ข้อมูลการแจ้งซ่อมแอร์และระบบไฟฟ้า
ลำดับ ชื่อผู้แจ้ง สถานที่ รายละเอียด วันที่แจ้ง สถานะ ดำเนินการ การแก้ไข
1น.ส.ธนิกา ขันอาสา7-417/1 อาคาร 7 ชั้น 4พัดลมดูดอากาศห้องพักเสีย เปิดติดบ้างไม่ติดบ้างและมีเสียงดังมาก31 ม.ค. 2566 12:21 น.รับเรื่อง
31 ม.ค. 66 13:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
2นายอุกฤษ แก้วก่าสนามกีฬาเปตองเบรกเกอร์ เปิด-ปิด ไฟสนามเปตองเสีย 31 ม.ค. 2566 11:17 น.รับเรื่อง
31 ม.ค. 66 13:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
3น.ส.นิภาพร เมษาห้อง 7-321 อาคาร 7ต่อปลั๊กไฟ 2 จุด31 ม.ค. 2566 11:15 น.รับเรื่อง
31 ม.ค. 66 13:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
4น.ส.นิภาพร เมษาห้อง 7-321 อาคาร 7ต่อปลั๊กไฟ 2 จุด31 ม.ค. 2566 11:15 น.รับเรื่อง
31 ม.ค. 66 13:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
5แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2ประตูม้วนด้วนหน้ากดแล้วไม่ลงแจ้งด่วนค่ะ31 ม.ค. 2566 09:40 น.รับเรื่อง
31 ม.ค. 66 13:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
6น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ไฟดับทั้งโซนโซนด้านหน้าชั้น330 ม.ค. 2566 11:45 น.รับเรื่อง
31 ม.ค. 66 13:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
7น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน7-421ใบพัดลมหักชำรุด30 ม.ค. 2566 10:53 น.รับเรื่อง
31 ม.ค. 66 13:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
8อาจารย์วราภรณ์ พ่วงบุตร์ห้องพักอาจารย์ อาคาร 13 ชั้น 2แจ้งเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 2 หลอดที่โต๊ะทำงานอาจารย์วราภรณ์30 ม.ค. 2566 09:21 น.รับเรื่อง
30 ม.ค. 66 10:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
9นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 14 หลังห้องน้ำฝั่งเทควันโดหลอดไฟห้องน้ำเปิดไม่ติด30 ม.ค. 2566 08:45 น.รับเรื่อง
30 ม.ค. 66 10:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
10น.ส.น.ส. อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง 120หลอดไฟห้องอาบน้ำเสีย1หลอด(หลอดตะเกียบ)30 ม.ค. 2566 07:58 น.รับเรื่อง
30 ม.ค. 66 10:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
11นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ฝั่งโรงแรมหลอดไฟ LED มุกหน้าโรงแรมเสีย 2 หลอด30 ม.ค. 2566 07:26 น.รับเรื่อง
30 ม.ค. 66 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
12นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ฝั่งโรงแรมหลอดไฟโรงจอดรถหน้าโรงแรมใช้งานไม่ได้ จำนวน 4 หลอด(หลอดยาว)30 ม.ค. 2566 07:22 น.รับเรื่อง
30 ม.ค. 66 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
13น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18หอพักตาลฟ้า ห้อง302หลอดไฟกลางห้องเสีย (หลอดยาว1หลอด)27 ม.ค. 2566 19:09 น.รับเรื่อง
30 ม.ค. 66 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
14น.ส.พรศรี แสงพรหมชารีอ_5-202หลอดไฟชำรุด หลอดยาว27 ม.ค. 2566 16:35 น.รับเรื่อง
30 ม.ค. 66 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
15นางAomjit Wijitpanyaห้องพัสดุ 104ต้องการเพิ่มหลอดไฟ เพราะแสงสว่างไม่เพียงพอ จำนวน 10 หลอด27 ม.ค. 2566 10:44 น.รับเรื่อง
27 ม.ค. 66 12:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
16น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ17.หอพักบุคลากร2ไฟลานจอดรถเสีย2หลอด26 ม.ค. 2566 19:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 66 15:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฟิวส์กระปุก 1 ตัว ประดิษฐ์
17แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3แอร์ห้องเรียน9-303ตัวดูดน้ำไม่ทำงานทำให้น้ำไหลออกมาเวลาเปิดนาน26 ม.ค. 2566 10:16 น.รับเรื่อง
26 ม.ค. 66 10:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคาจ้างเหมาไปที่พัสดุ
18แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3แอร์ห้องเรียน9-303ตัวดูดน้ำไม่ทำงานทำให้น้ำไหลออกมาเวลาเปิดนาน26 ม.ค. 2566 10:16 น.รับเรื่อง
26 ม.ค. 66 10:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคาจ้างเหมาไปที่พัสดุ
19นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 7 ชั้น 4สวิทย์ไฟห้องน้ำอาจารย์(หญิง)ปิดไม่ได้26 ม.ค. 2566 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 66 15:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
20นายจำนงค์ วงค์คำพระหน้าบ้านพักบุคลากร หลังที่1,2 ฝ่ายอาคารสถานที่หลอดไฟขาด26 ม.ค. 2566 09:15 น.รับเรื่อง
26 ม.ค. 66 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
21นายจำนงค์ วงค์คำพระน้ำดื่มนนทรีหลอดไฟขาด 1หลอด26 ม.ค. 2566 09:08 น.รับเรื่อง
26 ม.ค. 66 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
22น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ 18 หอพักตาลฟ้า ห้อง218ไฟหน้าห้องน้ำเสีย(หลอดตะเกียบ1หลอด)25 ม.ค. 2566 16:08 น.รับเรื่อง
26 ม.ค. 66 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
23แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ.22-306 22-302/1 ชั้น?3?แจ้งซ่อมหลอดไฟกับสายรูมแอร์ค่ะ 25 ม.ค. 2566 12:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 15:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
24นายrutchanon pongtongอาคารบริหาร ห้อง 1-309หลอดไฟกระพริบ 1 หลอด พร้อมติดตั้งสวิตซ์ดึงเปิดปิด25 ม.ค. 2566 11:58 น.รับเรื่อง
25 ม.ค. 66 12:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
25นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์ห้องสมุด มก.ฉกส.อาคาร 9หลอดไฟยาว 92 ฟลอด หลอดนีออน 3 หลอด หลอดดาวน์ไลท์ 24 หลอด ขาด25 ม.ค. 2566 11:03 น.รับเรื่อง
25 ม.ค. 66 12:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
26นายชวนชม ยุติธรรมห้องสมุด มก.ฉกส.อาคาร 9หลอดไฟยาว 92 ฟลอด หลอดนีออน 3 หลอด หลอดดาวน์ไลท์ 24 หลอด ขาด25 ม.ค. 2566 11:03 น.รับเรื่อง
25 ม.ค. 66 12:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
27นายภัทร ชุมสาย ณ อยุธยาอาคาร 13 ห้อง 205 (ห้องเรียน)แอร์ในห้อง ตัวหน้า ด้านบนโปรเจ็คเตอร์ ส่งเสียงดังแกร่ก ๆ เป็นระยะ25 ม.ค. 2566 00:33 น.รับเรื่อง
25 ม.ค. 66 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
28น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18 หอพักตาลฟ้าห้อง208หลอดไฟกลางห้องเสีย (หลอดยาว1หลอด)24 ม.ค. 2566 21:50 น.รับเรื่อง
25 ม.ค. 66 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
29แม่บ้านอาคาร 77-402/1สวิตซ์เปิดปิดไฟละลายปิดไม่ได้24 ม.ค. 2566 16:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 15:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย สวิชท์ทางเดียว 2 ตัว ฝาครอบ 2ช่อง 1 ตัว
30นายกีรติ มณีสาย7-210แอร์ (เครื่องอยู่ในห้องด้านซ้ายมือ) เปิดติดไฟเข้า แต่ไม่ทำความเย็น24 ม.ค. 2566 15:48 น.รับเรื่อง
25 ม.ค. 66 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
31นายพงสธร บารจง1-104ย้ายปลั๊กไฟ 24 ม.ค. 2566 14:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 66 15:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
32นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5เครื่องทำน้ำอุ่นไฟไม่เข้าห้อง302/123 ม.ค. 2566 16:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย เทอร์โมตัดการทำงาน แก้ไขรีเช็ทใหม่
33นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5เครื่องทำน้ำอุ่นชำรุดใช้งานไม่ได้ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ และเบรกเกอร์ชำรุดห้อง202/123 ม.ค. 2566 16:38 น.รับเรื่อง
24 ม.ค. 66 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
34นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5เครื่องทำน้ำอุ่นชำรุดใช้งานไม่ได้ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ และเบรกเกอร์ชำรุดห้อง202/123 ม.ค. 2566 16:37 น.รับเรื่อง
24 ม.ค. 66 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
35น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ไฟเพดานไม่ออกจำนวน 4 หลอด20 ม.ค. 2566 09:47 น.รับเรื่อง
20 ม.ค. 66 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
36แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2ห้องเบเกอรี่พัดลมดูดอากาศเสียเปิดไม่ได้ค่ะ19 ม.ค. 2566 15:23 น.รับเรื่อง
20 ม.ค. 66 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
37นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3205แอร์ไมเย็น19 ม.ค. 2566 12:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ล้างฟิลเตอร์ ล้างแอร์
38น.ส.วิชชุดา ใจเสรีอาคารบริหาร ชั้น 4 ห้องเรียน 1-401 แอร์ในห้องเรียนไม่เย็นค่ะ19 ม.ค. 2566 11:37 น.รับเรื่อง
24 ม.ค. 66 13:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคาไปที่พัสดุ
39น.ส.วิชชุดา ใจเสรีอาคารบริหาร ชั้น 4 ห้องเรียน 1-401 แอร์ในห้องเรียนไม่เย็นค่ะ19 ม.ค. 2566 11:36 น.ยกเลิกรายการ
19 ม.ค. 66 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้
40นายจำนงค์ วงค์คำพระไฟรอบอาคาร 13เปิดสวิทย์ไฟแล้วไม่ออก18 ม.ค. 2566 09:12 น.รับเรื่อง
18 ม.ค. 66 13:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
41แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ20-200(ห้องกระจก)ชั้น2ฝั่งสศแอร์มีน้ำหยดเหมือนน้ำมัน 17 ม.ค. 2566 14:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 10:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน อยู่ในประกัน แอร์ติดตั้งใหม่
42นายจำนงค์ วงค์คำพระF2, E3, E2, D2หลอดไฟนีออนยาวส่องสว่างถนนโรงสูบน้ำ17 ม.ค. 2566 09:21 น.รับเรื่อง
17 ม.ค. 66 12:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
43แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฟาร์มพืชโรงกรองน้ำ E 3 ปั้ม P 3. เปิดใช้แล้ว ไฟดับ กระตุก โรงกรองน้ำ F 2 ชุดคอนโทรล ชำรุด16 ม.ค. 2566 16:01 น.รับเรื่อง
17 ม.ค. 66 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
44แม่บ้านอาคาร 77-411/1หลอดไฟชำรุด1หลอด16 ม.ค. 2566 11:22 น.รับเรื่อง
16 ม.ค. 66 13:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
45นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่)พัดลมระบายอากาศในเล้าไก่ไข่ชำรุด ต้องเปลี่ยนใหม่ (มีของใหม่ไว้รอเปลี่ยน) ขอด่วนครับ16 ม.ค. 2566 10:18 น.รับเรื่อง
16 ม.ค. 66 13:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
46นายจำนงค์ วงค์คำพระหน้ามุกอาคาร 6ไฟฟ้าเปิดสวิทย์แล้วไม่ออก16 ม.ค. 2566 08:55 น.รับเรื่อง
16 ม.ค. 66 13:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
47แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หลอดไฟทางเดินขาด 3 หลอด ชั้น 213 ม.ค. 2566 14:55 น.รับเรื่อง
13 ม.ค. 66 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
48นายจำนงค์ วงค์คำพระขาเข้าม.เกษตรถึงโค้งหอพักปริญศิริไฟฟ้าแสงสว่างส่องถนนวปรอ.366 ดับ13 ม.ค. 2566 13:12 น.รับเรื่อง
13 ม.ค. 66 14:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
49แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19หลอดไฟขาด 2 หลอด ห้อง 19-12113 ม.ค. 2566 10:14 น.รับเรื่อง
13 ม.ค. 66 10:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
50น.ส.จิราวรรณ์ เมืองนาค7-323แอร์ไม่เย็น 3 เครื่อง เบอร์ 1 ห้องพักเจ้าหน้าที่ เบอร์ -2- 3 ห้องเรียน12 ม.ค. 2566 14:22 น.รับเรื่อง
13 ม.ค. 66 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
51แม่บ้านอาคาร 7ทางเดินหน้าหอ้งวาริชภูมิหลอดไฟชำรุด3หลอด(ยาว)12 ม.ค. 2566 10:44 น.รับเรื่อง
12 ม.ค. 66 11:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
52แม่บ้านอาคาร 77-210ห้องโคกศรีฯหลอดไฟชำรุด5หลอด12 ม.ค. 2566 10:20 น.รับเรื่อง
12 ม.ค. 66 11:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
53น.ส.หัทญา ยุตรินทร์อาคาร 9 ห้อง 9-304 และห้อง 9-305หลอดไฟเปิดไม่ติดค่ะ ห้อง 9-304 จำนวน 6 หลอด ห้อง 9-305 จำนวน 3 หลอด 12 ม.ค. 2566 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 66 15:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 20 วัตต์ 9 หลอด
54แม่บ้านอาคาร 77-303/2ห้อง1หัวฉีดชำระชำรุด12 ม.ค. 2566 10:00 น.รับเรื่อง
12 ม.ค. 66 11:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
55แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22แอร์เสียและมีน้ำหยดข้างหลังด้วยห้อง 22-206 12 ม.ค. 2566 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 10:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
56น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16แอร์ห้อง16-102 เสีย มีแค่ลมออกมาไม่เย็น ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถนอนพักสังเกตอาการได้12 ม.ค. 2566 09:06 น.รับเรื่อง
12 ม.ค. 66 11:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
57น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16หลอดไฟฟ้ากลมขาดจำนวน15หลอด ไฟฟ้าบริเวณโถงกลาง12 ม.ค. 2566 09:02 น.รับเรื่อง
12 ม.ค. 66 11:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
58แม่บ้านอาคาร 88/2หลอดไฟยาวขาด 1หลอด ในห้องเบเกอรี่ 11 ม.ค. 2566 13:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด ประดิษฐ์/สมชาย
59แม่บ้านอาคาร 6ทางเดินชั้น1 อ 6หลอดไฟชํารุด8หลอด11 ม.ค. 2566 09:55 น.รับเรื่อง
11 ม.ค. 66 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
60แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร20ลิฟท์เสียอาคาร20ฝั่งศว.11 ม.ค. 2566 09:42 น.ยกเลิกรายการ
13 ม.ค. 66 10:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
61แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร20ลิฟท์เสียอาคาร20ฝั่งศว.11 ม.ค. 2566 09:42 น.รับเรื่อง
12 ม.ค. 66 11:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดบอร์ดคอนโทรลชำรุด
62แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22หลอดไม่ออกเลยห้องน้ำชาย ห้อง 22-11311 ม.ค. 2566 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ประดิษฐ์ มดเข้า
63น.ส.เยาวเรศ โนนทิง9-204หลอดไฟตรงโต๊ะทำขาดทั้ง 2 หลอด ขอแจ้งเปลี่ยนใหม่หรือย้ายหลอดไฟภายในห้องทำงานมาทดแทนก็ได้ค่ะ 10 ม.ค. 2566 15:16 น.รับเรื่อง
10 ม.ค. 66 15:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
64น.ส.จิตรลดา ฦๅชา20-406แอร์มีกลิ่น เหม็น ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยดู ตรวจสอบ แก้ไข หรือให้คำแนะนำค่ะ 10 ม.ค. 2566 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 10:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
65แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_204แอร์ห้องเรียนรั่วค่ะ10 ม.ค. 2566 09:03 น.รับเรื่อง
10 ม.ค. 66 15:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
66แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_206หลอดไฟห้องพักอาจารย์ขาด 8หลอดผอมยาวค่ะ ห้องเรียน206ขาด1หลอดค่ะ10 ม.ค. 2566 09:01 น.รับเรื่อง
10 ม.ค. 66 15:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
67นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง205 แอร์เสียไม่เย็นแอร์เย็นไม่ฉ่ำค่ะ09 ม.ค. 2566 15:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 13:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุมิ/พัน
68น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องน้ำขาด2หลอดห้อง4_202/1(สั้น)09 ม.ค. 2566 15:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล แอลอีดี 10 วัตต์ 2 หลอด
69น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17โถงชั้น 1 บริเวณทางเดินระหว่างห้องพัก หลอดไฟขาดค่ะ ชำรุด09 ม.ค. 2566 14:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 15:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
70นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 406ขอความอนุเคราะห์ล้างแอร์ เนื่องจากมีกลิ่นฉี่หนู แสบจมูกมาก 09 ม.ค. 2566 11:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
71แม่บ้านอาคาร 7ทางเดินชั้น3โซนหน้าห้องเรียนหลอดไฟชำรุด4หลอด(ยาว)09 ม.ค. 2566 08:44 น.รับเรื่อง
09 ม.ค. 66 13:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
72แม่บ้านอาคาร 7ทางเดินชั้น4โซนหน้าห้องเรียนหลอดไฟชำรุด3หลอด(หลอดยาว)09 ม.ค. 2566 08:42 น.รับเรื่อง
09 ม.ค. 66 13:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
73แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2ประตรูม้วนด้านหน้าเปิดไม่ได้แจ้งด่วนค่ะ09 ม.ค. 2566 08:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ม.ค. 66 14:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ
74น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าหลอดไฟทางขึ้นบันไดชั้น1ไปชั้น2 โซน หน้าเสีย (หลอดยาว2หลอด) (หลอดยาว)06 ม.ค. 2566 19:57 น.รับเรื่อง
09 ม.ค. 66 13:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
75น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18ห้อง417หลอดไฟห้องน้ำเสีย ( หลอดตะเกียบ1หลอด)06 ม.ค. 2566 19:44 น.รับเรื่อง
09 ม.ค. 66 13:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
76แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ปั้มน้ำเสีย 2 ตัว06 ม.ค. 2566 11:31 น.รับเรื่อง
13 ม.ค. 66 16:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปรับแผนตั้งเรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์ 13/1/66
77น.ส.น.ส. อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18หลอดไฟหน้าอ่างล้างหน้าห้อง209เสีย1หลอด(หลอดตะเกียบ)05 ม.ค. 2566 21:38 น.รับเรื่อง
06 ม.ค. 66 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
78แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9 ห้องสมุด 24 ชั่วโมงแอร์ไม่เย็น และสกปรก05 ม.ค. 2566 11:54 น.กำลังดำเนินการ
06 ม.ค. 66 10:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคา 5/1/66
79น.ส.ไอยลดา แก้วดีอาคาร1 ชั้น2 ห้องคลังย้ายปลั๊กโต๊ะคอม4ตัว05 ม.ค. 2566 09:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
80อาจารย์ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ17-404หลอดไฟในห้องรับแขกไม่ติด เปลี่ยนหลอดแล้วก็ยังไม่ติด 05 ม.ค. 2566 08:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 15:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย ขั้วหลอด 1 ขั้ว
81น.ส.น.ส. อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18หลอดไฟกลางห้องเสีย(หลอดยาว)ห้อง21504 ม.ค. 2566 15:59 น.รับเรื่อง
05 ม.ค. 66 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
82แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_206หลอดไฟห้องเียนขาด2หลอดๆยาวค่ะ04 ม.ค. 2566 15:54 น.รับเรื่อง
05 ม.ค. 66 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
83แม่บ้านอาคาร 1อาคาร1ชั้น2เครื่องดูดฝุ่นเวลาใช้งานมันมีเสียงดังมาก04 ม.ค. 2566 14:28 น.รับเรื่อง
05 ม.ค. 66 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
84น.ส.เกศรินทร์ บริบูรณ์7-220หลอดไฟขาด 1 หลอด (ห้องธุรการ วว.) 04 ม.ค. 2566 10:08 น.รับเรื่อง
05 ม.ค. 66 11:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
85นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ฝั่งโรงแรมไฟโรงจอดรถหน้าโรงแรมใช้งานไม่ได้ (เสีย)03 ม.ค. 2566 19:36 น.รับเรื่อง
05 ม.ค. 66 11:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
86นายพงสธร บารจง1-105รื้อสายไฟฟ้า ห้อง 105 อาคาร บริหาร 03 ม.ค. 2566 13:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 11:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
87นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 หลอดไฟขาด 1หลอด03 ม.ค. 2566 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
88น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้องเสีย1หลอดๆยาวเวลาเปิดไฟแล้วไฟออกแค่ครึ่งหลอดห้อง21303 ม.ค. 2566 08:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 10:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
89น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18 หอพักตาลฟ้า ห้อง410ไฟระเบียงหลังห้องเสีย (หลอดสั้น1หลอด)31 ธ.ค. 2565 20:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 10:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด
90นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่)พัดลมเล้าไก่ไข่ชำรุดและสายสลิงเครนให้อาหารขาด ขอซ่อมด่วนครับ เนื่องจากไก่จะเข้าในวันที่ 6 มกราคม 2566628 ธ.ค. 2565 11:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย/ฉัตรชัย
91อาจารย์ภควรรณพร พิศุทธิสุวรรณห้อง3-224 อาคารที่พักบุคลากร1(อาคาร3)ขอรับบริการเปลี่ยนหลอดไฟ(หลอดสั้น) บริเวณกลางห้อง เนื่องจากเมื่อเปิดไฟแล้วหลอดไฟจะกระพริบตลอดเวลา อาจเป็นเพค่ะใกล้สิ้นสุดอายุการใช้งาน27 ธ.ค. 2565 19:55 น.รับเรื่อง
28 ธ.ค. 65 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
92นายจำนงค์ วงค์คำพระน้ำดื่มนนทรีหลอดไฟขาด 1หลอด27 ธ.ค. 2565 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 12:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด
93นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติไฟส่องถนนเปิดไม่ติดจากป้อมรปภ.ถึงอาคารวิจัย27 ธ.ค. 2565 09:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
94แม่บ้านอาคาร 13อ 13หลอดไฟห้องพักอาจารย์ขาด 7หลอดๆผอมยาวค่ะ27 ธ.ค. 2565 08:50 น.รับเรื่อง
28 ธ.ค. 65 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
95แม่บ้านอาคาร 1ชั้น2หน้าห้องเตรียมอาหารหลอดไฟกะพริบ1หลอด22 ธ.ค. 2565 13:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
96แม่บ้านอาคาร 66-104หลอดไฟเสีย3หลอด พัดลม2ตัว22 ธ.ค. 2565 13:33 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 14:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
97แม่บ้านอาคาร 66-105. 6-103หลอดไฟชํารุดรวม10หลอดและพัด2ตัว6-10322 ธ.ค. 2565 13:29 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 14:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
98นายวงศกร บุญสิทธิ์อาคาร 1 ห้อง 109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์หลอดไฟลยาวเพดานไม่ติด 2 หลอด (คนละรางกัน)22 ธ.ค. 2565 09:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 20วัตต์ 3 หลอด
99แม่บ้านอาคาร 77-411/1หลอดไฟกระพริบ20 ธ.ค. 2565 16:33 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
100น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ออฟฟิตหน่วยที่พักอาศัยหลอดไฟชำรุด 1 หลอดสสั้น20 ธ.ค. 2565 10:06 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
101แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19หลอดไฟขาด 6 หลอดห้อง 19-128/220 ธ.ค. 2565 09:37 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
102นายปฐมวงศ์ เถายะบุตร3-312หลอดไฟเสีย16 ธ.ค. 2565 14:41 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
103แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2ไฟหลอดยาวห้องเบเกอรี่ชำรุดเปิดแล้วไม่ติด 1 หลอด16 ธ.ค. 2565 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด ประดิษฐ์/สมชาย
104แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยแอร์ห้องรับรอง อาคารวิจัย ไม่ทำงาน15 ธ.ค. 2565 14:29 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
105น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ เครื่องปรับอากาศ อาคารวิจัยและพัฒนา ห้อง 102 มอเตอร์แอร์ไม่ทำงาน 15 ธ.ค. 2565 13:25 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รีโมทแอร์เสีย
106แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1แอร์เสีย 2 ตัว ห้อง 30715 ธ.ค. 2565 11:33 น.รับเรื่อง
15 ธ.ค. 65 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
107น.ส.น.ส. อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง 215 หลอดไฟกลางห้องเสี1หลอด(หลอดยาว)14 ธ.ค. 2565 20:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 10:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
108น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อ.4หลอดไฟทางเดินชํารุดหน้าห้อง.4_224(สั้น).และหน้าห้อง.4_312.หน้าห้อง314.หน้าห้อง324.(สั้น)ทั้ง4หลอด14 ธ.ค. 2565 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 15:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 3 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
109น.ส.วิชชุดา ใจเสรีอาคารบริหาร ชั้น 4 ห้อง 1-402 โครงการ MBAรบกวนเปลี่ยนหลอดไฟ LED จำนวน 5 ดวงค่ะ14 ธ.ค. 2565 12:08 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
110นายอุกฤษ แก้วก่าสนามกีฬาเปตองไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาเปตองใช้การไม่ได้ (พบมีมดดำ บริเวณเบรกเกอร์ที่ใช้ เปิด-ปิด)14 ธ.ค. 2565 11:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์
111น.ส.น.ส. อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง 401 หลอดไฟกลางห้องเสีย1หลอด(หลอดยาว)13 ธ.ค. 2565 16:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 10:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย
112น.ส.น.ส. อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง 314 สายพัดลมขาด13 ธ.ค. 2565 16:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 11:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย
113น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟหน้าอ่างล้างหน้าเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง10813 ธ.ค. 2565 16:17 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
114นายสวโรจน์ บ่อทองสนามตะกร้อ หน้าหอพักนิสิตชายไฟสนามติดไม่ครบตามภาพ ทำให้แสงส่องสว่างไม่เพียงพอ ในการเรียนของนิสิตรายวิชาตะกร้อเพื่อสุขภาพ 13 ธ.ค. 2565 11:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
115น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟกลางห้องเสีย1หลลอดๆยาวห้อง201และห้อง217อีก1หลอดๆยาว13 ธ.ค. 2565 11:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 10:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด ยาว
116นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5เครื่องทำน้ำอุ่นไฟไม่เข้าห้อง108/1-121/1-103/1-421/113 ธ.ค. 2565 10:38 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
117นางเนตรนภา บาคำ13-204แอร์เสียมานานแล้วและตอนนี้มีน้ำหยดจากเพดานด้วยค่ะ09 ธ.ค. 2565 11:26 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
118แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-306 อ.21หลอดไฟเสีย 1)หลอดตะเกียบ2หลอด 2)หลอดยาว2หลอด ห้องน้ำหญิงค่ะ 08 ธ.ค. 2565 15:38 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
119นายณธกร ทัศนัส17-303หลอดไฟในห้องเสีย 1 หลอด08 ธ.ค. 2565 11:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 15:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
120น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาโถงอาคาร 21 บริเวณที่ตั้งทีวีไฟเสียบที่วีไฟไม่สามารถใช้งานได้ 08 ธ.ค. 2565 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ธ.ค. 65 12:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
121น.ส.น.ส. อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง106 หลอดไฟห้องอาบน้ำเสีย1หลอด (หลอดตะเกียบ)08 ธ.ค. 2565 07:37 น.รับเรื่อง
22 ธ.ค. 65 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
122น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้องเสีย1หลอดๆยาวห้อง21707 ธ.ค. 2565 16:19 น.รับเรื่อง
07 ธ.ค. 65 16:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
123น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-303แอรืใช้งานไม่ได้07 ธ.ค. 2565 14:06 น.กำลังดำเนินการ
07 ธ.ค. 65 16:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เรื่องอนุมัติซ่อมแล้วครับ วันที่9 ธ.ค.65
124แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19แผงชุดคอยร์เย็น ห้อง 19-12507 ธ.ค. 2565 11:50 น.รับเรื่อง
07 ธ.ค. 65 11:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
125แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13แอร์เสีย ห้อง 13-108 /107 ธ.ค. 2565 11:48 น.รับเรื่อง
07 ธ.ค. 65 11:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
126แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20คอมไม่ทำงาน ชุดคอนโทรลทั้งคอยร์ร้อนและเย็นห้อง 20-420 ห้องชุดคอนโทรล E FOห้อง 20-421 น้ำยารั่วแผงคอนร์เย็น ห้อง 20-41807 ธ.ค. 2565 11:46 น.รับเรื่อง
07 ธ.ค. 65 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
127แม่บ้านอาคาร 77-207/2พัดลมดูดอากาศชำรุด07 ธ.ค. 2565 09:31 น.รับเรื่อง
07 ธ.ค. 65 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
128น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง10607 ธ.ค. 2565 09:30 น.รับเรื่อง
07 ธ.ค. 65 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
129แม่บ้านอาคาร 77-207/2แอร์เสีย 07 ธ.ค. 2565 09:28 น.รับเรื่อง
07 ธ.ค. 65 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
130แม่บ้านอาคาร 66-105หลอดไฟชํารุด6หลอดแบบยาว07 ธ.ค. 2565 09:16 น.รับเรื่อง
07 ธ.ค. 65 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
131น.ส.น.ส. อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดห้อง114 หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดห้อง415 หลอดไฟห้องน้ำเสีย3หลอดห้อง302 หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดห้อง316 06 ธ.ค. 2565 16:15 น.รับเรื่อง
07 ธ.ค. 65 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
132น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ตลาดนัดนนทรีอีสานไฟตลาดนัด บริเวณเสาที่ 4 มีปัญหา เสียบไม่ติดค่ะ 06 ธ.ค. 2565 14:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 65 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
133แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ9ชั้น2พัดลมติเพดานห้องน้ำชายเสีย หน้าห้องระพี06 ธ.ค. 2565 13:42 น.รับเรื่อง
07 ธ.ค. 65 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
134นายจำนงค์ วงค์คำพระตั้งแต่แยกวงเวียนถึงแยกอาคารบริหารตั้งเวลาใหม่เปิด17.20น.ปิดเวลา05.40น.06 ธ.ค. 2565 13:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 65 16:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
135นายจำนงค์ วงค์คำพระบ้านพักคนงานหลอดไฟขาด 2 หลอด(หลอดสั้น)06 ธ.ค. 2565 13:12 น.รับเรื่อง
07 ธ.ค. 65 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
136นายธวัชชัย สัพโสโรงปูน ข้างห้องปฏิบัติการโยธาสวิตซ์หลุด 2 จุด อยากให้มายึดให้พร้อมใช้งาน 06 ธ.ค. 2565 12:05 น.รับเรื่อง
06 ธ.ค. 65 12:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
137นายธวัชชัย สัพโสโรงปูน ข้างห้องปฏิบัติการโยธาฝาปิดกล่องหาย (อยากได้ฝากล่องมาปิดกันฝุ่นและแมลง) 06 ธ.ค. 2565 12:04 น.รับเรื่อง
06 ธ.ค. 65 12:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
138แม่บ้านอาคาร 77-402/1สวิทไฟละลายเปิด-ปิดไม่ใด้06 ธ.ค. 2565 08:41 น.รับเรื่อง
06 ธ.ค. 65 12:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
139น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์ อ18หอพักตาลฟ้าห้อง 210, 219 , 315สวิทไฟเสียเวลากดเปิดมีเสียงเหมือนไฟช๊อต02 ธ.ค. 2565 18:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 11:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, 214-219-315-415-210 สวิทช์ไฟทางเดียว 12 ตัว+ฝาครอบ 12 ตัว
140น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-129เครื่องทำน้ำอุ่นชำรุด(ช่างมาซ่อมแล้ว)02 ธ.ค. 2565 14:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
141แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ลิฟท์เสีย 02 ธ.ค. 2565 11:50 น.กำลังดำเนินการ
06 ธ.ค. 65 13:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ช่างลิฟท์กำลังทำการถอนรหัสโปรมแกรมใหม่ครับ
142นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่)พู่เล่พัดลมถอยออกมาเบียดกับโครงพัดลม (ขอซ่อมด่วนครับ)02 ธ.ค. 2565 10:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 65 14:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
143นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 408ย้ายสายไฟและจัดเก็บสายไฟในห้องคณบดีคณะ สาธารณสุขศาสตร์02 ธ.ค. 2565 10:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 10:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รางวายเวย์ 2 เส้น 1 นิ้ว สราวุมิ/พัน
144น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-131หลอดไฟในห้องน้ำชำรุด02 ธ.ค. 2565 09:50 น.รับเรื่อง
02 ธ.ค. 65 14:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
145น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-131พัดลมดูดอากาศชำรุด02 ธ.ค. 2565 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 15:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
146น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน7-421แอร์มีแต่ลม 01 ธ.ค. 2565 16:22 น.รับเรื่อง
06 ธ.ค. 65 12:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
147น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน7-421มีแต่ลม01 ธ.ค. 2565 16:21 น.ยกเลิกรายการ
02 ธ.ค. 65 14:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
148นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 401 /20-403แอร์เสีย เคยแจ้งซ่อมแล้ว (รอเติมน้ำยาแอร์ และหม้อน่ำรั่ว)01 ธ.ค. 2565 14:27 น.รับเรื่อง
01 ธ.ค. 65 15:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
149นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 40/4แอร์เสีย เปืดติดแต่ไม่เย็น01 ธ.ค. 2565 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 65 14:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ระบบเครื่องปรับอากาศทำงานปกติ ยุทธพล
150แม่บ้านอาคาร 13อาคาร 13 ชั้น 2 ห้อง 208/1แอร์ไม่เย็น ค่ะ01 ธ.ค. 2565 13:46 น.รับเรื่อง
01 ธ.ค. 65 15:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
151แม่บ้านอาคาร 13อาคาร 13 ชั้น 2 ห้อง 208แอร์ไม่เย็น ค่ะ01 ธ.ค. 2565 13:46 น.รับเรื่อง
01 ธ.ค. 65 15:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
152แม่บ้านอาคาร 13อาคาร 13 ชั้น 2 ห้อง 207แอร์ไม่เย็น ทั้ง 2 ตัวค่ะ01 ธ.ค. 2565 13:43 น.รับเรื่อง
01 ธ.ค. 65 15:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
153แม่บ้านอาคาร 13อาคาร 13 ชั้น 2 ห้อง 13-204 แอร์ไม่เย็นค่ะ01 ธ.ค. 2565 13:40 น.รับเรื่อง
01 ธ.ค. 65 15:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
154แม่บ้านฝ่าย อาคารฯห้องสมุด 24 ชั่วโมงรีโมทแอร์เสีย01 ธ.ค. 2565 11:04 น.รับเรื่อง
01 ธ.ค. 65 11:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
155นายธวัชชัย สัพโสห้องบัณฑิตศึกษา (ข้างห้องวิศวกรรมโยธา 7-112)แอร์ไม่เย็น มีแต่ลม01 ธ.ค. 2565 10:27 น.รับเรื่อง
01 ธ.ค. 65 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
156แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แอร์ห้องเบอเกอรี่เปิดแล้วมีประกายไฟ01 ธ.ค. 2565 09:57 น.รับเรื่อง
01 ธ.ค. 65 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
157น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16หลอดไฟฟ้าใช้งานไม่ได้4หลอดในห้องยา01 ธ.ค. 2565 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 20 วัตต์ 4 หลอด
158น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16แอร์ห้องยามีน้ำรั่วลงมาเยอะมาใช้ไม่ได้และห้องฉุกเฉินแอร์ไม่เย็น ห้องพักสังเกตอาการแอร์ใช้ไม่ได้01 ธ.ค. 2565 09:10 น.รับเรื่อง
01 ธ.ค. 65 11:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
159น.ส.น.ส. อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง210=สวิทไฟซ๊อต และหลอดไฟห้องน้ำเสีย ห้อง206หลอดไฟห้องน้ำเสีย3หลอด ชั้น1หลอดไฟห้องน้ำรวม ชาย/หญิงเสีย4หลอด ห้อง219หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอด และพัดลมเสียงดัง01 ธ.ค. 2565 07:23 น.รับเรื่อง
01 ธ.ค. 65 11:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
160น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-104ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น(มีเครื่องอยู่แล้ว)30 พ.ย. 2565 15:45 น.รับเรื่อง
01 ธ.ค. 65 11:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
161แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ 72พรรษาไฟส่องสว่างป้าย 72 พรรษา เปิดแล้วไม่ออก30 พ.ย. 2565 14:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 14:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดโคมไฟสปอร์ไลท์ 1 ชุด บัลลสาต์ 250 วัตต์ 2 อีนิกเตอร์ 2 หลอด 250 วัตต์ 3 หลอด
162น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง7-421 อาคาร7 ชั้น4 ห้อง ห้องสรีรสัตว์มีน้ำรั่วไหลลงมาจากแอร์30 พ.ย. 2565 14:14 น.รับเรื่อง
30 พ.ย. 65 14:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
163นายพงสธร บารจง1-104ติดตั้งหลอดไฟ เนื่องจากความสว่างไม่เพียงพอ 30 พ.ย. 2565 11:19 น.รับเรื่อง
30 พ.ย. 65 12:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
164น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18 หอพักตาลฟ้าเปลี่ยน เวลา ปิด เปิด ไฟถนนหน้าอาคาร เปิดเวลา17.40น ปิดเวลา05.30น29 พ.ย. 2565 18:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
165น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ออฟฟิตหน่วยที่พักอาศัยหลอดไฟชำรุด 6 หลอด(หลอดตะเกียบ)29 พ.ย. 2565 09:52 น.รับเรื่อง
30 พ.ย. 65 12:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
166นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ8/1-108แอร์เสียและแจ้งซ่อมมาจะ 2 ปีแล้ว ภาตปลาย 2565 มีการเรียนการสอนทุกวัน29 พ.ย. 2565 09:50 น.รับเรื่อง
29 พ.ย. 65 16:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องซ่อมด่วนไปแล้วครับรออนุมัติ
167น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3(ห้องไฟ)เบรคเกอร์เมนไฟชำรุด29 พ.ย. 2565 09:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 15:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ยุทธพล/สมชาย การไฟฟ้าเข้าดำเนินการเปลี่ยน 31/12/65
168น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง20128 พ.ย. 2565 14:36 น.รับเรื่อง
29 พ.ย. 65 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
169นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่)ไฟแสงสว่างในเล้าไก่ไข่ไม่ติด(ขอซ่อมด่วนครับ)28 พ.ย. 2565 11:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 65 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
170น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มเต้าเสียบปลั๊กไฟที่โรงน้ำช็อตค่ะ รบกวนซ่อมด่วนให้หน่อยนะคะ ตอนนี้ผลิตน้ำไม่ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 28 พ.ย. 2565 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 10:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ปลัีกกราว์ด 1 ชุด
171แม่บ้านอาคาร 77-217/7แอร์ไม่เย็น(อุปกรณ์ อ.จัดชื้อมาแล้ว)28 พ.ย. 2565 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 15:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
172น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง31525 พ.ย. 2565 13:16 น.รับเรื่อง
29 พ.ย. 65 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
173แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2ห้องเบเกอรี่พัดลมดูดอากาศเปิดแล้วไม่ทำงานแจ้งช่อมค่ะ25 พ.ย. 2565 12:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ประดิาฐ์
174แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2ห้องเบเกอรี่พัดลมดูดอากาศเปิดแล้วไม่ทำงานแจ้งช่อมค่ะ25 พ.ย. 2565 12:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย
175น.ส.นิภาพร เมษา7-321 อาคาร 7ต่อปลํีกเสียบตู้เย็น สวิทตู้ดูดควันเปิดไม่ได้25 พ.ย. 2565 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 16:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
176น.ส.นิภาพร เมษา7-321 อาคาร 7ต่อปลํีกเสียบตู้เย็น สวิทตู้ดูดควันเปิดไม่ได้25 พ.ย. 2565 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 16:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
177น.ส.นิภาพร เมษา7-321 อาคาร 7ต่อปลั๊กตู้เย็น สวิทตู้ดูดควันเปิดไม่ได้25 พ.ย. 2565 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 15:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
178น.ส.นิภาพร เมษา7-321 อาคาร 7ต่อปลั๊กตู้เย็น สวิทตู้ดูดควันเปิดไม่ได้25 พ.ย. 2565 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 15:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
179แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13เบรกเกอร์เสีย 25 พ.ย. 2565 10:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 15:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ประดิษฐ์/ยุทธพล ติดตั้งลูกใหม่
180นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ8/1-108แอร์เสียและแจ้งซ่อมมาจะ 2 ปีแล้ว เริ่มวันจันทร์ที่ 28 พย มีการเรียนการสอนทุกวัน25 พ.ย. 2565 08:19 น.รับเรื่อง
25 พ.ย. 65 10:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
181นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ8/1-108หลอดไฟขสด เริ่มวันจันทร์ที่ 28 พย มีการเรียนการสอนทุกวัน25 พ.ย. 2565 08:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 14:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 12 หลอด ไพศาล
182น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-410หลอดไฟชำรุด 1 หลอดตะเกียบ สวิตไฟเวลาเปิดมีเสียงดังเหมือนซ๊อต24 พ.ย. 2565 14:51 น.รับเรื่อง
25 พ.ย. 65 10:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
183น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องปทุมมาหลอดไฟชำรุด 6 หลอดหลอดตะเกียบ24 พ.ย. 2565 11:01 น.รับเรื่อง
25 พ.ย. 65 10:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
184น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ17หอพักบุคลากร2ไฟลานจอดรถเสีย2หลอด แจ้งซ่อมครั้งที่323 พ.ย. 2565 19:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 14:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฟิวสืกระปุ๊ก 2 ตัว
185น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18หอพักตาลฟ้าห้อง420หลอดไฟกลางห้องไม่สว่าง (หลอดยาว1หลอด)23 พ.ย. 2565 18:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
186น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18หอพักตาลฟ้าหลอดไฟกลางห้องไม่สว่าง 23 (หลอดยาว1หลอด)23 พ.ย. 2565 18:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 14:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 1 วัตต์
187นายเกรียงไกร พัทยากร21-425แอร์เปิดแล้วไม่เย็น comp ไม่ทำงาน23 พ.ย. 2565 15:58 น.รับเรื่อง
02 ธ.ค. 65 14:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ระบบคอลโทรลเสียไม่สั่งงาน สราวุฒิ/พัน
188น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-137หม้อมิเตอร์ไฟหลุดออกจากบ๊อคไม้23 พ.ย. 2565 15:41 น.รับเรื่อง
25 พ.ย. 65 10:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
189น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำรวมชั้น1เสีย1หลอดๆตะเกียบ23 พ.ย. 2565 10:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 14:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 7 วัตต์ 1 วัตต์
190น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องอาบน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง31823 พ.ย. 2565 10:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด
191น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18 หอตาลฟ้า ห้อง206สวิทไฟเสีย22 พ.ย. 2565 17:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 10:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
192น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-109,115,116,115แอร์ไม่เย็น(ปรับลง17เย็นไม่ฉ่ำ)22 พ.ย. 2565 15:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 65 15:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, จ้างช่างด้านนอกเข้า เติมนำ้ยาแอร์ 410 A
193น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-105,106,107,108แอร์ไม่เย็น(ปรับลง17เย็นไม่ฉ่ำ)22 พ.ย. 2565 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 10:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
194น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ปั้มสูบน้ำด้านหลัง รปภ.ไม่ทำงาน 22 พ.ย. 2565 13:30 น.รับเรื่อง
23 พ.ย. 65 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
195น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-133,140โทรทัศน์ติดผนังน๊อตหลุดเอียง22 พ.ย. 2565 12:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 10:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
196น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-138เปลี่ยนฝาครอบปลั๊กไฟ 22 พ.ย. 2565 11:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 10:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
197แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21แอร์เสีย ห้องแล็บ ห้อง 21-40722 พ.ย. 2565 11:22 น.รับเรื่อง
23 พ.ย. 65 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
198น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-104เปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณโครมไฟหน้ากระจก 1 หลอดตะเกียบ22 พ.ย. 2565 09:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 10:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
199น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-117ปลั๊กไฟหน้ากระจกหลุด22 พ.ย. 2565 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 10:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
200น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-133เปลี่ยนกรอบปลั๊กไฟ 22 พ.ย. 2565 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 11:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
201น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-141หลอดไฟห้องน้ำชำรุด 1 หลอดตะเกียบ22 พ.ย. 2565 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 11:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
202น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-131ปลั๊กไฟหลุออกมาจากปล๊อก 21 พ.ย. 2565 16:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 10:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
203น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-127เปลี่ยนปลั๊กไฟ 21 พ.ย. 2565 16:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 10:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
204น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139 แอร์ไม่เย็น(เย็นไม่ฉ่ำ)21 พ.ย. 2565 13:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 10:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
205น.ส.นุชรินทร์ ควรครูห้องคลัง ชั้น 2 ห้อง 1-201หลอดไฟเสีย ไฟกระพริบ21 พ.ย. 2565 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
206นายจำนงค์ วงค์คำพระจากหลังป้อมประตู1ถึงแยกอาคารบริหารตั้งเวลาใหม่ ปกติ18.00น.เปลี่ยนเป็นเวลา 17.30น.21 พ.ย. 2565 08:48 น.รับเรื่อง
21 พ.ย. 65 12:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
207นายจำนงค์ วงค์คำพระรอบอาคาร 9ไฟดวงจันทร์ขาด21 พ.ย. 2565 08:40 น.รับเรื่อง
21 พ.ย. 65 12:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
208นายจำนงค์ วงค์คำพระด้านหลังอาคาร 22หลอดไฟนีออนขาด21 พ.ย. 2565 08:35 น.รับเรื่อง
21 พ.ย. 65 12:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
209นายจำนงค์ วงค์คำพระส่องพระพิรุณไฟสปรอตไลด์เปิดไม่ออก21 พ.ย. 2565 08:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
210นายจำนงค์ วงค์คำพระหลังห้องน้ำเทควันโด้หลอดไฟนีออนขาด21 พ.ย. 2565 08:29 น.รับเรื่อง
21 พ.ย. 65 12:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
211แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ9ชั้น218 พ.ย. 2565 12:23 น.ยกเลิกรายการ
18 พ.ย. 65 13:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
212แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ9ชั้น2แอร์ห้องรับรองรั่ว18 พ.ย. 2565 12:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 14:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
213แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ9ชั้น2แอร์ห้องรับรองรั่ว18 พ.ย. 2565 12:20 น.ยกเลิกรายการ
18 พ.ย. 65 13:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
214แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-306 ชั้น3 อ.21หลอดไฟห้องน้ำหญิงเสีย3หลอด 1)หลอดตะเกียบ1หลอด 2)หลอดยาว2หลอดค่ะ. 16 พ.ย. 2565 11:29 น.รับเรื่อง
16 พ.ย. 65 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
215น.ส.นิรมล วงษ์ประชุมห้องธุรการ (1-107)หลอดไฟเสีย 2 หลอด (หลอดไฟเปิดไม่ติด /ติดๆดับๆ)15 พ.ย. 2565 10:12 น.รับเรื่อง
15 พ.ย. 65 13:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
216แม่บ้านอาคาร 77-422ปฎิบัติการสรีรพืชหลอดไฟชำรุด7หลอด15 พ.ย. 2565 08:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 14:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุมิ แอลอีดี 20 วัตต์ 8 หลอด
217แม่บ้านอาคาร 77-421ปฎิบัติการสรีรสัตว์หลอดไฟชำรุด17หลอด15 พ.ย. 2565 07:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 14:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 20 วัตต์ 17 หลอด
218แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2ห้องเบเกอรี่ ปลั๊กไฟไม่เข้าต้องใช้งานด่วน 14 พ.ย. 2565 14:19 น.รับเรื่อง
15 พ.ย. 65 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
219น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ 1. ตรวจเช็คสภาพ เครื่องปรับอากาศ ห้อง 102 , 109 อาคารวิจัยและพัฒนา 2.ตรวจเช็คสภาพเครื่องปรับอาอาศ ห้องนิทรรศการบัวบรรพ์พรรณราย เพื่อรองกับการรับรองคณะกรรมการ วันที 25-27 พ.ย. 256514 พ.ย. 2565 11:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 14:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุมิ/พัน 102 -เบรคเกอร์ 1 ตัว 109-ใบพัลมแอร์
220นายอนุสรณ์ กันทัมอาคาร 9 ห้อง 9-208ขอให้ล้างทำความสะอาดตัวระบายความร้อนแอร์ เนื่องจากแอร์ไม่เย็น14 พ.ย. 2565 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 14:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุมิ/พัน
221นายโก้ ยาลัย8/2ห้องเบเกอรี่เต้าไฟเสีย/ไฟฟ้าไม่เข้า14 พ.ย. 2565 09:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 65 15:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
222น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4พัดลมโคจรห้อง4-111ไม่หมุนวันที่.11.พ.ย.6511 พ.ย. 2565 10:41 น.รับเรื่อง
11 พ.ย. 65 12:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
223น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4พัดลมโคจรห้อง4-111ไม่หมุนวันที่.11.พ.ย.6511 พ.ย. 2565 10:40 น.รับเรื่อง
11 พ.ย. 65 12:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
224นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 แอร์ใช้งานไม่ได้ 1เครื่อง11 พ.ย. 2565 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ย. 65 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
225นายจำนงค์ วงค์คำพระเครื่องปั้นน้ำอ่างสกลนครสวนนนทรีทรงปลูกไม่ออกไฟสปรอตไลท์ไม่ออก11 พ.ย. 2565 08:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ย. 65 14:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล
226แม่บ้านอาคาร 77-321ปฎิบัติการวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดลอ้มหลอดไฟชำรุด24หลอด10 พ.ย. 2565 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตตื 24 หลอด สราวุมิ/พัน
227แม่บ้านอาคาร 77-322ปฎิบัติการพันธุ์ศาสตร์หลอดไฟชำรุด10หลอด10 พ.ย. 2565 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 10 หลอด สราวุมิ/พัน
228แม่บ้านอาคาร 77-323ปฎิบัติการจุลชีววิทยาหลอดไฟชำรุด14หลอด10 พ.ย. 2565 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 14 หลอด สราวุฒิ/พัน
229นายจำนงค์ วงค์คำพระสวนลูกนนทรีทรงปลูกไฟสปรอตไลท์ส่องปั้มน้ำ10 พ.ย. 2565 08:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 65 15:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
230นายจำนงค์ วงค์คำพระหน้าองค์พระพิรุณไฟสปรอตไลท์ LED ไม่ออก10 พ.ย. 2565 08:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ย. 65 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนไดเวอร์แอลอีดี 50 วัตต์ ไพศาล/สมชาย
231นายจำนงค์ วงค์คำพระลานพญานาค อุทยานบัวไฟสปรอตไลท์ไม่ออก10 พ.ย. 2565 08:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 65 15:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
232นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่)พู่เล่พัดลมเล้าไก่ไข่แตกชำรุด ต้องเปลี่ยนใหม่ (ต้องย้ายจากอีกเล้ามาใส่ ของมีอยู่แล้ว) ***ซ่อมด่วนครับ***09 พ.ย. 2565 15:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ย. 65 14:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย เปลี่ยนมูเลย์ใหม่
233น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องนํ้าขาดห้อง4-302/1.4หลอด(สั้น).ยาว2หลอด.วันที่9.พ.ย.6509 พ.ย. 2565 09:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด ยาว แอลอีดี 9 วัตต์ 4 หลอด สั้น สราวุฒิ/พัน
234แม่บ้านอาคาร 8อ .8/2แอร์ห้องไฟเปิดแล้วไม่เย็นมีแต่ลมแจ้งช่อมค่ะ08 พ.ย. 2565 14:48 น.กำลังดำเนินการ
11 พ.ย. 65 14:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัดลมคอยร้อนเสีย สราวุฒิ/พัน
235แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22หลอดไฟขาดห้อง 22-113 ห้องน้ำ08 พ.ย. 2565 10:42 น.รับเรื่อง
08 พ.ย. 65 15:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
236น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-113แอร์ชำรุดเสียงดัง ช่างมาซ่อมแล้วแต่ยังเป็นอีก07 พ.ย. 2565 16:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 10:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ช่างภายนอกเข้ามาดำเนินการ สราวุฒิ/พัน
237นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5เครื่องทำน้ำอุ่นชำรุด ห้อง108/1-120/1-402/107 พ.ย. 2565 16:23 น.รับเรื่อง
08 พ.ย. 65 15:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
238นายชาติสยาม ผลวิลัยอาคาร 8/2 บริเวณโถงอาคารเต้าจ่ายกระแสไฟฟ้า ชำรุดจำนวน 2 ชุด ที่อาจจะเป็นอันตรายแก่นิสิตและบุคลากรที่ใช้งาน 07 พ.ย. 2565 14:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, บล๊อกลอย 2 ตัว ไพศาล/สมชาย
239นายชาติสยาม ผลวิลัยอาคาร 8/2 บริเวณโถงอาคารไฟแสงสว่างบริเวณโถงอาคาร ไม่ติดจำนวน 11 จุด แสงสว่างไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอนปฏิบัติการภานในบริเวณดังกล่าว 07 พ.ย. 2565 14:02 น.รับเรื่อง
07 พ.ย. 65 15:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
240นายrutchanon pongtongตู้คอนโทรล b1 อุทยานเกษตร 50 พรรษาตู้คอนโทรล b1 ใช้งานไม่ได้07 พ.ย. 2565 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ย. 65 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สวิทช์กด 2 ตัว ไพศาล/ฉัตรชัย
241แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ไฟทางเดินหน้าห้องฝ่ายทะเบียนขาดทั้งหมด ชั้น 204 พ.ย. 2565 08:40 น.รับเรื่อง
04 พ.ย. 65 10:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
242นางทิตยา สุภาวงค์1-316หลอดไฟขาด จำนวน 7 หลอด03 พ.ย. 2565 15:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 65 13:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/สมชาย/ประดิษฐ์ 1-316 แอลอีดี 18 วัตต์(36) 7 หลอด 1-307 แอลอีดี 18 วัตต์(36) 5 หลอด 1-309 แอลอีดี 18 วัตต์(36) 2 หลอด
243แม่บ้านอาคาร 7หอ้งทำงานอาจารย์7-410/1หลอดไฟชำรุด4หลอด03 พ.ย. 2565 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ย. 65 11:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 18 วัตต์ ยาว 4 หลอด สราวุฒิ/พัน
244แม่บ้านอาคาร 77-214(ห้องประชุมพรรณานิคม)หลอดไฟชำรุด3หลอด03 พ.ย. 2565 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ย. 65 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี 18 วัตต์ 3 หลอด สราวุฒิ/พัน
245นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 หลอดไฟสั้น บันไดทางขึ้นชั้น 3 ฝั่งทิศตะวันตก ชำรุด 1 หลอด02 พ.ย. 2565 19:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ย. 65 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอด แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด สราวุฒิ/พัน
246นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ไฟทางเดินชั้น1โรงแรมจากหน้าห้อง 3-127 ถึง หน้าห้อง 3-141 หลอด LED เสียจำนวน 10 หลอด02 พ.ย. 2565 18:17 น.รับเรื่อง
04 พ.ย. 65 10:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
247น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-113แอร์เสียงดัง02 พ.ย. 2565 16:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 65 11:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
248แม่บ้านอาคาร 7บริเวณชานบันไดระหวา่งชั้น1-2กลอ่งไฟฉุกเฉินมีเสียงดังผิดปกติ02 พ.ย. 2565 15:44 น.รับเรื่อง
02 พ.ย. 65 16:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
249แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14แอร์ห้องประชุมวิโรจน์ ตัวที่ 3 ไม่เย็น01 พ.ย. 2565 14:05 น.รับเรื่อง
01 พ.ย. 65 14:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
250น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องครัวขาด1หลอด(สั้น)ห้อง4-12301 พ.ย. 2565 13:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 10:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี 9 สัตต์ 1 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
251นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ปลั๊กไฟตู้น้ำชั้น1ชำรุด01 พ.ย. 2565 12:06 น.รับเรื่อง
01 พ.ย. 65 14:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
252แม่บ้านอาคาร 77-217/7แอร์ไม่เย็น01 พ.ย. 2565 10:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 15:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
253นายจำนงค์ วงค์คำพระข้างป้อมประตู 1 ขาเข้าหลอดนีออนขาด01 พ.ย. 2565 08:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย หลอดแอลอีดี 18 วัตต์ (36) 1 หลอด
254น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-132เครื่องทำน้ำอุ่นชำรุดไม่ทำงาน31 ต.ค. 2565 16:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
255น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ออฟฟิตหน่วยที่พักอาศัยหลอดไฟชำรุด 3 หลอด หลอดตะเกียบ31 ต.ค. 2565 16:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน หลอดแอลอีดี 18 วัตต์ 3 หลอด
256น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-137หลอดไฟดอกจำปาชำรุด31 ต.ค. 2565 16:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด
257น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-116รีโมท์แอร์เปิด-ปิดยาก31 ต.ค. 2565 16:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
258น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-212ฝาครอบปลั๊กไฟหลุด 31 ต.ค. 2565 16:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 10:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี 20 วััตต์ 1 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
259แม่บ้านอาคาร 66-105หลอดไฟชํารุด6หลอด31 ต.ค. 2565 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ย. 65 15:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
260นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3หอ้งน้ำหญิงหน้าห้องปทุมมาหลอดไฟขาด 3 หลอด31 ต.ค. 2565 09:40 น.รับเรื่อง
31 ต.ค. 65 12:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
261น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-136หลอดจำปาชำรุด28 ต.ค. 2565 16:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดีจำปา 7 วัตต์ 1 หลอด
262น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-114แอร์ชำรุดไม่เย็น28 ต.ค. 2565 16:31 น.รับเรื่อง
31 ต.ค. 65 12:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
263น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-112แอร์ชำรุดเสียงดัง28 ต.ค. 2565 16:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 65 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน บูสต่อมอเตอร์พันลมคอยล์เย็น 1 ตัว
264น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-313แอร์เปิดไม่ติด 1 ตัว28 ต.ค. 2565 15:43 น.รับเรื่อง
28 ต.ค. 65 15:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
265น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-208 ห้องธุรการคณะ ทอ .ปลั้กกาน้ำร้อนเปลื่อยถอดออกจากเต้ารับไม่ได้28 ต.ค. 2565 15:42 น.รับเรื่อง
28 ต.ค. 65 15:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
266น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17เปลี่ยนมิเตอร์เครื่องปั้มน้ำ ดาดฟ้า27 ต.ค. 2565 15:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ต.ค. 65 15:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล มิเตรอร์หมุนปกติ
267น.ส.จิตรา ธรรมรักษา1-311หลอดไฟชำรุด27 ต.ค. 2565 11:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 65 11:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย แอลอีดี 18 วัตต์ (36) 14 หลอด
268น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10พัดลมที่โถงโรงอาหารกลาง อ.10 ชำรุดค่ะ 27 ต.ค. 2565 10:00 น.รับเรื่อง
27 ต.ค. 65 16:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
269แม่บ้านอาคาร 77-322เวลาเปิดตู้อบควันในการเรียนการสอนปฏิบัติการ(เรียนแล็ป)จะเกิดปัญหาคือไฟฟ้าจะตัดทุกครั้ง26 ต.ค. 2565 15:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 65 16:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
270น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตรวจเช็คระบบปั้มน้ำให้ด้วยค่ะเนื่องจากนิสิตแจ้งว่าน้ำไหลไม่ค่อยแรงโซนด้านหน้า26 ต.ค. 2565 14:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ต.ค. 65 15:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
271แม่บ้านอาคาร 77-316หอ้งรับส่งข้อสอบแอร์ไม่เย็น26 ต.ค. 2565 12:56 น.รับเรื่อง
20 ม.ค. 66 13:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน รูมแอร์ชำรุด 1 ตัว
272แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20น้ำแอร์รั่ว ห้อง 20-10326 ต.ค. 2565 10:38 น.รับเรื่อง
27 ต.ค. 65 16:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
273นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟหน้าหอชำรุดยาว1หลอด26 ต.ค. 2565 08:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 65 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 18 (36W) 1 หลอด ฝาครอบ 2 ช่อง 1 อัน สวิทช์เดี่ยว 1 ตัว
274แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-207แอร์มีน้ำหยดลงพื้น25 ต.ค. 2565 13:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
275นายปฐมวงศ์ เถายะบุตรอาคาร 1 ห้องเฟื่องฟ้าหลอดไฟไม่ออกหลายจุด อยากให้ซ่อมทั้งหมด เพื่อเตรียมสถานที่ในการประชุมสภาคณบดีแห่งประเทศไทย วันที่ 29 ต.ค. 6525 ต.ค. 2565 13:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 65 10:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย แอลอีดี 36 วัตต์ 7 หลอด
276แม่บ้านอาคาร 1ห้องยางนาชั้น2หลอดไฟกะพริบ1หลอด25 ต.ค. 2565 10:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 65 11:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์ แอลอีดี 18 (36W) 1 หลอด
277น.ส.นิภาพร เมษาห้อง 7-321 อาคาร 7สวิทช์ไฟฮูดดูดควันเสีย25 ต.ค. 2565 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 16:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
278น.ส.นิภาพร เมษาห้อง 7-321 อาคาร 7สวิทช์ไฟฮูดดูดควันเสีย25 ต.ค. 2565 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 16:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
279น.ส.นิภาพร เมษาห้อง 7-321 อาคาร 7ต่อปลั๊กเข้าตู้เย็น 2 จุด25 ต.ค. 2565 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 16:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
280น.ส.นิภาพร เมษาห้อง 7-321 อาคาร 7ต่อปลั๊กเข้าตู้เย็น 2 จุด25 ต.ค. 2565 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 16:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
281นายจำนงค์ วงค์คำพระแยกหมุดวิทยาเขตถึงแยกหอพักชายหลอดไฟขาด 2 หลอด25 ต.ค. 2565 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 11:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
282นายจำนงค์ วงค์คำพระถนนหมายเลข 2 แยกหมุดวิทยาเขตถึงแยก อาคาร 6 หลอดไฟขาด 9 หลอด25 ต.ค. 2565 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ย. 65 15:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
283นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู1หลอดนีออนยาวฝั่งขาเข้าเปิดไม่ออก25 ต.ค. 2565 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
284น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ปั้มนํ้าเสียฝั่งอาคารชุดข้างห้อง4-10622 ต.ค. 2565 11:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ย. 65 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
285น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4ปั้มน้ำชำรุด21 ต.ค. 2565 10:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ต.ค. 65 15:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
286น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าสวิทไฟทางเดินหน้าห้อง306 เวลากดสวิทไฟจะดูด20 ต.ค. 2565 20:46 น.รับเรื่อง
21 ต.ค. 65 12:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
287น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าห้อง418หลอดไฟกลางห้องไม่สว่าง (หลอดยาว1หลอด)20 ต.ค. 2565 20:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย แอลอีดี 18 วัตต์ 1 หลอด
288แม่บ้านอาคาร 77-311หลอดไฟกระพริบ1หลอด( ถ้าไม่มีหลอดไฟมาเปลี่ยน ขอให้มาถอดหลอดไฟที่กระพริบออก)20 ต.ค. 2565 16:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด สราวุฒิ
289น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-106ระบบไฟฟ้าภายในห้องชำรุด20 ต.ค. 2565 14:53 น.รับเรื่อง
21 ต.ค. 65 12:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
290น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-128แอร์ชำรุด20 ต.ค. 2565 14:40 น.รับเรื่อง
21 ต.ค. 65 12:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
291น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-106หลอดไฟชำรุด 1 หลอด20 ต.ค. 2565 14:37 น.รับเรื่อง
21 ต.ค. 65 12:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
292น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-104เครื่องทำน้ำอุ่นชำรุดไม่ทำงาน20 ต.ค. 2565 14:13 น.รับเรื่อง
21 ต.ค. 65 12:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
293แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1หลอดไฟขาด 4 หลอดห้องประชาสัมพันธ์ รอบทางเดินหน้าห้องน้ำหญิง 3 หลอด ห้องไปรษณีย์ 1 หลอด20 ต.ค. 2565 08:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย หลอดแอลอีดี 18 วัตต์ (36) 7 หลอด
294แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1หลอดไฟขาด 10 หลอด มีห้อง1-314 -6 หลอด ห้อง 1-304 -2 หลอด ห้อง 1-309 - 1 หลอด ห้อง 1-307 -1หลอด20 ต.ค. 2565 08:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 18 วัตต์ 10 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
295นายrutchanon pongtongโรงเรือนแพะแกะ ไฟฟ้าเปิดไม่ติด19 ต.ค. 2565 14:53 น.รับเรื่อง
20 ต.ค. 65 12:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
296แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ่างหนองคายปั้มน้ำชำรุด19 ต.ค. 2565 14:25 น.รับเรื่อง
19 ต.ค. 65 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
297แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19หลอดไฟขาด 3 หลอด ห้อง 19-128/319 ต.ค. 2565 10:47 น.รับเรื่อง
19 ต.ค. 65 14:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
298นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สวิทซ์ไฟชำรุด308/119 ต.ค. 2565 08:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 65 11:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย สวิทช์เดี่ยว 1 ตัว
299น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา22-201แอร์เปิดเครื่องแล้วฝาครอบแอร์ไม่เปิด18 ต.ค. 2565 13:55 น.รับเรื่อง
18 ต.ค. 65 15:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
300น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา22-206แอร์เปิดเครื่องแล้วฝาครอบแอร์ไม่เปิด18 ต.ค. 2565 13:54 น.รับเรื่อง
18 ต.ค. 65 15:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
301น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้องเสีย1หลอดๆยาวห้อง30718 ต.ค. 2565 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 14:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 18 วัตต์ 1 หลอด
302น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง10818 ต.ค. 2565 09:22 น.รับเรื่อง
18 ต.ค. 65 10:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
303นายจุลจิรา มีพรหมห้องคลังยา อาคารสถานพยาบาล (อาคาร 16)มีน้ำรั่วไหลออกจากทางช่องแอร์ 18 ต.ค. 2565 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 14:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
304น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง10818 ต.ค. 2565 09:10 น.รับเรื่อง
18 ต.ค. 65 10:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
305น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4เครื่องทํานํ้าอุ่นไฟไม่ขึ้นห้อง4-108/1และห้อง4-102/1.วันที่18.ต.ค.256518 ต.ค. 2565 09:05 น.รับเรื่อง
18 ต.ค. 65 10:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
306น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16แอร์มีน้ำรั่ว ห้อง16-11017 ต.ค. 2565 19:59 น.รับเรื่อง
25 ต.ค. 65 14:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
307นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สวิทช์ไฟห้องน้ำชำรุดห้อง202/117 ต.ค. 2565 19:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 65 11:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย สวิทช์เดี่ยว 1 ตัว
308นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หหม้อน้ำเครื่องทำน้ำอุ่นขาดหัอง202/117 ต.ค. 2565 19:14 น.รับเรื่อง
18 ต.ค. 65 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
309นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟชำรุดห้อง306ยาว1หลอด17 ต.ค. 2565 18:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 65 11:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 18 วัตต์ (36) 1 หลอด
310น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง20817 ต.ค. 2565 15:24 น.รับเรื่อง
17 ต.ค. 65 16:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
311น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง20117 ต.ค. 2565 15:23 น.รับเรื่อง
17 ต.ค. 65 16:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
312น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง20517 ต.ค. 2565 13:46 น.รับเรื่อง
17 ต.ค. 65 16:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
313น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ล้างทำความสะอาด พัดลมห้องน้ำ ชาย - หญิง ฝั่ง รปภ.17 ต.ค. 2565 10:52 น.รับเรื่อง
17 ต.ค. 65 11:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
314น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ 1.พัดลมห้องน้ำชาย ฝั่ง รปภ. มี เสียงดังเวลาเปิด 2.พัดลมห้อง 101 อาคารวิจัยและพัฒนา มีเสียงดังเวลาเปิด17 ต.ค. 2565 10:49 น.รับเรื่อง
17 ต.ค. 65 11:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
315นายrutchanon pongtongอาคารอำนวยการอุทยานเกษตร 50 พรรษาปลั๊กไฟช็อต ใช้งานไม่ได้ บริเวณโถงด้านหลัง17 ต.ค. 2565 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ต.ค. 65 11:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
316นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ8/1-108หลอดไฟกระพริบและขาด แจ้งไปเกิน 1 เดือนแล้วค่ะ17 ต.ค. 2565 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย แอลอีดี 18 วัตต์ 3 หลอด
317แม่บ้านฝ่าย อาคารฯถนน ว.ป.ร.อสายไฟขาดเกาะกลางขาด จากหน้าหอพัก ฟาร์วิลล์ -ถึงทางโค้ง17 ต.ค. 2565 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ต.ค. 65 11:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
318แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ปลั๊กไฟเข้ากล้อง CC.TV ชำรุด 17 ต.ค. 2565 08:47 น.รับเรื่อง
17 ต.ค. 65 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
319น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าหลอดไฟโรงจอดรถใต้อาคารเสียทั้งโซนหน้าและโซนหลัง15 ต.ค. 2565 20:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย ชุดโคมไฟ 36 1 ชุด หลอดแอลลีดี 18 วัตต์ (36) 43 หลอด
320น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้า ห้อง117หลอดไฟกลางห้องเสีย (หลอดยาว1หลอด)15 ต.ค. 2565 20:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 18 วัตต์ 1 หลอด
321น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร17 หอพักบุคลากร2ไฟลานจอดรถข้างอาคารเสีย2หลอด14 ต.ค. 2565 17:08 น.รับเรื่อง
17 ต.ค. 65 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
322นายจำนงค์ วงค์คำพระแยกโค้งหน้าอาคาร 50 พรรษา ถึงประตู 3หลอดไฟขาด 6 หลอดยาว12 ต.ค. 2565 16:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
323นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟห้อง 415 ชำรุด12 ต.ค. 2565 09:22 น.รับเรื่อง
12 ต.ค. 65 11:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
324นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แจ้งซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่นทุกชั้น เนื่องจากชำรุดทุกชั้น12 ต.ค. 2565 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 15:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย เบอร์เกอร์ 30 แอมป์ 2 ตัว
325นายศุทธิณัฏฐ์ สุนทรกลัมพ์3-305 อ.3เครื่องทำน้ำอุ่นเปิดน้ำแล้วไม่ทำความร้อน รออยู่ระยะนึงก็ยังไม่ทำความร้อน12 ต.ค. 2565 07:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 15:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
326แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_204แอร์ห้องเรียนรั่วค่ะ11 ต.ค. 2565 14:59 น.รับเรื่อง
11 ต.ค. 65 16:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
327นางสุพัตรา ผาลลาพัง1-304หลอดไฟเสีย 2 หลอดค่ะ11 ต.ค. 2565 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 09:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 18 วัตต์ 8 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
328น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18หลอดไฟอ่างล้างหน้าห้อง108เสีย(หลอดตะเกียบ)11 ต.ค. 2565 06:11 น.รับเรื่อง
11 ต.ค. 65 10:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
329น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาร้านลูกรัง อาคาร 21ไฟฟ้าขาด ใช้งานไม่ได้ 10 ต.ค. 2565 15:22 น.รับเรื่อง
10 ต.ค. 65 16:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
330น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาฟาร์มพืช คณะทอ.โรงเก็บวัสดุ อุปกรณ์ แปลง นิสิต หลอดไฟชำรุด ไม่สว่าง 10 ต.ค. 2565 14:42 น.รับเรื่อง
10 ต.ค. 65 16:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
331น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาฟาร์มพืชแอร์ไม่ทำงาน10 ต.ค. 2565 09:44 น.รับเรื่อง
10 ต.ค. 65 10:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
332น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-106ไฟดับทั้งห้อง (เคยดับ1รอบช่างมาซ่อมแล้วแต่ดับอีกครั้งที่2)07 ต.ค. 2565 14:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ต.ค. 65 15:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
333น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-112แอร์ชำรุดเสียงดัง07 ต.ค. 2565 14:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ต.ค. 65 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
334แม่บ้านอาคาร 77-229แอร์น้ำรั่ว06 ต.ค. 2565 13:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ต.ค. 65 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
335แม่บ้านอาคาร 1อ1ชั้น1-พัสดุ1/2/ห้องน้ำชาย/ห้องการเงิน/ห้องประชาสัมพันธ์หลอดไฟเสียปิด-เปิดไม่ติดรวมจำนวน7หลอด05 ต.ค. 2565 11:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 18 วัตต์ 5 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
336แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14แอร์ไม่เย็น ห้อง ทู บี05 ต.ค. 2565 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ย. 65 13:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน/สราวุฒิ เติมนำ้ยาใหม่
337น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านครัวพี่ต๊ะ อ.10หลอดไฟภายในร้านชำรุดค่ะ04 ต.ค. 2565 15:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ต.ค. 65 15:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
338นางกัญญารันต์ ยอดขำ1-102หลอดไฟขาด 4หลอด04 ต.ค. 2565 11:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย แอลอีดี 18 วัตต์ 4 หลอด
339แม่บ้านฝ่าย อาคารฯประตู 1โคมไฟไซเรนถนนไม่ออก 1 หลอด04 ต.ค. 2565 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ต.ค. 65 15:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
340แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานเกษตร 50 พรรษาไฟรอบอาคาร เปิดไม่ออก04 ต.ค. 2565 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
341น.ส.ภิญญารัตน์ กงประโคน306 อาคาร 17ขั้วหลอดไฟฟ้าส่องสว่างในห้องมีไฟช๊อตเวลาเปิดใช้งาน03 ต.ค. 2565 20:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ต.ค. 65 15:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
342น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4เครื่องทํานํ้าอุ่นไม่ร้อนห้อง4-220/103 ต.ค. 2565 16:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ต.ค. 65 10:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, 4-202/1 เปลี่ยนเบรคเกอร์ 30 A 1 ตัว สมชาย-ไพศาล
343น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติปั้มน้ำฝั่งรปภ.ไม่ทำงาน 03 ต.ค. 2565 13:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ต.ค. 65 09:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล มดเข้า
344น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ 1.หลอดไฟห้องน้ำชาย ด้าน รปภ.ชำรุด 03 ต.ค. 2565 11:15 น.รับเรื่อง
04 ต.ค. 65 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
345น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ปลั๊กไฟเครื่องขัดพื้นชำรุด(มีอะใหล่ไห้ค่ะ)03 ต.ค. 2565 10:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ต.ค. 65 15:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
346น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-106ไฟดับทั้งห้อง (เคยดับ1รอบช่างมาซ่อมแล้วแต่ดับอีกครั้งที่2)03 ต.ค. 2565 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ต.ค. 65 09:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
347น.ส.ฐิติรัตน์ ยะอนันต์อาคาร2รบกวนเปลี่ยนหลอดไฟตรงหน้าห้องชั้น 2 ตรงระเบียงทางเดิน ด้วยค่ะเนื่องจากไฟไม่ติดมา 3 เดือนแล้ว01 ต.ค. 2565 19:08 น.รับเรื่อง
04 ต.ค. 65 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
348น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-106ไฟดับทั้งห้อง (ช่างมาซ่อมแล้วคะ)01 ต.ค. 2565 11:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ต.ค. 65 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
349น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-113แอร์ชำรุดเสียงดัง ช่างมาซ่อมแล้วคะ01 ต.ค. 2565 11:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ต.ค. 65 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เปลี่ยนแกนต่อ 1 ชุด
350น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านชายสี่หมี่เกี๊ยว โรงอาหารอ.10เต้าเสียบปลั๊กไฟร้านชายสี่ ซ็อตค่ะ ร้านซื้ออุปกรณ์มาแล้ว รบกวนช่างไฟเปลี่ยนให้หน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ 01 ต.ค. 2565 08:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ต.ค. 65 15:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวูฒิ/พัน
351แม่บ้านอาคาร 77-323(หอ้งเรียนแล็ป)แอร์น้ำรั่ว30 ก.ย. 2565 16:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ต.ค. 65 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุมิ/พัน
352แม่บ้านอาคาร 77-104/1หลอดไฟชำรุด4หลอด(หลอดสั้น)30 ก.ย. 2565 14:10 น.รับเรื่อง
04 ต.ค. 65 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
353แม่บ้านอาคาร 77-103/1หลอดไฟหน้ากระจกชำรุด2หลอดยาว30 ก.ย. 2565 14:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 11:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 3 หลอด
354แม่บ้านอาคาร 77-103/2หลอดไฟหลอดสั้นชำรุด1หลอด30 ก.ย. 2565 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 14:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
355นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้องปทุมมาหลอดไฟขาด230 ก.ย. 2565 10:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 65 11:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์ แอลอีดี 18 (36W) 2 หลอด
356แม่บ้านอาคาร 88/2แอร์ห้องเรียน 30 ก.ย. 2565 08:18 น.รับเรื่อง
30 ก.ย. 65 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
357แม่บ้านอาคาร 77-215กุสุมาลย์แอร์ติดๆ-ดับๆตลอดเวลา29 ก.ย. 2565 13:25 น.รับเรื่อง
29 ก.ย. 65 13:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
358นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (โคนม)สายไฟฟาร์มวัวนมขาด เนื่องจากโดนรถเกี่ยวขาด (ขอให้เข้ามาแก้ไขให้ด่วนครับ)29 ก.ย. 2565 12:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 08:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
359นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (โคนม)สายไฟฟาร์มวัวนมขาด เนื่องจากโดนรถเกี่ยวขาด (ขอให้เข้ามาแก้ไขให้ด่วนครับ)29 ก.ย. 2565 12:40 น.ยกเลิกรายการ
29 ก.ย. 65 12:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
360แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ห้องเฟื้องฟ้าคอมพิเซอร์เสีย 3 ตัว29 ก.ย. 2565 11:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 15:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คอมเพรสเชอร์ เสีย 2 ลูก หัวหลักคอมซ๊อต รูมแอร์ 2 ชุด แม๊กเนติก 1 โพล 220 โวล์ท 2 ตัว พัน/สราวุฒิ
361แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9น้ำแอร์รั่ว ห้อง รับรอง ชั้น 2 (ด่วน)29 ก.ย. 2565 10:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 14:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
362แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19หลอดไฟขาด 3 หลอด ห้องน้ำ ห้อง 19-128/129 ก.ย. 2565 10:21 น.รับเรื่อง
29 ก.ย. 65 10:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
363น.ส.มยุรา ผาสุข9-204หลอดไฟขาด ตรงโต๊ะทำงานพอดี ทำให้ไม่มีแสงสว่าง มองไม่เห็นค่ะ29 ก.ย. 2565 10:02 น.รับเรื่อง
29 ก.ย. 65 10:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
364น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้า ห้อง307หลอดไฟกลางห้องเสีย (หลอดยาว1หลอด)28 ก.ย. 2565 21:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 14:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 18 วัตต์ 1 หลอด
365แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2แอร์ชำรุดห้อง 2-202-2-303-2-110-2-111-2-205-2-20628 ก.ย. 2565 14:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 16:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, -คอมเพรสเซอร์ชำรุด 5 ลูก ขนาด 35,000-40,000 ฺBTU -พัดลมระบายความร้อน1/4HP 8 ลูก -ซ่อมรั่วแผงระบายความร้อนรั่ว -ล้างทำความสะอาดระบบเครื่องปรับอากาศทั้งระบบ -แผงคอนโทรล PCB คอลโทรลไม่ได้ 1 ชุด
366น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์หลอดไฟห้องน้ำชาย ลานอาหารหลอดไฟขาด ที่ห้องน้ำชาย บริเวณลานอาหารค่ะ 28 ก.ย. 2565 11:54 น.รับเรื่อง
28 ก.ย. 65 12:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
367แม่บ้านอาคาร 77-225แอร์น้ำรั่ว28 ก.ย. 2565 10:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ต.ค. 65 15:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
368แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22แอร์ไม่เย็น กับหลอดไฟขาด ห้อง 22-10127 ก.ย. 2565 11:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แก้ไข E3 แก้ไขแล้ว สราวุฒิ/พัน
369แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หลอดไฟขาด 3 หลอด ห้องศาลจำลอง ฝั่ง ศ.ว26 ก.ย. 2565 15:25 น.รับเรื่อง
27 ก.ย. 65 12:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
370แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-309แอร์น้ำรั่ว 26 ก.ย. 2565 14:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ต.ค. 65 15:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
371นายจำนงค์ วงค์คำพระด้านหลังห้องน้ำเทควันโด อ.14หลอดไฟฟลูเรนเซ็นต์ 38 วัตรไม่ออก26 ก.ย. 2565 11:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 4 หลอด ไพศาล/สมชาย
372แม่บ้านฝ่าย อาคารฯห้องสมุด 24 ชั่วโมงปั้มน้ำไม่ทำงาน (น้ำไม่ไหล )ห้องสมุด 24 ชั่วโมง26 ก.ย. 2565 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ย. 65 13:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
373แม่บ้านอาคาร 77-403/3หลอดไฟหน้ากระจกหลุดออกจากรางห้อยลงมา 26 ก.ย. 2565 08:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 65 11:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
374แม่บ้านอาคาร 77-409/1พัดลมเครื่องปรับอากาศชำรุด23 ก.ย. 2565 14:51 น.กำลังดำเนินการ
23 ก.ย. 65 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัดลมเครื่องปรับอากาศแตกหัก
375น.ส.ยุวดี แซ่ตั้ง7-112/2แอร์ไม่เย็นมีแต่ลมไม่มีความเย็นเลย23 ก.ย. 2565 13:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 65 16:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
376นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ ไฟฟ้าอาคารเอนกประสงค์ในฟาร์มสัตว์ไม่ติดทั้งอาคาร(รบกวนแก้ไขให้ด่วนด้วยครับ เพราะมียาและวัคซีนแช่ตู้เย็นอยู่มาก)22 ก.ย. 2565 14:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 65 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
377อาจารย์อรนภา ทัศนัยนาห้องน้ำหญิงอาคาร 19 ด้านหลังฝั่งห้องยูโดหลอดไฟไม่ติด 3 หลอด ห้องน้ำหญิงอาคาร 19 ด้านหลังฝั่งห้องยูโด22 ก.ย. 2565 14:39 น.รับเรื่อง
22 ก.ย. 65 15:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
378อาจารย์เปมิกา หิรัญกิตติวงศ์อาคาร 3 ห้อง 339ปลั๊กไฟติดผนังในห้องครัวเสีย มีอุปกรณ์ให้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วค่ะ 22 ก.ย. 2565 06:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ต.ค. 65 10:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉฮัตรตชัย
379นายศุทธิณัฏฐ์ สุนทรกลัมพ์3-305 อ.3แอร์ไม่ตอบสนองกับรีโมท กด เปิดแอร์จากรีโมทไม่ได้ ทั้งที่เปลี่ยนถ่านรีโมทแล้ว22 ก.ย. 2565 00:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ต.ค. 65 15:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
380นายrutchanon pongtongตู้ไฟโรงสูบอ่างกาฬสินไฟตก ไฟกระพริบ21 ก.ย. 2565 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
381แม่บ้านอาคาร 77-403/3หลอดไฟหลุดลงมาจากรางหน้ากระจกห้องน้ำ 20 ก.ย. 2565 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 65 11:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
382น.ส.ปานชีวัน ปอนพังงาฟาร์มพืช(โรงปุ๋ย)หลอดในห้องเก็บวัสดุโรงปุ๋ยไม่ติด20 ก.ย. 2565 14:23 น.รับเรื่อง
21 ก.ย. 65 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
383แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ.2ชั้น2 ห้อง2-207มีน้ำหยดออกมาจากแอร์ 20 ก.ย. 2565 13:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
384นายพรศักดิ์ ขวากุพันธ์7-114ไฟ นีออน เพดาน ไม่ติด20 ก.ย. 2565 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 11:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด
385นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ เบรตเกอร์ปั๊มน้ำด้านนอกริมสระเปิดไม่ได้20 ก.ย. 2565 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
386นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ หลอดไฟอาคารเอนกประสงค์ฟาร์มสัตว์เสีย 4 หลอด20 ก.ย. 2565 10:09 น.รับเรื่อง
21 ก.ย. 65 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
387น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16พัดลมที่ติดผนังด้านล่างโถงใช้ไม่ได้1ตัว20 ก.ย. 2565 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ต.ค. 65 15:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
388น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ปลั๊กไฟเครื่องนึ่งเวลาเสียบปลั๊กไฟไม่ติด20 ก.ย. 2565 09:47 น.รับเรื่อง
21 ก.ย. 65 11:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
389น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ห้องพักสังเกตอาการแอร์มีแต่ลมไม่เย็น20 ก.ย. 2565 09:30 น.รับเรื่อง
20 ก.ย. 65 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
390น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-115แอร์ชำรุด19 ก.ย. 2565 16:55 น.รับเรื่อง
20 ก.ย. 65 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
391อาจารย์วราภรณ์ พ่วงบุตร์ห้องพักอาจารย์ อาคาร 13 แจ้งเปลี่ยนหลอดไฟฟลูโอเรสเซนต์แบบยาวในห้องทำงานอาจารย์ จำนวน 3 หลอด19 ก.ย. 2565 15:30 น.รับเรื่อง
20 ก.ย. 65 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
392น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โถงโรงอาหารอาคาร 10ก็อกน้ำอ่างล้างมือบริเวณโถงโรงอาหารไหลไม่หยุดค่ะ 19 ก.ย. 2565 14:23 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 65 14:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
393นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 9หลอดไฟตะเขียบทางเดินชั้น2หน้าห้องทะเบียน และหน้าห้องกิจการนิสิต19 ก.ย. 2565 11:35 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 65 11:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
394แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22แอ์ไม่เย็น ห้อง 22-102 กับห้อง 22-102/1 ชั้น 119 ก.ย. 2565 11:23 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 65 11:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
395นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง115แอร์ไม่เย็นขอรบกวนด่วนค่ะ19 ก.ย. 2565 09:06 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 65 11:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
396น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-207โทรทัศน์ไม่มีสัญาณ16 ก.ย. 2565 13:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 65 16:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
397นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้องห้องน้ำชายหน้าห้องคาราโอเกะหไฟหลอดสั่นขาด 1หลิด15 ก.ย. 2565 15:22 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 65 08:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
398นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ทางเดินหน้าห้อง141หลอดไฟขาด2หลอด15 ก.ย. 2565 15:07 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 65 08:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
399น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-214พักลมดูดอากาศชำรุด15 ก.ย. 2565 15:04 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 65 08:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
400น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-113แอร์ชำรุด เสียงดัง15 ก.ย. 2565 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ย. 65 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนแกนเพลาพัดลม 1 ตัว พัน-สราวุฒิ
401อาจารย์บุศราวรรณ ไชยะอาคาร 8/2 (ห้องควบคุมไฟ)แอร์ไม่เย็น มีแต่ลม15 ก.ย. 2565 10:11 น.รับเรื่อง
15 ก.ย. 65 12:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
402นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ไฟทางเดินชั้น 1 โรงแรมหลอด LED จากหน้าห้อง 3-103 ถึง 3-117 เสีย 5 หลอด14 ก.ย. 2565 21:08 น.รับเรื่อง
15 ก.ย. 65 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
403น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-203ดับแบบไม่มีสาเหตุ และเปิดไม่ติด14 ก.ย. 2565 16:26 น.รับเรื่อง
15 ก.ย. 65 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
404นายอุกฤษ แก้วก่าสนามกีฬาเปตองไฟสปอร์ตไลท์ส่องสว่าง สนามเปตอง ไม่ติด 3 ดวง (ทั้งหมดมี 4 ดวง) 14 ก.ย. 2565 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
405นายจำนงค์ วงค์คำพระชั้น 2 อาคาร 9ประตูม้วนเปิดไม่ได้ 2 บาน14 ก.ย. 2565 09:11 น.รับเรื่อง
15 ก.ย. 65 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
406น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้าหลอดไฟหน้าอ่างล้างหน้าเสีย (หลอดตะเกียบ1หลอด)14 ก.ย. 2565 07:03 น.รับเรื่อง
15 ก.ย. 65 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
407นายจำนงค์ วงค์คำพระถนนไปสถานีอาหารสัตว์ไฟถนนเปิดแล้วไม่ออก13 ก.ย. 2565 12:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ย. 65 15:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
408แม่บ้านอาคาร 66-203แอร์สวิตช์เปิดปิดไม่ได้13 ก.ย. 2565 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 65 13:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แม๊กเนติกแอร์ 220 โวทล์ 1 ตัว
409แม่บ้านอาคาร 66-203แอร์ไม่เย็น13 ก.ย. 2565 09:59 น.รับเรื่อง
22 ก.ย. 65 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
410นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟชำรุดทางขึ้นหอยาว1หลอด และห้อง306สั้น1หลอด13 ก.ย. 2565 07:53 น.รับเรื่อง
13 ก.ย. 65 12:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
411น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-421พัดลมเพดาน พัดพัดหักและกะจังหลุด จำนวน 1 เครื่อง12 ก.ย. 2565 15:40 น.รับเรื่อง
13 ก.ย. 65 12:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
412น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็ก อ.17พัดลมแขวนติดผนังใช้งานไม่ได้ 2 ตัว และเวลาเปิดใช้งานจะมีเสียงดัง 3 ตัว12 ก.ย. 2565 14:25 น.รับเรื่อง
13 ก.ย. 65 12:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
413น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้องไฟไม่สว่าง1หลอดๆยาวห้อง42012 ก.ย. 2565 12:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 18 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
414แม่บ้านอาคาร 13ห้องเฉลิมพระเกียรติ และห้อง CSC ชั้น 1 อาคาร 13แจ้งเปลี่ยนหลอดไฟ หลอดเล็ก 10 หลอด และหลอดยาว 8 หลอด ไฟสปรอทไลท์ 10 หลอด12 ก.ย. 2565 12:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 16:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปรดิษฐ์/ฉัตรชัย แอลอีดี 18 วัตต์ 8 หลอด หลอดแอลอีดี ฮาโลเจน 10 วัตต์ 10 หลอด เมทัลฮาไลท์ 250 วัตต์ 10 หลอด
415แม่บ้านอาคาร 13ห้องดินชั้น1 อาคาร 13แจ้งเปลี่ยนหลอดไฟ หลอดใหญ่ 7 หลอด หลอดเล็ก1 หลอด12 ก.ย. 2565 12:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 16:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
416นายจำนงค์ วงค์คำพระลานพระภิรุณทรงนาคไฟสปรอตไลท์ไม่ออก12 ก.ย. 2565 09:46 น.รับเรื่อง
12 ก.ย. 65 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
417น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าไฟทางเดินหน้าห้อง307เสีย หลอดไฟกระพริบ (หลอดสั้น1หลอด)10 ก.ย. 2565 05:42 น.รับเรื่อง
05 ต.ค. 65 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
418น.ส.กรกนก หาญมนตรีหอตาลฟ้า อาคาร 18บริเวรทางเข้าโรงจอดรถหอตาลฟ้าทั้งโซน ขอความอนุเคราะห์เข้าเปลี่ยนหลอดไฟ เนื่องจากเป็นทางเข้าออกโรงจอดรถ อาจทำให้นิสิตเกิดอุบัติเหตุ หากไม่มีหลอดไฟเปลี่ยน ขอให้สลับหลอดจากโซนอื่นมาก่อน09 ก.ย. 2565 22:04 น.รับเรื่อง
12 ก.ย. 65 08:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
419น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร17 หอพักบุคลากร2หลอดไฟลานจอดรถเสีย2หลอด09 ก.ย. 2565 20:10 น.รับเรื่อง
12 ก.ย. 65 08:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
420น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟตรงอ่างล้างหน้าเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง31409 ก.ย. 2565 13:54 น.รับเรื่อง
12 ก.ย. 65 08:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
421แม่บ้านอาคาร 88/2แอร์ห้องไฟเสียเปิดแล้วไม่เย็น มีแต่ลม09 ก.ย. 2565 11:24 น.รับเรื่อง
09 ก.ย. 65 11:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
422แม่บ้านอาคาร 88/2พัดลมดูดอากาศห้องเบเกอรี่ชำรุดเปิดไม่ได้09 ก.ย. 2565 11:08 น.รับเรื่อง
09 ก.ย. 65 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
423แม่บ้านอาคาร 7หอ้งประชุม7-214(พรรณานิคม)หลอดไฟชำรุด2หลอด(ยาว)09 ก.ย. 2565 10:19 น.รับเรื่อง
09 ก.ย. 65 10:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
424แม่บ้านอาคาร 7ทางเดินชั้น4โซนหอ้งเรียนหลอดไฟชำรุด4หลอด(ยาว)09 ก.ย. 2565 10:13 น.รับเรื่อง
09 ก.ย. 65 10:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
425แม่บ้านอาคาร 7หอ้งเรียน7-411หลอดไฟชำรุด4หลอด(ยาว)09 ก.ย. 2565 10:10 น.รับเรื่อง
09 ก.ย. 65 10:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
426น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4 ห้องเรียนไฟเพดานไม่ออกจำนวน2 หลอด 09 ก.ย. 2565 08:40 น.รับเรื่อง
09 ก.ย. 65 10:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
427แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 6แอร์ห้อง 6-203 มีน้ำหยด08 ก.ย. 2565 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 65 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
428น.ส.กมลชนก แดนประโคม20-103ท่อระบายน้ำแอร์ตัน ทำให้น้ำหยด 08 ก.ย. 2565 09:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ต.ค. 65 10:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุมิ/พัน
429น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์อาคาร 7 ชั้น 3 คณะศว. ห้องธุรการเดิมเก็บสายไฟ สายแลน ห้องทำงานให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมใช้งาน 08 ก.ย. 2565 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
430นายประเสริฐษา ญาคำ7-112พัดลมดูดอากาศ ชำรุดมีอาการเสียงดังมาก08 ก.ย. 2565 08:45 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 65 11:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
431น.ส.จิราวรรณ์ เมืองนาค7323แอร์ไม่ทำงาน 1เครื่องและไม่เย็นอีก 2 เครื่องค่ะ07 ก.ย. 2565 14:27 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 65 11:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
432นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟหน้าหอชำรุดยาว1หลอดห้อง219ยาว1หลอด07 ก.ย. 2565 09:37 น.รับเรื่อง
07 ก.ย. 65 11:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
433นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ8/1-108เครื่องปรับอากาศตัวกลางไม่สามารถใช้งานได้ประมาณ 2 เดือนแล้ว07 ก.ย. 2565 09:04 น.กำลังดำเนินการ
07 ก.ย. 65 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคาครับอยู่ขั้นตอนของพัสดุครับ
434นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ8/1-108หลอดไฟกระพริบ ใช้งานได้บางครั้ง07 ก.ย. 2565 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย แอลอีดี 18 วัตต์ 3 หลอด
435นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคารวิจัย ไปสาขาประมงไฟฟ้าส่องถนนเปิดแล้วไม่ออก07 ก.ย. 2565 08:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 65 11:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
436น.ส.ประภาพร สมภักดีห้องพักอาจารย์ภาษาอังกฤษ อาคาร 14 ชั้น 2 (ห้องข้างๆ ห้องอาจารน์จีน)แอร์ไม่เย็นอีกแล้วค่ะ แอร์ตัวที่อยู่ใกล้ๆกับประตูค่ะ เคยมีเจ้าหน้าที่มาซ่อมหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังมีปัญหาเหมือนเดิมค่ะ ขอบคุณค่ะ06 ก.ย. 2565 17:58 น.กำลังดำเนินการ
01 พ.ย. 65 12:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อยู่ในช่วงสืบราคาซ่อมรั่วครับ
437แม่บ้านอาคาร 77-225แอร์น้ำหยด06 ก.ย. 2565 14:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ย. 65 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุมิ/พัน
438แม่บ้านอาคาร 7หอ้งเรียน7-411แอร์ไม่เย็น06 ก.ย. 2565 14:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ย. 65 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนรูมแรงดัน 1 ตัว พัน
439น.ส.กชพรรณ ผาใต้1-107 (ห้องสารบรรณ)สายดึงสวิตซ์เปิด-ปิดไฟขาด เปิดไฟภายในห้องไม่ได้06 ก.ย. 2565 10:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
440นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย9-203/1แผงไฟส่องสว่างบนเพดานช๊อต มีประกายไฟ06 ก.ย. 2565 10:18 น.รับเรื่อง
06 ก.ย. 65 12:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
441แม่บ้านอาคาร 7หอ้งเรียน7-309แอร์น้ำหยด06 ก.ย. 2565 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 65 15:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
442แม่บ้านอาคาร 88/2แอร์ห้องเบเกอรี่เสียเปิดแล้วไม่เย็นแจ้งด่วนเพราะต้องทำขนมค่ะ05 ก.ย. 2565 16:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ย. 65 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เปลี่ยนเบรคเกอร์ 30 A 1 ตัว
443น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง11605 ก.ย. 2565 16:13 น.รับเรื่อง
06 ก.ย. 65 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
444น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านครัวรุ่งฟ้าเจ้าของร้านครัวรุ่งฟ้า แจ้งขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบมิเตอร์ไฟของร้าน เนื่องจากค่าไฟพุ่งสูงมาก ทั้งที่ไม่ค่อยได้เปิดร้าน ค่ะ 05 ก.ย. 2565 13:53 น.รับเรื่อง
06 ก.ย. 65 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
445น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาอาคาร 21 ห้อง 203แอร์ไม่เย็น มีไอร้อน05 ก.ย. 2565 11:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ย. 65 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน มดเข้าแม๊กเนติกแอร์
446นายจำนงค์ วงค์คำพระจากป้อมประตู1ถึงบ๊อกโซนไฟถนนวปรอ.366 ขอเปลี่ยนเวลา 18.30น. 05 ก.ย. 2565 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 65 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
447น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้า ห้อง209 หลอดไฟห้องอาบน้ำเสีย (หลอดตะเกียบ1หลอด)04 ก.ย. 2565 06:50 น.รับเรื่อง
05 ก.ย. 65 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
448นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้งหลอดไฟโรงรถจักรยานยนต์ชำรุด3หลอดยาว02 ก.ย. 2565 16:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
449น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านฟาร์มเอ้าเลท สวนบัวคุณนนทกร (ร้านฟาร์มเอ้าเลทที่สวนบัวแจ้งมาว่า ค่าไฟที่ร้านสูงกว่าปกติ อยากให้ช่างไฟเช็คมิเตอร์ไฟให้หน่อยค่ะ จากเดือนก่อนใช้ตู้แช่ 2 ตู้อยู่ที่ 3600 กว่าๆ เดือนสิงหาคมใช้เพียง 1 ตู้ แต่ค่าไฟขึ้นหลักสี่พัน ) 02 ก.ย. 2565 11:45 น.รับเรื่อง
05 ก.ย. 65 11:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
450แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19หลอดไฟกะพริบ 1 หลอดห้อง 19-128/302 ก.ย. 2565 10:25 น.รับเรื่อง
05 ก.ย. 65 11:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
451นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร3 โรงจอดรถฝั่งโรงแรมหลอดไฟชำรุด 3 หลอด นีออนยาว02 ก.ย. 2565 07:16 น.รับเรื่อง
05 ก.ย. 65 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
452นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ไฟทางเดินชั้น 1 ฝั่งอ๊อฟฟิตงานที่พักอาศัยหลอดไฟ LED ทางเดินจากห้องซักผ้า ถึง ห้องฟิสเนส เสีย 4 หลอด01 ก.ย. 2565 20:52 น.รับเรื่อง
05 ก.ย. 65 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
453นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 โรงแรมล๊อฟบี๊โรงแรมหลอดไฟ LED เสีย 3 หลอด01 ก.ย. 2565 20:44 น.รับเรื่อง
05 ก.ย. 65 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
454นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ไฟโรงจอดรถหน้าโรงแรมหลอดยาว เสีย 4 หลอด ไฟด้านข้างโรงจอดรถหน้าโรงแรมฝั่งหอหญิง เสีย 1หลอด (หลอดยาว)01 ก.ย. 2565 20:34 น.รับเรื่อง
05 ก.ย. 65 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
455น.ส.น.ส. อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์อาคาร17หลอดไฟลานจอดรถอาคาร17เสีย2หลอด01 ก.ย. 2565 18:43 น.รับเรื่อง
05 ก.ย. 65 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
456น.ส.น.ส. อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18หลอดไฟห้องน้ำเสีย(หลอดตะเกียบ)ห้อง11301 ก.ย. 2565 18:35 น.รับเรื่อง
05 ก.ย. 65 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
457นายพรศักดิ์ ขวากุพันธ์7-114/2หลอดไฟ(นีออน) เพดาน ดับ 1 หลอด01 ก.ย. 2565 16:22 น.รับเรื่อง
05 ก.ย. 65 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
458แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1น้ำแอร์รั่วห้อง 8/1 -107 (ห้องแล็ป )01 ก.ย. 2565 15:20 น.รับเรื่อง
05 ก.ย. 65 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
459แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หลอดไฟขาด 6 หลอดห้องน้ำชาย ชั้น 1 ห้อง 21-111 (หลอดตะเกียบ )01 ก.ย. 2565 14:10 น.กำลังดำเนินการ
06 ก.ย. 65 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคา
460น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-214เปลี่ยนปลั๊กไฟภายในห้อง01 ก.ย. 2565 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ย. 65 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
461น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง41301 ก.ย. 2565 13:18 น.กำลังดำเนินการ
06 ก.ย. 65 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคา
462น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติปั้มสูบน้ำเข้าห้องน้ำฝั่ง รปภ.ไม่ทำงาน01 ก.ย. 2565 09:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 65 11:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล-สมชาย
463น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านคุณศรีพรรณ หน้าหอนนทรีตอนนี้ร้านค้าใช้น้ำใช้ไฟไม่ได้ค่ะ รบกวนเข้าตรวจสอบสายไฟให้ร้านค้าหน่อยนะคะ ร้านดังกล่าวเป็นผู้เช่ารายใหม่ขอ งมหาลัยค่ะ 31 ส.ค. 2565 15:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 65 11:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
464น.ส.รจนา ทาระขจัดอาคาร 17 สวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.เครื่องทำน้ำอุ่นไม่ทำงาน มีไฟเข้าตัวเครื่องแต่น้ำไม่อุ่น31 ส.ค. 2565 14:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 65 11:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
465แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22หลอดไฟขาดห้องน้ำชาย ชั้น 3 ห้อง 22-30831 ส.ค. 2565 09:40 น.รับเรื่อง
31 ส.ค. 65 11:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
466แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19แอร์มีน้ำรั่วซึม ห้อง 19-124 (ห้องอาจารย์ )31 ส.ค. 2565 09:38 น.รับเรื่อง
31 ส.ค. 65 11:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
467น.ส.สิรินาฏ เนติศรีอาคาร 17 ห้อง 212เบรกเกอร์ปลั๊ก และเบรกเกอร์แอร์ เสีย ทำให้ปลั๊กเสียบในห้องและแอร์ไม่มีไฟฟ้าเข้าค่ะ 30 ส.ค. 2565 20:15 น.รับเรื่อง
31 ส.ค. 65 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
468แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-310แอร์ไม่เย็น30 ส.ค. 2565 14:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 65 14:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ
469น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟขาดหน้าอ่างล้างหน้า1หลอดห้อง4-220/130 ส.ค. 2565 13:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ย. 65 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด
470นายจำนงค์ วงค์คำพระศาลพระภูมิหลังอาคาร13 , ช่องทางจักรยาน อ่างสกลนครหลอดไฟขาด30 ส.ค. 2565 10:26 น.รับเรื่อง
30 ส.ค. 65 10:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
471น.ส.ธนิกา ขันอาสาอาคารปฏิบัติการเครื่องกล (8/1) ห้อง 103 (ห้องเรียน)ห้องเรียน ห้อง 103 แอร์ไม่เย็น29 ส.ค. 2565 21:14 น.รับเรื่อง
30 ส.ค. 65 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
472น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องนํ้าขาด1หลอดห้อง4-108/1(ยาว).วันที่.29.ส.ค.256529 ส.ค. 2565 15:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ส.ค. 65 15:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
473นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 6หลอดไฟขาด(หลอดยาว)29 ส.ค. 2565 14:10 น.รับเรื่อง
29 ส.ค. 65 15:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
474น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-207 แอร์ไม่เย็น มีไอร้อน29 ส.ค. 2565 12:15 น.รับเรื่อง
29 ส.ค. 65 13:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
475น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ปั๊กไฟห้อง216ชำรุดใช้ไม่ได้เนื่องจากมดทำรังใส่ค่ะ29 ส.ค. 2565 11:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ส.ค. 65 15:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
476แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22แอร์เสียห้อง 22-10229 ส.ค. 2565 08:57 น.รับเรื่อง
29 ส.ค. 65 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
477นายชัยรัตน์ คำหาอุทยานเกษตร50พรรษาฯระบบไฟฟ้าปั้มสูบน้ำออกจากโรงสูบ ใหญ่ ไฟฟ้าทิป ใช้ปั้มได้ตัวเดียว29 ส.ค. 2565 08:51 น.รับเรื่อง
29 ส.ค. 65 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
478แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9เสาชุดโคมไฟดวงจันทร์บริเวณชั้น 2 ชำรุด29 ส.ค. 2565 08:48 น.รับเรื่อง
29 ส.ค. 65 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
479แม่บ้านฝ่าย อาคารฯไปสถานีอาหารสัตว์ไฟถนนจากแยกหมุดไปสถานีอาหารสัตว์เปิดแล้วไม่ออก29 ส.ค. 2565 08:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ย. 65 15:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย/ไพศาล
480นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5พัดลมห้อง 113 ชำรุดเนื่องจากใบพัดไม่หมุน29 ส.ค. 2565 08:43 น.รับเรื่อง
29 ส.ค. 65 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
481น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-310ตรวจเช็คแอร์ภายในห้อง26 ส.ค. 2565 15:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 65 14:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ
482น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้องเสีย1หลอดๆยาวห้อง31726 ส.ค. 2565 15:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ส.ค. 65 15:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
483แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9โคมไฟตกลงมาแตกหน้าห้องระพี26 ส.ค. 2565 10:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 65 15:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
484นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 ชั้น 4 บริเวนทางเดินส่วนกลาง (คณะสาธารณสุขศาสตร์)หลอดไฟกระพริบ 1 จุด หน้าห้องประชุม 20 - 40725 ส.ค. 2565 15:28 น.รับเรื่อง
25 ส.ค. 65 15:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
485น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ไมโครเวฟชั้น3ช้ัน4ไฟไม่เข้า25 ส.ค. 2565 11:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ส.ค. 65 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไมโครเวฟเสีย ไม่สามารถซ่อมได้ สมควรชื้อใหม่ ไพศาล/สมชาย
486น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง21425 ส.ค. 2565 09:22 น.กำลังดำเนินการ
30 ส.ค. 65 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
487นายภัทร ชุมสาย ณ อยุธยา13-208 อาคาร 13 ห้อง 208แอร์เสีย แอร์ไม่เย็น25 ส.ค. 2565 08:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 65 15:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนแม็กเนติก 1 ตัว พัน
488นายจำนงค์ วงค์คำพระจากประตู 3 ถึงแยกปศุสัตว์ไฟถนนเปิดเเล้วไม่ออก24 ส.ค. 2565 11:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ย. 65 15:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
489น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องอาบน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง20924 ส.ค. 2565 11:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 15:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล
490นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย9-203/1หลอดไฟขาด5หลอด24 ส.ค. 2565 10:08 น.รับเรื่อง
24 ส.ค. 65 12:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
491แม่บ้านอาคาร 66-105แอร์ชํารุด24 ส.ค. 2565 09:35 น.รับเรื่อง
24 ส.ค. 65 12:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
492น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16มีน้ำรั่วจากท่อแอร์ห้อง105ค่ะ23 ส.ค. 2565 16:15 น.รับเรื่อง
23 ส.ค. 65 16:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
493แม่บ้านอาคาร 77-403/3เก็บหลอดไฟหน้ากระจกที่ห้อยลงมาจากกรอบเดิมให้เข้าที่23 ส.ค. 2565 16:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 65 11:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
494น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18สายเปิด-ปิดพัดลมขาดห้อง30123 ส.ค. 2565 15:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ส.ค. 65 15:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนสายพัดลม ไพศาล/สมชาย
495น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17 หน้าห้อง 316หลอดไฟชำรุด 2 หลอด23 ส.ค. 2565 14:22 น.รับเรื่อง
23 ส.ค. 65 14:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
496น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17 หน้าห้อง 3-307-308หลอดไฟทางเดินชำรุด 2 หลอด23 ส.ค. 2565 14:20 น.รับเรื่อง
23 ส.ค. 65 14:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
497นายอภิศักดิ์ อุ่มจันสาสนามแบดมินตัน อาคาร 14เสาไฟสนามแบดมินตันชำรุด 5 เสา หลอดไฟแต่ละเสาขาดเป็นจำนวนมาก ทำให้มองไม่เห็นเวลาเล่นแบดมินตัน23 ส.ค. 2565 13:51 น.กำลังดำเนินการ
06 ก.ย. 65 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคา
498อาจารย์อาทิตย์ แสงงาม8/1-107แอร์ ตัวกลาง ไม่เย็น 23 ส.ค. 2565 11:35 น.กำลังดำเนินการ
24 ส.ค. 65 15:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนเสีย พัน
499แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21แอร์ไม่เย็นห้อง 21-311 ชั้น 323 ส.ค. 2565 11:35 น.กำลังดำเนินการ
24 ส.ค. 65 15:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นเสีย สืบราคา
500อาจารย์อาทิตย์ แสงงาม8/1-107แอร์ มีน้ำหยดลงพื้น 23 ส.ค. 2565 11:35 น.กำลังดำเนินการ
24 ส.ค. 65 15:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มอเตอร์พัดลมคอยลืร้อน เสีย พัน
501อาจารย์อาทิตย์ แสงงามห้องปฏิบัติการ อาคาร 8/1 ห้องคอมแอร์ไม่ทำงาน เปิดสวิทช์แล้วไม่ทำงาน 23 ส.ค. 2565 11:33 น.รับเรื่อง
23 ส.ค. 65 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
502น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟทางเดินชั้น4หน้าห้อง416ถึงหน้าห้อง420ไฟไม่ออก23 ส.ค. 2565 10:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ส.ค. 65 15:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มดเข้าสวิชท์ ไพศาล/สมชาย
503น.ส.พัชรา วงค์ทอง 7-112/5 (ช้อปโยธา)หลอดไฟดับๆติดๆ และมีเสียงดัง 23 ส.ค. 2565 09:24 น.รับเรื่อง
23 ส.ค. 65 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
504น.ส.พัชรา วงค์ทอง 7-112/5 (ช้อปโยธา)แอร์มีน้ำไหลออกมา และมีเสียงดัง 23 ส.ค. 2565 09:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ส.ค. 65 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
505น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ1-402แอร์เปิดไม่ติด เนื่องจากเมื่อวันอาทิตย์ไฟตกทำให้แอร์สามารถเปิดใช้งานได้ 22 ส.ค. 2565 16:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ส.ค. 65 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน เบรคเกอร์ทริป /ตั้งรีโมทใหม่
506น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ พัดลมห้อง 101 เสียงดังเวลาเปิดเครื่อง22 ส.ค. 2565 15:27 น.รับเรื่อง
22 ส.ค. 65 16:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
507แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หลอดไฟขาด 8 หลอดห้อง 20-418 ชั้น 4 (ห้องอาจารย์ )22 ส.ค. 2565 09:44 น.รับเรื่อง
22 ส.ค. 65 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
508แม่บ้านอาคาร 9อ,9ชั้น1เครื่องฉีดไฟไม่เข้า19 ส.ค. 2565 14:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
509น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4พัดลมไม่หมุนห้อง4-117และพัดลมห้อง4-121.เสียงดังมาก19 ส.ค. 2565 11:30 น.รับเรื่อง
19 ส.ค. 65 16:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
510นายวรเมธ ยอดบุ่น7-317/5แอร์ไม่เย็น (แจ้งครั้งที่ 2 ครับ)19 ส.ค. 2565 11:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 65 16:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
511นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู1 วิทยุติต่อสื่อสารสายอากาศชำรุด19 ส.ค. 2565 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ส.ค. 65 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
512นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ โค้งสะพานพิทักษ์หนองหารไฟฟ้าส่องสว่างปิดแล้วไม่ดับ19 ส.ค. 2565 08:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 15:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
513แม่บ้านอาคาร 88/2หลอดไฟยาวห้องไฟขาด 1 หลอด18 ส.ค. 2565 14:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 15:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
514แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9หลอดไฟขาด 6 หลอดห้อง 9-30718 ส.ค. 2565 10:05 น.รับเรื่อง
18 ส.ค. 65 10:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
515น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16รบกวนย้ายหลอดไฟจากห้องวางแผนครอบครัวมาสลับกับหลอดไฟที่เสียห้องทันตกรรมด้วยค่ะและหลอดไฟเสีย 2 หลอดนะคะขออนุญาตแจ้งเพิ่ม18 ส.ค. 2565 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 65 15:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด 16-101-103 ไพศาล/ฉัตรชัย
516น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร17 หอพักบุคลากร2หลอดไฟบริเวณบันไดจากชั้น1ไปชั้น2 เสีย (หลอดยาว1หลอด)17 ส.ค. 2565 22:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
517นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ เครื่องชั่งน้ำหนักวัวไฟไม่เข้า17 ส.ค. 2565 17:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 65 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
518น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4รางหลอดไฟห้องนํ้าชํารุดห้อง4-102/1(สั้น)17 ส.ค. 2565 11:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 65 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
519แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21แอร์เปิดไม่ได้ห้อง 21-409 ชั้น 417 ส.ค. 2565 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 65 12:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
520นายจำนงค์ วงค์คำพระถนนวปรอ.366, ถนนหมายเลข 6 หน้าอาคารถิ่นมั่น, แยกหอพักชายไฟถนนไม่ออก17 ส.ค. 2565 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ย. 65 15:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
521นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู1 ฝั่งขาออกไฟไซเลน เปิดแล้วไม่กระพริบ17 ส.ค. 2565 08:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพสาล/สมชาย
522น.ส.จิตรา ธรรมรักษา1-311แอร์ไม่เย็น16 ส.ค. 2565 15:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 65 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, จ้างเหมา เร่งดวน ร้านแสงวิจิตร
523น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำชั้น1เสีย2หลอดๆตะเกียบ16 ส.ค. 2565 15:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 65 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 2 หลอด ไพศาล/ฉัตรชัย
524แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชั้น2หลอดไฟขาด2หลอดห้องทะเบียน(หลอดผอม)16 ส.ค. 2565 13:46 น.รับเรื่อง
17 ส.ค. 65 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
525แม่บ้านอาคาร 9ห้องสมุด24แจ้งซ่อมแอร์รั่วกับริโมทเสีย16 ส.ค. 2565 13:44 น.รับเรื่อง
17 ส.ค. 65 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
526นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 6วิทยุติดต่อสื่อสาร ชำรุด16 ส.ค. 2565 11:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 65 10:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฟิวส์หม้อแปลงขาด เปลี่ยนฟิวส์ 1 ตัว ยุทธพล
527แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หลอดไฟขาด 1 หลอดห้องธุระการ หลอดผอมยาว ห้อง 20-213 ชั้น 2 ฝั่ง ศ.ว16 ส.ค. 2565 10:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ส.ค. 65 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี T5 + บัลลาสต์อิเลคทรอนิค ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
528น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422โต๊ะปฏิบัติการไฟไม่ติด และไฟฟ้าด้านหน้าห้องไม่ติด16 ส.ค. 2565 10:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 65 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
529แม่บ้านอาคาร 66-201=3ตัว6-202=2ตัว6-204=1ตัวพัดสมติดเพดานชํารุด16 ส.ค. 2565 09:56 น.รับเรื่อง
17 ส.ค. 65 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องเสืบราคา
530แม่บ้านอาคาร 66-103 =2ตัว 6-104=3ตัว6-102/1=1ตัว6-102/22ตัวพัดลมติดเพดานชํารุด16 ส.ค. 2565 09:51 น.รับเรื่อง
16 ส.ค. 65 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
531นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู1ไฟสปรอตไลท์ขาออก-ไม่ติด หลอดนีออนยาวในป้อมเปิดไม่ออก16 ส.ค. 2565 08:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 15:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด หลอด 250 วัตต์ 1 หลอด เมทัลฮาไลน์ บัลลาสต์ 250 วัตต์ 1 ตัว
532น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาฟาร์มพืช คณะทอ.ไฟฟ้าชำรุด/1. หลอดไฟฟ้ายาว โรงงผลิตปุ๋ย ฟาร์มพืช ชำรุด 4 หลอด เปิดไม่ติด 2. หลอดไฟฟ้ายาว โรงเก็บวัสดุและอุปกรณ์ แปลงนิสิต ชำรุด 2 หลอด 15 ส.ค. 2565 15:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 65 11:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย แอลอีดี 20 วัตต์ 3 หลอด
533นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (โคนม)ปั๊มน้ำบาดาลที่ใช้ในฟาร์มวัวนมไม่ทำงาน (ขอความกรุณา ซ่อมให้ด่วนครับ)15 ส.ค. 2565 15:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 65 15:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย/ประดิษฐ์ สายไฟขาด
534น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-302แอร์ไม่เย็น/คอมแอร์ไม่ทำงาน15 ส.ค. 2565 14:42 น.รับเรื่อง
01 พ.ย. 65 14:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
535แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-202,2-203หลอดไฟในห้องเรียนมันกะพริบ15 ส.ค. 2565 14:03 น.รับเรื่อง
15 ส.ค. 65 15:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
536แม่บ้านอาคาร 77-310(ห้องสอบ)แอร์น้ำหยด15 ส.ค. 2565 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 65 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
537น.ส.จารุณี สุเทวี7-220/1น้ำแอร์หยดในห้องธุรการ15 ส.ค. 2565 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 65 16:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กาลักนำ้ชำรุด 1 ตัว
538น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟตรงเครื่องซักผ้าเสีย1หลอดๆยาวหลอดกระพริบ15 ส.ค. 2565 08:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 65 13:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
539แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3พัดลมขำรุดหน้าลิฟย์ชั้น313 ส.ค. 2565 14:27 น.กำลังดำเนินการ
24 ส.ค. 65 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องจัดซื้อ
540แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3แอร์ห้องเรียน9_303มีน้ำไหลออกมาเวลวเปิด13 ส.ค. 2565 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ย. 65 13:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน มอเตอร์ลูกลอยค้าง
541นายศิวชาติ นาถาดทองบ้านพักฝ่ายอาคารฟิวขาด 13 ส.ค. 2565 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 65 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดฟิวส์ กระปุก 1 ชุด สมชาย
542น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องนํ้าขาด1หลอดห้อง4-108/1(ยาว)11 ส.ค. 2565 14:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 65 13:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
543แม่บ้านอาคาร 1ห้องอินทนิลน้ำชั้น2แอร์เสียสวิทย์ปิด-เปิดเสียชำรุด11 ส.ค. 2565 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 65 15:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
544นายจำนงค์ วงค์คำพระฝ่ายอาคารสถานที่ หน้าบ้านพักบุคลากร หลังที่1,2หลอดไฟขาด 2 หลอด11 ส.ค. 2565 11:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
545นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 409/1แอร์เสีย 1 ตัว เปิดไม่ติดจ้า 11 ส.ค. 2565 10:38 น.รับเรื่อง
15 ส.ค. 65 08:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
546นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟทางขึ้นหอชำรุด ยาว 1 หลอด 11 ส.ค. 2565 09:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 15:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
547น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้า ห้อง408หลอดไฟกลางห้องเสีย (หลอดยาว1หลอด)11 ส.ค. 2565 06:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 65 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
548แจ้งผ่านระบบ QR-CODEทดสอบ 11 ส.ค. 2565 00:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 65 15:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
549แจ้งผ่านระบบ QR-CODEทดสอบ 11 ส.ค. 2565 00:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
550น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ติดตั้งระบบไฟเปิดปิดและระบบทามเมอร์เข้าในชั้นวางขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช(มีวัสดุอุปกรณ์ให้แล้วคะ)10 ส.ค. 2565 13:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 65 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
551แม่บ้านอาคาร 6หลอดไฟทางเดินชั้น1หลอดไฟทางเดินชั้น1ชํารุด6หลอต 10 ส.ค. 2565 10:32 น.กำลังดำเนินการ
26 ส.ค. 65 10:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคาจัดซื้อ
552น.ส.จิตรลดา ฦๅชาห้องพักอาจารย์ 409แอร์ไม่ทำงานค่ะ เนื่องจากไฟฟ้าดับเมื่อวันที่ 9 ส.ค.65 ที่ผ่านมาค่ะ 10 ส.ค. 2565 09:12 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 65 12:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
553นายทวี งามวิไลกรฟารมสัตว์ไฟยังดับอยู่รบกวนแก้ไขด้วยครับ มีงานวิจัยที่ต้องใช้ไฟ09 ส.ค. 2565 19:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 65 12:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
554น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18พัดลมห้อง101ซ๊อต09 ส.ค. 2565 15:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซ่อมไม่ได้ครับจัดซื้อตัวใหม่ครับ 1 เครื่อง พัลลมติดผนัง 16 นิ้ว
555นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ8/1-108แอร์ตัวกลางห้องโถงไม่เย็น09 ส.ค. 2565 13:22 น.รับเรื่อง
17 ส.ค. 65 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัดลมคอลย์ร้อนเสีย พัน/สราวุฒิ
556นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง214สวิสไฟหลาม 1 อัน09 ส.ค. 2565 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 65 14:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ
557นายทศพล จตุระบุล17-308เช็คระบบสายไฟ เนื่องจากเปลี่ยนหลอดไฟแล้ว ก็ยังเปิดไม่ติด 08 ส.ค. 2565 18:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 65 10:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
558นางพรธิดา เสนไสย17-304เช็คระบบไฟกับเครื่องทำน้ำอุ่น ยังปกติดีหรือไม่07 ส.ค. 2565 07:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 65 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
559นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้อง137หลอดไฟกลมเสีย 1 หลอด06 ส.ค. 2565 09:33 น.กำลังดำเนินการ
26 ส.ค. 65 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคาจัดซื้อ
560นายดำรง สุทองศูนย์อาหาร 1 (หน้าร้านคุณพรนภา กวนทลา ร้านพี่บุ๋ม)เปลี่ยนสวิทย์ไฟฟ้า 05 ส.ค. 2565 14:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
561นายดำรง สุทองร้านค้าคุณพรนภา กวนทลา (ร้านพี่บุ๋ม)เดินระบบไฟฟ้าภายในร้านค้า ร้านป้าอ๊อดเดิม (มีอุปกรณ์ให้) 05 ส.ค. 2565 14:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
562นายดำรง สุทองโรงผลิตน้ำดื่มนนทรีอีสานเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า จำนวน 4 หลอด (มีหลอดไฟให้) 05 ส.ค. 2565 14:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ส.ค. 65 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
563แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หลอดไฟขาด 2 หลอด ทางเดินชั้น 2 หลอดกลม05 ส.ค. 2565 11:24 น.กำลังดำเนินการ
26 ส.ค. 65 10:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคาจัดซื้อ
564แม่บ้านอาคาร 77-225แอร์น้ำรั่ว05 ส.ค. 2565 10:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 65 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
565แม่บ้านอาคาร 77-409/1หลอดไฟกระพริบตรงกับที่นั่งของอาจารย์ทำให้อาจารย์ทำงานไม่สะดวกจึงขอให้ช่างมาแก้ใขให้ด้วยค่ะ05 ส.ค. 2565 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ย. 65 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน/สราวุฒิ
566น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง21405 ส.ค. 2565 08:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 65 11:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/ฉัตรชัย
567น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มแอร์ที่โรงผลิตน้ำดื่มเสียค่ะ04 ส.ค. 2565 14:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ย. 65 13:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
568นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่)สายพานพัดลมเล้าไก่ไข่ชำรุด (มีสายพานเส้นใหม่พร้อมเปลี่ยนได้ทันที)04 ส.ค. 2565 11:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
569น.ส.นริฏา ฟักแก้วอาคาร3-327หลอดไฟกลางห้องดับ และหลอดไฟหน้าห้องน้ำกระพริบค่ะ 04 ส.ค. 2565 09:47 น.รับเรื่อง
04 ส.ค. 65 12:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
570น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟระเบียงหลังห้อง410เสีย1หลอดสั้น03 ส.ค. 2565 16:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 16:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด ไพสาล/สมชาย
571น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง10903 ส.ค. 2565 14:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 16:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด สมชาย/ไพศาล
572น.ส.เสริมศิริ วศิษฏ์นิฏิวัฒน์ห้องศึกษากลุ่ม 3 ห้องสมุดแอร์เสีย เปิดไม่ติด03 ส.ค. 2565 11:43 น.รับเรื่อง
03 ส.ค. 65 11:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
573แม่บ้านอาคาร 77-411/1หลอดไฟชำรุด2หลอด(ยาว)02 ส.ค. 2565 13:36 น.รับเรื่อง
02 ส.ค. 65 15:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
574น.ส.ทิติยา ยางธิสาร20-213 ห้องธุรการ คณะศว.หลอดไฟฟ้าติดเพดานชำรุด จำนวน 1 หลอด (หลอดยาว)02 ส.ค. 2565 11:13 น.รับเรื่อง
02 ส.ค. 65 12:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
575แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20แอร์ห้อง 20-201 ไม่เย็นฝั่ง ส.ศ02 ส.ค. 2565 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 65 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เบรคเกอร์ทริป สราวุฒิ/พัน
576น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ไฟห้อง4-318ไม่ออกทั้งห้อง02 ส.ค. 2565 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 16:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
577น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟทางเดินหน้าห้อง118เสีย1หลอดๆสั้น02 ส.ค. 2565 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 16:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
578นายจำนงค์ วงค์คำพระโรงทำปุ๋ย อุทยานฟาร์มพืชไฟฟ้าหลอดนีออน(ยาว) จำนวน 3 หลอดไม่ออก02 ส.ค. 2565 08:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 65 11:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
579นายปณิธาน คราประยูร1-301 อาคารบริหารไฟในห้องกระพริบ02 ส.ค. 2565 08:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 16:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 4 หลอด ห้อง 1-304-301 ฉัตรชัย/สมชาย
580นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคารปฏิบัติการ ฟาร์มพืชไฟรอบอาคารไม่ออก02 ส.ค. 2565 08:35 น.รับเรื่อง
19 ส.ค. 65 11:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
581นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 313ไฟทางเข้าขาดหลอดกลม 1 หลอด01 ส.ค. 2565 11:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ส.ค. 65 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด
582นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห่้อง 220ไฟระเบียงหลอดสั้นขาด 1 หลอดกลม 1 หลอด01 ส.ค. 2565 11:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ส.ค. 65 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด
583นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง214ไฟหลอดสั้นกลางห้องขาด3 หลอดหลอดกลมขาด 1 หลอดสวิสไฟหลวม 1 อัน01 ส.ค. 2565 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ส.ค. 65 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 18 วัตต์ 2 หลอด แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด
584นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 128หลอดไฟกลม 2 หลอดขาด01 ส.ค. 2565 10:51 น.รับเรื่อง
01 ส.ค. 65 16:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
585น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-134แอร์ชำรุดไม่เย็น01 ส.ค. 2565 10:27 น.รับเรื่อง
01 ส.ค. 65 16:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
586นายจำนงค์ วงค์คำพระจากอาคาร2 ถนนหมายเลข1 ถึงแยกฝ่ายอาคารดับไฟถนนดับ01 ส.ค. 2565 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ส.ค. 65 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
587น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าหลอดไฟทางขึ้นบันไดชั้น1ข้างห้องซักผ้าเสีย ไฟสว่างครึ่งหลอด (หลอดยาว)30 ก.ค. 2565 19:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 16:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แลอีดี 20วัตต์ 1 หลอด สมชาย/ไพศาล
588นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร3 ไฟทางเดินชั้น1 ฝั่งสำนักงาน หลอดกลม8หลอด หลอดนีออนยาว 1หลอดทางขึ้นบันไดชั้น1 ไฟทางเดินชั้น1ฝั่งโรงแรม4หลอดหลอดกลม ไฟ ไฟทางเดินชั้น1ฝั่งหอหญิง2หลอด ไฟทางเดินชั้น1ฝั่งหอชาย2หลอด ไฟทางเดินชั้น2ฝั่งหอชาย2หลอด หลอดนีออนสั้น ไฟโรงจอดรถฝั่งโรงแรม1หลอด นีออนยาว 30 ก.ค. 2565 05:54 น.รับเรื่อง
01 ส.ค. 65 08:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
589น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าห้อง202หลอดไฟห้องน้ำเสีย (หลอดตะเกียบ1หลอด)29 ก.ค. 2565 18:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 16:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
590น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.17หอพักบุคลากร2หลอดไฟบริเวณลานจอดรถข้างอาคารเสีย2หลอด29 ก.ค. 2565 04:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 16:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
591น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-310ตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้า 27 ก.ค. 2565 14:10 น.รับเรื่อง
27 ก.ค. 65 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
592น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้อง417เสีย1หลอดๆยาวและหลอดไฟระเบียงหลังห้องเสีย1หลอดๆสั้น27 ก.ค. 2565 13:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 65 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
593แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13แอร์ห้อง 13-208 ไม่เย็น 27 ก.ค. 2565 10:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 65 15:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนแม็กเนติก 1 ตัว พัน
594น.ส.บุษกร ครจำนงค์17-311หลอดไฟในห้องพักขาด 2 หลอด หลอดที่หนึ่งติดระเบียงอยู่กน้าตู้เสื้อผ้า หลอดที่สองอยู่กลางห้อง จุดหัวเตียง มีอาการเสียงดังมากเวลาเปิดไป27 ก.ค. 2565 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ส.ค. 65 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
595แม่บ้านอาคาร 77-112/9แอร์ไม่เย็น27 ก.ค. 2565 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 65 16:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดรูมแอร์เสีย 1 ชุด
596แม่บ้านอาคาร 13ห้องเรียน 13 -205 อาคาร 13แอร์ไม่เย็นค่ะ เวลาเปิดมีเสียงดัง27 ก.ค. 2565 08:44 น.รับเรื่อง
27 ก.ค. 65 10:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
597น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้าห้อง203หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอด 26 ก.ค. 2565 22:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 65 15:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
598น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องนํ้าขาดห้อง4-102/1(สั้น)26 ก.ค. 2565 15:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 16:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
599น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422โต๊ะปฏิบัติห้องปฏิบัติไฟไม่ติด26 ก.ค. 2565 14:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 65 14:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
600น.ส.ขวัญกมล ทวายตาคำห้อง 7-322 อาคาร 7เบรคเกอร์ตู้ดูดควันพิษไม่ทำงาน ทำให้เปิดเครื่องไม่ได้ 26 ก.ค. 2565 14:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 65 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
601น.ส.รจนา ทาระขจัดอาคาร 17 สวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.เครื่องทำน้ำอุ่นเสียเปิดใช้งานไม่ได้ 26 ก.ค. 2565 13:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ส.ค. 65 13:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
602นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟในครัวชำรุดสั้น1หลอดห้อง31926 ก.ค. 2565 09:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 16:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
603น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ห้องพักสังเกตอาการแอร์ไม่เย็นมีแค่ลม26 ก.ค. 2565 08:27 น.รับเรื่อง
27 ก.ค. 65 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
604น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ปลั๊กไฟฝั่้งโรงอาหาร อ. 10 ปลั๊กไฟฝั่้งโรงอาหาร อ. 10 ปลั๊กเสียบไม่เข้าค่ะ ร้านค้าตลาดนัด แจ้งมาว่าเสียบไม่ติด25 ก.ค. 2565 15:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 65 08:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
605น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ติดตั้งสวิตซ์ไฟเปิด-ปิด บนชั้นเตรื่องเขย่า25 ก.ค. 2565 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 65 14:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
606น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16-101แอร์เสีย25 ก.ค. 2565 13:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ย. 65 13:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เปลี่ยนแม๊กเนติก 1 ตัว
607แม่บ้านอาคาร 13อาคาร.13 ชั้น 2แอร์ห้องเรียน 202 และ 208 ไม่เย็นค่ะ มีแต่ลมร้อน25 ก.ค. 2565 13:29 น.รับเรื่อง
30 ส.ค. 65 10:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
608นายชาติสยาม ผลวิลัยอาคาร 8/2 บริเวณโถงอาคารไฟแสงสว่างบริเวณโถงอาคาร ชำรุดไม่ทำงานจำนวน 10 หลอด25 ก.ค. 2565 12:25 น.รับเรื่อง
25 ก.ค. 65 12:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
609น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มแอร์ที่โรงผลิตน้ำดื่มเสียค่ะ อากาศร้อน ทำให้ผลิตน้ำลำบาก25 ก.ค. 2565 11:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ย. 65 13:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
610น.ส.นิตยา เมืองนาค7-411/1หลอดไฟเสีย 6 จุดค่ะ 25 ก.ค. 2565 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 65 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
611นายธวัชชัย สัพโส7-112สวิตซ์ตัดการทำงาน ทำให้พัดลมไม่ดูดอากาศออกไปขณะทำงาน 25 ก.ค. 2565 08:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 65 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
612นางปิยะนุช เรืองโพน2-2021.แอร์ไม่เย็นมีแต่ลม 2. แอร์เปิดไม่ได้ 1 เครื่อง25 ก.ค. 2565 06:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 16:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, จ้างเหมา
613น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18หลอดไฟหัองน้ำห้อง204เสีย(หลอดตะเกียบ)24 ก.ค. 2565 22:05 น.รับเรื่อง
25 ก.ค. 65 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
614นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 14 ห้องนํ้าหญิง 14-121พัดลมเพดานชำรุด22 ก.ค. 2565 11:57 น.รับเรื่อง
25 ก.ค. 65 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
615แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ไฟไม่เข้าปลั๊กพัดลม ห้อง โถงชั้น 2 ฝั่ง ศ.ว22 ก.ค. 2565 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 16:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
616น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านมะ มาเรียม โรงอาหารอาคาร 10ได้รับแจ้งจากเจ้าของร้านให้ตรวจสอบมิเตอร์ไฟของร้านให้หน่อยคะ เนื่องจาก ค่าไฟสูงเกินไป ทั้งๆ ที่เพิ่งเปิดร้าน22 ก.ค. 2565 09:18 น.รับเรื่อง
22 ก.ค. 65 10:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
617น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ไฟทริปหลายครั้งมาก วันนี้3 รอบแล้ว ทำให้ไฟดับเกือบทั้งห้องส่งผลทำให้เครื่องนึ่งและตู้อบและตู้เขี่ยเชื้อทำงานไม่ได้รบกวนมาช่วยเช็คให้ด้วยคะไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร ไฟทริบพอไปสับไฟขึ้นประมาณ 10-15 นาที ก็ทริปอีก21 ก.ค. 2565 12:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 65 11:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
618น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้า ห้อง314หลอดไฟหน้าห้องน้ำเสีย (หลอดตะเกียบ 1หลอด)20 ก.ค. 2565 19:57 น.รับเรื่อง
21 ก.ค. 65 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
619นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร 3 ทางเดินชั้น3 หน้าห้อง 3-308หลอดไฟฟ้าชำรุด 2หลอด นีออนสั้น20 ก.ค. 2565 17:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 65 12:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
620น.ส.จิราวรรณ์ เมืองนาค7-323แอร์ไม่เย็น มีแต่ลมออกเบาๆค่ะ 20 ก.ค. 2565 15:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 65 13:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
621นายrutchanon pongtongอาคารอำนวยการอุทยานเกษตร 50 พรรษาไฟมาไม่ครบสาย ใช้ไฟได้ฝั่งเดียว20 ก.ค. 2565 15:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 65 11:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
622นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ หลอดไฟแสงสว่างตามริมถนนฟาร์มไม่ติด20 ก.ค. 2565 12:12 น.รับเรื่อง
20 ก.ค. 65 12:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
623นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ หลอดไฟแสงสว่างตามริมถนนฟาร์มไม่ติด20 ก.ค. 2565 12:12 น.รับเรื่อง
20 ก.ค. 65 12:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
624นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 หลอดไฟขาด 1หลอด19 ก.ค. 2565 15:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
625นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 ชั้น 4 ห้องน้ำหญิงไฟฟ้าเสีย 1 หลอด ห้องน้ำหญิงห้องที่ 219 ก.ค. 2565 15:04 น.รับเรื่อง
19 ก.ค. 65 15:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
626นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 ชั้น 4 บริเวนทางเดินส่วนกลาง (คณะสาธารณสุขศาสตร์) ไฟกระพริบ 1 หลอด บริเวณทางเดินหน้าห้อง 20 - 40619 ก.ค. 2565 14:17 น.รับเรื่อง
19 ก.ค. 65 14:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
627น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-112หลอดไฟชำรุด 1 หลอดตะเกียบ19 ก.ค. 2565 11:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 65 13:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด
628แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21สวิตช์แอร์เปิดไม่ได้ ห้อง 21-31319 ก.ค. 2565 10:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เบรคเกอร์ทริป สราวุฒิ/พัน
629นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่)เครื่องลงผ้าม่านอัตโนมัติเล้าไก่ไข่เสีย 19 ก.ค. 2565 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 65 15:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
630นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (โคนม)เปลี่ยนตู้กันน้ำและเปลี่ยนเบรคเกอร์ ปั๊มน้ำ ฟาร์มวัวนม (ทำเสร็จแล้ว ทำเอกสารแจ้งซ่อมย้อนหลัง)19 ก.ค. 2565 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 12:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
631นายจำนงค์ วงค์คำพระหน้าป้าย อ่างสกลนครไฟสปอร์ตไลด์ไม่ออก19 ก.ค. 2565 08:20 น.รับเรื่อง
19 ก.ค. 65 12:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื้อของ บัสลาสต์เสีย
632น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-104ไฟไม่เข้าเครื่องทำน้ำอุ่น18 ก.ค. 2565 16:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 12:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
633น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ระบบไฟตู้เขี่ยเชื้อไม่ทำงาน ไฟและลมภายในตู้เปิดแล้วระบบไฟไม่ทำงาน18 ก.ค. 2565 15:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ส.ค. 65 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน/สราวุฒิ
634แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21แอร์เสียห้อง 21-418 ชั้น 418 ก.ค. 2565 10:53 น.รับเรื่อง
19 ก.ค. 65 15:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นชำรุด ขนาด 40900 บีทียู สตาร์ทแอร์ สราวุฒิ/พัน
635แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20แอร์ห้อง 20-419 ชั้น 4 มีเสียงดัง18 ก.ค. 2565 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 65 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน สาเหตุนกเข้าไปตายในใบพัดลม แก้ไข นำนกออกจากใบพัดลมเรียบร้อยแล้ว
636แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14แอร์ไม่เย็น ห้องรับรอง18 ก.ค. 2565 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ส.ค. 65 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ร้านแสงรุ่งเรืองเซอร์วิส
637แม่บ้านฝ่าย อาคารฯประตู 6สวิทย์ไฟ เปิด- ปิด ชำรุด18 ก.ค. 2565 09:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 13:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สวิทช์ทางเดียว 3 ตัว ฝาครอบ 3 ช่อง 1 อัน หลอดแอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
638แม่บ้านฝ่าย อาคารฯป้อมตำรวจโทรศัพท์ป้อมตำรวจติดต่อไม่ได้ หน้ามอ18 ก.ค. 2565 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 15:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แจ้งช่าง TOT เข้าตรวจสอบซ่อมแซมครับ 042-754161 ป้อมตำรวจหน้า ม.เกษตรฯ
639แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานเกษตร 50 พรรษาไฟถนนหน้าอาคารไปประตู 3 ไม่ออก18 ก.ค. 2565 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ย. 65 15:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
640น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้า ห้อง208หลอดไฟหน้ากระจกเสีย (หลอดตะเกียบ1หลอด)16 ก.ค. 2565 17:35 น.รับเรื่อง
18 ก.ค. 65 07:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
641น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง311หลอดไฟหน้าอ่างล้างหน้าเสีย1หลอด (หลอดตะเกียบ)13 ก.ค. 2565 18:24 น.รับเรื่อง
18 ก.ค. 65 07:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
642น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16สายไฟที่เชื่อมต่อจากเต้นท์ด้านหน้าตึกโดนหนูแทะจนชำรุดใช้งานไม่ได้13 ก.ค. 2565 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
643น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16แอร์ห้องยาไม่ทำงาน13 ก.ค. 2565 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 65 12:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แคปพัดลม 3 ไมโครฟารัด 460 โวล์ท สราวุฒิ/พัน
644น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องนํ้าขาด1หลอดห้อง4-115/1(สั้น)12 ก.ค. 2565 14:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
645น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องครัวขาด1หลอดห้อง4-409(สั้น)12 ก.ค. 2565 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
646น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ตัดระบบไฟบนชั้นวางขวดและติดตั้งระบบไฟใหม่12 ก.ค. 2565 11:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ส.ค. 65 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน/สราวุฒิ
647น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ครัวคุณบุ๋ม (ศูนย์อาหารตรงข้ามหอพักชายอินทนิล)แจ้งช่างเก็บสายไฟร้านข้างครัวคุณบุ๋ม เนื่องจากมีผู้เช่ามาเช่าพื้นที่ใหม่ ร้านแจ้งว่าสายไฟระโยงระยาง และมิเตอร์ไฟเหมือนจะหลุดลงมา กลัวไฟฟ้าลัดวงจร12 ก.ค. 2565 09:58 น.รับเรื่อง
18 ก.ค. 65 08:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
648น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ห้อง101,102,103,110,206หลอดไฟขาดห้องละ1หลอด และ ไฟหลอดตะเกียบห้องโถงขาด12ดวงค่ะ12 ก.ค. 2565 09:52 น.รับเรื่อง
18 ก.ค. 65 08:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
649นายจำนงค์ วงค์คำพระส่องป้าย อ่างสกลนครไฟสปอร์ตไลท์ไม่ออก12 ก.ค. 2565 08:20 น.รับเรื่อง
18 ก.ค. 65 08:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
650น.ส.จุฑามาศ กองผาพาห้อง 3-308 อาคาร 3หลอดไฟกลางห้องเสีย ไหม้คะ 12 ก.ค. 2565 07:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 65 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด
651นายวงศกร บุญสิทธิ์อาคาร 1 ห้อง 109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์หลอดไฟยาวไม่ติด 1 หลอด11 ก.ค. 2565 13:31 น.รับเรื่อง
18 ก.ค. 65 08:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
652น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง31111 ก.ค. 2565 13:28 น.รับเรื่อง
18 ก.ค. 65 08:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
653แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1หลอดไฟขาด 1 หลอดห้องน้ำหญิง11 ก.ค. 2565 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย แอลอีดี 18 วัตต์ 1 หลอด
654นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 6ไฟสปอตร์ไลท์ไม่ออก11 ก.ค. 2565 08:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 65 13:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย บัลลาสต์/อินิกเตอร์
655นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟห้องคัรวชำรุดห้อง222 สั้น1หลอด11 ก.ค. 2565 07:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 13:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สวิทช์ทางเดียว 1 ตัว ฝาครอบ 1 ช่อง 1 อัน ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
656น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้า หลอดไฟทางเดินชั้น4 หน้าห้อง 414และ415 เสีย2หลอด (หลอดสั้น)09 ก.ค. 2565 22:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 2 หลอด ไพศาล/สมชาย
657น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้า ห้อง416หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอด (หลอดตะเกียบ)09 ก.ค. 2565 22:00 น.รับเรื่อง
18 ก.ค. 65 08:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
658น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ติดตั้งระบบสายไฟชั้นวางขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช08 ก.ค. 2565 14:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ส.ค. 65 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน/สราวุฒิ
659น.ส.ขวัญกมล ทวายตาคำห้อง 7-322 อาคาร 7แอร์ตัวที่ 3 หลังห้องเรียนไม่เย็น ออกาศที่ออกมามีแต่ลมร้อน08 ก.ค. 2565 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 65 16:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
660แม่บ้านฝ่าย อาคารฯลานอาหารหน้าหอหญิงสายพัดลมขาด (ด่วน )07 ก.ค. 2565 15:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
661แม่บ้านอาคาร 1รอบทางเดินชั้น1หน้าห้องน้ำหญิงหลอดไฟกะพริบ2หลอด07 ก.ค. 2565 10:30 น.รับเรื่อง
18 ก.ค. 65 08:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
662แม่บ้านอาคาร 77-225แอร์ไม่เย็น07 ก.ค. 2565 10:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 65 12:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
663นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สวิทช์ไฟชำรุดห้อง304-ถนนทางออกหอพัก1จุด07 ก.ค. 2565 08:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สวิทช์ทางเดียว 1 ตัว ฝาครอบ 1 ช่อง 1 อัน ไพศาล/สมชาย
664นายจำนงค์ วงค์คำพระหน้าลิฟท์ ชั้น 1 อาคารบริหารหลอดไฟติดๆ ดับๆ07 ก.ค. 2565 08:32 น.รับเรื่อง
18 ก.ค. 65 08:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
665น.ส.กนกทิพย์ โคตรสำราญห้องเรียน 2-110แอร์เสีย ร้อนมาก เนื่องจากห้องเล็ก ทำให้อึดอัดจะเป็นลมทั้งนิสิตและอาจารย์ รบกวน ช่วยแก้ไขให้ด่วนด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากค่า06 ก.ค. 2565 20:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ส.ค. 65 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
666แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2แอร์ไม่เย็น ห้อง 2-303 06 ก.ค. 2565 14:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ส.ค. 65 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
667แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หลอดไฟขาด 2 หลอด ห้อง 20-418 ชั้น 4 ห้องอาจารย์06 ก.ค. 2565 14:12 น.รับเรื่อง
18 ก.ค. 65 08:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
668น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟขาดห้อง4-108/1จํานวน1หลอด(สั้น)06 ก.ค. 2565 14:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
669น.ส.วิชชุดา ใจเสรีห้องเรียน 1-405 อาคารบริหาร อาจารย์ผู้สอนแจ้งว่าแอร์ไม่เย็นค่ะ รบกวนมาเช็คแอร์ในห้องเรียนให้หน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ06 ก.ค. 2565 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ล้างฟิลเตอร์แอร์ 4 เครื่อง สราวุฒิ/พัน
670อาจารย์ลัดดาพร กุลแก้ว20-314 อาคาร 20แอร์ไม่สามารถกดสวิตซ์ได้ 1 ตัว ขึ้น E1 ข้างประตูปิดตายฝั่งขวามือของห้อง05 ก.ค. 2565 16:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 13:28 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, เช็ทเครื่องใหม่ ทำงานปกติ สราวุฒิ/พัน
671น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16แอร์ห้องทันตกรรมไม่เย็นมีเพียงลมเป่าหลังจากซ่อมเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว05 ก.ค. 2565 11:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:15 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
672น.ส.จิตรลดา ฦๅชา2-301อาจารย์ผู้สอนแจ้ง สนง.เลขาคณะ สศ ว่าแอร์ห้องเรียนไม่เย็น ขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารไปตรวจสอบแก้ไขคะ05 ก.ค. 2565 10:25 น.รับเรื่อง
05 ก.ค. 65 10:30 น.
นายอรรถ เรือนก้อน,
673น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-210ขั่วหลอดไฟ ห้องครัวเสีย (จุดใหม่ ไม่ใช่จุดเดิม) + อยากให้มาซ่อม และมีหลอดไฟ เตรียมไว้ให้แล้วคะ05 ก.ค. 2565 10:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 65 12:10 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย/ฉัตรชัย
674นางอรุณศรี นิภานันท์อาคารเรียนรวม ห้อง 2-101 และ 2-111แอร์ไม่เย็น มีแต่ลมออกมาทั้ง 2 ห้อง 04 ก.ค. 2565 16:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ส.ค. 65 08:58 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ,
675แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-314แอร์ไม่เย็น04 ก.ค. 2565 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 65 14:04 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
676แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น2ห้อง 2-205แอร์มีน้ำหยดลงพื้น แอร์ตัวเดิมที่เคยซ่อม04 ก.ค. 2565 13:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 16:16 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ,
677แม่บ้านอาคาร 77-229แอร์น้ำรั่ว04 ก.ค. 2565 13:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 13:50 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
678แม่บ้านอาคาร 77-316แอร์ไม่เย็น04 ก.ค. 2565 12:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 65 14:05 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
679น.ส.ประภาพรรณ์ แสงดาว7-1(3)ฟร์ามพืชเปิดเบรกเกอร์ไฟ จอภาพ LCD และไฟไม่ติด สัปดาห์ก่อนเปิดใช้งานปกติ 04 ก.ค. 2565 11:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 65 12:13 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
680น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน7-1(3)ฟร์ามพืชเปิดเบรกเกอร์ไฟ จอภาพ LCD และไฟไม่ติด สัปดาห์ก่อนเปิดใช้งานปกติ 04 ก.ค. 2565 11:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 65 12:13 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
681นายทรงวุฒิ แพนบุตรห้องเรียน 9-301/1ไฟปลั้ก LCD เครื่องฉายภาพ บนเพดาน ไฟไม่เข้่า ไม่แน่ใจว่าเบรคเกอร์เสียหรือเปล่า รบกวนเข้าตรวจเช็คให้ด้วยครับ 04 ก.ค. 2565 11:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 65 12:12 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
682น.ส.ฐิติยาภรณ์ ยงมงคลห้อง301 อาคารบริหารหลอดไฟในห้องทำงานขาดไม่ติด 2 หลอด04 ก.ค. 2565 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ย. 65 09:15 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 36 วัตต์ 2 หลอด
683น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าห้อง415หลอดไฟห้องอาบน้ำเสีย (หลอดตะเกียบ)02 ก.ค. 2565 18:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 65 12:11 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
684แม่บ้านอาคาร 13 อาคาร13_204แอร์ห้องเรียนรั่วค่ะ01 ก.ค. 2565 15:13 น.รับเรื่อง
05 ก.ค. 65 10:42 น.
นายอรรถ เรือนก้อน,
685แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น1ห้อง2-101แอร์ไม่เย็น01 ก.ค. 2565 14:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ส.ค. 65 09:06 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ,
686น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16แอร์ห้องทันตกรรมไม่เย็นมีแต่ลม01 ก.ค. 2565 14:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนคาปาซิเตอร์ /คาปาพัดลม สราวุฒิ/พัน
687นายเตชทัช คลายโศกก์7 – 317/5ซ่อมแอร์ไม่เย็น ร้อนอบอ้าว มีแต่ลมพ่นออกมา 01 ก.ค. 2565 12:46 น.รับเรื่อง
30 ก.ย. 65 09:07 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ,
688นายสุทธิเดช ปรีชารัมย์7-314แอร์ไม่เย็น ขอความกรุณาซ่อมให้หน่อยครับ01 ก.ค. 2565 11:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 65 14:05 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
689นายวิศิษย์ศักดิ์ อุดมมาลา7-311/1แอร์ไม่เย็น 01 ก.ค. 2565 10:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 65 14:06 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
690นายวีรชาติ อักษรศักดิ์7-114/2เครื่องปรับอากาศห้องเรียนไม่เย็น01 ก.ค. 2565 10:02 น.รับเรื่อง
05 ก.ค. 65 10:49 น.
นายอรรถ เรือนก้อน,
691นายเกรียงไกร พัทยากร7-314แอร์เปิดแล้ว ไม่เย็น01 ก.ค. 2565 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 65 14:04 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
692แม่บ้านอาคาร 77-220/1หลอดไฟชำรุด1หลอด ยาว)30 มิ.ย. 2565 14:57 น.รับเรื่อง
05 ก.ค. 65 10:49 น.
นายอรรถ เรือนก้อน,
693นายวงศกร บุญสิทธิ์อาคาร 1 ห้อง 109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์แอร์มีเสียงดังแก๊กจากในเครื่อง29 มิ.ย. 2565 17:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 มิ.ย. 65 13:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อาการดังกล่าวหายแล้ว ยกเลิก
694แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ติดตั้งหลอดไฟ มีอุปกรณ์แล้ว29 มิ.ย. 2565 14:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 65 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย แอลอีดี 18 วัตต์ 1 หลอด
695น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-205หลอดไฟชำรุด 1 หลอดสั้น29 มิ.ย. 2565 14:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 65 11:58 น.
นายอรรถ เรือนก้อน, นายยุทธพล บุญกอบ,
696แม่บ้านอาคาร 7ระเบียงนั่งพักชั้น3โซนกลางพัดลมชำรุด 29 มิ.ย. 2565 14:15 น.รับเรื่อง
30 มิ.ย. 65 09:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
697น.ส.กมลชนก แดนประโคม20-103แอร์มีกลิ่นเหม็นคล้ายหนูตายในตัวเครื่องค่ะ29 มิ.ย. 2565 13:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ย. 65 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
698น.ส.จิตรลดา ฦๅชาสนามตระกร้อหน้าหอชายหลอดไฟฟ้าขาด ไม่สว่างเพียงพอสำหรับน้องนิสิตที่เตะตะกร้อค่ะ 29 มิ.ย. 2565 11:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 65 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
699น.ส.กมลชนก แดนประโคม20-103แอร์มีกลิ่นเน่าคล้ายหนูตาย รบกวนช่างเข้ามาดูให้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ29 มิ.ย. 2565 11:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
700นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร7หลอดไฟฟลูเรนเซอร์ทางเข้าอาคารและหลอดไฟทางขึ้นชั้น2ด้านตะวันออก29 มิ.ย. 2565 10:45 น.รับเรื่อง
29 มิ.ย. 65 11:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
701นายจำนงค์ วงค์คำพระโรงสูบนํ้า B1 สปอร์ไลท์ไม่ติด29 มิ.ย. 2565 10:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สวิทช์แสง 1 ตัว ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
702แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21แอร์ไม่เย็น ห้อง 21-201 ชั้น 229 มิ.ย. 2565 10:09 น.รับเรื่อง
01 ก.ค. 65 15:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, นำ้ยาแอร์รั่ว ตั้งเรื่องสืบราคา สราวุฒิ/พัน
703น.ส.ขนิษฐา กิจปัญจทรัพย์อาคาร 20 ฝั่งคณะ ศว. ไปเพดานโถงอเนกประสงค์ ข้างห้องธุรการไฟไม่ติดค่ะ 28 มิ.ย. 2565 19:44 น.รับเรื่อง
29 มิ.ย. 65 11:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
704น.ส.ฐาปนี เฮงสนั่นกูล9-306 แอร์เสีย 2 ตัว เปิดไม่ติดคะ28 มิ.ย. 2565 14:32 น.รับเรื่อง
28 มิ.ย. 65 15:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
705น.ส.ประภาพร สมภักดีห้องพักอาจารย์ อาคาร 14 ชั้น 2 (ห้องข้างๆ ห้องอาจารน์จีน)แอร์ไม่เย็นค่ะ ร้อนมากๆค่ะ 28 มิ.ย. 2565 12:51 น.กำลังดำเนินการ
29 มิ.ย. 65 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, นำ้ยารั่ว ซ่อมรั่ว สราวุฒิ/พัน
706แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13แอร์เปิดไม่ได้ห้อง 13-207 28 มิ.ย. 2565 11:53 น.รับเรื่อง
30 ส.ค. 65 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
707นายจำนงค์ วงค์คำพระรอบอาคาร 9ไฟนวลจันทร์ไม่ออก28 มิ.ย. 2565 10:00 น.รับเรื่อง
28 มิ.ย. 65 13:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
708แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น2ห้อง 2-201แอร์ปิดแล้วแต่พัดลมในตัวแอร์ยังหมุดอยู่28 มิ.ย. 2565 09:14 น.รับเรื่อง
28 มิ.ย. 65 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
709น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-107 (ห้องสารบรรณ)ควบคุมแอร์คอนดิชั่นเนอร์ผ่านรีโมทคอนโทลไม่ได้28 มิ.ย. 2565 08:36 น.รับเรื่อง
28 มิ.ย. 65 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
710น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้องเสีย1หลอดๆยาวห้อง20928 มิ.ย. 2565 08:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย หลอดแอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
711แม่บ้านอาคาร 77-303/3หลอดไฟชำรุด2หลอด(หลอดสั้น)28 มิ.ย. 2565 08:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ย. 65 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
712นายวรเมธ ยอดบุ่น7-317/5แอร์ไม่เย็น27 มิ.ย. 2565 19:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 65 16:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, นำ้ยาแอร์รั่ว ตั้งเรื่องสืบราคา สราวุฒิ/พัน
713น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4หลอดไฟเพดานไฟไม่ออกจำนวน 2 หลอด27 มิ.ย. 2565 14:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ส.ค. 65 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน/สราวุฒิ
714นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง9-303 แอร์ห้องเรียน 9-303 ไม่เย็นเลยค่ะ เช้านี้นิสิตพัดแล้วพัดอีก ไม่อยากจะคิดถึงคาบบ่ายเลยค่ะ มีการเรียนการสอนห้องนี้ทั้งเทอมเลย เจ้าหน้าที่บอกไม่เย็นตั้งแต่เริ่มมีโควิด27 มิ.ย. 2565 13:42 น.รับเรื่อง
27 มิ.ย. 65 15:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คอมเพรสเซอร์ เสีย ขนาด 32000 บีทียู 1 ชุด ชุดคอนโทรลเสีย 1 ชุด สราวุฒิ/พัน
715น.ส.สุภัคนรี สัตตะโส9-303แอร์ไม่ทำความเย็นเลยค่ะ ห้องร้อนอบอ้าวมากค่ะ27 มิ.ย. 2565 13:01 น.รับเรื่อง
06 ก.ย. 65 13:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคา
716นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ปลั๊กไฟชำรุดห้อง321 หลอดไฟทางขึ้นหน้าหอชำรุดยาว1หลอด หลอดไฟห้องครัวชำรุดสั้น1หลอด27 มิ.ย. 2565 12:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปลั๊กกราวด์ 1 ตัว หลอดแอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
717แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1แอร์เสีย ห้อง 1-40127 มิ.ย. 2565 12:06 น.รับเรื่อง
27 มิ.ย. 65 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
718นายจำนงค์ วงค์คำพระบันไดทางขึ้นลานพระพิรุณฝั่งทางตะวันตกสายไฟขาด27 มิ.ย. 2565 11:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 มิ.ย. 65 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
719น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ1-401แอร์เปิดไม่ติด 2 ตัว 27 มิ.ย. 2565 09:46 น.รับเรื่อง
27 มิ.ย. 65 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
720นางพรธิดา เสนไสย17-304ระบบไฟฟ้าเส้นแอร์ช้อต27 มิ.ย. 2565 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 13:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน สายเมนแอร์เกิดการลัดวงจร
721น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง11627 มิ.ย. 2565 08:45 น.รับเรื่อง
27 มิ.ย. 65 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
722นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 หลอดไฟ (หลอดยาว) ทางขึ้นบันไดชั้น 2 ฝั่งอ๊อฟฟิต เสีย 1 หลอด 27 มิ.ย. 2565 07:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 65 11:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
723น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้า ห้อง406หลอดไฟห้องน้ำเสีย (หลอดตะเกียบ)25 มิ.ย. 2565 19:52 น.รับเรื่อง
28 มิ.ย. 65 15:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด ฉัตรชัย/ไพศาล
724น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าไฟทางเดินหน้าห้อง301 เสีย (หลอดสั้น)25 มิ.ย. 2565 19:41 น.รับเรื่อง
27 มิ.ย. 65 08:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
725น.ส.พัชรา วงค์ทอง อาคาร3 ห้อง 223หลอดไฟในห้องครัว มีปัญหา เปิดไม่ติด 24 มิ.ย. 2565 19:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 65 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด
726น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟระเบียงหลังห้องเสีย1หลอดๆสั้นห้อง11824 มิ.ย. 2565 14:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มิ.ย. 65 15:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด ไพสาล/ฉัตรชัย
727น.ส.ระพีพรรณ มาเห็ม22-301 ,22-306 ห้อง 22-301 แอร์ไม่ติด2ตัว ห้อง22-306 แอร์ไม่แผงคอลโทรล 3ตัว และเปิดไม่ติด 3ตัว 24 มิ.ย. 2565 14:03 น.รับเรื่อง
27 มิ.ย. 65 08:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
728น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่กดชักโครกชำรุดกดไม่ได้ห้อง40524 มิ.ย. 2565 10:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
729นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟชำรุดห้อง 403 สั้น1หลอด หลอดไฟชำรุดห้อง218 สั้น 1หลอด หลอดไฟทางขึ้นอาคารชำรุด ยาว 1หลอด24 มิ.ย. 2565 09:57 น.รับเรื่อง
24 มิ.ย. 65 11:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
730แม่บ้านอาคาร 1หน้าห้องเตรียมอาหารชั้น2อ.1หม้อต้มน้ำร้อนปลั๊กไฟช๊อต/ปลั๊กพ่วงช๊อต1อัน23 มิ.ย. 2565 16:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 14:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุมิ/พัน
731แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น1หลอดไฟขาด1หลอด23 มิ.ย. 2565 16:16 น.รับเรื่อง
24 มิ.ย. 65 11:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
732แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่แอร์มีน้ำหยด 1 ตัว23 มิ.ย. 2565 16:16 น.รับเรื่อง
24 มิ.ย. 65 11:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
733อาจารย์อาทิตย์ แสงงาม8/1-103แอร์ไม่เย็น 23 มิ.ย. 2565 15:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มิ.ย. 65 11:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มดเข้าแม็กเนติก สราวุฒิ/พัน
734แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_202_204แอร์ห้องเรียนไม่เย็นค่ะ23 มิ.ย. 2565 14:54 น.รับเรื่อง
30 ส.ค. 65 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, นำ้ยาแอร์รั่ว ตั้งเรื่องสืบราคา สราวุฒิ/พัน
735น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-104 (ห้องไปรษณีย์)หลอดไฟเพดานขาด 1 หลอด23 มิ.ย. 2565 13:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย แอลอีดี 18 วัตต์ 1 หลอด
736แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14พัดลมคอยล์ร้อน เสีย 3 ตัว พัดลมคอยล์เย็นเสีย 1ตัวคอมเพรสเชอร์เสียไม่มีแรงดัน 1 ตัวเครื่องที่ 2พัดลมเสีย เครื่องที่ 3 พัดลมเสีย เครื่องที่ 4พัดลมร้อน23 มิ.ย. 2565 13:36 น.รับเรื่อง
24 มิ.ย. 65 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
737แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13แอร์ไม่เย็นห้อง 13-202 23 มิ.ย. 2565 13:26 น.รับเรื่อง
30 ส.ค. 65 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
738น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3หลอดไฟทางเดินชำรุด 4 หลอดตะเกียบ23 มิ.ย. 2565 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ย. 65 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 7 วัตต์ 4 หลอด
739น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ออฟฟิตหน่วยที่พักอาศัยหลอดไฟชำรุด 2 หลอดตะเกียบ23 มิ.ย. 2565 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ย. 65 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 7 วัตต์ 2 หลอด
740แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ไฟทางเดินห้องแลปชั้น 4 ขาด 6 หลอด23 มิ.ย. 2565 08:51 น.รับเรื่อง
23 มิ.ย. 65 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
741น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย2หลอดๆตะเกียบห้อง42023 มิ.ย. 2565 08:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มิ.ย. 65 15:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 2 หลอด แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด ไพศาล/ฉัตรชัย
742แม่บ้านอาคาร 1ห้อง1-104ห้องไปรษณีแกะฝาคอบพัดลมเพื่อทำความสะอาด2ตัว22 มิ.ย. 2565 16:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
743นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 226หลอดไฟขาด 1 หลอด(ตะเกรียบ22 มิ.ย. 2565 14:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ย. 65 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด
744น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423/2 อาคาร7 ชั้น4 (ห้องเขี่ยเชื้อเนื่อเยื่อพืช)เปิดแอร์แล้วมีแต่ลมร้อนออกมาแอร์ไม่เย็นเลย22 มิ.ย. 2565 14:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
745น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-310เครื่องทำน้ำอุ่นชำรุด22 มิ.ย. 2565 13:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 15:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
746น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-106หลอดไฟในห้องชำรุด 6 หลอดตะเกียบ21 มิ.ย. 2565 14:07 น.รับเรื่อง
21 มิ.ย. 65 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
747อาจารย์อธิกา วงค์กวานกลม7-112 อาคาร? 7? ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาขณะเปิดใช้ฮูดดูดอากาศ? เบรกเกอร์จะตัดไฟทันที? รบกวนช่วยตรวจสอบ? หรือหากไม่มีอะไหล่เปลี่ยน?อาจารย์?ยินดีสั่งซื้ออะไหล่ให้แต่ขอช่างช่วยมาดำเนินการเปลี่ยนให้ค่ะ21 มิ.ย. 2565 11:06 น.รับเรื่อง
21 มิ.ย. 65 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
748แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 16แอร์เปิดไม่ได้ ห้อง 16-201-16-203-16-301-16-303-16-305-16-30721 มิ.ย. 2565 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 65 12:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เบรคเกอร์ทริป แก้ไขเรียบร้อย สราวุฒิ/พัน
749น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-113แอร์ชำรุด21 มิ.ย. 2565 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ส.ค. 65 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
750แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8สายพัดลมขาด โรงอาหาร 221 มิ.ย. 2565 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 มิ.ย. 65 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
751น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟทางเดินชั้น3โซนหลังดับทั้งโซน21 มิ.ย. 2565 08:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
752น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง12021 มิ.ย. 2565 08:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 มิ.ย. 65 11:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
753น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง21421 มิ.ย. 2565 08:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 มิ.ย. 65 11:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด ประคิษฐ์/ฉัตรชัย
754นายดำรง สุทองถนนตลาดนัด ปลั๊กไฟใช้งานไม่ได้ และไฟไม่ติดบางหลอด ใช้งาน 21 มิ.ย. 65 20 มิ.ย. 2565 17:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 มิ.ย. 65 12:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดเมทัลฮาไลท์ 250 วัตต์ 2 หลอด อินิกเตอร์ 250 วัตต์ 2 ตัว เบรคเกอร์ 30 แอมป์ 2 ตัว บัลลาสต์ 250 วัตต์ 2 ตัว ไพศาล/ฉัตรชัย
755แม่บ้านอาคาร 77-409/1หลอดไฟชำรุด6หลอด(หลอดยาว)20 มิ.ย. 2565 16:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ย. 65 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน/สราวุฒิ เปลี่ยนหลอดแอลอีดี 6 หลอด 18วัตต์ LUMAX
756น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-204ปลั๊กไฟในห้องชำรุด 4 จุด (ปลํ๊กตัวเมีย)20 มิ.ย. 2565 10:53 น.รับเรื่อง
20 มิ.ย. 65 15:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
757แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-311,7-413/1นาฬิกาประจำห้องเรียนชำรุดจำนวน2เรือน20 มิ.ย. 2565 10:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 65 11:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
758นายจำนงค์ วงค์คำพระนํ้าพุหน้าอาคารบริหารทามเมอร์เสีย20 มิ.ย. 2565 10:10 น.รับเรื่อง
20 มิ.ย. 65 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
759แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-201หลอดไฟมันกระพริบ2หลอด20 มิ.ย. 2565 09:50 น.รับเรื่อง
20 มิ.ย. 65 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
760น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านครัวคุณบุ๋ม ตรงข้ามหอชายอินทนิลร้านค้าแจ้งว่าไฟ 2 หลอด เปิดไม่ติดค่ะ 20 มิ.ย. 2565 09:42 น.รับเรื่อง
20 มิ.ย. 65 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
761นายจำนงค์ วงค์คำพระมุมบันไดฝั่งตะวันตกด้านหลังลานพระพิรุณไฟซ๊อตเป็นระยะๆ 20 มิ.ย. 2565 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 มิ.ย. 65 15:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
762อาจารย์อาทิตย์ แสงงาม7-418หลอดไฟติดๆดับๆ คาดว่าหลอดเสีย จึงปลดลง ครับ 20 มิ.ย. 2565 09:20 น.รับเรื่อง
20 มิ.ย. 65 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
763แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/2ปลั๊กไฟชำรุด (ซ็อต ) ห้องเบอเกอรี่ 20 มิ.ย. 2565 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มิ.ย. 65 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปลัีกกราวด์ 1 ตัว ฝาครอบ 3 ช่อง 1 อัน ปลั๊กตัวผู้ 1 ตัว ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
764นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5-ไฟทางขึ้นหอชำรุด ยาว 1 หลอด -สวิทไฟทางเดินชั้น1 ข้างห้อง102 ชำรุด -ไฟในห้อง 303 ชำรุด สั้น1หลอด ยาว1หลอด20 มิ.ย. 2565 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 65 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด
765น.ส.ชูวงศ์ กลิ่นเลขาอาคาร 19 ห้อง 19-113 ห้องสโมสรนิสิตคณะศว.แอร์ไม่ทำงาน 2 เครื่อง แอร์มีน้ำหยด 1 เครื่อง 19 มิ.ย. 2565 16:46 น.รับเรื่อง
20 มิ.ย. 65 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
766น.ส.ชูวงศ์ กลิ่นเลขาอาคาร 19 ห้อง 19-113 ห้องสโมสรนิสิตคณะศว.แอร์ไม่ทำงาน 2 เครื่อง แอร์มีน้ำหยด 1 เครื่อง 19 มิ.ย. 2565 16:46 น.รับเรื่อง
20 มิ.ย. 65 10:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
767น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้าห้อง319 ไฟหน้าตู้เสื้อผ้าและไฟระเบียงหลังห้องเสีย (หลอดสั้น2หลอด)19 มิ.ย. 2565 07:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 มิ.ย. 65 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด สวิทช์ทางเดียว 1 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
768น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าตรวจเช็คระบบไฟโรงจอดรถโซนหน้าและโซนหลังเนื่องจากไฟเปิดไม่ติด19 มิ.ย. 2565 07:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
769น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-201หลอดไฟชำรุด 1 หลอดยาว17 มิ.ย. 2565 16:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 65 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
770น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-220/1สวิตช์ไฟชำรุด17 มิ.ย. 2565 16:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มิ.ย. 65 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย สวิทช์สามทาง 1 ตัว สวิทช์ทางเดียว 1 ตัว
771น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-223หลอดไฟชำรุด 1 หลอดยาว17 มิ.ย. 2565 16:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 65 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด สราวุฒิ/พัน
772น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาฟาร์มพืช คณะทอ.แอร์ไม่ทำงาน 17 มิ.ย. 2565 16:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ต.ค. 65 15:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สรารวุฒิ/พัน
773น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาฟาร์มพืช คณะทอ.คอมเพรสเซอร์แอร์เสีย 17 มิ.ย. 2565 16:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ต.ค. 65 15:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
774น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423/2 ห้องเตรียมอาหารพืช แอร์ไม่เย็นมาซ่อมให้แล้วรอบนึงเย็นอยู่แต่ตอนนี้ไม่เย็นอีกคะ17 มิ.ย. 2565 14:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 65 14:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
775น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-223หลอดไฟชำรุด 1 หลอดสั้น17 มิ.ย. 2565 14:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 65 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด
776น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟทางเดินหน้าห้อง211เสีย1หลอดสั้น17 มิ.ย. 2565 13:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 มิ.ย. 65 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
777นายพงสธร บารจงอาคารบริหาร ห้อง 106หลอดไฟขาด ขอเปลี่ยนหลอดไฟ17 มิ.ย. 2565 13:12 น.รับเรื่อง
17 มิ.ย. 65 14:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
778นายจำนงค์ วงค์คำพระหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ฯหลอดไฟขาด(หลอดสั้น)17 มิ.ย. 2565 10:19 น.รับเรื่อง
17 มิ.ย. 65 12:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
779นายจำนงค์ วงค์คำพระหลังฟาร์มพืช โรงสูบนํ้า F2, E3,E2ไฟส่องถนนหมายเลข 18ไม่ออก17 มิ.ย. 2565 10:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มิ.ย. 65 15:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
780น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานเกษตร50พรรษาฯปั้มน้ำโรงสูบB1เปิดใช้งาน แล้วระบบไฟฟ้าตัดตลอดเวลา17 มิ.ย. 2565 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มิ.ย. 65 15:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
781นายวีรชาติ อักษรศักดิ์7-114/2เครื่องปรับอากาศห้องเรียนไม่เย็น17 มิ.ย. 2565 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 65 14:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
782นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง7-210อาจารย์ที่อยู่ในห้อง 7-210 แจ้งข้อมูลดังนี้ 1. แอร์ห้องพัก 4 ที่นั้ง แอร์ทำงานแต่ไม่ค่อยเย็น 2. ปรับระบบการเปิดไฟ จากแบบรวม เป็นแบบเฉพาะจุดสำหรับไฟ แต่ละแผง 3. เพิ่มเต้าเสียบปลั๊กไฟเพิ่ม 2 จุด 4. จัดเก็บสายไฟให้เรียบร้อยเนื่องจากมีการรื้อสายไฟออกจากราง16 มิ.ย. 2565 16:45 น.ยกเลิกรายการ
17 ส.ค. 65 14:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รบกวนอาจารย์ทำเป็นบันทึกมาครับเพราะต้องตั้งเรื่องซื้ออุปกรณ์ในการทำงานครับ ห้องนี้รับเฉพาะแจ้งซ่อมเท่านั้นครับ
783แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9 ห้องสมุด 24 ชั่วโมงหลอดไฟขาด 30 หลอด (หลอดกลม )หลอดไฟขาด ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 ด้านหลัง 3 หลอด16 มิ.ย. 2565 15:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มิ.ย. 65 15:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย แอลอีดี 7 วัตต์ 30 หลอด
784นายอภิชาติ กันยาทอง9-104แอร์เปิดไม่ติดครับ มีไฟกระพริบๆ คำว่า FL16 มิ.ย. 2565 13:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 65 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
785น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านครัวคุณบุ๋ม หน้าหออินทนิลรบกวนเก็บสายไฟที่ระโยงระยางให้ร้านครัวคุณบุ๋มด้วยนะคะ16 มิ.ย. 2565 13:41 น.รับเรื่อง
17 มิ.ย. 65 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
786นายจำนงค์ วงค์คำพระโรงสูบนํ้า ฺ2สปอตท์ไลท์ไม่ออก16 มิ.ย. 2565 08:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มิ.ย. 65 15:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย โฟโต้สวิทช์ 1 ตัว 10 A
787น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง320ไฟตรงอ่างล้างหน้าเสีย(หลอดตะเกียบ) หลอดไฟหน้าตู้เสื้อผ้าเสีย(หลอดสั้น)15 มิ.ย. 2565 21:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มิ.ย. 65 12:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
788น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง315พัดลมเสียงดัง15 มิ.ย. 2565 19:07 น.กำลังดำเนินการ
17 มิ.ย. 65 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคาปรับแผนครับ
789น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18พัดลมห้อง101-118-116เสีย15 มิ.ย. 2565 18:37 น.กำลังดำเนินการ
17 มิ.ย. 65 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคา/ปรับแผนครับ
790น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ห้อง206ไฟห้องน้ำเสีย1หลอด(หลอดตะเกียบ)15 มิ.ย. 2565 18:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มิ.ย. 65 12:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด
791น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ไฟห้องน้ำห้อง417เสีย(หลอดตะเกียบ)15 มิ.ย. 2565 18:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มิ.ย. 65 12:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
792นายวิศิษย์ศักดิ์ อุดมมาลา20-421สวิทแอร์เปิดไม่ได้ ขึ้นโชว์ตามภาพ 15 มิ.ย. 2565 14:43 น.รับเรื่อง
15 มิ.ย. 65 15:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
793น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าหลอดไฟห้องเวฟอาหารชั้น4เสีย1หลอด (หลอดสั้น)15 มิ.ย. 2565 07:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 65 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด
794น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้าห้อง413 ไฟกลางห้องเสีย1หลอด(หลอดยาว)15 มิ.ย. 2565 07:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 65 09:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล มดเข้าสวิทช์
795น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้าห้อง220 หลอดไฟกลางห้องเสีย1หลอด(หลอดยาว) และไฟระเบียงหลังห้องเสีย1หลอด(หลอดสั้น)15 มิ.ย. 2565 07:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 65 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด
796นายสุรศักดิ์ ตั้งสกุล7-310/11. แอร์ทำงานมีเสียงหวีดดังรบกวน 2. หลอดไฟส่องสว่างตรงโต็ะ อ.สุรศักดิ์ ไม่ติดทั้ง 2 หลอด14 มิ.ย. 2565 16:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 65 14:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
797น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16แอร์ชั้นล่างเปิดไม่ได้14 มิ.ย. 2565 12:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เบรคเกอร์ ทริป
798นายจุลจิรา มีพรหมห้องยาอาคาร สถาพยาบาล (อาคาร 16)มีรอยรั่วเป็นรูบนฝ้าเพดานและมีน้ำหยดเป็นระยะ (เคยทำการแก้ไขไปแล้ว)14 มิ.ย. 2565 11:15 น.รับเรื่อง
15 มิ.ย. 65 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
799น.ส.จารุณี ฤทธิดีห้องสมุดแอร์ตัวใหญ่ตรงเคาน์เตอร์ มีน้ำรั่วออกมานองพื้น14 มิ.ย. 2565 09:51 น.รับเรื่อง
15 มิ.ย. 65 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
800แม่บ้านอาคาร 77-316ปลั๊กไฟชำรุดใช้งานไม่ใด้14 มิ.ย. 2565 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มิ.ย. 65 12:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ปลั๊กกาว 2 ตัว ฝาครอบ 3 ช่อง
801นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ไฟในครัวห้อง 418 ชำรุดสั้น 1 หลอด ไฟในห้อง 105 ชำรุด ยาว 1หลอด (อาจเป็นที่สวิสต์)14 มิ.ย. 2565 08:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 65 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด
802น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มแจ้งซ่อมเพรสเซอร์สวิทซ์ ของโรงผลิตน้ำดื่ม (มีอุปกรณ์ให้แล้วค่ะ) 13 มิ.ย. 2565 17:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เปลี่ยนเพรสเซอร์สวิทช์ 1 ตัว
803น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3ห้องน้ำหญิง หลอดไฟชำรุด 2 หลอดตะเกียบ13 มิ.ย. 2565 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มิ.ย. 65 12:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 7 วัตต์ 2 หลอด
804แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21แอร์ไม่เย็น ห้อง 21-401 ชั้น 4 ห้องแลป13 มิ.ย. 2565 15:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มิ.ย. 65 12:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มดเข้าแม๊กเนติก สราวุฒิ/พัน
805น.ส.จุฑามาศ กองผาพา3-308 อาคาร 3แอร์ห้องพักรับรองเสีย ไม่เย็น มีแค่ลมเบาๆออกมาคะ13 มิ.ย. 2565 14:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มิ.ย. 65 16:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ล้างแอร์เติมนำ้ยา
806นายจำนงค์ วงค์คำพระบ้านพักบุคลากร หลังที่ 1 บ้านพักบุคลากร หลังที่ 3 ฝ่ายอาคารสถานที่ไฟส่องสว่างขาด 2 หลอด13 มิ.ย. 2565 13:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มิ.ย. 65 15:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย ฟิวส์กระปู๊ก 10 แอมป์ 2 ตัว
807น.ส.กรกนก หาญมนตรีหอตาลฟ้า (อ.18)ไฟโรงจอดรถฝั่งติดป่า (โซน 4 ) ไฟไม่ตินทั้งโซน เป็นจุดจอดจักรยานนิสิต จำนวนหลอดไฟที่ไม่ติด 32 หลอด13 มิ.ย. 2565 11:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 7 วัตต์ 2 หลอด
808น.ส.กรกนก หาญมนตรีอาคาร 18 หอตาลฟ้า (18-102)เปลี่ยนสวิตไฟและฝาครอบ13 มิ.ย. 2565 11:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด ฝาครอบ 1 ช่อง 1 อัน สวิทช์เดี่ยว 1 ตัว
809น.ส.กรกนก หาญมนตรีหอตาลฟ้า (อ.18)หลอดไฟในห้อง 220 ไม่ติด 1 หลอด หลอดยาว หลอดไฟระเบียงห้อง 301 ไม่ติด 1 หลอด หลอดสั้น13 มิ.ย. 2565 11:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 65 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด
810นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ห้อง103สวิทไฟชำรุด2จุดหลอดไฟยาว1หลอด ห้อง104-210สวิทไฟชำรุด1จุด ห้อง112หลอดไฟชำรุดยาว2หลอด13 มิ.ย. 2565 10:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 14:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย สวิทช์ทางเดียว 3 ตัว แอลอีดี 20 วัตต์ 3 หลอด
811น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องนํ้าขาด1หบอด(สั้น)ห้อง4-108/113 มิ.ย. 2565 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 14:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด
812นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 ติดตั้งหลอดไฟฟ้าพร้อมเดินรางสายไฟ 1 ชุดหลอดเล็ก13 มิ.ย. 2565 09:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มิ.ย. 65 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด ชุดรางไฟ 18 วัตต์ 1 ชุด สายไฟ 2*2.5 4 เมตร ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
813แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 16ไฟฟ้าดับทั้งอาคาร13 มิ.ย. 2565 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มิ.ย. 65 11:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตชัย เทปพันสายไฟ 3 เอ็ม 6 ม้วน หนูกัดสายไฟตู้MDB
814น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านชายสี่หมี่เกี๊ยว อ.19ร้านชายสี่หมี่เกี๊ยว ล็อค 1 โรงอาหาร อาคาร 10 ไฟเสียบไม่ติดค่ะ11 มิ.ย. 2565 09:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
815น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.18-107หลอดไฟชำรุด 3 หลอด หลอดตะเกียบ10 มิ.ย. 2565 15:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 14:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สวิทช์ทางเดียว 3 ตัว ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
816น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้อง4-401 ไม่ออกทั้งห้อง10 มิ.ย. 2565 15:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 14:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย เบรคเกอร์ไม่ได้เอาขึ้น
817นายวรากร คำชมภูห้องสมุด1.อยากให้ช่างไฟฟ้ามาถอดโคมไฟตะแกรงแบบผังฟ้า 2.จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายโสดมาทำการตรวจเช็ดระบบลำโพภายในห้องสมุด เพาะระบบเสียงตามสายใช้ไม่ได้ 3.ฝ่ายโสดแจ้ามาว่าอยากให้ช่างไฟฟ้ามาเปิดโคมไฟให้วันอังคารที่ 14/06/65/เวลา 09.00น.-12.00น 10 มิ.ย. 2565 11:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 65 10:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด แอลอีดี 20 วัตต์ 10 หลอด
818นายวรากร คำชมภูห้องสมุด10 มิ.ย. 2565 11:24 น.ยกเลิกรายการ
10 มิ.ย. 65 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
819นายวรากร คำชมภูห้องสมุด10 มิ.ย. 2565 11:24 น.ยกเลิกรายการ
10 มิ.ย. 65 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
820นายวรากร คำชมภูห้องสมุด10 มิ.ย. 2565 11:24 น.ยกเลิกรายการ
10 มิ.ย. 65 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
821นายวรากร คำชมภูห้องสมุด10 มิ.ย. 2565 11:24 น.ยกเลิกรายการ
10 มิ.ย. 65 13:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
822นางปิยมาศ ผองแก้วฟาร์มสุกร ฟาร์มสัตว์ถอดอุปกรณ์ไฟฟ้า (กล่องควบคุมระบบปั๊มน้ำ) ออกจากฟาร์มสุกร09 มิ.ย. 2565 10:24 น.ยกเลิกรายการ
10 มิ.ย. 65 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ทำเป็นบึกทึกข้อความมาครับผ่านคณะ
823นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 เพิ่มหลอดไฟ 1 หลอด09 มิ.ย. 2565 08:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มิ.ย. 65 10:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
824นายสุทธิเดช ปรีชารัมย์อาคาร 7 ห้องโคกศรีสุพรรณขอความกรุณา เพิ่มสวิตช์หลักปิดเปิดไฟมาอยู่ที่ด้านหน้าของห้อง และติดตั้งสวิตช์ปิดเปิดไฟแบบเชือกกระตุก ประจำโคมไฟแต่ละอัน 08 มิ.ย. 2565 21:09 น.รับเรื่อง
09 มิ.ย. 65 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
825แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ไม่มีระบบท่อน้ำทิ้งของเครื่องปรับอากาศ ห้องฟิตเน็ต08 มิ.ย. 2565 11:46 น.รับเรื่อง
08 มิ.ย. 65 11:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
826แม่บ้านอาคาร 7โถงไทสกลหลอดไฟชำรุด32หลอด(ยาว)08 มิ.ย. 2565 10:39 น.รับเรื่อง
08 มิ.ย. 65 12:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
827นายธวัชชัย สัพโส7-112 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา (ห้องUniversal Testing Machine ROOM)หลอดไฟกระพริบ 1 หลอด และไม่ติด 1 หลอด (เปลี่ยนหลอดไฟ 2 หลอด) 08 มิ.ย. 2565 10:14 น.รับเรื่อง
08 มิ.ย. 65 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
828นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 หลอดไฟทางเดินข้างห้องครัวเสีย 3 หลอด (หลอด LED)07 มิ.ย. 2565 16:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 14:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 7 วัตต์ 3 หลอด
829นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ไฟโรงจอดรถหน้าโรงแรมเสีย 2 หลอดนับจากทิศตะวันออก เป็นหลอดที่ 3 และหลอดที่ 7 จำนวน 2 หลอด07 มิ.ย. 2565 16:30 น.รับเรื่อง
07 มิ.ย. 65 16:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
830น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องครัวขาดห้อง4-103(สั้น)07 มิ.ย. 2565 13:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 14:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด
831นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อาคารบริหารไฟขาด2ดวง07 มิ.ย. 2565 12:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 65 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
832นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟหลังห้อง108 สั้น 1หลอด และหลอดไฟห้อง112 ยาว 1 หลอด07 มิ.ย. 2565 08:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 14:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด หลอดแอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/ฉัตรชัย
833นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 20 ฝั่งคณะสาสุขไฟโรงจอดรถเปิดไม่ออก07 มิ.ย. 2565 08:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 14:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
834นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 หลอดไฟขาดจำนวน 3 หลอด06 มิ.ย. 2565 16:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 65 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 3 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
835แม่บ้านอาคาร 77-420ปลั๊กไฟฟ้าชำรุด 06 มิ.ย. 2565 15:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มิ.ย. 65 13:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุมิ ปลัีกกราวด์ 1 ตัว ฝาครอบ 3 ช่อง 1 ตัว
836นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้อง 337ฝาคอบปลั๊กไฟเสื่อมสภาพทั้งห้อง06 มิ.ย. 2565 13:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มิ.ย. 65 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ปลั๊กกราวด์ 4 ตัว ฝาครอบ 3 ช่อง 4 ตัว สวิทช์ไฟ 2 ตัว ปลั๊กเดี่ยว 3 ตัว ฝาครอบ 1 ช่อง 5 ตัว
837นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 22 ด้านหลังฝั่งโรงจอดรถไฟเปิดแล้วไม่ติด06 มิ.ย. 2565 13:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มิ.ย. 65 13:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
838นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 6 เบรคเกอร์ไฟชำรุด 1 ตัว 06 มิ.ย. 2565 13:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มิ.ย. 65 10:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เบรคเกอร์ 30 แอมป์ 1 ตัว ประดิษฐ/ฉัตรชัย
839อาจารย์อธิกา วงค์กวานกลม7-215 อาคาร 7 ชั้น 2ปรับอุณหภูมิลดลงแต่ภายในห้องยังไม่เย็นขึ้น06 มิ.ย. 2565 12:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มิ.ย. 65 09:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เติมนำ้ยา R-22 60 ปอนด์
840น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องครัวขาดห้อง4-220(สั้น)1หลอด06 มิ.ย. 2565 10:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 14:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด
841แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่รางหลอดไฟหลุดลงมาพร้อมหลอด ห้องน้ำชาย06 มิ.ย. 2565 10:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
842แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ขอให้ช่างถอดฝาครอบพัดลมติดผนังบริเวณ โถงอ่านหนังสือให้แม่บ้านนำไปทำความสะอาดต่อไป06 มิ.ย. 2565 10:41 น.รับเรื่อง
06 มิ.ย. 65 12:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
843น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มสวิตซ์แรงดันน้ำรั่วค่ะ 01 มิ.ย. 2565 14:28 น.รับเรื่อง
01 มิ.ย. 65 14:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
844น.ส.ฐิติรัตน์ ยะอนันต์อาคาร 7-317/8แอร์มีเสียงดังระหว่างการเปิดใช้งาน 01 มิ.ย. 2565 13:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 65 16:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
845นายไอยลดา แก้วดีอาคารบริหาร ห้องคลัง ชั้น 2หลอดไฟกระพริบ01 มิ.ย. 2565 12:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 65 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 4 หลอด ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
846น.ส.วรวรรญษ์ ประกิ่งอาคารบริหาร ห้องคลัง ชั้น 2หลอดไฟกระพริบ01 มิ.ย. 2565 12:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 65 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 4 หลอด ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
847น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-210ขั่วหลอดไฟเสีย + อยากให้มาซ่อม และมีหลอดไฟให้คะ 31 พ.ค. 2565 16:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย/สมชาย
848น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10หลอดไฟฟ้าบริเวณหน้าร้านค้าโรงอาหารกลางเปิดไม่ติด ประมาณ 13 หลอด 31 พ.ค. 2565 16:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มิ.ย. 65 10:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 10 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
849นายจำนงค์ วงค์คำพระด้านหลังอาคาร 22ไฟส่องสว่างเปิดแล้วไม่ออก31 พ.ค. 2565 15:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
850น.ส.ธนิกา ขันอาสาห้อง CNC อาคาร 8/1แอร์ไม่เย็น 2 ตัว 31 พ.ค. 2565 11:27 น.รับเรื่อง
31 พ.ค. 65 12:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
851แม่บ้านอาคาร 7หน้าห้องสรีรสัตว์ชั้น4พัดลมโคจรนอ็ตที่จับยึดกับฝ้าเพดานหลุด30 พ.ค. 2565 14:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 65 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
852แม่บ้านอาคาร 7โถงข้างบันไดชั้นโซนกลางพัดลมโคจรชำรุด1เครื่อง30 พ.ค. 2565 14:43 น.รับเรื่อง
30 พ.ค. 65 14:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
853นายวิเชียร มุสิกา307 อ.บริหารแอร์ทำงาน แต่ไม่เย็นครับ30 พ.ค. 2565 14:36 น.กำลังดำเนินการ
01 มิ.ย. 65 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคาจ้างซ่อม ขั้นตอน พัสดุ ต่อไป
854แม่บ้านอาคาร 77-203/2สวิทเปิด-ปิดไฟฟ้าชำรุด30 พ.ค. 2565 13:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มิ.ย. 65 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
855น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-245ท่อแอร์ชำรุด 30 พ.ค. 2565 11:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 65 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
856นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง201แอร์ไม่เย็น2เครื่อง30 พ.ค. 2565 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 65 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
857นายจำนงค์ วงค์คำพระหน้าทางเข้าสนง. ที่จอดรถนํ้า. ที่จอดรถรางหลอไฟขาด 3 หลอด30 พ.ค. 2565 10:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ย. 65 15:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
858แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9หลอดไฟขาด 2 หลอดห้อง 9-204 หลอดผอม (ห้องทะเบียน ) ขาหลอดโคมไฟหน้าห้องระพีหลุด ชั้น 230 พ.ค. 2565 10:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มิ.ย. 65 11:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
859น.ส.กนกพร ศรีโคตรหอพักบุคลากร อาคาร 17 ห้อง 102หลอดไฟขาด จำนวน 4 หลอด (หลอดห้องนอน)30 พ.ค. 2565 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 65 14:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี 7 วัตต์ 4 หลอด
860น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องสิทธิประโยชน์ อ.บริหารหลอดไฟเสียค่ะ30 พ.ค. 2565 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 65 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย แอลอีดี 20 วัตต์ 3 หลอด
861นายจำนงค์ วงค์คำพระฟาร์มพืชไฟแสงสว่างส่องถนนจากแยกหอพักชายไปฟาร์มพืชรอบๆฟาร์มพืช(15หลอด)30 พ.ค. 2565 08:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ย. 65 15:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
862นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 14 ชั้น 2แอร์ห้องทำงานอาจารย์ภาษาจีน30 พ.ค. 2565 08:19 น.รับเรื่อง
01 พ.ย. 65 12:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
863แม่บ้านอาคาร 77-316แอร์ไม่เย็น27 พ.ค. 2565 13:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 65 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน มดเข้าแม๊กเนติก
864น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านสามแม่ครัว โรงอาหารอาคาร 10ไฟฟ้าใช้ไม่ได้ค่ะ (ร้านหุงข้าวไม่ได้)27 พ.ค. 2565 10:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 65 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย/สมชาย
865น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มปลั๊กไฟโรงผลิตน้ำชำรุดค่ะ รบกวนซ่อมให้ด่วนหน่อยนะคะ ตอนนี้ผลิตน้ำไม่ได้ค่ะ 27 พ.ค. 2565 10:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 พ.ค. 65 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
866นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้งหลอดไฟชำรุด1หลอดสั้นตรงระเบียงทางขึ้นบันไดหน้าหอ? วันที27? พ.ค? 6527 พ.ค. 2565 07:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 16:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย แอลอีดี 9 วัตต์ 1 หลอด
867น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5 เครื่องขัดพื้นชำรุด26 พ.ค. 2565 16:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 65 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
868แม่บ้านอาคาร 66-106หลอดไฟชํารุด10หลอด26 พ.ค. 2565 10:47 น.รับเรื่อง
26 พ.ค. 65 15:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
869แม่บ้านอาคาร 66-102. แอร์ไม่เย็น หลอดไฟแบบยาวชํารุด4หลอด26 พ.ค. 2565 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มิ.ย. 65 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน มดเข้าแม๊กเนติก แอร์
870นายธวัชชัย สัพโส7-112ตู้ดูดอากาศไม่ทำงาน เปิดแล้วดับ 26 พ.ค. 2565 08:57 น.รับเรื่อง
26 พ.ค. 65 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
871แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หลอดไฟขาด 10 หลอด ห้องน้ำหญิง ห้อง 20-205 (หลอดตะเกียบ )กับหลอดยาว 1 หลอด ฝั่ง ส.ศ25 พ.ค. 2565 15:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 65 14:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 9 หลอด ขั้วหลอดไฟแปลง 9 อัน ไพศาล/ฉัตรชัย
872แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1แอร์ห้องคอมไม่เย็น25 พ.ค. 2565 14:59 น.รับเรื่อง
26 พ.ค. 65 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
873แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1หลอดไฟขาด 1 หลอด ห้องน้ำชาย25 พ.ค. 2565 14:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 16:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
874น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง7-423/2 ห้องเตรียมอาหารพืช แอร์ไม่เย็น25 พ.ค. 2565 13:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มิ.ย. 65 09:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน มดเข้าแม้กเนติก
875แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หลอดไฟห้องน้ำคนพิการ ขาด 1 หลอด ชั้น 124 พ.ค. 2565 15:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 65 14:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สวิทช์ทางเดี่ยว 2 ตัว+ฝาครอบ ไพศาล/ฉัตรชัย
876น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติปั้มสูบน้ำเข้าอาคารวิจัยและพัฒนาไม่ทำงาน24 พ.ค. 2565 12:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 65 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย/ฉัตรชัย แมคเนติก 380 โวล์ท เฟสเเชอร์แรงดัน 1 ตัว
877น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ล็อคก่าร้านลำดวน โรงอาหารอาคาร 10เนื่องจากมีผู้เช่าร้านรายใหม่เข้ามาเช่า อยากให้เข้าไปดูไฟให้หน่อยค่ะ ตอนนี้ไฟเปิดไม่ได้ 24 พ.ค. 2565 11:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 65 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
878นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติไฟรายทาง จากอาคารวิจัยถึงบ่อจรเข้ไม่ออก24 พ.ค. 2565 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 65 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
879น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องรับประทานอาหารบุคลากร โรงอาหารอาคาร 10ไฟ พัดลม เครื่องทำน้ำเย็น ในห้องรับประทานอาหารบุคลากร ไม่ติดเลยค่ะ 23 พ.ค. 2565 16:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 65 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
880นายจำนงค์ วงค์คำพระถนนหมายเลข 2 ตั้งแต่แยกหอพักชาย ถึง แยกอาคาร 6หลอดไฟ LED ขาด จำนวน 16 หลอด23 พ.ค. 2565 14:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ย. 65 15:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
881แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10หลอดไฟขาด 1 หลอด ห้องกินข้าวอาจารย์23 พ.ค. 2565 12:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 65 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
882นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่)เครื่องให้อาหารอัตโนมัติ เล้าไก่ไข่ ไม่ถอยกลับ (ขอซ่อมแซมด่วนครับ)23 พ.ค. 2565 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 มิ.ย. 65 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
883นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 ชั้น 4 บริเวนทางเดินส่วนกลาง (คณะสาธารณสุขศาสตร์)หลอดไฟเสีย 1) กระพริบ 1 หลอด บริเวณทางเดินหน้าห้อง 20 - 408 2) เปิดไฟไม้ติด 8 หลอด บริเวณ โถงหน้าห้อง 20 - 40920 พ.ค. 2565 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 65 14:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 5 หลอด ขั้วแปลงไฟ 5 ตัว ไพศาล/ฉัตรชัย
884แม่บ้านฝ่าย อาคารฯลานอาหารหน้าหอชายหน้าห้องน้ำหญิงหลอดไฟขาด 1 หลอด19 พ.ค. 2565 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย/สมชาย
885แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10หลอดไฟขาด 1 หลอด ห้องแม่บัาน19 พ.ค. 2565 10:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 65 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย/ฉัตรชัย แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด
886แม่บ้านอาคาร 7ห้องปฏิบัติการและโถงชั้น2-3-4ขอความอณุเคราะห์มาถอดพัดลมโคจรเพื่อให้แม่บ้านล้าง-เช็ดทำความสะอาด19 พ.ค. 2565 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 65 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิิ/พัน
887นายทรงวุฒิ แพนบุตรห้องควบคุม ในห้องระพี สาคริก 9-202มีน้ำหยดออกจากตัวเครื่องแอร์ 19 พ.ค. 2565 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 พ.ค. 65 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
888แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ล้างพัดลม ห้อง 22-301-22-302-22-305-22-30619 พ.ค. 2565 08:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มิ.ย. 65 11:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
889นายวรเมธ ยอดบุ่น7-317/5แอร์ไม่เย็น / ให้ล้างแอร์18 พ.ค. 2565 17:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 65 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ล้างเครื่องปรับอากาศ+เติมนำ้ยา R-410
890แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19มอเตอร์ปั้มน้ำชำรุด ชั้น 118 พ.ค. 2565 15:31 น.กำลังดำเนินการ
25 พ.ค. 65 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แก้ไข อาคาร 17 มอเตอร์ชำรุด/ใบพัลมระบายความร้อน/ชุดรีเลย์ W-LT2ลูกเชอร์กิตเสีย 2 ชุด ไพศาล
891น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ 18 พ.ค. 2565 13:50 น.กำลังดำเนินการ
26 พ.ค. 65 16:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รอตัดกระจก สราวุฒิ/พัน
892น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422แอร์มีเสียงดังและมีอาการสั่น18 พ.ค. 2565 13:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ค. 65 16:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หนูกัดใบพัดลมเปลี่ยนใหม่ สราวุมิ/พัน
893น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-104,105เปลี่ยนปลั๊ก ตัวกระจายสัญาณโทรทัศน์18 พ.ค. 2565 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 พ.ค. 65 10:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ปลั๊กไฟ 1 ตัว
894แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21แอร์ไม่เย็นห้อง 21-408 ชั้น 418 พ.ค. 2565 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 พ.ค. 65 10:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
895แม่บ้านฝ่าย อาคารฯโรงผลิตน้ำดื่มเบเกอร์เสีย18 พ.ค. 2565 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 พ.ค. 65 10:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เบรคเกอรื 30 แอมป์ 1 ตัว
896แม่บ้านอาคาร 77-411/1หลอดไฟชำรุด1หลอด(ยาว)17 พ.ค. 2565 11:37 น.รับเรื่อง
17 พ.ค. 65 15:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
897นายฤกษ์ชัย แย้มวงษ์ห้องฟิตเนส อาคาร 14น้ำแอร์หยดตลอดเวลาที่เปิดการใช้งานต้องเอาถังขยะขาวใหญ่มารองน้ำแอร์หยด 17 พ.ค. 2565 11:27 น.กำลังดำเนินการ
17 พ.ค. 65 15:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปั๊มนำ้ตรงท่อนำ้ทิ้งชำรุด เดินระบบท่อใหม่ สราวุฒิ/พัน
898นายฤกษ์ชัย แย้มวงษ์ห้องฟิตเนสอาคาร 14 และสนามแบดมินตันอาคาร 141.หลอดไฟห้องฟิตเนสขาด จำนวน 23 หลอด 2.หลอดไฟสนามแบดมินตัน ขาด จำนวน 11 หลอด อาคาร14 ทั้งสองค่ะ17 พ.ค. 2565 11:24 น.รับเรื่อง
17 พ.ค. 65 15:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
899นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 401ซ่อมปลั๊กไฟในห้อง 20 - 401 เนื่องจากไฟฟ้ารัดวงจร ทำให้ปลั๊กไฟใช้งานไม่ได้ 17 พ.ค. 2565 11:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 65 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย/ฉัตรชัย ปลั๊ก กราว์ด รางวายเวย์ สายVAF 2*2.5/2.5
900น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ หลอดไฟฟ้าห้องน้ำชาย ฝั่ง รปภ. ขาด 1 หลอด17 พ.ค. 2565 10:35 น.รับเรื่อง
17 พ.ค. 65 10:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
901แม่บ้านอาคาร 77-114(ห้องคอมฯ)รางครอบหลอดไฟหลุดห้อยลงมาจากกรอบเดิม17 พ.ค. 2565 10:13 น.รับเรื่อง
17 พ.ค. 65 10:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
902แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21แอร์ไม่เย็นห้อง 21-408 ชั้น 412 พ.ค. 2565 15:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ค. 65 15:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
903น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-213โคมไฟชำรุด 1 หลอด(หลอดตะเกียบ)12 พ.ค. 2565 15:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ค. 65 10:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด
904แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ที่ครอบหลอดไฟทางเดินชั้น 3 หล่นลงมา12 พ.ค. 2565 09:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด สมชาย/ฉัตรชัย
905นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติไฟฟฟัาในป้อม รปภ.ดับ12 พ.ค. 2565 08:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ค. 65 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย
906แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ห้องน้ำชายหลอดไฟขาด 2 หลอด ห้องน้ำหญิง 1 หลอด ชั้น 111 พ.ค. 2565 11:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 พ.ค. 65 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย
907นายปัญญา ไพจันทร์1-109 อาคารบริหารหน้ากากช่องแอร์ไม่สวิงครับ(เครื่องฝั่งคุณแสวง)11 พ.ค. 2565 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ค. 65 10:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
908นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 6ไฟส่องถนนหลอด LED ไม่ออก 2 หลอด11 พ.ค. 2565 08:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 65 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 1 ตัว
909นายrutchanon pongtongอาคารบริหาร ห้อง 1-307แอร์ห้อง 1-307 อาคารบริหาร ไม่เย็น10 พ.ค. 2565 15:55 น.กำลังดำเนินการ
11 พ.ค. 65 15:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, นำ้ยาแอร์รั่ว ขนาด 38700 บีทียู Central air ตั้งเรื่องสืบราคา
910แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ห้องเบเกอรี่แอร์เสีย 1 ตัว ฝั่ง ศ.ว10 พ.ค. 2565 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ค. 65 14:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
911แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13หลอดไฟห้องพักอาจารย์ภาษาต่างประเทศ ขาด4หลอดๆยาวค่ะ10 พ.ค. 2565 08:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 65 13:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 3 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
912แม่บ้านอาคาร 77-217/7รีโมทย์แอร์ชำรุด09 พ.ค. 2565 15:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 15:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, จอรับสัญญาณรีโมทเสีย สราวุฒิ/พัน
913แม่บ้านอาคาร 77-208แอร์ไม่เย็น09 พ.ค. 2565 15:44 น.กำลังดำเนินการ
10 พ.ค. 65 15:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดคอนโทรลคอยลืร้อนเสียไม่สั่งงานไปเลี้ยงพัดลมคอยล์ร้อนแผงบรอดเสีย 13000 บีทียู Saijo-dinki สราวุฒิ/พัน
914น.ส.นันทิยา พรมทอง3-343 อาคารพักบุคคลากรเปลี่ยนหลอดไฟในห้องน้ำ+เปลี่ยนฝักบัว+เปลี่ยนสายฉีดห้องน้ำ 09 พ.ค. 2565 12:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 65 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด สวิทช์ท 1 ตัว สราวุฒิ/พัน พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ 1 ตัว
915แม่บ้านอาคาร 8อ_8/2พัดลมดูดอากาศห้องเบเกอรี่เปิดแล้วไม่ทำงานแจ้งช่อมค่ะ09 พ.ค. 2565 12:35 น.รับเรื่อง
09 พ.ค. 65 15:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
916น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-137แอร์ชำรุดไม่เย็น09 พ.ค. 2565 11:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 65 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคาไปแล้วครับอยู่่ที่พัสดุจัดตั้งเรื่องครับ จ้างเหมา
917น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-115แอร์ไม่เย็น(ช่างมาซ่อม 27 ม.ค.65 แต่ยังไม่เย็น)09 พ.ค. 2565 11:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 65 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคาไปแล้วครับอยู่่ที่พัสดุจัดตั้งเรื่องครับ จ้างเหมา
918นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?วันที7พ.ค? 65? แจ้งช้อมเปลี่ยนปักไฟจาก2ตาเป็น3ตาห้อง102/1 108/1 115/1 121/1 202/1? 208/1? 214/1 220/1 302/1 308/1 314/1 320/1 402/1 408/1 414/1 420/1 ห้องละ1ตัวรวม16ตัว07 พ.ค. 2565 16:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
919นายยุทธพล บุญกอบอาคาร 7 อาคาร 9แบตเตอรี่ เครื่องสำรองไฟเสื่อมสภาพเก็บไฟไม่ได้06 พ.ค. 2565 14:15 น.รับเรื่อง
06 พ.ค. 65 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
920นายยุทธพล บุญกอบฝ่ายอาคารสถานที่ตู้เย็น คอมเพสรเชอร์ชำรุด06 พ.ค. 2565 11:06 น.กำลังดำเนินการ
10 พ.ค. 65 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคา
921แม่บ้านอาคาร 77-217/4สวิทไฟชำรุด06 พ.ค. 2565 10:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 65 15:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สวิทช์ 2 ตัว ฝาครอบ 2 ช่อง 1 ตัว สราวุฒิ/พัน
922น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16หลอดไฟห้องยา4ดวง ห้องฉุกเฉิน1ดวง06 พ.ค. 2565 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 65 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 8 หลอด สมชาย/ฉัตรชัย
923น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4รางหลอดไฟชั้นวางขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเสียเปลี่ยนหลอดไฟดูแล้วแต่ไม่ติด05 พ.ค. 2565 15:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ส.ค. 65 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน/สราวุฒิ
924น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4แอร์ไม่เย็น05 พ.ค. 2565 15:15 น.กำลังดำเนินการ
06 พ.ค. 65 08:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคาไปแล้วตั้งแต่ วันที่ 8/125/64 ตามเรื่องที่พัสดุครับ
925แม่บ้านอาคาร 66-106แอร์ไม่เย็น หลอดไฟชํารุด10หลอด05 พ.ค. 2565 08:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 พ.ค. 65 16:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
926แม่บ้านอาคาร 8อ_8/2หลอดไฟยาวห้องเบเกอรี่ชำรุดหนึงหลอด05 พ.ค. 2565 08:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 65 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด ประดิษฐ์ /ฉัตรชัย
927น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-104เครื่องทำน้ำอุ่นชำรุด ไม่ทำงาน03 พ.ค. 2565 16:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 14:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์
928น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-130แอร์ชำรุดไม่เย็น03 พ.ค. 2565 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 65 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, น้ำยาแอร์รั่วตั้งเรื่องซ่อม จ้างเหมา
929น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-132โทรทัศน์ชำรุด02 พ.ค. 2565 13:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 13:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
930แจ้งผ่านระบบ QR-CODEอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)/ชั้น 2/ห้อง TOILET-2/4 ห้องน้ำชาย ชั้น 2 ฝั่งหน้าห้องระพีสาคริกโถ่ฉี่กดน้ำไม่หยุดไหล 02 พ.ค. 2565 00:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 65 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, น้ำยาแอร์รั่วตั้งเรื่องซ่อม จ้างเหมา
931นายวิศิษย์ศักดิ์ อุดมมาลา20-421 แอร์เปิดไม่ติด 1 เครื่อง สวิสแอร์ขึ้นคำว่า FO 29 เม.ย. 2565 12:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ค. 65 16:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แผงวงจรคอยลืร้อน-เย็น ชำรุด 1 ชุด สตาร์ทแอร์ สราวุฒิ/พัน
932นายณธกร ทัศนัส7-228หลอดไฟไม่สว่างจำนวน 2 หลอด29 เม.ย. 2565 10:01 น.รับเรื่อง
03 พ.ค. 65 11:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
933น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานเกษตร50พรรษาฯปั้มน้ำโรงสูบb1ไม่ทำงาน29 เม.ย. 2565 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 พ.ค. 65 15:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
934แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ปุ่มเปิด-ปิด แอร์เสีย ห้อง 20-202 ฝั่ง ส.ศ29 เม.ย. 2565 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 16:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
935แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21แอร์ไม่เย็นห้อง 21-409 ห้องแลป29 เม.ย. 2565 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ค. 65 10:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
936นายธวัชชัย สัพโส7-112ตู้ดูดอากาศไม่ทำงาน เปิดได้ 3 วิ แล้วปิดเอง 29 เม.ย. 2565 08:40 น.รับเรื่อง
03 พ.ค. 65 11:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
937แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1แอร์ไม่เย็นห้อง 10528 เม.ย. 2565 11:00 น.รับเรื่อง
03 พ.ค. 65 11:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
938แม่บ้านอาคาร 77-303/1สวิทเปิดพัดลมดูดอากาศชำรุด27 เม.ย. 2565 16:39 น.รับเรื่อง
03 พ.ค. 65 11:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
939แม่บ้านอาคาร 77-317/5แอร์ไม่เย็น27 เม.ย. 2565 16:36 น.ยกเลิกรายการ
19 ส.ค. 65 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
940แม่บ้านอาคาร 77-317/5แอร์ไม่เย็น27 เม.ย. 2565 16:36 น.ยกเลิกรายการ
19 ส.ค. 65 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
941อาจารย์พัณณ์ไพลิน เหมะธุลินอาคาร14 ชั้น2 ห้องอาจารย์ภาษาจีนแอร์ยี่ห้อSUMSUNG 1ตัวไม่ทำงาน เปิดแล้วปิดเองอัตโนมัติ อยากให้ช่วยล้างแอร์ให้ด้วยค่ะ27 เม.ย. 2565 15:02 น.รับเรื่อง
03 พ.ค. 65 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
942น.ส.รดา กันแสนห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา อาคารเรียนรวม (อาคาร2)แอร์มีน้ำหยดระหว่างใช้งาน 27 เม.ย. 2565 11:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ส.ค. 65 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
943นายจำนงค์ วงค์คำพระลานพระพิรุณหลอดไฟรอบลานพระพิรุณขาดหมด27 เม.ย. 2565 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 มิ.ย. 65 15:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 4 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
944นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 14 หลอดไฟหลังห้องนํ้าเทควันโด้เปิดไม่ติด 27 เม.ย. 2565 08:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 65 12:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
945น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติปั้มน้ำ3แยกทางเข้าอาคารวิจัยและพัฒนาไม่ทำงาน26 เม.ย. 2565 10:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 เม.ย. 65 15:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพสาล/สมชาย
946แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13หลอดไฟห้องนิทรรศการ ชั้น1 ขาดรวมทั้งหมด 20หลอดค่ะ25 เม.ย. 2565 16:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน หลอดไฟฮาโลเจน 220 โวล์ท 6 วัตต์ 20 หลอด
947นายนายจิรวัฒน์ อรรถเศรษฐ8/1-107แอร์ในห้องมีน้ำหยดตลอด เนื่องจากท่อระบายน้ำแอร์อาจจะตัน25 เม.ย. 2565 12:09 น.รับเรื่อง
25 เม.ย. 65 15:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
948แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ห้องชมรมมุสลิม ปลั๊กไฟชำรุด 25 เม.ย. 2565 10:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 65 12:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
949แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานเกษตร 50 พรรษากล่องคัชเอาท์ที่เสาโรงบ่มเพาะชำรุด 25 เม.ย. 2565 10:35 น.รับเรื่อง
25 เม.ย. 65 15:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
950แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่หลอดไฟขาดทางเดินหน้าห้องน้ำ 1 หลอด ห้องเก็บของ 1 หลอด (หลอดนิออนสั้น)25 เม.ย. 2565 10:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 พ.ค. 65 10:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แัตรชัย/ไพศาล แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด แอลอีดี 10 วัตต์ 3 หลอด
951แม่บ้านฝ่าย อาคารฯประตู 6หลอดไฟขาด 1 หลอด ห้องน้ำประตู 6 (หลอดสั้น)25 เม.ย. 2565 10:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 65 12:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
952นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่)ปั๊มน้ำกินเล้าไก่ไข่ชำรุด ระบบอัตโนมัติไม่ทำงานต้องใช้คนกดแทน25 เม.ย. 2565 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 14:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
953น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4เครื่องปั้มนํ้าฝั่งอาคารชุดเสีย25 เม.ย. 2565 08:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 14:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
954น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ล้างแอร์ ห้องพิพิธภัณฑ์บัวบรรพ์พรรณราย เนื่องจากหนูตายในแอร์22 เม.ย. 2565 16:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 เม.ย. 65 15:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน/สราวุฒิ
955น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง17-415หลอดไฟเพดานเสีย (หลอดกลม)21 เม.ย. 2565 17:52 น.รับเรื่อง
22 เม.ย. 65 13:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
956นายสุรไกร เจือจันทึก9-203/1แอร์ทำงานแต่ไม่เย็น ทั้ง 2 ตัว21 เม.ย. 2565 12:47 น.กำลังดำเนินการ
26 พ.ค. 65 16:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รอย้ายแอร์จาก อาคาร 19
957นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สวิตช์ไฟโรงจอดรถจักรยานยนต์ชำรุด 21 เม.ย. 2565 10:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 65 12:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
958แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น2หลอดไฟกะพริบ20 เม.ย. 2565 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 65 13:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 5 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
959แม่บ้านอาคาร 1ห้องเฟื่องฟ้าชั้น4คอมแอร์เสีย/หัวคอมหลักช๊อตไหม้20 เม.ย. 2565 09:50 น.ยกเลิกรายการ
29 ก.ย. 65 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สืบราคา/จ้างเหมา
960นายอภิชาติ กันยาทอง9-104หลอดไฟเพดานเสีย (หลอดผมยาว)20 เม.ย. 2565 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 65 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
961น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-110แอร์ชำรุด19 เม.ย. 2565 16:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
962น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-137เปลี่ยนเครื่องทำน้ำอุ่น19 เม.ย. 2565 12:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
963น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-134ระบบไฟชำรุดใช้ไม่ได้ทั้งห้อง19 เม.ย. 2565 12:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 65 12:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
964นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง134ไฟไม่ติดทั้งห้องรบกวนขอช่างด่วนด้วยค่ะ19 เม.ย. 2565 11:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 65 12:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
965แม่บ้านอาคาร 77-217/4สวิทเปิด-ปิดไฟฟ้าชำรุด19 เม.ย. 2565 11:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 65 15:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
966น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ1-402แจ้งเปลี่ยนหลอดไฟ LED จำนวน 12 หลอด ค่ะ18 เม.ย. 2565 15:46 น.รับเรื่อง
19 เม.ย. 65 09:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
967น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-141แอร์ห้องนั่งเล่นไม่เย็น18 เม.ย. 2565 15:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 65 10:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
968นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3หน้าห้องครัวหลอดไฟขาด3 หลอด18 เม.ย. 2565 14:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 6 หลอด สราวุฒิ/พัน
969นายrutchanon pongtongอาคารวิจัยและพัฒนาอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ1.ไฟฟ้าห้อง 109 เปิดไม่ติด 2.ปั้มน้ำอัตโนมัติสูบน้ำเข้าอาคารวิจัยและพัฒนาไม่ทำงาน18 เม.ย. 2565 10:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 เม.ย. 65 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพสาล/ฉัตรชัย/สมชาย
970นายจำนงค์ วงค์คำพระหน้าห้องทูบีอาคาร14หลอดไฟเปิดไม่ติด18 เม.ย. 2565 08:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 เม.ย. 65 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 6 หลอด 7 วัตต์
971น.ส.วิชชุดา ใจเสรี1-402 อาคารบริหาร 1 ห้องโครงการ MBAแจ้งเปลี่ยนหลอดไฟ LED เพิ่มอีก 4 หลอดค่ะ รวมทั้งหมด 12 หลอดค่ะ09 เม.ย. 2565 11:08 น.รับเรื่อง
11 เม.ย. 65 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
972แม่บ้านอาคาร 1ห้องประชุมนนทรีชั้น2/ห้องเฟื่องฟ้า/ห้องสุวรรณีชั้น4แอร์ไม่เย็นและเช็คระบบการทำงานของแอร์เพื่อจะใช้ประชุมรึอบรมช่วงวันที่18-19เม.ย6508 เม.ย. 2565 14:54 น.ยกเลิกรายการ
29 ก.ย. 65 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
973นายดำรง สุทองห้องสิทธิประโยชน์ ห้อง 1-108 อาคาร บริหารไฟไม่ติดหลอดครึ่งครับ (ตามรูป) อนาคตไกลดับ 07 เม.ย. 2565 15:58 น.รับเรื่อง
08 เม.ย. 65 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
974น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3ตั้งนาฬิกาหน้าออฟฟิตหน่วยที่พักอาศัย07 เม.ย. 2565 09:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 เม.ย. 65 10:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน
975น.ส.นิภาพร เมษาห้อง 7-321 อาคาร 7 (ห้องพักนักวิทย์)แอร์เปิดไม่ติด05 เม.ย. 2565 10:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 16:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คอมเพรสเชอร์เสีย ตั้งเรื่องจัดซื้อจ้าง งานพัสดุ
976น.ส.นิภาพร เมษาห้อง 7-321 อาคาร 7 (ห้องพักนักวิทย์)แอร์เปิดไม่ติด05 เม.ย. 2565 10:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 16:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คอมเพรสเชอร์เสีย ตั้งเรื่องจัดซื้อจ้าง งานพัสดุ
977นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่)ระบบให้อาหารอัตโนมัติชำรุด (ขอซ่อมด่วนครับ)01 เม.ย. 2565 15:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 65 13:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
978นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 10ไฟโคมไม่ออก01 เม.ย. 2565 09:44 น.รับเรื่อง
01 เม.ย. 65 13:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
979แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20แอร์ไม่ทำงาน ห้อง 20-420 แอร์ห้อง ศาลจำลองปุ่มควมคุมเสีย ฝั่ง ศ.ว01 เม.ย. 2565 09:03 น.รับเรื่อง
07 มิ.ย. 65 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรือ่งสืบราคา
980นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟชำรุดห้อง201ยาว1หลอด30 มี.ค. 2565 13:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 เม.ย. 65 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 36 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/ฉัตรชัย
981น.ส.อัมพร ศรีคราม21-417เปิดสวิทย์แอร์ เเต่ไฟไม่ติด อาจจะเป็นเพราะเมื่อเช้าช่างแอร์มาซ่อมเอร์ห้องข้าง (21-416) เเล้วระบบไฟฟ้ามันออาจจะเชื่อต่อกันไหมค่ะ เมื่อเช้าช่วง 8.30-9.30 ยังใช้ได้ปกติค่ะ30 มี.ค. 2565 13:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 เม.ย. 65 10:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน
982นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟทางเดินชำรุดหน้าห้อง102สั่น 1หลอด สวิตช์ไฟชำรุดด้านหลังหอ1จุด29 มี.ค. 2565 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 เม.ย. 65 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 9 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/ฉัตรชัย
983นายจำนงค์ วงค์คำพระส่องป้ายมหาลัยหน้าอ่างสกลนครไฟสปอร์ตไลท์ขาด29 มี.ค. 2565 08:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 เม.ย. 65 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
984น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าห้อง206หลอดไฟห้องน้ำเสีย 1หลอด(หลอดตะเกียบ)26 มี.ค. 2565 18:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 เม.ย. 65 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/ฉัตรชัย
985แม่บ้านอาคาร 77-317/5แอร์ไม่เย็น25 มี.ค. 2565 15:42 น.ยกเลิกรายการ
19 ส.ค. 65 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
986น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาฟาร์มพืช คณะทอ.ชุดเบรกเกอร์ชำรุด 25 มี.ค. 2565 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 เม.ย. 65 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
987น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าห้อง304หลอดไฟในห้องน้ำเสีย1หลอด (หลอดตะเกียบ)24 มี.ค. 2565 16:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 เม.ย. 65 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/ฉัตรชัย
988น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ลูกหมุนในเครื่องซักผ้าชํารุด24 มี.ค. 2565 10:03 น.รับเรื่อง
28 มี.ค. 65 10:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
989น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-305เปลี่ยนเครื่องทำน้ำอุ่น23 มี.ค. 2565 16:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 65 15:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
990น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-316หลอดไฟชำรุด 1 หลอดสั้น23 มี.ค. 2565 14:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 13:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 9 วัตต์ 1 หลอด
991น.ส.นิภาพร เมษาห้อง 7-321 อาคาร 7หลอดไฟไม่ติดจำนวน 16 หลอด23 มี.ค. 2565 11:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 16:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
992น.ส.นิภาพร เมษาห้อง 7-321 อาคาร 7หลอดไฟไม่ติดจำนวน 16 หลอด23 มี.ค. 2565 11:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 16:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
993น.ส.นิภาพร เมษาห้อง 7-321 อาคาร 7แอร์ไม่ทำงาน23 มี.ค. 2565 11:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 15:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
994น.ส.นิภาพร เมษาห้อง 7-321 อาคาร 7แอร์ไม่ทำงาน23 มี.ค. 2565 11:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 65 15:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
995นายทรงวุฒิ แพนบุตรห้องแอร์ใหญ่ ชั้นดาดฟ้าแจ้งซ่อม ช่องว่างประตูห้องแอร์ใหญ่ มีช่องลม ทำให้มีลมพัดเข้าห้อง ทำให้ระบบแอร์ ทำงานไม่สมบูรณ์23 มี.ค. 2565 10:01 น.รับเรื่อง
23 มี.ค. 65 10:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
996แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ไฟห้องน้ำหญิง เสีย 1 หลอด ชั้น 2 ห้อง 21-20623 มี.ค. 2565 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มี.ค. 65 15:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 1 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
997แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ไฟทางเดินเสีย 2 หลอดชั้น 2 23 มี.ค. 2565 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มี.ค. 65 15:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
998นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟชำรุดห้อง108/1สั้น1หลอด ยาว1หลอด ไฟไม่ติดทั้งโซนห้อง102/1 หลอดไฟชำรุดหอ้ง121/1สั้น2หลอดบาว1หลอดห้อง115/1สั้น1หลอดยาว1หลอด23 มี.ค. 2565 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย/ฉัตรชัย แอลอีดี 20 วัตต์ 4 หลอด แอลอีดี 9 วัตต์ 2 หลอด
999น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-418 ห้องปฏิบัติงาน ผศ.พรทิพย์ ศรีมงคลเครื่องดับไปโดยไม่มีสาเหตุและเปิดไม่ติด 22 มี.ค. 2565 11:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 15:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1000น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติไฟฟ้าส่องสว่าง หน้าอาคารวิจัยฯชำรุด21 มี.ค. 2565 18:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด
1001น.ส.จิราวรรณ์ เมืองนาค7-323น้ำหยดออกจากช่องแอร์ 21 มี.ค. 2565 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 13:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1002น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาห้องแลปที่ฟาร์มพืช คณะทอ น้ำหยดออกมาจากช่องทำความเย็น 21 มี.ค. 2565 12:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 13:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1003แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หลอดไฟทางเดินห้องแลปเสีย 7 หลอด ชั้น 421 มี.ค. 2565 10:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มี.ค. 65 15:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชั้น 2-3-4 แอลอีดี 7 วัตต์ 23 หลอด ขั้วเสียบหลอดไฟ 22 ขั้ว ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1004น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟทางเดินชั้น1เสีย1หลอดยาว21 มี.ค. 2565 10:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 มี.ค. 65 13:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย/ฉัตรชัย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
1005น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง11921 มี.ค. 2565 10:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 มี.ค. 65 13:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย/ฉัตรชัย แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด
1006นายrutchanon pongtong1-308แอร์ทำความเย็นไม่เต็มที่เนื่องจากว่ามีคราบสกปรกไม่ได้ทำการล้างบำรุงรักษาเป็นเป็นเวลานาน18 มี.ค. 2565 13:36 น.รับเรื่อง
18 มี.ค. 65 16:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1007แม่บ้านอาคาร 77-102/1หลอดไฟชำรุด1หลอด(สั้น)18 มี.ค. 2565 08:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 13:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
1008น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10ไฟสปอร์ตไลท์ตลาดนัด อ.10 หลุดลงมาขวางทางเดินขึ้น ลง บริเวณหน้าร้านถ่ายเอกสารค่ะ 17 มี.ค. 2565 12:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มี.ค. 65 15:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1009แม่บ้านอาคาร 1ชั้น3ห้อง1-307อ.1แอร์เสียไม่เย็นเลย16 มี.ค. 2565 15:29 น.รับเรื่อง
21 มี.ค. 65 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1010แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น1หลอดไฟเสีย1หลอด16 มี.ค. 2565 14:09 น.รับเรื่อง
16 มี.ค. 65 15:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1011แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10สปอร์ไลท์มันหลุดลงมา หน้าร้านถ่ายเอกสาร16 มี.ค. 2565 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มี.ค. 65 15:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย/ฉัตรชัย
1012น.ส.ขวัญกมล ทวายตาคำ7-322 ห้องปฎิบัติการพันธุศาสตร์ อาคาร 7ปลั๊กไฟในห้องกระจกติดหน้าต่างหลุดออกจากผนังยึด 15 มี.ค. 2565 09:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มี.ค. 65 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน บล็อกลอย 2*4 2 ตัว
1013นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 2ไฟฟ้าใช้การไม่ได้15 มี.ค. 2565 08:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 65 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1014น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-138แอร์ชำรุดปิดไม่ได้14 มี.ค. 2565 15:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 65 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดรีโมทเสีย จ้างเหมาซ่อมแซม (สืบราคา) สราวุฒิ/พัน
1015แม่บ้านอาคาร 66-102ตู้แช่เย็นชํารุด14 มี.ค. 2565 11:18 น.รับเรื่อง
16 มี.ค. 65 11:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, จ้างเหมาซ่อมแซม (สืบราคา)
1016น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. อาคาร17หลอดไฟ หลอดเล็กยาวขาด จำนวน 10 หลอด11 มี.ค. 2565 11:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 มี.ค. 65 16:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย/ฉัตรชัย แอลอีดี 20 วัตต์ 8 หลอด
1017แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร21 ห้อง 21-325แอร์ห้องอาจารย์เสีย 21-325 ชั้น3 อ.21 ค่ะ11 มี.ค. 2565 08:42 น.รับเรื่อง
11 มี.ค. 65 12:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สืบราคา)
1018นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง305เครื่องทำน้ำอุ่นไม่ร้อน09 มี.ค. 2565 14:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มี.ค. 65 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ//พัน
1019แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13ปุ่มเปิด ปิดแอร์ตัวที่4 ห้องเฉลิมพระเกียรติชำรุดค่ะ แอร์ตัวที่5เปิดไม่ได้ค่ะ09 มี.ค. 2565 10:08 น.รับเรื่อง
16 มี.ค. 65 10:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอร์ตัว ที่ 6 ชำรุด สามเมนซ้อคและคอมเพรสเชอร์ลงงกราวด ชุดคอนโทรลเครื่องปรับอากาศชำรุด ระบบลูกเชอร์กิตเสีย
1020นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง 304แอร์เสียงดัง โคมไฟข้างฝาขาด1 หลอด08 มี.ค. 2565 15:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มี.ค. 65 13:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด เครื่องปรับอากาศดำเนินการซ่อมเรียบร้อย
1021แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13ฝาคอบรางหลอดไฟทางเดินชำรุด หล่นลงมาค่ะ08 มี.ค. 2565 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 11:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
1022น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์อาคาร17ไฟลานจอดรถเสีย1หลอดฝั่งที่ติดป่า07 มี.ค. 2565 18:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มี.ค. 65 15:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฟิวส์กะรปุ๊ก 10 แอมป์ 1 ตัว ประดิษฐ์/สมชาย
1023น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18หลอดไฟกลางห้องเสีย1หลอด ห้อง101(หลอดยาว)07 มี.ค. 2565 18:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มี.ค. 65 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด ประดิษฐ์/สมชาย
1024นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ไฟทางเดินด้านหน้าห้องปทุมมาหลอดไฟ LED ชำรุด 4 หลอด07 มี.ค. 2565 17:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มี.ค. 65 15:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน สายVAF 2*2.5 20 เมตร
1025นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ห้อง 3-113แอร์ไม่เย็น 07 มี.ค. 2565 16:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มี.ค. 65 13:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนบูชแกนต่อพัดลมคอยเย็น สราวุฒิ/พัน
1026นายณธกร ทัศนัส6-204แอร์เปิดไม่ได้จำนวน 3 เครื่อง 07 มี.ค. 2565 14:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มี.ค. 65 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แม๊กเนติก 220 โวล์ท 1 ตัว
1027น.ส.กมลชนก แดนประโคมหอพักบุคลากร อ.17 ห้อง 318ไฟส่องสว่าง ดับ 2 ดวง ดวงที่อยู่ใกล้กับประตูกระจกออกไประเบียง เบื้องต้นได้ลองเปลี่ยนหลอดไฟแล้ว ไฟก็ไม่ติด07 มี.ค. 2565 12:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 65 09:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอล อีดี 7 วัตต์ 2 หลอด ไพศาล/สมชาย
1028นายธวัชชัย สัพโส7-112สวิตซ์ตู้ดูดอากาศ ตัด 07 มี.ค. 2565 11:18 น.รับเรื่อง
07 มี.ค. 65 11:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1029นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้อง109=113แอร์ไม่เย็นค่ะ07 มี.ค. 2565 08:18 น.รับเรื่อง
07 มี.ค. 65 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1030นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟห้องน้ำชำรูดยาว1หลอดห้อง420/1 ด่วนนะคะและเป็นโชนกักตัวด้วย06 มี.ค. 2565 16:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มี.ค. 65 15:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
1031แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หลอดไฟห้องน้ำหญิง ขาด 1 หลอด ชั้น 2ห้อง 21-206 ไฟทางเดิน ขาด 2 หลอด ชั้น 204 มี.ค. 2565 15:11 น.รับเรื่อง
07 มี.ค. 65 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1032น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-103แอร์ภายในห้องนนอนไม่เย็น04 มี.ค. 2565 11:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 14:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒฺิ/พัน
1033น.ส.จารุณี ฤทธิดีอาคารอ่าน 24 ชั่วโมงแอร์ในห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง ชั้นล่าง ไม่เย็นและมีน้ำไหลเป็นน้ำตก ( 2 ตัวนะคะ)03 มี.ค. 2565 23:11 น.รับเรื่อง
04 มี.ค. 65 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1034น.ส.มัลธิกา สวาทวงค์21-325แอร์ไม่เย็นและมีไอร้อนออกมา03 มี.ค. 2565 15:12 น.รับเรื่อง
03 มี.ค. 65 16:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1035นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้องปทุมมาหลอดไฟขาด 4 หลอดค่ะ(หลอดตะเกรียบ)03 มี.ค. 2565 11:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 65 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 7 วัตต์ 5 หลอด
1036นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5เบเกอร์ไฟโรงจอดรถจักรยานยนต์ชำรุด1อัน02 มี.ค. 2565 11:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 65 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 1 P 1 ตัว ประดิษฐ์/สมชาย
1037น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4เครื่องทํานํ้าอุ่นไฟไม่ขึ้นห้อง4-202/101 มี.ค. 2565 13:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 65 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เบรคเกอร์ 30 แอมป์ 1 หลอด ประดิษฐ์/สมชาย
1038แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20แอร์เสียห้อง 20-420 ชั้น 4 ฝั่งศ.ว หลอดไฟห้อง ศาลจำลอง ขาด 2 หลอด ชั้น 2 ฝั่ง ศ.ว (หลอดตะเกียบ)01 มี.ค. 2565 10:19 น.รับเรื่อง
16 มี.ค. 65 11:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดรีโมทเสีย ห้องศาลจำลอง
1039นางปิยมาศ ผองแก้วฟาร์มสุกรรบกวนช่างไฟฟ้าเข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าของการติดตั้งไซโลจาก บ. ดูฟาร์ม01 มี.ค. 2565 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 65 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1040นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 หลอดไฟทางเดินชั้น 3 ฝั่งโรงแรมหลอดไฟสั้นทางเดินชั้น 3 เสีย 1 หลอด หน้าห้อง 3-30328 ก.พ. 2565 21:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 65 16:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 9 วัตต์ 1 หลอด
1041นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ฝั่งโรงแรมหลอด LED มุกหน้าโรงแรม เสีย 1 หลอด หลอด LED ล๊อบบี๊โรงแรม เสีย 2 หลอด28 ก.พ. 2565 21:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มี.ค. 65 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 4 หลอด สราวุฒิ/พัน
1042นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 หลอดไฟยาวข้างห้องครัวระเบียงด้านข้างห้องครัวดอกฝ้ายป่า เสีย 1 หลอด (หลอดยาว)28 ก.พ. 2565 21:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 65 16:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
1043นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟถนนฝั่งทางออกชำรุดยาว1หลอด28 ก.พ. 2565 20:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 65 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย หลอดแอลอีดี 20 วัตต์ 1หลอด
1044น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4พัดลมโคจรห้องทีวีชั้น1ไม่ฉ่าย28 ก.พ. 2565 11:11 น.รับเรื่อง
28 ก.พ. 65 12:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1045นางวรารักษ์ การุณอาคารบริหาร 1-308หลอดไฟกระพริบ28 ก.พ. 2565 11:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 65 16:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 20 วัตต์ 4 หลอด
1046แม่บ้านอาคาร 77-201/1หลอดไฟกระพริบ1หลอด(สั้น)28 ก.พ. 2565 11:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 65 11:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 9 วัตต์ 1 หลอด
1047นายจำนงค์ วงค์คำพระหน้าหอพักชาย ถนนไปอาคาร 17ไฟขาดหลอด LED 2 หลอด28 ก.พ. 2565 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มี.ค. 65 15:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฟิวส์กระปุ๊ก 1 ตัว ประดิษฐ์/สมชาย
1048นายจำนงค์ วงค์คำพระด้านหลังอาคาร19สวิตท์ไฟแสงสว่างเปิด-ปิดไม่ได้ 2หลอด28 ก.พ. 2565 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 เม.ย. 65 15:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1049นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 16ไฟรอบอาคารไม่ออก 6 หลอด28 ก.พ. 2565 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 65 12:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล แอลอีดี 7 วัตต์ 5 หลอด
1050น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าเปลี่ยนเวลาเปิด ปิดไฟถนนหน้าอาคาร17 ,18 ให้เปิดเวลา18.20และปิดเวลา05.3027 ก.พ. 2565 06:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 65 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1051น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟโรงรถจักยานขาด2หลอด(ยาว)25 ก.พ. 2565 16:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 65 11:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 3 หลอด
1052แม่บ้านอาคาร 1ห้องผอ.กอง1.ชั้น3-1-310เก็บปลั๊กไฟสายไฟที่ไม่ใช้งานแล้ว25 ก.พ. 2565 16:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 65 16:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1053นายวงศกร บุญสิทธิ์อาคาร 1 ห้อง 109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์หลอดไฟยาวไม่ติด 2 หลอด25 ก.พ. 2565 13:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 65 11:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 2 หลอด 1-109 แอลอีดี 2 หลอด 1-308 แอลอีดี 2 หลอด 1-310
1054น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ห้องพักอาจารย์สาขาบัญชี อาคาร 20ขอความอนุเคราห์ติดตั้งหลอดไฟกลม บริเวณห้องพักอาจารย์สาขาบัญชี จำนวน 8 ดวง รบกวนมาดำเนินการในวันจันทร์ที่ 28 ก.พ. 65 ค่ะ ขอบคุณคะ 25 ก.พ. 2565 12:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 65 12:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย
1055นายนัฐ วดีศิริศักดิ์ห้อง Server อ.9-208 แอร์ ไม่ทำงาน 1 ตัว แอร์ อิมิเน้นท์ 24 ก.พ. 2565 14:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 15:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน มดเข้าแม๊กเนติก
1056น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ถังนํ้าร้อนนํ้าเย็นนํ้าร้อนไม่ใหลชั้น224 ก.พ. 2565 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 65 14:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1057น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาอาคาร 21 บริเวณร้านลูกรังไฟฟ้ากระชาก และไฟฟ้ารั่ว 24 ก.พ. 2565 09:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 65 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1058นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้งหลอดไฟโรงรถจักรยานชำรุด2หลอดยาว23 ก.พ. 2565 21:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 65 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด
1059นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้ง?หลอดไฟ?ชำรุด?1?หลอด?ยาว?อยู่?มุกหลัง?หอ23 ก.พ. 2565 21:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 65 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
1060น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4เครื่องทํานํ้าอุ่นไม่ร้อนห้อง4-115/123 ก.พ. 2565 14:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 65 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1061นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 6ไซเลนขาด23 ก.พ. 2565 11:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.พ. 65 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย เปลี่ยนไซเลนใหม่ 1 ตัว
1062น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-134เครื่องทำน้ำอุ่นชำรุด23 ก.พ. 2565 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มี.ค. 65 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1063นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5เครื่องทำน้ำอุ่นชำรุดชั้น2ทั้ง4โชนตะ23 ก.พ. 2565 09:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เบรคเกอร์ 30 แอมป์ 1 ตัว สราวุฒิ/พัน
1064นายจำนงค์ วงค์คำพระลานพระพิรุณสายไฟสปอร์ตไลท์ที่เสาตะวันออกมีรอยซ๊อต22 ก.พ. 2565 14:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.พ. 65 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย พันสายใหม่ เทปพันสายไฟ 1 ม้วน
1065น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง21222 ก.พ. 2565 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 2 หลอด สราวุฒิ/พัน
1066นายจำนงค์ วงค์คำพระถนนไปสถานีอาหารสัตว์ไฟฟ้าส่องสว่างถนนเปิดเบรคเกอร์แล้วไม่ติด22 ก.พ. 2565 13:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.พ. 65 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย
1067แม่บ้านอาคาร 66-102หลอดไฟชํารุด9หลอด22 ก.พ. 2565 10:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มี.ค. 65 15:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 6 หลอด ไพศาล/สมชาย
1068น.ส.เจนจิรา ทองแกม21-302 อาคาร 21 เปิดแอร์อยู่ดีๆ แล้วแอร์ก็ดับไป แล้วพอเปิดอีกทีก็เปิดแอร์ไม่ติดเลย21 ก.พ. 2565 09:53 น.รับเรื่อง
21 ก.พ. 65 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1069นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 20 ฝั่งคณะ ศว. ชั้น 1ห้องนํ้าคนพิการชักโครกนํ้าไหลไม่หยุด21 ก.พ. 2565 09:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 65 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1070น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าห้อง420สวิทไฟชำรุด 19 ก.พ. 2565 20:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 65 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1071น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าห้อง420หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอด(หลอดตะเกียบ)19 ก.พ. 2565 20:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 65 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 8 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
1072นายวีระชัย ธนมัยมาศ3-332ไฟห้องน้ำ และ ไฟหน้าห้องน้ำไม่ติด ช่วงเช้าวันศุกร์มีสอนรบกวนฝ่ายอาคารช่วยเข้าซ่อมช่วงบ่ายวันศุกร์ 17 ก.พ. 2565 14:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 65 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สวิทช์ไฟ 2 ตัว แอลอีดี 7 วัตต์ 2 หลอด สราวุฒิ/พัน
1073นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟทางเดินหน้าห้อง212..218ชำรุ่ดสั้น2หลอด หลอดไฟห้อง323ชำรุ่ดยาว1หลอด17 ก.พ. 2565 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.พ. 65 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 2 หลอด แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด ไพศาล/ฉัตรชัย/สมชาย
1074นายเจษฎา ภัทรเลอพงศ์อาคาร 3 ห้อง 236รางหลอดไฟนีออนในห้องครัว ขั้วไฟแตกหักเสียหายจากความเก่าตามสภาพการใช้งาน ต้องเปลี่ยนรางใหม่17 ก.พ. 2565 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 65 09:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, โคมไฟ 18 วัตต์ 1 ชุด หลอดแอลอีดี 9 วัตต์ 1 หลอด สราวุฒิ/พัน
1075นายจำนงค์ วงค์คำพระเสาไฟทางออกอาคาร 14ไฟสปรอตไลท์ส่องถนนไม่ออก17 ก.พ. 2565 08:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มี.ค. 65 15:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1076น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้องเสีย1หลอดๆยาวห้อง10215 ก.พ. 2565 13:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.พ. 65 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย/ฉัตรชัย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
1077น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์หน้าโรงอาหารอาคาร 10สปอร์ตไลท์บริเวณตลาดนัดโรงอาหาร อ.10 ชำรุดค่ะ 14 ก.พ. 2565 16:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.พ. 65 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย เบรคเกอร์ 30 แอมป์ 2 ตัว
1078น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-425แอร์ไม่เย็น มีไอร้อนออกมา14 ก.พ. 2565 15:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 65 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มดเข้าแม๊กเนติก สราวุฒิ/พัน
1079แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13แอร์ห้องศูนย์ภาษาเสีย เปิดติดพอสักพักก็ตัดไปค่ะ14 ก.พ. 2565 11:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.พ. 65 08:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน มดเข้าแม๊กแนติกแก้ไขเรียบร้อย
1080น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ เครื่องปรับอากาศ ห้อง 109 มีกลิ่นเหม็น14 ก.พ. 2565 11:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 65 13:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ล้างเสร็จเรีบยร้อย
1081อาจารย์วราภรณ์ พ่วงบุตร์ห้องพักอาจารย์ อาคาร 13 แจ้งเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนท์ 3 หลอดในห้องทำงานอาจารย์14 ก.พ. 2565 10:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 65 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 3 หลอด ไพศาล/สมชาย
1082แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21แอร์ไม่เย็น ห้อง 21-40714 ก.พ. 2565 10:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 65 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มดเข้าแม๊กเนติก/แก้ไขเรียบร้อย สราวุฒิ/พัน
1083นายจำนงค์ วงค์คำพระหน้าบ้านพักบุคลากรหลังที่ 1 ฝ่ายอาคารสถานที่หลอดไฟขาด 1 หลอด14 ก.พ. 2565 09:33 น.รับเรื่อง
14 ก.พ. 65 11:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1084นายนิรันดร์ ทรงนิรันดร์3-235หลอดไฟหน้าห้องน้ำขาด 14 ก.พ. 2565 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 65 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 2 หลอด สราวุฒิ/พัน
1085นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติเครื่องวัดอุณหภูมิ-ไฟฟ้าไม่เข้า14 ก.พ. 2565 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.พ. 65 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนเครื่องใหม่
1086แม่บ้านอาคาร 7ทางเดินชั้น4หน้าห้องเรียนหลอดไฟชำรุด3หลอด(ยาว)11 ก.พ. 2565 11:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 65 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 3 หลอด สราวุฒิ/พัน
1087แม่บ้านอาคาร 77-104/2หลอดไฟชำรุด1หลอด(สั้น)11 ก.พ. 2565 11:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.พ. 65 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 9 วัตต์ หลอดสั้น 1 หลอด
1088น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422หลอดไฟขาดจำนวน 5 หลอด11 ก.พ. 2565 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 65 09:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 5 หลอด สราวุฒิ/พัน
1089นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟทางเดินหน้าห้อง 212 สั้น1หลอด11 ก.พ. 2565 08:03 น.รับเรื่อง
11 ก.พ. 65 11:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1090นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5เครื่องทำน้ำอุ่นไม่ทำงาน ห้อง308/1, 314/111 ก.พ. 2565 08:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.พ. 65 13:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เบรคเกอร์ 30 A 1 ตัว ไพศาล//สมชาย/ฉัตรชัย
1091น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-331ฝาครอลพัดลมดูดอากาศหลุด10 ก.พ. 2565 14:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 65 16:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1092น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-321หลอดไฟระเบียงชำรุด 1 หลอดสั้น10 ก.พ. 2565 14:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.พ. 65 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ชุดโคม 18 วัตต์ 1 ชุด หลอดแอลอีดี 9 วัตต์ 1 หลอด
1093น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-341/1หลอดไฟระเบียงชำรุด 1 หลอดสั้น10 ก.พ. 2565 13:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 65 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1094น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-341/1หลอดไฟกลางห้องนอน ชำรุด 1 หลอดสั้น10 ก.พ. 2565 13:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 65 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1095น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-341/1ปลั๊กไฟชำรุด(ไหม้) จำนวน 2 จุด10 ก.พ. 2565 13:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 65 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 7 วัตต์ 2 หลอด แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด ปลั๊กกราวด์ 3 อัน ฝาครอบ 2 ช่อง 2 อัน ฝาครอบ 1 ช่อง 2 อัน ฝาครอบ 3 ช่อง 2 อัน
1096น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-341/1หน้ากากสวิตช์ไฟชำรุด 2 จุด หลอดไฟชำรุด 1 หลอดตะเกียบ10 ก.พ. 2565 11:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 65 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1097น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-317หน้ากากไฟชำรุด 2 จุด และหลอดไฟชำรุด 1 หลอดตะเกียบ10 ก.พ. 2565 11:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 65 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, 3-213 ฝาครอบ 1 ช่อง 2 ตัว ฝาครอบ 3 ช่อง 2 ตัว หลอดแอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด ปลั๊กกราว์ด 2 ตัว สราวุฒิ/พัน
1098น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-213หลอดไฟชำรุด 1 หลอดตะเกียบ10 ก.พ. 2565 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 65 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, 3-317 ฝาครอบ 1 ช่อง 2 ตัว ฝาครอบ 2 ช่อง 1 ตัว ปลัีกไฟ 2 ตัว สวิทช์เดี่ยว 2 ตัว สราวุฒิ/พัน
1099น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-209หลอดไฟระเบียงห้องครัวชำรุด 1 หลอดสั้น10 ก.พ. 2565 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 65 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด
1100แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หลอดไฟขาด 10 หลอด ฝั่ง ศ.ว ชั้น 2 (หลอดตะเกียบ ) ชั้น 1 หลอดไฟขาด 2 หลอด (หลอดยาว )10 ก.พ. 2565 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 65 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี 7 วัตต์ 10 หลอด ขั้วแปลง G24 10 ตัว หลอด แอลอีดี T5 20 วัตต์ 1 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1101แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หลอดไฟขาด 8 หลอด ชั้น 3 ห้องน้ำหญิง ฝั่ง ศ.ว ห้อง 20-30910 ก.พ. 2565 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 65 14:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 8 หลอด ขั้วแปลง G24 8 ตัว ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1102แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ห้องน้ำชายหลอดไฟขาด ชั้น 109 ก.พ. 2565 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 65 14:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
1103น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17 ทางเดินชั้น 2หลอดไฟทางเดินชั้น ชำรุด 2 หลอดยาว09 ก.พ. 2565 14:06 น.รับเรื่อง
10 ก.พ. 65 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1104แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หลอดไฟขาด 3 หลอด ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำชาย 3 หลอด (หลอดตะเกียบ )09 ก.พ. 2565 11:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.พ. 65 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 3 หลอด ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
1105น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง21109 ก.พ. 2565 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.พ. 65 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1106แม่บ้านอาคาร 8อ.8/2หลอดไฟยาวห้องเบเกอรี่ขาดสองหลอด 09 ก.พ. 2565 08:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.พ. 65 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1107นายศรายุทธ วงค์กวานกลม17-103หลอดไฟขาด 4 หลอด ห้องนอน 3หลอด ห้องครัว 1 หลอด 08 ก.พ. 2565 23:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.พ. 65 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 4 หลอด ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
1108น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติเสาไฟฟ้าสนาม ชำรุด 08 ก.พ. 2565 17:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 65 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1109น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-205เครื่องทำน้ำอุ่นชำรุด08 ก.พ. 2565 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 65 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1110น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-115,117หลอดไฟชำรุด จำนวน 3 หลอดตะเกียบ08 ก.พ. 2565 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 65 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ//พัน แอลอี 7 วัตต์ 3 หลอด
1111น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ออฟฟิตหน่วยที่พักอาศัยหลอดไฟชำรุด 1 หลอดตะเกียบ08 ก.พ. 2565 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 65 14:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด
1112นายวัชร?วิทย์? มีหนองใหญ่คอกวัวขุน? ฟาร์ม?สัตว์?สลับสวิตส์ ไฟนีออนกับไฟไล่ยุง 07 ก.พ. 2565 18:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 65 16:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย/สมชาย
1113นายวัชร?วิทย์? มีหนองใหญ่คอกวัวขุน? ฟาร์ม?สัตว์?07 ก.พ. 2565 18:30 น.ยกเลิกรายการ
08 ก.พ. 65 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1114นายอรรถพล วงศ์กาฬสินธุ์9-207หลอดไฟส่องสว่างในห้องขาด 7 หลอด07 ก.พ. 2565 15:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มิ.ย. 65 11:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย แอลอีดี 20 วัตต์ 8 หลอด
1115แม่บ้านอาคาร 66-105แอร์ชํารุด07 ก.พ. 2565 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 65 16:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1116น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4เครื่องซักผ้าหมายเลข5หยอดเหรียญแล้วไม่ท๋างาน07 ก.พ. 2565 13:25 น.ยกเลิกรายการ
10 ก.พ. 65 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อยู่ในประกัน ให้ทางร้านเข้ามาดูแล ไพศาล
1117น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10ปลั๊กไฟบริเวณเครื่องรับขวดน้ำของ อ.นิตยา คณะ วว. เสียบไฟไม่เข้าค่ะ 07 ก.พ. 2565 10:09 น.รับเรื่อง
07 ก.พ. 65 10:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1118นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานเกษตรไฟสปรอตไลท์โรงสูบนํ้า B2 เปิดแล้วไม่ออก07 ก.พ. 2565 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 65 14:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1119นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติหลอดไฟนีออนส่องถนนทางเข้าอาคารวิจัยจากสามแยกถึงอาคารสำนักงาน07 ก.พ. 2565 08:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 65 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย มดเข้าเบรคเกอร์
1120นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 6ไฟสปรอตไลท์ส่องถนนด้านหลังไม่ออก 1 หลอด07 ก.พ. 2565 08:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 65 09:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1121นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่)ใบพัดลมเล้าไก่ไข่ เสียดสีกับด้านข้างโครงพัดลมเกิดเสียงดัง (ซ่อมให้ด่วนด้วยครับ)04 ก.พ. 2565 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 65 14:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช ตัดใบเหล็กออกเพื่อไม่ให้ใบพัดโดนขอบ
1122น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ถังนํ้าเย็นชั้น1รั่ว04 ก.พ. 2565 14:13 น.รับเรื่อง
07 ก.พ. 65 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1123น.ส.จิตรลดา ฦๅชาห้อง 20-401 ห้องพักอาจารย์ ย้ายปลั๊กไฟฟ้า มุมโต๊ะอาจารย์ ผศ.อนันต์ อิฟติคาร 04 ก.พ. 2565 13:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 65 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1124นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้อง346เครื่องทำน้ำอุ่นชำรุดเสีย04 ก.พ. 2565 10:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.พ. 65 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1125นายนิรันดร์ ทรงนิรันดร์3-235หลอดไฟขาด 2 จุด จุดแรกหลอดไฟในห้องน้ำแบบเกลียว(หมุน) จุดที่สองหลอดไฟตรงระเบียงข้างห้องหลอดไฟแบบยาว(ขนาดสั้น) 03 ก.พ. 2565 13:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 65 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ/ฉัตรชัย แอลอีดี 10 1 หลอด แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด
1126น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18หลอดไฟห้อง420เสีย2หลอด(หลอดตะเกียบ)02 ก.พ. 2565 18:18 น.รับเรื่อง
03 ก.พ. 65 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1127น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟขาด1หลอดห้อง4-220/1(ยาว)02 ก.พ. 2565 13:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.พ. 65 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
1128น.ส.นรินทร์ทิพย์ วงศรีลา9-206หลอดไฟขาด จำนวน 9 หลอด02 ก.พ. 2565 12:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.พ. 65 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 5 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1129น.ส.นรินทร์ทิพย์ วงศรีลา9-206หลอดไฟขาด จำนวน 9 หลอด02 ก.พ. 2565 12:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.พ. 65 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 5 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1130นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 ชั้น 4 ห้อง 401ติดตั้งปลั๊กไฟเพิ่ม 3 จุด เนื่องจากมีการจัดห้องทำงานใหม่ 02 ก.พ. 2565 10:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 พ.ค. 65 16:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1131น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-105,115แอร์ไม่เย็น02 ก.พ. 2565 10:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 65 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, จ้างเหมา ร้านแสงวิจิตร
1132น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้าห้อง101หลอดไฟในห้องเสีย1หลอด (หลอดยาว)02 ก.พ. 2565 07:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.พ. 65 11:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1133น.ส.วิชชุดา ใจเสรี1-402 อาคารบริหาร 1 ห้องโครงการ MBAแจ้งเปลี่ยนหลอดไฟ LED เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2564 จำนวน 6 หลอด ยังไม่ได้รับการเปลี่ยน และขอแจ้งเปลี่ยนหลอดไฟ LED เพิ่มอีก 2 หลอด รวมทั้งหมด 8 หลอดค่ะ 01 ก.พ. 2565 09:58 น.รับเรื่อง
01 ก.พ. 65 10:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อยู่ในขั้นตอนการสืบราคาซื้อ/จ้าง (พัสดุ) ครับ
1134น.ส.ประดับพร สอนสมนึกอาคาร 17 (ห้อง 17-301)หลอดไฟตะเกียบห้องครัวเสีย 2 หลอด และห้องนอน 1 หลอด31 ม.ค. 2565 15:57 น.รับเรื่อง
01 ก.พ. 65 08:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1135นางเตือนใจ น้อยพา17-414หลอดไฟเสีย 3 หลอด และหลอดไฟสว่างน้อย 3 หลอด 31 ม.ค. 2565 14:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 14:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ประดิษฐ์ แอลอีดี 7 วัตต์ 3 หลอด
1136น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-104 (ห้องไปรษณีย์)หลอดไฟชำรุด 1 ดวง(หลอดขาด)31 ม.ค. 2565 12:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 65 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
1137นางกัญญารันต์ ยอดขำ1-102แอร์เสีย 2 เครื่อง31 ม.ค. 2565 11:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 65 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1138น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องอาบน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง42028 ม.ค. 2565 09:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1139แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21แอร์เสียห้อง 21-303 28 ม.ค. 2565 09:14 น.กำลังดำเนินการ
31 ม.ค. 65 10:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคา/จัดซื้อ/จ้าง
1140แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคารฟาร์มพืชหลอดไฟขาด 5 หลอดด้านหลังสำนักงาน (หลอดยาว )28 ม.ค. 2565 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 65 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 5 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1141แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20แอร์ไม่ทำงานห้อง 20-420 ชั้น 4 ฝั่ง ศ.ว28 ม.ค. 2565 09:09 น.กำลังดำเนินการ
31 ม.ค. 65 10:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคา/จัดซื้อ/จ้าง
1142น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์โถงชั้น 1 อาคาร 20 ฝั่งศว.ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อให้นิสิต บุคลากร บุคคลทั่วไปใช้งาน บันทึกจะส่งตามไป ขอบคุณค่ะ 28 ม.ค. 2565 09:05 น.รับเรื่อง
28 ม.ค. 65 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รอบันทึกเพื่อตั้งเรื่องซื้อจ้างตามขั้นตอน
1143น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-234ปลั๊กไฟในห้องชำรุด จำนวน 3 จุด ฝาครอบแตกชำรุด 2 จุด27 ม.ค. 2565 15:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 65 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ปลั๊กไฟ 6 ตัว ฝาครอบ 3 ช่อง 3 อัน ฝาครอบ 1 ช่อง 2 อัน
1144น.ส.แพรวพรรณ แสนสีแก้วห้องเรียน อาคาร 21 -303 แอร์ห้องเรียนเปิดไม่ติด27 ม.ค. 2565 14:12 น.กำลังดำเนินการ
31 ม.ค. 65 10:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องจัดซื้อจ้าง / สืบราคา
1145แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หลอดไฟขาด 1 หลอด ทางเดินชั้น 2 (หลอดตะเกียบ )27 ม.ค. 2565 11:11 น.รับเรื่อง
27 ม.ค. 65 16:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1146น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422หลอดไฟห้องปฏฺบัติการขาดจำนวน 12 หลอด27 ม.ค. 2565 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 65 15:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เปลี่ยนหลอด แอลอีดี 20 วัตต์ 12 หลอด
1147แม่บ้านอาคาร 8อ.8/2เสียบปักไฟแล้วไฟไม่เข้า 26 ม.ค. 2565 16:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 65 11:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ศราวุฒิ/พัน สายไฟขาด
1148นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติเบเกอร์ไฟสปรอตไลท์โรงสูบนํ้าใหญ่ยกขึ้นแล้วไฟตัด26 ม.ค. 2565 08:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 65 10:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ/ฉัตรชัย
1149น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-342ไฟทางเข้าห้องชำรุด 1 หลอดตะเกียบ 25 ม.ค. 2565 16:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 65 15:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เปลี่ยนหลอดแอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด
1150น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-415ไฟฟ้าขาด 3 หลอด ได้แก่ ไฟฟ้าห้องครัว 1 หลอด ไฟฟ้าห้องรับแขก 1 หลอด ไฟฟ้าระเบียง 1 หลอด(หลอดจะเกียบ2-หลอดสั้น1)25 ม.ค. 2565 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.พ. 65 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด แอลอีดี 7 วัตต์ 2 หลอด ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
1151น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ระบบไฟฟ้า ปั้มน้ำใหญ่สูบน้ำเข้าห้องน้ำฝั่นห้องนิทรรศการบัวฯ ไม่สามารถทำงานได้25 ม.ค. 2565 14:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 65 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฟิวส์แรงตำ่หลวม แก้ไขแล้ว ไพศาล/สมชาย
1152นายปรัชญา งามจันทร์20-420แอร์เสีย 1 ตัว เปิดไม่ติดครับ25 ม.ค. 2565 10:27 น.รับเรื่อง
25 ม.ค. 65 14:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1153แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20แอร์ไม่ทำงานห้อง 20-418 ฝั่ง ศ.ว25 ม.ค. 2565 09:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ม.ค. 65 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1154แม่บ้านอาคาร 66-102/1หลอดไฟชํารุด2หลอด25 ม.ค. 2565 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 65 12:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1155น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-115แอร์ไม่เย็น24 ม.ค. 2565 16:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ม.ค. 65 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1156น.ส.แพรวพรรณ แสนสีแก้ว21-425 อาคาร 21 แจ้งซ่อมแอร์ ห้อง 21-425 compressor แอร์ไม่ทำงาน มีแต่ลมออกมาค่ะ24 ม.ค. 2565 13:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ม.ค. 65 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน มดเข้าแม็กเนติก
1157แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2รางไฟห้องน้ำทะลุลงมา ชั้น 1 ห้อง 2 -11524 ม.ค. 2565 11:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ม.ค. 65 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1158นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 14ไฟห้องนํ้าชายข้างศูนย์ รปภ. สวิทช์เปิด-ปิดไม่ได้ 24 ม.ค. 2565 08:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ม.ค. 65 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประคิษฐ์/ฉัตรชัย
1159น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้า ห้อง403หลอดไฟหน้ากระจกเสีย( หลอดตะเกียบ1หลอด)22 ม.ค. 2565 17:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1160น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4ไฟเพดานไม่ออก21 ม.ค. 2565 09:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 65 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอล อี ดี 20 วัตต์ 2 หลอด ไพศาล/ฉัตรชัย
1161น.ส.กัลยาณี บุญยะปูชิตห้องคลัง ชั้น 2 อ.1หลอดไฟแบบยาวเสีย 2 หลอด20 ม.ค. 2565 16:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 65 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
1162น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.18ปั้มน้ำชำรุด น้ำไหลเบา20 ม.ค. 2565 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 65 15:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
1163น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ปั้มน้ำบนดาดฟ้าไม่ทำงานโซนด้านหลัง20 ม.ค. 2565 14:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 65 15:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
1164น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3เก็บสายไฟที่หย่อนบริเวณทางเข้าตึก 19 ม.ค. 2565 13:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 65 14:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1165แม่บ้านอาคาร 77-204/3หลอดไฟชำรุด1หลอด(หลอดสั้น)19 ม.ค. 2565 10:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 65 15:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด
1166แม่บ้านอาคาร 77-410/1คอมฯแอร์ไม่ทำงาน19 ม.ค. 2565 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 65 14:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เปลี่ยนคาปาซิเตอร์พัดลมคอยร้อน 5 ไมโคร 1 ตัว ใช้งานได้ปกติ
1167นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู1หลอดไฟป้ายหยุดตรวจ เสีย 19 ม.ค. 2565 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 15:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด
1168น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย2หลอดๆตะเกียบห้อง41018 ม.ค. 2565 11:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1169น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-336/1ไฟกลางห้องชำรุด 1 หลอดสั้น18 ม.ค. 2565 11:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 65 15:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด
1170นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟชำรุดห้อง107 ยาว1หลอด หลอดไฟโรงจอดรถจักรยานยนต์ชำรุดยาว1หลอด18 ม.ค. 2565 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 15:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ/ฉัตรชัย แออีดี 20 วัตต์ 2 หลอด
1171นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 14นาฬิกาตัวเลขที่หอประชุมวิโรจ อิ่มพิทักษ์ เวลาไม่ตรง17 ม.ค. 2565 12:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1172น.ส.พัชรา วงค์ทอง อาคาร3 ห้อง 223พัดลมดูดอากาศในงานไม่ได้ (ในห้องครัว) 14 ม.ค. 2565 22:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 65 08:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัดลมดูดอากาศ 1 เครื่อง สราวุฒิ/พัน รอซื้ออุปกรณ์
1173น.ส.พัชรา วงค์ทอง อาคาร3 ห้อง 223หลอดไฟในห้องไม่ติด 14 ม.ค. 2565 22:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 65 08:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด สราวุมิ/พัน
1174น.ส.พัชรา วงค์ทอง อาคาร3 ห้อง 223หลอดไฟที่ระเบียงไม่ติด 14 ม.ค. 2565 22:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 65 08:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด สราวุฒิ/พัน
1175น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟทางเดินชั้น1เสีย1หลอดๆยาว14 ม.ค. 2565 15:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1176น.ส.ประดับพร สอนสมนึก อาคาร 17 ห้อง 17-301หลอดไฟห้องครัวเสีย 2 หลอด และ หลอดไฟห้องนอนเสีย 1 หลอด 14 ม.ค. 2565 13:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7วัตต์ 3 หลอด ไพศาล/สมชาย
1177แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-306 21-315 หลอดไฟเสีย 2หลอด (หลอดตะเกียบ) ห้องน้ำหญิง ชั้น3 อ21 ค่ะ 14 ม.ค. 2565 11:23 น.รับเรื่อง
17 ม.ค. 65 10:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1178แม่บ้านอาคาร 1ห้องน้ำชายชั้น2หลอดไฟกะพริบ1หลอด13 ม.ค. 2565 15:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 65 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
1179น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4เครื่องทํานํ้าอุ่นไฟไม่ขึ้นห้อง4-121/113 ม.ค. 2565 10:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 65 10:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ไพศาล เปลี่ยนเบรคเกอร์ 30 แอมป์
1180นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5เครื่องทำน้ำอุ่นชำรุด ทุกชั้น13 ม.ค. 2565 08:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 14:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ไพศาล เบรคเกอร์ 30 แอมป์ 4 ตัว
1181นายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล19-124ไฟห้องพักอาจารย์ขาด 5 ดวง12 ม.ค. 2565 15:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 14:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย แอลอีดี 7 วัตต์ 5 หลอด
1182แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยสายปลั๊กไฟเครื่องวัดอุณหภูมิขาด12 ม.ค. 2565 12:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ม.ค. 65 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
1183นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ ข้างๆเล้าไก่ดำ,คอกทดลอง นักศึกษาหลอดไฟขนาด 18 วัตต์ จำนวน 12 หลอด ในคอกทดลองงานนักศึกษาไม่ติด12 ม.ค. 2565 12:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 65 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดไฟแอลอีดี 10 วัตต์ 6 หลอด รางฟลูออเรนเซนต์สั้น 3 ชุด สวิทช์ทางเดียว 2 ตัว
1184นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ มอเตอร์ปั๊มสูบน้ำ รดแแปลงหญ้าไม่ทำงาน ครับ รบกวนให้ช่างมาตรวจซ่อมให้ด้วยครับ12 ม.ค. 2565 12:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 65 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เครื่องใช้ได้แต่ข้อต่อท่อหลุดครับดำเนินการแล้ว ประดิษฐ์/สมชาย/ฉัตรชัย ช่างประปา พิทักษ์
1185น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง10811 ม.ค. 2565 14:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1186นายนัฐ วดีศิริศักดิ์ห้อง Server อ.2-208 แอร์ ห้อง ด้านหน้า ทำอุณหภูมิไม่ได้11 ม.ค. 2565 12:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 65 15:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แม็กเนติก 220 โวลท์ 1 ตัว อาคาร 9-208
1187แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หลอดไฟขาดทางเดินห้องปฎิบัติการวิจัย ชั้น 4 หลอดไฟขาด 4 หลอด (หลอดตะเกียบ)11 ม.ค. 2565 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 พ.ค. 65 16:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1188แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หลอดไฟขาด 1 หลอด ห้อง 21-406 (ห้องน้ำหญิง)11 ม.ค. 2565 10:12 น.รับเรื่อง
11 ม.ค. 65 11:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1189น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านชายสี่หมี่เกี๊ยว โรงอาหารอาคาร 10ปลั๊กไฟและหลอดไฟร้านชายสี่หมี่เกี๊ยวชำรุดค่ะ 11 ม.ค. 2565 09:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 65 15:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, บล็อกลอย 1 ตัว ฝาครอบ 3 ช่อง 1 อัน ปลั๊กกราวด์ 1 ตัว หลอดแอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด สราวุฒิ/พัน
1190น.ส.สุภัคนรี สัตตะโส17-206ไฟติดๆดับๆ 3 หลอด บางหลอดพึ่งซื้อมาเปลี่ยนค่ะ อาจจะมีหนูกัดสายไฟบนฝ้าเพดาน10 ม.ค. 2565 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ม.ค. 65 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี 7 วัตต์ 3 หลอด ประดิษฐ์/สมชาย
1191น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง11106 ม.ค. 2565 14:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 65 14:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปรดิษฐ์/สมชาย หลอดแอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด
1192น.ส.กรรณิการ์ มณฑาอาคาร3 ห้อง 311ไฟในห้องใช้งานไม่ได้ 06 ม.ค. 2565 08:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 65 14:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ เบรคเกอร์ทริป ดำนินการแก้ไขเรียบร้อยครับ
1193น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4เครื่องทํานํ้าอุ่นนํ้าไม่ร้อนห้อง4-121/1ห้อง4-102/105 ม.ค. 2565 15:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ม.ค. 65 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ซ่อมเบรคเกอร์ 6 เครื่อง
1194แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หลอดไฟขาด 8 หลอด (หลอดตะเกียบ) หลอดไฟยาวหน้ากระจก05 ม.ค. 2565 10:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 65 10:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1195น.ส.อุไรพร แก้วพลฟาร์มพืชล้างแอร์ ห้องประชุมฟาร์มพืช05 ม.ค. 2565 09:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ม.ค. 65 10:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ทำการล้างฟิลเตอร์ และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและทดสอบระบบ
1196นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 14 ข้างศูนย์รปภ.ที่เสียบปลั๊กตู้เย็นไฟไม่เข้า05 ม.ค. 2565 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 65 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน มดเข้าเบรคเกอร์
1197น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-233/1หลอดไฟในนห้องน้ำชำรุด 1 หลอดตะเกียบ04 ม.ค. 2565 16:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ม.ค. 65 15:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด
1198แม่บ้านอาคาร 1หน้าห้องเตรียมอาหารชั้น2อ.1ปลั๊กชำรุดและติดตั้งเพิ่มปลั๊กไมโคเวฟ 04 ม.ค. 2565 11:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 65 14:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ปลั๊กกราว์ 1 ตัว ฝาครอบ 3 ช่อง
1199น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-227เปลี่ยนเป็นปลั๊ก 3 ตา 04 ม.ค. 2565 10:25 น.ยกเลิกรายการ
04 ม.ค. 65 16:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1200น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-227เปลี่ยนเป็นปลั๊ก 3 ตา 04 ม.ค. 2565 10:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ม.ค. 65 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ปลั๊กกราวด์ 3 ตัว ฝาครอบ 3 ช่อง 3 ตัว
1201น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-227ติดตั้งฝาครอบใหม่ 04 ม.ค. 2565 10:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ม.ค. 65 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ฝาครอบ 2 ช่อง 3 ตัว ฝาครอบ 1 ช่อง 1 ตัว สวิทช์ไฟ 3 ตัว ปลั๊กกราวด์ 1 ตัว
1202น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-227แจ้งถอดรางไฟที่ชำรุดออก 04 ม.ค. 2565 10:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ม.ค. 65 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แก้ไขซ่อมแซมเรียบร้อย
1203น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์ห้อง303 อาคาร18หอพักตาลฟ้าหลอดไฟหน้ากระจกเสีย1หลอด (หลอดตะเกียบ) 31 ธ.ค. 2564 20:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 65 16:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย หลอดแอลอีดี 1 หลอด
1204น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4เครื่องทํานํ้าอุ่นไฟไม่เข้าห้อง4-121/129 ธ.ค. 2564 14:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ม.ค. 65 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1205นางกาญจนา มังทะโรงอาหารอาคาร 10เครื่องลวกช้อนชำรุด29 ธ.ค. 2564 11:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 65 14:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
1206น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟทางเดินขาดหน้าห้อง4-106(สั้น)28 ธ.ค. 2564 16:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ม.ค. 65 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน หลอดแอลอีดี 9 วัตต์ 1หลอด
1207น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องปทุมมาแอร์ชำรุดไม่เย็น28 ธ.ค. 2564 15:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ม.ค. 65 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เติมนำ้ยา
1208อาจารย์สายฝน จันผกา17-406ไฟห้องครัว 2 ดวง และไฟระเบียง ไม่ติด 28 ธ.ค. 2564 10:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ม.ค. 65 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 2 หลอด ประดิษฐ์/สมชาย
1209น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-133เครื่องทำน้ำอุ่นชำรุดเสียงดัง28 ธ.ค. 2564 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ม.ค. 65 15:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1210นายจำนงค์ วงค์คำพระข้างศูนย์ รปภ.อ.14เครื่องทำน้ำเย็นไม่ทำงาน28 ธ.ค. 2564 08:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ส.ค. 65 09:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1211อาจารย์อธิกา วงค์กวานกลม3-315แจ้งถอดการติดตั้งเสาอากาศและสายโทรทัศน์ บนดาดฟ้า 27 ธ.ค. 2564 14:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 65 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1212นายปรัชญา งามจันทร์20-420แอร์เสีย 1 ตัว เปิดไม่ติดครับ27 ธ.ค. 2564 13:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มิ.ย. 65 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1213นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟทางเดินชำรุดหน้าห้อง116สั้น1หลอด27 ธ.ค. 2564 11:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 65 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี สั้น 9 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/ฉัตรชัย
1214น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ตลาดนัดนนทรีอีสานรบกวนให้ช่างเข้าตรวจสอบไฟบริเวณตลาดนัดนนทรีอีสานให้หน่อยนะคะ ร้านค้าตลาดนัดเสียบไฟแล้วไม่ติดค่ะ ไฟบริเวณเสาไฟต้นแรกของตลาด 27 ธ.ค. 2564 10:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 65 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ ไม่เอาเบรคเกอร์ขั้น
1215แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หลอดไฟขาด 2 หลอด ห้องน้ำชายชั้น 1 ห้องน้ำหญิง 1หลอด หลอดตะเกียบ ห้อง 20-110-20-11127 ธ.ค. 2564 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 พ.ค. 65 16:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1216น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ไฟฟ้าถนน บริเวณทางเดินจักรยาน ไปลานพญานาค ชำรุด 1 หลอด 27 ธ.ค. 2564 10:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 65 15:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
1217น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ถังนํ้าร้อนนํ้าเย็นไม่ร้อนไม่เย็นชั้น1ชั้น3.วันที่.24.ธ.ค.256424 ธ.ค. 2564 10:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 65 15:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
1218แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13แอร์ห้องพักอาจารย์เสีย.ไม่เย็นค่ะ24 ธ.ค. 2564 10:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 65 15:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคา
1219แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_202ซ่อมฝ้าห้องเรียนหลังแอร์.4จุดค่ะ24 ธ.ค. 2564 10:09 น.ยกเลิกรายการ
18 ส.ค. 65 15:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1220น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาร้านลูกรัง อาคาร 21 เต้าเสียบปลั๊กไฟพัง24 ธ.ค. 2564 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 65 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1221น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านเจ้บุ๋ม ศูนย์อาหาร 1รบกวนใหช่างไฟไปดูสายไฟที่ร้านเจ้บุ๋มให้หน่อยนะคะ (เก็บสายไฟ) เนื่องจากจะเปิดร้านแล้วค่ะ 23 ธ.ค. 2564 14:54 น.รับเรื่อง
24 ธ.ค. 64 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1222น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องสันทนาการติดตั้งขาโทรทัศน์แทนขาเดิมที่ชำรุด23 ธ.ค. 2564 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 64 14:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1223แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียนอาคาร7ขอถ่านรุ่นAAใส่นาฬิกาในห้องเรียนรวมทั้งหมด14กอ้น22 ธ.ค. 2564 15:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 64 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน 14ก้อน
1224น.ส.แพรวพรรณ แสนสีแก้วฟาร์มพืชแจ้งล้างแอร์ ห้องปฏิบัติการฟาร์มพืช จำนวน 3 ห้อง ห้องละ 1 ตัว รวมแอร์ 3 ตัว22 ธ.ค. 2564 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มิ.ย. 65 15:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1225น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139แอร์ชำรุด22 ธ.ค. 2564 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 65 09:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, จ้างเหมา งานรับเสด็จ
1226น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-104เครื่องทำน้ำอุ่นชำรุด (ช่างซ่อมเรียบร้อยแล้ว)22 ธ.ค. 2564 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 12:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1227นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แจ้งขอเปลี่ยนเบเกอร์เครื่องทำน้ำอุ่นทุกชั้น21 ธ.ค. 2564 11:58 น.รับเรื่อง
21 ธ.ค. 64 12:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1228น.ส.จันทร์สุดา เดชแสงจันทร์20-213ต้องการเพิ่มการเปิด-ปิดไฟ บางหลอด21 ธ.ค. 2564 10:42 น.รับเรื่อง
21 ธ.ค. 64 12:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1229น.ส.จันทร์สุดา เดชแสงจันทร์20-213เปิดใช้งานไม่ได้21 ธ.ค. 2564 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ม.ค. 65 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1230นางเนตรนภา บาคำห้อง 20-213 (ธุรการศว.ใหม่)รบกวนเดินสายไฟสำหรับเสียบเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 2 เครื่องค่ะ21 ธ.ค. 2564 10:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มิ.ย. 65 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1231นางเนตรนภา บาคำย้ายเบอร์ 042725039 จากห้องธุรการศว.(เดิม ชั้น 3 อาคาร 7) มาห้อง 20-213 (ธุรการศว.ใหม่)ด้วย สนง.เลขาคณะศว.ย้ายสำนักงาน จึงขอความกรุณาย้ายโทรศัพท์เบอร์ 042725039 ,042725040 จากห้องธุรการศว.(เดิม ชั้น 3 อาคาร 7) มาห้อง 20-213 (ธุรการศว.ใหม่) ขอบคุณค่ะ21 ธ.ค. 2564 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 65 12:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1232นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร13 ฝั่งทิศตะวันตกหลอดไฟเปิดไม่ออก21 ธ.ค. 2564 08:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 65 15:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1233นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคารบริหารหลอดไฟนิออนขาดฝั่งทิศตะวันตก21 ธ.ค. 2564 08:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ม.ค. 65 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด สมชาย/ประดิษฐ์
1234น.ส.บุษกร ครจำนงค์LAMS cafe อาคาร 20 ชั้น2สวืชท์เปิด ปิด แอร์ในห้องเบเกอรี่ด้านในเปิด ปิดไม่ได้ ปัจจุบันสับคัทเอาท์แอร์ลง สามารถติดต่อแม่บ้านให้เปิดห้องให้ซ่อมได้เลย17 ธ.ค. 2564 15:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 65 09:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1235น.ส.แพรวพรรณ แสนสีแก้วห้องน้ำหญิง ชั้น 2 อาคาร 21 ฝั่งห้องเรียน21-215ไฟห้องน้ำหญิง ชั้น 2 อาคาร 21 ฝั่งห้องเรียน21-215 หลอดกลาง กระพริบ17 ธ.ค. 2564 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 65 10:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1236แม่บ้านอาคาร 6หน้าอาคาร6หลอดไฟหน้าอาคารชํารุดเปิดไม่ได้17 ธ.ค. 2564 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 65 15:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สวิทช์เดี่ยว 3 ตัว ประดิษฐ์/ฉัตรชัย/สมชาย
1237นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3ห้อง144/1 หลอดไฟขาด 3หลอดตะเกียบ16 ธ.ค. 2564 15:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 12:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ แอลอีดี 7 วัตต์ 4 หลอด
1238นางพิลาศินี ตันเตชสาธิตห้อง 7-418 อาคาร 7 ชั้น 4ขอให้เปลี่ยนปลอดไฟ ดังภาพแนบ 16 ธ.ค. 2564 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 16:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อารีย์ แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด
1239อาจารย์นภาพร พ่วงพรพิทักษ์3-2181) ช่วยเปลี่ยน ฝาครอบ ในครัว, หน้าห้องน้ำ, บริเวณโต๊ะหนังสือ หัวเตียง, โต๊ะเครื่องแป้ง, ทางออกลานซักล้าง ในห้องพัก รวม 9 จุด** เนื่องจาก ชำรุด บางแห่ง แตก กรอบ 2) ที่เสียบ ปลั๊กไฟ (เมื่อเสียบปลั๊ก ใช้งาน มีไฟดูด**) ขอบคุณค่ะ 15 ธ.ค. 2564 16:04 น.รับเรื่อง
16 ธ.ค. 64 13:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1240นายดำรง สุทองตลาดนัดนนทรีอีสาน ถนนหมายเลข 7 เรื่อง ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ถนนหมายเลข 7 (เช็คระบบไฟฟ้าและปลั๊กไฟ) ด้วยงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จะดำเนินการเปิดตลาดนัด ในวันอังคาร และวันพฤหัสบดี โดยเริ่มเปิดในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เพื่อลดการแออัดของนิสิตบริเวณตลาดด้านหน้าโรงอาหารกลาง อาคาร 10 ในวันดังกล่าว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท 19 ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์ ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และปลั๊กให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานต่อไป 15 ธ.ค. 2564 15:10 น.ยกเลิกรายการ
16 ธ.ค. 64 16:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ทำเป็นบันทึข้อความมาครับ
1241น.ส.แพรวพรรณ แสนสีแก้วห้อง 21-303 อาคาร 21แอร์ไม่เย็น ไม่ค่อยมีลมออก เสียงคอยเย็นก็ดังมาก15 ธ.ค. 2564 13:49 น.รับเรื่อง
15 ธ.ค. 64 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1242น.ส.แพรวพรรณ แสนสีแก้วห้อง 21-301 อาคาร 21แอร์ไม่ทำงาน15 ธ.ค. 2564 13:47 น.รับเรื่อง
15 ธ.ค. 64 15:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1243นางอรชุฎา แพนบุตรอาคาร9 ห้อง9-206หลอดไฟไม่ติดจำนวน1หลอด15 ธ.ค. 2564 10:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 64 14:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ
1244นายrutchanon pongtongแปลง b1 อุทยานเกษตร 50 พรรษาปั๊ม b2 ไฟฟ้าตัด/ขัดข้อง15 ธ.ค. 2564 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 65 15:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
1245น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-223ปลั๊กไฟภายในห้องชำรุด ติดบ้างไม่ติดบ้าง14 ธ.ค. 2564 15:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 15:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ปลั๊ก 2 ตัว ฝาครอบ 1 ช่อง 2 ตัว
1246น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-227หลอดไฟชำรุด 2 หลอดสั้น และหลอดไฟห้องน้ำชำรุด 1 หลอดตะเกียบ14 ธ.ค. 2564 15:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 15:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 10 วัตต์ 2 หลอด สั้น แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด ขั้วอี 27
1247น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-227พัดลมดูดอากาศห้องครัวชำรุด14 ธ.ค. 2564 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 15:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1248น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-223หลอดไฟห้องครัวชำรุด 1 หลอดสั้น และหลอดไฟกลางห้องโถงชำรุด 1 หลอดสั้น14 ธ.ค. 2564 14:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 15:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 10 วัตต์ 2 หลอด
1249น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-223หลอดไฟชำรุด 2 หลอดตะเกียบ14 ธ.ค. 2564 14:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 15:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 10 วัตต์ 2 หลอด สวิทช์/ 1 ตัว ฝาครอบ 1 ช่อง 1 ตัว
1250แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หลอดไฟขาด 8 หลอด ห้องน้ำหญิง ชั้น 3 ฝั่ง ศ.ว (หลอดตะเกียบ ) ชั้น 3 ห้อง 20- 309 14 ธ.ค. 2564 14:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 65 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1251แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หลอดไฟขาด 10 หลอดห้องน้ำหญิง ชั้น 2 ฝั่ง ศ.ว (หลอดตะเกียบ )14 ธ.ค. 2564 14:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 65 10:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1252นายวรากร คำชมภูห้องสมุด1.เปลี่ยน หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 20 หลอด 2.เปลี่ยนหลอดไฟดาวไลท์ led สาเหตุ****หลอดไฟขาด14 ธ.ค. 2564 12:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1253แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2รางหลอดไฟหลุดลงมา ห้องน้ำชาย ห้อง 2-31014 ธ.ค. 2564 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 65 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1254แม่บ้านอาคาร 77-304/2สวิทไฟชำรุดเปิด-ปิดไม่ใด้14 ธ.ค. 2564 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 12:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ สวิทช์ไฟ 3 ตัว ฝาครอบ 3 ช่อง 1 ตัว แบบเก่า
1255นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ไฟโรงจอดรถติดถนนหมาย 9หลอดไฟยาว ใช้งานไม่ได้ 6 หลอด13 ธ.ค. 2564 20:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 14:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1256นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 หลอดไฟ LED ทางเดินชั้น 1 หน้าห้องซักผ้า เสีย 3 หลอด และ หน้าห้องฟิตเนส เสีย 4 หลอด13 ธ.ค. 2564 20:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ธ.ค. 64 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน หลอด แอลอีดี 7 วัตต์ 7 หลอด
1257นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 หลอดไฟ LED ทางเดินชั้น 1 โรงแรม จากหน้าห้อง 3-103 ถึง หน้าห้อง 3-117 เสีย 5 หลอด13 ธ.ค. 2564 20:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ธ.ค. 64 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน หลอดแอลอีดี 7 วัตต์ 5 หลอด
1258นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 หลอดไฟ LED ทางเดินชั้น 1 โรงแรม จากหน้าห้อง 3-127 ถึง หน้าห้อง 3-141 เสีย 5 หลอด13 ธ.ค. 2564 20:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 12:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ แอลอีดี 7 วัตต์ 3 หลอด
1259นายวรากร คำชมภูห้องสมุด1.แอร์ห้องสมุดเสียจำนวน4เครื่อง13 ธ.ค. 2564 12:06 น.กำลังดำเนินการ
15 ส.ค. 65 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1260แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22หลอดไฟขาดหน้ามุก (หลอดตะเกียบ)13 ธ.ค. 2564 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 65 10:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1261แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14หลอดไฟทางเดินข้างห้อง ร.ป.ภ ขาด 8 หลอด (หลอดตะเกียบ )13 ธ.ค. 2564 09:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 65 10:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1262แม่บ้านฝ่าย อาคารฯประตู 2หลอดไฟขาด (หลอดยาว)13 ธ.ค. 2564 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 65 15:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
1263นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5เครื่องทำน้ำอุ่นชั้น3ชำรุด13 ธ.ค. 2564 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 65 13:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
1264นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่)มอเตอร์พัดลมเล้าไก่ไข่ ไม่ทำงาน 1ตัว รบกวนซ่อมให้ด่วนครับ 09 ธ.ค. 2564 16:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 65 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย/สมชาย
1265น.ส.ปานชีวัน ปอนพังงาฟาร์มพืช(โรงปุ๋ย)ไฟฟ้าส่องสว่างหลอดขาด สามารถซื้อหลอดมาเอง เพืยงบอกว่าให้ซื้อแบบไหนและอยากรบกวนมาเปลี่ยนให้ 09 ธ.ค. 2564 14:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 65 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย/
1266นางอรชุฎา แพนบุตรอาคาร9 ห้อง9-206หลอดไฟฟ้าบนเพดานไม่สามารถเปิดได้จำนวน 7 หลอด08 ธ.ค. 2564 16:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ธ.ค. 64 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 20 วัตต์ 10 หลอด
1267น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-301โทรทัศน์ไม่มีสัญญาณ 08 ธ.ค. 2564 15:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 64 14:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เป็นกับสัญญาณ ทีวี สราวุฒิ/พัน
1268น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ปั้มน้ำบนดาดฟ้าโซนหลังไม่ทำงาน08 ธ.ค. 2564 11:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 65 16:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
1269น.ส.วิชชุดา ใจเสรี1-402 อาคารบริหาร 1 ห้องโครงการ MBAเปลี่ยนหลอดไฟ LED จำนวน 6 หลอดค่ะ08 ธ.ค. 2564 10:45 น.รับเรื่อง
08 ธ.ค. 64 11:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1270น.ส.รดา กันแสนห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา อาคารเรียนรวม (อาคาร2)หลอดไฟฟ้าในห้องแลปขาด 08 ธ.ค. 2564 09:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 65 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย/สมชาย
1271แม่บ้านฝ่าย อาคารฯประตู 2สปอร์ไลท์เปิดแล้วไม่ติด ทางเข้า-ออก08 ธ.ค. 2564 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ธ.ค. 64 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, โฟโต้สวิทช์ 1 ตัว แอลอีดี 36 วัตต์ 1 หลอด ประดิษฐ์-สมชาย
1272แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20แอร์เสียห้อง เบอเกอรี่ชั้น 2 ฝั่ง ศ.ว08 ธ.ค. 2564 08:57 น.รับเรื่อง
08 ธ.ค. 64 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1273นายศรายุทธ วงค์กวานกลมอาคาร 22 ห้อง 102/1Hood ไฟไม่เข้า ติดต่อทาง บริษัทแล้ว จะให้ช่างไฟฟ้าที่ ม.ช่วยแก้ไข ตามคำแนะนำของช่างจากบริษัท07 ธ.ค. 2564 13:32 น.รับเรื่อง
08 ธ.ค. 64 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1274น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย2หลอดๆตะเกียบห้อง31407 ธ.ค. 2564 10:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 11:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอด 7 วัตต์แอลอีดี 2 หลอด ไพศาล/ฉัตรชัย
1275แม่บ้านอาคาร 7บรรไดโซนกลางระหวา่งชั้น1-2กล่องไฟฉุกเฉินมีเสียงดังผิดปกติ07 ธ.ค. 2564 10:00 น.รับเรื่อง
07 ธ.ค. 64 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1276นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติเครื่องสแกนอุณหภูมิไม่ทำงาน07 ธ.ค. 2564 08:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1277นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 2สปอร์ตไลท์เปิดไม่ออก07 ธ.ค. 2564 08:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ธ.ค. 64 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, โฟโต้สวิทช์ 1 ตัว แอลอีดี 36 วัตตื 1 หลอด ประดิษฐ์/สมชาย
1278นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5เครื่องทำน้ำอุ่นชำรุดเกือบทุกชั้นเวลาเครื่องทำงาน1นาทีไฟจะตัดเลยคะ06 ธ.ค. 2564 13:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 11:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เบรคเกอร์ 30 แอมป์ ไพศาล/ฉัตรชัย
1279น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ18 หอตาลห้าหลอดหน้ากระจกเสีย 2 หลอด(หลอดตะเกียบ) ห้อง211และห้อง41304 ธ.ค. 2564 18:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 11:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
1280นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (โรงผสมอาหารสัตว์)เปลี่ยนหลอดไฟที่ชำรุดอาคารผสมอาหารฟาร์มสัตว์ จำนวน8หลอด(หลอดยาว 36 วัตต์)03 ธ.ค. 2564 15:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 65 13:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1281แม่บ้านอาคาร 66-103หลอดไฟชํารุด1หลอดแบบยาว03 ธ.ค. 2564 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 65 14:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย หลอดแอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
1282แม่บ้านอาคาร 66-103 =6-102/1พัดลมติดเพดานชํารุด3ตัว03 ธ.ค. 2564 09:53 น.รับเรื่อง
03 ธ.ค. 64 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1283นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟทางเดินข้างหอ้ง222ชำรุด สั้น1หลอด03 ธ.ค. 2564 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
1284แม่บ้านอาคาร 7อ.7ชั้น2เบรกเกอร์ตัดไฟตลอดเวลา 03 ธ.ค. 2564 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 11:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1285แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หลอดไฟไม่ออก 5 หลอด ชั้น 2ห้องน้ำหญิง03 ธ.ค. 2564 09:07 น.รับเรื่อง
03 ธ.ค. 64 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1286แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ไฟรอบอาคารเปิดไม่ออก03 ธ.ค. 2564 08:56 น.รับเรื่อง
03 ธ.ค. 64 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1287นายบุยถิํง ชื่นชมไฟถนนหมายเลข 11 เสีย 1ต้นต้นที่ 4 นับมาจากทิศตะวันออก อยู่ด้านหน้าป้ายอาคาร 302 ธ.ค. 2564 18:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มี.ค. 65 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอด เมทัลฮาไลท์ 250 วัตต์ 1 หลอด อินิกเตอร์ 1 ตัว บัลลาสต์ 250 วัตต์ 1 ตัว ฟวส์กระปุก 10 แอมป์ 3 ตัว ไพศาล/สมชาย
1288นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ไฟโรงจอดรถหน้าโรงแรม ฝั่งทิศตะวันตก เสีย 2 หลอด (หลอดยาว)02 ธ.ค. 2564 18:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1289นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (โคเนื้อ)ซ่อมเครื่องชั่งน้ำหนักวัว (เบื้องต้นไฟไม่เข้าในตัวอ่านค่าเครื่งอชั่งน้ำหนัก)02 ธ.ค. 2564 15:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
1290น.ส.ประภาพรรณ์ แสงดาวอาคาร 8/2 แอร์ที่ อาคาร 8/2 ในห้อง Sensory มีแต่ลมออก ไม่มีความเย็นค่ะ 02 ธ.ค. 2564 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 10:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1291น.ส.อัญชัน ไตรธิเลนอาคาร 8/2 แอร์ที่ อาคาร 8/2 ในห้อง Sensory มีแต่ลมออก ไม่มีความเย็นค่ะ 02 ธ.ค. 2564 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 10:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1292นายชัชวาล เมธาพิสิทธิกุล7-112/8เปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซ้นหลอดยาว 1 หลอด02 ธ.ค. 2564 13:17 น.รับเรื่อง
02 ธ.ค. 64 14:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1293นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (คอกวัวนม)ซ่อมหลอดไฟคอกวัวนมที่ใช้ไม่ได้3หลอด และติดตั้งเพิ่มบริเวณซองรีดนม 1หลอด02 ธ.ค. 2564 12:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1294นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5เครื่องทำน้ำอุ่นชำรุด น้ำรั่วตรงอ่างล้างหน้า โถส้วมเวลากดน้ำน้ำไหลออกข้างหลังส้วม ห้อง302/1 อา่งล้างหน้าตันและน้ำรั่ว ห้อง320/1 ส้วมน้ำไหลออกด้านหลัง ห้อง314/1 สายฉีดชำระชำรุด หอ้ง102/102 ธ.ค. 2564 10:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1295น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ตลาดนัดโรงอาหารอาคาร 10ไฟตลาดนัดบริเวณเสาไฟเสียบแล้วไฟไม่ติดค่ะ สปอร์ทไลท์ก็เปิดไม่ติด 02 ธ.ค. 2564 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
1296น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3ระบบไฟฟ้าห้องลีลาวดี และห้องเก็บกุญแจโรงแรมชำรุด01 ธ.ค. 2564 14:36 น.รับเรื่อง
01 ธ.ค. 64 16:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1297นายสมชาย เบ้าทอง17-204หลอดไฟในห้องครัวไม่ติด01 ธ.ค. 2564 12:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 7 วัตต์ 2 หลอด
1298แม่บ้านอาคาร 66-106หลอตไฟแบบยาวชํารุด8หลอด01 ธ.ค. 2564 11:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย แอลอีดี 20 วัตต์ 8 หลอด
1299น.ส.เจนจิรา ทองแกมโรงเรือนโรคพืช ที่มีหลังคาทึบ ฟาร์มพืชตรงอุตุฯติดตั้งหลอดไฟภายในโรงเรือน (ชุดหลอดไฟมีให้ค่ะ)01 ธ.ค. 2564 10:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ทำเป็นบันทึกข้อความ
1300แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 6หลอดไฟขาดด้านฝั่งอาคาร 8/ 2 (หลอดยาว )01 ธ.ค. 2564 10:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1301แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9หลอดไฟขาด ด้านข้างห้องสมุด 24 ชั่วโมง (หลอดนิออนยาว)01 ธ.ค. 2564 10:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 65 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1302น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟขาด1หลอดห้อง4-112(สั้น)01 ธ.ค. 2564 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 9 วัตต์ 1 หลอด
1303น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มแอร์ที่โรงผลิตน้ำเสียค่ะ 30 พ.ย. 2564 14:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 65 09:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนใบพัดลม 1 ชุด
1304นายวัชร?วิทย์? มีหนองใหญ่ฟาร์ม?สัตว์?เครื่องชั่งวัวในฟาร์มสัตว์ชำรุด ไฟไม่ติด30 พ.ย. 2564 14:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1305น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4เครื่องทํานํ้าอุ่นไฟไม่ขึ้นห้อง4-102/130 พ.ย. 2564 13:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 11:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เบรคเกอร์ 30 แอมป์ 2 ตัว สราวุฒิ/พัน
1306น.ส.ปาริช่าติ บัวโรย3-318ไฟในห้องหลอดเล็กไม่ติดค่ะ30 พ.ย. 2564 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด
1307แม่บ้านอาคาร 77-114/1และ7-114/4หอ้งปฏิบัติการITหลอดไฟชำรุด5หลอด(หลอดยาว)29 พ.ย. 2564 13:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย แอลอีดี 20 วัตต์ 10 หลอด
1308แม่บ้านอาคาร 77-114ห้องทำงานอาจารย์IT(หอ้งรวม)หลอดไฟชำรุด5หลอด(หลอดยาว)29 พ.ย. 2564 12:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 64 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย แอลอีดี 20 วัตต์ 10 หลอด เทียบเท่า 36 วัตต์
1309แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-303 อ.21แอร์ห้องเรียนเสียค่ะ 29 พ.ย. 2564 09:50 น.รับเรื่อง
29 พ.ย. 64 14:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1310น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3ตรวจสอบเครื่องปั้มน้ำ ทั้ง 2 ฝั่ง29 พ.ย. 2564 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ธ.ค. 64 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย/ฉัตรชัย
1311น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้องเสีย1หลอดๆยาวห้อง40529 พ.ย. 2564 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1312น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้องเสีย1หลอดๆยาวห้อง10729 พ.ย. 2564 08:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1313น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟหน้าอ่างล้างหน้าเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง31329 พ.ย. 2564 08:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ธ.ค. 64 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด E27 ไพศาล/สมชาย
1314แม่บ้านอาคาร 6ทางเดินชั้น1อ6หลอไฟชําุรุด10หลอด26 พ.ย. 2564 14:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 64 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอด 7 วัตต์ 10 หลอด ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1315แม่บ้านอาคาร 66-103พัดลมติดเพดานชํารุด2ตัวหลอดไฟแบบยาว2หลอด26 พ.ย. 2564 14:23 น.รับเรื่อง
29 พ.ย. 64 14:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1316น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟทางเดินขาด4หลอดหน้าห้อง4-217หน้าห้อง4-301หน้าห้อง4-412หน้าห้อง4-415(สั้น)26 พ.ย. 2564 11:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ธ.ค. 64 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 9 วัตต์ 9 หลอด เทียบเท่า 18 วัตต์ ไพศาล/สมชาย/ฉัตรชัย
1317น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟรอบสอกอาคารหลังห้อง4-107.และหลังห้อง4-118.จํานวน2หลอด(ยาว)26 พ.ย. 2564 11:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ธ.ค. 64 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด เทียบเท่า 36 วัตต์ ไพศาล/สมชาย
1318แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานเกษตร 50 พรรษาไฟสปอร์ตไลท์ โรงสูบ B 2 เปิดไม่ออก26 พ.ย. 2564 09:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 65 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1319นายrutchanon pongtongแปลง B2 ตู้คอนโทรลไฟ B2 ไฟไม่ติด 25 พ.ย. 2564 09:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ธ.ค. 64 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1320นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (โคเนื้อ)ติดตั้งระบบไฟคอกวัวเนื้อ (ฟาร์มซื้ออุปกรณ์มารอเรียบร้อยแล้ว)24 พ.ย. 2564 11:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 65 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย/สมชาย/ประดิษฐ์
1321น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 หน้าห้อง 3-210-211สายไฟหลุดจากตัวล๊อก บริเวณทางเดิน หน้าห้อง3-210-211 23 พ.ย. 2564 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ธ.ค. 64 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1322แม่บ้านอาคาร 77-108โถงไทสกลหลอดไฟชำรุด16หลอด23 พ.ย. 2564 08:57 น.รับเรื่อง
23 พ.ย. 64 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1323แม่บ้านอาคาร 7หลังอาคาร7(ทางออกไปตึก6)หลอดไฟรอบอาคารชำรุด5หลอด23 พ.ย. 2564 08:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย/ฉัตรชัย/ประดิษฐ์
1324น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-134ติดตั้งโทรทัศน์ทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด22 พ.ย. 2564 16:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ธ.ค. 64 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1325แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21แอร์ไม่เย็น ห้อง 21-303 - 1 ตัว22 พ.ย. 2564 14:21 น.รับเรื่อง
22 พ.ย. 64 15:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แผงคอนโทรลเครื่องปรับอากาศ ขนาด 40900 บีทียู 1 ชุด สราวุฒิ/พัน
1326แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20แอร์ไม่เย้น ห้อง 20-203 - 1 ตัว22 พ.ย. 2564 14:20 น.รับเรื่อง
18 ม.ค. 66 15:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซ่อมรั่วที่แผงคอยล์ร้อน-เย็น -ขนาด 30000 บีทียู STAR-Aire สราวุฒิ/พัน
1327แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13แอร์ไม่เย็น ห้อง 13-202 - 1 ตัว22 พ.ย. 2564 14:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 65 15:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1328แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ อาคาร 9แอร์ไม่เย็นห้อง 9- 303 - 1 ตัว22 พ.ย. 2564 14:16 น.รับเรื่อง
25 พ.ย. 64 15:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1329แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ อาคาร 2แอร์ไม่เย็น ห้อง 2-202 - 1 ตัว ห้อง 2-205 - 1 ตัว22 พ.ย. 2564 14:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 16:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คอมเพรสเชอร์ ขนาด 36000 บีทียูชำรุดและแผงคอนโทรลชำรุด 1 ชุด แกนยางต่อพัดลมคอย์เย็น ชำรุด 1 ชุด Saijo-dinki ขนาด 36,000 บีทียู สราวุฒิ/พัน
1330น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องสันทนาการชั้น3ขาด1หลอด(ยาว)22 พ.ย. 2564 13:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 64 13:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี 20 วัตตื 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
1331น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟบรรไดทางขึ้นชั้น2ข้างห้อง4-212.ขาด.1หลอด(สั้น)22 พ.ย. 2564 13:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 64 13:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี 9 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
1332นายrutchanon pongtongตู้คอนโทรล b1 อุทยานเกษตร 50 พรรษาตู้คอนโทรล b1 ไฟตัด เวลาเปิดใช้งาน หรือขณะทำงาน 22 พ.ย. 2564 10:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 64 13:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
1333แม่บ้านอาคาร 77-210โคกศรีสุพรรณแอร์น้ำหยด22 พ.ย. 2564 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ย. 64 15:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สรารวุฒิ/พัน
1334แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9หลอดไฟขาด ห้อง 9-205 -10 หลอดห้อง 9-206 -2 หลอด ห้อง 9-207 - 8 หลอด (หลอดยาว ) ชั้น 222 พ.ย. 2564 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 64 14:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี 20 วัตต์ 11 หลอด สราวุฒิ/พัน
1335นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ8/1-108แอร์เครื่องกลางไม่เย็น ต้องเตรียมพร้อมการสอนแลปเปิดเทอม21 พ.ย. 2564 16:05 น.รับเรื่อง
22 พ.ย. 64 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1336แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20แอร์ไม่เย็น ห้อง 20-420 ฝั่ง ศ.ว19 พ.ย. 2564 11:23 น.รับเรื่อง
19 พ.ย. 64 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1337แม่บ้านอาคาร 8อ.8/2ห้องเบเกอรี่เปลี่ยนหลอดไฟยาว..2.หลอดค่ะ 19 พ.ย. 2564 08:16 น.ยกเลิกรายการ
19 พ.ย. 64 08:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้
1338แม่บ้านอาคาร 8อ.8/219 พ.ย. 2564 08:16 น.ยกเลิกรายการ
19 พ.ย. 64 08:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้
1339แม่บ้านอาคาร 8อ.8/2ห้องเบเกอรี่เปลี่ยนหลอดไฟยาว..2.หลอดค่ะ 19 พ.ย. 2564 08:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 64 13:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด ไพศาล/ฉัตรชัย
1340แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22หลอดไฟขาด ห้อง 22-307 หลอดยาว (ห้องน้ำหญิง )18 พ.ย. 2564 15:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ธ.ค. 64 11:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด เทียบเท่า 36 วัตต์ ไพศาล/สมชาย
1341แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ อาคาร 22แอร์เสีย ห้อง 22-301ห้อง 22-305 ห้อง ละ 1 ตัว ห้อง 22-306 1 ตัว18 พ.ย. 2564 15:33 น.รับเรื่อง
19 ม.ค. 65 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1342แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22หลอดไฟขาด ห้อง 22- 207 ห้อง น้ำหญิง ชั้น 218 พ.ย. 2564 15:31 น.รับเรื่อง
19 พ.ย. 64 08:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1343แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22แอร์เสีย ห้อง 22-109 ชั้น 118 พ.ย. 2564 15:30 น.รับเรื่อง
19 พ.ย. 64 08:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1344แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22หลอดไฟขาด ห้อง 22-102 22-107 ห้องละ 2 หลอด18 พ.ย. 2564 15:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ธ.ค. 64 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด ไพศาล/สมชาย
1345น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139แอร์ไม่เย็น18 พ.ย. 2564 11:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 65 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, จ้างเหมา
1346น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-115แอร์ไม่เย็น18 พ.ย. 2564 11:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 พ.ย. 64 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1347แม่บ้านอาคาร 8อ.8/2หลอดไฟห้องโถงใช้ได้แค่ ..8.หลอดค่ะ 18 พ.ย. 2564 10:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 64 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ประดิษฐ์/สมชาย หลอดมัลเทัลฮาไลน์ 10 หลอด บัลลาสต์ 10 ตัว อินิเตอร์ 10 ตัว
1348แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-311หลอดไฟเสีย2หลอดค่ะ (หลอดไฟยาวเล็ก) ห้องอาจารย์รวมชั้น3ค่ะ 18 พ.ย. 2564 08:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ม.ค. 65 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, บัลาสต์อิเลคทรอนิกส์ 2 ชุด หลอดแอลอีดี t8 หลอด 2 หลอด ประดิษฐ์/สมชาย
1349แม่บ้านอาคาร 8อ_8/2ในห้องเรียนค่ะเปิดแล้วแอร์ไม่ทำงานทั้งสองเครื่องเลยค่ะ 18 พ.ย. 2564 08:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 พ.ย. 64 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1350น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มแอร์ที่โรงผลิตน้ำชำรุดค่ะ17 พ.ย. 2564 16:02 น.รับเรื่อง
17 พ.ย. 64 16:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1351นายrutchanon pongtongตู้คอนโทรล b1 อุทยานเกษตร 50 พรรษาตู้คอนโทรล b1 ไฟตัด เวลาเปิดใช้งาน หรือขณะทำงาน17 พ.ย. 2564 14:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
1352แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่หลอดไฟขาด (หลอดนิออนยาว )17 พ.ย. 2564 09:13 น.รับเรื่อง
17 พ.ย. 64 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1353แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 7หลอดไฟขาด (หลอดนิออนยาว ) ด้านหลังฝั่งอาคร 617 พ.ย. 2564 09:11 น.รับเรื่อง
17 พ.ย. 64 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1354น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาฟาร์มสัตว์ คณะทอ.ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างในคอกวัว 16 พ.ย. 2564 13:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1355น.ส.นริฏา ฟักแก้ว3-327 อาคาร 31. ไฟห้องน้ำเสีย 2. เต้ารับหลวมทุกจุด 3. สาย lan หลวม15 พ.ย. 2564 15:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 64 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สวิทช์ไฟ 1 ตัว ฝาตรอบ 1ช่อง ฝาครอบ 3 ช่ิอง ปลั๊กกราวด์ 2 ตัว ปลั้๊กเดี่ยว 1 ตัว สราวุฒิ/พัน
1356น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422หลอดไฟขาดจำนวน 20 หลอด15 พ.ย. 2564 14:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 65 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1357น.ส.จิตรา ธรรมรักษาห้องน้ำหญิงชั้น 3 อาคารบริหารไฟฟ้าชำรุด15 พ.ย. 2564 10:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย ลูกเซอร์กิตทริป
1358น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4แอร์ไม่เย็น เปิดแอร์แล้วมีแต่ลมออกมาไม่เย็นรบกวนมาดูให้ด่วนนะคะเพราะต้นไม้ต้องเปิดแอร์ให้ต้นไม้ค่ะ15 พ.ย. 2564 09:24 น.รับเรื่อง
15 พ.ย. 64 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1359น.ส.กนกพร ศรีโคตรหอพักบุคลากร อาคาร 17 ห้อง 102ไฟห้องน้ำเสีย จำนวน 1 หลอด เปิดไม่ติด11 พ.ย. 2564 11:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 65 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื้อวัสดุ
1360น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ไฟส่องสว่างทางเดิน ริมน้ำ ไม่สามารถใช้งานได้ตลอดเส้นทาง10 พ.ย. 2564 14:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 15:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย เชื่อมต่อสายใหม่
1361แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14แอร์มีเสีบงดังห้อง ฟิตเน็ต10 พ.ย. 2564 11:31 น.รับเรื่อง
11 พ.ย. 64 08:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1362แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่โคมไฟส่องสว่างไม่ออก 1 หลอด ต้นข้างบ้านหัวหน้าอุนชา10 พ.ย. 2564 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 พ.ย. 64 13:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดฟิวส์ไฟถนน 1 ชุด ประดิษฐ์/สมชาย
1363น.ส.ไอยลดา แก้วดีอาคาร 1 ชั้น 2 ห้องคลังเปิดไฟไม่ได้ค่ะ 10 พ.ย. 2564 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 20 วัตต์ 3 หลอด
1364นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 หลอดไฟทางเดินข้างห้องครัวหลอด LED เสีย 3 หลอด09 พ.ย. 2564 21:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 13:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน หลอดไฟชุปเปอร์ลักษ์ 40 วัตต์ 3 หลอด
1365นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ทางเดินชั้น 1หน้าห้องฟิตเนสหลอด LED เสีย 3 หลอด09 พ.ย. 2564 21:25 น.รับเรื่อง
11 พ.ย. 64 08:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1366นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ล๊อบบี๊โรงแรม หลอด LED เสีย 4 หลอด09 พ.ย. 2564 21:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 13:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ//พัน หลอดชุปเปอร์ลักษ์ 40 วัตต์ 4 หลอด
1367นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 หลอดไฟทางเดินชั้น 2 ตรงบันไดทางขึ้น เสีย (ฝั่งทิศตะวันออก หลอดสั้น 1หลอด )09 พ.ย. 2564 21:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน หลอดแอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด
1368น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-106แอร์ไม่เย็น 09 พ.ย. 2564 15:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 65 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, จ้างเหมาเร่งด่วน
1369นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สายดึงพัดลมขาด ปิดไม่ได้ ห้อง31009 พ.ย. 2564 11:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ย. 64 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนพัดลมตัวใหม่ 1 ตัว ไพศาล/สมชาย
1370น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17ไฟที่จอดรถฝั่งหอหญิงตาลฟ้าชำรุด09 พ.ย. 2564 10:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 พ.ย. 64 13:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฟิวส์กระปุ๊ก 10 แอมป์ 20 ตัว ประดิษฐ์/สมชาย
1371นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (โคเนื้อ-โคนม)เดินสายไฟใหม่ปั๊มน้ำสำหรับรดแปลงหญ้า พร้อมตรวจเชคระบบ ให้สามารถทำงานได้08 พ.ย. 2564 16:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 65 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย/สมชาย/ประดิษฐ์
1372น.ส.รดา กันแสนห้องแลป อาคารเรียนรวมพัดลมพัง 08 พ.ย. 2564 16:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ย. 64 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1373น.ส.รดา กันแสนห้องแลป อาคารเรียนรวมไฟขาด 08 พ.ย. 2564 16:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ย. 64 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ่แอลอีดี 10 วัตตื 3 หลอด แอลอีดี 20 วัตต์ 3 หลอด สมชาย/ไพศาล
1374นายธวัชชัย สัพโส7-112หลอดไฟสปอร์ตไลท์เปิดไม่ติด น่าจะขาด จำนวน 4 หลอด 08 พ.ย. 2564 11:30 น.รับเรื่อง
08 พ.ย. 64 14:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1375นายจำนงค์ วงค์คำพระถนนคู่อุทยาน 50 พรรษาหลอดไฟขาด 15 หลอด08 พ.ย. 2564 11:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ย. 64 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี 20 วัตต์ 10 หลอด กระปุกฟิวส์ 5 ชุด ลูกฟิวส์ 10 ตัว ประดิษฐ์/ฉัตรชัย/สมชาย
1376นายธวัชชัย สัพโส7-112 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา (ห้องUniversal Testing Machine ROOM)หลอดไฟกระพริบ เปลี่ยนหลอดไฟนีออน 1 หลอด 08 พ.ย. 2564 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1377นายทรงวุฒิ แพนบุตร9-202 ห้องระพี สาคริกแอร์ห้องประชุมใหญ่ ไม่เย็น08 พ.ย. 2564 09:31 น.กำลังดำเนินการ
09 พ.ย. 64 15:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดคอนโทรลเสียและคอมเพรสเชอร์ขนาด 120000 บีทียู ยอกค์
1378น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18หลอดไฟกลางห้องเสีย(หลอดยาว) ห้อง 11808 พ.ย. 2564 07:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ย. 64 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดรางไฟ 36 วัตต์ 1 ชุด หลอดแอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/ฉัตรชัย/สมชาย
1379นายธวัชชัย สัพโส7-112/5หลอดไฟขาด 5 หลอด 04 พ.ย. 2564 13:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 13:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1380นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แจ้งซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่นไฟไม่เข้าเครื่องน้ำไม่ร้อนชั้น 1 & 204 พ.ย. 2564 11:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ย. 64 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย เปลี่ยนเบรคเกอร์ 30 แอมป์ 3 ตัว
1381แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20สวิทย์ไฟเสียเปิดแล้วไม่ออก ชั้น 1 ฝั่ง ส..ศ04 พ.ย. 2564 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 64 14:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนสวิทช์ท 3 ตัว หน้ากาก 3 ช่อง 1 อัน ไพศาล/สมชาย/ฉัตรชัย
1382แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ไฟทางเดินเปิดแล้วไม่ออก ชั้น 104 พ.ย. 2564 08:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 พ.ย. 64 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
1383แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20แอร์เปิดไม่ได้ ห้อง เบเกอรี่04 พ.ย. 2564 08:33 น.รับเรื่อง
04 พ.ย. 64 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1384นายrutchanon pongtongอาคารอำนวยการอุทยานเกษตร 50 พรรษาไฟตก ไฟมาไม่ครบ 3 เฟส 03 พ.ย. 2564 13:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 64 10:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฟิวส์แรงสูงตกเฟส B แจ้งการไฟฟ้าเข้าตรวสอบ และแก้ไขครับ
1385นายปัญญา ไพจันทร์1-109 อาคารบริหารหลอดไฟกระพริบ ติดๆดับๆ 2 หลอด ครับ03 พ.ย. 2564 10:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 64 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย/สมชาย
1386น.ส.พิมลรัตน์ ไชยธงยศ้อาคาร 9 ห้อง 9-103แอร์ไม่เย็น เติมน้ำยาแอร์ ทั้ง 4 ตัว03 พ.ย. 2564 10:22 น.รับเรื่อง
03 พ.ย. 64 12:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1387น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18พัดลมห้อง118ซ๊อต03 พ.ย. 2564 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ย. 64 15:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1388น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17หลอดไฟทางขึ้นบันไดชั้น ชั้น 4 ชำรุด 1 หลอดยาว02 พ.ย. 2564 16:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ย. 64 15:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1389น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ออฟฟิตหน่วยที่พักอาศัยหลอดไฟชำรุด 2 หลอดตะเกียบ 02 พ.ย. 2564 16:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 64 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน หลอดไฟซุปเปอร์ลักษ์ 2 หลอด
1390แม่บ้านอาคาร 77-320ห้องธุรการคณะศว.แอร์ใช้งานไม่ใด้02 พ.ย. 2564 15:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 64 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1391นายศรายุทธ วงค์กวานกลมอาคาร 22 ห้อง 102/1Hood ดูดควัน ไฟไม่เข้า ทำให้เปิกทำงานไม่ได้02 พ.ย. 2564 14:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 64 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, บล็อกลอย 2 อัน หน้ากาก 3 ช่อง 2 อัน ไพศาล/พัน
1392น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้องเสีย1หลอดๆยาวห้อง11802 พ.ย. 2564 13:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 64 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย/สมชาย
1393นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 2 ชั้น 1แอร์ห้อง2 -111 เสียทั้ง 2 ตัว ตัวที่ 1 เปิดไม่ติด ตัวที่ 2 ไม่เย็นมีแค่ลมร้อนออกมา02 พ.ย. 2564 11:50 น.รับเรื่อง
02 พ.ย. 64 12:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1394นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟชำรุดห้อง208/1ยาว1หลอด พัดลมห้องฉันทนากาลชั้น2ชำรุด(โคจร)02 พ.ย. 2564 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ย. 64 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย แอลอีดียาว T8 20 วัตต์ 1 หลอด
1395นายrutchanon pongtongแปลง b1 อุทยานเกษตร 50 พรรษาตู้คอนโทรนไฟชำรุด02 พ.ย. 2564 09:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ย. 64 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย ชุดแม็กเนติก+โอเวอร์โหลด มิตซู 22 แอมป์ 2 ชุด
1396น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-307หลอดไฟในห้องชำรุด 1 หลอดตะเกียบ01 พ.ย. 2564 13:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ย. 64 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน หลอดไฟซุปเปอร์ลักษ์ 40 วัตต์ 1 หลอด
1397น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องอาบน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง10101 พ.ย. 2564 13:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ย. 64 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน หลอดซุปเปอร์ลักษ์ 40 วัตต์ 1 หลอด
1398น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ สายไฟสปอตไลท์ ส่องสว่าง ข้างอาคารวิจัยและพัฒนา ขาด29 ต.ค. 2564 13:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 64 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
1399แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2แอร์ไม่เย็น ห้อง บัณฑิตศึกษา29 ต.ค. 2564 13:23 น.รับเรื่อง
03 พ.ย. 64 15:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คอมเพรสเซอร์ลงกราวด์ไม่สามารถซ่อมแซมได้ เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ใหม่
1400แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20แอร์ไม่เย็น ห้อง 20-42029 ต.ค. 2564 13:20 น.รับเรื่อง
29 ต.ค. 64 14:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1401น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139แอร์ไม่เย็น29 ต.ค. 2564 10:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 64 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1402นายพรศักดิ์ ขวากุพันธ์7-114หลอดไฟเพดานห้องเรียน และห้องพักบุคลากร ขาด(ไม่สว่าง) จำนวน จำนวน 10 หลอด ดังนี้ ห้อง 7-114/4-1 จำนวน 1 หลอด ห้องพักอาจารย์รวม 5 หลอด ห้อง 7-114/1 จำนวน 3 หลอด และห้องพักเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 หลอด29 ต.ค. 2564 09:02 น.รับเรื่อง
29 ต.ค. 64 14:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1403น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟโรงรถขาดทั้ง2ฝั่งจํานวน5หลอด(ยาว)28 ต.ค. 2564 16:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 64 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
1404แม่บ้านอาคาร 77-220/1หลอดไฟชำรุด1หลอด28 ต.ค. 2564 15:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ย. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 2 หลอด สราวุฒิ/พัน
1405แม่บ้านฝ่าย อาคารฯทางเดินชั้น2 อ21หลอดไฟทางเดินเสีย 1หลอด ค่ะ 28 ต.ค. 2564 14:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 64 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย/สมชาย
1406น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องรีดผ้าขาดห้อง4-112จํานวน2หลอด(ยาว)28 ต.ค. 2564 11:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 64 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
1407แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20แอร์ไม่เย็น ชั้น 4 ศ.ว ห้อง 20-41827 ต.ค. 2564 14:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 64 14:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1408นายจำนงค์ วงค์คำพระศูนย์ รปภ. อ.14หลอดไฟขาดจำนวน 5 หลอด27 ต.ค. 2564 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 64 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
1409น.ส.ทิติยา ยางธิสาร7-320 ห้องธุรการคณะศว.แอร์ไม่ทำงาน อาการคือดับไปเฉยๆแบบไม่รู้สาเหตุ26 ต.ค. 2564 15:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 64 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1410นายจำนงค์ วงค์คำพระถนนหมายเลข 2 แยกหอพักชายถึงแยกอาคาร 6หลอดไฟขาดจำนวน 11หลอด26 ต.ค. 2564 13:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 64 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1411น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องนํ้าห้อง4-115/1ไม่ออกทั้งห้อง26 ต.ค. 2564 11:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 64 08:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
1412น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟหน้าอ่างล้างหน้าเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง31325 ต.ค. 2564 11:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 65 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1413แม่บ้านอาคาร 8อ_8/2อ.8/ แจ้งช่อมที่ครอบปักไฟห้องโถงค่ะ 25 ต.ค. 2564 10:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ย. 64 15:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1414แม่บ้านอาคาร 8อ_8/225 ต.ค. 2564 10:40 น.ยกเลิกรายการ
25 ต.ค. 64 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1415แม่บ้านอาคาร 8อ_8/225 ต.ค. 2564 10:40 น.ยกเลิกรายการ
25 ต.ค. 64 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1416น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน7-421น้ำแอร์รั่ว เครื่องเดิม อาการเหมือนเดิมที่เคยแจ้งก่อนหน้านี้ค่ะ25 ต.ค. 2564 10:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 65 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1417น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้อง412เสีย1หลอดๆยาว25 ต.ค. 2564 08:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ต.ค. 64 11:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
1418นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ ไฟถนนภายในฟาร์มไม่ติดสักหลอด กลางคืนมืดมาก 21 ต.ค. 2564 11:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 64 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1419นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (โคเนื้อ+หน้าทางเข้าฟาร์ม)ติดไฟไล่ยุงคอกวัวเนื้อและติดตั้งปลั๊กตัวเมียเพิ่มที่โรงพ่นยาฆ่าเชื้อหน้าทางเข้าฟาร์ม (อุปกรณ์ซื้อมาให้แล้ว)21 ต.ค. 2564 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ต.ค. 64 11:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ฉัตรชัย
1420แม่บ้านอาคาร 77-210โคกศรีสุพรรณแอร์ไม่เย็น20 ต.ค. 2564 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ต.ค. 64 16:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เเม๊กเนติกเสีย 1 ตัว สราวุฒิ/พัน
1421น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16แอร์ห้องประชุมใหญ่เปิดไม่ได้20 ต.ค. 2564 08:19 น.รับเรื่อง
20 ต.ค. 64 10:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1422น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16แอร์มีน้ำหยดห้อง16-11020 ต.ค. 2564 08:19 น.รับเรื่อง
20 ต.ค. 64 10:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1423น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16หลอดไฟห้องน้ำชายและหญิงชั้นล่างเสียอย่างละ1หลอด20 ต.ค. 2564 08:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 64 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย
1424อาจารย์ลัดดาพร กุลแก้วอาคาร 7 ห้องวาริชภูมิไฟเพดานห้อง ยังไม่ปกติค่ะ เมื่อวานก็ยังไฟตกและดับ วันนี้ไม่ทำงานเลยค่ะ รอประมาณ 15 นาทีแล้ว 20 ต.ค. 2564 08:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 64 08:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 20วัตต์ 2 หลอด
1425น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4เครื่องทํานํ้าอุ่นไม่อุ่นห้อง4-108/1.4-102/1.4-220/119 ต.ค. 2564 15:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ต.ค. 64 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
1426น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟขาด2หลอดห้อง4-208/1(สั้น)19 ต.ค. 2564 11:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ต.ค. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
1427แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_209หลอดไฟห้องพักอาจารย์ขาด.1.หลอดๆยาวคะชั้น2คะ18 ต.ค. 2564 16:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 65 15:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1428น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-307หลอดไฟในห้องชำรุด 2 หลอดตะเกียบ18 ต.ค. 2564 15:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ต.ค. 64 15:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดชุปเปอร์ลักษ์ 40 วัตต์ 1 หลอด สราวุฒิ/พัน
1429น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-205หลอดไฟในห้องครัวชำรุด 1 หลอดสั้น18 ต.ค. 2564 15:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ต.ค. 64 15:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 9 วัตต์ 1 หลอด สราวุฒิ/พัน
1430น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-325หลอดไฟในห้องชำรุด 1 หลอดตะเกียบ18 ต.ค. 2564 15:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ต.ค. 64 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดชุปลักษ์ 40 วัตต์ 1 หลอด สราวุฒิ/พัน
1431แม่บ้านอาคาร 8อ.8/2ห้องโถงที่ครอบปักไฟชำรุด18 ต.ค. 2564 13:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 64 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, บล๊อกลอย 2 อัน หน้ากาก 3 ช่อง 2 อัน ไพศาล/ฉัตรชัย
1432แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2แอร์เสียห้องห้องบัณฑิตศึกษา ชั้น 118 ต.ค. 2564 13:32 น.รับเรื่อง
18 ต.ค. 64 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1433แม่บ้านฝ่าย อาคารฯหอวิทยาเขตมอเตอร์ปั้มน้ำไม่ทำงาน หอวิทยาเขตฯ กับอ่างสกลนคร18 ต.ค. 2564 13:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ต.ค. 64 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1434นายนายจิรวัฒน์ อรรถเศรษฐห้องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม อ.8/1แอร์เสีย ใช้งานไม่ได้18 ต.ค. 2564 13:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ต.ค. 64 15:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มอเตอร์พัดลมคอยร้อน 1 ตัว คาปา 5 ไมโคร 1 ตัว รูมแอร์ 1 ชุด สราวุฒิ/พัน
1435อาจารย์ลัดดาพร กุลแก้วอาคาร 7 ห้องวาริชภูมิหลอดไฟบนเพดานไม่ทำงาน 2 หลอด บริเวณโต๊ะทำงานค่ะ 18 ต.ค. 2564 11:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ต.ค. 64 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี 20 วัตต์ 8 หลอด สราวุฒิ/พัน
1436แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14แอร์ไม่เย็น 2 ตัว เครื่อง ที่ 3 และเครื่อง ที่ 4 ห้องประชุมวิโรจน์18 ต.ค. 2564 10:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ส.ค. 65 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซ่อมแล้วเสร๊จ ร้านสกลนครแสงอุปกรณ์
1437แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15โคมไฟชำรุด 1 อัน 18 ต.ค. 2564 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ต.ค. 64 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
1438แม่บ้านฝ่าย อาคารฯโรงสุบน้ำ F 1 เสาไม้หักล้มทำให้สายไฟจากโรงสูบน้ำ ย่อนลงพื้น18 ต.ค. 2564 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 65 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ/ไพศาล/สมชาย
1439น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4สายไฟทางออกหอขาด15 ต.ค. 2564 15:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ต.ค. 64 10:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
1440น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟทางเดินชั้น1เสีย2หลอดๆยาว14 ต.ค. 2564 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 64 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
1441น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง21914 ต.ค. 2564 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 65 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1442นายชัยวัฒน์ ศิระวัฒนานนท์7-409/1 อาคาร 7หลอดไฟไม่ติด 6 หลอด12 ต.ค. 2564 16:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ต.ค. 64 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี 20 วัตต์ 4 หลอด สราวุฒิ/พัน
1443นายจำนงค์ วงค์คำพระถนนไปสถานีอาหารสัตว์ไฟถนนเปิดไม่ออก พร้อมกับไฟส่องเครื่องบิน12 ต.ค. 2564 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ย. 65 15:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1444น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-108ตู้เย็นชำรุด11 ต.ค. 2564 14:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ต.ค. 64 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1445นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 หลอดไฟขาด11 ต.ค. 2564 11:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ต.ค. 64 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 3 หลอด สราวุฒิ/พัน
1446นายทรงวุฒิ แพนบุตร9-105 ห้องหน่วยโสตฯแอร์ไม่เย็น เปิดไว้แล้วอุณหภูมิ ไม่ลดลง อยู่ที่ 30 ไม่ลดลง11 ต.ค. 2564 10:18 น.รับเรื่อง
11 ต.ค. 64 10:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1447น.ส.กรกนก หาญมนตรีหอพักหญิงตาลฟ้าไฟโรงจอดรถโซนที่ 1 ดับทั้งโซน ซึ่งจะเกิดอันตรายต่อนิสิต08 ต.ค. 2564 20:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ประดิษฐ์
1448นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 14พัดลมเพดานในห้องศูนย์รปภ.ชำรุด08 ต.ค. 2564 13:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 64 14:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ฉัตรชัย
1449นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 14โทรศัพท์ศูย์รปภ.ใช้การไม่ได้08 ต.ค. 2564 13:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, บริษัทเชื่อมต่อเบอร์เสร็จเรียบร้อย 11/10/2564 09.45 น. TOT
1450น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ปั้มน้ำสูบน้ำเข้าห้องน้ำ ฝั่น รปภ. ไม่ทำงาน08 ต.ค. 2564 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ต.ค. 64 13:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1451แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หลอดไฟขาด 2 หลอด ห้องน้ำชาย ชั้น 1 ห้องน้ำหญิง ขาด 2 หลอด ห้องน้ำคนพิการ ขาด 1 หลอด ฝั่ง ส.ว07 ต.ค. 2564 08:58 น.รับเรื่อง
12 ต.ค. 64 12:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1452นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แจ้งลูกลอยเครื่องปั๊มน้ำฝั่งอาคาร3 เวลาเครื่องทำงานมีเสียงดังมาก07 ต.ค. 2564 07:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1453แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-315 อาคาร21 ชั้น3หลอดไฟตะเกียบห้องน้ำหญิงเสีย1หลอดค่ะ 06 ต.ค. 2564 19:16 น.รับเรื่อง
07 ต.ค. 64 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1454นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟหน้าอ่างล้างหน้าชำรุดห้อง 302/1สั้น1หลอด06 ต.ค. 2564 07:51 น.รับเรื่อง
12 ต.ค. 64 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1455น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านก๋วยเตี๋ยว ครัวเจ้บุ๋มมิเตอร์ไฟร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้บุ๋ม บริเวณศูนย์อาหารตรงข้าม อ.3 หลุดออกจากช่อง กลัวเป็นอัตรายค่ะ 05 ต.ค. 2564 14:00 น.กำลังดำเนินการ
06 ต.ค. 64 14:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แจ้งทางสิทธิประโยชน์ทำบันทึกแจ้งซ่อมฝ้าเพพดาน
1456แม่บ้านอาคาร 77-212สว่างแดนดินแอร์ไม่เย็น05 ต.ค. 2564 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ต.ค. 64 14:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1457น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก อ.17เครื่องปรับอากาศมีปัญหา 2 เครื่อง และมีเสียงดังมาก และตัดไปเอง05 ต.ค. 2564 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ต.ค. 64 15:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกเซอร์กิต1 ลูก สราวุฒิ/พัน
1458นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แหลอดไฟทางเดินชั้น1ชำรุดหน้าหอ้ง108 สั้น1หลอด05 ต.ค. 2564 09:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ต.ค. 64 14:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี 18 วัตต์ 1 หลอด ประดิษฐ์/สมชาย
1459น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ปั้มสูบน้ำรดหญ้า สวนหย่อม ไม่ทำงาน04 ต.ค. 2564 16:27 น.รับเรื่อง
05 ต.ค. 64 14:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1460น.ส.อัมพร ศรีคราม17-415ไฟฟ้าขาด 3 หลอด ได้แก่ ไฟฟ้าห้องครัว 1 หลอด ไฟฟ้าห้องรับแขก 1 หลอด ไฟฟ้าระเบียง 1 หลอด04 ต.ค. 2564 04:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 65 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1461น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ3-324เปลี่ยนหลอดไฟหลอดยาวกลางห้อง เนื่องจากหลอดไฟเสื่อมสภาพแล้ว01 ต.ค. 2564 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 64 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุมิ/พัน
1462น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ปั้มน้ำ สูบน้ำเข้าห้องน้ำด้านหลัง จุด รปภ. ไม่ทำงาน01 ต.ค. 2564 08:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ต.ค. 64 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1463น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ปั้มน้ำสูบเข้าห้องน้ำ ห้องนิทรรศการ ไม่ทำงาน 30 ก.ย. 2564 16:34 น.รับเรื่อง
04 ต.ค. 64 11:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หัวสูบทองเหลืองชำรุด
1464น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. อาคาร 17เครื่องปรับอากาศมีปัญหา เปิดไม่ถึง 5 นาทีก็ตัดไปเอง 2 ตัว30 ก.ย. 2564 11:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ต.ค. 64 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1465นายวุฒิชัย วงศ์ณะรัตน์22-202/1แอร์มีน้ำหยดลงมาเป็นพักๆ 29 ก.ย. 2564 09:14 น.รับเรื่อง
29 ก.ย. 64 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1466น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝาครอบปลั๊กไฟไม่มีห้องสันทนาการชั้น2สาม จุด28 ก.ย. 2564 13:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ต.ค. 64 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย
1467น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10ปลั๊กไฟบริเวณโรงอาหาร ที่ร้านค้าตลาดนัดใช้ต่อไฟ ไฟไม่เข้าค่ะ รบกวนช่างไฟดูให้หน่อยนะคะ 28 ก.ย. 2564 10:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ย. 64 10:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อารีย์
1468น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ปั้มน้ำสูบน้ำเข้าห้องน้ำฝั่ง รปภ. ไม่ทำงาน28 ก.ย. 2564 10:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ย. 64 08:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาบ
1469นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 2หลอดไฟขาด1หลอด(สั้น)28 ก.ย. 2564 08:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ต.ค. 64 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1470นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟทางออกหอพักชำรุดยาว1หลอด27 ก.ย. 2564 14:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ย. 64 15:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย แอลอีดี 36 วัตต์ 1 หลอด
1471นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5เคื่รองทำน้ำอุ่นชำรุดห้อง321/1 314/127 ก.ย. 2564 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ต.ค. 64 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1472น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟบรรไดขาดทางขึ้นชั้น4ข้างห้อง4-423(สั้น)จํานวน1หลอด27 ก.ย. 2564 14:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ต.ค. 64 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1473แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่แอร์ไม่เย็นห้องประชุม27 ก.ย. 2564 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ย. 64 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนคาปาวิเตอร์ขนาด 30 ไมโคร พัน
1474แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20สายไฟชำรุด ห้องโถงชั้น 2 ฝั่ง ส.ว27 ก.ย. 2564 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ต.ค. 64 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1475น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องนํ้าขาด1หลอด(ยาว)ห้อง4-102/127 ก.ย. 2564 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ย. 64 15:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ/สมชาย แอลอีดี 36 วัตต์ 1 หลอด
1476น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-141แอร์ภายในห้องชำรุด(ไม่เย็น)23 ก.ย. 2564 16:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ย. 64 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน เติมนำ้ยาแอร์ใหม่
1477นายจำนงค์ วงค์คำพระถนนรอบฟาร์มพืชหลอดไฟไม่ออก23 ก.ย. 2564 13:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ย. 64 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย โคมไฟ 36 วัตต์ 1 ชุด หลอดแอลอีดี 36 วัตต์ 10 หลอด
1478น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง10623 ก.ย. 2564 13:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 65 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1479น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5 ห้องสัทนาการชั้น 2และชั้น 3แจ้งเปลี่ยนกรอบปลั๊กไฟที่ชำรุดใหม่และเปลี่ยนเป็นปลั๊ก 3 ตา จำนวน 6 จุด(ห้องสัทนาการชั้น2-3ชั้นละ 3 จุด) 23 ก.ย. 2564 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ย. 64 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย ปลั๊กกรารวด์ 2 ชุด ฝาครอบ 3 ช่อง 2 ชุด ฝาครอบ 1 ช่อง 1 ชุด
1480น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟขาดห้อง4-415/1ห้อง4-302/1ห้อง4-315/1(สั้น)22 ก.ย. 2564 15:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ย. 64 10:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย หลอดแอลอีดี 2 หลอด 9 วัตต์
1481น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟขาดยาว2หลอดสั้น2หลอดห้อง4-214/122 ก.ย. 2564 15:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ย. 64 10:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 2 หลอด 20 วัตต์ แอลอีดี 2 หลอด 9 วัตต์
1482น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟขาดยาว2หลอดสั้น2หลอดห้อง4-214/122 ก.ย. 2564 15:23 น.ยกเลิกรายการ
23 ก.ย. 64 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1483น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟขาด2หลอดห้อง4-202/1(ยาว)และห้อง4-220/1.จํานวน1หลอด(ยาว)22 ก.ย. 2564 15:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ย. 64 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย หลอดแอลอีดี 2 หลอด 20 วัตต์
1484น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องนํ้าขาด2หลอดห้อง4-208/1(สั้น)22 ก.ย. 2564 15:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ย. 64 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 2 หลอด 9 วัตต์
1485น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องนํ้าขาด2หลอด.สั้น1.ยาว1.ห้อง308/122 ก.ย. 2564 15:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ย. 64 10:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย หลอดแอลอีดี 1 หลอด 20 วัตต์ หลอดแอลอีดี 1 หลอด 9 วัตต์
1486นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ปลั้กไฟห้องครัวชำรุดหอ้ง202 22 ก.ย. 2564 13:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ย. 64 13:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย ปลั๊กเดี่ยว 1 อัน ฝาครอบ 1 ช่อง
1487อาจารย์กานดา ล้อแก้วมณีห้อง 3-335/1ไม่สามารถเชื่อมสัญญาณโทรทัศน์ภายในห้องได้ค่ะ22 ก.ย. 2564 11:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ย. 64 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1488น.ส.นันธิยา พรมโคตร3-341หลอดไฟเสีย 2 หลอด หลอดนีออนสั้น 1 หลอด (กระพริบ) หลอดตะเกียบหน้าห้องน้ำ 1 หลอด (เปิดไม่ติด)22 ก.ย. 2564 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 64 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1489แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19หลอดไฟขาด 3 หลอด ห้อง 19-12422 ก.ย. 2564 09:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 14:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แัตรชัย แอลอีดี 7 วัตต์ 3 หลอด
1490น.ส.อัมพร ศรีคราม17-415หลอดไฟฟ้า ขาด 3 หลอด คือ ไฟห้องครัว 1 หลอด ไฟห้องนั่งเล่น 1 หลอด เเละไฟระเบียง 1 หลอด22 ก.ย. 2564 08:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 65 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฉัตรชัย/ประดิษฐ์ เปลี่ยนหลอดแอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด หลอดแอลอีดี 20 วัตต์ 3 หลอด
1491นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร 3 ชั้น 1หน้าห้องสำนักงานหลอดไฟชำรุด 1 หลอด หลอดนีออนสั้น21 ก.ย. 2564 23:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ย. 64 10:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 1 หลอด 9 วัตต์
1492นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร 3 ชั้น 1ฝั่งสำนักงานหลอดไฟฟ้า ไฟไม่ออก 3 หลอด หลอดตะเกียบ21 ก.ย. 2564 22:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 64 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1493นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้งหลอดไฟทางเข้าหอ1หลอดยาวชำรุด21 ก.ย. 2564 19:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ย. 64 15:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย แอลอีดี 36 วัตต์ 1 หลอด
1494น.ส.บุษกร ครจำนงค์7-309/1แอร์ในห้องมีเสียงพัดลมดังมากเป็นบางครั้งในลักษณะดังๆหยุดๆ (สามารถให้แม่บ้านเปิดห้องได้เลยหากไม่มีคนอยู่)21 ก.ย. 2564 16:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ย. 64 10:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1495น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำรวมชั้น1เสีย2หลอดๆตะเกียบ21 ก.ย. 2564 14:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1496น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟทางเดินชั้น1ขาด2หลอด(สั้น)หน้าห้อง4-118และห้อง4-12021 ก.ย. 2564 12:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 64 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1497นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (โคเนื้อ-โคนม)เปิดปั๊มน้ำไม่ได้ และต้องการเดินไฟไปยังคอกสัตว์ทดลองที่อยู่ติดกัน เพราะทุกวันนี้พ่วงสายไฟไป อันตรายมาก 21 ก.ย. 2564 11:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 65 13:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ประดิษฐ์
1498นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้องปทุมมาหลอดไฟชำรุด 4 หลอดตะเกียบ21 ก.ย. 2564 11:07 น.รับเรื่อง
22 ก.ย. 64 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1499นายจำนงค์ วงค์คำพระโรงสูบB2 แปลงอ้อยไฟสปอตไลท์ออกช้า เวลา 5ทุ่ม21 ก.ย. 2564 09:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ย. 64 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย
1500น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-335/1ระบบโทรทัศน์ภายในห้องชำรุด21 ก.ย. 2564 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 64 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1501นายจำนงค์ วงค์คำพระโรงอาหาร2เปิดสวิทย์แล้วไฟไม่ออก21 ก.ย. 2564 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ย. 64 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1502แม่บ้านอาคาร 77304/1สวิทเปิด-ปิดไฟฟ้าชำรุด๒ตัว21 ก.ย. 2564 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ย. 64 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สวิทช์ไฟ 3 ตัว ฝาครอบ 3 ช่อง 1 ตัว สราวุฒิ/พัน
1503น.ส.ชูวงศ์ กลิ่นเลขา3-230น้ำจากเครื่องระบายความร้อนแอร์รั่วซึมลงผนังห้องชั้นล่าง จึงขอความอนุเคราะห์ช่างซ่อมแอร์ต่อท่อระบายน้ำจากเครื่องระบายความร้อน โดยทางเจ้าของห้องพักจะเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ท่อระบายน้ำไว้ให้21 ก.ย. 2564 07:34 น.รับเรื่อง
22 ก.ย. 64 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1504น.ส.สุภัคนรี สัตตะโส17-206หลอดไฟ LED หลอดกลมในห้องนอนเสีย 1 หลอด และในห้องครัวพอปิดทิ้งไว้สักพักจะกระพริบ 1 หลอดค่ะ20 ก.ย. 2564 15:45 น.รับเรื่อง
20 ก.ย. 64 16:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1505น.ส.ธัญญลักษ์ มังทะห้องเย็นเก็บเมล็ดพันธุ์ ฟาร์มพืชแอร์เสีย ห้องเย็นเก็บเมล็ดพันธุ์ ฟาร์มพืช 20 ก.ย. 2564 14:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 64 08:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ยุทธพล/พัน รีเซ็ทเครื่องใหม่
1506แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21แอร์เสียห้อง 21-411 ชั้น 420 ก.ย. 2564 14:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ย. 64 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1507น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ไฟฟ้า ปั้มน้ำใหญ่สูบน้ำเข้าห้องน้ำ ด้านหลังนิทรรศการ ไม่ทำงาน20 ก.ย. 2564 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไฑศาล/ประดิษฐ์
1508แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หลอดไฟหน้ากระจกขาด 3 หลอดห้องน้ำหญิง ชั้น 2 ห้อง 21- 21417 ก.ย. 2564 11:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ต.ค. 64 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดโคมไฟ 18 วัตต์ 3 ชุด ประดิษฐ์/สมชาย
1509แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21แอร์ไม่เย็นห้อง 21- 303 ชั้น 317 ก.ย. 2564 11:38 น.กำลังดำเนินการ
29 ก.ย. 64 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นเสีย สราวุฒิ/พัน
1510นางเนตรนภา บาคำห้องธุรการคณะศว.7320/1รบกวนพ่วงโทรศัพท์เบอร์ 042725039 จากห้องกลางของธุรการ มาอีกเครื่องที่ห้อง 7320/1 ค่ะ16 ก.ย. 2564 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1511น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟอ่างล้างหน้าขาด1หลอด(สั้น)ห้อง4-120/116 ก.ย. 2564 10:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ย. 64 11:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย หลอดแอลอีดี 1 หลอด สั้น
1512นายชาติสยาม ผลวิลัยอาคาร 8/2 ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณโถงอาคารชำรุด16 ก.ย. 2564 10:00 น.รับเรื่อง
16 ก.ย. 64 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1513นายภาคภูมิ ตันเตชสาธิต21-410แอร์ดับโดยไม่ทราบสาเหตุ และไม่สามารถเปิดได้อีกเลย16 ก.ย. 2564 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แก้ระบบไฟฟ้าใหม่ สราวุฒิ/พัน
1514นายจำนงค์ วงค์คำพระลานจอดรถอาคาร 20 ฝั่งสาสุขฯไฟเปิดไม่ออก16 ก.ย. 2564 08:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไศาล/สมชาย
1515น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง7-421 อาคาร7 ชั้น4ย้ายเต้าเสียบไฟ15 ก.ย. 2564 16:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 65 14:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1516น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง7-421 อาคาร7 ชั้น4แอร์รั่วแอร์มีน้ำหยดลงมา15 ก.ย. 2564 16:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 65 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1517น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16มีน้ำหยดจากแอร์ห้องยา15 ก.ย. 2564 15:28 น.รับเรื่อง
16 ก.ย. 64 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1518น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องรีดผ้าระบบไฟในห้องชำรุด ปลั๊กไฟใช้ไม่ได้ไฟตกบ่อย (แต่หลอดไฟใช้ได้ปกติ) อยากให้ช่างตรวจสอบด้วยคะ15 ก.ย. 2564 14:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 10:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1519แม่บ้านอาคาร 77-411/1หลอดไฟชำรุด4หลอด15 ก.ย. 2564 13:41 น.รับเรื่อง
15 ก.ย. 64 14:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1520แม่บ้านอาคาร 77-210(โคกศรีฯ)หลอดไฟชำรุด1หลอด15 ก.ย. 2564 13:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ต.ค. 64 14:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
1521น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง 7-423 อาคาร7 ชั้น4แอร์ไม่เย็น15 ก.ย. 2564 12:30 น.รับเรื่อง
15 ก.ย. 64 15:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1522แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13หลอดไฟห้องพักอาจารย์ต่างประเทศขาด.2.หลอดๆยาวคะ15 ก.ย. 2564 09:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 65 10:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย หลอดแอลอีดียาว 20 วัตต์ 2 หลอด
1523นายจีระศักดิ์ ฆ้องเดช7-422ติดตั้งปลักไฟ 2 จุด ซื้ออุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้ว15 ก.ย. 2564 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 64 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1524น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้า ห้อง314หลอดไฟห้องอาบน้ำเสีย1หลอด (หลอดตะเกียบ)15 ก.ย. 2564 05:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 64 14:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอด 7 วัตตฺ์ แอลอีดี 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
1525นายrutchanon pongtong1-307ปลั๊กไฟ เต้ารับเสีย ไม่มีไฟเข้า ตรงจุดต่อไฟเข้ากล่อง switch internet 14 ก.ย. 2564 14:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1526น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีอ สถานพยาบาล อ.16 ห้อง อุบัติเหตุฉุกเฉินหลอดไฟเสีย 1 หลอด ค่ะ14 ก.ย. 2564 12:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ย. 64 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดียาว 1 หลอด
1527นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5พัดลมห้อง303ชำรุด14 ก.ย. 2564 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ย. 64 15:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย
1528นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องเฟื่องฟ้าชั้น4อาคาร1หลอดไฟไม่ติด 14 ก.ย. 2564 10:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ต.ค. 64 14:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ/สมชาย
1529แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3แอร์ห้องเรียน9-302,9-303 ไม่เย็น14 ก.ย. 2564 10:06 น.ยกเลิกรายการ
06 ก.ย. 65 13:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1530น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องทีวีชั้น1เสีย1หลอดๆยาว13 ก.ย. 2564 14:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ย. 64 15:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย หลอดแอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
1531น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟหน้าตู้เสื้อผ้าสีย1หลอดๆสั้นห้อง41313 ก.ย. 2564 14:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ย. 64 15:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย หลอดแอลอีดี 9 วัตต์ 1 หลอด
1532แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13ปลั๊กไฟห้องครัวชำรุด13 ก.ย. 2564 13:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 65 10:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย ปลั๊กกราวด์ 1 ชุด
1533แม่บ้านฝ่าย อาคารฯประตู 2หลอดไฟเปิดแล้วไม่ติด (หลอดนิออน )13 ก.ย. 2564 13:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ย. 64 15:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ประดิษฐ์ หลอดแอลอีดี 9 วัตต์ 2 หลอด
1534นายจำนงค์ วงค์คำพระถนนวปรอ.366ขอตั้งเวลาใหม่ปกติออกเวลา18.45น.เปลี่ยนเป็นเวลา18.15น.ตั้งแต่ประตู1-แยกหอพุทธ11 ก.ย. 2564 16:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ย. 64 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ประดิษฐ์ ตั้งเวลาใหม่
1535นายจำนงค์ วงค์คำพระฝ่ายอาคารสถานที่ไฟโรงจอรถไถเปิแล้วไม่ออก11 ก.ย. 2564 16:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ย. 64 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ประดิษฐ์
1536นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่) ปั้มน้ำใช้งานไม่ได้ (ซ่อมด่วน ไก่จะลงวันที่ 16 ส.ค 64 นี้) 09 ก.ย. 2564 15:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ย. 64 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศ่าล ไพศาล/สมชาย
1537นายกมล ฟองอ่อน9-103ไม่เย็น? 09 ก.ย. 2564 14:24 น.กำลังดำเนินการ
09 ก.ย. 64 16:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1538น.ส.สิรินาฏ เนติศรีอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร (อาคาร 8/2)รบกวนเปลี่ยนหลอดไฟฟลูเรสเซนส์แบบยาวในห้องกายภาพค่ะ ขอบคุณค่ะ 08 ก.ย. 2564 14:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ย. 64 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 2 ตัว
1539น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ออฟฟิตหน่วยที่พักอาศัยหลอดไฟชำรุด 2 หลอด (หลอดตะเกียบ)08 ก.ย. 2564 13:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ย. 65 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1540น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟตรงบันไดชั้น1เสีย1หลอดๆยาว07 ก.ย. 2564 13:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ย. 64 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
1541น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง10607 ก.ย. 2564 13:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 65 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1542น.ส.จารุณี ฤทธิดีห้องสมุดตู้แอร์ตรงโถงอ่านหนังสือในห้องสมุด เปิดแอร์ 2 ชั่วโมง มีน้ำไหลนองออกมาจากตัวแอร์07 ก.ย. 2564 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 16:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1543น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ออฟฟิตหน่วยที่พักอาศัยหลอดไฟชำรุด 1 หลอดสั้น07 ก.ย. 2564 09:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แอลอีดี 9 วัตต์ 1 หลอด
1544นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (คอกวัว)เครื่องชั่งน้ำหนักวัวเสีย ใช้งานไม่ได้07 ก.ย. 2564 09:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ประดิษฐ์
1545นายจำนงค์ วงค์คำพระถนนคู่ขนานฟาร์มสัตว์หลอดไฟขาด 3 หลอด หลอดไฟไม่ตรงกับแนวถนน07 ก.ย. 2564 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 65 13:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ประดิษฐ์
1546นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู1สายอากาศวิทยุติดต่อสื่สารชำรุด07 ก.ย. 2564 09:07 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 64 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1547แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานเกษตร 50 พรรษาโรงสูบน้ำ B 2 ไฟสปอร์ตไลท์ไม่ติด07 ก.ย. 2564 08:59 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 64 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1548น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน3-237/1ไฟตก สับคัทเอ้าขึ้นแล้วแต่ก็ยังไม่มาค่ะ07 ก.ย. 2564 08:17 น.ยกเลิกรายการ
08 ก.ย. 64 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้
1549น.ส.ประภาพรรณ์ แสงดาว3-237/1ไฟตก สับคัทเอ้าขึ้นแล้วแต่ก็ยังไม่มาค่ะ07 ก.ย. 2564 08:17 น.ยกเลิกรายการ
08 ก.ย. 64 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้
1550น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน2-237/1ไฟตก และสับคัทเอ้าขึ้นแล้วแต่ก็ยังไม่มาค่ะ07 ก.ย. 2564 08:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
1551น.ส.ประภาพรรณ์ แสงดาว2-237/1ไฟตก และสับคัทเอ้าขึ้นแล้วแต่ก็ยังไม่มาค่ะ07 ก.ย. 2564 08:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
1552น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18หลอดไฟระเบียงทางเดินชัน้4โซนทิศเหนือเสีย1หลอด(หลอดสั้น)โซนทิศใต้เสีย3หลอดมีชั้น2ชั่น3ชั้น407 ก.ย. 2564 08:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 16:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี 9 วัตต์ 7 หลอด ไพศาล/สมชาย
1553น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18หลอดไฟทางเดินหน้าห้อง 410-417-411เสีย(หลอดสั้น)07 ก.ย. 2564 08:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 16:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี 9 วัตต์ 4 หลอด ไพศาล/สมชาย
1554น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18หลอดไฟทางเดินหน้าห้อง215-219-220-07 ก.ย. 2564 07:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 16:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี 9 วัตต์ 4 หลอด ไพศาล/สมชาย
1555น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำชายชั้น1เสีย1หลอดๆตะเกียบ06 ก.ย. 2564 14:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ย. 64 15:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1556น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องทีวีชั้น1เสีย1หลอดๆยาว06 ก.ย. 2564 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ย. 64 15:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1557น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-213หลอดไฟชำรุด 1 หลอดสั้น06 ก.ย. 2564 13:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ย. 64 08:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน หลอดแอลอีดี 9 วัตต์ 1 หลอด
1558นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟโรงจักรยานชำรุดยาว3หลอด โรงรถจักรยานยนต์ยาว2หลอด06 ก.ย. 2564 11:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด 5 หลอด ไพศาล/สมชาย
1559นายจำนงค์ วงค์คำพระอนุสรณ์เครื่องบินไฟสปรอตไลท์เปิดไม่ออก06 ก.ย. 2564 08:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/ประดิษฐ์ สปอทไลน์ 1 หลอด
1560นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติเครื่องวัดไข้ชำรุด06 ก.ย. 2564 08:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ย. 64 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ยุทธพล
1561แม่บ้านอาคาร 6อ 6-104 -6-103พัดลม2ตัวหลอดไฟ2หลอด03 ก.ย. 2564 11:00 น.รับเรื่อง
03 ก.ย. 64 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1562แม่บ้านอาคาร 8อ.8/2หลอดไฟห้องโถงเปิดไม่ออก-9-หลอดแสงสว่างไม่พอในห้องโถง02 ก.ย. 2564 13:46 น.รับเรื่อง
02 ก.ย. 64 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1563นายจำนงค์ วงค์คำพระหน้าอาคาร 12 สนามกีฬาไฟถนนขาด 2 หลอด02 ก.ย. 2564 11:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ย. 65 15:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1564แม่บ้านอาคาร 8-อ-8/2ห้องเบเกอรี่หลอดไฟยาวชำรุดหนึ่งหลอด01 ก.ย. 2564 15:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล เปลี่ยนหลอด 20 วัตต์ 1 หลอด
1565แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ลิฟท์มีเสียงดัง01 ก.ย. 2564 15:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 64 16:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แจ้งช่างเข้าดำเนินการแล้วครับแบตเตอรี่ เสื่อม
1566นางบุญวาสนา ฉิมศรีตามหลอดไฟห้องป ทุมมาขาด 4 หลอดตสวย01 ก.ย. 2564 14:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ย. 64 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอด แอลอีดี 4 หลอด ไพศาล/สมชาย
1567แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13แอร์ห้องเรียน.208/1_204ไม่เย็นคะ01 ก.ย. 2564 11:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ย. 64 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, 204 ดำเนินการเสร็จแล้ว พัน/สราวุฒิ
1568แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13หลอดไฟห้องพักอาจารย์ต่างประเทศขาด1.หลอดๆยาวคะ01 ก.ย. 2564 11:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ย. 64 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย หลอดแอลอีดี 1 หลอด
1569น.ส.วรรณภา ภักดี17-205หลอดไฟในห้องนอนเปิดไม่ได้ 1 ดวง01 ก.ย. 2564 10:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 64 15:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดเเอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
1570น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-215 ห้องครอบครัว อาคารชุดพัก 2ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยน "หลอดไฟในห้องพัก 1 หลอด สีขาวนะคะ" หลอดไฟชำรุด ขอบคุณค่ะ 01 ก.ย. 2564 10:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 64 15:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี 7 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
1571นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้งหลอดไฟชำรุดห้อง121/1หลอดยาว1หลอด 31 ส.ค. 2564 19:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 64 15:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
1572นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?31 ส.ค. 2564 19:13 น.ยกเลิกรายการ
01 ก.ย. 64 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1573น.ส.ขนิษฐา กิจปัญจทรัพย์3-229หลอดไฟห้องน้ำเสียค่ะ ซื้อหลอดมาเปลี่ยนใหม่แล้ว ไฟติดได้ 30 นาที แล้วก็ไม่ติดอีกเลยค่ะ31 ส.ค. 2564 16:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 65 13:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1574นายจำนงค์ วงค์คำพระโป๊ะอ่างสกลนครหลอดไฟ LED เสีย 1ชุด31 ส.ค. 2564 13:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 65 13:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สืบราคาจัดชื้อ/จ้าง OSRAM OPTORONIC OT 50/120-277/700 P5 50 วัตต์
1575น.ส.ธัญญลักษ์ มังทะห้อง 21-320ปลั๊กไฟชำรุด ค่ะ 30 ส.ค. 2564 15:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 16:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1576แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21สวิทไฟชำรุดห้อง 21-320 (ห้องพักอาจารย์ ) 30 ส.ค. 2564 14:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 16:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1577แม่บ้านฝ่าย อาคารฯแปลงนาข้าว ท. อ อ่างอุดรต้นยูคาที่ทำเสาไฟ ไปแปลงนาข้าว ล้ม 1 ต้น30 ส.ค. 2564 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ส.ค. 64 10:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย
1578แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคารอุทยานเกษตร 50 พรรษาระบบไฟสปอร์ตไลท์ โรงสูบน้ำ ฺB 2 ออโต้ไม่ทำงาน30 ส.ค. 2564 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ส.ค. 64 13:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย อีนิกเตอร์ 1 ตัว บัลลาสต์ 250 วัตต์ 1 ตัว หลอด 250 วัตต์ 1 หลอด
1579น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-105เครื่องทำน้ำอุ่นชำรุด30 ส.ค. 2564 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ส.ค. 64 14:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
1580แม่บ้านอาคาร 77-101/3หลอดไฟชำรุด2หลอดสั้น27 ส.ค. 2564 15:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ส.ค. 64 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
1581แม่บ้านอาคาร 77-103/3หลอดไฟหน้ากระจกชำรุด2หลอดยาว27 ส.ค. 2564 15:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สืบราคาจัดซื้อ/จ้าง ไพศาล หลอด 20 วัตต์ 2 หลอด
1582แม่บ้านอาคาร 77-102/3หลอดไฟชำรุด1หลอดสั้น27 ส.ค. 2564 15:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1583อาจารย์นภาพร พ่วงพรพิทักษ์3-218 พัดลมดูดอากาศ ห้องครัว ชำรุด และ ไม่แนบกับ ผนัง ทำให้มีสัตว์เลื้อยคลาน เข้ามาได้26 ส.ค. 2564 11:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1584อาจารย์นภาพร พ่วงพรพิทักษ์3-218แจ้งเปลี่ยน หลอดไฟตะเกียบ จำนวน 2 จุด 1) โคมไฟ กลม .. บริเวณตู้เย็น 2) โคมไฟ กลม .. บริเวณ หน้าต่างติดกำแพง 26 ส.ค. 2564 11:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 11:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สืบราคาซื้อ/จ้าง เปลี่ยน 7 วัตต์ 2 หลอด ไพศาล/สมชาย
1585น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟทางเดินขาดหน้าห้อง4-206จํานวน1หลอด (สั้น)26 ส.ค. 2564 10:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ส.ค. 64 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ไพศาล
1586น.ส.วิภาดา ผลเจริญห้อง 103/2 แอร์เสีย26 ส.ค. 2564 09:53 น.กำลังดำเนินการ
30 ส.ค. 64 13:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รอเคลมอะไหล่ จากบริษัท สตาร์ทแอร์ อาคาร 22-103/2
1587น.ส.วิภาดา ผลเจริญอาคาร 22 ห้อง 107ปลั๊กเสียบตู้เก็บตัวอย่างน้ำไฟไม่เข้า 26 ส.ค. 2564 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ส.ค. 64 10:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อารีย์ เปลี่ยนลูกเซอร์กิต32A 1 ตัว
1588แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคารอุทยานเกษตร 50 พรรษาไฟสปอร์ตไลท์ส่องสว่างโรงสูบน้ำ B1 B2 ไม่ออก26 ส.ค. 2564 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมชาย/ประดิษฐ หลอด 250 วัตต์ 1 หลอด อินิกเตอร์ 1 ตัว
1589นายrutchanon pongtongอาคารอำนวยการอุทยานเกษตร 50 พรรษาแอร์ห้องประชุมเปิดไม่ติด 26 ส.ค. 2564 08:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 64 12:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พัน/สราวุฒิ เปลี่ยนคาปาซิเตอร์ 60 ไมโคร ถ่าน AAA 2 ก้อน
1590น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3ต่อท่อน้ำทิ้งแอร์ห้อง 230และห้อง23525 ส.ค. 2564 11:23 น.ยกเลิกรายการ
30 ส.ค. 64 10:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เป็นแอร์ส่วนคัว
1591นายปัญญา ไพจันทร์1-109 อาคารบริหารหลอดไฟขาด ติดๆดับๆ ครับ25 ส.ค. 2564 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 64 11:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดไฟLED 20 วัตต์ 2 หลอด อารีย์
1592นายจำนงค์ วงค์คำพระหลังประตู6ไฟถนนขาด1หลอด24 ส.ค. 2564 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 64 13:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, บัลลาต์ 250 วัตต์ หลอด 250 วัตต์ อีนิกเตอร์ 1 ตัว ประดิษฐ์/สมชาย
1593อาจารย์ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ17-404เช็คระบบไฟที่ต่อไปยังเครื่องซักผ้า เพราะไฟฟ้าไม่เข้าเครื่อง24 ส.ค. 2564 08:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 64 13:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
1594แม่บ้านฝ่าย อาคารฯประตู 1ไฟสปอร์ตไลท์ฝั่งขาเข้าเปิดไม่ออก23 ส.ค. 2564 13:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ส.ค. 64 14:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สปอตไลท์ 400 วัตต์ 1 ชุด ประดิษฐ์
1595น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-208เปลี่ยนเครื่องทำน้ำอุ่นใหม่23 ส.ค. 2564 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
1596นายจีระศักดิ์ ฆ้องเดชฟาร์มสัตว์หลอดไฟให้แสงสว่างขาด...ไม่มีแสงอยากให้มาเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ครับ20 ส.ค. 2564 14:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 65 13:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สืบราคาซื้อ/จ้าง
1597น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-208แอร์ชำรุด20 ส.ค. 2564 13:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 64 15:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน 1 ตัว คาปาซิเตอร์ 5 ไมโคร 1 ตัว สราวุฒิ/พัน
1598นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 ชั้น 4 ห้อง 402ปลั๊กไฟฟ้าใช้การไม่ได้ 2 จุด ที่เหลือบางครั้งใช้การได้ บางครั้งใช้การไม่ได้20 ส.ค. 2564 11:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ส.ค. 64 14:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
1599นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 ชั้น 4 ห้อง 403แอร์เสีย 1 เครื่อง (ใช้การไม่ได้ตั้งแต่เข้ามาอยู่ที่อาคาร 20)20 ส.ค. 2564 11:01 น.กำลังดำเนินการ
24 ส.ค. 64 14:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เครื่องที่ 2 ระบบนำ้ยารัว สราวุฒิ/พัน
1600นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 ชั้น 4 ห้อง 401 แอร์เสีย 2 เครื่อง เครื่องที่ 1 เปิดแล้วคอมเพรสเชอร์มีเสียงดัง มีแต่ลมออกแต่ไม่เย็น เครื่องที่ 2 เปิดแล้วมีแต่ลมออกไม่มีความเย็น20 ส.ค. 2564 11:00 น.กำลังดำเนินการ
24 ส.ค. 64 14:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เครื่องที่ 1 ซ้ายมือ ขึ้น P6 กระพริบ Low -High Presure มีปัญหา เครื่องที่ 2 ซ้ายมือ ระบบนำ้ยาขาด สราวุฒิ/พัน
1601นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 ชั้น 2 ห้อง 20 - 203แอร์มีน้ำหยดขณะเปิดใช้งาน (ตัวที่เสีย คือ ตัวที่ 2 อยู่ลึกใกล้ผนังด้านหลัง ฝั่งประตูทางเข้าประตูเล็ก)20 ส.ค. 2564 10:57 น.กำลังดำเนินการ
24 ส.ค. 64 14:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เครื่องที่ 1 ขวามือ ขึ้น P6 กระพริบ Low-High Presure มีปัญหา สราวุฒิ/พัน
1602น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ไฟห้อง118ดับทั้งห้อง20 ส.ค. 2564 10:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ส.ค. 64 14:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มิเตอร์ชุดรุด 1 ตัว ไพศาล
1603น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หลอดไฟห้องนํ้าขาด1หลอด(ยาว)ห้อง4-102/119 ส.ค. 2564 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ ไพศาล
1604แม่บ้านฝ่าย อาคารฯประตู 1ไฟฟ้าส่องสว่างทางเข้าและบนหลังคาป้อมประตุ 1 เปิดไม่ออก19 ส.ค. 2564 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนโคมไฟ 1 ชุด ประดิษฐ์
1605น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.18 หอตาลฟ้าห้อง412หลอดไฟในห้องเสีย1หลอด (หลอดยาว) 18 ส.ค. 2564 20:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ ไพศาล/สมชาย
1606นางนัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์17-209 กรุณามาซ่อมในวัน อังคาร เช้า หรือ พุธเช้าค่ะหลอดไฟหลังห้อง(หลอดสั้น) ไม่ติด จำนวน 2 หลอด และหลอดไฟห้องครัว (หลอดตะกียบ) 1 อัน ไม่ติด 18 ส.ค. 2564 19:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 64 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ
1607น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง40618 ส.ค. 2564 15:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื้อวัสดุไฟฟ้า ไศาล/สมชาย
1608นางนิลเนตร ชาเบาะ9-206หลอดไฟดับ จำนวน 5 หลอด18 ส.ค. 2564 15:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 65 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1609น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3ห้องรีดผ้าปลั๊กไฟในห้องชำรุด18 ส.ค. 2564 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เปลัีกกราวด์ 2 ตัว
1610น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16 ห้อง 16-101แอร์ไม่เย็นและมีกลิ่น ขึ้นเตือน error18 ส.ค. 2564 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 64 14:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนรีโมท สราวุฒิ/พัน
1611น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องรีดผ้าชั้น1เสีย1หลอดยาว18 ส.ค. 2564 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ ไพศาล/สมชาย
1612น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องทีวีชั้น2เสีย3หลอดๆยาว18 ส.ค. 2564 08:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ ไพศาล/สมชาย
1613แม่บ้านอาคาร 77-317/5แอร์น้ำหยด18 ส.ค. 2564 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1614นายจำนงค์ วงค์คำพระรอบอาคาร 13เบรกเกอร์ไฟเปิดแล้วซ๊อต-ตีกลับ18 ส.ค. 2564 08:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย
1615นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5เบเกอร์ไฟเคื่รองทำน้ำอุ่นเสียห้อง208/118 ส.ค. 2564 07:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 10:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
1616นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ8/1-104แอร์ตัวติดจอโปรเจคเตอร์ไม่เย็น17 ส.ค. 2564 21:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 10:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน ปรับระดับแอร์ใหม่ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
1617นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ8/1-108คอล์ยร้อนแอร์เสียงดัง มีอันตราย17 ส.ค. 2564 21:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน เปลี่ยนใบพัดลมคอยล์ร้อน 1 ใบ มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน 1 ตัว
1618น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้าหลอดไฟทางเดินหน้าห้อง414เสีย (ไฟกระพริบ) หลอดสั้น1หลอด17 ส.ค. 2564 20:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ส.ค. 64 14:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล หลอดแอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด
1619น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์หน้าโรงอาหารอาคาร 10หลอดไฟหน้าโรงอาหารอาคาร 10 เปิดไม่ออกหลายตัวค่ะ 17 ส.ค. 2564 16:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนชุดโคมสปอทไลต์ 250 วัตต์ 1 ชุด ประดิษฐ์/สมชาย
1620น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านอาหารป้าอ๊อด ร้านค้าแจ้งว่า รบกวนให้ช่างไปมาเก็บสายไฟให้หน่อยค่ะ เนื่องจากสายระโยงระยาง 17 ส.ค. 2564 16:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รอดำเนินการปิดฝา
1621น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้องเสีย1หลอดๆยาวห้อง30317 ส.ค. 2564 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ ไพศาล/สมชาย
1622แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคารอุทยานเกษตรไฟสปอร์ตไลท์โรงสูบ เปิดแล้วไม่ออก (โรงสูบ B 2 )17 ส.ค. 2564 09:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 64 13:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย
1623แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13ไฟส่องสว่างรอบอาคาร ฝั่งอาคาร10 เปิดแล้วไม่ออก17 ส.ค. 2564 08:56 น.กำลังดำเนินการ
19 ส.ค. 64 13:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ
1624แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20แอร์มีน้ำหยดห้อง 20/30217 ส.ค. 2564 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1625แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคารฟาร์มพืชหลอดไฟขาด 3 หลอดไฟถนนรอบฟาร์มพืช16 ส.ค. 2564 14:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ย. 64 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ
1626แม่บ้านฝ่าย อาคารฯประตู 6หลอดไฟขาด 6 หลอด (หลอดนิออนยาว )16 ส.ค. 2564 14:22 น.กำลังดำเนินการ
19 ส.ค. 64 13:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ
1627น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้องแลบโรคพืช อาคารฟาร์มพืชแอร์ไม่เย็นเปิดแอร์แล้วมีแต่ลมร้อนออกมา16 ส.ค. 2564 13:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 64 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนแม๊กเนติก 1 ตัว สราวุฒิ/พัน
1628นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5แอร์ห้อง102ไม่เย็นมีแต่พัดลม16 ส.ค. 2564 10:02 น.กำลังดำเนินการ
19 ส.ค. 64 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดรูม ออเร้นเสีย
1629นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5เครื่องทำน้ำอุ่นชำรุดไฟไม่เข้าเครื่องเลยห้อง 115/1 214/1 202/1 208/1 320/1 314/116 ส.ค. 2564 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 64 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
1630น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร 17หลอดไฟทางเข้าหน้าอาคารเสีย4หลอด (หลอดตะเกียบ) 14 ส.ค. 2564 21:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ หลอดแอลอีดี 7 วัตต์ 4 หลอด
1631น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้าห้อง303 หลอดไฟในห้องเสีย1หลอด (หลอดยาว)14 ส.ค. 2564 21:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 64 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อารีย์
1632น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-330หลอดไฟห้องครัวชำรุด 1 หลอดสั้น,โครมไฟหัวเตียงชำรุด 1 หลอดตะเกียบและฝาครอบพัดลมห้องครัวชำรุด13 ส.ค. 2564 16:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 64 11:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด สราวุฒิ/พัน
1633นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟทางเดินหน้าห้อง312 ชำรุดสั้น1หลอด13 ส.ค. 2564 11:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 64 10:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดสั้นแอลอีดี 10 วัตต์ 1 หลอด ไพศาล
1634น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้องเสีย1หลอดๆยาวห้อง11811 ส.ค. 2564 14:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สืบราคาซื้อของ ไพศาล/สมชาย
1635น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง20211 ส.ค. 2564 11:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สืบราคาซื้อของ ไพศาล/ประดิษฐ์
1636แม่บ้านอาคาร 8อ.8/2แอร์ห้องผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เปิดแล้วไม่เย็นเลย10 ส.ค. 2564 14:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ส.ค. 64 08:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1637น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟหน้าอ่างล้างหน้าเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง30410 ส.ค. 2564 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ส.ค. 64 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย หลอดแอลอีดี 1 หลอด สืบราคาซื้อของ
1638น.ส.ขวัญกมล ทวายตาคำอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ.7) ห้อง 7-322แอร์ ตัวที่ 2 และ 3 ในห้องเรียนปฏิบัติการไม่เย็น10 ส.ค. 2564 13:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 65 16:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คอมเพรสเชอร์เสีย แคเรีย 48000 บีท๊ยู 380 โวล์ท R-22 สราวุฒิ/พัน
1639น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง30510 ส.ค. 2564 10:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ส.ค. 64 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เหลอดแอลอีดี 1 หลอด ไพศาล/สมชาย สืบราคาซื้อของ
1640น.ส.วิชชุดา ใจเสรี1-402 อาคารบริหาร 1 ห้องโครงการ MBAหลอดไป LED ขาดเพิ่มเติมอีก 4 หลอด ค่ะ 10 ส.ค. 2564 09:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สืบราคาซื้อของ ไพศาล แอลอีดี 7 วัตต์ 8 หลอด
1641นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องผอ.สำนักงานวิทยาเขตฯ1-316ชั้น3แอร์ไม่เย็นอยากให้ล้างเครื่องแอร์เลขาแจ้งมาค่ะ10 ส.ค. 2564 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 65 13:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1642แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12ไฟสนามตะกร้อเปิดแล้วไม่ออก หน้าหอพักชายอาคาร 410 ส.ค. 2564 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 65 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สืบราคาซื้อของ
1643น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ปั้มสูบน้ำเข้าอาคารวิจัยและพัฒนา ไม่ทำงาน09 ส.ค. 2564 16:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 64 16:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
1644น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องออกกำลังกายหลอดไฟห้องออกกำลังกายชำรุด 6 หลอดตะเกียบ09 ส.ค. 2564 15:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 11:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สืบราคาซื้อของ เปลี่ยนหลอด 7 วัตต์ 6 หลอด สมชาย/ไพศาล
1645แม่บ้านอาคาร 77-221แอร์ไม่เย็น09 ส.ค. 2564 15:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ส.ค. 64 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1646นายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล19-124แอร์มีน้ำไหลออกมาจำนวนมาก09 ส.ค. 2564 13:49 น.กำลังดำเนินการ
10 ส.ค. 64 14:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุสือราคา
1647น.ส.จารุณี สุเทวี7-220/1แอร์เสียและได้รับการซ่อมสัปดาห์ที่แล้ว แต่วันนี้แอร์ไม่เย็น มีลมออกมาอย่างเดียว09 ส.ค. 2564 10:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 65 16:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตั้งเรื่องสืบราคาครับอยู่ที่พัสดุ
1648น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-127ปลั๊กไฟซ๊อต09 ส.ค. 2564 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ส.ค. 64 10:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปลั๊กกราวด์ 1 อัน อารีย์
1649นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 20 ชั้น1ไฟทางเดินฝั่งคณะสว.เปิดไม่ออก09 ส.ค. 2564 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ส.ค. 64 10:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกเ๙อร์กิตทริป อารีย์
1650นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5พัดลมชำรุดห้อง20109 ส.ค. 2564 07:45 น.กำลังดำเนินการ
09 ส.ค. 64 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปรับแผนจัดซื้อ/จ้าง
1651นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนครติดตั้งปลั๊กไฟ เพิ่ม 1 จุดเพิ่มจุดปลั๊กไฟ บริเวณเสา โถ่งชั้น 1 อาคาร 21 จำนวน 1 จุด ครับ 06 ส.ค. 2564 15:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 64 10:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ ประดิษฐู์/ไพศาล
1652นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนครซ่อมเสาไฟ สายไฟเส้นไปแปลงนานิสิตเกิดเสาไฟฟ้าที่เป็นสายไฟไปยังแปลงนานิสิตผุพังและหัก บางส่วน จึงขอความอนุเคราะห์ซ่อมเสาไฟ ครับ 06 ส.ค. 2564 15:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ส.ค. 64 10:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/ไพศาล
1653แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ใบพัด พัดลมแตกหน้าลิฟย์ชั้น306 ส.ค. 2564 07:49 น.กำลังดำเนินการ
19 ส.ค. 64 13:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ
1654แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13หลอดไฟหน้ากระจกห้องน้ำอาจารย์ขาด1หลอดๆยาวคะ05 ส.ค. 2564 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 65 15:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ
1655แม่บ้านฝ่าย อาคารฯถนนเข้าฟาร์มพืชโคมไฟส่องสว่างถนนไม่ออก 5 หลอด05 ส.ค. 2564 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ส.ค. 64 14:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ
1656นายรณรงค์ เทียมทินกฤต9-103แอร์ไม่เย็น 04 ส.ค. 2564 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 64 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แม๊กเนติก 1 ตัว คาปาซิเตอร์ 60 ไมโคร 1 ตัว
1657นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟโรงจอดรถจักรยานชำรุด หลอดยาว3หลอด หลอดไฟโรงจอดรถจักรยานยนต์ชำรุด ยาว1หลอด หลอดไฟ04 ส.ค. 2564 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 65 14:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ
1658น.ส.ธัญญลักษ์ มังทะหลอดไฟ หน้าห้อง 21-208 ,21-201 และชั้น 3 (21-313 จำนวน 2 หลอด)หลอดไฟ หน้าห้อง 21-208 ,21-201 และชั้น 3 (21-313 จำนวน 2 หลอด03 ส.ค. 2564 15:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1659แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1หลอดไฟขาด 1 หลอด (หลอดยาว) ห้องพัสดุ03 ส.ค. 2564 14:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ส.ค. 64 10:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด อารีย์
1660แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หลอดไฟขาด 2 หลอด ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 ฝั่ง ส .ศ ห้อง 20 -20503 ส.ค. 2564 10:49 น.กำลังดำเนินการ
19 ส.ค. 64 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ
1661แม่บ้านอาคาร 77-226หลอดไฟชำรุด2หลอดยาว03 ส.ค. 2564 10:05 น.กำลังดำเนินการ
19 ส.ค. 64 13:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ
1662แม่บ้านอาคาร 66-106หลอดไฟแบบยาวชํารุด 8 หลอด03 ส.ค. 2564 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 13:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ
1663น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องทีวีชั้น1เสีย1หลอดๆยาว03 ส.ค. 2564 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ส.ค. 64 09:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หลอดแอลอีดี 7 วัตต์ 1หลอด หลอดแอลอีดี 20 วัตต์ ยาว 1 หลอด ไพศาล/สมชาย
1664น.ส.จารุณี ฤทธิดีห้องสมุดโทรศัพท์เบอร์ตรงห้องสมุด 042-725093 ใช้งานไม่ได้02 ส.ค. 2564 15:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ส.ค. 64 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ยุทธพล/สราวุฒิ
1665นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5พัดลมห้อง303ชำรุด02 ส.ค. 2564 10:19 น.กำลังดำเนินการ
09 ส.ค. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อยู่ในขั้นตอนการปรับแผน
1666นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟทางเดินชำรุดข้างห้อง104สั้น1หลอด หลอดไฟห้องน้ำห้อง302/1ชำรุดสั้น1หลอด02 ส.ค. 2564 10:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 64 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 2 หลอด 9 วัตต์ หลอดสั้น
1667น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้าหลอดไฟทางเดินหน้าห้อง 220 เสีย(หลอดสั้น1หลอด)30 ก.ค. 2564 21:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 64 13:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 1 หลอด 9 วัตต์ หลอดสั้น
1668น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18หอตาลฟ้าห้อง405 หลอดไฟหน้าตู้เสื้อผ้าเสีย (หลอดสั้น1หลอด)30 ก.ค. 2564 21:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 64 13:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย แอลอีดี 1 หลอด 9 วัตต์ หลอดสั้น
1669นางผ่องพรรณ มีพรหม20-406น้ำแอร์หยด30 ก.ค. 2564 14:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มิ.ย. 65 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ พัน/สราวุฒิ
1670น.ส.พรศรี แสงพรหมชารีอาคาร.5แจ้งช้อมหลอดไฟยาวชำชรุดห้อง.314/1.อาคาร.530 ก.ค. 2564 09:45 น.กำลังดำเนินการ
19 ส.ค. 64 13:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ
1671นายจำนงค์ วงค์คำพระด้านหน้าประตู 1ไฟสปรอตไลท์ส่องป้ายรูปพญานาคคู่ไฟขาด30 ก.ค. 2564 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 11:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1672แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ห้องฟิตเนสหลอดไฟขาด 10 หลอด (หลอดยาว) พัดลมเชือกขาด เปิด-ปิดไม่ได้30 ก.ค. 2564 09:00 น.กำลังดำเนินการ
19 ส.ค. 64 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ
1673นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ8/1-108หลอดไฟขาด29 ก.ค. 2564 19:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์/สมชาย
1674น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง30729 ก.ค. 2564 12:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ
1675น.ส.สิรินาฏ เนติศรีอาคาร 8/2ขอความอนุเคราะห์ แจ้งซ่อมแอร์ ห้องพักบุคลากร อาคาร 8/2 ค่ะ ขอบพระคุณค่ะ29 ก.ค. 2564 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 64 14:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน แม็กเนติดแอร์ 1 ตัว
1676แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10หลอดไฟขาดห้องน้ำหญิง 3 หลอด ห้องน้ำชาย 3 หลอด 29 ก.ค. 2564 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 64 13:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์+สมชาย แอลอีดี T8 6 หลอด
1677นายจำนงค์ วงค์คำพระทางออกอาคาร 16 สถานพยาบาลไฟขาด 1 หลอด29 ก.ค. 2564 08:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 64 13:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์+สมชาย
1678นายจำนงค์ วงค์คำพระถนนไปสถานีอาหารสัตว์ไฟถนนเปิดไม่ออก29 ก.ค. 2564 08:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 64 14:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์+สมชาย ยกเบรคเกอร์ไม่สุด
1679อาจารย์ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ17-404แจ้งเปลี่ยนหลอดไฟที่เคยมาเปลี่ยนให้ล่าสุด เนื่องจากหลอดที่เอามาเปลี่ยนไม่สว่างเท่าเดิมครับ 28 ก.ค. 2564 20:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1680น.ส.พรศรี แสงพรหมชารีอ.5หลอดไฟห้องน้ำชั้น3โซนห้อง309ชำรุด 1หลอดยาว27 ก.ค. 2564 16:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 64 13:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์+สมชาย แอลอีดี 20 วัตต์ 1 วัตต์
1681นายณรงค์ธร ดวงชัย20-406 สำนักงานเลขานุการคณะ สศ.น้ำแอร์หยด บ่อยครั้ง 27 ก.ค. 2564 13:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 64 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1682นายrutchanon pongtongอาคารบริหาร ห้อง 1-309หนูเข้าไปทำรัง27 ก.ค. 2564 12:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 64 13:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1683น.ส.ขวัญกมล ทวายตาคำ7-322 อาคารวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีตู้เย็นไม่ทำงาน เนื่องจากคอมเพรสเซอร์ไม่ติด27 ก.ค. 2564 10:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ส.ค. 64 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สราวุฒิ/พัน
1684น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17ตรวจสอบหม้อแปลงไฟหลังอ.17 (เนื่องจากมีบุคลกรที่พักอาศัยพบเห็นประกายไฟบริเวณหม้อแปลง)27 ก.ค. 2564 10:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ค. 64 13:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, การไฟฟ้าเข้าดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
1685นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นชั้น1ชำรุด27 ก.ค. 2564 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 16:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุดทำนำ้ร้อนชำรุดใช้ได้แต่ตู้นำ้เย็น ไพศาล
1686นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5หลอดไฟห้องน้ำชำรุดห้อง314/1หลอดสั้น1หลอด27 ก.ค. 2564 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 64 14:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์+สมชาย หลอดแอลอีดี 9 วัตต์ (สั้น) 1 หลอด
1687นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ไฟห้องน้ำชำรูดห้อง320/1สั้น1หลอด ยาว1หลอด27 ก.ค. 2564 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 64 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์+สมชาย แอลอีดี T8 20 วัตต์ 1 หลอด
1688น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง21527 ก.ค. 2564 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ
1689น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องน้ำเสีย1หลอดๆตะเกียบห้อง20227 ก.ค. 2564 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ
1690น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟในห้องเสีย1หลอดยาวห้อง41427 ก.ค. 2564 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 64 14:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ประดิษฐ์+สมชาย หลอดแอลอีดี 20 วัตต์ 1 หลอด
1691นางพรธิดา เสนไสย17-304หลอดไฟเปิดไม่ติดค่ะ เป็นหลอดห้องนอน 24 ก.ค. 2564 19:29 น.กำลังดำเนินการ
19 ส.ค. 64 13:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ
1692น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องรีดผ้าชั้น1เสีย1หลอดยาว23 ก.ค. 2564 14:22 น.ยกเลิกรายการ
23 ก.ค. 64 14:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้
1693น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลอดไฟห้องทีวีชั้น2เสีย4หลอดๆยาว23 ก.ค. 2564 14:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 65 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ
1694อาจารย์ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ17-404หลอดไฟไม่ติดในห้องนั่งดูทีวี 21 ก.ค. 2564 19:02 น.กำลังดำเนินการ
19 ส.ค. 64 13:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ
1695น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-301หลอดไฟระเบียงชำรุด 1 หลอดสั้น21 ก.ค. 2564 13:22 น.กำลังดำเนินการ
19 ส.ค. 64 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ
1696นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ปลั้กไฟเครื่องกรองน้ำชั้น2ชำรุด 21 ก.ค. 2564 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย ปลั๊กกราวด์ 1 ชุด
1697นายทศพล จตุระบุล17-308หลอดไฟเสื่อสภาพ 20 ก.ค. 2564 19:41 น.