เกี่ยวกับผู้สมัคร
ค้นหาข้อมูลผู้สมัคร / แก้ไขข้อมูล
รหัสประจำตัวประชาชน (ตัวเลขเท่านั้น) ::
ข้อมูลการสมัคร รอบที่ 5
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา รอบ ที่ 5
 • เปิดรับสมัคร วันที่ 2 - 8 กรกฏาคม 2561 (ระบบจะปิดรับสมัครในวันที่ 8 ก.ค. 2561 เวลา 16.30 น.)
 • กำหนดการชำระค่าสมัคร วันที่ 2 - 8 กรกฏาคม 2561 (ตามเวลาทำการธนาคาร)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 11 กรกฏาคม 2561
 • ส่งเอกสารสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 11-20 กรกฏาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 20 กรกฏาคม 2561
โครงการนิสิตพ้นสภาพ รอบ ที่ 5
 • เปิดรับสมัคร วันที่ 2 - 8 กรกฏาคม 2561 (ระบบจะปิดรับสมัครในวันที่ 8 ก.ค. 2561 เวลา 16.30 น.)
 • กำหนดการชำระค่าสมัคร วันที่ 2 - 8 กรกฏาคม 2561 (ตามเวลาทำการธนาคาร)
 • ส่งเอกสารประกอบการสมัคร วันที่ 2-9 กรกฎาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 กรกฏาคม 2561
 • สอบสัมภาษณ์ วันอังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 14 ) การแต่งกาย ใส่ชุดนิสิตถูกระเบียบ
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 11 กรกฏาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 20 กรกฏาคม 2561