ข้อมูลการแจ้งซ่อมแอร์และระบบไฟฟ้า
ลำดับ ชื่อผู้แจ้ง สถานที่ รายละเอียด วันที่แจ้ง สถานะ ดำเนินการ การแก้ไข
1นายทรงวุฒิ แพนบุตร9-202 แอร์ในห้องประชุม มีเสียงดัง แอร์ในห้องประชุม มีเสียงดัง พี่ช่างไฟขึ้นไปตรวจสอบเบื้องต้น เสียงสายพานดัง รอแก้ไขต่อไปครับ20 ก.ค. 2567 11:47 น.รอดำเนินการ
2นางกาญจนา มังทะโรงอาหารอาคาร10พัดลมเพดานชำรุดสามตัวและพัดลมสามใบพัดห้องล้างจานชำรุด19 ก.ค. 2567 15:15 น.รอดำเนินการ
3น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สวิทย์ไฟห้อง412ชำรุดไฟดับทั้งห้อง19 ก.ค. 2567 10:30 น.รับเรื่อง
19 ก.ค. 67 12:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
4น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-308แอร์เสียเบรกเกอร์พัง 19 ก.ค. 2567 10:23 น.รับเรื่อง
19 ก.ค. 67 12:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
5น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-208แอร์เสีย เบรกเกอร์พัง19 ก.ค. 2567 10:21 น.รับเรื่อง
19 ก.ค. 67 12:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
6นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง7-220/1แอร์ไม่ทำงาน 19 ก.ค. 2567 09:21 น.รับเรื่อง
19 ก.ค. 67 12:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
7น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18 หอตาลฟ้าห้อง420หลอดไฟห้องน้ำเสีย (หลอดตะเกียบ1หลอด)18 ก.ค. 2567 21:54 น.รับเรื่อง
19 ก.ค. 67 12:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
8น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้อง 310 แจ้งเปลี่ยนเครื่องทำน้ำอุ่น เปลี่ยนเครื่องทำน้ำอุ่น มีเครื่องทำน้ำอุ่นแล้ว18 ก.ค. 2567 15:09 น.รับเรื่อง
19 ก.ค. 67 12:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
9น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ศูนย์อาหาร 1 หน้าร้านถ่ายเอกสารพี่สมบ้ติหลอดไฟหน้าร้านถ่ายเอกสาร คุณสมบัติ เปิดไม่ติดค่ะ 18 ก.ค. 2567 11:06 น.รับเรื่อง
18 ก.ค. 67 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
10น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มไฟที่โรงผลิตน้ำดื่ม ชำรุดหลุดออกจากบล็อกตามภาพที่แนบค่ะ 18 ก.ค. 2567 11:00 น.รับเรื่อง
18 ก.ค. 67 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
11นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ดำ)เบรคเกอร์คอกไก่ ที่นิสิตกำลังเลี้ยงไฟตัดบ่อยมาก รบกวนตรวจสอบและแก้ไขให้ด่วนครับ เนื่องจากไก่ยังอยู่ในระยะใช้ไฟกก18 ก.ค. 2567 10:30 น.รับเรื่อง
18 ก.ค. 67 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
12นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ ไฟส่องสว่างถนนในฟาร์มไม่ติด (มีเพียงที่ติดหลอดเดียวคือหน้าคอกวัวนม) รบกวนเข้ามาตรวจสอบและแก้ไขให้ด้วยครับ เนื่องจากช่วงนี้มีนิสิตลงฟาร์มกลับค่ำทุกวัน 18 ก.ค. 2567 09:39 น.รับเรื่อง
18 ก.ค. 67 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
13น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18 หอตาลฟ้า ห้อง309หลอดไฟกลางห้องเสีย (หลอดยาว1หลอด)17 ก.ค. 2567 18:46 น.รับเรื่อง
18 ก.ค. 67 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
14แม่บ้านอาคาร 13ห้องเขียว ชั้น 1 อาคาร 13แอร์ไม่เย็น 1 ตัว17 ก.ค. 2567 15:23 น.รับเรื่อง
17 ก.ค. 67 16:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
15แม่บ้านอาคาร 13ห้อง13-207หลอดไฟเสีย 1 หลอด หลอดยาว17 ก.ค. 2567 15:20 น.รับเรื่อง
17 ก.ค. 67 16:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
16แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21แอร์ไม่เย็นห้อง 21-420 - 21-425 -และห้องแลป ห้อง 21- 40117 ก.ค. 2567 11:34 น.กำลังดำเนินการ
18 ก.ค. 67 14:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, 425-เปลี่ยนคาปาซิเตอร์พัดลม 6 ไมรโคร 1 ตัว 401-ดำเนินการเรียบร้อย มดเข้าแมกเนติก 420-ชุดบอรด์กับพัดลมเสีย สืบราคา พัน
17แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2แอร์เสียห้อง 2-109 - 2-111 -2 -110 2- 117 ชั้น 117 ก.ค. 2567 10:46 น.รับเรื่อง
17 ก.ค. 67 12:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
18แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ฝ้าเพดานมีน้ำรั่วซึมเพดานทะลุ 2 จุด ชั้น 417 ก.ค. 2567 10:43 น.รับเรื่อง
17 ก.ค. 67 12:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
19แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ห้องสโมสรแอร์ไม่เย็น ห้อง 19-113 ชั้น 117 ก.ค. 2567 10:41 น.รับเรื่อง
17 ก.ค. 67 12:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
20แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1โคมไฟสนามหน้าอาคารเสีย 6 ชุด17 ก.ค. 2567 10:06 น.รับเรื่อง
17 ก.ค. 67 13:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
21แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14พัดลมคอยล์เย็นเสีย ห้องภาควิชาอุตสหกรรม ศ.ว (1ตัว)17 ก.ค. 2567 10:05 น.รับเรื่อง
17 ก.ค. 67 12:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
22แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2พัดลมคอยล์ร้อนเสีย 1 ตัว ห้อง 2-20717 ก.ค. 2567 10:02 น.รับเรื่อง
17 ก.ค. 67 12:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
23แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 7ห้องคอมพิวเตอร์แอร์เสีย 1 ตัว ห้อง 7-114/417 ก.ค. 2567 10:00 น.รับเรื่อง
17 ก.ค. 67 12:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
24แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 7เครื่องปรับอากาศไม่เย็นห้อง 7-410/1 1 ตัว17 ก.ค. 2567 09:57 น.รับเรื่อง
17 ก.ค. 67 12:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
25แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19แอร์ไม่เย็น 1 ตัวห้อง 19-11517 ก.ค. 2567 09:05 น.รับเรื่อง
17 ก.ค. 67 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
26น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง7-421 อาคาร7 ชั้น4 ห้อง ห้องสรีรสัตว์ (ห้องเรียน)แอร์ไม่เย็นและแอร์มีน้ำไหลลงมาจากแอร์(เคยมาซ่อมน้ำรั่วลงมาแล้วแต่น้ำก็รั่วลงมาอีก)17 ก.ค. 2567 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ค. 67 13:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน
27แม่บ้านอาคาร 7หน้าลิฟท์ชั้น4ปุ่มกดเรียกลิฟท์หลุดเข้าไปข้างในกรอบ16 ก.ค. 2567 13:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 67 16:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
28น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาอาคาร 21ไฟขาด 16 ก.ค. 2567 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 67 14:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 3 หลอด ไพศาล/สมชาย
29น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422/1แอร์มีน้ำหยดออกจากเครื่อง16 ก.ค. 2567 08:40 น.รับเรื่อง
16 ก.ค. 67 10:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
30น.ส.กนกทิพย์ โคตรสำราญ7-317/3ไฟฟ้าดับเมื่อบ่ายวันศุกร์ ทำให้ปลั๊กไฟในห้องใช้ไม่ได้เลย รบกวนช่วยแก้ไขด่วน ขอบคุณค่า16 ก.ค. 2567 08:23 น.รับเรื่อง
17 ก.ค. 67 16:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
31นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (คอกแกะ)ต่อไฟคอกแกะที่สร้างใหม่พึ่งแล้วเสร็จ 15 ก.ค. 2567 15:39 น.รับเรื่อง
15 ก.ค. 67 16:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
32แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำหญิงชั้น12พัดเสียมีเสียงดัง15 ก.ค. 2567 10:57 น.รับเรื่อง
15 ก.ค. 67 16:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
33แม่บ้านอาคาร 66-103หลอดไฟแบบยาวชํารุด1หลอดและหลอดไฟทางเดินชั้น1ชํารุด2หลอด(หลอดตะเกียง)15 ก.ค. 2567 09:00 น.รับเรื่อง
15 ก.ค. 67 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
34แม่บ้านอาคาร 66-104หลอดไฟโต๊ะเรียนเวลาเปิดไฟเบรกเกอร์จะตัดทันที15 ก.ค. 2567 08:50 น.รับเรื่อง
15 ก.ค. 67 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
35น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18 หอตาลฟ้า ห้อง208หลอดไฟหน้าอ่างล้างหน้าเสีย (หลอดตะเกียบ1หลอด)13 ก.ค. 2567 19:32 น.รับเรื่อง
15 ก.ค. 67 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
36แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ.2 ห้อง 2-201แอร์ห้องเรียนกดรีโมทย์ไม่ติด 1ตัว12 ก.ค. 2567 11:33 น.กำลังดำเนินการ
12 ก.ค. 67 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ยังซ่อมไม่เสร็จนครับรออะไหล่ ร้านนายแอร์
37แม่บ้านอาคาร 77-411/1หลอดไฟเปิดไม่ติดหลายหลอดเดิมเปิด-ปิดด้วยสวิทดึง-ดับจึงขอให้เปลี่ยนกลับมาเปิด-ปิดด้วยสวิทไฟแบบเดิม(เนื่องจากห้องดังกล่าวเคยเป็นห้องทำงานอาจารย์แต่ปัจจุบันได้เปิดเป็นหอ้งเรียน)12 ก.ค. 2567 10:55 น.รับเรื่อง
12 ก.ค. 67 11:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
38นายจำนงค์ วงค์คำพระหน้าบ้านพักบุคลากรฝ่ายอาคารหลังที่ 4หลอดไฟขาด 1หลอด12 ก.ค. 2567 10:17 น.รับเรื่อง
12 ก.ค. 67 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
39นายจำนงค์ วงค์คำพระถนนหมายเลขหน้าอาคาร 12 ขาด 2 หลอด ถนนหมายเลข 5 ข้างโรงน้ำดื่มนนทรี 3หลอดหลอดไฟLED ขาด 5หลอด12 ก.ค. 2567 10:14 น.รับเรื่อง
12 ก.ค. 67 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
40นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 6หลอดไฟในป้อมเปิดแล้วไม่ออก(หลอดยาว)12 ก.ค. 2567 10:10 น.รับเรื่อง
12 ก.ค. 67 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
41นายจำนงค์ วงค์คำพระทางเข้าประตู 1ไฟสปอตท์ไลด์เปิดแล้วไม่ออก12 ก.ค. 2567 10:08 น.รับเรื่อง
12 ก.ค. 67 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
42นายธนารัตน์ มั่งสูงเนินโรงเชื่อมข้างอาคาร8/1บล็อคไฟแตกและต้องการย้ายเบรกเกอร์ไฟและเพิ่มไฟส่องสว่างเปลี่ยนหลอดไฟห้องน้ำ12 ก.ค. 2567 08:48 น.รับเรื่อง
12 ก.ค. 67 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
43น.ส.ขวัญกมล ทวายตาคำ7-322 อาคาร 7แอร์ตัวที่ 2 มีน้ำหยดขณะเปิดเครื่อง11 ก.ค. 2567 16:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 67 14:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน/สราวุฒิ
44นางรัตนา เหมสุรินธร์22-113/1กับ22-106แอร์เสียค่ะ 11 ก.ค. 2567 13:30 น.รับเรื่อง
11 ก.ค. 67 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
45นางวิวัฒน์ คำเครือ22-113/1กับ22-106แอร์เสียค่ะ 11 ก.ค. 2567 13:30 น.รับเรื่อง
11 ก.ค. 67 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
46นางวิวัฒน์ คำเครือ22-113/1กับ22-10611 ก.ค. 2567 13:29 น.ยกเลิกรายการ
11 ก.ค. 67 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
47นางรัตนา เหมสุรินธร์22-113/1กับ22-10611 ก.ค. 2567 13:29 น.ยกเลิกรายการ
11 ก.ค. 67 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
48นางทิตยา สุภาวงค์1-316เครื่องปรับอากาศเสียงดัง หลอดไฟขาด 3 หลอด11 ก.ค. 2567 13:17 น.รับเรื่อง
11 ก.ค. 67 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
49น.ส.ระพีพรรณ มาเห็ม22-301ซ่อมระบบไฟ ห้อง 22-301 อาคาร 2211 ก.ค. 2567 11:07 น.รับเรื่อง
11 ก.ค. 67 14:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
50แม่บ้านอาคาร 77-114/4-2แล็ปitแอร์ไม่เย็นมีแต่ลม11 ก.ค. 2567 11:01 น.รับเรื่อง
11 ก.ค. 67 14:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
51นายพรศักดิ์ ขวากุพันธ์7-114/2แอร์ ตัวแรก(โซนหน้าห้อง) มีลม แต่ไม่ทำความเย็น11 ก.ค. 2567 10:55 น.รับเรื่อง
11 ก.ค. 67 14:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
52แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2แอร์เครื่องที่ 2 คอมเสีย ตัวที่ 3-4 พัดลมคอยล์ร้อนเสีย11 ก.ค. 2567 10:10 น.กำลังดำเนินการ
11 ก.ค. 67 14:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กำลังดำเนินการซ่อม ร้านนายแอร์
53แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14พัดลมห้อง ร.ป.ภ เสีย 1 ตัว พัดลมฝ้าเพดานห้องน้ำหญิงใหญ่เสีย 2 ตัว ห้องน้ำชายใหญ่ 4 ตัว และห้องน้ำหญิงข้างห้องฟิตเนส 1 ตัว11 ก.ค. 2567 08:49 น.รับเรื่อง
11 ก.ค. 67 14:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
54นางบุญวาสนา ฉิมศรีอ.3ห้อง304แอร์เปิดไม่ได้10 ก.ค. 2567 15:49 น.รับเรื่อง
11 ก.ค. 67 14:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
55นายทรงวุฒิ แพนบุตร9-202 ห้องระพีสาคริกหลอดไฟกระพริบ เวลามีเรียน อ่านข้อความไม่ได้ รบกวนสมาธิ ผู้เข้าใช้งานห้องครับ10 ก.ค. 2567 11:08 น.รับเรื่อง
18 ก.ค. 67 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
56นายสุนทร บุญตาอาคาร 7 ห้อง 7-317/4น้ำในท่อแอร์รั่วหยดลงบนพื้นโต๊ะทำงาน 09 ก.ค. 2567 15:22 น.รับเรื่อง
10 ก.ค. 67 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
57น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง7-421 อาคาร7 ชั้น4 ห้อง ห้องสรีรสัตว์ (ห้องเรียน)เวลาเปิดแอร์แล้วมีน้ำไหลลงมาจากแอร์ตลอด09 ก.ค. 2567 14:20 น.รับเรื่อง
10 ก.ค. 67 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
58แม่บ้านอาคาร 13อ 13หลอดไฟหลอดยาวห้องน้ำอาจารย์หญิงหน้ากระจกส่องเงาไม่ออก2หลอดค่ะ09 ก.ค. 2567 14:14 น.รับเรื่อง
10 ก.ค. 67 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
59น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ชั้นไฟวางขวดเพาะเลี้ยงไฟไม่ออก09 ก.ค. 2567 09:54 น.รับเรื่อง
09 ก.ค. 67 10:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
60แม่บ้านอาคาร 77-321(หอ้งปฎิบัติการสิ่งแวดลอ้ม)พัดลมติดเพดานชำรุด2ตัว09 ก.ค. 2567 07:55 น.รับเรื่อง
09 ก.ค. 67 10:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
61นายนายวรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์7-223แอร์มีลมร้านออกมา เหมือนคอมเพลสเซอร์ไม่ทำงาน08 ก.ค. 2567 11:27 น.รับเรื่อง
09 ก.ค. 67 10:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
62แม่บ้านอาคาร 77-421,7-422พัดลมเพดานชำรุดห้อง7-421=1ตัวหอ้ง7-422=1ตัวรวมเป็น2ตัว08 ก.ค. 2567 10:02 น.รับเรื่อง
09 ก.ค. 67 10:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
63น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านออมมาร์ท อ.10ไฟฟ้าที่ร้านลัดวงจร มีอาการช็อตค่ะ07 ก.ค. 2567 08:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ค. 67 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
64น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-312ไฟฟ้าส่องสว่างขาด 3 หลอด05 ก.ค. 2567 11:18 น.รับเรื่อง
05 ก.ค. 67 12:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
65น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-302 ไฟส่องสว่างขาด 4 หลอด 05 ก.ค. 2567 11:18 น.รับเรื่อง
05 ก.ค. 67 12:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
66น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-302คอมเพรซเซอร์ไม่ทำงาน ไม่เย็น 05 ก.ค. 2567 11:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ค. 67 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มดเข้่าแม๊กเนติดแอร์ สราวุฒิ/พัน
67แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 7หลอดไฟขาด 11 หลอด ห้อง 7-32105 ก.ค. 2567 10:19 น.รับเรื่อง
05 ก.ค. 67 12:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
68น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-425 ห้องพักรวมอาจารย์ แอร์ตัดเองอัติโนมัติ (หน้าจอขึ้นว่า Error)04 ก.ค. 2567 13:51 น.รับเรื่อง
05 ก.ค. 67 12:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
69น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ทางไปทิ้งขยะหลอดไฟชำรุดไม่ออก04 ก.ค. 2567 13:39 น.รับเรื่อง
05 ก.ค. 67 12:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
70แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1หลอดไฟขาด 2 หลอดห้องพักอาจารย์ คอมแอร์ไม่ทำงานห้อง 8/1-108 04 ก.ค. 2567 11:36 น.รับเรื่อง
17 ก.ค. 67 16:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
71แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9พัดลมห้องน้ำชายเสีย ชั้น 204 ก.ค. 2567 10:46 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 67 12:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
72แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9หลอดไฟรอบนอก + ห้องน้ำขาด 10 หลอด ชั้น 3 หลอดไฟรอบนอก 40 หลอดชั้น 2 ห้องน้ำหลอดไฟขาด 5 หลอด 04 ก.ค. 2567 10:35 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 67 12:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
73แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1หลอดไฟขาดห้อง 8/1-104 หลอดไฟห้อง 8/1-103 ขาด 3 หลอดห้อง 8/1-108 ขาด 11 หลอด ห้อง CNC ขาด 3 หลอด 04 ก.ค. 2567 10:28 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 67 12:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
74แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1หลอดไฟหน้าลิฟท์ขาด 1 หลอด 04 ก.ค. 2567 10:21 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 67 12:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
75น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องสิทธิประโยชน์ อ.บริหารแอร์ไม่ทำงานค่ะ 04 ก.ค. 2567 10:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 67 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ลูกเชอร์กิตมีคนเอาลง
76แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ท่อน้ำแอร์รั่ว ห้อง 22-201 ท่อน้ำแอร์รั่ว ห้องน้ำชาย04 ก.ค. 2567 10:10 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 67 12:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
77แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22แอร์ห้อง 22-103/1 เสียแอร์ห้อง 22-106 เสีย หลอดไฟขาด 1 หลอด ห้อง 22-107 หลอดไฟขาด 2 หลอด ห้อง 22-206 หลอดไฟขาด 2 หลอด ห้อง 22-306 (หลอดยาว)04 ก.ค. 2567 09:51 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 67 12:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
78แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21แอร์เสียห้องพักอาจารย์ ห้อง 21-42004 ก.ค. 2567 09:33 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 67 12:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
79แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หลอดไฟขาด 4 หลอด ห้องน้ำชายชั้น 1 ไฟทางเดินขาด 10 หลอด ห้องน้ำหญิง 3 หลอด ห้อง 20-40604 ก.ค. 2567 09:31 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 67 12:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
80แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20แอร์เสีย ห้อง 20-102 หลอดไฟขาด 3 หลอด ห้อง 20-106 ห้องน้ำหญิง 2 หลอด ห้องน้ำชาย 1 หลอด (หลอดกลม )04 ก.ค. 2567 09:12 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 67 12:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
81แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่หลอดไฟขาด 1 หลอด (หลอดยาว)04 ก.ค. 2567 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ค. 67 10:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย
82น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ไฟห้อง208และห้อง410 ตรงอ่างล้างหน้าเสีย2หลอด(หลอดตะเกียบ)03 ก.ค. 2567 22:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 67 13:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
83แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20แอร์เสียห้อง 102- ห้องน้ำชายหลอดไฟขาด 3 หลอด (กลม) ห้อง 106 ห้องน้ำชายหลอดไฟขาด 1 หลอด ห้องน้ำหญิงหลอดไฟขาด 2 หลอด (หลอดกลม) ชั้น 1 ชั้น 203 ก.ค. 2567 15:49 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 67 12:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
84แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 7หลอดไฟขาด 11 หลอดห้อง 7-32103 ก.ค. 2567 15:30 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 67 12:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
85แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14หลอดไฟขาด 2 หลอด ห้องน้ำหญิงข้างห้อง ร.ป.ภ (หลอดยาว)03 ก.ค. 2567 15:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ค. 67 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล แอลดอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด
86น.ส.เยาวเรศ โนนทิง9-204มีน้ำมันสีดำไหลออกมา เคยแจ้งเมื่อ วันที่ 11 ก.ย. 66 ยังไม่ดำเนินการ 03 ก.ค. 2567 15:16 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 67 12:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
87แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/2แอร์ห้องผลิตภัณฑเนื้อสัตว์และห้องเบเกอรี่ไม่เย็น03 ก.ค. 2567 15:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 67 14:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนรูมแอร์ 1 ชุด พัน/สราวุฒิ
88แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 7ติดหลอดไฟหน้ากระจกถอดออกเพื่อทาสี (เสร็จแล้ว)03 ก.ค. 2567 15:07 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 67 12:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
89แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20พัดลมชำรุด 2 ตัว ชั้น 1พัดลมชำรุด 2 ตัว ชั้น 203 ก.ค. 2567 14:53 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 67 12:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
90แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หลอดไฟขาดห้องน้ำชาย 1 หลอดห้องน้ำหญิง 2 หลอดชั้น 1 หลอดไฟขาดห้องน้ำชาย 1 หลอดชั้น 3 หลอดไฟขาดห้องน้ำชาย1 หลอดชั้น 403 ก.ค. 2567 14:44 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 67 13:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
91แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ห้องน้ำหญิงหลอดไฟขาด 9 หลอด ห้องน้ำชาย 6 หลอดห้อง 19-108 -19-110 ด้านหน้าทางเข้าประตูขาด 22 หลอด03 ก.ค. 2567 14:23 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 67 12:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
92แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19หลอดไฟขาด 51 หลอดหน้าห้องไปรษณีย์ ห้องน้ำชาย 10 หลอดห้องน้ำหญิง 14 หลอด ห้อง 19-146 -19-144 ชั้น 1 ห้อง 19-104 ชั้น 1 -1 หลอด 19-102 ขาด 5 หลอด03 ก.ค. 2567 14:12 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 67 12:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
93น.ส.ขวัญกมล ทวายตาคำอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโลยี 2 ห้อง 21-402 (ห้องด้านใน)พัดลมตู้ดูดควันพิษที่อยู่ด้านนอกหน้าต่างไม่ทำงาน 03 ก.ค. 2567 13:58 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 67 12:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
94น.ส.ขวัญกมล ทวายตาคำ7-322 อาคาร 7ตู้เย็นไฟติด แต่อุณภูมิในภายตู้ไม่เย็น03 ก.ค. 2567 13:50 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 67 12:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
95แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แจ้งแอร์ห้องเรียนเสียเปิดแล้วไม่ทำงานกำลังมีเรียนยุค่ะ03 ก.ค. 2567 13:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ค. 67 10:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนรูม 1 ชุด สราวุฒิ/พัน
96น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4เครื่องทําน้ำอุ่นไฟไม่ขึ้นห้อง4-108/103 ก.ค. 2567 08:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ค. 67 10:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย หม้อต้มซ็อคเกิดการลัดวงจร ซ่อมไม่ได้ เปลี่ยนใหม่ครับ
97นายสุรไกร เจือจันทึก9-203/1หลอดไฟฟ้าดับ 3 หลอด02 ก.ค. 2567 14:47 น.รับเรื่อง
02 ก.ค. 67 15:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
98นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (โคนม)ปั๊มน้ำบาดาลใช้งานไม่ได้ หลังจากเปลี่ยนปั้มใหม่ใช้ได้เพียง2วัน หลังจากนั้นเปิดไม่ได้เลย รบกวนเข้ามาตรวจสอบแก้ไขให้ด่วนครับ 01 ก.ค. 2567 11:01 น.รับเรื่อง
01 ก.ค. 67 11:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
99นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (โคเนื้อ)ไฟฟ้าแสงสว่างคอกวัวเนื้อเปิดไม่ติดทั้งสองฝั่ง (ซ้าย/ขวา) 01 ก.ค. 2567 10:59 น.รับเรื่อง
01 ก.ค. 67 11:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
100แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่หลอดไฟขาด 2 หลอด (หลอดยาว)01 ก.ค. 2567 08:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/นักศึกษาฝึกงาน หลอด แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด
101น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18 หอตาลฟ้าห้อง110ไฟระเบียงหลังห้องเสีย (หลอดสั้น1หลอด)30 มิ.ย. 2567 07:16 น.รับเรื่อง
01 ก.ค. 67 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
102น.ส.สุพรรณิการ์ สุภพล17-101เปลี่ยนหลอดไฟห้องนอน 2 หลอด มีหลอดไฟพร้อมเปลี่ยน29 มิ.ย. 2567 16:26 น.รับเรื่อง
01 ก.ค. 67 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
103แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ.2 ห้อง 2-207หลอดไฟยาวกะพริบ 29 มิ.ย. 2567 08:53 น.รับเรื่อง
01 ก.ค. 67 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
104น.ส.ยุวดี แซ่ตั้งอาคารชุดพักอาศัย 3กรุณาเพิ่มความสว่างบริเวณทางเดินไปทิ้งขยะ จุดออกรถยนต์ เนื่องจากมืดมากมองแทบไม่เห็นทาง อาจถูกเหยียบสัตว์มีพิษได้ 29 มิ.ย. 2567 07:05 น.รับเรื่อง
01 ก.ค. 67 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
105แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่ขอเปลี่ยนรางหลอดไฟ28 มิ.ย. 2567 14:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
106นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 9ไฟทางเดินชั้น 2ไม่ออก28 มิ.ย. 2567 11:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 67 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย เทปพันสาย 2 ม้วน สาย 2*2.5 40 เมตร แอลอีดี 7 วัตต์ 40 หลอด
107น.ส.เสริมศิริ วศิษฏ์นิฏิวัฒน์ห้องสมุด อาคาร9แอร์บริโถงห้องสมุด เสียงดังมาก รบกวนผู้ใช้บริการ28 มิ.ย. 2567 09:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เปลี่ยนสายพาน B-37 1 เส้น
108อาจารย์ศิริญญา โปร่งจิตร์3-216หลอดไฟห้องครัวชำรุด เต้าปลั้กไฟติดผนังชำรุด28 มิ.ย. 2567 09:15 น.รับเรื่อง
28 มิ.ย. 67 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
109นายชาติสยาม ผลวิลัยอาคาร 8/2 ห้องผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่มระบบทำความเย็น เครื่องผลิตน้ำเย้นไม่ทำงาน27 มิ.ย. 2567 14:02 น.รับเรื่อง
28 มิ.ย. 67 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
110แม่บ้านอาคาร 1ห้องเฟื่องฟ้าชั้น4อ.1แอร์เสีย1ตัวหัวหลักคอมฃ๊อต27 มิ.ย. 2567 11:39 น.รับเรื่อง
28 มิ.ย. 67 09:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
111น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-ห้องเก็บผ้าโรงแรมแอร์ชำรุด27 มิ.ย. 2567 10:15 น.รับเรื่อง
28 มิ.ย. 67 09:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
112น.ส.วรรณภา ภักดี2-202แอร์ 1 ตัว เปิดไม่ได้ (ไม่มีรีโมทต์ ) ทำให้นิสิตร้อนไม่มีสมาธิในการเรียน27 มิ.ย. 2567 08:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 11:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ย้ายที่วางรีโมทให้เห็นเด่นชัดแล้วครับ
113น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-305แอร์ชำรุดไม่เย็น26 มิ.ย. 2567 15:19 น.รับเรื่อง
26 มิ.ย. 67 16:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
114น.ส.สุรีรัตน์ ป้องคำสิงห์9-204หลอดไฟกระพริบ จำนวน 1 หลอด26 มิ.ย. 2567 15:18 น.รับเรื่อง
26 มิ.ย. 67 16:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
115น.ส.จิราวรรณ์ เมืองนาค7-323ตู้เย็นไม่เย็น -- ไฟเข้า สามารถปรับอุณหภูมิได้ แต่ไม่เย็นค่ะ26 มิ.ย. 2567 10:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ละลายนำ้แข็ง
116น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-308แอร์ไม่เย็น 26 มิ.ย. 2567 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เติมนำ้ยาแอร์ R -410
117นายวรากร คำชมภูห้องสมุด1.โคมไฟด้านหน้าห้องสมุดไฟไม่ออกสงสัยไม่ได้เชื่อมสายเข้ากับสวิตซ์ไฟฟ้า26 มิ.ย. 2567 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มิ.ย. 67 12:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย-ไพศาล
118นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู1ไฟสปอร์ตไลท์ส่องป้ายไม่ออก25 มิ.ย. 2567 15:18 น.รับเรื่อง
26 มิ.ย. 67 10:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
119นายวีรชาติ อักษรศักดิ์7-114/4-2แอร์ไม่เย็นครับ25 มิ.ย. 2567 11:34 น.รับเรื่อง
26 มิ.ย. 67 10:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
120แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-308 อาคาร21แอร์ห้องเรียนไม่เย็น 21-30824 มิ.ย. 2567 16:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เติมนำ้ยาแอร์ R-410 สราวุฒิ/พัน
121น.ส.กนกพร ศรีโคตรห้องประชุม งานอาคารสถานที่ฯถอดจอทีวี เนื่องจากจอทีวีเปิดติดมีไฟแต่ไม่มีภาพขึ้น24 มิ.ย. 2567 14:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มิ.ย. 67 12:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย ยกไปที่อาคาร 9 ห้อง IT
122แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3เปลี่ยนถ่านนาฬิกาห้องเรียนทุกห้อง24 มิ.ย. 2567 11:15 น.รับเรื่อง
24 มิ.ย. 67 11:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
123น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-310เครื่องทำน้ำอุ่นชำรุดไม่ทำงาน24 มิ.ย. 2567 11:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 10:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล
124น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-306แอร์ชำรุดไม่เย็น24 มิ.ย. 2567 10:12 น.รับเรื่อง
24 มิ.ย. 67 11:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
125แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19หลอดไฟขาดทางเข้าสนาม 12 หลอด24 มิ.ย. 2567 09:20 น.รับเรื่อง
24 มิ.ย. 67 11:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
126แม่บ้านอาคาร 77-321หอ้งปฏิบัติการสิ่งแวดลอ้มหลอดไฟชำรุด11หลอดยาว24 มิ.ย. 2567 08:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
127นายพงษ์พัฒน์ ภะวะห้องกายวิภาคศาสตร์ ชั้น1 อาคาร2ฝ้าทะลุครับ 21 มิ.ย. 2567 16:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
128นายพงษ์พัฒน์ ภะวะห้องกายวิภาคศาสตร์ ชั้น1 อาคาร2แอร์ในห้อง6ตัวไม่ออก5ตัว 21 มิ.ย. 2567 16:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มิ.ย. 67 12:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
129แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2ห้องเบอเกอรี่หลอดไฟยาวเสีย 1 หลอด20 มิ.ย. 2567 15:20 น.รับเรื่อง
24 มิ.ย. 67 11:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
130นายจำนงค์ วงค์คำพระถนนหมายเลข 5 ข้างโรงน้ำดื่มนนทรีหลอดไฟ LED ขาด 4 หลอด20 มิ.ย. 2567 11:54 น.รับเรื่อง
24 มิ.ย. 67 11:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
131นายจำนงค์ วงค์คำพระไฟถนนรอบๆฟาร์มพืชไฟถนนไม่ออก20 มิ.ย. 2567 11:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 67 11:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายไฟขาด ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
132แม่บ้านอาคาร 7ทางเดินหน้าหอ้งแล็ปชั้น4หลอดไฟเปิดไม่ติดและเชือกสวิทดึง-ดับขาด20 มิ.ย. 2567 11:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ค. 67 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
133นายจำนงค์ วงค์คำพระอ่างกาฬสินธุ์ไฟปั้มน้ำไม่ออก20 มิ.ย. 2567 11:15 น.รับเรื่อง
24 มิ.ย. 67 11:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
134นายจีระศักดิ์ ฆ้องเดชฟาร์มพืช ห้องพักนักวิชาการเกษตรห้องพักนักวิชาการเกษตร แอร์ไม่ทำงาน และรบกวนตรวจเช็คแอร์บริเวณห้องเรียนด้วยครับ20 มิ.ย. 2567 10:05 น.รับเรื่อง
24 มิ.ย. 67 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
135น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18 หอตาลฟ้าไฟโรงจอดรถทั้งโซนหน้าและโซนหลังเสีย21หลอด(หลอดยาว)19 มิ.ย. 2567 19:01 น.รับเรื่อง
24 มิ.ย. 67 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
136นายจำนงค์ วงค์คำพระป้ายหน้าขาเข้าประตู 1ไฟสปอร์ตไลท์ส่องป้ายพญานาคไม่ออก19 มิ.ย. 2567 15:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ค. 67 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
137แม่บ้านอาคาร 77-403/3และ7-404/3ติดหลอดไฟหน้ากระจกให้เข้าที่เดิม19 มิ.ย. 2567 14:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 11:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
138แม่บ้านอาคาร 7ชั้น3โซนกลางรางครอบหลอดไฟหลุด 19 มิ.ย. 2567 14:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 11:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
139แม่บ้านอาคาร 77-103/2หลอดไฟหน้ากระจกชำรุด2หลอด(ยาว)19 มิ.ย. 2567 13:48 น.รับเรื่อง
24 มิ.ย. 67 11:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
140แม่บ้านอาคาร 13ห้องเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคาร 13หลอดไฟส่องห้องนิทรรศการเเสีย 14 หลอด หลอดพิเศษดาวไลท์19 มิ.ย. 2567 10:13 น.รับเรื่อง
19 มิ.ย. 67 12:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
141แม่บ้านอาคาร 13ห้องหอดิน ชั้น 1 อาคาร 13หลอดไฟส่องห้องนิทรรศการเเสีย 6 หลอด หลอดพิเศษดาวไลท์19 มิ.ย. 2567 10:11 น.รับเรื่อง
19 มิ.ย. 67 12:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
142แม่บ้านอาคาร 13ห้องหอประวัติ ชั้น 1 อาคาร 13หลอดไฟส่องห้องนิทรรศการเเสีย 10 หลอด หลอดพิเศษดาวไลท์19 มิ.ย. 2567 10:10 น.รับเรื่อง
19 มิ.ย. 67 12:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
143น.ส.พชรธรณ์ โอภาสห้องประชาสัมพันธ์หลอดไฟ 6 หลอด19 มิ.ย. 2567 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มิ.ย. 67 12:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย แอลอีดี 20 วัตต์ 6 หลอด
144แม่บ้านอาคาร 7อาคาร 7ชั้น1หน้าบันไดโซนตึก 8ปลั๊กไฟที่ใช้เสียบ เครื่องทำน้ำเย็นชำรุด ลักษณะหลุดเข้าไปข้างในกรอบ 19 มิ.ย. 2567 08:05 น.รับเรื่อง
19 มิ.ย. 67 12:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
145น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18หอตาลฟ้าห้อง302พัดลมเสีย1ตัว18 มิ.ย. 2567 21:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย
146น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18หอตาลฟ้า ห้อง104 ห้อง220พัดลมเสียงดัง18 มิ.ย. 2567 21:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย
147น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18 หอตาลฟ้าห้อง301หลอดไฟห้องน้ำเสีย (หลอดตะเกียบ1หลอด)18 มิ.ย. 2567 21:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 10:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
148น.ส.พิมลรัตน์ ไชยธงยศอาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 9-103 งานห้องสมุดหลอดไฟแตก 1 หลอด และ หลอดไฟขาด 9 หลอด **ถ่้าไม่ได้จริงๆ ขอ 2 หลอดค่ะ 18 มิ.ย. 2567 13:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 10:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
149แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ห้องเฟื่องฟ้าแอร์เสีย 3 ตัว18 มิ.ย. 2567 11:32 น.รับเรื่อง
18 มิ.ย. 67 13:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
150น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ไฟโรงจอดรถโซนหลังไฟไมออกทั้งโซน18 มิ.ย. 2567 11:15 น.รับเรื่อง
18 มิ.ย. 67 13:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
151แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ.2 ชั้น 1ประตูม้วนเปิดได้ครึ่งเดียว18 มิ.ย. 2567 11:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 10:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
152แม่บ้านอาคาร 1ห้อง1-405ชั้น4/ห้องนนทรีชั้น2หลอดไฟขาด5หลอ/1หลอด18 มิ.ย. 2567 10:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 5 หลอด ฉัตรชัย
153น.ส.กรกนก หาญมนตรีอาคาร 18 โรงจอดจักรยานฝั่งติดป่าไฟติด 1 หลอด เคยสับเบรคเกอร์ขึ้นเองแล้ว ไฟติดทุกหลอด เวลาผ่านไปสักระยะ ไฟโซนจักรยานไม่ติดอีก คาดว่าเกิดจากระบบไฟของโซนนั้น ซึ่งหลอดไฟไม่ได้เสีย 18 มิ.ย. 2567 09:45 น.กำลังดำเนินการ
26 มิ.ย. 67 12:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดรางหลอดนีออนเสีย
154แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แจ้งแอร์ห้องพักอาจารย์เสียเปิดแล้วไม่เย็นค่ะ17 มิ.ย. 2567 15:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
155แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคารถิ่นมั่นโคมไฟชำรุด 1 อัน17 มิ.ย. 2567 14:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ค. 67 08:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
156แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2ไปเปลี่ยนนาฬิกาห้องเรียน 8 อัน17 มิ.ย. 2567 14:51 น.รับเรื่อง
18 มิ.ย. 67 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
157น.ส.ระพีพรรณ มาเห็มอาคาร22 ชั้น3หลอดไฟในห้องน้ำหญิง ชำรุด 5 หลอด17 มิ.ย. 2567 12:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มิ.ย. 67 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย แอลอีดี T5 16 วัตต์ 3 หลอด 22-307 แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด 22-308
158แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20ฝั่งสาธาหลอดไฟห้องน้ำชาย 3 หลอดหลอดกลม หลอดไฟยาวทางเดินชั้น 2 หลอด2ตรงบันได17 มิ.ย. 2567 09:02 น.รับเรื่อง
18 มิ.ย. 67 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
159น.ส.วิชชุดา ใจเสรีอาคารบริหาร ชั้น 4 ห้อง 1-402 โครงการ MBAขอความอนุเคราะห์ช่างไฟเข้ามาเปลี่ยนหลอดไฟให้หน่อยนะคะ จำนวน 18 หลอดค่ะ ทางโครงการมีหลอดไฟให้ค่ะ16 มิ.ย. 2567 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มิ.ย. 67 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
160นายจำนงค์ วงค์คำพระบ้านพักบุคลากรหลังที่4 ฝ่ายอาคารสถานที่ไฟเปิดแล้วไม่ออก14 มิ.ย. 2567 16:35 น.รับเรื่อง
18 มิ.ย. 67 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
161นายจำนงค์ วงค์คำพระหน้ามุกอาคาร 14ไฟสปอตไลท์ เปิดแล้วไม่ออก 2 หลอด14 มิ.ย. 2567 16:32 น.รับเรื่อง
18 มิ.ย. 67 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
162นางAomjit Wijitpanyaห้องพัสดุ 1-105หลอดไฟเสีย เปิดไม่ติด จำนวน 1 หลอด14 มิ.ย. 2567 14:03 น.รับเรื่อง
14 มิ.ย. 67 16:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
163แม่บ้านอาคาร 77-214หอ้งประชุมพรรณาฯหลอดไฟชำรุด1หลอด(ยาว)14 มิ.ย. 2567 08:44 น.รับเรื่อง
14 มิ.ย. 67 16:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
164แม่บ้านอาคาร 77-225แอร์ไม่เย็น14 มิ.ย. 2567 08:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
165แม่บ้านอาคาร 77-210หอ้งโคกศรีสุพรรณแอร์น้ำหยด14 มิ.ย. 2567 07:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
166แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่ท่อน้ำทิ้งแอร์ตัน13 มิ.ย. 2567 11:20 น.รับเรื่อง
13 มิ.ย. 67 11:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
167น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ชั้นวางขวดเปิดไฟแล้วไฟไม่ติด12 มิ.ย. 2567 12:45 น.รับเรื่อง
13 มิ.ย. 67 08:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
168น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์โรงผลิตน้ำแอร์ชำรุดไม่เย็น 2 เครื่อง12 มิ.ย. 2567 11:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นเสียครับให้ทางสิทธิประโยชน์แ้งช่างที่มาติดตั้งเข้ามาดูและเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ สราวุฒิ/พัน
169นายพรศักดิ์ ขวากุพันธ์7-114/2แอร์ 1 ตัว ไม่ทำความเย็น12 มิ.ย. 2567 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 09:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
170แม่บ้านอาคาร 13ห้องน้ำหญิงฝั่งนิสิตชั้น 2หลอดไฟเสีย 1 หลอด หลอดยาว12 มิ.ย. 2567 09:52 น.รับเรื่อง
13 มิ.ย. 67 08:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
171น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตรวจเช็คระบบสวิทย์ไฟให้ด้วยค่ะเนื่องจากมีมดเข้า11 มิ.ย. 2567 15:54 น.รับเรื่อง
11 มิ.ย. 67 16:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
172น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟทางเดินชั้น4ไฟไม่ออกหน้าห้อง401/406/407/409/410/143/414/415/416/418/42011 มิ.ย. 2567 15:49 น.รับเรื่อง
11 มิ.ย. 67 15:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
173น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟทางเดินหน้าห้องชั้น3ไฟไม่ออกห้อง305 ห้อง312 ห้อง314 ห้อง315 ห้อง316 ห้อง31911 มิ.ย. 2567 15:42 น.รับเรื่อง
11 มิ.ย. 67 15:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
174น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟทางเดินชั้น2ไฟไม่ออกหน้าห้อง218และโซนทิศเหนือและทิศใต้11 มิ.ย. 2567 15:36 น.รับเรื่อง
11 มิ.ย. 67 15:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
175น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟทางเดินหน้าห้อง108 ห้อง111 ห้อง115 ห้อง118ไฟไม่ออก11 มิ.ย. 2567 15:30 น.รับเรื่อง
11 มิ.ย. 67 15:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
176แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9แอร์ไม่เย็นห้อง 9-303 - 2 ตัว11 มิ.ย. 2567 14:16 น.รับเรื่อง
11 มิ.ย. 67 14:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
177แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 7แบตเตอรี่เครื่องปั่นไฟไม่ทำงานห้องไฟฟ้า11 มิ.ย. 2567 14:02 น.รับเรื่อง
11 มิ.ย. 67 14:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
178น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาด1หลอดห้อง4-108/1(ยาว)ห้อง4-115/1(สั้น)1หลอด.ห้อง4-102/1(สั้น)1หลอด11 มิ.ย. 2567 10:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
179น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ตลาดนัดนนทรีอีสาน (ตลาดใหญ่)ขอความอนุเคราะห์เช็คจุดจ่ายไฟ บริเวณตลาดนัดนนทรีอีสาน เพื่อเตรียมพร้อมเปิดตลาดนัดใหญ่ หากมีอุปกรณ์ที่ต้องจัดซื้อเพิ่มเติม ให้ประสานมาที่ หน่วยสิทธิประโยชน์ เพื่อจะได้จัดซื้อสำหรับซ่อมแซมต่อไปค่ะ10 มิ.ย. 2567 10:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล/นักษาฝึกงาน
180น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10ขอความอนุเคราะห์เช็คระบบไฟของทีวี และตรวบสอบทีวี จำนวน 2 เครื่องทางฝั่งร้านถ่ายเอกสาร อาคาร 10 ให้หน่อยค่ะ แม่บ้านแจ้งว่า เปิดใช้งานไม่ได้ ไม่แน่ใจ ว่าเกี่ยวกับระบบจ่ายไฟรึป่าว 10 มิ.ย. 2567 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ค. 67 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล
181นางกาญจนา มังทะโรงอาหารอาคาร10พัดลมหัวเสาร์ชำรุด10 มิ.ย. 2567 08:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ค. 67 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไฑศาล/สมชาย
182น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตรวจเช็คระบบปั้มน้ำบนดาดฟ้าให้ด้วยค่ะเนื่องจากน้ำไหลไม่ค่อยแรง09 มิ.ย. 2567 12:03 น.รับเรื่อง
01 ก.ค. 67 10:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล
183แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19แอร์ห้องสโมสรไม่เย็น ห้อง 19-115 ( 1 ตัว )07 มิ.ย. 2567 10:31 น.รับเรื่อง
07 มิ.ย. 67 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
184แม่บ้านอาคาร 66-103/1หลอดไฟชํารุด2หลอดแบบยาว06 มิ.ย. 2567 10:00 น.รับเรื่อง
07 มิ.ย. 67 10:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
185น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-214ตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าเนื่องจากทำงานเร็วผิดปกติ05 มิ.ย. 2567 12:02 น.รับเรื่อง
05 มิ.ย. 67 12:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
186นางบุญวาสนา ฉิมศรีห้อง133โรงแรมเครื่องทำน้ำอุ่นมีปัญหา05 มิ.ย. 2567 11:24 น.รับเรื่อง
05 มิ.ย. 67 12:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
187แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22แอร์ห้อง 22-103 มีกลิ่นเหม็น (ห้องพักอาจราย์)05 มิ.ย. 2567 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
188น.ส.ชวพร โพธิ์เมืองอาคาร 20 ชั้น 4 ห้องน้ำชาย-หญิงหลอดไฟในห้องน้ำเสียค่ะ ทั้งหมดในห้องน้ำเลยค่ะ รบกวนมาแก้ไขให้ด้วยนะคะ05 มิ.ย. 2567 10:28 น.รับเรื่อง
05 มิ.ย. 67 10:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
189แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19หลอดไฟขาดห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายชั้น 1 ห้อง 19-144-19-146 -16 หลอด05 มิ.ย. 2567 09:36 น.รับเรื่อง
05 มิ.ย. 67 10:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
190นายจำนงค์ วงค์คำพระสี่แยกอาคาร 10หลอดไฟ LED ส่องสว่าง ขาด 2 หลอด05 มิ.ย. 2567 08:40 น.รับเรื่อง
05 มิ.ย. 67 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
191แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยรางหลอดไฟหลุดลงมาห้อง 10904 มิ.ย. 2567 16:00 น.รับเรื่อง
04 มิ.ย. 67 16:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
192น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ไฟห้อง211และห้อง406เวลาเปิดแล้าไฟไม่ติดทั้งห้อง04 มิ.ย. 2567 14:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 67 15:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย
193แม่บ้านอาคาร 13อ 13_204เบเกอร์เปิด ปิดแอร์ห้องเรียนช๊อตเปิดไม่ได้ค่ะ04 มิ.ย. 2567 13:21 น.รับเรื่อง
04 มิ.ย. 67 15:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
194นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่)น้ำประปาในฟาร์มไก่ไข่ไม่ไหลมา2วันแล้ว รบกวนตรวจสอบและแก้ไขให้ด่วนครับ04 มิ.ย. 2567 11:39 น.รับเรื่อง
04 มิ.ย. 67 15:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
195แม่บ้านอาคาร 77-410/1แอร์เสียงดังผิดปกติ04 มิ.ย. 2567 11:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 67 14:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน/สราวุฒิ
196นายจีระศักดิ์ ฆ้องเดชฟาร์มพืชโรงเบิกจ่ายอุปกรณ์โรงเบิกจ่ายอุปกรณ์ หลอดไฟฟนีออนไม่ติด เป็นตั้งแต่วันที่ฝนตกแรง รบกวนทีมช่างเข้าซ่อมให้ด้วยครับ 04 มิ.ย. 2567 11:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 67 15:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
197นายอภิชาติ กันยาทอง9-104หลอดไฟเพดาน เสีย 5 หลอด ครับ04 มิ.ย. 2567 10:59 น.รับเรื่อง
04 มิ.ย. 67 15:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
198แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19หลอดไฟขาด 13 หลอด ห้อง 19-10204 มิ.ย. 2567 09:32 น.รับเรื่อง
04 มิ.ย. 67 15:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
199นายจำนงค์ วงค์คำพระถนนหมายเลข 5 ข้างโรงน้ำดื่มนนทรีหลอไฟ LED ขาด 4 หลอด04 มิ.ย. 2567 09:00 น.รับเรื่อง
04 มิ.ย. 67 15:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
200น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-107 (ห้องสารบรรณ)หลอดไฟขาด 1 หลอด(ดับไม่ติดเลย)04 มิ.ย. 2567 08:56 น.รับเรื่อง
04 มิ.ย. 67 15:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
201นายจำนงค์ วงค์คำพระข้างห้องการโรงแรม อาคาร 14ไฟหลอดกลมขาด 15 หลอด04 มิ.ย. 2567 08:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 67 14:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย หลอดแอลอีดี 7 วัตต์ 12 หลอด
202นายจำนงค์ วงค์คำพระหลังป้อมประตู 6ไฟส่องสว่างขาด 1 หลอด04 มิ.ย. 2567 08:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ค. 67 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์ แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
203นายจำนงค์ วงค์คำพระถนนรอบฟาร์มพืชไฟส่องสว่างถนนขาด 6 หลอด04 มิ.ย. 2567 08:48 น.รับเรื่อง
04 มิ.ย. 67 15:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
204แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-106หลอดไฟห้องน้ำขาด 3 หลอดหลอดกลม04 มิ.ย. 2567 07:48 น.รับเรื่อง
04 มิ.ย. 67 15:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
205น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4 ห้องเรียนไฟเพดานเปิดแล้วไฟไม่ออกจำนวน 2 หลอด31 พ.ค. 2567 09:51 น.รับเรื่อง
04 มิ.ย. 67 15:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
206น.ส.พีรียา ทักษานันท์อาคาร 3 ห้อง 235ฟิวขาด ทำให้ปลั๊กไฟบางส่วนของห้องใช้ปลั๊กไฟไม่ได้ รวมถึงห้องครัว 30 พ.ค. 2567 22:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 67 14:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล
207น.ส.ดวงกมล แสนสวาทอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ด้านการประมงและระบบนิเวิศแหล่งน้ำฯแอร์ จำนวน 4 เครื่อง เมื่อปิดเครื่องแล้วแต่พัดลมยังทำงานอยู่และมีลมออกมาแต่ไม่มีความเย็น แอร์ 1 เครื่อง compressor air ไม่ทำงาน29 พ.ค. 2567 13:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน มดเข้าแม็กเนติก 4 เครื่อง
208นายจำนงค์ วงค์คำพระหน้าบ้านพักบุคลากรหลังที่ 4 ฝ่ายอาคารสถานที่หลอดไฟขาด 1หลอด29 พ.ค. 2567 11:42 น.รับเรื่อง
30 พ.ค. 67 12:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
209นายจำนงค์ วงค์คำพระหน้าศูนย์รปภ. อาคาร 14ไฟหลอดกลม ขาด 15 หลอด เปิดไม่ออก29 พ.ค. 2567 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ค. 67 08:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 12 หลอด ฉัตรชัย
210นายจำนงค์ วงค์คำพระห้องฟิสเนต อาคาร 14ไฟนิออนหลอดยาวขาด 20 หลอด29 พ.ค. 2567 11:28 น.รับเรื่อง
30 พ.ค. 67 12:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
211น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-138แอร์ห้องโรงแรทชำรุด29 พ.ค. 2567 10:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มิ.ย. 67 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
212น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-308ตรวจสอบมิเตอรืไฟฟ้าทำงานเร็วผิดปกติ29 พ.ค. 2567 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 67 16:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/ เช็คมิเตอร์ 15/45 A 30/5/67
213แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14แอร์ไม่เย็นห้อง ทู บี ( 1ตัว )28 พ.ค. 2567 15:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 67 15:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน มดเข้าแม็กเนติก
214น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์บ้านพักอุทยานสนามบิน หลังที่ 2เปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้า (มีมิเตอร์แล้ว)28 พ.ค. 2567 13:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 10:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนตัวใหม่ เรื่ม 0000 สราวุฒิ/พัน
215น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-214,217เปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้า (มีมิเตอร์แล้ว)28 พ.ค. 2567 13:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 67 16:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เปลี่ยนมิเตอร์ 15/45 1 ตัว 29/5/67 0000
216นายจำนงค์ วงค์คำพระจากทางโค้งปริญศิริถึงหน้าม.โฟโต้ไฟถนนวปรอ366.เสีย28 พ.ค. 2567 13:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 พ.ค. 67 15:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนโฟโต้ 1 ตัว ไพศาล/สมชาย
217นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติเบรคเกอร์ไฟถนนเปิด-ปิดไม่ได้28 พ.ค. 2567 13:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 67 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
218นางบุญวาสนา ฉิมศรีห้อง138แอร์เสีย28 พ.ค. 2567 12:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มิ.ย. 67 11:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
219แม่บ้านอาคาร 7หอ้งโยธา(ชั้น1อาคาร7)ขอความอนุเคราะห์ช่างมาเปลี่ยนปลั๊กไฟที่ชำรุดอุปกรณ์คือตัวปลั๊กทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมไว้แล้ว28 พ.ค. 2567 11:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 67 16:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เปลี่ยนปลั๊ก 1 ชุด
220นายฉัตรยุคล รักวงษ์ไทยอาคาร2ห้อง203เเอร์ตัวที่สองกลางห้องไม่เย็นลองปิดเปิดคัตเอาท์คอมเพรสเซอร์ทำงานเเปปเดียวตัด28 พ.ค. 2567 11:09 น.รับเรื่อง
28 พ.ค. 67 15:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
221น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-420 ห้องพักผศ.สุพัตรา โพธิเศษแอร์เสีย 28 พ.ค. 2567 10:26 น.รับเรื่อง
28 พ.ค. 67 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องอยู่ในขั้นตอนสืบราคาครับ
222น.ส.สุพัตรา โพธิเศษตึก 8/2 ห้องผลิตขนมอบน้ำไหลจากแอร์เวลาเปิด ไหลเยอะมาก รบกวนช่วยมาดูให้ด้วยนะคะ/ขอบคุณมากค่ะ 28 พ.ค. 2567 09:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 67 14:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
223น.ส.สุพัตรา โพธิเศษ21-420แอร์ห้องทำงาน ขึ้น E8 ไม่เย็น ไม่มีลม แต่แอร์ทำงานและไม่สามารถปิดแอร์ได้ ย้ำไม่สามารถปิดแอร์ได้ รบกวนช่วยมาดูให้ด้วยค่ะ 28 พ.ค. 2567 09:37 น.รับเรื่อง
28 พ.ค. 67 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
224นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู1ไฟสปอร์ไลท์ขาด27 พ.ค. 2567 08:38 น.รับเรื่อง
27 พ.ค. 67 15:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
225แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-200รางสายไฟหลุดออกค่ะ 25 พ.ค. 2567 13:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 67 14:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
226แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1หลอดไฟขาด 2 หลอดตรงหน้าลิฟต์ชั้น 124 พ.ค. 2567 09:17 น.รับเรื่อง
27 พ.ค. 67 15:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
227น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-301สวิตช์เปิด-ปิดแอร์ชำรุด23 พ.ค. 2567 14:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 67 16:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
228น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-206หลอดไฟส่องสว่างเสีย 3 หลอด23 พ.ค. 2567 13:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 67 15:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดโคมไฟ ฉอลอีดี 18 วัตต์ 3 ชุด สมชาย/ไพศาล
229น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-214หลอดไฟส่องสว่างเสีย 3 หลอด23 พ.ค. 2567 13:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 67 15:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 3 หลอด ขั้วเอียง 3 อัน สมชาย
230น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-213 หลอดไฟส่องสว่างเสีย 3 หลอด23 พ.ค. 2567 13:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 67 15:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 3 หลอด ขั้วเอียง 3 อัน สมชาย
231น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-413ปลั๊กไฟเสีย23 พ.ค. 2567 13:53 น.รับเรื่อง
23 พ.ค. 67 15:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
232น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-418แอร์มีกลิ่นเหม็น23 พ.ค. 2567 13:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 67 16:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ทำความสะอาดเรียบเรียบ
233น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-406หลอดไฟส่องสว่างเสีย 2 หลอด23 พ.ค. 2567 13:46 น.รับเรื่อง
23 พ.ค. 67 15:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
234น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาอาคาร 21 ชั้น 4 หลอดไฟส่องสว่างทางเดิน เสีย 10 หลอด23 พ.ค. 2567 13:44 น.รับเรื่อง
23 พ.ค. 67 15:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
235น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาอาคาร 21-111หลอดไฟเสีย 3 หลอด23 พ.ค. 2567 13:36 น.รับเรื่อง
23 พ.ค. 67 15:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
236แม่บ้านอาคาร 7ชั้น2โซนกลางลูกเซอร์กิตทิพย์ตลอดเวลาทำให้ไฟฟ้าในห้องน้ำโซนกลางใช้งานไม่ได้ทั้งหมด23 พ.ค. 2567 12:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 67 15:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล
237น.ส.จิราวรรณ์ เมืองนาค7-323หลอดไฟไม่ติด 2หลอดค่ะ23 พ.ค. 2567 10:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
238นายจำนงค์ วงค์คำพระถนนหมายเลข 5 ตรงทางเข้าโรงน้ำดื่มนนทรีหลอดไฟ LED ขาด 2หลอด23 พ.ค. 2567 09:20 น.รับเรื่อง
23 พ.ค. 67 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
239นายจำนงค์ วงค์คำพระถนนหมายเลข 2 หน้าอาคาร 12 สนามกีฬาหลอดไฟ LED ขาด 2 หลอด23 พ.ค. 2567 09:16 น.รับเรื่อง
23 พ.ค. 67 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
240นายจำนงค์ วงค์คำพระหน้าห้องฟิตเนส อาคาร 14ไฟหลอดกลมขาด 10 หลอด23 พ.ค. 2567 08:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 67 15:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 12 หลอด ฉัตรชัย
241แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3แอร์ห้อง9_306เสียงดัง แอร์ห้อง9_305ไม่เย็น21 พ.ค. 2567 13:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มิ.ย. 67 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เปลี่ยนแกนมอเตอร์คอยล์เย็น 1 ตัว
242น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้อง RO โรงผลิตน้ำดื่มเบรกเกอร์ไฟที่ห้อง RO โรงผลิตน้ำดื่มชำรุดค่ะ ตอนนี้ผลิตน้ำดื่มไม่ได้เลย 21 พ.ค. 2567 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 67 15:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย เปลี่ยนเบรคเกอร์ 1 ตัว
243แม่บ้านอาคาร 13ห้อง 13-213 ชั้น 2 อาคาร 13แอร์ไม่ทำงาน 1 เครื่อง20 พ.ค. 2567 16:05 น.รับเรื่อง
20 พ.ค. 67 16:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
244น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอาคารวิจัยและพัฒนา?ฯหลอดไฟฟ้าภายในอาคารวิจัยและพัฒนา ขาด? (หลอดสั้น 10 หลอดหลอดยาว 4 หลอด)?20 พ.ค. 2567 13:15 น.รับเรื่อง
20 พ.ค. 67 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
245น.ส.ปานตะวัน มนตรี16-101 ห้องฉุกเฉิน ณ สถานพยาบาลมก.ฉกส.แอร์มีน้ำหยด20 พ.ค. 2567 13:05 น.รับเรื่อง
20 พ.ค. 67 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
246แม่บ้านอาคาร 7อาคาร7ชั้น2-3-4ขอความอนุเคราะห์ถอดพัดลมบนเพดานเพื่อให้แม่บ้านล้างทำความสะอาด20 พ.ค. 2567 09:00 น.รับเรื่อง
20 พ.ค. 67 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
247น.ส.ภคพร พิริยาพิทักษ์ภรณ์21-215แอร์เสีย 1 ตัวค่ะ ทำให้ห้องสอนร้อนมากกกๆๆๆๆ ค่ะ ย้ายจากห้อง 13-207 มา แต่แอร์ห้องนี้ก็มาเสียอีก ร้อนจนทำการสอนไม่ได้เลยค่ะ อยากให้มาปรับปรุ่งด่วน 17 พ.ค. 2567 14:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 67 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ได้ทำการตรวจสอบแล้วครับพบว่าคอมเพรสชำรุดไม่สามารถทำความเย็นได้ ตั้งเรื่องอยู่ในขั้นตอนสืบราคาครับจัดซื้อจ้างครับ(พัสดุ) ขออภัยในความไม่สะดวกครับ เปลี่ยนคอมเพรสเชอร์ ขนาด 32000 บีทียู ร้านนายแอร์ อว 6504.0101/2102 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 67
248น.ส.ภคพร พิริยาพิทักษ์ภรณ์21-215อยู๋สกลนครนะคะ แอร์เสีย 1 เครื่องนะคะ เปิดได้แต่ลมเย็นไม่ออกเลยค่ะ17 พ.ค. 2567 14:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 67 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ได้ทำการตรวจสอบแล้วครับพบว่าคอมเพรสชำรุดไม่สามารถทำความเย็นได้ ตั้งเรื่องอยู่ในขั้นตอนสืบราคาครับจัดซื้อจ้างครับ(พัสดุ)
249แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14เครื่องปรับอากาศพัดลมคอยล์ร้อนเสีย 4 ตัว คอมพิวเตอร์เสีย 1 ตัว17 พ.ค. 2567 09:29 น.รับเรื่อง
17 พ.ค. 67 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
250นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติไฟสปอร์ทขาด 1ดวง17 พ.ค. 2567 09:11 น.รับเรื่อง
17 พ.ค. 67 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
251แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22เครื่องปรับอากาศไม่เย็น 1 ตัว ห้อง 22-10616 พ.ค. 2567 15:42 น.รับเรื่อง
23 พ.ค. 67 14:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตรวจสอบแล้วชุดคอนโทรลตัวนอกไม่รับสัญจากบอร์ดด้านใน สราวุฒิ/พัน
252แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9 เครื่องปรับอากาศไม่เย็น 1 ตัว ห้องสมุด16 พ.ค. 2567 15:27 น.รับเรื่อง
16 พ.ค. 67 15:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตรวสอบแล้ว แผงคอยล์เย็นไม่จ่ายไฟ สราวุิฒิ/พัน
253แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22เครื่องปรับอากาศไม่เย็น 1 ตัว ห้อง 22-103/116 พ.ค. 2567 15:25 น.รับเรื่อง
16 พ.ค. 67 15:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
254นายจำนงค์ วงค์คำพระหน้าห้องทูบีไฟหลอตะเกียบไม่ออก 5 หลอด16 พ.ค. 2567 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 67 15:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 5 หลอด ฉัตรชัย
255แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21เครื่องปรับอากาศไม่เย็น 1 ตัว ห้อง 21-40116 พ.ค. 2567 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 67 15:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
256แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14เครื่องปรับอากาศไม่เย็น 1 ตัว ห้อง ศ.ว 16 พ.ค. 2567 15:19 น.รับเรื่อง
16 พ.ค. 67 15:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
257แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่ขอช่างไปเปลี่ยนถ่านนาฬิกามีอาคาร 2 อาคาร 9 อาคาร 1316 พ.ค. 2567 14:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 10:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย
258แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-102แอร์เสีย แอร์เปิดปิดไม่ได้ 16 พ.ค. 2567 08:35 น.รับเรื่อง
16 พ.ค. 67 15:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
259น.ส.วงค์เดือน บุระวงศ์22-204หลอดไฟเสีย4หลอดยาว15 พ.ค. 2567 13:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มิ.ย. 67 13:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย แอลอีดี T5 16 วัตต์ 4 หลอด
260แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21แอร์ไม่เย็นห้อง 21-40115 พ.ค. 2567 11:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 67 15:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
261แม่บ้านอาคาร 66-203 6-204รางหลอดไฟกำลังจะตก15 พ.ค. 2567 08:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 พ.ค. 67 16:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
262นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาลอาคาร 9-105 ห้องหน่วยโสตฯโทรศัพท์ประจำห้องหน่วยโสตฯ เบอร์ 042-725091 ใช้งานไม่ได้...มีความจำเป็นอย่างมาก เพราะเป็นเบอร์โทร ที่อาจารย์โทรเข้ามาแจ้ง/แก้ไขปัญหาอุปกรณ์โสตฯ ห้องเรียน ครับ14 พ.ค. 2567 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 พ.ค. 67 13:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
263น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-206แอร์ชำรุดไม่เย็น13 พ.ค. 2567 15:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 67 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แจ้งทางสิทธิประโยช์ดำเนินกสรจ้าง
264นางบุญวาสนา ฉิมศรีห้อง139น้ำอุ่นไม่ร้อนเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ร้อน จะมีแขกเข้า13 พ.ค. 2567 10:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 67 15:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
265น.ส.ยุวดี แซ่ตั้งอาคาร 3ช่วยเพิ่มแสงสว่างบริเวณทางเดินจากอาคาร 3 ไปทิ้งขยะ จุดบริเวณทางออกของรถยนต์จะมืดมาก เวลาไปทิ้งขยะตอนกล่งคืน เดินแทบมองไม่เห็นพื้นดินเลยค่ะ ซึ่งหากมีสัตว์เลื้อยคลานมีพิษอาจเป็นอันตรายได้ รบกวนช่วยเพิ่มความสว่างให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ11 พ.ค. 2567 12:45 น.รับเรื่อง
13 พ.ค. 67 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
266นายrutchanon pongtongอาคารอำนวยการอุทยานเกษตร 50 พรรษาแอร์ห้องประชุมชั้น 2 ไม่ทำงาน ใช้งานไม่ได้ 09 พ.ค. 2567 10:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 67 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
267นายพรศักดิ์ ขวากุพันธ์7-114 (ห้องพักบุคลากร)หลอดไฟนีออน (เพดาน) ดับ 3 หลอด08 พ.ค. 2567 12:48 น.รับเรื่อง
08 พ.ค. 67 14:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
268น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา7-423แอร์ไม่เย็นมีไอร้อน 07 พ.ค. 2567 15:55 น.รับเรื่อง
09 พ.ค. 67 12:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
269น.ส.นิภาพร เมษาโถงนั่งระหว่างห้องทานข้าวและห้องน้ำชั้น 3 อาคาร 7 ฝั่งบันไดรบกวนหาฝาครอบใบพัดพัดลมมาใส่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน07 พ.ค. 2567 14:55 น.รับเรื่อง
08 พ.ค. 67 14:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
270น.ส.นิภาพร เมษาโถงนั่งระหว่างห้องทานข้าวและห้องน้ำชั้น 3 อาคาร 7 ฝั่งบันไดรบกวนหาฝาครอบใบพัดพัดลมมาใส่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน07 พ.ค. 2567 14:55 น.รับเรื่อง
08 พ.ค. 67 14:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
271แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แจ้งห้องพักอาจารย์แอร์เปิดไม่ได้มีหนูตายมีกลิ่นเหม็นมากอาจารย์ไม่มีห้องอยู่แจ้งด่วนค่ะ07 พ.ค. 2567 10:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 67 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุมิ/พัน ล้างแอร์
272น.ส.อรยา สากุลอาคารสถานพยาบาล (อ.16)รีโมทแอร์ใช้งานไม่ได้07 พ.ค. 2567 10:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มิ.ย. 67 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
273นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (โคนม)ปั๊มน้ำบาดาลคอกวัวนมเปิดไม่ติด ขอความกรุณาเข้ามาแก้ไขให้ด่วนครับ เนื่องจากวัวไม่มีน้ำกิน06 พ.ค. 2567 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 พ.ค. 67 14:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย
274แม่บ้านอาคาร 77-227แอร์ไม่เย็น03 พ.ค. 2567 11:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 67 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
275น.ส.กรกนก หาญมนตรี20-406หลอดเสีย 2 จุด จำนวน 4 หลอด 03 พ.ค. 2567 09:15 น.รับเรื่อง
30 พ.ค. 67 16:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี T5 16 วัตต์ 4 หลอด สมชาย/ไพศาล
276น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ1-401,1-405รบกวนให้เจ้าหน้าที่มาเช็คแอร์ทุกตัวในห้องเรียน เนื่องจากจะมีใช้เรียนในเสาร์อาทิตย์นี้02 พ.ค. 2567 16:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
277น.ส.นริศรา ศรีล้านคำ7-219รีโมทแอร์ใช้ไม่ได้ 02 พ.ค. 2567 15:23 น.รับเรื่อง
03 พ.ค. 67 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
278น.ส.จิราวรรณ์ เมืองนาค7-323แอร์ห้องแล็บไม่เย็น ปรับอุณหภูมิไม่ได้ 2เครื่อง02 พ.ค. 2567 10:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 67 16:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
279น.ส.แพรทอง เหลาภา7-417/2แอร์ไม่เย็น01 พ.ค. 2567 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 67 16:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
280นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง7-220ไฟไม่ติด 1 หลอด 01 พ.ค. 2567 14:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 พ.ค. 67 14:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
281นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง7-218/1แอร์ไม่เย็น01 พ.ค. 2567 14:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 67 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แกัไขเสร็จเรียบร้อย
282นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง7-220แอร์ไม่เย็น01 พ.ค. 2567 14:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 67 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
283นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง7-218แอร์ห้องคณบดีไม่เย็น01 พ.ค. 2567 14:32 น.รับเรื่อง
02 พ.ค. 67 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
284แม่บ้านอาคาร 77-223แอร์ไม่เย็น01 พ.ค. 2567 14:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 67 16:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
285แม่บ้านอาคาร 77-218หอ้งคณะบดีวว.แอร์ไม่เย็น01 พ.ค. 2567 14:24 น.รับเรื่อง
02 พ.ค. 67 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
286น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-312แอร์เปิดไปประมาณ 10 นาทีแล้วมีอุณหภูมิสูงไม่สามารถปรับลดอุณหภูมิได้ 01 พ.ค. 2567 11:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ค. 67 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน คาปาซิเตอร์ 6 ไมโคร 1 ตัว
287นายโก้ ยาลัยห้องพักอาคาร8/2แอร์มีกลิ่น/มีซากสัตว์ตาย01 พ.ค. 2567 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 67 14:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
288นายโก้ ยาลัยห้องพักอาคาร8/2แอร์มีกลิ่น/มีซากสัตว์01 พ.ค. 2567 09:48 น.ยกเลิกรายการ
01 พ.ค. 67 11:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้ครับ
289น.ส.เครือวัลย์ จันดา ชั้น?3 อ.22แจ้งถอดล้างพัดลม ห้อง 301 305 306 ค่ะ 01 พ.ค. 2567 08:21 น.รับเรื่อง
01 พ.ค. 67 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
290น.ส.เครือวัลย์ จันดา ชั้น?3 อ.22แจ้งถอดล้างพัดลม ห้อง 301 305 306 ค่ะ 01 พ.ค. 2567 08:21 น.รับเรื่อง
01 พ.ค. 67 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
291น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-130แอร์ไม่เย็น30 เม.ย. 2567 17:21 น.รับเรื่อง
01 พ.ค. 67 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
292แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3แอร์ห้องเรียน9-301,9-302ไม่เย็น30 เม.ย. 2567 15:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มิ.ย. 67 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
293น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-226ตรวจเช็คมิเตอร์ไฟฟ้า30 เม.ย. 2567 13:54 น.รับเรื่อง
01 พ.ค. 67 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
294น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4 แอร์ไม่เย็นเปิดแอร์มีแต่ลมออกมา30 เม.ย. 2567 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 67 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ปรับโหมดแอร์ผิด
295น.ส.รจนา ทาระขจัดอาคาร 17 สวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.แอร์เปิดไม่ได้ 3 ตัว ไฟไม่เข้า และมีสายไฟชำหลุดลงมาด้านล่าง 29 เม.ย. 2567 16:05 น.รับเรื่อง
30 เม.ย. 67 10:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
296น.ส.ไอยลดา แก้วดีอาคาร1 ชั้น2 ห้องคลังแอร์ไม่เย็น มีแต่ลมค่ะ29 เม.ย. 2567 15:51 น.รับเรื่อง
30 เม.ย. 67 10:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
297นายวีรชาติ อักษรศักดิ์7-114/4-2แอร์ไม่เย็น29 เม.ย. 2567 15:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ค. 67 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ล้างฟิลเตอร์แอร์ สราวุฒิ/พัน
298แม่บ้านอาคาร 7หอ้งเรียน7-313แอร์ไม่เย็น29 เม.ย. 2567 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ค. 67 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
299นายวงศกร บุญสิทธิ์อาคาร 1 ห้อง 109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์แอร์ไม่เย็น (เครื่องฝั่งซ้าย พี่แมว)29 เม.ย. 2567 13:54 น.รับเรื่อง
30 เม.ย. 67 11:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
300น.ส.ภทรภร ศรีสร้อย1-307แอร์ไม่เย็น 29 เม.ย. 2567 13:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 67 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนคอมเพรสเชอร์ ร้านนายแอร์ ขนาด 38700 บีทียู อว6504.0101/2338 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 67
301นายจำนงค์ วงค์คำพระตั้งแต่แยกอาคาร 6 ถึง ประตู 2หลอดไฟนีออนยาวขาด 8 หลอด29 เม.ย. 2567 11:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 67 10:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์ เปลี่ยนหลอดแอลอีดี 20 วัตต์ 5 หลอด
302นายจำนงค์ วงค์คำพระตั้งแต่แยกหมุดวิทยาเขต ถึง แยกอาคาร6หลอดไฟ LED ขาด 2 หลอด29 เม.ย. 2567 11:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 67 10:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์ เปลี่ยนฟิวส์ 1 ตัว
303นายจำนงค์ วงค์คำพระตั้งแต่แยกหมุดวิทยาเขต ถึง แยกหอพักชายหลอดไฟ LED ขาด 9 หลอด29 เม.ย. 2567 11:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 67 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์ ฟิวส์ กระปุ๊ก 10 ตัว หลอดแอลอีดี 20 วัตต์ 5 หลอด
304แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19เครื่องทำน้ำดื่มไม่เย็น ห้อง 19-124 (ห้องอาจารย์ )29 เม.ย. 2567 11:03 น.รับเรื่อง
29 เม.ย. 67 13:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
305แม่บ้านอาคาร 77-212สว่างแดนดินรูมปรับอุณภูมิแอร์ชำรุด29 เม.ย. 2567 10:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 67 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน รูมแอร์ เสีย /มีอุปกรณ์เปลี่ยนใหม่เสร็จเรียบร้อย
306แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19แอร์ไม่เย็นห้อง 19-13529 เม.ย. 2567 09:37 น.รับเรื่อง
29 เม.ย. 67 13:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
307นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 9ไฟฟ้ารอบอาคารไม่ออก29 เม.ย. 2567 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 67 16:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย
308นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 9ไฟฟ้าลานจอดรถไม่ออก29 เม.ย. 2567 08:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 67 16:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย
309นายวรากร คำชมภูห้องสมุด ด้านหลัง1.การเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 3 หลอด LED29 เม.ย. 2567 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
310น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-214เช็คมิเตอร์ไฟฟ้าสูงผิดปกติ26 เม.ย. 2567 16:16 น.รับเรื่อง
26 เม.ย. 67 16:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
311น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-217ตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าไม่ทำงาน26 เม.ย. 2567 13:43 น.รับเรื่อง
27 มิ.ย. 67 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
312แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 7หลอดไฟขาด 1 หลอดห้อง 7-402 /3 (หลอดนิออนสั้น)26 เม.ย. 2567 11:26 น.รับเรื่อง
26 เม.ย. 67 16:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
313น.ส.กชพรรณ ผาใต้อาคารบริหาร ชั้น 1 ห้อง 1-106 (ห้องสารบรรณ2)แอร์ไม่เย็น26 เม.ย. 2567 10:28 น.รับเรื่อง
26 เม.ย. 67 16:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
314อาจารย์ภคพร พิริยาพิทักษ์ภรณ์13-207แอร์เสีย 1 ตัวค่ะ ขอแจ้งซ่อมด่วนค่ะ เพราะมีสอนทุกวุน เช้าบ่ายค่ะ อากาษร้อนมากๆเลยค่ะะ ไม่สามารถทำการเรียนการสอนได้ค่ะะ26 เม.ย. 2567 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 67 15:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ช่างรับเหมา
315น.ส.จิตรา ธรรมรักษา1-311,1-311/5แอร์ไม่เย็น25 เม.ย. 2567 14:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ค. 67 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
316แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-315แอร์ไม่เย็น25 เม.ย. 2567 14:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ค. 67 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
317นางกัญญารันต์ ยอดขำอ.1 ห้องการเงิน แอร์เสีย 1เครื่อง25 เม.ย. 2567 14:23 น.รับเรื่อง
26 เม.ย. 67 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
318น.ส.ปานตะวัน มนตรีสถานพยาบาล อ.16 ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินแอร์เสีย มีน้ำหยดทุกครั้งที่เปิดใช้งาน (เคยซ่อมไปแล้วหลายครั้งแต่ยังมีน้ำหยดตลอดเวลาไม่สามารถเปิดใช้งานได้ค่ะ)24 เม.ย. 2567 13:30 น.รับเรื่อง
24 เม.ย. 67 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
319นายชาญวิทย์ พิมพ์แพทย์อาคาร2 ห้อง2-207อาคาร2ห้อง207 เนื่องจากแอร์ไม่เย็นทั่วห้องจึงส่งผลให้การเรียนการสอนไม่เต็มที่จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบเเละทำการเเก้ไขให้ด้วยครับ24 เม.ย. 2567 12:48 น.รับเรื่อง
24 เม.ย. 67 15:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
320แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1คอมเสียห้อง 8/1-10724 เม.ย. 2567 11:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 67 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รา้นนายแอร์ อว6504.0101/2193 ลงวันที่ 23 พ.ค.67 เปลี่ยนคอมเพรสเชอร์ 25000 บีทียู ห้อง 107
321แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1แอร์เสีย ห้อง 1-30724 เม.ย. 2567 11:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 67 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนคอมเพรสเชอร์ ร้านนายแอร์ 38700 บีทียู
322แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2ชุดคอนโทรลรับไม่มีสัญญาณรีโมทแอร์ ห้อง 2-203 (ไซโจเดนกิ )24 เม.ย. 2567 11:37 น.รับเรื่อง
24 เม.ย. 67 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
323แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9แอร์ไม่เย็น 1 ตัว มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนเสีย ห้อง 9-20924 เม.ย. 2567 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 67 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน รา้นนายแอร์ อว6504.0101/2193 ลงวันที่ 23 พ.ค.67
324นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศ(อาคาร 9)ไฟทางเดินทางชั้น2ไม่ออกทิศตะวันออกและทิศใต้24 เม.ย. 2567 08:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 10:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล
325น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-425 ห้องพักรวมอาจารย์ แอร์ดับไปโดยไม่มีสาเหตุ และเปิดไม่ติด23 เม.ย. 2567 16:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 เม.ย. 67 15:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
326นายฉัตรยุคล รักวงษ์ไทยอาคาร2ห้อง207เเอร์ไม่ค่อยเย็นเลยครับช่วยมาตรวจสอบให้ด้วยครับ23 เม.ย. 2567 14:55 น.รับเรื่อง
23 เม.ย. 67 16:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
327นายจำนงค์ วงค์คำพระแยกอาคาร 10 ถึงหน้าอาคาร 13ไฟ LED หลอดขาด 5 หลอด 23 เม.ย. 2567 10:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 พ.ค. 67 14:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
328น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-325 ห้องพักอาจารย์ แอร์มีไอร้อน และมีความเย็นในช่วงแรก แต่อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นและปรับอากาศไม่ได้หลังจากเปิดไปแล้ว ประมาณ 10 นาที23 เม.ย. 2567 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 เม.ย. 67 14:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เปลี่ยนคาปาซิเตอร์ 7.5 ไมโคร 1 ตัว
329น.ส.อรจิรา วงศ์อาษาอาคาร 19 ห้อง 19-136ห้องเรียนแอร์ 1 ตัวเปิดใช้งานไม่ได้ อีก 1 ตัวเปิดได้แต่พัดลมค่ะ 22 เม.ย. 2567 16:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ค. 67 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอร์ทำงานปกติ ภายในห้องมีช่องลมช่องอากาศจึงทำให้แอร์ไม่เย็น มีแต่อากาศร้อนไหลเข้าไป
330น.ส.สุพัตรา นำสงค์อ.16 สถานพยาบาล1.หลอดไฟห้องน้ำหญิงชั้น 1 เสียเปิดไม่ได้ จำนวน 2 หลอดค่ะ 2. หลอดไฟห้องพักสังเกตอาการ ห้อง102 เสียเปิดไม่ได้ จำนวน 2 หลอดค่ะ 22 เม.ย. 2567 14:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 เม.ย. 67 16:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี T8 20 วัตต์ 4 หลอด ไพศาล/สมชาย
331นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนคร21-201 แอร์เปิดติด แต่ไม่มีความเย็น 22 เม.ย. 2567 13:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 67 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รา้นนายแอร์ ซ่อมรั่ว แผงคอยลฃ์ร้อน 1 จุด
332แม่บ้านอาคาร 1ห้องเฟื่องฟ้า.1หลอกไฟขาด2หลอด22 เม.ย. 2567 12:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 เม.ย. 67 16:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด สราวุฒิ
333น.ส.กชพรรณ ผาใต้อาคารบริหาร ชั้น 1 ห้อง 1-106 (ห้องสารบรรณ2)แอร์ไม่เย็น22 เม.ย. 2567 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 เม.ย. 67 10:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
334แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ปั๊มน้ำเสีย 1 ตัว (น้ำพุ)22 เม.ย. 2567 09:33 น.รับเรื่อง
22 เม.ย. 67 16:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
335แม่บ้านฝ่าย อาคารฯลานพระพิรุณปั๊มน้ำเสีย 2 ตัว22 เม.ย. 2567 09:29 น.รับเรื่อง
22 เม.ย. 67 16:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
336น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-208 อะไหล่แอร์หลุด 19 เม.ย. 2567 13:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 เม.ย. 67 14:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
337แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แจ้งแอร์ห้องเบอเกอรี่เปิดแล้วมีน้ำไหลออกมาอีกเครื่องหนึ่งไม่เย็นเลย 19 เม.ย. 2567 12:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 67 14:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
338นายBrendan McKell13-203The air conditioner does not cool the room.19 เม.ย. 2567 12:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 เม.ย. 67 14:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เครื่องปรับอากาศทำงานปกติ
339น.ส.เกศินี พิลาภอาคาร 9 ห้อง 9-205กดรีโมทแอร์ เครื่องแอร์ไม่ทำงาน(เปลี่ยนถ่านรีโมทแล้ว) แต่กดปุ่มบนเครื่องแอร์ แอร์ทำงาน19 เม.ย. 2567 09:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 67 09:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รา้นนายแอร์ อว6504.0101/2193 ลงวันที่ 23 พ.ค.67 ชุดเชนเชอร์ 1 ชุด
340แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ22-103/1แอร์เสียค่ะ19 เม.ย. 2567 07:36 น.กำลังดำเนินการ
19 เม.ย. 67 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องไปแล้วครับเรื่องอยู่ที่พัสดุครับ
341แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14แอร์ไม่เย็นห้องของ ศ.ว18 เม.ย. 2567 09:46 น.รับเรื่อง
18 เม.ย. 67 10:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
342นายจำนงค์ วงค์คำพระด้านหลังอาคาร 13ไฟส่องศาลตายายเปิดแล้วไม่ออก18 เม.ย. 2567 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 13:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ วอม 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
343แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21แอร์ไม่เย็นห้อง 21-40918 เม.ย. 2567 09:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
344น.ส.กฤติยา พรหมสาขา ณ สกลนครอาคาร 21 ชั้น 2 ห้อง 208แอร์ไม่เย็น ออกแต่ลม18 เม.ย. 2567 08:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 13:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
345แม่บ้านอาคาร 77-220/1แอร์ติดๆ-ดับๆตลอดเวลา18 เม.ย. 2567 08:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 13:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
346นายจำนงค์ วงค์คำพระถนนหมายเลข 2 หน้าอาคาร 12 สนามกีฬาไฟ LED 2 หลอด17 เม.ย. 2567 16:10 น.รับเรื่อง
17 เม.ย. 67 16:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
347แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1แอร์ไม่เย็นห้อง 8/1-10717 เม.ย. 2567 13:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 เม.ย. 67 16:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ มดเข้าแม๊กเนติก
348แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่แอร์ไม่เย้นห้อง ผ.อ . กอง17 เม.ย. 2567 13:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 เม.ย. 67 15:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยน คาปาซิเตอร์ 30 ไมโคร 1 ตัว สราวุฒิ/พัน
349นายเจษฎา เตชมหาศรานนท์21-312แอร์ไม่เย็น มีแต่ลมร้อนออกมา17 เม.ย. 2567 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 เม.ย. 67 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปรับอุณหภูมิสูงเกินไปแอรเลยไม่ทำงาน สราวุฒิ/พัน
350น.ส.จารุณี สุเทวี7-220/1แอร์ไม่เย็น17 เม.ย. 2567 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 14:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
351นางกัญญารันต์ ยอดขำอ.1 ห้องการเงิน แอร์เสีย 2 เครื่อง11 เม.ย. 2567 13:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 14:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
352นาย น.สอำไพวรรณ ศรีฤทธิ์อาคาร18ไฟสปอตไลน์หลังหอตาลฟ้าไม่ออก09 เม.ย. 2567 16:30 น.รับเรื่อง
10 เม.ย. 67 15:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
353นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร3 ห้อง130แอร์ไม่เย็น 09 เม.ย. 2567 14:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 14:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
354นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร3 ห้อง127แอร์ไม่เย็น09 เม.ย. 2567 14:43 น.รับเรื่อง
09 เม.ย. 67 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
355นายอนุสรณ์ กันทัม9-208ระบบแอร์ในห้องเครือข่ายไม่เย็น 09 เม.ย. 2567 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 67 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คอมเพรสเชอร์เสีย ขนาด 25000 บีทียู รา้นนายแอร์ อว6504.0101/2193 ลงวันที่ 23 พ.ค.67
356แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ.2 ชั้น2 ห้อง 2-201,2-205,2-207แอร์เปิดไม่ติด09 เม.ย. 2567 10:27 น.รับเรื่อง
09 เม.ย. 67 11:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
357นายชาติสยาม ผลวิลัยห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร อาคาร 8/2ไฟแสงสว่างไม่ติดจำนวน 4 หลอด เต้าจ่ายกระแสไฟชำรุด 1 จุด พัดลมติดพนังชำรุด09 เม.ย. 2567 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 เม.ย. 67 16:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี T8 20 วัตต์ 4 หลอด ไพศาล/สมชาย
358นายชาติสยาม ผลวิลัยห้องผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม อาคาร 8/2ไฟแสงสว่างไม่ติดจำนวน 4 หลอด09 เม.ย. 2567 10:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 67 14:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
359น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-325แอร์มีไอร้อน และปรับอากาศไม่ได้09 เม.ย. 2567 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 09:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปรับอุณหภูมิสูงเกินไป แก้ไขปรับใหม่ทำงานปกติ สราวุฒิ/พัน
360น.ส.วงค์เดือน บุระวงศ์22-205 แอร์เสีย 09 เม.ย. 2567 09:39 น.รับเรื่อง
09 เม.ย. 67 11:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
361นายพงสธร บารจง1-104เครื่องปรับอากาศ ไม่ทำงาน เปิดไม่ติด(ห้องพัสดุ อาคาร1)07 เม.ย. 2567 10:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 เม.ย. 67 14:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เปลี่ยนเบรคเกอร์ 30 แอมป์ 1ตัว
362นายปัญญา ไพจันทร์9-206แอร์ไม่เย็นครับ05 เม.ย. 2567 16:41 น.รับเรื่อง
09 เม.ย. 67 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
363นายวงศกร บุญสิทธิ์อาคาร 1 ห้อง 109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์แอร์ฝั่งขวาไม่เย็น และมีไฟกะพริบ04 เม.ย. 2567 16:32 น.รับเรื่อง
05 เม.ย. 67 15:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
364แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21แอร์ไม่เย็นห้อง 21-40204 เม.ย. 2567 13:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 67 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนคอมเพรสเชอร์ 32000 บีทียู รา้นนายแอร์
365น.ส.จารุณี สุเทวีห้องน้ำนิสิตหญิง ชั้น 2 ฝั่งลิฟ อาคาร 7รางไฟฟ้าและหลอกไฟ ร่วง 02 เม.ย. 2567 17:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
366แม่บ้านฝ่าย อาคารฯชั้น 2ห้อง 2-206,2-2-207,ชั้น32-304รวมหลอดไฟยาวชั้น 2,3 ทั้งหมด 36 หลอด หลอดไฟสั้นห้องน้ำชั้น 3=4หลอด หลอดไฟขาด02 เม.ย. 2567 11:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 เม.ย. 67 16:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี T8 -20 วัตต์ 20 วัตต์ ไพศาล/สมชาย
367แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2ห้องกายภาพแอร์ไม่เย็นแจ้งด่วนค่ะ01 เม.ย. 2567 10:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 เม.ย. 67 09:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
368นางวิวัฒน์ คำเครืออ.22 ชั้น3แจ้งล้างพัดลม ห้อง22-301 22-305 22-30601 เม.ย. 2567 09:25 น.รับเรื่อง
02 เม.ย. 67 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
369นางรัตนา เหมสุรินธร์อ.22 ชั้น3แจ้งล้างพัดลม ห้อง22-301 22-305 22-30601 เม.ย. 2567 09:25 น.รับเรื่อง
02 เม.ย. 67 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
370นายชาติสยาม ผลวิลัยห้องกายภาพ อาคาร 8/2แอร์ไม่ทำงาน29 มี.ค. 2567 13:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 เม.ย. 67 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
371นายชาติสยาม ผลวิลัยห้องควบคุมไฟฟ้าแอร์ไม่ทำงาน พัดลม condenser ชำรุด29 มี.ค. 2567 13:44 น.กำลังดำเนินการ
19 เม.ย. 67 15:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คอมเพรสเชฮร์เสีย สราวุฒิ/พัน
372น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-216ต่อท่อน้ำทิ้งแอร์28 มี.ค. 2567 14:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
373น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-303ติดตั้งพัดลมดูดอาการศห้องครัว28 มี.ค. 2567 10:08 น.รับเรื่อง
02 เม.ย. 67 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
374แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ22-103/1 ,22-102ห้อง103=เสีย ห้อง102=น้ำหยด 28 มี.ค. 2567 09:18 น.รับเรื่อง
02 เม.ย. 67 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
375น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก อาคาร 17สายไฟเครื่องปรับอากาศชำรุด ห้อยลงมาด้านล่าง และเครื่องปรับอากาศตัดไฟ หยุดทำงานเอง27 มี.ค. 2567 15:35 น.รับเรื่อง
02 เม.ย. 67 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
376นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติไฟถนนรอบหนองบัวไปอาคารวิจัยเปิดแล้วไม่ออก26 มี.ค. 2567 22:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 เม.ย. 67 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
377นายจักรนรินทร์ คงเจริญ7-309/1แอร์มีน้ำไหลออกมาเยอะมาก 26 มี.ค. 2567 15:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 14:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
378แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19หลอดไฟขาด 4 หลอด ห้อง19-104 ชั้น 126 มี.ค. 2567 14:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 7 วัตต์ 4 หลอด ขั้วG-24 4 ตัว
379น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์บ้านพักอุทยานสนามบิน หลังที่ 2ตรวสอบมิเตอร์ไฟฟ้าทำงานผิดปกติ26 มี.ค. 2567 14:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 เม.ย. 67 14:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตรวจสอบแล้วมิเตอร์ซ็อค ไพศาล
380นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ ไฟซุมประตูทางเข้าฟาร์มและไฟส่องสว่างถนนภายในฟาร์มไม่ติด26 มี.ค. 2567 10:15 น.รับเรื่อง
02 เม.ย. 67 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
381น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-209ปรับเปลี่ยนระบบเปิด-ปิดไฟ ส่องสว่าง ภายในห้อง 21-209 (คุณยุทธกร)26 มี.ค. 2567 10:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 เม.ย. 67 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
382น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-215แอร์ไม่เย็น ปรับอุณภูมิไม่ได้26 มี.ค. 2567 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 67 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
383แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร20ฝั่งศว.หลอดไฟห้องพิการ-หญิง-ชาย ขาดตั้งแต่ชั้น 1 ถึงชั้น 4 ขาด20หลอด26 มี.ค. 2567 10:08 น.รับเรื่อง
02 เม.ย. 67 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
384แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร20ฝั่งศว.หลอดไฟห้องพิการ-หญิง-ชาย ขาดตั้งแต่ชั้น 1 ถึงชั้น 426 มี.ค. 2567 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 เม.ย. 67 16:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 10 หลอด ขั้วG24-E27 10 อัน ไพศาล-สมชาย
385แม่บ้านอาคาร 7อาคาร7หลอดไฟในลิฟท์ชำรุด26 มี.ค. 2567 08:07 น.รับเรื่อง
02 เม.ย. 67 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
386นายณธกร ทัศนัส7-228หลอดไฟเสีย จำนวน 4 หลอด ขอบคุณครับ25 มี.ค. 2567 14:27 น.รับเรื่อง
02 เม.ย. 67 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
387นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟห้อง203ชำรุดยาว1หลอด25 มี.ค. 2567 12:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 เม.ย. 67 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
388น.ส.สิรินาฏ เนติศรีห้องวิเคราะห์กายภาพ อาคาร 8/2แอร์ไม่เย็นค่ะ22 มี.ค. 2567 13:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 เม.ย. 67 09:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
389น.ส.รจนา ทาระขจัดอาคาร 17 สวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.สายไฟเครื่องปรับอากาศชำรุด 20 มี.ค. 2567 16:34 น.รับเรื่อง
21 มี.ค. 67 11:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
390แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ฝ่าเพดานทางเดินชั้น3รั่วขึ้นราหลายจุด ชั้น1หน้าห้องครัวฝ่าทะลุ20 มี.ค. 2567 13:29 น.รับเรื่อง
20 มี.ค. 67 14:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
391น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-209แอร์ไม่เย็นมีไอร้อน 19 มี.ค. 2567 13:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มี.ค. 67 15:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน มดเข้าแม็กเนติกแก้ไขเรียบร้อย
392นายวรากร คำชมภูห้องสมุด1.ตู้กดถังน้ำเย็นมีน้ำรั่วไหลออกมา 19 มี.ค. 2567 13:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
393แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2แอร์ไม่เย็นห้อง 2-30419 มี.ค. 2567 10:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 67 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดแม็กเนติกชำรุด 1ชุด พัดลมระบายความน้อน เสีย 1 ตัว สราวุฒิ/พัน รา้นนายแอร์ มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน 1 ชุด แม็กเนติก 1 ชุด
394น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านชงชากาแฟ โรงอาหารอาคาร 10ไฟที่ร้านดับ ใช้งานไม่ได้ค่ะ19 มี.ค. 2567 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มี.ค. 67 10:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เข้าสายเมนไฟใหม่ สมชาย/ไพศาล
395นายวรากร คำชมภูห้องสมุด1.หลอดไฟ LED ดาวไลท์ขาด 4 หลอด19 มี.ค. 2567 08:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มี.ค. 67 14:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 10 หลอด แอลอีดี 20 วัตต์ 10 หลอด ไพศาล/สมชาย
396น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4รางหลอดไฟเสีย เปิดไฟแล้วไฟไม่ติด18 มี.ค. 2567 11:06 น.รับเรื่อง
18 มี.ค. 67 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
397น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง2-206หลอดไฟมีปัญหา ไฟกระพริบๆ ตลอดเวลาค่ะ 18 มี.ค. 2567 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 พ.ค. 67 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
398นางกาญจนา มังทะโรงอาหารอาคารแปดรางหลอดไฟชำรุด18 มี.ค. 2567 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มี.ค. 67 10:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
399แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9มอเตอร์พัดลมชำรุด ห้อง 9-30518 มี.ค. 2567 08:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มิ.ย. 67 11:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนชำรุด 1 ตัว 1/4 PH 220 โวล์ท
400นายพรศักดิ์ ขวากุพันธ์7-114/4-2เปิดแล้วไม่ทำความเย็น15 มี.ค. 2567 10:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 เม.ย. 67 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องจัดซื้อ สืบราคาไปแล้วครับเรื่องอยู่่ที่พัสดุดำเดินการเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยครับ ร้านนายแอร์ 28 มีนาคม 67
401นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร3 ห้อง3-138แอร์เสียงดัง14 มี.ค. 2567 14:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มี.ค. 67 11:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
402นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร3 ห้อง 3-130แอร์ไม่ฉ่ำ14 มี.ค. 2567 14:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มี.ค. 67 11:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
403แม่บ้านอาคาร 77-310/1(หอ้งทำงานอาจารย์)หลอดไฟชำรุด2หลอดยาว14 มี.ค. 2567 12:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มี.ค. 67 11:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด
404แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1แอร์ไม่เย็นห้อง CNC14 มี.ค. 2567 10:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มี.ค. 67 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เปลี่ยนแค๊ปพัดลม 4.5 ไมโคร 1 ตัว
405นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร3 ห้องครัวหลอดไฟยาว 2ชุด14 มี.ค. 2567 10:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 67 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
406นายชาติสยาม ผลวิลัยไฟแสงสว่างถนน หน้าอาคาร 8/2ไฟแสงสว่างถนนหน้าอาคาร 8/2 ติดสี่แยก ชำรุดไม่สว่าง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของทั้งนิสิตและบุคลากร จึงขอความอนุเคราะห์ดำเนินการแก้ไข13 มี.ค. 2567 13:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 67 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์ เปลี่ยนฟิวส์กระปุ๊ก
407แม่บ้านอาคาร 13อ 13_204แอร์ห้องเรียน204เสียที้ง2ตัวค่ะ13 มี.ค. 2567 10:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 มี.ค. 67 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สารวุฒิ/พัน เปลี่ยนเบรคใหม่ 1 ตัว
408แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13น้ำยาแอร์รั่วห้อง 13-20212 มี.ค. 2567 11:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ค. 67 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรืองสืบราคา ซ่อมแอร์รั่ว
409แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-105-106หลอดไฟขาด หลอดยาว 2 หลอดห้องน้ำหญิง หลอดกลม 3 หลอดห้องน้ำหญิง หลอดยาว 1 ห้องน้ำชาย หลอดกลม 1 ห้องน้ำชาย12 มี.ค. 2567 10:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มิ.ย. 67 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล หลอดยาว 3 หลอด
410นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟถนนชำรุดทางออกหอพักยาว1หลอดใจ11 มี.ค. 2567 19:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มี.ค. 67 14:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี T8 20 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
411แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-313 อ.21 ห้องประชุมแอร์ไม่เย็นค่ะ11 มี.ค. 2567 16:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 มี.ค. 67 11:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปรับรีโมทผิดโหมด แก้ไขปรับใหม่เย็นปรกติ พัน/สราวุฒิ
412น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-425แอร์ไม่เย็น มีไอร้อน 08 มี.ค. 2567 09:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 เม.ย. 67 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องจ้างเหมาซ่อมแล้วครับรอสั่งชื้ออะไหล่ครับ อว.6504.0101/412/412 ลงวันที่ 1 ก.พ.67 แผงวงจรเสียครับ กับมอเตอร์คอยล์รเย็นเสียครับ
413แม่บ้านอาคาร 77-214พรรณาฯหลอดไฟชำรุด2หลอด(ยาว)08 มี.ค. 2567 08:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 67 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด
414นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สวิทช์ไฟบันไดชำรุดทั้งโชนข้างห้อง11907 มี.ค. 2567 18:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 67 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย
415นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟทางเดินข้างห้อง315ชำรุดสั้น1หลอด07 มี.ค. 2567 18:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 67 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย
416แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียนชั้น4ดังนี้7-409ถึง7-413หลอดไฟชำรุดรวม5หลอด(ยาว)07 มี.ค. 2567 16:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มี.ค. 67 11:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เปลี่ยนหลอดแอลอีดี 20 วัตต์ 5 หลอด
417แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียนชั้น3ดังนี้7-309ถึง7-315หลอดไฟชำรุดรวม13หลอด(ยาว)07 มี.ค. 2567 16:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มี.ค. 67 11:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 20 วัตต์ 8 หลอด
418แม่บ้านอาคาร 77-212หอ้งสวา่งแดนดินหลอดไฟชำรุด4หลอด(ยาว)07 มี.ค. 2567 16:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มี.ค. 67 11:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 20 วัตต์ 4 หลอด
419นายเกรียงไกร พัทยากร21-425แอร์ไม่เย็น มีแต่ลมออกมา07 มี.ค. 2567 15:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 มี.ค. 67 11:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน มดเข้าแม๊กเนติก/พัดลมน็อตหลุด
420แม่บ้านอาคาร 13ห้องหอประวัติ ชัน1 อาคาร 13เวลาเปิดแอร์ มีน้ำหยดลงมาจากท่อน้ำ 07 มี.ค. 2567 14:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 67 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ล้างดูดสิ่งสกปรกท่อนำ้ทิ้งออก
421แม่บ้านอาคาร 1อ.1ห้องพัสดุ1-104ชั้น1แอร์เสีย07 มี.ค. 2567 14:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 14:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคา
422นางบุญวาสนา ฉิมศรีห้อง112แอร์เสียงดัง05 มี.ค. 2567 14:47 น.รับเรื่อง
06 มี.ค. 67 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
423นายธารินทร์ รัตนบุญทา9-302แอร์หลังห้องเปิดไม่ติด05 มี.ค. 2567 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 67 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายไฟชุดคอนโทรลขาด สราวุฒิ/พัน ดำเนินการเรียบร้อย
424นายอภิศักดิ์ อุ่มจันสาสนาม แบดมินตัน อาคาร 14หลอดไฟ สนามแบดมินตันอาคาร 14 ใช้งานไม่ได้ 13 หลอด เนื่องจากจะมีการจัดแข่งแบดมินตันโอเพ่นในวันที่ 8 ถึง 9 มีนาคม 2567 จึงขอความอนุเคราะห์งานอาคารเข้าไปตรวจสอบและประเมินด้วยครับ04 มี.ค. 2567 21:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 มี.ค. 67 11:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
425แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3พัดลมเสียหน้าลิฟชั้น304 มี.ค. 2567 15:41 น.รับเรื่อง
06 มี.ค. 67 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
426น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10รบกวนตรวจเช็ดปลั๊กไฟที่โรงอาหาร อ.10 ให้หน่อยค่ะ ปลั๊กโซนด้านล่างให้งานไม่ได้ ใช้ได้เฉพาะฝั่งข้างบน ทำให้เสียบปลั๊กไม่ติดค่ะ 04 มี.ค. 2567 13:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 มี.ค. 67 11:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
427น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ตลาดนัดนนทรีอีสาน (ตลาดใหญ่)ช่องจ่ายไฟที่ตลาดนัดไหม้ค่ะ เสาอยู่ตรงล็อคที่ A30 อยากเพิ่มเต้าเสียบไฟด้วยค่ะ มันมีไม่เพียงพอ หน่วยสิทธิประโยชน์จะจัดซื้ออุปกรณ์ให้ค่ะ 04 มี.ค. 2567 13:05 น.รับเรื่อง
06 มี.ค. 67 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
428น.ส.สุภัคนรี สัตตะโส7-317/8หลอดไฟยาวในห้องทำงานเสีย 1 หลอดค่ะ04 มี.ค. 2567 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 มี.ค. 67 15:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด สราวุฒิ/พัน
429น.ส.ขวัญกมล ทวายตาคำ7-322 อาคาร 7แอร์มีน้ำหยด 29 ก.พ. 2567 14:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 มี.ค. 67 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ล้างแอร์ ดูดท่อนำ้ทิ้งแอร์
430น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422/1แอร์มีน้ำหยด29 ก.พ. 2567 13:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 มี.ค. 67 15:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ท่อนำ้ทิ้งตันดำเนินการเรียบร้อย
431นางเตือนใจ น้อยพา17-414หลอดไฟห้องนอนเปิดไม่ติดเลย 1 หลอด เคยมาซ่อมแล้วแต่ยังไม่ติดเหมือนเดิม และอีกหลอดไฟเริ่มสว่างน้อยลง29 ก.พ. 2567 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 67 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล
432แม่บ้านอาคาร 77-211/1แอร์เสียงดังผิดปกติ29 ก.พ. 2567 11:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 มี.ค. 67 15:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
433แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_204หลอดไฟห้องเรียน204ขาด1หลอดๆยาวค่ะ29 ก.พ. 2567 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มี.ค. 67 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี T8 20 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
434น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18 หอตาลฟ้าเปลี่ยนเวลา ปิด-เปิดไฟถนนหน้าอาคาร17,18 เปิดเวลา18.30และปิดเวลา05.0028 ก.พ. 2567 21:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 67 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
435นายยุทธพล บุญกอบหอวิทยาเขตชุดคอนโทรลปั๊มชำรุด28 ก.พ. 2567 14:23 น.รับเรื่อง
28 ก.พ. 67 14:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
436น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-306แอร์ชำรุด ปรับที่ 25องศา มีน้ำไหลออกมาและมีเสียงดัง28 ก.พ. 2567 10:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 มี.ค. 67 15:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
437แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14แอร์ชำรุด 2 ตัวห้องประชุมวิโรจน์28 ก.พ. 2567 08:57 น.รับเรื่อง
28 ก.พ. 67 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
438นายพรศักดิ์ ขวากุพันธ์7-114/4-1กดรีโมทเปิดแล้ว แอร์ไม่ทำงาน (ไฟเขียวกระพริบ)27 ก.พ. 2567 16:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องจัดซื้อจ้าง ไปแล้วครับเรื่องอยู่ที่พัสดุจัดจ้างตามขั้นตอน
439น.ส.พีรียา ทักษานันท์อาคาร 13 ห้องพักอาจารย์ (ด้านในติดห้อง 13-206)แอร์ไม่ทำงาน 27 ก.พ. 2567 11:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 67 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, 13-211 เปลี่ยนหลอดไฟ 20 วัตต์ 1 หลอด ฉัตรชัย/
440แม่บ้านอาคาร 7 อาคาร7ลิฟท์ไม่ทำงาน27 ก.พ. 2567 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.พ. 67 13:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน
441แม่บ้านอาคาร 77-225(แล็ปไฟฟ้า)แอร์ไม่เย็น27 ก.พ. 2567 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.พ. 67 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน
442นางบุญวาสนา ฉิมศรีอ.3_107แอร์น้ำหยด 27 ก.พ. 2567 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 มี.ค. 67 15:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
443นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐอาคารสูบน้ำ B1ปั้มสูบน้ำอาคารB1ใช้งานไม่ได้ รบกวนตรวจสอบและแก้ไขให้ด้วยครับ23 ก.พ. 2567 14:16 น.รับเรื่อง
29 ก.พ. 67 15:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
444แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่ไฟซ็อตมีกลิ่นเหม็นไหม้ ห้องประชุม23 ก.พ. 2567 10:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.พ. 67 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย ดรีมเมอร์เสีย เปลี่ยนเป็นสวิทช์ 1 ชุด
445แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15โคมไฟหักชำรุดด้านในอาคาร23 ก.พ. 2567 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 มี.ค. 67 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย เทปพันสาย 3 เอ็ม 2 ม้วน
446แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่หลอดไฟขาด 3 หลอด (หลอดเกลียว )23 ก.พ. 2567 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.พ. 67 13:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
447แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่หลอดไฟขาด 1 หลอด (หลอดยาว )23 ก.พ. 2567 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.พ. 67 13:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
448อาจารย์ภิญญารัตน์ กงประโคนห้อง 306 ชั้น 3 อาคาร 17 อาคารชุดพักอาศัยบุคลากร (หลังใหม่)ปลั๊กไฟในห้องครัวไม่มีกระแสไฟฟ้าเข้า ทำให้ใช้งานไม่ได้22 ก.พ. 2567 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 67 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
449นางกาญจนา มังทะโรงอาหารอาคาร10หลอดไฟขาด2หลอดทางเข้าห้องน้ำคนพิการ21 ก.พ. 2567 12:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 67 09:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล
450น.ส.สิรินาฏ เนติศรีอาคาร 21 ห้องแลปสีชมพู ชั้น 4 แอร์ไม่เย็น Compressor ไม่ทำงานค่ะ รบกวนด้วยนะคะ วันนี้มีทำแลปที่ห้องนี้ค่ะ21 ก.พ. 2567 11:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.พ. 67 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน มดเข้าแม๊กเนติก
451นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรี21 ก.พ. 2567 09:43 น.ยกเลิกรายการ
27 ก.พ. 67 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
452นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรี21 ก.พ. 2567 09:43 น.ยกเลิกรายการ
27 ก.พ. 67 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
453นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรี21 ก.พ. 2567 09:42 น.ยกเลิกรายการ
27 ก.พ. 67 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไม่มีรายการซ่อมว่าอะไรเสีย
454นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรี21 ก.พ. 2567 09:42 น.ยกเลิกรายการ
27 ก.พ. 67 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
455นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรี21 ก.พ. 2567 09:41 น.ยกเลิกรายการ
27 ก.พ. 67 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
456นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรี21 ก.พ. 2567 09:40 น.ยกเลิกรายการ
27 ก.พ. 67 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
457นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรี21 ก.พ. 2567 09:40 น.ยกเลิกรายการ
27 ก.พ. 67 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
458นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรี21 ก.พ. 2567 09:40 น.ยกเลิกรายการ
27 ก.พ. 67 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
459นายวรากร คำชมภูห้องสมุด1.ตู้กดน้ำเย็นระบบน้ำรั่วตลอด21 ก.พ. 2567 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 10:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
460น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4เวลาเปิดแอร์ แอร์มีน้ำไหลหยดออกมานองเต็มพื้นห้อง20 ก.พ. 2567 16:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 มี.ค. 67 15:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
461นายฉัตรยุคล รักวงษ์ไทยอาคาร19ห้องสภาผู้เเทนนิสิตเเอร์ขึ้นerror code E1 ไม่สามารถเปิดได้ครับ 19 ก.พ. 2567 18:44 น.รับเรื่อง
27 ก.พ. 67 10:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
462แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-205 -206ไฟขาดหลอดกลมห้องน้ำหญิง 4 หลอด ห้องน้ำผู้ชาย 1 หลอดกลม19 ก.พ. 2567 14:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มี.ค. 67 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย 7 วัตต์ 5 หลอด
463น.ส.นริศรา ศรีล้านคำ7-217/5มีน้ำรั่วจากแอร์ห้องอ.ศุษมา อ.รฐานิษฐ์19 ก.พ. 2567 13:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.พ. 67 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
464น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ถังน้ำเย็นชั้น๒น้ำไม่ใหล19 ก.พ. 2567 13:11 น.รับเรื่อง
27 ก.พ. 67 10:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
465นายณัฐ วดีศิริศักดิ์อาคาร 9 ห้องเซิร์ฟเวอร์แอร์ห้องไม่เย็น19 ก.พ. 2567 13:11 น.รับเรื่อง
27 ก.พ. 67 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
466น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ถังน้ำร้อนน้ำเย็นชั้น4กดไม่ออก19 ก.พ. 2567 13:10 น.รับเรื่อง
27 ก.พ. 67 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
467น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ถังน้ำร้อนน้ำเย็นชั้น4กดไม่ออก19 ก.พ. 2567 13:10 น.ยกเลิกรายการ
27 ก.พ. 67 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
468น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน7-421ไฟฟ้าติดไม่เต็มรางไฟ19 ก.พ. 2567 11:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ค. 67 08:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
469น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน7-421-หน้ากากแอร์ไม่เปิด -ล้างแอร์ แอร์มีคราบสกปรก19 ก.พ. 2567 11:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 มี.ค. 67 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ล้างทำความสะอาดแอร์ล้างฟิลเตอร์
470น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-209แอร์ไม่เย็น 19 ก.พ. 2567 10:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.พ. 67 14:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน
471น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติเก็บสายไฟและหลอดไฟสนาม?ข้างอาคารวิจัยและพัฒนา 19 ก.พ. 2567 07:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.พ. 67 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
472น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ1.เครื่องปรับอากาศห้องนิทรรศการบัวบรรพรรณราย ชำรุด 2.หลอดไฟส่องสว่าง นิทรรศการ ขาด หลายจุด 3.ตรวจเช็คหลอดไฟส่องสว่างภายในห้องนิทรรศการบัวฯ18 ก.พ. 2567 10:45 น.รับเรื่อง
27 ก.พ. 67 10:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
473นายธวัชชัย สัพโส7-112หลอดไฟสปอร์ตไลท์ขาด(1 หลอด) อยากให้เปลี่ยนเพราะเวลานิสิตทำแล๊ปมันมืดทำให้มองไม่เห็นค่าการทดลอง 14 ก.พ. 2567 14:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 11:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
474นายธวัชชัย สัพโสโรงปูน ข้างห้องปฏิบัติการโยธาช่วยมาเช็คไฟเครื่องผสมคอนกรีตให้หน่อย ทำให้ไม่สามารถใช้ผสมคอนกรีตในการเรียนการสอนและโปรเจ็คนิสิตได้เลย 14 ก.พ. 2567 14:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.พ. 67 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน/สราวุฒิ ตรวจเช็คเเล้วรออะไหล่ ทางคณะซื้อมาเอง
475นายธวัชชัย สัพโส7-112เปลี่ยนเต้าเสียบ เกิดไฟช็อค ทำให้ไม่สามารถใช้เปิดตาชั่งในการเรียนการสอนได้(มีอุปกรณ์เต้ารับเรียบร้อยแล้ว อยากให้มาเปลี่ยนอุปกรณ์ให้) 14 ก.พ. 2567 14:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.พ. 67 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน/สราวุฒิ
476แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_204แอร์ห้องเรียน204เสีย เบตเกอร์ทิปลงมาเอง14 ก.พ. 2567 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.พ. 67 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
477แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ลิฟท์เสีย 13 ก.พ. 2567 13:43 น.รับเรื่อง
14 ก.พ. 67 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
478แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-101แอร์เสียเปิดปิดไม่ได้ เป็น2ตัวแล้ว13 ก.พ. 2567 13:41 น.รับเรื่อง
14 ก.พ. 67 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
479น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ1. หลอดไฟส่องสว่าง รูปดอกบัวถนนทางเดิน ไปสนามเด็กเล่น หลอดไฟขาด 5 หลอด 2.1. หลอดไฟส่องสว่าง รูปดอกบัวถนนทางเดิน ไปสนามเด็กเล่น เส่าไฟล้มและหลอดไฟแตก 1 หลอด 13 ก.พ. 2567 11:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 67 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย/ฉัตรชัย หลอด 7 วัตต์ 15 หลอด
480แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ.2 ดาดฟ้าพัดลมควอยลมร้อนเสีย 2-301,2-30213 ก.พ. 2567 08:56 น.รับเรื่อง
13 ก.พ. 67 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
481แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ22-104หลอดไฟยาวขาด10หลอด 13 ก.พ. 2567 08:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 67 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล T8 LED 16 วัตต์ 10 หลอด+บัลลาสต์
482น.ส.ไอยลดา แก้วดีอาคาร1 ชั้น2 ห้องคลังหลอดไฟดับครึ่งหนึ่งค่ะ 12 ก.พ. 2567 13:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 67 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์ หลอดแอลอีดี 1 หลอด
483น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานเกษตร?50พรรษา?มหาวชิรางลกรณปั้มน้ำสูบน้ำขึ้นถังประปา?พื้นที่แปลง?A1ไม่ทำงาน 10 ก.พ. 2567 08:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 67 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
484แม่บ้านอาคาร 7ทางเดินชั้น1หน้าหอ้งโยธาท่อระบายน้ำจากแอร์รั่ว09 ก.พ. 2567 13:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 67 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
485แม่บ้านอาคาร 7ทางเดินหน้าหอ้งสว่างแดนดินหลอดไฟชำรุด3หลอด(หลอดยาว)08 ก.พ. 2567 09:20 น.รับเรื่อง
08 ก.พ. 67 10:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
486น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ถังน้ำร้อนน้ำเย็นชั้น4ไม่ใหล08 ก.พ. 2567 08:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 67 14:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
487แม่บ้านอาคาร 77-404/3หลอดไฟหน้ากระจกร่วงลงมาทั้งแถบ07 ก.พ. 2567 15:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
488แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13หลอดไฟขาด 20 หลอด โคมไฟ 10 หลอด (หลอดเกลียว ) ห้องพิพิธภัณธ์ดิน 07 ก.พ. 2567 14:47 น.รับเรื่อง
07 ก.พ. 67 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
489นายฉัตรยุคล รักวงษ์ไทยอาคาร20ห้อง302เเอร์หละงห้องฝั่งประตูขึ้นโค้ดp6ครับ 07 ก.พ. 2567 13:20 น.รับเรื่อง
07 ก.พ. 67 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
490นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หอนนทรีเครี่องทำน้ำเสียค่ห้อง115/1 หอนนทรี06 ก.พ. 2567 15:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 67 14:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย/ประดิษฐ์
491แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชี้น2แอร์ห้อง210เสียงดัง1เครื่อง06 ก.พ. 2567 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.พ. 67 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
492แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่เปลี่ยนรางหลอดไฟ05 ก.พ. 2567 11:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.พ. 67 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุมิ หอลดแอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
493น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟหน้าตู้เสื้อผ้าเสีย1หลอดๆสั้นห้อง40705 ก.พ. 2567 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 67 14:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ไพศาล/สมชาย
494น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ปั๊กไฟในห้อง213ซ๊อตใช้ไม่ได้05 ก.พ. 2567 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 67 14:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ประดิษฐ์/ไพศาล
495แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-110ชั้น1ฝั่งศ.วห้อวนำ้หญิงชั้น1หลอดไฟขาด2หลอด. หลอดผอมยาว05 ก.พ. 2567 08:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 67 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล แอลอีดี 16 วัตต์ 2 หลอด
496อาจารย์พัณณ์ไพลิน เหมะธุลินอาคาร 3 ห้อง 210 ห้องอาจารย์ชาวจีนน้ำรั่วจากแอร์ขณะทำงาน แอร์ไม่ค่อยเย็น02 ก.พ. 2567 13:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 13:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
497น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟกลางห้อง115เปิดแล้วไฟไม่ออกอีกค่ะ02 ก.พ. 2567 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.พ. 67 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
498นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แจ้งเปลี่ยนเบเกอร์เครื่องทำน้ำอุ่นห้อง315/1อุปกรณ์เรามีให้คะ01 ก.พ. 2567 18:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.พ. 67 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
499น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟกลางห้องเสีย1หลอดๆยาวห้อง31301 ก.พ. 2567 16:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.พ. 67 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
500น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้องเสียห้อง115/ห้อง205/ห้อง206/ห้อง31601 ก.พ. 2567 14:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 67 08:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
501แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่หลอดไฟไม่ออก 1 หลอด01 ก.พ. 2567 13:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 67 08:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
502แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_207แอร์ห้องเรียน207ไม่เย็นค่ะ01 ก.พ. 2567 09:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 มี.ค. 67 15:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปรับรีโมทผิด พัน/สราวุฒิ
503นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าสุกรขุน)เดินสายไฟฟ้าเข้าตู้ควบคุมบ่อบำบัดน้ำเสีย เล้าสุกรขุน31 ม.ค. 2567 12:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 67 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
504น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18 หอตาลฟ้าห้อง115หลอดไฟกลางห้องเสีย (หลอดยาว1หลอด )30 ม.ค. 2567 21:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 67 08:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล
505นางรัญยา ไชมะโยทางเดินชั้น4โซนหน้าหอ้งแลปหลอดไฟชำรุด7หลอด(ยาว)30 ม.ค. 2567 15:37 น.รับเรื่อง
01 ก.พ. 67 12:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
506นางรัญยา ไชมะโยทางเดินชั้น3โซนหน้าห้องแล็ปหลอดไฟชำรุด8หลอด(ยาว)30 ม.ค. 2567 15:33 น.รับเรื่อง
01 ก.พ. 67 12:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
507แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชาย/หญิงชั้น2หลอดไฟขาด30 ม.ค. 2567 14:11 น.รับเรื่อง
01 ก.พ. 67 12:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
508แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำหญิงชั้น4อาคารบริหารหลอดไฟเสีย2หลอด30 ม.ค. 2567 13:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.พ. 67 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
509นายธวัชชัย สัพโส7-112เปลี่ยนเต้าเสียบ เกิดไฟช็อค ทำให้ไม่สามารถใช้เปิดตู้อบในการเรียนการสอนได้ 30 ม.ค. 2567 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 67 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
510น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟหน้าตู้เสื้อผ้าเสีย1หลอดๆสั้นห้อง40130 ม.ค. 2567 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 67 12:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย
511นางรัญยา ไชมะโย7-404/3หลอดไฟชำรุด3หลอด(หลอดสั้น)29 ม.ค. 2567 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 67 12:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 10 วัตต์ 3 หลอด
512นางรัญยา ไชมะโย7-403/3หลอดไฟชำรุด2หลอด(หลอดสั้น)29 ม.ค. 2567 13:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 67 12:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
513น.ส.วิชชุดา ใจเสรีอาคารบริหาร ชั้น 4 ห้อง 1-402 โครงการ MBAรบกวนเปลี่ยนหลอดไฟ LED(แบบกลม) จำนวน 10 หลอดค่ะ27 ม.ค. 2567 11:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
514แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3หลอดห้องน้ำหญิงด้านหน้าเสีย2หลอดหลอดยาว27 ม.ค. 2567 08:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 67 12:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ//พัน แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด
515นายบรรทม โคตรวงค์อินทนิลอาคาร4สายไฟขาดชำรุดทางเข้าหออินทนิล 27 ม.ค. 2567 07:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.พ. 67 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
516นายบรรทม โคตรวงค์อินทนิลอาคาร4สายไฟขาดชำรุดทางเข้าหออินทนิล 27 ม.ค. 2567 07:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 67 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย/สมชาย
517น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18 หอตาลฟ้าห้อง 101, 108, 217หลอดไฟหน้าตูเสื้อผ้าเสีย (หลอดสั้น3หลอด)26 ม.ค. 2567 15:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 67 12:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย
518แม่บ้านอาคาร 6ทางเดินชั้น1หลอดไฟทางเดิน10หลอด26 ม.ค. 2567 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 มี.ค. 67 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
519แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ22-112หลอดไฟห้องน้ำหญิงเสีย หลอดยาว3หลอด 26 ม.ค. 2567 10:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 67 14:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย ชุดบัลลาส์ 3 ชุด หลอด แอลอีดี 3 หลอด
520แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ22-112หลอดไฟห้องน้ำหญิงเสีย หลอดยาว3หลอด 26 ม.ค. 2567 10:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 67 14:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดบัลลาสต์อิเลคทรอนิค 3 ตัว หลอดแอลอีดี 3 หลอด ไพศาล/สมชาย
521น.ส.วงค์เดือน บุระวงศ์22-207 22-208แจ้งซ่อมหลอดไฟเสีย26 ม.ค. 2567 10:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 67 14:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล แอลอีดี T5 16 วัตต์
522แม่บ้านอาคาร 13ห้องเรียน 13-211 ชั้น 2 อาคาร 13หลอดไฟเสีย 2 หลอด หลอดยาว26 ม.ค. 2567 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ค. 67 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
523น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้องเสีย1หลอดๆสั้นห้อง21726 ม.ค. 2567 09:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ม.ค. 67 13:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย
524น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้องเสีย1หลอดๆยาวห้อง10826 ม.ค. 2567 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ม.ค. 67 13:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย
525น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้องเสีย1หลอดๆสั้นห้อง10126 ม.ค. 2567 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 67 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ประดิษฐ์/สมชาย
526น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้องเสีย1หลอดยาวห้อง20725 ม.ค. 2567 15:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.พ. 67 14:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
527น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้อง206เสีย1หลอดยาว25 ม.ค. 2567 15:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.พ. 67 14:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
528น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้องเสีย1หลอดยาวห้อง20525 ม.ค. 2567 15:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.พ. 67 14:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย-ไพศาล
529แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-101แอร์เสียค่ะ เปิดปิดไม่ได้ เป็นแบบเดิม เคยเสีย 1 ตัวตอนนี้เสียเพิ่มอีก 1 ตัว 24 ม.ค. 2567 14:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 13:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
530แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-101แอร์เสียค่ะ เปิดปิดไม่ได้ เป็นแบบเดิม เคยเสีย 1 ตัวตอนนี้เสียเพิ่มอีก 1 ตัว 24 ม.ค. 2567 14:48 น.ยกเลิกรายการ
25 ม.ค. 67 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการลงซำ้
531น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถปัสวะรั่วห้อง4-102/124 ม.ค. 2567 14:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
532นายพรศักดิ์ ขวากุพันธ์7-114 (ห้องพักบุคลากร)หลอดไฟ(นีออน) เพดาน ดับ 4 หลอด24 ม.ค. 2567 10:49 น.รับเรื่อง
25 ม.ค. 67 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
533แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หลอดไฟขาดห้องน้ำชาย 2 หลอด ห้องน้ำหญิง 2 หลอดทางเดิน 11 หลอด ห้อง21-213- 21-206 ชั้น 223 ม.ค. 2567 11:51 น.รับเรื่อง
25 ม.ค. 67 11:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
534น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้อง220เสีย1หลอดยาว23 ม.ค. 2567 09:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 67 11:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/สมชาย
535แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19หลอดไฟขาด 3 หลอดห้อง 19-124 (ห้องอาจารย์ )23 ม.ค. 2567 09:32 น.รับเรื่อง
23 ม.ค. 67 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
536น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4เครื่องทําน้ำอุ่นชั้น4ห้อง4-402/1ไม่อุ่น18 ม.ค. 2567 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มิ.ย. 67 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
537แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19หลอดไฟขาด 15 หลอดห้องทำงานอาจารย์ (หลอดตะเกียบ )และหลอดกลม 10 หลอด17 ม.ค. 2567 14:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 11:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอล 7 วัตต์ 25 หลอด ขั้ว 25 อัน
538น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สวิทย์ไฟห้องน้ำชำรุดห้อง31017 ม.ค. 2567 08:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 11:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศ่าล
539นางวรารักษ์ การุณอาคารบริหาร ห้อง 1-309ไฟกระพริบ หลอดไฟไม่ติด 16 ม.ค. 2567 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 67 13:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ไพศาล/สมชาย
540นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีเครื่องทำน้ำอุ่นเสียค่ะ(มีเบรคเกอร์แล้ว) ขอช่างมาซ่อมให้หน่อยนะค่ะ15 ม.ค. 2567 14:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 เม.ย. 67 16:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
541น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139แอร์ชำรุดไม่เย็น15 ม.ค. 2567 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ม.ค. 67 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปรับโหมดผิด สราวุฒิ/พัน
542น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18 หอตาลฟ้า ห้อง310หลอดไฟห้องอาบน้ำ+ห้องส้วม+หน้ากระจกเสียรวม3หลอด (หลอดตะเกียบ)13 ม.ค. 2567 17:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 12:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
543น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18 หอตาลฟ้าห้อง404หลอดไฟกลางห้องเสีย หลอดยาว1หลอด13 ม.ค. 2567 17:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 12:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
544อาจารย์ปาณิสรา ทัศนัยนา19-125รบกวนช่วยเปลี่ยนหลอดไฟที่ห้องทำงานค่ะ เสียเพิ่มเป็น 5 หลอดแล้วค่ะ ห้องมืดมากรบกวนด้วยนะคะ 12 ม.ค. 2567 15:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 14:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 7 วัตต์ 5 หลอด ขั้ว แปลง 5 อัน
545น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4เครื่องทําน้ำอุ่นไม่อุ่นห้อง4-402/1.420/1.414/112 ม.ค. 2567 14:43 น.ยกเลิกรายการ
12 ม.ค. 67 15:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้ครับ
546น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4เครื่องทําน้ำอุ่นไม่อุ่นห้อง4-402/1.420/1.414/112 ม.ค. 2567 14:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 11:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
547น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาดห้อง4-408/1.420/1.414/1(ยาว)รวม3หลอด12 ม.ค. 2567 14:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 11:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
548น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาดห้อง4-408/1.จํานวน.3หลอด(สั้น)12 ม.ค. 2567 14:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
549น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4เครื่องทําน้ำอุ่นไม่อุ่นห้อง4-220/1.308/1.302/112 ม.ค. 2567 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 11:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
550น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาดห้อง.4-214/1.308/1.320/1.รวม4หลอด(ยาว)12 ม.ค. 2567 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 11:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
551น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาดห้อง4.202/1.214/1.302/1รวม.4หลอด(สั้น)12 ม.ค. 2567 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 11:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
552นางวรารักษ์ การุณอาคารบริหาร ห้อง 1-309เปลี่ยนหลอดไฟ 1 หลอด (ไฟกระพริบ) 12 ม.ค. 2567 10:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 14:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล-ประดิษฐ์
553นาย น.สอำไพวรรณ ศรีฤทธิ์อ.18. กอพักตาลฟ้าห้อง318 หลอดไฟกลางห้องเสีย(หลอดยาว)11 ม.ค. 2567 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 67 11:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
554น.ส.จารุณี สุเทวี7-220/1มีแมลงสาบในแอร์ ทำให้มีกลิ่นเหม็นเวลาเปิดแอร์ มันตกลงมา 2 ตัวแล้ว น่าจะอยู่เป็นครอบครัวแล้วจ้า11 ม.ค. 2567 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 67 15:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
555น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติระบบไฟฟ้า ปั้มน้ำ สูบน้ำเข้า อาคารวิจัย ซ๊อต 10 ม.ค. 2567 16:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 67 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
556นายสุทธิเดช ปรีชารัมย์สนามกีฬาบาสเก็ตบอลสนามกีฬาบาสเก็ตบอล ที่ติดกับสนามวอลเลย์ ไฟฟ้าส่องสว่างไม่ติดทั้งสี่ต้น 09 ม.ค. 2567 18:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 67 13:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
557น.ส.แพรทอง เหลาภา7-311/1ห้องเรียนแอร์ไม่เย็น 09 ม.ค. 2567 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 67 11:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน กดรีโมทผิดโหมด
558แม่บ้านอาคาร 77-220ธุระการคณะวว.หลอดไฟชำรุด1หลอด(ยาว)09 ม.ค. 2567 10:15 น.รับเรื่อง
09 ม.ค. 67 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
559น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-313หลอดไฟชำรุด 3 หลอด (หลอดกลม)08 ม.ค. 2567 16:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
560แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่หลอดไฟขาด 1 หลอด (หลอดยาว)08 ม.ค. 2567 15:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ม.ค. 67 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
561น.ส.อรจิรา วงศ์อาษาอาคาร 19 ห้อง 19-125ห้องพักอาจารย์หลอดไฟเสีย 4 หลอด ใช้งานไม่ได้ค่ะ 08 ม.ค. 2567 13:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 67 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ ฉัตรชัย
562น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18 หอตาลฟ้าห้อง107หลอดไฟห้องน้ำเสีย( หลอดตะเกียบ1หลอด)05 ม.ค. 2567 18:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 67 09:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
563น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาด1หลอดห้อง4-108/1(ยาว)05 ม.ค. 2567 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 67 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
564น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟขาดห้อง4-216(ยาว).1หลอด05 ม.ค. 2567 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 67 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
565นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่)พูลเลย์ มอเตอร์ร่องสายพานไม่ตรง เปลี่ยนสายพานใหม่ใช้ได้ไม่ถึงเดือนสายพานก็แตกชำรุด05 ม.ค. 2567 09:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 67 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
566นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย9-203/2หลอดไฟเพดาน ไม่ติด2โคม ด้านใน04 ม.ค. 2567 16:25 น.รับเรื่อง
07 มี.ค. 67 14:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
567น.ส.กรกนก หาญมนตรี18-308ไฟห้องน้ำเสีย04 ม.ค. 2567 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 67 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
568นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟเสีย -ห้อง 121 หลอดสั้นในครัว -ห้อง302/1 หลอดยาวหน้าอ่าง -ห้อง 107 หลอดสั้นในครัว 04 ม.ค. 2567 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 10:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด แอลอีดี 10 วัตต์ 2 หลอด
569น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง301หลอดไฟกลางห้องเสีย(หลอดยาว)03 ม.ค. 2567 18:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 10:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
570น.ส.น.ส. อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์อาคาร18หอตาลฟ้าห้อง308หลอดไฟห้องน้ำเสีย(หลอดตะเกียบ)03 ม.ค. 2567 18:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด
571อาจารย์ศิริญญา โปร่งจิตร์3-216หลอดไฟห้องครัวชำรุด03 ม.ค. 2567 15:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
572น.ส.มยุรา ผาสุข3-213ปลั๊กไฟในห้องพัก เสียทุกปลั๊ก ใช้งานไม่ได้ค่ะ 03 ม.ค. 2567 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 67 11:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
573แม่บ้านอาคาร 7ทางเดินหน้าห้องธุระการคณะวว.หลอดไฟชำรุด10หลอด(ยาว)03 ม.ค. 2567 10:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 67 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน หลอดไฟแอลอีดี 20 วัตต์ 10 หลอด
574น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ1.หลอดไฟห้องน้ำชาย ฝั่ง รปภ.ชำรุด 3 หลอด (หลอดตะเกียบ 2 หลอด และ หลอดยาว หน้ากระจก 1 หลอด)02 ม.ค. 2567 15:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 67 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 10 วัตต์ 3 หลอด แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
575น.ส.นิภาพร เมษา7-321พัดลมใบพัดหัก 1 ตัว02 ม.ค. 2567 14:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 67 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัลลมโคจรเสีย 1 เครื่อง สราวุฒิ/พัน
576น.ส.นิภาพร เมษา7-321พัดลมใบพัดหัก 1 ตัว02 ม.ค. 2567 14:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 67 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัลลมโคจรเสีย 1 เครื่อง สราวุฒิ/พัน
577น.ส.นิภาพร เมษา7-321ไฟในตู้ดูดควันไม่ติด02 ม.ค. 2567 14:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 67 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
578น.ส.นิภาพร เมษา7-321ไฟในตู้ดูดควันไม่ติด02 ม.ค. 2567 14:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 67 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
579นายฉัตรยุคล รักวงษ์ไทยอาคาร7ห้อง311 (7-311)ช่วยมาเช็คเเอร์ให้หน่อยครับปรับต่ำสุดเเล้วยังไม่ค่อยเย็นเลยครับเเล้วไฟคอมเพรสเซอร์ตัดต่อบ่อยด้วยครับ02 ม.ค. 2567 09:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ม.ค. 67 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
580นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู1หลอดไฟขาด1หลอด(ยาว)27 ธ.ค. 2566 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ม.ค. 67 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ ไพศาล/สมชาย
581น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18 หอตาลฟ้าห้อง201หลอดไฟหน้าตู้เสื้อผ้าเสีย (หลอดสั้น1หลอด)26 ธ.ค. 2566 21:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ม.ค. 67 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
582น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18 หอตาลฟ้าห้อง201หลอดไฟห้องน้ำเสีย (หลอดตะเกียบ1หลอด)26 ธ.ค. 2566 21:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ม.ค. 67 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
583น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆเตะเกียบห้อง41626 ธ.ค. 2566 15:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ม.ค. 67 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
584น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4เครื่องทําน้ำอุ่นไม่อุ่นห้อง4-402/125 ธ.ค. 2566 12:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ม.ค. 67 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
585น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4 รางไฟหลุดอกจากชั้นวางขวด และเปลี่ยนขารางหลอดไฟในตู้ปลอดเชื้อ25 ธ.ค. 2566 10:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 67 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
586แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-205-206หลอดไฟหลอดกลม 3 หลอด 205 ห้องน้ำหญิง หลอดกลม1หลอด ห้องน้ำชาย22 ธ.ค. 2566 15:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 11:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอล 7 วัตต์ 4 หลอด ไพศาล/สมชาย
587น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้อง404เสีย1หลอดยาว22 ธ.ค. 2566 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ม.ค. 67 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล
588นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีเครื่องทำน้ำอุ่นเสียค่ะ ชั้น3 เสีย 1เครื่องค่ะ22 ธ.ค. 2566 08:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ม.ค. 67 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
589นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีเครื่องทำน้ำอุ่นเสียค่ะ ชั้น3 เสีย 1เครื่องค่ะ22 ธ.ค. 2566 08:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ม.ค. 67 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
590น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18 หอตาลฟ้า ห้อง101หลอดไฟหน้าตูเสื้อผ้าเสีย 1หลอด (หลอดสั้น)21 ธ.ค. 2566 18:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ม.ค. 67 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
591น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง31421 ธ.ค. 2566 14:10 น.รับเรื่อง
21 ธ.ค. 66 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
592แม่บ้านอาคาร 6ทางเดินชั้น1หลอดไฟทางเดินชํารุด9หอด21 ธ.ค. 2566 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 มี.ค. 67 11:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
593นายจำนงค์ วงค์คำพระป้ายอ่างสกลนครไฟสปอร์ตไลท์ส่องสว่างไม่ออก1หลอด20 ธ.ค. 2566 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 66 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
594แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ22-103/1ขึ้นE1 19 ธ.ค. 2566 15:56 น.รับเรื่อง
21 ธ.ค. 66 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แผงคอนโทรลซ็อดใช้งานไม่ได้ สตาร์แอร์อินเวอร์เตอร์
595อาจารย์ศิริญญา โปร่งจิตร์7-217/8หลอดไฟติดๆ ดับๆ19 ธ.ค. 2566 15:07 น.รับเรื่อง
20 ธ.ค. 66 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
596นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย9-203/2ซ่อมระบบไฟส่องสว่างในห้อง และติดตั้งปลั้กไฟสำหรับ print server 19 ธ.ค. 2566 13:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ม.ค. 67 14:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย หลอด 20 วัตต์ 2 หลอด
597นายrutchanon pongtong1-309 ชั้น 3 อาคารบริหารหลอดไฟกระพริบ 1 หลอด19 ธ.ค. 2566 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ธ.ค. 66 11:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 5 หลอด ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
598น.ส.วงค์เดือน บุระวงศ์22-207 22-208แจ้งซ่อมหลอดไฟขาดหลอดเกียว5หลอด หลอดยาว4หลอด19 ธ.ค. 2566 08:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ค. 67 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
599นายวรากร คำชมภูห้องสมุด- หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ขาด 2 หลอดห้องน้ำชาย ทัศนียภาพการมองเห็นได้ชัดเจนมืดค่ำ19 ธ.ค. 2566 08:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ม.ค. 67 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 3 หลอด ไพศาล/สมชาย
600น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟกลางห้องเสีย1หลอดยาวห้อง21419 ธ.ค. 2566 08:00 น.รับเรื่อง
19 ธ.ค. 66 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
601น.ส.กนกพร ศรีโคตรแอร์ด้านหลังธุรการกองบริการกลาง งานอาคารฯมีเสียงใบพัดแล้วมีกลิ่นเหม็นโชยออกมา คาดว่าหนู หรือจิ้งจกตาย18 ธ.ค. 2566 13:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ธ.ค. 66 13:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน จิ้งจกตาย 2 ตัว ทำความสะอาดล้าง
602นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง201ที่คอบสวิสไฟ3อัน 18 ธ.ค. 2566 10:44 น.ยกเลิกรายการ
19 ธ.ค. 66 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
603นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง201ที่คอบสวิสไฟ3อัน 18 ธ.ค. 2566 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ม.ค. 67 14:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล
604นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง20118 ธ.ค. 2566 10:44 น.ยกเลิกรายการ
19 ธ.ค. 66 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
605นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง20118 ธ.ค. 2566 10:44 น.ยกเลิกรายการ
19 ธ.ค. 66 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
606นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง20118 ธ.ค. 2566 10:44 น.ยกเลิกรายการ
19 ธ.ค. 66 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
607แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-205หลอดไฟขาด 2 หลอด ห้อง 20515 ธ.ค. 2566 15:21 น.รับเรื่อง
19 ธ.ค. 66 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
608แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ2-204หลอดไฟขาด 2 หลอด ห้อง 20415 ธ.ค. 2566 15:18 น.รับเรื่อง
19 ธ.ค. 66 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
609น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติปั้มสูบน้ำ เพื่อรดหญ้าสนามหญ้าและต้นไม้ ไม่ทำงาน15 ธ.ค. 2566 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 14:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
610แม่บ้านอาคาร 77-104/2เปลี่ยนหลอดไฟหน้ากระจก14 ธ.ค. 2566 14:24 น.รับเรื่อง
19 ธ.ค. 66 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
611แม่บ้านอาคาร 77-103/2เปลี่ยนหลอดไฟหน้ากระจก 14 ธ.ค. 2566 14:23 น.รับเรื่อง
19 ธ.ค. 66 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
612นางวิเรขา คำจันทร์7-414แอร์ไม่เย็นเลยค่ะ เปิดไปนานๆ ก็จะร้อนไปเลยค่ะ14 ธ.ค. 2566 13:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
613แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร20หลอดไฟขาดห้องน้ำชาย-หญิงชั้น2ฝั่งศว.จำนวน5หลอดตะเกียบ14 ธ.ค. 2566 11:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 66 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 5 หลอด
614น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422/1แอร์ไม่เย็น มีแต่ลมออกมา14 ธ.ค. 2566 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 66 15:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
615แม่บ้านอาคาร 1ห้องพระพิรุณชั้น2แอร์น้ำหยด1ตัวแถวหลังฝั่งติดหน้าต่าง13 ธ.ค. 2566 09:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ธ.ค. 66 09:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุมิ/พัน
616นายชาติสยาม ผลวิลัยห้องน้ำอาจารย์ชาย อาคาร 8/2 รางหลอดชำรุด ไฟไม่ติด ไม่มีแสงสว่างภายในห้องน้ำ เพื่อใช้ห้องน้ำดังกล่าวในการอำนวยความสะดวกแก่คณะดูงานที่จะเข้าเยี่ยมชมอาคารดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์เข้าดำเนินการแก้ไข จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการครับ 12 ธ.ค. 2566 15:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ธ.ค. 66 11:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
617นายวีรชาติ อักษรศักดิ์7-114/4-2แอร์ชำรุด ไม่เย็น12 ธ.ค. 2566 15:45 น.รับเรื่อง
13 ธ.ค. 66 12:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
618แม่บ้านอาคาร 6ทางเดินชั้น1หลอดไฟทางเดินชํารุด9หลอด12 ธ.ค. 2566 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 66 15:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 9 หลอด
619นายCscbec บุญถึง ชื่นชมอาคาร3หลอดไฟยาวมุกหน้าออฟฟิตหน่วยงานที่พักอาศัยเสีย 2 หลอด 11 ธ.ค. 2566 07:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ม.ค. 67 14:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
620แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชี้น2หลอดไฟขาด3หลอดมี1หลอดกระพริบๆๆห้อง21010 ธ.ค. 2566 14:47 น.รับเรื่อง
13 ธ.ค. 66 12:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
621แม่บ้านอาคาร 13ห้อง 13-207 ชั้น 2 อาคาร 13เวลาปิดแอร์ คอยร้อนทำงานตลอดค่ะ (ช่างซ่อมให้เรียบร้อยแล้วค่ะ แจ้งในระบบให้ทีหลังค่ะ)08 ธ.ค. 2566 14:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ธ.ค. 66 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุมิ/พัน แม๊กเนติก 1 ตัว
622แม่บ้านอาคาร 13ห้อง 13-205 ชั้น 2 อาคาร 13หลอดไฟเสีย 1 หลอดค่ะ หลอดยาว08 ธ.ค. 2566 14:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 66 15:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
623แม่บ้านอาคาร 13อาคาร 13 _203แอร์ห้องพักอาจารย์เย็นเกินไปค่ะ07 ธ.ค. 2566 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 66 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แก้ไขและแนะนำวิธีการใช้เครื่องปรับอากาศให้ถูกต้อง ยุทธพล
624นางบุญวาสนา ฉิมศรีห้อง 301น้ำไหลออกมาจากแอร์ 07 ธ.ค. 2566 12:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 66 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
625แม่บ้านอาคาร 88/2ห้องน้ำอาจารย์ชายหลอดไฟยาวขาดเปิดไม่ออกแจ้งด่วนค่ะ07 ธ.ค. 2566 10:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ธ.ค. 66 11:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
626แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14แอร์ไม่เย็นห้องประชุมวิโรจน์ 2 ตัว07 ธ.ค. 2566 10:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มี.ค. 67 12:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัดลมคอยล์ร้อน ชำรุด รูมแอร์ แม๊กเนติก คาปาซิเตอร์
627นายฉัตรยุคล รักวงษ์ไทย2-207เเอร์ตัวกลางห้องเปิดไม่ติดครับ06 ธ.ค. 2566 13:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 66 15:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
628นางกาญจนา มังทะโรงอาหารอาคาร10หลอดไฟห้องน้ำคนพิการขาด06 ธ.ค. 2566 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 67 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล-สมชาย สิทธิประโยชน์ซื้อให้
629นายวงศกร บุญสิทธิ์อาคาร 1 ห้อง 109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์แอร์ฝั่งซ้ายห้องบุคคล เวลาเปิดมีเสียงติ๊ดดังติดต่อกันหลายครั้ง (เป็นเหมือนอีกเครื่องหนึ่ง)04 ธ.ค. 2566 13:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ธ.ค. 66 16:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หางเทอร์โม หนูกัดสาย สราวุฒิ/พัน
630นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5 ห้อง 223 ไฟในห้องไม่คิดค่ะ04 ธ.ค. 2566 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 66 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
631นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ห้อง 106 ไฟห้องครัวไม่ติด04 ธ.ค. 2566 09:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 66 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
632นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ห้อง 105 ไฟห้องครัวไม่ติด04 ธ.ค. 2566 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 66 13:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
633น.ส.เกศรินทร์ บริบูรณ์อาคาร7ลิฟท์ชำรุด 01 ธ.ค. 2566 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ธ.ค. 66 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สวิทช์ปิดค้าง แก้ไขเรียบร้อย สราวุฒิ/พัน
634แม่บ้านอาคาร 13ห้อง นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคาร 13แอร์เวลาเปิดมีน้ำหยดค่ะ01 ธ.ค. 2566 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 66 15:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
635แม่บ้านอาคาร 13ห้อง 13-207 ชั้น 2 อาคาร 13หลอดไฟห้องเรียน เสีย 2 หลอดค่ะ01 ธ.ค. 2566 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 67 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด
636แม่บ้านอาคาร 13ห้อง 13-207 ชั้น 2 อาคาร 13หลอดไฟห้องเรียน เสีย 2 หลอดค่ะ01 ธ.ค. 2566 09:42 น.ยกเลิกรายการ
01 ธ.ค. 66 15:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้ครับ
637แม่บ้านอาคาร 13ห้อง 13-207 ชั้น 2 อาคาร 13หลอดไฟห้องเรียน เสีย 2 หลอดค่ะ01 ธ.ค. 2566 09:42 น.ยกเลิกรายการ
01 ธ.ค. 66 15:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้ครับ
638อาจารย์ปณิธี การสมดี20-313แอร์เหม็นอับ หายใจไม่ออกค่ะ ล้างแอร์ให้หน่อยค่ะ01 ธ.ค. 2566 09:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 67 11:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
639แม่บ้านอาคาร 13อ 13_204หลอดไฟห้องเรียน204ขาด1หลอดๆยาว30 พ.ย. 2566 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 67 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
640นางกาญจนา มังทะโรงอาหารอาคาร10หลอดไฟทางเข้าห้องน้ำขาด30 พ.ย. 2566 12:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 มี.ค. 67 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
641น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-105แอร์ชำรุดเสียงดัง28 พ.ย. 2566 15:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 66 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
642นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่)ประกอบมอเตอร์เครื่องฟักไข่ เนื่องจากทางฟาร์มซื้อน๊อตมาให้เปลี่ยนแล้วครับ28 พ.ย. 2566 15:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 66 15:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
643นายจีระศักดิ์ ฆ้องเดชบริเวณห้องน้ำหนองหารน้อยไฟห้องน้ำไม่ติด เนื่องด้วยต้องใช้ในงานคืนสู่เหย้า ทอ.วันที่228 พ.ย. 2566 14:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ธ.ค. 66 15:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ไพศาล แอลอีดี 2 หลอด
644น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ปั๊กไฟชำรุดห้อง30628 พ.ย. 2566 13:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ธ.ค. 66 12:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย ปลั๊กไฟหลุดจากบล็อก
645น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ3-332/1แจ้งเปลี่ยนหลอดไฟ หลอดสั้น27 พ.ย. 2566 12:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ธ.ค. 66 12:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
646แม่บ้านอาคาร 13อ 13_203หลอดไฟห้องพักอาจารย์ขาด2หลอดๆยาวค่ะ27 พ.ย. 2566 10:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 พ.ย. 66 14:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, 20 วัตต์ 2 หลอด แอลอีดี ฉัตรชัย
647แม่บ้านอาคาร 13ห้องสัมมาทิฐิ 13-213 ชั้น 2 อาคาร 13แอร์เวลาเปิดมีน้ำหยดค่ะ27 พ.ย. 2566 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 66 15:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
648น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติหลอดไฟห้องน้ำฝั่ง รปภ. ชำรุด 25 พ.ย. 2566 09:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ธ.ค. 66 12:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
649แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่เครื่องฉีดเบรกเกอร์เสีย 24 พ.ย. 2566 14:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ธ.ค. 66 12:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
650แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2หลอดไฟยาวห้องเบเกอรี่ขาดสองหลอดค่ะ24 พ.ย. 2566 10:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ธ.ค. 66 12:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 36 วัตต์ 2 หลอด ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
651แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ2-204หลอดไฟขาด2หลอดยาว ห้องแม่บ้าน23 พ.ย. 2566 13:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 67 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
652น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟกลางห้องเสีย1หลอดยาวห้อง11423 พ.ย. 2566 12:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ธ.ค. 66 12:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
653แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น1/ห้องการเงิน102/ตู้ควบคุมกล้องวงจรปิดหลอดไฟขาด3หลอด/ปลั๊กไฟเสีย1จุด23 พ.ย. 2566 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ธ.ค. 66 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
654แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่แอร์มีกลิ่นเหม็น23 พ.ย. 2566 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 66 15:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
655น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18 หอตาลฟ้าห้อง212หลอดไฟกลางห้องเสีย1หลอด (หลอดยาว)22 พ.ย. 2566 18:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ธ.ค. 66 12:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
656นางจาริตา หินเธาว์20-314แอร์ ขึ้นว่า E1 กดอะไรไม่ได้22 พ.ย. 2566 15:49 น.รับเรื่อง
28 พ.ย. 66 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
657แม่บ้านอาคาร 6ทางเดินชั่น1 อ 6หลอดไฟชํารุด6หลอด(ทางเดิน)22 พ.ย. 2566 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 11:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
658แม่บ้านอาคาร 6ทางเดินชั่น1 อ 6หลอดไฟชํารุด6หลอด(ทางเดิน)22 พ.ย. 2566 09:01 น.รับเรื่อง
22 พ.ย. 66 15:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
659แม่บ้านอาคาร 6ทางเดินชั้น1อ 6หลอดไฟทางเดินชํารุด6 หลอด22 พ.ย. 2566 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 มี.ค. 67 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
660นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง103หลอดไฟขาดในห้องครัว1หลอด20 พ.ย. 2566 12:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ม.ค. 67 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
661นายสุรศักดิ์ ตั้งสกุล7-313/1หลอดไฟขาด 2 หลอด 20 พ.ย. 2566 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
662นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ ปั๊มน้ำสูบน้ำไม่ได้ หลังจากเข้ามาแก้ไขให้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา17 พ.ย. 2566 10:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 พ.ย. 66 15:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
663นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 หลอดไฟกระพริบ 1หลอด ขาด 1หลอด17 พ.ย. 2566 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ธ.ค. 66 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
664น.ส.วิชชุดา ใจเสรีอาคารบริหาร ชั้น 4 ห้อง 1-402 โครงการ MBAรบกวนเปลี่ยนหลอดไฟ LED(แบบกลม) จำนวน 5 หลอดค่ะ16 พ.ย. 2566 14:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ธ.ค. 66 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 5 หลอด ไพศาล/สมชาย
665นายวงศกร บุญสิทธิ์อาคาร 1 ห้อง 109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์แอร์ฝั่งขวาห้องบุคคล (ที่พึ่งซ่อม) ไม่สามารถเปิดได้ ลองใช้สองรีโมทแล้ว16 พ.ย. 2566 13:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 66 11:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
666น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีอาคารสถานพยาบาล อ.16 ห้อง 16-104 ห้องตรวจติดตั้ง ปลั๊กไฟเพิ่ม ตู้เย็นเก็บวัคซีน 16 พ.ย. 2566 10:35 น.รับเรื่อง
17 พ.ย. 66 11:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
667นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง107ปลั๊กชำรุด 16 พ.ย. 2566 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ธ.ค. 66 12:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
668อาจารย์อาทิตย์ แสงงาม7-417/6หลอดไฟขาด 16 พ.ย. 2566 09:21 น.รับเรื่อง
17 พ.ย. 66 11:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
669นางวนิดา พิลาชัยห้อง 1 - 109 ชั้น 1 อาคารบริหาร (ห้องหน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการหลอดไฟชำรุด (ไฟกระพริบครึ่งหลอด) บริเวณเหนือโต๊ะคุณวนิดา15 พ.ย. 2566 16:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ธ.ค. 66 11:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
670นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง141หลอดไฟขาด1หลอด15 พ.ย. 2566 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 11:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
671น.ส.กนกพร ศรีโคตรงานอาคารสถานที่ฯหลอดไฟติดครึ่งดวง ตรงโต๊ะธุรการกอง 414 พ.ย. 2566 10:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 พ.ย. 66 15:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย 1 หลอด แอลอีดี 20 วัตต์
672น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง7-421 อาคาร7 ชั้น4 ห้อง ห้องสรีรสัตว์ (ห้องเรียน)สายไฟเครื่องชั่งขาดไม่สามารถเปิดเครื่องชั่งได้รบกวนมาดูให้ด้วยนะคะ14 พ.ย. 2566 10:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ค. 67 08:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
673แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2พัดลมห้องโถงใบพัดหักใช้ไม่ได้ค่ะ 13 พ.ย. 2566 14:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 67 14:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
674นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง343/1หลอดไฟกลม1หลอดไฟยาวกลางห้อง1หลอดปลั๊กไฟหลวม13 พ.ย. 2566 11:37 น.รับเรื่อง
14 พ.ย. 66 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
675นางเรืองใจ คำพันธ์ห้องสมุด ชั้น 1 อาคาร 9 ห้อง 9-103หลอดไปชำรุด 8 หลอด13 พ.ย. 2566 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 10:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
676แม่บ้านอาคาร 77-313/1ปลั๊กไฟในหอ้งใช้งานไม่ได้10 พ.ย. 2566 12:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ย. 66 16:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เบรคเกอรทริป
677น.ส.อรจิรา วงศ์อาษาอาคาร 19 ห้อง 19-125แจ้งซ่อมไฟที่ห้องพักอาจารย์เปิดไม่ติด 2 หลอดค่ะ 10 พ.ย. 2566 11:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 67 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
678นายกีรติ มณีสาย22-205 ห้องด้านในแอร์ขึ้น E1 หลังไฟดับ เปิด-ปิดไม่ได้09 พ.ย. 2566 16:16 น.รับเรื่อง
10 พ.ย. 66 12:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
679แม่บ้านอาคาร 77-102/2หลอดไฟชำรุด1หลอด(ยาว)09 พ.ย. 2566 09:39 น.รับเรื่อง
09 พ.ย. 66 10:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
680แม่บ้านอาคาร 77-103/2หลอดไฟชำรุด2หลอด(ยาว)09 พ.ย. 2566 09:37 น.รับเรื่อง
09 พ.ย. 66 10:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
681แม่บ้านอาคาร 77-104/2หลอดไฟหน้ากระจกชำรุด1หลอดสั้น09 พ.ย. 2566 09:36 น.รับเรื่อง
09 พ.ย. 66 10:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
682น.ส.พชรธรณ์ โอภาสป้องประชาสัมพันธ์เปิดแอร์ไม่ได้ค่ะ09 พ.ย. 2566 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ย. 66 13:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
683นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (โคเนื้อ)เครื่องชั่งน้ำหนักวัวไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากหน้าจอแสดงผลไม่ปรากฎตัวเลข รบกวนเข้ามาดำเนินการแก้ไขให้ด่วนด้วย เพราะจะหนังสือขออนุมัติขายวัวครับ08 พ.ย. 2566 14:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 พ.ย. 66 10:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
684นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ ปั๊มน้ำฟาร์มสัตว์สูบน้ำไม่ขึ้น รบกวนเข้ามาแก้ไขให้ด่วนด้วยครับ08 พ.ย. 2566 14:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 พ.ย. 66 10:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย แม๊กเนติกเสีย
685นางกาญจนา มังทะโรงอาหารอาคาร10พัดลมเพดานชำรุด 08 พ.ย. 2566 11:09 น.กำลังดำเนินการ
19 มี.ค. 67 10:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รอ ซื้อพัดลม จางานสิทธิประโยชน์เพื่อติดตั้งตัวใหม่ ไพศาล/สมชาย
686น.ส.นิจตยา ใยวังหน้า1-310 ชั้น 3 อาคารบริหาร ห้องผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไปหลอดไฟเสีย จำนวน 1 หลอด08 พ.ย. 2566 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ธ.ค. 66 11:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์ แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
687นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร 3ไฟโรงจอดรถฝั่งหอหญิง นีออนสั้น 2 หลอด นีออนยาว 1 หลอด ไฟรายทางข้างห้องดอกฝ้ายป่า นีออนยาว 2 หลอด ไฟโรงจอดรถฝั่งโรงแรมนีออนยาว1หลอด04 พ.ย. 2566 18:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ม.ค. 67 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
688น.ส.วิชชุดา ใจเสรีอาคารบริหาร ชั้น 4 ห้อง 1-402 โครงการ MBAรบกวนล้างแอร์ จำนวน 3 เครื่องค่ะ03 พ.ย. 2566 15:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ย. 66 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
689นายอรรถพล วงศ์กาฬสินธุ์9-207ขอให้ตรวจสอบบริเวณติดตั้งแอร์ในห้อง มีสภาพเหมือนจะหลุดจากที่ยึดติด 03 พ.ย. 2566 11:38 น.รับเรื่อง
06 พ.ย. 66 10:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
690น.ส.ไอยลดา แก้วดีอาคาร1 ชั้น2 ห้องคลังไฟเสียค่ะ 02 พ.ย. 2566 16:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 66 15:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
691อาจารย์ปาณิสรา ทัศนัยนา19-125รบกวนช่วยเปลี่ยนหลอดไฟ 1 หลอดค่ะ มันกระพริบ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ แจ้งแม่บ้านได้เลย02 พ.ย. 2566 10:32 น.รับเรื่อง
03 พ.ย. 66 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
692นางปิยนาถ ขวาละคร9-205 อาคาร 9หลอดไฟเสีย กระพริบตลอด01 พ.ย. 2566 21:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 66 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 20 วัตต์ 5 หลอด
693นางณีระพัฒน์ ถานทองดีโรงผลิตน้ำดื่มเบเกอร์ไฟติดอ่างเรซิ่นล้างถัง มีอาการเสียงดังคล้ายระบบไฟขัดข้องเหมือนไฟจะช็อต 01 พ.ย. 2566 14:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ธ.ค. 66 12:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
694แม่บ้านอาคาร 66-101แอร์ไม่เย็น31 ต.ค. 2566 15:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 66 08:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน หนูกัดสายเทอร์โม
695น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟทางเดินชั้น1เสีย2หลอดยาว31 ต.ค. 2566 14:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ย. 66 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย
696นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง114หลอดไฟขาด2หลอด31 ต.ค. 2566 14:20 น.รับเรื่อง
31 ต.ค. 66 15:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
697นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง114หลอดไฟขาด3หลอด31 ต.ค. 2566 14:14 น.รับเรื่อง
31 ต.ค. 66 15:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
698แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แจ้งหลอดไฟยาวห้องเรียนเพิ่มเป็น สามหลอดค่ะ31 ต.ค. 2566 13:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ธ.ค. 66 10:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอออีดี 20 วัตต์ 7 หลอด ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
699แม่บ้านอาคาร 13อ 13_213รีโมทย์แอร์ห้องอาจารย์เปิดไม่ได้ค่ะ30 ต.ค. 2566 15:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 66 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
700แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20ฝั่งสศชั้น3ห้องน้ำชาย307 2หลอด ชั้น1ห้องน้ำหญิง105 4หลอด ชั้น1ห้องน้ำชาย106 6หลอด ชั้น2ห้องน้ำหญิง205 2หลอด30 ต.ค. 2566 14:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ธ.ค. 66 11:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 14 หลอด สมชสย/ไพศาล
701แม่บ้านอาคาร 7ชั้น2โซนกลางพัดลมติดเพดานชำรุด30 ต.ค. 2566 11:36 น.รับเรื่อง
30 ต.ค. 66 13:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
702แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2ห้องเรียนหลอดไฟยาวเปิดไม่ออกสองหลอดค่ะ30 ต.ค. 2566 11:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ย. 66 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/สมชาย/ไพศาล แอลอีดี 20 วัตต์ 3 หลอด
703แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20 ฝั่งสศ ลิฟท์ไฟลิฟท์เสีย 1 หลอด ฝั่งสาธา บริเวณในลิฟท์30 ต.ค. 2566 09:45 น.รับเรื่อง
30 ต.ค. 66 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
704แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3แอร์ห้องเรียน9-303ไม่เย็น27 ต.ค. 2566 15:34 น.รับเรื่อง
30 ต.ค. 66 11:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
705อาจารย์วราภรณ์ พ่วงบุตร์ห้องพักอาจารย์ อาคาร 13 ชั้น 2แอร์ในห้องทำงานอาจารย์เสีย ตัวหนึ่งเปิดได้แต่ไม่เย็น ส่วนอีกตัวหนึ่งไม่ทำงาน26 ต.ค. 2566 14:57 น.รับเรื่อง
27 ต.ค. 66 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
706น.ส.นิตติยา นาโควงค์งานคลังและพัสดุ ตึก1 ชั้น 2แอร์ค้าง26 ต.ค. 2566 14:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 66 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
707นายณธกร ทัศนัส7-228มีควันออกมาจากฝ้า เกรงว่าจะรุกรามทำให้เกิดไฟไหม้ได้ 26 ต.ค. 2566 08:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 66 10:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย/ฉัตรชัย หนูกัดสายไฟ
708แม่บ้านอาคาร 13อ 13แอร์ห้องพักอจารย์เสีย เปิดไม่ได้ทั้ง2ตัวค่ะ25 ต.ค. 2566 15:21 น.รับเรื่อง
25 ต.ค. 66 16:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
709น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟทางเดินชั้น1เสีย2หลอดๆยาว25 ต.ค. 2566 15:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ย. 66 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย
710แม่บ้านฝ่าย อาคารฯชั้น3 อาคาร21หลอดไฟทางเดินหน้าห้องเรียนเสียค่ะ (11หลอด ) 24 ต.ค. 2566 14:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ธ.ค. 66 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 11 หลอด ไพศาล/สมชาย
711แม่บ้านอาคาร 13ห้อง 13-208 ชั้น 2 อาคาร 13แอร์เปิดไม่ได้ค่ะ เวลายกสวิทต์เปิดหมือนไฟไม่เข้าค่ะ24 ต.ค. 2566 11:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ค. 67 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
712แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22แอร์เสียห้อง 22-301 - 3 ตัว ห้อง 22-305 - 1 ตัว ห้อง 22-306 - 5 ตัว ชั้ัน 324 ต.ค. 2566 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ค. 67 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
713นางอรุณศรี นิภานันท์หน้าห้องยางนาติดตั้งปลั๊กไฟฟ้าเพิ่ม 1 จุด หน้าห้องยางนา สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร24 ต.ค. 2566 10:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 66 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
714น.ส.น.ส. อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง313 หลอดไฟหน้าตู้เสื้อผ้าเสีย1หลอด(หลอดสั้น)22 ต.ค. 2566 18:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 66 14:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล
715น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18 หอตาลฟ้าเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดไฟถนนหน้า อ.17และอ.18 ให้เปิดเวลา17.20 และปิดเวลา05.2021 ต.ค. 2566 18:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ต.ค. 66 10:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
716น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานเกษตร50พรรษาฯปั้มสูบน้ำโรงสูบ ใหญ่ ไม่ทำงาน21 ต.ค. 2566 15:06 น.รับเรื่อง
24 ต.ค. 66 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
717นางพรทิพา ครุตรารักษ์9-103หลอดไฟเสื่อม ทำให้ไฟกระพริบ ถ้าไม่มีเปลี่ยนช่วยถอดหลอดไฟให้ด้วยค่ะ 1 หลอด 20 ต.ค. 2566 10:34 น.รับเรื่อง
24 ต.ค. 66 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
718น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาด1หลอดห้อง4-102/1(สั้น)19 ต.ค. 2566 15:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 66 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
719นางเตือนใจ น้อยพา17-414หลอดไฟในห้องพักไม่ติด ลองเปลี่ยนหลอดแล้ว แต่ก็ยังไม่ติด 19 ต.ค. 2566 15:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 66 14:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
720น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาด3หลอดห้อง4-121/1(สั้น)19 ต.ค. 2566 15:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 66 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
721น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องเครื่องซักผ้าขาด2หลอด(ยาว)19 ต.ค. 2566 15:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 66 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
722แม่บ้านฝ่าย อาคารฯหอวิทยาเขต ฯปั้มน้ำมีเสียงดัง19 ต.ค. 2566 15:08 น.รับเรื่อง
19 ต.ค. 66 15:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
723นายจำนงค์ วงค์คำพระถนนหมายเลข 2 หน้าอาคาร 20หลอดไฟ LED ขาด 3 หลอด19 ต.ค. 2566 08:44 น.รับเรื่อง
19 ต.ค. 66 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
724แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21แอร์เสียห้อง 4 - 407 ชั้น 419 ต.ค. 2566 08:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 66 15:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มอเตอร์คอยล์เย็น ไม่หมุน ชุดบอรดคอลโทรลภายในเสีย STAR -Air สราวุฒิ/พัน อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจ้าง (พัสดุ)
725แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1แอร์ไม่เย็นห้อง 103-10819 ต.ค. 2566 08:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ต.ค. 66 11:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
726แม่บ้านอาคาร 1ชั้น1ห้องน้ำชาย/รอบทางเดินชั้น4ชั้น1หลอดไฟขาด1/ชั้น4สวิทย์ดึงดับไฟขาด/แอร์เสียห้องสิทธิประโยชน์ชั้118 ต.ค. 2566 14:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 66 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
727น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-425 ห้องพักอาจารย์compressor ไม่ทำงาน /เปิดไม่ติด18 ต.ค. 2566 13:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 67 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อยู่ระหว่างรออะไหล่ชุดคอลโทรลเสียขึ้น A1 ซึ่งตอนนั้นได้ซ่อมไปแล้วหมดเข้าแม๊กเนติก แล้วกลับมาเสียอีกครั้งแผงวงจรชำรุดทำเรื่องจัดซื้อจ้างไปแล้วครับ สราวุฒิ/พัน
728น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา17-204เปลี่ยนหลอดไฟเป็นยาว18 ต.ค. 2566 13:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 66 09:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
729แม่บ้านอาคาร 77-323หอ้งแลปหลอดไฟชำรุด5หลอด(ยาว)18 ต.ค. 2566 10:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
730นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หอนนทรีเครื่องทำน้ำอุ่นเสีย 3เครื่อง หอนนทรีค่ะ18 ต.ค. 2566 08:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 66 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
731น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4 ห้องเรียนแอร์ไม่เย็น เปิดแอร์มีแต่ลมออกมา17 ต.ค. 2566 14:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ต.ค. 66 14:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เปลี่ยนแม็กเนติก 220 โวล์ท 1 ตัว
732นายอุกฤษ แก้วก่าสนามกีฬาเปตองไฟส่องสว่างสนามเปตองเปิดไม่ได้ 1 ต้น17 ต.ค. 2566 13:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ต.ค. 66 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
733น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีห้องประชุมเล็กชั้น 2 ห้อง 202แอร์ มีเสียงดัง17 ต.ค. 2566 10:00 น.ยกเลิกรายการ
18 ต.ค. 66 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ระบุอาคาร ด้วยครับพร้อมเบอร์โทรครับ
734น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.18-402แอร์ชำรุด เปิด-ปิด เอง17 ต.ค. 2566 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ต.ค. 66 11:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
735แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-409,7-410,7-412หลอดไฟชำรุดรวม5หลอด17 ต.ค. 2566 08:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ต.ค. 66 11:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอดไฟแอลอีดี 20 วัตต์ 4 หลอด สราวุฒิ/พัน
736แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-309,7-310,7-311,7-314หลอดไฟชำรุดรวม11หลอด17 ต.ค. 2566 08:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ต.ค. 66 11:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 20 วัตต์ 12 หลอด
737น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา17-204เปลี่ยนหลอดกลมเป็น ยาว 17 ต.ค. 2566 07:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 66 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
738น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา17-315รบกวนเปลี่ยนหลอดไฟ จากกลม เป็นยาว เนื่องจากขาดบ่อยมากกกกก 17 ต.ค. 2566 07:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ต.ค. 66 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
739นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีห้อง210สายพัดลมขาดเปิดแล้วปิดไม่ใด้เลยค่ะกลัวพัดลมมอเตอร์ร้อนขอช่างมาซ่อมด้วยนะค่ะ14 ต.ค. 2566 10:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ต.ค. 66 16:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
740น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องสิทธิประโยชน์ อ.บริหารทำจุดเสียบปลั๊ก12 ต.ค. 2566 16:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 66 15:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
741น.ส.อรจิรา วงศ์อาษาอาคาร 19 ห้อง 19-125แจ้งซ่อม หลอดไฟ 1 ดวงที่มาเปลี่ยนให้ล่าสุดเปิดไม่ติด 12 ต.ค. 2566 11:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 66 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
742น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-207หลอดไฟชำรุด 2 (หลอดกลม 1 หลอด)( หลอดยาว 1 หลอด)12 ต.ค. 2566 10:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ต.ค. 66 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน หลอดแอลอีดีด 8 วัตต์ 2 หลอด หลอดแอลอีดี 18 วัตต์ 1 หลอด
743น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟหน้าตู้เสื้อผ้าเสีย1หลอดสั้นห้อง41411 ต.ค. 2566 12:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ย. 66 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย
744นายไกรศักดิ์ ไกรษรวงค์อาคาร 22-204 ชั้น 2 หลอดไฟไม่ติด11 ต.ค. 2566 12:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ต.ค. 66 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์ แอลอีดี T8 20 วัตต์ 2 หลอด
745แม่บ้านอาคาร 77-202/3หลอดไฟชำรุด1หลอดสั้น11 ต.ค. 2566 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ต.ค. 66 09:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ แอลอีดี 18 วัตต์ 2 หลอด
746แม่บ้านอาคาร 77-201/3หลอดไฟกระพริบ2หลอดสั้น11 ต.ค. 2566 10:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 66 15:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ เปลี่ยนหลอด แอลอีดี 10 วัตต์ 2 หลอด
747แม่บ้านอาคาร 7ระเบียงชั้น2โซนกลางพัดลมโคจรเสียใช้งานไม่ได้2ตัว 11 ต.ค. 2566 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ต.ค. 66 15:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ซ่อมเมนพัดลม
748น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4เครื่องทําน้ำอุ่นไฟไม่ขึ้นห้อง4-320/111 ต.ค. 2566 08:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ต.ค. 66 16:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
749น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีอาคารสถานพยาบาล ห้อง 104และ 102 ไม่ทำความเย็น มีแต่ลมออก10 ต.ค. 2566 15:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ต.ค. 66 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เปลี่ยน C 60 Mf 1 ตัว C พัดลม 5 Mf 1 ตัว
750แม่บ้านอาคาร 66-105หลอดไฟชํารุด1หลอด10 ต.ค. 2566 11:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ต.ค. 66 10:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
751นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5รางหลอดไฟชำรุดห้อง5-223(อุปกรณ์มีให้คะ)10 ต.ค. 2566 10:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 66 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย
752นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง303หลอดไฟยาวกลางห้องขาด1หลอด09 ต.ค. 2566 15:23 น.รับเรื่อง
10 ต.ค. 66 11:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
753แม่บ้านอาคาร 77-203/2หลอดไฟกระพริบ1หลอด(สั้น)09 ต.ค. 2566 14:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ต.ค. 66 11:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอดไฟแอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด สราวุฒิ/พัน
754นางวนิดา พิลาชัย1-109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการสายไฟใช้งานไม่ได้ คิดว่าฟิวส์ขาด09 ต.ค. 2566 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 พ.ย. 66 10:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
755แม่บ้านอาคาร 7ทางเดินหน้าหอ้งสว่างแดนดินหลอดไฟชำรุด4หลอดยาว09 ต.ค. 2566 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ต.ค. 66 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 20 วัตต์ 4 หลอด
756นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีเบรคเกอร์เสีย สวิทร์ไฟชำรุด1จุด08 ต.ค. 2566 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 66 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย มดเข้าเบรคเกอร์
757อาจารย์นภาพร พ่วงพรพิทักษ์*** 3-218 ***ขออนุญาต เรียนแจ้งค่ะ ห้อง 3-218 1) มีน้ำไหล เป็นสาย ลงมาจาก หลอดไฟ หน้าห้องน้ำค่ะ ถ้าช่าง สะดวก เมื่อไร ฝากช่วยแก้ไข ให้ทีค่ะ ขอบคุณค่ะ 06 ต.ค. 2566 20:57 น.รับเรื่อง
09 ต.ค. 66 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
758แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3แอร์ห้องเรียน9-305ไม่เย็น06 ต.ค. 2566 15:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 พ.ย. 66 15:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนคอมเพรสเชอร์ 1 ตัว ล้างระบบ 17-11-66 ร้าน เกษทองมา
759แม่บ้านอาคาร 77-214พรรณานิคมหลอดไฟชำรุด2หลอด06 ต.ค. 2566 14:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ต.ค. 66 16:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี 20 วัตต์ 3 หลอด สราวุฒิ/พัน
760แม่บ้านอาคาร 66-103หลอดไฟชํารุด2หลอดแบบยาว06 ต.ค. 2566 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 66 15:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
761แม่บ้านอาคาร 66-103หลอดไฟชํารุด2หลอด06 ต.ค. 2566 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 66 15:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
762นางอรุณศรี นิภานันท์ห้องยางนา ชั้น 2 อาคารบริหารขออนุเคราะห์เก็บสายโทรศัพท์ให้ดูสวยงาม เนื่องจากไม่มีการใช้งานแล้ว06 ต.ค. 2566 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ต.ค. 66 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
763นางอรุณศรี นิภานันท์ห้องยางนา ชั้น 2 อาคารบริหารติดตั้งปลั๊กไฟ 4 จุด โดยติดตั้งหน้าห้องสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร 1จุด ติดตตั้งในห้องสำหรับโต๊ะทำงาน 2 จุด และ อุปกรณ์เครือข่าย 1 จุด06 ต.ค. 2566 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ต.ค. 66 14:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
764แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2หลอดไฟมีเสียงดังห้อง 2-301 ชั้น 306 ต.ค. 2566 08:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 11:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล แอลอีดี 20 วัตต์ 5 หลอด
765น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาด1หลอดห้อง4-115/1(สั้น)05 ต.ค. 2566 11:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 66 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย
766น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาด1หลอดห้อง4-314/1(สั้น)05 ต.ค. 2566 11:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 66 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย
767น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องทีวีชั้น1เสีย1หลอดๆยาว04 ต.ค. 2566 15:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ต.ค. 66 13:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย
768แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1แอร์ไม่เย็นห้อง 10704 ต.ค. 2566 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 67 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
769น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟหน้าตู้เสื้อผ้าเสีย1หลอดสั้นห้อง11504 ต.ค. 2566 13:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ต.ค. 66 13:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แัตรชัย
770น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-209ตู้เย็นชำรุดเสียงดัง(ห้องพักรับรอง) 04 ต.ค. 2566 09:57 น.รับเรื่อง
05 ต.ค. 66 08:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
771น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-203แอร์ไม่เย็น และเป็นก้อนน้ำแข็งเกาะ04 ต.ค. 2566 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 66 15:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
772น.ส.น.ส. อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง313 หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอด(หลอดตะเกียบ)03 ต.ค. 2566 19:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ต.ค. 66 13:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แัตรชัย
773น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4 ห้องเรียนแอร์ไ่ม่เย็น มีแต่ลมร้อนออกมา03 ต.ค. 2566 14:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 66 15:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
774น.ส.อรจิรา วงศ์อาษาอาคาร 19 ห้อง 19-125หลอดไฟขาด 1 ดวง03 ต.ค. 2566 13:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ต.ค. 66 13:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด ขั้วเสียบหลอด 1 อัน
775น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง7-421 อาคาร7 ชั้น4 ห้อง ห้องสรีรสัตว์ (ห้องเรียน)เปิดแอร์แล้วน้ำไหลลงมาจากแอร์ไหลลงมาเยอะมากทำให้น้ำไหลนองเต็มพื้นห้องเรียน03 ต.ค. 2566 11:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ค. 67 08:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
776แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชี้น2หลอดไฟขาด2หลอดห้องรับรอง20301 ต.ค. 2566 11:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ต.ค. 66 13:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
777แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชี้น2แอรห้องรับรองน้ำหยด20301 ต.ค. 2566 10:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 66 15:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุมิ/พัน
778น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาด1หลอด(สั้น)ห้อง4-102/129 ก.ย. 2566 11:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 66 14:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/สมชาย
779แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร20 ชั้น4ฝั่งสศไฟห้องน้ำหญิงขาด 8หลอด กลม ไฟทางเดินขาด 2หลอด ตะเกียบ29 ก.ย. 2566 10:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 66 14:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/สมชาย แอลอีดี 7 วัตต์ 10 หลอด ขั้วแปลง 2 อัน
780น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติหลอดไฟยาวหน้ากระจก ห้องน้ำหญิงฝั่ง รปภ. ชำรุด 29 ก.ย. 2566 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ธ.ค. 66 12:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
781น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18 หอตาลฟ้าห้อง410หลอดไฟหน้าตู้กระจกเสีย (หลอดสั้น1หลอด)28 ก.ย. 2566 18:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 66 14:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/สมชาย
782น.ส.จิตรา ธรรมรักษา1-311แอร์ไม่เย็น28 ก.ย. 2566 13:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ค. 67 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัดลมคอยล์ร้อนเสีย 1 ตัว สราวุฒิ/พัน เปลี่ยนแม๊กเนติก 1 ตัว 220 โวทล์
783แม่บ้านอาคาร 6ทางเดินชั้น1อ6หลอดไฟชํารุด5หลอด28 ก.ย. 2566 12:56 น.รับเรื่อง
28 ก.ย. 66 15:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
784นายไกรศักดิ์ ไกรษรวงค์อาคาร 22-204 ชั้น 2 ฝาตรงช่องที่ลมแอร์ออกมันไม่เปิด ทำให้น้ำ มันหยด28 ก.ย. 2566 10:46 น.รับเรื่อง
20 ต.ค. 66 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
785แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19แอร์เสียห้องไปรษณีย์28 ก.ย. 2566 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ต.ค. 66 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
786นายชัยรัตน์ คำหาอุทยานเกษตร50พรรษาฯปั้มน้ำสูบน้ำเข้าแทงค์ประปา พื้นที่โรงสูบใหญ่ไม่ทำงาน 27 ก.ย. 2566 14:55 น.รับเรื่อง
28 ก.ย. 66 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
787แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แจ้งช่อมพัดลมห้องแปรรูปชำรุด25 ก.ย. 2566 15:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 67 14:08 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ,
788แม่บ้านอาคาร 66-104ไฟโตึะเรียนเวลาเปิดไฟเบรกเกอร์จะตัดไปเลย25 ก.ย. 2566 14:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 66 10:24 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
789นางวนิดา พิลาชัยห้องหน่วยทรัพยากรมนุษย์ฯ 1-109 ชั้น 1 อาคารบริหารเปิดแอร์แล้ว สักพักเครื่องก็ตัดปิดเอง แล้วก็เปิดเองใหม่ พอแหงนดูที่ตัวเครื่องแอร์ บริเวณแผงวงจร เห็นไฟสีเหลืองกระพริบตลอดเวลา จึงไม่ได้เปิดเครื่องอีก ที่รีโมทก็มีรหัสขึ้นว่า A.P.S. หรือ R.P.S. (ไม่แน่ใจว่าตัวเอ หรือตัวอาร์)25 ก.ย. 2566 13:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 66 15:32 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนแผงวงจรใหม่ ผู้รับเหมา
790น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-209ตู้เย็นชำรุดเสียงดัง(ห้องพักรับรอง)22 ก.ย. 2566 11:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 66 13:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
791น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-237/1ระบบไฟภายในห้องลัดวงจร(ช่างมาซ่อมแล้ว)21 ก.ย. 2566 17:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 66 13:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
792แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร21 ชั้น3 หลอดไฟเสีย 5หลอด หน้าห้องเรียนชั้น3 อ.21ค่ะ21 ก.ย. 2566 07:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ธ.ค. 66 11:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 5 หลอด ไพศาล/สมชาย
793นายจำนงค์ วงค์คำพระรอบๆฟาร์มพืช จำนวน 5 หลอดหลอดไฟส่องสว่างไม่ออก20 ก.ย. 2566 16:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ธ.ค. 66 11:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
794น.ส.วิชชุดา ใจเสรีอาคารบริหาร ชั้น 4 ห้องเรียน 1-401 แอร์ห้องเรียนไม่เย็น 1 เครื่องค่ะ 20 ก.ย. 2566 11:35 น.รับเรื่อง
20 ก.ย. 66 11:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
795แม่บ้านอาคาร 66-104หลอดไฟโต๊ะเรียนเวลาเปิดไฟเบรกเกอร์จะตัดไปเลย20 ก.ย. 2566 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 66 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ สมชาย
796แม่บ้านอาคาร 13อ 13_204หลอดไฟห้องเรียนขาด2หลอดค่ะ19 ก.ย. 2566 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 67 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
797น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4เครื่องทําน้ำอุ่นไม่ร้อนห้อง4-320/1และชั้นห้อง4-402/119 ก.ย. 2566 08:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ต.ค. 66 16:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
798น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ถังน้ำร้อนน้ำเย็นไม่ร้อนไม่เย็นชั้น118 ก.ย. 2566 15:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 66 16:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
799นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่)เครื่องคัดไข่ใช้งานไม่ได้ เปิดไม่ติด ไฟไม่เข้าครับ (รบกวนเข้ามาตรวจสอบให้ด่วนครับ เนื่องจากต้องใช้คัดไข่ทุกวัน) 18 ก.ย. 2566 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 66 16:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
800แม่บ้านอาคาร 77-204/3หลอดไฟส่องสว่างชำรุด1หลอด(ยาว)18 ก.ย. 2566 13:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 66 15:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
801แม่บ้านอาคาร 77-202/3หลอดไฟหน้ากระจกชำรุดเปิดไม่ออก18 ก.ย. 2566 13:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ต.ค. 66 11:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
802แม่บ้านอาคาร 77-201/3หลอดไฟชำรุด2หลอด(สั้น)18 ก.ย. 2566 10:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ต.ค. 66 15:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
803น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-107 (ห้องสารบรรณ), 1-106(ห้องสารบรรณ 2), 1-108(ห้องสิทธิประโยชน์)แอร์ไม่ทำงาน (ไม่ติด)18 ก.ย. 2566 10:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 66 14:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ฟิวส์ขาด บอร์ดแอร์เสีย ห้องสิทธฺิประโยชน์
804แม่บ้านอาคาร 77-220ธุระการวว.หลอดไฟชำรุด1หลอด(ยาว)18 ก.ย. 2566 10:45 น.รับเรื่อง
18 ก.ย. 66 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
805แม่บ้านอาคาร 7โถงชั้น 1 โซนกลางรางครอบหลอดไฟหลุดออกจากกรอบเดิม18 ก.ย. 2566 10:28 น.รับเรื่อง
18 ก.ย. 66 11:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
806แม่บ้านอาคาร 7โถงชั้น3โซนกลางรางคลอบหลอดไฟหลุดออกจากกรอบเดิม 18 ก.ย. 2566 10:26 น.รับเรื่อง
18 ก.ย. 66 11:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
807นายทรงวุฒิ แพนบุตรแอร์ห้องระพีสาคริกมอเตอรพัดลมคอยล์ร้อนเสีย 18 ก.ย. 2566 10:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 พ.ย. 66 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
808นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีเครื่องทำน้ำอุ่นเสีย3ตัว15 ก.ย. 2566 13:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 66 16:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
809นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 หลอดไฟขาด 1หลอด15 ก.ย. 2566 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 66 14:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์ แอลอีดี 36 วัตต์ 1 หลอด
810น.ส.เกศรินทร์ บริบูรณ์7-220 (ห้องธุรการ คณะวว.)ไฟกระพริบ และหลอดไฟเสีย 2 หลอด 13 ก.ย. 2566 14:12 น.รับเรื่อง
15 ก.ย. 66 15:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
811อาจารย์ภิญญารัตน์ กงประโคนห้อง 306 อาคาร 17ขั้วหลอดไฟในห้องน้ำช๊อต เมื่อเปลี่ยนหลอดไฟใหม่แล้ว ยังมีไฟสปาร์กอยู่ ทำให้หลอดไฟติดๆ ดับๆ 13 ก.ย. 2566 11:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 66 16:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
812น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟหน้าอ่างล้างหน้าเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง40613 ก.ย. 2566 11:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 66 16:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
813น.ส.น.ส. อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์ หอตาลฟ้าอ.18ห้อง220หลาย,ดไฟในห้องน้ำเสีย3หลอด(หลอดตะเกียบ) ห้อง106ไฟห้องน้ำเสีย2หลอด(หลอดตะเกียบ)12 ก.ย. 2566 19:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 66 16:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/สมชาย
814แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่หลอดไฟขาด 1 หลอด (หลอดยาว )12 ก.ย. 2566 13:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 66 16:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/สมชาย
815น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านชายสี่หมี่เกี๊ยว และร้านป้าระเบียบ โรงอาหารกลางอาคาร 10หลอดไฟชำรุด หลังร้านชายสี่หมี่เกี๊ยวและร้านป้าระเบียบ บริเวณโรงอาหารกลางอาคาร 10 ค่ะ 12 ก.ย. 2566 11:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ต.ค. 66 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
816น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องสิทธิประโยชน์ อ.บริหารหลอดไฟจำนวน 1 ตัวชำรุด มีกลิ่นเหม็นไหม้ 12 ก.ย. 2566 11:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 66 16:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/
817น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-103,106,130รีโมท์แอร์ชำรุด12 ก.ย. 2566 10:49 น.รับเรื่อง
12 ก.ย. 66 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
818นายภัทร ชุมสาย ณ อยุธยาห้อง 3-303 อาคาร 3ไฟดวงกลางในห้องเสีบ เปิดไม่ติด11 ก.ย. 2566 18:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 66 16:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์/สมชาย
819น.ส.นิจตยา ใยวังหน้า1-310 ห้องผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไปล้างแอร์ด่วนเนื่องจากมีเศษฝุ่นละอองออกมาจากช่องแอร์เยอะมาก11 ก.ย. 2566 14:17 น.รับเรื่อง
11 ก.ย. 66 15:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
820น.ส.เยาวเรศ โนนทิง9-204มีน้ำมันสีดำไหลออกมา 11 ก.ย. 2566 13:44 น.รับเรื่อง
11 ก.ย. 66 15:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
821นายวรากร คำชมภูด้านหน้าห้องสมุด1.เปลี่ยนหลอดไฟ ดาวน์ไลท์ขาด จำนวน 8 หลอด 11 ก.ย. 2566 12:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 67 10:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
822แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1แอร์ไม่เย็นห้อง 102 (ห้องพักอาจารย์ )11 ก.ย. 2566 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ย. 66 08:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
823แม่บ้านอาคาร 13ห้อง13-208 ชั้น 2 อาคาร 13หลอดไฟเสีย 1 หลอด11 ก.ย. 2566 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 15:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์ แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
824แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่หลอดไฟขาด 2 หลอดห้องเก็บของ11 ก.ย. 2566 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 66 16:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด
825น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18 หอตาลฟ้า ห้อง416ไฟกลางห้องเสีย1หลอด (หลอดยาว)09 ก.ย. 2566 07:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 15:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
826นางรัตนา เหมสุรินธร์ฟ้องศาล ชั้น2 ฝั่ง ศว.น้ำไหลออกจากท่อส่งน้ำแอร์ตลอดเลยคะ 08 ก.ย. 2566 15:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 67 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
827นางวิวัฒน์ คำเครือฟ้องศาล ชั้น2 ฝั่ง ศว.น้ำไหลออกจากท่อส่งน้ำแอร์ตลอดเลยคะ 08 ก.ย. 2566 15:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 67 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
828แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ปลั๊กไฟซ็อต (ชำรุด)08 ก.ย. 2566 11:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 66 16:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
829แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1แอร์ไม่เย็นห้อง 10208 ก.ย. 2566 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ย. 66 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒื/พัน
830แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ลิฟท์ฝั่ง ศ.ว มีเสียงดังมาก07 ก.ย. 2566 08:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ย. 66 16:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แก้ไขแล้วครับ ช่างบริษัทชไนค์เดอร์
831น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีห้องฉุกเฉิน 16-101แอร์น้ำหยด 06 ก.ย. 2566 15:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ย. 66 15:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
832แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10ปลั๊กไฟในห้องกินข้าวอาจารย์ไฟไม่เข้า(น้ำไม่เย็น)06 ก.ย. 2566 15:09 น.รับเรื่อง
06 ก.ย. 66 16:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
833แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2แอร์ห้อง 2-205 รีโมทกดไม่ได้06 ก.ย. 2566 09:59 น.รับเรื่อง
06 ก.ย. 66 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
834อาจารย์อาทิตย์ แสงงาม8/1-107ขอให้เปลี่ยนทิศทางคอมเพรสเซอร์ เนื่องจากมีการปรับปรุงต่อเติมอาคาร 8/1 05 ก.ย. 2566 16:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 67 11:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
835แม่บ้านอาคาร 1อ.1ชั่น1ลิทฟ์มีปัญหาขึ้นลงมีเสียงดัง05 ก.ย. 2566 15:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 66 11:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กำลังดำเนินการแก้ไขครับชุดลูกปืนเสีย บริษัทชไนด์เดอร์
836นางธรรนอง หนูดาอาคาร 10ปลั๊กไฟในห้องกินข้าวอาจารย์ชำรุด 1 ปาร์ค05 ก.ย. 2566 14:38 น.รับเรื่อง
06 ก.ย. 66 09:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
837น.ส.จารุณี ฤทธิดี17-416แก้ไขปลั๊กเสียบไฟให้ยึดติดกับผนัง (ถ้าซ่อมไม่ได้ ก็เปลี่ยนได้เลยค่ะ) ให้แม่บ้านพาเข้าห้องเลย สะดวกเวลาหลัง 9 โมงเป็นต้นไป 05 ก.ย. 2566 14:38 น.รับเรื่อง
06 ก.ย. 66 09:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
838แม่บ้านอาคาร 13ห้อง 13-208 ชั้น 2 อาคาร 13หลอดไฟเสีย 2 หลอดค่ะ05 ก.ย. 2566 11:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 66 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์ ฉอลอีดี 36 วัตต์ 2 หลอด
839น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-314พัดลมดูดอากาศชำรุด05 ก.ย. 2566 10:53 น.รับเรื่อง
05 ก.ย. 66 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
840น.ส.น.ส. อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ไฟกลางห้องเสีย1หลอด(หลอดยาว) ห้อง=11905 ก.ย. 2566 07:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ย. 66 10:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
841นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีห้อง321/1สวิทไฟ3ทางเสีย04 ก.ย. 2566 14:16 น.รับเรื่อง
05 ก.ย. 66 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
842นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีห้อง220/1หลอดไฟเสิย(หลอดยาว1หลอด)04 ก.ย. 2566 14:13 น.รับเรื่อง
05 ก.ย. 66 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
843น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านครัวคุณบุ๋ม ศูนย์อาหาร 2ไฟร้านครัวคุณบุ๋ม ศูนย์อาหาร 2 ชำรุดใช้งานไม่ได้ค่ะ 04 ก.ย. 2566 14:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 66 13:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย ชุดโคมไฟ 36 วัตต์ 7 ชุด แอลอีดี 36 วัตต์ 1 หลอด
844แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 6รางหลอดไฟกำลังจะตกห้อง 6-203 (ด่วน )04 ก.ย. 2566 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ย. 66 15:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
845นายมาโนชณ์ คนกล้าห้องพักอาจารย์ภาษาอังกฤษ 14 ชั้น 2 ( ห้องอาจารย์ ) แอร์ ไม่เย็น อ.วิชุตา 087595935501 ก.ย. 2566 15:05 น.รับเรื่อง
05 ก.ย. 66 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
846นายทรงวุฒิ แพนบุตร9-305แอร์ไม่เย็นครับ01 ก.ย. 2566 14:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 67 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน 32000 บีทียู 1 ชุด ร้านนายแอร์ อว 6504.0101/2102
847น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟอ่างล้างหน้าชํารุด1หลอดห้อง4_121/1(สั้น)01 ก.ย. 2566 13:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 66 15:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
848อาจารย์ภคพร พิริยาพิทักษ์พรอาคาร 14 ชั้นห้อง ห้องพักอาจารย์สาขาภาษาอังกฤษแอร์ไม่เย็นเลยค่ะ01 ก.ย. 2566 13:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 66 15:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
849น.ส.รจนา ทาระขจัดอาคาร 17 สวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.แอร์ภายในสวัสดิการเด็กไม่ทำงาน ระบบขัดข้อง เปิดแล้ว ไฟฟ้าตัดปิดไปเอง 01 ก.ย. 2566 10:00 น.รับเรื่อง
01 ก.ย. 66 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
850น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟตรงบรรไดข้างห้อง4-114ชํารุด1หลอด(สั้น)31 ส.ค. 2566 16:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 66 15:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
851น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟทางออกหอชํารุด1หลอด(ยาว)31 ส.ค. 2566 16:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 66 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
852น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาด1หลอดห้อง4-202/1(ยาว)31 ส.ค. 2566 14:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ย. 66 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
853น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาด1หลอดห้อง4-108/1(ยาว)31 ส.ค. 2566 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ย. 66 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
854แม่บ้านอาคาร 1อ.1ห้องน้ำหญิงชั้น2และชายชั้น2กลอดไฟขาด2หลอด31 ส.ค. 2566 13:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 66 16:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิาฐ์/สมชาย แอล 36 วัตต์ 2 หลอด
855นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้องผ้าหนูกัดท่อแอร์31 ส.ค. 2566 11:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 66 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน/สราวุฒิ
856แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19หลอดไฟขาด 3 หลอด ห้องทำงานอาจราย์31 ส.ค. 2566 10:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 66 11:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
857อาจารย์ปาณิสรา ทัศนัยนา19-125หลอดไฟไม่ติด 3 หลอด ติดบ้างไม่ติดบ้าง 1 หลอด รวมเป็น 4 หลอดค่ะ รบกวนช่วยเปลี่ยนให้ด้วยค่ะ ห้องทำงานมืดมาก31 ส.ค. 2566 10:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 66 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์ แอลอีดี 7 วัตต์ 4 หลอด ขั้วหลอด 4 อัน
858นายจำนงค์ วงค์คำพระป้อมรปภ.อุทยานหนองหารน้อยหลอดไฟเปิดไม่ออก31 ส.ค. 2566 10:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ย. 66 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
859นางวิวัฒน์ คำเครือ12-110 12-111 อาคาร12หลอดไฟขาด ในห้องน้ำ 2หลอด31 ส.ค. 2566 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ย. 66 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
860นางรัตนา เหมสุรินธร์12-110 12-111 อาคาร12หลอดไฟขาด ในห้องน้ำ 2หลอด31 ส.ค. 2566 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ย. 66 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
861แม่บ้านอาคาร 9อ,9ชั้น1ไฟห้องเจ้าหน้าที่เสีย ห้อง 9_103 ขาด12หลอด หอ้ง9_104 ขาด3 หลอด ห้อง 9_105ขาด2 หลอด หอ้งน้ำชาย2หลอด รวม17หลอดเป็นหลอดยาวทั้งหมด30 ส.ค. 2566 14:38 น.รับเรื่อง
31 ส.ค. 66 08:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
862แม่บ้านอาคาร 9อ,9ชั้น1ไฟห้องเจ้าหน้าที่เสีย ห้อง 9_103 ขาด12หลอด หอ้ง9_104 ขาด3 หลอด ห้อง 9_105ขาด2 หลอด หอ้งน้ำชาย2หลอด รวม17หลอดเป็นหลอดยาวทั้งหมด30 ส.ค. 2566 14:37 น.ยกเลิกรายการ
31 ส.ค. 66 08:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซำ้ครับ
863แม่บ้านอาคาร 7หอ้งเรียน7-412แอร์ไม่เย็นและมีเสียงดังผิดปกติ30 ส.ค. 2566 12:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 66 14:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน/สราวุฒิ
864น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง7-421 อาคาร7 ชั้น4 ห้อง ห้องสรีรสัตว์ (ห้องเรียน)ไฟเพดานติดๆดับๆ บางทีดับแล้วก็ไม่ออกเลย30 ส.ค. 2566 10:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ค. 67 08:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
865น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สวิทย์ไฟทางขึ้นบันไดชั้น1ชำรุด30 ส.ค. 2566 10:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ย. 66 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
866นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีเบรคเกอร์เสียห้อง5-41230 ส.ค. 2566 10:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 09:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
867แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2แอร์ไม่เย็นและมีเสียงดังห้อง 2-111 30 ส.ค. 2566 09:19 น.รับเรื่อง
30 ส.ค. 66 11:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
868แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1หลอดไฟขาด 8 หลอด (หลอด L E D )29 ส.ค. 2566 15:59 น.รับเรื่อง
29 ส.ค. 66 16:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
869น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องทีวีชั้น1เสีย1หลอดๆยาว29 ส.ค. 2566 11:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
870แม่บ้านอาคาร 66-103พัดลมติดเพดานชํารุด1ตัว29 ส.ค. 2566 10:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ย. 66 15:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
871นายอภิสิทธิ์ แว่นไธสงค์LAMS Cafe ชั้น 2 อาคาร 20ต้องการให้เพิ่มเต้ารับปลั๊กไฟจำนวน 2 จุดครับ29 ส.ค. 2566 09:59 น.รับเรื่อง
29 ส.ค. 66 12:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
872นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 2 ห้อง 111แอร์เสียใช้งานไม่ได้28 ส.ค. 2566 15:49 น.รับเรื่อง
06 ก.ย. 66 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
873แม่บ้านอาคาร 13อ 13_205แอร์ห้องเรียนไม่เย็นค่ะ28 ส.ค. 2566 14:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ส.ค. 66 11:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน เบรคเกอร์ทริป
874น.ส.นิภาพร เมษา7-321ใบพัดพัดลมหัก 1 เครื่อง ใช้งานไม่ได้ค่า28 ส.ค. 2566 13:48 น.รับเรื่อง
28 ส.ค. 66 14:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
875น.ส.นิภาพร เมษา7-321ใบพัดพัดลมหัก 1 เครื่อง ใช้งานไม่ได้ค่า28 ส.ค. 2566 13:48 น.รับเรื่อง
28 ส.ค. 66 14:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
876นายศุทธิณัฏฐ์ สุนทรกลัมพ์3-305 อ.3ปุ่มเด้งกดไม่คืน28 ส.ค. 2566 11:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 14:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
877นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีสวิทว์ไฟ2ทางเสียไฟดับทั้ง2ทาง ห้องน้ำ5-121/128 ส.ค. 2566 10:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ย. 66 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
878นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง207แอร์เสียงดังมากทาน25 ส.ค. 2566 10:10 น.รับเรื่อง
25 ส.ค. 66 15:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
879อาจารย์บุศราวรรณ ไชยะอาคาร 17-216เบรคเกอร์ดีดตัวกลับไป off ไฟในห้องดับ25 ส.ค. 2566 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 14:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
880น.ส.พลอยไพลิน เพ็ญเพียรห้อง 3-311แอร์ไม่เย็น 24 ส.ค. 2566 12:57 น.รับเรื่อง
25 ส.ค. 66 15:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
881น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18พัดลมห้องทีวีชั้น2ซ๊อต23 ส.ค. 2566 14:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 14:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
882น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สายดึงเปิด-ปิดพัดลมขาดห้องไมโครเวฟชั้น123 ส.ค. 2566 14:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 14:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
883น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำห้อง4-108/1ไม่ออกทั้งโซนกับหลอดไฟห้อง4-101/1ขาด(สั้น)23 ส.ค. 2566 13:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 14:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 2 หลอด ไพศาล/สมชาย
884แม่บ้านอาคาร 13ห้อง 13-211 ชั้น 2 อาคาร 13หลอดไฟเสีย 1 หลอด 23 ส.ค. 2566 11:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 66 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 36 วัตต์ 1 หลอด ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
885นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้องครัวหลอดไฟยาวขาด1หลอดและสวิตไฟ23 ส.ค. 2566 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 14:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
886นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3/105หลอดไฟขาด 2หลอดงบ23 ส.ค. 2566 10:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 14:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล
887แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1หลอดไฟขาดห้อง 107 (หลอดยาว)23 ส.ค. 2566 08:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 67 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดษฐ์/ฉัตรชัย แอลอีดี 20 วัตต์ 3 หลอด
888น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18พัดลมชำรุดเวลาเปิดแล้วจะมีเสียงดัง23 ส.ค. 2566 08:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 14:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล
889น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำรวมชั้น1เสีย1หลอดๆตะเกียบ22 ส.ค. 2566 14:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 14:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล
890น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง20522 ส.ค. 2566 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
891น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง31122 ส.ค. 2566 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 14:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
892น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง30122 ส.ค. 2566 14:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
893แม่บ้านอาคาร 77-217/7หลอดไฟชำรุด4หลอด (ตอนนี้ในห้องไม่มีหลอดไฟที่ให้แสงสว่างเหลือเลย)22 ส.ค. 2566 13:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ต.ค. 66 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด
894น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟอ่างล้างหน้าขาด1หลอดห้อง4-208/1(สั้น)22 ส.ค. 2566 11:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 10 วัตต์ 2 หลอด
895น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาด1หลอดห้อง4-414/1(สั้น)22 ส.ค. 2566 11:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 14:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด
896น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาด2หลอดห้อง4-420/1(สั้น)22 ส.ค. 2566 11:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 10 วัตต์ 3 หลอด
897น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาด2หลอดห้อง4-402/1(สั้น)22 ส.ค. 2566 11:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
898น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาด2หลอด.สั้น1หลอด.ยาว1หลอดห้อง4.408/122 ส.ค. 2566 11:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 66 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
899นายrutchanon pongtongอาคารบริหาร ห้อง 1-307ปลั๊กไฟชำรุด22 ส.ค. 2566 10:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 66 14:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
900แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร20-415หลอดไฟห้องน้ำอาจารย์หญิงขาด5หลอดตะเกียบ22 ส.ค. 2566 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 66 11:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ห้อง 414 แอลอีดี 7 หลอด 5 หลอด ขั้วหลอด 5 อัน ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
901แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร20-210หลอดไฟห้องน้ำชายชั้น2ขาด1หลอดหลอดยาว22 ส.ค. 2566 10:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 14:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์ แอลอีดี 16 วัตต์ 1 หลอด
902แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-102แอร์ มีน้ำหยดลงมา21 ส.ค. 2566 17:01 น.รับเรื่อง
22 ส.ค. 66 08:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
903นายจำนงค์ วงค์คำพระแยกอาคาร 4 ไปถนนรอบฟาร์มพืชหลอดไฟขาด เปิดไม่ออก21 ส.ค. 2566 14:13 น.รับเรื่อง
22 ส.ค. 66 08:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
904แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1หลอดไฟขาด 2 หลอด ห้องน้ำหญิงชั้น 4 (หลอดยาว )21 ส.ค. 2566 10:07 น.รับเรื่อง
21 ส.ค. 66 10:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
905นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 407 ห้องประชุม 407 และโถงทางเดินส่วนกลางห้องประชุม 407 หลอดไฟฟ้าเสีย 6 หลอด (หลอดยาวเล็ก) /สวิชต์ไฟฟ้าเสีย 1 ตัว โถงทางเดินส่วนกลาง หลอกไฟกลมเสีย 2 หลอด18 ส.ค. 2566 16:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ส.ค. 66 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล แอลอีดี 7 วัตตื 1 หลอด ขั่วG24 1 ตัว
906แม่บ้านอาคาร 77-417/1รีโมท์ปิดแอร์ไม่ใด้ไม่รู้ว่าเป็นที่รีโมท์หรือที่ตัวเครื่องแอร์18 ส.ค. 2566 09:22 น.กำลังดำเนินการ
21 ส.ค. 66 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคา แผงเช็นเเชอร์รีโมทชำรุด
907แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แจ้งแจ้งหลอดไฟห้องโถงเพิ่ม 5 หลอด18 ส.ค. 2566 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 67 14:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
908แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แอร์ห้องเบเกอรี่น้ำหยด18 ส.ค. 2566 09:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 66 11:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
909น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องสิทธิประโยชน์ อ.บริหารหลอดไฟห้องสิทธิประโยชน์ใช้งานไม่ได้ 2 หลอดค่ะ 18 ส.ค. 2566 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 66 16:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ/สมชาย
910นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู3ไฟสปอร์ตไลท์ เปิดไม่ออก18 ส.ค. 2566 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ต.ค. 66 16:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์ เปลี่ยนเคลมตัวใหม่
911แม่บ้านอาคาร 7โถงชั้น2อาคาร7พัดลมติดเพดานไม่ทำงานเปิดไม่ติดทั้ง2ตัว17 ส.ค. 2566 15:33 น.รับเรื่อง
17 ส.ค. 66 15:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
912แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2เปลี่ยนหลอดไฟโถงอาคาร8/217 ส.ค. 2566 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 67 14:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
913แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-314แอร์น้ำหยด 17 ส.ค. 2566 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ต.ค. 66 11:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
914นายทรงวุฒิ แพนบุตร9-202 ห้องระพีสาคริกแอร์ในห้องประชุม ไม่เย็นครับ 16 ส.ค. 2566 12:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ส.ค. 66 16:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แม็กเนติกเสียและรีเลย์ 1 ชุด ผู้รับเหมาเข้ามาแก้ไข ร้านนายแอร์
915น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ตลาดนัดนนทรีอีสานเปลี่ยนเบรคเกอร์จำนวน 2 ตัว ปล. ช่างประดิษฐ์แจ้งให้ซื้อมาเปลี่ยน16 ส.ค. 2566 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ช่างประดิษฐ์ เบรคเกอร์ 30 แอมป์ 3 ตัว
916น.ส.หัทญา ยุตรินทร์9-304 และ 9-305แอร์ปรับเองอัตโนมัติ ไปที่อุณหภูมิ 30-32 องศา ส่งผลให้ร้อนอบอ้าวค่ะ เป็นห้องสำเนาข้อสอบค่ะ16 ส.ค. 2566 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 66 11:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
917แม่บ้านอาคาร 77-211/6แอร์ไม่เย็น15 ส.ค. 2566 14:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 66 11:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุมิ
918นางกาญจนา มังทะโรงอาหารอาคาร 10พัดลมสามใบพัดเพดานห้องแม่บ้านเสีย15 ส.ค. 2566 13:31 น.รับเรื่อง
16 ส.ค. 66 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
919น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติปั๊มออโต้ห้องน้ำฝั่งนิทรรศการไม่ทำงาน 11 ส.ค. 2566 15:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ส.ค. 66 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
920นายจำนงค์ วงค์คำพระตั้งแต่แยกอาคาร 6 ถึง ประตู 2หลอดไฟขาด 8 หลอดยาว11 ส.ค. 2566 15:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 66 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์ แอลอีดี 20 วัตต์ 8 วัตต์
921นายจำนงค์ วงค์คำพระหน้าอาคาร 20ไฟ LED ขาด 3 หลอด11 ส.ค. 2566 15:36 น.รับเรื่อง
11 ส.ค. 66 15:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
922น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-141แอร์ห้องนั่งเล่นไม่เย็น ช่างมาซ่อมเรียบร้อยแล้ว(เติมน้ำยาแอร์)11 ส.ค. 2566 13:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 66 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
923แม่บ้านอาคาร 66-104/1หลอดไฟชํารุด1หลอดแบบยาว11 ส.ค. 2566 12:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 15:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์ แอลอีดี 20 วัตต์ 1หลอด
924น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหาร 2พัดลมโรงอาหาร 2 จำนวน 4 ตัว ใช้งานไม่ได้ค่ะ 10 ส.ค. 2566 15:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 66 10:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
925อาจารย์เบญจวรรณ ศุภภัทรพร3-333/1หลอดไฟเสีย 10 ส.ค. 2566 15:42 น.รับเรื่อง
11 ส.ค. 66 10:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
926นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง110=หน้าห้องครัวห้อง110 -1ครัว3หลอดสน10 ส.ค. 2566 15:03 น.รับเรื่อง
11 ส.ค. 66 10:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
927น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีห้องฉุกเฉิน 16-101คอมทำงาน แต่ ไม่ทำความเย็นมีแต่ลมออกมา10 ส.ค. 2566 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ย. 66 15:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
928น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟหอ้งน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง30810 ส.ค. 2566 13:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 66 11:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
929น.ส.เครือวัลย์ จันดาอ22 ชั้น1แจ้งซ่อมแอร์ห้องแล็ป?102/1ฝาเปิดปิดแอร์ไม่เปิดออกค่ะ แต่แอร์เปิดได้ปกติ เย็นปกติค่ะ 10 ส.ค. 2566 12:07 น.รับเรื่อง
11 ส.ค. 66 10:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
930แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22แอร์เสีย10 ส.ค. 2566 11:23 น.รับเรื่อง
11 ส.ค. 66 10:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
931แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ลิฟท์เสียฝั่ง อาคาร 710 ส.ค. 2566 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ย. 66 15:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคา 10/8/66 ร้าน VIP เปลี่ยน อินเวอร์เตอร์ ใหม่ 1 ชุด 12-9-66 14.30 น.
932แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ห้องเรียน9-303 ,9-306 แอร์รั่ว09 ส.ค. 2566 14:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ส.ค. 66 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
933แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ห้องเรียน9-303 ,9-306 แอร์รั่ว09 ส.ค. 2566 14:09 น.ยกเลิกรายการ
09 ส.ค. 66 15:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการชำ้
934อาจารย์นภาพร พ่วงพรพิทักษ์3-218แจ้งเปลี่ยน จุดเสียบปลั๊ก และฝาครอบ เนื่องจากชำรุด จำนวน 8 แห่ง 09 ส.ค. 2566 13:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 15:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
935น.ส.ณัฐิกา ธนูทอง22-304หลอดไฟขาด 2 หลอดค่ะ 09 ส.ค. 2566 10:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 66 13:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/สมชาย/ประดิษฐ์ แอลอีดี ธ5 18 วัตต์ 2 หลอด
936นายวงศกร บุญสิทธิ์อาคาร 14 หอประชุม บริเวณด้านหน้าอาคารรบกวนติดตั้งสายไฟพ่วงสำหรับต่อโน้ตบุ้คจำนวน 8 เครื่อง09 ส.ค. 2566 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 66 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
937แม่บ้านอาคาร 13อ 13_203สวิ๊ทไฟปิดไม่ได้ค่ะ09 ส.ค. 2566 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 11:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สวิทช์ไฟทางเดียว 1 ตัว ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
938น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องทีวีชั้น1เสีย3หลอดๆยาว08 ส.ค. 2566 15:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์ แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด
939น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-103แอร์ชำรุดเปิดไม่ติด08 ส.ค. 2566 11:31 น.รับเรื่อง
08 ส.ค. 66 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
940แม่บ้านอาคาร 66-103หลอดไฟชำรุด3หลอดแบบยาวพัดลมติดเพดานชำรุด1ตัว08 ส.ค. 2566 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์ แอลอีดี 20 วัตต์ 5 หลอด
941น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-203สวิตซ์แอร์กดเปิดไม่ได้07 ส.ค. 2566 15:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 66 12:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ชุดรูมแอร์ สตาร์ทแอร์ เสีย 1 ชุด ขนาด 31000 บีทียู
942น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาด2หลอด.สั้น1.ยาว1.ห้อง4-414/107 ส.ค. 2566 15:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
943น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาด4หลอด.สั้น2.ยาว2หลอดห้อง4-420/107 ส.ค. 2566 15:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 11:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
944น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาด3หลอดห้อง4-408/1(สั้น1.ยาว2)07 ส.ค. 2566 15:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 11:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
945น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องสันทนาการขาด1หลอดชั้น2(ยาว)07 ส.ค. 2566 14:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 11:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
946น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาด3หลอดห้อง4-320/1(สั้น)07 ส.ค. 2566 14:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
947น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาด2หลอดห้อง4-302/1(สั้น)07 ส.ค. 2566 14:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 11:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
948นายยุทธพล บุญกอบ9-210 หลอดไฟ กระพริบ และดับ07 ส.ค. 2566 11:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ค. 67 08:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
949นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 407 ห้องประชุม 407ระบบไฟฟ้าโต๊ะประชุมใช้งานไม่ได้07 ส.ค. 2566 09:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ส.ค. 66 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แก้ไขเสร็จเรียบร้อย
950นายจำนงค์ วงค์คำพระแยกหน้าหอพักนนทรีหลอดไฟ LED ขาด 1หลอด07 ส.ค. 2566 08:59 น.รับเรื่อง
07 ส.ค. 66 11:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
951นายจำนงค์ วงค์คำพระแยกอาคาร 6 ถึงจุดประตู 2หลอดไฟขาด 8 หลอด(หลอดยาว)07 ส.ค. 2566 08:50 น.รับเรื่อง
07 ส.ค. 66 11:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
952แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร20หลอดไฟเสียห้องน้ำหญิง-น้ำชายชั้น2ชั้น3ฝั่งศว. ขาด13หลอด07 ส.ค. 2566 08:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 66 14:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์ แอลอีดี 7 วัตต์ 13 หลอด ขั้วหลอด 10 ตัว
953น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ตลาดนัด อ.10 ร้านน้ำเต้าหู้เบรกเกอร์ไฟเสีย ตอนนี้ร้านค้าซื้อเบรกเกอร์มาค่ะ ขอช่างไฟเปลี่ยนเบรกเกอร์ให้หน่อยนะคะ 05 ส.ค. 2566 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ส.ค. 66 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์
954นางเพชรประกาย กุลตังวัฒนา2-204รีโมทแอร์หายไป1 อัน ทำให้เปิดปิดแอร์ยากค่ะ (เวลาเปิดใช้รีโมทแทนกันได้แต่เวลาปิดใช้รีโมทแทนกันปิดไม่ได้ เหมือนเครื่องระบบมันจะรวนๆ หากดูไม่ดี เครื่องไม่ดับ หมายความว่าแอร์จะถูกเปิดไว้อย่างนั้นตลอดทั้งคืน)04 ส.ค. 2566 15:02 น.รับเรื่อง
07 ส.ค. 66 08:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
955นายจำนงค์ วงค์คำพระถนนหมายเลข 2 หน้าอาคาร 20หลอดไฟ LED ขาด จำนวน 3 หลอด04 ส.ค. 2566 10:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 67 08:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
956นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง346ปูนยาแนวล่อนห้องน้ำในห้องนอน04 ส.ค. 2566 10:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 66 16:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
957นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง302ตู้เย็นเสียไม่เย็น04 ส.ค. 2566 10:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย นำไปซ่อมเองครับ
958น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4 ห้องเรียนแอร์ไม่เย็นเปิดแอร์มีแต่ลมออกมา04 ส.ค. 2566 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 66 15:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
959น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องรับประทานอาหารบุคลากร โรงอาหารอาคาร 10ไฟห้องรับประทานอาหารบุคลากรใช้งานไม่ได้เลยค่ะ เกิดจากน้ำรั่วโดนไฟ รบกวนช่างเช้าตรวจสอบให้หน่อยนะคะ แม่บ้านแจ้งว่า มีเสียงเหมือนไฟแตกตุ๊บๆ 03 ส.ค. 2566 13:26 น.รับเรื่อง
03 ส.ค. 66 14:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
960น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟกลางห้องไฟไม่สว่างห้อง41603 ส.ค. 2566 12:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 66 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย แอลอีดี 36 วัตต์ 1 หลอด
961น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-302ตู้เย็นชำรุด ไม่เย็น03 ส.ค. 2566 11:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย นำไปซ่อมเอง
962นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 401 คณะสาธารณสุขศาสตร์แอร์ห้อง 20 - 401 เครื่องแรก (ซ้ายมือ) ไม่เย็นมีแต่ลม03 ส.ค. 2566 10:30 น.รับเรื่อง
03 ส.ค. 66 14:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
963นายทรงวุฒิ แพนบุตร9-202 ห้องควบคุมห้องระพีสาคริกตุ้กแกตาย อยู่ในแอร์ 03 ส.ค. 2566 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 66 14:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
964แม่บ้านอาคาร 13อ 13_203หลอดไฟห้องพักอาจารย์ขาด2หลอดๆยาวค่ะ03 ส.ค. 2566 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ส.ค. 66 11:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย 203-1หลอด 205-1หลอด 211-1หลอด แอลอีดี 20 วัตต์ ยาว ห้องนำ้หญิงชั้น 2 1 หลอด
965น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟทางเดินหน้าห้อง4-307(สั้น)27 ก.ค. 2566 15:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ส.ค. 66 11:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
966น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟในห้องขาดห้อง4-30627 ก.ค. 2566 15:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ส.ค. 66 11:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
967นายวงศกร บุญสิทธิ์อาคาร 1 ห้อง 109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์บานสวิงแอร์ปรับขึ้นได้ไม่สุด เนื่องจากข้อต่อด้านข้างหลุด27 ก.ค. 2566 11:01 น.รับเรื่อง
27 ก.ค. 66 11:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
968แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน 7-311/1แอร์ไม่เย็น27 ก.ค. 2566 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ต.ค. 66 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
969น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18 หอตาลฟ้าหลอดไฟห้องทีวีชั้น1เสีย (หลอดยาว2หลอด)26 ก.ค. 2566 20:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 66 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย แอลอีดี 20 วัตต์ 2หลอด
970น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18 หอตาลฟ้าห้อง316หลอดไฟหน้ากระจกเสีย (หลอดตะเกียบ1หลอด)26 ก.ค. 2566 19:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 66 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
971น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18 หอตาลฟ้าห้อง106หลอดไฟห้องอาบน้ำเสีย (หลอดตะเกียบ1หลอด)26 ก.ค. 2566 19:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 66 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย แอลอีดี 7 วัตต์ 1หลอด
972น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18 หอตาลฟ้าห้อง406หลอดไฟกลางห้องไม่สว่าง (หลอดยาว1หลอด)26 ก.ค. 2566 19:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 66 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
973น.ส.วชิราภรณ์ ทะคะทิน9-206แอร์น้ำหยด26 ก.ค. 2566 11:48 น.รับเรื่อง
26 ก.ค. 66 12:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
974น.ส.วชิราภรณ์ ทะคะทิน9-206ต้องการให้ติดตั้งปลั๊กผนังที่ปลอดภัย 26 ก.ค. 2566 11:30 น.รับเรื่อง
30 ส.ค. 66 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
975นางวรารักษ์ การุณอาคารบริหาร ห้อง -3-309หลอดไฟขาด จำนวน 2 หลอด26 ก.ค. 2566 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ส.ค. 66 11:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ
976แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20- 101ฝั่งสาธาปุ่มกดแอร์เสียเปิดปิดไม่ได้25 ก.ค. 2566 15:55 น.รับเรื่อง
27 ก.ค. 66 10:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดแผงคอลโทรลคอลย์ร้อน-เย็นเสีย สราวุฒิ/พัน
977น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาดห้อง4-202/1(ยาว)25 ก.ค. 2566 15:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ส.ค. 66 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
978น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาด2หลอดห้อง4-214/1(สั้น)25 ก.ค. 2566 15:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ส.ค. 66 11:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
979น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาด2หลอดห้อง4-214/1(สั้น)25 ก.ค. 2566 15:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ส.ค. 66 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
980แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13แอร์มีเสียงดัง ห้อง 13-20225 ก.ค. 2566 13:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ค. 67 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แจ้งมาใหม่ครับเป็นซ่อมแอร์นำ้ยาแอร์รั่วครับ
981น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4เครื่องทําน้ำอุ่นไม่ร้อนห้อง4-314/125 ก.ค. 2566 12:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ส.ค. 66 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
982น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟหน้าอ่างล้างหน้าเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง31625 ก.ค. 2566 11:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 66 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด
983นางกาญจนา มังทะโรงอาหารอาคาร 10พัดลมห้องน้ำชายเสีย21 ก.ค. 2566 11:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ส.ค. 66 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
984น.ส.เสริมศิริ วศิษฏ์นิฏิวัฒน์ห้องสมุด อาคาร 9แอร์เปิด-ปิดเอง ตลอดเวลา21 ก.ค. 2566 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ส.ค. 66 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เปลี่ยนชุดรูมแอร์ 1 ชุด
985นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู1ปลั๊ไฟเชื่อมต่อวิทยุสื่อสารชำรุด21 ก.ค. 2566 08:55 น.รับเรื่อง
21 ก.ค. 66 13:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
986นายทรงวุฒิ แพนบุตรห้องควบคุม ห้องระพีสาคริกแอร์ไม่ทำงาน 21 ก.ค. 2566 08:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 66 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซ่อม วันที่18/8/66 ร้านนายแอร์
987น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ตลาดนัดนนทรีอีสานสวิทซ์ไฟตลาดนัดเสาที่ 1 ชำรุดค่ะ พ่อค้าตลาดใช้ฟางมัดรั้งไว้ชั่วคราว ตามภาพค่ะ 21 ก.ค. 2566 06:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
988น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ตลาดนัดนนทรีอีสานเต้าเสียบไฟ เสาที่ 1 ของตลาดนัด มีรอยไหม้ กลับเป็นอันตราย กับผู้ใช้ไฟค่ะ 21 ก.ค. 2566 05:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย ฝาครอบ3ช่อง 1 อัน ปลั๊กกราวด์ 1 ชุด
989น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ซุ้มขายของ หลังอาคาร 7 ร้านค้าแจ้งว่าไฟที่ร้าน แตกเป็นประกายไฟค่ะ 21 ก.ค. 2566 05:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 66 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์
990น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4แจ้งด่วนค่ะหลอดไฟห้อง4-122ขาด(ยาว).(มีของไห้เปลี่ยนค่ะ).วันที่.20.ก.ค.256620 ก.ค. 2566 08:53 น.ยกเลิกรายการ
26 ก.ค. 66 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
991น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟหน้าอ่างล้างหน้าเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง31219 ก.ค. 2566 14:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 12:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตร/ประดิษฐ์
992น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-128หลอดไฟชำรุด 1 หลอดตะเกียบ 19 ก.ค. 2566 14:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 13:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศษล/สมชาย
993น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18หอตาลฟ้า ห้อง312หลอดไฟหน้ากระจกเสีย (หลอดตะเกียบ 1หลอด)18 ก.ค. 2566 21:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
994นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้งช่อมหลอดไฟชำรุดหลอดไฟทางออกหอชำรุด1หลอดยาว18 ก.ค. 2566 20:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 13:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
995นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้งหลอดไฟโรงรถจักรยานยนต์3หลอดหลอดยาวชำรุด3หลอด18 ก.ค. 2566 20:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด
996นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้งช่อมหลอดไฟหลอดยาว1หลอดห้อง320/118 ก.ค. 2566 20:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศา่ล/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
997น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-107 (ห้องสารบรรณ)หลอดไฟติดเพดาน ไม่ติด (ขาด) จำนวน 4 หลอด18 ก.ค. 2566 14:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
998นางนิลเนตร ชาเบาะ9-206น้ำไหลออกมาจากตัวแอร์18 ก.ค. 2566 13:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
999น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139,140เวลาเปิดแอร์ความเย็นดันขึ้นห้องด้านบน ทำให้พื้นห้อง 3-243 เปียกเลื่อน18 ก.ค. 2566 13:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 66 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1000น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-107 (ห้องสารบรรณ)หลอดไฟเพดานไม่ติด(ขาด) จำนวน 3 หลอด18 ก.ค. 2566 13:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 12:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอล 20 วัตต์ 9 หลอด การเงิน/ประชาสัมพนธ์ ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
1001แม่บ้านอาคาร 77-212สว่างแดนดินแอร์ทำงานผิดปกติ18 ก.ค. 2566 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 10:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายพาน 40 ฺB 1 เส้น/ล้างทำความสะอาด สราวุฒิ/พัน
1002น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ไฟรอบอาคารและไฟห้องยารวมเป็น 11 หลอด (หลอดยาว)18 ก.ค. 2566 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 15:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์ แอลอีดี 7 วัตต์ 9 หลอด
1003นายรณรงค์ เทียมทินกฤตอาคาร9 ห้อว 9-103หลอดไฟดับ 3 หลอด กระพริบ 1 หลอด18 ก.ค. 2566 09:16 น.รับเรื่อง
18 ก.ค. 66 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1004น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16แอร์มีน้ำหยดหลังปิดเครื่องแล้วห้องฉุกเฉินค่ะ18 ก.ค. 2566 08:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 66 15:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ให้ช่างรับเหมาเข้าดำเนินงานครับ
1005แม่บ้านอาคาร 13อาคาร 13 ชั้น 2 ห้อง 13 -211หลอดไฟเสีย 2 หลอด หลอดยาว17 ก.ค. 2566 12:37 น.รับเรื่อง
17 ก.ค. 66 15:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1006น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สวิทย์ไฟห้องน้ำเปิด-ปิดยากเวลาเปิดแล้าติดๆดับๆห้อง41717 ก.ค. 2566 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 12:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
1007แม่บ้านอาคาร 13อ 13_212ถ่านรีโมทแอร์หมดค่ะ14 ก.ค. 2566 14:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ค. 66 15:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แม่บ้านมารับถ่าน AA 1 แพค
1008แม่บ้านอาคาร 66-103พัดลมติดเพดานชํารุด1ตัว14 ก.ค. 2566 13:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ส.ค. 66 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1009แม่บ้านอาคาร 66-103หลอดไฟชํารุด3หลอดแบบยาว14 ก.ค. 2566 13:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ส.ค. 66 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 3 หลอด ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
1010นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 ชั้น 4 หลอดไฟดับเพิ่มจากที่เคยแจ้งไป ณ วันที่ 14 ก.ค. 66 มีหลอดไฟเสีย (หลอดเล็กยาว)ดังนี้ 1) ห้อง 20 - 401 จำนวน 4 หลอด 2) ห้อง 20 - 402 จำนวน 3 หลอด 3) ห้อง 20 - 403 จำนวน 13 หลอด 4) ห้อง 20 - 406 จำนวน 6 หลอด 5) ห้อง 20- 408 จำนวน 4 หลอด หลอดไฟทางเดินส่วนกลาง (หลอดกลมเล็ก) 17 หลอด 14 ก.ค. 2566 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ค. 66 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี T5 16 วัตต์ 18 หลอด แอลอีดี 7 วัตต์ 12 หลอด ขั้วเสียบแบบ G24 แบบเฉียง ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
1011นายจำนงค์ วงค์คำพระลานพระพิรุณไฟสปอร์ตไลท์เปิดแล้วไม่ออก14 ก.ค. 2566 08:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 13:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์
1012นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง206แอร์น้ำหยด13 ก.ค. 2566 15:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ทำความสะอาดแอร์
1013นางกาญจนา มังทะโรงอาหารอาคาร 10สายเปิดปิดพัดลมขาด13 ก.ค. 2566 11:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ส.ค. 66 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1014แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1หลอดไฟขาด 3 หลอด (หลอดยาว )13 ก.ค. 2566 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 15:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 3 หลอด ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
1015น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟทางเดินขาดหน้าห้อง4-109.วันที่12.ก.ค.256612 ก.ค. 2566 15:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1016น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาด2หลอด.สั้น1.ยาว1หลอดห้อง4-115/112 ก.ค. 2566 15:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 36 วัตต์ 2 หลอด
1017แม่บ้านอาคาร 13อ 13_212_213แอร์ห้อง213รั่วทั้ง2ตัว แอร์ห้อง212 รีโมทย์แอร์เปิดไม่ได้ค่ะ12 ก.ค. 2566 12:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 16:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1018น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-245แอร์ห้องนอนใหญ่ไม่เย็น12 ก.ค. 2566 10:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 16:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เปลี่ยนคาปาวิเตอร์ 25 ไมโคร
1019น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-206แอร์ชำรุดมีน้ำหยดลงมา12 ก.ค. 2566 10:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ล้างทำความสะอาดแอร์
1020น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาห้องเรียน 21-301 แผงเปิด-ปิด ชำรุด 12 ก.ค. 2566 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 66 15:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1021แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19แอร์รั่วห้องพักอาจราย์ ห้อง 19-12412 ก.ค. 2566 09:01 น.รับเรื่อง
13 ก.ค. 66 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1022แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19หลอดไฟขาดห้องน้ำฝั่งไปรษณีย์11 ก.ค. 2566 15:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 15:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, 19-146 แอลอีดี 7 วัตต์ 3 หลอด 19-144 แอลอีดี 7 วัตต์ 8 หลอด 19 147 แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด ขั้วเสียบหลอด 8 ตัว ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1023น.ส.ไอยลดา แก้วดีอาคาร1 ชั้น2 ห้องคลังแอร์ไม่มีความเย็นค่ะ มีแต่ลมออกมาค่ะ11 ก.ค. 2566 13:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 66 15:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อยู่ระหว่างสืบราคาที่พัสดุครับ แผงบอรดคอนโทรลชำรุด
1024แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2พัดลมคอยล์ร้อนห้อง 2-303 แอร์รั่ว ห้อง 2-30111 ก.ค. 2566 09:54 น.รับเรื่อง
11 ก.ค. 66 13:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1025นางประครอง วรกา22-101แอร์ 2 ตัว ด้านหน้าเปิดไม่ได้11 ก.ค. 2566 09:51 น.รับเรื่อง
20 ต.ค. 66 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1026นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง306หลอดไฟขาด1หลอดข้างฝาหลอดตะเกรียบ11 ก.ค. 2566 08:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1027นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สวิทช์ไฟปิดเปิดห้องน้ำห้อง320/1ชำรุด11 ก.ค. 2566 07:00 น.รับเรื่อง
11 ก.ค. 66 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1028แม่บ้านอาคาร 13อ 13_206แอร์ห้องเรียเวลาเปิดมีเสียงดังค่ะ10 ก.ค. 2566 15:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 14:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1029น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4เครื่องทําน้ำอุ่นไม่อุ่นห้อง4-414/110 ก.ค. 2566 15:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล
1030น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4 ห้องเรียนแอร้ไม่เย็น เวลาเปิดแอร์เหมือนมีแต่ลมออกมา10 ก.ค. 2566 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 16:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1031น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-209แอร์ไม่เย็น10 ก.ค. 2566 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 66 15:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1032แม่บ้านอาคาร 7ระเบียงหน้าห้องเรียนชั้น 3พัดลมโคจรชำรุดเปิดไม่ติด 10 ก.ค. 2566 09:19 น.รับเรื่อง
10 ก.ค. 66 10:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1033น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีห้องฉุกเฉิน แอร์ไม่ค่อยทำความเย็น ขึ้น Error 07 ก.ค. 2566 18:03 น.รับเรื่อง
10 ก.ค. 66 08:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1034น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-204แอร์ชำรุด07 ก.ค. 2566 14:23 น.กำลังดำเนินการ
10 ก.ค. 66 15:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แผงรับสัญญาณรีโมทชำรุด สราวุฒิ/พัน
1035น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-205แอร์ชำรุด(ช่างมาซ่อมแล้ว)07 ก.ค. 2566 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 08:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1036แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2ห้องน้ำอาจารย์หญิงหลอดไฟเสียเปิดไม่ออกหลอดยาวแจ้งด่วนค่ะ06 ก.ค. 2566 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1037แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-215 ห้องน้ำหญิงหัวฉีดชำระหัก06 ก.ค. 2566 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ส.ค. 66 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1038แม่บ้านอาคาร 66-105หลอดไฟแบบยาวชํารุด2หลอด05 ก.ค. 2566 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด
1039แม่บ้านอาคาร 77-214หอ้งประชุมพรรณาฯหลอดไฟชำรุด4หลอด(ยาว)05 ก.ค. 2566 13:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1040น.ส.อัจฉรา นามบุรี7-317/1ไฟที่เพดานไม่ติดค่ะ 05 ก.ค. 2566 11:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 16:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1041น.ส.เกศรินทร์ บริบูรณ์7-220 (ห้องธุรการ คณะวว.)ไฟในห้องธุรการกระพริบ 1หลอด05 ก.ค. 2566 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1042แม่บ้านอาคาร 7หอ้งเรียน7-410ฝาครอบปลั๊กไฟหลุดหายกรุณาใส่ให้ใหม่ด้วยค่ะ04 ก.ค. 2566 15:21 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 15:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1043น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สายดึงเปิด-ปิดพัดลมขาดห้อง41904 ก.ค. 2566 13:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1044แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 7แอร์ห้องเซบเวอร์เสีย04 ก.ค. 2566 13:44 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 14:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1045นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟหลังห้อง223ชำรุดสั้น1หลอด04 ก.ค. 2566 10:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1046น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาดห้อง4-108/1(สั้น)04 ก.ค. 2566 10:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 15:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด ฉัตรชัย
1047นางกาญจนา มังทะโรงอาหารอาคาร 10สายพัดลมชำรุด04 ก.ค. 2566 09:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1048น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้อง103หลอดกระพริบ1หลอดๆยาว03 ก.ค. 2566 15:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
1049น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7421 ห้องสรีรสัตว์ไฟเพดานไม่ติด ติดๆดับๆ ทำให้แสงสว่างไม่พอในตอนนิสิตมีเรียน รบกวนมาดูให้ด้วยนะคะช่วงนี้นิสิตมีเรียนทุกวันเวลาเรียนก็จะเป็นมืดๆด้วยคะ03 ก.ค. 2566 15:06 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1050น.ส.อรจิรา วงศ์อาษาอาคาร 19 ห้อง 19-124เเจ้งเปลี่ยนหลอดไฟที่ห้องพักอาจารย์ขาด 2 อัน03 ก.ค. 2566 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 15:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 3 หลอด ขั้วเสียบกลอด 2 ตัว ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1051น.ส.อรจิรา วงศ์อาษาอาคาร 19 ห้อง 19-125เเจ้งเปลี่ยนหลอดไฟที่ห้องพักอาจารย์ขาด 2 อัน03 ก.ค. 2566 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 15:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 2 หลอด ขั้วหลอด 2 ตัว ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1052น.ส.อรจิรา วงศ์อาษาอาคาร 19 ห้อง 19-127แจ้งซ่อมแอร์ 03 ก.ค. 2566 14:10 น.รับเรื่อง
05 ต.ค. 66 15:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1053น.ส.อรจิรา วงศ์อาษาอาคาร 19 ห้อง 19-126เเจ้งซ่อมแอร์ 1 ตัว แอร์ไม่เย็น03 ก.ค. 2566 14:10 น.รับเรื่อง
05 ต.ค. 66 15:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1054น.ส.อรจิรา วงศ์อาษาอาคาร 19 ห้อง 19-135แจ้งซ่อมแอร์ 2 ตัวเปิดแล้วขึ้น E5 กับ F2 แอร์ไม่ทำความเย็น03 ก.ค. 2566 14:08 น.รับเรื่อง
05 ต.ค. 66 15:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1055น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้อง410เสีย1หลอดๆยาว03 ก.ค. 2566 12:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1056นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟโรงจอดรถจักรยานยนต์ชำรุดยาว2หลอดอ.503 ก.ค. 2566 07:37 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1057นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟในห้องชำรุดยาว1หลอดห้อง5-10503 ก.ค. 2566 07:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
1058น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18 หอตาลฟ้าห้อง120หลอดไฟหน้าตู้เสื้อผ้าเสีย (หลอดสั้น1หลอด)30 มิ.ย. 2566 21:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
1059นายจำนงค์ วงค์คำพระโรงซ่อมบำรุงหลอดไฟนีออนยาวขาด 2 หลอด30 มิ.ย. 2566 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 66 16:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด ฉัตรชัย
1060แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10หลอดไฟขาด 1 หลอด ซื้อมาแล้วอยากให้ช่างมาใส่ให้หน่อย30 มิ.ย. 2566 11:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1061แม่บ้านอาคาร 77-229หลอดไฟชำรุด8หลอดยาว30 มิ.ย. 2566 09:45 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1062แม่บ้านอาคาร 7ลิฟท์อาคาร7ลิฟท์ข้างซ้ายมือประตูเปิดไม่ออกและข้างขวามือกดขึ้นชั้น4ไม่ใด้30 มิ.ย. 2566 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 66 09:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1063แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-102แอร์เสีย 1 ตัว 29 มิ.ย. 2566 16:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ค. 66 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ร้านเกษทองมา
1064น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง20-102แอร์ห้อง 20-102 ชั้น 1 ไม่เย็นเลยค่ะ รบกวนตรวจสอบให้ด้วยนะคะ29 มิ.ย. 2566 15:38 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 09:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1065น.ส.ธัญรดี ดาบสมเด็จห้องหน่วยพัสดุ1 1-104ขอให้ดำเนินการติดหลอดไฟเพิ่ม เนื่องจากแสงสว่างมีไม่เพียงพอต่อการทำงาน29 มิ.ย. 2566 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1066แม่บ้านอาคาร 7หน้าหอ้งitชั้น1[ติดกับประตูโซนตึก8]ฝาครอยสวิทไฟชำรุด29 มิ.ย. 2566 13:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1067แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2ห้องเบเกอรี่มีหนูตายในแอร์ส่งกลิ่นเหม็นทั้งห้องแจ้งด่วนค่ะ29 มิ.ย. 2566 12:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1068แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3แอร์ห้องเรียน9-301/1ไม่เย็น แอร์ห้องไอทีชั้น2ไม่เย็น29 มิ.ย. 2566 11:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 66 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องซื้อจ้าง
1069แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3แอรห้องเรียน9-301/1ไม่เย็น แอร์ห้องไอทีชั้น2ไม่เย็น29 มิ.ย. 2566 11:25 น.ยกเลิกรายการ
04 ก.ค. 66 13:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้
1070นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟห้องครัวชำรุดห้อง5-201สั้น1หลอด29 มิ.ย. 2566 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
1071นางกมลชนก เเสนเมือง13-208เเอร์เสียในห้องเรียน 13-20828 มิ.ย. 2566 16:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 16:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอล 20 วัตต์ 1 หลอด
1072นายธวัชชัย สัพโสหลังห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา (ข้างตึก 6)ตู้ดูดอากาศ ไม่ทำงาน28 มิ.ย. 2566 15:18 น.รับเรื่อง
04 ก.ค. 66 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1073น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องครัวขาดห้อง4-209(สั้น)28 มิ.ย. 2566 14:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 66 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1074น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-332/1หลอดไฟชำรุด 1 หลอดตะเกียบ , 1 หลอดสั้น(ช่างมาซ่อมให้เรียบร้อยแล้ว)28 มิ.ย. 2566 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1075แม่บ้านอาคาร 13อ 13_213_212แอร์ห้อง213รั่วทั้ง2ตัว ส่วนห้อง212รีโมทย์แอร์เปิดไม่ได้ค่ะ28 มิ.ย. 2566 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 66 15:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1076นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีสวิทธ์ไฟ3ทางเสียห้อง408/1 ห้องน้ำสำหรับกักตัวมืดมาก27 มิ.ย. 2566 15:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์ สวิทช์ 3 ทาง 1 ตัว ฝาครอบสวิตช์ 1 ช่อง
1077น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องครัวขาดห้อง4-201.(สั้น)27 มิ.ย. 2566 14:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 66 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1078นายชัยรัตน์ คำหาอุทยานเกษตร50พรรษาฯระบบไฟฟ้าภายในอาคารอำนวยฯการเปิดไม่ติด 27 มิ.ย. 2566 13:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 66 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล
1079นางผ่องพรรณ มีพรหม3-202 อาคารชุดพักอาศัยไฟไม่ติด 27 มิ.ย. 2566 13:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1080แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร20เอารังนกออกจากหลอดไฟชั้น3ฝั่งศว.27 มิ.ย. 2566 12:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ค. 66 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย
1081น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห่อง41627 มิ.ย. 2566 12:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด
1082น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้องเสีย1หลอดยาวห้อง41027 มิ.ย. 2566 12:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 1หลอด แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด
1083น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ออฟฟิตหน่วยที่พักอาศัยแอร์ชำรุดไม่เย็น27 มิ.ย. 2566 09:53 น.รับเรื่อง
27 มิ.ย. 66 12:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1084นายrutchanon pongtongอาคาร 50 พรรษาไฟเกิดอาการผิดปรกติ เบรคเกอร์ทริปตลอดเวลา ที่ตึก 50 พรรษา ครับ27 มิ.ย. 2566 08:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 66 15:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1085แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-202แอร์เสีย 2ตัว มันไม่เย็น26 มิ.ย. 2566 15:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ค. 66 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ร้านเกษทองมา
1086นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้องครัวหลอดไฟนีออนยาวขาด 2หลอดขี่26 มิ.ย. 2566 12:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย รอซื้อของ
1087น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาด1หลอดห้อง4-202/1(ยาว)26 มิ.ย. 2566 10:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ย. 66 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1088นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟหลังห้อง5-106ชำรุดสั้น1หลอด26 มิ.ย. 2566 06:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 08:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
1089แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ22-101แอร์?เสีย?2ตัวห้อง101 ชั้น?1? อ.22ค่ะ 25 มิ.ย. 2566 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ร้านเกษทองมาแอร์
1090นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หอนนทรีห้อง220/1ไฟเสีย(หลอดยาว) 1หลอด24 มิ.ย. 2566 11:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 10:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
1091น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-112แอร์ชำรุดเสียงดัง23 มิ.ย. 2566 16:29 น.รับเรื่อง
26 มิ.ย. 66 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1092นายจำนงค์ วงค์คำพระทางเข้าอ่างนครพนมหลอดไฟนีออนหลอดยาวไม่ออก23 มิ.ย. 2566 08:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ธ.ค. 66 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
1093นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 7ไฟส่องบันไดหน้าลิฟท์ไม่ออก(หลอดยาว)23 มิ.ย. 2566 08:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1094น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ติดตั้งสวิตซ์ไฟเปิด-ปิด บนเครื่องเขย่าจำนวน 1 ตัว22 มิ.ย. 2566 13:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 66 15:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1095นายวรากร คำชมภูห้องสมุดเดินรางปลั๊กไฟฟ้าเพิ่ม 1 จุด ความยาวไม่เกิน 10 เมตร22 มิ.ย. 2566 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1096น.ส.เกศรินทร์ บริบูรณ์โถงทางเดินหน้าห้อง 7-226 ไฟติดหลอดเดียวและกระพริบตลอดเวลา ส่งผลต่อสายตาขณะนั่งทำงาน22 มิ.ย. 2566 09:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1097น.ส.สุพรรณิการ์ สุภพล17-101หลอดไฟห้องน้ำขาด มีหลอดไฟพร้อมเปลี่ยน22 มิ.ย. 2566 06:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 มิ.ย. 66 15:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
1098น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-245แอร์ชำรุด21 มิ.ย. 2566 15:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ล้างแอร์
1099น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-302แอร์ชำรุดและเสียงดัง21 มิ.ย. 2566 15:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ล้างแอร์
1100น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-301แอร์ชำรุด21 มิ.ย. 2566 15:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 15:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ล้างแอร์
1101แม่บ้านอาคาร 13อ 13_212รีโมทแอร์เปิดไม่ได้ค่ะ21 มิ.ย. 2566 15:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 66 15:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1102แม่บ้านอาคาร 77-104/1สวิตช์ไฟชำรุดเปิดไม่ออก21 มิ.ย. 2566 11:19 น.รับเรื่อง
23 มิ.ย. 66 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1103น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟหน้าตู้เสื้อผ้าเสีย1หลอดสั้นห้อง40520 มิ.ย. 2566 13:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 มิ.ย. 66 15:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด
1104อาจารย์อภิรดี วังคะฮาตอาคาร 3-337พัดลมไม่ทำงาน ไม่สามารถระบายอากาศในห้องครัวได้ ปล. น้ำบนเพดานห้องครัวรั่ว เวลาฝนตกห้องเปียก 20 มิ.ย. 2566 12:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย รอซื้อของมาเปลี่ยน
1105แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_205หลอดไฟห้องเรียนขาด1หลอดค่ะ20 มิ.ย. 2566 12:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1106น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4เครื่องทําน้ำอุ่นไม่อุ่นห้อง4-121/120 มิ.ย. 2566 11:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 66 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1107น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4เครื่องทําน้ำอุ่นไม่อุ่นห้อง4-121/120 มิ.ย. 2566 11:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 66 15:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1108แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ20. โถงชั้น1-2ฝั่ง. ศว.โถงชั้น1พัดลมชำรุด1ตัวโถงชั้น2. 2ตัว. อ2020 มิ.ย. 2566 10:47 น.รับเรื่อง
23 มิ.ย. 66 10:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1109แม่บ้านอาคาร 66-104/2หลอดไฟห้องนํ้าหลอดตะเกียบ3หลอด20 มิ.ย. 2566 10:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ต.ค. 66 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1110น.ส.น.ส. อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลปิติ.18ห้อง308 ไแ104ไฟกลางห้องไม่สว่าง(กลองยาว)20 มิ.ย. 2566 07:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 66 11:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
1111แม่บ้านอาคาร 7หน้าลิฟท์ ชั้น 1อาคาร7หลอดไฟชำรุด 6 หลอดหลอดยาว19 มิ.ย. 2566 11:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1112นายจำนงค์ วงค์คำพระรอบๆ อาคาร 9ไฟโคมไม่ออก19 มิ.ย. 2566 11:00 น.รับเรื่อง
23 มิ.ย. 66 10:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1113น.ส.ชูวงศ์ กลิ่นเลขาห้องพัก 3-230 อาคารชุดพักอาศัย 1.หลอดไฟไม่ติดหลายจุด 1.1 หลอดไฟ(แบบยาว) ตำแหน่ง: กลางห้อง 1.2 หลอดไฟ(แบบยาว) ตำแหน่ง: ห้องครัว 1.3 หลอดไฟโคม(แบบขั้วหมุนเกลียว) ตำแหน่ง: โต๊ะทำงาน 1.4 หลอดไฟเพดาน(แบบขั้วหมุนเกลียว) ตำแหน่ง: ห้องน้ำ 1.5 หลอดไฟเพดาน(แบบขั้วหมุนเกลียว) ตำแหน่ง: ประตูทางเข้า 2. พัดลมดูดอากาศในครัวไม่ทำงาน19 มิ.ย. 2566 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1114นายจำนงค์ วงค์คำพระรอบๆ อาคาร 9ไฟโคมไม่ออก19 มิ.ย. 2566 09:20 น.ยกเลิกรายการ
23 มิ.ย. 66 10:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้
1115นายจำนงค์ วงค์คำพระทางแยกเข้าฝ่ายอาคารสปอร์ตไลท์ส่องป้ายไม่ออก19 มิ.ย. 2566 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 66 16:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1116นายจำนงค์ วงค์คำพระแยกหมุดวิทยาเขตไฟสปอร์ตไลท์ส่องเครื่องบินไม่ออก19 มิ.ย. 2566 09:07 น.รับเรื่อง
23 มิ.ย. 66 10:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1117นางพรีศรี พรมชารีอาคาร5หอนนทรีห้อง205ไฟดับหลอดไฟขาด หลอดยาว16 มิ.ย. 2566 15:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 มิ.ย. 66 15:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
1118แม่บ้านอาคาร 7บริเวณระเบียงและห้องแล็ปชั้น2-3-4ขอความอนุเคราะห์ถอดพัดลมลงมาเพื่อให้แม่บ้านล้างทำความสะอาด16 มิ.ย. 2566 11:04 น.รับเรื่อง
23 มิ.ย. 66 10:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1119น.ส.เกศรินทร์ บริบูรณ์อาคาร 6 ห้อง 6-203 (ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า)หลอดไฟขาด 18 หลอด16 มิ.ย. 2566 09:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ต.ค. 66 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1120แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14แอร์ห้องฟิตเนสไม่เย็นและมีเสียงดังมาก16 มิ.ย. 2566 08:39 น.รับเรื่อง
23 มิ.ย. 66 10:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1121น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16แอร์ห้องจ่ายกลางไม่เย็นมีแต่ลมร้อนค่ะ15 มิ.ย. 2566 15:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1122นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 2 - 101 (ห้องบัณฑฺิตศึกษาแอร์เสียใช้งานไม่ได้ 1 เครื่อง (เครื่องด้านขาวมือเมื่อเข้าประตู)15 มิ.ย. 2566 14:35 น.รับเรื่อง
23 มิ.ย. 66 12:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1123นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หอนนทรีห้องน้ำ 321/1 หลอดสั้น1หลอด 121/1 หลอดสั้น 1หลอด15 มิ.ย. 2566 13:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 มิ.ย. 66 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล แอลอีดี 10 วัตต์ 2 หลอด
1124แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10ทีวีไม่มีสัณญาณ 1 เครื่อง15 มิ.ย. 2566 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1125น.ส.เกศรินทร์ บริบูรณ์อาคาร 6 ห้อง 6-203 (ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า)แอร์ไม่เย็น 4 ตัว เย็นแค่ 1 ตัว15 มิ.ย. 2566 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ต.ค. 66 10:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดรูมเสีย สราวุฒิ/พัน
1126นายสุทธิเดช ปรีชารัมย์7-2101. แอร์ (เครื่องอยู่ในห้องด้านซ้ายมือ) เปิดติดไฟเข้า แต่ไม่ทำความเย็น 2. หลอดไฟในห้องกระพริบ ไม่สามารถเปิดไฟใช้งานได้ บางหลอดดับไปแล้ว ทั้งนี้ นายกีรติ มณีสาย และ น.ส.ปิยนุช เนตรคุณ ได้แจ้งแล้วเมื่อ 24 ม.ค. 2566 และ 24 ก.พ. 2566 ตามลำดับ14 มิ.ย. 2566 15:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1127น.ส.ระพีพรรณ มาเห็ม22-305/2แอร์ตัวที่อยู่ หน้าห้องเรียน 22-305/2 เปิดไม่ติด14 มิ.ย. 2566 15:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 66 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1128นายปณิธาน คราประยูร1-301แอร์สกปรก ล้างแอร์ 14 มิ.ย. 2566 14:02 น.รับเรื่อง
15 มิ.ย. 66 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1129นายrutchanon pongtongแปลง C1 อุทยานเกษตร 50 พรรษาเชื่อต่อสายไฟที่ชำรุด (ขาด)14 มิ.ย. 2566 11:49 น.รับเรื่อง
14 มิ.ย. 66 13:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1130นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยาน 50 พรรษาโรงสูบน้ำ B1หลอดไฟขาด(หลอดยาว)14 มิ.ย. 2566 11:47 น.รับเรื่อง
14 มิ.ย. 66 13:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1131น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง117ไฟกลางห้องเสีย(หลอดยาว)13 มิ.ย. 2566 20:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มิ.ย. 66 12:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ไพศาล
1132นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟหน้าอ่างล้างหน้าชำรุดสั้น1หลอดห้อง5-108/113 มิ.ย. 2566 19:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มิ.ย. 66 12:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ สั้น 2 หลอด ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
1133นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟหน้าอ่างล้างหน้าชำรุดสั้น1หลอดห้อง5-320/113 มิ.ย. 2566 18:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 14:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด ฉัตรชัย
1134นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ปลั้กไฟห้องน้ำชำรุดห้อง5-208/113 มิ.ย. 2566 18:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มิ.ย. 66 12:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
1135อาจารย์สุวคนธ์ สมไพรพิทักษ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ อาคาร 14แอร์ไม่มีความเย็นเงียบสนิท13 มิ.ย. 2566 15:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 มิ.ย. 66 13:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เติมนำ้ยา
1136แม่บ้านอาคาร 77-105/2หลอดไฟชำรุด13 มิ.ย. 2566 14:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1137แม่บ้านอาคาร 77-104/1สวิตช์ไฟเปิดติดบ้างไม่ติดบ้าง13 มิ.ย. 2566 14:11 น.รับเรื่อง
13 มิ.ย. 66 15:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1138แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ อาคาร 2ชั้น3ชั้น3ห้อง301 10ไฟหลอด 302 12ไฟหลอด 303 18ไฟหลอด 304 15ไฟหลอด หลอดไฟเสีย13 มิ.ย. 2566 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 16:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1139น.ส.ธัญรดี ดาบสมเด็จห้องหน่วยพัสดุ1 1-104ระบบโทรศัพท์ สายตรง เบอร์042-725059 ไม่สามารถติดต่อได้13 มิ.ย. 2566 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เบอร์ 042-725059 แจ้งยกเลิกนานแล้วครับ
1140น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องเครรื่องซักผ้าขาด(ยาว)13 มิ.ย. 2566 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1141อาจารย์สุวคนธ์ สมไพรพิทักษ์ห้องปฏิบัติครัว สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ อาคาร 14 ฝ้าเพดานรั่ว, เปลี่ยนหลอดไฟ, ตัวล็อคกระจกหลุด 13 มิ.ย. 2566 09:18 น.รับเรื่อง
20 มิ.ย. 66 08:28 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล,
1142แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15หลอดไฟขาด 2 หลอด (หลอดกลม)12 มิ.ย. 2566 15:56 น.รับเรื่อง
13 มิ.ย. 66 15:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1143แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2หลอดไฟยาวห้องเบเกอรี่เปิดไม่ออกสามหลอดค่ะ12 มิ.ย. 2566 14:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มิ.ย. 66 12:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 3 หลอด (ยาว)
1144น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟขาด2หลอดห้อง4-409.ยาว1หลอดสั้น1หลอดห้องครัว12 มิ.ย. 2566 12:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มิ.ย. 66 12:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด ยาว แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด สั้น
1145แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14แอร์รั่ว ตัวที่ 612 มิ.ย. 2566 11:46 น.รับเรื่อง
12 มิ.ย. 66 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1146แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ลิฟท์เสีย ฝั่งขวา12 มิ.ย. 2566 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มิ.ย. 66 12:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เบรคทริป เนื่องจากไฟดับ สราวุฒิ/พัน
1147แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19แอร์เสียห้องไปรษณี ห้อง 19-10112 มิ.ย. 2566 11:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มิ.ย. 66 12:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เบรคเกอร์ทริป
1148นายเกรียงไกร พัทยากร21-425แอร์เปิดไม่ติด12 มิ.ย. 2566 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 มิ.ย. 66 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน มดเข้าแมคเนติก แก้ไขเรียบร้อยครับ
1149น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง209หลอดไฟหน้าตู้เสื้อผาเสีย1หลอด(หลอดสั้น) หลอดไฟหน้าอ่างล้างหน้าเสีย1หลอด(หลอดตะเกียบ) ห้อง201หลอดไฟหน้าตู้เสื้อผ้าเสีย1หลอด(หลอดสั้น)11 มิ.ย. 2566 21:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มิ.ย. 66 12:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด แอลอีดี 10 วัตต์ (สั้น) 2 หลอด
1150น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟทางเดินชั้น1ขาดหน้าห้อง4-11511 มิ.ย. 2566 14:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มิ.ย. 66 12:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 10 วัตต์ (สั้น) 1 หลอด
1151น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18 หอตาลฟ้า ห้อง4111.ไฟห้องอาบน้ำเสีย (หลอดตะเกียบ1หลอด) 2.พัดลมเสีย09 มิ.ย. 2566 19:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มิ.ย. 66 12:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด
1152นางพรีศรี พรมชารีหอนนทรี5_102/1 ห้องน้ำไฟขาด 2หลอด หลอดสั้น09 มิ.ย. 2566 10:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มิ.ย. 66 15:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 2 หลอด ไพศาล/สมชาย
1153น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ 18 หอตาลฟ้า ห้อง110ไฟหลังห้องเสีย (หลอดสั้น1หลอด)09 มิ.ย. 2566 07:56 น.รับเรื่อง
09 มิ.ย. 66 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1154น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ 18 หอตาลฟ้า ห้อง110ไฟหลังห้องเสีย (หลอดสั้น1หลอด)09 มิ.ย. 2566 07:55 น.รับเรื่อง
09 มิ.ย. 66 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1155น.ส.สิรินาฏ เนติศรีห้องแลป 21-408 ชั้น 4 อาคาร 21คอมเพลสเซอร์ไม่ทำงาน แอร์ไม่เย็นค่ะ08 มิ.ย. 2566 15:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 มิ.ย. 66 14:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน มดเจ้าแมกเนติก
1156นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หอนนทรีสายพัดลมขาด08 มิ.ย. 2566 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มิ.ย. 66 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1157นายจำนงค์ วงค์คำพระไฟส่องเครื่องบินแยกหมุดวิทยาเขตไฟสปอร์ตไลท์เปิดแล้วไม่ติด08 มิ.ย. 2566 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มิ.ย. 66 12:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1158นางพรีศรี พรมชารี5_110พัดลมเสีย07 มิ.ย. 2566 11:05 น.รับเรื่อง
07 มิ.ย. 66 12:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1159นางพรีศรี พรมชารี5_110พัดลมเสีย07 มิ.ย. 2566 11:04 น.รับเรื่อง
07 มิ.ย. 66 12:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1160แม่บ้านอาคาร 9อ,9ชั้น1เปลื่ยนหลอดไฟห้องเจ้าที่คะ ห้อง 103=5 หลอด ห้อง 104 =3 หลอด หอ้ง105=6 หลอด หอ้งน้ำชาย=1 หลอด หลอดยาวทั้งหมดค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ07 มิ.ย. 2566 09:52 น.รับเรื่อง
07 มิ.ย. 66 12:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1161แม่บ้านอาคาร 7ชั้น 1 หน้าบันไดโซนกลางรางไฟหลุดออกจากกรอบ ลักษณะ คล้ายจะหลุดลงมา 07 มิ.ย. 2566 08:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1162นายทรงวุฒิ แพนบุตร9-202 ห้องควบคุมห้องระพี สาคริกแอร์ในห้องควบคุมเสีย ไม่เย็น07 มิ.ย. 2566 08:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 66 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1163น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์เสาร์สัญญาณดีแทคได้รับเข้าเจ้าหน้าที่บริษัทดีแทค ว่าเสาร์ดีแทคไฟดับ อยากให้เจ้าหน้าที่หรือช่างไฟของมหาวิทยาลัยเช็คให้หน่อยว่าเกิดจากอะไรค่ะ07 มิ.ย. 2566 07:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 66 12:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย สายไฟฟ้าขาด
1164น.ส.เสริมศิริ วศิษฏ์นิฏิวัฒน์อาคาร9 ห้องสมุด บริเวณเคาน์เตอร์บริการหลอดเหนือเคาน์เตอร์ ขาดทั้งหมด 3หลอด มืดมาก06 มิ.ย. 2566 11:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 66 15:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย
1165นายสวโรจน์ บ่อทองห้อง 9-207 (ด้านใน) อาคาร 9ไฟฟ้าไม่ติด ทั้ง 2 จุด ตามภาพ 06 มิ.ย. 2566 10:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 16:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1166น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ 1.หลอดไฟยาวหน้ากระจก ห้องน้ำหญิง ฝั่ง รปภ.ชำรุด 1 หลอด 2.หลอดไฟกลมห้องน้ำชาย ฝั่ง รปภ. ชำรุด 1 หลอด06 มิ.ย. 2566 10:33 น.รับเรื่อง
07 มิ.ย. 66 12:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1167นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 (คณะสาธารณสุขศาสตร์)ปลั๊กไฟติดผนังใช้งานไม่ได้ ห้อง 20 - 403 และ 20 - 406 (เปิดคอมฯใช้งานไม่ได้) แต่ไฟฟ้าแสงสว่างเพดานใช้งานได้ค่ะ06 มิ.ย. 2566 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 66 12:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1168นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 (คณะสาธารณสุขศาสตร์)หลอดไฟดับเพิ่มจากที่เคยแจ้งไป ณ วันที่ 6 มิ.ย. 66 มีหลอดไฟเสีย (หลอดเล็กยาว)ดังนี้ 1) ห้อง 20 - 401 จำนวน 4 หลอด 2) ห้อง 20 - 402 จำนวน 3 หลอด 3) ห้อง 20 - 403 จำนวน 13 หลอด 4) ห้อง 20 - 406 จำนวน 4 หลอด 5) ห้อง 20- 408 จำนวน 4 หลอด หลอดไฟทางเดินส่วนกลาง (หลอดกลมเล็ก) 26 หลอด06 มิ.ย. 2566 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ค. 66 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, t5 16 วัตต์ 28 หลอด ขั้วG24 แบบเอียง 26 ตัว แอลอีดี 7 วัตตื 26 หลอด
1169น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-107 (ห้องสารบรรณ)หลอดไฟขาด 4 หลอด(2 ราง)06 มิ.ย. 2566 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 66 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1170นางวนิดา พิลาชัยห้อง 1-109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการไฟตก เวลา 09.10 น. แล้วหลอดไฟก็ขาด ชำรุด06 มิ.ย. 2566 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 66 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1171นางธรรนอง หนูดาอ.10ไฟใม่เข้าในห้องอาหาร 06 มิ.ย. 2566 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 66 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1172แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10ปลั๊กเสียบถังน้ำเย็นไฟไม่เข้า (ห้องอาจารย์ )06 มิ.ย. 2566 08:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 66 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
1173น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18 หอตาลฟ้าไฟตรงบันไดจากชั้นล่างขึ้นมาชั่น1 (ข้างซักผ้าหยอดเหรียญ) เสีย3หลอด (หลอดยาว)03 มิ.ย. 2566 18:56 น.รับเรื่อง
06 มิ.ย. 66 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1174นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้องซักผ้าน๊อดหลวม02 มิ.ย. 2566 10:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ค. 66 11:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1175น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10เครื่องลวกช้อนที่โรงอาหารใช้งานไม่ได้ค่ะ 02 มิ.ย. 2566 10:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 66 09:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
1176น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม19-101/1 (อาคาร 19 ห้องไปรษณีย์)แอร์ไม่ทำงาน02 มิ.ย. 2566 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 66 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1177น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟในห้องขาด1หลอดห้อง4-120(ยาว)02 มิ.ย. 2566 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 66 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล
1178น.ส.เกศรินทร์ บริบูรณ์7-410/1แอร์ไม่เย็น คอมเพลสเซอร์ไม่ทำงาน02 มิ.ย. 2566 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 66 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แคปรันนิ่ง 65 ไมโคร 1 ตัว แคปพัดลมคอยล์ร้อน 6 ไมโคร 1 ตัว สราวุฒิ/พัน
1179นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แจ้งหลอดไฟหน้าหอชำรุดสั้น1หลอดยาว1หลอด01 มิ.ย. 2566 16:51 น.รับเรื่อง
02 มิ.ย. 66 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1180นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แจ้งสวิชต์ไฟโรงจอดรถช็อตเปิดไม่ได้01 มิ.ย. 2566 16:48 น.ยกเลิกรายการ
02 มิ.ย. 66 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้ครับ
1181นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แจ้งสวิชต์ไฟโรงจอดรถช็อตเปิดไม่ได้01 มิ.ย. 2566 16:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 66 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัน
1182นายวีรชาติ อักษรศักดิ์7-114/2หลอดไฟภายในห้องชำรุด จำนวน 4 หลอด01 มิ.ย. 2566 09:09 น.รับเรื่อง
01 มิ.ย. 66 13:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1183นางกาญจนา มังทะโรงอาหารอาคาร 10หลอดไฟห้องน้ำชายชำรุด01 มิ.ย. 2566 08:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 66 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
1184น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟในห้องขาด1หลอดห้อง4-312(ยาว)31 พ.ค. 2566 09:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 66 10:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
1185น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องครัวขาด1หลอด(สั้น).ห้อง4-42231 พ.ค. 2566 09:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 66 10:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
1186น.ส.นิภาพร เมษา7-321ตูดควันไม่ทำงาน30 พ.ค. 2566 15:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 67 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1187น.ส.นิภาพร เมษา7-321ตูดควันไม่ทำงาน30 พ.ค. 2566 15:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 67 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1188น.ส.นิภาพร เมษา7-321พัดลมเพดานใช้งานไม่ได้30 พ.ค. 2566 15:34 น.รับเรื่อง
31 พ.ค. 66 12:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1189น.ส.นิภาพร เมษา7-321พัดลมเพดานใช้งานไม่ได้30 พ.ค. 2566 15:34 น.รับเรื่อง
31 พ.ค. 66 12:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1190น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139แอร์ไม่เย็น30 พ.ค. 2566 10:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 66 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1191น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟขาดห้อง4-422(ยาว)30 พ.ค. 2566 08:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 66 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
1192น.ส.ธนิกา ขันอาสา7-417/1หลังจากช่างมาแกะฝาครอบแอร์ออกเพราะเซนเซอร์รีโมทไม่ทำงาน ทำให้ปิดเครื่องไม่ได้ แต่แอร์ก็ยังไม่เย็นค่ะ ไม่สามารถปรับลดอุณหภูมิลงได้ สรุป หลังจากมาซ่อมแล้วเมื่อวันที่ 29 เวลา 13.30 น. ตอนนี้เวลา 15.40 น. แอร์ก็ยังไม่เย็นค่ะ29 พ.ค. 2566 15:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 66 10:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เปลี่ยนคาปาซิเตอร์
1193นายชวนชม ยุติธรรมอ.7 ชั้น1ท่อน้ำทิ้งแอร์รั่วใส่พื้นอาคาร ข้างร้านถ่ายเอกสาร อาคาร 7 29 พ.ค. 2566 15:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มิ.ย. 66 12:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1194นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อ.7 ชั้น1ท่อน้ำทิ้งแอร์รั่วใส่พื้นอาคาร ข้างร้านถ่ายเอกสาร อาคาร 7 29 พ.ค. 2566 15:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มิ.ย. 66 12:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1195แม่บ้านอาคาร 77-417/1ปิดแอร์ด้วยรีโมท์ไม่ใด้(แต่รีโมท์ไม่ใด้ชำรุดแต่อย่างใด)29 พ.ค. 2566 13:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 66 10:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1196แม่บ้านอาคาร 77-217/5แอร์น้ำรั่ว29 พ.ค. 2566 11:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 12:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1197น.ส.จิราวรรณ์ เมืองนาค7-323ฟลอดไฟไม่ติด 1 หลอดค่ะ 29 พ.ค. 2566 10:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1198น.ส.กนกพร ศรีโคตรแอร์ด้านหลังธุรการกองบริการกลาง งานอาคารฯมีน้ำหยดลงมา ท่อน้ำเคยรั่ว 29 พ.ค. 2566 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 66 08:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1199นายจำนงค์ วงค์คำพระแยกอาคาร 6-ประตู 2ไฟถนนขาด 4 หลอด29 พ.ค. 2566 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 มิ.ย. 66 14:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1200นายจำนงค์ วงค์คำพระแยกหมุดวิทยาเขตฯ-แยกอาคาร 6ไฟถนนหมายเลข 2 ขาด 5 หลอด29 พ.ค. 2566 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 มิ.ย. 66 14:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1201นายจำนงค์ วงค์คำพระแยกหน้าหอพักหญิงไฟถนนขาด 1 หลอด29 พ.ค. 2566 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย ฟิวส์กระปุก 1 ตัว
1202นายจำนงค์ วงค์คำพระหน้าบ้านพักบุคลากร หลังที่ 3 ฝ่ายอาคารสถานที่ไฟสปอร์ตไลท์ไม่ออก29 พ.ค. 2566 08:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 66 16:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/สมชาย
1203นางนิลเนตร ชาเบาะไฟเสียหลักตึกอาคาร 9 และไฟ้เส้นทางเดิน 3 ชั้น อ.9หลอดไฟเสีย26 พ.ค. 2566 15:28 น.รับเรื่อง
30 พ.ค. 66 08:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1204นายจำนงค์ วงค์คำพระหลังหอพักชายถึงประตู 6หลอดไฟถนนขาด26 พ.ค. 2566 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 66 12:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
1205แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9แจ้งขอล้างแอร์ห้องเรียน ห้อง 9-209-9-210 แจ้งของล้างพัดลมห้องน้ำชาย -ชาย ห้อง 2 ตัว26 พ.ค. 2566 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 66 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1206นายจำนงค์ วงค์คำพระแยกทางเข้า อ.1 ถึงแยก อ.10ไฟถนนไม่ออก 7 หลอด26 พ.ค. 2566 08:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 66 12:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
1207นายจำนงค์ วงค์คำพระไฟส่องป้าย และทางเข้าประตู 1ไฟสปรอตไลท์ไม่ออก26 พ.ค. 2566 08:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 66 12:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
1208แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-102แอร์เสีย เปิดปิดไม่ได้ค่ะ25 พ.ค. 2566 16:00 น.รับเรื่อง
26 พ.ค. 66 14:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1209นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 2 ห้อง 2 - 101 (ผลิตภัณฑ์สมุนไพร) แอร์เสียใช้งานไม่ได้ ห้อง บัณฑิตศึกษาคณะสาธารณสุข ชั้น 1 แอร์เสีย 1 ตัว 25 พ.ค. 2566 14:32 น.กำลังดำเนินการ
26 พ.ค. 66 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คอมเพรสเชอร์เสีย ตั้งเรื่องสืบราคาครับ
1210นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 หลอดไฟทางเดินส่วนกลาง หน้าลิฟ และห้องน้ำหญิง เสีย 26 หลอด หลอดไฟห้องทำงานเสีย ดังนี้ ห้อง 403 จำนวน 4 หลอด ห้อง 402 จำนวน 3 หลอด ห้อง 406 จำนวน 2 หลอด25 พ.ค. 2566 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 16:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1211นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 403หลอดไฟเพดาน (หลอดยาว) เสีย 4 หลอด (ต้องการให้เปลี่ยนด่วนมากเนื่องจากต้องนั่งทำงานทั้งวันแสงไม่พอ)25 พ.ค. 2566 10:30 น.รับเรื่อง
25 พ.ค. 66 12:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1212น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติปั๊มน้ำอัตโนมัติภายในอาคารวิจัยและพัฒนาระบบตัดไฟอัตโนมัติไม่ทำงาน(ปั๊มทำงานตลอดเวลา)25 พ.ค. 2566 10:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 66 14:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1213น.ส.ธัญรดี ดาบสมเด็จ1-104 ย้ายปลั๊กไฟภายในห้องทำงาน และซ่อมฝ้าเพดานเนื่องจากน้ำฝนรั่วเข้าห้องทำงานตามเสา25 พ.ค. 2566 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1214น.ส.จิตรลดา ฦๅชา20-403 ห้องพักอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์หลอดไฟชำรุด แสงสว่างไม่เพียงพอต่อการทำงาน ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนหลอดไฟให้ด้วยนะคะ24 พ.ค. 2566 10:16 น.รับเรื่อง
24 พ.ค. 66 13:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1215น.ส.กชพรรณ ผาใต้อาคารบริหาร ชั้น 1 ห้อง 1-106 (ห้องสารบรรณ2)แอร์ไม่เย็น มีแต่ลม23 พ.ค. 2566 15:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 เม.ย. 67 10:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1216น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-106แอร์ชำรุด23 พ.ค. 2566 14:23 น.รับเรื่อง
23 พ.ค. 66 14:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1217แม่บ้านอาคาร 13204แอร เบเกอร์เปิด ปิดแอร์ช็อคค่ะ23 พ.ค. 2566 10:36 น.รับเรื่อง
23 พ.ค. 66 14:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1218อาจารย์บุศราวรรณ ไชยะ8/2ต่อระบบไฟของบูธทดสอบชิมที่ตั้งอยู่ในห้องเรียน อาคาร 8/223 พ.ค. 2566 10:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1219น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-411แอร์เสียเปิดไม่ติด 23 พ.ค. 2566 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 16:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน คาปาชิเตอร์ 80 ไมโคร 1 ตัว คาปาชิเตอร์ 6 ไมโคร 1 ตัว
1220แม่บ้านอาคาร 77-223แอร์ไม่เย็น22 พ.ค. 2566 15:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 67 16:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัดลมคอยล์ร้อน เสีย 1 ตัว รูมแอร์ 1 ตัว สราวุฒิ/พัน
1221น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ1-405แอร์ไม่เย็น มีแค่ลมเบาๆ ออก ปรับอุณภูมิแล้วก็ยังไม่ดีขึ้น22 พ.ค. 2566 12:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 66 10:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1222แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21แอร์เสีย ห้อง 21-20222 พ.ค. 2566 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ค. 66 09:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1223แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร20แอร์ห้องเบเกอรี่ปุ่มกดเสียชั้น2และชั้น4แอร์ไม่เย็นห้อง20-418-42122 พ.ค. 2566 11:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ค. 66 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อยู้ในขั้นตอนปรับแผน ปี2566 ร้านเกษทองมา
1224นายจำนงค์ วงค์คำพระแยกหอพักชายถึงประตู6ไฟส่องถนนไม่ออก 4 หลอด22 พ.ค. 2566 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 66 12:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ แอลอีดี 36 วัตต์ 7 หลอด หลอด 250 วัตต์ 5 หลอด โซเดียม ฟิวส์กระปุก 15 ตัว
1225นายจำนงค์ วงค์คำพระจากวงเวียนถึงป้อมประตู 1ไฟส่องสว่างถนนหมายเลข1ไม่ออก1ลาย22 พ.ค. 2566 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 66 12:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
1226นายสุรไกร เจือจันทึก9-306 และ 9-209ตรวจเช็คปลั๊กไฟ เนื่องจากไปไม่เข้าหลายจุด22 พ.ค. 2566 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 66 11:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1227นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ ปั๊มน้ำสูบน้ำไม่ได้ เนื่องจากท่อดูดน้ำลงไปไม่ถึงระดับที่จะสูบน้ำได้22 พ.ค. 2566 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 67 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1228น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานเกษตร 50 พรรษาฯ1 มอเตอร์ ปกติ ทอดูดซึนรั่ว หัวน๊อต 2 มอเตอร์ ปกติ22 พ.ค. 2566 08:56 น.รับเรื่อง
02 มิ.ย. 66 13:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1229น.ส.นิภาพร เมษา7-321ตู้ดูดควันไม่ทำงานค่ะ19 พ.ค. 2566 14:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 67 15:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1230น.ส.นิภาพร เมษา7-321ตู้ดูดควันไม่ทำงานค่ะ19 พ.ค. 2566 14:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 67 15:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1231น.ส.นิภาพร เมษา7-321พัดลมดูดอากาศไม่ทำงาน 2 ตัวค่า19 พ.ค. 2566 14:17 น.รับเรื่อง
22 พ.ค. 66 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1232น.ส.นิภาพร เมษา7-321พัดลมดูดอากาศไม่ทำงาน 2 ตัวค่า19 พ.ค. 2566 14:17 น.รับเรื่อง
22 พ.ค. 66 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1233น.ส.นิภาพร เมษา7-321พัดลมใบพัดหัก 1 ตัวค่ะ ไม่สามารถเปิดใช้งานได้รบกวนซ่อมให้ก่อนเปิดเทอมค่า19 พ.ค. 2566 14:15 น.รับเรื่อง
22 พ.ค. 66 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1234น.ส.นิภาพร เมษา7-321พัดลมใบพัดหัก 1 ตัวค่ะ ไม่สามารถเปิดใช้งานได้รบกวนซ่อมให้ก่อนเปิดเทอมค่า19 พ.ค. 2566 14:15 น.รับเรื่อง
22 พ.ค. 66 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1235น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ 1 มอเตอร์ ปกติ ท่อดูดซีนรั่ว หัวน๊อต 2 มอเตอร์ ปกติ ลูกปืนเพลาดูดน้ำแตก 18 พ.ค. 2566 15:26 น.ยกเลิกรายการ
22 พ.ค. 66 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สถานที่ผิด
1236แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-315แอร์ไม่เย็น18 พ.ค. 2566 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 พ.ค. 66 13:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1237น.ส.ธัญรดี ดาบสมเด็จ1-104แอร์ เสีย ไม่มีความเย็น เนื่องจากไฟฟ้าช๊อต18 พ.ค. 2566 10:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนเครื่องย้ายจากอาคาร19ห้อง VIP 1 เครื่อง 36,000 บีทียู ร้านนายแอร์แอนเซอร์วิช
1238น.ส.พชรธรณ์ โอภาสหลอดไฟเสีย 2 หลอด- 16 พ.ค. 2566 09:38 น.รับเรื่อง
16 พ.ค. 66 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1239แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19หลอดไฟขาด 17 หลอด ห้อง 19-10815 พ.ค. 2566 15:16 น.รับเรื่อง
15 พ.ค. 66 16:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1240น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาลิฟท์อาคาร 21 ฝั่งขวามือกดเปิดไม่ได้15 พ.ค. 2566 14:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ค. 66 11:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1241น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-208 ห้องธุรการคณะ ทอ .ไฟเพดานขาด 1 หลอด 15 พ.ค. 2566 14:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 เม.ย. 67 14:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1242แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10เบรกเกอร์ชำรุด 1 หนึ่งตัว15 พ.ค. 2566 10:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 พ.ค. 66 16:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เบรคเกอร์ 30 แอมป์ 1 ตัว ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1243แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ลิฟท์เสีย15 พ.ค. 2566 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ค. 66 11:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กำลังดำเนินการ
1244นายจำนงค์ วงค์คำพระศูนย์รปภ. อาคาร 14หลอดไฟขาด 5 หลอด15 พ.ค. 2566 08:36 น.รับเรื่อง
15 พ.ค. 66 13:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1245นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 6หลอดไฟขาด(หลอดยาว)15 พ.ค. 2566 08:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 มิ.ย. 66 14:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1246แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13แอร์เสีย ห้อง 13-207 -13-208 /1 ห้องละ 2 ตัว12 พ.ค. 2566 14:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 16:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ร้านเกษทองมา 10/7/66
1247น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์อาคาร 20 ฝั่งศว. ห้องพักอ.นิติศาสตร์ (ห้องพักอ.การเงินเดิม)แอร์เสีย เปิดไม่ได้คะ รบกวนมาช่วยดู เนื่องจากจะมีอาจารย์ย้ายเข้ามาพัก 6 ท่านคะ12 พ.ค. 2566 13:22 น.กำลังดำเนินการ
22 พ.ค. 66 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อยู่ในขั้นตอนปรับแผนครับ
1248น.ส.พชรธรณ์ โอภาสประชาสัมพันธ์ (1-101)แอร์ไม่เย็น 12 พ.ค. 2566 11:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ค. 66 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เติมนำ้่ยา แวคคั่มใหม่ สราวุฒิ/พัน
1249น.ส.น.ส. อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์อาคาร18 หอพักหญิงตาลฟ้าหลอดไฟห้อง101เสีย หลอดไฟหน้าตู้เสื้อผ้าเสีย1หลอด(หลอดสั้น) หลอดไฟระเบียงหลังห้องเสีย1หลอด(หลอดสั้น) หลอดไฟหน้าอ่างล้างหน้าเสีย1หลอด(หลอดตะเกียบ)11 พ.ค. 2566 15:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 พ.ค. 66 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 18 วัตต์ 2 หลอด แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด สราวุฒิ/พัน
1250น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติปั้มน้ำระบบโซล่าเซลล์ ไม่ทำงาน 11 พ.ค. 2566 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 66 12:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1251นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 หลอดไฟขาด 2หลอด11 พ.ค. 2566 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 15:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1252แม่บ้านอาคาร 7 7-217/4แอร์ไม่เย็น11 พ.ค. 2566 10:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ค. 66 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1253แม่บ้านฝ่าย อาคารฯห้องสมุด 24 ชั่วโมงแอร์เสีย 2 ตัว10 พ.ค. 2566 10:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 13:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คอมเพรสเชอร์เสีย 2 แผงคอยล์ร้อนรั่ว 1 ระบบตัน
1254น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-313 (แอร์ตัวที่ 2 ด้านใน)แอร์มีไอร้อน ปรับ-ลดอุณหภูมิไม่ได้ 10 พ.ค. 2566 09:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ค. 66 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1255แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13หลอดไฟกระพริบ ห้อง 13-20510 พ.ค. 2566 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ค. 67 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1256นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ไฟทางเดินชั้น 2 หน้าห้อง 3-233/1หลอดไฟส้ันเสีย 1 หลอด09 พ.ค. 2566 22:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 มี.ค. 67 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1257นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 มุกหน้า ฝั่งสำนักงานที่พักอาศัยหลอดไฟยาวเสีย 2 หลอด09 พ.ค. 2566 22:10 น.รับเรื่อง
10 พ.ค. 66 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1258นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ไฟโรงจอดรถติดถนนหมาย 9หลอดไฟยาว เสีียจำนวน 5 หลอดใช้งานไม่ได้09 พ.ค. 2566 22:03 น.รับเรื่อง
10 พ.ค. 66 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1259นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย9-203/1แอร์ไม่เย็น มีแต่ลม09 พ.ค. 2566 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ค. 66 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1260นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 ชั้น 4 บริเวนทางเดินส่วนกลาง (หน้าห้อง 408)หลอดไฟเสีย /(กระพริบตลิดเวลา)08 พ.ค. 2566 16:07 น.รับเรื่อง
09 พ.ค. 66 08:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1261น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4แอร์เปิดแล้วมีแต่ลมร้อนออกมาแอร์ไม่เย็น08 พ.ค. 2566 13:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 66 15:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอร์ทำงานปกติ ที่เย็นไม่ฉำ่เพราะอากาศข้างนอกร้อนมาก40-45องศาทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักเป็น2เท่าจึงไม่ค่อยฉำ่เท่าไร
1262น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-208 ห้องธุรการคณะ ทอ .แอร์ไม่ทำงาน08 พ.ค. 2566 13:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ค. 66 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1263นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง210หลอดไฟนีออนสั้น 1 หลอด08 พ.ค. 2566 12:39 น.รับเรื่อง
09 พ.ค. 66 08:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1264แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-412แอร์ไม่เย็นเท่าที่ควร เวลาใช้งานมีความเย็นออกมาบ้าง แต่ไม่เย็นฉ่ำ เหมือนที่เคย08 พ.ค. 2566 11:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 66 15:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอร์ทำงานปกติ ที่เย็นไม่ฉำ่เพราะอากาศข้างนอกร้อนมาก40-45องศาทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักเป็น2เท่าจึงไม่ค่อยฉำ่เท่าไรครับ
1265แม่บ้านอาคาร 77-211/5แอร์ ปิด ด้วย รีโมทไม่ได้ ทั้งๆที่รีโมทไม่ได้เสียใช้ได้เป็นปกติ เวลาเปิดก็เปิดได้ปกติ แต่พอจะปิดรีโมทก็ไม่ สามารถปิดได้08 พ.ค. 2566 11:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 66 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1266น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติหลอดไฟถนนบริเวณบ่อจระเข้ ชำรุดเนื่องจากพายุ 1หลอด 08 พ.ค. 2566 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ค. 66 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1267นางนิลเนตร ชาเบาะ9-206หลอดไฟดับจำนวน 15 หลอด08 พ.ค. 2566 10:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 15:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1268แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-110ชั้น1ฝั่งศ.วห้องนำ้หญิงชั้น1ฝั่ง . ศว.หลอดไฟขาด2หลอดหลอดผอมยาว08 พ.ค. 2566 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ค. 66 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี T5 2 หลอด ไพศาล/สมชาย
1269นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่)ใบพัดลมเล้าไก่ไข่แตกชำรุด รบกวนเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยครับ08 พ.ค. 2566 08:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ค. 66 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล ย้ายจากโรงหมูมาโรงไก่ไข่ 1 ชุด
1270น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ1-401 และ 1-405ห้อง1-401 ช่างมาย้ายแอร์ย้ายออกแล้ว เปิดแอร์ตัวอื่นไม่ได้ ห้อง 1-405 แอร์ไม่เย็น06 พ.ค. 2566 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 พ.ค. 66 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไม่เอาเบรคเกอร์ขึ้น ฉัตรชัย
1271น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18 หอพักตาลฟ้าไฟถนนหน้าอาคาร17และ อาคาร18 เสีย03 พ.ค. 2566 23:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 16:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1272แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1แอร์ไม่เย็น ห้อง 8/1-10703 พ.ค. 2566 10:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ค. 66 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน มดเข้าแม็กเนติก
1273แม่บ้านอาคาร 13อ 13_205หลอดไฟห้องเรียนขาด 1หลอดค่ะ03 พ.ค. 2566 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 66 15:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1274แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-102แอร์ห้องพักเจ้าหน้าที่ไม่เย็นค่ะ 03 พ.ค. 2566 09:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ค. 66 15:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1275อาจารย์บุศราวรรณ ไชยะอาคาร 8/2เนื่องจากจะทำการย้ายบูธชิมออกจากห้องเรียนแต่ต้องทำการตัดระบบไฟภายในก่อนถึงจะทำการย้ายได้ รบกวนช่างไฟมาตัดระบบไฟให้ด้วยค่ะ 03 พ.ค. 2566 08:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ค. 66 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
1276น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-312หลอดไฟขาด 2 หลอด02 พ.ค. 2566 15:26 น.รับเรื่อง
02 พ.ค. 66 16:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1277น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-312คอมเพรสเซอร์แอร์ไม่ทำงาน02 พ.ค. 2566 15:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ค. 66 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1278แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 7แอร์กดปุ่มรีโมทไม่ได้ ห้อง 7-22002 พ.ค. 2566 11:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 09:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1279นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่)พัดลมเล้าไก่ไข่ไม่ทำงาน มอเตอร์ไม่หมุน รบกวนเข้ามาตรวจสอบและแก้ไขให้ด่วนครับ เนื่องจากอากาศร้อนมาก ไก่อาจตายได้02 พ.ค. 2566 09:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ค. 66 10:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1280นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคารปฏิบัติการและโรงปุ๋ย(ฟาร์มพืช)หลอดไฟขาด(หลอดยาว)02 พ.ค. 2566 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 66 12:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1281แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แอร์ห้องเบเกอรี่เสียเปิดแล้วไม่ทำงานแจ้งด่วนค่ะ28 เม.ย. 2566 11:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ค. 66 13:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มีคนเอาเบรคเกอร์ลง ดำเนินการเรียบร้อยเเล้ว สราวุมิ/พัน
1282นางบุญวาสนา ฉิมศรีอ.3หลอดไฟชำรุด 1หลอดตะเกียบ ออฟฟิศหน่วยที่พัก28 เม.ย. 2566 11:03 น.รับเรื่อง
02 พ.ค. 66 12:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1283อาจารย์วราภรณ์ พ่วงบุตร์อาคาร 13 ห้องเรียน 13-205แจ้งเปลี่ยนหลอดไฟยาว 1 หลอดในห้องเรียน 13-20528 เม.ย. 2566 09:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ค. 67 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1284น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ เครื่องปรับอากาศ ห้องนิทรรศการ ไม่ทำงาน 3 เครื่อง27 เม.ย. 2566 18:23 น.รับเรื่อง
28 เม.ย. 66 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1285นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร1เครื่องปั้มน้ำพุเสีย27 เม.ย. 2566 09:21 น.รับเรื่อง
27 เม.ย. 66 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1286แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ลิฟท์เสีย ฝั่ง ศ.ว26 เม.ย. 2566 11:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 เม.ย. 66 16:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แก้ไขเรีบยร้อยครับ
1287นายประยุทธ สุวรรณาอาคารปฏิบัติการเครื่องกล (8/1) ห้องเรียน CNCห้องเรียน CNC แอร์ไม่เย็น26 เม.ย. 2566 11:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 66 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนคาปาซิเตอร์ใหม่ ช่างรับเหมาเข้ามาดำเนิการเสร็จเรียบร้อย
1288น.ส.สุภัคนรี สัตตะโส7-409/1แอร์ไม่ทำความเย็นค่ะ25 เม.ย. 2566 14:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัดลมคอยล์ร้อนพร้อมใบพัด ขนาด ๔๓,๐๐๐ บีทียู (PANASONIC ) ๗-๔๐๙/๑ ตั้งเรื่องสืบราคา ร้านเกษทองมาแอร์
1289น.ส.มยุรัตน์ ถิตย์ประเดิมงานคลังและพัสดุ ชั้น 2 อาคารบริหารขอยืมปลั๊กพ่วง 3 ชุด ***วรวรรญษ์โทรแจ้งล่วงหน้าแล้วค่ะ25 เม.ย. 2566 11:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 เม.ย. 66 13:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, นำส่งเรียบร้อย
1290แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-412แอร์ไม่เย็น25 เม.ย. 2566 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 66 16:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน/ฉัตรชัย เปลี่ยนหลอดตาแมว LED 1 หลอด
1291แม่บ้านอาคาร 1ห้องอินทนิลน้ำชั้น2แอร์ไม่เย็น25 เม.ย. 2566 09:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คอมเพรสเซอร์เสีย สราวุฒิ/พัน เกษทองมาแอร์
1292น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-313 แอร์มีไอร้อน อุณภูมิสูง ปรับลด-เพิ่ม อุณภูมิไม่ได้ 24 เม.ย. 2566 16:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 เม.ย. 66 13:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มดเข้าแม๊กเนติก พัน
1293น.ส.กนกทิพย์ โคตรสำราญห้องทำงาน 7-411/1ต่อปลั๊กไฟ เพื่อเสียบกับเครื่องถ่ายเอกสารคณะ วว.ตอนนี้ต้องใช้ปลั๊กพ่วงเพื่อมาเสียบในห้องทำงาน ทำให้ไม่สามารถปิดประตูห้องทำงานได้ สิ้งเปลืองแอร์ รบกวนฝ่ายอาคารช่วยมาดำเนินให้ในช่วงปิดเทอมให้แล้วเสร็จด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ24 เม.ย. 2566 15:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1294แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 7แอร์ไม่เย็นมอเตอร์เสีย ห้อง 7-210/124 เม.ย. 2566 11:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 12:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มอเตอร์คอยืลเย็นเสีย ร้านเกษทองมาแอร์
1295น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ1.ปั้มน้ำเข้าตึก สูบน้ำเข้าตึก 2.ปั้มน้ำ ร้านค้าไม่ทำงาน24 เม.ย. 2566 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 เม.ย. 66 11:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
1296นายrutchanon pongtongอาคารอำนวยการอุทยานเกษตร 50 พรรษาฟิวส์ตก 1 สาย 24 เม.ย. 2566 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 เม.ย. 66 11:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนฟิวส์แรงสูง 3 เส้น 20-10-15 A ประดิษฐ์/สมชาย สามแยก-อ.50-โรงสูบ
1297นายปัญญา ไพจันทร์1-109 อาคารบริหารแอร์ยี่ห้อ Saijo Denki ไม่เย็น (เครื่องซ้ายมือ)21 เม.ย. 2566 17:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดบอรดวงจรคอลย์ร้อนเสีย-คอลย์เย็นเสีย พัน/สราวุฒิ เกษทองมาแอร์
1298น.ส.นิภาพร เมษา7-321ตู้ดูดควันไม่ทำงาน อาการคือ มีไฟเข้าเครื่องแต่ระบบดูดควันของเครื่องไม่ทำงาน21 เม.ย. 2566 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 เม.ย. 66 16:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เบรคเกอรืทริป สราวุฒิ
1299น.ส.นิภาพร เมษา7-321ตู้ดูดควันไม่ทำงาน อาการคือ มีไฟเข้าเครื่องแต่ระบบดูดควันของเครื่องไม่ทำงาน21 เม.ย. 2566 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 เม.ย. 66 16:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เบรคเกอรืทริป สราวุฒิ
1300น.ส.นิภาพร เมษา7-321พัดลมไม่หมุน 1 ตัว และอาการที่เห็นชัดเจนคือใบพัดแตกหัก21 เม.ย. 2566 11:40 น.รับเรื่อง
21 เม.ย. 66 15:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1301น.ส.นิภาพร เมษา7-321พัดลมไม่หมุน 1 ตัว และอาการที่เห็นชัดเจนคือใบพัดแตกหัก21 เม.ย. 2566 11:40 น.รับเรื่อง
21 เม.ย. 66 15:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1302นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 2 -101 (ห้องธุรการข้างลิฟท์)แอร์เสียใช้งานไม่ได้เลย 21 เม.ย. 2566 11:39 น.รับเรื่อง
26 เม.ย. 66 16:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คอมเพรสเชอร์เสีย ตั้งเรื่องสืบราคา
1303น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ห้อง2 01,203แอร์ใช้ไม่ได้21 เม.ย. 2566 08:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคา ร้านเกษทองมาแอร์
1304น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-210ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในห้องเนื่องจากมิเตอร์ไฟฟ้าสูงกว่าปกติ 3 เท่า 20 เม.ย. 2566 11:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 เม.ย. 66 16:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตรวจสอบแล้วทำงานปกติ สราวุฒิ
1305น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-206แอร์ในห้องชำรุด20 เม.ย. 2566 11:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 66 15:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1306น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก อาคาร 17เครื่องปรับอากาศ เปิดเครื่องแล้วดับไปเอง และเปิดใช้งานไม่ได้ 20 เม.ย. 2566 10:47 น.รับเรื่อง
20 เม.ย. 66 12:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1307แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หลอดไฟตกลงมาแตก ชัน 220 เม.ย. 2566 10:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 เม.ย. 66 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด ฉัตรชัย/ไพศาล
1308แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1แอร์ไม่เย็น ห้อง ซีเอ็นซี 19 เม.ย. 2566 14:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 66 16:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1309นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ ปั๊มสูบน้ำข้างอาคารสูบน้ำสูบน้ำไม่ขึ้น (รบกวนเข้ามาตรวจสอบและแก้ไขให้ด่วนครับ เนื่องจากต้องใช้น้ำรถแปลงหญ้าให้วัว)19 เม.ย. 2566 10:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 66 16:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล เปลี่ยนคาปาซิเตอร์ 1 ตัว
1310แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21แอร์ไม่เย็น ห้องแลปห้อง 21-407 ชั้น 419 เม.ย. 2566 09:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 66 15:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มอเตอร์คอยล์เย็น ไม่หมุน ชุดบอรดคอลโทรลภายในเสีย STAR -Air สราวุฒิ/พัน
1311นายประยุทธ สุวรรณาอาคารปฏิบัติการเครื่องกล (8/1) ห้อง 103 (ห้องเรียน)แอร์ห้อง 103 จำนวน 1 เครื่องไม่เย็นหลังจากที่เพิ่งซ่อมไปเมื่อเดือน มีนาคม 2566 มีประกันงานซ่อมไหมครับ18 เม.ย. 2566 15:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 66 16:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1312แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2แอร์เสียห้อง 2-101 ชั้น 118 เม.ย. 2566 14:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คอมเพรสเชอร์ เสีย ตั้งเรื่องสืบราคา พร้อมปรับแผนตามขั้นตอนการทำงาน สราวุฒิ/พัน ร้านเกษทองมาแอร์
1313อาจารย์รุ่งนภา บุญภวาอาคาร 21 ห้อง 21-411แอร์ห้อง 21-411 ใช้การไม่ได้ เนื่องจากเบรกเกอร์ไฟสำหรับแอร์ห้องทำงาน 21-411 ตัดไฟหลังจากเปิดแอร์ได้ประมาณ 1 ชั่วโมง พอลองสับเบรกเกอร์ (เพื่อปล่อยกระแสไฟ) แล้วลองเปิดแอร์ จะอยู่ได้ประมาณ 1 ชม แล้วเบรกเกอร?ก็จะตัดไฟแอร์ 18 เม.ย. 2566 13:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 เม.ย. 66 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนเบรคเกอร์ 32 แอมปื 1 ตัว สราวุฒิ/พัน
1314นางวรารักษ์ การุณแปลง c 1ติดตั้งสายไฟฟ้า ระบบไฟฟ้ามีปัญหา 18 เม.ย. 2566 11:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ต.ค. 66 15:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1315อาจารย์วิมลนันทน์ กันเกตุ3-225ไฟกลางห้อง และหัวเตียง ใช้การไม่ได้ ซื้อหลอดไฟมาเปลี่ยนทั้ง 2 ที่แล้ว แต่ก็ยังใช้การไม่ได้ค่ะ18 เม.ย. 2566 10:53 น.รับเรื่อง
18 เม.ย. 66 13:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1316น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17ประตูชั้น 1 ชำรุด(เปิดจากด้านในไม่ได้ ต้องใช้คีย์การ์ดเปิดจากด้านนอกเท่านั้น)18 เม.ย. 2566 10:11 น.รับเรื่อง
18 เม.ย. 66 13:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1317แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2หลอดไฟมันทะลุลงมาทั้งแผง ห้องน้ำชาย ห้อง 2-310 ( 3 หลอด)18 เม.ย. 2566 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 เม.ย. 66 09:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
1318น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-411 ห้องพักรวมอาจารย์แอร์เสีย เปิดไม่ติด18 เม.ย. 2566 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 66 15:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1319นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 409/1หลอดไฟยาวไม่ติด 3 หลอด ที่ห้อง 20 -409/111 เม.ย. 2566 13:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 พ.ค. 66 09:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดไฟ แอลอีดี T5 6 หลอด บัลลาสต์ 6 ตัว ฉัตรชัย
1320แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14แอร์ไม่เย็น 1 เครื่อง ห้องเซบเวอร์10 เม.ย. 2566 11:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 12:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คอมเพรสเชอร์ 1 ชุด ร้านเกษทองมาแอร์ เปลี่ยนแผงคอยร้อน 1 แผง คอมเพรสเชอร์ 18783.74 บีทียู 1 ตัว มอเตอร์พัดลมคอยร้อน 1 ตัว ล้างทำความสะอาด
1321แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21แอร์เสียห้อง 21-407 ชั้น 410 เม.ย. 2566 11:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 เม.ย. 66 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มดเข้าแม๊กเนติก 220 โวล์ท สราวุฒิ/พัน
1322น.ส.ไอยลดา แก้วดีอาคาร1 ชั้น2 ห้องคลังน้ำแอร์ไหลไม่หยุดค่ะ 10 เม.ย. 2566 10:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 66 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1323นายธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ7-217/7แอร์ไม่เย็นครับ07 เม.ย. 2566 14:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 12:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ร้านเกษทองมาแอร์ เปลี่ยนแผงคอนโทรลรับสัญญาณ
1324น.ส.บุษกร ครจำนงค์17-311หลอดไฟในห้องพักเสียจำนวน 2 ดวง ในห้องน้ำเสีย 1 ดวง07 เม.ย. 2566 11:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 เม.ย. 66 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 3 หลอด สราวุฒิ/พัน
1325น.ส.บุษกร ครจำนงค์20-421แอร์ 20-421 ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ 1 เครือง07 เม.ย. 2566 11:44 น.กำลังดำเนินการ
10 เม.ย. 66 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน บอรด์หน้าจอแจ้ง F0 การป้องกันกระแสเกิน
1326น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-311แอร์ไม่เย็น ปรับอุณหภูมิไม่ได้07 เม.ย. 2566 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 66 15:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1327น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ปลั๊กไฟตู้ปลอดเชื้อชำรุดไม่สามารถเสียบปลั๊กใช้งานได้รบกวนมาเปลี่ยนปลั๊กไฟให้ด้วยค่ะ07 เม.ย. 2566 09:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 66 15:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1328แม่บ้านอาคาร 7โถงชั้น 1 โซนกลางรางครอบหลอดไฟหลุดออกจากกรอบเดิม คล้ายจะหล่นลงมา 05 เม.ย. 2566 15:23 น.รับเรื่อง
07 เม.ย. 66 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1329แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14แอร์มีน้ำรั่ว ห้องรับรอง05 เม.ย. 2566 15:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 12:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปั๊มเดรนนำ้ทิ้งเสีย 1 ชุด ร้านเกษทองมาแอร์
1330แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร21แจ้งซ่อมแอร์ห้องเรียนเสีย21-301 ชั้น3ค่ะ 05 เม.ย. 2566 14:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 66 15:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1331น.ส.อภิญญา คำสิงห์อาคาร 2 ห้องปฏิบัติจุลชีววิทยาระดับโมเลกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ล้างแอร์ 2 เครื่องค่ะ แอร์ไม่เย็นค่ะ04 เม.ย. 2566 17:09 น.รับเรื่อง
05 เม.ย. 66 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1332นายชาติสยาม ผลวิลัยห้องผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม อาคาร 8/2ระบบทำความเย็น บ่อสะสมน้ำเย็น เครื่องพาสเจอร์ไรซ์ ห้องผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม ไม่ทำงาน จึงขอความอนุเคราะห์เข้าตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไข ครับ04 เม.ย. 2566 16:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 12:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1333นางปิยมาศ ผองแก้ว7-422แอร์ดับโดยไม่ทราบสาเหตุ (อาการเดิมที่เคยแจ้งไป) ตอนดับ แอร์เย้นปกติดีค่ะ (ถ้ามาแล้วไม่เจอเจ้าของห้อง รบกวนติดต่อแม่บ้านนะคะ เนื่องจากออกนอกพื้นที่ 5-6 เม.ย. ขอบคุณค่ะ)04 เม.ย. 2566 13:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ค. 67 08:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1334นางวนิดา พิลาชัย1-109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการสายโทรศัพท์ขาด03 เม.ย. 2566 10:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1335แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ลิฟท์เสีย ฝั่ง ศ.ว03 เม.ย. 2566 09:28 น.กำลังดำเนินการ
05 เม.ย. 66 13:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดไดเวอร์ขับลิฟท์เสื่อมสภาพการใช้งาน ทำให้ใช้งานลิฟท์ไม่ได้เห็นควรเปลี่ยนชุดไดเวอร์ขับลิฟท์ตัวใหม่
1336นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (โรงผสมอาหาร)ตู้ควบคุมไฟฟ้าโรงผสมอาหารไหม๊ (ขอความกรุณาเข้ามาตรวจสอบและแก้ไขให้ด่วนครับ)03 เม.ย. 2566 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 12:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื้อวัสดุใหม่
1337นายจำนงค์ วงค์คำพระลานจอดรถอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติหลอดไฟแสงจันทร์ขาด03 เม.ย. 2566 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 เม.ย. 66 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1338นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่)เครนให้อาหารเล้าไก่ไข่ ระบบอัตโนมัติเดินถอยหลังไม่ได้ (ขอความกรุณาซ่อมให้ด่วนครับ)03 เม.ย. 2566 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 66 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
1339น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17 ห้องซักผ้าชั้น 4หลอดไฟชำรุด 1 หลอดยาว31 มี.ค. 2566 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 66 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/ฉัตรชัย
1340น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตู้น้ำดื่มไฟไม่เข้า31 มี.ค. 2566 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 66 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
1341แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19หลอดไฟขาดห้อง 19-146 ห้องน้ำหญิงชั้น 131 มี.ค. 2566 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 เม.ย. 66 14:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, 19-145-146 แอลอีดี 7 วัตต์ 12 หลอด ไพศาล-สมชาย
1342แม่บ้านฝ่าย อาคารฯโรงผลิตน้ำดื่มแอร์ไม่ทำงาน30 มี.ค. 2566 09:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคา ร้านนายแอร์
1343นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ8/1-108เครื่องปรับอากาศตัวซ้ายสุดเสีย ขอให้ตรวจดูแมกเนติกก่อน จะถอดชิ้นส่วนอะไรออกไป30 มี.ค. 2566 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 มี.ค. 66 15:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนแม็กเนติก 220 โวลท์ สราวุฒิ/พัน
1344นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรมไฟสปรอทไลท์ขาด 1หลอด29 มี.ค. 2566 10:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 66 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1345แม่บ้านฝ่าย อาคารฯลานอาหารหน้าหอชายหลอดไฟขาด 4 หลอด หลอดยาว 1 หลอด สั้น 3 หลอด ห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง29 มี.ค. 2566 10:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 มี.ค. 66 15:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย แอลอีดียาว 1 หลอด แอลอีดี สั้น 3 หลอด
1346แม่บ้านอาคาร 77-217/1แอร์เสีย29 มี.ค. 2566 10:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รา้นเกษทองมาแอร์ เปลี่ยนแผงคอนโทร Saijo-Denki 12518 บีทียู
1347แม่บ้านอาคาร 77-220ธุระการคณะวว.แอร์ทำงานแล้วไม่ตัด29 มี.ค. 2566 10:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 09:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ร้านเกษทองมา จ้างเหมาซ่อมแซม 12/7/66
1348น.ส.เกศรินทร์ บริบูรณ์7-220 (ห้องธุรการ คณะวว.)แผงตัวรับสัญญาณเครื่องแอร์เสีย29 มี.ค. 2566 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ร้านเกษทองมาแอร์ เปลี่ยนชุดแผงสัญญาณ 36518 บีทียู Saijo-denki
1349นางวรารักษ์ การุณอาคารบริหาร ห้อง -3-309หลอดไฟขาด 29 มี.ค. 2566 09:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 มี.ค. 66 15:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด ไพศาล/ฉัตรชัย
1350แม่บ้านอาคาร 1หน้าห้องเตรียมอาหารชั้น2อ.1ไมโครเวฟเสียใช้งานไม่ได้27 มี.ค. 2566 15:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 เม.ย. 66 14:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1351น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนาชั้น 2 อาคาร 14เปลี่ยนหลอดไฟ 11 หลอด สำหรับการซ้อมและแข่งขันกีฬา จตุรมิตร วันที่ 1/4/66 รบกวนด้วยนะคะ27 มี.ค. 2566 11:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 มี.ค. 66 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลิดแอลอีดี 7 วัตต์ 11 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1352นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (โรงฟักไข่)ไฟฟ้าโรงฟักไข่ไม่มาทั้งอาคาร (ขอให้เข้ามาตรวจสอบแก้ไขให้ด่วนครับ เนื่องจากมีไข่ฟักจำนวนมากอยู่ในตู้ฟัก) 27 มี.ค. 2566 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 มี.ค. 66 16:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1353แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21เปลี่ยนเบเกอร์ชั้น 427 มี.ค. 2566 10:30 น.รับเรื่อง
27 มี.ค. 66 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1354น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-410แอร์เสียเปิดไม่ติด27 มี.ค. 2566 09:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 มี.ค. 66 16:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เบรคเกอร์ทริป
1355น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-422ดับแบบไม่มีสาเหตุ 27 มี.ค. 2566 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 66 15:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1356น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-411แอร์เสียเปิดไม่ติด 27 มี.ค. 2566 09:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 66 15:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1357นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคารถิ่นมั่นในพุทธะรรมไฟสปรอทไลท์ขาด 1 หลอด27 มี.ค. 2566 09:27 น.รับเรื่อง
27 มี.ค. 66 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1358นายจำนงค์ วงค์คำพระถนนหมายเลข 2 ตั้งแต่ลานจอดรถอาคาร 6 ถึงแยกถนนไปฟาร์มสัตว์หลอดไฟ LED ขาด 8 หลอด27 มี.ค. 2566 09:21 น.รับเรื่อง
27 มี.ค. 66 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1359นางธรรนอง หนูดาโถงโรงอาหารอาคาร 10พัดลมห้องน้ำชายชำรุด 27 มี.ค. 2566 08:32 น.รับเรื่อง
27 มี.ค. 66 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1360น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ16-110แอร์ ร้อน มีแต่ลม ห้องยานะคะ24 มี.ค. 2566 15:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มี.ค. 66 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนแม๊กเนติก 1 ตัว สราวุฒิ/พัน
1361นายจำนงค์ วงค์คำพระถนนหมายเลข 5 ตรงทางเข้าโรงน้ำดื่มนนทรีหลอดไฟ LED ขาด 1 หลอด24 มี.ค. 2566 14:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 66 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1362นายจำนงค์ วงค์คำพระทางเข้าอาคารบริหารหลอดไฟLED ขาด 2 หลอด24 มี.ค. 2566 14:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 66 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ/ฉัตรชัย
1363แม่บ้านฝ่าย อาคารฯโถงชั้น1พัดลมตรงโถงชั้น1ฝั่ง. ศว. ชำรุด1ตัว22 มี.ค. 2566 14:42 น.รับเรื่อง
23 มี.ค. 66 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1364แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20 ใต้บันได ฝั่งสาธารณสุขขอจุดไฟเพิ่มค่ะ ตรงใต้บันได ฝั่งสาธารณสุข ปลั๊กไฟเสียบ22 มี.ค. 2566 11:06 น.รับเรื่อง
22 มี.ค. 66 14:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1365นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง115หลอดไฟไฟขาด1หลอด22 มี.ค. 2566 10:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 มี.ค. 66 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
1366นางธรรนอง หนูดาโถงโรงอาหารอาคาร 10ตู้น้ำเย็นใหญ่ 2 ตู้ ขนาดเล็ก 1 ตู้ ใช้งานไม่ได้ 22 มี.ค. 2566 09:33 น.รับเรื่อง
24 มี.ค. 66 10:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1367แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10ตู้ทำน้ำเย็น ชำรุด 3 ถัง22 มี.ค. 2566 09:29 น.รับเรื่อง
24 มี.ค. 66 10:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1368นางธรรนอง หนูดาโถงโรงอาหารอาคาร 10แจ้งหลอดไฟเสียรวมทั้งหมด 22 หลอด 22 มี.ค. 2566 09:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 16:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1369แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10หลอดไฟขาดรวมทั้งหมด 22 หลอด22 มี.ค. 2566 09:28 น.รับเรื่อง
22 มี.ค. 66 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1370แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ไฟเปิดแล้วไม่ออก 12 หลอด สนามปิงปอง ชั้น 222 มี.ค. 2566 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มี.ค. 66 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด แอลอีดี 7 วัตต์ 12 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1371น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18หอตาลฟ้า ห้อง110สายดึงพัดลมขาด21 มี.ค. 2566 17:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มี.ค. 66 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
1372น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18หอตาลฟ้า ห้อง110หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอด(หลอดตะเกียบ)21 มี.ค. 2566 17:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มี.ค. 66 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย มดเข้าสวิทช์
1373น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาด1หลอดห้อง4-102/1(สั้น)21 มี.ค. 2566 10:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 เม.ย. 66 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 10 วัตต์ (18w) 1 หลอด
1374น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4แอร์มีน้ำแข็งเกาะอยู่ข้างในตัวแอร์และเหมือนมีน้ำไหลออกมาด้วย21 มี.ค. 2566 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 66 15:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, Saijo Dinki ขนาด 24,000 บีทียู สราวุฒิ/พัน
1375น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4เปิดแอร์แล้วมีน้ำไหลรั่วลงพื้นจำนวนเยอะมาก21 มี.ค. 2566 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 66 15:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, Saijo Dinki ขนาด 24,000 บีทียู สราวุฒิ/พัน
1376น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16หลอดไฟห้อง 104 ขาด20 มี.ค. 2566 16:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มี.ค. 66 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1377น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16แอร์ไม่เย็นมีแต่ลม ห้อง 101,102,10520 มี.ค. 2566 16:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ระบบตันและแผงวงจรเสีย ร้านเกษทองมาแอร์
1378น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีห้องฉุกเฉิน 16-101แอร์ไม่ทำความเย็น20 มี.ค. 2566 15:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ระบบตันของเครื่องปรับอากาศของนำ้ยาผิดปกติ สราวุฒิ/พัน
1379นายชัยวัฒน์ ศิระวัฒนานนท์อาคาร 7 ห้อง 7-409/1แอร์ไม่เย็น เปิด 10 นาทีเครื่องดับ20 มี.ค. 2566 14:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ใบพัดลมคอยล์ร้อน แตก พานาโชนิค
1380นายrutchanon pongtong1-307 ชั้น 3 อาคารบริหารแอร์เสีย เปิดไม่ติด20 มี.ค. 2566 13:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 67 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1381นายจำนงค์ วงค์คำพระอ.2, 9, 13, 16,19 ไฟรอบๆ อาคารเปิดแล้วไม่ออก20 มี.ค. 2566 11:27 น.รับเรื่อง
20 มี.ค. 66 12:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1382แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2แอร์ไม่เย็น ห้อง 2-30420 มี.ค. 2566 11:20 น.รับเรื่อง
23 มี.ค. 66 14:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คอมเพรสเชอร์ชำรุด 1 ตัว ตั้งเรื่องสืบราคา
1383แม่บ้านอาคาร 77-210โคกศรีสุพรรณหลอดไฟกระพริบ20 มี.ค. 2566 11:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1384แม่บ้านอาคาร 77-214พรรณานิคมหลอดไฟชำรุด4หลอด20 มี.ค. 2566 11:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1385แม่บ้านอาคาร 77-213กุสุมาลย์คอมฯเเอร์ติดๆ-ดับๆตลอดเวลา20 มี.ค. 2566 11:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 มี.ค. 66 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, นำ้ยาขาด สราวุฒิ/พัน
1386นายจำนงค์ วงค์คำพระถนนหมายเลข 2 ตรงข้ามอาคาร 9หลอดไฟ LED ขาด 2 หลอด20 มี.ค. 2566 08:47 น.รับเรื่อง
20 มี.ค. 66 10:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1387แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21แอร์เสีย ห้อง 21-412-21-411 ชั้น 4 (ซ่อมด่วน)20 มี.ค. 2566 08:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 66 15:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1388น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-411ห้องพักรวม (อาจารย์)แอร์เปิดไม่ติด20 มี.ค. 2566 08:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 66 15:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1389น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-412แอร์เปิดไม่ติด20 มี.ค. 2566 08:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 66 15:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1390น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ 18หอพักตาลฟ้า ห้อง106หลอดไฟกลางห้องเสีย 1หลอด (หลอดยาว) 18 มี.ค. 2566 18:10 น.รับเรื่อง
20 มี.ค. 66 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1391น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ 18หอพักตาลฟ้าหลอดไฟกลางห้องเสีย 1หลอด (หลอดยาว)18 มี.ค. 2566 18:08 น.รับเรื่อง
20 มี.ค. 66 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1392น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-301แอร์ไม่เย็น มีไอร้อน16 มี.ค. 2566 16:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 66 15:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1393แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12 หลอดไฟขาด 2 หลอด ห้อง 12-20816 มี.ค. 2566 15:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มี.ค. 66 13:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1394แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12หลอดไฟขาด 8 หลอด (หลอดสั้น)16 มี.ค. 2566 14:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มี.ค. 66 13:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด
1395นางธรรนอง หนูดาสปอร์ตไลท์ตลาดนัดอาคาร 10สปอร์ตไลท์ตลาดนัดอาคาร 10 ชำรุด เต้าเสียบ จ่ายไฟบริเวณตลาดนัด ใช้การไม่ได้16 มี.ค. 2566 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 มี.ค. 66 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย มดเข้าเบรคเกอร์
1396อาจารย์วราภรณ์ พ่วงบุตร์อาคาร 13 ห้องเรียน 13-208แจ้งเปลี่ยนหลอดไฟยาว 1 หลอด16 มี.ค. 2566 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 66 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1397แม่บ้านอาคาร 1ห้องคลังชั้น2หลอดขาด1หลอด15 มี.ค. 2566 13:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 15:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
1398แจ้งผ่านระบบ QR-CODEอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)/ชั้น 3/ห้อง TOILET-3/4 ห้องน้ำชาย ชั้น 3 ฝั่งหน้าห้องระพีสาคริก 15 มี.ค. 2566 00:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 66 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1399อาจารย์วราภรณ์ พ่วงบุตร์ห้องพักอาจารย์ อาคาร 13 ชั้น 2แจ้งเปลี่ยนหลอดไฟกลมที่โต๊ะทำงาน 2 หลอด14 มี.ค. 2566 16:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มี.ค. 66 13:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดตะเกียบ 7 วัตต์ 3 หลอด ฉัตรชัย/สมชาย/ประดิษฐ์
1400น.ส.สุพรรณิการ์ สุภพล17-101เปลี่ยนหลอดไฟ 2 หลอด 14 มี.ค. 2566 11:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มี.ค. 66 10:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1401แม่บ้านอาคาร 13อ 13_206หลอดไฟห้องพักอาจารย์ขาด 4หลอดๆยาวหลอดกลม3 หลอดห้องเรียน206ขาด2หลอดๆยาวค่ะ14 มี.ค. 2566 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มี.ค. 66 13:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 7 หลอด ประดิษบ์/สมชาย
1402นายจำนงค์ วงค์คำพระปั้มน้ำอ่างนครพนมไฟสปรอทไลท์ไม่ออก หลอดไฟขาด 1หลอด ยาว14 มี.ค. 2566 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มี.ค. 66 13:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1403น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อ.3เครื่องทําน้ำอุ่นชํารุดห้อง.3.11113 มี.ค. 2566 16:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มี.ค. 66 10:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1404นายจำนงค์ วงค์คำพระถนนไปปศุสัตว์หลอดไฟขาด 12 หลอด13 มี.ค. 2566 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มี.ค. 66 13:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สวิทช์ทางเดียว 1 ตัว ฉัตรชัย/สมชาย
1405นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติโคมไฟดวงจันทร์เปิดไม่ออกลานจอรถข้างร้านกาแฟ13 มี.ค. 2566 08:43 น.รับเรื่อง
13 มี.ค. 66 10:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1406น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18.หอพักตาลฟ้าไฟบริเวณบันไดข้างห้องซักผ้าหยอดเหรีญไปชั้น1เสีย ไฟกระพริบๆ11 มี.ค. 2566 22:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 15:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย สิวทช์ทางเดียว 1 ตัว
1407นายวงศกร บุญสิทธิ์อาคาร 14 หอประชุมขอความกรุณาติดตั้งสายไฟเพื่อจัดเตรียมอาหารและลงทะเบียน 3 จุด วันที่ 17 มี.ค. 65 ในงานอธิการบดีพบผู้บริหารและบุคลากร10 มี.ค. 2566 13:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มี.ค. 66 10:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1408นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สายไฟโรงจอดรถจักรยานหลุด ร่วงลงมาค่ะ 10 มี.ค. 2566 09:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มี.ค. 66 13:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1409นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติไฟโคมประดับเปิดแล้วไม่ออก10 มี.ค. 2566 08:35 น.รับเรื่อง
10 มี.ค. 66 12:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1410แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20 ชั้น 3 ชั้น 1 ฝั่งสาธาห้องน้ำหญิง 20-306 หลอดไฟขาด1หลอด ห้องน้ำชาย 20-307 หลอดไฟขาด 2หลอด09 มี.ค. 2566 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 10:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 3 หลอด ขั้วแปลง 3 ชุด ไพศาล/สมชาย
1411แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-105 ฝั่งสาธา ห้องน้ำหญิง2หลอด09 มี.ค. 2566 10:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 2 หลอด ขั้วแปลง 2 อัน ไะพศาล/สมชาย
1412แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-106 ฝั่งสาธา ห้องน้ำชาย3หลอด09 มี.ค. 2566 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอล 7 วัตต์ 3 หลอด ขั่ว 3 ชุด ไพศาล/สมชาย
1413นายจำนงค์ วงค์คำพระแยกหอพักชายถึงประตู 6หลอดไฟขาด 6 หลอด09 มี.ค. 2566 08:33 น.รับเรื่อง
09 มี.ค. 66 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1414นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 6หลอดไฟสปอร์ตไลท์ขาด 1 หลอด09 มี.ค. 2566 08:27 น.รับเรื่อง
09 มี.ค. 66 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1415นายจำนงค์ วงค์คำพระถนนหมายเลข 2 แยกอาคาร 6 ถึง แยกทางไปฟาร์มสัตว์หลอดไฟ LED ขาด 7 หลอด09 มี.ค. 2566 08:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 67 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1416แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2แอร์รั่ว 2 ตัว ห้อง 2-20708 มี.ค. 2566 14:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มี.ค. 66 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1417นางนิลเนตร ชาเบาะ9-206หลอดไฟเสีย 13 หลอด08 มี.ค. 2566 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 15:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย 7 วัตต์ 13 หลอด
1418น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติล้างเครื่องปรับอากาศ ห้อง 101 เนื่องจากจิ้งจกตาย07 มี.ค. 2566 16:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 14:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1419น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาฟาร์มพืช คณะทอ.ห้องเย็นฟาร์มพืช แอร์ไม่ทำงาน03 มี.ค. 2566 13:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 15:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มอเตอรพัดลมเสียกับนำ้ยารั่วตั้งเรื่องสืบราคา ร้านนายแอร์ เข้าซ่อมแซม
1420แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หลอดไฟขาด 2 หลอด ห้องน้ำหญิง (ห้องอาจารย์) ชั้น 402 มี.ค. 2566 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 66 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอล 7 วัตต์ 2 หลอด ขั้วเสียบหลอด ไพศาล/สมชาย
1421น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟอ่างล้างหน้าขาด1หลอดห้อง4-102/102 มี.ค. 2566 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มี.ค. 66 13:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1422แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น1/2หลอดไฟขาด2หลอด02 มี.ค. 2566 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด ไพศาล/สมชาย
1423นายนัฐ วดีศิริศักดิ์9-203/1แอร์ไม่เย็น 1 ตัว ละ อีกเครื่อง เปิดปิดเองอัตโนมัติ02 มี.ค. 2566 09:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ค. 66 10:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1424น.ส.อรจิรา วงศ์อาษาอาคาร 19 ห้อง VIP ชั้น 3แอร์เสีย 1 ตัว 01 มี.ค. 2566 15:24 น.รับเรื่อง
07 มี.ค. 66 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1425น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย3หลอดๆตะเกียบห้อง40928 ก.พ. 2566 13:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 7 วัตต์ 3 หลอด
1426อาจารย์ปาณิสรา ทัศนัยนา19-137 และ 19-173แจ้งย้ายแอร์จากห้อง 19-173 ไป 19-137 (ตามการสำรวจ) เนื่องจากห้อง 19-137 เป็นห้องเรียนแต่มีแอร์เพียง 1 ตัวทำให้อากาศไม่เพียงพอ28 ก.พ. 2566 11:07 น.รับเรื่อง
28 ก.พ. 66 16:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1427อาจารย์ปาณิสรา ทัศนัยนา19-117/1 19-122 / 19-136ติดแอร์หรือย้ายแอร์จากห้องอื่นภายในอาคารมาติด เนื่องจากทั้งสามห้องนี้ใช้งานตลอดแต่ได้มีการถอดแอร์ออกไป28 ก.พ. 2566 11:05 น.รับเรื่อง
28 ก.พ. 66 16:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1428น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาด2หลอดห้อง4-102/1(สั้น)28 ก.พ. 2566 10:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 10 วัตต์ 2 หลอด (สั้น)
1429อาจารย์ปาณิสรา ทัศนัยนาห้องน้ำหญิง อาคาร 19 หลังจากช่างมาเปลี่ยนหลอดไฟแล้ว หลังจากนั้นยังมีไฟกระพริบอีก 1 หลอด รบกวนเปลี่ยนให้หรือสลับให้ด้วยค่ะ 28 ก.พ. 2566 10:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 7 วัตต์ 2 หลอด
1430อาจารย์ปาณิสรา ทัศนัยนา19-124แอร์ตัวที่ 1 และ 2 เปิดสักพักมีน้ำไหลจนท่วมห้อง28 ก.พ. 2566 10:52 น.รับเรื่อง
28 ก.พ. 66 16:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1431อาจารย์ปาณิสรา ทัศนัยนา19-125แอร์ตัวด้านในสุด เปิดได้แป๊ปเดียวแล้วตัดเปิดไม่ติด ขึ้นสัญลักษณ์ E128 ก.พ. 2566 10:51 น.รับเรื่อง
05 ต.ค. 66 15:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1432แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2หลอดไฟขาด 64 หลอด28 ก.พ. 2566 10:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 16:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1433แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 7หลอดไฟขาด 18 หลอด28 ก.พ. 2566 10:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 16:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1434นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู1ไฟสปอร์ตไลท์เปิดไม่ออก28 ก.พ. 2566 08:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 66 16:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
1435น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4เครื่องทําน้ำอุ่นไฟไม่ขึ้นห้อง4-320/128 ก.พ. 2566 08:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล-สมชาย/ฉัตรชัย
1436น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-214ระบบสัญาณโทรทัศน์ดูไม่ได้27 ก.พ. 2566 15:02 น.รับเรื่อง
28 ก.พ. 66 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1437นายธวัชชัย สัพโสโรงปูน ข้างห้องปฏิบัติการโยธาอยากให้มาติดสวิตซ์มาเรียบร้อย กันไฟฟ้ารั่ว 27 ก.พ. 2566 13:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 66 16:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1438นายธวัชชัย สัพโสโรงปูน ข้างห้องปฏิบัติการโยธาอยากให้หาฝาที่ปิดสวิตซ์มาปิด กันนิสิตเกิดอุบัติเหตุ 27 ก.พ. 2566 13:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 66 16:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1439น.ส.นิศารัตน์ ทิพวัจนา17-413หลอดไฟขาดจำนวน 3 หลอด26 ก.พ. 2566 20:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 4 หลอด ไพศาล/สมชาย
1440น.ส.ปิยนุช เนตรคุณ7-210หลอดไฟในห้องกระพริบ ไม่สามารถเปิดไฟใช้งานได้ บางหลอดดับไปแล้ว ในห้องจึงไม่สามารถเปิดไฟได้เลย ขอด่วนนะคะ24 ก.พ. 2566 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1441น.ส.ปิยนุช เนตรคุณ7-210แอร์เสีย 24 ก.พ. 2566 08:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1442แม่บ้านอาคาร 77-103/1หลอดไฟหน้ากระจกชำรุด 2 หลอด(ยาว)23 ก.พ. 2566 15:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1443แม่บ้านอาคาร 7อ.7ห้องโยธาท่อน้ำแอร์น้ำรั่ว 23 ก.พ. 2566 15:44 น.รับเรื่อง
24 ก.พ. 66 11:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1444แม่บ้านอาคาร 9ห้องสมุด24แจ้งเปลี่ยนหลอดไฟ(หลอดกลม)13หลอด23 ก.พ. 2566 14:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 18 หลอด ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
1445น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ1-407รบกวนเจ้าหน้าที่ช่วยมาเช็คสภาพแอร์ เพื่อใช้เป็นห้องเรียน 23 ก.พ. 2566 11:51 น.รับเรื่อง
23 ก.พ. 66 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1446แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-103หลอดไฟขาด 2 หลอด ชั้น 1 ห้อง 103 ฝั่งสาธา 23 ก.พ. 2566 09:24 น.รับเรื่อง
23 ก.พ. 66 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1447นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยาน 50 พรรษาหลอดไฟขาด23 ก.พ. 2566 09:02 น.รับเรื่อง
23 ก.พ. 66 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1448น.ส.อรจิรา วงศ์อาษาอาคาร 191. หลอดไฟบริเวณบริเวณห้องน้ำอาจาร 19 เสีย 9 หลอด ห้องพักอาจารย์ 1 หลออด 2. ปลั๊กไฟห้องพักอาจารย์ใช้งานไม่ได้บางส่วน 22 ก.พ. 2566 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.พ. 66 16:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 10 หลอด ไพศาล/สมชาย
1449น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก อาคาร 17หลอดไฟรางคู่ เสียจำนวน 10 หลอด 22 ก.พ. 2566 13:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 14:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอล 20 วัตต์ 16 หลอด แอลอีดี 7 วัตต์ 3 หลอด ฉัตรชัย
1450น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-106(ห้องสารบรรณ 2)แอร์มีกลิ่นเหม็น คาดว่ามีหนูเข้าไปตาย เบื้องต้นแจ้งคุณยุทธพลไว้ค่ะ22 ก.พ. 2566 08:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 66 13:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน/สราวุฒิ
1451น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สายดึงเปิด-ปิดพัดลมขาดห้อง31422 ก.พ. 2566 08:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 11:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1452น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18 หอพักตาลฟ้าหลอดไฟบริเวณบันไดโซนหน้าจากชั้น3ไปชั้น4 เสีย2หลอด (หลอดยาว)21 ก.พ. 2566 22:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.พ. 66 16:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 3 หลอด ไพศาล/สมชาย
1453น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ17 หอพักบุคลากร2หลอดไฟบริเวณบันไดจากชั้น3ไปชั้น4 เสีย2หลอด (หลอดยยาว)21 ก.พ. 2566 22:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.พ. 66 16:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด ไพศาล/สมชาย
1454นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5พัดลมเพดานหอ้ง113ส่ายแต่ใบพัดไม่หมุน20 ก.พ. 2566 17:01 น.รับเรื่อง
21 ก.พ. 66 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1455นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ ปั้มน้ำชุดที่อยู่ข้างอาคารสูบน้ำ สูบน้ำไม่ขึ้น ขอความกรุณาเข้ามาตรวจเช็คและแก้ไขให้ด่วนด้วยครับ20 ก.พ. 2566 15:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 66 15:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย สายไฟขาด
1456แม่บ้านฝ่าย อาคารฯสนามฟุตซอลหลอดไฟขาด 4 หลอด20 ก.พ. 2566 11:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.พ. 66 12:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนแอลอีดี 200 วัตต์ 4 หลอด ประดิษฐ์/สมชาย/ฉัตรชัย
1457น.ส.กชพรรณ ผาใต้อาคารบริหาร ชั้น 1 ห้อง 1-106 (ห้องสารบรรณ2)หลอดไฟเสีย จำนวน 2 หลอด ลักษณะที่เสียเบื้องต้นหลอดดำ และกระพริบทั้งสองหลอด20 ก.พ. 2566 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 36 วัตต์ 2 หลอด ไพศาล /สมชาย
1458นายจำนงค์ วงค์คำพระเรือนพักแถวที่ 2หลอดไฟขาดหลอดยาว 20 ก.พ. 2566 08:32 น.รับเรื่อง
20 ก.พ. 66 12:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1459นายจำนงค์ วงค์คำพระป้าย 72 พรรษา ไฟส่องเครื่องบินไฟสปอร์ตไลท์เปิดแล้วไม่ติด20 ก.พ. 2566 08:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 66 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1460น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18 หอพักตาลฟ้า ห้อง415หลอดไฟกลางห้องเสีย (หลอดยาว 1หลอด)18 ก.พ. 2566 17:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 66 15:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 36 วัตต์ 1 หลอด ชุดรางไฟยาว 1 ชุด ไพศาล/สมชาย
1461แม่บ้านอาคาร 1อ.1ห้องน้ำหญิงชั้น2หลอดไฟขาด1หลอด17 ก.พ. 2566 10:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
1462นายทรงวุฒิ แพนบุตร9-202 ห้องระพีสาคริกแอร์ไม่เย็น แอร์ในห้องประชุม (คอมแอร์เสีย พัดลมคอยร้อนเสีย ) แอร์ในห้องควบคุมไม่เย็น 16 ก.พ. 2566 15:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 66 11:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คอมเพรสเชอร์เสีย ตั้งเรื่องสืบราคา17/2/66
1463แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ลิฟท์ ชำรุด 16 ก.พ. 2566 13:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 15:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไดเวอร์ขับลิฟท์ชำรุด ตั้งเรื่องสืบราคา
1464น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้องเสีย1หลอดยาวห้อง41516 ก.พ. 2566 13:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 66 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
1465นายปฐมวงศ์ เถายะบุตร22-205เบรกเกอร์ไหม้ ต้องการให้มาตรวจสอบและดำเนินการซ่อมโดยเร็ว15 ก.พ. 2566 15:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 66 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกเชอร์กิต 3 เฟส 16 แอมป์ 1 ชุด ไพศาล/สมชาย
1466แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ห้องเรียน9-306แอร์มีน้ำรั่วออก15 ก.พ. 2566 12:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 11:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1467แม่บ้านอาคาร 66-103 =6-104หลอดไฟแบบยาว3หลอดไฟทางเดิน9หลอดหลอดไฟ15 ก.พ. 2566 09:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 12:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 10 หลอด แอลอีดี 7 วัตต์ 14 หลอด
1468นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5พัดลมเสียงดังห้อง42015 ก.พ. 2566 08:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 66 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1469น.ส.นิภาพร เมษา7-321รบกวนตรสจวอบระบบไฟว่ามีเพียงพอต่อการใช้งานของเครื่องมือในห้อง 7-321 หรือไม่ เนื่องจากมีเครื่องมือที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าชำรุดบ่อย จึงรบกวนตรวจสอบให้ด้วยค่า ขอบคุณค่ะ14 ก.พ. 2566 15:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 66 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1470น.ส.นิภาพร เมษา7-321รบกวนตรสจวอบระบบไฟว่ามีเพียงพอต่อการใช้งานของเครื่องมือในห้อง 7-321 หรือไม่ เนื่องจากมีเครื่องมือที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าชำรุดบ่อย จึงรบกวนตรวจสอบให้ด้วยค่า ขอบคุณค่ะ14 ก.พ. 2566 15:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 66 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1471น.ส.นิภาพร เมษา7-321เดินสายไฟพร้อมต่อปลํ๊กไฟในห้องเครื่องมือเล็กห้องกระจก14 ก.พ. 2566 15:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 67 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1472น.ส.นิภาพร เมษา7-321เดินสายไฟพร้อมต่อปลํ๊กไฟในห้องเครื่องมือเล็กห้องกระจก14 ก.พ. 2566 15:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 67 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1473น.ส.นิภาพร เมษา7-3211.ติดสวิทซไฟตู้ดูดควันมีสวิซให้แล้วค่ะ14 ก.พ. 2566 15:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 66 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
1474น.ส.นิภาพร เมษา7-3211.ติดสวิทซไฟตู้ดูดควันมีสวิซให้แล้วค่ะ14 ก.พ. 2566 15:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 66 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
1475นางธรรนอง หนูดาโถงโรงอาหารอาคาร 10พัดลมเสีย 2 ตัว 14 ก.พ. 2566 15:04 น.รับเรื่อง
15 ก.พ. 66 12:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1476น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-407บุ่มเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศพัง ใช้งานไม่ได้ 14 ก.พ. 2566 13:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 66 15:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1477น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้องเสีย1หลอดยาวห้อง40914 ก.พ. 2566 11:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 66 11:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
1478นางกาญจนา มังทะพัดลม13 ก.พ. 2566 15:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 66 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อาคารไหนครับ เบอร์โทรด้วยครับ ไพศาล/สมชาย
1479น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-412 แอร์ไม่เย็น มีลมร้อน13 ก.พ. 2566 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 66 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน มดเข้าแม็กเนติก
1480นายอุกฤษ แก้วก่าตู้เบรกเกอร์ สนามกีฬาเทนนิส-เปตองเบรกเกอร์น่าเสีย เปิดติดบ้าง ไม่ติดบ้าง เวลาเปิดเบรกเกอร์มีเสียงช๊อต พบมีมดดำ และหอยหาก13 ก.พ. 2566 10:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 66 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกเชอร์กิต ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1481นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 12ฟลอดไฟยาว ห้องน้ำฝั่งมุสลิมเดิม ห้องชายขาด 4 หลอด หญิงขาด 4 หลอด13 ก.พ. 2566 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 66 15:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย 9 หลอด แอลอีดียาว 20 วัตต์
1482นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 12ฟลอดไฟยาว ห้องน้ำฝั่งมุสลิมเดิม ห้องชายขาด 4 หลอด หญิงขาด 4 หลอด13 ก.พ. 2566 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 66 15:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย 9 หลอด แอลอีดียาว 20 วัตต์
1483น.ส.วิชชุดา ใจเสรีอาคารบริหาร ชั้น 4 ห้องเรียน 1-401 รบกวนเปลี่ยนหลอดไฟ LED แบบหลอดตะเกียบ จำนวน 25 หลอด เนื่องจากหลอดไฟขาดค่ะ 11 ก.พ. 2566 13:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 14:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1484นายทรงวุฒิ แพนบุตร9-202 ห้องควบคุมห้องระพีสาคริกแอร์ในห้องควบคุม ไม่เย็น ลดอุณหภูมิ ไม่ได้ 11 ก.พ. 2566 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 66 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1485แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2ห้องพักอาจารย์ หลอดเปิดไม่ติด หลอดยาว4หลอด 10 ก.พ. 2566 11:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 66 11:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 4 หลอด ไพศาล/สมชาย
1486นายอภิศักดิ์ อุ่มจันสาสนาม แบดมินตัน อาคาร 14แจ้งซ่อมหลอดไฟสนามแบดใช้การไม่ได้ 4-5 หลอด รบกวนงานอาคาร ช่วยมาดูแลให้ด้วย เนื่องจากจะมีการแข่งขันแบดมินตัน ซึ่งมีนักกีฬาและแขกจากต่างจังหวัดเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ นี้ 09 ก.พ. 2566 15:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 66 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 20 วัตต์ 6 หลอด
1487แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 7ปุ่มกดลิฟท์ชำรุด อยู่ข้างในลิฟท์09 ก.พ. 2566 14:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 66 15:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1488น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4พัดลมโคจรเสียงดังห้อง4-112.พัดลมไม่ส่ายห้อง4-11109 ก.พ. 2566 14:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 66 11:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1489น.ส.ขวัญกมล ทวายตาคำ7-322 อาคาร 7ต้องการช่างมาเปลี่ยนสวิทซ์เปิดปิดพัดลม ตู้ดูดควันพิษ อะไหล่มีให้พร้อมแล้วค่ะ 09 ก.พ. 2566 10:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 66 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนสวิทช์ ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
1490น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟหน้าตู้เสื้อผ้าเสีย1หลอดๆสั้นและหลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง41609 ก.พ. 2566 09:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.พ. 66 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตตื 1หลอด แอลอีดี 7 วัตตื 1 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1491นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟทางขึ้นหอชำรุดยาว1หลอด09 ก.พ. 2566 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.พ. 66 11:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
1492นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5เครื่องทำน้ำอุ่นไฟช็อตใช้งานไม่ได้ห้อง302/109 ก.พ. 2566 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.พ. 66 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1493แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ20ชั้น1ห้อง20-112ห้อวนำ้พิการหลอดไฟ2หลอด. หลอดตะเกียบ09 ก.พ. 2566 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 66 15:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 2 หลอด ขั้วเสียบหลอด 2 หลอด ไพศาล/สมชาย
1494น.ส.น.ส. อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง410สวิทไฟในห้องน้ำช็อต ห้อง402หลอดไฟห้องอาบน้ำเสีย1หลอด(หลอดตะเกียบ)08 ก.พ. 2566 20:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.พ. 66 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด
1495แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15หลอดไฟขาด 3 หลอด (หลอดสั้น )08 ก.พ. 2566 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.พ. 66 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 2 หลอด สวิชท์ไฟทางเดียว 2 ตัว ประดิษฐื/ฉัตรชัย
1496น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4สายไฟเครื่องเขย่าขวดขาดเปิดไฟไม่ติดรบกวนให้มาต่อสายไฟชั้นเขย่าขวดให้ด้วยค่ะ08 ก.พ. 2566 14:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 66 15:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1497น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟขาด1หลอดห้อง4_105(สั้น)08 ก.พ. 2566 14:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.พ. 66 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1498น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟขาด2หลอดห้อง4_208/1(ยาว)08 ก.พ. 2566 13:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.พ. 66 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด แอลอีดี 10 วัตต์ ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1499แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ6-203หลอดไฟเสีย14ตัว08 ก.พ. 2566 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 66 15:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1500นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟห้องน้ำชำรุดสั้น 1หลอดห้อง115/107 ก.พ. 2566 17:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.พ. 66 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
1501นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟถนนฝั่งทางออกชำรุดยาว1หลอด07 ก.พ. 2566 16:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 67 11:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1502นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟถนนฝั่งทางออกชำรุดยาว1หลอด07 ก.พ. 2566 16:52 น.รับเรื่อง
08 ก.พ. 66 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1503แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร20ห้องน้ำชาย-หญิง หลอดไฟขาดหลอดตะเกียบชั้น2-3ฝั่งศว.รวม7หลอด07 ก.พ. 2566 14:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 66 15:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 7 หลอด ขั้วเสียบ หลอด 4 หลอด ไพศาล/สมชาย
1504น.ส.ประภาพร สมภักดีห้อง 13-204 แอร์เสียค่ะ ไม่มีความเย็นเลยค่ะ07 ก.พ. 2566 14:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 15:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กำลังดำเนินการย้ายแอร์จากอาคาร 19 ตั้งเรื่องสืบราคา
1505แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชี้น2คอมแอร์เสียงดังหลังห้อง21007 ก.พ. 2566 13:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 66 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน/สราวุฒิ
1506น.ส.ขวัญกมล ทวายตาคำ7-322 อาคาร 7สวิทเปิดช์ เปิดพัดลมตู้ดูดควันพิษเปิดไม่ได้ มีความจำเป็นต้องใช้ตู้ในการดูดสารเคมี ในขณะเรียนปฏิบัติการค่ะ 07 ก.พ. 2566 12:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 66 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย สวิทช์ชำรุด
1507แม่บ้านอาคาร 1ชั้น 2 ห้องคลังแอร์น้ำหยด 1 ตัว07 ก.พ. 2566 11:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.พ. 66 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1508แม่บ้านอาคาร 1ชั้น 2 ห้องคลังแอร์น้ำหยด 1 ตัว07 ก.พ. 2566 11:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.พ. 66 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1509น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตรวจเช็คระบบปั้มน้ำให้ด้วยค่ะเนื่องจากไม่ได้ยินเสียงปั้มน้ำทำงาน07 ก.พ. 2566 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 66 13:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1510แม่บ้านอาคาร 77-309/1หลอดไฟกระพริบ06 ก.พ. 2566 14:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1511แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แอร์ห้องเบเกอรี่น้ำรั้วลงมาเปิดไม่ได้แจ้งด่วน06 ก.พ. 2566 13:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.พ. 66 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1512นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5เครื่องทำน้ำอุ่นไฟไม่เข้าทุกชั้น06 ก.พ. 2566 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 66 10:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เบรคเกอร์ 30แอมป์ 3 ตัว ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1513นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 หลอดไฟเสีย 1หลอด03 ก.พ. 2566 16:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 66 10:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1หลอด ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
1514แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่เครื่องดูดฝุ่นเสีย (ชำรุด)03 ก.พ. 2566 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 66 16:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1515แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยแอร์ไม่เย็นห้อง 110-101-102 อาคารวิจัยบัวหนองหารน้อย03 ก.พ. 2566 11:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.พ. 66 09:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1516น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์รถส่งน้ำดื่ม โรงผลิตน้ำดื่มนนทรีอีสานแอร์รถยนต์ที่จัดส่งน้ำดื่มเสียค่ะ02 ก.พ. 2566 17:10 น.รับเรื่อง
06 ก.พ. 66 08:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1517น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มนนทรีอีสานแอร์ที่โรงผลิตน้ำดื่มนนทรีอีสานชำรุด02 ก.พ. 2566 17:07 น.รับเรื่อง
06 ก.พ. 66 08:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัดลมคอนย์ร้อนเสีย 1 ชุด
1518นายrutchanon pongtongโรงสูบใหญ่อ่างกาฬสินธุ์ อุทยานเกษตร 50 พรรษาปั๊มเบอร์ 2 , 3 เปิดใช้แล้วตัด02 ก.พ. 2566 15:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 66 13:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1519แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่แอร์เสีย02 ก.พ. 2566 14:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 66 16:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หูนกัดใบพัดลม 2 ใบ สตารแอรื สราวุฒิ/พัน
1520น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้องเสีย1หลอดๆยาวห้อง20802 ก.พ. 2566 11:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 66 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 36 วัตต์ 1 หลอด ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
1521น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟหน้าอ่างล้างหน้าเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง21802 ก.พ. 2566 11:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 66 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด ฉัตรชัย
1522น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-237/1สวิตซ์ไฟชำรุด01 ก.พ. 2566 16:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.พ. 66 14:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์ สวิทช์ไฟทางเดียว 1 ตัว
1523น.ส.ประภาพร สมภักดีห้องพักอาจารย์ภาษาอังกฤษ อาคาร 14 ชั้น 2 (ห้องข้างๆ ห้องอาจารน์จีน)รบกวนช่วยซ่อมแอร์ในห้องพักอาจารย์ให้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ01 ก.พ. 2566 15:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 16:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1524น.ส.ประภาพร สมภักดีห้องพักอาจารย์ภาษาอังกฤษ อาคาร 14 ชั้น 2 (ห้องข้างๆ ห้องอาจารน์จีน)ช่วยเปลี่ยนหลอดไฟในห้องพักอาจารย์ให้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ01 ก.พ. 2566 15:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มี.ค. 66 10:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1525นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐอาคารปั๊มสูบน้ำB1รบกวนช่วยตั้งเวลาการทำงานของปั๊มน้ำให้นานขึ้น เป็น 60 นาที ต่อการเปิด1ครั้ง เพื่อให้การรดน้ำแปลงหญ้าเปียกทั่วถึงเพียงพอต่อการเจริญเติบโต01 ก.พ. 2566 14:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1526แม่บ้านฝ่าย อาคารฯทางเดินหน้าห้องเรียนและห้องน้ำหญิงชั้น3อ.21ค่ะ1)หลอดไฟทางเดินเสีย8หลอด(หลอดตะเกียบ) 2)หลอดไฟห้องน้ำหญิงเสีย หลอดตะเกียบ2หลอด หลอดยาว2หลอด 21-306 ค่ะ 01 ก.พ. 2566 12:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.พ. 66 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 18 หลอด อาคาร 21 ขั้วเสียบ 17 อัน ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1527น.ส.ธนิกา ขันอาสา7-417/1 อาคาร 7 ชั้น 4พัดลมดูดอากาศห้องพักเสีย เปิดติดบ้างไม่ติดบ้างและมีเสียงดังมาก31 ม.ค. 2566 12:21 น.รับเรื่อง
31 ม.ค. 66 13:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1528นายอุกฤษ แก้วก่าสนามกีฬาเปตองเบรกเกอร์ เปิด-ปิด ไฟสนามเปตองเสีย 31 ม.ค. 2566 11:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 66 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ/ฉัตรชัย
1529น.ส.นิภาพร เมษาห้อง 7-321 อาคาร 7ต่อปลั๊กไฟ 2 จุด31 ม.ค. 2566 11:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 67 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1530น.ส.นิภาพร เมษาห้อง 7-321 อาคาร 7ต่อปลั๊กไฟ 2 จุด31 ม.ค. 2566 11:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 67 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1531แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2ประตูม้วนด้วนหน้ากดแล้วไม่ลงแจ้งด่วนค่ะ31 ม.ค. 2566 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 66 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1532น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ไฟดับทั้งโซนโซนด้านหน้าชั้น330 ม.ค. 2566 11:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 66 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1533น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน7-421ใบพัดลมหักชำรุด30 ม.ค. 2566 10:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.พ. 66 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1534อาจารย์วราภรณ์ พ่วงบุตร์ห้องพักอาจารย์ อาคาร 13 ชั้น 2แจ้งเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 2 หลอดที่โต๊ะทำงานอาจารย์วราภรณ์30 ม.ค. 2566 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 15:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย 20 วัตต์ 2 หลอด
1535นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 14 หลังห้องน้ำฝั่งเทควันโดหลอดไฟห้องน้ำเปิดไม่ติด30 ม.ค. 2566 08:45 น.รับเรื่อง
30 ม.ค. 66 10:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1536น.ส.น.ส. อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง 120หลอดไฟห้องอาบน้ำเสีย1หลอด(หลอดตะเกียบ)30 ม.ค. 2566 07:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 15:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1537นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ฝั่งโรงแรมหลอดไฟ LED มุกหน้าโรงแรมเสีย 2 หลอด30 ม.ค. 2566 07:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.พ. 66 14:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์ แอลอีดี 7 วัตต์ 2 หลอด
1538นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ฝั่งโรงแรมหลอดไฟโรงจอดรถหน้าโรงแรมใช้งานไม่ได้ จำนวน 4 หลอด(หลอดยาว)30 ม.ค. 2566 07:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.พ. 66 14:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 4 หลอด ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
1539น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18หอพักตาลฟ้า ห้อง302หลอดไฟกลางห้องเสีย (หลอดยาว1หลอด)27 ม.ค. 2566 19:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 66 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
1540น.ส.พรศรี แสงพรหมชารีอ_5-202หลอดไฟชำรุด หลอดยาว27 ม.ค. 2566 16:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1541นางAomjit Wijitpanyaห้องพัสดุ 104ต้องการเพิ่มหลอดไฟ เพราะแสงสว่างไม่เพียงพอ จำนวน 10 หลอด27 ม.ค. 2566 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 14:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย/สมชาย
1542น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ17.หอพักบุคลากร2ไฟลานจอดรถเสีย2หลอด26 ม.ค. 2566 19:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 66 15:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฟิวส์กระปุก 1 ตัว ประดิษฐ์
1543แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3แอร์ห้องเรียน9-303ตัวดูดน้ำไม่ทำงานทำให้น้ำไหลออกมาเวลาเปิดนาน26 ม.ค. 2566 10:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคาจ้างเหมาไปที่พัสดุ
1544แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3แอร์ห้องเรียน9-303ตัวดูดน้ำไม่ทำงานทำให้น้ำไหลออกมาเวลาเปิดนาน26 ม.ค. 2566 10:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคาจ้างเหมาไปที่พัสดุ
1545นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 7 ชั้น 4สวิทย์ไฟห้องน้ำอาจารย์(หญิง)ปิดไม่ได้26 ม.ค. 2566 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 66 15:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1546นายจำนงค์ วงค์คำพระหน้าบ้านพักบุคลากร หลังที่1,2 ฝ่ายอาคารสถานที่หลอดไฟขาด26 ม.ค. 2566 09:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 66 16:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1547นายจำนงค์ วงค์คำพระน้ำดื่มนนทรีหลอดไฟขาด 1หลอด26 ม.ค. 2566 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1548น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ 18 หอพักตาลฟ้า ห้อง218ไฟหน้าห้องน้ำเสีย(หลอดตะเกียบ1หลอด)25 ม.ค. 2566 16:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 15:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1549แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ.22-306 22-302/1 ชั้น?3?แจ้งซ่อมหลอดไฟกับสายรูมแอร์ค่ะ 25 ม.ค. 2566 12:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 15:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1550นายrutchanon pongtongอาคารบริหาร ห้อง 1-309หลอดไฟกระพริบ 1 หลอด พร้อมติดตั้งสวิตซ์ดึงเปิดปิด25 ม.ค. 2566 11:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 66 10:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด สวิตดึงดับ 2 ตัว ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1551นายชวนชม ยุติธรรมห้องสมุด มก.ฉกส.อาคาร 9หลอดไฟยาว 92 ฟลอด หลอดนีออน 3 หลอด หลอดดาวน์ไลท์ 24 หลอด ขาด25 ม.ค. 2566 11:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 66 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์ แอลอีดี 7 25 หลอด แอลอีดี 36 วัตต์ 30 หลอด
1552นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์ห้องสมุด มก.ฉกส.อาคาร 9หลอดไฟยาว 92 ฟลอด หลอดนีออน 3 หลอด หลอดดาวน์ไลท์ 24 หลอด ขาด25 ม.ค. 2566 11:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 66 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์ แอลอีดี 7 25 หลอด แอลอีดี 36 วัตต์ 30 หลอด
1553นายภัทร ชุมสาย ณ อยุธยาอาคาร 13 ห้อง 205 (ห้องเรียน)แอร์ในห้อง ตัวหน้า ด้านบนโปรเจ็คเตอร์ ส่งเสียงดังแกร่ก ๆ เป็นระยะ25 ม.ค. 2566 00:33 น.รับเรื่อง
25 ม.ค. 66 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1554น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18 หอพักตาลฟ้าห้อง208หลอดไฟกลางห้องเสีย (หลอดยาว1หลอด)24 ม.ค. 2566 21:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย 20 วัตต์ 1 หลอด
1555แม่บ้านอาคาร 77-402/1สวิตซ์เปิดปิดไฟละลายปิดไม่ได้24 ม.ค. 2566 16:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 15:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย สวิชท์ทางเดียว 2 ตัว ฝาครอบ 2ช่อง 1 ตัว
1556นายกีรติ มณีสาย7-210แอร์ (เครื่องอยู่ในห้องด้านซ้ายมือ) เปิดติดไฟเข้า แต่ไม่ทำความเย็น24 ม.ค. 2566 15:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 11:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ร้านเกษทองมา 12-7-66
1557นายพงสธร บารจง1-104ย้ายปลั๊กไฟ 24 ม.ค. 2566 14:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 66 15:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1558นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5เครื่องทำน้ำอุ่นไฟไม่เข้าห้อง302/123 ม.ค. 2566 16:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย เทอร์โมตัดการทำงาน แก้ไขรีเช็ทใหม่
1559นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5เครื่องทำน้ำอุ่นชำรุดใช้งานไม่ได้ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ และเบรกเกอร์ชำรุดห้อง202/123 ม.ค. 2566 16:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1560นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5เครื่องทำน้ำอุ่นชำรุดใช้งานไม่ได้ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ และเบรกเกอร์ชำรุดห้อง202/123 ม.ค. 2566 16:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1561น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ไฟเพดานไม่ออกจำนวน 4 หลอด20 ม.ค. 2566 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1562แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2ห้องเบเกอรี่พัดลมดูดอากาศเสียเปิดไม่ได้ค่ะ19 ม.ค. 2566 15:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 14:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1563นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3205แอร์ไมเย็น19 ม.ค. 2566 12:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ล้างฟิลเตอร์ ล้างแอร์
1564น.ส.วิชชุดา ใจเสรีอาคารบริหาร ชั้น 4 ห้องเรียน 1-401 แอร์ในห้องเรียนไม่เย็นค่ะ19 ม.ค. 2566 11:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 14:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคาไปที่พัสดุ
1565น.ส.วิชชุดา ใจเสรีอาคารบริหาร ชั้น 4 ห้องเรียน 1-401 แอร์ในห้องเรียนไม่เย็นค่ะ19 ม.ค. 2566 11:36 น.ยกเลิกรายการ
19 ม.ค. 66 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้
1566นายจำนงค์ วงค์คำพระไฟรอบอาคาร 13เปิดสวิทย์ไฟแล้วไม่ออก18 ม.ค. 2566 09:12 น.รับเรื่อง
18 ม.ค. 66 13:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1567แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-200(ห้องกระจก)ชั้น2ฝั่งสศแอร์มีน้ำหยดเหมือนน้ำมัน 17 ม.ค. 2566 14:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 10:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน อยู่ในประกัน แอร์ติดตั้งใหม่
1568นายจำนงค์ วงค์คำพระF2, E3, E2, D2หลอดไฟนีออนยาวส่องสว่างถนนโรงสูบน้ำ17 ม.ค. 2566 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 67 11:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย หลอด 20 วัตต์ 1 หลอด
1569แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฟาร์มพืชโรงกรองน้ำ E 3 ปั้ม P 3. เปิดใช้แล้ว ไฟดับ กระตุก โรงกรองน้ำ F 2 ชุดคอนโทรล ชำรุด16 ม.ค. 2566 16:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 66 16:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1570แม่บ้านอาคาร 77-411/1หลอดไฟชำรุด1หลอด16 ม.ค. 2566 11:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1571นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่)พัดลมระบายอากาศในเล้าไก่ไข่ชำรุด ต้องเปลี่ยนใหม่ (มีของใหม่ไว้รอเปลี่ยน) ขอด่วนครับ16 ม.ค. 2566 10:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 66 16:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1572นายจำนงค์ วงค์คำพระหน้ามุกอาคาร 6ไฟฟ้าเปิดสวิทย์แล้วไม่ออก16 ม.ค. 2566 08:55 น.รับเรื่อง
16 ม.ค. 66 13:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1573แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หลอดไฟทางเดินขาด 3 หลอด ชั้น 213 ม.ค. 2566 14:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 มี.ค. 67 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1574นายจำนงค์ วงค์คำพระขาเข้าม.เกษตรถึงโค้งหอพักปริญศิริไฟฟ้าแสงสว่างส่องถนนวปรอ.366 ดับ13 ม.ค. 2566 13:12 น.รับเรื่อง
13 ม.ค. 66 14:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1575แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19หลอดไฟขาด 2 หลอด ห้อง 19-12113 ม.ค. 2566 10:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
1576น.ส.จิราวรรณ์ เมืองนาค7-323แอร์ไม่เย็น 3 เครื่อง เบอร์ 1 ห้องพักเจ้าหน้าที่ เบอร์ -2- 3 ห้องเรียน12 ม.ค. 2566 14:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1577แม่บ้านอาคาร 7ทางเดินหน้าหอ้งวาริชภูมิหลอดไฟชำรุด3หลอด(ยาว)12 ม.ค. 2566 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, 20วัตต์ 3 หลอด สราวุฒิ/พัน
1578แม่บ้านอาคาร 77-210ห้องโคกศรีฯหลอดไฟชำรุด5หลอด12 ม.ค. 2566 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 10:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1579น.ส.หัทญา ยุตรินทร์อาคาร 9 ห้อง 9-304 และห้อง 9-305หลอดไฟเปิดไม่ติดค่ะ ห้อง 9-304 จำนวน 6 หลอด ห้อง 9-305 จำนวน 3 หลอด 12 ม.ค. 2566 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 66 15:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 20 วัตต์ 9 หลอด
1580แม่บ้านอาคาร 77-303/2ห้อง1หัวฉีดชำระชำรุด12 ม.ค. 2566 10:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 มี.ค. 66 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1581แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22แอร์เสียและมีน้ำหยดข้างหลังด้วยห้อง 22-206 12 ม.ค. 2566 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 10:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1582น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16แอร์ห้อง16-102 เสีย มีแค่ลมออกมาไม่เย็น ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถนอนพักสังเกตอาการได้12 ม.ค. 2566 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ร้านเกษทองมาแอร์
1583น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16หลอดไฟฟ้ากลมขาดจำนวน15หลอด ไฟฟ้าบริเวณโถงกลาง12 ม.ค. 2566 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 16:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิาฐ์ 7วัตต์ 22 หลอด 20 วัตต์ 3 หลอด
1584แม่บ้านอาคาร 88/2หลอดไฟยาวขาด 1หลอด ในห้องเบเกอรี่ 11 ม.ค. 2566 13:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด ประดิษฐ์/สมชาย
1585แม่บ้านอาคาร 6ทางเดินชั้น1 อ 6หลอดไฟชํารุด8หลอด11 ม.ค. 2566 09:55 น.รับเรื่อง
11 ม.ค. 66 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1586แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร20ลิฟท์เสียอาคาร20ฝั่งศว.11 ม.ค. 2566 09:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.พ. 66 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดบอร์ดคอนโทรลชำรุด
1587แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร20ลิฟท์เสียอาคาร20ฝั่งศว.11 ม.ค. 2566 09:42 น.ยกเลิกรายการ
13 ม.ค. 66 10:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1588แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22หลอดไม่ออกเลยห้องน้ำชาย ห้อง 22-11311 ม.ค. 2566 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ประดิษฐ์ มดเข้า
1589น.ส.เยาวเรศ โนนทิง9-204หลอดไฟตรงโต๊ะทำขาดทั้ง 2 หลอด ขอแจ้งเปลี่ยนใหม่หรือย้ายหลอดไฟภายในห้องทำงานมาทดแทนก็ได้ค่ะ 10 ม.ค. 2566 15:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 66 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 4 หลอด ฉัตรชัย
1590น.ส.จิตรลดา ฦๅชา20-406แอร์มีกลิ่น เหม็น ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยดู ตรวจสอบ แก้ไข หรือให้คำแนะนำค่ะ 10 ม.ค. 2566 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 10:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1591แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_204แอร์ห้องเรียนรั่วค่ะ10 ม.ค. 2566 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 66 15:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1592แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_206หลอดไฟห้องพักอาจารย์ขาด 8หลอดผอมยาวค่ะ ห้องเรียน206ขาด1หลอดค่ะ10 ม.ค. 2566 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย 20 วัตต์ 8 หลอด
1593นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง205 แอร์เสียไม่เย็นแอร์เย็นไม่ฉ่ำค่ะ09 ม.ค. 2566 15:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุมิ/พัน
1594น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาด2หลอดห้อง4_202/1(สั้น)09 ม.ค. 2566 15:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล แอลอีดี 10 วัตต์ 2 หลอด
1595น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17โถงชั้น 1 บริเวณทางเดินระหว่างห้องพัก หลอดไฟขาดค่ะ ชำรุด09 ม.ค. 2566 14:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 15:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1596นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 406ขอความอนุเคราะห์ล้างแอร์ เนื่องจากมีกลิ่นฉี่หนู แสบจมูกมาก 09 ม.ค. 2566 11:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1597แม่บ้านอาคาร 7ทางเดินชั้น3โซนหน้าห้องเรียนหลอดไฟชำรุด4หลอด(ยาว)09 ม.ค. 2566 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน 20วัตต์ 1 หลอด
1598แม่บ้านอาคาร 7ทางเดินชั้น4โซนหน้าห้องเรียนหลอดไฟชำรุด3หลอด(หลอดยาว)09 ม.ค. 2566 08:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน 20วัตต์ 3 หลอด
1599แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2ประตรูม้วนด้านหน้าเปิดไม่ได้แจ้งด่วนค่ะ09 ม.ค. 2566 08:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ม.ค. 66 14:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ
1600น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าหลอดไฟทางขึ้นบันไดชั้น1ไปชั้น2 โซน หน้าเสีย (หลอดยาว2หลอด) (หลอดยาว)06 ม.ค. 2566 19:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 15:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1601น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18ห้อง417หลอดไฟห้องน้ำเสีย ( หลอดตะเกียบ1หลอด)06 ม.ค. 2566 19:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 15:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1602แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ปั้มน้ำเสีย 2 ตัว06 ม.ค. 2566 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 15:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปรับแผนตั้งเรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์ 13/1/66
1603น.ส.น.ส. อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18หลอดไฟหน้าอ่างล้างหน้าห้อง209เสีย1หลอด(หลอดตะเกียบ)05 ม.ค. 2566 21:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 15:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1604แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9 ห้องสมุด 24 ชั่วโมงแอร์ไม่เย็น และสกปรก05 ม.ค. 2566 11:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.พ. 66 16:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคา 5/1/66
1605น.ส.ไอยลดา แก้วดีอาคาร1 ชั้น2 ห้องคลังย้ายปลั๊กโต๊ะคอม4ตัว05 ม.ค. 2566 09:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1606อาจารย์ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ17-404หลอดไฟในห้องรับแขกไม่ติด เปลี่ยนหลอดแล้วก็ยังไม่ติด 05 ม.ค. 2566 08:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 15:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย ขั้วหลอด 1 ขั้ว
1607น.ส.น.ส. อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18หลอดไฟกลางห้องเสีย(หลอดยาว)ห้อง21504 ม.ค. 2566 15:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 15:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย 20 วัตต์ 1 หลอด
1608แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_206หลอดไฟห้องเียนขาด2หลอดๆยาวค่ะ04 ม.ค. 2566 15:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย 20วัตต์ 2 หลอด
1609แม่บ้านอาคาร 1อาคาร1ชั้น2เครื่องดูดฝุ่นเวลาใช้งานมันมีเสียงดังมาก04 ม.ค. 2566 14:28 น.รับเรื่อง
05 ม.ค. 66 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1610น.ส.เกศรินทร์ บริบูรณ์7-220หลอดไฟขาด 1 หลอด (ห้องธุรการ วว.) 04 ม.ค. 2566 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1611นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ฝั่งโรงแรมไฟโรงจอดรถหน้าโรงแรมใช้งานไม่ได้ (เสีย)03 ม.ค. 2566 19:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 15:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย 20วัตต์ 3 หลอด
1612นายพงสธร บารจง1-105รื้อสายไฟฟ้า ห้อง 105 อาคาร บริหาร 03 ม.ค. 2566 13:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 11:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1613นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 หลอดไฟขาด 1หลอด03 ม.ค. 2566 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1614น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้องเสีย1หลอดๆยาวเวลาเปิดไฟแล้วไฟออกแค่ครึ่งหลอดห้อง21303 ม.ค. 2566 08:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 10:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
1615น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18 หอพักตาลฟ้า ห้อง410ไฟระเบียงหลังห้องเสีย (หลอดสั้น1หลอด)31 ธ.ค. 2565 20:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 10:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด
1616นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่)พัดลมเล้าไก่ไข่ชำรุดและสายสลิงเครนให้อาหารขาด ขอซ่อมด่วนครับ เนื่องจากไก่จะเข้าในวันที่ 6 มกราคม 2566628 ธ.ค. 2565 11:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย/ฉัตรชัย
1617อาจารย์ภควรรณพร พิศุทธิสุวรรณห้อง3-224 อาคารที่พักบุคลากร1(อาคาร3)ขอรับบริการเปลี่ยนหลอดไฟ(หลอดสั้น) บริเวณกลางห้อง เนื่องจากเมื่อเปิดไฟแล้วหลอดไฟจะกระพริบตลอดเวลา อาจเป็นเพค่ะใกล้สิ้นสุดอายุการใช้งาน27 ธ.ค. 2565 19:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1618นายจำนงค์ วงค์คำพระน้ำดื่มนนทรีหลอดไฟขาด 1หลอด27 ธ.ค. 2565 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด
1619นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติไฟส่องถนนเปิดไม่ติดจากป้อมรปภ.ถึงอาคารวิจัย27 ธ.ค. 2565 09:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1620แม่บ้านอาคาร 13อ 13หลอดไฟห้องพักอาจารย์ขาด 7หลอดๆผอมยาวค่ะ27 ธ.ค. 2565 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 66 15:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1621แม่บ้านอาคาร 1ชั้น2หน้าห้องเตรียมอาหารหลอดไฟกะพริบ1หลอด22 ธ.ค. 2565 13:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
1622แม่บ้านอาคาร 66-104หลอดไฟเสีย3หลอด พัดลม2ตัว22 ธ.ค. 2565 13:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 14:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1623แม่บ้านอาคาร 66-105. 6-103หลอดไฟชํารุดรวม10หลอดและพัด2ตัว6-10322 ธ.ค. 2565 13:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 66 16:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1624นายวงศกร บุญสิทธิ์อาคาร 1 ห้อง 109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์หลอดไฟลยาวเพดานไม่ติด 2 หลอด (คนละรางกัน)22 ธ.ค. 2565 09:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 20วัตต์ 3 หลอด
1625แม่บ้านอาคาร 77-411/1หลอดไฟกระพริบ20 ธ.ค. 2565 16:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 66 10:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1626น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ออฟฟิตหน่วยที่พักอาศัยหลอดไฟชำรุด 1 หลอดสสั้น20 ธ.ค. 2565 10:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1627แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19หลอดไฟขาด 6 หลอดห้อง 19-128/220 ธ.ค. 2565 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 14:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1628นายปฐมวงศ์ เถายะบุตร3-312หลอดไฟเสีย16 ธ.ค. 2565 14:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1629แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2ไฟหลอดยาวห้องเบเกอรี่ชำรุดเปิดแล้วไม่ติด 1 หลอด16 ธ.ค. 2565 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด ประดิษฐ์/สมชาย
1630แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยแอร์ห้องรับรอง อาคารวิจัย ไม่ทำงาน15 ธ.ค. 2565 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 14:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1631น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ เครื่องปรับอากาศ อาคารวิจัยและพัฒนา ห้อง 102 มอเตอร์แอร์ไม่ทำงาน 15 ธ.ค. 2565 13:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 14:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รีโมทแอร์เสีย
1632แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1แอร์เสีย 2 ตัว ห้อง 30715 ธ.ค. 2565 11:33 น.รับเรื่อง
15 ธ.ค. 65 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1633น.ส.น.ส. อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง 215 หลอดไฟกลางห้องเสี1หลอด(หลอดยาว)14 ธ.ค. 2565 20:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 10:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
1634น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อ.4หลอดไฟทางเดินชํารุดหน้าห้อง.4_224(สั้น).และหน้าห้อง.4_312.หน้าห้อง314.หน้าห้อง324.(สั้น)ทั้ง4หลอด14 ธ.ค. 2565 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 15:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 3 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1635น.ส.วิชชุดา ใจเสรีอาคารบริหาร ชั้น 4 ห้อง 1-402 โครงการ MBAรบกวนเปลี่ยนหลอดไฟ LED จำนวน 5 ดวงค่ะ14 ธ.ค. 2565 12:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 16:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1636นายอุกฤษ แก้วก่าสนามกีฬาเปตองไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาเปตองใช้การไม่ได้ (พบมีมดดำ บริเวณเบรกเกอร์ที่ใช้ เปิด-ปิด)14 ธ.ค. 2565 11:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์
1637น.ส.น.ส. อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง 401 หลอดไฟกลางห้องเสีย1หลอด(หลอดยาว)13 ธ.ค. 2565 16:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 10:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย
1638น.ส.น.ส. อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง 314 สายพัดลมขาด13 ธ.ค. 2565 16:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย
1639น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟหน้าอ่างล้างหน้าเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง10813 ธ.ค. 2565 16:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 15:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1640นายสวโรจน์ บ่อทองสนามตะกร้อ หน้าหอพักนิสิตชายไฟสนามติดไม่ครบตามภาพ ทำให้แสงส่องสว่างไม่เพียงพอ ในการเรียนของนิสิตรายวิชาตะกร้อเพื่อสุขภาพ 13 ธ.ค. 2565 11:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1641น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟกลางห้องเสีย1หลลอดๆยาวห้อง201และห้อง217อีก1หลอดๆยาว13 ธ.ค. 2565 11:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 10:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด ยาว
1642นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5เครื่องทำน้ำอุ่นไฟไม่เข้าห้อง108/1-121/1-103/1-421/113 ธ.ค. 2565 10:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 14:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1643นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้งหลอดไฟห้อง311ชำรุด2หลอดยาวแจ้งช้อม2หลอดยาววันที่9ธ.ค.6509 ธ.ค. 2565 17:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 66 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1644นางเนตรนภา บาคำ13-204แอร์เสียมานานแล้วและตอนนี้มีน้ำหยดจากเพดานด้วยค่ะ09 ธ.ค. 2565 11:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 67 11:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1645แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-306 อ.21หลอดไฟเสีย 1)หลอดตะเกียบ2หลอด 2)หลอดยาว2หลอด ห้องน้ำหญิงค่ะ 08 ธ.ค. 2565 15:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 66 15:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1646นายณธกร ทัศนัส17-303หลอดไฟในห้องเสีย 1 หลอด08 ธ.ค. 2565 11:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 15:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1647น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาโถงอาคาร 21 บริเวณที่ตั้งทีวีไฟเสียบที่วีไฟไม่สามารถใช้งานได้ 08 ธ.ค. 2565 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ธ.ค. 65 12:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1648น.ส.น.ส. อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง106 หลอดไฟห้องอาบน้ำเสีย1หลอด (หลอดตะเกียบ)08 ธ.ค. 2565 07:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 15:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย 7 วัตต์ 1 หลอด
1649น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้องเสีย1หลอดๆยาวห้อง21707 ธ.ค. 2565 16:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 15:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย 20 วัตต์ 1 หลอด
1650น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-303แอรืใช้งานไม่ได้07 ธ.ค. 2565 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 66 14:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เรื่องอนุมัติซ่อมแล้วครับ วันที่9 ธ.ค.65
1651แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19แผงชุดคอยร์เย็น ห้อง 19-12507 ธ.ค. 2565 11:50 น.รับเรื่อง
07 ธ.ค. 65 11:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1652แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13แอร์เสีย ห้อง 13-108 /107 ธ.ค. 2565 11:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ค. 67 16:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1653แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20คอมไม่ทำงาน ชุดคอนโทรลทั้งคอยร์ร้อนและเย็นห้อง 20-420 ห้องชุดคอนโทรล E FOห้อง 20-421 น้ำยารั่วแผงคอนร์เย็น ห้อง 20-41807 ธ.ค. 2565 11:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 12:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ร้านเกษทองมาแอร์
1654แม่บ้านอาคาร 77-207/2พัดลมดูดอากาศชำรุด07 ธ.ค. 2565 09:31 น.รับเรื่อง
07 ธ.ค. 65 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1655น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง10607 ธ.ค. 2565 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 66 14:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด
1656แม่บ้านอาคาร 77-207/2แอร์เสีย 07 ธ.ค. 2565 09:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 มี.ค. 66 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1657แม่บ้านอาคาร 66-105หลอดไฟชํารุด6หลอดแบบยาว07 ธ.ค. 2565 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ต.ค. 66 10:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1658น.ส.น.ส. อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดห้อง114 หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดห้อง415 หลอดไฟห้องน้ำเสีย3หลอดห้อง302 หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดห้อง316 06 ธ.ค. 2565 16:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 66 15:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1659น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ตลาดนัดนนทรีอีสานไฟตลาดนัด บริเวณเสาที่ 4 มีปัญหา เสียบไม่ติดค่ะ 06 ธ.ค. 2565 14:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 65 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1660แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ9ชั้น2พัดลมติเพดานห้องน้ำชายเสีย หน้าห้องระพี06 ธ.ค. 2565 13:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 66 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1661นายจำนงค์ วงค์คำพระตั้งแต่แยกวงเวียนถึงแยกอาคารบริหารตั้งเวลาใหม่เปิด17.20น.ปิดเวลา05.40น.06 ธ.ค. 2565 13:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 65 16:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1662นายจำนงค์ วงค์คำพระบ้านพักคนงานหลอดไฟขาด 2 หลอด(หลอดสั้น)06 ธ.ค. 2565 13:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ต.ค. 66 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย
1663นายธวัชชัย สัพโสโรงปูน ข้างห้องปฏิบัติการโยธาสวิตซ์หลุด 2 จุด อยากให้มายึดให้พร้อมใช้งาน 06 ธ.ค. 2565 12:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 66 15:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1664นายธวัชชัย สัพโสโรงปูน ข้างห้องปฏิบัติการโยธาฝาปิดกล่องหาย (อยากได้ฝากล่องมาปิดกันฝุ่นและแมลง) 06 ธ.ค. 2565 12:04 น.รับเรื่อง
06 ธ.ค. 65 12:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1665แม่บ้านอาคาร 77-402/1สวิทไฟละลายเปิด-ปิดไม่ใด้06 ธ.ค. 2565 08:41 น.รับเรื่อง
06 ธ.ค. 65 12:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1666น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์ อ18หอพักตาลฟ้าห้อง 210, 219 , 315สวิทไฟเสียเวลากดเปิดมีเสียงเหมือนไฟช๊อต02 ธ.ค. 2565 18:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 11:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, 214-219-315-415-210 สวิทช์ไฟทางเดียว 12 ตัว+ฝาครอบ 12 ตัว
1667น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-129เครื่องทำน้ำอุ่นชำรุด(ช่างมาซ่อมแล้ว)02 ธ.ค. 2565 14:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1668แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ลิฟท์เสีย 02 ธ.ค. 2565 11:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.พ. 66 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ช่างลิฟท์กำลังทำการถอนรหัสโปรมแกรมใหม่ครับ
1669นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่)พู่เล่พัดลมถอยออกมาเบียดกับโครงพัดลม (ขอซ่อมด่วนครับ)02 ธ.ค. 2565 10:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 65 14:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
1670นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 408ย้ายสายไฟและจัดเก็บสายไฟในห้องคณบดีคณะ สาธารณสุขศาสตร์02 ธ.ค. 2565 10:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 10:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รางวายเวย์ 2 เส้น 1 นิ้ว สราวุมิ/พัน
1671น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-131หลอดไฟในห้องน้ำชำรุด02 ธ.ค. 2565 09:50 น.รับเรื่อง
02 ธ.ค. 65 14:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1672น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-131พัดลมดูดอากาศชำรุด02 ธ.ค. 2565 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 15:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1673น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน7-421แอร์มีแต่ลม 01 ธ.ค. 2565 16:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ค. 66 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนคาปาซิเตอร์ 80 ไมโคร 1 ตัว สราวุมิ/พัน
1674น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน7-421มีแต่ลม01 ธ.ค. 2565 16:21 น.ยกเลิกรายการ
02 ธ.ค. 65 14:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1675นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 401 /20-403แอร์เสีย เคยแจ้งซ่อมแล้ว (รอเติมน้ำยาแอร์ และหม้อน่ำรั่ว)01 ธ.ค. 2565 14:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 12:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ร้านเกษทองมาแอร์
1676นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 40/4แอร์เสีย เปืดติดแต่ไม่เย็น01 ธ.ค. 2565 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 65 14:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ระบบเครื่องปรับอากาศทำงานปกติ ยุทธพล
1677แม่บ้านอาคาร 13อาคาร 13 ชั้น 2 ห้อง 208/1แอร์ไม่เย็น ค่ะ01 ธ.ค. 2565 13:46 น.รับเรื่อง
01 ธ.ค. 65 15:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1678แม่บ้านอาคาร 13อาคาร 13 ชั้น 2 ห้อง 208แอร์ไม่เย็น ค่ะ01 ธ.ค. 2565 13:46 น.รับเรื่อง
01 ธ.ค. 65 15:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1679แม่บ้านอาคาร 13อาคาร 13 ชั้น 2 ห้อง 207แอร์ไม่เย็น ทั้ง 2 ตัวค่ะ01 ธ.ค. 2565 13:43 น.รับเรื่อง
01 ธ.ค. 65 15:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1680แม่บ้านอาคาร 13อาคาร 13 ชั้น 2 ห้อง 13-204 แอร์ไม่เย็นค่ะ01 ธ.ค. 2565 13:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 67 11:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1681แม่บ้านฝ่าย อาคารฯห้องสมุด 24 ชั่วโมงรีโมทแอร์เสีย01 ธ.ค. 2565 11:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 66 15:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1682นายธวัชชัย สัพโสห้องบัณฑิตศึกษา (ข้างห้องวิศวกรรมโยธา 7-112)แอร์ไม่เย็น มีแต่ลม01 ธ.ค. 2565 10:27 น.รับเรื่อง
01 ธ.ค. 65 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1683แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แอร์ห้องเบอเกอรี่เปิดแล้วมีประกายไฟ01 ธ.ค. 2565 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 14:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1684น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16หลอดไฟฟ้าใช้งานไม่ได้4หลอดในห้องยา01 ธ.ค. 2565 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 20 วัตต์ 4 หลอด
1685น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16แอร์ห้องยามีน้ำรั่วลงมาเยอะมาใช้ไม่ได้และห้องฉุกเฉินแอร์ไม่เย็น ห้องพักสังเกตอาการแอร์ใช้ไม่ได้01 ธ.ค. 2565 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1686น.ส.น.ส. อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง210=สวิทไฟซ๊อต และหลอดไฟห้องน้ำเสีย ห้อง206หลอดไฟห้องน้ำเสีย3หลอด ชั้น1หลอดไฟห้องน้ำรวม ชาย/หญิงเสีย4หลอด ห้อง219หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอด และพัดลมเสียงดัง01 ธ.ค. 2565 07:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล
1687น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-104ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น(มีเครื่องอยู่แล้ว)30 พ.ย. 2565 15:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 12:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1688แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ 72พรรษาไฟส่องสว่างป้าย 72 พรรษา เปิดแล้วไม่ออก30 พ.ย. 2565 14:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 14:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดโคมไฟสปอร์ไลท์ 1 ชุด บัลลสาต์ 250 วัตต์ 2 อีนิกเตอร์ 2 หลอด 250 วัตต์ 3 หลอด
1689น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง7-421 อาคาร7 ชั้น4 ห้อง ห้องสรีรสัตว์มีน้ำรั่วไหลลงมาจากแอร์30 พ.ย. 2565 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 66 11:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1690นายพงสธร บารจง1-104ติดตั้งหลอดไฟ เนื่องจากความสว่างไม่เพียงพอ 30 พ.ย. 2565 11:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1691น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18 หอพักตาลฟ้าเปลี่ยน เวลา ปิด เปิด ไฟถนนหน้าอาคาร เปิดเวลา17.40น ปิดเวลา05.30น29 พ.ย. 2565 18:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
1692น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ออฟฟิตหน่วยที่พักอาศัยหลอดไฟชำรุด 6 หลอด(หลอดตะเกียบ)29 พ.ย. 2565 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 15:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย 7 วัตต์ 6 หลอด
1693นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ8/1-108แอร์เสียและแจ้งซ่อมมาจะ 2 ปีแล้ว ภาตปลาย 2565 มีการเรียนการสอนทุกวัน29 พ.ย. 2565 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 14:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องซ่อมด่วนไปแล้วครับรออนุมัติ
1694น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3(ห้องไฟ)เบรคเกอร์เมนไฟชำรุด29 พ.ย. 2565 09:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 15:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ยุทธพล/สมชาย การไฟฟ้าเข้าดำเนินการเปลี่ยน 31/12/65
1695น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง20128 พ.ย. 2565 14:36 น.รับเรื่อง
29 พ.ย. 65 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1696นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่)ไฟแสงสว่างในเล้าไก่ไข่ไม่ติด(ขอซ่อมด่วนครับ)28 พ.ย. 2565 11:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 65 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1697น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มเต้าเสียบปลั๊กไฟที่โรงน้ำช็อตค่ะ รบกวนซ่อมด่วนให้หน่อยนะคะ ตอนนี้ผลิตน้ำไม่ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 28 พ.ย. 2565 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 10:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ปลัีกกราว์ด 1 ชุด
1698แม่บ้านอาคาร 77-217/7แอร์ไม่เย็น(อุปกรณ์ อ.จัดชื้อมาแล้ว)28 พ.ย. 2565 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 15:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1699นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้งช่อมหอดไฟชำรุดห้องครัวหลอดไฟ1หลอดสั่นห้อง30725 พ.ย. 2565 20:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 66 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1700น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง31525 พ.ย. 2565 13:16 น.รับเรื่อง
29 พ.ย. 65 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1701แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2ห้องเบเกอรี่พัดลมดูดอากาศเปิดแล้วไม่ทำงานแจ้งช่อมค่ะ25 พ.ย. 2565 12:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ประดิาฐ์
1702แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2ห้องเบเกอรี่พัดลมดูดอากาศเปิดแล้วไม่ทำงานแจ้งช่อมค่ะ25 พ.ย. 2565 12:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย
1703น.ส.นิภาพร เมษา7-321 อาคาร 7ต่อปลํีกเสียบตู้เย็น สวิทตู้ดูดควันเปิดไม่ได้25 พ.ย. 2565 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 16:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1704น.ส.นิภาพร เมษา7-321 อาคาร 7ต่อปลํีกเสียบตู้เย็น สวิทตู้ดูดควันเปิดไม่ได้25 พ.ย. 2565 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 16:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1705น.ส.นิภาพร เมษา7-321 อาคาร 7ต่อปลั๊กตู้เย็น สวิทตู้ดูดควันเปิดไม่ได้25 พ.ย. 2565 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 15:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1706น.ส.นิภาพร เมษา7-321 อาคาร 7ต่อปลั๊กตู้เย็น สวิทตู้ดูดควันเปิดไม่ได้25 พ.ย. 2565 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 15:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1707แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13เบรกเกอร์เสีย 25 พ.ย. 2565 10:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 15:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ประดิษฐ์/ยุทธพล ติดตั้งลูกใหม่
1708นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ8/1-108แอร์เสียและแจ้งซ่อมมาจะ 2 ปีแล้ว เริ่มวันจันทร์ที่ 28 พย มีการเรียนการสอนทุกวัน25 พ.ย. 2565 08:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 66 14:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1709นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ8/1-108หลอดไฟขสด เริ่มวันจันทร์ที่ 28 พย มีการเรียนการสอนทุกวัน25 พ.ย. 2565 08:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 14:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 12 หลอด ไพศาล
1710น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-410หลอดไฟชำรุด 1 หลอดตะเกียบ สวิตไฟเวลาเปิดมีเสียงดังเหมือนซ๊อต24 พ.ย. 2565 14:51 น.รับเรื่อง
25 พ.ย. 65 10:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1711น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องปทุมมาหลอดไฟชำรุด 6 หลอดหลอดตะเกียบ24 พ.ย. 2565 11:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 66 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย หลอดแอลอีดี 7 วัตต์ 6 หลอด
1712น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ17หอพักบุคลากร2ไฟลานจอดรถเสีย2หลอด แจ้งซ่อมครั้งที่323 พ.ย. 2565 19:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 14:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฟิวสืกระปุ๊ก 2 ตัว
1713น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18หอพักตาลฟ้าห้อง420หลอดไฟกลางห้องไม่สว่าง (หลอดยาว1หลอด)23 พ.ย. 2565 18:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
1714น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18หอพักตาลฟ้าหลอดไฟกลางห้องไม่สว่าง 23 (หลอดยาว1หลอด)23 พ.ย. 2565 18:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 14:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 1 วัตต์
1715นายเกรียงไกร พัทยากร21-425แอร์เปิดแล้วไม่เย็น comp ไม่ทำงาน23 พ.ย. 2565 15:58 น.<