ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
กองบริหารวิชาการและนิสิต งานบริการการศึกษา หน่วยแนะแนวและรับเข้า
เลขที่ 59/13 หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
โทร. 0-4272-5052 และ 08-6224-1118


(สำหรับเจ้าหน้าที่ รอบที่ 1 คลิก รอบที่ 2 คลิก รอบที่ 5 คลิก)