ข้อมูลการแจ้งซ่อมแอร์และระบบไฟฟ้า
ลำดับ ชื่อผู้แจ้ง สถานที่ รายละเอียด วันที่แจ้ง สถานะ ดำเนินการ การแก้ไข
1แม่บ้านอาคาร 66-103หลอดไฟชํารุด1หลอดแบบยาว03 ธ.ค. 2564 09:56 น.รอดำเนินการ
2แม่บ้านอาคาร 66-103 =6-102/1พัดลมติดเพดานชํารุด3ตัว03 ธ.ค. 2564 09:53 น.รอดำเนินการ
3นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟทางเดินข้างหอ้ง222ชำรุด สั้น1หลอด03 ธ.ค. 2564 09:51 น.รอดำเนินการ
4แม่บ้านอาคาร 7อ.7ชั้น2เบรกเกอร์ตัดไฟตลอดเวลา 03 ธ.ค. 2564 09:30 น.รอดำเนินการ
5แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หลอดไฟไม่ออก 5 หลอด ชั้น 2ห้องน้ำหญิง03 ธ.ค. 2564 09:07 น.รอดำเนินการ
6แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ไฟรอบอาคารเปิดไม่ออก03 ธ.ค. 2564 08:56 น.รอดำเนินการ
7นายบุยถิํง ชื่นชมไฟถนนหมายเลข 11 เสีย 1ต้นต้นที่ 4 นับมาจากทิศตะวันออก อยู่ด้านหน้าป้ายอาคาร 302 ธ.ค. 2564 18:28 น.รับเรื่อง
03 ธ.ค. 64 08:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
8นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ไฟโรงจอดรถหน้าโรงแรม ฝั่งทิศตะวันตก เสีย 2 หลอด (หลอดยาว)02 ธ.ค. 2564 18:23 น.รับเรื่อง
03 ธ.ค. 64 08:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
9นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (โคเนื้อ)ซ่อมเครื่องชั่งน้ำหนักวัว (เบื้องต้นไฟไม่เข้าในตัวอ่านค่าเครื่งอชั่งน้ำหนัก)02 ธ.ค. 2564 15:50 น.รับเรื่อง
02 ธ.ค. 64 16:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
10น.ส.ประภาพรรณ์ แสงดาวอาคาร 8/2 แอร์ที่ อาคาร 8/2 ในห้อง Sensory มีแต่ลมออก ไม่มีความเย็นค่ะ 02 ธ.ค. 2564 14:29 น.รับเรื่อง
02 ธ.ค. 64 14:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
11นายชัชวาล เมธาพิสิทธิกุล7-112/8เปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซ้นหลอดยาว 1 หลอด02 ธ.ค. 2564 13:17 น.รับเรื่อง
02 ธ.ค. 64 14:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
12นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (คอกวัวนม)ซ่อมหลอดไฟคอกวัวนมที่ใช้ไม่ได้3หลอด และติดตั้งเพิ่มบริเวณซองรีดนม 1หลอด02 ธ.ค. 2564 12:12 น.รับเรื่อง
02 ธ.ค. 64 14:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
13นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5เครื่องทำน้ำอุ่นชำรุด น้ำรั่วตรงอ่างล้างหน้า โถส้วมเวลากดน้ำน้ำไหลออกข้างหลังส้วม ห้อง302/1 อา่งล้างหน้าตันและน้ำรั่ว ห้อง320/1 ส้วมน้ำไหลออกด้านหลัง ห้อง314/1 สายฉีดชำระชำรุด หอ้ง102/102 ธ.ค. 2564 10:02 น.รับเรื่อง
02 ธ.ค. 64 14:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
14น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ตลาดนัดโรงอาหารอาคาร 10ไฟตลาดนัดบริเวณเสาไฟเสียบแล้วไฟไม่ติดค่ะ สปอร์ทไลท์ก็เปิดไม่ติด 02 ธ.ค. 2564 10:01 น.รับเรื่อง
02 ธ.ค. 64 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
15น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3ระบบไฟฟ้าห้องลีลาวดี และห้องเก็บกุญแจโรงแรมชำรุด01 ธ.ค. 2564 14:36 น.รับเรื่อง
01 ธ.ค. 64 16:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
16นายสมชาย เบ้าทอง17-204หลอดไฟในห้องครัวไม่ติด01 ธ.ค. 2564 12:29 น.รับเรื่อง
01 ธ.ค. 64 12:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
17แม่บ้านอาคาร 66-106หลอตไฟแบบยาวชํารุด8หลอด01 ธ.ค. 2564 11:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย แอลอีดี 20 วัตต์ 8 หลอด
18น.ส.เจนจิรา ทองแกมโรงเรือนโรคพืช ที่มีหลังคาทึบ ฟาร์มพืชตรงอุตุฯติดตั้งหลอดไฟภายในโรงเรือน (ชุดหลอดไฟมีให้ค่ะ)01 ธ.ค. 2564 10:42 น.รับเรื่อง
01 ธ.ค. 64 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
19แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 6หลอดไฟขาดด้านฝั่งอาคาร 8/ 2 (หลอดยาว )01 ธ.ค. 2564 10:27 น.รับเรื่อง
01 ธ.ค. 64 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
20แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9หลอดไฟขาด ด้านข้างห้องสมุด 24 ชั่วโมง (หลอดนิออนยาว)01 ธ.ค. 2564 10:25 น.รับเรื่อง
01 ธ.ค. 64 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
21น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟขาด1หลอดห้อง4-112(สั้น)01 ธ.ค. 2564 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 9 วัตต์ 1 หลอด
22น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มแอร์ที่โรงผลิตน้ำเสียค่ะ 30 พ.ย. 2564 14:53 น.รับเรื่อง
01 ธ.ค. 64 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
23นายวัชร?วิทย์? มี?หนองใหญ่?ฟาร์ม?สัตว์?เครื่องชั่งวัวในฟาร์มสัตว์ชำรุด ไฟไม่ติด30 พ.ย. 2564 14:43 น.รับเรื่อง
01 ธ.ค. 64 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
24น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4เครื่องทํานํ้าอุ่นไฟไม่ขึ้นห้อง4-102/130 พ.ย. 2564 13:11 น.รับเรื่อง
01 ธ.ค. 64 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
25น.ส.ปาริช่าติ บัวโรย3-318ไฟในห้องหลอดเล็กไม่ติดค่ะ30 พ.ย. 2564 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด
26แม่บ้านอาคาร 77-114/1และ7-114/4หอ้งปฏิบัติการITหลอดไฟชำรุด5หลอด(หลอดยาว)29 พ.ย. 2564 13:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย แอลอีดี 20 วัตต์ 10 หลอด
27แม่บ้านอาคาร 77-114ห้องทำงานอาจารย์IT(หอ้งรวม)หลอดไฟชำรุด5หลอด(หลอดยาว)29 พ.ย. 2564 12:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย แอลอีดี 20 วัตต์ 10 หลอด เทียบเท่า 36 วัตต์
28แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-303 อ.21แอร์ห้องเรียนเสียค่ะ 29 พ.ย. 2564 09:50 น.รับเรื่อง
29 พ.ย. 64 14:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
29น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3ตรวจสอบเครื่องปั้มน้ำ ทั้ง 2 ฝั่ง29 พ.ย. 2564 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ธ.ค. 64 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย/ฉัตรชัย
30น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้องเสีย1หลอดๆยาวห้อง40529 พ.ย. 2564 08:54 น.รับเรื่อง
29 พ.ย. 64 14:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
31น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้องเสีย1หลอดๆยาวห้อง10729 พ.ย. 2564 08:52 น.รับเรื่อง
29 พ.ย. 64 14:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
32น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟหน้าอ่างล้างหน้าเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง31329 พ.ย. 2564 08:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ธ.ค. 64 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด E27 ไพศาล/สมชาย
33แม่บ้านอาคาร 6ทางเดินชั้น1อ6หลอไฟชําุรุด10หลอด26 พ.ย. 2564 14:27 น.รับเรื่อง
29 พ.ย. 64 14:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
34แม่บ้านอาคาร 66-103พัดลมติดเพดานชํารุด2ตัวหลอดไฟแบบยาว2หลอด26 พ.ย. 2564 14:23 น.รับเรื่อง
29 พ.ย. 64 14:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
35น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟทางเดินขาด4หลอดหน้าห้อง4-217หน้าห้อง4-301หน้าห้อง4-412หน้าห้อง4-415(สั้น)26 พ.ย. 2564 11:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ธ.ค. 64 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 9 วัตต์ 9 หลอด เทียบเท่า 18 วัตต์ ไพศาล/สมชาย/ฉัตรชัย
36น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟรอบสอกอาคารหลังห้อง4-107.และหลังห้อง4-118.จํานวน2หลอด(ยาว)26 พ.ย. 2564 11:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ธ.ค. 64 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด เทียบเท่า 36 วัตต์ ไพศาล/สมชาย
37แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานเกษตร 50 พรรษาไฟสปอร์ตไลท์ โรงสูบ B 2 เปิดไม่ออก26 พ.ย. 2564 09:09 น.รับเรื่อง
26 พ.ย. 64 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
38นายrutchanon pongtongแปลง B2 ตู้คอนโทรลไฟ B2 ไฟไม่ติด 25 พ.ย. 2564 09:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ธ.ค. 64 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
39นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (โคเนื้อ)ติดตั้งระบบไฟคอกวัวเนื้อ (ฟาร์มซื้ออุปกรณ์มารอเรียบร้อยแล้ว)24 พ.ย. 2564 11:00 น.รับเรื่อง
24 พ.ย. 64 15:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
40น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 หน้าห้อง 3-210-211สายไฟหลุดจากตัวล๊อก บริเวณทางเดิน หน้าห้อง3-210-211 23 พ.ย. 2564 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ธ.ค. 64 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
41แม่บ้านอาคาร 77-108โถงไทสกลหลอดไฟชำรุด16หลอด23 พ.ย. 2564 08:57 น.รับเรื่อง
23 พ.ย. 64 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
42แม่บ้านอาคาร 7หลังอาคาร7(ทางออกไปตึก6)หลอดไฟรอบอาคารชำรุด5หลอด23 พ.ย. 2564 08:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย/ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
43น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-134ติดตั้งโทรทัศน์ทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด22 พ.ย. 2564 16:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ธ.ค. 64 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
44แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21แอร์ไม่เย็น ห้อง 21-303 - 1 ตัว22 พ.ย. 2564 14:21 น.รับเรื่อง
22 พ.ย. 64 15:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แผงคอนโทรลเครื่องปรับอากาศ ขนาด 40900 บีทียู 1 ชุด สราวุฒิ/พัน
45แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20แอร์ไม่เย้น ห้อง 20-203 - 1 ตัว22 พ.ย. 2564 14:20 น.รับเรื่อง
22 พ.ย. 64 15:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซ่อมรั่วที่แผงคอยล์ร้อน-เย็น -ขนาด 30000 บีทียู STAR-Aire สราวุฒิ/พัน
46แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13แอร์ไม่เย็น ห้อง 13-202 - 1 ตัว22 พ.ย. 2564 14:18 น.รับเรื่อง
25 พ.ย. 64 15:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
47แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ อาคาร 9แอร์ไม่เย็นห้อง 9- 303 - 1 ตัว22 พ.ย. 2564 14:16 น.รับเรื่อง
25 พ.ย. 64 15:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
48แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ อาคาร 2แอร์ไม่เย็น ห้อง 2-202 - 1 ตัว ห้อง 2-205 - 1 ตัว22 พ.ย. 2564 14:12 น.รับเรื่อง
22 พ.ย. 64 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คอมเพรสเชอร์ ขนาด 36000 บีทียูชำรุดและแผงคอนโทรลชำรุด 1 ชุด แกนยางต่อพัดลมคอย์เย็น ชำรุด 1 ชุด Saijo-dinki ขนาด 36,000 บีทียู สราวุฒิ/พัน
49น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องสันทนาการชั้น3ขาด1หลอด(ยาว)22 พ.ย. 2564 13:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 64 13:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี 20 วัตตื 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
50น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟบรรไดทางขึ้นชั้น2ข้างห้อง4-212.ขาด.1หลอด(สั้น)22 พ.ย. 2564 13:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 64 13:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี 9 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
51นายrutchanon pongtongตู้คอนโทรล b1 อุทยานเกษตร 50 พรรษาตู้คอนโทรล b1 ไฟตัด เวลาเปิดใช้งาน หรือขณะทำงาน 22 พ.ย. 2564 10:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 64 13:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
52แม่บ้านอาคาร 77-210โคกศรีสุพรรณแอร์น้ำหยด22 พ.ย. 2564 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ย. 64 15:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สรารวุฒิ/พัน
53แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9หลอดไฟขาด ห้อง 9-205 -10 หลอดห้อง 9-206 -2 หลอด ห้อง 9-207 - 8 หลอด (หลอดยาว ) ชั้น 222 พ.ย. 2564 09:46 น.รับเรื่อง
22 พ.ย. 64 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
54นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ8/1-108แอร์เครื่องกลางไม่เย็น ต้องเตรียมพร้อมการสอนแลปเปิดเทอม21 พ.ย. 2564 16:05 น.รับเรื่อง
22 พ.ย. 64 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
55แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20แอร์ไม่เย็น ห้อง 20-420 ฝั่ง ศ.ว19 พ.ย. 2564 11:23 น.รับเรื่อง
19 พ.ย. 64 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
56แม่บ้านอาคาร 8อ.8/2ห้องเบเกอรี่เปลี่ยนหลอดไฟยาว..2.หลอดค่ะ 19 พ.ย. 2564 08:16 น.ยกเลิกรายการ
19 พ.ย. 64 08:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้
57แม่บ้านอาคาร 8อ.8/219 พ.ย. 2564 08:16 น.ยกเลิกรายการ
19 พ.ย. 64 08:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้
58แม่บ้านอาคาร 8อ.8/2ห้องเบเกอรี่เปลี่ยนหลอดไฟยาว..2.หลอดค่ะ 19 พ.ย. 2564 08:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 64 13:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด ไพศาล/ฉัตรชัย
59แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22หลอดไฟขาด ห้อง 22-307 หลอดยาว (ห้องน้ำหญิง )18 พ.ย. 2564 15:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ธ.ค. 64 11:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด เทียบเท่า 36 วัตต์ ไพศาล/สมชาย
60แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ อาคาร 22แอร์เสีย ห้อง 22-301ห้อง 22-305 ห้อง ละ 1 ตัว ห้อง 22-306 1 ตัว18 พ.ย. 2564 15:33 น.รับเรื่อง
19 พ.ย. 64 08:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
61แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22หลอดไฟขาด ห้อง 22- 207 ห้อง น้ำหญิง ชั้น 218 พ.ย. 2564 15:31 น.รับเรื่อง
19 พ.ย. 64 08:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
62แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22แอร์เสีย ห้อง 22-109 ชั้น 118 พ.ย. 2564 15:30 น.รับเรื่อง
19 พ.ย. 64 08:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
63แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22หลอดไฟขาด ห้อง 22-102 22-107 ห้องละ 2 หลอด18 พ.ย. 2564 15:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ธ.ค. 64 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด ไพศาล/สมชาย
64น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139แอร์ไม่เย็น18 พ.ย. 2564 11:55 น.รับเรื่อง
18 พ.ย. 64 14:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
65น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-115แอร์ไม่เย็น18 พ.ย. 2564 11:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 พ.ย. 64 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
66แม่บ้านอาคาร 8อ.8/2หลอดไฟห้องโถงใช้ได้แค่ ..8.หลอดค่ะ 18 พ.ย. 2564 10:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 64 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ประดิษฐ์/สมชาย หลอดมัลเทัลฮาไลน์ 10 หลอด บัลลาสต์ 10 ตัว อินิเตอร์ 10 ตัว
67แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-311หลอดไฟเสีย2หลอดค่ะ (หลอดไฟยาวเล็ก) ห้องอาจารย์รวมชั้น3ค่ะ 18 พ.ย. 2564 08:04 น.รับเรื่อง
18 พ.ย. 64 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
68แม่บ้านอาคาร 8อ_8/2ในห้องเรียนค่ะเปิดแล้วแอร์ไม่ทำงานทั้งสองเครื่องเลยค่ะ 18 พ.ย. 2564 08:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 พ.ย. 64 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
69น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มแอร์ที่โรงผลิตน้ำชำรุดค่ะ17 พ.ย. 2564 16:02 น.รับเรื่อง
17 พ.ย. 64 16:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
70นายrutchanon pongtongตู้คอนโทรล b1 อุทยานเกษตร 50 พรรษาตู้คอนโทรล b1 ไฟตัด เวลาเปิดใช้งาน หรือขณะทำงาน17 พ.ย. 2564 14:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
71แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่หลอดไฟขาด (หลอดนิออนยาว )17 พ.ย. 2564 09:13 น.รับเรื่อง
17 พ.ย. 64 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
72แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 7หลอดไฟขาด (หลอดนิออนยาว ) ด้านหลังฝั่งอาคร 617 พ.ย. 2564 09:11 น.รับเรื่อง
17 พ.ย. 64 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
73น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาฟาร์มสัตว์ คณะทอ.ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างในคอกวัว 16 พ.ย. 2564 13:35 น.รับเรื่อง
16 พ.ย. 64 15:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
74น.ส.นริฏา ฟักแก้ว3-327 อาคาร 31. ไฟห้องน้ำเสีย 2. เต้ารับหลวมทุกจุด 3. สาย lan หลวม15 พ.ย. 2564 15:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 64 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สวิทช์ไฟ 1 ตัว ฝาตรอบ 1ช่อง ฝาครอบ 3 ช่ิอง ปลั๊กกราวด์ 2 ตัว ปลั้๊กเดี่ยว 1 ตัว สราวุฒิ/พัน
75น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422หลอดไฟขาดจำนวน 20 หลอด15 พ.ย. 2564 14:33 น.รับเรื่อง
15 พ.ย. 64 15:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
76น.ส.จิตรา ธรรมรักษาห้องน้ำหญิงชั้น 3 อาคารบริหารไฟฟ้าชำรุด15 พ.ย. 2564 10:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย ลูกเซอร์กิตทริป
77น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4แอร์ไม่เย็น เปิดแอร์แล้วมีแต่ลมออกมาไม่เย็นรบกวนมาดูให้ด่วนนะคะเพราะต้นไม้ต้องเปิดแอร์ให้ต้นไม้ค่ะ15 พ.ย. 2564 09:24 น.รับเรื่อง
15 พ.ย. 64 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
78น.ส.กนกพร ศรีโคตรหอพักบุคลากร อาคาร 17 ห้อง 102ไฟห้องน้ำเสีย จำนวน 1 หลอด เปิดไม่ติด11 พ.ย. 2564 11:10 น.กำลังดำเนินการ
15 พ.ย. 64 13:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื้อวัสดุ
79น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ไฟส่องสว่างทางเดิน ริมน้ำ ไม่สามารถใช้งานได้ตลอดเส้นทาง10 พ.ย. 2564 14:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 15:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย เชื่อมต่อสายใหม่
80แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14แอร์มีเสีบงดังห้อง ฟิตเน็ต10 พ.ย. 2564 11:31 น.รับเรื่อง
11 พ.ย. 64 08:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
81แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่โคมไฟส่องสว่างไม่ออก 1 หลอด ต้นข้างบ้านหัวหน้าอุนชา10 พ.ย. 2564 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 พ.ย. 64 13:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดฟิวส์ไฟถนน 1 ชุด ประดิษฐ์/สมชาย
82น.ส.ไอยลดา แก้วดีอาคาร 1 ชั้น 2 ห้องคลังเปิดไฟไม่ได้ค่ะ 10 พ.ย. 2564 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 20 วัตต์ 3 หลอด
83นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 หลอดไฟทางเดินข้างห้องครัวหลอด LED เสีย 3 หลอด09 พ.ย. 2564 21:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 13:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน หลอดไฟชุปเปอร์ลักษ์ 40 วัตต์ 3 หลอด
84นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ทางเดินชั้น 1หน้าห้องฟิตเนสหลอด LED เสีย 3 หลอด09 พ.ย. 2564 21:25 น.รับเรื่อง
11 พ.ย. 64 08:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
85นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ล๊อบบี๊โรงแรม หลอด LED เสีย 4 หลอด09 พ.ย. 2564 21:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 13:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ//พัน หลอดชุปเปอร์ลักษ์ 40 วัตต์ 4 หลอด
86นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 หลอดไฟทางเดินชั้น 2 ตรงบันไดทางขึ้น เสีย (ฝั่งทิศตะวันออก หลอดสั้น 1หลอด )09 พ.ย. 2564 21:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน หลอดแอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด
87น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-106แอร์ไม่เย็น 09 พ.ย. 2564 15:12 น.รับเรื่อง
09 พ.ย. 64 15:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
88นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สายดึงพัดลมขาด ปิดไม่ได้ ห้อง31009 พ.ย. 2564 11:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ย. 64 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนพัดลมตัวใหม่ 1 ตัว ไพศาล/สมชาย
89น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17ไฟที่จอดรถฝั่งหอหญิงตาลฟ้าชำรุด09 พ.ย. 2564 10:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 พ.ย. 64 13:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฟิวส์กระปุ๊ก 10 แอมป์ 20 ตัว ประดิษฐ์/สมชาย
90นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (โคเนื้อ-โคนม)เดินสายไฟใหม่ปั๊มน้ำสำหรับรดแปลงหญ้า พร้อมตรวจเชคระบบ ให้สามารถทำงานได้08 พ.ย. 2564 16:37 น.รับเรื่อง
09 พ.ย. 64 08:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
91น.ส.รดา กันแสนห้องแลป อาคารเรียนรวมพัดลมพัง 08 พ.ย. 2564 16:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ย. 64 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
92น.ส.รดา กันแสนห้องแลป อาคารเรียนรวมไฟขาด 08 พ.ย. 2564 16:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ย. 64 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ่แอลอีดี 10 วัตตื 3 หลอด แอลอีดี 20 วัตต์ 3 หลอด สมชาย/ไพศาล
93นายธวัชชัย สัพโส7-112หลอดไฟสปอร์ตไลท์เปิดไม่ติด น่าจะขาด จำนวน 4 หลอด 08 พ.ย. 2564 11:30 น.รับเรื่อง
08 พ.ย. 64 14:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
94นายจำนงค์ วงค์คำพระถนนคู่อุทยาน 50 พรรษาหลอดไฟขาด 15 หลอด08 พ.ย. 2564 11:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ย. 64 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี 20 วัตต์ 10 หลอด กระปุกฟิวส์ 5 ชุด ลูกฟิวส์ 10 ตัว ประดิษฐ์/ฉัตรชัย/สมชาย
95นายธวัชชัย สัพโส7-112 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา (ห้องUniversal Testing Machine ROOM)หลอดไฟกระพริบ เปลี่ยนหลอดไฟนีออน 1 หลอด 08 พ.ย. 2564 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
96นายทรงวุฒิ แพนบุตร9-202 ห้องระพี สาคริกแอร์ห้องประชุมใหญ่ ไม่เย็น08 พ.ย. 2564 09:31 น.กำลังดำเนินการ
09 พ.ย. 64 15:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดคอนโทรลเสียและคอมเพรสเชอร์ขนาด 120000 บีทียู ยอกค์
97น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18หลอดไฟกลางห้องเสีย(หลอดยาว) ห้อง 11808 พ.ย. 2564 07:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ย. 64 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดรางไฟ 36 วัตต์ 1 ชุด หลอดแอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/ฉัตรชัย/สมชาย
98นายธวัชชัย สัพโส7-112/5หลอดไฟขาด 5 หลอด 04 พ.ย. 2564 13:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 13:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
99นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แจ้งซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่นไฟไม่เข้าเครื่องน้ำไม่ร้อนชั้น 1 & 204 พ.ย. 2564 11:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ย. 64 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย เปลี่ยนเบรคเกอร์ 30 แอมป์ 3 ตัว
100แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20สวิทย์ไฟเสียเปิดแล้วไม่ออก ชั้น 1 ฝั่ง ส..ศ04 พ.ย. 2564 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 64 14:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนสวิทช์ท 3 ตัว หน้ากาก 3 ช่อง 1 อัน ไพศาล/สมชาย/ฉัตรชัย
101แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ไฟทางเดินเปิดแล้วไม่ออก ชั้น 104 พ.ย. 2564 08:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 พ.ย. 64 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
102แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20แอร์เปิดไม่ได้ ห้อง เบเกอรี่04 พ.ย. 2564 08:33 น.รับเรื่อง
04 พ.ย. 64 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
103นายrutchanon pongtongอาคารอำนวยการอุทยานเกษตร 50 พรรษาไฟตก ไฟมาไม่ครบ 3 เฟส 03 พ.ย. 2564 13:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 64 10:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฟิวส์แรงสูงตกเฟส B แจ้งการไฟฟ้าเข้าตรวสอบ และแก้ไขครับ
104นายปัญญา ไพจันทร์1-109 อาคารบริหารหลอดไฟกระพริบ ติดๆดับๆ 2 หลอด ครับ03 พ.ย. 2564 10:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 64 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย/สมชาย
105น.ส.พิมลรัตน์ ไชยธงยศ้อาคาร 9 ห้อง 9-103แอร์ไม่เย็น เติมน้ำยาแอร์ ทั้ง 4 ตัว03 พ.ย. 2564 10:22 น.รับเรื่อง
03 พ.ย. 64 12:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
106น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18พัดลมห้อง118ซ๊อต03 พ.ย. 2564 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ย. 64 15:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
107น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17หลอดไฟทางขึ้นบันไดชั้น ชั้น 4 ชำรุด 1 หลอดยาว02 พ.ย. 2564 16:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ย. 64 15:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
108น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ออฟฟิตหน่วยที่พักอาศัยหลอดไฟชำรุด 2 หลอดตะเกียบ 02 พ.ย. 2564 16:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 64 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน หลอดไฟซุปเปอร์ลักษ์ 2 หลอด
109แม่บ้านอาคาร 77-320ห้องธุรการคณะศว.แอร์ใช้งานไม่ใด้02 พ.ย. 2564 15:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 64 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
110นายศรายุทธ วงค์กวานกลมอาคาร 22 ห้อง 102/1Hood ดูดควัน ไฟไม่เข้า ทำให้เปิกทำงานไม่ได้02 พ.ย. 2564 14:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 64 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, บล็อกลอย 2 อัน หน้ากาก 3 ช่อง 2 อัน ไพศาล/พัน
111น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้องเสีย1หลอดๆยาวห้อง11802 พ.ย. 2564 13:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 64 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย/สมชาย
112นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 2 ชั้น 1แอร์ห้อง2 -111 เสียทั้ง 2 ตัว ตัวที่ 1 เปิดไม่ติด ตัวที่ 2 ไม่เย็นมีแค่ลมร้อนออกมา02 พ.ย. 2564 11:50 น.รับเรื่อง
02 พ.ย. 64 12:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
113นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟชำรุดห้อง208/1ยาว1หลอด พัดลมห้องฉันทนากาลชั้น2ชำรุด(โคจร)02 พ.ย. 2564 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ย. 64 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย แอลอีดียาว T8 20 วัตต์ 1 หลอด
114นายrutchanon pongtongแปลง b1 อุทยานเกษตร 50 พรรษาตู้คอนโทรนไฟชำรุด02 พ.ย. 2564 09:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ย. 64 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย ชุดแม็กเนติก+โอเวอร์โหลด มิตซู 22 แอมป์ 2 ชุด
115น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-307หลอดไฟในห้องชำรุด 1 หลอดตะเกียบ01 พ.ย. 2564 13:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ย. 64 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน หลอดไฟซุปเปอร์ลักษ์ 40 วัตต์ 1 หลอด
116น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องอาบน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง10101 พ.ย. 2564 13:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ย. 64 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน หลอดซุปเปอร์ลักษ์ 40 วัตต์ 1 หลอด
117น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ สายไฟสปอตไลท์ ส่องสว่าง ข้างอาคารวิจัยและพัฒนา ขาด29 ต.ค. 2564 13:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 64 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
118แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2แอร์ไม่เย็น ห้อง บัณฑิตศึกษา29 ต.ค. 2564 13:23 น.รับเรื่อง
03 พ.ย. 64 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คอมเพรสเซอร์ลงกราวด์ไม่สามารถซ่อมแซมได้ เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ใหม่
119แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20แอร์ไม่เย็น ห้อง 20-42029 ต.ค. 2564 13:20 น.รับเรื่อง
29 ต.ค. 64 14:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
120น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139แอร์ไม่เย็น29 ต.ค. 2564 10:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 64 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
121นายพรศักดิ์ ขวากุพันธ์7-114หลอดไฟเพดานห้องเรียน และห้องพักบุคลากร ขาด(ไม่สว่าง) จำนวน จำนวน 10 หลอด ดังนี้ ห้อง 7-114/4-1 จำนวน 1 หลอด ห้องพักอาจารย์รวม 5 หลอด ห้อง 7-114/1 จำนวน 3 หลอด และห้องพักเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 หลอด29 ต.ค. 2564 09:02 น.รับเรื่อง
29 ต.ค. 64 14:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
122น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟโรงรถขาดทั้ง2ฝั่งจํานวน5หลอด(ยาว)28 ต.ค. 2564 16:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 64 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
123แม่บ้านอาคาร 77-220/1หลอดไฟชำรุด1หลอด28 ต.ค. 2564 15:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ย. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด สราวุฒิ/พัน
124แม่บ้านฝ่าย อาคารฯทางเดินชั้น2 อ21หลอดไฟทางเดินเสีย 1หลอด ค่ะ 28 ต.ค. 2564 14:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 64 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย/สมชาย
125น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องรีดผ้าขาดห้อง4-112จํานวน2หลอด(ยาว)28 ต.ค. 2564 11:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 64 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
126แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20แอร์ไม่เย็น ชั้น 4 ศ.ว ห้อง 20-41827 ต.ค. 2564 14:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 64 14:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
127นายจำนงค์ วงค์คำพระศูนย์ รปภ. อ.14หลอดไฟขาดจำนวน 5 หลอด27 ต.ค. 2564 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 64 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
128น.ส.ทิติยา ยางธิสาร7-320 ห้องธุรการคณะศว.แอร์ไม่ทำงาน อาการคือดับไปเฉยๆแบบไม่รู้สาเหตุ26 ต.ค. 2564 15:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 64 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
129นายจำนงค์ วงค์คำพระถนนหมายเลข 2 แยกหอพักชายถึงแยกอาคาร 6หลอดไฟขาดจำนวน 11หลอด26 ต.ค. 2564 13:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 64 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
130น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องนํ้าห้อง4-115/1ไม่ออกทั้งห้อง26 ต.ค. 2564 11:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 64 08:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
131น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟหน้าอ่างล้างหน้าเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง31325 ต.ค. 2564 11:41 น.รับเรื่อง
25 ต.ค. 64 12:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
132แม่บ้านอาคาร 8อ_8/2อ.8/ แจ้งช่อมที่ครอบปักไฟห้องโถงค่ะ 25 ต.ค. 2564 10:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ย. 64 15:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
133แม่บ้านอาคาร 8อ_8/225 ต.ค. 2564 10:40 น.ยกเลิกรายการ
25 ต.ค. 64 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
134แม่บ้านอาคาร 8อ_8/225 ต.ค. 2564 10:40 น.ยกเลิกรายการ
25 ต.ค. 64 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
135น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน7-421น้ำแอร์รั่ว เครื่องเดิม อาการเหมือนเดิมที่เคยแจ้งก่อนหน้านี้ค่ะ25 ต.ค. 2564 10:30 น.รับเรื่อง
25 ต.ค. 64 10:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
136น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้อง412เสีย1หลอดๆยาว25 ต.ค. 2564 08:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ต.ค. 64 11:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
137นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ ไฟถนนภายในฟาร์มไม่ติดสักหลอด กลางคืนมืดมาก 21 ต.ค. 2564 11:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
138นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (โคเนื้อ+หน้าทางเข้าฟาร์ม)ติดไฟไล่ยุงคอกวัวเนื้อและติดตั้งปลั๊กตัวเมียเพิ่มที่โรงพ่นยาฆ่าเชื้อหน้าทางเข้าฟาร์ม (อุปกรณ์ซื้อมาให้แล้ว)21 ต.ค. 2564 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ต.ค. 64 11:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
139แม่บ้านอาคาร 77-210โคกศรีสุพรรณแอร์ไม่เย็น20 ต.ค. 2564 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ต.ค. 64 16:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เเม๊กเนติกเสีย 1 ตัว สราวุฒิ/พัน
140น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16แอร์ห้องประชุมใหญ่เปิดไม่ได้20 ต.ค. 2564 08:19 น.รับเรื่อง
20 ต.ค. 64 10:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
141น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16แอร์มีน้ำหยดห้อง16-11020 ต.ค. 2564 08:19 น.รับเรื่อง
20 ต.ค. 64 10:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
142น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16หลอดไฟห้องน้ำชายและหญิงชั้นล่างเสียอย่างละ1หลอด20 ต.ค. 2564 08:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 64 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย
143อาจารย์ลัดดาพร กุลแก้วอาคาร 7 ห้องวาริชภูมิไฟเพดานห้อง ยังไม่ปกติค่ะ เมื่อวานก็ยังไฟตกและดับ วันนี้ไม่ทำงานเลยค่ะ รอประมาณ 15 นาทีแล้ว 20 ต.ค. 2564 08:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 64 08:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 20วัตต์ 2 หลอด
144น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4เครื่องทํานํ้าอุ่นไม่อุ่นห้อง4-108/1.4-102/1.4-220/119 ต.ค. 2564 15:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ต.ค. 64 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
145น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟขาด2หลอดห้อง4-208/1(สั้น)19 ต.ค. 2564 11:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ต.ค. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
146แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_209หลอดไฟห้องพักอาจารย์ขาด.1.หลอดๆยาวคะชั้น2คะ18 ต.ค. 2564 16:04 น.รับเรื่อง
19 ต.ค. 64 08:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
147น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-307หลอดไฟในห้องชำรุด 2 หลอดตะเกียบ18 ต.ค. 2564 15:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ต.ค. 64 15:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดชุปเปอร์ลักษ์ 40 วัตต์ 1 หลอด สราวุฒิ/พัน
148น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-205หลอดไฟในห้องครัวชำรุด 1 หลอดสั้น18 ต.ค. 2564 15:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ต.ค. 64 15:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 9 วัตต์ 1 หลอด สราวุฒิ/พัน
149น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-325หลอดไฟในห้องชำรุด 1 หลอดตะเกียบ18 ต.ค. 2564 15:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ต.ค. 64 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดชุปลักษ์ 40 วัตต์ 1 หลอด สราวุฒิ/พัน
150แม่บ้านอาคาร 8อ.8/2ห้องโถงที่ครอบปักไฟชำรุด18 ต.ค. 2564 13:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 64 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, บล๊อกลอย 2 อัน หน้ากาก 3 ช่อง 2 อัน ไพศาล/ฉัตรชัย
151แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2แอร์เสียห้องห้องบัณฑิตศึกษา ชั้น 118 ต.ค. 2564 13:32 น.รับเรื่อง
18 ต.ค. 64 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
152แม่บ้านฝ่าย อาคารฯหอวิทยาเขตมอเตอร์ปั้มน้ำไม่ทำงาน หอวิทยาเขตฯ กับอ่างสกลนคร18 ต.ค. 2564 13:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ต.ค. 64 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
153นายนายจิรวัฒน์ อรรถเศรษฐห้องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม อ.8/1แอร์เสีย ใช้งานไม่ได้18 ต.ค. 2564 13:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ต.ค. 64 15:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มอเตอร์พัดลมคอยร้อน 1 ตัว คาปา 5 ไมโคร 1 ตัว รูมแอร์ 1 ชุด สราวุฒิ/พัน
154อาจารย์ลัดดาพร กุลแก้วอาคาร 7 ห้องวาริชภูมิหลอดไฟบนเพดานไม่ทำงาน 2 หลอด บริเวณโต๊ะทำงานค่ะ 18 ต.ค. 2564 11:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ต.ค. 64 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี 20 วัตต์ 8 หลอด สราวุฒิ/พัน
155แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14แอร์ไม่เย็น 2 ตัว เครื่อง ที่ 3 และเครื่อง ที่ 4 ห้องประชุมวิโรจน์18 ต.ค. 2564 10:55 น.รับเรื่อง
18 ต.ค. 64 11:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
156แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15โคมไฟชำรุด 1 อัน 18 ต.ค. 2564 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ต.ค. 64 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
157แม่บ้านฝ่าย อาคารฯโรงสุบน้ำ F 1 เสาไม้หักล้มทำให้สายไฟจากโรงสูบน้ำ ย่อนลงพื้น18 ต.ค. 2564 09:02 น.รับเรื่อง
18 ต.ค. 64 10:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
158น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สายไฟทางออกหอขาด15 ต.ค. 2564 15:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ต.ค. 64 10:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
159น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟทางเดินชั้น1เสีย2หลอดๆยาว14 ต.ค. 2564 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 64 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
160น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง21914 ต.ค. 2564 08:50 น.รับเรื่อง
14 ต.ค. 64 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
161นายชัยวัฒน์ ศิระวัฒนานนท์7-409/1 อาคาร 7หลอดไฟไม่ติด 6 หลอด12 ต.ค. 2564 16:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ต.ค. 64 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี 20 วัตต์ 4 หลอด สราวุฒิ/พัน
162นายจำนงค์ วงค์คำพระถนนไปสถานีอาหารสัตว์ไฟถนนเปิดไม่ออก พร้อมกับไฟส่องเครื่องบิน12 ต.ค. 2564 09:57 น.รับเรื่อง
12 ต.ค. 64 11:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
163น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-108ตู้เย็นชำรุด11 ต.ค. 2564 14:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ต.ค. 64 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
164นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 หลอดไฟขาด11 ต.ค. 2564 11:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ต.ค. 64 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 3 หลอด สราวุฒิ/พัน
165นายทรงวุฒิ แพนบุตร9-105 ห้องหน่วยโสตฯแอร์ไม่เย็น เปิดไว้แล้วอุณหภูมิ ไม่ลดลง อยู่ที่ 30 ไม่ลดลง11 ต.ค. 2564 10:18 น.รับเรื่อง
11 ต.ค. 64 10:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
166น.ส.กรกนก หาญมนตรีหอพักหญิงตาลฟ้าไฟโรงจอดรถโซนที่ 1 ดับทั้งโซน ซึ่งจะเกิดอันตรายต่อนิสิต08 ต.ค. 2564 20:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ประดิษฐ์
167นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 14พัดลมเพดานในห้องศูนย์รปภ.ชำรุด08 ต.ค. 2564 13:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 64 14:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
168นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 14โทรศัพท์ศูย์รปภ.ใช้การไม่ได้08 ต.ค. 2564 13:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, บริษัทเชื่อมต่อเบอร์เสร็จเรียบร้อย 11/10/2564 09.45 น. TOT
169น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ปั้มน้ำสูบน้ำเข้าห้องน้ำ ฝั่น รปภ. ไม่ทำงาน08 ต.ค. 2564 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ต.ค. 64 13:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
170แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หลอดไฟขาด 2 หลอด ห้องน้ำชาย ชั้น 1 ห้องน้ำหญิง ขาด 2 หลอด ห้องน้ำคนพิการ ขาด 1 หลอด ฝั่ง ส.ว07 ต.ค. 2564 08:58 น.รับเรื่อง
12 ต.ค. 64 12:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
171นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แจ้งลูกลอยเครื่องปั๊มน้ำฝั่งอาคาร3 เวลาเครื่องทำงานมีเสียงดังมาก07 ต.ค. 2564 07:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
172แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-315 อาคาร21 ชั้น3หลอดไฟตะเกียบห้องน้ำหญิงเสีย1หลอดค่ะ 06 ต.ค. 2564 19:16 น.รับเรื่อง
07 ต.ค. 64 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
173นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟหน้าอ่างล้างหน้าชำรุดห้อง 302/1สั้น1หลอด06 ต.ค. 2564 07:51 น.รับเรื่อง
12 ต.ค. 64 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
174น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านก๋วยเตี๋ยว ครัวเจ้บุ๋มมิเตอร์ไฟร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้บุ๋ม บริเวณศูนย์อาหารตรงข้าม อ.3 หลุดออกจากช่อง กลัวเป็นอัตรายค่ะ 05 ต.ค. 2564 14:00 น.กำลังดำเนินการ
06 ต.ค. 64 14:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แจ้งทางสิทธิประโยชน์ทำบันทึกแจ้งซ่อมฝ้าเพพดาน
175แม่บ้านอาคาร 77-212สว่างแดนดินแอร์ไม่เย็น05 ต.ค. 2564 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ต.ค. 64 14:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
176น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก อ.17เครื่องปรับอากาศมีปัญหา 2 เครื่อง และมีเสียงดังมาก และตัดไปเอง05 ต.ค. 2564 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ต.ค. 64 15:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกเซอร์กิต1 ลูก สราวุฒิ/พัน
177นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แหลอดไฟทางเดินชั้น1ชำรุดหน้าหอ้ง108 สั้น1หลอด05 ต.ค. 2564 09:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ต.ค. 64 14:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี 18 วัตต์ 1 หลอด ประดิษฐ์/สมชาย
178น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ปั้มสูบน้ำรดหญ้า สวนหย่อม ไม่ทำงาน04 ต.ค. 2564 16:27 น.รับเรื่อง
05 ต.ค. 64 14:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
179น.ส.อัมพร ศรีคราม17-415ไฟฟ้าขาด 3 หลอด ได้แก่ ไฟฟ้าห้องครัว 1 หลอด ไฟฟ้าห้องรับแขก 1 หลอด ไฟฟ้าระเบียง 1 หลอด04 ต.ค. 2564 04:51 น.รับเรื่อง
04 ต.ค. 64 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
180น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ3-324เปลี่ยนหลอดไฟหลอดยาวกลางห้อง เนื่องจากหลอดไฟเสื่อมสภาพแล้ว01 ต.ค. 2564 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 64 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุมิ/พัน
181น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ปั้มน้ำ สูบน้ำเข้าห้องน้ำด้านหลัง จุด รปภ. ไม่ทำงาน01 ต.ค. 2564 08:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ต.ค. 64 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
182น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ปั้มน้ำสูบเข้าห้องน้ำ ห้องนิทรรศการ ไม่ทำงาน 30 ก.ย. 2564 16:34 น.รับเรื่อง
04 ต.ค. 64 11:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หัวสูบทองเหลืองชำรุด
183น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. อาคาร 17เครื่องปรับอากาศมีปัญหา เปิดไม่ถึง 5 นาทีก็ตัดไปเอง 2 ตัว30 ก.ย. 2564 11:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ต.ค. 64 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
184นายวุฒิชัย วงศ์ณะรัตน์22-202/1แอร์มีน้ำหยดลงมาเป็นพักๆ 29 ก.ย. 2564 09:14 น.รับเรื่อง
29 ก.ย. 64 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
185น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝาครอบปลั๊กไฟไม่มีห้องสันทนาการชั้น2สาม จุด28 ก.ย. 2564 13:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ต.ค. 64 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย
186น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10ปลั๊กไฟบริเวณโรงอาหาร ที่ร้านค้าตลาดนัดใช้ต่อไฟ ไฟไม่เข้าค่ะ รบกวนช่างไฟดูให้หน่อยนะคะ 28 ก.ย. 2564 10:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ย. 64 10:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อารีย์
187น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ปั้มน้ำสูบน้ำเข้าห้องน้ำฝั่ง รปภ. ไม่ทำงาน28 ก.ย. 2564 10:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ย. 64 08:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาบ
188นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 2หลอดไฟขาด1หลอด(สั้น)28 ก.ย. 2564 08:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ต.ค. 64 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
189นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟทางออกหอพักชำรุดยาว1หลอด27 ก.ย. 2564 14:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ย. 64 15:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย แอลอีดี 36 วัตต์ 1 หลอด
190นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5เคื่รองทำน้ำอุ่นชำรุดห้อง321/1 314/127 ก.ย. 2564 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ต.ค. 64 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
191น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟบรรไดขาดทางขึ้นชั้น4ข้างห้อง4-423(สั้น)จํานวน1หลอด27 ก.ย. 2564 14:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ต.ค. 64 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
192แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่แอร์ไม่เย็นห้องประชุม27 ก.ย. 2564 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ย. 64 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนคาปาวิเตอร์ขนาด 30 ไมโคร พัน
193แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20สายไฟชำรุด ห้องโถงชั้น 2 ฝั่ง ส.ว27 ก.ย. 2564 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ต.ค. 64 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
194น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องนํ้าขาด1หลอด(ยาว)ห้อง4-102/127 ก.ย. 2564 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ย. 64 15:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ/สมชาย แอลอีดี 36 วัตต์ 1 หลอด
195น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-141แอร์ภายในห้องชำรุด(ไม่เย็น)23 ก.ย. 2564 16:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ย. 64 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน เติมนำ้ยาแอร์ใหม่
196นายจำนงค์ วงค์คำพระถนนรอบฟาร์มพืชหลอดไฟไม่ออก23 ก.ย. 2564 13:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ย. 64 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย โคมไฟ 36 วัตต์ 1 ชุด หลอดแอลอีดี 36 วัตต์ 10 หลอด
197น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง10623 ก.ย. 2564 13:24 น.รับเรื่อง
27 ก.ย. 64 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
198น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5 ห้องสัทนาการชั้น 2และชั้น 3แจ้งเปลี่ยนกรอบปลั๊กไฟที่ชำรุดใหม่และเปลี่ยนเป็นปลั๊ก 3 ตา จำนวน 6 จุด(ห้องสัทนาการชั้น2-3ชั้นละ 3 จุด) 23 ก.ย. 2564 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ย. 64 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย ปลั๊กกรารวด์ 2 ชุด ฝาครอบ 3 ช่อง 2 ชุด ฝาครอบ 1 ช่อง 1 ชุด
199น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟขาดห้อง4-415/1ห้อง4-302/1ห้อง4-315/1(สั้น)22 ก.ย. 2564 15:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ย. 64 10:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย หลอดแอลอีดี 2 หลอด 9 วัตต์
200น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟขาดยาว2หลอดสั้น2หลอดห้อง4-214/122 ก.ย. 2564 15:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ย. 64 10:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 2 หลอด 20 วัตต์ แอลอีดี 2 หลอด 9 วัตต์
201น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟขาดยาว2หลอดสั้น2หลอดห้อง4-214/122 ก.ย. 2564 15:23 น.ยกเลิกรายการ
23 ก.ย. 64 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
202น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟขาด2หลอดห้อง4-202/1(ยาว)และห้อง4-220/1.จํานวน1หลอด(ยาว)22 ก.ย. 2564 15:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ย. 64 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย หลอดแอลอีดี 2 หลอด 20 วัตต์
203น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องนํ้าขาด2หลอดห้อง4-208/1(สั้น)22 ก.ย. 2564 15:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ย. 64 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 2 หลอด 9 วัตต์
204น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องนํ้าขาด2หลอด.สั้น1.ยาว1.ห้อง308/122 ก.ย. 2564 15:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ย. 64 10:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย หลอดแอลอีดี 1 หลอด 20 วัตต์ หลอดแอลอีดี 1 หลอด 9 วัตต์
205นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ปลั้กไฟห้องครัวชำรุดหอ้ง202 22 ก.ย. 2564 13:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ย. 64 13:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย ปลั๊กเดี่ยว 1 อัน ฝาครอบ 1 ช่อง
206อาจารย์กานดา ล้อแก้วมณีห้อง 3-335/1ไม่สามารถเชื่อมสัญญาณโทรทัศน์ภายในห้องได้ค่ะ22 ก.ย. 2564 11:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ย. 64 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
207น.ส.นันธิยา พรมโคตร3-341หลอดไฟเสีย 2 หลอด หลอดนีออนสั้น 1 หลอด (กระพริบ) หลอดตะเกียบหน้าห้องน้ำ 1 หลอด (เปิดไม่ติด)22 ก.ย. 2564 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 64 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
208แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19หลอดไฟขาด 3 หลอด ห้อง 19-12422 ก.ย. 2564 09:00 น.รับเรื่อง
22 ก.ย. 64 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
209น.ส.อัมพร ศรีคราม17-415หลอดไฟฟ้า ขาด 3 หลอด คือ ไฟห้องครัว 1 หลอด ไฟห้องนั่งเล่น 1 หลอด เเละไฟระเบียง 1 หลอด22 ก.ย. 2564 08:36 น.รับเรื่อง
22 ก.ย. 64 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
210นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร 3 ชั้น 1หน้าห้องสำนักงานหลอดไฟชำรุด 1 หลอด หลอดนีออนสั้น21 ก.ย. 2564 23:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ย. 64 10:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 1 หลอด 9 วัตต์
211นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร 3 ชั้น 1ฝั่งสำนักงานหลอดไฟฟ้า ไฟไม่ออก 3 หลอด หลอดตะเกียบ21 ก.ย. 2564 22:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 64 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
212นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้งหลอดไฟทางเข้าหอ1หลอดยาวชำรุด21 ก.ย. 2564 19:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ย. 64 15:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย แอลอีดี 36 วัตต์ 1 หลอด
213น.ส.บุษกร ครจำนงค์7-309/1แอร์ในห้องมีเสียงพัดลมดังมากเป็นบางครั้งในลักษณะดังๆหยุดๆ (สามารถให้แม่บ้านเปิดห้องได้เลยหากไม่มีคนอยู่)21 ก.ย. 2564 16:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ย. 64 10:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
214น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำรวมชั้น1เสีย2หลอดๆตะเกียบ21 ก.ย. 2564 14:38 น.รับเรื่อง
22 ก.ย. 64 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
215น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟทางเดินชั้น1ขาด2หลอด(สั้น)หน้าห้อง4-118และห้อง4-12021 ก.ย. 2564 12:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 64 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
216นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (โคเนื้อ-โคนม)เปิดปั๊มน้ำไม่ได้ และต้องการเดินไฟไปยังคอกสัตว์ทดลองที่อยู่ติดกัน เพราะทุกวันนี้พ่วงสายไฟไป อันตรายมาก 21 ก.ย. 2564 11:35 น.รับเรื่อง
22 ก.ย. 64 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
217นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้องปทุมมาหลอดไฟชำรุด 4 หลอดตะเกียบ21 ก.ย. 2564 11:07 น.รับเรื่อง
22 ก.ย. 64 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
218นายจำนงค์ วงค์คำพระโรงสูบB2 แปลงอ้อยไฟสปอตไลท์ออกช้า เวลา 5ทุ่ม21 ก.ย. 2564 09:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ย. 64 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย
219น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-335/1ระบบโทรทัศน์ภายในห้องชำรุด21 ก.ย. 2564 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 64 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
220นายจำนงค์ วงค์คำพระโรงอาหาร2เปิดสวิทย์แล้วไฟไม่ออก21 ก.ย. 2564 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ย. 64 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
221แม่บ้านอาคาร 77304/1สวิทเปิด-ปิดไฟฟ้าชำรุด๒ตัว21 ก.ย. 2564 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ย. 64 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สวิทช์ไฟ 3 ตัว ฝาครอบ 3 ช่อง 1 ตัว สราวุฒิ/พัน
222น.ส.ชูวงศ์ กลิ่นเลขา3-230น้ำจากเครื่องระบายความร้อนแอร์รั่วซึมลงผนังห้องชั้นล่าง จึงขอความอนุเคราะห์ช่างซ่อมแอร์ต่อท่อระบายน้ำจากเครื่องระบายความร้อน โดยทางเจ้าของห้องพักจะเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ท่อระบายน้ำไว้ให้21 ก.ย. 2564 07:34 น.รับเรื่อง
22 ก.ย. 64 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
223น.ส.สุภัคนรี สัตตะโส17-206หลอดไฟ LED หลอดกลมในห้องนอนเสีย 1 หลอด และในห้องครัวพอปิดทิ้งไว้สักพักจะกระพริบ 1 หลอดค่ะ20 ก.ย. 2564 15:45 น.รับเรื่อง
20 ก.ย. 64 16:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
224น.ส.ธัญญลักษ์ มังทะห้องเย็นเก็บเมล็ดพันธุ์ ฟาร์มพืชแอร์เสีย ห้องเย็นเก็บเมล็ดพันธุ์ ฟาร์มพืช 20 ก.ย. 2564 14:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 64 08:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ยุทธพล/พัน รีเซ็ทเครื่องใหม่
225แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21แอร์เสียห้อง 21-411 ชั้น 420 ก.ย. 2564 14:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ย. 64 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
226น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ไฟฟ้า ปั้มน้ำใหญ่สูบน้ำเข้าห้องน้ำ ด้านหลังนิทรรศการ ไม่ทำงาน20 ก.ย. 2564 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไฑศาล/ประดิษฐ์
227แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หลอดไฟหน้ากระจกขาด 3 หลอดห้องน้ำหญิง ชั้น 2 ห้อง 21- 21417 ก.ย. 2564 11:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ต.ค. 64 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดโคมไฟ 18 วัตต์ 3 ชุด ประดิษฐ์/สมชาย
228แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21แอร์ไม่เย็นห้อง 21- 303 ชั้น 317 ก.ย. 2564 11:38 น.กำลังดำเนินการ
29 ก.ย. 64 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นเสีย สราวุฒิ/พัน
229นางเนตรนภา อัฐวงศ์ห้องธุรการคณะศว.7320/1รบกวนพ่วงโทรศัพท์เบอร์ 042725039 จากห้องกลางของธุรการ มาอีกเครื่องที่ห้อง 7320/1 ค่ะ16 ก.ย. 2564 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
230น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟอ่างล้างหน้าขาด1หลอด(สั้น)ห้อง4-120/116 ก.ย. 2564 10:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ย. 64 11:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย หลอดแอลอีดี 1 หลอด สั้น
231นายชาติสยาม ผลวิลัยอาคาร 8/2 ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณโถงอาคารชำรุด16 ก.ย. 2564 10:00 น.รับเรื่อง
16 ก.ย. 64 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
232นายภาคภูมิ ตันเตชสาธิต21-410แอร์ดับโดยไม่ทราบสาเหตุ และไม่สามารถเปิดได้อีกเลย16 ก.ย. 2564 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แก้ระบบไฟฟ้าใหม่ สราวุฒิ/พัน
233นายจำนงค์ วงค์คำพระลานจอดรถอาคาร 20 ฝั่งสาสุขฯไฟเปิดไม่ออก16 ก.ย. 2564 08:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไศาล/สมชาย
234น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง7-421 อาคาร7 ชั้น4ย้ายเต้าเสียบไฟ15 ก.ย. 2564 16:04 น.รับเรื่อง
16 ก.ย. 64 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
235น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง7-421 อาคาร7 ชั้น4แอร์รั่วแอร์มีน้ำหยดลงมา15 ก.ย. 2564 16:04 น.รับเรื่อง
16 ก.ย. 64 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
236น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16มีน้ำหยดจากแอร์ห้องยา15 ก.ย. 2564 15:28 น.รับเรื่อง
16 ก.ย. 64 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
237น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องรีดผ้าระบบไฟในห้องชำรุด ปลั๊กไฟใช้ไม่ได้ไฟตกบ่อย (แต่หลอดไฟใช้ได้ปกติ) อยากให้ช่างตรวจสอบด้วยคะ15 ก.ย. 2564 14:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 10:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
238แม่บ้านอาคาร 77-411/1หลอดไฟชำรุด4หลอด15 ก.ย. 2564 13:41 น.รับเรื่อง
15 ก.ย. 64 14:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
239แม่บ้านอาคาร 77-210(โคกศรีฯ)หลอดไฟชำรุด1หลอด15 ก.ย. 2564 13:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ต.ค. 64 14:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
240น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4แอร์ไม่เย็น15 ก.ย. 2564 12:30 น.รับเรื่อง
15 ก.ย. 64 15:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
241แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13หลอดไฟห้องพักอาจารย์ต่างประเทศขาด.2.หลอดๆยาวคะ15 ก.ย. 2564 09:39 น.รับเรื่อง
15 ก.ย. 64 15:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
242นายจีระศักดิ์ ฆ้องเดช7-422ติดตั้งปลักไฟ 2 จุด ซื้ออุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้ว15 ก.ย. 2564 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 64 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
243น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้า ห้อง314หลอดไฟห้องอาบน้ำเสีย1หลอด (หลอดตะเกียบ)15 ก.ย. 2564 05:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 64 14:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอด 7 วัตตฺ์ แอลอีดี 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
244นายrutchanon pongtong1-307ปลั๊กไฟ เต้ารับเสีย ไม่มีไฟเข้า ตรงจุดต่อไฟเข้ากล่อง switch internet 14 ก.ย. 2564 14:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
245น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีอ สถานพยาบาล อ.16 ห้อง อุบัติเหตุฉุกเฉินหลอดไฟเสีย 1 หลอด ค่ะ14 ก.ย. 2564 12:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ย. 64 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดียาว 1 หลอด
246นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5พัดลมห้อง303ชำรุด14 ก.ย. 2564 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ย. 64 15:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย
247นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องเฟื่องฟ้าชั้น4อาคาร1หลอดไฟไม่ติด 14 ก.ย. 2564 10:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ต.ค. 64 14:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ/สมชาย
248แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3แอร์ห้องเรียน9-302,9-303 ไม่เย็น14 ก.ย. 2564 10:06 น.รับเรื่อง
14 ก.ย. 64 10:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
249น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องทีวีชั้น1เสีย1หลอดๆยาว13 ก.ย. 2564 14:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ย. 64 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย หลอดแอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
250น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟหน้าตู้เสื้อผ้าสีย1หลอดๆสั้นห้อง41313 ก.ย. 2564 14:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ย. 64 15:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย หลอดแอลอีดี 9 วัตต์ 1 หลอด
251แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13ปลั๊กไฟห้องครัวชำรุด13 ก.ย. 2564 13:25 น.รับเรื่อง
20 ก.ย. 64 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
252แม่บ้านฝ่าย อาคารฯประตู 2หลอดไฟเปิดแล้วไม่ติด (หลอดนิออน )13 ก.ย. 2564 13:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ย. 64 15:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ประดิษฐ์ หลอดแอลอีดี 9 วัตต์ 2 หลอด
253นายจำนงค์ วงค์คำพระถนนวปรอ.366ขอตั้งเวลาใหม่ปกติออกเวลา18.45น.เปลี่ยนเป็นเวลา18.15น.ตั้งแต่ประตู1-แยกหอพุทธ11 ก.ย. 2564 16:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ย. 64 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ประดิษฐ์ ตั้งเวลาใหม่
254นายจำนงค์ วงค์คำพระฝ่ายอาคารสถานที่ไฟโรงจอรถไถเปิแล้วไม่ออก11 ก.ย. 2564 16:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ย. 64 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ประดิษฐ์
255นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่) ปั้มน้ำใช้งานไม่ได้ (ซ่อมด่วน ไก่จะลงวันที่ 16 ส.ค 64 นี้) 09 ก.ย. 2564 15:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ย. 64 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศ่าล ไพศาล/สมชาย
256นายกมล ฟองอ่อน9-103ไม่เย็น? 09 ก.ย. 2564 14:24 น.กำลังดำเนินการ
09 ก.ย. 64 16:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
257น.ส.สิรินาฏ เนติศรีอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร (อาคาร 8/2)รบกวนเปลี่ยนหลอดไฟฟลูเรสเซนส์แบบยาวในห้องกายภาพค่ะ ขอบคุณค่ะ 08 ก.ย. 2564 14:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ย. 64 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 2 ตัว
258น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ออฟฟิตหน่วยที่พักอาศัยหลอดไฟชำรุด 2 หลอด (หลอดตะเกียบ)08 ก.ย. 2564 13:16 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 64 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
259น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟตรงบันไดชั้น1เสีย1หลอดๆยาว07 ก.ย. 2564 13:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ย. 64 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
260น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง10607 ก.ย. 2564 13:56 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 64 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
261น.ส.จารุณี ฤทธิดีห้องสมุดตู้แอร์ตรงโถงอ่านหนังสือในห้องสมุด เปิดแอร์ 2 ชั่วโมง มีน้ำไหลนองออกมาจากตัวแอร์07 ก.ย. 2564 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 16:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
262น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ออฟฟิตหน่วยที่พักอาศัยหลอดไฟชำรุด 1 หลอดสั้น07 ก.ย. 2564 09:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 9 วัตต์ 1 หลอด
263นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (คอกวัว)เครื่องชั่งน้ำหนักวัวเสีย ใช้งานไม่ได้07 ก.ย. 2564 09:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ประดิษฐ์
264นายจำนงค์ วงค์คำพระถนนคู่ขนานฟาร์มสัตว์หลอดไฟขาด 3 หลอด หลอดไฟไม่ตรงกับแนวถนน07 ก.ย. 2564 09:12 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 64 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
265นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู1สายอากาศวิทยุติดต่อสื่สารชำรุด07 ก.ย. 2564 09:07 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 64 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
266แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานเกษตร 50 พรรษาโรงสูบน้ำ B 2 ไฟสปอร์ตไลท์ไม่ติด07 ก.ย. 2564 08:59 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 64 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
267น.ส.ประภาพรรณ์ แสงดาว3-237/1ไฟตก สับคัทเอ้าขึ้นแล้วแต่ก็ยังไม่มาค่ะ07 ก.ย. 2564 08:17 น.ยกเลิกรายการ
08 ก.ย. 64 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้
268น.ส.ประภาพรรณ์ แสงดาว2-237/1ไฟตก และสับคัทเอ้าขึ้นแล้วแต่ก็ยังไม่มาค่ะ07 ก.ย. 2564 08:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
269น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18หลอดไฟระเบียงทางเดินชัน้4โซนทิศเหนือเสีย1หลอด(หลอดสั้น)โซนทิศใต้เสีย3หลอดมีชั้น2ชั่น3ชั้น407 ก.ย. 2564 08:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 16:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี 9 วัตต์ 7 หลอด ไพศาล/สมชาย
270น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18หลอดไฟทางเดินหน้าห้อง 410-417-411เสีย(หลอดสั้น)07 ก.ย. 2564 08:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 16:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี 9 วัตต์ 4 หลอด ไพศาล/สมชาย
271น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18หลอดไฟทางเดินหน้าห้อง215-219-220-07 ก.ย. 2564 07:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 16:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี 9 วัตต์ 4 หลอด ไพศาล/สมชาย
272น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำชายชั้น1เสีย1หลอดๆตะเกียบ06 ก.ย. 2564 14:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ย. 64 15:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
273น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องทีวีชั้น1เสีย1หลอดๆยาว06 ก.ย. 2564 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ย. 64 15:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
274น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-213หลอดไฟชำรุด 1 หลอดสั้น06 ก.ย. 2564 13:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ย. 64 08:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน หลอดแอลอีดี 9 วัตต์ 1 หลอด
275นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟโรงจักรยานชำรุดยาว3หลอด โรงรถจักรยานยนต์ยาว2หลอด06 ก.ย. 2564 11:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด 5 หลอด ไพศาล/สมชาย
276นายจำนงค์ วงค์คำพระอนุสรณ์เครื่องบินไฟสปรอตไลท์เปิดไม่ออก06 ก.ย. 2564 08:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ประดิษฐ์ สปอทไลน์ 1 หลอด
277นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติเครื่องวัดไข้ชำรุด06 ก.ย. 2564 08:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ย. 64 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ยุทธพล
278แม่บ้านอาคาร 6อ 6-104 -6-103พัดลม2ตัวหลอดไฟ2หลอด03 ก.ย. 2564 11:00 น.รับเรื่อง
03 ก.ย. 64 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
279แม่บ้านอาคาร 8อ.8/2หลอดไฟห้องโถงเปิดไม่ออก-9-หลอดแสงสว่างไม่พอในห้องโถง02 ก.ย. 2564 13:46 น.รับเรื่อง
02 ก.ย. 64 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
280นายจำนงค์ วงค์คำพระหน้าอาคาร 12 สนามกีฬาไฟถนนขาด 2 หลอด02 ก.ย. 2564 11:39 น.รับเรื่อง
02 ก.ย. 64 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
281แม่บ้านอาคาร 8-อ-8/2ห้องเบเกอรี่หลอดไฟยาวชำรุดหนึ่งหลอด01 ก.ย. 2564 15:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล เปลี่ยนหลอด 20 วัตต์ 1 หลอด
282แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ลิฟท์มีเสียงดัง01 ก.ย. 2564 15:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 64 16:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แจ้งช่างเข้าดำเนินการแล้วครับแบตเตอรี่ เสื่อม
283นางบุญวาสนา ฉิมศรีตามหลอดไฟห้องป ทุมมาขาด 4 หลอดตสวย01 ก.ย. 2564 14:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ย. 64 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอด แอลอีดี 4 หลอด ไพศาล/สมชาย
284แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13แอร์ห้องเรียน.208/1_204ไม่เย็นคะ01 ก.ย. 2564 11:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ย. 64 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, 204 ดำเนินการเสร็จแล้ว พัน/สราวุฒิ
285แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13หลอดไฟห้องพักอาจารย์ต่างประเทศขาด1.หลอดๆยาวคะ01 ก.ย. 2564 11:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ย. 64 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย หลอดแอลอีดี 1 หลอด
286น.ส.วรรณภา ภักดี17-205หลอดไฟในห้องนอนเปิดไม่ได้ 1 ดวง01 ก.ย. 2564 10:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 64 15:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดเเอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
287น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-215 ห้องครอบครัว อาคารชุดพัก 2ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยน "หลอดไฟในห้องพัก 1 หลอด สีขาวนะคะ" หลอดไฟชำรุด ขอบคุณค่ะ 01 ก.ย. 2564 10:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 64 15:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
288นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้งหลอดไฟชำรุดห้อง121/1หลอดยาว1หลอด 31 ส.ค. 2564 19:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 64 15:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
289นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?31 ส.ค. 2564 19:13 น.ยกเลิกรายการ
01 ก.ย. 64 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
290น.ส.ขนิษฐา กิจปัญจทรัพย์3-229หลอดไฟห้องน้ำเสียค่ะ ซื้อหลอดมาเปลี่ยนใหม่แล้ว ไฟติดได้ 30 นาที แล้วก็ไม่ติดอีกเลยค่ะ31 ส.ค. 2564 16:17 น.รับเรื่อง
31 ส.ค. 64 16:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
291นายจำนงค์ วงค์คำพระโป๊ะอ่างสกลนครหลอดไฟ LED เสีย 1ชุด31 ส.ค. 2564 13:26 น.กำลังดำเนินการ
31 ส.ค. 64 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สืบราคาจัดชื้อ/จ้าง OSRAM OPTORONIC OT 50/120-277/700 P5 50 วัตต์
292น.ส.ธัญญลักษ์ มังทะห้อง 21-320ปลั๊กไฟชำรุด ค่ะ 30 ส.ค. 2564 15:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 16:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
293แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21สวิทไฟชำรุดห้อง 21-320 (ห้องพักอาจารย์ ) 30 ส.ค. 2564 14:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 16:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
294แม่บ้านฝ่าย อาคารฯแปลงนาข้าว ท. อ อ่างอุดรต้นยูคาที่ทำเสาไฟ ไปแปลงนาข้าว ล้ม 1 ต้น30 ส.ค. 2564 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ส.ค. 64 10:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย
295แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคารอุทยานเกษตร 50 พรรษาระบบไฟสปอร์ตไลท์ โรงสูบน้ำ ฺB 2 ออโต้ไม่ทำงาน30 ส.ค. 2564 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ส.ค. 64 13:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย อีนิกเตอร์ 1 ตัว บัลลาสต์ 250 วัตต์ 1 ตัว หลอด 250 วัตต์ 1 หลอด
296น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-105เครื่องทำน้ำอุ่นชำรุด30 ส.ค. 2564 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ส.ค. 64 14:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
297แม่บ้านอาคาร 77-101/3หลอดไฟชำรุด2หลอดสั้น27 ส.ค. 2564 15:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ส.ค. 64 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
298แม่บ้านอาคาร 77-103/3หลอดไฟหน้ากระจกชำรุด2หลอดยาว27 ส.ค. 2564 15:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สืบราคาจัดซื้อ/จ้าง ไพศาล หลอด 20 วัตต์ 2 หลอด
299แม่บ้านอาคาร 77-102/3หลอดไฟชำรุด1หลอดสั้น27 ส.ค. 2564 15:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
300อาจารย์นภาพร พ่วงพรพิทักษ์3-218 พัดลมดูดอากาศ ห้องครัว ชำรุด และ ไม่แนบกับ ผนัง ทำให้มีสัตว์เลื้อยคลาน เข้ามาได้26 ส.ค. 2564 11:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
301อาจารย์นภาพร พ่วงพรพิทักษ์3-218แจ้งเปลี่ยน หลอดไฟตะเกียบ จำนวน 2 จุด 1) โคมไฟ กลม .. บริเวณตู้เย็น 2) โคมไฟ กลม .. บริเวณ หน้าต่างติดกำแพง 26 ส.ค. 2564 11:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 11:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สืบราคาซื้อ/จ้าง เปลี่ยน 7 วัตต์ 2 หลอด ไพศาล/สมชาย
302น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟทางเดินขาดหน้าห้อง4-206จํานวน1หลอด (สั้น)26 ส.ค. 2564 10:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ส.ค. 64 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล
303น.ส.วิภาดา ผลเจริญห้อง 103/2 แอร์เสีย26 ส.ค. 2564 09:53 น.กำลังดำเนินการ
30 ส.ค. 64 13:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รอเคลมอะไหล่ จากบริษัท สตาร์ทแอร์ อาคาร 22-103/2
304น.ส.วิภาดา ผลเจริญอาคาร 22 ห้อง 107ปลั๊กเสียบตู้เก็บตัวอย่างน้ำไฟไม่เข้า 26 ส.ค. 2564 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ส.ค. 64 10:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อารีย์ เปลี่ยนลูกเซอร์กิต32A 1 ตัว
305แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคารอุทยานเกษตร 50 พรรษาไฟสปอร์ตไลท์ส่องสว่างโรงสูบน้ำ B1 B2 ไม่ออก26 ส.ค. 2564 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ประดิษฐ หลอด 250 วัตต์ 1 หลอด อินิกเตอร์ 1 ตัว
306นายrutchanon pongtongอาคารอำนวยการอุทยานเกษตร 50 พรรษาแอร์ห้องประชุมเปิดไม่ติด 26 ส.ค. 2564 08:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 64 12:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน/สราวุฒิ เปลี่ยนคาปาซิเตอร์ 60 ไมโคร ถ่าน AAA 2 ก้อน
307น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3ต่อท่อน้ำทิ้งแอร์ห้อง 230และห้อง23525 ส.ค. 2564 11:23 น.ยกเลิกรายการ
30 ส.ค. 64 10:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เป็นแอร์ส่วนคัว
308นายปัญญา ไพจันทร์1-109 อาคารบริหารหลอดไฟขาด ติดๆดับๆ ครับ25 ส.ค. 2564 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 64 11:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดไฟLED 20 วัตต์ 2 หลอด อารีย์
309นายจำนงค์ วงค์คำพระหลังประตู6ไฟถนนขาด1หลอด24 ส.ค. 2564 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 64 13:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, บัลลาต์ 250 วัตต์ หลอด 250 วัตต์ อีนิกเตอร์ 1 ตัว ประดิษฐ์/สมชาย
310อาจารย์ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ17-404เช็คระบบไฟที่ต่อไปยังเครื่องซักผ้า เพราะไฟฟ้าไม่เข้าเครื่อง24 ส.ค. 2564 08:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 64 13:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
311แม่บ้านฝ่าย อาคารฯประตู 1ไฟสปอร์ตไลท์ฝั่งขาเข้าเปิดไม่ออก23 ส.ค. 2564 13:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ส.ค. 64 14:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สปอตไลท์ 400 วัตต์ 1 ชุด ประดิษฐ์
312น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-208เปลี่ยนเครื่องทำน้ำอุ่นใหม่23 ส.ค. 2564 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
313นายจีระศักดิ์ ฆ้องเดชฟาร์มสัตว์หลอดไฟให้แสงสว่างขาด...ไม่มีแสงอยากให้มาเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ครับ20 ส.ค. 2564 14:28 น.กำลังดำเนินการ
30 ส.ค. 64 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สืบราคาซื้อ/จ้าง
314น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-208แอร์ชำรุด20 ส.ค. 2564 13:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 64 15:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน 1 ตัว คาปาซิเตอร์ 5 ไมโคร 1 ตัว สราวุฒิ/พัน
315นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 ชั้น 4 ห้อง 402ปลั๊กไฟฟ้าใช้การไม่ได้ 2 จุด ที่เหลือบางครั้งใช้การได้ บางครั้งใช้การไม่ได้20 ส.ค. 2564 11:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ส.ค. 64 14:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
316นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 ชั้น 4 ห้อง 403แอร์เสีย 1 เครื่อง (ใช้การไม่ได้ตั้งแต่เข้ามาอยู่ที่อาคาร 20)20 ส.ค. 2564 11:01 น.กำลังดำเนินการ
24 ส.ค. 64 14:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เครื่องที่ 2 ระบบนำ้ยารัว สราวุฒิ/พัน
317นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 ชั้น 4 ห้อง 401 แอร์เสีย 2 เครื่อง เครื่องที่ 1 เปิดแล้วคอมเพรสเชอร์มีเสียงดัง มีแต่ลมออกแต่ไม่เย็น เครื่องที่ 2 เปิดแล้วมีแต่ลมออกไม่มีความเย็น20 ส.ค. 2564 11:00 น.กำลังดำเนินการ
24 ส.ค. 64 14:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เครื่องที่ 1 ซ้ายมือ ขึ้น P6 กระพริบ Low -High Presure มีปัญหา เครื่องที่ 2 ซ้ายมือ ระบบนำ้ยาขาด สราวุฒิ/พัน
318นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 ชั้น 2 ห้อง 20 - 203แอร์มีน้ำหยดขณะเปิดใช้งาน (ตัวที่เสีย คือ ตัวที่ 2 อยู่ลึกใกล้ผนังด้านหลัง ฝั่งประตูทางเข้าประตูเล็ก)20 ส.ค. 2564 10:57 น.กำลังดำเนินการ
24 ส.ค. 64 14:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เครื่องที่ 1 ขวามือ ขึ้น P6 กระพริบ Low-High Presure มีปัญหา สราวุฒิ/พัน
319น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ไฟห้อง118ดับทั้งห้อง20 ส.ค. 2564 10:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ส.ค. 64 14:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มิเตอร์ชุดรุด 1 ตัว ไพศาล
320น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องนํ้าขาด1หลอด(ยาว)ห้อง4-102/119 ส.ค. 2564 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ ไพศาล
321แม่บ้านฝ่าย อาคารฯประตู 1ไฟฟ้าส่องสว่างทางเข้าและบนหลังคาป้อมประตุ 1 เปิดไม่ออก19 ส.ค. 2564 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนโคมไฟ 1 ชุด ประดิษฐ์
322น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18 หอตาลฟ้าห้อง412หลอดไฟในห้องเสีย1หลอด (หลอดยาว) 18 ส.ค. 2564 20:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ ไพศาล/สมชาย
323นางนัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์17-209 กรุณามาซ่อมในวัน อังคาร เช้า หรือ พุธเช้าค่ะหลอดไฟหลังห้อง(หลอดสั้น) ไม่ติด จำนวน 2 หลอด และหลอดไฟห้องครัว (หลอดตะกียบ) 1 อัน ไม่ติด 18 ส.ค. 2564 19:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 64 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ
324น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง40618 ส.ค. 2564 15:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื้อวัสดุไฟฟ้า ไศาล/สมชาย
325นางนิลเนตร ชาเบาะ9-206หลอดไฟดับ จำนวน 5 หลอด18 ส.ค. 2564 15:09 น.กำลังดำเนินการ
13 ก.ย. 64 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
326น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3ห้องรีดผ้าปลั๊กไฟในห้องชำรุด18 ส.ค. 2564 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เปลัีกกราวด์ 2 ตัว
327น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16 ห้อง 16-101แอร์ไม่เย็นและมีกลิ่น ขึ้นเตือน error18 ส.ค. 2564 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 64 14:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนรีโมท สราวุฒิ/พัน
328น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องรีดผ้าชั้น1เสีย1หลอดยาว18 ส.ค. 2564 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ ไพศาล/สมชาย
329น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องทีวีชั้น2เสีย3หลอดๆยาว18 ส.ค. 2564 08:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ ไพศาล/สมชาย
330แม่บ้านอาคาร 77-317/5แอร์น้ำหยด18 ส.ค. 2564 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
331นายจำนงค์ วงค์คำพระรอบอาคาร 13เบรกเกอร์ไฟเปิดแล้วซ๊อต-ตีกลับ18 ส.ค. 2564 08:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย
332นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5เบเกอร์ไฟเคื่รองทำน้ำอุ่นเสียห้อง208/118 ส.ค. 2564 07:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 10:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
333นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ8/1-104แอร์ตัวติดจอโปรเจคเตอร์ไม่เย็น17 ส.ค. 2564 21:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 10:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ปรับระดับแอร์ใหม่ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
334นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ8/1-108คอล์ยร้อนแอร์เสียงดัง มีอันตราย17 ส.ค. 2564 21:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เปลี่ยนใบพัดลมคอยล์ร้อน 1 ใบ มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน 1 ตัว
335น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้าหลอดไฟทางเดินหน้าห้อง414เสีย (ไฟกระพริบ) หลอดสั้น1หลอด17 ส.ค. 2564 20:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ส.ค. 64 14:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล หลอดแอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด
336น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์หน้าโรงอาหารอาคาร 10หลอดไฟหน้าโรงอาหารอาคาร 10 เปิดไม่ออกหลายตัวค่ะ 17 ส.ค. 2564 16:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนชุดโคมสปอทไลต์ 250 วัตต์ 1 ชุด ประดิษฐ์/สมชาย
337น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านอาหารป้าอ๊อด ร้านค้าแจ้งว่า รบกวนให้ช่างไปมาเก็บสายไฟให้หน่อยค่ะ เนื่องจากสายระโยงระยาง 17 ส.ค. 2564 16:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รอดำเนินการปิดฝา
338น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้องเสีย1หลอดๆยาวห้อง30317 ส.ค. 2564 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ ไพศาล/สมชาย
339แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคารอุทยานเกษตรไฟสปอร์ตไลท์โรงสูบ เปิดแล้วไม่ออก (โรงสูบ B 2 )17 ส.ค. 2564 09:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 64 13:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย
340แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13ไฟส่องสว่างรอบอาคาร ฝั่งอาคาร10 เปิดแล้วไม่ออก17 ส.ค. 2564 08:56 น.กำลังดำเนินการ
19 ส.ค. 64 13:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ
341แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20แอร์มีน้ำหยดห้อง 20/30217 ส.ค. 2564 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
342แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคารฟาร์มพืชหลอดไฟขาด 3 หลอดไฟถนนรอบฟาร์มพืช16 ส.ค. 2564 14:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ย. 64 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ
343แม่บ้านฝ่าย อาคารฯประตู 6หลอดไฟขาด 6 หลอด (หลอดนิออนยาว )16 ส.ค. 2564 14:22 น.กำลังดำเนินการ
19 ส.ค. 64 13:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ
344น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้องแลบโรคพืช อาคารฟาร์มพืชแอร์ไม่เย็นเปิดแอร์แล้วมีแต่ลมร้อนออกมา16 ส.ค. 2564 13:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 64 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนแม๊กเนติก 1 ตัว สราวุฒิ/พัน
345นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แอร์ห้อง102ไม่เย็นมีแต่พัดลม16 ส.ค. 2564 10:02 น.กำลังดำเนินการ
19 ส.ค. 64 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดรูม ออเร้นเสีย
346นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5เครื่องทำน้ำอุ่นชำรุดไฟไม่เข้าเครื่องเลยห้อง 115/1 214/1 202/1 208/1 320/1 314/116 ส.ค. 2564 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 64 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
347น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร 17หลอดไฟทางเข้าหน้าอาคารเสีย4หลอด (หลอดตะเกียบ) 14 ส.ค. 2564 21:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ หลอดแอลอีดี 7 วัตต์ 4 หลอด
348น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้าห้อง303 หลอดไฟในห้องเสีย1หลอด (หลอดยาว)14 ส.ค. 2564 21:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 64 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อารีย์
349น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-330หลอดไฟห้องครัวชำรุด 1 หลอดสั้น,โครมไฟหัวเตียงชำรุด 1 หลอดตะเกียบและฝาครอบพัดลมห้องครัวชำรุด13 ส.ค. 2564 16:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 64 11:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด สราวุฒิ/พัน
350นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟทางเดินหน้าห้อง312 ชำรุดสั้น1หลอด13 ส.ค. 2564 11:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 64 10:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดสั้นแอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล
351น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้องเสีย1หลอดๆยาวห้อง11811 ส.ค. 2564 14:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สืบราคาซื้อของ ไพศาล/สมชาย
352น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง20211 ส.ค. 2564 11:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สืบราคาซื้อของ ไพศาล/ประดิษฐ์
353แม่บ้านอาคาร 8อ.8/2แอร์ห้องผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เปิดแล้วไม่เย็นเลย10 ส.ค. 2564 14:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ส.ค. 64 08:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
354น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟหน้าอ่างล้างหน้าเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง30410 ส.ค. 2564 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ส.ค. 64 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย หลอดแอลอีดี 1 หลอด สืบราคาซื้อของ
355น.ส.ขวัญกมล ทวายตาคำอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ.7) ห้อง 7-322แอร์ ตัวที่ 2 และ 3 ในห้องเรียนปฏิบัติการไม่เย็น10 ส.ค. 2564 13:56 น.กำลังดำเนินการ
25 ส.ค. 64 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คอมเพรสเชอร์เสีย แคเรีย 48000 บีท๊ยู 380 โวล์ท R-22 สราวุฒิ/พัน
356น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง30510 ส.ค. 2564 10:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ส.ค. 64 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เหลอดแอลอีดี 1 หลอด ไพศาล/สมชาย สืบราคาซื้อของ
357น.ส.วิชชุดา ใจเสรี1-402 อาคารบริหาร 1 ห้องโครงการ MBAหลอดไป LED ขาดเพิ่มเติมอีก 4 หลอด ค่ะ 10 ส.ค. 2564 09:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สืบราคาซื้อของ ไพศาล แอลอีดี 7 วัตต์ 8 หลอด
358นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องผอ.สำนักงานวิทยาเขตฯ1-316ชั้น3แอร์ไม่เย็นอยากให้ล้างเครื่องแอร์เลขาแจ้งมาค่ะ10 ส.ค. 2564 09:33 น.กำลังดำเนินการ
11 ส.ค. 64 16:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
359แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12ไฟสนามตะกร้อเปิดแล้วไม่ออก หน้าหอพักชายอาคาร 410 ส.ค. 2564 08:58 น.กำลังดำเนินการ
11 ส.ค. 64 16:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สืบราคาซื้อของ
360น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ปั้มสูบน้ำเข้าอาคารวิจัยและพัฒนา ไม่ทำงาน09 ส.ค. 2564 16:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 64 16:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
361น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องออกกำลังกายหลอดไฟห้องออกกำลังกายชำรุด 6 หลอดตะเกียบ09 ส.ค. 2564 15:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 11:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สืบราคาซื้อของ เปลี่ยนหลอด 7 วัตต์ 6 หลอด สมชาย/ไพศาล
362แม่บ้านอาคาร 77-221แอร์ไม่เย็น09 ส.ค. 2564 15:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ส.ค. 64 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
363นายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล19-124แอร์มีน้ำไหลออกมาจำนวนมาก09 ส.ค. 2564 13:49 น.กำลังดำเนินการ
10 ส.ค. 64 14:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุสือราคา
364น.ส.จารุณี สุเทวี7-220/1แอร์เสียและได้รับการซ่อมสัปดาห์ที่แล้ว แต่วันนี้แอร์ไม่เย็น มีลมออกมาอย่างเดียว09 ส.ค. 2564 10:14 น.กำลังดำเนินการ
09 ส.ค. 64 14:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคาครับอยู่ที่พัสดุ
365น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-127ปลั๊กไฟซ๊อต09 ส.ค. 2564 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ส.ค. 64 10:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปลั๊กกราวด์ 1 อัน อารีย์
366นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 20 ชั้น1ไฟทางเดินฝั่งคณะสว.เปิดไม่ออก09 ส.ค. 2564 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ส.ค. 64 10:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกเ๙อร์กิตทริป อารีย์
367นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5พัดลมชำรุดห้อง20109 ส.ค. 2564 07:45 น.กำลังดำเนินการ
09 ส.ค. 64 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปรับแผนจัดซื้อ/จ้าง
368นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนครติดตั้งปลั๊กไฟ เพิ่ม 1 จุดเพิ่มจุดปลั๊กไฟ บริเวณเสา โถ่งชั้น 1 อาคาร 21 จำนวน 1 จุด ครับ 06 ส.ค. 2564 15:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 64 10:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ ประดิษฐู์/ไพศาล
369นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนครซ่อมเสาไฟ สายไฟเส้นไปแปลงนานิสิตเกิดเสาไฟฟ้าที่เป็นสายไฟไปยังแปลงนานิสิตผุพังและหัก บางส่วน จึงขอความอนุเคราะห์ซ่อมเสาไฟ ครับ 06 ส.ค. 2564 15:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ส.ค. 64 10:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ไพศาล
370แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ใบพัด พัดลมแตกหน้าลิฟย์ชั้น306 ส.ค. 2564 07:49 น.กำลังดำเนินการ
19 ส.ค. 64 13:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ
371แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13หลอดไฟหน้ากระจกห้องน้ำอาจารย์ขาด1หลอดๆยาวคะ05 ส.ค. 2564 09:18 น.กำลังดำเนินการ
19 ส.ค. 64 13:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ
372แม่บ้านฝ่าย อาคารฯถนนเข้าฟาร์มพืชโคมไฟส่องสว่างถนนไม่ออก 5 หลอด05 ส.ค. 2564 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ส.ค. 64 14:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ
373นายรณรงค์ เทียมทินกฤต9-103แอร์ไม่เย็น 04 ส.ค. 2564 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 64 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แม๊กเนติก 1 ตัว คาปาซิเตอร์ 60 ไมโคร 1 ตัว
374นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟโรงจอดรถจักรยานชำรุด หลอดยาว3หลอด หลอดไฟโรงจอดรถจักรยานยนต์ชำรุด ยาว1หลอด หลอดไฟ04 ส.ค. 2564 09:26 น.กำลังดำเนินการ
19 ส.ค. 64 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ
375น.ส.ธัญญลักษ์ มังทะหลอดไฟ หน้าห้อง 21-208 ,21-201 และชั้น 3 (21-313 จำนวน 2 หลอด)หลอดไฟ หน้าห้อง 21-208 ,21-201 และชั้น 3 (21-313 จำนวน 2 หลอด03 ส.ค. 2564 15:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
376แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1หลอดไฟขาด 1 หลอด (หลอดยาว) ห้องพัสดุ03 ส.ค. 2564 14:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ส.ค. 64 10:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด อารีย์
377แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หลอดไฟขาด 2 หลอด ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 ฝั่ง ส .ศ ห้อง 20 -20503 ส.ค. 2564 10:49 น.กำลังดำเนินการ
19 ส.ค. 64 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ
378แม่บ้านอาคาร 77-226หลอดไฟชำรุด2หลอดยาว03 ส.ค. 2564 10:05 น.กำลังดำเนินการ
19 ส.ค. 64 13:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ
379แม่บ้านอาคาร 77-217/1แอร์ไม่เย็น03 ส.ค. 2564 10:01 น.กำลังดำเนินการ
03 ส.ค. 64 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคา ชุดคอนโทรลเสีย พัน/สราวุฒิ
380แม่บ้านอาคาร 66-106หลอดไฟแบบยาวชํารุด 8 หลอด03 ส.ค. 2564 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 13:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ
381น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องทีวีชั้น1เสีย1หลอดๆยาว03 ส.ค. 2564 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ส.ค. 64 09:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี 7 วัตต์ 1หลอด หลอดแอลอีดี 20 วัตต์ ยาว 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
382น.ส.จารุณี ฤทธิดีห้องสมุดโทรศัพท์เบอร์ตรงห้องสมุด 042-725093 ใช้งานไม่ได้02 ส.ค. 2564 15:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ส.ค. 64 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ยุทธพล/สราวุฒิ
383นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5พัดลมห้อง303ชำรุด02 ส.ค. 2564 10:19 น.กำลังดำเนินการ
09 ส.ค. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อยู่ในขั้นตอนการปรับแผน
384นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟทางเดินชำรุดข้างห้อง104สั้น1หลอด หลอดไฟห้องน้ำห้อง302/1ชำรุดสั้น1หลอด02 ส.ค. 2564 10:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 64 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 2 หลอด 9 วัตต์ หลอดสั้น
385น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้าหลอดไฟทางเดินหน้าห้อง 220 เสีย(หลอดสั้น1หลอด)30 ก.ค. 2564 21:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 64 13:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 1 หลอด 9 วัตต์ หลอดสั้น
386น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้าห้อง405 หลอดไฟหน้าตู้เสื้อผ้าเสีย (หลอดสั้น1หลอด)30 ก.ค. 2564 21:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 64 13:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 1 หลอด 9 วัตต์ หลอดสั้น
387นางผ่องพรรณ มีพรหม20-406น้ำแอร์หยด30 ก.ค. 2564 14:46 น.กำลังดำเนินการ
03 ส.ค. 64 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ พัน/สราวุฒิ
388น.ส.พรศรี แสงพรหมชารีอาคาร.5แจ้งช้อมหลอดไฟยาวชำชรุดห้อง.314/1.อาคาร.530 ก.ค. 2564 09:45 น.กำลังดำเนินการ
19 ส.ค. 64 13:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ
389นายจำนงค์ วงค์คำพระด้านหน้าประตู 1ไฟสปรอตไลท์ส่องป้ายรูปพญานาคคู่ไฟขาด30 ก.ค. 2564 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 11:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
390แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ห้องฟิตเนสหลอดไฟขาด 10 หลอด (หลอดยาว) พัดลมเชือกขาด เปิด-ปิดไม่ได้30 ก.ค. 2564 09:00 น.กำลังดำเนินการ
19 ส.ค. 64 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ
391นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ8/1-108หลอดไฟขาด29 ก.ค. 2564 19:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย
392น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง30729 ก.ค. 2564 12:17 น.กำลังดำเนินการ
19 ส.ค. 64 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ
393น.ส.สิรินาฏ เนติศรีอาคาร 8/2ขอความอนุเคราะห์ แจ้งซ่อมแอร์ ห้องพักบุคลากร อาคาร 8/2 ค่ะ ขอบพระคุณค่ะ29 ก.ค. 2564 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 64 14:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แม็กเนติดแอร์ 1 ตัว
394แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10หลอดไฟขาดห้องน้ำหญิง 3 หลอด ห้องน้ำชาย 3 หลอด 29 ก.ค. 2564 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 64 13:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์+สมชาย แอลอีดี T8 6 หลอด
395นายจำนงค์ วงค์คำพระทางออกอาคาร 16 สถานพยาบาลไฟขาด 1 หลอด29 ก.ค. 2564 08:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 64 13:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์+สมชาย
396นายจำนงค์ วงค์คำพระถนนไปสถานีอาหารสัตว์ไฟถนนเปิดไม่ออก29 ก.ค. 2564 08:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 64 14:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์+สมชาย ยกเบรคเกอร์ไม่สุด
397อาจารย์ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ17-404แจ้งเปลี่ยนหลอดไฟที่เคยมาเปลี่ยนให้ล่าสุด เนื่องจากหลอดที่เอามาเปลี่ยนไม่สว่างเท่าเดิมครับ 28 ก.ค. 2564 20:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
398น.ส.พรศรี แสงพรหมชารีอ.5หลอดไฟห้องน้ำชั้น3โซนห้อง309ชำรุด 1หลอดยาว27 ก.ค. 2564 16:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 64 13:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์+สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 วัตต์
399นายณรงค์ธร ดวงชัย20-406 สำนักงานเลขานุการคณะ สศ.น้ำแอร์หยด บ่อยครั้ง 27 ก.ค. 2564 13:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
400นายrutchanon pongtongอาคารบริหาร ห้อง 1-309หนูเข้าไปทำรัง27 ก.ค. 2564 12:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 64 13:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
401น.ส.ขวัญกมล ทวายตาคำ7-322 อาคารวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีตู้เย็นไม่ทำงาน เนื่องจากคอมเพรสเซอร์ไม่ติด27 ก.ค. 2564 10:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ส.ค. 64 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
402น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17ตรวจสอบหม้อแปลงไฟหลังอ.17 (เนื่องจากมีบุคลกรที่พักอาศัยพบเห็นประกายไฟบริเวณหม้อแปลง)27 ก.ค. 2564 10:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ค. 64 13:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, การไฟฟ้าเข้าดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
403นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นชั้น1ชำรุด27 ก.ค. 2564 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 16:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดทำนำ้ร้อนชำรุดใช้ได้แต่ตู้นำ้เย็น ไพศาล
404นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟห้องน้ำชำรุดห้อง314/1หลอดสั้น1หลอด27 ก.ค. 2564 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 64 14:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์+สมชาย หลอดแอลอีดี 9 วัตต์ (สั้น) 1 หลอด
405นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ไฟห้องน้ำชำรูดห้อง320/1สั้น1หลอด ยาว1หลอด27 ก.ค. 2564 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 64 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์+สมชาย แอลอีดี T8 20 วัตต์ 1 หลอด
406น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง21527 ก.ค. 2564 09:10 น.กำลังดำเนินการ
19 ส.ค. 64 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ
407น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง20227 ก.ค. 2564 09:07 น.กำลังดำเนินการ
19 ส.ค. 64 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ
408น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้องเสีย1หลอดยาวห้อง41427 ก.ค. 2564 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 64 14:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์+สมชาย หลอดแอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
409นางพรธิดา เสนไสย17-304หลอดไฟเปิดไม่ติดค่ะ เป็นหลอดห้องนอน 24 ก.ค. 2564 19:29 น.กำลังดำเนินการ
19 ส.ค. 64 13:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ
410น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องรีดผ้าชั้น1เสีย1หลอดยาว23 ก.ค. 2564 14:22 น.ยกเลิกรายการ
23 ก.ค. 64 14:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้
411น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องทีวีชั้น2เสีย4หลอดๆยาว23 ก.ค. 2564 14:20 น.กำลังดำเนินการ
19 ส.ค. 64 13:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ
412อาจารย์ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ17-404หลอดไฟไม่ติดในห้องนั่งดูทีวี 21 ก.ค. 2564 19:02 น.กำลังดำเนินการ
19 ส.ค. 64 13:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ
413น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-301หลอดไฟระเบียงชำรุด 1 หลอดสั้น21 ก.ค. 2564 13:22 น.กำลังดำเนินการ
19 ส.ค. 64 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ
414นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ปลั้กไฟเครื่องกรองน้ำชั้น2ชำรุด 21 ก.ค. 2564 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย ปลั๊กกราวด์ 1 ชุด
415นายทศพล จตุระบุล17-308หลอดไฟเสื่อสภาพ 20 ก.ค. 2564 19:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ค. 64 13:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล หลอดแอลอีดี 1 หลอด
416นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ8/1-108หลอดที่ขาดทำให้อีกหลอดเสื่อมไปด้วยแล้ว20 ก.ค. 2564 16:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย
417แม่บ้านอาคาร 77-304/1สวิทไฟละลายปิด-เปิดไม่ใด้20 ก.ค. 2564 14:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 15:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
418แม่บ้านอาคาร 77-304/1หลอดไฟเพดานและหน้ากระจกชำรุด4หลอด20 ก.ค. 2564 14:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 36 1 หลอด
419น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีอ สถานพยาบาล อ.16 ห้องตรวจไฟตัด อีก ครั้งที่ 2 หลังจาก มาดูแล้ว ครั้งแรกค่ะ19 ก.ค. 2564 19:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 64 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
420น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีอ สถานพยาบาล อ.16 ห้องตรวจไฟ้ช๊อตที่เต้าเสียบ ทำให้ไฟในห้องดับ19 ก.ค. 2564 12:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 64 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อารีย์
421แม่บ้านอาคาร 66-102/1. 6-102/2พัดลมติดเพดานชํารุด3ตัว19 ก.ค. 2564 09:54 น.กำลังดำเนินการ
19 ก.ค. 64 15:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สืบราคาซื้อจ้างครุภัณฑ์
422นายจำนงค์ วงค์คำพระทางออกอาคาร 16 สถานพยาบาลหลอดไฟขาด 1 หลอด19 ก.ค. 2564 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 64 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อารีย์ LED 36 วัตต์ 1 หลอด
423นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติเครื่องวัดไข้ชำรุด19 ก.ค. 2564 08:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 64 15:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อารีย์ อะแดร็ปเตอร์ชำรุด 1 ตัว
424น.ส.วิชชุดา ใจเสรี1-402 อาคารบริหาร 1 ห้องโครงการ MBAหลอดไฟ LED ขาด 5 หลอดค่ะ17 ก.ค. 2564 14:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ย. 64 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สืบราคา 19/7/64 อารีย์ ไพศาล/สมชาบ
425น.ส.วิชชุดา ใจเสรีหน้าห้องเรียน 1-401 อาคารบริหาร 1 หลอดไฟหลุดออกจากฝ้าเพดานค่ะ 17 ก.ค. 2564 14:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 64 10:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อารีย์
426แม่บ้านอาคาร 66-201พัดลมเสีย2ตัว16 ก.ค. 2564 14:17 น.กำลังดำเนินการ
19 ก.ค. 64 15:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สืบราคา จัดซื้อครุภัณฑ์
427แม่บ้านอาคาร 66-204/2หลอดไฟกลมเสีย4หลอด16 ก.ค. 2564 13:45 น.กำลังดำเนินการ
20 ก.ค. 64 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สืบราคาจัดซื้อ
428นางอรุณศรี นิภานันท์อาคารเรียนรวม ห้อง 2-101, 2-108, 2-109, 2-111แอรืไม่ค่อยเย็น /ขอให้ล้างทำความสะอาดแอร์ในห้อง 2-101, 2-108, 2-109, 2-11116 ก.ค. 2564 13:44 น.กำลังดำเนินการ
30 ส.ค. 64 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
429แม่บ้านอาคาร 66-201พัดลมเพดานเสีย1ตัว16 ก.ค. 2564 13:39 น.กำลังดำเนินการ
19 ก.ค. 64 15:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สืบราคา/จัดซื้อครุภัณฑ์
430แม่บ้านอาคาร 66-202หลอดไฟเสีย11หลอด16 ก.ค. 2564 13:36 น.กำลังดำเนินการ
19 ส.ค. 64 13:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ
431น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-301เปลี่ยนเครื่องทำน้ำอุ่นยกชุด(เนื่องจากเครื่องเก่าชำรุด)16 ก.ค. 2564 10:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ส.ค. 64 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
432นายณัฐพงษ์ คำเลิศหอพักนนทรี ชั้น 2ปลั้กไฟที่ใช้เสียบเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นชำรุด บริเวณชั้น 2 15 ก.ค. 2564 15:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ส.ค. 64 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
433นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 ชั้น 4 โถงทางเดิน หน้าห้อง 409กดสวิตไฟแล้ว หลอดไฟไม่ติดทั้งหมด 8 หลอด15 ก.ค. 2564 11:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ค. 64 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อารีย์
434นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องอาหารชั้น4/1-406พัดตั้งพื้นสีเขีวยตัวใหญ่เสีย15 ก.ค. 2564 11:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ส.ค. 64 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
435นายจุลจิรา มีพรหมอาคารสถานพยาบาล อาคาร 16หลอดไฟฟ้าส่องสว่างที่ห้องฉุกเฉินไม่ติด จำนวน 3 จุด15 ก.ค. 2564 09:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ค. 64 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอด แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด อารีย์
436แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1หลอดไฟขาด 10 หลอด ห้อง 8/1-103 8/1- 104 (หลอดนิออนยาว)14 ก.ค. 2564 13:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ค. 64 13:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี T8 20 วัตต์ 10 หลอด
437นายอาทิติยา วงศ์อาษาโรงเพาะชำเครื่องซักผ้าชำรุด14 ก.ค. 2564 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 14:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
438น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ทางเดิน หน้าห้อง 231หลอดไฟทางเดินหน้าห้อง 3-231ชำรุด 1 หลอดสั้น13 ก.ค. 2564 16:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 64 16:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 9 วัตต์ 1 หลอด สมชาย/ประดิษฐ์
439แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ซ่อมแอร์ห้อง 21- 408 ด่วน13 ก.ค. 2564 13:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 14:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มดเข้าแม็กเนติก พัน
440แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หลอดไฟขาด 2 หลอด ทางเดินชั้น 213 ก.ค. 2564 11:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ค. 64 15:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อารีย์
441น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-301เครื่องทำน้ำอุ่นชำรุด 2 เครื่อง13 ก.ค. 2564 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 64 16:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย
442แม่บ้านอาคาร 8อ.8/2อ 8/2 ห้องน้ำอาจารย์ชายหลอดไฟขาดเปิดไม่ออกหลอดยาว13 ก.ค. 2564 08:49 น.กำลังดำเนินการ
30 ส.ค. 64 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สืบราคาจัดชื้อ/จ้าง
443น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำรวมชั้น1เสีย2หลอดๆตะเกียบ12 ก.ค. 2564 14:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 64 14:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล แอลอีดี 7 วัตต์ 2 หลอด
444น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-137แอร์ชำรุด(ไม่เย็น)12 ก.ค. 2564 09:21 น.กำลังดำเนินการ
14 ก.ค. 64 15:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แผงวงจรคอนโทรลชำรุด รี พัน
445นายrutchanon pongtongอาคารอุทยานเกษตร 50 พรรษาไฟฟ้าอาคารอำนวยการ ไฟตก 09 ก.ค. 2564 13:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฟิวส์แรงสูงขาด 2 เฟส แจ้งการไฟฟ้าเข้ามาดำเนินการเรียบร้อย ไพศาล
446น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10เครื่องลวกช้อน ไฟไม่เข้าค่ะ 09 ก.ค. 2564 13:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 16:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
447แม่บ้านอาคาร 77-317/1มีกลิ่นเหม็นไหม้บริเวณหลอดไฟภายในห้อง09 ก.ค. 2564 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 15:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
448น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-208เครื่องทำน้ำอุ่นชำรุด09 ก.ค. 2564 13:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 10:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
449นายจีระศักดิ์ ฆ้องเดชฟาร์มสัตว์รบกวนขอช่างผู้เชี่ยวชาญต่อไฟฟ้าเครื่องชั่งน้ำหนักวัวครับ09 ก.ค. 2564 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ค. 64 12:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
450แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หลอดไฟขาด 1 หลอดห้องน้ำชาย ห้อง 20-111 ห้องน้ำหญิง 1 หลอด ห้อง 20- 11009 ก.ค. 2564 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี 7 วัตต์ 2 หลอด ขั้ว 1 อัน อารีย์
451แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20พัดลมชำรุด 1 ตัว ชั้น 2 ฝั่ง ส.ว ห้องโถง09 ก.ค. 2564 08:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อารีย์
452น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.17หลอดไฟหน้าบันได้ชั้น1เสีย 09 ก.ค. 2564 07:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 13:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล หลอดแอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
453นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ห้อง105ปลั๊กไฟชำรุด1จุด08 ก.ค. 2564 15:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 13:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล ปลั๊กกราวด์ 1 ชุด
454นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ห้อง 104 หลอดไฟห้องครัวชำรุดสั้น1หลอด 08 ก.ค. 2564 15:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 13:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล หลอดแอลอีดี 9 วัตต์ 1 หลอด
455แม่บ้านอาคาร 77-317/1หลอดไฟชำรุด1หลอดยาว08 ก.ค. 2564 14:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 15:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน LED 1 หลอด
456น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-301หลอดตะเกียบ 2 หลอด หลอดสั้น 1 หลอด08 ก.ค. 2564 14:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 10:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 36 วัตต์ 1 หลอด แอลอีดี 7 วัตต์ 2 หลอด สราวุฒิ/พัน
457แม่บ้านอาคาร 77-217/6แอร์น้ำหยด08 ก.ค. 2564 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 10:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
458นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ8/1-108หลอดไฟขาด 1 หลอด กระพริบ 2 หลอด07 ก.ค. 2564 14:07 น.กำลังดำเนินการ
30 ส.ค. 64 13:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สืบราคาซื้อ/จ้าง
459นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ8/1-104เครื่องปรับอากาศมีปัญหา 1 เครื่อง (เครื่องที่ติดกับจอ)07 ก.ค. 2564 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 64 15:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน
460แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ซ่อมแอร์ห้อง 21-209 ชั้น 207 ก.ค. 2564 10:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ค. 64 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน มดเข้าแม๊กเนติก ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
461นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 17หลอดไฟยาวตรงบันไดทางขึ้นชั้น 1 เสีย06 ก.ค. 2564 19:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 13:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล หลอดยาว 20 วัตต์ 1 หลอด
462นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ไฟโรงจอดรถติดถนนหมาย 9หลอดไฟยาวหลอดที่ 6 เสีย (นับจากทิศตะวันออก )06 ก.ค. 2564 19:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ค. 64 16:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ แอลอีดี 36 วัตต์ 2 หลอด
463นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ห้อง 3-308เครื่องทำน้ำอุ่น เสีย 06 ก.ค. 2564 19:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ค. 64 16:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ
464นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอ.9-105 ห้องหน่วยโสตฯแอร์มีน้ำไหลออกมาครับ06 ก.ค. 2564 13:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 10:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
465แม่บ้านอาคาร 77-216ปลั๊กไฟตัวเมียชำรุดมีรอยไหม้06 ก.ค. 2564 08:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ค. 64 16:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ปลั๊กกราวด์ 1 ตัว ฝาครอบ3 ช่อง 1 ตัว
466แม่บ้านอาคาร 77-211/5หลอดไฟชำรุต1หลอด(หลอดยาว)06 ก.ค. 2564 08:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 10:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 36 วัตต์ 2 หลอด สราวุมิ/พัน
467น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18รางหลอดไฟห้องไมโครเวฟชำรุดชั้น105 ก.ค. 2564 12:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 64 16:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดโคมไฟ 36 วัตต์ 2 ชุด สมชาย/ประดิษฐ์
468น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำชายชั้น1เสีย1หลอดๆตะเกียบ05 ก.ค. 2564 12:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 64 14:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล แอลอีดี 7 วัตต์ 1หลอด
469แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21แอร์ไม่เย็นห้อง 21-301 หลอดไฟทางเดินฝั่ง อ. 7 ขาด 7 หลอดชั้น 405 ก.ค. 2564 09:26 น.รับเรื่อง
05 ก.ค. 64 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอร์แจ้งซ่อมไปแล้ว แผงเสีย นำ้ยารั่ว
470แม่บ้านฝ่าย อาคารฯถนนหมายเลข 9ไฟถนนเปิดไม่ออก 18 ต้นจากแยกหอพักนิสิตชายไปรอบ ฟาร์มพืช (หลอดยาว)05 ก.ค. 2564 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 64 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
471น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟหน้าอ่างล้างหน้าเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง10805 ก.ค. 2564 08:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ค. 64 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย หลอดแอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด
472น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์ห้อง302 อาคาร18หอพักตาลฟ้าหลอดไฟเสีย1หลอด (หลอดยาว)02 ก.ค. 2564 17:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ค. 64 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย
473นายณัฐพงษ์ คำเลิศอ.18-302หลอดไฟในห้องชำรุด 1 หลอดยาว02 ก.ค. 2564 16:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ค. 64 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย
474น.ส.กรรณิการ์ มณฑาอาคาร3 ห้อง 311ไฟฟ้าช๊อตในช่องพัดลมดูดอากาศ02 ก.ค. 2564 15:42 น.กำลังดำเนินการ
07 ก.ค. 64 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พััน พัดลมเสีย ตั้งเรื่องสืบราคาชื้อจ้าง
475น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้องเสีย1หลอดๆยาวห้อง11302 ก.ค. 2564 12:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล แอลอีดี 36 วัตต์ 1 หลอด
476น.ส.อุทุมพร บุตรแก้วอาคาร 7 ห้อง 7-225ไฟในห้องแลปคอมพิวเตอร์ ห้อง 7-225 ไม่ติด 2 หลอด02 ก.ค. 2564 10:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ค. 64 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 36 วัตต์ 2 หลอด
477แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 7พัดลมคอยล์เย็น ชำรุด ห้อง 7-220/101 ก.ค. 2564 09:01 น.กำลังดำเนินการ
02 ก.ค. 64 08:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องขอสืบราคาจัดซื้อ/จ้าง
478แม่บ้านฝ่าย อาคารฯถนนไปสถานีอาหารสัคว์ไฟถนนจากแยกหมุดวิทยาเขตไม่ออก ไปสถานีอาหารสัตว์01 ก.ค. 2564 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ค. 64 11:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
479แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หลอดไฟขาดทางเดินชั้น 4 ฝั่ง อ. 730 มิ.ย. 2564 15:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ค. 64 13:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
480แม่บ้านอาคาร 77-411/1หลอดไฟชำรุดรวม7หลอด30 มิ.ย. 2564 14:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 14:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
481แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21แอร์ไม่เย็น 2 ตัว ห้อง 21-30130 มิ.ย. 2564 14:16 น.กำลังดำเนินการ
01 ก.ค. 64 13:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องบขอสืบราคาซ่อมแซ่ม พัน/สราวุฒิ
482น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องครัวตู้เย็นชำรุด30 มิ.ย. 2564 13:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ค. 64 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ระบบละลายนำ้แข็งจึงไม่สามารถทำความเย็นได้ สราวุฒิ/พัน
483แม่บ้านอาคาร 77-114/3แอร์ทำงานผิดปกติ30 มิ.ย. 2564 10:08 น.กำลังดำเนินการ
01 ก.ค. 64 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคาซ่อมแซม สราวุฒิ/พัน
484แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20แอร์มีน้ำหยดห้อง 20-201 ฝั่ง ส.ศ30 มิ.ย. 2564 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ค. 64 10:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ใช้กาวขี้หมาอุดบริเวณท่อแอร์เนื่องจากความร้อนภายนอกทำให้ท่อนำ้ยาเกิดมีนำ้เกาะบริเวณท่อทำให้นำ้หยดลงมา
485นายจำนงค์ วงค์คำพระจุดต้นมะขามหน้าบ้านพักคนงานหลังที่่ 2 ฝ่ายอาคารสถานที่หลอดไฟขาด 1หลอดยาว29 มิ.ย. 2564 09:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 มิ.ย. 64 11:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย/ไพศาล หลอดแอลอีดี 36 วัตต์ 1 หลอด
486แม่บ้านอาคาร 7ทางเดินชั้น4โซนหอ้งเรียนรางครอบหลอดไฟชำรุด28 มิ.ย. 2564 15:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 64 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
487แม่บ้านอาคาร 7ทางเดินชั้น3โซนห้องเรียนหลอดไฟชำรุด3หลอด(หลอดยาว)28 มิ.ย. 2564 15:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 64 13:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 36 วัตต์ 3 หลอด
488แม่บ้านอาคาร 77-303/2หลอดไฟหน้ากระจกชำรุด28 มิ.ย. 2564 15:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 64 13:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน หลอดแอลอีดี 36 วัตต์ 1 หลอด
489นายจำนงค์ วงค์คำพระฝ่ายอาคารสถานที่หลอดไฟขาด1หลอดหน้าบ้านพักบุคลากรหลังที่2 28 มิ.ย. 2564 13:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 64 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
490แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10ร้านยำใหญ่หลอดไฟขาดหลอดยาว28 มิ.ย. 2564 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มิ.ย. 64 12:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อารีย์ ลูกเชอร์กิต 1ตัว
491นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง7-220แอร์เสีย มีน้ำหยด28 มิ.ย. 2564 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มิ.ย. 64 14:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน/สราวุฒิ ท่อน้ำทิ้งตันระบบ 7/220 พัดลมคอยเย็น เสีย 1 ตัว FAN MOTOR MODEL ARW41H8P30AC-PANASONIC SERIAL NO.7179401299
492น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ปั้มสูบน้ำเข้าห้องน้ำ ฝั่งร้านค้าไม่ทำงาน 28 มิ.ย. 2564 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มิ.ย. 64 14:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
493นายจำนงค์ วงค์คำพระถนนหมายเลข2 หน้าอาคาร12 สนามกีฬา แยกอาคาร 20 หลอดไฟขาด 5 หลอด25 มิ.ย. 2564 16:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 มิ.ย. 64 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
494น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ระบบโทรทัศน์ภายในอาคารชำรุด(ช่อง 3 ดูไม่ได้)25 มิ.ย. 2564 16:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 มิ.ย. 64 13:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
495น.ส.จารุณี ฤทธิดีห้องสมุดติดตั้งปลั๊กไฟ 2 จุด25 มิ.ย. 2564 13:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 64 10:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อารีย์
496นายยุทธพล บุญกอบปั๊มสุบนำ้ประตูนำ้เปิด-ปิด อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ (อุทยานบัว)ปั๊มสุบนำ้ประตูนำ้เปิด-ปิด ชำรุด 1 ตัว เกิดการลัดวงจรไฟฟ้าทำให้มอเตอรืช๊อครอบ25 มิ.ย. 2564 10:20 น.กำลังดำเนินการ
25 มิ.ย. 64 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อยู่ในขั้นตอนสืบราคาจ้างเหมาซ่อมปั๊มสูบนำ้ตามขั้นตอน 25/6/64
497น.ส.พิมลรัตน์ ไชยธงยศ้อาคาร 9 ห้อง 9-103หลอดไฟขาด 3 หลอด 25 มิ.ย. 2564 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ค. 64 11:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 36 วัตต์ 3 หลอด
498น.ส.จารุณี ฤทธิดีห้องสมุดขอให้ทำความสะอาดและเช็คความเย็นของแอร์ เพื่อเตรียมเปิดเทอมใหม่24 มิ.ย. 2564 14:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 มิ.ย. 64 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มอเตอร์พัดลมคอยล์ ร้อน 1 ชุด ใบพัดลม คอยล์ร้อน 1 ใบ สราวุฒิ/พัน
499แม่บ้านฝ่าย อาคารฯป้าย 72 พรรษาไฟฟ้าส่องสว่างป้าย 72 พรรษาและไฟฟ้าส่องสว่างเครื่องบิน ไฟไม่ออก24 มิ.ย. 2564 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มิ.ย. 64 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย เดินระบบไฟฟ้าส่องสว่างใหม่ เปลี่ยนชุดโคมสปรอทไลท์ 400 วัตต์
500แม่บ้านอาคาร 7อาคาร7ชั้น1สัญญาณไฟหน้าลิฟท์ไม่แสดงหมายเลข23 มิ.ย. 2564 10:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 64 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ทำการรีเซ็ทระบบลิฟท์ใหม่ 2 ชุด อารีย์
501นายยุทธพล บุญกอบอาคาร 10 ห้องรับประทานอาหาร บุลคลากรและอาจารย์ในห้องไม่มีไฟฟ้า นางธรรมนอง หนูดา23 มิ.ย. 2564 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 64 11:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกเซอรืกิต 32 แอมป์ 1 ตัว อารีย์
502นายยุทธพล บุญกอบอาคาร 10 ห้องรับประทานอาหาร บุลคลากรและอาจารย์ในห้องไม่มีไฟฟ้า นางธรรมนอง หนูดา23 มิ.ย. 2564 10:00 น.ยกเลิกรายการ
23 มิ.ย. 64 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
503แม่บ้านอาคาร 8อ.8/2แอร์ห้องผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ไม่เย็นมีแต่พัดลม23 มิ.ย. 2564 08:18 น.กำลังดำเนินการ
23 มิ.ย. 64 11:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สืบราคาเพื่อจัดซ้อ/จ้างซ่อมแซม 21/6/64
504แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ห้องทำงานและห้องฟิตเนสแอร์ไม่เย็น22 มิ.ย. 2564 14:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 10:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
505น.ส.เจนจิรา ทองแกม7-423มีตัวเหมือนค้างคาวติดที่ตรงหลอดไฟ 22 มิ.ย. 2564 13:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 64 11:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แกะเอาค้างคาวออกจากตะแกรงไฟฟ้าแสงสว่าง อารีย์
506น.ส.เยาวเรศ โนนทิงอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศน้ำแอร์หยด 2 เครื่องที่ห้อง 9 -204 22 มิ.ย. 2564 13:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน พัดลมคอยล์ร้อน 1 ตัว แม๊กเนติก 1 ตัว ใบพัดลม 1 ใบ
507แม่บ้านอาคาร 77-214(พรรณนานิคม)หลอดไฟชำรุดจำนวน3หลอด22 มิ.ย. 2564 08:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มิ.ย. 64 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 36 วัตต์ 3 หลอด สราวุฒิ/พัน
508น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีอ สถานพยาบาล อ.16 ห้อง อุบัติเหตุฉุกเฉินแอร์ไม่ทำความเย็น21 มิ.ย. 2564 18:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 64 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน 1 ตัว พัน/สราวุฒิ
509แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20พัดลมสั่นสะเทือนแรงห้อง 20-104 ฝั่ง ส.ศ21 มิ.ย. 2564 12:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 64 11:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนพัดลม 16 นิ้ว 1 ตัว อารีย์
510แม่บ้านอาคาร 8อ__8/2ห้องเบเกอรี่หนูตายในแอร์เปิดแอร์แล้วเหม็นมาก21 มิ.ย. 2564 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 64 11:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ดำเนินการล้างเครื่องปรับอากาศเปลี่ยนพัดลมคอยล์เย็น 1 ชุด พัน/สราวุฒิ
511แม่บ้านอาคาร 8อ__8/2ห้องเบเกอรี่หนูตายในแอร์เปิดแอร์แล้วเหม็นมาก21 มิ.ย. 2564 09:05 น.ยกเลิกรายการ
21 มิ.ย. 64 12:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการชำ้
512นายสุริยัน โคตรสาลีอาคาร 10 ร้านชายสี่หมี่เกี๊ยวปลั๊กไฟชำรุด18 มิ.ย. 2564 15:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 15:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปลั๊กกราวด์ 1 ตัว อารีย์
513นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 หน้าโรงแรมฝั่งหอหญิงหลอดไฟยาว 2 หลอดหน้าโรงแรมฝั่งหอหญิงแสงสว่างใช้งานไม่ได้ (ด้านข้างโรงจอดรถหน้าโรงแรม)18 มิ.ย. 2564 06:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 14:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
514นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง7-408แอร์เสีย มีน้ำหยด17 มิ.ย. 2564 14:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มิ.ย. 64 09:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน แก้ไขเรียบร้อย
515นายอุกฤษ แก้วก่าสนามกีฬาเปตองไฟฟ้าส่องสว่างเปิดไม่ได้ เบื้องต้นพบมดดำจำนวนมากอยู่ในบริเวณเบรกเกอร์ที่ใช้เปิดไฟสนาม17 มิ.ย. 2564 12:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ไพศาล/สมชาย
516แม่บ้านอาคาร 8อ_8/2แอร์ห้องพักอาจารย์เสียเปิดไม่ได้เลยค่ะแจ้งด่วนค่ะ17 มิ.ย. 2564 09:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน มดเข้าแม็กเนติก
517แม่บ้านอาคาร 77-213กุสุมาลย์แอร์ติด-ดับตลอดเวลาประมาณ30นาที-1ชั่วโมง17 มิ.ย. 2564 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน/สราวุฒิ นำ้ยาขาดจึงทำให้เครื่องปรับอากาศติดๆ-ดับๆ
518แม่บ้านอาคาร 77-221แอร์ทำงานไม่ปกติ17 มิ.ย. 2564 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 64 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
519แม่บ้านอาคาร 77-223หลอดไฟชำรุดรวม14หลอด(หลอดยาว)17 มิ.ย. 2564 09:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ค. 64 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 36 วัตต์ 10 หลอด
520น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5 ห้องน้ำชั้น 3หลอดไฟห้องน้ำชั้น 3 ชำรุด 1 หลอดยาว (โซนห้อง 319)17 มิ.ย. 2564 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 มิ.ย. 64 13:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
521แม่บ้านฝ่าย อาคารฯโรงจอดรถฝ่ายอาคารไฟไม่ออกช่องบนบอร์ดงาน พ ข ร เปิดไม่ออก17 มิ.ย. 2564 08:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มิ.ย. 64 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
522แม่บ้านฝ่าย อาคารฯถนนรอบอาคารฟาร์มพืชไฟส่องสว่างถนนรอบฟาร์มพืชเปิดไม่ออก17 มิ.ย. 2564 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 14:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
523น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 7-423ไฟชั้นวางขวดต้นไม้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเปิดไฟแล้วไฟไม่ติด ลองเปลี่ยนหลอดไฟแล้วก็เปิดไม่ติด(ไฟไม่ออกหลายชั้นวาง)16 มิ.ย. 2564 10:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 14:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
524แม่บ้านอาคาร 77-201/2หลอดไฟกระพริบ1หลอด(หลอดสั้น)15 มิ.ย. 2564 16:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มิ.ย. 64 15:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอด แอลอีดี สั้น 9 วัตต์ 1 หลอด พัน/สราวุฒิ
525แม่บ้านอาคาร 7ทางเดินชั้น2หลอดไฟชำรุด4หลอด(หลอดยาว)15 มิ.ย. 2564 16:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มิ.ย. 64 16:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี 36 วัตต์ 6 หลอด สราวุฒิ/พัน
526แม่บ้านอาคาร 8อ8/2แอร์ห้องเรียนเสียสายไฟขาดจะมีเรียนวันที่.21.นี้15 มิ.ย. 2564 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มิ.ย. 64 16:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน มดเข้าแม๊กเนติก
527แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1หลอดไฟฟูลเรนเซน ขาด ทิศใต้15 มิ.ย. 2564 08:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 64 14:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ประดิษฐ์ 1 .หลอดแอลอีดี 36 วัตต์ 1 หลอด
528แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยปั๊มน้ำที่ไหลห้องน้ำไม่ทำงาน15 มิ.ย. 2564 08:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 64 08:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ประดิษฐ์์
529แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ อาคาร 10สาย เปิด-ปิด พัดลมขาด ลานอาหาร (หน้าหอหญิง)14 มิ.ย. 2564 14:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ไพสาล/สมชาย
530แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10หลอดไฟขาดในห้องมกรียะ 1 หลอด ห้องน้ำชาย 1 หลอด (หลอดยาว)14 มิ.ย. 2564 14:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 64 11:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 2 หลอด 36 วัตต์ ไพศาล/สมชาย
531นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องเตรียมอาหารชั้น2อ.1ตู้เย็นเสียไม่มีความเย็นเลย11 มิ.ย. 2564 11:09 น.กำลังดำเนินการ
23 มิ.ย. 64 11:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สืบราคาจัดซื้อจ้าง 22/6/64
532นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องอินทนิลน้ำชั้น2แอร์เวลาเปิดมีกลิ่นเหม็น11 มิ.ย. 2564 11:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 64 14:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน/สราวุฒิ
533นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟชำรุดห้อง110 ยาว1หลอด11 มิ.ย. 2564 09:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 10:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อารีย์ หลอดแอลอีดี ยาว 18 วัตต์ 1 หลอด
534นายวันชัย ไกรษรวงค์อ.4หลังห้อง117หลอดไฟรอบนอกชำรุด1หลอดยาว09 มิ.ย. 2564 16:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 10:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อารีย์ แอลอีดี 18 วัตต์ 1 หลอด
535นายจีระศักดิ์ ฆ้องเดชฟาร์มสัตว์รบกวนช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ แอร์ภายในอาคาร โรงฟักไข่ของฟาร์มสัตว์ ว่าแอร์ยังสามารถใช้งานได้ปรกติหรือไม่ เนื่องจากกำลังต้องการจะย้ายแอร์ไปติดตั้งในห้องทำงานของสัตวบาลฟาร์ม ครับ09 มิ.ย. 2564 15:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไม่มีนำ้ยา/รั่วจ้างซ่อม เครื่องไม่เสีย พัน
536นายชาติสยาม ผลวิลัยห้องผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม อาคาร 8/2เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน09 มิ.ย. 2564 14:34 น.กำลังดำเนินการ
23 มิ.ย. 64 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สืบราตาจัดซื้อจ้าง 22/6/2564
537นายชาติสยาม ผลวิลัยห้องผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่มเครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน09 มิ.ย. 2564 14:32 น.ยกเลิกรายการ
09 มิ.ย. 64 15:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้
538น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ปั๊กไฟในห้อง416ชำรุด09 มิ.ย. 2564 12:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 08:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนปลั๊ก 1 ตัว ไพศาล/อารีย์
539น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5หมอแปลงไฟฟ้าชำรุด(ช่างมาซ่อมเรียบร้อยแลล้ว)09 มิ.ย. 2564 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 64 12:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย เก็บสายโทรศัพท์และซ่อมจุดที่ไฟฟฟ้าซ๊อต
540แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หลอดไฟห้องครัวขาด ห้อง 21-204 ชั้น 209 มิ.ย. 2564 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มิ.ย. 64 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อารีย์ เปลี่ยนขั้วหลอด 3 อัน หลอดแอลอีดี 7 วัตต์ 3 หลอด
541แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 16ตู้ไฟฟ้าซ็อต ไฟจากแยกถึงหอพักนนทรี09 มิ.ย. 2564 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 64 12:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย เปลี่ยนแม็กเนติก 1 ตัว
542แม่บ้านอาคาร 8อ.8/2หลอดไฟห้องเย็นเสียเปิดไม่ออกทั้งสามหลอดยาว08 มิ.ย. 2564 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มิ.ย. 64 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 4 หลอด ยาว 19 วัตต์
543แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9หลอดไฟขาดห้อง 204 ชั้น 207 มิ.ย. 2564 15:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 64 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอด LED 36 w 2 หลอด
544แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3พัดลมห้องครัวชั้น3เสีย07 มิ.ย. 2564 14:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มิ.ย. 64 16:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
545แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3พัดลมห้องครัวชั้น3เสีย07 มิ.ย. 2564 14:52 น.ยกเลิกรายการ
07 มิ.ย. 64 16:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้กัน
546นายวีรชาติ อักษรศักดิ์7-114เครื่องปรับอากาศชำรุด อาการเปิดเอง07 มิ.ย. 2564 09:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 15:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน/สราวุฒิ เปลี่ยนสวิทช์รูมแอร์ใหม่ 1 ชุด
547แม่บ้านฝ่าย อาคารฯหอพักชาย อาคาร 4ปั๊มน้ำไม่ทำงาน07 มิ.ย. 2564 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 64 12:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
548แม่บ้านฝ่าย อาคารฯหน้าอ่างสกลนครไฟสปอร์ไลท์หน้าอ่างสกนครไม่ออก07 มิ.ย. 2564 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 64 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, บัลาสต์ 250 วัตต์ 1 ตัว อินิกเตอร์ 250 วัตต์ หลอด 250 วัตต์ ไพศาล/สมชาย
549แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฟาร์มพืชสวิทช์ เปิด-ปืด ถนนฟาร์มพืชมีเสียงดังเหมือนไฟซ็อตไฟไม่ออก ตู้ไฟถนนอุทยาน07 มิ.ย. 2564 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 13:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพสาล/สมชาย
550แม่บ้านฝ่าย อาคารฯศาสา MBA หลอดไฟส่องสว่างไม่ออก (หลอดนิออน)07 มิ.ย. 2564 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มิ.ย. 64 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, LED 7 วัตต์ 2 หลอด สราวุฒิ/พัน
551แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฟาร์มพืชหลอดไฟขาด 3 หลอด(โรงผลิดปุ๋ยฟาร์มพืช) หลอดนิออน07 มิ.ย. 2564 09:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 13:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย หลอดแอลอีดี 3 หลอด
552น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-226หลอดไฟตะเกียบชำรุด จำนวน 2 หลอด04 มิ.ย. 2564 15:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มิ.ย. 64 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอด 7 วัตต์ 1 หลอด อารีย์
553นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องอินทนิลน้ำชั้น2มีหนูตายในแอร์เวลาเปิดทำให้มีกลิ่นเหม็น04 มิ.ย. 2564 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 14:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน/สราวุฒิ ล้างทำความสะอาด
554นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องพระพรุณชั้น2หลอดไฟขาด04 มิ.ย. 2564 14:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มิ.ย. 64 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, บัลลาสต์ 9 วัตต์ 1 ชุด อารีย์
555น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-338ปลั๊กไฟห้องครัวชำรุด 1 จุด04 มิ.ย. 2564 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 มิ.ย. 64 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เปลี่ยน ปลัีก 1 ชุด
556น.ส.กรกนก หาญมนตรีอาคาร 18 หอตาลฟ้าไฟหน้าหอและไฟถนนทางเข้าหอบุคลากรดับ04 มิ.ย. 2564 09:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 64 10:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย เปลี่ยนแม็กเนติก 1ชุด
557นายสมชาย เบ้าทอง17-204หลอดไฟในห้องครัวไม่ติด 1 หลอด และ ไม่ค่อยสว่าง 1 หลอด 04 มิ.ย. 2564 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 13:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี 7 วัตต์ 2 หลอด อารีย์
558แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 16หลอดไฟแสงจันทร์ รอบอาคาร ขาด ไฟส่องถนนทางเข้าอาคารขาด04 มิ.ย. 2564 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 64 11:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย/ประดิษฐ์
559แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร สีชมพูพัดลมโคจร ห้องแพ็คสินค้า ชำรุด04 มิ.ย. 2564 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
560แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร สีชมพู สำนักงานหลอดไฟขาด 3 หลอด 36 วัตต์ ห้องเย็นฟาร์มพืช04 มิ.ย. 2564 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 64 10:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล เปลี่ยนหลอด 3 หลอด แอลอีดี 20 วัตต์
561น.ส.นันธิยา พรมโคตร3-341ปลั๊กเสียบไฟฟ้าในห้องทั้งหมดเสียบไม่ได้ค่ะ น่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ขณะใช้เตาไฟฟ้าได้ยินเสียงช็อตค่ะ03 มิ.ย. 2564 13:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 64 10:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย
562น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.? อาคาร17? ไม่สามารถเปิดใชงานได้ จำนวน 3? เครื่อง 02 มิ.ย. 2564 16:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 64 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เปลี่ยนเบรคเกอร์ 1 ตัว นำ้ยารั่ว 1 ตัว เยรคเกอร์ทริป 1 ตัว
563น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มเจ้าหน้าที่โรงผลิตน้ำดื่มแจ้งว่าแอร์โรงผลิตน้ำดื่มไม่เย็นค่ะ รบกวนเช็คให้หน่อยนะคะ 02 มิ.ย. 2564 11:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 64 13:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน คาปาซิเตอร์ 7.5 ไมรโคร 1 ตัว
564น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422/1แอร์มีน้ำหยด02 มิ.ย. 2564 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 64 13:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
565นางทิตยา สุภาวงค์1-316แอร์ไม่เย็น ปรับอุณหภูมิไม่ได้02 มิ.ย. 2564 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มิ.ย. 64 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ตรวจสอบและแก้ไขเรียบร้อยแล้วเป็นที่รีโมท
566นางวนิดา พิลาชัย1-109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ ชั้น 1 อาคารบริหารเก็บสายไฟ สายโทรศัพท์เดิมที่ไม่ใช้งานแล้วให้เรียบร้อย01 มิ.ย. 2564 15:37 น.รับเรื่อง
01 มิ.ย. 64 16:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
567นายพรศักดิ์ ขวากุพันธ์7-114/2แอร์ ไม่เย็น พัดลมร้อนออกมา01 มิ.ย. 2564 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
568น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16พัดลมที่เพดานบริเวณโถงชั้นล่าง 2 อัน ต้องการบันไดสูงๆมาปลดพัดเพื่อทำความสะอาด01 มิ.ย. 2564 14:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 14:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
569แม่บ้านอาคาร 77-114ห้องitแอร์ทำงานผิดปกติติดๆ-ดับๆตลอด01 มิ.ย. 2564 09:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 64 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนรูมแอร์ 1 ตัว สราวุฒิ/พัน
570น.ส.จิตรา ธรรมรักษา1-311ปิดเครื่องไม่ได้01 มิ.ย. 2564 08:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 64 16:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอร์ปิดไม่ได่แม๊กเนติกเสีย พัน/สราวุฒิ แม็กเนติก 1 ตัว
571นายรุจน์ พรหมสาขา ณ สกลนครห้องสมุดอาคาร9โทรศัพท์หลัก 042725093 ของห้องสมุดใช้ไม่ได้31 พ.ค. 2564 14:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ส.ค. 64 12:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
572แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หลอดไฟขาด 3 หลอดห้อง 21-315 ชั้น 331 พ.ค. 2564 13:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 64 11:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
573แม่บ้านอาคาร 8อ_8/2แอร์ห้องเบเกอรี่เสียเปิดแล้วไม่เย็นแจ้งชื่อมค่ะ31 พ.ค. 2564 10:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 64 16:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนชุดรูมใหม่ 1 ชุด สราวุฒิ/พัน
574นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้งทีวีดูไม่ได้ชั้น1? -?2 -?3 -?4 ดูไม่ได้มาดูไห้ด้วยครับ 28 พ.ค. 2564 00:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 64 14:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าชั้น 1 สัญญาณภาพไม่มี เป็นที่กล่องสัญญาณ ชั้น 2 กล่องสัญญาณไม่มีเสียง ชั้น 3 กล่องสัญญาณไม่มีเสียง ชั้น 4 กล่องสัญญาณเสีย สราวุฒิ/พัน
575แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1หลอดไฟขาด 2 หลอด ห้อง 3-302 27 พ.ค. 2564 16:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มิ.ย. 64 08:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED 7 วัตต์ 4 หลอด สราวุฒิ/พัน
576แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22แอร์ไม่เย็นห้อง 22-107 -22-109 -22- 10427 พ.ค. 2564 15:52 น.รับเรื่อง
25 มิ.ย. 64 14:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แจ้งทางบริษัทเข้าดำเนิการอยู่ในช่วงประกันเครื่อง
577แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หลอดไฟทางเดินขาด 1 หลอด ห้องน้ำหญิง 1 หลอดห้อง 21-214 ห้องล้างจาน 1 หลอดห้อง 21-204 27 พ.ค. 2564 11:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มิ.ย. 64 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอด แอลอีดี 7 วัตต์ 2 หลอด สีขาว ขั้วแปลง 2 ตัว อารีย์
578น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ1-402หลอดไฟขาด 4 หลอด (หลอดกลม)27 พ.ค. 2564 10:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 พ.ค. 64 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เปลี่ยนแอลอีดี 7 วัตต์ 4 หลอด สีขาว
579น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ แอร์ห้อง 101 อาคารวิจัยและพัฒนา มีเสียงดัง27 พ.ค. 2564 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 16:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
580นายจำนงค์ วงค์คำพระห้องประชุมวิโรจ อาคาร 14นาฬิกาเวลาไม่ตรง27 พ.ค. 2564 08:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 พ.ค. 64 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
581นายจำนงค์ วงค์คำพระตั้งแต่ทางเข้าอุทยานหนองหารน้อย-ไปสาขาประมงไฟถนนเปิดไม่ออก27 พ.ค. 2564 08:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 พ.ค. 64 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
582แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น1ห้อง2-114,2-115สวิตช์ไฟเปิดไม่ติดทั้งสองห้อง26 พ.ค. 2564 13:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 พ.ค. 64 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
583นายอนุสรณ์ กันทัมห้อง 9-203เครื่องปรับอากาศห้อง 9-203 คอมเพลสเซอร์ไม่ทำงาน ไม่เย็น25 พ.ค. 2564 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 พ.ค. 64 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เปลี่ยนพันลมคอยล์ร้อย 1 คัว
584อาจารย์อธิกา วงค์กวานกลม7-215? อาคาร? 7หลอดไฟไม่สว่างขณะเปิด? รวม? 3 หลอด? จากการแจ้งใน? 3 ครั้งคือภาพถ่ายในแต่ละตำแหน่งของหลอดไฟที่ไม่สว่างของห้อง? 7-215? 24 พ.ค. 2564 16:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 64 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 4 หลอด 36 วัตต์ สราวุฒิ/พัน
585อาจารย์อธิกา วงค์กวานกลม7-215 อาคาร? 7หลอดไฟไม่สว่างขณะเปิด? 24 พ.ค. 2564 16:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 64 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 4 หลอด 20 วัตต์ สราวุฒิ/พัน
586อาจารย์อธิกา วงค์กวานกลม7-215? อาคาร? 7หลอดไฟไม่สว่างขณะเปิด 24 พ.ค. 2564 16:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 64 14:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
587นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟหน้าหอชำรุดข้างอาคาร3สั้น1หลอด (**แจ้งซ่อมรอบที่2)24 พ.ค. 2564 14:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 พ.ค. 64 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอด แอลอีดี 18 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
588แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13หลอดไฟขาด1หลอดพร้อมสวิดไฟเสียห้องเก็บของชั้น.2ค่ะ24 พ.ค. 2564 13:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 พ.ค. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
589แม่บ้านอาคาร 8อ.8/2แอร์ห้องเบเกอรี่เปิดสวิตช์แล้วแต่แอร์ไม่ทำงานเลย24 พ.ค. 2564 12:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มิ.ย. 64 08:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เบรคเกอรืมดเข้า แก้ไขเรียบร้อย สราวุฒิ/พัน
590น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18เบเกอร์ตัดไฟห้อง120เสีย24 พ.ค. 2564 10:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 พ.ค. 64 11:56 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, ช่างไพศาล,ช่างประดิษฐ์ เข้าดำเนินแก้ไขเสร็จเรียบร้อย
591น.ส.กรกนก หาญมนตรีอาคาร 18 หอตาลฟ้าเบรกเกอร์ไฟเครื่องซักฟ้า มีเสียงคล้ายไฟช็อต ขณะเปิด24 พ.ค. 2564 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 พ.ค. 64 11:56 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, ช่างไพศาล,ช่างประดิษฐ์ เข้าดำเนินแก้ไขเสร็จเรียบร้อย
592น.ส.กรกนก หาญมนตรีถนนหน้าอาคารบุคลากรใหม่ถึงหอตาลฟ้าไฟถนนตั้งแต่หน้าตึกบุคลากรใหม่ไปจนถึงหอพักตาลฟ้าดับ24 พ.ค. 2564 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 พ.ค. 64 11:56 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, ช่างไพศาล,ช่างประดิษฐ์ เข้าดำเนินแก้ไขเสร็จเรียบร้อย
593อาจารย์กานดา ล้อแก้วมณี3-335/1ไม่สามารถภเปิดไฟห้องน้ำได้ค่ะ24 พ.ค. 2564 07:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ต.ค. 64 12:13 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ,
594น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้าไฟถนนหน้าอาคาร17 และอาคาร18 เสีย22 พ.ค. 2564 07:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 พ.ค. 64 11:56 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, ช่างไพศาล,ช่างประดิษฐ์ เข้าดำเนินแก้ไขเสร็จเรียบร้อย
595นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ8/1-108หลอดไฟขาด 21 พ.ค. 2564 17:15 น.รับเรื่อง
24 พ.ค. 64 11:54 น.
นายอรรถ เรือนก้อน,
596นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ8/1-108เบรคเกอร์ทิปเวลาเปิดแอร์21 พ.ค. 2564 17:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 64 08:36 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
597น.ส.นิภาพร เมษา7-421หลอดไฟไม่ติด 2 หลอด ย้ายปลั๊กไฟ21 พ.ค. 2564 16:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 64 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 36 วัตต์ 2 หลอด
598แม่บ้านอาคาร 66-102แอร์ชํารุดเวลาเปิดแอร์มีนํ้าไหลตลอดเวลา21 พ.ค. 2564 13:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 พ.ค. 64 12:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน/สราวุฒิ
599แม่บ้านอาคาร 77-309/1หลอดไฟชำรุด2หลอด(ยาว)21 พ.ค. 2564 10:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 64 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 36 วัตต์ 4 หลอด
600น.ส.พีรียา ทักษานันท์3-209 อาคารชุด 1เบรกเกอร์แอร์มีเสียงคล้ายไฟช็อต 20 พ.ค. 2564 22:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 16:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
601นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 เครื่องปรับอากาศไม่เย็น20 พ.ค. 2564 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 64 08:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ตั้ง27องศาเลยไม่เย็น
602นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟหน้าหอข้างอาคาร3ชำรุดสั้น1หลอด หลอดไฟห้อง101/1ชำรุด สั้น1หลอด20 พ.ค. 2564 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 พ.ค. 64 08:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล หลอดแอลอีดี 10 (18w) 1หลอด
603น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องนํ้าขาด2หลอด (ยาว)ห้อง4-108/1วันที่.20.พ.ค.256420 พ.ค. 2564 08:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 พ.ค. 64 08:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน LED 36 W 2 หลอด
604น.ส.สิรินาฏ เนติศรีห้องพัก อาคาร 8/2แอร์ในห้องพักใช้งานไม่ได้ค่ะ ตั้งแต่วันอังคารที่ 11 พ.ค. 64 แต่มีช่างเข้ามาดูแล้ว รอเปลี่ยนอะไหล่ เลยแจ้งกลับมาอีกครั้งค่ะ รบกวนเข้ามาตรวจสอบให้อีกครั้งนะคะ ขอบคุณค่ะ19 พ.ค. 2564 11:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 พ.ค. 64 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน
605นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู1ไฟสปรอตไลท์ส่องป้ายมหาลัยรูปพยานาคคู่ ขาด19 พ.ค. 2564 08:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 64 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพสาล/สมชาย
606นางกิตติมา งามวิไลกร7-317/8แอร์ไม่เย็น18 พ.ค. 2564 15:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 14:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
607นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องประชาสัมพันธ์1-101ชั้น1แอร์เสียไม่ทำงาน18 พ.ค. 2564 14:32 น.รับเรื่อง
18 พ.ค. 64 16:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
608น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18พัดลมไม่หมุนห้อง12018 พ.ค. 2564 13:35 น.รับเรื่อง
18 พ.ค. 64 13:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
609น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้องเสีย1หลอดๆสั้นห้อง11518 พ.ค. 2564 13:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 พ.ค. 64 08:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล หลอด แอลอีดี 1 หลอด
610นายวรากร คำชมภูห้องสมุด1.เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นแบบคว่ำถังมีน้ำรั่วไหลออกมาซึมๆ ( เปลี่ยนใหม่ หรือซ่อมก็ได้ )18 พ.ค. 2564 13:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 พ.ค. 64 13:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย พันก๊อกนำ้เย็นใหม่สาเหตุที่ทำให้นำ้รั่ว
611แม่บ้านอาคาร 8อ_8/2แอร์ห้องเบเกอรี่เสียเปิดแล้วไม่เย็นแจ้งด่วนด้วยเพราะเป็นห้องทำขนมค่ะ18 พ.ค. 2564 12:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 พ.ค. 64 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน/สราวุฒิ
612แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2เบรกเกอร์ชำรุดห้องไฟชั้น 118 พ.ค. 2564 10:08 น.รับเรื่อง
18 พ.ค. 64 12:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, SQUARE D MHL361000 เซอร์กิตเบรกเกอร์ Feed-thru 1000 แอมป์ 600vac 3p 65kaic @ 480v
613แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2มิเตอร์ไฟเสียห้องไฟชั้น 118 พ.ค. 2564 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 14:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
614แม่บ้านอาคาร 8อ__8/2ห้องล้างแก้วน้ำอาจารย์หลอดไฟขาดเปิดไม่ออกหลอดยาว18 พ.ค. 2564 08:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 พ.ค. 64 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล หลอด แอลอีดี 20 (36W) 1 หลอด
615นายจำนงค์ วงค์คำพระศูนย์รักษาความปลอดภัย อาคาร 14พัดลมเพดานมีเสียงดัง ไม่หมุน18 พ.ค. 2564 08:06 น.รับเรื่อง
18 พ.ค. 64 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
616น.ส.ขนิษฐา กิจปัญจทรัพย์7-309/1ห้องภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ หลอดไฟยาวไม่ติด 2 หลอด17 พ.ค. 2564 15:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 64 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 36 วัตต์ 4 หลอด
617น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17ไฟส่องสว่างหน้าอาคาร 17 ชำรุด17 พ.ค. 2564 15:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 64 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
618น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องนํ้าขาด2หลอด(ยาว)ห้อง4-108/117 พ.ค. 2564 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 พ.ค. 64 08:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน หลอด แอลอีดี 36 วัตต์ 2 หลอด
619แม่บ้านฝ่าย อาคารฯประตู 2ไฟถนนเปิดไม่ออกจำนวน 4 ต้น17 พ.ค. 2564 09:17 น.รับเรื่อง
17 พ.ค. 64 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
620แม่บ้านฝ่าย อาคารฯประตู1เบรกเกอร์ไฟสปอร์ตไลท์จุดประตู 1 เสีย17 พ.ค. 2564 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ค. 64 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ประดิษฐ์
621น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สายปิดเปิดพัดลมขาดห้อง4-21514 พ.ค. 2564 15:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ค. 64 08:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย
622น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟขาดห้อง4-213ห้องทีวีและห้อง4-414/1(ยาว)14 พ.ค. 2564 15:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ค. 64 08:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอด แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด สมชาย
623น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานเกษตร 50 พรรษาฯเครนยกอุปกรณ์ไฟฟ้า ไม่สามารถใช้งานได้14 พ.ค. 2564 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ค. 64 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
624น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีอ สถานพยาบาล อ.16 ห้องจ่ายกลาง ฝาปิดเปิดเครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน มีกลิ่นเหม็นปัสสาวะหู ออกมาจากแอร์14 พ.ค. 2564 10:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 16:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
625นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 7ชั้น 1ประตูม้วนหน้าห้องวิศวกรรมโยธาเปิด-ปิด ไม่ได้14 พ.ค. 2564 08:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ค. 64 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ไพศาล
626น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4เครื่องทํานํ้าอุุ่นไม่ร้อนห้อง4-220/113 พ.ค. 2564 08:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 พ.ค. 64 16:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เบรคเกอร์ทริป
627น.ส.หัทญา ยุตรินทร์17-213หลอดไฟใช้งานไม่ได้ค่ะ ภายในห้อง 2 หลอด ห้องครัว 1 หลอด ห้องน้ำ 2 หลอด12 พ.ค. 2564 09:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 พ.ค. 64 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 5 หลอด สราวุฒิ/พัน
628น.ส.อารยา แสงพรหม17-418หลอดไฟในห้องน้ำเปิดไม่ติด เปลี่ยนหลอดไฟแล้ว แต่ก็ยังเปิดไม่ติด11 พ.ค. 2564 23:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 พ.ค. 64 15:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อารีย์แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด
629น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-418หลอดตะเกียบชำรุด 1 หลอด (ซ่อมเรียบร้อยแล้ว)11 พ.ค. 2564 14:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 64 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
630น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4พัดลมโคจรชํารุดห้อง4-111/1ห้อง4-112/1จํานวน2เครื่องวันที่.11.พ.ค.256411 พ.ค. 2564 13:41 น.รับเรื่อง
12 พ.ค. 64 08:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รอจัดซื้อ/จ้าง
631แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2รางไฟห้องน้ำชั้น 1 น็อตหลุดห้อง 2-11511 พ.ค. 2564 13:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 พ.ค. 64 08:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล
632แม่บ้านอาคาร 7อาคาร7ลิฟท์ฝั่งขวามือหลอดไฟชำรุด11 พ.ค. 2564 10:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 64 14:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, บัลลาส์อิเล็กนิคส์ 1 อัน อารีย์
633แม่บ้านฝ่าย อาคารฯจากสวนนงนุชไปประตู 1ตั้งเวลาเปิด-ปิด ไฟถนนใหม่ เวลา 18.30 ถึง 05.0011 พ.ค. 2564 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ค. 64 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
634นางเนตรนภา อัฐวงศ์7-320/1 (ห้องธุรการศว.)แอร์ไม่เย็น ถึงแม้จะเปิด cool ก็ตาม ตอนนี้ต้องใช้พัดลดช่วย และพึ่งแอร์อีกห้องโฟรว์มา รบกวนด่วนด้วยค่ะ08 พ.ค. 2564 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 พ.ค. 64 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ดำเนินการล้างแอร์เรียบร้อยแล้วแต่ตัวเครื่องปรับอากาศมีจุดที่นำ้ยารั่วซึมออกมาทำให้เครื่องปรับอากาศไม่เย็นเท่าที่ควรเช็คจุดรั่วและซ่อมรั่วพร้อมเติมนำ้ยา
635น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สายพัดลมปิดเปิดขาดห้อง4-209วันที่.7.พ.ค.256407 พ.ค. 2564 15:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ค. 64 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพสาล
636น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สายปิดเปิดพัดลมขาดห้อง4-203วันที่.7.พ.ค.256407 พ.ค. 2564 14:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 15:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อารีย์
637แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ลูมแอร์เสียเปิดไม่ได้ห้อง ประชุมห้อง 21-313 ชั้น 307 พ.ค. 2564 13:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 16:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
638นายจำนงค์ วงค์คำพระด้านหลังอาคารบริหารไฟฟ้าศาลพระภูมิไม่ออก07 พ.ค. 2564 08:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อารีย์
639นางเสริม คาอำกวยอาคาร 5เบรคเกอร์ไฟชำรุดมีเสืยดังห้อง109และห้อง121\1สต๊อวาสผักบัวชำรุด ห้อง316ก็อนน้ำชำรุดห้องครัว06 พ.ค. 2564 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ค. 64 13:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างจาน ผนัง 1 ชุด
640นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย7-302/1แอร์ไม่เย็น(อีกแล้ว) ทั้ง2เครื่อง ดูเหมือนคอมเพรสเซอร์จะไม่ทำงาน ไฟไม่ติดทั้ง2เครื่อง 06 พ.ค. 2564 11:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ค. 64 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ พัน/สราวุฒิ
641นายวีรชาติ อักษรศักดิ์7-114ปุ่มเปิด-ปิดแอร์ชำรุด ทำให้เปิด ปิดไม่ได้06 พ.ค. 2564 10:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ค. 64 15:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
642นายวีรชาติ อักษรศักดิ์7-114/4-1หลอดไฟชำรุดเปิดไม่ติด จำนวน 6 หลอด06 พ.ค. 2564 10:24 น.รับเรื่อง
06 พ.ค. 64 12:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
643แม่บ้านฝ่าย อาคารฯถนนเส้นโรงปลูกกัญชาไฟฟ้าส่องสว่างไม่ออก 8 หลอด06 พ.ค. 2564 08:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ค. 64 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ประดิษฐ์/ไพศาล
644แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หลอดไฟขาด 6 หลอด (ระเบียงบรรไดหนีไฟ)หลอดเล็กยาวชั้น 306 พ.ค. 2564 08:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ค. 64 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกเชอร์กิตทริป อารีย์
645แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หลอดไฟห้องน้ำหญิงขาด 3 หลอด(หลอดตะเกียบ) ห้อง 21-315 ไฟทางเดินฝั่ง อ 8 ขาด 4 หลอด06 พ.ค. 2564 08:25 น.รับเรื่อง
06 พ.ค. 64 08:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
646นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ8/1-108หลอดไฟขาดจำนวน 5 หลอด ทำให้แสงสว่างกระตุก05 พ.ค. 2564 17:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย หลอดยาว LED 5 หลอด
647น.ส.นิศารัตน์ ทิพวัจนา17-413,อาคาร17หลอดไฟในห้องนอนเสีย จำนวน 2 หลอด ห้องครัว จำนวน 2 หลอด และห้องน้ำ จำนวน 1 หลอด05 พ.ค. 2564 11:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 พ.ค. 64 10:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 7 หลอด สราวุฒิ
648นางเนตรนภา อัฐวงศ์7-320/1แอร์ไม่เย็น รบกวนมาตรวจสอบและล้างแอร์ให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ05 พ.ค. 2564 11:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 64 16:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
649น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ชั้น 1ห้องเก็บน้ำยาทำความสะอาดโรงแรม หลอดไฟชำรุด 3 หลอดตะเกียบ05 พ.ค. 2564 11:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 64 16:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน หลอดLED 7 วัตต์ 3 หลอด
650น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ชั้น 3ปลั๊กไฟหน้าห้อง 3-341/1 ชำรุด05 พ.ค. 2564 11:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปลั๊กกราวด์ 1 ตัว ฝาครอบ 3 ช่อง 1 ตัว สราวุฒิ/พัน
651น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ห้องประชุมข้างห้องคณบดี ศว.แอร์ไม่เย็น ขอความอนุเคราะห์มาดูให้ด้วยคะ ขอบคุณคะ05 พ.ค. 2564 10:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 64 16:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
652แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10หลอดไฟขาด 50 หลอดห้อง โถง ปลั๊กไฟในห้องโถง 8 ตัว05 พ.ค. 2564 10:03 น.รับเรื่อง
05 พ.ค. 64 11:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
653แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10ของเปลี่ยนพัดลมห้องน้ำชาย (ชำรุด )05 พ.ค. 2564 10:01 น.รับเรื่อง
05 พ.ค. 64 11:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
654นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟชำรุดห้อง109 ยาว1หลอด05 พ.ค. 2564 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 64 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน/สราวุฒิ
655นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคารเรียนรวม(ฝั่งทางขึ้นห้องแม่บ้าน)ประตูม้วนเปิด-ปิดไม่ได้05 พ.ค. 2564 07:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 64 16:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
656น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ 1. แอร์ห้อง 102 อาคารวิจัยและพัฒนา ไม่ทำงาน (เปิดทำงานสักพัก เครื่องหยุดทำงาน)03 พ.ค. 2564 12:10 น.รับเรื่อง
03 พ.ค. 64 14:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
657แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13แอร์ห้องเฉลิมพระเกียรติ.ห้องพักอาจารย์สอนภาษาต่างประเทศเสีย.ไม่เย็นค่ะ03 พ.ค. 2564 10:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มิ.ย. 64 14:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, จัดซื้อ/จ้่างตามขั้นตอนเรื่องตอนนี้อยู่ที่พัสดุครับ หัวหลักคอมเสียและพัดลมคอยล์ร้อนเสียครับไม่มีอะไหล่เปลี่ยนครับ 1 เครื่อง 2 เครื่องคอมเพลสเซอร์ลงการวด์ เสียห้องเฉลิมพระเกียรติ พัน/สราวุฒิ
658น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-224รบกวนตรวจสอบการทำงานขอมิเตอร์ไฟฟ้า03 พ.ค. 2564 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 64 16:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
659แม่บ้านอาคาร 8อ_8/2หลอดไฟห้องโถงขาดแปดหลอด30 เม.ย. 2564 16:07 น.รับเรื่อง
30 เม.ย. 64 16:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กำลังดำเนินการจัดซื้อวัสดุครับ
660น.ส.สิรินาฏ เนติศรีอาคาร 17 ห้อง 212ปลั๊กไฟฟ้าในห้องทุกจุดไม่มีไฟเข้าค่ะ โทรแจ้งน้องติ๊ก ขอให้ช่างไฟฟ้ามาตรวจสอบแบบเร่งด่วนแล้วค่ะ 30-04-6430 เม.ย. 2564 15:53 น.รับเรื่อง
30 เม.ย. 64 16:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
661นายสมชาย เบ้าทอง17-204ขอเปลี่ยนหลอดไฟ เนื่องจากหลอดไฟแตกและไฟไม่ติด 30 เม.ย. 2564 14:52 น.รับเรื่อง
30 เม.ย. 64 15:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
662น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา22-106แอร์ตำแหน่งประตู เข้าห้อง 22-104 น้ำหยด 30 เม.ย. 2564 10:28 น.รับเรื่อง
30 เม.ย. 64 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
663น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา22-106ไฟไม่เข้า 30 เม.ย. 2564 10:27 น.รับเรื่อง
30 เม.ย. 64 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
664แม่บ้านอาคาร 7โถง-ทางเดินชั้น2-3-4ขอความอนุเคราะห์ถอดพัดลมเพดาน เพื่อเช็ดทำความสะอาด30 เม.ย. 2564 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 15:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน/สราวุฒิ
665นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5-ระบบไฟห้อง 109 (ไฟใช้ไม่ได้ทั้งห้อง) #ซ่อมด่วน 29 เม.ย. 2564 13:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 เม.ย. 64 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
666น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สายไฟเครื่องขัดพื้นชํารุด28 เม.ย. 2564 16:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 เม.ย. 64 08:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
667น.ส.กฤติยา พรหมสาขา ณ สกลนคร21-208 สำนักงานเลขานุการคณะ ทอ.เวลาเปิดแอร์ไปนานๆ จะมีนำแข็งเกาะ และไม่เย็นค่ะ ต้องปิดสักพักให้น้ำแข็งละลาย ถึงเปิดใหม่ 28 เม.ย. 2564 15:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 64 15:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เติมระบบนำ้ยา 208และ208/1 ผู้รับเหมา
668อาจารย์มยูรกาญจน์ เดชกุญชร3-328/1เปลี่ยนหลอดไฟจำนวน 2 หลอด 27 เม.ย. 2564 17:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 เม.ย. 64 16:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย หลอดLED 7 วัตต์ 2 หลอด
669น.ส.อารยา แสงพรหม7-418หลอดไฟขาด1ดวง (ขอหลอดแสงสีขาว)27 เม.ย. 2564 14:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 เม.ย. 64 08:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดLED 36 วัตต์ 2 หลอด สราวุฒิ/พัน
670น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีอ สถานพยาบาล อ.16 ห้อง อุบัติเหตุฉุกเฉินแอร์ไม่ทำความเย็น27 เม.ย. 2564 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 64 15:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัดลมคอยล์ร้อนเสีย 1 ตัว
671แม่บ้านอาคาร 77-313/1แอร์น้ำรั่ว26 เม.ย. 2564 16:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 เม.ย. 64 12:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
672นายณัฐพงษ์ คำเลิศอ.3 ออฟฟิตเก่าหน่วยที่พักอาศัยแอร์ชำรุดมีน้ำหยดเวลาเปิดใช้งาน26 เม.ย. 2564 15:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ซ่อมท่อนำ้ทิ้ง
673นายrutchanon pongtongอาคารบริหาร ห้อง 1-309แอร์มีน้ำหยด 26 เม.ย. 2564 15:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 เม.ย. 64 12:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ซ่อมท่อนำ้ทิ้ง
674แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13แอร์ห้องพักอาจารย์ภาษาต่างประเทศเสียไม่เย็นค่ะ26 เม.ย. 2564 14:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 64 15:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องไปที่พัสดุแล้วครับ รอดำเนินการ
675น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-115หลอดไฟในห้องชำรุด 1 หลอดตะเกียบ23 เม.ย. 2564 10:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 เม.ย. 64 12:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน หลอดLED 7 วัตต์ 1 หลอด
676แม่บ้านอาคาร 77-318รางครอบหลอดไฟหลุดจากกรอบเดิม23 เม.ย. 2564 09:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 เม.ย. 64 08:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
677น.ส.กนกพร ศรีโคตรงานอาคารสถานที่ฯ หน้าห้อง ผอ.กองบริการกลางเคยมาซ่อมเเล้วเสียจุดใหม่ มีน้ำหยดสายท่อน้ำทิ้งแอร์ บริเวณหลังตู้เอกสารธุรการกองบริการกลาง23 เม.ย. 2564 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 11:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
678นายจำนงค์ วงค์คำพระหน้าป้อมประตู 6 ไฟถนนไม่ออก 1 หลอด23 เม.ย. 2564 08:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 16:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย/ไพศาล อินิเตอร์ 1 ตัว หลอดเมทัลฮาไลท์ 250 วัตต์ 1 หลอด
679นายจำนงค์ วงค์คำพระหน้าโรงเก็บอุปกรณ์งานสวนภูมิสถาปัตย์หลอดไฟขาด 1 หลอดสั้น 22 เม.ย. 2564 15:36 น.รับเรื่อง
23 เม.ย. 64 11:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
680นายจำนงค์ วงค์คำพระโรงผลิตนํ้าดื่มนนทรีหลอดไฟขาด 2 หลอดสั้น22 เม.ย. 2564 15:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 64 16:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน หลอด LED 36 วัตต์ หลอด
681นายจำนงค์ วงค์คำพระหน้าห้องแถวพักคนงาน แถวที่2หลอดไฟขาด 1หลอด สั้น22 เม.ย. 2564 15:26 น.รับเรื่อง
23 เม.ย. 64 11:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
682นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ8/1-108เครื่องปรับอากาศใช้ไม่ได้มา 24 เดือนแล้ว แต่ในระบบแจ้งซ้อมกลับขึ้นสถานะว่าดำเนินการซ่อมเสร็จแล้ว ทั้งๆที่ยังไม่ซ่อม 22 เม.ย. 2564 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 16:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แจ้งทางบริษัทไปแล้วครับรอเข้าดำเนินการตามขั้นตอนครับ
683นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องเฟื่องฟ้าชั้น4อาคาร1แอร์เสียเนื่องจากระบบไฟฟ้าลัดวงจร22 เม.ย. 2564 14:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 64 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดคอนโทรลเครื่องปรับอากาศซ๊อค สราวุฒิ/พัน ตั้งเรื่องซ่อมตามขั้นตอน
684นายชุตินนท์ พุทธิวาณิชย์7-209 ห้องวาริชภูมิแอร์ไม่ทำงานมาตั้งแต่วันจันทร์ (วันศุกร์ที่ 19/4/64 ยังทำงานได้ตามปกติ) เปิดแล้วไม่เย็นไปทั่วห้องครับ22 เม.ย. 2564 12:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 64 15:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เครื่องปรับอากาศมมีนำ้ยาน้อยต้องซ่อมจุดดรั่วอยู่ระหว่าง ตั้งเรื่องซ่อมครับ
685แม่บ้านฝ่าย อาคารฯโรงจอดรถฝ่ายอาคาร หลอดไฟและปักไฟใช้การไม่ได้ เสาต้นที่ 122 เม.ย. 2564 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 16:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย เชื้อมสายใหม่
686น.ส.กรกนก หาญมนตรีถนนหน้าอาคารบุคลากรใหม่ถึงหอตาลฟ้าไฟถนนตั้งแต่หน้าตึกชุดที่พักอาศัย(ใหม่)ถึงหอตาลฟ้าและไฟรอบหอพักตาลฟ้าดับ21 เม.ย. 2564 12:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 เม.ย. 64 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
687แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13แอร์ห้องหอประวัติเสีย.เปิดติดแต่ดับไปเองค่ะ20 เม.ย. 2564 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 เม.ย. 64 13:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มดเข้าแม๊กเนติกแอร์ แก้ไขแล้วใช้งานได้ตามปรกติ สราวุฒิ/พัน
688แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่แอร์มีน้ำหยด 20 เม.ย. 2564 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 11:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนท่อนำ้ทิ้งใหม่ 6 หุน 1 เส้น งอ 1 อัน สราวุฒิ/พัน
689น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-238ปลั๊กไฟชำรุด 19 เม.ย. 2564 16:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 เม.ย. 64 08:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปลั๊กกราวด์ 1 ตัว ฝาครอบ 2 ช่อง 1 อัน สราวุฒิ/พัน
690นายธนินท์ ตีรสวัสดิชัย7-209 (อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 2-209 หรือ ห้องวาิชภูมิ)แอร์ไม่เย็น19 เม.ย. 2564 14:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 64 15:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, นำ้ยาแอร์ขาด รั่วที่จุดต่อ พัน/สราวุฒิ ตั้งเรื่องซ่อมตามขั้นตอน
691แม่บ้านอาคาร 77-303/1สวิทเปิด-ปิดไฟฟ้าชำรุด19 เม.ย. 2564 10:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 เม.ย. 64 13:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สวิทช์ไฟ 3 ตัว ฝาครอบ 3 ช่อง 1 ตัว สราวุฒิ/พัน
692นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 ขอพัดลม 2 เครื่อง19 เม.ย. 2564 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 64 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัดลมโรงงาน 2 เครื่อง สราวุฒิ/พัน 19-4-64
693น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18 หอตาลฟ้าไฟถนนหน้าอาคาร18เสีย18 เม.ย. 2564 05:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 เม.ย. 64 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
694นายกมล ฟองอ่อน9-103ขึ้นสถานะ FE 16 เม.ย. 2564 10:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 เม.ย. 64 13:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
695น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ1-402แอร์เสีย ไม่เย็น เปิดแล้วมีเหมือนเสียงน้ำไหลตลอดเวลา16 เม.ย. 2564 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 16:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดคอนโทนเสีย สราวุฒิ/พัน
696น.ส.ศุลีพร ภูมิชูชิตห้องพักอาจารย์ 1 อาคาร 2 ชั้น 1 (ข้างร้านถ่ายเอกสาร)แอร์ไม่เย็นเลย 15 เม.ย. 2564 23:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 เม.ย. 64 13:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เติมนำ้ยา เพิ่ม สราวุฒิ/พัน
697นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย9-203/1แอร์ไม่เย็น พัดลมมอเตอร์ระบายความร้อนไม่ทำงาน09 เม.ย. 2564 15:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 เม.ย. 64 10:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนเสีย ขนาด 25,000 บีทียู York
698แม่บ้านอาคาร 77-210(โคกศรีสุพรรณ)แอร์ไม่เย็น09 เม.ย. 2564 13:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 เม.ย. 64 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ห้อง 7-210/1 ตวรจสอบแล้วพบว่าเครื่องปรับอากาศใช้งานตามปรกติ ขนาด 17783 บีทียู ซึงเครื่องปรับอากาศขนาดบีทียูไม่เท่ากับห้องจึงทำให้ไม่เย็นเท่าที่ควรและทำงานหนักต้องเพิ่มจำนวนเครื่องปรับอากาศ สราวุฒิ/พัน
699แม่บ้านอาคาร 77-309แอร์ไม่เย็น09 เม.ย. 2564 13:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 64 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนเสีย ขนาด 100,000 บีทียู Carrier จัดซื้อ/จ้าง
700แม่บ้านฝ่าย อาคารฯประตู 6หลอดไฟขาด 3 หลอด หลอด LED09 เม.ย. 2564 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 16:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
701น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์ อาคาร4เครื่องทํานํ้าอุ่นไม่ร้อนห้อง4-220/1วันที่9.เม.ย.256409 เม.ย. 2564 09:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 เม.ย. 64 15:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/จิระพงศ์ โอเวอร์โหลดตัดที่หม้อต้มเครื่องทำนำ้อุ่นแก้ไขเสร็จเรียบร้อย
702น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4เครื่องทํานํ้าอุ่นไม่ร้อนห้อง4-220/1วันที่9.เม.ย.256409 เม.ย. 2564 09:07 น.ยกเลิกรายการ
09 เม.ย. 64 14:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้
703น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-234หลอดไฟขาด จำนวน 1 หลอดสั้น08 เม.ย. 2564 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 64 08:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เปลี่ยหลอดLED 18 วัตต์ 1 หลอด
704นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ไฟทางเดิน ชั้น 3 ฝั่งอ๊อฟฟิตที่พักอาศัยไฟทางเดินชั้น 3 หน้าห้อง 3-333/1 เสีย 1หลอด ( หลอดสั้น )07 เม.ย. 2564 07:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 64 08:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เปลี่ยนหลอดLED 18 วัตต์ 1 หลอด
705นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ห้องพักโรงแรม ห้อง 3-139 แอร์ไม่เย็น (พัดลมไม่แรง)07 เม.ย. 2564 06:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 เม.ย. 64 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน/สราวุฒิ เข้าMOED พัดลมผิดได้แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว
706น.ส.บุษกร ครจำนงค์17-311ถ้าเปิดไฟสักพัก จะมีอ่การช๊อต ครั้งก่อนเปลี่ยนหล่อดไฟก็ไม่หาย สามารถให้แม่บ้านพาเข้าได้เลย05 เม.ย. 2564 08:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 เม.ย. 64 15:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/จิระพงศ์ เปลี่ยนขั้วหลอด 1 ตัว สาเหตุที่ทำให้ไฟกระพริบ เนื่องจากขั้วหลวม
707แม่บ้านอาคาร 77-213กุสุมาลย์แอ์ติดๆ-ดับๆตลอดเวลา05 เม.ย. 2564 08:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 เม.ย. 64 15:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน/สราวุฒิ เติมนำ้ยา R-22 40 ปอนด์
708อาจารย์สุนทรี โอรัตนสถาพร3-343/1หลอดไฟระเบียงเสีย (หลอดสั้น 20 w) หลอดไฟหน้าห้องน้ำเสีย (หลอดกลมแสงสีขาว)04 เม.ย. 2564 12:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 64 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน หลอด แอลอีดี 18 วัตต์ 1 หลอด หลอด แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด
709แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_212_208แอร์เสียไม่เย็นค่ะ.ห้องเก็บของอาจารย์วิโรจ.ห้องเรียนค่ะ02 เม.ย. 2564 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 64 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของผู้รับเหมา
710น.ส.ประภาพร สมภักดีอาคาร 14แอร์ในห้องอาจารย์ภาษาอังกฤษไม่เย็น 1 ตัวค่ะ ห้องอยู่ติดกับห้องอาจารย์จีนค่ะ01 เม.ย. 2564 14:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 64 15:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
711แม่บ้านฝ่าย อาคารฯหลังโรงผลิตน้ำดื่มปั้มน้ำเสียเปิดไม่ได้01 เม.ย. 2564 13:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 64 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
712น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-134ย้ายโทรทัศน์จากห้องออกกำลังกาย 3-13401 เม.ย. 2564 11:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 16:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
713แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่แอร์มีน้ำหยด31 มี.ค. 2564 15:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 เม.ย. 64 15:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน/สราวุฒิ
714แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13แอร์ไม่เย็นห้องพักอาจารย์ (ติดกับห้อง 206 )31 มี.ค. 2564 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 64 15:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หัวหลักคอมชำรุด/พัดลมมอเตอร์ชำรุด จัดซื้อ/จ้างตามขั้นตอน สราวุฒิ/พัน
715แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9แอร์ไม่เย็น 2 ตัว (ห้องสมุด 24 ชั่วโมง )31 มี.ค. 2564 14:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 เม.ย. 64 13:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มดเข้าแม็กเนติก สราวุฒิ/พัน
716แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12แอร์ไม่เย็น (ห้องรับรอง)31 มี.ค. 2564 14:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 เม.ย. 64 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แผงวงจรซ๊อค 1 ตัว LG 18,426 บีทียู รีโมทชำรุด 1 ตัว LG AKB32788901 /HOF09F562GPD4
717น.ส.กนกพร ศรีโคตรงานอาคารสถานที่ฯ หน้าห้อง ผอ.กองบริการกลางมีน้ำหยดสายท่อน้ำทิ้งแอร์ บริเวณหลังตู้เอกสารธุรการกองบริการกลาง31 มี.ค. 2564 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 เม.ย. 64 15:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ดูดตะใคร่นำ้ออกจากท่อนำ้ทิ้งตัวระบบ
718น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 7-423 (ห้องเรียน)ไฟเพดานไม่ออกจำนวน 2 หลอด31 มี.ค. 2564 10:37 น.รับเรื่อง
31 มี.ค. 64 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
719น.ส.บุษกร ครจำนงค์17-311เปลี่ยนหลอดไฟในห้องพักที่ชำรุด 2 หลอด (หลอดมีอาการช๊อต) สามารถให้แม่บ้านพาเข้าห้องได้เลย31 มี.ค. 2564 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 มี.ค. 64 14:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED 7w 2 หลอด -ประดิษฐ์/จิระพงศ์
720น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18หอพักตาลฟ้าหลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดห้อง301(หลอดตะเกียบ)30 มี.ค. 2564 19:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 มี.ค. 64 14:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED 7w 1 หลอด -ประดิษฐ์/จิระพงศ์
721นายจีระศักดิ์ ฆ้องเดชฟาร์มสัตว์รบกวนขอความอนุเคราะห์ช่างผู้เชี่ยวชาญดังนี้ 1.ติดตั้งเบรคเกอร์ทดแทนตัวเดิมที่พังของโรงไก่ไข่..(ทางฟาร์มซื้ออุปกรณ์มาแล้ว) 2.เชคระบบไฟเครื่องชั่งวัว...สาเหตุไฟไม่เข้าเครื่อง 3.ติดตั้งชุดควบคุมอุณหภูมิของนิสิตปัญหาพิเศษ..ในโรงหมู(นิสิตบอกว่าช่างออมเคยติดตั้งให้) มี3จุดที่ต้องรบรบกวนครับ ขอบพระคุณมากครับผม 30 มี.ค. 2564 13:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 เม.ย. 64 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
722น.ส.กนกพร ศรีโคตรงานอาคารสถานที่ฯ ห้อง ผอ.กองบริการกลาง แอร์เปิดไม่ได้แอร์ยี่ห้อมิตซูบิซิ30 มี.ค. 2564 11:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 เม.ย. 64 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน/สราวุฒิ ถ่านรีโมทหมด แก้ไขเปลี่ยนถ่านใหม่เรียบร้อย
723น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องน้ำชายโรงอาหาร อ.10เบรกเกอร์ไฟ ห้องน้ำชาย อ.10 ชำรุดค่ะ 29 มี.ค. 2564 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 พ.ค. 64 13:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย เปลี่ยนลูกเซอร์กิตใหม่ 20 แอมป์ 1 ลูก
724แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13แอร์ห้องพักอาจารย์เสียไม่เย็น29 มี.ค. 2564 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 64 15:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อยูที่งานพัสดุครับ
725แม่บ้านอาคาร 77-210โคกศรีสุพรรณแอร์ไม่เย็น29 มี.ค. 2564 14:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 64 08:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เติมนำ้ยาเพิ่ม 20 ปอนด์
726นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5หลอดยาวชำรุดห้อง120ขอแจ้งด่วยค่ะ29 มี.ค. 2564 13:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 มี.ค. 64 15:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ประดิษฐ์ แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด หลอดยาว
727อาจารย์วราภรณ์ พ่วงบุตร์ห้องพักอาจารย์ อาคาร 13 แอร์ในห้องทำงานสองตัวไม่เย็นเลยทั้งสองตัว ตัวหนึ่งเปิดแล้วร้อน ไม่มีไอเย็นออกมา ส่วนอีกตัวหนึ่งเปิดแล้วเบรคเกอร์ดีดกลับเอง29 มี.ค. 2564 11:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 64 15:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
728นางวราภรณ์ กระต่ายทองออาคาร1.ลิทฟ์ภายในมีกลิ่นเหม็น29 มี.ค. 2564 09:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มี.ค. 64 13:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มีหนูตายใต้พื้นลิฟท์ นำออกแล้ว -อารีย์
729นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟห้อง122ชำรุด ยาว 1 หลอด29 มี.ค. 2564 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 มี.ค. 64 14:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED 36w 1 หลอด -ประดิษฐ์/สมชาย
730นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร13สวิตท์ไฟหน้าบันไดอาคาร13ฝั่งตะวันตกชำรุด29 มี.ค. 2564 08:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 มี.ค. 64 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, จีระพงศ์
731น.ส.วชิราภรณ์ ทะคะทิน17-417หลอดไฟในห้องอาบน้ำเสีย ขอให้เปลี่ยนหลอดไฟ ให้แม่บ้านเปิดประตูเข้าไปเลย ไม่ต้องรอเจ้าของห้อง26 มี.ค. 2564 12:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 มี.ค. 64 15:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, จีระพงศ์ LED 7 วัตต์ 2 หลอด
732แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2หลอดไฟขาดห้อง 205 - 2 หลอดห้อง 206 -3 หลอด ห้อง203 -3หลอด ห้อง 207 -3หลอด26 มี.ค. 2564 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มี.ค. 64 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด led 36w 11 หลอด -ประดิษฐ์/สมชาย
733นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องเตรียมอาหารชั้น2อ.1คูเลอร์น้ำร้อนปลั๊กเสีย/มีรั่วชึม4ใบ26 มี.ค. 2564 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 16:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
734แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21แอร์ไม่เย็นห้อง 21-313 21-312 ชั้น 325 มี.ค. 2564 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 64 15:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องจัดซื่อจ้าง เติมระบบนำ้ยาซ่อมรั่ว ผู้รับเหมา
735แม่บ้านอาคาร 77-304/3หลอดไฟชำรุด2หลอด(หลอดสั้น)25 มี.ค. 2564 08:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 16:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอล อี ดี 18 วัตต์ 2 หลอด
736นายจำนงค์ วงค์คำพระฝ่ายอาคารสถานที่ไฟฟ้าขาด 1หลอดเสาไฟหน้าบ้านพักบุคลากรหลังที่ 3 24 มี.ค. 2564 16:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มี.ค. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนชุดฟิวส์กระปุก 1 ชุด + บัลลาสต์ 250 วัตต์ 1 ตัว + อินิกเตอร์ 1ตัว+หลอดโซเดียม 250 วัตต์ 1 หลอด -ประดิษฐ์/สมชาย
737แม่บ้านอาคาร 77-303/1หลอดไฟชำรุด1หลอด(หลอดสั้น)24 มี.ค. 2564 16:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 16:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอล อี ดี 18 1 หลอด
738แม่บ้านอาคาร 77-217/4ตรวจสอบสวิทเปิด-ปิดหลอดไฟและพัดลมดูดอากาศไม่ทำงาน24 มี.ค. 2564 16:14 น.รับเรื่อง
25 มี.ค. 64 09:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
739แม่บ้านอาคาร 7อาคาร7ลิฟท์โดยสารฝั่งซา้ยมือไม่ทำงาน24 มี.ค. 2564 16:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มี.ค. 64 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ยุทธพล แก้ไขโดยรีเช็ทเครื่องใหม่เพื่อให้ทำงานปรกติ เนื่องจากกระสไฟฟ้าดับเมื่อวันที่ี 21 มีนาคม 64 แก้ไขเรียบร้อย
740น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-131ปลั๊กไฟชำรุด24 มี.ค. 2564 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มี.ค. 64 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, **ไม้กระดานชำรุด -ประดิษฐ์/สมชาย
741น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-131โทรทัศน์ไม่มีสัญญาณ24 มี.ค. 2564 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 มี.ค. 64 15:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ สายสัญญาณขาด แก้ไขแล้ว
742นางปิยมาศ ผองแก้วฟาร์มสุกรขุน ฟาร์มสัตว์ คณะ ทอ.ขอช่างไฟฟ้าเข้าไปติดตั้งระบบควบคุมการเปิดปิดปั๊มน้ำในฟาร์มสุกรขุน24 มี.ค. 2564 10:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 เม.ย. 64 15:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
743น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-140พัดลมในห้องน้ำเสียงดัง24 มี.ค. 2564 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 16:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
744น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-114แอร์ชำรุดไม่เย็น23 มี.ค. 2564 15:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 เม.ย. 64 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ดำเนินการซ่อมเสร็จเรียบร้อย 3/4/64 อารีย์
745น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-106แอร์ชำรุด(ช่างมาซ่อมเรียบร้อยแล้ว)23 มี.ค. 2564 15:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มี.ค. 64 15:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
746แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น1ห้อง2-204,2-207หลอดไฟขาดห้องละ1 หลอด23 มี.ค. 2564 13:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มี.ค. 64 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ประดิษฐ์ ลูกเซอร์กิต 1 ตัว หลอด แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด หลอดแอลอีดียาว 20 วัตต์ 2 หลอด
747แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หลอดไฟเปิดแล้วไม่ติดห้อง 21-109 (ห้องน้ำหญิงชั้น 1 ด่วน22 มี.ค. 2564 10:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มี.ค. 64 14:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, จีระพงศ์ หลอดแอลอีดี 9 วัตต์ 3 ชุด
748นายวรากร คำชมภูนอกตึกอาคาร 9 หลังห้องน้ำชาย1.เปลี่ยนชุด บล็อกไฟ และ ปลั๊กไฟ ติดผหนัง22 มี.ค. 2564 10:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มี.ค. 64 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน บล๊อกลอย 1 ตัว ฝาครอบ 3 ช่อง 1 ตัว ปลั๊กกราวด์ 1 ตัว
749แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13หลอดไฟขาดรอบนอกอาคารด้านทิศตะวันออก22 มี.ค. 2564 09:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มี.ค. 64 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED 36w 8 หลอด -ประดิษฐ์/อารีย์
750แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10หลอดไฟแสงจันทร์ (หลอดตะเกียบ)รอบอาคาร22 มี.ค. 2564 09:32 น.รับเรื่อง
22 มี.ค. 64 12:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
751แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ประตุเหล็กม้วนด้านทิศเหนือปิดไม่ได้22 มี.ค. 2564 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 16:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
752แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 3 ห้อง2-303พัดเพดานเสียงดัง20 มี.ค. 2564 14:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 16:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
753แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20แอร์มีควันขึ้นห้อง 20-102 ฝั่งส.ศ19 มี.ค. 2564 15:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มี.ค. 64 14:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งค่าเครื่องผิดแก้ไขเรียบร้อยแล้ว สราวุฒิ/พัน แก้ไขโดยการปรับเมนูรีโมทใหม่
754นายวีรชาติ อักษรศักดิ์7-114หลอดไฟไม่ชำรุดเสียหายเปืดไม่ติด จำนวน 4 หลอด19 มี.ค. 2564 10:07 น.รับเรื่อง
19 มี.ค. 64 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
755แม่บ้านอาคาร 77-311/1หลอดไฟกระพริบ1หลอด(หลอดยาว)19 มี.ค. 2564 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มี.ค. 64 14:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน LED 20 วัตต์ 2 หลอด
756นางวนิดา พิลาชัย1-109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ ชั้น 1 อาคารบริหารไม่สามารถใช้รีโมทควบคุมสั่งการเครื่องปรับอากาศให้ทำงานได้19 มี.ค. 2564 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มี.ค. 64 14:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เซ็ทรีโมทแอร์ เบรคเกอรืทริป 2 เครื่อง
757แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20แอร์ไม่เย็นห้อง 20-213 (มันกระพริบตลอด )19 มี.ค. 2564 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มี.ค. 64 14:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน รีเซ็ทเบรคเกอร์ ใช้งานได้ปรกติ
758แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14แอร์ไม่เย็น 2 ตัว (น้ำยาแอร์รั่ว)18 มี.ค. 2564 15:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 64 15:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตรวจแล้วนำ้ยาแอร์รั่วที่แผงคอยล์ร้อน 2 เครื่อง แผงอลูมิเนียมขนาด 18783.74 บีทียู SamSung สราวุฒิ/พัน
759แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21แอร์ไม่เย็นห้อง 21-208/118 มี.ค. 2564 13:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 เม.ย. 64 15:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตรวจสอบแล้วนำ้ยารั่ว ทีั้ง 2 เครื่อง แจกช่างเข้าดำเนินการ
760น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟขาด1หลอดห้อง4-115/1(ยาว)วันที่.18.มี.ค.256418 มี.ค. 2564 09:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มี.ค. 64 16:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED 36w 1 หลอด -สมชาย
761น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟขาด1หลอดห้อง4-115/1(ยาว)วันที่.18.มี.ค.256418 มี.ค. 2564 09:32 น.ยกเลิกรายการ
18 มี.ค. 64 10:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แจ้งซ้ำ
762นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟทางขึ้นบันไดข้างห้อง 306 ชำรุด สั้น1หลอด -หลอดไฟทางเดินชำรุดหน้าห้อง324 สั้น1หลอด 18 มี.ค. 2564 08:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มี.ค. 64 16:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED 18w 2 หลอด -สมชาย
763แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หลอดไฟขาด 2 หลอดห้อง 21-208/1 17 มี.ค. 2564 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มี.ค. 64 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, จีระพงศ์/สมชาย แอลอีดีสั้น 9 วัตต์ 2 หลอด
764แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21สวิตช์แอร์เสียห้อง 21- 313 ชั้น 317 มี.ค. 2564 09:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มี.ค. 64 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตรวจสอบแล้วว่าสวิทช์แอร์ทำงานปกติ สราวุฒิ-พัน
765นายจำนงค์ วงค์คำพระหน้ามุกอาคาคาร 10หลอดไฟขาด 1หลอดยาว17 มี.ค. 2564 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มี.ค. 64 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED 36w 1 หลอ่ด -สมชาย/ประดิษฐ์
766แม่บ้านอาคาร 8-อ-8/2หลอดไฟห้องโถงขาด_8_หลอดค่ะ17 มี.ค. 2564 09:16 น.รับเรื่อง
28 เม.ย. 64 13:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, บัลลาสต์โซเดียม 250 วัตต์ หลอดเมทัลฮาไลท์ 250 วัตต์+อินิกเตอร์ 13 ชุด (ชำรุด) ขออนุมัติซื้อ - -ไพศาล
767น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4เครื่องขัดผื้นน๊อตรุดล๊อกไม่ได้17 มี.ค. 2564 08:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 64 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว -ไพศาล/จิระพงศ์
768แม่บ้านอาคาร 8-อ-8/2ประตูประตูม้วน_อ_8/2เปิดไม่ได้อีกแล้วว้นนี้แจ้งช่อมอีกค่ะ17 มี.ค. 2564 08:06 น.กำลังดำเนินการ
17 มี.ค. 64 16:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซ่อมให้ใช้งานชั่วคราว (สวิตซ์ลิมิตประตูม้วนชำรุด 1 ตัว )ไม่มีวัสดุ ขออนุมัติซื้อ -ไพศาล
769น.ส.สิริญญา สุนทรนันท์1-101 อาคารบริหาร ห้องประชาสัมพันธ์แอร์ 2 ตัว ชำรุด เครื่องใหม่ มีอาการ น้ำยาแอร์รั่ว เครื่องเก่า มีอาการน้ำซึม 16 มี.ค. 2564 09:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 16:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ทำการตรวจเช็คทั้ง 2 เครื่อง ทำความสะอาดและดูดนำ้ออกจากระบบเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง และตรวจเช็คนำ้ยาอ2เครื่อง นำ้ยาแอร์รั่วซึ่มทั้ง 2 เครื่อง STAR AIR 40944 ฺBTU. AMENA 36460.63 BTU. สราวุฒิ/พัน
770แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หลอดไฟขายห้อง 21-408 2 หลอด ห้อง 407- 1หลอด ห้อง 402 4 หลอด ห้อง 409 2 หลอดห้อง 401 -1หลอด16 มี.ค. 2564 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มี.ค. 64 14:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดียาว T8 5 หลอด
771นายจีระศักดิ์ ฆ้องเดชฟาร์มสัตว์ขอความอนุเคราะห์ช่างไฟผู้เชี่ยวชาญดำเนินการเชื่อมต่อไฟฟ้าไปยังโรงหมักกากมันสำปะหลัง พร้อมทั้งติดตั้งปลั๊กไฟ เนื่องด้วยมีเครื่องมือผสมกากมันหมักที่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า ทั้งนี้ได้มีสายไฟและเบรคเกอร์เดิมอยู่แล้วบางส่วน จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ ขอบคุณมากครับผม 15 มี.ค. 2564 15:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มี.ค. 64 15:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ไพศาล/สมชาย
772น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟขาด1หลอดห้อง4-115/1(สั้น)วันที่.15.มี.ค.256415 มี.ค. 2564 11:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มี.ค. 64 16:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED18w 1 หลอด -สมชาย
773น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-107 (ห้องสารบรรณ)สวิสต์ไฟชำรุด / ย้ายจุดสวิสต์ไฟ15 มี.ค. 2564 09:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มี.ค. 64 14:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
774น.ส.วิชชุดา ใจเสรี1-402 อาคารบริหาร 1 ห้องโครงการ MBAแอร์เปิดไม่ติด 1 เครื่องค่ะ15 มี.ค. 2564 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มี.ค. 64 14:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ลูกเชอร์กิตทริปทำให้เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน
775น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าหลอดไฟห้องน้ำเสีย ห้อง109 1หลอด และห้อง306 1หลอด(หลอดตะเกียบ )12 มี.ค. 2564 16:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มี.ค. 64 16:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED7wขาว 2 หลอด -สมชาย
776นางผ่องพรรณ มีพรหมห้องพักคณบดีพัสกร องอาจ อ. 17 ห้อง 17.403เปลี่ยนหลอดไฟในห้องพัก 17.40310 มี.ค. 2564 15:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มี.ค. 64 16:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED7wขาว 1 หลอด -สมชาย
777น.ส.ทิติยา ยางธิสารธุรการคณะศว.หลอดไฟฟ้าขาด จำนวน 3 หลอด10 มี.ค. 2564 14:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มี.ค. 64 14:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน LED 20 วัตต์ 4 หลอด
778แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15โคมไฟชำรุด 1 อัน10 มี.ค. 2564 13:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 มี.ค. 64 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย
779แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22แอร์มีน้ำหยดห้อง 22-106 ตัวที่ 2 (ห้องประชุม)10 มี.ค. 2564 13:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มี.ค. 64 14:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
780แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หลอดไฟขาด 1 หลอด ชั้น 4 โซน อ. 8 ทางเข้า (หลอดตะเกียบ )10 มี.ค. 2564 11:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 14:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
781แม่บ้านอาคาร 8อ-8/2แจ้งช่อมแอร์ห้องเบเกอรี่เสียใช้ไม่ได้ทั้งสองเครี่องเลยค่ะ10 มี.ค. 2564 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 14:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, นำ้ยารั่วแอร์ 1 เครื่อง จ้างเหมาซ่อมรั่ว 1 เครื่อง แม๊กเนติกชำรุด 1 ชุด ใชงานได้ปกติ เปลี่ยนแม็กเนติก สราวุฒิ/พัน
782แม่บ้านอาคาร 77-210(โคกศรีสุพรรณ)แอร์ไม่เย็น10 มี.ค. 2564 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 64 16:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
783อาจารย์รุ่งนภา บุญภวาอาคาร 3 ห้อง 3-217ฟิวส์ขาด ปลั๊กไฟทั้งห้องไม่สามารถใช้งานได้ แต่หลอดไฟบางหลอดและแอร์สามารถเปิดใช้การได้09 มี.ค. 2564 13:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มี.ค. 64 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, จีระพงศ์/ประดิษฐ์
784น.ส.ธัญญลักษ์ มังทะโรงเรือนกัญชา ( ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมพืชกัญชาและเสพติดสมุนไพรทางการแพทย์)แอร์เสียค่ะ 09 มี.ค. 2564 12:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 64 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แก้ไขโดยกำจัดมดออกจากแม๊กเนติก สาเหตุที่แอร์ไม่ทำงาน
785น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ตลาดนัดหน้าโรงอาหาร อ.10ไฟสปอร์ทไลท์ที่ตลาดนัดหน้าโรงอาหาร อ.10 ไม่ออกค่ะ 09 มี.ค. 2564 11:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เบรคเกอร์ชำรุด เปลี่ยนเบรคเกอร์ 2P 30A 1 ตัว -ประดิษฐ์/จิระพงศ์
786นายกมล ฟองอ่อนอาคารอ่าน24ชั่วโมงแอร์มีอาการเสียงดังกึกกักตอนเปิดตรงบานเปิดหน้าเครื่อง 09 มี.ค. 2564 10:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มี.ค. 64 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
787แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_203แอร์ห้องพักอาจารย์ไม่เย็นค่ะ09 มี.ค. 2564 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 64 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แก้ไขโดยกำจัดมดออกจากแม๊กเนติก สาเหตุที่แอร์ไม่ทำงาน
788แม่บ้านอาคาร 7บริเวณโถงชั้น1หน้าบันไดโซนกลางกล่องไฟฉุกเฉินมีเสียงดังผิดปกติ08 มี.ค. 2564 16:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 64 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 7 วััตต์ 1 หลอด
789น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-327น๊อตโครมไฟหลุด08 มี.ค. 2564 13:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 64 08:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
790น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-108หลอดไฟในห้องชำรุด 1 หลอด (หลอดจำปา) 08 มี.ค. 2564 11:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 14:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
791น.ส.วิชชุดา ใจเสรี1-402 อาคารบริหาร 1 ห้องโครงการ MBAเปิดแอร์แล้วมีกลิ่นเหม็นออกมาจากแอร์ค่ะ08 มี.ค. 2564 11:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 64 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
792น.ส.ปทุมวดี ศรีประทุมวงศ์17-411อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องช็อต เมื่อเปิดเครื่องตัดไฟฟ้าแล้วเครื่องไม่ทำงาน ทำให้ไม่สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้07 มี.ค. 2564 14:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 64 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปลั๊กไฟซ๊อตซ่อมแล้ว -จิระพงศ์
793น.ส.กนกพร ศรีโคตรหอพักบุคลากร อาคาร 17 ห้อง 102หลอดไฟไม่ติด 1 ดวง 05 มี.ค. 2564 15:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 64 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด
794แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21แอร์ไม่เย็นห้อง 21-41205 มี.ค. 2564 11:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แก้ไขโดยกำจัดมดออกจากแม๊กเนติก สาเหตุที่แอร์ไม่ทำงาน
795นางวราภรณ์ กระต่ายทองรอบทางเดินชั้น3หลอดไฟกะพริบ05 มี.ค. 2564 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 64 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 9 วัตต์ (18 วัตต์) 1 หลอด
796นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องนนทรีชั้น2สวิทยแอร์เสีย/รีโมทปิดเปิดไม่ได้05 มี.ค. 2564 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 64 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เปลี่ยนถ่านรีโมท 4 ก้อน AAA
797แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หลอดไฟขาดห้องน้ำหญิง 1 หลอด ห้อง 21-215 หลอดไฟทางเดินขาด 2 หลอด ฝั่ง อ. 8 หลอดไฟบันไดหนีไฟขาด 6 หลอดหลอดยาว05 มี.ค. 2564 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 14:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
798แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หลอดไฟขาด 2 หลอดห้องน้ำชายชั้น 1 ฝั่ง ส.ว ห้องน้ำคนพิการขาด 1 หลอด05 มี.ค. 2564 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มี.ค. 64 16:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED7wขาว 5 หลอด -จิระพงศ์
799แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยปัีมน้ำร้านค้าสวนบัวไม่ทำงาน05 มี.ค. 2564 09:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 64 16:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนเบรคเกอร์ 2P 30A 1 ตัว -อารีย์/สมชาย
800แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หลอดไฟแตก 1 หลอดชั้น 2 ฝั่ง ศ.ว (หลอดตะเกียบ)05 มี.ค. 2564 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มี.ค. 64 16:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED7wขาว 1 หลอด -จิระพงศ์
801แม่บ้านฝ่าย อาคารฯโรงซ่อมงานยานพาหนะเบเกอร์ปั๊มลมชำรุด05 มี.ค. 2564 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 64 16:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนเบรคเกอร์ 2p 30A 1 ตัว -อารีย์
802แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21แอร์ไม่เย็นห้อง 21-21004 มี.ค. 2564 14:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 64 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แก้ไขโดยกำจัดมดออกจากแม๊กเนติก สาเหตุที่แอร์ไม่ทำงาน
803นายธวัชชัย สัพโส7-112เปลี่ยนหลอดไฟนีออน จำนวน 2 หลอด 04 มี.ค. 2564 11:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 64 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED36w 1 หลอด -ประดิษฐ์/จิระพงศ์
804นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟทางเดินชำรุดข้างห้อง216สั้น1หลอด หลอดไฟบันไดชำรุดข้างห้อง312 สั้น1หลอด หลอดไฟบันไดชำรุดข้างห้อง306 สั้น1หลอด04 มี.ค. 2564 07:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 64 09:06 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED18w 3 หลอด -ไพศาล/สมชาย
805แม่บ้านอาคาร 7ระเบียงข้างหอ้งพรรณานิคมหลอดไฟชำรุด4หลอด03 มี.ค. 2564 16:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มี.ค. 64 10:23 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอดยาว 20 วัตต์ 4 หลอด สวิทช์ 1 อัน พัน/สราวุฒิ
806น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องนํ้าขาดห้อง4-121/1ขาด1หลอด(ยาว)03 มี.ค. 2564 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 64 09:10 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED36w 1 หลอด -ไพศาล/สมชาย
807แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20แอร์เสียห้องประชุมห้อง 20- 312 ฝั่ง ศ.ว03 มี.ค. 2564 09:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 พ.ค. 64 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, นำ้ยารั่ว ผู้รับเหมา
808แม่บ้านอาคาร 77-201/2หลอดไฟชำรุด2หลอด(สั้น)02 มี.ค. 2564 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 64 16:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED 18w 2 หลอด -สราวุฒิ/พัน
809แม่บ้านอาคาร 77-220/1แอร์น้ำหยด02 มี.ค. 2564 14:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 เม.ย. 64 09:12 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดกาลักน้ำชำรุด (ขออนุมัติซ่อม) -สราวุฒิ/พัน เปลี่ยนชุดปั๊มนำ้ 6/4/64
810แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22แอร์เสียห้อง 22-210 ชั้น 202 มี.ค. 2564 13:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 09:43 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, -สราวุฒิ/พัน
811นายจีระศักดิ์ ฆ้องเดชโรงไก่ไข่ฟาร์มสัตว์เครื่องลำเลียงอาหารไก่ไข่ลูกฟืนแตก อยากรบกวนช่างไปเปลี่ยนสลับลูกปืนจากเครื่องเก่ามาใส่ครับ02 มี.ค. 2564 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 มี.ค. 64 13:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
812แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21แอร์เสียห้อง 21-410-21-41601 มี.ค. 2564 15:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 09:44 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, มดเข้าแม็กเนติกส์ -สราวุฒิ/พัน
813นายนายจิรวัฒน์ อรรถเศรษฐ8/1-107แอร์เสีย2เครื่อง รอดำเนินการจะครบ1ปีแล้ว ยังไม่ได้รับการแก้ไขใดๆ01 มี.ค. 2564 13:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 เม.ย. 64 15:19 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, 1-คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงาน 2-มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน ขออนุมัติซ่อม --สราวุฒิ/พัน
814น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-322ตรวจสอบมิเตอร์ไฟหน้าห้อง01 มี.ค. 2564 11:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 09:53 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ตรวจสอบแล้วปกติ -สราวุฒิ/พัน
815แม่บ้านอาคาร 77-315แอร์ไม่เย็น01 มี.ค. 2564 11:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 09:52 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เติมน้ำยาแอร์ เรียบร้อย -สราวุฒิ/พัน
816น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18 หอตาลฟ้าเปลี่ยนเวลาปิด เปิดไฟถนนหน้าอาคาร17, 18 ให้เปิดเวลา18.30 และปิดเวลา05.3027 ก.พ. 2564 19:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 09:45 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ไพศาล
817น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18 หอตาลฟ้าหลอดไฟในห้องน้ำและหลอดไฟหน้ากระจกเสีย ( หลอดตะเกียบจำนวน2หลอด)27 ก.พ. 2564 19:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มี.ค. 64 09:09 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED 7w 2 หลอ่ด -อารีย์
818น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องนํ้าขาด1หลอด,(ยาว)ห้อง4-314/1วันที่25.ก.พ.256425 ก.พ. 2564 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 64 09:05 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED36w 1 หลอด -ไพศาล/สมชาย
819แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หลอดไฟขาด 2 หลอดห้องน้ำชาย 1 ห้องน้ำหญิง 1 ห้อง 21-214 21-201325 ก.พ. 2564 08:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มี.ค. 64 09:08 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED 7w 2 หลอ่ด +ขั้วG24 2 ตัว -อารีย์
820นายธวัชชัย สัพโส7-112ซ่อมชุดสปอร์ตไลท์ภายในห้องปฏิบัติการโยธา 4 หลอด และเบรคเกอร์ จำนวน 1 ตัว24 ก.พ. 2564 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 16:04 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ขออนุมัติซื้อ -บัลลาสต์โซเดียม 250 วัตต์ 6 ตัว +อินิกเตอร์ 6 ตัว -ประดิษฐ์/จิระพงศ์
821นายธวัชชัย สัพโส7-112อยากให้ซ่อมเมนไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการโยธา24 ก.พ. 2564 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 16:03 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ขออนมัติซื้อสาย VAF 1*2.5 1 ม้วน -ประดิษฐ์/จิระพงศ์
822นายธวัชชัย สัพโส7-112/5หลอดไฟห้องทำงานขาด (หลอดLED)24 ก.พ. 2564 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 64 11:43 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED36w 4 หลอด -ประดิษฐ์/่จิระพงศ์
823น.ส.วิชชุดา ใจเสรี1-402 อาคารบริหาร 1 ห้องโครงการ MBAเปลี่ยนหลอดไฟ LED จำนวน 5 หลอด ค่ะ24 ก.พ. 2564 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 64 16:06 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED 7w Cool daylight 5 หลอด -อารีย์
824แม่บ้านฝ่าย อาคารฯสนามกีฬาไฟสปอร์ทไลท์สนามบอลเล่ย์เปิดแล้วไม่ติดฝั่งถนน เลข 224 ก.พ. 2564 08:53 น.รับเรื่อง
24 ก.พ. 64 13:46 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, สั่งซื้อบัลลาสต์โซเดียม 250 วัตต์ 4 ตัว + อินิกเตอร์4 ตัว -ประดิษฐ/จิระพงศ์
825น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-243หลอดไฟภายในห้องชำรุด 3 หลอดตะเกียบ และหลอดไฟระเบียงชำรุด 1 หลอดสั้น23 ก.พ. 2564 11:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.พ. 64 16:10 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED 18w 1 หลอด + LED 7w 2 หลอด -อารีย์ /จิระพงศ์
826น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-131,132,140,141ระบบไฟฟ้าภายในห้องใช้งานไม่ได้เลย23 ก.พ. 2564 11:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 64 13:47 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนเบรคเกอร์เมนเรียบร้อย -สราวุฒิ/พ้น
827น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-113พัดลมระบายอากาศเสียงดัง23 ก.พ. 2564 11:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มี.ค. 64 08:31 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ตรวจสอบแล้วปกติ -สราวุฒิ/พัน
828น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ไฟทางออกหอไม่ออก1หลอด(ยาว)วันที่23.ก.พ.256423 ก.พ. 2564 10:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.พ. 64 16:11 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED 36w 1 หลอด -อารีย์/จิระพงศ์
829น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ไฟสปอร์ตไลท์ขาดฝั่งอาคารชุดวันที่23.ก.พ.256423 ก.พ. 2564 10:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.พ. 64 16:09 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, อารีย์
830น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟโรงรถจัดยานยนต์ขาด1หลอด(ยาว)ฝั่งอาคารชุด23 ก.พ. 2564 10:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.พ. 64 16:11 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED 36w 1 หลอด -อารีย์/จิระพงศ์
831น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟขาดหน้าห้องรีดผ้าชั้น1จํานวน1หลอดทางลงบรรได1หลอด(สั้น)23 ก.พ. 2564 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.พ. 64 16:12 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED 18w 2 หลอด -อารีย์/จิระพงศ์
832นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 หลอดไฟห้องน้ำหญง หน้าห้องปทุมมา เสีย23 ก.พ. 2564 07:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.พ. 64 16:12 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED 7w 3 หลอด -อารีย์/จิระพงศ์
833นายบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 หลอดไฟห้องน้ำหญง หน้าห้องปทุมมา เสีย23 ก.พ. 2564 07:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.พ. 64 16:12 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED 7w 3 หลอด -อารีย์/จิระพงศ์
834น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สวิท์ไฟชํารุด2อันชั้น4ห้องทีวี22 ก.พ. 2564 16:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.พ. 64 16:14 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนสวิตซ์เมจิก 2อัน WNG +เปลี่ยนหลอด LED 18w 2 หลอด ทางเดินชั้น1 -อารีย์/จิระพงศ์ -อารีย์/จิระพงศ์
835น.ส.รดา กันแสนห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา อาคารเรียนรวม (อาคาร 2)ติดตั้งหลอดไฟบนโต๊ะปฏิบัติการแลปเพิ่มเติม 22 ก.พ. 2564 11:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 64 16:12 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ดำเนินการตามคำขอแล้ว -อารีย์
836น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องทีวีขาด3หลอดชั้น4(ยาว)วันที่22.ก.พ.256422 ก.พ. 2564 08:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 64 13:44 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED 36w 3 หลอด -ไพศาล/สมชาย
837นายบัญชา ไชยสมคุณอาคาร 3 ห้อง3-244/1ขอให้เปลี่ยนหลอดในห้องนอน ด่วนมาก!! (หลอดสั้น ชนิด LED เพราะไม่ใช้สตาร์ทเตอร์) 20 ก.พ. 2564 21:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 64 13:24 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED 18w 1 หลอด -อารีย์
838น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ปั้มสูบน้ำไปห้องน้ำด้านหลังห้องนิทรรศการ ไม่ทำงาน 20 ก.พ. 2564 13:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 16:01 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, แม็กเนติกเสียและเฟสโปรเทคชั่นชำรุด
839นายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุลสนามบาสเกตบอลไฟส่องสว่างไม่ติด 1 ต้น 19 ก.พ. 2564 16:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 64 11:49 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, -ประดิษฐ์/่จิระพงศ์
840นางเสริม คาอำกวยอ.5 นนทรีเคืองทำน้ำอุ่นไม่ร้องมีไฟแต่งร้องห้อง202/1 ..เคืองทำน้ำอุ่นไฟไม่เข้าเคืองห้อง214/1 19 ก.พ. 2564 10:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 64 16:09 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, 202/1 ตัวเครื่องไม่ทำงานระบบไฟฟ้าปกติ(แจ้งหน่วยที่พักอาศัยเคลม(อยู่ในระยะประกัน) 214/1 ใช้งานได้ตามปกติ -อารีย์
841น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-117หลอดไฟชำรุด 2 หลอดตะเกียบ19 ก.พ. 2564 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 64 16:06 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED 7w 2 หลอด - อารีย์
842น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ออฟฟิตหน่วยที่พักอาศัยหลอดไฟชำรุด 2 หลอดตะเกียบ19 ก.พ. 2564 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 64 16:07 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED 7w 2 หลอด ขาว - อารีย์
843แม่บ้านอาคาร 77-220/1ธุระการคณะวว.หลอดไฟชำรุด1หลอด(ยาว)19 ก.พ. 2564 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มี.ค. 64 08:32 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED36w 1 หลอด -สราวุฒิ/พัน
844แม่บ้านอาคาร 77-220/1ธุระการคณะวว.แอร์น้ำหยด19 ก.พ. 2564 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 เม.ย. 64 09:12 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, กาลักน้ำชำรุด -สราวุฒิ/พัน
845แม่บ้านอาคาร 77-210(โคกสรีสุพรรณ)แอร์น้ำหยด19 ก.พ. 2564 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มี.ค. 64 08:33 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ฟิลเตอร์แอร์สกปรก ดำเนินการทำความสะอาดเรียบร้อย -สราวุฒิ/พัน
846น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4เครื่องทํานํ้าอุ่นไฟไม้ขึ้นห้อง4-115/1และห้อง4-121/118 ก.พ. 2564 16:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 64 16:10 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนเบรคเกอร์ 2P 30A 1 ตัว -สราวุฒิ/พัน
847นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู1ไฟไซเลนขาออก ชำรุด18 ก.พ. 2564 13:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 64 16:12 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ปกติ
848นางวราภรณ์ กระต่ายทองอ1ชั้น4ห้องน้ำชายหลอดไฟกะพริบ18 ก.พ. 2564 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.พ. 64 16:17 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED36w 1 หลอด -สราวุฒิ/พัน
849นางวราภรณ์ กระต่ายทองอ1ชั้น4ห้องน้ำชายหลอดไฟกะพริบ18 ก.พ. 2564 09:51 น.ยกเลิกรายการ
18 ก.พ. 64 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
850น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4เครื่องทํานํ้าอุ่นชั้น2ห้อง4-220/1ไฟไม่ขึ้นวันที่17.ก.พ.256417 ก.พ. 2564 16:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.พ. 64 16:11 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนเบรคเกอร์ 2P 30A 1 ตัว -สราวุฒิ/พัน
851นางเนตรนภา อัฐวงศ์3-243 อาคาร 3ไฟห้องโถงกระพริบๆ บ่อยครั้ง และมีสีดำๆ ตรงมุมหลอดค่ะ17 ก.พ. 2564 08:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.พ. 64 16:18 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED7w 1 หลอด -สราวุฒิ/พัน
852น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องสันทนาการหลอดไฟห้องสันทนาการ ชำรุด 2 หลอดตะเกียบ16 ก.พ. 2564 16:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.พ. 64 16:14 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED7w 2 หลอด -สราวุฒิ/พัน
853น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3ห้องรีดผ้าโรงแรม หลอดไฟชำรุด 2 หลอดยาว16 ก.พ. 2564 16:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.พ. 64 16:20 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED36w 2 หลอด -สราวุฒิ/พัน
854น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-115เครื่องทำน้ำอุ่นชำรุด16 ก.พ. 2564 16:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.พ. 64 16:19 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, -สราวุฒิ/พัน
855น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-115ตู้เย็นชำรุด16 ก.พ. 2564 15:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.พ. 64 16:19 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เมนทริป -สราวุฒิ/พัน
856น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-108,115 และ 116ระบบสัญญาณโทรทัศน์ชำรุด ภาพไม่ชัด16 ก.พ. 2564 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มี.ค. 64 08:34 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เป็นที่ระบบสายสัญญาณ -สราวุฒิ/พัน
857แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ห้องน้ำหญิงหลอดไฟขาด 1 หลอดชั้น 2 ห้อง 214 หลอดไฟทางเดินขาด 1 หลอดชั้น 3 ฝั่งทาง อ. 8 ห้องน้ำหญิงขาด 1 หลอดชั้น 3ห้อง 21-30616 ก.พ. 2564 08:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.พ. 64 08:41 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอดLED 7w 3 หลอด -อารีย์
858นางวนิดา พิลาชัย1-109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ ชั้น 1 อาคารบริหารเก็บสายโทรศัพท์ และเก็บรางสายไฟให้เรียบร้อย15 ก.พ. 2564 15:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 16:05 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
859นางวนิดา พิลาชัย1-109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ ชั้น 1 อาคารบริหารไม่มีสัญญาณโทรศัพท์15 ก.พ. 2564 15:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 64 15:28 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
860แม่บ้านอาคาร 7ทางเดินหน้าห้องเรียนชั้น4หลอดไฟชำรุด6หลอด15 ก.พ. 2564 09:24 น.รับเรื่อง
15 ก.พ. 64 12:03 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
861น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องรีดผ้าโรงแรมระบบไฟในห้องรีดผ้าโรงแรมชำรุด11 ก.พ. 2564 15:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 64 08:44 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เบรคเกอร์ทริป แก้ไขแล้ว -สราวุฒิ
862น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟบรรไดขาดฝั่งห้องเครื่องซักผ้าก่อนขึ้นชั้น3จํานวน1หลอด(สั้น)11 ก.พ. 2564 10:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 64 08:39 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, **เปลี่ยนหลอด LED18w 1 หลอด 15/2/2564 - อารีย์
863นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 2หลอดไฟขาด 1หลอด สั้น11 ก.พ. 2564 08:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 64 08:36 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, **เปลี่ยนหลอด LED18w 1 หลอด 11/2/2564 - อารีย์
864น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟสปอดไรหน้าหอฝั่งโรงรถจักรยานยนต์ขาด1กลอดและไฟทางออกหน้าหอ1หลอดยาว11 ก.พ. 2564 08:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 64 08:08 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, -บัลลาสต์โซเดียม 250 วัตต์+อินิกเตอร์ ชำรุด (ไม่มีวัสดุ) -หลอด LED36w 1 หลอด ไม่มีวัสดุ (ขออนุมัติซื้อ) -ไพศาล/สมชาย
865น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องนํ้าขาดห้อง4-214/1จํานวน1หลอดยาวและห้อง4-314/1.1หลอดยาว11 ก.พ. 2564 07:57 น.ยกเลิกรายการ
11 ก.พ. 64 08:15 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, แจ้งซ้ำ
866น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องนํ้าขาดห้อง4-214/1จํานวน1หลอดยาวและห้อง4-314/1.1หลอดยาว11 ก.พ. 2564 07:56 น.ยกเลิกรายการ
11 ก.พ. 64 08:15 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, แจ้งซ้ำ
867น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องนํ้าขาดห้อง4-214/1จํานวน1หลอดยาวและห้อง4-314/1.1หลอดยาว11 ก.พ. 2564 07:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มี.ค. 64 09:05 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, หลอด LED36w ชำรุด 2 หลอด (ไม่มีวัสดุ) (ขออนุมัติซื้อ) -ไพศาล/สมชาย -เปลี่ยนหลอด LED36w ชำรุด 2 หลอด -อารีย์
868น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟทางเดินขาด1หลอดข้างห้อง4-216หลอดไฟห้องครัวขาด1หลอดสั้นห้อง4-11011 ก.พ. 2564 07:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 64 08:39 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, **เปลี่ยนหลอด LED18w 2 หลอด 15/2/2564 - อารีย์
869นายบุยถิํง ชื่นชมไฟถนนหมายเลข 11เสีย 1ต้นนับจากทิศตระวันออกมาทิศตระวันตกเป็นต้น ที่ 4 เสีย10 ก.พ. 2564 23:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 64 08:20 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
870น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟระเบียงทางเดินขาดข้างห้อง4-105หลอดสั้น1หลอด10 ก.พ. 2564 14:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 64 08:40 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, **เปลี่ยนหลอด LED18w 1 หลอด 15/2/2564 - อารีย์
871น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ปั้มนํ้าไม่ทํางานฝั่งอาคารชุดข้างห้อง4-10610 ก.พ. 2564 13:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 64 08:40 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
872แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_202เบเกอร์ไฟห้องเรียนชำรุดค่ะ10 ก.พ. 2564 10:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มิ.ย. 64 14:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, จัดซื้อจัดจ้าง
873แม่บ้านอาคาร 77-112(ห้องทำงานอ.ยุวดี)หลอดไฟชำรุด2หลอด(ยาว)10 ก.พ. 2564 09:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 64 11:45 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, หลอดLED 36w ชำรุด 2 หลอด(ไม่มีวัสดุ) ขออนุมัติซื้อ -สราวุฒิ/พัน **เปลี่ยนหลอด LED36w 4 หลอด -ประดิษฐ์/่จิระพงศ์
874แม่บ้านอาคาร 77-101/1สวิทเปิด-ปิดไฟฟ้าชำรุด10 ก.พ. 2564 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 64 08:53 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนสวิทซ์เมจิกทางเดียว รุ่นใหม่ 2 ตัว - สราวุฒิ/พัน
875นายจีระศักดิ์ ฆ้องเดชโรงไก่ไข่ ฟาร์มสัตว์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรพัดลมดูดอากาศโรงไก่ไข่ ไม่ติด รบกวนช่างไฟมาเช็คตรวจสอบให้ด่วนครับ ขอบคุณมากครับ10 ก.พ. 2564 08:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.พ. 64 14:59 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ได้ดำเนินการตรวจสอบพบว่ามอเตอร์ซ็อครอบและลูกปืนมอเตอร์แตกใช้งานไม่ได้ สมควรซื้อใหม่เพราะไม่คุ้มค่าในการซ่อมและได้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลโรงไก่ไข่ไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อดำเนินการต่อไป ไพศาล/สมชาย
876แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13หลอดไฟขาดห้องหอประวัติ.เฉลิมพระเกียรติ.ห้องดินรวม.33.หลอดค่ะ09 ก.พ. 2564 14:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มิ.ย. 64 14:27 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งอุปกรณ์
877แม่บ้านอาคาร 66-202หลอดไฟเสีย10หลอด09 ก.พ. 2564 13:51 น.รับเรื่อง
10 ก.พ. 64 08:54 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดLED 36w ชำรุด 10 หลอด(ไม่มีวัสดุ) ขออนุมัติซื้อ -สราวุฒิ/พัน
878น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟทางเดินหน้าห้อง118เสีย1หลอดๆสั้น09 ก.พ. 2564 11:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 64 08:49 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED18w 1 หลอด -ไพศาล/สมชาย
879น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอหไฟทางเดินชั้น1เสีย1หลอดๆยาว09 ก.พ. 2564 11:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 64 08:49 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED36w 1 หลอด -ไพศาล/สมชาย
880น.ส.รดา กันแสนห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา อาคารเรียนรวม (อาคาร2)หลอดไฟภายในห้องแลปเสียค่ะ 09 ก.พ. 2564 10:12 น.รับเรื่อง
10 ก.พ. 64 08:56 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดLED 36w ชำรุด 2 หลอด(ไม่มีวัสดุ) ขออนุมัติซื้อ -สราวุฒิ/พัน
881น.ส.สุภัคนรี สัตตะโส17-206หลอดไฟ LED หลอดกลมในห้องนอนเสีย 1 หลอดค่ะ09 ก.พ. 2564 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 64 08:50 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED7w 1 หลอดขาว -ไพศาล/สมชาย
882แม่บ้านอาคาร 7โถงไทสกลหลอดไฟledชำรุด10หลอด09 ก.พ. 2564 09:27 น.รับเรื่อง
09 ก.พ. 64 09:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
883แม่บ้านอาคาร 77-201/3หลอดไฟหน้ากระจกชำรุด1หลอด(สั้น)09 ก.พ. 2564 09:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 64 08:54 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED 36w 1 หลอด -สราวุฒิ/พัน
884แม่บ้านอาคาร 77-203/3และ7-204/3หลอดไฟหน้ากระจกในหอ้งนำ้ชำรุด3หลอด(หลอดยาว)09 ก.พ. 2564 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 64 08:55 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED 36w 4 หลอด +สวิทซ์เมจิก WNG 1 ตัว -สราวุฒิ/พัน
885น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3หลอดไฟทางลงบันไดชั้น 2 ชำรุด 1 หลอดสั้น08 ก.พ. 2564 16:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 64 13:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, LED T8 9 วัตต์ 1 หลอด สราวุฒิ/พัน
886น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-141ระบบไฟฟ้าในห้องเสียใช้งานไม่ได้08 ก.พ. 2564 15:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.พ. 64 09:10 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เบรคเกอร์ควบคุมชั้น 1 เสีย 1เฟส ทำให้ใช้งานได้บ้างส่วน เบรคเกอร์ 3 เฟส 225 แอมป์ (ขอนุมัติซื้อ) เมื่อ มกราคม 2564ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
887น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-320หลอดไฟในห้องน้ำ ชำรุด 1 หลอดตะเกียบ08 ก.พ. 2564 15:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 64 13:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดประหยัดไฟ LED 7 วัตต์ 1 หลอด สราวุฒิ/พัน
888น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-131,132,139และ140ไฟภายในห้องดับทั้งห้อง08 ก.พ. 2564 15:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.พ. 64 09:11 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, **เบรคเกอร์ควบคุมชั้น 1 เสีย 1เฟส ทำให้ใช้งานได้บ้างส่วน เบรคเกอร์ 3 เฟส 225 แอมป์ (ขอนุมัติซื้อตั้งแต่แจ้งมาครั้งแรก)เมื่อ 11/1/2564
889แม่บ้านอาคาร 77-203/2หลอดไฟหน้ากระจกในห้องน้ำชำรุด1หลอด08 ก.พ. 2564 13:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 64 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, LED T5 20 วัตต์ 1 หลอด สราวุฒิ/พัน
890นายประยุทธ สุวรรณาหลอดไฟอาคาร 8/1 ขาด ทั้งหมด 17 หลอดห้องเรียน 8/1-103 เสีย 5 หลอด ห้องเรียน 8/1-104 เสีย 7 หลอด ห้องแลป 8/1-108 เสีย 3 หลอด ห้อง CNC เสีย 2 หลอด08 ก.พ. 2564 13:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 14:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
891นายศิวชาติ นาถาดทองบ้านพักฝ่ายอาคารหลังที่ 1ไฟหน้าบ้านไม่ติด หลอดไฟในบ้านไม่ติด08 ก.พ. 2564 11:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 64 08:58 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED 18w 1 หลอด -อารีย์
892น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-346โทรทัศน์ชำรุดดูไม่ได้08 ก.พ. 2564 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 64 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, จูนสัญญาณ TV เสร็จแล้วร้อย สราวุฒิ/พัน
893แม่บ้านฝ่าย อาคารฯป้อมตำรวจทางเข้ามอเกษตรสวิทย์ไฟออโต้หลอดไฟสปอร์ไลน์ใช้งานไม่ได้08 ก.พ. 2564 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มี.ค. 64 15:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สวิตซ์โฟโต้ชำรุด 1ตัว (ไม่มีวัสดุ) ขออนุมัติซื้อ
894แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยเสาไฟหลอดแสงจันทร์หลังป้อมยามน็อตยึดเสาหลุด08 ก.พ. 2564 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.พ. 64 09:04 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, แก้ไขเรียบร้อยแล้ว -ประดิษฐ์/จิระพงศ์
895นายจำนงค์ วงค์คำพระบ้านพักบุคลากรหลังที่ 3 ฝ่ายอาคารหลอดไฟแสงสว่างขาด 1หลอด08 ก.พ. 2564 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.พ. 64 08:53 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
896นายสุริยัน โคตรสาลี14-301 ห้องวิทยุแอร์ห้องประชุมใช้งานไม่ได้05 ก.พ. 2564 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 64 13:52 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนรีโมท ถ่านAAA 2 ก้อน เข้าสายเมนแอร์เข้าลูกเซอร์กิต 1 ลูก สราวุฒิ/พัน
897แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยไฟสปอร์ตไลท์ลานพญานาค ติดๆ ดับ ๆ 2 ดวง05 ก.พ. 2564 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 64 16:05 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
898แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2หลอดไฟขาด 3 หลอด (หลอดกลมรอบอาคาร )04 ก.พ. 2564 14:44 น.รับเรื่อง
04 ก.พ. 64 15:27 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
899น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟโรงรถขาด4หลอดยาวฝั่งอาคาร304 ก.พ. 2564 14:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.พ. 64 08:58 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอดLED 36w 3 หลอด -ไพศาล/สมชาย
900แม่บ้านฝ่าย อาคารฯโรงสูบน้ำ B 2หลอดไฟขาด 1 หลอด (นิออนยาว )04 ก.พ. 2564 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 64 08:40 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, *เปลี่ยนหลอด LED36w 1 หลอด -ไพศาล/สมชาย4/2/2564
901นายณัฐพงษ์ คำเลิศอ.3-308หลอดไฟชำรุด 1 หลอดสั้น(เสียทั้งชุด)02 ก.พ. 2564 14:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 64 08:42 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนชุดรางฟลูออเรสเซนท์ 18 วัตต์ 1 ชุด -สราวุฒิ/พัน
902แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ระบบแสงสว่างห้องโถง02 ก.พ. 2564 14:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 16:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
903น.ส.ประภาพรรณ์ แสงดาวห้อง 3-244หลอดไฟเสีย 2 หลอด คือ หลอดยาวตรงระเบียงหลังห้อง และ หลอดเกลียวในห้อง02 ก.พ. 2564 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 15:33 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เจ้าของห้องต้องการซ่อมเอง -นำหลอด LED36w 1 + LED7w 1 ฝากให้ผู้เช่ากับแม่บ้าน
904นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟชำรุดข้างห้อง316 -319-219-204 สั้นทั้งหมด พัดลมไม่ส่ายห้อง10702 ก.พ. 2564 09:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 64 13:09 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED18w 4 หลอด -ไพศาล/สมชาย
905น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4พัดลมห้อง4-110เสียงดัง01 ก.พ. 2564 14:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 64 13:08 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ไพศาล/สมชาย
906น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-338ตรวจเช็คมิเตอร์ไฟฟ้า01 ก.พ. 2564 11:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 15:50 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, มิเตอร์เดินปกติ -สราวุฒิ/พัน
907แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_207รีโมทย์แอร์ชำรุดเปิดไม่ติดค่ะ29 ม.ค. 2564 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มิ.ย. 64 14:30 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, รูมแอร์ชำรุด Star Air (ขออนุมัติซื้อ) -สราวุฒิ/พัน
908แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 7หลอดไฟขาดหน้ามุกหลอดนิออนและโรงจอรถจักรยานยนต์29 ม.ค. 2564 09:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.พ. 64 09:06 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอดLED 36w 6 หลอด + หลอดLED 7w 10 หลอด -สราวุฒิ/พัน
909แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 6 หลอดไฟขาดหน้ามุก(หลอดตะเกียบ)29 ม.ค. 2564 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มี.ค. 64 09:12 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
910น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-346หน้ากากพัดลมระบายอากาศหลุด28 ม.ค. 2564 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 15:27 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนพัดลมดูดอากาศ 1 ตัว -สราวุฒิ/พัน
911น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-308พัดลมระบายอากาสชำรุด28 ม.ค. 2564 10:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 15:28 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนพัดลมดูดอากาศ 1 ตัว -สราวุฒิ/พัน
912น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-302ปลั๊กไฟตู้เย็นชำรุด พัดลมระบายอากาศชำรุด 28 ม.ค. 2564 10:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 15:27 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนปลั๊กเมจิก WNG 1 ตัว + ฝาครอบ 1 ช่อง 1 อัน+ พัดลมดูดอากาศ 1 ตัว -สราวุฒิ/พัน
913แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14โทรศัพท์เวลาโทรออกและรับสายเสียงขาดหายสัญญาณไม่ดี28 ม.ค. 2564 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 64 08:41 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ดำเนินการซ่อมแล้ว -สราวุฒิ/พัน
914น.ส.สุดาทิพย์ แสนสุภา6-104 แจ้งซ่อมสวิทซ์ ปิดตู้อบพรรณไม้ ที่ชำรุด (แจ้งช่างไฟฟ้าไว้แล้ว) กับพัดลมติดเพดานใช้การไม่ได้ จำนวน 1 ตัวและ ห้อง 6-103 )พัดลมติดเพดานใช้การไม่ได้ จำนวน 1 ตัว28 ม.ค. 2564 09:06 น.รับเรื่อง
28 ม.ค. 64 09:27 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, 6-104 แจ้งซ่อมสวิทซ์ปิดตู้อบ ชำรุด พัดลมโคจร 16 นิ้ว ชำรุด 1 ตัว (สั่งซื้อ) ไม่มีวัสดุ (ขออนุมัติซื้อตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2563 (แจ้งซ่อมรอบแรก) รอการอนุมัติครับ -สราวุฒิ/พัน
915น.ส.นิภาพร เมษา7-321อะไหล่พัดลมมาหรือยังคะ รอซ่อมอยู่นะคะ27 ม.ค. 2564 13:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 16:00 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เป็นใบพัดลมโคจร (ชำรุดแตกหัก) (ไม่มีวัสดุ) *ขออนุมัติซื้อ* -สราวุฒิ/พัน
916แม่บ้านฝ่าย อาคารฯประตู 2ไฟฟ้าส่องสว่างเสาLED ทั่งสองหลอดไม่ออกไฟฟ้าหลอดนิออนยาวหน้าป้อมไม่ออก 1 หลอด27 ม.ค. 2564 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 13:45 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/จิระพงศ์
917น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-323แจ้งตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้า27 ม.ค. 2564 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 12:13 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ
918น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟทางเดินหน้าห้อง117และหน้าห้อง118เสีย2หลอดๆสั้น27 ม.ค. 2564 08:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 13:46 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, -อารีย์
919แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21แอร์ไม่เย็นห้อง 21-40926 ม.ค. 2564 15:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 64 09:37 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, สราวุฒิ/พัน
920น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำชั้น1เสีย1หลอดๆตะเกียบ26 ม.ค. 2564 14:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 13:39 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED7w Cool daylight 2 หลอด-อารีย์
921น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17ปั้มน้ำเสียงดัง26 ม.ค. 2564 14:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 64 09:20 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ตรวจสอบแล้วปกติ -ไพศาล
922นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5 หลอดไฟทางเดินชำรุด -ชั้น1ข้างห้อง117 สั้น1หลอด -ชั้น2ข้างห้อง203 สั้น1หลอด -ชั้น3ข้างห้อง301 สั้น1หลอด หลอดไฟโรงจอดจักรยานชำรุด26 ม.ค. 2564 10:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:07 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, -เปลี่ยนหลอด LED36w 1 หลอด + หลอด LED18w 3 หลอด -อารีย์
923แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น1ห้อง2-103หลอดไฟขาด 1หลอด26 ม.ค. 2564 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 08:54 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED18w 4 หลอด -อารีย์
924นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5หหห้อง208/1หลอดไฟยาวชำรุด.2หลอด25 ม.ค. 2564 19:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.พ. 64 09:03 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, หลอด LED36w ชำรุด 2 หลอด (ไม่มีวัสดู) -ขออนุมัติซื้อ -อารีย์ **เปลี่ยนหลอดLED 36w 2 หลอด -ไพศาล/สมชาย8/2/2564
925น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 7-423หลอดไฟชั้นวางขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเปิดแล้วไฟไม่ติด ลองเปลี่ยนหลอดไฟแล้วไฟก็ไม่ออก25 ม.ค. 2564 16:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 64 08:30 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, **เปลี่ยนหลอด LED36w 2 หลอด 15/2/2564 - สราวุฒิ/พัน
926น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17 ข้างโรงจอดรถหลอดไฟข้างโรงจอดรถ อ.17 ชำรุด 25 ม.ค. 2564 16:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.พ. 64 08:20 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, บัลลาสต์ 250 วัตต์ 1ตัว+อินิกเตอร์ 1ตัว ชำรุด (ไม่มีวัสดุ) ขออนุมัติซื้อ -ประดิษฐ์
927น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16 ห้อง 16-110 หลอดไฟขาด 1 ดวง25 ม.ค. 2564 15:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 64 09:34 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, อารีย์
928น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-304หลอดไฟชำรุด 1 หลอดยาว25 ม.ค. 2564 12:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:10 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด นีออน 36วัตต์ (เก่า) 1หลอด -ไพศาล/สมชาย
929น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ไฟในห้อง118ทั้งปั๊กและหลอดไฟใช้ไม่ได้25 ม.ค. 2564 11:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:09 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เบรคเกอร์ทริป -ไพศาล/สมชาย
930นางรัตนา เหมสุรินธร์ประตู 1ไฟฟ้าเสาสูงสปรอตไลท์ทางเข้าไม่ออก 1 หลอด25 ม.ค. 2564 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 15:31 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนบัลลาสต์ 250w + อินิกเตอร์ -ประดิษฐ์/จิระพงศ์
931นางวิวัฒน์ คำเครือประตู 1ไฟฟ้าเสาสูงสปรอตไลท์ทางเข้าไม่ออก 1 หลอด25 ม.ค. 2564 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 15:31 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนบัลลาสต์ 250w + อินิกเตอร์ -ประดิษฐ์/จิระพงศ์
932แม่บ้านอาคาร 8อ-8/2ห้องเรียนหลอดไฟยาวเสีย-8-หลอด22 ม.ค. 2564 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 15:34 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, หลอดไฟ LED 36w ชำรุด 8 หลอด (ขออนุมัติซื้อ) -อารีย์ * หลอดไฟ LED 36w 8 หลอด *สมชาย/ไพศาล/จิระพงศ์
933นางผ่องพรรณ มีพรหม20-402ตรวจสอบ ระบบไฟฟ้า โทรศัพท์ สายเลน ห้อง 20-40222 ม.ค. 2564 13:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 15:58 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
934น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ตลาดนัดนนทรีอีสานหลอดไฟบริเวณตลาดนัดนนทรีอีสาน เสาที่ 1 และเสาที่ 2 ชำรุดไฟไม่ติด 22 ม.ค. 2564 11:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 15:29 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ประดิษฐ์/สมชาย/จิระพงศ์
935น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10หลอดไฟบริเวณโรงอาหารกลาง อ.10 ชำรุดและตกลงมาแตกค่ะ 22 ม.ค. 2564 11:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 14:46 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
936น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10 (ตู้กดน้ำดื่ม)แจ้งช่างไฟ ซ่อมสายไฟและเก็บสายไฟไม่ให้หย่อนค่ะ 22 ม.ค. 2564 11:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 09:13 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ดำเนินการเรีบยร้อย -ไพศาล/สมชาย
937แม่บ้านอาคาร 8อ-8/222 ม.ค. 2564 09:49 น.ยกเลิกรายการ
22 ม.ค. 64 11:49 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
938แม่บ้านอาคาร 8อ-8/222 ม.ค. 2564 09:48 น.ยกเลิกรายการ
22 ม.ค. 64 11:49 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
939แม่บ้านอาคาร 8อ-8/222 ม.ค. 2564 09:48 น.ยกเลิกรายการ
22 ม.ค. 64 11:49 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
940แม่บ้านอาคาร 8อ-8/222 ม.ค. 2564 09:47 น.ยกเลิกรายการ
22 ม.ค. 64 11:49 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
941แม่บ้านอาคาร 8อ-8/222 ม.ค. 2564 09:47 น.ยกเลิกรายการ
22 ม.ค. 64 11:49 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
942แม่บ้านอาคาร 8อ-8/222 ม.ค. 2564 09:47 น.ยกเลิกรายการ
22 ม.ค. 64 11:48 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
943น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ หลอดไฟห้องน้ำชาย อาคารวิจัยและพัฒนา (หลอดยาว ) เปิดไม่ติด จำนวน 2 หลอด22 ม.ค. 2564 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:01 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, หลอด LED36w ชำรุด 2 หลอด (ไม่มีวัสดุ) -ไพศาล/สมชาย -เปลี่ยนหลอด LED36w 2 หลอด -จิระพงศ์29/1/2564
944น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-107 (ห้องสารบรรณ)สายสวิทหลอดไฟไม่ทำงาน22 ม.ค. 2564 09:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มี.ค. 64 14:06 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สวิตซ์กระตุก ชำรุด 1 อัน (ไม่มีวัสดุ) -ขออนุมัติซื้อ -อารีย์ สราวุฒิ/พัน เปลี่ยนแล้ว สวิทช์กระตุก 1 ตัว
945นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20หลอดไฟขาดทางเดิน 2 หลอด(หลอดตะเกียบ)22 ม.ค. 2564 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.พ. 64 08:52 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
946นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20หลอดไฟขาดทางเดิน 2 หลอด(หลอดตะเกียบ)22 ม.ค. 2564 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.พ. 64 08:52 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
947นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 ชั้น 4 โถงทางเดิน หน้าห้อง 408 และห้อง 404หลอดไฟเสีย 2 หลอด /กระพริบ 2 หลอด (หลอดตะเกียบ)21 ม.ค. 2564 19:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 09:15 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ดำเนินการเปลี่ยนหลอด LED 7w ขาว 4 หลอด + ขั้วG24 4 ตัว -ไพศาล/สมชาย
948น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หออินทนิลหลอดไฟห้องนํ้าห้อง4-314/1ไม่ออกทั้งห้อง20 ม.ค. 2564 16:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 09:16 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ดำเนินการเรีบยร้อย -ไพศาล/สมชาย
949นางวิวัฒน์ คำเครือประตู 6ฟิวล์ขาด 19 ม.ค. 2564 11:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 16:15 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ไพศาล/จิระพงศ์
950นางรัตนา เหมสุรินธร์ประตู 6ฟิวล์ขาด 19 ม.ค. 2564 11:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 16:15 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ไพศาล/จิระพงศ์
951นางเสริม คาอำกวยอ.5 นนทรีห้องคอมพิวเตอร์เบเกอร์แอร์เสืย18 ม.ค. 2564 15:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 09:12 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
952น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ 1.หลอดไฟฟ้าฟ้า (หลอดยาว) หน้ากระจก ห้องน้ำชาย อาคารวิจัยฯ ชำรุด 2.เครื่องปรับอากาศ ห้อง 102 และ 109 ไม่ทำงาน18 ม.ค. 2564 12:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:02 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เครื่องปรับอากาศซ่อมแล้ว -เปลี่ยนหลอด LED36w 2 หลอด -จิระพงศ์29/1/2564
953นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอาคาร 9-105 ห้องหน่วยโสตทัศนูปกรณ์หลอดไฟห้องเก็บอุปกรณ์ ชำรุด 2 หลอด18 ม.ค. 2564 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 13:41 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, หลอด LED36w ชำรุด 2 หลอด ไม่มีวัสดุ (ขออนุมัติซื้อ) - อารีย์ เปลี่ยนหลอด LED7w Cool daylight 2 หลอด-อารีย์1/2/2564
954นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 10หลอดไฟขาด 10หลอด ตกแตก 1 หลอด (หลอดยาว)18 ม.ค. 2564 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 64 09:44 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, หลอด LED36w ชุดรุด 10 หลอด ไม่มีวัสดุ (ขออนุมัติซื้อ) - อารีย์ -เปลี่ยนหลอด LED36w 10 หลอด -ประดิษฐ์/อารีย์/จิระพงศ์
955นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 10หลอดไฟขาด 10หลอด ตกแตก 1 หลอด (หลอดยาว)18 ม.ค. 2564 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 64 09:44 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, หลอด LED36w ชุดรุด 10 หลอด ไม่มีวัสดุ (ขออนุมัติซื้อ) - อารีย์ -เปลี่ยนหลอด LED36w 10 หลอด -ประดิษฐ์/อารีย์/จิระพงศ์
956นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ฝั่งโรงแรมหลอดไฟสั้นทางเดิน ตรงบันไดชั้น 3 เสีย 1หลอด18 ม.ค. 2564 07:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 08:36 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED 18w 1 หลอด -อารีย์
957นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 หลอดไฟยาว โรงจอดรถหน้าโรงแรมหลอดที่ 3 ฝั่งทิศตะวันออกเสีย 1หลอด18 ม.ค. 2564 07:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 64 08:39 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, หลอด LED36w ชำรุด 1 หลอด ไม่มีวัสดุ (ขออนุมัติซื้อ) - อารีย์ *เปลี่ยนหลอด LED36w 1 หลอด -ไพศาล/สมชาย4/2/2564
958แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น1ห้อง2-117หลอดไฟห้องไฟขาด 1หลอด15 ม.ค. 2564 13:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 64 16:10 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, หลอด LED36w ชำรุด 1 หลอด ไม่มีวัสดุ (ขออนุมัติซื้อ) - อารีย์ เปลี่ยนหลอด LED 36w 3 หลอด 22/2/2564 - อารีย์
959แม่บ้านอาคาร 77-320ธุระการคณะศว.หลอดไฟชำรุด2หลอด15 ม.ค. 2564 09:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 64 08:38 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, หลอด LED36w ชำรุด 2 หลอด (ไม่มีวัสดุ) -สราวุฒิ/พัน -เปลี่ยนหลอด LED36w 2 หลอด
960นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟทางเดินชำรุด -ชั้น1ข้างห้อง117 สั้น1หลอด -ชั้น2ข้างห้อง203 สั้น1หลอด -ชั้น3ข้างห้อง301 สั้น1หลอด 15 ม.ค. 2564 07:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 10:57 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนชุดนีออน 18w 3 ชุด -ไพศาล/จิระพงษ์
961แม่บ้านอาคาร 7บริเวณชานบันไดชั้น4โซนกลางตรวจสอบกลอ่งไฟฉุกเฉิน มีเสียงดังผิดปกติ14 ม.ค. 2564 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.พ. 64 08:39 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนชุดไฟฉุกเฉิน 1 ชุด -สราวุฒิ/พัน
962แม่บ้านอาคาร 77-220ธุระการคณะวว.หลอดไฟชำรุด1หลอด14 ม.ค. 2564 13:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 64 08:34 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, **เปลี่ยนหลอด LED36w 1 หลอด 15/2/2564 - สราวุฒิ/พัน
963แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น3 ห้อง 2-301,2-302,2-303,2-304หลอดไฟขาด,บ้างหลอดมีเสียงดัง ประมาณ 10 หลอด14 ม.ค. 2564 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 64 16:11 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, หลอด LED36w ชำรุด 10 หลอด ไม่มีวัสดุ (ขออนุมัติซื้อ) - อารีย์ เปลี่ยนหลอด LED 36w 10 หลอด *19/2/2564 - สมชาย
964นายจีระศักดิ์ ฆ้องเดชโรงไก่ไข่ฟาร์มสัตว์ขอความอนุเคราะห์ช่างผู้เชี่ยวชาญเปลี่ยนสายพานพัดลมโรงเลี้ยงไก่ไข่ เนื่องจากสายพานขาดกระทันหัน ทั้งนี้ทางฟาร์มได้จัดเตรียมสายพานสำรองไว้พร้อมแล้ว14 ม.ค. 2564 09:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 10:58 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ไพศาล/สมชาย ดำเนินตามคำขอแล้ว
965นางวิวัฒน์ คำเครือประตู 2หลอดไฟขาด 2 หลอด14 ม.ค. 2564 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 15:29 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ประดิษฐ์/จิระพงศ์
966นางรัตนา เหมสุรินธร์ประตู 2หลอดไฟขาด 2 หลอด14 ม.ค. 2564 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 15:29 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ประดิษฐ์/จิระพงศ์
967น.ส.เจนจิรา ทองแกม7-423 ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชหลอดไฟเพดานเปิดไฟแล้วไฟไม่ออกจำนวน 2 หลอด13 ม.ค. 2564 09:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 64 08:28 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, หลอด LED36w ชำรุด 2 หลอด ไม่มีวัสดุ (ขออนุมัติซื้อ) -สราวุฒิ/พัน **เปลี่ยนหลอด LED36w 2 หลอด 15/2/2564 - สราวุฒิ/พัน
968นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้งหลอดไฟชำรุดไฟโรงจอดรถชำรุด3หลอดยาว13 ม.ค. 2564 07:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 64 13:26 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, หลอด LED36w ชำรุด 3 หลอด ไม่มีวัสดุ (ขออนุมัติซื้อ) -อารีย์ **เปลี่ยนหลอด LED 36w 4 หลอด -ไพศาล/สมชาย 8/2/2564
969น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4 โรงจอดรถฝั่ง อ.3หลอดไฟชำรุด 4 หลอดยาว12 ม.ค. 2564 15:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 64 13:25 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, หลอด LED36w 4 หลอด ไม่มีวัสดุ (ขออนุมัติซื้อ) - อารีย์ **เปลี่ยนหลอด LED 36w 4 หลอด -ไพศาล/สมชาย 8/2/2564
970นางวราภรณ์ กระต่ายทองรอบทางเดินหน้าห้อง301ชั้น3หลอดขาดไม่ติดประมาณ4หลอด12 ม.ค. 2564 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.พ. 64 08:44 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, หลอด LED36w 4 หลอด ไม่มีวัสดุ (ขออนุมัติซื้อ) - อารีย์ -เปลี่ยนหลอด LED36w 2 หลอด (ห้อง309) 16/2/2564 - อารีย์
971นางวราภรณ์ กระต่ายทองหน้าห้องเตรียมอาหารชั้น2อ.1ปลั๊กคูเลอร์น้ำร้อนเสียชำรุด12 ม.ค. 2564 10:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 15:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
972น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้องเสีย1หลอดๆยาวห้อง22012 ม.ค. 2564 10:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 64 12:36 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอดนีออน 36วัตต์ (เก่า) 1 หลอด -ไพศาล/จิระพงษ์
973นางรัตนา เหมสุรินธร์ประตู 2กิ่งไม้ฟาดสายไฟ12 ม.ค. 2564 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 64 09:16 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ดำเนินการแก้ไขแล้ว -ประดิษฐ์/สมชาย/จิระพงษ์
974นางวิวัฒน์ คำเครือประตู 2กิ่งไม้ฟาดสายไฟ12 ม.ค. 2564 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 64 09:16 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ดำเนินการแก้ไขแล้ว -ประดิษฐ์/สมชาย/จิระพงษ์
975นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20พัดลมติดผนังชำรุด 2 ตัวชั้น 2 ฝั่ง ส.ว12 ม.ค. 2564 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 64 12:29 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, พัดลมไม่ส่าย ซ่อมแล้ว ไพศาล/จิระพงษ์
976นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20พัดลมติดผนังชำรุด 2 ตัวชั้น 2 ฝั่ง ส.ว12 ม.ค. 2564 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 64 12:29 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, พัดลมไม่ส่าย ซ่อมแล้ว ไพศาล/จิระพงษ์
977น.ส.วนารัตน์ นาติโนโรงเรือนโรคพืช ฟาร์มพืชหม้อ safety cut มีปัญหาตัดไฟเอง รบกวนมาดูด้วยนะคะ ***ด่วนนะคะ*** 11 ม.ค. 2564 18:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 64 12:31 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด เรียบร้อย -อารีย์
978นายพีระ ลิ่วลม7-317/2ไฟนีออนเสีย 2 หลอด ตามภาพ ห้องอ.สุรัสวดี แสนสุข 11 ม.ค. 2564 14:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 64 08:35 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, หลอด LED36w ชำรุด 2 หลอด(ไม่มีวัสดุ) ขออนุมัติซื้อ 12/1/2564 -สราวุฒิ **เปลี่ยนหลอด LED36w 2 หลอด 15/2/2564 - สราวุฒิ/พัน
979น.ส.สุพรรณิการ์ สุภพล17-101เพิ่มปลั๊กไฟที่ระเบียงห้อง11 ม.ค. 2564 09:41 น.กำลังดำเนินการ
12 ม.ค. 64 09:15 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ขออนุมัติซื้ออุปกรณ์สำหรับติดตั้ง -ปลั๊กกราวด์ WEG 1 ตัว -ฝาครอบ3ช่อง WEG 1 อัน -สายVAF 2*2.5/2.5 20 เมตร -รายวายเวย์ 1นิ้ว 4 เส้น
980นายนายจิรวัฒน์ อรรถเศรษฐอาคาร 8/1(อาคารโปรเจค)หลอดไฟหน้าอาคารขาด 3 ดวง11 ม.ค. 2564 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 13:23 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, อารีย์
981นายนายจิรวัฒน์ อรรถเศรษฐ8/1-107หลอดไฟขาดจำนวน 5 หลอด11 ม.ค. 2564 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.พ. 64 09:01 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, หลอด LED36w ชำรุด 6 หลอด(ไม่มีวัสดุ) ขออนุมัติซื้อ 11/1/2564 -อารีย์ **เปลี่ยนหลอดLED 36w 5 หลอด* 8/2/2564 -ไพศาล/สมชาย
982แม่บ้านอาคาร 77-210(โคกศรีสุพรรณ)หลอดไฟชำรุดรวม2หลอด11 ม.ค. 2564 09:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 64 08:27 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, หลอด LED36w ชำรุด 2 หลอด(ไม่มีวัสดุ) ขออนุมัติซื้อ 11/1/2564 -สราวุฒิ **เปลี่ยนหลอด LED36w 2 หลอด 15/2/2564 - สราวุฒิ/พัน
983น.ส.สุพรรณิการ์ สุภพล17-101หลอดไฟขาด 2 หลอด ห้องนอน 1 ห้องครัว 108 ม.ค. 2564 08:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 64 11:53 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED 7w ขาว 2หลอด -อารีย์
984น.ส.สุพรรณิการ์ สุภพล17-101เปลี่ยนหลอดไฟ 1 หลอด ในห้องนอน และ 1 หลอดในห้องครัว08 ม.ค. 2564 08:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 64 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี 7 วัตต์ อารีย์/จิระพงษ์
985นายจำนงค์ วงค์คำพระถนนวปรอ366หลอดไฟขาดจำนวน 32 หลอด08 ม.ค. 2564 08:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 15:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอดและบัลาส์ 32 ชุด ประดิษฐ์/จีระพงษ์/สมชาย
986น.ส.ระพีพรรณ มาเห็ม22-301 ,22-304,22-305และ 22-306 อ.22แอร์ ไม่ทำงาน 5 ตัว07 ม.ค. 2564 11:16 น.กำลังดำเนินการ
07 ม.ค. 64 14:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แจ้งผู้รับเหมาเข้าดำเนินการตามรอบป้องกันเครื่อง
987แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 3 ห้อง2-303คอมมิเซอแอร์เวลาเปิดมันเสียงดัง07 ม.ค. 2564 11:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 64 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน 1 ชุด สราวุฒิ/พัน
988น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4 ห้องเครื่องซักผ้าหลอดไฟ ห้องเครื่องซักผ้า อ.4 ชำรุด 4 หลอดยาว06 ม.ค. 2564 16:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 64 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 4 หลอด อารีย์/จิระพงษ์
989น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์ไฟถนน จากอาคาร 17 ไปอาคาร 18ไฟถนน จากอาคาร 17 ไปอาคาร 18 ชำรุด 1 จุด06 ม.ค. 2564 16:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 64 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ประดิษฐ์/ไพศาล เปลี่ยนหลอดไฟแอลอีดี 1 ชุด
990น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16 ห้อง 16-110 แอร์ไม่ทำงาน06 ม.ค. 2564 13:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 13:27 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, นิสิตเอาเบรกเกอร์ลง -สราวุฒิ
991นายจีระศักดิ์ ฆ้องเดชโรงหมูฟาร์มสัตว์ คณะทอ.ขอความอนุเคราะห์ช่างช่วยเปลี่ยน มอเตอร์พัดลมดูดอากาศของฟาร์มหมูจำนวน 1 ตัว ทั้งนี้ มอเตอร์อะไหล่สำหรับเปลี่ยนทางฟาร์มมีไว้พร้อมแล้ว ดังนั้นจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ช่างผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเปลี่ยนและเช่ือมต่อระบบไฟของมอเตอร์พัดลมดังกล่าว 06 ม.ค. 2564 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 64 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ดำเนินการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไพศาล/สมชาย
992นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 19หลอดไฟขาด 2 หลอดห้อง 19-12406 ม.ค. 2564 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 64 09:04 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ขั้วแปลง 2 ขั้ว หลอดแอลอีดี 7 วัตต์ 2 หลอด อารีย์/จิระพงษ์
993นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 19หลอดไฟขาด 2 หลอดห้อง 19-12406 ม.ค. 2564 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 64 09:04 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ขั้วแปลง 2 ขั้ว หลอดแอลอีดี 7 วัตต์ 2 หลอด อารีย์/จิระพงษ์
994นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 19หลอดไฟขาด 2 หลอดห้องน้ำคนพิการ ห้อง 19-10706 ม.ค. 2564 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 64 09:05 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ขั้วแปลง 2 อัน หลอดแอลอีดี 7 วัตต์ 2 หลอด อารีย์/จิระพงษ์
995นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 19หลอดไฟขาด 2 หลอดห้องน้ำคนพิการ ห้อง 19-10706 ม.ค. 2564 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 64 09:05 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ขั้วแปลง 2 อัน หลอดแอลอีดี 7 วัตต์ 2 หลอด อารีย์/จิระพงษ์
996น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ไฟฉุกเฉินตรงบันไดทางขึ้นชั้น4โซนหน้าไฟกระพริบตลอด06 ม.ค. 2564 08:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 64 09:06 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, แก้ไขเปลี่ยนตัวใหม่ อารีย์/จิระพงษ์
997น.ส.วนารัตน์ นาติโนห้องแลบโรคพืช ฟาร์มพืชหลอดไปในตู้เขี่ยเชื้อเสีย05 ม.ค. 2564 15:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ม.ค. 64 08:27 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนชุดรางนีออน 18 วัตต์ 1 ชุด + LED 18w 1 หลอด -อารีย์
998น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-110โทรทัศน์ชำรุด05 ม.ค. 2564 14:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 13:17 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, จอเสื่อมสภาพ ไม่อาจซ่อมได้ -สราวุฒิ/พัน
999น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-131,140,141ระบบไฟฟ้าในห้องชำรุดทั้งห้อง05 ม.ค. 2564 14:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.พ. 64 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เบรคเกอร์ควบคุมชั้น 1 เสีย 1เฟส ทำให้ใช้งานได้บ้างส่วน เบรคเกอร์ 3 เฟส 225 แอมป์ (ขอนุมัติซื้อ)
1000นางวราภรณ์ กระต่ายทองอ.1ห้องน้ำชายชั้น4หลอดไฟกะพริบ/ฝาครอบสวิทย์ไฟชำรุด05 ม.ค. 2564 13:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 08:35 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด นีออน 36 วัตต์เก่า 1 หลอด + ฝาครอบ 2ช่อง รุ่นเก่า 1 อัน -อารีย์
1001นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2หลอดไฟขาดห้อง206/1 ห้อง ผ อ2หลอด05 ม.ค. 2564 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 13:22 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED36w 2 หลอด -สราวุฒิ/พัน
1002น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9ชั้น2หลอดไฟขาดห้อง206/1 ห้อง ผ อ2หลอด05 ม.ค. 2564 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 13:22 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED36w 2 หลอด -สราวุฒิ/พัน
1003นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21หลอดไฟขาด 2 หลอด ห้อง 21-206 21-315 (หลอดตะเกียบ)05 ม.ค. 2564 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 08:37 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED7w cooldaylight 2 หลอด + ขั้วG24 2 อัน -อารีย์
1004นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21หลอดไฟขาด 2 หลอด ห้อง 21-206 21-315 (หลอดตะเกียบ)05 ม.ค. 2564 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 08:37 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED7w cooldaylight 2 หลอด + ขั้วG24 2 อัน -อารีย์
1005นางรัตนา เหมสุรินธร์ประตู 1ไฟสปอร์ตไลท์ไม่ออก 2 หลอดและสปอร์ตไลท์เสาสูงประตู 1 ไม่ออก 2 หลอด04 ม.ค. 2564 14:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 08:34 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, สายไฟซ๊อต เปลี่ยนสาย VCT 2*2.5 = 30 เมตร -ประดิษฐ์
1006นางวิวัฒน์ คำเครือประตู 1ไฟสปอร์ตไลท์ไม่ออก 2 หลอดและสปอร์ตไลท์เสาสูงประตู 1 ไม่ออก 2 หลอด04 ม.ค. 2564 14:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 08:34 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, สายไฟซ๊อต เปลี่ยนสาย VCT 2*2.5 = 30 เมตร -ประดิษฐ์
1007น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สวิทย์ไฟห้องน้ำชำรุดห้อง105เปิดไฟๆไม่ออก04 ม.ค. 2564 14:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 13:21 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ขั้วหลอดหลุด อารีย์
1008น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ปั๊กไฟฉุกเฉินตรงบันไดชำรุด2จุดโซนหน้า04 ม.ค. 2564 13:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 13:20 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ปลั๊กเมจิก 2 อัน ฝาครอบ 1 ช่อง 2 อัน อารีย์
1009น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 หลอดไฟบันไดฝั่งหอหญิง ชั้น 2 ชำรุด 1 หลอดสั้น04 ม.ค. 2564 12:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 09:18 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED18w 1 หลอด -สราวุฒิ/พัน
1010น.ส.นิภาพร เมษา7-321พัดลม 4 หน้าห้องยังไม่ทำการซ่อมทำให้การเรียนวิชาปฏิบัติการไม่ปลอดภัยต่อนิสิตเนื่องจากไอระเหยจากสารเคมีในระหว่างทำปฏิบัติการไม่ถูกลมช่วยระบายออกไป รบกวนช่วยมาซ่อมให้ด้วยนะคะ04 ม.ค. 2564 11:12 น.รับเรื่อง
04 ม.ค. 64 11:48 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1011นางทิตยา สุภาวงค์1-316เปลี่ยนหลอดไฟห้องทำงาน จำนวน 6 หลอด04 ม.ค. 2564 09:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ม.ค. 64 13:19 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED 36w 8 หลอด -อารีย์
1012น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-327ไฟห้องน้ำชำรุด (ช่างมาดูให้แล้วคะ)30 ธ.ค. 2563 13:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ม.ค. 64 08:23 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1013น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-241/1ไฟระเบียงชำรุด 1 หลอดสั้น30 ธ.ค. 2563 13:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ม.ค. 64 13:17 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED 18w 1 หลอด -สราวุฒิ/พัน
1014น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-104 (ห้องไปรษณีย์)พัดลมติดผนัง ไม่ทำงาน 1 ตัว29 ธ.ค. 2563 11:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 09:15 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนพัดลมติดผนัง 16 นิ้ว Hatari 1 ตัว -อารีย์
1015น.ส.ยุวดี แซ่ตั้งหอพัก อาคาร 3-232ไฟในห้องดับเปิดไม่ติด ซื้อมาหลอดมาเปลี่ยนแล้วก็ยังไม่ติดสงสัยเป็นที่ราง ห้องมืดมาก ช่วยมาดูให้หน่อยจ้า รออยู่ที่หอนะคะ29 ธ.ค. 2563 10:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ม.ค. 64 13:17 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED 18w 1 หลอด -สราวุฒิ/พัน
1016น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ขั้วหลอดไฟห้องน้ำชำรุดห้อง10529 ธ.ค. 2563 09:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 09:16 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ขั้วหลอดหลุด แก้ไขแล้ว -อารีย์
1017น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำชำรุดห้อง10525 ธ.ค. 2563 08:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ธ.ค. 63 11:15 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ซ่อมแล้ว -ไพศาล
1018น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16หลอดไฟฟ้าสปอร์ตไลท์ตรงเคาน์เตอร์ เปิดไม่ออก ไม่ส่องสว่าง24 ธ.ค. 2563 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ธ.ค. 63 11:14 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ซ่อมแล้ว -ไพศาล
1019แม่บ้านอาคาร 77-411คอมฯแอร์ไม่ทำงาน22 ธ.ค. 2563 14:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 63 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตรวจสอบแล้วพบว่าตั้งอุณหภูมิผิด สราวุฒิ
1020นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 13แอร์ไม่เย็นห้องเฉลิมพระเกียรติ 2 ตัว22 ธ.ค. 2563 13:40 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 63 14:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1021นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 13แอร์ไม่เย็นห้องเฉลิมพระเกียรติ 2 ตัว22 ธ.ค. 2563 13:40 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 63 14:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1022น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ หลอดไฟห้องน้ำ (หลอดสั้น) ชาย อาคารวิจัยและพัฒนา ชำรุด22 ธ.ค. 2563 12:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:06 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, หลอด LED36w ชำรุด 2 หลอด (ไม่มีวัสดุ) -ไพศาล/สมชาย -เปลี่ยนหลอด LED36w 2 หลอด -จิระพงศ์29/1/2564
1023น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 102, 1091.แอร์ห้อง 102 เปิดไม่ไ้ด 2.แอร์ ห้อง 109 เปิดได้แต่ไม่เย็น22 ธ.ค. 2563 12:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:05 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1024แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_212_208แอร์ห้องเรียน&ห้องเก็บของอาจารย์วิโรจเสียค่ะ.ไม่เย็นค่ะ22 ธ.ค. 2563 11:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มิ.ย. 64 14:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, 15/เม.ย.64
1025นายประยุทธ สุวรรณาอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 8/1เบรคเกอร์ชำรุด สายไหม้ 22 ธ.ค. 2563 07:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 15:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1026น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3ไฟห้องน้ำทั้งชาย-หญิงด้านหลังไม่ติด21 ธ.ค. 2563 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 08:38 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, รปภ เอาลูกเซอร์กิตลง -สราวุฒิ/พัน
1027นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3ไฟห้องน้ำทั้งชาย-หญิงด้านหลังไม่ติด21 ธ.ค. 2563 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 08:38 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, รปภ เอาลูกเซอร์กิตลง -สราวุฒิ/พัน
1028น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-134แจ้งย้ายโทรทัศน์จากห้อง 3-114 ไปที่ห้อง 3-13421 ธ.ค. 2563 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 15:56 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1029แม่บ้านอาคาร 77-210(โคกศรีสุพรรณ)แอร์น้ำรั่ว18 ธ.ค. 2563 15:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 08:37 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, สราวุฒิ/พัน
1030นางเนตรนภา อัฐวงศ์13-208แอร์ไม่เย็น ทำให้ทำการเรียนการสอนไม่ได้ค่ะ18 ธ.ค. 2563 10:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 64 08:49 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ตรวจสอบแล้ว ระบบน้ำยารั่ว ขออนุมัติ ซ่อมรั่ว เติมน้ำยาแอร์
1031น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-134โทรทัศน์ชำรุด ไม่มีภาพและเสียง18 ธ.ค. 2563 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 08:40 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, จอภาพเสื่อมสภาพ ไม่สามารถซ่อมได้ สราวุฒิ/พัน
1032นายธวัชชัย สัพโส7-112 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา (ห้องUniversal Testing Machine ROOM)หลอดไฟกระพริบ 1 หลอด ดับ 1 หลอด 17 ธ.ค. 2563 13:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 64 13:37 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, หลอด LED36w ชำรุด 2 หลอด(ไม่มีวัสดุ) ขออนุมัติซื้อ 12/1/2564 -สราวุฒิ เปลี่ยนหลอด LED36w 2 หลอด -ประดิษฐ์/่จิระพงศ์ 24/2/2564
1033อาจารย์วัชรวิทย์ มีหนองใหญ่ฟาร์ม?สัตว์?หลอดไฟบริเวณโรงฆ่าเชื้อหน้าฟาร์มสัตว์ใช้ไม่ได้16 ธ.ค. 2563 14:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 64 12:27 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED7w ขาว 6 หลอด -ณฐาภพ /ประดิษฐ์
1034น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ4-314ปลั๊กไฟระเบิด16 ธ.ค. 2563 13:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 64 12:28 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/จิระพงษ์
1035นายrutchanon pongtongอาคารวิจัย อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติแอร์ห้อง 109 และห้อง 110 เสีย แอร์ไม่เย็น16 ธ.ค. 2563 11:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:04 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1036นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5พัดลมชำรุดห้อง 105 หลอดไฟบันไดชำรุดสั้น1หลอดข้างห้อง20616 ธ.ค. 2563 08:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 64 13:28 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี 18 วัตต์ 1 หลอด ปลั๊กเมจิก 1 อัน ฝาครอบ 1 ช่อง อารีย์/จิระพงษ์
1037นายวงศกร บุญสิทธิ์เวทีกลาง งานเกษตรแฟร์ (ใกล้อาคาร 9)ขอให้ติดตั้งสายไฟ เพื่อใช้กับอุปกรณ์ลงทะเบียนออนไลน์ บริเวณเวทีกลาง พิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ วันที่ 20 ธันวาคม 2563 15 ธ.ค. 2563 16:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ธ.ค. 63 08:58 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, มีปลั๊กภายในเต้นท์รับลงทะเบียนเรียบร้อย
1038นายrutchanon pongtongแปลง b1 อุทยานเกษตร 50 พรรษาตู้คอนโทรลเสีย ใช้งานไม่ได้15 ธ.ค. 2563 13:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ม.ค. 64 08:39 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ซ่อมแล้ว -ไพศาล
1039นางวรารักษ์ การุณอาคารบริหาร 1-309แอร์ไม่ทำงาน15 ธ.ค. 2563 10:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 63 14:39 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนรูมแอร์ Orange 1 ตัว -สราวุฒิ/พัน
1040น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟตรงเครื่องซักผ้าเสีย1หลอดๆยาว15 ธ.ค. 2563 08:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ธ.ค. 63 11:16 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED 36w 1 หลอด -อารีย์
1041แม่บ้านอาคาร 77-220/1แอร์น้ำหยด14 ธ.ค. 2563 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 64 11:43 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดปั้มน้ำทิ้งชำรุด ขออนุมัติซื้อจ้าง -สราวุฒิ/พัน
1042แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_207หลอดไฟห้องเรียนเสีย1หลอดๆกระพริบ14 ธ.ค. 2563 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 64 09:46 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, หลอด LED36w 1 หลอด ไม่มีวัสดุ (ขออนุมัติซื้อ) - สราวุฒิ/พัน -เปลี่ยนหลอด LED36w 2หลอด - - สราวุฒิ/พัน 26/1/2564
1043น.ส.ยุวดี แซ่ตั้ง7-112 ปฏิยัติการโยธาแก้ไขระบบไหนีออนในปฏิการโยธาไม่สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งแนว14 ธ.ค. 2563 09:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 15:55 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1044น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-346ไฟระเบียงนอกขาด(หลอดสั้น) กับ แอร์ไม่เย็น(ห้องใหญ่)14 ธ.ค. 2563 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ธ.ค. 63 17:03 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนสวิตซ์เมจิก WNG 1 ตัว -สราวุฒิ/พัน
1045น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-302ปักไฟตู้เย็นหลวมไฟไม่เข้า14 ธ.ค. 2563 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ธ.ค. 63 17:06 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนปลั๊กเมจิก WNG 2 ตัว + ฝาครอบ 2 ช่อง 1 อัน -สราวุฒิ/พัน
1046น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-305ไฟในห้องน้ำไม่สว่าง (หลอดตะเกียบ 1 หลอด)14 ธ.ค. 2563 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ธ.ค. 63 17:04 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนปลั๊กเมจิก 2 ตัว WNG + ฝาครอบ 2 ช่อง WNG 1อัน -สราวุฒิ/พัน
1047น.ส.ยุวดี แซ่ตั้ง7-112 ปฏิยัติการโยธาเปลี่ยนหลอดไปนีออนหลังแลป 2 จุด บริเวณเหนือปั๊มลมกับประตูม้วนเหล็ก 11 ธ.ค. 2563 16:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 64 13:37 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, หลอด LED36w 2 หลอด ไม่มีวัสดุ (ขออนุมัติซื้อ) - สราวุฒิ/พัน
1048น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำขาด1หลอดๆตะเกียบห้อง40609 ธ.ค. 2563 08:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ธ.ค. 63 17:07 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED 7w ขาว 2 หลอด -สราวุฒิ/พัน
1049น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำขาด1หลอดๆตะเกียบห้อง41709 ธ.ค. 2563 08:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ธ.ค. 63 17:08 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED 7w ขาว 1 หลอด -สราวุฒิ/พัน
1050อาจารย์อธิกา วงค์กวานกลม3-315สวิตซ์ไฟห้องครัวกดปิดแล้วแต่สปริงกลับไปที่เปิดบ่อยครั้ง ต้องปิดซ้ำๆหลายรอบ คาดว่าสวิตซ์น่าจะเสื่อมสภาพ 09 ธ.ค. 2563 08:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ธ.ค. 63 17:01 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED 7wขาว 1 หลอด + สวิตซ์เมจิก WNG 1 ตัว -สราวุฒิ/พัน
1051อาจารย์อธิกา วงค์กวานกลม3-315หลอดไฟหน้าห้องน้ำไม่ติด 09 ธ.ค. 2563 08:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ธ.ค. 63 17:01 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1052น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.18 รอบหอตาลฟ้าไฟส่องสว่างรอบหอพักตาลฟ้า ชำรุด07 ธ.ค. 2563 13:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 63 16:05 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, อารีย์/จิระพงษ์
1053น.ส.กุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์7-209 ห้องวาริชภูมิหลอดไฟเสียค่า เปิดไม่ติดทั้ง 2 ดวงค่ะ 07 ธ.ค. 2563 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ธ.ค. 63 16:55 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED 36w 2 หลอด -สราวุฒิ/พัน
1054อาจารย์ภควรรณพร พิศุทธิสุวรรณห้อง3-224อาคารที่พักบุคลากร1ไม่สามารถใช้งานปลั๊กไฟในห้องพักได้เลยซักอัน แต่ยังเปิดไฟฟ้าในห้องได้ตามปกติ ขอความกรุณาช่วยมาดูให้ด่วนด้วยนะคะเพราะไม่สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และอปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆได้ค่ะ06 ธ.ค. 2563 11:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 63 13:11 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เบรกเกอร์เมนไฟทริป -อารีย์/จิระพงษ์
1055น.ส.วิชชุดา ใจเสรี1-402 ห้องโครงการ MBA อาคารบริหาร ชั้น 4เปลี่ยนหลอดไฟ LED จำนวน 8 หลอด ค่ะ05 ธ.ค. 2563 10:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 63 13:12 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED 7w ขาว 7 หลอด -อารีย์/จิระพงษ์
1056แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น1ห้อง2-114,2-105ห้องน้ำชายหลอดไฟขาดทั้งสองฝั่ง ฝั่งละ4หลอด04 ธ.ค. 2563 10:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ธ.ค. 63 16:51 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED36w 4 หลอด +เปลี่ยนหลอด LED 18w 1 หลอด -อารีย์
1057น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9ชั้น2แจ้งเปลี่ยนหลอดไฟห้องน้ำด้านห้องระพี หญิง3หลอด ชาย2หลอด04 ธ.ค. 2563 10:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ธ.ค. 63 16:58 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED 7w ขาว 6 หลอด -สราวุฒิ/พัน
1058นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2แจ้งเปลี่ยนหลอดไฟห้องน้ำด้านห้องระพี หญิง3หลอด ชาย2หลอด04 ธ.ค. 2563 10:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ธ.ค. 63 16:58 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED 7w ขาว 6 หลอด -สราวุฒิ/พัน
1059น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ไฟถนนหน้าอาคาร18ไฟไม่ออก04 ธ.ค. 2563 09:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ธ.ค. 63 08:38 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนแม็กเนติคส์ S-T25 1 ตัว -ไพศาล/สมชาย
1060นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 7ปลั๊กไฟชำรุดกห้อง 7-302และ7-302/304 ธ.ค. 2563 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ธ.ค. 63 16:53 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนฝาครอบ 2 ช่อง 2 ตัว + สวิตซ์เมจิก 4 ตัว (รุ่นเก่า) -สราวุฒิ/พัน
1061นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 7ปลั๊กไฟชำรุดกห้อง 7-302และ7-302/304 ธ.ค. 2563 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ธ.ค. 63 16:53 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนฝาครอบ 2 ช่อง 2 ตัว + สวิตซ์เมจิก 4 ตัว (รุ่นเก่า) -สราวุฒิ/พัน
1062นางเนตรนภา อัฐวงศ์ห้องธุรการศว. 7-320/1หลอดไฟเสีย 1 จุด(2 หลอด) ขอความกรุณาซ่อมด่วนค่ะ เนื่องจากมืดทำให้ปวดตาเวลาทำงาน ขอบคุณค่ะ03 ธ.ค. 2563 15:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ธ.ค. 63 13:14 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED 36w 2 หลอด -สราวุฒิ/พัน
1063นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 10ตู้ทำน้ำร้อนชำรุด (สำรับจุ่มช้อนและซ้อม)03 ธ.ค. 2563 14:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ธ.ค. 63 16:59 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ฟิวส์ขาดซ่อมแล้ว -สราวุฒิ/พัน
1064นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 10ตู้ทำน้ำร้อนชำรุด (สำรับจุ่มช้อนและซ้อม)03 ธ.ค. 2563 14:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ธ.ค. 63 16:59 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ฟิวส์ขาดซ่อมแล้ว -สราวุฒิ/พัน
1065นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 10หลอดไฟขาด 10 หลอด(หน้าร้าน )03 ธ.ค. 2563 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 64 09:45 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, หลอด LED36w 15 หลอด ไม่มีวัสดุ (ขออนุมัติซื้อ) - อารีย์ -เปลี่ยนหลอด LED36w 10 หลอด -ประดิษฐ์/อารีย์/จิระพงศ์
1066นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 10หลอดไฟขาด 10 หลอด(หน้าร้าน )03 ธ.ค. 2563 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 64 09:45 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, หลอด LED36w 15 หลอด ไม่มีวัสดุ (ขออนุมัติซื้อ) - อารีย์ -เปลี่ยนหลอด LED36w 10 หลอด -ประดิษฐ์/อารีย์/จิระพงศ์
1067นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟทางเดินชำรุดหน้าห้อง210สั้น1หลอด03 ธ.ค. 2563 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ธ.ค. 63 13:13 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED 18w 1 หลอด -สราวุฒิ/พัน
1068น.ส.ขนิษฐา กิจปัญจทรัพย์3-301แอร์ห้องนอนใหญ่ เสียงดังผิดปกติ03 ธ.ค. 2563 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ธ.ค. 63 13:11 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, -สราวุฒิ/พัน
1069น.ส.ขนิษฐา กิจปัญจทรัพย์3-301หลอดไฟในครัวเสีย (ขอเปลี่ยนหลอดใหม่)03 ธ.ค. 2563 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ธ.ค. 63 13:12 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เมนไฟซีอต - -สราวุฒิ/พัน
1070แม่บ้านอาคาร 77-217/3หลอดไฟชำรุด2หลอด03 ธ.ค. 2563 08:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 63 10:29 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED 36w 2 หลอด -สราวุฒิ/พัน
1071แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หลอดไฟ 2 หลอดห้องน้ำหญิง 21-315 ชั้น 302 ธ.ค. 2563 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 63 13:17 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, **เปลี่ยนหลอด LED 7w ขาว 2 หลอด + ขั้วG24 2 อัน -อารีย์/จิระพงษ์ 4/12/2563
1072นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร 3 มุขหน้าอาคาร บริเวณล๊อบบี้ ฝั่งโรงแรมหลอดไฟชำรุด 6หลอด หลอดตะเกียบ02 ธ.ค. 2563 07:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 13:48 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED7w Cool daylight 2 หลอด-อารีย์
1073นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร 3 สวนกลางอาคารหลอดไฟชำรุด 5 หลอด หลอดตะเกียบ02 ธ.ค. 2563 07:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มี.ค. 64 09:13 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ขออนุมัติซือชุดโคมพร้อมเสา 8 ชุด+ สาย VCT เพราะของเดิมชำรุดแตกหักไม่สามารถซ่อมได้
1074น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หออินทนิลหลอดไฟรอบนอกอาคารขาดชํารุด2หลอดยาวหลังห้อง4-11801 ธ.ค. 2563 16:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 63 13:32 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, **เปลี่ยนหลอด LED 36w 2 หลอด -อารีย์/จิระพงษ์ 1/12/2563
1075น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ออฟฟิตเก่าหน่วยที่พักอาศัยแจ้งติดตั้งเครื่องซักผ้าจำนวน 1 เครื่อง01 ธ.ค. 2563 15:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 64 09:35 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, สราวุฒิ/พัน
1076นางรัตนา เหมสุรินธร์ฟาร์มพืชหลอดไฟขาดที่โรงปลูกพืชทดลอง 3 หลอด01 ธ.ค. 2563 11:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ธ.ค. 63 16:49 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED36w 1 หลอด -อารีย์
1077นางวิวัฒน์ คำเครือฟาร์มพืชหลอดไฟขาดที่โรงปลูกพืชทดลอง 3 หลอด01 ธ.ค. 2563 11:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ธ.ค. 63 16:49 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED36w 1 หลอด -อารีย์
1078น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-241/1ไฟกลางห้องขาด(หลอดสั้น)/ไฟตะเกียบขาด 1 หลอด01 ธ.ค. 2563 10:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 63 13:13 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED 7w ขาว 1 หลอด + LED 18w 1 หลอด -อารีย์/จิระพงษ์
1079แม่บ้านอาคาร 66-104พัดลมติดฝ่าเพดานชํารุด1ตัว01 ธ.ค. 2563 09:10 น.รับเรื่อง
14 ม.ค. 64 08:42 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, พัดลมโคจร 16 นิ้ว ชำรุด 1 ตัว (ไม่มีวัสดุ) ขออนุมัติซื้อ -สราวุฒิ/พัน
1080นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 8/1หลอดไฟขาดห้องน้ำหญิง 1 หลอด (หลอดยาว)01 ธ.ค. 2563 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 63 13:14 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED 36w 1 หลอด -อารีย์/จิระพงษ์
1081นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 8/1หลอดไฟขาดห้องน้ำหญิง 1 หลอด (หลอดยาว)01 ธ.ค. 2563 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 63 13:14 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED 36w 1 หลอด -อารีย์/จิระพงษ์
1082แม่บ้านอาคาร 66-105หลอดไฟชํารุด5หลอด01 ธ.ค. 2563 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ธ.ค. 63 13:11 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED 36w 5 หลอด -สราวุฒิ/พัน
1083น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-209แอร์ไม่เย็น30 พ.ย. 2563 14:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 63 13:22 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนรูมแอร์ ECONO 1 ตัว -สราวุฒิ/พัน 1/12/2563
1084แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น1ห้อง2-107หลอดไฟในห้องไฟขาด 1หลอด30 พ.ย. 2563 14:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ธ.ค. 63 16:50 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED36w 1 หลอด -อารีย์
1085นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3แอร์ห้องเรียน9-303ไม่เย็น30 พ.ย. 2563 08:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ธ.ค. 63 15:53 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ตรวจสอบแล้วระบบน้ำยารั่ว ขออนุมัติ ซ่อมรั่ว เติมน้ำยาแอร์ ตามระบบ เมื่อ (5 ต.ค.63) -สราวุฒิ /พัน
1086น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3แอร์ห้องเรียน9-303ไม่เย็น30 พ.ย. 2563 08:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ธ.ค. 63 15:53 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ตรวจสอบแล้วระบบน้ำยารั่ว ขออนุมัติ ซ่อมรั่ว เติมน้ำยาแอร์ ตามระบบ เมื่อ (5 ต.ค.63) -สราวุฒิ /พัน
1087น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-113แอร์ชำรุด29 พ.ย. 2563 11:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 63 16:14 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, แกนมอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นชำรุด จ้างเหมา/ขออนุมัติซ่อม -สราวุฒิ/พัน
1088น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-301ท่อระบายน้ำแอร์ชำรุด(ห้องโถง)29 พ.ย. 2563 11:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ธ.ค. 63 13:12 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, -สราวุฒิ/พัน
1089น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-307เครื่องทำน้ำอุ่นชำรุด29 พ.ย. 2563 11:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 63 13:22 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, -สราวุฒิ/พัน
1090น.ส.อรพรรณ อินทรักษา17-407หลอดไฟในห้องขาด 2 หลอดค่ะ 28 พ.ย. 2563 20:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ย. 63 15:40 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED7w Cool daylight 1 หลอด -อารีย์/จิระพงษ์
1091น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หออินทนืลหลอดไฟบรรไดขาด1หลอดสั้นข้างห้อง4_31827 พ.ย. 2563 12:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ย. 63 13:22 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED 18w 1 หลอด -อารีย์/จิระพงษ์
1092แม่บ้านอาคาร 77-209(วาริชภูมิ) หลอดไฟชำรุด4หลอด 27 พ.ย. 2563 11:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ย. 63 13:17 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED 36w 2 หลอด -สราวุฒิ/พัน
1093แม่บ้านอาคาร 77-209(วาริชภูมิ27 พ.ย. 2563 11:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ย. 63 13:17 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1094แม่บ้านอาคาร 77-217/5หลอดไฟชำรุด2หลอด27 พ.ย. 2563 09:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ย. 63 13:18 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED 36w 2 หลอด -สราวุฒิ/พัน
1095แม่บ้านอาคาร 77-228แอร์ไม่เย็น27 พ.ย. 2563 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 64 14:24 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, แผงคอยล์ร้อนรั่ว ตั้งเรื่อง เข้าซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อย24-2-64(ผู้รับเหมา)
1096น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 109แอร์ ห้อง 109 อาคารวิจัยและพัฒนาไม่เย็น26 พ.ย. 2563 11:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:02 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1097น.ส.สุภารัตน์ พรหมเมืองอ.9 ห้องสมุดด้านหลัง 1.หลอดขาด แจ้งเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า จำนวน 1 หลอด 2.แจ้งย้ายสลับผ้าม่านมูลี่ 26 พ.ย. 2563 10:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ย. 63 13:22 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED 36w 2 หลอด -อารีย์/จิระพงษ์
1098น.ส.เจนจิรา ทองแกม7-423 ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเปิดไปเพดานไฟไม่ออกจำนวน 2 หลอด25 พ.ย. 2563 14:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 64 08:28 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, หลอด LED36w ชำรุด 2 หลอด ไม่มีวัสดุ (ขออนุมัติซื้อ) -สราวุฒิ/พัน
1099แม่บ้านอาคาร 77-209(วาาริชภูมิ)หลอดไฟชำรุด2หลอด25 พ.ย. 2563 12:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ย. 63 13:15 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED 36w 2 หลอด -สราวุฒิ/พัน
1100นายrutchanon pongtongโรงสูบ B1 อุทยานเกษตร 50 พรรษาฟิวขาด 25 พ.ย. 2563 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 63 09:02 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ซ่อมแล้ว -ไพศาล/สมชาย
1101นายณัฐพงษ์ คำเลิศอ.3-301แอร์ชำรุด24 พ.ย. 2563 11:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ย. 63 13:19 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, -สราวุฒิ/พัน
1102น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-203แอร์ไม่เย็น24 พ.ย. 2563 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ย. 63 13:23 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, สราวุฒิ/พัน
1103นางวราภรณ์ กระต่ายทองอ.1ห้องปชส/ห้องน้ำขายชั้น1หลอดขาด6หลอดห้องปชส/ห้องน้ำ1หลอด24 พ.ย. 2563 09:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 64 09:38 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ดำเนินการเปลี่ยนหลอด LED 36w 7 หลอด -สราวุฒิ/พัน
1104น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3ห้องเรียน9-303ไม่เย็น24 พ.ย. 2563 08:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ธ.ค. 63 15:53 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ตรวจสอบแล้วระบบน้ำยารั่ว ขออนุมัติ ซ่อมรั่ว เติมน้ำยาแอร์ ตามระบบ เมื่อ (5 ต.ค.63) -สราวุฒิ /พัน
1105นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3ห้องเรียน9-303ไม่เย็น24 พ.ย. 2563 08:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ธ.ค. 63 15:53 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ตรวจสอบแล้วระบบน้ำยารั่ว ขออนุมัติ ซ่อมรั่ว เติมน้ำยาแอร์ ตามระบบ เมื่อ (5 ต.ค.63) -สราวุฒิ /พัน
1106นายเจษฎา เตชมหาศรานนท์17-214โคมหลอดไฟ เปิดไฟไม่ติด เปลี่ยนหลอดไฟแล้วก็ยังไม่ติด 23 พ.ย. 2563 22:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ย. 63 08:20 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด Led 7w cool daylight 1 หลอด + ขั้วกระเบื้อง E27 1อัน -อารีย์/จิระพงษ์
1107น.ส.วนารัตน์ นาติโนห้องแลปจุลชีววิทยา ฟาร์มพืชรางไฟ,หลอดไฟไม่ติด23 พ.ย. 2563 19:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 พ.ย. 63 13:18 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED 36w 1 หลอด -อารีย์/จิระพงษ์
1108น.ส.ขนิษฐา กิจปัญจทรัพย์7-317/6แอร์เสียงดังตลอดเวลา ทั้งที่ปิดเครื่องแล้ว23 พ.ย. 2563 11:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ธ.ค. 63 16:52 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1109น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-301หลอดไฟตะเกียบชำรุด 1 หลอด23 พ.ย. 2563 11:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ย. 63 08:18 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด Led 7w cool daylight 1 หลอด -อารีย์/จิระพงษ์
1110นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3แอร์ห้องเรียน9-302เสียงดัง21 พ.ย. 2563 14:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 64 08:47 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ขออนุมัติซ่อมรั่ว เติมน้ำยา -สราวุฒิ/พัน
1111น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3แอร์ห้องเรียน9-302เสียงดัง21 พ.ย. 2563 14:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 64 08:47 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ขออนุมัติซ่อมรั่ว เติมน้ำยา -สราวุฒิ/พัน
1112น.ส.จารุณี ฤทธิดีอาคารอ่าน 24 ชั่วโมง (ชั้นล่าง)น้ำแอร์หยด 18 พ.ย. 2563 17:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 พ.ย. 63 08:44 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ดำเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้ว -สราวุฒิ/พัน
1113น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-308ปลั๊กไฟตู้เย็นไหม้18 พ.ย. 2563 15:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 พ.ย. 63 08:44 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนปลั๊กเมจิก WNG 1 ตัว + ฝาครอบ 1 ช่อง WNG 1 อัน -สราวุฒิ/พัน
1114น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-306ปลั๊กไฟตู้เย็นหลวม18 พ.ย. 2563 15:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 พ.ย. 63 08:43 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนปลั๊กเมจิก WNG 1 ตัว + ฝาครอบ 1 ช่อง WNG 1 อัน -สราวุฒิ/พัน
1115นายอาทิติยา วงศ์อาษาอาคาร 14 ห้องวิทยุเก่าไฟฟ้าขัดข้องใช้งานไม่ได้18 พ.ย. 2563 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 15:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/จิระพงศ์ สายTHW 4 1 ม้วน ย้ายตู้โหลดใหม่
1116แม่บ้านอาคาร 66-203/1เปิดแอร์แล้วน้ำหยด18 พ.ย. 2563 13:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 16:11 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, แก้ไขเรียบร้อยแล้ว -สราวุฒิ/พัน
1117แม่บ้านอาคาร 8อ_8/2เต้าไฟห้องโถงชำรุดเสียบแล้วไฟไม่เข้า17 พ.ย. 2563 15:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 16:08 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, อารีย์
1118น.ส.สิริญญา สุนทรนันท์สนามฟุตซอล ได้รับแจ้งจากทางกลุ่มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หลอดไฟบริเวฯสนามกีฬาฟุตซอล เปิดไม่ติดเป็นจำนวนหลายหลอด ทำให้สนามนั้นมืดเกินไป จึงแจ้งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบค่ะ 17 พ.ย. 2563 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 16:08 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ดำเนินการเปลี่ยนชุดโคมสปอร์ตไลท์ 250 วัตต์ จำนวน 5 ชุด -ประดิษฐ์/อารีย์/สมชาย
1119น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-116หลอดไฟกลมเสีย 1 หลอด17 พ.ย. 2563 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 16:09 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED 7w Cool Daylight 1หลอด -สราวุฒิ/พัน
1120น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ พัดลมห้องน้ำชาย ฝั่ง รปภ. ชำรุด 1 เครื่อง16 พ.ย. 2563 15:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 63 09:03 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ตรวจสอบแล้วปกติ -ไพศาล/สมชาย
1121น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ไฟส่องสว่างถนน จาก แยกทางเข้า อาคารวิจัยและพัฒนา - ฟาร์มประมง เปิดไม่ติด16 พ.ย. 2563 15:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 64 09:40 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, บัลลาสต์โซเดียม 250w +อินิกเตอร์ ชำรุด 12 ชุด (ไม่มีวัสดุ) ขออนุมัติซื้อ -ประดิษฐ์/อารีย์ -ดำเนินการซ่อมเปลี่ยนแล้ว 27/1/2564 -ประดิษฐ์/สมชาย/จิระพงศ์
1122น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง41016 พ.ย. 2563 10:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 16:11 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED 7w Cool Daylight 1หลอด -สราวุฒิ/พัน
1123น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-131จอทีวีเป็นเส้นลาย16 พ.ย. 2563 09:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 64 08:40 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1124น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-140เครื่องทำน้ำอุ่นเสีย16 พ.ย. 2563 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 16:10 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สายไฟชำรุด ซ่อมแล้ว -สราวุฒิ/พัน
1125น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9ชั้น2แจ้งซ่อมหลอดไฟขาดห้อง204 (ทะเยียน)16 พ.ย. 2563 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 63 13:19 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, -สราวุฒิ/พัน
1126นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2แจ้งซ่อมหลอดไฟขาดห้อง204 (ทะเยียน)16 พ.ย. 2563 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 63 13:19 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, -สราวุฒิ/พัน
1127แม่บ้านอาคาร 77-409แอร์เสียงดังมาก เข้ามาภายในห้องขณะใช้งาน13 พ.ย. 2563 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 64 14:26 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ตรวจสอบแล้ว มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นเสียงดัง /ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อม -สราวุฒิ/พัน ผู้รับเหมาเข้าแก้ไขเสร็จเรียบร้อย 22/2/64
1128แม่บ้านอาคาร 6ทางเดินอ.6หลอดไฟชํารุด21หลอด13 พ.ย. 2563 13:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 63 13:24 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, หลอด LED 7w ชำรุด 21หลอด (ไม่มีวัสดุ) ขออนุมัติซื้อ 16/11/2563 -สราวุฒิ/พัน **เปลี่ยนหลอด LED 7wชำรุด 21 หลอด -สราวุฒิ/พัน 1/12/2563
1129อาจารย์วัชรวิทย์ มีหนองใหญ่ฟาร์ม?สัตว์?ปั๊มน้ำ 2 ตัวสูบน้ำจากอ่างกาฬสินธุ์ขึ้นมาใช้ที่ฟาร์มสัตว์ ชำรุด13 พ.ย. 2563 11:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 พ.ย. 63 16:01 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ดำเนินการซ่อมแล้วทั้งสองตัว -ไพศาล/จิระพงษ์
1130น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟหน้าอ่างล้างหน้าขาด1หลอดๆตะเกียบห้อง32013 พ.ย. 2563 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 63 08:23 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED7w Cool Daylight 1 หลอด -อารีย์
1131นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร 3 ท างเดินชั้น 1 ฝั่งหอชาย หอหญิง ฝั่งสำนักงานหลอดไฟชำรุด 5 หลอด หลอดตะเกียบ13 พ.ย. 2563 07:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 64 09:50 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, หลอด LED 7w ชำรุด 5หลอด (ไม่มีวัสดุ) ขออนุมัติซื้อ 13/11/2563 -สราวุฒิ/พัน -เปลี่ยนหลอด LED7w 5หลอด - - สราวุฒิ/พัน 27/1/2564
1132นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร 3 ฝั่งโรงแรม มุกหน้าอาคาร ล๊อบบี้โรงแรมหลอดไฟฟ้าชำรุด 6 หลอด หลอดตะเกียบ13 พ.ย. 2563 07:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 64 13:36 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, หลอด LED 7w ชำรุด 6หลอด (ไม่มีวัสดุ) ขออนุมัติซื้อ 13/11/2563 -สราวุฒิ/พัน เปลี่ยนหลอด LED 7w Cooldaylight ชำรุด 6 หลอด -(28/1/2564) -สราวุฒิ/พัน
1133น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-114แอร์ชำรุดไม่เย็น(เคยแจ้งผ่านระบบ เดือน เม.ย.62) แต่ปัจุบันยังชำรุดอยุ่12 พ.ย. 2563 15:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 64 14:23 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, กล่องชุดคอนโทรล ไฟคอมกระพริบ จ้างเหมา 16/11/2563 -สราวุฒิ/พัน แก้ไขและซ่อมแซมเปลี่ยนแผงคอนโทรลใช้งานได้ตามปกติ 22-2-2564 (ช่างผู้รับเหมา)
1134นายวรเมธ ยอดบุ่น3-234/1หลอดไฟในห้องน่ำเสีย/เปิดไม่ติด12 พ.ย. 2563 14:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 63 08:38 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED 7w Cool Daylight 2หลอด -สราวุฒิ/พัน
1135น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 หน้าเคาเตอร์โรงงแรมติดตั้งโทรทัศน์(ย้ายจากห้อง 3-301)12 พ.ย. 2563 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 63 08:33 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ดำเนินการแล้ว -สราวุฒิ/พัน
1136น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-110ติดตั้งโทรทัศน์(ย้ายจากหน้าเคาเตอร์)12 พ.ย. 2563 09:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 63 08:35 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, -สราวุฒิ/พัน
1137แม่บ้านอาคาร 66-104หลอดไฟชํารุด2หลอด12 พ.ย. 2563 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 63 08:41 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED 36w ชำรุด 2หลอด -สราวุฒิ/พัน
1138แม่บ้านอาคาร 77-215แอร์ทำงานผิดปกติเสียงแอร์ติดๆ-ดับๆตลอดเวลา11 พ.ย. 2563 15:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ย. 63 13:20 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, น้ำยาขาด ดำเนินการเติมเรียบร้อย ใช้งานได้ปกติ - สราวุฒิ/พัน
1139นายชัยรัตน์ คำหาโรงสูบน้ำ อ่างกาฬสินธุ์ปั้มสูบน้ำเล็ก ชำรุดไม่ทำงาน11 พ.ย. 2563 14:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 63 08:44 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
1140น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-110โทรทัศน์ชำรุด ภาพไม่ชัด 11 พ.ย. 2563 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 63 08:34 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ทีวีชำรุด ไม่สามารถซ่อมได้ แนะนำซื้อใหม่ -สราวุฒิ/พัน
1141น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟหน้าตู้เสื้อผ้าเสีย1หลอดๆสั้นห้อง41511 พ.ย. 2563 10:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ย. 63 16:06 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED 18w 1 หลอด -อารีย์/จิระพงษ์
1142แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13หลอดไฟห้องอาจารย์ขาด.3หลอดกลม1หลอดๆยาว2หลอดค่ะ11 พ.ย. 2563 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 63 13:26 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, **เปลี่ยนหลอด LED 7w 1 หลอด + หลอด LED 36w 2 หลอด -สราวุฒิ/พัน 1/12/2563
1143นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21แอร์มีเสียงดังมากและสั่นแรงห้อง 4 -42510 พ.ย. 2563 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ย. 63 16:11 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ตรวจสอบแล้ว -สราวุฒฺ/พัน ตรวจ
1144นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21แอร์มีเสียงดังมากและสั่นแรงห้อง 4 -42510 พ.ย. 2563 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ย. 63 16:11 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ตรวจสอบแล้ว -สราวุฒฺ/พัน ตรวจ
1145น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ออฟฟิตหน่วยที่พักอาศัยแอร์ชำรุด10 พ.ย. 2563 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มี.ค. 64 09:14 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, คอมเพรสเซอร์แอร์เสีย 1ตัว 24000 BTU จ้างเหมา -พัน/อารีย์ ส่งเรื่องเมื่อ 22/07/63 รออนุมัติ เปลี่ยนคอมพ์เรียบร้อย1/3/2564
1146นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21หลอดไฟเปิดไม่ออกโถงชั้น 1 (หลอดยาว)10 พ.ย. 2563 08:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ธ.ค. 63 16:25 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เบรคเกอร์ชำรุด แก้ไขเรียบร้อยแล้ว -ประดิษฐ์/สมชาย
1147นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21หลอดไฟเปิดไม่ออกโถงชั้น 1 (หลอดยาว)10 พ.ย. 2563 08:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ธ.ค. 63 16:25 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เบรคเกอร์ชำรุด แก้ไขเรียบร้อยแล้ว -ประดิษฐ์/สมชาย
1148น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-140โทรทัศน์ชำรุด09 พ.ย. 2563 16:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ย. 63 16:14 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ซ่อมสายสัญญาณเรียบร้อย -สราวุฒิ/พัน
1149น.ส.ขนิษฐา กิจปัญจทรัพย์7-320เปลี่ยนหลอดไฟ09 พ.ย. 2563 15:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ย. 63 16:12 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด T5 4 หลอด -สราวุฒิ/พัน
1150น.ส.วนารัตน์ นาติโนห้องแลปจุลชีววิทยา ฟาร์มพืชแอร์ไม่เย็น เปลี่ยนรางหลอดไฟ09 พ.ย. 2563 15:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 63 08:28 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ซ่อมเครื่องปรับอากาศเรียบร้อย เปลี่ยนหลอดไฟ LED 36w 2 หลอด -สราวุฒิ/พัน
1151น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟทางเดินเสีย1หลอดๆสั้นหน้าห้อง21809 พ.ย. 2563 14:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ย. 63 12:57 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED 18w ชำรุด 1 หลอด -อารีย์
1152นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20หลอดไฟขาดห้อง 20-313 กับห้อง 20-212 (หลอดยาว)09 พ.ย. 2563 13:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ย. 63 15:58 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED T5 18w 210 ลูเมน 2 หลอด + ไดร์เวอร์ LED T5 2 ชุด -ไพศาล/สมชาย
1153นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20หลอดไฟขาดห้อง 20-313 กับห้อง 20-212 (หลอดยาว)09 พ.ย. 2563 13:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ย. 63 15:58 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED T5 18w 210 ลูเมน 2 หลอด + ไดร์เวอร์ LED T5 2 ชุด -ไพศาล/สมชาย
1154น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-140เครื่องทำน้ำอุ่นชำรุด09 พ.ย. 2563 12:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 16:09 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, สายเมนไฟชำรุด ซ่อมแล้ว -สราวุฒิ/พัน
1155น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-107โทรทัศน์ชำรุด09 พ.ย. 2563 12:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ย. 63 15:56 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ซ่อมแล้ว -สราวุฒิ/พัน
1156นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 ชั้น 4 ห้องน้ำหญิง หลอดไฟหลุมฝ้าเพดานห้องน้ำหญิงเสีย จำนวน 7 หลอด 09 พ.ย. 2563 09:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 63 13:19 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, หลอด LED 7w ชำรุด 7หลอด (ไม่มีวัสดุ) ขออนุมัติซื้อ -ไพศาล/สมชาย
1157นางรัตนา เหมสุรินธร์อุทยานหนองหารน้อยไฟสปอร์ไลท์ทางเข้าสะพานเปิดไม่ออก09 พ.ย. 2563 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ย. 63 16:06 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอดเมทัลอาไลท์ 250 วัตต์ 1 + บัลลาสต์ 250 วัตต์ 1 ตัว -ไพศาล/สมชาย
1158นางวิวัฒน์ คำเครืออุทยานหนองหารน้อยไฟสปอร์ไลท์ทางเข้าสะพานเปิดไม่ออก09 พ.ย. 2563 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ย. 63 16:06 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอดเมทัลอาไลท์ 250 วัตต์ 1 + บัลลาสต์ 250 วัตต์ 1 ตัว -ไพศาล/สมชาย
1159นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 1หลอดไฟขาดโถงชั้น 1 (หลอดนิออน)09 พ.ย. 2563 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ย. 63 16:16 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED36w 2 หลอด -สราวุฒิ/พัน
1160นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 1หลอดไฟขาดโถงชั้น 1 (หลอดนิออน)09 พ.ย. 2563 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ย. 63 16:16 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED36w 2 หลอด -สราวุฒิ/พัน
1161น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9ชั้น2เปลี่ยนหลอดไฟห้อง2071หลอด06 พ.ย. 2563 12:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ย. 63 16:15 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด T5 เก่า 7 หลอด -สราวุฒิ/พัน
1162นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2เปลี่ยนหลอดไฟห้อง2071หลอด06 พ.ย. 2563 12:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ย. 63 16:15 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด T5 เก่า 7 หลอด -สราวุฒิ/พัน
1163นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 7ลิฟท์เสีย 1 ตัว06 พ.ย. 2563 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องจัดชื้อจัดจ้าง เปลี่ยนแผงวงจรเรียบร้อย
1164นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 7ลิฟท์เสีย 1 ตัว06 พ.ย. 2563 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องจัดชื้อจัดจ้าง เปลี่ยนแผงวงจรเรียบร้อย
1165น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องทีวีช้ัน1เสีย1หลอดๆยาว05 พ.ย. 2563 16:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ย. 63 11:04 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED 36w 1 หลอด -อารีย์
1166น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟทางเดินเสีย1หลอดๆสั้นหน้าห้อง10905 พ.ย. 2563 15:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ย. 63 13:53 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED18w 1 หลอด -อารีย์
1167น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟทางเดินเสีย1หลอดๆสั้นหน้าห้อง40105 พ.ย. 2563 15:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ย. 63 13:52 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED18w 1 หลอด -อารีย์
1168น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟทางเดินหน้าห้องรีดผ้าชั้น4เสีย1หลอดๆสั้น05 พ.ย. 2563 15:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ย. 63 13:53 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED18w 1 หลอด -อารีย์
1169นายยุทธพล บุญกอบถนน วปรอ สายไฟแสงสว่างชำรุด เนื่องจากรากต้นไม้แทงทะลุสายไฟทำให้สายเกิดการลัดวงจร (50 เมตร)05 พ.ย. 2563 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ม.ค. 64 08:45 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนสายเชื่อมต่อเรียบร้อย -ประดิษฐ์/ไพศาล/สมชาย/จิระพงษ์
1170น.ส.วนารัตน์ นาติโนห้องแลปจุลชีววิทยา ฟาร์มพืชเปลี่ยนรางหลอดไฟกับหลอดไฟในตู้เขี่ยเชื้อ แอร์เสียดังและไม่เย็น05 พ.ย. 2563 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 63 08:30 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED 18w ชำรุด 1หลอด -สราวุฒิ/พัน
1171น.ส.เยาวเรศ โนนทิง3-323ไฟในห้องน้ำและประตูเข้าห้อง ไม่ติด ลองเปลี่ยนหลอดไฟเองแล้วก็เปิดไม่ติดค่ะ05 พ.ย. 2563 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ย. 63 14:02 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED 18w 1 หลอด +สวิตซ์เมจิก WNG 1 ตัว -สราวุฒิ/พัน
1172นายอรัญ ประกอบสัญท์อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าหลอดไฟแสงสว่างไม่ติดทุกหลอด05 พ.ย. 2563 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.พ. 64 09:23 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1173นายทวัตชัย อัยยะรัตน์อาคาร17 ห้อง207หลอดไฟขาด ชอร์ต จำนวน 4หลอด05 พ.ย. 2563 08:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ย. 63 13:33 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, -เปลี่ยนหลอด LED7w Cool Daylight 4 หลอด - อารีย์ 5/11/2563
1174นางนัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์17-209หลอดไฟห้องนั่งเล่นระเบิด ไม่ทราบสาเหตุ แต่เรามีหลอดไฟให้แล้ว รบกวนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเปลี่ยนหลอดไฟให้ด้วยค่ะ โดยขอกุญแจจากแม่บ้านเข้ามาซ่อมได้เลยค่ะ 05 พ.ย. 2563 07:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ย. 63 13:34 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, -เปลี่ยนหลอด LED7w Cool Daylight 1 หลอด - อารีย์ 5/11/2563
1175น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.18ปั้มน้ำชำรุด04 พ.ย. 2563 17:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ย. 63 11:48 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย ตั้งระบบเพรสเชอร์สวิทช์และทามเมอร์ใหม่
1176น.ส.วนารัตน์ นาติโนโรงเรือนโรคพืช ฟาร์มพืชSafety cut ตัดเอง 04 พ.ย. 2563 15:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มี.ค. 64 09:14 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ตรวจสอบแล้ว เบรคเกอร์เซฟตี้คัดชำรุด (ไม่มีวัสดุ) ขอนุมัติซื้อ - อารีย์ 5/11/2563 เปลี่ยนตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด เรียบร้อย 12/1/2564 -อารีย์
1177แม่บ้านอาคาร 77-212หลอดไฟชำรุด4หลอด04 พ.ย. 2563 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ย. 63 13:19 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED36w 4 หลอด - สราวุฒิ/พัน
1178นางวิวัฒน์ คำเครือประตู 1หลอดไฟขาด 2 หลอด (หลอดยาว)04 พ.ย. 2563 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ย. 63 13:34 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, -เปลี่ยนหลอด LED 36w 2 หลอด - อารีย์ 5/11/2563
1179นางรัตนา เหมสุรินธร์ประตู 1หลอดไฟขาด 2 หลอด (หลอดยาว)04 พ.ย. 2563 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ย. 63 13:34 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, -เปลี่ยนหลอด LED 36w 2 หลอด - อารีย์ 5/11/2563
1180นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 13หลอดไฟขาดทางขึ้นบันไดชั้น 2 (หลอดยาว)04 พ.ย. 2563 08:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ย. 63 14:00 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1181นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 13หลอดไฟขาดทางขึ้นบันไดชั้น 2 (หลอดยาว)04 พ.ย. 2563 08:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ย. 63 14:00 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1182น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตรวจเช็กระบบปั้มน้ำให้ด้วยค่ะเนื่องจากปั้มน้ำโซนหลังไม่ทำงาน04 พ.ย. 2563 08:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ย. 63 14:04 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1183น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องอาบน้ำขาด1หลอดๆตะเกียบห้อง21304 พ.ย. 2563 08:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ย. 63 13:57 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED 7w ขาว 1 หลอด -อารีย์
1184นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 7แอร์ไม่เย็นห้อง 7-423/103 พ.ย. 2563 11:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 64 14:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1185นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 7แอร์ไม่เย็นห้อง 7-423/103 พ.ย. 2563 11:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 64 14:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1186นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 2แอร์ไม่เย็นห้อง 2-303 -2 เครื่องห้อง 2-111แอร์ไม่เย็นห้อง 2-101คอยรั่ว03 พ.ย. 2563 11:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 64 14:31 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ตรวจสอบแล้ว คอมเพรสเซอร์เสีย (จ้างเหมา) -สราวุฒิ/พัน 2-101 2-303 ซ่อมแล้ว
1187นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 2แอร์ไม่เย็นห้อง 2-303 -2 เครื่องห้อง 2-111แอร์ไม่เย็นห้อง 2-101คอยรั่ว03 พ.ย. 2563 11:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 64 14:31 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ตรวจสอบแล้ว คอมเพรสเซอร์เสีย (จ้างเหมา) -สราวุฒิ/พัน 2-101 2-303 ซ่อมแล้ว
1188นางวิวัฒน์ คำเครืออาคารโรงไม้เพื่อชีวิตแอร์ไมเย็น 1 ตัว03 พ.ย. 2563 11:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1189นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคารโรงไม้เพื่อชีวิตแอร์ไมเย็น 1 ตัว03 พ.ย. 2563 11:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1190นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 1แอร์ไม่เย็นห้อง 1-209 (ห้องอินทนิล)03 พ.ย. 2563 11:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มี.ค. 64 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, 27-2-64 ผู้รับเหมาดำเนนิการว่อมรั่วเสร็จเรียบร้อยแล้ว อารีย์ ดูแลงาน
1191นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 1แอร์ไม่เย็นห้อง 1-209 (ห้องอินทนิล)03 พ.ย. 2563 11:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มี.ค. 64 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, 27-2-64 ผู้รับเหมาดำเนนิการว่อมรั่วเสร็จเรียบร้อยแล้ว อารีย์ ดูแลงาน
1192น.ส.นิภาพร เมษา7-321 รายการซ่อมดังนี้ 1. ห้องเรียนไฟไม่ติด 4 หลอด 2. ห้องเรียนพัดลมไม่หมุน 3 ตัว 3. ห้องพักนักวิทยาศาสตร์แอร์ไม่เย็น03 พ.ย. 2563 10:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 63 08:43 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด T5 28 w 12 หลอด +เปลี่ยนหลอด LED 18w 1หลอด -สราวุฒิ/พัน
1193น.ส.พัชราพร ทองผาสวัสดิการเด็กเล็กมก.ฉกส.หลอดตะเกียบขาด 4หลอด หลอดไฟยาวลางคู่เล็ก 3หลอด พัดลมห้องครัว 2ตัว02 พ.ย. 2563 16:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ย. 63 13:55 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอดพัดลมติดผนัง 16 นิ้ว 1 ตัว+ LED7wขาว 4 หลอด + หลอดLED36wขาว 3 หลอด -อารีย์
1194น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-332/1หลอดไฟในห้องชำรุด 1 หลอดตะเกียบ02 พ.ย. 2563 15:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 63 09:04 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED7w ขาว 1หลอด -อารีย์
1195น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หออินทนิลหลอดไฟรอบอาคารระเบียงข้างห้อง4-116หลอดสั้น1หลอด30 ต.ค. 2563 16:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 08:23 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนชุดโคมหลอดนีออน18วัตต์(สั้น) 1 ชุด -อารีย์/จิระพงษ์
1196น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ 1. หลอดไฟสปอตไลท์ ทางเข้าคอสะพาน เปิดไม่ติด 2. หลอดไฟห้องน้ำชาย อาคารวิจัยและพัฒนา หลอดไฟขาด (หลอดสั้น)30 ต.ค. 2563 11:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ย. 63 16:03 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอดเมทัลอาไลท์ 250 วัตต์ 1 + บัลลาสต์ 250 วัตต์ 1 ตัว -ไพศาล/สมชาย
1197นางวิวัฒน์ คำเครืออ่างสกลนครปั้มน้ำชำรุด30 ต.ค. 2563 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ย. 63 14:03 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1198นางรัตนา เหมสุรินธร์อ่างสกลนครปั้มน้ำชำรุด30 ต.ค. 2563 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ย. 63 14:03 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1199น.ส.นิตติยา นาโควงค์อ.บริหาร (อ.1)/ชั้น 2หลอดไฟฟ้าใช้งานไม่ได้ 2 หลอด30 ต.ค. 2563 08:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 63 16:25 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED 36w 2 หลอด 30/10/2563 -สราวุฒิ/พัน
1200แม่บ้านอาคาร 77-112/9หลอดไฟชำรุดรวม4หลอด29 ต.ค. 2563 09:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ต.ค. 63 09:22 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED36w 4 หลอด - สราวุฒิ/พัน 29/10/2563
1201นางรัตนา เหมสุรินธร์อุทยานหนองหารน้อยไฟถนนแยกเสาธงไม่ออก 2 เสา29 ต.ค. 2563 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 11:00 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนชุดโคมนีออน 36w 3 ชุด -ไพศาล/จิระพงษ์
1202นางวิวัฒน์ คำเครืออุทยานหนองหารน้อยไฟถนนแยกเสาธงไม่ออก 2 เสา29 ต.ค. 2563 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 11:00 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนชุดโคมนีออน 36w 3 ชุด -ไพศาล/จิระพงษ์
1203นางรัตนา เหมสุรินธร์อ่างนครพนมปั้มน้ำชำรุด28 ต.ค. 2563 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 พ.ย. 63 14:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่าชุดลูกปืนแตกทำให้มอเตอร์ปั๊มนำ้หมุนไม่สะดวกจึงทำให้มอเตอร์เกิดการลัดจรทำให้ขดลวดทั้ง3โพลซ๊อตรอบไม่สามารถทำงานได้ 380 โวล์ท 3 เฟส ไพศาล/พิทักษ์/สมชาย
1204นางวิวัฒน์ คำเครืออ่างนครพนมปั้มน้ำชำรุด28 ต.ค. 2563 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 พ.ย. 63 14:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่าชุดลูกปืนแตกทำให้มอเตอร์ปั๊มนำ้หมุนไม่สะดวกจึงทำให้มอเตอร์เกิดการลัดจรทำให้ขดลวดทั้ง3โพลซ๊อตรอบไม่สามารถทำงานได้ 380 โวล์ท 3 เฟส ไพศาล/พิทักษ์/สมชาย
1205นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20โคมไฟศาลจำลองชำรุด28 ต.ค. 2563 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 63 13:13 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ทีมช่างไฟฟ้า
1206นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20โคมไฟศาลจำลองชำรุด28 ต.ค. 2563 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 63 13:13 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ทีมช่างไฟฟ้า
1207นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟชำรุดหน้าอ่างล้างหน้า สั้น1หลอด ห้อง102/1 ,หลอดไฟทางเดินชำรุดหน้าห้อง117และ305 สั้นทั้ง2หลอด27 ต.ค. 2563 15:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ต.ค. 63 09:15 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ดำเนินการเปลี่ยนหลอด LED 18w 2 หลอด -ไพศาล/สมชาย
1208น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติปั้มน้ำ สูบน้ำเข้าอาคารวิจัยและพัฒนา ลูกปืนแตก27 ต.ค. 2563 14:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 พ.ย. 63 14:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1209น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟทางเดินเสีย1หลอดๆสั้นหน้าห้อง41227 ต.ค. 2563 08:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 63 08:23 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED18w 1 หลอด -อารีย์
1210น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้องเสีย1หลอดๆยาวห้อง41227 ต.ค. 2563 08:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 63 08:22 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED36w 1 หลอด -อารีย์
1211นายวีรชาติ อักษรศักดิ์7-114/4-1ระบบไฟฟ้าใช้งานไม่ได้26 ต.ค. 2563 10:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 63 08:24 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เบรคเกอร์ทริป -สราวุฒิ/พัน
1212นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21หลอดไฟขาด 2 หลอด ห้อง 21-31126 ต.ค. 2563 08:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 64 12:35 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED T5 18 w 2100ลูเมน ยาว + ไดร์เวอร์ 2 ชุด -อารีย์
1213นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21หลอดไฟขาด 2 หลอด ห้อง 21-31126 ต.ค. 2563 08:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 64 12:35 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED T5 18 w 2100ลูเมน ยาว + ไดร์เวอร์ 2 ชุด -อารีย์
1214นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 14ไฟส่องสว่างป้ายศูนย์ ร.ป.ภ เปิดแล้วไม่ติดทั้ง 3 ตัว + สปอร์ตไลท์26 ต.ค. 2563 08:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 16:17 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ไพศาล/จิระพงศ์
1215นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 14ไฟส่องสว่างป้ายศูนย์ ร.ป.ภ เปิดแล้วไม่ติดทั้ง 3 ตัว + สปอร์ตไลท์26 ต.ค. 2563 08:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 16:17 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ไพศาล/จิระพงศ์
1216นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20หลอดไฟขาย 10 หลอดห้องน้ำหญิง ชั้น 1 ห้องน้ำชาย 4 หลอด ( หลอดตะเกียบ)22 ต.ค. 2563 09:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ต.ค. 63 09:14 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ดำเนินการเปลี่ยนหลอด LED 7w Coll daylight 10 หลอด -ไพศาล/สมชาย
1217นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20หลอดไฟขาย 10 หลอดห้องน้ำหญิง ชั้น 1 ห้องน้ำชาย 4 หลอด ( หลอดตะเกียบ)22 ต.ค. 2563 09:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ต.ค. 63 09:14 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ดำเนินการเปลี่ยนหลอด LED 7w Coll daylight 10 หลอด -ไพศาล/สมชาย
1218น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องทีวีชั้น2เสีย2หลอดๆยาว21 ต.ค. 2563 10:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ต.ค. 63 11:59 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED36w 1 หลอด -ไพศาล/สมชาย
1219น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง7-423 ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช(ห้องเลี้ยงต้นพืชเพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อพืช)แอร์ไม่เย็นเปิดแอร์แล้วร้อนมาก21 ต.ค. 2563 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 08:31 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, มดเข้าแม็กเนติคส์ แก้ไขแล้ว สราวุฒิ/พัน
1220นางวิวัฒน์ คำเครือโรงไม้เพื่อชีวิตหลอดไฟขาด 3 หลอด21 ต.ค. 2563 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 63 09:03 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1221นางรัตนา เหมสุรินธร์โรงไม้เพื่อชีวิตหลอดไฟขาด 3 หลอด21 ต.ค. 2563 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 63 09:03 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1222น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18แจ้งเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดไฟถนนหน้าอาคาร17และ18เวลาเปิด17•30เวลาปิด05,2021 ต.ค. 2563 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ต.ค. 63 16:04 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
1223น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้อง304เสีย1หลอดๆยาว21 ต.ค. 2563 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ต.ค. 63 12:00 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED36w 1 หลอด -ไพศาล/สมชาย
1224น.ส.วนารัตน์ นาติโนห้องแลปจุลชีววิทยา ฟาร์มพืช1.แอร์เสียงดัง 2.น้ำหยดในแอร์ 3.หลอดไฟเสียในตู้เขี่ยเชื้อ21 ต.ค. 2563 07:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 63 08:40 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, -สราวุฒิ/พัน
1225น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ห้อง16-102 แอร์มีกลิ่นเหม็น20 ต.ค. 2563 19:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 63 16:31 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, -สราวุฒิ/พัน
1226น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-302หลอดไฟชำรุด 1 หลอดสั้น20 ต.ค. 2563 15:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ต.ค. 63 11:51 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนสวิตซ์เมจิก WNG 1 อัน -สราวุฒิ/พัน
1227น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ออฟิตหน่วยที่พักอาศัยหลอดไฟชำรุด 1 หลอดยาว และ 1 หลอดตะเกียบ20 ต.ค. 2563 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ต.ค. 63 11:51 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED 36w 1 หลอด + LED 7w 1 หลอด -สราวุฒิ/พัน
1228น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง40420 ต.ค. 2563 13:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 63 09:22 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1229น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ17หลอดไฟ ที่จอดรถไช้ไม่ได้1จุด20 ต.ค. 2563 13:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 09:11 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1230น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17 ทางบันไดหนีไฟชำรุด 1หลอดสั้น 20 ต.ค. 2563 13:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ต.ค. 63 12:01 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED18w 1 หลอด -ไพศาล/สมชาย
1231น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องอาบน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง40819 ต.ค. 2563 10:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ต.ค. 63 12:03 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED7w 1 หลอด -อารีย์
1232นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟชำรุดสั้น1 หลอด ห้อง320/1 หลอดไฟในครัวสั้น1 หลอด ห้อง30419 ต.ค. 2563 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ต.ค. 63 12:01 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED18w 3 หลอด -ไพศาล/สมชาย
1233นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20โคมไฟรอบอาคารขาด19 ต.ค. 2563 08:33 น.รับเรื่อง
19 ม.ค. 64 16:19 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, หลอดLED7w ขาว ชำรุด 20 หลอด (ขออนุมัติซื้อ)
1234นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20โคมไฟรอบอาคารขาด19 ต.ค. 2563 08:33 น.รับเรื่อง
19 ม.ค. 64 16:19 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, หลอดLED7w ขาว ชำรุด 20 หลอด (ขออนุมัติซื้อ)
1235น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5 ห้องรีดผ้าชั้น 2ปลั๊กไฟห้องรีดผ้าชั้น 2 ชำรุด 18 ต.ค. 2563 10:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ต.ค. 63 12:02 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ซ่อมแล้ว -ไพศาล/สมชาย
1236นางวิเรขา คำจันทร์7-414 เต้ารับหน้าห้องเรียนจากรูปเต้ารับจม เสียบได้ด้านเดียว ช่วยแก้ไขให้เวลาเสียบ 2 เต้าให้มันไม่จมด้วยค่ะ แจ้งไปแล้วรอบแรก บอกว่าแก้ไขเรียบร้อยแล้ว แต่มาเช็คดูก็ยังเหมือนเดิม ช่วยแก้ไขให้มันถูกจุดด้วยค่ะ 16 ต.ค. 2563 17:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ต.ค. 63 11:55 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนปลั๊กกราวด์ WEG 1 อัน + ฝาครอบ3ช่อง 1 อัน -สราวุฒิ/พัน
1237นางวิเรขา คำจันทร์7-414 ปลั๊กหน้าห้องตอนนี้เต้ารับมันจม แก้ให้มันไม่จมด้วยค่ะ เพราะหัวปลั๊กที่ใช้เสียบมันหัวใหญ่ ตอนนี้อีกหัวนึงไปเสียบเชื่อมที่อื่นอยู่ เคยแจ้งแก้ไขในลำดับที 143-146 แล้ว (แจ้งว่าแก้ไขแล้ว แต่คือมันยังไม่ได้รับการแก้ไข ที่ถูกต้อง คือถ้าหัวปลั๊กเล็มันเสียบได้อยู่ แต่ห้องนี้ใช้หัวปลั๊กใหญ่ฐานสั้นตามรูปที่แนบ รบกวนแก้ปัญหาให้ตรงจุดด้วยนะคะ 16 ต.ค. 2563 17:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ต.ค. 63 11:54 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนปลั๊กกราวด์ WEG 1 อัน + ฝาครอบ3ช่อง 1 อัน -สราวุฒิ/พัน
1238นางวิเรขา คำจันทร์7-414ปลั๊กไฟตรงนี้มันใช้ไม่ได้ คือไฟไม่เข้า แจ้งไปในลำดับ 143-146 ว่าแก้ไขแล้ว แต่ตรวจเช็คแล้วยังไม่แก้ไขนะคะ ช่วยมาแก้ไขให้มันมีไฟในเต้ารับด้วยค่ะ (ขอให้แจ้งรอบนี้แล้วเสร็จนะคะ ขี้เกียจแจ้งอีก มันเป็นอะไรที่วนซ้ำ) และแก้แล้วลองตรวจสอบด้วยว่าไฟเข้าไหม 16 ต.ค. 2563 17:20 น.ยกเลิกรายการ
18 ต.ค. 63 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1239นางวิเรขา คำจันทร์7-414ปลั๊กไฟตรงนี้มันใช้ไม่ได้ คือไฟไม่เข้า แจ้งไปในลำดับ 143-146 ว่าแก้ไขแล้ว แต่ตรวจเช็คแล้วยังไม่แก้ไขนะคะ ช่วยมาแก้ไขให้มันมีไฟในเต้ารับด้วยค่ะ (ขอให้แจ้งรอบนี้แล้วเสร็จนะคะ ขี้เกียจแจ้งอีก มันเป็นอะไรที่วนซ้ำ) และแก้แล้วลองตรวจสอบด้วยว่าไฟเข้าไหม 16 ต.ค. 2563 17:20 น.ยกเลิกรายการ
18 ต.ค. 63 11:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1240นางวิเรขา คำจันทร์7-414ปลั๊กไฟตรงนี้มันใช้ไม่ได้ คือไฟไม่เข้า แจ้งไปในลำดับ 143-146 ว่าแก้ไขแล้ว แต่ตรวจเช็คแล้วยังไม่แก้ไขนะคะ ช่วยมาแก้ไขให้มันมีไฟในเต้ารับด้วยค่ะ (ขอให้แจ้งรอบนี้แล้วเสร็จนะคะ ขี้เกียจแจ้งอีก มันเป็นอะไรที่วนซ้ำ) และแก้แล้วลองตรวจสอบด้วยว่าไฟเข้าไหม 16 ต.ค. 2563 17:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ต.ค. 63 11:56 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เชื่อมเมนไฟใหม่ เสร็จเรียบร้อย -สราวุฒิ/พัน
1241นางวิเรขา คำจันทร์7-414หลอดไฟเสีย 16 ต.ค. 2563 17:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ต.ค. 63 11:53 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด T5 1 หลอด -สราวุฒิ/พัน
1242น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟหน้าตู้เสื้อผ้าห้อง414หลอดกระพริบ1หลอดๆสั้น16 ต.ค. 2563 11:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ต.ค. 63 11:57 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED18w 1 หลอด -ไพศาล/สมชาย
1243น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.18 ห้อง โทรทัศน์ชั้น 2สาย เปิด-ปิด พัดลมขาด 1 ตัว15 ต.ค. 2563 16:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ต.ค. 63 12:05 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, -อารีย์
1244น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.18-205หลอดไฟห้องน้ำชำรุด 1 หลอดตะเกียบ15 ต.ค. 2563 16:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ต.ค. 63 12:04 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED7w 1 หลอด Cool Day Light -อารีย์
1245น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.18 ห้อง โทรทัศน์ชั้น 2 หลอดไฟกลางห้องโทรทัศน์ชำรุด 1 หลอดยาว15 ต.ค. 2563 16:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ต.ค. 63 11:58 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED36w 1 หลอด -ไพศาล/สมชาย
1246น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.18-304หลอดไฟกลางห้องชำรุด 1 หลอดยาว15 ต.ค. 2563 16:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ต.ค. 63 12:00 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED36w 1 หลอด -ไพศาล/สมชาย
1247นางวิวัฒน์ คำเครืออ.20ไฟรอบอาคาร20 เปิดไม่ติด นายบัวทอง อุบัวบล15 ต.ค. 2563 08:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 16:18 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1248นางรัตนา เหมสุรินธร์อ.20ไฟรอบอาคาร20 เปิดไม่ติด นายบัวทอง อุบัวบล15 ต.ค. 2563 08:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 16:18 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1249นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 9แอร์ห้องสมุด 24 ชั่วโมงไม่เย็น(ชั้น 1 )14 ต.ค. 2563 14:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 08:26 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, สราวุฒิ/พัน
1250นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 9แอร์ห้องสมุด 24 ชั่วโมงไม่เย็น(ชั้น 1 )14 ต.ค. 2563 14:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 08:26 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, สราวุฒิ/พัน
1251น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง21512 ต.ค. 2563 10:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ต.ค. 63 09:15 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ดำเนินการเปลี่ยนหลอด LED 7w cool daylight 1 หลอด -ไพศาล/สมชาย
1252แม่บ้านอาคาร 66-104พัดลมฝ่าเพดานชํารุด1ตัว12 ต.ค. 2563 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 63 08:36 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1253แม่บ้านอาคาร 77-211/5หลอดไฟชำรุด2หลอดยาว12 ต.ค. 2563 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 08:28 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED 36w 2 หลอด สราวุฒิ/พัน
1254แม่บ้านอาคาร 7ห้องitชั้น1ใช้ไฟฟ้าในห้องตามปกติแต่ไฟจะตัดตลอด12 ต.ค. 2563 09:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 08:30 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เมนไฟไฟ้า 3P ซ๊อต Cap air แก้ไขเรียบร้อย สราวุฒิ/พัน
1255น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ1.ปั้มน้ำพญานาค ไม่ทำงาน09 ต.ค. 2563 15:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 08:31 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1256น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4 บันไดชั้น 3หลอดไฟบันไดชั้น 3 ชำรุด 1 หลอดสั้น09 ต.ค. 2563 10:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 63 13:30 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, **เปลี่ยนหลอด LED 18wขาว 1 หลอด -อารีย์/จิระพงษ์ 1/12/2563
1257น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4-115/1หลอดไฟห้องน้ำ ห้อง 4-115/1 ชำรุด 1 หลอดสั้น09 ต.ค. 2563 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ต.ค. 63 13:26 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED36w 1 หลอด - อารีย์
1258น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องทีวีชั้น2เสีย1หลอดๆยาว09 ต.ค. 2563 10:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ต.ค. 63 11:59 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED36w 1 หลอด -ไพศาล/สมชาย
1259น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องอาบน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง20709 ต.ค. 2563 10:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ต.ค. 63 12:03 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED7w 1 หลอด -อารีย์
1260น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-241พัดลมห้องครัวชำรุด ไฟระเบียงชำรุด 1 หลอดสั้น 09 ต.ค. 2563 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 63 09:05 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, อารีย์
1261น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-104 ถึง ห้อง 3-117สายสัญญาณโทรทัศน์ชำรุด ทำให้ภาพไม่ชัดทั้งโซน08 ต.ค. 2563 13:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ต.ค. 63 09:20 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ดำเนินการต่อสายสัญญาณใหม่ -สราวุฒิ/พัน
1262นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 8/2หลอดไฟขาด 13 หลอด (หลอดพิเศษ)ห้องโถง08 ต.ค. 2563 11:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ต.ค. 63 15:49 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนชุดบัลลาสต์และหลอดเมทัลฮาไลท์ 250 วัตต์ จำนวน 13 ชุด -อารีย์/ประดิษฐ์/สราวุฒิ/ไพศาล
1263นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 8/2หลอดไฟขาด 13 หลอด (หลอดพิเศษ)ห้องโถง08 ต.ค. 2563 11:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ต.ค. 63 15:49 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนชุดบัลลาสต์และหลอดเมทัลฮาไลท์ 250 วัตต์ จำนวน 13 ชุด -อารีย์/ประดิษฐ์/สราวุฒิ/ไพศาล
1264แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13แอร์ห้องเฉลิมพระเกียรติไม่เย็นคะ08 ต.ค. 2563 09:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 08:27 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1265นายสุริยัน โคตรสาลี14-301 ห้องวิทยุระบบไฟฟ้าแสงสว่างซ็อต08 ต.ค. 2563 09:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ต.ค. 63 12:27 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, โคมไฟด้านนอกซ๊อต -ไพศาล
1266น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17หลอดไฟทางเดินชั้น 1 ชำรุด 15 หลอด (หลอดตะเกียบ)08 ต.ค. 2563 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 63 13:25 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, หลอด LED 7w Cool daylight ชำรุด 15 หลอด (ไม่มีวัสดุ) ขออนุมัติซื้อ -ไพศาล/สมชาย **เปลี่ยนหลอด LED 7wชำรุด 15 หลอด ขาว -อารีย์/จิรพงษ์ 1/12/2563
1267นายรังสรรค์ ไชยเชษฐ์ึ7-420/1หลอดไฟฟ้าหลอดยาว ขาดจำนวน 4 หลอด07 ต.ค. 2563 16:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 63 13:20 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, หลอด LED 36wชำรุด 4 หลอด (ไม่มีวัสดุ) ขออนุมัติซื้อ -สราวุฒิ/พัน **เปลี่ยนหลอด LED 36wชำรุด 4 หลอด -สราวุฒิ/พัน 2/12/2563
1268นายรังสรรค์ ไชยเชษฐ์ึ7-420/1แอร์ไม่เย็น ทำงานปกติ มีบ้างช่วงมีการทริปเบรกเกอร์ 07 ต.ค. 2563 16:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 64 14:32 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ตรวจสอบไปแล้ว แคปรันชำรุด ขออนุมัติสั่งซื้อตามระบบ เมื่อวันที่ 10 ก.ย.2563 -สราวุฒิ/พัน 22/2/64
1269น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-242/1ติดตั้งปลั๊กไฟห้องครัวเพิ่ม07 ต.ค. 2563 13:50 น.รับเรื่อง
07 ต.ค. 63 16:01 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1270แม่บ้านอาคาร 77-302/3พัดลมระบายอากาศไม่ทำงาน07 ต.ค. 2563 13:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 63 16:25 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ซ่อมแล้ว -สราวุฒิ/พัน
1271นางวิวัฒน์ คำเครือโรงซ่อมยานพาหนะหลอดไฟขาด 1 หลอด หลอดยาว07 ต.ค. 2563 13:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ม.ค. 64 08:44 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, อารีย์
1272นางรัตนา เหมสุรินธร์โรงซ่อมยานพาหนะหลอดไฟขาด 1 หลอด หลอดยาว07 ต.ค. 2563 13:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ม.ค. 64 08:44 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, อารีย์
1273นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อ.14หลอดตะเขียบ 36 หลอดยาว 14 หลอด ขาด ตามเอกสารแนบ 07 ต.ค. 2563 10:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ต.ค. 63 13:37 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, อารีย์/สราวุฒิ/พัน
1274นายชวนชม ยุติธรรมอ.14หลอดตะเขียบ 36 หลอดยาว 14 หลอด ขาด ตามเอกสารแนบ 07 ต.ค. 2563 10:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ต.ค. 63 13:37 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, อารีย์/สราวุฒิ/พัน
1275น.ส.อุทุมพร บุตรแก้ว7-228แจ้งซ่อมแอร์ห้อง 7-228 เนื่องจากแอร์ไม่เย็น เวลาเปิดแอร์มีแค่พัดลมออก คอมเพลสเซอร์ทำงานไม่ต่อเนื่อง07 ต.ค. 2563 10:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 64 14:25 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ผู้รับเหมาเข้าตรวจสอบ ดำเนินการเรียบร้อยเเล้ว 24/2/64
1276นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21หลอดไฟขาด 1 หลอดห้องน้ำหญิง 21-315 (หลอดตะเกียบ)07 ต.ค. 2563 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 63 13:16 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, หลอด LED 7w Warmwhite 1 หลอด + ขั้วG24 = 1 อัน (ไม่มีวัสดุ) (ขออนุมัติซื่้อ) -ไพศาล/สมชาย **เปลี่ยนหลอด LED 7w ขาว 2 หลอด + ขั้วG24 2 อัน -อารีย์/จิระพงษ์ 4/12/2563
1277นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21หลอดไฟขาด 1 หลอดห้องน้ำหญิง 21-315 (หลอดตะเกียบ)07 ต.ค. 2563 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 63 13:16 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, หลอด LED 7w Warmwhite 1 หลอด + ขั้วG24 = 1 อัน (ไม่มีวัสดุ) (ขออนุมัติซื่้อ) -ไพศาล/สมชาย **เปลี่ยนหลอด LED 7w ขาว 2 หลอด + ขั้วG24 2 อัน -อารีย์/จิระพงษ์ 4/12/2563
1278นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20หลอดไฟขาด 4 หลอดห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง 6 หลอดห้อง 20-306 07 ต.ค. 2563 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 63 13:17 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, หลอด LED 7w Warmwhite 10 หลอด + ขั้วG24 = 10 อัน (ไม่มีวัสดุ) (ขออนุมัติซื่้อ) -ไพศาล/สมชาย **เปลี่ยนหลอด LED 7w ขาว 6 หลอด + ขั้วG24 6 อัน -อารีย์/จิระพงษ์ 4/12/2563
1279นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20หลอดไฟขาด 4 หลอดห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง 6 หลอดห้อง 20-306 07 ต.ค. 2563 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 63 13:17 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, หลอด LED 7w Warmwhite 10 หลอด + ขั้วG24 = 10 อัน (ไม่มีวัสดุ) (ขออนุมัติซื่้อ) -ไพศาล/สมชาย **เปลี่ยนหลอด LED 7w ขาว 6 หลอด + ขั้วG24 6 อัน -อารีย์/จิระพงษ์ 4/12/2563
1280นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20หลอดไฟขาด 2 หลอด ห้อง 20-212 หลอดยาว07 ต.ค. 2563 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ต.ค. 63 12:20 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED T5 18w 2 หลอด + ไดร์เวอร์ LED T5 2 ชุด -ไพศาล/สมชาย
1281นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20หลอดไฟขาด 2 หลอด ห้อง 20-212 หลอดยาว07 ต.ค. 2563 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ต.ค. 63 12:20 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED T5 18w 2 หลอด + ไดร์เวอร์ LED T5 2 ชุด -ไพศาล/สมชาย
1282นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20หลอดไฟขาดห้องน้ำหญิง 3 หลอดห้องน้ำชาย 1 หลอดห้อง 20-105 และห้อง 20-10607 ต.ค. 2563 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ต.ค. 63 15:55 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED T5 18w 3 หลอด + ไดร์เวอร์ LED T5 3 ชุด -ไพศาล/สมชาย
1283นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20หลอดไฟขาดห้องน้ำหญิง 3 หลอดห้องน้ำชาย 1 หลอดห้อง 20-105 และห้อง 20-10607 ต.ค. 2563 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ต.ค. 63 15:55 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED T5 18w 3 หลอด + ไดร์เวอร์ LED T5 3 ชุด -ไพศาล/สมชาย
1284นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20หลอดไฟขาด ชั้น 1และชั้น 2 รวม 65 (หลอดตะเกียบ)07 ต.ค. 2563 08:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ส.ค. 64 12:39 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, หลอด LED 7w Warmwhite 36 หลอด + ขั้วG24 65 อัน -ไพศาล/สมชาย
1285นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20หลอดไฟขาด ชั้น 1และชั้น 2 รวม 65 (หลอดตะเกียบ)07 ต.ค. 2563 08:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ส.ค. 64 12:39 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, หลอด LED 7w Warmwhite 36 หลอด + ขั้วG24 65 อัน -ไพศาล/สมชาย
1286น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หออืนทนิลหลอดไฟห้องนํ้าขาด1หลอดยาวห้อง4-208/107 ต.ค. 2563 08:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ต.ค. 63 09:08 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, หลอด LED 36w ชำรุด 1 หลอด(ไม่มีวัสดุ) ขออนุมัติซื้อ -ไพศาล/สมชาย
1287น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อินทนิลหลอดไฟรอบอาคารชํารุดหลังห้อง107จํานวน2หลอดยาว07 ต.ค. 2563 08:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 63 13:31 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, หลอด LED 36w ชำรุด 2 หลอด(ไม่มีวัสดุ) ขออนุมัติซื้อ -ไพศาล/สมชาย **เปลี่ยนหลอด LED 36w 2 หลอด -อารีย์/จิระพงษ์ 1/12/2563
1288นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร 3 ห้อง 103หลอดไฟฟ้าชำรุด 1 หลอด หลอดตะเกียบ ซ่อมด่วน07 ต.ค. 2563 07:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 63 13:30 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, หลอด LED 7w Warmwhite ชำรุด 1 หลอด (ไม่มีวัสดุ) ขออนุมัติซื้อ -สราวุฒิ/พัน
1289น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟหน้าอ่างล้างหน้าเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง40406 ต.ค. 2563 13:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 63 13:33 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, **เปลี่ยนหลอด LED 7wขาว 1 หลอด -อารีย์/จิระพงษ์ 1/12/2563
1290นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3ห้อง9-306แอร์เสีย3เครื่อง06 ต.ค. 2563 13:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 14:48 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ใช้ได้สามเครื่อง อีกเครื่องแกนมอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นแตก(พอเปิดทำให้เสียงดัง แก้ไขโดยการเอาระบบไฟออกจากตัวเครื่อง ไม่ให้เปิดได้ ระหว่างรอซ่อม) ตรวจสอบและ ขอนุมัติซ่อมตั้งแต่ ก.ค.63
1291น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3ห้อง9-306แอร์เสีย3เครื่อง06 ต.ค. 2563 13:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 14:48 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ใช้ได้สามเครื่อง อีกเครื่องแกนมอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นแตก(พอเปิดทำให้เสียงดัง แก้ไขโดยการเอาระบบไฟออกจากตัวเครื่อง ไม่ให้เปิดได้ ระหว่างรอซ่อม) ตรวจสอบและ ขอนุมัติซ่อมตั้งแต่ ก.ค.63
1292แม่บ้านอาคาร 77-102/2สวิทเปิด-ปิดชำรุด06 ต.ค. 2563 11:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 15:45 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1293แม่บ้านอาคาร 77-411/1สวิทดึง-ดับเชือกขาดชำรุด3จุด06 ต.ค. 2563 11:35 น.รับเรื่อง
06 ต.ค. 63 11:54 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1294นายจำนงค์ วงค์คำพระ หน้าบ้านพักบุคลากรหลังที่ 4 ฝ่ายอาคารสถานที่หลอดไฟขาด 1หลอด06 ต.ค. 2563 08:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ต.ค. 63 16:10 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ไพศาล/สมชาย
1295นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 14เครื่องปรับอากาศเสีย 2 ตัว05 ต.ค. 2563 14:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ต.ค. 63 13:41 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องแล้ว 22 มิ.ย.63 รออนุมัติครับ เปลี่ยนพัดลมคอยล์ร้อน 2 ตัว
1296นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 14เครื่องปรับอากาศเสีย 2 ตัว05 ต.ค. 2563 14:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ต.ค. 63 13:41 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องแล้ว 22 มิ.ย.63 รออนุมัติครับ เปลี่ยนพัดลมคอยล์ร้อน 2 ตัว
1297แม่บ้านอาคาร 77-411/1แอร์ทำงานไม่ปกติ05 ต.ค. 2563 14:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ต.ค. 63 08:28 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, มดเข้าแมกเนติคส์ ดำเนินการทำความสะอาด ใช้ได้ปกติ -สราวุฒิ/พัน
1298แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_208/1แอร์ห้องเรียนไม่เย็นค่ะ05 ต.ค. 2563 13:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 16:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1299น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน7-421ติดตั้งเต้ารับปลักไฟ (เต้าเสียบ)05 ต.ค. 2563 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 64 11:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1300น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน7-421แอร์มีน้ำหยด05 ต.ค. 2563 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 16:08 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ตรวจสอบแล้วระบบน้ำยารั่ว ขออนุมัติ ซ่อมรั่ว เติมน้ำยาแอร์ ตามระบบ -สราวุฒิ /พัน
1301น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-236หลอดไฟและรางไฟกลางห้องโถงชำรุด (หลอดสั้น)05 ต.ค. 2563 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 63 16:34 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED 18w 2 หลอด -สราวุฒิ /พัน
1302แม่บ้านอาคาร 7หอ้งเรียน7-311หลอดไฟกระพริบ(กรณีไม่มีหลอดไฟเปลี่ยนขอให้ช่างมาถอดหลอดไฟที่กระพริบออกก่อน)02 ต.ค. 2563 10:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ย. 63 13:24 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, -เปลี่ยนหลอด LED36w 1 หลอด - สราวุฒิ/พัน5/11/2563
1303แม่บ้านอาคาร 77-209(วาริชภูมิ)หลอดไฟชำรุด2หลอด(ยาว)02 ต.ค. 2563 09:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ย. 63 13:17 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, หลอด LED 36w ชำรุด 3 หลอด -(ขออนุมัติซื้อ) -สราวุฒิ/พัน
1304น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3แอร์ห้องเรียน9-303ไม่เย็น01 ต.ค. 2563 13:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 16:09 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ตรวจสอบแล้วระบบน้ำยารั่ว ขออนุมัติ ซ่อมรั่ว เติมน้ำยาแอร์ ตามระบบ -สราวุฒิ /พัน
1305นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3แอร์ห้องเรียน9-303ไม่เย็น01 ต.ค. 2563 13:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 16:09 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ตรวจสอบแล้วระบบน้ำยารั่ว ขออนุมัติ ซ่อมรั่ว เติมน้ำยาแอร์ ตามระบบ -สราวุฒิ /พัน
1306น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-301ติดตั้งเครื่งทำน้ำอุ่น 1 เครื่อง01 ต.ค. 2563 11:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 63 16:33 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ดำเนินการแล้ว -สราวุฒิ /พัน
1307น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-301พัดลมดูดอากาศในห้องครัวชำรุด01 ต.ค. 2563 10:53 น.รับเรื่อง
01 ต.ค. 63 10:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1308น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-301หลดไฟในห้องชำรุด 4 หลอด (หลอดสั้น) และหลอดไฟในห้อง ชำรุด 3 หลอด(หลอดตะเกียบ)01 ต.ค. 2563 10:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 63 13:28 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, หลอด LED 7w Cooldaylight ชำรุด 3 หลอด -(ขออนุมัติซื้อ) -สราวุฒิ/พัน
1309นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 13แอร์ไม่เย็นห้อง 13-20830 ก.ย. 2563 14:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 64 08:48 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ตรวจสอบแล้วระบบน้ำยารั่ว ขออนุมัติ ซ่อมรั่ว เติมน้ำยาแอร์ ตามระบบ -สราวุฒิ /พัน
1310นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 13แอร์ไม่เย็นห้อง 13-20830 ก.ย. 2563 14:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 64 08:48 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ตรวจสอบแล้วระบบน้ำยารั่ว ขออนุมัติ ซ่อมรั่ว เติมน้ำยาแอร์ ตามระบบ -สราวุฒิ /พัน
1311น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา22-106ปลั๊กเสียบ ไฟไม่เข้า30 ก.ย. 2563 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 พ.ย. 63 15:13 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, อารีย์/จิระพงศ์
1312แม่บ้านอาคาร 8อาคาร8/2แอร์ห้องกายถาพเปิดแล้วไม่เย็นเพราะอาจารย์ต้องทำงานค่ะ29 ก.ย. 2563 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ย. 63 16:10 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ซ่อมแล้ว มดเข้าแม็กเนติค + เติมน้ำยาแอร์ -อารีย์/สราวุฒิ
1313นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20ห้องน้ำชั้น 4 ฝั่ง ศ. ส หลอดไฟขาด 6 หลอดหลอดตะเกียบ29 ก.ย. 2563 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 63 13:19 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ขออนุมัติซื้อหลอด ตะเกียบ ครับ **เปลี่ยนหลอด LED 7w ขาว 8 หลอด + ขั้วG24 8 อัน -อารีย์/จิระพงษ์ 4/12/2563
1314นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20ห้องน้ำชั้น 4 ฝั่ง ศ. ส หลอดไฟขาด 6 หลอดหลอดตะเกียบ29 ก.ย. 2563 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 63 13:19 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ขออนุมัติซื้อหลอด ตะเกียบ ครับ **เปลี่ยนหลอด LED 7w ขาว 8 หลอด + ขั้วG24 8 อัน -อารีย์/จิระพงษ์ 4/12/2563
1315นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20หลอดไฟขาดห้อง20-212 ห้อง 20-114 รวม 4 หลอด29 ก.ย. 2563 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ต.ค. 63 12:21 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED T5 18w 8 หลอด + ไดร์เวอร์ LED T5 8 ชุด -ไพศาล/สมชาย
1316นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20หลอดไฟขาดห้อง20-212 ห้อง 20-114 รวม 4 หลอด29 ก.ย. 2563 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ต.ค. 63 12:21 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED T5 18w 8 หลอด + ไดร์เวอร์ LED T5 8 ชุด -ไพศาล/สมชาย
1317นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20ปลั๊กไฟชำรุด ห้อง 20-30129 ก.ย. 2563 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ย. 63 16:09 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ซ่อมแล้ว -อารีย์/สราวุฒิ
1318นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20ปลั๊กไฟชำรุด ห้อง 20-30129 ก.ย. 2563 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ย. 63 16:09 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ซ่อมแล้ว -อารีย์/สราวุฒิ
1319นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20ปลั๊กไฟชำรุด ห้อง 20-301 29 ก.ย. 2563 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ย. 63 16:08 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ซ่อมแล้ว -อารีย์/สราวุฒิ
1320นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20ปลั๊กไฟชำรุด ห้อง 20-301 29 ก.ย. 2563 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ย. 63 16:08 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ซ่อมแล้ว -อารีย์/สราวุฒิ
1321นางผ่องพรรณ มีพรหม20-406น้ำแอร์ หยด 28 ก.ย. 2563 15:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 15:53 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1322นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง7-219 ห้องคอมมอนแอร์เสีย ไม่เย็น28 ก.ย. 2563 14:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ธ.ค. 63 10:35 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ตรวจสอบแล้ว ระบบน้ำยารั่ว -ขออนุมัติ ซ่อมรั่ว+เติมน้ำยาแอร์ ตามระบบ -อารีย์/สราวุฒิ
1323แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_208แอร์ห้องเรียนไม่เย็นคะ28 ก.ย. 2563 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ต.ค. 63 08:36 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1324น.ส.วชิราภรณ์ ทะคะทิน9-206บานสวิงแอร์ไม่สวิง แอร์เครื่องบนหัวปิงปอง 1 เครื่อง28 ก.ย. 2563 11:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 64 11:33 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1325แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_204_209แอร์ห้องพักอาจารย์&ห้องเรียนไม่เย็นค่ะ28 ก.ย. 2563 10:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 64 09:42 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1326นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1ไฟในห้องไม่ติด 3 หลอด28 ก.ย. 2563 10:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ม.ค. 64 08:47 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, หลอด LED 36w ชำรุด 4 หลอด -(ขออนุมัติซื้อ) -สราวุฒิ/พัน
1327นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 13แอร์ไม่เย็น ห้อง 13-20928 ก.ย. 2563 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 63 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มดเข้าแม็กเนติก ทำการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว สราวุฒิ/พัน
1328นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 13แอร์ไม่เย็น ห้อง 13-20928 ก.ย. 2563 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 63 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มดเข้าแม็กเนติก ทำการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว สราวุฒิ/พัน
1329นางรัตนา เหมสุรินธร์ถนน ว ป ร อไฟถนนจากป้อมประตู 1-ถึงหอพักพุทธรักษา ให้ตั้งเวลาใหม่ 18.00 -05.0028 ก.ย. 2563 09:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ย. 63 12:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ยุทธพล 18.00-05.00 ตั้งเวลาใหม่
1330นางวิวัฒน์ คำเครือถนน ว ป ร อไฟถนนจากป้อมประตู 1-ถึงหอพักพุทธรักษา ให้ตั้งเวลาใหม่ 18.00 -05.0028 ก.ย. 2563 09:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ย. 63 12:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ยุทธพล 18.00-05.00 ตั้งเวลาใหม่
1331นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 13หลอดไฟขาด 2 หลอด (หลอดยาว)28 ก.ย. 2563 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ย. 63 14:44 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, หลอด LED 36wชำรุด 3 หลอด -(ขออนุมัติซื้อ) -ไพศาล/สมชาย
1332นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 13หลอดไฟขาด 2 หลอด (หลอดยาว)28 ก.ย. 2563 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ย. 63 14:44 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, หลอด LED 36wชำรุด 3 หลอด -(ขออนุมัติซื้อ) -ไพศาล/สมชาย
1333อาจารย์อาทิตย์ แสงงาม9-306น้ำแอร์หยด 25 ก.ย. 2563 13:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 15:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1334น.ส.เจนจิรา ทองแกม7-423 ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไฟเพดานไม่ออก 2 หลอด24 ก.ย. 2563 14:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 64 08:29 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, หลอด LED36w 2 หลอด ไม่มีวัสดุ (ขออนุมัติซื้อ) - สราุวุฒิ/พัน
1335นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3ห้อง9-306แอร์เสีย2ตัวห้องเรียน9-30624 ก.ย. 2563 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 15:51 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, แผงวงจรซ๊อต /ขออนุมัติซ่อม
1336น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3ห้อง9-306แอร์เสีย2ตัวห้องเรียน9-30624 ก.ย. 2563 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 15:51 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, แผงวงจรซ๊อต /ขออนุมัติซ่อม
1337แม่บ้านอาคาร 77-209(วาริชภูมิ)หลอดไฟชำรุด2หลอด23 ก.ย. 2563 09:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ย. 63 13:16 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, หลอด LED 36w ชำรุด 2 หลอด -(ขออนุมัติซื้อ) -สราวุฒิ/พัน เปลี่ยนหลอด LED 36w 2 หลอด 27/11/2563 -สราวุฒิ/พัน
1338น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติหลอดไฟทางเดิน บริเวณจุดเช่าจักรยาน ชำรุด23 ก.ย. 2563 09:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ต.ค. 63 15:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1339นางลินดา ชมภูจันทร์โถง ชี้น2 ฝั่ง ส.ว อ20 พัดลมชำรุด อ.20 ชั้น2 ฝั่ง ส.ว23 ก.ย. 2563 08:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ย. 63 12:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1340น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ไฟฉุกเฉินตรงบันไดหนีไฟฝั่งทิศเหนือไฟเปิดตลอด22 ก.ย. 2563 15:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ย. 63 08:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1341นายรุจน์ พรหมสาขา ณ สกลนครห้องสมุดอาคาร9นิสิตแจ้งว่าเสียบปลั๊กโน้ตบุ๊คใส่รางปลั๊กไฟแล้วเกิดช็อตทำให้ปลั๊กไฟพ่วง,พัดลม ตรงโถงห้องสมุดใช้งานไม่ได้22 ก.ย. 2563 14:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ย. 63 08:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซ่อมปลั๊กไฟ 2 จุด สายหลุด สราวุฒิ/พัน
1342แม่บ้านอาคาร 66-102ไฟในห้องเปิดไม่ออก22 ก.ย. 2563 12:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ม.ค. 64 08:48 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1343น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-332/1ไฟกลางห้องไม่มีรางปิดสายไฟ21 ก.ย. 2563 17:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ย. 63 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1344น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-332/1โครมไฟชำรุด 1 หลอดตะเกียบ21 ก.ย. 2563 17:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ย. 63 11:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี 7 วัตต์ 2 หลอด วอมไวน์ สราวุฒิ/พัน
1345แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_211มอเตอร์พัดลมแอร์ห้องเรียนเสียคะ21 ก.ย. 2563 14:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 16:05 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนมอเตอร์พัดลม 1 ชุด
1346นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 14พัดลมดูดอากาศ เสียห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชาย(ห้องรวมใหญ่)21 ก.ย. 2563 11:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ย. 63 11:18 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ใช้งานปกติ ไม่เปิดสวิทช์ทไฟ อารีย์
1347นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 14พัดลมดูดอากาศ เสียห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชาย(ห้องรวมใหญ่)21 ก.ย. 2563 11:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ย. 63 11:18 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ใช้งานปกติ ไม่เปิดสวิทช์ทไฟ อารีย์
1348น.ส.สุภัคนรี สัตตะโส17-206หลอดไฟ LED หลอดกลมในห้องนอนเสีย 1 หลอดค่ะ18 ก.ย. 2563 13:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ย. 63 11:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดLED 7 วัตต์ 1 หลอด สราวุฒิ/พัน
1349แม่บ้านอาคาร 66-106แอร์ไม่เย็น18 ก.ย. 2563 13:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ย. 63 11:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มดเข้าแม๊กเนติก แก้ไขเรียบร้อย สราวุฒิ/พัน
1350น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องอาบน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง31718 ก.ย. 2563 08:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ย. 63 11:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดLED 7 วัตต์ 2 หลอด สราวุฒิ/พัน
1351น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3ห้องเรียน9-305ไม่เย็น17 ก.ย. 2563 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ย. 63 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน อาการ มดเข้าแม๊กเนติก ไม่สามารถจ่ายไฟเข้าระบบได้แก้ไขเสร็จเรียบร้อย
1352นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3ห้องเรียน9-305ไม่เย็น17 ก.ย. 2563 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ย. 63 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน อาการ มดเข้าแม๊กเนติก ไม่สามารถจ่ายไฟเข้าระบบได้แก้ไขเสร็จเรียบร้อย
1353แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 3 ห้อง2-301แอร์ไม่เย็น 17 ก.ย. 2563 14:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ย. 63 11:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1354น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-102แอร์ชำรุดไม่เย็น17 ก.ย. 2563 12:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 63 16:18 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, -สราวุฒิ/พัน
1355แม่บ้านอาคาร 7หอ้งเรียน7-412แอร์ไม่เย็น17 ก.ย. 2563 10:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 63 16:17 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, มดเข้าแม็คเนติคส์ ทำความสะอาด เอาออกแล้ว ใช้ได้ปกติ -สราวุฒิ/พัน
1356นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 9 (ห้องสมุด 24 )ไฟฟ้าลานจอดรถเบรกเกอร์ทริป 1 ตัว17 ก.ย. 2563 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ย. 63 14:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายไฟซ๊อค แก้ไขเสร็จเรียบร้อยครับ ประดิษฐ์/ณัฐวุฒิ
1357นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 9 (ห้องสมุด 24 )ไฟฟ้าลานจอดรถเบรกเกอร์ทริป 1 ตัว17 ก.ย. 2563 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ย. 63 14:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายไฟซ๊อค แก้ไขเสร็จเรียบร้อยครับ ประดิษฐ์/ณัฐวุฒิ
1358แม่บ้านอาคาร 77-315แอร์ไม่เย็นเท่าที่ควร 16 ก.ย. 2563 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ย. 63 16:14 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1359นายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล7-412แอร์ไม่เย็น มีแต่ลมอุ่นๆ15 ก.ย. 2563 15:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ย. 63 16:13 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1360น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องเก็บกุญแจหลังเคาเตอร์ระบบไฟฟ้าในห้องเก็บกุญแจหลังเคาเตอร์ชำรุดใช้ไม่ได้ทั้งห้อง15 ก.ย. 2563 09:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 15:50 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1361น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำขาด1หลอดๆตะเกียบห้อง30915 ก.ย. 2563 08:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ย. 63 15:53 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, หลอด LED 7w ชำรุด 1 หลอด(ไม่มีวัสดุ) ขออนุมัติซื้อ -ไพศาล/สมชาย เปลี่ยนหลอด LED 7w warmwhite ชำรุด 1 หลอด -อารีย์ 10/11/2563
1362น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องอาบน้ำขาด1หลอดๆตะเกียบห้อง21715 ก.ย. 2563 08:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 63 13:32 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, หลอด LED 7w ชำรุด 1 หลอด(ไม่มีวัสดุ) ขออนุมัติซื้อ -ไพศาล/สมชาย **เปลี่ยนหลอด LED 7wขาว 1 หลอด -อารีย์/จิระพงษ์ 1/12/2563
1363นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21แอร์เสียเปิดสวิตซ์ไม่ได้อีกเครื่องเปิดแล้วไม่เย็นห้อง 21-30214 ก.ย. 2563 13:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ย. 63 15:18 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เมนไฟไม่จ่าย ผู้รับเหมาเข้สมาแก้ไขเสร็จเรียบร้อย (ขออนุมัติซ่อม) -สราวุฒิ/พัน
1364นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21แอร์เสียเปิดสวิตซ์ไม่ได้อีกเครื่องเปิดแล้วไม่เย็นห้อง 21-30214 ก.ย. 2563 13:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ย. 63 15:18 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เมนไฟไม่จ่าย ผู้รับเหมาเข้สมาแก้ไขเสร็จเรียบร้อย (ขออนุมัติซ่อม) -สราวุฒิ/พัน
1365แม่บ้านอาคาร 77-104/3สวิทเปิด-ปิดไฟชำรุด14 ก.ย. 2563 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ย. 63 09:49 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนสวิทซ์เมจิก WEG 3 ตัว -สราวุฒิ/พัน
1366น.ส.เจนจิรา ทองแกม7-423 ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาคาร7ชั้น4ขาหลอดไฟตู้เขี่ยเชื้อชำรุดไฟไหม้ขาหลอดไฟรบกวนมาเปลี่ยนขาหลอดไฟด้วยค่ะ 14 ก.ย. 2563 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 10:59 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนชุดโคมนีออน 18w 8 ชุด -สราวุฒิ/พัน
1367นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร 3 ทางเดินชั้น 1 ฝั่งโรงแรมหลอดไฟฟ้าชำรุด 3 หลอด12 ก.ย. 2563 08:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ย. 63 14:36 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, หลอด LED 7w Cooldaylight ชำรุด 3 หลอด -(ขออนุมัติซื้อ) -สราวุฒิ/พัน เปลี่ยนหลอด LED 7w Cool daylight ชำรุด 3 หลอด -สราวุฒิ/พัน 10/11/2563
1368น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-140หลอดไฟชำรุด 2 หลอดตะเกียบ11 ก.ย. 2563 16:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 63 13:29 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, หลอด LED 7w ชำรุด 2 หลอด(ไม่มีวัสดุ) ขออนุมัติซื้อ -สราวุฒิ/พัน **เปลี่ยนหลอด LED 7wขาว 2 หลอด -อารีย์/จิระพงษ์ 1/12/2563
1369น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-321ที่เสียบปลั๊กไฟชำรุด 11 ก.ย. 2563 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ย. 63 09:31 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, -เปลี่ยนปลั๊กกราวด์ 1 อัน + ฝาครอบ 3ช่อง 1 อัน -อารีย์
1370แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_204แอร์ห้องเรียนไม่เย็นคะ11 ก.ย. 2563 09:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ย. 63 09:46 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, แม็คเนติคมดเข้า ดำเนินการทำความสะอาด ใช้ได้ปกติ -สราวุฒิ/พัน
1371แม่บ้านอาคาร 1ห้องเตรียมอาหาร2ชั้น2อ.1หลอดไฟเสีย2หลอด10 ก.ย. 2563 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 63 13:27 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, หลอด LED 36w ชำรุด 2 หลอด (ไม่มีวัสดุ) ขออนุมัติซื้อ -สราวุฒิ/พัน **เปลี่ยนหลอด LED 36w 2 หลอด -อารีย์/จิระพงษ์ 1/12/2563
1372แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำหญิงชั้น2หลอดไฟกะพริบ(ถ้ายังไม่มีหลอดให้มาถอดออกก่อนค่ะ)10 ก.ย. 2563 14:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ย. 63 08:31 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอดนีออน 36w(เก่า) 2 หลอด -อารีย์
1373น.ส.อารยา แสงพรหม17-418หลอดไฟเสีย 1 หลอด เปิดไม่ติด 10 ก.ย. 2563 13:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 63 13:01 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ณัฐวุฒิ เปลี่ยน LED 5w 1หลอด -
1374นางวิเรขา คำจันทร์7-417/410 ก.ย. 2563 12:05 น.ยกเลิกรายการ
10 ก.ย. 63 13:16 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1375นางวิเรขา คำจันทร์7-417/4หลอดไฟเสีย 2 หลอดค่ะ 10 ก.ย. 2563 12:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 63 16:16 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED 36w 2 หลอด -สราวุฒิ/พัน
1376นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21หลอดไฟขาด 4 หลอดห้อง 21-20910 ก.ย. 2563 11:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 11:05 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอดนีออน T5 LED 18 Watt 2100 ลูเมน + ไดร์เวอร์ T5 LED 18 Watt 2ชุด -อารีย์
1377นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21หลอดไฟขาด 4 หลอดห้อง 21-20910 ก.ย. 2563 11:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 11:05 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอดนีออน T5 LED 18 Watt 2100 ลูเมน + ไดร์เวอร์ T5 LED 18 Watt 2ชุด -อารีย์
1378นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21หลอดไฟขาย 2 หลอดห้อง 21-32510 ก.ย. 2563 11:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ย. 63 13:28 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอดนีออน T5 LED 18 Watt 2100 ลูเมน + ไดร์เวอร์ T5 LED 18 Watt 2ชุด -ไพศาล/สมชาย
1379นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21หลอดไฟขาย 2 หลอดห้อง 21-32510 ก.ย. 2563 11:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ย. 63 13:28 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอดนีออน T5 LED 18 Watt 2100 ลูเมน + ไดร์เวอร์ T5 LED 18 Watt 2ชุด -ไพศาล/สมชาย
1380นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21ห้องประชุมหลอดไฟขาด 9 ห้อง21-31310 ก.ย. 2563 11:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 63 16:18 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, -สราวุฒิ/พัน
1381นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21ห้องประชุมหลอดไฟขาด 9 ห้อง21-31310 ก.ย. 2563 11:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 63 16:18 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, -สราวุฒิ/พัน
1382นางเนตรนภา อัฐวงศ์3-243ตามที่ได้รับการซ่อมพัดลมดูดอากาศในครัว แต่ช่างนำสวิทซ์ไปพ่วงกับหลอดไฟ ซึ่งบางครั้งเข้าครัวเพื่อไปล้างถ้วยชาม หรือทำความสะอาด ไม่ได้ทำกับข้าว ไม่จำเป็นต้องใช้พัดลมดูดอากาศ และเสียงพัดลมดังมากกก จึงขอรบกวนเปลี่ยนสวิทย์พัดลมดูดอากาศออกจากหลอดไฟให้ด้วยค่ะ ซึ่งสวิทซ์เดิมอยู่ผนังฝั่งตรงข้ามสวิทซ์ไฟ เคยแจ้งก่อนหน้าที่ระบบจะล่มแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการเข้าซ่อมค่ะ ขอบคุณมากค่ะ10 ก.ย. 2563 10:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 63 08:43 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, แยกสวิตซ์พัดลมกับ หลอดไฟเรียบร้อย -เพิ่มสวิตซ์เมจิก 1 ตัว (WNG) -อารีย์/ณัฐวุฒิ
1383น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-337พัดลมเพดานชำรุด โคมไฟห้องนอนชำรุด 1 หลดสั้น หลอดไฟห้องครัวและห้องนอนชำรุด ติดช้ามาก09 ก.ย. 2563 15:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 63 08:44 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED 18w 2 หลอด -อารีย์/ณัฐวุฒิ
1384นางวิเรขา คำจันทร์7-414ตอนนี้ปลั๊กไฟเสียบได้ตัวเดียวนะคะ ส่วนอีกตัวมันหลุดเข้าไปในผนัง ช่วยเปลี่ยนเต้ารับให้ใหม่เพื่อจะได้ใช้งานได้ทั้ง 2 เต้าด้วยค่ะ 09 ก.ย. 2563 14:38 น.ยกเลิกรายการ
09 ก.ย. 63 16:28 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ซ้ำ
1385นางวิเรขา คำจันทร์7-414ตอนนี้ปลั๊กไฟเสียบได้ตัวเดียวนะคะ ส่วนอีกตัวมันหลุดเข้าไปในผนัง ช่วยเปลี่ยนเต้ารับให้ใหม่เพื่อจะได้ใช้งานได้ทั้ง 2 เต้าด้วยค่ะ 09 ก.ย. 2563 14:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ย. 63 09:49 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, แก้ไขเรียบร้อย -สราวุฒิ/พัน
1386นางวิเรขา คำจันทร์7-414ช่วยมาทำปลั๊กไฟให้ใช้งานให้ได้ด้วยค่ะ รวมถึงเก็บสายไฟที่มันไม่เรียบร้อยให้เรียบร้อยด้วยนะคะ //ขอบคุณค่ะ 09 ก.ย. 2563 14:26 น.ยกเลิกรายการ
09 ก.ย. 63 16:28 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ซ้ำ
1387นางวิเรขา คำจันทร์7-414ช่วยมาทำปลั๊กไฟให้ใช้งานให้ได้ด้วยค่ะ รวมถึงเก็บสายไฟที่มันไม่เรียบร้อยให้เรียบร้อยด้วยนะคะ //ขอบคุณค่ะ 09 ก.ย. 2563 14:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ย. 63 09:47 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ซ่อมระบบไฟใช้ได้ปกติแล้ว ส่วนสายที่เห็นเป็นสายแลนต้องแจ้งงานเทคโนฯ -สราวุฒิ/พัน
1388น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-221หลอดไฟห้องครัวชำรุด 1 หลอดสั้น08 ก.ย. 2563 15:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ย. 63 09:01 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED18w 1 หลอด -ประดิษฐ/ณัฐวุฒิ
1389น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-107 (ห้องสารบรรณ)หลอดไฟชำรุด 1 ดวง (ไม่ติด)08 ก.ย. 2563 14:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 63 16:16 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED 36w 1 หลอด -สราวุฒิ/พัน
1390น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-215 ห้องครอบครัว อาคารชุดพัก 2หลอดไฟชำรุด 1 หลอด (ห้องน้ำ) หลอดสีขาว 08 ก.ย. 2563 14:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ย. 63 08:36 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED7w 1หลอด -ณัฐวุฒิ/ประดิษฐ์
1391นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21แอร์ไม่เย็นห้อง 21 -31208 ก.ย. 2563 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 15:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตรวจสอบแล้วนำ้ยารั่วแจ้งผู้รับเหมาเข้าดำเนินการตามขั้นตอนครับ สราวุฒิ
1392นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21แอร์ไม่เย็นห้อง 21 -31208 ก.ย. 2563 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 15:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตรวจสอบแล้วนำ้ยารั่วแจ้งผู้รับเหมาเข้าดำเนินการตามขั้นตอนครับ สราวุฒิ
1393แม่บ้านอาคาร 77-311หลอดไฟกระพริบ1หลอด(หลอดยาว)08 ก.ย. 2563 09:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ย. 63 13:23 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, หลอด LED36w 1 หลอด ชำรุด (ไม่มีวัสดุ) รออนุมัติซื้อ -สราวุฒิ/พัน
1394แม่บ้านอาคาร 77-314แอร์น้ำหยด08 ก.ย. 2563 09:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 15:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1395แม่บ้านอาคาร 77-204/2หลอดไฟชำรุด2หลอด(หลอดสั้น08 ก.ย. 2563 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ย. 63 16:15 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED 18w ชำรุด 2 หลอด -สราวุฒิ/พัน
1396นางวิวัฒน์ คำเครือสนามเท็นนิสหลังเซเว่นไฟสปอร์ไลท์ขาด 08 ก.ย. 2563 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ต.ค. 63 16:08 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1397นางรัตนา เหมสุรินธร์สนามเท็นนิสหลังเซเว่นไฟสปอร์ไลท์ขาด 08 ก.ย. 2563 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ต.ค. 63 16:08 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1398แม่บ้านอาคาร 77-229แอร์น้ำรั่ว08 ก.ย. 2563 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 15:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1399นายทรงวุฒิ แพนบุตรไฟส่องโพเดี้ยมขาด ไม่ติดไฟส่องโพเดี้ยม ขาด เปิดไม่ติด เดือน ก.ย.มีกิจกรรมบ่อย ผู้ใช้บริการต้องการไฟส่องพิธีกร 08 ก.ย. 2563 09:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 63 09:07 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ไฟพาร์ส่องโพเดี้ยมชำรุด (ไม่มีวัสดุ) ขออนุมัติซื้อตามระบบ -สราวุฒิ/พัน
1400นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21หลอดไฟขาด 2 หลอดห้อง 21-32508 ก.ย. 2563 08:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ย. 63 13:27 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอดนีออน T5 LED 18 Watt 2100 ลูเมน + ไดร์เวอร์ T5 LED 18 Watt 2ชุด -ไพศาล/สมชาย
1401นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21หลอดไฟขาด 2 หลอดห้อง 21-32508 ก.ย. 2563 08:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ย. 63 13:27 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอดนีออน T5 LED 18 Watt 2100 ลูเมน + ไดร์เวอร์ T5 LED 18 Watt 2ชุด -ไพศาล/สมชาย
1402น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ1.ปั้มน้ำห้องน้ำ ด้านหลังห้องนิทรรศการไม่ทำงาน 2.หัวฉีดชำระ และที่วาง 07 ก.ย. 2563 10:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ย. 63 09:16 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ดำเนินการซ่อมปั้มน้ำเรียบร้อย -ณัฐวุฒิ
1403นายปณิธาน คราประยูรห้อง 1-311หลอดไฟตรงที่โต๊ะพลอยนั่ง ระเบิดและมีควันออกมาค่ะ03 ก.ย. 2563 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ย. 63 09:51 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, -สราวุฒิ/พัน
1404แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13หลอดไฟแสงจันทร์ขาด.2.หลอดชั้น.1คะ03 ก.ย. 2563 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 15:46 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1405น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-107สายโทรทัศน์ชำรุด02 ก.ย. 2563 14:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ย. 63 09:05 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, -สราวุฒิ /พัน
1406นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21หลอดไฟห้องน้ำหญิงขาดชั้น 102 ก.ย. 2563 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 15:33 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, หลอด LED7w Warmwhit ชำรุด 1 หลอด (ไม่มีวัดสุด) -สราวุฒิ/พัน
1407นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21หลอดไฟห้องน้ำหญิงขาดชั้น 102 ก.ย. 2563 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 15:33 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, หลอด LED7w Warmwhit ชำรุด 1 หลอด (ไม่มีวัดสุด) -สราวุฒิ/พัน
1408น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139หน้ากากปลั้กไฟชำรุด02 ก.ย. 2563 12:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 15:32 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1409นางปิยมาศ ผองแก้วฟาร์มสุกรขุน ฟาร์มสัตว์ คณะ ทอ.รบกวนช่างไฟฟ้าเข้าติดตั้งมอเตอร์พัดลมในฟาร์มสุกรขุนค่ะ มอเตอร์เสีย ซื้อตัวใหม่มาให้แล้วค่ะ02 ก.ย. 2563 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 63 08:39 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1410แม่บ้านอาคาร 66-104หลอดไฟห้องเรียนชํารุอ2หลอด02 ก.ย. 2563 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 63 08:37 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED 36w ชำรุด 2หลอด -สราวุฒิ/พัน
1411แม่บ้านอาคาร 1ห้องพระพิรุณชั้น2แอร์เสีย1ตัว02 ก.ย. 2563 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 63 16:34 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนรูมแอร์ 1 ตัว -สราุวฒิ/พัน
1412นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 9เบกเกอร์ไฟรอบอาคารชำรุด02 ก.ย. 2563 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 63 13:04 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1413นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 9เบกเกอร์ไฟรอบอาคารชำรุด02 ก.ย. 2563 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 63 13:04 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1414น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18หลอดไฟทางเดินหน้าห้องเก็บของข้างห้อง215(หลอดสั้น)01 ก.ย. 2563 16:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 63 16:35 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED18w 1 หลอด -สมชาย
1415น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-425ระบบแอร์ใช้การไม่ได้01 ก.ย. 2563 15:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ย. 63 16:10 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1416น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5 ข้างห้อง 324หลอดไฟทางขึ้นอาคาร5 ข้างห้อง324 ชำรุด 1 หลอดสั้น01 ก.ย. 2563 10:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 63 08:33 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED18w 1 หลอด -สราวุฒิ/พัน
1417น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5หลอดไฟทางขึ้นอาคารที่โต๊ะ รปภ. ชำรุด 1 หลอดสั้น01 ก.ย. 2563 10:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 63 08:29 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED18w 1 หลอด -สราวุฒิ/พัน
1418นายปณิธาน คราประยูรห้อง 1-311ล้างเครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง เนื่องจากมีกลิ่นอับ กลิ่นฉี่หนู เหม็นมากค่ะ01 ก.ย. 2563 09:17 น.ยกเลิกรายการ
01 ก.ย. 63 13:45 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พบสาเหตุแล้วเกิดจากผ้าถูมีกลิ่นอับชื่น ตอนนี้กลิ่นจางลงแล้วขอยกเลิกการล้างแอร์ครับ
1419นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 10ไฟหน้ามุกเปิดไม่ออกทุกดวงหน้าอาคาร01 ก.ย. 2563 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ม.ค. 64 08:49 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ประดิษฐ์
1420นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 10ไฟหน้ามุกเปิดไม่ออกทุกดวงหน้าอาคาร01 ก.ย. 2563 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ม.ค. 64 08:49 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ประดิษฐ์
1421อาจารย์กันทิมา มีแหยม17-301หลอดไฟในห้องไม่ติด 1 หลอด31 ส.ค. 2563 20:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ย. 63 08:18 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สะดวกให้เข้าซ่อม 14/9/63 เปลี่ยนหลอด Led 7w cool daylight 1 หลอด -อารีย์/จิระพงษ์
1422นายธวัชชัย สัพโส7-112(ห้องUniversal Testing? Machine ROOM)?หลอดไฟกระพริบ? 1หลอด 31 ส.ค. 2563 13:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 64 11:44 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED36w 4 หลอด -ประดิษฐ์/่จิระพงศ์
1423น.ส.ทิพวัลย์ พันธ์จันทึก7-319 ห้องธุรการ คณะ ศว.แอร์ไม่เย็น มีแต่ลมร้อนออกมา31 ส.ค. 2563 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ธ.ค. 63 10:37 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ตรวจสอบแล้ว ซ่อมรั่วเติมน้ำยาแอร์/จ้างเหมา (ขออนุมัติ) - สราวุฒิ/พัน
1424น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18รางหลอดไฟห้องคอมชำรุด31 ส.ค. 2563 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 63 08:29 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ไพศาล/สมชาย
1425แม่บ้านอาคาร 7หน้าลิฟต์ชั้น2ติดพัดลมโคจร(พัดลมมีอยู่แล้ว)31 ส.ค. 2563 09:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ย. 63 11:06 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน มีของอยู่แล้ว
1426น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-215 ห้องครอบครัว อาคารชุดพัก 2ติดตั้งระบบปลั๊กไฟ31 ส.ค. 2563 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 15:31 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ขออนุมัติซื้ออุปกรณ์สำหรับติดตั้ง -ปลั๊กกราวด์ WEG 2 ตัว -ฝาครอบ3ช่อง WEG 2 อัน -สายVAF 2*2.5/2.5 20 เมตร -รายวายเวย์ 1นิ้ว 5 เส้น
1427นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 2ประตุม้วนกดรีโมทแล้วขึ้นช้าผิดปกติ31 ส.ค. 2563 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ย. 63 09:07 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ตรวจสอบแล้วระบบมอเตอร์ปกติ ตัวบานประตูม้วนที่ชำรุด หัก หลุด ไพศาล/สมชาย
1428นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 2ประตุม้วนกดรีโมทแล้วขึ้นช้าผิดปกติ31 ส.ค. 2563 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ย. 63 09:07 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ตรวจสอบแล้วระบบมอเตอร์ปกติ ตัวบานประตูม้วนที่ชำรุด หัก หลุด ไพศาล/สมชาย
1429แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 2ห้อง 2-205,ชั้น3 ห้อง 2-301ห้อง2-205 แอร์ตัวที่ 2 เสียงดัง ห้อง 2-301 แอร์ไม่เย็น31 ส.ค. 2563 08:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 64 14:08 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, 2-301 ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วสาเหตุโอเวอร์ตัดการทำงานของแอร์ 2-205 ต้องซื้อข้อต่อพัดลมชำรุดขาดทำให้พัดเสียดังรอจัดซื้อจ้าง สราวุฒิ/พัน
1430น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ออฟฟิตหน่วยที่พักอาศัยหลอดไฟชำรุด 2 หลอดตะเกียบ28 ส.ค. 2563 13:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 63 16:33 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, หลอดLED 7w daylight 2 หลอด ชำรุด (ไม่มีวัสดุ)ขอซื้อ -สราุวฒิ/พัน
1431นางรัตนา เหมสุรินธร์ฟาร์มสัตว์เปลียนมอเตอร์พัดลมคอกหมู 1 ตัว (อุปกรณ์ซื้อมาไว้แล้ว) โรงเรือนสุกร28 ส.ค. 2563 10:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ต.ค. 63 08:16 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1432นางวิวัฒน์ คำเครือฟาร์มสัตว์เปลียนมอเตอร์พัดลมคอกหมู 1 ตัว (อุปกรณ์ซื้อมาไว้แล้ว) โรงเรือนสุกร28 ส.ค. 2563 10:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ต.ค. 63 08:16 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1433นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 15 ไฟฟ้าสปอรตไลท์หน้าอาคารไม่ออก 1 หลอด28 ส.ค. 2563 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ส.ค. 63 12:59 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, สายซ๊อต ซ่อมแล้ว -ประดิษฐ์/ณัฐวุฒิ
1434นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 15 ไฟฟ้าสปอรตไลท์หน้าอาคารไม่ออก 1 หลอด28 ส.ค. 2563 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ส.ค. 63 12:59 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, สายซ๊อต ซ่อมแล้ว -ประดิษฐ์/ณัฐวุฒิ
1435นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 10พัดลมดูดอากาศเสีย ห้องน้ำหญิง28 ส.ค. 2563 08:52 น.กำลังดำเนินการ
10 ก.ย. 63 13:22 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ตรวจสอบแล้ว เป็นพัดลมโคจร 16 นิ้ว แกนมอเตอร์ชำรุด มีเสียงดัง อนุมัติซื้อ -ณัฐวุฒิ
1436นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 10พัดลมดูดอากาศเสีย ห้องน้ำหญิง28 ส.ค. 2563 08:52 น.กำลังดำเนินการ
10 ก.ย. 63 13:22 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ตรวจสอบแล้ว เป็นพัดลมโคจร 16 นิ้ว แกนมอเตอร์ชำรุด มีเสียงดัง อนุมัติซื้อ -ณัฐวุฒิ
1437น.ส.เจนจิรา ทองแกม7-423 ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาคาร7ชั้น4เปิดแอร์แล้วมีน้ำไหลลงมาจากแอร์ 27 ส.ค. 2563 11:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ส.ค. 63 08:26 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, -สราวุฒิ/พัน
1438แม่บ้านอาคาร 77-409,7-412,7-411,7-413หลอดไฟชำรุดรวม8หลอดยาว27 ส.ค. 2563 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ย. 63 13:21 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, หลอด LED36w เสีย 8 หลอด (ไม่มีวัสดุ) (ขออนุมัติซื้อ) -สราวุฒิ/พัน เปลี่ยนหลอด LED36w 8 หลอด - สราวุฒิ/พัน5/11/2563
1439แม่บ้านอาคาร 77-314,7-315,7-313,7-311หลอดไฟชำรุดรวม8หลอดยาว27 ส.ค. 2563 08:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ย. 63 13:24 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, หลอด LED36w เสีย 8 หลอด (ไม่มีวัสดุ) (ขออนุมัติซื้อ) -สราวุฒิ/พัน -เปลี่ยนหลอด LED36w 8 หลอด - สราวุฒิ/พัน5/11/2563
1440แม่บ้านอาคาร 77-314แอร์น้ำหยด27 ส.ค. 2563 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ส.ค. 63 08:26 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, -สราวุฒิ/พัน
1441นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร 3 ไฟรายทาง ทางเข้าอาคาร ใกล้ห้องครัวหลอดไฟชำรุด 1 หลอด นีออนยาว26 ส.ค. 2563 20:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ย. 63 08:44 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ประดิษฐ์/ณัฐวุฒิ
1442นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร 3 ทางเดินชั้น 1 ฝั่งสำนักงานหลอดไฟชำรุด 4 หลอด หลอดตะเกียบ26 ส.ค. 2563 20:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ย. 63 15:54 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, หลอด LED7w เสีย 4 หลอด (ไม่มีวัสดุ) (ขออนุมัติซื้อ) -สราวุฒิ/พัน เปลี่ยนหลอด LED 7w Cool daylight ชำรุด 8 หลอด -สราวุฒิ/พัน 10/11/2563
1443น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18พัดลมไม่ส่ายห้อง40626 ส.ค. 2563 14:32 น.รับเรื่อง
26 ส.ค. 63 15:47 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1444นางรัตนา เหมสุรินธร์บ้านพักบุคลากรหลังที่ 4หลอดไฟขาด 1 หลอด26 ส.ค. 2563 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ต.ค. 63 16:09 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ไพศาล/สมชาย
1445นางวิวัฒน์ คำเครือบ้านพักบุคลากรหลังที่ 4หลอดไฟขาด 1 หลอด26 ส.ค. 2563 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ต.ค. 63 16:09 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ไพศาล/สมชาย
1446อาจารย์นภาพร พ่วงพรพิทักษ์3-218ช่วยนำ หลอดไฟตะเกียบ จำนวน 2 หลอด มาให้ทีค่ะ (จะนำมาใส่เอง) (ฝากไว้ที่ ห้องติดต่อฝ่ายที่พัก อาคาร 3 ได้เลยค่ะ ขอบคุณนะคะ) 25 ส.ค. 2563 19:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 63 13:05 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ดำเนินการนำหลอด LED 5w Warmwhite 2 หลอดไปฝากหน่วยที่พักอาศัยเรียบร้อย -อารีย์
1447แม่บ้านอาคาร 77-229แอร์น้ำรั่ว25 ส.ค. 2563 11:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ส.ค. 63 08:27 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, -สราวุฒิ/พัน
1448น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-302/1หลอดไฟยาวชำรุด 1 หลอด25 ส.ค. 2563 10:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ต.ค. 63 09:18 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, หลอด LED36w เสีย 1 หลอด (ไม่มีวัสดุ) (ขออนุมัติซื้อ) -ประดิษฐ์/ณัฐวุฒิ ดำเนินการเปลี่ยนหลอด LED 36w 1 หลอด -ไพศาล/สมชาย 29/10/2563
1449น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4-108/1หลอดไฟชำรุด 1 หลอดยาว25 ส.ค. 2563 10:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ต.ค. 63 13:27 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED36w 1 หลอด - อารีย์
1450แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13หลอดไฟห้องพักอาจารย์ขาด2หลอดๆยาวค่ะ25 ส.ค. 2563 08:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ส.ค. 63 08:22 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED36w 2หลอด -ประดิษฐ์/ณัฐวุฒิ
1451นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3หลอดไฟหลุดห้อยหน้าห้องเรียน9-30724 ส.ค. 2563 15:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 63 16:38 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1452น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3หลอดไฟหลุดห้อยหน้าห้องเรียน9-30724 ส.ค. 2563 15:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 63 16:38 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1453น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-103หลอดไฟห้องครัวชำรุด 1 หลอดสั้น24 ส.ค. 2563 14:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 63 16:36 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED18w 1 หลอด -สมชาย
1454แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_202_201ต้องการล้างทำความสะอาดแอร์สกปรกมากค่ะ24 ส.ค. 2563 14:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ส.ค. 63 08:25 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, -สราวุฒิ/พัน
1455นางนิลเนตร ชาเบาะ9-206แอร์ไม่เย็น24 ส.ค. 2563 13:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ธ.ค. 63 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซ่อมรั่ว เติมน้ำยา ขออนุมัติตามระบบ -สราวุฒิ /พัน
1456แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13__202แอร์ห้องเรียนรั่วค่ะ24 ส.ค. 2563 12:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ส.ค. 63 08:25 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, -สราวุฒิ/พัน
1457น.ส.ทิพวัลย์ พันธ์จันทึก7-319 ห้องธุรการ คณะ ศว.แอร์ไม่เย็น24 ส.ค. 2563 10:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ธ.ค. 63 10:37 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ตรวจสอบแล้ว ซ่อมรั่วเติมน้ำยาแอร์/จ้างเหมา (ขออนุมัติ) - สราวุฒิ/พัน
1458น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องอาบน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง310และห้อง418อีก1หลอดๆตะเกียบ24 ส.ค. 2563 10:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 63 08:24 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED5w Warmwhite 2 หลอด -ประดิษฐ์/ณัฐวุฒิ
1459น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ1-405ปลั๊กไฟในห้องเรียน 405 ไม่มีไฟเข้า 24 ส.ค. 2563 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 63 08:37 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนปลั๊กกราวด์ WEG 1 ตัว+ฝาครอบ3ช่อง 1ตัว -ไพศาล
1460น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ1-405หลอดไฟ LED ห้องเรียน 405 เสีย 3 หลอด24 ส.ค. 2563 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 63 08:22 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED3w daylight 6 หลอด -อารีย์
1461แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น3 ทุกห้องหลอดไฟมันกระพริบ24 ส.ค. 2563 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ม.ค. 64 08:51 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1462แม่บ้านอาคาร 1ห้องเรียนmba1-405ชั้น4หลอดไฟขาดตามรุฟภาพ 24 ส.ค. 2563 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 63 08:21 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED3w daylight 6 หลอด -อารีย์
1463นางวิวัฒน์ คำเครืออุทยานหนองหารน้อยสายไฟฟ้าแรงต่ำขาด 1 เส้น24 ส.ค. 2563 08:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ย. 63 08:08 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1464นางรัตนา เหมสุรินธร์อุทยานหนองหารน้อยสายไฟฟ้าแรงต่ำขาด 1 เส้น24 ส.ค. 2563 08:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ย. 63 08:08 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1465นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 1หลอดไฟขาดรวมทุกห้อง 15 หลอด ชั้น 124 ส.ค. 2563 08:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ม.ค. 64 08:53 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, หลอด LED 36w 15 หลอด ชำรุด(ไม่มีวัสดุ) (ขออนุมัติซื้อ) -สราวุฒิ/พัน
1466นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 1หลอดไฟขาดรวมทุกห้อง 15 หลอด ชั้น 124 ส.ค. 2563 08:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ม.ค. 64 08:53 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, หลอด LED 36w 15 หลอด ชำรุด(ไม่มีวัสดุ) (ขออนุมัติซื้อ) -สราวุฒิ/พัน
1467น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง12021 ส.ค. 2563 14:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 63 08:24 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED5w Warmwhite 1 หลอด -ประดิษฐ์/ณัฐวุฒิ
1468น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17หลอดไฟทางเดินชั้น4 ชำรุด 1หลอดยาว21 ส.ค. 2563 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 63 08:24 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED36w 1 หลอด -ประดิษฐ์/ณัฐวุฒิ
1469แม่บ้านอาคาร 1การเงิน/สิทธิประโยชน/พัสดุ1-2/ปสช.หลอดขาดรวมทั้งหมด11หลอด21 ส.ค. 2563 10:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 63 16:24 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, หลอด LED 36w 11 หลอด ชำรุด(ไม่มีวัสดุ) -สราวุฒิ/พัน **เปลี่ยนหลอด LED 36w 11 หลอด (30/10/2563) -สราวุฒิ/พัน
1470แม่บ้านอาคาร 1รอบทางเดินชั้น2หลอดไฟ4หลอดไมิติด21 ส.ค. 2563 10:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ย. 63 13:26 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, หลอด LED 36w 4 หลอด ชำรุด(ไม่มีวัสดุ) -สราวุฒิ/พัน
1471แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น3หลอดเสียเปิดไม่ติด2หลอด21 ส.ค. 2563 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ย. 63 13:30 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, หลอด LED 36w 2 หลอด ชำรุด(ไม่มีวัสดุ) -สราวุฒิ/พัน -เปลี่ยนหลอด LED36w 3 หลอด - สราวุฒิ/พัน4/11/2563
1472น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16น้ำไหลจากท่อแอร์ห้อง16-10521 ส.ค. 2563 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ส.ค. 63 08:25 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, -สราวุฒิ/พัน
1473นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้งหลอดไฟชำรุดระเบียงชั้น1ข้างห้อง4-116ชำรุด1หลอดสั้น20 ส.ค. 2563 23:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 63 08:35 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, หลอด LED 18w 1 หลอด -ประดิษฐ์/ณัฐวุฒิ
1474แม่บ้านอาคาร 66-104พัดรมติดฝ่าเพดานชํารุดช่อมด่วน20 ส.ค. 2563 16:06 น.กำลังดำเนินการ
20 ส.ค. 63 16:21 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, พัดลมโคจร 16 นิ้ว ชำรุด 1 ตัว รอจัดซื้อ/จ้าง ขอซื้อไปตั้งแต่ ก.ค.2562 แล้วครับ
1475แม่บ้านอาคาร 77-112/9หลอดไฟชำรุดจำนวน4หลอด20 ส.ค. 2563 15:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ต.ค. 63 09:21 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, หลอด LED36w 4 หลอด ชำรุด(ไม่มีวัสดุ) ขออนุมัติซื้อ สราวุฒิ/พัน เปลี่ยนหลอด LED36w 4 หลอด - สราวุฒิ/พัน 29/10/2563
1476แม่บ้านอาคาร 77-211/9หลอดไฟชำรุดจำนวน4หลอด20 ส.ค. 2563 15:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 63 09:10 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, หลอด LED 36w 4 หลอด ชำรุด(ไม่มีวัสดุ) -สราวุฒิ/พัน
1477น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องสิทธิประโยชน์ อาคาร 1หลอดไฟจำนวน 2 หลอดในห้องสิทธิประโยชน์เปิดไม่ติดค่ะ20 ส.ค. 2563 13:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ม.ค. 64 08:56 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1478น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องล้างจาน โรงอาหาร อ.10รบกวนให้ช่างเข้าไปตรวจสอบไฟเครื่องทำน้ำร้อนล้างจานให้หน่อยนะคะ ติดต่อได้ที่ป้าธรรมนอง 0817268849 ค่ะ 20 ส.ค. 2563 13:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 63 11:18 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ตรวจสอบแล้ว เครื่องทำน้ำร้อนซ๊อตลงกราวด์ มีกระแสไฟที่ก๊อกน้ำทำให้ดูดแม่บ้าน (แนะนำตั้งเรื่องซื้อใหม่) แก้ไขโดยการไม่เปิดเบรคเกอร์ ให้ใช้น้ำธรรมดาแทน
1479นางวิวัฒน์ คำเครือฟาร์มสัตว์ ปั๊มน้ำเสียโรงเรือนไก่20 ส.ค. 2563 10:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ย. 63 08:23 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, คาปาซิเตอร์สตาร์ท 50ไมโครฟารัด(ชำรุด) ขอซื้อ -อารีย์/ณัฐวุฒิ
1480นางรัตนา เหมสุรินธร์ฟาร์มสัตว์ ปั๊มน้ำเสียโรงเรือนไก่20 ส.ค. 2563 10:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ย. 63 08:23 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, คาปาซิเตอร์สตาร์ท 50ไมโครฟารัด(ชำรุด) ขอซื้อ -อารีย์/ณัฐวุฒิ
1481นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21หลอดไฟขาด 2 หลอด ห้อง 21-20620 ส.ค. 2563 08:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 63 08:10 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED 5w warmwhite 2 หลอด + ขั้ว G24 to E27 2 อัน -อารีย์/ณัฐวุฒิ
1482นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21หลอดไฟขาด 2 หลอด ห้อง 21-20620 ส.ค. 2563 08:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 63 08:10 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED 5w warmwhite 2 หลอด + ขั้ว G24 to E27 2 อัน -อารีย์/ณัฐวุฒิ
1483แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13หลอดไฟห้องน้ำนิสิตหญิงขาด1หลอดๆยาวค่ะ(ชั้น1)19 ส.ค. 2563 13:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 63 08:41 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED36w 1หลอด ณัฐวุฒิ/อารีย์
1484นางวิวัฒน์ คำเครือฝ่ายอาคารสถานที่แอร์มีน้ำหยดลงมา 1 ตัว19 ส.ค. 2563 12:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ม.ค. 64 08:58 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1485นางรัตนา เหมสุรินธร์ฝ่ายอาคารสถานที่แอร์มีน้ำหยดลงมา 1 ตัว19 ส.ค. 2563 12:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ม.ค. 64 08:58 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1486น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มชั้น1ทำงานเสียงดังผิดปกติ(ตู้สแตนเลส)19 ส.ค. 2563 11:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 15:47 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนเสียงดัง /ขออนุมัติซ่อม -ณัฐวุฒิ/ประดิษฐ์
1487น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.18-306หลอดไฟในห้องน้ำชำรุด 1 หลอดตะเกียบ18 ส.ค. 2563 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ส.ค. 63 08:17 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED5w Warmwhite 1 หลอด -ประดิษฐ์/ณัฐวุฒิ
1488น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.18-212หลอดไฟในห้องน้ำชำรุด 1 หลอดตะเกียบ18 ส.ค. 2563 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ส.ค. 63 08:21 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED5w Warmwhite 1 หลอด -ประดิษฐ์/ณัฐวุฒิ
1489น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องรับประทานอาหารบุคลากรโรงอาหารอาคาร 10รางไฟอยู่ห้องรับประทานอาหารบุคลากรชำรุดค่ะ กลัวรางไปร่วงตกใส่บุคลากร 18 ส.ค. 2563 14:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ส.ค. 63 08:18 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ดำเนินการแก้ไขแล้ว -ประดิษฐ์/ณัฐวุฒิ
1490แม่บ้านอาคาร 77-405/2หลอดไฟชำรุด1หลอด18 ส.ค. 2563 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 63 13:45 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ดำเนินการซ่อมแล้ว เปลี่ยนหลอด LED 18w 1หลอด -สราวุฒิ/พัน
1491แม่บ้านอาคาร 7ทางเดินชั้น1หน้าห้องโยธาท่อน้ำทิ้งจากแอร์น้ำรั่ว 18 ส.ค. 2563 10:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ส.ค. 63 09:02 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย ใช้ท่อ 1/2นิ้ว 2เส้น+ข้องอ1/2นิ้ว 4ตัว+ข้อต่อสามทาง1/2นิ้ว 1อัน+ก้ามปู1/2นิ้ว 4อัน -สราวุฒิ/พัน
1492น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.18-210,418หลอดไฟห้องน้ำชำรุด 2 หลอดตะเกียบ17 ส.ค. 2563 16:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ส.ค. 63 08:20 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED5w Warmwhite 2 หลอด -ประดิษฐ์/ณัฐวุฒิ
1493นายนายจิรวัฒน์ อรรถเศรษฐ8/1-107แอร์ เสีย จำนวน2เครื่อง จาก3 เครื่อง17 ส.ค. 2563 10:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 15:29 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ตรวจสอบแล้ว เมื่อ 12 มิ.ย.63 อยู่ขั้นตอนรออนุมัติซ่อม - สายหัวหลักคอมฯใหม้ 1 เครื่อง (จ้างเหมา) - หางเทอร์โมขาด + มดเข้าแม็กฯ 1เครื่อง(ซ่อมแล้ว) -สราวุฒิ/พัน
1494นายนายจิรวัฒน์ อรรถเศรษฐ8/1-107หลอดไฟขาด จำนวน 6 หลอด17 ส.ค. 2563 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.พ. 64 09:00 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, หลอด LED 36w 6 หลอด ชำรุด ไม่มีวัสดุ(รอซื้อ) -ไพศาล
1495นายนายจิรวัฒน์ อรรถเศรษฐ7-420/1แอร์ไม่เย็น(มีแต่ลม) และ เวลาเปิด มีเสียงไฟฟ้าช็อตที่เบรกเกอร์17 ส.ค. 2563 10:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 64 14:33 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ตรวจสอบแล้วแคปรันชำรุด ขออนุมัติสั่งซื้อตามระบบ -สราวุฒิ/พัน 22/2/64
1496นายสุรไกร เจือจันทึก9-306ปลั๊กไฟใช้ไม่ได้หลายจุด17 ส.ค. 2563 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 63 11:13 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, สะดวกให้เข้าซ่อมวันศุกร์ ที่ 21/8/2563 ตรวจสอบแล้วปลั๊กไฟซ๊อต ดำเนินการเปลี่ยนปลั๊กกราวด์WNG 2ตัว -ประดิษฐ์/ณัฐวุฒิ
1497แม่บ้านอาคาร 7ทางเดินช้ัน2หน้าห้องธุระการหลอดไฟชำรุดจำนวน4หลอด17 ส.ค. 2563 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ย. 63 13:29 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, หลอด LED 36w 4 หลอด ชำรุด ไม่มีวัสดุ(รอซื้อ) -สราวุฒิ -เปลี่ยนหลอด LED36w 8 หลอด - สราวุฒิ/พัน4/11/2563
1498นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21แอร์ไม่เย็นห้อง 21 -41217 ส.ค. 2563 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ย. 63 15:21 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ตรวจสอบแล้ว รั่ว ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมรั่วเติมน้ำยาแอร์ -สราวุฒิ/พัน แก้ไขเรียบร้อย
1499นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21แอร์ไม่เย็นห้อง 21 -41217 ส.ค. 2563 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ย. 63 15:21 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ตรวจสอบแล้ว รั่ว ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมรั่วเติมน้ำยาแอร์ -สราวุฒิ/พัน แก้ไขเรียบร้อย
1500นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21แอร์มีน้ำหยดลงมา ห้อง 21-41017 ส.ค. 2563 08:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 63 08:40 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, สราวุฒิ/พัน
1501นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21แอร์มีน้ำหยดลงมา ห้อง 21-41017 ส.ค. 2563 08:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 63 08:40 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, สราวุฒิ/พัน
1502นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21แอร์ไม่เย็น ห้อง 21 -42517 ส.ค. 2563 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 63 13:50 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, -สราวุฒิ/พัน
1503นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21แอร์ไม่เย็น ห้อง 21 -42517 ส.ค. 2563 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 63 13:50 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, -สราวุฒิ/พัน
1504นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจอาคาร8/1ประตู้ม้วนไม่ทำงาน ไม่สามารถปิดประตูได้ 15 ส.ค. 2563 17:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 63 13:36 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ประดิษฐ์/สมชาย
1505นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจอาคาร 8/1ปลั๊ก ผนังรอบอาคารไม่มีไฟเข้าทั้งหมด15 ส.ค. 2563 16:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 63 13:51 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกเชอร์กิตทริป 3 ลูก เนื่องจากเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้ากินกระแสครับ ประดิษฐ์/สมชาย
1506นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ8/1-108ปลั๊กไฟซีกห้องด้านตะวันตกใช้ไม่ได้ทั้งหมด15 ส.ค. 2563 15:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 63 13:52 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกเชอร์กิตทริป 3 ลูก กระแสเกินพิกัด ประดิษฐ์/สมชาย
1507อาจารย์อธิกา วงค์กวานกลม3-315ลองขึ้นไปหมุนหลอด? กระพริบแค่ไม่ติด? เข้าใจว่าหลอดไม่ขาด แต่น่าจะเป็นขั้วหลอด 15 ส.ค. 2563 13:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 63 13:48 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ดำเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนหลอด LED 7w 1หลอด -สราวุฒิ/
1508อาจารย์ภควรรณพร พิศุทธิสุวรรณห้อง 3-224 อาคารที่พักบุคลากร 1ปลั๊กไฟไม่สามารถใช้การได้ และ กรอบปลั๊กไฟกรอบเนื่องจากหมดสภาพการใช้งาน จึงขอรับบริการเปลี่ยนปลั๊กคู่จาก 2 รู เป็น 3 รูเพื่อให้สามารถใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ พร้อมทั้งเปลี่ยนกรอบปลั๊กเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน จำนวน 4 จุดภายในห้องพัก ดังนี้ 1. ปลั๊กไฟภายในห้องครัว 2. ปลั๊กไฟหัวเตียง 3. ปลั๊กไฟมุมห้องข้างประตูห้องครัว 4. ปลั๊กไฟบริเวณโต๊ะทำงาน15 ส.ค. 2563 13:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 63 13:47 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ดำเนินการเปลี่ยนปลั๊กกราวด์ 4 ตัว + ฝาครอบ3ช่อง 4 ตัว WNG รุ่นเก่า -สราวุฒิ/พัน
1509นายทวี งามวิไลกรฟารม์สัตว์ พื้นที่งานวิจัย อ.ทวีไฟฟ้าดับบ่อยทำให้งานวิจัยได้รับความเสียหายครับ ตอนนี้ยังดับอยู่ ขอความกรุณาแก้ไขด้วยครับ14 ส.ค. 2563 19:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 63 08:18 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, สายไฟแรงสูงขาด ทำให้ต้องตัดวงจรซ่อมแซมครับ
1510น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องรับประทานอาหารบุคลากร โรงอาหารกลางอาคาร 10รางไฟบริเวณห้องรับประทานอาหารชำรุดค่ะ 05 ส.ค. 2563 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ส.ค. 63 08:18 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, -ประดิษฐ์/ณัฐวุฒิ
1511น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.18 ห้องคอมพิวเตอร์หลอดไฟห้องคอมฯชำรุด 1 หลอดยาว04 ส.ค. 2563 16:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 63 13:52 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED36w 2 หลอด -สราวุฒิ/พัน
1512น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 ห้องไฟหลอดไฟชำรุด 1 หลอดยาว04 ส.ค. 2563 16:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 63 13:53 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED36w 1 หลอด -สราวุฒิ/พัน
1513น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 ออฟฟิตหน่วยที่พักอาศัยหลอดไฟชำรุด 1 หลอดยาว04 ส.ค. 2563 16:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 63 13:54 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED36w 1 หลอด -สราวุฒิ/พัน
1514น.ส.ชื่นจิต จันทจรูญพงษ์3-335หลอดไฟห้องน้ำเปิดไม่ติด ตอนแรกมีอาการไฟกระพริบ แล้วก็ดับไปเลย03 ส.ค. 2563 19:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ส.ค. 63 12:54 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED 3w daylight 1 หลอด -อารีย์/ณัฐวุฒิ
1515น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5 ทางเดินชั้น 2หลอดไฟทางเดินชั้น 2 หน้าห้อง 203-204-215 ชำรุด 3 หลอดสั้น03 ส.ค. 2563 11:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 16:20 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED 18w 3 หลอด -ประดิษฐ์/ณัฐวุฒิ
1516น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-107พัดลมชำรุดเสียงดัง03 ส.ค. 2563 11:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 16:22 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนพัดลมติดผนัง 16 นิ้ว 1 ตัว -ประดิษฐ์/ณัฐวุฒิ
1517น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-224หลอดไฟในห้องครัวชำรุด 1 หลอดยาว03 ส.ค. 2563 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 16:21 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED 36w 1 หลอด -ประดิษฐ์/ณัฐวุฒิ
1518แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_212แอร์ห้องเก็บของอาจารย์วิโรจเสีย(ไม่เย็นค่ะ)03 ส.ค. 2563 09:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 15:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องจัดซื้อจ้าง อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบที่พัสดุ ส่งเรื่อง16/6/2563
1519น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-233ปลั๊กไฟในห้องครัวชำรุด 1 จุด และไฟในห้องน้ำเสีย 1 หลอดตะเกียบ02 ส.ค. 2563 10:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 63 14:01 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนปลั๊กกราวด์ BAMA 1ช่อง 1ตัว+ฝาครอบ -สราวุฒิ/อารีย์
1520แม่บ้านอาคาร 66-106หลอดไฟชํารุด6หลอด31 ก.ค. 2563 15:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 63 13:55 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED36w 2 หลอด + T5 28w 4 หลอด -สราวุฒิ/พัน
1521แม่บ้านอาคาร 66-106แอร์ชํารุดเวลาเปิดมีนํ้าไหลออกมาจากตัวแอร์31 ก.ค. 2563 15:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 16:12 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ซ่อมแล้ว 2 เครื่อง -สราวุฒิ/พัน
1522น.ส.นิตติยา นาโควงค์อ.บริหาร (อ.1)/ชั้น 2รื้อถอนเต้ารับ/ เปลี่ยนปลั๊กไฟพร้อมปลอกสายไฟ31 ก.ค. 2563 13:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 63 14:02 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, -สราวุฒิ/อารีย์
1523นางวิวัฒน์ คำเครือฟาร์มสัตว์ไฟตามถนนฟาร์มสัตว์และหลอดไฟคอกโคขุนไม่ออก31 ก.ค. 2563 10:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 16:09 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ซ่อมแล้ว -ประดิษฐ์/ณัฐวุฒิ
1524นางรัตนา เหมสุรินธร์ฟาร์มสัตว์ไฟตามถนนฟาร์มสัตว์และหลอดไฟคอกโคขุนไม่ออก31 ก.ค. 2563 10:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 16:09 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ซ่อมแล้ว -ประดิษฐ์/ณัฐวุฒิ
1525แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13หลอดไฟห้องเก็บตุ้ไฟเบเกอร์ไฟขาด1หลอดๆสั้นค่ะ.ชั้น1ค่ะ31 ก.ค. 2563 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ส.ค. 63 08:19 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED18w 1 หลอด -ประดิษฐ์/ณัฐวุฒิ
1526น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-311หลอดไฟทางเดิน หน้าห้อง 3-311 ชำรุด1 หลอดสั้น31 ก.ค. 2563 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 16:17 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED 18w 1 หลอด -สราวุฒิ/พัน
1527แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-315แอร์ไม่เย็น31 ก.ค. 2563 08:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 16:11 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ตรวจเช็คระบบล้างฟิลเตอร์แอร์ -สราวุฒิ/พัน
1528นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 หลอดไฟทางเดินชั้น 1หลอด LED หน้าห้อง 3-103 เสีย 1 หลอด31 ก.ค. 2563 05:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 16:13 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED 7w daylight 2 หลอด -สราวุฒิ/พัน
1529นายบุยถิํง ชื่นชมไฟทางเดินชั้น 3 อาคาร 3หลอดไฟสั้นทางเดินชั้น 3 หน้าห้อง 3-311 เสีย31 ก.ค. 2563 05:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 16:17 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED 18w 1 หลอด -สราวุฒิ/พัน
1530น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-138หลอดไฟชำรุด 1 หลอดตะเกียบ30 ก.ค. 2563 15:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 16:15 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED 7w daylight 1 หลอด -สราวุฒิ/พัน
1531น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-134ไฟระเบียงชำรุด 1 หลอดสั้น30 ก.ค. 2563 14:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 16:16 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED 18w 1 หลอด -สราวุฒิ/พัน
1532น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139หลอดไฟชำรุด 1 หลอดตะเกียบ30 ก.ค. 2563 14:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ส.ค. 63 12:58 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED 3w daylight 1 หลอด -สราวุฒิ/พัน
1533น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17ไฟทางขึ้นบันไดหน้าห้องโถงชำรุด 2 หลอดตะเกียบ30 ก.ค. 2563 11:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 16:05 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED7w dylight 2 หลอด -ณัฐวุฒิ
1534น.ส.รุ่งอรุณ มูลพันธ์ห้องคลัง ชั้น2 อาคารบริหารหลอดไฟชำรุด จำนวน 4 หลอด30 ก.ค. 2563 09:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ส.ค. 63 12:56 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED 36w 5 หลอด -อารีย์/ณัฐวุฒิ
1535น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องออกกำลังกายปลั๊กไฟห้องออกกำลังกายชำรุด29 ก.ค. 2563 15:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ก.ค. 63 16:07 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนสวิทซ์เมจิก 1 ตัว WEG + ฝาครอบ1ช่อง WEG 1 อัน -สราวุฒิ
1536น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-131หลอดไฟในห้องชำรุด 1 หลอดตะเกียบ29 ก.ค. 2563 15:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 16:12 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED7w dylight 1 หลอด -อารีย์/สราวุฒิ
1537น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-131แป้นปลั๊กไฟชำรุด29 ก.ค. 2563 15:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 16:12 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1538แม่บ้านอาคาร 8อ_8/2ไฟห้องน้ำอาจารย์เปิดไม่ออก29 ก.ค. 2563 14:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 16:10 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED36w 1 หลอด -ไพศาล/สมชาย
1539นายวรากร คำชมภูห้องสมุด1.เปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ใหม่จำนวน10หลอด***สาเหตุหลอดขาด 29 ก.ค. 2563 14:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 15:27 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, หลอด LED36w จำนวน 10 หลอด ชำรุด (ไม่มีวัสดุ) สั่งซื้อ -ไพศาล/สมชาย
1540นางวิวัฒน์ คำเครือฟาร์มสัตว์เปลี่ยนเครื่องควมคุมปั้มน้ำ 29 ก.ค. 2563 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ค. 63 15:41 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
1541นางรัตนา เหมสุรินธร์ฟาร์มสัตว์เปลี่ยนเครื่องควมคุมปั้มน้ำ 29 ก.ค. 2563 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ค. 63 15:41 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
1542นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21แอร์ไม่เย็นห้อง 21-31229 ก.ค. 2563 10:21 น.ยกเลิกรายการ
29 ก.ค. 63 10:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้
1543นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21แอร์ไม่เย็นห้อง 21-31229 ก.ค. 2563 10:21 น.ยกเลิกรายการ
29 ก.ค. 63 10:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้
1544แม่บ้านอาคาร 6ทางเดินชั่น1อ6หลอดไฟชํารุด12หลอด29 ก.ค. 2563 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ย. 63 14:00 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED 7w ขาว 12 หลอด -สราวุฒิ/พัน
1545อาจารย์อาภัสสร ศิริจริยวัตร21-312แอร์ไม่เย็นค่ะ29 ก.ค. 2563 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ย. 63 15:21 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ตรวจสอบแล้ว น้ำยารั่ว จ้างเหมาตามขั้นตอน -สราวุฒิ
1546นายวุฒิชัย วงศ์ณะรัตน์22-202เต้าเสียบไฟหน้าห้องฝั่งหน้าต่าง ไม่มีไฟเข้า เบรกเกอร์ ออนปกติ 29 ก.ค. 2563 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 63 08:29 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1547น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องอาบน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง20129 ก.ค. 2563 08:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 16:07 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED7w dylight 1 หลอด -ไพศาล/สมชาย
1548น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง40429 ก.ค. 2563 08:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 16:08 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED7w dylight 1 หลอด -ไพศาล/สมชาย
1549น.ส.ปานชีวัน ปอนพังงา21-312แอร์มีน้ำแข็งเกาะหนามากทำให้แอร์ไม่เย็น24 ก.ค. 2563 16:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 16:13 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, สราวุฒิ
1550น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์3-208ปลั๊กไฟไม่มีไฟเข้า 2 จุด ใช้งานไม่ได้ 24 ก.ค. 2563 15:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ค. 63 13:21 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนปลั๊กเมจิกWEG 2ตัว +ฝาครอบ 3 ช่อง 1 อัน -สราวุฒิ/พัน
1551น.ส.หัทญา ยุตรินทร์ห้อง 9-206 หน่วยแนะแนวและรับเข้าโทรศัพท์เบอร์ 042 725052 ใช้งานไม่ได้ค่ะ โทรเข้าติดแต่ไม่ได้ยินเสียงค่ะ24 ก.ค. 2563 13:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 16:19 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, TOT เข้าตรวจสอบแล้วปลายสายสัญญาณมาครบ ดำเนินการเปลี่ยนคู่สายใหม่เรียบร้อย -สราวุฒิ
1552อาจารย์นภาพร พ่วงพรพิทักษ์3-2181) หลอดไฟ ในห้อง มีเสียงดัง 2) เปลี่ยน หลอดไฟ ในห้องน้ำ 24 ก.ค. 2563 12:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ค. 63 13:18 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED 18w 1 หลอด + ปลั๊กกราวด์ WEG 2 ตัว+ฝาครอบ3ช่อง 2 อัน+ สวิทซ์เมจิก 1ตัว -สราวุฒิ/พัน
1553นายrutchanon pongtongโรงสูบ B1 อุทยานเกษตร 50 พรรษาแจ้งซ่อมสวิตซ์คอลโทรลโรงสูบ b1 ชำรุด24 ก.ค. 2563 11:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ค. 63 13:14 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ดำเนินการเรียบร้อย /ไพศาล
1554นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20 ไฟรอบอาคารฝั่งสาธารณสุขโรงจอดรถเปิดไม่ออก24 ก.ค. 2563 08:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ค. 63 13:16 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, -ไพศาล/สมชาย
1555นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20 ไฟรอบอาคารฝั่งสาธารณสุขโรงจอดรถเปิดไม่ออก24 ก.ค. 2563 08:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ค. 63 13:16 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, -ไพศาล/สมชาย
1556นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20 แอร์ห้องเรียนไม่ทำงาน 2 ตัว24 ก.ค. 2563 08:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 16:18 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, 20-303 , 20-304 -สราวุฒิ/พัน
1557นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20 แอร์ห้องเรียนไม่ทำงาน 2 ตัว24 ก.ค. 2563 08:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 16:18 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, 20-303 , 20-304 -สราวุฒิ/พัน
1558นางเนตรนภา อัฐวงศ์3243 อาคาร 3ไฟนอกระเบียงเสีย(ระเบียงตรงข้ามกับประตูทางเข้า) และพัดลมดูดอากาศในห้องครัวเสีย ซึ่งพัดลมดูดอากาศฝาหลุดและหายแล้วด้วยค่ะ 23 ก.ค. 2563 22:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 16:03 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยน หลอด LED18w 1 หลอด + พัดลมดูดอากาศ 6 นิ้ว ติดผนัง 1ตัว /ณัฐวุฒิ
1559นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 10พัดลมเสีย 23 ก.ค. 2563 08:35 น.รับเรื่อง
20 ส.ค. 63 09:48 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ขออนุมัติซื้อ
1560นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 10พัดลมเสีย 23 ก.ค. 2563 08:35 น.รับเรื่อง
20 ส.ค. 63 09:48 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ขออนุมัติซื้อ
1561นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 16แอร์น้ำรั่ว ห้อง 16-203 ชั้น 223 ก.ค. 2563 08:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.ค. 63 08:29 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ดำเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้ว -พัน
1562นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 16แอร์น้ำรั่ว ห้อง 16-203 ชั้น 223 ก.ค. 2563 08:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.ค. 63 08:29 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ดำเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้ว -พัน
1563นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 22แอร์มีน้ำรั่วห้อง 22-10223 ก.ค. 2563 08:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ส.ค. 63 12:59 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, -สราวุฒิ/พัน
1564นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 22แอร์มีน้ำรั่วห้อง 22-10223 ก.ค. 2563 08:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ส.ค. 63 12:59 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, -สราวุฒิ/พัน
1565นายณฐาภพ จิลธานี6-103/1หลอดไฟขาด 5 หลอด22 ก.ค. 2563 16:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ค. 63 07:59 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED 36w 5 หลอด -ณัฐวุฒิ
1566นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 402ระบบไฟฟ้าลัดวงจร (เปิดไฟ เปิดแอร์ได้ แต่ปลั็กไฟใช้การไม่ได้) 22 ก.ค. 2563 14:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 16:17 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกเซอร์กิตทริป -สราวุฒิ/พัน
1567นายเนตรนภา บุระวงค์ห้องสมุด24แอร์เสียงดัง รีโหมดเสีย22 ก.ค. 2563 14:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 08:14 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ดำเนินการซ่อมแล้ว -พัน
1568น.ส.พูลสิน ไชยมะโยห้องสมุด24แอร์เสียงดัง รีโหมดเสีย22 ก.ค. 2563 14:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 08:14 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ดำเนินการซ่อมแล้ว -พัน
1569นายนายจิรวัฒน์ อรรถเศรษฐ7-419น้ำแอร์หยด22 ก.ค. 2563 12:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ส.ค. 63 12:59 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, -สราวุฒิ/พัน
1570น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-226หลอดไฟห้องน้ำชำรุด 1 หลอดตะเกียบ22 ก.ค. 2563 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ค. 63 13:12 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED 7w 1 หลอด -สราวุฒิ
1571น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-224หลอดไฟระเบียงชำรุด 1 หลอดสั้น21 ก.ค. 2563 15:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ค. 63 13:17 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED 18w 1 หลอด -สราวุฒิ/พัน
1572แม่บ้านอาคาร 7หน้าลิฟต์ชั้น2ปุ่มกดเรียกลิฟต์ชำรุด21 ก.ค. 2563 15:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 63 13:57 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, -สราวุฒิ/พัน
1573นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20แอร์ไม่เย็น ห้อง 2-30221 ก.ค. 2563 13:47 น.ยกเลิกรายการ
21 ก.ค. 63 16:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1574นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20แอร์ไม่เย็น ห้อง 2-30221 ก.ค. 2563 13:47 น.ยกเลิกรายการ
21 ก.ค. 63 16:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1575นายชุตินนท์ พุทธิวาณิชย์7-210 โคกศรีสุพรรณขอให้ติดตั้งปลั๊กไฟผนังสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร21 ก.ค. 2563 11:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 63 13:59 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ดำเนินการติดตั้งเรียบร้อย อุปกรณ์ ปลั๊กกราวด์ 1ตัว+ฝาครอบ 3ช่อง1อัน +บล๊อกลอย2*4นิ้ว 1อัน+สายไฟ 2*2.5/2.5 3 เมตร -สราวุฒิ/พัน
1576น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ออฟฟิตหน่วยที่พักอาศัยแอร์ชำรุด 2 เครื่อง21 ก.ค. 2563 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 15:08 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, คอมเพรสเซอร์แอร์เสีย 1ตัว 24000 BTU จ้างเหมา -พัน/อารีย์ 2/3/64
1577น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย2หลอดๆตะเกียบห้อง40221 ก.ค. 2563 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 63 08:27 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, เปลี่ยนหลอด LED7w daylight 2หลอด *-ณัฐวุฒิ
1578นายrutchanon pongtongโรงสูบ B1 อุทยานเกษตร 50 พรรษาแจ้งซ่อมสวิตซ์ไฟโรงสูบ b1 ชำรุด21 ก.ค. 2563 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 63 08:25 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1579น.ส.เกศรินทร์ บริบูรณ์7-220 ห้องธุรการคณะวว.เครื่องแฟกซ์ใช้ไม่ได้ ไม่มีสัญญาณ และโทรศัพท์ภายนอก 042 ไม่มีสัญญาณ แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เก