ข้อมูลการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์อื่นๆ
ลำดับ ชื่อผู้แจ้ง สถานที่ รายละเอียด วันที่แจ้ง สถานะ ดำเนินการ การแก้ไข
1น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ยาแนวกระเบื้องห้องนํ้าชั้น3ห้อง4-308/1.4-303/1.4-320/1.4-314/115 ต.ค. 2564 16:00 น.รอดำเนินการ
2น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4 ยาแนวกระเบื้องห้องนํ้าห้อง4-208/1.4-202/1.4-220/1.4-214/115 ต.ค. 2564 15:57 น.รอดำเนินการ
3น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ยาแนวกระเบื้องห้องนํ้าชั้น1ห้อง4-108/1/4-102/1/4-121/1/4-115/115 ต.ค. 2564 15:53 น.รอดำเนินการ
4แม่บ้านอาคาร 77-409ซ่อมเก้าอี้ชำรุดรวม2ตัว15 ต.ค. 2564 09:01 น.รับเรื่อง
15 ต.ค. 64 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
5แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21น้ำรั่วลงมาตรงหลอดไฟหน้าห้องอาจารย์ ห้อง 21-417 ชั้น 414 ต.ค. 2564 10:10 น.รับเรื่อง
14 ต.ค. 64 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
6แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/2หลังคารั่วห้อง แปรรูป 8/214 ต.ค. 2564 10:08 น.รับเรื่อง
14 ต.ค. 64 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
7แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20สีหลุดลอกทางเดินชั้น 3 ฝั่งสาธา14 ต.ค. 2564 10:06 น.รับเรื่อง
14 ต.ค. 64 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
8แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20เก้าอี้ชำรุดชั้น 3 ฝั่งสาธา14 ต.ค. 2564 10:04 น.รับเรื่อง
14 ต.ค. 64 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
9แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20พื้นห้องแลปชำรุด ห้อง 20-30414 ต.ค. 2564 10:03 น.รับเรื่อง
14 ต.ค. 64 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
10แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ฝ้าเพดานชำรุดห้อง 20-101 14 ต.ค. 2564 09:59 น.รับเรื่อง
14 ต.ค. 64 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
11อาจารย์มยูรกาญจน์ เดชกุญชร3-238/1เจาะรูติดขาตั้งราวม่าน 11 ต.ค. 2564 20:57 น.รับเรื่อง
12 ต.ค. 64 08:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
12แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21น้ำรั่วตรงประตูหนีไฟโซนฝั่ง อ 7 ชั้น 411 ต.ค. 2564 14:35 น.รับเรื่อง
11 ต.ค. 64 15:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
13น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาห้องพักอาจารย์ 21-425เนื่องจากมีฝนตกตกทำให้มีน้ำรั่วซึมในฝ้าเพดานห้องพัก 11 ต.ค. 2564 09:52 น.รับเรื่อง
11 ต.ค. 64 11:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
14แม่บ้านฝ่าย อาคารฯหน้าลานพระพิรุณป้ายบอกทางชำรุดทางเข้าถนนหมายเลข 1 ฝั่งอ่างสกลนคร11 ต.ค. 2564 08:57 น.รับเรื่อง
11 ต.ค. 64 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
15แม่บ้านอาคาร 7ประตูทางออกระเบียงชั้น3โซนDขอความอนุเคราะห์กำจัดรังแตนออกจากพื้นที่08 ต.ค. 2564 13:51 น.รับเรื่อง
11 ต.ค. 64 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
16น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาฟาร์มสัตว์คณะทอ. (เครื่องให้อาหารไก่ไข่)ลูกปืนเครื่องให้อาหารไก่แตก ทางฟาร์มสัตว์ซื้ออุปกรร์สำหรับเปลี่ยนไว้เรียบร้อยแล้ว ต้องการช่างที่มีความรู้ไปเปลี่ยนลูกปืนให้ขอบคุณค่ะ 06 ต.ค. 2564 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 ต.ค. 64 16:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
17น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-330ฝ้าเพดานกลางห้องนอนชำรุด (ช่างมาปิดแล้วแต่ปูนที่ปิดหลุดลงมาตามภาพคะ) 04 ต.ค. 2564 16:31 น.รับเรื่อง
05 ต.ค. 64 14:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
18แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ฝ้าทะลุห้อง ข้างห้องวิทยุ ชั้น 3 04 ต.ค. 2564 14:38 น.รับเรื่อง
04 ต.ค. 64 14:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
19น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ออฟฟิตเก่าหน่วยที่พักอาศัยชั้นวางของหลุดออกมาจากข้างฝา 04 ต.ค. 2564 14:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/สมโภช
20น.ส.อัมพร ศรีคราม17-415ลูกปิดประตูห้องนอนเสีย มันไม่สามารถบิดลูกบิดเพื่อเปิดประตูห้องได้ คล้ายๆ ว่ามันค้าง04 ต.ค. 2564 04:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
21น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-213เตียงชำรุด 01 ต.ค. 2564 13:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 13:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/สมโภช
22น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-213สีฝ้าเพดานชำรุด 01 ต.ค. 2564 13:46 น.รับเรื่อง
04 ต.ค. 64 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
23น.ส.กนกพร ศรีโคตรอาคาร 14 ห้อง2BNumber1 ประตูในห้อง2BNumber1 เปิดไม่ได้ (ห้องที่ผช.วีรเทพ ทำงาน)01 ต.ค. 2564 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 13:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
24นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ประตูโรงจอดรถจักรยานยนต์ชำรุด 1จุด 01 ต.ค. 2564 08:59 น.รับเรื่อง
04 ต.ค. 64 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
25น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-203แจ้งตัดต้นไผ่ที่โน้มเข้าไปในห้อง30 ก.ย. 2564 15:38 น.ยกเลิกรายการ
04 ต.ค. 64 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แจ้งงานภูมิสถาปัตย์ งานสวน ให้แล้วนะครับ
26แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-306 อาคาร21ชั้น3แจ้งซ่อมใต้อ่างล้างมือมีน้ำรั่วตรงกระเบื้องเวลาเปิดน้ำแล้วมีน้ำรั่วออกมาค่ะ 30 ก.ย. 2564 15:00 น.รับเรื่อง
04 ต.ค. 64 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
27แม่บ้านอาคาร 77-106/1ประตูชำรุดนอ็ตหลุด29 ก.ย. 2564 09:57 น.รับเรื่อง
29 ก.ย. 64 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
28น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ประตู้ ห้อง 110 อาคารวิจัยและพัฒนา เปิด เปิดยาก28 ก.ย. 2564 11:04 น.รับเรื่อง
29 ก.ย. 64 08:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
29น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องน้ำหญิง โรงอาหารอาคาร 10กลอนประตูห้องน้ำหญิง ที่โรงอาหารอาคาร 10 ชำรุดค่ะ 27 ก.ย. 2564 10:57 น.รับเรื่อง
27 ก.ย. 64 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
30แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ประตูทางเข้าชั้น 1 ฝั่ง ส.ว ชำรุด ประตูทางเข้า ชั้น 4 ฝั่ง ส.ว ชำรุด ห้อง 20-422- 20-413 27 ก.ย. 2564 09:28 น.รับเรื่อง
27 ก.ย. 64 09:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
31แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชั้น2แจ้งกำจัดปลวกบริเวณหน้าห้องระพีและห้องรับรองชั้น223 ก.ย. 2564 10:54 น.รับเรื่อง
23 ก.ย. 64 11:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
32แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชั้น2แจ้งกำจัดปลวกบริเวณหน้าห้องระพีและห้องรับรองชั้น223 ก.ย. 2564 10:54 น.ยกเลิกรายการ
23 ก.ย. 64 11:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
33แม่บ้านอาคาร 9อ.9ชั้น2แจ้งกำจัดปลวกบริเวณหน้าห้องระพีและห้องรับรองชั้น223 ก.ย. 2564 10:54 น.ยกเลิกรายการ
23 ก.ย. 64 11:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
34น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-141หนูตายบนฝ้าเพดาน(ช่างไฟมาเอาซากหนูออกไปแล้วคะ)22 ก.ย. 2564 15:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ย. 64 11:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
35แม่บ้านอาคาร 77-211/4ลิ้นชักโต๊ะทำงานชำรุด21 ก.ย. 2564 15:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ย. 64 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
36น.ส.สุภัคนรี สัตตะโส17-206กระเบื้องหน้าตู้เสื้อผ้าดันขึ้นจากพื้นประมาณ 8 แผ่นค่ะ *แจ้งรอบที่ 2 ค่ะ รอบแรกไม่ได้รับการดำเนินการ20 ก.ย. 2564 15:47 น.รับเรื่อง
20 ก.ย. 64 16:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
37แม่บ้านอาคาร 8อ.8/2ประต๔ประตูประตูห้องเรียนบานสวิงเปิดแล้วเสียงดังมากๆเลยค่ะแจ้งช่อมด้วยค่ะ20 ก.ย. 2564 14:13 น.รับเรื่อง
20 ก.ย. 64 16:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
38นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐฟาร์มสัตว์ (เล้าไก่ไข่) ด่วนมากครับ ตอนนี้ไก่ลงเลี้ยงแล้วใบพัดลมเบียดกับขอบโครงพัดลม มีเสียงดัง 20 ก.ย. 2564 13:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 64 08:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/เจริญ
39แม่บ้านฝ่าย อาคารฯหน้าโรงซ่อมล้อประตูรั่วชำรุด20 ก.ย. 2564 09:12 น.รับเรื่อง
20 ก.ย. 64 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
40น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้า ห้อง205ลูกบิดประตูห้องน้ำเสีย (ประตูล๊อคเอง)18 ก.ย. 2564 22:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 64 14:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
41น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องรีดผ้ามีหนูตายบนฝ้าเพดาน ส่งกลิ่นเหม็น17 ก.ย. 2564 09:24 น.รับเรื่อง
17 ก.ย. 64 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
42นายชาติสยาม ผลวิลัยอาคาร 8/2 หลังคาอาคารรั่ว ซึ่งจะมีปัญหากับฝ้าอาคาร16 ก.ย. 2564 10:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 13:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
43นายชาติสยาม ผลวิลัยอาคาร 8/2 ปลวกเข้าทำลายครุภัณฑ์ประจำอาคาร ที่เป็นไม้ ทำให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย จึงขอให้เข้าแก้ไขและป้องกัน 16 ก.ย. 2564 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 13:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
44น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง7-421 อาคาร7 ชั้น4ติดบานพับใส่ประตูตู้เหล็ก(มีบานพับให้แล้ว)15 ก.ย. 2564 16:06 น.รับเรื่อง
16 ก.ย. 64 11:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
45น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้อง7-421 อาคาร7 ชั้น4ประตูห้องปิดไม่ได้ปิดไม่สนิท15 ก.ย. 2564 16:05 น.รับเรื่อง
16 ก.ย. 64 11:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
46แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-305 21-306 21-206 อาคาร21 1) 21-306 ท่อน้ำใต้อ่างรั่วซึม 2) 21-305 กดชักโครกแล้วมีน้ำรั่วซึมออกมาตรงฐานชักโครก 3) 21-305 สะดืออ่างล้างมือชำรุดกดไม่ขึ้น 4) 21-206 มีน้ำซึมตรงพื้น ค่ะ 14 ก.ย. 2564 15:49 น.รับเรื่อง
14 ก.ย. 64 16:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
47น.ส.รจนา ทาระขจัดอาคาร 17 สวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.ประตูทางหนีไฟด้านหลังชำรุด ผุพัง รบกวนซ่อมแซมให้ด่วนเพราะเสี่ยงต่อการเข้ามาของสัตว์มีพิษ อาจจะเป็นอันตรายกับเด็กได้14 ก.ย. 2564 14:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/อำพล
48แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ประตูหลังชั้น3,บานสวิงชำรุด14 ก.ย. 2564 10:19 น.รับเรื่อง
14 ก.ย. 64 10:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
49แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3หน้าห้องระพีชั้น3รั่ว14 ก.ย. 2564 10:16 น.รับเรื่อง
14 ก.ย. 64 10:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
50น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดล็อกไม่ได้ห้อง41713 ก.ย. 2564 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 12:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/อำพล
51น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18กรประตูห้องอาบน้ำชำรุดล็อกไม่ได้ห้อง41313 ก.ย. 2564 14:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 12:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/อำพล
52แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ชั้น 4 มีน้ำรั่วจุดเดิมห้อง 21-425 21-410 21 417 21-409 รั่วตามขอบหน้าต่าง ห้องน้ำชั้น 4 โซนตึก อ. 8 ห้อง 21-405-21-40613 ก.ย. 2564 09:32 น.รับเรื่อง
13 ก.ย. 64 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
53แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13หน้าห้อง 13 -202 มีน้ำรั่ว 2 จุด13 ก.ย. 2564 09:27 น.รับเรื่อง
13 ก.ย. 64 10:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
54แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 16น้ำรั่วจุดเดิมตรงเสาหน้าห้องน้ำ13 ก.ย. 2564 09:26 น.รับเรื่อง
13 ก.ย. 64 10:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
55แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ห้องเรียนมีน้ำรั่วหนักมาก มีห้อง 9-301-9-302-9-303 ห้องศึกษากลุ่มหน้าห้องครัว ชั้น 1จดหมายเหตุ13 ก.ย. 2564 09:24 น.รับเรื่อง
13 ก.ย. 64 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
56แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2มีน้ำรั่วหน้าห้องน้ำฝั่งอ .2 ห้อง 2-201 ตรงต้นเสา13 ก.ย. 2564 09:21 น.รับเรื่อง
13 ก.ย. 64 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
57น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16น้ำรั่วจากหลังคา13 ก.ย. 2564 08:41 น.รับเรื่อง
13 ก.ย. 64 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
58แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3 กระเบื้อง ห้องเรียนชำรุด(กระเบื้อง)9-30111 ก.ย. 2564 15:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 11:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, 40 แผ่น สีครีม ปราโมท/สมพร/เจริญ
59น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18บานประตูห้อง101ชำรุดเปิด-ปิดยาก10 ก.ย. 2564 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 11:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/อำพล
60แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 16รั่วจุดเดิมตรงเสาหน้าห้องน้ำ09 ก.ย. 2564 13:36 น.รับเรื่อง
09 ก.ย. 64 13:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
61แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ อาคาร 2น้ำรั่วหน้าห้องน้ำฝั่ง อ. 20 ชั้น 2 ห้อง 2-201 ตรงต้นเสา09 ก.ย. 2564 10:07 น.รับเรื่อง
09 ก.ย. 64 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
62แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอ2 ชั้น2ห้อง2-201มีน้ำซึมออกมาตรงต้นเสาในห้องเรียน09 ก.ย. 2564 09:29 น.รับเรื่อง
09 ก.ย. 64 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
63แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20มีน้ำรั่วลงมาจากฝ้าเพดานห้องน้ำหญิงฝั่งสาธา ห้อง 20 -205 07 ก.ย. 2564 09:58 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 64 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
64น.ส.สลิลดา มิระสิงห์หอพักหญิงนนทรีประตูม้วนทางเข้าหอพัก เปิด-ปิด มีเสียงดังมาก 07 ก.ย. 2564 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 11:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
65น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงซ่อมจักรยาน *งานทรัพย์สินจะขนย้ายจักรยานไปซ่อม*จักรยานที่ใช้บริการนักท่องเที่ยวที่สวนบัวชำรุดหลายคันค่ะ 06 ก.ย. 2564 15:39 น.ยกเลิกรายการ
13 ก.ย. 64 10:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
66น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-325เพดานในห้องครัวเป็นรา 2 ที่ และเพดานกลางห้องเป็นลา 1 ที่06 ก.ย. 2564 15:37 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 64 11:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
67นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องเตรียมอาหารชั้น3/1-305กระเบื้องล่อน1แผ่น 03 ก.ย. 2564 08:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/อำพล
68แม่บ้านฝ่าย อาคารฯ21-301 อาคาร21เก้าอี้ชำรุดค่ะ 02 ก.ย. 2564 15:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 14:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/อำพล
69น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านค้าคุณบุ๋ม ศูนย์อาหาร 1ฝ้าร้านค้าชำรุดค่ะ เป็นร้านใหม๋ผ่านที่ประชุม กก.บริหารทรัพย์สิน 02 ก.ย. 2564 14:30 น.รับเรื่อง
02 ก.ย. 64 16:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
70แม่บ้านอาคาร 8อ8/2แจ้งช่อมกะเบื้องหลังคา02 ก.ย. 2564 14:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
71แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21กุญแจชำรุด ห้อง 21-204-21-20601 ก.ย. 2564 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 64 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร เปลี่ยนชุดกุญแจ 2 ชุด
72น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-234น้ำรั่วมาจากด้านบนฝ้าทำให้ฝ้าเป็นรา31 ส.ค. 2564 13:20 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 64 11:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
73แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20สีหลุดลอกพื้นชั้น 1 ฝั่งสาธา31 ส.ค. 2564 10:55 น.รับเรื่อง
31 ส.ค. 64 13:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
74นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติเปลี่ยนธงชาติ30 ส.ค. 2564 08:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ธงชาติไทย 2*3 เมตร 1 ผืน
75แม่บ้านอาคาร 77-403/3กำจัดปลวกบริเวณขอบกระจกในห้องน้ำ27 ส.ค. 2564 15:25 น.รับเรื่อง
27 ส.ค. 64 15:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
76นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1 กำจัดปลวก27 ส.ค. 2564 10:14 น.รับเรื่อง
27 ส.ค. 64 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
77แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ม่านชำรุดห้อง 421 ฝั่ง ศ.ว ชั้น 427 ส.ค. 2564 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 13:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
78นายrutchanon pongtongอุทยานเกษตร 50 พรรษาท่อน้ำซิ้งล้างจานตัน น้ำซึมออกด้านล่างเวลาใช้งาน26 ส.ค. 2564 11:34 น.รับเรื่อง
26 ส.ค. 64 12:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
79น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-301เตียงนอน(ห้องนอนเล็กชำรุด)25 ส.ค. 2564 16:29 น.รับเรื่อง
26 ส.ค. 64 12:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
80น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3รื้อถอนตู้เก็บผ้าที่ชำรุด 25 ส.ค. 2564 11:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 64 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
81แม่บ้านอาคาร 77-411หลังคารั่วเวลาฝนตก24 ส.ค. 2564 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
82น.ส.สิรินาฏ เนติศรีอาคารขุดพักอาศัย 2 (อาคาร17) ห้อง 2121.แจ้งซ่อมสะดืออ่างล้างหน้าค่ะ 2.แจ้งซ่อมก็อกน้ำใช้ในห้องครัว 24 ส.ค. 2564 07:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, 17-212 ปูนยาแนว 1 ถุง สะดืออ่าง Hang 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
83แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ผนังอาคารสีหลุดลอกห้อง 21-40923 ส.ค. 2564 13:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ต.ค. 64 13:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/เจริญ
84นายภัทร ชุมสาย ณ อยุธยา3-307 อาคาร 3 ว.เฉลิมพระเกียรติฐานเตียงชำรุด23 ส.ค. 2564 09:49 น.รับเรื่อง
23 ส.ค. 64 14:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
85แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่เครื่องขัดเวลาใช้มีเสียงดัง23 ส.ค. 2564 09:17 น.กำลังดำเนินการ
30 ส.ค. 64 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แกนมอเตอร์เสีย
86นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 ชั้น 4 ห้อง 401ผนังมีรอยร้าวและมีปูนร่วง ขยายวงกว้างขึ้น /มีน้ำซึมไหลลงตามผนังจากฝ้าเพดานลงพื้นห้องเวลาที่ฝนตก /มีน้ำไหลซึมออกตามขอบกระจกเวลาฝนตก20 ส.ค. 2564 11:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 64 09:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, นำ้ยากันซึม 1 กระป๋อง ปราโมท/สมพร/เจริญ
87น.ส.ธัญญลักษ์ มังทะฟาร์มพืช (ห้องเรียน)ประตูห้องเรียน ชำรุด 18 ส.ค. 2564 15:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/อำพล
88แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ประตูม้วนปิดไม่ได้ ชั้น 2 18 ส.ค. 2564 11:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 64 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/อำพล/คำจร
89แม่บ้านอาคาร 77-317/8กระเบื้องยางแตกชำรุดประมาณ6-8แผ่น18 ส.ค. 2564 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
90แม่บ้านอาคาร 77-317/4กระเบื้องยางแตกชำรุดประมาณ4-6แผ่น18 ส.ค. 2564 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
91น.ส.อัมพร ศรีคราม17-415เตียงนอนพัง โดยส่วนที่เป็นแผ่นไม้กระดานปูเตียงนอนแตกหัก ยุบตัวลงไปทั้งแถบ18 ส.ค. 2564 04:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 64 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
92น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดล๊อกไม่ได้ห้อง30317 ส.ค. 2564 11:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/อำพล
93นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ที่เสียบฝักบัวชำรุด โซน3-322และ โซน4-31517 ส.ค. 2564 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 64 13:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ที่เสียบสายฉีดชำระ 2 อัน
94แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21น้ำรั่วห้อง 21-425 ชั้น 416 ส.ค. 2564 15:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจรฺิญ
95แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/1ฝ้าเพดานพัง (หลุดลงมา )16 ส.ค. 2564 14:36 น.รับเรื่อง
16 ส.ค. 64 14:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
96น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำไหลซึมออกจากพื้นหน้าห้องน้ำเวลาฝนตกห้อง22016 ส.ค. 2564 14:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
97น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10ประตูทางเข้าห้องน้ำที่โรงอาหารชำรุด 16 ส.ค. 2564 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 64 16:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/อำพล
98น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้า ห้อง220มีน้ำซึมบนพื้นห้องจะเป็นเฉพาะเวลาฝนตก14 ส.ค. 2564 21:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
99น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-330แจ้งปิดรูหนูในห้องครัว 2 รู13 ส.ค. 2564 16:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 64 16:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/อำพล
100แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15ฝ้าเพดานพัง สีหลุดลอก หลังคารั่ว ประตูห้องน้ำพัง ไม้วงกบประตูพัง (ห้องน้ำ ) 10 บาน13 ส.ค. 2564 11:04 น.รับเรื่อง
13 ส.ค. 64 12:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
101แม่บ้านฝ่าย อาคารฯหอวิทยาเขต ฯน้ำรั่วทุกครั้งที่ฝนตก13 ส.ค. 2564 11:00 น.รับเรื่อง
13 ส.ค. 64 12:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
102แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ชั้น 4 น้ำรั่วจุดเดิม ห้อง 21-40813 ส.ค. 2564 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
103แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14รั่วที่เดิมห้องโถง ด้านหน้าเข้าเวที อยู่ผนังฝั่งซ้ายมือ13 ส.ค. 2564 10:57 น.รับเรื่อง
13 ส.ค. 64 12:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
104แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13หน้าห้อง 13- 202 รั่ว 2 จุด13 ส.ค. 2564 10:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ส.ค. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/อำพล
105แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ห้อง 9-301-9-302-9-303 (ห้องเรียนรั่วหนักมาก )และห้องศึกษากลุ่ม หน้าห้องครัวชั้น 113 ส.ค. 2564 10:51 น.รับเรื่อง
13 ส.ค. 64 12:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
106แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 2น้ำรั่วหน้าห้องน้ำ ฝั่ง อ. 20ชั้น 213 ส.ค. 2564 10:48 น.รับเรื่อง
13 ส.ค. 64 12:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
107แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 6น้ำรั่วทางเดินหน้าห้อง 201-202-20313 ส.ค. 2564 10:46 น.รับเรื่อง
13 ส.ค. 64 12:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
108แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19น้ำรั่วลงสนาม 3 จุด ตรงอัฒจันทร์13 ส.ค. 2564 10:44 น.รับเรื่อง
13 ส.ค. 64 12:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
109นางวราภรณ์ กระต่ายทองอ.1หน้ามุกบริเวณบันไดทางขึ้นฝั่งโต๊ะรปภน้ำรั่วฃึมลงมาพื้นทางเดิน 13 ส.ค. 2564 10:12 น.รับเรื่อง
13 ส.ค. 64 12:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
110อาจารย์นภาพร พ่วงพรพิทักษ์3-218แจ้งซ่อม กระเบื้องยาง 10 ส.ค. 2564 14:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ส.ค. 64 09:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/อำพล
111น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูห้องอาบน้ำปิดไม่ได้ห้อง30410 ส.ค. 2564 10:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 64 16:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/อำพล
112แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3กระเบี้องผนังห้องเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดชำรุดมีรอยร้าว10 ส.ค. 2564 10:19 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 64 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
113แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ฟ่าเพดานห้องเรียน9-302,9-303รั่วชำรุด ฟ่าห้องเรียน9-306ชำรุด10 ส.ค. 2564 10:15 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 64 10:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
114แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3กระเบื้องห้องเรียน9-302ถึง9-307ผุ.กร่อนชำรุดหลายจุด10 ส.ค. 2564 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 64 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กระเบื้องยาง 30 แผ่น ปราโมท/สมพร/เจริญ
115แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12กลอนประตูห้องน้ำหลุด 1 อัน ห้องน้ำชายมุสลิม ห้องน้ำหญิงกดน้ำไม่ลง10 ส.ค. 2564 08:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ส.ค. 64 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กลอน 1 อัน สมโภช/อำพล
116น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4วงกบประตูห้อง4-304.ชํารุด10 ส.ค. 2564 08:17 น.รับเรื่อง
10 ส.ค. 64 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
117น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-303ขอบยางประตูชำรุด09 ส.ค. 2564 15:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/อำพล
118แม่บ้านอาคาร 7ชั้น2ขอความชว่ยเหลือกำจัดรังแตนออกจากประตู09 ส.ค. 2564 15:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ส.ค. 64 14:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
119แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่แผ่นฝ้าเพดานหลุด 1 แผ่น ห้องครัว09 ส.ค. 2564 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
120น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ประตูห้อง4-406เปิดไม่ได้09 ส.ค. 2564 08:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
121น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4หน้าต่างบานเกล็ดผุกร่อนห้อง4-109และห้อง4-20906 ส.ค. 2564 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ส.ค. 64 10:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
122น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ประตูห้องครัวปิดเปิดยากห้อง4-20306 ส.ค. 2564 11:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ส.ค. 64 10:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
123น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ประตูห้องครัวปิดเปิดยากห้อง4-20306 ส.ค. 2564 11:23 น.ยกเลิกรายการ
06 ส.ค. 64 14:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซำ้
124แม่บ้านอาคาร 7ห้องคอมมอ่นฯลูกบิดชำรุด06 ส.ค. 2564 11:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ส.ค. 64 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
125แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ประตูปิดไม่ได้ลูกบิดชำรุด ชั้น 5 ( 2 ด้าน )06 ส.ค. 2564 10:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ส.ค. 64 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
126น.ส.จิตรลดา ฦๅชาอาคาร 20 ชั้น 5 อาคารสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพประตูชำรุด เนื่องจากเป็นสนิม ทำให้ปิดไม่ได้ และลูกบิดประตูชำรุด โดยขอให้ซ่อมแซมภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 06 ส.ค. 2564 10:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ส.ค. 64 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
127แม่บ้านอาคาร 77-422สรีระพืชกระเบื้องยางชำรุด06 ส.ค. 2564 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ส.ค. 64 10:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
128แม่บ้านอาคาร 77-412และ7-417/3ปิดรูรั่วบนฝ้าเพดาน 06 ส.ค. 2564 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
129แม่บ้านอาคาร 77-322ฝ้าเพดานชำรุด 06 ส.ค. 2564 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล
130แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13บานประตูไม้ห้องครัวชำรุดคะ..บานหน้าต่างห้องครัวชำรุดเหมือนกันคะ05 ส.ค. 2564 09:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
131แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 7น้ำรั่วลงมาจากฝ้าเพดานชั้น 4 ท่วมห้องแล้ป ห้อง 7- 32205 ส.ค. 2564 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 64 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
132นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5โถส้วมแตกห้อง214/1 1หัว 04 ส.ค. 2564 09:45 น.กำลังดำเนินการ
04 ส.ค. 64 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สั่งซื้อวัสดุ ซักโครก 2801-สีขาว 1 ชุด
133น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรูดห้อง41403 ส.ค. 2564 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
134น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-327ราวผ้าม่านห้องน้ำชำรุด หลุดออกจากผนัง03 ส.ค. 2564 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ส.ค. 64 10:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
135แม่บ้านอาคาร 77-210(โคกศรีฯ)กระเบื้องยางแตกชำรุด4-6แผ่น02 ส.ค. 2564 13:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ย. 64 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
136อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา19-117 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬารบกวนช่วยปิดช่องระบายอากาศเนื่องจากมีการใช้เครื่องปรับอากาศ และเป็นทางเข้าของฝุ่นเยอะมากค่ะ ในนั้นมีอุปกรณ์หลายอย่าง 30 ก.ค. 2564 11:03 น.รับเรื่อง
30 ก.ค. 64 12:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
137อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา19-117 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬาฝ้ามีรอยรั่วซึมและขึ้นรา 30 ก.ค. 2564 11:02 น.รับเรื่อง
30 ก.ค. 64 12:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
138อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา19-117 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬารบกวนช่วยปิดช่องระบายอากาศเนื่องจากมีการใช้เครื่องปรับอากาศ และเป็นทางเข้าของฝุ่นเยอะมากค่ะ ในนั้นมีอุปกรณ์หลายอย่าง30 ก.ค. 2564 10:42 น.ยกเลิกรายการ
02 ส.ค. 64 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
139แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21น้ำรั่วจุดเดิม ห้อง 21- 407- 21-408 -21 -409 ชั้น 430 ก.ค. 2564 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 64 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
140แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21น้ำรั่วจุดเดิม ห้อง 21-407 21- 408 21-409 ชั้น 4 30 ก.ค. 2564 09:45 น.ยกเลิกรายการ
30 ก.ค. 64 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซำ้
141แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12กลอนประตูห้องน้ำชายชำรุด 1 อัน (ห้องน้ำมุสลิม )30 ก.ค. 2564 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/อำพล
142น.ส.ชญานุช สุตะโคตร17-106 ห้องพักบุคลากรมีน้ำรั่วไหลออกมาจากใต้อ้างล้างมือในห้องน้ำค่ะ30 ก.ค. 2564 08:44 น.รับเรื่อง
30 ก.ค. 64 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
143น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อาคาร18 หอตาลฟ้า ห้อง209บานประตูห้องอาบน้ำชำรุดปิดไม่ได้29 ก.ค. 2564 18:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
144แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ปิดฝ้าเพดานหน้าห้อง 205 ชั้น 229 ก.ค. 2564 09:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
145นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5มือจับประตู้ห้องอาบน้ำชำรุด.ห้อง108/1. 28 ก.ค. 2564 13:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร มือจับประตูห้อง 1 ชุด
146นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5มือจับกรอนประตูห้องอาบน้ำขึ้นสนิทแตกบาดมือนิสิต 28 ก.ค. 2564 12:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
147นางเสริม คาอำกวยอาคาร.528 ก.ค. 2564 12:04 น.ยกเลิกรายการ
29 ก.ค. 64 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
148นางเสริม คาอำกวยอาคาร.528 ก.ค. 2564 12:04 น.ยกเลิกรายการ
29 ก.ค. 64 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
149นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5มือจับกรอนประตูห้องอาบน้ำขึ้นสนิทแตกบาดมือนิสิต 28 ก.ค. 2564 12:04 น.ยกเลิกรายการ
29 ก.ค. 64 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
150นางเสริม คาอำกวยอาคาร.528 ก.ค. 2564 12:04 น.ยกเลิกรายการ
29 ก.ค. 64 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
151นางเสริม คาอำกวยอาคาร.528 ก.ค. 2564 12:04 น.ยกเลิกรายการ
29 ก.ค. 64 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
152แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ชั้น 2 ฝั่งห้องอาจารย์ และห้องเรียน รูรั่ว 5 จุด23 ก.ค. 2564 13:35 น.รับเรื่อง
23 ก.ค. 64 15:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
153แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14หอประชุมวิโรจน์รูรั่ว 16 จุด รอบข้างที่มีม่าน หน้ามุก 5 จุดหลังเวที 6 จุด รอบอาคาร 3 จุดห้องฟิตเนส 3 จุดห้องเทคัวโด 3 จุด23 ก.ค. 2564 13:32 น.รับเรื่อง
23 ก.ค. 64 15:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
154นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องโครงการMBAชั้น4 /1-402ฝ้าเพดานเป็นรูทำให้มีหนูวิ่งผ่านเข้าออกได้ทำให้วัสดุเสียหายและมีกลิ่นเหม็น 23 ก.ค. 2564 08:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
155นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องโครงการMBAชั้น4 /1-402ฝ้าเพดานเป็นรูทำให้มีหนูวิ่งผ่านเข้าออกได้ทำให้วัสดุเสียหายและมีกลิ่นเหม็น 23 ก.ค. 2564 08:43 น.ยกเลิกรายการ
23 ก.ค. 64 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้ครับ
156แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 16กระจกหน้าต่างแตกชำรุด 2 บาน ห้อง 16/106 หน้าต่างรอบระเบียงอาคารชั้น 3 หลุด 1 บาน22 ก.ค. 2564 13:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล
157แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ซ่อมฝ้าเพดานทางเดินชั้น 2 ฝั่งทางห้องทะเบียน22 ก.ค. 2564 09:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 11:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
158แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ประตูเปิดไม่ได้ห้อง 22-202/1 ชั้น 222 ก.ค. 2564 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท กุญแจบานสวิง 2 ทาง 1 ชุด
159แม่บ้านอาคาร 77-412และ7-417/3หลังคารั่วเวลาฝนตก 22 ก.ค. 2564 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
160แม่บ้านอาคาร 7ชั้น4หน้าห้อง7-421(สรีรสัตว์)เก็บตู้ที่เหลือจากการใช้งานเพื่อไปเก็บไว้ในที่เหมาะสม 22 ก.ค. 2564 09:15 น.รับเรื่อง
22 ก.ค. 64 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
161แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_202ฝ้าเพดาลหน้าห้องเรียนรั่ว2จุดคะ22 ก.ค. 2564 08:59 น.รับเรื่อง
22 ก.ค. 64 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
162น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-210ล้อมุ้งลวดชำรุด21 ก.ค. 2564 16:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
163น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-141ประตูกระจกในนห้องนอนชำรุด (เลื่อนไม่ได้)21 ก.ค. 2564 16:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
164น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-245มุ้งลวดประตูใหญ่ชำรุด(ห้องนอน)21 ก.ค. 2564 16:42 น.รับเรื่อง
22 ก.ค. 64 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
165น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-201ไม้อัดรองเตียงหักชำรุด21 ก.ค. 2564 16:41 น.รับเรื่อง
22 ก.ค. 64 09:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
166นายนายวรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์17-105ประตูห้องทุกบานพัง ปิดแล้วเสียงดัง20 ก.ค. 2564 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 14:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
167แม่บ้านอาคาร 77-204/3กำจัดปลวกบริเวณขอบกระจกในห้องน้ำ14 ก.ค. 2564 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
168นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคาร 19 สนามกีฬา 2 ห้อง 19-125หน้าต่างกระจกบานเลื่อนชำรุด ล๊อคไม่ได้13 ก.ค. 2564 16:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร สายยูหูช้าง 2 ชุด สายยู1นิ้ว 3 ชุด ลูกบิคประตูห้อง 1 ชุด
169แม่บ้านอาคาร 77-214(ห้องพรรณาฯ)ช่วยกำจัดรังแตนข้างหน้าต่างห้อง13 ก.ค. 2564 14:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
170น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มือหมุนบานเกร็ดชำรุดห้อง11813 ก.ค. 2564 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร มือหมุนบานเกร็ด 1 ชุด
171แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ตู้เก็บกญแจชำรุด13 ก.ค. 2564 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
172น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-301บานประตูห้องชำรุด13 ก.ค. 2564 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
173นายปณิธาน คราประยูรอ.บริหาร ห้อง 1301ซ่อมเพดาน 12 ก.ค. 2564 15:17 น.รับเรื่อง
13 ก.ค. 64 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
174แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ประตูหนีไฟลูกบิดเสียเปิดไม่ได้ ชั้น 312 ก.ค. 2564 10:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 64 16:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
175น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-301กลอนหน้าต่างชำรุด 08 ก.ค. 2564 14:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ก.ค. 64 16:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ยกล๊อคหน้าต่างขาว 1ชุด ปราโมท/สมพร/เจริญ
176แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13ตัวหนังสือในโมเดล์ชำรุด3ตัว.มีตัว.ย.สละอาสองตัวคะ08 ก.ค. 2564 13:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, บัญชา
177แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ประตูบานสวิงห้องทำงานและห้องฟิสเน็ตล๊อกไม่ได้08 ก.ค. 2564 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
178น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มีน้ำขังอยู่บนหลังคาห้องทีวีชั้น2เนื่องจากหลังคายุบลงเป็นหลุมเวลาฝนตกจะมีน้ำขัง07 ก.ค. 2564 14:23 น.รับเรื่อง
08 ก.ค. 64 08:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
179น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดล๊อกไม่ได้ห้อง30306 ก.ค. 2564 10:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 15:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
180น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-346กลอดนประตูห้องน้ำชำรุด06 ก.ค. 2564 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
181แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ฝ้าเพดานชำรุดชั้น 4 ประตูหนีไฟปิดไม่ได้ฝั่ง อ. 7 05 ก.ค. 2564 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
182แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21เก้าอี้ชำรุดห้องประชุม เก้าอี้ห้องเรียนชำรุด 05 ก.ค. 2564 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
183น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องน้ำล๊อกไม่ได้ห้อง40805 ก.ค. 2564 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กลอนประตู 6 นิ้ว 1 ชุด ปราโมท/สมพร
184น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มือหมุนบานเกร็ดชำรุดห้อง31505 ก.ค. 2564 08:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
185น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดล๊อกไม่ได้ห้อง40405 ก.ค. 2564 08:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 10:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กลอนประตู 6 นิ้ว 1 ชุด ปราโมท/สมพร
186น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดห้อง20802 ก.ค. 2564 12:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
187อาจารย์บุศราวรรณ ไชยะ17-216ราวแขวนเสื้อผ้าของตู้เสื้อผ้าชำรุด 02 ก.ค. 2564 06:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
188นางเสริม คาอำกวยประตูห้องเก็บของห้องน้ำ 5-102/1ประตูห้องเก็บของห้องน้ำอาคาร 5 01 ก.ค. 2564 14:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 15:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
189แม่บ้านฝ่าย อาคารฯประตู 6รางล้อเหล็กลากประตูชำรุด01 ก.ค. 2564 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล/เจริญ
190แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21เก้าอี้ชำรุดชั้น 3 30 มิ.ย. 2564 15:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
191แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ลูกบิดประตูชำรุดห้อง 21-411 ชั้น 430 มิ.ย. 2564 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ค. 64 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
192น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรูดห้อง41130 มิ.ย. 2564 08:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 10:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กลอนประตู 6 นิ้ว 1 ชุด ปราโมท/สมพร
193แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_208ฝ้าห้องเรียนชำรุดคะ29 มิ.ย. 2564 08:36 น.รับเรื่อง
29 มิ.ย. 64 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
194แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_201กลอนหน้าต่างปิดล็อคไม่ได้คะ29 มิ.ย. 2564 08:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
195แม่บ้านอาคาร 77-413/1เชือกดึงผ้าม่านชำรุด28 มิ.ย. 2564 15:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร เชือกผ้าม่าน 25 เมตร
196น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18กระจกตู้ถังดับเพลิงฝั่งบันไดหนีไฟโซนทิศใต้แตก25 มิ.ย. 2564 10:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
197แม่บ้านอาคาร 7ทางเข้าอาคารชั้น1หน้าลิตท์ประตูบานสวิงชำรุด25 มิ.ย. 2564 10:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
198น.ส.จารุณี ฤทธิดีห้องสมุดเปลี่ยนกุญแจลิ้นชักโต๊ะ 24 มิ.ย. 2564 13:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ค. 64 11:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ กุญแจโต๊ะทำงาน 1 ชุด
199แม่บ้านอาคาร 8อ.8/2ประตรูใหญ่บานสวิงช์ด้านทิศตะวันตกชำรุด23 มิ.ย. 2564 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
200น.ส.กัลยาณี บุญยะปูชิตห้องคลัง ชั้น 2 อ.1ที่เปิดจับลิ้นชั้กโต๊ะทำงานชำชุดเป็นจำนวน 2 ชั้น /ตู้เหล็กเก็บเอกสารที่จับเปิดตู้ชำรุดเป็นจำวน 1 ข้าง /จุญแจหักลิ้นชักหักในที่เสียบเปิดตู้ชิ้นชั้น 1 ชั้น22 มิ.ย. 2564 13:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล กลอน 4 นิ้ว 1 ตัว สายยู 1 ตัว มือจับตู้ 3 อัน
201น.ส.กนกพร ศรีโคตรขอบยางประตูห้องประชุม ในห้องผอ.กองบริการกลางหลุด งานอาคารสถานที่ฯ22 มิ.ย. 2564 11:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 10:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
202แม่บ้านอาคาร 77-216เปลี่ยนล้อรถเข็น(อุุปกรณ์คือล้อใด้จัดเตรียมใว้แล้ว)22 มิ.ย. 2564 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มิ.ย. 64 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมโภช
203น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4แจ้งกำจัดผึ้งที่อาคาร 4(หอพักชายอินทนิล) 21 มิ.ย. 2564 16:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
204นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5บานประตูชำรุดห้อง102/1 21 มิ.ย. 2564 14:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 14:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
205นายสมชาย เบ้าทอง17-204ต้องการเปลี่ยนลูกบิดประตูหน้าห้อง เนื่องจากเปิดปิดยาก 21 มิ.ย. 2564 11:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ค. 64 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
206น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ กุญแจ ห้องเล็กด้านหลังห้องนิทรรศการบัวฯ ชำรุด ไม่สามารถล๊อคประตูได้21 มิ.ย. 2564 10:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กุญแจล็อคบานสวิงทางเดียว 1 ชุด
207น.ส.กรกนก หาญมนตรี20-406ซ่อมประตูหย่อน และดีดแรง ลมที่ดันกระแทกกระจกกำลังร้าวและอาจแตกได้เร็วๆนี้ ซึ้งจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานในห้อได้รับบาดเจ็บได้ รบกวนช่วยเข้ามาตรวจสอบด้วยค่ะ18 มิ.ย. 2564 16:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
208น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-107 (ห้องสารบรรณ)ติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน(มีบอร์ดแล้วรอการติดตั้ง)18 มิ.ย. 2564 09:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
209น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส. อาคาร 17คิ้วไม้ตรงผนังด้านล่างชำรุด อาจเกิดอันตรายต่อเด็ก รบกวนดำเนินการให้ด่วน 17 มิ.ย. 2564 16:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
210น.ส.วนารัตน์ นาติโนห้องแลปจุลชีววิทยา ฟาร์มพืชประตูห้องหลุด 17 มิ.ย. 2564 14:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
211นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุงห้องเรียน 13 ชั้น4ลูกบิดเสีย 17 มิ.ย. 2564 14:12 น.รับเรื่อง
22 มิ.ย. 64 12:48 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล,
212นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง7-219 ห้องคอมมอนลูกบิดเสีย ไม่สามารถเปิดปิดได้17 มิ.ย. 2564 14:08 น.รับเรื่อง
22 มิ.ย. 64 12:49 น.
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล,
213น.ส.ฐิติรัตน์ ยะอนันต์อาคาร 3 ห้องพักบุคลากร อาคาร 3 ชั้น 3 มีปัญหาน้ำรั่วจากดาดฟ้า ลงที่ห้อง น้ำไหลลงมาตลอดเวลามีฝนตก บางที น้ำรั่วใส่ปลั๊กไฟหน้าห้องน้ำทำให้ ไฟติดๆดับดับ 17 มิ.ย. 2564 10:33 น.รับเรื่อง
17 มิ.ย. 64 10:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
214แม่บ้านอาคาร 8อ-8/2ประตูบานชวิงทางเข้าด้าน.อ.8/1.ชำรุดเปิด.ปิดยากแจ้งช่อมค่ะ17 มิ.ย. 2564 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
215น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17แจ้งตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณโรงจอดรถอาคาร 17 17 มิ.ย. 2564 09:26 น.ยกเลิกรายการ
18 มิ.ย. 64 10:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แจ้งงานภูมิสถาปัตย์ดำเนินการ
216น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-327ฝ้าเพดานมีน้ำรั่วซึ่มมาจากด้วนบน 17 มิ.ย. 2564 09:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
217นางวราภรณ์ กระต่ายทองอ.1ห้อง1-315ห้องผช.การเงินประตูชำรุด17 มิ.ย. 2564 08:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
218น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-407ลูกบิดประตูชำรุด16 มิ.ย. 2564 10:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มิ.ย. 64 15:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกบิด 1 ชุด คำจร
219แม่บ้านอาคาร 77-311,ชานบันไดโซนDหน้าต่างบานเลื่อนตกรอ่งเปิด-ปิดไม่ใด้15 มิ.ย. 2564 15:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
220แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ธงชาตฺิ ขาดชำรุด15 มิ.ย. 2564 08:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 64 13:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รปภ.เปลี่ยน 1 ผืน
221น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องออกกำลังกายกระจกหน้าต่างแตกทะลุเนื่องจากเศษหินกระเด็นใส่ 14 มิ.ย. 2564 16:35 น.กำลังดำเนินการ
25 มิ.ย. 64 11:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ทำเรื่องจัดซื้อจ้าง/สืบราคา
222แม่บ้านอาคาร 77-320/1ธุระการคณะศว.โต๊ะทำงานชำรุด14 มิ.ย. 2564 15:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล
223น.ส.นิภาพร เมษา7-321ซิลิโคนหมดอายุ 14 มิ.ย. 2564 14:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 64 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/อำพล/คำจร
224น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 หน้าห้อง 331/1ฝ้าเพดานหน้าห้อง 3-331/1 รั่วชำรุด 13 มิ.ย. 2564 11:16 น.รับเรื่อง
14 มิ.ย. 64 12:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
225น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 หน้าห้อง 3-313แจ้งตัดแต่งต้นไม้(เนื่องจากบุคลากรกลัวงูเข้ามาในตัวตึก) 13 มิ.ย. 2564 11:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, งานภูมิสถาปัตย์ ดำเนินการแล้ว
226น.ส.ชวพร โพธิ์เมืองห้อง 20-406 อาคาร 20 ชั้น4 คณะสศ.ประตูชำรุด เวลาเปิดปิด ประตูจะสวิงรุนแรงมากๆ ทำให้เมื่อมีคนเปิดปิดประตูห้อง หน้าต่างมีอาการสั่น แรงมากๆ จนจะหลุดลงมาใส่หัวคนที่นั่งทำงานแล้วค่ะ เคยมีคนแจ้งซ่อมไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อ 07 มิ.ย. 2564 10:05 น. ในระบบขึ้นรับเรื่อง แต่ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ 10 มิ.ย. 2564 15:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
227น.ส.จิตรลดา ฦๅชา20-406ซ่อมประตูหย่อน และดีดแรง อาจทำให้ประตูกระแทกและแตกได้ .... รบกวนซ่อมเพื่อให้มันชะลอการดีดตัวให้ช้าลงจ้า ล่าสุดคือ กระจก จะแตกแล้วจ้า คนใช้ประตูเยอะมาก เพราะว่าเป็นห้องสำนักงานคณะฯ ค่ะ 10 มิ.ย. 2564 15:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
228น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกหลังห้องเปิดไม่ได้ห้อง31610 มิ.ย. 2564 12:45 น.รับเรื่อง
11 มิ.ย. 64 08:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
229แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 3 ห้อง2-307ประตูห้องน้ำผุ-พัง10 มิ.ย. 2564 08:33 น.รับเรื่อง
10 มิ.ย. 64 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
230น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17ซ่อมฝาปิดร่องระบายน้ำ(แตกชำรุด)ฝั่งจอดรถทางหอหญิงตาลฟ้า 09 มิ.ย. 2564 15:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
231แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21มีน้ำหยดลงมาจากฝ้าด้านบนตรงทางเข้ามีกลิ่นเหม็นมากห้องน้ำชาย ชั้น 109 มิ.ย. 2564 14:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 มิ.ย. 64 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
232น.ส.นิภาพร เมษา7-321บานเกล็ดห้องเก็บสารเคมีชำรุด09 มิ.ย. 2564 14:32 น.รับเรื่อง
09 มิ.ย. 64 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
233น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ฝ่าห้องคัรวรั่วห้อง4-40609 มิ.ย. 2564 11:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
234แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20น้ำรั่วเข้าห้อง 20-425 ชั้น 4 ฝั่ง ส.ว09 มิ.ย. 2564 11:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 มิ.ย. 64 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมโภช
235แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ห้องน้ำชายชั้น 1 ประตูทางเช้ามีน้ำหยดลงจากเพดาน09 มิ.ย. 2564 10:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ค. 64 11:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
236น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลังคาห้องคอมห้องทีวีรั่วเวลาฝนตก09 มิ.ย. 2564 10:40 น.รับเรื่อง
09 มิ.ย. 64 10:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
237น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกเปิดไม่ได้ทั้ง2บานค่ะห้อง11808 มิ.ย. 2564 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
238น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกหลังห้องเปิดไม่ได้ทั้ง2บานค่ะ08 มิ.ย. 2564 15:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ค. 64 13:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, 18-118 ปราโมท/สมพร/เจริญ
239น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18โต๊ะชำรุดห้อง12008 มิ.ย. 2564 14:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 10:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
240แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3ฝ้าเพดานทางเดินชั้น3มีรอยรั่วหลายจุดในห้องเรียน9-302=9-303รั่ว07 มิ.ย. 2564 15:08 น.รับเรื่อง
07 มิ.ย. 64 15:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
241แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3กระเบื้องห้องน้ำชายด้านหน้าพองตัว07 มิ.ย. 2564 15:01 น.ยกเลิกรายการ
09 ก.ย. 64 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
242แม่บ้านอาคาร 9อ.9.ชั้น.3กระเบื้องห้องน้ำหญิงชั้น3ด้านหลังแตก07 มิ.ย. 2564 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
243น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18โต๊ะชำรุดห้อง402ห้อง403ห้อง41507 มิ.ย. 2564 13:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 10:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
244น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18โต๊ะชำรุดห้อง31507 มิ.ย. 2564 13:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
245น.ส.จิตรลดา ฦๅชา20-406ซ่อมประตูหย่อน และดีดแรง อาจทำให้ประตูกระแทกและแตกได้ .... รบกวนซ่อมเพื่อให้มันชะลอการดีดตัวให้ช้าลงจ้า 07 มิ.ย. 2564 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
246น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มเครื่อง RO ที่โรงผลิตน้ำดื่มใช้งานไม่ได้ค่ะ มีน้ำพุ่งออกจากไส้กรอง RO โรงผลิตน้ำได้อุปกรณ์มาแล้ว รบกวนแจ้งช่างมาดูให้หน่อยนะคะ 07 มิ.ย. 2564 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 มิ.ย. 64 16:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
247น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-132ลูกบิดประตูชำรุด07 มิ.ย. 2564 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกบิด 1 ชุด สมโภช
248นางบุญวาสนา ฉิมศรีอ.3-226พื้นเตียงชำรุด04 มิ.ย. 2564 15:40 น.รับเรื่อง
07 มิ.ย. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
249น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ตัูเสื้อผ้าราวแขนผ้าชํารุดห้อง4-20804 มิ.ย. 2564 14:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
250น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ไม้ลองพื้นเตียงหักห้อง4-109วันที่.4..มิ.ย.256404 มิ.ย. 2564 14:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
251น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4บานพับตู้เสื้อผ้าชํารุดห้อง4-222วันที่4มิ.ย.256404 มิ.ย. 2564 11:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
252น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-121ลูกบิดประตูชำรุด28 พ.ค. 2564 16:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
253น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-113ลูกบิดประตูชำรุด27 พ.ค. 2564 11:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 มิ.ย. 64 11:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
254แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12ถังน้ำดื่มชำรุด ตรงรอยต่อ ก๊อกน้ำดื่มชำรุด 2 อัน ก๊อกห้องน้ำชายชำรุด 1 (โซนกลาง )27 พ.ค. 2564 08:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 มิ.ย. 64 14:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
255นายจำนงค์ วงค์คำพระอาคารวิจัย อุทยานหนองหารน้อยเปลี่ยนธงชาติผืนใหญ่ ขาด25 พ.ค. 2564 08:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 64 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
256น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกห้อง109เปิดยาก21 พ.ค. 2564 16:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
257น.ส.นิภาพร เมษา7-421ติดบอร์ดกับฝาผนัง21 พ.ค. 2564 16:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
258แม่บ้านอาคาร 7ชั้น1ข้างลิฟท์เก็บเก้าอี้และอุปกรณ์ที่ชำรุดออกจากอาคาร 21 พ.ค. 2564 15:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, งานภูมิสถาปัตย์ ดำเนิการเรียบร้อยแล้ว
259แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ลูกบิดประตูหนีไฟเสียเปิดไม่ได้ฝั่งอาคาร 7 ชั้น 320 พ.ค. 2564 13:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ค. 64 11:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
260น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่กันแมลงประตูห้องชำรุดห้อง215ห้อง301ห้อง31419 พ.ค. 2564 13:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
261น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่กันแมลงประตูห้องชำรุดห้อง111ห้อง114ห้อง117ห้อง11819 พ.ค. 2564 13:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
262น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ที่กันแมลงประตูห้องชำรุดห้อง103ห้อง104ห้อง107ห้อง10919 พ.ค. 2564 13:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
263น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องชำรุดห้อง401ห้อง406ห้อง407ห้อง409ห้อง411ห้อง42019 พ.ค. 2564 13:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
264น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องชำรุดห้อง305ห้อง307ห้อง31819 พ.ค. 2564 13:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
265น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องน้ำชำรุดห้อง202ห้อง204ห้อง208ห้อง214ห้อง21719 พ.ค. 2564 13:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
266น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องน้ำชำรุดห้อง113ห้อง118ห้อง11919 พ.ค. 2564 13:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
267น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ราวแขวนผ้าในห้องอาบน้ำชำรุดห้อง103ห้อง20919 พ.ค. 2564 13:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
268แม่บ้านอาคาร 77-209วาริชภูมิช่อมพื้นกระเบื้องยาง แตกชำรุดประมาณ4แผ่น19 พ.ค. 2564 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/อำพล
269นายนายวรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์17-105ประตูห้องครัวและประตูข้างนอกห้องครัวล๊อคไมีได้ 19 พ.ค. 2564 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 14:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
270น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ตัดแม่กุญแจห้อง41818 พ.ค. 2564 13:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
271น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18โต๊ะชำรุดห้อง32018 พ.ค. 2564 13:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
272น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18กระเบื้องยางชำรุดห้อง117ห้อง21418 พ.ค. 2564 13:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
273น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18กระเบื้องพื้นห้องน้ำแตกห้อง307ห้อง31018 พ.ค. 2564 13:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
274น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18บานเกร็ดแตกห้อง105ห้อง106ห้อง110ห้อง215ห้อง206ห้อง416ห้อง417ห้อง41817 พ.ค. 2564 13:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
275น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18เตียงชำรุดห้อง408ห้อง412ห้อง414ห้อง416ห้อง417ห้อง418ห้อง42017 พ.ค. 2564 13:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
276น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18เตียงชำรุดห้อง304ห้อง305ห้อง312ห้อง317ห้อง31917 พ.ค. 2564 13:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
277น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18เตียงชำรุดห้อง112ห้อง202ห้อง210ห้อง214ห้อง215ห้อง17 พ.ค. 2564 13:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
278น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มุ้งลวดขาดห้อง119ห้อง302ห้อง30817 พ.ค. 2564 13:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
279น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกเปิดยากห้อง406ห้อง407ห้อง408ห้อง409ห้อง41417 พ.ค. 2564 13:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 64 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
280น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกเปิดยากห้อง306ห้อง314ห้อง316ห้อง31917 พ.ค. 2564 13:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 พ.ค. 64 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
281น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกเปิดยากห้อง201ห้อง207ห้อง21317 พ.ค. 2564 13:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 พ.ค. 64 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ห้อง 220 ปราโมท/สมพร
282น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกเปิดยากห้อง108ห้อง113ห้อง114ห้อง11817 พ.ค. 2564 13:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 พ.ค. 64 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
283น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18กรล๊อกตู้เสื้ดผ้าชำรุดห้อง307ห้อง30417 พ.ค. 2564 13:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
284น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18บานพับตู้เสื้อผ้าชำรุดห้อง102ห้อง107ห้อง208ห้อง209ห้อง210ห้อง215ห้อง302ห้อง41717 พ.ค. 2564 13:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
285น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์ อาคาร4ประตูห้องครัวชํารุดห้อง4-106วันที่17.พ.ค.256417 พ.ค. 2564 09:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
286น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ประตูห้องชํารุด1บานห้อง4-12117 พ.ค. 2564 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
287น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ไมัอัดพื้นเตียงชํารุด1แผ่นห้อง4-10917 พ.ค. 2564 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
288นายบรรทม โคตรวงค์อินทนิลอาคาร4ลูกบิดประตูห้อง4-214ชำรุด 14 พ.ค. 2564 16:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
289น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานเกษตร 50 พรรษาฯประตูม้วน โรงสูบอ่างกาฬสินธุ์ เปิด-ปิด ไม่ได้14 พ.ค. 2564 11:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ค. 64 15:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล
290น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18บานเกร็ดแตกห้อง105ห้อง106ห้อง110ห้อง206ห้อง215ห้อง303ห้อง417ห้อง41813 พ.ค. 2564 11:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 14:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
291น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มือหมุนบานเกร็ดชำรุดห้อง402ห้อง403ห้อง404ห้อง406ห้อง407ห้อง408ห้อง409ห้อง410ห้อง411ห้อง412ห้อง413ห้อง415ห้อง416ห้อง41713 พ.ค. 2564 11:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 14:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
292น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มือหมุนบานเกร็ดชำรุดห้อง301ห้อง302ห้อง303ห้อง304ห้อง305ห้อง308ห้อง310ห้อง312ห้อง314ห้อง315ห้อง317ห้อง318ห้อง31913 พ.ค. 2564 11:08 น.ยกเลิกรายการ
13 พ.ค. 64 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้
293น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มือหมุนบานเกร็ดชำรุดห้อง301ห้อง302ห้อง303ห้อง304ห้อง305ห้อง308ห้อง310ห้อง312ห้อง314ห้อง315ห้อง317ห้อง318ห้อง31913 พ.ค. 2564 11:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
294น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มือหมุนบานเกร็ดชำรุดห้อง201ห้อง206ห้อง210ห้อง211ห้อง212ห้อง214ห้อง215ห้อง13 พ.ค. 2564 10:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 14:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
295น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18มือหมุนบานเกร็ดชำรุดห้อง102ห้อง103ห้อง105ห้อง107ห้อง112ห้อง119ห้อง12013 พ.ค. 2564 10:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 14:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, หน่วยซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการ
296นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร 3 ชั้น 1ฝั่งโรงแรมฝ้าขึ้นรา13 พ.ค. 2564 07:52 น.รับเรื่อง
13 พ.ค. 64 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
297น.ส.จิตรา ธรรมรักษา1-311/4ลูกบิดประตูชำรุด12 พ.ค. 2564 10:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
298นางนิลเนตร ชาเบาะ9-206ประตูเปิดมีเสียงดัง 11 พ.ค. 2564 15:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
299นายจีระศักดิ์ ฆ้องเดชฟาร์มสัตว์ขอความอนุเคราะห์ช่างซ่อมประตูทางเข้าฟาร์มสัตว์ เนื่องจากลมพัดทำให้รอยเชื่อมเดิมฉีก ส่งผลให้ประตูหลุดออกมา 11 พ.ค. 2564 15:09 น.รับเรื่อง
12 พ.ค. 64 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
300น.ส.วิชชุดา ใจเสรี1-402 อาคารบริหาร 1 ห้องโครงการ MBAมีรอยรั่วบนฝ้าเพดานห้อง 11 พ.ค. 2564 14:21 น.รับเรื่อง
12 พ.ค. 64 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
301น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ฝ้าห้องฉุกเฉินรั่ว 3 จุด06 พ.ค. 2564 15:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/อำพล/เจรฺิญ
302น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16 16-102ลูกบิดประตูเสีย06 พ.ค. 2564 15:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/อำพล/เจรฺิญ
303นางวราภรณ์ กระต่ายทองชั้น1ห้อง1-104(ไปรษณี)กระเบื้องล่อนแตกชำรุด06 พ.ค. 2564 15:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/เจริญ
304แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 3ทุกห้องโต๊ะ-เก้าอี้ ชำรุด06 พ.ค. 2564 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
305แม่บ้านอาคาร 13 อาคาร13_205_209กระเบื้องปูพื้นห้องเรียนและห้องพักอาจารย์ชำรุดค่ะ06 พ.ค. 2564 10:29 น.รับเรื่อง
06 พ.ค. 64 12:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
306แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่เครื่่องขัดพื้นมีเสียงดัง06 พ.ค. 2564 09:02 น.รับเรื่อง
06 พ.ค. 64 12:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
307อาจารย์สุนทรี โอรัตนสถาพร3-343/1แจ้งตัดกุญแจฝาครอบหน้าห้อง-ลืมกุญแจ (แจ้งสำนักงาน ช่างมาตัดให้ช่วงเช้าเรียบร้อยแล้วค่ะ-แจ้งย้อนหลัง)05 พ.ค. 2564 20:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 พ.ค. 64 08:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
308แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9กระเบื้องยางห้องเรียนชำรุดกับเวทีห้องเรียนห้อง 9-30105 พ.ค. 2564 15:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 11:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
309แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9กระเบื้องห้องน้ำหญิงแตกชำรุด ชั้น 3 ด้านหลังอาคาร05 พ.ค. 2564 15:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
310นางวราภรณ์ กระต่ายทองหน้าห้องเตรียมอาหารชั้น2อ.1กระเบื้องยางล่อนแตกชำรุดประมาณ12แผ่น05 พ.ค. 2564 15:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/เจริญ
311น.ส.นิศารัตน์ ทิพวัจนา17-413,อาคาร17ประตูกระจกบานเลื่อนห้องน้ำติด ไม่สามารถเลื่อนได้05 พ.ค. 2564 13:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ล้อประตูกระจกเลื่อน ปราโมท/สมพร
312นายสมชาย เบ้าทอง17-204ประตูห้องน้ำล็อกไม่ได้ 05 พ.ค. 2564 13:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
313น.ส.นิศารัตน์ ทิพวัจนา17-413,อาคาร17ประตูบานเลื่อนกระจกฝั่งซ้ายติดไม่สามารถเลื่อนได้05 พ.ค. 2564 11:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 64 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
314น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ชั้น 2บานประตูน้ำ ชั้น 2 ชำรุด(หน้าห้อง 3-216)05 พ.ค. 2564 10:59 น.รับเรื่อง
05 พ.ค. 64 12:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
315นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องพระพิรุณชั้น2มีน้ำรั่วฃึมออกมาตรงบริเวณต้นเสาหน้าห้องติดกับฝั่งหน้าต่างทำให้พื้นล่อนเสียหาย05 พ.ค. 2564 10:14 น.รับเรื่อง
05 พ.ค. 64 12:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
316นายณัฐพงษ์ คำเลิศอ.17-215เตียงชำรุด(หากซ่อมไม่ได้รบกวนแยกชิ้นส่วนเพื่อรอแทงจำหน่าย)30 เม.ย. 2564 15:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
317นายณัฐพงษ์ คำเลิศอ.17-106เตียงชำรุด 30 เม.ย. 2564 15:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
318น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ลูกบิดประตูห้องปิดเปิดไม่ได้ห้อง118วันที่.30เม.ย.256430 เม.ย. 2564 12:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 08:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกบิดประตูทั่วไป 1 ชุด
319น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ประตูห้องน้ำ คนพิการ ฝั่ง รปภ. ชำรุด29 เม.ย. 2564 14:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 14:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
320นายณัฐพงษ์ คำเลิศอ.17-204ใต้อ่างล้างจานชำรุด 28 เม.ย. 2564 13:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มิ.ย. 64 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/เจริญ
321น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-204ตู้เสื้อผ้าชำรุด 28 เม.ย. 2564 10:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 เม.ย. 64 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
322น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-204แจ้งปิดรูตรงผนัง (รูที่เคยติดช่องแอร์)28 เม.ย. 2564 10:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 เม.ย. 64 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
323น.ส.สิรินาฏ เนติศรีอาคาร 17 ห้อง 2121. แจ้งซ่อมและตรวจเช็คซิ้งน้ำล้างจาน ในห้องครัว มีน้ำ ซึมออกมา ตอนนี้พื้นห้องครัวค่อนข้างแฉะค่ะ ต้องคอยไล่น้ำออก 2.แจ้งซ่อมประตูห้องครัวฝั่งทางออกระเบียงล็อคไม่ได้ค่ะ ตรงขอบประตูมีช่อง ทำให้ผึ้งสามารถเข้ามาทำรังได้ รบกวนตรวจเช็คให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ27 เม.ย. 2564 17:35 น.รับเรื่อง
28 เม.ย. 64 12:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
324อาจารย์มยูรกาญจน์ เดชกุญชร3-328/1เจาะติดราวม่านจำนวน 2 ช่อง หน้าต่างค่ะ 27 เม.ย. 2564 17:20 น.รับเรื่อง
28 เม.ย. 64 12:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
325น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีห้องซักผ้า อ สถานพยาบาล อ.16มีกิ่งไม้ทับหลังคา ทำให้หลังคารั่ว น้ำใหลซึม เข้ามาภายในบริเวณห้องซักผ้า27 เม.ย. 2564 14:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
326แม่บ้านอาคาร 66-104เวทีชํารุด27 เม.ย. 2564 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
327แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ตู้เก็บกญแจชำรุดชั้น 1 ฝั่ง ส.ว ห้อง 20- 10727 เม.ย. 2564 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 08:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
328แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 7ประตูม้วนกดเปิดได้แต่กดปิดไม่ได้ชั้น 1 ฝั่งซ็อฟโยธา26 เม.ย. 2564 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไพสาล/สมชาย
329น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง3-310เบาะที่นอนเตียงขนาดใหญ่ มีสภาพเก่ามากอายุการใช้งานน่าจะมากกว่า 10 ปี เบาะยุบตัว ไม่รองรับสรีระร่างกายเวลานอน ทนนอนเบาะเก่าๆ มานานกว่า 7 ปี แจ้งขอเปลี่ยนไปหลายรอบ ก็ไม่ได้รับการเปลี่ยน ไม่ทราบว่าวิทยาเขตฯ มีเบาะเปลี่ยนใหม่ให้มั้ยคะ 23 เม.ย. 2564 15:18 น.ยกเลิกรายการ
26 เม.ย. 64 08:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ติดต่องานอาคารชุดพักอาศัยรับทราบแล้วครับ ขอบคุณครับ
330แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 3 ห้อง2-310ประตูห้องน้ำพัง23 เม.ย. 2564 10:41 น.รับเรื่อง
23 เม.ย. 64 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
331แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20เก้าอี้ห้องเรียนชำรุด ห้อง 20-301 ชั้น 321 เม.ย. 2564 08:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 08:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
332แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ล๊อกเกอร์คณะบดีเปิดไม่ได้20 เม.ย. 2564 14:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 08:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
333นายธวัชชัย สัพโสข้างห้อง 7-112 (โรงผสมคอนกรีต)กระเบื้องหลังคาแตก 1 แผ่น 20 เม.ย. 2564 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มิ.ย. 64 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
334นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 ชั้น 4 ห้อง 401, 402ห้อง 401 จุดที่ 1 น้ำซึมจากฝ้าเพดานไหลลงพื่น เวลาฝนตก จุดที่ 2 น้ำซึมจากหน้าต่างด้านข้างอาคาร ห้อง 402 น้ำซึมจากหน้าต่างด้านข้างอาคาร19 เม.ย. 2564 13:51 น.รับเรื่อง
19 เม.ย. 64 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
335น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ปั้มน้ำสูบน้ำเข้า อาคารวิจัยและพัฒนา มีน้ำรั่วซึมตลอดเวลา 19 เม.ย. 2564 10:52 น.รับเรื่อง
03 พ.ค. 64 15:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รอจัดซื้อ/จ้าง คุรุภัณฑ์
336น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-234มุ้งลวดชำรุด 1 บาน , เพดานห้องครัวชำรุด, ประตูตู้เสื้อผ้าชำรุดและปิดรูที่ผึ้งบินเข้าห้องพัก08 เม.ย. 2564 14:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 64 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/อำพล
337น.ส.สิรินาฏ เนติศรี17-212ซ่อมก็อกน้ำของซิ้งล้างจาน ห้องครัวค่ะ07 เม.ย. 2564 16:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 เม.ย. 64 13:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
338น.ส.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ17-307ขอความอนุเคราะห์ ติดตั้งกอลประตูหน้าห้อง ห้อง 307 อาคาร 17 โปรดพิจารณาด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 089449441406 เม.ย. 2564 13:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 08:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล กลอน 4 นิ้ว 1 อัน
339นายrutchanon pongtongอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติแผ่นกระเบื้องยางชำรุด ห้อง 102 อาคารวิจัย สวนบัว (ซ่อมแซมเร่งด่วนค่ะ) 02 เม.ย. 2564 16:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 15:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล กระเบื้องยาง 10 แผ่น
340แม่บ้านอาคาร 77-309/1เก้าอี้ล้อเลื่อนชำรุด02 เม.ย. 2564 15:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 เม.ย. 64 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/เจริญ
341นายชวนชม ยุติธรรมอาคารนิศการ กระเบื้องยาง ภายในห้องประชุมชั้น 1 หลุดล่อน ตั้งแต่น้ำท่วม กับประตูห้องน้ำพุ ทั้ง 2 จุด01 เม.ย. 2564 16:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กระเบื้องสีฟ้า 30 แผ่น กาวขาวติดกระเบื้อง 1 กระป๋อง ปราโมท/สมพร/เจริญ
342นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคารนิศการ กระเบื้องยาง ภายในห้องประชุมชั้น 1 หลุดล่อน ตั้งแต่น้ำท่วม กับประตูห้องน้ำพุ ทั้ง 2 จุด01 เม.ย. 2564 16:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กระเบื้องสีฟ้า 30 แผ่น กาวขาวติดกระเบื้อง 1 กระป๋อง ปราโมท/สมพร/เจริญ
343น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-237/1ประตูตู้เสื้อเสื้อผ้าชำรุดและมุ้งลวดหน้าต่างชำรุด01 เม.ย. 2564 15:45 น.รับเรื่อง
01 เม.ย. 64 15:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
344แม่บ้านอาคาร 77-420ขอความอนุเคราะห์ช่างมาเปลี่ยนลูกบิดประตู (อุปกรณ์เช่นลูกบิดใด้จัดเตรียมใว้แล้ว)01 เม.ย. 2564 15:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 เม.ย. 64 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/เจริญ
345น.ส.ธัญญลักษ์ มังทะฟาร์มพืช ประตูห้องเรียนลูกยางติดขอบประตูชำรุด 31 มี.ค. 2564 15:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
346นายวรากร คำชมภูห้องสมุดเก้าอี้ขาชำรุด31 มี.ค. 2564 14:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
347แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_202กระจกบนบานสวิงร้าวโดนหินลูกกรวดคนงานตัดหญ้า.ชั้น2ค่ะ29 มี.ค. 2564 14:17 น.รับเรื่อง
29 มี.ค. 64 16:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
348น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ลูกลอยถังนํ้าไต้ดินชํารุดฝั่งอาคารชุด29 มี.ค. 2564 13:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 เม.ย. 64 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกลอยคันโยก 2 นิ้ว 1 ชุด พิทิกษ์
349แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ฝาท่อระบายน้ำแตกชำรุดฝั่งทิศตะวันออก26 มี.ค. 2564 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
350น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-131ไม้อัดรองปลั๊กไฟชำรุด(ผุพัง) 26 มี.ค. 2564 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/สมโภช
351แม่บ้านอาคาร 77-310/1ซ่อมเก้าอี้ล้อเลื่อนขาชำรุด25 มี.ค. 2564 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 เม.ย. 64 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/เจริญ
352แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยธงชาติผืนใหญ่ขาด 1 ผืน25 มี.ค. 2564 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มี.ค. 64 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ธงชาติไทย2*3 เมตร 1 ผืน
353แม่บ้านอาคาร 77-217/2กระเบื้องยางแตกชำรุด25 มี.ค. 2564 08:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 พ.ค. 64 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กระเบื้องสีครีม 1 กล่อง
354นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติธงชาติชำรุดขอเปลี่ยนใหม่24 มี.ค. 2564 16:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มี.ค. 64 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ เปลี่ยนธง 1 ผืน
355น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-131แผ่นไม้รองปลั๊กไฟภายในห้องชำรุดเนื่องจากปลวกกิน24 มี.ค. 2564 14:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/สมโภช
356แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 19ฝาท่อระบายน้ำแตกข้างตึก 1 ฝา24 มี.ค. 2564 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 09:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/สมพร/ปราโมท
357น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ฝ้ารั่ว ห้องฉุกเฉิน 3 จุด23 มี.ค. 2564 18:03 น.รับเรื่อง
24 มี.ค. 64 12:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
358น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-114ลูกบิดประตูชำรุด23 มี.ค. 2564 15:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
359น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-135เก้าอี้ชำรุด23 มี.ค. 2564 15:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 64 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
360น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-116เก้าอี้โต๊ะเครื่องแป้งชำรุด23 มี.ค. 2564 15:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
361น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-115เก้าอี้โต๊ะเครื่องแป้งชำรุด23 มี.ค. 2564 15:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
362น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์ อาคาร4กรประตูห้องอาบนํ้าชํารุด1ห้องห้อง4-214/123 มี.ค. 2564 13:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร กลอน 3 นิ้ว 1 ตัว
363แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13แผ่นฝ้าห้องน้ำอาจารย์ชาย&หญิงชำรุดและห้องน้ำนิสิพชาย.ชั้น2ค่ะ22 มี.ค. 2564 14:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 64 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
364แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9มีน้ำรั่วรอยเดิมห้อง ศึกษากลุ่ม22 มี.ค. 2564 10:05 น.รับเรื่อง
22 มี.ค. 64 12:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
365แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21มีน้ำรั่ว22 มี.ค. 2564 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 เม.ย. 64 13:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนงอ 90 1 1/2 นิ้ว 1 ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
366แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 13ลูกบิดประตูห้องไฟชำรุดเปิดออกไม่ได้ชั้น 122 มี.ค. 2564 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 08:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
367อาจารย์ศุภาวรรณ ประพันธ์3-340ทาสีผนังห้องที่ขึ้นรา เนื่องจากอ่างล้างหน้ารั่วเกิดความชื้นที่ผนัง (เปลี่ยนจากแจ้งรายการทำความสะอาดเป็นรายการซ่อมครุภัณฑ์ค่ะ)20 มี.ค. 2564 13:40 น.รับเรื่อง
22 มี.ค. 64 12:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
368อาจารย์ศุภาวรรณ ประพันธ์3-340ทาสีผนังห้องที่ขึ้นรา เนื่องจากอ่างล้างหน้ารั่วเกิดความชื้นที่ผนัง20 มี.ค. 2564 13:34 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
369น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-115แจ้งปิดช่องไฟภายในห้องที่ชำรุด 19 มี.ค. 2564 15:22 น.รับเรื่อง
22 มี.ค. 64 12:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
370น.ส.กรรณิการ์ มณฑาอาคาร 17 ห้องสวัสดิการเด็กเล็กแก้ไขข้อมูล ทำความสะอาดห้องสวัสดิการเด็กเล็กในวันที่ 20 มี.ค. เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป19 มี.ค. 2564 14:19 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
371แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ตู้ล็อกเกอร์เปิดไม่ได้ชั้น 3 18 มี.ค. 2564 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 08:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
372นางบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้อ.ง 226พื็้นเตียงหัก18 มี.ค. 2564 09:59 น.รับเรื่อง
18 มี.ค. 64 12:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
373นายบุญวาสนา ฉิมศรีอาคาร 3 ห้อ.ง 226พื็้นเตียงหัก18 มี.ค. 2564 09:59 น.รับเรื่อง
18 มี.ค. 64 12:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
374นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5พัดลมชำรุดห้อง10718 มี.ค. 2564 08:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มี.ค. 64 16:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, -สมชาย
375อาจารย์ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ17-404ลูกบิดประตูเข้าห้อง เหมือนจะหลุด 18 มี.ค. 2564 07:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 มี.ค. 64 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
376แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หน้าต่างชำรุดห้อง 21-202 ชั้น 217 มี.ค. 2564 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล/สมโภช
377น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ห้องน้ำชายที่โรงอาหาร อ.10ฝาถังพักน้ำชักโครกห้องน้ำชาย อาคาร 10 แตกค่ะ 16 มี.ค. 2564 09:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
378แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21เปลี่ยนลูกบิดประตูห้อง 21-409 อาจารย์ซื้อลูกบิดมาให้16 มี.ค. 2564 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
379นายนิรันดร์ ทรงนิรันดร์3-235พบกลิ่นเหม็นบนฝ้าในห้องน้ำห้องนอก15 มี.ค. 2564 14:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 64 14:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ หนูตายบนฝ้าเพดานแก้ไขเรียบร้อยครับ
380แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13กระเบื้องฝาผนังห้องน้ำอาจารย์ชำรุดห้องชาย&หญิงค่ะ15 มี.ค. 2564 13:08 น.รับเรื่อง
15 มี.ค. 64 14:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
381แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13หัวฉีดห้องน้ำอาจารย์หญิงชำรุด.น้ำไหลไม่หยุดค่ะ15 มี.ค. 2564 13:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 64 14:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
382แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13หัวฉีดห้องน้ำอาจารย์หญิงชำรุด.น้ำไหลไม่หยุดค่ะ15 มี.ค. 2564 13:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 64 14:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
383น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ห้องธุรการศว. 7-320ขอความอนุเคราะห์ซ่อมสายแฟกซ์คณะศว. 042-725039 เนื่องจากไม่สามารถใช้งานได้นานแล้ว รบกวนด้วยคะ15 มี.ค. 2564 09:53 น.กำลังดำเนินการ
18 มี.ค. 64 14:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กำลังดำเนินการครับช่วงนี้อยู่ในช่วงตัดถ่่ายเบอร์เป็นระบบVOIPของบริษัท TOT ขอประทานอภัยในความไม่สะดวกครับโทร.1100
384น.ส.นิรมล วงษ์ประชุม1-104 (ห้องไปรษณีย์)กระเบื้องยางพื้นห้องหลุด15 มี.ค. 2564 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/เจริญ
385แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 3 ห้อง2-310ประตูห้องน้ำมันผุ15 มี.ค. 2564 09:12 น.รับเรื่อง
15 มี.ค. 64 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
386น.ส.นภารัตน์ จันทะวงศ์อ.17 หอพักบุคลากร2ประตูบานสวิงหน้าบันไดโถงกลางชั้น1เวลาเปิด ปิดมีเสียงดัง12 มี.ค. 2564 16:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/เจริญ
387น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ตัวล๊อกเครื่องขัดพื้นชํารุดวันที่.12.มี.ค.256412 มี.ค. 2564 14:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
388แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 8/2ประตูม้วนไฟฟ้าชำรุด11 มี.ค. 2564 09:39 น.รับเรื่อง
11 มี.ค. 64 09:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ชุุดมอเตอร์ขับเคลื่อนประตูม้วนชำรุด 2 ชุด ผู้ตรวจสอบ ไพศาล/สมชาย
389แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20แผ่นฝ้าซีลายหลุดลงมา10 มี.ค. 2564 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล
390น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9ชั้น2แจ้งเปลี่ยนป้ายใหม่09 มี.ค. 2564 10:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
391นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2แจ้งเปลี่ยนป้ายใหม่09 มี.ค. 2564 10:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
392นายกมล ฟองอ่อนอาคารอ่าน24ชั่วโมงยางรองกระจกเสื่อมสภาพและหลุดออก เวลาเปิดปิดประตูทำให้กระจกกระแทกกับบานประตูอาจจะทำให้กระจกแตกและเป็นอันตรายในอนาคต 09 มี.ค. 2564 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมพร
393แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ลูกบิดชำรุดห้อง 114 ชั้น 1 ฝั่ง ส.ว ด่วน09 มี.ค. 2564 09:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
394แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ลูกบิดประตูชำรุด ดาดฟ้า ชั้น 5 ฝั่ง ส.ศ ด่วน09 มี.ค. 2564 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล 11/3/64
395แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13ฉายฉีดห้องน้ำนิสิตหญิงชำรุดค่ะ.ชั้น2ค่ะ08 มี.ค. 2564 13:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
396น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-327ขาโต๊ะกินข้าวชำรุด เก้าอี้โต๊ะทำงานชำรุด ขาเตียงชำรุด และปิดรูฝนังที่เคยติดตั้งแอร์08 มี.ค. 2564 11:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล
397น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องซักผ้ากระเบื้องหลุด 2 แผ่น08 มี.ค. 2564 11:43 น.รับเรื่อง
06 พ.ค. 64 12:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
398น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องออกกำลังกายกระจะมีรอยร้าว 1 จุด08 มี.ค. 2564 11:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล
399แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-309ซ่อมฝ้าเพดานที่หย่อนและผุให้กลับเข้าที่ 05 มี.ค. 2564 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 มิ.ย. 64 13:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
400แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20ฝ้าชำรุดห้องน้ำหญิงชั้น 1 ฝั่ง ส.ว05 มี.ค. 2564 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 64 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
401แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หน้าต่างห้องเรียนชำรุดห้อง 21-308 ชั้น 304 มี.ค. 2564 16:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 64 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช-คำจร
402นายยุทธพล บุญกอบโรงเก็บงานซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า)หลังคาโรงซ่อมชำรุดเสื่อมสภาพ เข้าหน้าฝนนำ้รั่วลงมา 04 มี.ค. 2564 09:14 น.รับเรื่อง
04 มี.ค. 64 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
403แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20จั่วรั่วทางเดินชั้น 4 ฝั่งสาธา03 มี.ค. 2564 13:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
404นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3พื้นกระเบื้องห้องน้ำหญิงแตกชั้น3ด้านหลัง03 มี.ค. 2564 11:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
405น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3พื้นกระเบื้องห้องน้ำหญิงแตกชั้น3ด้านหลัง03 มี.ค. 2564 11:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
406แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1น้ำรั่วหน้ามุขข้างโต๊ะ ร ป ภ03 มี.ค. 2564 10:11 น.รับเรื่อง
03 มี.ค. 64 11:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
407นายชวนชม ยุติธรรมอาคาร 20น้ำรั่วหน้าห้องศาลจำลอง03 มี.ค. 2564 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
408นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคาร 20น้ำรั่วหน้าห้องศาลจำลอง03 มี.ค. 2564 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
409แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9 ยางขอบประตูห้องสมุด 24 ชั่วโมงหลุด03 มี.ค. 2564 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 พ.ค. 64 08:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
410นายชวนชม ยุติธรรมอาคาร 21น้ำซึมเข้าห้อง 21-40803 มี.ค. 2564 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
411นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคาร 21น้ำซึมเข้าห้อง 21-40803 มี.ค. 2564 09:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ค. 64 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
412นายเนตรนภา บุระวงค์อ,9ชั้น1ห้องสมุด24ยางของประตูห้องสมุด24หลุด02 มี.ค. 2564 16:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 พ.ค. 64 08:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
413น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ,9ชั้น1ห้องสมุด24ยางของประตูห้องสมุด24หลุด02 มี.ค. 2564 16:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 พ.ค. 64 08:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
414น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีอ สถานพยาบาล อ.16 ห้อง อุบัติเหตุฉุกเฉินฝ้าเพดานทะลุ 01 มี.ค. 2564 12:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 11:58 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/อำพล
415น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-242/1ลูกบิดประตูห้องนอนชำรุด 01 มี.ค. 2564 11:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 16:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/สมโภช
416น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-241ประตูห้องนอนลูกบิดประตูชำรุด01 มี.ค. 2564 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
417แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น1ห้อง2-102ประตูมันเปิดยาก26 ก.พ. 2564 08:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล 11-03-64
418แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 3 ห้อง2-307ประตูห้องน้ำผุ26 ก.พ. 2564 08:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 64 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
419น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4กระเบื้องห้องอาบนํ้าชํารุด5แผ่นห้อง4-220/125 ก.พ. 2564 10:47 น.รับเรื่อง
25 ก.พ. 64 10:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
420แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 22ฝ้าเพดานทางเดินชำรุด 1 แผ่น25 ก.พ. 2564 08:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 ส.ค. 64 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แผ่นยิ่ปซั่ม 1 แผ่น ปราโมท/สมพร/เจริญ
421แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่ขอบประตูพังห้องครัว24 ก.พ. 2564 10:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
422นายธวัชชัย สัพโส7-112/4อยากให้เครื่องร่อน 24 ก.พ. 2564 10:06 น.รับเรื่อง
24 ก.พ. 64 10:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
423แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอุทยานหนองหารน้อยธงชาติผืนใหญ่ (ขาด)24 ก.พ. 2564 08:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ธงชาติไทย 2*3 1 ผืน
424น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-243กลอนห้องน้ำชำรุด23 ก.พ. 2564 11:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
425น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-243ประตูระเบียงนอกห้องใหญ่เวลาปิดแล้วเสียงดังและคิ้วขอบทางเข้าห้องน้ำชำรุด23 ก.พ. 2564 11:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
426น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-243แจ้งปิดรูหนูที่ห้องครัว ,ทาสีภายในห้องครัว และมุ้งลวดหน้าต่างห้องเล็ก(บานใหญ่)ชำรุด23 ก.พ. 2564 11:35 น.รับเรื่อง
23 ก.พ. 64 12:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
427แม่บ้านอาคาร 77-288เปลี่ยนลูกบิดประตู เปลี่ยนลูกบิดประตู(อุปกรณ์คือตัวลูกบิดใด้จัดเตรียมไว้แล้ว) 22 ก.พ. 2564 09:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจรฺิญ
428น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16เครื่องกรองน้ำโออาร์ไม่ไหล อาคารสถานพยาบาล19 ก.พ. 2564 11:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 64 08:59 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ เปลี่ยนกรองใหม่
429นายธราธิป สีนาทองห้องควบคุมเครือข่ายอาคาร 14 ชั้น 1เปลี่ยนเบ้ารับกุญแจใหม่ เนื่องจากกุญแจหาย19 ก.พ. 2564 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:34 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล กุญแจบานสวิง 1 ชุด
430น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ฝ้ามีรอยรั่วที่ห้องฉุกเฉินและหน้าตึก19 ก.พ. 2564 08:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 11:58 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
431น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4ที่ล๊อกกรประตูห้องอาบนํ้าชํารุุดห้อง4-115/1จํานวน1อัน18 ก.พ. 2564 16:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 เม.ย. 64 08:53 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, กลอนประตู 4 นิ้ว 1 ชุด ปราโมท/เจริญ
432น.ส.รดา กันแสนห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา อาคารเรียนรวม (อาคาร2)ประตูเปิดปิดลำบาก18 ก.พ. 2564 15:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 08:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
433นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคาร 21ลูกบิดประตู 21-304 เสีย 18 ก.พ. 2564 09:49 น.รับเรื่อง
29 เม.ย. 64 13:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
434นายชวนชม ยุติธรรมอาคาร 21ลูกบิดประตู 21-304 เสีย 18 ก.พ. 2564 09:49 น.รับเรื่อง
29 เม.ย. 64 13:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
435นางเรืองใจ คำพันธ์ห้องสมุด (ห้องจดหมายเหตุ อาคาร 9)ปลวกเจาะตู้โชว์ห้องนิทรรศการจดหมายเหตุ18 ก.พ. 2564 09:49 น.รับเรื่อง
18 ก.พ. 64 11:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
436น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 7-423ติดตั้งตัวพาทีชั่นกั้นห้องทำงาน16 ก.พ. 2564 15:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 64 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมฑร/สมโภช
437น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 7-423 (ห้องเรียน)กระเบื้องแตกและหลุดออกจากตัวพื้น16 ก.พ. 2564 15:35 น.รับเรื่อง
17 ก.พ. 64 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
438น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์v.3-115ประตูเปิดฝ้าเพดานชำรุด 16 ก.พ. 2564 11:27 น.รับเรื่อง
16 ก.พ. 64 12:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
439น.ส.จิตรลดา ฦๅชาร่องถนน ทางเลี้ยวสี่แยก ทางไป อาคาร 17+หอตาลฟ้า อยากให้ซ่อม ถนนทางเลี้ยงมา อาคาร 17 เนื่องจาก ขอบปูน และขอบยางมะตอย ไม่เชื่อมต่อกัน ทำให้เป็นร่องถนนขนาดใหญ่ ... ก่อนหน้านี้ ทางแม่บ้าน ช่วยเอาดินไปถม แต่ว่าพอเวลาเปลี่ยนไป ฝนตก มันก็เปิดหลุมอีกเช่นเดิม จึงอยากให้ฝ่ายอาคาร ไปซ่อมเชื่อมทางให้ จ้า 16 ก.พ. 2564 11:22 น.รับเรื่อง
25 ก.พ. 64 10:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
440น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ปิดช่องผนังตรงระเบียงหน้าห้อง205เนื่องจากช่างเจาะดูระบบท่อน้ำทิ้งอ่งล้าวหน้าแตก16 ก.พ. 2564 10:57 น.กำลังดำเนินการ
18 ส.ค. 64 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซื้อวัสดุ ปูนซีเมนต์ 1 ถุง
441น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ปิดช่องผนังห้องชาร์ปหน้าห้อง311และหน้าห้อ411เนื่องจากช่างเจาะดูระบบท่อน้ำประปาแแตกค่ะ16 ก.พ. 2564 10:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ส.ค. 64 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
442นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องพระพิรุณชั้น2ถ่านนาฬิกาหมดเวลามันไม่ตรง 15 ก.พ. 2564 13:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.พ. 64 08:42 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนถ่าน 2A 1ก้อน -อารีย์
443นายจำนงค์ วงค์คำพระประตู1ธงชาติขาดชำรุด 15 ก.พ. 2564 08:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
444น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-131ปลวกกินไม้อัดภายในห้อง จำนวน 2 จุด 11 ก.พ. 2564 16:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
445น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-132ลิ้นชักตู้เสื้อผ้าชำรุดเนื่องจากปลวกกิน 2 จุด11 ก.พ. 2564 16:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
446น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-138ไม้อัดภายในห้องโรงแรมชำรุด ตามภาพ 11 ก.พ. 2564 16:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 13:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
447แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20แผ่นฝ้าเพดานชำรุด ห้อง 102ชำรุด 4 แผ่น ห้อง 203 ชำรุด 1 แผ่น ห้อง 201 ชำรุด 1 แผ่น ฝั่ง ส ศ11 ก.พ. 2564 13:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
448น.ส.กนกพร ศรีโคตรหอพักบุคลากร อาคาร 17 ห้อง 102ประตูห้องน้ำเปิดเข้าไปไม่ได้11 ก.พ. 2564 13:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 64 15:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/สมพร
449นายธวัชชัย สัพโส7-112/4อยากให้ยึดเครื่องร่อนดินและทราย ไว้กับพื้น 11 ก.พ. 2564 11:29 น.รับเรื่อง
11 ก.พ. 64 11:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
450แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20กลอนประตูชำรุด บานหน้าต่างชำรุดห้อง 201-202-101-102-103-10411 ก.พ. 2564 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
451น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17 ห้องซักผ้าชั้น 2แจ้งติดตั้งตัวล๊อกประตูห้องซักผ้า (เวลาเปิดประตูค้างไว้ลมพัดแรงอาจทำให้กระจกแตกได้)10 ก.พ. 2564 15:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 64 14:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
452น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มนนทรีอีสานกระเบื้องหลังคาโรงผลิตน้ำดื่มแตกค่ะ 10 ก.พ. 2564 15:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/อำพล
453น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3เวลาฝนตกมีรอยรั่วหลายจุุดชั้น3บริเุวณทางเดินรอบนอกและในห้องเรียน10 ก.พ. 2564 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 10:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
454นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3เวลาฝนตกมีรอยรั่วหลายจุุดชั้น3บริเุวณทางเดินรอบนอกและในห้องเรียน10 ก.พ. 2564 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 10:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
455นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3กระเบื้องห้องน้ำหญิงด้านหลังแตก10 ก.พ. 2564 14:17 น.รับเรื่อง
10 ก.พ. 64 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
456น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3กระเบื้องห้องน้ำหญิงด้านหลังแตก10 ก.พ. 2564 14:17 น.รับเรื่อง
10 ก.พ. 64 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
457แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ฝ้าทะลุมีน้ำหยดห้องฟิตเนตสและและชั้น 2 และห้องโถงใหญ่อีกหลายจุดห้องน้ำหญิงใหญ่มีน้ำหยด10 ก.พ. 2564 08:35 น.รับเรื่อง
10 ก.พ. 64 08:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
458น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16หลังคารั่ว09 ก.พ. 2564 12:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
459น.ส.สุภัคนรี สัตตะโส17-206กระเบื้องหน้าตู้เสื้อผ้าดันขึ้นจากพื้นประมาณหกแผ่นค่ะ09 ก.พ. 2564 09:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 13:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมพร
460แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21หลังคารั่วห้อง 21-40809 ก.พ. 2564 09:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
461แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 16หลังคารั่ว 09 ก.พ. 2564 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
462น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4โถส้วมแตก1อันโถนั่งยองห้อง4-314/1วันที่9ก.พ.256409 ก.พ. 2564 08:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ปูยาแนว 3 ถุง โถซักโครก 2 ชิ้น 1 ชุด
463น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-320มีน้ำหยดและรั่วจากเพดานห้อง08 ก.พ. 2564 15:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 64 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล
464น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-320เตียงชำรุดและยางขอบกระจกหน้าต่างชำรุด 2 เส้น08 ก.พ. 2564 15:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
465นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคาร20 ฝั่งสาธาฯเปลี่ยนลูกบิดประตู ห้อง 101 102 103 104 และห้อง 201 202 20308 ก.พ. 2564 13:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 64 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกบิดใหม่ จำนวน 7 ชุด สมพร/คำจร/สมโภช
466นายชวนชม ยุติธรรมอาคาร20 ฝั่งสาธาฯเปลี่ยนลูกบิดประตู ห้อง 101 102 103 104 และห้อง 201 202 20308 ก.พ. 2564 13:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.พ. 64 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกบิดใหม่ จำนวน 7 ชุด สมพร/คำจร/สมโภช
467น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ประตูทางขึ้นหน้าออฟฟิตหน่วยที่พักอาสัยประตูชำรุด 05 ก.พ. 2564 10:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
468น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูห้อง204ชำรุดเนื่องจากประตูปิดไม่ได้เลยค่ะ02 ก.พ. 2564 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 พ.ค. 64 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
469แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 6ประตูบานสวิงเปิดไม่ได้ 1 บานทางเข้าด้านหน้าอาคาร02 ก.พ. 2564 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 64 16:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/สมพร
470น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อาคาร4กรประตูห้องอาบนํ้าชํารุด1อันห้อง4-214/101 ก.พ. 2564 16:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 10:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
471น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 7-423ติดตั้งยึดพาทีชั่นกั้นห้องภายในห้องทำงานและห้องแลบ01 ก.พ. 2564 14:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 13:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมพร
472น.ส.กนกพร ศรีโคตรหอพักบุคลากร อาคาร 17 ห้อง 102ลูกบิดประตูหน้าห้องเสีย01 ก.พ. 2564 13:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 10:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
473แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10เสาเหล็กลายกั้นบริเวณหน้าตู้ ATM หักชำรุด01 ก.พ. 2564 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
474แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ป้ายไวนิลผู้มาติดต่อราชการขาดหน้ามุก01 ก.พ. 2564 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
475แม่บ้านฝ่าย อาคารฯป้อมยามประตู 6บานประตูชำรุด 01 ก.พ. 2564 09:14 น.รับเรื่อง
01 ก.พ. 64 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
476อาจารย์ศุภาวรรณ ประพันธ์3-340ซ่อมประตูหน้าห้องที่หลุดร่อ่น 29 ม.ค. 2564 22:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล
477น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 7423ติดตั้งยึดพาทีชั่นกั้นห้อง 29 ม.ค. 2564 14:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:05 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมพร
478แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_206_211บานหน้าต่างห้องเรียน..ห้องครัวชำรุดปิดยากค่ะ28 ม.ค. 2564 14:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 64 16:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/สมพร
479น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-210มุ้งลวดหน้าต่างชำรุด28 ม.ค. 2564 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล
480น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-245มุ้งลวดประตูห้องนอนชำรุด และล้อมุ้งลวดหน้าต่างชำรุด28 ม.ค. 2564 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช มุ้งลวด 4 เมตร
481น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-208มุ้งลวดหน้าต่างชำรุด28 ม.ค. 2564 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำจร/อำพล
482น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-303กอนประตูหน้าต่าง น๊อตหลุด28 ม.ค. 2564 10:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
483น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-302ยางกระจกหน้ากระจกหลุด28 ม.ค. 2564 10:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
484แม่บ้านฝ่าย อาคารฯประตู1หลักลายชำรุด 2 อันวงเวียนหลังป้อมประตู 128 ม.ค. 2564 09:05 น.รับเรื่อง
28 ม.ค. 64 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
485แม่บ้านอาคาร 77-317/5กระเบื้องยางแตกชำรุด28 ม.ค. 2564 08:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 64 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กระเบื้องยาง 10 แผ่น ปราโมท/สมพร
486นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3กระเบื้องห้องน้ำหญิงแตกจำนวน4แผ่น ด้านหลัง27 ม.ค. 2564 14:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 10:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
487น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3กระเบื้องห้องน้ำหญิงแตกจำนวน4แผ่น ด้านหลัง27 ม.ค. 2564 14:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 10:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
488น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องสันทนาการพื้นโซฟาชำรุด เสื่อมสะภาพ 4 ตัว 26 ม.ค. 2564 15:37 น.รับเรื่อง
26 ม.ค. 64 15:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
489น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูห้อง204เปิด-ปิดยาก26 ม.ค. 2564 11:10 น.รับเรื่อง
26 ม.ค. 64 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
490แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 20หน้าต่างล๊อกไม่ได้ห้อง 20-302 ฝั่ง สาธา26 ม.ค. 2564 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
491นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5วงกบประห้องน้ำมันผุและเป็นรุมทีพืนทุกโซนทั้งชั้น3.และชั้น.2.และชั้น1.อยากไห้มาดูและแก้ใขไห้ด้วยขอขอบคูณค่ะ25 ม.ค. 2564 19:54 น.รับเรื่อง
26 ม.ค. 64 11:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
492นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5ห้อง108/1 วงกบประตูห้องชำรุด25 ม.ค. 2564 19:27 น.รับเรื่อง
26 ม.ค. 64 11:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
493น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อินทนิลที่ล๊อกกรประตูห้องอาบนํ้าชํารุด1อันห้อง4-108/125 ม.ค. 2564 15:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ส.ค. 64 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
494นายrutchanon pongtongอาคารอำนวยการอุทยานเกษตร 50 พรรษากระเบื้องพื้นห้องทำงาน ชำรุด 25 ม.ค. 2564 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 64 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปูนกาว 2 ถุง ปูนยาแนว 1 ถุง ปูนเสือ 1 ถุง ปราโมท/สมพร/คำจร/สมโภช
495นางรัตนา เหมสุรินธร์ฝ่ายอาคารสถานที่เก้าอี้ชำรุด 1 ตัว25 ม.ค. 2564 08:54 น.รับเรื่อง
25 ม.ค. 64 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
496นางวิวัฒน์ คำเครือฝ่ายอาคารสถานที่เก้าอี้ชำรุด 1 ตัว25 ม.ค. 2564 08:54 น.รับเรื่อง
25 ม.ค. 64 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
497น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ 1.หน้าจั๋วศาลาทรางไทย และหลังคา ชำรุด 3 หลัง 2.ฝ้าเพดานและหลังคาศาลา (ติดบ่อจระเข้) ชำรุด22 ม.ค. 2564 16:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มี.ค. 64 15:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/ปราโมท/สมพร
498แม่บ้านอาคาร 77-227พื้นกระเบื้องยางแตกชำรุดประมาณ12-16แผ่น22 ม.ค. 2564 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 64 10:14 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
499แม่บ้านอาคาร 8-อ-8/2ประตุบานสวิงห้องเรียนเปิดแล้วเสียงดังและบานใหญ่สวิงเข้าออกห้องโถง 22 ม.ค. 2564 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 11:07 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนโช๊คอัฟประตูบานสวิง 1 ชุด กลอนบานสวิงประตู 1 ชุด ปราโมท/สมพร
500น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ติดตั้งป้ายวัคซีนภายในอาคารที่เสาบริเวณโถงด้านล่างหน้าห้องวางแผนครอบครัว22 ม.ค. 2564 13:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 11:06 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
501น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์อุทยานบัวจักรยานที่ให้บริการนักท่องเที่ยวที่อุทยานบัวชำรุดหลายคันค่ะ 22 ม.ค. 2564 11:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 64 11:23 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, แจ้งเข้าระบบงานซ่อมยานพาหนะครับ
502นายธวัชชัย สัพโส7-112 (ห้องบัณฑิตศึกษา)เปลี่ยนลูกบิดประตูห้องบัณฑิตศึกษา22 ม.ค. 2564 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 11:02 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร เปลี่ยนลูกบิคประตู 1 ชุด
503น.ส.วนารัตน์ นาติโนห้องแลปจุลชีววิทยา ฟาร์มพืชเครื่อง hot plate ไม่ทำความร้อน 21 ม.ค. 2564 13:37 น.รับเรื่อง
21 ม.ค. 64 15:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
504น.ส.วนารัตน์ นาติโนห้องแลปจุลชีววิทยา ฟาร์มพืช21 ม.ค. 2564 13:35 น.ยกเลิกรายการ
21 ม.ค. 64 15:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
505น.ส.วนารัตน์ นาติโนห้องแลปจุลชีววิทยา ฟาร์มพืช21 ม.ค. 2564 13:34 น.ยกเลิกรายการ
21 ม.ค. 64 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
506น.ส.วนารัตน์ นาติโนห้องแลปจุลชีววิทยา ฟาร์มพืช21 ม.ค. 2564 13:34 น.ยกเลิกรายการ
21 ม.ค. 64 15:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
507น.ส.เจนจิรา ทองแกมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 7423กระเบื่องพองขึ้นมาและเริ่มทยอยแตกเป็นจำนวนมากและไม่สามารถเดินทำงานในห้องไม่สะดวกขอความอนุเคราะห์ให้มาดูให้ด่วนด้วยนะคะ 21 ม.ค. 2564 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 64 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
508แม่บ้านอาคาร 77-319,7-323กระเบื้องยางแตกชำรุดประมาณ10แผ่น21 ม.ค. 2564 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
509น.ส.จิตรลดา ฦๅชา20-403แจ้งซ่อมประตูหย่อน เปิดปิดมีเสียง ขูด 19 ม.ค. 2564 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
510นางผ่องพรรณ มีพรหมโถง หน้าห้อง 20.406ซ่อมเก้าอี้หน้า 20-406น๊อตหลุด19 ม.ค. 2564 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
511น.ส.พัชรินทร์ นันทพันธ์17-401ประตูกระจกหลังห้องเลื่อนไม่ได้ 1บาน 18 ม.ค. 2564 15:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 64 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนล้อประตูเลื่อนกระจก 2 ชุด ปราโมท/คำจร
512น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หออินทนิลประตู ทางออกห้องครัวชํารุด1บานห้อง4-20318 ม.ค. 2564 12:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, บานประตูไม้ 80*200 1 บาน กลอนประตู 4 นิ้ว 1 อัน มือจับประตู 1 อัน ปราโมท/สมพร
513น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หออินทนิลมือจับประตูห้องอาบนํ้าชํารุด3อันห้อง4-108/118 ม.ค. 2564 12:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มือจับบานประตู 3 ชุด ปราโมท/สมพร
514น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หออินทนิลวงกบประตูห้องอาบนํ้าชํารุด1ห้องห้อง4-220/118 ม.ค. 2564 11:54 น.รับเรื่อง
18 ม.ค. 64 12:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
515นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21ลูกบิดประตูห้องน้ำหญิงชั้น 4 ห้อง 21-415/1 เปิดไม่ได้18 ม.ค. 2564 09:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
516นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21ลูกบิดประตูห้องน้ำหญิงชั้น 4 ห้อง 21-415/1 เปิดไม่ได้18 ม.ค. 2564 09:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
517น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-245ฝักบัวแตกชำรุดและอ่างล้างจานห้องครัวรั่ว15 ม.ค. 2564 14:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 12:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สต๊อปวาล์ว 1 ตัว
518นางเสริม คาอำกวยอ.5 นนทรีลูกเบิดประตูห้องชำรุดห้อง..104 15 ม.ค. 2564 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร เปลี่ยนลูกบิคประตูใหม่ 1 ชุด
519นางเสริม คาอำกวยอ.5 นนทรีวงกบหเ้องอ่าบน้ำำชำรุุด..108\115 ม.ค. 2564 09:15 น.รับเรื่อง
15 ม.ค. 64 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
520นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5กลอนประตูห้องอาบน้ำชำรุด 214/115 ม.ค. 2564 07:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กลอนประตู 4 นิ้ว 1 ชุด
521น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-103กระเบื้องชำรุด14 ม.ค. 2564 16:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปูนกาว 2 ถุง ปราโมท/สมพร/คำจร/สมโภช
522น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3โต๊ะ+เก้าอี้ห้องเรียนชำรุด9-302+9-301+9-301/114 ม.ค. 2564 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
523นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3โต๊ะ+เก้าอี้ห้องเรียนชำรุด9-302+9-301+9-301/114 ม.ค. 2564 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
524นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3กระเบื้องห้องน้ำหญิงด้านหลังแตกจำนวน5แผ่น+อ่างล้างมือตัน14 ม.ค. 2564 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
525น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3กระเบื้องห้องน้ำหญิงด้านหลังแตกจำนวน5แผ่น+อ่างล้างมือตัน14 ม.ค. 2564 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 64 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
526นายศรายุทธ วงค์กวานกลม17-103พื้นกระเบื้องดีด(กระเบื้องระเบิด) เนื่องจากอากาศเย็นทำให้มีการขยายหรือหดตัว เป็นรอยตลอดทั้งแนวกระเบื้องตั้งแต่ประตูถึงหลังห้อง 14 ม.ค. 2564 12:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร/สมโภช
527นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20เก้าอี้ชำรุดห้อง 20-30214 ม.ค. 2564 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
528นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20เก้าอี้ชำรุดห้อง 20-30214 ม.ค. 2564 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
529นายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุลอาคาร 19ห่วงบาสเกตบอลเบี้ยวผิดรูป เนื่องจากแป้บล้ม สามารถถอดออกไปดัดได้ 13 ม.ค. 2564 10:09 น.รับเรื่อง
13 ม.ค. 64 12:19 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
530น.ส.เจนจิรา ทองแกม7-423 ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชกระเบื้องพอง และแตกหลุดเป็นชิ้นๆ13 ม.ค. 2564 10:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 64 09:00 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร ปูน 1 ถุง กระเบื้อง 8*8 กล่อง กาวยาแนว 1 ถุง
531น.ส.เจนจิรา ทองแกม7-423 ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขาหลอดไฟตู้เขี่ยเชื้อชำรุด13 ม.ค. 2564 09:59 น.รับเรื่อง
13 ม.ค. 64 12:18 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
532นางวราภรณ์ กระต่ายทองหน้าห้องเตรียมอาหารชั้น2อ.1กระเบื้องยางแตกหลุดล่อน12 ม.ค. 2564 10:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/เจริญ
533นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 7กระจกห้องน้ำแตกชำรุดมีห้อง 103/2 -104/2 203/2 ชั้น 1และชั้น 211 ม.ค. 2564 14:14 น.รับเรื่อง
12 ม.ค. 64 08:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอน
534นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 7กระจกห้องน้ำแตกชำรุดมีห้อง 103/2 -104/2 203/2 ชั้น 1และชั้น 211 ม.ค. 2564 14:14 น.รับเรื่อง
12 ม.ค. 64 08:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอน
535นางรัตนา เหมสุรินธร์ฝ่ายอาคารสถานที่เครื่องขัดชำรุด11 ม.ค. 2564 14:12 น.รับเรื่อง
12 ม.ค. 64 14:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกปืนแตกมีเสียงดัง
536นางวิวัฒน์ คำเครือฝ่ายอาคารสถานที่เครื่องขัดชำรุด11 ม.ค. 2564 14:12 น.รับเรื่อง
12 ม.ค. 64 14:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกปืนแตกมีเสียงดัง
537น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ตู้เย็นห้องแม่บ้านใต้บันไดเสีย11 ม.ค. 2564 13:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:02 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ตู้เย็นละลายน้ำแข็ง -สราวุฒิ/พัน
538นางเสริม คาอำกวยอาคาร.5ห้อง 104ลูกเบินประตู้ชำรุดค่ะปิดไม่ใด้ค่ะ11 ม.ค. 2564 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 64 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
539น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3ประตูดาดฟ้าชำรุด 11 ม.ค. 2564 11:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 64 13:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร/อำพล
540น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.311 ม.ค. 2564 11:14 น.ยกเลิกรายการ
11 ม.ค. 64 11:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
541อาจารย์สายฝน จันผกา17-406ก๊อกน้ำห้องครัวรั่ว มีน้ำหยดตลอดเวลา และมีเสียงดังมาก ขณะน้ำหยด 11 ม.ค. 2564 10:55 น.รับเรื่อง
11 ม.ค. 64 11:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
542แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 3 ทุกห้องเก้าอี้ชำรุด08 ม.ค. 2564 10:12 น.รับเรื่อง
08 ม.ค. 64 12:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
543น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ อุปกรณ์สนามเด็กเล่นชำรุด ได้แก่ ที่รองนั่งม้าหมุน ที่รองนั่งม้ากระดก และที่ออกกำลังกาย 08 ม.ค. 2564 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 มี.ค. 64 15:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/ปราโมท/สมพร
544นางเนตรนภา อัฐวงศ์ห้องธุรการคณะศว. 7-320/1ประตูตู้หลุดค่ะ เคยซ่อมหลายครั้งแล้ว แต่สักพักเป็นอีก รบกวนด้วยค่ะ07 ม.ค. 2564 16:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 64 13:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร/อำพล
545แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 2ห้อง 2-207เก้าอี้ชำรุด07 ม.ค. 2564 11:12 น.รับเรื่อง
07 ม.ค. 64 12:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
546นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 7ลูกกุญแจเปิดแล้วดึงไม่ออกประตูบานสวิงด้านทิศตะวันออก07 ม.ค. 2564 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
547นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 7ลูกกุญแจเปิดแล้วดึงไม่ออกประตูบานสวิงด้านทิศตะวันออก07 ม.ค. 2564 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
548แม่บ้านอาคาร 77-229กระเบื้องยางแตกชำรุด06 ม.ค. 2564 15:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กระเบื้องยาง 25 แผ่น ปราโมท/สมพร
549แม่บ้านอาคาร 13อาาร13_208_205_207บานหน้าต่างห้องเรียนปิดยากค่ะ06 ม.ค. 2564 10:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
550น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์หน้าโรงอาหารอาคาร 10ฟุตบาทหน้าโรงอาหารชำรุดเสียหาย 05 ม.ค. 2564 15:35 น.รับเรื่อง
05 ม.ค. 64 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
551นางวราภรณ์ กระต่ายทองอ.1ห้องน้ำชายชั้น1ลูกบิดชำรุดดู05 ม.ค. 2564 13:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร
552น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติท่าน้ำำ?จุดให้อาหารปลา? ชำรุด 05 ม.ค. 2564 11:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
553น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9ชั้น2ที่คลอบประตูม้วนชำรุด หน้าห้องระพี05 ม.ค. 2564 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร/อำพล
554นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2ที่คลอบประตูม้วนชำรุด หน้าห้องระพี05 ม.ค. 2564 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร/อำพล
555นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น205 ม.ค. 2564 09:51 น.ยกเลิกรายการ
05 ม.ค. 64 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
556น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9ชั้น205 ม.ค. 2564 09:51 น.ยกเลิกรายการ
05 ม.ค. 64 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
557นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 9กล่องไม้บังประตูม้วนพังชำรุด 05 ม.ค. 2564 09:49 น.ยกเลิกรายการ
05 ม.ค. 64 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
558นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 9กล่องไม้บังประตูม้วนพังชำรุด 05 ม.ค. 2564 09:49 น.ยกเลิกรายการ
05 ม.ค. 64 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
559น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดห้อง119ห้อง211ห้อง316ห้อง41304 ม.ค. 2564 14:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กลอนประตู 4 นิ้ว 5 อัน ปราโมท/สมพร
560นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 8/1เก้าอี้ชำรุดทุกห้อง 04 ม.ค. 2564 14:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร ซ่อมแซมเก้าอี้ 20 ตัว
561นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 8/1เก้าอี้ชำรุดทุกห้อง 04 ม.ค. 2564 14:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร ซ่อมแซมเก้าอี้ 20 ตัว
562แม่บ้านอาคาร 77-321,7-322,7-323ขอความอนุเคราะห์ติดป้ายชื่อหน้าหอ้งแล็ป(ป้ายชื่อมีพร้อมแล้ว)04 ม.ค. 2564 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
563น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรูดห้อง31630 ธ.ค. 2563 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
564น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดห้อง40530 ธ.ค. 2563 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
565นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20ม่านชำรุด ห้อง 20-30130 ธ.ค. 2563 09:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
566นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20ม่านชำรุด ห้อง 20-30130 ธ.ค. 2563 09:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 11:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
567แม่บ้านอาคาร 77-311/1เชือกดึงผ้าม่านชำรุด28 ธ.ค. 2563 15:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เชือกผ้าม่าน 20 เมตร ปราโมท/สมพร
568แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_210กุญแจบานสวิงชำรุด.เปิดไม่ได้25 ธ.ค. 2563 13:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กุญแจบานสวิงทางเดียว 1 ชุด ปราโมท/สมพร/อำพล
569นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 6ลูกกุญแจประตูด้านหลังหัก เปิด-ปิด ไม่ได้24 ธ.ค. 2563 12:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 64 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร/อำพล
570นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 6ลูกกุญแจประตูด้านหลังหัก เปิด-ปิด ไม่ได้24 ธ.ค. 2563 12:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 64 13:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร/อำพล
571อาจารย์สาธินี ศิริวัฒน์20-409/1ฝ้าเพดานพัง23 ธ.ค. 2563 15:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 64 15:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/สมโภช เปลี่ยนฝ้าแผ่นใหม่
572น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3กุญแจประตูห้อง9304ชำรุดเปิดไมได22 ธ.ค. 2563 14:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 64 13:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร/อำพล
573นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3กุญแจประตูห้อง9304ชำรุดเปิดไมได22 ธ.ค. 2563 14:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ม.ค. 64 13:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร/อำพล
574น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ห้องน้ำหญิง ด้านหลังจุดประชาสัมพันธ์ 1.ชักโครกกดไม่ลง 2.หัวฉีดชำระหัก22 ธ.ค. 2563 12:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายฉีดชำระ 1ชุด สต๊อปวาล์ว 2 ท าง 1ตัว พิทักษ์/คิมหันต์
575แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13หน้าต่างห้องเรียน208.ชำรุดปิดอยาก22 ธ.ค. 2563 11:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 11:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร
576นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ลูกบิด ห้อง 3-133 เสีย (ห้องพักโรงแรม)22 ธ.ค. 2563 07:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร
577น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4-217ลูกบิดประตูชำรุด21 ธ.ค. 2563 10:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกบิดประตู 1 ชุด พิทักษ์
578นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2แจ้งทำที่ล็อคประตูห้องเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำหญิงชั้น2ด้านหน้าห้องระพี 18 ธ.ค. 2563 10:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายยู 1 ชุด สมโภช/คำจร
579น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9ชั้น2แจ้งทำที่ล็อคประตูห้องเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำหญิงชั้น2ด้านหน้าห้องระพี 18 ธ.ค. 2563 10:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายยู 1 ชุด สมโภช/คำจร
580น.ส.พัชราพร ทองผาสวัสดิการเด็กเล็กมก.ฉกส.อาคาร17รบกวนซ่อมประตูหนีไฟ ด่วนนะคะ เพราะอาจมีสัตว์มีพิษเข้ามาในสวัสดิการเด็กเล็ก ได้ เช่นงู ตะขาบ รบกวนซ่อมแซมให้ด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะ 18 ธ.ค. 2563 07:51 น.รับเรื่อง
18 ธ.ค. 63 08:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
581น.ส.พัชราพร ทองผาสวัสดิการเด็กเล็กมก.ฉกส.อาคาร17รบกวนซ่อมฝ้าเพดานทะลุ ด่วน 18 ธ.ค. 2563 07:48 น.รับเรื่อง
18 ธ.ค. 63 08:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
582นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ห้องครัวเปลี่ยนเตาแก๊สห้องครัว อาคาร318 ธ.ค. 2563 07:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
583น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16 ห้อง 16-110 กลอนหน้าต่างบานเลื่อนหน้าห้องยาปิดยาก ไม่สนิท17 ธ.ค. 2563 18:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 13:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
584นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 ชั้น 4 ห้อง 408/4 (ห้องผศ.ดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง)กลอนหน้าต่างกระจกล๊อคเปิดไม่ได้17 ธ.ค. 2563 14:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
585นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 1เปลี่ยนธงซาติ (ขาด)17 ธ.ค. 2563 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ธงชาติไทย 2*3 เมตร 1 ผืน พิทักษ์
586นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 1เปลี่ยนธงซาติ (ขาด)17 ธ.ค. 2563 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ธงชาติไทย 2*3 เมตร 1 ผืน พิทักษ์
587น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องน้ำชำรุดห้อง41316 ธ.ค. 2563 11:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กลอนประตู 4 นิ้ว 1 ชุด ปราโมท/สมพร
588นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5สะดืออ่างล้างหน้าชำรุดห้อง208/1 2อัน 16 ธ.ค. 2563 08:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ม.ค. 64 14:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซิลิโคลน 1 หลอด ท่อนำ้ทิ้ง 2 ชุด พิทักษ์
589แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13กล่องใส่ทิชชุ้ห้องน้ำนิสิตชายชำรุดค่ะ.ชั้น2ค่ะ14 ธ.ค. 2563 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มี.ค. 64 09:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ กล่องทิชชู่ 1 ชุด
590น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-141ประตูฝืด14 ธ.ค. 2563 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 64 16:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/สมพร
591น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-201ลูกบิดประตูหน้าล๊อคไม่ได้14 ธ.ค. 2563 09:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกบิคประตูทั่วไป 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
592น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-303ประตูเปิดยาก14 ธ.ค. 2563 09:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 64 16:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/สมพร
593นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ลูกบิด ห้องพักโรงแรม 3-109 เสีย14 ธ.ค. 2563 07:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกบิคประตูทั่วไป 1 ชุด พิทักษ์
594น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดหลุดใช้งานไม่ได้ห้อง11909 ธ.ค. 2563 08:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กลอนประตู 4 นิ้ว 1 ชุด
595น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดหลุดใช้งานไม่ได้ห้อง11909 ธ.ค. 2563 08:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กลอนประตู 4 นิ้ว 1 ชุด
596แม่บ้านอาคาร 77-215,7-229กระเบื้องยางชำรุด08 ธ.ค. 2563 16:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
597น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์4-203ประตูห้องครัว ชำรุด 08 ธ.ค. 2563 15:51 น.รับเรื่อง
09 ธ.ค. 63 12:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
598น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18กระเบื้องพื้นทางเดินหน้าห้อง309ชำรุด08 ธ.ค. 2563 09:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
599นายrutchanon pongtongจุดจอดรถราง,ประตู 1,ถนน 1 ตรงข้ามสวนเสลา ,หน้าอาคาร 9ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บป้ายบอกทางประชุมวิชาการครั้งที่ 8 08 ธ.ค. 2563 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
600น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดล๊อกแล้วเปิดไม่ได้ห้อง30908 ธ.ค. 2563 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 63 13:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ กลอนเเสตนเลส 1 ชุด
601น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3กระเบื้องห้องน้ำหญิงด้าน+ห้องน้ำชายด้านหน้าชำรุด07 ธ.ค. 2563 15:55 น.รับเรื่อง
07 ธ.ค. 63 16:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
602นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3กระเบื้องห้องน้ำหญิงด้าน+ห้องน้ำชายด้านหน้าชำรุด07 ธ.ค. 2563 15:55 น.รับเรื่อง
07 ธ.ค. 63 16:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
603น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3เก้าอี้ห้องเรียน9-301/1ชำรุด07 ธ.ค. 2563 15:52 น.รับเรื่อง
07 ธ.ค. 63 16:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
604นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3เก้าอี้ห้องเรียน9-301/1ชำรุด07 ธ.ค. 2563 15:52 น.รับเรื่อง
07 ธ.ค. 63 16:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
605น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดหลุดล๊อกไม่ได้ห้อง21107 ธ.ค. 2563 14:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 10:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กลอนประตู 4 นิ้ว 1 ชุด
606นางวิวัฒน์ คำเครืออุทยานหนองหารน้อยขอเปลี่ยนธงซาติ (ขาด)07 ธ.ค. 2563 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ธงชาติไทย 2*3 เมตร 1 เมตร
607นางรัตนา เหมสุรินธร์อุทยานหนองหารน้อยขอเปลี่ยนธงซาติ (ขาด)07 ธ.ค. 2563 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ม.ค. 64 10:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ธงชาติไทย 2*3 เมตร 1 เมตร
608น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกห้องทีวีชั้น2ชำหลุดกระจกหลุดออกจากขอบ04 ธ.ค. 2563 10:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 11:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร
609แม่บ้านอาคาร 77-220ธุระการคณะวว.หน้าต่างบานเลื่อนปิดลอ็กไม่ใด้03 ธ.ค. 2563 08:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 63 14:01 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
610นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21ล๊อกเกอร์ชำรุดห้อง 412 หน้าห้องประชุม02 ธ.ค. 2563 10:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 13:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
611นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21ล๊อกเกอร์ชำรุดห้อง 412 หน้าห้องประชุม02 ธ.ค. 2563 10:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 13:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
612น.ส.พัชราพร ทองผาสวัสดิการเด็กเล็กมก.ฉกส. อาคาร 17ประตูตู้เสื้อผ้าเด็กชำรุด (ด่วน)01 ธ.ค. 2563 17:02 น.รับเรื่อง
02 ธ.ค. 63 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
613นางรัตนา เหมสุรินธร์ฟาร์มพืชหลังคาโรงเรือนปลูกพืชทดลองชำรุดแปลงนิสิต01 ธ.ค. 2563 11:00 น.รับเรื่อง
02 ธ.ค. 63 11:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
614นางวิวัฒน์ คำเครือฟาร์มพืชหลังคาโรงเรือนปลูกพืชทดลองชำรุดแปลงนิสิต01 ธ.ค. 2563 11:00 น.รับเรื่อง
02 ธ.ค. 63 11:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
615นางรัตนา เหมสุรินธร์ฟาร์มพืชหลังคาโรงเรือนปลูกพืชทดลองชำรุดแปลงนิสิต01 ธ.ค. 2563 11:00 น.รับเรื่อง
02 ธ.ค. 63 11:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
616นางวิวัฒน์ คำเครือฟาร์มพืชหลังคาโรงเรือนปลูกพืชทดลองชำรุดแปลงนิสิต01 ธ.ค. 2563 11:00 น.รับเรื่อง
02 ธ.ค. 63 11:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
617น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-241/1มุ้งลวดประตูใหญ่ชำรุด01 ธ.ค. 2563 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
618น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-306ลูกกลิ้งมุ้งลวดชำรุด/กลอนประตูหน้าต่างล็อกไม่ได้01 ธ.ค. 2563 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล
619นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง7-220หน้าต่างล็อคไม่ได้01 ธ.ค. 2563 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 63 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
620นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 14กลอนประตูบานสวิงชำรุดและมือจับประตูไม้ด้านหลังล็อกไม่ได้01 ธ.ค. 2563 08:47 น.รับเรื่อง
02 ธ.ค. 63 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
621นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 14กลอนประตูบานสวิงชำรุดและมือจับประตูไม้ด้านหลังล็อกไม่ได้01 ธ.ค. 2563 08:47 น.รับเรื่อง
02 ธ.ค. 63 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
622นางปิยมาศ ผองแก้ว21-422ราวแขวนผ้าม่านร่วงลงมา 30 พ.ย. 2563 12:10 น.รับเรื่อง
30 พ.ย. 63 16:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
623อาจารย์สายฝน จันผกา17-406ก๊อกน้ำอ่างล้างจารย์ห้องครัว ปิดไม่สนิท มีน้ำหยดตลอดเวลา30 พ.ย. 2563 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ม.ค. 64 12:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกอ่างล้างจานเคาเตอร์ 1 ชุด
624อาจารย์สายฝน จันผกา17-406ลูกบิดประตูหอพักพัง เปิดออกจากข้างในไม่ได้ และข้างนอกไม่ได้ จึงแก้ปัญหาด้วยการถอดลูกบิดประตูออก เพื่อให้ผู้อาศัยออกมาได้30 พ.ย. 2563 10:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ธ.ค. 63 14:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ลูกบิดประตูทั่วไป 1 ชุด
625นางวราภรณ์ กระต่ายทองอ.1ห้องอินทนิลน้ำชั้น2โชคอัพชำรุดเวลาปิดเปิดมันกะแทกเสียงดัง24 พ.ย. 2563 16:04 น.รับเรื่อง
25 พ.ย. 63 12:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
626นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องโครงการmbaชั้น4ฝ้าเพดานเป็นรูต้องการปิดช่องเพื่อไม่ให้หนูเอาไปทำรังวิ่งเข้าออกได้24 พ.ย. 2563 09:50 น.รับเรื่อง
24 พ.ย. 63 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
627น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-301ปิดรูผนัง ที่ติดแอร์ 1 จุด 23 พ.ย. 2563 11:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 64 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
628น.ส.กัณฐิกา กล่อมสุวรรณ17-208ลูกบิดห้อง 17-208 ผ่านการใช้งานมานานมีปัญหาคือช่องเสียบกุญแจหลุดลงไปข้างในเกรงว่าจะมีปัญหาในการล็อคและปัญหาด้านความปลอดภัย และขอความกรุณาติดกลอนประตูให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 18 พ.ย. 2563 10:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนกลอนประตู 6 นิ้ว 1ชุด ปราโมท/สมพร
629อาจารย์ศิริญญา โปร่งจิตร์3-216เก้าอี้กินข้าวเอียงเพราะล็อกเลื่อนต่ำลงหนึ่งข้าง ตามตำแหน่งที่วงไว้ในรูป 17 พ.ย. 2563 12:20 น.รับเรื่อง
17 พ.ย. 63 14:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
630น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3รถเข็นผ้า ล้อชำรุด17 พ.ย. 2563 09:32 น.รับเรื่อง
17 พ.ย. 63 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
631นางวราภรณ์ กระต่ายทองหน้าห้องเตรียมอาหารชั้น2อ.1กระเบื้องยางล่อนแตกชำรุด16 พ.ย. 2563 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/เจริญ
632น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ประตูกระจกห้องทีวีชั้น2ชำรุดเปิด- ปิดยาก16 พ.ย. 2563 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
15 ม.ค. 64 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร
633น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-139ลูกบิดชำรุด16 พ.ย. 2563 09:18 น.รับเรื่อง
16 พ.ย. 63 09:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
634น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-308พัดลมระบายอากาศชำรุด16 พ.ย. 2563 09:12 น.รับเรื่อง
16 พ.ย. 63 09:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
635น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์3-303พัดลมละบายอากาศห้องครัวชำรุด16 พ.ย. 2563 09:08 น.รับเรื่อง
16 พ.ย. 63 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
636นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนครอาคาร 7/2 ห้อง 21-201นำภาพถ่ายร่วมรับปริญญาบัตร ติดบนผนังห้อง 21-201 (ประมาณ 20 รูป) 13 พ.ย. 2563 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
637น.ส.ประภาพร สมภักดี3-3291. บอร์ดรองเตียงอ่อนมากๆ ทำให้รับน้ำหนักที่นอนไม่ได้ เวลานอนเกิดอาการปวดหลัง จึงอยากให้เปลี่ยนบอร์ดใหม่ที่มีขนาดหนามากๆ และเรียบเสมอกัน ส่วนที่นอนอยากให้เอาออกไปเพราะจะใช้ที่นอนของตัวเองค่ะ 2. ท่อน้ำในห้องน้ำรั่วค่ะ ตอนนี้ต้องให้กะละมังมารองน้ำตลอดเวลา12 พ.ย. 2563 15:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ส.ค. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/สมพร
638น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดหลุดใช้งานไม่ได้ค่ะ11 พ.ย. 2563 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กลอนประตู 4 นิ้ว 1ชุด
639นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 ชั้น 4 ห้อง 409/1 ฝ้าเพดานชำรุด บริเวณประตูทางเข้าห้อง 11 พ.ย. 2563 10:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
640น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 ถนนทางออกถนนข้างอาคาร 3 ฝั่งขาออก ชำรุดเป้นหลุมลึก (ตามภาพ) 10 พ.ย. 2563 16:32 น.รับเรื่อง
11 พ.ย. 63 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
641นายปณิธาน คราประยูรห้อง 1-311/4 ห้อง 1-311ลูกบิดประตูห้องเสีย และลิ้นชักโต๊ะทำงานเสีย10 พ.ย. 2563 15:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร เปลี่ยนลูกบิดประตู 1ชุด กุญแจล๊อคโต๊ะทำงาน 1 ชุด
642น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-114เก้าอี้โต๊ะเครื่องแป้งชำรุด 1 ตัว10 พ.ย. 2563 09:50 น.รับเรื่อง
10 พ.ย. 63 10:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
643แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13กล่องใส่ทิชชู้ห้องน้ำนิสิตชายชำรุดค่ะ..ชั้น210 พ.ย. 2563 09:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
644แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_212กลอนประตูบานสวิงเปิดอยากค่ะ10 พ.ย. 2563 09:26 น.รับเรื่อง
10 พ.ย. 63 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
645นางวิวัฒน์ คำเครืออุทยานหนองหารน้อยประตูชำรุด10 พ.ย. 2563 08:35 น.รับเรื่อง
10 พ.ย. 63 08:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
646นางรัตนา เหมสุรินธร์อุทยานหนองหารน้อยประตูชำรุด10 พ.ย. 2563 08:35 น.รับเรื่อง
10 พ.ย. 63 08:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
647น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-139ลุกบิดประตูชำรุด09 พ.ย. 2563 16:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร
648น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องออกกำลังกายยางขอบกระจกหลุด 2 เส้น09 พ.ย. 2563 12:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/อำพล
649น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-319ฝ้าเพดานทางเข้าเป็นรา09 พ.ย. 2563 12:02 น.รับเรื่อง
10 พ.ย. 63 08:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
650น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-319มุ้งลวดชำรุด 1 บาน09 พ.ย. 2563 11:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล
651น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-319ลูกบิดประตูระเบียงนอกชำรุด09 พ.ย. 2563 11:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
652นายวีรชาติ อักษรศักดิ์เก้าอี้ประห้องเรียน 7-114/1 7-114/2 7-114/3 และ 7-114/4-1เก้าเสื่อมสภาพหลายตัว บ้างตัวแตกหักชำรุด06 พ.ย. 2563 13:57 น.รับเรื่อง
09 พ.ย. 63 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
653นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุงห้องพรรณานิคม ห้องสว่างแดนดิน อาคาร 7เก้าอี้ชำรุด 06 พ.ย. 2563 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
654นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุงอาคาร 7 ชั้น 4 ฝ้ารั่ว ตลอดแนวชั้น4 06 พ.ย. 2563 09:55 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
655อาจารย์เปรมฤดี จิตรเกื้อกูลอาคาร 17 ห้อง 302 ลูกบิดประตูหน้าห้องชำรุด ไม่สามารถไขกุญแจได้05 พ.ย. 2563 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 64 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
656น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-332/1มุ้งลวดในนห้องนอนชำรุด05 พ.ย. 2563 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ส.ค. 64 14:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล
657แม่บ้านอาคาร 77-217/7หน้าต่างบานเลื่อนล็อกไม่ใด้03 พ.ย. 2563 16:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
658น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-215 ห้องครอบครัว อาคารชุดพัก 2ลูกบิดประตูชำรุด และ ขอความอนุเคราะห์ ติดกลอนประตูให้ด้วยค่ะ จักเป็นพระคุณยิ่ง03 พ.ย. 2563 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร
659น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-215 ห้องครอบครัว อาคารชุดพัก 2ลูกบิดประตูชำรุด และ ขอความอนุเคราะห์ ติดกลอนประตูให้ด้วยค่ะ จักเป็นพระคุณยิ่ง03 พ.ย. 2563 14:06 น.ยกเลิกรายการ
03 พ.ย. 63 16:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
660น.ส.พัชราพร ทองผาสวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.ผนังห้อวเป็นฝ้าราสีร่อน รบกวนซ่อมแซมด่วน 03 พ.ย. 2563 11:23 น.รับเรื่อง
03 พ.ย. 63 11:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
661น.ส.ธัญญลักษ์ มังทะล็อกเกอร์ ชั้น 4 อาคาร 21 ของ ผศ.ดร.จินตนา ต๊ะย่วน ประตูล็อกเกอร์ชำรุด รบกวนซ่อมแซมให้หน่อยนะคะ 03 พ.ย. 2563 10:58 น.รับเรื่อง
03 พ.ย. 63 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
662น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์ห อินทนิลวันที่3พ.ย.63.มือจับประตูห้องอาบนํ้าชํารุด3อันห้อง4-108/103 พ.ย. 2563 09:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
663น.ส.พัชราพร ทองผาสวัสดิการเด็กเล็กมก.ฉกส.อาคารชุดพักอาศัย2ประตูทางหนีไฟด้านหลังชำรุด 03 พ.ย. 2563 08:48 น.รับเรื่อง
03 พ.ย. 63 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
664น.ส.พัชราพร ทองผาสวัสดิการเด็กเล็กมก.ฉกส.อาคารชุดพักอาศัย2ประตูตู้เก็บที่นอน หลุด 03 พ.ย. 2563 08:44 น.รับเรื่อง
03 พ.ย. 63 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
665นายณรงค์ธร ดวงชัย20-403โต๊ะทำงาน ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ 02 พ.ย. 2563 13:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ย. 63 13:17 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED 18w 4 หลอด + LED36w 4 หลอด -อารีย์
666น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-215 ห้องครอบครัว อาคารชุดพัก 2ลูกบิดประตูชำรุด และ ขอความอนุเคราะห์ ติดกลอนประตูให้ด้วยค่ะ จักเป็นพระคุณยิ่ง30 ต.ค. 2563 13:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ม.ค. 64 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร
667นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 8/1ประตูม้วนสวิทย์เสีย30 ต.ค. 2563 09:05 น.รับเรื่อง
30 ต.ค. 63 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
668นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 8/1ประตูม้วนสวิทย์เสีย30 ต.ค. 2563 09:05 น.รับเรื่อง
30 ต.ค. 63 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
669นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องน้ำชายชั้น1อาคารบริหารลูกบิดประตูชำรุด29 ต.ค. 2563 16:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร
670นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 15หลังคารั่ว (ฝ้าเพดานมีน้ำหยดลงมา)ห้องเก็บของ29 ต.ค. 2563 14:16 น.รับเรื่อง
29 ต.ค. 63 14:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
671นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 15หลังคารั่ว (ฝ้าเพดานมีน้ำหยดลงมา)ห้องเก็บของ29 ต.ค. 2563 14:16 น.รับเรื่อง
29 ต.ค. 63 14:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
672นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20เก้าอี้ชำรุดห้อง 20-302 ฝั่งสาธา29 ต.ค. 2563 08:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
673นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20เก้าอี้ชำรุดห้อง 20-302 ฝั่งสาธา29 ต.ค. 2563 08:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
674นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20กลอนประตูห้องน้ำหญิงชำรุดฝั่งสาธา29 ต.ค. 2563 08:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร/สมโภช
675นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20กลอนประตูห้องน้ำหญิงชำรุดฝั่งสาธา29 ต.ค. 2563 08:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร/สมโภช
676นางวราภรณ์ กระต่ายทองอ.1ห้องพระพิรุณชั้น2ประตูเปิด/ปิดชำรุดและเสียงดัง27 ต.ค. 2563 14:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร
677นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้อง407/ห้อง401ชั้น4อ.1ห้อง407ลูกบิดหักเปลี่ยนใหม่/ห้อง401โช๊คอัพหักปิดเปิดยาก27 ต.ค. 2563 14:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร
678นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้อง407/ห้อง401ชั้น4อ.1ห้อง407ลูกบิดหักเปลี่ยนใหม่/ห้อง401โช๊คอัพหักปิดเปิดยาก27 ต.ค. 2563 14:08 น.ยกเลิกรายการ
27 ต.ค. 63 14:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
679นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20ผนังทางเดินสีลอก27 ต.ค. 2563 08:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
680นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20ผนังทางเดินสีลอก27 ต.ค. 2563 08:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
681นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20กลอนหน้าต่างชำรุดห้อง 20-30127 ต.ค. 2563 08:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร
682นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20กลอนหน้าต่างชำรุดห้อง 20-30127 ต.ค. 2563 08:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร
683นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20ต่อฉากกั้นห้อง (พาทิชั่น)ห้อง 20-20127 ต.ค. 2563 08:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 64 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
684นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20ต่อฉากกั้นห้อง (พาทิชั่น)ห้อง 20-20127 ต.ค. 2563 08:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 64 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
685น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-132ราวแขวนผ้าชำรุด26 ต.ค. 2563 18:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร
686น.ส.ธัญญลักษ์ มังทะฟาร์มสัตว์ (ปั๊มน้ำฟาร์มไก่ไข่ )ปั๊มน้ำฟาร์มไก่ไข่ไหม้ 1 ตัว และเสีย 1 ตัวไม่สามารถใช้งานได้ (เป็นเวลา 1 สัปดาห์) ซ่อมด่วน26 ต.ค. 2563 13:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ย. 63 08:25 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนปั้มน้ำของโรงไก่ไข่ซื้อมา 1 ตัว
687แม่บ้านอาคาร 13อาาร13_208_211_207เก้าอี้แล็คเชอร์ในห้องเรียนชำรุดคะ26 ต.ค. 2563 13:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
688แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13กล่องใส่กระดาษทิชชุ้ในห้องน้ำนิสิตชายชำรุดคะ..ชั้น226 ต.ค. 2563 13:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
689น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-215 ห้องครอบครัว อาคารชุดพัก 2ลูกบิดประตู และติดตั้งกลอนประตูห้อง 26 ต.ค. 2563 11:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร
690น.ส.จันทร์สุดา เดชแสงจันทร์3-228ลูกบิดประตูห้องเปิดปิดไม่ได้26 ต.ค. 2563 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกบิดใหม่ 1 ชุด ปราโมท/คำจร/อำพล
691นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21กระจกโต๊ะห้องโถงชั้น 1 แตกช่องลมประตูชำรุดห้อง 21-30426 ต.ค. 2563 08:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 64 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
692นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21กระจกโต๊ะห้องโถงชั้น 1 แตกช่องลมประตูชำรุดห้อง 21-30426 ต.ค. 2563 08:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 64 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
693แม่บ้านอาคาร 66-104เก้าอี้ห้องเรียนชํารุด22 ต.ค. 2563 10:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร/อำพล
694น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-127ลูกบิดประตูชำรุด22 ต.ค. 2563 09:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/
695นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 12ประตูห้องน้ำชำรุด 2 บาน ห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงมุสลิม กลอนประตูชำรุด 1 ห้องน้ำชาย22 ต.ค. 2563 09:32 น.รับเรื่อง
22 ต.ค. 63 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
696นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 12ประตูห้องน้ำชำรุด 2 บาน ห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงมุสลิม กลอนประตูชำรุด 1 ห้องน้ำชาย22 ต.ค. 2563 09:32 น.รับเรื่อง
22 ต.ค. 63 11:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
697นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20ประตูห้องน้ำชำรุด 2 บานห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชายกลอนประตู ห้องน้ำชำรุด 1 ห้องน้ำชาย22 ต.ค. 2563 09:24 น.ยกเลิกรายการ
22 ต.ค. 63 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการผิด
698นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20ประตูห้องน้ำชำรุด 2 บานห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชายกลอนประตู ห้องน้ำชำรุด 1 ห้องน้ำชาย22 ต.ค. 2563 09:24 น.ยกเลิกรายการ
22 ต.ค. 63 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการผิด
699นางวราภรณ์ กระต่ายทองหน้าห้องเตรียมอาหารชั้น2อ.1กระเบื้องยางล่อน22 ต.ค. 2563 09:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ก.ย. 64 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/เจริญ
700นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องน้ำชายชั้น1อาคารบริหารฝ้าหลุดชำรุด22 ต.ค. 2563 09:20 น.รับเรื่อง
22 ต.ค. 63 11:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
701นางวราภรณ์ กระต่ายทองห้องอินทนิลน้ำชั้น2ผ้าหลุดทั้งแผงชำรุด 22 ต.ค. 2563 09:17 น.รับเรื่อง
22 ต.ค. 63 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
702นางรัตนา เหมสุรินธร์ฝ่ายอาคารสถานที่ฝ้าเพดานหลุด 21 ต.ค. 2563 09:12 น.รับเรื่อง
21 ต.ค. 63 10:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
703นางวิวัฒน์ คำเครือฝ่ายอาคารสถานที่ฝ้าเพดานหลุด 21 ต.ค. 2563 09:12 น.รับเรื่อง
21 ต.ค. 63 10:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
704นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3โต๊ะห้องเรียนชำรุดห้อง9_30220 ต.ค. 2563 15:54 น.รับเรื่อง
21 ต.ค. 63 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
705น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3โต๊ะห้องเรียนชำรุดห้อง9_30220 ต.ค. 2563 15:54 น.รับเรื่อง
21 ต.ค. 63 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
706น.ส.วิชชุดา ใจเสรีห้องเรียน 1-407 อาคารบริหาร 1เปลี่ยนลูกบิดประตูทางเข้า 20 ต.ค. 2563 10:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
707นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20ตัวล็อกหน้าต่างชำรุดห้อง 20-10320 ต.ค. 2563 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
708นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20ตัวล็อกหน้าต่างชำรุดห้อง 20-10320 ต.ค. 2563 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/เจริญ
709นางรัตนา เหมสุรินธร์ประตู 3เหล็กประตูหลุดออกจากเสาปูน19 ต.ค. 2563 08:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
710นางวิวัฒน์ คำเครือประตู 3เหล็กประตูหลุดออกจากเสาปูน19 ต.ค. 2563 08:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
711นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 12ประตูห้องน้ำชำรุด 2 บาน19 ต.ค. 2563 08:35 น.รับเรื่อง
21 ต.ค. 63 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
712นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 12ประตูห้องน้ำชำรุด 2 บาน19 ต.ค. 2563 08:35 น.รับเรื่อง
21 ต.ค. 63 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
713น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ จำนวน 1 เครื่อง16 ต.ค. 2563 15:40 น.รับเรื่อง
18 ต.ค. 63 11:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
714น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์หออินทนิลที่ล๊อกกรประตูห้องส้วมชํารุดห้อง4-115/1ชํารุด1อัน16 ต.ค. 2563 10:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร/สมโภช
715น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.18-304 ประตูห้องน้ำล็อคไม่ได้15 ต.ค. 2563 16:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร/สมโภช
716นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21กลอนประตูชำรุดห้อง21-40315 ต.ค. 2563 15:32 น.รับเรื่อง
18 ต.ค. 63 11:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
717นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21กลอนประตูชำรุดห้อง21-40315 ต.ค. 2563 15:32 น.รับเรื่อง
18 ต.ค. 63 11:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
718นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุงอาคาร 6 ชั้น 1 ห้องพักอาจารย์คณะวว สาขาเคมี เก้าอี้นั่งทำงานชำรุด14 ต.ค. 2563 14:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร/อำพล
719นางวิวัฒน์ คำเครือประตู 3เหล็กที่ยึดกับเสาปูนหลุดขาด 2 ตัว14 ต.ค. 2563 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
720นางรัตนา เหมสุรินธร์ประตู 3เหล็กที่ยึดกับเสาปูนหลุดขาด 2 ตัว14 ต.ค. 2563 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
721น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-111ประเลื่อนหลังห้องชำรุด เลื่อนไม่ได้12 ต.ค. 2563 15:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/
722แม่บ้านอาคาร 7ระเบียงด้านนอกซั้น3โซนกลางฝ้าเพดานชำรุด 09 ต.ค. 2563 13:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
723แม่บ้านอาคาร 7ทางเดินหน้าหอ้ง7-416มีน้ำหยดลงมาจากเพดานเวลาฝนตกคาดว่าเกิดจากหลังคารั่ว09 ต.ค. 2563 13:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
724แม่บ้านอาคาร 77-215กระเบื้องยางชำรุด09 ต.ค. 2563 13:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
725น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-241ลิ้นชักตู้เสื้อผ้าชำรุด คิ้วทางเข้าห้องครัวชำรุด09 ต.ค. 2563 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร
726นางวราภรณ์ กระต่ายทองอ.1ห้องอินทนิลน้ำชั้น2แผงผ้าม่านชำรุดหลุดจากฝ้าเพดาน08 ต.ค. 2563 12:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร
727น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-242/1ซ่อมหน้าต่างห้องนอนและห้องนั่งเล่นให้ล็อคได้(ตอนนี้ชำรุด)08 ต.ค. 2563 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร
728นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 1เชือกธงซาติขาด08 ต.ค. 2563 08:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
729นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 1เชือกธงซาติขาด08 ต.ค. 2563 08:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
730นายรังสรรค์ ไชยเชษฐ์17-305กระเบื้องทางเดินหน้าห้องแตกและหลุดล่อน จำนวน 2 แผ่น ได้แจ้งให้แม่บ้านดำเนินการแล้ว ขณะนี้กระเบื้องยังไม่ได้รับการแก้ไข กระเบื้องที่แตกยังไม่ได้รับการเก็บกวาดและซ่อมแซม07 ต.ค. 2563 16:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 12:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กรุณาแจ้งช่องรายการซ่อมครุภัณฑ์ครับ
731นายรังสรรค์ ไชยเชษฐ์ึ7-420/1ฝ้าเพดาลมีน้ำหยด ทำให้ฝ้าทะลุ เมื่อฝนตกจะมีน้ำหยดเข้าในห้อง กลัวทำให้เครื่องมือ แลป เกิดความเสียหาย07 ต.ค. 2563 16:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กรุณาแจ้งช่องรายการซ่อมครุภัณฑ์ครับ ปราโมท/สมพร
732นายธวัชชัย สัพโส7-112อยากเปลี่ยนกุญแจ เพราะไม่สามารถล็อคได้สนิท 07 ต.ค. 2563 14:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ค. 64 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
733นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อ.14ห้องน้ำชำรุดตามรายการแนบ 07 ต.ค. 2563 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 10:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 2 ชำรุด ลูกสูบฟลัสวาล์วโถชักโครก 2 ชุด Hang ลูกสูบฟลัสวาล์วโถชักโครก 3 ชุด Cottน ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น ชุดอุปกรณ์หม้อนำ้โถชักโครก 1 ชุด
734นายชวนชม ยุติธรรมอ.14ห้องน้ำชำรุดตามรายการแนบ 07 ต.ค. 2563 10:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 10:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 2 ชำรุด ลูกสูบฟลัสวาล์วโถชักโครก 2 ชุด Hang ลูกสูบฟลัสวาล์วโถชักโครก 3 ชุด Cottน ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด สะดืออ่างล้างหน้า 1 ชุด สายนำ้ดี 1 เส้น ชุดอุปกรณ์หม้อนำ้โถชักโครก 1 ชุด
735นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21ชักโครกชำรุด ห้องน้ำชาย 21-31407 ต.ค. 2563 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
736นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21ชักโครกชำรุด ห้องน้ำชาย 21-31407 ต.ค. 2563 08:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
737น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดล๊อกไม่ได้ห้อง40406 ต.ค. 2563 14:01 น.รับเรื่อง
07 ต.ค. 63 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
738นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21ประตูห้องประชุมชำรุดห้อง 21-31306 ต.ค. 2563 13:19 น.รับเรื่อง
07 ต.ค. 63 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
739นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21ประตูห้องประชุมชำรุดห้อง 21-31306 ต.ค. 2563 13:19 น.รับเรื่อง
07 ต.ค. 63 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
740นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3หน้าต่างห้องแม่บ้านล๊อคไม่ได้06 ต.ค. 2563 13:06 น.รับเรื่อง
07 ต.ค. 63 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
741น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3หน้าต่างห้องแม่บ้านล๊อคไม่ได้06 ต.ค. 2563 13:06 น.รับเรื่อง
07 ต.ค. 63 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
742นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 13ประตุบานสวิงช่องกลางชั้น 1 กุญเปิดยาก06 ต.ค. 2563 08:41 น.รับเรื่อง
06 ต.ค. 63 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
743นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 13ประตุบานสวิงช่องกลางชั้น 1 กุญเปิดยาก06 ต.ค. 2563 08:41 น.รับเรื่อง
06 ต.ค. 63 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
744นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20ประตูห้องน้ำชำรุดหลุดออก (ห้องน้ำชายชั้น 1)06 ต.ค. 2563 08:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
745นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20ประตูห้องน้ำชำรุดหลุดออก (ห้องน้ำชายชั้น 1)06 ต.ค. 2563 08:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
746นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20เก้าอี้ชำรุด ห้อง 20-30206 ต.ค. 2563 08:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
747นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20เก้าอี้ชำรุด ห้อง 20-30206 ต.ค. 2563 08:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
748น.ส.หัทญา ยุตรินทร์9-206เครื่องแฟกซ์เบอร์ 042725044 ใช้งานไม่ได้ค่ะ05 ต.ค. 2563 15:42 น.รับเรื่อง
06 ต.ค. 63 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
749แม่บ้านอาคาร 77-421หลังคารั่วเวลาฝนตกจะใด้ยินเสียงน้ำหยดบนเพดาน05 ต.ค. 2563 14:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
750อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา19-126ฝ้ามีรอยตัดเป็นช่องสี่เหลี่ยม รบกวนมาปิดให้ด้วยค่ะ หมายเหตุ มีฝ้าที่ถูกตัดวางอยู่ค่ะ05 ต.ค. 2563 11:50 น.รับเรื่อง
05 ต.ค. 63 12:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
751น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน7-421ตัดขาชั้นอลูมิเนียม05 ต.ค. 2563 09:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
752นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20ฝาท่อน้ำทิ้งแตกชำรุด ฝั่ง ศ.ว05 ต.ค. 2563 09:38 น.รับเรื่อง
05 ต.ค. 63 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
753นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20ฝาท่อน้ำทิ้งแตกชำรุด ฝั่ง ศ.ว05 ต.ค. 2563 09:38 น.รับเรื่อง
05 ต.ค. 63 11:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
754น.ส.อัมพร ศรีครามอาคารบุคคลกร 17-415 ประตูห้องน้ำชำรุด แจ้งซ่อมผ่านคุณติ้งและเเม่บ้าน ช่างมาถอดแระตูห้องน้ำไป บอกเอาไปซ่อม ตอนนี้ผ่านไปเดือนกว่าๆ แล้ว ยังไม่มีการนำประตูกลับมาติดตั้งคืน กรุณานำประตูห้องน้ำที่ซ่อมแล้วมาติดให้คืนด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 03 ต.ค. 2563 01:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 12:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
755แม่บ้านอาคาร 7หอ้งเรียน7-412ลุกบิดประตูเปิดไม่สะดวก02 ต.ค. 2563 10:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 09:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แก้ไขและซ่อมแซมเรียบร้อย ปราโมท/คำจร/อำพล
756อาจารย์กันทิมา มีแหยม17-301ที่เคยแจ้งซ่อมประตูครัวไป แล้วช่างมาทาสีให้ใหม่เมื่อวันที่ 15 กันยายนค่ะ แต่สีมันเหมือนไม่แห้ง ส่งกลิ่นเหม็นตลอดเวลา รบกวนเข้ามาดูให้หน่อยนะคะ02 ต.ค. 2563 09:33 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, กรุณาแจ้งช่องรายการซ่อมครุภัณฑ์ครับ
757น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-301ยางติดขอบมุ้งลวดหลุด01 ต.ค. 2563 10:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร
758น.ส.เจนจิรา ทองแกม7-423 ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเครื่องนึ่งเปิดสวิตส์ไฟไฟติดแต่ไฟแผงหน้าจอควบคุมเครื่องไฟไม่ออกจึงไม่สามารถเปิดใช้เครื่องได้01 ต.ค. 2563 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ต.ค. 63 16:28 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ดำเนินการซ่อมแล้ว -สราวุฒิ /พัน
759นายณัฐพงษ์ คำเลิศอ.3-235พื้นห้องชำรุด,ประตูห้องน้ำชำรุด30 ก.ย. 2563 14:17 น.รับเรื่อง
01 ต.ค. 63 08:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
760นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 22หน้าต่างเปิดไม่ได้ห้อง 22-202/130 ก.ย. 2563 08:51 น.รับเรื่อง
30 ก.ย. 63 10:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
761นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 22หน้าต่างเปิดไม่ได้ห้อง 22-202/130 ก.ย. 2563 08:51 น.รับเรื่อง
30 ก.ย. 63 10:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
762นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20เก้าอี้ชำรุด 16 ตัวห้อง 20-212-20-313-20-31529 ก.ย. 2563 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
763นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20เก้าอี้ชำรุด 16 ตัวห้อง 20-212-20-313-20-31529 ก.ย. 2563 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
764นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20เก้าอี้ชำรุด และประกอบคาเนชั้นกั้นห้อง ชั้น 2 ห้อง 201 29 ก.ย. 2563 08:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
765นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20เก้าอี้ชำรุด และประกอบคาเนชั้นกั้นห้อง ชั้น 2 ห้อง 201 29 ก.ย. 2563 08:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
766น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-121ลูกบิดประตูชำรุด28 ก.ย. 2563 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร
767น.ส.วิชชุดา ใจเสรีทางขึ้นดาดฟ้า ณ อาคารบริหาร ชั้น 4ฝ้าเพดานดาดฟ้ารั่ว ทำให้น้ำหยดลงมาที่บันไดชั้น 4 26 ก.ย. 2563 10:26 น.รับเรื่อง
28 ก.ย. 63 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
768น.ส.วิชชุดา ใจเสรีข้างห้องเรียน 1-401 ณ อาคารบริหาร ชั้น 4ฝ้าเพดานรั่ว น้ำซึมตรงขอบหน้าต่างข้างห้องเรียน 1-401 ณ อาคารบริหาร ชั้น 4 26 ก.ย. 2563 10:18 น.รับเรื่อง
28 ก.ย. 63 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
769น.ส.วิชชุดา ใจเสรีห้องอาหารสุวรรณีสีทอง อาคารบริหาร ชั้น 4ฝ้าเพดานรั่ว น้ำซึมลงมาที่ผนังห้องและพื้นห้อง 26 ก.ย. 2563 10:14 น.รับเรื่อง
28 ก.ย. 63 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
770น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-215 ห้องครอบครัว อาคารชุดพัก 2ติดกลอนประตูห้องพัก (ครั้งที่3)25 ก.ย. 2563 16:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
771แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_204_207_211เก้าอี้แล็คเชอร์ในห้องเรียนชำรุดค่ะ.ได้เชื่อมเป็นบางตัวค่ะ25 ก.ย. 2563 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
772น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติประตูห้องน้ำชาย ด้านหลังห้องนิทรรศการ ชำรุด ประตูปิดไม่ได้ 2 ห้อง สาเหตุมาจาก บานประตูเสื่อมสภาพ25 ก.ย. 2563 10:09 น.รับเรื่อง
25 ก.ย. 63 11:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
773น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-301ลูกบิดประตูห้องนอนเล็กเปิดไม่ได้25 ก.ย. 2563 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ต.ค. 63 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
774น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18เวลาฝนตกจะมีน้ำไหลลงมาตรงคานเพดานหน้าห้อง402และหน้าห้อง42024 ก.ย. 2563 15:00 น.รับเรื่อง
24 ก.ย. 63 15:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
775น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18หลังคาหน้าห้องคอมรั่วเวลาฝนตก24 ก.ย. 2563 14:56 น.รับเรื่อง
24 ก.ย. 63 15:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
776นางผ่องพรรณ มีพรหมห้อง20-409/1ฝ้าเพดานหย่อนเคยแจ้งซ่อมก่อนหน้านี้เป็นอีกเหมือนเดิมที่เดิม 23 ก.ย. 2563 14:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 ก.พ. 64 15:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/สมโภช เปลี่นยแผ่นใหม่
777แม่บ้านอาคาร 8ห้องเบเกอรี่อาคาร8/2กระเบื้องห้องเบเกอรี่แตกหัก 23 ก.ย. 2563 14:15 น.รับเรื่อง
23 ก.ย. 63 14:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
778น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติเบาะรองนั่งม้ากระดก สนามเด็กเล่น ชำรุด 3 อัน23 ก.ย. 2563 09:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 10:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
779นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21วงกบประตูชั้น 3 ชำรุด22 ก.ย. 2563 14:49 น.รับเรื่อง
23 ก.ย. 63 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
780นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21วงกบประตูชั้น 3 ชำรุด22 ก.ย. 2563 14:49 น.รับเรื่อง
23 ก.ย. 63 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
781น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-337เตียงชำรุด22 ก.ย. 2563 11:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
782นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21ฝ้าเพดานสีหลุดลอกลงมาชั้น 422 ก.ย. 2563 11:00 น.รับเรื่อง
22 ก.ย. 63 11:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
783นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21ฝ้าเพดานสีหลุดลอกลงมาชั้น 422 ก.ย. 2563 11:00 น.รับเรื่อง
22 ก.ย. 63 11:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
784นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21มีรอยแตกร้าวน้ำรั่วซึมผ่านเข้าห้องพักอาจารย์ ห้อง 21-41022 ก.ย. 2563 10:02 น.รับเรื่อง
22 ก.ย. 63 10:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
785นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21มีรอยแตกร้าวน้ำรั่วซึมผ่านเข้าห้องพักอาจารย์ ห้อง 21-41022 ก.ย. 2563 10:02 น.รับเรื่อง
22 ก.ย. 63 10:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
786น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 หน้าห้องไฟ ฝั่งออฟฟิตแจ้งเอาหนูตายออกฝ้าเพดานห้อง22 ก.ย. 2563 09:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/ปราโมท
787น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-332/1ฝ้าเพดานเคลื่อนหลายจุด21 ก.ย. 2563 17:30 น.รับเรื่อง
22 ก.ย. 63 10:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
788น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-332/1กระเบื้องหลุด 2 จุด และคิ้วบัวสีดำหลุด 1 แผ่น21 ก.ย. 2563 17:25 น.รับเรื่อง
22 ก.ย. 63 10:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
789น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-332/1ราวผ้าม่านห้องน้ำและราวแขวนผ้าชำรุด21 ก.ย. 2563 17:20 น.รับเรื่อง
22 ก.ย. 63 10:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
790น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-325ลูกบิดประตูชำรุด(ซ่อมแล้ว)21 ก.ย. 2563 17:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ย. 63 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
791น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ฝ้าเพดานด้านหลังตึกพังเสียหาย21 ก.ย. 2563 14:06 น.รับเรื่อง
22 ก.ย. 63 10:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
792น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3โรงจอดรถด้านฝั่งโรงแรม โรงแรกฝั่งห้องอาหาร หลังคารั่ว และเป็นรอยสนิม 21 ก.ย. 2563 13:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
793น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อินทนิลที่ล๊อกกรประตูห้องอาบน้าห้อง4-115/118 ก.ย. 2563 16:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
794น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-337เตียงชำรุด18 ก.ย. 2563 15:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
795นายวรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย20-313โต๊ะขาหัก 18 ก.ย. 2563 12:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร ไม่มีอะไหล่ซ่อมไม่ได้ สั้่งซื้อทดแทนใหม่
796แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_202ฝ้าเพดาลหน้าห้องเรียนชำรุด..ฝนตกลงมีน้ำรั่วคะ18 ก.ย. 2563 10:08 น.รับเรื่อง
18 ก.ย. 63 11:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
797น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-319ติดตั้งสายยูประตูหน้าห้อง18 ก.ย. 2563 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายยู 2 นิ้วพับ 1 ชุด ปราโมท/คำจร
798น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ1.ที่นั่ง ม้ากระดก บริเวณสนามเด็กเล่น ชำรุด 3 อัน17 ก.ย. 2563 15:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 10:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
799แม่บ้านอาคาร 1ห้องอินทนิลน้ำชั้น2ผ้าม่านชำรุดหลุดทั้งแผง 17 ก.ย. 2563 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร
800แม่บ้านอาคาร 1ห้องอินทนิลน้ำชั้น217 ก.ย. 2563 13:51 น.ยกเลิกรายการ
17 ก.ย. 63 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
801แม่บ้านอาคาร 1ห้องอินทนิลน้ำชั้น217 ก.ย. 2563 13:51 น.ยกเลิกรายการ
17 ก.ย. 63 14:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
802แม่บ้านอาคาร 1ห้องอินทนิลน้ำชั้น217 ก.ย. 2563 13:50 น.ยกเลิกรายการ
17 ก.ย. 63 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
803แม่บ้านอาคาร 1ห้องอินทนิลน้ำชั้น217 ก.ย. 2563 13:50 น.ยกเลิกรายการ
17 ก.ย. 63 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
804แม่บ้านอาคาร 1ห้องอินทนิลน้ำชั้น217 ก.ย. 2563 13:50 น.ยกเลิกรายการ
17 ก.ย. 63 14:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
805นายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุลอาคาร 19ฝ้าเพดานทะลุ ขณะเคลื่อนย้ายแป้นบาสเกตบอลเข้าสนาม 17 ก.ย. 2563 11:24 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, กรุณาแจ้งช่องรายการซ่อมครุภัณฑ์ครับ
806น.ส.ปาริช่าติ บัวโรย3-318ฝ้าเพดานห้องครัวมีน้ำรั่วซึม15 ก.ย. 2563 16:35 น.รับเรื่อง
16 ก.ย. 63 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
807น.ส.ปาริช่าติ บัวโรย3-318เก้าอี้โต๊ะเครื่องแป้งชำรุด15 ก.ย. 2563 16:35 น.รับเรื่อง
16 ก.ย. 63 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
808น.ส.ปาริช่าติ บัวโรย3-318แผ่นรองเตียงหัก 15 ก.ย. 2563 16:34 น.รับเรื่อง
16 ก.ย. 63 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
809น.ส.ปาริช่าติ บัวโรย3-318ที่นั่งชักโครกตัวยึดหัก15 ก.ย. 2563 16:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ย. 63 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ชุดล็อคฝาซักโครก 1 ชุด
810น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-131ขาโต๊ะกลมชำรุด15 ก.ย. 2563 09:44 น.รับเรื่อง
15 ก.ย. 63 12:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
811น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องเก็บกุญแจหลังเคาเตอร์ลูกบิดประตูชำรุด15 ก.ย. 2563 09:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร
812นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ถังเก็บน้ำโถซักโคลกน้ำไม่ไหลเข้าถัง ห้อง320/1 15 ก.ย. 2563 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ก.ย. 63 11:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
813นางวิวัฒน์ คำเครืออุทยานหนองหารน้อยลูกบิดประตูห้องน้ำชายตึกเขียวชำรุดห้อง 10814 ก.ย. 2563 13:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกบิดประตูห้อง 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
814นางรัตนา เหมสุรินธร์อุทยานหนองหารน้อยลูกบิดประตูห้องน้ำชายตึกเขียวชำรุดห้อง 10814 ก.ย. 2563 13:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกบิดประตูห้อง 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
815น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ3-324ที่นั่งชักโครกตัวยึดหัก 14 ก.ย. 2563 10:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.ย. 63 08:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฝารองนั่งโถชักโครก 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
816นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5ซิงค์อ่างล้างหน้าชำรุด ห้อง202/1 14 ก.ย. 2563 09:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ม.ค. 64 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
817นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5บานหน้าต่างชำรุดห้อง 108 14 ก.ย. 2563 08:58 น.รับเรื่อง
14 ก.ย. 63 09:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
818นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5บานหน้าต่างชำรุดห้อง123 14 ก.ย. 2563 08:51 น.รับเรื่อง
14 ก.ย. 63 09:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
819นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร514 ก.ย. 2563 08:50 น.ยกเลิกรายการ
14 ก.ย. 63 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
820นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5บานหน้าต่างชำรุด ห้อง123 14 ก.ย. 2563 08:49 น.ยกเลิกรายการ
14 ก.ย. 63 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้ครับ
821น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-104ลุกบิดประตูห้องชำรุด11 ก.ย. 2563 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ย. 63 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท ซ่อมลูกบิดประตู
822นางปิยมาศ ผองแก้วฟาร์มสุกรขุน ฟาร์มสัตว์ คณะ ทอ.ขอช่างเข้าย้ายพัดลมฟาร์มตัวเก่าออก พร้อมดำเนินการติดตั้งพัดลมฟาร์มตัวใหม่ทดแทน ในฟาร์มสุกรขุน (พัดลมจะมาส่งภายในสัปดาห์หน้า 14-18 ก.ย. 6311 ก.ย. 2563 11:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ก.ย. 63 08:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/ประดิษฐ์/นัฐวุฒิ ประกอบพัดลมระบายอากาศชุดใหม่
823แม่บ้านอาคาร 1ชั้น4รอบทางเดินหน้าห้อง405กะเบื้องล่อน11 ก.ย. 2563 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร/สมพร
824นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคาร 21ลอ๊คเกอร์อาจาร์ชั้น4 อ.21 โซนฝั่ง อ.7 11 ก.ย. 2563 09:44 น.รับเรื่อง
11 ก.ย. 63 13:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
825นายชวนชม ยุติธรรมอาคาร 21ลอ๊คเกอร์อาจาร์ชั้น4 อ.21 โซนฝั่ง อ.7 11 ก.ย. 2563 09:44 น.รับเรื่อง
11 ก.ย. 63 13:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
826น.ส.อารยา แสงพรหม17-418ฝ้าเพดานตรงส่วนระเบียงแตกหลุดล่อน 10 ก.ย. 2563 14:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
827น.ส.อารยา แสงพรหม17-418ฝาชักโครกเหลือง ถ้าสามารถเปลี่ยนได้ ขอเปลี่ยนนะคะ(ถ้ามีให้เปลี่ยน) 10 ก.ย. 2563 13:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ย. 63 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด
828น.ส.อารยา แสงพรหม17-418ซ่อมแซมประตูตู้เสื้อผ้า และเอาที่ล็อคตรงลิ้นชักออก เนื่องจากกุญแจเปิดไม่มี ทำให้เลื่อนปิดลิ้นชักไม่สนิทเพราะติดกลอนล็อค 10 ก.ย. 2563 13:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
829น.ส.อารยา แสงพรหม17-418แจ้งซ่อมแซม มีการชำรุด สภาพดังรูปที่แนบ 10 ก.ย. 2563 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
830น.ส.อารยา แสงพรหม17-418ขอเปลี่ยนฟูกที่นอนใหม่ สภาพเก่า มีรอยขาดบริเวิณด้านข้าง มีรอยเปื้อนเป็นคราบ และมีราขึ้นด้านล่าง 10 ก.ย. 2563 13:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แจ้งไปยังงานอาคารชุดพักอาศัยดำเนินการ
831น.ส.อารยา แสงพรหม17-418แผ่นรองเตียงหัก และขอเปลี่ยนเตียงใหม่(ถ้ามี)เพราะมีร่องรอยการพองของไม้อัด น่าจะเกิดจากการโดนน้ำเป็นระยะเวลานาน 10 ก.ย. 2563 13:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
832น.ส.อารยา แสงพรหม17-418กลอนล็อคประตูห้องน้ำพัง และทาสีประตูห้องน้ำใหม่ เนื่องจากระยะการใช้งานที่นานทำให้สีซีดจาง 10 ก.ย. 2563 13:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
833น.ส.อารยา แสงพรหม17-418ขอติดตั้งสายคล้องตัวยู 10 ก.ย. 2563 13:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
834น.ส.อารยา แสงพรหม17-418ปูนบริเวณรอบปลั๊กไฟหลุดล่อน 10 ก.ย. 2563 13:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
835นางสุมิตรา โพธิโคตรอาคาร5อ่างล้างหน้าชำรุดมีน้ำซึม ห้อง308/1 ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าชำรุด ห้อง202/1และห้อง214/1 สายฉีดชำระชำรุด ห้อง 214/1 ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าชำรุด ห้อง108/1 10 ก.ย. 2563 12:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ย. 63 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สายนำ้ดี 1 เส้น ก๊อกอ่างล้างหน้า 1 ตัว ชุดท่อนำ้ทิ้ง PVC 2 ชุด ซิลิโคลนใส 1 หลอด
836น.ส.อารยา แสงพรหม17-418เหล็กระเบียงกั้นมีสภาพที่เก่าและสั่นคลอน ไม่ยึดแน่นหนา สุ่มเสี่ยงต่อการหักและพลัดตกจากที่สูงได้ ถอดระแนงไม้ด้านบนออกเนื่องจากชำรุดหลุดร่อนแล้ว ทาสีระเบียงเหล็กไม่ เพราะสภาพเดิมคือสีมีการหลุดร่อน 10 ก.ย. 2563 12:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
837น.ส.อารยา แสงพรหม17-418ทาสีผนังห้องตรงระเบียงใหม่ เป็นรอยสกปรกเหมือนคราบน้ำมัน เกิดก่อนการย้ายเข้าอยู่ 10 ก.ย. 2563 11:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
838นางวิวัฒน์ คำเครือประตู 6รางล้อเลื่อนประตูชำรุดทำให้ เปิด-ปืด ยาก10 ก.ย. 2563 11:14 น.รับเรื่อง
10 ก.ย. 63 12:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
839นางรัตนา เหมสุรินธร์ประตู 6รางล้อเลื่อนประตูชำรุดทำให้ เปิด-ปืด ยาก10 ก.ย. 2563 11:14 น.รับเรื่อง
10 ก.ย. 63 12:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
840นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21มีน้ำรั่วจากเพดานชั้น 2 ห้อง 21-20610 ก.ย. 2563 11:11 น.รับเรื่อง
10 ก.ย. 63 12:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
841นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21มีน้ำรั่วจากเพดานชั้น 2 ห้อง 21-20610 ก.ย. 2563 11:11 น.รับเรื่อง
10 ก.ย. 63 12:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
842น.ส.อารยา แสงพรหม17-418ทาสีและซ่อมประตูทางออกไประเบียงใหม่เพราะประตูแห้งและลอก เนื่องจากโดนแดดและฝนเป็นระยะเวลายาวนาน 10 ก.ย. 2563 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
843น.ส.ยุพิน ดาตาวงค์อ.4-214/1กระเบื้องห้องน้ำชำรุด09 ก.ย. 2563 16:39 น.รับเรื่อง
10 ก.ย. 63 12:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
844น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-337ฝ้าเพดานห้องชำรุด(เป็นรู)09 ก.ย. 2563 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 10:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
845นางวิเรขา คำจันทร์17-309ประตูห้องน้ำของหอพักอาจารย์ ไม่สามารถเลื่อนได้ 1 บาน (จากปกติต้องเลื่อนได้ 2 บาน)09 ก.ย. 2563 14:41 น.รับเรื่อง
10 ก.ย. 63 12:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
846น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดล๊อกไม่ได้ห้อง40609 ก.ย. 2563 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ย. 63 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ กลอนแสตนเลส 1 ตัว
847น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องซักผ้ากระเบื้องยางภายในห้องชำรุด09 ก.ย. 2563 11:19 น.รับเรื่อง
09 ก.ย. 63 11:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
848น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ห้องซักผ้ามีหนูตายภายในห้องซักผ้าส่งกลิ่นเหม็นขอช่างมาเอาซากหนูออกด้วยคะ09 ก.ย. 2563 11:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
849น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3หน้าต่างห้องแม่บ้านชำรุดล็อคไม่ได้08 ก.ย. 2563 15:44 น.รับเรื่อง
09 ก.ย. 63 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
850นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3หน้าต่างห้องแม่บ้านชำรุดล็อคไม่ได้08 ก.ย. 2563 15:44 น.รับเรื่อง
09 ก.ย. 63 11:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
851น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-218ลูกบิดประตูและประตูชำรุด 08 ก.ย. 2563 15:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
852น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-215 ห้องครอบครัว อาคารชุดพัก 2ติดกลอนประตูหน้าห้อง 1 ตัว08 ก.ย. 2563 14:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
853นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 8/1ประตูม้วนด้านหลังอาคารเอาขึ้นไม่ได้08 ก.ย. 2563 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ย. 63 09:12 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ดำเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้ว -ไพศาล/สมชาย
854นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 8/1ประตูม้วนด้านหลังอาคารเอาขึ้นไม่ได้08 ก.ย. 2563 10:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ย. 63 09:12 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ดำเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้ว -ไพศาล/สมชาย
855นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 2ประตูห้องน้ำพังห้อง 2-31008 ก.ย. 2563 10:04 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 63 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
856นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 2ประตูห้องน้ำพังห้อง 2-31008 ก.ย. 2563 10:04 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 63 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
857แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 3 ห้อง2-310ประตูห้องน้ำชำรุด07 ก.ย. 2563 15:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
858นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อ.9 ห้องศึกษากลุ่ม ในห้องสมุดพื้นพุพังมากขึ้นเรื่อยๆ 04 ก.ย. 2563 16:10 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 63 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
859นายชวนชม ยุติธรรมอ.9 ห้องศึกษากลุ่ม ในห้องสมุดพื้นพุพังมากขึ้นเรื่อยๆ 04 ก.ย. 2563 16:10 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 63 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
860น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ที่ให้อาหารปลา อุทยานหนองหารแผ่นไม้บริเวณที่ให้อาหารปลาหักค่ะ กลัวเป็นอันตรายกับนักท่องเที่ยว 03 ก.ย. 2563 16:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 10:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
861นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 14ประตูพังห้อง14-10703 ก.ย. 2563 15:22 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 63 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
862นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 14ประตูพังห้อง14-10703 ก.ย. 2563 15:22 น.รับเรื่อง
08 ก.ย. 63 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
863แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 1ประตูม้วนทางขึ้นฝั่งห้องเรียน 2-110 ชำรุด,เสียงดัง02 ก.ย. 2563 09:38 น.รับเรื่อง
02 ก.ย. 63 10:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
864น.ส.ฐิติรัตน์ ยะอนันต์อาคาร 14 ชั้น 2 เป็นห้องทำงานอาจารย์ใหม่ อาคาร 14 ชั้น 2 โต๊ะด้านในติดหน้าต่าง ฝั่งประตูทางเข้าค่ะ พบว่า 1. ตู้ชั้นวางด้านหลัง ชำรุด เเผ่นชั้นวาง ผุ หัก ไม่มีน๊อตของชั้นวาง 2. ตู้ที่ใช้วางเครื่องปริ้น ไม่มีกุญเเจล๊อคไม่ทราบว่าเป็นจากการขนย้ายหรืออะไร อยากให้ จนท. ช่วยเอากุญเเจของตู้ลิ้นชักที่วางเครื่องปริ้น มาให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 01 ก.ย. 2563 16:49 น.รับเรื่อง
02 ก.ย. 63 10:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
865น.ส.อำไพวรรณ ศรีฤทธิ์หอตาลฟ้า .อ.18ลูกบิดประตูห้องชำรุดเปิด ปิดยากห้อง30901 ก.ย. 2563 16:23 น.รับเรื่อง
02 ก.ย. 63 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
866น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-218ลุกบิดประตูห้องชำรุด01 ก.ย. 2563 10:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
867นางวิวัฒน์ คำเครือประตู 1เนินสะดุดชำรุด (หลุด)01 ก.ย. 2563 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/ปราโมท/สมพร
868นางรัตนา เหมสุรินธร์ประตู 1เนินสะดุดชำรุด (หลุด)01 ก.ย. 2563 08:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/ปราโมท/สมพร
869อาจารย์กันทิมา มีแหยม17-301ขอเปลี่ยนฝาและที่นั่งชักโครกเพราะอันเก่าเหลืองมากๆ 31 ส.ค. 2563 20:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ย. 63 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด
870อาจารย์กันทิมา มีแหยม17-301ฝ้าเพดานตรงระเบียงหลุดแตก *** ขอโทษทีค่ะ post เมื่อกี๊เลขอาคารตกหล่น *** 31 ส.ค. 2563 20:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 ก.ย. 63 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร ซ่อมฝ้า และอุดรอยรั่วผนัง
871อาจารย์กันทิมา มีแหยม17-301สะดือตรงอ่างล้างหน้าในห้องน้ำไม่มี 31 ส.ค. 2563 20:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 พ.ย. 63 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
872อาจารย์กันทิมา มีแหยม7-301ฝ้าเพดานตรงระเบียงหลุดแตก 31 ส.ค. 2563 20:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
873อาจารย์กันทิมา มีแหยม7-301รบกวนช่วยมาถอดสายเคเบิ้ลที่ผู้เช่าห้องคนเก่าติดไว้หน่อยค่ะ เค้าตัดส่วนจานดาวเทียมออกแล้ว แต่ไม่ได้ถอดสายออกไปด้วย 31 ส.ค. 2563 20:31 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์,
874น.ส.มิลทะดา สุธรรมมาอาคาร21 ชั้น 3 โถงบรรไดทางเดินเปิดล็อกเกอร์อาจารย์ประมง เบกไธสงไม่ได้เนื่องจากทำกุญแจหาย 31 ส.ค. 2563 16:54 น.รับเรื่อง
01 ก.ย. 63 11:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
875น.ส.พัชรินทร์ นันทพันธ์17-401ประตูบานกระจกหลังห้องเลื่อนไม่ได้1ข้าง ฝืดๆเลื่อนยากจนถึงขั้นเลื่อนไม่ได้ค่ะ31 ส.ค. 2563 15:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ม.ค. 64 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร
876อาจารย์กันทิมา มีแหยม17-301ประตูครัวเก่าและพังมากๆ ตรงปลายประตูไม้ลอกออกมาหมดแล้วค่ะ 31 ส.ค. 2563 14:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 12:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
877นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 406โทรศัพย์สำนักงาน เบอร์ 042 725023 และเบอร์ภายในทั้งหมด31 ส.ค. 2563 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ย. 63 08:14 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ปกติแล้ว เกิดจากการเปลี่ยนการ์ดวงจรใหม่ของ TOT
878น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-215 ห้องครอบครัว อาคารชุดพัก 2เตียงนอนชำรุด ไม้อัดผุ ปลวกกิน หักพัง ใช้งานไม่ได้ 31 ส.ค. 2563 09:02 น.รับเรื่อง
31 ส.ค. 63 11:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
879น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-215 ห้องครอบครัว อาคารชุดพัก 2ติดกลอนประตูด้านในเพื่อความปลอดภัยค่ะ31 ส.ค. 2563 09:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ม.ค. 64 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
880นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 14ฝ้าเพดานแตกชำรุดห้องทูบีนัมเบอร์วัน 31 ส.ค. 2563 08:57 น.รับเรื่อง
31 ส.ค. 63 11:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
881นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 14ฝ้าเพดานแตกชำรุดห้องทูบีนัมเบอร์วัน 31 ส.ค. 2563 08:57 น.รับเรื่อง
31 ส.ค. 63 11:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
882นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร 3 ห้องน้ำหญิง ฝั่งโรงแรมฝ้าเพดาน ขึ้นรา29 ส.ค. 2563 17:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 10:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
883แม่บ้านอาคาร 1รอบทางเดินหน้าห้อง1-405ชั้น4กระเบื้องล่อนหลุด28 ส.ค. 2563 15:56 น.รับเรื่อง
28 ส.ค. 63 16:16 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
884น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17แจ้งให้กำจัดต้นโพธิ์หลังอาคาร 17 28 ส.ค. 2563 13:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 12:08 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
885แม่บ้านอาคาร 8อ_8/2ประตุปานสวิงซ์ด้านทิศตะวันตกชำรุดล๊อกไม่ใด้แจ้งด่วนกลัวของหาย28 ส.ค. 2563 10:52 น.รับเรื่อง
28 ส.ค. 63 13:02 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
886แม่บ้านอาคาร 66-104เก้าอี้ชํารุด28 ส.ค. 2563 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 09:20 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร/อำพล
887นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 12ฝาครอบถังน้ำทิ้งหน้าอาคารชำรุด 3 อัน28 ส.ค. 2563 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 10:09 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
888นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 12ฝาครอบถังน้ำทิ้งหน้าอาคารชำรุด 3 อัน28 ส.ค. 2563 09:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 10:09 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
889นายเนตรนภา บุระวงค์อ9ชั้น2เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นรั่ว 27 ส.ค. 2563 13:57 น.ยกเลิกรายการ
27 ส.ค. 63 15:43 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ซ้ำ
890น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ9ชั้น2เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นรั่ว 27 ส.ค. 2563 13:57 น.ยกเลิกรายการ
27 ส.ค. 63 15:43 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ซ้ำ
891น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ9ชั้น2เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นรั่ว 27 ส.ค. 2563 13:57 น.รับเรื่อง
27 ส.ค. 63 15:43 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
892นายเนตรนภา บุระวงค์อ9ชั้น2เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นรั่ว 27 ส.ค. 2563 13:57 น.รับเรื่อง
27 ส.ค. 63 15:43 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
893แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12กลอนประตูห้องน้ำชำรุด ห้องน้ำชาย27 ส.ค. 2563 08:47 น.รับเรื่อง
27 ส.ค. 63 13:00 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
894แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 21ลูกบิดเสียล็อคไม่ได้ห้อง 21-40427 ส.ค. 2563 08:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:57 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/
895นางลินดา ชมภูจันทร์อ 20 ห้อง113ประตูห้อง 20_113 ชำรุด26 ส.ค. 2563 16:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:37 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
896น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุุดห้อง107และห้อง40626 ส.ค. 2563 13:57 น.รับเรื่อง
26 ส.ค. 63 16:11 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
897นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 12กลอนประตุห้องน้ำชำรุด 1 ห้องน้ำชาย ฝาท่อพักน้ำชำรุด 2 26 ส.ค. 2563 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:42 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
898นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 12กลอนประตุห้องน้ำชำรุด 1 ห้องน้ำชาย ฝาท่อพักน้ำชำรุด 2 26 ส.ค. 2563 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:42 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
899น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดล๊อกไม่ได้ห้อง10925 ส.ค. 2563 13:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 09:27 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
900น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-208ประตูหน้าห้องและประตูห้องน้ำชำรุด 25 ส.ค. 2563 11:03 น.รับเรื่อง
25 ส.ค. 63 11:49 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
901แม่บ้านอาคาร 1อ.1ชั้น4น้ำฝนตกมาน้ำรั่วฃึมบริเวณที่เดิม24 ส.ค. 2563 15:27 น.รับเรื่อง
24 ส.ค. 63 16:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
902น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-311ม้านั่งชำรุด 24 ส.ค. 2563 14:42 น.รับเรื่อง
24 ส.ค. 63 16:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
903น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-123บานหน้าต่างชำรุด 24 ส.ค. 2563 14:41 น.รับเรื่อง
24 ส.ค. 63 16:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
904แม่บ้านอาคาร 77-422ห้องสรีระพืชลูกบิดประตูชำรุด(ประตูกลาง)24 ส.ค. 2563 14:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร/อำพล
905แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_213แผ่นป้ายห้อง.อวิโรจชำรุดร่วงลงมาค่ะ24 ส.ค. 2563 11:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
906แม่บ้านอาคาร 7หน้าห้องเรียนชั้น3เก้าอี้ชำรุด24 ส.ค. 2563 10:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
907แม่บ้านอาคาร 7หอ้งน้ำนิสิต หญิง-ชายโซนลิฟต์ชั้น1-4มีน้ำซึมออกมาจากฝาผนังหอ้งน้ำเวลามีฝนตก24 ส.ค. 2563 10:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
908แม่บ้านอาคาร 77-217/7กระเบื้องยางแตกชำรุด6-8แผ่น24 ส.ค. 2563 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
909นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 1เปลี่ยนยางล้อเครื่องขัดพื้น24 ส.ค. 2563 09:51 น.รับเรื่อง
24 ส.ค. 63 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
910นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 1เปลี่ยนยางล้อเครื่องขัดพื้น24 ส.ค. 2563 09:51 น.รับเรื่อง
24 ส.ค. 63 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
911แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 2ห้อง 2-207,2-203โต๊ะ-เก้าอี้ ชำรุด24 ส.ค. 2563 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
912นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21มีน้ำรั่วซึมเข้าทางขอบหน้าต่างห้อง 21-303 มีน้ำรั่วซึมเข้าทางขอบหน้าต่างกระจกตรงบริเวณใต้บรรไดชั่น 324 ส.ค. 2563 08:33 น.รับเรื่อง
24 ส.ค. 63 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
913นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21มีน้ำรั่วซึมเข้าทางขอบหน้าต่างห้อง 21-303 มีน้ำรั่วซึมเข้าทางขอบหน้าต่างกระจกตรงบริเวณใต้บรรไดชั่น 324 ส.ค. 2563 08:33 น.รับเรื่อง
24 ส.ค. 63 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
914นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 14เวลาฝนตกมีน้ำไหลลงมาจากฝ้าเพดานตรงทางเข้าห้องประชุมวิโรจน์24 ส.ค. 2563 08:25 น.รับเรื่อง
24 ส.ค. 63 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
915นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 14เวลาฝนตกมีน้ำไหลลงมาจากฝ้าเพดานตรงทางเข้าห้องประชุมวิโรจน์24 ส.ค. 2563 08:25 น.รับเรื่อง
24 ส.ค. 63 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
916น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดห้อง10724 ส.ค. 2563 07:59 น.รับเรื่อง
24 ส.ค. 63 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
917นายสมชาย เบ้าทองห้อง 17-106 อาคาร 17ลูกบิดประตูชำรุด (ปลดล็อคไม่ได้) 21 ส.ค. 2563 17:49 น.รับเรื่อง
24 ส.ค. 63 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
918น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-415ประตุห้องน้ำชำรุด21 ส.ค. 2563 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 12:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
919น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านเจ้บุ๋มอาหารตามสั่ง ตรงข้ามอาคาร 3หลังคาร้านเจ้บุ๋มตามสั่งค่ะ (ข้างร้านอ๊อด) 21 ส.ค. 2563 13:56 น.รับเรื่อง
21 ส.ค. 63 14:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
920น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3ห้องสำเนา9-304รั่ว21 ส.ค. 2563 12:19 น.รับเรื่อง
21 ส.ค. 63 12:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
921นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3ห้องสำเนา9-304รั่ว21 ส.ค. 2563 12:19 น.รับเรื่อง
21 ส.ค. 63 12:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
922แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13ท่อน้ำทิ้งดาดฟ้าชั้น2ชำรุด21 ส.ค. 2563 11:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ก.ย. 63 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
923น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอาคารวิจัยและพัฒนาฯ ประตูหน้าต่างห้อง 110 อาคารวิจัยและพัฒนา ล็อคไม่ได้21 ส.ค. 2563 11:18 น.รับเรื่อง
21 ส.ค. 63 12:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
924น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4-115/1กอนล๊อกกรประตูห้องอาบนํ้าชํารุดห้อง4-115/1 21 ส.ค. 2563 10:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
925น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4-209วงกบ?บานเกล็ด?ชำรุด?ห้อง4-20921 ส.ค. 2563 10:52 น.รับเรื่อง
21 ส.ค. 63 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
926น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16กลอนประตูห้อง16-106 เสีย21 ส.ค. 2563 09:21 น.รับเรื่อง
21 ส.ค. 63 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
927น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-133แจ้งกำจัดปลวกในห้อง 3-13320 ส.ค. 2563 10:00 น.รับเรื่อง
20 ส.ค. 63 14:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
928นางวิวัฒน์ คำเครืออาคารอุทยานหนองหารน้อยเหล็กกั้นสะพาน 2 ชำรุด20 ส.ค. 2563 08:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 11:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
929นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคารอุทยานหนองหารน้อยเหล็กกั้นสะพาน 2 ชำรุด20 ส.ค. 2563 08:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 11:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
930นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 14ประตูห้องแอร์ชำรุด 19 ส.ค. 2563 08:43 น.รับเรื่อง
19 ส.ค. 63 10:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
931นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 14ประตูห้องแอร์ชำรุด 19 ส.ค. 2563 08:43 น.รับเรื่อง
19 ส.ค. 63 10:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
932แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 2ห้อง 2-207,2-203โต๊ะ,เก้าอี้ชำรุด18 ส.ค. 2563 13:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
933แม่บ้านอาคาร 7หน้ามุกใกล้โต๊ะ รปภมีน้ำรั่วลงมาจากฝ้าเพดาน18 ส.ค. 2563 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
934น.ส.ธัญญลักษ์ มังทะ21-208โทรศัพท์ สำนักงานใช้การไม่ได้ค่ะ 18 ส.ค. 2563 09:54 น.กำลังดำเนินการ
19 ส.ค. 63 13:49 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ตรวจสอบแล้วเป็นที่สัญญาณจาก TOT แจ้งซ่อมแล้ว
935น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.18-405ประตูห้องน้ำชำรุด17 ส.ค. 2563 16:19 น.รับเรื่อง
18 ส.ค. 63 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
936นายนายจิรวัฒน์ อรรถเศรษฐอาคาร 8/1ตู้กดน้ำเสีย ไม่เย็น (ถ้าซ่อมไม่ได้ขอเครื่องอื่นมาทดแทน)17 ส.ค. 2563 10:55 น.กำลังดำเนินการ
19 ส.ค. 63 13:40 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ซ๊อตลงกราวด์ ไม่สามารถซ่อมได้ (ขออนุมัติซื้อ) -สราวุฒิ/พัน
937นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21ประตูห้องทำงานอาจารย์ชำรุด ห้อง 21 -31717 ส.ค. 2563 08:57 น.รับเรื่อง
17 ส.ค. 63 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
938นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21ประตูห้องทำงานอาจารย์ชำรุด ห้อง 21 -31717 ส.ค. 2563 08:57 น.รับเรื่อง
17 ส.ค. 63 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
939นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21ฝ้ารั่วมีน้ำหยดลงมาห้อง 21-41617 ส.ค. 2563 08:55 น.รับเรื่อง
17 ส.ค. 63 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
940นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21ฝ้ารั่วมีน้ำหยดลงมาห้อง 21-41617 ส.ค. 2563 08:55 น.รับเรื่อง
17 ส.ค. 63 11:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
941นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 22มีน้ำรั่วห้อง 22-305- 30617 ส.ค. 2563 08:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 11:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมโภช
942นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 22มีน้ำรั่วห้อง 22-305- 30617 ส.ค. 2563 08:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 11:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมโภช
943แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 2ห้อง 2-207,2-205 ชั้น3ทุกห้องนอ-304โต๊ะ-เก้าอี้ชำรุด05 ส.ค. 2563 09:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
944น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-134แจ้งทาสีโต๊ะตั้งโทรทัศน์ 04 ส.ค. 2563 15:15 น.รับเรื่อง
04 ส.ค. 63 16:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
945แม่บ้านอาคาร 8อ_8/2กลอนบานประตูสวิงช์ด้านทิศตะวันตกมันชำรุดปิดไม่ได้04 ส.ค. 2563 09:58 น.รับเรื่อง
04 ส.ค. 63 12:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
946แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_208ฝ้าเพดาลห้องเรียนชำรุดค่ะ04 ส.ค. 2563 08:46 น.รับเรื่อง
04 ส.ค. 63 08:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
947น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.5-313เก้าอี้สีฟ้าห้องสันทนาการ ชำรุด 1 ตัว03 ส.ค. 2563 11:35 น.รับเรื่อง
03 ส.ค. 63 12:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
948น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-208ประตูห้องครัวชำรุดเปิดไม่ได้03 ส.ค. 2563 11:22 น.รับเรื่อง
03 ส.ค. 63 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
949แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_209กุญแจบานสวิงชำรุดเปิดแล้วติดดึงออกไม่ได้ ช่างเข้าซ่อมให้แล้วค่ะ03 ส.ค. 2563 09:18 น.รับเรื่อง
03 ส.ค. 63 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
950แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_202_203น้ำรั่วหน้าห้องเรียน202ค่ะ .ฝ้าเพดาลหน้าห้อง203ชำรุดค่ะ03 ส.ค. 2563 09:13 น.รับเรื่อง
03 ส.ค. 63 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
951น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-233แจ้งกำจัดผึ้ง ภายในห้อง02 ส.ค. 2563 10:23 น.รับเรื่อง
03 ส.ค. 63 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
952น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-233เพดานชำรุดมีรูหนูและขาหนีบมุ้งลวดชำรุด02 ส.ค. 2563 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 11:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
953แม่บ้านอาคาร 77-222กระเบื้องยางแตกชำรุดประมาณ10-15แผ่น31 ก.ค. 2563 09:21 น.รับเรื่อง
02 ก.พ. 64 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
954น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-127ตู้เสื้อผ้าชำรุด(รอยปลวก)29 ก.ค. 2563 15:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 64 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
955น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-132ตู้เสื้อผ้าชำรุด (รอยปลวก)29 ก.ค. 2563 15:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 64 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
956น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-141ฝ้าเพดานห้องน้ำชำรุด29 ก.ค. 2563 15:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
957แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13สายน้ำดีอ่างมือห้องน้ำอาอาจารย์หญิงชำรุดน้ำไหลไม่หยุุดค่ะ29 ก.ค. 2563 08:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
30 ก.ค. 63 15:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์/ประชาปิติ
958นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อ.7-413ลูกบิดประตูหลังห้องเรียน7-413เสียค่ะล็อกไม่ได้ 28 ก.ค. 2563 11:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
959นายชวนชม ยุติธรรมอ.7-413ลูกบิดประตูหลังห้องเรียน7-413เสียค่ะล็อกไม่ได้ 28 ก.ค. 2563 11:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 09:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
960นายชวนชม ยุติธรรมอ.22 น้ำรั่วจากหลังคาลงโถงชั้น 1 หลาจุดอ.22 น้ำรั่วจากหลังคาลงโถงชั้น 1 หลาจุด 28 ก.ค. 2563 11:17 น.รับเรื่อง
29 ก.ค. 63 08:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
961นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อ.22 น้ำรั่วจากหลังคาลงโถงชั้น 1 หลาจุดอ.22 น้ำรั่วจากหลังคาลงโถงชั้น 1 หลาจุด 28 ก.ค. 2563 11:17 น.รับเรื่อง
29 ก.ค. 63 08:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
962น.ส.จิตรลดา ฦๅชา18-414ลูกบิดประตูหน้าห้องชำรุด24 ก.ค. 2563 16:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
963แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 2ห้อง 2-207 ชั้น 3ห้อง 2-304โต๊ะ-เก้าอี้ชำรุด24 ก.ค. 2563 10:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
964นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20เก้าอี้ห้องเรียนชำรุด 20 ตัว ห้อง 20-212 20-313 20- 303 24 ก.ค. 2563 08:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
965นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20เก้าอี้ห้องเรียนชำรุด 20 ตัว ห้อง 20-212 20-313 20- 303 24 ก.ค. 2563 08:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
966แม่บ้านอาคาร 2อ.2ชั้น1ห้อง2-102ประตูห้องชำรุด23 ก.ค. 2563 08:50 น.รับเรื่อง
23 ก.ค. 63 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
967นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3ห้องไฟชั้นสามรั่ว22 ก.ค. 2563 15:10 น.รับเรื่อง
22 ก.ค. 63 15:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
968น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3ห้องไฟชั้นสามรั่ว22 ก.ค. 2563 15:10 น.รับเรื่อง
22 ก.ค. 63 15:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
969น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3ห้องเรียน9-302..9-302ฟ่าเพดารั่ว22 ก.ค. 2563 15:08 น.รับเรื่อง
22 ก.ค. 63 15:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
970นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3ห้องเรียน9-302..9-302ฟ่าเพดารั่ว22 ก.ค. 2563 15:08 น.รับเรื่อง
22 ก.ค. 63 15:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
971แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียนอาคาร7เก้าอี้แตกชำรุดรวม90ตัว 22 ก.ค. 2563 14:26 น.รับเรื่อง
22 ก.ค. 63 15:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
972นายเนตรนภา บุระวงค์อ9ชั้น2แจ้งซ่อมคิ้วเสาหน้าห้องระพี22 ก.ค. 2563 13:59 น.รับเรื่อง
22 ก.ค. 63 15:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
973น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ9ชั้น2แจ้งซ่อมคิ้วเสาหน้าห้องระพี22 ก.ค. 2563 13:59 น.รับเรื่อง
22 ก.ค. 63 15:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
974น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ9ชั้น2แจ้งเปลี่ยนแม่กุญแจห้องเก็บของใต้บันได22 ก.ค. 2563 13:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายยูหูช้าง 1 ชุด
975นายเนตรนภา บุระวงค์อ9ชั้น2แจ้งเปลี่ยนแม่กุญแจห้องเก็บของใต้บันได22 ก.ค. 2563 13:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายยูหูช้าง 1 ชุด
976นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 7เครื่องขัดล้อยางหลุด 2 ล้อ22 ก.ค. 2563 13:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
977นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 7เครื่องขัดล้อยางหลุด 2 ล้อ22 ก.ค. 2563 13:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
978แม่บ้านอาคาร 77-226ลูกบิดประตูเปิดไม่สะดวก22 ก.ค. 2563 10:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
979แม่บ้านอาคาร 77-303/2ลูกบิดประตูชำรุด22 ก.ค. 2563 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 09:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกบิด 1 ชุด ปราโมท/สมพร
980นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 12ฟ้าทะลุ 2 จุด ห้องรับรองกับห้องพักอาจารย์22 ก.ค. 2563 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
981นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 12ฟ้าทะลุ 2 จุด ห้องรับรองกับห้องพักอาจารย์22 ก.ค. 2563 08:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
982น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-224ทาสีภายในห้อง21 ก.ค. 2563 15:38 น.รับเรื่อง
21 ก.ค. 63 16:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
983แม่บ้านอาคาร 7หอ้งเรียน7-413ลูกบิดประตูชำรุด21 ก.ค. 2563 15:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 09:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกบิด 1ชุด ปราโมท/สมพร
984น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16โทรศัพท์สำนักงานเสีย โทรเข้าและโทรออกไม่ได้21 ก.ค. 2563 12:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ส.ค. 63 09:00 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ดำเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้ว -สราวุฒิ/พัน
985แม่บ้านอาคาร 1รอบทางเดินหน้าห้อง1-405ชั้น4กระเบื้องแตกล่อน20 ก.ค. 2563 16:13 น.รับเรื่อง
21 ก.ค. 63 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
986น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-204แจ้งทาสีภายในห้องพัก 20 ก.ค. 2563 15:50 น.รับเรื่อง
21 ก.ค. 63 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
987น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-209โต๊ะเครื่องแป้งชำรุด 20 ก.ค. 2563 15:49 น.รับเรื่อง
21 ก.ค. 63 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
988น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3-242/1แจ้งกำจัดรังผึ้งหลังห้อง20 ก.ค. 2563 15:25 น.รับเรื่อง
21 ก.ค. 63 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
989น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.17-208ตู้ใต้ซิ้งล้างจานชำรุด 20 ก.ค. 2563 15:02 น.รับเรื่อง
20 ก.ค. 63 15:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
990นายนภัสสร ศรีประทุมภรณ์1-102หน้าต่างด้านหลัง ไม่สามารถล็อคได้20 ก.ค. 2563 14:51 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, กรุณาแจ้งซ่อมช่องครุภัณฑ์ครับ ส่งต่อหน่วยซ่อมบำรุงให้แล้วครับญ
991น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.3 ชั้น 2ประตูเปิดดูมิเตอร์น้ำ ข้างห้อง3-227และ228 ชำรุด20 ก.ค. 2563 11:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 63 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
992แม่บ้านอาคาร 1อาคาร1ชั้น1ติดต่อแม่บ้านชั้น2ขอบยางขาดขำรุด 20 ก.ค. 2563 11:14 น.รับเรื่อง
20 ก.ค. 63 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
993แม่บ้านอาคาร 1อาคาร1ชั้น1ติดต่อแม่บ้านชั้น220 ก.ค. 2563 11:14 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ค. 63 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
994แม่บ้านอาคาร 6อาคา6 ทางขึ้นบรรไดฝั่งไปทางอาคาร7ฝ้าเพดานชำรุด 20 ก.ค. 2563 10:30 น.รับเรื่อง
20 ก.ค. 63 11:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
995แม่บ้านอาคาร 6อาคา6 ทางขึ้นบรรไดฝั่งไปทางอาคาร7ฝ้าเพดานชำรุด 20 ก.ค. 2563 10:30 น.ยกเลิกรายการ
20 ก.ค. 63 11:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
996นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20ซ่อมเก้าอี้ 13 ตัว20 ก.ค. 2563 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
997นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20ซ่อมเก้าอี้ 13 ตัว20 ก.ค. 2563 09:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
998นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20เวลาฝนตกจะมีน้ำไหลเข้าห้องเรียน (ห้อง 20- 31020 ก.ค. 2563 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
999นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20เวลาฝนตกจะมีน้ำไหลเข้าห้องเรียน (ห้อง 20- 31020 ก.ค. 2563 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ส.ค. 64 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1000นางวิวัฒน์ คำเครืออุทยานหนองหารน้อยเหล็กกั้นประตูสะพานชำรุด20 ก.ค. 2563 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 11:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1001นางรัตนา เหมสุรินธร์อุทยานหนองหารน้อยเหล็กกั้นประตูสะพานชำรุด20 ก.ค. 2563 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 11:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1002น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18เตียงชำรุดห้อง20320 ก.ค. 2563 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 63 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1003น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อ.4-108/1มือจับประตูห้องอาบนํ้าชํารุด2อัน17 ก.ค. 2563 15:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1004น.ส.รจนา ทาระขจัดอาคาร 17 สวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.ประตูไม้ทางหนีไฟด้านหลังห้องสวัสดิการเด็กเล็กชำรุด เสี่ยงต่อการที่มีสัตว์มีพิษเข้ามาได้ และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็ก รบกวนซ่อมแซมให้ด่วน17 ก.ค. 2563 12:47 น.รับเรื่อง
17 ก.ค. 63 12:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1005น.ส.รจนา ทาระขจัดอาคาร 17 สวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.ราวผ้าม่านชำรุด17 ก.ค. 2563 12:45 น.รับเรื่อง
17 ก.ค. 63 12:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1006น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18เวลาฝนตกหลังคาหน้าห้องคอมและในห้องคอมรั่ว16 ก.ค. 2563 13:27 น.รับเรื่อง
16 ก.ค. 63 14:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1007นางรัตนา เหมสุรินธร์อุทยานหนองหารน้อยประตูห้องน้ำปิดไม่ได้16 ก.ค. 2563 10:26 น.รับเรื่อง
16 ก.ค. 63 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1008นางวิวัฒน์ คำเครืออุทยานหนองหารน้อยประตูห้องน้ำปิดไม่ได้16 ก.ค. 2563 10:26 น.รับเรื่อง
16 ก.ค. 63 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1009นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร19ล้างดาดฟ้าน้ำซึมลงมาห้อง วี ไอ พี(ห้อง 19- 30116 ก.ค. 2563 10:06 น.รับเรื่อง
16 ก.ค. 63 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1010นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร19ล้างดาดฟ้าน้ำซึมลงมาห้อง วี ไอ พี(ห้อง 19- 30116 ก.ค. 2563 10:06 น.รับเรื่อง
16 ก.ค. 63 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1011แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13พัดลมดูดอากาศห้องน้ำนิสิตชายชำรุด.ชั้น2ค่ะ16 ก.ค. 2563 09:19 น.กำลังดำเนินการ
03 ส.ค. 63 08:30 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ตรวจสอบแล้วพัดลมดูดอากาศ 8 นิ้ว แบบติดกระจก ชำรุด มอเตอร์ใหม้ (ไม่มีวัสดุ) ขอซื้อ -ไพศาล-สมชาย
1012น.ส.ชูวงศ์ กลิ่นเลขา3-230 (อาคารชุดพักอาศัย1)ลูกบิดประตูหน้าห้องเสีย ใช้กุญแจไขปลดล็อคไม่ได้ 15 ก.ค. 2563 18:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 63 09:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกบิด 1 ชุด ปราโมท/สมพร
1013แม่บ้านอาคาร 7หอ้งเรียน7-413/1ลูกบิดประตูปิดไม่สะดวก15 ก.ค. 2563 15:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมโภช
1014น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-408/4 ห้องรองคณบดีฝ่ายสื่อสาร คณะสาธารณสุขศาสตร์โต๊ทำงานชำรุด น๊อตหลุด เสียงดังกึกๆ กักๆ ทั้งนี้ โปรดดำเนินการภายในวันที่ 17 ก.ค.63 จักเป็นพระคุณยิ่ง ขอขอบคุณค่ะ15 ก.ค. 2563 13:34 น.รับเรื่อง
15 ก.ค. 63 13:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1015แม่บ้านอาคาร 88/2ฝ้าเพดานผุ 15 ก.ค. 2563 10:38 น.รับเรื่อง
น.
นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์, ส่งต่อหน่วยซ่อมบำรุงผู้รับผิดชอบให้แล้วครับ ครั้งต่อไปกรุณแจ้งซ่อมรายการซ่อมครุภัณฑ์นะครับญ
1016นายธวัชชัย สัพโส7-112อยากให้ยึดฐานเครื่องร่อน ไม่ให้เครื่องร่อนเคลื่อนที่ 14 ก.ค. 2563 12:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1017นายธวัชชัย สัพโส7-112อยากให้ยึดฐานเครื่องร่อน ไม่ให้เครื่องร่อนเคลื่อนที่ 14 ก.ค. 2563 12:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1018นายธวัชชัย สัพโส7-112อยากให้ยึดฐานเครื่องร่อน ไม่ให้เครื่องร่อนเคลื่อนที่ 14 ก.ค. 2563 12:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1019นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนครอาคาร 21ติดที่คล้องกุญแจ (ติดหูช้าง) เพื่อล็อคห้องให้หนาแน่น ได้แก่ ห้อง 21-209, 21-210, 21-215, 21-10114 ก.ค. 2563 11:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 63 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1020แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_208ฝ้าเพดาลห้องเรียนชำรุดค่ะ14 ก.ค. 2563 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1021แม่บ้านอาคาร 1ชั้น2หน้าห้องคลังอ.1กระจกชำรุด(กระจกบอรด์) 13 ก.ค. 2563 14:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร
1022แม่บ้านอาคาร 1ชั้น2หน้าห้องคลังอ.1กระจกชำรุด(กระจกบอรด์) 13 ก.ค. 2563 14:21 น.รับเรื่อง
13 ก.ค. 63 15:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1023น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ1-401ติดตั้งตัวสวิงประตู ห้อง1-401 13 ก.ค. 2563 14:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร ยึดน็อตใหม่
1024แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13ฉายฉีดน้ำชักโครกห้องน้ำนิสิตหญิงชำุด.ชั้น1ค่ะ13 ก.ค. 2563 13:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 14:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ/คิมหันต์ สายฉีดชำระ 1 ชุด
1025น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องน้ำชำรุดล๊อกไม่ได้ห้อง41513 ก.ค. 2563 13:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 63 09:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1026นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3ประตูด้านหลังชั้น3ปิดเสียงดัง13 ก.ค. 2563 11:04 น.รับเรื่อง
13 ก.ค. 63 11:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1027น.ส.พูลสิน ไชยมะโยอ.9.ชั้น.3ประตูด้านหลังชั้น3ปิดเสียงดัง13 ก.ค. 2563 11:04 น.รับเรื่อง
13 ก.ค. 63 11:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1028น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ราวแขวนผ้าในห้องอาบน้ำชำรุดห้อง30213 ก.ค. 2563 11:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ ราวแขวนผ้า 1ชุด
1029น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ขอบเตียงชำรุดห้อง20313 ก.ค. 2563 11:00 น.รับเรื่อง
13 ก.ค. 63 11:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1030น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18บานเกร็ดแตก1แผ่นห้อง11013 ก.ค. 2563 10:55 น.รับเรื่อง
13 ก.ค. 63 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1031น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องน้ำชำรุดล๊อกไม่ได้ห้อง20613 ก.ค. 2563 10:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 63 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1032น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดล๊อกไม่ได้ห้อง21613 ก.ค. 2563 10:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 63 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1033น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดล๊อกไม่ได้ห้อง10613 ก.ค. 2563 10:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 63 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1034น.ส.เจนจิรา ทองแกม7-423 ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาคาร7ชั้น4กระเบื้องห้องเรียนและก้องแลบพองขึ้นและแตกหลุดออกไปหลายจุด 10 ก.ค. 2563 15:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 64 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร/สมพร
1035น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์18-126นิสิตติดอยู่ในห้องน้ำ เปิดประตูห้องน้ำไม่ได้ 10 ก.ค. 2563 10:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1036นางวิวัฒน์ คำเครือโรงผลิตน้ำดื่มปิดฝ้าหลังเครื่องปรับอากาศ09 ก.ค. 2563 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 12:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/ปราโมท/สมพร/สมโภช
1037นางรัตนา เหมสุรินธร์โรงผลิตน้ำดื่มปิดฝ้าหลังเครื่องปรับอากาศ09 ก.ค. 2563 14:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 12:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/ปราโมท/สมพร/สมโภช
1038แม่บ้านอาคาร 1ห้อง1-302ชั้น3ขาโต๊ะประชุมชำรุด09 ก.ค. 2563 14:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร
1039น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร18กรประตูห้องอาบน้ำชำรุดเปิด-ปิดไม่ได้มันขื้นสนิม(ด่วน)09 ก.ค. 2563 11:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 10:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, 18-408 เปลี่ยนลูกบิดประตูห้องนำ้ 1ชุด ปราโมท/สมพร
1040แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_208เก้าอี้แล็คเชอร์ในห้องเรียนชำรุดค่ะ08 ก.ค. 2563 16:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 63 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1041แม่บ้านอาคาร 8อาคาร8/2ประตูกระจกห้องเรียน มีเสียงดังเวลาที่เปิดและปิด08 ก.ค. 2563 15:13 น.รับเรื่อง
08 ก.ค. 63 15:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1042นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21มีน้ำรั่วจากเพดานไหลเป็นทางไปยังห้องอุปกรณ์สำนักงานห้อง 21- 410 น้ำซึมเข้าขอบหน้าต่างห้อง 21- 42508 ก.ค. 2563 13:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซิลิโคน 2 หลอด ปราโมท/สมพร
1043นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21มีน้ำรั่วจากเพดานไหลเป็นทางไปยังห้องอุปกรณ์สำนักงานห้อง 21- 410 น้ำซึมเข้าขอบหน้าต่างห้อง 21- 42508 ก.ค. 2563 13:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 09:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซิลิโคน 2 หลอด ปราโมท/สมพร
1044น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 4-224ห้อง224มุ้งลวดชำรุด1บาน 08 ก.ค. 2563 11:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมพร/ปราโมท
1045น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 4-214มุ้งลวดห้อง4-214ชำรุด2บาน 08 ก.ค. 2563 11:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 10:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1046น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 4-209ห้อง209วงกบหน้าต่างก็ชำรุด 08 ก.ค. 2563 11:24 น.รับเรื่อง
08 ก.ค. 63 11:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1047น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 4-216วงกบห้อง216ชำรุด 08 ก.ค. 2563 11:22 น.รับเรื่อง
08 ก.ค. 63 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1048น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-217ลูกบิดประตูชำรุด 08 ก.ค. 2563 10:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ค. 63 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1049นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 19ห้องโถงชั้น 1ด้านหน้าอาคาร (ถามแม่บ้าน )08 ก.ค. 2563 09:01 น.รับเรื่อง
08 ก.ค. 63 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1050นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 19ห้องโถงชั้น 1ด้านหน้าอาคาร (ถามแม่บ้าน )08 ก.ค. 2563 09:01 น.รับเรื่อง
08 ก.ค. 63 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1051นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 19สนามหลังคารั่ว08 ก.ค. 2563 08:57 น.รับเรื่อง
08 ก.ค. 63 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1052นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 19สนามหลังคารั่ว08 ก.ค. 2563 08:57 น.รับเรื่อง
08 ก.ค. 63 11:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1053นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20 ลูกบิดประตูห้อง 4 - 405 ชำรุด 08 ก.ค. 2563 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ
1054นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20 ลูกบิดประตูห้อง 4 - 405 ชำรุด 08 ก.ค. 2563 08:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ
1055นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20ลูกบิดประตูห้อง 4 - 405 (ชำรุด )08 ก.ค. 2563 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ ลูกบิดประตูทั่วไป 1 ชุด
1056นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20ลูกบิดประตูห้อง 4 - 405 (ชำรุด )08 ก.ค. 2563 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ ลูกบิดประตูทั่วไป 1 ชุด
1057แม่บ้านอาคาร 77-412,7-413เก้าอี้ชำรุด03 ก.ค. 2563 15:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 09:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1058แม่บ้านอาคาร 77-411หลังคารั่วเวลาฝนตก03 ก.ค. 2563 15:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 64 10:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/ปราโมท
1059นายชวนชม ยุติธรรมอาคาร 14ผ้าม่านหลุด 03 ก.ค. 2563 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 11:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1060นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคาร 14ผ้าม่านหลุด 03 ก.ค. 2563 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 11:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1061น.ส.รัตนพร ชาประสออาคร18กระเบื้องปิดช่องลมห้องรีดผ้าชั้น4ชำรุดหลุด03 ก.ค. 2563 11:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1062นายธวัชชัย สัพโสห้องปฏิบัติการแอสฟัลต์ (ข้างตึก 6 )ประตูปิดพัง โดนปลวกกิน 03 ก.ค. 2563 10:13 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1063นายธวัชชัย สัพโสห้องปฏิบัติการแอสฟัลต์ (ข้างตึก 6 )ประตูปิดพัง โดนปลวกกิน 03 ก.ค. 2563 10:12 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1064นายธวัชชัย สัพโสห้องปฏิบัติการแอสฟัลต์ (ข้างตึก 6 )ฝ้าเพดานหลุดออก 03 ก.ค. 2563 10:11 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1065นายชวนชม ยุติธรรมอาคาร 21น้ำรั่วอ. 21 ห้อง 410 425 03 ก.ค. 2563 10:03 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1066นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคาร 21น้ำรั่วอ. 21 ห้อง 410 425 03 ก.ค. 2563 10:03 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1067นายชวนชม ยุติธรรมอาคาร 1น้ำรั่วอาคาร 1 ชั้น 4 หน้าห้อง 401 บันได จุดเดิมครับ 03 ก.ค. 2563 09:50 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1068นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคาร 1น้ำรั่วอาคาร 1 ชั้น 4 หน้าห้อง 401 บันได จุดเดิมครับ 03 ก.ค. 2563 09:50 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1069น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงผลิตน้ำดื่มหลังคาโรงผลิตน้ำดื่มแตกค่ะ เนื่องจากกิ่งไม้ตกใส่หลังคา 03 ก.ค. 2563 09:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 11:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/ปราโมท/สมพร
1070นายชวนชม ยุติธรรมอาคาร 19น้ำรั่ว อัศจรรฒ์ชั้นสองชึมลงชั้น1 03 ก.ค. 2563 09:35 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1071นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคาร 19น้ำรั่ว อัศจรรฒ์ชั้นสองชึมลงชั้น1 03 ก.ค. 2563 09:35 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1072นายชวนชม ยุติธรรมอาคาร 20น้ำรั่วหน้าศาลาจำลอง 03 ก.ค. 2563 09:33 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1073นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคาร 20น้ำรั่วหน้าศาลาจำลอง 03 ก.ค. 2563 09:33 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 09:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1074นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคาร 9 ห้องรับรองกลุ่ม มีน้ำรั่ว 3 จุด 03 ก.ค. 2563 09:31 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1075นายชวนชม ยุติธรรมอาคาร 9 ห้องรับรองกลุ่ม มีน้ำรั่ว 3 จุด 03 ก.ค. 2563 09:31 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1076นายเนตรนภา บุระวงค์ห้องระพีมีน้ำรั่วหน้าห้องระพีชั้น3ข้างเวทีห้องระพี03 ก.ค. 2563 09:31 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1077น.ส.พูลสิน ไชยมะโยห้องระพีมีน้ำรั่วหน้าห้องระพีชั้น3ข้างเวทีห้องระพี03 ก.ค. 2563 09:31 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1078นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคาร 9 มีน้ำรั่ว ห้อง ในห้องระพีข้างเวที 1 ประตูหน้าห้อง และห้องรับรอง 03 ก.ค. 2563 09:30 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1079นายชวนชม ยุติธรรมอาคาร 9 มีน้ำรั่ว ห้อง ในห้องระพีข้างเวที 1 ประตูหน้าห้อง และห้องรับรอง 03 ก.ค. 2563 09:30 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1080นายชวนชม ยุติธรรมอาคาร 22มีน้ำรั่ว ห้อง 301/302/305/306 03 ก.ค. 2563 09:26 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1081นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคาร 22มีน้ำรั่ว ห้อง 301/302/305/306 03 ก.ค. 2563 09:26 น.รับเรื่อง
03 ก.ค. 63 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1082แม่บ้านอาคาร 77-210 (โคกศรีสุพรรณ)ลูกบิดประตูชำรุดเปิดไม่สะดวก02 ก.ค. 2563 15:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1083น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์3-334/1ฝ้าห้องครัวชำรุด น้ำซึมลงมาในฝ้า จนฝ้าทะลุแล้ว ช่างเคยมาดูแล้วแต่ยังไม่ได้ซ่อม และน้ำรั่วลงมาทางระเบียงหลังห้อง02 ก.ค. 2563 14:18 น.รับเรื่อง
02 ก.ค. 63 15:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1084นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 3ห้องน้ำรวมชาย-หญิง ฝั่งโรงแรม ยาแนวพื้นห้องน้ำ 02 ก.ค. 2563 13:29 น.รับเรื่อง
02 ก.ค. 63 14:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1085อาจารย์กันทิมา มีแหยม3-307กลอนประตูห้องน้ำล็อคไม่ได้ ลูกบิดระเบียงพัง กดล็อคไม่ได้ ด่วน****02 ก.ค. 2563 11:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
1086นางSureerat Sriphrommuneeห้องธุรการ ศว.1.เปลี่ยนลิ้นชักวางคีย์บอร์ด 2.ทำกุญแจสำหรับล็อกตู้ลิ้นชักเก็บอุปกรณ์01 ก.ค. 2563 10:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร เปลี่ยนกุญแจล๊อคโต๊ะคอม 1 ชุด
1087นางวิวัฒน์ คำเครือตรงแยกอาคาร 1เนินสะดุดบริเวณสวนนงนุชหลุดออก 1 อัน30 มิ.ย. 2563 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1088นางรัตนา เหมสุรินธร์ตรงแยกอาคาร 1เนินสะดุดบริเวณสวนนงนุชหลุดออก 1 อัน30 มิ.ย. 2563 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1089แม่บ้านอาคาร 8อ_8/2สยชฝ้าเพดาลหล่นตกลงมาแล้วก็ห้องแปรรูปฝ้าก็มีลอยรั้วน้ำหยดลงมา แรงมาก 29 มิ.ย. 2563 14:32 น.รับเรื่อง
29 มิ.ย. 63 15:12 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1090นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 3 ห้อง 128หัวเตียงสีลอก 25 มิ.ย. 2563 16:41 น.รับเรื่อง
26 มิ.ย. 63 12:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1091นางวิวัฒน์ คำเครือโรงผลิดน้ำดื่มประตูห้องสำนักงาน (ชำรุด)25 มิ.ย. 2563 14:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 12:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1092นางรัตนา เหมสุรินธร์โรงผลิดน้ำดื่มประตูห้องสำนักงาน (ชำรุด)25 มิ.ย. 2563 14:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 12:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1093แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_208ฝ้าเพดาลห้องเรียนชำรุดค่ะ25 มิ.ย. 2563 12:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1094แม่บ้านอาคาร 66-203ปลวกขึ้นตู้เก็บของ 25 มิ.ย. 2563 10:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 13:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1095น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10โต๊ะไม้สำหรับนั่งรับประทานอาหารชำรุด 25 มิ.ย. 2563 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1096นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 3 ทางฝั่งห้อง 3-335? มีตัวอะไรวิ่งไปวิ่งมาบนฝ้า ได้ยินเสียงมา 2 วันแล้วค่ะ ไม่รู้ว่าหนูหรือแมว แต่ถ้าเป็นหนูคงตัวใหญ่มาก เสียงเหมือนกันลากสายไฟไปมาด้วย รบกวนช่วยตรวจสอบด้วยนะคะ25 มิ.ย. 2563 09:44 น.รับเรื่อง
25 มิ.ย. 63 12:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1097นายณัฐพงษ์ คำเลิศหอพักอินทนิล ห้อง 424กำจัดรังผึ้ง 23 มิ.ย. 2563 15:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 10:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1098นายณัฐพงษ์ คำเลิศหอพักอินทนิล ประตูห้องชาป ชำรุด 23 มิ.ย. 2563 15:55 น.รับเรื่อง
23 มิ.ย. 63 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1099น.ส.รัตนพร ชาประสออาคร18ฝ้าห้องน้ำชำรุด3ห้องมีห้อง110ห้อง217ห้อง31523 มิ.ย. 2563 15:33 น.รับเรื่อง
03 ส.ค. 63 10:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, 18-215 สมพร/คำจร
1100น.ส.รัตนพร ชาประสออาคร18ประตูกระจกหลังห้องเปิดไม่ได้ห้ง18-31523 มิ.ย. 2563 15:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1101น.ส.รัตนพร ชาประสออาคร18ประตูกระจกหลังห้องล๊อกไม่ได้ห้อง18-11523 มิ.ย. 2563 15:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1102น.ส.รัตนพร ชาประสออาคร18มุ้งลวดขาดห้อง18-30923 มิ.ย. 2563 15:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร มุ้งลวด 2 เมตร
1103นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 3 ห้อง 109รื้อพื้นตู้เสื้อผ้าเนื่องจากมีหนูตาย23 มิ.ย. 2563 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 64 13:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1104แม่บ้านอาคาร 77-404/1ปิดฝ้าเพดานให้เข้าที่เนื่องจากหลุดออกจากจุดเดิม22 มิ.ย. 2563 15:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1105นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 15 ขอเปลี่ยนลูกบิดประตูห้องน้ำ22 มิ.ย. 2563 14:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 14:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ/คิมหันต์ ลูกบิดประตูทั่วไป 1 ชุด
1106นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 15 ขอเปลี่ยนลูกบิดประตูห้องน้ำ22 มิ.ย. 2563 14:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.ค. 63 14:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/ประชาปิติ/คิมหันต์ ลูกบิดประตูทั่วไป 1 ชุด
1107น.ส.หัทญา ยุตรินทร์ห้อง 9-206 หน่วยแนะแนวและรับเข้าโทรศัพท์เบอร์ 042-725052 ใช้งานไม่ได้ค่ะ โทรเข้าแล้วเหมือนสายไม่ว่างค่ะ22 มิ.ย. 2563 14:40 น.รับเรื่อง
22 มิ.ย. 63 14:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1108น.ส.รัตนพร ชาประสออาคร18ป้ายเวลาเปิด-ปิดหอชำรุด22 มิ.ย. 2563 10:27 น.รับเรื่อง
22 มิ.ย. 63 12:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1109น.ส.รัตนพร ชาประสออาคร18ไม้ระแนงระเบียงหลังห้อง117หัก2แผ่น22 มิ.ย. 2563 10:24 น.รับเรื่อง
22 มิ.ย. 63 12:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1110น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ1-402ตัวยึดประตูห้องหลุด ตัวสวิงประตูห้องเสีย แจ้งซ่อมไปแล้ว ไม่มีช่างมาดู (รบกวนส่งช่างมาช่วยซ่อมก่อนได้ไหมค่ะ ) 20 มิ.ย. 2563 15:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1111นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 3 ห้อง 304 ห้อง 305ฝ้าเป็นรา 20 มิ.ย. 2563 14:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 10:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1112นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 3 ห้อง 302 ห้อง 305 ห้อง 303คิ้วบัวหลุด20 มิ.ย. 2563 14:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1113นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 3 ห้อง 345 และ ห้อง 346ประตูหน้าห้องชำรุด 2 บาน 20 มิ.ย. 2563 14:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1114นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 3 หน้าห้อง 331/1น้ำรั่วบนฝ้าเพดาน 19 มิ.ย. 2563 14:40 น.รับเรื่อง
19 มิ.ย. 63 16:27 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1115นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 3 หน้าห้อง 338/1น้ำรั่ว หน้าห้อง 338/1 หยดใส่ไฟฉุกเฉิน 19 มิ.ย. 2563 14:39 น.รับเรื่อง
19 มิ.ย. 63 16:27 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1116นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 3 ทางเดินหน้าห้อง 333ฝ้าชำรุด 19 มิ.ย. 2563 14:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:20 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1117นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 17 โช้คบานสวิงประตูทางขึ้นตึกชำรุด 19 มิ.ย. 2563 14:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:38 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร โช๊คบานสวิง 1 ชุด
1118แม่บ้านอาคาร 77-311/1เชือกดึงผ้าม่านเพื่อเปิด-ปิดชำรุด19 มิ.ย. 2563 09:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:02 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1119นายณัฐพงษ์ คำเลิศหอพักอินทนิล ห้อง 222 บานเกร็ดแตก 1 แผ่น18 มิ.ย. 2563 11:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1120นายณัฐพงษ์ คำเลิศหออินทนิล ห้อง 203มุ้งลวดขาด 1 ช่อง18 มิ.ย. 2563 11:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1121น.ส.รจนา ทาระขจัดอาคาร 17 สวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.ประตูไม้หนีไฟด้านหลังชำรุดมาก รบกวนซ่อมแซมด่วนเพราะอาจมีงู หรือสัตว์มีพิษอื่น ๆ สามารถเข้ามาได้18 มิ.ย. 2563 10:34 น.รับเรื่อง
18 มิ.ย. 63 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1122น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก? มก.ฉกส.? อาคาร? 1718 มิ.ย. 2563 10:14 น.ยกเลิกรายการ
18 มิ.ย. 63 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1123น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก? มก.ฉกส.? อาคาร? 1718 มิ.ย. 2563 10:14 น.ยกเลิกรายการ
18 มิ.ย. 63 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1124น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารอาคาร 10หลังคาโรงอาหารกลาง อ.10 รั่วบริเวณหน้าร้านอาหารมะห์ค่ะ ตอนนี้แม่บ้านใช้ถังน้ำมารองน้ำไว้ 18 มิ.ย. 2563 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 10:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1125นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20หน้าต่างล๊อคไม่ได้ห้อง 20- 21218 มิ.ย. 2563 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1126นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20หน้าต่างล๊อคไม่ได้ห้อง 20- 21218 มิ.ย. 2563 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1127นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 20 ติดตั้งตู้เก็บกุญแจ 2 ตู้17 มิ.ย. 2563 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1128นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 20 ติดตั้งตู้เก็บกุญแจ 2 ตู้17 มิ.ย. 2563 09:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1129น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ3-324หลังคาห้องครัวรั่ว น้ำฝนไหลทะลุฝ้า 16 มิ.ย. 2563 13:36 น.รับเรื่อง
16 มิ.ย. 63 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1130น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์3-316น้ำรั่วลงบริเวณพัดลมดูดอากาศ16 มิ.ย. 2563 13:31 น.รับเรื่อง
16 มิ.ย. 63 13:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1131น.ส.พิมลรัตน์ ไชยธงยศ้อาคาร 9 บริเวณหน้าห้องสมุดซ่อมแซมปรับปรุงตู้รับหนังสือให้มีสภาพสวยงามและใช้งานได้ดียิ่งขึ้น16 มิ.ย. 2563 09:48 น.รับเรื่อง
16 มิ.ย. 63 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1132นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 409/7 ห้องคณบดีลูกประตูบิดเสีย 15 มิ.ย. 2563 17:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ศมโภช/คำจร ลูกบิด 1 ชุด
1133น.ส.อัญชัน ไตรธิเลน7-421ติดบานพับกุญแจตู้ (มีอุปกรณ์บานพับกุญแจ)15 มิ.ย. 2563 14:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 64 10:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1134น.ส.จิราวรรณ์ เมืองนาคห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา (7-323)ซ่อมแซมบานพับล้อกเกอร์เก็บของหน้าห้องปฏิบัติการ15 มิ.ย. 2563 10:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 64 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1135นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 3 ห้อง 132ไม้บริเวณปลั้กไฟผุ 15 มิ.ย. 2563 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 64 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1136นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 3 ห้อง 127 และ 131ตู้เสื้อผ้าผุ 15 มิ.ย. 2563 10:43 น.รับเรื่อง
15 มิ.ย. 63 13:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1137นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 21ลูกบิดประตู (ห้อง 21-206 ) ชำรุด15 มิ.ย. 2563 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร ลูกบิด 1 ชุด
1138นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 21ลูกบิดประตู (ห้อง 21-206 ) ชำรุด15 มิ.ย. 2563 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร ลูกบิด 1 ชุด
1139อาจารย์สุวคนธ์ สมไพรพิทักษ์ห้องพัก 3-237 อาคารหอพักบุคลากรเก่า อาคาร 3ให้เข้าตรวจสอบผนังห้องพักเนื่องจากมีรอยแตกร้าว 13 มิ.ย. 2563 14:37 น.รับเรื่อง
15 มิ.ย. 63 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1140น.ส.วิชชุดา ใจเสรี1-402 อาคารบริหาร 1 ห้องโครงการ MBAรบกวนให้ช่างมาดูประตูหน้าห้องทำงาน 1-402 ให้หน่อยนะคะ บานประตูไม่สวิง ทำให้เวลาเปิดปิดประตูกระแทกเสียงดังค่ะ แจ้งไปตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.2563 แล้วค่ะ รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ12 มิ.ย. 2563 16:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร โช๊คบานประตูไม้ 1 ชุด
1141น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ลูกบิดประตูเสีย ห้อง16-10412 มิ.ย. 2563 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร ลูกบิคประตู 1 ชุด
1142นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 408/4ลูกบิดประตูเสีย12 มิ.ย. 2563 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร ลูกบิค 1 ชุด
1143น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ1-402ประตูตัวสวิงเสีย ปิดเปิดเสียงดัง11 มิ.ย. 2563 12:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, อำพล/คำจร
1144นายณัฐพงษ์ คำเลิศหอพักนนทรี ห้อง 123บานเกล็ดหน้าต่างชำรุดทั้งแผง 3 บาท11 มิ.ย. 2563 10:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 63 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, จัดซื้อจ้างเหมา ตามขึันตอนอยู่ครับ บานเกร้ด 1 แผ่น สมโภข/คำจร
1145นายณัฐพงษ์ คำเลิศหอพักนนทรี ห้อง 110ลูกบิดประตูชำรุด11 มิ.ย. 2563 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 63 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1146แม่บ้านอาคาร 1ห้องเตรียมอาหารชั้น3กระเบื้องยางล่อนแตกชำรุด11 มิ.ย. 2563 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 63 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร กระเบื้องยาง 5 แผ่น
1147นายณัฐพงษ์ คำเลิศหอพักอินทนิลกระเบื้องห้องครัวแตก 09 มิ.ย. 2563 15:56 น.รับเรื่อง
09 มิ.ย. 63 15:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1148น.ส.อัมพร ศรีคราม17-415ประตูกระจกด้านหลังห้องเลื่อนเปิดปิดไม่ได้ (อาคารพักอาศัยบุคลากรที่ 2 อ.17 ห้อง 415)09 มิ.ย. 2563 14:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 12:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1149นายเนตรนภา บุระวงค์อาคาร9ฝาผนังแตกร้าวด้านทิศใต้ชั้น308 มิ.ย. 2563 13:48 น.รับเรื่อง
08 มิ.ย. 63 16:01 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1150อาจารย์ชุลีพร ชำนาญต้า17-203ราวระเบียงหลังห้องผุพัง08 มิ.ย. 2563 13:25 น.รับเรื่อง
08 มิ.ย. 63 16:01 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1151นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 14กระเบื้องแตกชั้น 1 หน้าห้องแรมโรงแรมประมาณ 10 แผ่น08 มิ.ย. 2563 11:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 64 13:34 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1152นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 14กระเบื้องแตกชั้น 1 หน้าห้องแรมโรงแรมประมาณ 10 แผ่น08 มิ.ย. 2563 11:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 64 13:34 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1153น.ส.รัตนพร ชาประสออาคร18กระเบื้องพื้นห้องน้ำชำรุดหลุดร่อน4แผ่นห้อง30708 มิ.ย. 2563 08:57 น.รับเรื่อง
08 มิ.ย. 63 09:03 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1154นายนภัสสร ศรีประทุมภรณ์อาคาร1 ห้องการเงินขนโต๊ะออกเนื่องจากไม่ได้ใช้งานแล้ว05 มิ.ย. 2563 13:31 น.รับเรื่อง
05 มิ.ย. 63 14:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1155แม่บ้านอาคาร 66-201หลังคารั่ว ฝ้าชำรุด05 มิ.ย. 2563 10:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ต.ค. 63 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
1156นายนภัสสร ศรีประทุมภรณ์อาคาร1 ห้องการเงินติดตั้งแผงกั้นห้อง(ปาติชั่น)05 มิ.ย. 2563 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 63 11:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1157แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ห้อง 2-207โต๊ะ-เก้าอี้ ชำรุด05 มิ.ย. 2563 07:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1158แม่บ้านอาคาร 77-408ลูกบิดประตูชำรุด04 มิ.ย. 2563 14:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มิ.ย. 63 10:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซ่อมลูกบิด สมโภช/คำจร
1159น.ส.ยุวดี แซ่ตั้ง7-211/1กรุณาช่วยดปลี่ยนลูกบิดประตูห้อง 7-211/1 ด้วยค่ะ แจ้งแม่บ้านไปแล้วแต่ผ่านมาหลายเดือนยังไม่มาแก้ไข ลูกบิดเสียเปิดประตูยากมาก เสียบและดึงออกยากมาก 04 มิ.ย. 2563 10:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มิ.ย. 63 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกบิดประตู 1ชุด สมโภช
1160แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_203บานหน้าต่างปิดล็อคไม่ได้ค่ะ04 มิ.ย. 2563 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 63 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1161แม่บ้านอาคาร 77-114และห้อง7-212โต๊ะทำงานชำรุดรวม3ตัว02 มิ.ย. 2563 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 09:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1162นางกัญญารันต์ ยอดขำห้องการเงิน อ.1ย้ายลิ้นชักการทำงาน02 มิ.ย. 2563 13:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มิ.ย. 63 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/สมโภช
1163แม่บ้านอาคาร 77-103/2,7-104/2,7-203/2เปลี่ยนกระจกเงารวมทั้งหมด4บานรายละเอียดดังนี้ 7-103/2= 2บาน ,7-104/2=1บาน ,7-203/2=1บาน เปลี่ยนกระจกเงารวมทั้งหมด4บาน 01 มิ.ย. 2563 09:46 น.ยกเลิกรายการ
11 ม.ค. 64 14:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1164แม่บ้านอาคาร 66-104ขอบเวทีชํารุด01 มิ.ย. 2563 09:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 64 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1165นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 17 ห้อง 303ประตูเลื่อนด้านหลังห้อง เลื่อนยาก01 มิ.ย. 2563 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 63 09:24 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1166นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 17 ห้อง 208ประตูเลื่อนห้องอาบน้ำเลื่อนไม่ได้01 มิ.ย. 2563 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 63 09:25 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ล้อเลื่อนบานห้องนำ้ 2 ตัว สมโภช/คำจร
1167แม่บ้านอาคาร 77-203/2เปลี่ยนกระจกเงาชำรุดลอกดำ29 พ.ค. 2563 16:24 น.ยกเลิกรายการ
11 ม.ค. 64 14:13 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1168นายเนตรนภา บุระวงค์ห้องระพี.อ.9เพดานรั่วข้างเวที29 พ.ค. 2563 16:19 น.รับเรื่อง
01 มิ.ย. 63 09:38 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1169นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3ผนังห้องเก็บอุปกรณ์แตกร้าวห้องน้ำหญิงด้านหน้า29 พ.ค. 2563 12:34 น.รับเรื่อง
29 พ.ค. 63 12:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1170น.ส.จิตรลดา ฦๅชา20-408/4 อาคาร 20 ห้องรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรลูกบิดประตูชำรุด29 พ.ค. 2563 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 63 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1171น.ส.รัตนพร ชาประสออาคร18ที่กันแมลงชำรุดชั้น4มีห้อง403-412-415-41829 พ.ค. 2563 08:14 น.รับเรื่อง
29 พ.ค. 63 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1172น.ส.รัตนพร ชาประสออาคร18ที่กันแมลงชำรุดชั้น3มีห้อง301-31429 พ.ค. 2563 08:11 น.รับเรื่อง
29 พ.ค. 63 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1173น.ส.รัตนพร ชาประสออาคร18ที่กันแมลงชำรุดชั้น2มีห้อง211-215-21929 พ.ค. 2563 08:09 น.รับเรื่อง
29 พ.ค. 63 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1174น.ส.รัตนพร ชาประสออาคร18ที่กันแมลงชำรุดชั้น2มีห้อง211-215-21929 พ.ค. 2563 08:09 น.รับเรื่อง
29 พ.ค. 63 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1175น.ส.รัตนพร ชาประสออาคร18ที่กันแมลงชำรุดหักชั้น1มีห้อง104-107-109-111-114-115-117-118-12029 พ.ค. 2563 08:07 น.รับเรื่อง
29 พ.ค. 63 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1176นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 14พื้นกระเบี้อง ชำรุด ห้องวิทยุ28 พ.ค. 2563 14:10 น.รับเรื่อง
28 พ.ค. 63 16:03 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1177นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 14พื้นกระเบี้อง ชำรุด ห้องวิทยุ28 พ.ค. 2563 14:10 น.รับเรื่อง
28 พ.ค. 63 16:03 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1178น.ส.บุษกร ครจำนงค์ผ้าชั้น3 อาคาร17ดักหนูบริเวณฝ้าอาคาร 17 (สามารถประสานงานกับคุณติ้งได้เนื่องจากอาจารย์แจ้งคุณติ้งไว้แล้ว)28 พ.ค. 2563 12:01 น.รับเรื่อง
28 พ.ค. 63 16:03 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1179แม่บ้านอาคาร 1ห้อง1-402โครงการmbaโช้คคัพประตูชำรุด28 พ.ค. 2563 09:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:38 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1180น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์17-303กระเบื้องหน้าห้องแตก 26 พ.ค. 2563 16:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 12:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1181นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 3 ห้อง 333ตัวดูดควันในห้องครัวไฟซ๊อต26 พ.ค. 2563 14:17 น.กำลังดำเนินการ
08 มิ.ย. 63 09:02 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ดำเนินการตัดพัดลมดูดอากาศออกจากระบบแสงสวางในห้องออกแล้ว พัดลมดูดอากาศเสีย (สั่งซื้อ)
1182น.ส.วิมลนันทน์ กันเกตุ3-225มุ้งลวดหน้าต่างห้องพักชำรุด26 พ.ค. 2563 13:58 น.รับเรื่อง
27 พ.ค. 63 09:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1183น.ส.รจนา ทาระขจัดอาคาร 17 สวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.ประตู(ไม้)ทางหนีไฟด้านหลังข้างๆผุพัง ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมด่วนค่ะ25 พ.ค. 2563 15:10 น.รับเรื่อง
25 พ.ค. 63 15:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1184น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18ประตูห้องอาบน้ำเปิด-ยากห้อง101และห้อง110และห้อง11125 พ.ค. 2563 11:03 น.รับเรื่อง
25 พ.ค. 63 12:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1185น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18ประตูกระจกหลังห้องเปิด-ปิดยากห้อง107และห้อง113และห้อง40725 พ.ค. 2563 11:00 น.รับเรื่อง
25 พ.ค. 63 12:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1186น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18ประตูกระจกหลังห้องล๊อกไม่ได้ห้อง11525 พ.ค. 2563 10:57 น.รับเรื่อง
25 พ.ค. 63 12:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1187น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18ตรวจเช็กหางปลาขัดมุ้งลวดพร้อมเปลี่ยนให้ด้วยค่ะเนื่องจากตัวเก่าชำรุดหักเกือบทุกห้องค่ะ25 พ.ค. 2563 10:53 น.รับเรื่อง
25 พ.ค. 63 12:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1188น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18มือหมุนบานเกร็ดชำรุดชั้น4ห้อง401(1ตัว)ห้อง403(1ตัว)ห้อง413(1ตัว)ห้อง419(1ตัว)25 พ.ค. 2563 10:44 น.รับเรื่อง
25 พ.ค. 63 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1189น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18มือหมุนบานเกร็ดชำรุดชั้น3ห้อง301(1ตัว)ห้อง302(1ตัว)ห้อง303(1ตัว)ห้อง306(1ตัว)ห้อง311(1ตัว)ห้อง313(1ตัว)ห้อง314(1ตัว)ห้อง319(2ตัว)25 พ.ค. 2563 10:40 น.รับเรื่อง
25 พ.ค. 63 10:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1190น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์3-329ทาสีผนังและฝ้า เนื่องจากมีรา 25 พ.ค. 2563 10:38 น.รับเรื่อง
25 พ.ค. 63 10:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1191น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18มือหมุนบานเกร็ดชำรุดชั้น2ห้อง201(3ตัว)ห้อง202(1ตัว)ห้อง204(1ตัว)ห้อง206(1ตัว)ห้อง210(1ตัว)ห้อง214(1ตัว)ห้อง219(1ตัว)25 พ.ค. 2563 10:34 น.รับเรื่อง
25 พ.ค. 63 10:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1192น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18มือหมุนบานเกร็ดชำรุดชั้น1ห้อง102(2ตัว)ห้อง105(1ตัว)25 พ.ค. 2563 10:28 น.รับเรื่อง
25 พ.ค. 63 10:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1193น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์3-329ลูกบิดชำรุด25 พ.ค. 2563 10:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 63 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
1194น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์3-329พื้นเตียงหักต้องเปลี่ยนใหม่ บุคลากรใหม่จะเข้าสิ้นเดือน พ.ค.63 25 พ.ค. 2563 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 พ.ค. 63 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ไม้อัด 1 แผ่น คำจร/สมโภช
1195นายเจษฎา เตชมหาศรานนท์17-214ไม่สามารถต่อดูทีวี ภายในห้องได้23 พ.ค. 2563 14:43 น.รับเรื่อง
25 พ.ค. 63 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1196แม่บ้านอาคาร 77-104/2และ7-103/2เปลียนกระจกเงาเนื่องจากหลุดลอก22 พ.ค. 2563 11:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 08:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1197น.ส.จุฬาลักษณ์ ไชยภักดีอ สถานพยาบาล อ.16ติดตั้งผ้าม่าน ห้องซักผ้า บริเวณหน้าต่างและประตูห้อง มีผ้าม่านแต่ไม่มี ราง นะคะ22 พ.ค. 2563 09:11 น.รับเรื่อง
22 พ.ค. 63 10:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1198นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 17ระเบียงหน้าอาคาร 17 มีนํ้าชึมลงมา21 พ.ค. 2563 16:38 น.รับเรื่อง
22 พ.ค. 63 08:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1199นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 17 บริเวณทางเดินหน้าห้อง 205ฝ้าชำรุด 21 พ.ค. 2563 16:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 12:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1200น.ส.สุภัคนรี สัตตะโส17-206สายอากาศทีวีชำรุดทำให้ไม่สามารถดูช่องรายการทางทีวีได้เลยค่ะ21 พ.ค. 2563 11:46 น.รับเรื่อง
21 พ.ค. 63 14:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1201นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 3 ห้อง119และห้อง231คิ้วบัวสีดำหลุดบริเวณหน้าห้อง20 พ.ค. 2563 13:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 63 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1202นายณฐาภพ จิลธานีอ.10 โรงอาหารกลางเครื่องขัดพื้นสวิตซ์เสีย20 พ.ค. 2563 12:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 พ.ค. 63 16:05 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, สายไฟบาดซ๊อตโครง และปลั๊กเสียบชำรุด ดำเนินการแก้ไขแล้ว -ประดิษฐ์/ณัฐวุฒิ
1203นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3 ขอบบัวชั้น2-3 ฝั่งทิศ ตะวันตก ชำรุด20 พ.ค. 2563 07:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.ย. 63 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1204น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์3-316เก้าอี้โต๊ะเครื่องแป้งชำรุด19 พ.ค. 2563 15:47 น.รับเรื่อง
19 พ.ค. 63 15:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1205แม่บ้านอาคาร 7ห้องสว่างฯซ่อมเก้าอี้ชำรุด(เชื่อม) 19 พ.ค. 2563 15:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1206น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18บานเกร็ดแตก3ห้องๆ105-106-10719 พ.ค. 2563 10:30 น.รับเรื่อง
19 พ.ค. 63 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1207น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18โต๊ะชำรุดห้อง32019 พ.ค. 2563 10:23 น.รับเรื่อง
19 พ.ค. 63 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1208น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18ตู้ชำรุดห้อง103-ห้อง107-ห้อง21519 พ.ค. 2563 10:21 น.รับเรื่อง
19 พ.ค. 63 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1209น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18มุ้งลวดขาด3ห้องๆ102-309-40819 พ.ค. 2563 10:16 น.รับเรื่อง
19 พ.ค. 63 10:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1210น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18กระเบื้องพื้นห้องน้ำชำรุด2ห้อง106และห้อง30719 พ.ค. 2563 10:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 64 11:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1211น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18เตียงชำรุดชั้น3ห้อง305-ห้อง309-ห้อง311-ห้อง313-ห้อง31219 พ.ค. 2563 09:49 น.รับเรื่อง
19 พ.ค. 63 10:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1212น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18เตียงชำรุดชั้น2ห้อง204-ห้อง211-ห้อง214-ห้อง215-ห้อง216-ห้อง218-หอ้ง21919 พ.ค. 2563 09:46 น.รับเรื่อง
19 พ.ค. 63 10:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1213น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18ลูกบิดประตูห้องน้ำล๊อกไม่ได้ชั้น4ห้อง403-ห้อง404-ห้อง408-ห้อง409-ห้อง411-ห้อง412-ห้อง41619 พ.ค. 2563 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 10:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
1214น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18ลูกบิดประตูห้องน้ำล๊อกไม่ได้ชั้น3ห้อง303-ห้อง304-ห้อง305-ห้อง308-ห้อง31619 พ.ค. 2563 09:07 น.รับเรื่อง
19 พ.ค. 63 10:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1215น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18ลูกบิดประตูห้องน้ำล๊อกไม่ได้ชั้น2ห้อง202-ห้อง206-ห้อง209-ห้อง21019 พ.ค. 2563 09:04 น.รับเรื่อง
19 พ.ค. 63 10:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1216น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18ลูกบิดประตูห้องน้ำล๊อกไม่ได้ชั้น1ห้อง102-ห้อง105-ห้อง106-ห้อง107-109-ห้อง110-ห้อง113-ห้อง117-ห้อง118-ห้อง119-ห้อง12019 พ.ค. 2563 09:00 น.รับเรื่อง
19 พ.ค. 63 10:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1217น.ส.วิชชุดา ใจเสรี1-402 อาคารบริหาร 1 ห้องโครงการ MBAประตูหน้าห้องไม่สวิง ทำให้เวลาเปิด-ปิดประตูกระแทกเสียงดัง 18 พ.ค. 2563 16:28 น.รับเรื่อง
22 มิ.ย. 63 15:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1218นายณัฐพงษ์ คำเลิศหอพักอินทนิลตรวจสอบเครื่องขัดพื้น เนื่องจากกระแสไฟฟ้ารั่ว15 พ.ค. 2563 16:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 64 10:29 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1219นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 17 ห้อง 208แผ่นไม้อัดใต้ซิงค์ล้างจานในห้องครัวชำรุด15 พ.ค. 2563 15:35 น.รับเรื่อง
18 พ.ค. 63 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1220นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 3 ห้องสันทนาการและห้องฟิตเนสขอบยางริมกระจกหลุด ยัดไม่เข้า15 พ.ค. 2563 14:21 น.รับเรื่อง
15 พ.ค. 63 14:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1221นายณัฐพงษ์ คำเลิศอาคาร 3 (ห้องน้ำชาย ชั้น 1 ฝั่งออฟฟิศ)ฝาชักโครกชำรุด (ที่เกาะหัก)14 พ.ค. 2563 09:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 63 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฝาชักโครก 1 ฝา พิทักษ์/คิมหันต์
1222น.ส.วรรณภา ภักดี17-205หลอดไฟขาด เปิดไม่ติด บริเวณตรงประตูข้างเข้า หลอดไฟ 1 ดวง และห้องน้ำ หลอดไฟ 2 ดวง 13 พ.ค. 2563 15:57 น.ยกเลิกรายการ
13 พ.ค. 63 16:20 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, แจ้งแล้วที่รายการซ่อมไฟฟ้า
1223แม่บ้านอาคาร 77-420กระเบื้องยางชำรุด10-15แผ่น 13 พ.ค. 2563 15:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 63 08:55 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, กระเบื้องยาง 15 แผ่น ปราโมท/สมพร
1224แม่บ้านอาคาร 1ห้องโครงการMBA ชั้น4โชคอัพบานประตูขอเปลี่ยนใหม่ชำรุด13 พ.ค. 2563 14:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ม.ค. 64 11:39 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1225น.ส.เจนจิรา ทองแกม7-423 ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชพื้นกระเบื้องแตกร้าวหลุดออกมา13 พ.ค. 2563 13:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 64 09:02 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
1226น.ส.เจนจิรา ทองแกม7-423 ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่ครอบรีโมท(ที่วางรีโมทแอร์)เครื่องปรับอากาศหลุดออกจากข้างฝา13 พ.ค. 2563 13:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ค. 63 13:12 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, สราวุฒิ/พัน
1227แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13ฝ้าเพดาลห้องน้ำอาจารย์ชาย&หญิงชำรุดค่ะ12 พ.ค. 2563 10:16 น.รับเรื่อง
12 พ.ค. 63 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1228แม่บ้านอาคาร 77=317/7และ7=317/8.7=323กระเบื้องยางชำรุดแตกค่ะ11 พ.ค. 2563 14:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 63 08:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1229อาจารย์มยูรกาญจน์ เดชกุญชร21-324เนื่องจากบานประตูห้องทำงานมีช่องว่างระหว่างประตูค่อนข้างมาก จึงเป็นเหตุให้ประตูเปิดออกเองหลายครั้ง ดังนั้นจึงจะรบกวนให้เจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการติดตั้ง 1. กลอนประตู 2. เทปโฟมปิดช่องว่างระหว่างประตู **ทั้งนี้ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ ได้แก่ กลอนประตู และเทปโฟมปิดช่องว่างประตู ไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ** 05 พ.ค. 2563 14:05 น.รับเรื่อง
05 พ.ค. 63 16:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1230แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่เก้าอี้ ชำรุด05 พ.ค. 2563 09:29 น.รับเรื่อง
05 พ.ค. 63 12:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1231น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง3-310ฝ้าเพดานเป็นรู ฝนตกทำให้น้ำรั่วเพดานลงมาหยดเปียกพื้นห้อง รบกวนมาแก้ไขให้ด่วนค่ะ 04 พ.ค. 2563 14:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 10:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1232แม่บ้านอาคาร 7หน้าห้องitโต๊ะสำนักงานชำรุด01 พ.ค. 2563 13:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.พ. 64 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมโภช
1233น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านคุณพรนภา กวนทลา ข้างร้านป้าอ๊อดร้านค้าเรื่องซ่อมประตูม้วนของร้าน ตามที่แจ้งไปครั้งก่อน ร้านค้าบอกว่างานอาคารไม่มีอะไหล่ ต้องรอจัดซื้อ (สามารถแจ้งอะไหล่เพื่อให้งานทรัพย์สินจัดซื้อให้ได้) 29 เม.ย. 2563 14:08 น.รับเรื่อง
29 เม.ย. 63 15:42 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1234นายชวนชม ยุติธรรมอ.7 ฝั่งลิฟต์ ชั้น 1ซ่อมรถเข็นล้อลาก 28 เม.ย. 2563 11:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 64 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท//สมพร
1235นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อ.7 ฝั่งลิฟต์ ชั้น 1ซ่อมรถเข็นล้อลาก 28 เม.ย. 2563 11:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 64 10:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท//สมพร
1236นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อ.7 ฝั่งลิฟต์ ชั้น 1ซ่อมรถเข็นล้อลาก 28 เม.ย. 2563 11:07 น.ยกเลิกรายการ
28 เม.ย. 63 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซำ้ครับ
1237นายชวนชม ยุติธรรมอ.7 ฝั่งลิฟต์ ชั้น 1ซ่อมรถเข็นล้อลาก 28 เม.ย. 2563 11:07 น.ยกเลิกรายการ
28 เม.ย. 63 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซำ้ครับ
1238นายชวนชม ยุติธรรมอ.7 อ.2 ซ่อมเก้าอี้ ชำรุด 28 เม.ย. 2563 10:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 64 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1239นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อ.7 อ.2 ซ่อมเก้าอี้ ชำรุด 28 เม.ย. 2563 10:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.ค. 64 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1240อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา19-125ช่วยหาวัสดุปิดช่องใต้ประตูเนื่องจากมีช่องใหญ่ทำให้สัตว์แปลกปลอมสามารถเข้าไปได้(เช้านี้เจอน้องแมงป่อง อนาคตอาจเจอน้องงู) รลกวนด้วยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ 27 เม.ย. 2563 17:15 น.รับเรื่อง
28 เม.ย. 63 08:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1241อาจารย์อรนภา ทัศนัยนาย้ายมูลี่จาก อาคาร14 ชั้นสองมาห้อง 19-125ย้ายมูลี่ สองชุดจากอาคาร 14 ชั้นสอง ห้องอาจารย์พละเล็ก มา 19-125 พร้อมติดตั้ง27 เม.ย. 2563 12:21 น.รับเรื่อง
27 เม.ย. 63 12:51 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1242นายวรสิทธิ์ วงศ์อดิศัยห้องวาริชภูมิทดสอบ26 เม.ย. 2563 18:39 น.ยกเลิกรายการ
14 พ.ค. 63 08:56 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1243น.ส.วรวรรญษ์ ประกิ่งอาคาร1 ชั้น 2 ห้องคลังลูกบิดประตูชำรุด(ล็อกไม่ได้)23 เม.ย. 2563 17:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 พ.ค. 63 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกบิดประตู 1ชุด ปราโมท/สมพร
1244นายไอยลดา แก้วดีอาคาร1 ชั้น 2 ห้องคลังลูกบิดประตูชำรุด(ล็อกไม่ได้)23 เม.ย. 2563 17:09 น.ยกเลิกรายการ
24 เม.ย. 63 12:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1245นายไอยลดา แก้วดีอาคาร1 ชั้น 2 ห้องคลังลูกบิดประตูชำรุด(ล็อกไม่ได้)23 เม.ย. 2563 17:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 พ.ค. 63 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกบิดประตู 1ชุด ปราโมท/สมพร
1246น.ส.วรวรรญษ์ ประกิ่งอาคาร1 ชั้น 2 ห้องคลังลูกบิดประตูชำรุด(ล็อกไม่ได้)23 เม.ย. 2563 17:09 น.ยกเลิกรายการ
24 เม.ย. 63 12:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1247น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์17-305ปูนข้างปลั๊กไปแตกออกจากผนังห้อง21 เม.ย. 2563 14:42 น.รับเรื่อง
21 เม.ย. 63 16:10 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1248นายณัฐพงษ์ คำเลิศ3-127ลูกบิดประตูชำรุด21 เม.ย. 2563 12:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ค. 63 10:07 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกบิดประตูทั่วไป 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1249น.ส.กรรณิการ์ มณฑา1-109 เบอร์โทรศัพท์ 042-725017 ไม่มีสัญญาณ 21 เม.ย. 2563 12:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 เม.ย. 63 16:03 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, แจ้งเข้าระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ของ TOT เรียบร้อย รอช่างเข้าตรวจสอบ *เบอร์ที่สุ่มสำรวจแล้วใช้ไม่ได้ 042-725017, 042-725013, 042-715191 (21/4/2563) ** 23/4/2563 เจ้าหน้าที่TOT โทรมาคอนเฟิร์มว่ามีสัญญาณแล้ว ตรวจเช็คแล้วที่ออฟฟิศงานบุคคลใช้ได้แล้ว
1250นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 409/1ตู้เก็บเอกสารชำรุด (หลังโต๊ะทำงานผศ.ดร.วรินทร์มา์ เกษทองมา)17 เม.ย. 2563 13:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1251นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2ประตูเข้า ห้องน้ำตัวกันกระแทกพัง ห้องน้ำหญิงด้านหลัง 17 เม.ย. 2563 09:55 น.รับเรื่อง
17 เม.ย. 63 11:08 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1252น.ส.กนกพร ศรีโคตรงานอาคารสถานที่ฯกุญแจตู้เอกสารชำรุดของงานธุรการกองบริการกลาง13 เม.ย. 2563 15:04 น.รับเรื่อง
14 เม.ย. 63 10:29 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1253อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา19-126รบกวนปิดฝ้าที่เจาะเปิดไว้ 1 ช่อง13 เม.ย. 2563 11:15 น.รับเรื่อง
13 เม.ย. 63 13:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1254น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-219ผนังห้องครัวเป็นรา09 เม.ย. 2563 16:36 น.รับเรื่อง
10 เม.ย. 63 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1255นางวนิดา พิลาชัย1-109 หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ ชั้น 1 อาคารบริหารปิดรูที่ฝ้าเพดานห้อง09 เม.ย. 2563 15:47 น.รับเรื่อง
09 เม.ย. 63 16:05 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1256แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-309ซ่อมฝ้าเพดานที่เปื่อยชำรุดจากน้ำแอร์ (ช่างใด้ซ่อมแอร์เรียบร้อยแล้ว) 09 เม.ย. 2563 09:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 09:05 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1257แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียนชั้น3-4เก้าอี้หักชำรุด(เชื่อม) 09 เม.ย. 2563 08:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 09:03 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1258นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อ20 ฝั่ง ส.ศ. ชั้น4ตู้เก็บเอกสารชำรุด ห้อง 409/108 เม.ย. 2563 14:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:33 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1259นายชวนชม ยุติธรรมอ20 ฝั่ง ส.ศ. ชั้น4ตู้เก็บเอกสารชำรุด ห้อง 409/108 เม.ย. 2563 14:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ค. 64 09:33 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1260น.ส.กนกพร ศรีโคตรหอพักบุคลากร อาคาร 17 ห้อง 102เตียงนอนขนาด 6 ฟุต ชำรุด 07 เม.ย. 2563 09:09 น.รับเรื่อง
07 เม.ย. 63 11:42 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1261นายrutchanon pongtongเรือนเพาะชำ 2 ฟาร์มพืชซ่อมหลังคาเรือนเพาะเชำ 2 รบกวนเร่งด่วนค่ะ 02 เม.ย. 2563 11:51 น.รับเรื่อง
02 เม.ย. 63 12:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1262แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13อ่างล้างมือห้องน้ำนิสิตหญิงชำรุด(รั่ว)02 เม.ย. 2563 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 มิ.ย. 63 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิมหันต์
1263แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_210กุญแจบานชำรุดเปิดไม่ได้่ะ02 เม.ย. 2563 10:13 น.รับเรื่อง
02 เม.ย. 63 12:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1264น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16เก้าอี้ชำรุด 2 ตัว31 มี.ค. 2563 15:32 น.รับเรื่อง
31 มี.ค. 63 16:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1265นางนิลเนตร ชาเบาะ9-206เปิดลิ้นชักไม่ได้27 มี.ค. 2563 10:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:18 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1266อาจารย์อาทิตย์ แสงงาม8/1-102ที่ล๊อกหน้าต่างชำรุด 26 มี.ค. 2563 16:50 น.รับเรื่อง
27 มี.ค. 63 12:55 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1267น.ส.รจนา ทาระขจัดอาคาร 17 สวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.ลิ้นชักโต๊ะไม่สามารถดึงออกมาได้ค่ะ25 มี.ค. 2563 09:30 น.รับเรื่อง
25 มี.ค. 63 11:34 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1268น.ส.อัมพร ศรีคราม17-415ประตูบานเลื่อนด้านหลังห้อง ไม่สามารถเลื่อนเพื่อเปิดและปิดได้ 24 มี.ค. 2563 23:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 12:07 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1269นายณฐาภพ จิลธานีอ.2, อ.3 ,อ.7,อ.8/1,อ.17ถังดับเพลิงหมดสภาพใช้งาน แรงดันหมด จำนวน 10ถัง19 มี.ค. 2563 09:44 น.กำลังดำเนินการ
19 มี.ค. 63 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ตรวจสอบแล้วมีถังดับเพลิง แดง 11 ถัง ถังเขียว 1 ถัง ที่หมดสภาพการใช้งาน
1270แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_208ฝ้าเพดาลห้องเรียนชำรุดค่ะ18 มี.ค. 2563 09:27 น.รับเรื่อง
18 มี.ค. 63 10:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1271น.ส.พัชรินทร์ นันทพันธ์อาคาร 17 ห้อง 401ประตูหลังห้องบานกระจก เลื่อนไม่ได้ 1 บาน คล้ายๆกับตกร่อง เลื่อนยาก 17 มี.ค. 2563 11:28 น.รับเรื่อง
17 มี.ค. 63 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1272นางรัตนา เหมสุรินธร์ห้องพักสนามบินหลังคาชำรุด (ห้อง 16 )16 มี.ค. 2563 10:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 63 13:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
1273นางวิวัฒน์ คำเครือห้องพักสนามบินหลังคาชำรุด (ห้อง 16 )16 มี.ค. 2563 10:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 63 13:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
1274แม่บ้านอาคาร 1อ1ชั้น1ห้องการเงินก่อนบานเลื่อนเปิดไม้ได้กรอนบานเลื่อนเปิดไม้ได้ทีกช่องเลย14 มี.ค. 2563 13:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 63 13:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1275น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-325เก้าอี้ลองนั่งโต๊ะเครื่องแป้งชำรุด ขามุ้งลวดชำรุด13 มี.ค. 2563 16:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1276น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-325กอนประตูชำรุด ฝ้าในห้องครัวเป็นรา ตู้เสื้อผ้าชำรุด 13 มี.ค. 2563 16:43 น.รับเรื่อง
16 มี.ค. 63 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1277แม่บ้านอาคาร 1อ1ชั้น1ห้องประวัตลูกบิดชำรุดลูกบิดประตูชำรุด13 มี.ค. 2563 11:36 น.รับเรื่อง
13 มี.ค. 63 12:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1278น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-408/4 ห้องรองคณบดีฝ่ายสื่อสาร 17-407 ห้องประชุมใหญ่ลูกบิดประชุมชำรุด 17-408/4 ประตูเสียงดังเวลาเปิด-ปิด 17-40713 มี.ค. 2563 10:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 63 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1279แม่บ้านอาคาร 7ชั้น3หน้าห้องเรียนเก้าอี้ชำรุด(เชื่อม) 13 มี.ค. 2563 10:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร รอดำเนินการ
1280แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13โถฉี่ห้องน้ำอาจารย์ชายรั่วค่ะ13 มี.ค. 2563 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มี.ค. 63 09:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1281นายเนตรนภา บุระวงค์ห้องสมุด24ชั่วโมงขอบยางประตูชำรุด ชั้น212 มี.ค. 2563 14:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
1282นางนิลเนตร ชาเบาะ9-206เปิดลิ้นชักโต๊ะทำงานไม่ได้12 มี.ค. 2563 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1283แม่บ้านอาคาร 7ข้างห้องพรรณาฯแจ้งเก็บบอร์ดออกจากพื้นที่เพื่อความเรียบร้อย 12 มี.ค. 2563 09:07 น.รับเรื่อง
12 มี.ค. 63 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1284น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-314ประตูห้องเปิดไม่ได้(ช่างมาดุแล้วคะ)11 มี.ค. 2563 16:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 มี.ค. 63 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1285น.ส.รัตนพร ชาประสออาคร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดหลุดห้อง21310 มี.ค. 2563 15:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 มี.ค. 63 09:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกบิดประตูห้องนำ้ 1 ชุด สมโภช/คำจร
1286น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ1.พื้นศาลา?แปดเหลี่ยมกลางน้ำชำรุด 2.?เสาศาลา?ชำรุด? 10 มี.ค. 2563 13:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 มี.ค. 63 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
1287นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3ประตูห้องน้ำหญิงด้านหน้าชำรุดปิดเสียงดังมากๆ10 มี.ค. 2563 12:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 มี.ค. 63 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, โช้คบานประตูไม้ 1 ชุด สมโภช/คำจร
1288น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18ลุูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดห้อง213และห้อง21910 มี.ค. 2563 11:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 มี.ค. 63 09:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกบิดประตูห้องนำ้ 1 ชุด สมโภช/คำจร
1289แม่บ้านอาคาร 1ห้องพระพิรุณชั้น2ผ้าม่านชำรุด10 มี.ค. 2563 10:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 63 13:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมโภช
1290แม่บ้านอาคาร 1ห้อง1-113ชั้น1อ.1ลูกบิดชำรุด 09 มี.ค. 2563 14:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 63 13:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1291อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา19-124 125 126 127รบกวนช่วยปิดช่องหน้าต่างให้สวยงาม บริเวณห้อง 19-124, 19-125,19-126,19-127 เนื่องจากห้องใช้ระบบเครื่องปรับอากาศค่ะ 09 มี.ค. 2563 10:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 64 11:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1292นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 16เปลี่ยนลูกบิดประตุห้อง 16-10809 มี.ค. 2563 10:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 63 13:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1293นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 16เปลี่ยนลูกบิดประตุห้อง 16-10809 มี.ค. 2563 10:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 63 13:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1294น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ห้อง108ลูกบิดประตูห้องนำ้ชายใช้งานไม่ได้09 มี.ค. 2563 07:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มี.ค. 63 13:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ ลูกบิคประตูห้องนำ้ 1 ชุด
1295น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์office โรงผลิตน้ำดื่มนนทรีอีสานฝ้าออฟฟิตโรงน้ำพังเสียหายเนื่องจากฝนตกค่ะ รบกวนซ่อมให้ด้วยนะคะ พนักงานโรงน้ำแจ้งว่า หลังคอมีรอยรั่ว ติดต่อได้ที่ เบอร์ 0610213999 06 มี.ค. 2563 13:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 เม.ย. 63 14:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร/สมพร
1296น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 17-305โต๊ะวางทีวีชำรุด05 มี.ค. 2563 16:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 63 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/ปราโมท
1297น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์17-305เตียงชำรุด และตู้เสื้อผ้าชำรุด05 มี.ค. 2563 09:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 64 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1298แม่บ้านอาคาร 7ห้องธุระการคณะ ศว.ชั้น3ล้อรถเข็นชำรุด 03 มี.ค. 2563 16:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1299น.ส.เจนจิรา ทองแกมบริเวณป้ายชื่อฟาร์มพืชป้ายชื่อฟาร์มพืช ชำรุด 02 มี.ค. 2563 13:04 น.รับเรื่อง
02 มี.ค. 63 13:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1300น.ส.เจนจิรา ทองแกมฟาร์มพืชกุญแจโต๊ะทำงาน ชำรุด 02 มี.ค. 2563 13:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 63 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1301นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 15 ขอเปลี่ยนลูกบิดประตู 2 อัน02 มี.ค. 2563 10:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 มี.ค. 63 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1302นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 15 ขอเปลี่ยนลูกบิดประตู 2 อัน02 มี.ค. 2563 10:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 มี.ค. 63 09:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1303น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติอุปกรณ์สนามเด็กเล่น ชำรุด 4 จุด28 ก.พ. 2563 14:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 มี.ค. 63 09:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1304น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์โรงอาหารกลาง 2รบกวนตรวจสอบพัดลมที่โรงอาหาร 2 ให้หน่อยนะคะ มีบางตัวที่ใช้งานไม่ได้และ เชือกที่ดึงเปิดสวิซท์ไม่มี 28 ก.พ. 2563 10:21 น.รับเรื่อง
28 ก.พ. 63 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1305น.ส.ขนิษฐา กิจปัญจทรัพย์3-229ซ่อมวงกบประตู เหมือนมันจะหลุดออกมาค่ะ27 ก.พ. 2563 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1306นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อ20 ฝั่ง ส.วติดสายยูใส่ประตูชั้น1ข้างลิฟท์ และประตูห้องเรียนชั้น3ลูกบิดล๊อกไม่ได้26 ก.พ. 2563 16:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มี.ค. 63 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายยู 1นิ้ว 1 ชุด ปราโมท/สมพร
1307นายชวนชม ยุติธรรมอ20 ฝั่ง ส.วติดสายยูใส่ประตูชั้น1ข้างลิฟท์ และประตูห้องเรียนชั้น3ลูกบิดล๊อกไม่ได้26 ก.พ. 2563 16:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มี.ค. 63 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายยู 1นิ้ว 1 ชุด ปราโมท/สมพร
1308น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-216ลูกบิดประตูชำรุด26 ก.พ. 2563 15:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มี.ค. 63 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1309แม่บ้านอาคาร 7ชั้น3ล้อรถเข็นชำรุด 26 ก.พ. 2563 14:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 63 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1310นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 12กลอนประตุห้องน้ำหญิงชำรุด ที่กดชักโครก 125 ก.พ. 2563 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 มี.ค. 63 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1311นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 12กลอนประตุห้องน้ำหญิงชำรุด ที่กดชักโครก 125 ก.พ. 2563 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 มี.ค. 63 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1312นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคารพักห้องที่ 1ซ่อมประตูหน้าต่างหลังคาพื้นห้อง25 ก.พ. 2563 09:20 น.รับเรื่อง
25 ก.พ. 63 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1313นางวิวัฒน์ คำเครืออาคารพักห้องที่ 1ซ่อมประตูหน้าต่างหลังคาพื้นห้อง25 ก.พ. 2563 09:20 น.รับเรื่อง
25 ก.พ. 63 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1314น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-341มุ้งลวดชำรุด (ช่างซ่อมเรียบร้อยแล้ว)24 ก.พ. 2563 14:57 น.รับเรื่อง
24 ก.พ. 63 15:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1315แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ห้อง 2-207,2-303,2-304,2-301เก้าอี้ชำรุด24 ก.พ. 2563 14:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1316น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18ฝาตะแกรงปิดท่อน้ำเสียทางเข้าโรงจอดรถชำรุดหลุด24 ก.พ. 2563 14:36 น.รับเรื่อง
24 ก.พ. 63 15:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1317แม่บ้านอาคาร 77-223กระเบื้องยางแตกชำรุดประมาณ 10แผ่น24 ก.พ. 2563 10:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
16 มิ.ย. 63 08:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กระเบื้องยาง สีเขียว 10 แผ่น ปราโมท/สมพร
1318แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13โถฉี่ห้องน้ำอาจารย์ชำรุด(รั่ว)24 ก.พ. 2563 09:14 น.รับเรื่อง
24 ก.พ. 63 10:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1319นายชวนชม ยุติธรรมอ20 ฝั่ง ส.วประตูทางเขาชั้น1ชำรุด21 ก.พ. 2563 14:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1320นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อ20 ฝั่ง ส.วประตูทางเขาชั้น1ชำรุด21 ก.พ. 2563 14:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 09:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1321อาจารย์อรนภา ทัศนัยนาอาคาร 19 จำนวน 3 ห้องรบกวนช่วยติดสายยูเพื่อลอคกุญแจที่ห้อง 19-124 (ห้องพักอาจารย์) ,19-125 (ห้องพักอาจารย์)และ 19-104 (ห้องเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา) ด้วยค่ะ ประสานกับแม่บ้านได้เลย20 ก.พ. 2563 12:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 63 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนสายยู 3 ชุด ปราโมท/สมพร
1322นายจำนงค์ วงค์คำพระอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติเปลี่ยนผืนธงชาติ20 ก.พ. 2563 08:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 63 16:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ธงชาติไทย 2*3 เมตร 1 ผืน
1323น.ส.ทิพย์ทอง นาคะอินทร์อาคารบริหาร ชั้น 3 ห้อง 1-304 เครื่องปริ้นเตอร์ยี่ห้อง บราเทอร์เสีย ใช้งานไม่ได้ 19 ก.พ. 2563 09:32 น.ยกเลิกรายการ
19 ก.พ. 63 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แจ้งเข้าระบบคอมพิวเตอร์ครับ
1324อาจารย์สายฝน จันผกา17-406ปลายท่อรองอ่างล้างหน้าในห้องน้ำหักและรั่ว18 ก.พ. 2563 12:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 มี.ค. 63 10:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ สะดืออ่างล้างจาน 1 ชุด ชุดท่อนำ้ทิ้ง 1 ชุด
1325แม่บ้านอาคาร 7หอ้งเรียน7-411ลูกบิดประตูชำรุด18 ก.พ. 2563 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มี.ค. 63 09:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1326แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น 3ห้อง 2-302น็อตประตูห้องเรียนหลุด17 ก.พ. 2563 14:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1327แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ห้อง 2-207,2-303,2-304,2-301เก้าอี้และประตูชำรุด17 ก.พ. 2563 08:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 มิ.ย. 63 09:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1328นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้งวงกบประตู?ห้อง?อาบ?นํ้า?ชำรุด?1?ห้อง?ห้อง?420?/114 ก.พ. 2563 00:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มี.ค. 63 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1329นายยุทธพล บุญกอบห้อง 17-405 ห้องอาจารย์วัชระ ซ่อมฝ้าตรงห้องครัว โทร.088-560470713 ก.พ. 2563 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 63 13:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1330น.ส.รัชฎาภรณ์ แดนประโคมอาคารอุทยานเกษตร 50 พรรษากระเบื้องปูพื้นชำรุด ยาวประมาณ 2 เมตร 13 ก.พ. 2563 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 63 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1331น.ส.ไขทอง ดาตาวงค์อาคารอุทยานเกษตร 50 พรรษากระเบื้องปูพื้นชำรุด ยาวประมาณ 2 เมตร 13 ก.พ. 2563 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 63 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1332น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-313แจ้งทาสีในห้องเป็นรา มุ้งลวดหน้าต่างขาด และโต๊ะนั่งเครื่องแป้งชำรุด13 ก.พ. 2563 09:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มี.ค. 63 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1333อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา19-113รบกวนช่วยไขน็อตเพื่อแยกโต๊ะทำงานและโต๊ะคอมออกจากกันเนื่องจากจะขนย้าย(ช่วยเก็บน็อตที่ไขออกแล้วใส่ไว้ที่โต๊ะ) จำนวน 6 โต๊ะ 13 ก.พ. 2563 02:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 63 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1334น.ส.ไขทอง ดาตาวงค์ห้อง 1-307 อาคาร 1ลูกบิดเสียล๊อคไม่ได้ และประตูห้องปิดแล้วเสียงดังอย่างรุนแรง12 ก.พ. 2563 16:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 63 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนโซ๊คอัพประตูไม้ 1ชุด ปราโมท/สมพร
1335น.ส.รัชฎาภรณ์ แดนประโคมห้อง 1-307 อาคาร 1ลูกบิดเสียล๊อคไม่ได้ และประตูห้องปิดแล้วเสียงดังอย่างรุนแรง12 ก.พ. 2563 16:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 63 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนโซ๊คอัพประตูไม้ 1ชุด ปราโมท/สมพร
1336นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2แจ้งซ่อมเก้าอี้สำนักงานของเจ้าหน้าที่ห้อง207 ขอด้วนนะคะ12 ก.พ. 2563 16:08 น.ยกเลิกรายการ
13 ก.พ. 63 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, รายการซำ้ ครับ
1337นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2แจ้งซ่อมเก้าอี้สำนักงานของเจ้าหน้าที่ห้อง207 ขอด้วนนะคะ12 ก.พ. 2563 16:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1338แม่บ้านอาคาร 77-228กระเบื้องยางแตกชำรุด 12 ก.พ. 2563 10:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1339น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติอิฐบล๊อคหน้าร้านสินค้าเกษตรอินทรีย์ ชำรุด เนื่องจาก รถบัสชน 12 ก.พ. 2563 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มี.ค. 63 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1340น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติประตูห้องน้ำหญิง ฝั่งห้องนิทรรศการ ชำรุด 3 ห้อง11 ก.พ. 2563 14:05 น.รับเรื่อง
11 ก.พ. 63 14:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1341แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13เก้าอี้แล็คเชอร์ในห้องเรียนชำรุดห้อง207_20811 ก.พ. 2563 11:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มี.ค. 63 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1342น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18ตัวล๊อกตู้กุญแจชำรุดหลุด11 ก.พ. 2563 11:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 08:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/วสันต์
1343น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18ประตูกระจกหลังห้องเปิดไม่ได้ห้อง11811 ก.พ. 2563 11:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 09:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/วสันต์
1344แม่บ้านอาคาร 77-203/2กระจกเงาในหอ้งน้ำชำรุดลอกดำ11 ก.พ. 2563 10:34 น.ยกเลิกรายการ
11 ม.ค. 64 14:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1345นางรัตนา เหมสุรินธร์อุทยานหนองหารน้อยธงซาติชำรุด 1 ผืน11 ก.พ. 2563 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.พ. 63 11:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ธงชาติไทย 2-3 เมตร 1 ผืน
1346นางวิวัฒน์ คำเครืออุทยานหนองหารน้อยธงซาติชำรุด 1 ผืน11 ก.พ. 2563 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.พ. 63 11:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ธงชาติไทย 2-3 เมตร 1 ผืน
1347น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-345ประตูทางเข้าชำรุด เปิด-ปิด ยาก06 ก.พ. 2563 15:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/วสันต์
1348น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-117ไม้อัด ประตูห้องชำรุด 06 ก.พ. 2563 15:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 09:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/วสันต์
1349แม่บ้านอาคาร 77-410/1ลูบิดประตูชำรุด06 ก.พ. 2563 15:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 63 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1350น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-107ลูกบิดประตูห้องชำรุด05 ก.พ. 2563 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1351แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13เก้าอี้ม้านั่งหินอ่อนด้านหน้าชำรุดแตกหักจำนวน6ชุดค่ะ05 ก.พ. 2563 13:20 น.รับเรื่อง
05 ก.พ. 63 15:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ได้ตรวจสอบแล้วซ่อมแซมไม่ได้สมควรซื้อใหม่
1352แม่บ้านอาคาร 66-104เก้าอี้ชํารุด05 ก.พ. 2563 11:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1353แม่บ้านอาคาร 77=316กระเบื้องยางชำรุด 05 ก.พ. 2563 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1354แม่บ้านอาคาร 77-323อาคาร7ตู้ล็อกเกอร์หน้าห้องชำรุดปิดเปิดไม่ใด้05 ก.พ. 2563 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 63 13:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1355แม่บ้านอาคาร 77-323กระเบื้องยางชำรุดแตก 05 ก.พ. 2563 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 63 13:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กระเบื้องยาง 1 กล่อง
1356นางรัตนา เหมสุรินธร์อุทยานหนองหารน้อยประตูห้องน้ำชายปิดไม่ได้ 2 ห้อง ประตูห้องน้ำหญิง 2 ห้อง05 ก.พ. 2563 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 มี.ค. 63 09:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1357นางวิวัฒน์ คำเครืออุทยานหนองหารน้อยประตูห้องน้ำชายปิดไม่ได้ 2 ห้อง ประตูห้องน้ำหญิง 2 ห้อง05 ก.พ. 2563 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 มี.ค. 63 09:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1358น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ห้องธุรการคณะศว. 7-319ขอความอนุเคราะห์ทำความสะอาดช่องปล่อยน้ำในเครื่องทำความร้อนและเย็น (ถังน้ำร้อนและเย็น) ที่ห้องธุการคณะศว.04 ก.พ. 2563 09:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 เม.ย. 63 16:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แม่บ้านทำความสะอาด
1359แม่บ้านอาคาร 77-411ลูกบิดประตูชำรุด04 ก.พ. 2563 09:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1360น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ห้องธุรการคณะศว. 7-319ขอให้มาเจาะผนังเพื่อติดรูปบัณฑิตที่คณะ ประมาณ 2-3 จุดคะ03 ก.พ. 2563 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1361แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_213กระเบื้องปูพื้นชำรุดช่างเข้าซ่อมแล้วแต่ไม่ดีขึ้น03 ก.พ. 2563 10:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1362นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 12บานเกร็ดเปิด-ปิดไม่ได้ 2 บาน ห้อง 107 ลูกกุญแจชำรุดเปิดไม่ได้ ห้อง 209 31 ม.ค. 2563 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.พ. 63 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
1363นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 12บานเกร็ดเปิด-ปิดไม่ได้ 2 บาน ห้อง 107 ลูกกุญแจชำรุดเปิดไม่ได้ ห้อง 209 31 ม.ค. 2563 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.พ. 63 13:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
1364นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 2ประตูกระจกฝั่งทิศตะวันออกเปิดไม่ได้31 ม.ค. 2563 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.พ. 63 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/สมพร/คำจร
1365นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 2ประตูกระจกฝั่งทิศตะวันออกเปิดไม่ได้31 ม.ค. 2563 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.พ. 63 13:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/สมพร/คำจร
1366อาจารย์บุศราวรรณ ไชยะอาคาร 21 ชั้น 4ข้อพับล็อคเกอร์ชำรุด (ตู้ล็อคเกอร์ชื่อของ อ.บุศราวรรณ ไชยะ) ชั้น 4 อาคาร 21 30 ม.ค. 2563 20:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 14:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1367อาจารย์บุศราวรรณ ไชยะ21-307ติดตั้งสายยูห้อง 21-307 ให้ด้วยค่ะ มีสายยูพร้อมแล้วรอการติดตั้ง 30 ม.ค. 2563 20:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 63 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร สายยู 1 ชุด
1368แม่บ้านอาคาร 1ห้องพระพิรุณชั้น2ชำรุดน๊อตหลุด 30 ม.ค. 2563 09:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 09:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1369น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-331กลอนประตูห้องน้ำชำรุด เพดานห้องครัวเป็นรา และฝ้าระเบียงชำรุด29 ม.ค. 2563 10:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มี.ค. 63 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1370อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา3-337ที่จับเปิดตู้เสื้อผ้าชำรุด 3 อัน 28 ม.ค. 2563 09:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.พ. 63 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/สมพร/คำจร
1371นายชวนชม ยุติธรรมห้องนำ้ชาย_หญิง ชั้น1 ฝั่ง ส.ศห้องนำ้ชาย_หญิง หลอดไฟขาด6หลอด อ2027 ม.ค. 2563 11:09 น.รับเรื่อง
27 ม.ค. 63 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1372นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์ห้องนำ้ชาย_หญิง ชั้น1 ฝั่ง ส.ศห้องนำ้ชาย_หญิง หลอดไฟขาด6หลอด อ2027 ม.ค. 2563 11:09 น.รับเรื่อง
27 ม.ค. 63 13:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1373แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_207_208/1เก้าอี้แล็คเช็อร์ในห้องเรียนชำรุดค่ะ27 ม.ค. 2563 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 63 13:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภชน์
1374น.ส.รัตนพร ชาประสออาคร18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดหลุดห้อง11627 ม.ค. 2563 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกบิดห้องนำ้ 1 ชุด ปราโมท/สมพร
1375แม่บ้านอาคาร 7ข้างห้อง7-309เก้าอี้ชำรุด 24 ม.ค. 2563 16:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1376แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียน7-311เก้าอี้ชำรุด 24 ม.ค. 2563 16:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1377แม่บ้านอาคาร 7หน้าห้อง7-315เก้าอี้ชำรุด 24 ม.ค. 2563 16:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1378อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา3-337ฝ้าห้องครัวทะลุเป็นรู 24 ม.ค. 2563 16:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.พ. 63 13:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/สมพร/คำจร
1379น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์อาคาร 3ทาสีเสาอาคารฝั่งทางเข้าห้องฟิตเนต ติดที่ตั้งถังน้ำดื่มเนื่องจากสีเก่าลอก (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว24 ม.ค. 2563 15:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มี.ค. 63 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1380นายชวนชม ยุติธรรมอ20 ฝั่ง ส.ศประตูกลางกลับด้านกุญแจ ชั้น1-2-324 ม.ค. 2563 14:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 63 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1381นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อ20 ฝั่ง ส.ศประตูกลางกลับด้านกุญแจ ชั้น1-2-324 ม.ค. 2563 14:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 63 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1382แม่บ้านอาคาร 1ชั้น1 อาคารบริหารเก้าอี้ชำรุด. 1 ตัว24 ม.ค. 2563 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 09:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1383นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อาคาร 14หัวฉีดชำระห้องน้ำชำรุด 12 หัว โซน อ.10 6 ตัว ห้องน้ำกลาง 3 ห้องน้ำฝั่ง รปภ 324 ม.ค. 2563 08:44 น.รับเรื่อง
24 ม.ค. 63 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1384นายชวนชม ยุติธรรมอาคาร 14หัวฉีดชำระห้องน้ำชำรุด 12 หัว โซน อ.10 6 ตัว ห้องน้ำกลาง 3 ห้องน้ำฝั่ง รปภ 324 ม.ค. 2563 08:44 น.รับเรื่อง
24 ม.ค. 63 08:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1385น.ส.สุภัคนรี สัตตะโส17-206ขอความกรุณาซ่อมกลอนล็อคประตู(ที่เป็นสายคล้อง)ด้านในห้อง หรือจะเปลี่ยนเป็นกลอนประตูธรรมดาก็ได้ค่ะ ถ้าเป็นไปได้ สามารถติดตัวคล้องสายยูสำหรับล็อคประตูด้านนอกได้หรือไม่ หากมีค่าใช้จ่ายเรื่องอุปกรณ์ยินดีจ่ายค่ะ (ก่อนเข้าซ่อมโทรแจ้งที่เบอร์ติดต่อได้เลยค่ะ)24 ม.ค. 2563 08:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 09:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1386น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-337เตียงชำรุด23 ม.ค. 2563 14:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1387นางรัตนา เหมสุรินธร์ฝ่ายอาคารสถานที่ประต ประตูด้านหลังอาคารน็อตหลุด 23 ม.ค. 2563 11:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 63 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1388นางวิวัฒน์ คำเครือฝ่ายอาคารสถานที่ประต ประตูด้านหลังอาคารน็อตหลุด 23 ม.ค. 2563 11:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 63 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1389นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร หนองหารน้อย็เหล็ดันประตูทางเข้าอุทยานหนองหารน้อยหัก23 ม.ค. 2563 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 11:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1390นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร หนองหารน้อย็เหล็ดันประตูทางเข้าอุทยานหนองหารน้อยหัก23 ม.ค. 2563 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 11:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช
1391นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อ20 ฝั่ง ส.ศโต๊ะห้องประชุมชั้น4 ห้อง 20-407 ชำรุด23 ม.ค. 2563 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1392นายชวนชม ยุติธรรมอ20 ฝั่ง ส.ศโต๊ะห้องประชุมชั้น4 ห้อง 20-407 ชำรุด23 ม.ค. 2563 09:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1393นายชวนชม ยุติธรรมอ20 ฝั่ง ส.วประตูทางเขาลิฟท์ชััน1 ฝั่ง ส.ว ชำรุด23 ม.ค. 2563 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 63 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1394นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์อ20 ฝั่ง ส.วประตูทางเขาลิฟท์ชััน1 ฝั่ง ส.ว ชำรุด23 ม.ค. 2563 08:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 63 13:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1395นางรัตนา เหมสุรินธร์ฝ่ายอาคารสถานที่เปลี่ยนลูกบิดประตูห้องน้ำหญิง22 ม.ค. 2563 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 63 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1396นางวิวัฒน์ คำเครือฝ่ายอาคารสถานที่เปลี่ยนลูกบิดประตูห้องน้ำหญิง22 ม.ค. 2563 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 63 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1397นางวิวัฒน์ คำเครืออาคารบริหารธงซาติหน้ามุกขาด22 ม.ค. 2563 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 63 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/วสันต์ ธงชาติไทย 2*3 เมตร 1 ผืน ธงชาติไทย 80*120 เซนติเมตร 4 ผืน
1398นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคารบริหารธงซาติหน้ามุกขาด22 ม.ค. 2563 09:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 63 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/วสันต์ ธงชาติไทย 2*3 เมตร 1 ผืน ธงชาติไทย 80*120 เซนติเมตร 4 ผืน
1399นางวิวัฒน์ คำเครืออุทยานหนองหารน้อยเปลี่ยนลูกบิดประตูกับตัวล็อคชำรุดห้องน้ำ21 ม.ค. 2563 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 64 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1400นางรัตนา เหมสุรินธร์อุทยานหนองหารน้อยเปลี่ยนลูกบิดประตูกับตัวล็อคชำรุดห้องน้ำ21 ม.ค. 2563 15:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 64 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1401แม่บ้านอาคาร 7ระเบียงชั้น2โซนกลางกอ๊กน้ำเครื่องทำน้ำเย็นรั่ว20 ม.ค. 2563 15:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ม.ค. 63 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้ร้อน 1 ตัว
1402แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ห้อง 2-205,2-206,2-207,2-301เก้าอี้ชำรุด20 ม.ค. 2563 10:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.พ. 63 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/ปราโมท
1403แม่บ้านอาคาร 7หน้าห้องสว่างแดนดินบอร์ดติดประกาศนอ็ตหลุด20 ม.ค. 2563 10:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1404น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์16 ม.ค. 2563 21:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ก.พ. 63 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1405น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 เคาเตอร์โรงแรมลูกบิดประตูทางเข้าตรงเคาเตอร์ชำรุด16 ม.ค. 2563 16:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1406น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 เคาเตอร์โรงแรมลูกบิดประตูหลังห้องเก็บกุญแจหลังเคาเตอร์โรงแรมชำรุด16 ม.ค. 2563 16:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1407น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอาคารวิจัยและพัฒนาฯ กระเบื่องหลังคา ชำรุด 2 แผ่น16 ม.ค. 2563 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 64 11:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1408น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 หลังเคาเตอร์โรงแรมผนังหลังเคาเตอร์ชำรุด 16 ม.ค. 2563 10:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.พ. 63 13:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1409นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์[อ20 เก้าอี้แล็กเซอร์ชำรุดชั้น1-2-3เก้าอี้แล็กเซอร์ชำรุด ชั้น 1-2-315 ม.ค. 2563 12:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช /ปราโมท/สมพร
1410นายชวนชม ยุติธรรม[อ20 เก้าอี้แล็กเซอร์ชำรุดชั้น1-2-3เก้าอี้แล็กเซอร์ชำรุด ชั้น 1-2-315 ม.ค. 2563 12:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช /ปราโมท/สมพร
1411น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ1 เหล็กแผงกั้น ถนน ชำรุด 2. เหล็ก สนามเด็กเล่น ชำรุด 3 จุด 10 ม.ค. 2563 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 08:49 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1412น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติรางหลอดไฟห้องน้ำชายหลังห้องนิทรรศการ? ชำรุด07 ม.ค. 2563 12:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ก.ค. 63 13:15 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนหลอด LED 36w 4 หลอด และซ่อมรางที่หลุดเรียบร้อย -อารีย์/พัน
1413อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา3-337รบกวนข่วยอุดรูที่เคยใข้ต่อท่อแอร์และช่องบริเวณที่เคยต่อเบรกเกอร์แอร์ ก่อนเข้าพักอาศัยเนื่องจากไม่ได้ใช้แอร์ ขอบคุณมากค่ะ 07 ม.ค. 2563 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ม.ค. 63 08:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1414อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา3-337รบกวนช่วยทาสีภายในห้องก่อนเข้าพักอาศัยค่ะ 07 ม.ค. 2563 10:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ม.ค. 63 08:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1415น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์3-337โต๊ะเครื่องแป้งชำรุด ตรงชั้นวางด้านล่าง07 ม.ค. 2563 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ม.ค. 63 08:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1416น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์3-337ฝ้าห้องครัวชำรุด07 ม.ค. 2563 09:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ม.ค. 63 08:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1417อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา3-337ฝ้าห้องครัวทะลุ รบกวนซ่อมก่อนเข้าค่ะ 06 ม.ค. 2563 20:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ม.ค. 63 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1418อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา3-337ลิ้นชักโต๊ะเครื่องแป้งชำรุด 06 ม.ค. 2563 20:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ม.ค. 63 08:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1419อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา3-337ซ่อมฝ้าห้องน้ำทั้งสองห้องก่อนเข้าอยู่อาศัย (ติดต่อแม่บ้านได้เลย) 06 ม.ค. 2563 20:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ม.ค. 63 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1420อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา3-337ซ่อมฝ้าห้องน้ำทั้งสองห้องก่อนเข้าอยู่อาศัย (ติดต่อแม่บ้านได้เลย) 06 ม.ค. 2563 20:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ม.ค. 63 08:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1421นางอรุณศรี นิภานันท์อาคาร 20 - 409/1ฝ้าเพดานหลุดจากช่องปกติ ช่วงประตูทางเข้าห้อง06 ม.ค. 2563 13:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 12:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1422น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-109ประตูกระจกหลังห้องชำรุด06 ม.ค. 2563 10:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1423นางเพชรประกาย กุลตังวัฒนา7-317/3ลิ้นชักโต๊ะทำงานล๊อกไม่ได้ 06 ม.ค. 2563 09:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1424แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13ประตูบานสวิงเวลาปิด_เปิดมีเสียงดังค่ะ06 ม.ค. 2563 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 63 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนน๊อตจับด้านหลัง ปราโมท/สมพร
1425แม่บ้านอาคาร 66-104เก้าอี้ชํารุด06 ม.ค. 2563 09:23 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1426น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 ทางเดินข้างออฟฟิตหน่วยที่พักอาศัยแจ้งทาสี(ฝ้าชำรุดเป็นรา)03 ม.ค. 2563 14:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ม.ค. 63 08:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1427แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_213กระเบื้องปูพื้นห้องสัมธิทิฐชำรุดค่ะ03 ม.ค. 2563 14:21 น.รับเรื่อง
06 ม.ค. 63 12:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1428แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น2-3 ห้อง 2-205,2-206,2-301เก้าอี้ชำรุด03 ม.ค. 2563 10:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.พ. 63 13:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1429นายจุลจิรา มีพรหมอาคารสถานพยาบาลประตูปิดหน้าอาคารชำรุดเสียหาย 03 ม.ค. 2563 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 มี.ค. 63 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1430นางรัตนา เหมสุรินธร์อุทยานหนองหารน้อยเสาเหล็กลายขาวแดงขาดหลุดจากที่ยึดพื้นถนนข้างป้ายสูงและเหล็กกันบิรเวณประตูสะพานขาดหักเหล็กอุปกรณ์ออกกำลังกายชำรุด 1ชุด03 ม.ค. 2563 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1431นางวิวัฒน์ คำเครืออุทยานหนองหารน้อยเสาเหล็กลายขาวแดงขาดหลุดจากที่ยึดพื้นถนนข้างป้ายสูงและเหล็กกันบิรเวณประตูสะพานขาดหักเหล็กอุปกรณ์ออกกำลังกายชำรุด 1ชุด03 ม.ค. 2563 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1432แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13กุญแจห้องเก็บของอาจารย์วิโรจเปิดไม่ได้ค่ะ03 ม.ค. 2563 08:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ม.ค. 63 16:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กุญแจตู้อลูมิเนียม 2 ทาง 1 ชุด (สีบอน) พิทักษ์
1433น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติประตูห้องน้ำชาย ด้านหลังห้องนิทรรศการ ประตชำรุด จำนวน 2 ห้อง02 ม.ค. 2563 16:08 น.รับเรื่อง
03 ม.ค. 63 10:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1434น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์3-238ทาสีฝ้าหน้าหอ้งน้ำ เนื่องจากมีราขึ้น02 ม.ค. 2563 14:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 10:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1435นางรัตนา เหมสุรินธร์ถนนหมายเลข 1ไฟถนนหมายเลข 1 ถึงประตู 1ขาด 02 ม.ค. 2563 09:51 น.รับเรื่อง
02 ม.ค. 63 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1436นางวิวัฒน์ คำเครือถนนหมายเลข 1ไฟถนนหมายเลข 1 ถึงประตู 1ขาด 02 ม.ค. 2563 09:51 น.รับเรื่อง
02 ม.ค. 63 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1437นางวิวัฒน์ คำเครือประตู 1เนินสะุดุดหลุดออก 1 แผ่น ข้างทางเข้า24 ธ.ค. 2562 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 มี.ค. 63 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1438นางรัตนา เหมสุรินธร์ประตู 1เนินสะุดุดหลุดออก 1 แผ่น ข้างทางเข้า24 ธ.ค. 2562 09:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
31 มี.ค. 63 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1439นางรัตนา เหมสุรินธร์ฝ่ายอาคารสถานที่ประตูเปิด-ปิดยากห้องครัวและห้อง ผอ23 ธ.ค. 2562 13:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท
1440นางวิวัฒน์ คำเครือฝ่ายอาคารสถานที่ประตูเปิด-ปิดยากห้องครัวและห้อง ผอ23 ธ.ค. 2562 13:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท
1441แจ้งผ่านระบบ QR-CODEอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)/ชั้น 2/ห้อง TOILET-2/4 ห้องน้ำชาย ชั้น 2 ฝั่งหน้าห้องระพีสาคริก 21 ธ.ค. 2562 00:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท
1442แม่บ้านอาคาร 88/2กระเบี้องห้องโถงแตกร้าวเยอะมาก 20 ธ.ค. 2562 15:43 น.รับเรื่อง
23 ธ.ค. 62 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1443น.ส.วนารัตน์ นาติโนโรงเรือนโรคพืช ฟาร์มพืชยางฝาหม้อนึ่งความดันรั่ว20 ธ.ค. 2562 11:47 น.รับเรื่อง
23 ธ.ค. 62 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1444น.ส.วนารัตน์ นาติโนโรงเรือนโรคพืช ฟาร์มพืชยางฝาหม้อนึ่งความดันรั่ว20 ธ.ค. 2562 11:46 น.รับเรื่อง
23 ธ.ค. 62 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1445นางวนิดา พิลาชัยหน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ อาคารบริหาร ชั้น 1 ห้อง 1-109ประตูมีเสียงดัง ขอความอนุเคราะห์หยอดน้ำมันหล่อลื่นบานพับประตูให้ด้วยค่ะ เคยแจ้งไปสองสัปดาห์แล้วค่ะ19 ธ.ค. 2562 17:13 น.รับเรื่อง
23 ธ.ค. 62 09:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1446น.ส.รัตนพร ชาประสออาคร18ราวแขวนผ้าในห้องอาบน้ำชำรุดหลุดห้อง11119 ธ.ค. 2562 14:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 63 09:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1447แม่บ้านอาคาร 77-103/2,7-104/2ประตูในหอ้งน้ำใส่กลอนไม่ใด้หลายบานเนื่องจากบานประตูหย่อน19 ธ.ค. 2562 11:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 63 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร
1448แม่บ้านอาคาร 77-303/3 ,7-302/3บานประตูภายในห้องน้าใส่กลอนไม่ใด้หลายบานเนื่องจากบานประตูหย่อน19 ธ.ค. 2562 10:58 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 63 09:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร
1449น.ส.ศิรินนา คำทะเนตร17-412 จุกกันน้ำไหล sink plug ในอ่างล้างจาน และในอ่างล้างหน้าในห้องน้ำเสีย19 ธ.ค. 2562 10:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ส.ค. 64 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1450น.ส.ศิรินนา คำทะเนตร17-412ประตูห้องนำ้ห้องครัวปิดยาก19 ธ.ค. 2562 09:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 63 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1451นายวรากร คำชมภูห้องสมุด1.ล้อรถเข็นชำรุด#โดยการเชื่อมล้อรถเข็นใหม่ 19 ธ.ค. 2562 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 63 08:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1452นายวรากร คำชมภูห้องสมุด1.ตัวล็อตบานสวิงชำรุด#เปลี่ยนใหม่19 ธ.ค. 2562 09:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 62 10:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ กลอนประตูบานสวิง 1 ตัว
1453น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-208/1กอนประตูชำรุด และมือจับประตูห้องอาบน้ำชำรุด17 ธ.ค. 2562 14:06 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 มี.ค. 63 09:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1454นางวิวัฒน์ คำเครือประตู 1เนินสะดุตน๊อตหลุดฝังขาเข้า17 ธ.ค. 2562 10:08 น.รับเรื่อง
18 ธ.ค. 62 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1455นางรัตนา เหมสุรินธร์ประตู 1เนินสะดุตน๊อตหลุดฝังขาเข้า17 ธ.ค. 2562 10:08 น.รับเรื่อง
18 ธ.ค. 62 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1456แม่บ้านอาคาร 77-103/2,7-104/2,7-203/2กระจกเงามีรอยดำ17 ธ.ค. 2562 08:43 น.ยกเลิกรายการ
11 ม.ค. 64 14:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1457น.ส.สุรีรัตน์ ป้องคำสิงห์อาคาร 9ล้อรถเขนชำรุด 13 ธ.ค. 2562 13:34 น.รับเรื่อง
13 ธ.ค. 62 15:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1458แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_206กลอนหน้าต่างห้องเรียนปิดล็อคไม่ได้ค่ะ13 ธ.ค. 2562 09:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 63 09:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนยกล็อค 1 ชุด สมพร
1459น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ฝ้าเพดานห้อง16-101 มีรูรั่วซึมจากท่อแอร์และเป็นเชื้อรา จำนวน 3 จุด12 ธ.ค. 2562 17:02 น.รับเรื่อง
13 ธ.ค. 62 15:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1460น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติฝ้าเพดาน ชั้น 2 ด้านหน้าห้อง 201 และ ห้องโถงชั้น 2 ชำรุด11 ธ.ค. 2562 13:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
11 พ.ค. 64 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1461น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-242/1โต๊ะเครื่องแป้งชำรุด (ตอนนี้เก็บไว้อยู่ห้องออกกำลังกาย)11 ธ.ค. 2562 11:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/อำพล
1462น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-112โต๊ะวางของชำรุด กาวติดไม้หลุด11 ธ.ค. 2562 11:09 น.รับเรื่อง
11 ธ.ค. 62 16:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1463น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-234ไฟทางเดินหน้าห้อง 3-234 ชำรุด (หลอดสั้น)11 ธ.ค. 2562 11:06 น.รับเรื่อง
11 ธ.ค. 62 16:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1464น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-238ฝ้าเป็นหน้าห้องน้ำเป็นรา11 ธ.ค. 2562 11:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 10:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1465น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-238สลักมุ้งลวดชำรุด 1 คู่ (มุ้งลวดหน้าต่าง)11 ธ.ค. 2562 10:59 น.รับเรื่อง
11 ธ.ค. 62 16:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1466น.ส.เจนจิรา ทองแกม7-423 ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชกระเบื้องพองขึ้นและกระเบื้องแตกร้าวหมด11 ธ.ค. 2562 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 64 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/คำจร/สมพร
1467น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 17-206สายยูประตูห้องชำรุด(ถ้าไม่มีให้ติดกลอนประตูแทนคะ)11 ธ.ค. 2562 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร สายยู 1 ชุด สายยูพับ 2 นิ้ว 1 ชุด
1468นางวิวัฒน์ คำเครืออาคาร 14ลูกบิดประตูห้องน้ำชาย-หญิง ของอาจารย์หลุดชั้น 211 ธ.ค. 2562 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 63 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกบิด 1 ชุด ปราโมท/สมพร
1469นางรัตนา เหมสุรินธร์อาคาร 14ลูกบิดประตูห้องน้ำชาย-หญิง ของอาจารย์หลุดชั้น 211 ธ.ค. 2562 09:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ก.พ. 63 09:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกบิด 1 ชุด ปราโมท/สมพร
1470นายชาติสยาม ผลวิลัยโถงอาคาร 8/2พื้นกระเบื้องบริเวณโถงอาคาร 8/2 เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง(อากาศเย็น ณ วันที่ 9 ธ.ค. 62) ทำให้เกิดการยกตัวของแผ่นกระเบื้อง และแตกร้าวเป็นบริเวณกว้าง ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์เข้าตรวจสอบหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเพิ่มอีก และซ่อมบำรุงพื้นที่ที่เกิดการชำรุดแล้ว 09 ธ.ค. 2562 12:34 น.รับเรื่อง
09 ธ.ค. 62 12:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1471นางเพชรประกาย กุลตังวัฒนา7-317/3ลิ้นชักโต๊ะทำงานล๊อกไม่ได้09 ธ.ค. 2562 08:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 ก.พ. 63 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1472น.ส.นรินทร์ทิพย์ วงศรีลา17-303กระเบื้องโป่งพองขึ้นและแตกเป็นแนวยาว? บริเวณหน้าห้อง 06 ธ.ค. 2562 16:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 12:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/ปราโมท/สมพร
1473น.ส.นรินทร์ทิพย์ วงศรีลา17-303กระเบื้องโป่งพองขึ้นและแตกเป็นแนวยาว? บริเวณหน้าห้อง 06 ธ.ค. 2562 16:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 12:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/ปราโมท/สมพร
1474นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์ห้อง 20-101 ลูกบิดห้องเรียน 20-101 ชำรุด อ.20 ชั้น1 ฝั่ง ส.ศ06 ธ.ค. 2562 10:37 น.รับเรื่อง
06 ธ.ค. 62 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1475นายชวนชม ยุติธรรมห้อง 20-101 ลูกบิดห้องเรียน 20-101 ชำรุด อ.20 ชั้น1 ฝั่ง ส.ศ06 ธ.ค. 2562 10:37 น.รับเรื่อง
06 ธ.ค. 62 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1476แม่บ้านอาคาร 2อ.2ประตูกระจกทางขึ้น ฝั่งถังขยะใหญ่ เปิดกุญแจไม่ได้05 ธ.ค. 2562 08:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 มี.ค. 63 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร
1477น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-341ตัวล็อคมุ้งลวดชำรุด 2 ตัว และตู้เสื้อผ้าชำรุด04 ธ.ค. 2562 14:00 น.รับเรื่อง
06 ธ.ค. 62 11:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1478อาจารย์ศุภาวรรณ ประพันธ์3-340ลูกบิดประตูชำรุด04 ธ.ค. 2562 13:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกบิดประตู 1 ชุด ปราโมท/สมพร
1479น.ส.ณัฐวดี ความหมั่น3-340ลูกบิดประตูชำรุด04 ธ.ค. 2562 13:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 09:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนลูกบิดประตู 1 ชุด ปราโมท/สมพร
1480น.ส.ลัดดาวรรณ์ นาโควงค์ร้านอาหารตามสั่งคุณบุ๋ม (ข้างร้านป้าอ๊อด)ประตูม้วนชำรุด รบกวนใช้ช่างซ่อมให้หน่อยค่ะ อาการคือ รูดประตูม้วนขึ้นแล้วล็อคไม่อยู่ ทำให้ประตูไหลลงมา (กลัวนิสิตจะได้รับอันตราย) เบอร์โทรคุณบุ๋ม 0618396322 (ขอความอนุเคราะห์ซ่อมก่อนเปิดเทอมนะคะ) 04 ธ.ค. 2562 11:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 64 11:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1481นางวิวัฒน์ คำเครือฝ่ายอาคารสถานที่ลูกบิดประตุล็อคไม่ได้ ห้องน้ำหญิง04 ธ.ค. 2562 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1482นางรัตนา เหมสุรินธร์ฝ่ายอาคารสถานที่ลูกบิดประตุล็อคไม่ได้ ห้องน้ำหญิง04 ธ.ค. 2562 09:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1483น.ส.นรินทร์ทิพย์ วงศรีลาหอพักบุคลากรหลังใหม่ ห้อง 17-303ประตูห้องน้ำ ไม่มีตัวเลื่อนด้านล่างทำให้ประตูโยกไป-มา ไม่สามารถล็อคได้ 03 ธ.ค. 2562 15:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 มี.ค. 63 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1484น.ส.นรินทร์ทิพย์ วงศรีลาหอพักบุคลากรหลังใหม่ ห้อง 17-303ประตูห้องน้ำ ไม่มีตัวเลื่อนด้านล่างทำให้ประตูโยกไป-มา ไม่สามารถล็อคได้ 03 ธ.ค. 2562 15:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 มี.ค. 63 08:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1485นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?แจ้ง?ช่อม?ประตูโรงจักรยาน?บานพับ?ชำรุด?29 พ.ย. 2562 17:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 10:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1486น.ส.กัลยาณี บุญยะปูชิตห้องคลัง ชั้น 2 อ.1ลิ้นชักโต๊ะทำงานที่ดึงหัก,ลิ้นชักโต๊ะทำงานหลุด กุญแจล็อคหาย (ชำรุดหลายโต๊ะ)29 พ.ย. 2562 10:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มิ.ย. 63 14:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เปลี่ยนกุญแจโต๊ะทำงาน 1 ชุด กุยแจตู้เก็บเอกสาร 2 ชุด ปราโมท/สมพร
1487แม่บ้านอาคาร 7ชั้น2หน้าหอ้งสว่างแดนดินบอร์ดติดฝาผนังชำรุดนอ็ตหลุด29 พ.ย. 2562 08:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1488แม่บ้านอาคาร 7ระเบียงชั้น2โซนบันใดกลางเครื่องทำน้ำเย็นกอ๊กน้ำรั่ว29 พ.ย. 2562 08:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
24 ธ.ค. 62 11:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์ ก๊อกนำ้เย็น 1 ตัว
1489แม่บ้านอาคาร 1ห้อง1-302เวลาเปิด-ปิดประตูมีเสียงดังรบกวนเวลาประชุม27 พ.ย. 2562 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1490แม่บ้านอาคาร 1อาคาร1หลังคาหลังคาน้ำรั่วฃึม 27 พ.ย. 2562 13:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 64 11:00 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1491แม่บ้านอาคาร 1อาคาร1หลังคา27 พ.ย. 2562 13:48 น.ยกเลิกรายการ
27 พ.ย. 62 16:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1492แม่บ้านอาคาร 1อาคาร1หลังคา27 พ.ย. 2562 13:48 น.ยกเลิกรายการ
27 พ.ย. 62 16:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1493แม่บ้านอาคาร 77-228กระเบื้องยางแตกชำรุดประมาณ10-15แผ่น27 พ.ย. 2562 13:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1494น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์ด้านหน้าอาคาร 3แจ้งกำจัดค้างคาวที่ต้นตาลฟ้าหน้าอาคาร 327 พ.ย. 2562 09:49 น.รับเรื่อง
27 พ.ย. 62 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1495น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 17-206หัวเตียงชำรุด26 พ.ย. 2562 10:51 น.รับเรื่อง
26 พ.ย. 62 11:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1496น.ส.กฤติยา พรหมสาขา ณ สกลนคร7-420 ห้องธุรการ ทอ.ชั้น 4โทรศัพท์คณะเบอร์ 042 ไม่สามารถใช้งานได้นานแล้ว เคยแจ้งช่างไปแล้ว 2 ครั้ง แต่ยังไม่ได้ดำเนินการค่ะ เนื่องจากช่างอุปกรณ์ไม่พร้อม21 พ.ย. 2562 14:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.พ. 63 14:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ย้ายมาอาคาร 21-208 ปล่อยสัญญาณใช้งานได้ปรกติ TOT สราวุฒิ/พัน
1497น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 17-102ประตูห้องครัวปิดยาก21 พ.ย. 2562 09:54 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มี.ค. 63 16:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1498แม่บ้านอาคาร 1ห้องพระพิรุณชั้น2ติดตั้งนาฬิกาตรงผนัง2เรือน20 พ.ย. 2562 15:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1499นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3ประตูหลังชั้น3ปิดเสียงดัง-ประตูห้องน้ำหญิงด้านหน้าปิดเสียงดัง20 พ.ย. 2562 12:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 10:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1500นางเตือนใจ น้อยพา17-414ลูกบิดประตูห้องเสีย19 พ.ย. 2562 13:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 มี.ค. 63 16:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1501น.ส.ชวพร โพธิ์เมืองอาคาร 20 ชั้น 4 ฝั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ติดตั้งซิงค์ล้างจาน มีอุปกรณ์แล้ว19 พ.ย. 2562 12:53 น.รับเรื่อง
19 พ.ย. 62 15:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1502แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 15 ฝ้าเพดานหลุดลงมาด้านหน้าอาคาร19 พ.ย. 2562 09:20 น.รับเรื่อง
19 พ.ย. 62 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1503แม่บ้านฝ่าย อาคารฯโรงผลิดน้ำดื่มฝ้าเพดานชำรุดหลุดลงมา19 พ.ย. 2562 09:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 เม.ย. 63 14:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร/ปราโมท/คำจร
1504น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18ประตูห้องน้ำชำรุดเปิด-ปิดยากห้อง31719 พ.ย. 2562 08:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 10:03 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/สมโภช
1505น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 17-106ตู้ห้องครัวชำรุด18 พ.ย. 2562 15:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 62 09:05 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1506น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 17-102กลอนประตูตู้เป็นสนิม 7 ตัว 18 พ.ย. 2562 15:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 62 09:20 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1507น.ส.จุฑามาศ จีรังกูลอาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง224ประตูห้องน้ำล็อคไม่ได้ 18 พ.ย. 2562 09:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 พ.ย. 62 15:08 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1508อาจารย์ศุภาวรรณ ประพันธ์7-414ฝ้าบริเวณโดยรอบแอร์ชำรุดกลัวฝ้าหลุด 14 พ.ย. 2562 13:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 11:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1509น.ส.ณัฐวดี ความหมั่น7-414ฝ้าบริเวณโดยรอบแอร์ชำรุดกลัวฝ้าหลุด 14 พ.ย. 2562 13:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 64 11:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1510นางเนตรนภา อัฐวงศ์7-320/1(ธุรการคณะศว.ปลูกบิดประตูบางครั้งค้าง บางครั้งบิดยาก เปิดประตูไม่ได้ค่ะ(ตะกี้แจ้งผิดหมวด ขออภัยค่ะ)14 พ.ย. 2562 09:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 62 09:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/สมโภช
1511น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 4-422เตียงชำรุด13 พ.ย. 2562 14:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 62 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1512น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-401,403ฝ้าเพดานชำรุด13 พ.ย. 2562 14:27 น.รับเรื่อง
15 มิ.ย. 63 13:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1513น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 4-405 และ 421ฝ้าเพดานชำรุด13 พ.ย. 2562 14:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
14 พ.ค. 63 08:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/สมโภช
1514น.ส.นรินทร์ทิพย์ วงศรีลาหอพักบุคลากรหลังใหม่ ห้อง 17-3031.ท่อหลังห้องตัน 2.ประตูห้องน้ำเสีย 3.หลอดไฟฟ้าครัวขาด 1 หลอด12 พ.ย. 2562 13:34 น.รับเรื่อง
13 พ.ย. 62 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1515น.ส.นรินทร์ทิพย์ วงศรีลาหอพักบุคลากรหลังใหม่ ห้อง 17-3031.ท่อหลังห้องตัน 2.ประตูห้องน้ำเสีย 3.หลอดไฟฟ้าครัวขาด 1 หลอด12 พ.ย. 2562 13:34 น.รับเรื่อง
13 พ.ย. 62 08:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1516นายธวัชชัย สัพโส7-112/3อยากให้ติดบานพับเพิ่มอีกอัน เนื่องจากอันเก่าใกล้ชำรุด 12 พ.ย. 2562 13:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 62 09:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1517แม่บ้านอาคาร 66-102เปี่ลยนกุญแจประตูห้องเรียน (ของมีแล้ว) 12 พ.ย. 2562 08:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 62 09:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1518น.ส.ไขทอง ดาตาวงค์โรงซ่อมบำรุงแจ้งซ่อมเปลี่ยนฝากระดานบอร์ด จำนวน 14 อัน เตรียมใช้งานประชุมวิชาการ วันที่ 30 พย.62 ขนมาส่งที่โรงซ่อมแล้วค่ะ 11 พ.ย. 2562 14:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 16:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1519น.ส.รัชฎาภรณ์ แดนประโคมโรงซ่อมบำรุงแจ้งซ่อมเปลี่ยนฝากระดานบอร์ด จำนวน 14 อัน เตรียมใช้งานประชุมวิชาการ วันที่ 30 พย.62 ขนมาส่งที่โรงซ่อมแล้วค่ะ 11 พ.ย. 2562 14:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 16:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1520น.ส.เสาวคนธ์ ต่วนเทศ21-401 ถึง 21-409ขอให้ติดตั้งกุญแจลอคตู้ จำนวน 30 ชุด โดยทางห้องปกิบัติการได้จัดซื้อกุญแจเอง ขอให้ช่างมาทำหารติดตั้งให้ค่ะ11 พ.ย. 2562 11:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 10:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1521น.ส.เสาวคนธ์ ต่วนเทศ7-323ขอเเรงงานในการขนย้ายเครื่องมือจำนวน 4 คน จากอาคาร 7 ห้อง323 ไปยังอาคาร 21-40111 พ.ย. 2562 11:49 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 พ.ย. 62 10:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แจ้งเข้างานภูมิสถาปัตย์นะครับ รับทราบ จะเข้าดำเนินการพรุ่งนี้นะครับ
1522แม่บ้านอาคาร 66-104เก้าอี้ชผําชุด08 พ.ย. 2562 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 62 09:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1523แม่บ้านอาคาร 66-201เปี่ลยนกุญแจตู้ 6 ชุด08 พ.ย. 2562 09:44 น.รับเรื่อง
08 พ.ย. 62 13:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1524น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 17-303เตียงชำรุด(รบกวนขอช่างมาดูให้ด่วนด้วยคะ)08 พ.ย. 2562 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 พ.ย. 62 15:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1525น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 17-303ตู้เสื้อผ้าและเตียงชำรุด07 พ.ย. 2562 10:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 62 10:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1526น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 18 ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 2ประตูเลื่อนห้องคอมพิวเตอร์แตกชำรุด (เบื้องต้นโทรประสานหัวหน้าช่างแล้วคะ) 06 พ.ย. 2562 14:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ย. 62 13:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1527น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 18 ห้องโทรทัศน์ ชั้น 2กระจกห้องโทรทัศน์ อาคาร 18 ชั้น 2 แตกชำรุด06 พ.ย. 2562 14:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ย. 62 13:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1528แม่บ้านฝ่าย อาคารฯประตู 6ลางประตู 6 ชำรุดหลุดออกจากฐาน06 พ.ย. 2562 10:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ม.ค. 63 08:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1529น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18ที่กันแมลงชำรุดห้อง30205 พ.ย. 2562 10:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ย. 62 08:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ที่กันแมลงประตู 1 ม้วน พิทักษ์
1530นายธวัชชัย สัพโส7-112ยึดบอร์ด?ติดผนัง 04 พ.ย. 2562 13:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ย. 62 08:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1531แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น2 ห้อง 2-207เก้าอี้ชำรุด04 พ.ย. 2562 10:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 62 09:26 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1532นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2เก้าอี้สำนักงานชำรุด4ตัว ห้อง20501 พ.ย. 2562 12:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 10:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1533แม่บ้านอาคาร 2ชั้น.3 อ.2 ห้อง 2-301, 2-302เก้าชำรุุด31 ต.ค. 2562 10:12 น.ดำเนินการเรียบร้อย
07 พ.ย. 62 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1534แม่บ้านอาคาร 1ห้องเตรียมอาหาร2ชั้น2อ.1ลูกบิดประตูเสียชำรุดกุญแจหายขอเปลี่ยนลูกบิดใหม่31 ต.ค. 2562 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 เม.ย. 64 13:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร/สมโภช/อำพล
1535นายเตชทัช คลายโศกก์7-301/3ฝ้าเพดานด้านบนในห้องน้ำอาจารย์ชายจะหลุดลงมา มาขยับให้เข้าที่ให้ด้วยครับ30 ต.ค. 2562 18:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 พ.ย. 62 15:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1536น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-117ลูกบิดประตูชำรุด29 ต.ค. 2562 14:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ย. 62 11:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1537น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติกุญแจลูกบิด ห้อง 106 (ห้องใต้บันได) อาคารวิจัยและพัฒนา หักคาลูกบิด29 ต.ค. 2562 10:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ย. 62 11:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกบิดประตูทั่วไป 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1538แม่บ้านอาคาร 77-411โต๊ะเขียนแบบชำรุด 25 ต.ค. 2562 14:41 น.รับเรื่อง
25 ต.ค. 62 15:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1539แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียนชั้น3-4เก้าอี้แตกชำรุดรวม75ตัว 25 ต.ค. 2562 14:33 น.รับเรื่อง
25 ต.ค. 62 15:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1540น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-346คิ้วประตูเข้าห้องชำรุด 24 ต.ค. 2562 15:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ย. 62 13:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
1541น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-346ประตูเลื่อนห้องนอนเล้ก เปิด-ปิด ยาก24 ต.ค. 2562 13:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ย. 62 13:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
1542น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-346กลอนประตูห้องโถงชำรุดล๊อกไม่ได้24 ต.ค. 2562 13:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ย. 62 13:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
1543แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13สายฉีดห้องน้ำนิสิตชายชำรุด(ชั้น2ค่ะ)ยาแนวชักโครกห้องน้ำรับรองชำรุดค่ะ22 ต.ค. 2562 13:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 62 10:12 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1544น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา3-312ประตูห้องน้ำปิดไม่สนิท ปิดประตูลำบาก21 ต.ค. 2562 11:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 พ.ย. 63 11:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1545นางเนตรนภา อัฐวงศ์ธุรการคณะศว.โต๊ะในห้องประชุมย่อยของคณะพังค่ะ 18 ต.ค. 2562 12:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 62 09:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท-สมพร
1546น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-141หนูกัดคิ้วไม้กันแมลง(ประตูทางเข้า) ชำรุด18 ต.ค. 2562 10:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 62 10:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คิ้วกันแมลง 1 อัน พิทักษ์
1547น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-115/1มือจับประตูห้องอาบน้ำชำรุด 1 อัน17 ต.ค. 2562 13:48 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 62 09:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท-สมพร
1548น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-120/1มือจับประตุห้องอาบน้ำชำรุด 1 อัน17 ต.ค. 2562 13:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 62 09:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท-สมพร
1549แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12บานเกร็ดชำรุด 4 แผ่น โถงชั้น 116 ต.ค. 2562 10:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 62 10:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กระจกบานเกร็ด(ฝ้า) 4 แผ่น พิทักษ์
1550น.ส.จิตรลดา ฦๅชา20-210ประตูบานเลื่อนกระจกในห้องน้ำ ไม่สามารถเลื่อนได้ (ไม่แน่ใจว่าตกร่องหรือว่าอะไร) ขอให้ดำเนินการแก้ไขด่วนค่ะ15 ต.ค. 2562 16:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 62 10:05 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ได้เข้าไปตรวจสอบแล้วไม่มีห้องที่เสียครับ ปราโมท-สมพร
1551นายเรืองชัย ดีดวงพันธ์[อ20 เก้าอี้แล็กเซอร์ชำรุดชั้น1-2-3เก้าอี้ชำรุด15 ต.ค. 2562 14:49 น.รับเรื่อง
15 ต.ค. 62 15:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1552นายชวนชม ยุติธรรม[อ20 เก้าอี้แล็กเซอร์ชำรุดชั้น1-2-3เก้าอี้ชำรุด15 ต.ค. 2562 14:49 น.รับเรื่อง
15 ต.ค. 62 15:11 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1553น.ส.นิจตยา ใยวังหน้า1-310 ชั้น 3 อาคารบริหารทาสีประตูห้อง 1-310 11 ต.ค. 2562 09:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 62 10:14 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท-สมพร
1554น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18ประตูกระจกห้องทีวีชั้น2ชำรุดขอบหลุด09 ต.ค. 2562 10:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ย. 62 13:40 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1555น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 17-106เตียงชำรุดและตู้ในห้องครัวชำรุด(ปลวกกิน)09 ต.ค. 2562 09:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 พ.ย. 62 15:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1556น.ส.วรวรรญษ์ ประกิ่งอาคาร 1 ชั้น 2 ห้องคลังลูกบิดประตูเสีย08 ต.ค. 2562 20:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 62 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท-สมพร
1557นายไอยลดา แก้วดีอาคาร 1 ชั้น 2 ห้องคลังลูกบิดประตูเสีย08 ต.ค. 2562 20:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 62 10:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท-สมพร
1558แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 7ลูกกุญแจหัก ประตูกระจกฝั่งทางเข้าอาคาร 708 ต.ค. 2562 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ต.ค. 62 09:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กุญแจบานสวิงสองทาง 1 ชุด ปราโมท/สมพร
1559แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_207_206_211เก้าอี้แล็คเช็อร์ในห้องเรียนชำรุดค่ะ(เชื่อม)08 ต.ค. 2562 09:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ต.ค. 62 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1560น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-319ระเบียงห้อง 3-319 มีผึ้งมาทำรัง(แจ้งกำจัดผึ้ง)08 ต.ค. 2562 09:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 62 09:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์/คิมหันต์
1561แม่บ้านอาคาร 6อ6ประตูทางเข้าอาคารชํารุดเปิดไม่ได้07 ต.ค. 2562 09:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ต.ค. 62 09:30 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1562แม่บ้านฝ่าย อาคารฯฝ่ายอาคารสถานที่คูลเลอร์น้ำร้อนไฟไม่เข้า(ไม่ร้อน)04 ต.ค. 2562 15:38 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ย. 62 09:06 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1563น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-405ลูกบิดประตูชำรุด04 ต.ค. 2562 14:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 62 09:24 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกบิดประตูทั่วไป 1 ชุด พิทักษ์/คิมหันต์
1564แม่บ้านฝ่าย อาคารฯเรือนเพาะชำขอเปลี่ยนกุญแจ (เปิด-ปิดยาก)04 ต.ค. 2562 09:34 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ต.ค. 62 13:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กุญแจโซเล็ก 1 ชุด พิทักษ์
1565น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 17-106แจ้งกำจัดปลวก(ตามภาพ) 03 ต.ค. 2562 15:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ต.ค. 62 14:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1566น.ส.ณัฐวดี ความหมั่น7-420แจ้งซ่อมโทรศัพท์ภายในคณะ (042-725036)เนื่องจากสายเชื่อมที่ต่อเข้ากับโทรศัพท์หนูกัดสายขาด03 ต.ค. 2562 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.พ. 63 14:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ย้ายมาอาคาร 21-208 ปล่อยสัญญาณใช้งานได้ปรกติ TOT สราวุฒิ/พัน
1567อาจารย์ศุภาวรรณ ประพันธ์7-420แจ้งซ่อมโทรศัพท์ภายในคณะ (042-725036)เนื่องจากสายเชื่อมที่ต่อเข้ากับโทรศัพท์หนูกัดสายขาด03 ต.ค. 2562 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.พ. 63 14:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ย้ายมาอาคาร 21-208 ปล่อยสัญญาณใช้งานได้ปรกติ TOT สราวุฒิ/พัน
1568นายพิทักษ์ พะตะเพ็งห้องสมุด 24 ชม. อาคาร 9ขอเปลี่ยนบานประตูห้องน้ำหญิง พร้อมอุปกรณ์ (บานประตูชำรุด)03 ต.ค. 2562 11:18 น.รับเรื่อง
03 ต.ค. 62 11:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1569น.ส.นิจตยา ใยวังหน้า1-310 ชั้น 3 อาคารบริหารติดป้าย02 ต.ค. 2562 15:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ต.ค. 62 09:47 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1570น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดห้อง206และห้อง31602 ต.ค. 2562 15:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ต.ค. 62 14:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1571น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดห้อง206และห้อง31602 ต.ค. 2562 15:26 น.ยกเลิกรายการ
02 ต.ค. 62 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ซำ้ครับ
1572นางวรารักษ์ การุณอาคารบริหาร ห้อง 1-309ขอให้มาเจาะผนักติดบอร์และซ่อมเก้าอี้02 ต.ค. 2562 10:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ต.ค. 62 09:52 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1573แม่บ้านอาคาร 1ห้องผอ.กอง11-310ชั้น3ติดม่านต้องใช้บันไดเนื่องจากแกะม่านฃักขอด่รบกวนขอด่วนนะค่ะขอบคุณมาก02 ต.ค. 2562 10:04 น.รับเรื่อง
02 ต.ค. 62 10:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1574อาจารย์วัชรวิทย์ มีหนองใหญ่ฟาร์ม?สัตว์?ซ่อมประตูม้วนโรงเก็บอาหารไก่ไข่ด้วยคับ02 ต.ค. 2562 06:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 64 13:48 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1575นายเนตรนภา บุระวงค์ห้องสมุด24ชั่วโมงประตูห้องน้ำหญิงหลุด01 ต.ค. 2562 10:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ต.ค. 62 14:29 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1576แม่บ้านฝ่าย อาคารฯประตู 6เหล็กลองล้อเลื่อนประตู 6 หลุดหักออก01 ต.ค. 2562 10:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ต.ค. 62 14:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, เหล็กฉาก 2 นิ้ว 1 เส้น สมโภช/คำจร
1577น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 17-318ชั้นวางใต้อ่างล้างจานชำรุดเนื่องจากปลวกกิน(ตามภาพที่แนบ) 30 ก.ย. 2562 14:24 น.รับเรื่อง
01 ต.ค. 62 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1578แม่บ้านอาคาร 1ห้อง1-310ชั้น3วอเปเปอร์ขาดชำรุด 30 ก.ย. 2562 13:59 น.รับเรื่อง
01 ต.ค. 62 08:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1579แม่บ้านอาคาร 6ประตูทางเข้า อ6ชํารุดเปิดไม่ได้30 ก.ย. 2562 09:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ต.ค. 62 09:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1580น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 18-318ประตูห้องน้ำชำรุด27 ก.ย. 2562 16:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ต.ค. 62 16:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1581น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 17-318แจ้งกำจัดปวกภายในห้อง26 ก.ย. 2562 16:32 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 64 13:41 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1582นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2แจ้งซ่อมโซฟาห้องระพีหัก2ตัว โต๊ะกระจกห้องระพีขาหลุด1ตัว เก้าอี้ไม้ตาลฟ้าหัก2ตัว เก้าอี้สำนักนักงานห้อง205 ชำรุด2ตัว เก้าอี้สำนักงานห้อง203 ชำรุด2ตัว26 ก.ย. 2562 11:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 มี.ค. 64 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1583นายฤกษ์ชัย แย้มวงษ์ห้องฟิตเนต อาคาร 14เชื่อมเหล็กเนื่องมันหัก25 ก.ย. 2562 11:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ต.ค. 62 14:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1584อาจารย์ศุภาวรรณ ประพันธ์7-420โทรศัทพ์เบอร์คณะ 042-725036 สายเชื่อมขาด25 ก.ย. 2562 09:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.พ. 63 14:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ย้ายมาอาคาร 21-208 ปล่อยสัญญาณใช้งานได้ปรกติ TOT สราวุฒิ/พัน ตามหนังสือที่แจ้งครับ
1585น.ส.ณัฐวดี ความหมั่น7-420โทรศัทพ์เบอร์คณะ 042-725036 สายเชื่อมขาด25 ก.ย. 2562 09:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.พ. 63 14:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ย้ายมาอาคาร 21-208 ปล่อยสัญญาณใช้งานได้ปรกติ TOT สราวุฒิ/พัน ตามหนังสือที่แจ้งครับ
1586นายบรรทม โคตรวงค์อาคาร4อินทนิล?เตียงชำรุดลอยเชื้อมแตกหักห้อง4-42224 ก.ย. 2562 16:37 น.ดำเนินการเรียบร้อย
29 ม.ค. 63 08:39 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช
1587แม่บ้านอาคาร 77-217/3ชั้นวางในตู้เก็บเอกสารชำรุด23 ก.ย. 2562 15:57 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 62 10:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท-สมพร
1588น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 18-302ลุกบิดประตูชำรุด เปิดห้องไม่ได้ 23 ก.ย. 2562 14:24 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ก.ย. 62 14:10 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ คิมหันต์ 23/9/62
1589น.ส.รจนา ทาระขจัดอาคาร 17 สวัสดิการเด็กเล็ก มก.ฉกส.กลอนประตูห้องเด็กชำรุด20 ก.ย. 2562 13:20 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ต.ค. 62 07:47 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ คิมหันต์
1590น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง3-310(แจ้งซ่อมครั้งที่ 2) ฝ้ามีรอยน้ำซึมจะทะลุลงมาถึงห้องแล้วค่ะ เกิดเป็นเชื้อราฟุ้งกระจายทั่วห้อง 20 ก.ย. 2562 10:07 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ก.ย. 63 10:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1591แม่บ้านอาคาร 6อ6ชั้น1ประตูหน้าอาคารชํารุดเปิดไม่ได้20 ก.ย. 2562 08:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ต.ค. 62 09:20 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1592แม่บ้านอาคาร 77-317/3และ7-323และ7-316กระเบื้องยางชำรุดแตก19 ก.ย. 2562 16:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 10:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1593นายเนตรนภา บุระวงค์ประตูดาดฟ้า.อ.9ประตูดาดฟ้าไม่มีแม่กุญแจล๊อค19 ก.ย. 2562 12:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 มี.ค. 64 16:07 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1594น.ส.วนารัตน์ นาติโนโรงเรือนโรคพืช ฟาร์มพืชประกอบฝาหม้อนึ่งใส่เครื่อง 19 ก.ย. 2562 11:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ต.ค. 62 16:35 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, -ไพศาล/สมชาย
1595นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2แจ้งซ่อมคิ้วเสาลานหน้าห้องระพี19 ก.ย. 2562 09:33 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 62 12:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1596แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 6ประตูบานสิวงกุญแจเปิด-ปิดไม่ได้19 ก.ย. 2562 08:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 62 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์
1597แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 7ฝาปิดตู้ไฟฟ้าโรงจอดรถหลังอาคาร 719 ก.ย. 2562 08:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ย. 62 09:05 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, -ประดิษฐ์/ณัฐวุฒิ
1598น.ส.นิจตยา ใยวังหน้า1-310 ชั้น 3 อาคารบริหารล้อเก้าอี้ชำรุด18 ก.ย. 2562 15:55 น.รับเรื่อง
19 ก.ย. 62 12:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1599น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18ลูกบิดประตูห้องอาบน้ำชำรุดหลุดห้อง20618 ก.ย. 2562 14:08 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 62 09:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1600น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18มือหมุนบานเกร็ดชำรุดห้อง41318 ก.ย. 2562 14:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 62 10:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร มือหมุนบานเกร็ด 1 ชุด
1601แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13หัวฉีดน้ำห้องน้ำรับรองชำรุดน้ำไหลไม่หยุดค่ะ18 ก.ย. 2562 10:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ย. 62 16:27 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สายฉีดชำระ 1 ชุด พิทักษ์ คิมหันต์ 18/9/62
1602แม่บ้านฝ่าย อาคารฯประตู 1ป้ายลดความเร็วชำรุด18 ก.ย. 2562 10:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ต.ค. 62 14:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร
1603แม่บ้านอาคาร 2อาคาร 2 ห้อง 2-204,2-202,2-207 และ2-304เก้าอี้ชำรุด17 ก.ย. 2562 14:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ต.ค. 62 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1604อาจารย์อรนภา ทัศนัยนา19-104ขาโต๊ะเหล็กโยกค่ะ รบกวนช่วยเชื่อมให้ใหม่ค่ะ สามารถติดต่อแม่บ้านที่ อาคาร 19 ได้เลย 17 ก.ย. 2562 11:35 น.รับเรื่อง
17 ก.ย. 62 12:51 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1605น.ส.เจนจิรา ทองแกม7-423 ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชประตูบานเลื่อนกระจกเปิดปิดไม่ได้17 ก.ย. 2562 09:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ต.ค. 62 09:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1606น.ส.รัชฎาภรณ์ แดนประโคมรื้อถอนโรงเรือนเพาะชำ1รื้อถอนโครงหลังคาโรงเรือนเพาะชำ ๑ และติดตั้งใหม่ 16 ก.ย. 2562 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 11:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำตร/สมโภช/ปราโมท/สมพร
1607น.ส.ไขทอง ดาตาวงค์รื้อถอนโรงเรือนเพาะชำ1รื้อถอนโครงหลังคาโรงเรือนเพาะชำ ๑ และติดตั้งใหม่ 16 ก.ย. 2562 09:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
01 ก.พ. 64 11:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำตร/สมโภช/ปราโมท/สมพร
1608แม่บ้านอาคาร 1ห้องพระพิรุณชั้น2น๊อตหลุดประตูชำรุด13 ก.ย. 2562 14:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 62 09:21 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1609น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18ลูกบิดประตูห้องน้ำชำรุดห้อง41312 ก.ย. 2562 13:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ย. 62 12:52 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกบิดประตูห้องน้ำ 1 ชุด พิทักษ์ คิมหันต์ 18/9/62
1610น.ส.ชวพร โพธิ์เมือง3-310ฝ้ามีรอยน้ำซึม น้ำขังอยู่บนฝ้า เกรงว่าน้ำจะรั่วลงมาค่ะ11 ก.ย. 2562 13:17 น.รับเรื่อง
11 ก.ย. 62 16:23 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1611แม่บ้านอาคาร 66-106เปี่ลยนกุญแจตุ้4ชุด11 ก.ย. 2562 13:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ต.ค. 62 09:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กุญแจสองทาง 1ชุด ปราโมท/สมพร
1612น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติกุญแจลูกบิดประตู ชำรุด 2 จุด11 ก.ย. 2562 11:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ย. 62 16:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกบิดประตูทั่วไป 1 ชุด กุญแจบานสวิง2ทาง(สีบอร์น 1 ชุด ปราโมท สมพร 12/9/62
1613แม่บ้านอาคาร 7หน้าลิฟต์ชั้น2ซอ่มแซมโต๊ะทำงานที่ชำรุดกรณีซ่อมไม่ใด้ให้เก็บออกจากพื้นที่เพื่อไปเก็บในที่เหมาะสม 10 ก.ย. 2562 13:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 08:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1614น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-320มือหมุนบานเกร็ดชำรุด10 ก.ย. 2562 11:30 น.ดำเนินการเรียบร้อย
12 ก.ย. 62 11:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มือหมุนบานเกร็ด 2 ชุด พิทักษ์ 12/9/62
1615น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 17-317ตู้เสื้อผ้าชำรุด และมีปลวกบริเวณมุมห้องครัว10 ก.ย. 2562 11:30 น.รับเรื่อง
10 ก.ย. 62 14:16 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1616น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-205,207,210,216มุ้งลวดชำรุด10 ก.ย. 2562 11:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ย. 62 11:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1617น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-105,113มุ้งลวดชำรุด10 ก.ย. 2562 11:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ย. 62 11:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1618น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-303ฝ้าเพดานชำรุด10 ก.ย. 2562 11:25 น.รับเรื่อง
10 ก.ย. 62 14:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1619น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 ทางเดินหน้าห้อง 3-327ฝ้าเพดานทางเดิน หน้าห้อง 327 ชำรุด 10 ก.ย. 2562 11:02 น.รับเรื่อง
10 ก.ย. 62 14:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1620แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 1ประตูม้วนชำรุด เปิด-ปิดไม่ได้ ชั้น 110 ก.ย. 2562 08:43 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 พ.ย. 62 09:04 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, -ไพศาล/สมชาย
1621นายณรงค์ธร ดวงชัย17-106แผ่นรองเตียงหัก 09 ก.ย. 2562 17:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ต.ค. 62 14:24 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร
1622นายณรงค์ธร ดวงชัย17-317ต้องการเปลี่ยนที่นอน จาก 5 ฟุต เป็น 6 ฟุต 09 ก.ย. 2562 17:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ต.ค. 62 14:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แจ้งทางอาคารชุดพักอาศัยเลยครับ คำจร
1623แม่บ้านอาคาร 66-106เปี่ลยนกุญแจตุ้3ชุด โต๊ะ1ชุด09 ก.ย. 2562 11:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ต.ค. 62 09:27 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร กุญแจโต๊ะทำงาน 1ชุด กุญแจตู้เก็บเอกสาร 3 ชุด
1624อาจารย์ศิรประภา โคตรมุงคุณอาคาร 17 ห้อง 104แผ่นรองเตียงหัก 09 ก.ย. 2562 01:01 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ย. 62 11:47 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร
1625แม่บ้านอาคาร 66-201 6-203ฝ้าเพดานรั่ว06 ก.ย. 2562 14:28 น.รับเรื่อง
09 ก.ย. 62 11:39 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1626แม่บ้านฝ่าย อาคารฯประตู 6รางเหล็กจุดประตู 6 ชำรุด06 ก.ย. 2562 11:53 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ย. 62 13:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร เชื่อมเหล็กใหม่และยึดเหล็กเข้ากับพื้น
1627น.ส.พวงแก้ว ไกรษรวงค์หอหญิงนนทรีห้อง 216 กระจกบานเกร็ดชำรุด 5 แผ่น ห้อง 108/1 ประตูห้องเก็บของชำรุด06 ก.ย. 2562 11:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
06 ก.ย. 62 15:17 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, กระจกบานเกร็ด(ฝ้า) 4 แผ่น พิทักษ์ คิมหันต์ 6/9/62
1628นายชัยรัตน์ คำหาอุทยานเกษตร 50 พรรษาฯเพดา มีน้ำรั่วซึม05 ก.ย. 2562 14:32 น.รับเรื่อง
05 ก.ย. 62 16:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1629น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-319มีน้ำรั่วลงมาจากฝ้าเพดานหลายจุด และแจ้งปิดรูหนูในห้องครัวติดกับพัดลมดูดอากาศ05 ก.ย. 2562 13:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ต.ค. 62 15:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/สมโภช
1630แม่บ้านอาคาร 77-417/8หลังคารั่ว 05 ก.ย. 2562 13:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ย. 62 12:51 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1631น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-319ฝ้าเพดานชำรุดเป็นรา 05 ก.ย. 2562 10:39 น.รับเรื่อง
05 ก.ย. 62 11:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1632น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอาคารวิจัยและพัฒนาฯ ประตูหน้าต่างบานเลื่อนชำรุด05 ก.ย. 2562 10:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ต.ค. 62 14:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1633แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ประตูหลังชั้น 3 เปิด- ปิดมีเสียงดัง05 ก.ย. 2562 09:04 น.รับเรื่อง
05 ก.ย. 62 09:14 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1634นายชัยรัตน์ คำหาอุทยานเกษตร 50 พรรษาพื้นปูน อาคารสาธิตเทคโนโลยีการให้น้ำพืช ชำรุด 04 ก.ย. 2562 15:12 น.รับเรื่อง
04 ก.ย. 62 16:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1635น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ1. ฝ้าเพดาน ห้อง 110 มีน้ำรั่วซึมเวลาฝนตก 2. ฝ้าเพดาน ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มีน้ำ รั่วซึม04 ก.ย. 2562 15:09 น.รับเรื่อง
04 ก.ย. 62 16:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1636น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-401ฝ้าเพดานชำรุด พังทั้งแถบ 04 ก.ย. 2562 14:36 น.รับเรื่อง
04 ก.ย. 62 16:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1637แม่บ้านอาคาร 66-106เปี่ลยนกุญเเจโต๊ะ 4 ชุด กุญเเจตู้ 1 ชุด04 ก.ย. 2562 14:10 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ย. 62 16:30 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, กุญแจโต๊ะทำงาน 2 ชุด กูญแจตู้เอกสาร 2 ชุด ปราโมท 5/9/62
1638แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 14ฝ้าเพดานมีน้ำไหลซึมห้อง 201 ชั้น 204 ก.ย. 2562 08:15 น.รับเรื่อง
04 ก.ย. 62 13:04 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1639น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-207กลอนประตู มือจับประตูห้องครัวชำรุด และกระจกบานเกร็ดแตกชำรุด03 ก.ย. 2562 15:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ย. 62 15:51 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, กระจกบานเกร็ด 3 แผ่น มือจับประตู 1 ตัว พิทักษ์ คิมหันต์ 4/9/62
1640น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-310มุ้งลวดชำรุด 2 แผ่น03 ก.ย. 2562 15:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ต.ค. 62 08:05 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1641น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-215มุ้งลวดชำรุด 5 แผ่น03 ก.ย. 2562 15:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ต.ค. 62 08:06 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1642น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-105มุ้งลวดชำรุด 2 แผ่น03 ก.ย. 2562 15:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ต.ค. 62 08:07 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1643น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-104มุ้งลวดชำรุด 3 แผ่น03 ก.ย. 2562 15:16 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ต.ค. 62 08:09 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1644น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-117วงกบหน้าต่าง ชำรุด ปลวกกิน03 ก.ย. 2562 15:14 น.กำลังดำเนินการ
06 ก.ย. 62 15:58 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ได้ทำการตรวจเช็คแล้วเห็นควร ซื้อวงกบหน้าต่างใหม่ครับ
1645น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-207ประตูทางเข้า-ออก และประตูห้องครัวเปิดปิดยาก03 ก.ย. 2562 15:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 62 16:10 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, พิทักษ์ คิมหันต์ 3/9/62
1646น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18ขอบเตียงชำรุดหลุดห้อง21603 ก.ย. 2562 14:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ย. 62 15:53 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ คิมหันต์ 4/9/62
1647แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 9ประตูดาดฟ้าพัง03 ก.ย. 2562 14:11 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ย. 62 15:52 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ คิมหันต์ 4/9/62
1648แม่บ้านอาคาร 7ชั้น3 อ.7ซ่อมรถเข็นเนื่องจากมีเสียงดังผิดปกติ03 ก.ย. 2562 13:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 63 10:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1649แม่บ้านอาคาร 8อ8/2.ห้องโถงฝ้าเพดานรั่ว 03 ก.ย. 2562 12:41 น.รับเรื่อง
03 ก.ย. 62 12:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1650อาจารย์วัชรวิทย์ มีหนองใหญ่ฟาร์ม?สัตว์?เครื่องชั่งน้ำหนักดิจจิตอล?เสีย? เปิดดูเหมือนมีไฟช็อต? ช่วยลงมาเช็คให้ด้วย03 ก.ย. 2562 11:33 น.ดำเนินการเรียบร้อย
09 ก.ย. 62 13:14 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, -ไพศาล/สมชาย
1651แม่บ้านอาคาร 7ห้องเรียนชั้น3 อ.7เก้าอี้ชำรุด(เชื่อม) 03 ก.ย. 2562 09:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ส.ค. 63 09:02 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1652แม่บ้านอาคาร 77-413ลูกบิดประตูชำรุด 03 ก.ย. 2562 09:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ต.ค. 62 09:18 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1653แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคารหนองหารน้อยสะพานไม้ที่เดินชมอุทยานบัวชำรุดหลายจุด03 ก.ย. 2562 08:31 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 พ.ย. 62 10:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ผู้รับเหมา
1654อาจารย์วัชรวิทย์ มีหนองใหญ่ฟาร์ม?สัตว์?เครื่องผสมอาหารและเครื่องบดอาหารใช้งานไม่ได้? 02 ก.ย. 2562 11:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ย. 62 13:17 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ณัฐวุฒิ/อารีย์
1655น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-121ประตูชำรุดปิดไม่ได้02 ก.ย. 2562 10:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 62 11:52 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ คิมหันต์ 3/9/62
1656น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-308/1 กลอนประตูห้องอาบน้ำชำรุด 2 ห้อง02 ก.ย. 2562 10:00 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 62 11:54 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ คิมหันต์ 3/9/62
1657อาจารย์ศิรินนา คำทะเนตร17-412 อาคารชุด 2ประตูห้องปิดเปิดยากมาก01 ก.ย. 2562 09:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ก.ย. 62 11:43 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, คำจร
1658แม่บ้านอาคาร 2อ.2 หลังคาหลังคาแผ่นใสมันแตก30 ส.ค. 2562 09:53 น.รับเรื่อง
16 ก.ย. 62 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1659น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-244/1เตียงชำรุดเสียงดัง และแจ้งทาสีภายในห้อง29 ส.ค. 2562 14:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 พ.ย. 63 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/อำพล
1660น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-205,310บานเกร็ดชำรุด28 ส.ค. 2562 16:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 62 11:56 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, กระจกบานเกร็ด 7 แผ่น พิทักษ์ คิมหันต์ 3/9/62
1661น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-117,215บานเกร็ดชำรุด28 ส.ค. 2562 16:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 62 11:59 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ คิมหันต์
1662อาจารย์สาธินี ศิริวัฒน์อาคาร 20 ห้อง 409/1ประตูห้องมี 2 ทาง และพังทั้ง 2 ทาง : ทางเข้าที่ 1ไม่สามารถเปิดประตูออกจากห้องได้ และ ทางเข้าที่ 2 ลูกบิดหลุด28 ส.ค. 2562 11:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 พ.ย. 62 13:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร/สมพร
1663แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ห้อง 2-202 และ 2-207เก้าอี้ชำรุด28 ส.ค. 2562 09:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 62 09:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท-สมพร
1664แม่บ้านอาคาร 66-203ฝ้าเพดานชำรุด27 ส.ค. 2562 13:58 น.รับเรื่อง
27 ส.ค. 62 15:34 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1665แม่บ้านอาคาร 66-201น้ำรั้วตรงฟ้าเพดาน27 ส.ค. 2562 13:50 น.รับเรื่อง
27 ส.ค. 62 15:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1666แม่บ้านอาคาร 66-203ฉากกั้นห้องหลุด27 ส.ค. 2562 13:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.ย. 62 16:14 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช คำจร 2/9/62
1667น.ส.ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนาอาคาร 22ฝ้าบริเวณหน้าห้อง 22-205 แอ่น27 ส.ค. 2562 13:46 น.รับเรื่อง
27 ส.ค. 62 15:35 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1668แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 12ฝ้าทะลุ 2 แผ่น ห้องรับรอง27 ส.ค. 2562 08:30 น.รับเรื่อง
27 ส.ค. 62 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1669นายบุยถิํง ชื่นชมอาคาร 3ด้านข้างผนังจากบันใดชั้น 2 ทางขึ้นบันใดชั้น 3 ฝั่งโรงแรม มีน้ำรั้วซึมลงมาด้านใน26 ส.ค. 2562 21:26 น.รับเรื่อง
27 ส.ค. 62 10:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1670น.ส.เจนจิรา ทองแกม7-423 ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชประตูบานเลื่อนกระจกไม่สามารถเปิด-ปิดได้ และเวลาเปิด-ปิด มีเสียงดังมากเหมือนประตูจะหลุด 26 ส.ค. 2562 16:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 64 09:08 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1671นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9.ชั้น.3ฝ้าเพดานห้องเรียน9-301.9-302.9-303.9-304 รั่ว26 ส.ค. 2562 13:37 น.รับเรื่อง
26 ส.ค. 62 15:28 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1672น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-310ประตูหน้าห้อง เปิด-ปิด ยาก และประตูห้องครัวปิดไม่ได้26 ส.ค. 2562 13:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ส.ค. 62 11:53 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ คิมหันต์ 28/8/62
1673น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-208/1มือจับประตูห้องอาบน้ำชำรุด26 ส.ค. 2562 13:13 น.ดำเนินการเรียบร้อย
26 ส.ค. 62 15:52 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, มือจับประตู 1 ตัว พิทักษ์ คิมหันต์ 26/8/62
1674แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13โถฉี่ห้องน้ำนิสิตชายเวลากดไม่มีน้ำไหลออกมา..ชักโครกห้องน้ำนิสิตหญิงอุดตัน(ชั้น2ค่ะ)26 ส.ค. 2562 09:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 62 15:55 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ คิมหันต์ 27/8/62
1675น.ส.รัตนพร ชาประสออาคาร 18มีน้ำไหลซึมเข้าห้องเวลาฝนตกเนื่องจากฝาผนังมีรอยแตกร้าวห้อง320และห้อง40526 ส.ค. 2562 09:31 น.รับเรื่อง
26 ส.ค. 62 15:28 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1676นางกิตติมา งามวิไลกร7-317/8กุญแจโต๊ะทำงานหล่นหาย ต้องการช่างช่วยเปิดลิ้นชักให้ด้วยค่ะ26 ส.ค. 2562 00:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ย. 62 15:48 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, กุญแจโต๊ะทำงาน 1 ชุด สมพร ปราโมท 4/9/62
1677นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร 3 ห้อง 3 _105ลูกบิดประตุชำรุด25 ส.ค. 2562 07:18 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 62 09:22 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกปิดประตูห้อง 1 ชุด พิทักษ์ คิมหันต์ 25/8/62
1678แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น3 ห้องน้ำทุกห้องฝ่าเพดานผุ23 ส.ค. 2562 15:37 น.รับเรื่อง
23 ส.ค. 62 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1679แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น3 ห้องเรียนทุกห้องเก้าอี้ชำรุด23 ส.ค. 2562 15:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ต.ค. 62 10:13 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท-สมพร
1680น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติฝ้าเพดาน มีน้ำรั่ว ดังนี้ 1. ห้อง 110 อาคารวิจัยและพัฒนา 2.หลังคาห้องน้ำ ฝั่งห้องนิทรรศการบัว 3. หลัวคาห้องนิทรรศการบัว23 ส.ค. 2562 14:30 น.รับเรื่อง
16 ก.ย. 62 09:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1681อาจารย์ศุภาวรรณ ประพันธ์7-417/8หลังคารั่วน้ำหยดลงมาทำให้ฝ้าหลุดร่อน และขึ้นรา หน้าประตูห้อง และในห้องค่ะ 22 ส.ค. 2562 15:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 62 09:15 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1682น.ส.วนารัตน์ นาติโนโรงเรือนโรคพืช ฟาร์มพืช1.ฝาหม้อนึ่งความหลุด 2.เตาไฟฟ้าเสีย22 ส.ค. 2562 11:56 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 62 15:05 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1683น.ส.ดุจดาว มังคละศิริ3-324ห้องครัว หลังคารั่ว ฝ้าทะลุ 22 ส.ค. 2562 11:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
28 ส.ค. 62 11:55 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช คำจร 28/8/62
1684น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-309มือหมุน บานเกร็ดชำรุด22 ส.ค. 2562 10:21 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ส.ค. 62 15:57 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มือหมุน 2 ชุด พิทักษ์ คิมหันต์ 22/8/62
1685น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-214/1ประตูห้องอาบน้ำ เปิด-ปิด ไม่ได้22 ส.ค. 2562 10:19 น.ดำเนินการเรียบร้อย
22 ส.ค. 62 15:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ คิมหันต์ 22/8/62
1686แม่บ้านอาคาร 66-203 และทางเดินชั้น2ฝ้าชำรุด20 ส.ค. 2562 15:02 น.รับเรื่อง
20 ส.ค. 62 16:09 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1687แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13ฝาชักโครกห้องน้ำอาจารย์หญิงชำรุดค่ะ20 ส.ค. 2562 14:03 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 62 11:39 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ คิมหันต์ 21/8/62
1688น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-308/1กลอนประตูห้องอาบน้ำชำรุด19 ส.ค. 2562 10:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 62 15:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ คิมหันต์ 21/8/62
1689น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-105หน้าต่างชำรุด เลื่อนยาก19 ส.ค. 2562 10:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ส.ค. 62 15:58 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ คิมหันต์ 20/8/62
1690น.ส.วิชชุดา ใจเสรีห้องเรียน 1-405 ณ อาคารบริหาร ฝ้าเพดานชำรุด ทำให้จอโปรเจคเตอร์หลุด 19 ส.ค. 2562 10:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
25 ส.ค. 62 10:33 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมพร ปราโมท 22/8/62
1691นางจาริตา หินเธาว์7-209กุญแจลิ้นชัก หักค่าโต๊ะทำงาน เปิดโต๊ะทำงานไม่ได้ แก้ไขเร่งด่วน เนื่องจากต้องการเอกสารที่อยู่ในโต๊ะ19 ส.ค. 2562 09:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 62 16:17 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, กุญแจลิ้นซักฯ 1 ชุด ปราโมท สมพร 21/8/62
1692อาจารย์วัชรวิทย์ มีหนองใหญ่ฟาร์ม?สัตว์?ตู้อบความร้อนเปิดไม่ติด? ช่วยมาดูให้ด้วยคับ18 ส.ค. 2562 11:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
27 ส.ค. 62 09:32 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, แม๊กเนติกเสีย 1 ตัว S-T20 coil 220 ไพศาล/สมชาย
1693น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่นอาคารวิจัยและพัฒนาฯ ที่รองนั่งชักโครกห้องน้ำหญิง อาคารวิจัยและพัฒนา ชำรุด16 ส.ค. 2562 15:59 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 62 16:01 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ฝารองนั่งโถซักโครก 1 ชุด พิทักษ์ คิมหันต์ 19/8/62
1694นายเนตรนภา บุระวงค์ห้องสมุด24ชั่วโมงบานประตูห้องน้ำหญิงหลุด16 ส.ค. 2562 13:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 62 16:31 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท สมพร 21/8/62
1695แม่บ้านอาคาร 66-203ฉากกั้นห้องชำรุด16 ส.ค. 2562 13:40 น.ดำเนินการเรียบร้อย
02 ก.ย. 62 15:40 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช คำจร 2/9/62
1696แม่บ้านฝ่าย อาคารฯอาคาร 10ประตูบานสวิงชำรุดห้องน้ำหญิง16 ส.ค. 2562 10:35 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ก.ย. 62 16:09 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, บานสวิงดำ 4 ชุด พิทักษ์ คิมหันต์ 13/9/62
1697แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13สายน้ำทิ้งอ่างล้างจานชามชำรุดค่ะ16 ส.ค. 2562 10:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 62 08:44 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สายน้ำทิ้งฯ(ท่อย่น) 2 เส้น คิมหันต์ 16/8/62
1698แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13_211_207เก้าอี้แล็คเชอร์ในห้องเรียนชำรุดค่ะ16 ส.ค. 2562 09:59 น.รับเรื่อง
16 ส.ค. 62 10:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1699น.ส.ชญานุช สุตะโคตรอ.16ติดตั้งผ้าม่านหน้าต่าง3จุด15 ส.ค. 2562 18:46 น.รับเรื่อง
16 ส.ค. 62 10:36 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1700น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-109มุ้งลวดชำรุด15 ส.ค. 2562 14:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
10 ก.ย. 62 14:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1701น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-107,110,116มือหมุนชำรุด15 ส.ค. 2562 14:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 62 08:45 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มือหมุนบานเกร็ด 3 ชุด คิมหันต์ 16/8/62
1702น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-110,116,122บานเกร็ดชำรุด15 ส.ค. 2562 14:27 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 62 16:27 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, บานเกร็ด 1 แผ่น สมโภช คำจร 21/8/62
1703น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-110,118,มุ้งลวดชำรุด15 ส.ค. 2562 14:25 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ต.ค. 62 08:13 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1704น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-104,106,118,120มือหมุนชำรุด15 ส.ค. 2562 14:15 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 62 08:38 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มือหมุนบานเกร็ด 4 ชุด คิมหันต์ 16/8/62
1705น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-103มุ้งลวด มือหมุนมุ้งลวด ที่ล็อกมุ้งลวดชำรุด15 ส.ค. 2562 14:02 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ก.ย. 62 09:15 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, มุ้งลวด 5 เมตร มือหมุนบานเกร็ด 1 อัน สมโภช/คำจร
1706น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-401,423ฝ้าเพดานชำรุด15 ส.ค. 2562 13:49 น.รับเรื่อง
15 ส.ค. 62 15:37 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1707น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-308/1กลอนประตูห้องอาบน้ำชำรุด 2 ห้อง15 ส.ค. 2562 13:42 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 62 15:56 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ คิมหันต์ 21/8/62
1708น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 ข้างห้องปทุมมาน้ำรั่วมาจากผนังข้างห้องปทุมมา14 ส.ค. 2562 09:17 น.ดำเนินการเรียบร้อย
18 ก.ย. 62 12:47 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1709น.ส.เจนจิรา ทองแกม7-423 ห้องเรียนพื้นกระเบื้องแตกร้าว และพื้นกระเบื้องพองด้วย13 ส.ค. 2562 17:22 น.ดำเนินการเรียบร้อย
03 ก.พ. 64 09:06 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร/คำจร
1710น.ส.รัชฎาภรณ์ แดนประโคมเรือนเพาะชำ 1ขอซ่อมหน้าโต๊ะพับฟาเมก้า เป็นหน้าไม้ ใช้โครงขาเดิม จำนวน 20 ตัว ขนาด ก80*ย180*ส75 13 ส.ค. 2562 14:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 64 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1711น.ส.ไขทอง ดาตาวงค์เรือนเพาะชำ 1ขอซ่อมหน้าโต๊ะพับฟาเมก้า เป็นหน้าไม้ ใช้โครงขาเดิม จำนวน 20 ตัว ขนาด ก80*ย180*ส75 13 ส.ค. 2562 14:47 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 64 13:50 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1712น.ส.จิตรลดา ฦๅชา17-105ประตูบานเลื่อนกระจกในห้องน้ำ ไม่สามารถเลื่อนได้ (ไม่แน่ใจว่าตกร่องหรือว่าอะไร) ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการแก้ไขให้หน่อยคร๊า13 ส.ค. 2562 14:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 62 16:30 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ล้อบานเลื่อยน 2 ชุด ปราโมท สมพร 21/8/62
1713อาจารย์วัชรวิทย์ มีหนองใหญ่ฟาร์ม?สัตว์?ช่วยมาซ่อมประตูเลื่อนม้วนที่โรงไก่ไข่ด้วยคับ13 ส.ค. 2562 13:39 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 64 10:59 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1714อาจารย์วัชรวิทย์ มีหนองใหญ่ฟาร์ม?สัตว์?มาเช็คพร้อมแก้ไขระบบไฟฟ้าโรงเรือนไก่ไข่ให้ใช้การได้13 ส.ค. 2562 13:36 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 62 11:23 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, ไพศาล/สมชาย
1715น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3 ออฟฟิตเก่าหน่วยที่พักอาศัยลิ้นชัก ใต้ซิงค์ล้างจานชำรุด 13 ส.ค. 2562 12:41 น.ดำเนินการเรียบร้อย
23 ส.ค. 62 08:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิทักษ์ คิมหันต์ วสันต์ 23/8/62
1716นายเนตรนภา บุระวงค์อ.9ชั้น2แจ้งซ่อมพนักเก้าอี้นั่ง ห้องระพีสาคริก จำนวนประมาณ20ตัว08 ส.ค. 2562 15:45 น.ดำเนินการเรียบร้อย
17 ต.ค. 62 09:28 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท/สมพร
1717นายธราธิป สีนาทองหน้าห้อง1_405พื้นกระเบื้องหลุด08 ส.ค. 2562 13:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 มี.ค. 64 10:54 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, สมโภช/คำจร
1718น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 5-217ลูกบิดประตูชำรุด07 ส.ค. 2562 15:46 น.ดำเนินการเรียบร้อย
13 ส.ค. 62 09:42 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ลูกบิดประตูทั่วไป 1 ชุด พิทักษ์ คิมหันต์ 9/8/62
1719แม่บ้านอาคาร 77-310/1เก้าอี้ชำรุด(ล้อเลื่อนหลุด)07 ส.ค. 2562 14:04 น.ดำเนินการเรียบร้อย
21 ส.ค. 62 16:19 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท สมพร 21/8/62
1720น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 18-308ประตูห้องน้ำชำรุด เปิดไม่ได้07 ส.ค. 2562 10:50 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ส.ค. 62 15:46 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท สมพร 19/8/62
1721น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-322ฝ้าชำรุด 07 ส.ค. 2562 08:44 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ส.ค. 62 16:14 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, แผ่นยิบซั่ม= 1/2 แผ่น ปราโมท 7/8/62
1722นายจำลอง โคนพันธ์อาคาร 3 ห้อง 309ราวผ้าม่านในห้องนำ้ชำรุด07 ส.ค. 2562 08:14 น.ดำเนินการเรียบร้อย
19 ส.ค. 62 11:26 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, พิท้กษ์ คิมหันต์ 19/8/62
1723น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 4แจ้งกำจัดผึ้ง ชั้น 405 ส.ค. 2562 15:51 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ก.ย. 62 09:14 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ,
1724แม่บ้านอาคาร 66-104 6-202เก้าอี้ชํารุด05 ส.ค. 2562 14:09 น.ดำเนินการเรียบร้อย
20 ส.ค. 62 15:53 น.
นายยุทธพล บุญกอบ, ปราโมท สมพร 19/8/62
1725น.ส.รจนา ทาระขจัดสวัสดิการเด็กเล็ก? มก.ฉกส.? อาคาร? 17แจ้งซ่อมกระจกประตูด้านข้าง? เนื่องจากแตกมีรูทะลุเข้ามาด้านใน? จากการโดนหินจากเครื่องตัดหญ้ารอบ?ๆ?อาคาร?17? และเสี่ยงต่อการแตกเพิ่มเป็นอันตรายกับเด็ก? จึงขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการเป็นการเร่งด่วน 05 ส.ค. 2562 10:18 น.รับเรื่อง
07 ส.ค. 62 10:25 น.
นายยุทธพล บุญกอบ,
1726น.ส.รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ3-3251.ฝ้าเพดานในห้องครัวเป็นรู 2. ฝ้าเพดานตรงระเบียบเป็นรู 05 ส.ค. 2562 09:26 น.ดำเนินการเรียบร้อย
08 ส.ค. 62 16:19 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, นายยุทธพล บุญกอบ, แผ่นยิบซั่ม 1/2 แผ่น ปราโมท 7/8/61
1727แม่บ้านอาคาร 13อาคาร13ตัวหนังสือในโมเดล์ชำรุด2ตัวค่ะ02 ส.ค. 2562 15:29 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 62 15:27 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, พิทักษ์ 5/8/62
1728แม่บ้านอาคาร 14ห้องฟิตเนต อาคาร 14ยางขอบกระจกหลุดรอบๆๆอาคาร1402 ส.ค. 2562 14:28 น.ดำเนินการเรียบร้อย
04 ก.ย. 62 15:49 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, สมพร ปราโมท 4/9/62
1729น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-241ทาสีห้องครัว 02 ส.ค. 2562 13:06 น.รับเรื่อง
02 ส.ค. 62 16:03 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1730น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-241ตู้เสื้อผ้า และเตียงนอนชำรุด02 ส.ค. 2562 13:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 62 16:19 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ไมัอัด 6 ม.ม. 1 แผ่น ปราโมท สมพร 5/8/62
1731น.ส.จิราวรรณ์ เมืองนาคห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา (7-323)- เปิดตู้ไม่ได้ เนื่องจากตู้ล็อกด้วยแม่กุญแจ แต่ ลูกกุญแจหาย - เปลี่ยนกุญแจลิ้นชักโต้ะ 02 ส.ค. 2562 10:52 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 62 16:21 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, กุญแจตู้เอกสาร 1 ชุด ปราโมท สมพร 5/8/62
1732น.ส.วนิดา ไกรษรวงค์อาคาร 3-203เตียงชำรุด02 ส.ค. 2562 10:27 น.รับเรื่อง
02 ส.ค. 62 12:55 น.
นายณฐาภพ จิลธานี,
1733แม่บ้านอาคาร 2อ.2 ชั้น3 ห้องเรียนทุกห้องเก้าอี้ชำรุด02 ส.ค. 2562 09:55 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 62 16:23 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, ปราโมท สมพร 5/8/62
1734น.ส.รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ3-3251. ฝาท่อน้ำไม่มีตะแกรงปิด ทำให้เป็นทางหนูเข้ามาในห้อง 2. ฝ้าเพดานในห้องครัวเป็นรู ทำให้เป็นทางหนูเข้ามาในห้อง 3. ฝ้าเพดานที่ระเบียงเป็นรู 02 ส.ค. 2562 07:05 น.ดำเนินการเรียบร้อย
05 ส.ค. 62 11:40 น.
นายณฐาภพ จิลธานี, รายการที่ 1 เรียบร้อยครับ เฉลิม 5/8/62
1735แม่บ้านอาคาร 77-210เปลี่ยนกุญแจตู้2ตัวล็อคเกอร์4ตัว01 ส.ค. 2562 14:22 น.ดำเนินการเรียบร้