ข้อมูลการขอใช้บริการจัดเตรียมสถานที่
ลำดับ ชื่อผู้แจ้ง สถานที่ กิจกรรม/โครงการ วันที่แจ้ง วันที่จัดงาน สถานะ การดำเนินการ
1นายอภิชาติ กันยาทองอาคาร 14 หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ กิจกรรมการจัดการความรู้ สขส. (KM Day) 1/256124 ม.ค. 61 13:51 น.28 ม.ค. 61 07:00 น.ยกเลิกรายการ
25 ม.ค. 61 16:11 น.
-- ทดสอบระบบ --
2น.ส.รัชฎาภรณ์ แดนประโคมอาคารบริหาร ห้อง 1-105กิจกรรมประชุมความร่วมมือเกี่ยวกับพันธุ์ไม้24 ม.ค. 61 10:40 น.24 ม.ค. 61 12:00 น.ยกเลิกรายการ
25 ม.ค. 61 16:11 น.
-- ทดสอบระบบ --
3นายอภิชาติ กันยาทองอาคาร 14 โครงการรับน้องร้องเพลงเชียร์ 256124 ม.ค. 61 10:24 น.26 ม.ค. 61 07:00 น.ยกเลิกรายการ
24 ม.ค. 61 14:45 น.
-- ทดสอบระบบ --