ข้อมูลการแจ้งซ่อมแอร์และระบบไฟฟ้า
ลำดับ ชื่อผู้แจ้ง สถานที่ รายละเอียด วันที่แจ้ง สถานะ ดำเนินการ การแก้ไข
1แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แจ้งช่อมพัดลมห้องแปรรูปชำรุด25 ก.ย. 2566 15:00 น.รอดำเนินการ
2แม่บ้านอาคาร 66-104ไฟโตึะเรียนเวลาเปิดไฟเบรกเกอร์จะตัดไปเลย25 ก.ย. 2566 14:03 น.รอดำเนินการ
3นางวนิดา พิลาชัยห้องหน่วยทรัพยากรมนุษย์ฯ 1-109 ชั้น 1 อาคารบริหารเปิดแอร์แล้ว สักพักเครื่องก็ตัดปิดเอง แล้วก็เปิดเองใหม่ พอแหงนดูที่ตัวเครื่องแอร์ บริเวณแผงวงจร เห็นไฟสีเหลืองกระพริบตลอดเวลา จึงไม่ได้เปิดเครื่องอีก ที่รีโมทก็มีรหัสขึ้นว่า A.P.S. หรือ R.P.S. (ไม่แน่ใจว่าตัวเอ หรือตัวอาร์)25 ก.ย. 2566 13:32 น.รอดำเนินการ
4น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-209ตู้เย็นชำรุดเสียงดัง(ห้องพักรับรอง)22 ก.ย. 2566 11:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 66 13:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
5น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-237/1ระบบไฟภายในห้องลัดวงจร(ช่างมาซ่อมแล้ว)21 ก.ย. 2566 17:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 66 13:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
6แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร21 ชั้น3 หลอดไฟเสีย 5หลอด หน้าห้องเรียนชั้น3 อ.21ค่ะ21 ก.ย. 2566 07:51 น.รับเรื่อง
21 ก.ย. 66 08:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
7นายจำนงค์ วงค์คำพระรอบๆฟาร์มพืช จำนวน 5 หลอดหลอดไฟส่องสว่างไม่ออก20 ก.ย. 2566 16:46 น.รับเรื่อง
21 ก.ย. 66 08:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
8น.ส.วิชชุดา ใจเสรีอาคารบริหาร ชั้น 4 ห้องเรียน 1-401 แอร์ห้องเรียนไม่เย็น 1 เครื่องค่ะ 20 ก.ย. 2566 11:35 น.รับเรื่อง
20 ก.ย. 66 11:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
9แม่บ้านอาคาร 66-104หลอดไฟโต๊ะเรียนเวลาเปิดไฟเบรกเกอร์จะตัดไปเลย20 ก.ย. 2566 09:07 น.รับเรื่อง
20 ก.ย. 66 11:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
10แม่บ้านอาคาร 13อ 13_204หลอดไฟห้องเรียนขาด2หลอดค่ะ19 ก.ย. 2566 10:05 น.รับเรื่อง
20 ก.ย. 66 11:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
11น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4เครื่องทําน้ำอุ่นไม่ร้อนห้อง4-320/1และชั้นห้อง4-402/119 ก.ย. 2566 08:52 น.รับเรื่อง
20 ก.ย. 66 11:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
12น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ถังน้ำร้อนน้ำเย็นไม่ร้อนไม่เย็นชั้น118 ก.ย. 2566 15:37 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 66 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
13นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่)เครื่องคัดไข่ใช้งานไม่ได้ เปิดไม่ติด ไฟไม่เข้าครับ (รบกวนเข้ามาตรวจสอบให้ด่วนครับ เนื่องจากต้องใช้คัดไข่ทุกวัน) 18 ก.ย. 2566 14:29 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 66 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
14แม่บ้านอาคาร 77-204/3หลอดไฟส่องสว่างชำรุด1หลอด(ยาว)18 ก.ย. 2566 13:09 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 66 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
15แม่บ้านอาคาร 77-202/3หลอดไฟหน้ากระจกชำรุดเปิดไม่ออก18 ก.ย. 2566 13:07 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 66 08:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
16แม่บ้านอาคาร 77-201/3หลอดไฟชำรุด2หลอด(สั้น)18 ก.ย. 2566 10:47 น.รับเรื่อง
18 ก.ย. 66 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
17น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-107 (ห้องสารบรรณ), 1-106(ห้องสารบรรณ 2), 1-108(ห้องสิทธิประโยชน์)แอร์ไม่ทำงาน (ไม่ติด)18 ก.ย. 2566 10:46 น.รับเรื่อง
20 ก.ย. 66 12:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ฟิวส์ขาด บอร์ดแอร์เสีย ห้องสิทธฺิประโยชน์
18แม่บ้านอาคาร 77-220ธุระการวว.หลอดไฟชำรุด1หลอด(ยาว)18 ก.ย. 2566 10:45 น.รับเรื่อง
18 ก.ย. 66 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
19แม่บ้านอาคาร 7โถงชั้น 1 โซนกลางรางครอบหลอดไฟหลุดออกจากกรอบเดิม18 ก.ย. 2566 10:28 น.รับเรื่อง
18 ก.ย. 66 11:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
20แม่บ้านอาคาร 7โถงชั้น3โซนกลางรางคลอบหลอดไฟหลุดออกจากกรอบเดิม 18 ก.ย. 2566 10:26 น.รับเรื่อง
18 ก.ย. 66 11:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
21นายทรงวุฒิ แพนบุตรแอร์ห้องระพีสาคริกมอเตอรพัดลมคอยล์ร้อนเสีย 18 ก.ย. 2566 10:00 น.รับเรื่อง
18 ก.ย. 66 11:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
22นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีเครื่องทำน้ำอุ่นเสีย3ตัว15 ก.ย. 2566 13:03 น.รับเรื่อง
15 ก.ย. 66 15:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
23นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 หลอดไฟขาด 1หลอด15 ก.ย. 2566 08:54 น.รับเรื่อง
15 ก.ย. 66 15:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
24น.ส.เกศรินทร์ บริบูรณ์7-220 (ห้องธุรการ คณะวว.)ไฟกระพริบ และหลอดไฟเสีย 2 หลอด 13 ก.ย. 2566 14:12 น.รับเรื่อง
15 ก.ย. 66 15:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
25อาจารย์ภิญญารัตน์ กงประโคนห้อง 306 อาคาร 17ขั้วหลอดไฟในห้องน้ำช๊อต เมื่อเปลี่ยนหลอดไฟใหม่แล้ว ยังมีไฟสปาร์กอยู่ ทำให้หลอดไฟติดๆ ดับๆ 13 ก.ย. 2566 11:41 น.รับเรื่อง
15 ก.ย. 66 15:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
26น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟหน้าอ่างล้างหน้าเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง40613 ก.ย. 2566 11:13 น.รับเรื่อง
15 ก.ย. 66 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
27น.ส.น.ส. อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์ หอตาลฟ้าอ.18ห้อง220หลาย,ดไฟในห้องน้ำเสีย3หลอด(หลอดตะเกียบ) ห้อง106ไฟห้องน้ำเสีย2หลอด(หลอดตะเกียบ)12 ก.ย. 2566 19:31 น.รับเรื่อง
13 ก.ย. 66 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
28แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่หลอดไฟขาด 1 หลอด (หลอดยาว )12 ก.ย. 2566 13:58 น.รับเรื่อง
12 ก.ย. 66 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
29น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านชายสี่หมี่เกี๊ยว และร้านป้าระเบียบ โรงอาหารกลางอาคาร 10หลอดไฟชำรุด หลังร้านชายสี่หมี่เกี๊ยวและร้านป้าระเบียบ บริเวณโรงอาหารกลางอาคาร 10 ค่ะ 12 ก.ย. 2566 11:06 น.รับเรื่อง
12 ก.ย. 66 11:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
30น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องสิทธิประโยชน์ อ.บริหารหลอดไฟจำนวน 1 ตัวชำรุด มีกลิ่นเหม็นไหม้ 12 ก.ย. 2566 11:03 น.รับเรื่อง
12 ก.ย. 66 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
31น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-103,106,130รีโมท์แอร์ชำรุด12 ก.ย. 2566 10:49 น.รับเรื่อง
12 ก.ย. 66 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
32นายภัทร ชุมสาย ณ อยุธยาห้อง 3-303 อาคาร 3ไฟดวงกลางในห้องเสีบ เปิดไม่ติด11 ก.ย. 2566 18:23 น.รับเรื่อง
12 ก.ย. 66 08:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
33น.ส.นิจตยา ใยวังหน้า1-310 ห้องผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไปล้างแอร์ด่วนเนื่องจากมีเศษฝุ่นละอองออกมาจากช่องแอร์เยอะมาก11 ก.ย. 2566 14:17 น.รับเรื่อง
11 ก.ย. 66 15:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
34น.ส.เยาวเรศ โนนทิง9-204มีน้ำมันสีดำไหลออกมา 11 ก.ย. 2566 13:44 น.รับเรื่อง
11 ก.ย. 66 15:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
35นายวรากร คำชมภูด้านหน้าห้องสมุด1.เปลี่ยนหลอดไฟ ดาวน์ไลท์ขาด จำนวน 8 หลอด 11 ก.ย. 2566 12:20 น.รับเรื่อง
11 ก.ย. 66 15:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
36แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1แอร์ไม่เย็นห้อง 102 (ห้องพักอาจารย์ )11 ก.ย. 2566 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ย. 66 08:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
37แม่บ้านอาคาร 13ห้อง13-208 ชั้น 2 อาคาร 13หลอดไฟเสีย 1 หลอด11 ก.ย. 2566 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 15:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์ แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
38แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่หลอดไฟขาด 2 หลอดห้องเก็บของ11 ก.ย. 2566 09:07 น.รับเรื่อง
11 ก.ย. 66 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
39น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18 หอตาลฟ้า ห้อง416ไฟกลางห้องเสีย1หลอด (หลอดยาว)09 ก.ย. 2566 07:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 15:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
40นางรัตนา เหมสุรินธร์ฟ้องศาล ชั้น2 ฝั่ง ศว.น้ำไหลออกจากท่อส่งน้ำแอร์ตลอดเลยคะ 08 ก.ย. 2566 15:52 น.รับเรื่อง
11 ก.ย. 66 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
41นางวิวัฒน์ คำเครือฟ้องศาล ชั้น2 ฝั่ง ศว.น้ำไหลออกจากท่อส่งน้ำแอร์ตลอดเลยคะ 08 ก.ย. 2566 15:52 น.รับเรื่อง
11 ก.ย. 66 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
42แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ปลั๊กไฟซ็อต (ชำรุด)08 ก.ย. 2566 11:13 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 66 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
43แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1แอร์ไม่เย็นห้อง 10208 ก.ย. 2566 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ย. 66 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒื/พัน
44แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ลิฟท์ฝั่ง ศ.ว มีเสียงดังมาก07 ก.ย. 2566 08:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ย. 66 16:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แก้ไขแล้วครับ ช่างบริษัทชไนค์เดอร์
45น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีห้องฉุกเฉิน 16-101แอร์น้ำหยด 06 ก.ย. 2566 15:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ย. 66 15:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
46แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10ปลั๊กไฟในห้องกินข้าวอาจารย์ไฟไม่เข้า(น้ำไม่เย็น)06 ก.ย. 2566 15:09 น.รับเรื่อง
06 ก.ย. 66 16:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
47แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2แอร์ห้อง 2-205 รีโมทกดไม่ได้06 ก.ย. 2566 09:59 น.รับเรื่อง
06 ก.ย. 66 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
48อาจารย์อาทิตย์ แสงงาม8/1-107ขอให้เปลี่ยนทิศทางคอมเพรสเซอร์ เนื่องจากมีการปรับปรุงต่อเติมอาคาร 8/1 05 ก.ย. 2566 16:51 น.กำลังดำเนินการ
08 ก.ย. 66 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
49แม่บ้านอาคาร 1อ.1ชั่น1ลิทฟ์มีปัญหาขึ้นลงมีเสียงดัง05 ก.ย. 2566 15:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 66 11:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กำลังดำเนินการแก้ไขครับชุดลูกปืนเสีย บริษัทชไนด์เดอร์
50นางธรรนอง หนูดาอาคาร 10ปลั๊กไฟในห้องกินข้าวอาจารย์ชำรุด 1 ปาร์ค05 ก.ย. 2566 14:38 น.รับเรื่อง
06 ก.ย. 66 09:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
51น.ส.จารุณี ฤทธิดี17-416แก้ไขปลั๊กเสียบไฟให้ยึดติดกับผนัง (ถ้าซ่อมไม่ได้ ก็เปลี่ยนได้เลยค่ะ) ให้แม่บ้านพาเข้าห้องเลย สะดวกเวลาหลัง 9 โมงเป็นต้นไป 05 ก.ย. 2566 14:38 น.รับเรื่อง
06 ก.ย. 66 09:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
52แม่บ้านอาคาร 13ห้อง 13-208 ชั้น 2 อาคาร 13หลอดไฟเสีย 2 หลอดค่ะ05 ก.ย. 2566 11:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 66 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์ ฉอลอีดี 36 วัตต์ 2 หลอด
53น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-314พัดลมดูดอากาศชำรุด05 ก.ย. 2566 10:53 น.รับเรื่อง
05 ก.ย. 66 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
54น.ส.น.ส. อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ไฟกลางห้องเสีย1หลอด(หลอดยาว) ห้อง=11905 ก.ย. 2566 07:52 น.รับเรื่อง
05 ก.ย. 66 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
55นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีห้อง321/1สวิทไฟ3ทางเสีย04 ก.ย. 2566 14:16 น.รับเรื่อง
05 ก.ย. 66 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
56นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีห้อง220/1หลอดไฟเสิย(หลอดยาว1หลอด)04 ก.ย. 2566 14:13 น.รับเรื่อง
05 ก.ย. 66 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
57น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านครัวคุณบุ๋ม ศูนย์อาหาร 2ไฟร้านครัวคุณบุ๋ม ศูนย์อาหาร 2 ชำรุดใช้งานไม่ได้ค่ะ 04 ก.ย. 2566 14:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 66 13:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย ชุดโคมไฟ 36 วัตต์ 7 ชุด แอลอีดี 36 วัตต์ 1 หลอด
58แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 6รางหลอดไฟกำลังจะตกห้อง 6-203 (ด่วน )04 ก.ย. 2566 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ย. 66 15:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
59นายมาโนชณ์ คนกล้าห้องพักอาจารย์ภาษาอังกฤษ 14 ชั้น 2 ( ห้องอาจารย์ ) แอร์ ไม่เย็น อ.วิชุตา 087595935501 ก.ย. 2566 15:05 น.รับเรื่อง
05 ก.ย. 66 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
60นายทรงวุฒิ แพนบุตร9-305แอร์ไม่เย็นครับ01 ก.ย. 2566 14:42 น.รับเรื่อง
01 ก.ย. 66 14:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
61น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟอ่างล้างหน้าชํารุด1หลอดห้อง4_121/1(สั้น)01 ก.ย. 2566 13:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 66 15:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
62อาจารย์ภคพร พิริยาพิทักษ์พรอาคาร 14 ชั้นห้อง ห้องพักอาจารย์สาขาภาษาอังกฤษแอร์ไม่เย็นเลยค่ะ01 ก.ย. 2566 13:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 66 15:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
63น.ส.รจนา ทาระขจัดอาคาร 17 สวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.แอร์ภายในสวัสดิการเด็กไม่ทำงาน ระบบขัดข้อง เปิดแล้ว ไฟฟ้าตัดปิดไปเอง 01 ก.ย. 2566 10:00 น.รับเรื่อง
01 ก.ย. 66 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
64น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟตรงบรรไดข้างห้อง4-114ชํารุด1หลอด(สั้น)31 ส.ค. 2566 16:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 66 15:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
65น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟทางออกหอชํารุด1หลอด(ยาว)31 ส.ค. 2566 16:14 น.รับเรื่อง
01 ก.ย. 66 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
66น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาด1หลอดห้อง4-202/1(ยาว)31 ส.ค. 2566 14:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ย. 66 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
67น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาด1หลอดห้อง4-108/1(ยาว)31 ส.ค. 2566 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ย. 66 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
68แม่บ้านอาคาร 1อ.1ห้องน้ำหญิงชั้น2และชายชั้น2กลอดไฟขาด2หลอด31 ส.ค. 2566 13:55 น.รับเรื่อง
31 ส.ค. 66 14:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
69นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้องผ้าหนูกัดท่อแอร์31 ส.ค. 2566 11:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 66 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน/สราวุฒิ
70แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19หลอดไฟขาด 3 หลอด ห้องทำงานอาจราย์31 ส.ค. 2566 10:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 66 11:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
71อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา19-125หลอดไฟไม่ติด 3 หลอด ติดบ้างไม่ติดบ้าง 1 หลอด รวมเป็น 4 หลอดค่ะ รบกวนช่วยเปลี่ยนให้ด้วยค่ะ ห้องทำงานมืดมาก31 ส.ค. 2566 10:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 66 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์ แอลอีดี 7 วัตต์ 4 หลอด ขั้วหลอด 4 อัน
72นายจำนงค์ วงค์คำพระป้อมรปภ.อุทยานหนองหารน้อยหลอดไฟเปิดไม่ออก31 ส.ค. 2566 10:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ย. 66 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
73นางวิวัฒน์ คำเครือ12-110 12-111 อาคาร12หลอดไฟขาด ในห้องน้ำ 2หลอด31 ส.ค. 2566 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ย. 66 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
74นางรัตนา เหมสุรินธร์12-110 12-111 อาคาร12หลอดไฟขาด ในห้องน้ำ 2หลอด31 ส.ค. 2566 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ย. 66 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
75แม่บ้านอาคาร 9อ,9ชั้น1ไฟห้องเจ้าหน้าที่เสีย ห้อง 9_103 ขาด12หลอด หอ้ง9_104 ขาด3 หลอด ห้อง 9_105ขาด2 หลอด หอ้งน้ำชาย2หลอด รวม17หลอดเป็นหลอดยาวทั้งหมด30 ส.ค. 2566 14:38 น.รับเรื่อง
31 ส.ค. 66 08:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
76แม่บ้านอาคาร 9อ,9ชั้น1ไฟห้องเจ้าหน้าที่เสีย ห้อง 9_103 ขาด12หลอด หอ้ง9_104 ขาด3 หลอด ห้อง 9_105ขาด2 หลอด หอ้งน้ำชาย2หลอด รวม17หลอดเป็นหลอดยาวทั้งหมด30 ส.ค. 2566 14:37 น.ยกเลิกรายการ
31 ส.ค. 66 08:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซำ้ครับ
77แม่บ้านอาคาร 7หอ้งเรียน7-412แอร์ไม่เย็นและมีเสียงดังผิดปกติ30 ส.ค. 2566 12:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 66 14:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน/สราวุฒิ
78น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง7-421 อาคาร7 ชั้น4 ห้อง ห้องสรีรสัตว์ (ห้องเรียน)ไฟเพดานติดๆดับๆ บางทีดับแล้วก็ไม่ออกเลย30 ส.ค. 2566 10:31 น.รับเรื่อง
30 ส.ค. 66 11:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
79น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สวิทย์ไฟทางขึ้นบันไดชั้น1ชำรุด30 ส.ค. 2566 10:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ย. 66 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
80นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีเบรคเกอร์เสียห้อง5-41230 ส.ค. 2566 10:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 09:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
81แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2แอร์ไม่เย็นและมีเสียงดังห้อง 2-111 30 ส.ค. 2566 09:19 น.รับเรื่อง
30 ส.ค. 66 11:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
82แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1หลอดไฟขาด 8 หลอด (หลอด L E D )29 ส.ค. 2566 15:59 น.รับเรื่อง
29 ส.ค. 66 16:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
83น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องทีวีชั้น1เสีย1หลอดๆยาว29 ส.ค. 2566 11:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
84แม่บ้านอาคาร 66-103พัดลมติดเพดานชํารุด1ตัว29 ส.ค. 2566 10:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ย. 66 15:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
85นายอภิสิทธิ์ แว่นไธสงค์LAMS Cafe ชั้น 2 อาคาร 20ต้องการให้เพิ่มเต้ารับปลั๊กไฟจำนวน 2 จุดครับ29 ส.ค. 2566 09:59 น.รับเรื่อง
29 ส.ค. 66 12:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
86นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 2 ห้อง 111แอร์เสียใช้งานไม่ได้28 ส.ค. 2566 15:49 น.รับเรื่อง
06 ก.ย. 66 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
87แม่บ้านอาคาร 13อ 13_205แอร์ห้องเรียนไม่เย็นค่ะ28 ส.ค. 2566 14:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ส.ค. 66 11:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน เบรคเกอร์ทริป
88น.ส.นิภาพร เมษา7-321ใบพัดพัดลมหัก 1 เครื่อง ใช้งานไม่ได้ค่า28 ส.ค. 2566 13:48 น.รับเรื่อง
28 ส.ค. 66 14:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
89น.ส.นิภาพร เมษา7-321ใบพัดพัดลมหัก 1 เครื่อง ใช้งานไม่ได้ค่า28 ส.ค. 2566 13:48 น.รับเรื่อง
28 ส.ค. 66 14:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
90นายศุทธิณัฏฐ์ สุนทรกลัมพ์3-305 อ.3ปุ่มเด้งกดไม่คืน28 ส.ค. 2566 11:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 14:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
91นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีสวิทว์ไฟ2ทางเสียไฟดับทั้ง2ทาง ห้องน้ำ5-121/128 ส.ค. 2566 10:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ย. 66 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
92นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง207แอร์เสียงดังมากทาน25 ส.ค. 2566 10:10 น.รับเรื่อง
25 ส.ค. 66 15:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
93อาจารย์บุศราวรรณ ไชยะอาคาร 17-216เบรคเกอร์ดีดตัวกลับไป off ไฟในห้องดับ25 ส.ค. 2566 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 14:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
94น.ส.พลอยไพลิน เพ็ญเพียรห้อง 3-311แอร์ไม่เย็น 24 ส.ค. 2566 12:57 น.รับเรื่อง
25 ส.ค. 66 15:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
95น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18พัดลมห้องทีวีชั้น2ซ๊อต23 ส.ค. 2566 14:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 14:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
96น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สายดึงเปิด-ปิดพัดลมขาดห้องไมโครเวฟชั้น123 ส.ค. 2566 14:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 14:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
97น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำห้อง4-108/1ไม่ออกทั้งโซนกับหลอดไฟห้อง4-101/1ขาด(สั้น)23 ส.ค. 2566 13:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 14:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 2 หลอด ไพศาล/สมชาย
98แม่บ้านอาคาร 13ห้อง 13-211 ชั้น 2 อาคาร 13หลอดไฟเสีย 1 หลอด 23 ส.ค. 2566 11:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 66 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 36 วัตต์ 1 หลอด ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
99นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้องครัวหลอดไฟยาวขาด1หลอดและสวิตไฟ23 ส.ค. 2566 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 14:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
100นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3/105หลอดไฟขาด 2หลอดงบ23 ส.ค. 2566 10:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 14:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล
101แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1หลอดไฟขาดห้อง 107 (หลอดยาว)23 ส.ค. 2566 08:55 น.รับเรื่อง
25 ส.ค. 66 15:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
102น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18พัดลมชำรุดเวลาเปิดแล้วจะมีเสียงดัง23 ส.ค. 2566 08:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 14:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล
103น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำรวมชั้น1เสีย1หลอดๆตะเกียบ22 ส.ค. 2566 14:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 14:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล
104น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง20522 ส.ค. 2566 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
105น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง31122 ส.ค. 2566 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 14:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
106น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง30122 ส.ค. 2566 14:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
107แม่บ้านอาคาร 77-217/7หลอดไฟชำรุด4หลอด (ตอนนี้ในห้องไม่มีหลอดไฟที่ให้แสงสว่างเหลือเลย)22 ส.ค. 2566 13:55 น.รับเรื่อง
25 ส.ค. 66 15:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
108น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟอ่างล้างหน้าขาด1หลอดห้อง4-208/1(สั้น)22 ส.ค. 2566 11:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 10 วัตต์ 2 หลอด
109น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาด1หลอดห้อง4-414/1(สั้น)22 ส.ค. 2566 11:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 14:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด
110น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาด2หลอดห้อง4-420/1(สั้น)22 ส.ค. 2566 11:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 10 วัตต์ 3 หลอด
111น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาด2หลอดห้อง4-402/1(สั้น)22 ส.ค. 2566 11:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
112น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาด2หลอด.สั้น1หลอด.ยาว1หลอดห้อง4.408/122 ส.ค. 2566 11:35 น.รับเรื่อง
22 ส.ค. 66 11:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
113นายrutchanon pongtongอาคารบริหาร ห้อง 1-307ปลั๊กไฟชำรุด22 ส.ค. 2566 10:45 น.รับเรื่อง
22 ส.ค. 66 11:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
114แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร20-415หลอดไฟห้องน้ำอาจารย์หญิงขาด5หลอดตะเกียบ22 ส.ค. 2566 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 66 11:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ห้อง 414 แอลอีดี 7 หลอด 5 หลอด ขั้วหลอด 5 อัน ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
115แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร20-210หลอดไฟห้องน้ำชายชั้น2ขาด1หลอดหลอดยาว22 ส.ค. 2566 10:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 14:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์ แอลอีดี 16 วัตต์ 1 หลอด
116แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-102แอร์ มีน้ำหยดลงมา21 ส.ค. 2566 17:01 น.รับเรื่อง
22 ส.ค. 66 08:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
117นายจำนงค์ วงค์คำพระแยกอาคาร 4 ไปถนนรอบฟาร์มพืชหลอดไฟขาด เปิดไม่ออก21 ส.ค. 2566 14:13 น.รับเรื่อง
22 ส.ค. 66 08:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
118แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1หลอดไฟขาด 2 หลอด ห้องน้ำหญิงชั้น 4 (หลอดยาว )21 ส.ค. 2566 10:07 น.รับเรื่อง
21 ส.ค. 66 10:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
119นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 407 ห้องประชุม 407 และโถงทางเดินส่วนกลางห้องประชุม 407 หลอดไฟฟ้าเสีย 6 หลอด (หลอดยาวเล็ก) /สวิชต์ไฟฟ้าเสีย 1 ตัว โถงทางเดินส่วนกลาง หลอกไฟกลมเสีย 2 หลอด18 ส.ค. 2566 16:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ส.ค. 66 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล แอลอีดี 7 วัตตื 1 หลอด ขั่วG24 1 ตัว
120แม่บ้านอาคาร 77-417/1รีโมท์ปิดแอร์ไม่ใด้ไม่รู้ว่าเป็นที่รีโมท์หรือที่ตัวเครื่องแอร์18 ส.ค. 2566 09:22 น.กำลังดำเนินการ
21 ส.ค. 66 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคา แผงเช็นเเชอร์รีโมทชำรุด
121แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แจ้งแจ้งหลอดไฟห้องโถงเพิ่ม 5 หลอด18 ส.ค. 2566 09:22 น.รับเรื่อง
21 ส.ค. 66 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
122แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แอร์ห้องเบเกอรี่น้ำหยด18 ส.ค. 2566 09:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 66 11:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
123น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องสิทธิประโยชน์ อ.บริหารหลอดไฟห้องสิทธิประโยชน์ใช้งานไม่ได้ 2 หลอดค่ะ 18 ส.ค. 2566 08:53 น.รับเรื่อง
21 ส.ค. 66 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
124นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู3ไฟสปอร์ตไลท์ เปิดไม่ออก18 ส.ค. 2566 08:50 น.รับเรื่อง
18 ส.ค. 66 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
125แม่บ้านอาคาร 7โถงชั้น2อาคาร7พัดลมติดเพดานไม่ทำงานเปิดไม่ติดทั้ง2ตัว17 ส.ค. 2566 15:33 น.รับเรื่อง
17 ส.ค. 66 15:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
126แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2เปลี่ยนหลอดไฟโถงอาคาร8/217 ส.ค. 2566 09:18 น.รับเรื่อง
17 ส.ค. 66 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
127แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-314แอร์น้ำหยด 17 ส.ค. 2566 08:44 น.รับเรื่อง
17 ส.ค. 66 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
128นายทรงวุฒิ แพนบุตร9-202 ห้องระพีสาคริกแอร์ในห้องประชุม ไม่เย็นครับ 16 ส.ค. 2566 12:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ส.ค. 66 16:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แม็กเนติกเสียและรีเลย์ 1 ชุด ผู้รับเหมาเข้ามาแก้ไข ร้านนายแอร์
129น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ตลาดนัดนนทรีอีสานเปลี่ยนเบรคเกอร์จำนวน 2 ตัว ปล. ช่างประดิษฐ์แจ้งให้ซื้อมาเปลี่ยน16 ส.ค. 2566 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ช่างประดิษฐ์ เบรคเกอร์ 30 แอมป์ 3 ตัว
130น.ส.หัทญา ยุตรินทร์9-304 และ 9-305แอร์ปรับเองอัตโนมัติ ไปที่อุณหภูมิ 30-32 องศา ส่งผลให้ร้อนอบอ้าวค่ะ เป็นห้องสำเนาข้อสอบค่ะ16 ส.ค. 2566 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 66 11:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
131แม่บ้านอาคาร 77-211/6แอร์ไม่เย็น15 ส.ค. 2566 14:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 66 11:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุมิ
132นางกาญจนา มังทะโรงอาหารอาคาร 10พัดลมสามใบพัดเพดานห้องแม่บ้านเสีย15 ส.ค. 2566 13:31 น.รับเรื่อง
16 ส.ค. 66 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
133น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติปั๊มออโต้ห้องน้ำฝั่งนิทรรศการไม่ทำงาน 11 ส.ค. 2566 15:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ส.ค. 66 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
134นายจำนงค์ วงค์คำพระตั้งแต่แยกอาคาร 6 ถึง ประตู 2หลอดไฟขาด 8 หลอดยาว11 ส.ค. 2566 15:39 น.รับเรื่อง
11 ส.ค. 66 15:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
135นายจำนงค์ วงค์คำพระหน้าอาคาร 20ไฟ LED ขาด 3 หลอด11 ส.ค. 2566 15:36 น.รับเรื่อง
11 ส.ค. 66 15:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
136น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-141แอร์ห้องนั่งเล่นไม่เย็น ช่างมาซ่อมเรียบร้อยแล้ว(เติมน้ำยาแอร์)11 ส.ค. 2566 13:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
137แม่บ้านอาคาร 66-104/1หลอดไฟชํารุด1หลอดแบบยาว11 ส.ค. 2566 12:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 15:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์ แอลอีดี 20 วัตต์ 1หลอด
138น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหาร 2พัดลมโรงอาหาร 2 จำนวน 4 ตัว ใช้งานไม่ได้ค่ะ 10 ส.ค. 2566 15:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 66 10:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
139อาจารย์เบญจวรรณ ศุภภัทรพร3-333/1หลอดไฟเสีย 10 ส.ค. 2566 15:42 น.รับเรื่อง
11 ส.ค. 66 10:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
140นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง110=หน้าห้องครัวห้อง110 -1ครัว3หลอดสน10 ส.ค. 2566 15:03 น.รับเรื่อง
11 ส.ค. 66 10:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
141น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีห้องฉุกเฉิน 16-101คอมทำงาน แต่ ไม่ทำความเย็นมีแต่ลมออกมา10 ส.ค. 2566 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ย. 66 15:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
142น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟหอ้งน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง30810 ส.ค. 2566 13:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 66 11:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
143น.ส.เครือ?วัลย์? จันดาอ22 ชั้น1แจ้งซ่อมแอร์ห้องแล็ป?102/1ฝาเปิดปิดแอร์ไม่เปิดออกค่ะ แต่แอร์เปิดได้ปกติ เย็นปกติค่ะ 10 ส.ค. 2566 12:07 น.รับเรื่อง
11 ส.ค. 66 10:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
144แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22แอร์เสีย10 ส.ค. 2566 11:23 น.รับเรื่อง
11 ส.ค. 66 10:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
145แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ลิฟท์เสียฝั่ง อาคาร 710 ส.ค. 2566 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ย. 66 15:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคา 10/8/66 ร้าน VIP เปลี่ยน อินเวอร์เตอร์ ใหม่ 1 ชุด 12-9-66 14.30 น.
146แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ห้องเรียน9-303 ,9-306 แอร์รั่ว09 ส.ค. 2566 14:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ส.ค. 66 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
147แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ห้องเรียน9-303 ,9-306 แอร์รั่ว09 ส.ค. 2566 14:09 น.ยกเลิกรายการ
09 ส.ค. 66 15:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการชำ้
148อาจารย์นภาพร พ่วงพรพิทักษ์3-218แจ้งเปลี่ยน จุดเสียบปลั๊ก และฝาครอบ เนื่องจากชำรุด จำนวน 8 แห่ง 09 ส.ค. 2566 13:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 15:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
149น.ส.ณัฐิกา ธนูทอง22-304หลอดไฟขาด 2 หลอดค่ะ 09 ส.ค. 2566 10:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 66 13:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/สมชาย/ประดิษฐ์ แอลอีดี ธ5 18 วัตต์ 2 หลอด
150นายวงศกร บุญสิทธิ์อาคาร 14 หอประชุม บริเวณด้านหน้าอาคารรบกวนติดตั้งสายไฟพ่วงสำหรับต่อโน้ตบุ้คจำนวน 8 เครื่อง09 ส.ค. 2566 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 66 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
151แม่บ้านอาคาร 13อ 13_203สวิ๊ทไฟปิดไม่ได้ค่ะ09 ส.ค. 2566 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 11:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สวิทช์ไฟทางเดียว 1 ตัว ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
152น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องทีวีชั้น1เสีย3หลอดๆยาว08 ส.ค. 2566 15:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์ แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด
153น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-103แอร์ชำรุดเปิดไม่ติด08 ส.ค. 2566 11:31 น.รับเรื่อง
08 ส.ค. 66 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
154แม่บ้านอาคาร 66-103หลอดไฟชำรุด3หลอดแบบยาวพัดลมติดเพดานชำรุด1ตัว08 ส.ค. 2566 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์ แอลอีดี 20 วัตต์ 5 หลอด
155น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-203สวิตซ์แอร์กดเปิดไม่ได้07 ส.ค. 2566 15:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 66 12:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ชุดรูมแอร์ สตาร์ทแอร์ เสีย 1 ชุด ขนาด 31000 บีทียู
156น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาด2หลอด.สั้น1.ยาว1.ห้อง4-414/107 ส.ค. 2566 15:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
157น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาด4หลอด.สั้น2.ยาว2หลอดห้อง4-420/107 ส.ค. 2566 15:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 11:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
158น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาด3หลอดห้อง4-408/1(สั้น1.ยาว2)07 ส.ค. 2566 15:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 11:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
159น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องสันทนาการขาด1หลอดชั้น2(ยาว)07 ส.ค. 2566 14:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 11:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
160น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาด3หลอดห้อง4-320/1(สั้น)07 ส.ค. 2566 14:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
161น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาด2หลอดห้อง4-302/1(สั้น)07 ส.ค. 2566 14:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 11:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
162นายยุทธพล บุญกอบ9-210 หลอดไฟ กระพริบ และดับ07 ส.ค. 2566 11:25 น.รับเรื่อง
07 ส.ค. 66 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
163นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 407 ห้องประชุม 407ระบบไฟฟ้าโต๊ะประชุมใช้งานไม่ได้07 ส.ค. 2566 09:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ส.ค. 66 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แก้ไขเสร็จเรียบร้อย
164นายจำนงค์ วงค์คำพระแยกหน้าหอพักนนทรีหลอดไฟ LED ขาด 1หลอด07 ส.ค. 2566 08:59 น.รับเรื่อง
07 ส.ค. 66 11:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
165นายจำนงค์ วงค์คำพระแยกอาคาร 6 ถึงจุดประตู 2หลอดไฟขาด 8 หลอด(หลอดยาว)07 ส.ค. 2566 08:50 น.รับเรื่อง
07 ส.ค. 66 11:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
166แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร20หลอดไฟเสียห้องน้ำหญิง-น้ำชายชั้น2ชั้น3ฝั่งศว. ขาด13หลอด07 ส.ค. 2566 08:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 14:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์ แอลอีดี 7 วัตต์ 13 หลอด ขั้วหลอด 10 ตัว
167น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ตลาดนัด อ.10 ร้านน้ำเต้าหู้เบรกเกอร์ไฟเสีย ตอนนี้ร้านค้าซื้อเบรกเกอร์มาค่ะ ขอช่างไฟเปลี่ยนเบรกเกอร์ให้หน่อยนะคะ 05 ส.ค. 2566 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ส.ค. 66 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์
168นางเพชรประกาย กุลตังวัฒนา2-204รีโมทแอร์หายไป1 อัน ทำให้เปิดปิดแอร์ยากค่ะ (เวลาเปิดใช้รีโมทแทนกันได้แต่เวลาปิดใช้รีโมทแทนกันปิดไม่ได้ เหมือนเครื่องระบบมันจะรวนๆ หากดูไม่ดี เครื่องไม่ดับ หมายความว่าแอร์จะถูกเปิดไว้อย่างนั้นตลอดทั้งคืน)04 ส.ค. 2566 15:02 น.รับเรื่อง
07 ส.ค. 66 08:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
169นายจำนงค์ วงค์คำพระถนนหมายเลข 2 หน้าอาคาร 20หลอดไฟ LED ขาด จำนวน 3 หลอด04 ส.ค. 2566 10:53 น.รับเรื่อง
07 ส.ค. 66 08:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
170นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง346ปูนยาแนวล่อนห้องน้ำในห้องนอน04 ส.ค. 2566 10:33 น.รับเรื่อง
07 ส.ค. 66 08:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
171นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง302ตู้เย็นเสียไม่เย็น04 ส.ค. 2566 10:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย นำไปซ่อมเองครับ
172น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4 ห้องเรียนแอร์ไม่เย็นเปิดแอร์มีแต่ลมออกมา04 ส.ค. 2566 09:47 น.รับเรื่อง
07 ส.ค. 66 08:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
173น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องรับประทานอาหารบุคลากร โรงอาหารอาคาร 10ไฟห้องรับประทานอาหารบุคลากรใช้งานไม่ได้เลยค่ะ เกิดจากน้ำรั่วโดนไฟ รบกวนช่างเช้าตรวจสอบให้หน่อยนะคะ แม่บ้านแจ้งว่า มีเสียงเหมือนไฟแตกตุ๊บๆ 03 ส.ค. 2566 13:26 น.รับเรื่อง
03 ส.ค. 66 14:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
174น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟกลางห้องไฟไม่สว่างห้อง41603 ส.ค. 2566 12:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 66 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย แอลอีดี 36 วัตต์ 1 หลอด
175น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-302ตู้เย็นชำรุด ไม่เย็น03 ส.ค. 2566 11:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย นำไปซ่อมเอง
176นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 401 คณะสาธารณสุขศาสตร์แอร์ห้อง 20 - 401 เครื่องแรก (ซ้ายมือ) ไม่เย็นมีแต่ลม03 ส.ค. 2566 10:30 น.รับเรื่อง
03 ส.ค. 66 14:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
177นายทรงวุฒิ แพนบุตร9-202 ห้องควบคุมห้องระพีสาคริกตุ้กแกตาย อยู่ในแอร์ 03 ส.ค. 2566 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 66 14:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
178แม่บ้านอาคาร 13อ 13_203หลอดไฟห้องพักอาจารย์ขาด2หลอดๆยาวค่ะ03 ส.ค. 2566 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ส.ค. 66 11:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย 203-1หลอด 205-1หลอด 211-1หลอด แอลอีดี 20 วัตต์ ยาว ห้องนำ้หญิงชั้น 2 1 หลอด
179น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟทางเดินหน้าห้อง4-307(สั้น)27 ก.ค. 2566 15:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ส.ค. 66 11:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
180น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟในห้องขาดห้อง4-30627 ก.ค. 2566 15:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ส.ค. 66 11:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
181นายวงศกร บุญสิทธิ์อาคาร 1 ห้อง 109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์บานสวิงแอร์ปรับขึ้นได้ไม่สุด เนื่องจากข้อต่อด้านข้างหลุด27 ก.ค. 2566 11:01 น.รับเรื่อง
27 ก.ค. 66 11:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
182แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน 7-311/1แอร์ไม่เย็น27 ก.ค. 2566 10:11 น.รับเรื่อง
27 ก.ค. 66 10:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
183น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18 หอตาลฟ้าหลอดไฟห้องทีวีชั้น1เสีย (หลอดยาว2หลอด)26 ก.ค. 2566 20:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 66 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย แอลอีดี 20 วัตต์ 2หลอด
184น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18 หอตาลฟ้าห้อง316หลอดไฟหน้ากระจกเสีย (หลอดตะเกียบ1หลอด)26 ก.ค. 2566 19:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 66 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
185น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18 หอตาลฟ้าห้อง106หลอดไฟห้องอาบน้ำเสีย (หลอดตะเกียบ1หลอด)26 ก.ค. 2566 19:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 66 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย แอลอีดี 7 วัตต์ 1หลอด
186น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18 หอตาลฟ้าห้อง406หลอดไฟกลางห้องไม่สว่าง (หลอดยาว1หลอด)26 ก.ค. 2566 19:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 66 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
187น.ส.วชิราภรณ์ ทะคะทิน9-206แอร์น้ำหยด26 ก.ค. 2566 11:48 น.รับเรื่อง
26 ก.ค. 66 12:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
188น.ส.วชิราภรณ์ ทะคะทิน9-206ต้องการให้ติดตั้งปลั๊กผนังที่ปลอดภัย 26 ก.ค. 2566 11:30 น.รับเรื่อง
30 ส.ค. 66 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
189นางวรารักษ์ การุณอาคารบริหาร ห้อง -3-309หลอดไฟขาด จำนวน 2 หลอด26 ก.ค. 2566 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ส.ค. 66 11:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ
190แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20- 101ฝั่งสาธาปุ่มกดแอร์เสียเปิดปิดไม่ได้25 ก.ค. 2566 15:55 น.รับเรื่อง
27 ก.ค. 66 10:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดแผงคอลโทรลคอลย์ร้อน-เย็นเสีย สราวุฒิ/พัน
191น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาดห้อง4-202/1(ยาว)25 ก.ค. 2566 15:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ส.ค. 66 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
192น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาด2หลอดห้อง4-214/1(สั้น)25 ก.ค. 2566 15:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ส.ค. 66 11:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
193น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาด2หลอดห้อง4-214/1(สั้น)25 ก.ค. 2566 15:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ส.ค. 66 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
194แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13แอร์มีเสียงดัง ห้อง 13-20225 ก.ค. 2566 13:16 น.รับเรื่อง
26 ก.ค. 66 10:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
195น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4เครื่องทําน้ำอุ่นไม่ร้อนห้อง4-314/125 ก.ค. 2566 12:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ส.ค. 66 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
196น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟหน้าอ่างล้างหน้าเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง31625 ก.ค. 2566 11:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 66 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด
197นางกาญจนา มังทะโรงอาหารอาคาร 10พัดลมห้องน้ำชายเสีย21 ก.ค. 2566 11:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ส.ค. 66 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
198น.ส.เสริมศิริ วศิษฏ์นิฏิวัฒน์ห้องสมุด อาคาร 9แอร์เปิด-ปิดเอง ตลอดเวลา21 ก.ค. 2566 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ส.ค. 66 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เปลี่ยนชุดรูมแอร์ 1 ชุด
199นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู1ปลั๊ไฟเชื่อมต่อวิทยุสื่อสารชำรุด21 ก.ค. 2566 08:55 น.รับเรื่อง
21 ก.ค. 66 13:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
200นายทรงวุฒิ แพนบุตรห้องควบคุม ห้องระพีสาคริกแอร์ไม่ทำงาน 21 ก.ค. 2566 08:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 66 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซ่อม วันที่18/8/66 ร้านนายแอร์
201น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ตลาดนัดนนทรีอีสานสวิทซ์ไฟตลาดนัดเสาที่ 1 ชำรุดค่ะ พ่อค้าตลาดใช้ฟางมัดรั้งไว้ชั่วคราว ตามภาพค่ะ 21 ก.ค. 2566 06:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
202น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ตลาดนัดนนทรีอีสานเต้าเสียบไฟ เสาที่ 1 ของตลาดนัด มีรอยไหม้ กลับเป็นอันตราย กับผู้ใช้ไฟค่ะ 21 ก.ค. 2566 05:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย ฝาครอบ3ช่อง 1 อัน ปลั๊กกราวด์ 1 ชุด
203น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ซุ้มขายของ หลังอาคาร 7 ร้านค้าแจ้งว่าไฟที่ร้าน แตกเป็นประกายไฟค่ะ 21 ก.ค. 2566 05:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 66 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์
204น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4แจ้งด่วนค่ะหลอดไฟห้อง4-122ขาด(ยาว).(มีของไห้เปลี่ยนค่ะ).วันที่.20.ก.ค.256620 ก.ค. 2566 08:53 น.ยกเลิกรายการ
26 ก.ค. 66 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
205น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟหน้าอ่างล้างหน้าเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง31219 ก.ค. 2566 14:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 12:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตร/ประดิษฐ์
206น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-128หลอดไฟชำรุด 1 หลอดตะเกียบ 19 ก.ค. 2566 14:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 13:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศษล/สมชาย
207น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18หอตาลฟ้า ห้อง312หลอดไฟหน้ากระจกเสีย (หลอดตะเกียบ 1หลอด)18 ก.ค. 2566 21:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
208นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้งช่อมหลอดไฟชำรุดหลอดไฟทางออกหอชำรุด1หลอดยาว18 ก.ค. 2566 20:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 13:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
209นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้งหลอดไฟโรงรถจักรยานยนต์3หลอดหลอดยาวชำรุด3หลอด18 ก.ค. 2566 20:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด
210นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้งช่อมหลอดไฟหลอดยาว1หลอดห้อง320/118 ก.ค. 2566 20:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศา่ล/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
211น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-107 (ห้องสารบรรณ)หลอดไฟติดเพดาน ไม่ติด (ขาด) จำนวน 4 หลอด18 ก.ค. 2566 14:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
212นางนิลเนตร ชาเบาะ9-206น้ำไหลออกมาจากตัวแอร์18 ก.ค. 2566 13:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
213น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139,140เวลาเปิดแอร์ความเย็นดันขึ้นห้องด้านบน ทำให้พื้นห้อง 3-243 เปียกเลื่อน18 ก.ค. 2566 13:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 66 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
214น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-107 (ห้องสารบรรณ)หลอดไฟเพดานไม่ติด(ขาด) จำนวน 3 หลอด18 ก.ค. 2566 13:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 12:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอล 20 วัตต์ 9 หลอด การเงิน/ประชาสัมพนธ์ ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
215แม่บ้านอาคาร 77-212สว่างแดนดินแอร์ทำงานผิดปกติ18 ก.ค. 2566 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 10:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายพาน 40 ฺB 1 เส้น/ล้างทำความสะอาด สราวุฒิ/พัน
216น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ไฟรอบอาคารและไฟห้องยารวมเป็น 11 หลอด (หลอดยาว)18 ก.ค. 2566 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 15:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์ แอลอีดี 7 วัตต์ 9 หลอด
217นายรณรงค์ เทียมทินกฤตอาคาร9 ห้อว 9-103หลอดไฟดับ 3 หลอด กระพริบ 1 หลอด18 ก.ค. 2566 09:16 น.รับเรื่อง
18 ก.ค. 66 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
218น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16แอร์มีน้ำหยดหลังปิดเครื่องแล้วห้องฉุกเฉินค่ะ18 ก.ค. 2566 08:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 66 15:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ให้ช่างรับเหมาเข้าดำเนินงานครับ
219แม่บ้านอาคาร 13อาคาร 13 ชั้น 2 ห้อง 13 -211หลอดไฟเสีย 2 หลอด หลอดยาว17 ก.ค. 2566 12:37 น.รับเรื่อง
17 ก.ค. 66 15:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
220น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สวิทย์ไฟห้องน้ำเปิด-ปิดยากเวลาเปิดแล้าติดๆดับๆห้อง41717 ก.ค. 2566 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 12:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
221แม่บ้านอาคาร 13อ 13_212ถ่านรีโมทแอร์หมดค่ะ14 ก.ค. 2566 14:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ค. 66 15:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แม่บ้านมารับถ่าน AA 1 แพค
222แม่บ้านอาคาร 66-103พัดลมติดเพดานชํารุด1ตัว14 ก.ค. 2566 13:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ส.ค. 66 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
223แม่บ้านอาคาร 66-103หลอดไฟชํารุด3หลอดแบบยาว14 ก.ค. 2566 13:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ส.ค. 66 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 3 หลอด ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
224นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 ชั้น 4 หลอดไฟดับเพิ่มจากที่เคยแจ้งไป ณ วันที่ 14 ก.ค. 66 มีหลอดไฟเสีย (หลอดเล็กยาว)ดังนี้ 1) ห้อง 20 - 401 จำนวน 4 หลอด 2) ห้อง 20 - 402 จำนวน 3 หลอด 3) ห้อง 20 - 403 จำนวน 13 หลอด 4) ห้อง 20 - 406 จำนวน 6 หลอด 5) ห้อง 20- 408 จำนวน 4 หลอด หลอดไฟทางเดินส่วนกลาง (หลอดกลมเล็ก) 17 หลอด 14 ก.ค. 2566 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ค. 66 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี T5 16 วัตต์ 18 หลอด แอลอีดี 7 วัตต์ 12 หลอด ขั้วเสียบแบบ G24 แบบเฉียง ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
225นายจำนงค์ วงค์คำพระลานพระพิรุณไฟสปอร์ตไลท์เปิดแล้วไม่ออก14 ก.ค. 2566 08:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 13:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์
226นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง206แอร์น้ำหยด13 ก.ค. 2566 15:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ทำความสะอาดแอร์
227นางกาญจนา มังทะโรงอาหารอาคาร 10สายเปิดปิดพัดลมขาด13 ก.ค. 2566 11:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ส.ค. 66 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
228แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1หลอดไฟขาด 3 หลอด (หลอดยาว )13 ก.ค. 2566 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 15:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 3 หลอด ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
229น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟทางเดินขาดหน้าห้อง4-109.วันที่12.ก.ค.256612 ก.ค. 2566 15:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
230น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาด2หลอด.สั้น1.ยาว1หลอดห้อง4-115/112 ก.ค. 2566 15:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 36 วัตต์ 2 หลอด
231แม่บ้านอาคาร 13อ 13_212_213แอร์ห้อง213รั่วทั้ง2ตัว แอร์ห้อง212 รีโมทย์แอร์เปิดไม่ได้ค่ะ12 ก.ค. 2566 12:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 16:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
232น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-245แอร์ห้องนอนใหญ่ไม่เย็น12 ก.ค. 2566 10:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 16:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เปลี่ยนคาปาวิเตอร์ 25 ไมโคร
233น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-206แอร์ชำรุดมีน้ำหยดลงมา12 ก.ค. 2566 10:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ล้างทำความสะอาดแอร์
234น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาห้องเรียน 21-301 แผงเปิด-ปิด ชำรุด 12 ก.ค. 2566 09:56 น.รับเรื่อง
13 ก.ค. 66 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
235แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19แอร์รั่วห้องพักอาจราย์ ห้อง 19-12412 ก.ค. 2566 09:01 น.รับเรื่อง
13 ก.ค. 66 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
236แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19หลอดไฟขาดห้องน้ำฝั่งไปรษณีย์11 ก.ค. 2566 15:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 15:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, 19-146 แอลอีดี 7 วัตต์ 3 หลอด 19-144 แอลอีดี 7 วัตต์ 8 หลอด 19 147 แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด ขั้วเสียบหลอด 8 ตัว ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
237น.ส.ไอยลดา แก้วดีอาคาร1 ชั้น2 ห้องคลังแอร์ไม่มีความเย็นค่ะ มีแต่ลมออกมาค่ะ11 ก.ค. 2566 13:54 น.กำลังดำเนินการ
14 ก.ค. 66 16:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อยู่ระหว่างสืบราคาที่พัสดุครับ แผงบอรดคอนโทรลชำรุด
238แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2พัดลมคอยล์ร้อนห้อง 2-303 แอร์รั่ว ห้อง 2-30111 ก.ค. 2566 09:54 น.รับเรื่อง
11 ก.ค. 66 13:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
239นางประครอง วรกา22-101แอร์ 2 ตัว ด้านหน้าเปิดไม่ได้11 ก.ค. 2566 09:51 น.รับเรื่อง
11 ก.ค. 66 13:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
240นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง306หลอดไฟขาด1หลอดข้างฝาหลอดตะเกรียบ11 ก.ค. 2566 08:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
241นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สวิทช์ไฟปิดเปิดห้องน้ำห้อง320/1ชำรุด11 ก.ค. 2566 07:00 น.รับเรื่อง
11 ก.ค. 66 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
242แม่บ้านอาคาร 13อ 13_206แอร์ห้องเรียเวลาเปิดมีเสียงดังค่ะ10 ก.ค. 2566 15:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 14:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
243น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4เครื่องทําน้ำอุ่นไม่อุ่นห้อง4-414/110 ก.ค. 2566 15:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล
244น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4 ห้องเรียนแอร้ไม่เย็น เวลาเปิดแอร์เหมือนมีแต่ลมออกมา10 ก.ค. 2566 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 16:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
245น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-209แอร์ไม่เย็น10 ก.ค. 2566 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 66 15:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
246แม่บ้านอาคาร 7ระเบียงหน้าห้องเรียนชั้น 3พัดลมโคจรชำรุดเปิดไม่ติด 10 ก.ค. 2566 09:19 น.รับเรื่อง
10 ก.ค. 66 10:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
247น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีห้องฉุกเฉิน แอร์ไม่ค่อยทำความเย็น ขึ้น Error 07 ก.ค. 2566 18:03 น.รับเรื่อง
10 ก.ค. 66 08:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
248น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-204แอร์ชำรุด07 ก.ค. 2566 14:23 น.กำลังดำเนินการ
10 ก.ค. 66 15:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แผงรับสัญญาณรีโมทชำรุด สราวุฒิ/พัน
249น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-205แอร์ชำรุด(ช่างมาซ่อมแล้ว)07 ก.ค. 2566 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 08:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
250แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2ห้องน้ำอาจารย์หญิงหลอดไฟเสียเปิดไม่ออกหลอดยาวแจ้งด่วนค่ะ06 ก.ค. 2566 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
251แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-215 ห้องน้ำหญิงหัวฉีดชำระหัก06 ก.ค. 2566 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ส.ค. 66 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
252แม่บ้านอาคาร 66-105หลอดไฟแบบยาวชํารุด2หลอด05 ก.ค. 2566 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด
253แม่บ้านอาคาร 77-214หอ้งประชุมพรรณาฯหลอดไฟชำรุด4หลอด(ยาว)05 ก.ค. 2566 13:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
254น.ส.อัจฉรา นามบุรี7-317/1ไฟที่เพดานไม่ติดค่ะ 05 ก.ค. 2566 11:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 16:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
255น.ส.เกศรินทร์ บริบูรณ์7-220 (ห้องธุรการ คณะวว.)ไฟในห้องธุรการกระพริบ 1หลอด05 ก.ค. 2566 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
256แม่บ้านอาคาร 7หอ้งเรียน7-410ฝาครอบปลั๊กไฟหลุดหายกรุณาใส่ให้ใหม่ด้วยค่ะ04 ก.ค. 2566 15:21 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 15:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
257น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สายดึงเปิด-ปิดพัดลมขาดห้อง41904 ก.ค. 2566 13:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
258แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 7แอร์ห้องเซบเวอร์เสีย04 ก.ค. 2566 13:44 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 14:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
259นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟหลังห้อง223ชำรุดสั้น1หลอด04 ก.ค. 2566 10:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
260น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาดห้อง4-108/1(สั้น)04 ก.ค. 2566 10:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 15:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด ฉัตรชัย
261นางกาญจนา มังทะโรงอาหารอาคาร 10สายพัดลมชำรุด04 ก.ค. 2566 09:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
262น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้อง103หลอดกระพริบ1หลอดๆยาว03 ก.ค. 2566 15:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
263น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7421 ห้องสรีรสัตว์ไฟเพดานไม่ติด ติดๆดับๆ ทำให้แสงสว่างไม่พอในตอนนิสิตมีเรียน รบกวนมาดูให้ด้วยนะคะช่วงนี้นิสิตมีเรียนทุกวันเวลาเรียนก็จะเป็นมืดๆด้วยคะ03 ก.ค. 2566 15:06 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
264น.ส.อรจิรา วงศ์อาษาอาคาร 19 ห้อง 19-124เเจ้งเปลี่ยนหลอดไฟที่ห้องพักอาจารย์ขาด 2 อัน03 ก.ค. 2566 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 15:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 3 หลอด ขั้วเสียบกลอด 2 ตัว ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
265น.ส.อรจิรา วงศ์อาษาอาคาร 19 ห้อง 19-125เเจ้งเปลี่ยนหลอดไฟที่ห้องพักอาจารย์ขาด 2 อัน03 ก.ค. 2566 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 15:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 2 หลอด ขั้วหลอด 2 ตัว ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
266น.ส.อรจิรา วงศ์อาษาอาคาร 19 ห้อง 19-127แจ้งซ่อมแอร์ 03 ก.ค. 2566 14:10 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
267น.ส.อรจิรา วงศ์อาษาอาคาร 19 ห้อง 19-126เเจ้งซ่อมแอร์ 1 ตัว แอร์ไม่เย็น03 ก.ค. 2566 14:10 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
268น.ส.อรจิรา วงศ์อาษาอาคาร 19 ห้อง 19-135แจ้งซ่อมแอร์ 2 ตัวเปิดแล้วขึ้น E5 กับ F2 แอร์ไม่ทำความเย็น03 ก.ค. 2566 14:08 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
269น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้อง410เสีย1หลอดๆยาว03 ก.ค. 2566 12:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
270นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟโรงจอดรถจักรยานยนต์ชำรุดยาว2หลอดอ.503 ก.ค. 2566 07:37 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
271นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟในห้องชำรุดยาว1หลอดห้อง5-10503 ก.ค. 2566 07:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
272น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18 หอตาลฟ้าห้อง120หลอดไฟหน้าตู้เสื้อผ้าเสีย (หลอดสั้น1หลอด)30 มิ.ย. 2566 21:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
273นายจำนงค์ วงค์คำพระโรงซ่อมบำรุงหลอดไฟนีออนยาวขาด 2 หลอด30 มิ.ย. 2566 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 16:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด ฉัตรชัย
274แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10หลอดไฟขาด 1 หลอด ซื้อมาแล้วอยากให้ช่างมาใส่ให้หน่อย30 มิ.ย. 2566 11:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
275แม่บ้านอาคาร 77-229หลอดไฟชำรุด8หลอดยาว30 มิ.ย. 2566 09:45 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
276แม่บ้านอาคาร 7ลิฟท์อาคาร7ลิฟท์ข้างซ้ายมือประตูเปิดไม่ออกและข้างขวามือกดขึ้นชั้น4ไม่ใด้30 มิ.ย. 2566 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 66 09:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
277แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-102แอร์เสีย 1 ตัว 29 มิ.ย. 2566 16:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ค. 66 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ร้านเกษทองมา
278น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง20-102แอร์ห้อง 20-102 ชั้น 1 ไม่เย็นเลยค่ะ รบกวนตรวจสอบให้ด้วยนะคะ29 มิ.ย. 2566 15:38 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 09:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
279น.ส.ธัญรดี ดาบสมเด็จห้องหน่วยพัสดุ1 1-104ขอให้ดำเนินการติดหลอดไฟเพิ่ม เนื่องจากแสงสว่างมีไม่เพียงพอต่อการทำงาน29 มิ.ย. 2566 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
280แม่บ้านอาคาร 7หน้าหอ้งitชั้น1[ติดกับประตูโซนตึก8]ฝาครอยสวิทไฟชำรุด29 มิ.ย. 2566 13:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
281แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2ห้องเบเกอรี่มีหนูตายในแอร์ส่งกลิ่นเหม็นทั้งห้องแจ้งด่วนค่ะ29 มิ.ย. 2566 12:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
282แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3แอร์ห้องเรียน9-301/1ไม่เย็น แอร์ห้องไอทีชั้น2ไม่เย็น29 มิ.ย. 2566 11:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 66 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องซื้อจ้าง
283แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3แอรห้องเรียน9-301/1ไม่เย็น แอร์ห้องไอทีชั้น2ไม่เย็น29 มิ.ย. 2566 11:25 น.ยกเลิกรายการ
04 ก.ค. 66 13:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้
284นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟห้องครัวชำรุดห้อง5-201สั้น1หลอด29 มิ.ย. 2566 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
285นางกมลชนก เเสนเมือง13-208เเอร์เสียในห้องเรียน 13-20828 มิ.ย. 2566 16:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 16:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอล 20 วัตต์ 1 หลอด
286นายธวัชชัย สัพโสหลังห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา (ข้างตึก 6)ตู้ดูดอากาศ ไม่ทำงาน28 มิ.ย. 2566 15:18 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
287น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องครัวขาดห้อง4-209(สั้น)28 มิ.ย. 2566 14:30 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
288น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-332/1หลอดไฟชำรุด 1 หลอดตะเกียบ , 1 หลอดสั้น(ช่างมาซ่อมให้เรียบร้อยแล้ว)28 มิ.ย. 2566 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
289แม่บ้านอาคาร 13อ 13_213_212แอร์ห้อง213รั่วทั้ง2ตัว ส่วนห้อง212รีโมทย์แอร์เปิดไม่ได้ค่ะ28 มิ.ย. 2566 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 66 15:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
290นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีสวิทธ์ไฟ3ทางเสียห้อง408/1 ห้องน้ำสำหรับกักตัวมืดมาก27 มิ.ย. 2566 15:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์ สวิทช์ 3 ทาง 1 ตัว ฝาครอบสวิตช์ 1 ช่อง
291น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องครัวขาดห้อง4-201.(สั้น)27 มิ.ย. 2566 14:49 น.รับเรื่อง
27 มิ.ย. 66 15:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
292นายชัยรัตน์ คำหาอุทยานเกษตร50พรรษาฯระบบไฟฟ้าภายในอาคารอำนวยฯการเปิดไม่ติด 27 มิ.ย. 2566 13:33 น.รับเรื่อง
27 มิ.ย. 66 15:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
293นางผ่องพรรณ มีพรหม3-202 อาคารชุดพักอาศัยไฟไม่ติด 27 มิ.ย. 2566 13:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
294แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร20เอารังนกออกจากหลอดไฟชั้น3ฝั่งศว.27 มิ.ย. 2566 12:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ค. 66 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย
295น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห่อง41627 มิ.ย. 2566 12:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด
296น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้องเสีย1หลอดยาวห้อง41027 มิ.ย. 2566 12:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 1หลอด แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด
297น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ออฟฟิตหน่วยที่พักอาศัยแอร์ชำรุดไม่เย็น27 มิ.ย. 2566 09:53 น.รับเรื่อง
27 มิ.ย. 66 12:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
298นายrutchanon pongtongอาคาร 50 พรรษาไฟเกิดอาการผิดปรกติ เบรคเกอร์ทริปตลอดเวลา ที่ตึก 50 พรรษา ครับ27 มิ.ย. 2566 08:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 66 15:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
299แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-202แอร์เสีย 2ตัว มันไม่เย็น26 มิ.ย. 2566 15:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ค. 66 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ร้านเกษทองมา
300นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้องครัวหลอดไฟนีออนยาวขาด 2หลอดขี่26 มิ.ย. 2566 12:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย รอซื้อของ
301น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาด1หลอดห้อง4-202/1(ยาว)26 มิ.ย. 2566 10:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ย. 66 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
302นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟหลังห้อง5-106ชำรุดสั้น1หลอด26 มิ.ย. 2566 06:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 08:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
303แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ22-101แอร์?เสีย?2ตัวห้อง101 ชั้น?1? อ.22ค่ะ 25 มิ.ย. 2566 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ร้านเกษทองมาแอร์
304นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หอนนทรีห้อง220/1ไฟเสีย(หลอดยาว) 1หลอด24 มิ.ย. 2566 11:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
305น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-112แอร์ชำรุดเสียงดัง23 มิ.ย. 2566 16:29 น.รับเรื่อง
26 มิ.ย. 66 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
306นายจำนงค์ วงค์คำพระทางเข้าอ่างนครพนมหลอดไฟนีออนหลอดยาวไม่ออก23 มิ.ย. 2566 08:52 น.รับเรื่อง
23 มิ.ย. 66 10:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
307นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 7ไฟส่องบันไดหน้าลิฟท์ไม่ออก(หลอดยาว)23 มิ.ย. 2566 08:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
308น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ติดตั้งสวิตซ์ไฟเปิด-ปิด บนเครื่องเขย่าจำนวน 1 ตัว22 มิ.ย. 2566 13:28 น.รับเรื่อง
23 มิ.ย. 66 10:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
309นายวรากร คำชมภูห้องสมุดเดินรางปลั๊กไฟฟ้าเพิ่ม 1 จุด ความยาวไม่เกิน 10 เมตร22 มิ.ย. 2566 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
310น.ส.เกศรินทร์ บริบูรณ์โถงทางเดินหน้าห้อง 7-226 ไฟติดหลอดเดียวและกระพริบตลอดเวลา ส่งผลต่อสายตาขณะนั่งทำงาน22 มิ.ย. 2566 09:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
311น.ส.สุพรรณิการ์ สุภพล17-101หลอดไฟห้องน้ำขาด มีหลอดไฟพร้อมเปลี่ยน22 มิ.ย. 2566 06:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 มิ.ย. 66 15:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
312น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-245แอร์ชำรุด21 มิ.ย. 2566 15:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ล้างแอร์
313น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-302แอร์ชำรุดและเสียงดัง21 มิ.ย. 2566 15:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ล้างแอร์
314น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-301แอร์ชำรุด21 มิ.ย. 2566 15:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 15:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ล้างแอร์
315แม่บ้านอาคาร 13อ 13_212รีโมทแอร์เปิดไม่ได้ค่ะ21 มิ.ย. 2566 15:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 66 15:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
316แม่บ้านอาคาร 77-104/1สวิตช์ไฟชำรุดเปิดไม่ออก21 มิ.ย. 2566 11:19 น.รับเรื่อง
23 มิ.ย. 66 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
317น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟหน้าตู้เสื้อผ้าเสีย1หลอดสั้นห้อง40520 มิ.ย. 2566 13:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 มิ.ย. 66 15:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด
318อาจารย์อภิรดี วังคะฮาตอาคาร 3-337พัดลมไม่ทำงาน ไม่สามารถระบายอากาศในห้องครัวได้ ปล. น้ำบนเพดานห้องครัวรั่ว เวลาฝนตกห้องเปียก 20 มิ.ย. 2566 12:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย รอซื้อของมาเปลี่ยน
319แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_205หลอดไฟห้องเรียนขาด1หลอดค่ะ20 มิ.ย. 2566 12:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
320น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4เครื่องทําน้ำอุ่นไม่อุ่นห้อง4-121/120 มิ.ย. 2566 11:51 น.รับเรื่อง
23 มิ.ย. 66 10:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
321น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4เครื่องทําน้ำอุ่นไม่อุ่นห้อง4-121/120 มิ.ย. 2566 11:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 66 15:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
322แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ20. โถงชั้น1-2ฝั่ง. ศว.โถงชั้น1พัดลมชำรุด1ตัวโถงชั้น2. 2ตัว. อ2020 มิ.ย. 2566 10:47 น.รับเรื่อง
23 มิ.ย. 66 10:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
323แม่บ้านอาคาร 66-104/2หลอดไฟห้องนํ้าหลอดตะเกียบ3หลอด20 มิ.ย. 2566 10:45 น.รับเรื่อง
23 มิ.ย. 66 10:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
324น.ส.น.ส. อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลปิติ.18ห้อง308 ไแ104ไฟกลางห้องไม่สว่าง(กลองยาว)20 มิ.ย. 2566 07:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 66 11:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
325แม่บ้านอาคาร 7หน้าลิฟท์ ชั้น 1อาคาร7หลอดไฟชำรุด 6 หลอดหลอดยาว19 มิ.ย. 2566 11:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
326นายจำนงค์ วงค์คำพระรอบๆ อาคาร 9ไฟโคมไม่ออก19 มิ.ย. 2566 11:00 น.รับเรื่อง
23 มิ.ย. 66 10:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
327น.ส.ชูวงศ์ กลิ่นเลขาห้องพัก 3-230 อาคารชุดพักอาศัย 1.หลอดไฟไม่ติดหลายจุด 1.1 หลอดไฟ(แบบยาว) ตำแหน่ง: กลางห้อง 1.2 หลอดไฟ(แบบยาว) ตำแหน่ง: ห้องครัว 1.3 หลอดไฟโคม(แบบขั้วหมุนเกลียว) ตำแหน่ง: โต๊ะทำงาน 1.4 หลอดไฟเพดาน(แบบขั้วหมุนเกลียว) ตำแหน่ง: ห้องน้ำ 1.5 หลอดไฟเพดาน(แบบขั้วหมุนเกลียว) ตำแหน่ง: ประตูทางเข้า 2. พัดลมดูดอากาศในครัวไม่ทำงาน19 มิ.ย. 2566 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
328นายจำนงค์ วงค์คำพระรอบๆ อาคาร 9ไฟโคมไม่ออก19 มิ.ย. 2566 09:20 น.ยกเลิกรายการ
23 มิ.ย. 66 10:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้
329นายจำนงค์ วงค์คำพระทางแยกเข้าฝ่ายอาคารสปอร์ตไลท์ส่องป้ายไม่ออก19 มิ.ย. 2566 09:18 น.รับเรื่อง
23 มิ.ย. 66 10:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
330นายจำนงค์ วงค์คำพระแยกหมุดวิทยาเขตไฟสปอร์ตไลท์ส่องเครื่องบินไม่ออก19 มิ.ย. 2566 09:07 น.รับเรื่อง
23 มิ.ย. 66 10:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
331นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีห้อง205ไฟดับหลอดไฟขาด หลอดยาว16 มิ.ย. 2566 15:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 มิ.ย. 66 15:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
332แม่บ้านอาคาร 7บริเวณระเบียงและห้องแล็ปชั้น2-3-4ขอความอนุเคราะห์ถอดพัดลมลงมาเพื่อให้แม่บ้านล้างทำความสะอาด16 มิ.ย. 2566 11:04 น.รับเรื่อง
23 มิ.ย. 66 10:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
333น.ส.เกศรินทร์ บริบูรณ์อาคาร 6 ห้อง 6-203 (ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า)หลอดไฟขาด 18 หลอด16 มิ.ย. 2566 09:32 น.รับเรื่อง
23 มิ.ย. 66 10:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
334แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14แอร์ห้องฟิตเนสไม่เย็นและมีเสียงดังมาก16 มิ.ย. 2566 08:39 น.รับเรื่อง
23 มิ.ย. 66 10:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
335น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16แอร์ห้องจ่ายกลางไม่เย็นมีแต่ลมร้อนค่ะ15 มิ.ย. 2566 15:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
336นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 2 - 101 (ห้องบัณฑฺิตศึกษาแอร์เสียใช้งานไม่ได้ 1 เครื่อง (เครื่องด้านขาวมือเมื่อเข้าประตู)15 มิ.ย. 2566 14:35 น.รับเรื่อง
23 มิ.ย. 66 12:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
337นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หอนนทรีห้องน้ำ 321/1 หลอดสั้น1หลอด 121/1 หลอดสั้น 1หลอด15 มิ.ย. 2566 13:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 มิ.ย. 66 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล แอลอีดี 10 วัตต์ 2 หลอด
338แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10ทีวีไม่มีสัณญาณ 1 เครื่อง15 มิ.ย. 2566 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
339น.ส.เกศรินทร์ บริบูรณ์อาคาร 6 ห้อง 6-203 (ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า)แอร์ไม่เย็น 4 ตัว เย็นแค่ 1 ตัว15 มิ.ย. 2566 09:10 น.รับเรื่อง
20 ก.ค. 66 09:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดรูมเสีย สราวุฒิ/พัน
340นายสุทธิเดช ปรีชารัมย์7-2101. แอร์ (เครื่องอยู่ในห้องด้านซ้ายมือ) เปิดติดไฟเข้า แต่ไม่ทำความเย็น 2. หลอดไฟในห้องกระพริบ ไม่สามารถเปิดไฟใช้งานได้ บางหลอดดับไปแล้ว ทั้งนี้ นายกีรติ มณีสาย และ น.ส.ปิยนุช เนตรคุณ ได้แจ้งแล้วเมื่อ 24 ม.ค. 2566 และ 24 ก.พ. 2566 ตามลำดับ14 มิ.ย. 2566 15:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
341น.ส.ระพีพรรณ มาเห็ม22-305/2แอร์ตัวที่อยู่ หน้าห้องเรียน 22-305/2 เปิดไม่ติด14 มิ.ย. 2566 15:43 น.รับเรื่อง
15 มิ.ย. 66 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
342นายปณิธาน คราประยูร1-301แอร์สกปรก ล้างแอร์ 14 มิ.ย. 2566 14:02 น.รับเรื่อง
15 มิ.ย. 66 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
343นายrutchanon pongtongแปลง C1 อุทยานเกษตร 50 พรรษาเชื่อต่อสายไฟที่ชำรุด (ขาด)14 มิ.ย. 2566 11:49 น.รับเรื่อง
14 มิ.ย. 66 13:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
344นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยาน 50 พรรษาโรงสูบน้ำ B1หลอดไฟขาด(หลอดยาว)14 มิ.ย. 2566 11:47 น.รับเรื่อง
14 มิ.ย. 66 13:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
345น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง117ไฟกลางห้องเสีย(หลอดยาว)13 มิ.ย. 2566 20:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มิ.ย. 66 12:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ไพศาล
346นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟหน้าอ่างล้างหน้าชำรุดสั้น1หลอดห้อง5-108/113 มิ.ย. 2566 19:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มิ.ย. 66 12:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ สั้น 2 หลอด ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
347นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟหน้าอ่างล้างหน้าชำรุดสั้น1หลอดห้อง5-320/113 มิ.ย. 2566 18:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 14:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด ฉัตรชัย
348นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ปลั้กไฟห้องน้ำชำรุดห้อง5-208/113 มิ.ย. 2566 18:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มิ.ย. 66 12:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
349อาจารย์สุวคนธ์ สมไพรพิทักษ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ อาคาร 14แอร์ไม่มีความเย็นเงียบสนิท13 มิ.ย. 2566 15:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 มิ.ย. 66 13:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เติมนำ้ยา
350แม่บ้านอาคาร 77-105/2หลอดไฟชำรุด13 มิ.ย. 2566 14:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
351แม่บ้านอาคาร 77-104/1สวิตช์ไฟเปิดติดบ้างไม่ติดบ้าง13 มิ.ย. 2566 14:11 น.รับเรื่อง
13 มิ.ย. 66 15:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
352แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ อาคาร 2ชั้น3ชั้น3ห้อง301 10ไฟหลอด 302 12ไฟหลอด 303 18ไฟหลอด 304 15ไฟหลอด หลอดไฟเสีย13 มิ.ย. 2566 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 16:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
353น.ส.ธัญรดี ดาบสมเด็จห้องหน่วยพัสดุ1 1-104ระบบโทรศัพท์ สายตรง เบอร์042-725059 ไม่สามารถติดต่อได้13 มิ.ย. 2566 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เบอร์ 042-725059 แจ้งยกเลิกนานแล้วครับ
354น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องเครรื่องซักผ้าขาด(ยาว)13 มิ.ย. 2566 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
355อาจารย์สุวคนธ์ สมไพรพิทักษ์ห้องปฏิบัติครัว สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ อาคาร 14 ฝ้าเพดานรั่ว, เปลี่ยนหลอดไฟ, ตัวล็อคกระจกหลุด 13 มิ.ย. 2566 09:18 น.รับเรื่อง
20 มิ.ย. 66 08:28 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล,
356แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15หลอดไฟขาด 2 หลอด (หลอดกลม)12 มิ.ย. 2566 15:56 น.รับเรื่อง
13 มิ.ย. 66 15:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
357แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2หลอดไฟยาวห้องเบเกอรี่เปิดไม่ออกสามหลอดค่ะ12 มิ.ย. 2566 14:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มิ.ย. 66 12:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 3 หลอด (ยาว)
358น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟขาด2หลอดห้อง4-409.ยาว1หลอดสั้น1หลอดห้องครัว12 มิ.ย. 2566 12:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มิ.ย. 66 12:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด ยาว แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด สั้น
359แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14แอร์รั่ว ตัวที่ 612 มิ.ย. 2566 11:46 น.รับเรื่อง
12 มิ.ย. 66 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
360แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ลิฟท์เสีย ฝั่งขวา12 มิ.ย. 2566 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มิ.ย. 66 12:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เบรคทริป เนื่องจากไฟดับ สราวุฒิ/พัน
361แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19แอร์เสียห้องไปรษณี ห้อง 19-10112 มิ.ย. 2566 11:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มิ.ย. 66 12:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เบรคเกอร์ทริป
362นายเกรียงไกร พัทยากร21-425แอร์เปิดไม่ติด12 มิ.ย. 2566 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 มิ.ย. 66 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน มดเข้าแมคเนติก แก้ไขเรียบร้อยครับ
363น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง209หลอดไฟหน้าตู้เสื้อผาเสีย1หลอด(หลอดสั้น) หลอดไฟหน้าอ่างล้างหน้าเสีย1หลอด(หลอดตะเกียบ) ห้อง201หลอดไฟหน้าตู้เสื้อผ้าเสีย1หลอด(หลอดสั้น)11 มิ.ย. 2566 21:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มิ.ย. 66 12:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด แอลอีดี 10 วัตต์ (สั้น) 2 หลอด
364น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟทางเดินชั้น1ขาดหน้าห้อง4-11511 มิ.ย. 2566 14:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มิ.ย. 66 12:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 10 วัตต์ (สั้น) 1 หลอด
365น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18 หอตาลฟ้า ห้อง4111.ไฟห้องอาบน้ำเสีย (หลอดตะเกียบ1หลอด) 2.พัดลมเสีย09 มิ.ย. 2566 19:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มิ.ย. 66 12:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด
366นางพรีศรี พรมชารีหอนนทรี5_102/1 ห้องน้ำไฟขาด 2หลอด หลอดสั้น09 มิ.ย. 2566 10:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มิ.ย. 66 15:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 2 หลอด ไพศาล/สมชาย
367น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ 18 หอตาลฟ้า ห้อง110ไฟหลังห้องเสีย (หลอดสั้น1หลอด)09 มิ.ย. 2566 07:56 น.รับเรื่อง
09 มิ.ย. 66 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
368น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ 18 หอตาลฟ้า ห้อง110ไฟหลังห้องเสีย (หลอดสั้น1หลอด)09 มิ.ย. 2566 07:55 น.รับเรื่อง
09 มิ.ย. 66 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
369น.ส.สิรินาฏ เนติศรีห้องแลป 21-408 ชั้น 4 อาคาร 21คอมเพลสเซอร์ไม่ทำงาน แอร์ไม่เย็นค่ะ08 มิ.ย. 2566 15:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 มิ.ย. 66 14:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน มดเจ้าแมกเนติก
370นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หอนนทรีสายพัดลมขาด08 มิ.ย. 2566 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มิ.ย. 66 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
371นายจำนงค์ วงค์คำพระไฟส่องเครื่องบินแยกหมุดวิทยาเขตไฟสปอร์ตไลท์เปิดแล้วไม่ติด08 มิ.ย. 2566 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มิ.ย. 66 12:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
372นางพรีศรี พรมชารี5_110พัดลมเสีย07 มิ.ย. 2566 11:05 น.รับเรื่อง
07 มิ.ย. 66 12:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
373นางพรีศรี พรมชารี5_110พัดลมเสีย07 มิ.ย. 2566 11:04 น.รับเรื่อง
07 มิ.ย. 66 12:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
374แม่บ้านอาคาร 9อ,9ชั้น1เปลื่ยนหลอดไฟห้องเจ้าที่คะ ห้อง 103=5 หลอด ห้อง 104 =3 หลอด หอ้ง105=6 หลอด หอ้งน้ำชาย=1 หลอด หลอดยาวทั้งหมดค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ07 มิ.ย. 2566 09:52 น.รับเรื่อง
07 มิ.ย. 66 12:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
375แม่บ้านอาคาร 7ชั้น 1 หน้าบันไดโซนกลางรางไฟหลุดออกจากกรอบ ลักษณะ คล้ายจะหลุดลงมา 07 มิ.ย. 2566 08:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
376นายทรงวุฒิ แพนบุตร9-202 ห้องควบคุมห้องระพี สาคริกแอร์ในห้องควบคุมเสีย ไม่เย็น07 มิ.ย. 2566 08:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 66 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
377น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์เสาร์สัญญาณดีแทคได้รับเข้าเจ้าหน้าที่บริษัทดีแทค ว่าเสาร์ดีแทคไฟดับ อยากให้เจ้าหน้าที่หรือช่างไฟของมหาวิทยาลัยเช็คให้หน่อยว่าเกิดจากอะไรค่ะ07 มิ.ย. 2566 07:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 66 12:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย สายไฟฟ้าขาด
378น.ส.เสริมศิริ วศิษฏ์นิฏิวัฒน์อาคาร9 ห้องสมุด บริเวณเคาน์เตอร์บริการหลอดเหนือเคาน์เตอร์ ขาดทั้งหมด 3หลอด มืดมาก06 มิ.ย. 2566 11:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 66 15:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย
379นายสวโรจน์ บ่อทองห้อง 9-207 (ด้านใน) อาคาร 9ไฟฟ้าไม่ติด ทั้ง 2 จุด ตามภาพ 06 มิ.ย. 2566 10:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 16:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
380น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ 1.หลอดไฟยาวหน้ากระจก ห้องน้ำหญิง ฝั่ง รปภ.ชำรุด 1 หลอด 2.หลอดไฟกลมห้องน้ำชาย ฝั่ง รปภ. ชำรุด 1 หลอด06 มิ.ย. 2566 10:33 น.รับเรื่อง
07 มิ.ย. 66 12:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
381นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 (คณะสาธารณสุขศาสตร์)ปลั๊กไฟติดผนังใช้งานไม่ได้ ห้อง 20 - 403 และ 20 - 406 (เปิดคอมฯใช้งานไม่ได้) แต่ไฟฟ้าแสงสว่างเพดานใช้งานได้ค่ะ06 มิ.ย. 2566 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 66 12:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
382นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 (คณะสาธารณสุขศาสตร์)หลอดไฟดับเพิ่มจากที่เคยแจ้งไป ณ วันที่ 6 มิ.ย. 66 มีหลอดไฟเสีย (หลอดเล็กยาว)ดังนี้ 1) ห้อง 20 - 401 จำนวน 4 หลอด 2) ห้อง 20 - 402 จำนวน 3 หลอด 3) ห้อง 20 - 403 จำนวน 13 หลอด 4) ห้อง 20 - 406 จำนวน 4 หลอด 5) ห้อง 20- 408 จำนวน 4 หลอด หลอดไฟทางเดินส่วนกลาง (หลอดกลมเล็ก) 26 หลอด06 มิ.ย. 2566 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ค. 66 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, t5 16 วัตต์ 28 หลอด ขั้วG24 แบบเอียง 26 ตัว แอลอีดี 7 วัตตื 26 หลอด
383น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-107 (ห้องสารบรรณ)หลอดไฟขาด 4 หลอด(2 ราง)06 มิ.ย. 2566 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 66 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
384นางวนิดา พิลาชัยห้อง 1-109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการไฟตก เวลา 09.10 น. แล้วหลอดไฟก็ขาด ชำรุด06 มิ.ย. 2566 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 66 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
385นางธรรนอง หนูดาอ.10ไฟใม่เข้าในห้องอาหาร 06 มิ.ย. 2566 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 66 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
386แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10ปลั๊กเสียบถังน้ำเย็นไฟไม่เข้า (ห้องอาจารย์ )06 มิ.ย. 2566 08:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 66 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
387น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18 หอตาลฟ้าไฟตรงบันไดจากชั้นล่างขึ้นมาชั่น1 (ข้างซักผ้าหยอดเหรียญ) เสีย3หลอด (หลอดยาว)03 มิ.ย. 2566 18:56 น.รับเรื่อง
06 มิ.ย. 66 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
388นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้องซักผ้าน๊อดหลวม02 มิ.ย. 2566 10:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ค. 66 11:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
389น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10เครื่องลวกช้อนที่โรงอาหารใช้งานไม่ได้ค่ะ 02 มิ.ย. 2566 10:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 66 09:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
390น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม19-101/1 (อาคาร 19 ห้องไปรษณีย์)แอร์ไม่ทำงาน02 มิ.ย. 2566 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 66 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
391น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟในห้องขาด1หลอดห้อง4-120(ยาว)02 มิ.ย. 2566 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 66 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล
392น.ส.เกศรินทร์ บริบูรณ์7-410/1แอร์ไม่เย็น คอมเพลสเซอร์ไม่ทำงาน02 มิ.ย. 2566 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 66 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แคปรันนิ่ง 65 ไมโคร 1 ตัว แคปพัดลมคอยล์ร้อน 6 ไมโคร 1 ตัว สราวุฒิ/พัน
393นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แจ้งหลอดไฟหน้าหอชำรุดสั้น1หลอดยาว1หลอด01 มิ.ย. 2566 16:51 น.รับเรื่อง
02 มิ.ย. 66 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
394นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แจ้งสวิชต์ไฟโรงจอดรถช็อตเปิดไม่ได้01 มิ.ย. 2566 16:48 น.ยกเลิกรายการ
02 มิ.ย. 66 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้ครับ
395นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แจ้งสวิชต์ไฟโรงจอดรถช็อตเปิดไม่ได้01 มิ.ย. 2566 16:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 66 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัน
396นายวีรชาติ อักษรศักดิ์7-114/2หลอดไฟภายในห้องชำรุด จำนวน 4 หลอด01 มิ.ย. 2566 09:09 น.รับเรื่อง
01 มิ.ย. 66 13:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
397นางกาญจนา มังทะโรงอาหารอาคาร 10หลอดไฟห้องน้ำชายชำรุด01 มิ.ย. 2566 08:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 66 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
398น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟในห้องขาด1หลอดห้อง4-312(ยาว)31 พ.ค. 2566 09:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 66 10:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
399น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องครัวขาด1หลอด(สั้น).ห้อง4-42231 พ.ค. 2566 09:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 66 10:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
400น.ส.นิภาพร เมษา7-321ตูดควันไม่ทำงาน30 พ.ค. 2566 15:35 น.รับเรื่อง
31 พ.ค. 66 12:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
401น.ส.นิภาพร เมษา7-321ตูดควันไม่ทำงาน30 พ.ค. 2566 15:35 น.รับเรื่อง
31 พ.ค. 66 12:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
402น.ส.นิภาพร เมษา7-321พัดลมเพดานใช้งานไม่ได้30 พ.ค. 2566 15:34 น.รับเรื่อง
31 พ.ค. 66 12:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
403น.ส.นิภาพร เมษา7-321พัดลมเพดานใช้งานไม่ได้30 พ.ค. 2566 15:34 น.รับเรื่อง
31 พ.ค. 66 12:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
404น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139แอร์ไม่เย็น30 พ.ค. 2566 10:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 66 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
405น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟขาดห้อง4-422(ยาว)30 พ.ค. 2566 08:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 66 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
406น.ส.ธนิกา ขันอาสา7-417/1หลังจากช่างมาแกะฝาครอบแอร์ออกเพราะเซนเซอร์รีโมทไม่ทำงาน ทำให้ปิดเครื่องไม่ได้ แต่แอร์ก็ยังไม่เย็นค่ะ ไม่สามารถปรับลดอุณหภูมิลงได้ สรุป หลังจากมาซ่อมแล้วเมื่อวันที่ 29 เวลา 13.30 น. ตอนนี้เวลา 15.40 น. แอร์ก็ยังไม่เย็นค่ะ29 พ.ค. 2566 15:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 66 10:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เปลี่ยนคาปาซิเตอร์
407นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อ.7 ชั้น1ท่อน้ำทิ้งแอร์รั่วใส่พื้นอาคาร ข้างร้านถ่ายเอกสาร อาคาร 7 29 พ.ค. 2566 15:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มิ.ย. 66 12:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
408นายชวนชม ยุติธรรมอ.7 ชั้น1ท่อน้ำทิ้งแอร์รั่วใส่พื้นอาคาร ข้างร้านถ่ายเอกสาร อาคาร 7 29 พ.ค. 2566 15:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มิ.ย. 66 12:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
409แม่บ้านอาคาร 77-417/1ปิดแอร์ด้วยรีโมท์ไม่ใด้(แต่รีโมท์ไม่ใด้ชำรุดแต่อย่างใด)29 พ.ค. 2566 13:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 66 10:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
410แม่บ้านอาคาร 77-217/5แอร์น้ำรั่ว29 พ.ค. 2566 11:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 12:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
411น.ส.จิราวรรณ์ เมืองนาค7-323ฟลอดไฟไม่ติด 1 หลอดค่ะ 29 พ.ค. 2566 10:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
412น.ส.กนกพร ศรีโคตรแอร์ด้านหลังธุรการกองบริการกลาง งานอาคารฯมีน้ำหยดลงมา ท่อน้ำเคยรั่ว 29 พ.ค. 2566 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 66 08:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
413นายจำนงค์ วงค์คำพระแยกอาคาร 6-ประตู 2ไฟถนนขาด 4 หลอด29 พ.ค. 2566 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 มิ.ย. 66 14:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
414นายจำนงค์ วงค์คำพระแยกหมุดวิทยาเขตฯ-แยกอาคาร 6ไฟถนนหมายเลข 2 ขาด 5 หลอด29 พ.ค. 2566 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 มิ.ย. 66 14:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
415นายจำนงค์ วงค์คำพระแยกหน้าหอพักหญิงไฟถนนขาด 1 หลอด29 พ.ค. 2566 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย ฟิวส์กระปุก 1 ตัว
416นายจำนงค์ วงค์คำพระหน้าบ้านพักบุคลากร หลังที่ 3 ฝ่ายอาคารสถานที่ไฟสปอร์ตไลท์ไม่ออก29 พ.ค. 2566 08:36 น.รับเรื่อง
30 พ.ค. 66 08:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
417นางนิลเนตร ชาเบาะไฟเสียหลักตึกอาคาร 9 และไฟ้เส้นทางเดิน 3 ชั้น อ.9หลอดไฟเสีย26 พ.ค. 2566 15:28 น.รับเรื่อง
30 พ.ค. 66 08:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
418นายจำนงค์ วงค์คำพระหลังหอพักชายถึงประตู 6หลอดไฟถนนขาด26 พ.ค. 2566 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 66 12:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
419แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9แจ้งขอล้างแอร์ห้องเรียน ห้อง 9-209-9-210 แจ้งของล้างพัดลมห้องน้ำชาย -ชาย ห้อง 2 ตัว26 พ.ค. 2566 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 66 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
420นายจำนงค์ วงค์คำพระแยกทางเข้า อ.1 ถึงแยก อ.10ไฟถนนไม่ออก 7 หลอด26 พ.ค. 2566 08:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 66 12:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
421นายจำนงค์ วงค์คำพระไฟส่องป้าย และทางเข้าประตู 1ไฟสปรอตไลท์ไม่ออก26 พ.ค. 2566 08:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 66 12:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
422แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-102แอร์เสีย เปิดปิดไม่ได้ค่ะ25 พ.ค. 2566 16:00 น.รับเรื่อง
26 พ.ค. 66 14:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
423นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 2 ห้อง 2 - 101 (ผลิตภัณฑ์สมุนไพร) แอร์เสียใช้งานไม่ได้ ห้อง บัณฑิตศึกษาคณะสาธารณสุข ชั้น 1 แอร์เสีย 1 ตัว 25 พ.ค. 2566 14:32 น.กำลังดำเนินการ
26 พ.ค. 66 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คอมเพรสเชอร์เสีย ตั้งเรื่องสืบราคาครับ
424นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 หลอดไฟทางเดินส่วนกลาง หน้าลิฟ และห้องน้ำหญิง เสีย 26 หลอด หลอดไฟห้องทำงานเสีย ดังนี้ ห้อง 403 จำนวน 4 หลอด ห้อง 402 จำนวน 3 หลอด ห้อง 406 จำนวน 2 หลอด25 พ.ค. 2566 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 16:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
425นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 403หลอดไฟเพดาน (หลอดยาว) เสีย 4 หลอด (ต้องการให้เปลี่ยนด่วนมากเนื่องจากต้องนั่งทำงานทั้งวันแสงไม่พอ)25 พ.ค. 2566 10:30 น.รับเรื่อง
25 พ.ค. 66 12:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
426น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติปั๊มน้ำอัตโนมัติภายในอาคารวิจัยและพัฒนาระบบตัดไฟอัตโนมัติไม่ทำงาน(ปั๊มทำงานตลอดเวลา)25 พ.ค. 2566 10:18 น.รับเรื่อง
25 พ.ค. 66 12:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
427น.ส.ธัญรดี ดาบสมเด็จ1-104 ย้ายปลั๊กไฟภายในห้องทำงาน และซ่อมฝ้าเพดานเนื่องจากน้ำฝนรั่วเข้าห้องทำงานตามเสา25 พ.ค. 2566 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
428น.ส.จิตรลดา ฦๅชา20-403 ห้องพักอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์หลอดไฟชำรุด แสงสว่างไม่เพียงพอต่อการทำงาน ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนหลอดไฟให้ด้วยนะคะ24 พ.ค. 2566 10:16 น.รับเรื่อง
24 พ.ค. 66 13:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
429น.ส.กชพรรณ ผาใต้อาคารบริหาร ชั้น 1 ห้อง 1-106 (ห้องสารบรรณ2)แอร์ไม่เย็น มีแต่ลม23 พ.ค. 2566 15:51 น.รับเรื่อง
24 พ.ค. 66 13:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
430น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-106แอร์ชำรุด23 พ.ค. 2566 14:23 น.รับเรื่อง
23 พ.ค. 66 14:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
431แม่บ้านอาคาร 13204แอร เบเกอร์เปิด ปิดแอร์ช็อคค่ะ23 พ.ค. 2566 10:36 น.รับเรื่อง
23 พ.ค. 66 14:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
432อาจารย์บุศราวรรณ ไชยะ8/2ต่อระบบไฟของบูธทดสอบชิมที่ตั้งอยู่ในห้องเรียน อาคาร 8/223 พ.ค. 2566 10:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
433น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-411แอร์เสียเปิดไม่ติด 23 พ.ค. 2566 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 16:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน คาปาชิเตอร์ 80 ไมโคร 1 ตัว คาปาชิเตอร์ 6 ไมโคร 1 ตัว
434แม่บ้านอาคาร 77-223แอร์ไม่เย็น22 พ.ค. 2566 15:24 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 15:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัดลมคอยล์ร้อน เสีย 1 ตัว รูมแอร์ 1 ตัว สราวุฒิ/พัน
435น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ1-405แอร์ไม่เย็น มีแค่ลมเบาๆ ออก ปรับอุณภูมิแล้วก็ยังไม่ดีขึ้น22 พ.ค. 2566 12:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 66 10:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
436แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21แอร์เสีย ห้อง 21-20222 พ.ค. 2566 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ค. 66 09:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
437แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร20แอร์ห้องเบเกอรี่ปุ่มกดเสียชั้น2และชั้น4แอร์ไม่เย็นห้อง20-418-42122 พ.ค. 2566 11:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ค. 66 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อยู้ในขั้นตอนปรับแผน ปี2566 ร้านเกษทองมา
438นายจำนงค์ วงค์คำพระแยกหอพักชายถึงประตู6ไฟส่องถนนไม่ออก 4 หลอด22 พ.ค. 2566 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 66 12:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ แอลอีดี 36 วัตต์ 7 หลอด หลอด 250 วัตต์ 5 หลอด โซเดียม ฟิวส์กระปุก 15 ตัว
439นายจำนงค์ วงค์คำพระจากวงเวียนถึงป้อมประตู 1ไฟส่องสว่างถนนหมายเลข1ไม่ออก1ลาย22 พ.ค. 2566 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 66 12:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
440นายสุรไกร เจือจันทึก9-306 และ 9-209ตรวจเช็คปลั๊กไฟ เนื่องจากไปไม่เข้าหลายจุด22 พ.ค. 2566 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 66 11:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
441นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ ปั๊มน้ำสูบน้ำไม่ได้ เนื่องจากท่อดูดน้ำลงไปไม่ถึงระดับที่จะสูบน้ำได้22 พ.ค. 2566 09:27 น.รับเรื่อง
22 พ.ค. 66 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
442น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานเกษตร 50 พรรษาฯ1 มอเตอร์ ปกติ ทอดูดซึนรั่ว หัวน๊อต 2 มอเตอร์ ปกติ22 พ.ค. 2566 08:56 น.รับเรื่อง
02 มิ.ย. 66 13:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
443น.ส.นิภาพร เมษา7-321ตู้ดูดควันไม่ทำงานค่ะ19 พ.ค. 2566 14:18 น.รับเรื่อง
22 พ.ค. 66 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
444น.ส.นิภาพร เมษา7-321ตู้ดูดควันไม่ทำงานค่ะ19 พ.ค. 2566 14:18 น.รับเรื่อง
22 พ.ค. 66 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
445น.ส.นิภาพร เมษา7-321พัดลมดูดอากาศไม่ทำงาน 2 ตัวค่า19 พ.ค. 2566 14:17 น.รับเรื่อง
22 พ.ค. 66 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
446น.ส.นิภาพร เมษา7-321พัดลมดูดอากาศไม่ทำงาน 2 ตัวค่า19 พ.ค. 2566 14:17 น.รับเรื่อง
22 พ.ค. 66 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
447น.ส.นิภาพร เมษา7-321พัดลมใบพัดหัก 1 ตัวค่ะ ไม่สามารถเปิดใช้งานได้รบกวนซ่อมให้ก่อนเปิดเทอมค่า19 พ.ค. 2566 14:15 น.รับเรื่อง
22 พ.ค. 66 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
448น.ส.นิภาพร เมษา7-321พัดลมใบพัดหัก 1 ตัวค่ะ ไม่สามารถเปิดใช้งานได้รบกวนซ่อมให้ก่อนเปิดเทอมค่า19 พ.ค. 2566 14:15 น.รับเรื่อง
22 พ.ค. 66 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
449น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ 1 มอเตอร์ ปกติ ท่อดูดซีนรั่ว หัวน๊อต 2 มอเตอร์ ปกติ ลูกปืนเพลาดูดน้ำแตก 18 พ.ค. 2566 15:26 น.ยกเลิกรายการ
22 พ.ค. 66 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สถานที่ผิด
450แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-315แอร์ไม่เย็น18 พ.ค. 2566 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 พ.ค. 66 13:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
451น.ส.ธัญรดี ดาบสมเด็จ1-104แอร์ เสีย ไม่มีความเย็น เนื่องจากไฟฟ้าช๊อต18 พ.ค. 2566 10:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนเครื่องย้ายจากอาคาร19ห้อง VIP 1 เครื่อง 36,000 บีทียู ร้านนายแอร์แอนเซอร์วิช
452น.ส.พชรธรณ์ โอภาสหลอดไฟเสีย 2 หลอด- 16 พ.ค. 2566 09:38 น.รับเรื่อง
16 พ.ค. 66 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
453แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19หลอดไฟขาด 17 หลอด ห้อง 19-10815 พ.ค. 2566 15:16 น.รับเรื่อง
15 พ.ค. 66 16:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
454น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาลิฟท์อาคาร 21 ฝั่งขวามือกดเปิดไม่ได้15 พ.ค. 2566 14:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ค. 66 11:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
455น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-208 ห้องธุรการคณะ ทอ .ไฟเพดานขาด 1 หลอด 15 พ.ค. 2566 14:36 น.รับเรื่อง
15 พ.ค. 66 16:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
456แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10เบรกเกอร์ชำรุด 1 หนึ่งตัว15 พ.ค. 2566 10:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 พ.ค. 66 16:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เบรคเกอร์ 30 แอมป์ 1 ตัว ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
457แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ลิฟท์เสีย15 พ.ค. 2566 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ค. 66 11:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กำลังดำเนินการ
458นายจำนงค์ วงค์คำพระศูนย์รปภ. อาคาร 14หลอดไฟขาด 5 หลอด15 พ.ค. 2566 08:36 น.รับเรื่อง
15 พ.ค. 66 13:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
459นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 6หลอดไฟขาด(หลอดยาว)15 พ.ค. 2566 08:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 มิ.ย. 66 14:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
460แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13แอร์เสีย ห้อง 13-207 -13-208 /1 ห้องละ 2 ตัว12 พ.ค. 2566 14:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 16:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ร้านเกษทองมา 10/7/66
461น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์อาคาร 20 ฝั่งศว. ห้องพักอ.นิติศาสตร์ (ห้องพักอ.การเงินเดิม)แอร์เสีย เปิดไม่ได้คะ รบกวนมาช่วยดู เนื่องจากจะมีอาจารย์ย้ายเข้ามาพัก 6 ท่านคะ12 พ.ค. 2566 13:22 น.กำลังดำเนินการ
22 พ.ค. 66 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อยู่ในขั้นตอนปรับแผนครับ
462น.ส.พชรธรณ์ โอภาสประชาสัมพันธ์ (1-101)แอร์ไม่เย็น 12 พ.ค. 2566 11:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ค. 66 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เติมนำ้่ยา แวคคั่มใหม่ สราวุฒิ/พัน
463น.ส.น.ส. อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์อาคาร18 หอพักหญิงตาลฟ้าหลอดไฟห้อง101เสีย หลอดไฟหน้าตู้เสื้อผ้าเสีย1หลอด(หลอดสั้น) หลอดไฟระเบียงหลังห้องเสีย1หลอด(หลอดสั้น) หลอดไฟหน้าอ่างล้างหน้าเสีย1หลอด(หลอดตะเกียบ)11 พ.ค. 2566 15:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 พ.ค. 66 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 18 วัตต์ 2 หลอด แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด สราวุฒิ/พัน
464น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติปั้มน้ำระบบโซล่าเซลล์ ไม่ทำงาน 11 พ.ค. 2566 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 66 12:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
465นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 หลอดไฟขาด 2หลอด11 พ.ค. 2566 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 15:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
466แม่บ้านอาคาร 7 7-217/4แอร์ไม่เย็น11 พ.ค. 2566 10:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ค. 66 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
467แม่บ้านฝ่าย อาคารฯห้องสมุด 24 ชั่วโมงแอร์เสีย 2 ตัว10 พ.ค. 2566 10:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 13:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คอมเพรสเชอร์เสีย 2 แผงคอยล์ร้อนรั่ว 1 ระบบตัน
468น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-313 (แอร์ตัวที่ 2 ด้านใน)แอร์มีไอร้อน ปรับ-ลดอุณหภูมิไม่ได้ 10 พ.ค. 2566 09:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ค. 66 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
469แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13หลอดไฟกระพริบ ห้อง 13-20510 พ.ค. 2566 09:02 น.รับเรื่อง
10 พ.ค. 66 10:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
470นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ไฟทางเดินชั้น 2 หน้าห้อง 3-233/1หลอดไฟส้ันเสีย 1 หลอด09 พ.ค. 2566 22:17 น.รับเรื่อง
10 พ.ค. 66 10:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
471นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 มุกหน้า ฝั่งสำนักงานที่พักอาศัยหลอดไฟยาวเสีย 2 หลอด09 พ.ค. 2566 22:10 น.รับเรื่อง
10 พ.ค. 66 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
472นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ไฟโรงจอดรถติดถนนหมาย 9หลอดไฟยาว เสีียจำนวน 5 หลอดใช้งานไม่ได้09 พ.ค. 2566 22:03 น.รับเรื่อง
10 พ.ค. 66 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
473นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย9-203/1แอร์ไม่เย็น มีแต่ลม09 พ.ค. 2566 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ค. 66 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
474นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 ชั้น 4 บริเวนทางเดินส่วนกลาง (หน้าห้อง 408)หลอดไฟเสีย /(กระพริบตลิดเวลา)08 พ.ค. 2566 16:07 น.รับเรื่อง
09 พ.ค. 66 08:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
475น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4แอร์เปิดแล้วมีแต่ลมร้อนออกมาแอร์ไม่เย็น08 พ.ค. 2566 13:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 66 15:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอร์ทำงานปกติ ที่เย็นไม่ฉำ่เพราะอากาศข้างนอกร้อนมาก40-45องศาทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักเป็น2เท่าจึงไม่ค่อยฉำ่เท่าไร
476น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-208 ห้องธุรการคณะ ทอ .แอร์ไม่ทำงาน08 พ.ค. 2566 13:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ค. 66 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
477นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง210หลอดไฟนีออนสั้น 1 หลอด08 พ.ค. 2566 12:39 น.รับเรื่อง
09 พ.ค. 66 08:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
478แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-412แอร์ไม่เย็นเท่าที่ควร เวลาใช้งานมีความเย็นออกมาบ้าง แต่ไม่เย็นฉ่ำ เหมือนที่เคย08 พ.ค. 2566 11:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 66 15:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอร์ทำงานปกติ ที่เย็นไม่ฉำ่เพราะอากาศข้างนอกร้อนมาก40-45องศาทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักเป็น2เท่าจึงไม่ค่อยฉำ่เท่าไรครับ
479แม่บ้านอาคาร 77-211/5แอร์ ปิด ด้วย รีโมทไม่ได้ ทั้งๆที่รีโมทไม่ได้เสียใช้ได้เป็นปกติ เวลาเปิดก็เปิดได้ปกติ แต่พอจะปิดรีโมทก็ไม่ สามารถปิดได้08 พ.ค. 2566 11:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 66 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
480น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติหลอดไฟถนนบริเวณบ่อจระเข้ ชำรุดเนื่องจากพายุ 1หลอด 08 พ.ค. 2566 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ค. 66 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
481นางนิลเนตร ชาเบาะ9-206หลอดไฟดับจำนวน 15 หลอด08 พ.ค. 2566 10:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 15:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
482แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-110ชั้น1ฝั่งศ.วห้องนำ้หญิงชั้น1ฝั่ง . ศว.หลอดไฟขาด2หลอดหลอดผอมยาว08 พ.ค. 2566 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ค. 66 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี T5 2 หลอด ไพศาล/สมชาย
483นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่)ใบพัดลมเล้าไก่ไข่แตกชำรุด รบกวนเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยครับ08 พ.ค. 2566 08:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ค. 66 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล ย้ายจากโรงหมูมาโรงไก่ไข่ 1 ชุด
484น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ1-401 และ 1-405ห้อง1-401 ช่างมาย้ายแอร์ย้ายออกแล้ว เปิดแอร์ตัวอื่นไม่ได้ ห้อง 1-405 แอร์ไม่เย็น06 พ.ค. 2566 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 พ.ค. 66 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไม่เอาเบรคเกอร์ขึ้น ฉัตรชัย
485น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18 หอพักตาลฟ้าไฟถนนหน้าอาคาร17และ อาคาร18 เสีย03 พ.ค. 2566 23:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 16:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
486แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1แอร์ไม่เย็น ห้อง 8/1-10703 พ.ค. 2566 10:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ค. 66 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน มดเข้าแม็กเนติก
487แม่บ้านอาคาร 13อ 13_205หลอดไฟห้องเรียนขาด 1หลอดค่ะ03 พ.ค. 2566 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 66 15:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
488แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-102แอร์ห้องพักเจ้าหน้าที่ไม่เย็นค่ะ 03 พ.ค. 2566 09:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ค. 66 15:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
489อาจารย์บุศราวรรณ ไชยะอาคาร 8/2เนื่องจากจะทำการย้ายบูธชิมออกจากห้องเรียนแต่ต้องทำการตัดระบบไฟภายในก่อนถึงจะทำการย้ายได้ รบกวนช่างไฟมาตัดระบบไฟให้ด้วยค่ะ 03 พ.ค. 2566 08:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ค. 66 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
490น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-312หลอดไฟขาด 2 หลอด02 พ.ค. 2566 15:26 น.รับเรื่อง
02 พ.ค. 66 16:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
491น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-312คอมเพรสเซอร์แอร์ไม่ทำงาน02 พ.ค. 2566 15:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ค. 66 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
492แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 7แอร์กดปุ่มรีโมทไม่ได้ ห้อง 7-22002 พ.ค. 2566 11:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 09:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
493นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่)พัดลมเล้าไก่ไข่ไม่ทำงาน มอเตอร์ไม่หมุน รบกวนเข้ามาตรวจสอบและแก้ไขให้ด่วนครับ เนื่องจากอากาศร้อนมาก ไก่อาจตายได้02 พ.ค. 2566 09:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ค. 66 10:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
494นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคารปฏิบัติการและโรงปุ๋ย(ฟาร์มพืช)หลอดไฟขาด(หลอดยาว)02 พ.ค. 2566 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 66 12:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
495แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แอร์ห้องเบเกอรี่เสียเปิดแล้วไม่ทำงานแจ้งด่วนค่ะ28 เม.ย. 2566 11:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ค. 66 13:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มีคนเอาเบรคเกอร์ลง ดำเนินการเรียบร้อยเเล้ว สราวุมิ/พัน
496นางบุญวาสนา ฉิมศรีอ.3หลอดไฟชำรุด 1หลอดตะเกียบ ออฟฟิศหน่วยที่พัก28 เม.ย. 2566 11:03 น.รับเรื่อง
02 พ.ค. 66 12:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
497อาจารย์วราภรณ์ พ่วงบุตร์อาคาร 13 ห้องเรียน 13-205แจ้งเปลี่ยนหลอดไฟยาว 1 หลอดในห้องเรียน 13-20528 เม.ย. 2566 09:13 น.รับเรื่อง
28 เม.ย. 66 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
498น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ เครื่องปรับอากาศ ห้องนิทรรศการ ไม่ทำงาน 3 เครื่อง27 เม.ย. 2566 18:23 น.รับเรื่อง
28 เม.ย. 66 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
499นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร1เครื่องปั้มน้ำพุเสีย27 เม.ย. 2566 09:21 น.รับเรื่อง
27 เม.ย. 66 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
500แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ลิฟท์เสีย ฝั่ง ศ.ว26 เม.ย. 2566 11:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 เม.ย. 66 16:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แก้ไขเรีบยร้อยครับ
501นายประยุทธ สุวรรณาอาคารปฏิบัติการเครื่องกล (8/1) ห้องเรียน CNCห้องเรียน CNC แอร์ไม่เย็น26 เม.ย. 2566 11:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 66 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนคาปาซิเตอร์ใหม่ ช่างรับเหมาเข้ามาดำเนิการเสร็จเรียบร้อย
502น.ส.สุภัคนรี สัตตะโส7-409/1แอร์ไม่ทำความเย็นค่ะ25 เม.ย. 2566 14:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัดลมคอยล์ร้อนพร้อมใบพัด ขนาด ๔๓,๐๐๐ บีทียู (PANASONIC ) ๗-๔๐๙/๑ ตั้งเรื่องสืบราคา ร้านเกษทองมาแอร์
503น.ส.มยุรัตน์ ถิตย์ประเดิมงานคลังและพัสดุ ชั้น 2 อาคารบริหารขอยืมปลั๊กพ่วง 3 ชุด ***วรวรรญษ์โทรแจ้งล่วงหน้าแล้วค่ะ25 เม.ย. 2566 11:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 เม.ย. 66 13:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, นำส่งเรียบร้อย
504แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-412แอร์ไม่เย็น25 เม.ย. 2566 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 66 16:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน/ฉัตรชัย เปลี่ยนหลอดตาแมว LED 1 หลอด
505แม่บ้านอาคาร 1ห้องอินทนิลน้ำชั้น2แอร์ไม่เย็น25 เม.ย. 2566 09:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คอมเพรสเซอร์เสีย สราวุฒิ/พัน เกษทองมาแอร์
506น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-313 แอร์มีไอร้อน อุณภูมิสูง ปรับลด-เพิ่ม อุณภูมิไม่ได้ 24 เม.ย. 2566 16:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 เม.ย. 66 13:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มดเข้าแม๊กเนติก พัน
507น.ส.กนกทิพย์ โคตรสำราญห้องทำงาน 7-411/1ต่อปลั๊กไฟ เพื่อเสียบกับเครื่องถ่ายเอกสารคณะ วว.ตอนนี้ต้องใช้ปลั๊กพ่วงเพื่อมาเสียบในห้องทำงาน ทำให้ไม่สามารถปิดประตูห้องทำงานได้ สิ้งเปลืองแอร์ รบกวนฝ่ายอาคารช่วยมาดำเนินให้ในช่วงปิดเทอมให้แล้วเสร็จด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ24 เม.ย. 2566 15:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
508แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 7แอร์ไม่เย็นมอเตอร์เสีย ห้อง 7-210/124 เม.ย. 2566 11:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 12:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มอเตอร์คอยืลเย็นเสีย ร้านเกษทองมาแอร์
509น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ1.ปั้มน้ำเข้าตึก สูบน้ำเข้าตึก 2.ปั้มน้ำ ร้านค้าไม่ทำงาน24 เม.ย. 2566 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 เม.ย. 66 11:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
510นายrutchanon pongtongอาคารอำนวยการอุทยานเกษตร 50 พรรษาฟิวส์ตก 1 สาย 24 เม.ย. 2566 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 เม.ย. 66 11:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนฟิวส์แรงสูง 3 เส้น 20-10-15 A ประดิษฐ์/สมชาย สามแยก-อ.50-โรงสูบ
511นายปัญญา ไพจันทร์1-109 อาคารบริหารแอร์ยี่ห้อ Saijo Denki ไม่เย็น (เครื่องซ้ายมือ)21 เม.ย. 2566 17:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดบอรดวงจรคอลย์ร้อนเสีย-คอลย์เย็นเสีย พัน/สราวุฒิ เกษทองมาแอร์
512น.ส.นิภาพร เมษา7-321ตู้ดูดควันไม่ทำงาน อาการคือ มีไฟเข้าเครื่องแต่ระบบดูดควันของเครื่องไม่ทำงาน21 เม.ย. 2566 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 เม.ย. 66 16:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เบรคเกอรืทริป สราวุฒิ
513น.ส.นิภาพร เมษา7-321ตู้ดูดควันไม่ทำงาน อาการคือ มีไฟเข้าเครื่องแต่ระบบดูดควันของเครื่องไม่ทำงาน21 เม.ย. 2566 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 เม.ย. 66 16:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เบรคเกอรืทริป สราวุฒิ
514น.ส.นิภาพร เมษา7-321พัดลมไม่หมุน 1 ตัว และอาการที่เห็นชัดเจนคือใบพัดแตกหัก21 เม.ย. 2566 11:40 น.รับเรื่อง
21 เม.ย. 66 15:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
515น.ส.นิภาพร เมษา7-321พัดลมไม่หมุน 1 ตัว และอาการที่เห็นชัดเจนคือใบพัดแตกหัก21 เม.ย. 2566 11:40 น.รับเรื่อง
21 เม.ย. 66 15:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
516นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 2 -101 (ห้องธุรการข้างลิฟท์)แอร์เสียใช้งานไม่ได้เลย 21 เม.ย. 2566 11:39 น.รับเรื่อง
26 เม.ย. 66 16:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คอมเพรสเชอร์เสีย ตั้งเรื่องสืบราคา
517น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ห้อง2 01,203แอร์ใช้ไม่ได้21 เม.ย. 2566 08:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคา ร้านเกษทองมาแอร์
518น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-210ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในห้องเนื่องจากมิเตอร์ไฟฟ้าสูงกว่าปกติ 3 เท่า 20 เม.ย. 2566 11:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 เม.ย. 66 16:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตรวจสอบแล้วทำงานปกติ สราวุฒิ
519น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-206แอร์ในห้องชำรุด20 เม.ย. 2566 11:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 66 15:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
520น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก อาคาร 17เครื่องปรับอากาศ เปิดเครื่องแล้วดับไปเอง และเปิดใช้งานไม่ได้ 20 เม.ย. 2566 10:47 น.รับเรื่อง
20 เม.ย. 66 12:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
521แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หลอดไฟตกลงมาแตก ชัน 220 เม.ย. 2566 10:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 เม.ย. 66 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด ฉัตรชัย/ไพศาล
522แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1แอร์ไม่เย็น ห้อง ซีเอ็นซี 19 เม.ย. 2566 14:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 66 16:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
523นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ ปั๊มสูบน้ำข้างอาคารสูบน้ำสูบน้ำไม่ขึ้น (รบกวนเข้ามาตรวจสอบและแก้ไขให้ด่วนครับ เนื่องจากต้องใช้น้ำรถแปลงหญ้าให้วัว)19 เม.ย. 2566 10:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 66 16:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล เปลี่ยนคาปาซิเตอร์ 1 ตัว
524แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21แอร์ไม่เย็น ห้องแลปห้อง 21-407 ชั้น 419 เม.ย. 2566 09:42 น.รับเรื่อง
19 เม.ย. 66 13:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
525นายประยุทธ สุวรรณาอาคารปฏิบัติการเครื่องกล (8/1) ห้อง 103 (ห้องเรียน)แอร์ห้อง 103 จำนวน 1 เครื่องไม่เย็นหลังจากที่เพิ่งซ่อมไปเมื่อเดือน มีนาคม 2566 มีประกันงานซ่อมไหมครับ18 เม.ย. 2566 15:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 66 16:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
526แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2แอร์เสียห้อง 2-101 ชั้น 118 เม.ย. 2566 14:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คอมเพรสเชอร์ เสีย ตั้งเรื่องสืบราคา พร้อมปรับแผนตามขั้นตอนการทำงาน สราวุฒิ/พัน ร้านเกษทองมาแอร์
527อาจารย์รุ่งนภา บุญภวาอาคาร 21 ห้อง 21-411แอร์ห้อง 21-411 ใช้การไม่ได้ เนื่องจากเบรกเกอร์ไฟสำหรับแอร์ห้องทำงาน 21-411 ตัดไฟหลังจากเปิดแอร์ได้ประมาณ 1 ชั่วโมง พอลองสับเบรกเกอร์ (เพื่อปล่อยกระแสไฟ) แล้วลองเปิดแอร์ จะอยู่ได้ประมาณ 1 ชม แล้วเบรกเกอร?ก็จะตัดไฟแอร์ 18 เม.ย. 2566 13:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 เม.ย. 66 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนเบรคเกอร์ 32 แอมปื 1 ตัว สราวุฒิ/พัน
528นางวรารักษ์ การุณแปลง c 1ติดตั้งสายไฟฟ้า ระบบไฟฟ้ามีปัญหา 18 เม.ย. 2566 11:03 น.รับเรื่อง
18 เม.ย. 66 13:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
529อาจารย์วิมลนันทน์ กันเกตุ3-225ไฟกลางห้อง และหัวเตียง ใช้การไม่ได้ ซื้อหลอดไฟมาเปลี่ยนทั้ง 2 ที่แล้ว แต่ก็ยังใช้การไม่ได้ค่ะ18 เม.ย. 2566 10:53 น.รับเรื่อง
18 เม.ย. 66 13:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
530น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17ประตูชั้น 1 ชำรุด(เปิดจากด้านในไม่ได้ ต้องใช้คีย์การ์ดเปิดจากด้านนอกเท่านั้น)18 เม.ย. 2566 10:11 น.รับเรื่อง
18 เม.ย. 66 13:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
531แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2หลอดไฟมันทะลุลงมาทั้งแผง ห้องน้ำชาย ห้อง 2-310 ( 3 หลอด)18 เม.ย. 2566 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 เม.ย. 66 09:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
532น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-411 ห้องพักรวมอาจารย์แอร์เสีย เปิดไม่ติด18 เม.ย. 2566 09:54 น.รับเรื่อง
18 เม.ย. 66 12:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
533นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 409/1หลอดไฟยาวไม่ติด 3 หลอด ที่ห้อง 20 -409/111 เม.ย. 2566 13:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 พ.ค. 66 09:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดไฟ แอลอีดี T5 6 หลอด บัลลาสต์ 6 ตัว ฉัตรชัย
534แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14แอร์ไม่เย็น 1 เครื่อง ห้องเซบเวอร์10 เม.ย. 2566 11:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 12:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คอมเพรสเชอร์ 1 ชุด ร้านเกษทองมาแอร์ เปลี่ยนแผงคอยร้อน 1 แผง คอมเพรสเชอร์ 18783.74 บีทียู 1 ตัว มอเตอร์พัดลมคอยร้อน 1 ตัว ล้างทำความสะอาด
535แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21แอร์เสียห้อง 21-407 ชั้น 410 เม.ย. 2566 11:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 เม.ย. 66 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มดเข้าแม๊กเนติก 220 โวล์ท สราวุฒิ/พัน
536น.ส.ไอยลดา แก้วดีอาคาร1 ชั้น2 ห้องคลังน้ำแอร์ไหลไม่หยุดค่ะ 10 เม.ย. 2566 10:31 น.รับเรื่อง
10 เม.ย. 66 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
537นายธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ7-217/7แอร์ไม่เย็นครับ07 เม.ย. 2566 14:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 12:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ร้านเกษทองมาแอร์ เปลี่ยนแผงคอนโทรลรับสัญญาณ
538น.ส.บุษกร ครจำนงค์17-311หลอดไฟในห้องพักเสียจำนวน 2 ดวง ในห้องน้ำเสีย 1 ดวง07 เม.ย. 2566 11:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 เม.ย. 66 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 3 หลอด สราวุฒิ/พัน
539น.ส.บุษกร ครจำนงค์20-421แอร์ 20-421 ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ 1 เครือง07 เม.ย. 2566 11:44 น.กำลังดำเนินการ
10 เม.ย. 66 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน บอรด์หน้าจอแจ้ง F0 การป้องกันกระแสเกิน
540น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-311แอร์ไม่เย็น ปรับอุณหภูมิไม่ได้07 เม.ย. 2566 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 66 15:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
541น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ปลั๊กไฟตู้ปลอดเชื้อชำรุดไม่สามารถเสียบปลั๊กใช้งานได้รบกวนมาเปลี่ยนปลั๊กไฟให้ด้วยค่ะ07 เม.ย. 2566 09:32 น.รับเรื่อง
07 เม.ย. 66 13:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
542แม่บ้านอาคาร 7โถงชั้น 1 โซนกลางรางครอบหลอดไฟหลุดออกจากกรอบเดิม คล้ายจะหล่นลงมา 05 เม.ย. 2566 15:23 น.รับเรื่อง
07 เม.ย. 66 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
543แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14แอร์มีน้ำรั่ว ห้องรับรอง05 เม.ย. 2566 15:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 12:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปั๊มเดรนนำ้ทิ้งเสีย 1 ชุด ร้านเกษทองมาแอร์
544แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร21แจ้งซ่อมแอร์ห้องเรียนเสีย21-301 ชั้น3ค่ะ 05 เม.ย. 2566 14:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 66 15:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
545น.ส.อภิญญา คำสิงห์อาคาร 2 ห้องปฏิบัติจุลชีววิทยาระดับโมเลกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ล้างแอร์ 2 เครื่องค่ะ แอร์ไม่เย็นค่ะ04 เม.ย. 2566 17:09 น.รับเรื่อง
05 เม.ย. 66 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
546นายชาติสยาม ผลวิลัยห้องผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม อาคาร 8/2ระบบทำความเย็น บ่อสะสมน้ำเย็น เครื่องพาสเจอร์ไรซ์ ห้องผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม ไม่ทำงาน จึงขอความอนุเคราะห์เข้าตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไข ครับ04 เม.ย. 2566 16:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 12:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
547นางปิยมาศ ผองแก้ว7-422แอร์ดับโดยไม่ทราบสาเหตุ (อาการเดิมที่เคยแจ้งไป) ตอนดับ แอร์เย้นปกติดีค่ะ (ถ้ามาแล้วไม่เจอเจ้าของห้อง รบกวนติดต่อแม่บ้านนะคะ เนื่องจากออกนอกพื้นที่ 5-6 เม.ย. ขอบคุณค่ะ)04 เม.ย. 2566 13:17 น.รับเรื่อง
05 เม.ย. 66 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
548นางวนิดา พิลาชัย1-109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการสายโทรศัพท์ขาด03 เม.ย. 2566 10:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
549แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ลิฟท์เสีย ฝั่ง ศ.ว03 เม.ย. 2566 09:28 น.กำลังดำเนินการ
05 เม.ย. 66 13:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดไดเวอร์ขับลิฟท์เสื่อมสภาพการใช้งาน ทำให้ใช้งานลิฟท์ไม่ได้เห็นควรเปลี่ยนชุดไดเวอร์ขับลิฟท์ตัวใหม่
550นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (โรงผสมอาหาร)ตู้ควบคุมไฟฟ้าโรงผสมอาหารไหม๊ (ขอความกรุณาเข้ามาตรวจสอบและแก้ไขให้ด่วนครับ)03 เม.ย. 2566 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 12:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื้อวัสดุใหม่
551นายจำนงค์ วงค์คำพระลานจอดรถอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติหลอดไฟแสงจันทร์ขาด03 เม.ย. 2566 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 เม.ย. 66 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
552นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่)เครนให้อาหารเล้าไก่ไข่ ระบบอัตโนมัติเดินถอยหลังไม่ได้ (ขอความกรุณาซ่อมให้ด่วนครับ)03 เม.ย. 2566 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 66 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
553น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17 ห้องซักผ้าชั้น 4หลอดไฟชำรุด 1 หลอดยาว31 มี.ค. 2566 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 66 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/ฉัตรชัย
554น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มไฟไม่เข้า31 มี.ค. 2566 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 66 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
555แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19หลอดไฟขาดห้อง 19-146 ห้องน้ำหญิงชั้น 131 มี.ค. 2566 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 เม.ย. 66 14:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, 19-145-146 แอลอีดี 7 วัตต์ 12 หลอด ไพศาล-สมชาย
556แม่บ้านฝ่าย อาคารฯโรงผลิตน้ำดื่มแอร์ไม่ทำงาน30 มี.ค. 2566 09:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคา ร้านนายแอร์
557นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ8/1-108เครื่องปรับอากาศตัวซ้ายสุดเสีย ขอให้ตรวจดูแมกเนติกก่อน จะถอดชิ้นส่วนอะไรออกไป30 มี.ค. 2566 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 มี.ค. 66 15:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนแม็กเนติก 220 โวลท์ สราวุฒิ/พัน
558นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรมไฟสปรอทไลท์ขาด 1หลอด29 มี.ค. 2566 10:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 66 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
559แม่บ้านฝ่าย อาคารฯลานอาหารหน้าหอชายหลอดไฟขาด 4 หลอด หลอดยาว 1 หลอด สั้น 3 หลอด ห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง29 มี.ค. 2566 10:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 มี.ค. 66 15:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย แอลอีดียาว 1 หลอด แอลอีดี สั้น 3 หลอด
560แม่บ้านอาคาร 77-217/1แอร์เสีย29 มี.ค. 2566 10:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รา้นเกษทองมาแอร์ เปลี่ยนแผงคอนโทร Saijo-Denki 12518 บีทียู
561แม่บ้านอาคาร 77-220ธุระการคณะวว.แอร์ทำงานแล้วไม่ตัด29 มี.ค. 2566 10:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 09:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ร้านเกษทองมา จ้างเหมาซ่อมแซม 12/7/66
562น.ส.เกศรินทร์ บริบูรณ์7-220 (ห้องธุรการ คณะวว.)แผงตัวรับสัญญาณเครื่องแอร์เสีย29 มี.ค. 2566 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ร้านเกษทองมาแอร์ เปลี่ยนชุดแผงสัญญาณ 36518 บีทียู Saijo-denki
563นางวรารักษ์ การุณอาคารบริหาร ห้อง -3-309หลอดไฟขาด 29 มี.ค. 2566 09:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 มี.ค. 66 15:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด ไพศาล/ฉัตรชัย
564แม่บ้านอาคาร 1หน้าห้องเตรียมอาหารชั้น2อ.1ไมโครเวฟเสียใช้งานไม่ได้27 มี.ค. 2566 15:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 เม.ย. 66 14:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
565น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนาชั้น 2 อาคาร 14เปลี่ยนหลอดไฟ 11 หลอด สำหรับการซ้อมและแข่งขันกีฬา จตุรมิตร วันที่ 1/4/66 รบกวนด้วยนะคะ27 มี.ค. 2566 11:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 มี.ค. 66 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลิดแอลอีดี 7 วัตต์ 11 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
566นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (โรงฟักไข่)ไฟฟ้าโรงฟักไข่ไม่มาทั้งอาคาร (ขอให้เข้ามาตรวจสอบแก้ไขให้ด่วนครับ เนื่องจากมีไข่ฟักจำนวนมากอยู่ในตู้ฟัก) 27 มี.ค. 2566 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 มี.ค. 66 16:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
567แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21เปลี่ยนเบเกอร์ชั้น 427 มี.ค. 2566 10:30 น.รับเรื่อง
27 มี.ค. 66 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
568น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-410แอร์เสียเปิดไม่ติด27 มี.ค. 2566 09:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 มี.ค. 66 16:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เบรคเกอร์ทริป
569น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-422ดับแบบไม่มีสาเหตุ 27 มี.ค. 2566 09:43 น.รับเรื่อง
27 มี.ค. 66 11:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
570น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-411แอร์เสียเปิดไม่ติด 27 มี.ค. 2566 09:42 น.รับเรื่อง
27 มี.ค. 66 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
571นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคารถิ่นมั่นในพุทธะรรมไฟสปรอทไลท์ขาด 1 หลอด27 มี.ค. 2566 09:27 น.รับเรื่อง
27 มี.ค. 66 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
572นายจำนงค์ วงค์คำพระถนนหมายเลข 2 ตั้งแต่ลานจอดรถอาคาร 6 ถึงแยกถนนไปฟาร์มสัตว์หลอดไฟ LED ขาด 8 หลอด27 มี.ค. 2566 09:21 น.รับเรื่อง
27 มี.ค. 66 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
573นางธรรนอง หนูดาโถงโรงอาหารอาคาร 10พัดลมห้องน้ำชายชำรุด 27 มี.ค. 2566 08:32 น.รับเรื่อง
27 มี.ค. 66 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
574น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ16-110แอร์ ร้อน มีแต่ลม ห้องยานะคะ24 มี.ค. 2566 15:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มี.ค. 66 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนแม๊กเนติก 1 ตัว สราวุฒิ/พัน
575นายจำนงค์ วงค์คำพระถนนหมายเลข 5 ตรงทางเข้าโรงน้ำดื่มนนทรีหลอดไฟ LED ขาด 1 หลอด24 มี.ค. 2566 14:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 66 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
576นายจำนงค์ วงค์คำพระทางเข้าอาคารบริหารหลอดไฟLED ขาด 2 หลอด24 มี.ค. 2566 14:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 66 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ/ฉัตรชัย
577แม่บ้านฝ่าย อาคารฯโถงชั้น1พัดลมตรงโถงชั้น1ฝั่ง. ศว. ชำรุด1ตัว22 มี.ค. 2566 14:42 น.รับเรื่อง
23 มี.ค. 66 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
578แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20 ใต้บันได ฝั่งสาธารณสุขขอจุดไฟเพิ่มค่ะ ตรงใต้บันได ฝั่งสาธารณสุข ปลั๊กไฟเสียบ22 มี.ค. 2566 11:06 น.รับเรื่อง
22 มี.ค. 66 14:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
579นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง115หลอดไฟไฟขาด1หลอด22 มี.ค. 2566 10:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 มี.ค. 66 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
580นางธรรนอง หนูดาโถงโรงอาหารอาคาร 10ตู้น้ำเย็นใหญ่ 2 ตู้ ขนาดเล็ก 1 ตู้ ใช้งานไม่ได้ 22 มี.ค. 2566 09:33 น.รับเรื่อง
24 มี.ค. 66 10:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
581แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10ตู้ทำน้ำเย็น ชำรุด 3 ถัง22 มี.ค. 2566 09:29 น.รับเรื่อง
24 มี.ค. 66 10:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
582นางธรรนอง หนูดาโถงโรงอาหารอาคาร 10แจ้งหลอดไฟเสียรวมทั้งหมด 22 หลอด 22 มี.ค. 2566 09:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 16:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
583แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10หลอดไฟขาดรวมทั้งหมด 22 หลอด22 มี.ค. 2566 09:28 น.รับเรื่อง
22 มี.ค. 66 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
584แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ไฟเปิดแล้วไม่ออก 12 หลอด สนามปิงปอง ชั้น 222 มี.ค. 2566 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มี.ค. 66 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด แอลอีดี 7 วัตต์ 12 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
585น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18หอตาลฟ้า ห้อง110สายดึงพัดลมขาด21 มี.ค. 2566 17:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มี.ค. 66 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
586น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18หอตาลฟ้า ห้อง110หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอด(หลอดตะเกียบ)21 มี.ค. 2566 17:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มี.ค. 66 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย มดเข้าสวิทช์
587น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาด1หลอดห้อง4-102/1(สั้น)21 มี.ค. 2566 10:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 เม.ย. 66 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 10 วัตต์ (18w) 1 หลอด
588น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4แอร์มีน้ำแข็งเกาะอยู่ข้างในตัวแอร์และเหมือนมีน้ำไหลออกมาด้วย21 มี.ค. 2566 09:48 น.รับเรื่อง
22 มี.ค. 66 14:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, Saijo Dinki ขนาด 24,000 บีทียู สราวุฒิ/พัน
589น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4เปิดแอร์แล้วมีน้ำไหลรั่วลงพื้นจำนวนเยอะมาก21 มี.ค. 2566 09:47 น.รับเรื่อง
22 มี.ค. 66 14:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, Saijo Dinki ขนาด 24,000 บีทียู สราวุฒิ/พัน
590น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16หลอดไฟห้อง 104 ขาด20 มี.ค. 2566 16:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มี.ค. 66 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
591น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16แอร์ไม่เย็นมีแต่ลม ห้อง 101,102,10520 มี.ค. 2566 16:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ระบบตันและแผงวงจรเสีย ร้านเกษทองมาแอร์
592น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีห้องฉุกเฉิน 16-101แอร์ไม่ทำความเย็น20 มี.ค. 2566 15:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ระบบตันของเครื่องปรับอากาศของนำ้ยาผิดปกติ สราวุฒิ/พัน
593นายชัยวัฒน์ ศิระวัฒนานนท์อาคาร 7 ห้อง 7-409/1แอร์ไม่เย็น เปิด 10 นาทีเครื่องดับ20 มี.ค. 2566 14:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ใบพัดลมคอยล์ร้อน แตก พานาโชนิค
594นายrutchanon pongtong1-307 ชั้น 3 อาคารบริหารแอร์เสีย เปิดไม่ติด20 มี.ค. 2566 13:30 น.รับเรื่อง
20 มี.ค. 66 16:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
595นายจำนงค์ วงค์คำพระอ.2, 9, 13, 16,19 ไฟรอบๆ อาคารเปิดแล้วไม่ออก20 มี.ค. 2566 11:27 น.รับเรื่อง
20 มี.ค. 66 12:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
596แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2แอร์ไม่เย็น ห้อง 2-30420 มี.ค. 2566 11:20 น.รับเรื่อง
23 มี.ค. 66 14:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คอมเพรสเชอร์ชำรุด 1 ตัว ตั้งเรื่องสืบราคา
597แม่บ้านอาคาร 77-210โคกศรีสุพรรณหลอดไฟกระพริบ20 มี.ค. 2566 11:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
598แม่บ้านอาคาร 77-214พรรณานิคมหลอดไฟชำรุด4หลอด20 มี.ค. 2566 11:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
599แม่บ้านอาคาร 77-213กุสุมาลย์คอมฯเเอร์ติดๆ-ดับๆตลอดเวลา20 มี.ค. 2566 11:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 มี.ค. 66 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, นำ้ยาขาด สราวุฒิ/พัน
600นายจำนงค์ วงค์คำพระถนนหมายเลข 2 ตรงข้ามอาคาร 9หลอดไฟ LED ขาด 2 หลอด20 มี.ค. 2566 08:47 น.รับเรื่อง
20 มี.ค. 66 10:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
601แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21แอร์เสีย ห้อง 21-412-21-411 ชั้น 4 (ซ่อมด่วน)20 มี.ค. 2566 08:33 น.รับเรื่อง
20 มี.ค. 66 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
602น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-411ห้องพักรวม (อาจารย์)แอร์เปิดไม่ติด20 มี.ค. 2566 08:25 น.รับเรื่อง
20 มี.ค. 66 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
603น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-412แอร์เปิดไม่ติด20 มี.ค. 2566 08:23 น.รับเรื่อง
20 มี.ค. 66 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
604น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ 18หอพักตาลฟ้า ห้อง106หลอดไฟกลางห้องเสีย 1หลอด (หลอดยาว) 18 มี.ค. 2566 18:10 น.รับเรื่อง
20 มี.ค. 66 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
605น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ 18หอพักตาลฟ้าหลอดไฟกลางห้องเสีย 1หลอด (หลอดยาว)18 มี.ค. 2566 18:08 น.รับเรื่อง
20 มี.ค. 66 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
606น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-301แอร์ไม่เย็น มีไอร้อน16 มี.ค. 2566 16:16 น.รับเรื่อง
20 มี.ค. 66 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
607แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12 หลอดไฟขาด 2 หลอด ห้อง 12-20816 มี.ค. 2566 15:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มี.ค. 66 13:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
608แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12หลอดไฟขาด 8 หลอด (หลอดสั้น)16 มี.ค. 2566 14:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มี.ค. 66 13:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด
609นางธรรนอง หนูดาสปอร์ตไลท์ตลาดนัดอาคาร 10สปอร์ตไลท์ตลาดนัดอาคาร 10 ชำรุด เต้าเสียบ จ่ายไฟบริเวณตลาดนัด ใช้การไม่ได้16 มี.ค. 2566 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 มี.ค. 66 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย มดเข้าเบรคเกอร์
610อาจารย์วราภรณ์ พ่วงบุตร์อาคาร 13 ห้องเรียน 13-208แจ้งเปลี่ยนหลอดไฟยาว 1 หลอด16 มี.ค. 2566 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 66 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
611แม่บ้านอาคาร 1ห้องคลังชั้น2หลอดขาด1หลอด15 มี.ค. 2566 13:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 15:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
612แจ้งผ่านระบบ QR-CODEอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)/ชั้น 3/ห้อง TOILET-3/4 ห้องน้ำชาย ชั้น 3 ฝั่งหน้าห้องระพีสาคริก 15 มี.ค. 2566 00:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 66 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
613อาจารย์วราภรณ์ พ่วงบุตร์ห้องพักอาจารย์ อาคาร 13 ชั้น 2แจ้งเปลี่ยนหลอดไฟกลมที่โต๊ะทำงาน 2 หลอด14 มี.ค. 2566 16:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มี.ค. 66 13:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดตะเกียบ 7 วัตต์ 3 หลอด ฉัตรชัย/สมชาย/ประดิษฐ์
614น.ส.สุพรรณิการ์ สุภพล17-101เปลี่ยนหลอดไฟ 2 หลอด 14 มี.ค. 2566 11:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มี.ค. 66 10:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
615แม่บ้านอาคาร 13อ 13_206หลอดไฟห้องพักอาจารย์ขาด 4หลอดๆยาวหลอดกลม3 หลอดห้องเรียน206ขาด2หลอดๆยาวค่ะ14 มี.ค. 2566 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มี.ค. 66 13:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 7 หลอด ประดิษบ์/สมชาย
616นายจำนงค์ วงค์คำพระปั้มน้ำอ่างนครพนมไฟสปรอทไลท์ไม่ออก หลอดไฟขาด 1หลอด ยาว14 มี.ค. 2566 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มี.ค. 66 13:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
617น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อ.3เครื่องทําน้ำอุ่นชํารุดห้อง.3.11113 มี.ค. 2566 16:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มี.ค. 66 10:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
618นายจำนงค์ วงค์คำพระถนนไปปศุสัตว์หลอดไฟขาด 12 หลอด13 มี.ค. 2566 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มี.ค. 66 13:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สวิทช์ทางเดียว 1 ตัว ฉัตรชัย/สมชาย
619นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติโคมไฟดวงจันทร์เปิดไม่ออกลานจอรถข้างร้านกาแฟ13 มี.ค. 2566 08:43 น.รับเรื่อง
13 มี.ค. 66 10:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
620น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18.หอพักตาลฟ้าไฟบริเวณบันไดข้างห้องซักผ้าหยอดเหรีญไปชั้น1เสีย ไฟกระพริบๆ11 มี.ค. 2566 22:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 15:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย สิวทช์ทางเดียว 1 ตัว
621นายวงศกร บุญสิทธิ์อาคาร 14 หอประชุมขอความกรุณาติดตั้งสายไฟเพื่อจัดเตรียมอาหารและลงทะเบียน 3 จุด วันที่ 17 มี.ค. 65 ในงานอธิการบดีพบผู้บริหารและบุคลากร10 มี.ค. 2566 13:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มี.ค. 66 10:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
622นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สายไฟโรงจอดรถจักรยานหลุด ร่วงลงมาค่ะ 10 มี.ค. 2566 09:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มี.ค. 66 13:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
623นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติไฟโคมประดับเปิดแล้วไม่ออก10 มี.ค. 2566 08:35 น.รับเรื่อง
10 มี.ค. 66 12:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
624แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20 ชั้น 3 ชั้น 1 ฝั่งสาธาห้องน้ำหญิง 20-306 หลอดไฟขาด1หลอด ห้องน้ำชาย 20-307 หลอดไฟขาด 2หลอด09 มี.ค. 2566 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 10:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 3 หลอด ขั้วแปลง 3 ชุด ไพศาล/สมชาย
625แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-105 ฝั่งสาธา ห้องน้ำหญิง2หลอด09 มี.ค. 2566 10:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 2 หลอด ขั้วแปลง 2 อัน ไะพศาล/สมชาย
626แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-106 ฝั่งสาธา ห้องน้ำชาย3หลอด09 มี.ค. 2566 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอล 7 วัตต์ 3 หลอด ขั่ว 3 ชุด ไพศาล/สมชาย
627นายจำนงค์ วงค์คำพระแยกหอพักชายถึงประตู 6หลอดไฟขาด 6 หลอด09 มี.ค. 2566 08:33 น.รับเรื่อง
09 มี.ค. 66 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
628นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 6หลอดไฟสปอร์ตไลท์ขาด 1 หลอด09 มี.ค. 2566 08:27 น.รับเรื่อง
09 มี.ค. 66 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
629นายจำนงค์ วงค์คำพระถนนหมายเลข 2 แยกอาคาร 6 ถึง แยกทางไปฟาร์มสัตว์หลอดไฟ LED ขาด 7 หลอด09 มี.ค. 2566 08:24 น.รับเรื่อง
09 มี.ค. 66 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
630แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2แอร์รั่ว 2 ตัว ห้อง 2-20708 มี.ค. 2566 14:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มี.ค. 66 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
631นางนิลเนตร ชาเบาะ9-206หลอดไฟเสีย 13 หลอด08 มี.ค. 2566 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 15:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย 7 วัตต์ 13 หลอด
632น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติล้างเครื่องปรับอากาศ ห้อง 101 เนื่องจากจิ้งจกตาย07 มี.ค. 2566 16:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 14:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
633น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาฟาร์มพืช คณะทอ.ห้องเย็นฟาร์มพืช แอร์ไม่ทำงาน03 มี.ค. 2566 13:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 15:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มอเตอรพัดลมเสียกับนำ้ยารั่วตั้งเรื่องสืบราคา ร้านนายแอร์ เข้าซ่อมแซม
634แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หลอดไฟขาด 2 หลอด ห้องน้ำหญิง (ห้องอาจารย์) ชั้น 402 มี.ค. 2566 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 66 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอล 7 วัตต์ 2 หลอด ขั้วเสียบหลอด ไพศาล/สมชาย
635น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟอ่างล้างหน้าขาด1หลอดห้อง4-102/102 มี.ค. 2566 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มี.ค. 66 13:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
636แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น1/2หลอดไฟขาด2หลอด02 มี.ค. 2566 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด ไพศาล/สมชาย
637นายนัฐ วดีศิริศักดิ์9-203/1แอร์ไม่เย็น 1 ตัว ละ อีกเครื่อง เปิดปิดเองอัตโนมัติ02 มี.ค. 2566 09:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ค. 66 10:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
638น.ส.อรจิรา วงศ์อาษาอาคาร 19 ห้อง VIP ชั้น 3แอร์เสีย 1 ตัว 01 มี.ค. 2566 15:24 น.รับเรื่อง
07 มี.ค. 66 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
639น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย3หลอดๆตะเกียบห้อง40928 ก.พ. 2566 13:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 7 วัตต์ 3 หลอด
640อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา19-137 และ 19-173แจ้งย้ายแอร์จากห้อง 19-173 ไป 19-137 (ตามการสำรวจ) เนื่องจากห้อง 19-137 เป็นห้องเรียนแต่มีแอร์เพียง 1 ตัวทำให้อากาศไม่เพียงพอ28 ก.พ. 2566 11:07 น.รับเรื่อง
28 ก.พ. 66 16:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
641อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา19-117/1 19-122 / 19-136ติดแอร์หรือย้ายแอร์จากห้องอื่นภายในอาคารมาติด เนื่องจากทั้งสามห้องนี้ใช้งานตลอดแต่ได้มีการถอดแอร์ออกไป28 ก.พ. 2566 11:05 น.รับเรื่อง
28 ก.พ. 66 16:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
642น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาด2หลอดห้อง4-102/1(สั้น)28 ก.พ. 2566 10:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 10 วัตต์ 2 หลอด (สั้น)
643อาจารย์อรนภา ทัศนัยนาห้องน้ำหญิง อาคาร 19 หลังจากช่างมาเปลี่ยนหลอดไฟแล้ว หลังจากนั้นยังมีไฟกระพริบอีก 1 หลอด รบกวนเปลี่ยนให้หรือสลับให้ด้วยค่ะ 28 ก.พ. 2566 10:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 7 วัตต์ 2 หลอด
644อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา19-124แอร์ตัวที่ 1 และ 2 เปิดสักพักมีน้ำไหลจนท่วมห้อง28 ก.พ. 2566 10:52 น.รับเรื่อง
28 ก.พ. 66 16:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
645อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา19-125แอร์ตัวด้านในสุด เปิดได้แป๊ปเดียวแล้วตัดเปิดไม่ติด ขึ้นสัญลักษณ์ E128 ก.พ. 2566 10:51 น.รับเรื่อง
28 ก.พ. 66 16:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
646แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2หลอดไฟขาด 64 หลอด28 ก.พ. 2566 10:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 16:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
647แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 7หลอดไฟขาด 18 หลอด28 ก.พ. 2566 10:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 16:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
648นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู1ไฟสปอร์ตไลท์เปิดไม่ออก28 ก.พ. 2566 08:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 66 16:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
649น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4เครื่องทําน้ำอุ่นไฟไม่ขึ้นห้อง4-320/128 ก.พ. 2566 08:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล-สมชาย/ฉัตรชัย
650น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-214ระบบสัญาณโทรทัศน์ดูไม่ได้27 ก.พ. 2566 15:02 น.รับเรื่อง
28 ก.พ. 66 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
651นายธวัชชัย สัพโสโรงปูน ข้างห้องปฏิบัติการโยธาอยากให้มาติดสวิตซ์มาเรียบร้อย กันไฟฟ้ารั่ว 27 ก.พ. 2566 13:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 66 16:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
652นายธวัชชัย สัพโสโรงปูน ข้างห้องปฏิบัติการโยธาอยากให้หาฝาที่ปิดสวิตซ์มาปิด กันนิสิตเกิดอุบัติเหตุ 27 ก.พ. 2566 13:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 66 16:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
653น.ส.นิศารัตน์ ทิพวัจนา17-413หลอดไฟขาดจำนวน 3 หลอด26 ก.พ. 2566 20:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 4 หลอด ไพศาล/สมชาย
654น.ส.ปิยนุช เนตรคุณ7-210หลอดไฟในห้องกระพริบ ไม่สามารถเปิดไฟใช้งานได้ บางหลอดดับไปแล้ว ในห้องจึงไม่สามารถเปิดไฟได้เลย ขอด่วนนะคะ24 ก.พ. 2566 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
655น.ส.ปิยนุช เนตรคุณ7-210แอร์เสีย 24 ก.พ. 2566 08:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
656แม่บ้านอาคาร 77-103/1หลอดไฟหน้ากระจกชำรุด 2 หลอด(ยาว)23 ก.พ. 2566 15:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
657แม่บ้านอาคาร 7อ.7ห้องโยธาท่อน้ำแอร์น้ำรั่ว 23 ก.พ. 2566 15:44 น.รับเรื่อง
24 ก.พ. 66 11:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
658แม่บ้านอาคาร 9ห้องสมุด24แจ้งเปลี่ยนหลอดไฟ(หลอดกลม)13หลอด23 ก.พ. 2566 14:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 18 หลอด ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
659น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ1-407รบกวนเจ้าหน้าที่ช่วยมาเช็คสภาพแอร์ เพื่อใช้เป็นห้องเรียน 23 ก.พ. 2566 11:51 น.รับเรื่อง
23 ก.พ. 66 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
660แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-103หลอดไฟขาด 2 หลอด ชั้น 1 ห้อง 103 ฝั่งสาธา 23 ก.พ. 2566 09:24 น.รับเรื่อง
23 ก.พ. 66 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
661นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยาน 50 พรรษาหลอดไฟขาด23 ก.พ. 2566 09:02 น.รับเรื่อง
23 ก.พ. 66 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
662น.ส.อรจิรา วงศ์อาษาอาคาร 191. หลอดไฟบริเวณบริเวณห้องน้ำอาจาร 19 เสีย 9 หลอด ห้องพักอาจารย์ 1 หลออด 2. ปลั๊กไฟห้องพักอาจารย์ใช้งานไม่ได้บางส่วน 22 ก.พ. 2566 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.พ. 66 16:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 10 หลอด ไพศาล/สมชาย
663น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก อาคาร 17หลอดไฟรางคู่ เสียจำนวน 10 หลอด 22 ก.พ. 2566 13:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 14:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอล 20 วัตต์ 16 หลอด แอลอีดี 7 วัตต์ 3 หลอด ฉัตรชัย
664น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-106(ห้องสารบรรณ 2)แอร์มีกลิ่นเหม็น คาดว่ามีหนูเข้าไปตาย เบื้องต้นแจ้งคุณยุทธพลไว้ค่ะ22 ก.พ. 2566 08:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 66 13:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน/สราวุฒิ
665น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สายดึงเปิด-ปิดพัดลมขาดห้อง31422 ก.พ. 2566 08:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 11:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
666น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18 หอพักตาลฟ้าหลอดไฟบริเวณบันไดโซนหน้าจากชั้น3ไปชั้น4 เสีย2หลอด (หลอดยาว)21 ก.พ. 2566 22:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.พ. 66 16:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 3 หลอด ไพศาล/สมชาย
667น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ17 หอพักบุคลากร2หลอดไฟบริเวณบันไดจากชั้น3ไปชั้น4 เสีย2หลอด (หลอดยยาว)21 ก.พ. 2566 22:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.พ. 66 16:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด ไพศาล/สมชาย
668นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5พัดลมเพดานหอ้ง113ส่ายแต่ใบพัดไม่หมุน20 ก.พ. 2566 17:01 น.รับเรื่อง
21 ก.พ. 66 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
669นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ ปั้มน้ำชุดที่อยู่ข้างอาคารสูบน้ำ สูบน้ำไม่ขึ้น ขอความกรุณาเข้ามาตรวจเช็คและแก้ไขให้ด่วนด้วยครับ20 ก.พ. 2566 15:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 66 15:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย สายไฟขาด
670แม่บ้านฝ่าย อาคารฯสนามฟุตซอลหลอดไฟขาด 4 หลอด20 ก.พ. 2566 11:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.พ. 66 12:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนแอลอีดี 200 วัตต์ 4 หลอด ประดิษฐ์/สมชาย/ฉัตรชัย
671น.ส.กชพรรณ ผาใต้อาคารบริหาร ชั้น 1 ห้อง 1-106 (ห้องสารบรรณ2)หลอดไฟเสีย จำนวน 2 หลอด ลักษณะที่เสียเบื้องต้นหลอดดำ และกระพริบทั้งสองหลอด20 ก.พ. 2566 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 36 วัตต์ 2 หลอด ไพศาล /สมชาย
672นายจำนงค์ วงค์คำพระเรือนพักแถวที่ 2หลอดไฟขาดหลอดยาว 20 ก.พ. 2566 08:32 น.รับเรื่อง
20 ก.พ. 66 12:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
673นายจำนงค์ วงค์คำพระป้าย 72 พรรษา ไฟส่องเครื่องบินไฟสปอร์ตไลท์เปิดแล้วไม่ติด20 ก.พ. 2566 08:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 66 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
674น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18 หอพักตาลฟ้า ห้อง415หลอดไฟกลางห้องเสีย (หลอดยาว 1หลอด)18 ก.พ. 2566 17:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 66 15:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 36 วัตต์ 1 หลอด ชุดรางไฟยาว 1 ชุด ไพศาล/สมชาย
675แม่บ้านอาคาร 1อ.1ห้องน้ำหญิงชั้น2หลอดไฟขาด1หลอด17 ก.พ. 2566 10:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
676นายทรงวุฒิ แพนบุตร9-202 ห้องระพีสาคริกแอร์ไม่เย็น แอร์ในห้องประชุม (คอมแอร์เสีย พัดลมคอยร้อนเสีย ) แอร์ในห้องควบคุมไม่เย็น 16 ก.พ. 2566 15:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 66 11:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คอมเพรสเชอร์เสีย ตั้งเรื่องสืบราคา17/2/66
677แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ลิฟท์ ชำรุด 16 ก.พ. 2566 13:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 15:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไดเวอร์ขับลิฟท์ชำรุด ตั้งเรื่องสืบราคา
678น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้องเสีย1หลอดยาวห้อง41516 ก.พ. 2566 13:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 66 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
679นายปฐมวงศ์ เถายะบุตร22-205เบรกเกอร์ไหม้ ต้องการให้มาตรวจสอบและดำเนินการซ่อมโดยเร็ว15 ก.พ. 2566 15:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 66 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกเชอร์กิต 3 เฟส 16 แอมป์ 1 ชุด ไพศาล/สมชาย
680แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ห้องเรียน9-306แอร์มีน้ำรั่วออก15 ก.พ. 2566 12:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 11:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
681แม่บ้านอาคาร 66-103 =6-104หลอดไฟแบบยาว3หลอดไฟทางเดิน9หลอดหลอดไฟ15 ก.พ. 2566 09:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 12:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 10 หลอด แอลอีดี 7 วัตต์ 14 หลอด
682นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5พัดลมเสียงดังห้อง42015 ก.พ. 2566 08:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 66 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
683น.ส.นิภาพร เมษา7-321รบกวนตรสจวอบระบบไฟว่ามีเพียงพอต่อการใช้งานของเครื่องมือในห้อง 7-321 หรือไม่ เนื่องจากมีเครื่องมือที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าชำรุดบ่อย จึงรบกวนตรวจสอบให้ด้วยค่า ขอบคุณค่ะ14 ก.พ. 2566 15:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 66 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
684น.ส.นิภาพร เมษา7-321รบกวนตรสจวอบระบบไฟว่ามีเพียงพอต่อการใช้งานของเครื่องมือในห้อง 7-321 หรือไม่ เนื่องจากมีเครื่องมือที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าชำรุดบ่อย จึงรบกวนตรวจสอบให้ด้วยค่า ขอบคุณค่ะ14 ก.พ. 2566 15:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 66 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
685น.ส.นิภาพร เมษา7-321เดินสายไฟพร้อมต่อปลํ๊กไฟในห้องเครื่องมือเล็กห้องกระจก14 ก.พ. 2566 15:43 น.รับเรื่อง
15 ก.พ. 66 12:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
686น.ส.นิภาพร เมษา7-321เดินสายไฟพร้อมต่อปลํ๊กไฟในห้องเครื่องมือเล็กห้องกระจก14 ก.พ. 2566 15:43 น.รับเรื่อง
15 ก.พ. 66 12:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
687น.ส.นิภาพร เมษา7-3211.ติดสวิทซไฟตู้ดูดควันมีสวิซให้แล้วค่ะ14 ก.พ. 2566 15:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 66 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
688น.ส.นิภาพร เมษา7-3211.ติดสวิทซไฟตู้ดูดควันมีสวิซให้แล้วค่ะ14 ก.พ. 2566 15:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 66 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
689นางธรรนอง หนูดาโถงโรงอาหารอาคาร 10พัดลมเสีย 2 ตัว 14 ก.พ. 2566 15:04 น.รับเรื่อง
15 ก.พ. 66 12:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
690น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-407บุ่มเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศพัง ใช้งานไม่ได้ 14 ก.พ. 2566 13:24 น.รับเรื่อง
14 ก.พ. 66 13:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
691น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้องเสีย1หลอดยาวห้อง40914 ก.พ. 2566 11:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 66 11:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
692นางกาญจนา มังทะพัดลม13 ก.พ. 2566 15:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 66 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อาคารไหนครับ เบอร์โทรด้วยครับ ไพศาล/สมชาย
693น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-412 แอร์ไม่เย็น มีลมร้อน13 ก.พ. 2566 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 66 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน มดเข้าแม็กเนติก
694นายอุกฤษ แก้วก่าตู้เบรกเกอร์ สนามกีฬาเทนนิส-เปตองเบรกเกอร์น่าเสีย เปิดติดบ้าง ไม่ติดบ้าง เวลาเปิดเบรกเกอร์มีเสียงช๊อต พบมีมดดำ และหอยหาก13 ก.พ. 2566 10:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 66 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกเชอร์กิต ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
695นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 12ฟลอดไฟยาว ห้องน้ำฝั่งมุสลิมเดิม ห้องชายขาด 4 หลอด หญิงขาด 4 หลอด13 ก.พ. 2566 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 66 15:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย 9 หลอด แอลอีดียาว 20 วัตต์
696นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 12ฟลอดไฟยาว ห้องน้ำฝั่งมุสลิมเดิม ห้องชายขาด 4 หลอด หญิงขาด 4 หลอด13 ก.พ. 2566 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 66 15:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย 9 หลอด แอลอีดียาว 20 วัตต์
697น.ส.วิชชุดา ใจเสรีอาคารบริหาร ชั้น 4 ห้องเรียน 1-401 รบกวนเปลี่ยนหลอดไฟ LED แบบหลอดตะเกียบ จำนวน 25 หลอด เนื่องจากหลอดไฟขาดค่ะ 11 ก.พ. 2566 13:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 14:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
698นายทรงวุฒิ แพนบุตร9-202 ห้องควบคุมห้องระพีสาคริกแอร์ในห้องควบคุม ไม่เย็น ลดอุณหภูมิ ไม่ได้ 11 ก.พ. 2566 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 66 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
699แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2ห้องพักอาจารย์ หลอดเปิดไม่ติด หลอดยาว4หลอด 10 ก.พ. 2566 11:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 66 11:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 4 หลอด ไพศาล/สมชาย
700นายอภิศักดิ์ อุ่มจันสาสนาม แบดมินตัน อาคาร 14แจ้งซ่อมหลอดไฟสนามแบดใช้การไม่ได้ 4-5 หลอด รบกวนงานอาคาร ช่วยมาดูแลให้ด้วย เนื่องจากจะมีการแข่งขันแบดมินตัน ซึ่งมีนักกีฬาและแขกจากต่างจังหวัดเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ นี้ 09 ก.พ. 2566 15:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 66 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 20 วัตต์ 6 หลอด
701แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 7ปุ่มกดลิฟท์ชำรุด อยู่ข้างในลิฟท์09 ก.พ. 2566 14:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 66 15:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
702น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4พัดลมโคจรเสียงดังห้อง4-112.พัดลมไม่ส่ายห้อง4-11109 ก.พ. 2566 14:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 66 11:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
703น.ส.ขวัญกมล ทวายตาคำ7-322 อาคาร 7ต้องการช่างมาเปลี่ยนสวิทซ์เปิดปิดพัดลม ตู้ดูดควันพิษ อะไหล่มีให้พร้อมแล้วค่ะ 09 ก.พ. 2566 10:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 66 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนสวิทช์ ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
704น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟหน้าตู้เสื้อผ้าเสีย1หลอดๆสั้นและหลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง41609 ก.พ. 2566 09:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.พ. 66 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตตื 1หลอด แอลอีดี 7 วัตตื 1 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
705นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟทางขึ้นหอชำรุดยาว1หลอด09 ก.พ. 2566 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.พ. 66 11:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
706นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5เครื่องทำน้ำอุ่นไฟช็อตใช้งานไม่ได้ห้อง302/109 ก.พ. 2566 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.พ. 66 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
707แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ20ชั้น1ห้อง20-112ห้อวนำ้พิการหลอดไฟ2หลอด. หลอดตะเกียบ09 ก.พ. 2566 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 66 15:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 2 หลอด ขั้วเสียบหลอด 2 หลอด ไพศาล/สมชาย
708น.ส.น.ส. อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง410สวิทไฟในห้องน้ำช็อต ห้อง402หลอดไฟห้องอาบน้ำเสีย1หลอด(หลอดตะเกียบ)08 ก.พ. 2566 20:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.พ. 66 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด
709แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15หลอดไฟขาด 3 หลอด (หลอดสั้น )08 ก.พ. 2566 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.พ. 66 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 2 หลอด สวิชท์ไฟทางเดียว 2 ตัว ประดิษฐื/ฉัตรชัย
710น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4สายไฟเครื่องเขย่าขวดขาดเปิดไฟไม่ติดรบกวนให้มาต่อสายไฟชั้นเขย่าขวดให้ด้วยค่ะ08 ก.พ. 2566 14:09 น.รับเรื่อง
08 ก.พ. 66 15:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
711น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟขาด1หลอดห้อง4_105(สั้น)08 ก.พ. 2566 14:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.พ. 66 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
712น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟขาด2หลอดห้อง4_208/1(ยาว)08 ก.พ. 2566 13:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.พ. 66 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด แอลอีดี 10 วัตต์ ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
713แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ6-203หลอดไฟเสีย14ตัว08 ก.พ. 2566 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 66 15:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
714นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟห้องน้ำชำรุดสั้น 1หลอดห้อง115/107 ก.พ. 2566 17:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.พ. 66 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
715นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟถนนฝั่งทางออกชำรุดยาว1หลอด07 ก.พ. 2566 16:52 น.รับเรื่อง
08 ก.พ. 66 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
716นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟถนนฝั่งทางออกชำรุดยาว1หลอด07 ก.พ. 2566 16:52 น.รับเรื่อง
08 ก.พ. 66 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
717แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร20ห้องน้ำชาย-หญิง หลอดไฟขาดหลอดตะเกียบชั้น2-3ฝั่งศว.รวม7หลอด07 ก.พ. 2566 14:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 66 15:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 7 หลอด ขั้วเสียบ หลอด 4 หลอด ไพศาล/สมชาย
718น.ส.ประภาพร สมภักดีห้อง 13-204 แอร์เสียค่ะ ไม่มีความเย็นเลยค่ะ07 ก.พ. 2566 14:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 15:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กำลังดำเนินการย้ายแอร์จากอาคาร 19 ตั้งเรื่องสืบราคา
719แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชี้น2คอมแอร์เสียงดังหลังห้อง21007 ก.พ. 2566 13:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 66 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน/สราวุฒิ
720น.ส.ขวัญกมล ทวายตาคำ7-322 อาคาร 7สวิทเปิดช์ เปิดพัดลมตู้ดูดควันพิษเปิดไม่ได้ มีความจำเป็นต้องใช้ตู้ในการดูดสารเคมี ในขณะเรียนปฏิบัติการค่ะ 07 ก.พ. 2566 12:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 66 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย สวิทช์ชำรุด
721แม่บ้านอาคาร 1ชั้น 2 ห้องคลังแอร์น้ำหยด 1 ตัว07 ก.พ. 2566 11:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.พ. 66 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
722แม่บ้านอาคาร 1ชั้น 2 ห้องคลังแอร์น้ำหยด 1 ตัว07 ก.พ. 2566 11:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.พ. 66 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
723น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตรวจเช็คระบบปั้มน้ำให้ด้วยค่ะเนื่องจากไม่ได้ยินเสียงปั้มน้ำทำงาน07 ก.พ. 2566 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 66 13:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
724แม่บ้านอาคาร 77-309/1หลอดไฟกระพริบ06 ก.พ. 2566 14:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
725แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แอร์ห้องเบเกอรี่น้ำรั้วลงมาเปิดไม่ได้แจ้งด่วน06 ก.พ. 2566 13:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.พ. 66 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
726นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5เครื่องทำน้ำอุ่นไฟไม่เข้าทุกชั้น06 ก.พ. 2566 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 66 10:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เบรคเกอร์ 30แอมป์ 3 ตัว ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
727นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 หลอดไฟเสีย 1หลอด03 ก.พ. 2566 16:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 66 10:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1หลอด ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
728แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่เครื่องดูดฝุ่นเสีย (ชำรุด)03 ก.พ. 2566 14:13 น.รับเรื่อง
06 ก.พ. 66 08:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
729แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยแอร์ไม่เย็นห้อง 110-101-102 อาคารวิจัยบัวหนองหารน้อย03 ก.พ. 2566 11:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.พ. 66 09:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
730น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์รถส่งน้ำดื่ม โรงผลิตน้ำดื่มนนทรีอีสานแอร์รถยนต์ที่จัดส่งน้ำดื่มเสียค่ะ02 ก.พ. 2566 17:10 น.รับเรื่อง
06 ก.พ. 66 08:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
731น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มนนทรีอีสานแอร์ที่โรงผลิตน้ำดื่มนนทรีอีสานชำรุด02 ก.พ. 2566 17:07 น.รับเรื่อง
06 ก.พ. 66 08:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัดลมคอนย์ร้อนเสีย 1 ชุด
732นายrutchanon pongtongโรงสูบใหญ่อ่างกาฬสินธุ์ อุทยานเกษตร 50 พรรษาปั๊มเบอร์ 2 , 3 เปิดใช้แล้วตัด02 ก.พ. 2566 15:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 66 13:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
733แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่แอร์เสีย02 ก.พ. 2566 14:49 น.กำลังดำเนินการ
02 ก.พ. 66 15:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หูนกัดใบพัดลม 2 ใบ สตารแอรื สราวุฒิ/พัน
734น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้องเสีย1หลอดๆยาวห้อง20802 ก.พ. 2566 11:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 66 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 36 วัตต์ 1 หลอด ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
735น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟหน้าอ่างล้างหน้าเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง21802 ก.พ. 2566 11:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 66 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด ฉัตรชัย
736น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-237/1สวิตซ์ไฟชำรุด01 ก.พ. 2566 16:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.พ. 66 14:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์ สวิทช์ไฟทางเดียว 1 ตัว
737น.ส.ประภาพร สมภักดีห้องพักอาจารย์ภาษาอังกฤษ อาคาร 14 ชั้น 2 (ห้องข้างๆ ห้องอาจารน์จีน)รบกวนช่วยซ่อมแอร์ในห้องพักอาจารย์ให้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ01 ก.พ. 2566 15:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 16:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
738น.ส.ประภาพร สมภักดีห้องพักอาจารย์ภาษาอังกฤษ อาคาร 14 ชั้น 2 (ห้องข้างๆ ห้องอาจารน์จีน)ช่วยเปลี่ยนหลอดไฟในห้องพักอาจารย์ให้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ01 ก.พ. 2566 15:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มี.ค. 66 10:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
739นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐอาคารปั๊มสูบน้ำB1รบกวนช่วยตั้งเวลาการทำงานของปั๊มน้ำให้นานขึ้น เป็น 60 นาที ต่อการเปิด1ครั้ง เพื่อให้การรดน้ำแปลงหญ้าเปียกทั่วถึงเพียงพอต่อการเจริญเติบโต01 ก.พ. 2566 14:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
740แม่บ้านฝ่าย อาคารฯทางเดินหน้าห้องเรียนและห้องน้ำหญิงชั้น3อ.21ค่ะ1)หลอดไฟทางเดินเสีย8หลอด(หลอดตะเกียบ) 2)หลอดไฟห้องน้ำหญิงเสีย หลอดตะเกียบ2หลอด หลอดยาว2หลอด 21-306 ค่ะ 01 ก.พ. 2566 12:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.พ. 66 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 18 หลอด อาคาร 21 ขั้วเสียบ 17 อัน ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
741น.ส.ธนิกา ขันอาสา7-417/1 อาคาร 7 ชั้น 4พัดลมดูดอากาศห้องพักเสีย เปิดติดบ้างไม่ติดบ้างและมีเสียงดังมาก31 ม.ค. 2566 12:21 น.รับเรื่อง
31 ม.ค. 66 13:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
742นายอุกฤษ แก้วก่าสนามกีฬาเปตองเบรกเกอร์ เปิด-ปิด ไฟสนามเปตองเสีย 31 ม.ค. 2566 11:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 66 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ/ฉัตรชัย
743น.ส.นิภาพร เมษาห้อง 7-321 อาคาร 7ต่อปลั๊กไฟ 2 จุด31 ม.ค. 2566 11:15 น.รับเรื่อง
31 ม.ค. 66 13:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
744น.ส.นิภาพร เมษาห้อง 7-321 อาคาร 7ต่อปลั๊กไฟ 2 จุด31 ม.ค. 2566 11:15 น.รับเรื่อง
31 ม.ค. 66 13:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
745แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2ประตูม้วนด้วนหน้ากดแล้วไม่ลงแจ้งด่วนค่ะ31 ม.ค. 2566 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 66 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
746น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ไฟดับทั้งโซนโซนด้านหน้าชั้น330 ม.ค. 2566 11:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 66 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
747น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน7-421ใบพัดลมหักชำรุด30 ม.ค. 2566 10:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.พ. 66 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
748อาจารย์วราภรณ์ พ่วงบุตร์ห้องพักอาจารย์ อาคาร 13 ชั้น 2แจ้งเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 2 หลอดที่โต๊ะทำงานอาจารย์วราภรณ์30 ม.ค. 2566 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 15:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย 20 วัตต์ 2 หลอด
749นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 14 หลังห้องน้ำฝั่งเทควันโดหลอดไฟห้องน้ำเปิดไม่ติด30 ม.ค. 2566 08:45 น.รับเรื่อง
30 ม.ค. 66 10:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
750น.ส.น.ส. อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง 120หลอดไฟห้องอาบน้ำเสีย1หลอด(หลอดตะเกียบ)30 ม.ค. 2566 07:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 15:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
751นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ฝั่งโรงแรมหลอดไฟ LED มุกหน้าโรงแรมเสีย 2 หลอด30 ม.ค. 2566 07:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.พ. 66 14:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์ แอลอีดี 7 วัตต์ 2 หลอด
752นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ฝั่งโรงแรมหลอดไฟโรงจอดรถหน้าโรงแรมใช้งานไม่ได้ จำนวน 4 หลอด(หลอดยาว)30 ม.ค. 2566 07:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.พ. 66 14:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 4 หลอด ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
753น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18หอพักตาลฟ้า ห้อง302หลอดไฟกลางห้องเสีย (หลอดยาว1หลอด)27 ม.ค. 2566 19:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 66 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
754น.ส.พรศรี แสงพรหมชารีอ_5-202หลอดไฟชำรุด หลอดยาว27 ม.ค. 2566 16:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
755นางAomjit Wijitpanyaห้องพัสดุ 104ต้องการเพิ่มหลอดไฟ เพราะแสงสว่างไม่เพียงพอ จำนวน 10 หลอด27 ม.ค. 2566 10:44 น.รับเรื่อง
21 มี.ค. 66 16:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
756น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ17.หอพักบุคลากร2ไฟลานจอดรถเสีย2หลอด26 ม.ค. 2566 19:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 66 15:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฟิวส์กระปุก 1 ตัว ประดิษฐ์
757แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3แอร์ห้องเรียน9-303ตัวดูดน้ำไม่ทำงานทำให้น้ำไหลออกมาเวลาเปิดนาน26 ม.ค. 2566 10:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคาจ้างเหมาไปที่พัสดุ
758แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3แอร์ห้องเรียน9-303ตัวดูดน้ำไม่ทำงานทำให้น้ำไหลออกมาเวลาเปิดนาน26 ม.ค. 2566 10:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคาจ้างเหมาไปที่พัสดุ
759นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 7 ชั้น 4สวิทย์ไฟห้องน้ำอาจารย์(หญิง)ปิดไม่ได้26 ม.ค. 2566 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 66 15:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
760นายจำนงค์ วงค์คำพระหน้าบ้านพักบุคลากร หลังที่1,2 ฝ่ายอาคารสถานที่หลอดไฟขาด26 ม.ค. 2566 09:15 น.รับเรื่อง
26 ม.ค. 66 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
761นายจำนงค์ วงค์คำพระน้ำดื่มนนทรีหลอดไฟขาด 1หลอด26 ม.ค. 2566 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
762น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ 18 หอพักตาลฟ้า ห้อง218ไฟหน้าห้องน้ำเสีย(หลอดตะเกียบ1หลอด)25 ม.ค. 2566 16:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 15:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
763แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ.22-306 22-302/1 ชั้น?3?แจ้งซ่อมหลอดไฟกับสายรูมแอร์ค่ะ 25 ม.ค. 2566 12:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 15:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
764นายrutchanon pongtongอาคารบริหาร ห้อง 1-309หลอดไฟกระพริบ 1 หลอด พร้อมติดตั้งสวิตซ์ดึงเปิดปิด25 ม.ค. 2566 11:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 66 10:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด สวิตดึงดับ 2 ตัว ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
765นายชวนชม ยุติธรรมห้องสมุด มก.ฉกส.อาคาร 9หลอดไฟยาว 92 ฟลอด หลอดนีออน 3 หลอด หลอดดาวน์ไลท์ 24 หลอด ขาด25 ม.ค. 2566 11:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 66 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์ แอลอีดี 7 25 หลอด แอลอีดี 36 วัตต์ 30 หลอด
766นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์ห้องสมุด มก.ฉกส.อาคาร 9หลอดไฟยาว 92 ฟลอด หลอดนีออน 3 หลอด หลอดดาวน์ไลท์ 24 หลอด ขาด25 ม.ค. 2566 11:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 66 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์ แอลอีดี 7 25 หลอด แอลอีดี 36 วัตต์ 30 หลอด
767นายภัทร ชุมสาย ณ อยุธยาอาคาร 13 ห้อง 205 (ห้องเรียน)แอร์ในห้อง ตัวหน้า ด้านบนโปรเจ็คเตอร์ ส่งเสียงดังแกร่ก ๆ เป็นระยะ25 ม.ค. 2566 00:33 น.รับเรื่อง
25 ม.ค. 66 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
768น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18 หอพักตาลฟ้าห้อง208หลอดไฟกลางห้องเสีย (หลอดยาว1หลอด)24 ม.ค. 2566 21:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย 20 วัตต์ 1 หลอด
769แม่บ้านอาคาร 77-402/1สวิตซ์เปิดปิดไฟละลายปิดไม่ได้24 ม.ค. 2566 16:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 15:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย สวิชท์ทางเดียว 2 ตัว ฝาครอบ 2ช่อง 1 ตัว
770นายกีรติ มณีสาย7-210แอร์ (เครื่องอยู่ในห้องด้านซ้ายมือ) เปิดติดไฟเข้า แต่ไม่ทำความเย็น24 ม.ค. 2566 15:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 11:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ร้านเกษทองมา 12-7-66
771นายพงสธร บารจง1-104ย้ายปลั๊กไฟ 24 ม.ค. 2566 14:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 66 15:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
772นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5เครื่องทำน้ำอุ่นไฟไม่เข้าห้อง302/123 ม.ค. 2566 16:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย เทอร์โมตัดการทำงาน แก้ไขรีเช็ทใหม่
773นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5เครื่องทำน้ำอุ่นชำรุดใช้งานไม่ได้ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ และเบรกเกอร์ชำรุดห้อง202/123 ม.ค. 2566 16:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
774นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5เครื่องทำน้ำอุ่นชำรุดใช้งานไม่ได้ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ และเบรกเกอร์ชำรุดห้อง202/123 ม.ค. 2566 16:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
775น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ไฟเพดานไม่ออกจำนวน 4 หลอด20 ม.ค. 2566 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
776แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2ห้องเบเกอรี่พัดลมดูดอากาศเสียเปิดไม่ได้ค่ะ19 ม.ค. 2566 15:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 14:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
777นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3205แอร์ไมเย็น19 ม.ค. 2566 12:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ล้างฟิลเตอร์ ล้างแอร์
778น.ส.วิชชุดา ใจเสรีอาคารบริหาร ชั้น 4 ห้องเรียน 1-401 แอร์ในห้องเรียนไม่เย็นค่ะ19 ม.ค. 2566 11:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 14:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคาไปที่พัสดุ
779น.ส.วิชชุดา ใจเสรีอาคารบริหาร ชั้น 4 ห้องเรียน 1-401 แอร์ในห้องเรียนไม่เย็นค่ะ19 ม.ค. 2566 11:36 น.ยกเลิกรายการ
19 ม.ค. 66 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้
780นายจำนงค์ วงค์คำพระไฟรอบอาคาร 13เปิดสวิทย์ไฟแล้วไม่ออก18 ม.ค. 2566 09:12 น.รับเรื่อง
18 ม.ค. 66 13:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
781แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-200(ห้องกระจก)ชั้น2ฝั่งสศแอร์มีน้ำหยดเหมือนน้ำมัน 17 ม.ค. 2566 14:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 10:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน อยู่ในประกัน แอร์ติดตั้งใหม่
782นายจำนงค์ วงค์คำพระF2, E3, E2, D2หลอดไฟนีออนยาวส่องสว่างถนนโรงสูบน้ำ17 ม.ค. 2566 09:21 น.รับเรื่อง
17 ม.ค. 66 12:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
783แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฟาร์มพืชโรงกรองน้ำ E 3 ปั้ม P 3. เปิดใช้แล้ว ไฟดับ กระตุก โรงกรองน้ำ F 2 ชุดคอนโทรล ชำรุด16 ม.ค. 2566 16:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 66 16:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
784แม่บ้านอาคาร 77-411/1หลอดไฟชำรุด1หลอด16 ม.ค. 2566 11:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
785นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่)พัดลมระบายอากาศในเล้าไก่ไข่ชำรุด ต้องเปลี่ยนใหม่ (มีของใหม่ไว้รอเปลี่ยน) ขอด่วนครับ16 ม.ค. 2566 10:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 66 16:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
786นายจำนงค์ วงค์คำพระหน้ามุกอาคาร 6ไฟฟ้าเปิดสวิทย์แล้วไม่ออก16 ม.ค. 2566 08:55 น.รับเรื่อง
16 ม.ค. 66 13:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
787แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หลอดไฟทางเดินขาด 3 หลอด ชั้น 213 ม.ค. 2566 14:55 น.รับเรื่อง
13 ม.ค. 66 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
788นายจำนงค์ วงค์คำพระขาเข้าม.เกษตรถึงโค้งหอพักปริญศิริไฟฟ้าแสงสว่างส่องถนนวปรอ.366 ดับ13 ม.ค. 2566 13:12 น.รับเรื่อง
13 ม.ค. 66 14:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
789แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19หลอดไฟขาด 2 หลอด ห้อง 19-12113 ม.ค. 2566 10:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
790น.ส.จิราวรรณ์ เมืองนาค7-323แอร์ไม่เย็น 3 เครื่อง เบอร์ 1 ห้องพักเจ้าหน้าที่ เบอร์ -2- 3 ห้องเรียน12 ม.ค. 2566 14:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
791แม่บ้านอาคาร 7ทางเดินหน้าหอ้งวาริชภูมิหลอดไฟชำรุด3หลอด(ยาว)12 ม.ค. 2566 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, 20วัตต์ 3 หลอด สราวุฒิ/พัน
792แม่บ้านอาคาร 77-210ห้องโคกศรีฯหลอดไฟชำรุด5หลอด12 ม.ค. 2566 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 10:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
793น.ส.หัทญา ยุตรินทร์อาคาร 9 ห้อง 9-304 และห้อง 9-305หลอดไฟเปิดไม่ติดค่ะ ห้อง 9-304 จำนวน 6 หลอด ห้อง 9-305 จำนวน 3 หลอด 12 ม.ค. 2566 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 66 15:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 20 วัตต์ 9 หลอด
794แม่บ้านอาคาร 77-303/2ห้อง1หัวฉีดชำระชำรุด12 ม.ค. 2566 10:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 มี.ค. 66 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
795แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22แอร์เสียและมีน้ำหยดข้างหลังด้วยห้อง 22-206 12 ม.ค. 2566 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 10:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
796น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16แอร์ห้อง16-102 เสีย มีแค่ลมออกมาไม่เย็น ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถนอนพักสังเกตอาการได้12 ม.ค. 2566 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ร้านเกษทองมาแอร์
797น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16หลอดไฟฟ้ากลมขาดจำนวน15หลอด ไฟฟ้าบริเวณโถงกลาง12 ม.ค. 2566 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 16:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิาฐ์ 7วัตต์ 22 หลอด 20 วัตต์ 3 หลอด
798แม่บ้านอาคาร 88/2หลอดไฟยาวขาด 1หลอด ในห้องเบเกอรี่ 11 ม.ค. 2566 13:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด ประดิษฐ์/สมชาย
799แม่บ้านอาคาร 6ทางเดินชั้น1 อ 6หลอดไฟชํารุด8หลอด11 ม.ค. 2566 09:55 น.รับเรื่อง
11 ม.ค. 66 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
800แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร20ลิฟท์เสียอาคาร20ฝั่งศว.11 ม.ค. 2566 09:42 น.ยกเลิกรายการ
13 ม.ค. 66 10:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
801แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร20ลิฟท์เสียอาคาร20ฝั่งศว.11 ม.ค. 2566 09:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.พ. 66 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดบอร์ดคอนโทรลชำรุด
802แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22หลอดไม่ออกเลยห้องน้ำชาย ห้อง 22-11311 ม.ค. 2566 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ประดิษฐ์ มดเข้า
803น.ส.เยาวเรศ โนนทิง9-204หลอดไฟตรงโต๊ะทำขาดทั้ง 2 หลอด ขอแจ้งเปลี่ยนใหม่หรือย้ายหลอดไฟภายในห้องทำงานมาทดแทนก็ได้ค่ะ 10 ม.ค. 2566 15:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 66 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 4 หลอด ฉัตรชัย
804น.ส.จิตรลดา ฦๅชา20-406แอร์มีกลิ่น เหม็น ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยดู ตรวจสอบ แก้ไข หรือให้คำแนะนำค่ะ 10 ม.ค. 2566 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 10:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
805แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_204แอร์ห้องเรียนรั่วค่ะ10 ม.ค. 2566 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 66 15:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
806แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_206หลอดไฟห้องพักอาจารย์ขาด 8หลอดผอมยาวค่ะ ห้องเรียน206ขาด1หลอดค่ะ10 ม.ค. 2566 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย 20 วัตต์ 8 หลอด
807นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง205 แอร์เสียไม่เย็นแอร์เย็นไม่ฉ่ำค่ะ09 ม.ค. 2566 15:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุมิ/พัน
808น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาด2หลอดห้อง4_202/1(สั้น)09 ม.ค. 2566 15:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล แอลอีดี 10 วัตต์ 2 หลอด
809น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17โถงชั้น 1 บริเวณทางเดินระหว่างห้องพัก หลอดไฟขาดค่ะ ชำรุด09 ม.ค. 2566 14:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 15:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
810นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 406ขอความอนุเคราะห์ล้างแอร์ เนื่องจากมีกลิ่นฉี่หนู แสบจมูกมาก 09 ม.ค. 2566 11:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
811แม่บ้านอาคาร 7ทางเดินชั้น3โซนหน้าห้องเรียนหลอดไฟชำรุด4หลอด(ยาว)09 ม.ค. 2566 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน 20วัตต์ 1 หลอด
812แม่บ้านอาคาร 7ทางเดินชั้น4โซนหน้าห้องเรียนหลอดไฟชำรุด3หลอด(หลอดยาว)09 ม.ค. 2566 08:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน 20วัตต์ 3 หลอด
813แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2ประตรูม้วนด้านหน้าเปิดไม่ได้แจ้งด่วนค่ะ09 ม.ค. 2566 08:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ม.ค. 66 14:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ
814น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าหลอดไฟทางขึ้นบันไดชั้น1ไปชั้น2 โซน หน้าเสีย (หลอดยาว2หลอด) (หลอดยาว)06 ม.ค. 2566 19:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 15:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
815น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18ห้อง417หลอดไฟห้องน้ำเสีย ( หลอดตะเกียบ1หลอด)06 ม.ค. 2566 19:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 15:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
816แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ปั้มน้ำเสีย 2 ตัว06 ม.ค. 2566 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 15:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปรับแผนตั้งเรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์ 13/1/66
817น.ส.น.ส. อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18หลอดไฟหน้าอ่างล้างหน้าห้อง209เสีย1หลอด(หลอดตะเกียบ)05 ม.ค. 2566 21:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 15:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
818แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9 ห้องสมุด 24 ชั่วโมงแอร์ไม่เย็น และสกปรก05 ม.ค. 2566 11:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.พ. 66 16:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคา 5/1/66
819น.ส.ไอยลดา แก้วดีอาคาร1 ชั้น2 ห้องคลังย้ายปลั๊กโต๊ะคอม4ตัว05 ม.ค. 2566 09:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
820อาจารย์ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ17-404หลอดไฟในห้องรับแขกไม่ติด เปลี่ยนหลอดแล้วก็ยังไม่ติด 05 ม.ค. 2566 08:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 15:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย ขั้วหลอด 1 ขั้ว
821น.ส.น.ส. อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18หลอดไฟกลางห้องเสีย(หลอดยาว)ห้อง21504 ม.ค. 2566 15:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 15:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย 20 วัตต์ 1 หลอด
822แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_206หลอดไฟห้องเียนขาด2หลอดๆยาวค่ะ04 ม.ค. 2566 15:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย 20วัตต์ 2 หลอด
823แม่บ้านอาคาร 1อาคาร1ชั้น2เครื่องดูดฝุ่นเวลาใช้งานมันมีเสียงดังมาก04 ม.ค. 2566 14:28 น.รับเรื่อง
05 ม.ค. 66 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
824น.ส.เกศรินทร์ บริบูรณ์7-220หลอดไฟขาด 1 หลอด (ห้องธุรการ วว.) 04 ม.ค. 2566 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
825นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ฝั่งโรงแรมไฟโรงจอดรถหน้าโรงแรมใช้งานไม่ได้ (เสีย)03 ม.ค. 2566 19:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 15:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย 20วัตต์ 3 หลอด
826นายพงสธร บารจง1-105รื้อสายไฟฟ้า ห้อง 105 อาคาร บริหาร 03 ม.ค. 2566 13:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 11:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
827นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 หลอดไฟขาด 1หลอด03 ม.ค. 2566 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
828น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้องเสีย1หลอดๆยาวเวลาเปิดไฟแล้วไฟออกแค่ครึ่งหลอดห้อง21303 ม.ค. 2566 08:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 10:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
829น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18 หอพักตาลฟ้า ห้อง410ไฟระเบียงหลังห้องเสีย (หลอดสั้น1หลอด)31 ธ.ค. 2565 20:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 10:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด
830นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่)พัดลมเล้าไก่ไข่ชำรุดและสายสลิงเครนให้อาหารขาด ขอซ่อมด่วนครับ เนื่องจากไก่จะเข้าในวันที่ 6 มกราคม 2566628 ธ.ค. 2565 11:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย/ฉัตรชัย
831อาจารย์ภควรรณพร พิศุทธิสุวรรณห้อง3-224 อาคารที่พักบุคลากร1(อาคาร3)ขอรับบริการเปลี่ยนหลอดไฟ(หลอดสั้น) บริเวณกลางห้อง เนื่องจากเมื่อเปิดไฟแล้วหลอดไฟจะกระพริบตลอดเวลา อาจเป็นเพค่ะใกล้สิ้นสุดอายุการใช้งาน27 ธ.ค. 2565 19:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
832นายจำนงค์ วงค์คำพระน้ำดื่มนนทรีหลอดไฟขาด 1หลอด27 ธ.ค. 2565 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด
833นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติไฟส่องถนนเปิดไม่ติดจากป้อมรปภ.ถึงอาคารวิจัย27 ธ.ค. 2565 09:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
834แม่บ้านอาคาร 13อ 13หลอดไฟห้องพักอาจารย์ขาด 7หลอดๆผอมยาวค่ะ27 ธ.ค. 2565 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 66 15:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
835แม่บ้านอาคาร 1ชั้น2หน้าห้องเตรียมอาหารหลอดไฟกะพริบ1หลอด22 ธ.ค. 2565 13:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
836แม่บ้านอาคาร 66-104หลอดไฟเสีย3หลอด พัดลม2ตัว22 ธ.ค. 2565 13:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 14:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
837แม่บ้านอาคาร 66-105. 6-103หลอดไฟชํารุดรวม10หลอดและพัด2ตัว6-10322 ธ.ค. 2565 13:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 66 16:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
838นายวงศกร บุญสิทธิ์อาคาร 1 ห้อง 109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์หลอดไฟลยาวเพดานไม่ติด 2 หลอด (คนละรางกัน)22 ธ.ค. 2565 09:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 20วัตต์ 3 หลอด
839แม่บ้านอาคาร 77-411/1หลอดไฟกระพริบ20 ธ.ค. 2565 16:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
840น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ออฟฟิตหน่วยที่พักอาศัยหลอดไฟชำรุด 1 หลอดสสั้น20 ธ.ค. 2565 10:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
841แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19หลอดไฟขาด 6 หลอดห้อง 19-128/220 ธ.ค. 2565 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 14:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
842นายปฐมวงศ์ เถายะบุตร3-312หลอดไฟเสีย16 ธ.ค. 2565 14:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
843แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2ไฟหลอดยาวห้องเบเกอรี่ชำรุดเปิดแล้วไม่ติด 1 หลอด16 ธ.ค. 2565 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด ประดิษฐ์/สมชาย
844แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยแอร์ห้องรับรอง อาคารวิจัย ไม่ทำงาน15 ธ.ค. 2565 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 14:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
845น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ เครื่องปรับอากาศ อาคารวิจัยและพัฒนา ห้อง 102 มอเตอร์แอร์ไม่ทำงาน 15 ธ.ค. 2565 13:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 14:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รีโมทแอร์เสีย
846แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1แอร์เสีย 2 ตัว ห้อง 30715 ธ.ค. 2565 11:33 น.รับเรื่อง
15 ธ.ค. 65 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
847น.ส.น.ส. อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง 215 หลอดไฟกลางห้องเสี1หลอด(หลอดยาว)14 ธ.ค. 2565 20:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 10:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
848น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อ.4หลอดไฟทางเดินชํารุดหน้าห้อง.4_224(สั้น).และหน้าห้อง.4_312.หน้าห้อง314.หน้าห้อง324.(สั้น)ทั้ง4หลอด14 ธ.ค. 2565 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 15:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 3 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
849น.ส.วิชชุดา ใจเสรีอาคารบริหาร ชั้น 4 ห้อง 1-402 โครงการ MBAรบกวนเปลี่ยนหลอดไฟ LED จำนวน 5 ดวงค่ะ14 ธ.ค. 2565 12:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 16:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
850นายอุกฤษ แก้วก่าสนามกีฬาเปตองไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาเปตองใช้การไม่ได้ (พบมีมดดำ บริเวณเบรกเกอร์ที่ใช้ เปิด-ปิด)14 ธ.ค. 2565 11:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์
851น.ส.น.ส. อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง 401 หลอดไฟกลางห้องเสีย1หลอด(หลอดยาว)13 ธ.ค. 2565 16:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 10:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย
852น.ส.น.ส. อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง 314 สายพัดลมขาด13 ธ.ค. 2565 16:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย
853น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟหน้าอ่างล้างหน้าเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง10813 ธ.ค. 2565 16:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 15:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
854นายสวโรจน์ บ่อทองสนามตะกร้อ หน้าหอพักนิสิตชายไฟสนามติดไม่ครบตามภาพ ทำให้แสงส่องสว่างไม่เพียงพอ ในการเรียนของนิสิตรายวิชาตะกร้อเพื่อสุขภาพ 13 ธ.ค. 2565 11:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
855น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟกลางห้องเสีย1หลลอดๆยาวห้อง201และห้อง217อีก1หลอดๆยาว13 ธ.ค. 2565 11:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 10:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด ยาว
856นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5เครื่องทำน้ำอุ่นไฟไม่เข้าห้อง108/1-121/1-103/1-421/113 ธ.ค. 2565 10:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 14:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
857นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้งหลอดไฟห้อง311ชำรุด2หลอดยาวแจ้งช้อม2หลอดยาววันที่9ธ.ค.6509 ธ.ค. 2565 17:16 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
858นางเนตรนภา บาคำ13-204แอร์เสียมานานแล้วและตอนนี้มีน้ำหยดจากเพดานด้วยค่ะ09 ธ.ค. 2565 11:26 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
859แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-306 อ.21หลอดไฟเสีย 1)หลอดตะเกียบ2หลอด 2)หลอดยาว2หลอด ห้องน้ำหญิงค่ะ 08 ธ.ค. 2565 15:38 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
860นายณธกร ทัศนัส17-303หลอดไฟในห้องเสีย 1 หลอด08 ธ.ค. 2565 11:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 15:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
861น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาโถงอาคาร 21 บริเวณที่ตั้งทีวีไฟเสียบที่วีไฟไม่สามารถใช้งานได้ 08 ธ.ค. 2565 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ธ.ค. 65 12:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
862น.ส.น.ส. อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง106 หลอดไฟห้องอาบน้ำเสีย1หลอด (หลอดตะเกียบ)08 ธ.ค. 2565 07:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 15:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย 7 วัตต์ 1 หลอด
863น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้องเสีย1หลอดๆยาวห้อง21707 ธ.ค. 2565 16:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 15:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย 20 วัตต์ 1 หลอด
864น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-303แอรืใช้งานไม่ได้07 ธ.ค. 2565 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 66 14:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เรื่องอนุมัติซ่อมแล้วครับ วันที่9 ธ.ค.65
865แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19แผงชุดคอยร์เย็น ห้อง 19-12507 ธ.ค. 2565 11:50 น.รับเรื่อง
07 ธ.ค. 65 11:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
866แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13แอร์เสีย ห้อง 13-108 /107 ธ.ค. 2565 11:48 น.รับเรื่อง
07 ธ.ค. 65 11:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
867แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20คอมไม่ทำงาน ชุดคอนโทรลทั้งคอยร์ร้อนและเย็นห้อง 20-420 ห้องชุดคอนโทรล E FOห้อง 20-421 น้ำยารั่วแผงคอนร์เย็น ห้อง 20-41807 ธ.ค. 2565 11:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 12:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ร้านเกษทองมาแอร์
868แม่บ้านอาคาร 77-207/2พัดลมดูดอากาศชำรุด07 ธ.ค. 2565 09:31 น.รับเรื่อง
07 ธ.ค. 65 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
869น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง10607 ธ.ค. 2565 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 66 14:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด
870แม่บ้านอาคาร 77-207/2แอร์เสีย 07 ธ.ค. 2565 09:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 มี.ค. 66 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
871แม่บ้านอาคาร 66-105หลอดไฟชํารุด6หลอดแบบยาว07 ธ.ค. 2565 09:16 น.รับเรื่อง
07 ธ.ค. 65 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
872น.ส.น.ส. อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดห้อง114 หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดห้อง415 หลอดไฟห้องน้ำเสีย3หลอดห้อง302 หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดห้อง316 06 ธ.ค. 2565 16:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 66 15:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
873น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ตลาดนัดนนทรีอีสานไฟตลาดนัด บริเวณเสาที่ 4 มีปัญหา เสียบไม่ติดค่ะ 06 ธ.ค. 2565 14:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 65 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
874แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ9ชั้น2พัดลมติเพดานห้องน้ำชายเสีย หน้าห้องระพี06 ธ.ค. 2565 13:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 66 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
875นายจำนงค์ วงค์คำพระตั้งแต่แยกวงเวียนถึงแยกอาคารบริหารตั้งเวลาใหม่เปิด17.20น.ปิดเวลา05.40น.06 ธ.ค. 2565 13:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 65 16:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
876นายจำนงค์ วงค์คำพระบ้านพักคนงานหลอดไฟขาด 2 หลอด(หลอดสั้น)06 ธ.ค. 2565 13:12 น.รับเรื่อง
07 ธ.ค. 65 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
877นายธวัชชัย สัพโสโรงปูน ข้างห้องปฏิบัติการโยธาสวิตซ์หลุด 2 จุด อยากให้มายึดให้พร้อมใช้งาน 06 ธ.ค. 2565 12:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 66 15:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
878นายธวัชชัย สัพโสโรงปูน ข้างห้องปฏิบัติการโยธาฝาปิดกล่องหาย (อยากได้ฝากล่องมาปิดกันฝุ่นและแมลง) 06 ธ.ค. 2565 12:04 น.รับเรื่อง
06 ธ.ค. 65 12:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
879แม่บ้านอาคาร 77-402/1สวิทไฟละลายเปิด-ปิดไม่ใด้06 ธ.ค. 2565 08:41 น.รับเรื่อง
06 ธ.ค. 65 12:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
880น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์ อ18หอพักตาลฟ้าห้อง 210, 219 , 315สวิทไฟเสียเวลากดเปิดมีเสียงเหมือนไฟช๊อต02 ธ.ค. 2565 18:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 11:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, 214-219-315-415-210 สวิทช์ไฟทางเดียว 12 ตัว+ฝาครอบ 12 ตัว
881น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-129เครื่องทำน้ำอุ่นชำรุด(ช่างมาซ่อมแล้ว)02 ธ.ค. 2565 14:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
882แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ลิฟท์เสีย 02 ธ.ค. 2565 11:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.พ. 66 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ช่างลิฟท์กำลังทำการถอนรหัสโปรมแกรมใหม่ครับ
883นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่)พู่เล่พัดลมถอยออกมาเบียดกับโครงพัดลม (ขอซ่อมด่วนครับ)02 ธ.ค. 2565 10:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 65 14:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
884นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 408ย้ายสายไฟและจัดเก็บสายไฟในห้องคณบดีคณะ สาธารณสุขศาสตร์02 ธ.ค. 2565 10:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 10:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รางวายเวย์ 2 เส้น 1 นิ้ว สราวุมิ/พัน
885น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-131หลอดไฟในห้องน้ำชำรุด02 ธ.ค. 2565 09:50 น.รับเรื่อง
02 ธ.ค. 65 14:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
886น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-131พัดลมดูดอากาศชำรุด02 ธ.ค. 2565 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 15:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
887น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน7-421แอร์มีแต่ลม 01 ธ.ค. 2565 16:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ค. 66 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนคาปาซิเตอร์ 80 ไมโคร 1 ตัว สราวุมิ/พัน
888น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน7-421มีแต่ลม01 ธ.ค. 2565 16:21 น.ยกเลิกรายการ
02 ธ.ค. 65 14:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
889นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 401 /20-403แอร์เสีย เคยแจ้งซ่อมแล้ว (รอเติมน้ำยาแอร์ และหม้อน่ำรั่ว)01 ธ.ค. 2565 14:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 12:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ร้านเกษทองมาแอร์
890นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 40/4แอร์เสีย เปืดติดแต่ไม่เย็น01 ธ.ค. 2565 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 65 14:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ระบบเครื่องปรับอากาศทำงานปกติ ยุทธพล
891แม่บ้านอาคาร 13อาคาร 13 ชั้น 2 ห้อง 208/1แอร์ไม่เย็น ค่ะ01 ธ.ค. 2565 13:46 น.รับเรื่อง
01 ธ.ค. 65 15:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
892แม่บ้านอาคาร 13อาคาร 13 ชั้น 2 ห้อง 208แอร์ไม่เย็น ค่ะ01 ธ.ค. 2565 13:46 น.รับเรื่อง
01 ธ.ค. 65 15:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
893แม่บ้านอาคาร 13อาคาร 13 ชั้น 2 ห้อง 207แอร์ไม่เย็น ทั้ง 2 ตัวค่ะ01 ธ.ค. 2565 13:43 น.รับเรื่อง
01 ธ.ค. 65 15:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
894แม่บ้านอาคาร 13อาคาร 13 ชั้น 2 ห้อง 13-204 แอร์ไม่เย็นค่ะ01 ธ.ค. 2565 13:40 น.รับเรื่อง
01 ธ.ค. 65 15:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
895แม่บ้านฝ่าย อาคารฯห้องสมุด 24 ชั่วโมงรีโมทแอร์เสีย01 ธ.ค. 2565 11:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 66 15:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
896นายธวัชชัย สัพโสห้องบัณฑิตศึกษา (ข้างห้องวิศวกรรมโยธา 7-112)แอร์ไม่เย็น มีแต่ลม01 ธ.ค. 2565 10:27 น.รับเรื่อง
01 ธ.ค. 65 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
897แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แอร์ห้องเบอเกอรี่เปิดแล้วมีประกายไฟ01 ธ.ค. 2565 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 14:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
898น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16หลอดไฟฟ้าใช้งานไม่ได้4หลอดในห้องยา01 ธ.ค. 2565 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 20 วัตต์ 4 หลอด
899น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16แอร์ห้องยามีน้ำรั่วลงมาเยอะมาใช้ไม่ได้และห้องฉุกเฉินแอร์ไม่เย็น ห้องพักสังเกตอาการแอร์ใช้ไม่ได้01 ธ.ค. 2565 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
900น.ส.น.ส. อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง210=สวิทไฟซ๊อต และหลอดไฟห้องน้ำเสีย ห้อง206หลอดไฟห้องน้ำเสีย3หลอด ชั้น1หลอดไฟห้องน้ำรวม ชาย/หญิงเสีย4หลอด ห้อง219หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอด และพัดลมเสียงดัง01 ธ.ค. 2565 07:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล
901น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-104ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น(มีเครื่องอยู่แล้ว)30 พ.ย. 2565 15:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 12:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
902แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ 72พรรษาไฟส่องสว่างป้าย 72 พรรษา เปิดแล้วไม่ออก30 พ.ย. 2565 14:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 14:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดโคมไฟสปอร์ไลท์ 1 ชุด บัลลสาต์ 250 วัตต์ 2 อีนิกเตอร์ 2 หลอด 250 วัตต์ 3 หลอด
903น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง7-421 อาคาร7 ชั้น4 ห้อง ห้องสรีรสัตว์มีน้ำรั่วไหลลงมาจากแอร์30 พ.ย. 2565 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
904นายพงสธร บารจง1-104ติดตั้งหลอดไฟ เนื่องจากความสว่างไม่เพียงพอ 30 พ.ย. 2565 11:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
905น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18 หอพักตาลฟ้าเปลี่ยน เวลา ปิด เปิด ไฟถนนหน้าอาคาร เปิดเวลา17.40น ปิดเวลา05.30น29 พ.ย. 2565 18:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
906น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ออฟฟิตหน่วยที่พักอาศัยหลอดไฟชำรุด 6 หลอด(หลอดตะเกียบ)29 พ.ย. 2565 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 15:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย 7 วัตต์ 6 หลอด
907นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ8/1-108แอร์เสียและแจ้งซ่อมมาจะ 2 ปีแล้ว ภาตปลาย 2565 มีการเรียนการสอนทุกวัน29 พ.ย. 2565 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 14:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องซ่อมด่วนไปแล้วครับรออนุมัติ
908น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3(ห้องไฟ)เบรคเกอร์เมนไฟชำรุด29 พ.ย. 2565 09:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 15:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ยุทธพล/สมชาย การไฟฟ้าเข้าดำเนินการเปลี่ยน 31/12/65
909น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง20128 พ.ย. 2565 14:36 น.รับเรื่อง
29 พ.ย. 65 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
910นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่)ไฟแสงสว่างในเล้าไก่ไข่ไม่ติด(ขอซ่อมด่วนครับ)28 พ.ย. 2565 11:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 65 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
911น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มเต้าเสียบปลั๊กไฟที่โรงน้ำช็อตค่ะ รบกวนซ่อมด่วนให้หน่อยนะคะ ตอนนี้ผลิตน้ำไม่ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 28 พ.ย. 2565 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 10:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ปลัีกกราว์ด 1 ชุด
912แม่บ้านอาคาร 77-217/7แอร์ไม่เย็น(อุปกรณ์ อ.จัดชื้อมาแล้ว)28 พ.ย. 2565 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 15:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
913นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้งช่อมหอดไฟชำรุดห้องครัวหลอดไฟ1หลอดสั่นห้อง30725 พ.ย. 2565 20:19 น.รับเรื่อง
29 พ.ย. 65 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
914น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง31525 พ.ย. 2565 13:16 น.รับเรื่อง
29 พ.ย. 65 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
915แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2ห้องเบเกอรี่พัดลมดูดอากาศเปิดแล้วไม่ทำงานแจ้งช่อมค่ะ25 พ.ย. 2565 12:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ประดิาฐ์
916แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2ห้องเบเกอรี่พัดลมดูดอากาศเปิดแล้วไม่ทำงานแจ้งช่อมค่ะ25 พ.ย. 2565 12:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย
917น.ส.นิภาพร เมษา7-321 อาคาร 7ต่อปลํีกเสียบตู้เย็น สวิทตู้ดูดควันเปิดไม่ได้25 พ.ย. 2565 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 16:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
918น.ส.นิภาพร เมษา7-321 อาคาร 7ต่อปลํีกเสียบตู้เย็น สวิทตู้ดูดควันเปิดไม่ได้25 พ.ย. 2565 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 16:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
919น.ส.นิภาพร เมษา7-321 อาคาร 7ต่อปลั๊กตู้เย็น สวิทตู้ดูดควันเปิดไม่ได้25 พ.ย. 2565 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 15:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
920น.ส.นิภาพร เมษา7-321 อาคาร 7ต่อปลั๊กตู้เย็น สวิทตู้ดูดควันเปิดไม่ได้25 พ.ย. 2565 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 15:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
921แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13เบรกเกอร์เสีย 25 พ.ย. 2565 10:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 15:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ประดิษฐ์/ยุทธพล ติดตั้งลูกใหม่
922นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ8/1-108แอร์เสียและแจ้งซ่อมมาจะ 2 ปีแล้ว เริ่มวันจันทร์ที่ 28 พย มีการเรียนการสอนทุกวัน25 พ.ย. 2565 08:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 14:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
923นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ8/1-108หลอดไฟขสด เริ่มวันจันทร์ที่ 28 พย มีการเรียนการสอนทุกวัน25 พ.ย. 2565 08:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 14:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 12 หลอด ไพศาล
924น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-410หลอดไฟชำรุด 1 หลอดตะเกียบ สวิตไฟเวลาเปิดมีเสียงดังเหมือนซ๊อต24 พ.ย. 2565 14:51 น.รับเรื่อง
25 พ.ย. 65 10:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
925น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องปทุมมาหลอดไฟชำรุด 6 หลอดหลอดตะเกียบ24 พ.ย. 2565 11:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย หลอดแอลอีดี 7 วัตต์ 6 หลอด
926น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ17หอพักบุคลากร2ไฟลานจอดรถเสีย2หลอด แจ้งซ่อมครั้งที่323 พ.ย. 2565 19:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 14:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฟิวสืกระปุ๊ก 2 ตัว
927น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18หอพักตาลฟ้าห้อง420หลอดไฟกลางห้องไม่สว่าง (หลอดยาว1หลอด)23 พ.ย. 2565 18:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
928น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18หอพักตาลฟ้าหลอดไฟกลางห้องไม่สว่าง 23 (หลอดยาว1หลอด)23 พ.ย. 2565 18:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 14:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 1 วัตต์
929นายเกรียงไกร พัทยากร21-425แอร์เปิดแล้วไม่เย็น comp ไม่ทำงาน23 พ.ย. 2565 15:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 12:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ระบบคอลโทรลเสียไม่สั่งงาน สราวุฒิ/พัน ร้านเกษทองมาแอร์
930น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-137หม้อมิเตอร์ไฟหลุดออกจากบ๊อคไม้23 พ.ย. 2565 15:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
931น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำรวมชั้น1เสีย1หลอดๆตะเกียบ23 พ.ย. 2565 10:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 14:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 7 วัตต์ 1 วัตต์
932น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องอาบน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง31823 พ.ย. 2565 10:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด
933น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18 หอตาลฟ้า ห้อง206สวิทไฟเสีย22 พ.ย. 2565 17:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 10:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
934น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-109,115,116,115แอร์ไม่เย็น(ปรับลง17เย็นไม่ฉ่ำ)22 พ.ย. 2565 15:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 65 15:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, จ้างช่างด้านนอกเข้า เติมนำ้ยาแอร์ 410 A
935น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-105,106,107,108แอร์ไม่เย็น(ปรับลง17เย็นไม่ฉ่ำ)22 พ.ย. 2565 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 10:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
936น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ปั้มสูบน้ำด้านหลัง รปภ.ไม่ทำงาน 22 พ.ย. 2565 13:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 14:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
937น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-133,140โทรทัศน์ติดผนังน๊อตหลุดเอียง22 พ.ย. 2565 12:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 10:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
938น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-138เปลี่ยนฝาครอบปลั๊กไฟ 22 พ.ย. 2565 11:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 10:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
939แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21แอร์เสีย ห้องแล็บ ห้อง 21-40722 พ.ย. 2565 11:22 น.รับเรื่อง
23 พ.ย. 65 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
940น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-104เปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณโครมไฟหน้ากระจก 1 หลอดตะเกียบ22 พ.ย. 2565 09:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 10:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
941น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-117ปลั๊กไฟหน้ากระจกหลุด22 พ.ย. 2565 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 10:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
942น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-133เปลี่ยนกรอบปลั๊กไฟ 22 พ.ย. 2565 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 11:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
943น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-141หลอดไฟห้องน้ำชำรุด 1 หลอดตะเกียบ22 พ.ย. 2565 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 11:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
944น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-131ปลั๊กไฟหลุออกมาจากปล๊อก 21 พ.ย. 2565 16:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 10:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
945น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-127เปลี่ยนปลั๊กไฟ 21 พ.ย. 2565 16:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 10:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
946น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139 แอร์ไม่เย็น(เย็นไม่ฉ่ำ)21 พ.ย. 2565 13:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 10:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
947น.ส.นุชรินทร์ ควรครูห้องคลัง ชั้น 2 ห้อง 1-201หลอดไฟเสีย ไฟกระพริบ21 พ.ย. 2565 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
948นายจำนงค์ วงค์คำพระจากหลังป้อมประตู1ถึงแยกอาคารบริหารตั้งเวลาใหม่ ปกติ18.00น.เปลี่ยนเป็นเวลา 17.30น.21 พ.ย. 2565 08:48 น.รับเรื่อง
21 พ.ย. 65 12:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
949นายจำนงค์ วงค์คำพระรอบอาคาร 9ไฟดวงจันทร์ขาด21 พ.ย. 2565 08:40 น.รับเรื่อง
21 พ.ย. 65 12:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
950นายจำนงค์ วงค์คำพระด้านหลังอาคาร 22หลอดไฟนีออนขาด21 พ.ย. 2565 08:35 น.รับเรื่อง
21 พ.ย. 65 12:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
951นายจำนงค์ วงค์คำพระส่องพระพิรุณไฟสปรอตไลด์เปิดไม่ออก21 พ.ย. 2565 08:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
952นายจำนงค์ วงค์คำพระหลังห้องน้ำเทควันโด้หลอดไฟนีออนขาด21 พ.ย. 2565 08:29 น.รับเรื่อง
21 พ.ย. 65 12:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
953แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ9ชั้น218 พ.ย. 2565 12:23 น.ยกเลิกรายการ
18 พ.ย. 65 13:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
954แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ9ชั้น2แอร์ห้องรับรองรั่ว18 พ.ย. 2565 12:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 14:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
955แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ9ชั้น2แอร์ห้องรับรองรั่ว18 พ.ย. 2565 12:20 น.ยกเลิกรายการ
18 พ.ย. 65 13:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
956แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-306 ชั้น3 อ.21หลอดไฟห้องน้ำหญิงเสีย3หลอด 1)หลอดตะเกียบ1หลอด 2)หลอดยาว2หลอดค่ะ. 16 พ.ย. 2565 11:29 น.รับเรื่อง
16 พ.ย. 65 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
957น.ส.นิรมล วงษ์ประชุมห้องธุรการ (1-107)หลอดไฟเสีย 2 หลอด (หลอดไฟเปิดไม่ติด /ติดๆดับๆ)15 พ.ย. 2565 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 66 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
958แม่บ้านอาคาร 77-422ปฎิบัติการสรีรพืชหลอดไฟชำรุด7หลอด15 พ.ย. 2565 08:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 14:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุมิ แอลอีดี 20 วัตต์ 8 หลอด
959แม่บ้านอาคาร 77-421ปฎิบัติการสรีรสัตว์หลอดไฟชำรุด17หลอด15 พ.ย. 2565 07:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 14:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 20 วัตต์ 17 หลอด
960แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2ห้องเบเกอรี่ ปลั๊กไฟไม่เข้าต้องใช้งานด่วน 14 พ.ย. 2565 14:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 14:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
961น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ 1. ตรวจเช็คสภาพ เครื่องปรับอากาศ ห้อง 102 , 109 อาคารวิจัยและพัฒนา 2.ตรวจเช็คสภาพเครื่องปรับอาอาศ ห้องนิทรรศการบัวบรรพ์พรรณราย เพื่อรองกับการรับรองคณะกรรมการ วันที 25-27 พ.ย. 256514 พ.ย. 2565 11:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 14:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุมิ/พัน 102 -เบรคเกอร์ 1 ตัว 109-ใบพัลมแอร์
962นายอนุสรณ์ กันทัมอาคาร 9 ห้อง 9-208ขอให้ล้างทำความสะอาดตัวระบายความร้อนแอร์ เนื่องจากแอร์ไม่เย็น14 พ.ย. 2565 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 14:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุมิ/พัน
963นายโก้ ยาลัย8/2ห้องเบเกอรี่เต้าไฟเสีย/ไฟฟ้าไม่เข้า14 พ.ย. 2565 09:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 65 15:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
964น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4พัดลมโคจรห้อง4-111ไม่หมุนวันที่.11.พ.ย.6511 พ.ย. 2565 10:41 น.รับเรื่อง
11 พ.ย. 65 12:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
965น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4พัดลมโคจรห้อง4-111ไม่หมุนวันที่.11.พ.ย.6511 พ.ย. 2565 10:40 น.รับเรื่อง
11 พ.ย. 65 12:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
966นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 แอร์ใช้งานไม่ได้ 1เครื่อง11 พ.ย. 2565 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ย. 65 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
967นายจำนงค์ วงค์คำพระเครื่องปั้นน้ำอ่างสกลนครสวนนนทรีทรงปลูกไม่ออกไฟสปรอตไลท์ไม่ออก11 พ.ย. 2565 08:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ย. 65 14:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล
968แม่บ้านอาคาร 77-321ปฎิบัติการวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดลอ้มหลอดไฟชำรุด24หลอด10 พ.ย. 2565 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตตื 24 หลอด สราวุมิ/พัน
969แม่บ้านอาคาร 77-322ปฎิบัติการพันธุ์ศาสตร์หลอดไฟชำรุด10หลอด10 พ.ย. 2565 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 10 หลอด สราวุมิ/พัน
970แม่บ้านอาคาร 77-323ปฎิบัติการจุลชีววิทยาหลอดไฟชำรุด14หลอด10 พ.ย. 2565 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 14 หลอด สราวุฒิ/พัน
971นายจำนงค์ วงค์คำพระสวนลูกนนทรีทรงปลูกไฟสปรอตไลท์ส่องปั้มน้ำ10 พ.ย. 2565 08:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 65 15:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
972นายจำนงค์ วงค์คำพระหน้าองค์พระพิรุณไฟสปรอตไลท์ LED ไม่ออก10 พ.ย. 2565 08:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ย. 65 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนไดเวอร์แอลอีดี 50 วัตต์ ไพศาล/สมชาย
973นายจำนงค์ วงค์คำพระลานพญานาค อุทยานบัวไฟสปรอตไลท์ไม่ออก10 พ.ย. 2565 08:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 65 15:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
974นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่)พู่เล่พัดลมเล้าไก่ไข่แตกชำรุด ต้องเปลี่ยนใหม่ (ต้องย้ายจากอีกเล้ามาใส่ ของมีอยู่แล้ว) ***ซ่อมด่วนครับ***09 พ.ย. 2565 15:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ย. 65 14:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย เปลี่ยนมูเลย์ใหม่
975น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องนํ้าขาดห้อง4-302/1.4หลอด(สั้น).ยาว2หลอด.วันที่9.พ.ย.6509 พ.ย. 2565 09:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด ยาว แอลอีดี 9 วัตต์ 4 หลอด สั้น สราวุฒิ/พัน
976แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แอร์ห้องไฟเปิดแล้วไม่เย็นมีแต่ลมแจ้งช่อมค่ะ08 พ.ย. 2565 14:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 14:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัดลมคอยร้อนเสีย สราวุฒิ/พัน
977แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22หลอดไฟขาดห้อง 22-113 ห้องน้ำ08 พ.ย. 2565 10:42 น.รับเรื่อง
08 พ.ย. 65 15:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
978น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-113แอร์ชำรุดเสียงดัง ช่างมาซ่อมแล้วแต่ยังเป็นอีก07 พ.ย. 2565 16:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 10:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ช่างภายนอกเข้ามาดำเนินการ สราวุฒิ/พัน
979นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5เครื่องทำน้ำอุ่นชำรุด ห้อง108/1-120/1-402/107 พ.ย. 2565 16:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 16:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
980นายชาติสยาม ผลวิลัยอาคาร 8/2 บริเวณโถงอาคารเต้าจ่ายกระแสไฟฟ้า ชำรุดจำนวน 2 ชุด ที่อาจจะเป็นอันตรายแก่นิสิตและบุคลากรที่ใช้งาน 07 พ.ย. 2565 14:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, บล๊อกลอย 2 ตัว ไพศาล/สมชาย
981นายชาติสยาม ผลวิลัยอาคาร 8/2 บริเวณโถงอาคารไฟแสงสว่างบริเวณโถงอาคาร ไม่ติดจำนวน 11 จุด แสงสว่างไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอนปฏิบัติการภานในบริเวณดังกล่าว 07 พ.ย. 2565 14:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 14:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
982นายrutchanon pongtongตู้คอนโทรล b1 อุทยานเกษตร 50 พรรษาตู้คอนโทรล b1 ใช้งานไม่ได้07 พ.ย. 2565 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ย. 65 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สวิทช์กด 2 ตัว ไพศาล/ฉัตรชัย
983แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ไฟทางเดินหน้าห้องฝ่ายทะเบียนขาดทั้งหมด ชั้น 204 พ.ย. 2565 08:40 น.รับเรื่อง
04 พ.ย. 65 10:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
984นางทิตยา สุภาวงค์1-316หลอดไฟขาด จำนวน 7 หลอด03 พ.ย. 2565 15:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 65 13:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/สมชาย/ประดิษฐ์ 1-316 แอลอีดี 18 วัตต์(36) 7 หลอด 1-307 แอลอีดี 18 วัตต์(36) 5 หลอด 1-309 แอลอีดี 18 วัตต์(36) 2 หลอด
985แม่บ้านอาคาร 7หอ้งทำงานอาจารย์7-410/1หลอดไฟชำรุด4หลอด03 พ.ย. 2565 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ย. 65 11:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 18 วัตต์ ยาว 4 หลอด สราวุฒิ/พัน
986แม่บ้านอาคาร 77-214(ห้องประชุมพรรณานิคม)หลอดไฟชำรุด3หลอด03 พ.ย. 2565 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ย. 65 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี 18 วัตต์ 3 หลอด สราวุฒิ/พัน
987นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 หลอดไฟสั้น บันไดทางขึ้นชั้น 3 ฝั่งทิศตะวันตก ชำรุด 1 หลอด02 พ.ย. 2565 19:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ย. 65 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอด แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด สราวุฒิ/พัน
988นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ไฟทางเดินชั้น1โรงแรมจากหน้าห้อง 3-127 ถึง หน้าห้อง 3-141 หลอด LED เสียจำนวน 10 หลอด02 พ.ย. 2565 18:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 14:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
989น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-113แอร์เสียงดัง02 พ.ย. 2565 16:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 65 11:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
990แม่บ้านอาคาร 7บริเวณชานบันไดระหวา่งชั้น1-2กลอ่งไฟฉุกเฉินมีเสียงดังผิดปกติ02 พ.ย. 2565 15:44 น.รับเรื่อง
02 พ.ย. 65 16:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
991แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14แอร์ห้องประชุมวิโรจน์ ตัวที่ 3 ไม่เย็น01 พ.ย. 2565 14:05 น.รับเรื่อง
01 พ.ย. 65 14:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
992น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องครัวขาด1หลอด(สั้น)ห้อง4-12301 พ.ย. 2565 13:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 10:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี 9 สัตต์ 1 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
993นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ปลั๊กไฟตู้น้ำชั้น1ชำรุด01 พ.ย. 2565 12:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 16:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
994แม่บ้านอาคาร 77-217/7แอร์ไม่เย็น01 พ.ย. 2565 10:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 15:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
995นายจำนงค์ วงค์คำพระข้างป้อมประตู 1 ขาเข้าหลอดนีออนขาด01 พ.ย. 2565 08:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย หลอดแอลอีดี 18 วัตต์ (36) 1 หลอด
996น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-132เครื่องทำน้ำอุ่นชำรุดไม่ทำงาน31 ต.ค. 2565 16:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
997น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ออฟฟิตหน่วยที่พักอาศัยหลอดไฟชำรุด 3 หลอด หลอดตะเกียบ31 ต.ค. 2565 16:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน หลอดแอลอีดี 18 วัตต์ 3 หลอด
998น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-137หลอดไฟดอกจำปาชำรุด31 ต.ค. 2565 16:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด
999น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-116รีโมท์แอร์เปิด-ปิดยาก31 ต.ค. 2565 16:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1000น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-212ฝาครอบปลั๊กไฟหลุด 31 ต.ค. 2565 16:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 10:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี 20 วััตต์ 1 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1001แม่บ้านอาคาร 66-105หลอดไฟชํารุด6หลอด31 ต.ค. 2565 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ย. 65 15:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1002นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3หอ้งน้ำหญิงหน้าห้องปทุมมาหลอดไฟขาด 3 หลอด31 ต.ค. 2565 09:40 น.รับเรื่อง
31 ต.ค. 65 12:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1003น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-136หลอดจำปาชำรุด28 ต.ค. 2565 16:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดีจำปา 7 วัตต์ 1 หลอด
1004น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-114แอร์ชำรุดไม่เย็น28 ต.ค. 2565 16:31 น.รับเรื่อง
31 ต.ค. 65 12:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1005น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-112แอร์ชำรุดเสียงดัง28 ต.ค. 2565 16:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 65 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน บูสต่อมอเตอร์พันลมคอยล์เย็น 1 ตัว
1006น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-313แอร์เปิดไม่ติด 1 ตัว28 ต.ค. 2565 15:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ค. 66 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1007น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-208 ห้องธุรการคณะ ทอ .ปลั้กกาน้ำร้อนเปลื่อยถอดออกจากเต้ารับไม่ได้28 ต.ค. 2565 15:42 น.รับเรื่อง
28 ต.ค. 65 15:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1008น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17เปลี่ยนมิเตอร์เครื่องปั้มน้ำ ดาดฟ้า27 ต.ค. 2565 15:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ต.ค. 65 15:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล มิเตรอร์หมุนปกติ
1009น.ส.จิตรา ธรรมรักษา1-311หลอดไฟชำรุด27 ต.ค. 2565 11:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 65 11:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย แอลอีดี 18 วัตต์ (36) 14 หลอด
1010น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10พัดลมที่โถงโรงอาหารกลาง อ.10 ชำรุดค่ะ 27 ต.ค. 2565 10:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 16:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1011แม่บ้านอาคาร 77-322เวลาเปิดตู้อบควันในการเรียนการสอนปฏิบัติการ(เรียนแล็ป)จะเกิดปัญหาคือไฟฟ้าจะตัดทุกครั้ง26 ต.ค. 2565 15:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 65 16:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1012น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตรวจเช็คระบบปั้มน้ำให้ด้วยค่ะเนื่องจากนิสิตแจ้งว่าน้ำไหลไม่ค่อยแรงโซนด้านหน้า26 ต.ค. 2565 14:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ต.ค. 65 15:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
1013แม่บ้านอาคาร 77-316หอ้งรับส่งข้อสอบแอร์ไม่เย็น26 ต.ค. 2565 12:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 14:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน รูมแอร์ชำรุด 1 ตัว
1014แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20น้ำแอร์รั่ว ห้อง 20-10326 ต.ค. 2565 10:38 น.รับเรื่อง
27 ต.ค. 65 16:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1015นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟหน้าหอชำรุดยาว1หลอด26 ต.ค. 2565 08:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 65 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 18 (36W) 1 หลอด ฝาครอบ 2 ช่อง 1 อัน สวิทช์เดี่ยว 1 ตัว
1016แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-207แอร์มีน้ำหยดลงพื้น25 ต.ค. 2565 13:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1017นายปฐมวงศ์ เถายะบุตรอาคาร 1 ห้องเฟื่องฟ้าหลอดไฟไม่ออกหลายจุด อยากให้ซ่อมทั้งหมด เพื่อเตรียมสถานที่ในการประชุมสภาคณบดีแห่งประเทศไทย วันที่ 29 ต.ค. 6525 ต.ค. 2565 13:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 65 10:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย แอลอีดี 36 วัตต์ 7 หลอด
1018แม่บ้านอาคาร 1ห้องยางนาชั้น2หลอดไฟกะพริบ1หลอด25 ต.ค. 2565 10:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 65 11:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์ แอลอีดี 18 (36W) 1 หลอด
1019น.ส.นิภาพร เมษาห้อง 7-321 อาคาร 7สวิทช์ไฟฮูดดูดควันเสีย25 ต.ค. 2565 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 16:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1020น.ส.นิภาพร เมษาห้อง 7-321 อาคาร 7สวิทช์ไฟฮูดดูดควันเสีย25 ต.ค. 2565 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 16:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1021น.ส.นิภาพร เมษาห้อง 7-321 อาคาร 7ต่อปลั๊กเข้าตู้เย็น 2 จุด25 ต.ค. 2565 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 16:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1022น.ส.นิภาพร เมษาห้อง 7-321 อาคาร 7ต่อปลั๊กเข้าตู้เย็น 2 จุด25 ต.ค. 2565 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 16:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1023นายจำนงค์ วงค์คำพระแยกหมุดวิทยาเขตถึงแยกหอพักชายหลอดไฟขาด 2 หลอด25 ต.ค. 2565 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 11:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1024นายจำนงค์ วงค์คำพระถนนหมายเลข 2 แยกหมุดวิทยาเขตถึงแยก อาคาร 6 หลอดไฟขาด 9 หลอด25 ต.ค. 2565 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ย. 65 15:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1025นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู1หลอดนีออนยาวฝั่งขาเข้าเปิดไม่ออก25 ต.ค. 2565 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1026น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ปั้มนํ้าเสียฝั่งอาคารชุดข้างห้อง4-10622 ต.ค. 2565 11:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ย. 65 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1027น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4ปั้มน้ำชำรุด21 ต.ค. 2565 10:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ต.ค. 65 15:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
1028น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าสวิทไฟทางเดินหน้าห้อง306 เวลากดสวิทไฟจะดูด20 ต.ค. 2565 20:46 น.รับเรื่อง
21 ต.ค. 65 12:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1029น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าห้อง418หลอดไฟกลางห้องไม่สว่าง (หลอดยาว1หลอด)20 ต.ค. 2565 20:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย แอลอีดี 18 วัตต์ 1 หลอด
1030แม่บ้านอาคาร 77-311หลอดไฟกระพริบ1หลอด( ถ้าไม่มีหลอดไฟมาเปลี่ยน ขอให้มาถอดหลอดไฟที่กระพริบออก)20 ต.ค. 2565 16:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด สราวุฒิ
1031น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-106ระบบไฟฟ้าภายในห้องชำรุด20 ต.ค. 2565 14:53 น.รับเรื่อง
21 ต.ค. 65 12:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1032น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-128แอร์ชำรุด20 ต.ค. 2565 14:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 13:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1033น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-106หลอดไฟชำรุด 1 หลอด20 ต.ค. 2565 14:37 น.รับเรื่อง
21 ต.ค. 65 12:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1034น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-104เครื่องทำน้ำอุ่นชำรุดไม่ทำงาน20 ต.ค. 2565 14:13 น.รับเรื่อง
21 ต.ค. 65 12:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1035แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1หลอดไฟขาด 4 หลอดห้องประชาสัมพันธ์ รอบทางเดินหน้าห้องน้ำหญิง 3 หลอด ห้องไปรษณีย์ 1 หลอด20 ต.ค. 2565 08:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย หลอดแอลอีดี 18 วัตต์ (36) 7 หลอด
1036แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1หลอดไฟขาด 10 หลอด มีห้อง1-314 -6 หลอด ห้อง 1-304 -2 หลอด ห้อง 1-309 - 1 หลอด ห้อง 1-307 -1หลอด20 ต.ค. 2565 08:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 18 วัตต์ 10 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1037นายrutchanon pongtongโรงเรือนแพะแกะ ไฟฟ้าเปิดไม่ติด19 ต.ค. 2565 14:53 น.รับเรื่อง
20 ต.ค. 65 12:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1038แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ่างหนองคายปั้มน้ำชำรุด19 ต.ค. 2565 14:25 น.รับเรื่อง
19 ต.ค. 65 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1039แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19หลอดไฟขาด 3 หลอด ห้อง 19-128/319 ต.ค. 2565 10:47 น.รับเรื่อง
19 ต.ค. 65 14:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1040นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สวิทซ์ไฟชำรุด308/119 ต.ค. 2565 08:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 65 11:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย สวิทช์เดี่ยว 1 ตัว
1041น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา22-201แอร์เปิดเครื่องแล้วฝาครอบแอร์ไม่เปิด18 ต.ค. 2565 13:55 น.รับเรื่อง
18 ต.ค. 65 15:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1042น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา22-206แอร์เปิดเครื่องแล้วฝาครอบแอร์ไม่เปิด18 ต.ค. 2565 13:54 น.รับเรื่อง
18 ต.ค. 65 15:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1043น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้องเสีย1หลอดๆยาวห้อง30718 ต.ค. 2565 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 14:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 18 วัตต์ 1 หลอด
1044น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง10818 ต.ค. 2565 09:22 น.รับเรื่อง
18 ต.ค. 65 10:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1045นายจุลจิรา มีพรหมห้องคลังยา อาคารสถานพยาบาล (อาคาร 16)มีน้ำรั่วไหลออกจากทางช่องแอร์ 18 ต.ค. 2565 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 14:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1046น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง10818 ต.ค. 2565 09:10 น.รับเรื่อง
18 ต.ค. 65 10:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1047น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4เครื่องทํานํ้าอุ่นไฟไม่ขึ้นห้อง4-108/1และห้อง4-102/1.วันที่18.ต.ค.256518 ต.ค. 2565 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.พ. 66 14:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
1048น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16แอร์มีน้ำรั่ว ห้อง16-11017 ต.ค. 2565 19:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1049นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สวิทช์ไฟห้องน้ำชำรุดห้อง202/117 ต.ค. 2565 19:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 65 11:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย สวิทช์เดี่ยว 1 ตัว
1050นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หหม้อน้ำเครื่องทำน้ำอุ่นขาดหัอง202/117 ต.ค. 2565 19:14 น.รับเรื่อง
18 ต.ค. 65 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1051นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟชำรุดห้อง306ยาว1หลอด17 ต.ค. 2565 18:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 65 11:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 18 วัตต์ (36) 1 หลอด
1052น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง20817 ต.ค. 2565 15:24 น.รับเรื่อง
17 ต.ค. 65 16:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1053น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง20117 ต.ค. 2565 15:23 น.รับเรื่อง
17 ต.ค. 65 16:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1054น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง20517 ต.ค. 2565 13:46 น.รับเรื่อง
17 ต.ค. 65 16:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1055น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ล้างทำความสะอาด พัดลมห้องน้ำ ชาย - หญิง ฝั่ง รปภ.17 ต.ค. 2565 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 14:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1056น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ 1.พัดลมห้องน้ำชาย ฝั่ง รปภ. มี เสียงดังเวลาเปิด 2.พัดลมห้อง 101 อาคารวิจัยและพัฒนา มีเสียงดังเวลาเปิด17 ต.ค. 2565 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 16:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1057นายrutchanon pongtongอาคารอำนวยการอุทยานเกษตร 50 พรรษาปลั๊กไฟช็อต ใช้งานไม่ได้ บริเวณโถงด้านหลัง17 ต.ค. 2565 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ต.ค. 65 11:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1058นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ8/1-108หลอดไฟกระพริบและขาด แจ้งไปเกิน 1 เดือนแล้วค่ะ17 ต.ค. 2565 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย แอลอีดี 18 วัตต์ 3 หลอด
1059แม่บ้านฝ่าย อาคารฯถนน ว.ป.ร.อสายไฟขาดเกาะกลางขาด จากหน้าหอพัก ฟาร์วิลล์ -ถึงทางโค้ง17 ต.ค. 2565 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ต.ค. 65 11:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1060แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ปลั๊กไฟเข้ากล้อง CC.TV ชำรุด 17 ต.ค. 2565 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 16:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1061น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าหลอดไฟโรงจอดรถใต้อาคารเสียทั้งโซนหน้าและโซนหลัง15 ต.ค. 2565 20:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย ชุดโคมไฟ 36 1 ชุด หลอดแอลลีดี 18 วัตต์ (36) 43 หลอด
1062น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้า ห้อง117หลอดไฟกลางห้องเสีย (หลอดยาว1หลอด)15 ต.ค. 2565 20:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 18 วัตต์ 1 หลอด
1063น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร17 หอพักบุคลากร2ไฟลานจอดรถข้างอาคารเสีย2หลอด14 ต.ค. 2565 17:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 16:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1064นายจำนงค์ วงค์คำพระแยกโค้งหน้าอาคาร 50 พรรษา ถึงประตู 3หลอดไฟขาด 6 หลอดยาว12 ต.ค. 2565 16:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1065นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟห้อง 415 ชำรุด12 ต.ค. 2565 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 66 11:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
1066นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แจ้งซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่นทุกชั้น เนื่องจากชำรุดทุกชั้น12 ต.ค. 2565 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 15:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย เบอร์เกอร์ 30 แอมป์ 2 ตัว
1067นายศุทธิณัฏฐ์ สุนทรกลัมพ์3-305 อ.3เครื่องทำน้ำอุ่นเปิดน้ำแล้วไม่ทำความร้อน รออยู่ระยะนึงก็ยังไม่ทำความร้อน12 ต.ค. 2565 07:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 15:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1068แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_204แอร์ห้องเรียนรั่วค่ะ11 ต.ค. 2565 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 66 15:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1069นางสุพัตรา ผาลลาพัง1-304หลอดไฟเสีย 2 หลอดค่ะ11 ต.ค. 2565 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 09:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 18 วัตต์ 8 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1070น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18หลอดไฟอ่างล้างหน้าห้อง108เสีย(หลอดตะเกียบ)11 ต.ค. 2565 06:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 13:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1071น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาร้านลูกรัง อาคาร 21ไฟฟ้าขาด ใช้งานไม่ได้ 10 ต.ค. 2565 15:22 น.รับเรื่อง
10 ต.ค. 65 16:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1072น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาฟาร์มพืช คณะทอ.โรงเก็บวัสดุ อุปกรณ์ แปลง นิสิต หลอดไฟชำรุด ไม่สว่าง 10 ต.ค. 2565 14:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 15:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1073น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาฟาร์มพืชแอร์ไม่ทำงาน10 ต.ค. 2565 09:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 66 16:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1074น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-106ไฟดับทั้งห้อง (เคยดับ1รอบช่างมาซ่อมแล้วแต่ดับอีกครั้งที่2)07 ต.ค. 2565 14:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ต.ค. 65 15:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1075น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-112แอร์ชำรุดเสียงดัง07 ต.ค. 2565 14:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ต.ค. 65 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1076แม่บ้านอาคาร 77-229แอร์น้ำรั่ว06 ต.ค. 2565 13:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ต.ค. 65 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1077แม่บ้านอาคาร 1อ1ชั้น1-พัสดุ1/2/ห้องน้ำชาย/ห้องการเงิน/ห้องประชาสัมพันธ์หลอดไฟเสียปิด-เปิดไม่ติดรวมจำนวน7หลอด05 ต.ค. 2565 11:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 18 วัตต์ 5 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1078แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14แอร์ไม่เย็น ห้อง ทู บี05 ต.ค. 2565 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ย. 65 13:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน/สราวุฒิ เติมนำ้ยาใหม่
1079น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านครัวพี่ต๊ะ อ.10หลอดไฟภายในร้านชำรุดค่ะ04 ต.ค. 2565 15:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ต.ค. 65 15:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1080นางกัญญารันต์ ยอดขำ1-102หลอดไฟขาด 4หลอด04 ต.ค. 2565 11:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย แอลอีดี 18 วัตต์ 4 หลอด
1081แม่บ้านฝ่าย อาคารฯประตู 1โคมไฟไซเรนถนนไม่ออก 1 หลอด04 ต.ค. 2565 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ต.ค. 65 15:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1082แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานเกษตร 50 พรรษาไฟรอบอาคาร เปิดไม่ออก04 ต.ค. 2565 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1083น.ส.ภิญญารัตน์ กงประโคน306 อาคาร 17ขั้วหลอดไฟฟ้าส่องสว่างในห้องมีไฟช๊อตเวลาเปิดใช้งาน03 ต.ค. 2565 20:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ต.ค. 65 15:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1084น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4เครื่องทํานํ้าอุ่นไม่ร้อนห้อง4-220/103 ต.ค. 2565 16:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ต.ค. 65 10:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, 4-202/1 เปลี่ยนเบรคเกอร์ 30 A 1 ตัว สมชาย-ไพศาล
1085น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติปั้มน้ำฝั่งรปภ.ไม่ทำงาน 03 ต.ค. 2565 13:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ต.ค. 65 09:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล มดเข้า
1086น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ 1.หลอดไฟห้องน้ำชาย ด้าน รปภ.ชำรุด 03 ต.ค. 2565 11:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 14:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1087น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ปลั๊กไฟเครื่องขัดพื้นชำรุด(มีอะใหล่ไห้ค่ะ)03 ต.ค. 2565 10:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ต.ค. 65 15:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1088น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-106ไฟดับทั้งห้อง (เคยดับ1รอบช่างมาซ่อมแล้วแต่ดับอีกครั้งที่2)03 ต.ค. 2565 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ต.ค. 65 09:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1089น.ส.ฐิติรัตน์ ยะอนันต์อาคาร2รบกวนเปลี่ยนหลอดไฟตรงหน้าห้องชั้น 2 ตรงระเบียงทางเดิน ด้วยค่ะเนื่องจากไฟไม่ติดมา 3 เดือนแล้ว01 ต.ค. 2565 19:08 น.รับเรื่อง
04 ต.ค. 65 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1090น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-106ไฟดับทั้งห้อง (ช่างมาซ่อมแล้วคะ)01 ต.ค. 2565 11:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ต.ค. 65 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1091น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-113แอร์ชำรุดเสียงดัง ช่างมาซ่อมแล้วคะ01 ต.ค. 2565 11:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ต.ค. 65 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เปลี่ยนแกนต่อ 1 ชุด
1092น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านชายสี่หมี่เกี๊ยว โรงอาหารอ.10เต้าเสียบปลั๊กไฟร้านชายสี่ ซ็อตค่ะ ร้านซื้ออุปกรณ์มาแล้ว รบกวนช่างไฟเปลี่ยนให้หน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ 01 ต.ค. 2565 08:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ต.ค. 65 15:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวูฒิ/พัน
1093แม่บ้านอาคาร 77-323(หอ้งเรียนแล็ป)แอร์น้ำรั่ว30 ก.ย. 2565 16:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ต.ค. 65 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุมิ/พัน
1094แม่บ้านอาคาร 77-104/1หลอดไฟชำรุด4หลอด(หลอดสั้น)30 ก.ย. 2565 14:10 น.รับเรื่อง
04 ต.ค. 65 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1095แม่บ้านอาคาร 77-103/1หลอดไฟหน้ากระจกชำรุด2หลอดยาว30 ก.ย. 2565 14:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 11:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 3 หลอด
1096แม่บ้านอาคาร 77-103/2หลอดไฟหลอดสั้นชำรุด1หลอด30 ก.ย. 2565 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 14:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
1097นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้องปทุมมาหลอดไฟขาด230 ก.ย. 2565 10:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 65 11:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์ แอลอีดี 18 (36W) 2 หลอด
1098แม่บ้านอาคาร 88/2แอร์ห้องเรียน 30 ก.ย. 2565 08:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 14:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1099แม่บ้านอาคาร 77-215กุสุมาลย์แอร์ติดๆ-ดับๆตลอดเวลา29 ก.ย. 2565 13:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 มี.ค. 66 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1100นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (โคนม)สายไฟฟาร์มวัวนมขาด เนื่องจากโดนรถเกี่ยวขาด (ขอให้เข้ามาแก้ไขให้ด่วนครับ)29 ก.ย. 2565 12:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 08:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1101นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (โคนม)สายไฟฟาร์มวัวนมขาด เนื่องจากโดนรถเกี่ยวขาด (ขอให้เข้ามาแก้ไขให้ด่วนครับ)29 ก.ย. 2565 12:40 น.ยกเลิกรายการ
29 ก.ย. 65 12:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1102แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ห้องเฟื้องฟ้าคอมพิเซอร์เสีย 3 ตัว29 ก.ย. 2565 11:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 15:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คอมเพรสเชอร์ เสีย 2 ลูก หัวหลักคอมซ๊อต รูมแอร์ 2 ชุด แม๊กเนติก 1 โพล 220 โวล์ท 2 ตัว พัน/สราวุฒิ
1103แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9น้ำแอร์รั่ว ห้อง รับรอง ชั้น 2 (ด่วน)29 ก.ย. 2565 10:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 14:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1104แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19หลอดไฟขาด 3 หลอด ห้องน้ำ ห้อง 19-128/129 ก.ย. 2565 10:21 น.รับเรื่อง
29 ก.ย. 65 10:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1105น.ส.มยุรา ผาสุข9-204หลอดไฟขาด ตรงโต๊ะทำงานพอดี ทำให้ไม่มีแสงสว่าง มองไม่เห็นค่ะ29 ก.ย. 2565 10:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 66 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, 9-205 แอลอีดี 20 วัตต์ 4 หลอด ฉัตรชัย
1106น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้า ห้อง307หลอดไฟกลางห้องเสีย (หลอดยาว1หลอด)28 ก.ย. 2565 21:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 14:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 18 วัตต์ 1 หลอด
1107แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2แอร์ชำรุดห้อง 2-202-2-303-2-110-2-111-2-205-2-20628 ก.ย. 2565 14:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 16:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, -คอมเพรสเซอร์ชำรุด 5 ลูก ขนาด 35,000-40,000 ฺBTU -พัดลมระบายความร้อน1/4HP 8 ลูก -ซ่อมรั่วแผงระบายความร้อนรั่ว -ล้างทำความสะอาดระบบเครื่องปรับอากาศทั้งระบบ -แผงคอนโทรล PCB คอลโทรลไม่ได้ 1 ชุด
1108น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์หลอดไฟห้องน้ำชาย ลานอาหารหลอดไฟขาด ที่ห้องน้ำชาย บริเวณลานอาหารค่ะ 28 ก.ย. 2565 11:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 10:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1109แม่บ้านอาคาร 77-225แอร์น้ำรั่ว28 ก.ย. 2565 10:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ต.ค. 65 15:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1110แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22แอร์ไม่เย็น กับหลอดไฟขาด ห้อง 22-10127 ก.ย. 2565 11:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แก้ไข E3 แก้ไขแล้ว สราวุฒิ/พัน
1111แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หลอดไฟขาด 3 หลอด ห้องศาลจำลอง ฝั่ง ศ.ว26 ก.ย. 2565 15:25 น.รับเรื่อง
27 ก.ย. 65 12:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1112แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-309แอร์น้ำรั่ว 26 ก.ย. 2565 14:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ต.ค. 65 15:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1113นายจำนงค์ วงค์คำพระด้านหลังห้องน้ำเทควันโด อ.14หลอดไฟฟลูเรนเซ็นต์ 38 วัตรไม่ออก26 ก.ย. 2565 11:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 4 หลอด ไพศาล/สมชาย
1114แม่บ้านฝ่าย อาคารฯห้องสมุด 24 ชั่วโมงปั้มน้ำไม่ทำงาน (น้ำไม่ไหล )ห้องสมุด 24 ชั่วโมง26 ก.ย. 2565 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ย. 65 13:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1115แม่บ้านอาคาร 77-403/3หลอดไฟหน้ากระจกหลุดออกจากรางห้อยลงมา 26 ก.ย. 2565 08:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 65 11:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1116แม่บ้านอาคาร 77-409/1พัดลมเครื่องปรับอากาศชำรุด23 ก.ย. 2565 14:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัดลมเครื่องปรับอากาศแตกหัก
1117น.ส.ยุวดี แซ่ตั้ง7-112/2แอร์ไม่เย็นมีแต่ลมไม่มีความเย็นเลย23 ก.ย. 2565 13:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 65 16:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1118นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ ไฟฟ้าอาคารเอนกประสงค์ในฟาร์มสัตว์ไม่ติดทั้งอาคาร(รบกวนแก้ไขให้ด่วนด้วยครับ เพราะมียาและวัคซีนแช่ตู้เย็นอยู่มาก)22 ก.ย. 2565 14:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1119อาจารย์อรนภา ทัศนัยนาห้องน้ำหญิงอาคาร 19 ด้านหลังฝั่งห้องยูโดหลอดไฟไม่ติด 3 หลอด ห้องน้ำหญิงอาคาร 19 ด้านหลังฝั่งห้องยูโด22 ก.ย. 2565 14:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 10:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 3 หลอด ไพศาล/สมชาย
1120อาจารย์เปมิกา หิรัญกิตติวงศ์อาคาร 3 ห้อง 339ปลั๊กไฟติดผนังในห้องครัวเสีย มีอุปกรณ์ให้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วค่ะ 22 ก.ย. 2565 06:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ต.ค. 65 10:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉฮัตรตชัย
1121นายศุทธิณัฏฐ์ สุนทรกลัมพ์3-305 อ.3แอร์ไม่ตอบสนองกับรีโมท กด เปิดแอร์จากรีโมทไม่ได้ ทั้งที่เปลี่ยนถ่านรีโมทแล้ว22 ก.ย. 2565 00:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ต.ค. 65 15:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1122นายrutchanon pongtongตู้ไฟโรงสูบอ่างกาฬสินไฟตก ไฟกระพริบ21 ก.ย. 2565 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1123แม่บ้านอาคาร 77-403/3หลอดไฟหลุดลงมาจากรางหน้ากระจกห้องน้ำ 20 ก.ย. 2565 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 65 11:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1124น.ส.ปานชีวัน ปอนพังงาฟาร์มพืช(โรงปุ๋ย)หลอดในห้องเก็บวัสดุโรงปุ๋ยไม่ติด20 ก.ย. 2565 14:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 66 16:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 4 หลอด ไพศาล/สมชาย
1125แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ.2ชั้น2 ห้อง2-207มีน้ำหยดออกมาจากแอร์ 20 ก.ย. 2565 13:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1126นายพรศักดิ์ ขวากุพันธ์7-114ไฟ นีออน เพดาน ไม่ติด20 ก.ย. 2565 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 11:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด
1127นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ เบรตเกอร์ปั๊มน้ำด้านนอกริมสระเปิดไม่ได้20 ก.ย. 2565 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1128นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ หลอดไฟอาคารเอนกประสงค์ฟาร์มสัตว์เสีย 4 หลอด20 ก.ย. 2565 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 66 16:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1129น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16พัดลมที่ติดผนังด้านล่างโถงใช้ไม่ได้1ตัว20 ก.ย. 2565 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ต.ค. 65 15:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1130น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ปลั๊กไฟเครื่องนึ่งเวลาเสียบปลั๊กไฟไม่ติด20 ก.ย. 2565 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1131น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ห้องพักสังเกตอาการแอร์มีแต่ลมไม่เย็น20 ก.ย. 2565 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1132น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-115แอร์ชำรุด19 ก.ย. 2565 16:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มี.ค. 66 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1133อาจารย์วราภรณ์ พ่วงบุตร์ห้องพักอาจารย์ อาคาร 13 แจ้งเปลี่ยนหลอดไฟฟลูโอเรสเซนต์แบบยาวในห้องทำงานอาจารย์ จำนวน 3 หลอด19 ก.ย. 2565 15:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มี.ค. 66 13:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 4 หลอด ไพศาล/สมชาย
1134น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โถงโรงอาหารอาคาร 10ก็อกน้ำอ่างล้างมือบริเวณโถงโรงอาหารไหลไม่หยุดค่ะ 19 ก.ย. 2565 14:23 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 65 14:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1135นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 9หลอดไฟตะเขียบทางเดินชั้น2หน้าห้องทะเบียน และหน้าห้องกิจการนิสิต19 ก.ย. 2565 11:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 66 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 4 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1136แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22แอ์ไม่เย็น ห้อง 22-102 กับห้อง 22-102/1 ชั้น 119 ก.ย. 2565 11:23 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 65 11:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1137นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง115แอร์ไม่เย็นขอรบกวนด่วนค่ะ19 ก.ย. 2565 09:06 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 65 11:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1138น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-207โทรทัศน์ไม่มีสัญาณ16 ก.ย. 2565 13:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 16:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1139นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้องห้องน้ำชายหน้าห้องคาราโอเกะหไฟหลอดสั่นขาด 1หลิด15 ก.ย. 2565 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.พ. 66 14:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 1หลอด ไพศาล/สมชาย
1140นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ทางเดินหน้าห้อง141หลอดไฟขาด2หลอด15 ก.ย. 2565 15:07 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 65 08:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1141น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-214พักลมดูดอากาศชำรุด15 ก.ย. 2565 15:04 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 65 08:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1142น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-113แอร์ชำรุด เสียงดัง15 ก.ย. 2565 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ย. 65 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนแกนเพลาพัดลม 1 ตัว พัน-สราวุฒิ
1143อาจารย์บุศราวรรณ ไชยะอาคาร 8/2 (ห้องควบคุมไฟ)แอร์ไม่เย็น มีแต่ลม15 ก.ย. 2565 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ร้านนายแอร์
1144นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ไฟทางเดินชั้น 1 โรงแรมหลอด LED จากหน้าห้อง 3-103 ถึง 3-117 เสีย 5 หลอด14 ก.ย. 2565 21:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 66 09:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 5 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1145น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-203ดับแบบไม่มีสาเหตุ และเปิดไม่ติด14 ก.ย. 2565 16:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ย. 66 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1146นายอุกฤษ แก้วก่าสนามกีฬาเปตองไฟสปอร์ตไลท์ส่องสว่าง สนามเปตอง ไม่ติด 3 ดวง (ทั้งหมดมี 4 ดวง) 14 ก.ย. 2565 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1147นายจำนงค์ วงค์คำพระชั้น 2 อาคาร 9ประตูม้วนเปิดไม่ได้ 2 บาน14 ก.ย. 2565 09:11 น.รับเรื่อง
15 ก.ย. 65 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1148น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้าหลอดไฟหน้าอ่างล้างหน้าเสีย (หลอดตะเกียบ1หลอด)14 ก.ย. 2565 07:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.พ. 66 14:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
1149นายจำนงค์ วงค์คำพระถนนไปสถานีอาหารสัตว์ไฟถนนเปิดแล้วไม่ออก13 ก.ย. 2565 12:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ย. 65 15:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1150แม่บ้านอาคาร 66-203แอร์สวิตช์เปิดปิดไม่ได้13 ก.ย. 2565 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 13:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แม๊กเนติกแอร์ 220 โวทล์ 1 ตัว
1151แม่บ้านอาคาร 66-203แอร์ไม่เย็น13 ก.ย. 2565 09:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.พ. 66 14:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1152นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟชำรุดทางขึ้นหอยาว1หลอด และห้อง306สั้น1หลอด13 ก.ย. 2565 07:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.พ. 66 14:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์ แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด
1153น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-421พัดลมเพดาน พัดพัดหักและกะจังหลุด จำนวน 1 เครื่อง12 ก.ย. 2565 15:40 น.รับเรื่อง
13 ก.ย. 65 12:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1154น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็ก อ.17พัดลมแขวนติดผนังใช้งานไม่ได้ 2 ตัว และเวลาเปิดใช้งานจะมีเสียงดัง 3 ตัว12 ก.ย. 2565 14:25 น.รับเรื่อง
13 ก.ย. 65 12:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1155น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้องไฟไม่สว่าง1หลอดๆยาวห้อง42012 ก.ย. 2565 12:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 18 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
1156แม่บ้านอาคาร 13ห้องเฉลิมพระเกียรติ และห้อง CSC ชั้น 1 อาคาร 13แจ้งเปลี่ยนหลอดไฟ หลอดเล็ก 10 หลอด และหลอดยาว 8 หลอด ไฟสปรอทไลท์ 10 หลอด12 ก.ย. 2565 12:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 16:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปรดิษฐ์/ฉัตรชัย แอลอีดี 18 วัตต์ 8 หลอด หลอดแอลอีดี ฮาโลเจน 10 วัตต์ 10 หลอด เมทัลฮาไลท์ 250 วัตต์ 10 หลอด
1157แม่บ้านอาคาร 13ห้องดินชั้น1 อาคาร 13แจ้งเปลี่ยนหลอดไฟ หลอดใหญ่ 7 หลอด หลอดเล็ก1 หลอด12 ก.ย. 2565 12:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 16:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1158นายจำนงค์ วงค์คำพระลานพระภิรุณทรงนาคไฟสปรอตไลท์ไม่ออก12 ก.ย. 2565 09:46 น.รับเรื่อง
12 ก.ย. 65 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1159น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าไฟทางเดินหน้าห้อง307เสีย หลอดไฟกระพริบ (หลอดสั้น1หลอด)10 ก.ย. 2565 05:42 น.รับเรื่อง
05 ต.ค. 65 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1160น.ส.กรกนก หาญมนตรีหอตาลฟ้า อาคาร 18บริเวรทางเข้าโรงจอดรถหอตาลฟ้าทั้งโซน ขอความอนุเคราะห์เข้าเปลี่ยนหลอดไฟ เนื่องจากเป็นทางเข้าออกโรงจอดรถ อาจทำให้นิสิตเกิดอุบัติเหตุ หากไม่มีหลอดไฟเปลี่ยน ขอให้สลับหลอดจากโซนอื่นมาก่อน09 ก.ย. 2565 22:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.พ. 66 14:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1161น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร17 หอพักบุคลากร2หลอดไฟลานจอดรถเสีย2หลอด09 ก.ย. 2565 20:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 16:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1162น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟตรงอ่างล้างหน้าเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง31409 ก.ย. 2565 13:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 66 15:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด
1163แม่บ้านอาคาร 88/2แอร์ห้องไฟเสียเปิดแล้วไม่เย็น มีแต่ลม09 ก.ย. 2565 11:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 13:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1164แม่บ้านอาคาร 88/2พัดลมดูดอากาศห้องเบเกอรี่ชำรุดเปิดไม่ได้09 ก.ย. 2565 11:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1165แม่บ้านอาคาร 7หอ้งประชุม7-214(พรรณานิคม)หลอดไฟชำรุด2หลอด(ยาว)09 ก.ย. 2565 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1166แม่บ้านอาคาร 7ทางเดินชั้น4โซนหอ้งเรียนหลอดไฟชำรุด4หลอด(ยาว)09 ก.ย. 2565 10:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1167แม่บ้านอาคาร 7หอ้งเรียน7-411หลอดไฟชำรุด4หลอด(ยาว)09 ก.ย. 2565 10:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน 20 วัตต์ 4 หลอด
1168น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4 ห้องเรียนไฟเพดานไม่ออกจำนวน2 หลอด 09 ก.ย. 2565 08:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1169แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 6แอร์ห้อง 6-203 มีน้ำหยด08 ก.ย. 2565 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 65 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1170น.ส.กมลชนก แดนประโคม20-103ท่อระบายน้ำแอร์ตัน ทำให้น้ำหยด 08 ก.ย. 2565 09:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ต.ค. 65 10:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุมิ/พัน
1171น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์อาคาร 7 ชั้น 3 คณะศว. ห้องธุรการเดิมเก็บสายไฟ สายแลน ห้องทำงานให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมใช้งาน 08 ก.ย. 2565 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1172นายประเสริฐษา ญาคำ7-112พัดลมดูดอากาศ ชำรุดมีอาการเสียงดังมาก08 ก.ย. 2565 08:45 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 65 11:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1173น.ส.จิราวรรณ์ เมืองนาค7323แอร์ไม่ทำงาน 1เครื่องและไม่เย็นอีก 2 เครื่องค่ะ07 ก.ย. 2565 14:27 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 65 11:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1174นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟหน้าหอชำรุดยาว1หลอดห้อง219ยาว1หลอด07 ก.ย. 2565 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.พ. 66 14:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์ แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
1175นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ8/1-108เครื่องปรับอากาศตัวกลางไม่สามารถใช้งานได้ประมาณ 2 เดือนแล้ว07 ก.ย. 2565 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 14:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคาครับอยู่ขั้นตอนของพัสดุครับ
1176นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ8/1-108หลอดไฟกระพริบ ใช้งานได้บางครั้ง07 ก.ย. 2565 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย แอลอีดี 18 วัตต์ 3 หลอด
1177นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคารวิจัย ไปสาขาประมงไฟฟ้าส่องถนนเปิดแล้วไม่ออก07 ก.ย. 2565 08:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 65 11:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1178น.ส.ประภาพร สมภักดีห้องพักอาจารย์ภาษาอังกฤษ อาคาร 14 ชั้น 2 (ห้องข้างๆ ห้องอาจารน์จีน)แอร์ไม่เย็นอีกแล้วค่ะ แอร์ตัวที่อยู่ใกล้ๆกับประตูค่ะ เคยมีเจ้าหน้าที่มาซ่อมหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังมีปัญหาเหมือนเดิมค่ะ ขอบคุณค่ะ06 ก.ย. 2565 17:58 น.กำลังดำเนินการ
01 พ.ย. 65 12:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อยู่ในช่วงสืบราคาซ่อมรั่วครับ
1179แม่บ้านอาคาร 77-225แอร์น้ำหยด06 ก.ย. 2565 14:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ย. 65 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุมิ/พัน
1180แม่บ้านอาคาร 7หอ้งเรียน7-411แอร์ไม่เย็น06 ก.ย. 2565 14:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ย. 65 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนรูมแรงดัน 1 ตัว พัน
1181น.ส.กชพรรณ ผาใต้1-107 (ห้องสารบรรณ)สายดึงสวิตซ์เปิด-ปิดไฟขาด เปิดไฟภายในห้องไม่ได้06 ก.ย. 2565 10:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1182นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย9-203/1แผงไฟส่องสว่างบนเพดานช๊อต มีประกายไฟ06 ก.ย. 2565 10:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ค. 66 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1183แม่บ้านอาคาร 7หอ้งเรียน7-309แอร์น้ำหยด06 ก.ย. 2565 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 65 15:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1184แม่บ้านอาคาร 88/2แอร์ห้องเบเกอรี่เสียเปิดแล้วไม่เย็นแจ้งด่วนเพราะต้องทำขนมค่ะ05 ก.ย. 2565 16:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ย. 65 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เปลี่ยนเบรคเกอร์ 30 A 1 ตัว
1185น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง11605 ก.ย. 2565 16:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 66 14:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด
1186น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านครัวรุ่งฟ้าเจ้าของร้านครัวรุ่งฟ้า แจ้งขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบมิเตอร์ไฟของร้าน เนื่องจากค่าไฟพุ่งสูงมาก ทั้งที่ไม่ค่อยได้เปิดร้าน ค่ะ 05 ก.ย. 2565 13:53 น.รับเรื่อง
06 ก.ย. 65 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1187น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาอาคาร 21 ห้อง 203แอร์ไม่เย็น มีไอร้อน05 ก.ย. 2565 11:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ย. 65 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน มดเข้าแม๊กเนติกแอร์
1188นายจำนงค์ วงค์คำพระจากป้อมประตู1ถึงบ๊อกโซนไฟถนนวปรอ.366 ขอเปลี่ยนเวลา 18.30น. 05 ก.ย. 2565 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 65 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1189น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้า ห้อง209 หลอดไฟห้องอาบน้ำเสีย (หลอดตะเกียบ1หลอด)04 ก.ย. 2565 06:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 66 14:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด ฉัตรชัย
1190นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้งหลอดไฟโรงรถจักรยานยนต์ชำรุด3หลอดยาว02 ก.ย. 2565 16:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1191น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านฟาร์มเอ้าเลท สวนบัวคุณนนทกร (ร้านฟาร์มเอ้าเลทที่สวนบัวแจ้งมาว่า ค่าไฟที่ร้านสูงกว่าปกติ อยากให้ช่างไฟเช็คมิเตอร์ไฟให้หน่อยค่ะ จากเดือนก่อนใช้ตู้แช่ 2 ตู้อยู่ที่ 3600 กว่าๆ เดือนสิงหาคมใช้เพียง 1 ตู้ แต่ค่าไฟขึ้นหลักสี่พัน ) 02 ก.ย. 2565 11:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 66 16:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1192แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19หลอดไฟกะพริบ 1 หลอดห้อง 19-128/302 ก.ย. 2565 10:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
1193นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร3 โรงจอดรถฝั่งโรงแรมหลอดไฟชำรุด 3 หลอด นีออนยาว02 ก.ย. 2565 07:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 66 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย แอลอีดี 20 วัตต์ 3 หลอด
1194นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ไฟทางเดินชั้น 1 ฝั่งอ๊อฟฟิตงานที่พักอาศัยหลอดไฟ LED ทางเดินจากห้องซักผ้า ถึง ห้องฟิสเนส เสีย 4 หลอด01 ก.ย. 2565 20:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.พ. 66 14:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 4 หลอด ไพศาล/สมชาย
1195นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 โรงแรมล๊อฟบี๊โรงแรมหลอดไฟ LED เสีย 3 หลอด01 ก.ย. 2565 20:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 66 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย แอลอีดี 7 วัตต์ 4 หลอด
1196นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ไฟโรงจอดรถหน้าโรงแรมหลอดยาว เสีย 4 หลอด ไฟด้านข้างโรงจอดรถหน้าโรงแรมฝั่งหอหญิง เสีย 1หลอด (หลอดยาว)01 ก.ย. 2565 20:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 66 09:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 5 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1197น.ส.น.ส. อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์อาคาร17หลอดไฟลานจอดรถอาคาร17เสีย2หลอด01 ก.ย. 2565 18:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 16:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1198น.ส.น.ส. อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18หลอดไฟห้องน้ำเสีย(หลอดตะเกียบ)ห้อง11301 ก.ย. 2565 18:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 66 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด
1199นายพรศักดิ์ ขวากุพันธ์7-114/2หลอดไฟ(นีออน) เพดาน ดับ 1 หลอด01 ก.ย. 2565 16:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน 20 วัตต์ 1 หลอด
1200แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1น้ำแอร์รั่วห้อง 8/1 -107 (ห้องแล็ป )01 ก.ย. 2565 15:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 15:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1201แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หลอดไฟขาด 6 หลอดห้องน้ำชาย ชั้น 1 ห้อง 21-111 (หลอดตะเกียบ )01 ก.ย. 2565 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 66 15:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคา แอลอีดี 7 วัตต์ 6 หลอด+ขั้วหลอด ไพศาล/สมชาย
1202น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-214เปลี่ยนปลั๊กไฟภายในห้อง01 ก.ย. 2565 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ย. 65 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1203น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง41301 ก.ย. 2565 13:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 66 15:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคา ประดิษฐ์/ฉัตรชัย แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด
1204น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติปั้มสูบน้ำเข้าห้องน้ำฝั่ง รปภ.ไม่ทำงาน01 ก.ย. 2565 09:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 65 11:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล-สมชาย
1205น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านคุณศรีพรรณ หน้าหอนนทรีตอนนี้ร้านค้าใช้น้ำใช้ไฟไม่ได้ค่ะ รบกวนเข้าตรวจสอบสายไฟให้ร้านค้าหน่อยนะคะ ร้านดังกล่าวเป็นผู้เช่ารายใหม่ขอ งมหาลัยค่ะ 31 ส.ค. 2565 15:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 65 11:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1206น.ส.รจนา ทาระขจัดอาคาร 17 สวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.เครื่องทำน้ำอุ่นไม่ทำงาน มีไฟเข้าตัวเครื่องแต่น้ำไม่อุ่น31 ส.ค. 2565 14:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 65 11:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1207แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22หลอดไฟขาดห้องน้ำชาย ชั้น 3 ห้อง 22-30831 ส.ค. 2565 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 66 15:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 2 หลอด ไพศาล/สมชาย
1208แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19แอร์มีน้ำรั่วซึม ห้อง 19-124 (ห้องอาจารย์ )31 ส.ค. 2565 09:38 น.รับเรื่อง
31 ส.ค. 65 11:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1209น.ส.สิรินาฏ เนติศรีอาคาร 17 ห้อง 212เบรกเกอร์ปลั๊ก และเบรกเกอร์แอร์ เสีย ทำให้ปลั๊กเสียบในห้องและแอร์ไม่มีไฟฟ้าเข้าค่ะ 30 ส.ค. 2565 20:15 น.รับเรื่อง
31 ส.ค. 65 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1210แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-310แอร์ไม่เย็น30 ส.ค. 2565 14:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 65 14:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ
1211น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟขาดหน้าอ่างล้างหน้า1หลอดห้อง4-220/130 ส.ค. 2565 13:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ย. 65 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด
1212นายจำนงค์ วงค์คำพระศาลพระภูมิหลังอาคาร13 , ช่องทางจักรยาน อ่างสกลนครหลอดไฟขาด30 ส.ค. 2565 10:26 น.รับเรื่อง
30 ส.ค. 65 10:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1213น.ส.ธนิกา ขันอาสาอาคารปฏิบัติการเครื่องกล (8/1) ห้อง 103 (ห้องเรียน)ห้องเรียน ห้อง 103 แอร์ไม่เย็น29 ส.ค. 2565 21:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1214น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องนํ้าขาด1หลอดห้อง4-108/1(ยาว).วันที่.29.ส.ค.256529 ส.ค. 2565 15:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ส.ค. 65 15:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1215นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 6หลอดไฟขาด(หลอดยาว)29 ส.ค. 2565 14:10 น.รับเรื่อง
29 ส.ค. 65 15:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1216น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-207 แอร์ไม่เย็น มีไอร้อน29 ส.ค. 2565 12:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 66 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1217น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ปั๊กไฟห้อง216ชำรุดใช้ไม่ได้เนื่องจากมดทำรังใส่ค่ะ29 ส.ค. 2565 11:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ส.ค. 65 15:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1218แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22แอร์เสียห้อง 22-10229 ส.ค. 2565 08:57 น.รับเรื่อง
29 ส.ค. 65 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1219นายชัยรัตน์ คำหาอุทยานเกษตร50พรรษาฯระบบไฟฟ้าปั้มสูบน้ำออกจากโรงสูบ ใหญ่ ไฟฟ้าทิป ใช้ปั้มได้ตัวเดียว29 ส.ค. 2565 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 14:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1220แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9เสาชุดโคมไฟดวงจันทร์บริเวณชั้น 2 ชำรุด29 ส.ค. 2565 08:48 น.รับเรื่อง
29 ส.ค. 65 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1221แม่บ้านฝ่าย อาคารฯไปสถานีอาหารสัตว์ไฟถนนจากแยกหมุดไปสถานีอาหารสัตว์เปิดแล้วไม่ออก29 ส.ค. 2565 08:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ย. 65 15:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย/ไพศาล
1222นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5พัดลมห้อง 113 ชำรุดเนื่องจากใบพัดไม่หมุน29 ส.ค. 2565 08:43 น.รับเรื่อง
29 ส.ค. 65 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1223น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-310ตรวจเช็คแอร์ภายในห้อง26 ส.ค. 2565 15:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 65 14:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ
1224น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้องเสีย1หลอดๆยาวห้อง31726 ส.ค. 2565 15:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ส.ค. 65 15:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
1225แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9โคมไฟตกลงมาแตกหน้าห้องระพี26 ส.ค. 2565 10:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 65 15:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1226นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 ชั้น 4 บริเวนทางเดินส่วนกลาง (คณะสาธารณสุขศาสตร์)หลอดไฟกระพริบ 1 จุด หน้าห้องประชุม 20 - 40725 ส.ค. 2565 15:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 66 16:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด +ขั้ว ไพศาล/สมชาย
1227น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ไมโครเวฟชั้น3ช้ัน4ไฟไม่เข้า25 ส.ค. 2565 11:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ส.ค. 65 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไมโครเวฟเสีย ไม่สามารถซ่อมได้ สมควรชื้อใหม่ ไพศาล/สมชาย
1228น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง21425 ส.ค. 2565 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 66 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด
1229นายภัทร ชุมสาย ณ อยุธยา13-208 อาคาร 13 ห้อง 208แอร์เสีย แอร์ไม่เย็น25 ส.ค. 2565 08:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 65 15:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนแม็กเนติก 1 ตัว พัน
1230นายจำนงค์ วงค์คำพระจากประตู 3 ถึงแยกปศุสัตว์ไฟถนนเปิดเเล้วไม่ออก24 ส.ค. 2565 11:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ย. 65 15:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1231น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องอาบน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง20924 ส.ค. 2565 11:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 15:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล
1232นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย9-203/1หลอดไฟขาด5หลอด24 ส.ค. 2565 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 66 15:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 4 หลอด ไพศาล/สมชาย
1233แม่บ้านอาคาร 66-105แอร์ชํารุด24 ส.ค. 2565 09:35 น.รับเรื่อง
24 ส.ค. 65 12:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1234น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16มีน้ำรั่วจากท่อแอร์ห้อง105ค่ะ23 ส.ค. 2565 16:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1235แม่บ้านอาคาร 77-403/3เก็บหลอดไฟหน้ากระจกที่ห้อยลงมาจากกรอบเดิมให้เข้าที่23 ส.ค. 2565 16:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 65 11:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1236น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สายเปิด-ปิดพัดลมขาดห้อง30123 ส.ค. 2565 15:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ส.ค. 65 15:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนสายพัดลม ไพศาล/สมชาย
1237น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17 หน้าห้อง 316หลอดไฟชำรุด 2 หลอด23 ส.ค. 2565 14:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 16:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1238น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17 หน้าห้อง 3-307-308หลอดไฟทางเดินชำรุด 2 หลอด23 ส.ค. 2565 14:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 16:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1239นายอภิศักดิ์ อุ่มจันสาสนามแบดมินตัน อาคาร 14เสาไฟสนามแบดมินตันชำรุด 5 เสา หลอดไฟแต่ละเสาขาดเป็นจำนวนมาก ทำให้มองไม่เห็นเวลาเล่นแบดมินตัน23 ส.ค. 2565 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 66 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รางชำรุด 14 ชุด หลอดแอลอีดี 20 หลอด
1240อาจารย์อาทิตย์ แสงงาม8/1-107แอร์ ตัวกลาง ไม่เย็น 23 ส.ค. 2565 11:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนเสีย พัน
1241แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21แอร์ไม่เย็นห้อง 21-311 ชั้น 323 ส.ค. 2565 11:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 66 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นเสีย สืบราคา
1242อาจารย์อาทิตย์ แสงงาม8/1-107แอร์ มีน้ำหยดลงพื้น 23 ส.ค. 2565 11:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มอเตอร์พัดลมคอยลืร้อน เสีย พัน
1243อาจารย์อาทิตย์ แสงงามห้องปฏิบัติการ อาคาร 8/1 ห้องคอมแอร์ไม่ทำงาน เปิดสวิทช์แล้วไม่ทำงาน 23 ส.ค. 2565 11:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 15:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1244น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟทางเดินชั้น4หน้าห้อง416ถึงหน้าห้อง420ไฟไม่ออก23 ส.ค. 2565 10:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ส.ค. 65 15:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มดเข้าสวิชท์ ไพศาล/สมชาย
1245น.ส.พัชรา วงค์ทอง 7-112/5 (ช้อปโยธา)หลอดไฟดับๆติดๆ และมีเสียงดัง 23 ส.ค. 2565 09:24 น.รับเรื่อง
23 ส.ค. 65 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1246น.ส.พัชรา วงค์ทอง 7-112/5 (ช้อปโยธา)แอร์มีน้ำไหลออกมา และมีเสียงดัง 23 ส.ค. 2565 09:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ส.ค. 65 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1247น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ1-402แอร์เปิดไม่ติด เนื่องจากเมื่อวันอาทิตย์ไฟตกทำให้แอร์สามารถเปิดใช้งานได้ 22 ส.ค. 2565 16:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ส.ค. 65 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน เบรคเกอร์ทริป /ตั้งรีโมทใหม่
1248น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ พัดลมห้อง 101 เสียงดังเวลาเปิดเครื่อง22 ส.ค. 2565 15:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 14:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1249แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หลอดไฟขาด 8 หลอดห้อง 20-418 ชั้น 4 (ห้องอาจารย์ )22 ส.ค. 2565 09:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 66 15:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 8 วัตต์+ขั้วเสียบ
1250แม่บ้านอาคาร 9อ,9ชั้น1เครื่องฉีดไฟไม่เข้า19 ส.ค. 2565 14:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1251น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4พัดลมไม่หมุนห้อง4-117และพัดลมห้อง4-121.เสียงดังมาก19 ส.ค. 2565 11:30 น.รับเรื่อง
19 ส.ค. 65 16:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1252นายวรเมธ ยอดบุ่น7-317/5แอร์ไม่เย็น (แจ้งครั้งที่ 2 ครับ)19 ส.ค. 2565 11:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 65 16:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1253นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู1 วิทยุติต่อสื่อสารสายอากาศชำรุด19 ส.ค. 2565 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ส.ค. 65 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1254นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ โค้งสะพานพิทักษ์หนองหารไฟฟ้าส่องสว่างปิดแล้วไม่ดับ19 ส.ค. 2565 08:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 15:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1255แม่บ้านอาคาร 88/2หลอดไฟยาวห้องไฟขาด 1 หลอด18 ส.ค. 2565 14:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 15:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
1256แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9หลอดไฟขาด 6 หลอดห้อง 9-30718 ส.ค. 2565 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 เม.ย. 66 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 36 วัตต์ 8 หลอด ไพศาล/ฉัตรชัย
1257น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16รบกวนย้ายหลอดไฟจากห้องวางแผนครอบครัวมาสลับกับหลอดไฟที่เสียห้องทันตกรรมด้วยค่ะและหลอดไฟเสีย 2 หลอดนะคะขออนุญาตแจ้งเพิ่ม18 ส.ค. 2565 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 65 15:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด 16-101-103 ไพศาล/ฉัตรชัย
1258น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร17 หอพักบุคลากร2หลอดไฟบริเวณบันไดจากชั้น1ไปชั้น2 เสีย (หลอดยาว1หลอด)17 ส.ค. 2565 22:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
1259นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ เครื่องชั่งน้ำหนักวัวไฟไม่เข้า17 ส.ค. 2565 17:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 65 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1260น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4รางหลอดไฟห้องนํ้าชํารุดห้อง4-102/1(สั้น)17 ส.ค. 2565 11:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 65 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
1261แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21แอร์เปิดไม่ได้ห้อง 21-409 ชั้น 417 ส.ค. 2565 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 65 12:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
1262นายจำนงค์ วงค์คำพระถนนวปรอ.366, ถนนหมายเลข 6 หน้าอาคารถิ่นมั่น, แยกหอพักชายไฟถนนไม่ออก17 ส.ค. 2565 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ย. 65 15:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1263นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู1 ฝั่งขาออกไฟไซเลน เปิดแล้วไม่กระพริบ17 ส.ค. 2565 08:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพสาล/สมชาย
1264น.ส.จิตรา ธรรมรักษา1-311แอร์ไม่เย็น16 ส.ค. 2565 15:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 65 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, จ้างเหมา เร่งดวน ร้านแสงวิจิตร
1265น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำชั้น1เสีย2หลอดๆตะเกียบ16 ส.ค. 2565 15:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 65 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 2 หลอด ไพศาล/ฉัตรชัย
1266แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชั้น2หลอดไฟขาด2หลอดห้องทะเบียน(หลอดผอม)16 ส.ค. 2565 13:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 66 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 3 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1267แม่บ้านอาคาร 9ห้องสมุด24แจ้งซ่อมแอร์รั่วกับริโมทเสีย16 ส.ค. 2565 13:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 66 15:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1268นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 6วิทยุติดต่อสื่อสาร ชำรุด16 ส.ค. 2565 11:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 65 10:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฟิวส์หม้อแปลงขาด เปลี่ยนฟิวส์ 1 ตัว ยุทธพล
1269แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หลอดไฟขาด 1 หลอดห้องธุระการ หลอดผอมยาว ห้อง 20-213 ชั้น 2 ฝั่ง ศ.ว16 ส.ค. 2565 10:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ส.ค. 65 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี T5 + บัลลาสต์อิเลคทรอนิค ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
1270น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422โต๊ะปฏิบัติการไฟไม่ติด และไฟฟ้าด้านหน้าห้องไม่ติด16 ส.ค. 2565 10:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 65 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1271แม่บ้านอาคาร 66-201=3ตัว6-202=2ตัว6-204=1ตัวพัดสมติดเพดานชํารุด16 ส.ค. 2565 09:56 น.รับเรื่อง
17 ส.ค. 65 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องเสืบราคา
1272แม่บ้านอาคาร 66-103 =2ตัว 6-104=3ตัว6-102/1=1ตัว6-102/22ตัวพัดลมติดเพดานชํารุด16 ส.ค. 2565 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 12:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1273นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู1ไฟสปรอตไลท์ขาออก-ไม่ติด หลอดนีออนยาวในป้อมเปิดไม่ออก16 ส.ค. 2565 08:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 15:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด หลอด 250 วัตต์ 1 หลอด เมทัลฮาไลน์ บัลลาสต์ 250 วัตต์ 1 ตัว
1274น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาฟาร์มพืช คณะทอ.ไฟฟ้าชำรุด/1. หลอดไฟฟ้ายาว โรงงผลิตปุ๋ย ฟาร์มพืช ชำรุด 4 หลอด เปิดไม่ติด 2. หลอดไฟฟ้ายาว โรงเก็บวัสดุและอุปกรณ์ แปลงนิสิต ชำรุด 2 หลอด 15 ส.ค. 2565 15:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 65 11:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย แอลอีดี 20 วัตต์ 3 หลอด
1275นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (โคนม)ปั๊มน้ำบาดาลที่ใช้ในฟาร์มวัวนมไม่ทำงาน (ขอความกรุณา ซ่อมให้ด่วนครับ)15 ส.ค. 2565 15:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 65 15:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย/ประดิษฐ์ สายไฟขาด
1276น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-302แอร์ไม่เย็น/คอมแอร์ไม่ทำงาน15 ส.ค. 2565 14:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 66 14:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1277แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-202,2-203หลอดไฟในห้องเรียนมันกะพริบ15 ส.ค. 2565 14:03 น.รับเรื่อง
15 ส.ค. 65 15:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1278แม่บ้านอาคาร 77-310(ห้องสอบ)แอร์น้ำหยด15 ส.ค. 2565 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 65 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1279น.ส.จารุณี สุเทวี7-220/1น้ำแอร์หยดในห้องธุรการ15 ส.ค. 2565 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 65 16:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กาลักนำ้ชำรุด 1 ตัว
1280น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟตรงเครื่องซักผ้าเสีย1หลอดๆยาวหลอดกระพริบ15 ส.ค. 2565 08:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 65 13:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
1281แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3พัดลมขำรุดหน้าลิฟย์ชั้น313 ส.ค. 2565 14:27 น.กำลังดำเนินการ
24 ส.ค. 65 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องจัดซื้อ
1282แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3แอร์ห้องเรียน9_303มีน้ำไหลออกมาเวลวเปิด13 ส.ค. 2565 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ย. 65 13:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน มอเตอร์ลูกลอยค้าง
1283นายศิวชาติ นาถาดทองบ้านพักฝ่ายอาคารฟิวขาด 13 ส.ค. 2565 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 65 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดฟิวส์ กระปุก 1 ชุด สมชาย
1284น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องนํ้าขาด1หลอดห้อง4-108/1(ยาว)11 ส.ค. 2565 14:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 65 13:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
1285แม่บ้านอาคาร 1ห้องอินทนิลน้ำชั้น2แอร์เสียสวิทย์ปิด-เปิดเสียชำรุด11 ส.ค. 2565 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 65 15:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1286นายจำนงค์ วงค์คำพระฝ่ายอาคารสถานที่ หน้าบ้านพักบุคลากร หลังที่1,2หลอดไฟขาด 2 หลอด11 ส.ค. 2565 11:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1287นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 409/1แอร์เสีย 1 ตัว เปิดไม่ติดจ้า 11 ส.ค. 2565 10:38 น.รับเรื่อง
15 ส.ค. 65 08:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1288นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟทางขึ้นหอชำรุด ยาว 1 หลอด 11 ส.ค. 2565 09:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 15:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
1289น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้า ห้อง408หลอดไฟกลางห้องเสีย (หลอดยาว1หลอด)11 ส.ค. 2565 06:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 65 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
1290แจ้งผ่านระบบ QR-CODEทดสอบ 11 ส.ค. 2565 00:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 65 15:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1291แจ้งผ่านระบบ QR-CODEทดสอบ 11 ส.ค. 2565 00:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1292น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ติดตั้งระบบไฟเปิดปิดและระบบทามเมอร์เข้าในชั้นวางขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช(มีวัสดุอุปกรณ์ให้แล้วคะ)10 ส.ค. 2565 13:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 65 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1293แม่บ้านอาคาร 6หลอดไฟทางเดินชั้น1หลอดไฟทางเดินชั้น1ชํารุด6หลอต 10 ส.ค. 2565 10:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 66 16:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคาจัดซื้อ แอลอีดี 7 วัตต์ 8 หลอด ไพศาล/ฉัตรชัย
1294น.ส.จิตรลดา ฦๅชาห้องพักอาจารย์ 409แอร์ไม่ทำงานค่ะ เนื่องจากไฟฟ้าดับเมื่อวันที่ 9 ส.ค.65 ที่ผ่านมาค่ะ 10 ส.ค. 2565 09:12 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 12:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1295นายทวี งามวิไลกรฟารมสัตว์ไฟยังดับอยู่รบกวนแก้ไขด้วยครับ มีงานวิจัยที่ต้องใช้ไฟ09 ส.ค. 2565 19:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 65 12:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1296น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18พัดลมห้อง101ซ๊อต09 ส.ค. 2565 15:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซ่อมไม่ได้ครับจัดซื้อตัวใหม่ครับ 1 เครื่อง พัลลมติดผนัง 16 นิ้ว
1297นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ8/1-108แอร์ตัวกลางห้องโถงไม่เย็น09 ส.ค. 2565 13:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัดลมคอลย์ร้อนเสีย พัน/สราวุฒิ
1298นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง214สวิสไฟหลาม 1 อัน09 ส.ค. 2565 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 65 14:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ
1299นายทศพล จตุระบุล17-308เช็คระบบสายไฟ เนื่องจากเปลี่ยนหลอดไฟแล้ว ก็ยังเปิดไม่ติด 08 ส.ค. 2565 18:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 65 10:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1300นางพรธิดา เสนไสย17-304เช็คระบบไฟกับเครื่องทำน้ำอุ่น ยังปกติดีหรือไม่07 ส.ค. 2565 07:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 65 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1301นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้อง137หลอดไฟกลมเสีย 1 หลอด06 ส.ค. 2565 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 66 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคาจัดซื้อ แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1302นายดำรง สุทองศูนย์อาหาร 1 (หน้าร้านคุณพรนภา กวนทลา ร้านพี่บุ๋ม)เปลี่ยนสวิทย์ไฟฟ้า 05 ส.ค. 2565 14:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1303นายดำรง สุทองร้านค้าคุณพรนภา กวนทลา (ร้านพี่บุ๋ม)เดินระบบไฟฟ้าภายในร้านค้า ร้านป้าอ๊อดเดิม (มีอุปกรณ์ให้) 05 ส.ค. 2565 14:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1304นายดำรง สุทองโรงผลิตน้ำดื่มนนทรีอีสานเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า จำนวน 4 หลอด (มีหลอดไฟให้) 05 ส.ค. 2565 14:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ส.ค. 65 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1305แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หลอดไฟขาด 2 หลอด ทางเดินชั้น 2 หลอดกลม05 ส.ค. 2565 11:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 66 15:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 2 หลอด +ขั้วแปลง ไพศาล/สมชาย
1306แม่บ้านอาคาร 77-225แอร์น้ำรั่ว05 ส.ค. 2565 10:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 65 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1307แม่บ้านอาคาร 77-409/1หลอดไฟกระพริบตรงกับที่นั่งของอาจารย์ทำให้อาจารย์ทำงานไม่สะดวกจึงขอให้ช่างมาแก้ใขให้ด้วยค่ะ05 ส.ค. 2565 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ย. 65 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน/สราวุฒิ
1308น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง21405 ส.ค. 2565 08:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 65 11:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/ฉัตรชัย
1309น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มแอร์ที่โรงผลิตน้ำดื่มเสียค่ะ04 ส.ค. 2565 14:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ย. 65 13:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1310นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่)สายพานพัดลมเล้าไก่ไข่ชำรุด (มีสายพานเส้นใหม่พร้อมเปลี่ยนได้ทันที)04 ส.ค. 2565 11:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1311น.ส.นริฏา ฟักแก้วอาคาร3-327หลอดไฟกลางห้องดับ และหลอดไฟหน้าห้องน้ำกระพริบค่ะ 04 ส.ค. 2565 09:47 น.รับเรื่อง
04 ส.ค. 65 12:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1312น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟระเบียงหลังห้อง410เสีย1หลอดสั้น03 ส.ค. 2565 16:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 16:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด ไพสาล/สมชาย
1313น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง10903 ส.ค. 2565 14:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 16:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด สมชาย/ไพศาล
1314น.ส.เสริมศิริ วศิษฏ์นิฏิวัฒน์ห้องศึกษากลุ่ม 3 ห้องสมุดแอร์เสีย เปิดไม่ติด03 ส.ค. 2565 11:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 66 15:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1315แม่บ้านอาคาร 77-411/1หลอดไฟชำรุด2หลอด(ยาว)02 ส.ค. 2565 13:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1316น.ส.ทิติยา ยางธิสาร20-213 ห้องธุรการ คณะศว.หลอดไฟฟ้าติดเพดานชำรุด จำนวน 1 หลอด (หลอดยาว)02 ส.ค. 2565 11:13 น.รับเรื่อง
02 ส.ค. 65 12:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1317แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20แอร์ห้อง 20-201 ไม่เย็นฝั่ง ส.ศ02 ส.ค. 2565 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 65 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เบรคเกอร์ทริป สราวุฒิ/พัน
1318น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ไฟห้อง4-318ไม่ออกทั้งห้อง02 ส.ค. 2565 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 16:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1319น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟทางเดินหน้าห้อง118เสีย1หลอดๆสั้น02 ส.ค. 2565 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 16:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
1320นายจำนงค์ วงค์คำพระโรงทำปุ๋ย อุทยานฟาร์มพืชไฟฟ้าหลอดนีออน(ยาว) จำนวน 3 หลอดไม่ออก02 ส.ค. 2565 08:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 65 11:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
1321นายปณิธาน คราประยูร1-301 อาคารบริหารไฟในห้องกระพริบ02 ส.ค. 2565 08:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 16:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 4 หลอด ห้อง 1-304-301 ฉัตรชัย/สมชาย
1322นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคารปฏิบัติการ ฟาร์มพืชไฟรอบอาคารไม่ออก02 ส.ค. 2565 08:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 66 16:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
1323นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 313ไฟทางเข้าขาดหลอดกลม 1 หลอด01 ส.ค. 2565 11:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ส.ค. 65 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด
1324นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห่้อง 220ไฟระเบียงหลอดสั้นขาด 1 หลอดกลม 1 หลอด01 ส.ค. 2565 11:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ส.ค. 65 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด
1325นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง214ไฟหลอดสั้นกลางห้องขาด3 หลอดหลอดกลมขาด 1 หลอดสวิสไฟหลวม 1 อัน01 ส.ค. 2565 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ส.ค. 65 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 18 วัตต์ 2 หลอด แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด
1326นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 128หลอดไฟกลม 2 หลอดขาด01 ส.ค. 2565 10:51 น.รับเรื่อง
01 ส.ค. 65 16:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1327น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-134แอร์ชำรุดไม่เย็น01 ส.ค. 2565 10:27 น.รับเรื่อง
01 ส.ค. 65 16:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1328นายจำนงค์ วงค์คำพระจากอาคาร2 ถนนหมายเลข1 ถึงแยกฝ่ายอาคารดับไฟถนนดับ01 ส.ค. 2565 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ส.ค. 65 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1329น.ส.นิภาพร เมษาห้อง 7-321 ปลั๊กไฟ 4 จุดไม่มีไฟเข้าและขอเพิ่มเต้าเสียบปลักไฟ 3 จุดค่ะปลั๊กไฟ 4 จุดไฟไม่เข้าจำเป็นจะต้องใช้งานต่อเนื่องโดยโดยเร็วที่สุด และขอเพิ่มเต้าเสียบอีก 3 จุดค่ะ01 ส.ค. 2565 05:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 16:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ทำเป็นบันทึกข้อความครับ เนื่องจากทางฝ่ายอาคารไม่ได้สต๊อกของจึงไม่มีวัสดุที่จำทำต้องตั้งเรื่องเสนอซื้อก่อนครับ
1330น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าหลอดไฟทางขึ้นบันไดชั้น1ข้างห้องซักผ้าเสีย ไฟสว่างครึ่งหลอด (หลอดยาว)30 ก.ค. 2565 19:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 16:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แลอีดี 20วัตต์ 1 หลอด สมชาย/ไพศาล
1331นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร3 ไฟทางเดินชั้น1 ฝั่งสำนักงาน หลอดกลม8หลอด หลอดนีออนยาว 1หลอดทางขึ้นบันไดชั้น1 ไฟทางเดินชั้น1ฝั่งโรงแรม4หลอดหลอดกลม ไฟ ไฟทางเดินชั้น1ฝั่งหอหญิง2หลอด ไฟทางเดินชั้น1ฝั่งหอชาย2หลอด ไฟทางเดินชั้น2ฝั่งหอชาย2หลอด หลอดนีออนสั้น ไฟโรงจอดรถฝั่งโรงแรม1หลอด นีออนยาว 30 ก.ค. 2565 05:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 66 09:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย แอลอีดี 7 วัตต์ 12 หลอด แอลอีดี 10 วัตต์ 6 หลอด แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด
1332น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าห้อง202หลอดไฟห้องน้ำเสีย (หลอดตะเกียบ1หลอด)29 ก.ค. 2565 18:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 16:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
1333น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.17หอพักบุคลากร2หลอดไฟบริเวณลานจอดรถข้างอาคารเสีย2หลอด29 ก.ค. 2565 04:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 16:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1334น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-310ตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้า 27 ก.ค. 2565 14:10 น.รับเรื่อง
27 ก.ค. 65 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1335น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้อง417เสีย1หลอดๆยาวและหลอดไฟระเบียงหลังห้องเสีย1หลอดๆสั้น27 ก.ค. 2565 13:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 65 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
1336แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13แอร์ห้อง 13-208 ไม่เย็น 27 ก.ค. 2565 10:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 65 15:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนแม็กเนติก 1 ตัว พัน
1337น.ส.บุษกร ครจำนงค์17-311หลอดไฟในห้องพักขาด 2 หลอด หลอดที่หนึ่งติดระเบียงอยู่กน้าตู้เสื้อผ้า หลอดที่สองอยู่กลางห้อง จุดหัวเตียง มีอาการเสียงดังมากเวลาเปิดไป27 ก.ค. 2565 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ส.ค. 65 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1338แม่บ้านอาคาร 77-112/9แอร์ไม่เย็น27 ก.ค. 2565 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 65 16:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดรูมแอร์เสีย 1 ชุด
1339แม่บ้านอาคาร 13ห้องเรียน 13 -205 อาคาร 13แอร์ไม่เย็นค่ะ เวลาเปิดมีเสียงดัง27 ก.ค. 2565 08:44 น.รับเรื่อง
27 ก.ค. 65 10:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1340น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้าห้อง203หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอด 26 ก.ค. 2565 22:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 65 15:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
1341น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องนํ้าขาดห้อง4-102/1(สั้น)26 ก.ค. 2565 15:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 16:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
1342น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422โต๊ะปฏิบัติห้องปฏิบัติไฟไม่ติด26 ก.ค. 2565 14:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 65 14:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1343น.ส.ขวัญกมล ทวายตาคำห้อง 7-322 อาคาร 7เบรคเกอร์ตู้ดูดควันพิษไม่ทำงาน ทำให้เปิดเครื่องไม่ได้ 26 ก.ค. 2565 14:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 65 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1344น.ส.รจนา ทาระขจัดอาคาร 17 สวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.เครื่องทำน้ำอุ่นเสียเปิดใช้งานไม่ได้ 26 ก.ค. 2565 13:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ส.ค. 65 13:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1345นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟในครัวชำรุดสั้น1หลอดห้อง31926 ก.ค. 2565 09:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 16:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
1346น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ห้องพักสังเกตอาการแอร์ไม่เย็นมีแค่ลม26 ก.ค. 2565 08:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1347น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ปลั๊กไฟฝั่้งโรงอาหาร อ. 10 ปลั๊กไฟฝั่้งโรงอาหาร อ. 10 ปลั๊กเสียบไม่เข้าค่ะ ร้านค้าตลาดนัด แจ้งมาว่าเสียบไม่ติด25 ก.ค. 2565 15:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 65 08:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1348น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ติดตั้งสวิตซ์ไฟเปิด-ปิด บนชั้นเตรื่องเขย่า25 ก.ค. 2565 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 65 14:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1349น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16-101แอร์เสีย25 ก.ค. 2565 13:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ย. 65 13:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เปลี่ยนแม๊กเนติก 1 ตัว
1350แม่บ้านอาคาร 13อาคาร.13 ชั้น 2แอร์ห้องเรียน 202 และ 208 ไม่เย็นค่ะ มีแต่ลมร้อน25 ก.ค. 2565 13:29 น.รับเรื่อง
30 ส.ค. 65 10:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1351นายชาติสยาม ผลวิลัยอาคาร 8/2 บริเวณโถงอาคารไฟแสงสว่างบริเวณโถงอาคาร ชำรุดไม่ทำงานจำนวน 10 หลอด25 ก.ค. 2565 12:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 66 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1352น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มแอร์ที่โรงผลิตน้ำดื่มเสียค่ะ อากาศร้อน ทำให้ผลิตน้ำลำบาก25 ก.ค. 2565 11:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ย. 65 13:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1353น.ส.นิตยา เมืองนาค7-411/1หลอดไฟเสีย 6 จุดค่ะ 25 ก.ค. 2565 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 65 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1354นายธวัชชัย สัพโส7-112สวิตซ์ตัดการทำงาน ทำให้พัดลมไม่ดูดอากาศออกไปขณะทำงาน 25 ก.ค. 2565 08:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 65 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1355นางปิยะนุช เรืองโพน2-2021.แอร์ไม่เย็นมีแต่ลม 2. แอร์เปิดไม่ได้ 1 เครื่อง25 ก.ค. 2565 06:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 16:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, จ้างเหมา
1356น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18หลอดไฟหัองน้ำห้อง204เสีย(หลอดตะเกียบ)24 ก.ค. 2565 22:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 13:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1357นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 14 ห้องนํ้าหญิง 14-121พัดลมเพดานชำรุด22 ก.ค. 2565 11:57 น.รับเรื่อง
25 ก.ค. 65 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1358แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ไฟไม่เข้าปลั๊กพัดลม ห้อง โถงชั้น 2 ฝั่ง ศ.ว22 ก.ค. 2565 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 16:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1359น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านมะ มาเรียม โรงอาหารอาคาร 10ได้รับแจ้งจากเจ้าของร้านให้ตรวจสอบมิเตอร์ไฟของร้านให้หน่อยคะ เนื่องจาก ค่าไฟสูงเกินไป ทั้งๆ ที่เพิ่งเปิดร้าน22 ก.ค. 2565 09:18 น.รับเรื่อง
22 ก.ค. 65 10:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1360น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ไฟทริปหลายครั้งมาก วันนี้3 รอบแล้ว ทำให้ไฟดับเกือบทั้งห้องส่งผลทำให้เครื่องนึ่งและตู้อบและตู้เขี่ยเชื้อทำงานไม่ได้รบกวนมาช่วยเช็คให้ด้วยคะไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร ไฟทริบพอไปสับไฟขึ้นประมาณ 10-15 นาที ก็ทริปอีก21 ก.ค. 2565 12:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 65 11:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1361น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้า ห้อง314หลอดไฟหน้าห้องน้ำเสีย (หลอดตะเกียบ 1หลอด)20 ก.ค. 2565 19:57 น.รับเรื่อง
21 ก.ค. 65 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1362นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร 3 ทางเดินชั้น3 หน้าห้อง 3-308หลอดไฟฟ้าชำรุด 2หลอด นีออนสั้น20 ก.ค. 2565 17:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 65 12:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1363น.ส.จิราวรรณ์ เมืองนาค7-323แอร์ไม่เย็น มีแต่ลมออกเบาๆค่ะ 20 ก.ค. 2565 15:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 65 13:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1364นายrutchanon pongtongอาคารอำนวยการอุทยานเกษตร 50 พรรษาไฟมาไม่ครบสาย ใช้ไฟได้ฝั่งเดียว20 ก.ค. 2565 15:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 65 11:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1365นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ หลอดไฟแสงสว่างตามริมถนนฟาร์มไม่ติด20 ก.ค. 2565 12:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 66 16:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1366นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ หลอดไฟแสงสว่างตามริมถนนฟาร์มไม่ติด20 ก.ค. 2565 12:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 66 16:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1367นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 หลอดไฟขาด 1หลอด19 ก.ค. 2565 15:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1368นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 ชั้น 4 ห้องน้ำหญิงไฟฟ้าเสีย 1 หลอด ห้องน้ำหญิงห้องที่ 219 ก.ค. 2565 15:04 น.รับเรื่อง
19 ก.ค. 65 15:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1369นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 ชั้น 4 บริเวนทางเดินส่วนกลาง (คณะสาธารณสุขศาสตร์) ไฟกระพริบ 1 หลอด บริเวณทางเดินหน้าห้อง 20 - 40619 ก.ค. 2565 14:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ค. 66 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
1370น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-112หลอดไฟชำรุด 1 หลอดตะเกียบ19 ก.ค. 2565 11:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 65 13:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด
1371แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21สวิตช์แอร์เปิดไม่ได้ ห้อง 21-31319 ก.ค. 2565 10:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เบรคเกอร์ทริป สราวุฒิ/พัน
1372นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่)เครื่องลงผ้าม่านอัตโนมัติเล้าไก่ไข่เสีย 19 ก.ค. 2565 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 65 15:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1373นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (โคนม)เปลี่ยนตู้กันน้ำและเปลี่ยนเบรคเกอร์ ปั๊มน้ำ ฟาร์มวัวนม (ทำเสร็จแล้ว ทำเอกสารแจ้งซ่อมย้อนหลัง)19 ก.ค. 2565 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 12:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1374นายจำนงค์ วงค์คำพระหน้าป้าย อ่างสกลนครไฟสปอร์ตไลด์ไม่ออก19 ก.ค. 2565 08:20 น.รับเรื่อง
19 ก.ค. 65 12:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื้อของ บัสลาสต์เสีย
1375น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-104ไฟไม่เข้าเครื่องทำน้ำอุ่น18 ก.ค. 2565 16:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 12:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1376น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ระบบไฟตู้เขี่ยเชื้อไม่ทำงาน ไฟและลมภายในตู้เปิดแล้วระบบไฟไม่ทำงาน18 ก.ค. 2565 15:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ส.ค. 65 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน/สราวุฒิ
1377แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21แอร์เสียห้อง 21-418 ชั้น 418 ก.ค. 2565 10:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 66 14:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นชำรุด ขนาด 40900 บีทียู สตาร์ทแอร์ สราวุฒิ/พัน
1378แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20แอร์ห้อง 20-419 ชั้น 4 มีเสียงดัง18 ก.ค. 2565 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 65 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน สาเหตุนกเข้าไปตายในใบพัดลม แก้ไข นำนกออกจากใบพัดลมเรียบร้อยแล้ว
1379แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14แอร์ไม่เย็น ห้องรับรอง18 ก.ค. 2565 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ส.ค. 65 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ร้านแสงรุ่งเรืองเซอร์วิส
1380แม่บ้านฝ่าย อาคารฯประตู 6สวิทย์ไฟ เปิด- ปิด ชำรุด18 ก.ค. 2565 09:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 13:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สวิทช์ทางเดียว 3 ตัว ฝาครอบ 3 ช่อง 1 อัน หลอดแอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1381แม่บ้านฝ่าย อาคารฯป้อมตำรวจโทรศัพท์ป้อมตำรวจติดต่อไม่ได้ หน้ามอ18 ก.ค. 2565 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แจ้งช่าง TOT เข้าตรวจสอบซ่อมแซมครับ 042-754161 ป้อมตำรวจหน้า ม.เกษตรฯ
1382แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานเกษตร 50 พรรษาไฟถนนหน้าอาคารไปประตู 3 ไม่ออก18 ก.ค. 2565 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ย. 65 15:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1383น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้า ห้อง208หลอดไฟหน้ากระจกเสีย (หลอดตะเกียบ1หลอด)16 ก.ค. 2565 17:35 น.รับเรื่อง
18 ก.ค. 65 07:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1384น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง311หลอดไฟหน้าอ่างล้างหน้าเสีย1หลอด (หลอดตะเกียบ)13 ก.ค. 2565 18:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1385น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16สายไฟที่เชื่อมต่อจากเต้นท์ด้านหน้าตึกโดนหนูแทะจนชำรุดใช้งานไม่ได้13 ก.ค. 2565 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
1386น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16แอร์ห้องยาไม่ทำงาน13 ก.ค. 2565 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 65 12:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แคปพัดลม 3 ไมโครฟารัด 460 โวล์ท สราวุฒิ/พัน
1387น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องนํ้าขาด1หลอดห้อง4-115/1(สั้น)12 ก.ค. 2565 14:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
1388น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องครัวขาด1หลอดห้อง4-409(สั้น)12 ก.ค. 2565 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
1389น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ตัดระบบไฟบนชั้นวางขวดและติดตั้งระบบไฟใหม่12 ก.ค. 2565 11:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ส.ค. 65 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน/สราวุฒิ
1390น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ครัวคุณบุ๋ม (ศูนย์อาหารตรงข้ามหอพักชายอินทนิล)แจ้งช่างเก็บสายไฟร้านข้างครัวคุณบุ๋ม เนื่องจากมีผู้เช่ามาเช่าพื้นที่ใหม่ ร้านแจ้งว่าสายไฟระโยงระยาง และมิเตอร์ไฟเหมือนจะหลุดลงมา กลัวไฟฟ้าลัดวงจร12 ก.ค. 2565 09:58 น.รับเรื่อง
18 ก.ค. 65 08:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1391น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ห้อง101,102,103,110,206หลอดไฟขาดห้องละ1หลอด และ ไฟหลอดตะเกียบห้องโถงขาด12ดวงค่ะ12 ก.ค. 2565 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1392นายจำนงค์ วงค์คำพระส่องป้าย อ่างสกลนครไฟสปอร์ตไลท์ไม่ออก12 ก.ค. 2565 08:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 66 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1393น.ส.จุฑามาศ กองผาพาห้อง 3-308 อาคาร 3หลอดไฟกลางห้องเสีย ไหม้คะ 12 ก.ค. 2565 07:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 65 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด
1394นายวงศกร บุญสิทธิ์อาคาร 1 ห้อง 109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์หลอดไฟยาวไม่ติด 1 หลอด11 ก.ค. 2565 13:31 น.รับเรื่อง
18 ก.ค. 65 08:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1395น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง31111 ก.ค. 2565 13:28 น.รับเรื่อง
18 ก.ค. 65 08:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1396แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1หลอดไฟขาด 1 หลอดห้องน้ำหญิง11 ก.ค. 2565 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย แอลอีดี 18 วัตต์ 1 หลอด
1397นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 6ไฟสปอตร์ไลท์ไม่ออก11 ก.ค. 2565 08:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 65 13:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย บัลลาสต์/อินิกเตอร์
1398นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟห้องคัรวชำรุดห้อง222 สั้น1หลอด11 ก.ค. 2565 07:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 13:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สวิทช์ทางเดียว 1 ตัว ฝาครอบ 1 ช่อง 1 อัน ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1399น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้า หลอดไฟทางเดินชั้น4 หน้าห้อง 414และ415 เสีย2หลอด (หลอดสั้น)09 ก.ค. 2565 22:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 2 หลอด ไพศาล/สมชาย
1400น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้า ห้อง416หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอด (หลอดตะเกียบ)09 ก.ค. 2565 22:00 น.รับเรื่อง
18 ก.ค. 65 08:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1401น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ติดตั้งระบบสายไฟชั้นวางขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช08 ก.ค. 2565 14:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ส.ค. 65 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน/สราวุฒิ
1402น.ส.ขวัญกมล ทวายตาคำห้อง 7-322 อาคาร 7แอร์ตัวที่ 3 หลังห้องเรียนไม่เย็น ออกาศที่ออกมามีแต่ลมร้อน08 ก.ค. 2565 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 65 16:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1403แม่บ้านฝ่าย อาคารฯลานอาหารหน้าหอหญิงสายพัดลมขาด (ด่วน )07 ก.ค. 2565 15:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1404แม่บ้านอาคาร 1รอบทางเดินชั้น1หน้าห้องน้ำหญิงหลอดไฟกะพริบ2หลอด07 ก.ค. 2565 10:30 น.รับเรื่อง
18 ก.ค. 65 08:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1405แม่บ้านอาคาร 77-225แอร์ไม่เย็น07 ก.ค. 2565 10:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 65 12:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1406นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สวิทช์ไฟชำรุดห้อง304-ถนนทางออกหอพัก1จุด07 ก.ค. 2565 08:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สวิทช์ทางเดียว 1 ตัว ฝาครอบ 1 ช่อง 1 อัน ไพศาล/สมชาย
1407นายจำนงค์ วงค์คำพระหน้าลิฟท์ ชั้น 1 อาคารบริหารหลอดไฟติดๆ ดับๆ07 ก.ค. 2565 08:32 น.รับเรื่อง
18 ก.ค. 65 08:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1408น.ส.กนกทิพย์ โคตรสำราญห้องเรียน 2-110แอร์เสีย ร้อนมาก เนื่องจากห้องเล็ก ทำให้อึดอัดจะเป็นลมทั้งนิสิตและอาจารย์ รบกวน ช่วยแก้ไขให้ด่วนด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากค่า06 ก.ค. 2565 20:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ส.ค. 65 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1409แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2แอร์ไม่เย็น ห้อง 2-303 06 ก.ค. 2565 14:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ส.ค. 65 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1410แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หลอดไฟขาด 2 หลอด ห้อง 20-418 ชั้น 4 ห้องอาจารย์06 ก.ค. 2565 14:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 66 15:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 8 หลอด+ขั้ว ไพศาล/สมชาย
1411น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟขาดห้อง4-108/1จํานวน1หลอด(สั้น)06 ก.ค. 2565 14:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
1412น.ส.วิชชุดา ใจเสรีห้องเรียน 1-405 อาคารบริหาร อาจารย์ผู้สอนแจ้งว่าแอร์ไม่เย็นค่ะ รบกวนมาเช็คแอร์ในห้องเรียนให้หน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ06 ก.ค. 2565 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ล้างฟิลเตอร์แอร์ 4 เครื่อง สราวุฒิ/พัน
1413อาจารย์ลัดดาพร กุลแก้ว20-314 อาคาร 20แอร์ไม่สามารถกดสวิตซ์ได้ 1 ตัว ขึ้น E1 ข้างประตูปิดตายฝั่งขวามือของห้อง05 ก.ค. 2565 16:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 13:28 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, เช็ทเครื่องใหม่ ทำงานปกติ สราวุฒิ/พัน
1414น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16แอร์ห้องทันตกรรมไม่เย็นมีเพียงลมเป่าหลังจากซ่อมเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว05 ก.ค. 2565 11:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:15 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1415น.ส.จิตรลดา ฦๅชา2-301อาจารย์ผู้สอนแจ้ง สนง.เลขาคณะ สศ ว่าแอร์ห้องเรียนไม่เย็น ขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารไปตรวจสอบแก้ไขคะ05 ก.ค. 2565 10:25 น.รับเรื่อง
05 ก.ค. 65 10:30 น.
นายอรรถ เรือนก้อน,
1416น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-210ขั่วหลอดไฟ ห้องครัวเสีย (จุดใหม่ ไม่ใช่จุดเดิม) + อยากให้มาซ่อม และมีหลอดไฟ เตรียมไว้ให้แล้วคะ05 ก.ค. 2565 10:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 65 12:10 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย/ฉัตรชัย
1417นางอรุณศรี นิภานันท์อาคารเรียนรวม ห้อง 2-101 และ 2-111แอร์ไม่เย็น มีแต่ลมออกมาทั้ง 2 ห้อง 04 ก.ค. 2565 16:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ส.ค. 65 08:58 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ,
1418แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-314แอร์ไม่เย็น04 ก.ค. 2565 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 65 14:04 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1419แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น2ห้อง 2-205แอร์มีน้ำหยดลงพื้น แอร์ตัวเดิมที่เคยซ่อม04 ก.ค. 2565 13:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 16:16 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ,
1420แม่บ้านอาคาร 77-229แอร์น้ำรั่ว04 ก.ค. 2565 13:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 13:50 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1421แม่บ้านอาคาร 77-316แอร์ไม่เย็น04 ก.ค. 2565 12:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 65 14:05 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1422น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน7-1(3)ฟร์ามพืชเปิดเบรกเกอร์ไฟ จอภาพ LCD และไฟไม่ติด สัปดาห์ก่อนเปิดใช้งานปกติ 04 ก.ค. 2565 11:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 65 12:13 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
1423น.ส.ประภาพรรณ์ แสงดาว7-1(3)ฟร์ามพืชเปิดเบรกเกอร์ไฟ จอภาพ LCD และไฟไม่ติด สัปดาห์ก่อนเปิดใช้งานปกติ 04 ก.ค. 2565 11:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 65 12:13 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
1424นายทรงวุฒิ แพนบุตรห้องเรียน 9-301/1ไฟปลั้ก LCD เครื่องฉายภาพ บนเพดาน ไฟไม่เข้่า ไม่แน่ใจว่าเบรคเกอร์เสียหรือเปล่า รบกวนเข้าตรวจเช็คให้ด้วยครับ 04 ก.ค. 2565 11:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 65 12:12 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
1425น.ส.ฐิติยาภรณ์ ยงมงคลห้อง301 อาคารบริหารหลอดไฟในห้องทำงานขาดไม่ติด 2 หลอด04 ก.ค. 2565 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ย. 65 09:15 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 36 วัตต์ 2 หลอด
1426น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าห้อง415หลอดไฟห้องอาบน้ำเสีย (หลอดตะเกียบ)02 ก.ค. 2565 18:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 65 12:11 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
1427แม่บ้านอาคาร 13 อาคาร13_204แอร์ห้องเรียนรั่วค่ะ01 ก.ค. 2565 15:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 66 15:29 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ,
1428แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-101แอร์ไม่เย็น01 ก.ค. 2565 14:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ส.ค. 65 09:06 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ,
1429น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16แอร์ห้องทันตกรรมไม่เย็นมีแต่ลม01 ก.ค. 2565 14:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนคาปาซิเตอร์ /คาปาพัดลม สราวุฒิ/พัน
1430นายเตชทัช คลายโศกก์7 – 317/5ซ่อมแอร์ไม่เย็น ร้อนอบอ้าว มีแต่ลมพ่นออกมา 01 ก.ค. 2565 12:46 น.รับเรื่อง
30 ก.ย. 65 09:07 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ,
1431นายสุทธิเดช ปรีชารัมย์7-314แอร์ไม่เย็น ขอความกรุณาซ่อมให้หน่อยครับ01 ก.ค. 2565 11:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 65 14:05 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1432นายวิศิษย์ศักดิ์ อุดมมาลา7-311/1แอร์ไม่เย็น 01 ก.ค. 2565 10:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 65 14:06 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1433นายวีรชาติ อักษรศักดิ์7-114/2เครื่องปรับอากาศห้องเรียนไม่เย็น01 ก.ค. 2565 10:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 66 14:14 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ,
1434นายเกรียงไกร พัทยากร7-314แอร์เปิดแล้ว ไม่เย็น01 ก.ค. 2565 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 65 14:04 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1435แม่บ้านอาคาร 77-220/1หลอดไฟชำรุด1หลอด ยาว)30 มิ.ย. 2565 14:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 09:40 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ,
1436นายวงศกร บุญสิทธิ์อาคาร 1 ห้อง 109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์แอร์มีเสียงดังแก๊กจากในเครื่อง29 มิ.ย. 2565 17:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 มิ.ย. 65 13:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อาการดังกล่าวหายแล้ว ยกเลิก
1437แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ติดตั้งหลอดไฟ มีอุปกรณ์แล้ว29 มิ.ย. 2565 14:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย แอลอีดี 18 วัตต์ 1 หลอด
1438น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-205หลอดไฟชำรุด 1 หลอดสั้น29 มิ.ย. 2565 14:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 65 11:58 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ,
1439แม่บ้านอาคาร 7ระเบียงนั่งพักชั้น3โซนกลางพัดลมชำรุด 29 มิ.ย. 2565 14:15 น.รับเรื่อง
30 มิ.ย. 65 09:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1440น.ส.กมลชนก แดนประโคม20-103แอร์มีกลิ่นเหม็นคล้ายหนูตายในตัวเครื่องค่ะ29 มิ.ย. 2565 13:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ย. 65 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1441น.ส.จิตรลดา ฦๅชาสนามตระกร้อหน้าหอชายหลอดไฟฟ้าขาด ไม่สว่างเพียงพอสำหรับน้องนิสิตที่เตะตะกร้อค่ะ 29 มิ.ย. 2565 11:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 65 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1442น.ส.กมลชนก แดนประโคม20-103แอร์มีกลิ่นเน่าคล้ายหนูตาย รบกวนช่างเข้ามาดูให้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ29 มิ.ย. 2565 11:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1443นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร7หลอดไฟฟลูเรนเซอร์ทางเข้าอาคารและหลอดไฟทางขึ้นชั้น2ด้านตะวันออก29 มิ.ย. 2565 10:45 น.รับเรื่อง
29 มิ.ย. 65 11:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1444นายจำนงค์ วงค์คำพระโรงสูบนํ้า B1 สปอร์ไลท์ไม่ติด29 มิ.ย. 2565 10:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สวิทช์แสง 1 ตัว ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1445แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21แอร์ไม่เย็น ห้อง 21-201 ชั้น 229 มิ.ย. 2565 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 66 13:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, นำ้ยาแอร์รั่ว ตั้งเรื่องสืบราคา สราวุฒิ/พัน
1446น.ส.ขนิษฐา กิจปัญจทรัพย์อาคาร 20 ฝั่งคณะ ศว. ไปเพดานโถงอเนกประสงค์ ข้างห้องธุรการไฟไม่ติดค่ะ 28 มิ.ย. 2565 19:44 น.รับเรื่อง
29 มิ.ย. 65 11:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1447น.ส.ฐาปนี เฮงสนั่นกูล9-306 แอร์เสีย 2 ตัว เปิดไม่ติดคะ28 มิ.ย. 2565 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 14:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1448น.ส.ประภาพร สมภักดีห้องพักอาจารย์ อาคาร 14 ชั้น 2 (ห้องข้างๆ ห้องอาจารน์จีน)แอร์ไม่เย็นค่ะ ร้อนมากๆค่ะ 28 มิ.ย. 2565 12:51 น.กำลังดำเนินการ
29 มิ.ย. 65 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, นำ้ยารั่ว ซ่อมรั่ว สราวุฒิ/พัน
1449แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13แอร์เปิดไม่ได้ห้อง 13-207 28 มิ.ย. 2565 11:53 น.รับเรื่อง
30 ส.ค. 65 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1450นายจำนงค์ วงค์คำพระรอบอาคาร 9ไฟนวลจันทร์ไม่ออก28 มิ.ย. 2565 10:00 น.รับเรื่อง
28 มิ.ย. 65 13:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1451แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น2ห้อง 2-201แอร์ปิดแล้วแต่พัดลมในตัวแอร์ยังหมุดอยู่28 มิ.ย. 2565 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 66 14:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1452น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-107 (ห้องสารบรรณ)ควบคุมแอร์คอนดิชั่นเนอร์ผ่านรีโมทคอนโทลไม่ได้28 มิ.ย. 2565 08:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 66 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1453น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้องเสีย1หลอดๆยาวห้อง20928 มิ.ย. 2565 08:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย หลอดแอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
1454แม่บ้านอาคาร 77-303/3หลอดไฟชำรุด2หลอด(หลอดสั้น)28 มิ.ย. 2565 08:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ย. 65 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1455นายวรเมธ ยอดบุ่น7-317/5แอร์ไม่เย็น27 มิ.ย. 2565 19:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 65 16:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, นำ้ยาแอร์รั่ว ตั้งเรื่องสืบราคา สราวุฒิ/พัน
1456น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4หลอดไฟเพดานไฟไม่ออกจำนวน 2 หลอด27 มิ.ย. 2565 14:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ส.ค. 65 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน/สราวุฒิ
1457นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง9-303 แอร์ห้องเรียน 9-303 ไม่เย็นเลยค่ะ เช้านี้นิสิตพัดแล้วพัดอีก ไม่อยากจะคิดถึงคาบบ่ายเลยค่ะ มีการเรียนการสอนห้องนี้ทั้งเทอมเลย เจ้าหน้าที่บอกไม่เย็นตั้งแต่เริ่มมีโควิด27 มิ.ย. 2565 13:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 14:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คอมเพรสเซอร์ เสีย ขนาด 32000 บีทียู 1 ชุด ชุดคอนโทรลเสีย 1 ชุด สราวุฒิ/พัน
1458น.ส.สุภัคนรี สัตตะโส9-303แอร์ไม่ทำความเย็นเลยค่ะ ห้องร้อนอบอ้าวมากค่ะ27 มิ.ย. 2565 13:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 14:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคา
1459นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ปลั๊กไฟชำรุดห้อง321 หลอดไฟทางขึ้นหน้าหอชำรุดยาว1หลอด หลอดไฟห้องครัวชำรุดสั้น1หลอด27 มิ.ย. 2565 12:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปลั๊กกราวด์ 1 ตัว หลอดแอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1460แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1แอร์เสีย ห้อง 1-40127 มิ.ย. 2565 12:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 14:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1461นายจำนงค์ วงค์คำพระบันไดทางขึ้นลานพระพิรุณฝั่งทางตะวันตกสายไฟขาด27 มิ.ย. 2565 11:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 มิ.ย. 65 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1462น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ1-401แอร์เปิดไม่ติด 2 ตัว 27 มิ.ย. 2565 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1463นางพรธิดา เสนไสย17-304ระบบไฟฟ้าเส้นแอร์ช้อต27 มิ.ย. 2565 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 13:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน สายเมนแอร์เกิดการลัดวงจร
1464น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง11627 มิ.ย. 2565 08:45 น.รับเรื่อง
27 มิ.ย. 65 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1465นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 หลอดไฟ (หลอดยาว) ทางขึ้นบันไดชั้น 2 ฝั่งอ๊อฟฟิต เสีย 1 หลอด 27 มิ.ย. 2565 07:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 65 11:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1466น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้า ห้อง406หลอดไฟห้องน้ำเสีย (หลอดตะเกียบ)25 มิ.ย. 2565 19:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 66 14:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด ฉัตรชัย/ไพศาล
1467น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าไฟทางเดินหน้าห้อง301 เสีย (หลอดสั้น)25 มิ.ย. 2565 19:41 น.รับเรื่อง
27 มิ.ย. 65 08:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1468น.ส.พัชรา วงค์ทอง อาคาร3 ห้อง 223หลอดไฟในห้องครัว มีปัญหา เปิดไม่ติด 24 มิ.ย. 2565 19:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 65 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด
1469น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟระเบียงหลังห้องเสีย1หลอดๆสั้นห้อง11824 มิ.ย. 2565 14:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มิ.ย. 65 15:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด ไพสาล/ฉัตรชัย
1470น.ส.ระพีพรรณ มาเห็ม22-301 ,22-306 ห้อง 22-301 แอร์ไม่ติด2ตัว ห้อง22-306 แอร์ไม่แผงคอลโทรล 3ตัว และเปิดไม่ติด 3ตัว 24 มิ.ย. 2565 14:03 น.รับเรื่อง
27 มิ.ย. 65 08:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1471น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่กดชักโครกชำรุดกดไม่ได้ห้อง40524 มิ.ย. 2565 10:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1472นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟชำรุดห้อง 403 สั้น1หลอด หลอดไฟชำรุดห้อง218 สั้น 1หลอด หลอดไฟทางขึ้นอาคารชำรุด ยาว 1หลอด24 มิ.ย. 2565 09:57 น.รับเรื่อง
24 มิ.ย. 65 11:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1473แม่บ้านอาคาร 1หน้าห้องเตรียมอาหารชั้น2อ.1หม้อต้มน้ำร้อนปลั๊กไฟช๊อต/ปลั๊กพ่วงช๊อต1อัน23 มิ.ย. 2565 16:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุมิ/พัน
1474แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น1หลอดไฟขาด1หลอด23 มิ.ย. 2565 16:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 66 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1475แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่แอร์มีน้ำหยด 1 ตัว23 มิ.ย. 2565 16:16 น.รับเรื่อง
24 มิ.ย. 65 11:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1476อาจารย์อาทิตย์ แสงงาม8/1-103แอร์ไม่เย็น 23 มิ.ย. 2565 15:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มิ.ย. 65 11:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มดเข้าแม็กเนติก สราวุฒิ/พัน
1477แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_202_204แอร์ห้องเรียนไม่เย็นค่ะ23 มิ.ย. 2565 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 66 15:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, นำ้ยาแอร์รั่ว ตั้งเรื่องสืบราคา สราวุฒิ/พัน ร้านเกษทองมา
1478น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-104 (ห้องไปรษณีย์)หลอดไฟเพดานขาด 1 หลอด23 มิ.ย. 2565 13:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย แอลอีดี 18 วัตต์ 1 หลอด
1479แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14พัดลมคอยล์ร้อน เสีย 3 ตัว พัดลมคอยล์เย็นเสีย 1ตัวคอมเพรสเชอร์เสียไม่มีแรงดัน 1 ตัวเครื่องที่ 2พัดลมเสีย เครื่องที่ 3 พัดลมเสีย เครื่องที่ 4พัดลมร้อน23 มิ.ย. 2565 13:36 น.รับเรื่อง
24 มิ.ย. 65 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1480แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13แอร์ไม่เย็นห้อง 13-202 23 มิ.ย. 2565 13:26 น.รับเรื่อง
30 ส.ค. 65 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1481น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3หลอดไฟทางเดินชำรุด 4 หลอดตะเกียบ23 มิ.ย. 2565 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ย. 65 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 7 วัตต์ 4 หลอด
1482น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ออฟฟิตหน่วยที่พักอาศัยหลอดไฟชำรุด 2 หลอดตะเกียบ23 มิ.ย. 2565 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ย. 65 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 7 วัตต์ 2 หลอด
1483แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ไฟทางเดินห้องแลปชั้น 4 ขาด 6 หลอด23 มิ.ย. 2565 08:51 น.รับเรื่อง
23 มิ.ย. 65 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1484น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย2หลอดๆตะเกียบห้อง42023 มิ.ย. 2565 08:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มิ.ย. 65 15:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 2 หลอด แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด ไพศาล/ฉัตรชัย
1485แม่บ้านอาคาร 1ห้อง1-104ห้องไปรษณีแกะฝาคอบพัดลมเพื่อทำความสะอาด2ตัว22 มิ.ย. 2565 16:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1486นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 226หลอดไฟขาด 1 หลอด(ตะเกรียบ22 มิ.ย. 2565 14:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ย. 65 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด
1487น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423/2 อาคาร7 ชั้น4 (ห้องเขี่ยเชื้อเนื่อเยื่อพืช)เปิดแอร์แล้วมีแต่ลมร้อนออกมาแอร์ไม่เย็นเลย22 มิ.ย. 2565 14:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1488น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-310เครื่องทำน้ำอุ่นชำรุด22 มิ.ย. 2565 13:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1489น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-106หลอดไฟในห้องชำรุด 6 หลอดตะเกียบ21 มิ.ย. 2565 14:07 น.รับเรื่อง
21 มิ.ย. 65 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1490อาจารย์อธิกา วงค์กวานกลม7-112 อาคาร? 7? ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาขณะเปิดใช้ฮูดดูดอากาศ? เบรกเกอร์จะตัดไฟทันที? รบกวนช่วยตรวจสอบ? หรือหากไม่มีอะไหล่เปลี่ยน?อาจารย์?ยินดีสั่งซื้ออะไหล่ให้แต่ขอช่างช่วยมาดำเนินการเปลี่ยนให้ค่ะ21 มิ.ย. 2565 11:06 น.รับเรื่อง
21 มิ.ย. 65 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1491แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 16แอร์เปิดไม่ได้ ห้อง 16-201-16-203-16-301-16-303-16-305-16-30721 มิ.ย. 2565 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 65 12:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เบรคเกอร์ทริป แก้ไขเรียบร้อย สราวุฒิ/พัน
1492น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-113แอร์ชำรุด21 มิ.ย. 2565 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ส.ค. 65 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1493แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8สายพัดลมขาด โรงอาหาร 221 มิ.ย. 2565 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 มิ.ย. 65 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1494น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟทางเดินชั้น3โซนหลังดับทั้งโซน21 มิ.ย. 2565 08:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1495น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง12021 มิ.ย. 2565 08:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 มิ.ย. 65 11:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1496น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง21421 มิ.ย. 2565 08:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 มิ.ย. 65 11:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด ประคิษฐ์/ฉัตรชัย
1497นายดำรง สุทองถนนตลาดนัด ปลั๊กไฟใช้งานไม่ได้ และไฟไม่ติดบางหลอด ใช้งาน 21 มิ.ย. 65 20 มิ.ย. 2565 17:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 มิ.ย. 65 12:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดเมทัลฮาไลท์ 250 วัตต์ 2 หลอด อินิกเตอร์ 250 วัตต์ 2 ตัว เบรคเกอร์ 30 แอมป์ 2 ตัว บัลลาสต์ 250 วัตต์ 2 ตัว ไพศาล/ฉัตรชัย
1498แม่บ้านอาคาร 77-409/1หลอดไฟชำรุด6หลอด(หลอดยาว)20 มิ.ย. 2565 16:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ย. 65 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน/สราวุฒิ เปลี่ยนหลอดแอลอีดี 6 หลอด 18วัตต์ LUMAX
1499น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-204ปลั๊กไฟในห้องชำรุด 4 จุด (ปลํ๊กตัวเมีย)20 มิ.ย. 2565 10:53 น.รับเรื่อง
20 มิ.ย. 65 15:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1500แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-311,7-413/1นาฬิกาประจำห้องเรียนชำรุดจำนวน2เรือน20 มิ.ย. 2565 10:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 65 11:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1501นายจำนงค์ วงค์คำพระนํ้าพุหน้าอาคารบริหารทามเมอร์เสีย20 มิ.ย. 2565 10:10 น.รับเรื่อง
20 มิ.ย. 65 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1502แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-201หลอดไฟมันกระพริบ2หลอด20 มิ.ย. 2565 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 66 11:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1503น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านครัวคุณบุ๋ม ตรงข้ามหอชายอินทนิลร้านค้าแจ้งว่าไฟ 2 หลอด เปิดไม่ติดค่ะ 20 มิ.ย. 2565 09:42 น.รับเรื่อง
20 มิ.ย. 65 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1504นายจำนงค์ วงค์คำพระมุมบันไดฝั่งตะวันตกด้านหลังลานพระพิรุณไฟซ๊อตเป็นระยะๆ 20 มิ.ย. 2565 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 มิ.ย. 65 15:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
1505อาจารย์อาทิตย์ แสงงาม7-418หลอดไฟติดๆดับๆ คาดว่าหลอดเสีย จึงปลดลง ครับ 20 มิ.ย. 2565 09:20 น.รับเรื่อง
20 มิ.ย. 65 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1506แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/2ปลั๊กไฟชำรุด (ซ็อต ) ห้องเบอเกอรี่ 20 มิ.ย. 2565 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มิ.ย. 65 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปลัีกกราวด์ 1 ตัว ฝาครอบ 3 ช่อง 1 อัน ปลั๊กตัวผู้ 1 ตัว ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
1507นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5-ไฟทางขึ้นหอชำรุด ยาว 1 หลอด -สวิทไฟทางเดินชั้น1 ข้างห้อง102 ชำรุด -ไฟในห้อง 303 ชำรุด สั้น1หลอด ยาว1หลอด20 มิ.ย. 2565 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 65 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด
1508น.ส.ชูวงศ์ กลิ่นเลขาอาคาร 19 ห้อง 19-113 ห้องสโมสรนิสิตคณะศว.แอร์ไม่ทำงาน 2 เครื่อง แอร์มีน้ำหยด 1 เครื่อง 19 มิ.ย. 2565 16:46 น.รับเรื่อง
20 มิ.ย. 65 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1509น.ส.ชูวงศ์ กลิ่นเลขาอาคาร 19 ห้อง 19-113 ห้องสโมสรนิสิตคณะศว.แอร์ไม่ทำงาน 2 เครื่อง แอร์มีน้ำหยด 1 เครื่อง 19 มิ.ย. 2565 16:46 น.รับเรื่อง
20 มิ.ย. 65 10:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1510น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้าห้อง319 ไฟหน้าตู้เสื้อผ้าและไฟระเบียงหลังห้องเสีย (หลอดสั้น2หลอด)19 มิ.ย. 2565 07:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 มิ.ย. 65 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด สวิทช์ทางเดียว 1 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1511น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าตรวจเช็คระบบไฟโรงจอดรถโซนหน้าและโซนหลังเนื่องจากไฟเปิดไม่ติด19 มิ.ย. 2565 07:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1512น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-201หลอดไฟชำรุด 1 หลอดยาว17 มิ.ย. 2565 16:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 65 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
1513น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-220/1สวิตช์ไฟชำรุด17 มิ.ย. 2565 16:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มิ.ย. 65 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย สวิทช์สามทาง 1 ตัว สวิทช์ทางเดียว 1 ตัว
1514น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-223หลอดไฟชำรุด 1 หลอดยาว17 มิ.ย. 2565 16:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 65 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด สราวุฒิ/พัน
1515น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาฟาร์มพืช คณะทอ.แอร์ไม่ทำงาน 17 มิ.ย. 2565 16:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ต.ค. 65 15:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สรารวุฒิ/พัน
1516น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาฟาร์มพืช คณะทอ.คอมเพรสเซอร์แอร์เสีย 17 มิ.ย. 2565 16:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ต.ค. 65 15:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1517น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423/2 ห้องเตรียมอาหารพืช แอร์ไม่เย็นมาซ่อมให้แล้วรอบนึงเย็นอยู่แต่ตอนนี้ไม่เย็นอีกคะ17 มิ.ย. 2565 14:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 65 14:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1518น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-223หลอดไฟชำรุด 1 หลอดสั้น17 มิ.ย. 2565 14:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 65 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด
1519น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟทางเดินหน้าห้อง211เสีย1หลอดสั้น17 มิ.ย. 2565 13:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 มิ.ย. 65 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1520นายพงสธร บารจงอาคารบริหาร ห้อง 106หลอดไฟขาด ขอเปลี่ยนหลอดไฟ17 มิ.ย. 2565 13:12 น.รับเรื่อง
17 มิ.ย. 65 14:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1521นายจำนงค์ วงค์คำพระหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ฯหลอดไฟขาด(หลอดสั้น)17 มิ.ย. 2565 10:19 น.รับเรื่อง
17 มิ.ย. 65 12:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1522นายจำนงค์ วงค์คำพระหลังฟาร์มพืช โรงสูบนํ้า F2, E3,E2ไฟส่องถนนหมายเลข 18ไม่ออก17 มิ.ย. 2565 10:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มิ.ย. 65 15:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1523น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานเกษตร50พรรษาฯปั้มน้ำโรงสูบB1เปิดใช้งาน แล้วระบบไฟฟ้าตัดตลอดเวลา17 มิ.ย. 2565 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มิ.ย. 65 15:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1524นายวีรชาติ อักษรศักดิ์7-114/2เครื่องปรับอากาศห้องเรียนไม่เย็น17 มิ.ย. 2565 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 65 14:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1525นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง7-210อาจารย์ที่อยู่ในห้อง 7-210 แจ้งข้อมูลดังนี้ 1. แอร์ห้องพัก 4 ที่นั้ง แอร์ทำงานแต่ไม่ค่อยเย็น 2. ปรับระบบการเปิดไฟ จากแบบรวม เป็นแบบเฉพาะจุดสำหรับไฟ แต่ละแผง 3. เพิ่มเต้าเสียบปลั๊กไฟเพิ่ม 2 จุด 4. จัดเก็บสายไฟให้เรียบร้อยเนื่องจากมีการรื้อสายไฟออกจากราง16 มิ.ย. 2565 16:45 น.ยกเลิกรายการ
17 ส.ค. 65 14:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รบกวนอาจารย์ทำเป็นบันทึกมาครับเพราะต้องตั้งเรื่องซื้ออุปกรณ์ในการทำงานครับ ห้องนี้รับเฉพาะแจ้งซ่อมเท่านั้นครับ
1526แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9 ห้องสมุด 24 ชั่วโมงหลอดไฟขาด 30 หลอด (หลอดกลม )หลอดไฟขาด ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 ด้านหลัง 3 หลอด16 มิ.ย. 2565 15:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มิ.ย. 65 15:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย แอลอีดี 7 วัตต์ 30 หลอด
1527นายอภิชาติ กันยาทอง9-104แอร์เปิดไม่ติดครับ มีไฟกระพริบๆ คำว่า FL16 มิ.ย. 2565 13:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 65 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1528น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านครัวคุณบุ๋ม หน้าหออินทนิลรบกวนเก็บสายไฟที่ระโยงระยางให้ร้านครัวคุณบุ๋มด้วยนะคะ16 มิ.ย. 2565 13:41 น.รับเรื่อง
17 มิ.ย. 65 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1529นายจำนงค์ วงค์คำพระโรงสูบนํ้า ฺ2สปอตท์ไลท์ไม่ออก16 มิ.ย. 2565 08:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มิ.ย. 65 15:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย โฟโต้สวิทช์ 1 ตัว 10 A
1530น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง320ไฟตรงอ่างล้างหน้าเสีย(หลอดตะเกียบ) หลอดไฟหน้าตู้เสื้อผ้าเสีย(หลอดสั้น)15 มิ.ย. 2565 21:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มิ.ย. 65 12:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
1531น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง315พัดลมเสียงดัง15 มิ.ย. 2565 19:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคาปรับแผนครับ
1532น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18พัดลมห้อง101-118-116เสีย15 มิ.ย. 2565 18:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคา/ปรับแผนครับ
1533น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง206ไฟห้องน้ำเสีย1หลอด(หลอดตะเกียบ)15 มิ.ย. 2565 18:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มิ.ย. 65 12:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด
1534น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ไฟห้องน้ำห้อง417เสีย(หลอดตะเกียบ)15 มิ.ย. 2565 18:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มิ.ย. 65 12:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
1535นายวิศิษย์ศักดิ์ อุดมมาลา20-421สวิทแอร์เปิดไม่ได้ ขึ้นโชว์ตามภาพ 15 มิ.ย. 2565 14:43 น.รับเรื่อง
15 มิ.ย. 65 15:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1536น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าหลอดไฟห้องเวฟอาหารชั้น4เสีย1หลอด (หลอดสั้น)15 มิ.ย. 2565 07:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 65 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด
1537น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้าห้อง413 ไฟกลางห้องเสีย1หลอด(หลอดยาว)15 มิ.ย. 2565 07:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 65 09:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล มดเข้าสวิทช์
1538น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้าห้อง220 หลอดไฟกลางห้องเสีย1หลอด(หลอดยาว) และไฟระเบียงหลังห้องเสีย1หลอด(หลอดสั้น)15 มิ.ย. 2565 07:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 65 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด
1539นายสุรศักดิ์ ตั้งสกุล7-310/11. แอร์ทำงานมีเสียงหวีดดังรบกวน 2. หลอดไฟส่องสว่างตรงโต็ะ อ.สุรศักดิ์ ไม่ติดทั้ง 2 หลอด14 มิ.ย. 2565 16:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 65 14:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1540น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16แอร์ชั้นล่างเปิดไม่ได้14 มิ.ย. 2565 12:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เบรคเกอร์ ทริป
1541นายจุลจิรา มีพรหมห้องยาอาคาร สถาพยาบาล (อาคาร 16)มีรอยรั่วเป็นรูบนฝ้าเพดานและมีน้ำหยดเป็นระยะ (เคยทำการแก้ไขไปแล้ว)14 มิ.ย. 2565 11:15 น.รับเรื่อง
15 มิ.ย. 65 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1542น.ส.จารุณี ฤทธิดีห้องสมุดแอร์ตัวใหญ่ตรงเคาน์เตอร์ มีน้ำรั่วออกมานองพื้น14 มิ.ย. 2565 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 66 15:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1543แม่บ้านอาคาร 77-316ปลั๊กไฟชำรุดใช้งานไม่ใด้14 มิ.ย. 2565 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มิ.ย. 65 12:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ปลั๊กกาว 2 ตัว ฝาครอบ 3 ช่อง
1544นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ไฟในครัวห้อง 418 ชำรุดสั้น 1 หลอด ไฟในห้อง 105 ชำรุด ยาว 1หลอด (อาจเป็นที่สวิสต์)14 มิ.ย. 2565 08:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 65 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด
1545น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มแจ้งซ่อมเพรสเซอร์สวิทซ์ ของโรงผลิตน้ำดื่ม (มีอุปกรณ์ให้แล้วค่ะ) 13 มิ.ย. 2565 17:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เปลี่ยนเพรสเซอร์สวิทช์ 1 ตัว
1546น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3ห้องน้ำหญิง หลอดไฟชำรุด 2 หลอดตะเกียบ13 มิ.ย. 2565 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มิ.ย. 65 12:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 7 วัตต์ 2 หลอด
1547แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21แอร์ไม่เย็น ห้อง 21-401 ชั้น 4 ห้องแลป13 มิ.ย. 2565 15:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มิ.ย. 65 12:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มดเข้าแม๊กเนติก สราวุฒิ/พัน
1548น.ส.จุฑามาศ กองผาพา3-308 อาคาร 3แอร์ห้องพักรับรองเสีย ไม่เย็น มีแค่ลมเบาๆออกมาคะ13 มิ.ย. 2565 14:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มิ.ย. 65 16:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ล้างแอร์เติมนำ้ยา
1549นายจำนงค์ วงค์คำพระบ้านพักบุคลากร หลังที่ 1 บ้านพักบุคลากร หลังที่ 3 ฝ่ายอาคารสถานที่ไฟส่องสว่างขาด 2 หลอด13 มิ.ย. 2565 13:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มิ.ย. 65 15:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย ฟิวส์กระปู๊ก 10 แอมป์ 2 ตัว
1550น.ส.กรกนก หาญมนตรีหอตาลฟ้า (อ.18)ไฟโรงจอดรถฝั่งติดป่า (โซน 4 ) ไฟไม่ตินทั้งโซน เป็นจุดจอดจักรยานนิสิต จำนวนหลอดไฟที่ไม่ติด 32 หลอด13 มิ.ย. 2565 11:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 7 วัตต์ 2 หลอด
1551น.ส.กรกนก หาญมนตรีอาคาร 18 หอตาลฟ้า (18-102)เปลี่ยนสวิตไฟและฝาครอบ13 มิ.ย. 2565 11:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด ฝาครอบ 1 ช่อง 1 อัน สวิทช์เดี่ยว 1 ตัว
1552น.ส.กรกนก หาญมนตรีหอตาลฟ้า (อ.18)หลอดไฟในห้อง 220 ไม่ติด 1 หลอด หลอดยาว หลอดไฟระเบียงห้อง 301 ไม่ติด 1 หลอด หลอดสั้น13 มิ.ย. 2565 11:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 65 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด
1553นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ห้อง103สวิทไฟชำรุด2จุดหลอดไฟยาว1หลอด ห้อง104-210สวิทไฟชำรุด1จุด ห้อง112หลอดไฟชำรุดยาว2หลอด13 มิ.ย. 2565 10:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 14:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย สวิทช์ทางเดียว 3 ตัว แอลอีดี 20 วัตต์ 3 หลอด
1554น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องนํ้าขาด1หบอด(สั้น)ห้อง4-108/113 มิ.ย. 2565 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 14:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด
1555นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 ติดตั้งหลอดไฟฟ้าพร้อมเดินรางสายไฟ 1 ชุดหลอดเล็ก13 มิ.ย. 2565 09:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มิ.ย. 65 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด ชุดรางไฟ 18 วัตต์ 1 ชุด สายไฟ 2*2.5 4 เมตร ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1556แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 16ไฟฟ้าดับทั้งอาคาร13 มิ.ย. 2565 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มิ.ย. 65 11:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตชัย เทปพันสายไฟ 3 เอ็ม 6 ม้วน หนูกัดสายไฟตู้MDB
1557น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านชายสี่หมี่เกี๊ยว อ.19ร้านชายสี่หมี่เกี๊ยว ล็อค 1 โรงอาหาร อาคาร 10 ไฟเสียบไม่ติดค่ะ11 มิ.ย. 2565 09:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1558น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.18-107หลอดไฟชำรุด 3 หลอด หลอดตะเกียบ10 มิ.ย. 2565 15:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 14:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สวิทช์ทางเดียว 3 ตัว ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1559น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้อง4-401 ไม่ออกทั้งห้อง10 มิ.ย. 2565 15:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 14:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย เบรคเกอร์ไม่ได้เอาขึ้น
1560นายวรากร คำชมภูห้องสมุด1.อยากให้ช่างไฟฟ้ามาถอดโคมไฟตะแกรงแบบผังฟ้า 2.จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายโสดมาทำการตรวจเช็ดระบบลำโพภายในห้องสมุด เพาะระบบเสียงตามสายใช้ไม่ได้ 3.ฝ่ายโสดแจ้ามาว่าอยากให้ช่างไฟฟ้ามาเปิดโคมไฟให้วันอังคารที่ 14/06/65/เวลา 09.00น.-12.00น 10 มิ.ย. 2565 11:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 65 10:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด แอลอีดี 20 วัตต์ 10 หลอด
1561นายวรากร คำชมภูห้องสมุด10 มิ.ย. 2565 11:24 น.ยกเลิกรายการ
10 มิ.ย. 65 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1562นายวรากร คำชมภูห้องสมุด10 มิ.ย. 2565 11:24 น.ยกเลิกรายการ
10 มิ.ย. 65 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1563นายวรากร คำชมภูห้องสมุด10 มิ.ย. 2565 11:24 น.ยกเลิกรายการ
10 มิ.ย. 65 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1564นายวรากร คำชมภูห้องสมุด10 มิ.ย. 2565 11:24 น.ยกเลิกรายการ
10 มิ.ย. 65 13:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1565นางปิยมาศ ผองแก้วฟาร์มสุกร ฟาร์มสัตว์ถอดอุปกรณ์ไฟฟ้า (กล่องควบคุมระบบปั๊มน้ำ) ออกจากฟาร์มสุกร09 มิ.ย. 2565 10:24 น.ยกเลิกรายการ
10 มิ.ย. 65 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ทำเป็นบึกทึกข้อความมาครับผ่านคณะ
1566นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 เพิ่มหลอดไฟ 1 หลอด09 มิ.ย. 2565 08:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มิ.ย. 65 10:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1567นายสุทธิเดช ปรีชารัมย์อาคาร 7 ห้องโคกศรีสุพรรณขอความกรุณา เพิ่มสวิตช์หลักปิดเปิดไฟมาอยู่ที่ด้านหน้าของห้อง และติดตั้งสวิตช์ปิดเปิดไฟแบบเชือกกระตุก ประจำโคมไฟแต่ละอัน 08 มิ.ย. 2565 21:09 น.รับเรื่อง
09 มิ.ย. 65 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1568แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ไม่มีระบบท่อน้ำทิ้งของเครื่องปรับอากาศ ห้องฟิตเน็ต08 มิ.ย. 2565 11:46 น.รับเรื่อง
08 มิ.ย. 65 11:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1569แม่บ้านอาคาร 7โถงไทสกลหลอดไฟชำรุด32หลอด(ยาว)08 มิ.ย. 2565 10:39 น.รับเรื่อง
08 มิ.ย. 65 12:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1570นายธวัชชัย สัพโส7-112 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา (ห้องUniversal Testing Machine ROOM)หลอดไฟกระพริบ 1 หลอด และไม่ติด 1 หลอด (เปลี่ยนหลอดไฟ 2 หลอด) 08 มิ.ย. 2565 10:14 น.รับเรื่อง
08 มิ.ย. 65 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1571นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 หลอดไฟทางเดินข้างห้องครัวเสีย 3 หลอด (หลอด LED)07 มิ.ย. 2565 16:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 14:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 7 วัตต์ 3 หลอด
1572นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ไฟโรงจอดรถหน้าโรงแรมเสีย 2 หลอดนับจากทิศตะวันออก เป็นหลอดที่ 3 และหลอดที่ 7 จำนวน 2 หลอด07 มิ.ย. 2565 16:30 น.รับเรื่อง
07 มิ.ย. 65 16:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1573น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องครัวขาดห้อง4-103(สั้น)07 มิ.ย. 2565 13:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 14:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด
1574นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อาคารบริหารไฟขาด2ดวง07 มิ.ย. 2565 12:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1575นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟหลังห้อง108 สั้น 1หลอด และหลอดไฟห้อง112 ยาว 1 หลอด07 มิ.ย. 2565 08:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 14:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด หลอดแอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/ฉัตรชัย
1576นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 20 ฝั่งคณะสาสุขไฟโรงจอดรถเปิดไม่ออก07 มิ.ย. 2565 08:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 14:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1577นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 หลอดไฟขาดจำนวน 3 หลอด06 มิ.ย. 2565 16:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 65 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 3 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1578แม่บ้านอาคาร 77-420ปลั๊กไฟฟ้าชำรุด 06 มิ.ย. 2565 15:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มิ.ย. 65 13:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุมิ ปลัีกกราวด์ 1 ตัว ฝาครอบ 3 ช่อง 1 ตัว
1579นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้อง 337ฝาคอบปลั๊กไฟเสื่อมสภาพทั้งห้อง06 มิ.ย. 2565 13:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มิ.ย. 65 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ปลั๊กกราวด์ 4 ตัว ฝาครอบ 3 ช่อง 4 ตัว สวิทช์ไฟ 2 ตัว ปลั๊กเดี่ยว 3 ตัว ฝาครอบ 1 ช่อง 5 ตัว
1580นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 22 ด้านหลังฝั่งโรงจอดรถไฟเปิดแล้วไม่ติด06 มิ.ย. 2565 13:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มิ.ย. 65 13:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1581นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 6 เบรคเกอร์ไฟชำรุด 1 ตัว 06 มิ.ย. 2565 13:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มิ.ย. 65 10:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เบรคเกอร์ 30 แอมป์ 1 ตัว ประดิษฐ/ฉัตรชัย
1582อาจารย์อธิกา วงค์กวานกลม7-215 อาคาร 7 ชั้น 2ปรับอุณหภูมิลดลงแต่ภายในห้องยังไม่เย็นขึ้น06 มิ.ย. 2565 12:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มิ.ย. 65 09:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เติมนำ้ยา R-22 60 ปอนด์
1583น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องครัวขาดห้อง4-220(สั้น)1หลอด06 มิ.ย. 2565 10:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 14:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด
1584แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่รางหลอดไฟหลุดลงมาพร้อมหลอด ห้องน้ำชาย06 มิ.ย. 2565 10:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1585แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ขอให้ช่างถอดฝาครอบพัดลมติดผนังบริเวณ โถงอ่านหนังสือให้แม่บ้านนำไปทำความสะอาดต่อไป06 มิ.ย. 2565 10:41 น.รับเรื่อง
06 มิ.ย. 65 12:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1586น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มสวิตซ์แรงดันน้ำรั่วค่ะ 01 มิ.ย. 2565 14:28 น.รับเรื่อง
01 มิ.ย. 65 14:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1587น.ส.ฐิติรัตน์ ยะอนันต์อาคาร 7-317/8แอร์มีเสียงดังระหว่างการเปิดใช้งาน 01 มิ.ย. 2565 13:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 65 16:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1588นายไอยลดา แก้วดีอาคารบริหาร ห้องคลัง ชั้น 2หลอดไฟกระพริบ01 มิ.ย. 2565 12:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 65 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 4 หลอด ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
1589น.ส.วรวรรญษ์ ประกิ่งอาคารบริหาร ห้องคลัง ชั้น 2หลอดไฟกระพริบ01 มิ.ย. 2565 12:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 65 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 4 หลอด ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
1590น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-210ขั่วหลอดไฟเสีย + อยากให้มาซ่อม และมีหลอดไฟให้คะ 31 พ.ค. 2565 16:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย/สมชาย
1591น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10หลอดไฟฟ้าบริเวณหน้าร้านค้าโรงอาหารกลางเปิดไม่ติด ประมาณ 13 หลอด 31 พ.ค. 2565 16:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มิ.ย. 65 10:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 10 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1592นายจำนงค์ วงค์คำพระด้านหลังอาคาร 22ไฟส่องสว่างเปิดแล้วไม่ออก31 พ.ค. 2565 15:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1593น.ส.ธนิกา ขันอาสาห้อง CNC อาคาร 8/1แอร์ไม่เย็น 2 ตัว 31 พ.ค. 2565 11:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 15:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1594แม่บ้านอาคาร 7หน้าห้องสรีรสัตว์ชั้น4พัดลมโคจรนอ็ตที่จับยึดกับฝ้าเพดานหลุด30 พ.ค. 2565 14:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 65 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1595แม่บ้านอาคาร 7โถงข้างบันไดชั้นโซนกลางพัดลมโคจรชำรุด1เครื่อง30 พ.ค. 2565 14:43 น.รับเรื่อง
30 พ.ค. 65 14:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1596นายวิเชียร มุสิกา307 อ.บริหารแอร์ทำงาน แต่ไม่เย็นครับ30 พ.ค. 2565 14:36 น.กำลังดำเนินการ
01 มิ.ย. 65 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคาจ้างซ่อม ขั้นตอน พัสดุ ต่อไป
1597แม่บ้านอาคาร 77-203/2สวิทเปิด-ปิดไฟฟ้าชำรุด30 พ.ค. 2565 13:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มิ.ย. 65 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1598น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-245ท่อแอร์ชำรุด 30 พ.ค. 2565 11:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 65 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1599นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง201แอร์ไม่เย็น2เครื่อง30 พ.ค. 2565 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 65 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1600นายจำนงค์ วงค์คำพระหน้าทางเข้าสนง. ที่จอดรถนํ้า. ที่จอดรถรางหลอไฟขาด 3 หลอด30 พ.ค. 2565 10:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ย. 65 15:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1601แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9หลอดไฟขาด 2 หลอดห้อง 9-204 หลอดผอม (ห้องทะเบียน ) ขาหลอดโคมไฟหน้าห้องระพีหลุด ชั้น 230 พ.ค. 2565 10:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มิ.ย. 65 11:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1602น.ส.กนกพร ศรีโคตรหอพักบุคลากร อาคาร 17 ห้อง 102หลอดไฟขาด จำนวน 4 หลอด (หลอดห้องนอน)30 พ.ค. 2565 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 65 14:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี 7 วัตต์ 4 หลอด
1603น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องสิทธิประโยชน์ อ.บริหารหลอดไฟเสียค่ะ30 พ.ค. 2565 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 65 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย แอลอีดี 20 วัตต์ 3 หลอด
1604นายจำนงค์ วงค์คำพระฟาร์มพืชไฟแสงสว่างส่องถนนจากแยกหอพักชายไปฟาร์มพืชรอบๆฟาร์มพืช(15หลอด)30 พ.ค. 2565 08:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ย. 65 15:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1605นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 14 ชั้น 2แอร์ห้องทำงานอาจารย์ภาษาจีน30 พ.ค. 2565 08:19 น.รับเรื่อง
01 พ.ย. 65 12:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1606แม่บ้านอาคาร 77-316แอร์ไม่เย็น27 พ.ค. 2565 13:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 65 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน มดเข้าแม๊กเนติก
1607น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านสามแม่ครัว โรงอาหารอาคาร 10ไฟฟ้าใช้ไม่ได้ค่ะ (ร้านหุงข้าวไม่ได้)27 พ.ค. 2565 10:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 65 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย/สมชาย
1608น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มปลั๊กไฟโรงผลิตน้ำชำรุดค่ะ รบกวนซ่อมให้ด่วนหน่อยนะคะ ตอนนี้ผลิตน้ำไม่ได้ค่ะ 27 พ.ค. 2565 10:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 พ.ค. 65 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1609นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้งหลอดไฟชำรุด1หลอดสั้นตรงระเบียงทางขึ้นบันไดหน้าหอ? วันที27? พ.ค? 6527 พ.ค. 2565 07:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 16:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย แอลอีดี 9 วัตต์ 1 หลอด
1610น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5 เครื่องขัดพื้นชำรุด26 พ.ค. 2565 16:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 65 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
1611แม่บ้านอาคาร 66-106หลอดไฟชํารุด10หลอด26 พ.ค. 2565 10:47 น.รับเรื่อง
26 พ.ค. 65 15:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1612แม่บ้านอาคาร 66-102. แอร์ไม่เย็น หลอดไฟแบบยาวชํารุด4หลอด26 พ.ค. 2565 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มิ.ย. 65 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน มดเข้าแม๊กเนติก แอร์
1613นายธวัชชัย สัพโส7-112ตู้ดูดอากาศไม่ทำงาน เปิดแล้วดับ 26 พ.ค. 2565 08:57 น.รับเรื่อง
26 พ.ค. 65 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1614แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หลอดไฟขาด 10 หลอด ห้องน้ำหญิง ห้อง 20-205 (หลอดตะเกียบ )กับหลอดยาว 1 หลอด ฝั่ง ส.ศ25 พ.ค. 2565 15:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 65 14:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 9 หลอด ขั้วหลอดไฟแปลง 9 อัน ไพศาล/ฉัตรชัย
1615แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1แอร์ห้องคอมไม่เย็น25 พ.ค. 2565 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1616แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1หลอดไฟขาด 1 หลอด ห้องน้ำชาย25 พ.ค. 2565 14:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 16:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
1617น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง7-423/2 ห้องเตรียมอาหารพืช แอร์ไม่เย็น25 พ.ค. 2565 13:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มิ.ย. 65 09:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน มดเข้าแม้กเนติก
1618แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หลอดไฟห้องน้ำคนพิการ ขาด 1 หลอด ชั้น 124 พ.ค. 2565 15:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 65 14:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สวิทช์ทางเดี่ยว 2 ตัว+ฝาครอบ ไพศาล/ฉัตรชัย
1619น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติปั้มสูบน้ำเข้าอาคารวิจัยและพัฒนาไม่ทำงาน24 พ.ค. 2565 12:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 65 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย/ฉัตรชัย แมคเนติก 380 โวล์ท เฟสเเชอร์แรงดัน 1 ตัว
1620น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ล็อคก่าร้านลำดวน โรงอาหารอาคาร 10เนื่องจากมีผู้เช่าร้านรายใหม่เข้ามาเช่า อยากให้เข้าไปดูไฟให้หน่อยค่ะ ตอนนี้ไฟเปิดไม่ได้ 24 พ.ค. 2565 11:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 65 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
1621นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติไฟรายทาง จากอาคารวิจัยถึงบ่อจรเข้ไม่ออก24 พ.ค. 2565 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 65 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1622น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องรับประทานอาหารบุคลากร โรงอาหารอาคาร 10ไฟ พัดลม เครื่องทำน้ำเย็น ในห้องรับประทานอาหารบุคลากร ไม่ติดเลยค่ะ 23 พ.ค. 2565 16:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 65 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
1623นายจำนงค์ วงค์คำพระถนนหมายเลข 2 ตั้งแต่แยกหอพักชาย ถึง แยกอาคาร 6หลอดไฟ LED ขาด จำนวน 16 หลอด23 พ.ค. 2565 14:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ย. 65 15:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1624แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10หลอดไฟขาด 1 หลอด ห้องกินข้าวอาจารย์23 พ.ค. 2565 12:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 65 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
1625นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่)เครื่องให้อาหารอัตโนมัติ เล้าไก่ไข่ ไม่ถอยกลับ (ขอซ่อมแซมด่วนครับ)23 พ.ค. 2565 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 มิ.ย. 65 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1626นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 ชั้น 4 บริเวนทางเดินส่วนกลาง (คณะสาธารณสุขศาสตร์)หลอดไฟเสีย 1) กระพริบ 1 หลอด บริเวณทางเดินหน้าห้อง 20 - 408 2) เปิดไฟไม้ติด 8 หลอด บริเวณ โถงหน้าห้อง 20 - 40920 พ.ค. 2565 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 65 14:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 5 หลอด ขั้วแปลงไฟ 5 ตัว ไพศาล/ฉัตรชัย
1627แม่บ้านฝ่าย อาคารฯลานอาหารหน้าหอชายหน้าห้องน้ำหญิงหลอดไฟขาด 1 หลอด19 พ.ค. 2565 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย/สมชาย
1628แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10หลอดไฟขาด 1 หลอด ห้องแม่บัาน19 พ.ค. 2565 10:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 65 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย/ฉัตรชัย แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด
1629แม่บ้านอาคาร 7ห้องปฏิบัติการและโถงชั้น2-3-4ขอความอณุเคราะห์มาถอดพัดลมโคจรเพื่อให้แม่บ้านล้าง-เช็ดทำความสะอาด19 พ.ค. 2565 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 65 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิิ/พัน
1630นายทรงวุฒิ แพนบุตรห้องควบคุม ในห้องระพี สาคริก 9-202มีน้ำหยดออกจากตัวเครื่องแอร์ 19 พ.ค. 2565 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 พ.ค. 65 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1631แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ล้างพัดลม ห้อง 22-301-22-302-22-305-22-30619 พ.ค. 2565 08:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มิ.ย. 65 11:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1632นายวรเมธ ยอดบุ่น7-317/5แอร์ไม่เย็น / ให้ล้างแอร์18 พ.ค. 2565 17:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 65 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ล้างเครื่องปรับอากาศ+เติมนำ้ยา R-410
1633แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19มอเตอร์ปั้มน้ำชำรุด ชั้น 118 พ.ค. 2565 15:31 น.กำลังดำเนินการ
25 พ.ค. 65 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แก้ไข อาคาร 17 มอเตอร์ชำรุด/ใบพัลมระบายความร้อน/ชุดรีเลย์ W-LT2ลูกเชอร์กิตเสีย 2 ชุด ไพศาล
1634น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ 18 พ.ค. 2565 13:50 น.กำลังดำเนินการ
26 พ.ค. 65 16:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รอตัดกระจก สราวุฒิ/พัน
1635น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422แอร์มีเสียงดังและมีอาการสั่น18 พ.ค. 2565 13:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ค. 65 16:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หนูกัดใบพัดลมเปลี่ยนใหม่ สราวุมิ/พัน
1636น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-104,105เปลี่ยนปลั๊ก ตัวกระจายสัญาณโทรทัศน์18 พ.ค. 2565 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 พ.ค. 65 10:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ปลั๊กไฟ 1 ตัว
1637แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21แอร์ไม่เย็นห้อง 21-408 ชั้น 418 พ.ค. 2565 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 พ.ค. 65 10:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1638แม่บ้านฝ่าย อาคารฯโรงผลิตน้ำดื่มเบเกอร์เสีย18 พ.ค. 2565 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 พ.ค. 65 10:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เบรคเกอรื 30 แอมป์ 1 ตัว
1639แม่บ้านอาคาร 77-411/1หลอดไฟชำรุด1หลอด(ยาว)17 พ.ค. 2565 11:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1640นายฤกษ์ชัย แย้มวงษ์ห้องฟิตเนส อาคาร 14น้ำแอร์หยดตลอดเวลาที่เปิดการใช้งานต้องเอาถังขยะขาวใหญ่มารองน้ำแอร์หยด 17 พ.ค. 2565 11:27 น.กำลังดำเนินการ
17 พ.ค. 65 15:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปั๊มนำ้ตรงท่อนำ้ทิ้งชำรุด เดินระบบท่อใหม่ สราวุฒิ/พัน
1641นายฤกษ์ชัย แย้มวงษ์ห้องฟิตเนสอาคาร 14 และสนามแบดมินตันอาคาร 141.หลอดไฟห้องฟิตเนสขาด จำนวน 23 หลอด 2.หลอดไฟสนามแบดมินตัน ขาด จำนวน 11 หลอด อาคาร14 ทั้งสองค่ะ17 พ.ค. 2565 11:24 น.รับเรื่อง
17 พ.ค. 65 15:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1642นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 401ซ่อมปลั๊กไฟในห้อง 20 - 401 เนื่องจากไฟฟ้ารัดวงจร ทำให้ปลั๊กไฟใช้งานไม่ได้ 17 พ.ค. 2565 11:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 65 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย/ฉัตรชัย ปลั๊ก กราว์ด รางวายเวย์ สายVAF 2*2.5/2.5
1643น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ หลอดไฟฟ้าห้องน้ำชาย ฝั่ง รปภ. ขาด 1 หลอด17 พ.ค. 2565 10:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 14:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1644แม่บ้านอาคาร 77-114(ห้องคอมฯ)รางครอบหลอดไฟหลุดห้อยลงมาจากกรอบเดิม17 พ.ค. 2565 10:13 น.รับเรื่อง
17 พ.ค. 65 10:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1645แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21แอร์ไม่เย็นห้อง 21-408 ชั้น 412 พ.ค. 2565 15:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ค. 65 15:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1646น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-213โคมไฟชำรุด 1 หลอด(หลอดตะเกียบ)12 พ.ค. 2565 15:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ค. 65 10:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด
1647แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ที่ครอบหลอดไฟทางเดินชั้น 3 หล่นลงมา12 พ.ค. 2565 09:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด สมชาย/ฉัตรชัย
1648นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติไฟฟฟัาในป้อม รปภ.ดับ12 พ.ค. 2565 08:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ค. 65 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย
1649แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ห้องน้ำชายหลอดไฟขาด 2 หลอด ห้องน้ำหญิง 1 หลอด ชั้น 111 พ.ค. 2565 11:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 พ.ค. 65 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย
1650นายปัญญา ไพจันทร์1-109 อาคารบริหารหน้ากากช่องแอร์ไม่สวิงครับ(เครื่องฝั่งคุณแสวง)11 พ.ค. 2565 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ค. 65 10:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1651นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 6ไฟส่องถนนหลอด LED ไม่ออก 2 หลอด11 พ.ค. 2565 08:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 65 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 1 ตัว
1652นายrutchanon pongtongอาคารบริหาร ห้อง 1-307แอร์ห้อง 1-307 อาคารบริหาร ไม่เย็น10 พ.ค. 2565 15:55 น.กำลังดำเนินการ
11 พ.ค. 65 15:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, นำ้ยาแอร์รั่ว ขนาด 38700 บีทียู Central air ตั้งเรื่องสืบราคา
1653แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องเบเกอรี่แอร์เสีย 1 ตัว ฝั่ง ศ.ว10 พ.ค. 2565 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ค. 65 14:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1654แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13หลอดไฟห้องพักอาจารย์ภาษาต่างประเทศ ขาด4หลอดๆยาวค่ะ10 พ.ค. 2565 08:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 65 13:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 3 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1655แม่บ้านอาคาร 77-217/7รีโมทย์แอร์ชำรุด09 พ.ค. 2565 15:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 15:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, จอรับสัญญาณรีโมทเสีย สราวุฒิ/พัน
1656แม่บ้านอาคาร 77-208แอร์ไม่เย็น09 พ.ค. 2565 15:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 มี.ค. 66 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดคอนโทรลคอยลืร้อนเสียไม่สั่งงานไปเลี้ยงพัดลมคอยล์ร้อนแผงบรอดเสีย 13000 บีทียู Saijo-dinki สราวุฒิ/พัน
1657น.ส.นันทิยา พรมทอง3-343 อาคารพักบุคคลากรเปลี่ยนหลอดไฟในห้องน้ำ+เปลี่ยนฝักบัว+เปลี่ยนสายฉีดห้องน้ำ 09 พ.ค. 2565 12:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด สวิทช์ท 1 ตัว สราวุฒิ/พัน พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ 1 ตัว
1658แม่บ้านอาคาร 8อ_8/2พัดลมดูดอากาศห้องเบเกอรี่เปิดแล้วไม่ทำงานแจ้งช่อมค่ะ09 พ.ค. 2565 12:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1659น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-137แอร์ชำรุดไม่เย็น09 พ.ค. 2565 11:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 65 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคาไปแล้วครับอยู่่ที่พัสดุจัดตั้งเรื่องครับ จ้างเหมา
1660น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-115แอร์ไม่เย็น(ช่างมาซ่อม 27 ม.ค.65 แต่ยังไม่เย็น)09 พ.ค. 2565 11:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 65 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคาไปแล้วครับอยู่่ที่พัสดุจัดตั้งเรื่องครับ จ้างเหมา
1661นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?วันที7พ.ค? 65? แจ้งช้อมเปลี่ยนปักไฟจาก2ตาเป็น3ตาห้อง102/1 108/1 115/1 121/1 202/1? 208/1? 214/1 220/1 302/1 308/1 314/1 320/1 402/1 408/1 414/1 420/1 ห้องละ1ตัวรวม16ตัว07 พ.ค. 2565 16:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1662นายยุทธพล บุญกอบอาคาร 7 อาคาร 9แบตเตอรี่ เครื่องสำรองไฟเสื่อมสภาพเก็บไฟไม่ได้06 พ.ค. 2565 14:15 น.รับเรื่อง
06 พ.ค. 65 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1663นายยุทธพล บุญกอบฝ่ายอาคารสถานที่ตู้เย็น คอมเพสรเชอร์ชำรุด06 พ.ค. 2565 11:06 น.กำลังดำเนินการ
10 พ.ค. 65 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคา
1664แม่บ้านอาคาร 77-217/4สวิทไฟชำรุด06 พ.ค. 2565 10:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 65 15:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สวิทช์ 2 ตัว ฝาครอบ 2 ช่อง 1 ตัว สราวุฒิ/พัน
1665น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16หลอดไฟห้องยา4ดวง ห้องฉุกเฉิน1ดวง06 พ.ค. 2565 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 8 หลอด สมชาย/ฉัตรชัย
1666น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4รางหลอดไฟชั้นวางขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเสียเปลี่ยนหลอดไฟดูแล้วแต่ไม่ติด05 พ.ค. 2565 15:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ส.ค. 65 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน/สราวุฒิ
1667น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4แอร์ไม่เย็น05 พ.ค. 2565 15:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 66 14:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคาไปแล้วตั้งแต่ วันที่ 8/125/64 ตามเรื่องที่พัสดุครับ
1668แม่บ้านอาคาร 66-106แอร์ไม่เย็น หลอดไฟชํารุด10หลอด05 พ.ค. 2565 08:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 พ.ค. 65 16:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1669แม่บ้านอาคาร 8อ_8/2หลอดไฟยาวห้องเบเกอรี่ชำรุดหนึงหลอด05 พ.ค. 2565 08:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 65 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด ประดิษฐ์ /ฉัตรชัย
1670น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-104เครื่องทำน้ำอุ่นชำรุด ไม่ทำงาน03 พ.ค. 2565 16:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 14:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์
1671น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-130แอร์ชำรุดไม่เย็น03 พ.ค. 2565 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 65 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, น้ำยาแอร์รั่วตั้งเรื่องซ่อม จ้างเหมา
1672น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-132โทรทัศน์ชำรุด02 พ.ค. 2565 13:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 13:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1673แจ้งผ่านระบบ QR-CODEอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)/ชั้น 2/ห้อง TOILET-2/4 ห้องน้ำชาย ชั้น 2 ฝั่งหน้าห้องระพีสาคริกโถ่ฉี่กดน้ำไม่หยุดไหล 02 พ.ค. 2565 00:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 65 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, น้ำยาแอร์รั่วตั้งเรื่องซ่อม จ้างเหมา
1674นายวิศิษย์ศักดิ์ อุดมมาลา20-421 แอร์เปิดไม่ติด 1 เครื่อง สวิสแอร์ขึ้นคำว่า FO 29 เม.ย. 2565 12:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ค. 65 16:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แผงวงจรคอยลืร้อน-เย็น ชำรุด 1 ชุด สตาร์ทแอร์ สราวุฒิ/พัน
1675นายณธกร ทัศนัส7-228หลอดไฟไม่สว่างจำนวน 2 หลอด29 เม.ย. 2565 10:01 น.รับเรื่อง
03 พ.ค. 65 11:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1676น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานเกษตร50พรรษาฯปั้มน้ำโรงสูบb1ไม่ทำงาน29 เม.ย. 2565 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 พ.ค. 65 15:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1677แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ปุ่มเปิด-ปิด แอร์เสีย ห้อง 20-202 ฝั่ง ส.ศ29 เม.ย. 2565 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 16:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1678แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21แอร์ไม่เย็นห้อง 21-409 ห้องแลป29 เม.ย. 2565 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ค. 65 10:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1679นายธวัชชัย สัพโส7-112ตู้ดูดอากาศไม่ทำงาน เปิดได้ 3 วิ แล้วปิดเอง 29 เม.ย. 2565 08:40 น.รับเรื่อง
03 พ.ค. 65 11:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1680แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1แอร์ไม่เย็นห้อง 10528 เม.ย. 2565 11:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 15:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1681แม่บ้านอาคาร 77-303/1สวิทเปิดพัดลมดูดอากาศชำรุด27 เม.ย. 2565 16:39 น.รับเรื่อง
03 พ.ค. 65 11:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1682แม่บ้านอาคาร 77-317/5แอร์ไม่เย็น27 เม.ย. 2565 16:36 น.ยกเลิกรายการ
19 ส.ค. 65 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1683แม่บ้านอาคาร 77-317/5แอร์ไม่เย็น27 เม.ย. 2565 16:36 น.ยกเลิกรายการ
19 ส.ค. 65 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1684อาจารย์พัณณ์ไพลิน เหมะธุลินอาคาร14 ชั้น2 ห้องอาจารย์ภาษาจีนแอร์ยี่ห้อSUMSUNG 1ตัวไม่ทำงาน เปิดแล้วปิดเองอัตโนมัติ อยากให้ช่วยล้างแอร์ให้ด้วยค่ะ27 เม.ย. 2565 15:02 น.รับเรื่อง
03 พ.ค. 65 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1685น.ส.รดา กันแสนห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา อาคารเรียนรวม (อาคาร2)แอร์มีน้ำหยดระหว่างใช้งาน 27 เม.ย. 2565 11:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ส.ค. 65 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1686นายจำนงค์ วงค์คำพระลานพระพิรุณหลอดไฟรอบลานพระพิรุณขาดหมด27 เม.ย. 2565 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 มิ.ย. 65 15:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 4 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1687นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 14 หลอดไฟหลังห้องนํ้าเทควันโด้เปิดไม่ติด 27 เม.ย. 2565 08:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 65 12:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1688น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติปั้มน้ำ3แยกทางเข้าอาคารวิจัยและพัฒนาไม่ทำงาน26 เม.ย. 2565 10:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 เม.ย. 65 15:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพสาล/สมชาย
1689แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13หลอดไฟห้องนิทรรศการ ชั้น1 ขาดรวมทั้งหมด 20หลอดค่ะ25 เม.ย. 2565 16:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน หลอดไฟฮาโลเจน 220 โวล์ท 6 วัตต์ 20 หลอด
1690นายนายจิรวัฒน์ อรรถเศรษฐ8/1-107แอร์ในห้องมีน้ำหยดตลอด เนื่องจากท่อระบายน้ำแอร์อาจจะตัน25 เม.ย. 2565 12:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 15:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1691แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ห้องชมรมมุสลิม ปลั๊กไฟชำรุด 25 เม.ย. 2565 10:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 65 12:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1692แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานเกษตร 50 พรรษากล่องคัชเอาท์ที่เสาโรงบ่มเพาะชำรุด 25 เม.ย. 2565 10:35 น.รับเรื่อง
25 เม.ย. 65 15:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1693แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่หลอดไฟขาดทางเดินหน้าห้องน้ำ 1 หลอด ห้องเก็บของ 1 หลอด (หลอดนิออนสั้น)25 เม.ย. 2565 10:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 พ.ค. 65 10:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แัตรชัย/ไพศาล แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด แอลอีดี 10 วัตต์ 3 หลอด
1694แม่บ้านฝ่าย อาคารฯประตู 6หลอดไฟขาด 1 หลอด ห้องน้ำประตู 6 (หลอดสั้น)25 เม.ย. 2565 10:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 65 12:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1695นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่)ปั๊มน้ำกินเล้าไก่ไข่ชำรุด ระบบอัตโนมัติไม่ทำงานต้องใช้คนกดแทน25 เม.ย. 2565 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 14:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1696น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4เครื่องปั้มนํ้าฝั่งอาคารชุดเสีย25 เม.ย. 2565 08:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 14:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1697น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ล้างแอร์ ห้องพิพิธภัณฑ์บัวบรรพ์พรรณราย เนื่องจากหนูตายในแอร์22 เม.ย. 2565 16:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 เม.ย. 65 15:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน/สราวุฒิ
1698น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง17-415หลอดไฟเพดานเสีย (หลอดกลม)21 เม.ย. 2565 17:52 น.รับเรื่อง
22 เม.ย. 65 13:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1699นายสุรไกร เจือจันทึก9-203/1แอร์ทำงานแต่ไม่เย็น ทั้ง 2 ตัว21 เม.ย. 2565 12:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 66 15:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รอย้ายแอร์จาก อาคาร 19
1700นางสุมิตรา โพธิโคตร