การประกาศทุนการศึกษาเรียนดี สามารถค้นหาโดยใช้เลขบัตรประชาชนและสามารถค้นหาได้จากชื่อโรงเรียน

เลขบัตรประชาชน :

หรือ

โรงเรียน/สถานศึกษา เลือกจังหวัด