ข้อมูลการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
ลำดับ ชื่อผู้แจ้ง สถานที่ รายละเอียด วันที่แจ้ง สถานะ ดำเนินการ การแก้ไข
1น.ส.รำเพย ยงดีอาคารบริหาร ชั้น1 ห้อง 1-107(ห้องธุรการ)แป้นพิมพ์กดไม่ลง10 เม.ย. 2567 13:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 เม.ย. 67 11:35 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
2นายชุตินนท์ พุทธิวาณิชย์20-424Printer Brother HL-L2320D กระดาษติดลึกมากเอาออกไม่ได้ และไม่สามารถพิมพ์หน้าหลังในแผ่นเดียวได้05 เม.ย. 2567 20:49 น.รับเรื่อง
09 เม.ย. 67 09:45 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
3น.ส.วิชชุดา ใจเสรีอาคารบริหาร ชั้น 4 ห้อง 1-402 โครงการ MBAรบกวนล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และลงโปรแกรมใหม่ จำนวน 1 เครื่องค่ะ 03 เม.ย. 2567 14:12 น.กำลังดำเนินการ
18 เม.ย. 67 09:40 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
4น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-107 (ห้องสารบรรณ)เครื่องปริ๊นเตอร์(Epson L565)ใช้งานไม่ได้ ขึ้นฟ้องหน้าจอผ้าซับหมึกเต็ม02 เม.ย. 2567 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 เม.ย. 67 11:04 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
5น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-107 (ห้องสารบรรณ)เครื่องปริ๊นเตอร์(Epson L565)ใช้งานไม่ได้ ขึ้นฟ้องหน้าจอผ้าซับหมึกเต็ม02 เม.ย. 2567 13:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 เม.ย. 67 11:04 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
6น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-208ลงโปรแกรมรับสัญญาณไวไฟ เครื่องพี่ผึ้ง มโนรม แสนสุภา01 เม.ย. 2567 16:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 เม.ย. 67 12:42 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
7น.ส.รำเพย ยงดีอาคารบริหาร ชั้น1 ห้อง 1-107(ห้องธุรการ)แป้นพิมพ์กดไม่ลง28 มี.ค. 2567 13:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 67 16:01 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
8น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-107 (ห้องสารบรรณ)แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์บางปุ่มกดไม่ลงคะ (จำนวน 2 อัน)27 มี.ค. 2567 13:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 มี.ค. 67 15:48 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
9น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีห้องยาอัพเดทโปรแกรม JHCIS ไม่ได้ ติดต่อน้องหนิงค่ะ26 มี.ค. 2567 14:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 มี.ค. 67 14:38 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
10น.ส.นิภาพร เมษา7-321หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ต่อเข้ากับเครื่องมือวิทยาศาตร์ (เครื่อง microplate reader ) แสดงข้อมูลไม่จัดเจน มีคราบดำมาบัง22 มี.ค. 2567 15:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มี.ค. 67 15:29 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, จอภาพเสื่อมสภาพ
11น.ส.นิภาพร เมษา7-321หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ต่อเข้ากับเครื่องมือวิทยาศาตร์ (เครื่อง microplate reader ) แสดงข้อมูลไม่จัดเจน มีคราบดำมาบัง22 มี.ค. 2567 15:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มี.ค. 67 15:29 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, จอภาพเสื่อมสภาพ
12นายrutchanon pongtong1-307 อาคารบริหารติดตั้งโปรแกรม22 มี.ค. 2567 10:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 มี.ค. 67 14:37 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เครื่องคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพต่ำ ไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมใช้งานรุ่นใหม่ได้
13น.ส.รำเพย ยงดีอาคารบริหาร ชั้น1 ห้อง 1-107(ห้องธุรการ)ไม่สามารถปริ้นท์เอกสารได้22 มี.ค. 2567 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มี.ค. 67 10:22 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
14น.ส.รำเพย ยงดีอาคารบริหาร ชั้น1 ห้อง 1-107(ห้องธุรการ)ไม่สามารถปริ้นท์เอกสารได้21 มี.ค. 2567 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มี.ค. 67 12:26 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
15น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-411ลงไดร์ฟเวอร์ปริ้นเตอร์ประจำอาคารให้อาจารย์ใหม่ (อ.อัจฉรา)19 มี.ค. 2567 13:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มี.ค. 67 14:47 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
16นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 6หน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ชัดเจน18 มี.ค. 2567 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 67 09:26 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ไม่มีจอเปลี่ยน
17อาจารย์ปณิธี การสมดี20-425ลงโปรแกรม PDF ค่ะ12 มี.ค. 2567 14:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 67 13:40 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
18นายวรากร คำชมภูห้องสมุด1.อัพเดท Microsoft Word ใหม่ให้ปัจจุบัน 2.อัพเดท chromr ใหม่ 3.ลงโปรแกรม Deep Freeze12 มี.ค. 2567 11:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 มี.ค. 67 12:41 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
19น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-416ระบบ computer มีปัญหา08 มี.ค. 2567 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มี.ค. 67 15:51 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
20น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-416คอมเปิดไม่ติด 06 มี.ค. 2567 13:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 67 14:28 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
21อาจารย์โศรยา แสนเมือง3-319 อาคาร 21คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คเปิดไม่ได้06 มี.ค. 2567 12:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 67 14:27 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เครื่องร้อนแล้วตัด
22อาจารย์อรอุมา แตปรเมศามัยอาคาร 20 ชั้น 3 ห้อง 20-314ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส่วนกลางห้องสาขาการจัดการ05 มี.ค. 2567 11:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 67 13:57 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
23น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ห้องอ.การจัดการ 20-314ล้างข้อมูลคอมเก่า ผศ.นัฐนันท์04 มี.ค. 2567 11:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 67 16:09 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
24น.ส.ไอยลดา แก้วดีอาคาร1 ชั้น2 ห้องคลังword และ excelใช้งานไม่ได้ 2เครื่องคอมค่ะ 04 มี.ค. 2567 10:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 67 12:13 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
25น.ส.มัลธิกา สวาทวงค์21-208เข้าโปรแกรม microsoft office ไม่ได้ 04 มี.ค. 2567 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 67 12:12 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
26อาจารย์พัณณ์ไพลิน เหมะธุลิน20-422 ห้องอาจารย์ภาษาจีนเชื่อมต่อคอมกับปริ้นเตอร์ส่วนกลาง จำนวน1เครื่องค่ะ01 มี.ค. 2567 17:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 67 10:36 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
27น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีห้องยาอัพเดทโปรแกรม JHCIS ไม่ได้27 ก.พ. 2567 14:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.พ. 67 12:47 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
28อาจารย์ธีระยุทธ จันทะนาม21-325ซ่อมแซมและ upgrade PC computer and internal internet system 20 ก.พ. 2567 15:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 67 09:49 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
29น.ส.กนกพร ศรีโคตรงานอาคารสถานที่ฯโปรแกรม one drive ไม่ sync ไปlogin ที่อื่นแล้วไฟล์ไม่ตามไป และ login ก็ขึ้นว่ามีข้อผิดพลาด20 ก.พ. 2567 11:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 67 15:39 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
30น.ส.อรจิรา วงศ์อาษา19-125 และ 19-126ติดตั้งสาย LAN ที่เครื่องถ่ายเอกสารห้องพักอาจารย์ค่ะ เพราะสั่งปริ้นงานผ่าน wifi แล้วบางทีสั่งปริ้นไม่ออก14 ก.พ. 2567 12:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 67 14:23 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
31น.ส.ขวัญกมล ทวายตาคำ21-401เข้าหน้าจอหลักไม่ได้ ต้องการลง windows ใหม่ 13 ก.พ. 2567 16:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 67 16:14 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เปลี่ยน battery bios
32อาจารย์เบญจวรรณ ศุภภัทรพร20-4181. ล้างข้อมูลในเครื่องคอมเก่า 2. ลงโปรแกรมเพื่อใช้งาน PDF ,SPSS 3. เชื่อมต่อคอมใหม่กับปริ้นเตอร์และเครื่องถ่ายเอกสาร13 ก.พ. 2567 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 67 13:37 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
33อาจารย์ปณิธี การสมดี20-425ลงโปรแกรม SPSS ใหม่ ในโน้ตบุคค่ะ13 ก.พ. 2567 11:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.พ. 67 15:03 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
34อาจารย์กานดา ล้อแก้วมณี7-325คอมพิใเตอร์ไม่สามารถเข้าระบบ webex ได้ค่ะ13 ก.พ. 2567 10:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.พ. 67 12:13 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
35นายยุทธพล บุญกอบอาคารสถานที่ เครื่อง แก้วไมรโครซอฟร์ใช้งานไม่ได้12 ก.พ. 2567 15:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.พ. 67 12:12 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
36นายต้องพงศ์ พงษ์พานิชห้องการเงินอาคาร20ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้12 ก.พ. 2567 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 67 10:38 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
37น.ส.อรจิรา วงศ์อาษา19-125ลงโปรแกรม และติดตั้งคอมพิวเตอร์ใหม่10 ก.พ. 2567 16:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 67 11:56 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
38นางกัญญารันต์ ยอดขำอ.1 ห้องการเงิน ปริ้นเอกสารไปยังเครื่องปริ้นไม่ออกค่ะ08 ก.พ. 2567 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 67 14:34 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
39นายปณิธาน คราประยูรอาคาร 20 ห้องสาขาการเงินแจ้งลง window ใน notebookเนื่องจาก version เดิม อัพเดตไม่ได้ ( อาจารย์ ต้องพงศ์ คณะ ศว เองนะครับ เนื่องจากเข้าaccountตัวเองไม่ได้ )06 ก.พ. 2567 23:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 67 15:21 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
40อาจารย์พัณณ์ไพลิน เหมะธุลินอาคาร20 ห้อง422 ห้องอาจารย์ชาวจีนปริ้นเตอร์แคนนอน ปริ้นไม่ได้ค่ะ ติดป้ายแจ้งซ่อมไว้แล้วค่ะ06 ก.พ. 2567 14:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.พ. 67 11:58 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, หัวพ่นหมึกตัน ตรวจพบมีการเติมสีผิดช่อง ไม่สามารถแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้เป็นปรกติ
41นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคา3 คอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้ฝั่งโรงแรม06 ก.พ. 2567 13:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.พ. 67 11:25 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
42น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ห้องสนง.เลขาศว.โอนย้ายข้อมูลจากคอมเก่ามาคอมใหม่ จำนวน 6 เครื่องคะ06 ก.พ. 2567 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.พ. 67 10:47 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
43อาจารย์วราภรณ์ พ่วงบุตร์ห้องทำงานอาจารย์ อาคาร 13 ชั้น 2คอมพิวเตอร์เสีย เปิดเครื่องไม่ได้ สัปดาห์ที่ผ่านมายังใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ตามปกติ05 ก.พ. 2567 09:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 67 10:54 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, power supply เสีย ไม่มีอะไหล่เปลี่ยน
44นายปณิธาน คราประยูรอาคาร 20 ห้องสาขาการเงินแจ้งลง window เนื่องจาก version เดิม อัพเดตไม่ได้ ( อาจารย์ ต้องพงศ์ คณะ ศว เองนะครับ เนื่องจากเข้าaccountตัวเองไม่ได้ )03 ก.พ. 2567 16:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 67 13:29 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
45อาจารย์พัณณ์ไพลิน เหมะธุลินอาคาร20 ห้อง20-422 ห้องอาจารย์ภาษาจีนคอมช้า คีบอร์ดพิมพ์ไม่ติด เม้าเลื่อนไม่ไป02 ก.พ. 2567 13:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 67 14:27 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
46นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู1ภาพหาย1จอ01 ก.พ. 2567 13:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.พ. 67 16:21 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
47นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 6 ทางออกบ้านโคกสว่างคอมพิวเตอร์จอภาพไม่ชัด01 ก.พ. 2567 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 67 14:34 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ไม่มีจอเปลี่ยน
48อาจารย์ปณิธี การสมดี20-425เครื่องโน๊ตบุคต่อ Wifi ไม่ได้ค่ะ (เครื่องอื่น ๆ ในห้องทำงานเข้าได้ค่ะ)26 ม.ค. 2567 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ม.ค. 67 14:00 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
49น.ส.ศศินา น้อยเกิดมีห้อง 20-408 คณะสาธารณสุขศาสตร์เครื่องพี่พิชัยเข้า Onedrive ไม่ได้อีกแล้วค่ะ ลองทำตามคลิปที่เคยถ่ายไว้ก็ไม่ได้24 ม.ค. 2567 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 67 11:30 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
50น.ส.กนกพร ศรีโคตรงานอาคารสถานที่ฯลงวินโดว์ใหม่ เครื่อง นายจำนงค์ วงค์คำพระ (ตอนนี้อาการพิมพ์อะไรไม่ได้ และมีขึ้นว่า activate windows)12 ม.ค. 2567 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ม.ค. 67 10:18 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
51อาจารย์อาภัสสร ศิริจริยวัตร21-312ซื้ออุปกรณ์มาเปลี่ยนแล้ว รบกวนเจ้าหน้าที่มาเปลี่ยนให้ค่ะ12 ม.ค. 2567 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 67 12:06 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
52นายยุทธพล บุญกอบเข้าโปรแกรมไม่ได้ เครื่องพี่จำนงเครื่องพี่จำนง11 ม.ค. 2567 14:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ม.ค. 67 10:18 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
53นางกันยารัตน์ สุขะวัธนกุลห้องสาขาการตลาด ชั้น 4 อาคาร 20Windows licence จะหมดอายุ 20 มกราคม 256711 ม.ค. 2567 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 67 13:48 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
54น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-424 อ.จินตนา ต๊ะย่วนเชื่อมต่อ notebook กับปริ้นเตอร์ประจำอาคาร11 ม.ค. 2567 10:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 67 14:26 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
55นายยุทธพล บุญกอบเครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้เครื่องปริ้น10 ม.ค. 2567 13:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 67 12:45 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
56น.ส.ทิติยา ยางธิสารห้อง 20-212 ชั้น 2 ธุรการคณะศว.โปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิศ ใช้งานไม่ได้ (เร่งด่วน)10 ม.ค. 2567 11:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 67 15:10 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
57อาจารย์พัณณ์ไพลิน เหมะธุลินอาคาร20 ห้อง20-422 ห้องอาจารย์ภาษาจีนคอมพิวเตอร์เปิดไดร์ฟEไม่ได้เลยค่ะ เปิดไฟล์ในเครื่องไม่ได้เลยค่ะ10 ม.ค. 2567 11:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 67 15:09 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
58น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีcom ห้องตรวจโรค อาคารสถานพยาบาล อ.16เข้าใช้งานระบบ microsoft office ไม่ได้08 ม.ค. 2567 16:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 67 12:23 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
59อาจารย์พัณณ์ไพลิน เหมะธุลินอาคาร20 ห้อง20-422 ห้องอาจารย์ภาษาจีน(ย้ายห้องทำงาน)เชื่อมต่อคอมกับปริ้นเตอร์ส่วนกลาง จำนวน5เครื่องค่ะ08 ม.ค. 2567 14:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 67 15:08 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
60น.ส.กนกพร ศรีโคตรงานอาคารสถานที่ฯโปรแกรม Microsoft office 365 ใช้งานไม่ได้ 08 ม.ค. 2567 10:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 67 11:49 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
61น.ส.ทิพวัลย์ พันธ์จันทึก20-213โปรแกรม Microoffice ใช้งานไม่ได้08 ม.ค. 2567 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 67 10:19 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
62นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 2คอมใส่ระหัสเข้าไม่ได้05 ม.ค. 2567 15:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 67 10:19 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
63นายเจษฎา เตชมหาศรานนท์21-312หน้าจอฟ้า, ลองเปิดใหม่ หน้าจอสั่นลาย, จากนั้นเปิดไ่ม่ได้เลย โต๊ะอาจารย์อาภัสสร04 ม.ค. 2567 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ม.ค. 67 11:48 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
64อาจารย์ปาณิสรา ทัศนัยนา19-125รบกวนช่วยดูคอม อ เกรียงไกร ค่ะ 03 ม.ค. 2567 16:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ม.ค. 67 11:48 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
65นายวงศกร บุญสิทธิ์อาคาร 1 ห้อง 109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์โปรแกรม onedrive ไม่ sync ไปlogin ที่อื่นแล้วไฟล์ไม่ตามไป เป็นหลายเครื่อง02 ม.ค. 2567 11:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ม.ค. 67 11:47 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
66น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ออฟฟิตหน่วยที่พักอาศัยโปรแกรม Microsoft office และ Window แจ้งเตือนการหมดอายุ26 ธ.ค. 2566 15:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ธ.ค. 66 11:33 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
67น.ส.ศศินา น้อยเกิดมีห้อง 20-408 คณะสาธารณสุขศาสตร์log in onedrive ไม่ได้25 ธ.ค. 2566 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ธ.ค. 66 10:20 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
68นางเนตรนภา บาคำธุรการศว.คอมเปิดไม่ติดค่ะ รบกวนด่วนนะค๊าา ทำงานไม่ได้เลยจ้า 25 ธ.ค. 2566 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ธ.ค. 66 10:20 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
69น.ส.ปทุมวดี ศรีประทุมวงศ์21-208 สำนักงานเลขานุการ ทอ. อาตาร 21เปลี่ยนอะไหล่คอมพิวเตอร์และลงโปรแกรมใหม่ 22 ธ.ค. 2566 14:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ธ.ค. 66 13:31 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
70น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง20-409รบกวนลงโปรแกรม erp ให้ด้วยค่ะ 22 ธ.ค. 2566 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ธ.ค. 66 11:08 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
71นางAomjit Wijitpanyaอาคารบริหาร ห้องพัสดุ 104เครื่องดับ มีเสียงติ้ดๆๆๆ ที่ CPU ใช้การไม่ได้ รบกวนให้มาดูด่วนค่ะ21 ธ.ค. 2566 15:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ธ.ค. 66 13:47 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
72น.ส.เกศินี พิลาภอาคาร 9 ห้อง 9-205ซ้อมเครื่องปริ้นเตอร์20 ธ.ค. 2566 12:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 66 12:54 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
73น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง20-409- คอม Lenovo รุ่น all in one มีปัญหาโดนไวรัสจาก usb ค่ะ - ลงโปรแกรม erp เครื่องน้องอิ๋วให้ด้วยค่ะ19 ธ.ค. 2566 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ธ.ค. 66 10:28 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
74น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา416ปริ้นเอกสารไม่ได้ 18 ธ.ค. 2566 11:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ธ.ค. 66 14:57 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
75นายเกรียงไกร พัทยากร21-425ต้องการสายแพร์เพิ่มเติมที่ต่อกับ CD-ROM ของคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เนื่องจากต้องการใช้ CD18 ธ.ค. 2566 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 66 12:55 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
76นางอรุณศรี นิภานันท์หน้าห้องยางนาจอคอมพิวเตอร์เสีย13 ธ.ค. 2566 14:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 66 16:23 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เปลี่ยนจอใหม่ให้ใช้งานชั่วคราว
77นางกัญญารันต์ ยอดขำอ.1 ห้องการเงิน ลงฟอนต์ภาษาไทย12 ธ.ค. 2566 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ธ.ค. 66 09:38 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
78นายยุทธพล บุญกอบฝ่ายอาคารสถานที่เข้าโปรแกรม และเปิดโปรแกรมไม่ได้08 ธ.ค. 2566 14:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 66 15:19 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
79น.ส.ขนิษฐา กิจปัญจทรัพย์20-213ใช้ microsoft office ไม่ได้ค่ะ08 ธ.ค. 2566 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 66 15:19 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
80อาจารย์อรอุมา แตปรเมศามัยอาคาร 20 ชั้น 3 ห้อง 20-314ปริ้นเตอร์ ไม่สามารถปริ้นได้07 ธ.ค. 2566 14:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ธ.ค. 66 13:47 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
81นางเนตรนภา บาคำธุรการคณะศว. 20-213 ใช้โปรแกรม office ไม่ได้ค่ะ office 365 ให้ log in แต่พอทำ ก็บอก id ไม่ได้ใช้แล้ว และให้ลองใหม่ พอลองก็บอกว่าไม่พบ id รบกวนด่วนหน่อยนะค๊าา ทำงานไม่ได้เลยค่ะ 07 ธ.ค. 2566 10:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 66 16:14 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ระบบยืนยันตัวตนไม่ผ่าน
82น.ส.สิรินาฏ เนติศรีห้องพักบุคลากร อาคาร 8/2คอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 06 ธ.ค. 2566 12:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 66 09:34 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เครื่องคอมอัพเดตวินโดว์
83น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง20-409อีเมล outlook ของ @live.ku.th ไม่สามารถส่งอีเมลได้ค่ะ06 ธ.ค. 2566 11:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 66 16:17 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ระบบบริการติดปัญหาการก่อกวนจากสแปม
84นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 ลงโปรแกรม Erp 04 ธ.ค. 2566 14:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ธ.ค. 66 09:52 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
85อาจารย์รุ่งนภา บุญภวาอาคารา 21 ห้อง 21-411คอมพิวเตอร์ที่ห้องทำงานเปิดไม่ได้ค่ะ04 ธ.ค. 2566 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 66 14:15 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
86นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู1ภาพหาย 1 ช่อง30 พ.ย. 2566 08:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ย. 66 14:56 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
87น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง20-408รบกวนลงโปรแกรม ERP ให้ด้วยค่ะ28 พ.ย. 2566 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 66 16:29 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
88น.ส.บุษกร ครจำนงค์20-421เปิด PDF ไม่ได้27 พ.ย. 2566 13:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 พ.ย. 66 09:58 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
89น.ส.บุษกร ครจำนงค์20-421เปิด PDF ไม่ได้27 พ.ย. 2566 13:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 พ.ย. 66 09:59 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
90นายโก้ ยาลัย8/2เครื่องพิมพ์มีปัญหา22 พ.ย. 2566 16:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 66 14:52 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ชุดโหลดกระดาษหัก ไม่มีอะไหล่เปลี่ยน
91นางจาริตา หินเธาว์20-314เครื่องพิมพ์ไม่ปรินซ์ หมึกไม่หมด แต่ไม่พิมพื22 พ.ย. 2566 15:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 พ.ย. 66 16:03 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
92นางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา20-314Set ระบบคอมพิวเตอร์ เพราะย้ายห้องทำงาน22 พ.ย. 2566 15:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 พ.ย. 66 16:03 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
93น.ส.ธัญญลักษ์ มังทะห้องสำนักงานเลขาคณะ ทอ. ห้อง 208 ชั้น 2 อาคาร 21เคสเปิดไม่ติด บางครั้งเปิดติดมีไฟขึ้น แต่อยู่ๆ ก็ดับไปเอง ติดๆ ดับๆ เอง ส่วนหน้าจอเวลาเปิดบางครั้งดับ บางครั้งติด 22 พ.ย. 2566 07:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 พ.ย. 66 10:48 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
94นางอรุณศรี นิภานันท์ห้องยางนาคอมพิวเตอร์จอดับระหว่างมีการใช้งาน21 พ.ย. 2566 10:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 พ.ย. 66 15:37 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
95น.ส.รำเพย ยงดี1-107 อาคารบริหาร ห้องธุรการ ชั้น1ไม่สามารถปริ้นท์งานจาก PDF ได้ และไม่สามารถสแกนเอกสารจากเครื่องสแกนได้21 พ.ย. 2566 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 พ.ย. 66 15:37 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
96น.ส.ศศินา น้อยเกิดมีห้อง 20-408 คณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าใช้งาน Onedrive ไมได้ค่ะ20 พ.ย. 2566 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 พ.ย. 66 10:44 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
97อาจารย์เบญจวรรณ ศุภภัทรพร20-418โน้ตบุ๊คเปิดใช้งานไม่ได้ค่ะ20 พ.ย. 2566 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 พ.ย. 66 09:26 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
98นายชวนชม ยุติธรรมงานอาคารสถานที่และยานพาหนะวันไดร์ เข้าใช้งานไม่ได้ เครื่องพี่แอ๋ว20 พ.ย. 2566 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 พ.ย. 66 11:00 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
99นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์งานอาคารสถานที่และยานพาหนะวันไดร์ เข้าใช้งานไม่ได้ เครื่องพี่แอ๋ว20 พ.ย. 2566 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 พ.ย. 66 11:00 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
100อาจารย์อรอุมา แตปรเมศามัยอาคาร 20 ชั้น 3 ห้อง 20-314ลง driver HP LaserJet P2055d เนื่องจากได้ดำเนินการลงแล้วไม่สามารถลงได้17 พ.ย. 2566 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 พ.ย. 66 16:03 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
101นางวนิดา พิลาชัยห้อง 1-109 ชั้น 1 อาคารบริหาร ห้องหน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการโทรศัพท์เครื่องสีดำ ไม่สามารถยกหูโทรศัพท์เพื่อรับสาย หรือโทรออกได้ จะโทรได้ด้วยวิธีเปิดสปีกเกอร์โฟนค่ะ15 พ.ย. 2566 16:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 66 16:12 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
102นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 ลงวินโดว์ใหม่15 พ.ย. 2566 13:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 66 14:47 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
103น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-208 ห้องธุรการคณะ ทอ .ลงระบบวินโดว์ใหม่ จำนวน 2 เครื่อง 13 พ.ย. 2566 14:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 พ.ย. 66 13:49 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
104นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนครอาคาร 21 ห้อง 21-201ลงวินโดส์ใหม่ คอมพิวเตอร์บริการนิสิต 1 เครือง เนื่องจากเครื่องช้า 10 พ.ย. 2566 10:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 พ.ย. 66 12:26 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
105อาจารย์ปาณิสรา ทัศนัยนา19-125คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด รบกวนด้วยค่ะ10 พ.ย. 2566 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ย. 66 12:02 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
106อาจารย์ปณิธี การสมดี20-425ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานใหม่ ในเครื่อง PC09 พ.ย. 2566 13:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ย. 66 15:02 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
107น.ส.ไอยลดา แก้วดีอาคาร1 ชั้น2 ห้องคลังERP exportไฟล์ไม่ได้ค่ะ (พี่โอ๊ตมาซ่อมแล้วค่ะ)08 พ.ย. 2566 16:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ย. 66 14:42 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
108นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 ลงวินโดว์ใหม่ 07 พ.ย. 2566 14:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ย. 66 14:41 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
109น.ส.วิชชุดา ใจเสรีอาคารบริหาร ชั้น 4 ห้อง 1-402 โครงการ MBAใช้งาน Microsoft Word ในโน๊ตบุ๊คไม่ได้ จำนวน 3 เครื่องค่ะ03 พ.ย. 2566 15:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ย. 66 10:10 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
110นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นว่ารีบูส03 พ.ย. 2566 14:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ย. 66 15:20 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
111น.ส.วรวรรญษ์ ประกิ่งอาคาร 1 ชั้น 2 งานคลังเครื่องเข้าทำงานไม่ได้ ขึ้นจอสีฟ้า มีเสียงร้องเป็นระยะๆ02 พ.ย. 2566 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 66 10:07 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ram หลวม
112นายไอยลดา แก้วดีอาคาร 1 ชั้น 2 งานคลังเครื่องเข้าทำงานไม่ได้ ขึ้นจอสีฟ้า มีเสียงร้องเป็นระยะๆ02 พ.ย. 2566 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 66 10:07 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ram หลวม
113นางปิยนาถ ขวาละคร9-205 อาคาร 9เปิดเครื่องมาขึ้นจอฟ้า พอเปิด ปิดเข้าใหม่เข้าได้สักพักก็ร้องตี๊ดดดดแล้วก็ดับไปค่ะ 01 พ.ย. 2566 21:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 66 12:06 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
114นางอรุณศรี นิภานันท์หน้าห้องยางนาเปิดไฟล์ใน One Drive ไม่ได้ 01 พ.ย. 2566 15:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 66 10:08 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
115น.ส.ประดับพร สอนสมนึกอาคาร 9 ห้อง 9-206ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows มีปัญหาค่ะ31 ต.ค. 2566 16:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 66 09:42 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
116น.ส.รจนา ทาระขจัดอ.17 สวัสดิการเด็กเล็กคอมพิวเตอร์เปิดเครื่องไม่ได้31 ต.ค. 2566 14:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 66 10:38 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
117นายอรรถพล วงศ์กาฬสินธุ์9-207ขอแจ้งซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ hp Laser Jet1020 31 ต.ค. 2566 10:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 พ.ย. 66 15:09 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ตลับหมึกหมด ไม่มีอุปกรณ์เปลี่ยนให้ใหม่
118นายยุทธพล บุญกอบฝ่ายอาคารสถานที่เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ สั่งไม่ออก30 ต.ค. 2566 11:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 66 14:09 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
119น.ส.นิจตยา ใยวังหน้าห้องยางนา (ห้องทำงานหน่วยแผนงานและประกันคุณภาพ)ปริ้นงานเอกสารไปยังเครื่องถ่ายเอกสารหน้างานคลังและพัสดุ27 ต.ค. 2566 14:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ต.ค. 66 15:22 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
120นางปิยะนุช เรืองโพน20-425ไม่สามารถโหลด font ไทสารบัญได้ คอม อ.ปิยะนุช และ อ.วรเมธ ค่ะ25 ต.ค. 2566 17:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ต.ค. 66 16:24 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
121อาจารย์เบญจวรรณ ศุภภัทรพร20-418เครื่องปริ้นขึ้นสถานะ OFFLINE ทั้งที่ทำการเปิดเครื่องปริ้นและเชื่อมต่อเน็ตแล้ว24 ต.ค. 2566 17:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 66 16:17 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, AP Down ทำให้ปริ้นเตอร์รับคลื่นสัญญาณไม่ได้
122นายเจษฎา เตชมหาศรานนท์21-312Upgrate คอมพิวเตอร์ win 8.1 ให้เป็น win 10 หรือ 11 ไม่ได้ (com ตั้งโต๊ะ)24 ต.ค. 2566 11:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ย. 66 11:38 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, รออะไหล่
123น.ส.ไอยลดา แก้วดีอาคาร1 ชั้น2 ห้องคลังgoogle chromeมีปัญหา เข้าไม่ได้ 12 ต.ค. 2566 10:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ต.ค. 66 12:16 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
124น.ส.กนกพร ศรีโคตรงานอาคารสถานที่ฯเครื่องปริ้นสี ยี่ห้อ Epson ไม่สามารถปริ้นได้ เนื่องจากกล่องการบำรุงรักษาหมดอายุจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่10 ต.ค. 2566 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 66 13:42 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, กล่องซับหมึกเต็ม ต้องเปลี่ยนกล่องซับหมึกใหม่ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง โดยเครื่องรุ่นนี้ จะใช้รุ่น Epson T6711 PXMB3
125น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17ประตูทางขึ้นอ.17 เซนเซอร์เสีย09 ต.ค. 2566 16:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ต.ค. 66 09:52 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
126นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู1จอคอมภาพหาย09 ต.ค. 2566 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ต.ค. 66 09:40 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
127อาจารย์ชุลีพร ชำนาญต้า21-317พัดลม CPU ทำงานผิดปกติ 06 ต.ค. 2566 12:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ต.ค. 66 14:33 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เปลี่ยนพัดลม CPU ใหม่
128นางอรุณศรี นิภานันท์ห้องยางนา อาคารบริหารขอความอนุเคราะห์ติดตั้ง ONE DRIVE ในเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 03 ต.ค. 2566 16:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 66 15:28 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
129น.ส.ขวัญกมล ทวายตาคำ7-322 อาคาร 7คอมพิวเตอร์หน้าห้องเรียนเปิดแล้วหน้าจอมืด 03 ต.ค. 2566 15:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ต.ค. 66 14:34 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เปลี่ยน แบต bios ใหม่
130น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องยางนา ชั้น 2 อ.บริหารขอความอนุเคราะห์ บุคลากรงานไอทีมาลงโปรแกรม erp ให้คุณพัชราภรณ์ ลันศรีค่ะ03 ต.ค. 2566 15:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ต.ค. 66 14:54 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, account ใช้งานยังไม่ได้
131อาจารย์เบญจวรรณ ศุภภัทรพร20-418มีอีเมลล์ข้อความตามภาพส่งเข้ามาไใ่หยุดเลยค่ะ ไม่ทราบว่าอีเมลล์ KU ที่ใช้อยู่มีปัญหาอะไร อยากขอให้ช่วยดูให้หน่อยค่ะ เพราะไม่กล้าคลิกลิงค์ที่แนบมาค่ะ 02 ต.ค. 2566 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ต.ค. 66 12:56 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
132นางสุพัตรา ผาลลาพัง1-304ลง driver printer/acrobat02 ต.ค. 2566 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ต.ค. 66 16:36 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
133อาจารย์ปณิธี การสมดี20-425เสียบ Adapter โน๊ตบุคขึ้นว่า "Adapter is not functioning correctly" ค่ะ29 ก.ย. 2566 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ย. 66 11:54 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
134นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 เครื่องสำรองไฟ 5 เครื่อง แบตเสื่อม28 ก.ย. 2566 10:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 66 14:18 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ตรวจเช็คสภาพการทำงานของเครื่องสำรองไฟแล้ว พบว่าแบตเตอรี่เสื่อมสภาพเนื่องจากมีอายุใช้งานมาเป็นเวลานาน ต้องได้รับการบำรุงรักษาโดยการเปลี่ยนแบตเตอรี่ชุดใหม่ทดแทน เพื่อให้สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ต่อไป
135นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 หน้าจอเป็นสีดำ ขึ้นข้อความว่า รี่บูท28 ก.ย. 2566 08:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 66 12:33 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
136น.ส.ศศินา น้อยเกิดมีห้อง 20-409 อาคาร 20 คณะ สศ.update windows notebook และคอมพิวเตอร์สำนักงาน26 ก.ย. 2566 13:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ต.ค. 66 14:56 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
137น.ส.บุษกร ครจำนงค์20-421ซ่อมปรินท์เตอร์ ***สะดวกวันอังคารและวันพฤหัสบดีทั้งวัน25 ก.ย. 2566 09:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ย. 66 14:39 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
138น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-107 (ห้องสารบรรณ), 1-106(ห้องสารบรรณ 2)ปริ๊นงานไม่ได้(ออกเครื่องริโก้ ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง)20 ก.ย. 2566 11:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 66 11:57 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
139น.ส.กรรณิการ์ มณฑา1-109ซ่อมคอมฯจ้า20 ก.ย. 2566 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 66 12:14 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
140น.ส.กชพรรณ ผาใต้อาคารบริหาร ชั้น 1 ห้อง 1-106 (ห้องสารบรรณ2)ลงโปรแกรม Microsoft Office ใหม่19 ก.ย. 2566 15:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 66 12:18 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
141น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-106(ห้องสารบรรณ 2)อินเตอร์เน็ตใช้เข้าใช้งานไม่ได้19 ก.ย. 2566 14:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 66 11:57 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
142นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 ลงโปรแกรม Microsoft Office ใหม่19 ก.ย. 2566 11:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ย. 66 12:15 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
143อาจารย์ภคพร พิริยาพิทักษ์พรอาคาร 14 ชั้น 2 ฝั่งพระพิรุณนะคะ ห้องติดห้องพัก อ จีนค่ะคอมเปิดไม่ได้ค่ะ ปุ่มเปิดยุบเข้าไป ไม่สามารถกดเปิดได้เลยค่ะ (วิชุตานะคะ)19 ก.ย. 2566 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 66 11:56 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
144น.ส.บุษกร ครจำนงค์20-421ปรินท์เตอร์ปรินท์ไม่ออก19 ก.ย. 2566 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 66 13:37 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
145นายณัฐพนธ์ วะภักดิ์เพชร1-105ปริ้นไม่ได้18 ก.ย. 2566 15:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 66 11:57 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
146อาจารย์เบญจวรรณ ศุภภัทรพร20-4181. เปิดไฟล์ PDF ไม่ได้ 2. ไม่สามารถ save ไฟล์ Word Powerpoint เป็น PDF ได้ 3. ตั้งค่าปริ้นงานกับเครื่องถ่ายเอกสาร 18 ก.ย. 2566 11:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ย. 66 14:46 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
147น.ส.ธัญรดี ดาบสมเด็จหน่วยพัสดุ ห้อง 1-104เครื่องคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่หน่วยพัสดุเก่ามาก จำนวน 6 เครื่อง บางเครื่องหน้าจอเสื่อม บางเครื่องไม่สามารถลงวินโดว์ใหม่ได้ เครื่องมีประสิทธิภาพต่ำ ไม่รองรับโปรแกรมในการทำงาน ทำให้การทำงานช้า ประมวลผลช้า และยังแฮ้งบ่อยๆ ซึ่งมีหลายระบบที่ต้องใช้งานในการทำงาน เช่น erp, e-gp ระบบQR code ปริ้นเลขครุภัณฑ์13 ก.ย. 2566 09:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ย. 66 09:50 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ทำการสำรวจและได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์มีสภาพเก่า สเปคเครื่องไม่รองรับกับการใช้งานโปรแกรมในยุคปัจจุบัน ที่มีการอัพเดตโปรแกรมให้ทันสมัยตลอดเวลา ซึ่งทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวไม่สามารถทำงานบนโปรแกรมรุ่นใหม่ได้ ดังนั้นควรมีการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ ทดแทนเพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานในอนาคตต่อไป
148น.ส.ทิพวรรณ ฝางแก้วอาคาร 9 ห้องทะเบียนและประมวลผล ห้อง 9-204คอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้11 ก.ย. 2566 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 66 09:54 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ตรวจเช็คแล้วพบอุปกรณ์จ่ายไฟ(PowerSupply)เสีย เกิดจากสาเหตุไฟตก ไฟกระชาก มีความเห็นว่าให้ซื้ออุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าใหม่มาทดแทนของเดิมที่เสีย
149นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 2กล้องซีซีทีวี ไม่มีภาพ11 ก.ย. 2566 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ย. 66 16:32 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
150อาจารย์ปณิธี การสมดี20-425มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams for Meeting บน Computer Notebook 05 ก.ย. 2566 12:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ย. 66 15:43 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
151น.ส.ภทรภร ศรีสร้อย1-307window การใช้งานคอมพิวเตอร์มีปัญหา05 ก.ย. 2566 09:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ย. 66 15:44 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
152น.ส.สิรินาฏ เนติศรีอาคาร 8/2 ห้องพักบุคลากรใช้งาน Microsoft office ไม่ได้ค่ะ น่าจะต้องลงโปรแกรมใหม่ค่ะ ขอบคุณค่ะ04 ก.ย. 2566 09:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ย. 66 12:09 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
153นายปณิธาน คราประยูร1-301คอมเปิดไม่ติด04 ก.ย. 2566 08:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ย. 66 13:29 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
154อาจารย์ภคพร พิริยาพิทักษ์พรห้องพักอาจารย์ภาษาอังกฤษ 14 ชั้น 2 ห้องอาจารย์Microsoft word มีปัญหา เปิดใช้งานไม่ได้01 ก.ย. 2566 13:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ย. 66 12:08 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
155อาจารย์ปาณิสรา ทัศนัยนา19-125ปรินท์เตอร์ปรินท์ไม่ได้ 31 ส.ค. 2566 10:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ย. 66 12:08 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
156นายรุจน์ พรหมสาขา ณ สกลนครห้องสมุดจอ pc เคาน์เตอร์บริการสัญญาณภาพไม่มา29 ส.ค. 2566 09:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ส.ค. 66 14:51 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, การ์ดจอแสดงผลไม่ทำงาน หลวม
157นายปณิธาน คราประยูร1-304คอมเปิดไม่ติด24 ส.ค. 2566 08:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 66 16:41 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, power supply เสีย ไฟช๊อต ไม่มีอะไหล่เปลี่ยน
158นางขวัญชนก หาญมนตรีอาคาร 20 ชั้น 20-213 ห้องธุรการคณะศว.เครื่องปริ้นสี ไม่สามารถปริ้นงานได้ค่ะ22 ส.ค. 2566 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ย. 66 09:54 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เครื่องปริ้นพิมพ์แล้วสีเลอะ ชุดเก็บกากหมึกชำรุด ไม่สามารถซ่อมได้
159นางวนิดา พิลาชัย1-109 ห้องหน่วยทรัพยากรมนุษย์ฯเครื่องพิมพ์สี ไม่สามารถพิมพ์สีออกมาได้ครบสี พยายามล้างหัวพิมพ์หลายครั้งแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้15 ส.ค. 2566 19:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ส.ค. 66 13:55 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ท่อส่งน้ำหมึกขาด ไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมให้ได้ เนื่องจากไม่มีอะไหล่ เห็นควรส่งซ่อมร้านที่มีอะไหล่พร้อมเปลี่ยน ต่อไป
160นางวนิดา พิลาชัย1-109 อาคารบริหาร (ห้องหน่วยทรัพยากรมนุษย์ฯ)เครื่องพิมพ์สี สีออกไม่ครบ พยายามล้างหัวพิมพ์หลายครั้งแล้ว แต่ก็ยังใช้งานไม่ได้ค่ะ15 ส.ค. 2566 19:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ส.ค. 66 13:55 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ท่อส่งน้ำหมึกขาด ไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมให้ได้ เนื่องจากไม่มีอะไหล่ เห็นควรส่งซ่อมร้านที่มีอะไหล่พร้อมเปลี่ยน ต่อไป
161นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 2หน้าจอคอมภาพหาย11 ส.ค. 2566 15:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 66 12:44 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
162น.ส.ฐิติรัตน์ ยะอนันต์20-420คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องปริ้นเตอร์หน้าห้อง ได้ เเละ ไม่สามารถปริ้นงานได้08 ส.ค. 2566 11:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 66 15:06 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เครื่องคอมพิวเตอร์รับสัญญาณไวไฟ ไม่ดีและทำงานช้า
163น.ส.นิจตยา ใยวังหน้า1-310 ห้องผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไปคอมพิวเตอร์พกพาเปิดแล้วหน้าจอไม่แสดงผล08 ส.ค. 2566 08:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ส.ค. 66 15:17 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
164น.ส.จารุณี ฤทธิดีโต๊ะบริการตอบคำถาม ห้องสมุดเปลี่ยนถ่านคอมพิวเตอร์พีซี07 ส.ค. 2566 16:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ส.ค. 66 14:21 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
165อาจารย์รุ่งนภา บุญภวา21-411Computer ที่ห้องทำงานเปิดไม่ได้ค่ะ07 ส.ค. 2566 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ส.ค. 66 15:55 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, มดเข้า power supply
166นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 2หน้าจอไม่มีภาพ(จอมืด)03 ส.ค. 2566 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 66 16:41 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
167นางAomjit Wijitpanyaอาคารบริหาร ห้องพัสดุ 104อาการ เปิกเครื่องไม่ได้ มีเสียงร้องติ๊ดๆ อยู่ CPU03 ส.ค. 2566 09:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 66 14:06 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
168นายrutchanon pongtong1-304คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด สายไฟใช้ได้ปรกติ เครื่องพี่จิ๊บงานหน่วยแผนฯ ครับผม03 ส.ค. 2566 09:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 66 16:42 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, นายสุรไกร เจือจันทึก, มดเข้า power supply
169น.ส.วชิราภรณ์ ทะคะทิน9-206คีย์บอร์ดและเมาส์ของคอมทำงานไม่สามารถใช้งานได้24 ก.ค. 2566 16:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 66 13:58 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
170น.ส.วชิราภรณ์ ทะคะทิน9-206ผอ.กอง 2 ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรมสำนักงานที่คอม 3 เครื่องที่เพิ่งจัดซื้อมาใหม่ ตอนนี้คอมอยู่ในห้องผอ.กอง 224 ก.ค. 2566 15:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 66 16:42 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, นายสุรไกร เจือจันทึก,
171น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์อาคาร 20 ห้องพักอ.สาขาโรงแรมรบกวนลงโปรแกรม Microsofts ให้ อ.ชณัญชิดา ที่ห้องพักอาคาร 20 คะ11 ก.ค. 2566 13:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 66 15:52 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
172นายจำนงค์ วงค์คำพระจุดประตู 2คอมพิวเตอร์ ซีซีทีวี ออก 1 ตัว07 ก.ค. 2566 08:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 66 09:54 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, กล้องเสีย ไม่มีกล้องตัวใหม่เปลี่ยนทดแทน
173นางสุพัตรา ผาลลาพัง1-304ปริ้นท์งานไม่ได้04 ก.ค. 2566 14:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ค. 66 16:20 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
174น.ส.ประภาพรรณ์ แสงดาว21-201คอมพิวเตอร์ช้า เพิ่มอุกรณ์ หน่วยความจำ26 มิ.ย. 2566 16:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 มิ.ย. 66 16:20 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
175น.ส.กัณฐิกา กล่อมสุวรรณ20-425/1และ 20-425ขอความกรุณาเซ็ทอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และพริ้นท์เตอร์โต๊ะอ.กัณฐิกา ห้อง 20-425/1 และ โต๊ะ อ.ดร.เตชทัชและเพิ่มเครื่องปรินเตอร์ของตึก 20 ชั้น 4 เพื่อให้ใช้งานให้สะดวกขึ้นด้วยค่ะ26 มิ.ย. 2566 12:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มิ.ย. 66 16:02 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
176นางขวัญชนก หาญมนตรีอาคาร 20 ชั้น 2 ห้อง 213หน้าต่างเวป Chrome เปิดเองค่ะ23 มิ.ย. 2566 15:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มิ.ย. 66 16:01 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
177น.ส.กมลชนก แดนประโคมอ.20 ห้อง 20-409Program Microsoft ใช้งานไม่ได้ ไม่สามารถพิมพ์เอกสารใดๆได้ ทั้ง Word, Excel, PPt 22 มิ.ย. 2566 11:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 66 14:35 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
178นางขวัญชนก หาญมนตรีอาคาร 20 ชั้น 2 ห้อง 213 ธุรการ ศว.หน้าต่างเวป edge เปิดเองค่ะ21 มิ.ย. 2566 12:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มิ.ย. 66 16:35 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
179น.ส.ภิญญารัตน์ กงประโคน21-425คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเปิดไม่ติด20 มิ.ย. 2566 13:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 มิ.ย. 66 09:37 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, power supply เสีย
180น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องสิทธิประโยชน์ อ.บริหารเครื่อง computer เปิดไม่ติด (เครื่องปั๊บ สิทธิประโยชน์)14 มิ.ย. 2566 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 66 12:17 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
181น.ส.นิภาพร เมษา7-321เปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟเครื่อง microplate reader ค่า13 มิ.ย. 2566 11:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 66 12:16 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
182น.ส.นิภาพร เมษา7-321เปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟเครื่อง microplate reader ค่า13 มิ.ย. 2566 11:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 66 12:16 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
183น.ส.ธัญรดี ดาบสมเด็จห้องหน่วยพัสดุ1 1-104โปรแกรม office มีปัญหา (เครื่องของสุนิสา)13 มิ.ย. 2566 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 66 12:16 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
184นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 หน้าจอขึ้นสีดำ มีคำว่ารีบูต13 มิ.ย. 2566 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มิ.ย. 66 11:01 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
185น.ส.สุพัตรา โพธิเศษ21-420ขอรบกวนช่วยเพิ่มเครื่องปรินเตอร์ของตึก 21 ชั้น 4 ให้สามารถปรินงานได้ผ่าน MacAirM2 เนื่องจากความไม่สะดวกสั่งงานคอมฯตั้งโต๊ะทำงานค่อนข้างช้า เนื่องจากยังไม่ได้อัพเดตอุปกรณ์เพิ่มเติมให้การใช้งานเร็วขึ้น ขอบคุณมากค่ะ12 มิ.ย. 2566 08:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มิ.ย. 66 11:01 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
186นายปณิธาน คราประยูร1-301เครื่องปริ้นท์ brother MFC-L2700DW ไม่สามารถสั่งพิมพ์ได้08 มิ.ย. 2566 15:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 66 16:25 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
187น.ส.ประภาพร สมภักดีห้องพักอาจารย์ อาคาร 14 ชั้น 2 (ห้องอาจารน์จีน) โต๊ะคอมแรกใกล้ประตูทางเข้ารบกวนช่วย unlink account Microsoft Onedrive ออกจากเครื่องคอมให้หน่อยค่ะ พอดีหนูต้องลาศึกษาต่อ แต่หนูลืม unlink account ในเครื่องคอมของมหาลัยค่ะ รบกวนพี่ช่วยเข้าไปดูให้หน่อยได้มั้ยคะ และช่วย format เครื่องให้ด้วยนะคะ เนื่องจาก อาจจะมี อ. ท่านอื่นนำคอมไปใช้ต่อค่ะ ถ้าไปถึงแล้วช่วยติดต่อหาหนูด้วยนะคะ 0956644858 ขอบคุณค่ะ06 มิ.ย. 2566 10:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 66 14:15 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
188น.ส.กนกพร ศรีโคตรงานอาคารสถานที่ฯเครื่องสแกนยี่ห้อ HP Scanjet Enterprise Flow 7000 s3 อแดปเตอร์เสีย 06 มิ.ย. 2566 09:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 66 14:15 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, adapter เสีย
189นายสร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์อาคาร 20-213 ฝั่งศว.one drive ใช้งานไม่ได้ คะ02 มิ.ย. 2566 15:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 มิ.ย. 66 16:27 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
190นายปณิธาน คราประยูร1-301ติดตั้งระบบเครื่องปริ้นท์สี01 มิ.ย. 2566 15:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 มิ.ย. 66 16:27 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
191น.ส.ธัญรดี ดาบสมเด็จห้องหน่วยพัสดุ1 1-104ลงwindow เครื่องคอมใหม่ และลงโปรแกรมerp25 พ.ค. 2566 10:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ค. 66 16:51 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
192น.ส.ฐิติรัตน์ ยะอนันต์อ.20-420รบกวนต่อ ติดตั้งคอมพิวเตอร์ เครื่องคอม เเละติดตั้งคอมกับเครื่องถ่ายเอกสารที่อยู่นอกห้องทำงานค่ะ 19 พ.ค. 2566 14:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 66 15:37 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
193น.ส.นิภาพร เมษา7-321แบตเครื่องสำรองไฟมาแล้ว รบกวนพี่มาเปลี่ยนได้เลยนะคะ19 พ.ค. 2566 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 พ.ค. 66 16:26 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
194น.ส.นิภาพร เมษา7-321แบตเครื่องสำรองไฟมาแล้ว รบกวนพี่มาเปลี่ยนได้เลยนะคะ19 พ.ค. 2566 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 พ.ค. 66 16:26 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
195อาจารย์เบญจวรรณ ศุภภัทรพร20-418เครื่องคอมไม่สามารถเปิดใช้งานได้ค่ะ15 พ.ค. 2566 16:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ค. 66 13:55 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
196น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ออฟฟิตหน่วยที่พักอาศัยคอมพิเตอร์ชำรุด(เออเร่อ)11 พ.ค. 2566 15:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ค. 66 13:57 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
197น.ส.ชื่นจิต จันทจรูญพงษ์21-202ขอให้อัพเดท window เป็น wndow 10 สะดวกให้เข้าซ่อมวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ค่ะ02 พ.ค. 2566 10:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 66 13:05 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
198นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 หน้าจอคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด01 พ.ค. 2566 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ค. 66 15:25 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
199น.ส.วชิราภรณ์ ทะคะทิน9-206เครื่องคอมพิวเตอร์ออลอินวัน(ของน.ส.นรินทร์ทิพย์ที่ลาออกไปแล้วแต่มีข้อมูลที่ต้องใช้งาน) เปิดแล้วไฟไม่ติดตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย 66 26 เม.ย. 2566 13:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ค. 66 11:03 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เมนบอร์ดเสียไม่สามารถซ่อมแซมได้ เนื่องจากไม่มีอะไหล่ตรงรุ่นจำหน่าย
200น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17ระบบคีย์การ์ดประตู อ.17 ชำรุด (ฝั่งหอตาลฟ้า)ไม่สามารถกดปุ่มเพื่อเปิดประตูจากด้านในได้25 เม.ย. 2566 16:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 66 13:07 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, แก้ไขให้ใช้งานได้เรียบร้อยแล้ว
201นางเพชรประกาย กุลตังวัฒนา20-425ปริ้นเตอร์ใช้งานไม่ได้ ไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวกับกับโปรแกรมวินโดว์ด้วยหรือไม่ค่ะ24 เม.ย. 2566 13:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 เม.ย. 66 15:56 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
202นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 2จอคอมพิวเตอร์ใช้ได้1ช่อง21 เม.ย. 2566 08:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 เม.ย. 66 15:56 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
203น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก อาคาร 17ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ hp LaserJet 1200 series 1เครื่อง20 เม.ย. 2566 10:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 เม.ย. 66 14:03 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
204อาจารย์ปาณิสรา ทัศนัยนา19-125โปรแกรม microsoft office เปิดไม่ได้ค่ะ รบกวนด้วยนะคะ20 เม.ย. 2566 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 เม.ย. 66 14:03 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
205นายปณิธาน คราประยูร1-301ติดตั้งเครื่องปริ้นท์18 เม.ย. 2566 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 เม.ย. 66 09:50 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
206นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 กล้องวงจรปิดเข้าดูไม่ได้11 เม.ย. 2566 07:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 เม.ย. 66 14:25 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
207นายเจษฎา เตชมหาศรานนท์21-312คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เปิดไม่ติดเลย เหมือน Adapter ไม่ทำงานเนื่องจาก เหมือนไม่มีไฟเข้า10 เม.ย. 2566 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 เม.ย. 66 16:31 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
208น.ส.กมลชนก แดนประโคมอ.20 ห้อง 20-409One Drive ไม่สามารถ Sing in ได้05 เม.ย. 2566 13:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 เม.ย. 66 15:30 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
209น.ส.นิจตยา ใยวังหน้า1-310 ห้องผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไปกดปุ่มเปิดปริ้นเตอร์ไม่ได้04 เม.ย. 2566 11:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 เม.ย. 66 15:59 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
210นางวนิดา พิลาชัย1-109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ และแชร์เซอร์เวอร์ให้สั่งพิมพ์ได้03 เม.ย. 2566 11:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 เม.ย. 66 10:49 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
211นางกิตติมา งามวิไลกร20-418โปรแกรม Pdf เปิดไม่ได้29 มี.ค. 2566 12:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มี.ค. 66 16:32 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
212น.ส.กนกพร ศรีโคตรงานอาคารสถานที่ฯเข้าใช้ one drive ไม่ได้28 มี.ค. 2566 16:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มี.ค. 66 14:24 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
213นางสุพัตรา ผาลลาพัง1-304เครื่องปรินท์ใช้งานไม่ได้ 28 มี.ค. 2566 10:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 66 14:31 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
214นางผ่องพรรณ มีพรหมงานอาคารสถานที่ ลง window ใหม่27 มี.ค. 2566 13:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 มี.ค. 66 14:35 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
215นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 2คอมพิวเตอร์จอมืด27 มี.ค. 2566 09:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 66 14:31 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
216นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 2คอมพิวเตอร์ชำรุด24 มี.ค. 2566 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 66 14:30 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
217น.ส.กนกพร ศรีโคตรงานอาคารสถานที่ฯลง windows ใหม่24 มี.ค. 2566 10:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 66 14:30 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
218น.ส.วิชชุดา ใจเสรีอาคารบริหาร ชั้น 4 ห้อง 1-402 โครงการ MBAคอมพิวเตอร์สั่งปริ้นไปที่เครื่องถ่ายเอกสารไม่ได้ค่ะ 22 มี.ค. 2566 15:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มี.ค. 66 16:38 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
219นายยุทธพล บุญกอบฝ่ายอาคารสถานที่เปิดไฟล์PDF ไม่ได้ 20 มี.ค. 2566 11:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 มี.ค. 66 10:04 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
220นายยุทธพล บุญกอบฝ่ายอาคารสถานที่เครื่องปริ้นเตอร์สี กระดาษ A1 ติด ใช้งานไม่ได้16 มี.ค. 2566 11:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มี.ค. 66 14:31 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
221นางวนิดา พิลาชัย1-109 ห้องหน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการเครื่องพิมพ์สี ยี่ห้อ Epson ไม่สามารถพิมพ์ได้14 มี.ค. 2566 18:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มี.ค. 66 16:24 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
222น.ส.กฤติยา พรหมสาขา ณ สกลนครอาคาร 21 ห้อง21-208เครื่องปริ้น Canon G1010 เปิดไม่ติด14 มี.ค. 2566 12:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 มี.ค. 66 14:09 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
223น.ส.นิศารัตน์ ทิพวัจนา9-206คอมเปิดเสียงไม่ได้13 มี.ค. 2566 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 66 11:13 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
224นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 6จอคอมพิวเตอร์ดับ09 มี.ค. 2566 13:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 66 13:33 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
225น.ส.นิศารัตน์ ทิพวัจนา9-206เชื่อมต่อเครื่องปริ้น07 มี.ค. 2566 14:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 15:59 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
226น.ส.กนกพร ศรีโคตรadobe Creative Cloud หมดอายุการใช้งานช่วยลงซอฟต์แวร์ทางเลือก ที่มีคุณสมบัติการใช้งานใกล้เคียงกับadobe Creative Cloud 07 มี.ค. 2566 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 66 15:59 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
227นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 ลงโปรแกรม Mind map เครื่องพี่ถาวค่ะ02 มี.ค. 2566 12:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 66 16:23 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
228นายยุทธพล บุญกอบฝ่ายอาคารสถานที่เครื่องพี่แอ๋ว เปิดเครื่องไม่ติด ไม่แสดงผลหน้าจอ28 ก.พ. 2566 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.พ. 66 11:23 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
229น.ส.พชรธรณ์ โอภาสห้องประชาสัมพันธ์ อาคารบริหารหน้าจอเป็นสีชมพู เปิดไป 10 นาทีจึงจะปกติ แต่จะยังมีเส้นชมพูกระพริบๆอยู่บางช่วง24 ก.พ. 2566 08:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.พ. 66 11:16 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, จอภาพเสื่อม ไม่สามารถซ่อมได้ ต้องจัดซื้อจอภาพใหม่
230นางกมลชนก เเสนเมือง7-317/3motebook เปิดปิดเเล้วก้อดับ 23 ก.พ. 2566 07:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.พ. 66 11:21 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
231อาจารย์พัณณ์ไพลิน เหมะธุลินอาคาร14 ชั้น2 ห้องอาจารย์ภาษาจีนลงโปรแกรมวินโดวใหม่ เครื่องคอมอาจารย์จีนตั้งโต๊ะ ASUS 20 ก.พ. 2566 15:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.พ. 66 16:17 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
232น.ส.นิภาพร เมษา7-321เครื่อง UPS ของเครื่อง DSC ไม่ทำงาน14 ก.พ. 2566 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 66 15:42 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, แบตเตอรี่เสื่อมสภาพการใช้งาน
233น.ส.นิภาพร เมษา7-321เครื่อง UPS ของเครื่อง DSC ไม่ทำงาน14 ก.พ. 2566 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 66 15:42 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, แบตเตอรี่เสื่อมสภาพการใช้งาน
234อาจารย์ศิริญญา โปร่งจิตร์7-217/8ปริ้นเตอร์ไม่ feed กระดาษ14 ก.พ. 2566 08:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 66 16:07 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
235อาจารย์มยูรกาญจน์ เดชกุญชร21-324ลงโปรแกรมและเชื่อมต่อการสั่งพิมพ์งานจากคอมพิวเตอร์ส่วนตัวกับเครื่องพิมพ์ส่วนกลาง13 ก.พ. 2566 15:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 66 10:38 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
236นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 2 กล้องวงจรปิดจอมืด09 ก.พ. 2566 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 66 14:15 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
237อาจารย์สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ7-325MS365 .ใช้ไม่ได้ 08 ก.พ. 2566 12:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.พ. 66 15:09 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
238นายยุทธพล บุญกอบอาคาร 7 ชั้น 1 ขอดูกล้อง CCTV วันที่27 ม.ค.66 เวลา 10.00 ติดต่อ 0819757856 08 ก.พ. 2566 11:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 66 16:19 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
239นางฐิตาวรรณ อินสะอาด7-317/1คอมพิวเตอร์แจ้งเตือนให้ระบุวันเวลาทุกครั้งที่เข้าใช้งาน06 ก.พ. 2566 14:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.พ. 66 15:10 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
240น.ส.ทิติยา ยางธิสารห้อง 20-212 ชั้น 2 ธุรการคณะศว.ลงไดร์เวอร์เครื่องสแกนเอกสาร31 ม.ค. 2566 10:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 66 14:36 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
241น.ส.ประภาพร สมภักดีห้องพักอาจารย์ภาษาอังกฤษ อาคาร 14 ชั้น 2 (ห้องอาจารย์ฝรั่ง)หน้าจอคอมเป็นสีดำค่ะ รบกวนมาวันที่ 31 มค. เวลา 13:00 นะคะ ขอบคุณค่ะ30 ม.ค. 2566 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 66 16:21 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, สายแพรหน้าจอหลวม
242น.ส.ไอยลดา แก้วดีอาคาร1 ชั้น2 ห้องคลังคอมร้องเสียงดังตอนเปิดเครื่องและเปิดเครื่องไม่ติดค่ะ30 ม.ค. 2566 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ม.ค. 66 11:11 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ฮาร์ดดิสเก็บข้อมูลและหน่วยความจำเสีย ต้องทำการสั่งซื้ออะไหล่มาเปลี่ยนใหม่
243น.ส.จิตรลดา ฦๅชา20-408ติดตั้งปริ้นเตอร์สี และลงโปรแกรม ascess 26 ม.ค. 2566 14:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ม.ค. 66 12:09 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
244น.ส.ทิติยา ยางธิสาร20-213 ห้องธุรการ คณะศว.เปลี่ยนฮาร์ดดิส พร้อมลงโปรแกรมMicrosoft Office26 ม.ค. 2566 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ม.ค. 66 09:28 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
245นายยุทธพล บุญกอบฝ่ายอาคารสถานที่ระบบ ONE Diver เข้าไม่ได้อีกแล้วครับ26 ม.ค. 2566 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 66 13:02 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
246น.ส.นัฐนันท์ ศักดิ์สัมฤทธิ์20-314หน้าจอกระพริบและดับ24 ม.ค. 2566 15:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 15:32 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
247น.ส.กนกพร ศรีโคตรup date windowsnotbook ของงานอาคารฯ24 ม.ค. 2566 13:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 09:30 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
248อาจารย์ลัดดาพร กุลแก้ว20-314 อาคาร 20Reset เครื่อง และลง Window ใหม่ค่ะ19 ม.ค. 2566 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 14:48 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
249นายยุทธพล บุญกอบฝ่ายอาคารสถานที่เข้าดูข้อมูลไม่ได้ เข้า ONE DRiVE ไม่ได้ ครับ เป็นอีครับ19 ม.ค. 2566 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 66 16:10 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
250น.ส.จิตรา ธรรมรักษา1-311MS word ใช้งานไม่ได้(์notebook ผศ.กรรณิการ์)17 ม.ค. 2566 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 66 14:36 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
251นางเนตรนภา บาคำห้องธุรการคณะ 20-213ไฟดับทำให้คอมเปิดไม่ได้ ขึ้นหน้าจอสีฟ้า สำหรับเครื่องเนตร และใช้เอ็กเซลไม่ได้สำหรับเครื่องน้องโอห์มค่ะ16 ม.ค. 2566 10:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 66 09:26 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
252น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีห้องฉุกเฉิน อาคารสถานพยาบาลเวลาไม่ตรง ติดตั้งโปรแกรม JHCIS.ในเครื่อง11 ม.ค. 2566 10:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 66 16:45 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
253นางกิตติมา งามวิไลกร20-420โปรแกรม PDF ไม่สามารถใช้งานได้11 ม.ค. 2566 08:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 66 11:43 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
254น.ส.ทิพวรรณ ฝางแก้วอาคาร 9 ชั้น 2 ห้องทะเบียนและประมวลผลติดตั้งเครื่องพิมพ์ที่อยู่เพื่อใช้ในการพิมพ์จ่าหน้าซองพัสดุจัดส่งไปรษณีย์10 ม.ค. 2566 15:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 16:23 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
255น.ส.นิศารัตน์ ทิพวัจนา9-206ติดตั้งการเชื่อมต่อเครื่องปริ้น และอัพเดทโปรแกรม Word10 ม.ค. 2566 15:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 66 10:14 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
256นางAomjit Wijitpanyaห้อง 1-104 พัสดุลงโปรแกรม ERP10 ม.ค. 2566 14:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 66 12:32 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
257นายยุทธพล บุญกอบฝ่ายอาคารสถานที่เข้าดูข้อมูลไม่ได้ เข้า ONE DRiVE ไม่ได้ ครับ10 ม.ค. 2566 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 66 13:44 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
258น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16เครื่องปริ้นท์สีใช้งานไม่ได้09 ม.ค. 2566 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 12:03 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
259น.ส.จิตรลดา ฦๅชา20-408ปริ้นท์งานไม่ออกค่ะ แก้ไขอาการเบื้องต้นเช่น ปิดเปิดใหม่ restart ใหม่ก็ไม่สามารถสั่งพิมพ์ได้ค่ะ 09 ม.ค. 2566 14:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 66 12:03 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
260น.ส.เกศรินทร์ บริบูรณ์7-220แป้นเปลี่ยนภาษาหาย เวลาออกจากระบบ erp 04 ม.ค. 2566 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 66 13:02 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
261น.ส.กัลยาณี บุญยะปูชิตอาคารบริหาร ชั้น 2 ห้องงานคลังเรียกข้อมูลรายงาน จากระบบ ERP เป็นโปรแกรม Excel ไม่สำเร็จ04 ม.ค. 2566 09:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 66 15:56 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
262น.ส.กัลยาณี บุญยะปูชิตอาคารบริหาร ชั้น 2 ห้องงานคลังข้อมูลหาย กู้ข้อมูลกลับมา หมายเหตุ ซ่อมเรียบร้อยแล้ว04 ม.ค. 2566 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ม.ค. 66 09:25 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
263น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422ไม่สามารถใช้ microsoft ได้20 ธ.ค. 2565 15:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ธ.ค. 65 11:31 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
264อาจารย์เบญจวรรณ ศุภภัทรพร20-418ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องคอมกับปริ้นเตอร์ที่โต๊ะและเครื่องถ่ายเอกสารหน้าห้องเพื่อสั่งปริ้นงานได้ค่ะ19 ธ.ค. 2565 22:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ธ.ค. 65 16:06 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
265น.ส.ไอยลดา แก้วดีอาคาร1 ชั้น2 ห้องคลังคอมพิวเตอร์ดับ เปิดไม่ติดค่ะ16 ธ.ค. 2565 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ธ.ค. 65 10:44 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
266น.ส.วิชชุดา ใจเสรีอาคารบริหาร ชั้น 4 ห้อง 1-402 โครงการ MBAคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ค่ะ เปิดคอมแล้วหน้าจอค้างตลอดค่ะ14 ธ.ค. 2565 11:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ธ.ค. 65 14:53 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
267นายธวัชชัย สัพโส7-112/2อยากให้ลงwindow10 ให้ใหม่ (คอมมันเข้าตั้งค่าไม่ได้)09 ธ.ค. 2565 08:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ธ.ค. 65 14:07 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
268น.ส.ไอยลดา แก้วดีอาคาร1 ชั้น2 ห้องคลังขอลง windows ใหม่ค่ะ07 ธ.ค. 2565 09:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 65 15:11 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
269น.ส.กชพรรณ ผาใต้อาคารบริหาร ชั้น 1 ห้อง 1-106 (ห้องสารบรรณ2)แชร์ปริ๊นเตอร์29 พ.ย. 2565 10:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 65 13:49 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
270น.ส.พีรียา ทักษานันท์อาคาร 13 ห้อง พักอาจารย์ขอลง Window ใหม่ค่ะ 28 พ.ย. 2565 17:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 65 10:37 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
271นายธิบดี สกุลวิชญธาดาห้องภาควิชาบัญชี ชั้น 4 อาคาร 20 อยากจะปริ้นเอกสารผ่านระบบออนไลน์ ไปยังเครื่องถ่ายเอกสารที่วิทยาเขตเช่า25 พ.ย. 2565 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ย. 65 12:06 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
272นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 2 แบตเตอร์รี่นาฬิกา คอมพิวเตอร์หมดอายุ23 พ.ย. 2565 13:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 65 11:45 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
273น.ส.จิตรา ธรรมรักษา1-302แชร์ปริ๊นเตอร์22 พ.ย. 2565 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 65 16:04 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
274น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องสิทธิประโยชน์ อ.บริหารคอมเปิดไม่ติด (คอมปั๊บค่ะ)15 พ.ย. 2565 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 65 13:53 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
275แม่บ้านอาคาร 1อาคาร1ชั้น1.ตู้ควบคุมการบันทึกกล้องวงจรปิดเสียไม่มีกระแสไฟฟ้าเข้า14 พ.ย. 2565 11:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 65 10:43 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
276น.ส.ขวัญกมล ทวายตาคำ7-322 ห้องปฎิบัติการพันธุศาสตร์ อาคาร 7เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง ในห้องเรียนเข้าโปรแกรมช้า 11 พ.ย. 2565 11:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 65 13:52 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
277นายปณิธาน คราประยูร1301คอมพิวเตอร์เปลี่ยนภาษาไม่ได้04 พ.ย. 2565 13:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ย. 65 11:44 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
278น.ส.นิศารัตน์ ทิพวัจนา9-206เครื่องปริ้นออฟไลน์02 พ.ย. 2565 13:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 65 12:05 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
279น.ส.สุพัตรา โพธิเศษ21-420เปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะใช้เวลานานมาก และใช้เวลาปิดนานมากเช่นกัน รวมทั้งการเปิดใช้โปรแกรมต่างๆ ก็ใช้เวลานานเช่นกันค่ะ 02 พ.ย. 2565 08:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 65 12:03 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เครื่องคอมพิวเตอร์มีสเปคระบบต่ำ ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
280นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 6วันที่ เดือน เวลา ไม่ตรง27 ต.ค. 2565 08:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 65 14:48 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
281อาจารย์บุศราวรรณ ไชยะ21-421คอม PC ไม่ detect WiFi และ Lan 26 ต.ค. 2565 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ต.ค. 65 11:49 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
282น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-208 ห้องธุรการคณะ ทอ .ปริ้นเอกสารไม่ได้ จำนวน 3 เครื่อง25 ต.ค. 2565 13:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ต.ค. 65 11:49 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
283นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 6วันที่ เดือน เวลา ไม่ตรง 25 ต.ค. 2565 08:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ต.ค. 65 10:33 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
284อาจารย์พิชญ์จิรา อุ่นใจอาคาร 20 ชั้น 4 ห้องภาควิชาอุตสาหกรรมบริการต้องการให้มาช่วยลบ user account ของwindows ให้ทีค่ะ 20 ต.ค. 2565 06:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ต.ค. 65 13:55 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
285นางกิตติมา งามวิไลกร20-420printer พิมพ์เอกสารแล้วพบจุดดำบนกระดาษ17 ต.ค. 2565 10:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ต.ค. 65 13:55 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
286น.ส.มิลทะดา สุธรรมมา21-208 ห้องธุรการคณะ ทอ .computer ไม่เชื่อมต่อกับเครื่องปริ้นเตอร์10 ต.ค. 2565 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ต.ค. 65 15:00 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
287น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16เครื่องปริ้นท์ที่เคาน์เตอร์เสียพิมพ์ได้ไม่ครบทั้งหน้า05 ต.ค. 2565 17:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ต.ค. 65 11:45 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
288น.ส.ขนิษฐา กิจปัญจทรัพย์20-213คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง microsoft office มีปัญหาค่ะ 03 ต.ค. 2565 18:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ต.ค. 65 15:45 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
289น.ส.ประภาพร สมภักดีห้องพักอาจารย์ภาษาอังกฤษ อาคาร 14 ชั้น 2 (ห้องข้างๆ ห้องอาจารน์จีน)เครื่องปริ้นใช้ไม่ได้ค่ะ สั่งปริ้นแล้วแต่เครื่องไม่ทำงานค่ะ03 ต.ค. 2565 12:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ต.ค. 65 11:45 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
290นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 6จอคอมพิวเตอร์เสีย27 ก.ย. 2565 12:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ย. 65 14:42 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, อแดปเตอร์เครื่องบันทึก DVR เสีย (มดเข้า)
291น.ส.สิรินาฏ เนติศรีอาคาร 21 ชั้น 4 ห้องวิจัยขั้นสูง ห้องสีชมพูค่ะเครื่องสำรองไฟใช้งานไม่ได้ค่ะ รบกวนถ้าเข้ามาเช็ค โทรแจ้ง 0612266595 ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ26 ก.ย. 2565 18:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ย. 65 14:19 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, แบตเตอรี่เสื่อม ไม่เก็บไฟ
292นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 6หน้าจอทีวีวงจรปิดมืดไม่มีภาพ26 ก.ย. 2565 11:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ย. 65 14:40 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, อแดปเตอร์เครื่องบันทึกเสีย
293อาจารย์ปาณิสรา ทัศนัยนา19-125คอมเครื่องเดิมของ อ ฉลองชัย เปิดแล้วไม่เข้าวินโดรว์ + คีย์บอร์ดใช้ไม่ได้ 22 ก.ย. 2565 14:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 13:52 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
294อาจารย์ปาณิสรา ทัศนัยนา19-125เมาส์เสียค่ะ 22 ก.ย. 2565 14:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 65 16:27 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
295นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 เมาส์เสีย21 ก.ย. 2565 11:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 65 16:26 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
296นางกัญญารันต์ ยอดขำ1-102เพิ่มฮาดดิส13 ก.ย. 2565 15:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ย. 65 11:18 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
297น.ส.นิจตยา ใยวังหน้า1-310 ชั้น 3 อาคารบริหาร ห้องผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไปUpdate computer13 ก.ย. 2565 11:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ย. 65 15:11 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
298น.ส.นิจตยา ใยวังหน้า1-310 ชั้น 3 อาคารบริหาร ห้องผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไปUpdate computer13 ก.ย. 2565 11:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ย. 65 15:11 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
299นางปิยมาศ ผองแก้ว21-422ลงโปรแกรม MS office เพื่อใช้กับโปรแกรมวิเคราะห์สูตรอาหารสัตว์12 ก.ย. 2565 16:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ย. 65 16:01 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
300น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็ก อ.17เครื่องปริ้น hp เปิดเครื่องมีไฟเข้าที่ตัวเครื่องแต่สั่งปริ้นไม่ได้ 12 ก.ย. 2565 14:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ย. 65 15:25 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
301นายสวโรจน์ บ่อทองอาคาร 9 ห้อง 9-207ลงวินโดว์ 1012 ก.ย. 2565 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ย. 65 14:21 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
302นางจาริตา หินเธาว์20-314เปิด Microsoft 365ไม่ได้08 ก.ย. 2565 11:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 65 14:17 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
303นายวุฒิชัย วงศ์ณะรัตน์22-202/1กดตัวเลือกใดไม่ได้เลย ค้างแล้วขึ้น an attempt was made to reference a token that does not exist 08 ก.ย. 2565 10:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ย. 65 14:34 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ยกเครื่องกลับเพื่อทำการสำรองข้อมูล
304อาจารย์เปมิกา หิรัญกิตติวงศ์22-206/2หน้าจอคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเส้น ไม่ขึ้นภาพ 07 ก.ย. 2565 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ย. 65 14:36 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, จอภาพเสีย ต้องทำการเปลี่ยนจอใหม่
305นายธิบดี สกุลวิชญธาดาหัองภาคบัญชี ชั้น 4 อาคาร 20ตีอปริ้นผ่าน wifi ไม่ได้ครับ07 ก.ย. 2565 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 65 10:31 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
306นายธิบดี สกุลวิชญธาดาอ 20 ห้องภาคบัญชีสั่งปริ้น ออนไลน์ไม่ได้ครับ ถ้าสะดวกวันนี้ ผมอยู่หัอง หากมาวันอื่นโทรบอกผมนิดนะครับ02 ก.ย. 2565 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 65 13:27 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
307อาจารย์พัณณ์ไพลิน เหมะธุลินอาคาร14 ชั้น2 ห้องอาจารย์ภาษาจีนปริ้นเตอร์EPSON L350 ปริ้นไม่ได้เครื่องแจ้งว่าให้เติมหมึกแต่หมึกยังมีเต็มค่ะ01 ก.ย. 2565 13:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 65 11:26 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
308น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422ใช้โปรแกรมไม่ไดเ31 ส.ค. 2565 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 65 13:38 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
309น.ส.รจนา ทาระขจัดอาคาร 17 สวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.เครื่องปริ้นมีเสียงดัง และเส้นของหมึกในการปริ้นมีความคมชัดไม่เท่ากัน31 ส.ค. 2565 14:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 65 16:31 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
310นางวนิดา พิลาชัย1-109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ ชั้น 1 อาคารบริหารScroll Mouse เลื่อนไม่ค่อยได้ 31 ส.ค. 2565 11:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 65 09:11 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
311นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร1ไฟไม่เข้าตู้ซีซีทีวี30 ส.ค. 2565 15:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 65 13:54 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ไฟมาที่ปลั๊กแต่ไม่เข้าชุด DVR ของ CCTV อาคาร 1
312นางสุพัตรา ผาลลาพัง1-304โน๊ตบุ๊คโนไวรัส จำนวน 2 เครื่อง30 ส.ค. 2565 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 65 09:11 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
313น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง20-409โน๊ตบุ๊คมีปัญหา รบกวนลงวินโดวน์ใหม่ให้ด้วยค่ะ 1-C0401-FT18-74400010001/005-63 29 ส.ค. 2565 14:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 65 11:27 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
314นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 408การใช้งาน onedrive ไม่สมบูรณ์ ข้อมูลไม่ update เมื่อใช้งานในคอมพิงเตอร์เครื่องอื่นๆ25 ส.ค. 2565 15:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 65 15:32 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
315อาจารย์มยูรกาญจน์ เดชกุญชรยกไปซ่อม อ. 9เปลี่ยน SSD และ RAM เครื่องคอมพิวเตอร์ PC และลงโปรแกรม25 ส.ค. 2565 14:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ส.ค. 65 10:49 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
316นายนัฐ วดีศิริศักดิ์อ.19 ห้องพักอาจารย์ ชั้น 1 office มีปัญหา ทำงานไม่สมบูรณ์25 ส.ค. 2565 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 65 14:14 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
317นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนคร21-201คอมพิวเตอร์ ตั้งโต๊ะทำงาน เปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า ครับ ต้องการข้อมูลในเครื่องเพื่อใช้ทำงาน ครับ 25 ส.ค. 2565 11:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 65 15:19 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
318น.ส.กชพรรณ ผาใต้อาคารบริหาร ชั้น 1 ห้อง 1-104 (ห้องไปรษณีย์)Update Microsoftofficeหมดอายุ23 ส.ค. 2565 15:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 65 10:44 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
319น.ส.ประภาพร สมภักดีห้องพักอาจารย์ภาษาอังกฤษ อาคาร 14 ชั้น 2 (ห้องข้างๆ ห้องอาจารน์จีน)computer ไม่มีเสียงหลังจากการ update window 11 ค่ะ22 ส.ค. 2565 15:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 65 14:32 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
320น.ส.ฐิติรัตน์ ยะอนันต์7-317/8รบกวน เชื่อมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถที่จะสั่งปริ้นผ่านระบบ เเละปริ้นออกเครื่องถ่ายเอกสารที่อาคาร 7 19 ส.ค. 2565 11:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ส.ค. 65 11:27 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
321น.ส.กฤติยา พรหมสาขา ณ สกลนคร21-208 ห้องธุรการ ทอ.เครื่องปริ้น HP P1102 ขึ้นไฟกระพริบเป็นสีแดงตลอดเวลา ไม่สามารถปริ้นได้18 ส.ค. 2565 09:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ส.ค. 65 09:25 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
322นายธิบดี สกุลวิชญธาดา20-418อยากเชื่อมคอมพิวเตอร์สั่งปริ้นผ่านระบบ ออกเครื่องถ่ายเอกสาร ครับพี่อนุสร17 ส.ค. 2565 12:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 65 11:27 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
323นายจำนงค์ วงค์คำพระฝ่ายอาคาร เครื่อง หน.โอ๋ หน.จำนงค์เครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นสีไม่ได้16 ส.ค. 2565 12:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ส.ค. 65 12:15 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
324น.ส.หัทญา ยุตรินทร์อาคาร 9 ห้อง 206เครื่องปริ้นมีไฟมีไฟสีเหลืองกระพริบๆ ค่ะ 16 ส.ค. 2565 10:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ส.ค. 65 15:16 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
325น.ส.หัทญา ยุตรินทร์อาคาร 9 ห้อง 206เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ค่ะ ขึ้นสีส้มกระพริบๆ 16 ส.ค. 2565 10:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ส.ค. 65 15:16 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
326นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 6จอซีซีทีวีดับ16 ส.ค. 2565 08:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ส.ค. 65 12:15 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, อแดปเตอร์เครื่องบันทึกเสีย
327อาจารย์เบญจวรรณ ศุภภัทรพร20-418อยากขอรบกวนตั้งค่าครื่องคอมให้สามารถสั่งพิมพ์ที่เครื่องถ่ายเอกสารหน้าห้องทำงานให้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ05 ส.ค. 2565 10:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 65 16:28 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
328น.ส.นิจตยา ใยวังหน้า1-310 ชั้น 3 อาคารบริหาร ห้องผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไปโน๊ตบุ๊คทำงานแล้วหน้าจอดับไป เปิดแล้วไม่ขึ้นแสดงผล03 ส.ค. 2565 16:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ส.ค. 65 12:08 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
329น.ส.จามจุรี พิมพ์จันทร์อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 205 PC ตอบสนองช้าระหว่างใช้งาน แฮงค์บ่อยเมื่อเปิดไฟล์หรือดาวน์โหลดงาน และบูทเครื่องนานมาก02 ส.ค. 2565 15:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 65 13:41 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
330นายปณิธาน คราประยูร1-301คอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้01 ส.ค. 2565 10:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ส.ค. 65 14:45 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
331แม่บ้านฝ่าย อาคารฯประตู 6จอ ทีวี รับสัญญาณภาพกล้องวงจรปิดเสีย 25 ก.ค. 2565 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 15:20 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
332น.ส.ประภาพรรณ์ แสงดาวนำคอมพิวเตอร์ไปที่อาคาร 9 เองอาการเปิดไม่ติด เปิดไม่ได้22 ก.ค. 2565 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 65 14:55 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
333น.ส.อัญชัน ไตรธิเลนนำคอมพิวเตอร์ไปที่อาคาร 9 เองอาการเปิดไม่ติด เปิดไม่ได้22 ก.ค. 2565 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 65 14:55 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
334น.ส.จิตรลดา ฦๅชา20-406น้องแนนอยากให้ลงวินโดวให้ใหม่คะ เนื่องจาก Drive C มันเต็ม ในขณะที่ D ไม่ได้ใช้งาน ... ปกติทำงานผ่าน one drive คะ ซึ่ง ไม่น่าจะกระทบคอม อยากให้เกลี่ย ขนาดไดว์ให้ใหม่ จ้า 21 ก.ค. 2565 10:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 16:35 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
335นางสุพัตรา ผาลลาพัง1-304ติดตั้ง driver printer21 ก.ค. 2565 10:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ส.ค. 65 14:48 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
336น.ส.นิจตยา ใยวังหน้า1-310 ชั้น 3 อาคารบริหาร ห้องผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไปเปิดเครื่องไม่แสดงผลหน้าจอ 21 ก.ค. 2565 09:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 15:20 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
337น.ส.ธัญญลักษ์ มังทะ21-208 ห้องสำนักงานเลขา คณะ ทอ.เปิดเครื่องไฟติดทั้งในเคส และจอ แต่หน้าจอขึ้นข้อความดังภาพแล้วดับเป็นหน้าจอดำ เบื้องต้นตรวจสอบปลั๊ก จุดเชื่อมต่อต่างๆ และปิด เปิดเครื่องใหม่ แต่ยังเป็นเช่นเดิม 21 ก.ค. 2565 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 11:18 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, power supply เสีย
338น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16เครื่องปริ้นเสียแจ้งเตือนว่าดรัมภาพมีปัญหาปริ้นท์ไม่ได้18 ก.ค. 2565 16:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 10:54 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, drum หมดอายุ
339นายพงษ์พัฒน์ ภะวะ20406ปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ได้ เหมือนระบบแลนมีปัญหา18 ก.ค. 2565 14:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 65 15:15 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
340นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 2หน้าจอซีซีทีวีดับ18 ก.ค. 2565 08:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ค. 65 15:02 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เปลี่ยนจอใหม่
341น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์อาคาร 20 ฝั่งศว.อัพเดทและสเปกเครื่องคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ12 ก.ค. 2565 10:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 65 12:01 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เปลี่ยน Harddisk ssd
342อาจารย์มยูรกาญจน์ เดชกุญชร21-324ลงโปรแกรมและเชื่อมต่อปริ๊นเตอร์ Richo กับเครื่องคอมพิวเตอร์ (2 เครื่อง) 11 ก.ค. 2565 13:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 65 11:18 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, รออุปกรณ์สำหรับอัพเกรตเครื่องคอม
343น.ส.ทิติยา ยางธิสารห้องธุรการ อาคาร 20 ห้อง 20-213 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการสั่งปริ้นไม่ได้ กรณีด่วนต้องปริ้นเอกสารจ้างงาน U2T11 ก.ค. 2565 11:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 65 10:46 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
344น.ส.นิศารัตน์ ทิพวัจนา9-206Adobe Creative Cloud ไม่สามารถใช้งานได้08 ก.ค. 2565 14:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 65 09:07 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
345น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ลงโปรแกรมวินโดว คอมพิวเตอร์ ห้อง 101 จำนวน 2 เครื่อง08 ก.ค. 2565 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ค. 65 14:37 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เครื่องสเปคต่ำอัพวินโดว์ 10 ไม่ได้
346น.ส.ทิติยา ยางธิสาร20-213 ห้องธุรการ คณะศว.ปริ้นเอกสารไม่ได้ จำนวน 5 เครื่อง04 ก.ค. 2565 10:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 65 16:05 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
347น.ส.เสริมศิริ วศิษฏ์นิฏิวัฒน์ห้องสมุด อ.9เซนเซอร์เครื่องยืม-คืนชำรุด01 ก.ค. 2565 16:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ค. 65 15:17 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เซนเซอร์เสีย
348นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 ปริ้นงานไม่ออก29 มิ.ย. 2565 10:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มิ.ย. 65 14:53 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
349น.ส.ฐิติรัตน์ ยะอนันต์ึ7-317/8ขอรบกวนต่อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนสองเครื่องค่ะ 29 มิ.ย. 2565 10:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 65 12:35 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
350นางวนิดา พิลาชัย1-109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ ชั้น 1 อาคารบริหารเครื่องพิมพ์สี มีหมึกเปื้อนเวลาพิมพ์29 มิ.ย. 2565 09:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มิ.ย. 65 13:31 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
351นางวนิดา พิลาชัย1-109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ ชั้น 1 อาคารบริหารการย้ายข้อมูลจาก Google drive ไปยัง One drive ต้องการให้สอนวิธีการเข้าใช้งานใน One drive29 มิ.ย. 2565 09:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 มิ.ย. 65 15:39 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
352น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์อาคาร 20 ฝั่งศว. ชั้น 4 ห้องดร.ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรีรบกวนต่อพริ้นเตอร์ทำงานให้ดร.ศิริลักษณ์ คะ29 มิ.ย. 2565 09:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 65 14:55 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
353นายปณิธาน คราประยูร1301เซตปริ้นเตอร์28 มิ.ย. 2565 15:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มิ.ย. 65 14:53 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
354น.ส.ขนิษฐา กิจปัญจทรัพย์20-213เครื่องดับไปเฉยๆเลยค่ะ รบกวนด้วยค่ะ28 มิ.ย. 2565 11:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มิ.ย. 65 13:31 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เมนบอร์ดเสีย
355น.ส.ชลธิชา โน๊ตสุภาห้องการเงิน อาคารบริหารปริ้นไม่ได้ ทั้งห้องการเงิน28 มิ.ย. 2565 08:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มิ.ย. 65 09:06 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
356น.ส.ประภาพรรณ์ แสงดาวอาคาร 21 ห้อง 21-325คอมพิวเตอร์โตีะ เปิดไม่ติด คาดว่าจะเป็นระบบจ่ายไฟ จะยกไปที่ สำนักงานบริการ อาคาร 9 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้ 27 มิ.ย. 2565 11:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 มิ.ย. 65 13:49 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
357น.ส.อัญชัน ไตรธิเลนอาคาร 21 ห้อง 21-325คอมพิวเตอร์โตีะ เปิดไม่ติด คาดว่าจะเป็นระบบจ่ายไฟ จะยกไปที่ สำนักงานบริการ อาคาร 9 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้ 27 มิ.ย. 2565 11:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 มิ.ย. 65 13:49 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
358นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 ติดตั้งเครื่องปริ้นคอมพิวเตอร์27 มิ.ย. 2565 10:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 มิ.ย. 65 14:56 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
359น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. อ.17คอมพิวเตอร์ใช้งานอยู่แต่ปิดไปเอง แล้วขึ้นบู๊คเครื่อง และเปิดไม่ได้22 มิ.ย. 2565 17:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 65 12:54 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
360นายปณิธาน คราประยูร1-301 อาคารบริหารคอมห้องนิติกรเปิดแล้วจอมืด21 มิ.ย. 2565 13:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มิ.ย. 65 13:35 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, จอภาพเสีย
361น.ส.วิชชุดา ใจเสรีอาคารบริหาร ชั้น 4 ห้อง 1-402 โครงการ MBAเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ปริ้นงานค่ะ20 มิ.ย. 2565 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มิ.ย. 65 15:39 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
362นายวรากร คำชมภูห้องสมุด1.เปิดเครื่องไม่ติดเครื่องไม่ทำงาน20 มิ.ย. 2565 12:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 65 12:36 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เมนบอร์ดเสีย
363นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนครอาคาร 21 ห้อง 21-201ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ เครื่องช้า อืด ครับ 20 มิ.ย. 2565 10:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มิ.ย. 65 09:09 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
364อาจารย์เบญจวรรณ ศุภภัทรพรอาคาร 20 ห้อง 20-418คอมพิวเตอร์เปิดมาแล้วขึ้นจอฟ้าค่ะ 20 มิ.ย. 2565 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มิ.ย. 65 16:36 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
365น.ส.รจนา ทาระขจัดอาคาร 17 สวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.เครื่องปริ้นปริ้นไม่ได้ มีไฟเข้าเครื่องแต่สั่งปริ้นไม่ได้ 20 มิ.ย. 2565 08:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มิ.ย. 65 12:44 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
366น.ส.วิชชุดา ใจเสรี1-402 อาคารบริหาร 1 ห้องโครงการ MBAสั่งปริ้นงานออกเครื่องถ่ายเอกสารไม่ได้ค่ะ19 มิ.ย. 2565 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มิ.ย. 65 15:40 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
367นายเตชทัช คลายโศกก์7 – 317/5คอมมีเส้นประสีแดงแนวตั้ง (ดูรูปที่แนบมา) เนื่องจากไปคลิก update ที่ Shut down และทำให้มองเห็นตัวหนังสือไม่ชัด 18 มิ.ย. 2565 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มิ.ย. 65 14:31 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, จอภาพเสีย
368น.ส.นิศารัตน์ ทิพวัจนา9-206Adobe มีปัญหาในระบบยืมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์17 มิ.ย. 2565 15:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มิ.ย. 65 09:53 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
369นางวนิดา พิลาชัย1-109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการคอมเปิดระบบช้า มีการโหลดซ้ำ และขอให้ช่วยลงโปรแกรม acrobat reader17 มิ.ย. 2565 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มิ.ย. 65 14:34 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
370น.ส.ขนิษฐา กิจปัญจทรัพย์20-213ลงวินโดว์ใหม่ หรือแล้วแต่เจ้าหน้าที่คอมฯ ตรวจสอบอาการ17 มิ.ย. 2565 09:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มิ.ย. 65 15:04 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
371น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. อ.17เปิดคอมไม่ได้ มีไฟฟ้าเข้าหน้าจอ และcpu แต่เปิดไม่ได้16 มิ.ย. 2565 13:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มิ.ย. 65 12:54 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
372น.ส.พชรธรณ์ โอภาสห้องประชาสัมพันธ์ อาคารบริหารขอความอนุเคราะห์เชื่อมต่อ PC กับเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ปรินต์งานค่ะ ^^16 มิ.ย. 2565 11:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มิ.ย. 65 14:34 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
373อาจารย์พิชญ์จิรา อุ่นใจอาคาร 20 ชั้น 4 ห้องภาควิชาอุตสาหกรรมบริการต้องการให้รีเซทคอมให้ใหม่ค่ะ เนื่องจากคอมพิวเตอร์ติดรหัส เเละเข้าไม่ได้ ไม่เเน่ใจว่าต้องลงวินโดวใหม่เลยหรือเปล่า14 มิ.ย. 2565 08:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 65 11:26 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, Reset password ใหม่
374นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 2 ประตู 3ฮาร์ดดิสกล้องวงจรปิดเสีย06 มิ.ย. 2565 13:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มิ.ย. 65 13:27 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
375นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู1,ประตู 6กล้องซีซีทีวีเวลาไม่ตรง31 พ.ค. 2565 15:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 มิ.ย. 65 12:47 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
376อาจารย์ปาณิสรา ทัศนัยนา19-125มดทำรังในปรินทเตอร์ ทำให้เครื่องแจ้งเตือนรบกวนด้วยค่ะ30 พ.ค. 2565 15:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 มิ.ย. 65 12:46 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
377นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 หน้าจอคอมเป็นเส้น30 พ.ค. 2565 14:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 พ.ค. 65 14:51 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
378น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 เคาเตอร์โรงแรมคอมพิวเตอร์ชำรุดเปิดไม่ได้26 พ.ค. 2565 16:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 พ.ค. 65 14:34 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
379น.ส.จันทร์สุดา เดชแสงจันทร์อาคาร 20 ชั้น 2 ห้อง 20-213 ห้องธุรการคณะศว.คอมพิวเตอร์ ขึ้นข้อความ Your Windows license will expire soon ค่ะ25 พ.ค. 2565 10:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 พ.ค. 65 14:09 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
380น.ส.ธัญญลักษ์ มังทะห้องสำนักงานเลขานุการ คณะ ทอ. ชั้น 2 อาคาร 22ไฟฟ้าดับ พอเปิดเครื่องหน้าจอขึ้นสีฟ้า ดังภาพพยายามเข้าไปตามเมนูต่างๆ แต่ยังคงกลับมาที่หน้าสีฟ้าเช่นเดิม ไม่สามารถเข้าใช้งานตามปกติได้ 25 พ.ค. 2565 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 65 16:05 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
381นางขวัญชนก หาญมนตรีอาคาร 20 ชั้น 2 ห้อง 20-213 ห้องธุรการคณะศว.คอมพิวเตอร์ ขึ้นข้อความ Your Windows license will expire soon ค่ะ19 พ.ค. 2565 10:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 พ.ค. 65 10:44 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
382น.ส.พลอยไพลิน เพ็ญเพียร1-311/2 ห้องผช.วีรเทพ ชั้น 3 อาคารบริหารต่อระบบปริ้นเตอร์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์18 พ.ค. 2565 11:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ค. 65 15:26 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
383น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ห้องพักอ.ฐิตาวรรณ อาคาร 7 ชั้น 3ขอความอุเคราะห์ติดตั้งคอมฯ ให้อาจาร์ใหม่ที่จะมาเริ่มปฎิบัติงาน ในวันที่ 1 มิ.ย. 2565 ค่ะ 17 พ.ค. 2565 13:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ค. 65 15:05 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
384น.ส.ไอยลดา แก้วดีอาคาร1 ชั้น2 MS office เข้าไม่ได้ 11 พ.ค. 2565 14:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ค. 65 15:47 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
385นายสุริยัน โคตรสาลีงานอาคารสถานที่และยานพาหนะserver เข้า windows ไม่ได้ (เกิดบลูสกิน)09 พ.ค. 2565 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ค. 65 14:03 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
386น.ส.นิจตยา ใยวังหน้าห้อง 1-310 ห้องผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไปคอมพิวเตอร์ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป 05 พ.ค. 2565 12:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 พ.ค. 65 11:28 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
387นายกมล ฟองอ่อน9-103จอแสดงผลมีอาการสีเพี้ยน มีเส้น และมีอาการกระตุก ไม่สามารถทำงานกราฟฟิกได้เลย03 พ.ค. 2565 10:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ค. 65 11:09 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
388น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ออฟฟิตหน่วยที่พักอาศัยติดตั้ง Windows คอม 1 เครื่อง03 พ.ค. 2565 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 พ.ค. 65 11:29 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
389น.ส.ทิพวัลย์ พันธ์จันทึก20-213ไม่สามารถเปิดไฟล์ Excel ได้21 เม.ย. 2565 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 เม.ย. 65 11:53 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
390นายปัญญา ไพจันทร์1-109 อาคารบริหารไม่สามารถเข้าเว็บไซด์ของกองการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานภายในมก.ได้จากการเปิดใน Chrome18 เม.ย. 2565 12:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 เม.ย. 65 15:28 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, SSL หมดอายุ
391นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู1 ประตู 6กล้องวงจรปิด เวลาไม่ตรง12 เม.ย. 2565 13:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 เม.ย. 65 09:52 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
392นางเนตรนภา บาคำ20-213โปรแกรม access มีปัญหา เปิดไฟล์ไม่ได้หลายเครื่องค่ะ08 เม.ย. 2565 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 เม.ย. 65 16:39 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
393น.ส.นิจตยา ใยวังหน้า1-310 ชั้น 3 อาคารบริหาร ห้องผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไปปริ้นเตอร์ใช้งานไม่ได้ เปิดแล้วไฟไม่ติด07 เม.ย. 2565 11:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 65 14:43 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
394น.ส.ทิติยา ยางธิสาร13-203 (ห้องพักอาจารย์)เครื่องปริ้นมีปัญหา ไม่สามารถปริ้นเอกสารได้07 เม.ย. 2565 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 65 14:03 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
395น.ส.รจนา ทาระขจัดอ.17 สวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.คอมเปิดไม่ได้ มีไฟเข้าแต่ไม่ทำงาน05 เม.ย. 2565 12:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 เม.ย. 65 14:12 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
396นางเนตรนภา บาคำ20-213คอมช้ามาก บางโปรแกรมโหลดช้ามากค่ะ 21 มี.ค. 2565 10:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 เม.ย. 65 16:39 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
397น.ส.กนกพร ศรีโคตรงานอาคารสถานที่ฯโต๊ะทำงานคุณผ่องพรรณ ลง one drive14 มี.ค. 2565 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 65 14:22 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
398น.ส.ประภาพรรณ์ แสงดาว21-201คอมพิวเตอร์ค้างบ่อย ต้องรีสตาทถึงจะใช้งานได้ 11 มี.ค. 2565 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มี.ค. 65 15:54 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, หน่วยความจำไม่เพียงพอในการใช้งาน ฮาร์ดดิสมีความเร็วต่ำ
399น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน21-201คอมพิวเตอร์ค้างบ่อย ต้องรีสตาทถึงจะใช้งานได้ 11 มี.ค. 2565 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มี.ค. 65 15:54 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, หน่วยความจำไม่เพียงพอในการใช้งาน ฮาร์ดดิสมีความเร็วต่ำ
400น.ส.เจนจิรา ทองแกม7-423คอมพิวเตอร์ใข้งานไม่ได้เปิดมาหน้าจอดำและหมุนๆ 10 มี.ค. 2565 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 65 14:39 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
401นางวนิดา พิลาชัย1-109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ ชั้น 1 อาคารบริหารต้องการโปรแกรม Acrobat เพราะระบบยืมซอฟต์แวร์เต็ม04 มี.ค. 2565 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มี.ค. 65 15:47 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
402นางวนิดา พิลาชัย1-109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ ชั้น 1 อาคารบริหารscan file จากเครื่องลงในคอมพิวเตอร์ไม่ได้02 มี.ค. 2565 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มี.ค. 65 11:18 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เปลี่ยนรหัสผ่านเครื่องใหม่
403นางสุพัตรา ผาลลาพัง1-304ปริ้นท์งานไม่ได้18 ก.พ. 2565 15:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 65 15:59 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
404น.ส.พลอยไพลิน เพ็ญเพียรห้อง 3-311คีย์บอร์ดเสีย ใช้งานไม่ได้ค่ะ17 ก.พ. 2565 11:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 65 10:50 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
405นายวงศกร บุญสิทธิ์อาคาร 1 ห้อง 109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์ลงโปรแกรม Photoshop ทีใช้ได้กับ Windows 8.1 ครับ07 ก.พ. 2565 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 65 15:31 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
406น.ส.กนกพร ศรีโคตรงานอาคารสถานที่ฯเครื่องส่วนกลาง เนื่องจากจะมีต.ช่างเทคนิคย้ายมาทำงานที่งานอาคารสถานที่ฯ *ลงระบบปฏิบัติการคอมฯ วินโดว์ใหม่03 ก.พ. 2565 08:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 65 15:10 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
407น.ส.กนกพร ศรีโคตรห้องผอ.กองบริการกลางเชื่อมต่อเครื่องปริ้นเตอร์ให้ผอ.กองบริการกลาง03 ก.พ. 2565 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 65 11:44 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
408น.ส.นิศารัตน์ ทิพวัจนา9-206Adobe มีปัญหาในระบบยืมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์02 ก.พ. 2565 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 65 09:54 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
409อาจารย์เบญจวรรณ ศุภภัทรพร20-418คอมฯ ไม่สามารถเปิดใช่งานลำโพงได้ และปริ้นเตอร์ปริ้นแล้วมีรอยเปื้อน21 ม.ค. 2565 15:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 65 16:15 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
410นางกิตติมา งามวิไลกร20-420ติดตั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และช่วยตรวจสอบเครื่องสำรองไฟให้ด้วยค่ะ19 ม.ค. 2565 21:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ม.ค. 65 14:12 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
411นายวงศกร บุญสิทธิ์อาคาร 1 ห้อง 109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์เครื่องสำรองไฟไม่จ่ายไฟ18 ม.ค. 2565 11:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 65 15:28 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, แบตเตอรี่เสื่อม
412น.ส.กนกพร ศรีโคตรงานอาคารสถานที่ฯ เปิดเครื่องไม่ได้มีหน้าจอสีฟ้า เครื่องหัวหน้าภูมิสถาปัตย์13 ม.ค. 2565 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 65 15:31 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
413น.ส.กุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์อาคาร 20 ชั้น 3 ห้อง 314คอมพิวเตอร์มีอาการช้าค่ะ ขอรบกวนทีมงาน IT มาดูให้ค่า หากเป็นไปได้ขอนัดเป็นวันจันทร์ อังคาร หรือศุกร์ค่ะ เพราะพุธ พฤหัสสอนทั้งวันค่ะ ขอบคุณค่ะ10 ม.ค. 2565 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 65 16:04 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
414นางจาริตา หินเธาว์20-314เปิดคอมตั้งโต๊ะไม่ได้ แจ้งว่ารหัสไม่ถูกต้อง10 ม.ค. 2565 11:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 65 16:04 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
415นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ8/1-108โปรแกรม MS Office 36510 ม.ค. 2565 10:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 65 13:33 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
416นายเกรียงไกร พัทยากร7-425ติดตั้ง ssd harddisk และลงโปรแกรม windows 08 ม.ค. 2565 12:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 65 13:32 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
417น.ส.พลอยไพลิน เพ็ญเพียรห้อง 3-311เครื่องพลอยค่ะ สแกนเอกสารไม่ได้ที่ต่อกับเครื่องถ่ายเอกสาร 05 ม.ค. 2565 14:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 65 15:31 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, มีการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ ทำให้ใช้งานไม่ได้
418น.ส.สิรินาฏ เนติศรีห้องวิเคราะห์ทางกายภาพทำการเปิด CPU แต่ไฟไม่ขึ้นค่ะ ทำการเปลี่ยนสายใหม่ก้อยังเหมือนเดิม 04 ม.ค. 2565 14:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 65 16:22 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, power supply เสีย
419นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด28 ธ.ค. 2564 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ธ.ค. 64 13:27 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
420น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ลงโปรแกรมJHCISในโน๊ตบุ๊คไม่ได้มันไม่ลิ้งค์กับฐานข้อมูลค่ะ สะดวกช่วงพบบ่ายนะคะ27 ธ.ค. 2564 15:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ม.ค. 65 10:11 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการลงโปรแกรม ไม่พร้อมใช้งาน ต้องติดตั้งวินโดว์ใหม่ก่อน
421นางเนตรนภา บาคำ20-213เนื่องด้วยจำเป็นต้องใช้เครื่องถ่ายเอกสาร และสายแลนด์ยังไม่มีระบบไฟรองรับ อยู่ระหว่างแจ้งเพิ่มเติมปลั๊กไฟ จึงรบกวนติดตั้งเป็นระบบไวไฟเพื่อให้ใช้เครื่องถ่ายเอกสารได้ด้วยคะ่ ขอบคุณค่ะ27 ธ.ค. 2564 09:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ธ.ค. 64 15:50 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
422นางวนิดา พิลาชัย1-109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ ชั้น 1 อาคารบริหารไม่สามารถเปิดใช้งานไฟล์ในโปรแกรม MS - Word ที่เชื่่อมต่อกับ Mailling accessได้23 ธ.ค. 2564 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 64 11:21 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
423น.ส.เจนจิรา ทองแกมอาคารสำนักงานฟาร์มพืชเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่ได้ เวลาเปิดหน้าจอแล้วหน้าจอเป็นสีดำและขึ้นว่า No signal22 ธ.ค. 2564 15:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 64 11:41 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
424น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ1-402ลงโปรแกรมเครื่องปริ้นเตอร์และเครื่องสแกน22 ธ.ค. 2564 14:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 64 14:07 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
425น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16เครื่องปริ้นเสียจำนวน2เครื่อง 21 ธ.ค. 2564 12:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 13:40 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
426น.ส.พัดชา เศรษฐากา21-311เครื่อง PC ช้าขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ลงโปรแกรมใหม่ โดยสำรองไฟล์ใน Drive D ไว้20 ธ.ค. 2564 15:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 64 10:09 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
427นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 ปริ้นงานไม่ออก (เครื่องพี่ถาว)20 ธ.ค. 2564 11:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 64 13:41 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
428นายปณิธาน คราประยูร1 -301คอมขึ้นจอฟ้า รีสาร์ทแล้วยังเป็น 20 ธ.ค. 2564 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ธ.ค. 64 16:32 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
429น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์ห้องคลัง ชั้น 2สั่งปริ้นจากเครื่องคอมไปเครืื่องปริ้นไม่ได้16 ธ.ค. 2564 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 64 10:59 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
430น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ห้องพัก อ. และห้องธุรการอัพสเปกคอมพิวเตอร์อาจารย์คณะศว. จำนวน 15 เครื่อง (ซื่อแรมและssd มาแล้ว)13 ธ.ค. 2564 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ม.ค. 65 15:29 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
431อาจารย์อรัญญา พรหมกูล21-423คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เปิดไม่ได้ ไม่แน่ใจว่า hard disk มีปัญหาหรือเปล่าค่ะ 07 ธ.ค. 2564 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 64 13:44 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, หน่วยความจำหลวม
432นายประภาษ กาวิชา21-312ต้องการเชื่อมต่อเครื่องปรินต์ Ricoh ผ่านระบบ wifi02 ธ.ค. 2564 13:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ธ.ค. 64 09:21 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
433นายวุฒิ บุญกระจ่าง9-206เมาส์ชำรุด29 พ.ย. 2564 10:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 64 11:08 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
434น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ห้องพักอ.เตชทัชคณะจัดซื้อจอมาเปลี่ยนให้อ.เตชทัชแล้ว ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งจอใหม่ให้ด้วยค่ะ29 พ.ย. 2564 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ธ.ค. 64 15:19 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
435น.ส.วิชชุดา ใจเสรี1-402 อาคารบริหาร 1 ห้องโครงการ MBA1.ซ่อมโน๊ตบุ๊ค กดปุ่ม F ไม่ได้ และเม้าส์โน็ตบุ๊คใช้งานไม่ได้ 2.เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ปริ้นงานออกเครื่องถ่ายเอกสาร 23 พ.ย. 2564 16:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ย. 64 13:26 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, 1. keyboard ใช้งานได้ปรกติ ไม่เสีย ผู้ใช้ขาดทักษะในการใช้งานอุปกรณ์ 2.สายแลนใช้งานไม่ได้
436น.ส.กรกนก หาญมนตรี20-406คอมพิวเตอร์ไม่อ่านผ่าน CD 19 พ.ย. 2564 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 พ.ย. 64 16:26 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
437น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. อ.17คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด มีไฟเข้าแต่ขึ้นให้รีสตาร์ทเครื่องตลอด17 พ.ย. 2564 12:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ย. 64 11:33 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
438น.ส.สุรีรัตน์ ป้องคำสิงห์9-204คีย์บอร์ดใช้งานไม่ได้16 พ.ย. 2564 14:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ย. 64 15:03 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, เปลี่ยนตัวใหม่
439น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ห้องธุรการศว. 7-319มีปัญหาแอนตี้ไวรัส เปิดเว็บบางอันไม่ได้11 พ.ย. 2564 15:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 15:42 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
440อาจารย์จินตนา ต๊ะย่วนส่งซ่อมที่ฝ่ายเทคโนฯลง office 365 ไม่ได้11 พ.ย. 2564 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 13:47 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
441นายศิวชาติ นาถาดทองอาคารบริหาร ห้องประชาสัมพันธ์ 101ไม่สามารถแชร์ปริ้นเตอร์ผ่านระบบแลนด์ได้10 พ.ย. 2564 14:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 13:48 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ต้องลงโปรแกรมวินโดว์ใหม่
442น.ส.พีรียา ทักษานันท์อาคาร 13 ชั้น 2 ห้องพักอาจารย์คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด ลองเปลี่ยนปลั๊กก็ยังเปิดไม่ติดค่ะ10 พ.ย. 2564 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 64 10:18 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, อแดปเตอร์จ่ายไฟเสีย มดเข้า
443นายrutchanon pongtongอุทยานเกษตร 50 พรรษาคอมพิวเตอร์ อาคารอำนวยการอุทยานเกษตร 50 พรรษา ไม่สามารถใช้งานได้02 พ.ย. 2564 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 พ.ย. 64 11:14 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ปลั๊กไฟหลวม
444น.ส.หัทญา ยุตรินทร์9-206เครื่องปริ้นสี ปริ้นสีดำไม่ออกค่ะ01 พ.ย. 2564 10:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ย. 64 14:39 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, หัวพิมพ์สีดำเสีย ไหม้
445นายเจษฎา เตชมหาศรานนท์อ. 21 ห้อง 21-312 (โต๊ะ อ.ปานชีวัน)Boot window ไม่ขึ้น 21 ต.ค. 2564 14:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 64 15:45 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
446นายชัชวาล เมธาพิสิทธิกุลห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 9ไมโครโฟนโน๊ตบุ๊คไม่ดังเวลาใช้ประชุมออนไลน์หรือ Voice Call ของ FaceBook21 ต.ค. 2564 01:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ต.ค. 64 11:07 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
447นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนคร21-210คอมพิวเตอร์เปิดติด แต่ไม่แสดงผลที่หน้าจอ ลองหลายจอแล้ว ไม่ขึ้นหน้าจอครับ 20 ต.ค. 2564 11:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ต.ค. 64 10:17 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
448นายสุริยัน โคตรสาลีงานอาคารสถานที่และยานพาหนะเครื่อง server เปิดไม่ได้20 ต.ค. 2564 09:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ต.ค. 64 11:06 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, การ์ดจอหลวม
449น.ส.นิจตยา ใยวังหน้า1-310 ชั้น 3 อาคารบริหาร ห้องผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไปคอมพิวเตอร์พกพา (เครื่องที่ยืมจากกองบริหารกลาง) ใช้งานไปแล้วภาพหน้าจอหายไป18 ต.ค. 2564 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ต.ค. 64 15:20 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
450อาจารย์บุศราวรรณ ไชยะ21-421รบกวนเชื่อมคอม pc เข้ากับเครื่องถ่ายเอกสารของคณะ ให้ด้วยค่ะ17 ต.ค. 2564 19:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ต.ค. 64 16:06 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
451น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน21-201ขอความอนุเคราะห์ลงwindow ในคอมพิวเตอร์ให้ด้วยนะคะ15 ต.ค. 2564 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ต.ค. 64 13:02 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
452น.ส.ประภาพรรณ์ แสงดาว21-201ขอความอนุเคราะห์ลงwindow ในคอมพิวเตอร์ให้ด้วยนะคะ15 ต.ค. 2564 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ต.ค. 64 13:02 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
453น.ส.กิตติยาภรณ์ แสนจันทร์9-205ยางแกนหมุนกระดาษเครื่องสแกน HP700s3 ขาดสแกนเอกสารไม่ได้ 14 ต.ค. 2564 18:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ต.ค. 64 10:07 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, รอจัดซื้ออะไหล่มาเปลี่ยน
454อาจารย์ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์21-302 หน้าจอ PC ขึ้นเตือน Automatic repair 14 ต.ค. 2564 11:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ต.ค. 64 16:07 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
455นายเตชทัช คลายโศกก์7-317/5คณะให้เครื่องเก่ามาใช้แทนเครื่องเดิมที่หน้าจอเสีย ดั้งนั้น ขอให้เปลี่ยนเอาแรมและ hard disk ในเครื่องเก่าที่เสียมาใส่ในเครื่องใหม่ได้ไหมครับ 12 ต.ค. 2564 15:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ต.ค. 64 10:07 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
456น.ส.อนิสา วรรณรี9-203/1notebook ส่วนตัว เปิดไม่ติด11 ต.ค. 2564 13:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ต.ค. 64 10:07 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เมนบอร์ดเสีย
457น.ส.จุฬารัตน์ โคตะสิงห์อาคาร1 ตึกบริหาร งานคลังและพัสดุจอคอมพิวเตอร์เสื่อมสภาพ08 ต.ค. 2564 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ต.ค. 64 09:50 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
458น.ส.จุฬารัตน์ โคตะสิงห์อาคาร 1 งานคลังรหัสโดเมนเครื่องมีปัญหาการเชื่อมต่อ08 ต.ค. 2564 11:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 11:04 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
459นายเกรียงไกร พัทยากร21-425ลงโปรแกรม win7 และ office ใหม่06 ต.ค. 2564 07:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ต.ค. 64 11:35 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
460นายเตชทัช คลายโศกก์อาคาร 7 ชั้น 3 คณะศว.หน้าจอคอมมีเสียงเหมือนอะไรขาดแล้วหน้าจอก็ดับไปเลย ปิดเครื่องเปิดใหม่ยังไงก็ไม่ติด 06 ต.ค. 2564 07:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ต.ค. 64 11:35 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, จอภาพเสีย
461นางวนิดา พิลาชัย1-109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ ชั้น 1 อาคารบริหารไม่สามารถแสกนไฟล์จากเครื่อง Ricoh ลงเก็บในคอมพิวเตอร์ได้05 ต.ค. 2564 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 64 11:19 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
462นางวนิดา พิลาชัย1-109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ ชั้น 1 อาคารบริหารไม่สามารถแสกนไฟล์จากเครื่อง Ricoh ลงเก็บที่คอมพิวเตอร์ได้05 ต.ค. 2564 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 64 11:19 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
463นางพรทิพย์ ศรีมงคล21-416เพิ่ม RAM05 ต.ค. 2564 08:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ต.ค. 64 15:41 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
464นางวนิดา พิลาชัย1-109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ ชั้น 1 อาคารบริหารในคอมพิวเตอร์ แจ้งว่าไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, และไฟล์ที่แสกนในเครื่องพิมพ์ Ricoh ไม่ส่งมาจัดเก็บที่เครื่องคอมฯ04 ต.ค. 2564 15:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 64 11:21 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
465นายณรงค์ธร ดวงชัยอาคาร 20 ห้อง 20-406ไม่สารถใช้งาน Microssoft Access ได้ ตามภา 04 ต.ค. 2564 12:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 64 11:21 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
466นายณรงค์ธร ดวงชัยอาคาร 20 ห้อง 20-406microsoft access ใช้งานไม่ได้ และไม่สามารถงานกับงานสารบรรณ ได้04 ต.ค. 2564 11:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 64 11:20 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
467นายเกรียงไกร พัทยากร21-425ติดตั้งโปรแกรม win10 และ MS office ใหม่ เนื่องจากเครื่องรวน03 ต.ค. 2564 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ต.ค. 64 15:49 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เครื่องคอมพิวเตอร์มีสเปคที่ไม่เพียงพอกับโปรแกรมที่ต้องการติดตั้ง
468น.ส.ประดับพร สอนสมนึก อาคาร 9 ห้อง 9-206ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์30 ก.ย. 2564 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 64 09:52 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
469อาจารย์อริสรา โพธิ์สนาม21-311ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ ติดตั้งโปรแกรม29 ก.ย. 2564 15:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ต.ค. 64 13:04 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
470นางพรทิพย์ ศรีมงคล21-416ไม่สามารถเปิดลิงค์จาก e mail ku ได้28 ก.ย. 2564 12:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ต.ค. 64 15:50 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
471นายยุทธพล บุญกอบอาคาร 7ก๊อปข้อมูล CCTV วันที่ 17 ก.ย. 64-20 ก.ย27 ก.ย. 2564 16:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 64 16:12 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
472น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16เครื่องปริ้นท์ต่อกับคอมพิวเตอร์ไม่ได้จำนวน2เครื่อง27 ก.ย. 2564 14:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 64 09:11 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
473น.ส.สิรินาฏ เนติศรีห้อง 21-411ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรม window 7 เพื่อใช้กับเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง HPLC คอมพิวเตอร์ที่จะลงโปรแกรมอยู่ห้อง 21-411 อ.รุ่งนภา บุญภวา ( เบอร์ 0631468747) ค่ะ ขอบคุณค่ะ18 ก.ย. 2564 13:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ย. 64 11:18 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
474นายยุทธพล บุญกอบฝ่ายอาคารสถานที่เปิดไฟล์ Adobe ไม่ได้ โปรมแกรมไม่สมบูรณ์อ่านเอกสารไม่ได้15 ก.ย. 2564 15:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ย. 64 14:17 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ต้องยืมโปรแกรมผ่านเวป https://borrow-ocs.ku.ac.th
475อาจารย์ภูวดล โดยดี21-419มีความประสงค์ต้องการ สั่ง Print จากเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ไปยังเครื่องถ่ายเอกสาร ชั้น 4 ตึก 21 โปรดพิจารณา15 ก.ย. 2564 14:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ย. 64 14:41 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
476แม่บ้านอาคาร 77-216ห้องแม่บ้านชั้น2คอมฯที่ใช้แจ้งซ่อมและเช็คตารางเรียน เข้าใช้งานไม่ใด้ 15 ก.ย. 2564 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ย. 64 14:14 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
477น.ส.กฤติยา พรหมสาขา ณ สกลนคร21-208 สำนักงานเลขานุการคณะ ทอ.แจ้งซ่อม external hardisd เนื่องจากไม่อ่านไฟล์ข้อมูล (รบกวนด่วนนะคะ เนื่องจากงานอยู่ในนี้ทั้งหมดเลย ไม่สามารถทำงานได้) ขอบคุณมากค่ะ14 ก.ย. 2564 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ย. 64 09:23 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ชุดกลไกหัวอ่านข้อมูลพัง
478นายเตชทัช คลายโศกก์7 – 317/5ไมค์สอนออนไลน์ไม่ได้ยิน คือนิสิตไม่ได้ยินเสียง09 ก.ย. 2564 00:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ย. 64 11:22 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ไมค์ชำรุด
479น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16หน้าจอคอมพิวเตอร์เสียบแล้วควันขึ้นมีกลิ่นไหม้ค่ะ?บริเวณเคาน์เตอร์ค่ะ07 ก.ย. 2564 13:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ย. 64 15:10 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, จิ้งจกเข้าเครื่อง
480นางAomjit Wijitpanyaห้องพัสดุ 1 ชั้น1 อาคารบริหารเม้าท์เสีย ใช้การไม่ได้ค่ะ07 ก.ย. 2564 11:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ย. 64 15:10 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
481นางสุพัตรา ผาลลาพัง1-304ปริ้นท์เอกสารไม่ได้03 ก.ย. 2564 09:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 64 17:06 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
482นายพงสธร บารจง1-106Log in เข้าหน้าจอไม่ได้ครับ งานอยู่ในหน้าจอ นั้น 01 ก.ย. 2564 16:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 64 16:11 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
483นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู1จอซีซีทีวีดูไม่ได้ 1ช่อง31 ส.ค. 2564 15:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 64 11:36 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
484น.ส.กัลยาณี บุญยะปูชิตอาคาร 1 ชั้น 2 ห้องคลัง-แก้ไขโปรแกรมExcel -Microsoft office เข้าไม่ได้ 30 ส.ค. 2564 14:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ส.ค. 64 15:25 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
485น.ส.นิตติยา นาโควงค์ห้องคลัง ชั้น 2 อาคารบริหาร(อ.1เมาส์ และแป้นพิมพ์ใช้งานไม่ได้30 ส.ค. 2564 13:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ส.ค. 64 15:25 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
486นางสุพัตรา ผาลลาพัง1-304Print งานไม่ได้30 ส.ค. 2564 10:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ส.ค. 64 11:22 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
487นางทิตยา สุภาวงค์1-316โปรแกรม มีปัญหา27 ส.ค. 2564 11:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 13:14 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
488น.ส.นิจตยา ใยวังหน้า1-3010ชั้น 3 อาคารบริหารปริ้นงานไม่ได้ (ห้องหน่วยแผนงานและประกันคุณภาพ)26 ส.ค. 2564 15:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 13:14 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
489นายrutchanon pongtongอุทยานเกษตร 50 พรรษาคอมพิวเตอร์ PC 1 เครื่อง หน้าจอเปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า26 ส.ค. 2564 11:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ส.ค. 64 10:59 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เปลี่ยนจอตัวใหม่ให้ใช้งาน
490นางวนิดา พิลาชัย1-109 อาคารบริหาร (ห้องหน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการทำความสะอาดเครื่องพิมพ์สี (ดูด/เป่าฝุ่น และเช็ดทำความสะอาดภายในเครื่องพิมพ์ เนื่องจากว่า เวลาสั่งพิมพ์สี จะมีสีติดที่ริมหัวกระดาษค่ะ25 ส.ค. 2564 15:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 64 13:00 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
491นายสุริยัน โคตรสาลีงานอาคารสถานที่และยานพาหนะคอมเปิดไม่ติด25 ส.ค. 2564 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 64 13:00 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, การ์ดจอหลวม
492อาจารย์มยูรกาญจน์ เดชกุญชร21-324ลงโปรแกรมโน๊ตบุ๊ค ได้แก่ 1) Window 10 2) Microsoft office 365 3) โปรแกรมพื้นฐานอื่นๆ 3) เชื่อมต่อ Wirless กับ เครื่องปริ๊นเตอร์คณะ 23 ส.ค. 2564 14:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 13:14 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
493อาจารย์ปาณิสรา ทัศนัยนา19-125ปรินท์เตอร์ปรินท์แป่นแรกได้แต่แผ่นที่สองกระดาษติดค้างตลอดค่ะ20 ส.ค. 2564 11:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ส.ค. 64 16:09 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
494นางวนิดา พิลาชัย1-109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ ชั้น 1 อาคารบริหาร1. ขอให้ลง Win 10 2. ลงโปรแกรม Photoshop 3. แก้ไขปัญหาที่ไม่ไฟล์แสกนจากเครื่องส่งข้อมูลมายังคอมพิวเตอร์ไม่ได้20 ส.ค. 2564 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ส.ค. 64 15:41 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
495น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-107 (ห้องสารบรรณ)พิมพ์งานไม่ได้ เนื่องจากคอมพิวเตอร์ค้นหาเคื่องปริ๊นเตอร์ไม่เจอ16 ส.ค. 2564 09:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ส.ค. 64 11:47 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, Printer spooler stop service
496น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์อาคาร 1 ชั้น 2 ห้องคลังหน้าจอคอมดับ เปิดไม่ได้ ลองถอดสายเสียบใหม่แล้วก็ไม่ออก ค่ะ16 ส.ค. 2564 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ส.ค. 64 11:13 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ปลั๊กจอไม่แน่น
497นางอรัญญา พร้อมนฤฤทธิิ์1-314 อาคารบริหารเครื่องเตอร์ปริ้นเอกสารไม่ได้ ขึ้นหน้าจอเครื่องสีดำ , โปรแกรม ABODE ACROBAT PDF ใช้ไม่ได้, ปริ้นที่เครื่องถ่ายเอกสารไม่ได้11 ส.ค. 2564 11:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 64 15:29 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
498อาจารย์อมลิน ต้องกระโทก8/1-108 (ห้องพักอาจารย์)นำ Mac book pro มาลง IOS ใหม่ และทำการติดตั้ง MS10 ส.ค. 2564 18:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 64 12:55 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
499อาจารย์อมลิน ต้องกระโทก8/1-108 (ห้องพักอาจารย์)นำ notebook มาเช็คอาการเครื่องเปิดช้า และลงโปรแกรมใหม่10 ส.ค. 2564 18:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 64 12:55 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
500นางวนิดา พิลาชัย1-109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ ชั้น 1 อาคารบริหารเครื่องพิมพ์สี ต้องการให้รีเซ็ทระบบ10 ส.ค. 2564 16:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ส.ค. 64 13:59 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
501นางขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย7-210, อาคาร7ชั้น2ห้องสาขาวิชาการบัญชีคอมเครื่องที่ 1 ยังไม่ได้แยก drive e หลังจากลง Window ใหม่ คอมเครื่องที่ 2 window มีปัญหา /และใช้งาน office ของ 365 ไม่ได้ค่ะ09 ส.ค. 2564 11:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ส.ค. 64 15:03 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
502นายrutchanon pongtong1-308ตามที่ได้แจ้งซ่อม....ต้องการลงวินโดว์เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ใหม่ครับผม ...... ห้อง 1-308 ขอยกเลิกนะครับ คอมพิวเตอร์ใช้งานได้ปรกติ เรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณครับ05 ส.ค. 2564 15:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 64 10:29 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
503นายrutchanon pongtong1-308ต้องการลงวินโดว์เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ใหม่ครับผม 05 ส.ค. 2564 10:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 64 10:28 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
504นางวนิดา พิลาชัย1-109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ ชั้น 1 อาคารบริหารเครื่องพิมพ์สี ยี่ห้อ Epson สั่งพิมพ์สีออกมาไม่ตรงกับที่สั่ง04 ส.ค. 2564 13:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 11:05 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
505นางวนิดา พิลาชัย1-109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ ชั้น 1 อาคารบริหารเครื่องพิมพ์ (Printer) สี ยี่ห้อ Epson สีที่สั่งพิมพ์ออกมาไม่ตรงกับที่สั่งพิมพ์04 ส.ค. 2564 13:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 11:05 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
506นายยุทธพล บุญกอบ8/1 กล้องด้านหลังและด้านข้างตรวจสอบกล้องวงจรปิดหน่อยว่าใช้ได้หรือเปล่า04 ส.ค. 2564 11:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 64 14:28 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
507นายณรงค์ธร ดวงชัย20-408 เครื่องปริ้นเตอร์เปิดไม่ติด เหมือนไฟไม่เข้า30 ก.ค. 2564 14:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 64 10:57 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
508อาจารย์ปาณิสรา ทัศนัยนา19-125คอมพิวเตอร์ช้ามาก ค้างบ่อย เปิดไฟล์ใน document ไม่ได้ และเตือน วินโดรวไลเซน30 ก.ค. 2564 10:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 13:36 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
509น.ส.ประภาพรรณ์ แสงดาว21-201คอมพิวเตอร์มีปัญหาในการลงโปรแกรม PDF30 ก.ค. 2564 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 11:23 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
510น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน21-201คอมพิวเตอร์มีปัญหาในการลงโปรแกรม PDF30 ก.ค. 2564 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 11:23 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
511น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16เครื่องปริ้นท์ มีปัญหาในการพิมพ์ ปริ้นท์ออกมาแล้วมีช่องว่าง ตัวอักษรขาด29 ก.ค. 2564 17:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 11:22 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
512นายดำรง สุทองอาคาร 9ขอความอนุเคราะห์ลง windows ใหม่ เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์เดิมเปิดไม่ติด หลังจากลง windows ไปแล้ว คาดว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่รองรับ windows 1022 ก.ค. 2564 15:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ค. 64 09:55 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
513นายณรงค์ธร ดวงชัย20-408เครื่องปริ้นเตอร์คณบดีฯ ดึงกระดาษเข้าครึ่งหน้าแล้วหยุด ไม่ทำงานต่อ22 ก.ค. 2564 10:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 15:15 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
514น.ส.นรินทร์ทิพย์ วงศรีลา9-206คีย์บอร์ดพัง21 ก.ค. 2564 13:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 13:57 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
515น.ส.นรินทร์ทิพย์ วงศรีลา9-206คีย์บอร์ดพัง21 ก.ค. 2564 13:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 13:57 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
516อาจารย์วราภรณ์ พ่วงบุตร์ห้องพักอาจารย์ อาคาร 13 แจ้งซ่อมแทนอาจารย์ Michael ไม่สามารถ log in เข้าใช้ Adobe Acrobat ได้21 ก.ค. 2564 11:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 10:58 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ได้ทำการแจ้งผู้ใช้งานเกี่ยวกับขั้นตอนในการใช้ระบบยืมโปรแกรม
517น.ส.ขนิษฐา กิจปัญจทรัพย์13-203คอมพิวเตอร์ ดร.อรุณธดี ใช้งานไม่ได้ค่ะ20 ก.ค. 2564 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 64 15:13 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
518นายปฐมวงศ์ เถายะบุตร22-204จอ Notebook กระพริบ 19 ก.ค. 2564 13:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 64 16:15 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
519นายอนุพงษ์ ทิลารักษ์ห้อง 9-207ขอลงWindows ใหม่ค่ะ 19 ก.ค. 2564 13:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 13:58 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
520น.ส.ธัญญลักษ์ มังทะเครื่องถ่ายเอกสารอาคาร21 ชั้น 3เครื่องถ่ายเอกสารอาคาร21 ชั้น 3 ไม่เชื่อมต่อไวไฟ ค่ะ 14 ก.ค. 2564 13:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ค. 64 14:03 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
521อาจารย์เบญจวรรณ ศุภภัทรพร7-210ลง Adobe Acrobat เนื่องจากของเดิมหมดอายุค่ะ 13 ก.ค. 2564 22:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ค. 64 09:39 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
522น.ส.นรินทร์ทิพย์ วงศรีลา9-206คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด ไฟเข้าแต่หน้าจอดำ13 ก.ค. 2564 15:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ค. 64 09:39 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
523น.ส.นรินทร์ทิพย์ วงศรีลา9-206คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด ไฟเข้าแต่หน้าจอดำ13 ก.ค. 2564 15:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ค. 64 09:39 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
524น.ส.นิจตยา ใยวังหน้า1-310 ชั้น 3 อาคารบริหารหมึกปริ้นเตอร์ 13 ก.ค. 2564 13:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 64 12:04 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, แผ่นซับหมึกเต็ม
525นางทิตยา สุภาวงค์1-316ลงโปรแกรม Adobe และแก้ไขปริ๊นเตอร์ไม่สามารถปริ๊นงานได้09 ก.ค. 2564 16:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ค. 64 16:25 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
526น.ส.หัทญา ยุตรินทร์9-206ไฟตก คอมใช้งาน MS Office ไม่ได้ค่ะ09 ก.ค. 2564 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ค. 64 12:47 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
527นายrutchanon pongtong1-309วินโดว์หมดอายุ เครื่องที่ห้อง ผอ. อนุสรณ์ กอง 3 ครับ 09 ก.ค. 2564 09:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ค. 64 09:39 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
528น.ส.สิรินาฏ เนติศรีห้องพัก อาคาร 8/2ขอความอนุเคราะห์ ลง Microsoft office ใหม่ค่ะ08 ก.ค. 2564 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 16:17 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
529น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ห้องพักอาจารย์ คณะศว.ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ เพิ่ม แรม+ssd คอมพิวเตอร์อาจารย์ จำนวน 16 เครื่อง08 ก.ค. 2564 10:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 64 12:05 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
530น.ส.หัทญา ยุตรินทร์9-206เครื่องปริ้นไม่ออกจำนวน 5 เครื่องค่ะ05 ก.ค. 2564 11:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 16:32 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
531น.ส.ธัญญลักษ์ มังทะห้อง 21-208 เครื่องพี่มิลทะดา ห้องธุรการ คณะทอลงโปรแกรมเครื่องปริ้น hp P1005 ไม่ได้ค่ะ 02 ก.ค. 2564 16:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 14:18 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
532นายณรงค์ธร ดวงชัย20-406 สำนักงานเลขานุการคณะ สศ.เครื่องปริ้นเตอร์ มีเศษส่วน ไม่ทราบชนิด ในเครื่อง30 มิ.ย. 2564 15:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:08 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ฟิล์มความร้อนขาด ไม่มีอะไหล่เปลี่ยน
533น.ส.นิศารัตน์ ทิพวัจนา9-206โปรแกรมAiมีปัญหาเปิดใช้งานไม่ได้30 มิ.ย. 2564 15:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 มิ.ย. 64 15:13 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
534นางอรชุฎา แพนบุตรอาคาร9 ห้อง9-206เครื่องถ่ายเอกสารสั่งพิมพ์ไม่ได้จำนวน 4 เครื่อง30 มิ.ย. 2564 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 มิ.ย. 64 13:30 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
535น.ส.นรินทร์ทิพย์ วงศรีลา9-206ปริ้นท์ไม่ออกเป็นมาหลายวันแล้ว เป็นๆหายๆ29 มิ.ย. 2564 14:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 มิ.ย. 64 09:10 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
536น.ส.นรินทร์ทิพย์ วงศรีลา9-206ปริ้นท์ไม่ออกเป็นมาหลายวันแล้ว เป็นๆหายๆ29 มิ.ย. 2564 14:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 มิ.ย. 64 09:10 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
537นางวนิดา พิลาชัย1-109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ ชั้น 1 อาคารบริหารจะมีข้อความแจ้งเตือนมา หลังจากต้องการจะปิดโปรแกรม MS Word ตามไฟล์ภาพที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะ 28 มิ.ย. 2564 10:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มิ.ย. 64 11:49 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
538น.ส.ธัญญลักษ์ มังทะเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH อาคาร 21 ชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น 4เครื่องถ่ายเอกสารไม่เชื่อมต่อไวไฟ ทั้ง 3 เครื่อง ขอบคุณค่ะ 28 มิ.ย. 2564 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มิ.ย. 64 11:48 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
539อาจารย์วราภรณ์ พ่วงบุตร์ห้องพักอาจารย์ อาคาร 13 ชั้น 2ไม่สามารถสั่งพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องถ่ายเอกสารที่อยู่นอกห้องทำงานได้ ทั้งๆที่เมื่อสัปดาห์ก่อนยังสั่งพิมพ์งานได้ปกติ27 มิ.ย. 2564 15:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มิ.ย. 64 14:41 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
540นางกมลชนก เเสนเมือง7-317/3คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะคลิ๊กไม่ได้ เข้าเว็บไม่ได้ หมุนตลอดเวลา ใช้งานไม่ได้เลย 26 มิ.ย. 2564 22:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มิ.ย. 64 15:28 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, หน่วยความจำหลักไม่พอ ควรอัพเกรดหน่วยความจำเครื่องให้มากขึ้นและเปลี่ยนอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่มีความเร็วสูงมาใช้งาน
541น.ส.ธัญญลักษ์ มังทะห้อง 21-208 เครื่องพี่มิลทะดา ห้องธุรการ คณะทอมองไม่เห็นเครื่องพิพม์ ไม่สามารถปริ้นได้25 มิ.ย. 2564 11:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มิ.ย. 64 10:50 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
542น.ส.นิศารัตน์ ทิพวัจนา9-206คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด21 มิ.ย. 2564 09:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 มิ.ย. 64 10:01 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
543นายวงศกร บุญสิทธิ์อาคาร 1 ห้อง 109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์ปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ได้ (Hp laser jet pro m12a) แจ้งเตือนว่า Fuser error 18 มิ.ย. 2564 11:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 14:42 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
544นางพรทิพย์ ศรีมงคลอาคาร 21 ห้อง 416ไม่สามารถเปิดคอมพิวเตอร์ได้18 มิ.ย. 2564 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 11:32 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, มดเข้า power supply
545นางสุคนธ์ ชัยปัญหาสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. อาคาร 17 คอมเปิดไม่ได้ ไฟไม่เข้า18 มิ.ย. 2564 08:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 13:41 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
546น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 เคาเตอร์โรงแรมเครื่องปลิ้นเอกสารปลิ้นไม่ออก17 มิ.ย. 2564 14:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 64 13:26 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
547นายณรงค์ธร ดวงชัยอาคาร 20 ห้อง 20-409เครื่องปริ้นเตอร์ ปริ้นกระดาษออกมาแล้วไม่มีตัวหนังสือ 15 มิ.ย. 2564 23:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 64 11:30 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
548นายณรงค์ธร ดวงชัยอาคาร 20 ห้อง 20-409เครื่องปริ้นเตอร์ ปริ้นกระดาษออกมาแล้วไม่มีตัวหนังสือ 15 มิ.ย. 2564 23:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 64 11:30 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
549อาจารย์เบญจวรรณ ศุภภัทรพร7-210ลงโปรแกรมเชื่อมเครื่องคอมฯ กับเครื่องปริ้นเตอร์และเครื่องถ่ายเอกสาร15 มิ.ย. 2564 15:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มิ.ย. 64 15:15 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
550นายยุทธพล บุญกอบอาคาร 1 บริหารชุด DVR กล้อง CCTV ชำรุด ใช้งานไม่ได้ 14 มิ.ย. 2564 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มิ.ย. 64 15:57 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
551อาจารย์รุ่งนภา บุญภวาอาคาร 21 ห้อง 21-411คอมเปิดไม่ได้ หน้าจอเปิดติด ปัญหาน่าจะอยู่ที่ cpu 14 มิ.ย. 2564 12:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 64 14:25 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, bios error
552นายยุทธพล บุญกอบฝ่ายอาคารสถานที่ตัวเชฟ ใน one Drive ไม่ทำงาน11 มิ.ย. 2564 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 64 15:16 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
553นายวุฒิ บุญกระจ่าง9-206อแดปเตอร์เสีย hp Compaq Pro 4300 งปม.2-C3108-FD-18-74400010002/001-6110 มิ.ย. 2564 15:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มิ.ย. 64 16:15 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
554แม่บ้านอาคาร 77-216ห้องแม่บ้านคอมฯที่ใช้แจ้งซ่อมและเช็คตารางในระบบใช้งานไม่ใด้09 มิ.ย. 2564 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 64 13:48 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เปลี่ยน battery bios
555น.ส.กนกพร ศรีโคตรงานอาคารสถานที่ฯNote book ของงานอาคารฯ ขอลงโปรแกรมใหม่07 มิ.ย. 2564 15:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 64 13:48 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
556นายเตชทัช คลายโศกก์7 – 317/5รายการแจ้งซ่อม ดังนี้ 1. ติดตั้ง windows 10 2. Drive C เต็ม ให้เปลี่ยน Drive C ไปเป็น Drive D และเอา Drive D มาเป็น Drive C สลับกัน เพราะต้องใช้ดาวน์โหลด Programming 3. เนื่องจาก Drive C เต็ม จึงทำการ Disk cleanup และ ไปทำการ Configure ผลปรากฎว่า ไปเปิด microsoft teams ในเมนู Files เพื่อดาวน์โหลดวิดีโอ ปรากฎว่าไม่แสดงไฟล์วิดีโอให้ดาวน์โหลด 04 มิ.ย. 2564 23:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 64 11:26 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
557นางสุพัตรา ผาลลาพัง1-304ติดตั้งปริ์นเตอร์ ขอให้มาวันจันทร์ที่ 7 มิย 64 ค่ะ04 มิ.ย. 2564 11:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 64 10:06 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
558น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-107 (ห้องสารบรรณ)เครื่องปริ๊นเตอร์ทำงานผิดปกติ01 มิ.ย. 2564 10:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 64 10:05 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
559นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ8/1-108ต้องการติดตั้ง MSOffice31 พ.ค. 2564 11:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 พ.ค. 64 13:54 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
560น.ส.ธัญญลักษ์ มังทะห้อง สำนักงานเลขานุการ คณะ ทอ ชั้น 2 อาคาร 21เปิดเครื่องจะปรากฏหน้าสีฟ้าดังแนบ กด restart แต่ก็กลับมาหน้าเดิม กดปิดเครื่อง พอเปิดก็กลับมาหน้าสีฟ้าเหมือนเดิม กด Continue ก็กลับมาหน้าเดิม แต่ทุกครั้งยังเปิดเครื่องติด เพียงแต่เข้าไปทำงานไม่ได้นะค่ะ 31 พ.ค. 2564 09:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 พ.ค. 64 11:59 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
561นางปิยมาศ ผองแก้วโถงชั้น 4 อาคาร 21เครื่องถ่ายเอกสารมีปัญหา เจ้าหน้าที่คณะแจ้งว่าน่าจะเป็นที่ระบบเครือข่ายไม่รองรับ31 พ.ค. 2564 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 พ.ค. 64 12:50 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
562นายวิศิษย์ศักดิ์ อุดมมาลา7-309/1ปริ้นเตอร์เมื่อพิมพ์ออกมาปริ้นออกมาเป็นแล้วเป็นเส้น เป็นคราบ ที่ขอบกระดาษ25 พ.ค. 2564 16:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 64 11:19 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
563นายrutchanon pongtongอาคารบริหาร ห้อง 1-309คอมพิวเตอร์โน๊ตบุคเปิดไม่ติด ชาร์ทไม่เข้า และเครื่องฉายจอเป็นเส้นสีแดง 25 พ.ค. 2564 11:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 64 14:16 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
564นายปัญญา ไพจันทร์1-109 อาคารบริหารย้ายจุดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์24 พ.ค. 2564 17:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 64 12:32 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
565น.ส.จิตรา ธรรมรักษา1-311/4ลงwindownใหม่24 พ.ค. 2564 13:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 64 14:24 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
566แม่บ้านอาคาร 8อาคาร8/2เครื่องปริ้นไม่ทำงาน24 พ.ค. 2564 11:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 64 15:01 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
567นางทิตยา สุภาวงค์1-316ลงโปรแกรม Adobe acrobat24 พ.ค. 2564 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 พ.ค. 64 14:55 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
568นายเจษฎา เตชมหาศรานนท์อ. 21 ห้อง 21-312 (โต๊ะ อ.เจษฎา)เปิดใช้งานไม่ได้ (คอมฯ ตั้งโต๊ะ) มีไฟเข้า (ไฟด้านหลังขึ้น) แต่กดเปิดแล้วไม่ทำงาน23 พ.ค. 2564 22:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 พ.ค. 64 14:54 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
569น.ส.ทิพวัลย์ พันธ์จันทึก7-319ไม่สามารถเข้า Google chrome ได้21 พ.ค. 2564 15:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 พ.ค. 64 14:32 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
570นายยุทธพล บุญกอบฝ่ายอาคารสถานที่one Drive มีปัญหา 20 พ.ค. 2564 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 พ.ค. 64 08:57 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
571อาจารย์เปมิกา หิรัญกิตติวงศ์22-206/2คอมเปิดไม่ติด 19 พ.ค. 2564 13:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 64 15:20 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
572น.ส.นิจตยา ใยวังหน้า1-310 ชั้น 3 อาคารบริหารโปรแกรมไฟล์ pdf เปิดไม่ได้ 19 พ.ค. 2564 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 64 13:56 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
573นายอนุพงษ์ ทิลารักษ์ห้อง 9-207คอมพิวเตอร์ไม่เชื่อมต่อกับเครื่องปร้ิน/ถ่ายเอกสาร ส่วนกลาง19 พ.ค. 2564 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 64 15:20 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
574นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 โปรแกรม office มีปัญหา18 พ.ค. 2564 10:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 64 09:32 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
575น.ส.นิจตยา ใยวังหน้า1-310 ชั้น 3 อาคารบริหารโปรแกรม pdf เปิดใช้งานไม่ได้17 พ.ค. 2564 16:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ค. 64 13:55 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
576นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู1ซีซีทีวีไม่สามารถเล่นภาพได้เนื่องจากไม่มีข้อมูลในฮาร์ดดิสก์17 พ.ค. 2564 08:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ค. 64 11:51 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ตรวจเช็คแล้ว HDD เก็บข้อมูลได้ปรกติ แต่สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ 14 วัน จึงได้ทำความเข้าใจกับคุณจำนงค์ ให้หมั่นตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ในระยะเวลาที่กำหนด
577นายอนุพงษ์ ทิลารักษ์ห้อง 9-207ระบบเครือข่ายเครื่องสะแกนกับคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ค่ะ12 พ.ค. 2564 13:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 พ.ค. 64 11:59 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
578น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-104 (ห้องไปรษณีย์)คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้(ลงวินโดส์)11 พ.ค. 2564 11:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ค. 64 14:58 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
579นายปณิธาน คราประยูรอ.บริหาร ห้อง 1301คอมพิวเตอร์ช้า06 พ.ค. 2564 10:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 พ.ค. 64 14:31 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
580น.ส.ขนิษฐา กิจปัญจทรัพย์7-317/1ลงโปรแกรม Microsoft office ใหม่ คอมฯตั้งโต๊ะ อ.ฐิตาวรรณ03 พ.ค. 2564 14:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 พ.ค. 64 14:30 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
581น.ส.พัดชา เศรษฐากาอาคาร 9 กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ลงโปรแกรม Notebook จะนำเครื่องเข้าไปให้เจ้าที่ด้วยตนเอง03 พ.ค. 2564 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 64 09:28 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
582นางวนิดา พิลาชัย1-109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ ชั้น 1 อาคารบริหารไม่สามารถเรียกหน้างาน Acrobat ได้ เมื่อใช้งานระบบหนังสือรับรองเงินเดือน (เมื่อวานก็เป็น แล้วก็กลับมาใช้งานได้ วันนี้เป็นอีกแล้ว)22 เม.ย. 2564 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 เม.ย. 64 11:46 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
583นางวนิดา พิลาชัย1-109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ ชั้น 1 อาคารบริหารlogin เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบให้รีล็อกอินใหม่ตลอด เป็นหลายเครื่องเลย22 เม.ย. 2564 08:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 15:06 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
584นางวนิดา พิลาชัย1-109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ ชั้น 1 อาคารบริหารเปิดไฟล์ Acrobat จากระบบหนังสือรับรองเงินเดือนไม่ได้21 เม.ย. 2564 11:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 เม.ย. 64 16:18 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
585นายรณฤทธิ์ ธรรมาธิกร 9-206ใช้คอมพิวเตอร์พกพา เชื่อม wifi ไม่สามารถสั่งปริ้นไปที่ network printer ได้ เหมือนก่อน แต่ระบบสายใช้งานได้ 19 เม.ย. 2564 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 64 14:53 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
586น.ส.กิตติยาภรณ์ แสนจันทร์9-205ลงofficeใหม่08 เม.ย. 2564 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 เม.ย. 64 10:34 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
587นางวนิดา พิลาชัย1-109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ ชั้น 1 อาคารบริหารเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เครื่องใหม่ให้กับคอมพิวเตอร์ในห้องทุกเครื่องค่ะ05 เม.ย. 2564 09:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 เม.ย. 64 15:19 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
588น.ส.ธัญญลักษ์ มังทะ21-312รบกวนซ้อมคอม อาจารย์เจษฎา เตชมหาศรานนท์ ห้อง 21-312 เครื่องเปิดไม่ได้ 01 เม.ย. 2564 13:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 เม.ย. 64 13:56 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, bios error
589น.ส.กัลยาณี บุญยะปูชิตอาคาร 1 ชั้น 2 ห้องคลังMicrosoft Officeหมดอายุ29 มี.ค. 2564 15:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 มี.ค. 64 11:34 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
590น.ส.ชื่นจิต แก้วกัญญา21-322e-mail มีปัญหา29 มี.ค. 2564 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 มี.ค. 64 15:00 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
591อาจารย์ลัดดาพร กุลแก้วอาคาร 7 ห้องวาริชภูมิเตรียมเครื่องสำหรับผู้ใช้รายใหม่ ลงวินโดวและโปรแกรมพื้นฐาน29 มี.ค. 2564 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 เม.ย. 64 12:04 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
592น.ส.ธัญญลักษ์ มังทะอาคาร 21 ห้อง 311 (21-311) วันที่ 23 มี.ค.64 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ลงโปรแกรมไดร์เวอร์เครื่องถ่ายเอกสาร ชั้น 3 อาคาร 21 วันที่ 23 มี.ค.64 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป 22 มี.ค. 2564 14:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มี.ค. 64 16:00 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
593นางวนิดา พิลาชัย1-109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ ชั้น 1 อาคารบริหารดาวน์โหลดไฟล์ Acrobat แล้ว พอเปิดไฟล์มา ระบบแจ้งให้ใส่อีเมล์ ทุกครั้ง22 มี.ค. 2564 13:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 มี.ค. 64 14:11 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
594นายณรงค์ธร ดวงชัย20-406 สำนักงานเลขานุการคณะ สศ.ต้องการแชร์ไฟล์ แชร์ปริ้นเตอร์ เครื่อง สนง.22 มี.ค. 2564 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 มี.ค. 64 13:59 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
595นายณรงค์ธร ดวงชัย20-406 สำนักงานเลขานุการคณะ สศ.ต้องการแชร์ไฟล์ แชร์ปริ้นเตอร์22 มี.ค. 2564 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มี.ค. 64 11:39 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
596นายรุจน์ พรหมสาขา ณ สกลนครห้องสมุดอาคาร9คอมพิวเตอร์เคาน์เตอร์บริการถ่าน bios หมด22 มี.ค. 2564 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มี.ค. 64 09:59 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
597นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย9-203/1ลง MS Office ใน NB หมายเลข 03118 มี.ค. 2564 11:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มี.ค. 64 09:59 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
598น.ส.กรกนก หาญมนตรี20-406ไม่สามารถใช้งานโปรแกรม word, Excel ได้17 มี.ค. 2564 11:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มี.ค. 64 10:56 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
599น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง20-406ลงวินโดวน์คอม เครื่องสารบรรณคณะ 1 เครื่องค่ะ17 มี.ค. 2564 11:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มี.ค. 64 15:34 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
600น.ส.กฤติยา พรหมสาขา ณ สกลนคร21-208 สำนักงานเลขานุการคณะ ทอ.เวลาเข้า web ของ มก.เช่น qa กองแผน หรือ กจน. จะเข้าไม่ได้ จะขึ้นหน้าตาตามรูปภาพ แต่เข้า web อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ มก. เข้าได้ตามปกติค่ะ 15 มี.ค. 2564 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 14:02 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
601น.ส.หัทญา ยุตรินทร์9-206ต่อเครื่องปริ้นใหม่12 มี.ค. 2564 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มี.ค. 64 09:24 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
602นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 เข้าใช้งานระบบERPไม่ได้10 มี.ค. 2564 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มี.ค. 64 09:24 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
603นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 ปริ้นเอกสารไม่ได้05 มี.ค. 2564 13:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 64 09:15 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
604นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 2จอกล้องวงจรปิดมืดไม่มีภาพ03 มี.ค. 2564 13:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 15:03 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
605อาจารย์เบญจวรรณ ศุภภัทรพร7-210คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ค่ะ ลอง restart หลายครั้งแล้วก็ยังใช้งานไม่ได้ค่ะ02 มี.ค. 2564 11:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 09:06 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
606นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู1กล้องวงจรปิดขาออกเสีย 1 ตัว02 มี.ค. 2564 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 15:02 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
607น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16โปรแกรม JHCIS ใช้งานไม่ได้ หาไม่พบ เชื่อมต่อกับแม่ข่ายไม่ได้01 มี.ค. 2564 14:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 09:17 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
608น.ส.พัชรา วงค์ทอง ถือคอมฯไปให้ซ่อมที่อาคาร9 ขอให้เปลี่ยน power supply และทำเรื่องจัดซื้อมาได้เลยค่ะ โดยเบิกจ่ายได้ที่คณะ วว. ทั้งนี้ครั้งที่แล้วได้เอาคอมไปให้ซ่อมแล้วและได้ลืมสายคอมไว้ด้วยค่ะ 01 มี.ค. 2564 10:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มี.ค. 64 10:14 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
609น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ห้องพักบุคลากรคณะศว.ขอความอนุเคราะห์ติดตั้ง RAM และ Hard Disk ใส่คอมพิวเตอร์ ณ ห้องทำงานบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน จำนวน 23 เครื่อง25 ก.พ. 2564 12:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 64 16:33 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
610น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422คอมพิวเตอร์เปิดแล้วไม่ติด22 ก.พ. 2564 11:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 64 14:48 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ram หลวม ไม่ทำงาน
611อาจารย์ลัดดาพร กุลแก้ว7-209 ห้องวาริชภูมิ ภาควิชาการจัดการธุรกิจ อาคาร 7ขอความอนุเคราะห์ลงวินโดวและโปรแกรมพื้นฐานให้ใหม่ค่ะ 19 ก.พ. 2564 10:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.พ. 64 12:49 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
612นายณัฐพงษ์ คำเลิศอ.3เวลาในระบบกล้องวงจรปิดภายในอาคาร 3 ช้ากว่าเวลาจริง 1ช.ม.17 ก.พ. 2564 14:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.พ. 64 13:04 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
613น.ส.ทิติยา ยางธิสารธุรการคณะศว.ลงโปรแกรม/ วินโดลายเส้น หมดอายุแล้ว17 ก.พ. 2564 11:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.พ. 64 09:57 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
614นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจห้อง 8/1-108เครื่องคอมไม่สามารถเชื่อมเครือข่ายได้15 ก.พ. 2564 09:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 14:32 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ต่อเสาอากาศผิดช่องสัญญาณ
615นางกมลชนก เเสนเมือง7-317/3เครื่องช้า ติดๆดับๆ 09 ก.พ. 2564 13:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 64 14:41 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, หน่วยความจำไม่เพียงพอกับโปรแกรมที่ใช้งานในปัจจุบัน
616น.ส.พัชรา วงค์ทอง 7-112เปิดไม่ติด 08 ก.พ. 2564 13:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 64 16:03 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
617นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู1กล้องซีซีทีวีชำรุด 1ตัว08 ก.พ. 2564 08:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 64 13:04 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, พบละอองน้ำเข้าตัวกล้องทำให้เกิดฝ้า ต้องถอดทำความสะอาด
618นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 7เปลี่ยนฮาร์ทดิส ซีซีวีชำรุด08 ก.พ. 2564 08:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.พ. 64 15:55 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เปลี่ยน hdd ใหม่
619นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู 6เปลี่ยนจอซีซีทีวีคอมพิวเตอร์ใหม่ ชำรุด08 ก.พ. 2564 08:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 64 13:03 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เปลี่ยนจอใหม่แทนของเดิมที่ชำรุด
620น.ส.ขนิษฐา กิจปัญจทรัพย์13-203คอมพิวเตอร์ ดร.อรุรธดี ค่ะ อาการเบื้องต้น คอมฯค้าง ปิดไม่ได้ เซฟงานไม่ได้05 ก.พ. 2564 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.พ. 64 15:33 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
621อาจารย์โศรยา แสนเมือง21-319คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คเปิดไม่ได้03 ก.พ. 2564 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.พ. 64 16:38 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เครื่องร้อนระบายความร้อนไม่ดี
622นายโก้ ยาลัย8/2คอมไม่ทำงาน02 ก.พ. 2564 13:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.พ. 64 12:56 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
623น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16เครื่องสแกนลายนิ้วมือเสีย 01 ก.พ. 2564 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 14:36 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
624น.ส.วิชชุดา ใจเสรี1-402 อาคารบริหาร 1 ห้องโครงการ MBA1.เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเพื่อปริ้นงานออกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง 2.เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพื่อปริ้นงานออกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 3.ลงโปรแกรม ERP ในคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง31 ม.ค. 2564 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 64 16:13 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
625น.ส.จิตรา ธรรมรักษา1-311/4Ms Word เปิดไม่ได้(โน๊ตบุ๊ค) ผศ.ดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์29 ม.ค. 2564 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ม.ค. 64 14:39 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
626น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 742328 ม.ค. 2564 16:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ม.ค. 64 13:36 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
627น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 742328 ม.ค. 2564 16:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ม.ค. 64 13:36 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
628น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 742328 ม.ค. 2564 16:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ม.ค. 64 13:36 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
629น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 742328 ม.ค. 2564 16:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ม.ค. 64 13:35 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, HDD เสีย
630อาจารย์พิมพ์อมร นิยมค้า7-309/1คอมค้างบ่อย และตอนนี้ไม่สามารถเข้าหน้าจอได้ค่ะ27 ม.ค. 2564 11:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 64 16:23 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
631นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย9-203/1Update โปรแกรม Windows26 ม.ค. 2564 15:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ม.ค. 64 10:43 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
632นายพงสธร บารจง1-105ลงวินโด คอมพิวเตอร์ เนื่องจากคอมพิวเตอร์ ช้ามากครับ25 ม.ค. 2564 10:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 10:52 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
633น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 7423เปิดคอมพิวเตอร์แล้วไม่มีอะไรขึ้นมาบนหน้าจอเลย 25 ม.ค. 2564 09:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 15:33 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
634นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย9-203/1ลงโปรแกรม Windows และ microsoft office สำหรับ NoteBook บริการยืมคืน จำนวน 2 เครื่อง21 ม.ค. 2564 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ม.ค. 64 11:52 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
635อาจารย์ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์21-302ลงโปรแกรม Windows และ microsoft office ในคอมพิวเตอต์ตั้งโต๊ะ21 ม.ค. 2564 12:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 16:19 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
636นายสวโรจน์ บ่อทอง9-207/1คอมพิวเตอร์ไม่สามารถสั่งพิมพ์กับเครื่องพิมพ์ได้20 ม.ค. 2564 17:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 09:48 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
637น.ส.ทิติยา ยางธิสารธุรการคณะศว.ลงโปรแกรมและติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์16 ม.ค. 2564 14:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 11:37 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
638นางทิตยา สุภาวงค์1-316ติดตั้งปริ๊นเตอร์ 14 ม.ค. 2564 13:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ม.ค. 64 14:29 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
639น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ลงโปรแกรมจาก สปสช.ไม่ได้ค่ะ14 ม.ค. 2564 12:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ม.ค. 64 15:44 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
640นายชัชวาล เมธาพิสิทธิกุล9-203/1NoteBook Hank , ติดตั้ง Windows ใหม่13 ม.ค. 2564 15:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 64 15:42 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
641นางสุพัตรา ผาลลาพัง1-304ติดตั้งระบบ Printer ไปที่เครื่องถ่ายเอกสาร13 ม.ค. 2564 14:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ม.ค. 64 10:56 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
642น.ส.ธัญญลักษ์ มังทะห้อง 21-208 เครื่องเหมวดี ห้องธุรการ คณะทอลงโปรแกรมเครื่องปริ้นricoh12 ม.ค. 2564 13:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 64 14:52 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
643น.ส.จุฬารัตน์ โคตะสิงห์งานคลังและพัสดุ ชั้น 2 หน่วยบัญชีลงวินโดวส์ใหม่12 ม.ค. 2564 10:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 64 13:32 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
644นายไอยลดา แก้วดีอาคาร 1 ชั้น 2 ห้องคลังลง วินโดร์ใหม่ พร้อมติดตั้งโปรแกรม11 ม.ค. 2564 16:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 64 13:32 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
645น.ส.วรวรรญษ์ ประกิ่งอาคาร 1 ชั้น 2 ห้องคลังลง วินโดร์ใหม่ พร้อมติดตั้งโปรแกรม11 ม.ค. 2564 16:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 64 13:32 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
646น.ส.นุชรินทร์ ควรครูห้อง 1-201 งานคลังและพัสดุ อาคารบริหารลงวินโดว์ใหม่พร้อมติดตั้งโปรแกรม11 ม.ค. 2564 11:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 64 11:47 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
647นายยุทธนา แสงสุวรรณ1-307 หน้าห้อง กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ชั้น 3เครื่องถ่ายเอกสารหน้าห้องน้ำชาย หน้าห้อง 1-307 ไม่สามารถสั่งงานปรินท์ได้ เบื้องต้นได้ปรึกษากับทางหัวหน้านัท งานระบบเครือข่ายแล้ว น่าจะเกิดจากปัญหา IP Address เพราะสังเกตุเห็นไฟที่ LAN Socket ติดเฉพาะไฟสีเหลือง11 ม.ค. 2564 11:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ม.ค. 64 11:48 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
648น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ คอมพิวเตอร์ ห้อง 101 อาคารวิจัยและพัฒนา เปิิดเครื่องไม่ติด11 ม.ค. 2564 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 64 14:03 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, cmos error
649นายปณิธาน คราประยูร1-301เปิดคอมไม่ติด11 ม.ค. 2564 08:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 12:01 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, power supply เสีย
650นายประภาษ กาวิชา21-3121. เพิ่มแรม 2. เพิ่ม Hard disk หมายเหตุ ได้ซื้ออุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนมาแล้ว08 ม.ค. 2564 16:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 13:06 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
651นางกมลชนก เเสนเมือง7-317/3Microsoft Office ใช่ไม่ได้ ค่ะ08 ม.ค. 2564 13:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 64 14:23 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
652น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ คอมพิวเตอร์ ห้อง 101 อาคารวิจัยและพัฒนา เปิดเครื่องทำงาน หน้าจอไม่ติด 2 เครื่อง08 ม.ค. 2564 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 64 10:51 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
653น.ส.อพัทธนันท์ ภัทเกียรติประยูรอาคาร13 ห้อง 203รบกวนช่วยเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ กับ เครื่องถ่ายเอกสารค่ะ ..07 ม.ค. 2564 21:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 64 14:52 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
654น.ส.ปานชีวัน ปอนพังงา21-312คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด06 ม.ค. 2564 13:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ม.ค. 64 11:24 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
655นางกมลชนก เเสนเมือง7-317/3set ระบบ กับเชื่อมต่อเข้าเครื่องปริ้นกลาง06 ม.ค. 2564 13:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ม.ค. 64 12:34 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
656นางวนิดา พิลาชัย1-109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ ชั้น 1 อาคารบริหารคอมพิวเตอร์ทำงานช้า06 ม.ค. 2564 13:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ม.ค. 64 10:23 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
657นางกิตติมา งามวิไลกร7-317/8คอมพิวเตอร์?ทำงานช้าและสัญญาณ?อินเตอร์?เน็ต?สะดุด 05 ม.ค. 2564 06:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 64 12:00 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
658อาจารย์กันยารัตน์ ดาษจันทึก7-210 ห้องโคกศรีสุพรรณไม่สามารถสั่งปริ๊นได้ 04 ม.ค. 2564 15:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 15:14 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
659น.ส.ชื่นจิต แก้วกัญญา21-322ติดตั้งระบบ Microsoft office 201904 ม.ค. 2564 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 64 11:05 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
660น.ส.นันทิยา พรมทอง7-210ลง Driver printer04 ม.ค. 2564 13:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 14:41 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
661น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีอ สถานพยาบาล อ.16ติดตั้งโปรแกรม JHCIS เพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องฉุกเฉิน ค่ะ30 ธ.ค. 2563 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ม.ค. 64 15:45 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
662นางAomjit Wijitpanyaห้องพัสดุ ห้อง1-106ไม่สามารถเปิดคอมพิวเตอร์ได้ มีเสียงติ๊ดๆตลอด24 ธ.ค. 2563 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 63 11:54 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
663น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์อาคาร 1 ชั้น 2 ห้องคลังติดตั้งระบบChome เพิ่ม 23 ธ.ค. 2563 14:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 63 13:28 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
664น.ส.สุนิสา กิมยงค์อาคาร 1 ชั้น 2 ห้องคลังปริ้นงานและการตั้งค่าพิมพ์งานผ่านระบบERPไม่ได้23 ธ.ค. 2563 10:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 63 12:30 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
665น.ส.ธนัชชา งามสอาดอาคาร9บริเวณหน้าโถงห้องระพีโน้ตบุ๊คเปิดติดไฟเข้าแต่หน้าจอมืด มีเคอร์เซอร์เม้าส์ขึ้นค่ะ พยายามเปิดปิดเครื่องหลายรอบแล้วแต่ว่าก็ยังเป็นเหมือนเดิมเลยค่ะ 22 ธ.ค. 2563 12:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ธ.ค. 63 12:33 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
666อาจารย์ภคพร พิริยาพิทักษ์พรอาคาร 14 ชั้น 2 ข้างอาจารย์ภาษาจีน (ฝั่ง รปภ ค่ะ)เพิ่งได้เครื่องมาประมาณวันที่ 2 ธค เปิดใช้งานไม่ค่อยได้ค่ะ แค่เปิด google docs แอพก็จะปิดตัวลง ขึ้น errors ไม่สามารถทำงานอะไรเลยค่ะ 21 ธ.ค. 2563 15:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 63 13:02 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
667น.ส.กัลยาณี บุญยะปูชิตอาคาร 1 ชั้น 2 ห้องคลังเข้ารหัสหน้าจอคอมไม่ได้ มีการแจ้งเตือนว่ารหัสหมดอายุ ให้ดำเนินการเปลี่ยนรหัสใหม่(เครื่องคอมพิวเตอร์มีการเข้าใช้ระบบERPด้วยค่ะ)21 ธ.ค. 2563 15:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ธ.ค. 63 09:56 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
668น.ส.นุชรินทร์ ควรครูห้อง 1-201 งานคลังและพัสดุ อาคารบริหารเปิด messenger facebook ในเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะไม่ได้17 ธ.ค. 2563 15:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ธ.ค. 63 11:39 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
669อาจารย์ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญอ. 22ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเครื่องใหม่16 ธ.ค. 2563 22:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ธ.ค. 63 11:28 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
670น.ส.ชื่นจิต แก้วกัญญา21-322เข้าระบบไลน์ในเครื่อง PC ไม่ได้15 ธ.ค. 2563 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ธ.ค. 63 10:36 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
671นางวนิดา พิลาชัย1-109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ ชั้น 1 อาคารบริหารลง Windows ใหม่ 1 เครื่อง14 ธ.ค. 2563 16:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 63 11:35 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
672น.ส.จิตรา ธรรมรักษา1-311เวลารับไฟล์ word ทางไลน์จะไม่สามารถเปิดไฟลฺ์ได้14 ธ.ค. 2563 14:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ธ.ค. 63 16:39 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
673น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ห้องพักอาจารย์ อาคาร 14 คอมเปิดไม่ได้ ขึ้นหน้าจอสีฟ้า 14 ธ.ค. 2563 11:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ธ.ค. 63 15:06 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
674นายชุตินนท์ พุทธิวาณิชย์9-210เครื่องคอมพิวเตอร์ในส่วนของที่ใช้สอน (โต๊ะอาจารย์และนิสิต) ไม่สามารถใช้ SPSS และ Power BI ในการเรียนการสอนได้เนื่องจากยังไม่ได้ลงในเครื่องหรือซอฟแวร์หมดอายุแล้ว 09 ธ.ค. 2563 09:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ธ.ค. 63 09:41 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
675อาจารย์วราภรณ์ พ่วงบุตร์ห้องพักอาจารย์ อาคาร 13 แจ้งซ่อมแทนอาจารย์ไมเคิล 1. คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ต ขึ้นว่า "wireless adapter not found" 2. ติดตั้งโปรแกรม Adobe 3. ต้องการให้สั่งprint ได้จากเครื่องถ่ายเอกสาร เนื่องจาก printer เสีย07 ธ.ค. 2563 16:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 63 13:33 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
676นายณรงค์ธร ดวงชัย20-406 สำนักงานเลขานุการคณะ สศ.ต้องการลงวินโดว์ใหม่ และโปรแกรม ใช้ในสำนักงานฯ จำนวน 10 เครื่อง04 ธ.ค. 2563 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ธ.ค. 63 15:09 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
677นายณรงค์ธร ดวงชัย20-406ต้องการลงวินโดว์ใหม่ จำนวน 5 เครื่อง 04 ธ.ค. 2563 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 63 13:33 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
678นายกฤตพงศ์ วัชระนุกุลอาคาร 7 ชั้น 2 ห้องโคกศรีสุพรรณคอมพิวเตอร์คาดว่าจะมีไวรัส รบกวนมาตรวจสอบและดำเนินการจัดการไวรัส30 พ.ย. 2563 14:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ธ.ค. 63 15:11 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
679อาจารย์เบญจวรรณ ศุภภัทรพร7-210 คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ค่ะ ขึ้นให้ restart อย่างเดียวลอง restart หลายครั้งแล้วก็ยังขึ้นแบบเดิมค่ะ 30 พ.ย. 2563 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ย. 63 16:43 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
680นายวงศกร บุญสิทธิ์อาคาร 1 ห้อง 109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์ลง driver ปริ้นเตอร์ HP LasorJet Pro M402dw ลง Notebook สองเครื่อง25 พ.ย. 2563 14:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 63 11:47 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
681น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ห้องธุรการศว. 7-319รบกวนมาตรวจสอบคอมเก่า 3 เครื่อง เพื่อซ่อมให้กลับมาใช้ได้ คะ24 พ.ย. 2563 10:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ย. 63 08:58 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
682อาจารย์กุลวดี แก้วก่า21-311โปรแกรมวินโดว์หมดอายุ10 พ.ย. 2563 15:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 63 13:40 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งโปรแกรมใหม่
683น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 เคาเตอร์โรงแรมคอมพิวเตอร์ชำรุด10 พ.ย. 2563 13:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 พ.ย. 63 11:12 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
684น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ห้องวาริชภูมิ อาคาร 7 ของผศ.นัฐนันท์ และ ดร.กุลนันทน์ตัว feed หมดอายุ ทำให้กระดาษติดเวลาพริ้น10 พ.ย. 2563 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ย. 63 10:29 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, โซลินอยด์ ควบคุมการเลื่อนกระดาษติดขัด
685น.ส.ขนิษฐา กิจปัญจทรัพย์7-320ลงวินโดว์เครื่องคอมพิวเตอร์ I mac09 พ.ย. 2563 15:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ย. 63 16:18 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
686น.ส.กนกพร ศรีโคตรลงโปรแกรม Photo shopงานอาคารสถานที่06 พ.ย. 2563 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ย. 63 12:31 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
687น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง20-409ลงวินโดวน์โน๊ตบุ๊ค 2 เครื่องค่ะ04 พ.ย. 2563 20:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ย. 63 16:18 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
688น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16 คอมพิวเตอร์ที่เคาน์เตอร์เครื่องค้างไม่สามารถใช้งานได้03 พ.ย. 2563 19:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 12:50 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
689น.ส.ธัญญลักษ์ มังทะห้อง 21-208 เครื่องเคาว์เตอร์ และเครื่องเหมวดี ห้องธุรการ คณะทอนาฬิกาคอมเสีย และโปรแกรม photoshop ใช้งานไม่ได้03 พ.ย. 2563 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ย. 63 11:14 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
690น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติเครื่องคอมแฮงค์28 ต.ค. 2563 11:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 63 13:06 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เปลี่ยนแบต cmos
691นางวนิดา พิลาชัยสวัสดีิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. อาคาร 17เครื่องมีเสียงร้องหลังเปิดใช้งานไปสักครู่ และเครื่องรีสตาร์ท28 ต.ค. 2563 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 63 12:01 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, หน่วยความจำหลวม
692น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-107 (ห้องสารบรรณ)เครื่องพิมพ์เอกสารมีกระดาษเข้าไปติดในเครื่อง27 ต.ค. 2563 16:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 63 14:54 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, นำกระดาษที่ติดในเครื่องออกให้เรียบร้อย สามารถใช้งานได้ปรกติ
693น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-107 (ห้องสารบรรณ)พิมพ์เอกสารไม่ได้27 ต.ค. 2563 15:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 63 15:07 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
694น.ส.ธัญญลักษ์ มังทะน้องอ้อแอ้ ร้านลูกรัง ใต้อาคาร 21 ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรมเครื่องปริ้นRICOH IM2702ลงโน๊ตบุ๊คประจำร้านลูกรัง คณะทอ.27 ต.ค. 2563 15:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ต.ค. 63 10:58 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
695อาจารย์ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์21-312Windows 7 PC is out of support 27 ต.ค. 2563 09:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ต.ค. 63 16:19 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
696นายธนินท์ ตีรสวัสดิชัย7-209 (ห้องวาริชภูมิ)ทำการรีเซ็ทคอมพิวเตอร์ แล้วโปรแกรมพื้นฐานต่างๆ เช่น microsoft word, excel, power point หายไปหมด ขอความอนุเคราะห์ในการติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานทั้งหมดที่มีมาพร้อมกับ window22 ต.ค. 2563 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ต.ค. 63 15:54 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
697นางวนิดา พิลาชัย1-109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการมีเว็บโป๊เด้งเข้าใน Chrom21 ต.ค. 2563 13:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ต.ค. 63 16:35 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
698น.ส.วิชชุดา ใจเสรี1-402 อาคารบริหาร 1 ห้องโครงการ MBAคอมพิวเตอร์เปิดไฟล์ PDF ไม่ได้ และเปิดใช้งาน Microsoft office Access ระบบควบคุมเช็คเงินสดไม่ได้18 ต.ค. 2563 14:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ต.ค. 63 15:53 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
699น.ส.วิชชุดา ใจเสรี1-402 อาคารบริหาร 1 ห้องโครงการ MBAลงโปรแกรม ERP ใน notebook ค่ะ17 ต.ค. 2563 15:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ต.ค. 63 10:44 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
700นายปณิธาน คราประยูร1-301microsoft office ใช้งานไม่ได้14 ต.ค. 2563 15:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ต.ค. 63 13:49 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
701นายยุทธพล บุญกอบอาคารสถานที่ คอมพิวเตอร์งานกายภาพ อัฟเดจไม่ได้และลงโปรมแกรมจัดเก็บไว้ในคราว์ด้วย 12 ต.ค. 2563 15:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ต.ค. 63 16:02 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
702อาจารย์ปณิธี การสมดี7-317/2เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ติดค่ะ12 ต.ค. 2563 09:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ต.ค. 63 14:13 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
703นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 ชั้น 4 ห้อง 408 (โต๊ะหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ)ติดตั้งโปรแกรม ERP (วันจันทร์ที่่ 12 ต.ค. 2563)09 ต.ค. 2563 14:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ต.ค. 63 10:03 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
704น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16คอมพิวเตอร์ดับเองโดยไม่มีสาเหตุจำนวน1เครื่อง หน้าเคาน์เตอร์06 ต.ค. 2563 19:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ต.ค. 63 12:37 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
705นางวนิดา พิลาชัย1-109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ ชั้น 1 อาคารบริหารต้องการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ใหม่ เนื่องจากไม่สามารถสั่งพิมพ์ได้ เพราะเลข IP เปลี่ยนแปลง และมีการโยกย้ายที่ตั้งเครื่องพิมพ์06 ต.ค. 2563 10:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ต.ค. 63 13:05 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
706อาจารย์เบญจวรรณ ศุภภัทรพร7-210 1. Format เครื่อง 2. ลงโปรแกรมเชื่อมกับเครื่องปริ้นเตอร์และเครื่องถ่ายเอกสาร 05 ต.ค. 2563 17:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ต.ค. 63 16:12 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
707นายปฐมวงศ์ เถายะบุตร22-205ลงโปรแกรมใหม่ ขอความกรุณาด้วยครับ 05 ต.ค. 2563 11:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ต.ค. 63 10:20 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ตั้งค่าเวลา time lock srceen
708น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน21-208ลง windows สำนักงานเลขานุการ จำนวน 3 เครือง05 ต.ค. 2563 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ต.ค. 63 16:00 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
709น.ส.ประภาพรรณ์ แสงดาว21-208ลง windows สำนักงานเลขานุการ จำนวน 3 เครือง05 ต.ค. 2563 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ต.ค. 63 16:00 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
710น.ส.ทิพย์ทอง นาคะอินทร์อาคารบริหาร ชั้น 3 ห้อง 1-304เปิดเครื่องได้ แต่ไม่สามารถใช้งานได้ (จำเป้นต้องใช้งานด่วน)02 ต.ค. 2563 08:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ต.ค. 63 10:39 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, update windows ให้เป็นปัจจุบัน
711น.ส.พัดชา เศรษฐากา21-311การประมวลผล เปิดและปิด โปรแกรมของคอมพิวเตอร์ช้า 01 ต.ค. 2563 15:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ต.ค. 63 15:58 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
712อาจารย์มยูรกาญจน์ เดชกุญชร21-324ลงโปรแกรมปริ๊นด้วยระบบ Wireless ค่ะ30 ก.ย. 2563 11:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ย. 63 15:16 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
713น.ส.ทิติยา ยางธิสารธุรการคณะศว.ขอแจ้งซ่อมเครื่องสแกน EPSON 1 เครื่อง เนื่องจากมีเสียงดัง ในระหว่างการสแกนเอกสาร ได้สอบถามทางฝ่ายช่างเบื้องต้นจะนำเครื่องไปหยอดน้ำมันให้25 ก.ย. 2563 11:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ย. 63 09:59 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
714น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติคอมพิวเตอร์ PC ห้อง 101 อาคารวิจัยและพัฒนา เครื่องทำงาน แต่หน้าจอไม่แสดงผล25 ก.ย. 2563 10:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 63 11:26 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
715น.ส.ชื่นจิต แก้วกัญญา21-322Line ใน pc ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ25 ก.ย. 2563 09:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 63 09:07 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
716นางเนตรนภา บาคำห้องธุรการคณะศว.รบกวนลง window เครื่องแม็คให้ด้วยค่ะ24 ก.ย. 2563 14:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ย. 63 11:55 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
717นางเนตรนภา บาคำธุรการ คณะศว.เครื่องปรินท์เตอร์เสีย เวลาปรินท์หมึกดำออกมาเป็นแถบเลยค่ะ 24 ก.ย. 2563 13:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ย. 63 11:17 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
718น.ส.ขวัญกมล ทวายตาคำ7-322 อาคาร 7ต้องการลง Windows 10 เป็นคอมฯที่เชื่อมต่อชุดถ่ายภาพ DNA หากเจ้าหน้าที่สะดวกวันไหน รบกวนโทรติดต่อตามเบอร์โทรก่อนนะคะ เนื่องคอมฯอยู่ในห้องมีกุญแจล็อคค่ะ24 ก.ย. 2563 12:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 63 16:41 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
719นายอภิชาติ กันยาทอง9-104notebook เสียงไม่ออกหูฟัง และการปรับแสงขอจอภาพมีปัญหา23 ก.ย. 2563 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ย. 63 09:50 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
720อาจารย์วราภรณ์ พ่วงบุตร์ห้องพักอาจารย์ อาคาร 13 ชั้น 21. คอมพิวเตอร์ที่โต๊ะทำงานอาจารย์พิเศษเปิดเครื่องได้ แต่ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากติด password 2. พริ้นเตอร์ที่โต๊ะทำงานอาจารย์พิเศษไม่ทำงาน (ไม่ทราบสาเหตุ)22 ก.ย. 2563 22:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ย. 63 16:46 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
721น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์อาคารบริหาร ห้องคลัง ชั้น2คีย์บอร์ดเสีย22 ก.ย. 2563 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 10:40 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
722น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16เปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ4เครื่อง15 ก.ย. 2563 17:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ย. 63 13:56 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
723น.ส.ขวัญกมล ทวายตาคำ6-105เปิดหน้าจอไม่ได้ นำไปส่งที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว09 ก.ย. 2563 14:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ย. 63 11:36 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
724อาจารย์มยูรกาญจน์ เดชกุญชร21-324โปรแกรมมีปัญหา ลงโปรแกรมใหม่ค่ะ 09 ก.ย. 2563 11:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ย. 63 11:11 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, HDD ทำงานผิดปรกติ
725นางกมลชนก เเสนเมือง7-317/3คอมพิเตอร์ตั้งโต๊ะในห้องทำงานทำงานช้ามาก เวลาเปิดไฟล์เอกสารหรือเข้าใช้ Internet จะขึ้นว่า not responding ตลอดเวลา09 ก.ย. 2563 10:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ย. 63 15:59 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
726อาจารย์เบญจวรรณ ศุภภัทรพร7-210ลงโปรแกรม Microsoft Office พร้อมทั้งขอโปรแกรมสำหรับใช้งานไฟล์ pdf และเปลี่ยนแบตโน้ตบุค08 ก.ย. 2563 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 63 16:37 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
727น.ส.ธัญญลักษ์ มังทะห้อง 21-208 เครื่องนุ้ย ประภาพรรณ์ ห้องธุรการ คณะทอแถบบาร์ใช้งานไม่ได้ (คอมเครื่องนุ้ย)03 ก.ย. 2563 15:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 63 12:48 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
728น.ส.ธัญญลักษ์ มังทะห้อง 21-201 ห้องบริการนิสิต คณะทอขอลงโปรแกรมเครื่องปริ้นให้หน่อยนะคะ 03 ก.ย. 2563 14:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 63 10:32 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
729น.ส.ธัญญลักษ์ มังทะ21-208เครื่องถ่ายเอกสารหน้าห้องธุรการ ทอ. (21-208) ไม่สามารถสั่ง ปริ้นงานได้ 01 ก.ย. 2563 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 63 10:30 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
730น.ส.ธัญญลักษ์ มังทะ21-201 ห้องบริการนิสิตคณะทอ.ขอลงโปรแกรมใหม่ อาการตอนนี้ไม่สามารถปิดเครื่องได้ 01 ก.ย. 2563 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 63 14:10 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
731นายณัฐพงษ์ คำเลิศหอตาลฟ้า จุดแม่บ้านคอมพิวเตอร์เสีย28 ส.ค. 2563 16:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 63 10:00 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
732นางสุพัตรา ผาลลาพัง1-304เปิดไฟล์จาก Excel ไม่ได้28 ส.ค. 2563 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ส.ค. 63 14:22 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
733นางขวัญชนก หาญมนตรี7-319 อาคาร 7 ชั้น 3 ห้องธุรการคณะศว.ปริ้นเตอร์ไม่สามารถปริ้นเอกสารออกมาได้ 27 ส.ค. 2563 10:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 63 16:31 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
734อาจารย์มยูรกาญจน์ เดชกุญชรึ21-3241. ลงโปรแกรมเพื่อสั่งปริ๊น Wireless กับเครื่องปริ๊นส่วนกลาง 2. เปลี่ยนถ่านชาร์ตเครื่องคอมพิวเตอร์ PC25 ส.ค. 2563 09:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 63 17:01 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
735น.ส.ทิติยา ยางธิสารอาคาร 13 ห้องพักอาจารย์ 13-203 (อ.พัทธนันท์)ต้องการให้แชร์ปริ้นไปยังเครื่องถ่ายเอกสาร เนื่องจากเครื่องปร้ินเสีย จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน (รบกวนโทรหาอาจารย์ก่อนเข้ามาซ่อมค่ะ 0891376743)24 ส.ค. 2563 16:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 63 12:25 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, โทรสอบถาม อาจารย์พัทธนันท์ ว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการให้เรียบร้อยแล้ว
736น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-107 (ห้องสารบรรณ)พิมพ์เอกสารไม่ได้24 ส.ค. 2563 14:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 63 12:01 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
737น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 เคาเตอร์โรงแรมคอมพิวเตอร์ปลิ้นไม่ได้24 ส.ค. 2563 11:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 63 14:37 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
738นายยุทธพล บุญกอบฝ่ายอาคารสถานที่เปิดไฟล์เอกสารไม่ได้ครับ ที่ย้ายข้อมูลมาเก็บไว้บนระบบออนไลน์24 ส.ค. 2563 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 63 15:27 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
739อาจารย์ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ7-217/4คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะไม่สามารถลงโปรแกรมไม่ได้เช่น โปรแกรมแอนตี้ไวรัสของมหาลัย เป็นต้น20 ส.ค. 2563 22:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 63 15:06 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
740น.ส.กัลยาณี บุญยะปูชิตห้องคลัง ชั้น 2 อ.1ตั้งค่าหน้ากระดาษ/ตั้งค่าเครื่องปริ้นเตอร์/ตั้งค่าการใช้ภาษา เนื่องจากระยะขอบกระดาษไม่ครอบคุมตัวอักษรในกระดาษ/เนื่องจากการเปลี่ยนภาษาในแป้นพิมพ์ไม่ได้ 19 ส.ค. 2563 16:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ส.ค. 63 10:16 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
741น.ส.ขนิษฐา กิจปัญจทรัพย์7-312คอมพิวเตอร์ค้าง เปิดโปรแกรมอื่นไม่ไดเเลย19 ส.ค. 2563 10:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ส.ค. 63 10:09 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
742นายยุทธพล บุญกอบฝ่ายอาคารสถานที่อัฟไม่ได้ 19 ส.ค. 2563 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 63 16:23 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
743น.ส.สุนิสา กิมยงค์อาคาร 1 ชั้น 2 ห้องคลังเข้าuserคอมพิวเตอร์ไม่ได้17 ส.ค. 2563 15:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 63 11:57 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
744น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ1-402 ห้องโครงการ MBA อาคารบริหาร ชั้น 4ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ 16 ส.ค. 2563 10:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 63 16:17 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
745น.ส.กนกพร ศรีโคตรงานอาคารสถานที่ฯNote book ยี่ห้อ HP รุ่น PROBOOK ,Core i3 8 th Gen ของกอง 4 เปิดไม่ติด05 ส.ค. 2563 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 63 09:31 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
746อาจารย์ศุภาวรรณ ประพันธ์21-311ลง window และ office 365 ใน notebook สะดวกให้เข้าดำเนินการวันพฤหัสที่ 6 สค. เวลา 13.00 น. หรือวันศุกร์ที่ 7 สค. เวลา 9.00 น.04 ส.ค. 2563 19:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 63 09:31 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
747นายศิวชาติ นาถาดทองอาคารบริหารการ์ดจอเสีย ต่อแล้วภาพไม่ขึ้นจอ ครับ 29 ก.ค. 2563 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ค. 63 12:12 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ได้ทำการตรวจเช็คแล้ว อุปกรณ์ได้หมดระยะการรับประกัน ไม่สามารถซ่อมได้ เนื่องด้วยอุปกรณ์มีการเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ไม่คุ้มค่าซ่อม และอุปกรณ์ได้ตกรุ่นแล้ว
748นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนครอาคาร 21 ห้อง 322 (ผศ.ชื่นจิตแก้วกัญญา) วินโดส หมดอายุ สะดวกให้เข้าดำเนินการ วันพฤ ที่ 30 ก.ค.63 29 ก.ค. 2563 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ค. 63 14:35 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
749อาจารย์พิชญ์จิรา อุ่นใจ7-309/1 ห้องภาควิชาอุตสาหกรรมบริการมีเเจ้งเตือนให้ Activate PC เเละ Microsoft offices ใน PC เเจ้งเตือนว่าหมดอายุ ทำให้ไม่สามารถใช้ Microsoft offices ทุกโปรเเกรมได้23 ก.ค. 2563 12:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.ค. 63 14:56 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
750นายชุตินนท์ พุทธิวาณิชย์7-209 ห้องวาริชภูมิไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้โปรแกรมพื้นฐาน (Word, PowerPoint, Excel) ด้วย @live.ku.th ได้ 22 ก.ค. 2563 18:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ก.ค. 63 10:17 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
751น.ส.นิตติยา นาโควงค์อ.บริหาร (อ.1)1. file PDF หมดอายุ 2 เครื่อง 2.แบตคอมฯหมด 1 เครื่อง22 ก.ค. 2563 10:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 63 15:51 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
752นางกันยารัตน์ สุขะวัธนกุล7-310/1 โต๊ะทำงาน ผศ.กันยารัตน์PC มีข้อความเตือนให้ Activate Windows และมีเตือน product activation failed เมื่อใช้ office พยายาม activateแล้ว แต่ไม่สามารถทำได้ ทำให้เครื่องช้าค่ะ21 ก.ค. 2563 17:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 63 15:30 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
753อาจารย์ศุภาวรรณ ประพันธ์21-311ลงโปรแกรมเครื่องถ่ายเอกสารของชั้น 3 ให้สามารถสั่งปริ้นท์จากคอมฯได้21 ก.ค. 2563 11:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 63 15:47 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
754นายชุตินนท์ พุทธิวาณิชย์7-209 ห้องวาริชภูมิเครื่องถ่ายเอกสารเสีย (ค้าง) ครับ21 ก.ค. 2563 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 63 11:37 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
755นายนภัสสร ศรีประทุมภรณ์1-1002จอคอมพิวเตอร์เสีย หน้าจอเบลอ ทำให้ปวดตาเวลาใช้ปฎิบัติงาน20 ก.ค. 2563 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 63 16:40 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
756น.ส.ธนัชชา งามสอาดอาคาร9บริเวณหน้าโถงห้องระพีรบกวนช่วยซ่อมเครื่องปริ้นhp5810ค่ะ เกิดปัญหาปริ้นแล้วสีไม่ออกเลย(ลองสั่งcleanจากโน้ตบุ๊คแล้วแต่ก็เป็นเหมือนเดิมค่ะ) 17 ก.ค. 2563 17:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 63 15:42 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, หัวพิมพ์ตัน ต้องเปลี่ยนชุดหัวพิมพ์ใหม่
757น.ส.กรรณิการ์ มณฑา1-109ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์17 ก.ค. 2563 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 63 09:26 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
758น.ส.ปานชีวัน ปอนพังงา21-312คอมพิวเตอร์ ตั้งโต๊ะ hp เปิดไม่ติด ไม่แสดงหน้าจอ17 ก.ค. 2563 13:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 63 11:08 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
759นายชัชวาล เมธาพิสิทธิกุล9-203ติดตั้ง Windows และโปรแกรมพื้นฐาน16 ก.ค. 2563 14:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 63 16:24 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
760น.ส.นรินทร์ทิพย์ วงศรีลา9-206คอมพิวเตอร์ธุรการ ปริ้นท์เอกสารไม่ออก16 ก.ค. 2563 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 63 11:07 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
761น.ส.นรินทร์ทิพย์ วงศรีลา9-206คอมพิวเตอร์ธุรการ ปริ้นท์เอกสารไม่ออก16 ก.ค. 2563 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 63 11:07 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
762นางเพชรประกาย กุลตังวัฒนา7-317/3มีปัญหาเข้าMicrosoft Office 365 ไม่ได้ เปิด word Program ใช้ไม่ได้15 ก.ค. 2563 09:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ค. 63 11:47 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
763นายชุตินนท์ พุทธิวาณิชย์7-209 ห้องวาริชภูมิลงวินโดว์ใหม่ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่14 ก.ค. 2563 16:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.ค. 63 14:07 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
764นายชุตินนท์ พุทธิวาณิชย์7-209 ห้องวาริชภูมิขอใส่แรมเพิ่มครับ (ซื้อแรมมาเองส่วนตัว)14 ก.ค. 2563 13:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 15:51 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
765อาจารย์สาธินี ศิริวัฒน์20-409/1เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ 13 ก.ค. 2563 12:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 63 15:07 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
766น.ส.กนกพร ศรีโคตรลงโปรแกรม Accessโน๊ตบุ๊คกอง 4 จำนวน 4 เครื่อง 13 ก.ค. 2563 11:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 09:55 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
767นางอรัญญา พร้อมนฤฤทธิิ์1-314 อาคารบริหารลงระบบปฏิบัติการWindow และMicrosoft office ใหม่ จำนวน 2 เครื่อง (คุณอนุสรณ์ มาดำเนินการแล้ว 2 ก.ค.63)10 ก.ค. 2563 14:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 63 14:49 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
768น.ส.วิชชุดา ใจเสรี1-402 อาคารบริหาร 1 ห้องโครงการ MBAรบกวนลง windows 10 ใน Notebook ค่ะ10 ก.ค. 2563 14:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ค. 63 09:14 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
769อาจารย์อภิรดี วังคะฮาต20-409เครื่องปริ้นมีปัญหา ไม่ดูดกระดาษ10 ก.ค. 2563 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 63 12:06 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ตลับหมึกเสีย ทำให้เครื่องหยุดการทำงาน
770น.ส.นิจตยา ใยวังหน้า1-310 ชั้น 3 อาคารบริหารติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์พกพา09 ก.ค. 2563 10:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 63 11:34 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
771นายอนุพงษ์ ทิลารักษ์9-207วินโดว์หมดอายุค่ะ09 ก.ค. 2563 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ค. 63 14:13 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
772นางSureerat Sriphrommuneeห้องธุรการ ศว.ต้องการลงวินโดว์ใหม่03 ก.ค. 2563 16:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ค. 63 15:15 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
773น.ส.จิตรา ธรรมรักษา1-316อัพเดทซอฟแวร์ โน๊ตบุค 15 เครื่อง03 ก.ค. 2563 08:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ค. 63 16:20 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
774น.ส.นิจตยา ใยวังหน้า1-316 (คุณทิตยา สุภาวงค์)ติดตั้งโปรแกรมใหม่02 ก.ค. 2563 13:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ค. 63 15:27 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
775น.ส.นิจตยา ใยวังหน้า1-310 ชั้น 3 อาคารบริหารติดตั้งโปรแกรมใหม่02 ก.ค. 2563 13:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ค. 63 16:05 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
776น.ส.บุษกร ครจำนงค์7-309/1computer pc ส่วนกลางต่อ internet ไม่ได้/PC ส่วนตัวเปิด PDF ไม่ได้02 ก.ค. 2563 12:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ค. 63 12:03 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
777นางเพชรประกาย กุลตังวัฒนา--computer notebook มีปัญหา ทำงานช้า 01 ก.ค. 2563 12:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 63 16:17 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
778น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์ออฟฟิศอาคาร 3ล้างเครื่องลงโปรแกรมใหม่ เนื่องจากการทำงานของเครื่องช้ามาก บางทีอัพข้อมูลเข้าระบบไม่ได้ หมุนตลอดเวลา01 ก.ค. 2563 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 63 14:02 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
779อาจารย์หทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชยื21-410Microsoft office มีปัญหา30 มิ.ย. 2563 10:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 63 12:03 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งโปรแกรมใหม่
780น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ห้องธุรการคณะศว. 7-319คอมช้า และมีอายุการใช้งานมาก จึงขอเปลี่ยน hard disk29 มิ.ย. 2563 09:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มิ.ย. 63 13:49 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
781อาจารย์กันยารัตน์ ดาษจันทึก7-210 ห้องโคกศรีสุพรรณเครื่องปริ๊นไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมได้ อยู่ๆก็ขึ้นคำว่าออฟไลน์ (เช็คสายทุกอย่างเชื่อมต่อครบถ้วนก่อนแจ้งซ่อมค่ะ)26 มิ.ย. 2563 12:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มิ.ย. 63 13:51 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
782น.ส.กรรณิการ์ มณฑา1-109print เอกสารไม่ได้25 มิ.ย. 2563 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 63 14:55 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
783นางเพชรประกาย กุลตังวัฒนา7-317/3Cisco Webex ระบบกล้องและระบบเสียงไม่ทำงาน25 มิ.ย. 2563 13:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 63 14:55 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
784อาจารย์รุ่งนภา บุญภวาอาคาร 21 ห้อง 411 ลืมรหัสล็อกอินเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ 24 มิ.ย. 2563 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 63 13:42 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, reset password windows
785น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก? มก.ฉกส.? อาคาร? 17ไม่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตได้? ตัวรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต?ไฟไม่กระพริบ? 24 มิ.ย. 2563 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 63 10:45 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, การ์ด wifi เสีย
786นายอุกฤษ แก้วก่าห้อง 9-207/1 (ห้องในสุด)จะเชื่อมต่อคอมพิวเพตอร์กับเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH ผ่านระบบเครือข่าย22 มิ.ย. 2563 13:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มิ.ย. 63 09:24 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
787น.ส.จิตรลดา ฦๅชาห้อง 20 - 408 คอมพิวเตอร์ PCYour windows license will expire soon ค่ะ 22 มิ.ย. 2563 13:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 มิ.ย. 63 16:15 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
788นางสุพัตรา ผาลลาพัง1-3041. หน้าจอขึ้นเตือน Your windows will expire soon 2.เมนู mailing ใน MS Word ใช้ไม่ได้22 มิ.ย. 2563 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 มิ.ย. 63 15:58 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
789นางพรทิพย์ ศรีมงคล21-416ลง window ใหม่22 มิ.ย. 2563 08:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 มิ.ย. 63 13:44 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
790น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16เครื่องสแกนลายนิ้วมือเสีย19 มิ.ย. 2563 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มิ.ย. 63 10:52 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, อแดปเตอร์เสีย
791นางปิยะนุช เรืองโพน7-317/8คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อ wifi ไม่ได้16 มิ.ย. 2563 10:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 63 12:37 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
792อาจารย์ปณิธี การสมดี7-317/2PC แจ้งเตือน Your windows will expire soon.16 มิ.ย. 2563 08:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 63 11:33 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
793น.ส.ชื่นจิต จันทจรูญพงษ์21-4251. เครื่อง PC ลงโปรแกรม window และ microsoft office ใหม่ และลง driver printer ใหม่ 2. Mac book air ไม่สามารถ login KUWIN ได้15 มิ.ย. 2563 13:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 63 09:47 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
794อาจารย์สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ21-325ล้างข้อมูลคอมพิวเตอรืและติดตั้งโปรแกรม12 มิ.ย. 2563 16:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 63 12:14 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
795อาจารย์กานดา ล้อแก้วมณี21-325เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถพิมพ์งานได้12 มิ.ย. 2563 07:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 มิ.ย. 63 16:43 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งและอัพเดตโปรแกรมใหม่
796นายปฐมวงศ์ เถายะบุตร22-205ลง windows รวมถึงโปรแกรมในเครื่องใหม่11 มิ.ย. 2563 15:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 63 16:22 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เข้าดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2563
797นายแสวง บุญราศรีห้องหน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวสัดิการMicrosoft ไม่ทำงาน10 มิ.ย. 2563 15:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 63 11:07 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
798นายยุทธพล บุญกอบฝ่ายอาคารสถานที่ เครื่อง ยุทธพล วินโดหมดอายุ Word การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ล้มเหลว แจ้งขึ้นแบบนี้ 2 อาทิต์แล้ว10 มิ.ย. 2563 14:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 63 10:16 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
799อาจารย์พัณณ์ไพลิน เหมะธุลินอาคาร14ชั้น2 ห้องอาจารย์ภาษาจีนปริ้นเตอร์แจ้งว่าแผ่นซับน้ำหมึกต้องเปลี่ยนค่ะ10 มิ.ย. 2563 11:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 63 09:26 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
800น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-107 อาคารบริหารชั้น 1 หน่วยสารบรณวินโดว์แจ้งเตือนหมดอายุ09 มิ.ย. 2563 14:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 63 15:32 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
801น.ส.จามจุรี พิมพ์จันทร์หน่วยทุนฯ ห้อง 9-205 อาคาร 9 ชั้น 2วินโดวน์หมดอายุค่ะ 09 มิ.ย. 2563 10:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 63 11:51 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
802นางผ่องพรรณ มีพรหม20-406ขอให้ google file streemใหม่ ที่คอมPCคะ09 มิ.ย. 2563 09:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 63 11:30 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
803นายไอยลดา แก้วดีอาคาร 1 ชั้น 2 ห้องคลังวินโดว์หมดอายุค่ะ08 มิ.ย. 2563 16:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 63 10:40 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
804น.ส.วรวรรญษ์ ประกิ่งอาคาร 1 ชั้น 2 ห้องคลังวินโดว์หมดอายุค่ะ08 มิ.ย. 2563 16:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 63 10:40 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
805น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ห้องธุรการคณะศว. 7-319license คอมหมดอายุ คะ08 มิ.ย. 2563 13:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มิ.ย. 63 16:14 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
806อาจารย์มยูรกาญจน์ เดชกุญชร21-324เชคระบบเครื่องสแกน และเครื่องปริ๊น05 มิ.ย. 2563 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มิ.ย. 63 15:16 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
807อาจารย์กุลวดี แก้วก่า21-311ลงโปรแกรมและเชื่อมต่อ Printer ส่วนกลางกับ PC และ โน๊ตบุ๊ค05 มิ.ย. 2563 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มิ.ย. 63 14:46 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
808นายยุทธพล บุญกอบอาคาร 7 ห้องวาริชภูมิอ.ลัดดาพร กุลแก้ว เช่ื่อมต่อ Printer Wifi05 มิ.ย. 2563 12:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มิ.ย. 63 13:06 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
809อาจารย์ลัดดาพร กุลแก้วอาคาร 7 ห้องวาริชภูมิเชื่อมต่อ printer WIFI 05 มิ.ย. 2563 11:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 63 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
810นายปฐมวงศ์ เถายะบุตร22-205ล้างข้อมูลในเครื่อง ลงwindows รวมถึงโปรแกรมในเครื่องใหม่ทั้งหมด05 มิ.ย. 2563 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มิ.ย. 63 11:16 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
811อาจารย์มยูรกาญจน์ เดชกุญชร21-3241. ลงโปรแกรมและเชื่อมต่อ Printer ส่วนกลางกับโน๊ตบุ๊ค 2. เชื่อมต่อ Note book กับจอผ่านช่อง HDMI ไม่ได้04 มิ.ย. 2563 20:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มิ.ย. 63 14:45 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
812นางSureerat Sriphrommuneeห้องวาริชภูมิ อาคาร 7เป็นคอมพ์เครื่องใหม่ แต่ค้างและดับบ่อยมาก เปิดใช้ โปรแกรมต่างๆได้ไม่ดี รบกวนมาลงวินโดวใหม่ก็จะดีครับ รบกวนมาเร็วได้จะดีครับ อาการหนัก04 มิ.ย. 2563 12:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มิ.ย. 63 13:58 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
813น.ส.ทิพวัลย์ พันธ์จันทึก7-209 วาริชคอมพิวเตอร์มีปัญหา ติดๆๆดับๆๆ04 มิ.ย. 2563 10:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มิ.ย. 63 13:57 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
814นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนครอาคาร 21 ห้อง 21-201เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครืองปริ้นต์ (เครื่องถ่ายเอกสาร) 02 มิ.ย. 2563 14:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 63 16:19 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
815นางพรทิพย์ ศรีมงคล21-416window แจ้งหมดอายุการใช้งาน และตรวจพบไวรัสทำให้คอมพิวเตอร์รวน01 มิ.ย. 2563 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มิ.ย. 63 15:28 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
816น.ส.ดุจดาว มังคละศิริห้องโครงการ MBAwindow เตือน licens โปรแกรม error ตลอดเวลา 28 พ.ค. 2563 09:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 พ.ค. 63 16:35 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งโปรแกรมใหม่
817นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนครอาคาร 7/2 ห้อง 21-201ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 2 เครื่อง เนื่องจากเครื่องช้าและอืด และตรวจเช็กเครื่องฉายภาพ LCD อาการภาพไม่ชัด 26 พ.ค. 2563 09:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ค. 63 13:09 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
818อาจารย์กานดา ล้อแก้วมณี21-325window เตือน licens25 พ.ค. 2563 16:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 63 16:33 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, Activate windows ใหม่
819อาจารย์สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ21-325เช็ค wifi25 พ.ค. 2563 16:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 63 16:33 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ตรวจเช็คการทำงานการ์ดรับสัญญาณ wifi
820น.ส.รจนา ทาระขจัดอาคาร 17 สวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.เครื่องปริ้นเตอร์สีมีปัญหา(ด่วน)25 พ.ค. 2563 15:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ค. 63 10:34 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, reset ระดับน้ำหมึก ทำความสะอาดหัวพิมพ์
821นายปรัชญา งามจันทร์7-313/1bluetooth ของคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อไม่ได้/ ช่วยเช็คและต่อสายแลนด้วยครับ25 พ.ค. 2563 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 63 11:25 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งไดร์เวอร์ใหม่
822น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน21-208ลงโปรแกรมเครืองปริ้นเตอร์ ของ Richo20 พ.ค. 2563 16:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 พ.ค. 63 11:45 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
823น.ส.ประภาพรรณ์ แสงดาว21-208ลงโปรแกรมเครืองปริ้นเตอร์ ของ Richo20 พ.ค. 2563 16:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 พ.ค. 63 11:45 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
824น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง20-409โปรแกรม microsoft office หมดอายุค่ะ20 พ.ค. 2563 14:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 พ.ค. 63 15:27 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
825น.ส.สุนิสา กิมยงค์งานฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะไม่สามารถปริ้นงานได้ค่ะ20 พ.ค. 2563 13:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 พ.ค. 63 10:32 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
826นางฐิตาวรรณ อินสะอาด7-317/1คอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงาน เมนูข้างล้างไม่ปรากฎ ระบบทำงานค้าง20 พ.ค. 2563 11:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 พ.ค. 63 14:51 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
827น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน21-208ลงโปรแรมปริ้นเตอร์ Richo 20 พ.ค. 2563 10:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 พ.ค. 63 12:40 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
828น.ส.ประภาพรรณ์ แสงดาว21-208ลงโปรแรมปริ้นเตอร์ Richo 20 พ.ค. 2563 10:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 พ.ค. 63 12:40 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
829นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนครอาคาร 7/2 ห้อง 21-201ลงโปรแกรมวินโดส์ คอมพิวเตอร์ Notebook ของคณะ ทอ. จำนวน 3 เครื่อง 20 พ.ค. 2563 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 พ.ค. 63 12:39 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
830นางวนิดา พิลาชัย1-109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ ชั้น 1 อาคารบริหารคอมพิวเตอร์หยุดการทำงานของเครื่องพิมพ์เอง แก้ปัญหาเบื้องต้นแล้ว แต่เครื่องยังเด้งกลับมาเหมือนเดิม คาดว่าเป็นไวรัส 12 พ.ค. 2563 10:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 พ.ค. 63 10:19 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, service printer spooler faillure
831นายไอยลดา แก้วดีอาคาร 1 ชั้น 2 ห้องคลังโปรแกรม ERP มีปัญหา 12 พ.ค. 2563 09:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 พ.ค. 63 10:57 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งค่า date format ไม่ถูกต้อง
832น.ส.วรวรรญษ์ ประกิ่งอาคาร 1 ชั้น 2 ห้องคลังโปรแกรม ERP มีปัญหา 12 พ.ค. 2563 09:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 พ.ค. 63 10:57 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งค่า date format ไม่ถูกต้อง
833นายณรงค์ธร ดวงชัยอาคาร 17คอมเปิดติด แต่หน้าจอไม่ขึ้น 08 พ.ค. 2563 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 พ.ค. 63 09:59 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, การ์ดแสดงผลภาพเสีย
834อาจารย์ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญอ. 22notebook ลำโพงไม่ดัง หลังจากประชุมออนไลน์ในโปรแกรม Ms team07 พ.ค. 2563 06:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 พ.ค. 63 09:58 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, สอบถามปัญหาเบื้องต้น ปัจจุบันเครื่องใช้งานได้ปรกติ
835อาจารย์กานดา ล้อแก้วมณี21-325รบบพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์งานได้05 พ.ค. 2563 15:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 พ.ค. 63 09:07 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
836อาจารย์มยูรกาญจน์ เดชกุญชร21-324อยากให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเชื่อมต่อระบบการสั่งปริ๊นจากคอมพิวเตอร์ส่วนตัวไปยังเครื่องปริ๊นส่วนกลาง05 พ.ค. 2563 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 63 15:19 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
837น.ส.กนกพร ศรีโคตรงานอาคารสถานที่ฯแอดเครื่องสแกน เนื่องจากมีบุคลากรมาใหม่ (คุณสุนิสา) เครื่องสแกนยี่ห้อริโก้ มีจำเป็นต้องสแกนเอกสารในช่วยงานธุรการกอง 405 พ.ค. 2563 10:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ค. 63 13:08 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
838นายปัญญา ไพจันทร์1-109ปริ้นงานไม่ได้ เนื่องจากปริ้นเตอร์ในคอมพิวเตอร์ไม่มี(หายหมด) โดยไม่ทราบสาเหตุ ครับ30 เม.ย. 2563 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 เม.ย. 63 15:44 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เครื่องคอมพิวเตอร์ติดมัลแวร์ ต้องทำการติดตั้งโปรแกรมวินโดว์ใหม่
839นางวนิดา พิลาชัย1-109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ ชั้น 1 อาคารบริหารเครื่องค้นหาเครื่องพิมพ์ไม่พบ ปกติก่อนนี้ยังใช้งานได้ วันนี้ใช้งานไม่ได้ ลองกดดูที่ Network มันเจอคอมฯ เครื่องอื่นเยอะแยะมากมาย 27 เม.ย. 2563 11:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 63 13:23 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เกิดปัญหา services priter spooler stop ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้
840นางสุพัตรา ผาลลาพัง1-3041. Microsoft Word ไม่สามารถใช้ เมนู Mailing ได้ 2. ไม่สามารถใช้งาน Adobe Acrobat ได้27 เม.ย. 2563 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 63 15:01 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, update service office
841นางวนิดา พิลาชัยหน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ อาคารบริหาร ชั้น 1 ห้อง 1-109ลง google file stream ในโน้ตบุต23 เม.ย. 2563 14:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 63 09:00 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
842นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร7กล้องซีซีทีวีฮาร์ทดิสเสีย23 เม.ย. 2563 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 63 13:08 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ไม่มี ฮาร์ดดิสสำรองเปลี่ยนทดแทนที่ชำรุด
843น.ส.ชื่นจิต แก้วกัญญา21-322เข้า line ในเครื่อง PC ไม่ได้23 เม.ย. 2563 09:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 63 10:26 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ปัญหาเกิดจาก อาจารย์ใช้งานการล็อคอินด้วย QR code ผ่านมือถือ แล้วพบว่ามือถือไม่ได้อัพเดตโปรแกรมเป็นปัจจุบัน ทำให้ล็อคอินเข้าระบบในเครื่อง PC ไม่ได้
844อาจารย์ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญอ. 22notebook ไม่มีเสียงออกจากลำโพง หลังจากลง ms team19 เม.ย. 2563 20:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 63 10:34 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เครื่องโน๊ตบุ๊คได้รับการติดตั้งไดร์เวอร์ไม่ถูกรุ่น ทำการถอนติดตั้งโปรแกรมที่ทำให้เครื่องใช้งานไม่ได้ออก เครื่องสามารถทำงานได้ปรกติ
845นายปณิธาน คราประยูร1-301ไม่สามารถปริ้นเอกสารที่เครื่องถ่ายเอกสารได้17 เม.ย. 2563 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 เม.ย. 63 15:28 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
846นางอรัญญา พร้อมนฤฤทธิิ์1-314 อาคารบริหารprint เอกสารไม่ได้ printer offline14 เม.ย. 2563 13:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 เม.ย. 63 16:05 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
847น.ส.วิชชุดา ใจเสรี1-402 อาคารบริหาร 1 ห้องโครงการ MBAใช้งาน PDF ไม่ได้ค่ะ รบกวนเข้ามาดำเนินการในวันจันทร์ หรือ พุธ หรือ ศุกร์ นะคะ ขอบคุณค่ะ09 เม.ย. 2563 13:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 เม.ย. 63 15:30 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
848น.ส.วิชชุดา ใจเสรี1-402 ห้องโครงการ MBA อาคารบริหาร ชั้น 4ติดตั้งโปรแกรม Zoom ในคอมพิวเตอร์แล้ว แต่ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ค่ะ รบกวนเข้ามาดำเนินการในวันจันทร์ หรือ พุธ หรือ ศุกร์ นะคะ ขอบคุณค่ะ09 เม.ย. 2563 13:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 เม.ย. 63 15:30 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
849น.ส.จันทร์สุดา เดชแสงจันทร์อาคาร 7 ห้อง 209 ชั้น 2เครื่องคอมพิวเตอร์ ของ อ.ดร.ภูริชชญา ตอบสนองช้าเกินกว่าปกติ08 เม.ย. 2563 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 เม.ย. 63 16:04 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, adobe หมดอายุการใช้งาน
850นางวนิดา พิลาชัย1-109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ ชั้น 1 อาคารบริหารลงโปรแกรมใหม่ และติดตั้งกล้อง camera cam 08 เม.ย. 2563 11:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 เม.ย. 63 11:55 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
851นายอาทิติยา วงศ์อาษางานอาคารสถานที่และยานพาหนะโปรแกรมadobe ใช้ไม่ได้ค่ะ มีความจำเป็นต้องใช้ในการทำงาน07 เม.ย. 2563 08:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 เม.ย. 63 11:55 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
852อาจารย์หทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชยื21-410คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะไม่สามารถสั่งพริ้นต์งานไปยังเครื่องถ่ายเอกสารได้01 เม.ย. 2563 15:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 เม.ย. 63 11:12 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ไฟล์เอกสารป้องกันการปริ้น
853น.ส.พลอยไพลิน เพ็ญเพียรห้อง 1-311เข้าระบบหนังสือเวียน ระบบสารบรรณออนไลน์ไม่ได้ และเข้า Document ไม่ได้ รบกวนมาซ่อมให้ด่วนด้วยค่ะ เนื่องจากต้องรีบใช้งาน01 เม.ย. 2563 10:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 เม.ย. 63 09:32 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
854น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16เครื่องสำรองไฟเสีย2เครื่อง31 มี.ค. 2563 15:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 เม.ย. 63 11:14 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, แบตเตอรี่เสื่อม
855นางอรชุฎา แพนบุตรอาคาร9 ห้อง9-206เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไฟล์ PDF ไม่ได้ 31 มี.ค. 2563 11:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 เม.ย. 63 15:15 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
856น.ส.ทิติยา ยางธิสารธุรการคณะศว.ต้องการลงโปรแกรมกูลเกิลไดร์ไฟล์สตรีม ในโน๊ตบุค เพื่อทำงาน Work from Home (อยากให้มาลงโปรแกรมในวันอังคารที่ 31 มี.ค.63ค่ะ) 27 มี.ค. 2563 15:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 เม.ย. 63 11:31 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เครื่องสเปคต่ำไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมได้
857อาจารย์หทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชยื21-410คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะไม่สามารถสั่งพริ้นต์งานไปยังเครื่องถ่ายเอกสารได้25 มี.ค. 2563 14:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 เม.ย. 63 11:12 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ไฟล์เอกสารป้องกันการปริ้น
858นายวรเมธ ยอดบุ่น7-317/5ใช้โปรแกรม pdf ไม่ได้17 มี.ค. 2563 15:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 63 14:11 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
859นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร14 ระบบจอซีซีทีวีที่ศูนย์รปภ.รูปภาพหาย16 มี.ค. 2563 11:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 63 14:15 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
860นางขวัญชนก หาญมนตรี7-319 อาคาร 7 ชั้น 3 ห้องธุรการคณะศว.ไม่สามารถเปิด Adobe Acrobat DC pdf. ได้ค่ะ13 มี.ค. 2563 15:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 63 11:33 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
861อาจารย์ชุลีพร ชำนาญต้า21-317ลงโปรแกรม adobe acrobat11 มี.ค. 2563 07:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มี.ค. 63 16:17 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
862นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนครห้อง 21-410 (อ.หทัยรัตน์) -ต้องการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครื่องปรินต์ ถ่ายเอกสาร ricoh ////และต้องการลงโปรแกรม MS office +antivirus +++สะดวกวันพฤ หรือ ศุกร์ บ่าย 10 มี.ค. 2563 14:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 มี.ค. 63 15:03 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
863อาจารย์สุรัสวดี แสนสุขห้อง 7-317/2เครื่องปริ๊นเตอร์เหมือนไฟช๊อต09 มี.ค. 2563 12:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 63 13:32 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ปลั๊กไฟหลังเครื่องปริ้นเตอร์หลวม
864อาจารย์เบญจวรรณ ศุภภัทรพร7-2101. ลงโปรแกรม Microsoft Office (และขอโปรแกรมที่สามารถ SAVE word และ powerpoint เป็น PDF ได้) 2. ลงโปรแกรม Adobe 3. ลงตัวแอนตี้ไวรัส 06 มี.ค. 2563 15:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มี.ค. 63 11:07 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
865นายอาทิติยา วงศ์อาษางานอาคารสถานที่และยานพาหนะต้องการให้ลงโปรแกรม Photoshop เพราะไม่มีโปรแกรมใช้งานค่ะ06 มี.ค. 2563 09:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 มี.ค. 63 11:58 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
866นายเจษฎา เตชมหาศรานนท์21-312อยาก reset password เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ Window 1005 มี.ค. 2563 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 มี.ค. 63 10:46 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
867น.ส.หัทญา ยุตรินทร์9-206adobe เปิดใช้งานไม่ได้04 มี.ค. 2563 13:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 63 14:21 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
868น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 ออฟฟิตหน่วยที่พักอาศัยลงโปรแกรมคอมพิเตอร์ 2 เครื่อง (เรียบร้อยแล้วคะ)03 มี.ค. 2563 16:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 63 09:15 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
869น.ส.นิตติยา นาโควงค์อ.บริหาร (อ.1)ไฟล์สแกนเปิดไม่ได้03 มี.ค. 2563 10:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 63 11:04 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
870น.ส.กมลชนก แดนประโคม20-409โปรแกรม PDF เกิดปัญหาเปิดไฟล์ไม่ได้03 มี.ค. 2563 10:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 63 11:02 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
871น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-104 (ห้องไปรษณีย์)คอมพิวเตอร์อ่าน AdobeAcrobat DC (แจ้งคุณสุรไกร ดำเนินการ)03 มี.ค. 2563 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 63 12:33 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
872น.ส.จันทร์สุดา เดชแสงจันทร์7-320/1pdf.ใช้ไม่ได้ เครื่องนิว (ดำเนินการให้แล้ว) แจ้งย้อนหลังค่ะ02 มี.ค. 2563 16:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มี.ค. 63 16:44 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
873น.ส.จันทร์สุดา เดชแสงจันทร์7-320/1 และ 7-319Adobe Acrobat DC pdf. ใช้งานไม่ได้ 5 เครื่อง 02 มี.ค. 2563 14:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มี.ค. 63 16:43 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
874น.ส.จิตรลดา ฦๅชาห้อง 20-408 เครื่องเปิดไฟล์ PDF ไม่ได้ 02 มี.ค. 2563 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 63 10:28 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
875น.ส.วิชชุดา ใจเสรี1-402 อาคารบริหาร 1 ห้องโครงการ MBAปริ้นงานในระบบ ERP ออกเครื่องถ่ายเอกสาร Ricoh ไม่ได้01 มี.ค. 2563 15:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มี.ค. 63 09:57 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ตั้งค่ารหัสการปริ้น
876น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 18 ชั้น 2อาคาร 18 ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 2 คอมฯชำรุด ใช้งานไม่ได้หลายเครื่อง28 ก.พ. 2563 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 63 08:55 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้ทั้งหมด 8 เครื่อง
877นางเนตรนภา บาคำห้องธุรการคณะศว.เปิดไฟล์ pdf.จากเว็บไซต์ไม่ได้ค่ะ 26 ก.พ. 2563 16:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.พ. 63 10:10 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, reset and clean up chrome browser
878น.ส.วิชชุดา ใจเสรี1-402 อาคารบริหาร 1 ห้องโครงการ MBAสั่งปริ้นเอกสารผ่านเครื่องถ่ายเอกสาร Ricoh ไม่ได้ค่ะ24 ก.พ. 2563 14:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 63 11:06 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, clear user printing limit over
879นางเพชรประกาย กุลตังวัฒนา7-317/3ใช้งานword ไม่ได้ เปิดบางไฟล์ไม่ได้ และเสียบฮารด์ดิสเปิดไม่ได้21 ก.พ. 2563 10:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 63 11:28 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, พบปัญหาความเข้ากันของเวอร์ชั่น ออฟฟิต
880อาจารย์บุษกร ครจำนงค์นำไปซ่ที่ศูนย์Notebook จอดไ19 ก.พ. 2563 16:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.พ. 63 16:32 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
881นางปิยมาศ ผองแก้ว21-422โปรแกรม MS office มีปัญหา18 ก.พ. 2563 20:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.พ. 63 09:25 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, activate office
882น.ส.ทิติยา ยางธิสารห้องวาริชภูมิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office18 ก.พ. 2563 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.พ. 63 14:25 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
883อาจารย์พัณณ์ไพลิน เหมะธุลินอาคาร14ชั้น2 ห้องอาจารย์ภาษาจีนปริ้นเตอร์เสียรุ่นEPSON MX14 เปลี่ยนตลับหมึกใหม่แล้วก็ยังใช้การไม่ได้ค่ะ17 ก.พ. 2563 14:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.พ. 63 11:48 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ตลับหมึกที่ใช้งาน เป็นตลับเทียบรุ่นทดแทน เครื่องไม่จดจำตลับหมึก
884น.ส.ชื่นจิต จันทจรูญพงษ์21-425ลง software ปริ้นเตอร์11 ก.พ. 2563 14:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.พ. 63 10:49 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้ง driver printer
885นายประภาษ กาวิชา21-312ไฟไม่เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ11 ก.พ. 2563 14:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.พ. 63 14:47 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เปลี่ยน power supply ตัวใหม่ทดแทนของเดิมที่เสีย
886อาจารย์สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ21-325 ต้องการเชื่อมต่อเครื่องปรินต์ Ricoh ผ่านระบบ wifi 07 ก.พ. 2563 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 63 11:13 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้ง driver printer
887น.ส.วนารัตน์ นาติโนห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ Microsoft officeไม่ทำงาน04 ก.พ. 2563 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 63 11:33 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, activate office
888น.ส.เสาวคนธ์ ต่วนเทศ21-409 officeเชื่อมต่อปริ้นท์เตอร์ให้ด้วยค่ะ03 ก.พ. 2563 11:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 63 11:55 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
889น.ส.นิรมล วงษ์ประชุมห้อง 1-107 อาคารบริหารชั้น 1 แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ชำรุด(อักษรบนแป้นพิมพ์เลือนหาย)31 ม.ค. 2563 14:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 63 14:28 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ดำเนินการจัดเปลี่ยนให้เรียบร้อย
890อาจารย์สุรัสวดี พรหมอยู่21-318ต้องการเชื่อมต่อ Wi-Fi เครื่องคอมพิวเตอร์ กับ printer 31 ม.ค. 2563 12:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 63 14:13 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้ง driver printer
891นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนครห้อง 21-318 , ห้อง 21-411 อ.สุรัสวดี พรหมอยู 21-318 /อ.ศุภาวรรณ 21-411 ต้องการเชื่อมต่อเครื่องปรินต์ Ricoh ผ่านระบบ wifi (ปล.อาจารย์ฝากแจ้ง ครับ เนื่องจาก อ.ไม่สามาถเข้าระบบแจ้งได้ 31 ม.ค. 2563 10:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 63 14:12 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้ง driver printer
892อาจารย์อรัญญา พรหมกูล21-423ต้องการเชื่อมต่อเครื่อง printer Ricoh ผ่านระบบ wifi 31 ม.ค. 2563 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 63 11:33 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
893นายเกรียงไกร พัทยากร21-425ต้องการเชื่อมต่อเครื่องปรินต์ Ricoh ผ่านระบบ wifi31 ม.ค. 2563 09:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 63 10:14 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้ง driver printer
894น.ส.วิมลนันทน์ กันเกตุ21-323ต้องการเชื่อมต่อเครื่องปรินต์ Ricoh ผ่านระบบ wifi 30 ม.ค. 2563 16:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 63 10:13 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้ง driver printer
895นายประภาษ กาวิชา21-312ต้องการเชื่อมต่อเครื่องปรินต์ Ricoh ผ่านระบบ wifi 30 ม.ค. 2563 14:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ม.ค. 63 15:09 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้ง driver printer
896นางปิยมาศ ผองแก้ว21-422เชื่อมต่อระบบเครื่องพิมพ์เอกสารไม่ได้ค่ะ30 ม.ค. 2563 13:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 63 11:34 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
897น.ส.ชื่นจิต แก้วกัญญา21-322ต้องการเชื่อมต่อเครื่องปริ้น Ricoh กับระบบ wifi30 ม.ค. 2563 13:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ม.ค. 63 15:10 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้ง driver printer
898น.ส.กนกพร ศรีโคตรงานอาคารสถานที่ฯเครื่องปริ้นเตอร์เสีย มีเสียงดัง ยี่ห้อ EPSON L1455 30 ม.ค. 2563 13:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 63 10:48 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ดำเนินการติดต่อบริษัท เพื่อเคลมการประกันเรียบร้อย
899อาจารย์ชุลีพร ชำนาญต้า21-317ต้องการเชื่อมต่อเครื่องปรินต์ Ricoh ผ่านระบบ wifi30 ม.ค. 2563 12:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ม.ค. 63 15:50 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้ง driver printer
900นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร7และอาคาร14อาร์ดดิดกล้องซีซีทีวีเสียอาคาร7อาคาร14จอภาพกล้องซีซีทีวีหาย30 ม.ค. 2563 12:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 63 10:16 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
901อาจารย์สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ21-325ต้องการเชื่อมต่อเครื่องปรินต์ Ricoh ผ่านระบบ wifi 30 ม.ค. 2563 11:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 63 13:38 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้ง driver printer
902อาจารย์ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์21-312ต้องการเชื่อมต่อเครื่องปรินต์ Ricoh ผ่านระบบ wifi30 ม.ค. 2563 11:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ม.ค. 63 14:47 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้ง driver printer
903น.ส.ปานชีวัน ปอนพังงา21-312ต้องการเชื่อมต่อเครื่องปรินต์ Ricoh ผ่านระบบ wifi ของอาคาร21ชั้น330 ม.ค. 2563 11:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ม.ค. 63 14:45 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้ง driver printer
904น.ส.สุพัตรา โพธิเศษ21-420ต้องการเชื่อมต่อเครื่องปรินต์ Ricoh ผ่านระบบ wifi 30 ม.ค. 2563 11:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.พ. 63 15:04 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้ง driver printer
905น.ส.บุษกร ครจำนงค์7-309/1ขอปรินท์เตอร์ที่ส่งไปซ่อมคืน29 ม.ค. 2563 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ม.ค. 63 14:44 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ดำเนินการนำส่งเรียบร้อย(ฝากที่ไว้ธุรการคณะ)
906นายนิรันดร์ ทรงนิรันดร์7-317/7เครื่องปริ๊นท์เตอร์เสีย (ไม่ดูดกระดาษ) 28 ม.ค. 2563 13:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.พ. 63 13:04 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, แกนเลื่อนกระดาษชำรุด
907น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาห้อง 21-208ลงโปรแกรมใหม่23 ม.ค. 2563 15:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ม.ค. 63 16:35 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
908นางพรทิพย์ ศรีมงคล21-416คอมพิวเตอร์ไม่เชื่อมต่อกับปริ้นเตอร์23 ม.ค. 2563 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 63 10:15 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้ง driver printer
909อาจารย์ศุภาวรรณ ประพันธ์21-208ลง windows ใหม่22 ม.ค. 2563 11:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ม.ค. 63 12:19 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, แบ่ง พาทิชั่นฮาร์ดดิสส์ ใหม่
910น.ส.ณัฐวดี ความหมั่น21-208ลง windows ใหม่22 ม.ค. 2563 11:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ม.ค. 63 12:19 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, แบ่ง พาทิชั่นฮาร์ดดิสส์ ใหม่
911อาจารย์กันยารัตน์ ดาษจันทึกห้องโคกศรีสุพรรณ 7-210ไม่สามารถสั่งเครื่องปริ๊นเครื่องกลางผ่านแลนได้ค่ะ17 ม.ค. 2563 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ม.ค. 63 14:57 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้ง driver printer ใหม่
912อาจารย์กันยารัตน์ ดาษจันทึก7-2101. โปรแกรม Word มีปัญหาตามภาพ 2. ลงโปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิศโนร๊ตบุค 17 ม.ค. 2563 10:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ม.ค. 63 14:45 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้ง key activate ใหม่
913นางวรารักษ์ การุณอาคารบริหาร 1-309ไม่สามารถปริ้นงานได้09 ม.ค. 2563 14:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 63 09:25 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้ง driver printer
914นายกุลนาถ ภูธรโคตร7-313/1Microsolf Office ใช้งานไม่ได้07 ม.ค. 2563 11:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ม.ค. 63 15:17 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ดำเนินการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้เป็นปรกติ
915นางขวัญชนก หาญมนตรี7-319 อาคาร 7 ชั้น 3 ห้องธุรการคณะศว.Printer ไม่สามารถใช้งานได้06 ม.ค. 2563 16:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ม.ค. 63 13:57 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, board interface เสีย
916น.ส.กรรณิการ์ มณฑา1-109สั่ง print ไปเครื่องถ่ายเอกสารไม่ได้06 ม.ค. 2563 11:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 63 14:34 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ตั้งค่า port printer ใหม่
917น.ส.จุฬารัตน์ โคตะสิงห์งานตลัง ชั้น 2สั่งปริ๊นงานไม่ได้ IP address เครื่องปริ๊นเปลี่ยนไปจากเลขเดิม03 ม.ค. 2563 15:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 63 12:02 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
918นายrutchanon pongtong1-308Print Spooler มีปัญหา Start แล้วยังกลับมา Stop เหมือนเดิม ทำให้ไม่สามารถใช้งานปริ้นเตอร์ได้03 ม.ค. 2563 11:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 63 09:24 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
919น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. อาคาร 17เครื่องสำรองไฟของคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เปิดจะมีเสียงร้องดัง 03 ม.ค. 2563 10:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ม.ค. 63 11:24 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, แบตเตอรี่เสื่อมไม่เก็บไฟ มีการรั่วของสารละลาย ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
920น.ส.ทิพวัลย์ พันธ์จันทึกธุรการคณะศว.เนื่องจากเครื่องได้มีการอัพเดพแล้วไม่สามารถเข้าใช้งานได้ 26 ธ.ค. 2562 09:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ธ.ค. 62 14:39 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เครื่องคอมพิวเตอร์มีการตั้งค่าโดเมนไว้ ทำให้เข้าใช้งานเครื่องไม่ได้
921อาจารย์ศุภาวรรณ ประพันธ์7-414คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด24 ธ.ค. 2562 10:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 62 15:57 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เมนบอร์ดเสีย ดำเนินการตรวจสอบประกัน
922น.ส.ณัฐวดี ความหมั่น7-414คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด24 ธ.ค. 2562 10:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 62 15:57 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เมนบอร์ดเสีย ดำเนินการตรวจสอบประกัน
923นางSureerat Sriphrommunee13-203 ห้องพักอาจารย์อรุณธดี ตรุงอำไพไม่สามารถสั่งปริ๊นเอกสารได้ รบกวน จนท. ติดต่ออาจารย์อรุณธดี ตรุงอำไพ 089-988683824 ธ.ค. 2562 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ธ.ค. 62 12:43 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้ง driver printer ใหม่
924น.ส.ศิรินนา คำทะเนตร17-412ต้องการล้างเครื่องลง Anti virus19 ธ.ค. 2562 09:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ธ.ค. 62 09:20 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, update windows 10 ver.1909
925นางทิตยา สุภาวงค์ห้อง 1-316 ชั้น 3 อาคารบริหารPrinter ไม่สามารถใช้งานได้13 ธ.ค. 2562 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ธ.ค. 62 11:00 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ไฟไม่เข้าเครื่องตรวจซ่อมแล้วสามารถใช้งานได้ปรกติ
926นางสุพัตรา ผาลลาพัง1-304เครื่องปริ้นท์ brother พิมพ์งานไม่ได้13 ธ.ค. 2562 09:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ธ.ค. 62 10:55 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, drum printer ใกล้หมดอายุการใช้งาน
927อาจารย์วัชรวิทย์ มีหนองใหญ่7414ลงวินโดว์คอมพิวเตอร์ใหม่09 ธ.ค. 2562 11:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ธ.ค. 62 12:15 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งโปรแกรมใหม่เรียบร้อย
928น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีอาคารสถานพยาบาล อ.16ติดตั้งโปรแกรม Jhcis เพิ่มเติม อีก1 เครื่อง ที่สถานพยาบาล06 ธ.ค. 2562 09:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ธ.ค. 62 15:21 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งโปรแกรม jhcis
929นางพรทิพย์ ศรีมงคล7-417/1พัดลม cpu มีเสียงดังทั้งก่อนเปิดเครื่องและระหว่างการใช้งาน (การเปิดเครื่องคอมฯต้องกด enter ทุกครั้ง)04 ธ.ค. 2562 15:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ธ.ค. 62 14:58 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, พัดลม CPU เสีย ทำการเปลี่ยนพัดลมใหม่สามารถใช้งานได้ปรกติ
930น.ส.กรรณิการ์ มณฑา1-109ไม่สามารถเปิดคอมพิวเตอร์ใช้งานได้04 ธ.ค. 2562 14:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ธ.ค. 62 17:04 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, power supply เสีย ดำเนินการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้เรียบร้อย
931นางวนิดา พิลาชัยหน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ อาคารบริหาร ชั้น 1 ห้อง 1-109เครื่องพิมพ์ HP Laserjet 1200 เวลาพิมพ์เอกสารออกมาแล้วมีเส้นทึบหนาขีดทับเอกสารออกมาด้วย02 ธ.ค. 2562 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ธ.ค. 62 15:38 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ตลับหมึกเก่าชำรุด เปลี่ยนตลับหมึกใหม่ใช้งานได้ปรกติ
932น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 ออฟฟิตหน่วยที่พักอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์ปลิ้นไม่ออก(ช่างมาซ่อมแล้วคะ)28 พ.ย. 2562 11:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 พ.ย. 62 12:05 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
933นายอาทิติยา วงศ์อาษางานอาคารสถานที่และยานพาหนะเรนเดอร์งานไม่ได้25 พ.ย. 2562 14:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 พ.ย. 62 10:28 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, การ์ดแสดงผลภาพมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อการทำงานกับโปรแกรมที่ใช้ ควรมีการอัพเกรดการ์ดจอที่มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
934นายrutchanon pongtong1-308ลงวินโดว์ใหม่ โน๊ตบุค วินโดว์หมดอายุ เครื่องใช้งานขัดข้อง22 พ.ย. 2562 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 พ.ย. 62 09:39 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
935น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง20-409คอมเครื่อง erp มีการลงวินโดวน์ใหม่ ขอให้มาลงระบบ erp ให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ21 พ.ย. 2562 16:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 พ.ย. 62 10:46 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
936น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง20-409คอมพิวเตอร์ all in one มีปัญหาจำนวน 4 เครื่อง (มีอะไหล่แล้ว)19 พ.ย. 2562 12:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 พ.ย. 62 15:57 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้ง ฮาร์ดดิส ,หน่วยความจำ และลงโปรแกรมใหม่จำนวน 4 เครื่อง และลงโปรแกรม ERP จำนวน 1 เครื่อง
937น.ส.ไขทอง ดาตาวงค์งานอาคารสถานที่และยานพาหนะพาวเวอร์ ซัพพลาย เสีย 1 ตัว ค่ะ ขออะไหล่เปลี่ยนค่ะ15 พ.ย. 2562 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 พ.ย. 62 10:03 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
938น.ส.รัชฎาภรณ์ แดนประโคมงานอาคารสถานที่และยานพาหนะพาวเวอร์ ซัพพลาย เสีย 1 ตัว ค่ะ ขออะไหล่เปลี่ยนค่ะ15 พ.ย. 2562 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 พ.ย. 62 10:03 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
939น.ส.กุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์7-209 ห้องวาริชภูมิเปิดคอมขึ้นมาแล้วไม่สามารถเข้ารหัสและใช้งานได้ เสียบเมาส์ และคีย์บอร์ดไฟไม่ขึ้น ไม่สามารถใช้งานได้เช่นกันค่ะ12 พ.ย. 2562 13:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 พ.ย. 62 11:29 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, สำรองข้อมูลและทำการติดตั้งโปรแกรมใหม่
940น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-107 ไม่สามารถปริ๊นเอกสารได้07 พ.ย. 2562 11:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ย. 62 10:32 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ตั้งค่าเครือข่ายเครื่องพิมพ์ใหม่
941น.ส.หัทญา ยุตรินทร์9-206ปริ้นไม่ออกค่ะ05 พ.ย. 2562 16:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 พ.ย. 62 14:33 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ตั้งค่าเครือข่ายเครื่องพิมพ์ใหม่
942อาจารย์กันยารัตน์ ดาษจันทึกห้องโคกศรีสุพรรณ 7-210ลง Window ใหม่ จำนวน 2 เครื่อง01 พ.ย. 2562 15:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ย. 62 15:54 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งโปรแกรมใหม่
943น.ส.รำเพย ยงดี1-107 ห้องธุรการ ชั้น1 อาคารบริหารไม่สามารถปริ้นท์งานได้31 ต.ค. 2562 16:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 62 14:35 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ใหม่
944นายrutchanon pongtong1-308โน๊ตบุค บูทไม่ขึ้น ขึ้นจอฟ้า31 ต.ค. 2562 15:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 พ.ย. 62 14:33 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
945อาจารย์กันยารัตน์ ดาษจันทึกห้องโคกศรีสุพรรณ 7-2101. เครื่องปริ๊นส่วนกลางของห้องไม่สามารถปริ๊นผ่านระบบวานฟายด้ 2. ปลั๊กคอมพิวเตอร์หลวมจึงไม่สามารถใช้งานได้ 3. สายแลนเครื่อง อ.นันทิยา สั้นเกินไปไม่สามารถย้ายคอมพิวเตอร์ได้31 ต.ค. 2562 15:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ย. 62 15:53 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ตั้งค่าเครือข่ายเครื่องพิมพ์ใหม่
946น.ส.จิตรลดา ฦๅชาห้อง 20-408 ติดตามลงโปรแกรม ERP จำนวน 2 เครื่อง ตามบันทึกที่ อว 6504.0501/0538 ลว.24 ต.ค.62 กำหนดขอให้เข้าติดตั้งโปรแกรม ในวันที่ 31 ต.ค.62 31 ต.ค. 2562 15:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ย. 62 10:59 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
947นายสวโรจน์ บ่อทอง9-207/1ไม่สามารถสั่งปริ้นเอกสารได้ หลังวันไฟฟ้าดับ (จันทร์ที่ 28 ต.ค.62) 31 ต.ค. 2562 11:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ต.ค. 62 14:19 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ใหม่
948น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16เครื่องปริ้นท์ไม่สามารถดูดกระดาษได้30 ต.ค. 2562 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 62 13:47 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ถอดประกอบทำความสะอาดเครื่อง สามารถใช้งานได้
949นางอรัญญา พร้อมนฤฤทธิิ์ห้อง 1-314ไม่สามารถสั่งปริ้นเอกสารได้ ทั้งเครื่องปริ้นเตอร์ และเครื่องถ่ายเอกสาร30 ต.ค. 2562 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ต.ค. 62 10:01 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
950น.ส.ภทรภร ศรีสร้อยอาคารบริหารลงwindowใหม่29 ต.ค. 2562 16:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ต.ค. 62 13:09 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งโปรแกรมใหม่เรียบร้อย
951นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง7-219 และห้อง 7-220ลงระบบ ERP จำนวน 2 เครื่อง29 ต.ค. 2562 14:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ต.ค. 62 10:46 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมได้เนื่องจากเป็น windows home single โดยทางผู้ใช้จะทำการซื้อ windows pro มาให้ติดตั้งอีกครั้ง
952น.ส.นิจตยา ใยวังหน้า1-310 ชั้น 3 อาคารบริหารการทำงานของเครื่องช้า เนื่องจากติดไวรัส ได้โทรประสานคุณสุรไกรแล้ว รอดำเนินการ 29 ต.ค. 2562 10:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ต.ค. 62 10:00 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
953น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง20-409คอมพิวเตอร์เครื่องที่มีระบบ erp ไม่สามารถเปิดเครื่องได้29 ต.ค. 2562 09:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 62 12:39 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
954น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องสิทธิประโยชน์ อาคาร 1คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้25 ต.ค. 2562 13:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 62 14:37 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เครื่องคอมมีการตั้งค่า BIOS ไม่ถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถบูตเครื่องได้
955นางเพชรประกาย กุลตังวัฒนา7-371/3เม้าส์รวน คลิกไม่ได้ รบกวนขอให้มาช่วงบ่าย เนื่องจาก คอมมีรหัส และช่วงเช้ามีสอนทุกวัน ขอบคุณมากๆค่ะ22 ต.ค. 2562 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ต.ค. 62 15:23 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งโปรแกรม windows ใหม่
956แม่บ้านอาคาร 8อาคาร8/2คอมเสีย22 ต.ค. 2562 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ต.ค. 62 13:44 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งโปรแกรมใหม่
957นายนราพล เกษมสานต์1-104 (ห้องไปรษณีย์)พิมพ์เอกสารไม่ได้ ** หมายเหตุ คุณสุรไกร ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วค่ะ**17 ต.ค. 2562 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ต.ค. 62 11:03 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
958น.ส.บุษกร ครจำนงค์7-309/1ลงโปรแกรม window ใหม่ สองเครื่อง (notebook)16 ต.ค. 2562 17:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ต.ค. 62 14:54 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งโปรแกรมใหม่
959นางขวัญชนก หาญมนตรี7-319 อาคาร 7 ชั้น 3 ห้องธุรการคณะศว.ไม่สามารถใช้งาน Microsofe office และงานอย่างอื่นได้16 ต.ค. 2562 09:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ต.ค. 62 13:25 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งโปรแกรมใหม่ เนื่องจากคอมพิวติดไวรัส
960นายวัชระ เทพารส7-217/1เครื่อง printer รุ่น hp Hp deskjet 5820 error E4 ใช้งานไม่ได้15 ต.ค. 2562 11:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ต.ค. 62 16:15 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, paper feeder กลไกติดขัด
961น.ส.กฤติยา พรหมสาขา ณ สกลนคร7-417/8คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่าย internet ได้10 ต.ค. 2562 15:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 62 11:47 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ตรวจสอบแล้วเครื่องสามารถใช้งานได้ปรกติ ท่านสามารถพิมพ์ login.ku.ac.th ในช่อง url เพื่อความรวดเร็วในการใช้งาน โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ web browser redirect ไปยังเว็บล็อคอินของเกษตรฯ ซึ่งในบางครั้งอาจทำงานผิดปรกติเนื่องมาจากไม่ได้รับการอัพเดตอย่างสม่ำเสมอ
962น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 ออฟฟิตหน่วยที่พักอาศัยคอมพิวเตอร์ปลิ้นไม่ได้(ช่างมาซ่อมเรียบร้อยแล้ว)08 ต.ค. 2562 15:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ต.ค. 62 11:17 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, antivirus block การเรียกใช้งานไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์
963นายสวโรจน์ บ่อทอง9-207/1ไม่สามารถปริ้นท์ได้08 ต.ค. 2562 14:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ต.ค. 62 11:54 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
964นายชวนชม ยุติธรรมฝ่ายอาคารสถานที่ออฟฟิส ใช้งานไม่ได้ 1 เครื่อง( นายวิไลศักดิ์ )07 ต.ค. 2562 13:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ต.ค. 62 11:29 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, activate key office ใหม่
965นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์ฝ่ายอาคารสถานที่ออฟฟิส ใช้งานไม่ได้ 1 เครื่อง( นายวิไลศักดิ์ )07 ต.ค. 2562 13:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ต.ค. 62 11:29 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, activate key office ใหม่
966นางวรารักษ์ การุณอาคารบริหาร ห้อง 1-309เครื่อง Computer ช้า04 ต.ค. 2562 16:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 62 11:07 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เครื่องคอมพิวเตอร์มีการใช้งานหน่วยความจำมากผิดปรกติ แก้ไขเรียบร้อย และเปลี่ยนแบตเตอรี cmos
967นางปิยมาศ ผองแก้ว7-417/7ฮาร์ดดิสก์ไฟค้าง ไม่สามารถทำงานได้04 ต.ค. 2562 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 62 10:06 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เมนบอร์ดทำงานผิดปรกติ แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
968น.ส.ทิติยา ยางธิสารธุรการคณะศว.ลงโปรแกรมเครื่องสแกนใหม่ / ระบบเสียงในคอมพิวเตอร์04 ต.ค. 2562 10:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ต.ค. 62 15:56 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เครื่องไม่สามารถลงไดร์เวอร์ใหม่ได้ ต้องติดตั้งโปรแกรมวินโดว์ใหม่
969น.ส.ชื่นจิต แก้วกัญญา7-417/6ไม่สามารถใช้งาน Microsoft office 04 ต.ค. 2562 09:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ต.ค. 62 10:30 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, active office และ update windows
970นางSureerat Sriphrommuneeห้องธุรการคณะ ศว.ลงวินโดว์ใหม่03 ต.ค. 2562 16:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ต.ค. 62 11:14 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งโปรแกรมและ update windows ใหม่
971นายชวนชม ยุติธรรมฝ่ายอาคารสถานที่อะแดปเตอร์ จอภาพคอมพิวเตอร์ ไฟไม่เข้า ส่งซองน้ำตาลไปให้แล้วครับ03 ต.ค. 2562 10:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ต.ค. 62 15:10 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, adaptor เสีย อยู่ระหว่างตรวจสอบระยะประกัน
972นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์ฝ่ายอาคารสถานที่อะแดปเตอร์ จอภาพคอมพิวเตอร์ ไฟไม่เข้า ส่งซองน้ำตาลไปให้แล้วครับ03 ต.ค. 2562 10:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ต.ค. 62 15:10 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, adaptor เสีย อยู่ระหว่างตรวจสอบระยะประกัน
973อาจารย์ภาคภูมิ ตันเตชสาธิต7-413/1คอมพิคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหน่วยความจำใน Drive C03 ต.ค. 2562 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ต.ค. 62 15:04 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ย้ายข้อมูลให้เรียบร้อย
974น.ส.มยุรัตน์ ถิตย์ประเดิม1-201 งานคลัง ชั้น 2 อาคารบริหารเครื่องคอมสั่งปริ้นไม่ได้03 ต.ค. 2562 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ต.ค. 62 13:24 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ตั้งค่าหมายเลขไอพี เครื่องปริ้นเตอร์ใหม่
975น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16คอมพิวเตอร์หน้าจอดับ1เครื่องที่เคาน์เตอร์02 ต.ค. 2562 19:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ต.ค. 62 12:29 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, update windows ให้เรียบร้อย
976น.ส.มยุรัตน์ ถิตย์ประเดิม1-201 อ.บริหาร งานคลังและพัสดุ ชั้น 2คอมพิวเตอร์เป็นหน้าจอสีฟ้า จะโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องเดิมไปเครื่องใหม่ และลงโปรแกรม30 ก.ย. 2562 10:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ต.ค. 62 12:08 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
977นางสุรีรัตน์ ศรีพรหมมุนี7-210 (ห้องโคกศรีสุพรรณเปิด Micosoft ทั้งหมดไม่ได้ จากเนื่องมากจากหมดอายุ24 ก.ย. 2562 15:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ย. 62 14:52 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, แก้ไขให้ใช้งานได้ปรกติ
978น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 คอมพิวเตอร์ที่เคาเตอร์ชำรุด20 ก.ย. 2562 11:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 62 15:30 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
979อาจารย์ศุภาวรรณ ประพันธ์7-418/8คอมพิวเตอร์ขึ้นหน้าจอสีฟ้า ให้ลงwindowใหม่ 19 ก.ย. 2562 11:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 62 15:23 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งโปรแกรมใหม่เรียบร้อย
980น.ส.ณัฐวดี ความหมั่น7-418/8คอมพิวเตอร์ขึ้นหน้าจอสีฟ้า ให้ลงwindowใหม่ 19 ก.ย. 2562 11:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 62 15:23 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งโปรแกรมใหม่เรียบร้อย
981อาจารย์ปาณิสรา ทัศนัยนาห้องพักอาจารย์สาขาพละ ชั้นสอง อาคาร 14 ขอความคืบหน้าครื่องปรินท์เตอร์ที่ยกไปซ่อมให้ค่ะ นานแล้ว ขอบคุณค่ะ17 ก.ย. 2562 11:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ย. 62 14:07 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ชุดดรัมเครื่องพิมพ์หมดอายุการใช้งาน ทำให้เครื่องไม่ทำงาน ไม่สามารถใช้งานได้
982นางสุพัตรา ผาลลาพัง1-304ย้ายห้องทำงาน จึงขอให้เจ้าหน้าที่fดำเนินการ ดังนี้ 1.ติดตั้งคอมพิวเตอร์ให้เชื่อมต่อกับ Printer และ Internet 2.เก็บสาย lan ให้เรียบร้อย13 ก.ย. 2562 16:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ย. 62 14:46 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งระบบเรียบร้อย
983นายธนากร พรมโนภาส20-409ลงไดร์เวอร์เครื่องปริ้น hp Laser Jet Pro M102a และ Canaon DR-F12012 ก.ย. 2562 15:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ย. 62 11:02 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
984น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง20-409เครื่องปริ้นเตอร์มีปัญหา ปริ้นงานไม่ได้12 ก.ย. 2562 14:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ย. 62 11:06 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
985น.ส.วิชชุดา ใจเสรี1-402 อาคารบริหาร 1 ห้องโครงการ MBAล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ และลง microsoft office 365 จำนวน 2 เครื่อง 11 ก.ย. 2562 11:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 62 16:37 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อย
986นางเนตรนภา บาคำธุรการคณะ ศว.คอมพิวเตอร์น้องโอห์ม เปิดสักพักแล้วดับเอง ลองเปลี่ยนสายไฟแล้ว ก็ยังเป็นอยู่ค่ะ09 ก.ย. 2562 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 62 13:58 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, กระแสไฟลงกราวด์ ทำให้เปิดไม่ติด
987นางSureerat Sriphrommuneeห้องธุรการคณะศว.ลงโปรแกรม05 ก.ย. 2562 16:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 62 14:46 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, update java plugin
988น.ส.ณัฐวดี ความหมั่น7-419คอมพิวเตอร์ค้างค่ะ ปัญหาดังแนบ 03 ก.ย. 2562 11:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ย. 62 14:38 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, หน่วยความจำไม่พอใช้งาน
989อาจารย์ศุภาวรรณ ประพันธ์7-419คอมพิวเตอร์ค้างค่ะ ปัญหาดังแนบ 03 ก.ย. 2562 11:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ย. 62 14:38 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, หน่วยความจำไม่พอใช้งาน
990นางเพชรประกาย กุลตังวัฒนา7-317/3หน้าจอเวปไซด์จะขึ้นออโต้รันเปิดหน้าเวปใหม่ให้ตลอดทุกๆ 3 นาที 02 ก.ย. 2562 11:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 62 15:32 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, clear browser การตั้งค่าใหม่
991นางอรัญญา พร้อมนฤฤทธิิ์ห้อง 1-314ไม่สามารถสั่งพิมพ์ออกปริ้นเตอร์ได้02 ก.ย. 2562 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 62 14:33 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
992น.ส.บุษกร ครจำนงค์7-309/1ปรินท์เตอร์ไม่ดูดกระดาษ31 ส.ค. 2562 12:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 62 09:48 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เมนบอร์ดคอนโทรลเลอร์ไม่สั่งงานให้โซลินอยด์ยกแคร่เลื่อนกระดาษ
993นายวรเมธ ยอดบุ่น7-317/5เปิดเครื่องไม่ได้ หน้าจอสีฟ้า29 ส.ค. 2562 11:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ส.ค. 62 13:00 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งโปรแกรม windows และโปรแกรมใช้งานอื่นๆ ใหม่
994น.ส.บุษกร ครจำนงค์7-309/1notebook ใช้ microsoft ไม่ได้28 ส.ค. 2562 15:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ส.ค. 62 15:44 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
995นางวนิดา พิลาชัยหน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ อาคารบริหาร ชั้น 1 ห้อง 1-109มีไดรฟ์เพิ่มในคอมพิวเตอร์จากเดิมมีแค่ ไดร์ฟ E แต่ตอนนี้มีไดร์ฟ F มาเพิ่ม (เหมือนที่เคยเป็น)28 ส.ค. 2562 13:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ส.ค. 62 14:33 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, แก้ไขให้เรียบร้อย
996นางวนิดา พิลาชัยหน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ อาคารบริหาร ชั้น 1 ห้อง 1-109ลงโปรแกรมสำหรับเครื่องพิมพ์ (เครื่องพิมพ์สี)28 ส.ค. 2562 13:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ส.ค. 62 14:31 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้ง driver printer ให้เรียบร้อย
997นางSureerat Sriphrommuneeห้องธุรการ คณะศว.ลงไดรเวอร์เครื่องปริ๊น27 ส.ค. 2562 10:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 62 13:55 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้ง driver printer ให้เรียบร้อย
998น.ส.นิตติยา นาโควงค์1-201 อ.บริหารได้รับการซ่อมเรียบร้อยแล้ว27 ส.ค. 2562 10:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 62 11:22 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
999นายยุทธพล บุญกอบฝ่ายอาคารสถานที่ครื่องสแกนลายนิ้วมือชำรุด เปิดไม่ได้ครับ27 ส.ค. 2562 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 62 13:10 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, adaptor เสีย เปลี่ยนตัวใหม่สามารถใช้งานได้ปรกติ
1000นางเนตรนภา บาคำห้องธุรการ คณะศว.Window Excel Word และ Access ค้างบ่อยมาก ทำให้การทำงานติดขัดค่ะ20 ส.ค. 2562 14:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 62 14:18 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, หน่วยความจำไม่เพียงพอ ทำการถอนติดตั้งโปรแกรมที่ไม่จำเป็นต่อการทำงานออก
1001นายพงษ์ศักดิ์ กลยณีย์7-310/1 ห้องสาขาการตลาด ห้องสาขาการตลาด ลงวินโดว์คอมพิมเตอร์ อ.กันยารัตน์20 ส.ค. 2562 13:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 62 11:27 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, activate office 2013 ใหม่
1002อาจารย์กานดา ล้อแก้วมณี7-414คอมพิวเตอร์มีปัญหา20 ส.ค. 2562 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 62 10:45 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งโปรแกรมใหม่ windows ใหม่
1003น.ส.ณัฐวดี ความหมั่น7-419คอมให้Up Datat time Loss battery19 ส.ค. 2562 11:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 62 14:08 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เปลี่ยนแบตเตอรี่ Cmos ใหม่
1004อาจารย์ศุภาวรรณ ประพันธ์7-419คอมให้Up Datat time Loss battery19 ส.ค. 2562 11:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 62 14:08 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เปลี่ยนแบตเตอรี่ Cmos ใหม่
1005นางเพชรประกาย กุลตังวัฒนา7-317/3คอมพิวเตอร์มีปัญหา คลิกแล้วระบบไม่ทำงานค่ะ15 ส.ค. 2562 13:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 62 15:05 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, recovery windows 10 ใหม่
1006น.ส.กฤติยา พรหมสาขา ณ สกลนคร7-419เปิดExcel13 ส.ค. 2562 14:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 62 13:06 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งโปรแกรมใหม่
1007น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องสิทธิประโยชน์ ห้อง 1-102 อาคารบริหารลง windows ใหม่ เลขครุภัณฑ์ 2-C3101-FA18-74400010002/003-58 05 ส.ค. 2562 13:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ส.ค. 62 11:05 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, หน่วยความจำมีขนาดไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ทำให้เครื่องช้า
1008นายธนากร พรมโนภาส20-409 ขึ้นจอสีฟ้า แล้วดับไปเอง05 ส.ค. 2562 10:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ส.ค. 62 14:19 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, หน่วยความจำมีขนาดไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ทำให้เครื่องช้า
1009นางผ่องพรรณ มีพรหม20.402เปิดคอมไม่ได้02 ส.ค. 2562 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 62 10:55 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ปลั๊กผนังห้องไม่มีกระแสไฟ ตรวจสอบและแก้ไขแล้ว สามารถทำงานได้ปรกติ
1010น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติลงโปรแกรมวินโดวใหม่31 ก.ค. 2562 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 62 16:30 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งโปรแกรมใหม่เรียบร้อย ทำงานได้ปรกติ
1011นางวนิดา พิลาชัย1-109 ห้องหน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการตั้งค่าเครื่องพิมพ์สี30 ก.ค. 2562 19:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ก.ค. 62 13:45 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้ง driver ให้เรียบร้อย พร้อมใช้งาน
1012อาจารย์ปาณิสรา ทัศนัยนา้หองพักอาจารย์พละ (ห้องเล็ก) อ14 ชั้นสองปรินท์เตอร์ Fuji Xerox Docuprint M215bปรินท์แล้วมีแถบดำดังภาพที่แนบ 26 ก.ค. 2562 14:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 62 15:58 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ทำการถอดประกอบทำความสะอาดชิ้นส่วนเครื่องใหม่
1013นางพรทิพย์ ศรีมงคล7-417/1ไม่สามารถเข้าเว็ปไซด์ มก ได้26 ก.ค. 2562 10:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ค. 62 13:07 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, clear web browser history สามารถใช้งานได้ปรกติ
1014น.ส.สุภารัตน์ พรหมเมืองอ.9 งานห้องสมุดลงวินโด22 ก.ค. 2562 10:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ค. 62 10:33 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1015นางจาริตา หินเธาว์7-209ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ WIN10ใหม่18 ก.ค. 2562 12:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 62 16:12 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เครื่องพร้อมใช้งาน ทำงานได้ปรกติ
1016นายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุลอาคาร 14 ห้องพักอาจารย์พลศึกษาคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ไม่บันทึกวันเวลา ต้องตั้งใหม่ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง18 ก.ค. 2562 12:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 62 10:39 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เปลี่ยนแบต CMOS ใหม่ ทำงานได้ปรกติ
1017น.ส.นิรมล วงษ์ประชุมห้อง 1-107(ห้องธุรการ อาคารบริหาร)ปริ๊นเอกสารผ่านเครื่องถ่ายเอกสารไม่ได้18 ก.ค. 2562 11:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.ค. 62 08:53 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1018น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 เคาเตอร์โรงแรมคอมพิวเตอร์เปิดไม่ขึ้น15 ก.ค. 2562 17:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ค. 62 10:29 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, จอภาพทำงานผิดปรกติ หลอด back light เสื่อม
1019น.ส.จันทร์สุดา เดชแสงจันทร์7-320/1คอมฯ เปิดใช้งานไม่ได้ (ได้รับการซ่อมแล้ว)11 ก.ค. 2562 11:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ค. 62 13:50 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1020น.ส.จันทร์สุดา เดชแสงจันทร์7-320/1คอมฯ เปิดใช้งานไม่ได้ (ได้รับการซ่อมแล้ว)11 ก.ค. 2562 11:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ค. 62 13:49 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1021นายพงษ์ศักดิ์ กลยณีย์7-317/7ลงวินโดว์10 ให้อาจารย์นพพร11 ก.ค. 2562 09:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 62 15:14 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ลงโปรแกรมใหม่เรียบร้อย
1022นายพงษ์ศักดิ์ กลยณีย์ห้องธุรการ คณะศว.เปิดคอมไม่ขึ้น11 ก.ค. 2562 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 62 10:05 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, Hard disk ทำงานผิดปรกติ
1023นายพงษ์ศักดิ์ กลยณีย์ห้องธุรการ คณะศว.ส่งวินโดว์10 10 ก.ค. 2562 10:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 62 13:01 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1024น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง20-409คอมพิวเตอร์มีอาการจอฟ้า และดับไปเอง ไม่สามารถทำงานได้ จำนวน 2 เครื่อง (มีเครื่องที่เป็นระบบ erp 1 เครื่อง)09 ก.ค. 2562 11:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ค. 62 13:36 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, หน่วยความจำไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
1025อาจารย์ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญอ 23ลงโปรแกรมเครื่องโน๊ตบุก08 ก.ค. 2562 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ค. 62 11:44 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งโปรแกรมใหม่เรียบร้อย
1026นายวรสิทธิ์ วงศ์อดิศัยอาคาร 7 ห้อง 317/4เปิดเข้าคอมพิวเตอร์ไม่ได้04 ก.ค. 2562 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 62 14:52 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งโปรแกรมใหม่
1027น.ส.กนกพร ศรีโคตรงานอาคารสถานที่ฯด่วน ! เครื่องสแกนนิ้วเวลาตรง แต่วันที่ไม่เป็นปัจจุบัน 04 ก.ค. 2562 08:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 62 09:52 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เครื่องบันทึกตั้งค่าเป็น dhcp แก้ไขให้เรียบร้อย
1028นางวนิดา พิลาชัยหน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ อาคารบริหาร ชั้น 1 ห้อง 1-109เพิ่มเครื่องพิมพ์03 ก.ค. 2562 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ค. 62 10:00 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เพิ่มเครื่องพิมพ์ ให้เรียบร้อย สามารถใช้งานได้
1029นายเตชทัช คลายโศกก์ห้อง 7-317/5ติดตั้ง android studio แล้วเครื่องมันช้า จึงไปถอน Microsoft c++ ออกไป เพราะนึกว่าไม่เกี่ยว แต่ยิ่งทำให้มันช้าขึ้นอีก02 ก.ค. 2562 14:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 62 15:29 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เปลี่ยน hdd และเพิ่มหน่วยความจำ ติดตั้งโปรแกรมใหม่
1030นางกิตติมา งามวิไลกร7-317/8เปลี่ยนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ ประสงค์ที่จะให้ช่วยลงโปรแกรมและโอนย้ายข้อมูลคะ01 ก.ค. 2562 12:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 62 15:58 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งเครื่องเรียบร้อย
1031นางวนิดา พิลาชัยสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. ชั้น 1 อาคาร 17อัพเดทโปรแกรม Win 8 ล้างหัวฉีดเครื่องพิมพ์สี01 ก.ค. 2562 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ค. 62 13:34 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, update windows ให้เรียบร้อย & ล้างหัวพิมพ์ และ หมึกสีดำใกล้หมด
1032นางขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัยึ7-210, อาคาร7 Window Licence Expire soon 28 มิ.ย. 2562 11:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 62 14:17 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย
1033น.ส.สุพรรณิการ์ สุภพล7-310/1ติดตั้ง Ram คอมพิวเตอร์ เพิ่ม26 มิ.ย. 2562 11:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มิ.ย. 62 14:48 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้ง ram เพิ่มให้เรียบร้อย
1034น.ส.บุษกร ครจำนงค์7-309/1เปิด Microsoft Power point ไม่ได้ เปิด Microsoft word แล้วหน้าจอขึ้นว่า product activation failed 24 มิ.ย. 2562 16:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มิ.ย. 62 14:49 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งโปรแกรมออฟฟิต ใหม่ เรียบร้อย
1035น.ส.นิรมล วงษ์ประชุมห้อง 1-104เครื่องปริ๊นเตอร์ ถอดตลับหมึกไม่ได้24 มิ.ย. 2562 16:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 62 11:54 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เซนเซอร์ตลับหมึก หัก แก้ไขให้เรียบร้อย
1036นายกุลนาถ ภูธรโคตร7-313/1หน้าจอคอมพิวเตอร์กระพริบ สั่น ตลอดเวลา21 มิ.ย. 2562 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 62 12:37 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, โปรแกรม windows ทำงานไม่สมบูรณ์
1037นางวนิดา พิลาชัย1-109 หน่วยทรัพยากรมนุษยและสวัสดิการประมวลผลช้า มีไดรฟ์เพิ่มมาอีก 1 ไดรฟ์19 มิ.ย. 2562 18:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มิ.ย. 62 16:43 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, แก้ไขเรียบร้อย เครื่องทำงานได้ปรกติ
1038น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 เคาเตอร์โรงแรมคอมพิวเตอร์เปิดไม่ขึ้น18 มิ.ย. 2562 13:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มิ.ย. 62 15:38 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, hdd เสีย เนื่องจากไฟฟ้าดับบ่อย เปลี่ยนอุปกรณ์และทำการติดตั้งโปรแกรมใหม่ ใช้งานได้ปรกติ
1039น.ส.วรวรรญษ์ ประกิ่งอาคาร 1 ชั้น 2 ห้องคลังปริ้นงานไม่ได้18 มิ.ย. 2562 10:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มิ.ย. 62 11:30 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1040นายไอยลดา แก้วดีอาคาร 1 ชั้น 2 ห้องคลังปริ้นงานไม่ได้18 มิ.ย. 2562 10:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มิ.ย. 62 11:30 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1041น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 ออฟฟิตหน่วยที่พักอาศัยคอมพิวเตอร์ปลิ้นไม่ออก16 มิ.ย. 2562 15:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มิ.ย. 62 11:59 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เครื่องคอมไม่ได้รับหมายเลขไอพี
1042นางขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัยึ7-210, อาคาร7 Window license 12 มิ.ย. 2562 09:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มิ.ย. 62 10:13 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, แก้ไขเรียบร้อย
1043น.ส.ปทุมวดี ศรีประทุมวงศ์7-420 ห้องธุรการ คณะ ทอ.สามารถเปิดคอมพิวเตอร์ได้ แต่ไม่สามารถเปิด login password เข้าใช้งานได้ เนื่องจากไฟดับหลายวันก่อน07 มิ.ย. 2562 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 62 15:46 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, restore windows ใหม่ และทำการ backup files
1044นางวนิดา พิลาชัย1-109 ห้องหน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการคอมพิวเตอร์ประมวลผลช้า และเวลาสั่งพิมพ์งาน ไฟล์งานเป็นเลขอารบิก แต่พอตัวหนังสือออกมาเป็นตัวหนังสือ และมองเห็นไดรฟ์มีมากกว่าปกติ คือมี Drive F ขึ้นมาอีก 1 อัน06 มิ.ย. 2562 11:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 62 13:26 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, HDD เหลือน้อย แก้ไขให้ใช้งานได้เรียบร้อย
1045นางอรชุฎา แพนบุตรอาคาร9 ห้อง9-206เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถพิมพ์เอกสารไปที่เครื่องถ่ายเอกสาร06 มิ.ย. 2562 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 มิ.ย. 62 09:46 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1046น.ส.นันทิยา พรมทอง7-210Window license 29 พ.ค. 2562 10:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ค. 62 11:35 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, activate cdkey windows
1047น.ส.ทิติยา ยางธิสารธุรการคณะศว.ลงโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์เจ้าหน้าที่ น้องเจน28 พ.ค. 2562 10:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ค. 62 11:24 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งโปรแกรม photoshop cc และ illustator cc
1048นางทิตยา สุภาวงค์ห้อง 1-316 ชั้น 3 อาคารบริหารprinter ไม่สามารถปริ๊นได้27 พ.ค. 2562 13:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 62 14:19 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ตั้งค่า port printer ใหม่
1049นายยุทธพล บุญกอบฝ่ายอาคารสถานที่เครื่องสแกนลงเวลาเสียครับ27 พ.ค. 2562 11:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 62 14:04 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เปลี่ยนสายอะแดปเตอร์ใหม่ใช้งานได้ปรกติ
1050อาจารย์ศุภาวรรณ ประพันธ์7-420ระบบคอมพิวเตอร์ช้า ระบบไม่เสถียร ต้องลงรับ-ส่งออกเอกสาร 27 พ.ค. 2562 10:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 62 14:58 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เครื่องคอมสเปคต่ำ ทำให้การทำงานช้า
1051น.ส.ณัฐวดี ความหมั่น7-420ระบบคอมพิวเตอร์ช้า ระบบไม่เสถียร ต้องลงรับ-ส่งออกเอกสาร 27 พ.ค. 2562 10:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 62 14:58 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เครื่องคอมสเปคต่ำ ทำให้การทำงานช้า
1052น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 เคาเตอร์โรงแรมCPU คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิดชำรุดเปิดไม่ขึ้น23 พ.ค. 2562 12:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 62 13:45 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เมนบอร์ดและเพาเวอร์ซัพพลายเสีย
1053นางอรชุฎา แพนบุตรอาคาร9 ห้อง9-206Microsoft office Word Excel ใช้งานไม่ได้22 พ.ค. 2562 09:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 พ.ค. 62 14:40 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1054นายยุทธพล บุญกอบฝ่ายอาคารสถานที่เครื่องสแกนลงเวลาชำุดเหมือนสายไฟหลวมภายในเครื่อง ด่วนครับ16 พ.ค. 2562 09:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ค. 62 15:51 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, สายไฟขึ้นสนิม ทำให้กระแสไฟฟ้าเดินไม่สะดวก
1055น.ส.วิชชุดา ใจเสรีอาคารบริหาร ห้อง MBA 1-402 คอมพิวเตอร์หน้าจอดับ เปิดเครื่องไม่ติด14 พ.ค. 2562 11:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 พ.ค. 62 16:16 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เปลี่ยนอแดปเตอร์สำรอง สามารถใช้งานได้ปรกติ
1056นางอรชุฎา แพนบุตรอาคาร9 ห้อง9-206ไฟล์ที่เป็นเอกสารWORDและ EXCELไม่สามารถพิมพ์เอกสาร14 พ.ค. 2562 11:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ค. 62 15:50 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1057นางวนิดา พิลาชัยห้อง 1-109 ห้องหน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการสั่งพิมพ์งานไม่ได้ เครื่องคอมฯ ค้นหาเครื่องพิมพ์ไม่พบ13 พ.ค. 2562 14:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 พ.ค. 62 11:03 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, แก้ไข port printer ใหม่ ใช้งานได้ปรกติ
1058น.ส.ทิติยา ยางธิสารห้องธุรการคณะศว.ไม่แสดงผลที่หน้าจอ ไม่ขึ้นไอคอน ใช้งานไม่ได้ (เคทงานด่วนค่ะ)13 พ.ค. 2562 10:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 พ.ค. 62 16:24 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้ง windows ใหม่
1059นางอรชุฎา แพนบุตรอาคาร9 ห้อง9-206เครื่องไม่สามารถพิมพ์ได้11 พ.ค. 2562 13:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 พ.ค. 62 15:52 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1060นายสุริยัน โคตรสาลีงานอาคารสถานที่และยานพาหนะเครื่อง Server ไม่สามารถใช้งานได้ (บู๊ตเครื่องไม่สำเร็จ)10 พ.ค. 2562 10:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 พ.ค. 62 13:29 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, Nas เครื่องนี้มีการทำเป็น raid 0 และมี HDD เสีย 1 ลูก ดังนั้นข้อมูลภายในจึงไม่สามารถกู้กลับคืนได้
1061นางขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัยึ7-210, อาคาร7ลง Window ใหม่08 พ.ค. 2562 15:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 พ.ค. 62 15:01 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งโปรแกรมใหม่เรียบร้อย
1062อาจารย์กันยารัตน์ ดาษจันทึกห้องโคกศรีสุพรรณ 7-2101. ลง Window ใหม่ 1 เครื่อง 2. แชร์การใช้งานเครื่องปริ๊นกลาง 3 เครื่อง 08 พ.ค. 2562 12:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 พ.ค. 62 15:35 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้ง driver printer HP MFP M377DW PLC 6
1063นางสุพัตรา ผาลลาพัง1-310ลงโปรแกรม VISIO08 พ.ค. 2562 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 พ.ค. 62 14:37 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, program microsoft visio ของทางมหาลัยยังไม่มีให้บริการสำหรับบุคลากร
1064น.ส.วิชชุดา ใจเสรี1-402 อาคารบริหาร 1 ห้องโครงการ MBAสั่งปริ้นผ่านเครื่องถ่ายเอกสารไม่ได้07 พ.ค. 2562 10:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 62 12:31 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ตั้งค่า port print server ใหม่
1065น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติคอมพิวเตอร์ ไม่ทำงาน และลงไดร์ฟเวอร์ปรินต์เตอร์01 พ.ค. 2562 10:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ค. 62 14:30 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งโปรแกรมใหม่เรียบร้อย
1066นางSureerat Sriphrommuneeห้องธุรการ คณะศว.ลงวินโดว์ใหม่29 เม.ย. 2562 08:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ค. 62 16:45 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งโปรแกรมใหม่เรียบร้อย
1067น.ส.พัทริยา ศุภอุดร9-206เปิดคอมไม่ติด 26 เม.ย. 2562 16:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 เม.ย. 62 15:16 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1068นายไกรศักดิ์ ไกรษรวงค์22-204ระบบไฟปกติ แต่เปิดเครื่องไม่ติด25 เม.ย. 2562 13:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 เม.ย. 62 10:14 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, update windows และ ติดตั้ง bitdefender security tools
1069น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดไม่ได้ เมนบอร์ดเสีย25 เม.ย. 2562 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 เม.ย. 62 15:54 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เปลี่ยนแบต cmos ใหม่ และติดตั้งเครื่องให้ใช้งานได้
1070อาจารย์กันยารัตน์ ดาษจันทึกห้องดคกศรีสุพรรณ 7-210ปริ๊นเตอร์เปลี่ยนหมึกแล้วปริ๊นไม่ได้ 24 เม.ย. 2562 14:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 เม.ย. 62 14:30 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, reset toner counter ใหม่
1071น.ส.นันทิยา พรมทอง7-210ลง window ใหม่24 เม.ย. 2562 12:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 เม.ย. 62 14:29 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งโปรแกรมใหม่
1072นางวนิดา พิลาชัย1-109 ห้องหน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการโปรแกรม Excel มีปัญหา ไม่สามารถเปิดใช้งานได้24 เม.ย. 2562 10:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 เม.ย. 62 15:51 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, อัพเดตโปรแกรมออฟฟิต
1073นายสมควร โพธารินทร์คอมพิวเตอร์ Note Book ลง Window และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่23 เม.ย. 2562 13:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 เม.ย. 62 09:08 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ลงโปรแกรมใหม่เรียบร้อยแล้ว
1074อาจารย์กันยารัตน์ ดาษจันทึกห้องโคกศรีสุพรรณ 7-210หลังจาก activate window แล้วใช้ google chrome ไม่ได้ 23 เม.ย. 2562 10:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 เม.ย. 62 11:04 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งโปรแกรมใหม่ ใช้งานได้ปรกติ
1075น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-107 (ห้องธุรการ อาคารบริหาร)เครื่องสแกนเอกสารไม่ฟีดกระดาษ 23 เม.ย. 2562 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 62 14:14 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1076นางอรชุฎา แพนบุตรอาคาร9 ห้อง9-206เครื่องไม่สามารถใช้งานโปรแกรมโปรแกรม PDF ( Adobe Acrobat Reader DC )22 เม.ย. 2562 14:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 62 09:39 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1077นายสมควร โพธารินทร์อาคาร 22 ชั้น 2 ห้อง 22-204โปรแกรมมีปัญหา แจ้งว่าวินโดว์ หมดอายุ19 เม.ย. 2562 13:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 เม.ย. 62 13:45 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1078อาจารย์เบญจวรรณ ศุภภัทรพร7-210ไม่สามารถเปิดใช้งานไฟล์ WORD ได้ค่ะ18 เม.ย. 2562 16:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 62 17:14 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, repair program office
1079น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้18 เม.ย. 2562 11:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 62 10:10 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เมนบอร์ดเสีย อยู่ระหว่างดำเนินการเคลมประกันกับบริษัท HP
1080นายปณิธาน คราประยูร1-301ปริ้นท์งานไม่ได้17 เม.ย. 2562 11:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 เม.ย. 62 10:08 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ระบบเครือข่ายไม่จ่ายหมายเลข IP
1081น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-104 (ห้องไปรษณย์)เครื่องทำลายเอกสาร มีเสียงดัง เซนต์เซอร์ไม่ทำงาน09 เม.ย. 2562 10:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 เม.ย. 62 17:58 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ตรวจเช็คสภาพการทำงานมีอะไหล่ชำรุด จึงทำให้เกิดเสียงดัง
1082น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา22-204ตามแนบคับ และเครื่อง restart ตลอด 05 เม.ย. 2562 13:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 เม.ย. 62 15:07 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, restore windows ใหม่ สามารถใช้งานได้ปรกติ
1083นางอรชุฎา แพนบุตร9-206ติดตั้งคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งย้ายข้อมูล03 เม.ย. 2562 15:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 เม.ย. 62 14:28 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ และติดตั้งโปรแกรม Oracle 6i
1084นางพัชริน อุทัยสา7-321เม้าส์กระตุก ติดๆขัดๆ ลากไม่ค่อยไป ลองเปลี่ยนอันใหม่แล้วยังเหมือนเดิมค่ะ 03 เม.ย. 2562 11:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 เม.ย. 62 16:29 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ถอนติดตั้งโปรแกรมที่ไม่ค่อยใช้งานและกินทรัพยากรเครื่องมากๆออก เครื่องทำงานได้ปรกติ
1085นางพรทิพย์ ศรีมงคล7-417/1คอมพิวเตอร์มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ และสัญญาณหลุดตลอด ทั้งๆที่เป็นการเชื่อมต่อด้วยสายแลน03 เม.ย. 2562 07:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 เม.ย. 62 11:11 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, แจ็คสายแลนชำรุด เปลี่ยนแจ็คให้ใหม่ ใช้งานได้ปรกติ
1086นางวนิดา พิลาชัย1-109 ห้องหน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการส่งแฟกซ์ไม่ได้ เครื่องไม่ฟีดกระดาษ28 มี.ค. 2562 16:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 62 16:52 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ต่อสายโทรศัพท์ที่ตัวเครื่องไม่ถูกต้อง แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
1087นายปณิธาน คราประยูร1-301ไม่สามารถเปิดคอมใช้งานได้28 มี.ค. 2562 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 62 16:20 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย
1088น.ส.สุพรรณิการ์ สุภพล7/310/1 ห้องสาขาการตลาดคอมพิวเตอร์ขึ้นจอฟ้าบ่อยมาก 26 มี.ค. 2562 11:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 62 14:51 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งโปรแกรมใหม่เรียบร้อย
1089น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 ออฟฟิตหน่วยที่พักอาศัยล้างเครื่องลงโปรแกรมใหม่25 มี.ค. 2562 16:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มี.ค. 62 15:14 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งโปรแกรม office ใหม่
1090น.ส.พัชรพร คำด่อน1-106ลง windows ใหม่21 มี.ค. 2562 13:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มี.ค. 62 15:14 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ลงโปรแกรมใหม่เรียบร้อย
1091นางกิตติมา งามวิไลกร7-317/8Printer พิมพ์แล้วหมึกขาดเป็นบางช่วง 21 มี.ค. 2562 09:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มี.ค. 62 14:46 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ทำความสะอาด Toner
1092น.ส.ปทุมวดี ศรีประทุมวงศ์7-420คอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้ เนื่องจากไฟดับกระทันหันเมื่อวานนี้20 มี.ค. 2562 11:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มี.ค. 62 12:03 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้ง windows ใหม่
1093นายrutchanon pongtong1-309ต้องการลงวินโดว์ใหม่ Note Book Lenovo เนื่องจากบูทช้าและค้าง หมายเหตุ:ไม่มีช่องใส่แผ่น CD 20 มี.ค. 2562 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มี.ค. 62 15:16 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ลงโปรแกรมเรียบร้อย
1094อาจารย์เบญจวรรณ ศุภภัทรพร7-210คอมที่เคยส่งซ่อมไปอาทิตย์ที่แล้ว พอเริ่มใช้งานไปสักพักมันจะหน้าจอดับไปเองทั้งๆที่ยังมีเสียงเครื่องทำงานอยู่ (ไม่ได้เกิดจากการไม่ใช้งานเครื่องนานจนเข้า sleep mode กำลังใช้งานอยู่มันก็หน้าจอดับไปเฉยๆ) เป็นแบบนี้ตลอดเลยค่ะตั้งแต่ได้เครื่องคืนมา 17 มี.ค. 2562 21:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มี.ค. 62 12:44 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งโปรแกรมใหม่
1095นางวนิดา พิลาชัย1-109 ห้องหน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการเครื่องพิมพ์ไม่ดึงกระดาษ และเวลาส่งแฟกซ์ ก็ไม่ดึงเอกสารส่ง12 มี.ค. 2562 10:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 มี.ค. 62 13:42 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ทำความสะอาดลูกยางฟีดกระดาษ
1096อาจารย์เบญจวรรณ ศุภภัทรพร7-210 ห้องโคกศรีฯ formatโน้ตบุ๊ค HP และลงโปรแกรม 1. ลง windows 10 2. Microsoft Edge 3. Microsoft Office 4. Adobe 5. โปรแกรม anti virus และโปรแกรมอื่นๆ เวลาที่ไม่ได้คุมสอบค่ะ 11 มี.ค ว่างช่วงบ่าย 12 มี.ค ว่างช่วงบ่าย 13 มี.ค ว่างทั้งวัน08 มี.ค. 2562 16:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มี.ค. 62 11:51 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งโปรแกรมใหม่เรียบร้อย
1097นายชวนชม ยุติธรรมห้องแม่บ้านอาคาร 2 อาคาร 7เครื่องคอมพิวเตอร์แจ้งซ่อมแม่้บ้านใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ 07 มี.ค. 2562 10:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 62 12:20 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, update program
1098นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์ห้องแม่บ้านอาคาร 2 อาคาร 7เครื่องคอมพิวเตอร์แจ้งซ่อมแม่้บ้านใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ 07 มี.ค. 2562 10:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 62 12:20 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, update program
1099นางผ่องพรรณ มีพรหมงานอาคารสถานที่ กองบริการกลางYOUR Window license will expire soon 06 มี.ค. 2562 15:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 62 11:08 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, activate cd key windows
1100นางผ่องพรรณ มีพรหมงานอาคารสถานที่ กองบริการกลาง06 มี.ค. 2562 15:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มี.ค. 62 11:06 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, activate cd key windows
1101นางผ่องพรรณ มีพรหมงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองบริการกลางวินโดว์ หมดอายุ06 มี.ค. 2562 13:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มี.ค. 62 10:11 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, activate cd key windows
1102นางเนตรนภา บาคำห้องธุรการคณะศว.เนื่องจากเปิดไฟล์เอกสารจากเว็บไซต์ของวิทยาเขต แต่ไฟล์เป็นไฟล์เดิม ซึ่งงานทะเบียนฯ ยืนยันนำขึ้นไฟล์อัพเดทแล้ว และลองเข้าเครื่องอื่นในธุรการคณะ พบว่าไฟล์อัพเดท 2 เครื่อง อีก 2 เครื่องเป็นไฟล์เดิม ทั้งนี้ ได้ลบประวัติการเข้าเว็บไซต์หมดแล้ว และลองเปลี่ยนบราว์เซอร์เข้าใช้แล้ว ยังคงเป็นเช่นเดิม05 มี.ค. 2562 13:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 มี.ค. 62 10:53 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, clear browser data ใหม่ สามารถใช้งานได้
1103น.ส.รัชฎาภรณ์ แดนประโคมงานอาคารสถานที่และยานพาหนะโปรแกรม 04 มี.ค. 2562 13:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 62 09:33 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, activate cd key ใหม่
1104น.ส.ไขทอง ดาตาวงค์งานอาคารสถานที่และยานพาหนะโปรแกรม 04 มี.ค. 2562 13:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 62 09:33 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, activate cd key ใหม่
1105น.ส.นิรมล วงษ์ประชุมห้อง 1-104 อาคารบริหารเครื่องทำลายเอกสารมีเสียงดัง04 มี.ค. 2562 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 62 11:32 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, แก้ไขเรียบร้อย
1106นางวนิดา พิลาชัย1-109 ห้องหน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการเครื่องเคลือบบัตรชำรุด01 มี.ค. 2562 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มี.ค. 62 14:54 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ถอดประกอบทำความสะอาดเครื่องใหม่ และทำการปรับแต่งชุดควบคุมอุณหภูมิ
1107นายrutchanon pongtong1-309แจ้งขอเปลี่ยนจอคอมพิวเตอร์ ห้อง ผอ.อนุสรณ์ กอง 301 มี.ค. 2562 11:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มี.ค. 62 13:57 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เปลี่ยนจอสำรองให้ใช้งาน (งปม. 7440-010-0001-48/51)
1108นางกิตติมา งามวิไลกรตึก7 ห้องแรกติดลิฟท์ชั้น 3คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้01 มี.ค. 2562 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 62 09:57 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เปลี่ยนแบตเตอรี่ cmos ใหม่
1109นางกิตติมา งามวิไลกรชั้น7 ห้องแรกติดลิฟท์ชั้น 3คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้01 มี.ค. 2562 10:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 62 09:58 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เปลี่ยนแบตเตอรี่ cmos ใหม่
1110นายอนุพงษ์ ทิลารักษ์9-207เครื่องปริ้นเตอร์เสีย 28 ก.พ. 2562 14:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มี.ค. 62 10:14 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, mainboard เสีย ต้องส่งซ่อมศูนย์เนื่องจากมีระยะรับประกันอะไหล่
1111น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตรึ-ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรมใหม่ค่ะ26 ก.พ. 2562 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.พ. 62 10:06 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1112น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ1-401 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์เปิดแล้วหน้าจอเป็นสีดำ24 ก.พ. 2562 12:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 62 09:31 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1113น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-104 (ห้องไปรษณีย์)เครื่องทำลายเอกสารชำรุด ** ประสานกับคุณอนุสรณ์ ดำเนินการแล้ว***22 ก.พ. 2562 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 62 13:54 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ทำความสะอาด หล่อลื่นชิ้นส่วน อัดจารบี และเปลี่ยนบูชแกนใบมีดใหม่
1114นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนครนำคอมพิวเตอร์โนีตบุ๊คไปซ่อมด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ฝ่ายสารสนเทศ ตึก 9เครื่องช้า ต่อภาพกับเครื่องฉายภาพ LCD ไม่ได้ อยากลงโปรแกรมใหม่ 21 ก.พ. 2562 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.พ. 62 09:36 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1115น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 ออฟฟิตหน่วยที่พักอาศัยคอมพิวเตอร์สั่งปลิ้นเอกสารออกบ้างไม่ออกบ้าง(ส่วนมากสั่งปลิ้นไม่ออกต้องส่งให้เครื่องอื่นปลิ้นให้ค่ะ)20 ก.พ. 2562 13:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 62 15:55 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้ง port printer ใหม่ (RNP002673C6640A)
1116นางวรารักษ์ การุณ1-308 อาคารบริหารไม่สามารถปริ้นงานได้14 ก.พ. 2562 09:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 62 15:57 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, setup ip print server ให้ใหม่
1117น.ส.นิรมล วงษ์ประชุมห้อง 1-104 อาคารบริหารตรวจเช็คข้อมูลในเคื่องคอมพิวเตอร์(กู้ข้อมูล) เบื้องต้นประสานคุณสุรไกรไว้แล้ว11 ก.พ. 2562 08:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.พ. 62 13:11 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, กู้ไฟล์ได้เพียงบางส่วน
1118นางวนิดา พิลาชัย1-109 ห้องหน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการเครื่องพิมพ์ชำรุด และต้องการให้ตั้งเครื่องพริ้นเตอร์เป็นเครื่องแฟกซ์ได้07 ก.พ. 2562 14:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 62 09:52 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เฟืองชุดเลื่อนกระดาษชำรุดแตกหัก ทำให้เครื่องทำงานผิดปรกติ
1119น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องสิทธิประโยชน์ อาคารบริหารติดตั้งสาย LAN และติดตั้งเครื่องสแกนเนอร์05 ก.พ. 2562 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.พ. 62 16:49 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งโปรแกรมใหม่ และเดินสายแลนความยาว 14 เมตร เรียบร้อย
1120นายณรงค์ธร ดวงชัย2-110ปริ้นเตอร์ hp laserJet M1212nf MFP มีปัญหาเกิดอาการมีเสียงดัง04 ก.พ. 2562 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.พ. 62 11:51 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, หลังการถอดประกอบเครื่อง พบชิ้นส่วนตลับหมึกเก่าหัก ติดภายในทำให้เกิดเสียงดัง
1121น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา22-201 205 206ลง Program ใหม่30 ม.ค. 2562 14:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ม.ค. 62 15:31 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เข้าตรวจเช็คแล้วห้องยังไม่ว่าง ยังมีการเรียนการสอน
1122อาจารย์ฐิตาภรณ์ พ่อบุตรดี7-112/8Main Board ของ HP all in one PC มีปัญหา เปิดเครื่องแล้วจอฟ้า25 ม.ค. 2562 12:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ม.ค. 62 11:16 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งโปรแกรม windows ใหม่ และทดสอบการทำงานไม่พบปัญหาอาการจอฟ้า
1123นางวนิดา พิลาชัย1-109 ห้องหน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการเครื่องพิมพ์แจ้งกระดาษติด แก้ไขแล้วแต่เครื่องยังฟ้องคำสั่งเดิมค่ะ25 ม.ค. 2562 09:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 62 16:31 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ทำความสะอาดเครื่องแล้ว พบว่าเซนเซอร์เช็คกระดาษเสีย ยังไม่สามารถใช้งานได้
1124นายเตชทัช คลายโศกก์ห้อง 7-317/5ซ่อมปรินท์เตอร์ ปัญหาคือเวลาปรินท์งานจะมีกลิ่นไม้ที่เป็นกลิ่นฉุนอย่างแรง21 ม.ค. 2562 16:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 62 09:10 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ฮีตเตอร์ไหม้ ลูกยางความร้อนไม่หมุน ทำความสะอาดเครื่องสามารถใช้งานได้ปรกติ
1125น.ส.เจนจิรา ทองแกม7-423 ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไม่สามารถเข้าระบบ Eoffice ของคณะได้21 ม.ค. 2562 15:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ม.ค. 62 13:08 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, update google chrome ใหม่ ใช้งานได้ปรกติแล้ว
1126น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ห้องธุรการคณะศว. 7-319แบต CMOS หมด จึงขอเปลี่ยนใหม่คะ18 ม.ค. 2562 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 62 12:10 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เปลี่ยนแบตใหม่ให้เรียบร้อย
1127น.ส.อนินทิตา แผ่นคำอาคาร9 บริเวณโถงหน้าห้องรพี เปิดเครื่องเเล้วจอโน๊ตบุ๊ตมันเป็นเส้นๆ เหมือนสายแพรขาด เเล้วสักพักหน้าจอก็ขาวไปเลย เเต่ไม่มีเสียอะไรเวลาเปิดเครื่อง ก่อนจะเป็นเเบบนี้ คือวางของทับมัน ? 16 ม.ค. 2562 16:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ม.ค. 62 14:40 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เจ้าของเครื่องไม่ได้ทิ้งเครื่องเอาไว้ให้ตรวจซ่อม
1128นายวรสิทธิ์ วงศ์อดิศัยอาคาร 9 ห้อง 9-203ติดตั้งโปรแกรมใหม่15 ม.ค. 2562 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 62 14:35 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งโปรแกรมใหม่เรียบร้อย
1129นายเตชทัช คลายโศกก์7-317/5ติดตั้ง windows ใหม่ และปุ่มพิมพ์งานสลับไทย อังฤษ ไม่ทำงาน15 ม.ค. 2562 13:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ม.ค. 62 14:55 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อย
1130น.ส.ภิญญารัตน์ กงประโคน7-415ระบบ window ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ และการทำงานของเครื่องช้ามาก14 ม.ค. 2562 11:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ม.ค. 62 15:25 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งโปรแกรม office และโปรแกรมป้องกันไวรัส ใหม่
1131นางเพชรประกาย กุลตังวัฒนา21-201เครื่องมีปัญหาโปรแกรมฆ่าไวรัสรวน บางโปรแกรมถูกซ่อน12 ม.ค. 2562 11:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ม.ค. 62 09:32 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, แก้ไขเรียบร้อย
1132น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานเกษตร 50 พรรษาฯคอมพิวเตอร์ส่งไฟล์ แก้ไขไฟล์ไม่ได้ 11 ม.ค. 2562 14:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 62 16:12 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส
1133น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 ออฟฟิตหน่วยที่พักอาศัยคอมพิวเตอร์ปลิ้นไม่ได้ 10 ม.ค. 2562 10:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 62 11:21 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, port ใช้งานไม่ถูกต้อง
1134นางวนิดา พิลาชัย1-109 ห้องหน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการเครื่องพิมพ์ไม่ทำงานทุกเครื่อง09 ม.ค. 2562 14:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ม.ค. 62 15:10 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, IP address collision แก้ไขโดยใช้ DHCP ปรกติ แล้วกำหนดให้ใช้ host name ในการเรียกใช้งาน
1135น.ส.นิรมล วงษ์ประชุมห้อง 1-107(ห้องธุรการ อาคารบริหาร)มดเข้าไปทำรังในเครื่องปริ๊น 09 ม.ค. 2562 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 62 15:46 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ทำความสะอาดอุปกรณ์เรียบร้อย
1136น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-107 (ห้องธุรการ อาคารบริหาร)สายแลนชำรุด(สายที่เชื่อมกับเครื่องถ่ายเอกสาร) ปริ๊นออกบางครั้ง เบื่องประสานกับคุณต้นสุรไกรแล้ว08 ม.ค. 2562 11:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ม.ค. 62 09:47 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, IP address collision แก้ไขโดยใช้ DHCP ปรกติ แล้วกำหนดให้ใช้ host name ในการเรียกใช้งาน
1137น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-104 (ห้องไปรษณีย์)เครื่องสแกนไม่ฟีดกระดาษ08 ม.ค. 2562 11:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ม.ค. 62 11:14 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, กลไกชุดขับเคลื่อนกระดาษหลุดหลวม แก้ไขเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ปรกติ
1138อาจารย์ชุลีพร ชำนาญต้า7-211/6ลงโปรแกรม office ใหม่08 ม.ค. 2562 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ม.ค. 62 12:42 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อย
1139น.ส.ณัฐิกา ธนูทอง6-105คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้08 ม.ค. 2562 10:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 62 16:28 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ลงโปรแกรมใหม่เรียบร้อยพร้อมใช้งาน
1140นายปณิธาน คราประยูร1301ลงวินโดว์ใหม่08 ม.ค. 2562 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 62 11:59 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ลงโปรแกรมใหม่ เสร็จเรียบร้อย และพร้อมใช้งาน
1141น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-107 (ห้องธุรการ อาคารบริหาร)ปริ๊นเอกสารไม่ได้ (คุณณัฐ เข้ามาดำเนิการให้เรียนร้อยแล้ว)07 ม.ค. 2562 15:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ม.ค. 62 16:15 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์,
1142น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-104เครื่องทำลายเอกสารไม่ทำงาน(ไม่ตัดกระดาษ)07 ม.ค. 2562 15:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ม.ค. 62 15:20 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เปลี่ยนบูชแกนใบมีดใหม่ สามารถใช้งานได้ปรกติ
1143น.ส.พัชรินทร์ นันทพันธ์อาคาร 6-105เมื่ิอใช้งาน word โปรแกรมจะค้าง และปิดคอมโดยปุ่มวินโดว์ได้บางครั้ง ถ้าปิดไม่ได้ต้องปิดโดยกดแช่ปุ่มข้างๆของเครื่องค่ะ07 ม.ค. 2562 12:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ม.ค. 62 14:40 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งโปรแกรมใหม่
1144นางวนิดา พิลาชัยห้อง 1-109 ห้องหน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการแป้นพิมพ์ เครื่องคอมพิวเตอร์มีความฝืด พิมพ์ยาก หากเป็นไปได้คือขอเปลี่ยนแป้นพิมพ์ใหม่04 ม.ค. 2562 10:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ม.ค. 62 09:07 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เปลี่ยน keyboard ใหม่ ให้เรียบร้อย
1145นางวนิดา พิลาชัยห้อง 1-109 ห้องหน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการเครื่องพิมพ์สีฟ้องว่ากระดาษติด แก้ไขแล้ว แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ เครื่องยังฟ้องข้อความเดิม04 ม.ค. 2562 10:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ม.ค. 62 12:26 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, แก้ไขเรียบร้อย
1146น.ส.วรวรรญษ์ ประกิ่งอาคาร 1 ชั้น 2 ห้องคลังระบบ ERP ใช้งานไม่ได้03 ม.ค. 2562 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ม.ค. 62 16:29 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งโปรแกรมใหม่
1147นายไอยลดา แก้วดีอาคาร 1 ชั้น 2 ห้องคลังระบบ ERP ใช้งานไม่ได้03 ม.ค. 2562 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ม.ค. 62 16:29 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งโปรแกรมใหม่
1148น.ส.มยุรัตน์ ถิตย์ประเดิม1-201 งานคลังชั้น 2 อาคารบริหารติดตั้งและลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ 03 ม.ค. 2562 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ม.ค. 62 16:30 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งโปรแกรมใหม่
1149น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 ออฟฟิตหน่วยที่พักอาศัยคอมพิวเตอร์ค้าง เข้าเน็ตไม่ได้ ดาวโหลไฟล์งานช้ามาก02 ม.ค. 2562 15:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ม.ค. 62 11:31 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เช็คระบบแล้วทำงานได้ปรกติ
1150อาจารย์อาทิตย์ แสงงามอ.8/1โน๊ตบุค 2 เครื่อง28 ธ.ค. 2561 13:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ม.ค. 62 14:21 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1151อาจารย์กันยารัตน์ ดาษจันทึก7-210 (ห้องโคกศรีสุพรรณ)ทำงานอยู่ดีๆคอมก็ปิดเครื่องเอง และเปิดไม่ได้อีกเลย19 ธ.ค. 2561 14:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ธ.ค. 61 12:49 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, update path windows ให้เป็นปัจจุบัน
1152นายเตชทัช คลายโศกก์7-317/51) คอมฯ กำลังใช้งานอยู่ก็ดับเองไปเฉยๆ แบบไม่รู้สาเหตุ พอเปิดมาใหม่ใช้ไปสักพักก็ดับอีก และ 2) ปรินเตอร์เวลาเสียบไฟจะปรินท์งาน จะมีกลิ่นไหม้ออกมา แต่ไม่มีอะไรไหม้ 17 ธ.ค. 2561 23:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ธ.ค. 61 12:51 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ปลั๊กไฟที่นำมาใช้งานไม่สามารถทนกำลังไฟได้ และมีมดเข้าไปทำรังในปลั๊ก
1153นายเตชทัช คลายโศกก์7-317/51) คอมฯ กำลังใช้งานอยู่ก็ดับเองไปเฉยๆ แบบไม่รู้สาเหตุ พอเปิดมาใหม่ใช้ไปสักพักก็ดับอีก และ 2) ปรินเตอร์เวลาเสียบไฟจะปรินท์งาน จะมีกลิ่นไหม้ออกมา แต่ไม่มีอะไรไหม้ 17 ธ.ค. 2561 23:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ธ.ค. 61 12:51 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ปลั๊กไฟที่นำมาใช้งานไม่สามารถทนกำลังไฟได้ และมีมดเข้าไปทำรังในปลั๊ก
1154น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 ออฟฟิตหน่วยที่พักอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์ออฟฟิตหน่วยที่พักอาศัย ปลิ้นไม่ได้13 ธ.ค. 2561 11:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ธ.ค. 61 14:47 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เปลี่ยนการใช้งาน port printer ใหม่ (RNP002673C6640A)
1155น.ส.เกศินี พิลาภ9-205เครื่องปริ้นเตอร์สี ยี่ห้อ prother สีไม่ออกจากแท้งค์07 ธ.ค. 2561 13:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ธ.ค. 61 12:16 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, หัวพิมพ์หมึกตัน แก้ไขโดยล้างหัวพิมพ์และสามารถใช้งานได้ปรกติ
1156นางจุฑารัตน์ งิ้วพรหม1-102คอมพิวเตอร์เข้าระบบไม่ได้07 ธ.ค. 2561 10:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 61 10:55 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, windows error แก้ไขด้วยการ repair windows ใหม่
1157นายปณิธาน คราประยูร1-301ปริ้นไม่ออก07 ธ.ค. 2561 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 61 10:19 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, หมายเลข IP printer server เปลี่ยน แก้ไขโดยใช้ชื่อโฮสต์ ในการเชื่อมต่อ
1158นางวรารักษ์ การุณ1-308 อาคารบริหารขอให้มาลงโปรแกรมให้หน่อยนะคะ windows หมดอายุ 04 ธ.ค. 2561 10:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ธ.ค. 61 13:48 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว เจ้าของเครื่องจะนำมาให้ลงโปรแกรมใหม่ภายหลัง
1159อาจารย์เบญจวรรณ ศุภภัทรพร7-210คอมพิวเตอร์อืดมากค่ะ 28 พ.ย. 2561 19:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ย. 61 12:17 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, หน่วยความจำน้อย ทำให้เครื่องช้า
1160นายธนารัตน์ มั่งสูงเนินอาคารปฏิบัติการงานเชื่อมปลั๊กไฟต่อเข้าคอมเสีย26 พ.ย. 2561 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 พ.ย. 61 09:24 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, เปลี่ยน adaptor ตัวใหม่ให้ใช้งาน
1161นางสุรีรัตน์ ศรีพรหมมุนี7-210 อาคาร 7 ห้องโคกศรีสุพรรณComputer ไม่สามารถ Log in เข้าสู่ระบบได้หมุนในหน้าแรกตลอดเวลาเปิดและปิดใหม่แล้วก็เป็นแบบเดิม 21 พ.ย. 2561 11:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 พ.ย. 61 17:22 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, windows update ระบบไม่เสร็จ
1162น.ส.จารุณี ฤทธิดีเคาน์เตอร์ห้องสมุดเปลี่ยนจอคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง ณ เคาน์เตอร์ห้องสมุด20 พ.ย. 2561 14:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 พ.ย. 61 15:20 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ทำการแชร์เครื่องพิมพ์ใหม่
1163น.ส.จารุณี ฤทธิดีเคาน์เตอร์ห้องสมุดเครื่องสำเนาเอกสาร Ricoh ออฟไลน์20 พ.ย. 2561 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 พ.ย. 61 15:19 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, IP เปลี่ยนและไม่ตรงกับวง Lan ในห้อง
1164น.ส.จามจุรี พิมพ์จันทร์9-205 อาคาร 9คอมฯ เปิดไม่ได้ค่ะ และต้องการลงโปรแกรมใหม่19 พ.ย. 2561 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 61 14:16 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, 1. Power supply เสีย กระแสไฟไม่ครบวงจรทำให้เครื่องบูตไม่ได้ 2. โปรแกรมยังใช้งานได้ดี ไม่มีความจำเป็นต้องลงโปรแกรมใหม่
1165นางวรารักษ์ การุณ1-308 อาคารบริหารลงโปรแกรม15 พ.ย. 2561 09:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 พ.ย. 61 17:25 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้ง driver hp scanjet 7800
1166น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง2-101 (ธุรการสศ)คอมเครื่องที่มีระบบ ERP ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ 14 พ.ย. 2561 10:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 พ.ย. 61 11:03 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1167อาจารย์เบญจวรรณ ศุภภัทรพร7-210คอมพิวเตอร์ติดไวรัส07 พ.ย. 2561 16:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 พ.ย. 61 12:14 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1168น.ส.นิจตยา ใยวังหน้า1-107ติดตั้งโปรแกรม windows ใหม่07 พ.ย. 2561 14:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 พ.ย. 61 10:28 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1169น.ส.กรรณิการ์ มณฑา1-109เครื่องสำรองไฟ มีอาการร้องเหมือนกระแสไฟฟ้าทำงานผิดปกติ07 พ.ย. 2561 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ย. 61 11:32 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, รางปลั๊กไฟเกิดสนิม ทำให้กระแสไฟฟ้าเดินไม่สะดวก
1170น.ส.หัทญา ยุตรินทร์9-206คอมในห้อง 9-206 ปริ้นไม่ออก 3 เครื่องค่ะ06 พ.ย. 2561 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 พ.ย. 61 10:04 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1171อาจารย์กันยารัตน์ ดาษจันทึก7-210 ห้องโคกศรีสุพรรณโปรแกรม window มีปัญหา01 พ.ย. 2561 11:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ย. 61 17:06 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, นายสุรไกร เจือจันทึก, register cd-key windows ใหม่ และติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส
1172น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ห้องธุรการคณะศว. 7-319เพิ่มแรมเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง30 ต.ค. 2561 13:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ย. 61 12:17 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, หน่วยความจำที่มีการสั่งซื้อมาให้ติดตั้ง ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากไม่ตรงรุ่น
1173อาจารย์กานดา ล้อแก้วมณี7-414เม้าท์ไม่สามารถใช้งานได้29 ต.ค. 2561 16:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ต.ค. 61 09:16 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายสุรไกร เจือจันทึก, เปลี่ยนเมาส์
1174น.ส.หัทญา ยุตรินทร์9-206เปิดไฟล์ PDF ไม่ได้ ปริ้นไม่ออก26 ต.ค. 2561 11:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 61 09:52 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, Edit IP address using host name instead of ip fix.
1175น.ส.ขนิษฐา กิจปัญจทรัพย์คณะ ศว.ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ จอเป็นสีดำ26 ต.ค. 2561 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ต.ค. 61 10:43 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, สาเหตุเกิดจากหน่วยความจำเครื่องไม่ทำงาน มีคราบสกปรกจากฝุ่น
1176น.ส.นิจตยา ใยวังหน้า1-107เปิดฐานข้อมูล Access กับคอมเครื่องใหม่ไม่ได้24 ต.ค. 2561 16:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 61 12:29 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ปุ่มเชื่อมโยงฐานข้อมูล ใช้งานไม่ได้
1177อาจารย์โศรยา แสนเมือง7-414 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คเปิดไม่ติด เข้า windows ไม่ได้ 19 ต.ค. 2561 11:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ต.ค. 61 09:44 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ลงโปรแกรม แบ่งพาร์ทิชั่นใหม่
1178น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร7-422จอไม่ติดคะ ขึ้นแค่ no signal แล้วดับไปเลย17 ต.ค. 2561 15:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ต.ค. 61 11:33 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, จอภาพถูกปรับให้ใช้ความละเอียดสูงเกินสเปค
1179นางเนตรนภา บาคำธุรการ ศว.1.คอมพิวเตอร์พกพาของคณะ หน้าจอเมื่อเปิดแล้วมีสีดำ มีแต่เมาท์ที่มองเห็น 2. คอมพิวเตอร์พกพาอีกเครื่องขึ้นเตือนว่าวินโดว์หมดอายุ รบกวนด้วยค่ะ 16 ต.ค. 2561 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ต.ค. 61 13:47 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1180นายสุริยัน โคตรสาลีงานอาคารสถานที่และยานพาหนะคอมพิวเตอร์ขึ้นจอฟ้า16 ต.ค. 2561 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ต.ค. 61 16:08 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, TPM error ต้องลงโปรแกรมใหม่
1181นายณฐาภพ จิลธานีงานอาคารสถานที่ อุทยานสนามบินคอมพิวเตอร์ใหม่ เปิดไม่ติดครับ ขึ้นจอฟ้าครับ ต้องการใช้งานด่วน (โต๊ะนายสุริยันต์ โคตรสาลี)11 ต.ค. 2561 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ต.ค. 61 14:36 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, TPM error ต้องลงโปรแกรมใหม่ และมีอีกจำนวน 2 เครื่อง ที่มีอาการเดียวกัน
1182นางกมลชนก เเสนเมือง21-201ปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ได้คะ09 ต.ค. 2561 13:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ต.ค. 61 09:55 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ Hp Laserjet Pro M12a ใหม่
1183นายพงสธร บารจง1-105 อาคารบริหารห้องพัสดุลงวินโดว์ ลงโปรแกรม ERP09 ต.ค. 2561 11:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ต.ค. 61 12:09 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1184น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอาคารอำนวยการอุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณคอมพิวเตอร์ พัดลมเสีย08 ต.ค. 2561 15:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ต.ค. 61 10:45 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, สายไฟติดขัดกับพัดลม
1185น.ส.กรรณิการ์ มณฑา1-109คอมพิวเตอร์ ไม่สามารถ boots ได้คับ07 ต.ค. 2561 15:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ต.ค. 61 08:49 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เครื่องทำงานได้ปรกติ
1186น.ส.นิภาพร เมษา7-421 ห้องสรีสัตว์คอมเปิดไม่ได้เลย เมื่อกดเปิดจะมีเสียงร้องดังตี๊ดยาวๆ และติ๊ดถี่ๆ 03 ต.ค. 2561 15:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ต.ค. 61 11:15 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ram หลวม
1187น.ส.นิภาพร เมษา7-421 ห้องสรีสัตว์คอมเปิดไม่ได้เลย เมื่อกดเปิดจะมีเสียงร้องดังตี๊ดยาวๆ และติ๊ดถี่ๆ 03 ต.ค. 2561 15:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ต.ค. 61 11:15 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ram หลวม
1188นายสุรไกร เจือจันทึกอาคาร9ลงโปรแกรมใหม่ น.ส. น้ำ03 ต.ค. 2561 11:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ต.ค. 61 11:40 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1189นายสุรไกร เจือจันทึกอาคาร9ลงโปรแกรมใหม่ น.ส. ทราย03 ต.ค. 2561 11:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ต.ค. 61 11:39 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1190นายสุรไกร เจือจันทึกอาคาร9ลงโปรแกรมใหม่ น.ส.พรศิริ ไชยเชษฐ์03 ต.ค. 2561 11:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ต.ค. 61 11:40 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1191น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ลงwindow ใหม่ จำนวน 6 เครื่อง03 ต.ค. 2561 08:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ต.ค. 61 14:40 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1192น.ส.รจนา ทาระขจัดอาคาร17 สวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.ติดตั้งปริ้นเตอร์ตัวใหม่เข้ากับคอมพิวเตอร์02 ต.ค. 2561 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ต.ค. 61 13:27 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1193น.ส.หัทญา ยุตรินทร์9-206สั่งปริ้นแล้วไม่ออกค่ะ26 ก.ย. 2561 09:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ต.ค. 61 15:36 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1194อาจารย์อาภัสสร ศิริจริยวัตร7-417/1ถ่านในคอมพิวเตอร์หมดทำให้ต้องตั้งเวลาใหม่ทุกครั้งที่เปิดเครื่องค่ะ22 ก.ย. 2561 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ย. 61 12:07 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1195นางเนตรนภา บาคำธุรการ ศว.คอมพิวเตอร์ลง window ใหม่ เวลาเปิดไฟล์ข้อมูลค้าง ไม่สามารถทำงานได้ รบกวนด้วยค่ะ 20 ก.ย. 2561 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 61 16:13 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เครื่องคอมมีการอัพเดตโปรแกรมใหม่
1196นายrutchanon pongtong1-304คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้ browser chrome เข้าระบบสารสนเทศต่างๆ ของวิทยาเขตได้ 19 ก.ย. 2561 15:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 61 14:02 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, SSL หมดอายุ ทำให้ใช้งานได้บ้าง ไม่ได้บ้าง จะเป็นเฉพาะ browser chrome ต้องใช้ browser firfox ทดแทนไปก่อน
1197นายrutchanon pongtong1-309เครื่องคอม PC ติดไวรัส และต้องการลงวินโดว์ใหม่19 ก.ย. 2561 15:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 61 13:59 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1198น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 หน่วยที่พักอาศัยลงโปรแกรม (spss วิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจ)17 ก.ย. 2561 15:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ย. 61 13:22 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1199นางจาริตา หินเธาว์ห้องวาริชภูมิ อาคาร 7 ชั้น 2เข้าWINDOWไม่ได้ ช่วยมาลงโปรแกรมพื้นฐานใหม่ 17 ก.ย. 2561 10:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ย. 61 15:24 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1200น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ1-402 อาคารบริหาร 1 ห้องโครงการ MBAลงโปรแกรมwindows ใหม่ เนื่องคอมพิวเตอร์ปิดเองตลอดเวลา 13 ก.ย. 2561 16:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ย. 61 15:24 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1201อาจารย์อาภัสสร ศิริจริยวัตร7-417/1ลง window ใหม่ค่ะ12 ก.ย. 2561 14:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ย. 61 15:41 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1202น.ส.ทิติยา ยางธิสารธุรการคณะศว. อาคาร 7ลงโปรแกรมใหม่ Window 8 เครื่องคอมคุณเนตรนภา อัฐวงศ์11 ก.ย. 2561 10:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ย. 61 13:38 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งโปรแกรมใหม่ เรียบร้อยแล้ว
1203น.ส.วิมลนันทน์ กันเกตุ7-417/6ไม่สามารถใช้งาน Window Office ได้ อาจต้องลงโปรแกรมใหม่10 ก.ย. 2561 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ย. 61 11:17 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1204นายสุรไกร เจือจันทึกอาคาร9ติดตั้งโปรแกรม solid-work โน๊ตบุค 2 เครื่อง07 ก.ย. 2561 15:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ย. 61 15:53 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1205นายสุรไกร เจือจันทึกอาคาร9ลงวินโดว์ใหม่ โน๊ตบุค 2 เครื่อง07 ก.ย. 2561 15:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ย. 61 15:52 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1206นางพรทิพย์ ศรีมงคล7-417/1ต้องการลงวินโดว์ใหม่07 ก.ย. 2561 13:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ย. 61 14:16 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1207น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 เคาเตอร์โรงแรมคอมพิวเตอร์เคาเตอร์โรงแรมชำรุด (ช่างมาซ่อมให้แล้วค่ะ)06 ก.ย. 2561 17:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ย. 61 09:51 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1208น.ส.พลอยไพลิน เพ็ญเพียรเครีื่องของผศ.ดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์ลงวินโดวส์ใหม่ค่ะ05 ก.ย. 2561 10:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ย. 61 13:02 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1209นายปณิธาน คราประยูร1301ซ่อมเครื่องปริ้น04 ก.ย. 2561 15:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ย. 61 15:22 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1210นางปิยะนุช เรืองโพน7-313/1สัญญาณ internet ในห้องทำงานใช้สายแลนพ่วงกับห้องธุรการ เวลาห้องธุรการปิดสัญญาณทำให้เล่น internet ไม่ได้ ทั้งนอกเวลางานและวันเสาร์อาทิตย์04 ก.ย. 2561 13:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ย. 61 11:27 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1211นายยุทธพล บุญกอบงานอาคารสภานที่ เครื่องสแกนลายมือลงเวลาชำรุดเวลาไม่ตรงครับ กรุณาตรวจสอบแก้ไขด้วยครับ04 ก.ย. 2561 08:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ย. 61 08:59 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, แจ้งคุณธนากรณ์ เขียวสด ให้ดำเนินการให้แล้วครับ
1212น.ส.เกศินี พิลาภห้อง 9-205เครื่องทำลายเอกสารกระดาษติด03 ก.ย. 2561 14:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 61 16:14 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, แก้ไขเรียบร้อยสามารถใช้งานได้
1213นายเกรียงไกร พัทยากร7-415คอมตั้งโต๊ะเปิดไม่ติด มีมดเข้าไปในตัวจ่ายไฟ คาดว่า power subply น่าจะเสีย03 ก.ย. 2561 08:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ย. 61 14:03 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, คอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 3010 power supply เสีย ไม่มีอะไหล่เปลี่ยน
1214น.ส.อรปรียา โกมาร9-203ลงวินโด้30 ส.ค. 2561 17:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 61 16:14 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1215นางอรุณศรี นิภานันท์3-310 (ห้องแผนงานและประกันคุณภาพ)ต้องการกู้คืนโฟเดอร์เอกสารในคอมพิวเตอร์ 30 ส.ค. 2561 13:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ต.ค. 61 10:46 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1216นายสุรไกร เจือจันทึกอาคาร9ลงโปรแกรมโน็ตบุค นางสาวธิราภรณ์ มะรังสี29 ส.ค. 2561 16:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ส.ค. 61 16:01 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1217น.ส.ทิติยา ยางธิสารห้องวาริชภูมิซ่อมคอมพิวเตอร์ อ.ภูริชชญา แตปรเมศามัย ให้ลงโปรแกรมใหม่29 ส.ค. 2561 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ส.ค. 61 15:41 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1218นายสุรไกร เจือจันทึกอาคาร916เปลียนคอมพิวเตอร์ใช้งาน อ อรุณทฎี พร้อมลงโปรแกรมเครื่องใหม่28 ส.ค. 2561 16:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ส.ค. 61 16:14 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1219น.ส.กิตติยาภรณ์ แสนจันทร์ห้อง 9-205เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP LaserJet P1102 จำนวน 2 เครื่อง ขอบกระดาษดำ ไม่ดึงกระดาษ28 ส.ค. 2561 16:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ส.ค. 61 09:39 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1220นายสุรไกร เจือจันทึกฝ่ายอาคารคอมฯ แก้ว เปิดไม่ติด28 ส.ค. 2561 16:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ส.ค. 61 16:12 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ทำความสะอาดแรม
1221นายสุรไกร เจือจันทึกอาคาร9ลงโปรแกรม นิสิต ปี1 วว 2 เครื่อง28 ส.ค. 2561 16:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ส.ค. 61 16:11 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1222นายสุรไกร เจือจันทึกอาคาร9ลงวินโดว์ใหม่ นฬสฬ อาหมะ โต๊ะตาหยา28 ส.ค. 2561 15:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ส.ค. 61 15:57 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1223น.ส.ทิติยา ยางธิสารคณะ ศว.ลง windows ใหม่ 28 ส.ค. 2561 15:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ส.ค. 61 15:42 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1224น.ส.ขนิษฐา กิจปัญจทรัพย์คณะ ศว.ลง windows ใหม่ 28 ส.ค. 2561 15:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ส.ค. 61 15:42 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1225นางเนตรนภา บาคำ7-317/2 ห้องพักอาจารย์ ดร.ปณิธี การสมดีคอมพิวเตอร์ น่าจะติดไวรัส ใช้เครื่องไม่ได้ค่ะ28 ส.ค. 2561 13:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ส.ค. 61 15:54 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1226นายศิวชาติ นาถาดทองอาคารบริหารซ๋อมระบบปริ้นเตอร์ผ่านเน็ตเวิค22 ส.ค. 2561 10:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ส.ค. 61 10:50 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1227น.ส.นิรมล วงษ์ประชุมห้อง 1-104(ห้องธุรการ อาคาร 1)ติดตั้งเครื่องสแกน (คุณสุรไกร เจือบันทึก ดำเนินการแล้ว)21 ส.ค. 2561 13:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ส.ค. 61 10:21 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1228น.ส.สุมิตตา ธรรมขันธ์อาคาร 9-203โปรเเกมคอมพิวเตอร์เสียหาย16 ส.ค. 2561 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 61 09:09 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1229นายชัชวาล เมธาพิสิทธิกุลอาคาร 9NB:Lenovo Ideapad300 แสงหน้าจอลดลงเอง /Activate Windows ให้ด้วย15 ส.ค. 2561 13:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ส.ค. 61 08:56 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1230น.ส.หัทญา ยุตรินทร์9-206 หน่วยรับเข้าคอมโดนไวรัสค่ะ รบกวนซ่อมให้หน่อยค่ะ14 ส.ค. 2561 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 61 13:52 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เครื่องคอมไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส ดำเนินการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส สามารถใช้งานได้ ไม่ต้องลงโปรแกรมเครื่องใหม่
1231น.ส.นิจตยา ใยวังหน้าห้อง 1-107 อาคารบริหารชั้น 1 ปริ้นงานไม่ได้14 ส.ค. 2561 09:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ส.ค. 61 10:55 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, Network error จากระบบ IP phone
1232นายยุทธพล บุญกอบอาคาร 7 ชั้น 1 ฮารดิสเครื่องบันทึก CCTV ชำรุด ข้างร้านถ่ายเอกสาร ห้องเก็บของ08 ส.ค. 2561 15:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 61 16:14 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, Replace new HDD DVR CCTV
1233นางกิตติมา งามวิไลกร7-317/8โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีปัญหา07 ส.ค. 2561 13:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 61 16:16 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, install new windows 8.1 and office 2013
1234นายพงษ์พัฒน์ ภะวะ2-101คอมพิวเตอร์บูตไม่ขึ้น07 ส.ค. 2561 10:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ส.ค. 61 11:05 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1235น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง2-101 ธุรการสาสุขคอม(เครื่องerp) แจ้งเตือนว่าพบวินโดวน์ปลอม 07 ส.ค. 2561 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ส.ค. 61 11:05 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1236น.ส.กิตติยาภรณ์ แสนจันทร์อาคาร 9 ห้อง 9-205ขอเมาส์ 5 ตัว คีย์บอร์ด 2 ตัว 06 ส.ค. 2561 16:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ส.ค. 61 16:15 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1237น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16เครื่องสำรองไฟฟ้าจำนวน1เครื่องมีเสียงเตือนตลอดเวลา06 ส.ค. 2561 15:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ส.ค. 61 13:42 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, แบตเตอรี่เสื่อม
1238น.ส.กรรณิการ์ มณฑา1-109แชร์เครื่อง printer06 ส.ค. 2561 14:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 61 14:26 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ตั้งค่าการใช้งานเครื่องพิมพ์ใหม่
1239น.ส.กชพรรณ ผาใต้ห้อง 1-104 (อาคารบริหาร)แชร์เครื่องปริ๊นเตอร์06 ส.ค. 2561 09:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 61 14:22 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1240นางพัชริน อุทัยสา7-321คอม PC อัพเดต แล้วให้ใส่ password ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ต้องการใช้งานด่วนค่ะ03 ส.ค. 2561 10:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 61 11:48 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, reset password windows
1241น.ส.สุรีรัตน์ ป้องคำสิงห์9-2041. ซ่อมคอมพิวเตอร์สำหรับบริการนิสิต 2. ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง01 ส.ค. 2561 11:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 61 12:14 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1242นายปณิธาน คราประยูร1-301คอมช้า คอมค้าง สแกนเอกสารไม่ได้ 01 ส.ค. 2561 10:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ส.ค. 61 16:20 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1243น.ส.กนกอร กวานสุพรรณ9-206ติดตั้งเครื่องแกนเอกสาร01 ส.ค. 2561 10:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 61 09:46 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1244น.ส.พิมลรัตน์ ไชยธงยศ9-103เปิดเครื่องไม่ได้ 31 ก.ค. 2561 11:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ก.ค. 61 14:16 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, อแดปเตอร์เสีย เปลี่ยนใหม่สามารถใช้งานได้ปรกติ
1245น.ส.วรวรรญษ์ ประกิ่งอาคาร 1 ชั้น 2 ห้องคลังเครื่องปริ้นทำงานไม่ได้26 ก.ค. 2561 16:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 61 12:28 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1246นายไอยลดา แก้วดีอาคาร 1 ชั้น 2 ห้องคลังเครื่องปริ้นทำงานไม่ได้26 ก.ค. 2561 16:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 61 12:28 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1247อาจารย์เบญจวรรณ ศุภภัทรพร7-210โน้ตบุคเปิด microsoft office ไม่ได้24 ก.ค. 2561 13:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.ค. 61 16:25 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งโปรแกรมออฟฟิตใหม่
1248นายชวนชม ยุติธรรมงานอาคารสถานที่คอมไฟซ๊อตทำงานไม่ได้ เพาเวอร์ซัฟฟลายไม่ทำงาน เครื่องแก้ว ด่วนด้วยนะครับ24 ก.ค. 2561 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.ค. 61 11:55 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, สายไฟชอร์ตลงตัวถังเครื่อง ทำให้เปิดเครื่องไม่ติด
1249นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์งานอาคารสถานที่คอมไฟซ๊อตทำงานไม่ได้ เพาเวอร์ซัฟฟลายไม่ทำงาน เครื่องแก้ว ด่วนด้วยนะครับ24 ก.ค. 2561 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.ค. 61 11:55 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, สายไฟชอร์ตลงตัวถังเครื่อง ทำให้เปิดเครื่องไม่ติด
1250น.ส.อนิสา วรรณรี9-203ลง windows notebook ส่วนตัว24 ก.ค. 2561 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.ค. 61 10:13 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1251น.ส.พิชชานันท์ ภาโสภะ7-210คอมพิวเตอร์ประมวลผลช้าและแฮ้งค์บ่อย ขอลง windows ใหม่ ข้อมูลในแฟลชไดรฟ์หาย ขอกู้คืนข้อมูล23 ก.ค. 2561 15:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.ค. 61 15:31 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1252นางกิตติมา งามวิไลกร7-317/8printer พิมพ์แล้วภาพไม่ชัดเจน20 ก.ค. 2561 07:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ค. 61 12:03 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ล้างหัวพิมพ์สีดำ
1253นายณฐาภพ จิลธานีอาคาร 9-204น.ส.สิริวิมล วรรณทิพย์ แจ้งซ่อมบำรุงเครื่องสำรองไฟ UPS 17 ก.ค. 2561 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ค. 61 10:29 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ตรวจสอบแล้วเครื่องไม่สามารถซ่อมได้
1254นายยุทธพล บุญกอบงานอาคารสภานที่ เครื่องงานกายภาพ ซ๊อคมีประกายไฟซ่อมด่วนครับ 16 ก.ค. 2561 13:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 61 16:46 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เปลี่ยน power supply ใหม่
1255นางทิตยา สุภาวงค์1-316 อาคารบริหารปริ๊นเตอรฺ์ไม่สามารถใช้งานได้12 ก.ค. 2561 14:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 61 15:51 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ไฟไม่เข้าเครื่อง
1256น.ส.กฤติยา พรหมสาขา ณ สกลนคร7-417/6เครื่องไม่ทำงาน (ไฟขึ้นทั้งหน้าจอ และ CPU)12 ก.ค. 2561 10:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 61 15:25 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, restore windows ใหม่
1257นายอัสมัน เจ๊ะแลอาคาร9-203ลงวินโดใหม่11 ก.ค. 2561 11:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ค. 61 11:32 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1258น.ส.ขนิษฐา กิจปัญจทรัพย์ธุรการคณะ ศว.ต้องการลงวินโดว์ใหม่11 ก.ค. 2561 09:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.ค. 61 11:02 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1259นายเกื่อง ฝุ่งแหม่ง9-205จอกระพริบๆเหมือนติดไวรัส08 ก.ค. 2561 21:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ค. 61 12:11 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, restore windows ใหม่
1260อาจารย์มยุลา ไชยคำบัง7-317/3เมาส์ ไม่ทำงาน08 ก.ค. 2561 19:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ค. 61 11:16 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เปลี่ยนเม้าส์สำรองให้ใช้งาน S/N 90600276
1261นางสุพัตรา ผาลลาพัง1-310อาการเป็นตามไฟล์ภาพที่แนบ 05 ก.ค. 2561 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 61 15:37 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, 1.การ์ดจอทำงานผิดปรกติ 2.ลงโปรแกรมใหม่ 3.ติดตั้งหน่วยความจำเพิ่มเป็น 4GB
1262น.ส.ทิติยา ยางธิสารห้องธุรการ ศว. ชั้น 3 อ.7ลงไดว์เวอร์ เครื่องแสกน 04 ก.ค. 2561 09:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 61 15:21 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งโปรแกรม Capture Perfect
1263อาจารย์กานดา ล้อแก้วมณี7-414จอคอมพิวเตอร์เสีย03 ก.ค. 2561 13:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ค. 61 14:48 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เปลี่ยนจอภาพใหม่ทดแทน S/N ETLEX040099030239F4330
1264น.ส.วิชชุดา ใจเสรี1-402 อาคารบริหาร 1 ห้องโครงการ MBAคอมพิวเตอร์ไม่สามารถสั่งปริ้นไปยังเครื่องถ่ายเอกสารได้ จำนวน 2 เครื่อง02 ก.ค. 2561 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ค. 61 14:15 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1265น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง2-101คอมพิวเตอร์เกิดอาการค้าง จอฟ้า ใช้งานไม่ปกติมา 2-3 เดือนแล้ว (เครื่อง ERP 2 เครื่อง) *ด่วนค่ะ* แจ้งซ่อมครั้งที่ 2 ขอความกรุณามองดูรายการแจ้งซ่อมของดิฉัน แลพมาซ่อมให้ด้วยค่ะ28 มิ.ย. 2561 11:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ค. 61 10:57 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ลงโปรแกรมใหม่
1266นายรุจน์ พรหมสาขา ณ สกลนครห้องสมุดจอมอนิเตอร์ที่เค้าเตอร์บริการมีไฟเข้าแต่ภาพไม่มาอาจเป็นที่สายต่อจอ26 มิ.ย. 2561 11:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มิ.ย. 61 13:55 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, สาย VGA หลวมไม่แน่น
1267น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง2-101คอมพิวเตอร์เกิดอาการค้าง จอฟ้า ใช้งานไม่ปกติมา 2-3 เดือนแล้ว (เครื่อง ERP 2 เครื่อง) *ด่วนค่ะ*21 มิ.ย. 2561 13:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ค. 61 10:57 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ลงโปรแกรมใหม่
1268นายปัญญา ไพจันทร์1-109ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เนื่องจากไม่สามารถเปิดไฟล์ PDF ได้ และเครื่องทำงานช้า21 มิ.ย. 2561 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 มิ.ย. 61 11:34 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1269นายธีระยุทธ จันทะนามอาคาร 9ลงโปรแกรมใหม่19 มิ.ย. 2561 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มิ.ย. 61 14:07 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ลงโปรแกรมใหม่
1270น.ส.วิชชุดา ใจเสรี1-402 อาคารบริหาร 1 ห้องโครงการ MBAคอมพิวเตอร์สั่งปริ้นไปยังเครื่องถ่ายเอกสารไม่ได้ จำนวน 2 เครื่อง 18 มิ.ย. 2561 09:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 61 10:58 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เปลี่ยนหมายเลขไอพีเครื่องปริ้นเตอร์ใหม่
1271นายสุริยัน โคตรสาลีงานอาคารสถานที่และยานพาหนะคอมเปิดไม่ติด15 มิ.ย. 2561 09:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 61 12:04 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, การ์ดจอหลวม
1272น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 เค้าเตอร์ฝั่งโรงแรมติดตั้งเครื่องปลิ้นเตอร์(เครื่องใหม่)14 มิ.ย. 2561 17:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มิ.ย. 61 11:16 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1273น.ส.รำเพย ยงดี1-107 อาคารบริหารชั้น 1 ห้องธุรการเปิดเครื่องไม่ติด ไม่ขึ้นอะไรเลย ด่วนค่ะ11 มิ.ย. 2561 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มิ.ย. 61 15:59 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, มดทำรังในเครื่อง
1274นางเนตรนภา บาคำห้องธุรการคณะศว. อาคาร 7 คอมพิวเตอร์เข้า เว็บ ม.ในหัวข้อต่างๆ ไม่ได้ เช่น ฐานข้อมูลนิสิต ระบบแจ้งซ่อม ระบบแก้ไขระดับคะแนน เป็นต้น ซึ่งเครื่องอื่นๆ ใช้ได้ค่ะ 06 มิ.ย. 2561 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 61 12:39 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1275น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์7-319 (เครื่อง ดร.พิมพ์อมร)จอภาพดับ ไฟไม่ขึ้น รบกวนซ่อม ให้ด้วยคะ ขอบคุณคะ05 มิ.ย. 2561 11:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มิ.ย. 61 16:30 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, วงจร converter backlight ไม่ทำงาน
1276น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 ออฟฟิตหน่วยที่พักอาศัยเครื่องดูระบบกล้องวงจรปิดไม่ได้01 มิ.ย. 2561 13:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มิ.ย. 61 14:09 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งปลั๊กอินสำหรับจัดการกล้อง cctv
1277น.ส.จันทร์สุดา เดชแสงจันทร์7-319ลงMicrosoft office ใหม่ 4 เครื่อง01 มิ.ย. 2561 10:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 61 16:35 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1278น.ส.มยุรา ผาสุข9-204เครื่องปริ้นเตอร์ ฮีตเตอร์ครบกำหนดรอบการเปลี่ยน30 พ.ค. 2561 14:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 พ.ค. 61 16:03 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ดำเนินการทำความสะอาดชิ้นส่วนอะไหล่ พบว่าพัดลมระบายความร้อนไม่ทำงานหลังประกอบสามารถทำงานได้ปรกติ
1279น.ส.บุษกร ครจำนงค์7-309-1ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Notebook21 พ.ค. 2561 17:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 พ.ค. 61 18:09 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1280น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3ออฟฟิตหน่วยที่พักอาศัย ลงwindows คอมใหม่21 พ.ค. 2561 13:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 พ.ค. 61 11:29 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1281นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง7-220 ห้องคณบดีฟอร์แมตโน๊ตบุ๊คคณบดีและลงวินโดว ไมโครซอฟออฟฟิต แอนตี้ไวรัสใหม่16 พ.ค. 2561 13:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ค. 61 09:49 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งโปรแกรมใหม่
1282น.ส.จิตรลดา ฦๅชาห้องคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 1เครื่องไม่สามารถเปิดทำงานได้ตามปกติหลังกจากมาลงโปรแกรม window ใหม่ได้ประมาณ 2 สัปดาห์ 15 พ.ค. 2561 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ค. 61 09:48 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, power supply เสีย ทำการเปลี่ยน Power supply ตัวใหม่แทน งปม. 2-C041-FA18-74400010002/004-60
1283นางสุพัตรา ผาลลาพัง1-310จอคอมพิวเตอร์ดับ10 พ.ค. 2561 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ค. 61 09:17 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1284น.ส.วราภรณ์ วะเศษสร้อยอาคาร 9ติดตั้งโปรแกรมใหม่09 พ.ค. 2561 15:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 61 15:52 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1285น.ส.ณัฐวรรณ ดีปาน9-203/1ลงวินโดใหม่09 พ.ค. 2561 11:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 61 16:50 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1286นางเนตรนภา บาคำห้องธุรการคณะ ศว.คอมพิวเตอร์ไม่สามารถส่งปรินท์กับเครื่องถ่ายเอกสารได้ เจ้าหน้าที่ร้านเครื่องถ่ายเอกสารแจ้ง เนื่องจากไม่มีระบบอินเตอร์เน็ตในเครื่อง (น้องณัฐเคยมาดูแล้ว แจ้งว่าต้องให้ฝ่ายน้องโอ๊ตมาดู สาเหตุเพราะคอมพิวเตอร์ ไม่ใช่เพราะอินเตอร์เน็ต)08 พ.ค. 2561 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ค. 61 15:10 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1287น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 ออฟฟิตหน่วยที่พักอาศัยล้างเครื่องลงโปรแกรมใหม่ จำนวน 2 เครื่อง08 พ.ค. 2561 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ค. 61 15:16 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งโปรแกรมให้พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้ว
1288น.ส.บุษกร ครจำนงค์7-309/1 เปิกไฟล์ microsoft ไม่ได้ทั้ง word, excel,power point หลังจากลงโปรแกรมใหม่สองอาทิตย์ก่อนสามารถใช้ได้ จนถึงสองสามวันที่ผ่านมา โดยหลังจากเปิดไฟล์ได้รับการแจ้งเตือนว่าไม่พบ license แล้วระบบปิดไฟล์อัตโนมัต03 พ.ค. 2561 16:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ค. 61 16:41 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1289น.ส.จิตรลดา ฦๅชาห้องทำงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์เครื่องไม่สามารถลงไฟล์ข้อมูลสแกนได้จากเครื่องถ่ายเอกสารค่ะ03 พ.ค. 2561 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 61 08:32 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1290น.ส.จิตรลดา ฦๅชาห้องทำงานคณบดีลงโปรแกรมไมโครชอฟใหม่ค่ะ03 พ.ค. 2561 10:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 61 09:07 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1291น.ส.อัจฉริยา ศรีอากาศอาคาร 9ลงโปรแกรมวินโดว์และโปรแกรมออฟฟิต01 พ.ค. 2561 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ค. 61 15:25 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1292นายrutchanon pongtong1-304ลงวินโดว์ใหม่ 01 พ.ค. 2561 13:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ค. 61 14:44 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1293Mr.Soukbandith Pheungsomphaneอาคาร 9ลงโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิต01 พ.ค. 2561 12:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ค. 61 12:12 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1294นายหิรัญ จารึกดีอาคาร 9ลงโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิต01 พ.ค. 2561 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ค. 61 11:42 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1295น.ส.ชวพร โพธิ์เมืองห้องธุรการคณะสศ. คอมพิวเตอร์ขึ้นจอฟ้า ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (เครื่องมีโปรแกรม ERP)30 เม.ย. 2561 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ค. 61 10:58 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ลงโปรแกรมใหม่
1296นางสุรีรัตน์ ศรีพรหมมุนีห้องธุรการคณะ ศว.สั่งปริ๊นงานไม่ได้27 เม.ย. 2561 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 61 13:58 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, สาย USB เชื่อมต่อไม่แน่น
1297น.ส.จิราภรณ์ ภูเขม่า7-302 อาคาร 9ทัศกรีนมีปัญหาใช้งานไม่ได้26 เม.ย. 2561 16:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 เม.ย. 61 16:18 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1298น.ส.พัตรพิมน ยางเดี่ยว7-302 อาคาร 9ทัดสกีนล็อก26 เม.ย. 2561 16:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 เม.ย. 61 16:16 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1299น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ห้องธุรการคณะศว. 7-319ขอให้เช็คคอมพิวเตอร์ อ.กฤตพงศ์ เนื่องจากแจ้งเสียบ่อย ๆ ขอให้ตรวจสภาพก่อนทำการเปลี่ยนใหม่24 เม.ย. 2561 10:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ค. 61 10:05 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1300นายยุทธพล บุญกอบอาคารสถานที่ งานกายภาพคอมพิวเตอร์ เปิดไม่ได้ เครื่องแก้ว ด่วน23 เม.ย. 2561 10:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 61 13:33 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ไม่พบเจ้าของเครื่อง แต่ตรวจเช็คแล้วเครื่องยังทำงานได้ปรกติ
1301น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน7-421วินโดว์ หมดอายุ ลงวินโดว์ใหม่20 เม.ย. 2561 13:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 61 14:53 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1302น.ส.บุษกร ครจำนงค์7-309/1ลงโปรแกรม window ใหม่พร้อมลงไดร์ฟเวอร์ปรินท์เตอร์ Brother รุ่น DCP 1610W และขอความอนุเคราtห์ลงโปรแกรม spss ถ้ามี (log in password) แปะอยู่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์10 เม.ย. 2561 15:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 เม.ย. 61 15:43 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1303น.ส.มารีนี กอและอาคาร 9ลงโปรแกรม09 เม.ย. 2561 15:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 เม.ย. 61 15:57 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1304นางทิตยา สุภาวงค์ห้อง 1-316 อาคารบริหารปริ๊นเตอร์ไม่สามารถปริ๊นงานได้04 เม.ย. 2561 11:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 เม.ย. 61 09:37 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1305น.ส.อพัทธนันท์ ภัทเกียรติประยูรอาคาร13เข้าใช้งานไม่ค่อยได้ อืด02 เม.ย. 2561 11:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 เม.ย. 61 14:59 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1306น.ส.พรพรรณ์ สาคะศุภฤกษ์อาคาร 9ลงโปรแกรม29 มี.ค. 2561 13:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 เม.ย. 61 14:10 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1307นายกิตติพงศ์ โคตรวิชาอาคาร 9ลงโปรแกรม 29 มี.ค. 2561 13:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 เม.ย. 61 14:10 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1308นายพงษ์พัฒน์ ภะวะ2-101คอมเปิดไม่ติด26 มี.ค. 2561 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มี.ค. 61 10:24 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, เปลี่ยน Power Supply เป่าฝุ่น
1309น.ส.รำเพย ยงดีอาคารบริหาร (ห้องธุรการ)แป้นคีย์บอร์ด กดลงยาก(ถ้าเป็นไปได้ อยากเปลี่ยนแป้นใหม่ค่ะ)23 มี.ค. 2561 09:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 มี.ค. 61 16:00 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, เปลี่ยนคีย์บอร์ดใหม่
1310น.ส.อรนภา เยี่ยมรัมย์อาคาร 9ลงโปรแกรมใหม่22 มี.ค. 2561 13:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 มี.ค. 61 13:59 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1311น.ส.มยุรัตน์ ถิตย์ประเดิม1-201 งานคลังและพัสดุ ชั้น 2 อาคารบริหารลงโปรแกรมPDF และโปรแกรมอื่นๆเพิ่มเติม เนื่องจากโปรแกรมหมดอายุ22 มี.ค. 2561 11:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มี.ค. 61 10:34 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1312น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานเกษตร 50 พรรษาฯคอมติดไวรัส ไม่สามารถเปิดไฟล์ได้ 21 มี.ค. 2561 11:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 พ.ค. 61 09:16 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1313นางสุรีรัตน์ ศรีพรหมมุนีห้องโคกศรีสุพรรณลงโปรแกรมใหม่20 มี.ค. 2561 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 มี.ค. 61 15:59 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ลงโปรแกรมใหม่ 3 เตรื่อง
1314น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก อาคาร17เปิดแล้วขึ้นหน้าจอแบบตามไฟล์ที่แนบมา 20 มี.ค. 2561 09:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 เม.ย. 61 09:38 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1315นายกีรติ มณีสาย2-304คอมพิวเตอร์หน้าห้อง 2-304 ไม่สามารถเล่นไฟล์ VDO ที่ไอคอนรูปลำโพงบนหน้าจอ มีเครื่องหมายกากบาต20 มี.ค. 2561 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มี.ค. 61 11:41 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ให้เจ้าหน้าที่นำคอมสำรองไปทำการเปลียนแล้วนำคอมฯ 2-304 มาตรวจสอบ
1316น.ส.วิชชุดา ใจเสรีห้อง 1-402 อาคารบริหาร 1 ห้องโครงการ MBAคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด 1 เครื่อง 19 มี.ค. 2561 11:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มี.ค. 61 10:22 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ปลั๊กหลวม
1317นางอรัญญา พร้อมนฤฤทธิิ์1-3141)เข้าใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ 2)ขอให้ย้ายเครื่องปริ้นเตอร์19 มี.ค. 2561 10:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มี.ค. 61 10:25 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1318นายปณิธาน คราประยูร1-301หลังจากที่กองบริการกลาง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบคอมพิวเตอร์แล้ววันที่ 6 มีนาคม 2561 ปรากฎว่า ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ยังไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาซ่อม แจ้งว่าต้องเพิ่ม RAM จึงขอความอนุเคราะห์เข้ามาตรวจสอบอีกครั้ง15 มี.ค. 2561 16:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 พ.ค. 61 15:36 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เปลี่ยนหน่วยความจำเป็นขนาด 4 GB ทดแทนของเดิมที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
1319นายยุทธพล บุญกอบงานอาคารสถานที่ งานไฟฟ้าลงโปรแกรมโน๊คบุ๊ชใหม่เนื่องจากมีไวรัสเครื่องช้ากว่าปรกติ15 มี.ค. 2561 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มี.ค. 61 10:25 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1320น.ส.นิตยา วิสีปัตน์อาคาร 908 มี.ค. 2561 15:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 61 15:18 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ลงโปรแกรมใช้งานใหม่
1321น.ส.มยุรัตน์ ถิตย์ประเดิม1-201 งานคลังและพัสดุคอมพิวเตอร์ windows update แล้วเครื่องค้าง08 มี.ค. 2561 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มี.ค. 61 10:38 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ลงโปรแกรมใหม่
1322น.ส.ทิติยา ยางธิสารธุรการ อาคาร 7ลงโปรแกรมใหม่07 มี.ค. 2561 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มี.ค. 61 10:39 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1323นายศรัณย์พงศ์ ปาระลี2-304คอมพิวเตอร์ห้องเรียนเวลาไม่ตรงทำให้ไม่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งเปลี่ยนเวลาแล้วปิดเปิดเครื่องใหม่เวลาไม่ตรงเหมือนเดิม06 มี.ค. 2561 13:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มี.ค. 61 09:35 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, เปลี่ยนถ่าน
1324นายไอยลดา แก้วดีอาคารบริหาร ห้องคลัง ชั้น 2ใช้งาน ERP ไม่ได้05 มี.ค. 2561 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มี.ค. 61 10:25 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายสุรไกร เจือจันทึก,
1325น.ส.วรวรรญษ์ ประกิ่งอาคารบริหาร ห้องคลัง ชั้น 2ใช้งาน ERP ไม่ได้05 มี.ค. 2561 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มี.ค. 61 10:25 น.
นายนัฐ วดีศิริศักดิ์, นายสุรไกร เจือจันทึก,
1326น.ส.มยุรัตน์ ถิตย์ประเดิม1-201 งานคลังและพัสดุ อาคารบริหารลงวินโดวน์และโปรแกรมใหม่ เนื่องจากเครื่องเริ่มมีปัญหา 05 มี.ค. 2561 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 มี.ค. 61 14:09 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1327นายฤกษ์ชัย แย้มวงษ์อาคาร 14เครื่องปริ้นกระดาษติด02 มี.ค. 2561 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มี.ค. 61 11:26 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ชิ้นส่วนอะไหล่หลุด
1328นายยุทธพล บุญกอบงานอาคารสภานที่ เครื่องปริ้นสั่งพิมพ์ไม่ได้ ยี่ห้อ EPSON L-120 02 มี.ค. 2561 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มี.ค. 61 11:20 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ซับหมึกเต็ม
1329น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก อาคาร1คอมพิวเตอร์ เปิดไม่ได้ไฟไม่เข้า cpu28 ก.พ. 2561 12:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มี.ค. 61 11:23 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ปลั๊กไฟชำรุด
1330นางวนิดา พิลาชัยสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. อาคาร 17คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่องไม่สามารถเปิดใช้งานได้ ไม่ทราบสาเหตุ28 ก.พ. 2561 08:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มี.ค. 61 11:18 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ปลั๊กไฟชำรุด
1331นายวรากร คำชมภูห้องสมุด1.ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ จำนวน18เครือง 2.เครื่องสืบค้นตรงทางเข้าห้องน้ำไม่ต้องลงโปรแกรม27 ก.พ. 2561 08:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ม.ค. 62 15:19 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1332อาจารย์ปาณิสรา ทัศนัยนาชั้น 2 อาคาร 14 ห้องพักอาจารย์สาขาพละฯ (เล็ก)ปรินท์เตอร์ Fuji xerox mb215 ปรินท์แล้วเป็นแถบสีดำส่วนนึงบนกระดาษ(หมึกเลอะ) 26 ก.พ. 2561 15:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 มี.ค. 61 15:06 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เครื่องมีกากหมึกสะสมมาก ต้องถอดประกอบทำความสะอาดใหม่ สามารถทำงานได้ปรกติ
1333อาจารย์พิมพ์อมร นิยมค้า7-309/1คาดว่าจอคอมจะมีปัญหา จอมืดข้างนึงค่ะ 21 ก.พ. 2561 11:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 61 15:50 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, จอเสีย(All in one) ไม่สามารถซ่อมได้เนื่องจากไม่ได้มีการสำรองอะใหล่ไว้ แนะนำ ส่งซ่อมที่ศูนย์หรือร้านซ่อมโดยตรง
1334นายปณิธาน คราประยูร1-301ซ่อมแรม21 ก.พ. 2561 10:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 มี.ค. 61 14:09 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1335นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์งานอาคารสถานที่เครื่องคอมเปิดไม่ติด 2 เครื่อง (โอ กับ ดาว)16 ก.พ. 2561 10:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 61 12:24 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, เปลี่ยนเครื่องใหม่
1336นายชวนชม ยุติธรรมงานอาคารสถานที่เครื่องคอมเปิดไม่ติด 2 เครื่อง (โอ กับ ดาว)16 ก.พ. 2561 10:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 61 12:24 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, เปลี่ยนเครื่องใหม่
1337น.ส.ฐิติยาภรณ์ ตาสาโรจน์อาคาร 9แจ๊คชาร์จไฟชำรุด 15 ก.พ. 2561 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 61 09:32 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1338น.ส.ชุติกาญจน์ ชาติน้ำเพ็ชร์อาคาร 9ลงโปรแกรม windows 8.1 และโปรแกรมใช้งาน 14 ก.พ. 2561 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ก.พ. 61 15:28 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1339น.ส.พรประภา ทองชัยภูมิอาคาร 9ลงโปรแกรมออฟฟิต 2013 14 ก.พ. 2561 11:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 61 11:39 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1340นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง7-217 ห้องคอมมอนคอมพิวเตอร์กับเครื่องปริ้นไม่เชื่อมต่อกัน ทำให้ปริ้นไม่ได้12 ก.พ. 2561 14:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 61 15:46 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ปลั๊กหลวม
1341นายชวนชม ยุติธรรมงานอาคารสถานที่เครื่องค้างปิ้นตารางจัดรถไม่ได้ (เครื่องพี่โก้)12 ก.พ. 2561 10:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 61 15:32 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายสุรไกร เจือจันทึก, เปลี่ยน คอมฯ
1342นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์งานอาคารสถานที่เครื่องค้างปิ้นตารางจัดรถไม่ได้ (เครื่องพี่โก้)12 ก.พ. 2561 10:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 61 15:32 น.
นายวีรยุทธ อ่อนทา, นายสุรไกร เจือจันทึก, เปลี่ยน คอมฯ
1343นางวนิดา พิลาชัยห้อง 1-109 อาคารบริหาร (หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ)1. สาย lan สั้นมาก (โต๊ะคุณปัญญา) 2. สาย lan ขาด 1 เส้น (โต๊ะคอมฯด้านหลัง)09 ก.พ. 2561 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.พ. 61 09:42 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, หัวแลนฝั่งสวิชต์หลวม
1344อาจารย์เบญจวรรณ ศุภภัทรพร7-210ไฟล์ word พอแปลงเป็น PDF แล้วมันเพี้ยนค่ะ ฟอร์มที่จัดไว้เคลื่อนหมดเลยค่ะ 08 ก.พ. 2561 18:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.ค. 61 16:32 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1345น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ1-402 อาคารบริหาร 1 ห้องโครงการ MBAแจ้งซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์08 ก.พ. 2561 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 61 09:14 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, EPSON L350 ซับหมึกเต็ม แก้ไขเรียบร้อย เครื่องทำงานได้ปรกติ
1346น.ส.นิจตยา ใยวังหน้า1-107ปริ้นงานไม่ได้07 ก.พ. 2561 13:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 61 15:33 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1347นายrutchanon pongtong1-309เครื่องค้าง ช้า 05 ก.พ. 2561 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 61 15:35 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1348นางผ่องพรรณ มีพรหมห้องกองบริการกลางวันที่ ในคอมพิวเตอร์ ไม่ตรง แก้ไข้แล้วปิดเครื่องเปิดมาก็ ไม่ตรงเหมือนเดิม ช้วยมาดูให้หน่อยคะ...31 ม.ค. 2561 11:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.พ. 61 10:06 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1349นางสุรีรัตน์ ศรีพรหมมุนีห้องธุรการคณะ ศว.ลงโปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิส30 ม.ค. 2561 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ม.ค. 61 11:21 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1350น.ส.พลอยไพลิน เพ็ญเพียร1-301คอมรีบูท เชื่อมต่อเครื่องปริ้นไม่ได้29 ม.ค. 2561 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 61 15:53 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1351อาจารย์อรัญญา พรหมกูล7-413/1ถ่านนาฬิการคอมพิวเตอร์หมด ทำให้เวลาของคอมพิวเตอร์ไม่ตรง ส่งผลทำให้เข้าระบบอินเตอร์เนตไม่ได้ 23 ม.ค. 2561 13:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 61 15:53 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ,
1352น.ส.บุษกร ครจำนงค์7-309/1ต้องการแชร์เครื่องปรินท์เตอร์ส่วนกลางกับเครื่องส่วนบุคคล21 ม.ค. 2561 19:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 61 15:32 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ,
1353นายแสวง บุญราศรีห้อง หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ อาคารบริหาร ลงโปรแกรม Excel และ Access18 ม.ค. 2561 16:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 61 15:35 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ,
1354นายปณิธาน คราประยูร1-301ปริ้นงานไม่ได้,ไฟล์ในหน้าdesktopหาย18 ม.ค. 2561 11:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 61 15:34 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ,
1355น.ส.จิตพิสุทธิ์ บุปผาพันธุ์7-310/1คอมพิวเตอร์มีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ต อยากลง window ใหม่ค่ะ17 ม.ค. 2561 15:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 61 15:34 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1356นายนายจิรวัฒน์ อรรถเศรษฐ8/1-103 , 8/1-104คอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียน 8/1-103 และ 8/1-104 ใช้งานไม่ได้ (เปิดไม่ติด)17 ม.ค. 2561 15:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 61 12:30 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, เปลี่ยนคอมพิวเตอร์สำรองห้องเรียน
1357นางวนิดา พิลาชัยห้อง 1-109 อาคารบริหาร (หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ)เครื่องพิมพ์ไม่ตอบสนองการสั่งพิมพ์งาน จำนวน 1 เครื่อง17 ม.ค. 2561 14:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 61 10:42 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, หมายเลข IP เปลี่ยนไปจากการตั้งค่าเดิม
1358นางปิยะนุช เรืองโพนห้อง 7-317/8คอมพิวเตอร์มีปัญหาไวรัสเข้าเครื่อง ใช้เครื่องไปซักพักจะแฮงค์ ต้องเปิดเครื่องใหม่ และใช้เวลาเปิดเครื่องนานมาก16 ม.ค. 2561 16:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ม.ค. 61 12:00 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1359นายณรงค์ธร ดวงชัย2-101ไม่สามารถเปิดคอมพิวเตอร์ได้ 2 เครื่อง + ปริ้นเตอร์เสีย15 ม.ค. 2561 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 61 12:37 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, มีจิ้งจกติดภายในเครื่อง
1360นางวรารักษ์ การุณอาคารบริหาร 1-308ระบบwindows มีปัญหา ไม่สามารถใช้งานได้12 ม.ค. 2561 15:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 61 15:31 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1361นายกฤตพงศ์ วัชระนุกุลห้องโคกศรีสุพรรณ อาตาร 7 ชั้น 2ลงโปรแกรมใหม่ เนื่องจากคอมพิวเตอร์ช้ามาก12 ม.ค. 2561 15:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ม.ค. 61 15:20 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1362อาจารย์ปณิธี การสมดี1-405คอมพิวเตอร์เสีย ไม่สามารถใช้งานได้นานแล้วค่ะ 12 ม.ค. 2561 13:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 61 08:57 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1363น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 ออฟิตหน่วยที่พักอาศัยวิธีลง windows ใหม่ เปลี่ยนเมาส์ที่ชำรุด11 ม.ค. 2561 11:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ม.ค. 61 15:18 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1364อาจารย์เบญจวรรณ ศุภภัทรพร7-409เครื่องคอมฯ ตรงช่องใส่แผ่น CD เปิดไม่ได้ค่ะ11 ม.ค. 2561 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.ค. 61 16:33 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1365น.ส.กรรณิการ์ มณฑา1-316ต่อเครื่องPrinter 10 ม.ค. 2561 15:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 61 09:14 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1366น.ส.สิริวิมล วรรณทิพย์9-204ติดตั้งโปรแกรม10 ม.ค. 2561 12:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 61 13:26 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, นายสุรไกร เจือจันทึก, ติดตั้ง Driver scaner
1367อาจารย์ลัดดาพร กุลแก้วอาคาร 7 ห้องวาริชภูมิเนื่องจากเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ลงระบบปฏิบัติการและโปรแกรมพื้นฐานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถอัพเดทได้อย่างถูกต้อง10 ม.ค. 2561 12:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ม.ค. 61 15:48 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1368น.ส.อมรรัตน์ มหาวออาคาร 9ใช้งาน wifi ไม่ได้10 ม.ค. 2561 12:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 61 13:11 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1369น.ส.ปิยะมาศ พรพาอภิรมย์อาคาร 9ลงโปรแกรม office 201310 ม.ค. 2561 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ม.ค. 61 13:11 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1370น.ส.วิมลนันทน์ กันเกตุ7-417/6ลง driver เครื่อง Printer HP LaserJet 1200 series 10 ม.ค. 2561 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 61 08:58 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1371น.ส.จิราภรณ์ มงคลอาคาร 9wifi ใช้งานไม่ได้09 ม.ค. 2561 14:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ม.ค. 61 14:49 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เครื่องตั้งค่า fix ip ไว้ ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้
1372น.ส.ลักษณา ไชยปัญหาอาคาร 9keyboard เสียไม่สามารถใช้งานได้09 ม.ค. 2561 14:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ม.ค. 61 14:51 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ปุ่ม keyboard มีอาการช็อตค้างหลายปุ่ม ต้องเปลี่ยน keyboard ใหม่
1373น.ส.เจนจิรา ทองแกม7-423 ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชคอมพิวเตอร์เปิดเครื่องแล้วหน้าจอไม่ขึ้น05 ม.ค. 2561 15:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 61 15:30 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ,
1374อาจารย์กันยารัตน์ ดาษจันทึก7-210 ห้องโคกศรีสุพรรณล้างเครื่องและลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่05 ม.ค. 2561 14:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ม.ค. 61 15:22 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1375น.ส.นิจตยา ใยวังหน้า1-107ปริ้นงานได้บ้างไม่ได้บ้าง05 ม.ค. 2561 14:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ม.ค. 61 13:01 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1376นายชัชวาล เมธาพิสิทธิกุลห้อง ๗-๑๑๒/๘สั่งพิมพ์งานจาก NoteBook แล้วไม่ออก ไม่มีในคิวลิสต์ (์NB:Lenovo, Printer: HP LaserJet P10005)05 ม.ค. 2561 14:43 น.ยกเลิกรายการ
24 ก.ค. 61 16:35 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดต่ออาจารย์ไม่ได้
1377น.ส.นิจตยา ใยวังหน้า1-107ปริ้นเอกสารไม่ได้05 ม.ค. 2561 11:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 61 10:06 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1378นางวนิดา พิลาชัยห้อง 1-109 อาคารบริหาร (หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ)เครื่องพิมพ์ขาว ดำ ยี่ห้อ hp รุ่น M402dw มีปัญหารอยเปื้อนเมื่อพิมพ์เอกสาร และในการพิมพ์ซองมีหมึกเปื้อน ตัวหนังสือเลอะเทอะ05 ม.ค. 2561 11:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 61 11:13 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, มดเข้าตลับหมึก แนะนำการใช้งานเครื่องปริ้นเตอร์ และการตั้งค่าชนิดของกระดาษให้เหมาะสมกับงานพิมพ์
1379นางเนตรนภา บาคำธุรการคณะศว.คอมเครื่องกลางของคณะ 2 เครื่องเสีย เครื่องนึงเปิดไม่ได้ ไฟไม่เข้าเลย อีกเครื่อง pc เปิดได้แต่ไม่ขึ้นจอค่ะ22 ธ.ค. 2560 11:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ม.ค. 61 11:59 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1380นายชาติสยาม ผลวิลัยอาคาร 8/2เครื่องเปิดใช้งานไม่ได้ไม่ได้22 ธ.ค. 2560 10:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ม.ค. 61 13:50 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, แผงวงจรหลัก(Mainborad) เสียไม่สามารถซ่อมได้
1381น.ส.สุรีรัตน์ ป้องคำสิงห์งานทะเบียนและประมวลผลคอมพิวเตอร์งานบริการนิสิตใช้การไม่ได้20 ธ.ค. 2560 14:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ธ.ค. 60 14:22 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เปลี่ยนเครื่องคอมชุดใหม่ทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุดเสื่อมสภาพ SGH339RSS7
1382น.ส.เจนจิรา ทองแกม7-423 ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชคอมเปิดแล้วหน้าจอไม่ขึ้น18 ธ.ค. 2560 10:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 61 15:30 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ,
1383นายยุทธพล บุญกอบงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เสีย เปิดไม่ได้ ซ่อมด่วนครับ18 ธ.ค. 2560 10:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 61 16:09 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, , เปลี่ยนเครื่อง
1384น.ส.บุษกร ครจำนงค์7-309/1 (ห้องภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ)ปริ๊นเตอร์ไม่สามารถปริ๊นได้ในบางครั้งปริ้นท์ได้ 5-10 แผ่นก็หยุดทำงาน 14 ธ.ค. 2560 15:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.พ. 61 15:30 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ,
1385นายธิติ สวัสดิ์ผลอาคาร 9 ลงวินโด้13 ธ.ค. 2560 15:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 61 10:05 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ,
1386น.ส.วิมลนันทน์ กันเกตุ7-417/6ข้อมูลในคอมพิวเตอร์สูญหาย13 ธ.ค. 2560 14:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.พ. 61 09:33 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, , user เปลี่ยน
1387นายฤกษ์ชัย แย้มวงษ์ห้องฟิตเนส อาคาร 14ลงโปรแกรมใหม่ จำนวน 3 เครื่อง13 ธ.ค. 2560 14:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ม.ค. 61 15:27 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ,
1388นางทิตยา สุภาวงค์ห้อง 1-316 อาคารบริหารปริ๊นเตอร์ไม่สามารถปริ๊นได้13 ธ.ค. 2560 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ธ.ค. 60 08:40 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ,
1389น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ1-402 อาคารบริหาร 1 ห้องโครงการ MBAคอมพิวเตอร์ restart เองตลอดเวลา เข้าอินเตอร์ไม่ได้07 ธ.ค. 2560 16:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ม.ค. 61 15:44 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ,
1390นายปณิธาน คราประยูร1-301ซ่อมคอม ลงวินโดว์ แก้ไวรัส07 ธ.ค. 2560 08:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ธ.ค. 60 14:05 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1391นายรณฤทธิ์ ธรรมาธิกร ป้อมยามหน้า มก.ฉกส. ขอเมาส์ ทดแทนที่ชำรุด 1 ตัว 01 ธ.ค. 2560 12:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 61 09:48 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ,
1392อาจารย์ศิริญญา โปร่งจิตร์อาคาร 7 ห้อง 217/8ที่ชาร์ตโน้ตบุ้ค lenovo พัง ขณะใช้งานมีควันออกและมีกลิ่นไหม้ พบรอยขาดตรงสายชาร์ต01 ธ.ค. 2560 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.พ. 61 09:35 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, , ไม่มีอุปกรร์สำรอง แนะนำให้จัดหาสายชาร์ดตัวใหม่
1393น.ส.เจนจิรา ทองแกม7-423 ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชคอมพิวเตอร์เปิดแล้วหน้าจอค้างไม่สามารถใช้งานได้29 พ.ย. 2560 08:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ย. 60 08:49 น.
นายธราธิป สีนาทอง,
1394น.ส.นูรไอน๊ะ โตะลูอาคาร9เครื่องเปิดไม่ติด27 พ.ย. 2560 12:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ธ.ค. 60 14:48 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, การ์ดแสดงผลเสีย
1395น.ส.โสรยา นครไพรอาคาร 9ลงโปรแกรม windows 27 พ.ย. 2560 11:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ย. 60 11:55 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1396นายปณิธาน คราประยูร301ทำเครื่องปริ้นให้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์24 พ.ย. 2560 10:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 พ.ย. 60 11:38 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ไม่สามารถ setup ระบบ Fax ให้ใช้ร่วมกับระบบ Voice IP ได้ เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์แปลงสัญญาณ
1397น.ส.ขนิษฐา กิจปัญจทรัพย์คณะ ศว.ลงวินโดวน์ใหม่23 พ.ย. 2560 10:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ม.ค. 61 15:45 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ,
1398น.ส.เสาวภา ศรีจันบาลอาคาร9ติดตั้งโปรแกรมดูภาพ22 พ.ย. 2560 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 พ.ย. 60 19:37 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1399น.ส.นิรมล วงษ์ประชุมห้อง 1-104คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครื่องปริ๊นเตอร์ไม่ได้21 พ.ย. 2560 14:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 พ.ย. 60 10:42 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, setup ระบบ print server (ip:158.108.105.108)
1400นายสมควร โพธารินทร์อาคาร 9โน๊ตบุ๊ตเข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้21 พ.ย. 2560 10:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 พ.ย. 60 14:44 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เครื่องคอมตั้งค่า proxy ไว้ทำให้ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้
1401น.ส.เพ็ญพิชชากร ขำนาคอ.9เชื่อมต่อwifi ไม่ได้17 พ.ย. 2560 15:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 60 15:30 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1402น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-104(ห้องไปรษณีย์)เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส 17 พ.ย. 2560 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 พ.ย. 60 10:45 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เครื่องไม่ได้ติดไวรัส แต่มีสาเหตุมาจากหน่วยความจำของเครื่องไม่พอใช้งาน
1403นางวนิดา พิลาชัยห้อง 1-109 อาคารบริหาร (หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ)ติดตั้งเครื่องพิมพ์ใหม่ จำนวน 1 เครื่อง14 พ.ย. 2560 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 พ.ย. 60 11:39 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1404น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ1-402 อาคารบริหาร 1 ห้องโครงการ MBAติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์13 พ.ย. 2560 14:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 พ.ย. 60 14:33 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ติดตั้งเครื่องพิมพ์จำนวน 3 เครื่อง OK
1405น.ส.ศศิธร สายเชื้ออาคาร9ลงวินโดว์13 พ.ย. 2560 11:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 พ.ย. 60 13:07 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1406นายพงษ์ศาสตร์ ไชยมาดีอาคาร 9ลงวินโดว์13 พ.ย. 2560 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 พ.ย. 60 13:06 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1407นายฟาอิ๊ก หะยีดารียออาคาร9ลงโปรแกรมใช้งานครับ10 พ.ย. 2560 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 พ.ย. 60 14:44 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1408น.ส.เบญจวรรณ เพียรทำอาคาร9ลงโปรแกรมที่จะเรียนไม่ได้ มาลงวินโดใหม่08 พ.ย. 2560 14:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ย. 60 13:27 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1409น.ส.ฐิติยาภรณ์ ตาสาโรจน์อาคาร9คอมมีปัญหาวลาลงโปรแกรม เมื่อใส่โปรแกรมแล้วไม่สามรถลบออกได้และนำมาลงวินโดวใหม่08 พ.ย. 2560 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ย. 60 13:27 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1410น.ส.ลฎาภา สาฝ่าย9-203/1ตรวจสอบโน๊ตบุ๊คว่ามีปัญหาอะไรต้องซ่อมอะไรบ้างและลงwindowsใหม่08 พ.ย. 2560 14:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 พ.ย. 60 14:10 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, keyboard เสียใช้งานไม่ได้
1411นางวรารักษ์ การุณอาคารบริหาร 1-308ขอคอมตั้งโต๊ะ 1 ตัวคะ06 พ.ย. 2560 16:36 น.ยกเลิกรายการ
07 พ.ย. 60 12:47 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, แจ้งผู้ใช้บริการแล้ว ให้ดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร
1412นายกิตติพิชญ์ แสนกล้าอาคาร9ลงวินโด06 พ.ย. 2560 13:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ย. 60 13:26 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1413น.ส.กัลยรัตน์ ชิตดีอาคาร 9ลงโปรแกรมใหม่06 พ.ย. 2560 13:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ย. 60 13:26 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1414อาจารย์กันยารัตน์ ดาษจันทึก7-210 (ห้องโคกศรีสุพรรณ)เครื่องปริ๊นไม่ดูดกระดาษ03 พ.ย. 2560 11:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ย. 60 12:36 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, สปริงโซลินอยด์ล้า แก้ไขให้เรียบร้อย สามารถใช้งานได้
1415นางสุรีรัตน์ ศรีพรหมมุนี7-320/1เปิดเครื่องไม่ได้03 พ.ย. 2560 10:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ย. 60 10:59 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, สายไฟจอหลวม
1416น.ส.พลอยไพลิน เพ็ญเพียรห้อง 1-314 ชั้น 3เครื่องคอมดับ เปิดไม่ติดค่ะ มีงานด่วนต้องรีบทำด้วยค่ะ01 พ.ย. 2560 14:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 60 09:50 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ups เสีย
1417นายแสวง บุญราศรีห้อง หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ อาคารบริหาร set printer 01 พ.ย. 2560 11:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 60 09:50 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1418น.ส.อาทิตยา คงยิ่งอาคาร 9อัพเดทวินโดว31 ต.ค. 2560 12:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 60 09:52 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1419น.ส.อลิศรา เค้นชัยภูมิอาคาร 9อัพเดทวินโดว31 ต.ค. 2560 12:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 60 09:51 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1420น.ส.นิจตยา ใยวังหน้า1-104 ชั้น 1 อาคารบริหารติดตั้งปริ้นเตอร์31 ต.ค. 2560 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ย. 60 13:07 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1421น.ส.จันทกานต์ ทาบุดาอาคาร9เปิดเครื่องไม่ได้30 ต.ค. 2560 15:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ต.ค. 60 16:28 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1422น.ส.ศศิวรรณ ประเสริฐสินอาคาร9ลงโปรแกรม windows 830 ต.ค. 2560 12:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 พ.ย. 60 09:53 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1423นายพงสธร บารจง1-105ลง windows 30 ต.ค. 2560 11:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ย. 60 13:08 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1424น.ส.ชวพร โพธิ์เมืองห้อง 2-101 ธุรการคณะสศคอมมีปัญหา เปิดไม่ติด มีฝุ่นจำนวนมากในเครื่อง (แจ้งซ่อมครั้งที่ 2)27 ต.ค. 2560 13:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ย. 60 13:08 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1425น.ส.พันธิรา ถนอมเมฆอาคาร 9ลงวินโดว์ใหม่ (window error)24 ต.ค. 2560 13:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ต.ค. 60 16:26 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1426น.ส.รัตนาภรณ์ กองคุ้มอ.9 เปลี่ยนแป้นพิมพ์และลงwindow24 ต.ค. 2560 13:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ต.ค. 60 16:26 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1427นางพรทิพย์ ศรีมงคล7-417/1โปรแกรมไรท์แผ่นซีดีใช้งานไม่ได้ ต้องการลงใหม่เพื่อใช้ในการเรียนการสอน20 ต.ค. 2560 14:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 61 09:49 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1428นายไอยลดา แก้วดีอาคาร 1 ชั้น 2 ห้องคลังExcel เปิดไม่ได้ (แจ้งซ่อมครั้งที่ 4)20 ต.ค. 2560 13:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ย. 60 15:45 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1429น.ส.วรวรรญษ์ ประกิ่งอาคาร 1 ชั้น 2 ห้องคลังExcel เปิดไม่ได้ (แจ้งซ่อมครั้งที่ 4)20 ต.ค. 2560 13:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ย. 60 15:45 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1430น.ส.วนิลา เห็นลมอาคาร 9หน้าจอเสีย18 ต.ค. 2560 14:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ต.ค. 60 14:42 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1431นายณฐาภพ จิลธานีออฟฟิศ งานอาคารสถานที่แจ้งซ่อมฮาร์ดดิสก์ ต้องการข้อมูลสำคัญในนั้นครับ เช่น ฐานข้อมูลค่าไฟฟ้า-ประปาของวิทยาเขตฯ ฐานข้อมูลวัสดุอุปกรณ์งานซ่อมบำรุงทั้งหมดของวิทยาเขตเป็นต้น (ได้นำฮาร์ดดิสก์ที่เสียไปให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแล้ว)18 ต.ค. 2560 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ต.ค. 60 13:59 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1432น.ส.ศิราธารา ฉัตรศิริวิชัยกูลอาคาร9ลงวินโดว์ใหม่ 8.117 ต.ค. 2560 17:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ต.ค. 60 21:43 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1433นางวนิดา พิลาชัยห้อง 1-109 อาคารบริหาร (หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ)เลข IP เครื่องถ่ายเอกสารเปลี่ยน ทางช่างบริษัท Ricoh มาดำเนินการล๊อคเลข IP ไว้ให้แล้ว แต่ช่างไม่สามารถติดตั้งได้ในระบบ Linux คะ16 ต.ค. 2560 14:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ต.ค. 60 21:46 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1434น.ส.ลักขณา ออมสินไพศาลอาคาร9 บริเวณโถงหน้าห้องนะพีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเปิดเครื่องไม่ติด12 ต.ค. 2560 13:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ต.ค. 60 09:33 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1435น.ส.นิจตยา ใยวังหน้า1-107 อาคารบริหารชั้น 1 หน่วยสารบรณติดตั้ง window11 ต.ค. 2560 11:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ต.ค. 60 13:58 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, นายสุรไกร เจือจันทึก,
1436น.ส.สุภารัตน์ พรหมเมืองห้องสมุดเปิดคอมไม่ติด คาดว่าพาวเวอร์ซัพพาย เสีย..10 ต.ค. 2560 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ต.ค. 60 11:04 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เปลี่ยนให้ใช้ชุดคอมพิวเตอร์สำรอง acer veriton m460 s/n 90309316
1437น.ส.ปิยรัตน์ ยาเคนอ.9อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนหน้าจอ09 ต.ค. 2560 16:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ต.ค. 60 12:09 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1438น.ส.จิตพิสุทธิ์ บุปผาพันธุ์7-310/1คอมพิวเตอร์มีไวรัส ทำให้ช้าและไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ต่างๆได้ ค้างตลอดค่ะ หรือไม่แน่ใจว่าเป็นที่การอัพเดทไมโครซอฟค่ะ 09 ต.ค. 2560 14:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 61 09:50 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1439น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง2-101 (ธุรการสศ)คอมมีปัญหา เปิดไม่ติด มีฝุ่นจำนวนมากในเครื่อง08 ต.ค. 2560 22:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ต.ค. 60 16:29 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1440นางอรัญญา พร้อมนฤฤทธิิ์3-314ลงโปรแกรมใหม่05 ต.ค. 2560 11:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 60 12:04 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1441น.ส.พลอยไพลิน เพ็ญเพียรห้อง 1-314 อาคารบริหารลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์05 ต.ค. 2560 10:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 60 10:47 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1442นายสุริยัน โคตรสาลีงานอาคารสถานที่และยานพาหนะคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด05 ต.ค. 2560 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ต.ค. 60 09:37 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1443นายแสวง บุญราศรีห้อง หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ อาคารบริหาร ไม่สามารถเข้าโปรแกรมการใช้งาน ลีนุคได้ ใช้เวลาในการ รันเครื่อง นาน มาก ตั้งแต่ 09.30 - 10.30 ยังไม่สามารถเข้าไปทำงานในเครื่องได้เลยครับ 03 ต.ค. 2560 10:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 60 18:09 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1444น.ส.นงนภัส เทศมากอาคาร9โทรศัพท์ลำโพงเสีย28 ก.ย. 2560 13:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ย. 60 10:04 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1445น.ส.วิชุตา รักมะณีอาคาร9 โถงห้องระพีลง office 26 ก.ย. 2560 16:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ก.ย. 60 17:45 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1446นายปณิธาน คราประยูร1-301ลง ไดร์เวอร์ เครื่องปริ้น25 ก.ย. 2560 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 61 08:59 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1447น.ส.ปิยรัตน์ ยาเคนอ.9อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งลงwindows22 ก.ย. 2560 15:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 61 08:59 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1448น.ส.ปิยรัตน์ ยาเคนอ.9อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์22 ก.ย. 2560 15:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ย. 60 14:53 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1449น.ส.จิตรลดา ฦๅชาห้องคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ หน้าจอสีดำ 22 ก.ย. 2560 14:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ต.ค. 60 13:59 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, นายสุรไกร เจือจันทึก,
1450น.ส.คะนึงนุช หลงทองอาคาร 9โน้ตบุ๊ก ช้า เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้21 ก.ย. 2560 13:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 60 14:20 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1451นายปณิธาน คราประยูร1-301จะขนย้าย PC มาให้ตรวจสอบ 21 ก.ย. 2560 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ต.ค. 60 09:52 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เมนบอร์ดเสีย ไม่สามารถใช้งาน HDD ผ่าน port SATA ได้
1452น.ส.จริยา วรรณชัยอาคาร9ติดตั้งโปรเเกรม20 ก.ย. 2560 14:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 60 13:17 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1453อาจารย์กันยารัตน์ ดาษจันทึก7-210 ห้องโคกศรีสุพรรณเครื่องปริ๊นส่วนกลางเชื่อมต่อกับคอมฯในห้องทำงานไม่ได้ ขึ้นว่า offline19 ก.ย. 2560 14:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ย. 60 12:37 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1454นางวนันยา มหาวงศ์วรรณ์ห้อง 7-219 อาคาร 7 ชั้น 2ลงโปรแกรม ระบบ ERP19 ก.ย. 2560 10:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ย. 60 13:11 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1455น.ส.ศิราณี จันทึกอาคาร 9ล้างเครื่อง ลงโปรแกรมใหม่ 18 ก.ย. 2560 11:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ย. 60 15:50 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1456น.ส.แคทรียา อ่อนจันทร์อาคาร9ลงโปรแกรม18 ก.ย. 2560 10:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 60 10:07 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1457นางวนิดา พิลาชัยห้อง 1-109 อาคารบริหาร (หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ)ใช้งานเครื่องพิมพ์ไม่ได้15 ก.ย. 2560 08:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ย. 60 15:49 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1458นางวนิดา พิลาชัยห้อง 1-109 อาคารบริหาร (หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ)คอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้ จำนวน 1 ตัว ยี่ห้อ acer 15 ก.ย. 2560 08:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ย. 60 15:49 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1459น.ส.พลอยไพลิน เพ็ญเพียร1-301วินโดวเสีย เปิดคอมไม่ติด13 ก.ย. 2560 14:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 60 16:19 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1460น.ส.อรทัย กองคำอาคาร 9ลงวินโดว13 ก.ย. 2560 12:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ย. 60 15:49 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1461น.ส.พรสวรรค์ ยิ่งเจริญสมบัติNotebook ส่วนตัวลงวินโดวใหม่09 ก.ย. 2560 10:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 60 12:05 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1462น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา6-203/1windows หมดอายุ คีย์บอร์ดเสีย กดไม่ได้08 ก.ย. 2560 16:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 60 11:44 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1463น.ส.พรทิพย์ ประทุมมา9-203/1 อาคาร9ติดไวรัส มาจากการลงโปรแกรม origin และลงโปรแกรม08 ก.ย. 2560 12:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ย. 60 15:48 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, keyboard เสีย ไม่สามารถทำงานได้
1464นายปรัชญา อุดมกันอาคาร9ลงวินโดว์ใหม่08 ก.ย. 2560 12:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 60 12:04 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1465อาจารย์ปาณิสรา ทัศนัยนาอาคาร 14 ชั้นสอง ห้องพักอาจารย์สาขาพละ (เล็ก)ปรินเตอร์ที่แจ้งว่ากระดาษติดดึงออกไม่ได้ ได้พยายามแก้ไขเองแล้วนะคะ ใช้ได้แล้ว ขอบคุณค่ะ08 ก.ย. 2560 11:24 น.ยกเลิกรายการ
09 ก.ย. 60 12:06 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1466น.ส.เสาวนีย์ นามห่ออาคาร 9 ชั้น 2เปิดเครื่องไม่ติด06 ก.ย. 2560 17:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 60 17:13 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1467น.ส.เสาวนีย์ นามห่ออาคาร 906 ก.ย. 2560 17:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.ค. 61 16:36 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1468อาจารย์ปาณิสรา ทัศนัยนาอาคาร 14 ชั้นสอง ห้องพักอาจารย์สาขาพละ (เล็ก) เครื่องพิมพ์ (Fuji xerox) กระดาษติดดึงไม่ออก06 ก.ย. 2560 17:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.ค. 61 16:36 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1469น.ส.พลอยไพลิน เพ็ญเพียรอาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1301ไม่สามารถปริ้นงานได้06 ก.ย. 2560 11:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ย. 60 11:56 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ลง windows ใหม่
1470น.ส.นิจตยา ใยวังหน้า1-107 อาคารบริหาร ชั้น 1ปร้ินงานไม่ได้ ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้06 ก.ย. 2560 09:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ย. 60 10:57 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1471น.ส.สิริยาภรณ์ สังขทิพย์อ.9ลง windows04 ก.ย. 2560 15:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ย. 60 15:29 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1472น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้อง 1-108 อาคารบริหาร (งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ต้องการสำรองข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าลงคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ หมายเหตุ: คอมเครื่องเก่าเปิดไม่ได้04 ก.ย. 2560 14:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ย. 60 11:57 น.
นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย,
1473อาจารย์พัณณ์ไพลิน เหมะธุลินอาคาร14 ชั้น2 ห้องพักอาจารย์จีนคอมพิวเตอร์น้ำรั่วลงมาใส่เปิดไม่ติดค่ะ01 ก.ย. 2560 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.ค. 61 16:34 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1474น.ส.ไขทอง ดาตาวงค์งานอาคารสถานที่ฯคอมพิวเตอร์เปิดเครื่องไม่ติด 01 ก.ย. 2560 11:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 60 17:10 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1475น.ส.รัชฎาภรณ์ แดนประโคมงานอาคารสถานที่ฯคอมพิวเตอร์เปิดเครื่องไม่ติด 01 ก.ย. 2560 11:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 60 17:10 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1476นางทิตยา สุภาวงค์ห้อง 3-116 อาคารบริหารปริ๊นเตอร์ไม่ทำงาน01 ก.ย. 2560 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 60 10:18 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เครื่องปริ้นสามารถใช้งานได้ปรกติ
1477นางวรารักษ์ การุณอาคารบริหาร 1-308 ลงโปรแกรมWindows ใหม่01 ก.ย. 2560 09:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ย. 60 13:12 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1478นายอภิชาติ กันยาทอง9-203Install Windows, MS Office etc.31 ส.ค. 2560 14:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ย. 60 13:50 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1479น.ส.ทิติยา ยางธิสารอาคาร 7 ขั้น 3 ห้องทำงานธุรการคณะศว.คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ จำนวน 2 เครื่อง และ ต้องการลงโปรแกรมการใช้งานใหม่ จำนวน 1 เครื่อง รวมแจ้งซ่อมครั้งนี้จำนวน 3 เครื่องค่ะ31 ส.ค. 2560 13:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ย. 60 13:11 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, นายสุรไกร เจือจันทึก,
1480นางวนิดา พิลาชัยห้อง 1-109 อาคารบริหาร (หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ)คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ค่ะ31 ส.ค. 2560 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 60 11:22 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, chipset คอลโทรลเลอร์ เมนบอร์ดเสีย มองไม่เห็น HDD ไม่สามารถซ่อมได้
1481นางจาริตา หินเธาว์7-209 ห้องวาริชภูมิคอมพิวเตอร์เปิดได้ แต่เครื่องไม่บูทโปรแกรม รอเจ้าหน้าที่ไม่ติดต่อกลับ ไม่ทราบว่าจะต้องรอหรือดำเนินการเมื่อไร เคยให้อาจารย์อรอุมา อาจารย์ศิรินนาแจ้งแต่ไม่เห็นมีการแจ้งกลับ30 ส.ค. 2560 15:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 61 09:52 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1482อาจารย์ปณิธี การสมดี7-317/2software chrome ที่คอมพิวเตอร์ห้องทำงานมีปัญหาค่ะ โหลดเวปไม่ขึ้นค่ะ 30 ส.ค. 2560 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ย. 60 13:56 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ลงโปรแกรมใหม่
1483อาจารย์บุศราวรรณ ไชยะ7-417/4ต้องการ format เครื่องใหม่ค่ะ เนื่องจากว่าคาดว่าเครื่องคอมฯจะมีไวรัส30 ส.ค. 2560 11:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ย. 60 11:32 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ลงโปรแกรมใหม่เรียบร้อยแล้ว
1484น.ส.นิจตยา ใยวังหน้า1-107 อาคารบริหาร ชั้น 1คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้30 ส.ค. 2560 11:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 60 09:44 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, อแดปเตอร์เสีย
1485นางจาริตา หินเธาว์7-209 ห้องวาริชภูมิคอมพิวเตอร์เปิดติด แต่หน้าจอขึ้น error30 ส.ค. 2560 10:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 61 09:58 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1486นางวรารักษ์ การุณอาคารบริหาร 1-308 ไม่สามารถปริ้นงานได้30 ส.ค. 2560 10:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 60 09:48 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เครื่องปริ้นเตอร์ไม่มีสายแลนสำหรับใช้งานในโหมด printserver
1487น.ส.จามจุรี พิมพ์จันทร์ห้อง 16-110 อาคารสถานพยาบาลต้องการล้างเครื่องลงโปรแกรมใหม่ เนื่องจากพบว่ามีไวรัสจากเมืองจีน รบกวนการทำงาน ทำให้การเข้าทำงานในโปรเกรมต่างๆ มีปัญหา บางครั้ง เครื่องมีอาการใช้งานแล้วขึ้นจอสีฟ้า ระหว่างทำงาน 29 ส.ค. 2560 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ส.ค. 60 13:52 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1488นายณรงค์ธร ดวงชัยอาคารเรียนรวม ห้อง 2-101รบกวน ลงระบบ ERP ให้ด้วยครับ ห้อง 2-101 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 28 ส.ค. 2560 16:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ย. 60 13:12 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1489น.ส.เพ็ญพิชชากร ขำนาคอาคาร9เล่นเน็ตไม่ได้28 ส.ค. 2560 14:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ส.ค. 60 14:59 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1490นายภาวิน ยงกิจเจริญลาภ9-203/2ลงโปรแกรมคอมใหม่28 ส.ค. 2560 14:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ย. 60 12:00 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1491น.ส.อรพรรณ อินทรักษาห้อง 6-101 อาคาร 6คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนวิชา Instrument laboratory เสีย ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ต้องเรียนในภาคเรียนนี้ พัดลมในเครื่องเป่าดังมาก และหน้าจอไม่ติด25 ส.ค. 2560 11:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ย. 60 13:20 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1492น.ส.นิจตยา ใยวังหน้า1-107 ห้องธุรการ อาคารบริหารเครื่องปริ้นเตอร์ ปริ้นงานที่ค้างออกมา ยกเลิกแล้วก็ยังปริ้นงานออกมาอีก22 ส.ค. 2560 17:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 60 16:38 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, รีเซตตัวนับกระดาษ
1493นายสุรศักดิ์ แสงทองอาคาร9ลง window ใหม่22 ส.ค. 2560 11:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ส.ค. 60 16:20 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1494น.ส.ชื่นจิต แก้วกัญญา7-417/6ไม่สามารถเข้าทำงานในระบบคอมพิวเตอร์ได้21 ส.ค. 2560 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ส.ค. 60 15:00 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, reset password
1495อาจารย์กันยารัตน์ สุขะวัธนกุลอาคาร9ต้องการลงโปรแกรมOffice2013 สำหรับโนตบุ้ค 21 ส.ค. 2560 10:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 60 13:07 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 2013
1496นายอภิเดช จิตตนูนท์อาคาร9เปิดไม่ติด21 ส.ค. 2560 10:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ส.ค. 60 11:01 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, keyboard เสียและคาปาซิเตอร์ช๊อตทำให้เปิดเครื่องไม่ติด
1497น.ส.ชวพร โพธิ์เมืองห้อง 2-101 ธุรการคณะสาธารณสุขศาสตร์คอมพิวเตอร์ชำรุด (เครื่องที่มีระบบ ERP)18 ส.ค. 2560 16:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ย. 60 15:31 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ERP
1498นายยุทธพล บุญกอบงานอาคารสถานที่และยานพาหนะเครื่องปริ้นสีใช้งานไม่ได้18 ส.ค. 2560 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 60 13:56 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, หมึกหมดรอเติม
1499น.ส.กัลยาณี บุญยะปูชิตอาคาร 1 ชั้น 2 ห้องงานคลังลง window ใหม่ เนื่องจากติดไวรัส 2 เครื่อง16 ส.ค. 2560 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ย. 60 13:31 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1500น.ส.กัลยาณี บุญยะปูชิตอาคาร 1 ชั้น 2 ห้องงานคลังซ่อม CPU จำนวน 2 เครื่อง เครื่องที่ 1 อาการเปิดเครื่องหน้าจอขึ้นสีฟ้า เครื่องที่ 2 ไม่สามารถเข้าระบบอินเตอร์เน็ตได้ ระบบตอบโต้ขึ้นมาว่าให้อัพเดท เวลา ในเครื่อง และไม่สามารถอัพเดทได้16 ส.ค. 2560 10:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ย. 60 15:52 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1501น.ส.พลอยไพลิน เพ็ญเพียร1301 อาคารบริหารปริ้นไฟล์ pdf และ excel ไม่ได้16 ส.ค. 2560 08:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 60 17:15 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1502นายเตชทัช คลายโศกก์7-317/5เครื่องปรินท์เตอร์เสีย เวลาปรินทร์กระดาษติด เหมือนลูกยางเสื่อมสภาพ16 ส.ค. 2560 08:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ส.ค. 60 15:02 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, เครื่องปริ้นเสือมสภาพ
1503น.ส.สุรีย์ จอแมอาคาร9คอมดับ15 ส.ค. 2560 15:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 60 15:38 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, คาปาซิเตอร์ที่เมนบอร์ดรั่วลงกราวด์ทำให้เปิดเครื่องไม่ติด
1504นายพีระยุทธ ขันวิเศษอาคาร 9โน๊ตบุ๊คไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้15 ส.ค. 2560 14:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ส.ค. 60 15:38 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, แจ๊คชาร์จไฟเมนบอร์ดเครื่องโน๊ตบุ๊คแตกชำรุด
1505น.ส.ลักขณา ออมสินไพศาลอาคาร 9ลง windows ใหม่15 ส.ค. 2560 14:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ส.ค. 60 12:20 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, แก้ไขเรียบร้อย แต่เครื่องมีอาการปุ่มคีย์บอร์ดค้าง ในบางครั้ง
1506น.ส.กชกร พิชัยภูษิตอาคาร 9เปิดงานไม่ได้11 ส.ค. 2560 12:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 60 14:49 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, Adapter ชาร์จไฟเสีย
1507อาจารย์อรอุมา แตปรเมศามัยห้องวาริชภูมิ อาคาร7 ชั้น2คอมพิวเตอร์ desktop มีไวรัส ช้ามากๆ ขึ้น ccleaner ตลอด11 ส.ค. 2560 02:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 61 09:53 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1508นายณฐาภพ จิลธานีออฟฟิศงานอาคารสถานที่เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ บูทไม่ขึ้น โต๊ะ นส.รัชฎาภร แดนประโคม 10 ส.ค. 2560 10:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ย. 60 15:46 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1509น.ส.วรวรรญษ์ ประกิ่งอาคาร 1 ชั้น 2 ห้องคลังระบบ Excel มีปัญหา (แจ้งครั้งที่ 2)08 ส.ค. 2560 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ย. 60 15:53 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1510นายไอยลดา แก้วดีอาคาร 1 ชั้น 2 ห้องคลังระบบ Excel มีปัญหา (แจ้งครั้งที่ 2)08 ส.ค. 2560 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ย. 60 15:53 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1511อาจารย์ศิรินนา คำทะเนตรห้องวาริชภูมิเครื่องเปิดไม่ได้อาจจะต้องลงโปรแกรมใหม่08 ส.ค. 2560 11:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 61 09:55 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1512นางฤทัยทิพย์ สุระเสียง7-414PC ไม่สามารถเปิดเข้าใช้งานได้ ขึ้นหน้าจอสีน้ำเงินค่ะ08 ส.ค. 2560 11:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 61 09:55 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1513น.ส.ศิริลักษณ์ เพชรทูลอาคาร9การทำงานของเครื่องช้า08 ส.ค. 2560 11:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ส.ค. 60 16:45 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, keyboard เสีย ทำให้ระบบของเครื่องรวน
1514อาจารย์พิมพ์อมร นิยมค้าอาคาร 7 ชั้น 3 ห้องภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ (โรงแรม)1.คอมฯใหม่ วินโด8 เครื่อง เลโนโว่ค่ะ พอเปิดใช้แล้วเครื่องค้างหลายชั่วโมง บางทีก็ต้องรอหลายนาทีกว่าจะโลหดเข้าหน้า เดสท็อป พอเปิดไฟล์ต่างๆก็จะค้างบ่อยค่ะ ต้องถอดปลั๊กออกถึงจะสามารถปิดเครื่องได้ ทำให้อาจารย์ไม่สามารถใช้คอมฯในการเตรียมสอนได้ค่ะ 2. สาย แลนด์เสียบแล้วไม่ขึ้น ไวไฟช้าและหลุดบ่อยค่ะ ไม่แน่ใจว่าต่อถูกไหม (น้องเจ้าหน้าที่คณะมาติดตั้งให้ค่ะ) ขอบคุณมากค่ะ08 ส.ค. 2560 10:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 61 09:54 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1515นางจุฑารัตน์ งิ้วพรหมห้องคลัง อาคารบริหารตรวจเช็คปริ้นเตอร์ ไม่สามารถพิมพ์ได้07 ส.ค. 2560 12:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ส.ค. 60 12:19 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เครื่องปริ้นเตอร์สามารถทำงานได้ปรกติ สาเหตุใช้สาย usb ที่มีความยาวมากเกินไป
1516นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง6-23-1คีย์บอร์ดเสีย 07 ส.ค. 2560 11:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ย. 60 13:13 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, เปลียนใหม่
1517น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน7-421เครื่องคอมพิวเตอร์ต่อพ่วงกล้องจุลทรรศน์ ต้องเปลี่ยน เพาเวอร์ซัพพายน์ (ช่างเทคนิคตรวจสอบแล้ว) และตรวจเช็ค เมนบอร์ด ว่าอยู่ในสภาพปกติหรือไม่ เนื่องจากคอมพิวเตอร์ดับเองทุกครั้งที่เปิดใช้งาน04 ส.ค. 2560 17:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ย. 60 13:14 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1518อาจารย์กันยารัตน์ ดาษจันทึกห้องโคกศรีสุพรรณ 7-210 (ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการบัญชี)ลงวินโดวคอมพิวเตอร์ใหม่ 2 เครื่อง ติดตั้งเครื่องปริ๊น04 ส.ค. 2560 12:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ส.ค. 60 15:04 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ลงวินโดว์ใหม่ จำนวน 1 เครื่อง และติดตั้งเครื่องพิมพ์ 2 เครื่อง
1519นายพีรพจน์ ปิ่นทองดี7-317/7คอมเสีย เปิดแล้วค้าง ใช้งานไม่ได้ ครับ รบกวนซ่อมด้วยครับ02 ส.ค. 2560 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ย. 60 15:51 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1520นายสุริยัน โคตรสาลีหน่วยกายภาพ งานอาคารสถานที่จอคอมพิวเตอร์เสีย02 ส.ค. 2560 08:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ย. 60 13:14 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, เปลี่ยนจอ
1521น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน7-421คอมดับเองบ่อยๆ ช่างได้ตรวจสอบแล้ว คาดว่าต้องเปลี่ยน power supply และตรวจสอบ mainboard ว่ายังใช้งานได้ปกติหรือไม่27 ก.ค. 2560 16:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ย. 60 13:15 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, เปลี่ยน PWS
1522นางขวัญชนก หาญมนตรีห้อง 7-319 ห้องธุรการคณะศว.ขอลงโปรแกรม ระบบ ERP เนื่องจากลงระบบใหม่24 ก.ค. 2560 11:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ส.ค. 60 13:32 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1523น.ส.กฤติยา พรหมสาขา ณ สกลนคร7-420 โปรแกรมระบบ ERP มีปัญาหา21 ก.ค. 2560 16:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ย. 60 13:16 น.
นายธราธิป สีนาทอง, นายสุรไกร เจือจันทึก,
1524นายเตชทัช คลายโศกก์7-317/5เครื่องปรินเตอร์เวลาปรินท์กระดาษติด อาจจะเป็นปัญหาที่ลูกยาง19 ก.ค. 2560 12:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ส.ค. 60 15:02 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1525น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์หน่วยสิทธิประโยชน์ ชั้น 1 อาคารบริหาร เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ได้13 ก.ค. 2560 11:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ย. 60 15:52 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1526น.ส.วรวรรญษ์ ประกิ่งอาคาร 1 ชั้น 2 ห้องคลังเครื่องเสีย เข้าใช้งานไม่ได้(น่าจะต้องลงโปรแกรมใหม่) , อยากลงโปรแกรม PDF12 ก.ค. 2560 10:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ย. 60 15:51 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1527นายไอยลดา แก้วดีอาคาร 1 ชั้น 2 ห้องคลังเครื่องเสีย เข้าใช้งานไม่ได้(น่าจะต้องลงโปรแกรมใหม่) , อยากลงโปรแกรม PDF12 ก.ค. 2560 10:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ย. 60 15:51 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1528น.ส.ทิพวัลย์ พันธ์จันทึกห้องธุรการ ศว.ลงโปรแกรมใหม่แล้ว ทำให้เครื่องทำงานช้ามากๆๆ11 ก.ค. 2560 15:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ส.ค. 60 13:27 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1529น.ส.ทิติยา ยางธิสารห้องธุรการคณะศว.ปริ้นเตอร์ใช้งานไม่ได้, ลงโปรแกรมป้องกันไวรัส11 ก.ค. 2560 11:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ส.ค. 60 13:26 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1530นายไอยลดา แก้วดีอาคารบริหาร ห้องคลัง ชั้น 2เปิดระบบ excle ไม่ได้11 ก.ค. 2560 08:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ย. 60 15:50 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1531น.ส.วรวรรญษ์ ประกิ่งอาคารบริหาร ห้องคลัง ชั้น 2เปิดระบบ excle ไม่ได้11 ก.ค. 2560 08:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ย. 60 15:50 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1532น.ส.สิริวิมล วรรณทิพย์9-204 งานทะเบียนและประมวผลลงโปรแกรมเครื่องพิมพ์ KU606 ก.ค. 2560 18:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ค. 60 11:22 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ติดตั้งDriver
1533น.ส.จันทร์สุดา เดชแสงจันทร์7-319ลงโปรแกรมใหม่06 ก.ค. 2560 15:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ค. 60 11:26 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ติดตั้งโปรแกรมใหม่
1534นางขวัญชนก หาญมนตรีห้องธุรการคณะ ศว.ลงโปรแกรมใหม่06 ก.ค. 2560 14:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ค. 60 11:25 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ติดตั้งโปรแกรมใหม่
1535น.ส.ทิพวัลย์ พันธ์จันทึกห้องธุรการคณะ ศว.ลงโปรแกรมใหม่ 06 ก.ค. 2560 14:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ค. 60 11:24 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ติดตั้งโปรแกรมใหม่
1536อาจารย์ศิริญญา โปร่งจิตร์อาคาร9ลง window ใหม่06 ก.ค. 2560 10:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ค. 60 17:51 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1537อาจารย์เบญจวรรณ ศุภภัทรพรอาคาร 9ลงโปรแกรมคอมใหม่06 ก.ค. 2560 10:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ค. 60 11:24 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ติดตั้งโปรแกรมใหม่
1538อาจารย์ศิรินนา คำทะเนตรห้องวาริชภูมิ อาคาร 7 ชั้น 2ลง Window +โปรแกรมพื้นฐานใหม่+ Anti virus เนื่องจากไวรัสเยอะ05 ก.ค. 2560 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 60 16:32 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ติดตั้งโปรแกรมใหม่
1539น.ส.ทิติยา ยางธิสารห้องธุรการคณะศว.กู้คืนข้อมูลในไดร์ D และตรวจเช็คระบบปริ้นเตอร์05 ก.ค. 2560 11:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ค. 60 12:38 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ติดตั้งโปรแกรมกูข้อมูลและทำการแสกนข้อมูล
1540น.ส.นิจตยา ใยวังหน้า1-107 อาคารบริหาร ชั้น 1คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้05 ก.ค. 2560 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ย. 60 15:32 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1541น.ส.ทิติยา ยางธิสารห้องธุรการคณะศว.เครื่องปริ้นสั่งปริ้นไม่ได้03 ก.ค. 2560 16:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 60 16:37 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, แชร์ไม่ได้เนื่องจากเครื่องติดตั้ง windows 7 ซึงได้ทำการปิดระบบ LAN แนะนำให้สั่งปริ้นที่เครื่องถ่ายเอกสารส่วนกลาง หรือทำการติดตั้ง printserver(ซื้อเพิ่ม)
1542น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์อาคาร 7 ห้อง 7-319ขอความอนุเคราะห์ลง Anti Virus ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 29 มิ.ย. 2560 15:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ก.ค. 60 11:27 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, เครื่องติดไวรัสให้เจ้าหน้าที่สำรองข้อมูลเพื่อทำการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่
1543อาจารย์ลัดดาพร กุลแก้วภาควิชาการจัดการธุรกิจ ห้องวาริชภูมิ อาคาร 7ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งวินโดว์ใหม่ โปรแกรมแอนตี้ไวรัส โปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิศ และโปรแกรมพื้นฐาน เช่น adobe acrobat เป็นต้น ทั้งนี้ขอติดตั้งรหัสผ่านหน้าจอสำหรับผู้ใช้งานให้ด้วยค่ะ29 มิ.ย. 2560 14:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 60 16:42 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ติดตั้งโปรแกรมใหม่
1544น.ส.สุภารัตน์ พรหมเมืองอ.9 ชั้น 1แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์27 มิ.ย. 2560 16:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มิ.ย. 60 13:14 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เปลี่ยนเมนบอร์ดใหม่พร้อมติดตั้งโปรแกรมใช้งาน
1545นายยุทธพล บุญกอบงานอาคารสถานที่และยานพาหนะสั่งปริ้นไม่ได้23 มิ.ย. 2560 09:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 60 13:51 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ตรวจเช็คเบื้องต้นเรียบร้อยหมึกหมด รอเติมหมึก
1546นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์งานอาคารสถานที่คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด20 มิ.ย. 2560 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มิ.ย. 60 17:16 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ถ่านไบออสไฟหมด เปลี่ยนถ่านใหม่ สามารถใช้งานได้
1547นายชวนชม ยุติธรรมงานอาคารสถานที่คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด20 มิ.ย. 2560 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มิ.ย. 60 17:16 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ถ่านไบออสไฟหมด เปลี่ยนถ่านใหม่ สามารถใช้งานได้
1548นางปาริชาติ กิ่งโก้ห้อง 2-201 (ห้องคลัง) ชั้น 2 อาคารบริหารหลังจากเจ้าหน้าที่ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แล้ว ใช้งานไม่ได้ จอค้าง ขอให้มาลงโปรแกรมฯให้ใหม่ค่ะ20 มิ.ย. 2560 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มิ.ย. 60 09:38 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ติดตั้งโปรแกรมใหม่
1549นายยุทธพล บุญกอบงานอาคารสถานที่และยานพาหนะคอมพิวเตอร์ไฟไม่เข้า ใช้ไม่ได้ งานยานพาหนะ ด่วน19 มิ.ย. 2560 13:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 มิ.ย. 60 17:15 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, เจ้าของเครื่องนำสายชาร์จโทรศัพท์ที่มีสภาพชำรุด ช๊อตที่ขั้วปลั๊กมาใช้ ทำให้ระบบไฟลงกราวด์ จนทำให้เครื่องเปิดไม่ติด
1550น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาอาคาร 7ล้างเครื่อง และลง ERP16 มิ.ย. 2560 17:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 มิ.ย. 60 09:58 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ติดตั้งระบบใหม่พร้อมโปรแกรมERP
1551น.ส.พลอยไพลิน เพ็ญเพียร1-301 อาคารบริหารติดตั้งปริ้นเตอร์14 มิ.ย. 2560 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 มิ.ย. 60 14:36 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ตั้งค่าเครื่องปริ้นเตอร์ให้ทำงานในโหมด print server device ip 158.108.105.30
1552นายทรงวุฒิ แพนบุตร8/1-103คอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียนเปิดไม่ได้14 มิ.ย. 2560 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 60 16:44 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยรอเจ้าหน้าที่นำกลับไปติดตั้ง
1553นางปาริชาติ กิ่งโก้ห้อง 2-201 ชั้น 2 อาคารบริหาร ไม่สามารถใช้งานในระบบ ERP ได้ และต้องการลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่12 มิ.ย. 2560 11:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 60 13:19 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ตรวจเช็คเบื้องต้นคอมพิวเตอร์ติดไวรัส ต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ รอเจ้าหน้าที่สำรองข้อมูล ติดตั้งระบบปฏิบัติงานใหม่
1554นายกฤตพงศ์ วัชระนุกุลห้องโคกศรีสุพรรณ ขั้น 2 อาคาร 7ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานใหม่ และคีย์บอร์ดไม่สามารถใช้งานได้11 มิ.ย. 2560 22:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 60 16:40 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ติดตั้งโปรแกรมใหม่
1555นางรัตนา เหมสุรินธร์งานอาคารเปิดไม่ติด09 มิ.ย. 2560 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 60 13:48 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, เมนบอร์ดเสียไม่สามารถซ่อมได้
1556นางวิวัฒน์ คำเครืองานอาคารเปิดไม่ติด09 มิ.ย. 2560 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 60 13:48 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, เมนบอร์ดเสียไม่สามารถซ่อมได้
1557นางสุรีรัตน์ ศรีพรหมมุนีห้องธุรการคณะ ศว.ไม่สามารถสั่งปริ๊นงานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้08 มิ.ย. 2560 10:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มิ.ย. 60 12:38 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1558น.ส.หัทญา ยุตรินทร์9-206/1 (ห้องผอ.กอง2)เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้08 มิ.ย. 2560 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 มิ.ย. 60 10:06 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ติดตั้งเครื่องพิมพ์ Brother HL2250DN และ RICOH MP2501 พร้อมทดสอบการใช้งาน
1559น.ส.มยุรัตน์ ถิตย์ประเดิมงานคลังและพัสดุ ชั้น 2 อ.บริหารตรวจสอบคอมพวเตอร์เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลช้าผิดปกติ ทำให้การทำงานล่าช้าลง และขอให้ช่วยอัพเดทโปรแกรม antivirus ให้ด้วยค่ะ06 มิ.ย. 2560 15:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 60 08:48 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ถอน antivirus แล้วติดตั้ง antivirus KU
1560น.ส.สิริวิมล วรรณทิพย์อ.9ติดตั้วเครื่องปริ้น06 มิ.ย. 2560 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 มิ.ย. 60 10:16 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1561นายฤกษ์ชัย แย้มวงษ์อาคาร 14 ห้องฟิตเนสโดนไวรัสลงโปรแกรมใหม่06 มิ.ย. 2560 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มิ.ย. 60 12:43 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ติดตั้งโปรแกรมใหม่
1562นางผ่องพรรณ มีพรหมห้องกองบริการกลางลงวินโดว์ใหม่คะ05 มิ.ย. 2560 16:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 มิ.ย. 60 15:00 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ไม่สามารถติดตั้ง windows 8.1 ได้เนื่องจาก คุณสมบัติของอุปกรณ์ไม่รองรับระบบปฏิบัติการใหม่
1563นางสรินทิพย์ สกุลวิชญธาดาอาคาร 50 พรรษาติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์05 มิ.ย. 2560 14:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มิ.ย. 60 15:01 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ติดตั้งแอนติไวรัสและ Adobe AcrobatDC
1564น.ส.ชื่นจิต แก้วกัญญา7-417/6จอฟ้า บูทไม่ขึ้น02 มิ.ย. 2560 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 มิ.ย. 60 08:44 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ติดตั้งระบบใหม่
1565น.ส.พลอยไพลิน เพ็ญเพียร1-301 อาคารบริหารเปิดคอมไม่ติด31 พ.ค. 2560 13:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 60 15:35 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, รีเซ็ตเมนบอร์ด รอดูผลต่อไปถ้าไม่หายต้องได้ติดตั้งระบบใหม่
1566นายอรรถพล วงศ์กาฬสินธุ์16-209 ชั้น 2 อาคารสถานพยาบาลแชร์ปลิ้นเตอร์ไม่ได้31 พ.ค. 2560 11:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 60 15:34 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ติดตั้งโปรแกรมใหม่
1567อาจารย์เบญจวรรณ ศุภภัทรพร7-210 อาคาร 7ขอให้ช่วยอัพเดทตัวสแกนไวรัสในเครื่องคอมฯ PC ค่ะ เนื่องจากตอนนี้บางไฟล์เปิดไม่ได้เลยค่ะ คาดว่าคอมฯ น่าจะติดไวรัสค่ะ แต่ไม่กล้าดาวโหลดโปรดแกรมเองกลัวว่าจะทำให้แย่กว่าเดิมค่ะ29 พ.ค. 2560 18:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 มิ.ย. 60 16:47 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ติดตั้งแอนติไวรัสและ Acrobat DC
1568นายสวโรจน์ บ่อทอง16-209ลงวินโดว์ คอมพิวเตอร์เครื่อง สวโรจน์และอรรถพล29 พ.ค. 2560 09:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 60 12:22 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ติดตั้งโปรแกรมใหม่ จำนวน 3 เครื่อง
1569น.ส.สุรีรัตน์ ป้องคำสิงห์งานทะเบียนและประมวลผลลงวินโดวส์เครื่องของสุรีรัตน์ ป้องคำสิงห์29 พ.ค. 2560 08:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 พ.ค. 60 10:13 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ติดตั้งวินโดว 8.1 เรียบร้อย
1570น.ส.ขนิษฐา กิจปัญจทรัพย์คณะ ศว.ลงโปรแกรมใหม่26 พ.ค. 2560 11:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 60 12:46 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1571นางวนิดา พิลาชัยห้องหน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการเครื่องพิมพ์สี hp deskjet ink advantage 461523 พ.ค. 2560 08:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 60 12:44 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ล้างหัวพิมพ์ เนื่องจากหัวพิมพ์ตัน
1572นายพงษ์พัฒน์ ภะวะ2-101เปิดเครื่อง NoteBook ASUS เครื่องสีเงิน ไม่ติด (ชอฟปิ้ง)22 พ.ค. 2560 16:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ย. 60 09:23 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1573น.ส.ปิยะมาศ พรพาอภิรมย์อาคาร 9เครื่องโน๊ตบุ๊คตก อาการเปิดไม่ติด17 พ.ค. 2560 11:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ค. 60 12:17 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, สวิทช์แม่เหล็กค้าง ทำให้เปิดเครื่องไม่ติด แก้ไขเสร็จแล้ว รอเจ้าของเครื่องมารับกลับ
1574น.ส.จารุณี ฤทธิดีห้องสมุดจอคอมพิวเตอร์หมายเลข 16 เสีย15 พ.ค. 2560 10:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ค. 60 15:19 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, เปลี่ยนจอใหม่ทดแทน นำจอกลับมาตรวจสอบ
1575น.ส.นิจตยา ใยวังหน้า1-107 อาคารบริหาร ห้องหน่วยสารบรรณเข้า window ไม่ได้15 พ.ค. 2560 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 พ.ค. 60 12:51 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ไฟล์ explorer.exe หาย
1576นายปัญญา ไพจันทร์ห้อง 1-109 ชั้น 1 อาคารบริหารลง Anti Virus11 พ.ค. 2560 15:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 พ.ค. 60 17:14 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1577น.ส.ธิราภรณ์ มะรังสีอ.9ลงวินโดใหม่ ซ่อมหน้าจอ11 พ.ค. 2560 15:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 พ.ค. 60 16:32 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, โน๊ตบุ๊คมีปัญหาการแสดงผลสีเพี้ยน(เครื่องหล่นกระแทกพื้นมา)และคีย์บอร์ดปุ่มฟังก์ชั่นเสียไม่สามารถใช้ควบคุมปุ่มพิเศษอื่นๆได้ รอเจ้าของเครื่องเข้ามาติดต่อรับกลับ
1578น.ส.ทิติยา ยางธิสารห้องธุรการคณะศว. อาคาร 7 ลงโปรแกรมใหม่09 พ.ค. 2560 16:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 60 16:39 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ติดตั้งแอนติไวรัสและโปรแกรมแก้ใขเอกสารPDF
1579น.ส.วิชชุดา ใจเสรีอาคารบริหาร 1 ห้อง 1-408ลงโปรแกรมในโน๊ตบุ๊คใหม่ จำนวน 1 เครื่อง 09 พ.ค. 2560 15:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 60 13:42 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ติดตั้งโปรแกรมใหม่
1580นายยุทธพล บุญกอบงานอาคารสถานที่และยานพาหนะเครื่องสแกนลายนิ้วมือเวลาไม่ตรงเร็วกว่าปรกติ09 พ.ค. 2560 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 พ.ค. 60 09:24 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
1581นายยุทธพล บุญกอบงานอาคารสถานที่และยานพาหนะเครื่องลงเวลาแบบสแกนนิ้วมือ ชำรุด05 พ.ค. 2560 15:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 พ.ค. 60 14:57 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม,
1582นางกันยารัตน์ สุขะวัธนกุล7-310/1 ห้องสาขาการตลาดคอมขึ้นจอสีฟ้า Recovery Error code: 0xc000000e ไม่สามารถเข้าหน้าจอ desktopได้ เมื่อRestart ก็จะกลับมาหน้าจอสีฟ้า04 พ.ค. 2560 11:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 มิ.ย. 60 16:46 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ติดตั้งโปรแกรมใหม่
1583น.ส.กนกอร แก้วประภาอาคาร 7โน๊ตบุ๊คติดไวรัส ไม่สามารถทำงานได้ค่ะ03 พ.ค. 2560 14:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ค. 60 15:02 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1584นายยุทธพล บุญกอบงานอาคารสถานที่ ฯงานกายภาพคอมใช้งานไม่ได้ การ์ดไม่มีเปิดใช้งานไม่ได้ เครื่องแก้ว01 พ.ค. 2560 16:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 60 10:17 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ติดตั้งการ์ดจอพร้องลงไดร์เวอร์และตรวจสอบการทำงาน
1585นางอรชุฎา แพนบุตร9-206เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีเสียง เสียงไม่ออก01 พ.ค. 2560 12:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 60 12:39 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ตรวจสอบเบื้องต้น ไดรเวอร์ครบ ต้องทำการติดตั้งระบบใหม่ แต่ผู้ขอใช้บริการยังไม่พร้อม รอแจ้งใหมคับ
1586น.ส.กรกนก หาญมนตรีหอพักหญิงตาลฟ้า (อ.18)คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ เปิดไม่ติด และwindows เก่ามากจนไม่สามารถได้งานได้29 เม.ย. 2560 15:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 60 14:23 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1587น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 หน้าฟอร์นโรงแรมอุทยานบ้านเชียงเครือคอมพิวเตอร์อัพเดทโปรแกรม Anti virus แล้วเครื่องค้าง27 เม.ย. 2560 14:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 60 15:30 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, เพิ่ม RAM จาก 1G เป็น 3G
1588นายยุทธพล บุญกอบงานอาคารสถานที่ งานกายภาพเครื่องที่ี่มาทำเปิดไม่ได้แล้วครับเครื่องดับไปเลย น่าจะเกี่ยวกับฮาร์ดิส26 เม.ย. 2560 15:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 60 15:31 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ทำการเปลี่ยนฮาร์ดิส ย้ายข้อมูล
1589นางวนิดา พิลาชัยสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. อาคาร 17เครื่องพิมพ์ไม่ดึงกระดาษเมื่อสั่งพิมพ์24 เม.ย. 2560 16:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 60 15:45 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ทำความสะอาดตัวดึงกระดาษ
1590นางวนิดา พิลาชัยห้อง 1-109 อาคารบริหาร (หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ)คอมพิวเตอร์ acer ชำรุด เปิดเครื่องไม่ได้24 เม.ย. 2560 16:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 60 15:44 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก,
1591นายชาติสยาม ผลวิลัยอาคาร 8/2เครื่องเปิดไม่ติด24 เม.ย. 2560 11:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 เม.ย. 60 13:23 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ลงโปรแกรมใหม่
1592นายทรงวุฒิ แพนบุตร8/1-103เสียงคอมพิวเตอร์ ไม่ออก21 เม.ย. 2560 11:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 60 10:16 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ติดตั้งระบบใหม่แต่เสียงไม่ออก ไม่เจอฮาร์แวร์ เมนบอร์ดเสื่อมสภาพ หาคอมพิวเตอร์ทดแทน
1593น.ส.กัลยาณี บุญยะปูชิตอาคารบริหาร ห้องคลัง ชั้น 2ซ่อมคอมพิวเตอร์ เปิดหน้าจอไม่ติด (ติดไวรัส) จำนวน 1 เครื่อง19 เม.ย. 2560 13:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 พ.ค. 60 15:01 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ติดตั้งโปรแกรมใหม่
1594น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 เครื่องปริ้นเตอร์ฝั่งฟรอนท์เคาน์เตอร์ชำรุด(กระดาษติดเอาออกไม่ได้)19 เม.ย. 2560 11:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 เม.ย. 60 15:27 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, แกนปริ้นชำรุด ไม่สามารถซ่อมได้ ติดตั้งแอนติไวรัสใหม่
1595น.ส.วิชชุดา ใจเสรีอาคารบริหาร 1 ห้อง 1-408 โครงการ MBAคอมพิวเตอร์ทำงานช้า และลงโปรแกรม Anti virus 19 เม.ย. 2560 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 60 12:35 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ติดตั้งโปรแกรมใหม่
1596อาจารย์ปณิธี การสมดีห้อง 7-317/2ปริ้นเตอร์ไม่อ่านตลับหมึกค่ะ ปริ้นไม่ได้เลยค่ะ18 เม.ย. 2560 14:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ค. 60 14:27 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, เปลี่ยนตลับหมึกใหม่
1597นายยุทธพล บุญกอบงานอาคารสถานที่และยานพาหนะเปิดติดๆดับๆ18 เม.ย. 2560 13:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 เม.ย. 60 15:28 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ติดตังโปรแกรมใหม่
1598นายกันตภณ อัคพินอาคาร9คอมพิวเตอร์เสีย18 เม.ย. 2560 12:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 เม.ย. 60 13:45 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ติดตั้งระบบใหม่
1599อาจารย์อาภัสสร ศิริจริยวัตร7-417/1คอมพิวเตอร์ขึ้นหน้าจอฟ้าตัวอักษรขาว ไม่สามารถเปิดใช้ได้ค่ะ11 เม.ย. 2560 09:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 เม.ย. 60 16:13 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ติดตั้งระบบใหม่
1600น.ส.พลอยไพลิน เพ็ญเพียร1-301ลงโปรแกรม แอนตี้ไวรัส05 เม.ย. 2560 16:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 60 15:30 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ติดตั้งแอนติไวรัสพร้อมอัพเดจ
1601นายเตชทัช คลายโศกก์7-317/5พิมพ์งานใน word แล้ว เคเซอร์มันหยุด ทำให้พิมพ์งานต่อไม่ได้ ต้องรอให้เคเซอร์กระพริบก่อนจึงจะพิมพ์งานต่อได้05 เม.ย. 2560 11:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 เม.ย. 60 13:03 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ติดตั้งโปรแกรมใหม่
1602นางจาริตา หินเธาว์ห้องวาริชภูมิ ชั้น 2 อาคาร 7ขอให้ลง driver printer hp laserjet2055d จำนวน 2 เครื่อง 03 เม.ย. 2560 13:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 เม.ย. 60 12:15 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, อ.นำไปซ่อมแล้ว
1603นางจาริตา หินเธาว์ห้องวาริชภูมิ ชั้น 2 อาคาร 7ต้องการให้ลงwindow 7 ใหม่ เนื่องจากเครื่องเปิดไม่ได้ แล้วขึ้นประมาณให้ลงWIDOW ใหม่ ใช้แผ่นลงใหม่03 เม.ย. 2560 13:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 เม.ย. 60 12:15 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, อ.นำไปซ่อมแล้ว
1604นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์งานอาคารสถานที่ลงโปรแกรมใหม่ จำนวน 3 เครื่อง29 มี.ค. 2560 12:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 เม.ย. 60 14:39 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ติดตั้งระบบปฎิบัติงานใหม่
1605นายชวนชม ยุติธรรมงานอาคารสถานที่ลงโปรแกรมใหม่ จำนวน 3 เครื่อง29 มี.ค. 2560 12:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 เม.ย. 60 14:39 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ติดตั้งระบบปฎิบัติงานใหม่
1606นางกิตติมา งามวิไลกร7-317/8คอมพิวเตอร์ ไม่ทำงาน ไม่สามารถเปิดเครื่องได้เลยค่ะ28 มี.ค. 2560 13:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 60 15:17 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, Power supply เสีย เปลี่ยนใหม่สามารถใช้งานได้
1607น.ส.รัตติยา นันทะวงค์อาคาร 9คอมพิวเตอร์ปุ่ม "A" และ "ฟ" ค้าง 27 มี.ค. 2560 11:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มี.ค. 60 11:09 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ปุ่ม keyboard เสียต้องเปลี่ยนใหม่
1608น.ส.ทิติยา ยางธิสาร7-319 (ธุรการ ศว.)ลงวินโดว์เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่27 มี.ค. 2560 09:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 60 14:10 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ติดตั้งโปรแกรมใหม่
1609นางกิตติมา งามวิไลกร7-317/8มดสร้างรังในเครื่อง printer เป็นจำนวนมาก ซึ่งมองเห็นแต่นำออกไม่ได้24 มี.ค. 2560 15:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 มี.ค. 60 15:09 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ทำความสะอาดเครื่องปริ้นเตอร์
1610น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 ฟอร์นฝั่งโรงแรมเครื่องปริ้นเตอร์ชำรุด24 มี.ค. 2560 11:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 มี.ค. 60 10:57 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ฟิล์มความร้อนขาด ในเบื้องต้นแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบแล้ว
1611ผศ.ดร.ฉลาด จักรพิมพ์ห้องพักอาจารย์ ภาษาอังกฤษ อ.13 ชั้น2ลงโปรแกรมใหม่ และซ่อมพริ้นเตอร์21 มี.ค. 2560 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 60 14:12 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ติดตั้งโปรแกรมใหม่
1612นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนคร7-417/6ของอาจารย์ ดร. วิมลนันทน์ กันเกตุ หน้าจอขึ้นสีฟ้า 21 มี.ค. 2560 11:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มี.ค. 60 09:27 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ติดตั้งโปรแกรมใหม่
1613น.ส.จันทร์สุดา เดชแสงจันทร์7-319 (ธุรการ ศว.)เครื่องปริ้น ปริ้นไม่ได้21 มี.ค. 2560 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มี.ค. 60 15:07 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, มีเศษกระดาษติดที่ sensor
1614น.ส.จันทร์สุดา เดชแสงจันทร์7-319 (ธุรการ ศว.)ลงโปรแกรม PDF (โปรแกรมที่สามารถแก้ไขได้) จำนวน 3 เครื่อง 21 มี.ค. 2560 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มี.ค. 60 15:10 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้ง โปรแกรม Foxit ให้ใช้งาน
1615นางวนิดา พิลาชัยสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. อาคาร 17เปิดคอมพิวเตอร์แล้ว หน้าจอไม่ทำงาน แต่มีไฟเข้าอยู่ เครื่องรุ่น ACER ค่ะ และรบกวนตรวจสอบให้ด้วยค่ะว่าเครื่องยังทำงานได้ปกติหรือไม่ พร้อมตรวจสอบระบบไวฟายอินเตอร์เน็ตให้ด้วยค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ 17 มี.ค. 2560 15:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 มี.ค. 60 14:03 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, RAM หลวม WiFi ใช้งานได้ดี
1616อาจารย์ปณิธี การสมดี7-317/2ปริ้นเตอร์ Epson รุ่น MX14 AccuLaser เสียค่ะ ปริ้นไม่ได้ค่ะ17 มี.ค. 2560 14:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มี.ค. 60 16:01 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ตลับหมึกเสีย
1617น.ส.นิจตยา ใยวังหน้า1-316 ห้องผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตคอมพิวเตอร์เสียเปิดไม่ได้16 มี.ค. 2560 10:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 มี.ค. 60 13:07 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, Adaptor จ่ายไฟเสีย หาตัวใหม่ไปเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้ว
1618น.ส.พัชรกันย์ ลาดอกอาคาร 9บูตไม่เครื่องช้า15 มี.ค. 2560 14:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มี.ค. 60 14:14 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, HDD มีปัญหาทำงานผิดปรกติ เช็คแล้วพบ BAD sector เจ้าของเครื่องมารับกลับไปแล้ว
1619น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอาคารอำนวยการอุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เปิดแล้ว Shut down อัตโนมัติ15 มี.ค. 2560 12:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มี.ค. 60 10:38 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, เจ้าหน้าที่ติดตั้งเองเรียบร้อย
1620น.ส.วิมลนันทน์ กันเกตุ7-417/6คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด หน้าจอสีดำ14 มี.ค. 2560 14:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 มี.ค. 60 17:07 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ติดตั้งระบบใหม่
1621น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน7-421กู้ข้อมูลจาก dive : D คืนมา (หล้งจากลงวินดดว์ใหม่แล้วข้อมุลจาก Dive : D หายไป)13 มี.ค. 2560 15:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 เม.ย. 60 13:53 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, ทำการกู้ข้อมูลได้บางส่วนรอตรวจสอบ
1622นางสรินทิพย์ สกุลวิชญธาดาอาคาร 50 พรรษาเครื่องเปิดไม่ติด 13 มี.ค. 2560 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มี.ค. 60 10:39 น.
นายสุรไกร เจือจันทึก, เจ้าหน้าที่ติดตั้งเองเรียบร้อย
1623น.ส.สุนิสา นนยะโสอาคาร 9เวลาปริ้นมีหัวไฟล์ออกมาทุกคร้ง13 มี.ค. 2560 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 60 11:10 น.
นายอนุสรณ์ กันทัม, ติดตั้ง Driver ใหม่
1624น.ส.สมประสงค์ เสนาดีอาคาร 9เปิดไม่ติด09 มี.ค. 2560 11:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 มี.ค. 60 15:36 น.
นายอนุสรณ์ กันทั