ระบบบันทึกเกรด ออนไลน์ Version 2.0
พัฒนาขึ้นตามกระบวนการใหม่ เริ่มใช้ ภาคต้น ปีการศึกษา 2558
ขั้นตอนการดำเนินการบันทึกเกรดออนไลน์แบบใหม่ สำหรับอาจารย์
1. ตรวจสอบรายวิชาที่ต้องบันทึกเกรด
2. บันทึกเกรด
3. ยืนยันเกรด เพื่อส่งข้อมูลเข้าระบบ
หากมีปัญหา ติดต่อ งานทะเบียนและประมวลผล 081-7391745

เข้าสู่ระบบ

Can't connect to database!!