ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
กองบริหารวิชาการและนิสิต งานบริการการศึกษา หน่วยแนะแนวและรับเข้า
เลขที่ 59/13 หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
โทร.  08-6224-1118


(สำหรับเจ้าหน้าที่ รอบ 1 คลิก