ตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2565

รหัสประจำตัวประชาชน :   โปรดระบุข้อมูลที่เป็นความจริง