Student Account
ชื่อผู้ใช้ :
*Nontri Account
**ป.ตรี ใส่ b6140xxxxxx
**ป.โท ใส่ g6146xxxxxx
รหัสผ่าน : Show Password
ปีการศึกษา : ตย. 2565
ภาค :
  
* ใช้อีเมล์และรหัสผ่านสำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตในการล๊อกอินเข้าสู่ระบบ เช่น b5540200000 เป็นต้น
** ลืมรหัสผ่าน << คลิก >>**
** ดูอีเมล์/เปลี่ยนรหัสผ่าน << คลิก >>***
** ยืนยันตัวตน << คลิก >>**
 

     ขอเอกสารการศึกษาออนไลน์ : คู่มือขอเอกสาร คลิกที่นี่ ดำเนินการ 2 วันทำการ หลังชำระเงิน
รหัสประชาชน : *คลิกเลือกที่ชื่อนิสิต

ตรวจสอบสถานะขอเอกสารการศึกษาออนไลน์

รหัสประชาชน : *คลิกเลือกที่ชื่อนิสิต
     ขอรับใบปริญญาบัตรทางไปรษณีย์
รหัสประชาชน หรือ รหัสนิสิต : *คลิกเลือกที่ชื่อนิสิต
คำแนะนำการขอเอกสาร (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
ขั้นตอน (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

ตย.เรียกดู Google Email และ Office365 Email
การยืนยันตัวตน หรือ รับรหัสผ่าน
ตย.เปลี่ยนรหัสผ่าน
ตย.เรียกดู Google Email และ Office365 Email
กดที่ภาพเพื่อขยาย