ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครรอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงเรียนเครือข่าย ปีการศึกษา 2566

รหัสประจำตัวประชาชน :   โปรดระบุข้อมูลที่เป็นความจริง