* ผู้ที่สามารถใช้งานระบบได้ ได้แก่ บุคลากร และ อาจารย์ที่มีสถานะ "ปกติ"
** กรุณาจองล่วงหน้า 3 วัน