ข้อมูลการแจ้งทำความสะอาด อาคาร/สถานที่
ลำดับ ชื่อผู้แจ้ง สถานที่ รายละเอียด วันที่แจ้ง สถานะ ดำเนินการ การแก้ไข
1นายพงสธร บารจงอาคารบริหารชั้น 2 ห้อง 1-201เคลื่อนย้ายเก้าอี้ จากอาคารบริหารไปไต้เวทีอาคาร 1403 ม.ค. 2566 13:20 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, ส่งต่อให้แล้ว สามารถเขียนใบขอขนย้ายกับหน่วยภูมิสภาปัตย์ได้ครับ
2นายณธกร ทัศนัส7-228มีหนูมาอาศัยในห้อง รบกวนช่วยกำจัดหนูให้ด้วยครับ08 ธ.ค. 2565 11:24 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
3น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์หน้าร้านออมมาร์ท และร้านถ่ายเอกสาร อาคาร 10ขอความอนุเคราะห์กำจัดรังแตน บริเวณหน้าร้านออมมาร์ทและร้านถ่ายเอกสาร ที่อาคาร 10 ค่ะ 30 พ.ย. 2565 11:45 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, กรุุณาแจ้งหน่วยชุดพักอาศัย สำนักงานที่ อ.3 / ปริ้นส่งต่อให้แล้วครับ
4นายอุกฤษ แก้วก่าสนามกีฬาเปตองกิ่งไม้ล้ำเข้ามาในสนามเปตอง บดบังทัศนวิสัยในการฝึกซ้อมและเล่นกีฬาเปตอง 14 ก.ย. 2565 14:17 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, ส่งต่อให้แล้วครับ
5นายประเสริฐษา ญาคำพื้นที่ระหว่าง ลานปรัชญา และ ป้าย 72 พรรษากิ่งไม้บังแนวหมุด GPS ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน วิชาวิศวกรรมสำรวจ14 ก.ย. 2565 09:05 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, ส่งต่อให้แล้วครับ
6น.ส.ยุวดี แซ่ตั้ง7-112 ปฏิยัติการโยธาช่วยมาตัดกิ่งไม้ขนาดใหญ่ ผุพัง อาจจะหัก ตกโดนคนได้ บริเวณที่นั่งหลังปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา 13 ก.ย. 2565 14:04 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, ส่งต่อให้แล้วครับ
7นายธวัชชัย สัพโสหลังห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา (ตึก7)ตัดกิ่งต้นไม้ กลัวมันหักตกลงใส่นิสิตเวลานั่งรอเรียนปฏิบัติการ01 ก.ย. 2565 11:36 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, ส่งต่อให้แล้วครับ
8นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ เก็บขขยะฟาร์มสัตว์ให้ด้วยครับ ตอนนี้ล้นถังแล้ว18 ส.ค. 2565 10:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 พ.ย. 65 11:10 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
9นายฤกษ์ชัย แย้มวงษ์สนามตะกร้อกลางแจ้งตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบังแสงสว่าง04 ส.ค. 2565 10:24 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, ส่งต่อให้แล้วครับ
10น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10ขอรถน้ำเพื่อล้างน้ำบริเวณโรงอาหารอาคาร 10 เนื่องจากส่งกลิ่นเหม็น ในวันศุกร์ที่ 5 ส.ค. 65 ช่วงบ่ายก้ได้ค่ะ (เตรียมพร้อมรับเสด็จฯ)04 ส.ค. 2565 09:58 น.ยกเลิกรายการ
09 พ.ย. 65 11:10 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
11อาจารย์กุลธิดา ยะสะกะอาคาร 17มีรังแตนบริเวณบังโคนหน้ารถจักรยานยนต์ เลขทะเบียน 1 กม 8898 ขอนแก่น (เวสป้า สีขาว) จอดบริเวณที่จอดรถอาคาร 17 ค่ะ29 มิ.ย. 2565 14:54 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, แจ้งต่อให้หน่วยชุดพักอาศัย อ.3 ผู้รับผิดชอบ อ.17 ต่อให้แล้วนะครับ
12แม่บ้านอาคาร 1อ1.หน้ามุกและบริเวณเสาธงตัดหญ้าและกวากใบไม้22 มิ.ย. 2565 16:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มิ.ย. 65 11:04 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
13อาจารย์อรนภา ทัศนัยนาสนามเปตองรบกวนปรับพื้นที่และเคลียร์หญ้าออกจากสนามเปตองก่อนเปิดภาคเรียน ขอบคุณค่ะ30 พ.ค. 2565 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มิ.ย. 65 11:04 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
14นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร 3 ฝั่งโรงแรมกิ่งไม้ยื่นปกคลุมหลังคา พอใบไม้ร่วงลง ทำให้อุดตันร่องระบายน้ำบนหลังคา 26 พ.ค. 2565 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มิ.ย. 65 11:10 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, แจ้งประสานอาคารชุดพักอาศัย
15น.ส.เจนจิรา ทองแกมด้านหน้าและด้านข้างโรงเรือนโรคพืชและโรงเรือนอนุบาลต้นไม้ตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้ที่ยื่นออกมาโดนตัวโรงเรือนปกคลุมหลังคาโรงเรือนและกวาดใบไม้ที่อยู่บนหลังคาโรงเรือนเนื่องจากต้องการให้มีแสงเข้าภายในโรงเรือน07 ธ.ค. 2564 11:54 น.ยกเลิกรายการ
29 มิ.ย. 65 10:59 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
16แม่บ้านอาคาร 7ประตูทางออกชั้น1โซนลิฟท์กุญแจประตูบานสวิงเปิด-ปิดไม่สะดวก15 พ.ย. 2564 15:35 น.ยกเลิกรายการ
29 มิ.ย. 65 10:54 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
17น.ส.จารุณี ฤทธิดีหน้าอาคาร17มีผึ้งมาทำรังตรงเสาหน้าอาคาร มีคนโดนผึ้งต่อยแล้วด้วยค่ะ14 พ.ย. 2564 12:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มิ.ย. 65 10:55 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
18นายประเสริฐษา ญาคำ7-112ขอความอนุเคราะห์ จัดการรังผึ้ง08 พ.ย. 2564 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มิ.ย. 65 10:58 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
19น.ส.จารุณี ฤทธิดีอาคาร17ขอความกรุณาตัดดอกต้นตีนเป็ดด้านหลังอาคาร17 และโดยรอบออกให้หน่อยค่ะ ตกกลางคืนมา กลิ่นแรงจนคลื่นไส้อาเจียน04 พ.ย. 2564 21:32 น.ยกเลิกรายการ
29 มิ.ย. 65 11:01 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
20น.ส.จารุณี ฤทธิดีห้องสมุดทำความสะอาดทั่วห้องสมุด เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน - ช่วงโควิด ห้องสมุดมีพื้นที่ที่งดให้บริการ ด้วยความชื้นในฤดูฝนและไม่ได้เปิดแอร์หรือพัดลม ทำให้ครุภัณฑ์ของห้องสมุดมีเชื้อราขึ้นทุกพื้นที่เลยค่ะ เก้าอี้ โต๊ะ กระจก ด้วยพื้นที่ที่ต้องทำความสะอาดเป็นบริเวณกว้า และมีต้องขึ้นที่สูงด้วย จึงอยากขอความอนุเคราะห์แม่บ้านหลายคนมาช่วยกันทำความสะอาดค่ะ ขอบคุณมากค่ะ29 ต.ค. 2564 15:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มิ.ย. 65 11:00 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
21นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ตัดหญ้าภายในฟาร์ม ต้อนรับอธิการ จะมาดูฟาร์มในวันที่ 29 ตุลาคม 256426 ต.ค. 2564 14:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มิ.ย. 65 11:00 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
22นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่-ไก่เนื้อ-โรงฟักไข่)ตัดหญ้าบริเวณรอบเล้าไก่ไข่-ภายนอกภายในเล้าไก่เนื้อและโรงฟักไข่13 ก.ย. 2564 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มิ.ย. 65 11:01 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
23น.ส.สลิลดา มิระสิงห์หอพักหญิงนนทรีกำจัดรังแตนบริเวณหน้าหอ และชั้น 3 30 ส.ค. 2564 09:13 น.ยกเลิกรายการ
29 มิ.ย. 65 10:59 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
24นายจีระศักดิ์ ฆ้องเดชรั้วฟาร์ม?สัตว์?ตัดหญ้าและกิ่งไม้บริเวณรั้วรอบฟาร์มสัตว์17 ส.ค. 2564 14:12 น.รอดำเนินการนายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, หน่วยอนามัยส่งต่อหน่วยภูมิสถาปัตย์ผู้รับผิดชอบให้นะครับ ครั้งต่อไปสามารถติดต่อ หน.แก้วได้เลยครับ
25นายวรากร คำชมภูห้องสมุด1. แจ้งขอเปลี่ยนต้นไม้-ไม้ดอกไม้ประดับใหม่ภายในห้องสมุด เพื่อปรับภุมิทัศน์สถาปัตย์ให้สวยงาม05 พ.ค. 2564 10:00 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, แจ้งหน่วยภูมิสถาปัตย์ผู้รับผิดชอบต่อให้แล้วครับ
26น.ส.กรรณิการ์ มณฑาอาคาร 17 ห้องสวัสดิการเด็กเล็กทำความสะอาดสวัสดิการเด็กเล็ก19 มี.ค. 2564 13:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 เม.ย. 64 10:13 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
27นางปิยมาศ ผองแก้วฟาร์มสุกร ฟาร์มสัตว์ขอคนงานพร้อมเครื่องตัดหญ้า ตัดหญ้ารอบฟาร์มสุกรและบ่อบำบัดของเสียฟาร์มสุกร30 พ.ย. 2563 12:38 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, ระบบมีปัญหา ส่งต่อหน่วยภูมิสถาปัตย์ให้ครับ หรือโทรติดต่อหน่วยได้โดยตรง 042725089
28น.ส.จารุณี ฤทธิดีอาคาร 17กรุณาตัดแต่งต้นตีนเป็ด โดยตัดดอกออกให้หมด18 พ.ย. 2563 20:47 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, หน่วยอนามัยฯ ส่งต่อหน่วยภูมิสถาปัตย์ที่รับผิดชอบ ให้แล้วครับ
29นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร 3 ข้างห้องครัวตัดต้นหูกระจง ( ยืนต้นตาย)13 พ.ย. 2563 07:17 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, หน่วยอนามัยฯ ส่งต่อหน่วยภูมิสถาปัตย์ที่รับผิดชอบ ให้แล้วครับ
30นางปิยมาศ ผองแก้วฟาร์มสุกรขุน ฟาร์มสัตว์ คณะ ทอ.ขอช่างตัดหญ้าตัดหญ้ารอบๆรั้วฟาร์มสุกรขุน และบริเวณหน้าฟาร์มสุกรขุน เนื่องจากหญ้าขึ้นสูงจนทำให้มีสัตว์มีพิษอาศัยอยู่ (เครื่องตัดหญ้าในฟาร์มเสีย)11 ก.ย. 2563 11:41 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, ส่งต่อหน่วยภูมิสถาปัตย์ให้แล้วครับ
31แม่บ้านอาคาร 1รอบทางเดินชั้น2เก็บโต๊ะเก้าอี้ของงานอาคารฯที่เอาจัดมาจัดงานประชุมที่ยังไม่ได้อากลับ11 ก.ย. 2563 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 เม.ย. 64 13:34 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
32แม่บ้านอาคาร 1ชั้น4หน้าห้อง1-405กะเบื้องล่อน 10 ก.ย. 2563 14:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 เม.ย. 64 13:34 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, แจ้งหน่วยซ่อมบำรุงให้แล้วครับญ
33แม่บ้านอาคาร 1ชั้น2(ติดต่อแม่บ้านนะค่ะ)เก็บกลับงานอาคารสถานที่ 10 ก.ย. 2563 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 เม.ย. 64 13:34 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
34น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์บริเวณห้องน้ำศูนย์อาหาร 1 ใกล้ร้านสมบัติก็อปปี้แจ้งตัดหญ้าใกล้ร้านสมบัติก็อปปี้ค่ะ 20 ก.ค. 2563 10:11 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, ส่งต่อให้หน่วยภูมิสถาปัตย์ผู้รับผิดชอบให้แล้วครับ
35น.ส.ชื่นจิต จันทจรูญพงษ์3-335มีหนูอยู่บนฝ้า ขอให้ดำเนินการติดตั้งกับดักเพื่อจับและทำลายแหล่งรังหนู้08 ก.ค. 2563 10:50 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, เดียวแจ้งต่อหน่วยที่พักอาศัย อ.3 ผู้รับผิดชอบให้นะครับให้นะครับ
36นายปฐมวงศ์ เถายะบุตร3-312บานประตูห้องน้ำตก เปิดประตูห้องน้ำไม่ได้ 08 ก.ค. 2563 10:00 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, เดียวแจ้งต่อหน่วยซ่อมบำรุง ผู้รับผิดชอบให้นะครับให้นะครับ
37นายปฐมวงศ์ เถายะบุตร22-202ฝาห้องเรียนชำรุด08 ก.ค. 2563 09:51 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, เดียวแจ้งต่อหน่วยซ่อมบำรุงต่อให้นะครับ ผู้รับผิดชอบให้นะครับให้นะครับ ครั้งต่อไปรบกวนเลือกช่องแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ครับ
38นายดำรง สุทองลานจอดจักรยานโรงอาหารกลาง อาคาร 10ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณลานจอดรถจักรยาน หน้าโรงอาหารกลาง และบริเวณตรงข้ามร้านภาภัณฑ์ โรงอาหารกลางอาคาร 10 02 ก.ค. 2563 10:30 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, ส่งต่อให้หน่วยภูมิสถาปัตย์ ให้แล้วครับ
39น.ส.ยุวดี แซ่ตั้ง7-211/1รบกวนช่วยเช็ดทำความสะอาดหน้าต่างห้องให้ด้วยค่ะ04 มิ.ย. 2563 10:51 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, ส่งต่อหน่วยซ่อมบำรุงให้แล้วครับ
40น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์อาคาร 3เก็บกิ่งไม้ที่หักออกจากบริเวณกลางสวน เนื่องจากเป็นกิ่งไม้ใหญ่ต้องตัดเป็น 2 ท่อง 19 พ.ค. 2563 15:57 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, แจ้งหน่วยภูมิสถาปัตย์ ผู้รับผิดชอบให้แล้วครับ
41นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง7-418 7-419 7-420 7-420/1ลอกวอลเปเปอร์ออกแล้วทำใหม่หรือทาสีใหม่14 พ.ค. 2563 13:36 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, แจ้งหน่วยซ่อมบำรุงต่อให้แล้วครับ ครั้งต่อไปรบกวนแจ้งรายการซ่อมครุภัณฑ์ ครับ
42แม่บ้านอาคาร 7ชั้น1ข้างลีฟต์เก็บเก้าอี้ที่ชำรุดออกจากอาคารเพื่อไปเก็บในที่ที่เหมาะสม 09 เม.ย. 2563 09:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 พ.ค. 63 10:31 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
43นายทวี งามวิไลกรอ่างหนองคายขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้าและทำความสะอาด อุทยานนนรีสีทอง (อ่างหนองคาย) 23 ม.ค. 2563 15:04 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, หน่วยอนามัยฯส่งต่อหน่วยภูมิสถาปัตย์ผู้รับผิดชอบแล้วครับ
44แม่บ้านอาคาร 8อ8/2ห้องโถงใหญ่กระเบื้องหลุดแตกหลหลายที่ 12 ธ.ค. 2562 14:28 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, ส่งต่อหน่วยซ่อมบำรุงแล้วครับ ครั้งต่อไปแจ้งซ่อมซ่อมครุภัณฑ์ครับ
45น.ส.เจนจิรา ทองแกมโรงเรือนEvap(โรงเรือนใหม่ที่หลังฟาร์มพืช แถวๆตรงอุตุฟาร์มพืช)เก็บขยะที่อยู่ด้านหน้าโรงเรือน และขอถังขยะขนาดใหญ่ไปไว้ที่ด้านหน้าโรงเรือนจำนวน 2 ถังด้วยค่ะ26 พ.ย. 2562 14:21 น.รอดำเนินการ
46น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10ขอความอนุเคราะห์น้ำ ล้างรางน้ำบริเวณโรงอาหาร เดือนละ 2 ครั้ง เนื่องจากได้รับรองเรียนจากผู้ประกอบการว่ารางน้ำส่งกลิ่นเหม็น25 ต.ค. 2562 13:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ย. 62 14:08 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, หน่วยอนามัย แจ้งให้หน่วยภูมิสถาปัตย์ ผู้รับผิดชอบแล้วครับ
47น.ส.เจนจิรา ทองแกมโรงเรือนEvap(โรงเรือนใหม่ที่หลังฟาร์มพืช )เก็บขยะที่หน้าโรงเรือน และขอถังขยะไปไว้ที่หน้าโรงเรือนจำนวน 2 ถังใหญ่ด้วยค่ะ(ซึ่งที่โรงเรือนไม่มีถังขยะค่ะ)22 ต.ค. 2562 11:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ย. 62 14:06 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
48น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-418ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นตีนเป็ดรอบอาคารชุดพักอาศัยด่วนค่ะ เนื่องจากเหม็นมาก 18 ต.ค. 2562 10:31 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, หน่วยอนามัยแจ้งต่อหน่วยภูมิสถาปัตย์ผู้รับผิดชอบแล้วครับ
49น.ส.จารุณี ฤทธิดีอาคาร17 อาคารชุดพักอาศัยบุคลากร 2ขอความอนุเคระห์ตัดแต่งนำดอกต้นตีนเป็ดรอบๆอาคารออกให้ด้วยค่ะ เป็นตัวแทนผู้พักอาศัยมาแจ้งค่ะ เนื่องจากผู้พักอาศัยมีอาการ เวียนศีรษะ อาเจียน หายใจไม่สะดวก ขอบพระคุณมากๆค่ะ10 ต.ค. 2562 20:11 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, ส่งหน่วยภูมิสถาปัตย์ผู้รับผิดชอบให้แล้วครับ
50อาจารย์วัชรวิทย์ มีหนองใหญ่ฟาร์ม?สัตว์?ตัดหญ้ารอบฟาร์ม?สัตว์? บริเวณ?ด้านหน้าฟาร์ม?และรอบๆ17 ก.ย. 2562 13:26 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
51น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16อุดรูท่อแอร์เนื่องจากมีหนูและจิ้งจกเข้ามาตายในฝ้าห้องจำนวทั้งหมด5 จุด16 ก.ย. 2562 14:55 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
52นายรุจน์ พรหมสาขา ณ สกลนครอาคาร 9แจ้งขอให้ตัดกิ่งไม้บริเวณลานจอดรถหน้าอาคาร 9 เพราะกิ่งไม้ยื่นลงมาจะถึงพื้นแล้วไม่สามารถจอดรถได้ 03 ก.ย. 2562 15:30 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
53แม่บ้านอาคาร 14ห้องฟิตเนส อาคาร 14น้ำรั่วจากห้องน้ำอาจารย์ชั้น 2 รั่วลงมาห้องฟิตเนสบริเวณติดกับบันได 08 ส.ค. 2562 08:39 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, แจ้งช่องแจ้งซ่อมครุภัณฑ์นะครับ
54นายฤกษ์ชัย แย้มวงษ์สนามฟุตซอลตัดกิ่งต้นไม้ที่บังหลอดไฟบริเวณรอบๆสนามฟุตซอล 07 ส.ค. 2562 13:27 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, หน่วยอนามัยฯส่งต่อให้หน่วยภูมิสถปัตย์ผู้รับผิดชอบแล้วครับ
55อาจารย์อรนภา ทัศนัยนาห้องเก็บอุปกรณ์กีฬา อาคาร 12รบวกนช่วยทำความสะอาดห้องเก็บอุปกรณ์กีฬาอาคาร 12 และขนย้ายสิ่งของที่ไม่จำเป็น (รบกวนประสานงานเพื่อนัดวันเวลาก่อนค่ะ)26 ก.ค. 2562 14:59 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, หน่วยอนามัยฯแจ้งหน่วยภูมิสถปัยต์เรื่องขนย้ายให้เบื้องต้นแล้ว ติดต่อคุณดาวได้ครับ
56น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ถนนหน้าร้านนายวิรัช ศรีบัว หน้าหอตาลฟ้าผู้เช่าร้านค้าแจ้งว่าถนนหน้าร้านขรุขระ เป็นรอยรถราง ขอความอนุเคราะห์ไถกลบ ให้หน่อยนะคะ 24 ก.ค. 2562 11:28 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, หน่วยอนามัยฯส่งต่อให้หน่วยภูมิสถาปัตย์ ผู้รับผิดชอบแล้วครับ
57น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ตลาดนัดนนทรีอีสาน ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้าบริเวณตลาดนัดนนทรี หญ้าขึ้นรกและบริเวณตลาดมีหลุมลึกขอความอนุเคราะห์กลบหลุมให้หน่อยนะคะ 24 ก.ค. 2562 11:21 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, หน่วยอนามัยฯส่งต่อให้หน่วยภูมิสถาปัตย์ ผู้รับผิดชอบแล้วครับ
58น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ขอความอนุเคราะห์เข้าทำความสะอาดภายในและรอบๆอาคาร 16 ระหว่างวันที่ 23-24กรกฎาคม 2562 เพื่อรองรับการประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ อาทิเช่น ขัดพื้น ,เช็ดพัดลม,หน้าต่าง,พื้นที่รอบๆ เป็นต้น10 ก.ค. 2562 14:13 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
59น.ส.พัดชา เศรษฐากา13-209ทำความสะอาดห้อง ปัดฝุ่นตู้โต๊ะ ของตกแต่งภายในห้อง04 ก.ค. 2562 13:54 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
60นางวนิดา พิลาชัยสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. ชั้น 1 อาคาร 17ทำความสะอาดพื้นที่ภายใน และภายนอกสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. เนื่องจากตรวจพบนักเรียนป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก สอบถามรายละเอียดกับครูพี่เลี้ยง รจนา ได้เลยค่ะ01 ก.ค. 2562 10:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 62 13:46 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, แจ้งหน่วยชุดพักอาศัยผู้รับผิดชอบ ให้ดำเนินการต่อแล้วครับ
61น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติทำความสะอาดอาคาร และกระจก อาคารจัดแสดงสินค้า12 มิ.ย. 2562 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มิ.ย. 62 11:22 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
62น.ส.เจนจิรา ทองแกมโรงเรือนEvapเก็บขยะหน้าโรงเรือน11 มิ.ย. 2562 13:52 น.กำลังดำเนินการ
28 มิ.ย. 62 11:30 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
63น.ส.วนารัตน์ นาติโนโรงเรือนโรคพืช. ฟาร์มพืชตัดหญ้าแถวๆโรงเรือนโรคพืช ฟาร์มพืช เพราะหญ้าขึ้นเยอะมาก05 มิ.ย. 2562 15:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มิ.ย. 62 11:35 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, ส่งต่อหน่วยภูมิสถาปัตย์ผู้รับผิดชอบ
64นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง7-220 ห้องคณบดีติดตั้งสายแลน และสายโทรศัพท์ เนื่องจากดำเนินการปรับปรุงห้องใหม่28 พ.ค. 2562 11:58 น.ยกเลิกรายการ
28 มิ.ย. 62 11:21 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
65น.ส.ชูวงศ์ กลิ่นเลขาห้องพัก 3-230 อาคารชุดพักอาศัย 1ทาสีฝาผนังห้องครัวและเพดาน เนื่องจากเป็นคราบสกปรก และมีราขึ้น *หมายเหตุ: แจ้งเป็นครั้งที่ 4 26 พ.ค. 2562 15:55 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, ระบบพึ่งเข้าใช้งานได้ ส่งต่อหน่วยชุดพักอาศัยประสานดำเนินการ
66น.ส.เจนจิรา ทองแกมโรงเรือนEvapตัดหญ้ารอบๆบริเวณโรงเรือนทั้ง2โรงเรือน24 พ.ค. 2562 08:45 น.ยกเลิกรายการ
28 มิ.ย. 62 11:19 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
67นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุงอาคาร8 แลปเครื่องกลทำความสะอาดพื้น14 พ.ค. 2562 16:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มิ.ย. 62 11:19 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
68นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุงอาคาร 7 7-219ขนย้าย10 พ.ค. 2562 09:46 น.ยกเลิกรายการ
28 มิ.ย. 62 11:18 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
69นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง7-220 ห้องคณบดีขอกำลังย้ายตู้ โต๊ะ 10 พ.ค. 2562 08:59 น.ยกเลิกรายการ
28 มิ.ย. 62 11:18 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
70น.ส.เจนจิรา ทองแกมโรงเรือนEvapตัดหญ้ารอบๆบริเวณโรงเรือน10 พ.ค. 2562 08:52 น.ยกเลิกรายการ
28 มิ.ย. 62 11:34 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
71น.ส.เจนจิรา ทองแกมโรงเรือนEvapตัดหญ้ารอบๆบริเวณโรงเรือน23 เม.ย. 2562 08:53 น.ยกเลิกรายการ
28 มิ.ย. 62 11:34 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
72นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง7-219 และห้อง 7-220ขอแรงงานเคลื่อนย้ายตู้ โต๊ะ เก้าอี้ และอื่นๆ เพื่อปรับปรุงห้อง17 เม.ย. 2562 16:24 น.ยกเลิกรายการ
28 มิ.ย. 62 11:35 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
73นายพิทักษ์ พะตะเพ็งหอพักนิสิตหญิง อาคาร 5กลบดินปรับพื้นที่บริเวณด้านข้างอาคารฝั่งโรงจอดรถทางเข้าอาคารด้านขวามือ(มีการขุดหลุมเพื่อซ่อมท่อน้ำเสีย)(ขอใช้รถแบ็คโฮ) 13 เม.ย. 2562 11:01 น.ยกเลิกรายการ
28 มิ.ย. 62 11:35 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
74น.ส.ทิพย์ทอง นาคะอินทร์อาคารชุดพักอาศัยบุคลากค อ. 3มี ราขึ้น / น้ำหยด 01 เม.ย. 2562 08:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มิ.ย. 62 11:32 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, ส่งต่อหน่วยชุดพักอาศัยประสานดำเนินการ
75นายธราธิป สีนาทองอ1ชั้น1หอ้งไปรษณีย์ทำความสะอาดพัดลมติดเพดานทำความสะอาดพัดลม26 มี.ค. 2562 12:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มิ.ย. 62 11:35 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, ส่งต่อหน่วยซ่อมบำรุงเนื่องจากพัดลมอยู่สูงต้องมีช่างแกะ
76แม่บ้านอาคาร 8อาคาร8/2ห้องโถงบานพับหน้าต่างชำรุด25 มี.ค. 2562 13:27 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
77นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุงอาคาร7ชั้น2ทำความสะอาดพื้นหน้าห้องธุรการ22 มี.ค. 2562 16:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มิ.ย. 62 11:31 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
78แม่บ้านอาคาร 14อาคาร 14ทำความสะอาดพัดลมเพดาน อาคาร14 ห้องฟิตเนส ห้องน้ำทุกห้อง ห้องรปภ. ห้องเทควันโด ห้องเรียนสนามปิงปองชั้น 205 มี.ค. 2562 13:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มิ.ย. 62 11:17 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
79นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร? 4? ห้อง? 4-314เปิดไม่ออก04 มี.ค. 2562 07:38 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, ส่งต่อหน่วยซ่อมแล้วครับ กรุณาแจ้งซ่อมในช่องซ่อมครุภัณฑ์ครับ
80แม่บ้านอาคาร 1อ1ชั้น1ทำความสะอาดพัดลมห้อง104ห้องไปรษณีย์ทำความสะอาดพัดลมติดเพดาน27 ก.พ. 2562 14:53 น.รอดำเนินการ
81นายธวัชชัย สัพโส7-112ลูกบิดประตู ห้อง 7-112 และ 7-112/6 ค้าง26 ก.พ. 2562 18:59 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, ส่งต่อหน่วยซ่อมแล้วครับ กรุณาแจ้งซ่อมในช่องซ่อมครุภัณฑ์ครับ
82แม่บ้านอาคาร 14อาคาร14ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศทั้งหมดในบริเวณอาคาร1426 ก.พ. 2562 15:02 น.รอดำเนินการ
83อาจารย์วัชรวิทย์ มีหนองใหญ่รั้วฟาร์มสัตว์ฝั่งติดกับป่าเต็งรังกำจัดวัชพืชและทำความสะอาดตามรั้วเพื่อทำมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์15 ก.พ. 2562 08:58 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, หน่วยอนามัยฯส่งต่อให้หน่วยภูมิสถาปัตย์ผู้รับผิดชอบให้แล้วครับ
84นายธราธิป สีนาทองอ1ชั้น1ทำความสะอาดพัดลมห้อง104ห้องไปรษณีย์ทำความสะอาดพัดลมติดเพดาน14 ก.พ. 2562 14:42 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, แจ้งหน่วยซ่อมบำรุง ช่างไฟเรียบร้อยครับ
85นายธราธิป สีนาทองอ1ชั้น1หอ้งไปรษณีรย์แจ้งทำความสะอาดพัดลมทำความสะอาดพัดลมติดเพดาน08 ก.พ. 2562 13:10 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, แจ้งหน่วยซ่อมบำรุง ช่างไฟเรียบร้อยครับ
86น.ส.ทัศนีย์ ไตรยนามอาคารวิจัยและพัฒนาอุทยานหนองหารฯฝ้าเพดานชำชุด04 ก.พ. 2562 09:54 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, กรุณาแจ้งช่องซ่อมครุภัณฑ์ครับ ส่งต่อให้หน่วยซ่อมบำรุงให้แล้วครับ
87อาจารย์วัชรวิทย์ มีหนองใหญ่ฟาร์มสัตว์ตัดต้นไม้ใหญ่ข้างโรงไก่ไข่ และ ต้นไม้ข้างคอกกระบือ22 ม.ค. 2562 09:29 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, หน่วยอนามัย แจ้งหน่วยภูมิสถาปัตย์ผู้รับผิดชอบให้แล้วครับ
88แม่บ้านอาคาร 8อาคาร8/2มีนำมันตรวประตูห้องเรียน หยดลงพื้นทำให้เกิดคราบน้ำมันบนพื้น 17 ม.ค. 2562 10:11 น.รอดำเนินการ
89แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_208/1แผ่นป้ายหมายเลขห้องเียนชำรุดค่ะ 10 ม.ค. 2562 15:13 น.รอดำเนินการ
90แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13ทาสีใหม่หน้าอาคารตรงทางขึ้นบันไดทั้ง2ฝั่งค่ะ10 ม.ค. 2562 13:14 น.รอดำเนินการ
91แม่บ้านอาคาร 14 อาคาร14ทำความสะอาดพัดลมเพดานที่มีทั้งหมดในอาคาร 1403 ม.ค. 2562 10:59 น.รอดำเนินการ
92น.ส.ชูวงศ์ กลิ่นเลขาห้องครัวภายในห้องพักเลขที่ 3-230 (อาคารชุดพักอาศัย1)ขอปรับปรุงห้องโดยการทาสีผนังทั้ง4ด้าน และเพดานห้องครัว เนื่องจากมีราขึ้นเป็นรอยดำ17 ธ.ค. 2561 14:48 น.รอดำเนินการนายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, กรุณาแจ้ง จนท.ชุดพักอาศัย ชั้น1 อ.ชุดครับ เบื้องต้นได้ส่งเอกสารแจ้งต่อให้แล้วครับ
93อาจารย์วัชรวิทย์ มีหนองใหญ่ ฟาร์มสัตว์แจ้งตัดหญ้าบริเวณรั้วรอบฟาร์มสัตว์13 ธ.ค. 2561 11:18 น.รอดำเนินการนายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, หน่วยอนามัย แจ้งต่อให้หน่วยภูมิสถาปัตย์ ผู้รับผิดชอบให้ครับญ
94นายจีระศักดิ์ ฆ้องเดชอาคาร21ชั้น4รบกวนให้แม่บ้านทำความสะอาดห้องปฏิบัติการต่างๆบนชั้น4 ของอาคาร20 เพื่อที่จะรองรับการขนย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์ขึ้นไปประจำห้องปฏิบัติการต่างๆเหล่านั้น07 ธ.ค. 2561 15:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 61 08:37 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, เข้าดำเนิการในวันที่ 8 ธ.ค.61 ครับ
95น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.161.ทำความสะอาดพื้นอาคาร 2 ชั้น 2.ทำความสะอาดขอบหน้าต่าง ทางขึ้นบันได 3.โคมไฟ พัดลม และอื่นๆ07 ธ.ค. 2561 13:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 61 08:37 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, เข้าดำเนิการในวันที่ 15 ธ.ค.61 ครับ
96อาจารย์พิชญ์จิรา อุ่นใจ17-410มีนกมาทำรังที่ คอมเพสเซอร์แอร์ที่ห้องพัก กลัวเรื่องเชื้อโรค จึงขอรบกวนช่วยมาจำกัดให้ทีค่ะ 03 ธ.ค. 2561 01:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ธ.ค. 61 16:22 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, ส่งต่องานชุดพักอาศัย ผู้รับผิดชอบให้แล้วครับ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำอาคารชุดหรือแม่บ้านประจำอาคารได้เลยครับ
97แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13ให้คนงานมาแกะผ้าตรงราวบันไดออกเพราะว่านิสิตใช้ลวดมัดค่ะต้องให้ครีีดึงถึงจะออก(ด่วนค่ะ)28 พ.ย. 2561 11:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ธ.ค. 61 14:34 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
98น.ส.ทัศนีย์ ไตรยนามอาคารวิจัยและพัฒนาอุทยานหนองหารฯฝ้าเพดานชำรุด19 พ.ย. 2561 10:54 น.รอดำเนินการนายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, แจ้งต่อหน่วยซ่อมบำรุงให้แล้วครับ ครั้งต่อไปกรุณาแจ้งซ่อมช่องซ่อมครุภัณฑ์ครับ
99น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์3-312ประตูห้องน้ำปิดยากมาก08 พ.ย. 2561 12:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 61 08:39 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, ส่งต่อหน่วยซ่อมให้แล้วครับ กรุณาแจ้งว่องซ่อมครุภัณฑ์
100นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง7-220ติดตั้งนาฬิกาไว้ในห้องทำงาน05 พ.ย. 2561 10:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 61 08:39 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, หน่วยอนามัย แจ้งต่อหน่วยซ่อมบำรุง ให้แล้วครับ
101น.ส.เจนจิรา ทองแกมโรงเรือน Evap (โรงเรือนกล้วยไม้)ตัดหญ้ารอบๆด้านข้าง ด้านหน้า และรอบๆโรงเรือน31 ต.ค. 2561 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 พ.ย. 61 13:39 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, หน่วยอนามัยฯแจ้งต่อหน่วยภูมิสถาปัตญ์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ
102นายธราธิป สีนาทองเช็ดล้างกระจกหน้ามุกชั้น2เช็ดกระจกมุกชั้น2(ต้องได้ใช้บันได)26 ต.ค. 2561 16:09 น.กำลังดำเนินการ
29 ต.ค. 61 10:04 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
103น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารกลาง อาคาร 10ขอรถน้ำ เพื่อล้างทำความสะอาดรางน้ำบริเวณโรงอาหารกลางอาคาร 10 เพราะส่งกลิ่นเหม็น25 ต.ค. 2561 09:06 น.รอดำเนินการนายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, เขียนใบขอใช้บริการรถน้ำ งานยานพาหนะครับ
104น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง3-310มีปลวก และมดจำนวนมากบริเวณประตูห้องพัก รบกวนมาดำเนินการให้ด้วยค่ะ 16 ต.ค. 2561 14:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ต.ค. 61 11:41 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, ส่งต่อหน่วยว่อมบำรุง ผู้รับผิดชอบให้แล้วครับ
105นายธวัชชัย สัพโส7-112 (ห้อง UTM)ประตูเลื่อน เลื่อนเปิดไม่ได้ 1ข้าง และไขกุญแจปิดยาก08 ต.ค. 2561 08:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ต.ค. 61 16:13 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, ส่งต่อให้หน่วยซ่อมบำรุงผู้รับผิดชอบแล้วครับ ครั้งต่อไปกรุณาแจ้งซ่อมช่องซ่อมครุภัณฑ์ครับ
106น.ส.เจนจิรา ทองแกมโรงเรือน Evap (โรงเรือนกล้วยไม้)ตัดหญ้าบริเวณรอบๆโรงเรือน 05 ต.ค. 2561 14:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ต.ค. 61 16:14 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, ส่งต่อให้หน่วยภูมิสถาปัตย์ผู้รับผิดชอบให้แล้วครับ
107แม่บ้านอาคาร 7หน้าลิฟต์ชั้น1เก็บออกจากพื้นที่เพื่อความเรียบร้อย 14 ก.ย. 2561 13:37 น.รอดำเนินการ
108แม่บ้านอาคาร 7หลังห้องโยธาชั้น1เก็บตะแกรงลวดออกจากพื้นที่ให้เรียบร้อยเนื่องจากเลิกใช้งานแล้ว 14 ก.ย. 2561 13:35 น.รอดำเนินการ
109นายฤกษ์ชัย แย้มวงษ์สนามฟุตซอลตัดกิ่งไม้บริเวณรอบๆสนามฟุตซอลที่บังแสงสว่างสนาม10 ก.ย. 2561 15:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ต.ค. 61 16:15 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, แจ้งหน่วยภูมิสถาปัตย์ ที่รับผิดชอบให้แล้วครับ
110แม่บ้านอาคาร 1อาคาร 1 ชั้น 2เช็ดทำความสะอาดกระจกด้านหน้ามุขชั้น 2 ต้องใช้บันไดปีนขึ้น-ลง05 ก.ย. 2561 16:09 น.รอดำเนินการนายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, แจ้งหน่วยซ่อมบำรุงให้แล้วครับ
111นายณัฐพงษ์ คำเลิศหอพักชายอินทนิล บริเวณสวนตรงกลางหอพักต้นไม้โค่นล้ม บริเวณสวนตรงกลางหอพัก10 ส.ค. 2561 16:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 61 11:02 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, แจ้งต่อให้หน่วยภูมิสถปัตย์ผู้รับผิดชอบแล้วครับ
112นางพัชริน อุทัยสาห้อง 7-321 และ ห้อง 7-322ล้างทำความสะอาด ขัดห้อง และลงแว็กซ์พื้นห้อง10 ส.ค. 2561 14:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 61 11:02 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
113แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13แจ้งช่างไฟล้างโคมไฟแสงจันทร์หน้ามุขด้วยค่ะ08 ส.ค. 2561 11:57 น.ยกเลิกรายการ
21 ส.ค. 61 11:02 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
114แม่บ้านอาคาร 22_301 2_303เก้าอี้ชำรุดตอ้งเชื่อม3ตัว07 ส.ค. 2561 09:34 น.ยกเลิกรายการ
21 ส.ค. 61 11:02 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
115น.ส.เสริมศิริ วศิษฏ์นิฏิวัฒน์โถงจัดนิทรรศการ ภายในห้องสมุด อาคาร9จัดต้นไม้ ดอกไม้ประดับนิทรรศการ วันแม่แห่งชาติ 03 ส.ค. 2561 12:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 61 10:44 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, กรุณาติดต่อคุณดาว งานอาคารโดยตรงครับ
116น.ส.เจนจิรา ทองแกมโรงเรือน Evap (โรงเรือนกล้วยไม้)ตัดหญ้ารอบๆบริเวณโรงเรือนและด้านหน้าของโรงเรือน03 ส.ค. 2561 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 61 10:46 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, แจ้งต่อให้ หน่วยภูมิสถาปัตย์ ผู้รับผิดชอบแล้วครับ
117น.ส.ขนิษฐา กิจปัญจทรัพย์3-229วงกบประตูเข้าห้องชำรุด และพื้นปูนตรงประดูเข้าห้องมีรอยแตก02 ส.ค. 2561 14:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 61 10:42 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, แจ้งหน่วยซ่อมบำรุงผู้รับผิดชอบแล้วครับ ครั้งต่อไปกรุณาแจ้งซ่อมช่อง ซ่อมครุภัณฑ์ ครับ
118น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ศูนย์อาหาร 1 เยื้องหอพักชายอินทนิลแจ้งตัดกิ่งไม้ ระหว่างร้านคุณสมบัติและร้าน A.N. มินิมาร์ท 02 ส.ค. 2561 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 61 10:40 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, แจ้งต่องานสวนภูมิสถาปัตย์ผู้รับผิดชอบแล้วครับ
119นายไอยลดา แก้วดีอาคาร 1 ชั้น 2 ห้องคลังขัดพื้นห้องคลัง ชั้น 226 ก.ค. 2561 16:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 61 10:39 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
120น.ส.วรวรรญษ์ ประกิ่งอาคาร 1 ชั้น 2 ห้องคลังขัดพื้นห้องคลัง ชั้น 226 ก.ค. 2561 16:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 61 10:39 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
121นางAomjit Wijitpanyaห้อง 1-106 ห้องพัสดุขัดพื้นห้องระหว่างวันที่ 28-29 กค.256125 ก.ค. 2561 15:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 61 10:39 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
122น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้อง 1-108 อาคารบริหาร (งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ขัดพื้นห้องในช่วงวันหยุด ระหว่างวันที่ 27 ก.ค. - 30 ก.ค. 6124 ก.ค. 2561 15:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 61 10:39 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
123น.ส.พิชชานันท์ ภาโสภะ17-213ราขึ้นบนเพดานห้องเป็นจำนวนมาก ต้องการทำความสะอาดและทาสีใหม่ 24 ก.ค. 2561 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 61 10:38 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, ส่งต่อให้งานซ่อมบำรุงผู้รับผิดชอบแล้วครับ
124นางวนิดา พิลาชัยห้อง 1 - 109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการทำความสะอาดพื้นในห้อง ระเบียงด้านหลังห้อง ผ้าม่าน และมู่ลี่20 ก.ค. 2561 15:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 61 10:39 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
125แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13ฝ้าข้างห้อง203ชำรุดค่ะ 18 ก.ค. 2561 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 61 11:03 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, ครั้งต่อไปกรุณาแจ่งซ่อง รายการซ่อมครุภัณฑ์นะครับ
126น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน7-421ติดบอร์ดแขวนอุปกรณ์ เช่น ขวดทดลองวิทยาศาสตร์ ที่บริเวณซิงค์ล้างอุปกรณ์ จำนวน 2 บอร์ด17 ก.ค. 2561 14:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 61 11:03 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, หน่วยอนามัย แจ้งหน่วยซ่อมบำรุงแล้วครับ ครั้งต่อไปกรณุแจ้งช่อง รายการซ่อมครุภัณฑ์นะครับ
127น.ส.นิจตยา ใยวังหน้าห้อง 1-107 อาคารบริหารชั้น 1 ขัดพื้น (กระเบื้องยาง) ช่วงวันหยุด 27-30 กค 6115 ก.ค. 2561 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 61 11:03 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
128น.ส.ปิยนุช ใจแก้วอาคาร 3 ห้อง 341หลังคาหลังห้องครัว เวลาฝนตกจะมีน้ำหยดมาตามร่องรางโคมไฟ และและเกิดลักษณะรั่วซึมเป้นพื้นที่กว้าง ถ้าไม่รีบแก้ไข น้ำจะไหลเข้าข้างใน 13 ก.ค. 2561 21:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 61 11:03 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, หน่วยอนามัยฯ แจ้งหน่วยซ่อมบำรุง ผู้รับผิดชอบแล้วครับ
129น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์บริเวณตลาดนัดเล็ก ข้างโรงอาหาร อาคาร 10ได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการว่าขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้ค่ะ เพราะช่วงนี้ฤดูฝน ลมแรง กลัวว่ากิ่งไม้จะหักลงมาทักร้านค้า รวมถึงรถยนต์ของบุคลากรและผู้ประกอบการ10 ก.ค. 2561 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ค. 61 14:52 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, ส่งต่อให้หน่วยภูมิสถาปัตย์ ผู้ดูแลรับผิดชอบแล้วครับ
130น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง2-101มีต่อมาทำรัง รบกวนมาเอาออกให้ด้วยค่ะ09 ก.ค. 2561 14:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 61 11:04 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, ส่งต่อให้หน่วยที่รับผิดชอบ
131แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13บานกระจกห้องเฉลิมพระเกียรติมีรอยแตกร้าว3บาน06 ก.ค. 2561 13:44 น.ยกเลิกรายการ
06 ก.ค. 61 13:54 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
132น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 17แจ้งตัดหญ้ารอบตึกเนื่องจากมีงู04 ก.ค. 2561 13:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ค. 61 15:07 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, แจ้งหน่วยภูมิสถาปัตย์ ผู้ดูแลรับผิดชอบแล้วครับ
133แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_201_210หลังคาฝ้าเพดาลชำรุดค่ะ25 มิ.ย. 2561 09:29 น.ยกเลิกรายการ
06 ก.ค. 61 13:54 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
134น.ส.เจนจิรา ทองแกมโรงเรือนEvap (โรงเรือนกล้วย)ตัดหญ้ารอบๆบริเวณโรงเรือน และหน้าโรงเรือน12 มิ.ย. 2561 08:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ค. 61 15:15 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, ส่งต่อหน่วยภูมิสถาปัตย์ ที่รับผิดชอบแล้วครับ
135น.ส.เจนจิรา ทองแกมโรงเรือนEvap (โรงเรือนกล้วย)จัดเก็บขยะที่อยู่หน้าโรงเรือน ขยะที่อยู่ในถุงดำ12 มิ.ย. 2561 08:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 61 20:45 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
136นายณรงค์ธร ดวงชัยอาคาร 3 ห้อง 2-2441. บริเวณห้องน้ำ มีน้ำขัง เนื่องจาก มีที่กั้นระหว่าง ชักโครก กับ ที่อาบน้ำ อยากขอความกรุณาเอาที่กั้นออกออก และ 2. บริเวณห้องครัวมีน้ำขัง ไม่สามารถระบายน้ำได้ 11 มิ.ย. 2561 10:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 61 11:05 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, รับเรื่องแจ้งหน่วยซ่อมบำรุง ให้แล้วครับ
137แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13กระจกห้องเฉลิมพระเกียรติมีรอยแตกร้าวค่ะ06 มิ.ย. 2561 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มิ.ย. 61 08:42 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, แจ้งหน่วยซ่อมบำรุงแล้วครับ
138แม่บ้านอาคาร 1ชั้น4อาคาร1ฝ้าเพดานหลุด06 มิ.ย. 2561 09:49 น.ยกเลิกรายการ
21 ส.ค. 61 11:04 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
139นายฤกษ์ชัย แย้มวงษ์อาคาร 12 บริเวณสนามฟุตบอลตัดหญ้าบริเวณสนามฟุตบอลและรอบๆรั้วสนามฟุตบอล05 มิ.ย. 2561 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 61 11:04 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, ส่งเรื่องต่อให้หน่วยภูมิสถาปัตย์ผู้ดูแลรับผิดชอบแล้วครับ
140แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13กระเบื้องฝาผนังห้องน้ำนิสิตหญิงชำรุด2แผ่นค่ะ05 มิ.ย. 2561 10:44 น.ยกเลิกรายการ
21 ส.ค. 61 11:04 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
141แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_202หลังคาฟ้าเพดาลรั่วค่ะ30 พ.ค. 2561 11:08 น.ยกเลิกรายการ
05 ก.ค. 61 21:02 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
142นางนิลเนตร ชาเบาะห้อง 9-205, 9-207 และ 9-207/1ขอแม่บ้านทำความสะอาดทั้ง 3 ห้องค่ะ ในวันที่ 24 พ.ค.61 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.22 พ.ค. 2561 10:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 61 13:44 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
143นางวิวัฒน์ คำเครืออ.9ชั้น2/3หน้าลิฟท์แจ้งล้างพัดลม3ตัว11 พ.ค. 2561 13:38 น.ยกเลิกรายการ
18 พ.ค. 61 09:54 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
144นางรัตนา เหมสุรินธร์อ.9ชั้น2/3หน้าลิฟท์แจ้งล้างพัดลม3ตัว11 พ.ค. 2561 13:38 น.ยกเลิกรายการ
18 พ.ค. 61 09:54 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
145น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-105กำจัดรังผึ้งขนาดเท่ากำปั้นที่บริเวณใต้คอมเพรซเซอร์แอร์หลังห้องพัก07 พ.ค. 2561 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 61 11:05 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, ประสานแจ้งต่องานสวนภูมิสถาปัตย์ให้แล้วตรับ
146นายกมล ฟองอ่อนอาคารอ่าน24ชั่วโมงเตรียมพื้นที่เพื่อนำครุภัณฑ์ใหม่เข้าอาคาร04 พ.ค. 2561 15:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 61 21:01 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
147นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุงอาคาร 7 ทุกชั้น ทำความสะอาดสีที่หยดบริเวณพื้น และหยดตามลูกบิดประตู และล้างกระจกเช็ดมูลี่ที่โดนสีหยดใส่ เนื่องจากอาคาร 7 มีการทาสีอาคารใหม่24 เม.ย. 2561 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 61 21:00 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
148แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13หลังคาฟ้าเพดาลรั่วหน้าห้อง202_หน้าห้อง213ค่ะ23 เม.ย. 2561 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 61 11:44 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, ส่งต่อหน่วยซ่อมบำรุง กรุณาแจ้งรายการซ่อมครุภัณฑ์ในครั้งต่อไปครับ
149น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน7-421เจาะผนัง ติดป้ายแขวน18 เม.ย. 2561 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 61 11:43 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, ส่งต่อหน่วยซ่อมบำรุง กรุณาแจ้งรายการซ่อมครุภัณฑ์ในครั้งต่อไปครับ
150น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์7-318ขอความอนุเคราะห์ปิดรูบริเวณเพดานช่องแอร์ เนื่องจากมีหนูเข้ามาในห้องและทำลายของเสียหายคะ17 เม.ย. 2561 13:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 เม.ย. 61 16:04 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, ส่งต่อให้หน่วยซ่อมบำรุง กรุณแจ้งช่องรายการซ่อมครุภัณฑ์
151น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก อาคาร17ปลวกเข้าห้องเด็กเล็ก 05 เม.ย. 2561 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 เม.ย. 61 16:04 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, ส่งต่อให้หน่วยซ่อมบำรุง กรุณแจ้งช่องรายการซ่อมครุภัณฑ์
152น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอาคารอำนวยการ อุทยานเกษตร 50 พรรษาฯทำความสะอาดกระจก อาคาร ชั้น 1 ชั้น 2 04 เม.ย. 2561 13:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 เม.ย. 61 16:04 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
153แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_207โช๊กประตูบานสวิงชำรุดค่ะ26 มี.ค. 2561 15:19 น.ยกเลิกรายการ
28 มี.ค. 61 08:57 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, แจ้งต่อให้หน่วยซ่อมแล้วครับ
154นางวิวัฒน์ คำเครือโต๊ะเรียนห้อง9_302ชำรุด เก้าอี้ล้อเลื่อนห้องรับรองโต๊ะเรียนชำรุด1ตัว เก้าอี้ล้อเลื่อนห้องรับรองชำรุด1ตัว13 มี.ค. 2561 12:31 น.ยกเลิกรายการ
28 มี.ค. 61 08:58 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, แจ้งต่อหน่วยซ่อมแล้วครับ
155นางรัตนา เหมสุรินธร์โต๊ะเรียนห้อง9_302ชำรุด เก้าอี้ล้อเลื่อนห้องรับรองโต๊ะเรียนชำรุด1ตัว เก้าอี้ล้อเลื่อนห้องรับรองชำรุด1ตัว13 มี.ค. 2561 12:31 น.ยกเลิกรายการ
28 มี.ค. 61 08:58 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, แจ้งต่อหน่วยซ่อมแล้วครับ
156นายณธกร ทัศนัส9-205บริเวณหน้าห้องเรียนสกปรก รกมาก สายไฟพะรุงพะรัง หน้าห้องก็เต็มไปด้วยเกาอื้ ควรเอาไปเก็บที่อื่น 13 มี.ค. 2561 08:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 61 11:05 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
157นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์โรงผลิตน้ำประปาให้เข้าทำความสะอาด08 มี.ค. 2561 10:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 61 08:49 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
158นายชวนชม ยุติธรรมโรงผลิตน้ำประปาให้เข้าทำความสะอาด08 มี.ค. 2561 10:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มี.ค. 61 08:49 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
159นายนายจิรวัฒน์ อรรถเศรษฐอาคาร 8/1 (อาคารปฎิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล)ทำความสะอาดใหญ่ทั้งอาคาร27 ก.พ. 2561 13:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มี.ค. 61 16:26 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
160น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน7-421ขัดพื้นห้อง (มีน้ำยาขัดห้องให้)22 ม.ค. 2561 17:34 น.ยกเลิกรายการ
21 ส.ค. 61 11:06 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
161แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13ฟ้าเพดาลห้องเรียน202ชำรุดค่ะ22 ม.ค. 2561 09:44 น.ยกเลิกรายการ
02 มี.ค. 61 16:26 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
162น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์3-235แผ่นไม้อัด ที่รองเตียงหัก17 ม.ค. 2561 13:38 น.ยกเลิกรายการ
02 มี.ค. 61 16:26 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
163น.ส.สุภารัตน์ พรหมเมืองถนน.วปรอ.366เขียนป้ายบอกทาง งาน KU CSC Book Fair 2561 วันที่ 31 มกราคม - 2กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคาร 9 11 ม.ค. 2561 15:04 น.ยกเลิกรายการ
02 มี.ค. 61 16:26 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, กรุณาติดต่อที่งานอาคารสถานที่ครับ ขอดูรายละเอียดโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
164น.ส.จิราวรรณ์ เมืองนาคห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 7-323ทำความสะอาด และ ขัดเงาเคลือบเงาห้อง 21 ธ.ค. 2560 15:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ธ.ค. 60 16:09 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, แม่บ้านชุดที่ 2 ดำเนินการ
165แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13-213ติดรูปห้อง21319 ธ.ค. 2560 09:55 น.ยกเลิกรายการ
21 ส.ค. 61 11:06 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
166แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13-213ติดตั้งปห้อง21319 ธ.ค. 2560 09:51 น.ยกเลิกรายการ
25 ธ.ค. 60 16:11 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
167แม่บ้านอาคาร 1313_213ติดรูปห้องอ.วิโรจ18 ธ.ค. 2560 16:04 น.ยกเลิกรายการ
25 ธ.ค. 60 16:11 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
168แม่บ้านอาคาร 13อ13_213ติดรูปห้องอาจารย์วิโรจค่ะ18 ธ.ค. 2560 15:48 น.ยกเลิกรายการ
25 ธ.ค. 60 16:11 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
169แม่บ้านอาคาร 13อ13_213ติดรูปห้องอาจารย์วิโรจค่ะ18 ธ.ค. 2560 15:45 น.ยกเลิกรายการ
25 ธ.ค. 60 16:11 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
170นายวรากร คำชมภูห้องสมุด อาคาร 9 -เจาะรูติดป้ายไวนิวสองรู้ ดำเนินการเสร้จแล้ว 15 ธ.ค. 2560 17:18 น.ยกเลิกรายการ
18 ธ.ค. 60 08:06 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
171แม่บ้านอาคาร 13อ13กลอนประตูชำรุดชั้น2ขวามือ14 ธ.ค. 2560 10:48 น.ยกเลิกรายการ
15 ธ.ค. 60 13:54 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, แจ้งซ้ำ
172แม่บ้านอาคาร 13อ13กลอนประตูด้านหน้าชำชั้น2ฝังขวามือค่ะ14 ธ.ค. 2560 10:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 61 11:06 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, แจ้งต่อหน่วยซ่อมบำรุงที่ดูแลให้แล้วนะครับ ครั้งต่อไปกรุณาแจ้งช่อง รายการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ นะครับ
173แม่บ้านอาคาร 13อ13_213ไม้ติดกับฟ้าเพดาลชำรุดหล่นลงมาค่ะ13 ธ.ค. 2560 10:34 น.ยกเลิกรายการ
15 ธ.ค. 60 13:54 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, แจ้งซ้ำ
174แม่บ้านอาคาร 7ระเบียงชั้น1-4ทำความสะอาดกระจกรวมทั้งกวาดหยากไหย้ระเบียงด้านหน้าและด้านหลังตึก13 ธ.ค. 2560 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ธ.ค. 60 13:50 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
175แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-313,7-314,7-315กระเบื้องยางแตกประมาณ10-15แผ่น(ซ่อมก่อนเปิดเรียน)13 ธ.ค. 2560 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 61 11:06 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, แจ้งต่อหน่วยซ่อมบำรุงที่ดูแลรับผิดชอบให้แล้วครับ ครั้งต่อไปกรุณาแจ้ง ช่องรายการซ่อมครุภัณฑ์ นะครับ
176แม่บ้านอาคาร 13อ13_213ไม้ติดฝาเพดานชำรุดหล่นลงมา12 ธ.ค. 2560 15:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ธ.ค. 60 13:48 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, หน่วยอนามัยและสิ่งแวดล้อมแจ้งต่อให้หน่วยซ่อมบำรุงที่ดูแลแล้วครับ ครั้งต่อไป กรุณาแจ้งรายการซ่อมครภัณฑ์ นะครับญ
177น.ส.เจนจิรา ทองแกมโรงเรือน Evap (โรงเรือนกล้วยไม้)ตัดหญ้ารอบๆโรงเรือนและด้านหน้าโรงเรือน12 ธ.ค. 2560 14:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ธ.ค. 60 13:43 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
178แม่บ้านอาคาร 13อ13_213ไม้ติดกับฝาเพดานชำรุดหล่นลงมา12 ธ.ค. 2560 10:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ธ.ค. 60 13:45 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, หน่วยอนามัยแจ้งต่อให้หน่วยซ่อมบำรุงที่ดูแลรับผิดชอบแล้วครับ ครั้งต่อไปกรุณาระบุช่อง รายการซ่อมครุภัณฑ์นะครับ
179แม่บ้านอาคาร 13อ13_213ไม้ติดกับฟ้าเพดดาลหล่นลงมา12 ธ.ค. 2560 10:31 น.ยกเลิกรายการ
15 ธ.ค. 60 13:40 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
180แม่บ้านอาคาร 13อ13_213ไม้ติดกับฟ้าเพดาลชำรุดหล่นลงมา12 ธ.ค. 2560 10:30 น.ยกเลิกรายการ
15 ธ.ค. 60 13:40 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
181แม่บ้านอาคาร 13อ13ไม้ติดกับฟ้าเพดาลชำรุดหล่นลงมา12 ธ.ค. 2560 10:26 น.ยกเลิกรายการ
15 ธ.ค. 60 13:46 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
182แม่บ้านอาคาร 13อ13_213ไม้ติดกับฟ้าเพดาลชำรุดหล่นลงมา12 ธ.ค. 2560 10:24 น.ยกเลิกรายการ
15 ธ.ค. 60 13:46 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
183แม่บ้านอาคาร 13อ13_213ไม้ติดกับฟ้าเพดดาลหล่นลงมา12 ธ.ค. 2560 10:19 น.ยกเลิกรายการ
15 ธ.ค. 60 13:46 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
184แม่บ้านอาคาร 1อ1ชั้น1วันเสาร์ที่9 ขัดพื้น วันอาทิตย์ที่10 ปัดเงา วันจันทร์ที่11 ลา้งบรรไดขัดหอ้งพัสดุ08 ธ.ค. 2560 16:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ธ.ค. 60 13:49 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
185แม่บ้านอาคาร 77-301/1,7-302/1ปิดฝ้าเพดานที่เลื่อนออกให้เข้าที่08 ธ.ค. 2560 14:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ธ.ค. 60 17:07 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
186น.ส.เจนจิรา ทองแกมหน้าโรงเรือน Evap (โรงเรือนอนุบาลกล้วยไม้)เก็บขยะและเศษพลาสติกที่อยู่หน้าโรงEvap ไปทิ้ง01 ธ.ค. 2560 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ธ.ค. 60 17:07 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, มีอาจารย์ที่รับผิดชอบดูแลในการจัดเก็บ
187น.ส.จารุณี ฤทธิดีห้องสมุดเตรียมตัวตรวจห้องสมุดสีเขียว 1.ขัดพื้น 2.ปัดเงาพื้น 3.เช็ดกระจก 4.เช็ดฝุ่นผ้าม่าน 5.เช็ดฝุ่นกรอบหน้าต่าง ประตู30 พ.ย. 2560 15:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ธ.ค. 60 13:40 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
188แม่บ้านอาคาร 1การบริการ ห้อง 102 ชั้น1ลูกบิดชำรุด28 พ.ย. 2560 14:22 น.ยกเลิกรายการ
29 พ.ย. 60 11:42 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
189แม่บ้านอาคาร 1การบริการ ห้อง 102 ชั้น1ลูกบิดชำรุด28 พ.ย. 2560 14:21 น.ยกเลิกรายการ
29 พ.ย. 60 11:42 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
190แม่บ้านอาคาร 1การบริการ ห้อง 102 ชั้น1ลูกบิดชำรุด28 พ.ย. 2560 14:20 น.ยกเลิกรายการ
29 พ.ย. 60 11:42 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
191แม่บ้านอาคาร 1การบริการ ห้อง 102 ชั้น1ลูกบิดชำรุด28 พ.ย. 2560 14:19 น.ยกเลิกรายการ
29 พ.ย. 60 11:42 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
192แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายสถานที่ลูกบิดประตูห้องน้ำล็อกไม่ได้27 พ.ย. 2560 13:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ย. 60 21:44 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, แจ้งผิดช่องครับ
193แม่บ้านอาคาร 1อาคาร 1 ชั้น 2ห้องเตรียมอาหารพื้นกระเบื้องยางล่อน27 พ.ย. 2560 12:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ย. 60 21:45 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, แจ้งผิดช่องครับ
194นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง7-220 , 7-220/1 , 7-219 , 7-218 , 7-218/1ทำความสะอาดห้องธุรการ วว21 พ.ย. 2560 13:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ย. 60 21:46 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, ประสานแม่บ้านเข้าดำเนินการในวันที่ 25 พ.ย.แล้วครับ
195นายกมล ฟองอ่อนห้องสมุดทำความสะอาดห้องสมุดเพื่อเตรียมตรวจห้องสมุดสีเขียว(ด้านมลพิษ)13 พ.ย. 2560 10:35 น.กำลังดำเนินการ
29 พ.ย. 60 11:46 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, ประสานรอวันที่จะเข้า Big Cleaning Day ในวันที่ 17 ธันวาคม 2560
196นายกีรติ มณีสาย7-215เป็นห้องทำงานบุคลากร และแม่บ้านเข้าทำความสะอาดน้อยครั้งมาก 1 เดือนอาจจะเข้ามาทำความสะอาด 1 ครั้ง อยากให้เพิ่มความถี่ของการเข้าทำความสะอาด (กุญแจสายยูเข้าห้องสามารถติดต่อบุคลากรในห้องได้)09 พ.ย. 2560 10:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 พ.ย. 60 08:50 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, ประสานแม่บ้านให้แล้วครับ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องกุญแจห้องจึงเกิดความไม่สะดวกดังกล่าวขึ้นครับ
197นายฤกษ์ชัย แย้มวงษ์สนามฟุตบอลตัดหญ้าพร้อมขยายจุดรดน้ำ พร้อมติดตั้งสปริงเกอร์06 พ.ย. 2560 11:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ย. 60 11:00 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, นอกเหนือจากภาระหน้าที่ของหน่วยอนามัยฯ ส่งต่อหน่วยภูมิสถาปัตย์รับเรื่องเบื้องต้นแล้วครับ รบกวนส่งบันทึกขอความอนุเคราะห์ติดตั้งสปริงเกอร์มาตามระบบครับ
198น.ส.นิจตยา ใยวังหน้า1-104 ชั้น 1 อาคารบริหารทำความสะอาดพื้น กระจก30 ต.ค. 2560 13:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 60 09:28 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, แม่บ้านจะเข้าดำเนินการวันที่ 4 พ.ย.60 ครับ
199น.ส.ทัศนีย์ ไตรยนามอุทยานหนองหารฯประตูห้องประชุมอาคารวิจัยและพัฒนาชำรุด ประตูห้องนิทรรศการบัวชำรุด20 ต.ค. 2560 14:05 น.ยกเลิกรายการ
01 พ.ย. 60 09:12 น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, กรุณาเข้าแจ้งตรงแบบฟอร์มแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ครับ แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเบื้องต้นให้แล้วครับ