. 2560 09:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ต.ค. 60 09:14 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ไม่มีสัญญาณเสีย...ได้เข้าทำการตรวจเช็ค สาเหตุเกิดจากการต่อเชื่อมช่องสัญญาณผิด...
161นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.14-201ไม่มีสัญญาณภาพ22 ก.ย. 2560 10:58 น.กำลังดำเนินการ
22 ก.ย. 60 11:03 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ไม่มีสัญญาณภาพ ...เกิดจากตัวเครื่อง Visualizer เปิดไม่ได้...สาเหตุอาจเกิดจากบริเวณรอบๆ และใต้ตัวเครื่อง Visualizer มีน้ำและอาจซึมเข้าไปในตัวเครื่อง Visualizer ทำให้เครื่อง Visualizer มีปัญหาอาการ คือ เปิด/ปิด ไม่ได้ ต้องรอเช็คดูอาการและดำเนินการแก้ไขต่อไป
162นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคาร 8 ติดตั้งจอ LCD ห้องเรียน 13 ก.ย. 2560 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ต.ค. 60 09:18 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล,
163นายชวนชม ยุติธรรมอาคาร 8 ติดตั้งจอ LCD ห้องเรียน 13 ก.ย. 2560 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ต.ค. 60 09:18 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล,
164น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร3 ห้องลั่นทมต่อเครื่องเสียง และระบบคาราโอเกะ(และขอยกเลิกที่แจ้งในช่องรายการซ่อมคอมฯด้วยค่ะ)30 ส.ค. 2560 16:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ต.ค. 60 09:18 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล,
165น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร3 ห้องลั่นทมต่อเครื่องเสียง และระบบคาราโอเกะ30 ส.ค. 2560 15:50 น.รอดำเนินการนายอนุสรณ์ กันทัม,
166นายมาโนชณ์ คนกล้าอ.บริหาร ห้องเรีนยน/ห้องเฟื้องฟ้าVisual ห้องเรียน ไม่มี (มีการโยกย้าย...)30 ส.ค. 2560 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ส.ค. 60 09:34 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, มีการโยกย้าย ไปที่ห้อง 1-403 ได้นำมาติดตั้งทีห้อง เฟื่้องฟ้าเหมือนเดิม พร้อมใช้งาน...
167นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.13-204ติดตั้ง เครื่อง Visualizer-Lumens 35025 ส.ค. 2560 14:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 60 14:55 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ทำการ ติดตั้ง เครื่อง Visualizer-Lumens 350
168นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.7-311ไม่มีสัญญาณภาพ25 ส.ค. 2560 11:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 60 11:58 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, สาเหตุเกิดจากเครื่องแปลงสัญญาณภาพ (ATEN VIDEO SPLITTER) เสีย ได้ทำการถอดเครื่องออกก่อนสัญญาณภาพกลับมาใช้ได้เฉพาะจอหน้า 1 จอ
169นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.13-208/1ภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่แสดงผล25 ส.ค. 2560 11:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 60 11:55 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์เสื่อมสภาพ ทำการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์สำรองกลับมาใช้งานได้ปกติ
170นายมาโนชณ์ คนกล้าอ.บริหาร พระพิรุณไมล์ลอยเสียงไม่ออก...23 ส.ค. 2560 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ส.ค. 60 08:59 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, -(เสียบสายไมล์ไม่แน่น) ดำเนินการเรียบร้อยใช้ได้ปกติ
171นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.9-101ห้องสมุด(ห้องประชุม)สายเชื่อมต่อสัญญาณภาพเสื่อม/ชำรุด17 ส.ค. 2560 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 60 08:52 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, สายเชื่อมต่อสัญญาณภาพเสื่อม/ชำรุด ทำการเปลี่ยนสายสัญญานภาพชุดใหม่
172นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.13-206ไม่มีสัญญาณภาพ11 ส.ค. 2560 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 60 09:19 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, เกิดจากคอมพิวเตอร์ห้องเรียนเสื่อมสภาพ(เปิดติด แต่ภาพหน้าจอค้าง ตรงคำว่า Windows) ทำการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์สำรอง ใช้งานได้ปกติ
173นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.14-201ไม่มีสัญญาณภาพ08 ส.ค. 2560 09:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ส.ค. 60 09:44 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนมาใหม่เป็นชาวต่างชาติ และไม่คุ้นเคยเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์โสตฯ ประจำห้องเรียน ทางเจ้าหน้าที่หน่วยโสตฯ ได้บอกวิธีการใช้งานเบื้องต้นสำหรับอุปกรณ์โสตฯประจำห้องเรียนให้แล้วครับ
174นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง7-219ติดตั้งรูปภาพหน้าห้อง 7-21907 ส.ค. 2560 13:26 น.รอดำเนินการ
175นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.2-301ระบบเสียงมีปัญหา07 ส.ค. 2560 10:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ส.ค. 60 10:16 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, มีการถอดสายเชื่อมต่อลำโพงและทำการต่อสายผิดช่อง แก้ไขเรียบร้อยครับ
176นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอาคาร 16 - 203ไม่มีสัญญาณภาพ 07 ส.ค. 2560 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ส.ค. 60 10:14 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, มีการถอดสายเชื่อมต่อและทำการต่อสายสัญญาณผิดช่อง แก้ไขโดยทำการเชื่อมต่อสายสัญญาณใหม่และปิด/เปิด คอมพิวเตอร์/LCD 1 รอบ สามารถกลับมาใช้งานได้ตามเดิม
177นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.13-205มีการแจ้งว่า Visualizer-Lumens Ps400 มีปัญหา07 ส.ค. 2560 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 พ.ค. 62 08:28 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, เปลี่ยนเครื่องแล้วครับ
178นายมาโนชณ์ คนกล้าอ.บริหาร ห้องเรีนยน/ห้องเฟื้องฟ้าวิชวลน์ เปิดไม่ขึ้นจอ...22 มิ.ย. 2560 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 มิ.ย. 60 09:58 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, เปรียนเครื่อง วิชวลน์ เรียบร้อย พร้อมใช้งาน...
179นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอาคาร 16 - 203ทำการติดตั้งชุดไมค์21 มิ.ย. 2560 11:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มิ.ย. 60 11:15 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ได้ทำการตรวจเช็คและติดตั้งชุดไมค์สาย เพื่อใช้ในงานประกวดสุนทรพจน์
180นายธวัชชัย สัพโส7-112เสียบสายไมค์แล้วบางครั้งมีเสียง บางครั้งไม่มีเสียง14 มิ.ย. 2560 11:50 น.รอดำเนินการนายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, เกิดจากเครื่องขยายเครื่องเสียงชำรุด ได้ถอดเครื่องขยายเสียงออกมาทำการซ่อมแก้ไข
181นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี7-313รับแจ้ง LCD เสีย13 มิ.ย. 2560 15:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มิ.ย. 60 15:06 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ทำการเปลี่ยน LCD ใหม่เรียบร้อย
182น.ส.สุรีรัตน์ ป้องคำสิงห์9-203ห้องพัสดุสอบมีปลวกกัดกินกระดาษ08 มิ.ย. 2560 11:05 น.ยกเลิกรายการ
13 มิ.ย. 60 15:07 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี,
183นายมาโนชณ์ คนกล้าอ.บริหาร ห้องเรีนยน/ห้องเฟื้องฟ้าคอมฯเปิดไม่ออกจอ29 พ.ค. 2560 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ค. 60 11:44 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, - ต่อสายผิด - ช่องสัณญาณภาพหลุดเข้าไปในคอมฯ ((แก้ไข ใช้งานได้ตามปกติ))
184น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 ห้องปทุมมาเดินสายโปรเจคเตอร์ (ช่างมาดูให้แล้ว)26 พ.ค. 2560 15:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มิ.ย. 60 15:09 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี,
185นายพรศักดิ์ ขวากุพันธ์7-114/1โปรเจคเตอร์ ห้อง แสดงภาพไม่ชัดและมีสีผิดเพี้ยน24 พ.ค. 2560 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มิ.ย. 60 11:13 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ได้ทำการตรวจเช็คเครื่องฉายโปรเจคเตอร์แล้ว เกิดจากการเสียบสายสัญญานไม่แน่น
186นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง7-220กำจัดปลวก ห้องคณบดี22 พ.ค. 2560 10:09 น.ยกเลิกรายการ
12 มิ.ย. 60 11:01 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า,
187นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง7-219ติดตั้งกล่องรับคำร้อง11 พ.ค. 2560 09:21 น.รอดำเนินการ
188นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุงห้องคณบดี ตึก7 ชั้น2กำจัดปลวก11 พ.ค. 2560 09:20 น.รอดำเนินการ
189นายมาโนชณ์ คนกล้าอ.บริหาร 401 เสียงไม่ออกลำโพงเสียงไม่ออกลำโพง ห้องเรียน27 เม.ย. 2560 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 60 10:18 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, -ไม่ได้เสียบสายเสียง (ไม่ได้เปิดเสียงลำโพง ในคอมฯ) -ใช้งานได้ตามปกติ
190นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอาคาร 16 - 203การฉายภาพ และระบบเสียงมีปัญหา24 เม.ย. 2560 13:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 เม.ย. 60 13:29 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, การฉายภาพ และระบบเสียงมีปัญหา เนื่องจากมีการถอดรื้อสายสัญญาณทำให้การฉายภาพ และระบบเสียงมีปัญหา แก้ไขโดยการเชื่อมต่อสายสัญญาณใหม่ให้ถูกต้อง
191นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.16จอภาพ/ภาพแสดงผล เป็นสีฟ้า20 เม.ย. 2560 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 เม.ย. 60 09:26 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, เนื่องจากสายเชื่อมต่อสัญญาณ(สายVGA) ชำรุด แก้ไขโดยการเปลี่ยนสาย VGA ชุดใหม่
192นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี2-301รับแจ้งภาพไม่ขึ้นจอ18 เม.ย. 2560 10:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 เม.ย. 60 10:14 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, เช็คดูแล้วมีผู้ใช้ห้องคนก่อนได้ถอดสายแล้วไม่เอาไว้ที่เดิมทำให้มีปัญหา ทำการต่อให้พร้อมใช้งานเรียบร้อย
193นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี2-207รับแจ้ง สายไมค์ขาด18 เม.ย. 2560 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 เม.ย. 60 10:12 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, ทำการเปลี่ยนสายไมค์ใหม่เรียบร้อย
194นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี2-204รับแจ้งวิชวลห้องเรียนไม่มี18 เม.ย. 2560 10:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 เม.ย. 60 10:11 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, วิชวลจากห้อง 2-204 มีปัญหาจึงได้ทำการเอามาเช็คและติดตั้งคืนเรียบร้อย
195นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.13-207Visualizer มีปัญหา 04 เม.ย. 2560 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 เม.ย. 60 11:33 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, Visualizer มีอาการภาพเบลอโฟกัสไม่ติดเนื่องจาก Visualizer มีการเสื่อมสภาพ(เสีย) ได้ทำการแก้ไขโดยเปลี่ยนเครื่อง Visualizer (สำรอง) แทนชั่วคราวก่อน
196นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.13-206ไม่มีสัญญาณภาพ04 เม.ย. 2560 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 เม.ย. 60 11:30 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ทำการต่อสายสัญญาณผิดช่อง ได้ทำการปิด/เปิด คอมพิวเตอร์ใหม่ 1 รอบ สามารถกลับมาใช้งานได้ตามเดิม
197นายศรัณย์พงศ์ ปาระลีห้องพระพิรุณรับแจ้งให้บันทึกวีดิโอการประชุมของงานบุคคล 09.00 น - 12.00 น04 เม.ย. 2560 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 เม.ย. 60 10:52 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, 03/04/60 ดำเนินการเรียบร้อย
198นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.1 ห้องอินทนิลน้ำทำการติดตั้งเครื่องฉายภาพ LCD 03 เม.ย. 2560 11:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 เม.ย. 60 11:54 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ทำการติดตั้งเครื่องฉายภาพ LCD เนื่องจากมีการประชุมระบบชลประทาน
199นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.13 , อ.14 , อ.16ทำการตรวจเช็คอุปกรณ์โสตฯ ประจำห้องเรียน อ.13 , อ.14 , อ.1624 มี.ค. 2560 14:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มี.ค. 60 14:44 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ได้ทำการตรวจเช็คอุปกรณ์โสตฯ ประจำห้องเรียน อ.13 , อ.14 , อ.16 ก่อนจะเริ่มการเรียนการสอน หลังจากทำการสอบกลางภาค ภาคปลาย ปี 59
200นายณธกร ทัศนัส2-201- นาฬิกาภายในห้องไม่เดิน (ไม่ทำงาน) - หลอดไฟหลายหลอดไม่สว่าง (เสีย) - ห้องเรียนสกปรก 24 มี.ค. 2560 11:12 น.ยกเลิกรายการ
04 เม.ย. 60 10:49 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, ชี้แจงถึงผู้แจ้งเรียบร้อย
201นายณธกร ทัศนัส9-307กระดาน Whit board สกปรก คราบปากกาเยอะ ทำความสะอาดยาก จึงทำให้นิสิตอ่าน lecture note บนกระดานยากลำบาก18 มี.ค. 2560 14:36 น.ยกเลิกรายการ
04 เม.ย. 60 10:50 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, ชี้แจงถึงผู้แจ้งเรียบร้อย
202นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอาคาร 2 , อาคาร 14ติดตั้งระบบเสียง สอบกลางภาค ภาคปลาย ปี 5916 มี.ค. 2560 14:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 60 14:48 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ติดตั้งระบบเสียง สอบกลางภาค ภาคปลาย ปี 59
203นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง7-220ติดรูปบนฝาผนัง15 มี.ค. 2560 09:07 น.รอดำเนินการ
204นายมาโนชณ์ คนกล้าอ.บริหาร ห้องเรีนยน/ห้องเฟื้องฟ้าสายข้อต่อโปรเจ็ตเตอร์ หลุดเข้าไปในเครื่องคอมฯ เสียบต่อสายสัญญาน ไม่ได้...10 มี.ค. 2560 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 60 09:50 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, แก้ไข้เรียบร้อยแล้ว ...
205นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอาคาร 16 - 203คอมพิวเตอร์ ส่งภาพออกจอ LCD ไม่ได้09 มี.ค. 2560 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 60 09:39 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, คอมพิวเตอร์ ส่งภาพออกจอ LCD ไม่ได้ เนื่องจากมีการถอดรื้อสายสัญญาณและทำการเชื่อมต่อสายสัญญาณไม่ถูกต้อง
206นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลห้องเฟื่องฟ้า อาคารบริหารไม่มีสัญญาณภาพ09 มี.ค. 2560 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 60 09:19 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ทำการต่อสายสัญญาณผิดช่อง ได้ทำการปิด/เปิด คอมพิวเตอร์ใหม่ 1 รอบ สามารถกลับมาใช้งานได้ตามเดิม
207นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.13-208Visualizer มีปัญหา09 มี.ค. 2560 08:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 60 08:53 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, Visualizer มีvาการเบลอโฟกัสไม่ติดและภาพบางครั้งเป็นสีดำ แก้ไขเรียบร้อย
208นายศรัณย์พงศ์ ปาระลีฟาร์มพืชถ่ายวีดิโอเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ07 มี.ค. 2560 14:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มี.ค. 60 15:05 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, ทำการถ่ายทำเรียบร้อย
209นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี2-301รับแจ้งเสียงไมค์ไม่ดัง07 มี.ค. 2560 14:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 60 14:31 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, ฟิวส์เครื่องขยายเสียงขาดและทำการเปลี่ยนฟิวส์เรียบร้อย
210นายมาโนชณ์ คนกล้าอ.บริหาร (เฟื้องฟ้า)ส่งสัญญาณ ภาพไม่ขึ้นจอ (จอฟ้า)06 มี.ค. 2560 15:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 มี.ค. 60 15:31 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, (ต่อสายสัณญาณ ไม่ตรงช่อง) ดำเนินการต่อสายให้ถูกต้อง พร้อมใช้งานครับ
211นายมาโนชณ์ คนกล้าอาคาร 2 เรียนรวมส่งสัญญาณภาพขึ้นไม่เต็มจอ...06 มี.ค. 2560 15:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 มี.ค. 60 15:28 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, ตั้งค่าหน้าจอไม่ตรงกัน.. แก้ไขพร้อมใช้งานเรียนร้อย
212นายศรัณย์พงศ์ ปาระลีห้องประทุมมารับแจ้งจอภาพเป็นสีเหลือง04 มี.ค. 2560 11:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 60 11:17 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, สายขาด ทำการเข้าหัวใหม่ สามารถใช้งานได้ปกติ
213นายทรงวุฒิ แพนบุตร8/1-104ภาพเหลือง04 มี.ค. 2560 10:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 60 10:19 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, เข้าทำการตรวจเช็คแล้ว ยังไม่ทราบสาเหตุ แต่ภาพใช้งานได้ปกติ
214นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี2-303รับแจ้งไมค์ห้องเรียนไม่ดัง03 มี.ค. 2560 10:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 60 10:22 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, ชุดขยายเสียงถูกถอดฟิวส์ออกและไม่มีฝาปิดฟิวส์เนื่องจากถูกถอดไปห้องเรียน 2-301 แล้วไม่เอามาคืนที่ห้องเดิมจึงทำให้มีผลกระทบทางการเรียนการสอน (แก้ไขเรียบร้อย)
215นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี2-301รับแจ้งไมค์ห้องเรียนไม่ดัง03 มี.ค. 2560 10:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 60 10:17 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, ฟิวส์เครื่องขยายเสียงถูกถอดออกแล้วไม่ใส่เข้าที่เดิม ทำการใส่คือ สามารถใช้งานได้ตามปกติ
216นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.13-206คอมพิวเตอร์เปิดไม่ขึ้นจอ/ไม่มีสัญญาณภาพ02 มี.ค. 2560 13:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มี.ค. 60 13:31 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ทำการต่อสายสัญญาณผิดช่อง ได้ทำการปิด/เปิด คอมพิวเตอร์ใหม่ 1 รอบ สามารถกลับมาใช้งานได้ตามเดิม
217นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี2-302ไมค์ไม่ดัง01 มี.ค. 2560 13:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มี.ค. 60 13:37 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, รับแจ้งไมค์ไม่ดัง ในวิชาเทเล เข้าไปตรวจสอบพบว่าไม่เปิดสวิตช์ทำการเปิดเรียบร้อย
218นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี2-202รับแจ้งคอมพิวเตอร์ไม่แสดงผลขึ้นจอ LCD01 มี.ค. 2560 13:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มี.ค. 60 13:36 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, สายโดนถอดออกจากผู้ใช้งานอื่นแล้วไม่เสียบเข้าที่เดิมทำการแก้ไขเรียบร้อย
219นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง7-220ติดตั้งกล่องยืนคำร้อง27 ก.พ. 2560 15:23 น.รอดำเนินการ
220นายมาโนชณ์ คนกล้าอ.บริหาร ห้องเรีนยน/ห้องเฟื้องฟ้าคอมฯเปิดไม่ขึ้นจอ/ ไม่มีสัญญาณภาพ27 ก.พ. 2560 14:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.พ. 60 14:13 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, เสียบสายสัญญาณผิดช่อง ปิดเปิด คอมพิวเตอร์ใหม่ 1รอบ พร้อมใช้งาน
221นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอาคาร 16 - 203เครื่องฉาย LCD เสีย27 ก.พ. 2560 13:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.พ. 60 13:58 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ทำการเปลี่ยน เครื่อง LCD สำรอง (แทนเครื่องเก่า)
222น.ส.จารุณี ฤทธิดีห้องสมุดเครื่องฉายของห้องฉายภาพยนตร์ในห้องสมุด ชำรุด25 ก.พ. 2560 11:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.พ. 60 14:19 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, หน่วยโสตฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว พบว่าเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ชำรุดเนื่องจากหลอดภาพเสื่อมตามอายุการใช้งาน ข้อเสนอแนะ จัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ตัวใหม่เพื่อทดแทนเครื่องที่ชำรุด
223นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลห้องปทุมมาคอมพิวเตอร์ ส่งภาพออกจอ LCD ไม่ได้24 ก.พ. 2560 10:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 60 10:38 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, คอมพิวเตอร์ ส่งภาพออกจอ LCD ไม่ได้ เนื่องจากทำการเชื่อมต่อสายสัญญาณไม่ถูกต้อง
224นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอาคาร 16 - 203คอมพิวเตอร์เปิดโปรแกรมต่างๆ ได้ช้า24 ก.พ. 2560 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 60 10:35 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ได้ทำการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์สำรอง แทนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอาการเปิดโปรแกรมต่างๆ ได้ช้า (และได้นำคอมเตอร์ที่มีอาการเปิดโปรแกรมต่างๆ ได้ช้า ส่งฝ่ายคอมฯ ตรวจสอบ)
225นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอาคาร 16 - 203เครื่องเสียงมีปัญหา23 ก.พ. 2560 12:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.พ. 60 12:12 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, เนื่องจากแจ็คเชื่อมต่อกับสายเสียงเกิดการชำรุด ทำให้ระบบเสียงมีปัญหา ได้ทำการแก้ไขโดยเปลี่ยนแจ็คเชื่อมต่อตัวใหม่
226นายทรงวุฒิ แพนบุตร9-205อุปกรณ์โสตฯใช้งานไม่ได้23 ก.พ. 2560 09:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.พ. 60 09:14 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, สายสัญญาณถูกทอดสลับมั่วไปหมด ดำเนินการไล่สายสัญญาณต่อใหม่
227นายมาโนชณ์ คนกล้าอาคาร ถิ่นมั่นตรวจเช็ค อุปกรณ์โสตฯปรำอาคารถิ่นมั่น22 ก.พ. 2560 14:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 60 14:18 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ทำการตรวจเช็ค อุปกรณ์สื่อโสตฯประจำอาคาร ให้พร้อมใช้งานเรียบร้อย
228นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี2-301อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้21 ก.พ. 2560 11:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 60 11:01 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, เครื่องไม่รับ IP แก้ไขเรียบร้อย
229นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี2-207รับแจ้งเสียงไมค์มีอาการขาดๆหายๆ21 ก.พ. 2560 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 60 10:59 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, ทำการเปลี่ยนสายทดแทนอันเดิมเรียบร้อย
230นายศรัณย์พงศ์ ปาระลีเมตตาธรรมมูลนิธิถ่ายทอดสดระบบภาพและบันทึกโครงการดูแลสุขภาพเบื้องต้นตามวิธีการของแพทย์แผนจีน21 ก.พ. 2560 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 60 09:22 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, ดำเนินงานเรียบร้อย
231นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี2-206รับแจ้ง เสียงไม่ออก20 ก.พ. 2560 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.พ. 60 13:40 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, แจ๊กเสียงถูกถอดออกทำการเสียบเข้าที่เดิมเรียบร้อย
232นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี2-201รับแจ้งคอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้20 ก.พ. 2560 11:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.พ. 60 11:20 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, เต้ารับประจำห้องเรียนมีอาการหลวม ทำการแกไขเรียบร้อย
233นายทรงวุฒิ แพนบุตร9-303lcd เปิดไม่ได้16 ก.พ. 2560 15:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 60 15:47 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, lcd แฮ้ง ปิดเบรคเกอร์ แล้วเปิดใหม่
234นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี2-301รับแจ้ง สายสัญญาณต่างๆหลุดออกไม่เรียบร้อย15 ก.พ. 2560 15:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 60 15:35 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, ทำการเก็บสายเข้ารางเก็บสายเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว
235นายมาโนชณ์ คนกล้าอ.6 203สายไมล์เสีย เสียงไม่ออก...15 ก.พ. 2560 13:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 60 11:59 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า,
236นายทรงวุฒิ แพนบุตร9-302ภาพไม่ออก LCD15 ก.พ. 2560 11:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 60 11:19 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, สายต่อถูกถอดออก เสียบสายกลับคืน ใช้งานได้ตามปกติ
237นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี13-206Visualizer มีปัญหา14 ก.พ. 2560 13:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 60 13:57 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, Visualizerมีหาการเบลอโฟกัสไม่ติด แก้ไขเรียบร้อย
238นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี13-202บันทึกภาพวีดิทัศน์การเรียนการสอน14 ก.พ. 2560 13:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 60 13:31 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, 08.00-10.00 น. บันทึกภาพวีดิทัศน์การเรียนการสอน ดร.พัชราภรณ์ ถิ่นจันทร์ คณะ ทอ
239นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.13-206ระบบฉายภาพมีปัญหา(ภาพที่จอคอมพิวเตอร์ไม่แสดงภาพที่จอรับภาพใหญ่)10 ก.พ. 2560 14:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.พ. 60 14:43 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ดำเนินการเรียบร้อยกลับมาใช้งานได้ปกติ (สาเหตุเนื่องจาก มีการถอดสายสัญญาณและมีการเชื่อมต่อที่ผิดวิธี)
240นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.7-314เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องเรียน อ.7314 ติดไวรัส10 ก.พ. 2560 13:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.พ. 60 13:38 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, เปลี่ยนคอมพิวเตอร์สำรองห้องเรียน เครื่องใหม่ (คอมพิวเตอร์เครื่องเก่าที่ติดไวรัส ส่งฝ่ายคอมตรวจสอบ)
241นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี2-301เครื่องเสียงมีปัญหา10 ก.พ. 2560 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.พ. 60 08:59 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, เครื่องขยยายเสียงไฟไม่เข้าเนื่องจากฟิวส์ขาด ทำการเปลี่ยนใส่ใหม่เรียบร้อย
242นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.13-208/1ภาพที่ฉายผ่าน เครื่องฉาย Visual มีอาการติดๆ ดับๆ10 ก.พ. 2560 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.พ. 60 08:58 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, เนื่องจากตัวเครื่องฉาย Visual เริ่มเสื่อมสภาพและชำรุด รอเครื่องฉาย Visual ตัวใหม่มาทดแทน
243นายทรงวุฒิ แพนบุตร13-202ภาพไม่ออกจอมอนิเตอร์คอม (อ.หน่อย ภาษาอังกฤษ โทรแจ้ง)09 ก.พ. 2560 13:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 60 13:23 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, สายจอมอนิเตอร์ที่ต่อเข้ากับ vs ถูกถอดสลับ แก้ไขโดย สลับสายต่อใหม่เข้าที่เดิม ใช้ได้ตามปกติ
244นายมาโนชณ์ คนกล้าอาคาร 13แม่บ้านโทรมาแจ้งวิชวน มีปัญหา???09 ก.พ. 2560 11:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 60 11:13 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, ปิดเปิดเครื่องใหม่ อีกรอบ... ใช้ได้ปกติครับบ
245นายมาโนชณ์ คนกล้าอาคาร 9 ห้อง 401แม่บ้านโทรมาแจ้ง เสียงไม่ออก ลำโพง...09 ก.พ. 2560 11:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 60 11:11 น.
นายมาโนชณ์ คนกล้า, ไม่เปิดเสียง ในคอมพิวเตอร์..และโปรแกรม
246นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี14-201ภาพไม่ขึ้นจอ09 ก.พ. 2560 11:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 60 11:09 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ได้รับแจ้งจากอาจารย์ผู้สอนภาพไม่ขึนจอ โอห์มและพี่ก้องเข้าตรวจสอบแล้วพบว่าสายสัญญาณถูกถอดออกและมีการสลับช่องสัญญาณของ LCD แก้ไขเรียบร้อย
247นายทรงวุฒิ แพนบุตร9-303 VS เสีย ภาพสีเหลือง08 ก.พ. 2560 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 60 10:08 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, เปลี่ยนตัวเก่า ขึ้นไปใช้ชั่วคราว ระหว่างรอส่งตัวที่เสียไปซ่อม
248นายศรัณย์พงศ์ ปาระลีห้องระพี03/02/60 Visualizer ห้องระพีเป็นสีเหลือง08 ก.พ. 2560 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 60 11:10 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, เครื่องเสีย เปลี่ยนเครื่องใหม่สามารถใช้งานได้ปกติ
249นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี2-30102/02/60 internet ใช้งานไม่ได้08 ก.พ. 2560 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 60 10:14 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, ทำการถอดและเสียบสายแลนและรีสตาร์ทเครื่องใหม่ไม่สามารถใช้งานได้ ทำการเช็ค IP และ Detect ip ใหม่ สามารถใช้งานได้ตามปกติ
250นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี2-3031/02/60 คอมพิวเตอร์ส่วนตัวใช้งาน Pointer ไม่ได้08 ก.พ. 2560 10:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 60 10:11 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, พอทฝั่งซ้ายของโน๊ตบุ๊คไม่สามารใช้งานได้จึงย้านมาใช้งานฝั่งขวาแทน
251นายทรงวุฒิ แพนบุตร9-306LCD ภาพซ้อน08 ก.พ. 2560 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 60 10:06 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายทรงวุฒิ แพนบุตร, นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, สาย vga ตัวเดิมมีปัญหา เปลี่ยนสายใหม่ (ชั่วคราว ยังไม่มีสายยาวเปลี่ยน เพราะต้องทำการติดตั้งบนฝ่าเพดาน ต้องประสานทีมงานฝ่ายอาคารดำเนินการให้) เบื้องต้นเปลี่ยนสายสั้น 10 เมตรใช้งานไปก่อน
252นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี2-20130/01/60 คอมพิวเตอร์ห้องเรียนมีปัญหา08 ก.พ. 2560 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 60 10:11 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, ทำการรีสตาร์ทเครื่องใหม่ใช้งานได้ปกติ
253นายศรัณย์พงศ์ ปาระลีอ.219/01/60 อาจารย์แจ้งคอมพิวเตอร์มีปัญหา08 ก.พ. 2560 09:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 60 10:10 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, จอคอมพิวเตอร์ไม่ติดเนื่องจากปลั๊กถูกถอดออก
254นายศรัณย์พงศ์ ปาระลีห้องอินทนิลน้ำวันที่ 18/1/60 ติดตั้งไมค์ประชุมห้องอินทนิลน้ำ08 ก.พ. 2560 09:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 60 10:09 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, ติดตั้งเรียบร้อย
255นายศรัณย์พงศ์ ปาระลีห้องพระพิรุณวันที่ 11-12 บันทึกวีดิโองานสัมมาทิฏฐิ 4 คณะ ห้องพระพิรุณ08 ก.พ. 2560 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 60 11:09 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, ส่งไฟล์ให้ประชาสัมพันธ์เรียบร้อย
256นายศรัณย์พงศ์ ปาระลีเมืองส่งซ่อมสายไมค์โฟนจำนวน 3 เส้น25 ม.ค. 2560 14:12 น.ยกเลิกรายการ
31 ม.ค. 60 13:54 น.
257อาจารย์พัณณ์ไพลิน เหมะธุลิน13-208/1ไมค์เสียงขาดๆหายๆ25 ม.ค. 2560 11:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 60 13:54 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ทำการเปลี่ยนชุดหัวไมค์ SHURE ใหม่
258น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ห้อง 7-314คอมพิวเตอร์ใช้สอนห้อง 7-314 มีไวรัส เวลาเปิดไฟล์ จะมีการซ่อนไฟล์ทุกครั้ง บางครั้งเปิดไฟล์ไม่ได้ รบกวนตรวจสอบคะ24 ม.ค. 2560 14:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ม.ค. 60 13:08 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายมาโนชณ์ คนกล้า, เปลี่ยนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่เพื่อนำเครื่องที่มีปัญหามาทำการแก้ไข
259อาจารย์พัณณ์ไพลิน เหมะธุลิน13-204เปิดแผ่นซีดีบันทึกเสียงแล้วไม่มีเสียงออกมาค่ะ20 ม.ค. 2560 12:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 60 14:09 น.
นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ทำการตรวจเช็คระบบเสียงและติดตั้งสายเสียงเพิ่มเติม
260นายรุจน์ พรหมสาขา ณ สกลนครห้องฉายภาพยนต์ ในห้องสมุดเครื่องโปรเจคเตอร์ฉายหนังใช้งานไม่ได้16 ม.ค. 2560 10:38 น.รอดำเนินการนายทรงวุฒิ แพนบุตร, เข้าตรวจสอบแล้ว LCD เสีย รอดำเนินการหาตัวทดแทน
261นายณธกร ทัศนัส9-207/1โปรเจคเตอร์ฉายแสงออกมาเป็นสีแดง ทำให้นิสิตไม่สบายสายตาขณะเรียน พยายามทำการตั้งค่าแล้วแต่ไม่สามารถปรับให้เป็นแสงสีขาวได้10 พ.ย. 2559 14:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ย. 59 10:08 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, เข้าทำการตรวจเช็คแล้วครับ ผลคือ ตัว Visualizer เสียจึงทำให้ภาพออกเป็นสีเข็มๆ เบื้องต้นได้นำ VS ตัวเก่าไปเปลี่ยน เพื่อใช้ระหว่างรอดำเนินการส่งซ่อมต่อไปครับ
262นายวีรชาติ อักษรศักดิ์13-201โปรเจ็คเตอร์ตัดดับ 10-15 นาที07 พ.ย. 2559 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 พ.ย. 59 10:14 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ได้ทำการเปลี่ยน LCD (โปรเจ็คเตอร์) ใหม่แล้ว เนื่องจาก LCD (โปรเจ็คเตอร์) ตัวเก่าเสื่อมสภาพ
263นายอนาวิน ภัทรภาคินวรกุลเมืองสกลนครห้องเรียน 9-302 โปรเคเตอร์มีปัญญา เป็นสีเหลือง30 ต.ค. 2559 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ต.ค. 59 12:12 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, เข้าไปตรวจสอบให้แล้วนะครับ สาย VGA ต่างๆ ปกติดีครับ ภาพที่ออกมาก็ปกติดีครับ ฝากรบกวนผู้ใช้บริการแจ้งเข้ามาที่เบอร์ 042-725091 ในวันเสาร์-อาทิตย์ ทางหน่วยโสตฯมีเวรประจำอยู่ที่ห้อง 9-104 ครับ จะได้เข้าไปดูอาการได้ครับว่ามีปัญหายังไง จะได้หาแนวทางแก้ไขได้ถูกต้องครับ ขอบคุณครับ
264น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 ห้องลั่นทมเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบชุดเครื่องเสียงใหม่ จึงทำให้ต้องติดตั้งระบบเครื่องเสียงคาราโอเกะใหม่26 ต.ค. 2559 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 พ.ย. 59 10:14 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, ดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
265นายวรากร คำชมภูห้องฉายหนัง (ห้องสมุด)เครื่องโปรเจคเตอร์เสีย -เปิดเครื่องแล้วหลอดภาพฉายสว่างประทาณ 1-2 วินาที แล้วก็ดับไม่ทราบหลอดภาพฉายเสียหรือไม่ 18 ต.ค. 2559 15:19 น.รอดำเนินการนายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายทรงวุฒิ แพนบุตร, เข้าตรวจสอบแล้ว LCD เสีย รอดำเนินการหาตัวทดแทน
266นายณธกร ทัศนัส9-302โปรเจคเตอร์เสีย13 ต.ค. 2559 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 59 09:12 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายทรงวุฒิ แพนบุตร, โปรเจคเตอร์ ใช้งานได้ตามปกติครับ มีปัญหาที่สาย VGA สายขาดใน ทำให้ภาพเหลือง ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนสาย VGA ใหม่ ใช้งานได้ตามปกติครับ
267นายอรรถพล วงศ์กาฬสินธุ์ห้องเสียงตามสาย อาคาร 14ตรวจสอบอุปกรณ์และระบบเสียงตามสาย ให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 10 ต.ค. 2559 13:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 พ.ย. 59 10:14 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, เจ้าหน้าที่โสตฯได้ทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วได้ผลดังนี้ 1. ระบบกระจายเสียงแบ่งออกทั้งหมด 3 โซน (โซนรอบอาคาร14 โซนหอพัก และ โซนโซน อ.2 – อ.7) 2. โซนรอบอาคาร14 และโซนหอพัก ใช้งานได้ปกติ 3. เสียงไม่ดังเฉพาะ 1 โซน (โซน อ.2 – อ.7) สาเหตุเกิดจากระบบสายส่งสัญญาณที่ติดตั้งตามเสาไฟฟ้าชำชุด (โดยไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดการชำรุดจุดใด) 4. ชุดควบคุมเสียง(MIXER) เสื่อมสภาพ ข้อเสนอแนะ : 1. จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบสายส่งสัญญาณ 2. ทำการเปลี่ยนชุดควบคุมเสียง(MIXER)ใหม่ เพื่อทดแทนตัวที่เสื่อมสภาพ
268นายทรงวุฒิ แพนบุตร9-202 ห้องระพีสาคริกแอมป์เบสเสีย ทำให้ใช้งานลำโพงเบสหน้าเวทีไม่ได้ เสียงเบสไม่ออก10 ต.ค. 2559 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 พ.ย. 61 12:55 น.
นายทรงวุฒิ แพนบุตร, เปลี่ยนแอมป์สำรองแล้ว
269นายทรงวุฒิ แพนบุตร9-202 ห้องระพีสาคริกลำโพงเบสฝั่งข้างโพเดียมขาด10 ต.ค. 2559 10:23 น.รอดำเนินการนายทรงวุฒิ แพนบุตร, ยกลงมาเช็คดอกลำโพงแล้ว ลำโพงขาดจริง แต่ยังไม่มีเปลี่ยน รอดำเนินการขั้นต่อไป....
270นายทรงวุฒิ แพนบุตร9-202 ห้องระพีสาคริกลำโพงออกข้างเดียว10 ต.ค. 2559 10:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ต.ค. 59 10:18 น.
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์, นายทรงวุฒิ แพนบุตร, นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี, เช็คสายที่ต่อกับแอมป์ ที่ตู้ ทดลองสลับสาย ขยับสาย ผลปรากฎเสียงออกลำโพงทั้งสองข่าง