ส่วนของเจ้าหน้าที่

ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน :

** ผู้ที่สามารถใช้งานได้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่รับเข้าฯ เจ้าหน้าที่คณะฯ ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล ข้อมูล**